Літературне читання. Українська мова — підручник для 4 класу авт. Науменко В.О.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ВІД АВТОРА
Любий читачу! Підручник «Літературне читан
ня» поведе тебе у світ поезії та прози, справжніх
і вигаданих історій. Цей світ сповнений краси,
чарівності, таємниць, захоплюючих мандрівок
Кожний письменник разом з героями своїх
творів охоче спілкуватиметься з тобою. Ти зрозу
мієш, якими важливими для тебе та інших є ви­
яви доброти, людяності й відповідальності. Відчу­
єш, як завдяки любові та співчуттю, турботі про
Тільки читай уважно, вдумливо, аналізуй і ви
значай, про що говорить з тобою кожен автор тво
ру, що важливе для себе ти візьмеш із цього спіл
кування. Недаремно кажуть:
Êíèãà â÷èòü, ÿê íà
пбІсІ езсь
Фсн аЯвЯсн цзсЯі, сни аЯвЯсн жмЯі
У КРАЇНІ ДАВНИНИ
На цих сторінках оживають міфи й легенди, при
тчі й казки різних народів. Читаючи міфи, ти
поринеш у світ стародавніх богів, дивовижних істот,
легендарних і непереможних героїв. Ти дізнаєшся про
погляди народів світу на різноманітні явища життя,
Читаючи легенди, притчі й казки, помітиш багато
спільного та відмінного між ними. Уважному відкри
ються таємниці змісту цих жанрів, зацікавленому
У давні часи, намагаючися пояснити явища на
вколишнього світу, люди створили чимало ціка
вих історій, які передавалися з вуст в уста, з поколін
ня в покоління. Ці історії – вони отримали
– були
присвячені виникненню життя, силам, що
керують Землею та Всесвітом (богам), надзвичайним
Міфологічні образи живуть і сьогодні в поезії, скульп­
турі, у нашій мові. Ми не замислюємося, з якої міфо
логії до нас прийшли такі вислови і слова, як
ОЯмгнЮз, ЯфІккдпнбЯ о’ьсЯ, РтлЯхьйзи Цкьф, вдЮйт
Стародавні єгиптяни обожнювали тваринний світ.
Недаремно майже всіх богів вони зображували
людьми з головами тварин і птахів. Особливо шанува
ли бика, іменуючи його богом Апісом, корову сприйма
ли як богиню ісіду. Змію єгиптяни називали богом
Атумом, крокодила – богом Себеком, а кішка постава
Та найголовнішим в усі часи був бог сонця, якого
єгиптяни вважали творцем Усесвіту й богів. Також
вони вірили, що річка Ніл тече по землі та під землею,
а бог сонця Ра вночі перепливає підземним Нілом на
Колись не було ні землі, ні неба. Всесвіт нагадував без
межний океан води. Спочатку серед вод океану з’явився
пагорб. То був єдиний клаптик землі посеред безкраїх
Якось на цьому пагорбі розкрилася дивовижна квіт­
ка лотоса
. Між пелюстками було сховане немовля.
Від дитини й справді йшло таке сліпуче сяйво, що
Всесвіт, який досі перебував у пітьмі, ураз освітився й
Прочитай опис Усесвіту. За яких обставин зникла пі­
ть
ма і все ожило?
Як
народився бог сонця Ра? Перекажи міф близько до
тексту.
– водяна трав’яниста рослина, схожа на латат
Пітьма і зло породили велетенського змія, щоб
запанувати над світом. То було небачене
страховисько, могутнє і спритне. Понад усе змій, якого
Усі друзі Ра ставали ворогами Апопа. і змій так
люто ненавидів бога Ра, що навіть при згадці про нього
Глибоко під землею – житло жорстокого змія. Од
нак і туди проникають сонячні промені, бо щове
завершивши свій
похід над землею, Ра спуска
ється до
світу. Нікуди від нього не схо
ватися! Скрізь
Я мушу позбутися Ра! – не тямлячи себе з люті,
вигукнув Апоп. – Тільки коли на землі не стане цього
Відомо, що Ра щовечора мандрує водами підземного
Нілу. А
якщо випити
воду підземної ріки? Тоді зухва
лий Ра ніколи не зможе потрапити до царства пітьми...
Апоп надимає черево і припадає до підземних вод.
Він п’є довго, уперто, води в Нілі стає менше й мен
ше. От і все... Річище порожнє, за кілька хвилин воно
зовсім висохне.
Ра ніколи більше не потрапить під
«Підступний змій
гадає, що, коли він вип’є підзем­
ний Ніл, я не спускатимуся більше під землю... – роз
мірковував Ра. – Настав час покінчити з породженням
і непереможний Ра прямує на вирішальну битву зі
Битва була довгою і жорстокою. Змій такий дужий
і великий, що Ра ніяк не міг його скорити. Та богові
замало вбити Апопа. Спочатку треба примусити його
Слава великому Ра! Він здолав Апопа, притиснув
його так, що той повернув підземний Ніл – випустив
його зі свого бездонного черева! Тепер не варто вбивати
змія, він переможений – нехай живе! Ра святкує пере
могу! Ра – великодушний! Осяяний звитягою, бог сон
Даремно Ра пожалів Апопа. Зло ніколи не скорить
ся світлові. Змій знову випив підземний Ніл, коли Ра
ночі все повториться знову. Змій Апоп,
що не змириться з поразкою, знову нападе на Ра, а
бог ще раз і ще раз доведе свою неперемож
Щоночі в підземному світі відбувається битва між
силами світла і пітьми. Ця битва щоразу незмінно за
Як і для чого змій Апоп знявився на світ? Чому він нена­
видів бога Ра? Як вирішив позбутися його?
Пе
рекажи близько до тексту зміст тієї частини міфу,
кій розповідається про битву Ра з Апопом.
Як
у міфі пояснюється вічна боротьба між світлом і
пітьмою, добром і злом?
Давньогрецька міфологія – одна з найбагатших
серед відомих людству. Вона мала велике значення
Грецькі боги, за змістом міфів, жили на горі Олімп.
Там панували такі самі порядки, як і між людьми.
Греки з великою повагою ставилися до людини, тому й
Чарівні перетворення
Коли на землі в людей засяяв веселий життєдай
ний
сповнюючи їхнє існування теплом і радістю, роз
гніваний Зевс покарав за це не тільки гордого Прометея.
Лихий, злопам’ятний бог надумав покарати нещадно
і смертних, та ще так, щоб навіть їхні далекі
да
лекі
покликав свого сина Гефеста,
неперевершеного митця та вигадника, звелів йому змі
шати глину з водою, всередину сховати приємний, лас
кавий голос і зліпити юну дівчину, схожу на безсмертну
Гефест усе так і зробив. А далі, за Зевсовим велін
ням, буйні вітри вдихнули в ту постать життя і кож
ний з богів ущедрив її своїми дарами. Мудра Афіна
Паллада навчила дівчину гаптувати і прясти, золота
Афродіта надала їй звабних чар і дивовижної вроди, а
хитрий Гермес подарував лукавий розум, непереборну
цікавість і каверзну
вдачу. Дівчину назвали Пан
дорою,
харити й музи вбрали Пандору в сріблясті
шати, на довгі кучері поклали вінець, схожий на золо
те мереживо, ніжну шию прикрасили намистом із само­
цвітів і заквітчали красуню трояндами. Потім Гермес,
як звелів йому всевладний батько, відвів Пандору на
землю і залишив її біля порога дому Епіметея, рідного
Колись Прометей попереджав свого рідного брата,
щоб той нізащо не брав ніяких дарунків від під
богів. Та
Епіметей був надто простий, довірливий і по
вільний у думках, навіть ім’я його означало: «Той, хто
думає потім». Тож, побачивши біля свого порога пре
красну дівчину, що сяяла вродою і щастям, Епіметей
забув усі застережливі слова свого мудрого брата, забув
Як Зевс того й прагнув, Пандора стала Епіметеєвою
дружиною і праматір’ю всіх смертних жінок. і саме
До того часу люди жили, не знаючи горя, заздрощів,
злочинів, тяжких хвороб і турбот. Усе це Прометей
сховав від смертних на Олімпі в чималій амфорі
щільно її закривши. Зевс подарував ту амфору Пандорі
в посаг
, тільки – підступний! – звелів її не відкривати.
Послухалася Пандора, та з кожним днем їй дедалі
дужче кортіло зазирнути всередину. Нарешті красуня
не витримала, відкрила амфору, і в ту саму мить звідти
вилетіли на волю горе, турботи, злигодні, страждання,
Відтоді вони скрізь і завжди переслідують людст
во.
нечутні, німі, вони затьмарюють людям сонячне
сяйво, заповзають у їхні домівки, сріблять скроні у смерт
них, виорюють на їхніх обличчях гли
бокі страдницькі
– велика посудина яйцеподібної форми для
– майно, гроші, що дають батьки або родичі на
Збагнувши, що вона накоїла, Пандора мерщій за
крила
покарав смертних людей всемогутній Зевс Гро
Наз
персонажів міфу. Які
чарівні перетворення
опи
сано в ньому?
За щ
о Зевс розгнівався на Прометея? Прочитай.
Чи
м боги обдарували Пандору? Якою ти її уявляєш?
Як
у міфі розповідається про появу на землі горя, тур­
бот, злигоднів, страждань, хвороб? Чи добре вчинила
Пандора? Як ти повняжеш зі змістом міфу вислів
на дія
жи
ве
айдовше

Іс
нує вислів
скринька
Пан
дори
. Що він означає? (Вибе
ри відповідь:
осередок
не
щасть
багатство
таєм­
ницю
підступний
да
рунок
Зевс
и головний бог у грецькій міфології, батько богів і
напівбогів. Він же бог грому.
и велетень, який викрав у богів вогонь і при­
ніс людям, за що його жорстоко покарав Зевс, прикував­
ши до скелі.
Геф
и син Зевса, бог вогню і ковальської справи.
и три дочки Зевса, вічно юні богині краси.
и девнять дочок Зевса, покровительки мистецтв і
науки.
Герм
и бог торгівлі та ремісництва.
на Палл
и богиня мудрості.
Афрод
и богиня кохання і вроди.
Як і інші народи, прадавні слов’яни вірили в те, що
світом правлять боги. Більшість з богів творить до
бро (наприклад, бог сонця Дажбог; бог грому і
блискавки,
хліборобства Перун; покровитель скотарства
Велес, або Волос; Ярило – божество родючості). Але є і
такі, що можуть занапастити (наприклад, Чорнобог).
Окрім богів, за уявленнями слов’ян, землю населя
ли духи. Це добрі та злі сили, які могли втручатися в
повсякденне життя: русалки, мавки, домовики, відьми
тощо. Люди вірили, що жити з ними треба в мирі, на
Пр
очитай один з варіантів переказу словнянського міфу
про походження людей на Землі.
Ще до початку світу, коли не було ні неба, ні зем­
лі, а лише синє море, посеред того моря стояло велике
На тому дереві була золота кора, перлова роса, і
сиділи на ньому дивовижні птахи. Дехто каже, що то
були два голуби, а дехто – що сивий сокіл. Серед гіл
ля того дерева роїлися бджоли, у його корінні жили
всілякі тварини, на гілках знайшли притулок птахи.
дерева капала
роса, а із цієї роси утворюва
лись озе
Але сумним був світ без людського гомону. і тоді бог
Щоб оживити людину, бог схилився до неї й прос
Прочитай опис дерева посеред синього моря. Чим воно
собливе? Перекажи цю частину міфу близько до тексту.
Як
пояснюється у міфі походження людини? Чи мож
на
азвати це чарівним перетворенням?
У я
кому з наведених раніше міфів уже йшлося про
створення людини богами? Порівняй їх.
Багато слов’янських міфів відомі укра­
ським читачам
завдяки письменнику
Сергію Плачинді (1928–2013). Народився
митець на Кіровоградщині. У
вечорами мати
розповідала легенди про
таємничий Вирій та його жителів – старо
«Материні розповіді назавжди ввійшли
в мою пам’ять і душу, – згадував Сергій Плачинда.
Згодом, уже
будучи письменником, я пішов через
теки й
архіви на пошуки материного Вирію». Так
з’явилися «Міфи і легенди давньої України». Цю кни
Прочитай, як, на думку Сергія Плачинди, пояснювали
ловнянські міфи появу на Землі добра і зла.
і поринув у глибоку думу Сокіл
Род. і довго
думав. і
зніс він два яйця: біле і чорне. Упали вони
в озеро Живої води, і вродилися з них Білий лебідь і
Чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одно
му
стали люто битися.
Тоді з вершини Дуба
сказав їм Сокіл:
і лебеді перестали битися. і сказав Сокіл: «Я даю
вам Слово і Розум. Вийдіть з води і станьте обабіч мого
Дуба». Вийшли лебеді з води й одразу перетворилися
на людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіра
була біла, волосся – русяве, очі – блакитні; а в другого
і сказав Сокіл їм: «Зірвіть з дерева по яблуку і з’їжте
їх». З’їли велетні по молодильному яблуку й відчули в
і сказав Сокіл білошкірому: «Ти є Білобог, Володар
і сказав Сокіл чорношкірому: «Ти є Чорнобог, Воло
і сказав він обом: «Ви є Добро і Зло, Краса і Погань,
Світло і Пітьма, Правда і Кривда. Ви будете завжди,
будете скрізь, будете вічно. Бо ви є Життя. і Ті, ЩО
ПРИЙДУТЬ, не знають Добра без Зла, бо інакше – не
Розкажи, хто дав життя Білому й Чорному лебедям.
они зустрілися?
На к
ого перетворив Сокіл лебедів? Чим їх наділив?
Пр
очитай останній абзац. Для чого Сокіл створив не
лише Володаря Світла, а й Володаря Пітьми?
Як
і чарівні перетворення описано в міфі? Як у ньому
пояснюється, що таке життя?
Творцем Усесвіту словняни вважали Рода, який живе
небі,
їздить на хмарах, дарує життя людям, звірам,
птахам.
Повтори і пригадай
Мі
фи яких народів уміщено в розділі?
Наз
міфи і їх персонажів.
Ви
знач, про яких персонажів міфів ідеться:
1. аЯкось на цьому пагорбі розкрилася дивовижна квітка
лотоса. Між пелюстками було сховане немовляб.
2. а...Це імня означало: кТа, що всім обдарованалб.
Ді
знайся, що означають вислови:
ахіллесова
пн
ята
авгієві

ст
айні
Як
ти розумієш слова Рода про те, що немає Добра
без
ла, Краси без Погані?
Ви
беріть міф і розкажіть його зміст близько до тексту.
Сф
ормулюйте запитання один одному за змістом про
читаних міфів.
ВІД МІФУ ДО КАЗКИ
Якщо міф вважається найдавнішим жанром усної
народної творчості, то легенда, притча, казка ви
никли пізніше від нього. У
цих жанрах
ідеться про ті
людські цінності, які називають вічними: прагнення
до волі, добра, правди, краси; розум, витримка... Вони
лежать в основі вчинків персонажів творів, які відкри
Легенда має дуже багато спільного з міфом. Спіль
ним є те, що і в міфі, і в легенді розповідається
про фантастичні події. Проте в
йдеться про ре
альні історичні події та про реальних історичних осіб,
Налетіли на село турки, старих порубали, молодих
полон забрали.
іде в невільничому гурті дівчина, і
кожен крок її дедалі важче дається, бо веде він далі від
рідного дому. Уночі стомлені бранці поснули, заснула
варта. Тільки
дівчина не спала, тихо звільнившись од
пут, утекла. А
на світанку,
коли зовсім мало залиши
лося до села, де могла сховатися од ворога, побачила за
Біжить і
благає. Ще трохи – і вхопить її за коси
вершник. Ось уже вхопив, та рука сковзнула з гілки,
Про які події розповідається в легенді?
До к
ого зверталася дівчина­полонянка, бажаючи волі?
Як
а частина легенди і чим схожа на чарівну казку, міф?
Ви
конай завдання (на вибір):
1. Поділи текст легенди на дві частини і склади план.
2. Намалюй малюнок до другої частини легенди.
3. Склади свою легенду про тополю.
Богдан Чалий
(1924–2008) народився
у м. Києві в сім’ї лікарів. Дитинство його
минуло в містечку ізяслав, на зелених бе
регах Горині. Батько Богдана знав чимало
цікавих історій про тварин та птахів. Часто
в їхній домівці зимували маленькі козенята,
зайченята, їжачки, а навесні їх відпускали
Потім батьків направили працювати на Київщину,
до ірпеня. Там Богдан пішов до школи, займався в лі
Після закінчення школи – фронтові дороги війни,
а в мирний час – робота в редакціях газет, дитячих
журналів. Писав вірші, прозу, п’єси. Серед них відомі
віршовані казки про відважного Барвінка – «Як Бар
вінок став героєм», «Як Барвінок та Ромашка у вирій
Пропонуємо прочитати легенду, яку написав Богдан
òè
í
Де поселилися брати Кий, Щек, Хорив і сестра їхня
бідь? Прочитай.
Як
ими справами славився кожен брат? Чим займалася
Либідь?
Пр
очитай, як описано в легенді кожного з них.
Як
ими словами автори розповіли про ворогів, які хма­
рою сунули на землі полян?
Ро
зкажи, що ти дізнався про Кия, Щека, Хорива і сестру
їхню Либідь.
Ав
тори твору в поетичній формі переповіли одну з
легенд, де Кий нібито був перевізником. Проте до нас
дійшла інша легенда, в якій розповідається, що Кий був
князем у своєму роду. Спробуй відшукати цю легенду і
прочитати її.
– короткий фольклорний або літератур
ний твір повчального характеру. Для притчі влас
Зараз т
и ознайомишся з притчею та її
геніальним автором Леонардо да Вінчі
(1452–1519). Багато століть відділяє нас
від того часу, коли жив і творив великий
італієць. Про нього ми дізна
мось із кни
Леонардо наполегливо вдосконалював
свої знання й не уявляв свого життя без
постійного пошуку. Як живописець, він подарував
світу «Джоконду». Математика й механіка, фізика
й астрономія, хімія й геологія, географія й біологія –
Притчі, легенди й казки, які склав митець, принесли
йому не меншу славу, ніж картини. Він був цікавим
співрозмовником. Захоплюючі історії Леонардо да Він
Схиливши гнучку шию до дзеркала води, лебідь дов
Тепер він точно знав, що прийшов час прощання
Його пір’їни
були такі самі прекрасні й білосніжні,
як у далекі роки юності. Йому вдалося пронести в не
заплямованій чистоті своє вбрання через усі життєві
і тепер він був готовий спокійно й гідно закінчити
Зігнувши красиву шию, він повільно і велично під
плив до плакучої верби. В
її тіні
він любив відпочива
Спустився вечір, і спокійні води озера від заходу
У глибокій вечірній тишині почувся лебединий спів.
Ніколи раніше лебідь не співав з такою проникливою
сердечністю і тугою. Він натхненно співав про свою
Лебідь співає,
– промовили пошепки зачаровані
піснею риби, птахи та інші мешканці полів, лісів і лу
Ніжна, сумна пісня луною рознеслася навколо й за
Пр
очитай, яким побачив себе лебідь.
Що д
авало птаху силу спокійно померти?
Як
прощався лебідь із життям? Що залишив усім, хто
його бачив і чув?
По
міркуй, що уособлює лебідь.
Пе
рекажіть один одному притчу.
Лебедина
и
це стійке словосполучення, яке озна­
чає: останній (переважно найзначніший) твір письменни­
ка, художника... вияв таланту, здібностей.
Казка виникла на основі міфу. Під час пере
міфу слухачі
чекали від оповідача більше вигад
ки. Ця вигадка стосувалася сімейних стосунків героїв
міфу, їхніх суперечок. Отже, відбувалася не зовсім точ
Казки, як тобі вже відомо, поділяють за змістом на
три види:
йЯжйз оЮн сбЯЮзм
. Усі вони мають свої особливості. Яка особливість
казок – звичайні люди.
Одні з них роботящі, чесні, живуть у злагоді. Але є й інші:
злі, ліниві, підступні. Події відбуваються в побуті, тобто
в повсякденному житті, але мають те, що властиве
Терпінням і працею всього добудеш.
Не було б щастя, так нещастя допомогло.
Характер персонажа
Пр
очитай перше речення казки. Пригадай, чи вже трап
ля
вся тобі подібний початок.
Пр
очитай назву й перші два абзаци казки. Як ти дума­
єш, про що розповідатиметься далі?
Був собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка.
От те дівча ще підлітком було – умирає мати. А
тобі, доню, це зернятко, та нікому не кажи, що
в тебе воно є. А
як прийде
лихо, посади його, то виро
сте з нього верба яра
, і що тобі треба буде, йди до тієї
– тут: яскраво
От поховав чоловік жінку, пожурився
пожурився та
й знов
оженився з удовою. А
в тієї
вдови та своя дочка.
Баба свою дочку жалує, а ту дівчину зненавиділа так,
що й просвітку їй нема. Бабина така лінива, така леда
ча: ні до холодної води не береться, усе б сиділа згор
нувши руки. А
та дівчина
роботяща та добра дитина,
і що не дай їй робити і скільки не дай, то все зробить.
Жени, –
каже, – ледащо, бичка пасти! Та на тобі
круг прядива, щоб ти його й зом’яла, і потіпала, і спря
ла, і помотала, і поткала, і побілила, і полотно додому
Взяла дівчина те прядиво, погнала бичка пасти. Би
чок пасеться, а вона плаче: де ж таки видано, щоб усе
те за день зробити? А далі й згадала: «Є ж у мене зер
От узяла, посадила його на леваді
, полила, а сама
сіла та й знову плаче. Плакала, плакала та й засну
ла. Прокидається, аж із того зернятка така гарна верба
яра виросла, а під вербою криничка, і вода в ній така
верба взяла та й відчинилася, а відтіля так пан
Панно наша
мила, панно наша люба, що скажеш
От вам
круг прядива: треба його зом’яти, й потіпа­
ти, і попрясти, і помотати, і полотно з нього поткати,
– тут: пасовисько.
От верба й відчинилася, і ті панни виносять їй по
лотно тонке, таке біле – хоч зараз сорочки ший. Узяла
дівчина те полотно, пригнала бичка додому, віддає по
лотно бабі. А
та аж
зубами заскреготіла, як побачила,
На тобі,
донечко, мичечку
. Спрядеш – спря
Погнала та
бичка пасти та мичку закинула, а ввече
От діждали
вони неділі. Баба свою дочку так приче
Топи, ледащо,
нетіпахо! Щоб ти й витопила, і обі
дати наварила, і поприбирала, а ще із цього полотна й
сорочку пошила, поки ми вернемося із церкви. Та гля
цдцйЯ, л
– пучок льону, підготовлений для пря

От пішла баба з дочкою до церкви, а дівчина шви­
денько витопила, обід наварила, у хаті поприбирала,
Панно наша
люба, панно наша мила, що скажеш
Треба із
цього полотна, поки із церкви вийдуть,
сорочку пошити. Та ще й дайте мені вбратися – хочу
Ті кинулись, убрали її гарно, а на ніжки маленькі
золоті черевички взули. Тут і коні під’їхали. Сіла вона
Як увійшла вона в церкву, так церкву й осіяла. Люди
аж нестямляться з дива: «Чи воно князівна, чи королів
на? Ще такої не бачили». А
на той
час князенко в церк
ві був. Як угледів її, то й очей уже не відведе від неї.
Відправа кінчається, вона перша із церкви вийшла, сіла
й поїхала. Під’їхала до верби, верба відчинилася, вона
поскидала все із себе, знову наділа своє рам’я
, пошиту
сорочку взяла. Коні у вербу в’їхали – зачинилася верба,
дівчина пішла
в хату, сіла та й виглядає бабу із церкви.
Подивилася баба,
нічого не сказала, тільки плечима
Посідали обідати
та й почали розказувати, яку то
вони панночку в церкві бачили – як сонце, гар
ну, що
А до
кого вона подібна? – питає дівчина. – Може,
От діждали
й другої неділі. Знову дід з бабою та з
бабиною дочкою до церкви, тій звеліла баба топити та
й ще якусь роботу загадала. А
вона впоралася
Панно наша
люба, панно наша мила, що скажеш
Вона їм знову загадала, до церкви убралася, у золо
Коли князенко вже там. Вона як увійшла, то й
церкву осіяла. Люди торопіють: «Боже, яка краса! Хто
ж це?». Ніхто не знає. А
князенко й
очей не відведе.
Кінчається відправа, вона перша вийшла, приїхала,
пишне вбрання поскидала, своє рам’я наділа, сіла та й
Поприходили із церкви, посідали обідати, розка­
Бабина дочка
сміється, а баба трохи не била дівчини.
А князенко тим часом усе допитується, хто та пан
на. Ніхто не знає. Радились, радились, як би дізнатись.
На тому
місці, де вона стає, смоли підлити – чере
Так і зробили. Приїхала Ганна
на третю неді­
лю до церкви, стала. А
ті вже
– князенко з панами – так
її пильнують, так пильнують. Кінчається відправа, хоче
вона йти – не рушить з місця. Рвонулася – таки зірва
лась, а один черевичок і зостався. Утекла вона до
дому,
Такий, – кажуть, – маленький черевичок, що ноги
Та ти
нетіпаха, тільки в попелі гребешся, ноги, як
А князенко геть скрізь розпитується, хто золотий
черевичок загубив. Ні, ніхто не знає. Що його робити?
Послати скрізь
міряти той черевичок: на чию ногу
От так і зробили. Пішли ті слуги князенкові міряти.
Ходять та міряють, та й міряють – нема! От заходять
і в ту хату, де дідова й бабина дочки були. А
баба ще
Мий, доню,
швидше ніжки, бо йдуть черевичок
– А ти, нечупаро, геть мені зараз на піч, щоб і не
Та є
в мене дочка, – каже баба. – Доню! Доню!
Біжи сюди, давай ніжку: золотий черевичок міряти! От
Та ти
дужченько, доню, стромляй ніжку – вона
Стромляла, стромляла – де там! А дідова дочка ди
А то
ж яка дівчина у вас на печі? – питається пан.
Та то
ледащиця! – говорить баба. Та на дівчи
ну: –
Злізла вона,
стала черевичок міряти – враз так

Ну, бабо,
– кажуть пани, – цю дівчину візьме
Оце лихо!
Де ж таки видано, щоб таке опудало та
князенкові за дружину було! Чи то ж годиться?! Я не
Баба верещить:
та вона така, та вона сяка! Та вона
з попелу не вилазить, та на ній сорочки ніколи білої
Вийшла на
леваду: «Вербо яра, відчинися! Ган
йде». Як відчинилася верба, а ті панни так
вилинули. Убралася
вона; як увійшла в хату – усе
А верба
з криничкою пішла в землю та й знов у
Як
і завдання придумувала баба дідовій дочці? Скільки
разів?
Хт
о і як допомагав дідовій дочці? За які риси характеру
вона мала прихильність у своїх помічниць?
Як
ою змальовано бабу в цій казці? Пригадай казки, де
є зла мачуха. Що повторюється в цих творах?
Пр
очитай уривки казки, яким відповідають малюнки.
Якою показано бабину дочку, а якою и дідову? Знайди
ексті слова, які характеризують бабину й дідову дочок.
Як
ти розумієш вислови:
просвітку
не
ні
олод­
ної
оди
ереться
сиділа
горнувши
уки
Як
а основна думка казки?
По
рівняйте прочитану казку із чарівною:
1. Де відбуваються описані в казці події?
2. Чи є в ній чарівне перетворення?
3. Скільки випробувань випадає на долю героя казки?
Киргизстан – гірська країна, окрасою якої є озеро
– одне з найбільших гірських озер
світі. У
перекладі з киргизької мови це слово означає
Жили колись киргизи в юртах. Це переносні житла
Колись давно біля зелених гір на березі іссик
жив один
дідусь. Було в нього багато дітей, а ще біль
ше онуків. Але діти виросли й почали сваритися між
собою. Це дуже засмучувало дідуся й бабусю. А
Якось уночі
випав глибокий сніг. Прокинувся вдо
світа дідусь і вирішив прочистити довкола юрти доріж
ку. Коли бачить: на снігу сліди, наче хтось ще до нього
вийшов з юрти. «Чи не злодій, бува?» – подумав дідусь
та й пішов тими слідами. Слід привів його до високого
дерева і пропав. «Як не крути, а злодій, напевно, на
Хто б
ти не був, злізай! Я тебе вистежив від самого
Я твоє
щастя, – почувся голос. – Не можу я зали
шатися у твоєму домі. Але коли вже ти вистежив мене,
виконаю твоє бажання, дам тобі все, що тільки побажа
– землю,
худобу, всіляке майно. Вибирай, що хочеш.
Розгубився старий, не знає, що просити в щастя.
Ти мене
тут зачекай, а я піду додому пораджуся зі
Погодилося щастя. Вітром полетів, птахом полинув
Бери худобу,
без худоби не проживеш, – каже дру
Ні, –
кажуть сини. – Проси землю, без землі не
Хіба то
життя без гарного одягу? Одяг проси, –
Наприкінці запитали в найменшого хлопчика, діду
Проси краще
злагоди, дідусю. Тяжко жити, коли
Зрештою й
усі зійшлися на тому. Знову пішов ді
Слухай, щастя,
нічого нам не треба. Хай буде тіль
Гей, дідусю,
де злагода, там мушу бути і я. Дове
деться мені повертатися, – сказало щастя і повернуло
З того часу дідусева родина живе дружно й щас
Чо
му щастя залишило родину?
Чи
я порада виявилася наймудрішою?
Що
є, на твою думку, найважливішим у родинних вза

ми
нах? Склади продовження казки.
Пр
игадай бірманську казку аЯк серед птахів виникла
дружбаб. Порівняй її з казкою аЗлагодаб. Чим вони по

ді
бні?
Повтори і пригадай
Ро
зкажи про засновників Києва. Чи знаєш ти, що в Киє
ві є памнятник Кию, Щеку, Хориву і Либеді над Дніпром?
Уп
ізнай за портретом героя легенди: аОчі и терен, шов
кова коса. А усмішка, мов лагідний ранок!б. Поясни зна­
чення порівняння.
До
веди за змістом казки аЗолотий черевичокб, що в
народній творчості прославляється перемога справед
ливості над свавіллям.
Ро
зкажи, звідки знявлялася допомога дівчині в казці аЗоло
тий черевичокб. Яку казку зі світової літератури тобі нагада
ла ця українська народна казка? Знайди спільне і відмінне.
Ви
конай завдання (на вибір):
ополя и символ Батьківщини, волі, надії, боротьби за
щастя. Її опоетизовано в усній і літературній творчості.
Склади порівняння і речення з ними за змістом прочита­
них творів: аСтрунка, як...б, аВисока, як...б.
читай рядки з уривків поезій Тараса Шевченка та
Василя Симоненка. Визнач їх настрій.
На
основі змісту прочитаних творів складіть кілька
висловлювань:
Щастя
...
КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
Твори цього розділу спонукатимуть тебе до роз
мірковувань, що таке краса, як її розуміти і тво
рити, які вона здатна «вершити чудеса». Намагайся
розумом, почуттями сприймати кожний художній твір:
уявляй, запам’ятовуй, думай, відчувай – і тобі буде
зрозумілим, яким і чому саме таким повинен бути, на
Ти вже знаєш, що
– це віршовані твори.
них поети
висловлюють свої думки, настрої, почут
– це твори, написані невіршованою мовою.
Письменники за допомогою яскравих образів розпові
дають про навколишній світ, розкривають свої шляхи
вирішення проблем. Щоб їх зрозуміти, треба проник
Прочитай оповідання. Разом з автором і його персона
ами спробуй відкрити для себе, що таке краса, натхнен­
ня, радість і таємниця.
Пішов маленький хлопчик до лісу. По дорозі зуст
рів
що повертався з лісу. Старий був зморений, але
Чого ви
радієте, дідусю? – запитує хлоп
чик. –
Так, хлопчику,
у лісі є краса, натхнення, ра
і таємниця.
Я їх побачив, і мені захотілось жити ще
побіг до лісу. Подивився навколо себе. Усе
красиве: і дуб могутній, і ялинка ошатна, і верба пла
куча, й береза білокора. А
найкрасивішою хлоп
видалася маленька
квіточка фіалки. Вона підняла по
верх трави свою синю голівку з фіолето
вим очком,
Прислухався і
почув далеко
тиху пісню гор
лиці: тур... тур... і в ту ж мить згадались хлоп
ласкаві й
добрі материнські руки. Захотілось заспівати
Ще уважніше
подивився хлопчик навколо. Яскраво
сяяло сонечко, високо в синьому небі літали птахи, до
«Як добре, що я все це бачу й почуваю, – подума
лось хлопчикові. – Світ – це радість, жити – це ра
дуже довго придивлявся й прислухався хлоп
Пішов хлопчик до лісу і наступного дня. Знову на
зустріч дід. Розказав хлопчик, як він відкрив для себе
красу, натхнення і радість, а ось таємницю – не довелось.
От доживеш
до сивого волосся – тоді й зрозумієш
Як
і почуття викликала в дідуся прогулянка до лісу?
Прочитай.
Як
і відкриття зробив для себе хлопчик? Прочитай.
Наз
слова, якими описано красу дуба, ялинки, бере
зи, фіалки. Поясни, у чому незвичайність опису квіточки
фіалки?
Що
ти вважаєш красою? Як розумієш натхнення й
радість?
Чи
здогадався ти, у чому дідусь бачив таємницю? Якщо
в тебе є можливість, запитай про неї у свого ді
ду
ся.
По
діліть текст на частини. Складіть план за допомогою
розповідних речень або малюнковий.
Вірші, присвячені опису природи, належать до
зажної лірики.
Вони завжди хвилюють, зачаровують
Що робить поезію такою чарівною? Тобі вже
відомі
«таємниці», які допомагають поетові описати картини
природи, передати свої думки, настрій, почуття. Це
дожні засоби, серед яких слова
оз
наки (
сон­
зорі), порівняння (місяць, мов
дівчинка, мов
), слова з переносним
значенням (вечір тане, ліс спить), але насампе
натхненне серце
і небайдужість до того, про що пише
Часто авторові вдається «наповнити» вірш звуками,
створити звуковий образ за допомогою звукопису
Тарас Григорович
Шевченко (1814–1861) –
геніальний український поет і художник.
Хто у світі знає Україну – той любить
Тараса Шевченка, хто любить Тараса Шев
ченка – той знає Україну. Його книжка
шів «Кобзар»
– святиня нашого народу.
Вона недаремно має таку назву, адже коб
зар – народний співець. Тарас Шевченко
Прожив письменник усього сорок сім років, з яких
двадцять чотири поневірявся у кріпацтві, десять – на
засланні, далеко від рідної землі, і лише тринадцять
Прочитай рядки про дитинство поета з книжки Богдана
Лепкого аПро життя і твори Тараса Шевченкаб.
Батьки Тараса Григоровича Шевченка були кріпа
ками. Григорій іванович умів читати, стельмахував,
іноді й
чумакувати доводилося
. Не з бідного й тем
ного роду він був. Мати – працьовита, дбайлива, тихої
вдачі. Єї образ, мов ікона святої мучениці, остався до
смерті в душі Тараса чистим і ясним. Від неї впало зо
лоте сяйво не на одну жіночу постать у пізніших по
Живим утіленням давньої минувшини був Тарасів
дід іван. Столітній старець, колишній гайдамака
, чо
ловік письменний і бувалий. Про все багато розповідав
– виготовляти вози, сани, колеса;
– перевозити на волах хліб, сіль, рибу тощо для
– народний повстанець на Правобережній
А таке могутнє враження було з його оповідань, що
З рідні найбільше любив Тарас свою старшу сестру
Катерину. Коли мати йшла на панщину, вона піклу­
валася про малого пустуна. і зачісувала його, й году­
вала, й піснями плекала та розвивала поетичний дар.
Не диво, що одну зі своїх поем назвав поет іменем се
Розкажи про родину Тараса Шевченка.
Як
им залишився в памняті Тараса образ матері? Про­
читай.
Як
Тарас подякував дідусеві за його розповіді про сла
ву козачу? Чому свою поему назвав аКатеринаб?
Ро
зкажи, як склалася доля Шевченка далі.
Прочитай уривок вірша мовчки, уявляючи описану кар
ину природи. Знайди слова, за допомогою яких поет
весну, жайворонка й соловейка наділив людськими якос
тями.
Ви
вчи вірш напамнять. Читаючи його з памняті, дотри­
муйся помірного темпу, відповідної інтонації.
По
ясни, чому ти обрав (обрала) саме таку інтонацію.
Які картини виникли у твоїй уяві? З яких слів стає зро­
уміло, що описано бурю вночі на Дніпрі?
Пр
очитай опис Дніпра, вітру, неба, місяця. Із чим порів
нюється місяць?
Наз
слова, за допомогою яких описана картина
наповнюєть
ся
звуками.
Пі
дготуйся до виразного читання вірша. Які рядки чита­
тимеш голосно, грізним тоном, а які и спокійно, тихим
голосом?
Багато віршів Тараса Шевченка покладено на музику.
аРеве та стогне Дніпр широкийб и пісня. Мелодія пісні
народна. Музику до неї написав композитор
Кри­
жанівський
. Також вірші Тараса Шевченка надихали на
творчість і художників.
Ро
згляньте репродукцію картини українського живо
писця, письменника
Миколи
Бу
рачека
аР
еве та стогне
Дніпр широкийб. Чи можна назвати її пейзажем?
Як
автору вдалося зобразити бурю на Дніпрі, мі­
сяць?
Що
надає зображеному відчуття тривожності, страху
перед силами природи?
Як
і фарби переважають на картині?
Тарас Шевченко любив Дніпро. Уособленням Ук­
їни, її
краси постає Дніпро в його творах. Поет
зображує Дніпро то як могутню водну стихію, то як
спокійну неперевершену красу. Називає його
Повернувшись із заслання, поет мріяв дожити
віку в хатині над Дніпром, та так, щоб «видно Дніпро,
та не здал
ка, а мені його треба коло порога». Але не
Прочитай, як описав Дніпро и величну укра
їн
ську річ­
ку
кола Гоголь.
Чудовий Дніпро в тиху погоду, коли вільно і плав
но мчить крізь ліси й гори повні води свої. Ані ворух
неться, ані загуркотить. Дивишся й не знаєш, іде чи
не йде його велична широчінь, і здається, неначе увесь
вилитий він із скла й неначе блакитний дзеркальний
шлях, без міри в ширину, без кінця в довжину, плине
і в’ється по зеленому світу. Любо тоді й жаркому сон
цю глянути з височини та опустити промені в холод
скляних вод, і прибережним лісам яскраво відбитися
у водах. Зеленокудрі! Вони при
пали разом з польовими квітами
до вод і, схилившись, посміха
ються до нього, і вітають його,
киваючи гіллям. Всередину ж
Дніпра вони не сміють глянути:
ніхто, крім сонця й блакитного
неба, не дивиться на нього. Мало
який птах долетить до середини
Дніпра. Розкішний! Нема рівної
За я
кої погоди Дніпро чудовий? Прочитай.
А як
ий Дніпро у вірші Тараса Шевченка?
Зн
айди в описі Миколи Гоголя слова­ознаки, за допо­
могою яких автор розкриває красу Дніпра.
Як
ими художніми засобами письменнику вдалося опи­
сати прибережні ліси як живих істот? Які ще художні
засоби він використав?
Пр
очитай опис Дніпра в тиху погоду, передаючи голо­
сом захоплення його красою.
По
діліть опис на дві частини: аЧудовий Дніпро...б;
аЛюбо тоді...б. Виберіть одну частину, прочитайте її,
намагаючися запамнятати. А
отім прочитайте з памняті.
Почуття поета
На
які дві частини можна поділити вірш? Прочитай пер
шу частину. Які почуття поет передав у ній?
Пр
очитай другу частину вірша. Чим викликані
почуття
поета
в цій частині?
Зн
айди в тексті вірша слова на позначення кольорів,
пестливі слова. Як вони допомагають уявити описану
картину або намалювати її?
, о
– край кожної половини одягу, що розгор
– тут: покривало.
Ві
дшукай у вірші порівняння. Яке слово
, на твою думку,
для поета найсвітліше, найніжніше?
Пр
очитайте вірш виразно, передаючи голосом почут
тя, які пережив поет.
Пе
регляньте прочитані вірші Тараса Шевченка. Який
их, на вашу думку, написано на засланні, далеко від
України? Чому ви так вважаєте?
Як
і почуття передав поет у своїх віршах? Чим вони
викликані?
Пр
очитайте один з віршів поета з памняті.
Богдан Лепкий
(1872–1941) – поет, про
заїк, перекладач,
літературознавець і вида
вець. Народився в освіченій родині. Перші
знання майбутній письменник одержав у
батьківському домі, знав напам’ять багато
віршів Тараса Шевченка. Батько розповідав
йому про письменників, художників, а
від
дізнався про давні часи, історичні події в
Україні.
шести років малий Богдан жив у Бережанах, на
вчався в гімназії. З дитячих літ Бережани, згадував
письменник, стали для нього найкращим містом у
Далі в Богдана Лепкого було життя, наповнене на
вчанням, творчістю, роботою, цікавими зустрічами,
Прочитай самостійно уривок із книжки
Богдана
Леп
го
аП
ро життя і твори Тараса Шевченкаб і поясни, чим
викликаний такий ніжно­засмучений настрій поета у
вір
ші
аЗа сонцем хмаронька пливе...б.
Весною 1848 року Шевченка відрядили ще далі на
південь, на Аральське озеро у складі військово
для дослідження Аралу та його берегів.
У степу було гаряче, курява закривала світ. Але ран
ки траплялися чудові: безкрайній степ, застелений сріб­
листим ковилом, ніде ані куща, ані балки, нічогісінько.
Крім трудів і втоми, Шевченко зразу почував себе
добре. Нові враження, невидані краєвиди, можливість
писати й малювати. Офіцери поводилися з ним гарно,
ж по Аральському морю скоро надокучи
ло Шевченкові. Вода в ньому погана, мов сонна, і небо
над нею нецікаве, мов невмите. і повітря недоб
ре впли
вало на поетове здоров’я. Запустив довгу бороду – ста
з найкращих творів, що Шевченко написав
цій експедиції,
є вірш «За сонцем хмаронька пли
– подорож, поїздка групи людей зі спеці
іван Якович
Франко (1856–1916) – поет,
прозаїк, драматург, критик, перекладач.
Він був енциклопедично освіченою і над
Народився іван Франко в селі Нагуєви
чі Дрогобицького повіту в сім’ї коваля. Ріс
розумною, товариською дитиною. У
навчався легко,
був здібним до науки. Ще
змалечку записував народні пісні. Любив твори Шев
іван Франко – найвизначніший поет пошевченків
ської доби. Прекрасна Франкова поезія, цікава проза,
знаєш івана Франка як автора казок. Тепер
Коли твір відкриває свої таємниці
Під час читання розмірковую, уявляю,
придивляюся, прислухаюся
Назв
слова, якими поет описує поле. Як йому вдалося
передати, що поле безлюдне?
Із
чим поет порівнює трави? Назв
слова­ознаки в цих
рядках.
На
малюй словами картину, яку ти уявляєш під час
читання. Якими звуками вона наповнена?
Що з
образив художник на картині?
Як
і кольори переважають? Який настрій вони створюють?
Пр
очитай опис таврійського степу
Миколи
Го
голя
. При
дивляйся і прислухайся до кожного слова.
Степ дедалі гарнішав. Тоді весь південь, увесь той
простір, що обіймає нинішню Україну, аж до Чорного
моря був зеленою, незайманою пусткою. Нік
ли плуг
не торкався цих безмежних хвиль дикого різнотрав’я.
Хіба що коні їх толочили, які ховалися тут, мов у лісі.
Нічого в природі не могло бути кращого. Вся поверхня
на землі здавалася зелено
океаном, по якому
розбризкано мільйони всіляких квіток. Крізь тонкі,
високі стебла трави прозирали блакитні, сині й лілові
волошки; жовтий дрок вихоплювався догори своєю
пірамідальною верхівкою; біла кашка рябіла на поверх
ні своїми шапочками, схожими на парасольки; завія
ний бозна
пшеничний колосок наливався в тій
трав’яній гущині. При самісінькій землі шугали, витяг­
нувши свої шиї, куріпки. Повітря тремтіло тисячами
різних пташиних щебетів. У
небі нерухомо
зависали
цілі хмари яструбів, які, розгорнувши крила, гострили
свій зір на трави. Крик зграї диких гусей, що повагом
пролітала стороною, відлунював у бозна
далекому
озері. із трав здіймалася рівними пружними помахами
крил чайка і розкішно купалася в синіх хвилях повітря.
Ген вона щезла у високості й миготить чорною цяткою.
Ген вона перевернулася крилами і зблиснула проти сон
ця. Який же ти гарний, степе, дідько б тебе вхопив!
Як
им ти уявляєш український степ? На які кольори він
багатий? Якими звуками наповнений?
Чи
м доповнює опис степу твої враження, одержані під
час читання вірша Івана Франка аПолуденьб?
У
якому реченні письменник висловив своє захоплен
ня українським степом? Прочитай його, голосом передай
ці почуття.
Ви
бери частину опису степу, прочитай його асніговою
кулеюб, запамнятай.
Пр
очитайте один одному опис степу (вивчену частину)
з памняті.
Уже давно розорано таврійські степи. Але первозданна
краса степу з його рослинним і тваринним світом зберег
лася в
заповіднику Асканія­Нова, розташованому на пів­
дні України. Понад 800 видів тварин та 482 види рослин
налічує Асканія­Нова.
Із
чим Іван Франко порівнює сніг? Уяви, що ти доторка
єшся до сніжинок. Що відчуваєш?
Пе
редай голосом ті відчуття, які викликає зима в душі
поета.
Василь Симоненко
(1935–1963) народився
в селі Біївці Лубенського району на Пол
тавщині в селянській родині. Тут малий
Василько вчився розуміти добро і зло, по
Ріс хлопчина без батька. Дитинство і
юність припали на воєнні та післявоєнні
роки. Ще в школі він почав складати вірші.
тут:
Василь Симоненко рано пішов з життя, але зали
шилися його прекрасна поезія, казки для дітей «Цар
Прочитай рядки з вірша
асиля
Си
моненка
. Визнач,
що поєднує їх з рядками з вірша Івана Франка.
Як ти думаєш, кого Василь Симоненко називає госпо
аркою? Які слова допомагають побачити зимову красу?
Які відчуття вони викликають?
Пор
івняй зимові картини, описані в поезіях Івана Фран
ка і Василя Симоненка.
...Зсипає зорі пригорщами в
сніг, купаючи в їх сонному про
Прочитайте один з віршів (рядки з вірша) Івана Франка
памняті. Передайте інтонацією холод описаних зимових
картин чи тепло степових пейзажів.
На
малюйте до рядків вірша Василя Симоненка малюнок.
Леся Українка (1871–1913) – видатна укра
їнська поетеса. Леся з п’яти років почала
грати на фортепіано і складати маленькі
музичні п’єси, рано написала свій перший
вірш. Освіту дівчинка одержала вдома. Єї
єдиним і досить суворим учителем була
мати, Ольга Петрівна (Олена Пчілка). У бу
динку Косачів
(ти вже знаєш, що справжнє
ім’я поетеси – Лариса Петрівна Косач) відбувалися
творчі вечори, збиралися письменники, художники,
музи
канти.
зростала здоровою та веселою. Але у вісім ро
ків важко захворіла. Відтоді вона боролася із хворо
бою і працювала над собою. Самостійно вивчила багато
мов: болгарську, іспанську, латинську, давньогрецьку,
італійську, польську, німецьку, англійську, французьку.
Знала Леся історію Сходу, східну культуру. Вона ви
кликала захоплення своєю освіченістю і тонким розу
мом, прекрасним володінням словом, живою образніс
Леся Українка одна з тих митців, завдяки яким
– тверда різнокольорова гірська порода, яку
Як
у картину природи змалювала Леся Українка у вірші?
Де вона спостерігала цей пейзаж?
Як
змінюється під час заходу сонця морська вода?
Знай
ди в т
ексті вірша
порівняння
Пр
очитай останні чотири рядки вірша. Які почуття
викликала в поетеси остання мить заходу сонця?
Із
чим порівнює письменниця шлях, що залишає на
воді корабель?
Яку картину змальовано у вірші? (Вибери відповідь:
ісячну
іч,
ісячну
іч
орі,
ихе
ічне
оре).
Як з
ображено
човник
хмаринки
місячне
світ
Пр
очитай вірш виразно, передаючи голосом замилу
ва
ння красою описаного.
– високий стовп на судні для встановлення віт­
Справжнє ім’я
Марка Вовчка (1833–1907)

Олександрівна Вілінська. Народила
ся письменниця в Орловській губернії. На
вчалася в жіночому пансіонаті в Харкові.
Після одруження разом із чоловіком виїха
ла в Україну, займалася фольклористикою,
вивчила українську мову, звичаї і тради
ції українського народу. Псевдонім Марко
Вовчок узяла тоді, коли розпочала літературну діяль
ність. За тематикою творчість письменниці різноманіт
на, але провідною темою є тяжка доля жінки
Оповідання, повісті, казки Марка Вовчка написані дуже
Прочитай, як описала вечір Марко Вовчок.
Надійшов теплий тихий рожевий літній вечір. Ось
гаснуть уже останні промені сонця, і землю поволі
обгортає нічна пітьма і прохолода. Небо вкривається
безліччю зірок, а згодом і місяць випливає над обрієм
Як гарно буває в такий тихий нічний час плисти
річкою на човні! Дивишся вгору – там світять тобі зорі.
Вгорі пливе місяць, і під тобою пливе місяць. Тихе
ріки, наче велетенське люстро, відбиває в собі
Доведи, що письменниця милується красою літнього
ечора. Що її зачаровує? Назв
художні засоби, за допо
могою яких Марко Вовчок описує вечір і передає свої
почуття.
Ск
лади загадки про зірки, місяць, небо, вечір.
– прилегла до землі частина небесного простору,
ñî
Зн
айди спільне й відмінне в змалюванні літнього вечо
ра Лесею Українкою та Марком Вовчком.
Ви
конай завдання (на вибір):

Вивчи
і прочитай з памняті дві строфи вірша Лесі Укра­

Прочит
ай з памняті опис (або його частину) вечора
Марка Вовчка.
Чому сумувала сосна у вірші Лесі Українки? Прочитай.
Як
ти гадаєш, коли верховіття сосни зашумить весело?
Зн
айди в тексті вірша слова­ознаки, слова, ужиті в
переносному значенні, звукопис. Як вони допома
га
ють
уявити описану картину, почути звуки в діброві?
У давні часи дівчата виходили вітати весну хороводами,
веснянками. Однією з найпошире
ніших б
ула веснянка
аЗелений шумб:
Пе
реглянь прочитані вірші Лесі Українки. У
як
ому з
их
вона змалювала картину заходу сонця?
3 я
ких віршів рядки: аПрощай, веселеє сонечко ясне!б,
аБілії хмаринки, лебедині крила угорі гуляють...б, аЗ віт
ро
м весняним сосна розмовляла...б?
Як
ий з прочитаних віршів нагадав тобі пісню? Яку
му
зи
ку (сумну, веселу, спокійну, ніжну) треба до нього
дібрати?
Ліна Костенко
народилася 1930 року на Ки
ївщині. Видатна українська поетеса майстер
но малює найніжніші акварелі. Акварелі –
це картини, малюнки, виконані фарбами.
Поетеса ж словом, як художник фарбами,
створює вірші, що належать до пейзажної
лірики. Прочитай їх
– і
ти відчуєш красу
Чим були здивовані квіти? Прочитай.
З ки
м поетеса порівняла зорі? Як ти гадаєш, чому?
У в
ірші поетеса створює звуковий образ осінньої ночі.
Прочитайте поезію один одному і прислухайтеся, який
звук часто повторюється майже в кожному рядку. Помір
куйте, чому саме ворон сказав аАпчхи!б.
Акварелі и це картини, малюнки, виконані фарбами, що
розводять водою.
Краса і почуття
У які кольори осінь пофарбувала клени? Як про це
оворить поетеса у вірші?
Чо
му кленам хочеться інших фарб? А кому байдуже,
якими стануть дерева?
Зн
айди в тексті вірша слова, за допомогою яких Ліна
Костенко зображає осінь, листя як живих істот.
Пр
игадай оповідання Василя Сухомлинського аКраса,
натхнення, радість і таємницяб. У чому хлопчик побачив
красу? Який настрій вона викликала в нього?
Як
ими словами поетеса передала красу осені? Чому
осінь красива, а настрій вірша невеселий?
Сп
робуй на папері покласти мазки кольорів, які згада­
но у вірші. Порівняй їх. Як ти думаєш, чому поетеса до
світлих, яскравих тонів додає чорний?
Що розповіла поетеса про осінь? Знайди в тексті вірша
лов
, які відображають кінець літа. Як ти їх розумієш?
Пр
очитай виділене речення. Яку картину природи
воно допомагає уявити? Якими звуками вона наповнена?
Це
звук
пис
и відтворення за допомогою звуків люд
ської мо
ви
звуків природи, а також створення потрібного
образу.
Пр
очитай вірш виразно, звертаючи увагу на довжину
речень.
За м
алюнком, текстом вірша опишіть картину осені.
Пор
івняйте вірші Ліни Костенко аОсінь, ось вона, осіньб
і аКрасива осінь вишиває клениб. Які слова використо­
вує поетеса в кожному з них, змальовуючи прихід осені?
Чи однаковий настрій викликають ці твори?
Яку осінь описує поетеса? Знайди відповідь у вірші.
Як
а картина природи виникла у твоїй уяві після читан­
ня вірша?
Прочитай уголос вірш, вслухаючись у звучання слів.
кі звуки найчастіше повторюються? Чи допомагають
вони створити картину осені? Який це художній засіб?
Пр
очитай вірш виразно. Передай його настрій за допо
могою інтонації.
Пе
регляньте прочитані вірші Ліни Костенко. Які з них ви
запамнятали? Прочитайте їх з памняті.
ííà
Як
ими кольорами та звуками наповнена осінь поетеси?
Доведіть, що вірші Ліни Костенко про осінь и осінні акварелі.
Пр
очитай, як описав осінній день
Іван
Не
чуй
Ле
вицький
День був ясний, сонячний та теплий. Надворі стояла
суша. Небо синіло, як літом. Сонце ходило на небі низь
ко, але ще добре припікало косим промінням. Тихий ві
тер ледве ворушився. Половина листя на вербах уже по
жовкла, але на тополях, на осокорах лист зеленів, ніби
влітку. Якби не жовте листя в садках, то можна було б
подумати, що надворі справжнє літо. Тільки зелена низь
ка озимина нагадувала про осінь. Надворі летіло павутин
ня. Все синє небо було ніби засноване білим, як пір’я,
легким, як шовкові нитки, павутинням. Воно обснувало
тополі, верби, стіжки, тини; маяло на вершечках садків і
Доведи, що письменник описує бабине літо.
Як
і слова з тексту допомагають відчути тепло, побачи­
ти павутинки?
Як
ими кольорами наповнено описану картину? Який
настрій вони створюють?
Не завжди в ліриці передано почуття, переживан
ня, викликані картинами природи. Є твори,
яких поет
міркує над життєвими проблемами,
Дмитро Павличко
народився в 1929 році на
Вірші поета ваблять
чарівністю художніх образів, глибокими
почуттями. Ліричний герой його творів
уміє відчувати красу навколишнього світу,
страждає, коли не може добром відповісти
Чим приваблює плесо ліричного героя? Що він бачить
ьому?
Зн
айди в тексті вірша порівняння.
Уя
ви, що аочима досягаєш днаб. Про все, що бачиш,
спробуй скласти казку.
Чо
му синичка прилітала до хати в холод і теплінь?
Доведи свою думку рядками з вірша.
Як
поет описує спів синички? Прочитай. Про що вона,
на твою думку, співає людям? А тобі зокрема?
Який вчинок ліричний герой вважав гріхом? Чи зрозу­
ів він, що вчинив погано? Доведи рядками з вірша.
Як
поет називає яблуньку, з ким порів
ню
є, якими сло­
вами картає себе? Уяви, що яблунька вміє розмовляти.
Склади казку, у якій вона розповідає про те, що трапи
ло
ся.
Пе
реглянь прочитані вірші Дмитра Павличка. У
як
их з
них є рядки: аДіряву місяця підкову я бачу в синій глиби­
ніб, аІз вдячності вона грала, неначе скрипаль­корифейб?
Як
ти розумієш значення вислову
за
до
бро
ро
зпла­
тився
зл
? 3 якого він вірша? А як синичка віддячила
людям за добро?
– тут: гілка, гал
Коли твір відкриває свої таємниці
Під час читання розмірковую, уявляю,
придивляюся, прислухаюся
Простеж за думкою автора, для чого потрібна пшенич
зернина.
Пр
очитай вірш виразно, за допомогою інтонації пере
да
ючи життєствердний настрій вірша.
Як
ий малюнок ти намалюєш за виділеним рядком?
Пр
очитай вірш
Івана
Др
ача
. Визнач, якою темою він
повнязаний з віршем Дмитра Павличка.
– невеликий твір, присвячений якому
Яким тобі вдалося уявити випечений хліб, який запах
дчути?
Із ч
им його порівнює поет?
Як
ти думаєш, хто ж спік хліб? Чому поет говорить
невизначено: розібнє, помаже?
З
яких слів ти відчуваєш, що поет бачив і знає, як випі
кають хліб, милується випіканням хліба і вже спеченим
буханцем?
Щоб хліб був пухкий, тісто замішують на дріжджах або на
хмелю. У
давнину й
навіть зараз у печі випікають хліб на
черені або на капустяному листку на черені.
Учасників жнив у народі називали
женчиками
. Першою по
чинала зажинок найстарша жінка. Їй дозволялося нажати
початкового снопа. Якщо в родині була дівчина на виданні,
то з його зерен мали спекти весільний коровай. Найстарша
жниця заводила зажинкову пісню, і її підтримували інші:
– дно печі, де горять дрова, місце в печі для ви
– хата біла, чиста; покрита розчином крейди,
Ви
знач за заголовком, яка тема вірша
Степана
Жу
нина
аХодімо в поле, синуб. Чи бував (бувала) в
олі?
Для чого батько запрошує сина в поле? У яку пору року,
кі дні? Прочитай.
Що
тобі захотілося зробити, прочитавши вірші про хліб
у полі, у печі, на столі?
– тут: сонячний.
– хмарна, сира погода з дощем або мокрим сні
Повтори і пригадай
Пр
игадайте, які вірші називаємо пейзажною лірикою.
Які вірші Тараса Шевченка про природу ви читали раніше?
кими ознайомилися в цьому розділі? Які картини при
роди описує поет, які почуття вони в нього викликають?
Ви
беріть вірш, намалюйте до нього малюнок і підпи­
шіть рядками з вірша.
Хт
о автори опису Дніпра? У якому творі передано нарос
тання тривоги, відчуття могутності Дніпра, а в якому и зами
лування його красою і величчю? Доведіть рядками з
тв
орів.
Хт
о автор віршів, у яких є рядки: асипле, сипле, сипле
снігб; азсипає зорі пригорщами в снігб; авода прозора, по
дну застелена блакитьб?
Пр
очитайте виразно вірш, у якому є рядки: аМісячень­
ко
св
ітло і рожеве, й срібне кида­розсипаєб? Хто автор
вірша?
У я
кому вірші Лесі Українки сосна розмовляла з вітром
весняним? Прочитайте його.
Як
ою темою обнєднано подані в розділі вірші Ліни Кос­
тенко? Прочитайте один з віршів виразно.
У я
ких віршах описано красу й життєву цінність хліба?
Як автори розповідають про це?
Чи
знаєте ви, чим жали хліб у давнину? Які пісні, що
співали під час жнив, ви можете прочитати з памняті?
Як
і вірші, прозові описи природи ви можете прочитати
з памняті? Прочитайте деякі з них виразно один одному.
У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ
У прозових творах письменники часто описують
картини природи – пейзаж. Не кожен може помі
тити в житті ту красу, яку показує письменник за до
помогою слова. Як йому вдається викликати в нашій
уяві яскраві образи? Звичайно, за допомогою художніх
ЗМІСТ
..................................................................
4
5
5
.................................................................
7
7
10
11
12
ВІД МІФУ ДО КАЗКИ
14
....................................................................
14
15
16
18
18
......................................................................
20
21
21
28
КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
31
32
33
33
34
35
36
38
39
40
42
43
46
46
47
..........................................................
48
49
..........................................................
51
52
52
53
54
55
56
56
.......................................................................
.....................................................................
.....................................................................
59
59
61
ПРОЗОВИХ
ТВОРАХ
62
63
63
65
65
66
66
67
67
...................................................................
У КРАЇНІ ДИТИНСТВА
ЖАНРИ ПРОЗИ
74
...............................................................
75
75
79
80
83
83
..........................................................
90
91
94
94
95
98
103
104
109
У КРАЇНІ ГУМОРУ
ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ
114
114
114
.............................................................
115
116
..............................................................
117
117
118
Стонога ..................................................................
121
121
.....................................................................
123
...............................................................
У КРАЇНІ ЗНАНЬ
ТВОРИ З НАУКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
130
130
130
130
135
136
141
141
141
145
145
У КРАЇНІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТВОРИ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ
153
.............................................................
154
154
162
162
163
.........................................................
171
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
й ознайомся з інформацією самостійно;
й запамнятай прислівня, зверни увагу
звичайні слова й вислови;
й виконай завдання, дай відповіді на запитання;
й виконай завдання, що допоможуть розкрити
аємниці художніх творів;
й виконайте завдання в парах;
й виконайте завдання в групах.

\r\f \n\t

Приложенные файлы

  • pdf 10689744
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий