Пример тестов на экзамен или гос.экзамен, посту..


1. Які з грошових відносин є фінансовими:
а) відносини, що відображують зміну форм вартості в процесі купівлі-продажу;
б) відносини, пов'язані з формуванням централізованих фондів держави;
в) визначення цін на продукцію;
2. В процесі руху вартості сукупного суспільного продукту і національного доходу можливі фінансові відносини:
а) між державою і підприємствами;
б) між державою, підприємствами, населенням, постачальниками;
в)між державою, підприємствами, населенням; всередині підприємств і організацій; між підприємствами;
3. Сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств і організацій різних форм власності і суб'єктів підприємницької діяльності - це:
а) фонди коштів;
б) фінансові ресурси;
в) оперативні фонди коштів;.
4. До фондів позикових засобів відносяться:
а) фонди для виплати заробітної плати державним службовцям;
б)податкові відрахування;
в) банківський кредит.
5. Стан фінансової системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів населення:
а) економічна безпека;
б) грошово-кредитна безпека;
в) інвестиційна безпека.
6. Фінансова безпека підприємства полягає у:
а) забезпеченні умов збереження комерційної таємниці, інтелектуальної власності та інформації; захищеності підприємства від негативного впливу зовнішнього середовища;
б) здійсненні контролю над ресурсами певного регіону і визначається можливостями найбільш повно використовувати його конкурентні переваги;
в) забезпеченні процесу відтворення робочої сили і економічному захисті від впливу зовнішньої державної політики.
7. Система організаційних та інституційно-правових заходів впливу, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці держави – це:
а) механізм забезпечення фінансової безпеки держави;
б) метод впливу на фінансову безпеку держави;
в) форма прояву фінансової політики держави.
8. Максимальне значення рівня інфляції, що не загрожує фінансовій безпеці держави, становить:
а) 102 %;
б) 107 %
в) 120 %.
9. Бюджетний рік США триває:
а) з 1 квітня до 31 березня;
б) з 1 березня до 31 квітня;
в) з 1 жовтня до 30 вересня.
10. Доходи місцевих бюджетів у європейських країнах переважно формуються за рахунок:
а) непрямих та прямих податків;
б) прямих податків та трансфертів;
в) доходів від участі в капіталі, податкових надходжень.


Приложенные файлы

  • docx 10253333
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий