1-ИС-каз-Емтихан -для студент-11


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

1
-
ТЕСТІЛЕР

1. "Инженерлік жүйелер" пәні нені оқытады

А) барлық аталған жүйелері туралы оқытады

Б) жылумен жабдықтау және жылыту жүйелері туралы оқытады

В) газбен жабдықтау мен су ресурстарын қорғау жүйелері туралы оқытады

Г) желдету және ауа кондиционерл
еу жүйелері туралы оқытады

Д) сумен жабдықтау және суды әкету жүйелері туралы оқытады

2. Барлық дүние жүзіндегі судың неше пайызы тұщы суға тиесілі

А) барлық судың 0,06 %

Б) барлық судың 0,6 %

В) барлық судың 1,0 %

Г) барлық судың 5,0 %

Д) барлық судың 0,1

%

3. Ең көп тараған сумен жабдықтау жүйесінің су көзін атаңыз

А) өзен

Б)

теңіз

В)

көл

Г)

су қоймасы

Д)

топырақ суы

4. Сыртқы су құбыр жүйесінде қандай құбырлар қолданылады?

А) асбестоцементтіқ темірбетондық, пластмассалық, шойындық және болатты

Б) асбест
оцементтіқ темірбетондық, пластмассалық, арынды және болатты

В) асбестоцементтіқ арынсыз, пластмассалық, шойындық және болатты

Г) асбестоцементтіқ химиялық, темірбетондық, шойынды және болатты

Д) темір бетонды, әйнекті, пластмассалық, шойындық және болатты


5. Қорғау арматураларын атаңыз

А) кері клапан және қорғау клапандар

Б) жаппа және ысырмалар

В) колонкалар және гидранттар

Г) сорғы және қозғалтқыштар

Д) манометрлер

6. Сумен жабдықтау жүйелері дегеніміз не?

А)
суды табиғи көздерден қабылдап, оның сапас
ын жақсартып пайдаланатын
жерлерге жеткізуге арналған инженерлік ғимараттар мен шаралардың кешені


2

Б)

суды табиғи көздерден қабылдап, оның сапасын жақсартып сонымен қатар
пайдаланған суды әкетуге арналған инженерлік ғимараттар мен шаралардың
кешені

В)

суды
биологиялық тазартудан өткізіп, оның сапасын жақсартып пайдаланатын
жерлерге жеткізуге арналған инженерлік ғимараттар мен шаралардың кешені

Г)

суды тек пайдаланатын жерлерге жеткізуге арналған инженерлік ғимараттар мен
шаралардың кешені

Д)

суды тек тазалау
ға арналған инженерлік ғимараттар мен шаралардың кешені

7. Сумен жабдықтау жүйелері қызмет көрсету нысанының түріне байланысты қалай
бөлінеді?

А)
тұрғын жерді (қалаларды, кенттерді, ауылдарды) сумен қамтамасыз ету жүйесі,
өндірісті және ауылшаруашылықты су
мен қамтамасыз ету жүйесі

Б)

тіке ағызу жүйелері; қатармалы жүйелер; айналма жүйелер

В)

шаруашылық және ауыз суының жүйесі; өндірістік жүйе; өрттен сақтау жүйесі

Г)

жер бетіндегі су көздерінен су қабылдайтын жүйелер; жер астындағы суға
бейімделетін жүйелер
; аралас қоректену жүйелері

Д)

өздігінен ағатын су құбыры бар жүйелер және суды механика арқылы сорғыны
қолданып жіберу жүйелері

8. Сумен жабдықтау жүйелері тағайындауы бойынша қалай бөлінеді

А)
шаруашылық және ауыз суының жүйесі; өндірістік жүйе; өрттен с
ақтау жүйесі

В)

тұрғын жерді (қалаларды, кенттерді, ауылдарды) сумен қамтамасыз ету жүйесі,
өндірісті және ауылшаруашылықты сумен қамтамасыз ету жүйесі

Б)

жер бетіндегі су көздерінен су қабылдайтын жүйелер; жер астындағы суға
бейімделетін жүйелер; аралас қ
оректену жүйелері

Г)

өздігінен ағатын су құбыры бар жүйелер және суды механика арқылы сорғыны
қолданып жіберу жүйелері

Д)

тіке ағызу жүйелері; қатармалы жүйелер; айналма жүйелер

9. Сумен жабдықтау жүйелері пайдаланатын табиғи су көздерінің түріне
байланыст
ы қалай бөлінеді?

А)
жер бетіндегі су көздерінен су қабылдайтын жүйелер; жер астындағы суға
бейімделетін жүйелер; аралас қоректену жүйелері

Б)

шаруашылық және ауыз суының жүйесі; өндірістік жүйе; өрттен сақтау жүйесі

В)

өздігінен ағатын су құбыры бар жүйел
ер және суды механика арқылы сорғыны
қолданып жіберу жүйелері


3

Г)

тұрғын жерді (қалаларды, кенттерді, ауылдарды) сумен қамтамасыз ету жүйесі,
өндірісті және ауылшаруашылықты сумен қамтамасыз ету жүйесі

Д)

тіке ағызу жүйелері; қатармалы жүйелер; айналма жүйе
лер

10. Сумен жабдықтау жүйелері суды жеткізу тәсіліне байланысты қалай бөлінеді?

А)
өздігінен ағатын су құбыры бар жүйелер және суды механика арқылы сорғыны
қолданып жіберу жүйелері

Б)

шаруашылық және ауыз суының жүйесі; өндірістік жүйе; өрттен сақтау жүй
есі

В)

жер бетіндегі су көздерінен су қабылдайтын жүйелер; жер астындағы суға
бейімделетін жүйелер; аралас қоректену жүйелері

Г)

тіке ағызу жүйелері; қатармалы жүйелер; айналма жүйелер

Д)

тұрғын жерді (қалаларды, кенттерді, ауылдарды) сумен қамтамасыз ету
жүйесі,
өндірісті және ауылшаруашылықты сумен қамтамасыз ету жүйесі

11. Суды мөлдірлету және түссіздендірудің технологиялық схемасындағы
ғимараттардың орналасу тәртібін көрсетіңіз?

А) араластырғыш, жапалақ пайда болатын камера, тұндырғыштар, сүзгілер

Б)

а
раластырғыш, жапалақ пайда болатын камера, метантенктер, сүзгілер

В)

жапалақ пайда болатын камера, тұндырғыштар, сүзгілер, құм алаңы

Г)

араластырғыш, аэротенктер, тұндырғыштар, сүзгілер

Д)

араластырғыш, тұндырғыштар, сүзгілер, биосүзгі

12. Өзен суын тұтын
атын қаланың жалпы сумен жабдықтау сұлбасындағы
ғимараттардың орналасу тәртібін көрсетіңіз?

А) баулық, өз бетімен ағу құбыры, жағалау құдығы, бірінші көтеру сорғы станциясы,
тұндырғыш, сүзгілер, таза су сыйымдылығы, екінші көтеру сорғы станциясы, су
өткізг
іш құбыр, арынды мұнара, магистралдық құбыр, тарату құбырлары

Б) жағалау құдығы, тұндырғыш, сүзгілер, таза су сыйымдылығы, су өткізгіш құбыр,
арынды мұнара, магистралдық құбыр, тарату құбырлары, бірінші көтеру сорғы
станциясы,

В) бірінші көтеру сорғы станц
иясы, тұндырғыш, сүзгілер, таза су сыйымдылығы,
екінші көтеру сорғы станциясы, су өткізгіш құбыр, баулық, өз бетімен ағу құбыры,
жағалау құдығы, арынды мұнара, магистралдық құбыр, тарату құбырлары

Г) екінші көтеру сорғы станциясы, су өткізгіш құбыр, арынды

мұнара, магистралдық
құбыр, тарату құбырлары баулық, өз бетімен ағу құбыры, жағалау құдығы, бірінші
көтеру сорғы станциясы, тұндырғыш, сүзгілер, таза су сыйымдылығы


4

Д) баулық, екінші көтеру сорғы станциясы, су өткізгіш құбыр, арынды мұнара, өз
бетімен ағу

құбыры, жағалау құдығы, бірінші көтеру сорғы станциясы, тұндырғыш,
сүзгілер, таза су сыйымдылығы, магистралдық құбыр, тарату құбырлары

13. Қаладағы су тұтынушылардың барлық түрін қандай категорияларға бөледі ?

А) барлық аталған категориялар

Б) шаруашылық
-
ауыз су қажетіне жұмсалатын су шығыны

В) өнеркәсіптік мекемелерге жұмсалатын су шығыны

Г) өрт сөндіруге жұмсалатын су шығындары

Д) көлік және энергетика салаларының өндірістік қажеттеріне жұмсалатын су
шығыны

14. Шаруашылық ауыз судың есептік орташа тәулік
тік шығыны қайсы формула
арқылы анықталады?

А)


3
/тәу]

Б)


3
/тәу]

В)


3
/тәу]

Г)


3
/тәу]

Д)


3
/тәу]

15. Шаруашылық ауыз судың есепті
к сағаттық шығыны қайсы формула арқылы
анықталады?

А) q
сағ

=Q
о.т.
/24 [м
3
/сағ]

Б) q
сағ

=Q
о.т.
/1000 [м
3
/сағ]

В) q
сағ

=Q
о.т.
/3600 [м
3
/сағ]

Г) q
сағ

=Q
о.т.
/12 [м
3
/сағ]

Д) q
сағ

=Q
о.т.


3
/сағ]

16. Шаруашылық ауыз судың есептік секундтық шығыны қайсы формула арқы
лы
анықталады?

А) q
сек

= q
сағ

.
/3600 [м
3
/сек]

Б) q
сек

= q
сағ

.
/24 [м
3
/сек]

В) q
сек

= q
сағ

.
/84600 [м
3
/сек]

Г) q
сек

= q
сағ

.
/1000 [м
3
/сек]

Д) q
сек

= q
сағ

.
/100 [м
3
/сек]

17. Суды мөлдірлету және түссіздендірудің технологиялық схемасындағы
ғимараттардың орнал
асу тәртібін көрсетіңіз?


5

А) араластырғыш, жапалақ пайда болатын камера, тұндырғыштар, сүзгілер

Б)

араластырғыш, жапалақ пайда болатын камера, метантенктер, сүзгілер

Б)

жапалақ пайда болатын камера, тұндырғыштар, сүзгілер, құм алаңы

Г)

араластырғыш, аэроте
нктер, тұндырғыштар, сүзгілер

Д)

араластырғыш, тұндырғыштар, сүзгілер, биосүзгі

18. Орташа өнімділікті су қабылдағыш ғимараттарды көрсетіңіз?

А) Q1
-
6 м
3


Б) Q10 м
3


В) Q>10 м
3


Г) Q<10 м
3


Д) Q<100 м
3


19. Өнімділігі жоғары су қабылдағыштарды
көрсе
тіңіз
?

А) Q>
6

м
3


Б) Q
0,1
-
0,8

м
3


В) Q1
-
6 м
3


Г) Q<10 м
3


Д) Q<100 м
3


20.
Меншікті салмақтың, тығыздықтың және қысымның СИ системадағы өлшем
бірлігін көрсетіңіз
?

А) н/м
3
, кг/м
3
, Па

Б) кг/м
2
, м/с
2
, м

В) н/м
3
, кг/м
3
,
кг

Г) м/с, г/дм
2

, Па

Д) н/м
3

,
м/с
2
, м

21. Екінші абаттандыру дәрежесіндегі әр тұрғынға тиесілі су мөлшерін көрсетіңіз,
л/тәу.ад ?

А) 160
-
230

Б) 120
-
160

В) 230
-
350

Г) 350
-
400

Д) 400
-
450

22. Сумен жабдықтау жүйесінің негізгі мақсаты не
?

А) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қаж
етті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту


6

Б) адамның көңіл
-
күйі тұрақты болу үшін, өнеркәсіптік процестер тиімді орындалу
үшін қажетті микроклиматтық және санитарлы
-
гигиеналық жағдайлармен
қамтамасыз ету

В) қысқы мерзімінде бөлмелердегі ішкі ау
а мен қоршаған қабырғалардың ішкі
беттерінің температуралары қажетті деңгейде ұстау

Г) адамдардың жұмыс істеу және тұрмысы кезінде үйдегі қалыпты жақсы жағдайды
жасау

Д) адамдардың тіршілік ісі нәтижесінде және өнеркәсіптік кәсіпорындарында пайда
болатын с
арқынды суларды жинап әкету және тазарту

23. Ғимаратты жылу және желдету жүйесінің негізгі мақсаты не?

А) адамдардың жұмыс істеу және тұрмысы кезінде үйдегі қалыпты жақсы жағдайды
жасау

Б) адамдардың тіршілік ісі нәтижесінде және өнеркәсіптік кәсіпорындары
нда пайда
болатын сарқынды суларды жинап әкету және тазарту

В) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту

Г) адамның көңіл
-
күйі тұрақты болу үшін, өнеркәсіптік процестер тиімді орындалу
үшін қажетт
і микроклиматтық және санитарлы
-
гигиеналық жағдайлармен
қамтамасыз ету

Д) қысқы мерзімінде бөлмелердегі ішкі ауа мен қоршаған қабырғалардың ішкі
беттерінің температуралары қажетті деңгейде ұстау

24. Жылыту жүйелер жүйесінің негізгі мақсаты не?

А) қысқы мер
зімінде бөлмелердегі ішкі ауа мен қоршаған қабырғалардың ішкі
беттерінің температураларын қажетті деңгейде ұстау

Б) адамдардың жұмыс істеу және тұрмысы кезінде үйдегі қалыпты жақсы жағдайды
жасау

В) адамның көңіл
-
күйі тұрақты болу үшін, өнеркәсіптік процес
тер тиімді орындалу
үшін қажетті микроклиматтық және санитарлы
-
гигиеналық жағдайлармен
қамтамасыз ету

Г) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту

Д) адамдардың тіршілік ісі нәтижесінде және өнерк
әсіптік кәсіпорындарында пайда
болатын сарқынды суларды жинап әкету және тазарту

25. Суды әкету жүйесінің негізгі мақсаты не?


7

А) адамдардың тіршілік ісі нәтижесінде және өнеркәсіптік кәсіпорындарында пайда
болатын сарқынды суларды жинап әкету және тазарту

Б) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту

В) қысқы мерзімінде бөлмелердегі ішкі ауа мен қоршаған қабырғалардың ішкі
беттерінің температуралары қажетті деңгейде ұстау

Г) адамдардың жұмыс істеу
және тұрмысы кезінде үйдегі қалыпты жақсы жағдайды
жасау

Д) адамның көңіл
-
күйі тұрақты болу үшін, өнеркәсіптік процестер тиімді орындалу
үшін

қажетті микроклиматтық және санитарлы
-
гигиеналық жағдайлармен қамтамасыз
ету

26. Желдету жүйесінің негізгі мақсаты

не?

А) адамның көңіл
-
күйі тұрақты болу үшін, өнеркәсіптік процестер тиімді орындалу
үшін қажетті микроклиматтық және санитарлы
-
гигиеналық жағдайлармен
қамтамасыз ету

Б) қысқы мерзімінде бөлмелердегі ішкі ауа мен қоршаған қабырғалардың ішкі
беттерінің темп
ературалары қажетті деңгейде ұстау

В) адамдардың жұмыс істеу және тұрмысы кезінде үйдегі қалыпты жақсы жағдайды
жасау

Г) адамдардың тіршілік ісі нәтижесінде және өнеркәсіптік кәсіпорындарында пайда
болатын сарқынды суларды жинап әкету және тазарту

Д) тұрғы
н елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту

27. Сумен жабдықтау жүйесіне қандай ғимараттар кіреді?

А)
су қабылдайтын ғимараттар, сорғы станциялар, тазарту ғимараттар, сақтау мен
реттеуге арналған резерву
арлар мен арынды су мұнаралар, суды үлестіру
құбырлары мен тораптар

Б)

су қабылдайтын ғимараттар, сорғы станциялар, ластанған суды биологиялық
тазарту ғимараттар, арынды су мұнаралар, суды үлестіру құбырлары мен тораптар

В)

ластанған суды қабылдағыш, сорғы

станциялар, ластанған суды биологиялық
тазарту ғимараттар, арынды су мұнаралар

Г)

су қабылдайтын ғимараттар, сорғы станциялар, тазарту ғимараттар, сақтау мен
реттеуге арналған резервуарлар мен арынды су мұнаралар, жылыту жүйелері мен
желдету жүйелерінің қ
ұралдары


8

Д)

су қабылдайтын ғимараттар, сорғы станциялар, жергілікті жылыту жүйелері,
тазарту ғимараттар, резервуарлар мен арынды су мұнаралар

28
. Су құбыр жүйесі темір жол мен автомобиль жолдарымен түйіскен кезде
құбырды ненің ішіне жатқызады?

А) футлярға


Б) дюкерге

В) траншеяға

Г) науаға

Д) каналға

29. Шаруашылық ауыз судың есептік орташа тәуліктік максимальдық шығыны қайсы
формула арқылы анықталады?

А) Q
max
тәу


К
max
тәу
* Q
о.т.


3
/тәу]

Б) Q
max
тәу


К
min
тәу
* Q
о.т.


3
/тәу]

В) Q
max
тәу


1000* Q
о.т.


3
/тә
у]

Г) Q
max
тәу


3600*К
min
тәу
* Q
о.т.


3
/тәу]

Д) Q
max
тәу


(N
max
тәу
* Q
о.т.

)/1000 [м
3
/тәу]

30. Тәуліктік максималдық және тұрақсыздық коэффициенттері нешеге тең, К
мак

К
мин
?

А) К
мак

= 1,1
-
1,3 К
мин

=0,7
-
0,9

Б) К
мак

=0,7
-
0,9 К
мин

=1,1
-
1,3

В) К
мак

=1,3
-
1,5
К
мин

=1,0
-
1,1

Г) К
мак

=1,5
-
1,8 К
мин

=0,2
-
0,3

Д) К
мак

=1,8
-
2,0 К
мин

=1,8
-
2,0

31. Үшінші абаттандыру дәрежесіндегі әр тұрғынға тиесілі су мөлшерін көрсетіңіз,
м
3
/тәу.ад ?

А) q
б
=
0,
23
-
0,35

Б) q
б
=0,16
-
0,23

В) q
б
=125
-
160

Г) q
б
=230
-
350

Д) q
б
=400
-
450

32. Бірінш
і абаттандыру дәрежесіндегі әр тұрғынға тиесілі су мөлшерін көрсетіңіз,
л/тәу.ад ?

А) q
б
=125
-
160

Б) q
б
=160
-
230

В) q
б
=230
-
350


9

Г) q
б
=350
-
400

Д) q
б
=400
-
450

33. Меншікті салмақтың, су мөлшерінің және жылдамдықтың СИ системадағы
өлшем бірлігін көрсетіңіз?

А) н/
м
3
, м
3
/сағ
, м/с


Б) кг/м
2
, м/с
2
, м

В) н/м
3
, кг/м
3
,
м/с

Г) м/с, г/дм
2

,
м/с

Д) л/с, кг/дм
2

, м/н

34. Меншікті салмақтың және тығыздықтың СИ системадағы өлшем бірлігін
көрсетіңіз?

А) н/м
3
, кг/м
3


Б) кг/м
2
, м/с
2

В) н/м
3
, кг

Г) м/с, н/м
2

Д) н/м
3

, м

35. Су қаб
ылдағыш ғимараты дегеніміз не ?

А) суды қабылдап, сәл тазалап тазарту станциясына жеткізіп беретін құрылымдар

Б) суды қабылдап, терең тазалап таза су сыйымдылыққа жеткізіп беретін
құрылымдар

В) суды қабылдап, биологиялық тазалаудан өткізіп тұтынушыға жеткі
зіп беретін
құрылымдар

Г) суды қабылдап, механикалық тазалаудан өткізіп тұтынушыға жеткізіп беретін
құрылымдар

Д) суды қабылдап, химиялық тазалаудан өткізіп тұтынушыға жеткізіп беретін
құрылымдар

36.
Таза су резервуары су тазарту станциясының қай жерінде о
рналасады?

А) соңында

Б) басында

В) су қабылдағыштан соң

Г) сүзгі алдынды

Д) өзен жағасында

37. Жер бетіндегі көздерден суды қабылдайтын ғимараттарды қалай жіктеуге
болады.?

А) барлық аталған су қабылдайтын ғимараттары


10

Б)

өзеннің жағасынан және өзеннің ар
насынан су қабылдайтын ғимараттар

В)

жылжымалы және ожаулы су қабылдайтын ғимараттар

Г)

ожаулы және инфильтрациялы су қабылдайтын ғимараттар

Д)

өзеннің арнасынан және бөгеттің жанында орналасқан су қабылдайтын
ғимараттар

38. Су қабылдайтын ғимараттардың құ
рамына қандай құралдар мен жабдықтар
кіреді?

А) барлық аталған
құралдар мен жабдықтар кіреді

Б)

суды табиғи көздерден қабылдауға арналған құрылғылар кіреді

В)

әр түрлі ірі қалқыма заттардан қорғауға бағытталған құрылғылар кіреді

Г)

балдырдан қорғауға бағыт
талған құрылғылар кіреді

Д)

планктондардан қорғауға бағытталған құрылғылар кіреді

39. Жылжымалы су қабылдағыш дегеніміз не

?

А)
жағада орналасқан рельс жолымен жүретін жеңіл сорғы қондырғысы

Б)

өзеннің жағасынан су қабылдау қондырғы

В)

жүк кемесінде, салда

кейде қалқымалы көпірде орналасқан сорғы

Г)

өзеннің жағасында немесе арнасында орналасқан жасанды шығанақтан су
қабылдағыш

Д)

өзеннің жағасында бірнеше құдықтардан су қабылдау

40. Жүзбелі су қабылдағыш дегеніміз не ?

А)
жүк кемесінде, салда кейде қалқымал
ы көпірде орналасқан сорғы

Б)

өзеннің жағасында немесе арнасында орналасқан жасанды шығанақтан су
қабылдағыш

В)

жағада орналасқан рельс жолымен жүретін жеңіл сорғы қондырғысы

Г)

өзеннің жағасында бірнеше құдықтардан су қабылдау

Д)

өзеннің жағасындағы су қа
былдау құдық

41. Ожаулы су қабылдағыштар дегеніміз не?

А)
өзеннің жағасында немесе арнасында орналасқан жасанды шығанақтан су
қабылдағыш

Б)

жүк кемесінде, салда кейде қалқымалы көпірде орналасқан сорғы

В)

жағада орналасқан рельс жолымен жүретін жеңіл сорғы

қондырғысы

Г)

өзеннің жағасында бірнеше құдықтардан су қабылдау

Д)

өзеннің жағасындағы су қабылдау құдық

42. Сорғының қандай көрсеткіштері негізгі болып саналады ?

А) арыны, өнімділігі, ПӘК және қуаты


11

Б) қуаты, орналасу жері мен ПӘК

В) көлемі мен уақыты
, жылдамдығы

Г) арын жоғалуы, орналасу биіктігі

Д) өнімділігі, қуаты және үдеуі

43. Сорғы қондырғысы неден тұрады ?

А) сорғы және электрқозғалтқыштан

Б) сорғы және құбыр тораптан

В) сорғы және гидромуфтадан

Г) қозғалтқыш және гидромуфтадан

Д) сорғы және

бақылау өлшеу аспаптарынан

44. Сорғының міндеті не ?

А) сұйықты жүргізу жылдамдықты өлшеу

Б) қысымды өлшеу

В) температураны өлшеу

Г) газды жүргізу

Д) жылдамдықты өлшеу

45. Не үшін сорғылардың тізбектеліп жұмыс жасауын қолданады ?

А) қысымды және арынды кө
бейту үшін

Б) өнімділікті көбейту үшін

В) өнімділікті азайту үшін

Г) қысымды азайту үшін

Д) өнімділікті азайту үшін және қысымды көбейту үшін

46. Сорғылардың қысымы мен арынын көбейту үшін сорғыларды қалай жалғайды ?

А) сорғыларды тізбектеп жалғайды

Б) сор
ғыларды қатарластырып жалғайды

В) сорғыларға арынды мұнараны жалғайды

Г) сорғыларға тұндырғышты жалғайды

Д) сорғыларға бір сүзгі арқылы жалғайды

47. Сорғының міндеті не ?

А) сұйықты жүргізу

Б) қысымды өлшеу

В) температураны өлшеу

Г) газды жүргізу

Д) жыл
дамдықты өлшеу


12

48. Сорғылардың тасымалдау сұйық көлемін көбейту үшін сорғыларды қалай
жалғайды ?

А) сорғыларды қатарластырып жалғайды

Б) сорғыларды тізбектеп жалғайды

В) сорғыларға арынды мұнараны жалғайды

Г) сорғыларға тұндырғышты жалғайды

Д) сорғыларғ
а бір сүзгі арқылы жалғайды

49. Қызметі мен орналасуы бойынша сорғы станциялары қалай бөлінеді

А) І және ІІ көтеру станциялары

Б) алғашқы және соңғы станциялары

В) І , ІІ және ІІІ көтеру станциялары

Г) жылдам және баяу жүргізу станциялары

Д) жер асты және

жер үстінде орналасқан станциялар

50. Сорғы станциясына көбінесе қандай сорғыны қолданады ?

А) ортадан тепкі сорғы

Б) ағынды сорғы

В) өстік сорғы

Г) піспекті сорғы

Д) диафрагмендік сорғы

51.
Сорғы станциясын басқаруына байланысты қалай бөлінеді

А)
барлық

аталған тәсілдер

Б)

қолмен басқару

В)

автоматты басқару

Г)

алыстан басқару

Д)

қолмен және автоматты басқару

52. Су көтергiш қондырғыларға не кіреді

А) сорғылар, эрлифтер және гидравликалық тарандар

Б) сорғылар, тұндырғыштар және гидравликалық тарандар

В)

сыйымдылықтар, тұндырғыштар және гидравликалық тарандар

Г) сорғылар, эрлифтер және сүзгілер

Д) аэротенктер, эрлифтер және сүзгілер

53. Сорғы станциясының негізгі жабдығы ретінде қандай сорғыларды қолданады

А) ортадан тепкіш және көлемді сорғылар

Б) таранд
ар және көлемді сорғылар

В) ортадан тепкіш сорғылар мен эрлифтлер


13

Г) ортадан тепкіш сорғылар және қозғалтқыштар

Д) ортадан тепкіш сорғылар мен тарандар

54. Сорғы станциясының құрамына не кіреді

А) сорғылар мен жетекті қозғалтқыш, бақылау
-
өлшеу аспаптары,
құбырлар және
жаппа
-
реттеу арматуралары

Б) сорғылар мен жетекті қозғалтқыш, тұндырғыштар, құбырлар және жаппа
-
реттеу
арматуралары

В) сорғылар мен жетекті қозғалтқыш, аэротенктер, тұндырғыштар, құбырлар және
жаппа
-
реттеу арматуралары

Г) сыйымдылықтар, тұнд
ырғыштар және гидравликалық тарандар

Д) сүзгілер, аэротенктер, тұндырғыштар, құбырлар және жаппа
-
реттеу
арматуралары

55. Бірінші көтеру сорғы станциясының міндетіне ?

А) суды су көзінен алып, тазарту орындарына жеткізуге арналады

Б) суды механикалық тазала
у ғимараттарына жеткізуге арналады

В) су тазарту құрылғыларынан кейінгі тазарған суды тұтынушыларға жеткізуге
арналады

Г) суды биологиялық тазалау ғимараттарына жеткізуге арналады

Д) сүзгіні жуу үшін қолданады

56. Екінші көтеру сорғы станциясының міндетіне

?

А) су тазарту құрылғыларынан кейінгі тазарған суды тұтынушыларға жеткізуге
арналады

Б) суды су көзінен алып, тазарту орындарына жеткізуге арналады

В) суды механикалық тазалау ғимараттарына жеткізуге арналады

Г) суды биологиялық тазалау ғимараттарына жет
кізуге арналады

Д) сүзгіні жуу үшін қолданады

57. Сумен жабдықтау жүйесіне сорғыны қандай көрсеткіштері бойынша таңдайды

А) арыны мен өніміділігіне байланысты

Б) арыны мен қысымына байланысты

В) өніміділігі мен жылдамдығына байланысты

Г) құбыр диаметрі мен

оның ылдилығына байланысты

Д) судың сапасына байланысты

58. Жұмыс атқарушы принципi бойынша сыйымдылықтарды қалай жiктейді

А)
реттеушi, сақтаушы және сақтаушы
-
реттеушi

Б) арынды
, сақтаушы және сақтаушы
-
реттеушi


14

В)

жүйрікті, сақтаушы және реттеушi

Г)

ретте
ушi, сақтаушы және қысымды

Д) реттеушi, сақтаушы және жоғарғы температуралы

59. Су құбыр тораптарына қолданылатын асбестоцементтік құбырдың басқа
құбырлардан артықшылығы

А) тот баспайды, салмағы аз, электр тогін өткізбейді, жылу өткізбейді

Б) динамикалық к
үшке төзімді

В) иіліп созылады, салмағы аз

Г) салмағы ауыр, жоғары механикалық бекімділігі

Д) температураға байланысты ұлғаю коэффициенті көп

60. Су құбыр тораптарына қолданылатын шойын құбырларының басқа құбырлардан
артықшылығы

А) тот баспайды, жоғары мех
аникалық бекімділігі

Б) электр тогін өткізбейді, жылу өткізбейді

В) иіліп созылады

Г) салмағы ауыр

Д) температураға байланысты ұлғаю коэффициенті көп

61. Су құбыр тораптарына қойылатын негізгі талаптарды атаңыз

А) барлық аталған талаптар орындалуы керек

Б
) сыртқы күшке төзімді болуы керек

В) құбырдың ішкі беті тегіс болуы керек

Г) ұзақ пайдалануға төзімді болуы керек

Д) коррозияға төзімді болуы керек

62. Шойын құбырлардың кемшілігін атаңыз

А)
металдың үлкен шығыны, динамикалық күшке онша кедергі бола алма
йтыны,
салмағының көптігі

Б) тот баспайды, салмағы аз,

В)

салмағының көптігі, температураға байланысты ұлғаю коэффициенті көп

Г)

тот басуға бейімділгі, қымбатшылығы

Д) иіліп созылады

63. Болат құбырлардың кемшілігін атаңыз

А)
тот басуға бейімділгі, қымбат
шылығы

Б)

металдың үлкен шығыны, динамикалық күшке онша кедергі бола алмайтыны,

В)

салмағының көптігі, температураға байланысты ұлғаю коэффициенті көп

Г)

иіліп созылады


15

Д) тот баспайды, салмағы аз

64. Сыртқы су торабындағы арматуралар қайда орналастырылад
ы

А)
бақылау құдықта орналасады

Б)

арынды құдықта орналасады

В)

траншеяда орналасады

Б)

каналдарда орналасады

Б) тұндырғышта орналасады

65. Сыртқы су тораптары қандай арматурамен жабдықталады

А)
реттеуші арматура, үлестіруші арматура және сақтық арматурала
р

Б)

арынды арматура, жылдам арматура және сақтық арматуралар

В)

реттеуші арматура, қысымдық арматуралар және өлшеу арматуралар

Г)

температураны өлшеу арматура, қысымдық арматуралар және өлшеу
арматуралар

Д) жылдамдықты және шығынды өлшеу арматуралар

66.
Су құбыр жүйесі өзінің пландағы түріне байланысты қандай түрлерге бөлінеді

А) тұйықталған және айналмалы тораптар

Б) магистралдық және негізгі тораптар

В) негізгі және қосымша тораптар

Г) бөлек және бірлескен тораптар

Д) құрастырылған және бөлінген торапта
р

67. Жүйенің әр бөлігіндегі арын жоғалу қалай анықталады

А) hi * L

Б) hi + L

В) hi
-

L

Г) hi / L

Д) hi * L* 1000

68. hi * L формуланы қолдана отырып нені анықтауға болады

А) жүйенің әр бөлігіндегі арын жоғалуды

Б) жүйенің әр бөлігіндегі сұйық шығыны
н

В) жүйенің әр бөлігіндегі ылдилықты

Г) жүйенің әр бөлігіндегі температураны

Д) өзен су тереңдігін

69. Кирхгофтың 1 заңы бойынша айналмалы желіде су шығынының бөлінуі қалай
анықталады

А)

h=0


16

Б)

d=0

В)

q=0

Г)

i=0

Д)

L=0

70. Айналмалы желіде су мөлшері
нің бөлінуі Кирхгофтың 2 заңы бойынша қалай
анықталады

А)

q=0

Б)

d=0

В)

h=0

Г)

i=0

Д)

L=0

71. Су құбыр торабының түрлерін атаңыз

А) айналмалы және тұйықталған

Б)

алыстатылған және жақындатылған

В)

қайтармалы және кері

Г)

ұзын және қысқа

Д)

үлкен және
кіші


72. Мемлекеттік стандарт 2874
-
82 «Ауыз су» бойынша табиғи су көздерiнiң сапасы
қандай қасиеттермен сипатталады

А) физикалық, химиялық және бактериялық қасиеттермен сипатталады

Б) геологиялық, химиялық және бактериялық қасиеттермен сипатталады

В) физ
икалық, механикалық және бактериялық қасиеттермен сипатталады

Г) физикалық, химиялық және гидравликалық қасиеттермен сипатталады

Д) физикалық, сұйықтық және бактериялық қасиеттермен сипатталады

73. Мемлекеттік стандарт 2874
-
82 «Ауыз су» бойынша судағы рұқс
атталған
қалқыма заттардың мөлшерi нешеге тең

А) 1,5 мг/л аспауы керек

Б) 5 мг/л аспауы керек

В) 10 мг/л аспауы керек

Б) 15 мг/л аспауы керек

Д) 50 мг/л аспауы керек

74. Судың физикалық көрсеткіштерін атаңыз

А) судың түсi, дәмi , иiсi және қалқыма заттар

Б) қаттылығы, сілтілігі, хлоридтер


17

В) судың температурасы, ерітілген газдар

Г) коли
-
титр, коли
-
индекс

Д) иондық құрамы, түстілігі, темір

75.
Судың химиялық көрсеткіштерін атаңыз

А) қаттылығы, сілтілігі, хлоридтер

Б) судың температурасы, ерітілген газдар

В
) түстілігі, иісі, қалқыма заттар

Г) коли
-
титр, коли
-
индекс

Д) иондық құрамы, түстілігі, темір

76. Судың қаттылығы дегенімізне ?

А) судағы кальций және магний тұздарының көлемi

Б) судағы темір мен фосфордың көлемi

В) судағы азот пен магний тұздарының көле
мi

Г) судағы темір және магний тұздарының көлемi

Д) судағы кальций және мыстың көлемi

77. Қалаларды сумен жабдықтау жүйесіндегі суды тазарту тәсілінің мөлдірлету
және түссіздендіру әдістерін қалай түсінесіз
?

А) суды қалқымалы заттардан тазарту және су түс
ін жою

Б) судың құрамындағы темір мөлшерін азайту және су түсін жою

В) су құрамындағы тұздарды шекті мөлшерге дейін азайту және ауру туғызатын
бактерияларды жою

Г) судағы кальций және магний тұздарының көлемi

Д) судың құрамындағы фосфор мөлшерін азайту жән
е судың иісін жою

78. Қалаларды сумен жабдықтау жүйесіндегі суды тазарту тәсілінің тұщыту және
зарарсыздандыру әдістерін қалай түсінесіз
?

А) су құрамындағы тұздарды шекті мөлшерге дейін азайту және ауру туғызатын
бактерияларды жою

Б) суды қалқымалы заттар
дан тазарту және су түсін жою

В) судың құрамындағы темір мөлшерін азайту және су түсін жою

Г) судың құрамындағы фосфор мөлшерін азайту және судың иісін жою

Д) су құрамындағы мыстың мөлшерін азайту және бактерияларды жою

79. Коагуляциялау дегеніміз не
?

А) с
удағы қалқыма және коллоидты заттардың мөлшерін ұлғайту

Б) судағы қалқыма және коллоидты заттардың мөлшерін азайту

В) бактерияларды жою тәсілі


18

Г) суды сүзу тәсілі

Д) судағы қалқыма және коллоидты заттардың мөлшерін тұрақтандыру

80. Коли
-
титр дегеніміз не?

А) ауыз судағы

бiр iшек таяқшасы бар судың көлемi 300 мг кем болмауы керек

Б) ауыз судағы iшек таяқшасының саны 3
-
тен аспауы керек

В) ауыз судағы

бiр iшек таяқшасы бар судың көлемi 900 мг кем болмауы керек

Г) ауыз судағы iшек таяқшасының саны 30
-
дан аспау
ы керек

Д) суды қалқымалы заттардан тазарту және су түсін жою

81. Ауыз судың физикалық қасиеттерін атаңыз?

А) t
0
C, мөлдірлігі, түсі, дәмі, иісі

Б) қаттылығы, тығыз қалдық, рН, темір, фтор

В) t
0
C, мөлдірлігі, рН, темір, фтор

Г) қаттылығы, түсі, дәмі, иісі ,
тығыз қалдық

Д) қаттылығы, тығыз қалдық ,түсі, дәмі, иісі

82. Коли
-
индекс

дегеніміз не?

А) ауыз судағы iшек таяқшасының саны 3
-
тен аспауы керек

Б) ауыз судағы

бiр iшек таяқшасы бар судың көлемi 300 мг кем болмауы керек

В) ауыз судағы iшек таяқшасының саны
30
-
дан аспауы керек

Г) ауыз судағы

бiр iшек таяқшасы бар судың көлемi 900 мг кем болмауы керек

Д) суды қалқымалы заттардан тазарту және су түсін жою

83. Шаруашылық ауыз су жүйелеріндегі суды тазалауға арналған ғимараттар
қандай ретпен орналасады
?

А)
бірінш
і көтеру сорғы станциясы, реагенттік цех, араластырғыш, жапалақ пайда
болу камерасы, тұндырғыш, сүзгі, таза су сыйымдылығы, екінші көтеру сорғы
станциясы

Б)

екінші көтеру сорғы станциясы, тұндырғыш,бірінші көтеру сорғы станциясы,
реагенттік цех, араластырғ
ыш, жапалақ пайда болу камерасы, сүзгі, таза су
сыйымдылығы

В)

бірінші көтеру сорғы станциясы, таза су сыйымдылығы, реагенттік цех,
араластырғыш, жапалақ пайда болу камерасы, тұндырғыш, сүзгі, екінші көтеру
сорғы станциясы

Г)

бірінші көтеру сорғы станцияс
ы, тұндырғыш, сүзгі, екінші көтеру сорғы, станциясы
таза су сыйымдылығы, реагенттік цех, араластырғыш, жапалақ пайда болу
камерасы


19

Д) жапалақ пайда болу камерасы, тұндырғыш, сүзгі, екінші көтеру сорғы станциясы,
бірінші көтеру сорғы станциясы, таза су сый
ымдылығы, реагенттік цех,
араластырғыш

84. Ластанған судың пайда болуына қарай қалай жіктеледі
?

А) тұрмыстық, өндірістік және атмосфералық ластанған сулар

Б) шахталық, технологиялық ластанған сулар

В) Технологиялық ерітінділер, жуатын су ластанған сулар

Г
) суару және карьерлік су ластанған сулар

Д) салқындатылған су және технологиялық ерітінді ластанған сулар

85. Сарқынды су дегеніміз не
?

А) тұрмыстық, өнеркәсiп және т.б. қажеттерге пайдаланып әртүрлi қоспалармен
ластанып өзiнiң алғашқы химиялық құрамы мен

физикалық қасиеттерiн өзгерткен
суларды жән жаңбыр суымен көшелердi жуған суды айтады

Б) адамның көңіл
-
күйі тұрақты болу үшін, өнеркәсіптік процестер тиімді орындалу
үшін қажетті микроклиматтық және санитарлы
-
гигиеналық жағдайлармен
қамтамасыз ету

В) қысқ
ы мерзімінде бөлмелердегі ішкі ауа мен қоршаған қабырғалардың ішкі
беттерінің температураларын қажетті деңгейде ұстау

Г) тұрмыстық, өнеркәсiп және т.б. қажеттерге пайдаланылып өзiнiң алғашқы
химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерiн өзгертпеген суларды айт
ады

Д) өнеркәсiптің технологиялық қажеттілігіне пайдаланылып өзiнiң алғашқы
химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерiн өзгертпеген суларды айтады

86. Ластанған суды әкету жүйелерi суды ағызуып әктеуіне байланысты қалай
жiктеледi
?

А) барлық аталған жүйелер

Б) жалпы ағызатын жүйе

В) бөлек ағызатын жүйе

Г) жартылай бөлiнген жүйе

Д) қиылстырылған жүйе

87. Ластанған суды әкету

жалпы ағызатын жүйеде лас су қалай әкетіледі

А)
лас судың барлық түрі(тұрмыстық, өндірістік және жаңбыр суын) бірге бір
құбырмен әкетіле
ді ?

Б)

лас судың барлық түрі (тұрмыстық, өндірістік және жаңбыр суын) бөлек
-
бөлек
құбырмен әкетіледі


20

В)

лас судың барлық түрі (тұрмыстық, өндірістік және жаңбыр суын) екі құбырмен
әкетіледі

Г)

лас судың барлық түрі (тұрмыстық, өндірістік және жаңбыр суын)

үш құбырмен
әкетіледі

Д) лас судың барлық түрі (тұрмыстық, өндірістік және жаңбыр суын) төрт құбырмен
әкетіледі

88. Ластанған су жүйесінің ж
артылай бөлінген жүйесінде қандай тораптар болады ?

А)
кем дегенде екі су әкету торабы болады: тұрмыстық
-
өндірістік

және жаңбыр суын
әкетуге арналған тораптар

Б)

кем дегенде үш су әкету торабы болады: тұрмыстық, өндірістік және жаңбыр
суын әкетуге арналған тораптар

В)

кем дегенде төрт су әкету торабы болады: тұрмыстық, қар суының, өндірістік
және жаңбыр суын әкетуге ар
налған тораптар

Г)

бір су әкету торабы болады: тұрмыстық
-
өндірістік және жаңбыр суын әкетуге
арналған бір торап

Д) кем дегенде екі, үш су әкету торабы болады: тұрмыстық және өндірістік суын
әкетуге арналған торап

89. Қаланың ластанған суды әкету тораптарын
ың сұлбалары қандай түрлерге
бөлінеді ?

А)
тік бұрышты (перпендикулярлық), кесе көлденең, қиылыспайтын қатар,
белдеулік, радиалды, орталықтандырылған сұлбалар

Б)

үш бұрышты, кесе көлденең, қиылыспайтын қатар, белдеулік, радиалды,
орталықтандырылған сұлбала
р

В)

тік бұрышты (перпендикулярлық), дөңгелектенген, кесе көлденең, қиылыспайтын
қатар, радиалды, орталықтандырылған сұлбалар

Г)

тік бұрышты (перпендикулярлық), трапециялы, кесе көлденең, сопақ,
қиылыспайтын қатар, белдеулік, радиалды сұлбалар

Д) төрт бұры
шты, кесе көлденең, сопақ, қиылыспайтын қатар, белдеулік, радиалды,
орталықтандырылған сұлбалар

90. Су әкету жүйесінің негізгі элементтерін атаңыз ?

А)
барлық аталған элементтер

Б)

ғимараттар және квартал ішіндегі су әкету жүйелері

В)

сыртқы су әкету жүйел
ері

Г)

сорғы станциялары және арынды құбырлар


21

Д) тазарту ғимараттары және тазарған суды және суды апат кезінде суды ағызып
жіберу

91. Ластанған судың шығын мөлшері дегеніміз не

?

А)
бір адамға тәуліктегі келтірілген, ал өнеркәсіп орындары үшін әрбір шығарғ
ан
өнімге келтірілген ластанған су шығынын атаймыз

Б)

он адамға тәуліктегі келтірілген, ал өнеркәсіп орындары үшін әрбір он шығарған
өнімге келтірілген ластанған су шығынын атаймыз

В)

екі адамға тәуліктегі келтірілген, ал өнеркәсіп орындары үшін әрбір екі
шығарған
өнімге келтірілген ластанған су шығынын атаймыз

Г) тұрмыстық, өнеркәсiп және т.б. қажеттерге пайдаланылып өзiнiң алғашқы
химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерiн өзгертпеген су көлемін айтады

Д) тұрмыстық, өнеркәсiп және т.б. қажеттерге пайдаланы
лып өзiнiң алғашқы
химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерiн өзгерткен су көлемін айтады

92. Тұрмыстық ластанған судың шығын мөлшері неге байланысты қабылданады

?

А)
барлық аталған жағдайға байланысты қабылданады

Б)

тұрғын үйлер салынған аудандардағы абатт
андырылу дәрежесіне байланысты

В)

ауа райы байланысты қабылданады

Г)

санитарлы гигиеналық жағдайға байланысты әр түрлі болып қабылданады

Д)

жергілікті жағдайларға байланысты әр түрлі болып қабылданады

93. Көше құбырлары кварталдың барлық төрт жағынан орна
ласқан. Көшелік
құбырды жатқызу схемасын көрсетіңіз

?

А) көлемдік әдіс

Б) квартал ішімен

В) кварталдың екі жағынан

Г) кварталдың төменгі бетімен

Д) квартал аралық әдіс

97.Үйлер су құбырымен және су әкету жүйелерімен жабдықталған, ванналы және
жергілікті
су жылыту қондырғысы бар.
Бір адамға тәулігіне келетін лас су шығынын
көрсетіңіз,
q

л/тәу

?

А) q160
-
230

л/тәу

Б) q230
-
350

л/тәу

В) q125
-
160

л/тәу

Г) q100
-
200

л/тәу

Д) q350
-
400

л/тәу


22

95. Ластанған су
дың есептік орташа тәуліктік шығыны қайсы формула арқ
ылы
анықталады ?

А)


3
/тәу]

Б)

* 3600 [м
3
/тәу]

В)


3
/тәу]

Г)


3
/тәу]

Д)


3
/тәу]

96. Ластанған судың құрамында органикалық
ластағыш
заттар көп бола ма әлде
минералды ластағыш заттар көп бола ма ?

А)
органикалық
ластағыш заттар көп болады

Б)

минералды ластағыш заттар көп болады

В) екеуі тең болады

Г)

органикалық
ластағыш заттар екі есеге көп болады

Д) минералды ластағыш заттар екі есеге

көп болады

97. Ластанған суды биологиялық тазалау ғимараттарын атаңыз

?

А) сүзу алаңы, суландыру алаңы, биосүзгілер, аэротенктер

Б) құм ұстағыш, тұндырғыш, сүзгілер

В) тұнба алаңы, ұнтақтағыш

Г) реагенттік шаруашылық, тұндырғыш

Д) құмұстағыштар, аэротенк
тер, тұндырғыштар, метантенктер

98. Ластанған суды механикалық тазалау ғимараттарын атаңыз

?

А) құм ұстағыш, тұндырғыш, сүзгілер

Б) реагенттік шаруашылық, 2 сатылы тұндырғыш

В) тұнба алаңы, ұнтақтағыш, аэротенктер

Г) сүзу алаңы, суландыру алаңы, биосүзгіл
ер, аэротенктер

Д) құмұстағыштар, аэротенктер, тұндырғыштар, метантенктер

99. Лас суды жасанды биологиялық тазалау ғимараттарын атаңыз

?

А)
аэротенк
тер
, био
сүзгілер

Б)

биотоғандар

В)

суландыру алаңы

Г)

сүзу алаңы

Д)

аэроб
ты

стабилизатор

100. Лас суды табиғ
и биологиялық тазалау ғимараттарын атаңыз

?


23

А) суландыру алаңы мен

сүзу алаңы

Б)

биотоғандар мен тұндырғыштар

В)

аэротенк
тер мен

био
сүзгілер

Г)

суландыру алаңы мен

сүзгілер

Д)

аэроб
ты

стабилизатор мен тұнба алаңы

101. Ластанған суды тазалауға қандай әдiст
ерді қолданады

?

А) механикалық, химиялық, физико
-
химиялық және биологиялық әдістер

Б) механикалық, гидравликалық, физико
-
химиялық және биологиялық әдістер

В) механикалық, гидравликалық, физико
-
химиялық және жасанды әдістер

Г) гидрологиялық, гидравликалық,

физико
-
химиялық және жасанды әдістер

Д) физико
-
химиялық, гидрологиялық, гидромерикалық және жасанды әдістер

102. Ластанған суды тазалауға механикалық әдісте қолданатын қондырғылар мен
ғимараттарды атаңыз.

?

А) қабылдау камерасы, кереге, құм ұстағыштар мен

тұндырғыштар

Б) қабылдау камерасы, стаблизатор, құм ұстағыштар мен тұндырғыштар

В) тұнба алаңы, стаблизатор, құм ұстағыштар мен тұндырғыштар

Г) аэротенктер, тұнба алаңы, құм ұстағыштар мен тұндырғыштар

Д) аэротенктер, тұнба алаңы, құм ұстағыштар мен биосү
згілер

103. Ластанған суды тазалау химиялық әдістің құрамына қандай процестер мен
ғимараттар жатады

?

А) тотықтыру үшін, нейтрализациялау үшін әр түрлі реагенттер қолданылады

Б) флотация, ион алмасу, булану, тоңазыту, электро
-
химиялық, адсорбция әдістері

В
) қабылдау камерасы, кереге, құм ұстағыштар мен тұндырғыштар

Г) аэротенктер, тұнба алаңы, құм ұстағыштар мен тұндырғыштар

Д)

сүзу алаңы, суландыру алаңы, биосүзгілер, аэротенктер

104. Ластанған суды тазалау физика
-
химиялық әдістің құрамына қандай процестер

мен ғимараттар жатады

?

А) флотация, ион алмасу, булану, тоңазыту, электро
-
химиялық, адсорбция әдістері

Б) қабылдау камерасы, кереге, құм ұстағыштар мен тұндырғыштар

В) тотықтыру үшін, нейтрализациялау үшін әр түрлі реагенттер қолданылады

Г) аэротенктер,

тұнба алаңы, құм ұстағыштар мен тұндырғыштар

Д)

сүзу алаңы, суландыру алаңы, биосүзгілер, аэротенктер

105. Ластанған суды зарарсыздандыруға қолданылатын негізгі процестерді атаңыз

?

А) барлық аталған процестерді қолданады


24

Б) тек ғана хлорлау мен озондау

В) тек ғана ультродыбыс пен ультрокүлгін сәулені пайдалану

Г) тек ғана ультрокүлгін сәулені пайдалану және күмісті пайдалану

Д) тек ғана хлорлау және күмісті пайдаланады

106. Құбырдың есептi толу дәрежесi дегеніміз не құбырдағы судың мах арын
тереңдiгiнiң

оның диаметрiне қатынасын айтамыз ?

А)
құбырдағы судың мах арын тереңдiгiнiң оның диаметрiне қатынасын айтамыз

Б)

құбырдағы судың мах арын тереңдiгiнiң оның ылдилығына қатынасын айтамыз

В)

құбырдағы судың мах арын тереңдiгiнiң оның ұзындығына қатынасын ай
тамыз

Г)

құбырдағы судың мах температурасын оның диаметрiне қатынасын айтамыз

Д) құбырдағы судың мах жылдамдығының оның диаметрiне қатынасын айтамыз

107. Көше құбырлары кварталдың тек төменгі жағына орналасқан. Ластанған суды
әкету схемасын көрсетіңіз

?

А)

кварталдың төменгі бетімен

Б) квартал ішімен

В) кварталдың екі жағынан

Г) көлемдік әдіс

Д) квартал аралық әдіс

108. Суды әкету жүйесіне қолданылатын

құдықтар қалай бөлінеді ?

А)
құдықтар барлық аталған түрге бөлінеді

Б)

тексергіш және тораптық құдықтар

В)
тораптық және бақылайтын құдықтар

Г)

тазартатын және бақылайтын құдықтар

Д) бұрма және құлама құдықтар

109. Әр түрлі жылу техникалық аппараттарда, құрылғыларда және жүйелерде
жұмыстық дене деп нені айтады

?

А) газдарды, сұйықтарды және буларды айтады

Б
) сорғыларды, сұйықтарды және буларды айтады

В) газдарды, тұндырғыштарды және буларды айтады

Г) газдарды, сұйықтарды және сүзгілерді айтады

Д) тұнбаны, сұйықтарды және буларды айтады

110. Термодинамикада күй параметрлеріне не жатады ?

А) температура қысым
ы, меншікті көлем немесе тығыздық жатады.

Б) жылдамдық, меншікті көлем немесе тығыздық жатады

В) сұйық, меншікті көлем немесе тығыздық жатады


25

Г) температура қысымы, су тереңдігі, тығыздық жатады

Д) температура қысымы, меншікті көлем өзеннің ені жатады

111.

Температураны өлшейтін Кельвин және Цельский шкалалар қалай
байланысады

?

А) Т  t +273, 15

Б) Т  t +100

В) Т  273
-
t

Г) Т  t +173, 15

Д) Т  t +373, 15

112. Заттың абсолюттік толық қысымы қандай формуламен анықталады

?

А) Р
абс
 Р
ар
+ Р
атм

Б) Р
абс
 Р
ар
--

Р
атм

В) Р
абс
 Р
ар
/ Р
атм

Г) Р
абс
 Р
ар
+10*Р
атм

Д) Р
абс
 g*Р
ар
+ Р
атм

113. Артық қысым қалай анықталады

?

А) абсолюттік қысыммен атмосфералық қысымның айырымы артық қысым деп
аталады

Б) атмосфералық қысыммен абсолюттік қысымның айырымы артық қысым деп

аталады

В) абсолюттік қысыммен атмосфералық қысымның қосындысы артық қысым деп
аталады

Г) атмосфералық қысыммен абсолюттік қысымның бөлімі артық қысым деп аталады

Д) абсолюттік қысыммен атмосфералық қысымның көбейтіндісі артық қысым деп
аталады

114. Ваку
умметрлік қысым қалай анықталады

?

А) атмосфералық қысым мен абсолютті қысымның айырымы вакуумметрлік қысым
деп аталады

Б) абсолюттік қысыммен атмосфералық қысымның айырымы вакуумметрлік қысым
деп аталады

В) абсолюттік қысыммен атмосфералық қысымның қосынд
ысы вакуумметрлік
қысым деп аталады

Г) атмосфералық қысыммен абсолюттік қысымның бөлімі вакуумметрлік қысым деп
аталады


26

Д) абсолюттік қысыммен атмосфералық қысымның көбейтіндісі вакуумметрлік
қысым деп аталады

115. Жылу сиымдылық деп нені айтады

?

А) затт
ың бірлік мөлшерінің (1 кг, 1м
3
, 1 кмольдің) температурасын бір градусқа
жоғарлатуға қажетті жылу шамасын айтады

Б) заттың бірлік мөлшерінің (1 кг, 1м
3
, 1 кмольдің) температурасын бес градусқа
жоғарлатуға қажетті жылу шамасын айтады

В) заттың бірлік мөлше
рінің (1 кг, 1м
3
, 1 кмольдің) температурасын он градусқа
жоғарлатуға қажетті жылу шамасын айтады

Г) заттың бірлік мөлшерінің (1 кг, 1м
3
, 1 кмольдің) температурасын жиырма градусқа
жоғарлатуға қажетті жылу шамасын айтады

Д) заттың бірлік мөлшерінің (1 кг, 1
м
3
, 1 кмольдің) температурасын үш градусқа
жоғарлатуға қажетті жылу шамасын айтады

116. Жылу сыймдылықтары қалай бөлінеді

?

А) көлемдік, массалық және мольдік жылу сыйымдылықтар

Б) температуралық, массалық және мольдік жылу сыйымдылықтар

В) көлемдік, жылд
амдық және мольдік жылу сыйымдылықтар

Г) көлемдік, массалық және қысымдық жылу сыйымдылықтар

Д) ауалық, массалық және мольдік жылу сыйымдылықтар

117. Газдың изохоралық жылу сыйымдылығы не тұрақты жағдайда анықталады

?

А) газ көлемі тұрақты болғанда

Б) газғ
а қысымы тұрақты болғанда

В) газ жылдамдығы тұрақты болғанда

Г) газ тереңдігі тұрақты болғанда

Д) газ температурасы тұрақты болғанда

118. Газдың изобаралық жылу сыйымдылығы не тұрақты жағдайда анықталады

?

А) газға қысымы тұрақты болғанда

Б) газ көлемі тұр
ақты болғанда

В) газ температурасы тұрақты болғанда

Г) газ жылдамдығы тұрақты болғанда

Б) газ тереңдігі тұрақты болғанда

119.Термодинамикада энергияның қандай түрлерін қарастырады

А) ішкі энергия, жылу, жұмыс

Б) жылу, жұмыс, тығыздық

В) ішкі энергия, жылу,

жылдамдық


27

Г) температура, үйкеліс күші, жылдамдық

Д) арын, қысым, жұмыс

120. Үймереттер мен ғимараттардың микроклиматының негізгі сипаттамаларын
атаңыз

А) ішкі ауа температурасы, ылғалдылығы және қозғалыс жылдамдығы

Б) ішкі ауа қысымы, температурасы және
тазалығы

В) ішкі ауа температурасы, тығыздығы және қысымы

Г) ауаның меншікті салмағы, тығыздығы мен ылғалы

Д) ішкі ауа ылғалдылығы, тығыздығы мен қысымы

121. Қысымның толық жазылған өлшем бірліктерін атаңыз

А) атм, кгс/см
2
, м.су.б.б., мм.сын.б.б., Па., Н/
м
2
, МПа

Б) атм, кгс/см
2
, м.су.б.б., мм.сын.б.б., кг, м
2
, Н

В) Па., Н/ м
2
, МПа, м, км, кг/ м
3
,

Г) м.су.б.б., мм.сын.б.б., Па., Н/ м
2
, м
3
, см, дм,

Д) кгс/см
2
, м.су.б.б.,кг, км, кг/ м
3
, МПа

122. Үймереттің ішіндегі микроклиматтың шек
ті жағдайын көрсетіңіз

А)
t
в
=19
-
25
0
С,

=30
-
70%,
V
=0,1
-
0,5 м/с

Б)
t
в
=20
-
30
0
С,

=30
-
70%,
V
=0,2
-
0,8 м/с

В)

t
в
=19
-
25
0
С,

=40
-
80%,
V
=0,6
-
0,9 м/с

Г)

t
в
=19
-
25
0
С,

=50
-
90%,
V
=0,3
-
0,7 м/с

Д) t
в
=10
-
15
0
С,

=30
-
70%, V=0,1
-
0,5 м/с

123. Термодинамика бірінші заңы қ
алай анықталады

?

А) qu+L

Б) qu
-
L

В) qu/L

Г) qg*u*L

Д) qf+10L

124. Жылу алмасу деген не

? ?

А) қарастырылатын кеңістікте температурасы жоғары жақтан температурасы төмен
жаққа қарай жылудың өздігінен тасымалдануын атайды

Б) қарастырылатын кеңістікте те
мпературасы төмен жақтан температурасы жоғары
жаққа қарай жылудың өздігінен тасымалдануын атайды

В) қарастырылатын кеңістікте температурасы төмен жақтан температурасы орташа
жаққа қарай жылудың өздігінен тасымалдануын атайды


28

Г) уақыттың белгілі бір кезеңін
дегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі
температура мәндерінің жиынын айтады

Д) уақыттың белгілі бір кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі қысым
мәндерінің жиынын айтады

125. Температуралық өріс дегеніміз не

?

А) уақыттың белгілі

бір кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі
температура мәндерінің жиынын айтады

Б) уақыттың белгілі бір кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі
жылдамдық мәндерінің жиынын айтады

В) қарастырылатын кеңістікте температурасы
жоғары жақтан температурасы төмен
жаққа қарай жылудың өздігінен тасымалдануын атайды

Г) қарастырылатын кеңістікте температурасы төмен жақтан температурасы жоғары
жаққа қарай жылудың өздігінен тасымалдануын атайды

Д) уақыттың белгілі бір кезеңіндегі дененің

(кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі қысым
мәндерінің жиынын айтады

126. Конвекция дегеніміз не

?

А) сұйықтың немесе газдың макрокөлемдерінің бір
-
біріне қатысты қозғалуын атайды

Б) сыртқы механикалық қоздырушылар (сорғылар, желдеткіштер және т.б)
әрекетіне
н пайда болады

В) сұйықтың немесе газдың қыздырылған және суық бөлшектерінің тығыздықтары
айырымы нәтижесіндегі пайда болатын қозғалысты айтады

Г) уақыттың белгілі бір кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі
температура мәндерінің жиынын ай
тады

Д) уақыттың белгілі бір кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі қысым
мәндерінің жиынын айтады

127. Сұйықтың (газдың) қозғалуы қандай тәртіппен қозғалады

?

А) ламинарлы және турбулентті

Б) арынды және арынсыз

В) айналмалы және тұйық

Г
) ламинарлы және арынды

Д) арынды және айналмалы

128. Қандай қозғалысты ламинарлы қозғалыс деп атайды

?

А) қозғалыс жайбарақат өтеді, сұйықтың қабаттары араласпай, бір
-
біріне
параллельді қозғалады

Б) сұйықтың қозғалысы бейберекет, құйынды болады


29

В) сұйықт
ың қозғалысы тек сорғының көмегімен жүргізілсе

Г) сұйықтың қозғалысы тек арынды мұнараның көмегімен жүргізілсе

Д) сұйықтың қозғалысы тек сүзгінің көмегімен жүргізілсе

129. Қандай қозғалысты турбулентті қозғалыс деп атайды

?

А) сұйықтың қозғалысы бейберекет
, құйынды болады

Б) қозғалыс жайбарақат өтеді, сұйықтың қабаттары араласпай, бір
-
біріне
параллельді қозғалады

В) сұйықтың қозғалысы тек арынды мұнараның көмегімен жүргізілсе

Г) сұйықтың қозғалысы тек сүзгінің көмегімен жүргізілсе

Д) сұйықтың қозғалысы тек
сорғының көмегімен жүргізілсе

130. Жылу тасығыштар деп нені айтады

?

А) жылу алмасатын сұйықтар мен газдарды атайды

Б) жылу алмасатын құралдарды атайды

В) жылу алмасатын қондырғыларды атайды

Г) жылу тасымалдайтын қондырғыларды атайды

Д) жылу тасымалдайтын
сорғыларды атайды

131. Коммуналдық
-

тұрмыстық және технологиялық тұтынушылар үшін не жылу
энергияның көзі болып табылады

?

А) жылу
-
өндіргіш (қазан) қондырғылары

Б) сорғылар

В) арынды мұнаралар

Г) жылыту құралдары

Д) компрессорлық станция

132. Жылу торабы
деп нені айтады

?

А) жылу энергия көзін (жылу өндіргішті) тұтынушымен жалғайтын құбырлар жүйесін
атайды

Б) жылу энергия көзінде қолданатын сорғылардың жиынтығы

В) жылу энергия көзінде қолданатын қазандардың жиынтығы

Г) жылу энергия көзінде қолданатын сұйық
тың жиынтығы

Д) жылу энергия көзінде қолданатын газдың жиынтығы

133. Қолданылатын жылу тасығыштардың сипатына қарай жылумен жабдықтау
жүйелері қалай бөлінеді

?

А) сумен және бумен жабдықтау жүйелері

Б) ауамен және бумен жабдықтау жүйелері

В) сумен және су
әкету жүйелері


30

Г) сумен және газбен жабдықтау жүйелері

Д) мұнай және газбен жабдықтау жүйелері

134. Жылумен жабдықтау су жүйелері қандай түрлерге бөлінеді

?

А) жабық (бекітулі) және ашық (алшақ салынғандар)

Б) айналмалы және тұйық

В) ламинарлы және турбул
ентті

Г) арынды және арынсыз

Д) ламинарлы және арынды

135. Жылумен жабдықтау ашық су жүйелерінің ерекшелігі

?

А) жылу торабына түсетін су жарым
-
жартылай (кейде толығымен) ыстық сумен
жабдықтау үшін абоненттерге үлестіріледі

Б) жылу торабымен айналып жүруші

су тек қана жылу тасығыш түрде қолданылады,
бірақ тораптан бұрып әкетілмейді

В) жылу торабымен айналып жүруші су тек қана су тасығыш түрде қолданылады

Г) жылу торабымен айналып жүруші су тек қана сұйық тасығыш түрде қолданылады

Д) жылу торабына түсетін ыс
тық су тазалау ғимараттарына қолданылады

136. Жылумен жабдықтау жабық су жүйелерінің ерекшелігі

?

А) жылу торабымен айналып жүруші су тек қана жылу тасығыш түрде қолданылады,
бірақ тораптан бұрып әкетілмейді

Б) жылу торабына түсетін су жарым
-
жартылай (кейд
е толығымен) ыстық сумен
жабдықтау үшін абоненттерге үлестіріледі

В) жылу торабымен айналып жүруші су тек қана сұйық тасығыш түрде қолданылады

Г) жылу торабымен айналып жүруші су тек қана су тасығыш түрде қолданылады

Д) жылу торабына түсетін ыстық су тазал
ау ғимараттарына қолданылады

137. Жылумен жабдықтау ашық жүйелердің жабық жүйелермен салыстырғандағы
негізгі артықшылықтары

?

А) барлық аталған артықшылықтар

Б) абоненттік кірмелердің жеңілденуі және арзандауы

В) ыстық сумен жабдықтау жергілікті жүйелерді
ң төзімділігінің артуы

Г) бір құбырлы жылумен жабдықтау жүйелерді қолдану мүмкінділігінің болуы

Д) ыстық су
-
жұмсатылған

138. Жылумен жабдықтау ашық жүйелердің жабық жүйелермен салыстырғандағы
негізгі кемшіліктері

?

А) барлық аталған кемшіліктер

Б) су дайын
дайтын қондырғылары күрделі және қымбат


31

В) ыстық сумен жабдықтау жүйені санитарлы бақылау көлемінің күрделенуі және
артуы

Г) ыстық су қажеттіктеріне судың өзгерісті шығынына байланысты жылу торабының
гидравликалық тәртібі тұрақсыз болудан пайдаланудың күрд
еленуі

Д) жылумен жабдықтау жүйе саңылаусыздығын бақылауының күрделенуі

139. Жылыту жүйелері дегеніміз не

А) ол ғимараттар мен құрылымдардың бөлмелері ауасына және ондағы қоршау
беттеріне қажетті температура беріп, оны ұстап тұруға арналған инженерлік
жүйе
лердің бірі

Б) табиғи немесе жасанды газды өндіру, оны тасымалдау, сақтау және химиялық
шикізат немесе отын ретінде өнеркәсіпке, коммуналдық
-
тұрмыстық тұтынушыларға
жеткізуге арналған техникалық құрылымдардың күрделі кешені

В) бөлмелерде адамдардың өзін жа
қсы күйде сезінуіне қажетті микроклимат (ауа
температурасы, ылғалдылығы және қозғалыс жылдамдығы) және технологиялық
процестердің тиімді өтуіне қажетті санитарлық
-
гигиеналық жағдайлар туғыза
алатын, ғимараттар мен құрылымдар

Г) тұрғын елді және өнеркәсіпті
к кәсіпорындарын қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту жүйесі

Д) су дайындау көзінен, суды аспаптарға дейін жеткізетін құбырлардан және
жылутасымалдағыш шығынын реттеу құрылғылардан құралады

140. Жылдың суық кезіндегі бөлме ауасының темп
ературасы неге байланысты

?

А) жылыту және желдету жүйесінің жұмысына байланысты

Б) суменжабдықтау және желдету жүйесінің жұмысына байланысты

В) тек ғана жылыту жүйесінің жұмысына байланысты

Г) жылыту және газбен жабдықтау жүйесінің жұмысына байланысты

Д)
тек ғана желдету жүйесінің жұмысына байланысты

141. Жылыту және желдету жүйелері қандай жұмысты атқарады

?

А) бөлме ауасының қажетті температурасын, ылғалдылығын, оның қозғалыс
жылдамдығын, құрамын және тазалығын қамтамасыз етіп отырады

Б) бөлме ауасының қ
ажетті қысымын, ылғалдылығын, оның қозғалыс
жылдамдығын, құрамын және тазалығын қамтамасыз етіп отырады

В) бөлме ауасының қажетті қысымын, ылғалдылығын, оның қозғалыс жылдамдығын
және жарығын қамтамасыз етіп отырады

Г) бөлме ауасының қажетті көлемін, ылғал
дылығын, оның қозғалыс жылдамдығын
және тазалығын қамтамасыз етіп отырады


32

Д) бөлме ауасының қажетті иісі мен дәмін, қаттылығын, ылғалдылығын, оның
қозғалыс жылдамдығын, құрамын қамтамасыз етіп отырады

142. Жылыту жүйесіне қойылатын талаптарды атаңыз

?

А) б
арлық аталған талаптар

Б)

тек ғана санитарлық
-
гигиеналық

талаптар

В)

тек ғана экономикалық

талаптар

Г)

тек ғана сәулеттік
-
құрылыстық

талаптар

Д)

тек ғана өндірістік
-
монтаждық және пайдалану кезіндегі талаптар

143. Жылыту жүйесіне қойылатын
санитарлық
-
гиги
еналық

талапты қалай түсінесіз

?

А)
ауа температурасы мен қоршаулардың ішкі бет температурасын белгілі
мөлшерде ұстап тұру; жылыту аспаптарының бет температурасын шектеу

Б)

күрделі қаржы мен металл шығынының аз болуы; пайдалану кезіндегі жылу
энергиясының
тиімді шығыны

В)

бөлме интерьеріне сәйкес, жинақы және құрылыс конструкцияларына үйлесімді
болуы шарт; ғимараттың салыну мерзімімен келісілуі тиіс

Г)

техникалық жетілген жүйенің барлық пайдалану уақытында мүлтіксіз , тиімді
жұмыс істеуі

Д)

түйіндер мен бөл
шектердің саны мейлінше аз болуы керек, оларды дайындауды
механикаландыру; монтаждау кезінде еңбек шығынының аз болуы

144. Жылыту жүйесіне қойылатын
экономикалық

талапты қалай түсінесіз

?

А)
күрделі қаржы мен металл шығынының аз болуы; пайдалану кезіндегі
жылу
энергиясының тиімді шығыны

Б)

бөлме интерьеріне сәйкес, жинақы және құрылыс конструкцияларына үйлесімді
болуы шарт; ғимараттың салыну мерзімімен келісілуі тиіс

В)

ауа температурасы мен қоршаулардың ішкі бет температурасын белгілі
мөлшерде ұстап тұру;
жылыту аспаптарының бет температурасын шектеу

Г)

түйіндер мен бөлшектердің саны мейлінше аз болуы керек, оларды дайындауды
механикаландыру; монтаждау кезінде еңбек шығынының аз болуы

Д)

техникалық жетілген жүйенің барлық пайдалану уақытында мүлтіксіз , тиі
мді
жұмыс істеуі

145. Жылыту жүйесіне қойылатын
сәулеттік
-
құрылыстық

талапты қалай түсінесіз

?

А)
бөлме интерьеріне сәйкес, жинақы және құрылыс конструкцияларына үйлесімді
болуы шарт; ғимараттың салыну мерзімімен келісілуі тиіс

Б)

күрделі қаржы мен металл
шығынының аз болуы; пайдалану кезіндегі жылу
энергиясының тиімді шығыны


33

В)

ауа температурасы мен қоршаулардың ішкі бет температурасын белгілі
мөлшерде ұстап тұру; жылыту аспаптарының бет температурасын шектеу

Г)

техникалық жетілген жүйенің барлық пайдалану

уақытында мүлтіксіз , тиімді
жұмыс істеуі

Д)

түйіндер мен бөлшектердің саны мейлінше аз болуы керек, оларды дайындауды
механикаландыру; монтаждау кезінде еңбек шығынының аз болуы

146. Жылыту жүйелері қалай жіктеледі

?

А)
жергілікті және орталықтан жылыту

жүйелері

Б)

арынды және орталықтан жылыту

жүйелері

В)

жергілікті және аулалық жылыту

жүйелері

Г)

арынды және белсенді жылыту

жүйелері

Д)

тұйық және орталықтан жылыту

жүйелері

147. Ж
ергілікті жылыту

жүйесі ретінде нені қарастыруға болады

?

А) пешті

Б) сорғы
ны

В) құбырды

Г) жаппаларды

Д) жылыту аспабы

148.
Қолданылатын жылу тасымалдағыш түріне байланысты, жылыту жүйелері
қалай бөлінеді

?

А)
барлық аталған жылыту жүйелері

Б)

бумен жылыту жүйелері

В)

ауамен жылыту жүйелері

Г)

газбен жылыту жүйелері

Д)

сумен жыл
ыту жүйелері

149. Ең көп қ
олданылатын жылу тасымалдағыш түрін атаңыз

?

А) су

Б) бу

В) ауа

Г) газ

Д) мұнай

150. Сумен жылыту жүйелеріндегі м
агистраль құбырларды орналастыру орнына
байланысты қалай бөледі

?

А) жоғарыдан және төменнен тартылған

м
агистраль құб
ырлары

Б) жоғарыдан және тік тартылған

м
агистраль құбырлары және төңкерілген жүйе


34

В) тік және төңкерілген жүйе

Г) тік және көлденең тартылған

м
агистраль құбырлары

Д) қисық және төменнен тартылған

м
агистраль құбырлары

151. Жылыту аспаптарына қандай
талап

қойылады

?

А) барлық аталған
талаптар

қойылады

Б)

аспап қабырғасының бірлік ауданы арқылы бөлмеге жылутасымалдағыштан
неғұрлым көп мөлшерде жылу ағынын алып беруі қажет

В)

аспаптар механикалық төзімді болуы керек

Г)

аспаптар тасымалдауға ыңғайлы болуы кере
к

Д)

аспаптар су және бу өтпейтін болуы керек

152.
Жылыту техникасында жауып
-
реттеу арматура ретінде нені қолданады

?

А)
ысырмаларды, вентильдерді, крандарды және үш жүрісті крандарды қолданады

Б)

сорғыларды, вентильдерді, крандарды және үш жүрісті кранда
рды қолданады

В)

ысырмаларды, арынды мұнараларды, крандарды және үш жүрісті крандарды
қолданады

Г)

тұндырғышты, арынды мұнараларды, крандарды және үш жүрісті крандарды
қолданады

Д)

ысырмаларды, сүзгіні және үш жүрісті крандарды қолданады

153. Су температур
асы жоғарылағанда көлеміне қандай өзгеріс кіреді

?

А)
көлемі ұлғаяды

Б)

көлемі азаяды

В)

көлемі өзгермейді

Г)

көлемі екі есе азаяды

Д)

көлемі екі есе ұлғаяды

154. Сумен жылыту жүйесінде к
еңейту ыдысының негізгі қолданылу мақсаты не

?

А)
жүйедегі су қызған
кезде көлемінің ұлғаюы нәтижесінде пайда болатын артық
суды қабылдау

Б)

жүйеде пайда болатын артық суық суды қабылдау

В)

жүйедегі су қызған кезде температураның өсу нәтижесінде пайда болатын су
температурасын қабылдау

В)

жүйедегі су қызған кезде қысымның ө
су нәтижесінде пайда болатын артық
қысымды қабылдау

Д)

жүйедегі су қызған кезде артық қысымды пайда болуға қажетті су көлемі

155. Сумен жылыту жүйесіндегі к
еңейту ыдысын ауа ажыратқыш ретінде қолдануға
бола ма

?


35

А) иә, болады

Б) жоқ

В) сорғымен бірге қолд
анған жағдайда

Г) су мұнарасымен бірге қолданған жағдайда

Д) сүзгілермен бірге қолданған жағдайда

156. Ыстық сумен қамту жүйелері қандай құрылғыларынан тұрады

?

А) ыстық су дайындау көзінен, суды аспаптарға дейін жеткізетін құбырлардан және
жылутасымалдағы
ш шығынын реттеу құрылғылардан құралады

Б) ол ғимараттар мен құрылымдардың бөлмелері ауасына және ондағы қоршау
беттеріне қажетті температура беріп, оны ұстап тұруға арналған инженерлік
жүйелердің бірі

В) табиғи немесе жасанды газды өндіру, оны тасымалдау,

сақтау және химиялық
шикізат немесе отын ретінде өнеркәсіпке, коммуналдық
-
тұрмыстық тұтынушыларға
жеткізуге арналған техникалық құрылымдардың күрделі кешені

Г) бөлмелерде адамдардың өзін жақсы күйде сезінуіне қажетті микроклимат (ауа
температурасы, ылғалд
ылығы және қозғалыс жылдамдығы) және технологиялық
процестердің тиімді өтуіне қажетті санитарлық
-
гигиеналық жағдайлар туғыза
алатын, ғимараттар мен құрылымдар

Д) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерд
е қамту жүйесі

157. Ыстық сумен қамту жүйелері орналасу орны бойынша қалай бөлінеді

?

А) орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

Б) тұйықталған және айналымды

В) еркін және арынды

Г) тізбекті және қатар

Д) жергілікті және арынсыз

158. Ыстық сумен қам
ту жүйелерінің құбырлары жергілікті жылу пунктінен су алу
орындарына дейін тартылу схемасы қалай бөлінеді

?

А) барлық аталған схемалар

Б) жоғарыдан тартылған схема

В) төменнен тартылған схема

Г) тұйықталған схема

Д) айналымды схема

159. Тұрғын, қоғамдық ғи
мараттардың ы
стық сумен қамтудың
орталықтандырылмаған

жүйелерінде ыстық су көздеріне нені қолданады

?


36

А) барлық аталған ыстық су көздері қолданады

Б) газды су қыздырғыштарды

В) электрлі су қыздырғыштарды

Г) қатты отындарды пайдаланатын су қыздырғыш

Д) газ

отындарды пайдаланатын су қыздырғыш

160. Орталықтандырылған ыстық сумен қамту жүйелерінің орталық жылу
пункттерінің артықшылықтарын атаңыз

?

А) барлық аталған артықшылытар

Б) жылу техникалық жабдықтардың жалпы санының аздығы

В) ыстық сумен қамту құбырлары
ның таттануын болдырмау үшін жергілікті сумен
қамту жүйесінің суын орталықтан өңдеу мүмкіндігі бар

Г) пайдалану шығындарының азадығы

Д) қыздырғыштар, айналдыру сорғылары, температура реттегіштер санының
аздығы

161. Орталықтандырылған ыстық сумен қамту жүйе
лерінің орталық жылу
пункттерінің кемшіліктерін атаңыз

?

А) барлық аталған кемшіліктер

Б) жекелеген ғимараттар арасында суды бірқалыпты таратудың күрделілігі

В) ыстық сумен қамту жүйесін қосу күрделілігі

Г) алысырақ орналасқан ғимарттарға жеткізілетін су т
емпературасының түсіп кетуі

Д) алысырақ орналасқан құралдарға жеткізілетін су температурасының түсіп кетуі

162. Ыстық судың есепті секундтық шығыны қайсы формуламен анықталады

?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

163. Ыстық судың есепті секундтық шығынын анықтау

формуладағы q
0

нені білдіреді

?

А) бір су алу аспабының секундтық су шығыны, ҚНжЕ (СНиП) бойынша
қабылданады

Б) елді мекенге қажетті тәуліктік
су шығыны

В) елді мекенге қажетті секундтық су шығыны


37

Г) елді мекеннің бір тұрғынының тәуліктік су тұтыну нормасы

Д) бір су алу аспабының тәуліктік су шығыны

164. Желдету жүйесі дегенімізне ?

А) бөлмелерде адамдардың өзін жақсы күйде сезінуіне қажетті микр
оклимат (ауа
температурасы, ылғалдылығы және қозғалыс жылдамдығы) және технологиялық
процестердің тиімді өтуіне қажетті санитарлық
-
гигиеналық жағдайлар туғыза
алатын, ғимараттар мен құрылымдар

Б) табиғи немесе жасанды газды өндіру, оны тасымалдау, сақтау ж
әне химиялық
шикізат немесе отын ретінде өнеркәсіпке, коммуналдық
-
тұрмыстық тұтынушыларға
жеткізуге арналған техникалық құрылымдардың күрделі кешені

В) ол ғимараттар мен құрылымдардың бөлмелері ауасына және ондағы қоршау
беттеріне қажетті температура беріп
, оны ұстап тұруға арналған инженерлік
жүйелердің бірі

Г) су дайындау көзінен, суды аспаптарға дейін жеткізетін құбырлардан және
жылутасымалдағыш шығынын реттеу құрылғылардан құралады

Д) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таза суме
н және
жеткілікті мөлшерде қамту жүйесі

165. Желдету жүйесінің көмегімен қандай зиянды заттардың әсерлерін жоюға
болады

?

А) барлық аталған зиянды заттардың әсерлерін жоюға болады

Б) бөлмелердегі артық жылу

В) ауаның артық ылғал құрамы;

Г) жалпы улы әсер е
тетін химиялық заттар булары мен газдар

Д) улы және усыз шаң

166. Бөлмелерді не үшін желдетеді

?

А) қажетті тазалықты және адамдардың жұмыс істеуіне, тұрмысына қолайлы
жағыдайды туғызу үшін

Б) қажетті сумен қамту үшін

В) қажетті тазалықты және адамдардың
жұмыс істеуіне, тұрмысына қолайсыз
жағыдайды туғызу үшін

Г) тазалықты сақтау және адамдардың жұмыс істеуіне, тұрмысына қажетті ыстық
сумен қамту үшін

Д) тазалықты сақтау үшін және адамдардың жұмыс істеуіне қажетті орынды
жылумен қамту үшін


38

167. Бөлмеден ә
кетілетін және бөлмеге берілетін ауа қозғалысын тудыру тәсіліне
байланысты желдету жүйелері қалай бөлінеді

?

А) табиғи (ұйымдасқан және ұйымдаспаған) және механикалық желдету жүйелері

Б) арынды және арынсыз

В) ламинарлық және турбуленттік

Г) айналмалы жән
е тұйық

Д) белсенді және белсенсіз

168. Ұйымдаспаған табиғи желдету кезінде бөлмедегі ауа алмасу қалай жүргізіледі.

?

А) ішкі және сыртқы ауа тығыздықтарының әсерімен жүреді

Б) бөлмеге ауа беру немесе одан ауа әкету механикалық қозғалыс туғызатын
қондырғыл
ар, яғни желдеткіштер көмегімен жүргізілетін жүйелерді айтады

В) ішкі және сыртқы ауа жылдамдығының әсерімен жүреді

Г) бөлмеге ауа беру немесе одан ауа әкету тек сорғының көмегімен жүргізілетін
жүйелерді айтады

Д) бөлмеге ауа беру немесе одан ауа әкету тек

арынды мұнараның көмегімен
жүргізілетін жүйелерді айтады

169. Механикалық желдету жүйелері деп нені айтады

?

А) бөлмеге ауа беру немесе одан ауа әкету механикалық қозғалыс туғызатын
қондырғылар, яғни желдеткіштер көмегімен жүргізілетін жүйелерді айтады

Б)

ішкі және сыртқы ауа тығыздықтарының әсерімен жүреді

В) бөлмеге ауа беру немесе одан ауа әкету тек сорғының көмегімен жүргізілетін
жүйелерді айтады

Г) ішкі және сыртқы ауа жылдамдығының әсерімен жүреді

Д) бөлмеге ауа беру немесе одан ауа әкету тек арынды
мұнараның көмегімен
жүргізілетін жүйелерді айтады

170. Бөлмелерде ауа алмасуды ұйымдастыру тәсіліне байланысты желдету
жүйелері қалай бөлінеді

?

А) барлық аталған желдету жүйелері

Б) жалпы алмасу жүйелері

В) жергілікті желдету жүйелері

Г) локализациялық же
лдету жүйелері

Д) аралас және апатты жағдайдағы желдету жүйелері

171. Сұйықтың (газдың) еркін қозғалуы деген не

?


39

А) сұйықтың немесе газдың қыздырылған және суық бөлшектерінің тығыздықтары
айырымы нәтижесіндегі пайда болатын қозғалысты айтады

Б) сыртқы
механикалық қоздырушылар (сорғылар, желдеткіштер және т.б)
әрекетінен пайда болады

В) сұйықтың немесе газдың макрокөлемдерінің бір
-
біріне қатысты қозғалуын атайды

Г) уақыттың белгілі бір кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі
температура м
әндерінің жиынын айтады

Д) уақыттың белгілі бір кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі қысым
мәндерінің жиынын айтады

172. Сұйықтың (газдың) еріксіз қозғалуы деген не

?

А) сыртқы механикалық қоздырушылар (сорғылар, желдеткіштер және т.б)
ә
рекетінен пайда болады

Б) сұйықтың немесе газдың қыздырылған және суық бөлшектерінің тығыздықтары
айырымы нәтижесіндегі пайда болатын қозғалысты айтады

В) сұйықтың немесе газдың макрокөлемдерінің бір
-
біріне қатысты қозғалуын атайды

Г) уақыттың белгілі бір
кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі
температура мәндерінің жиынын айтады

Д) уақыттың белгілі бір кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі қысым
мәндерінің жиынын айтады

173. Сұйықтың (газдың) қозғалуы қандай тәртіппен қоз
ғалады

?

А) ламинарлы және турбулентті

Б) арынды және арынсыз

В) айналмалы және тұйық

Г) ламинарлы және арынды

Д) арынды және айналмалы

174. Қандай қозғалысты ламинарлы қозғалыс деп атайды

?

А) қозғалыс жайбарақат өтеді, сұйықтың қабаттары араласпай, бір
-
біріне
параллельді қозғалады

Б) сұйықтың қозғалысы бейберекет, құйынды болады

В) сұйықтың қозғалысы тек сорғының көмегімен жүргізілсе

Г) сұйықтың қозғалысы тек арынды мұнараның көмегімен жүргізілсе

Д) сұйықтың қозғалысы тек сүзгінің көмегімен жүргізілсе

1
75. Қандай қозғалысты турбулентті қозғалыс деп атайды

?

А) сұйықтың қозғалысы бейберекет, құйынды болады


40

Б) қозғалыс жайбарақат өтеді, сұйықтың қабаттары араласпай, бір
-
біріне
параллельді қозғалады

В) сұйықтың қозғалысы тек арынды мұнараның көмегімен жүргі
зілсе

Г) сұйықтың қозғалысы тек сүзгінің көмегімен жүргізілсе

Д) сұйықтың қозғалысы тек сорғының көмегімен жүргізілсе

176. Жылу тасығыштар деп нені айтады

?

А) жылу алмасатын сұйықтар мен газдарды атайды

Б) жылу алмасатын құралдарды атайды

В) жылу алмасаты
н қондырғыларды атайды

Г) жылу тасымалдайтын қондырғыларды атайды

Д) жылу тасымалдайтын сорғыларды атайды

177. Қалалар мен қоныстанған пунктілерді орталықтандырылған жылумен
жабдықтаудың технологиялық процесі қандай операциялардан құралады

?

А) барлық атал
ған операциялардан құралады

Б) жылу тасығышты дайындау

В) жылу тасығыш транспорты

Г) жылу тасығышты пайдалану

Д) жылу тасығышты тиісті жергі жеткізу

178. Жекеленген желдету жүйесі деген не

?

А) бөлме ауасына зиянды зат тарамауы үшін өндірістік қондырғылард
ың зиянды зат
бөлінетін жеріне орнатылатын, арнайы жабындармен, шатырлармен жабдықталған
ауа шығару жүйесі

Б) зиянды заттарды тез шығару керек болған жағдайларда іске қосалатын жүйе

В) жалпы алмасу жүйесінің жергілікті немесе локализациялық жүйемен бірге
қ
олданылуын айтады

Г) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту жүйесі

Д) табиғи немесе жасанды газды өндіру, оны тасымалдау, сақтау және химиялық
шикізат немесе отын ретінде өнеркәсіпке, коммуналд
ық
-
тұрмыстық тұтынушыларға
жеткізуге арналған техникалық құрылымдардың күрделі кешені

179. Желдетудің аралас жүйесі деген не
?

А) жалпы алмасу жүйесінің жергілікті немесе локализациялық жүйемен бірге
қолданылуын айтады


41

Б) бөлме ауасына зиянды зат тарамауы ү
шін өндірістік қондырғылардың зиянды зат
бөлінетін жеріне орнатылатын, арнайы жабындармен, шатырлармен жабдықталған
ауа шығару жүйесі

В) зиянды заттарды тез шығару керек болған жағдайларда іске қосалатын жүйе

Г) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын

қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту жүйесі

Д) табиғи немесе жасанды газды өндіру, оны тасымалдау, сақтау және химиялық
шикізат немесе отын ретінде өнеркәсіпке, коммуналдық
-
тұрмыстық тұтынушыларға
жеткізуге арналған техникалық құрылымд
ардың күрделі кешені

180. Апатты жағдайдағы желдету жүйесі деген не

?

А) зиянды заттарды тез шығару керек болған жағдайларда іске қосалатын жүйе

Б) жалпы алмасу жүйесінің жергілікті немесе локализациялық жүйемен бірге
қолданылуын айтады

В) бөлме ауасына зи
янды зат тарамауы үшін өндірістік қондырғылардың зиянды зат
бөлінетін жеріне орнатылатын, арнайы жабындармен, шатырлармен жабдықталған
ауа шығару жүйесі

Г) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таза сумен және
жеткілікті мөлшерде қамт
у жүйесі

Д) табиғи немесе жасанды газды өндіру, оны тасымалдау, сақтау және химиялық
шикізат немесе отын ретінде өнеркәсіпке, коммуналдық
-
тұрмыстық тұтынушыларға
жеткізуге арналған техникалық құрылымдардың күрделі кешені

181. Механикалық желдету жүйелеріні
ң артықшылықтары не

?

А) барлық аталған артықшылықтар

Б) сыртқы ауа температурасы мен жел жылдамдығына тәуелсіз

В) ауа ағынын едәуір қашықтықтарға жеткізу

Г) бөлмеге берілетін ауаны түрлі өңдеулерден өткізуге болады

Д) бөлмеге берілетін ауаны қыздыру немес
е салқындату, тазарту, ылғалдандыру
немесе кептіруге болады

182. Механикалық желдету жүйелерінде ауа қозғалысы ненің көмегімен іске асады

?

А) электрмен қозғалатын ортадан тепкіш және осьтік желдеткіштер арқылы

Б) электрмен қозғалатын ортадан тепкіш және к
омпрессор арқылы

В) электрмен қозғалатын өстік сорғылар мен газүрлегіштер арқылы

Г) электрмен қозғалатын диафрагмендік сорғылар мен газүрлегіштер арқылы

Д) ағынды сорғылар мен эрлифтілер арқылы

183. Желдеткіштер қандай көрсеткіштері бойынша таңдалады

?


42

А)

өнімділігі және арыны бойынша

Б) п.ә.к және арын бойынша

В) өнімділігі және температурасы бойынша

Г) қуаты мен арыны бойынша

Д) өнімділігі мен п.ә.к. бойынша

184. Газбен қамту жүйелері дегеніміз не

?

А) табиғи немесе жасанды газды өндіру, оны тасымалдау,
сақтау және химиялық
шикізат немесе отын ретінде өнеркәсіпке, коммуналдық
-
тұрмыстық тұтынушыларға
жеткізуге арналған техникалық құрылымдардың күрделі кешені

Б) ғимараттар мен құрылымдардың бөлмелері ауасына және ондағы қоршау
беттеріне қажетті температура
беріп, оны ұстап тұруға арналған инженерлік
жүйелердің бірі

В) су дайындау көзінен, суды аспаптарға дейін жеткізетін құбырлардан және
жылутасымалдағыш шығынын реттеу құрылғылардан құралады

Г) бөлмелерде адамдардың өзін жақсы күйде сезінуіне қажетті микрокл
имат (ауа
температурасы, ылғалдылығы және қозғалыс жылдамдығы) және технологиялық
процестердің тиімді өтуіне қажетті санитарлық
-
гигиеналық жағдайлар туғыза
алатын, ғимараттар мен құрылымдар

Д) тұрғын елді және өнеркәсіптік кәсіпорындарын қажетті сапалы таз
а сумен және
жеткілікті мөлшерде қамту жүйесі

185. Газ отынның артықшылығы қандай

?

А) барлық аталған артықшылар

Б) құрғақ және күлсіз

В) күлсіз және жану жылулығы жоғары отын

Г) құбырлар арқылы жеңіл тасымалданады

Д) жеңіл тұтанады және ауаның аз ғана арт
ықтығымен жана береді

186. Газды өндіру тәсіліне байланысты қалай бөлінеді

?

А) табиғи және жасанды

Б) көп және аз

В) арынды және арынсыз

Г) құрғақ және ылғалды

Д) күлсіз

187. Табиғи газ құрамының ең көп мөлшерін не иеленеді

?

А) метан

Б) этан


43

В) пропан

Г) бутан

Д) ауа

188. Табиғи және жасанды газдардың иісі бола ма

?

А) жоқ

Б) иә

В) иә, қышқыл иісті болады

Г) иә, әтір иісті болады

Д) иә, жағымсыз иісті болады

189. Неліктен газ тарату станцияларын орнатады

?

А) газ қысымын төмендетіп елді мекендерге тара
ту үшін

Б) газ қысымын жоғарлатып елді мекендерге тарату үшін

В) газ құрамын өзгерту үшін

Г) газ жылдамдығын өзгерту үшін

Д) газ температурасын ұлғайту үшін

190.

Ластанған суды биологиялық тазалау ғимараттарын атаңыз

?

А) сүзу алаңы, суландыру алаңы, биос
үзгілер, аэротенктер

Б) құм ұстағыш, тұндырғыш, сүзгілер

В) тұнба алаңы, ұнтақтағыш

Г) реагенттік шаруашылық, тұндырғыш

Д) құмұстағыштар, аэротенктер, тұндырғыштар, метантенктер

191. Ауа алмасу дегеніміз
-

ол:

?

А) бөлмедегі "аса қызған" немесе лас ауаны
жартылай немесе толығымен таза
атмосфералық ауаға ауыстыру;

Б) бөлмедегі ауаның араластырылуы;

В) желдету жүйеден ауаны шығару және оны атмосфералық ауаға ауыстыру;

Г) желдету жүйеден кондиционерлеу жүйесіне ауаның рециркуляциясы ;

Д) ауамен жылыту жүйедег
і ауаны ауыстыру.

192. Ауа қозғалысын тудыру тәсіліне байланысты желдету жүйелері қалай бөлінеді:

?

А) табиғи және механикалық желдету жүйелері

Б) ауа беру және ауа шығару жүйелерге

В) ұйымдасқан және ұйымдаспаған

Г) жалпы алмасу және жергілікті

Д) табиғи

каналсыз және жасанды каналды


44

193. Табиғи газдардың негізгі жанғыш құраушысы не

?

А) метан

Б) пентан

В) күкіртсутегі

Г) этан

Д) пропан

194. Сұйытылған газдардың негізгі компоненттерін атаңыз

?

А) пропан және бутан

Б) метан және этан

В) азот және оттегі

Г)

пентан және гелий

Д) сутек және күкіртсутегі

195. Газ реттеуіш пунктлердің міндеттемесі не

?

А) газ қысымын төмендету және берілген деңгейде оны сүйемелдеу

Б) газ шығынын реттеу

В) газ температурасын реттеу

Г) газ шығынын және температурасын реттеу

Д) газ

қысымын жоғарлату

196. Үймереттің ішіндегі микроклиматтың комфорттық жағдайын көрсетіңіз

А)
t
в
=20
-
23
0
С,

=40
-
60%,
V
=0,2
-
0,3 м/с

Б)
t
в
=25
-
30
0
С,

=30
-
70%,
V
=0,2
-
0,8 м/с

В)

t
в
=20
-
23
0
С,

=70
-
80%,
V
=0,6
-
0,9 м/с

Г)

t
в
=19
-
25
0
С,

=50
-
90%,
V
=0,3
-
0,7 м/с

Д) t
в
=
10
-
15
0
С,

=30
-
70%, V=0,1
-
0,5 м/с


197.

Қолданыстағы жылутасығыштың түріне байланысты жылыту қалай
бөлінеді:

А)

сулы, булы, ауамен, газбен;

Б)

булы
-
сумен және газ
-
ауамен;

В)

булы
-
ауамен және сулы
-
ауамен;

Г)

төмен температуралық және жоғарғы температура
лық;

Д)

жергілікті және орталықтандырылған

198.Ыстық судың температурасына байланысты сумен жылыту жүйелері қалай
бөлінеді:

А) төмен температуралы ( t
в
≤ 105
0
С) және жоғары температуралы ( t
в

105
0
С) ;


45

Б)
төмен температуралы ( t
в
≤ 50
0
С) және жоғары тем
пературалы ( t
в

50
0
С) ;

В) төмен температуралы ( t
в


70
0
С) орташа температуралы ( t
в
70÷90
0
С) және
жоғары температуралы ( t
в
�90
0
С) ;

Г) төмен температуралы ( t
в


5
0
0
С) орташа температуралы ( t
в
=
5

7
0
0
С) және
жоғары температуралы ( t
в

7
0
0
С) ;

Д) төмен т
емпературалы ( t
в
≤ 150
0
С) және жоғары температуралы ( t
в

150
0
С) ;

199. Таратушы магистральдың салыну орнына байланысты сумен жылыту
жүйелері қалай бөлінеді:

А) жоғарыдан тартылған және төменнен тартылған

Б) ашық және жабық салыну;

В) бағыттас
және қарама
-
қарсы салыну;

Г) көлденең және тік салыну;

Д) арынды және арынсыз

200.
Пайда болуы және ластану сипатына байланысты лас сулар қалай бөлінеді

?

А) шаруашылық, атмосфералық және өндірістік

Б) беттік және жер астындағы

В) мерзімді және жыл бой
лық

Г) үй ішілік, квартал ішілік және көшелік

Д) жалпы және өндірістік

201. Лас суларды тазарту негізгі әдістерін атаңыз

?

А) механикалық және биологиялық

Б) физикалық және химиялық

В) коагуляция және тұндыру

Г) мөлдірлеу және шөгу

Д) термиялық және химиял
ық

202. Сарқынды сулардың биологиялық тазалауы қай процестерге негізделеді?

А) аэробтық микроорганизмдердің органикалық заттарды қышқылту қасиетіне

Б) органикалық заттарды шөгу әдіс қолдануына

В) арнайы биологиялық қосымшалар қолдануға

Г) тұндыруға және сү
зуге

Д) органикалық заттар бөліктерінің коагуляциясына

203.Табиғи желдету жүйелерде ауаның қозғалуы қалай орындалады?

А) сыртқы және ішкі ауалардың тығыздықтары айырымы есебімен;

Б) осьтік және ортадан тепкіш вентиляторы арқылы;

В) су эжектрі арқылы;


46

Г) вентилятордың қысымы әсерінен;

Д) вакуум сорғының әсерімен пайда болған ауаның сиретілуімен.


2
-
ЕСЕП


1.
Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=1,5

л/с,
q
3
=0,0025

м
3
/с,
q
5
=
q
4
=
2
,0

л/с,

q
6
=0,003

м
3
/с,


2. Q
орт.тәу.
65 м
3
/тәу. болған кездегі қажетті есепті сағаттық, максималды секундтық
су мөлшерін анықтау керек?
.

Q0,12 м
3
/с және d
вс
=5
00

м
м

болған кездегі сорғының
сору құбырындағы сұйық ж
ылдамдығын анықтау керек
.
1.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
5

5

q
1
-
2
,

q
3


q
5


q
2


6

11

q
2
-
3
,

q
4


q
647


q
2
=
0,0021


м
3
/с,

q
3
=
0,0031


м
3
/с,
q
5
=
q
4
=
2
,9

л/с ,
q
6
=
0,0013


м
3
/с,

q
7
=
0,0037 м
32.

Q
ор,тау
285 505 л/тәу. болған кездегі есептік секундтық, сағаттық және
максималды су шығындарын анықтау керек [м
3
/тәу.]
.
Абаттандыру дәрежесі үшінші
елді мекендегі тұрғын алаңының аумағы F 1671000 м
2
, тұрғындар тығыздығы
P176 ад/га. Елді мекендег
і тұрғындар санын анықтап, шаруашылық ауыз суға
қажетті орташа тәуліктік және максималды су шығынын анықтау керек [м
3
/тәу.]
.1.Абаттандыру дәрежесі екінші елді мекендегі тұрғын алаңының аумағы F
2121000 м
2
, тұрғындар тығыздығы P150 ад/га. Елді мекенд
егі тұрғындар санын
анықтап, шаруашылық ауыз суға қажетті орташа тәуліктік және максималды су
шығынын анықтау керек [м
3
/тәу.]

2.Көшелерді суландыру мен жасыл алқаптарды суаруға қажетті
тәуліктік

су тұтыну
мөлшері
Q
макс.тәу
125 м
3
/
тәу
. болған кездегі

секун
дтық

және есепті максималды
секундтық

су шығынын анықтау керек.
1.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
5

5

q
2
-
3
,

L
2
-
3

,

d
2
-
3
,

V
2
-
3

q
3


q
2


6

q
6


7

q
5


q
448


q
2
=2,7

л/с,
q
5
=

0,002 м
3
/с,

q
4
=
2,6


л/с,
q
3
=
0,0033 м
3
/с,

q
6
=
0,0054 м
3
/с,


2
.Абаттандыру дәрежесі екінші елді мекендегі тұрғындар саны N280000 адам
болған кездегі шаруашылық ауыз суға қажетті орташа тәуліктік және максималды
су шығынын анықтау керек [м
3
/тәу.]. Q
ор,тау
485 752 л/тәу. болған

кездегі есептік
секундтық, сағаттық және максималды су шығындарын анықтау керек [л/с, м
3
/тәу.]
.
1.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=0,0032

м
3

,

q
3
=0,0027

м
3
/с,

q
5
=2,0

л/с,

q
4
=
3
,8

л/с

2. Жол жөнекей шығыны q
жол.ж
78,4 л/с және орталықтандырылған су мөлшері
q
орт
15,6л/сағ. болған кездегі түйін шығынын анықтау керек [л/с]
.

Q1200 л/с және
d
ар
0,75 м болған кездегі сорғының арынды құбырындағы
сұйық жылдамдығын
анықтау керек
.
1.Абаттандыру дәрежесі үшінші елді мекендегі тұрғын алаңының аумағы
F1421000 м
2
, тұрғындар тығыздығы P170 ад/га. Елді мекендегі тұрғындар
санын анықтап, шаруашылық ауыз суға қажетті орташа тәуліктік және
максималды с
у шығынын анықтау керек [м
3
/тәу.]

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
5

5

q
2
-
3
,

L
2
-
3

,

d
2
-
3
,

V
2
-
3

q
3


q
5


q
2


6

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
3

q
3


q
2


q
4


5

q
5


q
449

2.Айналмалы тораптың 6 нүктесіндегі түйін шығыны
q
6
=2
52

м
3
/сағ, 4 нүктедегі
түйін шығыны
q
4
=45
л/с. Айналмалы тораптың 3
-
4 бөлігіндегі
q
3
-
4

есепті су
шығынын анықтау керек
[л/с]
.


1.Абаттандыру дәрежесі екінші елді мекендег
і тұрғын алаңының аумағы F
2451000 м
2
, тұрғындар тығыздығы P210 ад/га. Елді мекендегі тұрғындар санын
анықтап, шаруашылық ауыз суға қажетті орташа тәуліктік және максималды су
шығынын анықтау керек [м
3
/тәу.]

2.Жолаушылар ғимаратына қажетті сағаттық су
тұтыну мөлшері

Q
.сағ
320 м
3
/сағ.
болған кездегі тәуліктік орташа, тәуліктік максималды және есепті секундтық су
шығынын анықтау керек.1.Абаттандыру дәрежесі екінші елді мекендегі тұрғындар саны N65000 адам
болған кездегі шаруашылық ауыз суға қажет
ті орташа
тәуліктік
, секундтық және
максималды су шығынын анықтау керек [м
3
/тәу.
, л/с].
Q
ор,тау
485 55 л/тәу. болған
кездегі есептік секундтық, сағаттық және максималды су шығындарын анықтау
керек [м
3
/сағ.]


2
.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр тораб
ына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=

0,0012м
3
/с,

q
3
=1,6

л/с,

q
4
=
2
,8

л/с,

q
5
=

0,002м
3
/с,

q
6
=

0,0033м
3
/с,1
. Жол жөнекей шығыны q
жол.ж
275 м
3
/сағ және орталықтандырылған су мөлшері
q
орт
18,6л/
с болған кездегі түйін шығынын анықтау керек [л/с]

.

Жолаушылар
ғимаратына қажетті тәуліктік ең көп су тұтыну мөлшері
Q
макс.тәу
250 м
3
/тәу. болған
кездегі есепті секундтық су шығынын анықтау керек


2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
3

q
3


q
2


q
4


5

q
5


6


50

2
.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келес
і мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=

0,00
4

3
/с,

q
3
=1,9

л/с,
q
5
=
q
4
=
0,00
17

м
3
/с,
q
6
=0,00
3
2


м
3
/с,

q
7
=0,00
4

м
3
/с,
1.Өндіріс орнына қажетті тәуліктік орташа су тұтыну мөлшері
Q
орт.тәу
2560 м
3
/тәу.
бо
лған кездегі максималды және есепті секундтық су шығынын анықтау керек.
Айналмалы тораптың 6 нүктесіндегі түйін шығыны
q
6
=320

м
3
/сағ, 4 нүктедегі түйін
шығыны
q
4
=1452
м
3
/тәу. Айналмалы тораптың 3
-
4 бөлігіндегі
q
3
-
4

есепті су
шығынын анықтау керек
[л/с]
.2.
Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=

0,0013м
3
/с,

q
3
=1,7

л/с,
q
5
=
q
4
=
0,0032


м
3
/с,
q
6
=0,002


м
3
/с,

q
7
=0,00
28

м
3
/с,

1
.Жолаушылар ғимаратына қаж
етті тәуліктік орташа су тұтыну мөлшері
Q
орт.тәу
162м
3
/тәу. болған кездегі максималды және есепті секундтық су шығынын
анықтау керек.

2
.Абаттандыру дәрежесі екінші елді мекендегі тұрғын алаңының аумағы F
2321000 м
2
, тұрғындар тығыздығы P 140 ад/га. Ел
ді мекендегі тұрғындар санын
анықтап, шаруашылық ауыз суға қажетті орташа тәуліктік және максималды су
шығынын анықтау керек [м
3
/тәу.]

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
5

5

q
3


q
5


q
2


7

6

q
4

q
6

q
7

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
5

5

q
2
-
3
,


L
2
-
3

,

d
2
-
3
,

V
2
-
3

q
3


q
5


q
2


6

7

q
7


q
4


q
6


q
6511
.Q
ор,тау
388780 л/тәу. болған кездегі есептік секундтық, сағаттық және
максималды су шығындарын анықтау керек [м
3
/тә
у.]
.
Жол жөнекей шығыны
q
жол.ж
3202 м
3
/тәу. және орталықтандырылған су мөлшері q
орт
12,5л/с болған
кездегі түйін шығынын анықтау керек [л/с]


2
.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңызq
2
=
q
3
=3,5

л/с,
q
5
=
q
4
=0,00
2
9

м
3
/с ,
q
6
=3,9

л/с
,
q
7
=
0, 0036

м
3
/с ,
1.

Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=
q
3
=3
,5

л/с,
q
5
=
q
4
=0, 00
2
9

м
3
/с ,
q
6
=3,9

л/с

2.

Өндіріс орнына қажетті тәуліктік ең көп су тұтыну мөлшері
Q
макс.тәу
=3750
м
3
/тәу. болған кездегі есепті секундтық су шығынын анықтау керек2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
5

5

q
2
-
3
,

L
2
-
3

,

d
2
-
3
,

V
2
-
3

q
3


q
5


q
2


6

q
6


7

q
7


2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
5

5

q
2
-
3
,

L
2
-
3

,

d
2
-
3
,

V
2
-
3

q
3


q
5


q
2


6

q
6


q
4


q
4521.Көшелерді суландыру мен жасыл алқаптарды суаруға қажетті тәулікті
к ең көп су
тұтыну мөлшері
Q
макс.тәу
480 м
3
/тәу. болған кездегі есепті секундтық су шығынын
анықтау керек.

Айналмалы тораптың 6 нүктесіндегі түйін шығыны
q
6
=
152 л/с, 4
нүктедегі түйін шығыны
q
4
=0,48
м
3
/с. Айналмалы тораптың 3
-
4 бөлігіндегі
q
3
-
4

есепті су ш
ығынын анықтау керек
[л/с]
.2
.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=

0,0012м
3
/с,

q
3
=1,6

л/с,

q
4
=
2
,8

л/с,

q
5
=

0,002м
3
/с,

q
6
=

0,0033м
3
/с,

q
7
=

0,00
5
1
м
3
/с,


1.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=

0,00
4

3
/с,

q
3
=1,9

л/с,
q
5
=
q
4
=
0,00
17

м
3
/с,
q
6
=0,00
3
2


м
3
/с,

q
7
=0,00
4

м
3
/с,


2.Жол жөнекей шы
ғыны q
жол.ж
12,5л/с және орталықтандырылған су мөлшері

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
3

q
3


q
2


q
4


5

q
5


q
6


7
6

q
7


6
6

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
5

5

q
3


q
5


q
2


7

6

q
4

q
6

q
7

q
653

q
орт
3202 м
3
/тәу. болған кездегі түйін шығынын анықтау керек [л/с]
.
Өндіріс орнына
қажетті сағаттық су тұтыну мөлшері
Q
макс.сағ
650 м
3
/сағ. болған кездегі тәуліктік
орташа, тәуліктік максималды және
есепті секундтық су шығынын анықтау керек.1
.

Жол жөнекей шығыны q
жол.ж
=
25
0
8

м
3
/тәу. және орталықтандырылған су мөлшері
q
орт
=1
6
,5л/с болған кездегі түйін шығынын анықтау керек [л/с]
.

Q
ор,тау
=
45
8780 л/тәу.
болған кездегі есептік секундтық, сағаттық және

максималды су шығындарын
анықтау керек [м
3
/тәу.]
.


2
.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын анықтаңыз


q
2
=

0,00
45
м
3
/с,

q
3
=
0,0022


м
3
/с,

q
4
=
3
,8

л/с,

q
5
=

0,00
3
м
3

,

q
6
=

0,00
25
м
3
/с,

q
7
=

6,4
л
/с,


1.

Абаттандыру дәрежесі
екін
ші елді мекендегі тұрғын алаңының аумағы
F=
2134
000 м
2
, тұрғындар тығыздығы P1
85

ад/га. Елді мекендегі тұрғындар
санын анықтап, шаруашылық ауыз суға қажетті орташа тәуліктік және
максималды су ш
ығынын анықтау керек [м
3
/тәу.]
.

Q
ор,тау
=
552

78

л/тәу. болған
кездегі есептік секундтық, сағаттық және максималды су шығындарын анықтау
керек [м
3
/сағ.]


2
.Суретте көрсетілген тұйықталған су құбыр торабына келесі мағлұматтар
бойынша әр бөліктегі су шығынын а
нықтаңыз

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
3

q
3


q
2


q
4


5

q
5


q
6


7
6

q
7


6
6

210224


54


q
2
=

0,001
6
м
3
/с,

q
3
=1,
8


л/с,

q
4
=
0,00
5
м
3
/с,

q
5
=

2
,
9


л/с,

q
6
=

0,00
67
м
3
/с,

3
-
СҰРАҚТАР1.

Үймереттер мен ғимараттардың и
нженерлік жүйелері

2.

Сумен жабдықтау жүйесі мен сұлбасы

3.

Сумен жабдықтау жүйесінің негізгі ғимаратта
ры

4.

Су тұтыну мөлшері және есепті су шығындары

5.

Су құбыр желісінің түрлері

6.

Су қабылдау ғимараттары

7.

Су құбыр түрлері

8.

Сумен жабдықтау жүйелерінің жіктелуі

9.

Су көтеру қондырғылары

10.

Табиғи суды тазалау ғимараттары

11.

Суды әкету жүйесі мен сұлбасы

12.

Сарқынды суды тазала
у ғимараттары

13.

Жылумен жабдықтау жүйелер

14.

Жылыту жүйелері

15.

Жылыту жүйелерінің жіктелуі

16.

Жылыту аспаптары

17.

Желдету жүйесі

18.

Механикалық және жергілікті желдету жүйелері

19.

Ауаны баптау жүйесі

20.

Газбен қамту жүйелері

21.

Ыстық сумен қамту жүйелері

2

3

4

1
4
1

L
1
-
2

L
3
-
4

L
2
-
3

q
3


q
2


q
4


5

q
5


6

q
655Приложенные файлы

  • pdf 9998062
    Размер файла: 478 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий