Робочий зошит 11 класРобочий зошит
з української літератури
уч_______ 11- класу
____________________
left-3810 ПЕРЕДМОВА
Шановні одинадцятикласники!

Художня література – це один з видів мистецтва, який дає нам справжню радість, підносить нас духовно, облагороджує юні серця високими національними ідеалами.
У цьому році ви будете пізнавати і вивчати українську літературу ХХ ст. Перед вами постане непроста доля найталановитіших письменників нашої країни, розкриється духовний світ людини, душа рідного народу, його історичне минуле.
Уроки літератури спонукають мріяти, пізнавати великий і прекрасний світ, знаходити своє місце в ньому. Цьому сприяють і різні типи завдань, поданих у зошиті-практикумі. , а саме: аналіз змісту і форми художнього твору, оцінка образів-героїв, аргументація своєї думки, усвідомлення проблематики тогочасної літератури, вміння розпізнавати художні засоби у творах.
Тож, шановні одинадцятикласники, будьте натхненними, креативними та впевненими у своїх силах – і перед вами відкриються нетлінні скарбниці української літератури.
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями.
Літературний процес ХХ століття
Певні особливості літературного процесу розглядаються в межах таких історичних відрізків:
Початок ХХ ст. (до 1917 року) Період революції й національного держа-вотворення Літературний процес 20-х pp.
Розстріляне відродження й насаджування в літературі ідей соціалістичного реалізму
Література в період війни 1941-1946 pp.
Українська література післявоєнного періоду
Література в період відродження 60-х років
Літературний процес 70-80 pp.
Українська література в період розпаду СРСР
Художньо-стильові напрями й течії в літературі
Напрями й течії Ознаки Представники
Модернізм Символізм Імпресіонізм Експресіонізм Футуризм Авангардизм Неоромантизм Соцреалізм Постмодернізм Назвіть представників «розстріляного відродження» ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Складіть таблицю «Літературні організації, угрупування 1920-х років ХХ ст..»
Угрупування Роки діяльності Представники Діяльність Творче кредо
Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст.
Продовжіть думку.
- У поезії 20-х років піднімалися такі теми: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Представниками поезії 1920-1930 років були________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Павло Григорович Тичина – найбільший модерніст 20-х років

Анкета письменника
1. П. Тичина народився в сім’ї______________________________________
2. Навчався майбутній поет спочатку у______________________________
________________________________________________________________
Вступив до Київського комерційного інституту в__________________р.
Перша друкована збірка поета___________________________________
4. Вірш «Під моїм вікном» був присвячений _________________________
5. Перший друкований вірш Тичини_________________________________
________________________________________________________________
6. Поет брав участь у діяльності таких літературних угруповань_______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. У віршах збірки «Замість сонетів і октав» письменник засудив________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. У 1920, 1924 і в 1931 роках вийшли збірки: ________________________
________________________________________________________________
9. Тичина займав такі високі державні посади: ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Під час Другої світової війни поетом була написана поема __________
________________________________________________________________
11. Складіть «психологічний портрет» письменника___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Зб. «Сонячні кларнети» ( )
Охарактеризуйте збірку
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
«Арфами, арфами…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой
Домашнє завдання:
Заповніть таблицю ознак кларнетизму Павла Тичини
Ритмомелодика Стильові ознаки Образна система Художній світ
«О панно Інно…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Ви знаєте, як липа шелестить…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Одчиняйте двері…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой Творче завдання. Запишіть асоціативні ряди, що виникають у зв’язку з такими рядками вірша:
Цитати Асоціації
Одчиняйте двері Наречена йде! Голуба блакить Очі, серце і хорали
Стали,
Ждуть… Одчинились двері Горобина ніч! Всі шляхи в крові Незриданими сльозами
Тьмами
Дощ… «Пам’яті тридцяти»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой Розкрийте символіку поезії
Сонце, вітер, Дніпро – ______________________________________________
Кривава дорога – ___________________________________________________
Образ Каїна – ______________________________________________________
Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр.
Назвіть найвідоміших поетів-футуристів
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Михайль Семенко – поет-футурист

Хронологічний диктант
1). 1892р.________________________________________________________
2). 1911р.________________________________________________________
3). 1913р.________________________________________________________
4). 1914р.________________________________________________________
5). 1916-1917рр.__________________________________________________
6). 1918р.________________________________________________________
7). 1919р.________________________________________________________
8). 1924р.________________________________________________________
9). 1930р.________________________________________________________
10). 1936р._______________________________________________________
11). 23.04.1037р.__________________________________________________
12). 23.10.1037р.__________________________________________________

«Запрошення»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Бажання»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Місто»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой Київські «неокласики»
Укажіть українських письменників-неокласників
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Микола Костянтинович Зеров – найяскравіший поет-«неокласик»

Літературний диктант
1) М. Зеров народився__________________________________________
2). Вступив до __________________ гімназії у ______ році.
3). У зв’язку з переїздом батьків з 1903 до 1908 рр. навчався у________
_____________________________________________________________
4). Зеров друкувався в українському педагогічному журналі__________
_________ та газеті_____________________________________________
5). У 1914р. захистив роботу ____________________________________
6). М. Зеров викладав у таких навчальних закладах: _________________
_____________________________________________________________
7). Постійний автор збірки______________________________________
8). У 1920 р. М. Зеров одружується із _____________________________
9). Посаду професора української літератури в Київському інституті народної освіти Письменник отримав у ____________________________р.
10). Складіть (письмово) уявний портрет М. Зерова_________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Київ-традиція»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой Складіть план повідомлення «Основні мотиви лірики М. Зерова»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнє завдання
1) Знайдіть приклади алюзії у творах Зерова_________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2) Літопис життя і творчості Миколи Зерова
1890 р., 26 квітня _________________________________________________
1898-1900 рр. ____________________________________________________
1900-1903 рр. ____________________________________________________
1903-1908 рр. ____________________________________________________
1908-1914 рр. ____________________________________________________
1912 р. __________________________________________________________
1914 р. __________________________________________________________
1914 р. __________________________________________________________
1914-1917 рр. ____________________________________________________
1917-1920 рр. ____________________________________________________
1919 р. __________________________________________________________
1920 р., 13 лютого __________________________________________________
1920 р., травень __________________________________________________
1920 р. __________________________________________________________
1920 р. __________________________________________________________
1920 р., жовтень __________________________________________________
1921 р. __________________________________________________________
1922-1933 рр. ____________________________________________________
1924 р. —________________________________________________________
1924 р. ____________________________________________________________
1924 р. __________________________________________________________
1924 р. __________________________________________________________
1926 р. ____________________________________________________________
1928-1929 рр. _____________________________________________________
1929 р. __________________________________________________________
1929 р. ___________________________________________________________
1934 р., вересень ___________________________________________________
1934 р., листопад ___________________________________________________
1934 р., грудень ___________________________________________________
1935 р., квітень _____________________________________________________
1936 р., лютий _____________________________________________________
1936 р., травень ____________________________________________________
1937 р., вересень __________________________________________________
1937 р., жовтень ____________________________________________________
1937 р., 3 листопада _______________________________________________
1958 р., березень ___________________________________________________

Максим Тадейович Рильський – «великий майстер форми»

Анкета письменника
Дата народження і смерті Навчання, робота
Родина
Особливості стилю
Літературний напрям
Мова творів
Друзі, оточення
Асоціативний диктант
Село Романівна _________________________________
Родина М.Лисенка _______________________________
Тадей Розеславович ______________________________
«На білих островах» _____________________________
Неокласики ____________________________________
Часопис «Шлях» ________________________________
19 березня 1931 року ______________________________
«Троянди й виноград» ____________________________
«Третє цвітіння» ________________________________
24 липня 1964 року ___________________________
Вірш-рефлексія _____________________________
Вітаїзм ____________________________________
«Молюсь і вірю…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Солодкий світ!..»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Поєднай»
Вітер грає епітет
Б’ється, як в огні поетичне звертання
Ясної вроди метафора
Веселий світе неологізм
Нерозумно-милий інверсія
Простір блакитно-білий окличне риторичне речення
Ходім! Солодкий світ! порівняння
Домашнє завдання:
Складіть піраміди життєвих цінностей Миколи Зерова і Максима Рильського
_________ _________
___________ ___________
_____________ _____________
_______________ _______________
_________________ _________________
__________________ ___________________
____________________ _____________________

Євген Павлович Плужник – один із провідних поетів
«розстріляного відродження»

Асоціативний диктант
1). Вороніжчина__________________________________________________
2). Містечко Бобрів_______________________________________________
3). Нові Сорочинці________________________________________________
4). Київ_________________________________________________________
5). Галина Коваленко_____________________________________________
6). Кантимирянин________________________________________________
7). Аспис________________________________________________________
8). Збірки________________________________________________________
9). П’єси________________________________________________________
10). Соловки_____________________________________________________
________________________________________________________________
«Для вас, історики майбутні!..»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой
«Вчись у природи творчого спокою…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Ніч… а човен, як срібний птах!..»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Річний пісок…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой Узагальнюємо вивчене
Вкажіть, до якого напряму належить творчість М. Семенка.
А. Футуризм.
Б. Неокласицизм.
В. Символізм.
Г. Імпресіонізм.
2. Укажіть, хто став ініціатором літературної дискусії 20-х років
ХХ ст.
А. Олександр Дорошевич
Б. Микола Зеров
В. Сергій Пилипенко
Г. Микола Хвильовий
3. Укажіть назву першої збірки П. Тичини.
А. «Плуг».
Б. «Замість сонетів і октав».
В. «Сонячні кларнети».
Г. «Чернігів».
4. З’ясуйте, який прийом використано в рядках:
О панно Інно, панно Інно,
Любові усміх квітне раз – ще й тлінно.
А. Антитеза.
Б. Алегорія.
В. Гіпербола.
Г. Оксиморон.
Д. Метафора.
5. До угруповання «неокласики» входив поет:
А. П. Тичина. Б. М. Рильський. В. Є. Плужник. Г. М. Семенко.
6. Визначте спосіб римування поезії:
Солодкий світ! Простір блакитно-білий
І сонце-золотий небесний квіт.
Благословляє дух ширококрилий
Солодкий світ.
А. Парне. Б. Перехресне. В. Кільцеве. Г. Тернарне.
7. Установіть відповідність між поезією за її жанром.
1. «Річний пісок» А. Інтимна лірика
2. «Запрошення» Б. Філософська лірика
3. «Арфами, арфами» В. Громадянська лірика
4. «Київ – традиція» Г. Релігійна лірика
Д. Пейзажна лірика.
8.Складіть і запишіть невеликий твір «Ідейно-тематичне багатство поезій Є. Плужника».
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Українська проза 20-30 років ХХ ст.
На основі статті в підручнику заповніть таблицю
Прозаїки Жанри Теми
Ю. Яновський Роман у новелах Микола Хвильовий – «письменник-новатор»

Літературний диктант
1). Назвіть справжнє ім'я письменника_________________________________
2). Де і в якій сім’ї народився письменник?_____________________________
__________________________________________________________________
3). Навчальні заклади, де навчався Хвильовий___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4). Який час письменник називав «періодом духовного занепаду»?________
_________________________________________________________________
5). У боротьбі з ким бере участь Хвильовий у кінці 1917 року?____________
__________________________________________________________________
6). Назвіть перший друкований твір митця______________________________
7). Яку організацію у 1925 році М. Хвильовий створив разом із М. Яловим та О. Досвітнім? ____________________________________________________
8). Назвіть збірки памфлетів письменника ______________________________
__________________________________________________________________
9). Коли був опублікований трактат «Україна чи Малоросія?»_____________
10). Як і коли закінчилося життя великого митця?_______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Дайте поширену відповідь на питання:
«У чому трагізм життєвої долі Миколи Хвильового?»____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«Я (Романтика)»

Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Дайте коротку характеристику головним героям:
Матір _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Доктор Тагабат ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Андрюша _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Інсургент «Я» _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дегенерат______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнє завдання:
З’ясуйте роль пейзажу та інтер’єру в творі __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«Кіт у чоботях»

Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Домашнє завдання:
Виконайте тестові завдання:
1. Яке справжнє прізвище Миколи Григоровича?
а) Яловий;
б) Фітільов;
в) Костюк;
г) Коряк
2. Як М. Хвильовий називав своє життя?
а) „шлях безумної подорожі”;
б) „шлях життєвої прогулянки”;
в) „дорога чудової подорожі”;
г) „стежка гарної прогулянки”.
3. Де народився М. Хвильовий?
а) в с. Щербанівці на Київщині;
б) в с. Тростянець на Харківщині;
в) в м. Груні на Полтавщині;
г) в с. Чаплина на Херсонщині.
4. Ким був батько М. Хвильового?
а) трактористом;
б) лікарем;
в) священником;
г) вчителем.
5. Хто прилучив М. Хвильового до пахучого українського слова, казок, легенд, переказів?
а) батько;
б) мати;
в) сестра;
г) бабуся.
6. Скільки дітей було в сім’ї Фітільових?
а) 5;
б) 4;
в) 6;
г) 2.
7. М. Хвильовий після того, як побував на фронті, організовував повстанський загін, а у 1919 році вступив до... (якої партії?)
а) УНР;
б) ВКП(б);
в) КП(б)У;
г) ДКНС.
8. Перша поетична збірка Хвильового.
а) „Досвітні симфонії”;
б) „Молодість”;
в) „Старі поезії”;
г) „Осінь”.
9. З ким Хвильовий здійснював керівництво ВАПЛІТЕ?
а) з Г. Яковенком та О. Довженком;
б) з П. Тичиною та Ю. Яновським;
в) з О. Слісаренком та Г. Епіком;
г) з М. Яловим та О. Досвітнім.
10. Перша збірка оповідань М. Хвильового.
а) „Сині етюди”;
б) „Мати”;
в) „Наречений”;
г) „Редактор Карк”
11. Героїнею якого твору М. Хвильового є Б’янка?
а) „Сентиментальна історія”;
б) „Синій листопад”;
в) „Мати”;
г) „Наречений”.
12. Образ якої особи займає особливе значення в багатьох творах М. Хвильового, зокрема в таких як „Сентиментальна історія”, „Із Вариної біографії”, „Наречений”, „Мати”...?
а) образ комуніста;
б) образ митця-українця;
в) образ жінки;
г) образ оптиміст
Григорій Косинка – людина непохитної переконаності

Хронологічний диктант
1) Г. Косинка народився у ___________________________________________
2). Початкову школу в с. Красному закінчив у __________________________
3). Григорій переїхав до Києва у ______________________________________
4). Коли був надрукований автобіографічний етюд «На буряки»?__________
5). До Київського інституту народної освіти Косинка поступив у ___________
6). Перша збірка «На золотих богів» вийшла у __________________________
7). Коли Г. Косинка став членом літературного об’єднання «Ланка»?_______
8). Новела «В житах» вийшла ________________________________________
9). Коли був заарештований письменник?_______________________________
10). Г. Косинку було розстріляно у ____________________________________
11) Справжнє прізвище письменника ________________________________
«В житах»

Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Складіть схему подій
Герой Мета Суперник Помічник
Корній Дізік - дезертир, який разом із бандою приблукав до рідного села
Протагоніст Мета Суперник Помічник
Уляна – його кохана. Вона любить. .
Підсумок: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослідження ситуації
- Як умовна ситуація показує нам героя? _______________________________
_________________________________________________________________
- Чи викликає він у нас відчуження? ___________________________________
_________________________________________________________________
- Як допомагає природа показати його стан? ___________________________
_________________________________________________________________
- Які зорові образи постають перед нами? ______________________________
_________________________________________________________________
- Які слухові образи з’являються в новелі? _____________________________
_________________________________________________________________
- Які почуття викликає герой? ________________________________________
_________________________________________________________________
- Що ми думаємо про зустріч його з Уляною? ___________________________
_________________________________________________________________
- Чи зможуть вони бути щасливими? __________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Поєднайте приклади художніх засобів з їх визначенням
Ранок, заплаканий у росах, молодий і трохи засоромлений сонцем діалог
Міцні, рівні, сильні (ноги) поетичне звертання
Народ бойовий метафора
Вирішив не снідать: хіба можна до служби Божої хоч рісочку до рота брати?! пісні
Льогкі хліба, проноситься іскрою іронія
Китиці, мов пучки калини, очі сині-сині, мов льон епітети
Ой що ж бо то за ворон… інверсія
«Хочеш на коліна, до сонця?» фразеологізми
Дзвони, степе! П’яні жита, розступіться! риторичні питання
Здрастуй! – і стала.
Здорова будь, Уляно! – хотів посміхнутись і не міг. порівняння
Домашнє завдання:
Написати твір-мініатюру «Як би склалось життя героя, якби він не став дезертиром?» __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Фавст»
Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Домашнє завдання
Виконайте тестові завдання:
До кого звертається автор у новелі «В житах» такими словами: «Ну, ну… вже й цілуватися лізе!»?
А дочки; Б коханої; В сонця; Г неба.
Що для героя новели «В житах» означає слово бджілки «дізік»?
Хто із поданих персонажів НЕ є героєм новели «В житах»?
А Уляна; Б Панас Половець; В Матвій Киянчук; Г Дзюба.
4. Визначте художній засіб, вжитий у фразі твору «В житах»: «…вітер схоплюється у мене над головою…і танцює».
5. Кого головний персонаж новели «В житах» зустрів у полі?
А отамана Гострого; Б Матвія Киянчука; В Уляну; Г свою матір.
6. Про кого з персонажів новели «В житах» сказано: «…вона дивилась на мене…, соромливо засміялась, тільки губи якось по-дитячому затремтіли»?
7. Коли Конюшину з новели «Фавст» перевели до камери із тюремної «секретки»?
А на Покрову; Б на Різдво; В на Зелені Свята; Г на Великдень.
8. За що все-таки ув’язнили Конюшину (Фавста)?
9. Установіть правильну послідовність подій новели «Фавст»:
А Кленцов дав Конюшині прізвисько «Фавст»
Б Сторожук вивів Конюшину з камери востаннє
В камеру в’язнів відвідав начальник корпусу №6
Г Конюшину перевели до загальної камери
10. Установіть відповідність між характеристикою та персонажем новели «Фавст»:
А Фавст Б пан Яцьківський В Бейзер
Г Кленцов Д Конончук
1 Він не міг стримати свого гніву, він висмикував з чорної – офіцерського сукна – шинелі руку і, тупаючи ногою, вимахував тією рукою…
2 Він тільки скалив свої здорові, білі й рівні зуби, а злоба, різко підкреслена на його мужицькому обличчі, спадала аж на сухі…губи…
3 По камері бігав у валянках невідомий Фавстові чоловік, з походження і вимови, видно було, поляк, і все лаяв свої зуби
4 Це – темне і вбоге село…треба довго шарувати його кістки товстою, мужицькою сорочкою, щоб примусити тих «блондинок» падати й сипатися на поміст
Юрій Іванович Яновський – «поет у прозі»

Короткі відомості про життєвий та творчий шлях
Дата Подія
«Вершники»

Відновіть «візитну картку» твору
- Рік написання – _____________________________________________________
- Жанр – _____________________________________________________________
- Роман у новелах – це _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Тема – ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Новаторство – ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Назвіть, які ознаки народної думи є в романі ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Ознаки новели ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Подвійне коло»
Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Коротко охарактеризуйте героїв новели
Половчиха
Мусій Половець
Андрій
Оверко
Панас
Іван
Сашко

Встановіть відповідність
Сповідування монархічної системи управління.
Створення директорії
Анархізм.
Ануляція Брестського миру і політики щодо України.
А.Більшовики
Б. Денікінці
В. Махно
Г. Петлюрівці
Пізнайте історичного лідера:
4719320692151. 2. 3. 335216568580 4.
А.Ленін Б. Денікін В. Петлюра Г. Махно
Домашнє завдання:
Написати твір- мініатюру «Трагедія роду Половців - трагедія України»
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Дитинство»
Складіть «сюжетний ланцюжок» новели _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Шаланда в морі»
Складіть план характеристики Мусія Половця і Половчихи (по варіантах)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Знайдіть і випишіть з роману епізоди й художні деталі, що втілюють національні атрибути __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Складіть невелике повідомлення на тему: «Елементи фольклору в новелах» ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Валер’ян Петрович Підмогильний –
автор інтелектуально-психологічної прози

Літературний диктант
1). Де і коли народився В. Підмогильний? ____________________________________
________________________________________________________________________
2). За що Підмогильного друзі називали «університетом на дому»?_______________
________________________________________________________________________
3). В якому журналі в 1919 році вперше друкувалися оповідання Підмогильного? ________________________________________________________________________
4). Як називається перша повість письменника? _______________________________
________________________________________________________________________
5). Коли Підмогильний завершив роботу над романом «Місто»?_________________
________________________________________________________________________
6). За що було заарештовано Підмогильного у 1934 р.?_________________________
________________________________________________________________________
7). На скільки років ув’язнили письменника і куди відправили?__________________
________________________________________________________________________
8). Як звали дружину митця?_______________________________________________
9). До якого літературного угруповання входив Підмогильний?__________________
________________________________________________________________________
10). Коли і за яких обставин обірвалося життя письменника? ____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
«Місто»

Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Літературний диктант за змістом роману «Місто» В. Підмогильного.
Скільки епіграфів має роман? _______________________________________
Як звали дівчину, з якою Степан їхав до міста? __________________________
Навіщо Степан їде в місто? __________________________________________
Яким видом транспорту Степан дістався до Києва? ______________________
Прізвище головного героя роману? ___________________________________
Що довго роздивлявся Степан у вітрині магазину одразу після приїзду в місто? _________________________________________________________________
На чому довелось спати перші дні герою? ______________________________
Що порадив Левко Степану зробити у вільний від іспитів час? _________________________________________________________________
Після якої події Степан вирішив стати письменником? _________________________________________________________________
Яку назву мало перше оповідання Степана? _____________________________
Яким ім’ям підписував свої твори Степан? _____________________________
Прізвище критика, до якого Степан звернувся з першим своїм твором? _________________________________________________________________
Як Степан називає Тамару Василівну Гніду? ___________________________
Що вирішив робити Степан з початком нової доби свого життя? _________________________________________________________________
Що подарувала Зоська Степану в першу їхню зустріч? _________________________________________________________________
Де відбулось знайомство Зоськи й Степана? ____________________________
Як Зоська сприйняла появу збірки Степана? ____________________________
За що герой отримав гонорар у 1,5 карбованців ? _______________________
Як закінчились стосунки Степана й Зоськи? _____________________________
Яку посаду винаймав Степан у видавництві? ____________________________
Псевдонім поета, Степанового приятеля,чиє справжнє прізвище Ланський? _________________________________________________________________
Кого Степан назвав «пузатою міщанкою»? ____________________________
На якому поверсі Степан винаймає останню свою квартиру? ______________
Що задумав зробити Степан після раптової зустрічі з Ритою? _________________________________________________________________
Складіть «ланцюжок» світоглядної та психологічної еволюції характеру головного героя
СВІТОГЛЯД:
- на початку твору _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- далі ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- у кінці ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН: (продовжіть)
Тверда впевненість – переконання у власній правоті – сумніви – заздрість – … ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Схарактеризуйте жіночі образи роману
Надійка Тамара Іванівна Зоська Рита
Домашнє завдання:
Заповніть таблицю
Позитивні риси характеру
Степана Радченка Негативні риси характеру
Степана Радченка
Ми переконані, що Степан Радченко є взірцем цілеспрямованої людини і в нього є чому повчитися, бо …
Остап Вишня – родоначальник усмішки

Вставте пропущене:
Справжнє прізвище письменника ________________. Остап Вишня народився на _____________________ . Закінчив двокласну школу в __________________. Після закінчення військово-фельшерської школи працював ___________________________________________. Письменник стає співробітником газети ___________________, потім ______________.
________________ року Вишню було заарештовано. Міра покарання – ___
_________________, потім замінено на _____________________________.
У 1934 р. був незаконно репресований і зміг повернутися до праці лише у
________ р. Першим твором, який виходить в цей час є _______________.
Помер Остап Вишня у ___________________________________________.
Заповніть таблицю «Жанрові різновиди гумористичних творів пись менника
Жанри Приклади
Автобіографічні оповідання Мистецький силует Гуморески Фейлетони «Реп’яшки» Усмішка-нарис Усмішка-оповідання Усмішка-фейлетон Усмішка-жарт «Моя автобіографія»
Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Цитатний літературний диктант
« У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився в.....» ________________________________________________________________
« Мати казали, що мене витягли з.....» _______________________________
« Батько в поміщиків фон Рот був за..» _______________________________
« За двадцять чотири роки спільного життя батьків послав їм Господь усього...» ______________________________________________________
З чого батько зробив висновок, що син писатиме? _____________________
__________________________________________________________________
« Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа, а в українського...» ______________________________________________
« Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалася одна: упав дуже з...» _______________________
« Вчив мене хороший учитель...» ___________________________________
« Учив він сумлінно, бо й сам був...» ________________________________
« Любив я не тільки його, а й його ...» _______________________________
« Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й ...» _______________
« Провчився я там...» ____________________________________________
« Повіз мене батько в Зіньків і віддав мене в...» _______________________
_________________________________________________________________
« Отут мені й повернути б було на « неокласицизм» , бо вчилися ми разом із ...» ___________________________________________________________
« Зінківську школу закінчив 1903 року з свідоцтвом, що маю право бути...» _______________________________________________________________
« ...дуже якогось високого...розряду» _______________________________
« Повезла мене мати аж у Київ, у...» ________________________________
« Та й залишився в Києві, та й закінчив школу, та й зробився...» _________
__________________________________________________________________
« Як ударила революція—завертівся. Будував Україну. Бігав з...» ________
__________________________________________________________________
« Книга, що найсильніше на мене враження зробила в моїм житті – це...» _______________________________________________________________
«Пам'ятаю, як попався мені ...» ____________________________________
« Взагалі любив я книжки з...» _____________________________________
« Писати в газетах я почав ...» _____________________________________
« У « Вістях» я почав працювати за ...» ______________________________
_________________________________________________________________

«Як варити суп із дикої качки»
Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі «Сом»
Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Домашнє завдання
Тестування
Завдання 1—6 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і запишіть її у листок відповідей.
Вкажіть рядок, у якому правильно вказано місце народження Остапа Вишні (за усмішкою «Моя автобіографія»)
У капусті
У картоплі
Витягли з колодязя
У кукурудзі
«Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє…»
Картопля
Коноплі
Бур’яни
Природа
Вкажіть, яка подія раннього дитинства Остапа Вишні «твердо врізалася в пам’ять”
Лайка матері
Падіння з коня
Навчання у школі
Розмова з батьком
Вкажіть назву книги, «що найсильніше … враження справила в моїм житті»
«Катехізис» Філарета
«Оракул» Соломона
«Руський паломник»
«Кобзар» Т. Шевченка
Вкажіть рядок, у якому правильно названо цикл усмішок, що розглядався на попередньому уроці
«Вишневі усмішки»
«Сільські усмішки»
«Мисливські усмішки»
«Київські усмішки»
Вкажіть рядок, у якому правильно подано визначення літературного терміна «усмішка»
Невеликий за розміром твір, побудований за законами віршованої мови
Прозовий твір малого обсягу з динамічним розвитком сюжету
Різновид фейлетону та гуморески
Міркування, яке різко відрізняється від традиційного, загальноприйнятого, а іноді розходиться із здоровим глуздом
Зазначте рядки, у яких названо усмішки, що розглядалися на минулому уроці
«Лисиця»
«Ружжо»
«Самі собі шкідники»
«Екіпіровка мисливця»
«Відкриття охоти»
«Дика гуска»
Вкажіть рядки, у яких зазначено прийоми комічного, що їх використовує Остап Вишня у своїх усмішках
Зведення письменником віддалених або й несумісних понять, коли одне є іронічним замінником іншого
Багато подробиць, часто – надмірних
Гумористичне змалювання психології людей
Опис статистичних незмінних деталей: колір волосся, риси обличчя, фігура
Зображення кумедної поведінки людей, смішних випадків із життя
Гумористична персоніфікація і гіперболізація елементів природи
Запишіть справжнє прізвище Остапа Вишні.
_______________________________________________________________
Узагальнюємо вивчене
Виберіть неправильне твердження.
А. Твір «Як варити та їсти суп із дикої качки» присвячений М. Хвильовому.
Б. Прототипом поета Вигорського з твору «Місто» став Є. Плужник.
В. В. Підмогильний був репресований.
Г. Остап Вишня працював у редакції журналу «Перець».
Визначте, який із засобів комічного переважає в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні.
А. Гумор. Б. Сатира. В. Іронія. Г. Сарказм.
Присвячений «Цвітові яблуні» твір
А. «Вершники» Ю. Яновського.
Б. «У житах» Г. Косинки.
В. «Я (Романтика)» М. Хвильового.
Г. «Місто» В. Підмогильного.
Від першої особи йде оповідь у творі
А. «У житах». Б. «Подвійне коло». В. «Місто».
Г. «Як варити і істи суп із дикої качки».
5. Проблема розпаду родини як трагедія народу порушена у творі
А. «У житах» Г. Косинки.
Б. «Місто» В. Підмогильного.
В. «Подвійне коло» Ю. Яновського.
Г. «Я (Романтика)» М. Хвильового.
6. Укажіть, яка проблема не порушена у творі В. Підмогильного «Місто».
А. Становлення письменницького таланту.
Б. «Цілісність» особистості.
В. Антагонізм між містом і селом.
Г. Боротьба добра і зла в людині.
Д. Відданість громадянському обов’язку.
7. Установіть відповідність між жанром та назвою літературного твору.
1. «У житах» Г. Косинки А. Оповідання
2. «Місто» В. Підмогильного Б. Новела
3. «Вершники» Ю. Яновського В. Усмішка
4. «Сом» Остапа Вишні Г. Роман
Д. Роман у новелах.
8. Складіть і запишіть невеликий твір «Моральна еволюція Степана Радченка»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930 рр.
Літературний диктант
1). Скільки професійних театрів було в Україні на початку 20-років ХХ ст?________
________________________________________________________________________
2). Хто очолював у 1918 році «Молодий театр» у Києві?________________________
3). Які театри діяли в цей час на Галичині і Буковині?__________________________
________________________________________________________________________
4). Керівником Якого театру був Гнат Юра?___________________________________
5). Як у 1922р. переіменували «Молодий театр» у Києві? _______________________
6). Розшифруйте повну назву театру «Кийдрамте»_____________________________
________________________________________________________________________
7). Засновником якого театру був Лесь Курбас? _______________________________
________________________________________________________________________
8). Куди було вислано Курбаса_____________________________________________
9). Яке театральне свято відбулося у лютому 1994 р. на Харківщині?____________
________________________________________________________________________
10). Який міжнародний театральний фестиваль, присвячений пам’яті Леся Курбаса, проходить у наш час? _____________________________________________________
Микола Гурович Куліш – творець «модерної драми»

Клоуз-тест
1). М. Куліш поставив 1931р. в Камерному театрі в Москві драму ________________
________________________________________________________________________
2). Найчастіше діяльність М. Куліша-драматурга пов’язана з театром _____________
________________________________________________________________________
3). Відомий актор і режисер Лесь Курбас почав свою діяльність із п’єси М. Куліша ________________________________________________________________________
4). В українській драматургії М. Куліш працював_______________ років.
5). М. Куліш був репресований у ________________________________ році.
6). У 1930 році було написано твір __________________________________________
7). «Голод», «Мусій Копистка», «Незаможники», «Десь на селі» - це попередні варіанти назви твору М. Куліша ____________________________________________
8). Міщанство й українізація – це, за визначенням М. Куліша, тема твору__________
________________________________________________________________________
9). Комедія «Мина Мазало» написана у ______________________________________
10). Перша п’єса Куліша ___________________________________________________
11). Відображення трагічних подій голодомору в Україні – тема твору ____________
________________________________________________________________________
12). М. Куліш був розстріляний на Соловках у ________________________________
«Мина Мазайло»

Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Літературний диктант
1). Через що посварилися й образили одна одну мати і Рина?____________
________________________________________________________________
2). Яке завдання дала Рина подрузі Улі?______________________________
3). Що хотів додати до свого прізвища Мокій? ________________________
4). Кого запросив Мазайло для вивчення правильної російської вимови?
________________________________________________________________
5). Як Мусій намагався довести, що Уля – українка? ___________________
________________________________________________________________
6). Яку московську виставу згадувала тьотя Мотя у суперечці? __________
________________________________________________________________
7). Який пристрій вигадав мазало і що ставила йому в заслугу тьотя Мотя?
________________________________________________________________
8). Що говорив Мина Мазайло про українізацію? ______________________
________________________________________________________________
9). Якої думки про українізацію дядько Тарас? _______________________
________________________________________________________________
10). Чим закінчується п’єса? ________________________________________
Заповніть анкету головного героя
Прізвище, ім’я та по батькові Де проживає
Національність
Освіта
Місце роботи
Сімейний стан, склад сім’ї Винаходи
Партійність
Ставлення до українізації Риси характеру
Домашнє завдання:
Виконання тестів закритої форми
1. М. Куліш поставив 1931 р. в Камерному театрі в Москві драму (режисер О. Таїров)
А «Маклена Граса» В «Патетична соната»
В «97» Г «Народний Малахій»
2.Найтісніше діяльність М. Куліша-драматурга пов'язана
А з Харківським театром ім.І. Франка
Б з театром «Березіль»
В з Новим театром у Києві
Г не пов'язана з конкретним театром
3. Відомий актор і режисер Лесь Курбас почав свою діяльність із п'єси М. Куліша
А «Патетична соната» В «Прощай, село!»
В «Народний Малахій» Г «Хулій Хурина»
4.В українській драматургії М. Куліш працював
А 8 років Б 10 років В 12 років Г 14 років
5. М. Куліш був репресований
А у 1928 р. Б у 1930 р.
В у 1932 р. Г у 1934 р.
6. У 1930 р. було написано твір
А «97» Б «Патетична соната»
В «Прощай, село!» Г «Маклена Граса»
7. «Голод», «Мусій Копистка», «Незаможники», «Десь на селі», «Гибель одного комнезаму» — це попередні варіанти назви твору М. Куліша
А «Комуна в степах» Б «97»
В «Зона» Г «Прощай, село!»
8. Міщанство й українізація — це, за визначенням М. Куліша, тема твору
А «Народний Малахій» Б «Маклена Граса»
В «Хулій Хурина» Г «Мина Мазайло»
9.Комедія М. Куліша «Мина Мазайло» написана
А у 1927 р. Б у 1929 р.
В у 1931 р. Г у 1933 р.
10. Перша п'єса М. Куліша
А «Патетична соната» Б «97»
В «Зона» Г «Прощай, село!»
11. Відображення трагічних подій голодомору в Україні — тема твору
А «Народний Малахій» Б «97»
В «Хулій Хурина» Г «Мина Мазайло»
12. М. Куліш був розстріляний на Соловках
А у 1942 р. Б у 1941 р.
В у1945 р. Г у 1940 р.
Твір-мініатюра «Чи може прізвище людини вплинути на її долю?»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розвиток літературного процесу в Західній Україні (до 1939 року)
Заповніть таблицю
Види літератури Стилі Тематика, мотиви Проблематика
Поезія Проза Історична проза Богдан-Ігор Антонич – «творець мистецтва біологізму»

Асоціативний диктант
1). Лемківщина _____________________________________________________
2). Скрипка ________________________________________________________
3). Містечко Сянок _________________________________________________
4). Львів __________________________________________________________
5). Журнал «Вогонь» ________________________________________________
6). «Привітання життя» ______________________________________________
7). 1934 рік ________________________________________________________
8). Янівський цвинтар _______________________________________________
Виконати тестові завдання закритої форми
Б.-І. Антонич народився
А Гуцульщина Б Лемківщина
В Покуття Г Волинь
Перша збірка Б.-І. Антонича
А «Три перстені» Б «Книга Лева»
В «Привітання життя» Г «Зелена Євангелія»
3. Цикл «Бронзові м'язи», присвячений рідкісній в українській літературі спортивній темі, є в збірці Б.-І. Антонича
А «Привітання життя» Б «Три перстені»
В «Ротації» Г «Книга Лева»
4. На збірці Б.-І. Антонича «Ротації» позначилися естетичні засади літературної течії:
А неоромантизму Б сюрреалізму
В футуризму Г символізму
5. Словами «Мої пісні — над рікою часу калиновий міст, я закоханий в житті поганин» закінчується поезія Б.-І. Антонича
А «Автобіографія» Б «Привітання життя»
В «Автопортрет» Г «Село»
6.Соціальні мотиви найвиразніше звучать у збірці Б.-І. Антонича
А «Три перстені» Б «Ротації»
В «Привітання життя» Г «Книга Лева»
7. Збірка «Три перстені» була написана
А 1934 р. Б 1933 р.
В 1932 р. Г 1935 p.
8. Поетичну закоханість у світ
Я, сонцеві життя продавши
За сто червінців божевілля
І захоплений поганин завжди,
поет весняного похмілля
виражає ліричний герой із твору Б.-І. Антонича
А «Молитва до зір» Б «Заспів»
В «Автобіографія» Г «Автопортрет»
9. Рядки: «Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко» з поезії
А «Автобіографія», В «Вишні»
В «Автопортрет» Г «Село»
10. В уривку з поезії Б.-І. Антонича «Закінчуючи»
Хто ж потребує слів твоїх?
Чи той, що важить хліб і сіль,
чи той, що відсотки рахує,
чи той, що у безсонну ніч
бунтарські зазиви друкує,
чи той, кого гарячка палить
із голоду запеклий вже,
чи той, що чорні тюрми валить,
чи той, що тюрми береже?
ужито
А анафору й риторичне запитання Б епіфору
В риторичний оклик Г паралелізм
11. Поезії «Пісня про вічну молодість», «Зриви й крила», «Пісня мандрівника», «Романтизм», «Молодий поет» із збірки
А «Три перстені» Б «Книга Лева»
В «Привітання життя» Г «Зелена Євангелія»
12. У кожному рядку чотиривірша з поезії Б.-І. Антонича «Запрошення»
Вже спалюється день на вугіль ночі, росою вечір трави з попелу полоще, і ляк, мов свердел, твоє серце точить, і місяць тіні згублені полошить... повторюється троп
А порівняння Б метонімія Вметафора Г гіпербола

«Автопортрет»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Вишні»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Дороги»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой  
Випишіть авторські неологізми ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Конкретні предмети з характерними кольоровими ознаками можуть називатися також абстрактними іменниками кольору. Наведіть приклади такого іменника. ________________________________________________________________________
Заповніть таблицю, визначивши типи поетичних образів вірша
 Слухові образи  Нюхові  (одоративні)образи Зорові образи
   
 
«Зелена євангелія»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой «Різдво»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой Знайдіть у поезії риси двовір’я. Заповніть таблицю
 Християнство  Язичництво
   

Осип Васильович Турянський – майстер історичної поеми в прозі

Життєвий шлях ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Творчий доробок ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Поза межами болю»

Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Самостійно зробіть ідейно-художній аналіз твору за питаннями:
- Чому автор вирішив написати про своїх загиблих товаришів? ______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Як визначив жанр свого твору О. Турянський? ___________________________
- Перелічіть друзів у нещасті ___________________________________________
- Проаналізуйте тропи на прикладі одного з уривків _______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Як було вбито охоронця? _____________________________________________
____________________________________________________________________
- Чому люди були приречені на смерть? __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Щоб вижили інші … Хто повинен був померти? _________________________
____________________________________________________________________
- Як визначити найкращого? ___________________________________________
____________________________________________________________________
- Назвіть останнє прохання Бонні _______________________________________
____________________________________________________________________
- Що засуджує письменник у своєму творі? _______________________________
____________________________________________________________________
- Визначте стиль повісті-поеми _________________________________________
____________________________________________________________________
Домашнє завдання:

Виписати цитати для характеристики героїв повісті-поеми «Поза межами болю»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Виконайте тестові завдання:
1.Кому присвятив повість – поему автор?
А) своїм друзям; Б) війні;
В) дружині та синові; Г) владі.
2. Яке слово повторюють тремтячі уста жахливих подоб людей, що блукають в албанських безвістях?
А) смерть; Б) їсти; В) люди; Г) Бог
3. Що робили сербські вартівники з тими, хто падав на шляху?
А) били; Б) примушували повзти;
В) вбивали; Г) давали на поталу іншим.
4. Хто з героїв не розставався зі скрипкою?
А)Добровський; Б) Штранцінгер; В) Ніколич; Г)Сабо.
5. Скільки товаришів утекло з сербського полону?
А) 3; Б) 7; В) 6; Г) 5.
6. Кому належать слова: «Люди для нас – гірше вовків»?
А) Сабо; Б) Бояні; В) Ніколичу; Г) Добровському.
7. Хто з друзів добровільно погодився вмерти заради інших?
А) Сабо; Б) Штранцінгер; В) Пшилуський; Г)Бояні.
8. Що придумали герої, щоб зігрітись та вибрати того, хто першим помре?
А) розпалити вогнище; Б) засипати себе снігом;
В) знайти ведмежий барліг; Г) бігати й скакати довкола корча.
9. Кому з героїв здавалось, що маленька ручка сина тримає його у цьому житті?
А) Сабо; Б) Бояні; В)Штранцінгеру;
Г) оповідачеві (Оглядівському)
10. Що просив Бояні перед смертю?
А) передати матері, що він помер у теплій хаті на білій постелі;
Б) передати, що він до кінця залишився чоловіком;
В) передати, що він не зрадив Батьківщину;
Г) щоб товариші з’їли його труп та врятувалися від голоду й холоду.
11. Скільки років було сліпому Штранцінгеру?
А) 50; Б) 32; В) 65; Г) 24.
12. Хто врятував оповідача від участі його друзів?
А) сербські лікарі; Б) Василь Романишин;
В) Шранцінгер; Г) дружина.
Еміграційна література. «Празька поетична школа»
Назвіть представників «Празької школи» _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заповніть таблицю
Чому? (передумови створення літературного угруповання).
Для чого? (мета створення поетичної школи пражан).
Яке значення? (вплив творчості пражан на літературний процес).
Празька поетична шк.
школашкола

Яке значення?
1.
2.
3.
Чому?
1.
2.
3.
Для чого?
1.
2.
3.

Євген Филимонович Маланюк – «імператор залізних строф»

Хронологічний диктант
1). 20.01.1897 – _____________________________________________________
2). 1914р. __________________________________________________________
3). 1917р. __________________________________________________________
4). 1920р. __________________________________________________________
5). 1922р. __________________________________________________________
6). 1925р. __________________________________________________________
7). 1926р. __________________________________________________________
8). 1929р. __________________________________________________________
9). 1930-1939рр. ____________________________________________________
10). 1945р._________________________________________________________
11). 1958р. _________________________________________________________
12). 16.02.1968р. ____________________________________________________
Мотиви лірики (виписати назви творів і цитати до кожного мотиву )
Мотив безмежної любові до рідної землі і такої ж безмежної туги за рідним покинутим краєм.
Мотиви гострої полеміки з ворогами української свободи.
Мотив болю через перекручування рідної історії, науки, культури, тобто-через денаціоналізацію.
Мотив болю через продажність, зрадливість, саморуйнування народу і його байдужість до вигнанців.
Мотив уславлення величі часів Київської Русі, лицарів Запорожжя.
Мотив відродження здобутків Степової Еллади (еллінського гуманізму) в поєднанні з могутньою силою державницької волі.
Мотив тривоги через технократизацію суспільства.
Мотив уславлення людей багатогранних і цільних(Т.Шевченка, І.Мазепи...).
Мотив безстрашної боротьби за свої ідеали.
Мотив кохання до Жінки (еротична й інтимна лірика).
«Під чужим небом»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой
«Стилет чи стилос?..»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой Домашнє завдання:
Виконайте тестові завдання:1. Євген Маланюк народився в:а) Єлисаветграді; б) Херсоні; в) Ново-Архангельську.2. Батько Євгена Маланюка був:а) артистом; б) суддею; в) сільським інтелігентом.3. Євген Маланюк здобував освіту в:а) початковій школі;б) Єлисаветградському реальному училищі;в) Київському університеті;г) Петроградському політехнічному інституті;д) Київській військовій школі.4. Починає віршувати Євген Маланюк будучи:а) школярем; б) гімназистом; в) офіцером.5. Служить у:а) Червоній Армії; б) війську УНР.6. У якому році поет емігрував:а) 1919; б)1920: в) 1921?7. Причини еміграції:а) служба у війську Петлюри; б) поразка УНР; в) власне бажання.8. Проживає у країнах Західної Європи:а) Німеччині; б) Польщі; в) Чехословаччині; г) Угорщині.9. Здобуває вищу освіту в:а) Польщі: б) Чехословаччині; в) Німеччині; г) Угорщині.10. Якою збіркою поезій дебютує Євген Маланюк:а) "Гербарій"; б) "Стилет і стилос"; в) "Земля і залізо"?11. Дружиною Маланюка була:а) Олена Теліга; б) Наталя Лівицька-Холодна; в) Богумила Савицька.12. У скількох країнах жив емігрант Євген Маланюк? Назвіть їх:а) у трьох; б) у двох; в) в одній.13. Назвіть поетичні збірки Маланю.ка в порядку опублікування і вкажіть роки їхнього виходу у світ:а)"Влада"(1954); б) "Проща" (1959); в) "Остання весна" (1951).14. Річка дитинства, що зустрічається в багатьох поезіях Маланюка:а) Інгулець; б) Дніпро; в) Синюха.15. Яким твором відкривається збірка "Земля і залізо":а) "Шевченко"; б) "Невичерпальність"; в) "Напис на книзі віршів"?16. "Біографія", "Пам'яті Куліша", "Сучасники" - це вірші збірки:а)"Влада"; б) "Серпень"; в) "Стилет і стилос".17. У якій збірці Маланюка Україна постає в образі жінки-матері з трагічною долею:а) "Проща"; б) "Земна Мадонна"; в) "Остання весна"?18. Євген Маланюк визначив програму свого життя і творчості у збірці:а)"Влада"; б) "Стилет і стилос"; в) "Земля і залізо".19. Мистецька і громадянська позиція Маланюка виражена у вірші: .а) "Невичерпальність"; б) "Біографія"; в) "Напис на книзі віршів".20. Кого називає Маланюк "скитською гетерою", "божевільною блудницею", "степовою Елладою", "дикою бранкою • степовою":а) Росію; б) Україну; в) Грецію?21. Про кого і в якому творі Євген Маланюк писав: "Син дрогобицького ремісника вийшов... з тією зброєю, яку мав від народження і яку ціле своє тверде життя сталив та вдосконалював зі зброєю розуму":а) про Миколу Зерова; б) про Пантелеймона Куліша; в) про Івана Франка?22. Кого назвав Євген Маланюк "Сосудом Духа":а) Ольгу Кобилянську; б) Івана Франка; в) Лесю Українку?23. Євген Маланюк помер у:а) 1965 р.; б) 1968 р.; в)1971 р.24. Похований Євген Маланюк у:а) Мюнхені; б) Бавнд-Бруці; в) Вашингтоні.
Іван Багряний – «романтик і невиправний мрійник»

Вставте пропущене:
Справжнє ім’я письменника _______________________. Інші псевдоніми: _______________________________________. І. Багряний народився _______
______________________. У 1912-1916рр. хлопець навчався в _____________
______________________. У 1920р. став свідком ________________________
__________________________. У _______________рр. викладав малювання, працював на шахтах Донбасу. У 1928р. І. Багряний написав роман у віршах __________________. У 1936р. письменник був заарештований у Харкові за _________________________________________________________________.
У __________р. утік, переховувався на ________________________________.
До _______________________ Багряний емігрував у ________р. У _______р.
письменник перейшов на легальне становище. 1948р. Багряний заснував ____
_________________________________________. За кордоном побачили світ романи: __________________________________________________________.
Помер письменник ________________________________________________,

«Тигролови»

Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Літературний диктант
1). Про що йдеться у цитаті: «Вирячивши вогненні очі, дихаючи полум’ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетрі, вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон»?________________________________________________________
2). Чиї це слова: «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи!»?_______________
____________________________________________________________________
3). Якими є особливі прикмети втікача (за телеграмою НКВС)? ______________
____________________________________________________________________4). В яке «Ельдорадо» їхали пасажири другого поїзда, «експреса нумер один»? ____________________________________________________________________
5). Хто і про кого думав: «Він уже конав – але ні пари з уст. А ті очі, очі! Вони йому отруїли спокій і сон…»? __________________________________________
6). За що Григорій вибачився перед бурундучком? _________________________
____________________________________________________________________
7). Кого і від кого врятував Григорій? ____________________________________
8). Чим займався Григорій, щоб не сидіти на утриманні гостинних господарів? ____________________________________________________________________
9). Які стосунки склалися в Григорія з Наталкою Сірківною спочатку? ____________________________________________________________________
10). Яких українських звичаїв дотримувалися у родині Сірків? ______________
____________________________________________________________________
11). Із чого виявили, що в тайзі був хтось чужий? __________________________
____________________________________________________________________
12). Хто вирішив долю закоханих Григорія і Наталки? _____________________
____________________________________________________________________
Літературний диктант «Упізнай героя»
1. «В цім експресі не тримається ніхто так… гордовито…»._________________
2. «Бравий герой, і грізний суддя та володар душ «людців», і плюгавий злодюжка, порушник закону нетрів…».___________________________________
3. «Молодий — років 25, на ньому військовий старенький френч. На ногах ічиги, на голові набакір кепка, з-під неї буйний чуб кучерявиться».___________
4. «Кремезний, броватий, …вусатий дідуган, високий, червоновидий».
____________________________________________________________________
5. «…Виглядає ще молодо й бадьоро. І голос у неї… якийсь тепліший, ближчий…вона полтавка з кореня».______________________________________
6. «Зоологічний націоналіст».___________________________________________
7. «…Людина його крові. Така юна, квітуча — і така сувора, гартована і гонориста».__________________________________________________________
8. «Не журися, синку. Вір у своє щастя! Воно в тебе є… У сміливих щастя завжди є..».__________________________________________________________
9. «Я не знаю, хто ти, але моя хата — твоя хата. Лежи ж собі. Такий закон тут».
____________________________________________________________________
10. «Піти уторованим шляхом і добиватися приязні, залицятися, зваблювати, задурювати він не смів і не міг».________________________________________
11. «Втілення могутності, сили і гонору своєї «пролетарської» держави».
____________________________________________________________________
Коротко охарактеризуйте героїв твору:
Григорій Многогрішний
Денис Сірко
Сірчиха
Гриць Сірко
Наталка
Чи можна ототожнювати життєву долю Григорія Многогрішного з біографією І. Багряного? Наскільки правдивим і реалістичним є образ Григорія?
Чинник Події, образи, що його розкривають Ваше розуміння, пояснення
1. Втеча з «потягу-дракона»
2. Патріотизм. 3. Кохання до Наталки Сірківни. 4. Могутня воля до життя. 5. Високі моральні принципи. Безкомпромісна чесність. Висновок: ________________________________________________________
________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Дати письмову відповідь на питання «Чи завжди сміливі мають щастя?»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконайте тестові завдання
1. Справжнє прізвище І. Багряного...
А П. Очерет. Б І. Лозов'яга. В А.Тимченко. Г П. Губенко.
2. Письменник — син...
А Дрібного поміщика. Б Коваля. В Лікаря. Г Сільського муляра.
3. Хоча навчання провадилося російською мовою, але І. Багряний виховувався національно свідомим...
А Удома. Б У колі своїх друзів.
В У майстерні батька. Г У місцевій школі.
4. У дитинстві письменник захоплювався творами...
А Лесі Українки й І. Франка. Б Л. Глібова і Т. Шевченка.
В Усної народної творчості. Г Французьких письменників.
5. І. Багряний здійснював редагування місцевої газети...
А На Кавказі, у Києві, Одесі. Б На Львівщині, Тернопільщині.
В У Криму, Кам'янці-Подільському. Г За кордоном.
6. Вищий заклад освіти І. Багряний не закінчив через...
А Тривалу хворобу. Б Небажання навчатися та неуспішність.
В Політичні погляди. Г Відсутність грошей для сплати за освіту.
7.1. Багряний стає лідером...
А Української повстанської армії. Б Комуністичної партії.
В Літературного угрупування ВАПЛІТЕ.
Г Української революційно-демократичної партії.
8. Роман І. Багряного «Тигролови» побачив світ...
А У 1957р. Б 1944р. В 1965р. Г 1954р.
9. Багряний ніколи не втрачав віри в себе, у свій народ і людину взагалі, в добро її душі, і цим він був схожий...
А На О. Олеся. Б О. Ольжича. В О. Телігу. Г М. Хвильового.
10. Прорікаючи велике творче майбутнє І. Багряному, авторові роману «Тигролови», його високо оцінив...
А В. Винниченко. Б Остап Вишня. В П. Тичина. Г В. Сосюра.
11. В основу «Тигроловів» І. Багряного покладені події, що сталися під час:
А перебування автора на лікуванні. Б Еміграції письменника.
В Його заслання. Г Відбудови країни після Другої світової війни.
12. Медвин женеться за Григорієм (І. Багряний «Тигролови»), підступно вистежуючи його в тайзі, готовий у слушний момент...
А Убити. Б Замучити катуванням.
В Довічно ув'язнити. Г Звинуватити у не скоєних злочинах.
13. Багряний народився...
А На Харківщині. Б Херсонщині. В Тернопільщині. Г Полтавщині.
14. З шести років І. Багряний навчався...
А Удома. Б У гімназії.
В У церковнопарафіяльній школі. Г У приватного вчителя.
15. За те, що І. Багряний сам писав поезії, його назвали...
А «Націоналістом». Б «Петлюрівцем». В «Мазепинцем». Г «Іномовцем».
16. У 1924 році І. Багряний вступив до організації письменників...
А ВАПЛІТЕ. Б «Плуг». В «Марс». Г «Аспанфут».
17. У 1926 році письменник вступив...
А До Московського університету.
Б Київського художнього інституту.
В Полтавського педагогічного інституту.
Г Єлисаветградського реального училища.
18. У 1929 році з'явилася друком збірка поезій І. Багряного...
А «В поті чола». Б «Буйний вітер». В «Комета». Г «До меж заказаних».
19. Г. Многогрішний, герой твору І. Багряного «Тигролови», засуджений на ув'язнення впродовж...
А 25 р. Б 15р. В 10р. Г 5р.
20. За своїм світобаченням І. Багряний був...
А Сентименталістом. Б Романтиком. В Фантастом. Г Реалістом.
21. Роман І. Багряного «Тигролови» був перекладений на мову...
А Англійську. Б Російську. В Німецьку. Г Французьку.
22. Центром українського культурного відродження, демократично-визвольного руху завдяки І. Багряному стало місто...
А Полтава. Б Новий Ульм. В Берлін. Г Нью-Йорк.
23. Г. Многогрішний («Тигролови» І. Багряного) тікає з потягу і потрапляє...
А Знову до рук НКВС. Б До міста, де він жебракує.
В У болото тайги, де і гине. Г До родини Сірків.
24. Сірки (І. Багряний «Тигролови») у минулому були...
А В'язнями Далекого Сходу.
Б Розкуркуленими радянською владою українцями-вигнанцями.
В Мешканцями місць голодомору.
Г Емігрантами з Америки.
Участь українських письменників у Другій світовій війні
Заповніть таблицю
Письменники-фронтовики Письменники-партизани, підпільники Загиблі Найвідоміші твори
Олександр Петрович Довженко – майстер кіноповісті

За даними «сигнальними» словами відтворіть «калейдоскоп», як цілісну розповідь про освіту і поступ О. Довженка:
- Сосницька початкова школа ________________________________________
- Монтій Созонович Опанасенко ______________________________________
- Глухівський учительський інститут __________________________________
- комерційний інститут ______________________________________________
- Академія мистецтв ________________________________________________
- школа старшин Петлюрівської армії __________________________________
- «босий комісар» освіти і культури ___________________________________
- відділ Повноважного представництва УРСР у Польщі ___________________
__________________________________________________________________
- Торгове представництво УРСР в Німеччині ___________________________
- приватне училище професора Е. Геккеля ______________________________
- Одеса 1940 р. – Київ _______________________________________________
- Ашхабад _________________________________________________________
- Воронезький фронт ________________________________________________
- Москва 1952 р. ____________________________________________________
- береги Дніпра 1954 р. ______________________________________________
- Новодівиче кладовище _____________________________________________
«Зачарована Десна»

Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Встановіть персонажа.
Персонаж Опис
...Жарт любив, точене, влучне слово. Такт розумів і шанобливість. Зневажав начальство і царя. Цар ображав його гідність миршавою рудою борідкою, нікчемною постаттю і що нібито мав чин нижче за генерала.
...Їй можна було по три дні не давати їсти. Але без прокльонів вона не могла прожити й дня. Вони були її духовною їжею. Вони лились з її вуст невпинним потоком, як вірші з натхненного поета, з найменшого приводу. У неї тоді блищали очі й червоніли щоки. Це була творчість її палкої, темної, престарілої душі.
...Заводив нас у такі казкові нетрі старовини, що ми переставали дихати і бити комарів на жижках і на шиї, ї тоді вже комарі нас поїдом їли, пили нашу кров, насолоджуючись...
- Нічого в світі так я не люблю, як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало. Коли вилізає саме з землі всяка рослиночка, ото мені радість...
...Брав мене на руки і розповідав мені про Десну, про трави, про таємничі озера – Дзюбне, Церковне, Тихе, про Сейм. А голос у нього був такий добрий, і погляд очей, і величезні, мов коріння, волохаті руки були такі ніжні, що, напевно, нікому й ніколи не заподіяли зла на землі, не вкрали, не вбили, не одняли, не пролили крові. Знали труд і мир, щедроти і добро.
Виконайте тестові завдання
1. Починаючи твір «Зачарована Десна», О. Довженко із захопленням описує…
А Красу річки Десни.
Б Коня, що випасався неподалік від лісу.
В Добробут власної городини.
Г Свою родину.
2. Яку шкоду вчинив Сашко (О. Довженко «Зачарована Десна»), перебуваючи на городі?
А Витоптав огірки. Б Поїв весь горох.
В Поламав соняшник. Г Повиривав моркву.
3. Батька за його красу Сашко (О. Довженко «Зачарована Десна») порівнював…
А Із живописним мистецтвом. Б Божим храмом.
В Квітучим весняним садом. Г Античною статуєю.
4. Чому виникла сварка між батьком, дядьком і дідом Сашка (О. Довженко «Зачарована Десна») на косовиці?
А Через знайдені гроші.
Б Не порозумілися у політичних поглядах.
В Кожний намагався довести власну силу.
Г Не могли поділити скошену траву.
5. Баба Марусина (О. Довженко «Зачарована Десна»), мати діда Семена, любила…
А Вишивати хрестиком. Б Розповідати внукові казки.
В Проклинати все і вся. Г Співати про любов.
6. Як батько героя твору О. Довженка «Зачарована Десна» називав своїх діточок?
А Соловейками. Б Соколиками.
В Сизокрилими орлами. Г Козенятками.
7. Яка пташина (О. Довженко «Зачарована Десна») віщувала про зміни в погоді?
А Жайворонок. Б Ворона. В Голуб. Г Соловей.
8. Кому з героїв твору О. Довженка «Зачарована Десна» належать слова: «Нічого в світі так я не люблю, як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало»?
А Бабусі. Б Матері. В Батьку. Г Дідусю.
9.Мати Сашкова (О. Довженко «Зачарована Десна») не любила діда Семена, бо:
А Вважала його за чорнокнижника.
Б У нього був складний характер.
В Він любив багато випивати. Г Той був неохайний.
10.Яке церковне свято згадується у творі О. Довженка «Зачарована Десна»?
А Великдень. Б Різдво. В Вербна неділя. Г Спас.
11.Який представник нечистої сили згадується у творі О. Довженка «Зачарована Десна»?
А Русалка. Б Лісовик. В Потерчата. Г Домовик.
12.Чим закінчилася прогулянка дикої тварини (О. Довженко «Зачарована Десна») вздовж річки Десни?
А Вона втопилася. Б Посадили знов у клітку.
В Спіймали і продали циркачам. Г Її вбили.
«Україна в огні»

Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі Текстуальні «розкопки»:
1).Чому пісня – наскрізний елемент кіноповісті? __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2).Якими епітетами автор окреслює Україну як наскрізний образ повісті? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3). Які образи сильніші – жіночі чи чоловічі? Чому?________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4).Яка з жіночих постатей найближча серцю автора? ______________________
____________________________________________________________________
5). У яких жіночих образах втілено поетичну душу і трагічну долю України? ____________________________________________________________________
6). Які картини майже натуралістично відтворюють фантасмагоричну пекельну круговерть війни? ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7). Кого з людей автор зобразив за аналогією до вовків? ____________________
____________________________________________________________________
8). Про який епізод кіноповісті можна сказати словами Ліни Костенко «І це була любов, а не розпуста»? ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Дайте відповіді на питання:
Де вперше О.Довженко розпочав свою кіномистецьку діяльність? __________________________________________________________________________________________________________________________
Як називалися перші фільми, поставлені ним? ___________________________________________________________
_______________________________________________________________
В якій харківській газеті О.Довженко працював як художник – ілюстратор? _______________________________________________________________
Який фільм приніс митцеві світову славу майстра німого кіно? _______________________________________________________________
Про який фільм О.П. Довженко говорив: ”Я робив його з любов’ю і великим напруженням всіх своїх сил, як пам’ятник народу, як знак своєї любові і глибокої поваги до героя” ________________________________
Над яким сценарієм працював Олександр Петрович напередодні Великої Вітчизняної війни? ___________________________________________
Яку новелу письменника у дні війни було видано за рік вісімнадцять разів дванадцятьма мовами? ___________________________________________
Назвіть кіноповісті О.Довженка, в заголовку яких є географічні назви. _______________________________________________________________
Назвіть кіноповісті, які були удостоєні Державної премії? ___________________________________________________________
Де поховано Олександра Довженка? _______________________________
Узагальнюємо вивчене
І. Багряний входив до літературного угруповання
А. «Марс» Б. Неокласики. В. «Празька школа». Г. МУР.
Назва першої збірки поезій Євгена Маланюка
А. «Земля і залізо».
Б. «Перстень і посох».
В. «Стилет і стилос».
Г. «Гербарій».
Укажіть неправильне твердження
А. «Поза межами болю» - твір модерністський.
Б. О. Довженко був засновником так званого «поетичного кіно».
В. Друга назва роману І. Багряного «Тигролови» - «Звіролови».
Г. Б.-І. Антонич помер у концентраційному таборі.
Укажіть, хто з героїв Довженка говорить: «Цю землю можна їсти»
А. Прабаба Марусина.
Б. Дід Семен.
В. Лаврін Запорожець.
Г. Ернст фон Краузе.
Укажіть назву поселення, в якому відбувалися події твору «Тигролови»
А. В’юнище. Б. То полівка. В. Зелений Клин. Г. Вербівка.
Проблеми свободи й боротьби за своє визволення є центральною у творі
А. «Тигролови».
Б. «Зачарована Десна».
В. «Мина Мазайло».
Г. «Поза межами болю».
Д. «Під чужим небом».
Установіть відповідність між твором та історичним періодом, зображених у ньому подій
А. «Тигролови» А. Перша світова війна
Б. «Україна в огні» Б. Друга світова війна
В. «Мина Мазайло» В. 30-і роки ХХ ст.
Г. «Поза межами болю» Г. Період українізації
Д. Період громадянської війни
1918-1921 рр.
8. Складіть і запишіть невеликий твір «Україна в огні» - твір про трагедію українського народу»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Українська література другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.
Дайте відповіді на питання:
Яка основна причина появи «шістдесятництва» в літературі?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Як українські письменники потрапили до Нью-Йорка, якими почуттями вони керувалися, творячи літературу для своєї далекої батьківщини?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Назвіть характерні риси літератури 90-х.______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Про що свідчить наявність в українській літературі багатьох стильових і жанрових манер, розвиток постмодернізму? ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Василь Андрійович Симоненко

Міні-диктант
1). В. Симоненко народився у ____________ р. на _________________.
2). Навчався на факультеті журналістики ____________________________
університету.
3). Письменник одружується з _____________________________________
4). У 1962р. вийшла його перша збірка ______________________________
5). Після смерті Симоненка побачила світ книга ______________________
6). В атмосфері немилості поет у 1962р. починає щоденник _____________
7). Помер В. Симоненко __________________________________________

«Задивляюсь у твої зіниці…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи
«Я…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Лебеді материнства»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи Дмитро Васильович Павличко

Вставте пропущене:
Д. Павличко народився _____________________р. в _____________
________________________________________________________________
сім’ї. початкову освіту здобув у ____________________________________
пізніше навчається у ___________________ гімназії. Восени 1945 р. хлопця заарештували ___________________, але за кілька місяців відпустили. Протягом ___________________рр. поет навчається на філологічному факультеті Львівського університету. 1953 р. видає першу збірку віршів __________________. Кілька років працює в редакції журналу _______________. 1964 р. в Києві влаштовується на ___________
_______________________________________. Тривалий час очолює редакцію журналу ___________________. У ________р. присвоєно звання Героя України.
«Два кольори»

Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи
Домашнє завдання:
Продовжіть думку «Поезія «Два кольори» мені близька, тому що…»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Іван Федорович Драч

Міні-диктант
1). Коли і де народився Іван Драч? _________________________________
2). Ким працював поет? ___________________________________________
3). Як називалася перша збірка поезій? ______________________________
4). В яких іпостасях ще відомий Драч? ______________________________
________________________________________________________________
5). Яку Київську організацію очолював письменник? __________________
________________________________________________________________
6). Назвіть найактуальнішу тему для творчості Івана Драча _____________
________________________________________________________________
«Балада про соняшник»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи Поясніть значення образів-символів:
Сонце – _________________________________________________________
Соняшник – _____________________________________________________
Микола Степанович Вінграновський

Хронологічний диктант
1). 07.11.1936р. ___________________________________________________
2). 1945-1955рр. __________________________________________________
3). 1955р. ________________________________________________________
4). 1960р. ________________________________________________________
5). 1962р. _______________________________________________________
6). 1970р. _______________________________________________________
7). 1984р. _______________________________________________________
8). 1993р. _______________________________________________________
9). 1999р. _______________________________________________________
10). 26.05.2004р. _________________________________________________
«Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи Андрій Самійлович Малишко

«Пісня про рушник»

Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи Ліна Василівна Костенко

Асоціативний диктант
Географія:
Москва ___________________________________________________________
м. Ржищев ________________________________________________________
Чорнобиль ________________________________________________________
Київ _____________________________________________________________
Життєвий і творчий шлях:
Київський педінститут ______________________________________________
Марія Паликовська-Ясножевська _____________________________________
«Промені землі» ___________________________________________________
«Княжа гора» ______________________________________________________
Нобелівська премія _________________________________________________
Р. А. Омеляшко ____________________________________________________
«5 канал» __________________________________________________________
ПОРА ____________________________________________________________
«Страшні слова, коли вони мовчать…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Українське альфреско»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Хай буде легко. Дотиком пера…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Я вранці голос горлиці люблю…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Надумано, негадано…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Маруся Чурай»

Життєва основа твору Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Проблематика Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи Зістав і порівняй образи Гриця Бобренка та Івана Іскри.
Категорії характеру Гриць Бобренко Іван Іскра
Соціальний стан Цінності у житті Прагнення Душевні якості Слабкі сторони характеру Сильні сторони характеру Поєднайте стрілками
1.Першооснова роману «Маруся Чурай» -
2.Роман насичений літературними героями –
3.Одними з найважливішими історичними персонажами роману є
4.Щоразу в романі випливають події історичного періоду –
5.Художники бачили героїв національно-визвольної війни так: А. Портрети Івана Іскри, Гордія Чурая, Павлюка, Б.Хмельницького, полковника Мартина Пушкаря, С.Наливайка, Я. Вишневецького, Д. Вишнивецького
Б. Трагічне кохання Марусі і Гриця Бобренка, смерть та суд над Марусею
В. Маруся, Гриць Бобренко, матері Чураїха та Бобренчиха, Семен Горбань, Параска Демиха, Галя Вишняківна, Таця Кисломедка, Капчанчик Семен, отаман Гук, мандрівний дяк, козак Лесько, дід з Дідової Балки
Г. Іван Іскра, Гордій Чурай, Павлюк, Б.Хмельницький, полковник Мартин Пушкар, Д.Наливайко, Я.Вишневецький, Д.Вишневецький
Ґ. Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654рр.
Заповніть таблицці (по варіантах)
Родова ментальність, її зміна протягом життя Маруся Гриць
Ідеали, мрії прагнення Правила поведінки і регулювання свого життя Світське життя і ставлення до нього Виховання навколишнім людини Авторська позиція щодо ставлення до людини Питання Маруся Мандрівний дяк
Поведінка героя під час подорожі Погляди героя на поняття «святість». Як ставиться герой до збереження пам’яті народу про історію Батьківщини. Дайте відповідь на питання:
Який образ - Гриця чи мандрівного дяка - є важливішим, щоб визначити основну ідею твору? ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Висловіть свою думку щодо вини Марусі у смерті Гриця Бобренка.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Василь Семенович Стус – український символ незламності

Клоуз-тест
1). В.Стус народився _________________ на ____________________________
2). Перші уроки поезії брав у _________________________________________
3). Вищу освіту здобув у _____________________________________________
4). На Кіровоградщині працює ________________________________________
5). У 1961-1963рр. – літредактор газети ________________________________
6). До аспірантури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка вступає у _____р.
7). Його поезії з’являються в журналах: ________________________________
8). Рукопис першої збірки «Круговерть» дістав _________________ рецензію.
9). Жорстоке і несправедливе покарання Стус відбував у _________________,
заслання – в ________________________.
10). На Україну поет повертається у ___________р.
11). Помер у карцері ________________________________________________
12) Повністю реабілітовано письменника _______________________________
Географічна „неприв’язаність” до території:
Вінничина – ______________________________________________
Донецьк – ________________________________________________
Кіровоградщина, Горлівка – _________________________________
Урал (м.Нижній Тагіл) – ____________________________________
Київ – ____________________________________________________
Магадан, Урал, Перм (ВС 389) – ______________________________

«Мені зоря сіяла нині вранці…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Господи, гніву пречистого…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи «Як добре те, що смерті не боюсь я…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи
«О земле втрачена, явися…»
Тема Ідея Рік створення Жанр Композиція Віршовий розмір Римування Художні засоби Ліричний герой та образи Визначте основні тематично-проблемні лінії поезії В. Стуса:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Домашнє завдання:
Заповніть таблицю «Спільне й відмінне в образі України В. Симоненка та В. Стуса»
В. Стус В. Симоненко
Ярій. душе! Ярій, а не ридай!
У білій стужі серце України.
(«Ярій, душе!..»
Стенаються в герці скажені сини України,
Той з ордами ходить, а той накликає Москву,
Заллялися кров’ю всі очі пророчі.
З руїни
Вже мати не встане…
(«За літописом Самовидця»)
Народе мій, до тебе я ще верну
І в смерті обернуся у життя…
Як син, тобі доземно уклонюсь…
(«Як добре те, що смерті не боюсь я…») Україно! Ти для мене – диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік.
(«Задивляюсь у твої зіниці…»)
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде»
(«Де зараз ви, кати мого народу?»)
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі,
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
(«Лебеді материнства»)
Бо у мене стукотить у грудях
Грудочка любимої землі.
(«Грудочка землі»)
Спільне
Відмінне
Узагальнюємо вивчене
Ім’я поета – автора афоризму
Ми – не безліч стандартних «я»,
А безліч всесвітів різних.
А. В. Симоненко. Б. І. Драч. В. Л. Костенко. Г. В. Стус.
Жанр твору «Маруся Чурай»
А. Історична поема.
Б. Історичний роман у віршах.
В. Філософський роман.
Г. епопея.
Виберіть неправильне твердження
А. Д. Павличко був головним редактором журналу «Вітчизна».
Б. І. Драч – лауреат Шевченківської премії.
В. Перша поетична збірка М. Вінграновського «Атомні прелюдії».
Г. «Тиша і грім» - єдина прижиттєва збірка В. Симоненка.
Героїня твору Ліни Костенко «Маруся Чурай» мешкала у
А. Києві. Б. Полтаві. В. Чернігові. В. Черкасах.
5. Вірш В. Стуса, в якому ліричний герой упевнений у тому, що він зможе вистояти, не зрадить себе й своїх переконань, показує приклад боротьби за гідність і силу людського духу
А. «О земле втрачена, явися…».
Б. «Господи, гніву пречистого…».
В. «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…».
Г. «Мені зоря сіяла нині вранці…».
6. Поетичним роздумом про процес творчості, суть мистецтва є твір
А. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…».
Б. «Два кольори».
В. «Мені зоря сіяла нині вранці…».
Г. «Українське альфреско».
Д. «Балада про соняшник».
7.Установіть відповідність між автором та назвою твору
Д. Павличко А. «Страшні слова, коли вони мовчать…»
2.І. Драч Б. «О земле втрачена, явися…»
3. В. Стус В. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»
4.Л. Костенко Г. «Балада про соняшник»
Д. «Два кольори».
8. Складіть і запишіть невеликий твір «Образ України ту творі
Л. Костенко «Маруся Чурай»»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Олесь Гончар

Літературний диктант
1). Коли і де народився О. Гончар?_____________________________________
2). З ким виховувався хлопець після смерті батьків? _____________________
3). Коли Гончар навчався у Харківському університеті? __________________
4). В якій періодиці почав друкуватися письменник? _____________________
__________________________________________________________________
5). Скільки разів був поранений Гончар під час війни? ___________________
6). Коли письменник вступив до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка? ________________________________________________________
7). Які романи написав О. Гончар протягом 1947-1949 рр.? ________________
__________________________________________________________________
8) Коли письменник був головою правління СПУ? _______________________
9). Що очолив О. Гончар у 1973 році? __________________________________
10). Яке звання присуджено митцю у 1978 р.? ___________________________
11). Коли помер О. Гончар і де був похований? __________________________
__________________________________________________________________
Асоціативний диктант
Біличенко, Ломівка, «Розгорнутим фронтом», 1941 рік, «За оборону Києва», «Фронтова поезія», 1945-1946 роки, «Голубий Дунай», «Альпи», «Злата Прага», романи-дилогія, 1956-1971 роки, 1962 рік, «Думаймо про велике», Всесвітня Рада Миру, Герой Соціалістичної праці, 1992 рік, «Всесвітній інтелектуал 1992-1993 років», 1995 рік
«За мить щастя»
Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі
Проаналізуйте новелу за такими питаннями:
- Про який час ідеться у творі? _______________________________________
__________________________________________________________________
- Яка тема новели? _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Який злочин вчинив Діденко? ______________________________________
__________________________________________________________________
- Чому Лариса так вчинила? _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Чи піддаються однозначній оцінці вчинки закоханих? __________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Чи жалкує Сашко Діденко про своє кохання, ціна якого – життя? _________
__________________________________________________________________
- Які кольори підкреслюють романтичний настрій твору? ________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
- Який твір з української класики нагадує новела? _______________________
__________________________________________________________________
«Залізний острів»

Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі
Змалюйте перебіг почуттів Віталика і Тоні від розуміння, в якій критичній ситуації опинилися, до фіналу.
Віталик: _______________________________________________________
________________________________________________________________
Тоня: ___________________________________________________________
________________________________________________________________
Охарактеризуйте образи новели, заповнивши таблицю
Віталик Тоня
Домашнє завдання:
Продовжіть речення «Якби я потрапив (потрапила) в подібну ситуацію…»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Григір Михайлович Тютюнник

Вставте пропущене:
Народився Г. Тютюнник 5 грудня 1931 р. у _______________________
Коли Григору було 6 років, ________________________________. Під час війни, рятуючись од голоду, приїхав ______________________________.
_________________ вступив у Зінківське ремісниче училище. Непоправною втратою на все життя у 1961 р. стала ___________________
__________________________. В цьому ж році журнал «Крестьянка» друкує оповідання Тютюнника ____________________________. Після закінчення навчання разом з дружиною їде працювати_________________
________________. З 1963 р. переїхав у Київ і поселився на ____________
______________________. У __________р. надруковано його першу книжку «Зав’язь», у _________р. – «Деревій». У лютому 1980 р. Г. Тютюннику присуджено___________________________________________
за книги «Климко» і «Вогник далеко в степу». Посмертно в 1989 р. посмертно пошановано ___________________________________________
«Три зозулі з поклоном»
Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі
Складіть схему узагальненого образу любові за новелою
Любов у героїв
Михайло Марфа Мати
Підсумок
Cкладіть асоціативний кущ «Марфа»
МАРФА


Валерій Олександрович Шевчук – представник інтелектуально-філософської прози

Літературний диктант
1). Коли і де народився В. Шевчук? _________________________________
________________________________________________________________
2). У 1957 р. закінчив _____________________________________________
3). Вищу освіту здобув у __________________________________________
4). Дебютував у 1961 р. у збірнику «Вінок Кобзареві» новелою__________
________________________________________________________________
5). Де працює після закінчення університету? ________________________
________________________________________________________________
6). 1967 р. вийшла перша книжка оповідань __________________________
7). Вихід якої книжки став для автора фатальним? ____________________
________________________________________________________________
8). У літературі з’являється після ___________________________________
9). У 1988 р. письменника удостоєно за роман-триптих «Три листки за вікном» ________________________________________________________
10). В яких іпостасях ще відомий В. Шевчук? ________________________
________________________________________________________________

«Дім на горі»

Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі
Заповніть таблицю
Реальні образи Алегорично-символічні Значення
Розкрийте символічне значення кольорів у романі-баладі
Сірий _____________________________________________________________
Червоний __________________________________________________________
Жовтий ___________________________________________________________
Зелений ____________________________________________________________
Вкажіть особливості повісті-преамбули _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Намалюйте образ Дому на горі _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Українська історична проза
Назвіть представників «непокірних» письменників УРСР і їх твори.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Павло Архипович Загребельний

Хронологічний диктант
1). 25.08.1924 р. ____________________________________________________
2). 1930 р. _________________________________________________________
3). 1941 р. _________________________________________________________
4). 1945 р. _________________________________________________________
5). 1946 р. _________________________________________________________
6). 1951 р. _________________________________________________________
7). 1957 р. _________________________________________________________
8). 1959 р. _________________________________________________________
9). 1961-1962 рр. ___________________________________________________
10). 1974 р. ________________________________________________________
11). 1979-1986 рр. __________________________________________________
12). 03.02. 2009 р. ___________________________________________________
Назвіть риси індивідуального стилю П. Загребельного, які вирізняють його з-поміж інших письменників _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Диво»

Життєва основа твору Історія створення Тема Ідея Рік створення Жанр
Місце подій Композиція Сюжетні лінії Літературний напрям Особливості твору Проблематика Головні персонажі
Другорядні персонажі
Заповніть таблицю
Історична основа Вимисел
Вкажіть історичні періоди, змальовані в романі ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Софія Київська виступає у творі як історична пам’ятка і як символ.
Символом чого вона є? _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Охарактеризуйте Сивоока за поданими питаннями:
1). Хто першим спрямував Сивоока у світ мистецтва? ___________________
__________________________________________________________________
2). Яким чином дід Родим впливав на хлопця? __________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3). Чи знадобився дідів талант при будівництві Софії? ___________________
__________________________________________________________________
4). Яку роль в житті Сивоока зіграла зустріч з Ярославом? _______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
5). Чи можна назвати його другим учителем? ___________________________
__________________________________________________________________
6). Прийнявши християнство, чи зрікся Сивоок дідового вчення? __________
__________________________________________________________________
7). Наскільки багатою на переживання була зустріч з Ягодою? ____________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8). Чи мала вона вплив на формування мистецьких смаків хлопця? ________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
9). Яку частку до скарбниці молодої душі Сивоока внесли ченці? __________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
10). Що найбільше знадобилося хлопцеві з побаченого в Агапіта? _________
__________________________________________________________________
11). Ким є Сивоок – своєрідним дзеркалом, у якому відбилися мудрість і знання його попередників, чи самобутнім митцем? ______________________
__________________________________________________________________
12). Які проблеми та ідеї втілює автор в образі Сивоока? _________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Схарактеризуйте образ Ярослава, порівняйте його з історичною постаттю ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Охарактеризуйте жіночі образи роману:
Величка _________________________________________________________
________________________________________________________________
Ягода __________________________________________________________
________________________________________________________________
Забава __________________________________________________________
________________________________________________________________
Тая _____________________________________________________________
________________________________________________________________
Ісса ____________________________________________________________
________________________________________________________________
Шуйця _________________________________________________________
________________________________________________________________

Сучасна українська література
Охарактеризуйте основні тенденції нинішнього літературного процесу.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Назвіть жанри сучасної літератури __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які ви знаєте літературні угруповання кінця ХХ – поч. ХХІ ст.? __________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Визначте мотиви, асоціації і риси новітньої поезії, прочитавши уривок І. Римарука «Портрет» (збірка «Висока вода»)
У покинутій хаті обмітає щоніч домовик
Биту шашелем раму, старий полотняний рушник.
В димаревому горлі, в забитому роті вікна
Перекочує вітер обпалене сонце: «війна».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Створіть асоціативний кущ (за віршем Ю. Андруховича «Україна ж — це країна бароко...»).
Україна країна бароко
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
Поміркуйте над проблемними питаннями, які піднімає О. Ірванець у своїй творчості.
- Чи існує проблема маленької людини, чи коректно поставлене питання? ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Чи можна назвати звичайну людину маленькою? _________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Порівняйте вірш В.Сосюри «Любіть Україну» з віршем «Любіть» Олександра Ірванця.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Визначте ідейно-естетичне спрямування, знайдіть художні засоби, які використала О. Забужко у поезії «Від лопотиш дощами за ворота».
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Напишіть «відкритого» листа одному із сучасних письменників
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Українська російськомовна поезія
Що об’єднує російськомовну поезію української тематики?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Установіть відповідність
1. Микола Ушаков А. «Я позабуду все обидь…»
2. Леонід Вишеславський Б. «Стихи о Шевченко…»
3. Борис Чичибанін В. «С Украиной в крови я живу
на земле Украины…»
4. Леонід Кисельов Г. «Долг Украине»
Д. «Мова».
Прокоментуйте основні мотиви вірша «Мова» Л. Вишеславського.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Якою постає Україна в поезіях Б. Чичибабіна? ______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Чому Л. Кисельов перейшов у своїй творчості на українську мову?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Назвіть характерні риси поезії М. Ушакова _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашнє завдання:
Напишіть невеликий відгук на одну з російськомовних поезій.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів
Заповніть таблицю
Основні етапи розвитку української літератури ХХ-ХХІ ст. Представники
(умовно) Українська література в діаспорі Представники
Українське відродження 1920-х років
Модернізм
«Розстріляне відродження» 1930-х років
Література «соцреалізму» 1940-1950-х років
«Шістдесятники»
«Сімдесятники»
«Вісімдесятники»
«Дев’яностники»
Сучасна новітня література
ХХІ ст.
Постмодернізм

«Празька школа»
МУР
Нью-Йоркська група
Література в Західній Україні (до 1939 року) Домашнє завдання:
Складіть твір-фантазію «Що після постмодерну?» __________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Узагальнюємо вивчене
У якому творі в оповіді об’єднані 992, 1941 та 1965 роки
А. «За мить щастя».
Б. «Залізний острів».
В. «Диво».
Г. «Дім на горі».
Що відчуває героїня твору Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»
до своєї суперниці Марфи
А. Ревнощі. Б. Зверхність. В. Розуміння. Г. Байдужість.
3. Думка про те, що гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів, утверджується у творі
А. «Залізний острів».
Б. «За мить щастя».
В. «Три зозулі з поклоном».
Г. «Дім на горі».
4.Твір, який не належить П. Загребельному
А. «Євпраксія». Б. «Роксолана». В. «Собор». Г. «Первоміст».
У творі В. Шевчука «Дім на горі» відсутній мотив
А. Небесної дороги.
Б. Самотності.
В. Блудного сина.
Г. Боротьби.
Визначте один із провідних напрямів сучасної української літератури
А. Бароко.
Б. Сентименталізм.
В. Символізм.
Г. Натуралізм.
Д. Постмодернізм.
Установіть відповідність між твором і персонажем
Марфа Яркова А. «Диво»
Сашко Діденко Б. «Дім на горі»
3. Гордій Отава В. «За мить щастя»
4. Марія Яківна Г. «Залізний острів»
Д. «Три зозулі з поклоном».
8. Складіть і запишіть невеликий твір «Новаторство літературної творчості В. Шевчука».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Установіть відповідність між літературними угрупуваннями та їх представниками.
1. «Нова література» (Київ, 1993р).
2. «Західний вітер» (Тернопіль, 1992р).
3. «500» (Київ, 1993р).
4. «Нова дегенерація» (Івано-Франківськ, 1992р).
5. «ЛуГоСад» (Львів,1984р).
6. «Червона фіра» (Харків, 1991р).
7. «Пропала грамота» (Київ, 1991р).
8. «БУ-БА-БУ» (Львів, 1985р)
9. Асоціація українських письменників (АУП), Київ, 1997р).
10. Національна спілка письменників України (НСПУ, Київ,1996р).
1.Сергій Жадан, Ростислав Мельників, Іван Пилипчук.
2. Іван Лучук, Назар Гончар, Роман Садловський.
3. Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь.
4. Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець.
5. Василь Махно, Борис Щавурський, Віталій Гайда, Гордій Безкоровайний.
6. Тарас Федюк, Ігор Римарук, Володимир Моренець.
7. Степан Процюк, Іван Ципердюк, Іван Андрусяк.
8. Юрій Мушкетик, Володимир Яворівський, Дмитро Павличко.
9. Євген Пашковський, Володимир Цибулько.
10. Максим Розумний, Степан Руденко, Роман Кухарчук.
Установіть відповідність між літературними угрупуваннями та їх естетичними платформами, стильовими манерами і способами образного втілення.
1. «Нова література» (Київ, 1993р).
2. «Західний вітер» (Тернопіль, 1992р).
3. «500» (Київ, 1993р).
4. «Нова дегенерація» (Івано-Франківськ, 1992р).
5. «ЛуГоСад» (Львів,1984р).
6. «Червона фіра» (Харків, 1991р).
7. «Пропала грамота» (Київ, 1991р).
8. «БУ-БА-БУ» (Львів, 1985р)
9. Асоціація українських письменників (АУП, Київ, 1997р).
10. Національна спілка письменників України (НСПУ, Київ,1996р).
1. Модернізують українську віршовану барокову драму, бурлеск і травестію, поетичне кабаре початку ХХ ст., витворивши новий різновид віршованої поезії – поетичне шоу.
2. Автори культивують персонажну (рольову) лірику, у їхніх творах висловлюються персонажі, які саркастично ставляться до порядків «найсправедливішого на землі суспільства», - хіпі, «бомжі», дисиденти тощо.
3. Назвали себе неофутуристами; проповідують деконструкцію мистецтва, пишуть епатажні й пародійні вірші.
4. Молоді митці гуртуються навколо видавництва «Смолоскип»; організували ряд поетичних вечорів під гаслом «Молоде вино»; видали ряд антологій.
5. Епатаж, поетична самоіронія, сарказм, сповідування філософії трагічного бунту. За їх концепцією, цей несправедливий світ – трагічний і абсурдний, консервативний і хаотичний.
6. Відкидали догматизм і етнографічну псевдонародність, «шароварництво» в мистецтві, епігонство й комплекс меншовартості; пародіювали твори, що стали класикою.
7. Заявляють не про заперечення традицій, а про творення нового мистецтва як самодостатньої величини, прагнучи «віднайти ключ суспільних, мистецьких і особистих критеріїв сучасного мистецтва».
8. Охоплює понад півтори тисячі майстрів красного письменства, є всеохоплюючою організацією, яка об’єднує у своїх лавах митців найрізноманітніших орієнтацій і поглядів.
9. Захищають теорію поетичного ар’єргарду. Всі надбання літератури минулого потрібно переосмислити. Плекають естетичні знахідки українського бароко і модерну.
10. Має за мету подолання структурно-ідеологічного змертвіння в письменницькому середовищі України. Ставши в опозицію до НСПУ, проголосила своїми критеріями фаховість, подолання колоніального синдрому, відкритість світовим світоглядним та стильовим надбанням ХХ ст.
Словник літературних термінів
Модернізм – загальна назва різноманітних напрямків у літературі, мистецтві ХХ ст. (неокласицизм, неореалізм, футуризм, неоромантизм, символізм, імпресіонізм та ін.). загальна стильова ознака – тенденція до панестетизму, символізації, ідеалізації та романтизації зображуваного. Для українського модернізму характерний синтез різних стилів.
Соцреалізм – організований за чіткою програмою літературний метод, який передбачав оспівування комуністичної партії і її провідної ролі в житті народу, у будь-яких сферах; піднесення борця, будівника нового суспільства; ідеалізацію людини як носія кращих моральних якостей, вихованих соціалістичною системою. Художня дійсність зображувалася «лакованою», прикрашеною, лише з позицій правлячого класу, партії; конфлікт полягав у боротьбі проти чужих ідей, за ідеологічну спільність та однодумство.
Постмодернізм – загальна назва літературно-мистецьких течій кінця ХХ – початку ХХІ ст. Для цього напряму характерні інтертекстуальність (приховане та явне використання чужих текстів), гра зі словом, багатозначність, зміщення часу і простору, «віртуальний історизм» тощо.
Розстріляне відродження – літературно-мистецьке покоління 20-х – початку 30-х рр.. ХХ ст. в Україні, яке дало високохудожні твори в галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом. Термін «розстріляне відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець Ю. Лавріненко, уживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози цього періоду.
Вітаїзм, вітаїстичність – стильова течія початку ХХ ст., проявилася в кількох модерністських напрямах. Головна ознака – відтворення безперервного потоку життя, погляд на людину як на біологічну істоту. Джерело вітаїзму – учення Ф. Ніцше про «діонісійське» (темне) начало культури. В українській літературі представлений творами М. Хвильового, Є. Маланюка, О. Ольжича, У. Самчука.
Експресіонізм – напрям в європейському мистецтві першої третини ХХ ст. Для нього характерні: підвищена емоційність, загостреність сприйняття й вираження, увиразнені художні засоби, їхня гіперболізація та гротескність, використання тропів, звукових повторів, звуконаслідувань тощо.
«Кларнетизм» - український варіант символізму, власний авторський поетичний стиль, створений Тичиною на основі символістичних засобів, їх вдалого комбінування і трансформації.
Ремінісценції (у поетичному і художньому творах) – риси, що навіюють згадки про інший твір.
Авангард, авангардизм – течія в літературі та мистецтві ХХ ст.
Головна його ознака – відмова від реалістичного сприйняття дійсності, заперечення традиційних форм художнього зображення.
Поділявся на такі напрямки: експресіонізм (звертав увагу на емоційність, безпосередність сприйняття), футуризм (зосереджувався на мовотворенні), дадаїзм (головна особливість – відмова від пріоритету змісту, сенсу мистецтва), сюрреалізм (спирався на підсвідомість).
Дисонанс – різновид рими, у якому збігаються приголосні, але не збігаються голосні.
Верлібр – вірш без рими і віршового розміру, ритм у ньому досягається тільки наспіваною інтонацією.
Неокласицизм – течія в літературі та мистецтві, що з’явилася значно пізніше занепаду класицизму як літературного напряму й знайшла свій вияв у використанні античних те6м і сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми, в оспівуванні земних насолод.
Неокласики – група українських поетів та письменників-модерністів поч. ХХ століття. Вони не дбали про своє організаційне оформлення й не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Їхня присутність у літературному житті була досить вагомою.
Сонет – 14-рядкова строфа п’яти- або шестистопного ямба, що складається з двох чотиривіршів і двох тривіршів з римуванням: абаб абаб ввд еед (можливі і інші способи римування).
Філософічність – філософське осмислення світу, людини в ньому, вияв філософських поглядів ліричного героя на проблеми буття.
Алюзія – це натяк на загальновідомий історичний, літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура (художній засіб).
Медитація – жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзистенціонального спрямування, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень. Їй властива така форма виявлення авторської свідомості, як суб’єктивований ліричний герой. Художньою настановою медитації постає аналіз душі, внутрішнього світу людини. Звідси в медитативних віршах – інтонації-роздуми.
Ліричний герой – друге ліричне «Я» поета; умовне літературознавче поняття, яким позначається коло ліричних творів певного автора, форма втілення його думок та переживань. Разом із тим ліричний герой не ототожнюється з поетом, він живе своїм життям у новій художній дійсності. Також він концентрує в собі естетичний досвід певного покоління.
Новела – невеликий за обсягом прозовий епічний твір, у якому йдеться про незвичайну подію або напружений емоційний стан героя; має несподіваний фінал, виразну кульмінацію, яка визначає композицію твору. Стильові ознаки новели: розповідь від першої особи; драматизм; внутрішні монологи героя; відсутність безпосередньої авторської оцінки; лаконізм; виразні художні деталі; глибокий психологізм; відмова від традиційного описового реалізму; часові зміщення; історичні алюзії; змістове згущення. Символічний зміст образів; засоби поетичного синтаксису.
Імпресіонізм – стиль у мистецтві та літературі, який полягає у відтворенні особистих вражень, спостережень, відчуттів, переживань від об’єктивної реальності, тобто ґрунтується на єдності об’єктивного і суб’єктивного.
Роман у новелах – різновид роману, композиція якого складається із самостійних новел, об’єднаних спільною темою, ідеєю, мотивами, проблематикою. Кожна з новел може сприйматися і як окремий твір з автономним сюжетом.
Умовність позначення – зумисне руйнування правдоподібності зображуваного за допомогою вільного оперування художніми образами, ситуаціями, історичними фактами, логікою розвитку подій тощо.
Художній простір і час – час і простір, відтворені в художньому творі, іншими словами, це умовний, а не історичний, не достовірний час і не конкретно-історичний простір. Художній час на відміну від реального може «повертатися назад» і «забігати наперед», художній простір може може не відповідати справді існуючому., довільно фіксувати місце перебігу подій.
Екзистенціалізм – модерністська течія в європейській літературі, що оформилась на початку 40-х років ХХ ст. і найвиразніше виявила себе у творчості Ж.-П. Сартра, А. Камю. Характерні риси – песимізм, заперечення раціонального пізнання і твердження інтуїтивного розуміння реальності. Людське існування (екзистенція) виявляється через турботу, страх, рішучість, совість.
Маргінальність – знаходження в межовій ситуації, пограничному стані (уже не селянин, але ще й не справжній житель міста).
Комічне – результат контрасту, розладу, протистояння прекрасного – потворному, низького – піднесеному, внутрішньої пустоти – зовнішньому вигляду, що претендує на значущість. Комічне перебуває не в об’єкті сміху, а в тому, хто сприймає протиріччя як комічне. Комічне пов’язане із загальною культурою людини.
Форми комічного:
Фейлетон – це художньо-публіцистичний жанр, у якому комічна сутність негативних явищ і ситуацій дійсності розкривається шляхом інверсійної, асоціативної розробки теми з використанням авторських та фольклорних комічно-сатиричних образів.
Гумореска – невеликий віршований, прозовий чи драматичний твір з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою, жартівливою тональністю.
Усмішка – різновид фейлетону та гуморески, уведений в українську літературу Остапом Вишнею. Своєрідність жанру – у поєднанні побутових замальовок із частими авторськими відступами, у лаконізмі й дотепності.
Сатирична комедія – твір, у якому за допомогою спеціальних сатиричних засобів різко висміюються суттєві вади, зображуються смішні (комічні) події й персонажі.
Міфологізм — спосіб поетичної реалізації міфу у творах оригінальної літератури. Значення міфу в літературному творі не тотожне його  семантиці в першозразку й залежить від культури епохи, задуму письменника, жанру твору. Відображення в літературному творі давніх міфологічних уявлень часто опосередковане через трансформовані форми поетичного переосмислення, зокрема через символ.
Асоціативність — певна суміжність, можливо, навіть паралельність існуючих у цій суміжності явищ і предметів, здатних утворити зв’язок між собою. У своїй генетичній основі зародження художній образ утворюється саме за законом асоціативності. Певний асоціативний ряд утворює цілісну систему знаків, здатних нести в собі узагальнюючі властивості, відновлення в пам’яті образу за законом асоціативної суміжності, уподібнення, контрасту.
Прийом сфрагіди - вживання свого імені в поезії.
Архетип — прообраз, закорінений у глибинах колективної свідомості (образ вишні - архетип рідної оселі, краю, України).
Символ — художній образ, який умовно відбиває певну думку, ідею, почуття, поняття.
Поема в прозі – ліро – епічний твір, у якому наявний розгорнутий динамічний, напружений сюжет, використовуються ліричні та епічні засоби у відображені дійсності, розкривається внутрішній стан героїв, паралельно з образами, що входять у розвиток сюжету, є образ ліричного героя; написаний у прозі.
Кіноповість – повість, написана з урахуванням специфіки кіно, із застосуванням кінематографічних прийомів оповіді та монтажу: поділ сюжету на короткі епізоди, нанизування їх один на одного, лаконічність авторських пояснень, ліричних відступів, портретів, детальна розробка діалогів тощо.
Сценарій – скорочений або максимально деталізований виклад певного сюжету, що використовується як змістова й композиційна основа для створення фільму, вистави. Сценарій на відміну від кіноповісті не містить ліричних відступів.
Публіцистичність – риса, притаманна публіцистиці – особливому роду літератури та журналістики, що звернений до найактуальніших проблем. Вирішення яких має велике значення для суспільства.
Постмодернізм – один із провідних мистецьких напрямів ХХ ст., для якого характерні: гра зі словом, образом, «чужим» текстом, стильовий і тематичний еклектизм (поєднання різнорідних і несумісних елементів), наскрізна іронічність. Для модерністів є характерною втеча від об’єктивного зовнішнього світу у внутрішній, переосмислення рис усіх попередніх мистецьких епох по-своєму.
Верлібр – вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини.
Роман у віршах – це один із жанрів ліро-епосу. Автор має дотримуватися вимог роману як великого розповідного твору й водночас – зберігати особливості поезії: ліричний струмінь, віршований розмір, рими, поетичні фігури, тропи тощо.
Образ-архетип – первинний образ (прообраз), своєрідна модель, яка з’являється з колективного несвідомого й існує здавна, позначена національною специфікою. Надалі він може видозмінюватися, доповнюватися новими змістами, але первісна сутність його залишається незмінною.
Художня деталь – така виразна риса (образ, подробиця), яка особливо збуджує думку, часто викликає в уяві цілу картину, робить зображення дуже відчутним і яскравим. Художня деталь може відображати подробиці обставин, зовнішності, пейзажу, портрета і взагалі може бути домінантою цілого твору.
Бароко – мистецький стиль, що зародився в Італії в Х\/І ст., мета якого – піднести людину з прозаїчних буднів повсякденного життя до високих сфер духовності. Всі засоби поетики українського бароко були спрямовані збудити уяву людини, її емоції, переживання.
Символічність – умовне позначення конкретних предметів, явищ, дій, почуттів якимось знаком; це також система художніх образів, які втілюють яку-небудь ідею, думку. Символ завжди може передавати багато різних змістів.
Притчевість – наявність яскраво висловленої (чи вираженої через художні образи, сюжет, композицію) моралі, повчання.
Роман-балада – різновид роману, у якому важливу роль відіграють ідейно-стильові риси жанру балади.
Історична правда – реальні події та пов’язані з ними життя, діяльність конкретних історичних осіб, які автор історичного твору використовує як основу для художнього відтворення дійсності.
Художній вимисел – уявне, придумане, сфантазоване письменником, яке доповнює й увиразнює зображення, допомагає втілити головну ідею твору, порушити важливі, на його погляд, проблеми.
У кожному творі історична правда непомітно переплітається з художнім вимислом.
Постмодернізм – один із стильових провідних напрямів ХХ ст.. для якого характерні: гра зі словом, образом, «чужим» текстом, стильовий і тематичний еклектизм (поєднання різнорідних і несумісних елементів), наскрізна іронічність.
Масова література – 1. Література, розрахована на масового, пересічного читача. 2. Твори, які за своїми художніми якостями не сягають рівня класики. 3. Низькопробна література, розрахована на низькі смаки читачів.
Загальними рисами масової літератури є її розважальний характер та масове тиражування.
Елітарні твори – вирізняються інтелектуальною та естетичною ускладненістю, наявністю багатого підтексту та зашифрованої образності; часто суттєву роль у них відіграють літературний і культурний контексти. Такі твори потребують активного, освіченого й розвиненого читача, який би в процесі знайомства з текстом залучався до «співтворчості».

Приложенные файлы

  • docx 10732300
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий