Утверждаю РЭТ каз


Келісілді:Бекітемін:
БЖТ каф.меңгерушісіҚарМТУ ОжӘЖ бойынша проректор
Мехтиев А.Д.Егоров В.В.
______________________________
15.04.2014 ж. «Байланыс жүйелері және технологиялар» кафедра отырысының №32 хаттамасымен бекітілген
2013-2014 оқу жылының көктемгі семестрінің
5В071900 «Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар» және 5В012000 «Кәсіптік білім беру» мамандығы үшін
«Корпоративтік байланыс желілері», «Электр байланысының бағыттаушы жүйелері және оптика-талшықтық байланыс техникасы», «Электрондық және өлшеу техникасының негіздері», «ПДС, перспективалы жүйелері және желілері», «Телекоммуникацияларды, жүйелер мен желілерді құру және АЖЖ негіздері», «Байланыс желілері және телекоммуникациялық жүйелер», «Телетрафик теориясы», «Электрлік байланыс теориясы», «Электр байланысының басқару кешендері және техникалық пайдалануды ұйымдастыру» «Телекоммуникациялар жүйелеріндегі энергиямен қамтамасыз ету және энергия жинақтау», «РЭТ арнайы сұрағы», «Электрондық құрылғыларды жобалаудың бағдарламалық құралдары»
пәндері бойынша
емтихан билеттерінің бағдарламасы
Қарағанды 2014 ж.
«Электрлік байланыс теориясы» пәні
Ақпарат, хабарлама, дабылдар
Байланыс жүйелері, байланыс арналары
Байланыс көздері мен арналарының ақпаратты сипатаммасы
«Электр сигналы» ұғымы
Дабыл түрлері, негізгі қызметтері
Байланыс жүйелері және арналары
Байланыс каналдарындағы бөгет пен бұрмаланулар
Радиоарналардағы бөгеттер
Сымды байланыс арналарындағы бөгеттер
Байланыс жүйелерінің сипаттамасы
Модуляция
Демодуляция
Хабарламаны электр сигналына ауыстыру операциясы
Модульденген дабылдардың уақытша диаграммалары
Кодтау
Декодтау
Сандық модуляция ұғымы
Дабылдар мен бөгеттердің математикалық сипаттамасы
Дабылдар спектрі
«Детерминделген» функция, «финитті» процесс ұғымдары
Корреляция функциясы
Дельта-функция
Фурье қатары қолданылатын күрделі дабылдар
Спектр кеңдігі, ені
Қуаттың спектрлі тығыздығы
«Санау функциясы» ұғымы
Котельников теоремасын қолданылатын финитті спектр
Электр байланысының бастапқы сигналы
Дабылдың абсолютті кезеңдері
Үзіліссіз және дискретті байланыс арналары
Байланыс арналарының классификациясы
Каналдар модельдері
Үзіліссіз байланыс арнасының моделі
Дискретті байланыс арнасының моделі
Шеннон теоремасы
Биноминальды канал
Жадсыз симметриялы емес канал
Өткізгішті байланыс арналары
Өткізгіш байланыс жүйелерінің классификациясы
«Ұзын желі» ұғымы
Байланыс желісінің бастапқы параметрлері
Байланыс желісінің екіншілік параметрлері
Талшықты-оптикалық байланыс желісі
Оптикалық канал
Радиоарналардың ерекшелігі
Антенналар жайлы жалпы мағлұмат
Байланыс каналдарында сигналдарды құру және өзгерту
Сигналдар модуляциясы
Модуляция түрлері
Дискретті сигналдардың тиімді қабылдауы
ИКМ модуляция
Аналогты-сандық түрлендіру кезеңдері
Котельников-Найквист теоремасы
Амплитуданы кванттау
ИКМ-модуляцияның стандарттары
Жорамалды кодтау
Түзетуші кодтар жайлы мағлұмат
Негізгі сандық сигнал
Кванттаудың біркелкі емес құрылғысы
Сигналдарды сандық жіберудің ерекшелігі
5 реттегі жоғары жиілікті Баттерворт сүзгісін сал. Осы сүзгінің жоғары жиілікті екенін дәлелде.
5 реттегі төменгі жиілікті Баттерворт сүзгісін сал. Осы сүзгінің төмеңгі жиілікті екенін дәлелде.
5 реттегі жолақты Баттерворт сүзгісін сал. Осы сүзгінің жолақты екенін дәлелде.
2 түрдегі Чебышевтың 5 реттегі жолақты сүзгісін сал. Бұл сүзгінің қанша полюстері болатынын есепте.
2 түрдегі Чебышевтың 5 реттегі бөгеттеуші сүзгісін сал. Бұл сүзгінің қанша полюстері болатынын есепте.
2 түрдегі Чебышевтың 5 реттегі жоғары жиілікті сүзгісін сал. Бұл сүзгінің қанша полюстері болатынын есепте.
2 түрдегі Чебышевтың 5 реттегі төменгі жиілікті сүзгісін сал. Бұл сүзгінің қанша полюстері болатынын есепте.
5 реттегі жоғары жиілікті Баттерворт сүзгісін сал. Бұл сүзгінің қанша полюстері болатынын есепте.
5 реттегі төменгі жиілікті Баттерворт сүзгісін сал. Бұл сүзгінің қанша полюстері болатынын есепте.
5 реттегі жолақты Баттерворт сүзгісін сал. Бұл сүзгінің қанша полюстері болатынын есепте.
5 реттегі бөгеттеуші Баттерворт сүзгісін сал. Бұл сүзгінің қанша полюстері болатынын есепте.
5 реттегі жоғары жиілікті Гаусс сүзгісін сал. Осы сүзгінің жоғары жиілікті екенін дәлелде.
5 реттегі төменгі жиілікті Гаусс сүзгісін сал. Осы сүзгінің төмеңгі жиілікті екенін дәлелде.
5 реттегі жолақты Гаусс сүзгісін сал. Осы сүзгінің жолақты екенін дәлелде.
«Электр байланысының басқару кешендері және техникалық пайдалануды ұйымдастыру» пәні
FXS дегеніміз не?
ОКС-7гі байланыс уақытын анықтаныз
NSP дегеніміз не?
FXO дегеніміз не?
ОКС -7 жүйесі нені жеткізеді?
ОКС-7 моделі қандай ішкі жүйелерден тұрады?
E&M дегеніміз не?
TUP дегеніміз не?
IMP деңгейі нені көрсетеді?
Сызықты сигналдарға не жатады?
INAP дегеніміз не?
2MTР деңгейі нені көрсетеді?
Басқару сигналдарға не жатады?
ОКС-7 қандай жылдамдылықпен сандық каналда жұмыс атқарады?
Сигнализация дыбыстары қандай сигналдық қатынас түрінде өтеді?
Ақпараттық сигналдарға не жатады?
ОКС-7тың жүйесі не болып табылады?
MTP қандай жүйені анықтайды?
DTМF нені анықтайды?
ВОСтың жүйелік деңгейін қамтамасыз ететін не?
Сигнализацияның дыбыстарының қызметіне не жатады?
Сигналдық бірлік не болып келеді?
Message Transfer Part нені білдіреді?
Сандық коммутацияға не жатады?
ОКС белгілерін шешіңіздер
Signalling Connection Control Part – дегеніміз не?
Кеңістік коммутациясы қандай жүйелерге тән?
ОКС-7тың байланыс уақыты
NSP нені білдіреді?
Уақыттық коммутация неге тән болып келеді?
Қандай әдістер сандық коммутациялық өрісті құрайды ?
DSE нені білдіреді?
ТСЕ нені білдіреді?
1057 жүйелік адресінің мағынасын шешіңіз
АСЕ нені білдіреді?
Бірінші буындағы сандық коммутаторға неше порттар кіреді?
NA нені білдіреді?
Үшінші буындағы сандық коммутаторға неше порттар кіреді?
DSN нені білдіреді?
Рұқсаттық коммутаторға неше порттар кіреді?
ZYXW нені білдіреді?
МСLI(А) төлемі нені білдіреді?
TSLI нені білдіреді?
Мультиплексацияны жасаудың қызметіне не кіреді?
Демультиплексация жасаудың қызметіне не кіреді?
АСЕ нені білдіреді?
S-2 станциясының басқаратын қандай құрылғылары бар?
3N/2 каналында N аббриавиатурасы нені білдіреді ?
FMM нені білдіреді?
S-2 станциясының атқаратын құрылғылары?
SSM нені білдіреді?
Фрейм дегеніміз не?
DSE мультиплексациянда қандай технология қолданылады?
АТС тип бойынша қалай классификацияланады?
Абоненттік линияларда қандай сигнализация болады?
Айналым түсінігі нені білдіреді?
МКС10*20*3 аббревиатурасы не білдіреді?
Құрылымдар, регистрлар, таңбағыштар не білдіреді?
DSN коммутатордың қандай арналымы бар?
ИКМ технологиясының қызметі қандай ?
Шағылысу нүктесі нені білдіреді?
Котельников теориясы дискретизация жиілігі неге тен?
Екі абонент қосынды жолмен жергілікті шақыруда қанша сервистік шынжырлар құрылу процессіне қатысады?
Қандай шынжырлар арқылы еркін іздеу командасы генерацияланады ?
КПВ-С бақылау сигналы қандай шақырудың жіберілуі жиілігінде бақылау сигналы болып шоғырланады?
DSN жүйесінде аббревиатура нені білдіреді?
S-12 станциясының әрбір модулінің құрылымы нені құрайды?
Сандық сигналдың қандай бастапқы параметрлері бар?
Модуль FMMнің – қандай мәні бар?
ИКМ-тракта қанша ақпараттық каналдар бар?
Қандай акустикалық сигналдар телефон соғуды бар ?
АЛ импульстық сигнализациясында жиілік импульсі неге тен?
Абоненттік линияда изоляция кедергісі неге тен ?
ИКМ телефония тракті – бұл?
Терминал мағынасы нені білдліреді?
ОЦС (DSO) бастапқы каналының сандық жылдамдылығы неге тен?
S-12 станциясы қандай программа бойынша жұмыс істейді?
Жүйелік аддрес нені білдіреді?
Қандай каналдар бойынша синхрондық кадрлар беріледі?
Дискретизацияның такты жиілігі неге тен?
SoftSwitch ұғымы нені білдіреді?
QoS аббревиатурасы нені білдіреді?
ИКМда қанша ақпараттық каналдары бар?
Станцияға қандай рұқсаттар болады?
Сызықтың «шлейфі» нені білдіреді?
ИКМ трактінің ақпараттық жылдамдылығы қандай?
Ақпараттық сигналдың бастапқы параметрлері қандай?
ИКМ өрнектеуі не білдіреді?
Жүйелік адрес нені білдіреді?
Дисретизацияның тактік жиілігі неге тен?
«ПДС, перспективалы жүйелері және желілері» пәні
Ақпарат ұғымына анықтама беріңіз.
Сигналдардың жиілікті бөлінісі.
Дискретті каналдағы информацияның берілісін R телеграфтаудың жылдамдығын В есептеңіз. Бірлік элементінің ұзақтығы 0=8 мс, әрбәр ақпарат элементі 1 бит ақпаратқа ие, және әрбір жетінші элементте 3 тексеру бар.
Еске сақтаусыз дискретті хабарландырулардың ақпарат көзі.
Сигналдардың шекті төзуі.
Таблицада берілген кодтарға сәйкес таңбалардың орташа сан мөлшерін анықтаңыз.
Әріп Ықтималдық Код
а10.4 01
а20.2 001
а3 0.2 101
а40.1 110
а5 0.1 111
Ақпаратты ұсынудың формасы.
VDSL технологиясы.
Теңмөлшерлі кодтау жүйесінде қанша түрлі типті кодтауды жасауға болады, егер кодтау негізі 3-ке тең болса, кодтың өту ықтималдығы – 5 ке тең болса.
Энтропия: анықтамасы, өлшеу бірлігі, дискретті хабарландырулар көзіне арналған Шеннон формуласы
Шеннон-Фано тәсілі.
Хэмминг коды.Х=1101 хабарламасын кодтау.
Дискретті хабарландыруларды тасымалдаудың құрылымдық схемасы.
Желілік кодтар.
Циклдік кодтар. Анықталған кодтық комбинация 1001001. Қателік бар ма екенін аңықтаңыз, егер орнатылған полином Р(х)=x3+x2+1 болса.
Ақпараттың мөлшерінін өлшеу бірлігі.
ПДС жүйелеріне нұсқаулар.
Көпмүшені х12+х10+х8+х7+х5+х+1 кодтық комбинация түрінде көрсетініз.
Үзіліссіз уақыттың үзіліссіз сигналдары.
ADS технологиясы.
Егер берілген кодты сөздер ең кіші кодтық арақашықтықты анықтайтын болса, онда қателіктің қанша санын табуға және жөңдеуге болатының анықтап беріңіз.
101011011011001
001011010101011
Есте сақтаусыз мәлімет көзінен келіп түсетін ақпараттың орташа сандақ Н(А) мөлшері
Анизохронды сигнал.
Циклді код. Анықталған кодтық комбинация 1101011. Егер берілген полином Р(х)=x3+x+1 тең болса, қателіктің бар немесе жоқ болуын анықтаныз.
аi. жүйесіне келіп түсетін ақпараттың санын анықтаныз.
Ақпараттың жеткізілу уақыты (анықтамасы, ақпараттың жеткізілу нұсқауын берілген уақыт).
Циклді код. Комбинациясын жеткізу Х=1101, егер Р(х)=1011 болса.
Ақпарат қөзінің жұмыс қабілеттіліг дегеніміз не және ол қалай анықталады?
Эффективті (статикалық кодтау).
Берілген екі комбинациядан Хэмминг арақатынасын анықтаңыз:
001011111011001
111011011101001
Дискретті ақпарат көздерінің қатыстық шектік қатынасы.
Графикалық ақпараттың факсимильді жеткізілуінің принципі.
Берілген кодқа кодтық ағашты салыңыз:
а1а2а3 а4а5
0000 0101 1100 0011 1001
Канал бойынша ақпарат жеткізілуінің жылдамдығының өлшем бірлігі.
Каналдың өтімділік қабілеті.
Циклді кодтау.
Дискреттік ақпарттардың r қатыстық шектен шығуын анықтаңыз. Егер оның энтропиясы 3.2 ге тең болса, ал алфавит мөлшері - 32.
Дискретті уақыттың үзіліссіз сигналдары.
HDSL технологиясы.
Циклді код. Х=1011, егер Р(х)=1101 болса комбинацияны жеткізу.
Үзіліссіз уақыттың дискретті сигналдары
Хэмминг коды.
Берілген код үщін ағаштың кодын салыңыз.
а1а2а3 а4а5
00 01 101 110 1110
Үзіліссіз уақыттың дискретті сигналдары
Префиксті кодтар.
Хэмминг коды . Х=0011 хабарламасын кодтау.
Берілген сигналдарға ақпараттық параметр.
Шеннон теоремасы.
х10+х7+х6+х4+х3+х2+1 көпмүшесін кодтық комбинация түрінде көрсетініз.
Изохронды сигнал.
Кодты сөздегі символдардың орташа санын және хабарландыру көзінің энтропиясы арасындағы байланысты анықтайтын теорема..
Егер ең кіші кодты арақашықтық 4 ке тең болса, онда қорғанған кодта қанша қателікті түзетуге болады?
Хафмен әдісі.
Электр жүйесінің каналы дегеніміз?
Циклді код. Анықталған кодты комбинация 1011110. Егер пайда болған полином Р(х)=x3+x2+1 тең болса, қателіктің бар ма екенін аңықтаңыз
Үзіліссіз деп қандай каналдарды айтамыз.
Тең нүктелі емес кодтардың жетіспеушілігі.
Циклді код. Х=1001, егер Р(х)=1101 болса комбинацияны жеткізу.
Дискретті каналдардың сипаттамасы.
xDSL технологиясының жетістігі.
Кодтық комбинацияны х13+х11+х8+х7+х3+1 копмүше түрінде жазыңыз.
Помехалардың классификациясы.
Симметриялық xDSL-технологиялары.
Егер берілген кодтық сөздер ең кіші кодтық арақашықтыққа ие болса, қателіктің қанша түрін анықтауға болатынын есептеңіз:
001011011011001
011011011101001
Сигналды жеткізудегі үзілістер.
Тең нүктелі емес кодтауда бір кодтық комбинацияны екіншісінен бөліп қарастыруға болатын әдіс.
Екілік көздегі дискретті хабарландырулардың r қатыстық шектен шығушылығын анықтыңыз, егер энтропиясы 0,7 ге тең болса.
Сигналдың бөліну уақыты.
Егер қателіктерді түзету кезінде tи ош. режимі қоллданылса, онда қате мүмкіндік шегін қалай анықтайды?
В телеграфртау жылдамдығын және R дискреттік арнадағы беріліс ақпаратын есептеңіз, бірлік элементтің ұзақтығы 0=9 мс, әр ақпаратты элемент 1 битті құрайды және әр 8 ақпаратты элементке төрт ақпаратты элементтен келеді.
Сигналдың тіркеу әдістері.
Көп кодты сөздердегі код ағашы.
Кодты комбинация түрінде көпмүше құрыңыз: х10+х9+х6+х3+х2+х
Соңғы шектерге және байланыс өзектеріне анықтама беріндер.
Асимметриялық xDSL-технологиялар.
Циклдық код. Комбинация берілісі Х=1111, егер Р(х)=1011
Коммутирулды емес канал желісі.
Кодтың қателіктерді табу икемділігі және кодтық ара қашықтық
Егер минималды кодтық ара қашықтық 2-ге тең болса, онда қорғалған код қанша қателіктерді табады?
Децентралды коммутация жүйесі.
xDSL технологиясы қосылуындағы ақпараттық каналдар
Циклды код. Егер Р(х)=1011 болса, онда Х=1110 нешеге тен болады?
Коммутацияның орталықтанған жүйесі.
Көп кодты сөздердегі код ағашы
Циклдық код. Берілген кодтық комбинация 1001101. Қателігін анықтаңыз, егер Р(х)=x3+x+1.
Сигналдың жиілікті бөлінуі
Қалыпты емес кодтың кемшілігі
Циклдық код, егер Р(х)=1011. Берілу комбинациясы Х=1000
«Телетрафик теориясы» пәні
Телетрафика түсінігі
Құрал-жабдықтардың даулары
Есеп шығару:Қарқындылығы =250 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=6 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=6 дан коп емес шақыруға түсуінің t=72 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
Телекоммуникациялық жүйелерде қызмет ету сапасы
СМО классификациясы
Есеп шығару:Қарқындылығы =320 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=8 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=8 дан коп емес шақыруға түсуінің t=36 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
Талаптар ағынының үлгiсі
Қарапайым ағын
Есеп шығару:Қарқындылығы =420 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=3 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=3 дан коп емес шақыруға түсуінің t=108 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
Арнайы (примитивный) ағын.
Қайта шақырулармен ағын.
Есеп шығару:Қарқындылығы =150 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=5 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=5 дан коп емес шақыруға түсуінің t=18 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
Шектелген кейінгі іс-әрекетімен ағын
Эрланга ағыны
Есеп шығару:Қарқындылығы =320 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=9 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=9 дан коп емес шақыруға түсуінің t=120 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
Серверлердiң босауларын ағын.
Түскен , қызмет көрсетілген, жоғалған жүктемелер
Есеп шығару:Қарқындылығы =250 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=2 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=2 дан коп емес шақыруға түсуінің t=108 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
Жүктеменің концентрациясы(шоғырлануы)
Жүктеменің негізгі параметрлер және
Есеп шығару:Қарқындылығы =450 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=12 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=12 дан коп емес шақыруға түсуінің t=180 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
Марков тізбегінің анықтамасы
Жағдай соңғы сан Марков тізбегі
Есеп шығару:Қарқындылығы =50 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=11 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=11 дан коп емес шақыруға түсуінің t=36 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
Литтла формуласы
М/М/1 жүйесінің анализі
Есеп шығару:Қарқындылығы =220 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=4 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=4 дан коп емес шақыруға түсуінің t=20 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
М/М/1 жүйесінің сипаттамасы
Түпкi жинақтағышы бар жүйелердiң анализі.
Есеп шығару:Қарқындылығы =550 ге тен карапайым ағынның Pk(t) тура k=10 шақыруға түсу және Pi≤k(t) ның k=10 дан коп емес шақыруға түсуінің t=25 с аралығындағы ықтималдылығын анықта. Осы уақыт аралығында 6 шақыру түсуінің ықтималдылығын анықтау керек. Кандай мәнде k мәні pk(t) ыктималдылығында ен үлкен орын алады?
М/М/1:N жүйесінің характеристикасы
M/M/1 типті жүйенің құрамы
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы– nнх=200; nк.и=400; nк.к=100; nт=100; nСЛ=200; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
Шақыруды жоғалту ықтималдығы
Жүйенің өткізу қабілеті
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=300; nк.и=250; nк.к=100; nт=30; nСЛ=10; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
M/M/1:N типті жүйенің құрамы
K талаптарының жүйеде болу ықтималдылығы
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=250; nк.и=350; nк.к=200; nт=150; nСЛ=50; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
M/M/1 жүйесіндегі кезектің орташа ұзындығы.
M/M/1жүйесінде кезекте тұрудың орташа уакыты.
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=400; nк.и=400; nк.к=100; nт=30; nСЛ=10; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
M/M/1 қарапайым жүйенің ықтималдығы.
Жүйедегі сұраныстың орташа саны.
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=500; nк.и=450; nк.к=200; nт=150; nСЛ=100; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
Маркова тізбегінің периодты жағдайы.
Чепмен-Колмогоров теңдеуі.
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=600; nк.и=550; nк.к=200; nт=300; nСЛ=100; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
Біртекті Маркова тізбегі.
Марков тізбегінің сіңіріп алатын жіне қайтарымды күйлері
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=700; nк.и=2500; nк.к=100; nт=30; nСЛ=10; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
Қандай жүктеме қызмет көрсетілген деп аталады?
Жүктеменің өлшем бірлігі
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=900; nк.и=900; nк.к=100; nт=30; nСЛ=10; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
Коммутациялық жүйені атқарушы жұмыс
Келіп түсетін жүктеме
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=1000; nк.и=1000; nк.к=1000; nт=300; nСЛ=100; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
Потенциалды жүктеме
Жоғалған жүктеме
Алты орынмен номерленген АТСК мен жобаланған қалалық желі абоненттерінің структуралық құрамы – nнх=800; nк.и=800; nк.к=1000; nт=300; nСЛ=100; шақырулардың әрбiр ЧНН категориясының бiр абонентiнен орташа сан – =3,4; =0,7; =1,0; =10; =10; Әртүрлі категориялардағы абоненттер үшін сөйлесу ұзақтығы – =100 с; =130 с; =120 с; =100 с; =100 с; жұмыстардың әр түрлi түрлерiнiң еншiлерi. рр=0,6; pзн=0,2; рно=0,1; рош=0,05; ртех=0,05. Табу керек: Абоненттерден АТС-қа түсетін ЧННдаға барлық категориялардың жүктемесінің қарқындылығын.
Жүктеме көздерінің түрлері.
Ең үлкен жүктеменiң сағаты.
Коммутациялық каналдар түйінінде 100 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
Жүктеменің А деңгейдегі қарқыны
Жүктеменің В деңдейдегі қарқыны.
Коммутациялық каналдар түйінінде 50 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
Қайта шақыруы бар ағынның құрылуы.
Шектелген кейінгі іс-әрекеттері бар ағынға мысал.
Коммутациялық каналдар түйінінде 80 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
Пальма ағынына түсініктеме.
Бірінші қатарлы Эрланга ағыны.
Коммутациялық каналдар түйінінде 40 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек
I серверінің t уакыт ішінде бос болу ықтималдығы
Жаппай қызмет көрсетудің ашық және тұйық жүйесі
Коммутациялық каналдар түйінінде 50 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
Қызмет көрсетудiң пәндерi.
Біртекті ЖҚК(СМО).
Коммутациялық каналдар түйінінде 20 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
Көпканалды ЖҚК (СМО.)
Кездейсоқ ағындардың қасиеті.
Коммутациялық каналдар түйінінде 90 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
Кездейсоқ ағынның характеристикасы
Телетрафика теориясының негізгі міндеті
Коммутациялық каналдар түйінінде 10 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
Қандай мәлiмдемелер телекоммуникациялық жүйелерде болады?.Сообщение дегеніміз не ?
Коммутациялық каналдар түйінінде 60 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
Телекоммуникациялық жүйе қашан тосқауыл қойылған болып есептеледi?.
Коммуникациялық жүйелердегi қызмет көрсету сапасының параметрлерi.
Коммутациялық каналдар түйінінде 300 кіріс және m шығыс желілер бар. Әр абонент орташа сағат сайын 3 шақыру жасайды жіне орташа есеппен желіні 5 минут ұстайды. Жүйенің құлыптануы 1 % аз болуын қамтамасыз ету үшін, m шығыс желілердің жалпы санын анықтау керек.
«Электр байланысының бағыттаушы жүйелері және оптика-талшықтық байланыс техникасы» пәні

Телефонды жүктеменің центрі деп нені айтамыз?
Көпмодты талшықта қандай дисперсия түрі орын алады?
Оптикалық сигналға деңгейі -20 дБм қандай қуат мольшері сәйкес?
Абоненттік линия қандай аумақтардан тұрады?
Бірмодты талшықта қандай дисперсия түрі орын алады?
Оптикалық сигналға қуаты 1 мкВт сәйкес деңгей?
Абоненттік линияның құрылу жүйесін түсіндір
Бірмодты талшықтарды мүмкін бола алатын сөну коэфицнті және оның шектеулері.
Оптикалық сигналға қуаты 100 мкВт сәйкес деңгей?
Кабель мен сымның айырмашылықтары
Оптикалық байланыс техникасында нольдік деңгейдің мағызы
Оптикалық сигналға деңгейі -40 дБм қандай қуат мольшері сәйкес?
Кабельдің сыртының арналуы?
Қандай физикалық құбылыс арқылы оптикалық талшықтарда сигнал өтеді?
Пайдалы сигнал деңгейі pc=-50 дБ және бөгет pп=-130 дБ болса, сақталуы Аз неге тең болады?
Кабель сыртының түрлері
Сыну көрсеткішінің профилі
Пайдалы сигнал деңгейі pc=-40 дБ және бөгет pп=-110 дБ болса, сақталуы Аз неге тең болады?
Байланыс линиялары тоқтаусыз жұмыс істеу мүмкіндігі не мағына береді?
Сыну көрсеткішінің профилине байланысты оптикалық талшықтардың түрлері
Пайдалы сигнал деңгейі pc=-30 дБ және бөгет pп=-100 дБ болса, сақталуы Аз неге тең болады?
Қандай кабельдерді артық қысыммен орналастырады, не үшін?
Оптикалық талшықтың өткізу жолағы немен анықталады
Пайдалы сигнал деңгейі pc=-20 дБ және бөгет pп=-80 дБ болса, сақталуы Аз неге тең болады?
Жіберудің алғашқы параметрлерін ата
Оптикалық талшықтарды монтаждау әдісі
Пайдалы сигнал деңгейі pc=-10 дБ және бөгет pп=-60 дБ болса, сақталуы Аз неге тең болады?
Жіберудің екінші параметрлерін ата
Қосылыстардағы қандай кіргізілетін жоғалтулар сыртқыларға бағынады
UTP Cat.5 кабелі жиілігі 100МГц, сөну коэфиценті 100метрге 20 дБ, егер жиілігі 100 МГц қуаты 10мВт, 50 метрлік кабельмен сигнал жіберілсе, жолақтың соңында қандай қуатты сигнал болады?
Қандай құбылысты сыртқы еффект дейміз?
Қосылыстардағы қандай кіргізілетін жоғалтулар ішкілерге бағынады
UTP Cat.5 кабелі жиілігі 100МГц, сөну коэфиценті 100метрге 10 дБ, егер жиілігі 100 МГц қуаты 1мВт, 100 метрлік кабельмен сигнал жіберілсе, жолақтың соңында қандай қуатты сигнал болады?
Қандай құбылыс жақындық эффекті деп аталыды
Қосылғыштардағы Френел жоғалтуларын қалай төмендетуге болады
UTP Cat.5 кабелі жиілігі 100МГц, сөну коэфиценті 100метрге 20 дБ, егер жиілігі 100 МГц қуаты 1мВт, 50 метрлік кабельмен сигнал жіберілсе, жолақтың соңында қандай қуатты сигнал болады?
Қандай физикалық мөлшер электрлік қосылудың магниттік қасиеттерін сипаттайды
Имерсионды гель деген не?
UTP Cat.5 кабелі жиілігі 100МГц, сөну коэфиценті 100метрге 7 дБ, егер жиілігі 100 МГц қуаты 500мВт, 100 метрлік кабельмен сигнал жіберілсе, жолақтың соңында қандай қуатты сигнал болады?
Сөну коэфицентінің сипаттамасы
Оптикалық изоляторлар не үшін қажет?
UTP Cat.5 кабелі жиілігі 100МГц, сөну коэфиценті 100метрге 10 дБ, егер жиілігі 100 МГц қуаты 500мВт, 100 метрлік кабельмен сигнал жіберілсе, жолақтың соңында қандай қуатты сигнал болады?
Айқындық терезелерін және оларға сәйкес толқын ұзындықтарын атаңыз
Оптикалық аттенюаторлар не үшін қажет?
Қуаты 1 Ватт сигнал 10 дБ аттенюатордан өткен кездегі шығыс қуаты?
Оптикалық бөліну не үшін қажет?
Фотоқабылдаушының құрамындағы жоғалтулардың негізгі көзі
Жиілігі 300МГц сигнал қандай ұзындықты толқын бола алады?
Жартылай өткізгіштік лазердің жарықдиодынан артықшылығы?
Фотоқабылдаушының негізгі параметрлері?
1 см толқын қандай жиілікке тән?
Өткізу және қолдану шарттарына байланысты ВОК группаларын атаңыз
Күшейту және регенерациялау аймақтарындағы есептеу протоколының мазмұны
100 мВт сигнал 20 дБ аттенюатор арқылы өтіп, шығыс қуаты неге тең болады? (жүктеме 600 Ом)
ВЛС-та электромагниттік әсерлерден қандай қорғау әдісі қолданады?
Линиялық байланыс қондырғыларына әсер ететін сырт көздер
Сигнал 6 дБ-ге сөнеді, қуаты қаншаға кішірейеді?
«Бағыттаушы жүйелер» ұғымы.
СКС құру принциптері?
900 МГц сигнал қандай ұзындықты толқын болады?
«Корпоративтік байланыс желілері» пәні
MPLS технологиясының жұмыс істеу принципі.
Джиттер деген не?
Н.323 терминалының функциялары.
(IN) Интеллектуалды желісінің концепциясы?
UDP протоколында контрольды соммасын қою?
H.323 шлюзының функциялары?
VoIP технологиясының архитектурасы
UDP протоколының негізгі қолдану облысы (назначение)
Н.225.0 модулінің функциясы
Н.323 желісінің негізгі қондырғылары
Н.320 рекомендациясы нені бейнелейді?
Не себепті Н.323 терминалының блогы қабылдау жағында бөгеу енгізеді?
RAS протоколының қолдануы және негізгі процедуралары?
Н.324 рекомендациясы нені бейнелейді?
INVITE функциялары?
MCU қолдануы (назначение)?
Н.323 терминалының аудио-видео кодектерінің функциялары?
BYE функциясы?
Централизденген конференцияның анықтамасы
Н.323 протоколдарының тобы нені құрады?
Modify командасы?
Орталықтандырылмаған конференцияның анықтамасы
Gatekeeper анықтамасы?
OPTIONS функциясы?
IP телефония жүйелерінің құру варианттары?
Қай хатта қондырғының идентификаторы болады?
CANCEL Функциясы?
TIPHON проектының негізгі мақсаты?
Қандай мәліметтерде рұқсат беру белгісі жіберіледі?
REGISTER Функциясы?
Сигналдың тежелуінің анықтамасы
Setup хатының қолдану облысы?
1хх сериясының жауаптарының құрылымы?
Қазіргі уақыттағы ОС не үшін қолданылады?
Call Proceeding қолдану облысы?
2хх сериясының жауаптарының құрылымы?
Буфердің ұзындығы неге әсер етеді?
Alerting қолдану облысы?
3хх сериясының жауаптарының құрылымы?
Дыбысты жіберу сапасына арналған G.114 анықтамасындағы ITU-T талаптары
Release Complete қолдану облысы?
4хх сериясының жауаптарының құрылымы?
ІР-телефонияның қандай құралы қосылу кезіндегі тоқтап қалуды енгізеді?Тоқтап қалудың себебі қандай?
Q.932 Facility қолдану облысы?
5хх сериясының жауаптарының құрылымы?
Эхозаградиттер және эхокомпенсаторлар?
Н.245 басқару каналымен қандай хаттар жіберіледі?
6хх сериясының жауаптарының құрылымы?
IP-телефониясында кодекты таңдау барысында қандай критерияларды білу қажет?
SIP протоколының қолдануының?
Call ID тақырыбының мағына және мазмұны?
IP-телефониясының кодектері, стандартталған ITU-T?
SIP протоколының принциптері?
To и From тақырыбының мағына және мазмұны?
Қандай да бір жұмыс бетінің IP-адресі неден құрылған?
SIP протоколында қандай протоколда транспортты бола алады?
CSeq тақырыбының мағына және мазмұны?
SIP протоколында коференция құру түрлері?
IP-телефонияның қандай протоколдары ТфОП-пен үйлесімді?
Via тақырыпшаның мазмұны мен мағынасы?
SIP-мекен-жайының түрлері
Дыбыс сигналының тоқтап қалудың қандай шамасы рұқсатсыз болады?
Content-Type женә Content-Length тақырыбының мағына және мазмұны?
Proxy server функциялары
Diff-Serv қолдану облысы?
Ұйымның алгоритмын қағидасының және реттердiң өңдеуi
Redirect server функциясы?
RSVP қолдану облысы?
Master/Slave Determination процедурасының анықтамасы?
Location server функциясы?
RSVP протокола желісінің жұмысының сипаттамасы
Capability Exchange процедурасының анықтамасы?
SIP протоколының құрылымы
Н.323 протоколдарының тобы нені құрады?
Open/Close Logical Channel Signalling процедурысының анықтамасы?
SIP-желісінің элементтері
stateful и stateless айырмашылықтары, Proxy server?
Round Trip Delay Determination процедурасының анықтамасы?
ТфОП/ISDN женә IP-телефониясының айырмашылықтары?
Internet қандай протоколдарының жұмысына сүйенеді?
VoIP қолданылатын программалардың мысалдары
«Электрондық және өлшеу техникасының негіздері» пәні
Өлшеу қателігі дегеніміз не? Түрлерін атаңыз.
Көрсетулердің вариациясы
Электростатикалық өлшеуіш механизмдер. Электростатикалық өлшеуіш механизмнің жұмыс істеу принципі
Сезімталдық
Бірмезетті салыстыру әдістері
Цифрлік көпірлерде тұрақтану
Өлшеу құралы дегіміз не ?
Ферродинамикалық өлшеу механизмнің жетістіктері, кемшіліктері
Абсолютті қателік дегеніміз не ?
Аддитивтік қателік.
Өлшеуіш қондырғы және өлшеуіш жүйе дегеніміз не?
Тұрақты тоқ вольтметрлері: жалпы сипаттама
Нормалды таралу заңы.
Өлшеуіш көпірлердің қателігі
Электродинамикалықөлшеуішмеханизмдердіңжетістіктері, кемщіліктері
Екімодальдық таралу заңы.
Импульстік вольтметрлер: жалпы сипаттама
Өлшеу құралдарының біркейіптігі.
Орташа квадраттық ауытқу.
Өлшеу қателігінің математикалық күтімі.
Бастапқы, туынды және арнайы эталондар.
Ықтималдық деген не?
Электромагниттік өлшеуіш механизмді амперметрлер мен вольтметрлер.
Частотомерлер. Частотомерлердің жұмыс істеу принципі.
Өлшеуіш түрлендіргіштері
Ферродинамикалық өлшеуіш механизмдер.
Электростатикалық өлшеуіш механизмге негізделген вольтметрлер.
Индукционды өлшеуіш механизмдер
Өлшеу құралдарының сипаттамасына не жатады ?
Электродинамикалық механизмдердің логометрлері
Трапециялық таралу заңы.
Белгілі шаманың өлшемін қолдану жолына қарай бөлінетін әдістерді көрсетіп, оларға сипаттама бер.
Жоғарғы жиілікті кернеудің өзгеруі (жүздеген килогерц), қосымша қателікті болдырмау үшін,қандай шарттарды орындау қажет?
Қателік дисперсиясы.
Өлшеулер классификациясы
Аналогты тіркеуіш аспаптардың түрлері мен сипаттамалары
Мультипликативтік қателіктің көздері туралы толық мәлімет.
Аналогтық өлшеуіш аспаптар (АӨА), кемшіліктері мен структуралық схемасы
Магнитоэлектрлік өлшеуіш механизмдер
Өлшеуіш аспаптар нешеге бөлінеді және ата.
Әрмезетті салыстыру әдісі.
Айналдырушы моменттің құрылуының негізіне салынған физикалық құбылыстарға қарай аналогтық өлшеуіш құралдар қандай жүйелерге бөлінеді?
Біріккен өлшеулер, үйлесімді өлшеулерге анықтама беріңіз.
Эталондардың түрлеріне сипаттама беріңіз.
Дифференциалдық әдіс пен орнын басу әдісі сипаттама беріңіз.
Өлшеулердің түрлеріне сипаттама беріңіз.
Электрондық аналогтықөлшеуіш аспаптар түрлері, параметрлері мен сипаттамалары.
Бұрынғы КСРО-да шығарылатын электрондық аспаптардың көбісі өлшеу сипаттамасы мен өлшенетін зат көлемі түріне байланысты орыс алфавитінің жазба әріптерімен белгіленетін неше топқа бөлінеді? Және кейбір топтар мен түрлер аспаптарының белгіленуін ата.
Қолмен тұрақтандырылатын көпірлер
Электрлік шамаларды өлшеммен салыстыру әдісімен өлшеу.
Айнымалы тоқ вольтметрлері: жалпы сипаттама
Орташа шама вольтметрлері: жалпы сипаттама
Әсер етуші шама вольтметрлері: жалпы сипаттама
Көпірлік схемалар түрлері, сипаттамасы
Тұтынылатын қуат және ӨҚ-ның басқа сипаттамалары
Электромагниттік өлшеуіш механизмердің вольтметрлері.
Селективтік вольтметрлер: жалпы сипаттама
Жиілікті және фазаны өлшеуге арналған аспаптармен түрлендіргіштер.
Аналогтық жиілік өлшеуіштерде жиілікті өлшеуде қолданатын әдістер
Электрондық омметрлер.
Өлшеуіш көпірлердің сезімділігі мен қателігі
Бірқалыпты таралу заңы.
Теңестірілген көпірлердегі қателіктері мен себептері
Электрондық вольтметрлер: түрлері мен сипаттамалары
Тұрақты тоқтың көпірлері
Автоматтық көпірлерді тұрақтану
Диодты-компенсациялық вольтметрлер: жалпы сипаттама
Амплитудалық шама: жалпы сипаттама
Айнымалы ток көпірлері
Тұрақты тоқтың компенсаторы
Сыйымдылықты, индуктивтілікті сапалықты өлшеуге қандай аспаптар қолданылады?
Электронды-сәулелік осциллографтардың сипаттамасы,түрлері?
Цифрлік өлшеуіш аспаптар
Ваттметрлер. Ваттметрлерді қосу тізбегі
Айнымалы токтың вольтметрі. Амплитудалы вольтметрлер.
«Телекоммуникацияларды, жүйелер мен желілерді құру және АЖЖ негіздері» пәні
Қоғамдық өмірде тедекоммуникацияның ролі.
Компьютерлік телефония.
Cандық беріліс жүйесінің структуралық схемасы.
«сообщение» және «сигнал» түсінігі.
Әртүрлі электрбайланыс желілерінің мақсатқа лайықты бірлестігі.
Байланыс спутниктарының орбитасы
Радиоөткізгіш құрылғылардың классификациясы қандай белгілер бойынша орындалады?
Аппаратураның бірінші және екінші топтағы заманауи беріліс жүйелерінің конструктивті ерекшеліктері.
Электр байланыстың анықтамасы және оның түрлерінің классификациясы.
Электрлік сигналдарға хабарламаларды түрлендіру және кері.
«Беріліс жүйесі»түсінігіне анықтама беріндер.
Жердің жасанды серіктері (ИСЗ) арқылы байланыс жүйесінің жұмыс жиілігі диапазоны.
Электрлік байланыстың структуралық схемасы
ВСС құралу принципі.
РРЛ классификациясы.
«сообщение», «сигнал», «электрбайланыс», «байланыс каналы», «электрбайланыс жүйесі» түсініктеріне анықтама бер.
Сызықты берілістің негізгі түрлері.
Радиожеткілік жүйесінің қорытынды функционалды сызбасын бейнелеңіз және оның функцоналдану принципін түсіндір.
Сандық телефон жүйесінен аналогты жүйеге ауысу стратегиясы.Аналогты телефон жүйесінен сандыққа.
Радиорелелі беріліс жүйесінің классификациясы қалай іске асады?
Электрбайланыстың негізгі түрлерін атаңыз.
Электрбайланыс жүйесінің негізгі функцоналды элементтерінің белгілеуін түсіндір.
ВРК әдісінің негізгі принциптары немен қорытындыланады?
Заманауи радиоқабылдағыш құрылғылардың конструктивті ерекшеліктерін сипатта.
коммутацииялық станцилардың түрлері.
ИСЗ сигналдарды тікелей қабылдайтын ТВ құрылғылардың функционалдық схемасын бейнелеңіз, оның элементтерінің тағайындалуын түсіндіріңіз.
Электрбайланыс жүйелерінде берілетін негізгі сигналдардың спектрлік жиілігі кандай?
Электрбайланыс желісі түсінігі.
жоғары өткізгішті кабель негізіндегі сызықты беріліс
Радиодоступ жүйесі
Жеке хабарлардың берілу желісінің классификациясы.
Жарық өткiзгiш беру тораптары.
Метрлік толқындардағы радиожеткізудің метеорлық жүйесі.
Жеке хабарлардың берілу желісінің құрылу принципі.
Жаппай хабарлардың берілу желілерінің ерекшеліктері.
«Электрбайланыс желі» түсінігіне анықтама бер
ВСС желісінің «бірінші» және «екінші» түсініктеріне анықтама бер.
ВВС жұмыс жасау бақару жүйесінің ерекшелігі кандай?
Беру жүйесінің түсінігі
Электр байланыс желілерінде қолданылатын К-3600 және К-1920П копканалды берілу жүйесіне қысқаша тоқталыңыз,
Сандық беріліс жүйесінің құрылу принципі
Плезиохронды сандық иерархия.
Электрбайланыс желісінің негізгі түрлері атаңыз.
Өзара байланыстырылған байланыс желiсi
Кабелді сызықты берілістің электрлік характеристикасын атаңыз.
Ортақ қолдану телефон желісінің құрылу принципін .
Радиобайланыс ұйымдарының принципі
Норемлену жүйесі.
Қалааралық телефон станциялары
Телеграфтық желінің негізгі структуралық ерешеліктері қандай?
Тропосфералық РРЛ.
Жергілікті телефон желілерінің құралуы.
Мамандандырылған деректiң берілу желісінің негізгі құралу принципі неде?
РРЛ тікелей көрінудің ортақ құралу принциптері.
Телефондық желінің құралу принципі және структурасы.
Телекоммуникациялық жүйеде оптикалық талшықтардың қандай типтері қолданады?
МАП ұяшықтарының структурасын түсіндір.
МАП технологиясының негізі ерекшеліктері?
ВСС жұмыс жасаумен басқару.
Декаметрлік және метрлік толқындардағы ионосфералық радиожеткізулер жүйесінің принципін түсіндір
Электр байланыстың әр түрлi желiлерінің бiрiктiрудін қажеттiлiгін түсiндiрiңiз.
Метрлiк толқындардағы радиобайланыстың метеор жүйесiнiң кемшiлiктерiн және артықшылығын санап шығыңыз.
ТЧ каналдың негізіг құралуы.
Синхронды сандық иерархиялық жүйенің негізгі артықшылығы.
ВСС құралуының негізгі принципі неде?
Радиоқабылдағыш құралдардың конструкциясы.
«виртуалды контейнер» түсінігіне анықтама беріндер.
ВСС сызықты берілістің классификациясы.
Радиобайланыс ұйымдарының негзігі принциптерін ата
Синхронды көлiктік модулдың құрылымын сипаттаңыз.
Сызықты берілудің тиімділігін жоғарлату әдісі (ЧРК; ВРК)
Т ропосфералық РРЛ-дың конструктуралық ерекшелігі қандай?
Беру тораптарының тиiмдiлiктiң жоғарылатуының қажеттiлiгi түсiндiрiңiз.
Копканалды берілу жүйесінің топтық құралу әдісі
Синхронды сандық иерархия жүйесінің құралу принцпін түсіндір.
ЧРК әдістерінің негізгі ерекшеліктері кандай?
ТВ хабарлардың спутниктік жүйесінің әртүрлі функционалдық қасиеттерін сипаттаңдар
«плезиохронды сандық иерархия» түсінігіне анықтама беріңдер.
Әуе сызықты беріліс.
Плезиохорнды сандақ иерархиялық жүйенің негізгі ақауы(жетіспеушілігі)
Спутникалық байланыс жүйесінің құралу принципі
ЦСП функционалды схемасын бейнеленіз, жеке блоктардың тағайындалуын түсіндіріңіз.
РРЛ құралуының тікелей көрінуінің негізгі принципі неде?
Синхронды цифрлық иерархия.
Коаксиальды кабель негізіндегі ВСС сызықты беріліс.
Көпканалды берілу жүйесінің топтық құрылу әдісі неге болады?
Кабелді сызықты берілістің электрлік характеристикасы
Толқын арна беру тораптары
Бірінші жіне екінші топты аппаратуралардың структуралық схемасын
ИСЗ сигналдарын тікелей қабылдайтын ТВ құрылғы.
«Телекоммуникациялық жүйелеріндегі энергиямен қамтамасыз ету және энергия жинақтау»
1. Электр энергиясының көзі
2. Екінші электрқорегі көзі
3. Трансформаторлардың жұмыс істеу және құралу принципі
4. Трансформатордың жұмыс істеу режимі
5. Трансформатордың КПД-сы және ішкі сипаттамасы
6. Автотрансформаторлар
7. Түзеткіш құрылығылардың функционал схемасы
8. Диодтар және оның сипаттамасы
9. Түзетілудің әртүрлі схемалары және оның классификациясы
10. Активті қысым кезіндегі түзеткіштің схемасының анализі
11. Түзетілген құрылғылардың жұмысына реактивтілік қысымының әсері
12. Түзеткіштің кернеу көбейтілу схемасы
13. Жеңіл L и С фильтрлері
14. LC и RC фильтрлері
15. Активті фильтрлер
16. Кернеу стабилизаторының классификациясы және міндеті
17. Параметрлік стабилизаторлар
18. Үздіксіз жағдай кернеуінің электронды стабилизаторлары
19. Тұрақты кернеудің импульсті стабилизаторлары
20. Интегралдық стабилизаторлар
21. Басқарылатын түзеткіштер
22. Айналдырушылардың негізгі сипаттамасы және классификациясы, айналдыру принципі
23. Тұрақты токты айнымалы токқа айналдырушылар (Инвертор)
24. Электр көзі системасының (ЭКС) құрылу концепциясы
25. Электр көзі системасының (ЭКС) технико-экономикалық көрсеткіштері
26. Электр көзі құрылғысының сенімділігі
27. Электр көзі үздіксіздігінің орталық системасының сенімділігінің артуы
28. Дизельді двигатель базасындағы энергия көзі резервтері
29. Бірфазалы бір жарты периодты түзеткіштің
30. Бірфазалы екі жарты периодты түзеткіштің
31. Бірфазалы көпірлік түзеткіштің схемасы
32. Үшфазалы нөлдік түзеткіштің схемасы
33. Үшфазалы көпірлік түзеткіштің схемасы
34. Конденсатор күйіндегі фильтрдағы қысым түскен түзеткіштер.
35. Индуктивтілік күйіндегі фильтрдағы қысым түскен түзеткіштер
Есептер:
1. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигналы алынды (сигналдың амплитудасы осциллографтағы VB1 шамасы). Табу керек: Кернеудің әрекеттеуші мәнін Ud, шығыс кернеудің орташа мәнін Uср және шығыс кернеудің жиілігін f.

2. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигналы алынды (сигналдың амплитудасы осциллографтағы VB1 шамасы). Табу керек: Кернеудің әрекеттеуші мәнін Ud, шығыс кернеудің орташа мәнін Uср және шығыс кернеудің жиілігін f.

3. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигналы алынды (сигналдың амплитудасы осциллографтағы VB1 шамасы). Табу керек: Кернеудің әрекеттеуші мәнін Ud, шығыс кернеудің орташа мәнін Uср және шығыс кернеудің жиілігін f.

4. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылған) шығыс сигналы алынды (сигналдың амплитудасы осциллографтағы VB1 шамасы, ал сигналдың ең кіші мәні осцилографтың VB2 шамасы). Табу керек: Шығыс кернеудің пульсация коэффициентін q, шығыс кернеудің орташа мәнін Uср және шығыс кернеудің жиілігін f.

5. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылған) шығыс сигналы алынды (сигналдың амплитудасы осциллографтағы VB1 шамасы, ал сигналдың ең кіші мәні осцилографтың VB2 шамасы). Табу керек: Шығыс кернеудің пульсация коэффициентін q, шығыс кернеудің орташа мәнін Uср және шығыс кернеудің жиілігін f.

6. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылған) шығыс сигналы алынды (сигналдың амплитудасы осциллографтағы VB1 шамасы, ал сигналдың ең кіші мәні осцилографтың VB2 шамасы). Табу керек: Шығыс кернеудің пульсация коэффициентін q, шығыс кернеудің орташа мәнін Uср және шығыс кернеудің жиілігін f.

7. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигнал қабылданды. Кернеудің әрекеттеуші мәні Ud=20В. Сигналдың амплитудасын табу нәтижесінде, біржартыпериодты шығыс сигналдың диаграммасын салу керек. Период Т=50 мс
8. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигнал қабылданды. Кернеудің әрекеттеуші мәні Ud=40В. Сигналдың амплитудасын табу нәтижесінде, біржартыпериодты шығыс сигналдың диаграммасын салу керек. Период Т=150 мс
9. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигнал қабылданды. Кернеудің әрекеттеуші мәні Ud=50В. Сигналдың амплитудасын табу нәтижесінде, біржартыпериодты шығыс сигналдың диаграммасын салу керек. Период Т=250 мс
10. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигнал қабылданды. Кернеудің орташа мәні Uорт=5В. Сигналдың амплитудасын табу нәтижесінде, біржартыпериодты шығыс сигналдың диаграммасын салу керек. Период Т=125 мс
11. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигнал қабылданды. Кернеудің орташа мәні Uорт=7В. Сигналдың амплитудасын табу нәтижесінде, біржартыпериодты шығыс сигналдың диаграммасын салу керек. Период Т=500 мс
12. Біржартыпериодты бірфазалы схемада (сыйымдылықты сүзгі қосылмаған) шығыс сигнал қабылданды. Кернеудің орташа мәні Uорт=15В. Сигналдың амплитудасын табу нәтижесінде, біржартыпериодты шығыс сигналдың диаграммасын салу керек. Период Т=750 мс
13. Үшфазалы нөлдік түзету схемада шығыс сигналы бар. Табу керек: кернеудің орташа мәнін Ud, түзетілген тоқтың орташа мәнін Іd, диодтағы кері кернеудің шамасын және пульсация жиілігін f.

14. Үшфазалы нөлдік түзету схемада шығыс сигналы бар. Табу керек: кернеудің орташа мәнін Ud, түзетілген тоқтың орташа мәнін Іd, диодтағы кері кернеудің шамасын және пульсация жиілігін f.

15. Үшфазалы нөлдік түзету схемада шығыс сигналы бар. Табу керек: кернеудің орташа мәнін Ud, түзетілген тоқтың орташа мәнін Іd, диодтағы кері кернеудің шамасын және пульсация жиілігін f.

16. Үшфазалы көпірлік түзету схемада шығыс сигналы бар. Табу керек: кернеудің орташа мәнін Ud, түзетілген тоқтың орташа мәнін Іd, диодтағы кері кернеудің шамасын және пульсация жиілігін f.

17. Үшфазалы көпірлік түзету схемада шығыс сигналы бар. Табу керек: кернеудің орташа мәнін Ud, түзетілген тоқтың орташа мәнін Іd, диодтағы кері кернеудің шамасын және пульсация жиілігін f.

18. Үшфазалы көпірлік түзету схемада шығыс сигналы бар. Табу керек: кернеудің орташа мәнін Ud, түзетілген тоқтың орташа мәнін Іd, диодтағы кері кернеудің шамасын және пульсация жиілігін f.
«Байланыс желілері және телекоммуникациялық жүйелер» пәні
Әуе байланыс жүйесінің анықтамасы, әуе байланыс жүйесінің профилі, түрлері.
Кабель деген не? Оқшауладың негізгі сипаттамалары, ТПВБ, ТК, ТППБ кабельдері.
Оптикалық волновод деген, негізгі ерекшеліктері мен артықшылықтары қандай?
ГТС абоненттік желісіндегі шкаф жүйесінің орналастырушы жүйесіне не жатады, орналастырушы қорабының, шкафтың және кабельди канализацияның сыйымдылығы мен мақсаты қандай?
Коллекторлар деген не, оның биіктігі мен кеңдігі қандай? Оның қандай түрлерлі бар?
Кабельдің электр тоғының сырттан кіру жерлердің түрлері.
Телефонды капсюль деген не? Оның сырты неден жасалынады, оның қандай құралдары бар және сезімталдылығы қалай есептелінеді?
Резистордың, корректордың және рельеның қызметі қандай?
Дыбыс, дыбыс тембрі, дыбыстық өріс, тербеліс жиілігі, период және тербеліс амплитуда ұғымдарына анықтама бер.
Арналарды бөлу тәсілдері қандай?
Бифилярлы орам деп...
Тетікті қосылғыштың негізгі қызметі қандай?
Шақыру қалыпы деген...
Сөйлесу қалыпы деген...
Шапп, Шиллинг және Морзеның ойлап тапқан құралдары қандай және олар не үшін қолданылады?
Қысқаша тұйықталу деген не?
Аккумуляторлар не үшін қолданылады?
ТС-18, КН-20 деген не және оларға анықтама бер
Волновод, түрлері, артықшылықтары және оларды тиімді қолдану үшін қанша арналарды қолдану керек?
Құдық деген не, түрлері қандай және өтпелі құдықтардың арасындағы ара қашықтық қандай болу керек?
Кабельды құбырлар деген не және оларды жасау үшін қандай материалдарды қолдану керек?
Орналастырушы шкаф пен оның құралдары?
Монтажды муфталар типтері мен қолдануы қандай?
Микрофонды капсюль дегеніміз...
Байланыс желілер тобы.
ТА, станция мен желі қайда кіреді?
Абоненттік желі деген не?
Модулятор және демодулятор. Оларға қандай жиіліктер жатады?
Оқшаулату құралдары деген не?
Номерлерді теру кезінде қандай жиіліктер қолданылады?
Кросс деген не? Кросста не орналасады?
Телефон байланысының құралдары
Инфрадыбыстар және ультрадыбыстар деген не?
Радиожиілікті модуль деген не және оларға қандай сигналдар кіреді? 2. НУП деген
Бокс (кабельді құрал) не үшін қолданылады?
Тірек деген не? Тірекке не енгізеді?
Регистр не үшін қолданылады?
Телефонды кабельді канализацияның қолданылуы
«РЭТ арнайы сұрағы» пәні
Радиотехника электроника және телекоммуникацияның арнайы сұрақтарының негіздері мен анықтамасы
Ақпаратты жіберу құралдарының өмірлік циклі
Функционалды қолданудың параметрлері мен техникалық параметрлер.
Электронды құралдарда ақпаратты жіберудің жұмыс істеу шарттары мен деградациялы процесстер.
Электронды құралдарда ақпаратты жіберудегі жұмыс істеу сенімділігі.
Сенімділіктің негізгі көрсеткіштері.
Техникалық қолданудың процесстері мен есептері.
Ақпаратты жіберу құралдарының техникалық қызмет көрсету жүйесі.
РЭУиС техникалық диагностикалау жүйесі.
Техникалық диагностикалау жүйесінің классификациясы мен мақсаты.
Техникалық диагностикалаудың ақпараттық сипаттамасы мен алгоритмі.
РЭУиС техникалық диагностикалау ерекшелігі.
Техникалық диагностикалау жүйесінің көрсеткіштері.
Диагностикалық параметрлер.
Техникалық диагностикалау жүйесін модельдеу.
Модельдеудің мақсаты. Диагностикалық модельдер.
Ақпаратты жіберу құралдарының диагностикалық параметрлерін анықтау.
ДП құрамын таңдаудағы негізгі қалпы және жұмыс істеу қабілеттігін анықтау параметрлері.
«Қабылдамау» орынын анықтау алгоритмін оптимизациялау.
Диагностикалық параметрлердің рұқсатын таңдау.
Ақпаратты жіберу құралдарының күйін анықтау.
Диагностикалау кезіндегі қателіктер.
Диагностикалау көрсеткіштері
Диагностикалау көрсеткіштерінің аналитикалық және графологиялық есептері.
Диагностикалаудың дұрыстығы және оны есептеу.
Ақпаратты жіберу құралдарын диагностикалау периодтылығы.
Диагностикалау үшін өлшеу жүйелерінің негізгі сипаттамалары. Структуралық сұлбасы.
Байқаусыз электромагниттік жолдың техникалық диагностикасы.
Ақпаратты жіберу құралдарын кірістірілген құралдар диагностикасы және бақылауы.
Диагностикалау жүйесінің тиімділігі және оның бағалау.
Ақпаратты жіберудің диагностика жүйесінің дамуының болашағы.
Ақпаратты жіберу құралдарының техникалық қызмет көрсету жүйесі.
Техникалық дианостикалау жүйесін модельдеу.
Ақпаратты жіберу құралдарының өмірлік циклі
Диагностикалау кезіндегі қателіктер.
Ақпаратты жіберу құралдарының диагностикалық параметрлерін анықтау.
Диагностикалық параметрлердің рұқсатын таңдау.
Ақпаратты жіберу құралдарын диагностикалау периодтылығы.
РЭУиС техникалық диагностикалау жүйесі.
Электронды құралдарда ақпаратты жіберудегі жұмыс істеу сенімділігі.
«Электрондық құрылғыларды жобалаудың бағдарламалық
құралдары» пәні
P-CAD жүйесінің құрылымы және оның мүмкіндіктері.
Баспалық тақтаны жобалау кезіндегі P-CAD жүйесінің мүмкіндігі.
Баспалық тақтаны жасау және жабу үшін қолданылатын материалдар.
Чип-резисторының құрылымы. Оларға арналған кітапханалық элементтердің жасалуының ерекшелігі.
Schematic бағдарламасы.
P-CAD. Кітапхана және символдардың құрылымы.
Баспалық тақталар. Баспалық тақталардың түрлері. Типтік құрылымы.
Schematic бағдарламасы. Тағайындалуы, негізгі мүмкіндіктері, электрлік сұлбасын жасау тәртібі.
Екі жақты баспалық тақтаны жасағандағы типтік технология.
Schematic бағдарламасы.
P-CAD кітапханасының құрылымы.
Принципиалды электрлік сұлбалар үшін символ компоненттерінің жасалуы
Компонентті орнықтыру орнын жасау
P-CAD LibraryExecutive кітапхана менеджері.
Баспалық тақтаны жасау және жабу үшін қолданылатын материалдар.
Schematic бағдарламасы. Тағайындалуы, негізгі мүмкіндіктері, электрлік сұлбасын жасау тәртібі.
Баспалық тақтаны жобалау кезіндегі P-CAD жүйесінің мүмкіндігі.
P-CAD жүйесінің құрылымы және оның мүмкіндіктері.
Екі жақты баспалық тақтаны жасағандағы типтік технология.
Баспалық тақталар. Баспалық тақталардың түрлері. Типтік құрылымы.
Торды орнату параметрлердің қадамдық нұсқауы.
Жоба шаблоның сақтау.
Объекттерді таңдауды келтіру.
Сызбаның бұрыштық мөртаңбасының графигін құру.
Трассировка параметрлерін орнату.
РСВ редакторының мөр платасының интерактивтік және қолдық трассировкасы.
Компоненттердің белгілерін қарау және өзгерту.
Мөр платасындағы компонеттерді орналастыру.
Мөр платасына жалғауларды орнату.
Автоматты трассировканың бағдарламасы

Приложенные файлы

  • docx 8398153
    Размер файла: 1 019 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий