ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Лектор : к.е.н., професор Гуцаленко Л.В. Метою аудиту витрат є перевірка обґрунтованості формування і правильності обліку витрат виробництва, від яких у кінцевому підсумку залежить рівень достовірності фінансового результату від реалізації виробленої продукції. Аудитор у процесі перевірки витрат підприємства, використовуючи критерії оцінки фінансової звітності, мусить установити: повноту: чи справді всі реально понесені витрати відображені у звітності;оцінку: правильність визначення витрат відповідно до прийнятої облікової політики підприємства;правильність відображення: перевірка витрат щодо їх реальності і точності відображення, зокрема точність визначення витрат, що відносяться до поточного звітного періоду, у виробництві з циклом більше одного року тощо; 4. належність: чи всі відображені витрати належать даному підприємству;5. законність: дотримання законів, інструкцій та інших нормативних документів щодо визначення та відображення витрат;6. достовірність: відповідність показників витрат первинним документам;7. постійність: постійність методів визначення витрат протягом звітного періоду;8. відповідність: віднесення витрат до відповідного звітного періоду, в якому їх було здійснено. Джерелами даних для аудиту витрат є: наказ про облікову політику;внутрішні нормативні документи стосовно формування та визначення витрат за їх видами;первинні документи з обліку витрат (накладні, вимоги, лімітно-забірні картки, акти, інвентаризаційні документи, наряди, змінні рапорти, калькуляції, розрахункові відомості);облікові регістри аналітичного і синтетичного обліку витрат (журнали та відомості рахунків класів 2, 8 і 9);фінансова звітність та примітки до неї;інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, і розрахунків. СТАДІЇ Й ЕТАПИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Стадії й етапи аудиторської перевірки витрат І. Початкова стадія Ознайомлення з бізнесом клієнта, діючою на підприємстві системою бухга­лтерського обліку Ознайомлення з системою внутрішнього контролю витрат та використання прибутку Визначення обсягів робіт, узгодження оплати та складання угоди Складання плану та робочої програми аудиту II. Стадія дослідження Перевірка господарських операцій та записів з обліку витрат і використання прибутку Коригування плану і робочої програми Оцінювання (аналіз) витрат III. Завершальна стадія Оцінювання (аналіз) результатів перевірки Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника Складання аудиторського висновку й акта виконання робіт

Приложенные файлы

  • ppt 9769243
    Размер файла: 837 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий