300 вопросов Биотех. негиздери КАЗ для ВОУД 2015-2016 о.ж.


М.Х. Дулати атындағы тараз мемлекеттік университеті
Тамақ өнімдері мен қайта өңдеу өндірістері технологиясы және биотехнология кафедрасы
Тест тапсырмасы
Биотехнология негіздері пәнінен
2 курс, 5В070100 – Биотехнология мамандығы білімгерлері үшін
/шифрі, атауы/
1. Қалыпты зиготалық эмбриогенезге ұқсас әдіспен, жасушалар мен ұлпалар дақылдарында эмбриоидиттердің (ұрықты құрылымдар) түзілуі қалай аталады?
А) [2.0] Соматикалық эмбриогенез
В) [0.0] Эмбриоид
С) [0.0] Сомаклональді вариация
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Гистогенез
2. Кариопласттың цитопластпен бірігуі арқылы қайта жасалған, тіршілік ете алатын жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Рекон
В) [0.0] Эмбриоид
С) [0.0] Гистогенез
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Диплоид
3. Жасушалы қабықшасы толық бөлінбеген жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Сферопласт
В) [0.0] Каллус
С) [0.0] Гаметоклон
D) [0.0] Диплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Рекон
4. Қоректік ортаның бірлік бетіне немесе көлеміне шаққандағы жасушалар саны – бұл...
А) [2.0] Қауымдастық тығыздығы
В) Каллус
С) Гаметоклондық тығыздығы
D) Диплоид
Е) Қанығу тығыздығы
F) [0.0] Адаптация
5. Арнайы өсіру шарттарында дақылды сосудтағы жасушалардың максималды саны – бұл...
А) [2.0] Қанығу тығыздығы
В) [0.0] Каллус
С) [0.0] Гаметоклон
D) [0.0] Диплоид
Е) [0.0] Қауымдастық тығызыдығы
F) [0.0] Адаптация
6. Жасушадан энуклеация жолымен алынған, цитоплазманың және жасушалы мембрананың жіңішке ободогымен қоршалған жасушалы ядро қалай аталады?
А) [2.0] Кариопласт
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Тотипотентность
7. Цитоплазманың бір бөлігін жоғалтқан, протопласт қалай аталады?
А) [2.0] Субпротопласт
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Кариопласт
8. Жасушалы қабықшасы бөлініп алынған жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Протопласт
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Субпротопласт
9. Хромосомаларының кішігірім топтары ядролы мембрананы қайта құруға арналған фокустар ретінде қызмет ететін, соның арқасында максимумы хромосомалардың жалпы санына тең болуы керек микроядроны түзетін, митозы шектелген жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Микроядролы жасуша
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Қауымдастық тығызыдығы
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Протопласт
10. Хромосомаларының негізгі саны көбейтілген (Зх, 4х және т.б.) организм, жасуша ядросы қалай аталады?
А) [2.0] Полиплоид
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
Д) [0.0] Гаплоид
Е) [0.0] Мутаген
F) [0.0] Псевдодиплоид
11. Бөтен гендерді Өсімдіктер жасушасына қандай да болмасын әдіспен алмастыру қалай аталады?
А) [2.0] Трансгенез
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Овогенез
12. Соңынан эмбрион тіршілігінің жойылуын байқауға болатын қабық өзгерісін қанша тәуліктен кейін бақылауға болады?
A) [2.0] 2-4 тәу
B) [0.0] 8-10 тәу
C) [0.0] 1-3 тәу
D) [0.0] 6-8 тәу
E) [0.0] 10-12 тәу
F) [0.0] 6-10 тәу
13. Туыла сала жануарлардан алынатын ұлпалар қай топқа жатады?
A) [2.0] Жетілген ұлпалар
B) [0.0] Жетілмеген
C) [0.0] Жетілмеген жасушалар
D) [0.0] Аса жетілген жасушалар
E) [0.0] Жетілу барысындағы жасушалар
F) [0.0] Дамыған жасушаларға
14.Құтыру вирусының репродукциясын неде жүзеге асырады?
A) [2.0] Ми ұлпасында
B) [0.0] Эпителий ұлпасында
C) [0.0] Жұлында
D) [0.0] Бұлшық ет ұлпасында
E) [0.0] Шеміршекті ұлпада
F) [0.0] Өткізгіш ұлпада
15. Құтырудың алдын-алу мақсатында қандай вакциналарды қолданады?
A) [2.0] Ферми, МИВА вакциналары
B) [0.0] ФСМЕ-ИММУН Инжект вакциналары
C) [0.0] Мибп-вакцинасы
D) [0.0] Пиродог-вакцинасы
E) [0.0] Эурикан-вакцинасы
F) [0.0] Доминан-вакцинасы
16. Ферми вакцинасын неден дайындайды?
A) [2.0] 1 жасқа дейінгі қой миынан
B) [0.0] 1 жасқа дейінгі бие миынан
C) [0.0] Түйе миынан
D) [0.0] Қабан миынан
E) [0.0] 5 айлық қойдың миынан
F) [0.0] Тюленнің миынан
17. МИВА вакцинасын неден дайындайды?
A) [2.0] Ақ тышқандар төлінің миынан
B) [0.0] 1 жас аралығындағы бие миынан
C) [0.0] Адам миынан
D) [0.0] 2 айлық қой миынан
E) [0.0] Түйе миынан
F) [0.0] Тюленнің миынан
18. 1957 жылы Айзен мен Линдеман нені ашты?
A) [2.0] Интерферонды
B) [0.0] Лизинді
C) [0.0] Аргининді
D) [0.0] Изолейцинді
E) [0.0] Треонинді
F) [0.0] Триптофанды
19. Интерферонның қасиеті неде?
A) [2.0] Әрбір жануарға тән
B) [0.0] Әрбір өсімдікке тән
C) [0.0] Әрбір адамға тән
D) [0.0] Әрбір шыбын – шіркейге тән
E) [0.0] Әрбір балдырларға тән
F) [0.0] Әрбір қарапайымға тән
20. Онкология мен вирусты инфекцияларда нені пайдаланады?
A) [2.0] Интерферондарды
B) [0.0] Липидтерді
C) [0.0] Тирозинді, глейцинді
D) [0.0] Серин мен тирозинді
E) [0.0] Валин мен пролинді
F) [0.0] Триптофан
21. Трансгенді жануарларды алу үшін нені пайдалануға болады?
A) [2.0] ДНҚ микроинъекциясын
B) [0.0] РНҚ микроинъекциясын
C) [0.0] Жыныссыз көбею көмегімен
D) [0.0] Кроссинговер көмегімен
E) [0.0] Генді түрленулер көмегімен
F) [0.0] Жынысты көбеюмен
22. Генофонд дегеніміз не?
A) [2.0] Барлық гендер мен генотиптердің жиынтығы
B) [0.0] Барлық генді мутациялардың жиынтығы
C) [0.0] Баолық жануарлар генотипінің жиынтығы
D) [0.0] Барлық өсімдіктердің жиынтығы
E) [0.0] Адамдардың барлық генотиптерінің жиынтығы
F) [0.0] Жануарлардың барлық фенотиптерінің жиынтығы
23. Микроинъекцияға жарамды 10 тауықтан қанша жұмыртқа алуға болады?
A) [2.0] 250 жұмыртқа
B) [0.0] 1000 жұмыртқа
C) [0.0] 300 жұмыртқа
D) [0.0] 750 жұмыртқа
E) [0.0] 10 жұмыртқа
F) [0.0] 75 жұмыртқа
24. Бөлініп алынған жұмытқаларды қандай мерзімге дақылға орналастырады?
A) [2.0] 3 - 36 сағат аралығында
B) [0.0] 2 - 5 сағат аралығында
C) [0.0] 2 - 3 күн аралығында
D) [0.0] 20 - 40 минут аралығында
E) [0.0] 5 - 15 минут аралығында
F) [0.0] 25 - 30 минут аралығында
25. Антиденелер дегеніміз не?
A) [2.0] Антигендер әсерімен синтезделетін ақуыздар
B) [0.0] Қанда пайда болатын ақуыздар
C) [0.0] Карбонильді тобы бар органикалық заттар
D) [0.0] Альфа – амин қышқылдарынан тұратын органикалық заттар
E) [0.0] Амин топтарынан тұратын органикалық заттар
F) [0.0] Бета – амин қышқылдарынан тұратын, органикалық заттар
26. Жасушадағы протоплазма мөлшері қанша?
А) [2.0] 70%
В) [0.0] 20%
С) [0.0] 40%
D) [0.0] 10%
Е) [0.0] 11%
F) [0.0] 15%
27. Жасуша ортасында не орналасқан?
А) [2.0] Ядро
В) [0.0] Цитоплазма
С) [0.0] Хромосомалар
D) [0.0] Протоплазма
Е) [0.0] Лизосомалар
F) [0.0] 45%
28. Адам жасушасында қанша хромосомалар болады?
А) [2.0] 46
В) [0.0] 32
С) [0.0] 23
D) [0.0] 78
Е) [0.0] 62
F) [0.0] 55
29. Цианобактериялар басқа ағзалармен симбиозге түсе алады ма?
А) [2.0] Түсе алмайды
В) [0.0] Саңырауқұлақтармен симбиозге түседі
С) [0.0] Жоғары сатыдағы өсімдіктердің тамырларымен симбиозге түседі
D) [0.0] Түсе алады
Е) [0.0] Балдырлармен симбиозге түседі
F) [0.0] Жоғары сатыдағы өсімдіктердік сабақтарымен симбиозге түседі
30. Ауру тудыратын бактериялармен залалдану қалай жүзеге асады?
А) [2.0] Ауру адамдармен контактте болғанда
В) [0.0] Ауалы – тамшылы жолмен
С) [0.0] Ауру тудыратын бактериялары бар өнімдерді қолданғанда
D) [0.0] Ауаның төмен температурасында
Е) [0.0] Ауаның жоғары температурасында
F) [0.0] Ауаның жоғары температурасында, ауаның төмен ылғалдылығында
31. Қандай ішек таяқшалары мутациялы болып табылады?
А) [2.0] minA и minB
B) [0.0] E.Coli
C) [0.0] minCи minA
D) [0.0] mind и minK
E) [0.0] minKи minC
F) [0.0] minН и minA
32. Қандай цианобактериялар бірінші топшаға жатады?
А) [2.0] Несерлі жасыл
В) [0.0] Қоңыр несерлі
С) [0.0] Сутекті несерлі
D) [0.0] Бацилдер
Е) [0.0] Нитрифицирлейтін
F) [0.0] Қызыл
33. Жынысты жасушалардың бөліну процесі қалай аталады?
А) [2.0] Мейоз
В) [0.0] Митоз
С) [0.0] Цитокинез
D) [0.0] Интерфаза
Е) [0.0] Меристема
F) [0.0] Проваза
34. Органдар, ұлпалар мен жасушалардың қалыптасу процесі қалай аталады?
А) [2.0] Морфогенез
В) [0.0] Цитогенез
С) [0.0] Гистогенез
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Партогенез
F) [0.0] Овогенез
35. 100 мл жасушалы суспензия алу үшін не қажет?
А) [2.0] 2 – 3г балғын каллусты ұлпа
В) [0.0] 4 – 5г балғын каллусты ұлпа
С) [0.0] 2 – 5г борпылдақ каллус
D) [0.0] 3 – 5г өсімдік ұлпасы
Е) [0.0] 3 – 8г ұлпа
F) [0.0] 2.5г борпылдақ каллус
36. Шіру процесінің биологиялық табиғатын алғаш рет дәлелдеген кім?
А) [2.0] Пастер
В) [0.0] Листер
С) [0.0] Левенгук
D) [0.0] Дженнер
Е) [0.0] Кох
F) [0.0] Рог
37. Вирустар – бұл….
А) [2.0] Жасушаішілік паразиттер
В) [0.0] Автотрофтар
С) [0.0] Фотоавтотрофтар
D) [0.0] Эукариоттарға жатады
Е) [0.0] Ядролы материалы жоқ
F) [0.0] Гетеротрофы
38. Роберт Кох нені ашты:
А) [2.0] Микроорганизмдерді өсіруге арналған қоректік орталарды
В) [0.0] Спирттік ашуды
С) [0.0] Лимон қышқылының өндірісін
D) [0.0] Микроскопты
Е) [0.0] Фагоцитоз құбылысын және иммобилизденген ферменттерді алу жолын
F) [0.0] Сірке қышқылды ашуды
39. Митохондрийлердің негізгі функциялары қандай?
А) [2.0] АТФ синтезін жүзеге асырады
В) [0.0] Ақуыз синтезін жүзеге асырады
С) [0.0] Көмірсулар синтезін жүзеге асырады
D) [0.0] АТФ ыдыратады
Е) [0.0] Фотосинтезді жүзеге асырады
F) [0.0] Хемосинтезді жүзеге асырады
40. Өзгерген тіршілік шарттарына мұрагер компетентті жасушаның ыңғайлануы – бұл ...?
А) [0.0] Адаптация
В) [0.0] Вегетативті өсу
С) [0.0] Гетерокарион
D) [0.0] Дедифференциация
Е) [0.0] Гиногенез
F) [0.0] Органогенез
41. Ұрықты қап жасушаларынан өсімдіктердің пайда болу процесі қалай аталады?
А) [2.0] Гиногенез
В) [0.0] Вегетативті өсу
С) [0.0] Гетерокарион
D) [0.0] Дедифференциация
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Органогенез
42. Жаңа қоректік ортаға алмастырылатын каллусты немесе суспензиялы дақылдың бір бөлігі қалай аталады?
А) [2.0] Инокулюм
В) [0.0] Каллус
С) [0.0] Гаметоклон
D) [0.0] Диплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Гетерокарион
43. Пробиркда, колбада, яғни тірі ағзадан тыс орындалған, тәжірибелік өңдеулер қалай аталады?
А) [2.0] In vitro
В) [0.0] In vivo
С) [0.0] Гаметоклон
D) [0.0] Диплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Инокулюм
44. Штамнан селекция немесе клондау жолымен алынған, маркерлі көрсеткіштері бар дақыл – бұл?
А) [2.0] Жасушалы линия
В) [0.0] Аксенді дақыл
С) [0.0] Асептикалық жағдай
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Клональді микро көбею
F) [0.0] Инокулюм
45. Өсімдіктің микроспорадан, немесе дән тозаңынан, немесе гаметикалық эмбриогенез, немесе каллус арқылы даму процесі қалай аталады?
А) [2.0] Андрогенез
В) [0.0] Гиногенез
С) [0.0] Габитуация
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Клональді микро көбею
F) [0.0] Асептикалық жағдай
46. Микробтардың жасушаларға, ұлпаларға немесе өсімдік дақылдарының органдарына түспеуін қамтамасыз ететін процедуралар қалай аталады?
А) [2.0] Асептикалық процедуралар
В) [0.0] Апикальді доминирлеу
С) [0.0] Габитуация
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Клональді микрокөбею
F) [0.0] Асептикалық жағдай
47. Инфекциясыз немесе контаминант-микробтарынсыз болатын жағдай қалай аталады?
А) [2.0] Асептикалық жағдай
В) [0.0] Апикальді доминирлеу
С) [0.0] Асептикалық процедуралар
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Клональді микрокөбею
F) [0.0] Габитуация
48. Зиготалардан емес, шығу тегі ерекше нүктелерден даму, мысалы каллустан пайда болатын бүршікті немесе тамырлы ұлпалар, немесе басқа көздерден дамитын ұрықтар, қалай аталады?
А) [2.0] Адвентивті процесс
В) [0.0] Апикальді доминирлеу
С) [0.0] Асептикалық процедуралар
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Клональное микрокөбею
F) [0.0] Габитуация
49. Екі кезекті жасушалар бөлінуінің арасындағы уақыт интервалы қалай аталады?
А) [2.0] Жасушаның генерация уақыты
В) [0.0] Берілген ортаға адаптациялануы
С) [0.0] Асептикалық процедуралар
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Гаплоид
F) [0.0] Габитуация
50. Жалпы цитоплазмада (жасушалардың бірігу нәтижесі) генетикалық ұқсас немесе екі ядросы бар, жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Гомокарион
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Гаплоид
F) [0.0] Гетерокарион
51. Өсудің логарифмалық фазасына сай келетін, интервал қалай аталады?
А) [2.0] Популяцияның еселену уақыты
В) [0.0] Берілген ортаға адаптациялануы
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Гаплоид
F) [0.0] Габитуация
52. Жыныссыз процесте өсімдіктердің қайта қалпына келуі қалай аталады?
А) [2.0] Вегетативті өсу
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Гаплоид
F) [0.0] Габитуация
53. Жасушалы дақылдың үздіксіз жасуша желісінде уақыт бойынша шектелген сипаттамаларына ие болуы қалай аталады?
А) [2.0] Тіршілігін жоймау
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс, вариант
D) [0.0]Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация, вариант
F) [0.0] Габитуация
54. Фенотиптегі вариация, немесе гаметоклондармен айқындалған генетикалық немесе эпигенетикалық вариация қалай аталады?
А) [2.0] Гаметоклональді
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуация
55. Ақуыздарды бөліп алғаннан кейін қалатын, сұйық қалдықтар қалай аталады?
А) [2.0] Пермеат
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Анеуплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуация
56. Берілген түрге тән, хромосомалар жиынтығы қалай аталады?
А) [2.0] Кариотип
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Анеуплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуация
57. Экзогенді түрде қосылатын өсу факторларына байланыссыз жасушалар популяциясының өсуге және бөлінуге қабілеті – бұл?
А) [2.0] Габитуация
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Анеуплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Кариотип
58. Генді түрде бастапқыға ұқсас, жыныссыз жолмен in vitro алу қалай аталады?
А) [2.0] Клональді микрокөбею
В) [0.0] Микрокөбею
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Анеуплоид жолымен көбею
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Кариотип
59. Жетілмеген немесе жетілген ұрықтарды қоректік ортада in vitro стерильді түрде өсіру қалай аталады?
А) [2.0] Ұрықтар дақылы
В) [0.0] Микрокөбею
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Анеуплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Кариотип
60. Экзогенді түрде қосылатын өсу факторларына байланыссыз жасушалар популяциясының өсуге және бөлінуге берілген қабілеті қалай аталады?
А) [2.0] Габитуация
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Кариотип
61. Дақылды ортамен байланыста болатын, әр түрлі текті дақылға қарайтын жасушаның немесе жасушалардың өсуі. Культивирленетін жасуша немесе ұлпа қоректік қабаттан кеуекті материалмен – сүзгіш қағазбен немесе мембраналы сүзгіштермен - бөлініп алынуы мүмкін.
А) [2.0] Нянька дақылы
В) [0.0] Ұлпалы дақылдар
С) [0.0] Ісікті ұлпалар дақылы
D) [0.0] Өркен меристемаларының дақылы
Е) [0.0] Каллусты ұлпалар дақылы
F) [0.0] Кариотип
62. 1986 жылы Жапонияда не алынды?
A) [2.0] Өт қабы рагының жасушалары
B) [0.0] Өкпе рагының жасушалары
C) [0.0] Бас миы рагының жасушалары
D) [0.0] Геппатит жасушалары
E) [0.0] Тік ішек рагының жасушалары
F) [0.0] Жатырдың ісік жасушалары
63. Жасушалардың моно қабат түрінде өсуі неге байланысты?
A) [2.0] Фибриноклетиндер ақуыздарына
B) [0.0] Аргининге
C) [0.0] Глутамин қышқылына
D) [0.0] Фенилаланинге
E) [0.0] Аспаргин қышқылына байланысты
F) [0.0] Аскорбин қышқылына байланысты
64. Цитоскелетті ақуызды көрсетіңіз:
A) [2.0] Актин
B) [0.0] Тирозин
C) [0.0] Аланин
D) [0.0] Аргинин
E) [0.0] Пролин
F) [0.0] Триптофан
65. Төмендегі эмбриональді ұлпалардың қайсысы жиі қолданылады?
A) [2.0] Балапан, тышқан, адам ұлпалары
B) [0.0] Шыбын шіркейлердің, қояндардың ұлпалары
C) [0.0] Қояндардың, маймылдардың, иттердің ұлпалары
D) [0.0] Құстар мен балықтардың ұлпалары
E) [0.0] Балықтардың, шыбын шіркейлердің және құстардың ұлпалары
F) [0.0] Қос мекенділердің ұлпалары
66. Эмбриондарды залалдаудың автоматты түрі қайда қолданылады?
A) [2.0] Тұмауға қарсы вакциналарда
B) [0.0] СПИД-ке қарсы вакциналарда
C) [0.0] Құс тұмауына қарсы вакциналарда
D) [0.0] Қызылшаға қарсы вакциналарда
E) [0.0] Гепатитке қарсы вакциналарда
F) [0.0] Эболаға қарсы вакциналарда
67. Вирустың репродукциясы үшін қандай температура тиімді?
A) [2.0] 36-37,5о
B) [0.0] 35о
C) [0.0] 34-35о
D) [0.0] 38о
E) [0.0] 38-39о
F) [0.0] 35-36о
68. Ұрықты диск неден тұрады?
A) [2.0] Эктодермадан, эндодермадан, мезодермадан
B) [0.0] Эктодермадан және мезодермадан
C) [0.0] Мезодермадан және энтодермадан
D) [0.0] Эктодермадан және энтодермадан
E) [0.0] Мезодермадан, энтодермадан, эктодермадан
F) [0.0] Эктодерму
69. Экзогенді түрде қосылатын өсу факторларына байланыссыз жасушалар популыциясының өсу мен бөлінуге деген пайда болған қабілеті қалай аталады?
А) [2.0] Габитуация
В) [0.0] Асептикалық процедуралар
С) [0.0] Дифференциация
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Морфогенез
F) [0.0] Овогенез
70. Қоршалған (С блокированным) митозы бар жасушадағы хромосомалардың кішігірім топтары ядролы мембрананы қайта құруға арналған фокустар қызметін атқарады. Сөйтіп масимумы хромосомалардың жалпы санына тең болатын, микроядро түзеді. Осы қоршалған митозы бар жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Микроядролы жасуша
В) [0.0] Гетероплоид
С) [0.0] Аксеникалық дақыл
D) [0.0] Гетерокарион
Е) [0.0] Дифференцирленген жасушалар
F) [0.0] Овогенез
71. Жасуша (ағза) реакциясының генотипті және қалпына келмейтін норма (тұқым қуалайтын) өзгерістері қалай аталады?
А) [2.0] Мутация
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Габитуация
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Морфогенез
F) [0.0] Овогенез
72. Жасушалардың экзогенді әсерлерден тәуелсіздігін анықтайтын, гендердің дифференциалды белсенділігінің фенотипті белгісі – бұл...?
А) [2.0] Эпигенетті вариациялар
В) [0.0] Асептикалық процедуралар
С) [0.0] Асептикалық жағдай
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Морфогенез
F) [0.0] Овогенез
73. Ісікті ұлпалар дақылы. Әр түрлі текті ісіктерден шектелген және ісіктің дамуын пайда еткен патогендерден босатылған, фрагменттердің ұзақ дақылы қалай аталады?
А) [2.0] Ісікті ұлпалар дақылы
В) [0.0] Ұлпалы дақылдар
С) [0.0] Эпигенетикалық вариациялар
D) [0.0] Нянька дақылы
Е) [0.0] Анеуплоид
F) [0.0] Овогенез
74. Тұрақты фенотиптік өзгерісі – генетикалық немесе табиғаты бойынша эпигенетикалық өзгерісі байқалатын дақыл қалай аталады?
А) [2.0] Вариант
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Овогенез
75. Сулы фазасы бар жабық липидті көпіршікті, жасушаға липосомалардың жасушалармен бірігуі арқылы жеткізілетін, экзогенді заттарды қосу үшін қолданады – бұл...?
А) [2.0] Липосома
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуация
76. Органдардың, ұрықтардың немесе тұтас өсімдіктердің түзілуіне әкелетін, стимулға морфогенетикалық жауап қалай аталады?
А) [2.0] Регенерация
В) [0.0] Микроклетка
С) [0.0] Адаптация
D) [0.0] Гиногенез
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Апекс
77. Жалпы цитоплазмада (әдетте жасушалардың бірігуі нәтижесі болып табылады) генетикалық екі немесе бірнеше әр түрлі ядролары бар жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Гетерокарион
В) [0.0] Микроклетка
С) [0.0] Адаптация
D) [0.0] Гиногенез
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Монокарион
78. Митоз нәтижесінде бір жасушадан пайда болған немесе барлық мүшелері қайталап культивирленетін бір жасушадан пайда болған, вегетативті немесе жыныссыз жолмен жасушалар тобының популяциясы қалай аталады?
А) [2.0] Клон
В) [0.0] Микроклетка
С) [0.0] Анеуплоид
D) [0.0] Апекс
Е) [0.0] Гетероплоид
F) [0.0] Гомоплоид
79. Организм, клетка, хромосомалар саны бар ядро бір сөзбен айтқанда қалай аталады?
А) [2.0] Анеуплоид
В) [0.0] Микроклетка
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Клон
Е) [0.0] Гетероплоид
F) [0.0] Гомоплоид
80. Еншілес жасушалар арасында, сонымен қатар аналық және еншілес жасушалар арасында айырмашылықтің пайда болуына әкелетін, процестер кешені қалай аталады?
А) [2.0] Дифференциация
В) [0.0] Асептикалық процедуралар
С) [0.0] Асептичкалық жағдай
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Морфогенез
F) [0.0] Овогенез
81. Өзгертілген немесе жаңа геннің әсері нәтижесінде пайда болған фенотипті үлгі – бұл...?
А) [2.0] Мутант
В) [0.0] Микроклетка
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Клон
Е) [0.0] Гетероплоид
F) [0.0] Гомоплоид
82. Бір немесе бірнеше хромосомалары бар және де энуклеация барысында немесе микроядролы жасушаның ажырауы нәтижесінде түзілетін жасушалы фрагмент – бұл...?
А) [2.0] Микроклетка
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Гомоплоид
83. Пассаж — жасушаларды бір дақылды сыйымдылықтан екіншісіне ауыстыру немесе отырғызу. Бұл термин «субдақыл» терминінің синонимі болып табылады. Ал, жасушалар немесе субдақылдар алмасуының саны пассаждар санына тең болады. Бұл процесс қалай аталады?
А) [2.0] Пассаж
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Гаплоид
Е) [0.0] Мутаген
F) [0.0] Гомоплоид
84. Сомаклональная вариация — генетикалық немесе эпигенетикалық табиғаты бар соматикалық клондар арасындағы фенотипическая вариация дегеніміз не?
А) [2.0] Сомаклональді вариация
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Асептикалық жағдай
D) [0.0] Гаплоид
Е) [0.0] Асептикалық процедуралар
F) [0.0] Гомоплоид
85. Синкарион түзілуімен екі әр түрлі біріккен жасушалардан пайда болған моноядролы жасушаны сипаттауға пайдаланылатын термин қалай аталады?
А) [2.0] Гибридті жасуша
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Асептикалық процедуралар
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Гаплоид
F) [0.0] Гомоплоид
86. Арнайы жасушаларды дифференцировканың бір күйінен екінші күйіне өтуі қалай аталады?
А) [2.0] Редифференциация
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Индукция
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Тотипотенттілік
87. Вегетативті көбеюге («диаспора» терминіне синоним) қызмет ететін, органдар мен ұлпаларды белгілеуге арналған жалпы термин?
А) [2.0] Пропагула
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Гомоплоид
88. Трансплантты (инокулюмді) жаңа қоректік ортаға алмастыру қалай аталады?
А) [2.0] Субкультивирлеу
В) [0.0] Гетероплоид
С) [0.0] Адаптация
D) [0.0] Андрогенез
Е) [0.0] Дедифференциация
F) [0.0] Габитуация
89. Соматикалық эмбриогенез жолымен пайда болған ұрық тәрізді құрылым қалай аталады?
А) [2.0] Эмбриоид
В) [0.0] Адаптация
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Гомоплоид
90. Қабырғасы толық бөлінбеген жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Сферопласт
В) Эмбриоид
С) Гистогенез
D) Органогенез
Е) Адаптация
F) [0.0] Гомоплоид
91. Экзогенді түрде қосылатын өсу факторларына байланыссыз жасушалар популыциясының өсу мен бөлінуге деген пайда болған қабілеті қалай аталады?
А) [2.0] Габитуация
В) [0.0] Асептикалық процедуралар
С) [0.0] Дифференциация
D) Органогенез
Е) [0.0] Морфогенез
F) [0.0] Овогенез
92. Түрдің әр түрлі тіршілік ету шарттарында фенотиптің өзін байқатуын қалай атайды?
А) [2.0] Организм реакциясының нормасы
В) [0.0] Асептикалық және стерильді процедуралар
С) [0.0] Дифференциация
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Морфогенез
F) [0.0] Овогенез
93. Геномды модификациямен жалғасатын, өсімдік жасушасына бөтен ДНҚ-н енгізу және тұрақты геномды интеграция қалай аталады?
А) [2.0] Трансформация
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуация
94. Жасушалар мен ұлпалардың көбею жолымен өсуі – бұл?
А) [2.0] Пролиферация
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Трансформация
95. Энуклеациядан (ядроны бөліп алу) кейін қалатын, интактты цитоплазма қалай аталады?
А) [2.0] Цитопласт
В) [0.0] Микроклетка
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Клон
Е) [0.0] Гетероплоид
F) [0.0] Вариант
96. Диплоидты санмен (2п) салыстырғанда хромосомалар саны өзгеше болатын, ядролары бар жасушалар дақылына қандай термин жатады?
А) [2.0] Гетероплоид
В) [0.0] Микроклетка
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Клон
Е) [0.0] Цитопласт
F) [0.0] Вариант

97. Өсімдіктер органдарының (тозаңдар, тұқымды бүршіктер және т.б.) немесе органдардың шектелген фрагменттері жасушаларының полиферациясы нәтижесінде пайда болған, ұзақ өсірілетін ұлпалардың алмастырылатын дақылдары қалай аталады?
А) [2.0] Каллусты ұлпалар дақылы
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид және пропагула
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Вариант
98. Ядролары біріккен гибридті жасуша қалай аталады?
А) [2.0] Синкарион
В) [0.0] Эмбриоид
С) [0.0] Гистогенез
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Гетерокарион
99. 74. in vitro құрылымын, оганын немесе процесін инициациялау қалай аталады?
А) [2.0] Индукция
В) Анеуплоид
С) Апекс
D) Омнипотенттілік
Е) Адаптация
F) [0.0] Габитуация
100. Нақты сыртқы шарттардағы организмдер белгілерінің нақты бір жиынтығы қалай аталады?
А) [2.0] Фенотип
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуация
101. Цитопласттың жасушамен – протопластпен немесе цитопластпен бірігуі нәтижесінде пайда болған, тіршілікке қабілеті бар жасуша қалай аталады? Бұл кезде цитоплазмалық гибрид түзіледі?
А) [2.0] Цибрид
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуация
102. Цитоплазмалық (ядродан тыс) гендерді шектелген протопласттарға енгізуді қалай атайды?
А) [2.0] Цибридизация
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Цибрид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Адаптация

103. Ядродан тыс немесе хлоропластты немесе плазмидті және т.б. гендермен шартталған, тұқым қуалаушылық қалай аталады?
А) [2.0] Цитоплазмалық тұқым қулаушылық
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Өркен меристемаларының дақылы
D) [0.0] Цибрид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Адаптация
104. Ересек ағзадан ерекшеліктері (көрініс табуында) бойынша сипатталатын және стимуланың индуцирленген гүлденуіне жауап беру қабілетін жоғалтатын, өсімдіктің жынысты цикліндегі фаза – бұл...
А) [2.0] Ювенильді
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Апекс
105. Өсімдік побегінің бүйір бүршіктерінің өсімін тежеу немесе терминалды бүршіктің болуы қалай аталады?
А) [2.0] Апикальді доминирлеу
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Аксеникалық дақыл
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Гибрид
106. Бөтен немесе қажет тіршілік формалары жоқ дақылды қалай атайды?
А) [2.0] Аксеникалық дақыл
В) [0.0] Вариант
С) [0.0] Адаптация
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Габитуация
107. Кесу барысында ұзындығы бойынша өлшемі 0,1мм-ден кем және ең жас жапырақты примордияға дистальді, әдетте жылтырақ күмбез тәрізді құрылым түрінде болатын, жоғарғы бүршіктері маңында шоғырланатын, дифференцирленбеген ұлпа қалай аталады?
А) [2.0] Апикальді бүршіктік меристема
В) [0.0] Аксеникалық дақыл
С) [0.0] Адаптация
D) [0.0] Омнипотенттілік және адаптация
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Габитуация
108. Алғашқы өлшемі ұзындығы бойынша 0,1мм-ден кіші, бір немесе екі жапырақты примордиялары бар өсу конусының бүршікті қуыстарынан нмесе төбесінен шектелген қоректік ортада in vitro өсіру – бұл...?
А) [2.0] Өркен меристемаларының дақылы
В) [0.0] Аксеникалық дақыл
С) [0.0] Апикальді бүшіктік меристемалар
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Габитуация
109. Мутацияны қандай фактор шарттайды?
А) [2.0] Мутаген
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуациялы дақыл
110. Мейоспора, гамета немесе гаметофиттен пайда болған, жасушалы дақылдан регенерацияланған өсімдікті қалай атайды?
А) [2.0] Гаметоклон
В) [0.0] Каллус
С) [0.0] Пропагула
D) [0.0] Диплоид
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуациялы дақыл
111. Гаметоклндармен сипатталған, табиғаты бойынша генетикалық немесе эпигенетикалық, фенотиптегі вариация –бұл...?
А) [2.0] Гаметоклональді вариация
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Цибрид
Е) [0.0] Габитуация және гаметоклон
F) [0.0] Габитуациялы дақыл
112. Жартылай хромосомалар (п немесе In) жиынтығы бар ядро, жасуша, организм қалай аталады?
А) [2.0] Гаплоид
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Адаптация
113. Әдетте субкультивирлеу барысында бүршіктерді тездетілген полиферациялау арқылы, бүршікті басынан немесе түйінді экспланттардан өсімдіктерді in vitro клональді культивирлеу қалай аталады?
А) [2.0] Микрокультивирлеу
В) [0.0] Аксеникалық дақыл
С) [0.0] Апикальді бүшіктік меристема
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Габитуация
114. Құрылысының және/немесе функциясының дифференциациясы өтіп жататын, in vitro жағдайындағы ұлпалар өсімін қамту қалай аталады?
А) [2.0] Ұлпалы дақыл
В) [0.0] Аксеникалық дақыл
С) [0.0] Апикальді бүшіктік меристема
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Габитуация
115. Органды примордияны немесе бүтін (немесе бөлігінің) in vitro органының өсімін қамтамасыз етіп тұру қалай аталады? Бұл жағдайда құрылысының және/немесе функциясының дифференциациясы өтуі мүмкін.
А) [2.0] Органды дақыл
В) [0.0] Аксеникалық дақыл
С) [0.0] Апикальді бүшіктік меристема
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Микрокультивирлеу
116. Өсімдік жасушаларды, ұлпаларды, органдарды немесе in vitro бүтін өсімдіктерінің өсімі қалай аталады?
А) [2.0] Өсімдік ұлпасының дақылы
В) [0.0] Аксеникалы дақыл
С) [0.0] Апикальді бүшіктік меристема
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Апикальді жоғарғы ұшындағы дақыл
117. Бір және бірнешеге дейін примордиальді жапырақтары бар және ұзындығына бойына өлшемдері қалыпты түрде 0,1 ден 1 мм-ге дейін болатын бүршікті апиакальді меристемадан тұратын құрылым қалай аталады?
А) [2.0] Апикальді бүршіктік (жоғарғы ұшы) дақыл
В) [0.0] Аксеникалы дақыл
С) [0.0] Апикальді бүршіктік меристеманың жасушасы
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Адаптация
118. Арнайы, бөлінбейтін жасушалардың полиферацияға ауысуы қалай аталады?
А) [2.0] Дедифференциация
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Диплоид
119. Барлық хромосомалары (жынысты хромосомалардан басқалары) екі еселенген түрде (2п) және дақыл пайда болған хромосомалар түрлерне құрылымдық жағынан ұқсас, жасуша күйі қалай аталады?
А) [2.0] Диплоид
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Апекс
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Адаптация
F) [0.0] Габитуация
120. Протопласттарды in vitro ортасында тұрақтандырғыштың қатысында өсіру – бұл...?
А) [2.0] Шектелген протопласттар дақылы
В) Вариант
С) [0.0] Апекс, суспензиялы дақыл
D) [0.0] Анеуплоид
Е) [0.0] Адаптация, асептикалық процедуралар
F) [0.0] Диплоид және анеуплоид
121. Жасушаларды, ұлпаларды, ұрықтарды немесе тұқымдарды ультра төмен (-100°С-ден төмен) температурада сақтау қалай аталады?
А) [2.0] Криоконсервация
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Асептикалық күйі
D) [0.0] Гаплоид
Е) [0.0] Асептикалық процедуралар
F) [0.0] Органогенез
122. denovo органдарының (тамырларының, бүршіктерінің) түзілуімен сипатталатын, калуссты жасушалардағы дифференциация процесі қалай аталады?
А) [2.0] Органогенез
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Асептикалық күйі
D) [0.0] Гаплоид
Е) [0.0] Асептикалық процедуралар
F) [0.0] Тотипотенттілік
123. Омнипотенттілік – бұл..?
А) [2.0] Аса күшті
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Даму
D) [0.0] Гаплоид
Е) [0.0] Культивирлеу
F) [0.0] Диплоид
124. Дақылдағы жасушалар жиынтығы қалай аталады?
А) [2.0] Жасушалар популяциясы
В) [0.0] Анеуплоид
С) [0.0] Даму
D) [0.0] Гаплоид
Е) [0.0] Культивирлеу, габитуация
F) [0.0] Диплоид
125. S-тәрізді қисықпен сипатталатын, мерзімді өсіру циклінде жасушалар популяциясының өсімін қалай атайды?
А) [2.0] Өсу циклі
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Диплоид
126. Генетикалық немесе эпигенетикалық табиғаты бар соматикалық клондар арасындағы фенотиптік вариация қалай аталады?
А) [2.0] Сомаклональді вариация
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид, габитуация
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Адаптация
127. Популяцияның шексіз еселену санына ие дақыл қалай аталады?
А) [2.0] Үздіксіз жасушалы дақыл
В) [0.0] Сомаклональді вариация
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Адаптация
128. Апекс дегеніміз не?
А) [2.0] Верхушка
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Адаптация
129. Органдардың, ұрықтардың немесе бүтін өсімдіктердің түзілуіне әкелетін, стимулға морфогенетикалық жауап қалай аталады?
А) [2.0] Регенерация
В) [0.0] Сомаклональді вариация
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Адаптация
130. Өсімдік ұлпа дақылын асептикалық шарттарды отырғызумен сипатталатын in vitro культивирлеу сатысы қалай аталады?
А) [2.0] Мурасиге I бойынша саты
В) [0.0] Мурасиге II бойынша саты
С) [0.0] Мурасиге III бойынша саты
D) [0.0] Мурасиге IV бойынша саты
Е) [0.0] Мурасиге V бойынша саты
F) [0.0] Мурасиге VI бойынша саты
131. Органдардың немесе басқа құрылымдардың тез сан есебінде өсуімен сипатталатын, in vitro культивирлеудегі саты – бұл...?
А) [2.0] Мурасиге II бойынша саты
В) [0.0] Мурасиге I бойынша саты
С) [0.0] Мурасиге III бойынша саты
D) [0.0] Мурасиге IV бойынша саты
Е) [0.0] Мурасиге V бойынша саты
F) [0.0] Мурасиге VI бойынша саты
132. Топыраққа сәтті түрде пропагула дайындаумен сипатталатын, in vitro культивирлеу сатысы қалай аталады? Бұл уақытта өсімдіктердің өсуі мен қату процесі өтеді, гетеротрофты күйден аутотрофты күйге өту басталады?
А) [2.0] Мурасиге III бойынша саты
В) [0.0] Мурасиге I бойынша саты
С) [0.0] Мурасиге II бойынша саты
D) [0.0] Мурасиге IV бойынша саты
Е) [0.0] Мурасиге V бойынша саты
F) [0.0] Мурасиге VI бойынша саты
133. Топыраққа өсімдік ұлпа дақылын егумен сипатталатын немесе транспланттау алдындағы материалды өсімдіктердің II сатысынан III сатысына топыраққа алмастырғаннан кейінгі, in vitro – ғы культивирлеу сатысы қалай аталады?
А) [2.0] Мурасиге IV бойынша саты
В) [0.0] Мурасиге I бойынша саты
С) [0.0] Мурасиге II бойынша саты
D) [0.0] Мурасиге III бойынша саты
Е) [0.0] Мурасиге V бойынша саты
F) [0.0] Мурасиге VI бойынша саты
134. Ересек организмнің барлық жасушалы типтерін түзуге бейім жасушалы сипаттама қалай аталады?
А) [2.0] Тотипотенттілік
В) [0.0] Асептикалық процедуралар
С) [0.0] Дифференциация
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Морфогенез
F) [0.0] Эмбриогенез
135. Жасушалардан, ұлпалардан немесе органдардан бастау алатын, тікелей организмдерден алынған дақыл қалай аталады?
А) [2.0] Алғашқы дақыл
В) [0.0] Асептикалық дақыл
С) [0.0] Екіншілік дақыл
D) [0.0] Органогенез
Е) [0.0] Морфогенез
F) [0.0] Эмбриогенез
136. Сұйық қоректік ортада суспендирленген бола тұра, жасушалары немесе олардың агрегаттары көбейетін дақыл түрі қалай аталады?
А) [2.0] Суспензиялы дақыл
В) [0.0] Каллусты дақыл
С) [0.0] Гаплоидты дақыл
D) Гаплоид
Е) [0.0] Асептикалық дақыл
F) [0.0] Диплоид
137. Ата – аналық штамның барлық жасушалары ие емес, қасиеттері немесе маркерлері бар, жеке жасушаларды немесе жасушалар тобын шектеген жағдайда штамнан не түзіледі?
А) [2.0] Субштамм
В) [0.0] Каллусты дақыл
С) [0.0] Гаплоидты дақыл
D) Гаплоид
Е) [0.0] Асептикалық дақыл
F) [0.0] Диплоид
138. Ерекше қасиеттері немесе маркерлері бар, алғашқы дақылдарды немесе жасушалы линияны селекциялау немесе жасушаларды клондау кезінде не түзіледі?
А) [2.0] Штамм
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Диплоид
139. Өзінің өзіндік орынынан алынған және өсу үшін жасанды ортаға алмастырылған, ұлпа қалай аталады?
А) [2.0] Эксплант
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Диплоид
140. Өсімдіктің соматикалық жасушаларының кез-келген жасушалы дақылының формасынан пайда болған өсімдікті қалай атайды?
А) [2.0] Соматоклон
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Диплоид
141. Хромосамалар саны диплоидты, бірақ хромосомалық алмасулар нәтижесінде қалыпты кариотип және туыстық байланыстар бұзылатын жасуша, қалай аталады?
А) [2.0] Псевдодиплоид
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Диплоид
142. Шектелген жетілген және жетілмеген ұрықтардың in vitro жағдайында дамуы мен қамтамасыз етілуі қалай аталады?
А) [2.0] Эмбриодақыл
В) [0.0] Пропагула
С) [0.0] Нянька дақылы
D) [0.0] Псевдодиплоид
Е) [0.0] Габитуация
F) [0.0] Диплоид
143. Әр түрлі текті өсімдіктер ісіктерініен шектелген және ісіктің дамуын пайда еткен, патогендерден бөлінген, фрагменттердің ұзақ дақылы қалай аталады?
А) [2.0] Ісікті ұлпалар дақылы
В) [0.0] Аксеникалық дақыл
С) [0.0] Апикальді бүршікті меристема
D) [0.0] Омнипотенттілік
Е) [0.0] Апикальді доминирлеу
F) [0.0] Тотипотенттілік
144. Желатин гелі қандай температурада қатады?
A) [2.0] 200С
B) [0.0] 100С
C) [0.0] 350С
D) [0.0] 450С
E) [0.0] 150С
F) [0.0] 250С
145. Агар-агар қандай температурада ериді?
A) [2.0] 90-1000С
B) [0.0] 50-650С
C) [0.0] 20-350С
D) [0.0] 70-850С
E) [0.0] 10-150С
F) [0.0] 60-850С
146. Клетка терминін ең алғаш енізген кім?
A) [2.0] Р.Гук
B) [0.0] Т.Шванн
C) [0.0] Я.Пуркинье
D) [0.0] М.Шлейден
E) [0.0] П.Горянинов
F) [0.0] И.Мечников
147. Клетка жайында теория қашан қалыптасты?
A) [2.0] 1839 жылы
B) [0.0] 1665 жылы
C) [0.0] 1855 жылы
D) [0.0] 1956 жылы
E) [0.0] 1863 жылы
F) [0.0] 1853 жылы
148. Биомембраналар қалыңдығы неше нм болады?
A) [2.0] 6,0 - 10,0 нм
B) [0.0] 1,5 - 3,0 нм
C) [0.0] 0,5 - 1,0 нм
D) [0.0] 15,0 - 20,0 нм
E) [0.0] 100,0 - 200,0 нм
F) [0.0] 2.5 - 5.0 нм
149. Клетканың негізгі құрылыстық бөліктерін атаңыз?
A) [2.0] Митохондриялар, хлоропластар, рибосомалар, ядро, гранулалар
B) [0.0] Цитоплазма және рибосомалар
C) [0.0] Ұрық, гранулалар және рибосомалар
D) [0.0] Митохондриялар және хлоропластар
E) [0.0] Ядро, митохондриялар, пластидтер, рибосомалар, ұрық, цитоплазма
F) [0.0] Цитоплазма мен ядро
150. Тірі клеткаға судың енуі неге байланысты?
A) [2.0] Осмотық күшке
B) [0.0] Осмотық белсенді заттарға
C) [0.0] Су қысымына
D) [0.0] Су потенциалына
E) [0.0] Диффузияға
F) [0.0] Тургорға
151. In vitro жағдайында өсімдік клеткалары мен ұлпаларын өсіруге қажетті жағдайлар:
A) [0.0] Қоректік орта құрамын органикалық заттармен байыту
B) [1.0] Қоректік орта құрамы, жарық, температура
C) [0.0] Қореткік орта құрамын гормондармен байыту
D) [0.0] Жарық және температура
E) [0.0] Температура және осмостық қысым
F) [1.0] Аэрация,осмостық қысым
152. Зерттеу объектісін залалсыздандыруға арналған дезифеканттар:
A) [0.0] Натрий гипохлориді, концентрлі күкірт қышқылы, кальций гидрокарбонаты, антибиотиктер
B) [1.0] Этил спирті, натрий гипохлориді, кальций гипохлориді, концентрлі күкірт қышқылы
C) [0.0] Хлорамин Б, сулема, антибиотиктер, фунгицидтер
D) [0.0] Антибиотиктер, фунгицидтер
E) [0.0] Концентрлі күкірт қышқылы, сутегінің асқын тотығы
F) [1.0] Хлорамин Б, сулема, сутегінің асқын тотығы, бром, фенол, антибиотиктер,фунгицидтер

153. Сыртқы морфологиялық белгілеріне қарай каллус ұлпаларын сипаттауға қоланатын көрсеткіштер:
A) [0.0] Түсі, тығыздығы
B) [1.0] Түсі, тығыздығы, ылғалдылығы, борпылдақтығы, жылтырлығы, түйіршіктігі
C) [0.0] Түсі мен түктілігі
D) [0.0] Каллус бетінде басқа да ұлпалардың болуы және өсу қарқындылығы мен көгеруі
E) [0.0] Түсі, жылтырлығы; түйіршіктілігі
F) [1.0] Түктілігі, каллус бетінде басқа да ұлпалардың болуы
154. Каллус ұлпасының түзілуі мен пайда болған каллустың табиғаты неге тәуелді?
A) [0.0] Қоректік орта құрамынан
B) [1.0] Экспланттың тегінен және жас ерекшелігінен
C) [0.0] Экспланттың жас ерекшелігінен және өсіру жағдайынан, эксплант ауданынан және өсіру жағдайынан
D) [0.0] Эксплант ауданынан және өсіру жағдайынан
E) [0.0] Фитогормондардың табиғаты мен концентрациясынан, өсіру жағдайынан
F) [1.0] Қоректік орта құрамынан, фитогормондардың табиғаты мен концентрациясынан, өсіру жағдайынан
155. Суспензия дақылын өсіру ережелері:
A) [0.0] қоректік ортаға сахарозаны қоспау
B) [1.0] қоректік ортаға ауксин (2,4 Д) қосу, ал цитокинин (БАП) мөлшерін азайту немесе мүлдем қоспау
C) [0.0] қоректік ортаға цитокинин (БАП) қосу, ал ауксин (2,4 Д) мөлшерін азайту
D) [0.0] қоректік ортаға кальций хлоридін қоспау, қоректік ортаға сахарозаны қоспау, қоректік ортаға витаминдерді қоспау
E) [0.0] қоректік ортаға витаминдерді қоспау
F) [1.0] қоректік ортаға кальций хлоридін қоспау
156. Суспензиялық дақылды өсіру әдістері:
A) [0.0] Аралас өсіру
B) [1.0] Мерзімді өсіру
C) [0.0] Қысқа мерзімдік өсіру
D) [0.0] Ұзақ мерзімдік өсіру
E) [0.0] Қысқа уақыт үздіксіз өсіру
F) [1.0] Үзіліссіз өсіру
157. Суспензиядағы клеткаларды мерзімді өсіру әдісі деп атау себебі неде?
A) [0.0] Клеткаларды өсіру процесі үздіксіз жүргізіледі
B) [1.0] Клеткаларды өсіру процесі белгілі уақыт ішінде жүргізіледі
C) [0.0] Өсіру барысында бастапқы құйылған қоректік орта жартылай жаңартылады
D) [0.0] Өсіру барысында бастапқы құйылған қоректік ортаның 1/3 бөлігі жаңартылады
E) [0.0] Өсіру барысында бастапқы құйылған қоректік ортаның ¼ бөлігі жаңартылады, қалғаны өз нәрі сарқылғанша пайдаланылады
F) [1.0] Өсіру барысында бастапқы құйылған қоректік орта жаңартылмайды, өз нәрі сарқылғанша пайдаланылады

158. Суспензиядағы клеткаларды үзіліссіз өсіру әдісінде:
A) [0.0] Клеткаларды өсіргенде қоректік орта 2-рет жаңартылады
B) [1.0] Клеткаларды өсіру процесі үздіксіз түрде жүргізіледі
C) [0.0] Клеткаларды өсіргенде қоректік орта 3-рет жаңартылады
D) [0.0] Клеткаларды өсіру барысында қоректік орта фитогормондармен толықтырылады
E) [0.0] Клеткаларды өсіру барысында қоректік орта сахарозамен толықтырылады
F) [1.0] Қоректік орта үздіксіз түрде жаңартылып тұрады
159. Суспензиялық культураны үзіліссіз өсіру барысында клеткалар көбінесе өсу процесінің қай фазада бола алады?
A) [0.0] Латенттік
B) [1.0] Экспоненциалдық
C) [0.0] Стационар
D) [0.0] Үдеу
E) [0.0] Бәсеңдеу
F) [1.0] Логарифмдік
160. Өсімдіктің суспензиялық клеткалар дақылдарын қайда өсіреді?
A) [0.0] Биреакторларда
B) [1.0] Биореакторларда және ферментерлерде
C) [0.0] Ферментерлерде
D) [0.0] Пробиркаға құйылған қатты орталарда
E) [0.0] Петри табақшаларға құйылған орталарда
F) [1.0] Зертханалық жағдайда арнайы шайқағышқа ортатылған колбаларда
161. Суспензияны араластыру және оттегімен қамтамасыз ету жолдары:
A) [0.0] Магниттік былғауыштармен
B) [1.0] Механикалық араластыру
C) [0.0] Қалақтармен араластыру
D) [0.0] Ағаш қалақтармен араластыру
E) [0.0] Стерильді ауамен араластыру
F) [1.0] Пневматикалық араластыру
162. Пневматикалық биоректорлардың түрлері қандай?
A) [0.0] Механикалық
B) [1.0] Барботаждық
C) [0.0] Магниттік
D) [0.0] Жартылай барботаждық
E) [0.0] Перистальтикалық
F) [1.0] Аэролифтік
163. Суспензиялық клеткаларды өсіру принциптері:
A) [0.0] Ағынды-ашық
B) [1.0] Хемостат
C) [0.0] Жабық
D) [0.0] Ағынды-ағынсыз
E) [0.0] Жартылай ашық
F) [1.0] Турбидостат
164. Суспензияда клеткалардың өсуін қай заттармен тежеуге болады ?
A) [0.0] 2,4 –дихлорфенокси-сірке қышқылымен
B) [1.0] Тимидинмен
C) [0.0] 6-бензиламинопуринмен
D) [0.0] Кинетинмен
E) [0.0] Зеатинмен
F) [1.0] Оксимочевинамен
165. Компетенция деп нені айтады?
A) [0.0] Клетканың индуктор ықпалынанан дамушы жолдарын өзгерте алмауы
B) [1.0] Клетканың индуктор ықпалын қабылдауға қабілеттілігі
C) [0.0] Клетканың индуктор ықпалын қабылдамауы
D) [0.0] Маманданған клетканың меристемалық күйге көшу мүмкіндігі
E) [0.0] Клетканың белгілі бір даму жолына түсуге дайындығы
F) [1.0] Клетканың индуктор ықпалынан даму жолын өзгертуге мүмкіншілігі
166. Детерминация деп нені атайды?
A) [0.0] Клетканың индуктор ықпалынан даму жолын өзгертуге мүмкіншілігі
B) [1.0] Клетканың белгілі бір даму жолына түсуге дайындығы
C) [0.0] Клетканың индуктор ықпалын қабылдауға қабілеттілігі
D) [0.0] Маманданған клетканың меристемалық күйге көшу мүмкіндігі
E) [0.0] Клетканың тыныштық күйге көшуі
F) [1.0] Клетканың белгілі бір тұқым қуалаушылық қасиетін жүзеге асыруы
167. Клетка циклінің сатысында G1 болатын өзгерістер қалай аталады?
A) [0.0] Клетка толығымен дамып жетіледі
B) [1.0] Клеткада биосинтездік процестердің қарқыны артады
C) [0.0] ДНҚ саны екі есе қысқарады
D) [0.0] Хромосомалар саны екі қысқарады, клетка толығымен дамып жетіледі
E) [0.0] Хромосомалар саны екі еселенеді
F) [1.0] Клетка мембраналары түзіледі, түрлі органеллалар қалыптасады
168. Клетка циклінің сатысында G2 болатын өзгерістер:
A) [0.0] ДНҚ саны екі еселенеді
B) [1.0] Клетка толығымен дамып жетіледі
C) [0.0] Хромосомалар саны екі еселенеді
D) [0.0] ДНҚ саны екі есе қысқарады
E) [0.0] Хромосомалар саны екі қысқарады
F) [1.0] Клетка қайта бөлінуге қабілетті болады
169. Клетка циклінің S сатысында не өтеді?
A) [0.0] Түрлі органеллелер қалыптаса бастайды
B) [1.0] ДНҚ саны екі еселенеді
C) [0.0] Мембраналардың синтезі басталады
D) [0.0] ДНҚ саны қысқарады
E) [0.0] Хромосомалар саны екі қысқарады
F) [1.0] Хромосомалар саны екі еселенеді
170. Каллус клеткасынан биполярлық ұрық тәрізді құрылымның түзілуі:
A) [0.0] Морфогенез
B) [1.0] Сомалық эмбриогенез
C) [0.0] Гистогенез
D) [0.0] Геммогенез
E) [0.0] Каллусогенез
F) [1.0] Эмбриоидогенез
171. In vitro жағдайында өсімдік клеткаларындағы биотрансформация процесі:
A) [0.0] іn vitro жағдайында өсімдік клеткаларындағы биологиялық қарапайым заттардың бағалы заттарға айналу процесі
B) [1.0] іn vitro жағдайында өсімдік клеткаларында арзан қарапайым бастаушы заттардан биологиялық ырықты заттардың синтезделуі
C) [0.0] іn vitro жағдайында өсімдік клеткаларынан биполярлы құрылымдардың түзілуі
D) [0.0] іn vitro жағдайында өсімдік клеткаларынан каллустық ұлпалардың түзілуі
E) [0.0] іn vitro жағдайында өсімдік клеткаларынан морфогенді каллустың түзілуі
F) [1.0] Өсірілетін өсімдік клеткаларындағы ферменттердің әсерімен қарапайым заттардың бағалы заттарға айналу процесі
172. Өсімдіктегі бұрыннан бар меристемаларды ырықтандыру үшін қолданылатын объектілер
A) [0.0] Каллустық ұлпа
B) [1.0] Апикалды меристемалар
C) [0.0] Инициаль клеткалар
D) [0.0] Жапырақтың мезофилл ұлпалары
E) [0.0] Биполярлы ұрықтар
F) [1.0] Латералды меристемалар
173. Меристемаларды индукциялау әдістері
A) [0.0] Сабақ ұшар басындағы меристеманы кесіп тастау, өркенді in vitro жағдайында гормонды қоректік ортада бірнеше рет микроқалемшелеу
B) [1.0] Сабақ ұшар басындағы меристеманы кесіп тастау, өркенді in vitro жағдайында гормонсыз қоректік ортада бірнеше рет микроқалемшелеу
C) [0.0] Өркенді in vitro жағдайында гормонды қоректік ортада бірнеше рет микроқалемшелеу
D) [0.0] Қоректік ортаға ауксиндерді қосу арқылы қолтық бүршіктердің қаулап өсуін индукциялау
E) [0.0] Қоректік ортаға гибберелиндерді қосу арқылы эмбриогенезді индукциялау
F) [1.0] Қоректік ортаға табиғаты цитокининдік әсері бар заттарды қосу арқылы қолтық бүршіктердің қаулап өсуін индукциялау
174. Сомалық эмбриогенез жолдары:
A) [0.0] Экспланттан каллустың түзілуі
B) [1.0] Эксплантан тура ұрықтардың түзілуі
C) [0.0] Аралық каллус ұлпасынан тамырлардың түзілуі
D)[0.0] Калус ұлпасынан сабақтардың түзілуі
E) [0.0] Калус ұлпасынан бүршіктердің түзілуі
F) [1.0] Аралық каллус арқылы ұрықтардың түзілуі
175. Сомалық клеткалардан ұрық тәрізді құрылымдардың дифференциациясына негізделген:
A) [0.0] Морфогенез
B) [1.0] Сомалық эмбриогенез
C) [0.0] Геммогенез
D) [0.0] Геммо-ризогенез немесе аралық каллус арқылы ұрықтардың түзілуі
E) [0.0] Гистогенез
F) [1.0] Экспланттан тура немесе аралық каллус арқылы ұрықтардың түзілуі
176. Экспланттың бір немесе бірнеше клеткалардан вегетативті ұрықтардың пайда болуы:
A) [0.0] Геммогенез
B) [1.0] Тура сомалық эмбриогенез
C) [0.0] Тура сомалық органогенез
D) [0.0] Гистогенез
E) [0.0] Морфогенез
F) [1.0] Сомалық эмбриогенез
177. Алғашқы және көшірілген каллустық ұлпалардан өсімдік-регенерант өсіріп алу әдісінің кемшілігі:
A) [0.0] Клеткалардың апоптоз жағдайына ұшырауы
B) [1.0] Гендік мутациялардың жоғарылауы
C) [0.0] Клеткалардың тез қартаюы
D) [0.0] Эмбриоидтардың түзілмеуі
E) [0.0] Ісік клеткалардың қарқынды түзілуі
F) [1.0] Морфологиялық өзгерістерге ұшырауы
178. Алғашқы және көшірілген каллустық ұлпалардан өсімдік-регенерант өсіріп алу әдісінің артықшылығы:
A) [0.0] Клеткалардың апоптоз жағдайына ұшырауы
B) [1.0] Селекциялық жұмыста маңызы зор
C) [0.0] Клеткалардың тез қартаюі
D) [0.0] Эмбриоидтардың түзілмеуі
E) [0.0] Ісік клеткалардың қарқынды түзілуі
F) [1.0] Морфологиялық өзгерістерге ұшырауы
179. Өсімдіктерді вирустардан сауықтыру мақсатында қандай ұлпа қолданылады?
A) [0.0] Каллустық ұлпа
B) [1.0]Меристемалық ұлпа
C) [0.0] Эмбриогенді каллустық ұлпа
D) [0.0] Морфогенді каллустық ұлпа
E) [0.0] Гистогенді каллустық ұлпа
F) [1.0] Апикалды меристема
180. Микроклондық көбейтуде жасанды қоректік ортадағы токсикалық заттардың әсерін болдырмау:
A) [0.0] Қоректік ортаға альгинат қосу
B) [1.0] Эксплантты антиоксидант ерітіндісімен 4-24 сағат бойы өңдеу
C) [0.0]Қоректік ортаға фюзоген қосу
D) [0.0] Қоректік ортаға оксимочевина, адсорбент (1,5-2 % активтелген көмір)қосу
E) [0.0] Қоректік ортаға сахароза қосу
F) [1.0] Қоректік ортаға антиоксидант, адсорбент (0,5-1 % активтелген көмір) қосу
181. Қоректік ортаға қосылатын антиоксиданттар көрсетіңіз
A) [0.0] Оксимочевина, аскорбин қышқылы
B) [1.0] Аскорбин қышқылы, глютатион
C) [0.0] Твин-80
D) [0.0] Сорбит
E) [0.0] Манол
F) [1.0] Диэтилдитиокарбамат
182. Микроқалемшелерді тамырландыру үшін қолданылатын экзогормондар:
A) [0.0] Кинетин
B) [1.0] НСҚ
C) [0.0] Зеатин
D) [0.0] БАП
E) [0.0] Гибберелин
F) [1.0] ИМҚ, ИСҚ
183. Бұдандастыруға алынған аналық пен аталық жұптар арасында ұрықтану процесінің жүрмеуі:
A) [0.0] Постгамдық сәйкессіздік
B) [1.0] Прогамдық сәйкессіздік
C) [0.0] Ұрықтанудан кейін туындайтын сәйкессіздік
D) [0.0] Ұрықтың автономды кезеңде тіршілігін тоқтатуы
E) [0.0] Ұрықтың автономды кезеңге дейін тіршілігін тоқтатуы
F) [1.0] Ұрықтанудың басталмауы
184. Ұрықтану процесі өткеннен кейін пайда болған будан ұрық пен оны қоршап тұрған ұлпалардың генетикалық сәйкессіздігі:
A) [0.0] Прогамдық сәйкессіздік
B) [1.0] Постгамдық сәйкессіздік
C) [0.0] Ұрықтың автономдылығы
D) [0.0] Ұрықтың толық дамып жетілуі, ұрықтанудың басталмауы
E) [0.0] Ұрықтанудың басталмауы
F) [1.0] Ұрықтың бастапқы даму кезеңінен өте алмай жойылуы
185. Гаплоидты өсімдік алу жолдары:
A) [0.0] Гистогенез
B) [1.0] Андрогенез
C) [0.0] Эмбриогенез
D) [0.0] Геммогенез
E) [0.0] Геммо-ризогенез
F) [1.0] Гиногенез
186. Аналық гаметофитті өсіру арқылы гаплоидтық өсімдікті алу әдісі:
A) [0.0] Тозаңтардан өсімдік өсіріп алу
B) [1.0] Тұқым бүршігінен өсімдік өсіру
C) [0.0] Тозаңқаптардан өсімдік өсіріп алу
D) [0.0] Андрогенез
E) [0.0] Эмбриогенез
F) [1.0] Апомиксис
187. Апомиксис жолдары:
A) [0.0] Эмбриогенез
B) [1.0] Партеногенез
C) [0.0] Андрогенез
D) [0.0] Гаплопродюссер
E) [0.0] Геммогенез
F) [1.0] Апогамия
188. Протопласттарды бөліп алу жолдары қандай?
A) [0.0] Химиялық
B) [1.0] Механикалық
C) [0.0] Физикалық
D) [0.0] Электрлік
E) [0.0] Осмостық
F) [1.0] Энзимологиялық
189. Протопласттарды құйылыстыру әдістері:
A) [0.0] Физикалық
B) [1.0] Химиялық
C) [0.0] Механикалық
D) [0.0] Энзимологиялық
E) [0.0] Осмостық
F) [1.0] Электрлік
190. Ата-анасының біреуінен цитоплазмалық гендері иеленген бұдан:
A) [0.0] Нуклеопласт
B) [1.0] Цитоплазмалық гетерозиготалы будан
C) [0.0] Цитопласт
D) [0.0] Супробласт
E) [0.0] Минипротопластты гетерозиготалы будан
F) [1.0] Цитогет
191. Эстрогеннің түрі:
A) [0.0] Инсулин
B) [1.0] Эстрадиол
C) [0.0] Тестостерон
D) [0.0] Эстрон
E) [0.0] Окситоцин
F) [1.0] Адреналин
192. Гипофизбен өңдірілетін гонадотропты гормон:
A) [0.0] Тиреотропты
B) [1.0] Фолликуланы стимулдеуші
C) [0.0]Соматотропты
D) [0.0] Адренокортикостероидты
E) [0.0] Эстроген
F) [1.0] Лютеиндеуші
193. Гонадальды гормондарға жататын сары дене және фолликула гормондары:
A) [0.0] Соматотропин
B) [1.0] Прогестерон
C) [0.0] Инсулин
D) [0.0] Тестостерон
E) [0.0] Тироксин
F) [1.0] Фолликулостерон
194. Жануарлардың моноциклды түріне жатады:
A) [0.0] Сиырлар
B) [1.0] Иттер
C) [0.0] Мысықтар
D) [0.0] Қойлар
E) [0.0] Жылқылар
F) [1.0] Қасқырлар
195. Прогестерон келесі қызметке ие:
A) [0.0] Фолликуланың пісіп-жетілуі мен өсуін шақырады
B) [1.0]Эндометрияның секреция қызметінің дамуы
C) [0.0] Жатырдың бұлшық етінің қысқаруын шақырады
D) [0.0] Зат алмасуды күшейтеді
E) [0.0] Қыныпқа әсер етеді
F) [1.0] Ұрықтың жақсы дамуын қамтамасыз етеді
196. Физиологиялық жетілу келесі көрсеткіштермен сипатталады:
A) [0.0] Стандартты ересек мал салмағының 30-55 % мөлшеріне жеткен шағымен
B) [1.0] Стандартты ересек мал салмағының 70 -75% мөлшеріне жеткен шағымен
C) [0.0] Мінез қылықтарының ерекшеліктерімен
D) [0.0] Ересек мал салмағының 25-45 % мөлшеріне жеткен шағымен
E) [0.0] Жануар түріне тәуелсіз кез-келген жаспен
F) [1.0] Белгілі малға байланысты тән пішінінің толық қалыптасуымен
197. Сперматозоидтар бөлімі:
A) [0.0] Тұқымы
B) [1.0] Басы
C) [0.0] Қосымшасы
D) [0.0] Мүйізі
E) [0.0] Ұмасы
F) [1.0] Мойны
198. Жұмыртқа клетка бұл:
A) [0.0] Аталық гамета
B) [1.0] Гаплоидты гамогенді құрылым
C) [0.0] Диплоидты гетерогенді құрылым
D) [0.0] Гаплоидты гетерогенді құрылым
E) [0.0] Аталық сперматозоид
F) [1.0] Аналық жыныс клеткасы
199. Фаликулалардың даму сатылары:
A) [0.0] Піспеген
B) [1.0] Біріншілік
C) [0.0] Дамымаған
D) [0.0] Бастапқы деңгейлік
E) [0.0] Соңғы деңгейлік
F) [1.0] Екіншілік
200. Бағаналы клеткалардың классификациясы:
A) [0.0] Моноцитті
B) [1.0] Эмбрионалдық
C) [0.0] Суспензиялық
D) [0.0] Паренхималы
E) [0.0] Камбиальді
F) [1.0] Ұрықтық
201. Жануар клеткасының криоконсервациясы - бұл:
A) [0.0] – 40С төменгі температурада сақтау
B) [1.0] Ең төменгі температурадағы эмбриондарды мұздату
C) [0.0] Жануарлардың жаңа тұқымдарын алу әдісі
D) [0.0] – 1550С температурада прокариот клеткасын сақтау
E) [0.0] Жануарлардың жаңа тұқымдарын төмен температурада мұздату
F) [1.0] Сұйық азотта ооциттер мен эмбриондарды сақтау
202. Адам және жануар криоконсервациясының міндеттері:
A) [0.0] Жануардың гормональды жағдайын зерттеу
B) [1.0] Генетикалық құнды материалды сақтау және генофондын құру
C) [0.0] Генетикалық трансформацияның мүмкіндіктерін кеңейту
D) [0.0] Жануар тектестерден пайда болған жемдік ақуыздарды алу
E) [0.0] Овуляция процессінің стимуляциясы
F) [1.0] Сәтті жүктіліктің мүмкіндіктерін жоғарлату
203. Криоконсервация үдерісінің сатылары:
A) [0.0] Простагландин инъекциясын 11 күн сайын қайталау
B) [1.0] Үлгілерді мұздату және еріту режимдерін сақтау және іске асыру
C) [0.0] Суперовуляцияны шақыру
D) [0.0] Жануар тектестерден пайда болған жемдік ақуыздарды алу
E) [0.0] Сперматозоидтарды жинау және оларды қалыпты жағдайда сақтау
F) [1.0] Ооциттер мен эмбриондарды жинау және мұздатуға орта дайындау
204. Мұздатылған ұрықтанбаған тышқанның жұмыртқаларын модель ретінде қолданады:
A) [0.0] Қосмекенділер ооциттерін консервациялау әдістерін өңдеуде
B) [1.0] Адам ооциттерін консервациялау әдістерін өңдеуде
C) [0.0] Донорлар мен рецепиенттердің жыныстық циклдерін синхронизациялауда
D) [0.0] Биотикалық факторларға клетка реакциянын зерттеуде
E) [0.0] Табиғи жағдайда жануарларды ұрықтандыруда
F) [1.0] Төменгі температураларға клеткалық реакцияны зерттеуде
205. Жануар клеткаларын мұздатуға қолданылатын негізгі криопротекторлар:
A) [0.0] Триптофан
B) [1.0] Диметилсульфоксид
C) [0.0] Димексид
D) [0.0] Бутил спирті
E) [0.0] Диэтилдитиокарбамат
F) [1.0] Глицерол
206. Жануар клеткаларының витрификациясы дегеніміз:
A) [0.0] Криопротекторларды жылыту
B) [1.0] Өте жоғары жылдамдықпен мұздату
C) [0.0] Бірітіндеп баяу мұздату
D) [0.0] Мұздату ерітіндісін белгілі-бір температурада ұстау
E) [0.0] Криопротекторлардың ерітінділерінің тұтқырлығын азайту
F) [1.0] Өте төмен температураларда кристаллизациясыз суыту
207. Эмбриондарды криосақтау әдісі мына сатылардан тұрады:
A) [0.0] Фильтрация
B) [1.0] Жай суыту
C) [0.0] Аэрация
D) [0.0] Сұйылту
E) [0.0] Қыздыру
F) [1.0] Мұздату
208. Ірі қара мал селекциясы үшін трансплантацияның маңызы:
A) [0.0] Жұптұяқтылардың әртүрлі түрлігін көбейту
B) [1.0] Генетикалық құнды бұқаларды бағалау
C) [0.0] Ірі қара малдардың қыстау жағдайы
D) [0.0] Әртүрлі ұрпақтар санын көбейту
E) [0.0] Жануар әлемінде биоалуантүрлілікті кеңейту
F) [1.0] Көп ұрпақ алу, табынның сапасын жоғарлату
209. Клондау - бұл:
A) [0.0] Трансгенді жануарларды алу тәсілдері
B) [1.0] Жыныссыз көбейту көмегімен ұқсас ұрпақтарды алу
C) [0.0] Репродуктивті медицинадағы негізгі тәсіл
D) [0.0] Жыныстық көбею жолы арқылы ұқсас ұрпақтарды алу тәсілдері
E) [0.0] Генді модифицирленген өсімдіктерді алу тәсілдері
F) [1.0] Жеке клеткалар, организмнің генді ұқсас көшірмесін алу
210. Химерлі жануарлар – бұл:
A) [0.0] Бластомерлері бірдей генотиптермен шағылысу нәтижесінде пайда болған даралар
B) [1.0] Генетикалық мозаикалы
C) [0.0] Бірдей ұқсас клондар
D) [0.0] Біржұмыртқалы егіздер
E) [0.0] Трансгенді даралар
F) [1.0] Бластомерлердің әртүрлі генотиптермен қосылу нәтижесінде пайда болған даралар
211. Трансгенді жануарлар – бұл:
A) [0.0] Жыныссыз көбею жолы арқылы алынған ұқсас ұрпақтар
B) [1.0] Генетикалық құрастырудан алынған жануарлар
C) [0.0] Клонданған жануарлар
D) [0.0] Біржұмыртқалы егіздер
E) [0.0] Репродуктивті медицинадағы негізгі тәсіл
F) [1.0] Барлық клеткасында бөтен ДНҚ бар жануарлар
212. Жануарлардағы эмбриондар трансплантациясының негізгі кезеңдері:
A) [0.0] Рецепиенттердің таңдау және тонустық секрецияны тежеу
B) [1.0] Донорды таңдау мен суперовуляцияны жүргізу
C) [0.0] Жануар-рецепиенттердің ұрықтануы және эмбриондар криоконсервациялау
D) [0.0] Бластомерлерді іріктеу және оны бағалау
E) [0.0] Бластомерлерді бағалау және донорларға отырғызу
F) [1.0]Эмбриондар бағалау және рецепиенттерге отырғызу
213. Клондалған жануарларды алу тәсілдері:
A) [0.0] Энуклеирленген жұмыртқа клеткасына ДНҚ-ны микроинъекциялау тәсілі арқылы
B) [1.0] Ерте даму стадиясындағы эмбриондардың микрохирургиялық бөлу
C) [0.0] Соматикалық клеткалар агрегациялау арқылы
D) [0.0] Бластомерлерді бағалау және донорларға отырғызу
E) [0.0] Лапаратомия арқылы
F) [1.0] Эмбрион клетканың ядросын энуклеирлі жұмыртқа клеткасына отырғызу арқылы
214. Эмбриондарды трансплантациялау әдісіне келесі тәсілдер енеді:
A) [0.0] Фолликулалардың артрезия құбылысына ұшырату
B) [1.0] Донордарда полиовуляция шақыру
C) [0.0] Гендерді микроинъекциялау
D) [0.0] Оогонийлердің екі-үш мәрте бөлінуіне әкелу
E) [0.0] Эмбриондарды шығару және сақтау
F) [1.0] Бластомерлерді құйлыстыру
215. Суперовуляцияда қолданатын препараттар:
A) [0.0] Жануарлар метоболизмін жақсартатын
B) [1.0] Фолликула жетілдіру қасиеттері бар
C) [0.0] Аталық без қызметін жетілдіретін
D) [0.0] Сперманы жетілдіру қасиеті бар
E) [0.0] Жануарларды жыныстық тежелу сатысына әкелетін
F) [1.0] Фолликулалар овуляциясын, эструсты қоздыратын
216. Жасанды ұрықтандырудың артықшылықтары:
A) [0.0] Жануарлар физиологиясын зерттеу мүмкіндігі
B) [1.0] Бір бас малдан көп ұрпақ алу мүмкіндігі
C) [0.0] Малдарды түсік тастатпау мүмкіндігі
D) [0.0] ДНҚ репарация үдерістерін зерттеу мүмкіндігі
E) [0.0] Мал бордақылау жолдарын зерттеу мүмкіндігі
F) [1.0] Асыл тұқымды малдармен тез ауыстыру мүмкіндігі
217. Қолдан ұрықтандыру мына негізгі техникалық тәсілдерден тұрады:
A) [0.0] Соматикалық, жұмыртқа клеткаларын алу
B) [1.0] Сперманы алу және оның сапасын бағалау
C) [0.0] Ооциттердің суспензиясын сұйылту
D) [0.0] Жұмыртқа клеткаларын криосақтау
E) [0.0] Сперманы мұздату
F) [1.0] Сперманы сұйылту
218. Эмбрион жынысын келесі әдістермен анықтайды:
A) [0.0] Гистологиялық
B) [1.0] Цитологиялық
C) [0.0] Биофизикалық
D) [0.0] Радиобиологиялық
E) [0.0] Биохимиялық
F) [1.0] Молекулалық
219. Қолдан ұрықтандыру тәсілдері:
A) [0.0] Гонадалық
B) [1.0] Жатырлық
C) [0.0] Тұқымдық
D) [0.0] Фистульдық
E) [0.0] Жанамалық
F) [1.0] Қынаптық
220. Трансплантация кезінде эмбриондар сапасын анықтауға қолданылады:
A) [0.0] Физика-химиялық әдіс
B) [1.0] Визуальді-морфологиялық әдіс
C) [0.0] Іn vivo-да жағдайларында эмбриондарды инкубациялау әдісі
D) [0.0] Ядролардың энуклеация әдісі
E) [0.0] Ядролардың адсорбциялық қасиеттері бойынша эмбриондарды бағалау арқылы
F) [1.0] Іn vitro-да жағдайларында дақылдау әдісі
221. «Кемшіліксіз» эмбрион қандай болу керек?
A) [0.0] Бос, овал пішінді
B) [1.0]Тығыз, сфера пішінді
C) [0.0] Пеллюцид аймағы дамымаған
D) [0.0] Түсі тегіс мөлдір, ал клетка мөлшері әртүрлі
E) [0.0] Түсі және клетка мөлшері әртүрлі
F) [1.0] Түсі тегіс бірдей, клетка мөлшері де бірдей
222. Өндірістік биотехнологияда 3 тип шатаммдар қолданылады:
A) [0.0] Фагқа сезімталды штаммдар
B) [1.0] Мутантты штаммдар
C) [0.0] Олиготрофты штаммдар
D) [0.0] Дефектті штаммдар
E) [0.0] Патогенді штаммдар
F) [1.0] Ген-инженерлік штаммдар
223. Өндірістік штаммдар келесідей талаптарға сай болуы керек:
A) [0.0] Биомасса өсуінің төмен жылдамдығы және дайын өнімнің жинақталуының төмендігі
B) [1.0] Қызмет көрсетушілер мен тұтынушыларға қауіпсіздігі
C) [0.0] Қызмет көрсетушілер мен тұтынушыларға патогенділігі
D) [0.0] Қол жетімді және арзан субсртатта өсудің төмен қабілеттілігі
E) [0.0] Биомасса өсуінің жоғары жылдамдығы және дайын өнімнің жинақталуының төмендігі
F) [1.0] Қол жетімді және арзан субсртатта өсу қабілеттілігі
224. Бактерияларды культивирлеуде биотехнологияда көміртек көзі ретінде бола алады:
A) [0.0] Оттегі
B) [1.0] Түрлі өндіріс қалдықтары
C) [0.0] Антибиотиктер
D) [0.0] Бентонит
E) [0.0] Антибиотиктер мен ферменттер
F) [1.0] Табиғи және жанама газдар
225. Периодты культивирлеу келесі фазалардан тұрады:
A) [0.0] Көбею фазасы
B) [1.0] Бастапқы фаза
C) [0.0] Даму фазасы
D) [0.0] Соңғы фаза
E) [0.0] Дайындық фазасы
F) [1.0] Өсу фазасы
226. Биотехнологиялық үрдістерге негізгі 3 саты жатады
A) [0.0] Егу материалдарын дайындау
B) [1.0] Ферментация алдындағы
C) [0.0] Таза дақылдар алу
D) [0.0] Биохимиялық
E) [0.0] Биологиялық
F) [1.0] Ферментациялық
227. Төмендегілердің қайсысы постферментация кезеңінде жүреді?
A) [0.0] Ерітінді алу
B) [1.0] Өнімді бөліп алу
C) [0.0] Биомассаның жинақталуы
D) [0.0] Биомасса алу
E) [0.0] Субстраттарды дайындау
F) [1.0] Өнімді тазарту
228. Биотехнологиялық үрдісті құрастырушы негізгі элементтері:
A) [0.0] Сорбенттер
B) [1.0] Биологиялық агенттер, субстрат
C) [0.0] Көбіктасығыш
D) [0.0] Сүзгіштер
E) [0.0] Химиялық препараттар, субстрат
F) [1.0] Өнім
229. Микроорганизм клеткалары биомассасын сұйық фазадан бөледі:
A) [0.0] Қабаттар түзу арқылы
B) [1.0] Седиментация, сүзу арқылы
C) [0.0] Буландыру және сүзу арқылы
D) [0.0] Көбікбасу арқылы
E) [0.0] Тұндыру мен қабаттар түзу арқылы
F) [1.0]Тұндыру мен флотация арқылы
230. Дақылдық сұйықтықтан мақсатты немесе бұзылған клетка гомогенатынан өнімді бөліп алу қай жолмен жүреді:
A) [0.0] Бұзу
B) [1.0] Адсорбция
C) [0.0] Қыздыру
D) [0.0] Мұздату
E) [0.0] Жылыту
F) [1.0] Тұндыру
231. Биотехнологиялық субстраттардың разрядына жатады:
A) [0.0] Гармон
B) [1.0] Ағаштар
C) [0.0] Антибиотиктер
D) [0.0] Клеткалар
E) [0.0] Мембраналар
F) [1.0] Целлюлоза
232. Биотехнологиялық орталардың құрамына не кіреді?
A) [0.0] Өсу ингибиторлары
B) [1.0] Минералды заттар
C) [0.0] Көміртек көзі
D) [0.0] Энергия көзі
E) [0.0] Сүт өнімдері
F) [1.0] Көміртек пен энергия көзі
233. Өндірістік штамдарды өсіру мен қолдауға арналған қоректік орталарға қойылатын талаптар:
A) [0.0] Ортаның жалғыз компоненттен тұруы
B) [1.0] Физиологиялық талаптармен сәйкестігі
C) [0.0] Органикалық заттардың болмауы
D) [0.0] Дайындалу жеңілдігі
E) [0.0] Ортаның бірнеше компоненттен тұруы
F) [1.0] Залалсыздандыру жеңілдігі
234. Биопестицидтерге қойылатын негізгі талаптар:
A) [0.0] Қоршаған орта факторларына сезімталдылығы және пайдалану барысында ыңғайлы болуы
B) [1.0] Селективтілік және жоғарғы эффективті әсер етуі, жақсы ылғалдылығы және жабысуы
C) [0.0] Температураның ауысуына әсері төмен
D) [0.0] Селективтілік және жоғарғы эффективті әсер етуі
E) [0.0] Температураның ауысуына әсері жоғары
F) [1.0] Адамға, флора мен фаунаның қажетті өкілдеріне қауіпсіздігі
235. Төмендегілердің қайсысы постферментация кезеңінде жүреді:
A) [0.0] Биомассаның жинақталуы
B) [1.0] Өнімді бөліп алу
C) [0.0] Аппаратураны залалсыздандыру
D) [0.0] Ерітінді алу
E) [0.0] Қоректік орталарды дайындау
F) [1.0] Өнімді тазарту
236. Биогенді консерванттар тобына жататын қосылыстар:
A) [0.0] Тағамдық қоспалар
B) [1.0] Биологиялық жүйелерде синтезделетін қосылыстар
C) [0.0] Консерванттар
D) [0.0] Глицерин
E) [0.0] Тамақ өнімдерін ұзақ уақыт сақтауға арналған қосылыстар
F) [1.0] Метаболиттік процесске қатысатын қосылыстар
237. Микробтық биопрепараттарды кептіру әртүрлі әдістермен жүзеге асады:
A) [0.0] Концентрат алу
B) [1.0] Конвективті
C) [0.0] Ферментациялық
D) [0.0] Электрофарез
E) [0.0] Центрифугалау
F) [1.0] Терморадиациялық
238. Жабайы штамнан өндірістік микроорганизм алу үшін қай амалды орындау керек?
A) [0.0] Қымбат шикі затты пайдалану
B) [1.0] Генетикалық ақпаратын өзгерту
C) [0.0] Қоректік орта құрамын жақсарту
D) [0.0] Екіншілік метаболитерді түзуін қамтамасыз ету
E) [0.0] Біріншілік метаболиттерді түзуін қамтамасыз ету
F) [1.0] Жағымсыз қасиеттерді болдырмау
239. Дақылдық сұйықтан антибиотиктерді бөліп алуда қолданылатын әдіс қалай аталады?
A) [0.0] Центрифугалау
B) [1.0] Экстракция
C) [0.0] Диализ
D) [0.0] Флотация
E) [0.0] Кептіру
F) [1.0] Кристалдау
240. Химиялық өндіріске қарағанда биотехнологиялық өндіріс «жұмсақ» жағдайларда өтеді, егерде...
A) [0.0] Қоршаған ортаны қалдықтар мен аралас өнімдермен ластау
B) [1.0] Қалыпты қысымда
C) [0.0] Қоршаған ортаны уытты өнімдермен ластау
D) [0.0] Белсенді реакцияда және ортаның жоғарғы температурасында (100 С)
E) [0.0] Жоғары қысымда
F) [1.0] Белсенді реакцияда және ортаның қалыпты температурасында
241. Биотехнологиялық өндірістердің химиялық өндірістен ерекшелігі неде?
A) [0.0] Өсу және биосинтез реттеу механизмдерінің болмауы
B) [1.0] Көптеген үрдістердің аз жылдамдықпен өтуі
C) [0.0] Соңғы өнімнің тұрақты болуы
D) [0.0] Көптеген үрдістердің жоғарғы жылдамдықпен өтуі
E) [0.0] Биотехнологиялық объекттерге тәуелді болмауы
F) [1.0] Соңғы өнімнің тұрақты болмауы
242. Ферменттерді терең ферментация жолымен алу кезінде 3 әдісті пайдаланады:
A) [0.0] Мерзімді құймалы
B) [1.0] Мерзімді
C) [0.0] Үздіксіз құймалы
D) [0.0] Мерзімді инокулятты құю арқылы
E) [0.0] Үздіксіз инокулятты құю арқылы
F) [1.0] Үздіксіз - циклды
243. Биогазды алу кезінде не қолданылады?
A) [0.0] Биофильтр
B) [1.0] Метантенк
C) [0.0] Аэротенк
D) [0.0] Анаэростат
E) [0.0] Көмірқышыл газын түзетін бактериялар
F) [1.0] Метан түзуші бактериялар
244. Этил спирті биожылу өндірісінде қандай қалдыққа негізделген?
A) [0.0] Сұйық парафиндер
B) [1.0] Тростник қант шырыны
C) [0.0] Өсімдік сығындылары
D) [0.0] Целлюлоза гидролизаты
E) [0.0] Сүт сарысуы
F) [1.0] Қант қызылщасы
245. Биогидрометаллургияда металдарды алуда қандай әдістерді пайдаланады?
A) [0.0] Қышқылды
B) [1.0] Чандық
C) [0.0] Беткі
D) [0.0] Сілтілі
E) [0.0] Бейтарап
F) [1.0] Жер асты
246. Иммобилизденген клеткаларды өсіру жүйелері:
A) [0.0] Клеткалар культураларын суспензияда өсіру
B) [1.0] Клеткалар культураларын горизонталь бағытта орналасқан тегіс түбі бар құтыда өсіру
C) [0.0] Клеткалар культураларын параллельді бағытта орналасқан тегіс түбі бар құтыда өсіру
D) [0.0] Клеткалар культураларын тамшыларда өсіру
E) [0.0] Клеткалар культураларын бағушы ұлпала өсіру
F) [1.0] Колонкалық культуралар жүйесі, клеткалар вертикалды бағыттағы құтыда өсіріледі
247. Бөліну нәтижесінде пайда болған жаңа клетканың тағдыры қандай екі жолмен шешілуі мүмкін?
A) [0.0] Клетка тыныштық күйге көшеді, дифференциялданған күйге біртіндеп жетеді
B) [1.0] Клетка бөліну циклінен шығып дифференциялданған күйге біртіндеп жетуі
C) [0.0] Клетканың тіршілігі жойылады
D) [0.0] Клетканың бірден қартаюы орын алады
E) [0.0] Клетка меристемалық күйде қалады
F) [1.0] Клетка қайтадан жаңа бөліну циклін бастап интерфаза кезеңіне түседі
248. Ферментациядан кейінгі кезең қамтамасыз етеді:
A) [0.0] Продуценттің өсуі және клеткалардың бұзылуы
B) [0.5] Мақсатты өнімді бөліп алу және тазалау
C) [0.5] Дайын тауарлық өнімнің алынуы
D) [0.0] Клеткалар биомассасының фильтрациясы, дақылдық сұйықтықтан ажыратылуы
E) [0.0] Қоректік заттардың және орталардың алынуы және дайындалуы
F) [1.0] Қалдықтардың және артық өнімдердің залалсыздандырылуы
249. Ағын суларды биологиялық тазалау әртүрлі конструциялы құрылғыларда жүреді:
A) [0.0] Биореактор
B) [1.0] Биофильтр
C) [0.5] Аэротенк
D) [0.0] Бактофугалар
E) [0.0] Биосорбенттер
F) [0.5] Метантенк
250. Азотты тыңайтқыштарды алу алу технологиясы қандай микроорганизмдерге негізделген?
A) [0.0] Bacillus
B) [1.0] Azospirillium
C) [0.5] Azotobacter
D) [0.0] Klebsiella
E) [0.0] Erwinia
F) [0.5] Rhizobium
251. Энтомопатогенді бактериялардың негізінде биопестицидтерді алу технологиясы іске асады:
A) [0.0] Анаэробты жағдайларда
B) [1.0] Қатаң залалсыздандырылған жағдайларда
C) [0.5] Аэробты жағдайларда
D) [0.0] Асептикалық және бақыланатын жағдайларда
E) [0.0] Қатты фазалы терең егу
F) [0.5] Терең мерзімді дақылдау
252. Вирусты препараттарды алу келесі сатыдан тұрады:
A) [0.0] Жәндік қожайынды табиғи жағдайларда көбейту
B) [0.5] Жәндік қожайынды жасанды қоректік ортада өсіру
C) [0.5] Өлген жәндіктерді жинау, кептіру және майдалау
D) [0.0] Жәндікті жасанды қоректік ортада өсіру
E) [0.0] Жәндікті табиғи жағдайларда өсіру, ауырған жәндіктер сұйықтығын тамағына енгізу
F) [1.0] Ауырған жәндіктер мен вирустар сұйықтығын жәндіктердің тамағына еңгізу
253. Қай түрлерді өсіру арқылы тағамның белоктық компоненті ретінде микроорганизм биомассасын алуда алғашқы технологиялық үрдістерді ғалымдар қолданды?
A) [0.0] Candida maltosa, Candida albicans және Candida guilliermondii
B) [1.0] Candida scottii мен Candida tropicalis
C) [0.5] Saccharomyces cerevisiae
D) [0.0] Saccharomyces beticus
E) [0.0] Candida maltosa мен Candida albicans
F) [0.5] Candida arborea мен Candida utilis
254. Метандағы, метанолдағы, этанолдағы микробтық белоктың продуцентіне қайсысы жатады?
A) [0.0] Aspergillus, Alcaligenes
B) [1.0] Methylococcus, Pseudomonas
C) [0.5] Hansenula, Candida
D) [0.0] Trichoderma, Cellulomonas, Methanomonas
E) [0.0] Aspergillus, Alcaligenes, Methylococcus
F) [0.5] Mycobacterium, Methanomonas
255. Аминқышқылдарын алудың бірнеше жолы бар...
A) [0.0] Биохимиялық әдіс
B) [0.5] Химиялық синтез
C) [1.0] Табиғи ақуызы бар шикізат гидролизімен
D) [0.0] Спектрофотометриялық әдіспен
E) [0.0] Табиғи көміртекті шикізат гидролизімен
F) [0.5] Микробиологиялық әдіспен
256. Биотехнология дамуындағы екінші кезең мынадай күрделі заттарды алу әдістерімен байланысты?
A) [0.0] Нанопептидтер
B) [1.0] Антибиотиктер
C) [0.5] Дәрумендер
D) [0.0] Пребиотиктер
E) [0.0] Пробиотиктер
F) [0.5] Ферменттер
257. Аминқышқылдарын алудың қай өндірістік биотехнологиялық үрдістері жүзеге асады?
A) [0.0] Белоктық құрамы бай субстратты қолдану
B) [1.0] Тереңдегі аэробты ферментация жағдайында
C) [1.0] Қанттық құрамы бай субстратты қолдану
D) [0.0] Тереңдегі аэробты үздіксіз ферментация жағдайында
E) [0.0] Липидтік құрамы бай субстратты қолдану
F) [0.5] Витаминдер, ашытқы экстрактісін – өсу факторларын қолдану
258. Реомбинанттық ДНҚ –ны құрастыру үшін керек компоненттер?
A) [0.0] Цитокинин
B) [1.0] Плазмида (вектор)
C) [0.5] Құрылымдық ген
D) [0.0] Октопин
E) [0.0] Наполин
F) [0.5] Рестриктаза мен лигаза
259. Өсімдік кдеткаларын криосақтау үшін қолданылатын криопротекторлар:
A) [0.0] Сұйық азот
B) [1.0] Диметилсульфоксид (ДМСО), глицерин
C) [0.5] Пролин
D) [0.0] Альгинат
E) [0.0] Темір-хелаты, диметилсульфоксид (ДМСО)
F) [0.5] Сахароза
260. Клетканы қабығынан ажырату үшін қолданылатын ферменттер:
A) [0.0] Рестриктаза
B) [0.5] Пектиназа
C) [0.5] Целлюлаза
D) [0.0] Лигаза
E) [0.0] Трансфераза
F) [1.0] Гемицеллюлаза
261. Өсімдіктерді микроклондық жолмен көбейту сатылары:
A) [0.0] Микрокөбейту
B) [0.5] Эксплантты in vitro жағдайында өсіру
C) [1.0] Микрокөбейту және өркендерді тамырландыру, оларды сақтау
D) [0.0] Өркендерді тамырландыру, оларды сақтау, сыртқы ортаға акклиматизациялау
E) [0.0] Сыртқы ортаға акклиматизациялау
F) [0.5] Өсімдіктерді топыраққа көшіру, сыртқы ортаға акклиматизациялау
262. Вирус жұққан өсімдіктерді айқындау жолдары:
A) [0.0] Химиялық индикаторларды қолдану
B) [1.0] Шөп өсімдік – индикаторларды қолдану
C) [0.5] Электрондық микроскопияны қолдану
D) [0.0] Маркерлерді қолдану
E) [0.0] Ферменттік талдау әдісін қолдану
F) [0.5] Иммуноферменттік талдау әдісін қолдану
263. Эмбриоидтардың даму сатылары?
A) [0.0] Зигота
B) [0.5] Глобула
C) [1.0] Жүрекше
D) [0.0] Ұрық
E) [0.0] Тұқымжарнақ
F) [0.5] Торпеда
264. Клеткаларды немесе субклеткалық органеллаларды инертті субстратта иммобилиздеуге қолданылатын заттар:
A) [0.0] Сахароза, глюкоза
B) [0.5] Альгинат, агар
C) [1.0] Коллаген, желатин
D) [0.0] Фюзоген
E) [0.0] Полиэтиленгликоль
F) [0.5] Полиакриламид
265. Клеткалардың in vitro жағдайында өсу циклін қамтитын фазалар:
A) [0.0] Үдеу
B) [1.0] Латенттік, үдеу, экспененциалдық
C) [0.5] Бәсеңдеу және стационарлық
D) [0.0] Латенттік, үдеу және стационарлық
E) [0.0] Латенттік, бәсеңдеу және жойылу
F) [0.5] Жойылу
266. Суспензиялық клеткаларды үзіліссіз өсірудің жүйелері:
A) [0.0] Жартылай ағынсыз
B) [1.0] Ағынды жабық
C) [0.5] Ағынды ашық
D) [0.0] Жартылай ашық
E) [0.0] Жабық
F) [0.5] Ағынды - ағынсыз
267. Өсімдік клеткаларын биореакторларда өсіргенде кездесетін қиындықтар:
A) [0.0] Өсімдік клеткаларының көбеюі қарқыны жоғарылайды
B) [0.5] Суспензияны араластырған кезде клеткалар оңай зақымданады
C) [1.0] Биореакторлардың қабырғасына және былғауыштарға оңай жабысады
D) [0.0] Өсімдік клеткалары ыдыстың түбінде көбік болып жиналады
E) [0.0] Өсімдік клеткалары ыдыстың ортаңғы жағында көбік болып жинақталады
F) [0.5] Өсімдік клеткалары ыдыстың үстіңгі жағында көбік болып жиналады
268. Хемостат ережесін қолданғанып, суспензиядағы клеткаларды үздіксіз өсіргенде қандай заттар қоректік ортаға қосылады?
A) [0.0] Сахароза
B) [0.5] Тимидин
C) [1.0] 5-аминоурацил
D) [0.0] Цитокининдер
E) [0.0] Ауксиндер
F) [0.5] Оксимочевина
269. Жасанды қоректік ортаның рН көрсеткішінің маңыздылығы:
A) [0.0] Қанттардың құрылымын тұрақтандырады
B) [0.5] Ферменттердің құрылымы мен ырықтығына әсер етеді
C) [1.0] Витаминдердің тұрақтылығына және сіңімділігне әсер етеді
D) [0.0] Макроэлементтердің құрылымн тұрақтандырады
E) [0.0] Сахарозаның ырықтығын арттырады
F) [0.5] Агардың қату-қатпауына әсер етеді
270. Клеткалар культураларын суспензияда өсірудің артықшылықтары қандай?
A) [0.0] Клеткалар ауамен толық қамтамасызданады
B) [0.5] Клеткалар ауамен және қоретік ортамен толық қамтамасызданады
C) [1.0] Өсіру барысында клеткалар зиянды метаболиттерден оңай арылады
D) [0.0] Клеткалар қоретік ортамен толық қамтамасызданады
E) [0.0] Өсіру барысында клеткаларда зиянды метаболиттер түзілмейді
F) [0.5] Түрлі факторлардың клеткаға тигізетін әсерін бақылау жеңілдейді
271. Жасанды қоректік ортаның рН көрсеткішінің маңыздылығы:
A) [0.0] Қанттардың құрылымын тұрақтандырады
B) [0.5] Ферменттер құрылымы мен ырықтығына әсер етеді
C) [1.0] Витаминдер тұрақтылығына, сіңімділігіне әсер етеді
D) [0.0] Макроэлементтердің құрылымын тұрақтандырады
E) [0.0] Сахарозаның ырықтығын арттырады
F) [0.5] Агардың қату-қатпауына әсер етеді
272. Аминқышқылдарын алуда өндіріске қажетті:
A) [0.0] Ферментация кезеңінен кейін микробиологиялық әдіспен дақылдық сұйықтықты тазарту
B) [0.5] Барлық жабдықтарды мұқият залалсыздандыру
C) [1.0] Барлық кезеңдердегі қоректік орта мен ауаның залалсыздандырылу жоғарылығы
D) [0.0] Инокулятты алуда қоректік орта мен ауаның залалсыздандырылу жоғарылығы
E) [0.0] Дақылдық сұйықтықты тазарту
F) [0.5] Ферментация кезеңінен кейін сорбциялық әдіспен дақылдық сұйықтықты тазарту
273. Аминқышқылын екі сатымен алуды қай кезде пайдаланады,
A) [0.0] Тікелей микробтық ферментация қолданылған және қымбат
B) [0.5] Арзан аралық өнім
C) [1.0] Тікелей микробтық ферментация тиімділігі жеткіліксіз
D) [0.0] Тікелей микробтық ферментация жақсы зерттелген
E) [0.0] Қымбат аралық өнім
F) [0.5] Тікелей микробтық ферментация жеткіліксіз зерттелген
274. Органикалық қышқылдарды алудағы микробиологиялық үрдістердің ферментациялық әдістері қандай,
A) [0.0] Жартылай үздіксіз
B) [1.0] Қатты фазалық
C) [0.5] Сұйық фазалық
D) [0.0] Қоссатылық
E) [0.0] Үздіксіз
F) [0.5] Ағынды
275. Сірке қышқылының қазіргі өндірісі қайда жүзеге асады?
A) [0.0] Арнайы анаэрациялық аппараттарда
B) [0.5] Жартылай ағынды әдіспен
C) [1.0] Арнайы аэрациялық аппараттарда
D) [0.0] Продуцентті дақылдаудың беттік әдістерін пайдалану арқылы
E) [0.0] Үздіксіз ағынды әдіспен
F) [0.5] Продуцентті дақылдаудың тереңдік әдістерін пайдалану арқылы
276. Антибиотиктік заттардың продуценттері дамуының сипаттамалық ерекшеліктері қандай?
A) [0.0] Даму фазасының үшсатылығы
B) [1.0] Дамудың алғашқы фазасында биомасса жинақталады
C) [0.5] Екінші фазада –антибиотик синтезделеді
D) [0.0] Екіншісінде – аралық өнімдер түзіледі
E) [0.0] Дамудың алғашқы фазасында аралық өнімдердің жинақталуы жүзеге асады
F) [0.5] Даму фазасының қос сатылығы
277. Дайын өнімде негізгі құрам бөлік ретінде тірі микроорганизмдері болатын биопрепараттар?
A) [0.0] Ферменттер
B) [1.0] Жемшөпті силостау ұйытқылары
C) [0.5] Өсімдікті қорғайтын препараттар
D) [0.0] Токсиндер, аминқышқылдар
E) [0.0] Биолипид және жемшөптік қоспалар
F) [0.5] Пробиотиктер
278. Лимон қышқылын алу өңдірісінде:
A) [0.0] Продуцент ретінде Candida albicans қолданылады
B) [1.0] Продуцент ретінде Aspergillus niger қолданылады
C) [0.5] Ортаның негізі ретінде крахмал мен меласса гидролизатын қолданады
D) [0.0] Ортаның негізі ретінде ет экстрактісін, крахмал мен меласса гидролизатын қолданады
E) [0.0] Ферментацияны үздіксіз әдістерді қолдана отырып жүзеге асырады
F) [0.5] Ферментацияны сұйық және қатты фазалық әдістермен жүзеге асырады
279. Ауру тудыратын бактериялармен залалдану қалай жүзеге асады?
А) [2.0] Ауру адамдармен контактте болғанда
В) [0.0] Ауалы – тамшылы жолмен
С) [0.0] Ауру тудыратын бактериялары бар өнімдерді қолданғанда
D) [0.0] Ауаның төмен температурасында
Е) [0.0] Ауаның жоғары температурасында
F) [0.0] Ауаның ылғал жағдайында
280. Қандай өнімдерді Tetra, genococcus көмегімен алады?
A) [0.0] Швейцариялық ірімшік
B) [0.0] Тұздалған тауық еті
C) [2.0] Ферментативтелген болық
D) [0.0] Ет өнімдері
E) [0.0] Йогурттар мен ірімшіктер
F) [0.0] Консервіленген өнімдер
281. Сүт қышқылды бактериялардан және бифидобактериялардан алынатын препараттар қалай аталады?
А) [0.0] Нутрицевтинтер
В) [0.0] Антибиотинтер
С) [0.0] Ванциналар
D) [2.0] Пробиотинтер
Е) [0.0] Парофармацевтинтер
F) [0.0] Консервіленген өнімдер
282. Қандай компоненттер адам мен жануар тамақтануыдағы неғұрылым дефицитті болып табылады?
А) [0.0] Майлар
В) [0.0] Көмірсулар
С) [0.0] Минералдар
D) [2.0] Ақуыздар
Е) [0.0] Дәрумендер
F) [0.0] Ферменттер
283. 500 кг соя өсімдігі қанша ақуыз продуцирлейді?
А) [0.0] 4 кг
В) [0.0] 3 кг
С) [0.0] 2 кг
D) [2.0] 5 кг
Е) [0.0] 1 кг
F) [0.0] 6 кг
284. Қандай ақуызды эталонды мысал ретінде пайдаланады?
А) [0.0] Тауық етінен алынған ақуыз
В) [0.0] Сиыр етінен алынған ақуыз
С) [0.0] Жылқы сүтінен алынған ақуыз
D) [2.0] Сиыр сүтінен алынған ақуыз
Е) [0.0] Шошқа етінен алынған ақуыз
F) [0.0] Түйе сүтінен алынған ақуыз
285. Микроағзаларды пайдаланып, өндірістік ақуыз алуды қайда жүзеге асырады?
А) [0.0] Биореакторларда
В) [0.0] Вакуум – аппараттарда
С) [0.0] Қазандарда
D) [2.0] Ферментаторларда
Е) [0.0] Инокуляторларда
F) [0.0] Дежаларда
286. Ақуыз массасын кептіру үшін кептірудің қандай әдісін қолданады?
А) [0.0] Центрифугалы
В) [0.0] Сублимационды
С) [0.0] Конвективті
D) [2.0] Шашыратқыш
Е) [0.0] Қабықты
F) [0.0] Кондуктивті
287. Адам тамақтануы үшін микробиологиялық ақуыз өндіру қай жерде басталды?
А) [0.0] Қазақстанда
В) [0.0] Италияда
С) [0.0] Канадада
D) [2.0] Германияда
Е) [0.0] Ресейде
F) [0.0] АҚШ-та
288. Адам балдырлармен тамақтануда қандай микроағзаларды кабылдайды?
А) [0.0] Candida
В) [0.0] Enttococci
С) [0.0] Spiriua
D) [2.0] Sperulina
Е) [0.0] Condida
F) [0.0] Torulopsis
289. Ақуыз өндеу кезінде микробтарды өсіру үшін қандай субстратты қолданбайды?
А) [0.0] Сарысу
В) [0.0] Газаль
С) [0.0] Целлюлоза
D) [2.0] Кебек
Е) [0.0] Меласса
F) [0.0] Парафиндер
290. Fusarium саңырауқұлақтарының негізінде дайындалатын микропротеин қандай түрде шығарылады?
А) [0.0] Айран
В) [0.0] Бұқтырмалар
С) [0.0] Йогурттар
D) [2.0] Паштеттер
Е) [0.0] Соустар
F) [0.0] Сырлар
291. Қандай микроағзалар ақуыз өндіру кезінде қолданылмайды?
А) [0.0] Candida
В) [0.0] Fusarium
С) [0.0] Asperqillus
D) [2.0] Lactobacillus
Е) [0.0] Mucoacece
F) [0.0] Mefnyloonas
291. Бактериялар- продуценттер биомассасының құрамында қанша ақуыз болады ?
А) [0.0] 55 %
В) [0.0] 70 %
С) [0.0] 65 %
D) [2.0] 80 %
Е) [0.0] 65 %
F) [0.0] 45 %
292. Етті қандай микроағзаларды пайдаланып алуға болады?
А) [0.0] Бактериялардан
В) [0.0] Ашытқылардан
С) [0.0] Патогендерден
D) [2.0] Саңырауқұлақтардан
Е) [0.0] Вирустардан
F) [0.0] Зең саңырауқұлақтарынан
293. Саңырауқұлақтарда субстрат түрінде не қолданылады?
А) [0.0] Рибоза
В) [0.0] Мальтоза
С) [0.0] Декстроза
D) [2.0] Глюкоза
Е) [0.0] Фруктоза
F) [0.0] Сахароза
294. Mefnyloonas бактериясының көмегімен ақуыз алған кезде қандай субстрат қолданылады?
А) [0.0] Этанол
В) [0.0] Бутанол
С) [0.0] Проанол
D) [2.0] Метанол
Е) [0.0] Гексанол
F) [0.0] Гексазол
295.Сулы- қышқылдатушы бактерияларды культивирлеу әдісімен қанша ақуыз алуға болады?
А) [0.0] 1 л жасуша суспензиясына 25 г
В) [0.0] 1 л жасуша суспензиясына 10 г
С) [0.0] 1 л жасуша суспензиясына 30
D) [2.0]1 л жасуша суспензиясына 20
Е) [0.0] 1 л жасуша суспензиясына 15 г
F) [0.0] 1 л жасуша суспензиясына 5 г
296. Өсімдік клеткаларының полиморфизмі қандай факторларға байланысты?
A) [0.0] Клеткалардың плоидтылығына
B) [1.0] Клеткалардың түріне, клеткалардың плоидтылығына
C) [1.0] Қореткік орта әсеріне және өсіру жағдайының әсеріне
D) [0.0] Өсіру жағдайының әсеріне
E) [0.0] Клеткалардың түріне
F) [0.0] Клеткаларды қатты ортада өсіру шарттарына
297. Клеткаларды иммобилизациялау әдістері?
A) [0.0] Клеткаларды қатты ортада өсіру
B) [1.0] Субклеткалық органеллаларды инертті субстратта иммобилиздеу
C) [1.0] Клеткаларды инертті субстратта адсорбциялау
D) [0.0] Клеткаларды суспензияда адсорбциялау
E) [0.0] Клеткаларды тамшыларда өсіру
F) [0.0] Субклеткалық органеллаларды тамшыларда өсіру және иммобилиздеу
298. Жаңадан пайда болған меристемалардан бүршіктер немесе эмбриоидтардың пайда болуын индукциялап,өсімдіктер алу?
A) [0.0] Апикалды меристемалардан өсімдік-регенерант алу
B) [1.0] Эксплант ұлпаларынан тікелей адвентивті бүршіктер алу
C) [1.0] Каллустардан адвентивті бүршіктер дифференцияциясын қоздыру
D) [0.0] Интеркалярлы меристемалардан өсімдік-регенерант алу
E) [0.0] Латералды меристемалардан өсімдік-регенерант алу
F) [0.0] Интеркалярлы меристемалардан бүршіктер дифференцияциясын қоздыру
299. Алғашқы және көшірілген каллустық ұлпалардан өсімдік-регенерант өсіріп алу әдісінің артықшылығы:
A) [0.0] Морфофизиологиялық процестердің негізін ашуға мүмкіндік туады
B) [1.0] Селекциялық жұмыста маңызы зор
C) [1.0] Кейбір өсімдіктер үшін - көбейтудің жалғыз жолы болуы мүмкін
D) [0.0] Биохимиялық процестердің негізін ашуға мүмкіндік туады
E) [0.0] Көшірілген каллустық ұлпалардан эмбриогенезді индукциялауға болады
F) [0.0] Биологиялық процестердің негізін ашуға мүмкіндік туады
300. Өсімдіктерді вирустардан сауықтыру әдістері:
A) [0.0] Өсімдікті дезинфеканттармен өңдеу
B) [1.0] Өсімдіктерді меристемалық ұлпалардан өсіріп алу
C) [1.0] Өсімдікті термотерапиялық өңдеуден өткізу
D) [0.0] Зерттеу материалын суық температурада алдын ала ұстау
E) [0.0] Жапырақтан алынған экспланттарды қолдану
F) [0.0] Өсімдікті дәрілік препараттармен өңдеу
Тест тапсырмасын құрастырған ____________________Қлышбекова А.С.
/қолы/ /аты-жөні/
Тест тапсырмасы «Тамақ өнімдері мен қайта өңдеу өндірісі технологиясы және биотехнология» кафедра мәжілісінде бекітілген
№ _____ хаттама «_____» ___________________ 20___ ж.
Кафедра меңгерушісі____________________Кенжеходжаев М.Д.
/Қолы/ /аты-жөні/
Тест тапсырмасы төлқұжатының №_____
Тест тапсырмасы ЕҰӨБ қабылданды
БӨМ сектор жетекшісі _____________________________________________
/қолы/ /аты-жөні/
«_____» ___________________ 20___ ж.

Приложенные файлы

  • docx 9385699
    Размер файла: 139 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий