Облік і аудит в управлінні банками 2014


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

КЕРІВНИК ПРОГРАМИ:Кіндрацька Любомира Максимівнадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ: НОРМАТИВНІ: 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках; 2. Організація бухгалтерського обліку в банках; 3. Бухгалтерський облік в управлінні банком; 4. Соціальна відповідальність; 5. Організація і методика аудиту в банках; 6. Фінансовий аналіз у банках. ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ: ВИБІРКОВІ: 1. Облікові технології банківських операцій; 2. Правове забезпечення банківського обліку; 3. Внутрішній аудит у банках ; 4. Звітність банків; 5. Облік і аудит в установах НБУ; 6. Управлінський облік у банках; 7. Податковий облік у банках; 8. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті банку. ПЕРЕВАГАМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ БАНКАМИ» є : - отримання поглиблених знань за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та практичне їх застосування у банківській практиці; - отримання поглиблених знань в обліку, аналізі та аудиті діяльності банків (облікових технологіях, нормативно-правового забезпечення, тощо); - отримання поглиблених знань щодо особливостей обліково-аудиторської роботи Національного банку України; - можливість застосувати управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті банків;- можливість отримати престижну роботу в НБУ, банківській установі та інших суб'єктів як державного сектору, так і господарської діяльності . Закінчивши будь-яку магістерську програму обліково-економічного факультету, у тому числі магістерську програму “Облік і аудит в управлінні банками” Ви отримаєте диплом єдиного зразка за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Комерційних банках (на сьогоднішній день в Україні працює понад 100 банківських установ, які включають понад 40000 відділень, філій ) Бюджетних установах: Підприємствах, корпораціях, Страхових компаніях; Консалтингових компаніях; Аудиторських фірмах; Інвестиційних компаніях, інших суб’єктах господарювання ПРАЦЮВАТИ НА ТАКИХ ПОСАДАХ: Аудитор; Бухгалтер-експерт; Бухгалтер-ревізор; Головний бухгалтер; Головний державний податковий ревізор- інспектор; Головний експерт; Головний касир; Головний ревізор; Фінансовий директор; Фінансовий аналітик; Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; Економіст з фінансової роботи; Економіст-радник; Завідувач каси; Консультант з економічних питань; Консультант з податків і зборів; Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік); Начальник контрольно-ревізійного відділу; Оглядач з економічних питань;Інші посади економічного спрямування.

Приложенные файлы

  • ppt 9769231
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий