аудит депозитних операцій


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

АУДИТ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ Питання до розгляду: Депозитні операції, їх види та нормативно-правове забезпечення їх здійсненняПрограма аудиту депозитних операційПорядок проведення аудиту депозитних операцій. * * аудит депозитних операцій банку 1. Депозитні операції, їх види та нормативно-правове забезпечення їх здійснення * * аудит депозитних операцій банку Депозит – це залучені або розміщені кошти на визначених угодою умовах повернення з виплатою (або сплатою) процентів чи на безпроцентній основі * * аудит депозитних операцій банку Класифікація депозитів: Депозити до запитанняДепозити короткостроковіДепозити довгостроковіГарантійні депозити * * аудит депозитних операцій банку Депозитні операції:Операції із залучення депозитівОперації із розміщення депозитів банком * * аудит депозитних операцій банку Нормативні акти з обліку депозитних операцій банку: Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами від 26.12.2011 № 516Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України від 23.08.2012 № 481 * * аудит депозитних операцій банку 2. Програма аудиту депозитних операцій * * аудит депозитних операцій банку Програма проведення аудиту депозитних операцій містить такі етапи: правильності відкриття та ведення депозитних рахунків;оформленні документів згідно зі встановленим банком регламентом;дотриманні депозитних угод;веденні обліку депозитних операцій згідно з чинним законодавством та внутрішніми положеннями; процедуру встановлення процентних ставок, а також їх адекватність рівню ринкових ставок;правильність та своєчасність сплати банками відсотків по депозитах . * * аудит депозитних операцій банку 3. Порядок проведення аудиту депозитних операцій * * аудит депозитних операцій банку Перший етап - перевірка організації здійснення депозитних операцій: виявити наявність та відповідність чинному законодавству внутрішньобанківських положень здійснення депозитних операцій;з’ясувати, чи у зазначених документах визначений порядок залучення вкладів, вказані строки залучення, розкрито операційні та облікові процедуриграфіки документооборотуознайомитися з розпорядчими документами щодо впровадження нових фінансових інструментів, з’ясувати, чи умови залучення відповідають існуючим умовам функціонуваннявизначити, чи на всіх працівників, які здійснюють депозитні операції, є відповідні посадові інструкції. * * аудит депозитних операцій банку 2 етап – аудит порядку відкриття та обслуговування депозитних рахунків: наявність документів для відкриття депозитного рахунка у відповідності до категорії клієнтачи відповідають наявні документи клієнта переліку документівправомірність зарахування коштів на депозитні рахунки та досліджує процедуру ідентифікації клієнтів * * аудит депозитних операцій банку Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків суб'єкт господарської діяльності подає до банку такі документи: 1) заява на відкриття рахунку;2) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади:3) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення);4) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;5) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, в якій зазначена установа банку;6) картку із зразками підписів і відбитком печатки. * * аудит депозитних операцій банку Залучення депозитів юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом: — відкриття депозитного рахунку з укладанням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки);— видачі ощадного (депозитного) сертифіката. * * аудит депозитних операцій банку 3 етап - аудит оформлення договірних відносин: аудитор з’ясовує чи всі договірні відносини оформлені укладанням письмового договоруперевіряє наявність всіх реквізитів у договорі та відповідних обов'язкових пунктів договоруДодаткових документів, що додаються до договору * * аудит депозитних операцій банку Основними реквізитами та умовами депозитного договору повинні бути: — назва та адреса банку, який приймає депозит;— назва та адреса власника коштів;— дата внесення депозиту;— дата вимоги вкладником своїх коштів;— відсоткова ставка за користування депозитом;— зобов'язання банку повернути суму, яка внесена на депозит;— підписи сторін: керівника виконавчого органу банку або уповноваженої на це особи та вкладників. * * аудит депозитних операцій банку Сертифікати мають обов'язково містити такі реквізити: 1) назву — ощадний (депозитний) сертифікат;2) порядковий номер сертифіката та його серію (якщо випуск серійний);3) дату внесення депозиту (вкладу);4) розмір депозиту (вкладу), який оформлений сертифікатом (літерами і цифрами);5) зобов'язання банку повернути суму, яка внесена на депозит (вклад);6) дату вимоги вкладником суми за сертифікатом;7) відсоткову ставку за користування депозитом;8) умови сплати відсоткової ставки — у разі вимоги вкладника про повернення вкладу до обумовленого терміну;9) назву та адресу банку - емітента, а для іменного сертифіката - назву (ім'я) вкладника;10) місце для підпису особи, яка уповноважена банком підписувати зобов'язання та місце для печатки банку. * * аудит депозитних операцій банку Журнал обліку бланків та розмішених сертифікатів, який має містити такі реквізити: 1) дату здійснення операції;2) кількість бланків сертифікатів, що надійшли з друкарні;3) кількість сертифікатів, що надані вкладникам (з перерахуванням від номера до номера включно);4) кількість зіпсованих бланків сертифіката (із зазначенням номерів);5) залишок бланків сертифікатів на звітну дату з обов'язковою перевіркою їх наявності в касі. * * аудит депозитних операцій банку 4 етап - Аудит стану бухгалтерського обліку: перевірка правильності формування номерів аналітичних депозитних рахунківвідповідність залишків по аналітичних рахунках даним синтетичного облікувідповідність ведення обліку депозитів операцій до чинного законодавстваправильність здійснення бухгалтерських проведеньстан внутрішнього контролюправильність заповнення первинної документації * * аудит депозитних операцій банку Характерні помилки та недоліки обліку депозитних операцій: невідповідність терміну договору балансовому рахунку обліку депозитних операцій;самовільне призначення відсоткових ставок в відділеннях банку без врахування ставок і умов вкладів, які встановлює Правління банку на основі протоколів засідань комітету з управління активами і пасивами;невідповідність зразків підписів в первинних документах( депозитних угодах, інших документах);відсутність в договорі термінів нарахування відсотків по вкладу, внаслідок чого можуть виникнути проблеми з податковою інспекцією відносно незаконності віднесення процентів на валові витрати в момент їх нарахування;не зазначений в договорі метод нарахування відсотків ( не вказується яка кількість днів враховується при нарахуванні відсотків);невиконання умов договору при достроковому його розірванні (банком не застосовуються санкції по відношенню до вкладника);відсутність періодичної перевірки компетентною незалежною особою, яка не має відношення до ведення депозитних операцій, нарахування відсотків і здійснення записів в бухгалтерському обліку відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків. * * аудит депозитних операцій банку

Приложенные файлы

  • ppt 9769291
    Размер файла: 317 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий