аудит


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Презентація на тему:“Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності”ПідготувалаСтудентка групи БМс-31Пастух Христина Згідно з Законом України “ Про аудиторську діяльність” , аудит-це перевірка публічної бухгалтерської звітності , обліку , первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку , його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит (у різних перекладах це слово означає "він чує", "слухає") має досить велику історію. Історія розвитку аудиту сягає в глибину століть. Відомо, що вже в 700 рр. до н. э. у Древньому Китаї, в період правління династії Чжоу (1122-256 рр. до н. э.), існував пост Генерального аудитора, який забезпечував і гарантував чесність урядовців, що мали безпосередній доступ до державних фінансів і іншого державного майна У Афінах в V столітті до н. э. існували урядові органи, що займалися перевіркою усієї діяльності посадовців після закінчення їх повноважень.У III столітті до н. э. у Римській імперії стали призначати цілий штат спеціальних контролерів (кураторів, прокураторів, квесторів), які під спостереженням скарбника займалися перевіркою державного бюджету Історія, пов'язана з аудитом Римської Імперії виділялася державними фінансовими активами, які були підконтрольними Сенату і штату аудиторів. Римляни створили спеціальний контролюючий орган, в обов'язки якого входило спостереження і контроль регламенту складання документів обліку. Такі фахівці називалися «квесторами». Їх безпосередньою функцією вважалася відправка своїх звітів в Рим на спеціальні слухання. Під слуханнями малися на увазі первинні джерела виникнення цілого відгалуження консалтингової діяльності Перші згадки про аудит як про вид професійної діяльності відносяться до XIII і XIV століть, коли облікові книги, що складаються купцями, стали фігурувати в якості речового доказу в суді . Вже в XVI столітті в багатьох країнах був введений правовий контроль облікових книг. Почали використовувати термін "аудит", та аудиторами називали тих людей, хто займався перевіркою облікових записів . Батьківщиною аудиту в сучасному розумінні цього слова є Велика Британія, яка в 1884. прийняла пакет Законів про Компанії, розпорядження акціонерним компаніям доручати незалежним бухгалтерам перевірку бухгалтерських книг і рахунків компаній із наступним звітом перед акціонерами.Виникнення аудиту, таким чином, пов'язане з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням організацією (адміністрація, менеджери) і тих, хто вкладає гроші в її діяльність (власники, акціонери, інвестори). Історія виникнення аудиту бере свій юридичний початок з Шотландії, у столиці - Единбурзі - у 1853. був офіційно заснований Единбурзький інститут аудиторів. Друга половина XIX століття супроводжувалася цілим рядом законодавчих актів провідних держав світової спільноти У цей період Великобританія ухвалює закони про обов'язковий аудит британських компаній один раз в рік. Окремі Королівські укази цього часу Англії, Шотландії і Ірландії поклали початок об'єднанню бухгалтерів в професійні громадські структури ;Франція ухвалює закон про аудит акціонерних товариств і комерційних банків, приписуючий обов'язкову аудиторську перевірку спеціальними ревізорами - "комісарами по рахунках“;Німеччина - доповнення до закону про акціонерні товариства, яким наглядовим радам цих суспільств ставилося в обов'язок здійснення перевірки звітності і доповідь про її результати на зборах акціонерів. Перший етап ознаменувався обумовленим виникненням аудиту. З цього приводу є дві версії. 1.Це Великобританія (XIX століття) з виходом Закону про британські компанії 1862 році.2.Друга версія - Франція (1867), де було прийнято закон про перевірки компаній спеціальними ревізорами. На другому етапі був зафіксований вибірковий аудит у зв'язку з бурхливим економічним зростанням. Саме тоді стали з'являтися перші транснаціональні корпорації. На третьому етапі спостерігалося нормативне регулювання аудиторської діяльності. В Америці в 30-х роках організували комісію з цінних паперів та контролю біржових операцій. Їх головною функцією було нормативний контроль бухгалтерських операцій. Головний принцип аудиторської діяльності - довіра і об'єктивність, бездоганна чесність і незалежність. Однак, в стародавні часи не надавалося особливого значення знанню бухгалтерського обліку. З часом ускладнення бухгалтерської діяльності призвело до необхідності хорошою професійної підготовки аудитора. З кінця 20-х років XX століття в дослідженнях і розробках в області аудиту намітилися два головні напрями - створення стандартів аудиторської діяльності і розробка вимог до відповідальності аудиторів. Дуже значна роль у процесі становлення аудиту належить також Швеції: 18 травня 1995 р. риксдагом був ухвалений новий Закон про аудиторів, а 1 червня 1995 р. з'явилися два найважливіші урядові документи - Постанова про аудиторів, що дає детальні роз'яснення по застосуванню вищезгаданого закону, і Постанова з інструкцією Комісії з аудиторської діяльності. В Україні аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне здійснення аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг

Приложенные файлы

  • ppt 9769272
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий