Робочий зошит для практ робіт ЕП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
«Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з НР
_____________В.В.Ковтун
“_____” ___________ 2013 р.


РОБОЧИЙ ЗОШИТ
для проведення практичних робіт
з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”
для спеціальності «Економіка підприємства»

Розробив викладач вищої категорії Галаган О.В.

студента групи
_________________


Розглянуто і схвалено на засіданні предметної комісії
філологічних дисциплін Протокол № 5 від 17.01.2013
Голова ПК О.В.Галаган

2013

Галаган .О.В.
Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» - ДТрЕК, 2013. – 48с.

Робочий зошит є інтегрованою складовою навчально-методичного комплекту з української мови за професійним спрямуванням із відповідним лексичним та граматичним наповненням. Він містить вправи і завдання, що є тренувальним інструментарієм для формування і розвитку мовних та мовленнєвих навичок і вмінь студентів. 

Для викладачів ділової української мови та студентів економічних спеціальностей, а також усіх, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.Рецензент:
Г.М.Макаренко, викладач української мови ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж», викладач-методист Зміст


Практична робота № 1.
Практична робота № 2.
Практична робота № 3.
Практична робота № 4
Практична робота № 5.
Практична робота № 6.
Практична робота № 7.
Практична робота № 8.
Практична робота № 9.
Практична робота № 10...
Практична робота № 11...
Практична робота № 12...
Практична робота № 13...
Практична робота № 14...
Практична робота № 15...Тема Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.

Завдання 1. Перекажіть своїми словами, в чому полягають функції мови.
Функції мови:
Комунікативна (мова як засіб спілкування між людьми)
Номінативна (функція називання: усе пізнане людиною одержує назву. Завдяки цій функції кожна мова – це картина світу, що відображає національне світобачення і світовідчуття)
Мислетворча (людина мислить у мовних формах)
Експресивна (виражає почуття, емоції, волю людини)
Естетична (мова фіксує естетичні смаки, уподобання своїх носіїв. Мова є першоелементом культури, вона лежить в основі розвитку всіх інших видів мистецтв)
Пізнавальна (людина пізнає світ також через мову, бо в ній накопичено досвід попередніх поколінь, сума знань про світ)
Культуроносна (людина через мову засвоює культуру народу, сприймаючи разом з мовою казки, історію, традиції)
Ідентифікаційна (мова виступає засобом вияву належності мовця до певної спільноти)
Магічно-містична (люди вірили, що слово здатне зупинити небажаний хід подій, побороти сили зла, підкорити природу своїй волі)

Завдання 2. Прочитати, визначити стиль кожного уривка. Назвати мовні ознаки.
І. Найважливішою в кожній мові є загальновживана лексика. Вона охоплює слова, якими користуються всі, хто володіє певною мовою. Ці слова пов'язані з повсякденним життям, означають життєво необхідні поняття, а тому зрозумілі кожному. Це назви речей, рослин, тварин, явищ природи і суспільного життя, ознак, кількостей, якостей тощо.
Загальновживана лексика здебільшого стилістично нейтральна, емоційно не забарвлена, бо її елементи (слова), називаючи предмети, ознаки, явища, звичайно не містять їх оцінки. Тому загальновживана лексика властива всім стилям літературної мови в їх писемній і усній формі. Нерідко цю лексику називають міжстильовою (З підручника).
_____________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
II. Після теплих літніх дощів хліба налилися колосом, пополовіли, а десь за тиждень взялися бронзою. І завирувало, заграло жовтогаряче море навкруги. Білогір'я хлюпало золотими бурунами колосків у сади і городи.
Пахощі зрілого хліба особливо були відчутні вечорами, коли спадала спека і настояне на колосках повітря розтікалося селом, а гарячий вітер з рідного поля ніби сповіщав хліборобам: пора косити (/. Цюпа).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ш. Телеграма
Київ-53 04053
вул. Пирогова, 9
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова Проректорові а наукової роботи

Просимо відрядити для участі конференції 1-4 квітня студентку філологічного факультету Бойко
Запрошення надіслано поштою
Оргкомітет
Проректор Власенко

М.Ніжин 166000
вул. Університетська, 43
Ніжинський педагогічний інститут імені М. Гоголя
_____________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
IV. Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова створений постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 13 серпня 1993 р. «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів» на базі Київського державного педагогічного інституту імені М. П. Драгоманова.
Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова є вищим навчально-науковим закладом, що створений з метою навчальної та культурної діяльності для підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, розвитку і поширення демократичних традицій української і зарубіжної освіти, науки й культури (Зі Статуту).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·V. У книгарні
Добридень!
Добридень!
Скажіть, будь ласка, чи є у Вас у продажу роман Олеся Гончара «Собор»?
Це відділ технічної літератури. А он там, трохи далі, міститься відділ художньої літератури, енциклопедій та словників. Спитайте, будь ласка, там.
А які книжки продаються у Вашому відділі?
Різні. Тут і спеціальні наукові праці, й довідники, й різноманітні посібники та підручники для шкіл, технікумів та вищих навчальних закладів.
А чи одержали Ви вже «Український правопис»?
Так, одержали. На нього великий попит.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· До Володимира Гнатюка
16 січня 1910р. Чернігів

Дорогий пане Володимире!
І в Новому, як і в старому, році обіймаю Вас сердечне та так само сердечне бажаю найкращого здоров'я та доброго настрою. Прошу переказати також мої щирі бажання усього найліпшого і пані Вашій та діточкам.
Спасибі Вам за лист та картку, вони зробили мені правдиву приємність. Дякую і за обидва збірники: це такий багатий, цікавий матеріал, особливо для нашого брата-белетриста. Я дуже ціню такі книжки; змушений жити в місті, далеко од народу, я часом з головою пірнаю в етнографічні записи, в те чисте і свіже джерело народної творчості, та покріпляю тим свої сили...
Ваш М. Коцюбинський
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3. Указати, в яких сферах діяльності використовуються подані стійкі словосполучення. Проілюструвати, як вони вводяться у контекст, яке їх стилістичне призначення.
Державний герб, єднальні сполучники, інфаркт міокарда, література бароко, відносний рух, братерська єдність, електромагнітне поле, стіл замовлень, подолати недоліки, приватна власність, складнопідрядні речення, органи державної влади, юридична особа, фонетичний варіант, творча індивідуальність, художній метод, заряд електрона, хвороба Боткіна, рентгенівський апарат, турнірна таблиця, матеріально-технічна база, розгляд проводиться, рішення надсилається, демократичне суспільство, поставити завдання, право голосу, перистальтика кишок, суфікси суб'єктивної оцінки, накласти вето, дійти консенсусу, закон відкритого складу, альфа і омега, мати аудієнцію, віддати наказ, провести реорганізацію, піддати розгромові, нанести візит, покласти відповідальність, сформувати уряд.
1.Мовознавство_______________________________________________________________________________________________________________________________2.Медицина__________________________________________________________________________________________________________________________________3.Фізика_____________________________________________________________________________________________________________________________________4.Право___________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Діловодство_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5. Ознайомтеся з таблицею. Розкажіть, які відмінності у типах мовлення?
Типи мовлення та їх ознаки
Назви типів мовлення
Основна функція
Відношення між реченнями
Будова

Розповідь
Повідомлення про події
Часові
Експозиція, зав ’язка, кульмінація, розв ’язка

Опис
Словесне зображення предмета
Просторові
Певна послідовність загальних і часткових ознак

Роздум
Доведення або пояснення чогось
Причинно-наслідкові
Теза, аргументи, висновки

_________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________________________________________
Практична робота № 1
Тема Мова і професія. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови
Літературна мова – це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, яка використовується в усіх сферах суспільної діяльності.
Літературна мова реалізується в усній і писемній формах.
Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя. Зачинателем нової української літературної мови був І.П.Котляревський. Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Т.Г.Шевченка.
Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися такими ознаками:
правильністю, тобто відповідати літературним нормам, що діють в певній системі;
змістовністю, що передбачає глибоке осмислення теми і головної думки висловлювання, докладне ознайомлення з наявною інформацією на дану тему; різнобічне та повне розкриття теми, уникнення зайвого;
послідовністю, тобто логічністю та лаконічністю думок;
багатством, яке передбачає використання різноманітних засобів вираження думок у рамках відповідного стилю, уникнення невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій;
точністю, яка великою мірою залежить від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного словникового запасу;
виразністю. Слід виділяти найважливіші місця свого висловлення і виражати своє ставлення до предмета мовлення;
доречністю та доцільністю, яка залежить від того, наскільки повно і глибоко людина оцінює ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата.
Мовна норма – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи.
Мовні норми
Норми
Що регулюють
Приклади

Акцентуаційні
Наголошування слів
Замок - замок

Орфоепічні
Правильну вимову звуків
Грати - грати

Орфографічні
Написання слів
Уживання апострофа, великої літери тощо

Лексичні
Слововживання
Слідуючий наступний

Граматичні
Творення слів, уживання
форм слів, побудову
словосполучень і речень
Звіту,
пане професоре


Пунктуаційні
Вживання розділових знаків
Заява – це письмове повідомлення...

Стилістичні
Добір мовних засобів залежно
від умов спілкування
Посідати призові місця


ІІ Виконайте завдання
Завдання 1. Перекладіть синтаксичні конструкції:
в значительной степени-__________________________________________________
бывший директор - _____________________________________________________
быть на хорошем счету - _________________________________________________
подьем уровня производства - ____________________________________________
работать на общественных началах - __________________________________________
приступить к производству -_______________________________________________
рассмотреть следующие вопросы - __________________________________________
самый лучший результат - _________________________________________________
разработать мероприятия - ________________________________________________
профессиональный урівень - ________________________________________________
трудовые споры - ________________________________________________________
находиться в прекрасной форме -____________________________________________
занимать призовые места - ________________________________________________
допускать возможность - _________________________________________________
Завдання 2. У кожному з наведених речень замість крапок вставте єдино можливе для даного випадку слово.
Цей договір ... . чинності з моменту підписання його..... . Вважаю за необхідне . заходів ............... відповідальності. Просимо Вас ... кредит на .. установки. Ви запропонували дуже великий .. роботи. Які Ваші ..... на майбутнє? На кінець року ... підсумки нашої роботи. У конференції .................................. участь провідні вчені університету. На нараді йшлося про зміцнення .... дисципліни. Юридичні сторони ... відповідальність, передбачену ............................ законодавством. Даний договір .... чинності з дня підписання. Прошу .. відпустку за . рахунок. Ми повинні ................................................... правил внутрішнього розпорядку. Вам . написати іншу розписку. Ми .. термін чинності договору.
Завдання 3. У поданих реченнях знайдіть слова або вирази, що не відповідають стилістичним і лексичним нормам сучасної української літературної мови. Напишіть правильний варіант.

Я рахую, що це питання можна розглянути в слідуючий раз. Мова йшлася про нові технології виробництва. У боротьбі за збільшення ефективності сільськогосподарського виробництва рішучу роль відіграє орендний підряд. Поступили в продаж вироби акціонерського товариства "Труд". Збори акціонерів проголосили відкритими. Ми виконали поставлені перед нами задачі. Акт було складено у трьох екземплярах. На перший курс вищих учбових закладів приймаються громадяни України, у яких є повна середня освіта. У випадку невиконання умов договору одна із сторін вправі розторгнути його. Ми розробили необхідні міри по поліпшенню умов праці.
Завдання 4. Записати числівники словами, узгодивши їх у відмінку з поданими в дужках іменниками.
4 (пункт) - _________________________________________________________
53 (відсоток) - ______________________________________________________
1,5 (місяць) -_______________________________________________________
2 (тиждень) - _______________________________________________________
0,5 (бал) - ____________________________________________________
3/4 (територія) - ______________________________________________
2/3 (площа) - _________________________________________________
без 2 785 (студент) - __________________________________________________
через 65 (день) -_____________________________________________________
з 346 (делегат) - ____________________________________________________
40 (окуляри) - ______________________________________________________
дорівнювати 588 (гривня) -____________________________________________
Завдання 5 Перевірте свій рівень орфографічної грамотності, виправивши помилки в поданих словах.
Спиціальність, призвіще, суспільнокорисний, премірник, вище наведений, сумма, ринтабельний, компитентний, зформувати, субьєктивність, адикватний, процидура, повноваженя, зобовьязаний, соціально економічний, рекоминдація, зовнішньо-економічний, управліньський, лізінг, роспорядження, комирційний, науковотехнічний.

Практична робота № 2
Тема Види підготовки до виступу. Культура мовлення під час дискусії. Майстерність публічного виступу

Роди красномовства
Жанри красномовства

Академічне красномовство
Лекція, наукова доповідь, науковий огляд, наукове повідомлення

Судове красномовство
Прокурорська (звинувачувальна) та адвокатська (захисна) промови. Самозахисна промова.

Соціально-політичне красномовство
Звітна доповідь на конференції, парламентська та мітингова промови, промова під час дипломатичного акту. Військово-патріотична промова. Політичний огляд.

Соціально-побутове красномовство
Ювілейна, вітальна, застільна (тост), поминальна промови. Виступ на прийомі.

Церковно-богословське красномовство
Церковна проповідь, промова на соборі, офіційне звернення до пастви

Тема має бути:
доступна за вашими знаннями та інтересами;
доцільна
враховувати:
а) основні інтереси, зацікавлення аудиторії;
б) групові інтереси;
в) злободенні інтереси;
г) конкретні інтереси.
з елементом новизни та сенсаційності;
певною мірою конфліктна.
Мета (цільова установка):
Розважальна.
Інформативна:
Заклична до дії:
Переконлива:
Заохочуюча.
Види промов:
Написані і завчені напам’ять.
Написані і зачитані з рукопису.
Сказані експромтом.
Сказані з підготовкою, але не вивчені.
Назва промови:
Коротка.
Наводить на мету промови.
Доцільна.
Конкретна.
Цікава.
Джерела збору інформації:
Особистий досвід.
Роздуми й спостереження.
Інтерв’ю та бесіди.
Читання.

Структура промови

Основні частини
промови
Цільові установки

вступ

Викликати цікавість, оволодіти увагою аудиторії


Встановити взаєморозуміння і довіру


Підготувати аудиторію до слухання і сприймання промови


Виклад
доказ
Повідомити інформацію


Довести свою точку зору


Переконати аудиторію


Закликати слухачів до конкретної дії


висновок
Підсумувати сказане, зробити висновки


Посилити інтерес до предмета промови


Закріпити враження від промови

Важливими критеріями майстерності оратора є такі якості ним сказаного, як об'єктивність, ясність, образність і цілеспрямованість.
Основні етапи підготовки і проведення промови
Докомунікативна Комунікативна Посткомунікативна
фаза фаза фаза


ІІ Виконання завдань
1. Творча робота. Колективне складання плану виступу на тему "Яким я уявляю собі справжнього лідера". Добір і запис ключових слів. Обмірковування виражальних засобів (порівнянь, метафор, протиставлень, парадоксів), які можна вжити у тексті виступу.
2. Скласти й записати вступ і кінцівку виступу на одну з тем (або на власну тему):
Моє бачення ділової кар’єри
Яка з сучасних професій мене приваблює. (Моя професія)
Ким і яким я буду через двадцять років
_________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Практична робота № 3
Тема Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання. Етичні норми і нормативи. Професійна етика
Мета: з’ясувати етичні норми в роботі менеджера, ознайомитися з посадовою інструкцією менеджера, положеннями корпоративної етики, розглянути ділові ситуації
Обладнання: роздатковий матеріал з теоретичними положеннями та завданнями

Хід роботи
І Ознайомтеся з теоретичними положеннями (додаток)
ІІ Дайте відповіді на запитання
Як ви розумієте вислів етична сторона спілкування?
Які ви знаєте рівні моральної культури?
Що відносять до моральних цінностей?
Чому у своїй поведінці люди дотримуються різних моральних норм і правил?
Які ви знаєте основні принципи етики?
Підготуйте усний виступ на тему «Зв'язок спілкування і діяльності»
Підготуйте повідомлення на тему «Професійні мораль і етика»
Які, на вашу думку, етичні принципи ділового спілкування найважливіші у наш час?
Сформулюйте власний «Кодекс етичної поведінки ділової людини».
Підготуйте виступ «Моє бачення ділової кар’єри»

Поясніть, як ви розумієте вислів.
Американський письменник Джон Стейнбек зауважив: "Мені завжди було дивно бачити, що якості, якими ми захоплюємося в людині: доброта і благородство, душевна відкритість, чесність, доброзичливість до інших, здатність відчувати і переживати усе це при системі американського життя є симптомами невдач. А ті риси, які ми осуджуємо: жадоба, спритність, егоїзм, самолюбство, усе це ознаки успіху. Людей захоплюють перші властивості, але люблять результати других".

Завдання. Виберіть якості, які Ви вважаєте необхідними для ділової людини. Поясніть свій вибір. Чи всі ці якості у вас є, які необхідно розвивати?

Набір якостей особи
I. Міжособові стосунки, спілкування.
1. Ввічливість - дотримання правил пристойності, чемність.
2. Дбайливість - думки або дії, спрямовані на добробут людей; піклування, відхід.
3. Щирість - вираження справжніх почуттів, правдивість, відвертість.
4. Колективізм - здатність підтримувати загальну роботу, загальні інтереси, колективний початок.
5. Чуйність - готовність відгукуватися на чужі потреби.
6. Привітність - сердечне, ласкаве відношення, сполучене з гостинністю, з готовністю чим-небудь зробити послугу.
7. Співчуття - чуйне, співчутливе ставлення до переживань, нещастя людей.
8. Тактовність - почуття міри, яке створює уміння поводитися в суспільстві, не зачіпати гідності людей.
9. Терпимість - уміння без ворожнечі ставитися до чужої думки, характеру, звичок.
10. Доброзичливість - бажання добра людям.
12. Привітність - здатність виражати почуття особистої приязні.
13. Привабливість - здатність зачаровувати, притягувати до себе.
14. Товариськість - здатність легко входити в спілкування.
15. Обов'язковість - вірність слову, обов’язку, обіцянці.
16. Відповідальність - необхідність, обов'язок відповідати за свої вчинки і дії.
17. Відвертість - відкритість, доступність для людей.
18. Справедливість - об'єктивна оцінка людей відповідно до істини.
19. Сумісність - уміння сполучати свої зусилля з активністю інших при рішенні загальних завдань.
20. Вимогливість - суворість, очікування від людей виконання своїх обов'язків.

II. Поведінка
1. Активність - прояв зацікавленого відношення до навколишнього світу і самого себе, до справ колективу, енергійні вчинки і дії.
2. Гордість - почуття власної гідності.
3. Добродушність - м'якість характеру, прихильність до людей.
4. Порядність - чесність, нездатність здійснювати підлі й антигромадські вчинки.
5. Сміливість - здатність приймати і здійснювати свої рішення без страху.
6. Твердість - уміння наполягти на своєму, не піддаватися тиску, непохитність, стійкість.
7. Упевненість - віра в правильність вчинків, відсутність сумнівів.
8. Чесність - прямота, щирість в стосунках і вчинках.
9. Енергійність - рішучість, активність вчинків і дій.
10. Ентузіазм - сильне натхнення, душевний підйом.
11. Сумлінність - чесне виконання своїх обов'язків.
12. Ініціативність - прагнення до нових форм діяльності.
13. Інтелігентність - висока культура, вченість, ерудиція.
14. Наполегливість - завзятість у досягненні цілей.
15. Рішучість - непохитність, твердість у вчинках, здатність швидко приймати рішення, долаючи внутрішні сумніви.
16. Принциповість - уміння дотримуватися твердих принципів, переконань, поглядів на речі і події.
17. Самокритичність - прагнення оцінити свою поведінку, розум, розкривати свої помилки і недоліки.
18. Самостійність - здатність здійснювати дії без чужої допомоги, своїми силами.
19. Урівноваженість - рівний, спокійний характер, поведінка.
20. Цілеспрямованість - наявність ясної мети, прагнення її досягти.

III. Діяльність
1. Вдумливість - глибоке проникнення в суть справи.
2. Діловитість - знання справи, заповзятливість, тямущість.
3. Майстерність - високе мистецтво в якій-небудь галузі.
4. Тямущість - уміння зрозуміти сенс, кмітливість.
5. Швидкість - нестримність вчинків і дій.
6. Зібраність - зосередженість, підтягнутість.
7. Точність - уміння діяти як задано, відповідно до зразка.
8. Працьовитість - любов до праці, суспільно-корисної діяльності, що вимагає напруги.
9. Захопленість - уміння цілком віддаватися якій-небудь справі.
10. Ретельність - старанність у тому, що вимагає тривалого часу і терпіння.
11. Акуратність - дотримання в усьому порядку, ретельність роботи.
12. Уважність - зосередженість на виконуваній діяльності.
13. Далекоглядність - прозорливість, здатність передбачати наслідки, прогнозувати майбутнє.
14. Дисциплінованість - звичка до дисципліни, свідомість обов’язку перед суспільством.
15. Старанність - хороше виконання завдань.
16. Допитливість - допитливість розуму, схильність до отримання нових знань.
17. Винахідливість - здатність швидко знаходити вихід із скрутного становища.
18. Послідовність - уміння виконувати завдання, дії в суворому порядку, логічно, струнко.
19. Працездатність - здатність багато і продуктивно працювати.
20. Скрупульозність - точність до дрібниць, особлива ретельність.

IV. Переживання, почуття
1. Бадьорість - відчуття повноти сили, діяльності, енергії.
2. Безстрашність - відсутність страху, хоробрість.
3. Веселість - безтурботно-радісний стан.
4. Душевність - щира дружелюбність, схильність до людей.
5. Милосердя - готовність допомогти, пробачити із співчуття, людинолюбства.
6. Ніжність - прояв любові, ласки.
7. Волелюбність - любов і прагнення до свободи, незалежності.
8. Щирість – задушевність у стосунках.
9. Пристрасність - здатність цілком віддаватися захопленню.
10. Соромливість - здатність переживати почуття сорому.
11. Схвильованість - міра переживання.
12. Захопленість - великий підйом почуттів, захват.
13. Жалісливість - схильність до почуття жалості, співчуття.
14. Життєрадісність - постійність почуття радості, відсутність смутку.
15. Велелюбність - здатність сильно і багатьох любити.
16. Оптимістичність - життєрадісне світовідчуття, віра в успіх.
17. Стриманість - здатність утримати себе від прояву почуттів.
18. Задоволеність - відчуття задоволення від виконання бажань.
19. Холоднокровність - здатність зберігати спокій і витримку.
20. Чутливість - легкість виникнення переживань, почуттів, підвищена сприйнятливість до дій ззовні.
__________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·________________________________________________________________________________________
Ситуації для обговорення
1. Ви, менеджер з продажу великої фармацевтичної компанії, одержали завдання підготувати план просування на ринок нових ліків, ціна однієї дози якого $ 2500. Але вам відомо, що ефективність новинки лише незначно перевершує дієвість альтернативного препарату, що коштує в чотири рази дешевше. Чи будете Ви, перебуваючи у тверезому розумі, просувати ліки вартістю в $ 2500? Якщо ні, чи припустимо приректи на смерть людей, що могли бути врятовані (у силу більш високої ефективності новинки)?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Вашій компанії натякнули на необхідність "трохи заплатити", щоб прискорити процес оформлення партії імпортних товарів. Хабарі дуже поширене явище, у випадку Вашої відмови постраждає насамперед компанія. Можливо, ця процедура аналогічна чайовим метрдотелю ресторану, що сподобався Вам?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Ви бухгалтер підрозділу. До кінця року всього нічого, а до виконання планових показників не вистачає $ 15 тис. 21 грудня Ви одержали рахунок-фактуру на постачання Вашій компанії офісного устаткування на суму $ 20 тис. Облікова політика компанії передбачає оплату витрат у момент їх виникнення. Директор підрозділу просить оформити рахунок у лютому майбутнього року. Ваше рішення?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поміркуйте над питаннями
Підприємець – це людина, яка бере на себе ризик. Чим ризикує підприємець?.
Вимоги до менеджера як до людини сформулював у свій ще час французський підприємець А. Файоль. Що за вимоги ставив А. Файоль?.
У сучасних умовах виробництва з кожним роком зменшується кількість рядових працівників і збільшується кількість менеджерів, тому до останніх вимоги зростають. Які це професійні вимоги?
Соціальна відповідальність – це рівень добровільного відгуку керівника на соціальні потреби підлеглих. Які можуть бути соціальні потреби у підлеглих? Практична робота №4
Тема Структура ділового спілкування. Бар'єри в спілкуванні, його рівні. Соціальні типи особистості. Сучасні теорії міжособових стосунків.
Мета: з’ясувати, які існують бар’єри у спілкуванні, як їх подолати; враховувати соціальні та психологічні особливості клієнтів
Обладнання: вправи для виконання

Хід роботи

Завдання 1. Запишіть переклад уривку.
Психология продаж:
1.Советуем избегать преувеличений и использования превосходной степени модных слов. 2.Постарайтесь приложить все усилия, чтобы, превратить слабые стороны вашего предложения в сильные. 3.Важно продумать тактику поведения по отношению к конкурентам. 4.Поднимайте проблемы, вызывающие беспокойство клиента, и показывайте ему, что вы о них знаете. 5.Окружайте себя ореолом рекомендаций. 6.Доказывайте все, что выдвигается в качества аргументов 7.Не злоупотребляйте терминами. 8.Будьте естественными и внимательными по отношению к своему клиенту. 9.Сопровождайте показ товаров яркой образной речью и выразительными мизансценами. 10.Проявляйте изобретательность, рисуя клиенту картину тех благ, которые он получит от предложенного предмета или товара.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Завдання 2.
А) Створити психологічний портрет потенційного покупця на різні товари
Б) Скласти перелік товарів для різних соціологічних типів особистостей (альтруїстів, гедоністів, раціоналістів)
__________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 3. Розробити презентацію товару, враховуючи психологічні особливості клієнтів.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Практична робота № 5
Тема Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону
Мета: з’ясувати правила та порядок проведення ділових зустрічей, вимоги до учасників, удосконалювати навички перекладу, синтаксичні навички
Обладнання: запитання для бесіди, ситуації для обговорення, уривки з текстів для перекладу
Хід роботи

І Ознайомтеся з теоретичними положеннями проведення переговорів
Дайте відповіді на запитання (усно)
Які ви знаєте бесіди за метою спілкування та за змістом?
Які є бесіди за кількістю учасників?
Хто бере участь в індивідуальній бесіді?
Які є різновиди індивідуальних бесід?
Яку структуру мають індивідуальні бесіди?
Що потрібно враховувати, готуючись до бесід?
Які є різновиди запитань?
Які дев’ять типів співрозмовників ви знаєте?
Чим відрізняються переговори від інших форм ділової комунікації?
Які основні фази переговорного процесу?
Які існують стратегічні підходи до проведення переговорів?
Сформулюйте і запишіть 6-8 рекомендацій менеджеру щодо ведення переговорів.
Чи чітко я уявляю свою мету?
Як можна буде оцінити результат?
Які мої припущення про цілі співрозмовника?
Якими засобами я володію для досягнення поставлених цілей?
Як я донесу до партнера свою позицію?
З якими бар’єрами я можу зіштовхнутися?
Як підстрахувати себе і зменшити ймовірність цих бар’єрів?
Як зняти протиріччя, якщо вони виникнуть?
Як настроїти себе на терпимість до людини, якщо вона неприємна?
Які застосовувати способи впливу на партнера?
Яку аргументацію при цьому використати?
Наскільки розкривати свої позиції?
Як управляти атмосферою розмови?
Чого не можна допускати в бесіді?
Які типи нарад існують?
Що потрібно для того, щоб нарада пройшла результативно?
Які основні етапи включає підготовка до наради?
Від чого залежить техніка проведення наради?
Які ви знаєте етичні підходи до забезпечення наради як форми колективного обговорення проблем?


ІІ Проведення бесіди на основі завдань
Завдання. Дайте відповіді ТАК чи НІ. Поясніть свій вибір.
Неформальні засідання необов’язково проводити згідно з відповідними правилами та встановленою процедурою і з урахуванням норм етикету.
При проведенні ділового засідання підбір учасників не має важливого значення: у його роботі можуть брати участь усі бажаючі.
Ділове засідання – найефективніший спосіб вирішення питань і досягнення результату.
Місце проведення засідання певною мірою визначає атмосферу усього заходу.
При плануванні засідання, тривалість якого перевищуватиме 1.5 години, необхідно приблизно посередині заходу передбачити перерву на 15 хвилин.
Виберіть правильний варіант відповіді:
Після прийому на роботу ви вперше присутні на діловому засіданні. Головуючий представляє вас присутнім та бажає успіхів. Ви:
А) піднявшись зі свого місця, коротко дякуєте
Б) залишаючись сидіти, киваєте головою
В) піднявшись зі свого місця коротко розповідаєте про себе, досвід попередньої роботи
2. Вам необхідно піти раніше з формального засідання вашої установи. Ви:
А) у відповідний час піднімаєтесь з місця і виходите, попросивши колегу пояснити начальству причину вашого виходу
Б) піднімаєтесь та виходите, залишивши всі пояснення на завтра
В) заздалегідь попереджаєте начальника про необхідність піти раніше
3. Відповідь на електронні листи необхідно надсилати:
А) протягом однієї години
Б) протягом одного дня
В) протягом 48 годин

ІІІ Обговорення ситуацій
Ситуація 1. Висловіть свої думки щодо причин непорозуміння. Хто винен у такій ситуації?
Директор департаменту однієї з фірм, Василь Золотаренко, зателефонував до офісу іншої організації. Трубку підняв секретар. Василь сказав, що йому необхідно переговорити з керівником, і почув у відповідь: «Я подивлюся, чи він на місці». Після цього секретар поставив дзвінок на «холд». Але виявилося, що він натиснув не ту кнопку і Василь, як і раніше, міг чути, що відбувається ні іншому кінці телефонного дроту. Секретар звернувся до свого начальника: «Це Василь Золотаренко. Ви будете говорити з ним?»
Начальник відповів: «Не зараз. Скажи, хай передзвонить пізніше». Після цього секретар сказав: «Його немає». Зрозуміло, Василь почував себе ображеним і роздратованим, що аж ніяк не допомогло розмові, коли він передзвонив пізніше.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ситуація 2. Які вимоги порушено у даній ситуації?
Один бізнесмен, говорячи про ділові засідання, любить згадувати, як під час одного з них задзвонив мобільний телефон виступаючого і всі присутні були змушені чекати, поки він переговорить з особою, яка дзвонила, а потім продовжувати виступ.
__________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ситуація 3. Які вимоги порушив працівник банку?
Співробітник банку із занадто високою самооцінкою встановив собі правило щодо повідомлень, залишених на його автовідповідачі: він відповідав лише на дзвінки тих людей, які тричі телефонували йому. Застосувавши це правило щодо важливого клієнта, він допустив серйозну помилку. Одного телефонного дзвінка від його начальника було досить для того, щоб співробітник назавжди забув своє правило.
_________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ІV Перекладіть українською мовою.
Советы по ведению телефонных переговоров
1.Говорите кратко.
2.Обязательно представьтесь. Кратко объясните причину своего звонка и только после этого переходите к подробностям.
3. Изредка называйте собеседника по имени.
4. Говорите деловито. Не старайтесь выпалить всю информацию за несколько десятков секунд. Так собеседник ничего не поймет. Четко произносите слова. Не читайте свою речь по бумажке. Вы обязаны продумать линию своего разговора и сделать соответствующие записи, но не стоит дословно составлять текст.
5. Держите инициативу в своих руках.
6. Превращайте желания клиента в заказы. Внимательно относитесь к вопросам, которые задает клиент. Именно они говорят о том, что особенно важно для собеседника.
7. Напомните о себе. Обязательно перезванивайте клиентам, которые не смогли вам дозвониться. Если человека, с которым вы хотите связаться, нет на месте, обязательно просите передать ему, что вы звонили. Может быть, ответного звонка и не последует, но ваше имя уже будет "на слуху".
8. Старайтесь не прерывать разговор. В течение телефонной беседы не отвлекайтесь на разговоры с другими людьми.
9. Собирайте информацию. Во время переговоров по телефону записывайте все важные подробности: имена, адреса, цифры и т. д.
10. Фиксируйте продолжительность разговора.
11. Итоги беседы. В конце разговора коротко подведите его итоги. Заканчивайте беседу сразу, как только вам удастся достичь ее цели. Один из возможных вариантов таков: "Большое спасибо. Думаю, этого достаточно. Надеюсь в скором времени вас увидеть".
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Поставте розділові знаки і поясніть їх

Під час наради можна скористатися магнітофоном або диктофоном. Це особливо потрібно на конференціях якщо промовці не підготували своїх виступів у письмовій формі. А на звичайних нарадах як правило немає рації робити запис усього обговорення,..
Якщо нарада закінчується постановкою конкретних завдань то учасники звісно повинні мати повноваження виконувати їх. Мало сенсу в резолюціях а їх буває багато в яких ставляться завдання організаціям що не підпорядковані групі яка провела нараду. Наприклад орган громадського самоврядування вирішує що треба впорядкувати вулицю селища. Таке рішення виконати сам він не може. Було б правильним коли б цей орган ухвалив що певний його член звернеться до відповідних організацій і займатиметься цим доки прийняте рішення викладене письмово буде виконано...
Натомість якщо нарада не дає очікуваних наслідків то вона перетворюється на колективне марнування часу. Учасники невдоволені оскільки витратили цілий робочий тиждень безрезультатно завдавши народному господарству значних матеріальних збитків. Отже наради корисні лише тоді коли вони добре організовані і дають можливість досягти певної економії робочого часу (Іржі Томан. Мистецтво говорити).
Практична робота № 6
Тема Терміни і термінологія. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики.
Мета:уміти підбирати українські відповідники до іншомовних слів, пояснити значення паронімів; перекладати текст, створювати усне висловлювання за спеціальністю
Обладнання: інструкція для практичної роботи, вправи для виконання
Хід роботи
Виконання завдань
Завдання 1 З 'ясуйте, в яких визначеннях запропоновані слова є термінами.
Застава
Військовий охоронний загін; охоронна варта...
Віддавання кредиторові якогось майна, коштовності для забезпечення
одержуваної позички
Актив
Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина колективу
Частина бухгалтерського балансу;
характеризує склад, розміщення і використання грошових коштів
Залік
Перевірка знань студентів без оцінки в балах
Погашення взаємних платіжних зобов'язань у рівновеликих сумах
Професіоналізм
Оволодіння основами й глибинами певної професії
Слово, зворот, властиві мові певної професії
Акція
Дія, діяльність, спрямовані на досягнення якої-небудь мети
Цінний папір, який свідчить, що його власник вніс певний пай у підприємство
і має право на участь у справах і прибутках цього підприємства

Завдання 2. Поясніть значення термінів
Рентабельність _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ембарго _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Дебет ___________________________________________________________
________________________________________________________________
Аудит ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ревізія __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
.
Бюджет __________________________________________________________________________________________________________________________________________
експорт,____________________________________________________________________________________________________________________________________
дивіденд _______________________________________________________________________________________________________________________________________
квота ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Завдання 3. Доберіть до слів іншомовного походження власне українські відповідники.
Імідж, -
Дефіцит -
фактор, -
компенсація -
маркетинг -
менеджмент -
еквівалент -
пролонгований -
респектабельний -
ліцензія -
мораторій.-

Завдання 4. Укладіть словник термінів за визначеннями. Скористайтеся довідником, поданим нижче.
Система заходів з вивчення ринку та організація збуту товарів.
Наймані професійні керуючі (директори, керівники окремих підрозділів)
у концернах, трестах.
Дозвіл, що (надається, видається) організаціям, на право ввезення товарів
із-за кордону й вивезення їх за кордон. Випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів установами, акціонерними товариствами.
Довготермінове вкладення коштів у різні галузі економіки, переважно за межами країни.
Різниця між обсягом експорту й імпорту.
Гроші чи цінні папери, що їх вносять до кредитних установ для зберігання.
Слова для довідок: сальдо, емісія, депозит, ліцензія, маркетинг, менеджер,
інвестиція.

Завдання 5. Заповніть відповідними термінами таблицю «Термінологічна лексика»
№ Види термінологічної лексики Приклади
1. Фінансова =>____________________________________________________
2. Математична_____________________________________________________
3. Медична => . .__________________________________________________
4. Спортивна =>____________________________________________________
5. Хімічна => ._______________________________________________________
6. Літературознавча => .______________________________________________

Завдання 6. Доберіть антоніми до нижчеподаних термінів.
Кредит . . .
Актив . . .
Експорт . . .
Брутто . . .
Монополізація . . .


Завдання 7 Перекладіть уривок
Первичными причинами ускорения притока инвестиций послужили экономический рост и оживление деловой активности. По данным ежеквартальных опросов Института экономических исследований и политических консультаций, во втором квартале 2003 г. оптимизм менеджеров компаний превысил показатель осени 2000 г. соответственно расширение производства и повышение рентабельности предприятий стимулирует инвесторов увеличивать капиталовложения. Еще один фактор, традиционный в последнее время: глобальное замедление темпов экономического роста привело к перераспределению мировых потоков прямых иностранных инвестиций. По сути, в мире сегодня существует лишь две зоны экономического роста – Китай и страны СНГ. Наконец, сохраняется благоприятная конъюнктура на важных для отечественного экспорта внешних рынках (в первую очередь на рынке металла).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота № 7
Тема Правила вживання термінів. Фразеологічні одиниці, мовні стереотипи, кліше та використання їх у мовленні
Мета знати правила вживання термінів, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження; використовувати терміни і фразеологічні одиниці, мовні стереотипи у професійному мовленні
Обладнання: завдання для виконання

Хід роботи
Виконання завдань
Завдання 1. У запропонованому переліку словосполучень підкресліть професійні жаргонізми;поясніть їх значення.(усно)
Липовий звіт; липовий цвіт; липовий мед; липовий баланс.
Заморозити м'ясо; заморозити рахунок; заморозити ягоди.
Збити пішохода; збити в купу рахунок; збити стілець; збити цифри.
Ліпити справу; ліпити снігову бабу; ліпити документ.

Завдання 2. Серед стійких словосполучень, що подані нижче, є термінологічні, офіційно-ділові і фразеологічні. Розподіліть їх відповідно до класифікації.
Поточний рахунок, доводити до відома, пропускати повз вуха, брати участь,
точити ляси, орендна плата, додана вартість, узяти верх, вжити термінових заходів, штрафні санкції, дебіторська заборгованість, згідно з графіком, пекти
раки, наріжний камінь, піймати облизня, мати на меті, розрахунковий рахунок, трудові спори, довготерміновий кредит, Содом і Гоморра, внести
пропозицію, мати авторитет.
Термінологічні ____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Офіційно-ділові ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фразеологічні ________________________________________________________
________________________________________________________________________

Завдання 3. Підкресліть стійкі термінологічні словосполучення
РИНОК [РЫНОК] –
1. Місце купівлі-продажу товарів і послуг, укладання торгових угод.
2. Економічна категорія товарного виробництва, що являє собою сферу обміну з певною системою ринкових відносин між продавцями і покупцями
3. Економічні відносини, пов'язані з обміном товарів і послуг, в результаті яких формується попит, пропозиція, ціна. Структура ринків надзвичайно багатогранна. Розрізняють Р. за видами товарів і послуг (Р. сировини, засобів виробництва, споживчих товарів, капіталу, валюти, цінних паперів, праці, інформаційного та інтелектуального продукту тощо), за масштабами території (світовий, загальні, регіональні. національні, які, в свою чергу, поділяються на внутрішні і зовнішні); за рівнем конкуренції (вільні, монополістичні, олігополістичні).
Завдання 4. Перекладіть текст, підкресліть опорні словосполучення.
Роль рынка как регулятора отношений в обществе и экономике хорошо известна. Следует, выделить несколько конкретных функций, которые определяют значение рынка для всей системы коммерческих отношений:
рынок формирует условия для оценки общественной значимости труда, затрачиваемого на создание товаров. Акт обмена, совершенный на рынке по известной схеме “товар–деньги”, означает, что труд создателя данного товара является общественно-полезным. Предпосылкой для этого служит реальная возможность для покупателя свободного выбора необходимого ему товара и, соответственно, источника (продавца) данного товара;
рынок регулирует размер общественно-необходимых затрат на производство товара. В процессе обмена формируется четкое представление об уровне общественно-необходимых затрат труда на производство того или иного продукта. При этом рынок косвенным способом воздействует на экономические показатели предприятий, в частности, на себестоимость и прибыль: убыточные фирмы “уходят” с рынка;
рынок формирует основные пропорции экономики, состав и структуру общественного продукта. Причиной служит естественное стремление предпринимателей производить и продавать товары, которые пользуются спросом в первую очередь. Иначе говоря, капитал концентрируется в тех отраслях, где параметры спроса наиболее близко встречаются с предложением.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота № 8
Тема Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)
Мета: поповнювати лексичний запас, в тому числі фаховою термінологією; розвивати навички логічного мислення; вдосконалювати вміння спілкуватися на теми за спеціальністю
Обладнання: стаття, завдання для опрацювання статті
Хід роботи
І Виконайте завдання
Запишіть переклад
Підкресліть опорні словосполучення
Бесіда за текстом статті
Цель введения евро
В современном мировом хозяйстве наиболее остро конкурируют три экономических региональных центра – Северная Америка (США и Канада), Западная Европа (страны ЕС) и Дальний Восток (Япония, КНР, ряд «новых индустриальных стран»). Мощным инструментом консолидации каждого из этих регионов и одновременно конкурентной борьбы с другими центрами являются международные валюты.
Североамериканский центр – это зона абсолютного доминирования доллара, который одновременно претендует на роль основной общемировой валюты. Чтобы противодействовать «долларизации» мирового хозяйства, конкуренты США стремятся расширить использование в международных расчетах собственных денег – западноевропейских валют, японской иены. Самым сильным конкурентом доллару в начале 21 века стала евровалюта – евро.
Основные преимущества валютного союза стран ЕС связаны с тем, что участники внешнеэкономических операций снижают трансакционные издержки; избавляются от курсовых рисков; ослабляют зависимость своих экономик от доллара.
Первое преимущество единой валюты связано с тем, что участники внешнеэкономических операций испытывают трудности из-за разных масштабов цен, в силу чего достаточно трудно сопоставлять цены на однородные товары в разных странах. Эффективным способом снижения этих трансакционных издержек служит жесткая фиксация курсов разных валют по отношению друг к другу, а в идеале – переход на универсальные денежные единицы.
Другое преимущество общей для всех стран ЕС валюты связано с тем, что она призвана ликвидировать риски изменения курсов валют. Тем самым снижаются расходы на банковские операции и на страхование от рисков, связанных с изменением валютных курсов, что облегчает планирование торговли и инвестирования. Ликвидация трудностей международных расчетов дает мощный импульс развитию подлинно единого международного рынка.
Еще одной причиной создания еврозоны является желание сделать Европу более привлекательной для международных источников капитала. Дело в том, что для долгосрочных инвестиций привлекательными являются страны и регионы с наиболее стабильной валютой. Многие экономисты считают, что по мере усиления евро доллар будет терять свою привлекательность, и мир испытает глобальную дедолларизацию. Единая европейская валюта призвана стать стабилизирующим фактором в мировой валютной системе и заслуживающей доверия альтернативой доллару в международной торговле.
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Складіть власне висловлювання на тему «Україна у світовій торгівлі»
Практична робота № 9
Тема Багатозначні слова і контекст. Синонімічний вибір слова. Пароніми та омоніми у мові фаху.
Мета: повторити поняття багатозначності, синонімії, паронімії, уміти практично використовувати знання
Обладнання: завдання за варіантами
Хід роботи
1.Виправте помилки.
Доповідач говорить тільки те, що йому корисно сказати_________________________
Що уявляє собою дистанційне навчання?_____________________________________
День слов’янської письменності ____________________________________________
Наше українське писемство ________________________________________________
У Києво-Печерській лаврі відкрилась виставка рідких видань-стародруків ________________________________________________________________________
2.Перекладіть з російської мови (синонімічний ряд основа – підстава).
Основы знаний. Вещественное доказательство – достаточное основание для задержания подозреваемого. Принято проект закона за основу. На научной основе. Нет оснований обвинять. Налоги взимаются на основании норм Закона о добавленной стоимости.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Доберіть потрібне слово.
Всупереч чи наперекір?
Хай люди знають, хто йде . громаді.
Свідомо чи несвідомо, але він діє .. рішенням громади.
4. Поясніть відмінність у значенні слів, введіть їх у словосполучення.
Положення__________________________________________________________ становище_____________________________________________________________ стан_________________________________________________________________ професіональний ___________________________________________________ професійний__________________________________________________________ тактовний____________________________________________________________ тактичний____________________________________________________________ відношення______________________________________________________________ відносини_______________________________________________________________ стосунки ____________________________________________________________
ставлення ___________________________________________________________
особистий _____________________________________________________________ особовий________________________________________________________________
Практична робота №10
Тема Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники
Мета: відпрацювати орфографічні та орфоепічні навички
Обладнання: вправи для виконання
Хід роботи
Виконайте завдання. Підкресліть слова, написані з помилками. Усно поясніть їх правопис. щовечора
чимби-то
безперестанку
казна при кому
Севастопіль
Певністю
Страйкком
Стаєнь
волиньський
навмисне
галуззя
пригірок
десь-інде
яєшня
тратьте
жаданий
заіка
трясся
положення
Галичина
дит-ясла
хворостняк
Василева
Поздовжній
Чилі
Башкир
Вітамін
П”ятиро
нізвідкіля
кип”яток
марево
рюгзак
всюди-хід
промені
запічок
бурячиння
міні-футбол
конуса
тістичко
аніскільки
асфальта
траєкторія
важкоатлет
мавпячий
козеріг
стерати
трьох
увертюра
навскоси
немовби-то
голландський
нічий
попід віконню
численний
умисний
згаслий
військомат
кігті
празький
блаженний
студенцький
Кужченко
Торішній
Нижчий
ллється
бряжчати
театр-студія
киприот
навпаки
до ладу
незчутися
мнесся
на бігу
чимдуж
біло-сніжно
без відома
святкуїмо
коротший
до речі
замерзлі
абиякий
де в кого
закона
попереду
радекуліт
півабрикоса
скипидар
Маланчин
товстелезний
цвірінкати
будка
гравюра
призидія
манікюр
інтерв”ю
Перун
ні до чого
кучерявий
женьшень
лікарь
роз”єднати
тьмяний
ларьок
дзв”якнути
у книзьці
роздоріж
кювет
напередодні
пшенишний
стань
скнара
громадський
молодецство
сердешний
затишшя
пестливий
неволити
мудрісттю
стежечка
гігантські
боримося
електронний
тільки-но
нелегкий
в”їзжений
будь ласка
з-поза
запрограмований
у стократ
п”ятьсот
левиний
опрацьований
межирічя
передовсім
бджоляром
прозаїчний
незвіданність
туристський
з дня на день
споконвіку
зжати
жовтодзьобий
світлозелений
невичерпний
їжджу
монастир
ткатство
випускний
сонячник
гачечок
мармур
коровай
варязький
яхтклуб
трудодень
півобличчя
піщаний
кріпаччина
пів-яблука
ворожий
пісний
прем”єр-міністр
глухо-німий
блок-схема
тревога
знісся
декада
шалений
Практична робота №11
Тема Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.
Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні
Мета: удосконалити навички перекладу стійких словосполучень, утворення кличної форми іменників, відмінювання числівників, знаходження граматичних, лексичних і синтаксичних помилок у тексті
Обладнання: картки із завданнями, текст для редагування
Хід роботи
1.Перекласти українською мовою.
Ставить в известность___________________________________________
стечение обстоятельств___________________________________________
совершенствование существующий и поиск новых форм ______________________________________________________________________________________________________________________________
следующим будет выступать ______________________________________
пуститься на хитрость ____________________________________________
причитается к уплате_____________________________________________
приступить к обсуждению_________________________________________
приступить к исполнению обязанностей_____________________________ _______________________________________________________________
отпуск по болезни _______________________________________________
принимать во внимание __________________________________________
по обоюдному согласию __________________________________________
по определению суда_____________________________________________
составить отчет__________________________________________________
состав исполнителей_____________________________________________
не к спеху_______________________________________________________
не по плечу_____________________________________________________
обратить в шутку________________________________________________
2. Поставити слова і словосполучення в кличному відмінку.
Шановний друг_________________________________________________
товариш майор__________________________________________________
брат Валерій____________________________________________________
сестра Наталя___________________________________________________
Лариса Степанівна ______________________________________________
Юлія Костянтинівна______________________________________________
Станіслав Олексійович____________________________________________
Ігор Іванович____________________________________________________
Яременко_______________________________________________________
колега Тарас____________________________________________________
колега Павлов___________________________________________________
вчитель______________________ директор __________________________
майстер________________________________________________________
3.Провідміняти числівник 487.
Н.______________________________________________________________________Р._______________________________________________________________________Д._______________________________________________________________________Зн.______________________________________________________________________Ор._____________________________________________________________________М.______________________________________________________________________
4. Прочитати текст. Підкреслити у тексті слова з лексичними, граматичними помилками. Виписати їх у стовпчик і подати правильний варіант.
Етика реклами
Реклама являється одним з самих найважливіших елементів маркетингу. Призначення реклами інформувати покупців про те, що продукується фірмами і є в продажі. Через рекламу покупець отримує можливість вибору і придбання найбільш престижних виробів, володіння якими не лише задовольняє матеріальні запити, але й духовні потреби, наповнює їх впевненістю і почуттям підвищеного соціального статусу.
Реклама в умовах ринку це знаряддя конкуренції, засіб боротьби за покупця. Рекламу можна використовувати для дискредитації і паплюження товарів і послуг конкурентів, а можна й без випадів проти них, цивілізовано, інтелігентно, вміло показавши достоїнства своєї продукції, зробити продукцію і послуги конкурентноздатними.
Для розвитку на високому рівні реклами в країнах з ринковою економікою існує ряд етичних норм, що визначають взаємодію фірм, виробників, споживачів, комерсантів й їхніх клієнтів. Ці норми своє закріплення знайшли у Міжнародному кодексі рекламної практики, прийнятому Міжнародною торговою палатою.
Кодекс являється своєрідним інструментом самодисципліни і самоконтролю любого бізнесмена і продавця. Головні моральні принципи рекламної діяльності, закріплені в кодексі, добропристойність, чесність і правдивість. Принцип добропристойності при пропаганді товарів і послуг забороняє зловживати довірою покупців. Цей рекламний принцип не допускає використовувати в рекламі твердження, які провокують дискримінацію по расовій, релігійній чи статевій ознакам.
Етика реклами засуджує не тільки прямий, а й обман опосередкований. Реклама повинна правдиво й відверто вказувати дату випуску, строк придатності, споживчі властивості, діючу ціну товару. У кодексі єсть етичні правила, регулюючі взаємовідношення конкурентів. Так, ними заборонені обмовляння фірм, їхніх товарів і послуг за допомогою реклами, навіть такі прийоми, як кепкування і зневажливий тон.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Практична робота №12

Тема Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів та їх класифікація. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту
Мета: вивчити реквізити, порядок їх оформлення, знати класифікацію документів, уміти грамотно складати текст документа
Обладнання: завдання для виконання
Хід роботи
І. Запишіть перелік реквізитів
ІІ За підручником Діденко А.Н. «Сучасне діловодство», 2000 ознайомтеся з правилами оформлення реквізитів на С39-50
ІІІ Запам’ятайте класифікацію документів (Діденко А.Н. «Сучасне діловодство», 2000.- С5-7)
ІV Технічний диктант
З’ясуйте, зміст яких понять розкривають ці визначення:
Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку
Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію
Напис службової особи на документі, який містить вказівку щодо подальшої роботи з документом
Особа, що відправляє документ
Письмове привітання з нагоди ювілею або іншої важливої події в житті людини
Точне відтворення оригіналу
Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою першого
Точна вказівка проживання чи перебування кого-небудь
Основний реквізит документа
Відтворення частини документа
Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи
Матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має юридичну силу

V Виконання вправ
Вправа 1. Прочитайте, знайдіть і виправте помилки. Запишіть:
А. 1. Питання внесене у повістку дня. 2. Дев'ятим пунктом записано інформація про соціальний захист населення. 3. Комітету треба ще працювати дві неділі. 4. На 12 люте ситуація склалася дуже складна. 5. З цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів. 6. Стаття складається з трьох строчок. 7. Все це дуже добре викладено на бумазі, а в житті все не так. 8. Я теж притримуюсь такої думки.
Вправа 2. Перекладіть речення українською мовою:
1. По первому вопросу повестки дня выступил председательствующий на собрании академик. 2. Товары, принятые от иностранных граждан, продаются по ценам ниже рыночных. 3. Выступающие долго спорили по мерам оказания материальной помощи пострадавшим от аварии на атомной станции, 4. По этой теме принято соответствующее решение. 5. Товары отпускаются по купонам. 6. По окончанию курсов менеджмента вручаются свидетельство и сертификат, который дает право работать за границей. Справки по телефонам. 7. Председатель государственной комиссии по изучению последствий аварии был приглашен на заседание. 8. Вход в здание только по пропускам.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Практична робота № 13
Тема Укладання документів щодо особового складу (автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява)
Мета :знати перелік реквізитів для заяви, автобіографії, характеристики, наказу, порядок їх розташування, уміти відредагувати документ
Обладнання: вправи для виконання
ХІД РОБОТИ
І Виконайте завдання
Вправа 1. Прочитайте документ; відредагуйте і текст, допишіть відсутні відомості.
Автобіографія
Я, Баркова Наталія Сергіївна, народилася 12 липня 1971 року в м. Києві.
У 1978 р. поступила в перший клас загальноосвітньої школи № 98 м. Києва. На протязі 1978 1988 рр. навчалася у згаданій школі.
У 1989 р. поступила в КДПІ ім. М. Горького, який закінчила у 1994 р. Після закінчення вузу призначили вчителем історії в Київську загальноосвітню школу № 225. Приймаю участь у громадській роботі: член профкому школи.
22.10.1997 р. Підпис
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вправа 2. Відредагуйте уривок з тексту характеристики і запишіть правильно
Характеристіка
Пан Лесніков І.З працює на предприємстві із 1989 р. після скінчення Києвского політехничного інстітута. Часто печатаєтся у научній прессі із актуальними статями. На протязі усієї роботи зарекомендував себе як добрий товаріщ, вічливий, має хороші відношення с робітниками. Неоднократно поощрявся за приймання активной участі в спортівних міроприємствах концерна грошовими нагородами. Всі без виключення порученя виконує вовремя і сумліно.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вправа 3. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні документа.
Директору київської загальноосвітньої школи № 224 Галієнко П.В.
Заява
Прошу прийняти мене на посаду вчителя іноземної мови. До заяви додаю копію диплома про закінчення вузу, автобіографію, трудову книжку, особовий листок з обліку кадрів.
15.08.97 Підпис
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вправа 4. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.
Одесський Державний Універсітет ім. К. Тіміряз'єва
Приказ.
№ 117-ВК 1.XII/2002р.
м. Одесса.
про призначення по особистому складу

Призначити
1. Бондарь Ігора Викторовіча на посаду замісника декана природно екологічного факультети, встановити йому посадовий оклад в 350 гр. за місяць.
Підстава: заява Бондарь І. В. з візами завідувача кафедрою і декана природно екологічного ф-та.
Ректор: Бессмертних Д.Я. (підпис)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ Практична робота № 14
Тема Види службових листів. Етикет ділового листування. Телеграма. Факс.
Мета: уміти правильно розташовувати реквізити у службових листах, грамотно складати тексти різних видів листів; уміти оформлювати телеграму, приймати факс
Обладнання: вправи для виконання
Хід роботи
І Виконайте завдання
Завдання 1. Уявіть, що Ви складаєте правила-вимоги до написання ділових листів. Від Вашого вибору нормативних форм, поданих у дужках, залежатиме правильність оформлення вимог.
Пишучи офіційні листи, треба (дотримувати, дотримуватися) (таких, слідуючих, наступних) правил.
Не забувайте, що листи (самий поширений, найпоширеніший) вид документації.
Листи (посилають, надсилають) конкретному (адресатові, адресантові). Загальноприйнятою формою на початку листа (є, являється) (звертання, звернення).
У листах-запрошеннях, як правило, повідомляють про характер (міроприємства, заходу), (дату, число) проведення його.
Лист-нагадування (сповіщає, повідомляє) про наближення (терміну, терміна) виконання (замовлення, заказу).
(Не дивлячись, не зважаючи) на різноманітність проблем, про які (йдеться, мова йдеться) в листах, використовується обмежений перелік початкових і (заключних, прикінцевих) словосполучень.
(Приведені, наведені) в листі факти повинні бути точними, ілюстрованими (числовими, цифровими) даними.
Службові листи (відносяться, належать) до (головних, основних) засобів установлення (офіційних, офіціальних) (відносин, контактів) між підприємствами, установами, організаціями тощо.
Завдання 2 Перекладіть українською мовою. Оформіть лист: Дата. № 974/17. На 396/5-115 от 00.00.00.Днепрэнергочермет. Гл.конструктору Михайлову А.С., г.Днепропетровск, ул. Тополиная, 104/49. О посылке чертежей. Высылаем по Вашей просьбе чертежи конструкций за номерами 34143, 34146, 34150, 34162, 34169, 34171. Приложение: чертежи на 6 л. в 2 экз. Главный конструктор И.Т.Зотов.
Завдання 3. Вставте замість крапок слова, що допоможуть розкрити зміст думок, висловлених у листах на адресу партнера.
Ми у великому... .. перед Вами. Дуже вдячні за Вашу... Просимо............................... за прикре непорозуміння. Маємо., що наша співпраця буде... Просимо............................. кілька зразків із Вашої колекції. Дозвольте..... вдячність за підтримку. Просимо.. за створені Вам незручності. Будемо раді. з Вами.
Завдання 4. Перекладіть типові конструкції:
В соответствии с Вашей просьбой ___________________________________________
Считаем необходимым ____________________________________________________
Пришли к заключению ____________________________________________________
Несмотря на напоминания _________________________________________________
Пользуясь случаем ________________________________________________________
В ближайшее время _______________________________________________________
Принять участие в разработке проекта ________________________________________________________________________
Следующие условия ______________________________________________________
Открытие счета __________________________________________________________
В ответ на ваше письмо ___________________________________________________
В дополнение к нашему письму _____________________________________________
В случае вашего отказа ____________________________________________________
Считаем необходимым ____________________________________________________
К сожалению, вынуждены напомнить ________________________________________
Ввиду вышеизложенного __________________________________________________
В настоящее время у нас нет возможности _______________________________________________________________________
Пользуясь случаем _______________________________________________________
Мы разделяем Ваше беспокойство __________________________________________
Заранее благодарны ______________________________________________________
С наилучшими пожеланиями _______________________________________________
Завдання 5.. Перекладіть українською мовою. Поясніть розділові знаки:
Уважаемый мистер Вермилен!
Ваша компания в течение четырнадцати лет является одним из наших постоянных клиентов. Конечно, мы очень благодарны Вам за это и, соответственно, хотели бы обслуживать Вас быстро и эффективно. Однако, к сожалению, это оказывается невозможным, когда Ваши грузовики доставляют нам крупные партии груза в конце дня, как это имело место 10 ноября. Почему? Потому что и другие клиенты также доставляют свои грузы в конце дня. Естественно, что это вызывает скопление грузов и вынужденную задержку ваших грузовиков, а иногда даже и задержку в отправке Вашего груза. Как этого избежать? Путем доставки Ваших грузов в первой половине дня, когда это возможно. Это позволит Вашим грузовикам быстро разгрузиться и отправиться обратно, мы же сможем немедленно приступить к обработке Вашего груза, а наши рабочие попадут домой рано вечером, чтобы насладиться за обедом превосходными макаронами и лапшой, которые Вы производите. Пожалуйста, не примите это как жалобу и не сочтите, что я намерен советовать Вам, как вести дела. Мое письмо вызвано исключительно желанием обслуживать Вас более эффективно. Независимо от того, когда прибудет Ваш груз, всегда с радостью сделаем все, что в наших силах, для того чтобы быстро Вас обслужить.
Вы заняты. Пожалуйста, не утруждайте себя ответом на данное письмо.
Преданный Вам начальник станции Дж. Б.Стенли
(Дейл Карнеги. Основные методы обращения с людьми.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 6. Замість крапок поставте пропущені літери або знаки. Якщо не потрібно, з 'єднайте рискою.
Ро...цінки, зни...ка, об...єм, задовльнити, задовльний, пр...ватний, листуван..я, кр..дит, пре..ставництво, марк..тинг, ліз...нг, інв...стиції, дфіцит, р...сурси, бар...єр, д...лер, бугалтерія, зв...зок, дивіден..., к..мпанія, оп...рація, р...візія, сум...а, конюнктура, пр...йскурант, комп...тентність, квал..ф..кація, програма, сртифікат, л...цензія, аген..с...кий.

Завдання 3. Від поданих слів утворіть форми кличного відмінка, звертаючись у листах з проханням до партнерів, клієнтів, спонсорів, колег.
Пан., пані., доброді, колег., ректор, директор, міністр, професор, президент.., учитель., пан міністр, Ігор Степанович, Юрі Дмитрович, Валентин Борисович, Валентин Олександрівн, Ліді Дмитрівн, Віталі Ігорович, Валері Іванівн, Інн Яківн, Євген Вікторович, Євгені Степанович, Євгені Львівн.

Практична робота № 15
Тема Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки
Мета: знати особливості оформлення договору постачання
Обладнання: завдання для виконання
Хід роботи
Бесіда. Дайте відповіді на поставлені запитання. Дотримуйтеся мовленнєвого етикету! Не забувайте, що правильність мовлення - це теж етикет!
Скажіть, будь ласка, між якими особами може укладатися договір?
Коли договір вважають укладеним?
Чи має право громадянин укладати трудову угоду з одним або кількома
підприємствами (установами, організаціями)?
Які зобов'язання беруть на себе сторони, укладаючи контракт?
За яких умов може бути розірваний контракт, договір?
У якому документі (контракті чи договорі) передбачено термін випробування працівника для перевірки відповідності його посаді?
У скількох примірниках складається договір, контракт, угода?

Завдання 1. Читаючи тексти договорів, знайдіть у них порушення норм літературної мови. Відредагуйте й запишіть правильні варіанти.

1.Постачальник відвантажує продукцію на адрес покупця по цінах, передбачених діючими прейскурантами. 2.Розрахунок по цьому договору між постачальником і покупцем проводиться виставлянням рахунку. 3. Договір вважається заключеним тоді, коли сторони досягли згоди по всіх пунктах і оформили відповідну документацію. 4.Договір має відповідати закону і по змісту, і по формі. 5.Цей документ заключають на підставі діючого законодавства. 6.Поскільки договір являється юридичним документом, то кожен його пункт потрібно сформулювати чітко, уникаючи двозначності.
Завдання 2. Перекладіть прийменникові конструкції, вживані в текстах договорів, контрактів.
В зависимости от условий договора__________________________________________ по инициативе заказчика___________________________________________________ на протяжении шести месяцев_______________________________________________ по договоренности сторон__________________________________________________ работать по контракту_____________________________________________________
в дальнейшем___________________________________________________________
с одной стороны__________________________________________________________ договориться о следующем_________________________________________________ в лице руководителя_______________________________________________________ оказание других услуг______________________________________________________ возмещение расходов______________________________________________________ рассмотрение споров ________________________________________________
Завдання 3. Перепишіть слова, замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери. Якщо не потрібно - з 'єднайте рискою. Поясніть написання слів.
Господарс...кий, забе..печена, пр...мірник, зобов..язання, домовлен...ість, дво...сторонній, пі..става, зни...ка, догов...рний, сум...а, кон..юнктура, заборгован...ість, ро...суд, дивіден..., абон...мент, пос...редниц...кі, несво...часний, ві...шкодувати, бірж...вий, ф...черсний.
Завдання 4. Поясніть значення іншомовних слів-термінів, які вживаються в текстах договорів.
Форс-мажор __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Експорт __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ноу-хау - _______________________________________________________________
Оферта - _________________________________________________________________
Бартер- __________________________________________________________________
Завдання 5. Вставте пропущені літери і поясніть правила їх написання.
Така форма міжнародного ...півробітни...тва, як ліз...нг, поки що нова для
українс...ких б...зн...сменів. Ліз...нг це метод економіки, що дає можлив...сть вижити і дрібним, і в., ликим пі...пр...ємствам, які потра...или у ...крутне фінансове станов...ще і не/можут... робити в..ликі кап...таловклад..н..л. Однак ліз...нг не пан...цея від..сіляких хвороб економ...ки, а лише один із м...тодів, як їх позбуг...ся. В ідеї ліз...нгу не/має по/суті нічого нового.
ЛІЗ...НГ це договір на ...ренду машин та устаткуван..л, їх викор...стан..я у виробничих ц..лях ...рендарем, тоді як товари купуют...ся ...ренд.давцем, і він зб...рігає право влас...ності до кінця угоди. Крім того, ліз...нг являє собою сп...циф...чну форму фінансувань. За ліз...нгом можи... одержати будь/який самостійний об...єкт, якщо він не/знищується у в...робничому циклі.
Найбіл...ш пошир...ними об...єктами ліз...нгу є транспортні засоби, устаткуван..я і технологія, л...цензії, ноу/хау, програмні засоби тощо. Ліз...нг це щось середи... між ...рендою, кредитом, купівл...ю на виплати або пр...катом. Єдин...м сут...євим н..доліком ліз...нгових оп...рацій у наш...й країні є ві...сутність правових норм на розро...ку ліз...нгових угод.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14415


13PAGE144615Поведінка орато ра і керування аудиторією

Удосконалення матеріалів до виступу

Прогнозування питань

Аналіз проведеного виступу

Техніка проголо шення промови

Мистецтво дис кусії, відповіді на запитання

Робота над мовою і стилем

Докази й аргумен тація

Логічна організа- ція промови

Підбір матеріалів

Вибір теми, виз- начення мети і виду промовиЗаголовок 1

Приложенные файлы

  • doc 9584026
    Размер файла: 425 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий