05 Додатки.Робочий зошитМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПУТИВЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ СНАУОснови інформатики та обчислювальної техніки

Спеціальність № 5.03040101 «Правознавство»


Робочий зошит
для практичних робіт
студента(ки) 26 групи
____________________________________
(Прізвище та ін.студента)

Викладач: Мірошниченко Д.О.
2015-2016 н.р.

Зміст
Правила техніки безпеки при роботі на ПК..


Тема лабораторної роботи
Сторінка

1
Ввімкнення комп’ютера. Клавіатурний тренажер


2
Операційна система WINDOWS. Робота з папками, текстовими файлами та ярликами


3
Робота зі стандартними програмами WINDOWS. Запуск програм. Робота з Головним меню


4
Настоювання об’єктів панелі управління


5
Архівування та розархівування файлів.
Робота з антивірусними програмами


6
Робота з службовими програмами Windows


8
Набір тексту та редагування.


9
Форматування текстового документу.


10
Робота з таблицями у середовищі текстового редактора.


11
Складання структурної схеми в юридичній сфері. Робота з графікою.


12
Робота з графікою в середовищі текстового редактора. Створення візитної картки.


13
Підготовка документів до друку.


14
Введення формул. Робота в середовищі EXCEL.


15
Редагування та форматування в EXCEL.


16
Створення діаграм в юридичній сфері.


17
Сортування даних в MICROSOFT EXCEL.


18
Створення презентації у редакторі Power Point.


19
Створення структури бази даних, введення та редагування даних.


20
Створення запитів та форм бази даних.


21
Комплексна робота з базою даних у юридичній сфері


22
Робота в середовищі INTERNET. Одержання інформації на друкуючому пристрої


23
Робота в середовищі INTERNET. Одержання інформації.
Використання електронної пошти


24
Пошук нормативних актів через інформаційні системи


25
Створення протоколів та підготовка документів до друку


26
Створення службових телеграм
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ НА ПК
Звичайно ж, знаходячись за комп'ютером, рекомендується періодично відпочивати, відволікатися від екрану монітора, дивитися у вікно, проте під час роботи треба бути гранично уважним.
Щоб уникнути нещасного випадку, поразки електричним струмом, поломки устаткування, рекомендується виконувати наступні правила:
Не входити в приміщення, де знаходиться обчислювальна техніка без дозволу викладача.
Не включати без дозволу устаткування.
При нещасному випадку, або поломці устаткування покликати викладача. Знати де знаходиться пульт виключення устаткування (вимикач, червона кнопка, рубильник).
Не чіпати дроти і роз'єми (можливе враження електричним струмом). Не торкатися до задньої панелі системного блоку при ввімкненому живленні. Не виконувати самостійне відкриття та ремонт обладнання.
Не допускати псування устаткування. Не допускати потрапляння вологи на поверхню системного блоку, монітора та інших вузлів.
Не працювати у верхньому одязі. Не захаращувати верхні панелі пристроїв папером та сторонніми предметами.
Не стрибати, не бігати (не порошити). Не шуміти.
Тримати в чистоті та порядку робоче місце.
Екран відеомонітора повинен знаходитися від очей користувача на оптимальній відстані 60-70 см, але не ближче 50 см з урахуванням розмірів алфавітно-числових знаків та символів.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 Дата: ___________
Ввімкнення комп’ютера. Клавіатурний тренажер
Мета: ознайомитись зі структурою клавіатури та її загальними характеристиками; технікою безпеки під час роботи з комп’ютером.
Обладнання: комп’ютер з ОС WINDOWS, програма клавіатурний тренажер Keyboard simulator або інший.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Ознайомитись з інструкцією по техніці безпеки при роботі з комп’ютером, яка наявна в кабінеті інформатики.
Опрацювати матеріал теоретичних відомостей.
Провести вмикання комп’ютера. Запишіть до звіту роботи:
Яка комбінація клавіш комп’ютера перемикає мови: українську на англійську?
______________________________________________________________________
Які мови набору встановлено на комп’ютері?
______________________________________________________________________
Запустіть клавіатурний тренажер. Ознайомтесь з правилами набору тексту та відпрацюйте їх на практиці. Дійдіть до 6 рівня та виконайте практику. Запишіть Вашу швидкість набору (символів за хвилину) та відсоток похибок.
______________________________________________________________________
Дати відповіді на контрольні питання:
Скільки груп клавіш має клавіатура, назвіть їх?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Яке призначення клавіші F1 та до якої групи вона відноситься?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виписати призначення службових клавіш.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Яка відмінність клавіш [Delete] та [[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ](Back Space)]? ______________________ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
З допомогою яких клавіш можна встановити набір тексту великими літерами? ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Які Ви знаєте, окрім клавіатури, пристрої введення інформації комп’ютера? ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Яку кількість символів можна занести в комп’ютер клавіатурою?____________
Які ви знаєте пристрої виводу інформації?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Чим небезпечне потрапляння вологи на вузли комп’ютера?
______________________________________________________________________
Чому не слід захаращувати верхні панелі пристроїв папером?
______________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Дата: ___________
Операційна система WINDOWS.
Робота з папками, текстовими файлами та ярликами
Мета: навчитись створювати, копіювати, переміщувати, перейменовувати, вилучати папки і текстові файли; створювати та використовувати ярлики.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
1. Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи.
Відкрийте на Робочому столі вікно об'єкту Мій комп’ютер. Викличте контекстне меню на піктограмі локального диска С.
Випишіть команди контекстного меню: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дослідіть характеристики (свойства) диска С.
Випишіть: загальний об’єм диска С: _________ ГБ;
наявність вільного місця на диску_________ ГБ.
2.Відкрийте диск С та створіть на ньому папку Student.
3. Відкрийте папку Student. Створіть у ній папку з назвою вашої групи (наприклад, 26 -А).
4. Відкрийте папку своєї групи. Створіть у папці групи власну папку і дайте їй назву – своє прізвище.
5. Скопіюйте папку зі своїм прізвищем на Робочий стіл та перейменуйте цю папку, давши їй назву – Minе.
6. Поверніться до папки свого прізвища та відкрийте її.
7. Створіть в ній текстовий документ з назвою Doc 1. Відкрийте його та наберіть в ньому фразу: «Добрий день. Я майбутній юрист!».
8. Збережіть текстовий документ і закрийте його вікно.
9. Створіть у своїй папці інший текстовий документ Doc 2. Наберіть в ньому дату виконання роботи (наприклад, 17.10.2010р.)
10. Дослідіть властивості двох текстових файлів. Перепишіть у звіт властивості двох текстових файлів (тип файлу, місце розміщення, розмір, дата створення):
Doc 1__________________________________________________________________

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Створіть ярлик для текстових документу Doc 1. Зверніть увагу на властивості створеного вами ярлика та запишіть отриману інформацію у звіт. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Відкрийте папки свого прізвища та Mine. Розділіть їх зліва на право через контекстне меню Панелі задач. Перемістіть ярлик з власної папки у папку Mine на Робочому столі. Виконайте відкривання об'єкту за допомогою ярлика.
13. Скопіюйте один текстовий файл з власної папки у папку Mine способом перетягування піктограми файла.
14. Скопіюйте другий текстовий файл з власної папки у папку Mine, використовуючи буфер обміну. Прозвітуйте викладачеві про виконану роботу.
15. Продемонструйте викладачу вміння вилучати всі файли і ярлики з власної папки в Корзину. Поверніть усі файли та ярлики з Корзини у власну папку.
16. Закрийте усі вікна. Опишіть порядок своїх дій під час:
Створення папки Student.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Процес копіювання файлу Doc у папку Mine.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Перейменування папки із своїм прізвищем у папку Mine.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Відкривання контекстного меню диска С.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Що таке піктограма?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як змінити розміри вікна відкритої папки?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Яким чином можна впорядкувати вікна на екрані і як це зробити?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Яким чином можна перемістити вікно з однієї частини Робочого столу в іншу?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Яке призначення ярлика об’єкта?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
17. Зробіть висновок до роботи.
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Дата: ___________
Робота зі стандартними програмами WINDOWS.
Запуск програм. Робота з Головним меню
Мета: навчитися користуватися Головним меню для запуску програм, настроювання та обслуговування системи.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
1. Через кнопку Пуск відкрийте Головне меню. Запишіть до звіту основні розділи цього меню: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Скориставшись пунктом меню Пошук (Поиск або Найти), виконайте пошук папки Microsoft Office (MS Office). Перепишіть зміст папки Microsoft Office (назви папок та файлів) у звіт: ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
За допомогою пункту меню Виконати (Выполнить) запустіть на виконання програму з відомою назвою, а саме: http://www.rambler.ru.
3. Скориставшись індикатором на Панелі задач або Панеллю керування Головного меню дізнайтесь на які мови введення налаштована клавіатура комп’ютера. Випишіть їх до звіту: ________________________________________
______________________________________________________________________
Встановіть та випишіть, яка комбінація клавіш дозволяє вибирати мову для роботи: _______________________________________________________________
4. Здійсніть запуск програми Провідник.
Випишіть назву папки, що відкрилась: _____________________________________
Випишіть п’ять назв папок або файлів із неї: _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Спробуйте відкрити деякі папки на лівій, а потім правій панелі.
5. Користуючись пунктом Головного меню Програми, у папці з назвою Стандартні знайдіть і завантажте програму Калькулятор. Установіть вид: інженерний. Проведіть обчислення виразів та запишіть відповіді:

Варіант 1
Варіант 2

1. sin 650 = _________
2. n 23 = __________
3. 13 EMBED Equation.3 1415_________
1. cos 350 = _________
2. 13 EMBED Equation.3 1415 __________
3. 13 EMBED Equation.3 1415_________


6. Відкрити програму Paint та виконати побудову трикутника АВС із сторонами червоного кольору. Підписати вершини трикутника, зафарбувати його середину жовтим кольором. У трикутник вписати круг синього кольору. Виконайте збереження малюнка під назвою малюнок.bmp. Випишіть до звіту його адресу розташування з вказуванням назви диска та всіх інших папок і підпапок (не забудьте вказати розширення файлу):
С:\___________________________________________________________________
7. Знайдіть на Робочому столі піктограму оболонки FAR або Windows Commander та запустіть її. Проведіть пошук Вашого файлу з малюнком за адресою ( дивись п.6 роботи) та відкрийте його.
8. Скопіюйте Ваш файл з малюнком на Робочий стіл з іменем Risunok.
9. Прозвітуйте викладачеві про виконану роботу. Закрийте усі вікна.
10. Дайте відповіді на питання:
Для чого призначене Головне меню?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Який з пунктів головного меню застосовують для відшукання папки чи файлу?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як запустити з Головного меню програму, якщо відома її назва?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Яке призначення програми Провідник?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Які дії можна виконувати в програмі Paint? Як її запустити?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Висновки: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Дата: ___________
Настроювання об’єктів панелі управління
Мета: ознайомитись з можливостями настройки параметрів операційної системи для створення умов її ефективної роботи.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Відкрити Панель управління. Заповніть таблицю 4.1.
Таблиця 4.1
Назва об’єкта
Призначення

Адміністрування


Центр забезпечення безпеки


Брандмауер Windows


Мережеве підключення


Установка обладнання


Установка і видалення програм


2.Відкрийте на ній об’єкт Миша та розглянути особливості вікна. Виписати з яких розділів складається вікно об’єкту.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Замалюйте в таблиці 4.2 вигляд курсора для різних типів настройки.
Таблиця 4.2
Тип настройки
Малюнок
Тип настройки
Малюнок

Вибір посилання (ссылки)

Виділення тексту


Графічне виділення

Операція неможлива


Вибір довідки

ПереміщенняВідкрити розділ Параметры указателя та вивчити його можливості змінюючи параметри миші. Повернути параметри та закрити вікно.
3.Відкрийте об’єкт Дата і час та випишіть до таблиці 4.3 з яких розділів складається дане вікно та призначення кожного розділу.
Таблиця 4.3
Назва розділу
Призначення розділу


Перевірте правильність дати та часу, якщо потрібно встановіть точний час.
4.Відкрийте об’єкт Панель задач и меню Пуск та випишіть основні компоненти оформлення панелі задач.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Скориставшись пунктом Настроить в Області повідомлень (уведомлений) виписати імена значків поточних елементів:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Опрацюйте на комп’ютері настройки даної панелі.
5.Відкрийте об’єкт Система та випишіть до таблиці 4.4, яка версія операційної системи встановлено, тип процесора, об’єм оперативної пам’яті. Таблиця 4.4
Версія ОС


Тип процесора


Об’єм оперативної пам’яті6.Відкрийте об’єкт Экран та випишіть назву розділів з яких складається вікно.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Спробуйте змінити фоновий рисунок робочого столу та заставку. Увійдіть у розділ Параметры та випишіть значення:
роздільна здатність екрана _______________ , глибина кольору_______________.
Відкрийте пункт Дополнительно та встановіть частоту обновлення монітора для ЕПТ - 85 Гц, для РК - 75.
7. Відкрийте об’єкт Мова і регіональні стандарти. Випишіть назви розділів вікна об’єкту: _________________________________________________________.
Натисніть кнопку Детальніше (подробнее) в розділі Мови. Випишіть назву мови, що встановлена за замовчуванням: ______________________________.
8. Відкрийте об’єкт Властивості папки та проглянути призначення кожного розділу вікна. Випишіть назву розділу вікна об’єкту в якому можна встановити параметр Не показувати скриті папки та файли: _________________________ .
9.Закрийте всі вікна. Дайте відповіді на питання:
1. Яке призначення Панелі управління?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Яке призначення об’єкту Клавіатура?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як змінити відкривання піктограми папки з подвійного клацання миші на одинарне?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 Дата: ___________
Архівування та розархівування файлів.
Робота з антивірусними програмами
Мета: отримати уявлення про архівування файлів та програми-архіватори; навчитись користуватись антивірусними програмами.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, програма WinRar, антивірусна програма.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
1. Перейдіть на диск С. Створіть на ньому папку з назвою Юрист.
2.Перейменуйте створену папку на Lawyer.
3.Відкрийте папку Lawyer. Створіть в ній папку з назвою Student.
4.Відкрийте папку Student. Створіть в ній іще одну папку з назвою Group.
5. Відкрийте папку Group. Виконайте операцію копіювання файлу Інструкція1153 з папки Заготовки для юристів у папку Group, скориставшись буфером обміну(через контекстне меню). Перейменуйте файл в Instruc.
6. Виконайте аналогічне копіювання ще трьох текстових документів з папки Заготовки для юристів. 7.Встановіть Вид папки Group, як Список. Займіться впорядкуванням назви файлів папки Group в алфавітному порядку. Запишіть до звіту розмір папки Group: __________________ .
8. Виконайте операцію архівування папки Group встановивши максимальний метод стиску та пароль. Запишіть до звіту розмір архіву та порівняйте його з розміром папки Group : ___________ .
9. Виконайте розархівування папки на Робочий стіл.
10.Ознайомтесь із призначенням та роботою антивірусної програми, що встановлена на комп’ютері. Запишіть до звіту, коли проводилась остання повна перевірка комп’ютера на наявність вірусів та дату випуску антивірусних баз.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Відкрийте вірусне сховище та випишіть, при наявності, які об’єкти знаходяться на карантині: _________________________________________________________
Виконайте перевірку на наявність вірусів папки Мої документи. Записати до звіту роботи результати пошуку: кількість сканованих файлів, час сканування, число інфікованих об’єктів, загальний розмір перевірених файлів.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.Здійсніть перевірку папки Lawyer на наявність (відсутність) вірусів та занотуйте інформацію у звіт _____________________________________________.
12. Закрийте усі вікна. Прозвітуйте викладачеві про виконану роботу.
13. Опишіть у звіті:
Що таке архівування файлів і для чого воно проводиться?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як здійснити архівування файлу?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Що таке вірус? Який вплив він здійснює на комп'ютер?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як перевірити на наявність вірусів конкретну папку або диск?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 Дата: ___________
Робота з службовими програмами Windows
Мета: навчитись користуватися сервісними програмами настроювання та обслуговування операційної системи.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
1.Вставте в дисковод дискету. Увійдіть до об’єкту Мій комп’ютер та відкрийте в ньому контекстне меню диска 3,5”(А). Випишіть до звіту пункти меню:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.Виконайте форматування диска А задавши йому мітку: disk1.
3.Скопіюйте до диска А до п’яти текстових файлів (об’єм до 50кБ кожен) із папки Заготовки для юристів, що у папці Мої документи.
4.Відкрийте пункт Властивості (Свойства) через контекстне меню диска А.
4.1 Випишіть зайнятий на диску об’єм: __________ .
4.2.Зайдіть у підпункт Сервіс та запустіть програму перевірки диска. Випишіть чи є збійні кластери, помилки в іменах файлів: ____________________ .
4.3. Проведіть архівацію диска А. Випишіть назву створеного архіву та адрес його розташування і об’єм:_________________________________________ .

5. Поверніться у папку Мій комп’ютер та увійдіть до пункту Властивості (Свойства) контекстного меню Локального диска (диск С). Виберіть підпункт Сервіс та виконайте перевірку диску С. Випишіть результат: ________________ .

6. Через Головне меню пройдіть шлях Програми Стандартні Службові.

Випишіть до таблиці 6.1 назву пунктів спливаючого меню Службові та їх призначення.


Таблиця 6.1
Назва пункту
Призначення7. Скориставшись пунктом Відновлення системи виясніть та запишіть у звіт дату встановлення останньої контрольної точки: _______________________________ .


Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 Дата: ___________
Набір тексту та редагування
Мета: ознайомитись зі структурою вікна текстового редактора; опанувати основні прийоми введення та редагування текстів.
Обладнання: комп’ютер, ОС WINDOWS, пакет MICROSOFT WORD.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Ознайомитись з інструкцією по техніці безпеки при роботі з комп’ютером, яка наявна в кабінеті інформатики. Опрацювати матеріал теоретичних відомостей.
Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT WORD під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 8). Виставити параметри полів документу, як передбачено інструкцією з діловодства (п.4.1.2).
Занести до цього документа текст шрифтом Times New Roman 14 (див.Додаток 8.1). Заголовок документа набрати шрифтом 16. Встановити для заголовка міжстроковий інтервал – 1,5.
Дати відповіді на контрольні питання:
Як встановити відступ першого рядка абзацу на 1см?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як відцентрувати заголовок документу по центру сторінки?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як під час набору документу виконати перехід на інші мови?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Яким чином можна встановити міжрядковий інтервал 1,5?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як виставити параметри полів сторінки? Які параметри полів Ви виставили?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Яким чином можна змінити розмір та тип шрифту?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як оформити запис 3,2 кубічних метрів у вигляді «3,2 м3»?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як вирівняти реквізит «Адресант» за зразком Додатку 1?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
Додаток 8.1
Голові апеляційного суду Сумської області
Лютого Петра Даниловича,
який проживає за адресою: вул. Леніна, буд. 189, кв. 234, м. Путивль Сумська обл.,
поштовий індекс 41500

СКАРГА
на постанову судді по справі про адміністративне правопорушення
15 вересня 2008 року мене прийняли на роботу слюсарем у ВАТ «Sejm. LTD» м. Путивль Сумської області.
11 травня 2009 року я намагався викрасти з товариства «Sejm. LTD» 3,2 м3 пінопласту вартістю 56 грн., однак був затриманий співробітниками міліції і охорони.
Оскільки мої дії містили в собі склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 51 КпАП України особи, які затримали мене склали відповідний протокол і разом з іншими документами направили його на розгляд до Путивльського районного суду.
Отримавши зазначені документи суд призначив мою справу до розгляду на 1000 годину 23 червня 2009 року.
Однак незадовго до цього я захворів і не зміг з’явитися у судове засідання, у зв’язку з чим суд переніс слухання справи на інший день.
19 липня 2009 року суддя Путивльського районного суду Іванченко П.В. розглянув мою справу і визнавши мене винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 51 КпАП України притягнув до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в сумі 85 грн.
Вважаю ухвалену ним постанову незаконною, оскільки на день розгляду справи у суді вже минув встановлений ст. 38 КпАП України двумісячний строк на протязі якого може бути накладено адміністративне стягнення.
У відповідності з ч. 4 ст. 288 КпАП України особа, яка оскаржила постанову про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати судового збору.
На підставі викладеного й у відповідності з ч. 1 ст. 287, п. 3 ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 294 КпАП України
прошу:
1. Витребувати із Путивльського районного суду Сумської області адміністративну справу № 2-232/04 про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 51 КпАП України.
2. Скасувати постанову судді Путивльського районного суду Іванченко П.В. від 19 липня 2009 року про накладення на мене адміністративного стягнення у вигляді штрафу в сумі 85 грн. і закрити справу.
Додатки:
Копія постанови від 19 липня 2009 року.
Копія скарги.
_________________ Лютий П.Д.
"_____" ____________20__ р.
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 Дата: ___________
Форматування текстового документу
Мета: навчитись виконувати основні прийоми форматування текстів.
Обладнання та програми: комп’ютер, операційна система WINDOWS, пакет MICROSOFT WORD.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи.
Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT WORD під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 9).
Набрати заголовок майбутнього документу шрифтом Arial 18: „Моє форматування”. Відцентрувати його по сторінці та виділити червоним кольором.
Відшукати в папці Мои документы папку Заготовки для юристів та відкрити в ній файл Оформлення документів. Виділити в ньому весь текст та скопіювати до свого документу після заголовку. У своєму файлі встановити відступ всіх абзаців тексту першої строки на 1 см. Виконати нумерацію абзаців.
Встановити для першого абзацу шрифт 14, жирний, синій колір; для другого – шрифт 16, курсив, фіолетовий колір; для третього – шрифт 12, подвійне хвильове підкреслення.
Використайте об’єкт «Буквиця» для тексту.
Виконайте заливку всього тексту жовтим кольором.
Створіть рамку для сторінки. Встановіть зелений фон сторінки.
Виконайте вставку картинки після тексту. Продемонструвати роботу викладачу.
Дайте відповіді на контрольні питання:
Як виконати зміни кольору шрифту?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як виконати заливку тексту кольором?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Який результат дає використання об’єкту «Буквиця»?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як встановити зелений фон сторінки?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як виконати вставку картинки до тексту?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
_____________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 Дата: ___________
Робота з таблицями в середовищі текстового редактора
Мета: навчитись створювати та форматувати таблиці в текстовому редакторі.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT WORD.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи.
Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT WORD під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 10).
Набрати зразок оформлення номенклатури справ, що наводиться у Додатку 10.1. При цьому використати шрифт Times New Roman 14. Для набору підпису ліній у документі, що містять терміни «місце складання», «найменування розділу», «прізвище», « ініціали», « підпис» тощо, використати шрифт Times New Roman 10.

Додаток 10.1
(найменування організації)
(найменування структурного підрозділу)
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
_____ № _____________________
_____________________________
(місце складання)
на _____ рік
________________________________________________
(найменування розділу)

Індекс справи
Заголовок справи (тому, частини)
Кількість справ (томів, частин)
Строк зберігання справи (тому, частини) і номерів статей за переліком
Примітка
Найменування посади керівника структурного підрозділу
___________________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)


ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Протоколом експертної комісії структурного підрозділу
№ _______
Завідуючий архівом організації

______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
______________________________
(особа відповідальна за архівний підрозділ установи)


______________________
Дата


Виконайте набір таблиці за поданим зразком:
Найменування регіонів
Усього зареєстровано злочинів
з нихтяжких та особливо тяжких
питома вага, %


2008
2009
дина-міка, %
2008
2009
дина-міка, %
2008
2009

Сумська
8213
9674
17,8
3207
3662
14,2
39,0
37,9

5. Продемонструвати роботу викладачу. Дайте відповіді на питання:
Як створити таблицю у текстовому редакторі з 6 стовпців та 8 рядків?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як виконати розбивку клітини таблиці лінією по діагоналі (див.малюнок)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як створити лінії таблиці невидимі?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11 Дата: ___________
Складання структурної схеми у юридичній сфері.
Робота з графікою
Мета: навчитися створювати та редагувати в текстовому документі геометричні фігури, об'єкти WordArt.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT WORD.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT WORD під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 11).
Створіть заголовок документу: „ Трудовий договір ”. Скористайтесь для цього кнопкою Добавить объект WordArt.
Створіть структурну схему за зразком (див.Додаток 11.1).
Продемонструвати роботу викладачу. Дати відповіді на запитання:
Яким чином можна змінити форму лінії (наприклад, суцільну на пунктирну)? ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Як в роботі можна прискорити створення однотипних об’єктів (наприклад, прямокутників) з текстом?__________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Яким чином в автофігурі змінити напрямок тексту на вертикальний?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Додаток 11.1Висновки: ____________________________________________________________
________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 Дата: ___________
Робота з графікою в середовищі текстового редактора.
Створення візитної картки
Мета: створити візитну картку з використанням різних можливостей текстового редактора.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT WORD.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT WORD під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 12).
Відтворіть за зразком (див.Додаток 12.1) візитну картку або створіть свою.
Продемонструвати роботу викладачу. Зробити висновки за метою.

Додаток 12.1
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

4. Дайте відповіді на питання:
1. Яким чином вставити в намальований овал текст?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Яке призначення об’єкту Автофігури?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Яке призначення зеленої та жовтої точок біля виділених автофігур (диф.малюнок)?
___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________________________________

Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13 Дата: ___________
Підготовка документів до друку
Мета: сформувати навички набору текстової документації та виведення її на друк.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT WORD.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT WORD під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 13).
Занести до цього документа текст шрифтом Times New Roman 14 (див.Додаток 13.1 ). Заголовок документа набрати шрифтом 16.
Виконати роздруківку тексту на папері.
Продемонструвати роботу викладачу. Зробити висновки за метою.
Дайте відповіді на питання:
Які види принтерів Ви знаєте?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Яке призначення драйвера принтера?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
З яких основних частин складається формуляр наказу?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Опишіть як виконати друк фрагменту тексту?
___________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Як оформити запис дробу у вигляді: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Опишіть, як Ви виконати вставку в документ зображення гербу?
____________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
Додаток 13.1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

№ 612 від 10 вересня 2003 року м.Київ

Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України

На виконання Указу Президента України від 15.03.2002 р. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя", постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 р. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] "Про затвердження Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном", з метою формування навичок здорового способу життя і запобігання тютюновій залежності серед дітей та молоді, захисту здоров'я та прав людей жити у середовищі, вільному від тютюнового диму,
НАКАЗУЮ:
1. Заборонити паління у приміщеннях і на територіях навчальних закладів та установ Міністерства освіти і науки України.
2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів та установ освіти:
2.1. Видати відповідні накази і забезпечити контроль за їх виконанням.
2.2. Активізувати роботу з пропаганди здорового способу життя серед дітей, молоді та педагогічних працівників. Розробити конкретні заходи з профілактики тютюнопаління.
3. Видавництву "Педагогічна преса" (Кузнецов Ю.Б.) організувати в засобах масової інформації постійно діючі рубрики із досвіду роботи навчальних закладів щодо формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді.
4. Наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", газеті "Освіта України" та розмістити на веб-сторінці Міністерства освіти і науки України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників міністра Огнев'юка В.О. та Степка М.Ф.

Міністр       В.Г.Кремень


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 Дата: ___________
Введення формул. Робота в середовищі EXCEL
Мета: навчитись вводити формули в таблиці та обробляти числові значення.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT EXCEL.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT EXCEL під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 14).
Завдання 1. Скласти програму для розв’язування задачі:
Обчислити об’єм складського приміщення.
Заповнити клітини програми MS EXCEL за зразком таблиці 14.1:
Таблиця 14.1

А
В

1
Довжина
12

2
єм


У клітину В4 занести формулу 1 з інструкції. Виписати до таблиці 14.1 отриману формулу.
Користуючись програмою провести обчислення за даними таблиці 14.2. Результати занести до цієї таблиці.
Таблиця 14.2

Довжина
Ширина
Висота
Об’єм

1
12
6
3,5


2
15
10,5
4,2


3
13,5
8,5
3


4
24
14
4,5


5
18,5
15
3,5


6
28
16
5Завдання 2. Скласти програму для розв’язування задачі:
Виконати обчислення розміру суми, що підлягає стягненню з працівника за завдану шкоду.
Перейти на Лист 2 та складіть на ньому програму для виконання обчислень за даними таблиці 14.3. Для обчислень скористатись формулою 2 з інструкції.
Занесіть до цієї таблиці результати обчислень.
Таблиця 14.3:

Бв
А
І
ПДВ
Азб
Рз

1
254
3
1,04

1,5


2
785
15
1,07

0,8


3
456
7
1,07

1,2


4
1245
85
1,05

2,5Заповнити таблицю 14.4 даними для першого обчислення, що були набрані на комп’ютері. В клітини, де обчислювались ПДВ та Рз, виписати формули.

Таблиця 14.4

A
B

12345678
Продемонструвати роботу викладачу. Дати відповіді на запитання:
1.Чому в теоретичних відомостях до роботи у клітину з адресою В3 замість виразу =5*4 ввели =В1*В2? ______________________________________________
______________________________________________________________________
2.Записати, як виглядатиме формула у програмі MS EXCEL для обчислення виразу: 13 EMBED Equation.3 1415 _______________________________________________________ Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15 Дата: ___________
Редагування та форматування в EXCEL
Мета: навчитись використовувати вмонтовані у програму MICROSOFT EXCEL функції, можливості форматування клітин при роботі з програмою EXCEL.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT EXCEL.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи.
Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT EXCEL під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 15).
Створити програму для обчислення утримань від заробітної плати за наступною схемою:
Нараховано всього – Н.
Відрахування у:
Пенсійний фонд – ПФ.
Фонд по безробіттю – Бр.
Соціальне страхування – С.
Профспілковий внесок – П.
Залишок – Зал.
Податок на ФО – Якщо Зал >1220, то ПФО = Зал*0,15
Якщо Зал <1220, то ПФО =(Зал – 869/2)*0,15
Всього утримано – У
Заповнити таблицю 15.1 даними для одного з овочів та формулами, що були набрані на комп’ютері.
Таблиця 15.1

A
B

12345678910
Виконати заливку рядків з даними жовтим кольором, а рядків, де проводяться обчислення за формулами – червоним.
Користуючись програмою, виконати обчислення утримань із нарахування заробітної плати та заповнити таблицю 15.2 :
Таблиця 15.2
Нараховано
2548
1358
988
1106
4860
6845

Утримано
Перейти на Лист 2 та складіть на ньому програму для виконання обчислень за даними таблиці 15.3.
Таблиця 15.3

A
B
С
D
E
F
G

1
Злочини, що вчинені з використанням зброї та вибухових речовин

2
Учинено злочинів з використанням2008
2009
Середнє

3

вогнепальної зброї
311
410


4

у т. ч.
гладкоствольної
110
122


5

вибухових речовин
23
28


6

умисне вбивство (та замах)
вогнепальної зброї
84
100


7


вибухових речовин
3
10


8

умисне тяжке тілесне ушкодження
вогнепальної зброї
9
13


9


вибухових речовин

1


10Сума

У клітину G3 вводиться формула скориставшись кнопкою Вставка функцій вибравши СРЗНАЧ та діапазон F3:F3, або ввести вручну = СРЗНАЧ(F3:F3). Набір адресів клітин проводити англійським шрифтом. Провести аналогічне введення формули для клітин діапазону G4: G10.
У клітини Е10 та F10 занести формули для обчислення суми діапазонів Е3:Е9 та F3:F9. Записати до пустих клітин таблиці 15.3 отримані результати.
Продемонструвати роботу викладачу. Дати відповіді на запитання:
1.Як зафарбувати клітину програми жовтим кольором? ____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Для чого призначений логічний оператор ЕСЛИ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як найшвидше скопіювати формулу клітини G3 у клітини G4: G10?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Записати, як виглядатиме формула у програмі MS EXCEL для обчислення виразу: 13 EMBED Equation.3 1415 _________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: _________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 16 Дата: ___________
Створення діаграм в юридичній сфері
Мета: опрацювати створення та форматування діаграм в табличному процесорі.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT EXCEL.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT EXCEL під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 16).
Завдання. Створити діаграму «Загальна злочинність за 2009 рік по Україні». Заповнити комірки таблиці за зразком алгоритму.


А
В

1
Особливо тяжкі
13597

2
Тяжкі
140932

3
Середньої тяжкості
203291

4
Невеликої тяжкості
76858


Для створення діаграми виконайте наступні кроки:
MICROSOFT EXCEL 2007: виділити таблицю та вибрати пункт Вставка ДиаграммыКруговая. При форматуванні діаграми скористатись режимом Конструктор в меню програми або Контекстним меню на діаграмі.
MICROSOFT EXCEL 97-2003:
Виділити комірку С5 (клацнути на ній ліву клавішу миші) і натиснути на панелі значок “Мастер диаграмм”.
Вибрати вид діаграми (кругова) та її розташування.
Потім у з’являючихся вікнах натискати “Далее”, поки не з’явиться пропозиція “Готово”. Натиснути її.
При необхідності можна розтягнути рамку діаграми та перемістити її. Опрацюйте можливості форматування діаграми: ввести її назву, доповнити числовими значеннями та ін.
Замалювати отриману діаграму в бланк.


5.Створіть діаграму за даними таблиці „Динаміка злочинності у сфері громадської діяльності по Україні” на поданий зразок.

Роки
Фіктивне підприємство
Легалізація доходів
Шахрайство

2008
453
382
538

2009
460
342
531
6. Виконайте побудову графіка функції у=х2+3.
7.Продемонструвати роботу викладачу. Виконати додаткові форматування діаграми. Зробити висновки за метою. Дайте відповіді на питання:
1.Назвіть відомі Вам типи діаграм? _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Яке призначення елемента діаграми «Легенда»?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 17 Дата: ___________
Сортування даних в MICROSOFT EXCEL
Мета: навчитись працювати з командами сортування, фільтрування та обробки даних у програмі MICROSOFT EXCEL.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT EXCEL.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT EXCEL під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 17).
Скопіювати таблицю на лист 1 з папки Заготовки для юристів файлу Таблиця та відформатувати ширину стовпців.
Виконати сортування рядків за сумою оплати. Виписати до звіту, яка з послуг мала найнижчу оплату та яку? __________________________________________
_____________________________________________________________________Виділивши таблицю та скориставшись Автофільтром виконати виборку послуги поділ майна з категорії «Вид позову». Виписати до звіту прізвище клієнта та результат по справі: __________________________________________
______________________________________________________________________Виконати фільтрування послуг «Про аліменти», які було задоволено. Виписати до звіту прізвища клієнтів: _____________________________________
______________________________________________________________________Фільтрувати списки за зверненням клієнтів у період за березень. Виписати які послуги надавались у цей період. Підрахуйте суму прибутку за послуги в цей період. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________Створіть зведену таблицю оплати за послуги через пункт Сводная таблица.
А) робота в EXCEL 2003:
Макет таблиці оформити перетягнувши у розділи: Строка ( Прізвище та ініціали клієнта, Столбец ( Вид позову, Данные ( Оплата за роботу.
Б) робота в EXCEL 2007:
Із списку полів зведеної таблиці перетягнути поле «Прізвище та ініціали клієнта» у область «Название строк», поле «Вид позову» у область «Название столбцов», поле «Оплата за роботу» у область «Значения».
Виписати до звіту:
За яку послугу було отримано найбільше коштів та скільки?
______________________________________________________________________
Хто із клієнтів заплатив найбільше та скільки?
______________________________________________________________________
Скільки всього отримано коштів?
______________________________________________________________________
Виконати побудову діаграми зведеної таблиці.
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 18 Дата: ___________
Створення презентацій у редакторі POWER POINT
Мета: отримати основні навики роботи з програмою MICROSOFT POWER POINT відпрацювавши їх на створені презентації свого відділення.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, POWER POINT.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи.
Створити на Робочому столі через контекстне меню презентацію MICROSOFT POWER POINT під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 18).
Завдання. За поданим текстом розробити сценарій слайдів презентації. Доповнити їх вставкою малюнків, фотографіями, схемами. Виконати оформлення слайдів, створити анімацію зміни слайдів та об’єктів на слайді.
Слайд 1. Путивльський коледж. Правознавство.
Слайд 2. За Конституцією кожна людина має право на захист здоров’я та майна.
Слайд 3. Юрист, як лікар, має справу зі здоров’ям і життям людини.
Слайд 4. Правознавство – це спеціальність, яка торкається глибинних людських проблем, поведінки людини, її мислення
Слайд 5. Схема галузей роботи юриста: суд, прокуратура, міліція, адвокатура.
Слайд 6. Висококваліфікований юрист - це бажаний працівник, радник і порадник у будь-якій галузі професійної діяльності

Замалювати схематично зображення отриманих слайдів:
1

2
3

4


5
6


Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 19 Дата: ___________
Створення структури бази даних, введення та редагування даних
Мета: ознайомитись з роботою програми MICROSOFT ACCESS, опрацювати створення елементів бази даних: таблиць та запитів.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT ACCESS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі через контекстне меню базу даних MICROSOFT ACCESS під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 19).
Створити об’єкт Таблиці під назвою Журнал обліку в режимі конструктора таблиць заповнивши її поля за зразком, наведеним у таблиці 19.1
Имя поля
Тип даных
Описание
Таблиця 19.1


СчётчикПрізвище клієнта
ТекстовыйДата позову
Дата/времяВид позову
ТекстовыйПрізвище відповідача
ТекстовыйОплата
ЧисловойРезультати
ТекстовийПерше поле виділяють(показано у таблиці 19.1) та присвоюють йому ключовий атрибут (основне поле).
У вікні бази в об’єкті Таблиці вибрати та відкрити файл Журнал обліку. Заповнити файл даними таблиці 19.2.
Примітка: перше поле „№ ”(счетчик) заповнюється автоматично.
Таблиця 19.2

Прізвище клієнта
Дата позову
Вид позову
Прізвище відповідача
Оплата
Результати


Семененко О.Р.
21.01.09
Про розлучення
Семененко П.Р.
50
Задовольнити


Череватенко Р.М.
25.01.09
Трудовий спір
Самсонов С.С.
100
Залишити без розгляду


Петренко О.Л.
25.01.09
Про аліменти
Петренко В.Д.
60
Задовольнити


Вітренко А.Р.
02.02.09
Про розлучення
Вітренко О.Л.
45
Задовольнити


Сапоженко Р.Г.
15.02.09
Трудовий спір
Іванова Н.К.
100
Задовольнити


Семененко О.Р.
24.02.09
Поділ майна
Семененко П.Р.
500
Не задовольнити

Створити запит під назвою Задовільнені позови. У вікні Додавання таблиці натиснути кнопку Додати , потім Закрити. Заповнити таблицю за зразком таблиці 19.3. Стрілкою миші перетягнути у поле таблиці рядок Прізвище клієнта.
Таблиця 19.3
Журнал обліку


(

Прізвище клієнта


Вид позову


Результати
(


Поле:
Прізвище клієнта
Вид позову
Результати

Имя таблицы:
Журнал обліку
Журнал обліку
Журнал обліку

Сортировка:
Вывод на экран:
(
(
(

Условие отбора:


Задовольнити

Аналогічно перетягнути рядки Вид позову та Результати. Заповнити таблицю за поданим вище зразком.
Перевірити роботу запиту, відкривши у вікні бази файл Задовільнені позови.
Створити запит Позови з великою оплатою за умови, що оплата позову становить більше 80 грн.
Продемонструвати роботу викладачу. Закрити базу, заархівувати її через WINRAR та скопіювати архів на дискету (флешку). Дати відповіді на запитання:
Назвіть відомі Вам типи даних при створенні полів таблиці? _______________________________________________________
___________________________________________________________________
Які дії потрібно виконати при створені числового поля Вода, щоб мати нагоду заносити в нього дробові числа? ________________________________ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 20 Дата: ___________
Створення запитів та форм бази даних
Мета: на основі створеної у роботі №19 бази даних ACCESS опрацювати режими створення запитів та форм.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT ACCESS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи.
Запустити з папки Мої документи або з архіву створений Вами у роботі № 19 файл з Вашим прізвищем. Виконати в ньому завдання:
Завдання 1. Створити запит Позови у лютому.
Поля запиту мають містити прізвище клієнта, дату позову, вид позову (в розділ Умова відбору поля Дата позову треба буде внести вираз > 01.02.09) . Переписати до таблиці 20.1 звіту роботи дані виведені на комп’ютері.
Таблиця 20.1

Поле:
Ім’я таблиці:
Сортування:
Вивід на екран:
Умова відбору:
Перевірити роботу запиту.

Завдання 2. Створення запиту Запит по оплаті послуг.
При створені запиту використати поля з видом позову та оплатою. По оплаті передбачити умову відбору в залежності від введених даних.
Завдання 3. Створення форми Вид позову.
В Access 97-2003:
Відкрити у вікні бази у об’єктах „Формы” функцію „Создание формы в режиме мастера”. Переправити із списку „Доступные поля” у графу „Выбраные поля” через кнопку ( рядки „Прізвище клієнта” та „Вид позову”, „Прізвище відповідача”.
Натиском кнопки „Далее(” вибрати режими: зовнішній вид форми „в один столбец”; потрібний стиль на свій смак із запропонованого списку.
Перед натиском кнопки „Готово” назвіть форму „Вид позову”.
В Access 2007 за таблицею теоретичних відомостей.
Перевірити роботу форми, відкривши у вікні бази файл „Вид позову”
Замалювати отриманий вигляд форми до бланку роботи.Завдання 4. Створити форму Оплата послуг (необхідні поля виберіть самостійно). Замалюйте результат.
Завдання 5. Створити звіт Звіт обліку . Використавши таблицю «Журнал обліку» створити по ній звіт (отчёт), відредагувати його в межах сторінки, доповнити стовбець Оплата підрахунком суми оплати скориставшись пунктом в меню Итоги. Доповніть звіт емблемою.

Продемонструвати роботу викладачу. Дати відповіді на запитання:
Яке призначення С К Б Д? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Який з об’єктів ACCESS є основним місцем зберігання всіх даних?
____________________________________________________________________
Який атрибут присвоюють основному полю об’єкта Таблиця в СКБД?
____________________________________________________________________

Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 21 Дата: ___________
Комплексна робота з базою даних у юридичній сфері
Мета: відпрацювати навички роботи з програмою ACCESS та створення елементів бази даних: таблиць, запитів та форм.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT ACCESS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи.
Створити на Робочому столі через контекстне меню базу даних MICROSOFT ACCESS під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 21).
Створити об’єкт Таблиця під назвою Фірма увівши у її поля та клітини дані таблиці 21.1:

Прізвище та ін.
Посада
Освіта
Дата народження
Тариф оплати праці, грн

1
Самсон Р.П.
Керівник
Вища
12.05.1964
2500

2
Портнова О.С.
Бухгалтер
Вища
23.10.1971
2000

3
Кравець А.Л.
Секретар
Середня
01.06.1988
1100

4
Петрова Л.І.
Адвокат
Вища
15.08.1975
2200

5
Сахно П.Д.
Адвокат
Вища
24.03.1972
2200

6
Чопар С.О.
Охоронець
Середня
03.01.1985
1500

7
Юрский О.Г.
Шофер
Середня
18.07.1981
1500

8
Назарова Г.В.
Техпрацівник
Середня
19.11.1987
1000


Створити запити Оплата (висока) (умова відбору: більше 1200; запит має містити прізвища працівників та суму оплати по тарифу).
Створити запит Освіта (умова відбору залежить від введеного слова «Вища» або «Середня»; запит має містити прізвища працівників та їх освіту).
Створити форму Посади працівників (форма містить прізвища працівників та їх посади).
Створити форму Дні народження працівників (форма містить прізвища працівників та їх дати народження).
Створити звіт Тарифна сітка (звіт містить прізвища працівників, їх посади та тариф по оплаті праці).
Продемонструвати виконану роботу викладачеві. Дати відповіді на запитання:
В чому Ви вбачаєте різницю об’єктів Запити і Форма? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Опишіть процедуру створення запиту Освіта.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 22 Дата: ___________
Робота в середовищі INTERNET.
Одержання інформації на друкуючому пристрої
Мета: ознайомитись з роботою програми INTERNET EXPLORER, опрацювати режим пошуку необхідної інформації.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, INTERNET EXPLORER.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Увійти до Internet через шлях Пуск ПрограмиINTERNET EXPLORER.
У пошуковому сайті [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] виконати пошук інформації за завданнями:
Завдання 1. Пошук інформації про відпустки.
Занести до пошукової клітини ключові слова, наприклад, види відпусток.
У списку сайтів вибрати потрібний та відкрити його.
Записати до звіту роботи, які передбачаються види відпусток законодавством України (вказати закон та номер статті та назву сайту, що надав інформацію)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Вибрати на сайті необхідну інформацію та скопіювати її на Робочий стіл комп’ютера. Як варіант, можна створити на Робочому столі новий документ Microsoft WORD і скопіювати в нього фрагмент із сайту.
Аналогічно відшукати тривалість відпустки державного службовця. Виписати тривалість відпустки державного службовця (вказати закон та номер статті та назву сайту, що надав інформацію)та виконати копіювання текстового фрагменту на Робочий стіл.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Завдання 2. Відшукати інформацію, хто призначає генерального прокурора.
Занести її до звіту та вказати у звіті відповідний закон та назву сайту, що надав інформацію:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Завдання 3. Провести пошук інформації про профспілки.
2.7 Відшукати інформацію про права та гарантії діяльності профспілки. Вибрати на сайті необхідну інформацію та скопіювати її на робочий стіл комп’ютера. Вказати у звіті відповідний закон та назву сайту, що надав інформацію
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Завдання 4. Відшукати та скопіювати веб-сторінку з текстом Конституції України (вказати у звіті назву сайту, що надав інформацію).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Показати результати роботи в Internet викладачу. Дати відповіді на запитання:
Як називають програму для перегляду WEB – сторінок? _________________
Як називають сервери Інтернет, що реалізують www – технологію (всесвітню павутину)? ______________________________________________
Яка технічна характеристика модему є основною?______________________
_________________________________________________________________
Що таке провайдер?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 23 Дата: ___________
Робота в середовищі INTERNET. Одержання інформації.
Використання електронної пошти
Мета: ознайомитись з методикою створення та роботи з електронною поштою, опрацювати режим пошуку необхідної інформації.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, INTERNET EXPLORER.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Увійти до мережі Internet.
На пошуковому сайті [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] або [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]a створити свою поштову скриньку, користуючись підказками сайту. Створити та надіслати повідомлення іншим товаришам групи на їх поштовий адрес.
На пошуковому сайті організувати пошук інформації.
Занести до пошукової клітини ключові слова: Сумський національний аграрний університет .
Записати до звіту роботи назви трьох довільних сайтів з отриманого списку та їх адреси:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
У списку сайтів вибрати офіційний сайт СНАУ та відкрити його (адреса: www.sau.sumy.ua). Ознайомитись з каталогом наукових розробок юридичного факультету (ЮФ). Відшукати та виписати до звіту прізвище та звання викладача, який працює над науковою тематикою: «Електронні документи в інформаційному суспільстві: проблеми формування юридичної концепції» .
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Перейти у сайті на вкладку Структура, визначити до якого інституту належить ЮФ та виписати його повну назву та прізвище директора:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Відкрити сторінку ЮФ та виписати до звіту прізвище та наукове звання декана факультету:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Переписати назви кафедр, що працюють на факультеті. Скопіювати сторінку факультету на Робочий стіл (скористатись пунктами меню Файл/Сохранить как).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Скориставшись закладкою Бібліотека відшукайте в Електронному каталозі інформацію про наявність книги по діловодству у бібліотеці Путивльського коледжу СНАУ. Виписати назву однієї з книг та автора:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Скориставшись закладкою Перелік сертифікатів виписати до звіту перелік конкурсних предметів при вступі до закладу за напрямком підготовки «Право»:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Скориставшись закладкою Приймальна комісія відшукати правила прийому до ВУЗу та скопіювати їх у новоствореному Вами документі Microsoft WORD на Робочий стіл комп’ютера.
Прикріпити цей документ до електронного повідомлення та надіслати його електронною поштою на електронну адресу одного із студентів.
Показати результати роботи в Internet викладачу. Дати відповіді на запитання:
Що таке сервер? ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Які Ви можете назвати переваги електронної пошти над звичайною?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Що таке ІР-адреса? ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Що таке гіпертекстові документи?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 24 Дата: ___________
Пошук нормативних актів через інформаційні системи
Мета: навчитися працювати з програмними консультативно-правовими системами; проводити через них пошук необхідної правової документації, експортувати її до текстового документу, виводити на друк.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, програмована система Ліга:Закон або «Інфодиск: Законодавство України».
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Запустіть програму, зручним для Вас способом. Ознайомтесь з головною панеллю інструментів програми: випишіть назву її кнопок та їх призначення.
Назва кнопок
Призначення кнопок панелі інструментів


Випишіть назви розділів інформаційної панелі: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Організуйте пошук за базою «Законодавство» законів прийнятих Верховною Радою від 07.07.2010р. Випишіть назви цих законів.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
За реєстраційним номером 3723 Закону України «Про державну службу» відшукайте документ та випишіть дату його прийняття: ______________
Виконайте пошук Указу Президента України за №1396. Випишіть його назву та дату видання. Назва:___________________________________________________
Дата прийняття: ________________
Організуйте пошук за словами Цивільний кодекс України. Випишіть:
дату прийняття: ____________, реєстраційний номер: №_______.
Виконайте експорт документу в MICROSOFT WORD та збережіть його на робочому столі. Користуючись змістом документу відшукайте в главі 35 статтю про об’єкти права інтелектуальної власності. Перейдіть через гіперсилку на цю статтю та випишіть об’єкти інтелектуальної власності:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Користуючись інформаційною панеллю відшукайте бланк договору купівлі-продажу. Скопіюйте шаблон договору на робочий стіл. Провести пошук бланку заяви про прийняття на роботу. Вивести бланк заяви на друк.
Організувати пошук переліку наказів виданих Міністерством освіти і науки України в період з 01.09.10 до 01.10.10. Виписати кількість знайдених наказів. Виписати назву наказів, що стосуються ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Кількість наказів - ___
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Виконайте пошук, запропонованих викладачем, нормативних актів та їх експорт на робочий стіл.
Продемонструвати роботу викладачу. Зробити висновки.

Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 25 Дата: ___________
Створення протоколів та підготовка документів до друку
Мета: відпрацювати навички набору текстової документації та виведення її на друк.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT WORD.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT WORD під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 25).
Скласти примірний протокол проведення зборів групи на яких розбиралися питання успішності, відвідування занять, підготовка до проведення заходу «Гуморина» тощо.


Виконати набір протоколу на комп’ютері та роздруківку тексту на папері.
Продемонструвати роботу викладачу. Зробити висновки за метою.
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 26 Дата: ___________
Створення службових телеграм
Мета: відпрацювати навички створювати та форматувати таблиці в текстовому редакторі; вставка в текст графічних об’єктів.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, MICROSOFT WORD.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Опрацюйте матеріал теоретичних відомостей роботи. Створити на Робочому столі новий документ MICROSOFT WORD під назвою свого прізвища та номера роботи (наприклад, Сидоров 26).
Відтворіть зразок службової телеграми-відповіді (див.Додаток 1 ) оформленої на бланку (формат А5).

Продемонструвати роботу викладачу. Зробити висновки за метою.
Додаток 1


Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Оцінка: ______

Додаток 5.2
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7
Робота в середовищі WINDOWS. Атестація
Мета: узагальнити поняття, що розглядались під час вивчення модуля та відпрацювати навички роботи з ОС WINDOWS.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Відповіді до тестових запитань:
Варіант № _______
№ питання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ВідповідьКіл.балів
№ питання
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ВідповідьКіл.балів
Виконання практичної частини роботи:
Варіант 1
Умова завдань
Отримана кільк.бал

1 Створити на Робочому столі папку давши їй назву свого прізвища.


2 Скопіювати з папки Мои документы будь-який текстовий файл з об’ємом більше 50кБ у папку з Вашим прізвищем та перейменувати цей файл під своїм іменем.


3 Знайти у комп’ютері через пункт головного меню Найти (або Поиск) файл Яблуко та скопіювати у папку з Вашим прізвищем .


4 Створити у своїй папці текстовий документ та перейменуйте його назвою Вашої групи (26-А або 26-Б).


5 Визначити об’єм вільного місця на Локальному диску С та занести його величину у створений текстовий документ з назвою Вашої групи.


6 З допомогою вмонтованого калькулятора проведіть обчислення виразу: 13 EMBED Equation.3 1415. Результати обчислень: ____________________________


7 Створіть ярлик текстового документу 26 перейменувавши його під назвою JARLIK.


8 Створіть архів файлу з Вашим іменем. Запишіть об’єм файлу ______, об’єм архіву ___


9 Продемонструйте викладачу вміння проводити пошук на віруси своєї папки.


10 Через пункт Свойства випишіть шлях розміщення папки Вашого прізвища:
С:\ _____________________________________________________________________
Відкрийте оболонку FAR та відшукайте в ньому папку зі своїм прізвищем. Відкрийте її та створіть в ній каталог DOS.Зробіть висновок до роботи.
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Виконано: ___________________
Група ____
Дата виконання: ______20__р.

Перевірив: Р.М.Ребрик

Оцінка: ______ _________
(підпис викладача)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7
Робота в середовищі WINDOWS. Атестація
Мета: узагальнити поняття, що розглядались під час вивчення модуля та відпрацювати навички роботи з ОС WINDOWS.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи
Відповіді до тестових запитань:
Варіант № _______
№ питання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ВідповідьКіл.балів
№ питання
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ВідповідьКіл.балів
Виконання практичної частини роботи:
Варіант 2
Умова завдань
Отримана кільк.бал

1 Створити на Робочому столі папку давши їй назву свого прізвища.


2 Скопіювати з папки Заготовки для юристів(у папці Мои документы) файл Інструкція у папку з Вашим прізвищем через буфер обміну.


3 Запустити через пункт головного меню Найти (або Поиск) пошук файлів з об’ємом менше 100кБ. Скопіювати один з найдених у папку з Вашим прізвищем та перейменувати цей файл під своїм іменем.


4 Створити у своїй папці текстовий документ та перейменуйте його назвою Вашої групи (26-А або 26-Б).


5 Визначити об’єм вільного місця на Локальному диску С та занести його величину у створений текстовий документ з назвою Вашої групи.


6 З допомогою монтованого калькулятора проведіть обчислення виразу: 13 EMBED Equation.3 1415.
Результати обчислень: ____________________________


7 Створіть ярлик файлу з Вашим іменем та перейменуйте ярлик під назвою STUD.


8 Створіть архів файлу Інструкція. Запишіть об’єм файлу ______, об’єм архіву _____


9 Продемонструйте викладачу вміння проводити пошук на віруси своєї папки.


10 Через пункт Свойства випишіть шлях розміщення папки Вашого прізвища:
С:\ _____________________________________________________________________
Відкрийте оболонку FAR та відшукайте в ньому свою папку. Відкрийте її та створіть в ній каталог SYS.Зробіть висновок до роботи.
Висновки: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Виконано: __________________
Група _____
Дата виконання: ______20__р.

Перевірив: Р.М.Ребрик

Оцінка: ______ _________
(підпис викладача)ПРАКТИЧНА РОБОТА № 27 Варіант 1
Комплексна робота по перевірці
базових навиків роботи з MICROSOFT OFFICE. Атестація
Мета: узагальнити поняття, що розглядались під час вивчення модуля та відпрацювати навички роботи з прикладними програмами ОС WINDOWS.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, програми MICROSOFT OFFICE.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи

Дайте відповіді до тестових запитань:
1. Яка з програм є системою керування базою даних?
А) MICROSOFT EXСEL; Б) MICROSOFT WORD; В) MICROSOFT ACCESS.
2. Який з об’єктів бази даних є основним місцем зберігання всіх даних?
А) таблица; Б) запрос; В) формы; Г) отчёты .
3. Як називається організація через яку відбувається підключення користувачів до Інтернету?
А) провайдер Б) браузер В) оператор
4. Які переваги електронної пошти над звичайною?
А) швидкість пересилання листів Б) відсутність адресів
В) відправка одного листа відразу декільком абонентам Г) відсутність поштових скриньок

Виконання практичної частини роботи:
Умова завдань
Отримана кільк.бал

1 Створити на Робочому столі папку давши їй назву свого прізвища.


2 Відшукайте у папці Мои документы папку Заготовки для юристів, а в ній файл Оформлення документів. Скопіювати цей файл у папку Вашого прізвища та перейменувати його під своїм іменем.


3 Відкрийте файл Вашого імені та виконайте в ньому дії:
- Виконайте вставку заголовку тексту за зразком:
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
- Встановіть полуторний міжрядковий інтервал (1,5) всього тексту.
- Перший абзац тексту задайте шрифтом Times New Roman 16 червоного кольору з подвійним підкресленням; другий абзац тексту задайте шрифтом Arial 20 курсивом синього кольору.
- Встановіть марковану нумерацію абзаців.


4 Створіть у своїй папці табличний документ EXCEL під назвою Студент. Введіть у клітини діапазону А1:А8 довільні числа


5 Уведіть у клітину В2 формулу яка обчислювала б середнє арифметичне значення чисел діапазону А1:А8. Запишіть вигляд отриманої формули: _____________________


6 Уведіть у клітину С10 формулу яка б рахувала значення виразу: 13 EMBED Equation.3 1415
Запишіть цю формулу _______________________________________
та отриману відповідь _______________


7 Побудувати на листу 2 діаграму злочинності у банківській сфері за 2009р:
Київська – 71, Сумська – 51, Харківська –135, Полтавська – 40.


8 Створіть архів файлу Студент. Запишіть об’єм файлу ________, об’єм архіву _______
Виконано: ___________________
Група _____
Дата виконання: ______20__р.

Перевірив: Р.М.Ребрик

Оцінка: ______ _________
(підпис викладача)ПРАКТИЧНА РОБОТА № 27 Варіант 2
Комплексна робота по перевірці
базових навиків роботи з MICROSOFT OFFICE. Атестація
Мета: узагальнити поняття, що розглядались під час вивчення модуля та відпрацювати навички роботи з прикладними програмами ОС WINDOWS.
Обладнання та програми: комп’ютер з ОС WINDOWS, програми MICROSOFT OFFICE.
Інструктаж з техніки безпеки до роботи пройдено: _____________(підпис студента)
Порядок виконання роботи

1. Дайте відповіді до тестових запитань:
1. Яке призначення С К Б Д?
А) створення текстових документів Б) створення таблиць обліку В) створення бази даних
2. Який пристрій забезпечує під’єднання комп’ютера до Інтернет?
А) адаптер Б) контролер В) модем Г) сканер
3. Як називається програма через яку відбувається підключення користувачів до Інтернету?
А) провайдер Б) браузер В) оператор
4. Які об’єкти використовуються в MICROSOFT ACCESS?
А) таблица Б) документ В) формы Г) отчёты

2.Виконання практичної частини роботи:
Умова завдань
Отримана кільк.бал

1 Створити на Робочому столі папку давши їй назву свого прізвища.


2 Створіть у Вашій папці документ Microsoft WORD з назвою Таблиця


3 Відкрийте файл Таблиця та виконайте в ньому дії:
- Виконайте вставку заголовку тексту за зразком:
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
- Створіть в ньому наступну таблицю:
Найменування регіонів
Злочини у сфері службової діяльності
з нихзловживання владою
хабарництво


2008
2009
%
2008
2009
%
2008
2009
%

Сумська
428
346
-19.2
102
77
-24.5
40
62
55.0
4 Створіть у своїй папці табличний документ EXCEL під назвою Студент. Введіть у клітини діапазону А1:А6 довільні числа


5 Уведіть у клітину В2 формулу яка обчислювала б суму значень чисел діапазону А1:А6. Запишіть вигляд отриманої формули: _____________________


6 Уведіть у клітину С10 формулу яка б рахувала значення виразу: 13 EMBED Equation.3 1415
Запишіть цю формулу _______________________________________
та отриману відповідь _______________


7 Побудувати на листу 2 через Мастер диаграмм графік функції у=х2 на відрізку[-4; 4]:


8 Створіть архів файлу Студент. Запишіть об’єм файлу ________, об’єм архіву _______Виконано: __________________
Група _____
Дата виконання: ______20__р.

Перевірив: Р.М.Ребрик

Оцінка: ______ _________
(підпис викладача)


13PAGE 15


13PAGE 1421513 PAGE \* MERGEFORMAT 14015ТД з тимчасовими працівниками

ТД на визначений термін

ТД на невизначений термін

За термінами

ТД із сезонними працівниками

ТД з працівниками на час виконання визначеної роботи

За формою

За
змістом

Види трудових договорів

ТД з надомниками

Усний

Письмовий

ТД з працівниками -мігрантами

При організованому наборі працівників

ТД з фізичною особою

При заключні ТД про роботу в районах з особливими географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного риску здоров’я

ТД з молодим спеціалістом

При заключні контракту

ТД за конкурсом

У випадках, коли працівник наполягає на заключні ТД у письмовій формі

Контракт

При заключні ТД із неповнолітніми

ТД з державними службовцями

При заключні ТД із фізичними особами

В інших випадках, передбачених законодавством України

ТД з роботи за сумісництвом

ТД з тимчасовими працівниками

ТД з неповнолітніми

ТД з сезонними працівниками

ТД з вахтовим методом роботиАдвокатська контора
юрист Сидоров Петро Іванович
м.Харків, вул. Космічна, 12 тел.80660505050Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 10732532
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий