Аудит_ГК


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ Мета, завдання і джерела аудитуАудит касових операційАудит грошових коштів на рахунках в банку * * Завдання аудиту ГК * Завдання аудиту ГК * Завдання аудиту ГК * Джерелами аудиту є: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637. * * Наказ Мінфіну від 27.06.2013 р. № 627 * * Грошові кошти Готівка Грошовідокументи Бланкисуворого обліку Цінні папери,придбані у іншихпідприємств національнаіноземна путівки в будинкивідпочинку, санаторії поштові марки марки державногомитапроїзні квитки трудові книжки та вкладиші до нихвласні акції квитанції подорож-ніх листівавтотранспорту акції облігаціївекселі Перелік цінностей, які зберігаються в касі * * * * * * * * програма аудиту грошових коштів на рахунках у банку * Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Перевірка наявності прибуткових і видаткових документів, відображених у банківських виписках по рахунку Макаренко В. Ю. 17 лютого 2014 р. Перевірка наявності банківських виписок Степанов К. Д. 17 лютого 2014 р. Перевірка відповідності дат платіжних доручень датам у банківських виписках Макаренко В. Ю. 17 лютого 2014 р. Перевірка повноти оприбуткування коштів, зданих з каси на поточний рахунок Степанов К. Д. 17 лютого 2014 р. Перевірка правильності заповнення платіжних доручень Макаренко В. Ю. 17 лютого 2014 р. Звірка відповідності контрагентів по платіжним документах і по журналу-ордеру Макаренко В. Ю. 18 лютого 2014 р. Таксування оборотів у виписках банку Степанов К. Д. 18 лютого 2014 р. Розрахунок залишків по рахунку на кінець дня Макаренко В. Ю. 18 лютого 2014 р. Перевірка правильності застосованої кореспонденції рахунків і повноти відображення операцій по рахунку у журналі-ордері Степанов К. Д. 18 лютого 2014 р. Звірка оборотів і залишків у виписках банку та головній книзі Степанов К. Д. 19 лютого 2014 р. ПРОГРАМА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ У БАНКУ (ПРОДОВЖ.) * Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, з залишком у регістрах бухгалтерського обліку у головній книзі Степанов К. Д. 19 лютого 2014 р. Звірення оборотів і залишківу виписках банку та головній книзі Степанов К. Д. 19 лютого 2014 р. Перевірка повноти розкриття інформації у фінансовій звітності Макаренко В. ю. 19 лютого 2014 р. Групування і систематизація виявлених недоліків Степанов К. Д. 19 лютого 2014 р. Формулювання висновків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. 19 лютого 2014 р. * АУДИТ дебіторської заборгованості Мета, завдання і джерела аудитуМетодика аудиту рахунків дебіторівУзагальнення результатів аудиту * Програма аудиту дебіторської заборгованості Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Звірка даних регістрів обліку дебіторської заборгованості зданими головної книги. Макаренко В.Ю. 01 лютого 2010 р. Перевірка наявності первинної документації за всіма господарськими операціями з дебіторами Степанов К.Д. 01 лютого 2014 р. Перевірка класифікації дебіторської заборгованості Макаренко В. Ю. 02 лютого 2014 р. Перевірка санкціонування операцій з відвантаження продукції, товарів Степанов К. Д. 02 лютого 2014 р. Перевірка санкціонування розрахунків з іншими дебіторами підприємства Макаренко В. Ю. 03 лютого 2014 р. Перевірка правильності проведення, документального оформлення і відображення в обліку розрахунків з дебіторами Макаренко В. Ю. 04 лютого 2014 р. Встановлення найбільш крупних дебіторів і з'ясування строку погашення заборгованості Степанов К.Д. 04 лютого 2014 р. * Програма аудиту дебіторської заборгованості (продовження) Перелік аудиторських процедур Виконавець Період перевірки Перевірка своєчасності повернення дебіторської заборгованості Макаренко В.Ю. 05 лютого 2014 р. Виявлення обсягів простроченої і безнадійної заборгованості Степанов К. Д. 05 лютого 2014 р. Перевірка обґрунтованості списання заборгованості на витрати Макаренко В.Ю. 06 лютого 2014 р. Перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку Степанов К.Д. 06 лютого 2014 р. Перевірка документального оформлення та відображення в обліку результатів переоцінок основних засобів Макаров В. Ю. Групування і систематизація виявлених недоліків Степанов К.Д. Формулювання висновків за результатами аудиту Макаренко В. Ю. * * 2013 р. . Відомість взаємної звірки розрахунків на_20_р. * * . 2013 р. * Підсумки звірки залишків дебіторської заборгованості на підприємстві. * 2013 р. . * 2013 р. .

Приложенные файлы

  • ppt 9769437
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий