Пример тестов на экзамен или гос.экзамен, посту..


1. Бюджетно-податкова політика, що має на меті в короткостроковій перспективі подолання циклічного спаду економіки і збільшення державних витрат, зниження податків або комбінування цих заходів, а у довгостроковій перспективі - розширення пропозиції чинників виробництва і зростання економічного потенціалу:
а) контрольна бюджетно-податкова політика
б) стимулююча бюджетно-податкова політика
в) стримуюча бюджетно-податкова політика
2. До видатків спеціального призначення державного бюджету відносять:
Варіанти відповідей:
а) видатки бюджету Міністерства оборони України, бюджету Служби безпеки України, бюджету Національної гвардії України
б) витрати на надання бюджетних субвенцій, видатки Резервного бюджетного фонду України
в) видатки Резервного бюджетного фонду України; інституційні видатки, що утворилися внаслідок помилок в макроекономічному прогнозуванні
3. До статей доходів державного бюджету відносяться:
Варіанти відповідей:
а) податок на додану вартість
б) доходи від фінансової діяльності підприємств
в) доходи від інвестиційної діяльності підприємств
4. До статей видатків державного бюджету належать:
Варіанти відповідей:
а) витрати з охорони навколишнього середовища
б) витрати на утримання адміністративних будівель і споруд міст і селищ
в) жодна з приведених вище відповідей не є вірною
5. Основним джерелом формування фінансових ресурсів, акумульованих у державному бюджеті, є:
а) надходження від зовнішньоекономічної діяльності
б) доходи від приватизації державного майна та від його реалізації
в) податки
6. Перевищення доходів над видатками державного бюджету - це:
а) транферти
б) резервний фонд Кабінету Міністрів України
в) профіцит бюджету
7. Принцип, згідно якого місцеві бюджети повинні формуватися "знизу", означає:
а) насамперед, необхідно забезпечити загальнодержавні потреби, а місцевим бюджетам залишати тільки кошти на забезпечення мінімальних потреб
б) необхідно забезпечити потреби конкретної адміністративно-територіальної одиниці, а залишок коштів передавати вищим бюджетам
в) конкретна адміністративно-територіальна одиниця повинна залишати собі 50% коштів, а 50% передавати вищим бюджетам
8. План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду - це:
а) бюджетна система України
б) бюджетна програма
в) місцевий бюджет
9. На утримання армії України спрямовуються кошти:
а) державного бюджету
б) місцевих бюджетів
в) бюджетів усіх рівнів
10. Склад доходів бюджетів районів у містах (у випадку їхнього створення) визначається:
а) радою депутатів
б) міською радою
в) районними радами

Приложенные файлы

  • docx 10253334
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий