Робочий зошит

Міністерство освіти і науки України
Полтавський комерційний технікум

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для лабораторних робіт з предмету "ХІМІЯ"


Студента (ки) групи____________________________
____________________________________________Полтава – 2010
РОБОЧИЙ ЗОШИТ для лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Хімія"Укладач : Панько І. В. – викладач "Хімії"

Рецензент: ДЕНИСЮК О.О. – викладач “Хімії”

Розглянуто та затверджено
на засіданні циклової комісії
природничо – математичних
дисциплін
Протокол № ____
від "_____"__________20__р
Голова циклової комісії
_______________Федій О.Г.ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ ПРИ РОБОТІ В КАБІНЕТІ ХІМІІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Дотримання вимог цієї інструкції обовґязкове для студентів, які працюють в кабінеті хімії.
Входити до кабінету хімії тільки з дозволу вчителя.
Входити і виходити з кабінету спокійно, щоб випадково не перекинути хімічний посуд, прилади чи склянки з реактивами, що стоять на столах.
Сидіти в кабінеті завжди за одним і тим самим робочим місцем і не переходити на інше місце без дозволу вчителя.
Підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, не залишати на столі сміття, збирати його і викидати в установлені місця, після роботи мити за собою посуд.
Під час роботи не тримати на столі нічого зайвого.
Дбайливо ставитися до обладнання кабінету.
Записувати хід виконання досліду в зошиті і робити запис всіх спостережень, рівнянь реакцій, висновків відразу ж після виконання досліду.
Додержувати правил користування водопроводом, газом і електрикою, не відкривати без необхідності крани, не засмічувати речовини, вмикати електричні прилади в міру необхідності.
Знати і додержувати правил нагрівання, поводження з розчинами кислот і лугів, вогненебезпечними, вибухонебезпечними та отруйними речовинами.
Знати місцезнаходження в кабінеті протипожежних засобів, аптечки і вміти ними користуватися у разі нещасного випадку.
Виконуйте тільки ті хімічні досліди, які погоджено з вчителем, під його наглядом або наглядом лаборанта.
Уважно читайте етикетку на посудині з тією речовиною, яку берете для досліду. Відкриваючи пробку, не кладіть її на лабораторний стіл боком, а поставте до гори.
Реактиви для дослідів беріть тільки в тих кількостях, які зазначені в інструкції.
Надлишок узятого реактиву ні в якому разі не зливайте назад у посудину де він зберігався.
Посудину, з якої взяли реактив, одразу закрийте пробкою і поставте на місце.
Під час нагрівання розчинів у пробірці користуйтесь пробіркотримачем. Уважно стежте за тим, щоб отвір пробірки був спрямований у бік від обличчя працюючого, бо рідина через перегрівання може викинутися з пробірки.
Щоб уникнути перегрівання, ніколи не нагрівайте пробірку лише знизу, а прогрівайте всю пробірку, весь її вміст.
Не заглядайте в пробірку, в якій нагрівається рідина, і не нахиляйтеся над посудиною, в яку наливається будь-яка рідина (особливо їдка), бо непомітні бризки можуть потрапити в очі.
Ніякі речовини не пробуйте на смак.
Нюхайте будь-які речовини з обережністю, не нахиляйтес над посудиною і не вдихайте повними грудьми, а спрямовуйте до себе пару чи газ рухами руки.
Додержуйте особливої обережності під час роботи з нагрівними приладами.
Після закінчення роботи приберіть своє робоче місце і обов'язково ретельно вимийте руки.
Не кладіть свої сніданки на лабораторні столи і ніколи не вживайте їжу в кабінеті.

Уразі нещасного випадку негайно звертайтеся до викладача!

З правилами охорони праці ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.

підпис Дата "____"_____________20__ року
Лабораторна робота №1
Тема: Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат-іона.
Мета. Шляхом хімічного експерименту вивчити хімічні властивості сульфатної кислоти.
Обладнання і реактиви: розчини: CuSO4, NaOH, Ca(OH)2, Na2SO4, Na3PO, NaCl, BaCl2, NaHCO3, CuSO4, фенолфталеїну, метилового оранжевого, лакмусу. Шматочки цинку, заліза, міді, порошкоподібний CuO; штатив з пробірками, газовідвідна трубка.
Увага! З метою уникнення розтріскування пробірки слідкуйте, щоб після пприпинення нагрівання рідина не перекидалася по трубці у прилад.
Під час дослідів підтримуйте слабке нагрівання суміші, щоб рідина з пробірки не перекинулася у прилад через газовідвідну трубку.
Будьте обережні із сульфатною кислотою, бо вона ушкоджує шкіру, тканини і спричиняє опіки.
З правилами техніки безпеки ознайомлен___та зобов'язуюсь їх виконувати
Підпис

ХІД РОБОТИ
Дослід 1 .Дія кислот на індикатори.
Випробуйте дію розбавленої сульфатної кислоти на розчини індикаторів лакмусу і метилового оранжевого. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.
___________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Дослід 2. Взаємодія кислоти з металами.
У три пробірки з розбавленою сульфатною кислотою покладіть по шматочку цинку, заліза й міді.
Що відбувається у кожній з пробірок? Зробіть висновки й запишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярній та йонній формах. Зазначте що окислюється і що відновлюється.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Взаємодія кислоти з основними оксидами.
У дві пробірки налийте розбавленої сульфатної кислоти і досипте в одну із них трохи порошкоподібного оксиду купруму (II), у другу порошкоподібного оксиду феруму (III). Підігрійте пробірки.
Що спостерігаєте? Запишіть рівняння реакцій у молекулярному та йонному виглядах. Зробіть висновок про дію сульфатної кислоти на основні оксиди.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 4. Взаємодія кислоти з основами.
а) У пробірку з розчином лугу добавте 2-3 краплі фенолфталеїну. Потім у цю ж пробірку долийте розчину сульфатної кислоти до зміни забарвлення індикатору.
Зробіть висновки із спостережень, напишіть рівняння реакцій у молекулярній та йонних формах.
б) Добути нерозчинний гідроксид взаємодією розчинної солі купруму (II) з лугом. До осаду гідроксиду купруму (II) долийте розчин сульфатної кислоти.
Які ознаки реакції? Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах. Зробіть висновок про взаємодію розбавленої кислоти з розчинними та нерозчинними основами й про умови проведення зазначених реакцій.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Дослід 5. Взаємодія кислоти з солями.
До концентрованого розчину гідрокарбонату натрію долийте розчин сульфатної кислоти, закрийте пробірку газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у пробірку з вапняною водою? Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 6. Якісна реакція на сульфати.
Налийте у пробірку по 1 мл розчинів таких солей: сульфату натрію, фосфату натрію, сульфіту натрію, хлориду натрію. Добавте в кожну пробірку по краплі розчинної солі хлориду барію.
Що спостерігаєте? Запишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярній та йонній формах.
____________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата "___"________________20__року

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
Тема: Добування амоніаку, вивчення його властивостей. СОЛІ АМОНІАКУ.
Мета: Добути амоніак і шляхом хімічного експерименту вивчити його хімічні властивості. Зробити висновок про властивості амоніаку, виходячи з будови.
Обладнання і реактиви: NH4Cl, Ca(OH)2, H2O, НСІ, розчин лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну; штатив з пробірками (одна суха), газовідвідна трубка, кристалізатор з водою, ступка з товкачиком, штатив металевий з лапкою, вата.
З правилами техніки безпеки ознайомлен __ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

ХІД РОБОТИ
Дослід 1. Добування амоніаку.
Для добування амоніаку візьміть суміш приблизно рівних об'ємів (по половині чайної ложки) дрібнокристалічного хлориду амонію і натронного NаОН х Са(ОН)2 або гашеного вапна Са(ОН)2. Розмішайте суміш у ступці. Обережно понюхайте суміш! Що відчуваєте?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Збирання амоніаку та розчинення його у воді.
Добуту суміш всипте у пробірку, яку затисніть у штативі похило, отвором до низу, і закрийте пробкою з газовідвідною трубкою, зігнутою під прямим кутом, кінець якої розміщений отвором до гори. На кінець газовідвідної трубки надіньте догори дном суху пробірку і закрийте її отвір пухким жмутом вати.
Обережно підігрійте спочатку всю пробірку, а потім нагрівайте в тому місці, де міститься суміш. Як тільки пробірка, надіта на газовідвідну трубку, заповниться амоніаком (його запах відчуватиметься у повітрі біля приладу), нагрівання припиніть. Пробірку, в яку збирали амоніак, закрийте пальцем і опустіть у кристалізатор з водою так, щоб під водою зручно було відкрити пробірку.
Що спостерігається при цьому? Запишіть рівняння реакції у молекулярному та йонному виглядах.
________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід З. Лужні властивості амонію гідроксиду.
а) Дія на індикатори.
Під водою закрийте пальцем пробірку і вийміть її з води. Вміст пробірки розділіть на три частини. Випробуйте одну частину лакмусом, другу - фенолфталеїном, третю - метиловим оранжевим.
Що спостерігається? Поясніть спостереження.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б)Нейтралізація амонію гідроксиду хлоридною кислотою.
В пробірку налити водний розчин амоніаку, додати краплину фенолфталеїну. Що спостерігаєте ?
До одержаного розчину додати краплинами хлоридну кислоту.
Що спостерігаєте? Записати рівняння реакції в молекулярному і йонному вигляді.
_______________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата "____"__________________20__ року
Лабораторна робота №3
Тема: Властивості нітратної кислоти, НІТРАТІВ.
Мета: Шляхом хімічного експерименту вивчити хімічні властивості нітратної кислоти, звернути увагу на різницю у властивостях розведеної і концентрованої нітратної кислоти. Вивчити специфічні властивості солей нітратної кислоти.
Нітратна кислота - безбарвна рідина з характерним запахом. Вона належить до сильних одноосновних кислот.
Обладнання і реактив : магній, залізо, мідь, НNО3 конц., НNО3 розв., кальцій, фосфор, СаО, ВаСО3, калійна селітра KNO3; штатив з пробірками, лакмусовий папір, сірники, скіпка, спиртівка, фарфорова чашечка, пробіркотримач.

З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

ХІД РОБОТИ
Дослід 1. Взаємодія з металами.
а) Покладіть у різні пробірки магній, залізо, мідь і налийте по 1 мл концентрованої нітратної кислоти. Запишіть рівняння реакцій і свої спостереження.
___________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·б) Покладіть у пробірку кальцій і залийте 1 мл розведеної нітратної кислоти. Запишіть свої спостереження у вигляді рівняння хімічної реакції.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід2. Взаємодія з оксидами металів.
Насипте у пробірку оксид кальцію і залийте розведеною нітратною кислотою. Перевірте реакцію середовища лакмусовим папірцем відразу і через 10 хвилин.
Що спостерігається? Запишіть відповідні рівняння реакції.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід3. Взаємодія з солями металів.
Налийте у пробірку карбонат барію і відповідну кількість нітратної кислоти. Оформіть відповідним чином свої спостереження. Перевірте виділення вуглекислого газу за допомогою скіпки
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дослід 4. Хімічні властивості нітратів.
Насипте в фарфорову чашечку калійну селітру і нагрійте її так, щоб селітра розплавилася. В повітря над селітрою внесіть запалену скіпку. Поясніть свої спостереження.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок_________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Дата "___"__________________"20__року

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
Тема: Властивості сполук карбону.
Мета Добути оксид карбону (IV) і шляхом хімічного експерименту вивчити його хімічні властивості .
Обладнання і реактиви: розчини HNO3, HCl, NaOH, Ca(OH)2, лакмусу або метилового оранжевого, фенолфталеїну, CaCO3; вапняк, мармур або крейда, скіпки, тигельні щипці, нагрівний прилад, пробірки, газовідвідні трубки, штатив з пробірками, фарфорова чашка.
Увага! Легкозаймисті органічні сполуки тримайте далі від вогню.
З правилами техніки безпеки ознайомлен __ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

Хід роботи
Дослід 1. Добування оксиду карбону (IV).
Складіть прилад для добування газів і випробуйте його на герметичність. Замість колби можна взяти велику пробірку, покладіть в неї кілька шматочків вапняку або мармуру, або крейди. Прилийте розчину хлоридної кислоти 1:2. Швидко закрийте реагуючі речовини газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у порожній стакан або велику пробірку. Час від часу запаленою скіпкою перевіряйте рівень заповнення посудини вуглекислим газом. Коли посудина наповниться ним, спробуйте його перелити в іншу таку ж посудину так, як переливають воду. За допомогою запаленої скіпки перевірте, чи вдалася вам ця спроба.
_______
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Дослід 2. Взаємодія оксиду карбону (IV) з водою.
Наступну порцію вуглекислого газу пропустіть у велику пробірку, що на третину заповнена холодною водою, періодично збовтуючи її. Добутий розчин розлийте на дві порції. До кожної з них долийте розчину лакмусу або метилового оранжевого, а потім до першої -вапняної води, а другу порцію злегка підігрійте.
Опишіть і поясніть спостереження. Складіть рівняння відповідних реакцій у повній і скороченій йонній формах.
___________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ДослідЗ. Взаємодія оксиду карбону (IV) з лугами.
Продовжіть пропускання вуглекислого газу, але вже крізь розчин вапняної води. Чому спочатку з'являється каламуть, а потім вона зникає? Аналогічно пропустіть оксид карбону (IV) крізь розбавлений розчин гідроксиду натрію, до якого добавлено кілька крапель фенолфталеїну.Що спостерігаєте? Напишіть рівняння пророблених реакцій у молекулярній, повній і скорченій йонній формах
_________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Дослід 4. Якісна реакція на карбонати.
Дослідіть дію розчину хлоридної кислоти на карбонати. Ддя цього на дно пробірки налийте Na2CO3 і приливайте краплями кислоту. Після характерного "скипання" опустіть у пробірку запалену тонку скіпку. Швидко закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої занурте в пробірку з вапняною водою.
Поясніть спостереження. Напишіть рівняння реакції у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновок________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Дата"____"________________20__року

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
Тема: Розпізнавання сполук неметалів.
Мета: Навчитися за допомогою хімічних дослідів та рішення експериментальних задач розпізнавати сполуки неметалів.
Обладнання і реактиви: розчини Na2SO4, Na2CO3, NaCl, NaBr, NH4Cl, BaCl2, Ca(OH)2, AgNO3, NaOH, HCl, H2SO4, HNO3 ,Н2О (дист.); Cu, Na, Zn, I2. Штатив з пробірками, пробыркотримач, нагрівний прилад, скляна трубка, фільтрувальний папір, червоний лакмусовий папір.
Пам'ятайте, що після роботи більша частина досліджуваних розчинів на розпізнавання речовин повинна залишатися невикористаною. Це необхідно на випадок, якщо доведеться повторювати дослідження.
Будьте уважні й обережні при роботі з кислотами!
Пам'ятайте, що робота з кислотами вимагає особливої старанності і пильності! Беріть малі кількості кислот, не розливайте їх!

З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
Підпис

Хід роботи

Дослід 1. Розпізнавання солей.
а) У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини солей: сульфату натрію, карбонату натрію і хлориду натрію.
Визначте за допомогою дослідів, в якій пробірці яка сіль міститься, і напишіть рівняння реакцій в молекулярній та йонній формах.
____________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·б) Утрьох сухих пробірках під номерами містяться кристали таких солей: хлориду натрію, броміду натрію.
Визначте сіль у кожній пробірці і напишіть рівняння реакцій в молекулярній та йонній формах.
____________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·в) У трьох пробірках під номерами містяться розчини солей: хлориду барію, хлориду амонію і сульфату амонію.
Визначте у якій з пробірок міститься кожна з цих солей, і напишіть рівняння реакцій в молекулярній та йонній формах.
_______________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Дослід 2. Розпізнавання кислот.
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини кислот: хлоридної, сульфатної, нітратної. Які реакції необхідно здійснити, щоб довести присутність тієї або іншої кислоти в конкретній пробірці?
Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та йонній формах. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Хімічні властивості кислот.
Проробіть не менше п'яти реакцій, що характеризують хімічні властивості:
а) хлоридної;
б)сульфатної кислот.
Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та йонній формах.
____________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·____________
Дослід 4. Сублімація.
Візьміть суху пробірку, покладіть кілька кристалів йоду. Пробірку злегка нагрійте. Що спостерігається? Поясніть явище.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновок_____________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Дата "____"________________20___року

Лабораторна робота №6
Тема: АЛЮМІНІЙ. ВИвчення амфотерних сполук алюмінію.
Мета: Ознайомитися з лабораторним методом добування алюмінію гідроксиду та довести його амфотерність, дослідити рН розчинів деяких солей алюмінію.
Обладнання і реактиви: Штатив з пробірками, універсальний індикатор, лакмус, метилоранж, АІСІ3, NaOH, H2SO4, Al(NO3)3

З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

ХІД РОБОТИ

Дослід 1. Одержання АІ(ОН)3.
В пробірку налийте 2 мл алюміній хлориду АІСІ3, і додайте по краплям розчин натрій гідроксиду до утворення драглистого осаду. Напишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному повному і скороченому вигляді.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Дослідження амфотерних властивостей алюмінію гідроксиду.
Отриманий осад в досліді 1 розділіть на дві пробірки.
а) до вмісту першої пробірки додайте сульфатної кислоти H2SO4. Що спостерігаєте?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) до вмісту другої пробірки додайте гідроксиду NaOH. Що спостерігаєте?
Напишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному повному і скороченому вигляді.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Випробування розчинів солей алюмінію індикатором.
Налийте в кожну пробірку по 2 мл солей люміній хлориду АІСІ3, алюміній нітрату Al(NO3)3. Дослідіть універсальним індикатором рН середовища. Напишіть рівняння гідролізу солей алюмінію.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновок__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата"____"_____________20 _ р

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7
Тема: Вивчення властивостей споЛук феруму (ІІ), ФЕРУМУ (ІІІ).
Мета:Навчитися шляхом хімічного експерименту одержувати Fe(OH)2, Fe(OH)3; вивчити їх хімічні властивості.
Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, пробірко тримач, FeSO4, NaOH, HCl, FeCl3, Н2SO4
Будьте обережні із сульфатною кислотою, бо вона ушкоджує шкіру, тканини і спричиняє опіки.
З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

ХІД РОБОТИ

Дослід 1. Одержання Fe(OH)2 і дослідження його властивостей.
а) Одержання Fe(OH)2.
В пробірку налийте 1 мл свіжоприготованого ферум (ІІ) сульфату і по краплям додайте натрій гідроксид NaOH чи калій гідроксид КОН. Які зміни відбуваються в пробірці? Напишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному повному і скороченому вигляді.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) Дослідження властивостей Fe(OH)2.
Отриманий в попередньому досліді осад розділіть на дві пробірки, вміст першої пробірки підігрійте. Які відбуваються зміни? Напишіть рівняння реакції.
_________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·До вмісту другої пробірки додайте хлоридної кислоти НСІ. Які спостерігаєте зміни? Напишіть рівняння реакції.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 2. Одержання Fe(OH)3 і дослідження його властивостей.
а) Одержання Fe(OH)3.
В пробірку налийте 1 мл ферум (ІІІ) хлориду FeСІ3 і додайте натрій гідроксиду NaOH до утворення осаду. Якого кольору утворився осад? Напишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному повному і скороченому вигляді
______________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·б) Дослідження властивостей Fe(OH)3.
До отриманого в попередньому досліді осаду додайте хлоридну кислоту НСІ. Які спостерігаєте зміни? Напишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному повному і скороченому вигляді .
_______________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Висновок_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата "___"________________20_ р

Лабораторна робота №8
Тема: властивості одноатомних і бага-тоатомних спиртів.
МЕТА: Пояснити хімічні властивості одноатомних і багатоатомних спиртів, виходячи з наявності і будови функціональної групи.
Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, пробка з газовідвідною трубкою, пробіркотримач, пальник, спіраль з мідної дротини, С2Н5ОН, гліцерин, стакан, NaOH, CuSO4, CH3COOH, H2SO4 конц., дистильована вода, ізобутиловий і ізоаміловий спирти.
Під час дослідів підтримуйте слабке нагрівання суміші, щоб рідина з пробірки не перекинулася у прилад через газовідвідну трубку.
Будьте обережні із сульфатною кислотою, бо вона ушкоджує шкіру, тканини і спричиняє опіки.

З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

ХІД РОБОТИ

Дослід 1. Розчинність гліцерину у воді.
Змішайте у пробірці воду і гліцерин (приблизно по 1мл). Додайте до суміші ще 1 мл гліцерину. Чи розчиняється він? Зробіть висновок про розчинність гліцерину у воді.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Взаємодія гліцерину з купрум (II) гідроксидом.
У пробірку налийте 1 мл розчину натрій гідроксиду і додайте кілька крапель розчину купрум (ІІ) сульфат.До осаду додайте гліцерин. Суміш збовтайте. Що спостерігаєте? Запишіть рівняння реакцій.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Хімічні властивості одноатомних спиртів.
а) Розчинність спиртів у воді.
В 3 пробірки налийте по 0,5 мл спиртів: етилового, ізобутилового, амілового. В кожну з них додайте по 1 мл дистильованої води, струсіть вміст пробірок. Зробіть висновок. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
б) Взаємодія етилового спирту з металами.
У пробірку наливаємо 1мл етилового спирту і додаємо краплину фенолфталеїну. Чи спостерігаємо зміни? Поясніть.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В цю ж пробірку додаємо шматочок натрію. Пробірку закриваємо пробкою з газовивідною трубкою і через деякий час до отвору підносимо палаючий сірник (обережно). Зробіть висновок. Напишіть рівняння реакції.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в) Окислення спиртів.
Мідний дротик вносимо в полумґя спиртівки, прожарюємо його до утворення купрум (ІІ) оксиду. Прожарений доотик вносимо в пробірку з етиловим спиртом. Зробіть висновок. Напишіть рівняння реакції. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
г) Одержання складних ефірів.
В пробірку наливаємо 1 мл етилового спирту, додаємо рівну кількість оцтової кислоти і декілька крапель концентрованої сульфатної кислоти. Обережно нагріваємо і виливаємо в стакан з водою – утворюється кільце. Зробіть висновок. Напишіть рівняння реакції.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Дата "___"________________20_ р

Лабораторна робота №9
Тема: Добування оцтового альдегіду і вивчення його властивостей.
Мета: На прикладі оцтового альдегіду, виходячи з його будови пояснити хімічні властивості.
Обладнання і реактиви: карбід кальцію, розбавлена сульфатна кислота, дистильована вода; етанол, аміачний розчин оксиду срібла, купрум (ІІ) сульфату, натрій гідроксиду, штатив з пробірками, спіраль з мідної дротини, газовідвідна трубка, хімічний стакан, спиртівка прилад для нагрівання,

З правилами техніки безпеки ознайомлен __ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

Хід роботи
Дослід 1. Добування етаналю.
Вивчити лабораторні методи добування оцтового альдегіду.
а) Добування етаналю гідратацією ацетилену.
В пробірку кладуть декілька кусочків карбіду кальцію величиною з горошину, і додають 5 – 8 мл дистильованої води. Пробірку закривають пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опущений в другу пробірку, де налито 3-4 мл води так щоб газовідвідна трубка була опущена в воду.
Цю пробірку опускають в стакан з холодною водою. Карбід кальцію з водою дає ацетилен, який з водою утворює оцтовий альдегід. Напишіть рівняння реакції.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) Добування етаналю окисленням етанолу.
У пробірку влийте не більше 0,5 -1 мл етанолу і занурте в нього розжарену спіраль із мідної дротини.
Які речовини утворюються в результаті реакції? Напишіть рівняння реакції.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Хімічні властивості етаналю.
а) Окислення етаналю оксидом срібла (І).
Ретельно помийте пробірку і влийте в неї свіжовиготовленого аміачного розчину оксиду срібла і додайте кілька краплин етаналю.
Пробірку помістіть у стакан з гарячою водою. Що спостерігаєте? Запишіть рівняння реакції.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) окислення етаналю курум ( ІІ) гідроксидом.
У пробірку влийте 1 мл розчину етаналю і добавте по 1 мл розчину, який містить у масових частках 0,02 або 2 %, сульфату міді (II) і розчину, що містить в масових частках 0,1 або 10 %, гідроксиду натрію. Добуту суміш нагрійте. Зробіть висновок. Напишіть рівняння реакції.________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата "___"________________20_ р
Лабораторна робота №10
Тема: Добування і властивості оцтової кислоти
МЕТА: Шляхом хімічного експерименту вивчити властивості добутої оцтової кислоти, виходячи з будови функціональної групи.
Обладнання і реактиви ацетат натрію - Зг, сульфатна кислота (1:1)2-3 мл, натрій карбонату - 5г, порошок або стружка магнію, розчин ферум (III) хлориду – 1мл, розбавлений розчин натрій гідроксиду, фенолфталеїн, універсальний лакмусовий папір або розчини індикаторів; прилад для добування газів, штатив із пробірками, нагрівний прилад.
З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис
Збирання приладу. Зібрати прилад згідно малюнка.

Добування оцтової кислоти

Хід роботи

Дослід 1. Добування оцтової кислоти.
Всипте у пробірку ацетат натрію і влийте сульфатну кислоту. Закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у пробірку-приймач. Обережно нагрівайте суміш. Зберіть 2 - 3 мл оцтової кислоти. Обережно понюхайте рідину.
Який висновок про силу оцтової кислоти можна зробити на основі цього досліду?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Дія оцтової кислоти на індикатори.
Відлийте у пробірку частину добутої кислоти і розведіть її водою. Добутий розчин розділити на 2 пробірки , в одну занурити універсальний лакмусовий папірець а до другої додати метилового оранжевого. Як змінилося забарвлення розчину і чому ?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Взаємодія оцтової кислоти з основами.
До розчину натрій гідроксиду натрію, забарвленого фенолфталеїном, краплями добавляйте розчин оцтової кислоти. Що спостерігаєте. Напишіть рівняння реакції.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 4. Кольорова реакція на ацетат-іон.
До добутого в попередньому досліді продукту нейтралізації добавте кілька крапель розчину ферум (III) хлориду. З'являється характерне забарвлення внаслідок утворення феруму (III) ацетату, що свідчить про наявність ацетат-іонів.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 5. Взаємодія оцтової кислоти з металами.
У пробірку з розбавленою кислотою помістіть стружку магнію. Спостерігайте виділення газу. Який газ виділяється? Напишіть рівняння реакції.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 6. Взаємодія оцтової кислоти із солями.
У пробірку з розчином кислоти добавте сіль кислоти , слабшої, ніж оцтова, наприклад, карбонат натрію. Спостерігайте виділення газу.
Який газ виділяється? Свої спостереження під час дослідів підтвердіть рівняннями реакцій.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата "___"________________20_ р
Лабораторна робота №11
Тема: Добування етерів. Вивчення властивостей жирів.
Мета: Добути реакцією етерифікації складний ефір, пояснити фізичні властивості. Шляхом хімічного експерименту пояснити хімічні властивості жирів і довести ненасичений характер рослинних олій.
Обладнання і реактиви: етиловий спирт - 5мл, оцтова кислота конц. - 5мл, сульфатна кислота - Імл; соняшникова олія, NaOH, насичений розчин NaCl, бромна вода, колба Вюрца на 50 – 75 мл, лід, нагрівний прилад; штатив з пробірками, пробірко тримач.
Оцтовоетиловий ефір - рідина з фруктовим запахом, розчинний у воді; т-ра кипіння - 77,2 °С.

Не нагрівайте суміш на відкритому попум'ї ! Оцтовоетиловий ефір легко займається, утворює з повітрям вибухонебезпечну суміш.
Нюхайте ефір обережно, оскільки він подразнює слизової оболонки!
З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

ХІД РОБОТИ
Дослід 1 Синтез етилового ефіру оцтової кислоти.
Збирання приладу. Зберіть прилад для перегонки. Колбу Вюрца помістіть у водяну баню, а у приймач добавте суміш води з льодом.


Добування етилового ефіру оцтової кислоти.
У колбу Вюрца помістіть видану вам суміш етанолу, оцтової і сульфатної кислот. Закрийте пробку, приєднайте холодильник і увімкніть воду. Кінець алонжа опустіть у приймач. Обережно нагрівайте суміш на водяній бані.
Продукт реакції зберігається у приймачі під шаром льоду. Вміст приймача струсіть, дайте відстоятися у витяжній шафі і відокремте верхній ефірний шар за допомогою ділильної лійки. Переконайтеся у специфічному запаху ефіру. З'ясуйте роль сульфатної кислоти у даній реакції. Напишіть рівняння реакцій.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Гідроліз або омилення жиру.
В пробірку налийте 2 мл олії додайте 40%NaOH, Перемішайте вміст пробірки. Нагрівайте суміш до слабкого кипіння, весь час помішуючи її, доти доки рідина не стане однорідною. Суміш охолоджуємо і виливаємо в чашку з насиченим розчином кухонної солі. Зробіть висновки. Напишіть рівняння реакції.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Доведення ненасиченого характеру жирів.
В першу пробірку налити 1 мл соняшникової олії, в другу пробірку покласти розтопленого свинячого жиру. По краплинам додати бромну воду. Суміш в пробірках струшуємо. У якій з пробірок бромна вода знебарвилась? Зробіть висновки. Напишіть рівняння реакції. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата "___" ________________20__ р
Лабораторна робота №12
Тема: Вивчення властивостей Вуглеводів.
Мета: Шляхом хімічного експерименту довести і пояснити належність глюкози до альдегідоспиртів. Вивчити властивості сахарози. За допомогою хімічних дослідів вивчити фізико – хімічні властивості крохмалю .
Обладнання і реактиви: розчин глюкози і сахарози 10%, розчин NаОН, розчин СuSO4, аміачний розчин оксиду срібла , вапняний розчин, дистильована вода, СаСО3, НСІ, штатив з пробірками, прилад для нагрівання, пробіркотримач, пробка з газовідвідною трубкою, крохмальний клейстер, йодна вода, 20 % H2SO4, предметні скельця, скляна паличка, фарфорова чашка.

З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

ХІД РОБОТИ

Дослід 1 Взаємодія глюкози з купрум (II) гідроксидом і відкриття в молекулі глюкози гідрооксигруп і карбонільної групи.
Влийте у пробірку 2 - 3 мл розчину глюкози і стільки саме розведеного розчину натрій гідроксиду (має бути в надлишку). Потім додайте кілька краплин розчину купрум (ІІ) сульфату. Суміш перемішайте. Що спостерігаєте? Запишіть рівняння реакції.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пробірку з добутим розчином нагрійте. Опишіть свої спостереження. Запишіть рівняння реакції.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дослід 2. Реакція глюкози з аргентум (І) оксидом.
В пробірку налийте розчин глюкози і добавляйте краплинами аміачного розчину оксиду срібла. Суміш в пробірці обережно нагріти
Що спостерігаєте? Запишіть рівняння реакції.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Взаємодія сахарози з кальцій гідроксидом.
1г сахарози розчинити в 5-6 мл води до одержаного розчину добавляти краплинами при струшуванні Са(ОН)2. Спостерігаємо утворення прозорого розчину. Продовжуємо добавляти Са(ОН)2 до утворення білого осаду, який не зникає при струшуванні. Через 5 хвилин суміш профільтрувати і розділити на 2 пробірки. В першу пропустити повільно СО2 до появи білого осаду. Другу пробірку нагріти до кипіння і спостерігати появу білого осаду трьохкальцієвого сахарату С12Н22О11(3СаО(3Н2О, який при охолодженні знову переходить в розчин.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 4. Якісна реакція на крохмаль.
В пробірку з невеликою кількістю крохмального клейстеру додати йодної води. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 5. Кислотний гідроліз крохмалю.
В стакан або колбу налийте 20 мл розчину крохмалю і 10 мл 20 % H2SO4. Суміш нагріти і через кожні 3-5 хв перевіряти на предметному скельці розчином йоду продукти ступінчатого гідролізу крохмалю. Що спостерігаєте? Напишіть схему гідролізу крохмалю.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За допомогою якісної реакції на глюкозу доведіть, що гідроліз крохмалю відбувся з утворенням кінцевого продукту. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновок________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата "___"__________________"20__року

Лабораторна робота №13
Тема: Білки, їх властивості.
Мета: За допомогою хімічних дослідів вивчити властивості білків. Навчитися розв'язувати експериментальні задачі на виявлення функціональних груп в органічних сполуках.
Обладнання і реактиви: Водний розчин яєчного білка, концентрована HNO3, 10 % NaOH, CuSO4, етанол, гліцерин, оцтовий альдегід, карбід кальцію, бромна вода, NН4ОН галогеновмісна сполука ССІ4, аміачний розчин оксиду срібла Ag((NH3)2(ОН, штатив з пробірками, мідна спіраль, нагрівний прилад, ложечка для спалювання пробіркотримач.

З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

Хід роботи
Дослід 1. Вивчити властивості білків. Якісні реакції.
а) Біуретова реакція.
В пробірку поміщаємо розчин білка , 2 краплини розчину лугу, і 2 краплини розчину CuSO4. Реакційну суміш струшуємо. Що спостерігаєте?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) Ксантопротеїнова реакція.
Внести в пробірку 5 крапель розчину білка і 2 краплини концентрованої HNO3. Утворюється білий осад. Вміст пробірки нагріти. Відмітити зміни забарвлення осаду. Суміш охолодити і обережно добавити декілька краплин концентрованого розчину амоніаку. Які зміни спостерігаєте?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
Дослід 2. Розвґязати експериментальні задачі на виявлення функціональних груп в молекулах органічних речовин.

Номер пробір-ки
Клас речови-ни
Функціональна група
Реактив
Що утворю-ється в результаті реакції

1. етилен


2. етанол
3. ССІ4

4. етаналь


5. гліцерин


Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата "___"__________________"20__року

Лабораторна робота №14
Тема: полімерИ та їх властивості.
МЕТА: За допомогою хімічних дослідів вивчити властивості полімерів, відношення їх до горіння, кислот, лугів.
Обладнання і реактиви: пакети із зразками пластмас і волокон, розбавлені і концентровані розчини сульфатної кислоти і гідроксиду натрію;
індикаторний папір, нагрівний прилад, тигельні щипці, штатив із пробірками.

З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис
Хід роботИ
Уважно розгляньте виданий вам зразок матеріалу. Зверніть увагу на його колір, твердість, еластичність, крихкість. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За допомогою щипців внесіть шматок матеріалу у полум'я. Зверніть увагу на характер горіння.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Шматочок матеріалу спробуйте розплавити у пробірці. Якщо матеріал при цьому розкладається, визначте продукти розкладу (аміак, фенол).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Випробуйте волокна на розчинність у кислотах і лугах.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Під час виконання роботи користуйтеся таблицями

Деякі властивості пластмас
Назва пластмаси
зовнішній вигляд
проба на горіння
проба на нагрівання

1
2
3
4

поліети-лен
Білий з перла-мутровим від-тінком, жовту-ватий або заба-рвлений у світлі кольори. Твердий у тонких листах, еластичний. Жирний на дотик,прозорий.
Горить синюватим плумґям, поширюючи запах розплавлено парафіну.
Швидко розм'якшу-
ється і плавиться, розкладається ,поширюючи запах розплавлено парафіну.

Полівінілхлорид
Білий або забарвлений в різні кольори. Пластикат – еластичний, непластифікований- твердий продукт
Угорить кіптявим полумґям, поза полумґям не горить. Полумґя зеленкувате.Поширюється запах хлороводню
Розмґякшується при 60 оС, при підвищенні т-ри розкладається з виділенням хлороводню

Полісти-
рол
Безбарвний, або яскравих кольорів. Твердий і крихкий.
Горить кіптявим полумґям, поширюючи солодкуватий запах стиролу.
Під час нагріван-ня швидко роз-мґякшується, ви-тягується в нитку.

Поліме-тилмета-крилат (органіч-не скло)
Безбарвний або яскравих кольорів. прозорий, блискучий.
Горить синюватим полумґям з характерним потріскуванням, поширюючи запах ефірів.
Під час нагрівання не розмґякшується деполімеризуєть-ся до мономера.

Фенол-формаль-дегідні смоли
Коричневі, чорні, бордові, під мармур.
Горить тільки в полумґї спиртівки кіптявим полумґям
Під час нагрівання не розмґякшується поширюючи різкий запах фенолу.

Деякі властивості природних, штучних і синтетичних волокон
Назва волокна
зовнішній вигляд

прогрівання
Горіння
Дія розбавлено-го розчину NaOH
Дія концентрова-ного розчину NaOH
Дія розбавленого розчину H2SO4
Дія концентрова-ного розчину H2SO4

1
2
3
4
5
6
7
8

бавовна
волокна прямі, однако-вої товщи
ни

не пла-вить
ся
горить яскравим
полумґям
утворює ажурний попіл, за-пах пале-ного паперу
втрачає міцність під час кипґятін
ня
набухаєіноді руйнується
руйнується
руйнується

вовна
хвилясті волокна з незнач-ним блис-ком
спікається
горить поширюючи запах паленого волосся
розчиняється під час кипґятін
ня
руйнується
помітних змін не відбувається
руйнується

натуральний шовк
волокна однакові за товщи
ною гладенькі
при сильному нагріванні спікаютья
горить погано поширюючи запах паленого волосся
розчиня
ється під час кипґятін
ня
руйнується
помітних змін
невідбувається
руйнується

віскоза
волокна однако-ві за то-вщиною гладенькі, із скло-видним блиском
не пла
виться
горить яскравим
полумґям
запах паленого паперу
при кімнатній
т-рі змін не відбува-ється
набухає
втрачає міц-ність
руйнується
руйнується

ацетатне волокно
однакові за товщи
ною гладенькі, мґякі, шовко
висті
плавиться, утво
рюю
чи блис
кучу куль
ку
горить, утворю
ючи маленьку летку кульку
повільно руйнується
розчи
няється
руйнується
руйнується

капрон
волокна однако
ві за товщи
ною гладенькі, із скловидним блис-ком, пружні
плавиться, утворюючи блискучу кульку
горить погано навіть у полумґї. поширюючи неприємний запах
не діє
не діє
не діє
розчиняється потягом 5-10 хв.Дата "___"__________________"20__року
Лабораторна робота №15
Тема: Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.
МЕТА: За допомогою хімічних дослідів вивчити властивості мила і синтетичних мийних засобів.
Обладнання і реактиви: 3 колби на 50 мл, пральний порошок, мило, рідкий мийний засіб, фенолфталеїн, вода, штатив з пробірками.

З правилами техніки безпеки ознайомлен ___ та зобов'язуюсь їх виконувати.
підпис

Хід роботИ
Дослід 1.
Приготуйте у трьох колбах по 50 мл розведених розчинів: мила; одного із синтетичних порошкоподібних мийних засобів; одного із синтетичних рідких мийних засобів. Влийте по 2-3 мл приготовлених розчинів у пробірки і додайте до них кілька крапель розхчину фенолфталеїну.
Якщо мийний засіб призначений для прання бавовняних тканин, то реакція буде лужною, а якщо для шовкових і вовняних тканин – нейтральною.Тому забарвлення індикаторів у розчинах синтетичних мийних засобів змінюється по – різному.
Чому розчин мила має лужну реакцію? Відповідь поясніть рівняннями реакцій.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2.
У три пробірки влийте по 4-5 мл води, яка містить іони Са2+ і Mg2+ У першу пробірку при збовтуванні добавте краплинами розчин мила, в другу і третю раніше приготовлені розчини синтетичних мийних засобів. У якому випадку доводиться доливати більше розчину до утворення стійкої піни? Який з миючих засобів не втрачає мийної дії в твердій воді?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13PAGE 15


13PAGE 145815
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 10732279
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий