лекція3. Аудит_2015


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Лекція 3. Аудит систем якості Мотивації та види аудитів Нормативна база та принципи про-ведення аудиту Графік процесу аудиту Вимоги до аудиторів систем управління якістю Методи та техніка роботи аудиторів Аудит систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту та об’єктивного їх оцінювання, щоб визначити ступінь дотримування критеріїв аудиту. Мотивації проведення аудиту: Покупець прагне переконатись в здатності постачальника задовольнити вимоги. Мотивації проведення аудиту: Компанія підпорядковується вимозі провести оцінку якості третьою стороною, незалежним ні від споживача, ні від виробника агенством, або здійснює це за своєю ініціативою, передбачаючи вимоги ринку (сертифікація і т.ін.). Мотивації проведення аудиту: Керівництво хоче оцінити ситуацію в компанії з точки зору якості, що є складовою частиною процесу покращення. Мотивації проведення аудиту: Компанія свідомо проводить оцінку третьою стороною, для отримання вигоди від публічного визнання (участь в національних та міжнародних конкурсах на премію якості). Нормативна база для проведення аудитів ДСТУ ISO 19011:2012 “Настанови щодо здійснення аудитів систем управління”(ДСТУ ISO 19011:2003 «Вказівки стосовно аудиту систем управління якістю та/чи довколишнім середовищем») ДСТУ ISO 9000:2007ДСТУ ISO 9001:2009ДСТУ ISO 9004:2012 АУДИТ ВНУТРІШНІЙ (першою стороною) ЗОВНІШНІЙ ДРУГОЮстороною ТРЕТЬОЮстороною Види аудитів 2 ПРИНЦИПИ АУДИТУ Дотримання етичних норм – основа професіоналізмуЧесність у поданні результатів – зобов’язання звітувати правдиво і точноНалежна професійна ретельність – прояв старанності та розсудливості у здійсненні аудитуКонфіденційність – захищеність інформації Незалежність – основа для неупередженості та об’єктивності висновків аудитуПідхід, що базується на доказі – раціональний метод формування надійних і відтворюваних висновків в систематичному процесі аудиту Графік процесу аудиту Ініціація аудитуОгляд документівПідготовка заходів щодо здійснення аудиту на місціЗаходи аудиту на місціЗвітування про аудитЗакінчення аудитуДії внаслідок аудиту Аудитор — особа, яка проводить аудит Основні вимоги до зовнішніх аудиторів (для внутрішніх аудиторів рівень вимог може бути нижчим, але критерії оцінки мають бути ті ж) освіта загальний досвід роботи досвід роботи в галузі управління якістю навчання в якості аудитора досвід проведення аудитів Набуття аудиторської компетентності офіційна освіта, що сприяє розвиненню знань і вмінь щодо спеціалізації та предметної царини;програма підготовлення, щодо загальних аудиторських знань та вмінь;досвід роботи на доречній технічній, керівній або фаховій посаді;досвід проведення аудитів. Аудитори СУЯ повинні мати знання та навички щодо: Методів та техніки, що мають відношення до якості (термінологію якості, принципи управління якістю та якісну методологію, їх застосування)Продукції (послуг) та виробничих процесів (специфічна термінологія виробництва, критичні характеристики процесів, специфічні процеси та практичні способи діяльності певного сектора) Всі процеси в компанії повинні знаходитись під наглядом, але процесам може зашкодити як недостатня увага, так і зайве втручанняМистецтво аудитора – знайти цю «золоту середину»! Аудитор має право ознайомлюватися з необхідною документацією підрозділу, який є об’єктом перевірки запитувати додаткову інформацію, необхідну для виконання рабіт на всіх етапах проведення перевірки Головний аудитор має право Приймати остаточні рішення в процесі перевіркиПриймати рішення щодо усунення конфліктних ситуацій Отримувати від керівництва підрозділу, в якому проводиться перевірка, інформацію, яка підтверджує виконання корегуючих дійВносити зміни в план перевірки Персонал компанії:засвідченнявиконання доказів Внутрішні аудитори:встановлення відповідностейкритеріям аудита Результат – «Звіти про невідповідності» Чим менше невідповідностей тим краще Чим більше невідповіднос-тей, тим краще Дякую за увагу!Удачі на іспиті!?

Приложенные файлы

  • ppt 9769430
    Размер файла: 137 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий