Готовые тесты токс химия 2016-17 каз 5 курс


Пәні – «Токсикологиялық химия»
Курс – 5
Мамандық – 5В110300 «Фармация»
Оқыту тілі – қазақша
Кафедра/курс – химия-токсикологиялық пәндер курсы
Оқу жылы – 2016-2017
*Жалпы бөлім*1*180*8*
#1
*!Токсикологиялық химия зерттеу нысандары:
*+Биообъекттен улы заттарды және олардың метаболиттерін бөліп алу әдістері;
*Удың ағзаға әсері;
*Ағзаға түскен заттың уға айналуы;
*Ағзада уды анықтаудың химиялық әдістері;
*Улы заттарға уға қарсы заттар жасап шығару.
#2
*!Токсикологиялық химия – ғылым:
*уларды қоршаған ортадан алу туралы
*+улар және олардың адам, жануар және өсімдік организміне әсері туралы
*зерттеу объектілерінен токсикологиялық маңызды заттарды бөлу әдісі туралы
*ТМЗ және олардың метаболиттерін анықтау әдістері туралы
*ТМЗ және олардың метаболиттерін сандық анықтау туралы
#3
*!Химико-токсикологиялық талдау - ол:
*улы және күшті әсер ететін заттарды талдауды міндетті түрде газ адсорбционды хроматографиясы әдісімен жүргізу
*+ уытты заттарды биологиялық нысандардан оқшаулау, анықтау және андық анықтау тәжірибесі
*оқшауланған уытты затқа міндетті түрде сандық талдау жүргізу
*тек қана жаңа дайындалған биологиялық материал қолдану
*талдауды химиялық әдістермен қоса газ хроматографиясында жүргізу
#4
*!Токсикологиялық химияның міндеттері?
*токсикалық заттарды жоюды ойлап табу
*токсикалық заттарды анықтау
*токсиндерді алудың жаңа әдістерін ойлап табу
*+ХТТ тәжірибесіне токсикалық заттарға және олардың метаболиттеріне талдауды *енгізу
*токсикалық заттардың метаболизімін зерттеу
#5
*!Фармацевтикалық білім беру жүйесінде қарастырылатын токсикологиялық химия бөлімі?
*+өткір улануда қолданылатын экспресс талдау
*ауыл шаруашылық токсикология
*санитарлы - өндірістік токсикология
*фитотоксикология
*ветеринарлы токсикология
#6
*!Сот медицина орталығы?
*сот–іс жүргізу органдарының ұйымы
*+Әділет министрлігі жүйесінің мекемесі
*құқық қорғау органының қызмет ету органы
*Іс жүргізудің басты административты органы
*денсаулық сақтау министрлігінің бөлімшесі
#7
*!Химик-эксперт маманы болуы мүмкін:
*орташа фармацевтикалық білімі бар маман
*жоғары медициналық білімі бар маман
*медико-биологиялық білімі бар маман
*химиялық білімі бар маман
*+жоғары фармацевтикалық білімі бар маман
#8
*!Айғақты заттарды зерттеу бөлімінде жоқ бөлімше:
*+танатологиялық
*сот-биологиялық
*физико-техникалық
*сот-химиялық
*химико-цитологиялық
#9
*!ХТТ жеткізілген нысандарының ... мөлшері жұмсалады
*+1/3 бөлігі
*2/3 бөлігі
*1/5 бөлігі
*1/4 бөлігі
*1/2 бөлігі
#10
*!Химия токсикологиялық зерттеуде бионысандарды формалинмен консервілеу:
*рұқсат етілген
*+тыйым салынған
*мүмкін, тек шіріген нысандарды
*мүмкін, тек балғын нысандарды
*қан мен зәрді консервілеуге тыйым салынған
#11
*!Химик-эксперттің негізгі міндеттері:
*+тергеу мекемелері қаулысы негізінде ХТТ жүргізу
*жеке тұлғаның қалауымен ХТТ жүргізу
*сот және іс жүргізу органдарының сұранысымен ХТТ жүргізу
*заңды тұлғаның ұсынысымен толық ХТТ жүргізу
*қызығушылығы бар ұйымдардың ұсынысымен СХЭ жүргізу
#12
*!Айғақты заттардың сарапта қорытындысы келесі бөлімдерден тұрады:
*кіріспе, сипатты бөлім, талдау реті, қорытынды
*+кіріспе, химиялық талдауды сипаттау бөлімі және қорытынды
*іс жағдайы, талдау реті, қорытынды
*іс жағдайы, сипаттау бөлімі және қорытынды
*сипаттау бөлімі және қорытынды
#13
*!Улы заттарды оқшаулау әдістері келесі сатылардан тұрады:
*+оқшаулау және тазарту әдістері
*оқшаулау және анықтау
*оқшаулау және сандық анықтау
*тазалау және анықтау
*хроматографиялық талдау және сандық анықтау
#14
*!Ағзаға тыныс алу жолы арқылы енген уытты заттардың қанға тез сіңуі келесіге байланысты:
*+өкпенің альвеолярлы мембраналардың үлкен кеңістігіне
*альвеолярлы мембраналардың қалыңдығына
*тері қабатының улкен ауданына
*дененің бұлшықет массасына
*өкпенің қарқынды вентиляциясына
#15
*!Уытты заттардың ағзада таралуы байланысты емес:
*плазма ақуыздары мен ағзалармен байланысына
*ионизация дәрежесіне
*гидрофильділік
*липидтерде ерігіштігіне
*+дисперстілік дәрежесіне
#16
*!1 – ші типті мембрана арқылы заттардың өтуі келесі механизм көмегімен жүзеге асады:
*концентрация градиенті және тасымалдағыштар көмегімен
*концентрация градиентіне қарсы және энергия шығынымен
*+концентрация градиентімен және энергия шығынысыз
*тасымалдағыш жүйенің қатысымен
*концентрация градиентімен және энергия шығынымен
#17
*!3 – ші типті мембрана арқылы заттарды тасымалдау механизмы:
*тасымалдағыштар қатысымен, концентрация градиентімен, энергия шығынысыз
*+тасымалдағыштар қатысымен, концентрация градиентіне қарсы, энергия шығынымен
*концентрация градиентімен, тасымалдағыштарсыз және энергия шығынысыз
пиноцитоз жолымен
*тасымалдағыштар қатысымен, концентрация градиентімен, энергия шығынымен
#18
*!Эксперт – химиктың барлық жасалған операциялары толық сипатталатын негізгі құжат:
*тіркеу кітабы
*химия-токсикологиялық актілер кітабы
*тіркеу журналы
*зертханалық журнал
*+жұмыс журналы
#19
*!Жүргізілген химия-токсиколгиялық сараптаманың қорытындысын дәлелдейтін заңды құжат:
*эксперттің қорытындылар кітабі
*тіркеу кітабы
*+эксперт - химиктің сараптама қорытындысы
*сот – медицина экспертінің қорытындысы
*сот – медицина сараптама актысы
#20
*!Сот – медициналық химик – эксперттің негізгі міндеттері:
*+тергеу мекемелерінің қаулысы бойынша ХТТ жүргізу
*алдын ала зерттеуге қатысу
*қарастырылатын іс бойынша құжаттармен танысу
*сот – химиялық сараптама актын құру
*сараптама жүру процесінде құжаттарды толтыру
#21
*!Эксперт - химиктің сараптама қорытындысына қол қояды:
*СМО басшысы
*+сарапшы-химик
*сот - медициналық эксперт
*мәйіттерді зерттейтін сот – медицина бөлімшесінің басшысы
*айғақты заттарды зерттейтін сот – медицина бөлімшесінің басшысы
#22
*!ХТТ жоспары анықталады:
*+зерттелетін нысан немесе уытты заттардың сипаттамасымен
*өлім жағдайымен
*токсикалық заттың мөлшерімен
*қайтыс болған адамның туыстарының тілегімен
*орны толтырылмайтын зерттеу объектілерімен
#23
*!Биоматериалдан кейбір улы заттарды оқшаулау жүргізіледі:
*фильтрлеумен
*+органикалық еріткіштермен тұндыру
*центрифугирлеу
*сүзумен
*хроматография әдісімен
#24
*!Биометариалдан уытты заттарды оқшаулау әдісін таңдау байланысты:
*биологиялық материалдың түріне
*+уытты заттар мен рецептор арасындағы байланыс беріктігіне
*зерттеу нысан санына
*биологиялық нысан қасиетіне
*уытты заттардың мөлшеріне
#25
*!Мәйіттің ішкі ағзаларын консервілеуге рұқсат етілген:
*глицеринмен
*формалинмен
*+таза этил спиртімен
*фенолмен
*метил спиртімен
#26
*!Биологиялық нысандарды белгісіз уға зертегенде сараптаманы жүргізу мерзімі:
*екі күн
*он күн
*+1 ай
*15 күн
*20 күн
#27
*!Сараптаманы жүргізу мерзімі неге байланысты тағайындалады:
*сот - медицина эксперті біліктілігіне
*+зерттеу көлеміне
*сот - медицина экспертінің жылдық жұмыс жоспарына
*қайтыс болу уақытына
*сот – ішкі істер органының қажетілігіне
#28
*!Сараптаманы жүргізу мерзімі белгіленеді:
*сараптаманы тағайындау күнінен бастап
*зерттеу нысандарының бөлімшеге түсу күнінен бастап
*зерттеу нысандарының бөлімшеге түсу күнінің келесі күнінен бастап
*+зерттеу нысандарының және басқа да қажетті материалдардың бөлімшеге түсу *күнінің келесі күнінен бастап
*зерттеу нысандарының және басқа да қажетті материалдардың бөлімшеге түсу күнінен бастап
#29
*!Тері арқылы негізінен ағзаға енетін заттар:
*қышқылды
*негізді
*суда жеңіл еритін
*қанда жеңіл еритін
*+майда еритін
#30
*!Мембраналы липидтердің молекуласының құрамында болмайды:
*полярлы карбоксилды топтар
*ұзын көміртек тізбектері
*гидрофильді қасиеттері бар топтар
*гидрофобты қасиеттері бар топтар
*+ақуыздар
#31
*!2 – ші типті мембрана арқылы жасушаға ..... өте алады:
*ацетон
*бензол
*этил спирті
*+глюкоза
*хлороформ
#32
*!Метаболиттерді зерттеу келесі қиындықтармен байланысты:
*+биоматериалдағы олардың аз мөлшерімен
*жалпы талдау әдістерін қолдану
*оларды сандық бөлу мүмкіндігі
*биоматериалдағы қоспаның көп мөлшері
*суда қиын еруі
#33
*!Метаболизмнің 1 – ші фазасында бөгде қосылыстардың ферменттік жүйе әсерінен өзгеріске ұшырайды:
*ресорбция
*+тотықсыздану
*конденсирлену
*аминделу
*конъюгация
#34
*!Тотықсыздандырғыш ферменттік жүйе келесі ағзада болады:
*жуан ішекте
*көк бауырда
*жіңішке ішекте
*жүректе
*+қанда
#35
*!Сот – медициналық сараптама жүргізіледі:
* зерттелушінің жасын анықтау
*зерттелушінің жынысын анықтау
* зерттелушінің денсаулық жағдайын анақтау
*+зорлықпен өлтірілген өлім себебін анықтау
*ауру диагнозын анықтау
#36
*!Метаболизмнің 2- ші фазасында коньюгаттар түзіледі, олар нативты қосылыстардан ерекшелінеді:
*суда нашарырақ ериді
*органикалық еріткіштерде жақсырақ ериді
*улылығы басымырақ
*+суда жақсы ериді және ағзадан жылдам шығарылады
*ағзадан баяуырақ шығарылады
#37
*!Шіру сатыларын көрсетіңіз:
*+аутолиз
*гидролиз
*тотықсыздану
*нейтрализация
*дезаминделу
#38
*!Глюкурон қышқылы N-глюкуронидтерді .... түзеді:
*тиофеналдармен
*фенолдармен
*Құрамында күкірті бар гетероциклдармен
*+құрамында азоты бар гетероциклдармен
*спирттермен
#39
*!Рецепторлар қызметін атқара алмайды:
*карбоксиль тобы
*аминотоп
*+сульфотоп
*гидроксил тобы
*құрамында фосфоры бар топ
#40
*!Плазмалық ақуыздар:
*+тасымалдаушы рөл атқарады
*металл иондарымен үлкен колоидты бөлшектер түзеді
*металл иондарымен берік байланыс түзеді
*сүйекте жиналатын қосылыстар түзеді
*бүйректе жиналатын қосылыстар түзеді
#41
*!Бүйрек арқылы бөлінбейтін заттар:
*+майда жақсы еритін
*суда жақсы еритін
*молекулалық массасы кіші заттар
*иондарға диссоцияланатын
*күшті электролиттер
#42
*!Жасушалық мембраналар:
*+удың оңай енуіне кедергі келтіреді
*ақуыз және липидтерден тұрмайды
*гидрофильді қасиетке ие емес
*тек гидрофобты қасиетке ие
*негізінен ұзын көміртек тізбегінен тұрады
#43
*!Калий иондарын тасымалдау:
*жоғары концентрациялы ортадан төменгі концентрациялы ортаға өтеді
*+химиялық өзгеріске ұшыраған тасымалдағышпен жүзеге асады
*өте жоғары энергия әсерінен жүзеге асады
*4 – ші типті мембрана арқылы
*2 – ші типті мембрана арқылы
#44
*!Липидтерде жақсы еритін улы заттар:
*+ағзадан баяу шығарылады
*жылдам метаболизирленеді
*күшті электролиттер
*ұйықтатқыш әсерге ие
*ағзадан жылдам шығарылады
#45
*!Зәрдің pH – на байланысты (бүйрек арқылы) бөлінетін заттар:
*майда еритін
*күшті қышқылды қасиеті бар
*күшті сілтілі қасиеті бар
*нейтралды қасиеті бар
*+әлсіз негізді қасиеті бар
#46
*!Метаболиттер:
*+ағзадан толық оқшаулау мүмкін емес
*нативты заттарға қарағанда улылығы жоғары
*нативты заттардан құрылымымен ерекшеленбейді
*негізінен май тінінде жиналады
*ағзадан баяу шығарылады
#47
*!Күрделі эфирлер мен амидтер ағзада гидролизге ұшырайды:
*сутегі пероксиді әсерінен
*амидтер эфирлерге қарағанда жылдам
*дегидраза әсерінен
*+эфирлер амидтерге қарағанда жылдам
*гидролаза әсерінен
#48
*!Мәйіттің шіруінде:
*удың сақталуы температура мен ылғалдылыққа байланысты емес
*бейорганикалық улар тек тотығады
*органикалық заттар бейорганикалық заттарға қарағанда баяу ыдырайды
*+күрделі эфирлер басқа органикалық заттарға қарағанда жылдам ыдырайды
*талий қосылыстары жоғарғы концентрацияды 13 – 14 апта сақталады
#50
*!Птомаиндер:
*олардың қатарына мәйіт алкалоидтары жатпайды
*мәйіттен бөлінген кадавериннің улылығы синтезделген кадаверинге қарағанда төмен
*ситезделген путресциннің улылығы мәйіттен бөлінгенге қарағанда жоғары
*+путресцин, кадаверин олардың негізгі қосылыстары
*1850 ж шіріген мәйіттен Мечников анықтаған
#51
*!Майлы балауыз – мәйіт тінінің өзіне тән күйі, келесіде байқалады:
*қабірде
*+ауаның жетіспеушілігі немесе жоқтығында
*жоғары температурада
*құрғақ жерде
*шіру саңырауқұлақтарының пайда болуы нәтижесінде
#52
*!Мәйіттің толықтай кебуі қалай аталады:
*Мацерация;
*Шіру;
*Іріңдеу;
*Сублимация;
*+Мумификация.
#53
*!Химик-экспертке сараптама жүргізу жоспарының сызбасы көмектеседі:
*+зерттеу нысанын тиімді қолдануға
*ХТТ жоспарын құру
*бөлу әдісін таңдау
*ХТТ нәтижелеріне дұрыс баға беру
*удың бөліну жолдарын ескеру
#54
*!"Эксперттің қорытындысы" ... негізінде құрылады:
*+жұмыс журналындағы жазбалар
*тіркеу кітабындағы жазбалар
*акт кітабындағы жазбалары
*ХТТ жүргізу ережесі
*СМЭ жолдамасы
#55
*!Изоэлектрлі нүктеде амфотерлі қосылыстарға .... тән емес:
*электрлі зарядтың жоқтығы
*төменгі тұрақтылық
*төменгі реакцияға қабілеттілік
*+иондық күйі
*молекулярлы күй
#56
*!Заттардың толық экстракциялануы (сулы ерітінділерден органикалық еріткіштірмен) байланысты емес:
*+бастапқы ерітіндідегі олардың концентрациясына
*органикалық еріткіш табиғатына
*ионизация дәрежесіне
*температурасына
*таралу коэффициентіне
#57
*!Тұздықтау - бұл:
*қышқылдардың сулы ерітіндісіндегі заттың ерігіштігін жоғарылату
*+электролиттер әсерінен сулы ерітіндідегі заттардың ерігіштігін төмендету
*электролиттер әсерінен сулы ерітіндідегі заттардың ерігіштігін жоғарылату
*сулы ерітінділердегі заттардың ерігіштігін төмендету
*органикалық ерітінділердегі заттардың ерігіштігін жоғарылату
#58
*!ХТТ барысында зерттелетін заттың шығынының себебі болуы мүмкін емес:
*тұну
*адсорбция
*+тұздықтау
*ұшқыштығы
*рН ортасы
#59
*!ХТТ – да биоматериалдан алынған сығындыны тазалауға қолданылмайды:
*гель-хроматография
*электрофорез
*экстракция
*+микродиффузия
*ЖҚХ
#60
*!Токсикологиялық химия келесі әдістің теориялық негізін зерттейді:
*+уытты маңызды заттардың бөлінуі
*Спектрофотометрия
*ЖҚХ
*ГХ
*ФЭК
#61
*!Токсикологиялық химияның негізгі міндеттері:
*қанның формалы элементін бөліп алу әдістерін жетілдіру және зерттеу
*+зерттеу нысандарынан ТМЗ бөліп алу әдісін жетілдіру
*қандағы микроэлементтерді сандық анықтау әдістерін зерттеу
*қанның формалы элементтерін бөліп алу әдістерін зерттеу
*қандағы қант мөлшерін сандық анықтау әдістерін зерттеу
#62
*!Токсикологиялық химия бағдарламасында келесі бөлімдер қарастырылады :
*косметикалық заттардың ХТТ
*+токсикалық маңызды заттар ХТТ
*әскери токсикология
*фитотоксикология
*тағам өнімдерінің ХТТ
#63
*!Толық ХТТ әдістері .... жүргізіледі :
*Бионысаннан токсикалық маңызды заттарды оқшаулау;
*Тазалау,идентификация,сандық анықтау;
*Идентификация,сандық анықтау;
*+Биоматериал алу,оқшаулау,тазалау, идентификация,сандық анықтау;
*Оқшаулау және идентификация.
#64
*!ХТТ ерекшелігіне жатпайды:
*зерттеу нысандарының әр түрлілігі
*+нысан минерализациясы
*зерттеу нысандарында ТМЗ аз мөлшері
*ТМЗ–ға сандық талдауды нақты жүргізудің мүмкін еместігі
*зерттеу нысанындағы ТМЗ бөлу қажеттігі
#65
*!ХТТ ерекшелігіне жатады:
*төменгі сезімталдықты әдістерді қолдану қажеттілігі
*+метаболиттерді зерттеу қажеттілігі
*қышқылдарды анықтау
*токсикалық заттардың терапевтикалық мөлшерін анықтау
*спирттерді анықтау
#66
*!Жақсы құрастырылған ХТТ жоспары:
*метаболиттерді анықтауға мүмкіндік береді
*зерттеу нысанын дұрыс таңдау
*сот – медициналық экспертке қажет
*+Зерттеу нысанын қажетсіз шығындауға рұқсат бермейді
*зерттеуге көп уақыт жұмсалады
#67
*!Сот–медициналық эксперт - химик мынадай білімдерге ие болуы керек:
*физико–химиялық бөлімінің қызметі туралы
*Сот биологиялық бөлімі
*цитологиялық бөлімнің қызметі
*гистологиялық бөлімнің қызметі
*+улы заттардың бионысандарда сақталуы
#68
*!ХТТ заттық дәлелдемелер .... негізделе жүргізіледі:
*жедел жәрдем дәрігерінің тапсырмасына
*жергілікті милиционер нұсқаулығына
*қызыққан тұлғалар нұсқаулығына
*+Тергеу және сот анықтау мекемелерінің қаулыларына
*жергілікті дәрігердің бағытына
#69
*!ХТТ алынған ішкі ағзалар … салынады:
*+шыны ыдысқа
*темір таздарға
*керамикалық құмыраларға
*метал ыдыстарға
*қағаз пакеттерге
#70
*!Ауыз қуысы арқылы белгісіз умен уланумен күдіктенген жағдайда қандай ағза алынады:
*өт қабы
*бүйректер
*ұйқы безі
*+асқазан ішіндегісімен бірге
*1/3 бүйрек
#71
*!Зерттеу нысандарын этил спиртімен консервілейді, тек .... уланғанда :
*+жүрек гликозидтерімен
*көмірқышқыл газымен
*минералды қышқылдармен
*металл улармен
*барбитураттармен
#72
*!Заттың химия – токсикологиялық реакциясының теріс мәні нені білдіреді.
*қосымша зерттеу жүргізу қажеттігін
*хроматографиялық зерттеу жүргізу қажеттігін
*+берілген затқа ары қарай зерттеу жүргізілмейді
*ары қарай зерттеу жоспарына осы затты тіркейді
*алынған реакция немесе әдіс берілген затқа сай емес
#73
*!Уытты заттың летальды дозасы – бұл:
*+заттың тірі ағзаны өлімге алып келетін минимальды мөлшері
*жануардың өлтіретін заттың максимальды мөлшері
*ағзаны ауыр физиологиялық өзгерістерге алып келетін зат мөлшері
*ағзадағы заттар алмасуының бұзылысына алып келетін у мөлшері
*жануарды өлтіретін заттың кез – келген мөлшері
#74
*!Бағытталған ХТТ қандай жағдайда жүргізіледі:
*зәбір көрушінің туысқандарының тілегі бойынша
*зәбір көрушінің таныстары өтініші бойынша
*+Белгілі затқа куәгер көрсетпелері бойынша
*жергілікті полиция қызметкері талабы бойынша
*өкілетті қызметкер талабы бойынша
#75
*!Айғақтық заттарды талдау кімнің тапсырысы бойынша жүргізіледі?
*учаскелік дәрігердің бағыттауымен;
*әкімшіліктің бұйрығымен;
*ҚР ДС Министрінің бұйрығымен;
*+судмедэксперттің жолдамасымен;
*медкомиссияның бұйрығымен.
#76
*!Улардың сіңірілу жылдамдығы барлық факторларға байланысты (біреуінен басқасы):
*+қорғаған ортаның температурасы;
*химиялық қасиеттеріне;
*ішектің және асқазанның рН – сы;
*енгізу жолдары;
*агрегаттық күйі.
#77
*!Эксперт – химик:
*хирургия саласында жақсы дайындығы болу қажет;
*талдаудың тек физико–химиялық әдістерін білу керек;
*+токсикология және ХТТ бағытында білімі болуы керек;
*Криминалистика бойынша хабардар болуы керек;
*улы маңызды заттардың өндірісін туралы білімі болу қажет.
#78
*!Дұрыс жауапты таңда: “Токсикология – бұл…. ғылым”
*+улар,оның адам ағзасына және өсімдіктер мен жануарлар ағзасына тигізетін әсері туралы;
*биологиялық активті заттар әсерінен ағзаның функцияларының өзгеруі туралы;
* химиялық заттарды зерттеудің жаңа әдістерін өндіру туралы;
*адам ағзасына түрлі газдардың әсерін оқытатын ғылым;
*дәрілік заттардың синтезінің жаңа жолдарын зерттейтін ғылым.
#79
*!Липид қабаты арқылы өтетін затқа жатпайды:
*нитробензол;
*анилин;
*дихорэтан;
*толуол;
*+глюкоза.
#80
*!Улы заттар метаболизмі мынаған байланысты:
* қоршаған орта температурасына
*+жасына
*улылығына
*организмге түсу уақытына
*шығу жолына
#81
*!Төмендегі қай ағзада канъюгаттар глюкурон қышқылымен түзіледі:
*+бауырда
*асқазанда
*ішекте
*аш ішекте
*тоқ ішекте
#82
*!Қышқылданған сумен оқшаулаудың артықшылықтарының бірі:
*Қатты шіріген мәйіттік материалды зерттеу
*Суда қиын еритін органикалық заттарды зерттеу
*Зерттеу жылдамдығын арттыру үшін қыздыруды қолдану
*+уытты затты оқшаулауға ХТТ жұмсалатын уақыт небәрі 3-4 сағат
*Көп мөлшерде тек таза этанолды қолдану
#83
*!Коньюгация реакциялары нәтижесінде ағзада түзілетін коньюгаттарқандай болады:
*+Полярлығы жоғары
*полярлығы төмендеу
*токсикалығы жоғары
*суда нашар ериді
*майларда жақсы ериді
#84
*!Қандай ең әлсіз байланыстар көмегімен улы заттардың рецептормен байланысы жүзеге асырылады:
*ковалентті және ионды байланыс
*ковалентті и сутекті байланыс
*+Ван-дер-Ваальса күші
*металлдық байланыс
*координационды байланыс
#85
*!Токсикологиялық химияның бөлімі:
*+Наркотикалық және басқа мастандырғыш заттардың ХТТ;
*Дәрілік заттардың токсикологиясы;
*Фитотоксикология;
*Ветеринарлы токсикология;
*Әскери токсикология.
#86
*!Қандай улы заттардың шығарылу жолы улану туралы сұрақты шешуде практикалық маңызы жоқ:
*Өкпе;
*Ішек арқылы;
*+Тері;
*Бауыр;
*Бүйрек.
#87
*!Ауыз қуысы арқылы түскен улар:
*Өңеште сіңіріледі;
*Асқазанда ион күйінде сіңіріледі;
*+АІЖ әр түрлі бөлімдерінде сіңіріледі;
*Бауырға түспейді;
*Ішек сөлі әсеріне ұшырамайды.
#88
*!Улы заттардың сіңірілу жылдамдығы тәуелді:
*+Олардың физико – химиялық қасиеттеріне;
*Қанның рН – на;
*Олардың қайнау температурасына;
*Көк бауыр рН – на;
*Гидролизге ұшырау қабілеттілігіне.
#89
*!Тыныс жолдары арқылы түскен улы заттар:
*Зәрмен тез шығады;
*+Өкпе капиллярлары арқылы қанға түседі;
*Рецепторлармен тек қана ковалентті байланыс орнатады;
*Организмнен тек қана зәрмен шығады;
*Биоматериалдан тек қана минерализация әдісімен ошауланады.
#90
*!Бүйрек арқылы бөлінбейтін заттар:
*+майда жақсы еритін
*суда жақсы еритін
*молекулалық массасы кіші заттар
*иондарға диссоцияланатын
*күшті электролиттер
#91
*!Метаболиттерді зерттеу мына қиындықпен байланысты:
*Метаболиттер құрылысы бойынша өңделмеген заттарға ұқсас емес;
*+Арнайы оқшаулау әдістері қажет;
*Ағзадан тез шығуына байланысты;
*Олардың көбісі өңделмеген заттарға қарағанда улылығы төмен;
*Биоматериалда біраз уақытқа дейн сақталады.
#92
*!Токсикологиялық химияның тәжірибелеріне үйрену:
*+Бионысаннан улы заттарды және олардың метаболиттерін бөліп алу әдістері;
*Удың ағазаға әсері;
*Ағзада уға айналуы;
*Ағзада уды анықтаудың химиялық әдістері;
*Улы заттарға уға қарсы заттар жасап шығару.
#93
*!Токсикологиялық химияның негізгі міндеттері:
*Тек қана уды оқшаулаудың және анықтаудың әдістерін өңдеу;
*Сот – медициналық талдау әдістерін жетілдіру;
*Улы заттарды анықтаудың әдістерін және сандық анықтауын өңдеу немесе жетілдіру;
*+Жаңа әдістерді туындау, белгілі бөлу әдістерін дамыту, олардың сандық анықтауын және зерттеулерін жетілдіру;
*Улануды зерттеуде ережелерді өңдеу.
#94
*!Токсикологиядағы «улы зат» түсінігі:
*Ағзада патологиялық өзгеріс шақыратын зат;
*Кейбір органдардың функциясын бұзатын зат;
*Белгілі жағдарлайда жағымсыз әсер шақыратын зат;
*+Ағзада аз көлемде түсіп ауруға немесе өлімге әкелетін зат;
*Биологиялық активті заттар.
#95
*!Улы заттың әсерінен ағзалардың функциясының бұзылып, ауруға немесе өлімге шалдықтыруы мүмкін үрдіс:
*Сенсибилизация;
*Патология;
*Аллергиялық реакция;
*Иммунды жауап;
*+Интоксикация.
#96
*!Удың ағзадағы негізгі метаболизміне жатпайды:
*Тотығу;
*Конъюгация;
*Гидролиз;
*Тотықсыздану;
*+Биосинтез.
#97
*!Химия – токсикологиялық талдау – бұл:
*+Практикада улы заттарды оқшаулау және анықтау үшін қолданылатын ғылыми дәлелденген әдістердің жиынтығы;
*Токсикологиямен тығыз байланыстағы ғылым;
*Улы заттарды бөлу және анықтау әдістері туралы ғылым;
*Уланудың себептерін зерттейтін ғылым;
*Улы заттарлың метаболизмін зерттейтін ғылым.
#98
*!СМО аймақтық филиалдары басшылығы ұйымдастыру – және әдістемелік қатынаста кімге бағынады:
*+СМО директорына;
*Токсикологияның ғылыми – зерттеу институтына;
*ҚР ДСМ ОСМ жұмысына жауапты адамға;
*ҚР ДСДМ – на;
*ДС министріне.
#99
*!ҚР сот – медициналық сараптамасын басқарушы:
*Сот – медициналық сараптама бюросының басшысы;
*+ҚР Бас сот – медициналық эксперті;
*Сот – медициналық сараптаманың мәйіттер бөлімінің басшысы;
*ҚР ДСМ;
*ДСМ.
#100
*!Сот – медициналық эксперт – химигінің кұқығы жоқ:
*Сараптама затының материалдық жұмысымен танысуына;
*Қорытындыға қажет биоматериалдарды алдыртуға;
*Сұрақ – жауап алғанда қатысуға;
*+Істің алдыңғы нәтижелерін жариялауға;
*Біліктілікті арттыру курсын өтуге.
#101
*!Сот –химиялық сараптаманы жүргізу тапсырылады:
*+Сот –медициналық химик–экспертке;
*ҚР бас сот–медициналық экспертіне;
*Химия–токсикология бөлімінің басшысына;
*Сот–медициналық экспертке;
*Химик–аналитикке;
#102
*!Тіркеу журналында келесі ақпараттар болмайды:
*+Жүргізіліп жатқан жұмыстың сапасын бағалау;
*Зерттеу объекттілерінің тізімі;
*Зерттеу нәтижесі;
*Анализдің толық саны;
*Зерттеу мақсаты.
#103
*!Химия – токсикологиялық зертхана қай бөлім құрамында болады:
*Тірі тұлғалардың куәләндіру орталығы;
*+Сот – медициналық зертхана;
*Физико – техникалық бөлім;
*Мәйтті зерттеу бөлімі;
*Биохимиялық зертхана.
#104
*!СМО химико – токсикологиялық бөлімінде жүргізілмейді:
*Қайта экспертиза;
*СХА жаңа әдістерін өңдеу және практикаға енгізу;
*Біріншілік мамандану циклы;
*Сот химия және токсиколгия бойынша семинарлар;
*+Сот – биологиялық зерттеу жүргізу ережелерін өңдеу.
#105
*!Летальды жедел улануындағы ХТТ алынбайтын нысандар:
*Қан,зәр;
*+Асқазан шайындысы,бауыр;
*Таблеткалар;
*Биологиялық сұйықтықтар;
*Асқазанды жуған сулар.
#106
*!Нысандарды сақтау мерзімі аяқталған соң :
*3 адамның қол қоюымен акт құрылады;
*Актта іс номері көрсетіледі;
*Актта түскен заттық дәлелдемелердің мерзімі көрсетіледі;
*+Заттық дәлелдемелер экспертиза тағайындаған мекемеге жіберіледі;
*Актта заттық дәлелдемелерді жойған мерзім көрсетіледі.
#107
*!Жедел улану орталықтарының химико–токсикологиялық зертханасында мына заттарға зерттеу жүргізілмейді:
*Зәр;
*Қан;
*Құсық массасы;
*Диализаттар;
*+Бауыр.
#108
*!Жедел улану орталықтарының химико – токсикологиялық лабораториясында жүргізілген зерттеудің қорытындысы .... керек:
*Жәбірленушіге көшірме бюллетенін беру үшін отдел кадрға;
*+удың организмге зиян тигізбес үшін тез арада шара қолдануға;
*Ғылыми – зерттеу статьясының ары қарай жүруі үшін;
*Жәбірленушінің туысқандарына;
*Тек зерттеу органдарына;
#109
*!улануға күдіктенген жағдайда мына көлемде ішкі ағзалар алынады:
*10 кг;
*3 кг кем емес;
*2,5 – 3 кг;
*3 кг артық емес;
*+2 кг кем емес.
#110
*!созылмалы улануға күдіктенген жағдайда ХТТ мәйіттен мына көлемде ішкі ағзалар алынады:
* 0,5 кг;
* 3,5 кг дейін;
* 2 кг дейін;
*+3 кг дейін;
*3 кг артық.
#111
*!Кешенді уланғанда .... алынады:
*+200 мл аз емес қан;
*1 бүйрек;
*Ішкетің ішіндегісімен 0,5 м жұқа және жуан бөлімдері;
*2 бүйрек;
*Бауыр.
#112
*!ХТТ этаптары:
*Оқшаулау,идентификация,сандық анықтау;
*Тазалау,идентификация,сандық анықтау;
*Идентификация,сандық анықтау;
*+Биоматериал алу,оқшаулау,тазалау, идентификация,сандық анықтау;
*Оқшаулау және идентификация.
#113
*!Удың организмге әсері бойынша классификация:
*+Нервнопаралитикалық, тері – резорбтивті,тітіркендіретін,жалпы токсикалық, психикалық әсер;
*Өте қауіпті,жоғары улы, орташа улы, аз улы;
*Улыхимикаттар, еріткіштер, ДЗ, тұрмыстық улар;
*Органикалық, бейорганикалық, элементоорганикалық;
*Ұшқыш, металдық, ДЗ, улыхимикаттар.
#114
*!Тері арқылы удың ену жылдамдығы .... тәуелді:
*+Липидтерде еруіне;
*Теріге жанасу уақытына;
*Байланыстың созылуы;
*Тері белоктарымен комплекс түзу қабілеттілігі;
*Суда еруіне
#115
*!Токсикологиялық химияның әдістеріне кірмейді:
*Бөлінген қосылыстарды сапалық анықтау;
*ТМЗ биоматериалдан оқшаулау;
*+ТМЗ зерттеу нысандарында бір – бірінен бөлу;
*Оқшауланған ТМЗ заттарды тазалау;
*Оқшауланған заттарды сандық анықтау;
#116
*!ГХ талдауда қателік жібермеу мақсатымен ұшқыш улардың қоспасына зерттеу жүргізеді:
*+Түрлі полярлы жылжымайтын сұйық фазалары бар екі немесе одан да көп колонкаларда;
*Түрлі қатты тасымалдағыштарды қолдана отырып, бір колонкада;
*Булағыштың түрлі температураларында бір колонкада;
*Газ тасымалдағыштың түрлі жылдамдығында бір колонкада;
*Термостаттың түрлі температураларында бір колонкада.
#117
*!Айғақты заттарды канцелярияда қабылдау мына жағдайларда жүргізіледі, біреуінен басқа:
*дұрыс жазылған бағыттама және қаулының болуы
*тығындар мен мөрдің бүтіндігі
*банка мен тығындағы жазудың ілеспе құжаттармен сәйкестігі
*мөрдегі жазудың ілеспе құжатпен сәйкестігі
*+Сот – химиялық бөлімнің басшысының визасының болуы
#118
*!Оқшауланатын сұйықтықтар құрамы мына заттарға ..... әсерін тигізбейді
*токсикалық заттардың оқшаулану дәрежесі
*сығындылардағы қоспаның көлемі
*сығындылардағы қоспаның табиғаты
*+биоматериалдағы тіннің және жасушаның құрамы
*токсикалық заттардың ерігіштігі
#120
*!Майлыбалауыз түзілетін процесс:
*мумификация процессі
*тотықсыздану процессі
*эксгумация процессі
*ректификация процессі
*мацерация процессі
#121
*!Қандай токсикалық заттар «Дәрілік улар» тобына кіреді:
*Металл қосылыстары
*Бейорганикалық пестицидтер
*Липофильді галоген құрамдас алкандар
*+Алкалоидтар, барбитураттар, синтетикалық азотқұрамдас дәрілік қосылыстар т.б.
*Алифатты спирттер
#122
*!Қандай барбитурат мыспиридин реактивімен сфероид тәрізді күлгін түсті өсінді береді:
*фенобарбитал
*барбамил
*гексенал
*+бутобарбитал
*этаминал- натрий
#123
*!Ағзаға ауыз арқылы енген барбитураттар қай ағзада сіңеді
* асқазанда ионизирленбеген күйде болады
*ішекте ионизирленген күйде болады
*асқазанда кетонды формада болады
*негізінен ішекте сіңіріледі
*+негізінен асқазанда сіңіріледі
#124
*!Ағзаға ауыз арқылы түскен алкалоидтар және олардың синтетикалық аналогтары сіңуі:
*асқазанда сіңіріледі
*жуан ішекте сіңіріледі
*+жіңішке ішекте сіңіріледі
*асқазанда диссоцияланбаған күйде болады
*жіңішке ішекте диссоцияланған күйде болады
#125
*!Ұйықтатқыш заттар негізінен бас миында және жұлын сұйықтығында жиналады, өйткені:
*+липидтерде жақсы ериді
*қанда жақсы ериді
*баяу метаболизденеді
*ағзадан баяу шығарылады
*ағзада біркелкі таралмайды
#126
*!Шіріген биматериалда алкалоидтар бары жөнінде қорытынды ... негізінде жасалады:
*+сапалық реакциялар
*қоспаларды анықтау
*сандық анықтау
*олардың органикалық еріткіштер мен спирттерде ерігіштігі
*спецификалық иіс
#127
*!Метаболиттерді зерттеу келесі қиындықтармен байланысты:
*+биоматериалдағы олардың аз мөлшерімен
*жалпы талдау әдістерін қолдану
*оларды сандық бөлу мүмкіндігі
*биоматериалдағы қоспаның көп мөлшері
*суда қиын еруі
#128
*!Қысқа уақытты мастануды жоятын әсері бар; тотығу жылдамдығын жоғарылатпайтын, бірақ қоршаған орта әсерін қабылдауды жақсартады.
*тироксин
*адреналин
*инсулин
*+кофеин
*глюкоза
#129
*!Қышқылды реакциясы бар зәрмен жақсы бөлінеді:
*+хинин
*сірке қышқылы
*салицил қышқылы
*қышқылды қасиеті бар заттар
*бензой қышқылы
#130
*!Сілтілі реакциясы бар зәрмен жақсы бөлінеді:
*морфин
*сілтілі қасиеті бар заттар
*синтетикалық азоты негіздер
*+барбитураттар
*кокаин
#131
*!Алкалоидтар:
*+ішекте сіңіріледі
*ішекте диссоцирленген күйде болады
*асқазанда молекулярлы күйде болады
*тек асқазанда сіңіріледі
*бауырда метаболизмге ұшырамайды
#132
*!Кодеин метаболитін көрсетіңіз:
*диацетилморфин
*N-деметилкодеин
*диэтилморфин
*псевдоэфедрин
*+морфин
#133
*!Барбитураттардың асқазанда сіңуінің себебі:
*+нашар диссоциациямен
*олардың асқазан сөлі әсерінен ыдырауы
*қорытылу процесімен
*тұздардың түзілуімен
*жақсы диссоциациямен
#134
*!Морфинді оқшаулау дәрежесі жоғары ..... қолданғанда:
*+күкірт қышқылымен қышқылданған суды
*тұз қышқылымен қышқылданған суды
*тұз қышқылымен қышқылданған спирті
*азот қышқылымен қышқылданған спирті
*лимон қышқылымен қышқылданған спирті
#135
*!Алкалоидтарды экстракциялауға қолданылатын ең жақсы органикалық еріткіш болып табылады:
*эфир
*этил спирті
*+хлороформ
*бензол
*сілті
#136
*!Никотинмен кристалды сары – қызыл тұнба береді:
*+Драгендорф реактиві
*бетта-нафтол
*Несслер реактиві
*спиртті йод ерітіндісі
*аммиак ерітіндісі
#137
*! "Х" әріпін немесе ұшып бара жатқан құстарды еске түсіретін кристалдар өсіндісін Драгендорф реактиві береді:
*кониинмен
*ареколинмен
*морфинмен
*папаверинмен
*+никотинмен
#138
*!Дәрілік улардың алдын–ала хроматографиялық скринингінің бірінші сатысы – бұл:
*бір хроматографиялық зонаға кіретін куәгерлерсіз зерттеу
*әртүрлі хроматографиялық зонаға кіретін куәгерлерсіз зерттеу
*+барлық дәрілік уларды алты хроматографиялық зоналарға бөлу
*сығындыларды жеке еріткіштер жүйесінде зерттеу
*элюаттарды жеке еріткіштер жүйесінде зерттеу
#139
*! 1,4 – бенздиазепин туындыларының негізділігінің азаюы бойынша дұрыс қатарды көрсетіңіз:
*+хлордиазепоксид > диазепам > нитразепам > оксазепам
*оксазепам > нитразепам > диазепам > хлордиазепоксид
*диазепам > хлордиазепоксид > нирпазепам > оксазепам
*нитразепам > оксазепам > диазепам > хлордиазепоксид
*оксазепам > нитразепам > хлордиазепоксид > диазепам
#140
*! 1,4–бенздиазепин сақинасына қандай топты енгізгенде туындылардың негізділігі төмендейді:
*+-NO2
*–CН-CН2
*-NH2
*-NH-CH3
*-N(CH3)2
#141
*!1,4–бенздиазепин туындыларының ағзада таралуының бірінші сатысы:
*қанда концентрациясы жоғарылайды
*+паренхиматозды ағзаларда жиналады
*қандағы концентрациясы жоғарылайды
*барлық органдарда жиналады
*бүйректе оның концентрациясының төмендейді
#142
*!1,4–бенздиазепин туындыларының ағзада таралуының үшінші сатысы:
*+уақыты бойынша ең ұзақ
*бөліну органдарында мөлшері азаяды
*қанда концентрациясы жоғарылайды
*барлық органдарда жиналады
*минимальды әсер етеді
#143
*!1,4-бенздиазепин туындыларының фармакологиялық активтігінің жоғалуына алып келеді:
*+азепин сақинасының бұзылуына алып келетін гидролиз
*азепин сақинасының дезалкилдеу
*азепин сақинасының ацетилдеу
*десульфирлеу
*дезаминдеу
#144
*!Модифицирленген Васильева әдісінің артықшылықтары:
*+талдау уақытын тездету
*метанолдың аз мөлшерін қолдану
*этил спирті қажет емес
*сүзгілеу орнына тұндырғышты қолдану
*азғантай мөлшерде эфирді қолдану
#145
*!Токсикологиялық маңызды заттарды биологиялық объектіден
оқшаулау – бұл:
*оларды биоматериалдан ығыстыру
*оларды биоматериалдан бөліп алу
*биоматериалды және токсикологиялық маңызды заттарды бөлу
*+биоматериал мен ТМЗ арасындағы байланысты үзу
*заттарды фильтратқа өткізу
#146
*!Алкалоидтар ақуызды заттармен тығыз байланыс түзеді:
*рН = 3 - 5
*+рН = 6 - 8
*рН = 1 – 3
*рН = 2 - 4
*рН = 0 – 2
#147
*!Биообъектіден бөліп алынған амидопиринді табу үшін тән реакция:
*Манделин реактивімен
*Марки реактивімен
*+Күміс нитраты ерітіндісімен
*Эрдман реактивімен
*Драгендорф реактивімен
#148
*!Токсикологиялық маңызды заттарды оқшаулау – бұл:
*+оларды қатты фазадан сұйық фазаға ауыстыру
*сүзгілеу арқылы оларды биоматериалдан бөлу
*центрифугирлеу арқылы оларды биоматериалдан бөлу
*сығу арқылы оларды биоматериалдан бөлу
*экстрагирлеу арқылы оларды биоматериалдан бөлу
#149
*! Қатты объектілерден токсикологиялық маңызды заттарды оқшаулау үшін:
*Зерттеу нысанын қатырады
*Зерттеу нысанын кептіріп қышқылдандарады
*+Зерттеу нысанын ұсақтап, экстракторға өткізіп, экстрагентті қосып, қышқылдандырып, біраз уақыт ұстап, экстрактты бөліп алу
*Зерттеу нысанына спирт қосады
*Зерттеу нысанына тұздар қосады
#150
*!Дәрілік уларды изолирлеу жүргізіледі:
*сумен
*спиртпен
*азот қышқылымен
*+қышқылданған сумен
*аммиакпен
#151
*!Алкалоидтарды бионысаннан оқшаулау жүргізілетін рН:
*1,0-1,5
*1,5-2,0
*+2,5-3,0
*8,5-9,0
*9,0-10,0
#152
*! Зерттеу нысандарын ұсақтайды:
*экстрагирлеу үшін
*жасушалар бүтіндігін сақтау үшін
*+токсикалық заттарды оқшаулауды жоғарылату үшін
*центрифугирлеу үшін
*тұндыру үшін
#153
*!Азотты негіздерді оқшаулау үрдісін толықтай жүргізу, ол:
*сүзгілеу
*центрифугирлеу
*сығу
*+биообъектіні рН 2,5 қышқылдау
*шәрбатты қоюланғанша буландыру
#154
*!Стас – Отто әдісі бойынша сығындыны тазалау жүргізіледі:
*(NН`4)`2SО`4 қосу арқылы
*су моншасында буландыру арқылы
*+абсолютті спиртпен
*рН 2,5 дейін қышқылдандыру
*рН 9,0 дейін сілтілендіру
#155
*!Крамаренко әдісінде қанша (NН4)2SО4 қосады:
*индикатор түсінің өзгеруіне дейін
*рН=1,5-2,0
*ерітіндінің түссізденгеніше
*+ерітінді қаныққанша
*рН=8,0-9,0
#156
*!Құрамында алкалоидтары бар хлороформды бөліндіні тазалаудың кеңінен қолданылатын әдісі:
*экстракция
*+сорбенттің жұқа қабатындағы хроматография
*тұндыру
*адсорбция
*диализ
#157
*!Алкалоидтардың боялу реакциясының негізінде барлық процестер жатады, біреуінен басқа:
*+гидролиз
*дегидратация
*тотығу
*біруақытта тотығу және дегидратация
*суды жұтатын заттар қатысында альдегидтермен конденсациясы
#158
*!Алкалоидтармен боялған өнім алу үшін барлық реактивтер қолданылады, біреуінен басқа:
*концентрлі Н2SО4
*концентрлі НNО3
*+10% натрий гидроксиді ерітіндісі
*Эрдман реактиві
*Марки реактиві
#159
*!Тропан туындылары, алкалоидтармен улану көзі болып табылады:
*хин қабығы
*ландыш гүлдері
*шай жапырақтары
*миндаль
*+Белены жемістері
#160
*! Таллейиохин және эритрохинин түзілу реакцияларының негізінде жатыр:
*тотықсыздану
*гидролиз
*+тотығу
*қосылу
*бөлу
#161
*!Биообъектіден максимальды мөлшерде алкалоидтарды бөлуге мүмкіндік беретін әдіс:
*Васильева
*Стаса-Отто
*Швайкова
*+Крамаренко
*Валов
#162
*!Алкалоидтарды бөлудің ең тез, қол жетімді және арзан әдісі:
*+Крамаренко
*Груц-Харди
*Стаса Отто
*Валов
*Попов
#163
*!Барбитураттарды Валов әдісімен бөлу кезінде, сорындыларды тазалау жүргізіледі:
*қышқыл ортада сүзу
*қышқыл ортада центрифугирлеу
*қышқыл ортада натрий вольфраматымен
*+сілтілі ортада натрий вольфраматымен
*нейтралды ортада натрий вольфраматымен
#164
*!Биообъектіден бөліп алынған барбиталға тән реакция:
*натрий гидроксидімен
*кобальт тұзымен
*+мыспиридинді комплекспен
*аммимактың түзілуі бойынша
*Марки реактивімен
#165
*!Биообъектіден бөліп алынған теоброминге тән реакция:
*+Мурексид түзілуі
*Рейнеке тұзымен
*сілті қосқанда аммиактың бөлінуі
*Драгендорф реактивімен
*пикрин қышқылымен
#166
*!Крамаренко әдісі бойынша алынған сулы бөліндіні аммоний сульфатымен қанықтыруды жүргізу:
*майлардан тазарту үшін
*алкалоидтарды тұздарға ауыстыру үшін
*+алкалоидтардың экстракциясы дәрежесін жоғарылату үшін
*алкалоидтарды тұздарға ауыстыру
*нейтралды орта алу үшін
#167
*!Эксперт-химик қандай жағдайда пиридин мен пиперидин туындыларының қалдығына зерттеу жүргізеді:
*кристалды
*+майлы және өзіне тән иісі бар болса
*боялмаған
*боялған
*аморфты
#168
*!Барбитураттарды анықтау үшін хлороформды бөліндіні тазалау қалай жүргізіледі:
*сүзу арқылы
*центрифугирлеу арқылы
*суда еріту арқылы
*ақуызды заттарды тұндыру арқылы
*+ЖҚХ әдісі арқылы
#169
*!Егер майлы хлороформды буландырғаннан кейін қалдықтың өзіне тән иісі бар болса, қай алкалоидтар туындыларына зерттеу жүргізілетінін көрсетіңіз:
*тропан
*пурин
*бензилизохинолин
*+пиридин және пиперидин
*изохинолин
#170
*!Морфин және кодеин қандай ерітіндіде еріту арқылы бөлуге болады:
*күкірт қышқылында
*сірке қышқылында
*+сілтіде
*хлороформда
*тұз қышқылында
#171
*!Токсикологиялық маңызы бар жылан раувольфиясының негізгі алкалоиды:
*стрихнин
*+резерпин
*бруцин
*наркотин
*платифиллин
#172
*!Құрбақаларға кониинді сынағанда байқалатын әсері:
*атропин тәрізді
*анестетиктер тәрізді
*+Кураре тәрізді
*ұйқы шақыратын
*ОЖЖ қоздырғышы
#173
*!Хинин тұздарының негізгі қасиеті – бұл олардың флуоресценциялау қабілеті:
*қызыл түсті
*жасыл түсті
*сары түсті
*алқызыл түсті
*+көгілдір түсті
#174
*!Анабазин кеңінен қолданылады:
*құртқа қарсы
*антисептик ретінде
*еріткіш ретінде
*+инсектицид ретінде
*ыстықты түсіруші
#175
*! Іш өтудің, сары аурудың, шаштың түсуінің пайда болуы . . . улануды білдіреді:
*никотинмен
*атропинмен
*+анабазинмен
*хлороформмен
*этанолмен
#176
*!Кокаинге барлық реактивтер сезімтал, біреуінен басқа:
*+Марк реактиві
*Драгендорф реактиві
*Бушард реактиві
*фосфорлы-вольфрамды қышқыл
*фосфорлы-молибден қышқылы
#177
*!Биообъектіден алынған хлороформды қалдықтағы барбиталды анықтайтын микрокристалды реакция:
*сірке қышқылымен
*метил спиртінің концентрлі тұз қышқылымен қоспасымен
*метил спиртінің ерітіндісімен
*кобальт тұздарының сілтілі ерітіндісімен
*+хлорцинкйод реактивімен
#178
*! Пиридин және пиперидин туындыларына ХТТ жүргізіледі, егер хлороформды қалдық:
*кристалдық
*суда жақсы ериді
*+май тәрізді сұйықтық
*сілтілерде жақсы ериді
*күлгін түске ие
#179
*!Бионысаннан бөліп алынған барбитураттарды сандық анықтаудың ең сезімтал әдісі:
*колориметриялық
*нефелометриялық
*+спектрофотометриялық
*аргентометриялық
*полярографиялық
#180
*!Крамаренко әдісімен бөліп алған алкалоидтарды сілтілуде қолданылатын негіз:
*+натрий гидроксиді
*аммоний гидроксиді
*калий карбонаты
*натрий карбонаты
*калия гидроксиді
*Жалпы бөлім*2*180*8*
#181
*!Қышқыл хлороформды бөліндіні тазалау үшін қолданылатын әдіс:
*центрифугирлеу
*+хроматография
*рН=3 экстрагирлеу
*фильтрлеу
*электролиттерді қолдану
#182
*!Бионысаннан қышқылданған спиртпен ошаулайды:
*хлороформды, хлоралгидратты
*мышьяк қосылыстарын
*тұз және күкірт қышқылдарын
*+антипирин және атропинді
*күкірт және сірке қышқылдарын
#183
*!Бионысаннан бөліп алынған кофеинді анықтайды:
*бром суымен
*балқу температурасы бойынша
*+Мурексид түзу реакциясы
*натрий гидроксидімен реакция
*Вагнер реактивімен
#184
*!СХЭ-да антипиринді анықтау үшін қолданылады:
*азот қышылы
*күкірт қышқылы
*+темір (III) хлоридімен
*Фреде реактивімен
*пикрин қышқылымен
#185
*!Бионысаннан бөліп алынған морфиннің талдауында қолданылатын реакция:
*Драгендорф реактивімен
*пикрин қышқылымен
*Вагнер реактивімен
*+Марки реактивімен
*тұз қышқылымен
#186
*!Шіру өзгерістеріне ұшыраған биообъектіден алкалоидтарды бөлі әдісі:
*Васильева
*су буымен айдау
*Крамаренко
*Попов
*+Стас-Отто
#187
*!Бионысаннан бөліп алынған папаверинді дәлелдеу үшін қолданылатын боялу реакциясы қолданылады:
*платинхлорсутек қышқылымен
*пергидрольмен
*пикрин қышқылымен
*калий йодидіндегі йод ерітіндісі
*+Марки реактивімен
#188
*!Хининді дәлелдеу үшін ХТА-да қолданылады:
*Марки реактиві
*Драгендорф реактиві
*Зонненшейн реактиві
*+Таллейохин түзу реакциясы
*мурексид түзу реакциясы
#189
*!Сот–химиялық тәжірибеде морфинді сандық анықтау үшін қолданылады:
*+колориметриялық әдіс
*броматометриялық әдіс
*нейтрализация әдісі
*таразылау әдісі
*сусыз ортада титрлеу әдісі
#190
*!Биообъектіден бөліп алынған кокаинмен қызыл – күлгін тікбұрышты және төртбұрышты пластинкалар беретін реактив:
*Марки
*пикролон қышқылы
*Зонненшейн
*Марме
*+калий перманганаты ерітіндісі
#191
*!Қышқыл хлороформды сорындыға бөлінеді:
*+кофеин
*хинин
*анабазин
*атропин
*морфин
#192
*!Атропинмен тұрған кезде күлгін түсті кристалдар өсіндісіне айналатын, аморфты тұнба беретін реактив:
*3% сутектің асқын тотығы ерітіндісі
*концентрлі күкірт қышқылы
*+1% Рейнеке тұзы ерітіндісі
*Бушардреактивімен
*Марме реактивімен
#193
*!Барбитураттардың қышқылдық ортада хлороформ экстракциясының себебі түсіндіріледі:
*барбитураттардың имидольды формасы түзіледі
*барбитураттардың диимидольды формасы түзіледі
*+барбитураттардың кетон формасы түзіледі
*барбитураттардың кето – енольды таутомерияға қабілеттілігі
*олардың қышқылдарда ерігіштігі
#194
*!Васильева әдісінде объект және қышқылданған су алынатын қатынас:
*1:10
*+1:2
*1:3
*1:5
*1:1
#195
*!Суда еритін, 5-этил-5-бетта-оксиэтилбарбитур қышқылы метаболитін түзетін және ұзақ әсер ететін р барбитурат:
*+барбитал
*фенобарбитал
*гексенал
*бутобарбитал
*барбамил
#196
*!Қысқа әсерлі, суда жақсы еритін, N-диметилдеу жолы арқылы метаболизмге ұшырайтын барбитурат:
*барбамил
*бензонал
*фенобарбитал
*+гексенал
*бутобарбитал
#197
*!Ашық–қоңыр түсті ине тәрізді кристалдар өсіндісі түрінде үйінділердің пайда болуы ...... дәлелдейді:
*+платифиллин хлорауратының барлығын
*платифиллин тетрароданомеркуратының барлығын
*платифиллинрейнекатының барлығын
*платифиллингидрохлоридінің барлығын
*платифиллинтропеолинатының барлығын
#198
*!Стрихнин қай затпен әрекеттескенде күлгін, қызыл түске ауысатын, сосын жоғалатын көк түсті ағындар түзеді:
*+концентрлі күкірт қышқылындағы калий бихроматы
*концентрлі күкірт қышқылы
*концентрлі күкірт қышқылындағы молибден қышқылы
*Майер реактиві
*концентрлі азот қышқылымен
#199
*!Құрбақаларда алкалоидты фармакологиялық зерттеулер кезінде рефлекстердің күшеюі, тетаникалық тырысулар мен өлім байқалады:
*+стрихнин
*наркотин
*никотин
*морфин
*пилокарпин
#200
*!Стас-Отто әдісі – бұл:
*токсикалық заттарды тасшарап қышқылымен бөліп алу
*токсикалық заттарды тасшарап қышқылымен айыру
*токсикалық заттарды тасшарап қышқылымен оқшаулау
*+токсикалық заттарды қышқылданған спиртпен оқшаулау
*токсикалық заттарды спиртпен оқшаулау
#201
*!Промедолды тазалау мен алдын – ала идентификациясында қолданылатын әдіс:
*+Силикагельдің жұқа қабатындағы хроматография
*газ – сұйықтық хроматография
*хлороформмен экстракция
*спектрофотометрия
*фильтрлеу
#202
*!Бионысаннан бөліп алынған кодеин концентрлі H2SO4 және формальдегид ерітіндісімен .... береді:
*+көк–күлгін бояу
*қызғылт–сары бояу
*жасыл бояу
*қызыл бояу
*қара тұнба
#203
*!Кодеинді морфиннен ажырататын реактив:
*+темір (III)хлориді
*Марки реактиві
*мыс сульфаты
*бром суы
*Драгендорф реактиві
#204
*!Морфиннің апыйыннан алынғанынын дәлелдейтін іс-қимыл:
*+мекон қышқылының барлығын
*апоморфиннің барлығын
*сірке қышқылының барлығын
*сүт қышқылының барлығын
*диониннің барлығын
#205
*!Мекон қышқылын(опиймен уланғанын дәлелдеу үшін) анықтайды:
*+темір(III) хлоридімен
*гидроксиламин гидрохлоридімен
*Фелинг реактивімен
*аммиак ерітіндісімен
*Марки реактивімен
#206
*!Бас айналу, есті жоғалту, ұйқышылдық, сосын естен тану, коллапс – ...... улануды дәлелдейді:
*+морфинмен
*атропинмен
*никотинмен
*папаверинмен
*апоморфинмен
#207
*!Биоматериалдан бөліп алынған папаверинді анықтау үшін барлық реактивтер қолданылады, біреуінен басқа:
*концентрлі H2SO4 жәнеформальдегид
*+йодтың спиртті ерітіндісі
*фосфорлы-молибден қышқылы
*йодтың сулы ерітіндісі
*Драгендорф реактиві
#208
*!Кофеин ірі жібек тәрізді, түссіз ине тәріздес кристалдар түзеді:
*калий иодвисмутатымен
*теміриодидті реактивпен
*Несслер реактивімен
*+Қалайы (II) хлоридімен
*каломелмен
#209
*!Амфотерлі қосылыстар экстракциясы жоғарылайды:
*рН>7
*pH<7
*pH=7
*+сәйкес изоэлектрлік нүктедегі рН
*рН–тың қышқылдық жаққа да, сілтілі жаққа да өзгеруі
#210
*!Попов В.И.әдісі басқа әдістерден негізделгеніне байланысты айырмашылығы бар:
*дәрілік уларды биоматериалдан қышқылданған сумен бөліп алу
*барбитураттарды сумен, қышқылданған тұз қышқылымен изолирлеу
*сығындыларды сорбенттің жұқа қабатында хроматографиялау әдісімен тазалау
*+сығындыларды гель-хроматография әдісімен тазалау
*барбитураттарды сілтіленген сумен изолирлеу
#211
*!Сығындыларды қоспалардан тазалау мақсатында модицирленген Васильева А.А әдісінде қолданылмайды:
*мақта тампон арқылы сүзу
*сүзу
*рН 2,5-3,0 экстрагирлеу
*рН 8,5-9,0 экстрагирлеу
*+реэкстрагирлеу
#212
*!Бауырда түзілген токсикалық заттар мен олардың метаболиттері:
*өтпен бірге тек қанға түседі
*ағзадан тек нәжіспен бөлінеді
*+өтпен бірге ішекке түскеннен кейін, қанға қайта сіңеді
*ағзадан тек бүйрек арқылы бөлінеді
*қанға қайта сіңірілмейді
#213
*!Дәрілік улар:
*+биообъектіден сілтіленген сумен оқшауланады
*барлығы изоэлектрлік нүктеде оқшауланады
*тек pH<7 оқшауланады
*тек pH>7 оқшауланады
*+Көптеген жағдайда қышқылданған спиртте жақсы ериді
#214
*!Алкалоидтар:
*+pH>7жақсы оқшауланады
*ионизациялану дәрежесі рН ортаға байланысты
*рН орта азайған оқшаулану жоғарылайды
*барлығы амфотерлі қасиетке ие
*тек кристалды заттар
#215
*!Токсикологиялық мәні бар амфотерлі қосылыстар:
*кодеин
*+экгонин
*никотин
*кофеин
*хинин
#216
*!Морфин:
*+құрамында аминдік азот және фенолдық гидроксил бар
*өзінің изоэлектрлік нүктесінен төмен рН мәнінде экстрагирленеді
*сулы сығындыға 25% NaCl енгізгенде тұнба түседі
*pH 9-10 биообъектіден бөліп алады
*pH 2-3 биообъектіден бөліп алады
#217
*!Экгонин – мәйіттегі ...... гидролиз өнімі:
*скополаминнің
*атропиннің
*+кокаиннің
*хининнің
*морфиннің
#218
*!Алкалоидтар:
*+хлороформмен жақсы экстрагирленеді
*бензолмен жақсы экстрагирленеді
*эфирмен тамаша экстрагирленеді
*электролиттер енгізгенде, тұнба түседі
*биообъектіден қымыздық қышқылымен бөліп алады
#219
*!Биообъектіден барбитураттарды бөліп алудың жеке әдістерінде:
*изолирлеуді сумен, қышқылданған HBr жүргізеді
*+центрифугатты гель-хроматография әдісімен тазалайды
*изолирлеуді спиртпен, қышқылданған қымыздық қышқылымен жүргізеді
*изолирлеуді қышқылданған сумен жүргізеді
*тазалауды тек цетрифугирлеу арқылы жүргізеді
#220
*!Барбитураттарды бөліп алудың жеке әдісі:
*+Груц-Харди
*Фарадей
*Крамаренко
*Швайкова
*Васильева
#221
*!Биообъектіден алкалоидтарды бөлу үшін:
*Васильеваның жеке әдісі қолданылады
*1942 жылдан бері Швайкова және Степанов әдістері қолданылады
*биообьектіні келіде кристалдық қымыздық қышқылымен майдалайды
*тазалауды реэкстракциямен жүргізеді
*+шіріген биоматериал жағдайында Стаса-Отто әдісі қолданылады
#222
*!Стас-Отто әдісі:
*алкалоидтарға ұсынылады
*арнайы тапсырмаларда қолданылады
*қарапайым және қолжетімді
*орындау тездігімен ерекшеленеді
*+шіріген биоматериалдан оқшаулаудың жақсысы
#223
*!Дәрілік уларды биоматериалдан толықтай оқшаулау:
*Биоматериалдың қатты бөліктерін сүзгілеу
*Биоматериалдың қатты бөліктерін бөлу үшін центрифугирлеу
*+Ұсақтау, биообъектті қышқылданған еріткішімен тұндыру
*Биообъектіні рН 7 дейін қышқылдандыру
*Жылдам буландыру
#224
*!Крамаренко әдісінің Васильева әдісінен айырмашылығы:
*биообъектіні Сa(ОН)2- мен сілтілейді
*сілтілі сулы сорындыны аммиак ерітіндісімен өңдейді
*+алкалоидтарды (NН4)2SO4 тұндырады
*биообъектіні қышқылдың спиртті ерітіндісімен қышқылдандырады
*алкалоидтарды (NН4)2SO4 қышқылдандырады
#225
*!Дәрілік заттарды биологиялық тіннен изолирлеудің екінші этапында орта рН мәні қандай болу керек? (органикалық еріткішпен экстрагирлеу) :
*5-7
*экстрагирленетін заттаың рКа байланысты
*2,5-3
*+9-10
*7-8
#226
*!Зәрдегі фенотиазин туындыларының алдын – ала зерттеулерін қай реактивпен жүргізеді?
*+FPN
*Триндлер
*1% кобальт ацетаты ерітіндісі және аммиак буымен
*Зангер-Блек сынамасы
*Фудживара сынамасы
#227
*!Егер ТСХ – скрининг жағдайында пластинканы Драгендорф реактивімен өңдегенде, боялған дақтар пайда болса, қай затқа негізгі зерттеуді жүргізу қажет?
*фенобарбитал
*мышьяк
*Антипирин
*Ацетилсалицил қышқылы
*+Папаверин
#228
*!Наркотикалық зат ретінде медициналық емес қолданумен байланысты токсикологиялық мәні бар морфин туындысын көрсетіңіз:
*Промедол
*Этилморфин
*+Героин
*Папаверин
*Анабазин
#229
*!ХТ талдауы нативті заттар және олардың ағзадағы метаболизм өнімдері бойынша жүргізілетін затты көрсетіңіз:
*Аминазин
*Левомепромазин
*+Нитразепам
*сірке қышқылы
*фенантренизохинолин туындылары
#230
*!Биологиялық сұйықтан фенотиазин туындыларын изолирлеу әдісін атаңыз:
*Васильева
*сұйық экстракция
*Крамаренко
*Валов
*+Саломатин
#231
*!Биологиялық материалдан полярлы еріткіштермен изолирленетін заттар тобын көрсетіңіз:
*қышқылдар, сілтіліер, тұздар
*Пестицидтер
*ұшқыш улар
*+дәрілік улар
*Металдық улар
#232
*!Алкалоидтар және негіздік сипаттағы синтетикалық дәрілік препаратттар асқазанда сіңірілмейді, себебі:
*асқазан сұйығында қиын ериді
*асқазанда диссоциацияланбаған молекулалар түрінде болады
*+асқазанда диссоциацияланған молекулалар түрінде болады
*асқазан сұйықтығы әсерінен ыдырайды
*глюкурон қышқылымен конъюгаттар түзеді
#233
*!Қышқылдық сипаттағы дәрілік заттар жақсы сіңіріледі:
*+асқазанда
*жіңішке ішекте
*асқазанда да, ішекте де
*ас қорыту мүшелерінде
*жуан ішекте
#234
*!Изолирлеудің екінші сатысында дәрілік заттардың экстракциясының тиімділігін анықтамайтын факторды көрсетіңіз (сұйық – сұйық экстракция):
*экстракцияның қысқалығы
*ерітіндінің рН мәні
*экстракция уақыты
*электролиттің табиғаты және болуы
*+тек органикалық еріткіштің табиғаты
#235
*!Асқазанда жаксы сіңірілетін заттар
*Негіздік сипаттағы
*+Қышқылдық сипаттағы
*амфотерлі
*кез келген
*биообектпен металдық байланыс түзетін
#236
*!Ішекте жақсы сіңірілетін заттар:
*+Негіздік сипаттағы
*қышқылдық сипаттағы
*амфотерлі
*кез келген
*Ионизирленген түрде болады
#237
*! Емізетін ананың сүтімен ...... басқа заттар бөліне алады:
*барбитураттар
*аспирин
*кофеин
*никотин
*+Тек спирттер
#238
*!Зәрдегі морфин іздерін анықтауға болады:
*1 минут
*3-7 минут
*3-4 сағат
*+72-100 сағат
*3-6 тәулік
#239
*!Қандай заттың ХТТ оң нәтижесінде мысық көзіне қосымша фармакологиялық зерттеу жүргізеді:
*стрихнин
*никотин
*+атропин
*кодеин
*папаверин
#240
*!О-дезалкилденуге ұшырайды:
*морфин
*кокаин
*анилин
*+кодеин
*норморфин
#241
*!Кофеиннің жоғалуы себебінің негізі :
*алкалоидтың сілтілік хлороформды бөліндіге өтуі
*алкалоидтың ерімейтін тұнбаға өтуі
*алкалоидтардың газ тәрізді қалыпқа өтіп ұшып кетуі
*+Алкалоидтың қышқыл хлороформдық бөліндіге өтуі
*Алкалоидтардың қышқылды тетрахлорид бөліндісіне өтуі
#242
*!Ұйықтатқыш зат бас және жұлын миында жиналады себебі:
*+липидтерде жақсы ериді
*қанда жақсы ериді
*иетаболизмге жай ұшырайды
*гематоэнцефалды тосқауылдан жай өтеді
*организмде біркелкі емес таралады
#243
*!Каннабиноидтер тобына кірмейді:
*Марихуана
*Гашиш
*+крэк
*анаша
*гашиш майы
#244
*!Хлордиазепоксид:
*изохинолин туындысы
*АІЖ қиын сіңіріледі
*Васильева әдісімен биообъектіден бөліп шығарады
*барбитур қышқылының туындысы
*+гидролиз өнімі бойынша анықтайды
#245
*!Аминазин:
*сульфототығу жолымен метаболизмге ұшырайды
*+сілтілік еріттінділерден экстрагирленеді
*транквилизатор
*бионысынды Крамаренко әдісімен бөліп алады
*УФ-спектроскопия әдісінде қолданылмайды
#246
*!Аконитин қандай алкалоид тобына жатады:
*ациклды алкалоид
*индол туындысы
*+құрылысы анықталмаған алкалоид
*хинолин туындысы
*изохинолин туындысы
#247
*!Ағзада тотыға дезалкилденуге ұшырамайды:
*+Нитразепам;
*Аминазин;
*Морфин;
*Кодеин;
*Амидопирин
#248
*!Тұндырушу жалпы алкалоидтар реактивіне жатады:
*+Марме;
*Фреде;
*Грисс;
*Эрдман;
*Ниман
#249
*!Никотинді азот қышқылымен тотықтырғанда түзіледі:
*Метанол;
*+Никотин қышқылы;
*Пиридин;
*Сірке қышқылы;
*Бензой қышқылы
#250
*!Никотин сумен түзеді:
*Кристаллогидрат;
*Суспензия;
*+Азеотропты қоспа;
*Никотин қышқылы;
*Гетерогенді қоспа.
#251
*!Биообъекттен бөлінген никотин мынамен боялу реакциясын береді:
*Диазоний тұзымен;
*Марки реактивімен;
*+Бромцианмен;
*Пикрин қышқылымен;
*Драгендорф реактивімен.
#252
*!Тұндырушы жалпы алкалоидтар реактивіне жатпайды:
*Марме;
*Драгендорф ;
*+Грисс;
*Бушард;
*Майер
#253
*!Драгендорф модифицирленген реактивімен мына қосылысты анықтауға болады:
*+Құрылымында 2 шілік немесе 3 шілік азот атомы барлар;
*Фтор қосылыстары;
*Пиразолон туындылары;
*Барбитур қышқылының туындылары;
*Сынаптың органикалық қосылыстары
#254
*!Хроматографиялық алдын алалық зерттеу нәтижесі расталады:
*Боялу реакцияларымен;
*Тұндыру реакцияларымен;
*Микрокристаллоскопия реакцияларымен;
*УК спектрофотометриямен;
*+УК сәуле ықпалымен флюоресценция тудыру
#255
*!1,4 – бенздиазепин туындыларының мына аумақта сіңіру белдеулері бар:
*+200-215 нм;
*340-360 нм;
*350-390 нм;
*450-490 нм;
*590-630 нм
#256
*!1,4 – бенздиазепиннің ароматты хромофор туындыларының қозуы мына спектр аумағына сәйкес:
*100-200 нм;
*+220-240 нм;
*290-330 нм;
*340-360 нм;
*350-390 нм
#257
*!1,4 – бенздиазепин туындыларын қышқылды гидролиздегенде түзіледі:
*Бензой қышқылы ;
*Аминқышқылдар тұзы;
*Глицин;
*+Аминохинолиндер түзілетін аралық өнімдер;
*Бензидин
#258
*!1,4 – бенздиазепин туындыларын сілтілі гидролиздегенде түзіледі:
*+Глицин туындылары;
*Амид туындылары;
*Аминобензофенон түзілетін аралық өнімдер;
*Аминохинолин түзілетін аралық өнімдер;
*Аминохинолин
#259
*! 1,4 – бенздиазепин туындыларымен жедел уланғанда зерттеу объектісі болуы мүмкін:
*Тері жабындыларын жуғаннан кейін;
*+Биологиялық сұйықтықтар;
*Түтікше сүйектер;
*Асқазан шайындысы;
*Орган тіндері
#260
*!Биообъекттен бөлінген аминазинді анықтау үшін қолданады:
*Вагнер реактиві;
*Пикрин қышқылы;
*+Марки реактиві;
*Сірке қышқылы;
*Құмырсқа қышқылы
#261
*!Сот–химиялық практикада электродиализ әдісімен оқшаулайды:
*Морфин;
*Кодеин;
*Хинин;
*+Стрихнин;
*Атропин
#262
*!Стасс- Отто әдісінде спиртті ерітіндіні сулы моншада мына температурада қоюландырады:
*100-150 С жоғары
*350 - 400С жоғары
*+не 400С жоғары емес
*500С жоғары
*1000С жоғары
#263
*!Фенацетин мынаның туындысы:
*Пара – аминобензой қышқылының;
*Салицил қышқылының;
*+Пара – аминофенолдың;
*Анилиннің;
*Сульфанил қышқылының.
#264
*!Фенацетиннің улылық қасиеті мына затқа айналуға негізделген:
*+Фенетидин;
*Парааминофенол;
*Фенол;
*Азобояу;
*Этил спирті.
#265
*!Морфин сілтіде мына заттың түзілуі негізінде ериді:
*Тұзды комплекс;
*Аммоний гидроксиді;
*Натрий бензоаты;
*+Фенолят;
*Натрий ацетаты.
#266
*!Пурин туындыларына топтық реакция:
*Калий йодвисмутатымен;
*Несслер реактивімен;
*Йодоформ түзілу реакциясы;
*Азобояу түзілу;
*+Мурексид сынамасы.
#267
*!Сот – химиялық практикада треополин мына затты сандық анықтау үшін қолданады:
*Амидопирин;
*Аминазин;
*+Хинин;
*Антипирин;
*Стрихнин.
#268
*!Алкалоидтар қай рН ортада белокты заттармен мықты байланыс құрады:
*рН=4 – 5
*+рН=6 – 8
*рН=1 – 1,5
*рН=2 – 2,5
*рН=3 – 3,5
#269
*!Биообъекттен бөлінген эфедринді анықтау үшін қолданатын реакция:
*Азот қышқылымен;
*+Драгендорф реактиві;
*Күкірт қышқылымен;
*Азобояу түзілу;
*Эрдман реактиві;
#270
*!Биобъекттен бөлінген кодеиннің бар екенін дәлелдейтін реакция:
*+Фреде реактиві;
*Темір (3) хлориді ерітіндісі;
*Пикрин қышқылы ерітіндісі;
*Шейблер реактиві;
*Манделин реактиві.
#271
*!Опиимен уланғанда зерттеу жүргізеді:
*Кофеин және теоброминге;
*Кодеин және тебаинге;
*+Мекон қышқылы, морфин, кодеин, наркотинге;
*Стрихнин және бруцинге;
*Хинин және хинидинге.
#272
*! Биообъекттен бөлінген барбамилді анықтау:
*Аммиак түзілумен;
*Күміс нитратының аммиакты ерітіндісімен;
*Балқу температурасы бойынша;
*+Темірйодид комплексімен;
*Марме реактивімен.
#273
*! ХТТ промедолға қолданатын реактив:
*Фреде;
*+Марки;
*Драгендорф;
*Майер;
*Марме.
#274
*! Биообъекттен бөлінген никотин анализінде қолданатын тиімдірек реакция:
*Пикрин қышқылымен;
*+Драгендорф реактивімен;
*Рейнеке тұзымен;
*Марки реактивімен;
*Эрдман реактивімен.
#275
*!Сот – химиялық практикада фенацетиннің гидролиз өнімін анықтау үшін қолданатын реакция:
*Марки реактивімен;
*+Азобояу түзілу;
*Темір (3) хлоридімен;
*Эрдман реактивімен;
*Ферде реактивімен;
#276
*! Сот – химиялық практикада аминазинді сандық анықтау үшін қолданады:
*Нефелометриялық әдіс;
*Титрлеудің кондуктометриялық әдісі;
*Сусыз титрлеу әдісі;
*+ФЭК әдісі;
*Нейтралдау әдісі.
#277
*!Сот – химиялық практикада барбитураттарды анықтау жүргізіледі:
*Темір (3) хлоридімен;
*+Кобальт нитратының аммиакты ерітіндісімен;
*Марки реактивімен;
*Азобояу түзілу;
*Драгендорф реактивімен.
#278
*!Биообъекттен бөлінген новокаинды анықтау мына затпен кристалды тұнба түзілумен жүргізеді:
*Перманганат калиймен;
*Бихромат калиймен;
*+Драгендорф реактивімен.
*Эрдман реактивімен;
*Марме реактивімен.
#279
*!Биообъекттен бөлінген фенобарбиталды анықтау жүргізіледі:
*Аммиак түзілумен;
*+Темірйодид комплексімен;
*Мыс тұзымен;
*Сілтімен қыздыру;
*Мыс нитраты ерітіндісімен.
#279
*!Стасс – Отто немесе Васильева әдісімен биообъекттен бөлінеді:
*Күкірт қышқылы;
*Синиль қышқылы;
*+Папаверин;
*Метил спирті;
*Сірке қышқылы.
#280
*!Биообъекттен бөлінген кодеинді анықтау үшін қолданатын реакция:
*Натрий гидроксидімен;
*Таллейохин түзілу;
*Рейнеке тұзымен;
*+Марки реактивімен;
*Витали – Марено.
#281
*!Сұйық алкалоидтарды оқшаулауда қолдануға болады:
*+Су буымен айдау;
*Валов әдісі;
*Натрий гидрооксиді;
*Диализ;
*Минерализация
#282
*!Сулы бумен айдау әдісімен оқшаулауға болады:
*Кофеин;
*Теобромин;
*+Анабазин;
*Теофиллин;
*Амидопирин
#283
*!Кокаиннің токсикологиялық маңызы қандай мақсатта қолданумен түсіндіріледі:
*+Ауру басатын зат ретінде;
*Ветеринарияда;
*Басқа алкалоидтардың синтезі үшін;
*Кардиологияда;
*Ыстықты түсіретін зат ретінде
#284
*!Биообъекттен бөлінген амидопиринді анықтау үшін қолданатын реакция:
*Азот қышқылымен;
*Майер реактивімен
*Пикрин қышқылымен;
*+Темір (3) хлориді;
*Күкірт қышқылымен
#285
*!Биообъекттен бөлінген стрихнинді анықтау үшін қолданатын боялу реакция:
*Драгендорф реактивімен;
*Марки реактивімен;
*Фреде реактивімен;
*+Күкірт қышқылы және калий бихроматымен;
*Пикрин қышқылымен
#286
*!Биообъекттен қышқылданған спиртпен оқшауланатын улы зат:
*Формальдегид;
*Хлороформ;
*Дихлорэтан;
*+ Аминазин;
*Синиль қышқылы
#287
*!Биообъекттен бөлінген барбамилді дәлелдеу үшін микрокристаллоскопиялық реакция:
*+Хлорцинкиодпен;
*Марки реактивімен;
*Марме реактивімен;
*Сірке қышқылымен;
*Кобальт нитратының сулы ерітіндісімен
#288
*!Қышқылды хлороформды оқшаулаудағы тазалау әдісі:
*Фильтрлеу;
*Центрифугирлеу;
*Реэкстракция;
*+Хроматография;
*Бөгде қоспаларды спиртпен тұндыру
#289
*!Тетаникалық тырысулы иілген мәйіт табылды. Сілтілі хлороформнан алынған концентрлі күкірт қышқылындағы дихромат калиймен реакциясы көк түсті бояу береді,ол тез қызылға одан күлгінге ауысады және соңынан түссізденеді. Бұл белгілер қай заттың бар екенін көрсетеді:
*Атропин;
*Бруцин;
*+Стрихнин;
*Эфедрин;
*Никотин
#290
*!Крамаренко әдісінде қышқылды суды ..... сілтілендіру жүргізіледі:
*Магний гидрооксидімен;
*+Натрий гидрооксидімен;
*Калий гидрокарбонатымен;
*Аммиак ерітіндісімен;
*Аммоний сульфатымен
#291
*!Биообъекттен барбитуратты сот – химиялық зерттеуде максамальды бөліп алу әдісі:
*Васильева;
*+Валов;
*Стасс–Отто;
*Крылов;
*Крамаренко
#292
*!Биообъекттен бөлінген этаминалды дәлелдеу үшін микрокристаллоскопиялық реакция:
*Ванилинмен және күкірт қышқылымен;
*+Теміриод комплексімен;
*Кобальт нитратының аммиакты ерітіндісімен;
*Изонитрозо барбитур қышқылының түзілуімен;
*Вагнер реактивімен
#293
*!Кофеинді анықтаудың тиімді реакциясы:
*Тетрароданомеркуриат аммонимен
*Гидроксам сынамасы;
*+Мурексид сынамасы;
*Таллейохин реакциясы;
*Виталли – Моренно реакциясы
#294
*!ХТТ кодеинді сандық анықтау үшін қолданылады:
*Трилонометриялық әдіс;
*Гравиметрия әдісі;
*Нефелометриялық әдіс;
*аргентометриялық әдіс;
*+экстракция- фотометриялық әдіс;
#295
*!Пахикарпинді сандық анықтау үшін экстракция фотометриялық әдісі мына реакция негізінде ұсынылған:
*+Бромфенол көгімен;
*Пикрин қышқылымен;
*Бушард реактивімен;
*Кобальд роданидімен;
*Драгендорф реактивімен
#296
*!Тропан туындыларының алкалоидтарын арнайы анықтау реакциясы:
*Азоқосылыс;
*Драгендорф реактиві;
*+Витали–Морено реактиві;
*Индофенол түзілу;
*Марки реактиві
#297
*!Барбитураттарды қатты сілтімен қыздырғанда келесі өнімдер түзіледі:
*Аммиак, СО, сәйкес карбон қышқылы;
*Аммиак, СО, сәйкес қышқылдың натрии тұзы;
*Аммиак, СО, сәйкес карбон қышқылының натрий тұзы;
*+Аммиак, натрий корбанаты, сәйкес карбон қышқылының натрий тұзы;
*Аммиак, натрий карбонаты, сәйкес карбон қышқылы
#298
*!Барбитураттардың кето – енольді таутомерияға қабілеттілігі ХТТ келесі процедураларында қолданады, біреуінен басқасы:
*Спектрофотометриялық зерттеулер;
*Барбитураттарды қышқылды ортадан экстракциялау;
*+Хлороформмен айдау арқылы бөліп алу;
*Биоматериалдан барбитураттарды оқшаулау;
*Биоматериалдан барбитураттарды бөлу
#299
*!Драгендорф әдісі қай заттарды бөліп алуға ұсынылған:
*Органикалық қышқылдарды;
*+Алкалоидтарды;
*Спирттерді;
*Барбитураттарды;
*Ароматты аминдерді
#300
*!Драгендорф әдісінде объектті қышқылдандыру үшін қолданылады:
*Қымыздық қышқылын;
*Лимон қышқылын;
*Азот қышқылын;
*+Күкірт қышқылын;
*Шарап қышқылы
#301
*!Диониннің кодеиннен айырмашылығы Марки реативімен мына бояуды түзеді:
*+Жасыл бояу, көк күлгінге ауысады;
*Қызыл бояу;
* Сары бояу ;
*Көк бояу;
*Қызыл күлгін бояу;
#302
*!Алкалоидтарды оқшаулау процесіндегі хлороформды бөліп алудағы жасыл не кір жасыл түс ХТТ зерттеуде мынаның бар болуына негіз:
*Морфин;
*+Апоморфин;
*Секуринин;
*Кодеин;
*Стрихнин.
#303
*!Желке бұлшық еттерінің, бет, тыныс алу жолдарының бұлшық еттерінің қысылуы, тыныс алу және жұтыну қиындығы, тырысу мына алкалоидпен уланғанның белгісі:
*Кодеинмен;
*Атропинмен;
*+Секурининмен;
*Кониинмен;
*Кокаинмен.
#304
*!ХТТ стрихнинге тән реакция:
*+Калий бихроматымен конц. күкірт қышқылы қатысында тотықтыру;
*Азот қышқылымен конц күкірт қышқылы қатысында нитрлеу;
*Бромдау;
*Азоқосылыс;
*Ауыр металл тұздарымен тұндыру.
#305
*!Васильева әдісі – бұл:
*Улы заттарды қымыздық қышқылымен бөлу;
*+Улы заттарды қымыздық қышқылымен қышқылданған сумен оқшаулау;
*Улы заттарды қышқылданған спиртпен оқшаулау
*Улы заттарды қышқылданған сумен бөлу;
*Қымыздық қышқылымен улы заттарды бөлу.
#306
*!Стасс – Отто әдісінде улы заттарды оқшаулау немен жүргізіледі:
*Полярлы еріткішпен;
*Сумен;
*Сілтімен;
*Қышқылмен;
*+Қышқылданған спиртпен.
#307
*!Крамаренко әдісінде улы заттарды оқшаулау немен жүргізіледі:
*Экстракция;
*Сүзу;
*+Күкірт қышқылымен;
*Сілті ерітіндісімен;
*Қымыздық қышқыл ерітіндісімен.
#308
*!Өсімдік текті тағамдардан алкалоидтарды бөліп алуды ендірген:
*+ М.Д.Швайкова және А.В.Степанов;
*Макадам;
*Васильева;
*Усляр және Эрдман;
*Драгендорф.
#309
*!Биообъекттен бөлінген кодеин мынамен көкке ауысатын кір жасыл береді:
*+Конц күкірт қышқылындағы аммоний молибдатымен;
*Рейнеке тұзы;
*Драгендорф реактиві;
*Пикрин қышқылы;
*Иодид калийдегі иод ерітіндісімен.
#310
*!Дионин мына затпен жасыл, одан көк ары қарай көк – күлгінге ауысатын түс береді:
*+Конц күкірт қышқылындағы формальдегидпен;
*Фелинг реактиві;
*Темір (3) хлориді;
*Майер реактиві;
*Иодид калийдегі сынап иодидімен.
#311
*!Мурексид реакциясының түзілуі ХТТ тотықтырғыш ретінде:
*+Бром суы;
*Калий перманганаты;
*Конц азот қышқылы;
*Конц күкірт қышқылы;
*Калий бихроматы.
#312
*!ХТТ алкалоидтармен жай тұз түзбейтін зат:
*Танин;
*Пикрин қышқыл;
*Хром қышқылы;
*Роданидсутек қышқылы;
*+Фосфорлы – молибден қышқылы.
#313
*!ХТТ қолданатын иодид калийдегі иодид кадмий реактиві ерітіндісінің аты:
*Марки;
*+Марме;
*Драгендорф;
*Вагнер;
*Майер.
#314
*!ХТТ қолданатын Шейблер реактивін басқаша қалай атайды?
*Фосфорно–молибден қышқылы;
*Пикрин қышқылы;
*Танин;
*+Фосфорно–вольфрам қышқылы;
*Марганец қышқылы.
#315
*!ХТТ заттық дәлелдемелерге толық талдау жүргізгенде міндетті түрде мына заттарға жүргізілуі керек:
*14 барбитуратқа және алкалоидқа;
*7 алкалоидтарға және барбитураттарға;
*7 синтетикалық азотты негіздерге және 14 барбитуратқа;
*+өкілетті ұжым бекіткен тізім боынша;
*7 барбитуратқа және 7 алкалоидқа.
#316
*!Қышқылды хлороформды сүзіндіде мына қасиетке ие заттар бар:
*Негізгі қасиеттермен ерекшеленген;
*Тек әлсіз қышқылдық қасиет;
*+Әлсіз қышқылдық және әлсіз негіздік заттар;
*Тек әлсіз негіздік қасиет;
*Күшті қышқылдық қасиет.
#317
*!рН сілтілі жаққа ауысқанда:
*диссоциация азаяды және қышқылдың экстрагирленуі жоғарылайды;
*диссоциация және қышқылдың экстрагерленуі азаяды;
*+экстрагирлену азаяды және қышқылдың диссоциациясы жоғарылайды;
*Диссоцияция және экстрагирлену жоғарылайды;
*Ешқандай өзгеріс болмайды.
#318
*!В.И.Попова әдісі – бұл:
*Биоматериалдан дәрілік уды қышқылданған сумен бөлу;
*Токсикологиялық маңызды затты сумен, қышқылданған ккүкірт қышқылымен оқшаулау;
*Барбитураттарды сумен, қышқылданған шарап қышқылымен немесе қышқылданған күкірт қышқылымен оқшаулау;
*Токсикологиялық маңызды затты сумен, қышқылданған ккүкірт қышқылымен бөлу;
*+Барбитураттарды биоматериалдан күкірт қышқылымен қышқылданған сумен оқшаулауға негізделген әдіс.
#319
*!Валова әдісі – бұл:
*Биоматериалдан барбитураттарды сілтіленген сумен бөліп алу;
*Биоматериалдан тартқыштарды натрий вольфраматымен тазалау;
*Биоматериалдан дәрілік уларды натрий гидроксидімен оқшаулау;
*+ Сорындыны қоспадан тазалауда натрий вольфраматын қолдана отырып, биоматериалдан барбитураттарды сілтіленген сумен оқшаулау;
*Натрий вольфраматымен белокты заттарды қолдану.
#320
*!ХТТ алкалоидтармен боялған өнімдер алу үшін қолданады:
*+Концентрлі азот қышқылы;
*Пикрин қышқылы;
*Бромды су;
*Күкірт қышқылы ерітіндісі;
*Сірке қышқылы.
#321
*!Биообъекттен бөлінген алкалоидтарды боялу үрдісіне жататын реакциялар, біреуінен басқасы:
*Дегидратация;
*Альдегидпен конденсациясы;
*Тотығу;
*+Этерификация;
*Бір уақытта тотығу және дегидратация.
#322
*!Биоматериалдан бөлінген промедол мына затпен қызыл пурпур бояуын береді:
*+Концентрлі күкірт қышқылында формальдегидпен;
*Майер реактиві;
*Бром суымен;
*Мыс сульфатымен;
*Несслер реактивімен.
#323
*!ХТТ платифиллинді сандық анықтау мына затқа ауыстыруға негізделген:
*+Платифиллин тропеолинаты;
*Платифиллин сульфаты;
*Платифиллин тетрароданомеркураты;
*Платифиллин рейнекаты;
*Платифиллин бромураты.
#324
*!Биоматериалдан бөлінген кофеинді анықтау:
*+Мурексид сынамасымен;
*Мыс сульфатымен комплекс түзу арқылы;
*Бромдау;
*Азоқосылыс түзу;
*Сілтілі гидролиз.
#325
*!Теоброминнің кофеиннен айырмашылығы:
*+Төртхлорлы көміртекте ерігіштігі;
*Молекулярлы массасының үлкендігі;
*Азоқосылысқа қабілеттілігі;
*Гигроскопиялығы;
*Аз улылығы.
#326
*!ХТТ новокаинді анықтау үшін мына реакцияларды жүргізеді, біреунен басқасы:
*Азоқосылыс түзу
*Калий перманганатымен
*Сынап йодиді және калий йодиді ерітіндісі
*+жасылға боялуы
*Драгендорф реактиві
#327
*!Новокаин тікбұрышты қошқыл қызыл түсті пластинкалы кристалды тұнба түзеді, мына зат әсер еткенде:
*Бушард реактиві
*Натрий нитриті
*+Драгендорф реактиві
*Калий перманганатымен;
*Марки реактивімен.
#328
*!Дикаинды новокаиннан ажырату реакциясы:
*+Нитрозоқосылыс түзілу;
*Этирификация реакциясы;
*Натрий нитритімен;
*Концентрлі күкірт қышқылымен;
*Сабындану.
#329
*!Дикаинның қай затпен әрекеттескенде нитрозоқосылыстық кристалды тұнбасы түзіледі,:
*Концентрлі азот қышқылымен;
*30 % азот қышқылы ерітіндісі;
*+30 % натрий нитриті ерітіндісі;
*Сұйытылған азот қышқылы;
*Концентрлі күкірт және азот қышқылының қоспасы.
#330
*!Ағзадағы ксенобиотиктер биотрансформациясының бірінші этапының негізгі реакциясы:
*Метилдеу
*Глюкурон қышқылымен конъюгация
*Сульфаттау
*+Деметилдеу
*Ацетилдеу
#331
*!2-амино -5-нитро-бензофенон келесі қосылыстың метаболизм өнімі:
*Аминазин
*Барбамил
*Оксазепам
*+Нитразепам
*Барбитал
Металдық улар
#332
*!Тері арқылы мына заттың қосылысы сіңіріледі:
*Марганецтің;
*Цинктің;
*Барийдің;
*+Хромның;
*Қорғасынның.
#333
*!Минерализатты денитраттау үшін күкірт қышқылының оптимальды концентрациясы:
*100%;
*90%;
*80%;
*+50%;
*40%.
#328
*!ХТТ висмутты анықтау үшін реакция мына затпен жүргізеді:
*+Тиомочевинамен;
*Аммоний роданидімен;
*Натрий нтиропруссидімен;
*Калий тартратымен;
*Теміраммоний квасцпен.
#329
*!Кадмий жиналады:
*Бас миында;
*Ұйқы безінде;
*+Бауырда және бүйректе;
*АІЖ;
*Сілекей безінде.
#330
*!Күшәнмен жедел уланғанда негізінен болады:
*+АІЖ;
*Бүйректе;
*Сүйек тінінде;
*Шашта;
*Тырнақта.
#331
*!Күшән қосылыстарының жергілікті әсерінде байқалады:
*+Қабыну және тіндердің өлуі;
*Қантамырладың тарылуы;
*Қантамырлардың кеңеюі;
*Қышу және қылтамырлардың қабынуы;
*Тері жабындыларының құрғақтануы.
#332
*!Күшәнмен уланудың негізгі формасы:
*+Асқазан – ішектік және нервтік;
*Жүректік және тыныстық;
*Тыныстық және нервтік;
*Тыныстық және бүйректік;
*Тірек – қозғағыштық және бүйректік.
#333
*!Мыс сульфатының токсикалық дозасы:
*2 г;
*5 г;
*+10 г;
*20 г;
*15 г.
#334
*!Мыс тұздарымен жедел (өлімсіз) уланғанда ХТТ биологиялық нысаны:
*бүйрек
*+құсық массасы
*ішек
*бауыр
*асқазан қабы
#335
*!Күшәннің ағзадан шығу жолдарына бәрі жатады, біреуінен басқасы:
*Нәжіспен және зәрмен;
*Сілекеймен;
*Өтпен;
*+Терімен;
*Сүтпен.
#336
*!Медицинада қолданылмайтын және күшәнмен уланғанда токсикалық маңызы жоқ қосылыс:
*Фаулер ерітіндісі;
*Натрий арсенаты;
*Миарсенол;
*Осарсол;
*+Этилмеркурхлорид.
#337
*!Ауыл шаруашылығында қолданатын және токсикологиялық маңызы бар күшән препараттарына бәрі жатады, біреуінен басқасы:
*Күшән ангидриді;
*Кальций арсениті;
*Давыдов препараты;
*Швейнфурстк көгі;
*+Осарсол.
#338
*!Хром қышқылының тұздарының токсикалық дозасы:
*15 – 20 г;
*+0,2 – 0,5 г;
*3 – 5 г;
*5- 10 г;
*10 – 12 г.
#339
*!Сұйық минерализацияда биообъектті тотықтыруды жүргізеді:
*Калий пермангантымен;
*Калий бихроматымен;
*Натрий нитратымен;
*+Азот және күкірт қышқылымен;
*Натрий гидрокарбонатымен.
#340
*!Минерализаттағы затпен сәйкес бояу:
*Талий катионы – қара бояу;
*+Мыс катионы – ашық көк бояу;
*Сынап катионы – жасыл бояу;
*Барий катионы – көк бояу;
*Қорғасын катионы – қызыл – қоңыр бояу.
#341
*!ХТТ минерализат анализінің бөлшектік әдісі өңделген:
*М.Д. Швайковамен;
*А.Ф. Рубцовпен;
*В.Ф. Крамаренкомен;
*А.В. Степановпен;
*+А.Н. Крыловпен.
#342
*!Бөлшектік әдісте қорғасын, мырыш, сынап, күміс анықтау үшін қолданылады:
*ДДТК;
*+Дитизон;
*Унитиол;
*Күкіртсутек;
*Комплексон.
#343
*!Мырыш, мыс және висмутты басқа металлдардан бөлу үшін қолданады:
*Сары қан тұзы;
*Тиомочевина;
*+ДДТК және оның туындылары;
*Органикалық қышқылдар,
*Сегнет тұзы.
#344
*!Биообъектті тез бұзу әдісі болып табылады:
*Күкірт және азот қышқылының қоспасы;
*Күкірт қышқылы және аммоний нитраты қоспасы;
*+Бөлшектік әдіс;
*Тұз қышқылы және калий хлораты;
*Құрғақ жасылдандыру.
#345
*!Бөлек металлдардың глицеринмен маскировкасы келесі функциональдық топтар есебінен жүреді: * Карбоксил;
*Метилен;
*Спиртті және карбоксилді;
*+Спиртті;
*Карбонил.
#346
*!Металлдық улардың токсикалығы түсіндіріледі:
*Тағам өнімдерімен байланыстыру;
*Қан жасауға бөгет берумен;
*Ағзада буферлік жүйені бұзу;
*+Ағзаға қажетті өмірлік маңызы бар функционалды топтармен байланысу;
*Түрлі қышқылдар аниондарымен байланысу.
#347
*!Металл мен аминқышқылы арасындағы байланыс мынаның есебінен болады:
*Амин топтарының сутегі атомының орнын басуы;
*Оттегі атомының металлдың орнын басуы;
*Азот атомының металлдың орнын басуы;
*+Сутек атомын карбоксил топ ығыстырып шығарады;
*Иондық күш.
#348
*!Металл мен аминқышқылының ішкікомплекстік қосылысының берік болуы түсіндіріледі:
Иондық байланыс түзілумен;
Металлдық байланыс түзілумен;
*+Ковалентті байланыс түзілумен;
Координациялық байланыс түзілумен;
Сутектік байланыс түзілумен.
#349
*!Биообъектті минерализациялаудың келесі әдістері белгілі:
*Концентрлі тұз қышқылымен минерализациялау;
*Калий перманганатымен минерализациялау;
*Концентрлі запырандар ерітіндісімен;
*Концентрлі азот қышқылымен;
*+Күкірт және азот қышқылы қоспасымен.
#350
*!Металлдық улар ағзаға түспейді:
*Тері арқылы;
*АІЖ арқылы;
*Парентеральды;
*+Тік ішекпен;
*Жоғарғы тыныс жолдарымен.
#351
*!Мыс құрамын кірмейді:
*Полифенолоксидазаның;
*Цитохромоксидазаның;
*Фенолазаның;
*Церуплазминнің;
*+Цианокобаламинің.
#352
*!ХТТ мысқа арнайы реактив болып табылады:
*Дитизон;
*Дифенилкарбазид;
*+Диэтилдитиокарбаминат;
*Дифенин;
*Диметилформамид.
#353
*!Металлдық улар оқшауланады:
*Сумен тұндыру;
*Сулы бумен айдау;
*Сумен, қышқылданған күкірт қышқылымен;
*Қышқылданған спиртпен;
*+Озоланамен (озолением).
#354
*!Биообъектті ұсақтаудың мақсаты, біреуінен басқасы:
*Минерализацияға қолайлы;
*+Минерализат талдауында уақытты үнемдейді;
*Токсикалық заттың шығуын тездету;
*Үйкеліс бетін жоғарлату;
*Токсикалық заттың жеткіліктігін жоғарлату.
#355
*!Ылғалды минерализацияны жүргізеді:
*Платинді тигельде;
*Керамикалық тигельде;
*Булаушы шыны ыдыс;
*+Къельдал колбасында;
*Вюрц колбасында.
#356
*!ХТТ бөлшектік әдісінде дитизон мынаны анықтау үшін қолданады:
*+Қоғасын катионын;
*Күшән катионын;
*Висмут катионын;
*Кадмий катионын;
*Мыс катионын.
#357
*!ХТТ бөлшектік әдісінде ДДТК және оның туындылары мына катиондарды бөлу үшін қолданады:
*Мырыш, кадмий;
*+Күшән, мыс;
*Күміс, висмут;
*Хром, қорғасын;
*Сынап, мыс.
#358
*!СХЗ таллий және сурьмамен уланғанын дәлелдеу үшін қолданады:
*+Бриллиант жасылын;
*Күміс нитратын;
*Дитизонды;
*Дифенилкарбазидті;
*Аммоний персульфатын.
#359
*!Мыс:
*+Оның ДДТК органикалық еріткіш қабатында түсі қоңыр;
*ДДТК – дан кадмиймен ығыстырады;
*Медицинада Cu(NO3)2*5H2O түрінде қолданады;
*Мәйіттің бауырында болмайды;
*ДДТК – дан натриймен ығыстырады.
#360
*!Ылғалды минерализация әдісінде күкірт қышқылының ролі:
*Тотықсыздандырғыш;
*Катализатор;
*Сульфирлейтін агент;
*Азот қышқылының тотықтырғыш қасиетін жоғарлатады;
*+Су тартатын агент.
*Жалпы бөлім*4*90*4*
#361
*!СПИРТТЕРДІҢ КӨМІРТЕК ТІЗБЕГІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЖІКТЕЛУІ:
*+ароматикалы
*+алифатты
*қаныққан
*қанықпаған
*күшті
*әлсіз
#362
*!ЦИАНИДТТЕРМЕН УЛАНҒАН ЖАҒДАЙДА ЕМДЕУГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН АНТИДОТТЫ КӨРСЕТІҢІЗ:
*ацизол
*атропин
*+ натрий тиосульфаты
*+глюкоза
*гиосциамин
*дипироксим
#363
*!МЕТИЛ СПИРТІМЕН УЛАНҒАН ЖАҒДАЙДА ЕМДЕУГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН АНТИДОТТЫ КӨРСЕТІҢІЗ:
*будаксим
*унитиол
*изонитрозин
* натрий тиосульфаты
*+фолий қышқылы
*+этил спирті
#364
*!ӨКПЕНІҢ ТОКСИКАЛЫҚ ІСІНУІНІҢ ТУЫНДАУЫ МҮМКІНШІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТЫН ЗАТТАР:
*+липофильды заттармен
*гидрофильды заттармен
*+ұшқыш улар
*ауыр металдар
*кобальтті қосылыстармен
*полярлы заттармен
#365
*!ҰШҚЫШ УЛАРҒА ЖАТАТЫНДАР:
*+синиль қышқылы
*+хороформ
*күкірт қышқылы
*кумарин
*морфин
*ксантин
#366
*!ҰШҚЫШ УЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ:
*ионизация
*+липофильдік
*+гидрофобтық
*гидрофильдік
*белсенділік
*ағымдылық
#367
*!ТОКСИКОКИНЕТИКА — ТОКСИКОЛОГИЯНЫҢ БӨЛІМІ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:
*химиялық қосылыстардың электронды құрылымы
*+химиялық заттардың ағзаға түсуі
*химиялық қосылыстардың байланысының табиғаты
*химиялық заттардың тасымалдануы
*+ химиялық заттардың ағзада таралуы
*ағза және уытты заттардың биохимиялық реакциялары
#368
*!ЗАТТАРДЫҢ ТОКСИКОКИНЕТИКАСЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН БИОЛОГИЯЛЫҚ БАРЬЕРЛАРДЫҢ СИПАТТАРЫ:
*+қалындығы мен аймағының қосындысы
*+мембрана қуыстарының өлшемі
*жасуша ішіндегі реакциялары
*ағзаға түскен заттың уақыты
*қан ағымының күші
*биологиялық барьерлардың қоршаған ортаменен жанасуы
#369
*!ГИДРАЗИН БУЫМЕНЕН ИНГАЛЯЦИОНДЫ УЛАНҒАНДА ТУЫНДАЙТЫН ҚҰБЫЛЫСТАР:
*+өкпе ісінуі;
*+токсикалық пневмония
*диарея
*құсу
*токсикалық полиурия
*алыстан көру
#370
*!ТЕТРАЭТИЛ ҚОРҒАСЫНМЕН УЛАНҒАНДА ТУЫНДАЙТЫН ТРИАДА СИМПТОМЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ КӨРІНІСІ:
*ринит
*жүрек айну
*құсық
*диарея
*+гипотония
*+брадикардия
*+гипотермия
#371
*!КӨМІРТЕК АТОМДАРЫНЫҢ БІР БІРІМЕН БАЙЛАНЫСУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ СПИРТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ:
*+қаныққан
*+қанықпаған
*күшті
*әлсіз
*циклді
*циклсіз
#372
*!ТОКСИКАНТТЫҢ АҒЗАМЕН БАЙЛАНЫСУЫНЫҢ ҰАҚЫТЫНА БАЙЛАНЫСТЫ УЛАНУ ТҮРЛЕРІ:
*+жедел
*+созылмалы
*найзағайлы
*жергілікті
*+жеделдеу
*үзілмеген
*үзілген
#373
*!ТОКСИКАНТТЫҢ АҒЗА ТҮСУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕДЕЛ УЛАНУДЫҢ ТУЫНДАУЫ:
*бір мезетте 90 тәулік аралығында
*+ бір мезетте бірнеше күн аралығында
*+ бірнеше күн аралығында қайта қайталану
*бір жылдың ішінде қайта қайталануы
*2-5 апта ішінде қайта қайталануы
*10 тәулік ішінде бір мезетте
#374
*!ТОКСИКАНТТЫҢ УЛЫЛЫҒЫНА ОНЫҢ НЕГІЗГІ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ЫҚПАЛЫ:
*+суда ерігіштігі
* кристаллдану температурасы
*балқу температурасы
*+органикалық еріткіштерде және майлы заттарда ерігіштігі
*тығыздығы
*қышқыл және негіздік сипаттары
#375
*!КӨМІРТЕК ОКСИДІМЕН (II) ЖЕҢІЛ УЛАНУ ДӘРЕЖЕСІНІҢ СИПАТТАРЫ:
*+қатты бас ауыру
*естің бұзылуы
*+ «самай артериясының» қатты соғуын сезіну
*+бас айналу
*тахикардия, аритмия
*жүріп тұруының координациясының бұзылуы
*құсық, диарея
#376
*! КӨМІРТЕК ОКСИДІМЕН (II) УЛАНҒАНДА ҚАЖЕТТІ АНТИДОТ:
*түтінге қарсы қоспа
*атропин сульфаты
*+оттегі
*+ацизол
*преднизолон
*антидот жоқ
#377
*!СИНИЛ ҚЫШҚЫЛЫМЕНЕН ӨТЕ ЖЕДЕЛ УЛАНҒАН ТҮРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ:
ДЛЯ МОЛНИЕНОСНОЙ ФОРМЫ ОТРАВЛЕНИЯ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТОЙ ХАРАКТЕРНЫ:
*+естің жылдам бұзылуы
*+тырысу
*+артерия қысымының төмендеуі
*сары ауыру
*гематурия
*диарея
*құсық
#378
*!ЙОДОФОРМ ТУЫНДАУЫ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ОҢ НӘТИЖЕСІН КӨРСЕТЕТІН БЕЛГІЛЕР:
*жағымсыз және тұншықтырғыш иістің пайда болуы
*сілтіде еритін сары аморфты тұнбаның түзілуі
*+өзіне тән иістің пайда болуы
*+өзіне тән формалары бар сары түсті кристаллдардың түзілуі
*Қызыл түске ауысатын сары түстің пайда болуы
*сілтіде ерімейтін ірімшік түстес сары тұнбаның түзілуі
#379
*!ФЕЛИНГ РЕАКТИВІМЕНЕН ОҢ НӘТИЖЕ БЕРЕТІН ЗАТ:
*тек хлороформ
*тек хлоралгидрат
*тек төртхлорлыкөміртек
*+хлороформ
*+хлоралгидрат
*барлық галогенді туындылар
#380
*!ФЕНОЛДЫ ДИСТИЛЯТТА ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРМЕН АШУҒА БӨГЕТ ЖАСАЙТЫН ЗАТТАР:
*Метил спирті
*Ацетон
*Этиленгликоль
*+Сірке қышқылы
*+Анилин
*Құмырсқа альдегиді
#381
*!ЭТИЛ СПИРТІН АЛКИЛНИТРИТТІ ӘДІСПЕН ТАЛДАҒАНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЫСАНДАР:
*+қан
*+зәр
*шаш
*бас мийы
*бауыр мен бүйрек
*сүйек (жілік) майы
#382
*!ҚЫШҚЫЛДЫ ХЛОРОФОРМДЫ СОРЫНДЫҒА ӨТЕ АЛАТЫН ЗАТТАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ:
*күшті негізі қасиеттері
*тек әлсіз қышқыл қасиеттері
*+ әлсіз қышқыл қасиеттері
*+ әлсіз негізгі қасиеттері
*тек әлсіз негізгі қасиеттері
*күшті қышқыл қасиеттері
#383
*!АПИЫНМЕН УЛАНҒАНДА ЗЕРТЕЛІНЕТІН ЗАТТАР:
*кофеин және теобромин
*кодеин және тебаин
*+мекон кышқылы
*+морфин
*+кодеин және наркотин
*стрихнин және бруцин
*хинин және хинидин
#384
*!ФЕЛИНГ РЕАКТИВІ ХЛОРОФОРММЕН ТОТЫҚСЫЗДАНҒАНДА ТУЫНДАЙТЫН ЗАТТАР:
* натрий хлориды
*изонитрил
*глютакон альдегиді
*құмырсқа қышқылының тұзы
*+мыс оксиді (I)
*+көміртек оксиді (IV)
#385
*!СТАС-ОТТО ЖӘНЕ ВАСИЛЬЕВА ӘДІСТЕРІНДЕГІ ҰҚСАСТЫҚТАР:
*+оқшаулауға қолданылатын қышқыл
*тазарту әдістері
*+қышқылдайтын ерітінді
*олардың экономикалық тиімдігі
*бөліп алу уақыты
*ауаның температурасы
#386
*!КАДМИЙДІ ХТТДА БӨГЕТ ЖАСАЙТЫН ИОНДАРДЫ ЖАСЫРУҒА ҚОСЫЛАТЫН ЗАТТАР:
*+глицерин
*+сегнет тұзы
*қымыздық қышқылы
*аскорбин қышқылы
* натрий гидрофосфаты
* натрий дигидрофосфаты
#387
*!МЫШЬЯКПЕН УЛАНУДЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ:
*+асқазан ішек жолы
*+жүйкелік (нервті)
* қан-тамырлы және тыныс мүшелеріның зақымдануы
* жүйке және тыныс мүшелерінәң зақымдануы
* бүйрек және тыныс мүшелерінәң зақымдануы
* бүйрек және бауыр мүшелерінәң зақымдануы
#388
*!МЫШЬЯК ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ ӘСЕРІНДЕ БАЙҚАЛАТЫН КӨРІНІСТЕР:
*+тіндердің қозуы
*+ тіндердің өлуі
*қан тамырларының тарылуы
* қан тамырларының кеңеюі
*шаш түбірлерінің қышуы және қозуы
*тері беттерінің құрғақтығы
#389
*!МЫШЬЯКПЕН ЖЕДЕЛ УЛАНҒАНДА ОНЫҢ АҒЗАДА ТАРАЛУЫ
*+ асқазан ішек жолында
*+паренхиматозды мүшелерде
*бүйректе
*сүйек тіндерінде
*шашта
*тырнақта
#390
*! КАДМИЙДІҢ УЛАНҒАНДА ОНЫҢ АҒЗАДА ЖИНАҚТАЛУЫ:
*бас мийында
*тырнақта
*+бауырда;
*+буйректе;
* асқазан ішек жолында
*сілекей безінде
#391
*!СПИРТТЕРДІ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕ 50%-ДЫ ҮШХЛОРЛЫ СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫ ЕРІТІНДІСІН НЕ ҮШІН ҚОСАДЫ:
*Ақуыздардың ұшқыш метаболиттеринен арылу үшін
*+ақуыздарды тұнбаға түсіруге
*+реакция орталығын қышқылдауға
*спирттің глюкуронидтарын ажырату үшін
* Спирттердің ұшқыш метаболиттеринен арылу үшін
*ақуыздарды еритін түрге келтіру және спирттердің глюкуронидтарын тотықсыздандыруға
#392
*!СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫМЕН ӨЛІМГЕ ӘКЕЛГЕН УЛАНУДА ЗЕРТТЕУГЕ ҚАНДАЙ НЫСАНДЫ ҚОСЫМША ЖІБЕРЕДІ
*бас мийының 3/1
*+өңеш
*+трахея
*+өңеш жолы
*қан
*көк бауыр
*бүйрек
#393
*!СИНИЛ ҚЫШҚЫЛЫ ТАБИҒАТТА ҚАЙДА КЕЗДЕСЕДІ:
*+гликозид-самбунигринде
*+гликозид-пруназинде
*+гликозид-лиманаринде
*алкалоид- секурининде
*алкалоид-триходесминде
*амин қышқылы-триптофанда
*күрделі майлы эфирлерде
#394
*!ЭМУЛЬСИН ӘСЕРІНЕН ГЛИКОЗИД АМИГДАЛИН ҚАНДАЙ ЗАТТАРҒА ЫДЫРАЙДЫ:
*глюкурон қышқылы
*секуринин
*пруназин
*+глюкоза
*+бензальдегид
*+синил қышқылы
*құмырсқа альдегиді
#395
*!СПИРТТЕРДІҢ КӨМІРТЕК ТІЗБЕГІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЖІКТЕЛУІ:
*+бір атомды
*+екі атомды
*толық қаныққан
*толық қанықпаған
*күшті
*әлсіз
#396
*! СПИРТТЕРДІҢ КӨМІРТЕК АТОМДАРЫНЫҢ БІР БІРІМЕН БАЙЛАНЫСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ АЖЫРАТАДЫ:
*+толық қаныққан
*+толық қанықпаған
*күшті
*әлсіз
*бір атомды
*екі атомды
#397
*!ҚАНДАЙ ЗАТТАРДЫҢ ӘСЕРІН ФЕНОТИАЗИН ТУЫНДЫЛАРЫ КҮШЕЙТЕДІ:
*+наркотикалық заттар
*+ұйқы шақыратын заттар
*+жергілікті ауыруды басатын заттар
*диуретикалық препараттар
*антибиотиктер
*гипотензивті препараттар
*өт айдайтын препараттар
#398
*!ФЕНОТИАЗИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ АНЫҚТАУҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖОҒАРЫ СЕЗІМТАЛДЫ РЕАКЦИЯЛАР:
*+ Фреде реактиві
*+ Марки реактиві
*+ Манделина реактиві
*сірке қышқылы
*хлоралгидратпен
* калий перманганаты
*қымыздық қышқылы
#399
*!АМИНАЗИННІҢ ӘСЕРІ:
*+қорқынышты жояды
*+мазасыздануды төмендетеді
*+психоз және неврозбен ауырғандарды тыныштандырады
*диуретикалық әсерді күшейту
*жүрек қағысын жылдамдатады
*адреналин туындауын жоғарылатады
*тер болуді күшейтеді
#400
*!АМИНАЗИНДІ АНЫҚТАУҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКТИВТЕР:
*этил спирті
*хлоралгидрат
* калий перманганаты
*+концентірлі күкірт қышқылы
*+ концентірлі азот қышқылы
*+ концентірлі хлорлы сутек қышқылы
*сүйытылған синил қышқылы
#401
*!ДИПРАЗИНДІ АНЫҚТАУҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКТИВТЕР:
*метил спирті
*хлоралгидрат
* калий перманганаты
*+концентірлі күкірт қышқылы
*+ концентірлі азот қышқылы
*+ концентірлі хлорлы сутек қышқылы
*сүйытылған қымыздық қышқылы
#402
*!АҒЗАДАҒЫ УЫТТЫ ЗАТТАРДЫҢ МЕТАБОЛИЗМІ - НЕГІЗІНЕН ҚАЛАЙ БАҒЫТТАЛҒАН:
*улардың биосүйықтарда ерігіштігін төмендетуі
*+ улардың майларда ерігіштігін төмендетуі және суда ерігіштігін жоғарылату
*биологиялық белсенділікті күшейту
*+ биологиялық белсенділікті төмендету
*улардың мембрана барьерларынан өту жылдамдығын көтеру
*Улы заттардың глюкурон, күкірт, сірке қышқылдарымен бірге қосарлы қосылыстар түзуі
#403
*!ҰСЫНЫЛҒАН ЗАТТАРДЫҢ ІШІНЕН ҰШҚЫШ ЗАТТАР ТОБЫНА КІРЕТІНДЕР:
*+Фенол
*+Дихлорэтан
*+Этиленгликоль
*Антипирин
*Амидопирин
*Барбамил
*Фенотиазин
#404
*!ҰШҚЫШ УЛАРДЫ ДИСТИЛДЕУ КЕЗІНДЕ МИНЕРАЛДЫ ҚЫШҚЫЛДАРДЫ ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙДЫ, СЕБЕБІ ЖАҒЫМСЫЗ ҚҰБЫЛЫСТАР ТУЫНДАЙДЫ:
*синил қышқылын асыра табу
*+ синил қышқылының гидролизі және оның жоғалуы
*фенолды анықтай алмау
*+фенолды асыра табу
*алкилгалогенидтердің ыдырауы
* синил қышқылын анықтай алмау
#405
*!ҰШҚЫШ УЛАРДЫ ОҚШАУЛАУ КЕЗІНДЕ БИОНЫСАНҒА ҚОСАТЫН ЗАТТАР:
*минералды қышқылдың ерітіндісі
*+қымыздық қышқылының ерітіндісі
* натрий гидроксид ерітіндісі
*+шарап-тас қышқылының ерітіндісі
* натрий гидрокарбонат
*темір хлориді
#406
*!ҚҰМЫРСҚА ҚЫШҚЫЛЫ ҚАНДАЙ ЗАТТЫҢ МЕТОБОЛИЗІМІНІҢ ӨНІМІ:
*төртхлорлы көміртек
*+Формальдегид
*Хлороформ
*+Синил қышқылы
*Дихлорэтан
*Ацетон
#407
*!ТӨМЕНГІ ЗАТТАР ТІЗІМІ ІШІНЕН ҰШҚЫШ ЗАТТАР ТОБЫНА КІРЕТІНДЕР:
*+сірке қышқылы
*Антипирин
*+Фенол
*Амидопирин
*+Этиленгликоль
*Аминазин
*Новокаин
#408
*!ДИСТИЛЛЯЦИЯ ӘДІСІН ҚАНДАЙ ЗАТТАРДЫ ОҚШАУЛАУДА ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ:
*+сумен араласпайтындарды
*+суменен азеотропты қоспалар түзетіндерді
*суда нашар еритіндерді
*суменен кез келген қатынаста араласа алатындарды
*+ суда жақсы еритіндерді
* суменен азеотропты қоспаларды түзе алмайтындарды
* органикалық еріткіштермен араласа алатындарды
#409
*!СПИРТТЕРДІ САНДЫҚ АНЫҚТАУДА ІШКІ СТАНДАРТ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЗАТТАР:
*+Пропил спирті
*40-% натрий нитриті ерітіндісі
*Фенол
*Изоамил спирті
*+Изопропил спирті
*+1,2-этиленгликоль
* натрий гидроксиді
#410
*!ХЛОР-ИОННЫҢ ЫДЫРАУ РЕАКЦИЯСЫ:
*Бөлме температурасында сақтау кезінде
*+сілтінің спиртті ерітіндісі қатысуында
*органикалық қышқыл ерітіндісінің қатысуында
*+қыздырумен
* сілтінің сулы ерітіндісі қатысуында
*салқындатумен
#411
*!1,2-ДИХЛОРЭТАНДЫ АНЫҚТАҒАНДА БОЛАТЫН СОТ-ХИМИЯЛЫҚ ОҢ МӘНДІ МАҢЫЗДЫ РЕАКЦИЯЛАРДЫ НҰСҚАҢЫЗ:
* Этиленгликоль туындау
*+ Хлорид-ионға ыдырату
* Хинолинмен қосылысқа түсу
*Фудживара реакциясы
*+Мыс ацетиленидін түзу
*Темір хлоридімен қосылысқа түсу
#412
*!ИЗОАМИЛ СПИРТІНЕ ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУГЕ СІЛТЕМЕ БЕРЕТІН ДИСТИЛЛЯТТАҒЫ КӨРІНІСТЕР:
*Дистилляттың атындағы түссіз тамшылар
*+Сивуш майларының иісі
*Қабылдағыш түбіндегі қызғылт тамшылар
*+Дистиллят бетіндегі майлы тамшылар
*Сүт тәріздес лайланулар
*Сары түс
#413
*!АЛЬДЕГИДКЕ ДЕЙІН ТОТЫҒУДЫ НЕНІ АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ:
*Фенолды
*+Метанолды
*Формальдегидті
*+Изоамил спиртін
*Синиль қышқылын
*Хлоралгидратты
#414
*!БАРИЙ КАТИОНЫН КЕЛЕСІ РЕАКЦИЯЛАРМЕН ДӘЛЕЛДЕУГЕ БОЛАДЫ:
*Натрий хлоридімен
*+Концентрленген күкірт қышқылымен
*Күміс нитратымен
*+Калий иодатымен
*Аммоний гидроскидімен
*Азот қышқылымен
#415
*!ДЕНИТРАТТАР РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
*Органикалық қышқылдар
*Гетероциклды қосылыстар
*+Альдегидтер
*+Мочевина
*+Натрий сульфиті
*Натрий бикарбонаты
*Калий гидроксиді
#416
*!ХРОМ КАТИОНЫН КЕЛЕСІ РЕАКЦИЯЛАРМЕН ДӘЛЕЛДЕУГЕ БОЛАДЫ:
*Дитизонмен
*+Дифенилкарбазидпен
*Малахит жасылымен
*Пиридинродан реактивімен
*+Сутек тотығымен
*Синиль қышқылымен
#417
*!ТАЛДАУДЫҢ БӨЛШЕКТІК ӘДІСІНДЕГІ СЫНАПТЫҢ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ:
*Ми
*+Бауыр
*Асқазан
*+Бүйрек
*Қан
*Зәр
#418
*!РЕАКЦИЯ НӘТИЖЕСІНДЕ АҚ ТҮСТІ Mе2[Fе(CN)6] ТҰНБАСЫ ПАЙДА БОЛДЫ, ОЛ МИНЕРАЛИЗАТТА КЕЛЕСІ КАТИОННЫҢ БАР ЕКЕНДІГІН КӨРСЕТЕДІ:
*Марганенцтің
*+Цинктің
*Висмуттың
*+Кадмийдің
*Барийдың
*Натрийдың
#419
*!КӨМІРТЕК (II) ОКСИДІНІҢ ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ:
*Қоршаған ортадағы ауаның табиғи қоспасы
*+Иісі жоқ, адам ағзасына жылдам енеді және қан гемоглобинімен байланысады
*Ұшқыш улардың метаболиті болып келеді
*+Тұрмыстық жағдайда отындардың толық жанбаған кезінде, көліктер бөлінділерінің атмосфераны ластауында, өрт кезінде, қопарылыстарда жиі уланулар береді
*Ағзада қорлануы (липидтер мен майлар)
*Гемоглобинменен ажырамайтын тұрақты дезоксигемоглобин түзеді
#420
*!КӨМІРТЕК (ІІ) ОКСИДІН АНЫҚТАУҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЫСАНДАР:
*+Қан
*Бауыр
*Зәр
*+Мәйіт денесінің терең қабатындағы бұлшық ет
*Асқазанның шайынды суы
*Бүйрек
#421
*!НАРКОТИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ТАЛДАУЫНДАҒЫ ЗӘРДІҢ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ГИДРОЛИЗІ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ:
*+Наркотикалық зат пен ақуыз арасындағы байланыстарды үзу
*Белгілі pH ортасын дайындау
*+Конъюгаттардың глюкурон қышқылымен байланысын үзу
*Иондырылған түрге көшіру
*Талдау кезінде шығынды жібермеу
*Конъюгаттардың гиалурон қышқылымен байланысын үзу
#422
*! ІІ САТЫДА «ДӘРІЛІК УЛАРДЫ» ОҢТАЙЛЫ ОҚШАУЛАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР (ОРГАНИКАЛЫҚ ЕРІТКІШТЕРМЕН ЭКСТРАКЦИЯЛАУ):
*+ортаның рН көрсеткіші
*+рКа, ионизациялау дәрежесі
*+Электролиттің қатысуы
*Еріткіштің табиғаты
*Еріткіштің көлемі
*Уақыт және экстракция саны
*Электролиттің болмауы
#423
*!ЭКСТРАКТАРДЫ БАЛЛАСТЫ ЗАТТАРДАН ТАЗАРТУ ҮШІН ЖИІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕР:
*Сублимация
*+Хроматография
*Экстракция
*+Электродиализ
*+Электролитпен тұздау
*Диализ
*Дистилдеу
#424
*!ПАХИКАРПИНДІ ЖЫЛДАМ ОҚШАУЛАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕР:
*Қышқылданған спиртпен бөліп алу
*Қышқылданған сумен бөліп алу
*+Электродиализ
*+Электрофорез
*Сумен тұндыру және диализ
*Су буымен айдау
#425
*!КОФЕИНДІ САНДЫҚ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ:
*ЖҚХ
*Салмақтау
* +Спектрофотометрия
*Комплексонометрия
*+Экстракционды – фотометриялық
*Сусыз ортада титрлеу
#426
*!ВИТАЛИ–МОРЕНА РЕАКЦИЯСЫ ҚАНДАЙ ЗАТТАРДЫ САПАЛЫҚ АНЫҚТАУДА ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
*+Стрихнинді
*+Атропинді
*Наркотинді
*Кофеинді
*Кокаинді
*+Скопаламинді
*Кодеинді
#427
*!ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСТІ ҚОЛДАНУҒА ҚАЖЕТТІ ЖАҒДАЙЛАР:
*+Түсті ерітінділер
*Түссіз ерітінділер
*Полихроматты сәуле
*Монохроматты сәуле
*+Спектрдің көріну аймағы
*Спектрдің УК аймағы
#428
*!ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУДА АНАБАЗИНДІ, НИКОТИНДІ ОҚШАУЛАУ ҮШІН ҚАНДАЙ ОҚШАУЛАУ ӘДІСТЕРІ ҚОЛДАНУ МҮМКІН:
*+Қышқылданған сумен
*Сілтіленген сумен
*+Қышқылданған спиртпен
*Минерализациялау
*Су буымен дистилдеу
*Электродиализ
#429
*!ҚАНДАЙ ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ДӘРІЛІК ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ҚОЛДАНУ НАРКОТИКТІК ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУМЕН ТЕҢЕЛЕДІ:
*Этаминал
*Эфедрин
*+Морфин
*Атропин
*+Кокаин
*Кофеин
#430
*!БАРБИТУРАТТАРДЫ БАҒЫТТАЛҒАН ЗЕРТТЕУІНДЕ ЖЕКЕ ОҚШАУЛАУ ӘДІСТЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ:
*Васильева
*+П. Валова
*+Поповой
*Стаса-Отто
*Крамаренко
*Карташова
#431
*!КОКАИН ХЛОРСУТЕК ҚЫШҚЫЛЫМЕН ҚЫЗДЫРҒАНДА ҚАНДАЙ ЗАТТАРҒА АЖЫРАЙДЫ:
*эфедрин;
*эрготамин;
*эргометрин;
*антранил қышқылы
*+бензой қышқылы;
*+экгонин.
#432
*!ЭКГОНИН ЖӘНЕ БЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫ ҚАНДАЙ ЗАТТЫ ҚЫЗДЫРҒАНДА ТУЫНДАЙДЫ:
*эфедрин;
*эрготамин;
*+тұз қышқылы;
*эргометрин;
*героин;
*+кокаин.
#433
*!МЕТАМФЕТАМИНДІ ҰЗАҚ УАҚЫТ БОЙЫ ҚАБЫЛДАҒАНДА ПАЙДА БОЛАТЫН НЕГІЗГІ ЖАНАМА ӘСЕРЛЕР:
*нефропатия;
*+амнезия;
*ортостатикалық коллапс;
*+есті жоғалту;
*асқазанның ауруы;
*анемия.
#434
*!АДАМ АҒЗАСЫНА АМФЕТАМИН ҚАТАРЫНДАҒЫ ЗАТТАРДЫҢ ӘСЕР ЕТУІНІҢ БЕЛГІЛЕРІ:
*қан қысымының және дене температурасының төмендеуі;
*+жоғары белсенділік пен екпінділік;
*+көп және артық сөйлеу;
*жүрек соғысының төмендеуі;
*көз қарашығының кішірейуі ;
*жоғары ашқарақтық сезімі;
*+тәбеттің төмендеуі.
#435
*!АМФЕТАМИН ҚАТАРЫНДАҒЫ ЗАТТАРДЫ КӨП МӨЛШЕРДЕ ҚОЛДАНҒАН ЖАҒДАЙДА ТУЫНДАЙТЫН АУЫТҚУЛАР:
*+Эпилептикалық тырысу;
*Метеоризм;
*+Инсульт;
*Іш қатуы;
*Диарея;
*Ринит;
*+Тырысулар.
#436
*!АМФЕТАМИНГЕ ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ ФИЗИКАЛЫҚ КӨРІНІСІ:
*+Көз қарашығының кеңейуі және жарыққа реакциясының төмендеуі;
*гипогидроз;
*гипорефлексия;
*+Көздің жылтырлауы;
*қан қысымының төмендеуі;
*көз қарашығының кішірейуі.
#437
*!АМФЕТАМИН ҚАТАРЫНДАҒЫ ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУДЫ ТИЫЛҒАННАН КЕЙІНГІ СИНДРОМ:
*+депрессия, қозғыштық, галлюцинациялар;
*+энергияның жоқ болуы, арықтау;
*эйфория;
*көздің жылтырлауы;
*көп және артық сөйлеу;
*жоғары белсенділік пен екпінділік.
#438
*!ҚҰРАМЫНДА МЕТАМФЕТАМИН ЖӘНЕ ЭФЕДРОНДЫ ӨНДІРУГЕ БОЛАТЫН МАҢЫЗДЫ ШИКІЗАТТЫ НАРКОТИКТІК ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ТҮРДЕ АЛУДА ҚОЛДАНАДЫ, СЕБЕБІ ШИКІЗАТТЫҢ ҚҰРАМЫНДА БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР БАР:
*калий перманганаты;
*+эфедрин;
*+псевдоэфедрин;
*бензальдегид;
*сірке қышқылының ангидриді;
*ацетон.
#439
*!ДИУРЕТИКТЕРДІ ҚОЛДАНУ АҒЗАНЫҢ ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ:
*+ағзаның сусыздануы;
*+ағзадан калий иондарының шайылуы;
*естен тану;
*тері асты майының азаюы;
*ЖЖЖ стимуляциясы ;
*тыныстың тежелуі.
#440
*!КӨКНӘР ШЫРЫНЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН БЕЛСЕНДІ НАРОТИКАЛЫҚ АЛКАЛОИДТАР:
*+морфин;
*+кодеин;
*канабиноидтер;
*эфедрин;
*героин;
*кокаин.
#441
*!МОРФИНГЕ ҮЙРЕНШІКТІ (ТОЛЕРАНТТЫ) АДАМ ҮШІН ӨЛІМГЕ АЛЫП КЕЛЕТІН МӨЛШЕРІ, Г:
*1,0
*+2
*+3
*0,6
*0,2
*0,5
#442
*!МЕТИЛ СПИРТІНІҢ МЕТАБОЛИТТЕРІ :
*+Формальдегид
*Пирокатехин
*Тиоцианат
*+Құмырсқа қышқылы
*Гидрохинон
*В-нафтол
#443
*!ФЕНОЛМЕН УЛАНҒАН ЗӘРДІҢ ТҮСІ ҚАНДАЙ:
*қызыл
*сары
*+зәйтүн майы тәріздес
*мөлдір
*ақ
*+зәйтүн майы тәріздес және қараюы
#444
*!МҰЗ СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫ ТЕРІМЕН ЖАНАСҚАНДА ТУЫНДАЙТЫН КӨРІНІСТЕР:
*+күйіктер
*+көпіршіктердің пайда болуы
*бөртпелер
*қызару
*қышыма
*ісік
#445
*!БӨГДЕ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ҰЗАҚ УАҚЫТ ҚОЛДАНУ НЕГЕ ӘКЕЛЕДІ:
*+физикалық тәуелділікке
*олардың ағзадан жылдам шығарылуы
*дәрілік заттардың ағзадан жылдам шығарылуы
*резистенттіліктің болмауы
*биологиялық сіңімділіктің жоғарылауы
*+психикалық тәуелділікке
#446
*!УЛЫ ЗАТТАРДЫҢ БҮЙРЕК АРҚЫЛЫ ЭКСКРЕЦИЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ:
*ферментативтік жүйемен
*+белсенді тасымалдаумен (транспортпен)
*диффузиямен
*+пассивті фильтрациямен
*сорбциямен
*адсорбциямен
#447
*!ТОКСИКОЛОГИЯНЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІМДЕРІ :
*инфекционды аурулардың профилактикасы және емделуі
*+бөгде заттармен уланудағы токсикодинамикалық зерттеу
*уланудың диагностика тәсілдерін туындау
*+бөгде заттармен уланудағы токсикокинетикалық зерттеу
*табиғи фармакологиялық белсенді заттарды алудың тәсілдерін туындау
*дәрілік шөптерді интродукциялау мәселелерін шешу
#448
*!БЕЛЛАДОННА ӨСІМДІГІНІҢ ҚҰРАМЫНДА БОЛАТЫН АЛКАЛОИД – АТРОПИННІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫНА КІРЕТІН ЗАТТАР:
*құмырсқа қышқылы
*+троп қышқылы
* аминоспирт скопиннің күрделі эфирі
*+аминоспирт тропиннің күрделі эфирі
*валерьян қышқылы
*қымыздық қышқылы
#449
*!БАУЫРҒА УЫТТЫ ӘСЕРІ БАР ЗАТТАР:
*+фенолдар;
*+альдегидтер;
*этиленгликоль;
*хинин;
*аконитин;
*барий тұздары
#450
*!Бөгде заттармен жедел улануда 2 негізгі фазаларды ажыратамыз:
*элиминациялық
*+токсикогендік
*+соматогендік
*резорбциялық
*биотрансформациялық
*соңғы фаза
*Арнайы бөлім*1*180*8*
#451
*!ХТТ қорғасынды сандық анықтау әдісі:
*Сорбенттің жұқа қабатында хроматография;
*ГСХ;
*+Экстракционды фотометрия;
*Көлемдік әдіс;
*Флюорометрия.
#452
*!Тетраэтилқорғасынның оқшаулау әдісін көрсет:
*Органикалық еріткішпен, соңынан хроматографияның тазалау әдісімен;
*Сілтіленген сумен;
*Бензолмен экстракция;
*+Сулы бумен айдау;
*Қышқылданған спиртпен.
#453
*!СХТ минерализаттағы хромды сандық анықтауды келесі әдіспен жүргізеді:
*+ФЭК;
*ГСХ;
*Таразылық;
*Көлемдік;
*Атомды – адсорбционды.
#454
*!СХТ минерализаттағы күмісті анықтау мына реакция арқылы жүргізеді:
*Марша;
*+Тиомочевина және пикрин қышқылымен;
*Калий феррицианидімен;
*Калий нитритімен;
*Калий перхлоратымен.
#455
*!СХТ минерализаттағы мысты анықтау мына реакция арқылы жүргізеді:
*+ Тетрароданомеркуриат аммониймен;
*Калий периодатымен;
*Грисс реактивімен;
*Калий гексацианоферратымен;
*Кадмий хлоридімен.
#456
*!Минерализатты формальдегидпен денитрациялағанда түзіледі:
*Су және азот оксиді;
*Көміртек (IV) оксиді және азот оксиді;
*Азот және көміртек диоксиді;
*+Су, көміртек (IV) оксиді, азот оксиді, азот;
*Су, көміртек диоксиді және азот.
#457
*!Марганец катионын мына реакция арқылы анықтауға болады:
*Дифенилкарбазидпен;
*+Калий периодатымен;
*Натрий диэтилдитиокарбаминатпен;
*Натрий тетрароданомеркуриатпен;
*Натрий сульфатымен.
#458
*!Сурьма катионын мына реакция арқылы дәлелдеуге болады:
*Тиомочевина және натрий сульфатымен;
*Пикрин қышқылымен;
*Дитизонмен;
*+Натрий тиосульфатымен;
*Сутек асқын тотығымен.
#459
*!Реакция нәтижесінде Me[Hg(SCN)4] формасына сәйкес кристаллдар түзілді, минерализатта мына катионның бар екенін көрсетеді:
*+Мырыш;
*Марганец;
*Кадмий;
*Мыс;
*Таллий.
#460
*!Биоматериалда металлдық улар мына затпен байланысқан күйде кездеседі:
*+ Белоктармен;
*Қанттармен;
*Көмірсулармен;
*Майлармен;
*Бос күйінде.
#461
*!Минерализацияның бірінші стадиясында процессті доминирлейді:
*Күрделі эфирге дейін белок гидролизін;
*Белоктарды тотықтыру;
*Полисахаридтердің глицеринге дейін ыдырауы;
*Қанттардың көмірсутек диоксиді мен суға дейін ыдырауы;
*+ Май қышқылына және көпатомды спиртке дейін майлардың гидролизі.
#462
*!Спирттерді алкилнитритті әдіспен анықтағанда натрий нитрит ерітіндісін не үшін қосады?
*Белоктарды тұндыру;
*Белоктарды тұндыру және реакцияға қышқылды орта жасаау үшін;
*Спирт метаболизмінен ұшқыш өнімдердің босауы үшін;
*Глюкуронитті спирттердің бұзылуы;
*+Ұшқыш қосылыстарды алу үшін.
#463
*!ХТТ жоспарын дайындау кезінде қажетті ақпарат:
*+зерттеу нысаны және зерттелінетін заттардың сипаттамалары
*өлімге әкелген жағдайлар
*уытты заттың мөшері
*қайтыс болған адамның туыстарының сұранысы
*зерттеу нысандарының орнын толтыра алмаулық
#464
*!ХТТ сынап катионын сандық анықтау әдісі:
*СФ;
*Марша әдісі;
*Комплексонометрия;
*+Сынап-дитизонаты түрінде экстракционды фотометрия;
*Гравиметрия.
#465
*!Биоматериалдан металлдық уларды оқшаулауды келесі әдіспен жүргізеді:
*Ацетилен және фторсутек қышқылы қоспасымен минерализация;
*+Натрий нитратымен және карбонатымен балқыту;
*Органикалық еріткішпен тұндыру;
*Қышқылды гидролиз;
*Қышқылданған сумен.
#466
*!Биоматериалдан сынапты оқшаулау әдісі:
*Ылғалды минерализация;
*Натрий нитратымен және карбонатымен балқыту;
*+Деструкция;
*Екі қышқыл қоспасымен минерализация;
*Күкірт, азот, хлорлы қышқылдар қоспасымен минерализация.
#467
*!Минерализат астында тұнбаға түседі:
*Күміс сульфаты
*+ Барийсульфаты
* Кадмий сульфаты
*Тетраэтилқорғасын
* Висмутсульфаты
#468
*! Таллийкатионын нақты дәлелдеу реакциясы:
*Тиомочевина
*Аммонитетрароданомеркуратымен
*Пиридинродан реактивімен
*+Бриллиантты жасыл
* Аммонийперсульфатымен
#469
*!Бөлшектеу әдісімен сынаптың бейорганикалық қосылыстарының талдауына қандай нысан пайдаланылады?
*Ми
*көк бауыр
*асқазан
*+бүйрек
*қан
#470
*!Марганец ионын калий перйодаты және аммоний персульфаты тотықтыру реакциясымен анықтайды:
*+ Бұл жағдайда марганецтің тек ағзаға сырттан түскен мөлшері анықталып,табиғи мөлшері анықталмайды
* Калий перйодатымен жүргізілетін реакция төмен сезімталды
*Марганец ионын аммоний персульфат реакциясыменен анықтау жеткіліксіз
* Марганец катионын калий перйодат реакциясымен анықтау жеткіліксіз
*Аммоний персульфаты реакциясымен алынған перманганат ионының бояуын көруге темір(III) ионының көп мөлшері бөгет жасайды
#471
*!ХТТ.да қорғасын, күміс және мырыш иондарына алдын-ала ортақ реакция:
*дифенилкарбазидпен
*тиомочевинамен
*натрий диэтилдитиокарбаминатымен
*+дитизонмен
*Зангер-Блек реакциясымен
#472
*!Қай металл тұзы пестицид ретінде қолданылады:
*хром
*магний
*висмут
*+мыс
*таллий
#473
*!Пестицидтер улы және күшті әсер ететін биологиялық объектіден изолирленетін
заттар тобына жатады:
*минерализация
*дистилляция
*+органикалық еріткіштермен экстракция
*диализ
*ерекше әдістермен
#474
*!Биологиялық материалдан органикалық еріткіштермен изолирленетін улы заттар тобына жатады:
*қышқылдар, сілтілер, тұздар
*+пестицидтер
*ұшқыш улар
*дәрілік заттар
*металдық улар
#475
*!Химия-токсикологиялық талдауда хлорорганикалық пестицидтерді арнайы зерттеу бағытталады:
*20 г бауыр және 20 г бүйрек
*шаш пен тырнақ
*ащы ішек пен тік ішек
*зәр және қан
*+сальник
#476
*!Минералды қышқылдар:
*олардың қатысуымен талдауды тұз қышқылымен бастайды
*олардың қатысуымен талдауды азот қышқылымен бастайды
*+олардың қатысуымен талдауды күкірт қышқылымен бастайды
*олардың құрғауы тек қана H^*+анықтаумен жүргізіледі
*олардың құрғауы тек қана қышқыл аниондарын анықтаумен жүргізіледі
#477
*!Минералды қышқылдармен улану көрсеткіші:
*+кофе түсті құсық массасы
*қызыл лакмус қағазының көгеруі
*диализатқа BaCl`2 қосқанда ақ тұнбаның түзілуі
*диализатқа AgNO`3 қосқанда ірімшік тәрізді ақ тұнбаның түзілуі
*Грисс реактивін қосқан кезде қызыл немесе қызғылт түстің түзілуі
#478
*!Диализбен біріктірілген сумен тұндырылған объектіден қандай минералды қышқылдар изолирленеді:
*NaCl
*CdCl`2
*FeCl`3
*Hg(NO`3)`2
*+NH`4NO`3
#479
*!рН=1 мәнінде алдын ала зертттеуде биобъектіден сулы сығындыда мына затқа талдау көрсетіледі:
*+азот қышқылы
*аммоний гидроксиді
*аммиак
*калий гидроксиді
*натрий нитриті
#480
*!Күкірт қышқылымен улану белгілеріне жатады, біреуінен басқасы:
*ауыз қуысының шырышты қабаты, жұтқыншақ, сұр-бура түсті асқазан
*асқазанның жеке бөлігі қабырғасы перфорирленген
*он екі елі ішек пен ащы ішектің шырышты қабаты эпителиийінің некрозы байқалады
*асқазан қабырғасының сұр-қара түске енуі
*+асқазан бөліндісінің шоколад түстес болуы
#481
*!Концентрлі күкірт қышқылын қабылдаудағы резорбция фазасының ұзақтығы:
*+1 сағат
*4 сағат
*8 сағат
*12 сағат
*24 сағат
#482
*!Ксантопротеинді теріс реакцияны азот қышқылынан басқасы береді:
*фторлысутек қышқылы
*күкірт қышқылы
*+пикрин қышқылы
*азот қышқылы
*шарап қышқылы
#483
*!HNO`2 анықтау келесі реагент көмегімен жүргізіледі:
*+сульфанил қышқылы және бета-нафтолмен
*дитизонмен
*малахитті жасылмен
*натрий родизонатымен
*BaCl`2 мен
#484
*!Зерттелетін ерітіндіден HNO`2 бөлу мына заттың көмегімен жүргізіледі:
*+сульфамин қышқылымен
*құмырсқа қышқылымен;
*күкірт қышқылымен
*тұз қышқылымен
*сульфанил қышқылымен
#485
*!Биологиялық материалды сулы сығындынымен талдауда әмбебап индикатормен реакция ортасы сілтілі болса, қандай қорытынды айтуға болады:
*иіс газының болуы
*алкалоидтардың болуы
*+сілтілі металл карбонаттары
*минералды қышқыл тұздарының болуы
*Возможно внесение загрязнения извне
#486
*!Сілтінің артық мөлшерінің қатысуымен орындалатын оқшаулау:
* хлорлы сутек қышқылы
*күкірт қышқылы
*азот қышқылы
*+фторидтер
*нитриттер
#487
*!COHb анықтау жұтылу спектрі бойынша жүргізіледі:
*мет- және карбоксигемоглобин
*мет- және дезоксигемоглобин
*окси- және дезоксигемоглобин
*мет- және гемоглобин
*+дезокси- және карбоксигемоглобин
#488
*!Карбоксигемоглобиннің өлімге алып келетін қандағы көрсеткіші:
*10 % (100 %)
*30 % (10 %)
*40 % (20-30 %)
*+60 % (60 %)
*80 % (гемоглобин негізі)
#489
*!Иіс газымен уланған жағдайда қанда түзілетін қосылыс:
*дезоксигемоглобин
*оксигемоглобин
*+карбоксигемоглобин
*метгемоглобин
*тек дезоксигемоглобин
#490
*!Көміртегі (ІІ) оксидімен уланғанда қанда гемоглобинмен байланысып, түзіледі:
*дезоксигемоглобин
*оксигемоглобин
*метгемоглобин
*+карбоксигемоглобин
*гемоглобинмен қосылыс түзілмейді
#491
*!Биоматериалдан карбоксигемоглобинді бөлу әдісін көрсетініз:
*Полярлы еріткіштермен экстракция;
*Минерализация;
*Сулы бумен дистилляция;
*+Биоматериалдан бөлмей анықтау жүргізеді;
*Полярсыз еріткіштермен экстракция.
#492
*!Метил спиртінің этил спиртіне қарағанда ағзадан жай шығарылуы түсіндіріледі:
*+Жай тотығумен
*Уланғанда бүйрек зақымдалумен
*Уланғанда өкпе зақымдалумен
*Қан қысымының төмендеуімен
*Зәрдің шығарылу жылдамдығының төмендеуімен
#493
*!Сірке қышқылын айдаған кезде дистилятты жинайды:
*Бос колбаға
*0,1 M тұз қышқылы ерітіндісі бар колбаға
*0,1 М йод ерітіндісі бар колбаға
*+0,1 М натрий гидроксид ерітіндісі бар колбаға
*0,1 М мырыш сульфаты ерітіндісі бар колбаға
#494
*! Алкоголге зерттеу бойынша орындалған зерттеу қорытындысы:
*архивте 15 жыл сақталынады
* куәландыру актысының мәтініне қосады
*+ куәландыру актісіне қосып тігіледі
* куәландырушіге жіберіледі
*зардап шеккен адамға жіберіледі
#495
*! Алкоголдің анықталғаны немесе анықталмағаны жөніндегі сараптама қорытындысы:
* емделу рәсіміне ықпалы жоқ
*кіналі адамның тағдырына ықпалы жоқ
*+ ХТТ тәжірибесінде қолданылатын әдістердің нәтижесі бойынша беріледі
*СМЭ береді
* кенеттен болған өлімге қатысты ерекше мәні жоқ
#496
*!Этанолды сандық анықтау жүргізіледі:
*Оны анықтау нәтижесіне тәуелсіз
*+Карандаев әдісі бойынша
*Мохов шинкаренко әдісі бойынша қанда және зәрде
*ГСХ әдісімен
*Тек өлім болған жағдайда
#497
*!Алкогольмен мастану болғанда және оның дәрежесі туралы эксперттік толық қорытынды беріледі:
*Сапалы асқазан сөлі сынамасының негізінде
*Тек психиатрмен
*+Сапалы шығарылған ауа сынамасы негізінде
*Сот медициналық экспертпен
*Тек тергеушімен
#498
*!Лабораториялық зерттеуге қан алынады:
*+Саусақтан
*Жамбас көктамырынан
*Аортадан
*Иық көк тамырынан
*Мидің қатты қабықшасының қуысынан
#499
*!Алкогольдің бар екендігін зерттегенде тірі тұлғалардың қан және зәр сынамасының қажетті тасымалдануы:
*+Алынған уақыттан бастап және химиялық лабораторияға жеткізілу уақыт аралығында төрт градус температьурада сақталады
*Зерттеуге үш тәуліктен кем емес уақытта жеткізілу керек
*Міндетті түрде формалинмен консервіленеді
*Алынған уақыттан бастап және химия лабораторияға жеткізілу уақыт аралығында он сегіз градус температурада сақталыну керек
*Зерттеуге екі тәуліктен кем емес тәулікте жеткізілу керек.
#500
*!Мәйітте алкогольде анықтау мынаған қажет:
*+Өлерден аз уақыт алдын қабылдаған туралы факт
*Инсульттен өлуә
*Инфаркт миокардтан өлуі
*Өлімге әкелудің кез келген себебі
*Өлім уақыты
#501
*!Ұшқыш улар мына қасиетке ие болмау керек:
*Жоғары температурада қайнау
*Сулы бымен айдалуы
*+Дистиляция кезінде ыдырау
*Жағымсыз иісі бар болу
*Өте күшті улы болу
#502
*!Дистилятта фенолды темір (ІІІ) хлоридімен анықтауға кедергі келтірмейді:
*Су
*Қышқыл
*+Эфир
*Этанол
*Салицил қышқылы
#503
*!Арнайы бөлу әдістері мына затты зерттегенде қажет емес:
*Анилинді
*+Фенолды
*Салицил қышқылын
*Нитробензолды
*Бензолды
#504
*!Дистилятты метанолға зерттеу мына затты зерттегеннен кейін жүргізеді:
*Көмірсутектің галоген туындыларын
*Синиль қышқылын
*+Формальдегидті
*Этанолды
*Фенолды
#505
*!Этанолдың резорбция жылдамдығы мына жағдайда төмендейді:
*Аш қарынға қабылдағанда
*Қайталап қабылдағанда
*Гастритте
*+Тоқ қарынға қабылдағаанда
*Асқазанның ойық жарасында
#506
*!Этиленгликольды азот қышқылымен тотықтырғанда түзіледі:
*HCOOH
*+COOH-COOH
*CH2OH-CH2OH
*CHO-COOH
*CH2O
#507
*!Этанолың қандағы орташа концентрациясы мына уақыттан кейін максимальды деңгейге жетеді:
*0,5 сағат
*+1,5 сағат
*3 сағат
*2 сағат
*2,5 сағат
#508
*!Қалыпты жағдайда асқазанда сіңіріледі:
*Қабылдаған алкогольдің 10%
*+Қабылданған алкогольдің 20%
*қабылданған алкоголдің 40%
*қабылданған алкогольдің 60%
*қабылданған алкогольдің 80%
#509
*!қалыпты жағдайда ішекте сіңіріледі:
*Қабылдаған алкогольдің 30%
*Қабылданған алкогольдің 50%
*+қабылданған алкоголдің 80%
*қабылданған алкогольдің 90%
*қабылданған алкогольдің 60%
#510
*!Этанол сіңірілгеннен кейін негізінен жиналады:
*асқазанда
*ішекте
*өкпеде
*+бауырда
*зәрде
#511
*!Этанолдың алкогольдегидрогеназа ферментімен тотығуы жүреді:
*Бас миында
*+Бауырда
*Бүйректе
*Қанда
*бұлшықетте
#512
*!Қабылданған этанол өзгермеген күйде негізінен бөлінеді:
*нәжіспен
*қанмен
*тер бездерімен
*+шығарылған ауамен
*түкірікпен
#513
*!Резорбция фазасында этанол концентрациясы:
*қанға қарағанда зәрде жоғары
*зәрге қарағанда тінде төмен
*+зәрге қарағанда қанда жоғары
*тінге қарағанда зәрде жоғары
*зәрге қарағанда органдарда төмен
#514
*!Алкогольмен мастанған жағдайда куәландыруда жолдамасында көрсетілу керек, біреуінен басқасы:
*жолдаманың берілген сағаты және датасы
*мас болуға күдік туғызған негіз
*куәгердің аты жөні
*дәрігердің қорытынысын қайда жіберу керек
*+материалдың консервіленуі
#515
*!Cірке қышқылын айдау кезінде биообъектті қышқылдандыратын қышқылды көрсет:
*шараптас
*қымыздық
*тұз
*+күкірт азот
*құмырсқа
#516
*!сірке қышұылын айдау кезінде биообъектті қышқылдандыратын қышқылды көрсет:
*шараптас
*лимон
*тұз
*азотты
*+фосфор
#517
*!Сірке қышқылын айдаған кезде дистилятты жинайды:
*Бос колбаға
*0,1 M тұз қышқылы ерітіндісі бар колбаға
*0,1 М йод ерітіндісі бар колбаға
*+0,1 М натрий гидроксид ерітіндісі бар колбаға
*0,1 М мырыш сульфаты ерітіндісі бар колбаға
#518
*!Дистилятта сірке қышқылының бар екендігін дәлелдейтін реакция:
*Миллон реактивімен
*+Лантан нитратымен және йодпен
*Бушард реактивімен
*Бор суымеен
*Марки реактивімен
#519
*!Дистилятта сірке қышқылының бар екендігін дәлелдейтін реакция:
*Миллон реактивімен
*Бром суымен
*+Индиго түзілу
*Йодоформ түзілу
*Несслер реактивімен
#520
*!Метил спиртінің этил спиртіне қарағанда ағзадан жай шығарылуы түсіндіріледі:
*+Жай тотығумен
*Уланғанда бүйрек зақымдалумен
*Уланғанда өкпе зақымдалумен
*Қан қысымының төмендеуімен
*Зәрдің шығарылу жылдамдығының төмендеуімен
#521
*!Метил спиртін тотықтырар алдында дистиллятты мына затқа зерттейді:
*Этил спиртіне
*Синиль қышқылына
*Хлоралгидратқа
*Фенолға
*+Формальдегидке
#522
*!Ағзаға антабусты енгізгеннен алкогольге қарсы әсер болады, себебі:
*Ағзада сірке қышқылының жиналуына әкеледі
*+Ағзада сірке ангидридінің жиналуына әкеледі
*Қанда этил спиртінің жиналуына әкеледі
*Қанда көміртек (II) тотығының жиналуына әкеледі
*Қанда көміртек (IV) тотығының жиналуына әкеледі
#523
*!Спирттерді ГСХ әдісімен анықтау жүргізіледі:
*Спирттердің меншікті салмағымен
*Хроматографиялық пиктің биіктігімен
*Хроматографиялық пиктің енімен
*+Алкилнитриттердің ұсталу уақытымен
*Пиктің ауданы бойынша
#524
*!Алкилнитриттерді ГСХ анықтағанда қолданады:
*Термоионды детектор
*Жалынды ионозационды детектор
*+Жылу өткізу детекторымен
*Электр өткізу детекторымен
*Электрондарды ұстау детекторымен
#525
*!Алкилнитриттерді алуда төртхлорлысірке қышқылын не үшін қосады?
*Төртхлорлысірке қышқылымен спирт эфирлерін алу үшін
*Төртхлорлысірке қышқылының натрий тұзын алу үшін
*Қанда не зәрде этил спиртінің ерігіштігін азайту үшін
*+Натрий нитритінен азотты қышқылды бөлу үшін
*Азот қышқылын алу үшін
#526
*!ХТЗ ацетонның сандық анықтауын мына әдіспен жүргізеді:
*+Йодометриялық
*Колориметриялық
*Спектрофотометриялық
*Аргентометриялық
*Этилнитритті
#527
*!Қай заттың метаболизм өнімі құмырсқа қышқылы болады:
*Төртхлорлы көміртек
*Нитробензол
*Хлороформ
*+Синиль қышқылы
*Дихлорэтан
#528
*!Сірке қышқылымен өлім жағдайын дейін улануға күдік туғанда зерттеуге қандай қосымша объекттер жіберу керек?
*Бас миының үштен бір бөлігін, өкпе
*+Жұтқыншақ, трахея, өңеш
*Қан, зәр, түкірік
*Көк бауыр, бауыр, бүйрек
*Асқазан шайындысы, ащы ішек құрамымен
#529
*!Қанда және зәрде этанолды зерттегенде консервация:
*Формальдегидпен
*Метанолмен
*Глицеринмен
*+Жіберілмейді
*Фенолмен
#530
*!Алифатты қатардағы спирттерге зерттеу мына реактивпен жүргізеді:
*Фудживарамен сынамасымен
*Майер реактивімен
*1% кобальт ацетаты және аммиак буымен
*+Концентрлі күкірт қышқылындағы калий бихромат ерітіндісімен
*Натрий диэтилдитиокарбаминатымен
#531
*!Спирттерді алкилнитритті әдіспен анықтағанда 50% төртхлорлысірке қышқылы ерітіндісі қосылады, себебі:
*Белок метаболизмінен ұшқыш өнімдердің бөлініп шығуы;
*+Белокты тұндыру және реакцияға қышқылды орта жасау;
*Глюкоронидті спирттерді бұзу;
*Спирт метаболизмінен ұшқыш өнімдердің бөлініп шығуы;
*Белоктарды ерігіш күйге айналдыру және глюкоронидті спирттерді тотықсыздандыру.
#532
*!Спирттерді алкилнитритті әдіспен анықтағанда 4 промильді пропанол ерітіндісін қосады, себебі:
*Пропанолды мүлдем қоспайды;
*Эфирлерді тұндыру;
*Белоктарды газ тәрізді күйге айналдыру;
*+Қатысты уақытты ұстап қалу;
*Белоктарды тұндыру.
#533
*!Сілтілі ортада резорцинмен зерттеу жүргізгенде биосұйықтықтың күлгін түске боялуы мынаның бар екендігінің дәлелі:
*Алифатты спирттердің;
*+Алифатты қатардың галогентуындыларының;
*Пиразолон – 5 туындыларының;
*Минералды қышқылдардың;
*Сынап қосылыстарының.
#534
*!. Күкіртқышқылды ортада калий бихроматымен зерттеу жүргізгенде биосұйықтықтың жасыл түске боялуы мынаның бар екендігінің дәлелі:
*+Алифатты спирттердің;
*Алифатты қатардың галогентуындыларының;
*Барбитур қышқылының туындыларының;
*Өткір сілтілердің;
*Сынап қосылыстарының.
#535
*!Хлороформнан органикалық байланысқан хлор қандай жағдайда ыдырайды:
*Бөлме температурасында натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісінде;
*+Натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен қыздырғанда;
*Натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен қыздырғанда және жоғары қысымда;
*Бөлме температурасында күкірт қышқылымен;
*Бөлме температурасында күміс нитратының азотқышқылды ерітіндісімен.
#536
*!Ароматты альдегидтермен реакцияны мына затты анықтауды қолданады:
*Метанолды;
*+Изоамил спиртін;
*Хлороформды;
*Синиль қышқылын;
*Сірке қышқылын.
#537
*!Альдегидке дейін тотықтыру реакциясын дистиллятта мына затты анықтауға болады:
*+Метанол;
*Хлоралгидрат;
*Фенол;
*Синиль қышқылы;
*Сірке қышқылы.
#538
*!Формальдегид қатысында изоамил спиртін қалаай анықтауға болады:
*Фелинг реактивімен;
*Темір (III) хлоридімен;
*Йодоформ сынамасымен;
*Хромотропты қышқылмен;
*+Салицил альдегидімен.
#539
*!Биоматериалдан этиленгликоль қай әдіспен оқшаулануы мүмкін:
*Органикалық еріткішпен тұндыру;
*Стасс – Отто;
*Минерализация;
*+Сулы бумен дистилляция;
*Сумен тұндыру, диализбен қатарласа.
#540
*!Көмірсутектің хлортуындыларымен уланған деген күдік болғанда, дистиллятты жинайды:
*Сілтілі ерітіндіге;
*Қышқылды ерітіндіге;
*Суыған қабылдағышқа;
*+Бос қабылдағышқа;
*Бром суына.
#541
*!Ұсталған көлем – бұл:
*Сынаманы енгізген сәттен бастап, заттың максимальды концентрациясының колонкадан шыққанға дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;
*Сынаманы енгізген сәттен бастап, хроматограммада зерттелетін заттың пигінің пайда болған сәтіне дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;
*Сынаманы енгізген сәттен бастап, хроматограммада ауаның максимум пигінің шығуына дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;
*Сынаманы енгізген сәттен бастап, хроматограммада заттың пигінің пайда болған сәтіне дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;
*+Сынаманы енгізген сәттен бастап, хроматограммада зерттелетін заттың толық пигінің пайда болған сәтіне дейін колонка арқылы өткен газ тасымалдағыш көлемі;
#542
*!ГХ талдауда қателік жібермеу мақсатымен ұшқыш улардың қоспасына зерттеу жүргізеді:
*+Түрлі полярлы жылжымайтын сұйық фазалары бар екі немесе одан да көп колонкаларға;
*Түрлі қатты тасымалдағыштарды қолдана отырып, бір колонкаға;
*Булағыштың түрлі температураларында бір колонкаға;
*Газ тасымалдағыштың түрлі жылдамдығында бір колонкаға;
*Термостаттың түрлі температураларында бір колонкаға.
#543
*!ГСХ әдісінде қолданатын қатты тасымалдағыштарға қойылатын талаптар, біреуінен басқасы:
*Жеткілікті меншікті бет және кеуекті құрылым;
*+Химиялық және адсорбциялық активтілік;
*Зереннің формасы және өлшемі бойынша бір тектілігі;
*Жеткілікті механикалық беріктік және термиялық тұрақтылық;
*Жылжымайтын сұйық фазамен жақсы сулану қабілеттілігі.
#544
*!Жаңа биоматериалды зерттегенде HCN сандық анықтау қай әдіспен жүргізеді?
*+Аргентометрия;
*Тиоцианатометрия;
*Нейтралдау;
*Комплексонометрия;
*Нитритометрия.
#545
*!Шіріген биоматериалды зерттегенде HCN сандық анықтау әдісі:
*Оксидиметрия;
*+Аргентометрия;
*Алкалиметрия;
*Меркурометрия;
*Роданометрия.
#546
*!Биообъекттен бөлінген дикаинды анықтау реакциясы:
*Азоқосылыс түзу;
*Сабындану;
*Полимеризация;
*+Витали Морено реакциясы;
*Комплекс түзу.
#547
*!Пахикарпин:
*Қара түсті сұйықтық, сақтағанда түссізденеді, қоюланады;
*Мыс иод комплексті тұзымен көк түс береді;
*Кобальт роданидімен микрокристалды реакцияда призмадан сары криссталдар түзіледі;
*Пикрин қышқылымен қызыл түсті тікбұрышты пластинкалар түзіледі;
*+экстракционды фотометриялық анықтау бромфенол көгімен реакциясына негізделген
#548
*!Полярлы еріткіштермен биообъекттен оқшаулайды:
*Карбоксигемоглобинмен
*Көп атомды спирт
*+барбитураттар
*Гептахлор
*Метталдар
#549
*!ХТТ толық өндірісі кезінде, талдау міндетті түрде мына затқа жүргізілу керек.
*13 синтетикалық азот негіздері және 13 алкалоидтар
*14 синтетикалық азот негіздері және 14 алкалоидтар
*+ 7 барбитурат, 7синтетикалық азот негіздері, 14 алкалоид
*21 азот негіздері, 7 барбитурат
*Полярлі еріткіштермен оқшауланатын 26 зат
#550
*!ХТТ толық өндірісінде талдау міндетті түрде жүргізіледі:
*Талий
*Тетраэтилқорғасын
*Бензол
*+промедол
*Этиленгликоль
#551
*!Барбитураттар жақсы экстрагирленеді:
*+қышқылды ортадан
*Сілтілі ортадан
*Нейтралды ортадан
*Енольд формада
*Диимилбді формада
#552
*!Дәрілік улардың топтары:
*+Биообъекттен қышқылданған спирттен оқшауланады
*Күкірт және азот қышқылымен минерализация қолданады
*Тек сілтілі ортадан экстрагирленеді
*Тек қышқылды ортадан экстрагирленеді
*Органикалық еріткіштермен тұндыру арқылы оқшауланады
#553
*!Органикалық қышқылдар рН<7:
*Диссоциацияланған түрде болады
*+Әлсіз гидратталады
*Әлсіз сольваттанады
*Қиын еритін жағдайға ауысады
*Экстрагирленбейді
#554
*!Органикалық қышқылдардың экстракциясы:
*+Қышқылды орта жоғарлағанда экстракция да жоғарлайды
*Сілтілі орта жоғарлағанда жоғарлайды
*рН=6 әлсіз қышқыл күшті қышқылға қарағанда төмен экстрагирленеді
*рН ортаға тәуелді емес
*негізінен темперетураға тәуелді
#555
*!Барбитураттар:
*+Эфирмен жақсы экстрагирленеді
*Изоамил спиртімен жақсы экстрагирленеді
*Бензолмен жақсы экстрагирленеді
*Биообъекттен Крамаренко әдісімен бөледі
*Попова әдсісмен бөлгеннен кейін вольфрамат натриймен тазалайды
#556
*!Валов әдісінде:
*Барбитураттар бензолмен оқшауланады
*+Центрифугатқа вольфрамат натрий және күкірт қышқылын қосып, қоспаны қыздырады
*Биообъектті НСІ ерітіндісімен қышқылдандырады
*Вакуумде сулы оқшаулауды фильтрлейді
*Аммоний сульфатын тазалау үшін қолданады
#557
*!Попов әдісі:
*Органикалық қышқылдарды бөлуге өндірілген
*биообъекттен улы заттарды 90%-ға дейін бөлуге мүмкіндік береді
*дәрілік улардың барлық топтарын бөлуге қолданады
*+биообъекттен 20-43%барбитураттарды бөлуге мүмкіндік береді
*жалпы әдіс
#558
*!Д. Швайкова және А.В. Степанов 1943 жылы:
*Жануар тектес тағам өнімдерінен алкалоидтарды бөліп алу
*+С2Н2О4 сулы ерітіндісмен алкалоидтарды оқшаулайды
*Биоматериалдан алкалоидтарды бөліп алу
*Азот қышқылының сулы ерітіндісімен алкалоидтарды оқшаулау
*Лимон қышқылымен алкалоидтарды оқшаулайды
#559
*!Морфин:
*Мәйіт органынан 1848 жылы бөлінді
*Мәйіт органынан 1806 жылы бөлінді
*Мәйіт органынан Сертюрнер бөліп алды
*+Мәйіт органынан 1823 жылы бөлінді
*Көкнәрдән Лассань бөліп алды
#560
*!Биоматериалдан алкалоидтарды оқшаулау үшін қышқылданған НСІ және су ұсынылған:
*П.Л.Зеренсенмен
*Лассаньмен
*Драгендорфпен
*Сертюрнермен
*+Усляр және Эрдманмен
#561
*!Биоматериалдан алкалоидтарды оқшаулау үшін күкірт қышқылы бірінші рет ұсынылған:
*Сертюрнермен
*Лассаньмен
*Услер және Эрдманмен
*+Драгендорфпен
*П.Л.Зеренсенмен
#562
*!Барбитал:
*метаболитіне ие
*3,3-триэтилбарбитур қышқылы метаболитіне ие
*+5-этил-5 –оксиэтилбарбитур қышқылы метаболитіне ие
*Әсері аз период
*5,5-диэтилбарбитур қышқылы метаболитіне ие
#563
*!Гексенал:
*Малонилмочевина метаболитіне ие
*+N-деметилденеді
*Суда нашар ериді
*С-деметилденеді
*Әсері ұзақ период
#564
*!Наркотикалық заттары бар заттық дәлелдемелер сақталады:
*Бөлме температурасында
*+Тоңазытқышта
*Мұздатқышта
*Басқа заттық дәлелдемелерден бөлек
*СМСБ ондай заттармен жұмыс істемейді
#565
*!Биоматериалдан наркотикалық заттарды, психотропты және дәрілік заттарды оқшаулау әдісі:
*+Стасс - Отто
*Белгілі рН ортада тура сұйықтық-сұйықтық экстракция
*Попов
*Валов
*Драгендорф
#566
*!Дәрілік уларды биообъекттен оқшаулау эффективтілігіне бірінші этапта әсер етпейтін фактор:
*Объектті ұсақтау дәрежесі
*Еріткіш табиғаты
*Тұндыру уақыты
*+Химиялық ыдыстың көлемі
*рН орта
#567
*!Алкалоидтарды бояу реакциясына қолданылмайтын реактивті көрсет:
*Марки
*Фреде
*+Цвиккер
*Эрдман
*Манделин
#568
*!Ағзадағы ксенобиотиктердің биотрансформациясының екінші этабының негізгі реакциясы:
*+Ацетилдену
*Дисульфирлену
*Гидролиз
*Цитохром Р-450 тотығуы
*Дегалогендену
#569
*!Биологиялық тіннен барбитур қышқылының туындыларының оқшаулаудың жеке әдісі:
*Стасс - Отто
*Васильева
*Крамаренко
*Марш
*+Попов
#570
*!Биоматериалдан никотин қай әдіс бойынша оқшаулану мүмкін:
*Улы минерализация
*Органикалық еріткішпен тұндыру
*+Крамаренко
*Минерализация
*Сумен тұндыру диализбен бірлесе
#571
*!Морфин алкалоидтардың қай тобына жатады:
*Пиримидин
*Индол
*Бензилизохинолин
*+Изохинолин
*Тропан
#572
*!Қышқылдық ортада калий перманганатымен сәйкес кристалдар түзеді:
*Атропин
*Папаверин
*Хинин
*+Кокаин
*Амидоперин
#573
*!Морфинді кодеиннен және этилморфиннен айыру реакциясы:
*+Темір хлорид ерітіндісімен
*Хлорлы қышқылмен сосын натрий нитритімен
*Фреде реактивімен
*Диазотты сулфаанил қышқылымен сілтілі ортада
*Кобальт нитратымен
#574
*!Шіріген биоматериалдаы зерттегенде дәрілік заттарды мына әдіспен бөледі:
*Крамаренко
*+Стасс - Отто
*Васильева
*Валов
*Попов
#575
*!ХТТ улы заттарды мынаған тәуелді топтарға бөледі:
*Ерігіштігіне
*Химиялық құрылысына
*+Оқшаулау әдісіне
*Объектті зерттеу
*Агрегаттық күйіне
#576
*!Органикалық еріткіштермен заттарды толық экстракциясына екінші сұйықтық-сұйықтық этапына әсер ететін факторлар:
*рН және еріткіштің полярлығы
*+рН және еріткіштің полярлығы, уақыты, экстракция қысқалығы, электролиттердің бар болуы
*рН және экстракция уақыты
*рН, экстракция қысқалығы және уақыты
*еріткіш полярлығы, уақыты, экстракция қысқалығы
#577
*!Опий қабылдағанын дәлелдеу үшін биосұйықтықтан қай алкалоид оқшаулау кезінде анықталуы керек:
*Героин
*+Морфин
*Этилморфин
*Секуренин
*Тебаин
#578
*!Қай реактив жалпы алкалоидтар тұндыру реактивіне жатпайды?
*Бушард-Вагнер
*Драгендорф
*+Манделин
*Шейблер
*Майер
#579
*!Ағзадағы ксенобиотиктер биотрансформациясының бірінші этапының негізгі реакциясы:
*Метилдеу
*Глюкурон қышқылымен конъюгация
*Сульфаттау
*+Деметилдеу
*Ацетилдеу
#580
*!Барбитур қышқылының туындыларының сапалық реакция жүргізудегі реактив:
*+1% кобальт ацетаты және аммиак буы
*Триндлер
*рН ортаны анықтау
*Занглер-блек сынамасы
*Рейнш сынамасы
#581
*!Биоматериалдан амидопирин қай әдіспен оқшаулануы мүмкін?
*Органикалық еріткішпен тұндыру
*+Стасс - Отто әдісі
*Минерализация
*Сулы бумен дисстиляция
*Сумен тұндыру диализдеу
#582
*!Алкалоидтар және соған тән басқа заттар АІЖ мына рН ортада жақсы сіңіріледі:
*1-2
*3-4
*8-9
*+5-7
*Жоғарда көрсетілген рН орталар сіңірілуге әсер етпейді
#583
*!Крамаренко әдісінде сусыз аммоний сульфатымен тазалағанда алкалоидтарды жоғалту жоғарлатпайды:
*5-7%
*8-10%
*0-12%
*+1-3%
*15-17%
#584
*!10% натрий гидроксид ерітіндісімен биоиатериалды тұндыру дәрілік заттарды оқшаулау мына әдіспен жүргізіледі:
*+Валов
*Крамаренко
*Стасс Отто
*Васильева
*Попов
#585
*!Фенотиазин туындыларының максималды көлемі органикалық еріткіштермен сулы ортадан мынадай рН ортада экстрагирленеді
*+12-13
*Кез келген
*9-10
*4-5,5п
*2-3
#586
*!Кофеиннің максималды көлемі органикалық еріткіштермен сулы ортадан мынадай рН ортада экстрагирленеді
*13-14
*9-10
*+4-5,5
*2-3
*1-1,5
#587
*!Попов әдісімен барбитур қышқылының туындыларын оқшаулау кезінде биоматериалдан сулы тартқышты тазалау үшін қолданады:
*ЖҚХ
*Диализ
*+Гель хроматография
*Белоктарды спиртпен тұндыру
*Айдау
#588
*!Фенантренизохинолин тобына жалпы топтық реакция
*Пеллагри
*Таллеохин сынамасы
*Мурексид сынамасы
*Виталы иарено
*+Драгендорф
#589
*!Ағзада антипириннің 4-гидроксиантипиринге айналуы
*+Ағзада заттың циклды тотығуы
*Ағзада заттың алициклды тотығуы
*Гидролиз
*Ароматты дегидроксилдену реакциясы
*Эпоксидирлену рекациясы
#590
*!Сульфат ионымен конъюгацияға ұшырайды
*+Фенолдар
*Гетероциклды қосылыстар
*Аминдер
*Альдегидтер
*Күрделі эфирллер
#591
*!Ағзада метилденуге ұшырамайды
*Фенолдар
*Аминдер
*Тиолдар
*+Күрделі эфирлер
*Гистамин
#592
*!Детоксикация рекациясы жатады:
*Аутолиз
*+Метаболизмнің екінші фазасының реакциясы
*Биотрансформациясының үшінші фазасының реакциясы:
*Биотрансформациясының төртінші фазасы
*Пептизация рекациясы
#593
*!Улануға септігін тигізетін негізгі фактор
*+Улы заттың қандағы белокпен байланысу қабілеттіліг
*Улардың улы метаболит түзу қабілеттілігі
*Удың өзгермеген күйде шығу қабілеттілігі
*Биоортадағы концентрациясы
*Уды алкогольмен бірге қабылдауы
#594
*!Қарашықтың кеңеюі, кейде өлімнен кейін де сақталады, сәйкес:
*Хининге
*+Атропинге
*Никотинге
*Ареконинге
*Трихнинге
#595
*!2-амино-5-хлор-бензофинон келесі қосылыстың метаболизм өнімі:
*Аминазин
*Барбамил
*+Оксазепам
*Эллениум
*Барбитал
#596
*!Қай алкалоидпен формальдегид боялған өнім түзеді:
*Пуринмен
*Тропанмен
*+Опиймен
*Индолмен
*Хинолинмен
#597
*!Ацетон:
*Тыныс алғанда жедел улану шақырады
*Иісі этил спиртінін иісіне ұқсас
*+Тыныс алғанда жедел улану шақырмайды
*Селективті тасымалдағышы ретінде бензол қолданылады
*Анықтау үшін Дрексслер бес колбасы қолданылады
#598
*!Обьектті сулы бумен дистилляциялағанда рН мынаған дейін қышқылдандырады:
*4-5
*+2-2,5
*3-4
*1-2
*5-6
#599
*!Изонитрил түзілу рекациясын келесі қосылыс береді:
*Метил спирті
*СF4
*CH2CL-CH2CL
*CH2O
*+CCL3-CHO*2H2O
#600
*!Азиотрпоты қоспаның құрамы:
*Жеңіл регулирленеді
*Филтьр қағазымен фильтрациялағанда жеңіл бөлінеді
*Дисстиляциялағанда алғашынды өзгереді, сосын өзгермейді
*Кең диапазонды температурада қайнайды
*+Дисстиляциалағанда өзгермейді
#601
*!Токсикокинетикада этанолдың таралу келесі фазалары ерекшеленеді:
*+Резорбция
*Метаболизм
*Мастану
*Биотрансформация
*Ауамен сыртқа шығару
#602
*!Этанолдың орташа элиминизация уақыты:
*3күн
*+2күн
*5күн
*4күн
*6күн
#603
*!Биообъектте фенолдың бар екендігін дәлелдейтін реакция
*+Индофенол түзілу
*Гидрохинон түзілу
*Хингидрон түзілу
*Фурфуролмен
*Несслер реактивімен
#604
*!Хлороформмен реакция өнімі спецификалық иісі бар
*Резорциннің сілтілі ерітіндісімен
*Сілтінің спиртті ерітіндісімен
*Майер реактивімен
*Феллинг реактивімен
*+Сілтінің спиртті ерітіндісіимен және анилин
#605
*!Биообъекттен хлоралгидрат оқшауланады
*+Сулы бумен дисстиляция арқылы
*Диализбен
*қышқылданған сумен
*Минерализациямен
*Қышқылданған спиртпен
#606
*!Төртхлорлы көміртек дәлелдеуінде сот химиялық мағынасы теріс болатын рекацияны көрсет:
*Темір хлориді
*Миллон рективімен
*+Изонитрил түзілу
*Несслер реактиві
*Күміс хлориді тұнбасы түзілумен
#607
*!Биообъектте төртхлорлы көміртектің бар екендігін дәлелдейтін реакция:
*Миллон реактивімен
*Несслер реактивімен
*Фелинг реактивімен
*+Фудживарамен
*Индофенол түзілумен
#608
*!Биообъектті төртхлорлы көміртектің бар екендігін дәлелдейтін боялу реакциясын көрсет:
*+Резорциннің сілтілі ерітіндісімен
*органикалық байланыстағы хлордың үзілуі
*индофенол түзілу
*миллон реактивімен
*фелинг реактивімен
#609
*!Ағзада түзілетін төртхлорлы көміртектің метаболиті:
*+хлороформ және көміртек төрт тотығы
*дихлорметанол және этиленгликоль
*хлороформ және құмырсқа қышқылы
*хлороформ және формальдегид
*трихлорметанол
#610
*!Амигдалин гликозидіне эмульсин ферменті әсер еткенде ыдырайды:
*Глюкоза және синиль қышқылына
*Глюкоза және бензальдегидке
*+Глюкоза, бензальдегид және синиль қышқылына
*бензальдегид және синиль қышқылына
*Бензальдегид, синиль қышқылы және формальдегид
#611
*!Роданаза ферменті әсер еткенде ағзада синиль қышқылының метаболиті түзіледі:
*+Роданид
*Ферриферроцианид
*Амигдалин
*Серин
*Дициан
#612
*!Медицинада қолданылады:
*+Hg(CN)2, Hg(CN)2*HgO
*Hg(CN)2*HgO, балқыған циан
*Hg(CN)2, Hg(CN)2*H2O
*Циклондар (В,С) және Hg(CN)2*HgO
*Циклондар (В,C) және Hg(CN)2
#613
*!ХТЗ лабораториясында су буымен дисстиляциясында қолданылатын приборлар :
*Бутүзетін, айдау колбасы, суытқыш, қабылдағыш
*Айдау колбасы, суытқыш, қабылдағыш
*Бутүзгіш, суытқыш, қабылдағыш және су моншасы
*+Бутүзгіш, айдау колбасы, су моншасы, суытқыш және қабылдағыш
*Бутүзгіш, айдау колбасы және су моншасы
#614
*!Ұшқыш уларды биообъекттен оқшаулау:
*Қышқылданған спиртпен
*Қышқылданған сумен
*Минерализациялау
*Диализ
*+Су буымен дистиляциялау
#615
*!Су буымен айдау алдында биообъектті қышқылдаудың мақсаты:
*+Кейбір улы тұздарды ұшқыш қосылысқа айналдыру
*Объекттідегі заттарды нейтралдау
*Күрделі эфирмен гидролиздеу
*Алкалоидтардың сұйық түрін ұшпайтын тұзға айналдыру
*Биообъекттен ыдырату
#616
*!Ұшқыш улы заттар дистиляциясын мынадай көлемде жинайды(НСN басқасы):
*75 мл
*20мл
*15 млден 2 порция
*+25 млден 2 порция
*50 млден 2 порция
#617
*!ХТТ фракционды айдау қолданылады:
*+Дистиляттан жеке заттарды бөлу, оларды концентрациялау, тазалау
*Биоматериалдан сорындыны тазалау
*Қан мен зәрден кейбір заттарды бөлу
*Хлороформнан заттар бөліп алу
*Заттарды қышқыл спиртті сорындыда концентрлеу
#618
*!Синиль қышқылының табиғатта мынадай заттың құрамында кездеседі:
*+Гликозидтер, самбунигрин, пруназин, лиманарин
*Алкалоидар:секурин, триходесмин, кокаин
*Амнқышқылдары: цистеин, триптофан, серин
*Күрделі май эфирі
*Кумариндер
#619
*!ГХ зерттеу кезінде спирт алкилнитритке ауысады, себебі:
*Спирттер бір-бірімен қайнау температурасы бойынша ерекшеленеді
*+Спирт осы күйінде жеңіл бөлінеді
*Алкилнитриттің қайнау температурасы спиртке қарағанда төмен
*Спирт өте төмен қайнау температура
*Спирттердің ұсталу уақыты аз
#620
*!Су буымен айдау әдісі арқылы оқшаулау:
*Көміртек тотығы
*+Синиль қышқылы
*Минералды қышқыл
*Барбитур қышқылы
*Мышьяк
#621
*!Изоамил спирті:
*+Эфир дистилятынан экстрагирлеу арқылы концентрацияланады
*Миндаль иісі тән
*Этанолға қарағанда ағзадан жеңіл бөлінеді
*Оның дистиляты сілті ерітіндісінде жиналады
*Бензолды селективті тасымалдайды
#622
*!Салицил қышқылын маьтоладан қалай айыруға болады?
*Темір хлориді, салицил қышқылы көк күлгін түс береді
*+Миллон реактивімен салицил қышқылы қызыл түс береді
*Темір хлоридімен салицил қышқылы жасыл түс береді
*Салицил қышқылы Миллон реактивімен көк түс береді
*Темір хлоридімен салицил қышқылы көк күлгін түс бермейді
#623
*!Дихлорэтан үшін жеке зерттеу жүргізіледі:
*Егер ащы миндаль иісі болса
*+Галогенді көмірсутек туындыларына барлық реакция теріс нәтиже береді
*Фелинг реактивімен қызыл тұнба түзіледі
*Изонитрилдің иісі сезіледі
*Кір жасыл тұнба береді
#624
*!Этанолға тән қасиеттер:
*+Йодоформ түзу реакциясы
*Селективті тасымалдау ретінде бензол қолданылады
*Қара анилин бояуын түзу реакциясы
*Молибден көгімен түзу реакциясы
*Хлорцинкйод реакциясы
#625
*!Қалыпты жағдайда:
*Қабылданған алкогольдің 20% ішекте сіңіріледі
*Қабылданған алкогольдің 50% ішекте сіңіріледі
*Қабылданған алкогольдің 80% асқазан ішектерінде сіңіріледі
*+1-1,5 сағаттан кейін қанда алкогольдің максимальді концентрациясы байқалады
*Спиртті ішімдіктеродің 30% ақырындап сіңіріледі
#626
*!Этанолдің экспресс диагностикасында қолданылатын әдіс:
*Ферментативті
*Этилнитритті
*Шоймош әдісі
*+Мохова Шинкаренко әдісі
*Видмарк әдісі
#627
*!Организмге түскен этанол:
*Алкалазамен тотығады
*Каталазамен тотықсызданады
*+Каталазамен тотығады
*СО2 және Н2O дейін тотығады
*Өзгермеген күйде шығарылады
#628
*!Ағзада алкоголь мынаның есебінен азаяды
*Глицеринге биотрансформациялау
*Резорбция
*+Элиминация
*Асқазан сөлімен реакциясы
*Каталазамен тотықсыздану
#629
*!Этанолды анықтаудың этилнитритті әдсісі мынаған негізделген:
*Этилнитритте этаноды анықтау
*+Этилнитритте азотты қышқылды анықтау
*Этилнитритте азот қышқылын анықтау
*Азот қышқылында этил нитритті анықтау
*Азотты қышқылда этанолды анықтау
#630
*!Алкогольмен мас болуды куәләндырады:
*Жедел жәрдем дәрігерлерімен
*Аудандық санитарлық дәрігерлерімен
*+Психиатр дәрігерлерімен
*Учаскелік дәрігерлерімен
*Фтизиатрия дәрігерлерімен
*Арнайы бөлім*2*180*8*
#631
*!Алкогольмен интоксикацияға куәландыруға жіберілген жолдамада көрсетілу керек:
*Қан сынамасын алған минут, сағат, дата
*+Мас болуға күдік туғызған негіз
*Қан сынамасын алудан бұрын теріні өңдеу әдісі
*Алкогольді қанша ішкен және оның түрі куәгермен
*Болған оқиғаның куәгерлерінің аты жөні
#632
*!Куәландыру актіне белгілейді:
*Жолдама берілген уақытты
*+Ыдыстың тазалығы
*Қолданылған ыдыстың көлемі және түрі
*Этанолда анықталған қоспаның көлемі және түрі
*Дәрігердің қорытындысын қайда жіберу керек
#633
*!Никотин сумен түзеді:
*Кристаллогидрат;
*Суспензия;
*+Азиотропты қоспа;
*Никотин қышқылы;
*Гетерогенді қоспа.
#634
*!Биообъекттен бөлінген никотин мынамен боялу реакциясын береді:
*Диазоний тұзымен;
*Марки реактивімен;
*+Бромцианмен;
*Пикрин қышқылымен;
*Драгендорф реактивімен.
#635
*!Тұндырушы жалпы алкалоидтар реактивіне жатпайды:
*Марме;
*Драгендорф ;
*+Грисс;
*Бушард;
*Майер
#636
*!Драгендорф модифицирленген реактивімен мына қосылысты анықтауға болады:
*+Құрылымында 2 шілік немесе 3 шілік азот атомы барлар;
*Фтор қосылыстары;
*Пиразолон туындылары;
*Барбитур қышқылының туындылары;
*Сынаптың органикалық қосылыстары
#637
*!Хроматографиялық зерттеу нәтижесі расталады:
*Боялу реакцияларымен;
*Тұндыру реакцияларымен;
*Микрокристаллоскопия реакцияларымен;
*УК спектрофотометриямен;
*+Тек спектрофлюориметриямен
#638
*!1,4 – бенздиазепин туындыларының мына аумақта сіңіру белдеулері бар:
*+200-215 нм;
*340-360 нм;
*350-390 нм;
*450-490 нм;
*590-630 нм
#639
*!1,4 – бенздиазепиннің ароматты хромофор туындыларының қозуы мына спектр аумағына сәйкес:
*100-200 нм;
*+220-240 нм;
*290-330 нм;
*340-360 нм;
*350-390 нм
#640
*!1,4 – бенздиазепин туындыларын қышқылды гидролиздегенде түзіледі:
*Бензой қышқылы ;
*Аминқышқылдар тұзы;
*Глицин;
*+Аминохинолиндер түзілетін аралық өнімдер;
*Бензидин
#641
*!1,4 – бенздиазепин туындыларын сілтілі гидролиздегенде түзіледі:
*+Глицин туындылары;
*Амид туындылары;
*Аминобензофенон түзілетін аралық өнімдер;
*Аминохинолин түзілетін аралық өнімдер;
*Аминохинолин
#642
*!1,4 – бенздиазепин туындыларымен жедел уланғанда зерттеу объектісі болуы мүмкін:
*Тері жабындыларын жуғаннан кейін;
*+Биологиялық сұйықтықтар;
*Түтікше сүйектер;
*Асқазан шайындысы;
*Орган тіндері
#643
*!Биообъекттен бөлінген аминазинді анықтау үшін қолданады:
*Вагнер реактиві;
*Пикрин қышқылы;
*+Марки реактиві;
*Сірке қышқылы;
*Құмырсқа қышқылы
#644
*!Сот–химиялық практикада электродиализ әдісімен оқшаулайды:
*Морфин;
*Кодеин;
*Хинин;
*+Стрихнин;
*Атропин
#645
*!Дихлорфос мынаның туындысы:
*Карбамин қышқылының;
*Дитиофосфор қышқылының;
*Тиокарбамин қышқылының;
*Фенол;
*+Хлоры бар алкилфосфор қышқылының туындылары.
#646
*!Карбофос мынаның туындысы:
*Карбамин қышқылының;
*+Дитиофосфор қышқылының;
*Хлорорганикалық қосылыс;
*Фенол;
*Тиофосфор қышқылының.
#647
*!Токсикологиялық химияның әдістеріне кірмейді:
*Бөлінген қосылыстарды сапалық анықтау;
*ТМЗ биоматериалдан оқшаулау;
*+ТМЗ және зерттеу объектісін бір – бірінен бөлу;
*ТМЗ бөлінген заттарды тазалау;
*Бөлінген заттрды сандық анықтау;
#648
*!Фенацетин мынаның туындысы:
*Пара – аминобензой қышқылының;
*Салицил қышқылының;
*+Пара – аминофенолдың;
*Анилиннің;
*Сульфанил қышқылының.
#649
*!ХТТ фенацетинді анықтау үшін қолданатын реакция:
*Хлорцинкйодпен;
*Несслер реактивімен;
*Мурексид сынамасымен;
*Мысйод комплексімен;
*+Сабындану.
#650
*!Фенацетиннің улылық қасиеті мына затқа айналуға негізделген:
*+Фенетидин;
*Парааминофенол;
*Фенол;
*Азобояу;
*Этил спирті.
#651
*!Биоматериалдан карбоксигемоглобинді бөлу әдісін көрсетініз:
*Полярлы еріткіштермен экстракция;
*Минерализация;
*Сулы бумен дистилляция;
*+Биоматериалдан бөлмей анықтау жүргізеді;
*Полярсыз еріткіштермен экстракция.
#652
*!Фенацетинді сілтінің спиртті ерітіндісімен және хлороформмен қайнатқанда өткір иіс сезіледі:
*Ацетонның;
*Сірке қышқылының;
*Хлордың;
*+Изонитрилдің;
*Этанолдың;
#653
*!Морфин сілтіде мына заттың түзілуі негізінде ериді:
*Тұзды комплекс;
*Аммоний гидроксиді;
*Натрий бензоаты;
*+Фенолят;
*Натрий ацетаты.
#654
*!Фенацетиннің сабындану өнімінің бірі:
*Фенол;
*Этанол;
*Бензой қышқылы;
*+Сірке қышқылы;
*Этилацецат.
#655
*!Пурин туындыларына топтық реакция:
*Калий йодвисмутатымен;
*Несслер реактивімен;
*Йодоформ түзілу реакциясы;
*Азобояу түзілу;
*+Мурексид сынамасы.
#656
*!Сот – химиялық практикада треополин мына затты сандық анықтау үшін қолданады:
*Амидопирин;
*Аминазин;
*+Хинин;
*Антипирин;
*Стрихнин.
#657
*!Алкалоидтар қай рН ортада белокты заттармен мықты байланыс құрады:
*рН=4 – 5
*+рН=6 – 8
*рН=1 – 1,5
*рН=2 – 2,5
*рН=3 – 3,5
#658
*!Биообъекттен бөлінген эфедринді анықтау үшін қолданатын реакция:
*Азот қышқылымен;
*+Драгендорф реактиві;
*Күкірт қышқылымен;
*Азобояу түзілу;
*Эрдман реактиві;
#659
*!Биобъекттен бөлінген кодеиннің бар екенін дәлелдейтін реакция:
*+Фреде реактиві;
*Темір (3) хлориді ерітіндісі;
*Пикрин қышқылы ерітіндісі;
*Шейблер реактиві;
*Манделин реактиві.
#660
*!Биообъекттен бөлінген барбамилді анықтау:
*Аммиак түзілумен;
*Күміс нитратының аммиакты ерітіндісімен;
*Балқу температурасы бойынша;
*+Темірйодид комплексімен;
*Марме реактивімен.
#661
*!СХЗ промедолға қолданатын реактив:
*Фреде;
*+Марки;
*Драгендорф;
*Майер;
*Марме.
#662
*!Биообъекттен бөлінген никотин анализінде қолданатын тиімдірек реакция:
*Пикрин қышқылымен;
*+Драгендорф реактивімен;
*Рейнеке тұзымен;
*Марки реактивімен;
*Эрдман реактивімен.
#663
*!Сот – химиялық практикада фенацетиннің гидролиз өнімін анықтау үшін қолданатын реакция:
*Марки реактивімен;
*+Азобояу түзілу;
*Темір (3) хлоридімен;
*Эрдман реактивімен;
Ферде реактивімен;
#664
*!Сот – химиялық практикада аминазинді сандық анықтау үшін қолданады:
*Нефелометриялық әдіс;
*Титрлеудің кондуктометриялық әдісі;
*Сусыз титрлеу әдісі;
*+ФЭК әдісі;
*Нейтралдау әдісі.
#665
*!Сот – химиялық практикада барбитураттарды анықтау жүргізіледі:
*Темір (3) хлоридімен;
*+Кобальт нитратының аммиакты ерітіндісімен;
*Марки реактивімен;
*Азобояу түзілу;
*Драгендорф реактивімен.
#666
*!Биообъекттен бөлінген новокаинды анықтау мына затпен кристалды тұнба түзілумен жүргізеді:
*Перманганат калиймен;
*Бихромат калиймен;
*+Драгендорф реактивімен.
*Эрдман реактивімен;
*Марме реактивімен.
#667
*!Биообъекттен бөлінген фенобарбиталды анықтау жүргізіледі:
*Аммиак түзілумен;
*+Темірйодид комплексімен;
*Мыс тұзымен;
*Сілтімен қыздыру;
*Мыс нитраты ерітіндісімен.
#668
*!Стасс – Отто немесе Васильева әдісімен биообъекттен бөлінеді:
*Күкірт қышқылы;
*Синиль қышқылы;
*+Папаверин;
*Метил спирті;
*Сірке қышқылы.
#669
*!Биообъекттен бөлінген кодеинді анықтау үшін қолданатын реакция:
*Натрий гидроксидімен;
*Таллейохин түзілу;
*Рейнеке тұзымен;
*+Марки реактивімен;
*Витали – Марено.
#670
*!Сұйық алкалоидтарды оқшаулауда қолдануға болады:
*+Сулы бумен айдау;
*Валов әдісі;
*Натрий гидрооксиді;
*Диализ;
*Минерализация
#671
*!Сулы бумен айдау әдісімен оқшаулауға болады:
*Кофеин;
*Теобромин;
*+Анабазин;
*Теофиллин;
*Амидопирин
#672
*!Кокаиннің токсикологиялық маңызы қолданумен түсіндіріледі...:
*+Ауру басатын зат ретінде;
*Ветеринарияда;
*Басқа алкалоидтардың синтезі үшін;
*Кардиологияда;
*Ыстықты түсіретін зат ретінде
#673
*!Биообъекттен бөлінген амидопиринді анықтау үшін қолданатын реакция:
*Азот қышқылымен;
*Майер реактивімен
*Пикрин қышқылымен;
*+Темір (3) хлориді;
*Күкірт қышқылымен
#674
*!Биообъекттен бөлінген стрихнинді анықтау үшін қолданатын боялу реакция:
*Драгендорф реактивімен;
*Марки реактивімен;
*Фреде реактивімен;
*+Күкірт қышқылымен және калий бихроматымен;
*Пикрин қышқылымен
#675
*!Биообъекттен қышқылданған спиртпен оқшауланатын улы зат:
*Формальдегид;
*Хлороформ;
*Дихлорэтан;
*+Аминазин;
*Синиль қышқылы
#676
*!Биообъекттен бөлінген барбамилді дәлелдеу үшін микрокристаллоскопиялық реакция:
*+Хлорцинкиодпен;
*Марки реактивімен;
*Марме реактивімен;
*Сірке қышқылымен;
*Кобальт нитратының сулы ерітіндісімен
#677
*!Қышқылды хлороформды оқшаулаудағы тазалау әдісі:
*Фильтрлеу;
*Центрифугирлеу;
*Реэкстракция;
*+ Хроматография;
*Бөгде қоспаларды спиртпен тұндыру
#678
*!Тетаникалық судороктегі иілген мәйіт табылды. Сілтілі хлороформнан алынған концентрлі күкірт қышқылындағы дихромат калиймен реакциясы көк түсті бояу береді,ол тез қызылға одан күлгінге ауысады және соңынан түссізденеді. Бұл белгілер мына заттың бар екенін көрсетеді:
*Атропин;
*Бруцин;
*+Стрихнин;
*Эфедрин;
*Никотин
#679
*!Биообъекттен барбитуратты сот – химиялық зерттеуде максамальды бөліп алу әдісі:
*Васильева;
*+Валов;
*Стасс–Отто;
*Крылов;
*Крамаренко
#680
*!Биообъекттен бөлінген этаминалды дәлелдеу үшін микрокристаллоскопиялық реакция:
*Ванилинмен және күкірт қышқылымен;
*+Теміриод комплексімен;
*Кобальт нитратының аммиакты ерітіндісімен;
*Изонитрозо барбитур қышқылының түзілуімен;
*Вагнер реактивімен
#681
*!Кофеинді анықтаудың тиімді реакциясы:
*Тетрароданомеркуриат аммонимен
*Гидроксам сынамасы;
*+Мурексид сынамасы;
*Таллейохин реакциясы;
*Виталли – Моренно реакциясы
#682
*!Сот химиялық зерттеуде кодеинді сандық анықтау үшін қолданылады:
*Трилонометриялық әдіс;
*Таразы әдісі;
*Нефелометриялық әдіс;
*аргентометриялық әдіс;
*+экстракция- фотометриялық әдіс;
#683
*!Пахикарпинді сандық анықтау үшін экстракция фотометриялық әдісі мына реакция негізінде ұсынылған:
*+Бромфенол көгімен;
*Пикрин қышқылымен;
*Бушард реактивімен;
*Кобальд роданидімен;
*Драгендорф реактивімен
#684
*!Кокаин тері асты майлы клетчаткада белгілі концентрацияда мына мерзімде сақталады:
*4-5 тәулік;
*7 –9 сағат;
*4 –5 сағат;
*+1–2 тәулік;
*12 –18 сағат
#685
*!Тропан туындыларының алкалоидтарын арнайы анықтау реакциясы:
*Азоқосылыс;
*Драгендорф реактиві;
*+Витали–Морено реактиві;
*Индофенол түзілу;
*Марки реактиві
#686
*!Барбитураттарды қатты сілтімен қыздырғанда келесі өнімдер түзіледі:
*Аммиак, СО, сәйкес карбон қышқылы;
*Аммиак, СО, сәйкес қышқылдың натрии тұзы;
*Аммиак, СО, сәйкес карбон қышқылының натрий тұзы;
*+Аммиак, натрий корбанаты, сәйкес карбон қышқылының натрий тұзы;
*Аммиак, натрий карбонаты, сәйкес карбон қышқылы
#687
*!Барбитураттардың кето – енольді таутомерияға қабілеттілігі ХТТ келесі процедураларында қолданады, біреуінен басқасы:
*СФ;
*Барбитураттарды қышқылды және сілтілі ортадан экстракциялау;
*+Хлороформмен айдау арқылы бөліп алу;
*Биоматериалдан барбитураттарды оқшаулау;
*Биоматериалдан барбитураттарды бөлу
#688
*!Драгендорф әдісі бөліп алуға ұсынылған:
*Органикалық қышқылдарды;
*+Алкалоидтарды;
*Спирттерді;
*Барбитураттарды;
*Ароматты аминдерді
#689
*!Драгендорф әдісінде объектті қышқылдандыру үшін қолданылады:
*Қымыздық қышқылын;
*Лимон қышқылын;
*Азот қышқылын;
*+Күкірт қышқылын;
*Шарап қышқылы
#690
*!Диониннің кодеиннен айырмашылығы Марки реативімен мына бояуды түзеді:
*+Жасыл, көк күлгінге ауысады;
*Қызыл;
*Сары;
*Көк;
*Қызыл күлгін;
#691
*!Алкалоидтарды оқшаулау процесіндегі хлороформды бөліп алудағы жасыл не кір жасыл түс ХТТ зерттеуде мынаның бар болуына негіз:
*Морфин;
*+Апоморфин;
*Секуринин;
*Кодеин;
*Стрихнин.
#692
*!Желке бұлшықеттерінің, бет, тыныс алу жолдарының бұлшықеттерінің қысылуы, тыныс алу және жұтыну қиындығы, судорог мына алкалоидпен уланғанның белгісі:
*Кодеинмен;
*Атропинмен;
*+Секуринмен;
*Кониинмен;
*Кокаинмен.
#693
*!ХТТ стрихнинге тән реакция:
*+Калий бихроматымен конц. күкірт қышқылы қатысында тотықтыру;
*Азот қышқылымен конц күкірт қышқылы қатысында нитрлеу;
*Бромдау;
*Азоқосылыс;
*Ауыр металл тұздарымен тұндыру.
#644
*!Васильева әдісі – бұл:
*Улы заттарды қымыздық қышқылымен бөлу;
*+Улы заттарды құмырсқа қышқылымен қышқылданған сумен оқшаулау;
*Улы заттарды қышқылданған спиртпен оқшаулау
*Улы заттарды қышқылданған сумен бөлу;
*Қымыздық қышқылымен улы заттрады бөлу.
#695
*!Крамаренко әдісінде улы заттарды оқшаулау жүргізіледі:
*Экстракция;
*Сүзу;
*+Күкірт қышқылымен;
*Сілті ерітіндісімен;
*Қымыздық қышқыл ерітіндісімен.
#696
*!Өсімдік текті тағамдардан алкалоидтарды бөліп алуды өндірген:
*+М.Д.Швайкова және А.В.Степанов;
*С.Макадам;
*Васильева;
*Усляр және Эрдман;
*Драгендорф.
#697
*!Дионин мына затпен жасыл, одан көк ары қарай көк – күлгінге ауысатын түс береді:
*+Конц күкірт қышқылындағы формальдегидпен;
*Фелинг реактиві;
*Темір (3) хлориді;
*Майер реактиві;
*Иодид калийдегі сынап иодидімен.
#698
*!Мурексид реакциясының түзілуі ХТТ тотықтырғыш ретінде:
*+Бром суы;
*Калий перманганаты;
*Конц азот қышқылы;
*Конц күкірт қышқылы;
*Калий бихроматы.
#699
*!ХТТ алкалоидтармен жай тұз түзбейтін зат:
*Танин;
*Пикрин қышқыл;
*Хром қышқылы;
*Роданидсутек қышқылы;
*+Фосфорлы – молибден қышқылы.
#700
*!ХТТ қолданатын иодид клийдегі иодид кадмийдің ерітіндісі аталады:
*Марки;
*+Марме;
*Драгендорф;
*Вагнер;
*Майер.
#701
*!ХТТ қолданатын Шейблер реактивін басқаша қалай атайды?
*Фосфорно–молибден қышқылы;
*Пикрин қышқылы;
*Танин;
*+Фосфорно–вольфрам қышқылы;
*Марганец қышқылы.
#702
*!ХТТ заттық дәлелдемелерге толықт анлиз жүргізгенде міндетті түрде мына затқа жүргізілу керек:
*14 барбитуратқа және алкалоидқа;
*7 алкалоидтарға және барбитураттарға;
*7 синтетикалық азотты негіздерге және 14 барбитуратқа;
*+14 алкалоидқа және 4 барбитуратқа;
*7 барбитуратқа және 7 алкалоидқа.
#703
*!рН сілтілі жаққа ауысқанда:
*диссоциация азаяды және қышқылдың экстрагирленуі жоғарылайды;
*диссоциация және қышқылдың экстрагерленуі азаяды;
*+экстрагирлену азаяды және қышқылдың диссоциациясы жоғарылайды;
*Диссоцияция және экстрагирлену жоғарылайды;
*Ешқандай өзгеріс болмайды.
#704
*!В.И.Попова әдісі – бұл:
*Биоматериалдан дәрілік уды қышқылданған сумен бөлу;
*Токсикологиялық маңызды затты сумен, қышқылданған ккүкірт қышқылымен оқшаулау;
*Барбитураттарды сумен, қышқылданған шарап қышқылымен немесе қышқылданған күкірт қышқылымен оқшаулау;
*Токсикологиялық маңызды затты сумен, қышқылданған ккүкірт қышқылымен бөлу;
*+Барбитураттарды биоматериалдан бөлу әдісі, сумен, қышқылданған күкірт қышқылымен оқшаулауға негізделе отырып.
#705
*!Валова әдісі – бұл:
*Биоматериалдан барбитураттарды сілтіленген сумен бөліп алу;
*Биоматериалдан тартқыштарды натрий вольфраматымен тазалау;
*Биоматериалдан дәрілік уларды натрий гидроксидімен оқшаулау;
*+ Қоспадан тартқыштарды тазалауда натрий вольфраматын қолдана отырып, биоматериалдан барбитураттарды сілтіленген сумен оқшаулау;
*Натрий вольфраматымен белокты заттарды қолдану.
#706
*!ХТТ алкалоидтармен боялған өнімдер алу үшін қолданады:
*+Концентрлі азот қышқылы;
*Пикрин қышқылы;
*Бромды су;
*Күкірт қышқылы ерітіндісі;
*Сірке қышқылы.
#707
*!Биообъекттен бөлінген алкалоидтарды боялу негізінде жататын процесстер, біреуінен басқасы:
*Дегидратация;
*Альдегидпен конденсациясы;
*Тотығу;
*+Этирификация;
*Бір уақытта тотығу және дегидратация.
#708
*!Биоматериалдан бөлінген промедол мына затпен қызыл пурпур бояуын береді:
*+Концентрлі күкірт қышқылында формальдегидпен;
*Майер реактиві;
*Бром суымен;
*Мыс сульфатымен;
*Несслер реактивімен.
#709
*!ХТТ промедолды анықтау реакциясы:
*+Қызыл ализарин ерітіндісімен;
*Мыспиридин комплексімен;
*Темір хлоридімен;
*Цинкуранилацетатпен;
*Вагнер реактивімен.
#710
*!ХТЗ – да:
*Барлық улар метаболит ретінде анықталуы мүмкін;
*Көп метаболиттер қасиеттері бойынша нативті заттардан айырмашылығы жоқ;
*Биоматериалдан ТМЗ бөліп алу әдісі метаболиттерге сәйкес келеді;
*Метаболиттер әрқашан биоматериалда болады;
*+Зерттеу органдарына өте маңызды.
#711
*!Метаболиттерді оқу үшін қиындық емес:
*Биоматериалда аз көлемде болуы;
*Талдау жасауға арнайы әдістердің қажеттігі;
*+Талдаудың физико – химиялық әдістерін қолдану қажеттігі;
*Бөлінген метаболиттердің элементтік құрамын анықтау үшін аз көлемде болуы.
*Салыстыру эталондарының болмауы.
#712
*!ХТТ платифиллинді сандық анықтау мына затқа ауыстыруға негізделген:
*+Платифиллин тропеолинаты;
*Платифиллин сульфаты;
*Платифиллин тетрароданомеркураты;
*Платифиллин рейнекаты;
*Платифиллин бромураты.
#713
*!Биоматериалдан бөлінген кофеинді анықтау:
*+Мурексид сынамасымен;
*Мыс сульфатымен комплекс түзу арқылы;
*Бромдау;
*Азоқосылыс түзу;
*Сілтілі гидролиз.
#714
*!Теоброминнің кофеиннен айырмашылығы:
*+Төртхлорлы көміртекте ерігіштігі;
*Молекулярлы массасының үлкендігі;
*Азоқосылысқа қабілеттілігі;
*Гигроскопиялығы;
*Аз улылығы.
#715
*!Кониинді калий бихроматымен және күкірт қышқылы қоспасымен тотықтырғанда түзіледі:
*Сірке қышқылы;
*+Май қышқылы;
*Пропион альдегиді;
*Май алдегиді;
*Этанол.
#716
*!Кониинді оқшаулау әдісіне жатады, біреуінен басқасы:
*Сулы бумен дистилляция;
*Қышқылданған спиртпен оқшаулау;
*Қышқылданған сумен оқшаулау;
*+Күкірт және азот қышқылымен минерализация;
*Крамаренко әдісі.
#717
*!Кониин ірі ромбикті формалы кристалл түзеді мына затпен әсерлескенде:
*Несслер реактивімен;
*Калий бихроматымен;
*Калий перманганатымен;
*+Драгендорф реактивімен.
*Аммоний ерітіндісі
#718
*!Дистиллятты сірке қышқылына анықтау үшін алады:
*фракционды айдау арқылы
*азеотропты айдау арқылы
*қышқыл ерітіндісіне жинайды
*+индиго түзу реакциясын зерттейді
*қарапайым айдау арқылы
#719
*!Дистиляттағы сірке қышқылын дәлелдейтін реакция:
*пропилацетаттың түзілуі
*+какодилдің түзілуі
*цезий нитриті және хлормен
*пурпурдың түзілуі
*бензоилацетаттың түзілуі
#720
*!Алкагольдің токсикалық тиімділігінде маңызды рөл атқарады:
*каталаза
*оның метаболикалық алкалозының өнімдері
*+ацетальдегид
*алкогольдегидрогеназа
*көмірқышқыл газ
#721
*!Этанолдың бір реттік летальды дозасы байланысты:
*таралу фазалары
*каталазамен тотығу жылдамдығы
*спиртті сусынның дайындалған күні
*шығару жылдамдығы
*+толеранттылыққа
#722
*!Зәрдегі және қандағы спирттің концентрацияларының қатынасын:
*резорбция фазасында бірліктен көп
*элиминация фазасында бірліктен аз
*резорбция фазасында бірлікке тең
*+дұрыс сандық бағалау үшін білу керек
*соттық–медициналық мәні жоқ
#723
*! Алкоголға сараптама жасалған құжатта көрсетіледі:
*+материалдың консервиленуі
*зерттеу жүргізілген орын
*зерттеу жүргізілген уақыт
*дене массасы
*дене конституциясы
#724
*!Рапоппорт реакциясы:
*+шығарылған ауадағы этанолды анықтауға қолданылатын сынама
*ХТТ-да зәр талдауында қолданылады
*ХТТ-да сілекей талдауында қолданылады
*ХТТ-да қан талдауында қолданылады
*сілтіленген KMnO`4 ерітіндісімен жүргізіледі
#725
*!Мохов-Шинкаренко реакциясы:
*этанолға тән
*+индикаторлы түтікпен жүргізіледі
*жеткілікті сезімталдылыққа ие емес
*оның нәтижесі түсі жасындан сарыға өткен кезде оң болып табылады
*тыныс алатын ауа ХТА қолданылады
#726
*!Зертханалық зерттеулер үшін қан сынамасы:
*3-5 мин аралығында алады
*сыйымдылығы 200 мл сынауыққа салады
*+герметикалық жабады
*сыйымдылығы 25 мл пенициллин флакондарға салады
*иық көктамырынан алады
#727
*!Зертханалық зерттеулерге зәрді алады:
*100 мл көлемде алады
*1 рет 20 мл көлемде алады
*2 рет 60 мин аралықта алады
*3 рет 60 мин аралықта алады
*+барлық реттегі зәрі бар стақаннан алады
#728
*!Алкагольмен өткір улануда өлім болуы мүмкін:
*оның метаболизмі нәтижесінде
*оны қабылдағаннан кейін 1-2 минут ішінде
*жаңа түзілген алкаголь есебінен
*+қабылдағаннан кейін бірінші сағаттарда
*атеросклероздың дамуы нәтижесінде
#729
*!Алкоголь мәйітте келесі өзгерістерге ұшырауы мүмкін:
*өлімнен кейін 2 аптадан соң айтарлықтай жаңа өзгерістер
*өлімнен кейін 2 тәуліктен соң айтарлықтай жаңа өзгерістер
*зәрдегі айтарлықтай жаңа өзгерістер
*тамырлар соңындағы қанда айтарлықтай жаңа өзгерістер
*+бұзылыстар
#730
*!Шіріген мәйіт материалындағы алкогольдік интоксикация СХЭ жүргізіледі:
*зәрді спектрофотометриялық зерттеу
*оның өлімге әсер ету дәрежесін анықтау мақсатында
*жүрек қанын зерттеу
*көкірек қуысының тамырларының қанын зерттеу
*+бұл сұрақ зерттеуде маңызды болғанда
#731
*!Қан мен зәрдің СХЗ объективті нәтижелері ережелерді сақтаған кезде алынады:
*+сынаманы алу
*сынаманы қаттау
*сынамаларды тасымалдау
*мәйіттерді сақтау
*теріні өңдеу
#732
*!Дистилляттың бірінші бөлігін зерттейді:
*хлороформ
*фенол
*+HCN
*бензол
*анилин
#733
*!Биоматриалдан этиленгликольді айдау кезінде:
*объектіні күкірт қышқылымен қышқылдандырады
*+таңдамалы тасымалдағыш ретінде бензолды қолданады
*бу түзгішті қолданады
*майлы монша қажет
*буды айдау үшін мұздатқыш қажет
#734
*!Этанолдың алкогольдегидрогеназа және каталаза жүйелерімен тотығуының қатынасы:
*+90:10
*50:50
*10:90
*20:80
*30:70
#735
*!Этанолдың таралу фазаларын анықтауға болады:
*оның зәрдегі концентрациясы бойынша
*оның қандағы концентрациясы бойынша
*+қан мен зәрдегі концентрацияларының қатынасы бойынша
*оның бауырдағы концентрациясы бойынша
*оның қан мен ағзалардағы концентрациясының қатынасы бойынша
#736
*!Ағзаға антабусты енгізгенде алкагольге қарсы әсер пайда болады, себебі:
*ағзада сірке қышқылының жиналуына алып келеді
*+ағзада сірке альдегидінің жиналуына алып келеді
*қанда этил спиртінің жиналуына алып келеді
*қанда көміртегі (ІІ) оксидінің жиналуына алып келеді
*қанда көміртегі (IV) оксидінің жиналуына алып келеді
#737
*!Спирттерді ГСХ әдісімен табуды жүргізеді:
*спирттердің меншікті массасы бойынша
*хроматографиялық шыңның биіктігі бойынша
*хроматографиялық шыңның ені бойынша
*+алкилнитриттердің ұстап тұру уақыты бойынша
*шыңның ауданы бойынша
#738
*!Этил спиртінің ГСХ- да газ тасымалдаушы:
*сутегі
*оттегі
*гелий
*+азот
*неон
#739
*!Фенолмен уланған науқастың зәрі:
*қызыл–қоңыр түсті
*жасыл түсті
*күлгін–қызыл түсті
*күлгін түсті
*+зәйтүн–қара түсті
#740
*!Хлоралгидрат үшін органикалық байланысқан хлорды бөлу реакциясы жүретін жағдайлар:
*бөлме температурасында күкірт қышқылы ерітіндісімен
*+қыздыру кезінде натрий гидроксиді ерітінідісімен
*қыздыру және жоғары қысымда натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен
*бөлме температурасында күйдіргіш натрийдің спиртті ерітіндісімен
*бөлме температурасында күміс нитратының азотты қышқыл ерітіндісімен
#741
*!Дихлорэтан үшін органикалық байланысқан хлорды бөлу реакциясы жүретін жағдайлар:
*бөлме температурасында натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен
*қыздыру кезінде натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен
*+қыздыру және жоғары қысымда натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен
*қыздыру және жоғары қысымда сүт қышқылының ерітіндісімен
*бөлме температурасында күміс нитратының азотты қышқыл ерітіндісімен
#742
*!Метанолмен улану мүмкіндігінде дистиллятты жинайды:
*бос қабылдағышқа
*органикалық қышқыл ерітіндісіне
*+суытқыш қабылдағыш
*сілті ерітіндісі
*бром суы
#743
*!Химико–токсикологиялық зерттеулерде синиль қышқылын балғын емес мәйіттен сандық анықтайтын әдіс:
*+аргентометрия (қайтымды титрлеу әдісі)
*нитритометрия
*колориметрия,
*бихроматометрия
*УК спектрофотометрия
#744
*!Химико–токсикологиялық талдауда дистилляттағы басқа спирттер қоспасында этил спиртін анықтайтын реакция:
*этерификация
*тотығу
*ароматты альдегидтермен әрекеттесу
*+йодоформ түзу
*күмістің түзілуі
#745
*!Химико–токсикологиялық зерттеуде төртхлорлы көміртегіні сандық анықтауда
қолданылатын әдіс:
*+таразылау
*нитритометрия
*Фотометриялық
*ұстау уақытына байланысты ГСХ
*ұстау қашықтығы бойынша ГСХ
#746
*!Хлороформның метаболизмінің өнімі:
*+хлор сутегі
*лимон қышқылы
*синиль қышқылы
*формальдегид
*дихлорэтан
#747
*!Этиленгликоль биологиялық материалдан ұшқыш уларды изолирлеудің жалпы әдісімен анықтауға болмайды, себебі:
*жоғары қайнау температурасына ие және полярлы қосылыс болып табылады
*+су буымен нашар ұшады
*сумен азеотропты қоспалар түзеді
*су буымен айдағанда ыдырайды
*ағзада СО2 және Н2O түзе отырып, ыдырайды
#748
*!Заттарды су буымен айдау арқылы изолирлеу жүргізеді:
*+объектіні әлсіз органикалық қышқылмен қышқылдағаннан кейін
*объектіні лимон қышқылымен қышқылдағаннан кейін
*қышқылдаусыз
*тек фосфор немесе күкірт қышқылымен қышқылдағаннан кейін
*сілтілеусіз
#749
*!"Ұшқыш" уларды дистилляциялау кезінде минеральды қышқылдарды қолдануға болмайды, себебі олар мынадай жағымсыз нәтижелерге алып келеді:
*артық мөлшердегі синиль қышқылы
*+синиль қышқылы тұздары гидролизі және оның жоғалуы
*фенолды жоғалту
*қоспалар құрамын азайту
*алкилгалогенидтердің ыдырауы
#750
*!Синиль қышқылының заттық дәлелдеме ретінде берілетін реакция нәтижесі:
*+Берлин лазурін алу
*темір роданидін алу
*бензидин көгін алу
*полиметин бояуын алу
*пикрин қышқылы ерітіндісімен
#751
*!Фенолға сапалық реакция жүргізуден алдын дистиллятқа алдын – ала операциялар жүргізеді:
*+дистиллятты натрий гидроксидімен сілтілейді және эфирмен оқшауландырады, эфирді буландырады және фенолды анықтайды
*дистиллят сұйытылған күкірт қышқылымен қышқылдандырады, эфирммен оқшауландырады, эфирді буландырады және фенолды зерттейді
*дистиллятты эфирмен оқшауландырады, эфир қабатын бөліп алады, эфирді буландырады және фенолды сандық анықтайды
*дистиллятты дефлегматормен қайта айдайды, 3 мл дистиллятты жинайды және фенолды анықтайды
*фенолға сапалық реакция жүргізу ешқандай алдын – ала операцияларды қажет етпейді
#752
*!Арнайы зерттеуінде қабылдағышты мұзбер салқындататын ұшқыш у:
*синиль қышқылы
*+метил спирті
*ұшқыш галогентуындылар
*фенолдар
*жоғары спирттер
#753
*!Су бымен айдауда колбадағы биологиялық материалды су моншасында қыздырады:
*колбадағы су буының конденсациясын жоғарылату үшін
*улы және күшті әсер ететін заттардың ақуызбен байланысқан комплексін бұзу үшін
*+зерттелуші қосылыстарды ұшқыш жағдайға ауыстыру
*ұшқыш улардың жоғалуын азайту үшін
*ұшқыш уларды жоғалуының алдын –алу үшін
#754
*!Фракционды айдау қолданылады:
*+жақын қайнау температураларына ие заттарды бөлу үшін
*изолирленетін заттардың азеотропты қоспасын түзу үшін
*қайнау температурасы жоғары заттар қоспасын алу үшін
*қайнау температуралары төмен заттарды табу үшін
*жоғары температурада қайнайтын сұйықтардың сандық анықтауы үшін
#755
*!Жоғары спирттердің арнайы зерттеуінде оларды эфирмен оқшаулайды, эфирді буландырады және құрғақ қалдықпен реакция жүргізеді. Бұл операциялар жүргізілу мақсаты:
*бөліп алынған эфирлерді концентрлеу үшін
*бөліп алынған қосылыстарды тазалау үшін
*эфирді жою үшін
*қоспадан ақуызды заттарды бөлу үшін
*+өткізілетін реакциялардың сезімталдығын жоғарылату үшін
#756
*!Су буымен айдау әдісінің артықшылықтарына жатады:
*+бір уақытта изолирлеу мен бөліп алынған заттарды тазалауды жүргізу
*агрегаттық күйі сұйық болып табылатын заттарды тазалауды жүргізу
*тек спирттерді изолирлеу мүмкіндігі
*агргеаттық күйі сұйық болып табылатын заттарды изолирлеу мүмкіндігі
*тек сұйық алкалоидтарды изолирлеу мүмкіндігі
#757
*!Заттарды газсұйықтық хроматография әдісі арқылы идентификациялау келесі параметрлер бойынша жүргізіледі:
*ұстап тұру көлемі
*хроматографиялық пиктің ені
*+ұстап тұрудың салыстырмалы уақыты
*ұстап тұрудың салыстырмалы көлемі
*хроматографиялық пиктің биіктігі
#758
*!Төменде көрсетілген улы және күшті әсер ететін заттардың қайсысы ағзадағы метаболизм процесінде ацетон түзеді:
*этил спирті
*пропил спирті
*этиленгликоль
*+изопропил спирті
*дихлорэтан
#759
*!Этиленгликолдің организмдегі метаболизм өнімі:
*+гликоль қышқылы
*глиоксиль қышқылы
*қымыздық қышқылы
*сірке қышқылы
*гликольацетальдегид
#760
*!Ұстап тұрудың салыстырмалы уақытының мөлшері тәуелді ме:газ тасымалдағыштың жылдамдығына,бағана температурасына,заттың концентрациясына;
*+тәуелді емес
*тәуелді
*тек заттың концентрациясына тәуелді
*тек бағана температурасына тәуелді
*тек газ тасымалдығыштын жылдамдығына тәуелді
#761
*!Дистилляттың бірінші порциясын жинайды:
*таза құрғақ ыдысқа
*+натрий гидроксидінің ерітіндісіне
*сұйытылған күкірт қышқылы ерітіндісіне
*дистилденген суға
*органикалық қышқыл ерітіндісіне
#762
*!Жоғары спирттерге Комаровский реакциясын жүргізуге кедергі жасайды:
*метил спирті
*этил спирті
*ұшқыш қышқылдар
*фенол
*+су
#763
*!Химиялық реакциялардың көмегімен дистилляттағы этил спиртін басқа спирттердің қатысында анықтауға болады ма?
*Комаровский реакциясымен мүмкін
*мүмкін емес,себебі қолданылатын реакциялар арнайы емес
*белгілі бір шарттарға сәйкес мүмкін:рН ортасы,белгілі температура,концентрлі қышқылдардың қатысында және т.б.
*арнайы концентрлі күкірт қышқылының қатысында калий бихроматымен тотығу реакциясын қолданғанда мүмкін
*+йодоформ түзу реакциясымен мүмкін
#764
*!Хроматограммада бір пиктің пайда болуы растайды:
*+алынған сынамада зерттелетін заттың болмауын
*талданатын үлгіде бірдей пик көрсететін екі немесе бірнеше компоненттердің болуын
*талданатын қосылыстын концентрациясын азайту және енгізетін сынаманы көбейту қажет
*анализді қайта жүргізу керек
*хроматографтың істен шыққанын
#765
*!ХТА-де галоген туындыларың сандық анықтауда қолданатын қай әдіс арнайы,дәл және сезімталдығы жоғары:
*массалық
*аргентометриялық титрлеу
*түсті реакцияларға негізделген спектрофотометриялық
*+газсұйықтық хроматография әдісі
*визуалды колориметрия әдісі
#766
*!Химико-токсикологиялық анализдің ерекшеліктері:
*улы және күшті әсер ететін заттарды талдауды міндетті түрде газ хроматографиясында жүргізу керек
*+міндетті түрде алдымен уды зерттеу объектіден бөліп алып, кейін талдау керек
*оқшауланған уға міндетті түрде сандық талдау жүргізу керек
*тек қана жаңа дайындалған биологиялық материал қолдану
*талдауды химиялық әдістермен қоса газ хроматографиясында жүргізу
#767
*!Кейбір кезде ішкі органдардағы спецификалық иіс қандайда бір затпен уланғаның білдіреді,соған сәйкес миндаль иісі қандай затпен уланғаның білдіреді:
*опий алкалоидтарымен
*жоғарғы спирттермен
*ұшқыш галогентуындыларымен
*+цианидтермен
*мышьякпен
#768
*!Органикалық байланыстағы хлорды ыдыратуға оң реакция және Фелинг реактивімен оң реакция берсе қандай қорытынды жасауға болады:
*дистиллятта хлороформ мен дихлорэтан бар
*+дистиллятта хлороформ немесе хлоралгидрат бар
*дистиллятта хлороформ мен төртхлорлы көміртегі бар
*дистиллятта хлоралгидрат пен төртхлорлы көміртегі бар
*дистиллятта бір уақытта хлороформ, хлоралгидрат және төртхлорлы көміртегі бар
#769
*!Фелинг реактивімен оң реакция береді:
*хлороформ ғана
*хлоралгидрат қана
*төртхлорлы көміртегі ғана
*+хлороформ мен хлоралгидрат
*барлық галоген туындылар
#770
*!Дистилятта хлороформ қатысында төртхлорлы көміртегін анықтау мүмкін бе:
*айыру реакциясының көмегімен мүмкін
*мүмкін емес
*дистиляттан төртхлорлы көміртегін хлороформнан эфирмен экстракциялаудан кейін мүмкін
*дистилятты натрий бикарбонатымен сілтілеп,содан соң төртхлорлы көміртегін эфирмен экстракциялаудан кейін мүмкін
*+ГСХ әдісімен мүмкін
#771
*!Қан мен зәрде этил спиртін газхроматографиялық анықтау алкилнитрит әдісімен жүргізгенде,зерттелетін сынамаға биологиялық сұйықтықты белгілі бір реттілікпен құяды:
*+үшхлорсірке қышқылының нақты мөлшері,натрий нитритінің ерітіндісі
*үшхлорсірке қышқылының нақты мөлшері,натрий нитратының ерітіндісі
*үшхлорсірке қышқылының нақты мөлшері,натрий гидрокарбонатының ерітіндісі
*үшхлорсірке қышқылының нақты мөлшері,натрий фосфатының ерітіндісі
*үшхлорсірке қышқылының нақты мөлшері,натрий фосфаты
#772
*!ГСХ әдісімен анықталатын заттың шығу уақыты мен ретін анықтайтын негізгі фактор:
*+талданатын заттың табиғаты
*қолданатын детектор типі
*прибордың маркасы
*бағана материалы
*газ ағынының жылдамдығы
#773
*!Мыс сульфатымен сілтілі ортада этиленгликолді анықтау реакциясы:
*биологиялық объектіден этиленгликолді анықтауда жалғыз спецификалық және сенімді реакциясы
*теріс сот-химиялық мәні бар
*бұл реакция жүргізілмейді себебі сезімталдығы төмен және этиленгликолдің көп мөлшерін қажет етеді
*бұл реакцияның спецификалығы жетіспейді
*+этиленгликолді тек қана техникалық сұйықтықтарда анықтағанда жүргізеді
#774
*!Қандай жағдайда формальдегидке фуксинкүкіртті қышқылымен реакциясы спецификалы болады:
*+реакцияны күкірт қышқылы қатысында жүргізіп,қыздырғанда. 30 минуттан кейін бояудың пайда болуын есепке алмайды
*салқындатып жүргізеді
*сұйытылған күкірт қышқыл қатысында жүргізеді
*сұйытылған хлорлысутек қышқылы қатысында жүргізеді
*ешқаншан формальдегидтің спецификалық реакциясы бола алмайды
#775
*!Сынапты сандық және сапалық анықтау негізделген:
*CuSO`4 ерітіндісімен комплекс түзу
*+экстракциялық бөліну және біркелкі араласқан дитизонат түрінде анықтау
*нефелометриялық анықтау
*калий иодидімен (I) түнбаға түсіріп кейін натрий нитропруссидімен титрометриялық талдау
*сынап иодидінің түзілу реакциясы
#776
*!Металдардың көбісі АІЖ-жа:
*жақсы сіңіріледі
*жақсы еритін қосылыс түзеді
*+нашар еритін қосылыс түзеді
*ионды ассоциаттар түзеді
*тек тотығады
#777
*!АІЖ-нан кадмий сіңіріледі:
*50%
*+30% аз
*40% жоғары
*60%
*70% және оданда жоғары
#778
*!Биоматериалмен металдар байланысады:
*+коваленттік байланыспен
*иондық байланыспен
*сутектік байланыспен
*лабилді байланыспен
*металдық байланыспен
#779
*!Қанға резорбцияланғанға дейін деммен шығарылатын аэрозолдердің бөлінуі жүреді:
*өкпемен
*+фагоцитпен
*бүйрекпен
*бауырмен
*ішекпен
#780
*!Металдарға дробты әдіспен талдау жүргізгенде сусыз натрий сульфатын не үшін қосады:
*кедергі келтіретін металдарды байланыстыру
*керекті рН мәнін алу
*сульфат ионының концентрациясын жоғарлату
*+экстракция деңгейін көтеру
*сынып,барий,қорғасынды тұнбаға түсіру
#781
*!Құрамында мысы бар медициналық препарат:
*мыс сульфаты
*мыс иодиді
*мыс нитраты
*+мыс цитраты
*мыс хлориді
#782
*!Нитрозилкүкірт қышқылы толық гидролизденеді,егер күкірт қышқылының концентрациясы мынаған тең болса:
*100%
*30%
*75%
*+50%
*40%
#783
*!Сурьма мен натрий тиосульфаты әрекеттескенде түзіледі:
*+сарғыш тұнба
*ақ тұнба
*палесценция
*көгілдір бояу
*көгілдір тұнба
#784
*!Хром қосылыстарымен уланудың типтік белгісі:
*құсық массасы жасыл түсті
*шырышты қабықтын некрозы
*+мұрын қуысының шеміршек бөлігінің тесілуі
*асқазанда жараның пайда болуы
*биологиялық объектің жағымсыз иісі
#785
*!Этилмеркурхлорид организмнен шығарылмайды:
*нәжіс массасымен
*зәрмен
*бүйрекпен
*шаш арқылы
*+сілекеймен
#786
*!Таллий қосылыстары медицина саласында қолданады:
*+тері ауруларында, шашты жою үшін
*экземада
*тері бөрітпесінде
*тері қызарғанда
*шаш өсіру үшін
#787
*!Адам ағзасының табиғи элементі болып табылмайтын металл:
*кадмий
*мырыш
*+таллий
*кальций
*мыс
#788
*!Мышьяк қабілетті:
*+кумуляцияға
*су-тұз алмасуын бұзуға
*тырысу шақыруға
*артериалық қысымды көтеруге
*жүйке және қимыл-қозғалыс қозуын шақырады
#789
*!Созылмалы улануда мышьяк негізінен жиналады:
*+сүйек пен мүйізденген тіндерде
*асқазанда
*ішекте
*паренхиматозды органдарда
*жүйке тіндерінде
#790
*!Мышьякпен созылмалы уланудың клиникалық көрінісіне жатпайды:
*бауыр мен бүйректі май басу
*жүрек бұлшықеттерің май басу
*серозды қабаттарда қан кету
*ішек бөлінділерінің күріш қайнатпасы түрінде болуы
*+тері жабындарының мүйізденуі
#791
*!Висмут препараты терапевтикалық практикада не есебінде қолданады:
*+мерезге қарсы немесе құсуға қарсы зат
*сүйелді кетіруге
*саңырауқұлақ ауруларын емдеуде
*дерматитті емдеуде
*ішек инфекцияларында
#792
*!Мышьякпен уланудың асқазан-ішектік формасының клиникалық көрінісіне барлығы жатады,біреуінен басқасы:
*ауыз қуысында металл дәмі сезілуі
*таңдайдың күйуі
*шөлдеу,тоқтамай құсу,іштің өтуі
*іштегі ауырсыну сезімі
*+тырысу
#793
*!Мышьякпен уланудың жүйкелік формасының клиникалық көрінісі:
*+аяқ-қолдың парестезиясы мен тілдің невриті
*есту жүйкесінің невриті
*бет жүйкесінің невриті
*сәуле жүйкесінің невриті
*тырысулар
#794
*!Өткір улануда хром жиналады:
*асқазанда
*байланыструшы тіндерде
*+эндокринді бездерде
*жыныс бездерінде
*лимфа түйіндерінде
#795
*!Сурьма қосылысымен уланған мәйітке патологоанатомиялық зерттеу жүргізгенде біреуінен басқасының барлығы байқалады:
*өкпе гиперемиясы
*қан айналымының бұзылысы
*өкпеде қан кету
*АІЖ қан кету
*+ішкі органдардың түсінің өзгеруі
#796
*!Биообъектіде мышьяк пен мысқа зерттеу жүргізгенде,олардың барын неге байланысты анықтайды:
*+биообъектінің изумрудты-жасыл бояуы
*характерлі опалесценция
*ішкі органдарда қан кету
*өзіне тән мәйіт дақтары
*өзіне тән клиникалық белгілері
#797
*!Мышьяктың токсикалық әсері байланысты:
*+SH-тобының ферменттерімен байланысып,тотығудан фосфорлану процесін бұзады
*қан тамырларының эпителиін бұзады
*NH`2-тобынын белоктарымен байлвнысып алмасу процесін бұзады
*су-тұз алмасу балансын бұзады
*иондарды байланыстырып,сүйек тінің бұзады
#798
*!Минерализат өзіне тән түске боялады егер онда болса:
*мыс катионы-қызыл түс
*+хром катионы - жасыл түс
*марганец катионы-қызғылт түс
*барий катионы-көк түс
*қорғасын катионы-қоңыр түс
#799
*!Минерализатты талдауда дробты әдіс негізделген:
*аналитикалық топ бойынша металдарды бөліп кейін ондағы металдарды анықтау
*+металды басқа металдардан бөлмей анықтауға
*зерттелетін металды күкірттісутегімен тұнбаға түсіруге
*ең төменгі тотығу дәрежесіне дейін металдардың тотықсыздануына
*ең жоғарғы тотығу дәрежесіне дейін металдардың тотығуына
#800
*!Биологиялық материалдағы қай металды анықтауда деструкция әдісі қолданылады:
*барий
*қорғасын
*+сынап
*мырыш
*кадмий
#801
*!Объектің деструкциясы жүргізіледі:
*300^0C
*200^0C
*50^0C
*+100^0C
*25^0C
#802
*!Биообъектінің деструкциясында этил спирті:
*майды ерітеді
*белокті ерітеді
*металдық уларды ерітеді
*+катализатор болып табылады
*объектін органикалық бөлігін тотықтырады
#803
*!Жеке металдарды талдауда аскарбин қышқылын қолдану оның қандай қасиетіне негізделген:
*тотығу қасиетіне
*+тотықсыздану қасиетіне
*қышқылдық қасиетіне
*минерализатты бейтараптау
*негіздік қасиетіне
#804
*!Жеке металдарды тартраттармен жасыру келесі функционалдық топтардың көмегімен жүзеге асырылады:
*карбоксиль және альдегид
*метилен және сульфгидриль
*+спирттік және карбоксиль
*карбонил және амин
*гидроксиль және дисульфид
#805
*!Биообъектіде берік және қиын бұзылады:
*иондық байланыс
*металдық байланыс
*+ковалентті байланыс
*координациялық байланыс
*сутектік байланыс
#806
*!Құрғақ минерализация әдісінде құрғақ қалдықтағы металдар қандай түрде болады:
*хлорид
*гидроксид
*+оксид
*карбонат
*сульфит
#807
*!АІЖ металдардың сіңірілуі жүреді:
*тоқ ішекте
*тік ішекте
*+тоқ ішектің үстіңгі бөлігінде
*асқазанда
*көк етте
#808
*!Металдар тағамда қандай түрде болады: :
*карбонаттар
*сульфаттар
*+органикалық заттармен комплексте
*катион
*белоктармен хелаттар
#809
*!Таллийдің бриллиант жасылымен ионды ассоциаты болады:
*+көк түсті
*қызыл түсті
*ақ түсті
*қара түсті
*лилия түсті
#810
*!ХТА-де хром (III) анықтау оның хром (VI) дейін тотығуына негізделген :
*калий периодатымен
*аммоний роданидімен
*+аммоний персульфатымен
*аммоний молибдатымен
*калий перманганатымен
*Арнайы бөлім*4*90*4*
#811
*!КЛИНИКАҒА ДЕЙІНГІ ЖІТІ УЛАНУДЫ ЗЕРТТЕУДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖАНУАРЛАР:
*мысықтар
*+тышқандар
*+егеу құйрықтар
*теңіз шошқалары
*көжектер
*көгершіндер
#812
*!МЕТИЛ ЖӘНЕ ЭТИЛ СПИРТТЕРІНІҢ ЛЕТАЛЬДІК СИНТЕЗІНДЕГІ СОҢҒЫ ӨНІМДЕРІ:
*+сірке қышқылы;
*формальдегид;
*+құмырсқа қышқылы;
*пропион альдегиді;
*сірке альдегиді;
*көмірқышқыл газы;
#813
*!УЛАРДЫҢ СІҢУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ КЕЛЕСІ ФАКТОРЛАРҒА ТӘУЕЛДІ ЕМЕС:
*+қоршаған ортаның температурасы
*+қоршаған ортаның атмосфералық қысымы
*олардың химиялық қасиеттері
*асқазан және ішек жолдарының рН көрсеткіштері
*ендіру жолдары
*агрегаттық күйі
#814
*!ТЕРІ АРҚЫЛЫ АҒЗАҒА ТҮСПЕЙТІН ЗАТТАР:
*тетраэтилқорғасын
*ароматикалық аминдер
*никотин
*+көміртегі(ІІ) оксиді
*майда ұсақталынған сынап тұздары
*+газ күйіндегі аммиак
#815
*!СУМЕН ТҰНДЫРУ ЖӘНЕ ДИАЛИЗБЕН СӘЙКЕСТЕНДІРІЛГЕН ӘДІСПЕН ОҚШАУЛАНАТЫН ЖӘНЕ ӨЛІМГЕ ӘКЕЛЕТІН УЫТТЫ ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ НЫСАНДАРЫ:
*ащы ішектің 1 метрі
*+бауырдың өт қабымемен 1/3 бөлігі
*+асқазан, ішіндегісімен
*зәр
*ауыз қуысы маңындағы тері беттерінің шайындысы
*өкпе ұлпасының бөлігі
#816
*!ЖЕРГІЛІКТІ ТОКСИКАЛЫҚ ӘСЕРДІ ТАҢДАҢЫЗ:
*рефлекторлық механизмдер
*+тері зақымдануы
*уытты заттың ішкі ортаға қайта сіңуі
*зақымдалған тері ұлпаларның ыдыраған бөлшектерінің қайта сіңуі
*+көздердің зақымдалуы
*ауыз қуысының шырышты қабатының зақымдалуы
#817
*!АУЫЗ ҚУЫСЫ АРҚЫЛЫ ТҮСКЕН БАРБИТУРАТТАРДЫҢ СІҢУ НЫСАНДАРЫ:
*+асқазан, себебі олар иондалмаған түрде болады
*ішек жолдарында, себебі олар иондалмаған түрде болады
*+асқазанда барбитураттар кетонды түрінде болады
*негізінен ішек жолдарында сіңеді
*негізінде өкпеде сіңеді
*бауыр арқылы сіңеді
#818
*!ДӘРІЛІК УЛАРДЫҢ ОҚШАУЛАУЫН ЖҮРГІЗЕДІ:
*сумен
*спиртпен
*азот қышқылымен
*+қышқылданған сумен
*аммиакпен
*+қышқылданған спиртпен
#819
*!УЛАНУ ТҮРЛЕРІН КӨРСЕТІҢІЗ:
*+суицидальдік
*мультифакторлық
*+өндірістік
*+ятрогендік
*қарапайым
*маусымдық
*периодикалық
#820
*!ТРОПАН ТУЫНДЫ АЛКАЛОИДТАРЫМЕНЕН УЛАНУДЫҢ НЕГІЗГІ КӨЗДЕРІ:
*Хинаның қабығы
*Ландыш гүлдері
*+Кока жапырақтары
*Бадам дәндері
*+меңдуана жемістері
*эфедра шөбі
#821
*!УЛАРДЫҢ СІҢУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ КЕЛЕСІ ФАКТОРЛАРҒА ТӘУЕЛДІ ЕМЕС:
*+қоршаған ортаның температурасы
*+қоршаған ортаның атмосфералық қысымы
*олардың химиялық қасиеттері
*асқазан және ішек жолдарының рН көрсеткіштері
*ендіру жолдары
*агрегаттық күйі
#822
*!ІШЕК ЖОЛДАРЫНДА ЖАҚСЫ СІҢЕТІН ЗАТТАРДЫ КӨРСЕТІҢІЗ:
*+негіздік заттар
*қышқылдық заттар
*амфотерлі
*кез-келген
*тек иондалған түрде
*+бейтарап заттар
#823
*!УЛЫ ЗАТТАРДЫҢ МЕТАБОЛИЗМІ НЕГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ:
*қоршаған орта температурасына
*+науқастың жасына
*улылығы
*+ағзаға енгізу жолдары
*ағзаға түсу уақыты
*ағзадан шығарылу жолдары
#824
*!АҒЗАНЫҢ ІШКІ ОРТАСЫНАН УЫТТЫ ЗАТТАРДЫҢ ЭЛИМИНАЦИЯСЫ ЖҮРГІЗІЛЕДІ:
*жүйелі қан ағымымен
*+бауырдағы биотрансформациямен
*+бүйректік эксрекциямен
*ұлпаларда қайта бөлу
*біріншілік өтудің метаболизмі
*жоғарыда айтылғандардың барлығы
#825
*!НАРКОТИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ТАЛДАУЫНДАҒЫ ЗӘРДІҢ ҚЫШҚЫЛДЫҚ ГИДРОЛИЗІ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ:
*+Наркотикалық зат пен ақуыз арасындағы байланыстарды үзу
*Белгілі pH ортасын дайындау
*+Конъюгаттардың глюкурон қышқылымен байланысын үзу
*Иондырылған түрге көшіру
*Талдау кезінде шығынды жібермеу
*Биотрансформация
#826
*!ГЛЮКУРОН ҚЫШҚЫЛЫМЕН ЖИІ КОНЪЮГАТТАЛАТЫН ЗАТТАРДЫ КӨРСЕТІҢІЗ:
*эфирлер
*+спирттер
*альдегидтер
*+фенолдар
*хинондар
*кетондар
#827
*!БҮЙРЕК АРҚЫЛЫ УЫТТЫ ЗАТТАРДЫҢ БӨЛІНІП ШЫҒУ ПРОЦЕСІ ҚАНДАЙ 3 МЕХАНИЗМДЕН ТҰРАДЫ:
*+Гломулярлы-капилярлы тосқауыл арқылы фильтрациясы
*+Бүйректік арнашалар эпителийлерінің секрециясы
*+Эпителий жасушалары арқылы қайта сіңу
*Бауыр жасушаларымен қармап алу
*Өтпен бірге бөлініп шығуы
*АІЖ шырышты қабатының бөлініп шығуы
*Тері арқылы бөлініп шығуы
#828
*!КОМИССИЯЛАР ҚҰРЫЛАДЫ ЖӘНЕ ӨЗДЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ КЕЛЕСІ ПРИНЦИПТЕР НЕГІЗІНДЕ:
*+тәуелсіздік;
*+компетенттілік;
*жабықтығы
*маман емес
*тәуелділік
*ішкі сенімсіздік;
#829
*!СІЛТІЛІК ОРТАДАН АЛЫНҒАН ХЛОРОФОМРДЫ БӨЛІНДІНІ БІРІКТІРЕДІ ЖӘНЕ НЕНІҢ БАРЫНА ЗЕРТТЕЙДІ:
*+алкалоидтар
*+негіздік органикалық заттар
*пуриндер
*ксантиндер
*крезолдар
*спирттер
#830
*!СОЛ НЫСАНДАРДЫ ЖӘНЕ СОЛ СҰРАҚТАРҒА ШЕШІМ ТАБУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ҚАЙТАЛАМА САРАПТАМАСЫ ҚАЙ КЕЗДЕ ЖҮРГІЗІЛЕДІ:
*+алдыңғы сарапшының қорытындысы жеткілікті түрде негізделмеген болса;
*+сарапшының қорытындысының дұрыстығына күмәндар болса;
*қосымша сұрақтар шешімінің маңыздылығы;
*сарапшылар арасындағы түсініспеушіліктер;
*прокурор мен сарапшы арасындағы түсініспеушіліктер;
*реагенттер жарамдылық мерзімінің бітуі;
#831
*!РЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ УЫТТЫ ЗАТТАРМЕН ӘСЕРЛЕСУІ КЕЛЕСІ БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ АРҚАСЫНДА ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ:
*+ковалентті
*+ионды
*бейковалентті
*гетерогенді
*гомогенді
*диполь-дипольді
#832
*!УЛАНУҒА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ ҚАНДАЙ ЕКІ ТОПҚА БӨЛУГЕ БОЛАДЫ:
*ішкі
*+сыртқы
*жергілікті
*локальді
*ортақтандырылған
*ошақтық
#833
*!ДӘРІЛІК ЖӘНЕ УЛЫ ЗАТТАРДЫҢ МӨЛШЕРЛЕРІН ТАҒАЙЫНДАЙДЫ:
*+массасы бойынша
*+көлемі бойынша
*+биологиялық белсенділіктің бірлігінде
*литрде
*тамшыларда
*центнерлерде
*ағзада болудың уақыты
#834
*!ДАВИДОВ—РАДОМСКИЙ РЕАКТИВІНІҢ ҚҰРАМЫНА НЕ КІРЕДІ:
*Метилэтиламин
*+Диэтаноламин
*+Калий гидроксиді
*Натрий нитраты
*+Метанол
*Этанол
*Натрий гидрокисды
#835
*! 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИННІҢ ТУЫНДЫЛАРЫН КӨРСІТІҢІЗ:
*+диазепам
*+оксазепам
*+нитразепам
*аминазин
*тизерцин
*промазин
*дипразин
#836
*!ДИПРАЗИНДІ АНЫҚТАУ ҚАНДАЙ РЕАКТИВТЕРМЕН ЖҮРГІЗЕДІ:
*+Фреде реактивімен
*+ Марки реактивімен
*+ Манделин реактивімен
*сірке қышқылымен
*хлоралгидратпен
*калий перманганатымен
*қымыздық қышқылымен
#837
*!ӘСЕР ЕТУІ БОЙЫНША ДИАЗЕПАМ ТРАНКВИЛИЗАТОРЛАР ТОБЫНА ЖАТАДЫ. ОНЫҢ АҒЗАҒА ӘСЕРІ ҚАНДАЙ:
*+ұйқының қалпына келуіне көмектеседі
*+невротикалық қалыптарды емдеуде
*+үрей сезімін төмендетеді
*жүрек соғысын жоғарылатады
*терлеуді жоғарылтады
*диурезді төмендетеді
*құсуды шақырады
#838
*!ҚАННАН ЖӘНЕ ЗӘРДЕН МОРФИНДІ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОҚШАУЛАУ ӘДІСІН ОРЫНДАҒАНДАР:
*В.Н. Рябчиков
*+А.Ф.Рубцов
*+Е.М.Соломатин
*А.М.Емельяненко
*У.М.Пирогов
*И.В. Камратов
#839
*!БӨЛІНДІЛЕРДЕГІ МОРФИННІҢ БАР НЕМЕСЕ ЖОҚ БОЛУЫН РАСТАЙДЫ:
*хлоралгидратпен
*Феллинг реактивімен
*+кадмий йодидінің 10 % ерітіндісімен
*+сынап (ІІ) хлоридінің 5 % ерітіндісімен
*+Рейнеке тұзымен
*калий перманганатымен
*қорғасын ацетатымен
#840
*!ҚАННАН ЖӘНЕ ЗӘРДЕН ДИМЕДРОЛДЫ ОҚШАУЛАУ ӘДІСІН ОРЫНДАДЫ:
*+Л. А. Каухова
*+Р. Н. Зозуля
*+Е.Н. Степанова
*А.М.Емельяненко
*У.М.Пирогов
*И.В. Камратов
*В.Н. Рябчиков
#841
!ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУДА АДАМДАРДЫҢ ПЕСТИЦИДТЕРМЕН УЛАНУ ТУРАЛЫ СҰРАҚТАР ТУЫНДАҒАН КЕЗДЕ ҚАНДАЙ ФОСФОРОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРҒА ЖИІ ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ:
*+хлорофос
*+дихлофос
*севин
*ларвицид
*акарицид
*гербицид
#842
! АДАМДАР МЕН ЖЫЛЫ ҚАНДЫ ЖАУАРЛАРДА ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАННЫҢ ӘСЕРІ:
* жүрек бұлшық еттеріне әсер етеді
* өкпеге әсер етеді
* трахея мен бронхтарды зақымдайды
*+ орталық жүйке жүйесін зақымдайды
*+ вегетативті жүйке жүйесін зақымдайды
* сілекей және тер бездерінің қызметін тежейді
#843
*! ДИАЛИЗАТТАРДА МИЕРАЛДЫ ҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ БОЛУЫН ДӘЛЕЛДЕУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР:
*+метилді күлгін
*+метилді сары-қызыл
*+конго қызыл
*фенолфталеин
*лакмус
*тропеолин
*бромтимолды көк
#844
*! АЗОТ ҚЫШҚЫЛЫМЕН УЛАНУ БОЛУЫ МҮМКІН:
*вагинальды
*ректальді
*+ауа арқылы
*+пероральды
*теру арқылы
*плацента арқылы
#845
*! АЗОТ ҚЫШҚЫЛЫМЕН ИНГАЛЯЦИОНДЫ ЖОЛМЕН ӨЛІМГЕ АЛЫП КЕЛЕТІН УЛАНУДА МӘЙІТТІ АШУ КЕЗІНДЕ КӨРІНЕДІ:
*+ ерін мен көз қабағының шырышты қабаттарының көгеруі
*+ өкпе көлемі бойынша үлкейген, тығыздалған, қыртыстарында көк-қызыл болады
* шырышты қабықтардың қабаттарға бөлінуі
* аяқ-қолдың және дененің ісінуі, саусақ көлемінің 2-3 есе үлкеюі
* тырнақ пластиналарының көк-сұр түске өзгеруімен бөліктерге бөлінуі және сынғыштығының жоғарылуы
* теріде диаметрі 3 сантиметр болатын қызыл түсті дақтардың пайда болуы
#846
*! ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ УЛАНУЛАРДЫ ЕМДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ РӨЛІ:
*+ Биосұйықтықтарды (қан, зәр) детоксикация әдісінің эффективтілігін анықтау мақсатымен бірнеше рет талдау
* Адамның ішкі ағзаларын улы заттардың болуына өлімнің себебін анықтау мақсатымен зерттеу
*+ Дәрігерге улы қосылыстармен улануды диагностикалауда көмектесу
* Сот-тергеу органдарына қылмысты ашуда көмектесу
*+ Науқастың токсикологиялық орталыққа түсуі кезінде улы заттармен (резорбция, элиминация) уланудың дәрежесі мен сатысын анықтау
* Тағам өнімдерін сертификация мақсатымен зерттеу
* Дәрілік заттарды іздеу және құру
#847
*! ТОКСИКОЛГИЯЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ СПЕЦИФИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
*+ Зерттеу объектісінен улы заттарды оқшаулау
* Соэкстрктивті балластты заттардан тазалау
*+ Талданатын заттардың аз мөлшері
*+ Зерттеу объектісінің әр түрлілігі мен әр түрлі сипаттылығы
* Улы қосылыстармен улану кезіндегі диагностикадағы дәрігердің көмегі
* Сот-тергеу органдарына қылмысты ашуға көмектесу
* Сараптамалалық қорытынды берудің қажеттілігі
#848
*! СОТ-ХИМИЯЛЫҚ САРАПТАМА ӨНДІРІСІНДЕ НЕГІЗГІ ҚҰЖАТ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ:
* Ауру тарихынан үзінді
*+ Сот-медициналық сарапшыдан жолдама
* Оқиға болған жерден хаттама
*+ Сот-тергеу органдарының сот-химиялық сараптама жүргізуді дағайындау туралы жазбаша қаулысы
* Мәйітті сот-медициналық зерттеу актісі
*Мәйіт биографиясы
#849
*! ДЕТОКСИКАЦИЯНЫҢ ОСЫ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ТӘСІЛІН ТАҢДАУ МЫНАҒАН БАЙЛАНЫСТЫ:
* Ағзада басқа дәрілік заттар мен улардың болуы
*+ Улы заттың физико-химиялық қасиеттері мен дозасы
*+ Удың экспозиция уақыты және уланудың ауырлығы
* Молекулалық салмақ шамасы
* Ағзадағы биотрансформацияның түрі
*Ағза салмағы
#850
*! СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫН АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКЦИЯЛАР:
*Бром суымен
*+Этерификация
*Резорцинмен
*+Темір (III) хлоридімен
*Кодеинмен
*Атропинмен
#851
*! СИНИЛЬ ҚЫШҚЫЛЫН ОҚШАУЛАУ ҮШІН ҚОЛДАНАДЫ:
* Құрғақ-ауалы дистилляция
* Макродистилляция әдісі
* Дефлегатор көмегімен фракциялық айдау әдісі
*Карандаев әдісі
*+Микродистилляция әдісі
*+Герасимов әдісі
#852
*! ҰШҚЫШ УЛАРДЫ САНДЫҚ АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНАДЫ:
* Салыстырмалы калибрлеу әдісі
* Сыртқы стандарт әдісі
*+ Ішкі стандарт әдісі
*+ Абсолютті калибрлеу әдісі
* Алкилнитритті әдіс
* Титриметриялық әдіс
#853
*! ДИСТИЛЛЯТТА ФЕНОЛ БАР БОЛСА, ОҒАН МЫНА СИПАТТЫ БЕЛГІЛЕРІ ТӘН:
*Бетіндегі майлы тамшылар
*+ Сутке ұқсас лайлану
* Сивуш майларының иісі
*+ Қабылдағыштың түбіндегі қызғылт тамшылар
*+ Қабылдағыштың түбіндегі түссіз тамшылар
* Жеміс иісі
*Қызыл бояу
#854
*! ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУЛАРДА ХЛОРАЛГИДРАТТЫ САНДЫҚ АНЫҚТАУДА ҚАЙ ТӘСІЛ ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ:
*Броматометриялық
*+Аргентометриялық
*Салмақтық
*+Газды-хроматорафиялық
*Фотометриялық
*Роданометриялық
#855
*! ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУЛАРДА ФОРМАЛЬДЕГИДТІ САНДЫҚ АНЫҚТАУДА ҚАЙ ТӘСІЛ ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ:
*Роданометриялық
*+Колориметриялық
*Гравиметриялық
*+Йодометриялық
*Спектрофотометриялық
*Броматометриялық
#856
*! ЭТИЛ СПИРТІ МЫНА ЗАТПЕН УЛАНҒАНДА АНТИДОТ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
*Синиль қышқылымен
*+Этиленгликольмен
*+Метанолмен
*Фенолмен
*Көміртек диоксидімен
*Көміртек оксидімен
#857
*! «МЕТАЛДЫҚ» УЛАРДЫ БӨЛШЕКТЕП ТАЛДАУ ӘДІСІ НЕГІЗІНДЕ ЖАТҚАН ПРИНЦИПТЕРІ:
*+ Басқалардың қатысында бір катионды анықтау
*+ Селективті жағдай жасау
*+ Кедергі келтіретін иондарды жасыру
* Катиондарды алдын ала бөлу
* Органикалық реагенттерді қолдану
* Аниондарды алдын ала бөлу
#858
*! МИНЕРАЛИЗАТТА ТОТЫҚТЫРҒЫШТЫҢ БОЛУЫ КАТИОНДАРДЫ АНЫҚТАУҒА МЫНАНЫҢ ЕСЕБІНЕН КЕДЕРГІ КЕЛТІРЕДІ:
*+ тотығу процестерінің бұзылуы
*+ тотықсыздану процестерінің бұзылуы
* органикалық реагенттердің тотықсыздануы
* органикалық реагенттердің тотығуы
*гидролиз процестері
*деструкция процестері
#859
*! КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫМЕН ПЕРОРАЛЬДІ УЛАНУ МЫНАДАЙ АУЫР ЖЕРГІЛІКТІ ЖӘНЕ ОРТАҚ ҚҰБЫЛЫСТАРҒА АЛЫП КЕЛЕДІ:
*+ ауыз қуысы мен өңеш жолындағы өткір ауру сезімі
*+ алдымен ал қызыл қанмен, одан кейін қоңыр түсті қосылыстармен араласқан өткір құсу
*бас айналу
*өткір диарея
*зәр шығарудың жиілеуі
* көрудің күрт нашарлауы, көз алдында бұлыңғыр сезімнің болуы
#860
*! ХЛОРСУТЕК ҚЫШҚЫЛЫМЕН УЛАНУ КЕЗІНДЕ МЫНАНЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ӨЛІМ ТУЫНДАУЫ МҮМКІН:
*+кеңірдектің ісінуі
*+дауыс саңылауының спазмы
*шамадан тыс сілекейдің бөлінуі
*миокард инфарктісі
* қысымның күрт төмендеуі және коллапстың дамуы
* дене қызуының шамадан тыс көтерілуі
#861
*! СІЛТІЛРДІҢ ІШІНЕН ТОКСИКАЛЫҚ МӘНГЕ ИЕ:
*+калий гидроксиді
*+натрий гидроксиді
*кальций гидроксиді
*аллюминий гидроксиді
*темір гидроксиді
*мыс гидроксиді
#862
*! КҮЙДІРГІШ НАТРИЙДЫҢ БАСҚАША АТАУЛАРЫН КӨРСЕТІҢІЗ:
*+ натрий тотығының гидраты
*+каустикалық сода
*натрий гидроксиді
*ас содасы
*натрий нитриті
*натрий хлориді
#863
*! ҚАНДАҒЫ КӨМІРТЕК (ІІ) ОКСИДІН АНЫҚТАУДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІН КӨРСЕТІҢІЗ:
* Рапопор сынамасы
*Мохов сынамасы
*Реберг сынамасы
*Емельяненко сынамасы
*+ Гоппе-Зейлер сынамасы
*+ Сальковского –Катаяма сынамасы
#864
*! СТАСА-ОТТО ЖӘНЕ ВАСИЛЬЕВА ӘДІСТЕРІНІҢ ҰҚСАСТЫҒЫ:
*+ оқшаулау үшін қолданылатын қышқыл
*тазалау тәсілдері
*+қышқылдандыратын ерітінді
*олардың арзан болуы
*бөліп алу уақыты
#865
*! ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУДА МЕТАЛ КАТИОНДАРЫН ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ САНДЫҚ АНЫҚТАУ ҮШІН КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
*Марки реактиві
*хлороформ
*хлоралгидрат
*сірке қышқылы
*+дитизон
*+дифенилкарбазид
#866
*!ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ҚҰРАМЫНДА АЗОТЫ БАР ҚЫШҚЫЛДАРДЫ ЖОЮ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ОРЫНДАУ УШІН ҚОЛДАНАДЫ:
*+несепнәр
*+формальдегид
*сірке қышқылы
*қымыздық қышқыл
*сірке ангидриді
*құмырсқа қышқылы
#867
*! ЛИМОН ҚЫШҚЫЛЫН БӨЛШЕКТІК ТАЛДАУ МЫНА ИОНДАРДЫ ЖАСЫРУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
*натрий
*калий
*+темір (III)
*+сурьма (III)
*кальций
*мыс
#868
*! МИНЕРАЛИЗАТТА ОРНАЛАСҚАН МЕТАЛЛ ИОНДАРЫН ФОТОКОЛРИМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКТИВТЕР:
*тетрахлорэтан
*сірке ангидриді
*+дифенилкарбазид
*өымыздық қышқылы
*құмырсқа қышқылы
*+дитизон
#869
*! КЛИНИКАЛЫҚ КӨРСЕТІЛІМДЕРІ БОЙЫНША УЛАНУ ЖІКТЕЛЕДІ:
*жеңіл
*орташа
*+өткір
*+созылмалы
*экзогенді
*тағамдық улану
#870
*! АҒЗАҒА ӘСЕР ЕТУ СИПАТЫ БОЙЫНША УЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ:
*+жүйкепаралитикалық
*+тері-резорбтивті
*өте қауіпті
*уыттылығы жоғары
*улы химикаттар
*дәрілік заттар
#871
*! МИНЕРАЛИЗАТТАҒЫ ҚОРҒАСЫНДЫ САНДЫҚ АНЫҚТАУ:
* несслер реактивімен реакция
*сірке ангидридімен реакция
*+атомды-абсорбциялық спектрометрия
*+йодометриялық анықтау
*жұқа қабатты хроматография
*газ-сұйықтық хроматография
#872
*! ВИСМУТТЫ САНДЫҚ АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНАДЫ:
* несслер реактивімен реакция
* сірке ангидридімен реакция
*+ атомды-абсорбциялық спектрометрия
* газ-сұйықтық хроматография
*+ фотоэлектроколориметриялық тәсіл
*жұқа қабатты хроматография
#873
*! НЕСЕПТЕ СЫНАПТЫҢ БОЛУЫНА ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ОНЫҢ САНЫН АНЫҚТАУ ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУАДЫ:
*+ еңбектің зиянды жағдайларымен байланысты жұмыс істейтін қызметкерлерді профилактикалық тексеру кезінде;
* сынап термометрін жиі қолданған жағдайда;
*+ науқастың үй жағдайында сынап немесе оның препараттарымен қолдануына күдік болғанда;
* әскери уақытта, соғыс іс-қимылдарын жүргізгеннен кейін;
* токсикологиялық зертхана қызметкерлерін жыл сайынғы тексеріс кезінде;
* жұмысқа химик-сарапшы ретінде кіргенде;
#874
*! БИОНЫСАННАН АЩЫ БАДАМ ИІСІ СЕЗІЛЕДІ МЫНА ЗАТТАРМЕН УЛАНУ КЕЗІНДЕ:
*фенол, крезолмен;
*хлороформ, дихлорэтанмен;
*+синиль қышқылымен;
*+нитробензолмен;
*спирт, альдегидтермен;
*фосфор, тетраэтилқорғасынмен;
#875
*! СОТ ХИМИГІ ПИРИДИН МЕН ПИПЕРИДИН ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫНА ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗЕДІ, ЕГЕР ОЛ БОЛСА:
*кристалды;
*+майлы;
*+өзіне тән иісі бар;
*боялмаған;
*боялған;
*аморфты;
#876
*! ЕГЕР ЖҚХ-СКРИНИГ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ПЛАСТИНКАНЫ МАРКИ РЕАКТИВІМЕН ӨДЕГЕНДЕ БОЯЛҒАН ДАҚТАР ПАЙДА БОЛСА, НЕГІЗГІ ЗЕРРЕУДІ ҚАЙ ЗАТТАРҒА ЖҮРГІЗУ КЕРЕК:
*+Морфин;
*Пахикарпин:
*+Кодеин;
*Скополамин:
*Тропан:
*Индол:
#877
*! ФЕНОТИАЗИН ТУЫНДЫЛАРЫН САПАЛЫҚ АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКТИВТЕР:
*Эрдман;
*+Фреде;
*+Манделин;
*Марки;
*Бушарда;
*Вагнер;
#878
*! БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ПЕСТИЦИДТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
*өңделетін алаң бірлігіне аз шығын кетіру;
*+жоғары дозалануы;
*+ сыртқы ортада (табиғатта) төзімділігі;
*шағын персистенттілігі;
* адамдар мен жануарларға улы емес өнімдерді түзу арқылы ыдырауы;
*тұрақтылығы;
#879
*! МАЙЛАРДА ЖАҚСЫ ЕРИТІН ЗАТТАР ЕҢ АЛДЫМЕН ЖИНАЛАДЫ:
*+май тіндерінде
*+ липидтерге бай тіндерде (ОЖЖ)
*өкпеде
*жүректе
*бүйректе
*бауырда
#880
*! ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫНА МҮМКІНДІГІНШЕ АЛЫНҒАН .... МИКРОСУРЕТТЕРІ ҚОСА БЕРІЛУІ ТИІС:
*+кристалдардың, ұшулардың
*+реакция өнімдерінің
*реактивтердің
*пластинкалардың
*ерітінділердің
*қалдықтардың
#881
*! ЖАСУШАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ ТОКСИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС КӨРІНЕДІ:
*+жасушадағы өзгерістермен
*+ жасушаның мезгілсіз өлуімен
*+мутациямен
*жасушаның қайта тууымен
*қалпына келуімен
*еруімен
*агломерациямен
#882
*! АНЫҚТАУ ШЕГІ – БЕРІЛГЕН ТӘСІЛМЕН СЕНІМДІ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҚ КӨМЕГІМЕН АНЫҚТАЛАТЫН АЛҒАШҚЫ КОМОНЕНТ ТІҢ МИНИМАЛЬДЫ ҚҰРАМЫ:
*+0,95
*+0,99
*0,50
*0,60
*0,70
*0,75
#883
*! ХОЛИНЭСТЕРАЗАНЫҢ ҚАЙТЫМДЫ ТЕЖЕГІШТЕРІН КӨРСЕТІҢІЗ:
*зоман
*зарин
*+физостигмин
*+пиридостигмин
*+аминостигмин
*хлорамин
*хлороформ
#884
*! ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ТАЛЛИЙМЕН ЗАҚЫМДАНУЫ КЕЗІНДЕ БАЙҚАЛАДЫ:
*+перифериялық неврит
*+психикалық бұзылыстар
*менингит
*сары ауру
*цианоз
*эритема
#885
*! ТЕТРАЭТИЛҚОРҒАСЫНМЕН ИНТОКСИКАЦИЯНЫҢ БАСТАПТҚЫ КЕЗЕҢІНЕ ТӘН СИМПТОМДАРДЫҢ ТРИАДАСЫ:
*ринит
*фарингит
*отит
*+гипотония
*+брадикардия
*+гипотермия
#886
*! ТЕТРАХЛОРМЕТАННЫҢ БАСҚАША МҮМКІН БОЛАТЫН АТАУЫ:
*хлорэтилен
*метилденген хлор
*+төртхлорлы көміртек
*+фреон-10
*фенол
*крезол
#887
*! АҒЗАДАН СПИРТТЕРДІҢ НЕГІЗГІ БӨЛІГІ ШЫҒАРЫЛАДЫ:
*+бүйрек арқылы
*асқазан-ішек жолы арқылы
*+экпе арқылы
*тер бездері арқылы
*сілекей бездері арқылы
*нәжіс арқылы
#888
*! АЙҚЫН ЖЕРГІЛІКТІ ТІТІРКЕНДІРГІШ ЖӘНЕ КҮЙДІРГІШ ӘСЕР КӨРСЕТЕДІ:
*+хлор
*+фтор
*фосген
*дифосген
*азот оксиді
*марганец оксиді
#889
*!ДИСТИЛЯТТАҒЫ СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫН ДӘЛЕЛДЕЙТІН РЕАКЦИЯ:
*пропилацетаттың түзілуі
*+какодилдің түзілуі
*цезий нитриті және хлормен
*пурпурдың түзілуі
*+этилацетат реакциясын алу
*бензоилацетаттың түзілуі
#890
*!ФОРМАЛЬДЕГИДКЕ ДИСТИЛЛЯТТЫҢ ХТА ЖҮРГІЗІЛЕДІ:
*цианидтерге тексергенге дейін
*метанолға тексергенге кейін
*+хроматроп қышқылымен реакция
*этанолға тексергенге кейін
*+метанолға тексергенге дейін
*көміртегінің галоегнтуындыларына тексергенге дейін
#891
*!АНЫҚ ЗАТҚА БАҒЫТТАЛҒАН ХТА ЖҮРГІЗІЛЕДІ:
*зәбір көрушінің туысқандарының тілегі бойынша
*зәбір көрушінің таныстары өтініші бойынша
*+сотмедэкспертінің жолдамасы бойынша
*жергілікті полицей талабы бойынша
*өкіметтің бұйрығы бойынша
*+тергеушінің қаулысы бойынша
#892
*!ТӨРТ ХЛОРЛЫ КӨМІРТЕКТІ ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫН КӨРСЕТІҢІЗ:
*гербицид ретінде ауыл шаруашылығында
*мәйіттерді консервілеу үшін медицинада
*+от сөндіргіштерді толтыру үшін
*сирек кездесетін металдарды алу үшін
*дезинфекция үшін
*тері өңдеу өндірісінде
#893
*!ХЛОРАЛГИДРАТТЫ ХЛОРОФОРМНАН АЖЫРАТУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКЦИЯ:
*Фудживар
*резорцинмен
*органикалық байланысқан хлорды бөлу
*Фелинг реактивімен
*+Несслер реактивімен
*+хлороформ экстрактынан кристаллды қалдық қалады
#894
*!БИООБЪЕКТІДЕГІ ХЛОРОФОРМДЫ ДӘЛЕЛДЕУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАКТИВ:
*+Фелинг
*Миллон
*+изонитрил реакциясы
*Марки
*Фреде
*Драгендорф
#895
*!МЫНА ЗАТПЕН УЛАНУДА БИООБЪЕКТ ҚАРА ТҮСКЕ ЕНЕДІ:
*күкіртті қышқылымен
*+концентрлі күкірт қышқылымен
*азот қышқылымен
*+олеуммен
*құмырсқа қышқылымен
*Сульфаттармен
#896
*!МИНЕРАЛДЫ ҚЫШҚЫЛДАРМЕН УЛАНУ КӨРСЕТКІШІ:
*+кофе түсті құсық массасы
*қызыл лакмус қағазының көгеруі
*диализатқа СaCl`2 қосқанда ақ тұнбаның түзілуі
*+диализатқа AgNO`3 қосқанда ірімшік тәрізді ақ тұнбаның түзілуі
*Грисс реактивін қосқан кезде қызыл немесе қызғылт түстің түзілуі
*жасыл түсті құсық массасы
#897
*!МИНЕРАЛДЫ ҚЫШҚЫЛДАР:
*олардың қатысуымен талдауды тұз қышқылымен бастайды
*олардың қатысуымен талдауды азот қышқылымен бастайды
*+олардың қатысуымен талдауды күкірт қышқылымен бастайды
*олардың құрғауы тек қана H^*+анықтаумен жүргізіледі
*олардың құрғауы тек қана қышқыл аниондарын анықтаумен жүргізіледі
*+диализаттың рН корсеткіші 1-2
#898
*!ҚАЙ МЕТАЛЛДАР ТҰЗЫ ПЕСТИЦИД РЕТІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
*хром
*магний
*висмут
*+мыс
*таллий
*+сынап
#899
*!ДИАЛИЗАТТА НИТРИТ АНИОНЫН МЫНА РЕАКЦИЯ КӨМЕГІМЕН АНЫҚТАЙДЫ:
*диазотталған сульфанил қышқылымен
*мыс тұзымен
*+сульфанил қышқылы және β-нафтолмен
*натрий гидроксиді ерітіндісімен
*натрий азидімен
*+калий йодиді ерітіндісі және крахмал
#900
*!ХТТ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ КҮШӘНДІ САПАЛЫҚ АНЫҚТАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРДІ КӨРСЕТІҢІЗ:
*Гутцайт
*+Зангер-Блек
*күмістің диэтилдитиокарбаминат ерітіндісімен
*+Марш
*Пеллагри
*күміс айнасын алу әдісі

Приложенные файлы

  • docx 9492296
    Размер файла: 257 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий