сан. аудит


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПИТАННЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТА 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ3.СИТУАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКАХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.4. АКТ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ2. САНАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА2. МЕТОДИ ТА ПРОГРАМА САНАЦІЙНОГО АУДИТУ2. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА. Методи та інструменти санаційного аудиту ВИВЧЕННЯ НАЯВНОЇ САНАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЗБІР НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА ВИЗНАЧЕННЯ СТАНОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ТА НА РИНКУ ЗБУТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗАПЛАНОВАНИХ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ АНАЛІЗ ПРИЧИН КРИЗИ ТА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА Загальне ознайомлення з наявною у підприємства санаційною концепцією та планом фінансового оздоровлення. Збір та систематизація інформації. Визначення попиту на продукцію, вивчення конкурентоспроможності товарів, забезпечення відповідності рівня якості товарів, розроблення концепції їх житєвого циклу, управління товарним асортиментом та номенклатурою, розширення інноваційної діяльності. Аудит власного капіталу, оцінка динаміки та структури валюти балансу, аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості, оцінка ліквідності та платоспроможності підприєства, аналіз дебіторської заборгованості, аудит реальних та фінансових інвестицій, аналіз cash-flow, оцінювання ділової активності підприємства. Вивчення загальної виробничої структури підприємства; оцінювання рівня існуючої технології виробництва; аналіз витат на виробництво; аналіз руху основних фондів та амортизаційних відрахувань; оцінка показників праці. Визначення повноти врахування в санаційній концепції всіх причин та факторів, які призвели до кризової ситуації, перевірка правильності використання методів ідентифікації причин кризи, визначення виду та фази фінансової кризи, виявлення факторів позитивного чи негативного впливу на кінцеві показники діяльності підприємства, систематизація його сильних та слабких сторін. Перевірка повноти та правильності розрахунку цільових показників, надання правової оцінки діяльності підприємства та запропонованої санаційної концепції. Цілі У широкому розумінні У вузькому розумінні Час проведення У процесі провадження справи про банкрутство У досудовому порядку Рівень деталізації Попередня оцінка Остаточна оцінка Підстави проведення При перевірці річної звітності За спеціальним замовленням Інституція Внутрішній аудит Незалежний аудит Вид аудиторських послуг Certification – замовник об’єкт перевірки Investigation – замовник користувач інформацією Санаційний аудит Багатогранність санаційного аудиту

Приложенные файлы

  • ppt 9769463
    Размер файла: 223 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий