ВОУД-ТЕСТ Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі. 2014-2015 оқу жылы.


ТЕСТ (ВОУД жүйесі бойынша) СҰРАҚТАРЫ
ПӘН: ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
2014 – 2015 оқу жылы
Уровень а
V $$$001 «Методика» сөзінің қазақша баламалары
1 A) Әдіс+
1 B) Тәсіл+
0 C) Мақам
0 D) Кеңес
0 E) Сұрақ
1 F) Амал, жол +
0 G) Сұхбат
0 H) Cынақ
{Дұрыс жауабы}=A,B,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$002 Әдеби көркем мәтін мазмұнын еске түсіру басталады...
1 A) Сұрақ қоюдан +
1 B) Оқудан+
0 C) Жаттаудан
0 D) Баяндаудан
0 E) Балдаудан
1 F) Қайталаудан +
0 G) Есептеуден
0 H) Жазудан
{Дұрыс жауабы}=A,B,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$003 Аса көрнекті әдіскер-ғалым А.Байтұрсынұлының мұғалімдерге арналған әдістемелік еңбектері
1 A) «Баяншы»+
1 B) «Тіл құралы» +
1 C) «Әдебиет танытқыш»+
0 D) «Қырық мысал»
0 E) «Маса»
0 F) «Ескендір»
0 G) «Ұлпан»
0 H) «Күйші»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$004 Жаңа мәліметпен, идеямен, жаңа мазмұнмен танысуға болады...
0 A) Қызығушылықты оятуда
1 B) Ой толғаныста +
0 C) Қорытуда
1 D) Мағынаны тануда +
0 E) Кіріспеде
1 F) Пысықтауда +
0 G) Қиял жетегінде
0 H) Жаттауда
{Дұрыс жауабы}=B,D,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Т.Ақшолақов. Шығарманың көркем айшықтарын таныту. –Алматы: Мектеп, 1998.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$005 Әдеби әңгімелеу әдісі көбінесе қолданылады...
1 A) 6-сыныпта +
0 B) 10- сыныпта
1 C) 5-сыныпта +
1 D) 7-сыныпта +
0 E) 11-сыныпта
0 F) 8-сыныпта
0 G) 4-сыныпта
0 H) 3-сыныпта
{Дұрыс жауабы}=A,C,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$006 Мұхтар Әуезов ертегілерді былайша топтастырған...
0 A) Космостық
0 B) Әлемдік
0 C) Халықтық
0 D) Әлеуметтік
1 E) Хиял-ғажайып +
1 F) Хайуанат жайындағы +
1 G) Салт +
0 H) Өң мен түс
{Дұрыс жауабы}=E,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=М.Әуезов. Шығармалар(12 томдық). –Алматы: Жазушы, 1969. -480 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$007 Қазіргі кезде білім берудегі негізгі бағыт
0 A) Авторитарлық жүйе құру
1 B) Гуманитарландыру +
1 C) Демократияландыру+
1 D) Ізеттілік +
0 E) Дидактикалық материалды мол пайдалану
0 F) Жаһандану
0 G) Тоталитарлық
0 H) Жалпылылық
{Дұрыс жауабы}=B,C,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$008 Іскерлік ойынның анықтамасы
1 A) Жеке оқушының өз пікірін айтқызу +
1 B) Белгілі бір ойды дәлелдеуге үйрету +
0 C) Ізгілік идеяларды қалыптастыру
1 D) Өмірдің түрлі ситуацияларын модельдеудің педагогикалық тәсілі +
0 E) Іс-әрекетке негізделген процесс
0 F) Ізденіске жетелеу
0 G) Жеделдікке баулу
0 H) Тапқырлыққа үйрету
{Дұрыс жауабы}=A,B,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Р. Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$009 Әдебиетті оқытудағы негізгі мақсат
1 A) Әдемілік, көркемдікке баулу+
0 B) Білімді реформалау
0 C) Ойынға еліктіру
0 D) Жаттанды оқу
0 E) Ғылымилық
1 F) Парасаттылыққа үйрету +
1 G) Жан-жақтылықты дамыту +
0 H) Астамшылыққа бағыттау
{Дұрыс жауабы}=A,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0010 Ыбырай Алтынсариннің оқытылатын әдеби мұралары
0 A) Эсселер
1 B) Өлеңдер+
0 C) Поэмалар
1 D) Әңгімелер+
1 E) Жазысқан хаттар +
0 F) Қара сөздер
0 G) Романдар
0 H) Дастандар
{Дұрыс жауабы}=B,D,E
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0011 Әдебиет сабағында қолданылатын сызбалы көрнекілік...
1 A) Схема+
1 B) Таблица +
1 C) Карта+
0 D) Реферат
0 E) Буклет
0 F) Мазмұндау
0 G) Бақылау
0 H) Қызықтау
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0012 Әдеби әңгімелесу әдісінің тәжірибеде қолданылатыны...
0 A) Индукция
0 B) Дедукция
1 C) Мәтінге жуық әңгімелесу +
1 D) Eркін әңгімелесу+
0 E) Тіл ұстарту
1 F) Cұрыптап әңгімелесу +
0 G) Жаңалыққа талпыныс
0 H) Өзгеріске құмарлық
{Дұрыс жауабы}=C,D,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0013 Шығарма композициясы бірліктері
1 A) Тақырып +
1 B) Сюжет +
1 C) Пейзаж+
0 D) Теңеу,
0 E) Эпитет,
0 F) Метафора
0 G) Өлең
0 H) Лирика
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Ақшолақов. Шығарманың көркем айшықтарын таныту. –Алматы: Мектеп, 1998.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0014 Көркем сөз мәтінін мәнерлеп оқу қай сыныптарда жиі қолданылады?
1 A) ІV cыныпта +
1 B) V сыныпта +
1 C) VІ сыныпта +
0 D) Х сыныпта
0 E) ХІ сыныпта
0 F) Сыныптан тыс уақытта
0 G) Үйде
0 H) Түзде
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=С.Тілешова. Әдебиет сабағында оқушылардың мәнерлеп оқу дағдыларын қалыптастыру. –Алматы:1985.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0015 Лекциялық әдіс қай сыныптарға тиімді?
0 A) 1-3-сыныптарда
0 B) 3-4-сыныптарда
0 C) 5-6-сыныптарда
0 D) 7-сыныпта
0 E) 8-сыныпта
1 F) 9-сыныпта +
1 G) 10-сыныпта +
1 H) 11-сыныпта +
{Дұрыс жауабы}=F,G,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Қоңыратбаев. Әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1966. -132 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0016 Қазақ әдебиеті пәнінің соңғы жылдарда жарық көрген 5-11-сыныптарға арналған бағдарламалары
0 A) 2001
1 B) 2003 +
1 C) 2004 +
0 D) 2005
0 E) 2007
0 F) 2008
0 G) 2009
1 H) 2010 +
{Дұрыс жауабы}=B,C,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0017 Мәтіндегі түсініксіз сөз бен ұғымдарға түсініктеме беру қай кезеңде жүргізіледі
0 A) Кіріспеде
1 B) Сөз соңында
1 C) Әр кезеңде+
0 D) Ортасында
0 E) Келесі сағатта
1 F) Сабақ соңында +
0 G) Мұғалім қалаған кезде+
0 H) Сыныптан тыс уақытта
{Дұрыс жауабы}=C,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Қ.Мырзағалиев.Әдебиет сабағында әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту. –Алматы:Мектеп,1973. -116 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0018 Мәтіндегі тыныс белгілеріне тоқталып оқу
1 A) Грамматикалық кідіріс +
1 B) Логикалық кідіріс +
1 C) Психологиялық кідіріс +
0 D) Активті кідіріс
0 E) Ерікті кідіріс
0 F) Қалаған жерде
0 G) Еріксіз жағдайда
0 H) Пассивті кідіріс
{Дұрыс жауабы}=A,B,C,
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0019 Логикалық кідірісті анықтау
0 A) Тыныс белгісіне қарай
1 B) Ой екпініне қарай +
0 C) Қаратпа сөзге
0 D) Одағайға байланысты
0 E) Оқылуына байланысты
1 F) Ерекше көңіл бөлетін тұс +
1 G) Сөз мағынасына назар аудару үшін +
0 H) Мәтін қысқарған кезде
{Дұрыс жауабы}=B,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0020 Автордың, шығармадағы кейіпкер тілі ерекшелігіне байланысты болатын кідіріс
1 A) Сихологиялық кідіріc +
0 B) Рекламалық кідіріс
0 C) Репликалық кідіріс
0 D) Еріксіз кідіріс
0 E) Грамматикалық кідіріс
1 F) Говор сөзге салмақ салғанда +
1 G) Кейіпкердің мінезін даралау үшін +
0 H) Өзгелерден ерекелеу мақсатында
{Дұрыс жауабы}=A,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т. Ақшолақов. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту. –Алматы: Мектеп, 1975.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0021 Сыныптар бойынша жазбаша мазмұндама көлемі
1 A) 5-7-сыныптар 100-300 сөз аралығы +
1 B) 8-9-сыныптар 200-350 сөз аралығы +
1 C) 10-11-сыныптар 350-450 сөз аралығы +
0 D) 5-6-сыныптар 350-400 сөз аралығы
0 E) 7-сыныпта 400 сөзден жоғары
0 F) 8-9-сыныптар 400-450 сөз аралығы
0 G) 10-сыныпта 500-550 сөз аралығы
0 H) 11-сыныпта 600-650 сөз аралығы
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы. –Алматы: Жеті Жарғы, 2001. -96 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0022 Сыныптар бойынша жазбаша шығарма көлемі
1 A) 5-7-сыныптарда 0,5-2 бет аралығы +
1 B) 8-9-сыныптарда 2-4 бет аралығы +
1 C) 10-11-сыныптарда 4-8 бет аралығы +
0 D) 5-6-сыныптарда 4 бет
0 E) 7-сыныпта 5-6 бет
0 F) 8-9-сыныптарда 7-8 бет
0 G) 10-сыныпта 10 бет
0 H) 11-сыныпта 15 бет
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Мазмұндамалар жинағы.Жалпы білім беретін мектептің 5-11-сыныптарына арналған.–Алматы:2008. -66 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0023 Ауызша мазмұндатудың мақсаты
1 A) Әдеби тілді дамыту +
0 B) Ойдан шығарту
0 C) Жаттату
0 D) Қайталау
1 E) Мазмұнды жүйелеп, рет-ретімен айтуға үйрету +
1 F) Оқиғаны жатық баяндауға баулу +
0 G) Есте сақтау
0 H) Жазуға дайындау
{Дұрыс жауабы}=A,E,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Қанафин. Әдебиет пен білім мазмұнын жетілдірудің кейбір мәселелері. Алматы: 1990.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0024 Мәтінді қысқартып мазмұндаудағы негізгі амал
1 A) Жоспарды сұраулы сипатта құру +
0 B) Толық түрде мазмұндату
0 C) Идеяға байланысты мазмұндату
0 D) Мәнерлеп оқыту
0 E) Тірек сызба
1 F) Ойды ықшамдап айтуға дағдыландыру +
1 G) Қысқаша қорытуға баулу +
0 H) Мазмұнды толық игеру
{Дұрыс жауабы}=A,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Қ.Бітібаева. Әдебиет пәнін оқытудың тиімді жолдары. –Алматы: 1990.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0025 Оқушыларды сөз өнеріне, сөйлеу техникасына үйрету жолдары
0 A) Музыка тыңдау
0 B) Бейнелеу өнерін бағалау
1 C) Көркем шығармаларды зерттеп оқыту +
1 D) Жүйелі, шешен сөйлеуге ұмтылдыру +
0 E) Сабақты жоспарлау
0 F) Ой толғанысы
1 G) Әдеби жазу ісіне жаттықтыру +
0 H) Баяндама оқыту
{Дұрыс жауабы}=C,D,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Ақшолақов. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту. –Алматы: 2000.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0026 Кейіпкерді талдауға қажетті әрекет
1 A) Көркем мәтінді толық оқып шығу +
1 B) Тура және жанама мінездемелер жасату +
0 C) Табиғат келбетін талдау
0 D) Тақырыпты баяндау
0 E) Диалог құру
0 F) Салыстыру
1 G) Оқиға суреттелген уақыт, заман тынысын жақсы ұғу +
0 H) Ойлану
{Дұрыс жауабы}=A,B,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Қ.Тасболатов. Әдебиет сабағында оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру жолдары. –Алматы: 1974.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0027 Ю.Н.Бабанский “Оқу-тәрбие процесін оптималдандыру” еңбегінде әдісті қандай түрлерін атаған
0 A) Көрнекіліктер жасау
1 B) Оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыру +
1 C) Осы әрекетке ынталандыру, қызықтыру +
1 D) Оқу-танымдық әрекеттің тиімділігін тексеру, бақылау +
0 E) Техникалық құралдармен жұмыс
0 F) Сызба қағаздар жасау
0 G) Мәтін кестелерін дайындау
0 H) Мәнерлеп оқуды дамыту
{Дұрыс жауабы}=B,C,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0028 “Сократтық әдіс” деп аталатын әдісті көрсетіңіз
0 A) Репродуктивті әдіс
0 B) Сөздік жұмысы
0 C) Көрнекілік әдіс
1 D) Эвристикалық әдіс +
0 E) Шығармашылық әдіс
1 F) Білмекке құмарлық +
1 G) Танып, түсінуге ынталанушылық +
0 H) Саяхатқа шығушылық
{Дұрыс жауабы}=D,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0029 Мектепте әдеби білім беру кезеңдері
1 A) 2-4-сыныптар +
0 B) Экскурсияларда
0 C) Кинотеатрларда
1 D) 5-9-сыныптарда +
0 E) Сыныптан тыс жерлерде
0 F) Музейлерде
0 G) Сурет көрмелерінде
1 H) 10-11-сыныптарда +
{Дұрыс жауабы}=A,D,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0030 Бірнеше оқушы арасында пікір алмаса оқу сабағы
0 A) Монолог
1 B) Диспут +
0 C) Эпилог
0 D) Пролог
1 E) Диалог +
1 F) Айтыс +
0 G) Композиция
0 H) Дәріс
{Дұрыс жауабы}=B,E,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Р. Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0031 Эпикалық текке жататын жанрлар
1 A) Роман +
1 B) Хикая, әңгіме +
0 C) Шендестіру
0 D) Пьеса
0 E) Комедия
0 F) Лирика
1 G) Оқиғалы жыр, поэма+
0 H) Мақала
{Дұрыс жауабы}=A,B,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. –Алматы: Атамұра, 2003. -206 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0032 Оқушылардың шығармашылық қабілетіне қарай И.Я.Лернер мен М.Н.Скаткин ұсынған әдістің бес түрін көрсет
1 A) Түсіндірмелі-иллюстративті әдіс және репродуктивті әдіс +
1 B) Проблемалы-түсіндіру, өзекті мәселені мазмұндау +
0 C) Спектакль мазмұнын баяндау
0 D) Кино оқиғасының мазмұны
1 E) Эвристикалық, ізденушілік әдіс және зерттеу әдісі +
0 F) Саяхат барысын әңгімелеу
0 G) Сыр-сұхбат желісі
0 H) Ақын-жазушылармен кездесу барысы
{Дұрыс жауабы}=A,B,E
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0033 Әдебиетті оқыту әдістемесінің негізін салушылар
1 A) М.Әуезов, Ә.Қоңыратбаев +
1 B) А.Көшімбаев, Қ.Бітібаева +
0 C) Ф.Оңғарсынова
0 D) М.Хәкімжанова
1 E) В.Голубков, Н.И.Кудряшев, З.Рез +
0 F) Н.Төреқұлов
0 G) А.Сейдімбеков
0 H) М.Шаханов
{Дұрыс жауабы}=A,B,E
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0034 В.В.Голубков көрсеткен әдебиет сабағындағы үш түрлі әдіс
0 A) Саяхат-сапар әдісі
0 B) Айтыс-тартыс әдісі
1 C) Баяндау әдісі +
1 D) Өздік жұмыстарының әдісі +
0 E) Көрнекілік амалдары
0 F) Техникалық құрал-жабдықтар түрлері
1 G) Лекциялық әдіс +
0 H) Телевизия бағдарламалары
{Дұрыс жауабы}=C,D,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Голубков В.В. Методика преподавания литературы. -Москва: Учпедгиз, 1955. - 460 с.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0035 Білім беру және әдебиетті оқыту әдістемесінің теориясы мен практикасы жайлы оқулық жазған әдіскер-ғалымдар
1 A) Әуезов М., Б.Кенжебаев, Қоңыратбаев Ә. +
0 B) Әлімжанов Ә.
0 C) Нұршайықов Ә.
1 D) Ғабдуллин М., Садырбаев С., Ақшолақов Т. +
0 E) Ахтанов Т.
0 F) Мәуленов С.
1 G) Көшімбаев А., Жұмажанова Т., Әрінова Б. +
0 H) Молдағалиев Т.
{Дұрыс жауабы}=A,D,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0036 Әдіскер-зерттеуші А.Көшімбаев әдебиетті оқытуда қолданылатын тәсілдерді қандай негіздерге сүйеніп көрсеткен?
1 A) Көркемдік интерпретация әдісіне +
0 B) Ой-толғаныс амалдарына
0 C) Пайқампаздық қасиеттерге
1 D) Шығармашылық әдіс, бұрынғы білімдерін жаңғырту +
0 E) Суреттемелік, елестетушілік қасиеттерге
0 F) Ішкі сезім-күй болмыстарына
0 G) Өмірден түйген тәжірибелерге
1 H) Ізденім әдісі, жаңа ақпарат алуға қызығушылық туғызу +
{Дұрыс жауабы}=A,D,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0037 Лирикада қандай кейіпкер бар
1 A) «Мен» бірінші орынға шығады +
0 B) Эпикалық
0 C) Кейіпкер жоқ
0 D) Эпостық қаһарман.
1 E) Лирикалық +
1 F) Автордың өзі +
0 G) Драмалық
0 H) Жағымсыз
{Дұрыс жауабы}=A,E,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ж.Нұрмұханов., Ә.Дайырова. Орта мектепте лириканы оқыту. –Алматы: 1991.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0038 Жазушы стиліне талдау жасауға көмектеседі
1 A) Автордың өмірбаяны, дүниетанымы +
1 B) Жолдастарының пікірі
0 C) Мінез-құлқы
0 D) Замандағы өзгерістер
0 E) Диалог
1 F) Шығарманың тілдік ерекшелігі +
0 G) Монолог
1 H) Өскен ортасы, алған білім деңгейі жайлы мағлұмат +
{Дұрыс жауабы}=A,F,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0039 8-сыныпта оқытылатын «Ежелгі дәуір әдебиеті»...
0 A) «Қыз жібек»
0 B) «Ер Төстік»
1 C) «Алып – Ер Тоңа» +
0 D) «Еңлік-Кебек»
0 E) «Ер Көкше»
1 F) «Орхон ескерткіштері» +
0 G) «Ер Қосай»
1 H) «Оғыз қаған жыры» +
{Дұрыс жауабы}=C,F,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0040 Киносценарий, инсценировканы талдаудың тиімді тәсілі
1 A) Әдеби мәтінді алдын ала толық оқып шығу +
0 B) Логикалық барлау
1 C) Сын-мақалалармен терең танысу +
0 D) Социологиялық сұрау салу
0 E) Тілдік ерекшеліктерді аңғару
1 F) Экраннан, сахнадан күні бұрын зерттеп көріп алу +
0 G) Автордың ой-толғамы
0 H) Көрермендер пікірі
{Дұрыс жауабы}=A,C,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Дайырова. Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа бетбұрыс. –Алматы:1972.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0041 Жан-жақты толық талдауда көркем туынды қалай қарастырылады?
1 A) Алдымен көркем мәтін тұтастай оқылады +
0 B) Эпизодтық түрде
1 C) Сын-сараптаулар ескеріледі +
0 D) Оқырмандар сұранысы
0 E) Үзінді күйінде
0 F) Абзац бойынша
1 G) Автордың идеялық тұжырымына мән беріледі +
0 H) Жазылған уақыты бажайланады
{Дұрыс жауабы}=A,C,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Ә.Қоңыратбаев. Әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1966. -132 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0042 Ғ.Мүсіреповтің “Кездеспей кеткен бір бейнесі” шығармасын оқыту тәсілі
1 A) Шығарманың оқиғалық желісін жақсы білу +
1 B) Жазушының көркемдік әлемі жайлы деректерді зерттеу +
1 C) Бас кейіпкердің прототипі туралы мағлұмат жинастыру +
0 D) Дедукциялық қороытынды
0 E) Поэмалық сипаттары
0 F) Эсселік жазу машық
0 G) Баяндалу жағы
0 H) Стилдік бітімі
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Ақшолақов. Тереңдетіп оқыту мақсаты. –Алматы: 1990.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0043 Көркем шығарманы талдау неден басталады?
1 A) Оны оқудан +
0 B) Баяндаудан
1 C) Кейіпкерлер жүйесін жақсы танып білуден +
0 D) Естуден
0 E) Сипаттаудан
1 F) Эстетикалық –этикалық әсерін тұшынудан +
0 G) Елестетуден
0 H) Суреттемелерден
{Дұрыс жауабы}=A,C,F,
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Ә.Дайырова. Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа бетбұрыс. –Алматы:1972.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0044 Авторлық ойды шығармадан қалай аңғаруға болады?
1 A) Кейіпкерлерді мінездеуінен +
0 B) Жасырын
0 C) Болмайды
0 D) Табу мүмкін емес
0 E) Ішінара шамалап
1 F) Шығарма мазмұнын білген соң +
1 G) Заман, уақыт шындығын суреттеуінен +
0 H) Табиғат келбетін беруінен
{Дұрыс жауабы}=A,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Қ.Бітібаева. Әдебиетті оқыту әдістемесі. –Алматы: 1997.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0045 Шығарма сюжетін ұқтыру үшін мұғалім қолданатын әдістер
1 A) Көркем мәтінді ауызша толық мазмұндату +
0 B) Әдеби –теориялық мағлұмат
1 C) Шығарма кейіпкерлеріне баға бергізу +
0 D) Мәнерлеп оқыту
0 E) Тілдік талдау
1 F) Мазмұндама жаздыру +
0 G) Қызықты тұстарын атау
0 H) Стильдік талдау
{Дұрыс жауабы}=A,C,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=А.Жанәбілова. Оқушылардың бейнелі, көркем тілін дамытудың өнімді жолдары. –Алматы: 2003.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0046 Мысалдарды талдаудағы тиімді әдіс
1 A) Рөльге бөліп оқу +
0 B) Салыстыру
1 C) Инсценировка-көрініс жасау +
0 D) Жаттату
1 E) Оқиғаны баяндатып, баға бергізу +
0 F) Сондай мысал келтірту
0 G) Мысалға түсінік
0 H) Қалай жазылады
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Р. Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0047 Жалпы білім беретін мектепте әдебиетті жанрлық және тарихи-хронологиялық жолдармен оқыту арасы
1 A) 5-7-сыныптар арасы +
1 B) 8-9-сыныптар арасы +
0 C) 4-5-сыныптар арасы
0 D) 6-7-сыныптар арасы
0 E) 8-10-сыныптар арасы
1 F) 10-11-сыныптар арасы +
0 G) 2-5-сыныптар арасы
0 H) 9-11-сыныптар арасы
{Дұрыс жауабы}=A,B,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Қазақ әдебиеті пәні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама(У-ІХ сыныптар). –Алматы: Рауан, 1999. -54 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0048 Оқушының білім-білік деңгейін, тәртіп-тәлімін белгілеуге арналған мектеп құжаттары
1 A) Мектеп журналы +
0 B) Қабырға газеттері
0 C) Оқу құралдары
1 D) Мектептің тәрбие жоспарлары +
0 E) Әртүрлі қаулы-қарарлар
1 F) Мектептің ішкі устав-ережелері +
0 G) Жиналыстар
0 H) Әдеби үйірмелер
{Дұрыс жауабы}=A,D,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=С.Қирабаев. Мектеп және қазақ әдебиеті. –Алматы: 1979.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0049 Қазақ әдебиетін оқытуда пәнаралық байланыстың қажеттігі
0 A) Өзге пәннен мағлұмат алу үшін
1 B) Білім толықтыру үшін +
0 C) Ынталандыру
1 D) Оқушының салыстыру дағдыларын қалыптастыру үшін +
0 E) Қызықтыру
0 F) Оқушының қорытындылау дағдыларын қалыптастыру
1 G) Оқыту сапасын арттыру үшін +
0 H) Жан-жақтылық
{Дұрыс жауабы}=B,D,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Р.Құтқожина. Әдебиетті қазақ тілімен байланыстыра оқыту. –Алматы: 1985. Межпредметные связи при изучени литературы в школе. –Москва: 1990.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0050 1933-40 жылдарда 5-10-сыныптарға арналған әдебиеттік оқу құралдарын құрастырған, жазған әдебиетшілер
1 A) С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Б.Майлин, Ғ.Мүсірепов +
0 B) Ғ.Қайырбеков, Ж.Молдағалиев
0 C) Ә.Нұрпейісов, Б.Қыдырбекұлы
1 D) М.Әуезов, М.Жолдыбаев., С.Мұқанов, Қ.Бекхожин +
0 E) Ә.Сәрсенбаев, Х.Есенжанов
1 F) Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайылов,А.Көшімбаев, Ш.Кәрібаев +
0 G) Х.Ерғалиев, С.Мұратбеков
0 H) М.Мағауин, Қ.Мырзалиев
{Дұрыс жауабы}=A,D,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0051 1960-90 жылдарда орта мектеп оқулықтарын жазған, құрастырған әдіскер ғалымдар
1 A) Қоңыратбаев Ә., Қирабаев С., Қабдолов З., Ақшолақов Т. +
0 B) Мұхамеджанов Қ., Шаймерденов С.
1 C) Ахметов З., Нұрғалиев Р. +
0 D) Орманов Ғ., Досжанов Д., Сәрсенбаев О.
0 E) Сегізбаев Қ., Тарази Ә., Жұбанов А.
1 F) Қыраубаева А., Мақпыров С., Әбдіманов Ө. +
0 G) Сыздықова Р., Омаров С., Әлімбаев М.
0 H) Ахметова К., Бақтыгереева А., Айтқожина М.
{Дұрыс жауабы}=A,C,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0052 2000-2012 жылдарда орта мектепке арналған әдебиет пәндерінің оқу бағдарламаларын жасаған әдіскер-ғалымдар
1 A) Қирабаев С., Құрманбаева Г.С. +
0 B) Жүнісов С., Медетбеков Т., Оңғарсынова Ф.
1 C) Әрінова Б.А., Жұмажанова Т.Қ. +
0 D) Аманжолов Қ.,Мақатаев М., Сералиев Н.
1 E) Дүйсебаев С.Р., Мақпырұлы С. +
0 F) Мұртаза Ш., Мұратбеков С., Исабеков Д.
0 G) Кекілбай Ә., Соқпақбаев Б., Нәжімеденов Ж.
0 H) Бегалин С., Шаңғытбаев Қ., Жұмаділов Қ.
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0053 Мағжан Жұмабаев айтқан баланың эстетикалық(сұлулық) сезімдерін өркендету жолдары
1 A) Балаға жаратылыс сұлулығынан ләззат алғызу +
0 B) Саяхатқа шығару
0 C) Естеліктер айту
1 D) Баланың маңайындағы нәрсенің бәрі жинақты, ретті, таза
болсын +
0 E) Көркемдік жайлы насихат
0 F) Арман-мұрат жайлы толғандыру
1 G) Баланы сұлу искусствомен терең таныстыру керек +
0 H) Табиғат турасындағы әңгімелер
{Дұрыс жауабы}=A,D,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Мағжан Жұмабаев. Пидагогика. Алматы: Рауан, 1993. -112 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0054 Міржақып Дулатовтың оқу-тәрбие жөніндегі зерттеу мақалалары
1 A) Мұғалімдерге +
0 B) Біздің мақсатымыз
1 C) Қазақ әдебиет кеші +
0 D) Земство жайлы
0 E) Ашық хат
1 F) Надандық құрбаны +
0 G) Алаштың азаматына
0 H) Баспасөз үмесі
{Дұрыс жауабы}=A,C,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Міржақып Дулатов. Шығармалары. –Алматы: Жазушы, 1991. -384 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0055 Әдебиетті оқыту әдістемесіне етене жақын ғылым салалары
0 A) Химия
1 B) Психология +
0 C) Математика
0 D) Ботаника
1 E) Педагогика +
1 F) Тарих +
0 G) География
0 H) Физика
{Дұрыс жауабы}=B,E,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0056 Оқушылардың шығарма жазуда өз беттерімен істейтін жұмыстарының негізгі үлгілері
1 А) Көркем мәтіннен қажетті материалдарды таңдай
білу(цитат) +
0 B) Жыр-толғаулармен танысу
0 C) Сыни кітаптар оқу
1 D) Шығарманың жоспары бойынша әр бөлімнің ара-жігін
дұрыс байланыстыра білу +
0 E) Кинотеатрларға бару
0 F) Спектакльдер көру
0 G) Тәжірибе алмасу
1
H) Сөйлемдерді стилистикалық жағынан дұрыс құрып,
олардың арасындағы ой- пікір байланысын сақтай білу +
{Дұрыс жауабы}=A,D,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=С.Мақпырұлы. Қазақ әдебиетінен шығарма жұмыстары. –Алматы: 1998.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0057 Мектепте жаздырылатын мазмұндама түрлері
1 A) Мәтінге жуық жазылады +
0 B) жалпы мазмұндау
0 C) Ұзын-ырғасы беріледі
1 D) Ең басты оқиғалардығана теріп жазатын мазмұндама +
0 E) Өз бетінше баяндау
1 F) Бір оқиғаның айналасында ғана жазылатын мазмұндама +
0 G) Тақырыптан тыс мазмұндау
0 H) Өзін қызықтырған өзге мәтін жазу
{Дұрыс жауабы}=A,D,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=С.Тілешова. Әдебиет сабағында жүргізілетін жазу жұмыстары. –Алматы: 1971.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0058 Күнтізбелік(календарлық) жоспардың ең негізгі бөліктері
1 A) Өтілетін әдеби тақырыптың атауы мен мақсат-міндеттері +
0 B) Сыныптан тыс материалдар
1 C) Өтілетін күні мен уақыты, көрнекіліктері+
1 D) Қай сыныпта өтілетіндігі +
0 E) Ескертулер
0 F) Қосымшалар
0 G) Дәйектемелер
0 H) Қайталаулар
{Дұрыс жауабы}=A,C,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Б.Әрінова., А.Аққұлова. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –Алматы: Атамұра, 2002. -96 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0059 Мектепте шығарма жаздыру түрлері
1 A) Оқу бағдарламасындағы көркем мәтінді талдап жазу +
0 B) Өз бетінше әрекет
1 C) Мұғалім ұсынған еркін тақырып бойынша +
1 D) Оқушының оқыған кітабы, спектаклі, киносы бойынша +
0 E) Келеңсіз оқиға туралы
0 F) Жат мінез-құлықтар
0 G) Өрескел көріністер
0 H) Жағымсыз, жайсыз істер
{Дұрыс жауабы}=A,C,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Г.Құрманбаева., Е.Жұматаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –Алматы: Атамұра, 2001. -88 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0060 Әдебиет пәндеріне қатысты әдістемелік нұсқаулықтар жазған қазіргі көрнекті әдіскер-ұстаздар
1 A) Бітібаева Қ., Құтқожина Р. +
0 B) Ш.Мұртаза, Т.Медетбеков
1 C) Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. +
0 D) Шаханов М., Нұрмағамбетов Т.
1 E) Әрінова Б., Омарова Г., Жұматаева Е. +
0 F) Бөкей О., Әбдірашов Ж.
0 G) Санбаев С., Әбішев Ә.
0 H) Әлімқұлов Т., Сейітов С.
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0061 Абай Құнанбаевтың 6-8-сыныптарда оқытылатын қара сөздері
1 A) Отыз бірінші қара сөз +
0 B) Бірінші қара сөз
1 C) Жиырма тоғызыншы қара сөз +
0 D) Жетінші қара сөз
0 E) Отыз екінші қара сөз,
1 F) Отыз жетінші қара сөз +
0 G) Отыз тоғызыншы қара сөз
0 H) Қырық бірінші қара сөз
{Дұрыс жауабы}=A,C,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Дайырова. Абайдың тәлімгерлік тағылымы. –Алматы: 1996.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0062 Абай Құнанбаевтың 5-7-сыныптарда оқытылатын өлеңдері
1 A) «Қыс», «Ғылым таппай мақтанба» +
1 B) «Әсемпаз болма әрнеге», «Құлақтан кіріп бойды алар»,
«Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ» +
1 C) «Қансонарда бүркітші шығады аңға», «Қараңғы түнде тау
қалғып» +
0 D) «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
0 E) «Адамның қейбір кездері»
0 F) «Сабырсыз, арсыз, еріншек»
0 G) «Сегіз аяқ»
0 H) «Мәз болады болысың»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Ә.Дайырова. Абайдың тәлімгерлік тағылымы. –Алматы: 1996.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0063 Сүйінбай Аронұлының 6 және 10-сыныптарда қандай шығармалары оқытылады?
1 A) «Жақсы мен жаман адамның қасиеттері» +
0 B) «Кәрілік туралы», «Сұраншыға наз», «Сарыбайға»
1 C) «Бөрілі менің байрағым», «Ту алып жауға шапсаң сен»,
«Датқалар», «Үмбетәліге» +
1 D) Айтыстары: «Сүйінбай мен Тезек төре», Сүйінбай мен
Қатаған» +
0 E) «Өтеген батыр», «Қарасай батыр», «Жабай батыр»
0 F) «Тілеубердіге», «Жайнаққа», «Мақсұтқа»
0 G) «Алдияр, тақсыр, алдияр», «Бала Жамбылға бата»
0 H) «Атекеге», «Барша жұрттың бағы үшін», «Бай болсаң»
{Дұрыс жауабы}=A,C,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Әдебиет: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық. –Алматы: Атамұра, 2002. -320 бет.; С.Қирабаев., Қ.Мырзағалиев. Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған оқулық. –Алматы: Мектеп, 2002. -272 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0064 Дулат Бабатайұлының 6-7 және 8-9-сыныптарда қандай өлеңдері оқытылады?
1 A) «О, Ақтан жас, Ақтан жас» +
1 B) «Аягөз қайда барасың», «Өсиет», «Ата қоныс Арқадан» +
0 C) «Ақжайлау мен Сандықтас», «Бараққа»
0 D) «Асқар таудың сәні жоқ...»
1 E) «Аягөз», «Ей, Ақтан жас» +
0 F) «Кеңесбайға», «Сүлейменге»
0 G) «Ешенге», «Баласына айтқаны»
0 H) «Әуелгі қазақ деген жұрт...»
{Дұрыс жауабы}=A,B,E
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Әдебиет: Жалпы білім беретін мектептің 6-7-8-9-сыныптарына арналған оқулық. –Алматы: Атамұра, 2002-2003
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0065 Күрделі жоспардың жай жоспардан айырмашылығы
1 A) Кіріспенің өзі бір-екі тармақшадан тұрады +
1 B) Негізгі бөлім төрт-бес тармақтарды қамтиды, олардың талдайтын мәселесіне орай бірнеше тармақшалары болады +
1 C) Қорытынды күрделі ғылыми негізге құрылады +
0 D) Сұрақтарға санына қарай
0 E) Жазылу көлеміне сәйкес
0 F) дәлелдер түріне қарай
0 G) Сөйлем құрылысына қарай
0 H) Мәселені талдау барысына орай
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= С.Тілешова. Әдебиет сабағында жүргізілетін жазу жұмыстары. –Алматы: 1971.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0066 Ыбырай Алтынсарин әңгімелері жастарды баулиды...
1 A) Еңбекке, талаптылыққа баулиды +
1 B) Мейірімділікке, қайырымдылыққа шақырады +
1 C) Әдептілікке, ізеттілікке үндейді +
0 D) Жалқаулық, еріншектікке
0 E) Менмендікке
0 F) Қатыгездікке
0 G) Жамандыққа
0 H) Мақтан құмарлыққа
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Әдебиет: Жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған оқулық –Алматы: Атамұра, 2003.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0067 Шоқан Уәлихановтың 10-сыныпта оқытылатын шығармалары
0 A) «Егіншілік туралы»
1 B) «Қазақ халық поэзиясының түрлері» +
0 C) «Ұлы жүз туралы»
1 D) Жоңғар очерктері» +
0 E) «Сахарадағы мұсылмандық туралы»
1 F) «Ыстықкөл күнделігі» +
0 G) «Қырғыздар туралы жазбалар»
0 H) «Тәңірі»
{Дұрыс жауабы}=B,D,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0068 11-сыныпқа арналған оқу бағдарламасы неше бөліктен тұрады?
0 A) Ежелгі дәуір әдебиеті
0 B) Ислам дәуіріндегі әдебиет
1 C) ХХ ғасырдың бас кезіндегі әдебиет +
1 D) 1930-1960 жылдардағы әдебиет +
0 E) ХІХ ғасыр әдебиеті
1 F) 1960 жылдардан осы кезге дейінгі әдебиет +
0 G) Кітаби әдебиет
0 H) Хандық дәуірдегі әдебиет
{Дұрыс жауабы}=C,D,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0069 Ежелгі дәуір әдебиетінің 6 және 8-9-сыныптардағы үлгілері
1 A) «Күлтегін» жыры +
1 B) «Алып- Ер Тоңа» жыры, Орхон ескерткіштері +
1 C) Қорқыт ата кітабы, Оғыз қаған жыры, «Оғызнама» +
0 D) Ертегілер
0 E) Аңыз-әңгімелер
0 F) Айтыстар
0 G) Тұрмыс-салт жырлары
0 H) Лирикалық өлеңдер
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар.
–Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0070 С.Мұқановқа қатысты әдеби-көркем материалдардың 11- сыныпта оқытылуы
1 A) Жазушының өмірбаяны, шығармашылық мектебі +
1 B) “Сұлушаш” поэмасы +
1 C) “Ботагөз” романы +
0 D) “Шоқан Уалиханов” пьесасы
0 E) “Есею жылдары” романы
0 F) “Аққан жұлдыз” романы
0 G) «Есею жылдары»
0 H) Әңгіме-хикаяттары
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0071 Мектепте әдеби шығарманың тілін оқып үйренудегі көзделетін мақсат
1 A) Сөздің эстетикалық рең-бояуын аңғарту +
1 B) Тілдің ажар, көрік беретін қасиетін тану+
0 C) Шығарма мазмұнымен жете таныстыру
0 D) Сөздің әсер еткіштік күшін байқату+
0 E) Әдеби шығарманы талдай білу
0 F) Шығарманың идеялық-көркемдік мәнісін түйсіну
0 G) Кейіпкер мінезін сараптау
H) Автордың сөз қолданудағы өзіндік мәнер-машығы
{Дұрыс жауабы}=A,B,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Ақшолақов. Көркем шығарманы талдау.
–Алматы: 1998.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0072 Көркем мәтінге жоспар жасауға кірісу...
1 A) Көркем мәтіннің мазмұнын білгеннен соң +
1 B) Шығарманың айтар идеясын түсініп барып +
1 C) Кейіпкерлер тұлғасын жете танығаннан кейін +
0 D) Мұғалімнің кіріспе сөзінен кейін
0 E) Өзге шығармалармен салыстыра отырып
0 F) Ойша сараптап өткізіп
0 G) Алдын ала ойланған соң
0 H) Ақыл-кеңес тыңдағаннан кейін
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Е.Дайрабаев. Шығарма жаздыру методикасы. –Алматы: 1988.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0073 Мазмұндама жазуға дайындық қалай жүргізіледі?
0 A) Мәтін бір апта бұрын оқылады
1 B) Мәтін мазмұндама жазылар алдында кемінде екі рет
оқылады+
1 C) Мұғалім оқылған мәтінді ауызша ықшамдап баяндайды+
1 D) Оқушылардың бір-екеуі қысқаша ауызша айтып көреді+
0 E) Мәтін үйде оқылады
0 F) Мазмұндама сыныптан тыс жазылады
0 G) Мұғалім айтып бермейді
0 H) Мәтін көлемі ескерілмейді
{Дұрыс жауабы}=B,C,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=С.Тілешова. Әдебиет сабағында жүргізілетін жазу жұмыстары. –Алматы. 1971.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0074 «Шығарманың көркем айшықтарын таныту», «Әдебиет сабағының түрлері», «Әдебиет сабағын жоспарлау» атты әдістемелік жұмыстардың авторлары
1 A) Ақшолақов Т. +
1 B) Бітібаева Қ. +
1 C) Сманов Б. +
0 D) Тәжібаева С.
0 E) Тасболатов Қ.
0 F) Қанафин А.
0 G) Дайырова Ә.
0 H) Тілешова С.
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0075 Әдебиетті оқыту әдістемесі көркемөнердің қай саласымен жақын байланысады?
1 A) Сөз өнері саласымен +
1 B) Театр саласымен +
1 C) Кино саласымен +
0 D) Фотография
0 E) Мүсін
0 F) Сәулет
0 G) Скетч
0 H) Бенефис
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0076 Әдебиетті оқытудың басты мақсаты
1 A) Оқушыны сөз өнерінің қыр-сырымен таныстыру +
1 B) Көркем әдебиетке деген ынтасын ояту +
1 C) Имандылыққа, парасаттылыққа жетелеу +
0 D) Тарихи мәлімет беру
0 E) Географиялық мағлұматтар
0 F) Жануарлар дүниесін баяндау
0 G) Ой – қиялды тежеу
0 H) Әлем жаңалықтарын жеткізу
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. –Алматы: 1969.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0077 Көруге негізделген көрнекіліктерге нелер жатады?
1 A) Иллюстарциялар, мүсін, сурет +
1 B) Графикалық материалдар +
1 C) Портрет, макеттер, альбомдар +
0 D) Үнтаспаға жазылған естеліктер
0 E) Ақын-жазушылардың даусы
0 F) Ән-әуендер
0 G) Жаңғырықтар
0 H) Симфония
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0078 Мектеп қабырғасындағы барлық оқушылардың біліміне жауапты?
1 A) Мектеп директоры +
1 B) Мектептің оқу ісі жөніндегі орынбасары +
1 C) Мұғалімдер +
0 D) Ата-аналар
0 E) Тәрбиеші
0 F) Сынып жетекшісі
0 G) Кеңесшілер
0 H) Заң өкілдері
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=С.Қирабаев. Мектеп және қазақ әдебиеті.
–Алматы: 1979.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0079 Бір топтың немесе сыныптың тәртібіне, тазалығына, үлгеріміне жауап беретін тұлға?
1 A) Сынып жетекшісі +
0 B) Мектеп директоры
0 C) Күзет өкілі
1 D) Оқушы-стороста +
0 E) Мектептің оқу-ісі жөніндегі орынбасары
1 F) Мектептің тәрбие жөніндегі орынбасары +
0 G) Сақшылар
0 H) Кеңесшілер
{Дұрыс жауабы}=A,D,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}= С.Қирабаев. Мектеп және қазақ әдебиеті.
–Алматы: 1979.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0080 Кіші жастағылар кезеңіне қай сынып оқушылары кіреді?
1 A) 5 – сынып +
1 B) 6 – сынып +
1 C) 7 – сынып +
0 D) 8 – сынып
0 E) 9 – сынып
0 F) 10 – сынып
0 G) 11 – сынып
0 H) жалпы жастар
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0081 Кіші жастағылар сатысындағы жасөспірімдердің жас мөлшері?
1 A) 11 – 12 жас +
1 B) 12 – 13 жаc +
1 C) 13 – 14 жас +
0 D) 15 – 16 жас
0 E) 16 – 17 жас
0 F) 17 – 18 жас
0 G) 15 – 17 жас
0 H) 17 – 19 жас
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0082 Ересек жастағыларға қай сынып қарастырылады?
0 A) 8 – сынып
0 B) 6 – сынып
1 C) 10 – сынып +
1 D) 11 – сынып +
0 E) 5 – сынып
0 F) 6 – сынып
0 G) 7 – сынып
0 H) 9 – сынып +
{Дұрыс жауабы}=C,D,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0083 Ересек жастағы жасөспірімдердің жас мөлшері?
0 A) 13 – жас
0 B) 10 – жас
1 C) 15 – жас +
0 D) 11 – жас
1 E) 16 – жас +
1 F) 17 – жас +
0 G) 14 – жас
0 H) 12 – жас
{Дұрыс жауабы}=C,E,F
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0084 Үлкен жастағылар сатысындағы сынып?
0 A) 5 – сынып
0 B) 6 – сынып
0 C) 7 – сынып
0 D) 8 – сынып
1 E) 9 – сынып +
1 F) 10 – сынып +
1 G) 11 –сынып +
0 H) 4 – сынып
{Дұрыс жауабы}=E,F,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0085 Үлкен жастағы жасөспірімдердің жас мөлшері?
1 A) 15 – жас +
1 B) 16 – жас +
1 C) 17 – жас +
0 D) 13 – жас
0 E) 14 – жас
0 F) 15 – жас
0 G) 11 – жас
0 H) 10 – жас
[Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0086 Кіші жастағылар –
1 A) Әлі де қалыптасып жетпеген +
1 B) Толыса қоймаған +
0 C) Қалыптасқан
0 D) Толысқан
0 E) Шешім қабылдай алады
0 F) Қабілеті, дарыны бар
0 G) Ынтасы жоғары жасөспірімдер
1 H) Психологиясы, мінез-құлқы жағынан балалықтан өткен +
{Дұрыс жауабы}=A,B,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0087 Ересек жастағылар –
1 A) Айналасына өз көзқарасымен қарайтындар +
0 B) Мұғалімнің бағыт – бағдарымен жүретіндер
0 C) Психологиясы жағынан орныға бастағандар
1 D) Дарынды, ересек жасөспірімдер қатары +
0 E) Көркем шығарманы аздап оқитындар
0 F) Салқын қанды жастар
0 G) Мұғалімнің қарауынсыз жетілетін жасөспірімдер.
1 H) Өз алдына көрекем шығарманы талдай білетіндер +
{Дұрыс жауабы}=A,D,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0088 Проблемалық оқыту дегеніміз?
1 A) Мұғалім тарапынан көп уақыт жұмсауды қажет етеді +
1 B) Оқушының танымдық қабілетін ұштайды +
1 C) Шығармашылық ойды дамытуға мүмкіндік беретін оқу +
0 D) Оқытудың жүйелілігі мен бірізділігі
0 E) Оқыту процесін, уақыт тәуелділігін, дамуын тежейтін оқу
0 F) Оқудың ұйымдастыру әдісі немесе түрі.
0 G) Оқу мазмұнын жаңартады
0 H) Оқушының ойланып-толғанады
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0089 Проблемалық оқыту нені меңгертеді?
1 А) Проблемалық ситуация тудырып оны дұрыс шеше білу
тәсілін білуді меңгертеді +
1 B) Оқыту процесінің тың тәсілін меңгертеді +
1 C) Тәрбиелеу жұмысының жүйесін меңгертеді +
0 D) Кітап оқуды
0 E) Мазмұндап айтуды
0 F) Жатқа білуді
0 G) Оқиғаны түсінуді
0 H) Болжам жасауды
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0090 Шолу бағытындағы талдау дегеніміз не?
1 А) Мұғалім бір шағын уақыттың маңызды көркем
туындыларын жалпылама қарастырады +
1 B) Бір зор шығармашылық кезеңге баға беруді мақсат етеді +
1 C) Аса күрделі замана тынысы, ондағы ірі-ірі шығармашылық
өкілдері іріктеліп айтылады, нақты мысалдар келтіріледі +
0 D) Көркем шығарманы жеке сөз етіледі
0 E) Белгілі бір ой назарда ұсталады
0 F) Бір көркем туындыны сипаттайды
0 G) Сын тұрғысынан талданады
0 H) Жекелеген ақын-жазушыларға баға беріледі
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0091 Естуге негізделген көрнекіліктер?
1 A) Ақын-жазушылардың даусы +
1 B) Айтылған естеліктер +
0 C) Әңгіме
0 D) Графикалық материалдар
0 E) Макеттер
0 F) Кинофильмдер
1 G) Орындалатын өлең, жыр, ертегілер +
0 H) Сызбалар
{Дұрыс жауабы}=A,B,G
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0092 Әдебиет пәндеріндегі тәрбиешілік мақсат дегеніміз не?
1 A) Эстетикалық сезімдерін жетілдіру +
0 B) Нәрсе-заттарға талғам-талабын арттыру
1 C) Адамгершілікке, ізгілікке, баулу +
1 D) Дәстүр мен жаңашылдыққа жетелеу +
0 E) Туған жердің өзіндік қасиетін ұғыныдыру
0 F) Әдебеттің өзіндік заңдылықтарын түсіндіру
0 G) Кәсіп игеру
0 H) Техникаға әуестік
{Дұрыс жауабы}=A,C,D
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0093 Қазақтың әдепкідегі мұғалім-педагогі атанған кісілер
1 A) Ыбырай Алтынсарин +
1 B) Ахмет Байтұрсынов +
1 C) Спандияр Көбеев +
0 D) Мағжан Жұмабаев
0 E) Міржақып Дулатов
0 F) Жүсіпбек Аймауытов
0 G) Бернияз Күлеев
0 H) Ғабит Мүсірепов
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0094 Зерттеу әдісінің мақсаты
1 A) Берілген білімнің ғылымилылығын арттыру +
1 B) Қосымша материалдарды ғылыми ой елегінен өткізу +
1 C) Өз бетімен ғылыми жүйеде ізденуге баулу +
0 D) Мәселе шешуде тиімділікті арттыру
0 E) Уақытты үнемдеу әдісі
0 F) Практикалық білімді жетілдіру әдісі
0 G) Сыныптан тыс оқулар
0 H) Серуеге шығу
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. -Москва: Просвещение, 1981. – 190 с.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0095 5-7 сыныптарда жиі қолданылатын әдіс
1 A) Сұрақ-жауап әдісі +
0 B) Пікірлесу әдісі
0 C) Лекция әдісі
0 D) Проблемалы
0 E) Талдамалы
0 F) Зерттеушілік
1 G) Мәтінді мазмұндату +
1 H) Мәнерлеп оқыттыру +
{Дұрыс жауабы}=A,G,H
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0096 Эпикалық шығармаларға қандай шығармалар жатады?
1 A) Әңгіме, новелла +
1 B) Роман, эпопея +
1 C) Хикаят-повест +
0 D) Пьеса
0 E) Лирикалық поэма
0 F) Элегия
0 G) Эпиграмма
0 H) Трагедия
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=1
{Оқулық}=Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. –Алматы: 1969.
{Курс}=4
{Семестр}=7

Уровень b
V $$$001 Мысал қандай жанрға жатады?
1 A) Аллегориялық +
0 B) Эпистолярлық
0 C) Драматургия
0 D) Роман, эссе
1 E) Ойды меңзеп айтатын +
1 F) Пікірді ишаралап аңғартатын +
0 G) Эссе
0 H) Лирика
{Дұрыс жауабы}=A,E,F
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. –Алматы: 1969.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$002 Ертегілер нешінші сыныптарда оқытылады?
1 A) 5-cынып +
1 B) 9-сынып +
0 C) 7-сынып
0 D) 6-сынып
0 E) 8-сынып
1 F) 2-4-сыныптар +
0 G) 10-сынып
0 H) 11-сынып
{Дұрыс жауабы}=A,B,F
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$003 5-8-сынып оқушыларының көбі қызықты, айтайын деген ойының бәрі айқын қандай шығармаларды ұнатады?
1 A) Новелла, әңгіме +
1 B) Көлемі шағын повест +
1 C) Айтуға жеңіл өлең-тақпақ +
0 D) Роман
0 E) Трагедия
0 F) Эпопея
0 G) Соната
0 H) Симфония
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$004 Мұхтар Омарханұлы Әуезов әдеби қызметі жөнінен кім?
1 A) Прозаик-эпик +
1 B) Драматург +
1 C) Аудармашы +
0 D) Қиссашы
0 E) Жыршы
0 F) Сәулетші
0 G) Музыкант
0 H) Суретші
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$005 Абайдың әлеуметтік-саяси өлеңдері?
1 A) «Болыс болдым, мінекей» +
1 B) «Мәз болады болысың» +
1 C) «Қараша желтоқсан мен сол бір екі ай» +
0 D) «Сұр бұлт»
0 E) «Қыс»
0 F) «Жаз»
0 G) «Ескендір»
0 H) «Масғұт»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$006 Абайдың 5-7-cыныптарда оқытылатын өлеңдері
0 A) «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым»
0 B) «Сегіз аяқ»
1 C) «Қыс», «Ғылым таппай мақтанба» +
1 D) «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ», «Құлақтан кіріп
бойды алар» +
1 E) «Қан сонарда бүркітші шығады аңға»,«Қараңғы түнде тау
қалғып»+
0 F) «Сегіз аяқ»
0 G) «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
0 H) «Дүтпайға»
{Дұрыс жауабы}=C,D,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$007 Абайдың 8-9-сыныптарда оқытылатын өлеңдері
1 A)«Адамның кейбір кездері»,«Өлең – сөздің патшасы,сөз сарасы» +
1 B) «Әбдірахман өліміне»,«Сабырсыз, арсыз, еріншек»,«Сегіз аяқ» +
1 C) «Сабырсыз, арсыз, еріншек»,«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»+
0 D) «Күз»
0 E) «Жаз»
0 F) «Желсіз түнде жарық ай»
0 G) «Жарқ етпес қара көңлім не қылса да»
0 H) «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$008 Әдебиет пәні бойынша практикалық әдіске жататындар ?
1 A) Жазбаша поэтикалық талдаулар +
1 B) Көркем мәтіндерге жазбаша жоспар құру жұмыстары +
0 C) Иллюстрацияларды көру
1 D) кейіпкерге ауызша сереттеме, портрет беру +
0 E) Әңгімелер оқу
0 F) Сурет галереяларында болу
0 G) Ән-әуен тыңдау
0 H) Табиғатқа саяхат
{Дұрыс жауабы}=A,B,D
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$009 7-9-сыныптарда М.Әуезовтің қандай шығармалары оқытылады?
1 A) «Көксерек » +
0 B) «Барымта»
0 C) «Қаралы сұлу»
0 D) «Жаман жолдас»
0 E) «Сыбанның моласында»
0 F) «Қыр суреттері»
1 G) «Қараш-қараш оқиғасы» +
1 H) «Абай жолы» эпопеясы +
{Дұрыс жауабы}=A,G,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0010 5-сыныпта Ы.Алтынсариннің оқытылатын шығармалары...
1 A) «Өзен» +
0 B) «Әке мен бала»
0 C) «Ауырғаннан аяған күштірек »
1 D) «Дүние қалай етсең табылады?» +
1 E) «Лұқпан әкім» +
0 F) «Бақша ағаштары»
0 G) «Жаман жолдас»
0 H) «Қыпшақ Сейітқұл»
{Дұрыс жауабы}=A,D,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0011 Ш. Құдайбердіұлының 10-сыныпта оқытылатын шығармалары...
1 A) «Жастарға», «Дүние мен өмір» +
1 B) «Бір Аллаға сыйынған арам өлмес», «Ақындарға» +
1 C) «Кәрілік туралы», «Еңлік – Кебек» дастаны +
0 D) «Адамдық борышың»
0 E) «Жолама қулар маңайға»
0 F) «Жастық туралы»
0 G) «Анық пен танық»
0 H) «Өмір»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0012 Абайдың орта мектепте оқытылатын поэмалары...
1 A) «Ескендір» +
0 B) «Ләйлі-Мәжнүн»
1 C) «Әзім әңгімесі» +
1 D) «Масғұт» +
0 E) «Қисса Бәрсисә»
0 F) «Шахнама»
0 G) «Көлеңке басын ұзартып»
0 H) «Жүректе қайрат болмаса»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0013 Ғабит Мүсіреповтің 6-7-сыныптарда оқытылатын шығармалары...
1 A) «Автобиографиялық әңгіме» +
0 B) «Менің атым Қожа»
1 C) «Жапон балладасы» +
1 D) «Ананың анасы», «Боранды түнде» +
0 E) «Жекпе-жек »
0 F) «Жетісу суреттері»
0 G) «Тарланым»
0 H) «Бір адамға»
{Дұрыс жауабы}=A,C,D
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0014 Жамбыл Жабаевтың 7-сыныпта оқытылатын шығармалары...
1 A) «Аттандыру» +
0 B) «Шәкірт ойы»
0 C) «Арынды менің Ақсуым»
1 D) «Алғадай туралы әрбір ой» +
1 E) «Атаның әлдиі» +
0 F) «Сыр сандық»
0 G) «Күйші»
0 H) «Ақбілек »
{Дұрыс жауабы}=A,D,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0015 Мектепте әдебиет пәндерін оқытуға арнап қосымша әдістемелік нұсқаулықтар жазған әдіскер-мұғалімдер?
1 A) Б.Әрінова +
0 B) М.Мағауин
1 C) Қ.Бітібаева +
0 D) А.Балақаев
0 E) Т.Нұртазин
0 F) С.Исаев
1 G) Г.Құрманбаева +
0 H) М.Ғабдуллин
{Дұрыс жауабы}=A,C,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0016 Әлем әдебиетінің 5-сыныпта оқытылатын үлгілері...
1 A) «Балықшы мен балық» +
1 B) «Робинзон Крузо» +
1 C) «Ерте келген тырналар» +
0 D) «Граф Монте Кристо»
0 E) «Манас»
0 F) «Тау ішінде»
0 G) «Менің Дағыстаным»
0 H) «Бустан»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0017 Әлем әдебиетінің 7-сыныпта оқытылатын үлгілері...
1 A) Александр Пушкин. «Ескерткіш» +
1 B) Шандор Петефи. «Ұлт өлеңі» +
1 C) О.Генри «Соңғы жапырақ» +
0 D) «Гүлстан»
0 E) «Балықшы мен балық»
0 F) «Күнделіктер мен хаттар»
0 G) «Қош бол, Гүлсары»
0 H) «Талпақ танау»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0018 Әлем әдебиетінің 8-сыныпта оқытылатын үлгілері...
1 А) Әбілхасан Рудаки. «Өмір маған ақыл айтты», «Егіз
жолдар» +
1 B) Омар Һаям. «Рубаилар» +
1 C) Расул Ғамзатов. Менің Дағыстаным» +
0 D) «Шынарым менің, шырайлым менің»
0 E) «Бородино»
0 F) «Қорқытпа мені дауылдан»
0 G) «Кең жайлау – жалғыз бесік жас балаға»
0 H) «Бақа мен өгіз»
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0019 Әдебиет теориясынан 5-сыныпта берілетін ұғымдар
1 A) Мысал жанрының ерекшелігі, кейіптеу туралы, жыр жанры +
1 B) Өлең құрылысы, өлең тілі туралы мәлімет, өлең ұйқасы +
1 C) Кейіптеу туралы, жыр жанры, пейзаждық лирика, суреттеу +
0 D) Эпос
0 E) Аллитерация
0 F) Ассонанс
0 G) Инверсия
0 H) Литота
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0020 Әдебиет теориясынан 6-сыныпта берілетін ұғымдар
1 A) Гипербола, лирика, дамыту,әңгіме, типтік образ +
1 B) Тақырып, идея, хикаят, баллада, сюжет +
1 C) Композиция, жыршы, шумақ пен тармақ, ұйқас, буын +
0 D) Эпилог
0 E) Пролог
0 F) Шендестіру
0 G) Лиро-эпос
0 H) Теңеу
{Дұрыс жауабы}=A,B,C
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0021 Мұғалім кейіпкер тұлғасын қалай түсіндіреді?
1 A) Алдымен шығарма кейіпкерлері таныстырылады +
0 B) Оқиғаға мән береді
0 C) Жалпы талдау жасайды
1 D) Тура мінездейді +
1 E) Жанама мінездейді +
0 F) Шығарма бағыты аталады
0 G) Авторға жүгінеді
0 H) Өзге пікірлер сараланады
{Дұрыс жауабы}=A,D,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0022 Әңгімелеу әдісі, әсіресе, нешінші сыныптарда жиі қолданылады ?
1 A) 5-сыныпта +
0 B( 9-сыныпта
0 C) 10-сыныпта
1 D) 6-сыныпта +
0 E) 11-сыныпта
0 F) 8-сыныпта
1 G) 7-сыныпта +
0 H) бәрінде бірдей
{Дұрыс жауабы}=A,D,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0023 «Абай жолы» эпопеясында ақын ұнатқан қыздар...
0 A) Сара
0 B) Жәмиля
1 C) Тоғжан +
1 D) Әйгерім +
0 E) Балжан
0 F) Айқыз
1 G) Салтанат +
0 H) Ақбілек
{Дұрыс жауабы}=C,D,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0024 С.Сейфулиннің «Көкшетау» поэмасының бас кейіпкерлері
1 A) Абылай +
0 B) Құлагер
1 C) Тұтқын қыз +
0 D) Баян
1 E) Адақ +
0 F) Кенесары
0 G) Наурызбай
0 H) Нысанбай
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0025 І.Жансүгіровтің мектепте оқытылатын поэмалары
1 A) «Күй» +
0 B) «Батыр Баян»
1 C) «Құлагер» +
0 D) «Жабай батыр»
1 E) «Күйші» +
0 F) «Рүстем-Зорап»
0 G) «Ескендір»
0 H) «Аққудың айрылуы»
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0026 5-сыныпта оқытылатын ертегілер
1 A) «Ер Төстік», Аяз би» +
0 B) «Қаңбақ шал», «Қу түлкі»
1 C) «Керқұла атты Кендебай» +
0 D) «Жошы хан», «Алдаркөсе»
1 E) «Қырық өтірік», «Сырттандар» +
0 F) «Қожанасыр»
0 G) «Түлкі мен тырна»
0 H) «Арыстан мен түлкі»
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0027
Шолу тақырыптары нешінші сыныптар бойынша беріледі ?
0 A) 2-4-сыныптар
0 B) 5-сынып
0 C) 6-сынып
0 D) 7-сынып
0 E) 8-сынып
1 F) 9-сынып +
1 G) 10-сынып +
1 H) 11-сынып +
{Дұрыс жауабы}=F,G,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0028 Шоқан Уалихановты кім болған деп оқытамыз?
1 A) Тарихшы-этнограф +
0 B) Математик
1 C) Геогроф-саяхатшы +
0 D) Сәулетші
1 E) Әдебиетші-тілші +
0 F) Физик
0 G) Зоолог
0 H) Ботаник
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Ш.Сәтбаева. Шоқан Уәлиханов – филолог. –Алматы: Ғылым, 1987. -224 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0029
Нешіні сыныптарда конспект, тезистер, ғылыми материалдар жасалады ?
0 A) 5-сыныпта
0 B) 6-сыныпта
0 C) 7-сыныпта
0 D) 8-сыныпта
1 E) 9-сыныпта +
1 F) 10-сыныпта +
1 G) 11-сыныпта +
0 H) 4-сыныпта
{Дұрыс жауабы}=E,F,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Қ.Бітібаева. Әдебиетті оқыту әдістемесі. –Алматы: 1997.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0030 Абай білімін толықтырған арналар деп қалай оқытамыз?
1 A) Шығыстық мұсылман оқу-ғылымы +
0 B) Қытай оқу-тоқуы
0 C) Жапон-корей білім-ілімі
1 D) Ресей, Батыс Европа оқу-ғылымы +
0 E) Америка оқуы
0 F) Латын Америкасы ғылымы
0 G) Австралия оқуы
1 H) Қазақ халқының бай рухани әдеби-тарихи қазынасы +
{Дұрыс жауабы}=A,D,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=М.Мырзахметов. Абай мұрасын меңгертудің педагогикалық негіздері. –Алматы: 1995.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0031 Оқушыларға шығарма жаздырудағы мақсатымыз?
1 A) Шығарманың мазмұн-мәнін түсініп, талдай алуға үйрету +
1 B) Авторға, ол бейнелеген кейіпкерді дұрыс бағалауға баулу +
0 C) Поэма жаздыру
1 D) Әдеби-ғылыми жазуға төселдіру, жаттықтыру +
0 E) Повесть жаздыру
0 F) Роман жаздыру
0 G) Жыршы шығару
0 H) Драматург дайындау
{Дұрыс жауабы}=A,B,D
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=С.Мақпырұлы. Қазақ әдебиетінен шығарма жұмыстары. –Алматы: 1998.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0032 Абай Құнанбайұлын кім еді деп оқытамыз?
1 A) Ақын-хакім +
0 B) Жорналшы
1 C) Философ-данышпан +
0 D) Жыршы
1 E) Тарихшы-шешен, мәмілегер +
0 F) Жағрафия танушы
0 G) Есепші
0 H) Саяхатшы
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= М.Мырзахметов. Абай мұрасын меңгертудің педагогикалық негіздері. –Алматы: 1995.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0033 Ыбырай Алтынсаринді кім еді деп оқытамыз?
1 A) Алғаш рет жаңа тұрпатты мектеп ашушы +
0 B) Жырау
1 C) Тұңғыш ұстаз-әдіскер +
1 D) Қазақ балалар жазушысы +
0 E) Драматург
0 F) Географ
0 G) Ботаник
0 H) Физик
{Дұрыс жауабы}=A,C,D
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Ы.Алтынсарин. Таза бұлақ. –Алматы: Жазушы, 1988. -320 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0034 Әдеби мәтінді қандай жолдармен ұқтыруға болады?
1 A) Шығарманы әңгімелеу, айту арқылы +
0 B) Естеліктер тыңдату
1 C) Мәтін бойынша қайыра сұрақ қойып, мазмұнату арқылы +
0 D) Экскурсияға шығару
0 E) Кино көрсету
0 F) Музейлерге апару
1 G) Мәтін оқиғасына орай сұхбаттасу, пікірлесу арқылы +
0 H) Кездесулер жасау
{Дұрыс жауабы}=A,C,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Қ. Бітібаева. Әдебиет пәнін оқытудың тиімді жолдары. –Алматы: 1990.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0035 І.Есенберлиннің 11-сыныпта қандай шығармалары оқуға ұсынылған?
0 A) «Қан мен тер»
1 B) «Көшпенділер» +
0 C) «Аласапыран»
0 D) «Елім-ай»
1 E) «Алтын Орда» +
0 F) «Елең-алаң»
0 G) «Қилы кезең»
1 H) «Қатерлі өткел» +
{Дұрыс жауабы}=B,E,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0036 Ахмет Байтұрсыновтың 11-сыныпта қай шығармалары өтіледі?
0 A) «Таза бұлақ»
0 B) «Бақытсыз Жамал»
1 C) «Қырық мысал» +
0 D) «Оян қазақ»
0 E) «Қалың мал»
1 F) «Маса» +
0 G) «Зілді бұйрық»
1 H) «Әдебиет танытқыш» +
{Дұрыс жауабы}=C,F,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0037 10-сыныпта қандай кезеңдерге шолу берілген?
0 A) Ежелгі дәуір әдебиеті
0 B) Халық ауыз әдебиеті
1 C) ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет +
0 D) Ислам дәуіріндегі әдебиет
0 E) Алтын Орда дәуірінднгі әдебиет
1 F) ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет +
0 G) ХХ ғасыр басындағы әдебиет
1 H) Ақындар шығармашылығына шолу +
{Дұрыс жауабы}=C,F,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0038 Әдебиетті оқытудағы басты мақсат?
1 A) Оқушыларды сөз өнерінің қыр-сырымен таныстыру +
0 B) Оқушылар түсінігін ұштау
0 C) Кітапты қадірлеуге баулу
1 D) Оқушылардың дүние-танымын қалыптастыру +
1 E) Ой-пікірін ауызша-жазбаша жүйелі жеткізе білуге үйрету +
0 F) Айналасын бақылап, байқауға
0 G) Философиялық тұжырым жасауға
0 H) Романшы болуға
{Дұрыс жауабы}=A,D,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Ә.Қоңыратбаев. Әдебиетті оқыту методикасының очерктері. –Алматы: 1962.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0039 Тәуелсіздік жылдарында әдебиетті оқыту жөнінде оқулық жазған әдіскерлер
0 A) Ақшолақов Т.
0 B) Тәжібаев Ә.
1 C) Әрінова Б. +
0 D) Жұмалиев Қ.
0 E) Тасболатов Қ.
0 F) Дайырова Ә.
1 G) Айтжанова Қ. +
1 H) Жұмажанова Т. +
{Дұрыс жауабы}=C,G,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0040 Оқушыларға 5-сыныпта ұсынылған діни мифтік әңгімелер
1 A) Адам ата +
0 B) Хауа ана
1 C) Смайыл +
0 D) Мұса
0 E) Сүлеймен
0 F) Лут
1 G) Зәмзәм +
0 H) Иса
{Дұрыс жауабы}=A,C,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0041 Әдебиет сабағындағы проблемалық оқыту ерекшелігі
1 A) Оқушылар алдына проблемалық жағдаят(ситуация) қойылады +
0 B) Дайындық шектеледі
0 C) Ойлану міндет емес
1 D) Шығармашылық сипатта болады +
0 E) Іздену азайтылады
0 F) Пікір айтылмайды
1 G) Зерттеу әдісіне құрылады +
0 H) Мазмұндалады
{Дұрыс жауабы}=A,D,G,
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қ. Бітібаева. Әдебиет пәнін оқытудың тиімді жолдары. –Алматы: 1990.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0042 Әдебиет сабағындағы репродуктивтік әдіс ерекшелігі
1 A) Оқушыларға білім дайын күйінде беріледі +
0 B) Белсенділік артады
0 C) Ізденушілік алға шығады
1 D) Білім әңгімелеу, түсіндіру сипатында болады +
0 E) Ғылымиландырылады
1 F) Оқушының дербестігі, өзіндік жұмысы әлсіз көрінеді +
0 G) Ойланушылық рең алады
0 H) Зерттеушілік оянады
{Дұрыс жауабы}=A,D,F,
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы.-Москва: Просвещение, 1981. – 190 с.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0043 Оқушыларға ертегілердің неше түрі ұсынылады?.
1 A) Қиял-ғажайып оқиғалы +
0 B) Ойын-сауықтық
1 C) Шыншыл, тұрмыс-салт +
0 D) Юморлық
0 E) Ажуа-оспақтық
1 F) Хайуанаттар жайлы +
0 G) Сатиралық
0 H) Ғашықтық
{Дұрыс жауабы}=A,C,F,
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0044 Ауыз әдебиетінің оқушыға күрделі болатын жанрлары
1 A) Батырлар жыры +
0 B) Мақал-мәтелдер
1 C) Тарихи жырлар +
0 D) Тақпақтар
1 E) Лиро-эпос +
0 F) Бесік жыры
0 G) Наурыз өлең
0 H) Жаңылтпаш
{Дұрыс жауабы}=A,C,E,
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Ақшолақов. УІІІ-Х класс программалары мен оқулықтарын жетілдіру жолдары. –Алматы: 1972.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0045 Абайдың мектепте оқытылатын табиғат лирикасы
1 A) «Жаз» +
0 B) «Көзімнің қарасы»
0 C) «Айттым сәлем қаламқас»
1 D) «Күз» +
0 E) «Қосуаққа»
0 F) «Масғұт»
1 G) «Қыс» +
0 H) «Адамның кейбір кездері»
{Дұрыс жауабы}=A,D,G,
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0046 Оқушыға, көбінесе, драматургияның қандай түрлерінен мәлімет беріледі?
0 A) Скетч
0 B) Бенефис
1 C) Комедия +
0 D) Диалог
0 E) Ремарка
0 F) Пауза
1 G) Трагедия +
1 H) Драма +
{Дұрыс жауабы}=C,G,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0047 Әдебиет сабағының түрлері неге байланысты таңдалады?
1 A) Сынып оқушыларының құрамына +
0 B) Жан дүнесіне бітісіне
1 C) Оқушылардың жас ерекшелігіне +
0 D) Сабақ мақсатына
0 E) Сабақ мөлшеріне
1 F) Оқушылардың білім-білік дәрежесіне +
0 G) Ықылас-ниетке
0 H) Қызығушылыққа
{Дұрыс жауабы}=A,C,F
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0048 Мектепте шетел әдебиетін оқытудың маңызы неде?
1 A) Оқушының дүниетанымын кеңейту +
0 B) Қызықтыру
0 C) Еліктіру
1 D) Білімін тереңдету, дамыту +
0 E) Адастыру
1 F) Шетел мәдениетін, тұрмысын білдіру +
0 G) Тоқырату
0 H) Шет тілін білдіру үшін
{Дұрыс жауабы}=A,D,F
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0049 Әдебиет сабағындағы көрнекілік не үшін қажет?
0 A) Алдарқатуға
1 B) Білім мазмұнын байыту үшін +
0 C) Уақыт өткізуге
0 D) Қажет емес
1 E) Оқу үдерісінің маңыздылығын арттыру үшін +
0 F) Уақытты зая қылады
1 G) Мәтін оқиғасын есте сақтау қабілетін жетілдіреді +
0 H) Пайдасы шамалы
{Дұрыс жауабы}=B,E,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Ә.Қанафин. Әдебиет пен білім мазмұнын жетілдірудің кейбір мәселелері. –Алматы: 1990.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0050 Көркем мәтінді оқу барысында оқушыларды не қызықтырады?
0 A) Жазушы стилі
0 B) Оқиғаның болған жылы
1 C) Оқиғаның мазмұндық шытырман желісі +
0 D) Кейіпкердің киім түрі
0 E) Табиғат болмысы
1 F) Кейіпкерлердің келешек, соңғы тағдыры +
0 G) Әлеуметтік жағдай
1 H) Көркем мәтіндегі шиеленіс, тартыс +
{Дұрыс жауабы}=C,F,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0051 Көркем мәтінді талдау жолдары
1 A) Мазмұндық желісіне қарай +
0 B) Жеке оқиғаны
1 C) Кейіпкерлер болмыс-бітімін байқату +
0 D) Бір қақтығысты
1 E) Жазушы стилін аңғарту +
0 F) Сөйлем түзілісі
0 G) Жазушының дүние танымы
H) Суреткердің өмірі
{Дұрыс жауабы}=A,C,E
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0052 Әдебиетті оқытудағы басты әдістер
1 A) Зерттеу +
0 B) Пікір талас
1 C) Эвристикалық әдіс +
0 D) Сөздік жүргізу
0 E) Көрнекілік дайындаушылық.
0 F) Жаттамалық
1 G) Репродуктивті +
0 H) Баяндамалық
{Дұрыс жауабы}=A,C,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}= Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0053 Мұғалім әдебиеттану барысында, көркемдікті ашуда негізінен қандай мәселерге көңіл аударады?
0 A) Оқиға орын алған тұс
1 B) Көркем туындағы авторлық көзқарасқа +
0 C) Автордың туған жылына
1 D) Көркем туындыдағы мазмұн мен пішін бірлігіне +
0 E) Әлеумет тұрмысына
0 F) Ғасыр жаңалықтарына
1 G) Суреткердің көркемдік тәсіліне +
0 H) Мәтіннің кейінгі болмысына
{Дұрыс жауабы}=B,D,G
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Қ.Мырзағалиев. Әдебиет сабағында әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту. –Алматы: Мектеп, 1973. -116 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0054 Жалпы білім беретін орта мектепте оқушыға көркем әдебиет қай тұрғыда оқытылады?
0 A) Оқиға ретінде
0 B) Өткен іс-шара ретінде
1 C) Сөз өнері ретінде +
1 D) Оқиғаның көркем баяны тұрғысында +
0 E) Тарихи әдебиет
1 F) Суреткердің сұлу, әсем мәнер-машығы, өзіндік жаңалығы +
0 G) Географиялық деректер
0 H) Жол-дерек жазбалары
{Дұрыс жауабы}=C,D,F
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0055 Жалпы білім беретін орта мектепте әдеби білім берудің алғашқы кезеңі қай сыныптарды қамтиды?
0 A) 1-сынып
1 B) 2-4-сыныптар +
0 C) 8-сынып
0 D) 9-сынып
1 E) 5-6сынып +
0 F) 10-сынып
0 G) 11-сынып
1 H) 7-сынып +
{Дұрыс жауабы}=B,E,H
{Күрделілігі}=2
{Оқулық}=Қазақ әдебиеті пәні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама(У-ІХ сыныптар). –Алматы: Рауан, 1999. -54 бет.
{Курс}=4
{Семестр}=7
V $$$0056 Әдебиетті оқытудағы бірінші кезеңнің негізгі мақсаты?
1 А) Оқуға үйрету+
0 B) Оқушылардың туындыны таңдау қабілетін жетілдіру
1 C) Жаза білуге төселдіру+
0 D) Образдарды талдау
0 E) Көркем туындыдағы авторлық көзқарасты тану
0 F) Көркемдікерекшелігін тану
1 G) Мазмұндауға үйрету+
0 H) Авторға баға беру
{Дұрыс жауабы} = A, C, G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті пәні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама(У-ІХ сыныптар). –Алматы: Рауан, 1999. -54 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0057 Әдебиетті оқытудың екінші кезеңі қай сыныптар?
1 А) 5-6-сынып+
0 B) 10-сынып
0 C) 1-2-сынып
1 D) 7-8-сынып+
1 E) 9-сынып+
0 F) 11-сынып
0 G) 3-сынып
0 H) 4-сынып
{Дұрыс жауабы} = A, D, E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті пәні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама(У-ІХ сыныптар). –Алматы: Рауан, 1999. -54 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0058 Әдеби білім берудің үшінші кезеңінде әдебиетті оқыту ауыз әдебиетінен басталып, немен жалғастырылады?
1 А) Ежелгі дәуір және ХУ-ХУІІІ ғасырлар әдебиетімен+
0 B) Европа әдебиетімен
0 C) Роман-эпопеялармен
0 D) Ағылшын-Испан әдебиетімен
1 E) ХІХ ғасыр әдебиетімен+
0 F) Әдебиет сынымен
0 G) Роман-герман әдебиетімен
1 H) ХХ ғасыр және осы кезге дейінгі әдебиетпен+
{Дұрыс жауабы} = A, E, H
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Бағдарламалар: қазақ тілі мен қазақ әдебиеті. Алматы: 2004. -37 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0059 Көркем шығарманы оқытуда 13-14 жастағы балаларда көп байқалатын құбылыс?
1 А)«Олай емес»+
0 B) «Былай болу керек»
0 С) Қайдам
1 D) «Білмеймін»+
0 E) «Дұрыс, дұрыс»
1 F) Үнсіздік+
0 G) Оқығам жоқ
0 H) «Автор әрқашан дұрыс айтады»
{Дұрыс жауабы} = A, D, F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0060 Оқушы көркем шығарманы неге байланысты қабылдайды?
0 А) Материалдық жағдайына қарай
1 B) Өз дүниетанымына орай+
0 С) Достарының ортасындағы дәрежесіне
1 D) Білім-білік деңгейіне қарай +
0 E) Өзгенің пікірі
1 F) Сезім күйіне, ой-арманына байланысты+
0 G) Бейтарап жағдайда
0 H) Әрі-сәрі жағдай
{Дұрыс жауабы} = B, D, F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0061 Көркем шығарманы талдаудың тиімділігі?
1 A) Өзіндік пікірі қалыптасады+
0 B) Күдікшілдікке ұшырайды
1 C) Ой-толғамы дамиды+
0 D) Лингвистикалық білімін артады
0 E) Шет тілдерді меңгереді
0 F) Техникаға икемділігі байқалады
1 G) Логикалық пайымы өседі+
0 H) Басқаның сөзіне ереді
{Дұрыс жауабы} = A, C, G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0062 Әдебиеттану ғылымының әдеби талдаудағы негізгі принциптері
0 А) Көркем туындыға оқырман ойы
1 B) Көркем туындыдағы авторлық көзқарас +
1 С) Көркем туындыдағы мазмұн мен форма бірлігі +
1 D) Суреткердің көркемдік тәсілдері +
0 E) Оқушы дүниетанымы
0 F) Әдебибайланыс
0 G) Сыншы пікірі
0 H) Сырт көз
{Дұрыс жауабы} = B,C,D
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Ақшолақов. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту. –Алматы: 1975.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0063 Әдеби талдау үшін, ең алдымен неге назар аудару керек?
1 А) Көркем туындыдағы оқиғалардың тарихи негізіне+
0 B) Шығармадағы лирикалық сарынға
1 С) Кейіпкерлер тұлғасына +
1 D) Шындықты суреттеудегі автордың шеберлігіне+
0 E) Сырт пікір
0 F) Оқушылар ойы
0 G) Талас-тартыс қорытындысы
0 H) Әлеуметтік орта
{Дұрыс жауабы} = A,C,D
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Ақшолақов. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту. –Алматы: 1975.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0064 Абайдың «Қалың елім, қазағым» атты өлеңін жазуын не әсер еткен?
1 А) ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы әлеуметтік жай +
1 B) Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық көтерілістер +
0 С) Балаларының қазасы
0 D) Алғы күнгі тіршілік
0 E) Өзгелердің сөздері
1 F) Қазақ арасындағы дау-дамайлар, ұрыс-талас +
0 G) Жат жұрттық ойлар
0 H) Талапсыздық
{Дұрыс жауабы} = A,B,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0065 М.Әуезовтың «Еңлік – Кебек» трагедиясында автор Абыз арқылы нені бейнелеген?
1 А) Халық даналығын+
1 B) Махаббат, достық қорғаушысын+
0 C) Надандық пен арамдықты
1 D) Мейірбандық, ізгілікті +
0 E) Халық жауларының іс-әрекеттерін
0 F) Арам, арсыздықты
0 G) Алдампаз,аярлықты
0 H) Өтірікшілдікті
{Дұрыс жауабы} = A,B,D
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0066 ХХ ғасыр басындағы әйел теңіздігін қамтитын проза
1 А) «Бақытсыз Жамал»+
0 B) «Жер қазғандар»
0 C) «Көркемтай»
1 D) «Қалың мал» +
0 E) «Мырқымбай»
0 F) «Боранды түнде»
1 G) «Қамар сұлу»+
0 H) «Сұлушаш»
{Дұрыс жауабы} = A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0067 Көркем шығарманы тартымды ету амалдары
1 А) Мәнерлеп оқу +
0 B) Ішінен оқу
0 С) Ғылыми зерттеулер жүргізу
0 D) Өз ойын айту
1 E) Мазмұнды сахналап көрсету+
0 F) Ой елегінен өткізу
1 G) Еліктіре, қызықтыра әңгімелеу+
0 H) Дауыстап оқу
{Дұрыс жауабы} = A,E,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = З. Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0068 Әңгімелеудің талаптарына қайсысы жатпайды?
1 А) Жергілікті ерекшеліктерді қолдану+
1 B) Әдеби тілде сөйлемеу+
0 C) Tүсінікті етіп айту
0 D) Анық, айқын жеткізу
1 E) Асығып-аптығып, даңғырлаушылық +
0 F) Сөз қайталаушылықтың болмауы
0 G) Жүйелілікті сақтау
0 H) Әдеби тілде баяндау
{Дұрыс жауабы} = A,B,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = З. Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0069 Әдебиет сабағындағы проблемалық сұрақтар оқушыға қалай әсер етеді?
1 А) Өз беттерімен ізденуге жетелейді+
0 B) Көркем шығарманы оқуға
1 C) Ой-санасын оянады+
0 D) Тарихты игертеді
0 E) Білімін көрсетуге
1 F) Өзінше тұжырым жасауға+
0 G) Қиял соңында кетеді
0 H) Тоқырайды
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0070 Мектепте әдебиетті оқытудың күре тамыры нелер болып табылады?
1 А) Көркем мәтінді байыптап оқу+
1 B) Мәтіннің мазмұнын игеру+
0 C) Көркем туындыны авторы
0 D) Оқушының жан-жақты ізденуі
0 E) Оқушы сезіміне әсері
0 F) Сыншылар толғамы
1 G) Шығарманың образдар қатарын талдай білу+
0 H) Өзгелердің талғамы
{Дұрыс жауабы} = A,B,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0071 Әдебиет сабағында кеңінен тараған, нәжтижелігімен көпшілік ұстаздар еңбегіне кірген талдау түрі
0 A) Бағалаушылық
1 B) Мәтінді мазмұнына талдау +
0 C) Салыстырмалы шама
0 D) Ой сараптамасы
1 E) Проблемалық талдау +
0 F) Алдын ала қорытынды
0 G) Ой жүгіртушілік
1 H) Шолу бағытындағы талдау +
{Дұрыс жауабы} = B,E,H
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0072 Сабақта әдебиет теориясынан мәлімет беруде тақырыбына қарай лириканың жиі аталатын түрлері
0 А) Эпикалық
1 B) Философиялық +
0 C) Тарихи
1 D) Табиғат +
0 E) Мадригал
0 F) Эпитафия
1 G) Махаббат+
0 H) Сонет
{Дұрыс жауабы} = B,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0073 Эпикалық шығармаларды оқытуда міндетті түрде басшылыққа алынатын мәселелер
0 А) Көркем шығарманың көлемі
1 B) Көркем шығарманың көтерген тақырыбы +
1 C) Шығарманың мазмұн-мәні+
0 D) Сырт көз пікірі
0 E) Көркем туындыны фабуласы
0 F) Оқушының ойы
0 G) Автор және көркем туынды
1 H) Көркем образдар галереясы +
{Дұрыс жауабы} = B,C,H
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. –Алматы: Мектеп, 1969.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0074 Оқушы көркем туындыны оқығанда қандай күйде болады?
1 А) Авторды ұмытады +
1 B) Оны кейіпкерлер іс-әрекеті қызықтырады+
0 C) Әр сөзді назар қойып оқиды
0 D) Сөйлемдерге көңіл аударады
0 E) Авторға ғашық болады
1 F) Оқиға, кейіпкерлер жайлы ой елесі пайда болады +
0 G) Өзгелермен салыстырады
0 H) Мән бермейді
{Дұрыс жауабы} = A,B,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0075 Әдебиетті оқыту барысында аталатын Абай ұнатқан арулар
1 А) Әйгерім+
1 B) Тоғжан +
0 С) Маржан
0 D) Айғаным
1 E) Салтанат+
0 F) Ділдә
0 G) Айжан
0 H) Ақбілек
{Дұрыс жауабы} = A,B,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V0 $$$0076 Әдеби оқуда аталатын Абайдың сүйікті ұлдары
1 А) Ақылбай +
1 B) Мағауия +
0 C) Дәрмен
0 D) Байсал
0 E) Майбасар
1 F) Әбдірахман +
0 G) Ербол
0 H) Ерғазы
{Дұрыс жауабы} = A,B,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0077 «Абай жолы» эпопеясын оқыту үстінде қоғамның қатал сақшысы және зорлықшыл күштері ретінде аталатындар?
1 А) Құнанбай+
1 B) Оразбай+
0 C) Қосуақ
0 D) Дәркембай
1 E) Тәкежан+
0 F) Оспан
0 G) Бөжей
0 H) Ербол
{Дұрыс жауабы} = A,B,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0078 Оқыту барысында аталатын Абайға тән қасиеттер
1 А) Терең ойшыл+
1 B) Оптимист+
0 C) Суретшi,
0 D) Дәрігер
1 E) Ақылман+
0 F) Қолынан бал тамған шебер
0 G) Ұста
0 H) Есепшіл
{Дұрыс жауабы} = A,B,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0079 Мағжан Жұмабаевтың 5-сыныпта оқытылатын өлеңдері
1 A) «Балалық шақ»+
0 B) «Өзен»
1 C) «Қысқы жолда»+
0 D) «Өзім туралы»
1 E) «Сағындым»+
0 F) «Батыр Баян»
0 G) «Күй аңызы»
0 H) «Арғымақ»
{Дұрыс жауабы} = A,C,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 5-7-сыныптарына арналған бағдарламалар. –Алматы: Ы.Алтынсарин атандағы Қазақ білім академиясы, 2003. -36 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0080 Мұқағали Мақатаевтың 5-сыныпта оқытылатын өлеңдері
1 A) «Фантазия»+
0 B) «Алатау»
0 C) «Жетісу суреттері»
1 D) «Барлығы да сендердікі»+
0 E) «Қажымұқан»
1 F) «Мен таулықпын»+
0 G) «Ақсақ киік»
0 H) «Күй»
{Дұрыс жауабы} = A,D,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 5-7-сыныптарына арналған бағдарламалар. –Алматы: Ы.Алтынсарин атандағы Қазақ білім академиясы, 2003. -36 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0081 Мұхтар Әуезовтің «Қараш-қараш» оқиғасындағы Бақтығұлға тән қасиеттер?
1 А) жүректілік+
0 B) босаңдық
1 C) мейірімділік+
0 D) сужүректік
0 E) боркеміктік
0 F) батылсыздық
1 G) қайтпас қайсарлық +
0 H) жалтақтық
{Дұрыс жауабы} = A,C,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0082 Мысал жанрының бас кейіпкерлері болып келетіндер?
1 A) жануарлар+
0 B) оқу құралдары
1 C) құстар +
0 D)техникалық материалдар
0 E) ой-қиял
1 F) өсімдіктер +
0 G) сезім-түйсік
0 H) дерексіз заттар
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті пәні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама(У-ІХ сыныптар). –Алматы: Рауан, 1999. -54 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0083 Тұманбай ақынның 11-сыныпта оқытылатын өлеңдері
1 A) «Шақырады көктем»+
0 B) «Чили, шуағым менің»
0 C) «Домбыра»
1 D) «Құстар қайтып барады»+
1 E) «Өмір, қымбаттым менің»+
0 F) «Ақ түн»
0 G) «Қыран дала»
0 H) «Соңғы көш»
{Дұрыс жауабы} = A,D,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0084 «Есек пен бұлбұл» мысал өлеңінде астарланатын жайлар?
1 A) сезімсіздік+
0 B) білгірлік
1 C) топастықты+
0 D) мақтаншақтықты
1 E) көрсоқырлықты+
0 F) ақылдылық
0 G) ақылдылық
0 H) жалтақтық
{Дұрыс жауабы} = A,C,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0085 Орта мектепке арналған әдеби-теориялық оқулық жазғандар?
1 А) А.Байтұрсынов+
0 B) Ж.Аймауытов
1 С) Қ.Жұмалиев+
0 D) С.Мұқанов
0 E) С.Көбеев
0 F) Ғ.Мүсірепов
1 G) Ахметов+
0 H) М.Дулатов
{Дұрыс жауабы} = A,C,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0086 «Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту»(1975), «Әдебиет сабағында оқушылардың мәнерлеп оқу дағдыларын қалыптастыру»(1985), «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы»(2004) деген оқулықтардың авторлары
0 A) Б.Шалабаев
1 B) Т.Ақшолақов+
0 C) Д.Аңсабаев
1 D) С.Тілешова+
0 E) Ә.Тәжібаев
1 F) Б.Әрінова+
0 G) Ә.Дайырова
0 H) Ж.Нұрмұханов
{Дұрыс жауабы} = B,D,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0087 Әдебиет сабағында көруге негізделген көрнекіліктер?
1 А) Макеттер, портрет+
0 В) Әңгімелеу
0 C) Өлеңдeту
1 D) Тарихи, географиялық карталар+
0 E) Музыка туындылары
1 F) Сызба кестелер+
0 G) Күйтабақтар
0 H) Жырлау
{Дұрыс жауабы} = A,D,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0088 Мұғалім басты тұлға болуы үшін оған қойылатын талаптар
1 А) Педагогтік өнеге-әдеп+
0 B) Қайырсыздық
0 C) Босаңдық
0 D) Жалған сөйлеушілік
0 E) Бойкүйездік
1 F) Ерік-жігер, ұстамдылық+
0 G) Киім ұсқынсыздығы
1 H) Әдеби әңгімелеп, мәнерлеп сөйлей алу+
{Дұрыс жауабы} = A,F,H
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0089 Әдебиет пәндері мұғалімнің сөйлеу мәдениеті – бұл:
1 А) Әдеби тілдің нормаларын сақтау+
1 B) Сөзде диалект, говор, жаргон болмауы+
0 C) Мәнерлеп, әуенмен сөйлеу
0 D) Созылыңқы, бос сөзділік
0 E) Ақпаратты аса баяндау
1 F) Мәнерлеп, қалыпты әуенмен сөйлеу+
0 G) Kөп сөзділік
0 H) Cөздік жүргізу
{Дұрыс жауабы} = A,B,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0090 Халық ауыз әдебиетінің жанрлары
0 А) Баллада
0 B) Повест
1 C) Жұмбақ, жаңылтпаштар+
0 D) Эпопея
0 E) Роман
1 F) Мақал-мәтелдер+
0 G) Бенефис
1 H) Айтыстар+
{Дұрыс жауабы} = C,F,H
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Ә.Қоңыратбаев. Әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1966. -132 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0091 Эстетикалық тәрбиенің арналары
1 А) Табиғат келбеті+
0 B) Сынып тәртібі
0 C) Қоғам құрылысы
1 D) Көркем әдебиет+
1 E) Музыка – лирикалық ән-әуен+
0 F) Қызыл-жасыл өмір
0 G) Қатал тәртіп
0 H) Одағай мінез
{Дұрыс жауабы} = A,D,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Ақшолақов. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту. –Алматы: 1975.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0092 Көркем әдеби шығармашылық оқушыны баулиды.....
0 A) Әсемпаздыққа
1 B) Әдептілікке, парасаттылыққа+
0 C) Mәдениетсіздікке
0 D) Cөз құнын білмеуге
1 E) Cұлулыққа, әдемілікке+
0 F) Жалғандыққа
1 G) Mейірбан-шапағаттылыққа+
0 H) Жаманшылыққа
{Дұрыс жауабы} = B,E,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Ақшолақов. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту. –Алматы: 1975.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0093 Оқушыға шығарма жаздырудағы басты мақсат...
1 А) Жазбаша талдамалы тілін дамыту+
0 B) Мазмұндай алуы
0 C) Қажетті жұмысты игеруі
1 D) Теориялық білімді іс жүзінде пайдалана білу+
0 Е) Дұрыс жауап қайтару
1 F) Мәселеге өз көзқарастарын білдіру+
0 G) Оқиғаны суреттеу
0 H) Жалпы шолу
{Дұрыс жауабы} = A,D,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = С.Мақпыров. Қазақ әдебиетінен шығарма жұмыстары. –Алматы: 1998.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0094 Әдебиет әдістемесі мына ғылымдармен тығыз байланысты
1 A) Тіл білімі, тарих+
0 B) Физиология
1 C) Психология, педагогика+
0 D) Антропология
0 E) Медицина
1 F) Философия, эстетика-этика+
0 G) Еңбек
0 H) Техника
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0095 Мектепте оқытылатын ауыз әдебиетінің ірі жанрлары
1 A) Эпостық жырлар+
0 B) Жаңылтпаштар
1 C) Ертегілер+
0 D) Повестер
0 E) Новеллалар
1 F) Айтыстар+
0 G) Жұмбақтар
0 H) Өтірік өлең
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0096 Әдебиет сабағында әйел теңіздігін қамтитын шығармалар?
1 A) «Бақытсыз Жамал»+
0 B) «Үркер»
0 C) «Сырдария»
1 D) «Қамар сұлу»+
0 E) «Елең-алаң»
0 F) «Қаһар»,
1 G) «Қалың мал»+
0 H) «Көзкөрген»
{Дұрыс жауабы} = A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0097 Әңгімелеу әдісі, әсіресе, қай сыныптарда қолданылады?
1 A) 5-cыныпта+
0 B) 10-сынып
1 C) 6-сыныпта+
0 D) 8-сынып
0 E) 11-сынып
1 F) 7-сыныпта+
0 G) 9-сынып
0 H) Бастауышта
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0098 Ы.Алтынсариннің «Кел, балалар, оқылық» өлеңі оқушыны үйретеді ............
1 A) Оқу-үйренушілікке+
0 B) Жалқаулыққа
0 C) Табансыздыққа
1 D) Еңбекқорлыққа+
0 E) Еріншектікке
0 F) Бойкүйездікке
1 G) Ғылымға, жаңалыққа+
0 H) Жалғандыққа
{Дұрыс жауабы} = A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Ы.Алтынсарин. Қазақ хрестоматиясы. –Алматы: Білім, 2003. -112 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0099 10-сыныпта оқытылатын ХІХ ғасырдың І жартысындағы қазақ әдебиеті өкілдері
1 A) Махамбет, Дулат, Шортанбай +
0 B) Бақтыбай
1 C) Сүйінбай, Шортанбай+
0 D) Шөже
0 E) Кемпірбай
1 F) Майлықожа Сұлтанқожаұлы+
0 G) Түбек
0 H) Нармамбет
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00100 Абайдың пейзаждық лирикаға жататын өлеңдері
1 A) «Жаз», »Жазғытұры»+
0 B) «Үш қиян»
1 C) «Күз»+
0 D) «Еңлік-Кебек»
0 E) «Ескендір»
1 F) «Қыс»+
0 G) «Жамбас сипар»
0 H) «Құлагер»
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00101 Әдебиет пәндері сабақтарындағы есту көрнекіліктері
1 А) Кино+
0 B) Газеттер
0 C) Глобустар
1 D) Телехабарлар+
0 E) Журнал
1 F) Дискеттер+
0 G) Альбомдар
0 H) Кітаптар
{Дұрыс жауабы} = A,D,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00102 Қазақ балаларына оқу-тәрбие туралы көп өсиет-насихат айтқан ақын, ғалымдар
1 А) Ы.Алтынсаин+
0 B) Ә.Нұрпейісов
1 C) А.Құнанбаев+
0 D) М.Мағауин
0 E) С.Сматаев
1 F) Ш.Уалиханов+
0 G) М.Шаханов
0 H) Т.Айбергенов
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00103 Оқушылардың ауызша тілін, сөйлеу шеберлігін арттыратын амалдар
0 A) Театр
1 B) Пікірталас+
0 C)Кино
1 D) Айтыс-тартыс+
0 E)Кино қызықтау
1 F)Әңгіме-дүкен құру+
0 G) Музыка
0 H) Интернетті қолдану
{Дұрыс жауабы} = B,D,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Ә.Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00104 І.Жансүгіровтың орта мектепте оқытылатын поэмалары?
0 A) «Сұлушаш»
1 B) «Құлагер»+
0 C) «Мен қазақпын»
1 D) «Күйші»+
0 E) «Ақын»
0 F) «Балбырауын»
1 G) «Күй»+
0 H) «Батыр Баян»
{Дұрыс жауабы} = B,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00105 Эпостық жырлар оқытылатын сыныптар
0 A) 5-сынып
1 B) 6-сынып+
0 C) 8-сынып
0 D) 10-сынып
1 E) 9-сынып+
0 F) 11-сынып
1 G) 7-сынып+
0 H) 2-4-сыныптар
{Дұрыс жауабы} = B,E,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00106 Мұқағали Мақатаевтың шығармалары оқытылатын сыныптар
1 A) 5-6-сынып+
0 B) 1-сынып
0 C) 7-сынып
0 D) 2-сынып
0 E) 3-сынып
1 F) 8-9сынып+
0 G) 4-сынып
1 H) 11-сынып+
{Дұрыс жауабы} = A,F,H
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 5-9-10-11-сыныптар. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00107 11-сыныпта оқытылатын С.Сейфулиннің шығармалары
1 A) «Көкшетау»+
0 B) «Кедей»
0 C) «Тасқын»
1 D) «Жайлауға көшу»+
0 E) «Құлагер»
0 F) «Еспембет»
1 G) «Сыр сандық»+
0 H) «Күйші»
{Дұрыс жауабы} = A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00108 Бейімбет Майлиннің 11-сыныпта оқытылатын шығармалары
1 A) «Азат әйел»+
0 B) «Қызыл ат»
1 C) «Көңіл айту»+
0 D) «Қойлыбайдың қобызы»
0 E) «Қорқыт ата»
1 F) «Майдан» пьесасы+
0 G) «Ескендір»
0 H) «Әзімнің әңгімесі»
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00109 Міржақып Дулатовтың 11-сыныпта оқытылатын шығармалары
1 A) «Шәкірт», «Таза бұлақ»+
0 B) «Әке мен бала»
1 C) «Оян қазақ»+
0 D) «Ауырғаннан аяған күштірек»
1 E) «Бақытсыз Жамал»+
0 F) «Мырқымбай»
0 G) «Айша»
0 H) «Жолдастар»
{Дұрыс жауабы} = A,C,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00110 Мұхтар Әуезовтің 11-сыныпта оқытылатын шығармалары
1 A) «Абай жолы» эпопеясы+
0 B) «Тар жол, тайғақ кешу»
1 C) «Еңлік-Кебек »+
0 D) «Алдаспан»
0 E) «Аласапыран»
1 F) «Түнгі сарын»+
0 G) «Елім-ай»
0 H) «Ұшқын»
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00111 Шортанбай ақынның 10-сыныпта оқытылатын өлеңдері
1 A) «Зар заман», «Опасыз жалған»+
0 B) «Өстепкеде»
0 C) «Зілді бұйрық»
1 D) «Бала зары»+
0 E) «Ләйлім шырақ»
0 F) «Ғибратнама»
1 G) «Жыр толғаулар»+
0 H) «Үлкен Ардақ»
{Дұрыс жауабы} = A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00112 10-сыныпта берілетін әдеби-теориялық ұғымдар
1 A) Аллитерация, ассонанс, эпитет, метафора, теңеу+
0 B) Мысал
1 C) Әңгіме, толғау, лирика туралы ұғым+
0 D) Роман
1 E) Әдебиеттің тегі мен түрлері, кейіптеу+
0 F) Эпопея
0 G) Новелла
0 H) Хикая
{Дұрыс жауабы} = A,C,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы. 10-11-сыныптар қоғамдық-гуманитарлық бағыт. –Астана: 2010.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00113 Абайдың 7-сыныпта оқытылатын шығармалары
1 A) «Қансонарда бүркітші шығады аңға»+
0 B) «Мұнар күн»
0 C) «Сырыарқа»
1 D) «Қараңғы түнде тау қалғып»+
0 E) «Құтты білік»
0 F) «Лұқман Хәкім»
1 G) «Жиырма тоғызыншы қара сөз»+
0 H) «Зар заман»
{Дұрыс жауабы} = A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті. Жалпы орта білім беретін мектептің 5-7-сыныптарына арналған бағдарламалар. –Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы, 2003. -36 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00114 7-сыныпта берілетін әдеби-теориялық ұғымдар
1 A) Типтік образ, теңеу, антитеза, сюжет, композиция, юмор+
0 B) Эпиграмма
0 C) Эпитафия
1 D) Ирония, сатира, портреттік суреттеу, баллада+
0 E) Ағым, бағыт
0 F) Реализм, романтизм
1 G) Өлең құрылысы, тақырып және идея, пейзаж+
0 H) Хикая
{Дұрыс жауабы} = A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті. Жалпы орта білім беретін мектептің 5-7-сыныптарына арналған бағдарламалар. –Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы, 2003. -36 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00115 Оқу бағдарламасында 8-сыныпта қазақ әдебиетінің қандай дәуірлерінің үлгілері ұсынылған?
1 A) Ежелгі дәуір әдебиеті, ислам дәуііндегі әдебиет+
0 B) Орыс әдебиеті
1 C) ХІХ ғасыр әдебиеті+
0 D) Европа әдебиеті
0 E) Қытай әдебиеті
1 F) ХХ ғасыр әдебиеті+
0 G) ХУ ғасыр әдебиеті
0 H) ХУІІ ғасыр әдебиеті
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық}=Бағдарламалар: қазақ тілі мен әдебиеті. –Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы, 2004.-37 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00116 Оқу бағдарламасында 9-сыныпта қазақ әдебиетінің қай дәуірлерінің үлгілері қамтылған?
1 A) Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті +
0 B) Балалар әдебиеті
1 C) ХУ-ХУІІІ ғасырлардағы жыраулар поэзиясы+
0 D) Неміс әдебиеті
0 E) Ағылшын әдебиеті
1 F) ХІХ-ХХ ғасыр әдебиетінің үлгілері+
0 G) Шетел әдебиеті
0 H) Жапон әдебиеті
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Бағдарламалар: қазақ тілі мен әдебиеті. –Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы, 2004.-37 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00117 Қазір тәжірибеде әдебиет пәндері бойынша қандай сабақ түрлері жиі пайдаланылады?
1 А) Дәріс сабақ+
0 B) Еңбек сабағы
1 C) Дәстүрлі сабақ+
0 D) Өнер сабақ
0 Е) Tәрбие сабағы
1 F) Ашық сабақ+
0 G) Жәрмеңке сабағы
0 H) Сот сабағы
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00118 Қазір тәжірибеде дәстүрлі сабақтармен қоса қандай сабақ түрлері жиі пайдаланылады?
1 A) Ашық сабақ+
0 B) Концерт сабақ
1 C) Іздендіру сабағы+
1 D) Дәріс сабақ+
0 E) Еңбек сабағы
0 F) Ерлік сабақ
0 G) Тәрбие сабағы
0 H) Конференция сабағы
{Дұрыс жауабы} = A,C,D
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00119 Батырлар жырын меңгертудегі жұмыстар:
1 A) Жырды күйтабақтан тыңдату+
0 B) Көріністер жасау
0 C) Жырдың оқылу мәнерін табу
1 D) Сұрақ-жауап ұйымдастыру+
0 E) Іштей оқу
1 F) Үйге толық оқып келуге беру+
0
0 G) Қайталау сабағын өткізу
H) Өзгенің сөзін тыңдату
{Дұрыс жауабы} = A,D,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00120 Батырлар жырына әдеби талдау жасау
1 A) Жырдың тақырыбын, идеясын аңғарту+
0 B) Жырды мәнерлеп оқу
1 C) Жыр мазмұнын сұрақ-жауап арқылы ұқтыру+
0 D) Сын-пікірлерді ескеру
0 E) Жырдың көлемін талдау
0 F) Жырды жатқа айту
1 G) Мұғалімнің түсіндірмелі әңгімесі+
0 H) Кино көрсету
{Дұрыс жауабы} = A,C,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00121 Батырлар жырына әдеби талдаудың тағы бір жолы?
1 A) Тіл көркемдігін, өлең құрылысын талдату+
0 B) Сұрақ-жауап
0 C) Айтушыларын атау
1 D) Жырдың әсерлі тұстарын жатқа айтқызу+
0 E) Көшіріп жазу
0 F) Жырдың көлемін талдау
1 G) Кейіпкерлеріне мінездеме бергізу+
0 H) Үйден оқу
{Дұрыс жауабы} = A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00122 Лириканы 5-6-сыныптарда оқыту ерекшеліктері
1 A) Лирика туралы нақты теориялық ұғым беру+
0 B) Cырт пікірлер
0 C) Суреттер салдыру
1 D) Зерттеушілердің ғылыми пайым-тұжырымдары+
0 E) Прозамен салыстыру
0 F) Поэзиямен байланысын көрсету
0 G) Музыка, ән-күй әуендерін тыңдату
1 H) Мәтіндік мысалдар арқылы дәлелдемелер+
{Дұрыс жауабы} = A,D,H
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Д.Аңсабаев. Лирикалық шығармаларды оқыту. –Т.: 2007.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00123 Лириканы 6-7-сыныптарда оқыту ерекшеліктері
1 A) Өлеңді алдын ала үйген толық оқуға беру+
0 B) Прозамен салыстыру
1 C) Лириканының түрлерімен таныстыру+
0 D) Поэзияның өзге түрлерімен салыстыру
0 E) Табиғат көріністері туралы әңгіме
0 F) Адамдар психологиялық бітімі жайлы түсінік
1 G) Ақынның өзіндік көңіл-күй жайы, ой-ауаны+
0 H) Бөгде адамдар пікірі
{Дұрыс жауабы} = A,C,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Д.Аңсабаев. Лирикалық шығармаларды оқыту. –Т.: 2007.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00124 Лириканы 7-8-сыныптарда оқыту ерекшеліктері
1 А) Мұғалім өлеңнің поэтикалық көркем тілі жайлы әңгімесі+
1 B) Лирикалық өлеңдер түрлері, табиғаты, оның мысалдары+
0 C) Оқушыларға жыл мезгілдерін суреттетіп айттыру
1 D) Мұғалімнің сыныппен шығармашылық жұмыстары+
0 E) Өлең сөзді қара сөзбен салыстыру
0 F) Адамдар қарым-қатынасы, көңіл-күйге әсері туралы әңгіме
0 G) Поэзиямен байланысын көрсету
0 H) Көркем шығармашылықтардағы суретті сөздер бітімі
{Дұрыс жауабы} = A,B,D
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Д.Аңсабаев. Лирикалық шығармаларды оқыту. –Т.: 2007.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00125 Көркем прозаның түрлерін оқыту ерекшеліктері
1 A) Алдымен әңгіме, повестердің мәтін мазмұнын тұтастай білу+
0 B) Жазушы мәнер-машығын аңғарту
1 C) Роман-эпопеяны толық оқып шығуды қадағалау+
0 D) Көркем проза жайлы пікірлермен танысу
0 E) Жеке фрагменттерді байқау
1 F) Көркем прозадағы кейіпкерлер тұлғасын дәлелдеп тану+
0 G) Сыныптастардың ойларын тыңдату
0 H) Шығармашылық жұмыстар
{Дұрыс жауабы} = A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00126 Сабақта Ш.Уәлихановтың қандай қасиеттерін атаймыз?
0 A) Асығыс арындылығы
0 B) Жалқау жайбарақаттығы
1 C) Оқуға, білуге деген зор ынта-ықыласы+
0 D) Сал-серілігі
0 E) Ой-қиял армандары
1 F) Әдеби-тарихи еңбектер жазудағы табандылығы+
1 G) Фольклорлық-этнографиялық ғылыми жазбалары+
0 H) Жазысқан хат-хабарлары
{Дұрыс жауабы} =C,F,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Ш.Сәтбаева. Шоқан Уәлиханов – филолог.
–Алматы: Ғылым, 1987. -224 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00127 Әдебиет сабағындағы сөздік жұмыс жүргізіледі.....
1 A) Шығармадағы архаизм, историзмдерге түсінік беру үшін+
0 B) Көрнекілік қолданған кездегі әдіс
1 C) Этнографиялық-географиялық атауларды білдіру үшін+
1 D) Әдеби-теориялық термин, диалект сөздерге түсінік жаздыру+
0 E) Есеп-қисап мәндерді ұқтыру
0 F) Жалпылама атаулар жайлы
0 G) Жаңалықтардан хабардар ету
0 H) Ақпатраттық пікірлер жеткізу
{Дұрыс жауабы} =A,C,D
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = С.Тілешова. Әдебиет сабағында жүргізілетін жазу жұмыстары. –Алматы: 1971.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00128 Сабақта әдеби-теориялық білімді іс жүзінде бекіту үшін....
1 A) Өлең сөздердегі инверсия, антитеза әдістерін тапқызу+
0 B) Берілген білімнің ақпаратты сипаты
1 C) Тура және жанама мінездеуге, кейіптеуге мысалдар келтірту+
0 D) Мазмұнды жалпы сипаттату
0 E) Кейіпкерлердің санын анықтату
1 F) Эпитет пен теңеу, литота, гипербола амалына мысал жазғызу+
0 G) Мазмұнды баяндату
0 H) Сын жұмыстарын орындату
{Дұрыс жауабы} =A,C,F
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = С.Тілешова. Әдебиет сабағында жүргізілетін жазу жұмыстары. –Алматы: 1971.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00129 Көрнекілік әдісі не үшін қажет?
1 A) Берілген білім мазмұнын бекіту үшін+
0 B) Жалпы ақпарат беру әдісі
0 C) Ғылымилық сарын әдісі
1 D) Қызығушылық туғызып, ықылас-ынтаны күшейту үшін+
0 E) Берілген білімнің тарихилығын арттыру әдісі
0 F) Әдебиет пәнін дамыту әдісі
1 G) Уақыт үнемдеу мақсатында+
0 H) Еріккен кездегі амал
{Дұрыс жауабы} =A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00130 Тереңдетіп оқытудың ең маңызды салалары?
0 A) Басқа да ғылым салаларынан хабардарлық
1 В) Әдебиет пәндеріне қатысты материалдарды жете игеру+
0 C) Арнаулы әдістемелік журналдармен танысу
1 D) Оқушылырды әдеби-сын зерттеулермен үнемі таныстыру+
1 E) Орта мектеп озат мұғалімдерінің іс-тәжірибесін қолдану+
0 F) Әдебиет сабағына байланысты әдістемелік жинақтарды оқу
0 G) Поэмаларды оқыту
0 H) Әңгімелерді оқыту
{Дұрыс жауабы} =B,D,E
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Ақшолақов. Тереңдетіп оқыту мақсаты. –Алматы: 1990.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00131 Абайдың әлеуметтік-саяси өлеңдері?
1 А) «Ұлыс болдым, мінекей»+
0 B) «Сұр бұлт»,
0 C) «Жаз»
1 D) «Мәз болады болысың»+
0 E) «Жазғытұры»
0 F) «Ғылым таппай мақтнба»,
1 G) «Қараша желтоқсан мен сол бір екі ай»+
0 H) «Қыс»
{Дұрыс жауабы} =A,D,G
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$00132 «Қазақ әдебиетін оқыту методикасы»(1969), «Әдебиетті оқыту методикасы»(1966), «Әдебиетті оқыту әдістемесі»(2009) атты оқулықтардың авторлары?
0 А) Қ.Бітібаева
0 B) Р.Сыздықова
1 C) А.Көшімбаев+
0 D) С.Аманжолов
1 E) Ә.Қоңыратбаев+
0 F) М.Балақаев
0 G) М.Мағауин
1 H) Т.Жұмажанова+
{Дұрыс жауабы} =C,E,H
{Күрделілігі} = 2
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі.
-Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
Уровень с
V $$$001 Әдебиет пәнінде аталатын образ жасауға қажетті негізгі амалтәсілдер?
1 A) Портрет+
0 B) Эпилог
1 C) Диалог+
0 D) Композиция
1 E) Монолог+
0 F) Экспозиция
0 G) Пролог
0 H) Әңгіме
{Дұрыс жауабы} =A,C,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$002 Әдебиет пәндері оқушылар бойына қандай қасиеттерді егеді?
1 А) Мейірбандық, имандылық+
0 В) Ұмытшақтық, еріншектік
1 С) Жан сұлулығы, көркемдігі+
0 D) Ойсыздық, мазасыздық
0 Е) Үмітсіздік, қайғылылық
1 F) Парасаттылық, ойлылық+
0 G) Қайырсыздық, жалқаулық
0 H) Көңіл кірбіңдігі
{Дұрыс жауабы} =A,C,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$003 Орта мектепте жүргізілетін әдебиет пәндерінде көркем шығармаға түзілісіне тән мына ұғымдар түсіндіріледі...
1 А) Сюжет+
1 B) Эпилог+
1 C) Экспозиция+
0 D) Увертюра
0 E) Симфония
0 F) Кантата
0 G) Оратория
0 H) Ария
{Дұрыс жауабы} =A,В,С
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$004 Әдебиет пәнінде өнердің өзге қандай түрлеріне түсінік беріледі?
1 А) Мүсін, бейнелеу+
1 В) Ән-әуен+
1 С) Живопись, сәулет+
0 D) Асаба
0 E) Клоун
0 F) Сауықшы
0 G) Аспаз
0 H) Бәдізші
{Дұрыс жауабы} =A,В,С
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$005 Әдебиет пәнінде пьесаның қандай түрлері аталады?
1 А) Драма+
0 B) Поэзиялық
0 С) Прозалық
0 D) Аңыз
0 Е) Ертегі
1 Ғ) Комедия+
1 G) Трагедия+
0 Н) Шешендік
{Дұрыс жауабы} =A,F,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$006 Орта мектепте қазақ ертегілері қандай топтарға бөлініп оқытылады?
0 А) Әңгімелерге
0 В) Новеллаларға
1 С) Тұрмыс-салт(Шыншыл)+
1 D) Қиял-ғажайып+
1 Е) Хайуанаттар+
0 Ғ) Повестер
0 G) Хикаяттар
0 Н) Романдар
{Дұрыс жауабы} =C,D,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$007 Қиял-ғажайып ертегілерге қайсылары жатады?
1 А) «Күн астындағы Күнікей қыз»+
1 B) «Алтын сақа»+
0 C) «Мақта қыз бен мысық»
1 D) «Керқұла атты Кендебай»+
0 E) «Аю, қасқыр, түлкі, бөдене»
0 F) «Еділ-Жайық»
0 G) «Түлкі мен маймыл»
0 H) «Аяз би»
{Дұрыс жауабы} =А,В,D
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$008 Хайуанаттар жайлы ертегілерге қайсылары жатады?
1 А) «Аю, түлкі және қойшы»+
0 B) «Ер Төстік»
0 С) «Бақша ағаштары»
1 D) «Арыстан, қасқыр, түйе, түлкі»+
0 E) «Жерден шыққан Желім батыр»
1 F) «Қотыр торғай»+
0 G) «Әке мен бала»
0 H) «Жапырақтар мен тамырлар»
{Дұрыс жауабы} =А,D,Ғ
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$009 Бесінші сыныпта Мағжан Жұмабаевтың қандай шығармалары оқытылады?
1 А) «Балалық шақ»+
0 В) «Уақ түйек»
1 С) «Қысқы жолда»+
1 D) «Сағындым»+
0 Е) «Өзен»
0 Ғ) «Жаз»
0 G) «Жошы хан»
0 Н) «Қызғыш құс»
{Дұрыс жауабы} =А,C,D
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0010 «Ер Төстік» ертегісінің кейіпкерлерін көрсет
1 A) Бекторы+
0 B) Кендебай
1 C) Шойынқұлақ+
0 D) Жиренше
1 E) Ерназар+
0 F) Қарашаш
0 G) Балғожа
0 H) Аяз би
{Дұрыс жауабы} =А,C,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0011 Ілияс Жансүгіровтың 7-сыныпта оқытылатын шығармалары
1 А) «Әнші»+
1 В) «Арынды менің Ақсуым»+
1 С) «Бөбек бөлеу»+
0 D) «Сырдария»
0 Е) «Өзім туралы»
0 Ғ) «Есіл бойында»
0 G) «Боранды түнде»
0 Н) «Дариға сол қыз»
{Дұрыс жауабы} =А,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0012 Халықтық шығармалардағы балаларға қандай қасиеттер тән?
А) Қайталау
B) Батырлық пен батылдық+
C) Кейіптеу
D) Тапқырлық+
E) Баяндау
F) Мейірбандық+
G) Әсірелеу
H) Ирония
{Дұрыс жауабы} =B,D,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0013 Олжас Сүлейменовтің 8-сыныпта оқытылатын шығармалары
0 A) «Түркістан»
1 B) «Арғымақ»+
0 C) «Аққулар ұйықтағанда»
1 D) «Қыз қуу»+
1 E) «Махамбетке»+
0 F) «Ана»
0 G) «Өмір маған ақыл айтты»
0 H) «Найман ана»
{Дұрыс жауабы} =B,D,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0014 Әдебиет пәні мұғалімі жұмысына аса қажет....
1 A) Ителлект, мақсаттылық+
0 B) Бейтараптық
1 C) Жұмыс жоспарлылығы+
1 D) Көркемдік түсініктер+
0 Е) Аңғырттық
0 F) Езуарлық
0 G) Көп сөзділік
0 H) Елең-құлаңдық
{Дұрыс жауабы} =A,C,D
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп,1969. -344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0015 Мақтұмқұлының 9-сыныпта қандай шығармаларын оқыту ұсынылған?
1 A) «Ақырзаман»+
0 B) «Қаһар»
1 C) «Түркімен тағдыры»+
0 D) «Қылау»
1 E) «Боларсың»+
0 F) «Үстімде сұр шинелім»
0 G) «Ақсақ Темір мен ақын»
0 H) «Ананың анасы»
{Дұрыс жауабы} =A,C,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0016 Әдебиетті оқытудың қайсы ұстанымы оқушы алған бiлiмдi iс жүзiнде қолдана бiлуге баулиды?
1 A) Tеориялық+
1 B) Өмірмен байланыстыру+
0 C) Көрнекілік
1 D) Тәжірибелік+
0 E) Дидактикалық
0 F) Жалпылылық
0 G) Cан-салалық
0 H) Tалғамсыздық
{Дұрыс жауабы} =A,B,D
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0017 Әдебиетті оқытуда көрнекiлiк принципiн қалай қолданғанда тиiмдi болады?
0 A) Мүлдем қолданбаса
1 B) Барлық сабақтарда+
0 C) Аракідік қолданғанда
1 D) Белгiлi тақырып мақсатында+
1 E) Ретіне қарай қолданғанда+
0 F) Тиімсіз жағдайда
0 G) Еріккен кезде
0 H) Түк таппағанда
{Дұрыс жауабы} =B,D,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0018 Оқу бағдарламасы арқылы әдебиет пәнiнiң несі анықталады?
1 A) Жалпы мазмұнық құрылысы+
1 B) Мақсат-мiндетi+
0 С) Сан-салалық
0 D) Көрнекілігі
0 E) Техникалығы
0 F) Мәтін саны
0 G) Бала саны
1 H) Сағат саны+
{Дұрыс жауабы} =A,B,H
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0019 Қазақ әдебиетін оқыту әдiстемесi табиғатына тән....
1 A) Ғылыми жүйелілік+
0 B) Таза теориялық
1 C) Әдеби көркемдік+
1 D) Іс жүзілік +
0 E) Эксперимент қою
0 F) Жалпыламалық
0 G) Әуейілік
0 H) Сәуегейлік
{Дұрыс жауабы} =A,С,D
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0020 Әдебиет мына сыныптарда шынайы пән ретінде оқытыла бастайды
0 A) 1-сыныпта
1 B) 5-7-сыныптарда+
1 C) 8-9-сыныптарда+
1 D) 10-11-сыныптарда+
0 E) 2-сыныпта
0 F) 3-сыныпта
0 G) 4-сыныпта
0 H) Оқытылмайды
{Дұрыс жауабы} =B,С,D
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0021 Әдебиет сабағында өнердің мынандай түрлері пайдаланылады
0 А) Панорамалық сабақ
1 В) Ән-күй+
1 С) Театрлық көрініс+
1 D) Кино+
0 E) Ойын сабақ
0 F) Саяхат сабақ
0 G) Аспектілік сабақ
0 H) Тіл ұстарту сабағы
{Дұрыс жауабы} =B,С,D
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0022 Аса көрнекті әдіскер-ғалым А.Байтұрсынұлының әдебиетші мұғалімдерге, оқушыларға арналған еңбегі?
1 A) «Маса»+
1 В) «Қырық мысал»+
1 С) «Әдебиет танытқыш»+
0 D) «Таза бұлақ»
0 Е) «Ақбілек»
0 Ғ) «Оян қазақ»
0 G) «Сыр сандық»
0 Н) «Гималай»
{Дұрыс жауабы} =A,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 10-11 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -26 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0023 «Мұғалімдерге» атты мақаласында Міржақып Дулатов әдебиет пәні бағдарламасының мынандай мақсаттарын атаған....
1 А) Қирағаттап оқыту+
1 В) Баяндап оқыту+
1 С) Жақсы тәрбиені қоса беру+
0 D) Ойлылық
0 Е) Шыдамдылық
0 Ғ) Табандылық
0 G) Сезімділік
0 Н) Біліктілік
{Дұрыс жауабы} =A,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = М.Дулатов. Шығармалары: Өлеңдер, қара сөздер, көсемсөз. –Алматы: Жазушы, 1991. -384 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0024 9-сыныпта С.Торайғыровтың мынандай шығармалары оқытылады
1 А) «Тұрмысқа»+
0 В) «Ұлпан»
0 С) «Сен сұлу»
1 D) «Өмірінің дәрісі»+
1 Е) «Шығамын тірі болсам адам болып»+
0 Ғ) «Әнші»
0 G) «Қаһар»
0 Н) «Күйші»
{Дұрыс жауабы} =A,D,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0025 Әдебиет сабағында ең алдымен мына пәндермен байланыс ескеріледі
0 A) Геология
0 B) Медицина
1 C) Қазақ тілі мен этнография+
0 D) Химия
1 E) Тарих пен философия+
0 F) Шет ел тілі
1 G) Педагогика мен психология+
0 H) Ботаника
{Дұрыс жауабы} =C,E,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп,1969. -344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0026 Әдебиетті оқытуда мынандай әдістерді пайдаланамыз
1 А) Шығармашылықпен оқу+
1 В) Эвристикалық, зерттеу+
1 С) Репродуктивті+
0 D) Әдістемелік тәсілдер
0 E) Әдістемелік құралдар
0 F) Оқытудағы принциптер
0 G) Оқыту жолдары
0 H) Техникалық оқу
{Дұрыс жауабы} =C,E,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Н.И.Кудряшев. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: Пособие для учителя. –Москва: Просвещение, 1981. -190 с.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0027 Әдебиет сабағын былай бастаған тиімді
0 А) Ауа-райынан
0 В) Күнделікті жағдайдан
1 С) Кезекшінің мәлімдемесінен+
1 D) Үй тапсырмасын сұраудан+
1 Е) Өткенді еске түсіруден+
0 Ғ) Сабақтың мақсатынан
0 G) Құрылысын айтудан
0 Н) Қысыр әңгімемен
{Дұрыс жауабы} =C,D,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0028 Әдебиет пәндеріне арналған білім мазмұнын мынандай нормативтік құжаттар анықтайды
1 А) Оқу бағдарламалары+
1 B) Оқулықтар+
1 C) Әдістемелік нұсқаулар+
0 D) Жарғы
0 Е) Ереже
0 Ғ) Өкім
0 G) Әкімшілік
0 Н) Оқушылар
{Дұрыс жауабы} =A,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп,1969. -344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0029 Қазақтың атақты әдебиетші әдіскерлері
1 A) Ы.Алтынсарин+
1 B) А.Байтұрсынұлы+
1 C) Ә.Қоңыратбаев+
0 D) М.Шаханов
0 Е) М.Айтқожина
0 Ғ) М.Дүйсенов
0 G) Ә.Нұршайықов
0 Н) Ж.Аймауытов
{Дұрыс жауабы} =A,B,С
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0030 Б.Майлиннің 11-сыныпта мына шығармалары арнайы талданады
0 А) «Раушан-коммунист»
0 В) «Он бес үй»
1 С) «Азат әйел»+
1 D) «Көңіл айту»+
1 Е) «Майдан» пьесасы+
0 F) «Қара шелек»
0 G) «Арыстанбайдың Мұқышы»
0 H) «Мырқымбай»
{Дұрыс жауабы} =C,D,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 10-11 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -26 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0031 Әдебиет сабақтары мына адамдардың рухани сезім бірлігін көп қажетсінеді
1 А) Жазушы+
1 В) Мұғалім+
1 С) Оқушы+
0 D) Егінші
0 Е) Сушы
0 Ғ) Әкім
0 G) Хатшы
0 Н) Министр
{Дұрыс жауабы} =A,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0032 Міржақып Дулатов әдебиет сабағында баяндап оқытудың мынандай түрлерін атаған
1 А) Ыңырсымай, анық, айқын оқу+
1 В) Кісі қалай сөйлесе, солай оқу+
0 С) Айқайлап оқу
0 D) Сыбырлап оқу
0 Е) Тұрып оқу
1 Ғ) Дауысты көтеретін орында көтеріп, бәсеңдететін орында жәй оқу+
0 G) Жатып оқу
0 Н) Іштен оқу
{Дұрыс жауабы} =A,B,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = М.Дулатов. Шығармалары: Өлеңдер, қара сөздер, көсемсөз. –Алматы: Жазушы, 1991. -384 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0033 10-cыныпта Сүйінбай ақынның мынандай өлеңдері оқытылады
1 А) «Бөрілі менің байрағым»+
0 В) «Опасыз жалған»
0 С) «Үш жігіт»
1 D) «Датқалар», «Үмбетәліге»+
1 Е) «Ту алып жауға шапсаң сен»+
0 Ғ) «Аңқау мен қу»
0 G) «Нарын»
0 Н) «Замана»
{Дұрыс жауабы} =A,D,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 10-11 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -26 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0034 Әдебиет сабағындағы қазіргі жазба жұмыстары
1 А) Мазмұндама+
1 В) Шығарма +
0 С) Әңгіме
0 D) Новелла
1 Е) Баяндама, реферат+
0 Ғ) Повесть
0 G) Өлең,
0 Н) Интервью
{Дұрыс жауабы} =A,B,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Мазмұндамалар жинағы: Жалпы білім беретін мектептің 5-11-сыныптарына арналған. –Алматы: 2008.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0035 Оқушының шығарма жұмысын тексерген кезде мұғалім назар аударатын жайлар
1 А) Тақырыптың толық ашылмауы+
0 В) Тақырыптың сәйкестігі
1 С) Жоспардың дұрыс құрылуы+
0 D) Негізінің дұрыстығы
1 Е) Мазмұнның дұрыстығы+
0 Ғ) Көшірілгендігі
0 G) Көшірілмегендігі
0 Н) Анық-қанықтығы
{Дұрыс жауабы} =A,C,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Мазмұндамалар жинағы: Жалпы білім беретін мектептің 5-11-сыныптарына арналған. –Алматы: 2008.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0036 Көрнекті көркем сөз зергері Ғ.Мүсіреповтың 11-сыныпта монографиялық түрде талданатын шығармалары
1 А) «Қазақ солдаты»+
0 В) «Қос шалқар»
0 С) «Ұлпан»
1 D) «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» трагедиясы+
0 E) «Автобиографиялық әңгіме»
0 F) «Талпақ танау»
1 G) Ана туралы әңгімелері+
0 H) «Жапон балладасы»
{Дұрыс жауабы} =A,D,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 10-11 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -26 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0037 Әдебиет сабағын жоспарлаудағы негізгі мақсат
1 А) Оқу материалын меңгерту+
1 В) Танымдық мәселелерді меңгерту+
1 С) Тәрбие өнегесін беру+
0 D) Ұқыптылыққа үйрету
0 E) Ғылымды ұйымдастыру
0 F) Оқуға міндеттеу
0 G) Қоғамдық іске бейімдеу
0 H) Іскерлікке жетектеу
{Дұрыс жауабы} =A,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0038 Қазақ әдебиетін оқытуда пәнаралық байланыс қажет болады...
0 А) Уақыт ұту үшін
1 В) Оқушы ынта-ықыласын арттыру үшін+
0 С) Өзге пәннен мағлұмат алу үшін
1 D) Білім толықтыру үшін+
1 Е) Оқыту сапасын арттыру үшін+
0 Ғ) Оқу жоспарын орындау үшін
0 G) Талдауға бағыттау
0 H) Қорытындылау үшін
{Дұрыс жауабы} =B,D,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0039 Әдеби көркем мәтін бойынша жүргізілетін жұмыстар
1 А) Мәтіннің мазмұнын айту+
1 В) Оқылған мәтін бойынша сурет салу+
1 С) Мәтінге сұрақтар құрастыру+
0 Д) Мәтінді жай оқу
0 Е) Мәтінді жедел оқу
0 Ғ) Мәтінді әнге салып оқу
0 П) Мәтінді жаздыру
0 Н) Мәтінге әуен беру
{Дұрыс жауабы} =A,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0040 11-cыныпта С.Мұқанов шығармашылығы былай сипатталады
1 А) Ақын+
1 В) Жазушы+
1 С) Зерттеуші+
0 Д) Майдангер
0 Е) Мұнайшы
0 Ғ) Кенші
0 П) Суретші
0 Н) Талапкер
{Дұрыс жауабы} =A,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 10-11 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -26 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0041 Әдебиет пәні мұғалімі жасайтын жоспарлар
1 А) Күнтізбелік+
0 B) Жылдық жоспар
1 С) Тәрбиелік+
0 D) Шаруашылық
0 Е) Апталық
1 F) Сабақтық+
0 G) Спорттық
0 H) Музыкалық
{Дұрыс жауабы} =A,C,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0042 Әдебиет сабақтарында шығарманы проблемалап талдау қажет...
1 А) Оқушы танымын арттыру үшін+
1 В) Ой белсенділігін жетілдіру+
1 С) Өзіндік ізденіске жетелеу+
0 D) Мінез-құлқын түзеу
0 Е) Әңгіме тудыру
0 Ғ) Образдарды талдау
0 G) Сюжеттік талдау
0 Н) Суреттеме жасау
{Дұрыс жауабы} =A,B,С
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0043 Әдебиет пәні сабағында көркем шығарманы талдауда қолданылатын шығармашылық жұмыс түрлері
1 А) Киносценарий жазу+
0 В) Мәнерлеп көркемдеп оқу
0 С) Мәтінге жуық әңгімелеу
1 D) Инсценировка құрастыру+
0 E) Еркін әңгімелеу
0 Ғ) Сұрыптап алу
1 G) Кейіпкер рөлінде ойнау+
0 Н) Орын аустыру
{Дұрыс жауабы} =A,D,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0044 Әдебиет сабағындағы ғылыми ұстаным оқушыны баулиды...
0 А) Шаршағыштыққа
1 В) Логикалық қорытыныды шығаруға+
0 С) Қоғамшылдыққа
1 D) Аңғарымпаздыққа,байқағыштыққа+
0 Е) Асығыстық, жылдамдыққа
1 Ғ) Зер сала топшылауға+
0 G) Күйшілдікке
0 Н) Оқытушылыққа
{Дұрыс жауабы} =B,D,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0045 5-7-сыныптарда үйге берілетін тапсырма болуы керек...
1 А) Түсінікті,айқын+
0 В) Күрделі мағыналы
1 С) Қызғылықты, тартымды+
0 D) Оқушы ұғымына ауыр
1 Е) Ұғымға оңай+
0 F) Ғылыми
0 G) Мәдени
0 Н) Сыни
{Дұрыс жауабы} =A,C,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0046 Көркем мәтінді сыныпта оқу әдістері
1 А) Рөлдерге бөліп оқу+
0 В) Қайта-қайта оқу
0 С) Іштен тынып оқу
1 D) Мәтіннің қажет жерін оқу+
0 Е) Бөліп-бөліп оқу
0 Ғ) Сылбыр оқу
1 G) Нақыштап, мәнерлеп оқу+
0 Н) Мағынасыз оқу
{Дұрыс жауабы} =A,D,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Б.А.Буяльский. Искусство выразительного чтения: Кн. Для учителя. –Москва: Просвещение, 1986. -176 с.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0047 Әдебиет сабақтарының еркін түрлері
1 А) Пікірталас сабағы+
1 В) Концерт сабағы+
0 С) Семинар сабақ
0 D) Кіріспе сабақ
0 Е) Факультативтік сабақ
0 Ғ) Дәріс сабағы
1 G) Ойын сабақтары+
0 Н) Іздендіру сабағы
{Дұрыс жауабы} =A,B,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Р.Құтқожина., Қ.Бітібаева. Әдебиет. Оқыту әдістемесі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0048
0 Әдебиет сабақтарында мысал жанрын оқыту тәсілдері
А) Салқын оқу
1 В) Мәнерлеп оқу+
0 С) Хабарлама түрінде
0 D) Салмақты оқу
1 Е) Рөлдерге бөліп оқу+
1 Ғ) Баяндап оқу әдісі+
0 G) Қызулана оқу
0 Н) Әрі-сәрі оқу
{Дұрыс жауабы} =B,E,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Б.А.Буяльский. Искусство выразительного чтения: Кн. Для учителя. –Москва: Просвещение, 1986. -176 с.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0049 Әдебиет пәндерінде шығарма жазудағы басты мақсат...
1 А) Шығармашылық жұмысқа баулу+
0 В) Эпиграф жаздыру
0 С) Кітап оқыту
1 D) Таза, ұқыпты жазуға үйрету+
0 E) Концерт көрсету
0 Ғ) Сөздікті пайдалану
1 G) Әдемі, айшықты сөздерді пайдалана білуге үйрету+
0 Н) Кино көрсету
{Дұрыс жауабы} =A,D,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Н.П.Морозова. Учимся писать сочинение: Кн. Для учащихся 10 кл. сред. шк. –Москва: Просвещение, 1987. -128 с.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0050 Әдебиет сабақтарында көркем туындыны образдар жүйесіне қарай талдауда басты назар аударатын мәселе...
0 А) Жалпы мінездеме
0 В) Сұрыптап талдау
1 С) Тура, жанама мінездеме беру+
1 D) Кейіпкер портретін баяндау+
0 Е) Мәтін құрылысы
0 Ғ) Оқырмандар тілегі
1 G) Авторлық көзқарасты ұғындыру+
0 Н) Шығарма тілі
{Дұрыс жауабы} =C,D,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0051 5-7 сынып оқушыларының тілін дамыту үшін...
0 A) Театрға бару
1 В) Мәтін оқиғасын ауызша баяндату+
1 C) Мәтінді мазмұндатып еркін жаздырту+
0 D) Кино көру
1 Е) Көркем мәтіннен үзінділер жаттату+
0 F) Әңгіме-сұхбат
0 G) Саяхаттау
0 H) Суреттер салу
{Дұрыс жауабы} =B,C,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0052 Әдебиет сабағындағы көрнекіліктің тиімділігі...
1 А) Берілетін білім мазмұнын ашады+
0 В) Отаншылдық сезімін ояту үшін
0 С) Эстетикалық тәрбие беру үшін
1 D) Оқушының көру, қабылдау сезімін күшейтеді+
0 Е) Әсемдікті сезіну үшін
1 Ғ) Мәтін оқиғасын есте сақтауға, елестетуге көмектеседі+
0 G) Еліктеушілік өседі
0 Н) Уақыт тез өтеді
{Дұрыс жауабы} =A,D,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0053 8-9-сынып оқушыларының сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда жүргізілетін жұмыс түрі:
1 А) Көркем мәтінге жуық ауызша мазмұндату+
1 В) Көркем сөз-сөйлем оралымдарын теріп жаттату+
0 С) Мәтіннен даналық ойлар іздету
0 D) Жазбаша жазулар
0 Е) Монологтарды таптырту
0 Ғ) Мәтінді оқуға тапсыру
1 G) Мәтіннен көркем диалогтарды жаздырту+
0 Н) Саяхатқа шығару
{Дұрыс жауабы} =A,B,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Г.Құрманбаева., С.Дүйсебаев. Әдебиет сабақтарының үлгілері. –Алматы: Білім, 1999. -144 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0054 Әдебиет пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстар...
1 А) Белгілі жоспармен жүйелі түрде жүргізілуі керек+
0 В) Балалардың әржақты қабілетін дамыту
0 С) Ой-өрісін кеңейту
0 D) Балалардың қызығушылығын ояту
1 Е) Оқушыларда театр, кинотеатрларға апару+
1 Ғ) Оқушыларды табиғат аясына саяхаттату+
0 G) Зеріктірмес үшін
0 Н) Уақыт өткізу үшін
{Дұрыс жауабы} =A,E,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0055 Әдеби білім беру сатылары бойынша әдебиеттік оқу жүреді:
А) 8-9-сыныптарда
В) Бос уақыттарда
С) 2-4-сыныптарда+
Д) 1-9-сыныптарда
Е) 5-6-сыныптарда+
Ғ) 7-сыныпта+
П) 10-сыныпта
Н) 11-сыныпта
{Дұрыс жауабы} =С,Е,Ғ
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Әдебиеттік оқу бағдарламалары (2-4-сыныптар).
-Алматы: РОНД, 2003. -16 бет.; Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар. –Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0056 «Ер Төстік» ертегісінің кейіпкерлері...
0 А) Батыр Баян
0 В) Қобыланды
1 С) Ерназар+
0 D) Кендебай
1 Е) Көлтаусар+
0 Ғ) Аяз би
0 G) Тайбурыл
1 Н) Кенжекей+
{Дұрыс жауабы} =С,Е,H
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті Жалпы орта білім беретін мектептің 5-7-сыныптарына арналған бағдарламалар. –Алматы: Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы, -2003. -35 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0057 6-сыныпта оқытылатын батырлар жыры мыналар:
0 А) «Ер Қосай»
0 В) «Ер Көкше»
1 С) «Қобыланды батыр»+
0 D) «Қамбар батыр»
0 Е) «Әз Жәнібек»
1 Ғ) «Алпамыс батыр»+
0 G) «Тоныкөк»
1 Н) «Күлтегін»+
{Дұрыс жауабы} =С,Ғ,H
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, 2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0058 Көркем шығарманы талдауда алғашқы жұмыс түрі:
1 А) Мәтінді оқудан өткізу+
1 B) Мазмұнға жоспар құру+
0 С) Суреттеу тәсілдерін анықтау
0 D) Мінездеме жазу
0 E) Образды талдау
0 F) Композициялық талдау
1 G) Жоспарға сай ауызша мазмұндату+
0 Н) Көркемдегіш құралдарды атау
{Дұрыс жауабы} =A,B,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0059 Әдебиет пәні мұғаліміне қойылатын талаптар:
1 А) Адамгершілік, білімділік+
0 В) Әкімшілдік
1 С) Шешендік, іскерлік+
0 Д) Зерттеушілік
1 Е) Ұстамдылық, терең ойлылық+
0 Ғ) Жабырқаушылық
0 G) Уайымшылдық
0 H) Аңқаулық
{Дұрыс жауабы} =A,С,Е
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы.
– Алматы: Мектеп, 1969. – 344 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0060 7-сыныпта оқытылатын әлем әдебиеті үлгілері:
1 А) Шандор Петефи. «Ұлт өлеңі»+
0 В) Даниэл Дефо. «Робинзон Крузо»
0 С) Шыңғыс Айтматов. «Ерте келген тырналар»
1 D) Ғабдолла Тоқай. «Өмір жолына қадам басқандарға»+
0 Е) «Манас жыры»
0 Ғ) Джек Лондон. «Мексика ұлы»
0 G) Омар Һайям. «Рубаилар»
1 Н) Александр Пушкин. «Ескерткіш»+
{Дұрыс жауабы} =A,D,H
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, 2010. -39 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0061 10-11-сынып оқушыларының әдеби білімін дамыту үшін жүргізілетін жазба жұмыстар:
1 А) Тақырыптық шығарма жаздыру+
0 В) Мінездеме жаздыру
0 С) Ауызша мінездеме
1 D) Көркем шығармаға жоспар құрғызу+
0 Е) Хаттама жаздыру
1 Ғ) Шығарманың тіл көркемдігін талдату+
0 G) Арыз жаздыру
0 Н) Естеліктер оқыту
{Дұрыс жауабы} =A,D,F
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0062 Драмалық шығармаларды оқыту ерекшелігі
0 А) Іштен оқыту
1 В) Драмаға тән сахналық белгілерді таныту+
0 С) Сценаридің жазылу жайы
0 Д) Оқиғаны ауызша баяндау
1 Е) Мәтінді рөлдерге бөліп мәнерлеп оқыту+
0 Ғ) Пролог ерекешігі
0 П) Эпилог ерекшелігі
1 Н) Әртістердің образға кіруі жайлы мағлұмат+
{Дұрыс жауабы} =B,Е,Н
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0063 Әдебиет сабағында мәнерлеп оқуға қойылатын талаптар:
1 А) Көркем мәтін табиғатына сай оқу+
0 В) Кібіртіктеп оқу
1 С) Қарқынды, екпін түсіре оқу+
0 Д) Екілене, ес кете оқу
1 Е) Мақамдап, мағыналап оқу+
0 Ғ) Саябыр, пәс оқу
0 П) Сыбырлап оқу
0 Н) Алқынып оқу
{Дұрыс жауабы} =А,C,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Б.А.Буяльский. Искусство выразительного чтения: Кн. Для учителя. –Москва: Просвещение, 1986. -176 с.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0064 Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ даласындағы негізгі мектептер
1 А) Қадим медреселері+
1 В) Жадит мектептері+
0 С) Қазақ мектептері
0 Д) Түрік мектептері
1 Е) Орыс-түзем мектептері+
0 Ғ) Татар мектебі
0 П) Өзбек мектебі
0 Н) Орыс мектептері
{Дұрыс жауабы} =A,B,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Т.Қ.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы: Білім, 2009. -288 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0065 Әдебиет пәні бойынша кіріспе сабақтар мыналар...
1 А) Замана жайлы тарихи түсінік+
0 В) Әңгіме-сұхбат
1 С) Жазушының өмірбаяны туралы түсінік+
0 Д) Теориялық баян
0 Е) Драмалық шығарма табиғаты
1 Ғ) Мәтін тұсында берілетін тақырыптық түсінік+
0 П) Роман құрылысы
0 Н) Повесть түзілісі
{Дұрыс жауабы} =А,C,E
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Ә. Қоңыратбаев. 4-7-кластарда әдебиетті оқыту методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. -176 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0066 Әдебиет сабақтарында эпикалық шығармаларды талдау барысында назар аударылады...
1 А) Шығарманың сюжетін жетік меңгеру+
0 В) Бөгделер пікір
0 С) Мәтін көлемін білу
0 D) Тілдік құрылысына
1 Е) Шығармаға толық образдық талдау+
0 Ғ) Сөз-сөйлем грамматикасына
1 G) Шығарманың құрылысы, көркемдігі+
0 Н) Оқырмандар ойлары
{Дұрыс жауабы} =А,E,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Ә. Қоңыратбаев. Әдебиетті оқыту методикасы (Қазақ мектептерінің ІХ-Х класс мұғалімдері үшін көмекші құрал). –Алматы: Мектеп, 1966. -132 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0067 Әдебиет сабақтарында батырлар жырын оқыту барысында жүзеге асырылады...
1 А) Көркем мәтін оқиғасын ұқтыру+
0 В) Салыстырмалы әдісті пайдалану
1 С) Кейіпкерлерін анық таныту+
0 D) тілдік ерекшелігін талдау
0 Е) Ауызша айту
1 F) Көркемдігін, өлең құрылысын талдау+
0 G) Сөздік жұмыстарын жүргізу
0 Н) Өзгелер пікірі
{Дұрыс жауабы} =А,С,Ғ
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қ.Жұмалиев., Т.Ақшолақов. Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мекткптің 9-сыныбына арналған оқулық.Жиырма бесінші басылымы. –Алматы: Мектеп, 2002. -232 бет, суретті.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0068 Орта мектепте оқытылатын әдеби-теориялық дәрістер...
0 А) «Еңлік-Кебек» оқиғасының баяны
1 В) Жанр, стиль, әдіс, әдеби тіл мәселесі+
0 С) Әдебиет тарихы
1 D) Таза әдебиет теориясы+
0 Е) Әңгіме құрылысы
0 Ғ) Өзгелер пікірі
1 G) Шығарма жаздыруға қатысты мәселелер+
0 Н) «Ер Тарғын» жырының көрінісі
{Дұрыс жауабы} =B,D,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Ә. Қоңыратбаев. Әдебиетті оқыту методикасы (Қазақ мектептерінің ІХ-Х класс мұғалімдері үшін көмекші құрал). –Алматы: Мектеп, 1966. -132 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0069 Әдебиет сабағында аталатын пьесаның шағын түрлері...
0 А) Новелла
1 В) Скетч+
0 С) Повесть
0 Д) Жыр
1 Е) Интериедия+
0 Ғ) Трагедия
0 П) Роман
1 Н) Бенефис+
{Дұрыс жауабы} =B,Е,Н
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. –Алматы: Мектеп, 1970. -400 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0070 Әдебиет пәндеріндегі дәріс түрлері:
0 А) Баяндау
0 В) Әңгімелеу
1 С) Шолу+
0 D) Сұхбат
1 Е) Монографиялық+
0 Ғ) Интервью
1 G) Әдеби-теориялық+
0 Н) Монологиялық
{Дұрыс жауабы} =С,E,G
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Ә. Қоңыратбаев. Әдебиетті оқыту методикасы (Қазақ мектептерінің ІХ-Х класс мұғалімдері үшін көмекші құрал). –Алматы: Мектеп, 1966. -132 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0071 «Ақбілек» романының кейіпкерлері
0 А) Сұлушаш
0 В) Қартқожа
0 С) Ботагөз
1 D) Бекболат+
0 Е) Алтай
1 Ғ) Әмір+
0 G) Балуан Шолақ
1 Н) Мамырбай+
{Дұрыс жауабы} =D,F,H
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Х.Әдібаев, М.Базарбаев, З.Қабдолов, Р.Нұрғалиев. Қазақ әдебиеті. Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбына аралған оқулық. –Алматы: Мектеп, 2002. -392 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0072 Орта мектептің әдебиет пәндерінде оқытылатын ХІХ ғасырдың атақты ақындары
1 A) Дулат Бабатайұлы+
1 B) Шортанбай Қанайұлы+
1 C) Сүйінбай Аронұлы+
0 D) Құланаян Құлманбет
0 Е) Орынбай Бертағыұлы
0 Ғ) Бақтыбай Жолбарысұлы
0 G) Кемпірбай Бөгембайұлы
0 Н) Әсет Найманбаев
{Дұрыс жауабы} =A,B,C
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 5-9 сыныптар.
–Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, 2010. -39 бет.; Қазақ әдебиеті оқу бағдарламасы 10-11 сыныптар. –Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, -2010. -26 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
V $$$0072 Көрнекіліктің тиімділігі неде?
1 A) Білім мазмұнын байытады+
1 B) Сұрақ-жауап
1 C) Жаттау мен жаттығу
0 D) Көрсету арқылы бекітіледі+
0 Е) Эмоцияға әсер етеді+
0 Ғ) Қайталанады
0 G) Сыналады
0 Н) Пысықталады
{Дұрыс жауабы} =A,D,Е
{Күрделілігі} = 3
{Оқулық} = Құтқожина Р., Бітібаева Қ. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –Алматы: Атамұра, 2003. -96 бет.
{Курс} = 4
{Семестр} = 7


Приложенные файлы

  • docx 10252287
    Размер файла: 253 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий