вопросы к экзамену по региональной геологии (ми..


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ «РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ»
1. Регіональна геологія світу
Охарактеризуйте будову земної кори та верхньої мантії за геофізичними даними.
Охарактеризуйте головні риси структури Землі на літосферному рівні.
Охарактеризуйте головні риси структури Землі на коровому рівні.
Охарактеризуйте основні етапи історії тектонічного розвитку Землі.
Охарактеризуйте структурні елементи давніх платформ.
Охарактеризуйте головні структури континентів.
Охарактеризуйте структурні елементи давніх платформ.
Охарактеризуйте структурні елементи складчастих областей.
Розкрийте загальні риси геологічної будови Північної Америки та Гренландії.
Розкрийте загальні риси геологічної будови Південної Америки.
Розкрийте загальні риси геологічної будови Африки та Аравії.
Розкрийте загальні риси геологічної будови Австралії та Меланезії.
Охарактеризуйте загальні риси геологічної будови півострову Індостан.
Охарактеризуйте загальні риси геологічної будови Євразії.
Охарактеризуйте загальні риси геологічної будови Європи.
Розкрийте загальні риси геологічної будови Центральної і Східної Азії.
Розкрийте загальні риси будови Північно-Американської давньої платформи.
Розкрийте загальні риси будови Південно-Американської давньої платформи.
Розкрийте загальні риси будови Африканської платформи.
Розкрийте загальні риси геологічної будови Кордильєрської складчастої області.
Розкрийте загальні риси геологічної будови Андського рухливого поясу.
Розкрийте загальні риси геологічної будови Середземноморського альпійського рухливого поясу.
Охарактеризуйте загальні риси геологічної будови Африканської давньої платформи.
Охарактеризуйте загальні риси тектонічної будови Євразії.
Охарактеризуйте геологічну будову Європи.
2. Регіональна геологія України
Охарактеризуйте геологічну будову Гірського Криму
Дайте характеристику геологічній будові Українських Карпат.
Охарактеризуйте тектонічне районування Українського щита.
Охарактеризуйте геологічну будову Волино-Подільської плити.
Охарактеризуйте геологічну будову Дніпрово-Донецької западини.
Охарактеризуйте стратиграфічну будову Українського щита.
Охарактеризуйте геологічну будову Скіфської плити.
Охарактеризуйте геологічну будову частини Західно-Європейської платформи на території України.
Охарактеризуйте геологічну будову Південно-Української монокліналі.
Охарактеризуйте геологічну будову Складчастого Донбасу.
Охарактеризуйте стратиграфію і магматизм Волино-Подільської плити.
Охарактеризуйте історію геологічного розвитку Південно-Української монокліналі.
Охарактеризуйте загальні риси історії геологічного розвитку Скіфської плити.
Охарактеризуйте історію геологічного розвитку Гірського Криму.
Охарактеризуйте стратиграфію і магматизм Складчастого Донбасу.
Охарактеризуйте історію геологічного розвитку Дніпровсько-Донецької западини.
Охарактеризуйте риси історії геологічного розвитку Складчастого Донбасу.
Охарактеризуйте стратиграфію і магматизм Дніпрово-Донецької западини.
Охарактеризуйте стратиграфію і магматизм Південно-Української монокліналі.
Охарактеризуйте стратиграфію та магматизм Гірського Криму.
Охарактеризуйте особливості історії геологічного розвитку Українських Карпат.
Охарактеризуйте загальні риси історії геологічного розвитку Волино-Подільської плити.
Охарактеризуйте корисні копалини Волино-Подільської плити.
Охарактеризуйте корисні копалини Скіфської плити.
Охарактеризуйте корисні копалини Дніпрово-Донецької западини.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На контурній карті Північної Америки покажіть основні геоструктурні елементи.
На контурній карті Південної Америки покажіть основні геоструктурні елементи.
На контурній карті Африки покажіть основні геоструктурні елементи.
На контурній карті Євразії покажіть основні геоструктурні елементи.
На контурній карті Австралії покажіть основні геоструктурні елементи.
На контурній карті світу покажіть положення давніх платформ.
На контурній карті світу покажіть положення щитів давніх платформ.
На контурній карті світу покажіть положення молодих платформ та плит.
На контурній карті світу покажіть положення складчастих областей байкальського етапу складчастості.
На контурній карті світу покажіть положення складчастих областей каледонського етапу складчастості.
На контурній карті світу покажіть положення складчастих областей герцинського етапу складчастості.
На контурній карті світу покажіть положення складчастих областей мезозойського етапу складчастості.
На контурній карті світу покажіть положення складчастих областей альпійського етапу складчастості.

Приложенные файлы

  • docx 10353509
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий