Практикалық сабақ менеджмент


2.2. Практикалық сабақ
Тақырып № Сабақ тақырыбының аттарыТақырып мазмұны Барлығы (15 сағ.) Семестр аптасы1-тақырып Ғылыми теория ретінде менеджменттіңқалыптасуы Менеджменттің қалыптасып дамуының тарихы. Менеджмент жайлы ғылымдардың еңбектеріне шолу. Психологиялық-педагогикалық менеджмент жайлы түсінік. Менеджмент қызметінің мәні, мазмұны. 2 1-2
2-тақырып Мектеп менеджері іс-әрекетінің теориялық негіздері Мектеп менеджері іс-әрекетінің жүйелік – функциональдық моделі. Құзырлығының (компотентности) түрлері: ықпалдастық, (интегративтік), жүріс-тұрыстық.
Мектептәжірибелік іс-әрекетіндегі құзырлылық түрлерінің дербес және біркелкі емес көрінісі. Н.В.Кузмина (гностикалық, жобалық, құрылымдық, ұйымдастырушылық, коммуникативтік).
Менеджерліктің тиімділігін анықтауды әр тұрғыдан қарау. 2 3-4
3-тақырып Менеджменттің негізінде мектепті басқару принциптері Менеджмент адамдардың ынтымақтастығы. Менеджмент ортақ мақсатқа жетудегі адамдардың күш-жігерін дұрыс бағыттау. Менеджмент адамдармен қарым-қатынастың тәсілі. Менеджменттегі оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы. Менеджменттегі хабарламаның берілуі. Менеджменттегі әлеуметтік әділеттілік. Мұғалімге жеке тұрғыдан қарау принципі. Тұлғалық ынталандыру принципі. Кәсіптік деңгейді дамыту принципі. Келісім негізінде ұжымдық шешім қабылдау принципі. Мұғалімдердің мектепті басқаруға қатысу принципі және мақсаты үйлесімділік принципі.
4-тақырып Педагогикалық тәжірибеде мектепшілік басқарудың жағдайын диогностикалау Диагностика мектепті басқарудағы негізге алатын ерекшеліктер. Басқарудың талданылуы. Басқару мазмұнының тұтасынан алғанда мектеп жұмысына сәйкестілігі. Басқарудың гумандылығы. Басқарудың демократиялығы. Ұжымды үздіксіз қолдап отыру. Диогностикалық әдістер: оқушылар мен педагогтарды тестілеу, педагогикалық бақылау, интервью алу.
5-тақырып Басқарудың тәжірибелік негіздері Басқару – іс-әрекет. Басқару – бір жүйенің екінші жүйеге әсері. Басқару – субъектердің өзара әсері. Білім беру мекемелерін басқарудың мәні. Білім беруді басқару жөніндегі ғылымды дамыту. Басқару деңгейлері. Басқару жұмысы (жоспарлау, ұйымдастыру, себеп жүйесі, бақылау, стратегия, стратегиялық басқару, шешім қабылдау, басқару) әдістері. Басқару субъектінің басқару іс-әрекетінің барлық түрлерін жүзеге асыруға даярлығы – талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және т.б.
6-тақырып Мектептегі білім беру процесін басқарудың технологисын құрастырудың негіздері. Басқару теориясында қалыптасқан түрлі ұстамдар тұрғысынан білім беру процесін басқарудың логикасы. Басқаруды қараудың тұрғылары: функционалдық, жүйелік, ситуациялық, оңтайландыру және зерттеушілік. Білім беру процесіне бағдарлана отырып мектеп басқаруға қараудың тұрғылары: адамиорталықтандырылған тұрғыдан қарау (Р.Х.Шакуров, Т.И.Шамова, И.В.Немова), мотивациялық тұрыдан қарау (В.С.Лазерев, Л.М.Перминова, И.К.Шалаев). Олардың негізгі ережелері.

Приложенные файлы

  • docx 9427105
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий