педагогика_общий[1]


<question> Педагогика ғылымының салалары
<variant> мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, педагогика тарихы, дефектология
<variant> жоғары мектеп педагогикасы , филология
<variant> этика, эстетика, педагогика тарихы, антология
<variant> әлеуметтік педагогика, философия, жоғарғы мектеп педагогикасы
<variant> білім беру философиясы, антропология
<question> Оқытудың жалпы мәселелерін зерттейтін педагогиканың бөлімі
<variant> дидактика
<variant> коррекциялық педагогика
<variant> арнаулы педагогика
<variant> әлеуметтік педагогика
<variant> жеке пәндерді оқыту әдістемесі
<question> Адамның қалыптасуына жоспарсыз ықпал ететін фактор
<variant> әлеуметтік орта
<variant> тәрбие
<variant> отбасы
<variant> әлеуметтік қатынастар
<variant> үлгі өнеге
<question> Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған педагогикалық жұмыс тәсілдері
<variant> тәрбиенің әдісі
<variant> тәрбиенің мақсаты
<variant> тәрбиенің тәсілі
<variant> тәрбиенің құралдары
<variant> тәрбиенің мазмұны
<question> Тұқым қуалаушылық жайлы ғылым
<variant> генетика
<variant> анатомия
<variant> физиология
<variant> гениология
<variant> медицина
<question> Жастардың белгілі бір мамандыққа жарамдылығын немесе жарамсыздығын анықтау
<variant> кәсіптік іріктеу
<variant> кәсіптік диагностика
<variant> кәсіптік білім беру
<variant> кәсіптік консультация
<variant> кәсіптік адаптация
<question> Оқушыларға білімді меңгертудегі мұғалім мен оқушылдардың қолданатын амал-тәсілдер құралдар жиынтығы
<variant> оқыту кұралдары
<variant> оқыту әдістері
<variant> оқыту тәсілдері
<variant> оқыту мақсаты
<variant> оқыту прициптері
<question> Ынтымақтастық педагогикасы негізінде мұғалім мен оқушылардың жұмыстары нәтижелі болу үшін жағдай жасау
<variant> педагогикалық еңбекті ғылыми ұйымдастыру
<variant> педагогикалық шығармашылық
<variant> әдістемелік кеңес
<variant> педагогикалық кеңес
<variant> педагогикалық шеберлік
<question> Бастауышта сирек қолданылатын сабақтын түрі
<variant> жаңа білімді хабарлау
<variant> аралас
<variant> білімді дамыту
<variant> жинақтау
<variant> бақылау
<question> Оқу материалын толық, дәл, логикалық бірізділікпен айтылған жауапқа қойылатын баға
<variant> 5 « өте жақсы»
<variant> 1 «бір»
<variant> 3 « қанағаттанарлық»
<variant> 4 «жақсы»
<variant> 2 «қанағаттанарлықсыз»
question> Педагогикалық талдау
<variant> сабақ, тәрбие шаралары
<variant> мұғалім, оқушы іс-әрекеттері
<variant> мектептің ата-аналармен жұмыс
<variant> мұғалім, оқушы тұлғалары
<variant> мектеп құжаттары
question> Мектеп әкемшілігінің мұғалімдер жұмысын жүйелі, мақсатты түрде тексеруі
<variant> мектепішілік бақылау
<variant> әкімшілік жиналысы
<variant> әкімшілік тексеру
<variant> мектепішілік тексеру
<variant> білімдік қызметті тексеру
question> Әдістемелік жұмыстың маңызды түрі
<variant> озат педагогикалық тәжірибие
<variant> «Жыл мұғалімі» сайысына қатысу
<variant> педагогикалық кеңесте сөйлеу
<variant> баяндамалар оқу
<variant> презентация жасау
question> Педагогиканың таным саласы:
<variant> тәрбие
<variant> білім беру
<variant> қалыптасу
<variant> оқыту
<variant> даму
question> Ұжымды дамытатын негізгі күш
<variant> бірлескен іс –әрекет, ұжым органдары
<variant> перспектива
<variant> дәстүр
<variant> талап қою
<variant> қоғамдық пікір
question> Актив ұжымға талап қоятын кезең
<variant> екенші
<variant> бірінші
<variant> барлығында
<variant> төртінші
<variant>үшінші
question> Бастауыш мектептердегі балалардың дене тәрбиесінде жетекші рөл берілетін ойынның түрі
<variant> қозғалмалы ойындар
<variant> спорттық ойындар
<variant> сюжетті ойындар
<variant> сазбен орындалатын ойындар
<variant>ойлау жүйесін талап ететін ойындар
question> Сынып жетекшісі жоспарының формалары
<variant> күнтізбелік, апталық, күнтізбелік-тақырыптық
<variant> күнтізбелік, апталық
<variant> жылдық, перспективалық
<variant> айлық, перспетивалық
<variant> апталық, ұзақ мерзімді, тақырыптық
question> Ол «Педагогика» атты тұңғыш қазақ тіліндегі оқулығында «Дидактика» және әдістеме мәселелерін оқыту мен білім берудің негізі деп қарастырған
<variant> М.Жұмабаев
<variant> Ж.Аймауытов
<variant> Ш.Уәлиханов
<variant> А.Байтұрсынов
<variant>А.Құнанбаев
question> Әрбір оқушының мүмкіндіктерін және талап-тілектерін ескеретін оқыту технологиясы
<variant> біліміне қарай саралап оқыту
<variant> біліміне қарай саралау
<variant> модульдік
<variant> бағдарламалық
<variant>проблемалық
<question> Сыныптан тыс жұмыстың түрлері
<variant> үйірме, клуб
<variant> драма,мәнерлеп оқу үйірмесі
<variant> кеңес, емтихан
<variant> сабақ, факультативтік сабақ
<variant> кеш, конференция
<question> Пән бағдарламасы сүйенетін құжат
<variant> ҚР жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндеттістандарты
<variant> ҚР Еңбек кодексі
<variant> Тіл Заңы
<variant> ҚР Заң актілері
<variant> ҚР Ата Заңы
<question> Үйірлі бастауыш кездескен сөйлемді көрсетіңіз
<variant> Білегі жуан бірді жығар, білімі толық мыңды жығар
<variant> Жақсы- ісімен жақсы
<variant> Біріккен Ұлттар Ұйымы- дүние жүзі елдерінің бас қосып кеңес құратын жері
<variant> Білек сүріндірмегенді білім сүріндіреді
<variant> Ақ бесті қара қасқадан сытылып шықты
<question> 5- сыныпта оқушылардың қызығушылығы мен танымдық белсенділігін арттыру үшін ұйымдастырылатын сабақтың түрі
<variant> ойын сабақ
<variant> интерактивті сабақ
<variant> кіріктірілген сабақ
<variant> проблемалық сабақ
<variant> дәстүрлі сакбақ
<question> Ғылыми ұғымдарды меңгерту принціпі
<variant> ғылыми
<variant> жүйелік
<variant> ізгілендіру
<variant> саналылық
<variant> өмірмен байланыс
<question> Нақты жасалған жағдайдың педагогикалық процеске ықпалын зерттейтін
<variant> эксперимент
<variant> мектеп құжаттарын зерттеу
<variant> интервью
<variant> бақылау
<variant> сауалнама
<question> Тұтас педагогикалық процестің мәнің құрайтын элементтері
<variant> оқыту, тәрбие, дамыту
<variant> білім беру, тәрбие
<variant> оқыту, білім беру
<variant>білім беру, әлеуметтендіру
<variant>әлеуметтену, білім алу
<question> «Педагогикалық үрдіс мақсатты және күтілетін нәтижесі бар процесс» анықтамасы негізделетін тұғырнама
<variant> іс -әрекеттік
<variant> белсенділік
<variant> функционалдық
<variant> қарым – қатынас
<variant> таным
<question> Үйрету, жаттықтыру әдістерінің тәсілдері
<variant> нұсқау көрсету, машықтандыру, тапсырма
<variant> қоғамдық пікір, талап
<variant> лекция, өнеге
<variant> мадақтау, жазалау
<variant> әңгіме, әңгімелесу
<question> Жоғары сынып оқушыларының пікір айтуын, баға беруін, сенімін қалыптастыру әдістері
<variant> пікірталас
<variant> үйрету
<variant> өнеге
<variant> лекция
<variant> әңгіме
<question>Күнделікті өмірде пайда болып, әртүрлі іс-әрекетке ынталандыратын перспектива
<variant>жақын
<variant>дара
<variant>негізгі
<variant>орта
<variant>ашық
<question>86. Белгілі бір мамандықтың ерекшеліктерін жеткілікті бейнелеу
<variant> профессиограмма
<variant> кәсіптік білім беру
<variant> кәсіптік іріктеу
<variant>кәсіптік консультация
<variant>кәсіптік диагностика
<question> Тест әдісі
<variant>бағдарламалық оқыту негізінде пайда болған
<variant>түсіндірмелі оқыту негізінде пайда болған
<variant>догматикалық оқыту негізінде пайда болған
<variant>мәселелі оқыту негізінде пайда болған
<variant>компьютерлік оқыту негізінде пайда болған
<question> Диагностикалау бірінші орында тұратын педагогика
<variant> гуманистік
<variant> когнитивтік
<variant> дәстүрлі
<variant> педоцентристік
<variant> өктем
<question> Әр сабақта оқу мен ... қатар жүргізіледі<variant> тәрбие <variant> бақылау<variant> тексеру<variant> кезекшілік<variant> қадағалау
<question> Педагогика ғылымының зерттейтін нысаны<variant> тұтас педагогикалық процесс<variant> тәрбиеге ықпал ететін жағдайлар<variant> мұғалім мен оқушының өзара әрекеті<variant> педагог қызметінің формалары<variant> адамды дамытатын факторлар
<question> Білім беру ұғымын ең алғашқы рет педагогикаға енгізген <variant> И. Песталоцци<variant> К. Д. Ушинский<variant> Ж. Ж. Руссо<variant> В. А. Сухомлинский<variant> А. С. Макаренко
<question> Мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту мәселелерін зерттейді<variant> мектеп педагогикасы<variant> әлеуметтік педагогика<variant> жас ерекшелік педагогикасы <variant> жас педагогикасы<variant> коррекциялық педагогика
<question> Әдеттегі жағдайда педагогикалық құбылыстарды қабылдау<variant> бақылау әдісі<variant> сауалнама әдісі<variant> интервью әдісі<variant> эксперимент әдісі<variant> мектеп құжаттарын зерттеу әдісі
<question> Ұжым мүшелерінің пайымдауы, баға беруі дегеніміз<variant> қоғамдық пікір<variant> әңгімелесу<variant> әңгіме<variant> мадақтау<variant> талап
<question> Балалардың ұжымда іс-әрекетін ұйымдастыру, ынталандыру әдісі <variant> жарыс<variant> мадақтау<variant> жазалау<variant> талап<variant> лекция
<question> Объективтік дүниені бейнелейтін адам баласының мол тәжірибесі<variant> білім<variant> дүниетаным<variant> снім<variant> дүниеге көзқарас<variant> адам мұраты
<question> Адамның жан-жақты және үйлесімді дамуындағы шешуші фактор<variant> еңбек<variant> ақыл-ой<variant> көзқарас<variant> дүниетаным<variant> эстетикалық талғамы
<question> Жаңа бағдарламаланған оқулықтар, оқыту құжаттары, үйрету машиналары қолданылатын оқыту түрі<variant> бағдарламалап<variant> түсіндірмелі- иллюстративті<variant> проблемалық<variant> дамыта<variant> модульдік
<question> Ұжымның органдарын нығайтуға басымдық берілетін кезең<variant> екінші<variant> барлығында<variant> үшінші<variant> төртінші<variant> бірінші
<question> Отбасы тәрбиесі шарттарындағы қате жауаптарды белгіле<variant> баланы жүйелі түрде жазалау, әрбір қадамын аңду, ақылға қонымсыз қажеттіліктерін қанағаттандыру<variant> тәрбиенің бала табиғатына сәйкестігі <variant> қарым-қатынасты ізгілендіру, педагогикалық мәдениет<variant> қоғамдық тәрбиемен байланыс<variant> бірлескен іс-әрекет, жағымды қасиеттерге сүйену
<question> Англияның грамматикалық мектептерінде қолданылатын әдістер<variant> пікірсайыстар, сахналау, техникалық оқыту құралдары<variant> оқытудың практикалық әдістері<variant> іс-әрекетті ұйымдастыру <variant> проблемалық, зерттеу<variant> индукция, дедукция
<question> Оқушылардың іскерлігі мен дағдысын қалыптастыратын сабақтың түрі<variant> бекіту<variant> білімді дамыту<variant> аралас<variant> бақылау<variant> жинақтау
<question> Бақылаудың формалары <variant> жеке, топтық, жаппай<variant> топтық, қорытынды, машиналы<variant> практикалық жұмыстар, машиналы бақылау<variant> ауызша, жазбаша бақылау <variant> ағымдық, аралық, қорытынды
<question> Белгілі педагогикалық әдістердің элементтерін бір-біріне қосу арқылы ашылатын жаңалық<variant> комбинартолық<variant> инновациялық<variant> модификациялық<variant> түбірлі<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question> Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор<variant> тәрбие<variant> әлеуметтану<variant> даму<variant> табиғи орта<variant> әлеуметтік орта
<question> Бастауыш мектептегі оқыту процесі<variant> зейін мәдениетін тәрбиелеуге бағытталады<variant> ерік-жігер мәдениетін тәрбиелеуге бағытталады<variant> сана мәдениетін тәрбиелеуге бағытталады<variant> адамгершілік мәдениетін тәрбиелеуге бағытталады<variant> эстетикалық мәдениетін тәрбиелеуге бағытталады
<question> Мұғалімнің аса бағалы педагогтық қасиеті, өзара жақсы қарым-қатынас жасауға негіз болатын адамдар ара қатынасының түрі<variant> ұстаздық әдеп<variant> ұстаздық техника<variant> ұстаздық акмеология<variant> ұстаздық талант<variant> ұстаздық шеберлік
<question> Адамдардың интелектуалдық дамуын, кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған оқу-тәрбие процесі<variant> білім беру<variant> әлеуметтену <variant> дұрыс жауабы жоқ<variant> педагогикалық процесс<variant> тұтас педагогикалық процесс
<question> Балалардың санасын қалыптастыратын әдіс <variant> әңгіме <variant> баяндама<variant> талап қою<variant> жаттықтыру<variant> үйрету
< question> Сыныптан тыс оқу ... сай жүргізіледі
<variant> бағдарламаға
<variant> жоспарға
<variant> кітапқа
<variant> сабаққа
<variant> дәптерге
<question>Оқу жылына арналған жоспар
<variant> Жылдық
<variant> Тоқсандық
<variant> Апталық
<variant> Күндік
<variant> Айлық
<question> Бастауыш мектеп шағындағы балалардың негізгі іс-әрекеті
<variant> оқу
<variant> көркемөнер
<variant> ойын
<variant> спорт
<variant> еңбек
<question> Мұғалімнің басты функциясы оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру процесін
<variant> басқару
<variant> жаңарту
<variant> жетілдіру
<variant> өзгерту
<variant> дамыту
<question> Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктерінің ішінде басымдық берілетін сапа
<variant> педагогтың ізденімпаздығы,білім алудағы айрықша қабілеті
<variant> тәртіптілік,мәселелерді дау-жанжалсыз шешу
<variant> жауапкершілік, еңбекқорлық
<variant> білімділігі, адамгершілігі
<variant> біліктілік
<question> Мұғалімнің оқушыға оқу материалын жеткізу қабілеті
<variant> дидактикалық
<variant> коммуникативті
<variant> ұйымдастырушылық
<variant> академиялық
<variant> перцептивті
<question> В.А.Сластенин бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі
<variant> тәрбиеленушілердің санасын қалыптастыру, іс әрекетті ұйымдастыру, мінез құлықты ынталандыру, бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant> әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекция
<variant> педагогикалық бақылау , сұрау
<variant> тәрбиеленушілерде жағымды тәжірибені қалыптастыру, санасын қалыптастыру, мадақтау және мазалау
<variant> ұғым, пайымдау, пікір айту, баға беру
<question> Оқыту процесінде кездесетін қарама-қайшылықтарды шешу
<variant> қозғаушы күш
<variant> талап
<variant> мақсат
<variant> мотив
<variant> білім
<question> Оқу-тәрбие процесін бақылаудың түрлері
<variant> жаппай, тақырыптық, дербес, ұжымдық
<variant> ұжымдық, жеке
<variant> кіріспе, кезекті
<variant> тұрақты, жылжымалы
<variant> топтық, дербес
<question> Мектептің міндеттерін анықтау, іс-әрекетінің негізгі бағыттарын белгілеу –
<variant> оқу-тәрбие процесін жоспарлау
<variant> тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру
<variant> озат тәжірибені жинақтау
<variant> мектеп құжаттарын зерттеу
<variant> мектепішілік бақылау
<question> Оқу жоспарының негізінде мектепте құрастырылатын құжат
<variant> сабақ кестесі
<variant> перспективалық жоспар
<variant> жылдық жұмыс жоспары
<variant> күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant> тәрбие жұмысының жоспары
<question> Оқушыларға жаңа проблеманы толықтай шешкізу мақсатын көздейтін әдіс
<variant> зерттеу
<variant> проблемалық
<variant> ішінара іздену
<variant> эвристикалық
<variant> репродуктивті
<question> Оқу бағдарламасының нақты тақырыптары бойынша оқушылардың білім, іскерліктерін, дағдыларын тексеру
<variant> бақылау
<variant> практикалық
<variant> графикалық
<variant> бағалау
<variant> фронтальдық
<question> Педагогикалық басқару
<variant> практикалық іс-әрекет, тәрбие мен оқытуды ұйымдастыру
<variant> кадрларды дұрыс таңдау мен ораналастыру
<variant> педагогикалық кадрлардың іс-әрекетін реттеу
<variant> әлеуметтік басқарудың заңдылықтарын негіздеу
<variant> мектептің оқу-тәрбие жұмысын зерттеу
<question> Педагогикалық еңбекті ғылыми ұйымдастырудың негізгі бағыттарына жатпайды
<variant> мұғалімнің уақытымен санаспай тынымсыз еңбек етуі
<variant> педагог кадрлардың ғылыми – теориялық білімін көтеру
<variant> педагог кадрлардың демалыс, еңбек жағдайын барынша жақсарту
<variant> жиналыстардың, басқа да көпшілік шаралардың санын, ұзақтығын қатаң белгілеу <variant> жоспарлау, есепке алу жұмыстарын жетілдіру, міндеттерді жұрыс бөлу
<question> Табиғат пен қоғам жайында жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеру процесі
<variant>білім беру
<variant>кемелдену
<variant>тәрбие
<variant>жетілу
<variant>оқыту
<question> Мұғалімнің негізгі қасиеті
<variant> әдептілік
<variant> ақкөңілділік
<variant> биязылық
<variant> ұяңдық
<variant> қарапайымдылық
<question> Дайындық бейіндік тереңдетілген, ғылыми-педагогикалық бағытта жүреді
<variant>магистратурада
<variant>академияда
<variant>аспирантурада
<variant>докторантурада
<variant>бакалавриатта
<question> Шетелдерде бастауыш және негізгі толық емес орта білім алғаннан кейін оқушыларды білім түрлері бойынша 3 негізгі топқа бөледі
<variant> университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп,техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны; кәсіптік оқу орындары
<variant> техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны, жалпы білім беретін мектептер, бейінді оқыту
<variant> университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, қосымша білім беретін мектептер, факультативтік сабақтар
<variant> жеке меншік оқу орындары, жоғары оқу орындарына әзірлейтін мектептер, кәсіптік мектептер
<variant> гимназия; лицей, кешенді мектептер
<question> Тақырыптық- күнтізбелік жоспар... сүйеніп жасалады.
<variant> бағдарлама
<variant> дәптер
<variant> жоспар
<variant> оқулық
<variant> күнделік
<question> Тақырыптық-күнтізбелік жоспар... бөлімнен тұрады.
<variant> 12
<variant> 9
<variant> 3
<variant> 10
<variant> 8
<question> Пәнді басқа пәндермен байланыстыруды көрсететін термин
<variant> пәнаралық байланыс
<variant> диалектология
<variant> жаңа білімді хабарлау
<variant> үй тапсырмасы
<variant> жоспарлау
<question> Жастарға қоғамдық тәжірибені үйретіп, өмірге, еңбекке даярлау
<variant> тәрбие
<variant> қалыптастыру
<variant> оқыту
<variant> әлеуметтендіру
<variant> білім беру
<question> Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов,А.Құнанбаев көзқарастарына тән ортақ белгі
<variant> ағартушылық идеялар, оқу, мектеп ісін еуропалық үлгіде құру
<variant> қыздар мен ұлдардың тең құқығы, мектептер ашу
<variant> кәсіптік білімді жолға қою, өркениетті елдермен тығыз байланыста болу
<variant> ана тілінде білім беру
<variant> халықты қараңғылықтан мұсылмандық тәрбие арқылы құтқару
<question> Педагогикалық процесс мақсатын қою үшін
<variant> Жағдайларды диагностикалау керек
<variant> жағдайларды жақсарту керек
<variant> жағдайларды бақылау керек
<variant> жағдайларды зерттеу керек
<variant> жағдайларды тану керек
<question> «Мұғалім балалармен істес болад, егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кіналамай, оларды көкейіне қондыра алмағаны үшін өзін-өзі кіналауға тиіс» деп жазған
<variant> Ы.Алтынсарин
<variant> А.Байтұрсынов
<variant> Ж.Аймауытов
<variant> А.Құнанбаев
<variant> Ш.Уәлиханов
<question> XYIII, XIX ғасырдағы қазақ жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер
<variant>жұмысшы мектептері, «азиялық мектептер», кадет корпустары, қазақ – орыс мектептері
<variant>шаруа балаларына арналған мектептер, заң мектептері
<variant>қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер
<variant>қолөнер мектептері, бастауыш мектептер
<variant>діни мектептер, гимназиялар
<question> Халыққа білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру білім берудің ..... тәуелді
<variant> принциптеріне тәуелді
<variant> құжаттарына тәуелді
<variant> әдістеріне тәуелді
<variant> мазмұнына тәуелді
<variant> ережелеріне тәуелді
<question> Меңгерілген білімдерді жүйелейтін, бекітетін сабақтар
<variant> жинақтау
<variant> жаңа
<variant> бақылау
<variant> білімді дамыту
<variant> аралас
<question> Тексеру, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ынталандыру, түзету
<variant> бақылаудың жалпы қызметі
<variant> диагностикалық жалпы қызметі
<variant> тәрбиенің жалпы қызметі
<variant> оқытудың жалпы қызметі
<variant> бағалаудың жалпы қызметі
<question> Мектептегі оқыту, тәрбие, еңбекті ұйымдастыру мәселелері талқыланатын ең жоғарғы алқалы орган
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>педагогикалық конференциялар
<variant>әдістемелік кеңес
<variant>педагогикалық оқулар
<variant>бірлестік
<question> Қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайына сай мектеп жұмысын дамытатын іс-әрекет
<variant> инновациялық
<variant> озат тәжірибе
<variant> тәрбие
<variant> педагогикалық
<variant> оқыту
<question> Ұлттық ойындардың тәрбиелік маңызының жоғарылығының себебі
<variant> елдің әлеуметтік тұрмысынан туындаған
<variant> эстетикалық әрекет
<variant> тартымды
<variant> сауықтыру міндеттерін шешеді
<variant> баланың ширақтығын дамытады
< question> Педагогикалық процесті реттеп отыратын қағидалар
<variant> оқыту принциптері
<variant> оқыту негіздері
<variant> оқыту талаптары
<variant> оқыту құралдары
<variant> оқыту заңдылықтары
<question> Оқушыларды іздендіру талабын қоятын, ойлау процесінің психологиясына негізделген принцип
<variant> проблемалық<variant> жүйелілік <variant> оқытудың өмірмен байланысы<variant> саналылық <variant> белсенділік
<question> Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптерін айқындайтын құжаттар
<variant> Қазақстан Республикасының Конституциясы, басқа да нормативтік құқықтық актілері
<variant> «Білім туралы» Заң
<variant> «Бала құқығын қорғау туралы» Заң
<variant> «Неке және отбасы» заңы
<variant> «Бала құқығын қорғау туралы» конвенция
<question> Техникалық, қызмет көрсету еңбегінің мамандарын даярлайды
<variant> техникалық және кәсіптік білім
<variant> орта кәсіптік білім
<variant> бастауыш кәсіптік білім
<variant> кәсіптік жоғары білім
<variant> техникалық білім
<question> Қабілетті, дарынды балаларға 1-11 сынып аралығында кең қанатты жалпы білім беріп, кейбір пәндерді тереңдетіп оқытады.
<variant> гимназия
<variant> мектеп – кешен
<variant> кәсіптік лицей
<variant> лицей
<variant> жеке меншік мектептер
<question> Мемлекеттік жалпы міндетті стандарт негізінде білім беру:
<variant> жалпы білім берудің қызметі
<variant> негізгі білім берудің қызметі
<variant> қосымша білім берудің қызметі
<variant> бастауыш білім берудің қызметі
<variant> кәсіптік білім берудің қызметі
<question> ...- өтілген материалды еске түсіру сабағы
<variant> қайталау
<variant> жаңа білімді хабарлау
<variant> ойын
<variant> жарыс
<variant> қатемен жұмыс
<question> ...- берілген тақырыпқа баяндамалар оқу сабағы
<variant> конференция
<variant> ойын
<variant> жарыс
<variant> жаңа білімді хабарлау
<variant> қатемен жұмыс
<question> Меншік түрлері әртүрлі білім беру мекемелері (мемлекеттік, жеке меншік, аралас) заңдастырылған «Білім туралы» Заңның қабылданған жылы
<variant> 1999
<variant> 1991
<variant> 2007
<variant> 2005
<variant> 1992
<question> Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant> бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant> бастауыш, негізгі, бейінді
<variant> бастауыш, негізгі, аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<variant> бастауыш, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<variant> бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<question> Әр түрлі ситуацияда оқушылардың моральдық тапсырмаларды орындауы
<variant> жаттықтыру
<variant> пікірталасы
<variant> үйрету
<variant> жарыс
<variant> талап қою
<question> Адамның қозғалыс үстіндегі әрекеті:
<variant> белсенділік
<variant> ойын
<variant> қарым-қатынас
<variant> еңбек
<variant> таным
<variant> үйрету
<question> Оқушылардың ғылым негіздерін игеру процесі және нәтижесі <variant> жалпы білім<variant> жоғары білім <variant> кәсіптік білім <variant> орта білім
<variant> политехникалық білім
<question> Халық педагогикасының құрамды бөліктері
<variant> ұлттық ойындар, ауыз әдебиеті үлгілері
<variant> ақыл-ой, еңбек тәрбиесі
<variant> салт-дәстүр, әдет-ғұрып
<variant> бесік, құрсақ тәрбиесі
<variant> адамгершілік, сұлулық тәрбиесі
<question> Бұл әдісте таным жолының қиындығын көріп, атқарушылық жұмыстан шығармашыққа көшеді
<variant> проблемалық
<variant> зерттеу
<variant> эвристикалық
<variant> ішінара іздену
<variant> репродкутивті
<question> Сабақ жоспарына кірмейді<variant> оқытудың қарам-қайшылығы<variant> сабақтың берілу жүйесі<variant> сабақтың тақырыбы<variant> қолданылатын әдебиеттер<variant> сабақтың мақсат-міндеттері<question> Педагогиканың өкілдері оқыту мен тәрбиенiң негiзгi мақсаты оқушыларды дамыту деп санайды
<variant> ынтымақтастық педагогикасы
<variant> прагматикалық педагогика
<variant> инновациялық педагогика
<variant> дәстүрлі педагогика
<variant> гуманистік педагогика
<question> А. С. Макаренконың бай мұрасын бүгінгі мектеп жағдайында жүзеге асырған ұстаз
<variant> Г. М. Кубраков
<variant> Қ. Бітібаева
<variant> А. М. Ысқақов
<variant> Р. Б. Нұртазина
<variant> Қ. Н. Нұрғалиев
<question> Ынтымақтастық педагогикасының дәстүрлі педагогикадан
айырмашылығы
<variant> әр баланы оқу еңбегіне қатыстыруы
<variant> мұғалімнің балалармен бірлескен іс-әрекетіне баса назар аударуы
<variant> ынтымақтастыққа жете көңіл бөлуі
<variant> сабақтың қызықтылығы
<variant> ізгілігі
<question> Экономикалық тәрбие әдістері
<variant> жаттықтыру, практикалық жұмыстар, эксперимент, экономикалық
есептер шығару, сандық мәліметтерді талдау
<variant> есеп жұмыстары, үйрету, ақыл-кеңес
<variant> өндірістік экскурсиялар, үлгілі шаруашылық өкілдерімен кездесу
<variant> үйрету, талап қою, мадақтау
<question> Дене шынықтыру сабағының маңызды тәрбиелік міндеті
<variant> білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру
<variant> қалыптастыру, дамыту
<variant> дене шанаықтырумен үнемі шұғылдануға ықыласын дарыту
<variant> білім беру, тәрбие
<variant> төзімділікті дамыту
<question> Оқыту функциялары
<variant> білімділік, тәрбиелік, дамытушылық
<variant> қалыптастыру, оқыту, дамыту
<variant> оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру
<variant> оқыту, тәрбиелеу
<variant> білім беру, тәрбиелеу, ойландыру
<question> Оқушылардың танымдық қабілетін дамытудың, білім алу процесін үйлесімді басқарудың негізгі құралы
<variant> Бағдарламалық
<variant> Когнитивтік
<variant> Проблемалық
<variant> Түсіндірмелі
<variant> Дәстүрлі
<question> 30 күнді қамтитын жоспар
<variant> тоқсандық
<variant> айлық
<variant> апталық
<variant> жылдық
<variant> күндік
<question> Оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту
<variant> педагогикалық үрдіс мәні
<variant> оқыту үрдіс мәні
<variant> білім беру оқыту үрдіс мәні
<variant> тәрбие үрдіс мәні
<variant> әлеуметтену үрдіс мәні
<question> Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің табысты өзара қарым-қатынасының басты белгісі
<variant> бірлескен іс-әрекет
<variant> ынтымақтастық
<variant> өзара белсенділік
<variant> қарым-қатынас стилдері
<variant> сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
<question> Мұғалімнің пәнді әдістемесін, тәрбие өнерін жетік білуі, адамгершілігі
<variant> педагогтық шеберлік
<variant> педагогтық іскерлік
<variant> педагогтық құзыреттілік
<variant> педагогтық дағды
<variant> педагогтық біліктілік
<question> Білім саласын басқарудың мемлекеттік прициптерінің ішінен қате жауапты табыңыз
<variant> діннің мемлекет ісіне араласуы
<variant> жеке адамның дарындалығын дамыту
<variant> меншік нысандары алуан түрлі білім беру ұйымдары
<variant> білім беру жүйесін ақпараттандыру
<variant> білім беру құқықтарының теңдігі
<question> Педагогикадағы әдіс-тәсілдерді жетілдірумен ашылатын жаңалық
<variant> комбинаторлық
<variant> түбірлі
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<variant> инновациялық
<variant> модификациялық
<question> «Мектептің міндеті – адамзатты және өз халқын сүйетін саналы азаматтарды тәрбиелеу»,- деген ойды айтқан педагог
<variant> А. Дистерверг
<variant> Ж. Ж. Руссо
<variant> Дж. Локк
<variant> Я. А. Коменский
<variant> И. Г. Песталоций
<question> Т.Е.Конникованың анықтамасы бойынша тәрбие әдісі дегеніміз
<variant> Педагогикалық жұмыстың тәсілдері, жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету
<variant> Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері
<variant> Жеке адамға тікелей және жанама ықпал ету
<variant> Оқушылардың тұлғалық оң қасиеттерін қалыптастыру
<variant> Баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру
<question> Жақын перспективаға ... жатады:
<variant> жарыс, саяхат, жексенбілік, серуенге, циркке , музейге бару
<variant> әдеби, музыкалық кештерге қатысу
<variant> арнаулы, жоғары оқу орындарына түсу
<variant> келешек мамандықты таңдау, білім алу
<variant> жазғы лагерьге бару, ән, сурет сайыстарына қатысу
<question> Эстетикалық білімнің негізі
<variant> оқу пәндері
<variant> тәрбие жұмыстары
<variant> үйірмелер
<variant> саяхат
<variant> сыныптан тыс жұмыстар
<question> Мектеп басшысына қойылатын талаптар:
<variant> кәсіби, өнегелі
<variant> стратегиялық, тактикалық, оперативтік
<variant> тәртіптілік
<variant> шығармашылық
<variant> адамгершілік
<question> Қазақстан Республикасында сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырып, өткізетін педагог
<variant> сынып жетекшісі
<variant> тәлімгер
<variant>пән мұғалімі
<variant> әлеуметтік педагог
<variant> мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
<question> Білім, іскерлік және дағды жүйесі , шығармашылық
<variant> білім мазмұны
<variant> оқыту принциптері
<variant> оқыту заңдылықтары
<variant> оқыту әдістері
<variant> оқыту құралдары<question> Мұғалімнің түзету және бақылау жұмыстары айқын көрінетін сабақтың түрі<variant> бекіту <variant> кіріспе<variant> аралас<variant> жаңа білімді хабарлау<variant> білімді дамыту<question> Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау
<variant> диагностика
<variant> жүйелеу
<variant> оқыту
<variant> тәрбиелеу
<variant> бақылау
<question> Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер
<variant> әңгіме, лекция, пікірталас, өнеге
<variant> талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру
<variant> жарыс, мадақтау, жазалау
<variant> тәрбиелейтін жағдаят, педагогикалық талап
<variant> педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<question> Ұжымды дамытатын негізгі күш
<variant> бірлескен іс-әрекет, ұжым органдары
<variant> талап қою
<variant> дәстүр
<variant> қоғамдық пікір
<variant> перспектива
˂ question˃ Табиғат пен қоғам жайындағы білімді меңгеру, өмірде қолдана білу
˂ variant˃ білім беру
˂ variant˃ қалыптастыру
˂ variant˃ әлеуметтендіру
˂ variant˃ тәрбие
˂ variant˃ оқыту
˂ question˃ «Акселерация» сөзінің қазақша баламасы
˂ variant˃ жеделдеу
˂ variant˃ жетілу
˂ variant˃ даму
˂ variant˃ әлеуметтену
˂ variant˃ қалыптасу
˂ question˃ «Экология» сөзінің қазақша баламасы
˂ variant˃ үй, баспана
˂ variant˃ су
˂ variant˃ ғарыш
˂ variant˃ табиғат
˂ variant˃ жер
˂ question˃ Мұғалімнің сапалық қасиеттері мен белгілерінің жиынтығы
˂ variant˃ профессиограмма
˂ variant˃ ұстаздық шеберлік
˂ variant˃ педагогикалық әдеп
˂ variant˃ қабілет
˂ variant˃ талант
˂ question˃ Ұжымның 1-кезеңінде пайдаланылатын тәрбие әдісі
˂ variant˃ талап қою
˂ variant˃ үйрету
˂ variant˃ мадақтау
˂ variant˃ жазалау
˂ variant˃ жарыс
˂ question˃ Оқытуды сабақта ұйымдастырудың әртүрлі формалары
˂ variant˃ ұжымдық, топтық, дербес
˂ variant˃ ұжымдық, жеке
˂ variant˃ практикум, семинар
˂ variant˃ саяхат, факультатив
˂ variant˃ үйдегі оқу тапсырмасы, саяхат
˂ question˃ Мұғалім шеберлігінің жоғары деңгейі, нәтиже беретін оқыту мен тәрбие тәжірибесі
˂ variant˃ озат педагогикалық тәжірибе
˂ variant˃ тәрбие процесі
˂ variant˃ педагогикалық ғылыми еңбек
˂ variant˃ педагогикалық тәжіриб
˂ variant˃ тұтас педагогикалық процес
˂ question˃ Мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
˂ variant˃ жылдық
˂ variant˃ перспективалық
˂ variant˃ тоқсандық
˂ variant˃ 3 жылдық
˂ variant˃ күнтізбелік
˂ question˃ Жылдық жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
˂ variant˃ мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
˂ variant˃ перспективалық құжат
˂ variant˃ 3 жылдық құжат
˂ variant˃ күнделікті құжат
˂ variant˃ тоқсандық құжат
˂ question˃ Қазақ мектептерінде әдебиетті оқытудың өзгеше жүйесін қалыптастырған ұстаз
˂ variant˃ Қ.Бітібаева
˂ variant˃ Қ.Н.Нұрғалиев
˂ variant˃ Г.М. Кубраков
˂ variant˃ А.М.Ысқақов
˂ variant˃ Р.Б.Нұртазина
˂ question˃ «Оқуға қызығу үшін табыстан туындайтын шабыт керек» деген
˂ variant˃ В.А.Сухомлинский
˂ variant˃ В.Краковский
˂ variant˃ Е.Н.Ильин
˂ variant˃ В.Шаталов
˂ variant˃ Л.В.Занков
˂ question˃ Табиғат пен қоғам жайында жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеру процесі
˂ variant˃ білім беру
˂ variant˃ кемелдену
˂ variant˃ оқыту
˂ variant˃ жетілу
˂ variant˃ тәрбие
˂ question˃ Педагогика ғылыммен тығыз байланысты ғылым саласы
˂ variant˃ психология
˂ variant˃ экология
˂ variant˃ биология
˂ variant˃ химия
˂ variant˃ зоология
˂ question˃ Еңбек тәрбиесінің бірінші міндеті
˂ variant˃ еңбекке көзқарасты, борышты тәрбиелеу
˂ variant˃ еңбек ету шеберлігін қалыптастыру
˂ variant˃ еңбек мәдениетіне үйрету
˂ variant˃ еңбектің жасампаздық күшін көрсету
˂ variant˃ еңбек ету дағдысын қалыптастыру
˂ question˃ Сынып жетекшісінің міндетті құжаты, саналы, мақсатты болжамы
˂ variant˃ тәрбие жұмысынң жоспары
˂ variant˃ жеке оқушылармен жұмыс жоспарлары
˂ variant˃ перспективалық жоспар
˂ variant˃ күнтізбелік-тақырыптық жоспар
˂ variant˃ сабақ жоспарлары
˂ question˃ Оқушылардың ортақ тапсырманы бірігіп орындап, коммуникативтік қабілетін дамытатын технология
А) ұжымдық танымдық әрекет
В) проблемалық
С) топтық
D) модульдік
Е) бағдарламалық
˂ question˃ Сабақ жоспары негізделген құжат
˂ variant˃ тақырыптық жоспар
˂ variant˃ оқу-әдістемелік кешен
˂ variant˃ оқулық
˂ variant˃ оқу бағдарламасы
˂ variant˃ оқу жоспары
˂ question˃ Оқу материалын толық, дәл, логикалық бірізділікпен айтылған жауапқа қойылатын баға
˂ variant˃ 5 «өте жақсы»
˂ variant˃ 1 «бір»
˂ variant˃ 4 «жақсы»
˂ variant˃ 3 «қанағаттанарлық»
˂ variant˃ 2 «қанағаттанарлықсыз»
˂ question˃...жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
˂ variant˃ жылдық
˂ variant˃ тоқсандық
˂ variant˃ 3 жылдық
˂ variant˃ күнтізбелік
˂ variant˃ перспективалық
˂ question˃ Педагогикалық көрегенділік, дидактикалық, ұйымдастырушылық, эксперссивтік
˂ variant˃ мұғалімнің жетекші қабілеттері
˂ variant˃ мұғалімнің жетекші іскерліктері
˂ variant˃ мұғалімнің жетекші сапалары
˂ variant˃ мұғалімнің қасиеттері
˂ variant˃ мұғалімнің жетекші дағдылары
˂ question˃ Сабақтың түрін анықтайды
˂ variant˃ мақсаты
˂ variant˃ сабақ әдісі
˂ variant˃ кезеңі
˂ variant˃ міндеті
˂ variant˃ мазмұны
˂ question˃ Оқу бағдарламасының ірі бөлімдерін меңгергеннен кейінгі, оқушылардың біліміндегі олқылықтарды анықтайтын сабақтың түрі
˂ variant˃ бақылау
˂ variant˃ қорытынды
˂ variant˃ жинақтау
˂ variant˃ жаңа білімді хабарлау
˂ variant˃ аралас
˂ question˃ Дамыта оқыту технологясын әдебиет сабақтарында тұңғыш рет қолданған кеңес педагогы
˂ variant˃ Е.Н.Ильин
˂ variant˃ В.Караковский
˂ variant˃ С.Н.Лысенкова
˂ variant˃ В.Шаталов
˂ variant˃ Л.В.Занков
˂ question˃ Түсіндірмелі – иллюстративтік, проблемалық, бағдарламалап, дамыта оқыту
˂ variant˃ оқытудың түрлері
˂ variant˃ оқытудың тәсілдері
˂ variant˃ оқытудың әдістері
˂ variant˃ оқытудың формалары
˂ variant˃ оқытудың принциптері
˂ question˃ Дене тәрбиесіндегі ерекше факторлар
˂ variant˃ дене шынықтыру мәдениеті, туризм
˂ variant˃ жаттығулар
˂ variant˃ табиғи
˂ variant˃ ойындар
˂ variant˃ спорт шаралары
˂ question˃ Сынып жетекшісінің балаларды зерттеудегі негізгі әдісі
˂ variant˃ бірлескен іс-әрекеттегі қарым-қатынасты бақылау
˂ variant˃ эксперимент
˂ variant˃ сауалнамалар
˂ variant˃ талдау, жинақтау
˂ variant˃ озат тәжірибені зерттеу
˂ question˃ Жоспарға енбейтін тәрбие жұмысының негізгі бағыттары
˂ variant˃ кикілжің жағдаяттарды шешу
˂ variant˃ оқушылардың бос уақыты
˂ variant˃ оқушылардың еңбекке даярлау
˂ variant˃ оқуға саналы көзқарас
˂ variant˃ адамгершілік тәрбиесі
˂ question˃ Қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы, балаларды оқыту ана тілінде жүргізілсін деген талаптарды бастаушы
˂ variant˃ А.Байтұрсынов
˂ variant˃ М.Жұмабаев
˂ variant˃ А.Құнанбаев
˂ variant˃ Ш.Уәлиханов
˂ variant˃ Ж.Аймауытов
˂ question˃ Оқу жоспарындағы мемлекеттік бөлік
˂ variant˃ инварианттық
˂ variant˃ міндетті бөлік оқулықтар
˂ variant˃ оқушылардың қабілетін дамытуды көздейтін бөлік
˂ variant˃ вариативтік
˂variant˃ мектептік
˂ question˃ Оқушыға арналған технологиялық картада тақырып, оны оқуға бөлінген сағат саны, оқыту мақсаты, оқушының жұмысының түрлері, меңгерілетін оқу іскерліктері көрсетілетін оқыту технологиясы
˂ variant˃ модульдік
˂ variant˃ біліміне қарай саралау
˂ variant˃ бағдарламалық
˂ variant˃ проблемалық
˂ variant˃ «Оқу мен жазуды сыни тұрғыдан ойлау арқылы дамыту»
˂ question˃ Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
˂ variant˃ әдептілік, адамгершілік
˂ variant˃ экспрессивтік
˂ variant˃ дидактикалық
˂ variant˃ ұйымдастырушылық
˂ variant˃ академиялық
˂ question˃ Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы толықтырылды
˂ variant˃ 2007ж
˂ variant˃ 1998ж
˂ variant˃ 2005ж
˂ variant˃ 2006ж
˂ variant˃ 2008ж
˂ question˃ А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаевтың педагогикалық көзқарасына тән ортақ белгі
˂ variant˃ ұлттық тәрбие
˂ variant˃ басқа халықтармен ынтымақ
˂ variant˃ европалық үлгідегі тәлім-тәрбие
˂ variant˃ мұсылман әлеміне тән құндылықтар
˂ variant˃ ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті
˂question˃ Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы
˂variant˃ оқыту
˂ variant˃ білім
˂ variant˃ қалыптастыру
˂ variant˃ дамыту
˂ variant˃ тәрбие
˂ question˃ Оқушыларға жоспарлау, қаржыландыру, еңбек өнімдерін есептеу мен болу тәжірибесін үйрету
˂ variant˃ экономикалық тәрбие
˂ variant˃ экономиканы оқыту
˂ variant˃ экономикалық білім
˂ variant˃ экономикалық сана
˂ variant˃ экономикалық тәрбие
<question> ..... принципі тақырыпты жаңалықпен байланыстырады
<variant> өмірмен байланыс
<variant> бірізділік
<variant> ғылыми
<variant> көрнекілік
<variant> жүйелілік
<question> Сыныптан тыс оқу ... өткізіледі
<variant> аптасына екі рет
<variant> күн сайын
<variant> екі аптада бір рет
<variant> жылына бір рет
<variant> айына бір рет
<question > Өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог
<variant> Ы.Алтынсарин
<variant> А.Байтұрсынов
<variant> М.Жұмабаев
<variant> А.Құнанбаев
<variant> Ш.Уәлиханов
<question> «Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген
<variant> Я.Каменский
<variant> А.Дистервег
<variant> А.Макаренко
<variant> И.Песталоцци
<variant> В.Сухомлинский
<question>Мұғалімнің пәнді, әдістемесін,тәрбие өнерін жетік білуі,адамгершілігі
<variant>педагогтық шеберлік
<variant>педагогтық дағды
<variant>педагогтық іскерлік
<variant>педагогтық біліктілік
<variant>педагогтық құзіреттілік
<question>Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білік деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыруы, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
<variant> дидактикалық
<variant>перцептивті
<variant> коммуникативті
<variant>академиялық
<variant> ұйымдастырыушылық
<question> Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша баықлау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттейтін
<variant> мектепшілік бақылау әдістері
<variant> мектепшілік бақылау құралдары
<variant> мектепшілік бақылау формалары
<variant> мектепшілік бақылау тәсілдері
<variant> мектепшілік бақылау түрлері
<question> Тәрбиенің шығу, даму тарихын зерттейтін сала
<variant> педагогика тарихы
<variant> жалпы педагогика
<variant> дидактика
<variant> дефектология
<variant> әскери педагогика
<question> Ғылыми педагогиканың зерттеу әдістері
<variant> бақылау, эксперимент, әңгіме, сауалнама т.б
<variant> сұрақ-жауап, түсіндіру
<variant> сөздік,практикалық, көрнекілік
<variant> табиғи, жасампаз
<variant> нұсқау, көрсету, машықтандыру
<question> Муляж, геометриялық фигура, макет, портреттер
<variant> заттар және бейнелеу көрнекілігі
<variant>дыбысты-техникалық
<variant>экранды-динамикалық
<variant> символикалық көрнекіліктер
<variant> табиғи көрнекіліктер
<question>Қазақстан Республикасының «Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы»
<variant> 1995 жылы қабылданды
<variant> 2004 жылы қабылданды
<variant> 2000 жылы қабылданды
<variant> 1993 жылы қабылданды
<variant> 2007 жылы қабылданды
<question>Кіші мектеп жасындағы балалар тәжірбиесінде жиі қолданылатын тәрбие әдісі
<variant>үйрету
<variant>талап қою
<variant>пікір таласы
<variant>жаттықтыру
<variant>әңгіме
< question> Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыратын білім түрі
<variant>ғылыми білім
<variant>жылпы білім
<variant>тұрмыстық білім
<variant>пәндік білім
<variant> политехникалық білім
<question>Оқушылар тобымен, сынып деп аталатын тұрақты құрамымен, мұғалім басшылығымен жүргізілетін оқу жұмысы
<variant> сабақ
<variant> өзара оқыту
<variant> топтық оқыту
<variant> лекция
<variant>экскурсия
<question> Тест әдісі
<variant> бағдарламалық оқыту негізінде пайда болған
<variant> компьютерлік оқыту негізінде пайда болған
<variant> догматикалық оқыту негізінде пайда болған
<variant> мәселелі оқыту негізінде пайда болған
<variant> түсіндірмелі оқыту негізінде пайда болған
<question > Қазақстан жерінде, әсіресе отырықшы аудандарда алғашқы мұсылмандық діни оқу орындары болды.
<variant> VII, VIII ғасырда
<variant> XIV, XV ғасырда
<variant> XX, XIX ғасырда
<variant> XYII, XYIII ғасырда
<variant> XVI, XVIII ғасырда
<question>Жалпы негізгі, жалпы орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беретін оқу орны:
<variant> колледж
<variant> институт
<variant> кәсіптік мектеп
<variant> кәсіптік лицей
<variant> кәсіптік училищелер
<question>Әсемдікті, әдемілікті қалыптастыратын тәрбиенің түрі
<variant> эстетикалық
<variant> адамгершілік тәрбиесі
<variant> экономикалық тәрбиенің
<variant> еңбек тәрбиесінің
<variant> дене тәрбиесінің
<question> Тәрбие принциптері
<variant> тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт-бағдар беретін қағидалар
<variant> тәрбиешінің оқушылардың бойында қоғамдық көзқарасты және мінез-құлық әдеттері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында, олардың санасы мен ерік күшіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы
<variant> педагогикалық ситуацияға байланысты жеке әдіс, тәрбие тәсілі ретінде қолданылады
<variant> арнайы тәрбиелік міндеттерді шешуге арналған, мақсат көзделіп ұйымдастырылған әдістемелік жолдар
<variant> тәрбиенің тәсіліне қарай ұйымдастырылу қағидалары
<question> Бастауыш мектепте оқыту әдістемесін, дамыта оқытудың негізін қалаған педагог
<variant> И. Песталоции
<variant> А.С. Макаренко
<variant> В.АСухомлиский
<variant> К.Д. Ушинский
<variant> Ж.Ж. Руссо
<question>Білім саласын басқарудың мемлекеттік принциптерінің ішінен қате жауапты табыңыз
<variant>діннің мемлекет ісіне араласуы
<variant>білім беру жүйесін ақпараттандыру
<variant>меншік нысандары алуан түрлі білім беру ұйымдары
<variant>жеке адамның дарындылығын дамыту
<variant>білім беру құқықтарының теңдігі
<question>Жоғарғы оқу орнында бейінді даярлайтын білім түрі
<variant> бакалавриат
<variant> академияда
<variant> аспирантурада
<variant> докторантурада
<variant> магистратурада
<question>Шетелдерде бастауыш және негізгі толық емес орта білім алғаннан кейін оқушыларды білім түрлері бойынша үш негізгі топқа бөледі
<variant> университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны, кәсіптік оқу орындары
<variant> техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны, жалпы білім беретін мектептер, бейінді оқыту
<variant> университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, қосымша білім беретін мектептер, факультативтік сабақтар
<variant> жеке меншік оқу орындары, жлғары оқу орындарына әзірлейтін мектептер, кәсіптік мектептер
<variant>гимназия; лицей, кешенді мектептер
<question> Тәрбиенің негізгі мақсаты
<variant> жан-жақты және үйлнсімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу
<variant> азаматты тәрбелеу
<variant> бақытты тұлғаны тәрбиелеу
<variant> сананы қалыптастыру
<variant> өнегелі тұлғаны тәрбиелеу
<question> Ақыл-ой тәрбиесінің ұғымдары
<variant> зер салып ойлау,ақыл-ой күштері
<variant> саналы тәртіп
<variant> еңбек нәтижесі
<variant> дене күш-қуаты
<variant> адамгершілікті көзқарас
<question.....еңбекке шығармашылық қатынасы байқалып, ғылым зерттеу дағдыларына төселеді
<variant> сыныптан тыс үйірмеде
<variant> өнімді еңбекте
<variant> қоғамдық пайдалы еңбекте
<variant> өзіне өзі қызмет етуде
<variant> еңбек сабағында
<question> Базистік оқу жоспарының жүктеме деңгейлері:
<variant> тұрақты,жылжымалы
<variant> негізгі, жалпы
<variant>жалпы, жылжымалы
<variant> тұрақты, негізгі
<variant> негізгі, типтік
<question> Мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру жолдары
<variant>өз бетінше білім алу, ұжымдық жолмен мамандықты көтеру
<variant>тәсілдер мен құралдар
<variant>мазмұн, дидактикалық мақсат, сабақты өткізу тәсілі
<variant>танымдық міндеттер, мотивация
<variant>әдіс,форма
<question> Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шаруашылығында пайдалану жайлы алғашқы ұғымды алатын оқу пәні
<variant> Еңбекке баулу
<variant> Бейнелеу өнері
<variant> Технология
<variant> Математика
<variant> Дүниетану
<question> Ең күрделі саналатын еңбек түрі
<variant> Оқу барысындағы еңбек
<variant> Өзін-өзі қызмет көрсету
<variant> Дене еңбегі
<variant> Өнімді еңбек
<variant> Барлығы
<question > Ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, қорытындылау, жаңа материалды түсіндііру, бекіту, қорытындылап үйге тапсырма беру
<variant> аралас сабақтың құрылымы
<variant>қорытындылау сабағының құрылымы
<variant>жинақтау сабағының құрылымы
<variant>бақылау сабағының құрылымы
<variant>жаңа білімді хабарлау сабағының құрылымы
<question>Әдістемелік кеңестің мәжілісі
<variant> екі айда бір рет өткізіледі
<variant>жарты жылда бір рет өткізіледі
<variant>ай сайын бір рет өткізіледі
<variant>әр тоқсан өткізіледі
<variant>жылына үш рет өткізіледі
<question> Көзделген мақсатқа жетудегі ұйымшылдық, мақсаттылық, іс-әрекетімен сипатталатын адамдар тобы
<variant> ұжым
<variant> контактылы ұжым
<variant> қоғамдық ұжым
<variant> топ
<variant> негізгі ұжым
<question>«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім – адамзаттың қас жауы»
<variant> Әл-Фараби
<variant> М.Қашқари
<variant> Ж.Баласағұни
<variant> Қ.А.Иассауи
<variant> С.Бақырғани
<question > Оқушылардың байымдауын (пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс
<variant>пікір таласы
<variant>баяндама
<variant>үйрету
<variant> жаттықтыру
<variant>талап қою
<question> Ұжым толық қалыптаспағанда қолданылатын тәрбие әдісі
<variant> талап қою
<variant>пікірталасы
<variant>әңгіме
<variant>үйрету
<variant>жаттықтыру
<Тәрбиедегі ынталандыру әдістері
<variant> Жарыс, мадақтау, жазалау
<variant> Педагогикалық бақылау
<variant> Пікірталас, лекциялар, өнеге
<variant> Еңбек нәтижелерін талдау, жағдаяттар
<variant> Саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу
<question> Ұжымды дамытатын маңызды құрал
<variant>дәстүр
<variant>перспектива
<variant>актив
<variant>ұжым органдары
<variant>жұрыс жауабы жоқ
<question> Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant> тәрбие мақсатын анықтау
<variant> қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<variant> тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant> тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant> тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<question> Тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт-бағдар беретін қағидалар
<variant> тәрбие принциптері
<variant> тәрбие мазмұны
<variant> тәрбие әдісі
<variant> тәрбие формалары
<variant> тәрбие заңдылығы
<question>Тәрбие үрдісінің мәні
<variant>баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау,жоспарлау, жобалау, реттеу, түзету, қорытындылау
<variant>тәрбие формаларын таңдау
<variant>тәрбие заңдылықтарын сақтау
<variant>әдістерді дұрыс таңдау
<variant>жан-жақты дамыту
<question>Тәрбиенің негізгі прициптеріне жатпайды
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant>балаларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant>тәрбиедегі сабақтастық
<variant>тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысты
<variant>идеялық,мақсаттық
<question>Мұғалім мен оқушылардың білім беру міндеттерін шешуге бағытталған іс-әрекеттері
<variant> оқыту
<variant> тәрбие
<variant> білім
<variant> дамыту
<variant> білім беру
<question>Оқытуда таным қабілетті, ой - өрісті дамыту қызметі
<variant> дамытушылық
<variant> оқыту
<variant> қалыптастыру
<variant>білім беру
<variant>тәрбиелік
<question> Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленконың білім көзін негізге алып,
оқыту әдістерін жіктеуі
<variant>сөздік,көрнекілік,практикалық
<variant>проблеманы баяндау, зерттеу
<variant>ішінара баяндау, эвристикалық
<variant>түсіндірме-иллюстртивті, репродуктивті
<variant>сөздік, репродуктивті
<question> Т.М.Куриленко ұсынған мектептің басқару әдістері
<variant> педагогикалық-психологиялық, педагогикалық ұйымдастыру, әлеуметтік-психологиялық
<variant> кадрлармен дербес жұмыс
<variant> демократияландыру, жариялылық
<variant> сендіру, түсіндіру
<variant> стратегиялық, тактикалық, оперативтік
<question> Үлгі, білім мазмұнының өлшемі
<variant>стандарт
<variant>оқулықтар
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқу жоспары
<variant>оқу бағдарламасы
<question> Сұрақ. Оқушыларға баға қоюда әріп жүйесі қолданылатын ел
<variant> АҚШ
<variant>Югославия
<variant> Чехословакия
<variant> Венгрия
<variant> Франция
<question> Оқушыны бағалаудың өлшемі
<variant>білімдік стандарт
<variant> оқу жоспары
<variant> оқу құралдары
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқулық
<question> Инновацияны топтарға бөлген қазақстандық ғалым
<variant>К. Нұрахметов
<variant>Л. Керимов
<variant> Б. Тұрғынбаева
<variant>Т. Тұрлығұлов
<variant>К. Қожахметова
<question> 6 жасар балаларға тәрбие және білім берудің тиімді әдістерін мектеп тәжірибесінде дәлелдеген
<variant> Ш.А.Амонашвили
<variant> В.Караковский
<variant> Н.Лысенкова
<variant> В.Занков
<variant> В.Шаталов
<question> Жалпы, мектепке дейінгі, мектеп педагогикасы, педагогика тарихы
<variant> педагогика ғылымының салалары
<variant> педагогика ғылымының бөлімдері
<variant> педагогика ғылымыныңқұрылымы
<variant> педагогика ғылымының компоненттері
<variant> педагогика ғылымының әдістері
<question> Қоғамдық сананың ең жоғарғы түрі
<variant> ғылыми дүниетаным
<variant> шынайы дүниетаным
<variant> діни дүниетаным
<variant> тұрмыстық дүниетаным
<variant> ақиқат дүниетаным
<question> Оқушылардың өзге адамдармен қарым-қатынасы, қоғамдық іс-қылықтары
<variant> мінез-құлық эстетикасы
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<variant> тұрмыстық заттар эстетикасы
<variant> отбасы эстетикасы
<variant> күнделікті өмірдегі адамның жеке басның эстетикасы
<question> Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant>диалог(әңгімелесу)
<variant> жаттығу
<variant>әңгіме
<variant> түсіндіру
<variant>репродуктивтік
<question> Баланың ойлау қабілетін дамытудың негізгі құралы
<variant> ғылыми-жаратылыстану пәндер
<variant> эстетикалық бағыттағы пәндер
<variant> гуманитарлық пәндер
<variant> кәсіптік білім маөмұны
<variant> политехникалық білімдер
< question> .. байланыстырып сөйлеуге негіз болады
<variant> мәлімет жинау
<variant> тақта
<variant> қалам
<variant> сәлемдесу
<variant> кітап
< question> Фонетика А. Байтұрсынов атауы бойынша .... деп аталады
<variant> дыбыс жүйесі
<variant> фонема
<variant> дыбыс тоны
<variant> буын жүйесі
<variant> әріп жүйесі
< question> Пәнде тіл құбылыстарының қарастырылатындығын белгілеңіз
<variant> жүйелі
<variant> жүйесіз
<variant> үзік- үзік
<variant> араласа
<variant> қысқартылып
< question> ... принципі жйдан күрделіге қарай ретімен оқытуды қамтиды
<variant> жүйелілік
<variant> ғылыми
<variant> ізгілендіру
<variant> саналылық
<variant> өмірмен байланыс
< question> ...- дәстүрден тыс сабақ
<variant> семинар
<variant> қатемен жұмыс
<variant> білімді бекіту
<variant> жазба жұмысы
<variant> қайталау
< question> «Еркін тәрбие» теориясын алғаш рет негізделген философ
<variant> Ж. Ж. Руссо
<variant> В. А. Сухомлинский
<variant> И. Песталоцци
<variant> К. Д. Ушинский
<variant> А.С. Макаренко
< question> педагогика ғылымының мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелерімен айналысатын арнаулы саласы
<variant> дефектология
<variant> жас ерекшелік педагогикасы
<variant> коррекциялық педагогика
<variant> жас педагогика сы
<variant> әлеуметтік педагогика
< question> Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
<variant> жеке меншік оқу орындарының болуы
<variant> дін мен мемлекеттің ынтымағы
<variant> діни оқу орындарының болуы
<variant> қоғамдық оқу орындарының болуы
<variant> діннің жалпы білімдікт стандартқа енгізу
< question> Экономикалық сөздік жасау, жаттықтыру, практикалық жұмыстар
<variant> экономикалық тәрбие әдістері
<variant> экономикалық тәрбие формалары
<variant> экономикалық тәрбие принциптері
<variant> экономикалық тәрбие тәсілдері
<variant> жкономикалық тәрбие заңдылықтары
< question> Қазақ тілінде дидактикаға тұңғыш ғылыми анықтаам берген қазақ ағартушысы
<variant> Ж. Аймауытов
<variant> Н. Құлжанова
<variant> М. Жұмабаев
<variant> А. Байтұрсынов
<variant> Ы. Алтынсарин
< question> Саналы түрде ғылыми білімді ұғу, жинақтау, қорытынды шығару
<variant> ұғыну
<variant> қабылдау
<variant> түсіну
<variant> бекіту
<variant> жетілдіру
< question> Бағдарламалап оқытудың салалық принципін ұсынған педагог
<variant> Б. Скиннер
<variant> М. Н. Скаткин
<variant> Н. Краудер
<variant> И. А. Лернер
<variant> С. Л. Рубенштейн
< question> Мектептің оқу- тәрбие процесін басқарудың тұрақты органы
<variant> педагогикалық кеңес
<variant> шығармашылық топ
<variant> әдістемелік кеңес
<variant> пән бірлестіктері
<variant> педагогикалық семинар
< question> Әдістемелік жұмыстың түрлері
<variant> ұжымдық, топтық, жеке
<variant> конференция, пед.оқулар
<variant> педагогикалық кеңес, шығармашылық топ
<variant> негізгі, қосымша
<variant> топтық, дербес
< question> Әдістемелік кеңестің мәжілісі
<variant> екі айда бір рет өткізіледі
<variant> ай сайын бір рет өткізіледі
<variant> жарты жылда бір рет өткізіледі
<variant> жылына үш рет өткізіледі
<variant> әр тоқсанда өткізіледі
< question> Әдістемелік жұмыстың негізгі мазмұны
<variant> мемлекеттік стандарт талаптарына сай оқыту сапасын көтеру
<variant> зертханалық жұмыс
<variant> техникалық құралдармен жұмыс
<variant> тәжірибе алмасу
<variant> жас мұгалімдермен жұмыс
< question> «Менеджмент» сөзінің мағынасы
<variant> басқару
<variant> бағалау
<variant> тексеру
<variant> бақылау
<variant> сынау
< question> Мұғалімдердің біліктілігін көтеретін өте маңызды жұмыс түрі
<variant> мектептегі әдістемелік жұмыс
<variant> «Жыл мұғалімі» сайысы
<variant> педагогикалық кеңес
<variant> ғылыми- әдістемелік
<variant> озат тәжірибемен танысу
< question> Ақыл- ой тәрбиесінің тұғымдары
<variant> зер салып ойлау, ақыл- ой күштері
<variant> дене күш- қуаты
<variant> еңбек нәтижесі
<variant> адамгершілікті көзқарас
<variant> саналы тәртіп
< question> Жастардың белгілі бір мамндыққа жарамдылығын немесе жарамсыздығын анықтау
<variant> кәсіптік іріктеу
<variant> кәсіптік диагностика
<variant> кәсіптік білім беру
<variant> кәсіптік адаптация
<variant>кәсіптік консультация
< question> Кіші мектеп жасындағы балалар тәрбиесінде жиі қолданылатын тәрбие әдісі
<variant> үйрету
<variant> талап қою
<variant> әңгіме
<variant> пікір таласты
<variant> жаттықтыру
< question> Оқытудың түрлері
<variant> түсіндірмелі, проблемалық, бағдарламалық
<variant> педоцентристік, модульдік, дәстүрлі
<variant> дәстүрлі, педоцентристік, қазіргі
<variant> интеграциялық, панорамалық, жеке тұлғаға бағдарланған
<variant> когнитивтік, проблемалық, бағдарламалық
< question> Оқу бағдарламасының қызметі
<variant> білімдік, тәрбиелік, ұйымдастырушылық
<variant> оқыту, білім беру
<variant> жобалау, реттеу
<variant> дамытушылық, білімдік
<variant> диагностикалық, коммуникативтік
< question> Сынып- сабақ жүйесін зерттеп, әлемге таратқан
<variant> Коменский
<variant> Дистервег
<variant> Песталоцци
<variant> Руссо
<variant> Ушинский
< question> Бастауыш мектепте сирек қолданылатын тексеру түрі
<variant> жаппай
<variant> жазбаша
<variant> практикалық
<variant> ауызша
<variant> күнделікті
< question> Мектепте бір оқу жылды ішінде
<variant> 5 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant> 2 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant> 6 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant> 3 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant> 4 педагогикалық кеңес өткізіледі
< question> Педагогикалық болмыс фактілерін талдаудың негізгі тәсілдері
<variant> зерттеу әдістері
<variant> тану әдістері
<variant> білім беру әдістері
<variant> оқыту әдістері
<variant> тәрбие әдістері
< question> Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы
<variant> А. Байтұрсынов
<variant> Ш. Уәлиханов
<variant> М. Жұмабаев
<variant> А. Құнанбаев
<variant> Ы. Алтынсарин
< question> Мінез- құлық, жүріс- тұрыс нормаларын, құндылықтарын жеке тұлғаның меңгеруі, қолдануы
<variant> әлеуметтену
<variant> өсу
<variant> қалыптасу
<variant> жантану
<variant> жетілу
< question> Ұжымның үздіксіз дамуын, адам құқығын, шығармашылығынтану, жеке және ұжымдық басқаруды тиімді ұштастыру
<variant> педагогикалық менеджмент мәні
<variant> педагогикалық менеджмент мақсаты
<variant> педагогикалық менеджмент әдісі
<variant> мазмұны
<variant> педагогикалық менеджмент тәсілі
< question> Нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті зерттейтін ғылыми тәжірибе
<variant> эксперимен
<variant> интервью
<variant> сауалнам
<variant> әңгімелесу
<variant> бақылау
< question> Ұжымның 1- кезнңінде пайдаланылатын тәрбие әдісі
<variant> талап қою
<variant> жазалау
<variant> жарыс
<variant> үйрету
<variant> мадақтау
< question> саналы түрде орындалатын қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер
<variant> дене жаттығулары
<variant> туризм
<variant> ойын
<variant> спорт
<variant> гимнастика
< question> Әңгімелеу, әңгіме, түсіндіру, лекция, кітаппен жұмыс
<variant> сөздік әдістер тобы
<variant> таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер
<variant> бинарлық әдістер
<variant> оқушылардың танымдық қызметін ұйымдастыру әдістері
<variant> оқушылардың танымдық қызметін ынталандыру әдістері
< question> Кәсіптік мамандандыруға дейін, бейінді даярлық мақсатымен кейбір пәндерді терңдетіп оқытатын білім беру ұйымы
<variant> лицей
<variant> колледж
<variant> кәсіптік лицей
<variant> кәсіптік мектеп
<variant> кәсіптік училищелер
< question> Бес (алты) жастағы балаларды мектепалды даярлықтан міндетті түрде өткізу заңдастырылған «Білім туралы» Заңның қабылданған жылы
<variant> 1999
<variant> 2007
<variant> 2005
<variant> 1992
<variant> 1991
< question> Дене тәрбиесі сабақтарының кезеңдері
<variant> кіріспе, негізгі, қорытынды
<variant> кіріспе, үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма
<variant> үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ
<variant> үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма
<variant> ойындар, негізгі бөлім, талдау
< question> Оқытудың көрнекілік принципін логикалық ойлауды дамытатын маңызды құрал деп санаған педагог
<variant> Ушинский
<variant> Дистервег
<variant> Пинкевич
<variant> Песталоции
<variant> Каменский
< question>Мектептерде жиі қолданылатын сабақ типологиясы
<variant> дидактикалық мақсатқа сай топтастырылған сабақтар
<variant> пән мазмұн бойынша топтастырылған сабақтар
<variant> дәстүрлі сабақтар
<variant> оқыту әдістері бойынша топтастырылған сабақтар
<variant> дәстүрлі емес сабақтар
< question> Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі, жетекші, мазмұндық формасы
<variant> балалар ұжымы
<variant> өнімді еңбек
<variant> жоспарлау
<variant> қоғамдық пайдалы еңбек
<variant> мұғалімдердің мүмкіндіктері
< question> Мұғалімнің басты фунуциясы оқыту, тәрбиеелу, дамыту, қалыптастыру процесін
<variant> басқару
<variant> жетілдіру
<variant> дамыту
<variant> өзгерту
<variant> жаңарту
< question> Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
<variant> әдептілік, адамгершілік
<variant> академиялық
<variant> эқспрессивтік
<variant> дидактикалық
<variant> ұйымдастырушылық
< question> Қазақстан Республикасының «Білім турыл» Заңы толықтырылды
<variant> 2007жылы
<variant> 2005жылы
<variant> 2008жылы
<variant> 2006жылы
<variant> 1998жылы
<question> Сұрақ. Оқу пәнінің мазмұнын нақты көрсететін құрал
<variant> Бағдарлама
<variant> Кітап
<variant> Сөздік
<variant> Тізім
<variant> жоспар
<question> Ғылыми педагогикалық бақылау әдісіне жатқызуға болатын бақылау түрі
<variant> мұғалімнің компьютер бағдарламаларының көмегімен оқушылардың пәннің жеке тақырыптарын оқу барысындағы дамуына бақылауы
<variant> мектеп іс-шараларына оқушылардың қатысуын қадағалау
<variant> биология пәнінде оқушылармен бірге аралардың әрекетін бақылауы
<variant> сынып жетекшісінің оқушылардың киімдерінің тазалығын бақылауы
<variant> кезекші мұғалімнің мектеп дәлізіндегі оқушыларды бақылауы
<question> Өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог
<variant> Ы. Алтынсарин
<variant> М. Жұмабаев
<variant> А. Құнанбаев
<variant> Ш. Уалиханов
<variant> А. Байтұрсынов

<question> Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі
<variant> оқыту
<variant> тәрбие
<variant> еңбек
<variant> білім беру
<variant> балалар ұжымы
<question> Техникалық қызмет көрсету еңбегінің мамандарын тәрбиелейді
<variant> техникалық және кәсіптік білім
<variant> бастауыш кәсіптік білім
<variant> техникалық білім
<variant> орта кәсіптік білім
<variant> кәсіптік жоғары білім
<question> Дамыта оқыту технологиясын әдебиет сабақтарында тұңғыш рет қолданған кеңес педагогы
<variant> Е. Н. Ильин
<variant> В.Шаталов
<variant> С.Н.Лысенкова
<variant> Л.В.Занков
<variant> В. Караковский
<question> Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие мәселесінің негізін қалауға қатысқан педагог
<variant> М. Жұмабаев
<variant> Н. Құлжанова
<variant> Ш.құдайбердиев
<variant> Ы. Алтынсарин
<variant> А. Байтұрсынов
<question> «Принцип» латын тілінен аударғанда .......... дегенді білдіреді.
<variant> бастапқы, негізгі
<variant> ереже
<variant> ұстаным
<variant> талап
<variant> заңдылық
<guestion> Оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесі
<variant> оқыту принциптері
<variant> оқыту нәтижесі
<variant> оқыту әдістері
<variant> оқыту мақсаты
<variant> оқыту заңдылықтары
<question> Оқу жұмысын жоспарлаудың негізгі формасы
<variant> Сабақ жоспары
<variant> Оқыту тәсілдері
<variant> Сабақ құрылымы
<variant> Оқыту процесі
<variant> Оқыту әдістері
<question> Сынып жетекшісі тәрбие процесі үшін ең алдымен оған керекті ... іріктейді
<variant> мәліметтерді
<variant> хабарламаларды
<variant> білімдерді
<variant> деректерді
<variant> ақпараттарды
<question> Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant> диалог(әңгімелесу)
<variant> жаттығу
<variant> әңгіме
<variant> түсіндіру
<variant> репродуктивтік
<question> Мектептегі оқыту, тәрбие, еңбекті ұйымдастыру мәселелері талқыланатын ең жоғарғы алқалы орган
<variant> педагогикалық кеңес
<variant> педагогикалық оқулар
<variant> әдістемелік кеңес
<variant> бірлестік
<variant> педагогикалық конференциялар
<question> 94. Мұғалімдер үшін жақсы әдістемелік көмек
<variant> үлгі сабақтар
<variant> лекциялар
<variant> конференция
<variant> сабақты талдау
<variant> семинар
<question> Мектеп басшыларының кең қолданылатын басқару әдісі
<variant> талап қою
<variant> жазалау
<variant> ескерту
<variant> педагогикалық-психологиялық әдістер
<variant> бұйрық беру
<question> Қазақстандық жаңашыл ұстаз идеясы: ерекше тәрбиені қажет ететін жоғары сынып оқушыларын азаматтықа тәрбиелеу
<variant> А.М.Ысқақов
<variant> Г.М.Кубраков
<variant> Қ.Бітібаева
<variant> Қ.Н.Нұрғалиев
<variant> Р.Б.Нұртазина
<question> «Адамға ең әуелі білім емес,тәрбие берілуі керек,онсыз берілген білім - адамзаттың қас жауы» ,- деген орта ғасырлық қазақ ойшылы
<variant> Әл-Фараби
<variant> С.Бақырғани
<variant> Қ.А Яссауи
<variant> Ж.Баласағұни
<variant> М.Қашқари
<question> Баланың ойлау қабілетін дамыту міндетін қоятын тәрбиенің түрі
<variant> ақыл-ой тәрбиесі
<variant> еңбек тәрбиесі
<variant> дене тәрбиесі
<variant> экономикалық тәрбие
<variant> адамгершілік тәрбие
<question> Әсемдікті, әдемілікті қалыптастыратын тәрбиенің түрі
<variant> эстетикалық
<variant> экономикалыфқ тәрбиенің
<variant> еңбек тәрбиесінің
<variant> адамгерішілік тәрбиесінің
<variant> дене тәрбиесінің
<question> Адамның мінез- құлық жағымсыз жақтарын арылуынан басталады
<variant> өзін-өзі тәрбиелеу
<variant> қайта жаттықтыру
<variant> оқыту
<variant> қайта тәрбиелеу
<variant> қайта ұқтыру
‹question›1950 жылдары кеңес тіл білімінде сөз мағыналарын топтастырудың классификациясын ұсынған ғалым
‹variant› В. Виноградов
‹variant› Н.Кононов
‹variant› Ф.Мұсабеков
‹variant› М.Шанский
‹variant› К.Аханов
‹question› Сөз тұлғасын есте сақтауға дағдыландыруда... қолданылады
‹variant› көшіріп жазу
‹variant› мазмұндама
‹variant› тіл дамыту
‹variant› суретпен жұмыс
‹variant› сөздік
‹question›...сабағы белгілі бір тараудан соң өткізіледі
‹variant› қайталау
‹variant› семинар
‹variant› жарыс
‹variant› ойын
‹variant› жаңа білімді хабарлау
‹question›...оқушылар сөйлейтін практикалық сабақ
‹variant› семинар
‹variant› ойын
‹variant› жарыс
‹variant› қатемен жұмыс
‹variant› жаңа білімді қайталау
‹question›...оқушылардың білімін бекіту сабағы
‹variant› білімді бекіту
‹variant› қатемен жұмыс
‹variant› жаңа білімді хабарлау
‹variant› ойын
‹variant› жарыс
‹question›«Еркін тәрбие» теориясын алғаш рет негідеген философ
‹variant› Ж.Ж.Руссо
‹variant› В.А.Сухомлинский
‹variant› И.Песталоцци
‹variant› К.Д.Ушинский
‹variant› А.С.Макаренкий
‹question› Педагогика ғылымының мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелерімен айналысатын арнаулы саласы
‹variant› дефектология
‹variant› әлеуметтік педагогика
‹variant› жас ерекшелік педагогикасы
‹variant› жас педагогикасы
‹variant› коррекциялық педагогика
‹question› Білім беруді басқару органдарының мектепті тексеру формалары...
‹variant› жеке, тақырыптық, пәндік, шолу, кешенді
‹variant› ұжымдық, ұйымдастырушылық, фронтальдық
‹variant› ұжымдық, ұйымдастырушылық
‹variant› ақпараттық, фронтальдық
‹variant› диагностикалық, педагогикалық

‹question› Жеке адамның іс-әрекетінде көрінетіндара өзгешелі
‹variant› темперамент
‹variant› ойлау
‹variant› түйсік
‹variant› зейін
‹variant› қабылдау
‹question› Оқытуда таным қабілетті, ой-өрісті дамыту қызметі
‹variant› дамытушылық
‹variant› оқыту
‹variant› тәрбиелік
‹variant› қалыптастыру
‹variant› білім беру
‹question› Табиғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын біліуді талап ететін принцип
‹variant› ғылымилық
‹variant› мақсаттылық
‹variant› жүйелілік пен бірізділік
‹variant› түсініктілік
‹variant› көрнекілік
‹question› Оқу жұмысын жоспарлаудың негізгі формасы
‹variant› сабақ жоспары
‹variant› сабақ құрылымы
‹variant› оқыту әдістері
‹variant› оқыту процесі
‹variant› оқыту тәсілдері
‹question› Мектептің міндеттерін анықтау, іс-әрекетінің негізгі бағыттарын белгілеу
‹variant› оқу-тәрбие процесін жоспарлау
‹variant› тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру
‹variant› озат тәжірибені жинақтау
‹variant› мектеп құжаттарын зерттеу
‹variant› мектепшілік бақылау
‹question› Оқушыларға жоспаралау, қаржыландыру, еңбек өнімдерін есептеу мен бөлу тәжірибесін үйрету
‹variant› экономикалық тәрбие
‹variant› экономикалық білім
‹variant› экономикалық сана
‹variant› экономикалық мәдениет
‹variant› экономикалық оқыту
‹question› Оқу жоспарының негізінде жасалады
‹variant› оқу бағдарламалары
‹variant› оқулықтар
‹variant› стандарт
‹variant› оқу құралдары
‹variant› күнтізбелік-тақырыптық жоспар
‹question› Әрбір оқушының мүмкіндіктерін жіне талап-тілектерін ескертетін оқыту технологиясы
‹variant› біліміне қарай саралап оқыту
‹variant› біліміне қарай саралау
‹variant› модульдік
‹variant›проблемалық
‹variant› біліміне қарай саралап оқыту
‹question› Сабақтың түрін анықтайды
‹variant› мақсаты
‹variant› сабақ әдісі
‹variant› міндеті
‹variant› мазмұны
‹variant› кезеңі
‹question› Оқушылардың білім, біліктерін бақылаудың негізгі функциясы
‹variant› білімді тексеру және бағалау
‹variant› баға қоюда жариялылықты сақтау
‹variant› бағаны әділ қою
‹variant› бағалаудағы жүйелілікті сақтау
‹variant› объективтік бағалау
‹question› Дамыта оқыту технологиясын әдебиет сабақтарында тұңғыш рет қолданған кеңес педагогы
‹variant›Е.Н.Ильин
‹variant› В.Шаталов
‹variant› Л.В.Занков
‹variant› В.Караковский
‹variant› С.Н.Лысенкова
‹question› Өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог
‹variant› Ы.Алтынсарин
‹variant› М.Жұмабаев
‹variant› Ш.Уәлиханов
‹variant› А.Құнанбаев
‹variant› А.Байтұрсынов
‹question› Ата-анадан ұрпаққа берілетін биологиялық ұқсастық нышаны
‹variant› тұқым қуалаушылық
‹variant› әлеуметтік орта
‹variant› тәрбие
‹variant› орта
‹variant› табиғи орта
‹question› Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі
‹variant› оқыту
‹variant› тәрбие
‹variant› балалар ұжымы
‹variant› білім беру
‹variant› еңбек
‹question› Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білік деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыру, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
‹variant› дидактикалық
‹variant› коммуникативті
‹variant› ұйымдастырушылық
‹variant› перцептивті
‹variant› академиялық
ІІ-НҰСҚА
‹question› Педагогиканың негізгі ұғымдары
‹variant› тәрбие, оқыту, білім беру
‹variant› білім, іскерлік, дағды
‹variant› мектеп, мұғалім, оқушы
‹variant› тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
‹variant› жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы
‹question› Мінез-құлық, жүріс-тұрмыс нормаларын, құндылықтарын жеке тұлғаның меңгеруі, қолдануы
‹variant› әлеуметтену
‹variant› жантану
‹variant› өсу
‹variant› жетілу
‹variant› қалыптасу
‹question› Даму мен қалыптасуда шешуші рөлі атқарады
‹variant› қарым-қатынас
‹variant› адамгершілік
‹variant› қызығушылық
‹variant› сенімділік
‹variant› тұқым қуалау
‹question› Тұтас педагогикалық процестің мәнін құрайтын элементттері
‹variant› оқыту, тәрбие, дамыту
‹variant› әлеуметтену, білім алу
‹variant› білім беру, тәрбие
‹variant› оқыту, білім беру
‹variant› білім беру, әлеуметтендіру
‹question› Тәрбиешілер мен тәрбиенушілердің табысты өзара қарым-қатынасының басты белгісі
‹variant› бірлескен іс-әрекет
‹variant› өзара белсенділік
‹variant› ынтымаұтастық
‹variant› қарым-қатынас стилдері
‹variant› сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
‹question› Ру тарихын, адамның шыққан тегін зерттейтін ғылым
‹variant› генеология
‹variant› психология
‹variant› медицина
‹variant› генетика
‹variant› анатомия
‹question› Жеке адамның қабілетінің дамуы, танымдық қажеттілігінің қалыптасуы
‹variant› проблемалық оқыту
‹variant› компьютерлік оқыту
‹variant› бағдарламалап оқыту
‹variant› дамыта оқыту
‹variant› түсіндірмелі-иллюстративті оқыту
‹question› «Әдіс» грек тілінен аударғанда....дегенді білдіреді
‹variant› зерттеу, таным жолы
‹variant› әрекет
‹variant› тәсіл
‹variant› амал
‹variant› құрал
‹question› Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
‹variant› сабақ
‹variant› семинар
‹variant› саяхат
‹variant› үйдегі оқу тапсырмасы
‹variant› факультатив
‹question› Оқу-тәрбие процесін бақылаудыңтүрлері
‹variant› жаппай, тақырыптық, дербес, ұжымдық
‹variant› кіріспе, кезекті
‹variant› ұжымдық, жылжымалы
‹variant› тұрақты, жеке
‹variant› топтық, кезекті
‹question› Педагогикалық және әдістемелік жұмыстардың формалары
‹variant› дербес, ұжымдық
‹variant› тұрақты, кезекті
‹variant› тұрақты, жылжымалы
‹variant› негізгі, қосымша
‹variant› кіріспе, кезекті
‹question› Оқыту принциптерінің жүйесін тұңғыш ұсынған педагог
‹variant› Я.А.Каменский
‹variant› А.П.Пикевич
‹variant› И.Г.Песталоции
‹variant› А.В. Дистервег
‹variant› К.Д.Ушинский
‹question› Мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
‹variant› жылдық
‹variant› тоқсандық
‹variant› перспективалық
‹variant› 3 жылдық
‹variant› күнтізбелік
‹question› 6 жасар балаларға тәрбие және білім берудің тиімді әдістерін мектеп тәжірибесінде дәлелдеген.
‹variant› Ш.А.Амонашвили
‹variant› В.Караковский
‹variant› С.Н.Лысенкова
‹variant› В.Шаталов
‹variant›Л.В.Занков
‹question› Ғылыми ізденудің нәтижесінде озат тәжірибенітжасау, тұтас педагогикалық процесс мәселелерін шеберлікпен шешу, жұртшылық игілігіне айналдыру
‹variant› педагогикалық шығармашылық
‹variant› шеберлік
‹variant› біліктілік
‹variant› технология
‹variant› инновация
‹question› Ақыл-ой кем балаларды оқытумен айналысатын дефектологияның саласы
‹variant› олигофренопедагогика
‹variant› жалпы педагогика
‹variant› суропедагогика
‹variant› тифлопедагогика
‹variant› логопедия
‹question› Жеке адамның дамуына, қалыптасуына әсер ететін факторлар
‹variant› тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
‹variant› білім беру,оқыту, тәрбие
‹variant› белсенділік, ұалыптасу, жетілу
‹variant› әлеуметтік орта, даму
‹variant› темперамент, мінез
‹question› "Мұғалім балалармен істес болады, егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кіналамай, олардың көкейіне қондыра алмағаны үшін өзін-өзі кінәлауға тиіс» деп жазған
‹variant› Ы.Алтынсарин
‹variant› Ш.Уәлиханов
‹variant› А.Байтұрсынов
‹variant› А.Құнанбаев
‹variant› Ж.Аймауытов
‹question› Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
‹variant› жеке меншік оқу орындарының болуы
‹variant› дін мен мемлекеттің ынтымағы
‹variant› діннің жалпы білімдік стандартқа енгізілуі
‹variant› қоғамдық оқу орындарының болуы
‹variant› діни оқу орындарының болуы
‹question› Дүниетаным құрлымы
‹variant› көзқкарас, сенім, қайраттылық, теориялық ой
‹variant› әрекет, сенім, қатынас
‹variant› мінез, ерік-жігер
‹variant› сенім, әрекет, қатынас
‹variant› мінез, көзқарас, пікір
‹question› Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыратын білім түрі
‹variant› ғылыми білім
‹variant› политехникалық білім
‹variant› жалпы білім
‹variant› пәндік білім
‹variant› тұрмыстық білім
3-НҰСҚА

‹question› Оқу пәнінің мазмұнын нақты көрсететін құрал
‹variant› бағдарлама
‹variant› жоспар
‹variant› сөздік
‹variant› кітап
‹variant› тізім
‹question› Оқушыларды ойната отырып ойландыратын жұмыс түрі
‹variant› дидактикалық ойын
‹variant› оқулықпен жұмыс
‹variant› кітаппен жұмыс
‹variant› сөздіқ жұмыс
‹variant› тақтамен жұмыс
‹question› ... – оқушылардың өз бетіндік жұмысы
‹variant› шығармашылық тапсырма
‹variant› саяхат
‹variant› жарыс
‹variant› ойын
‹variant› көрнекілік
‹question› Ғылыми педагогиканың негізін қалаған
‹variant› Я.А.Коменский
‹variant› В.А.Сухомлинский
‹variant› А.С.Макаренко
‹variant› К.Д.Ушинский
‹variant› И.Г.Песталоцци
‹question› Бастауыш мектепте оқыту әдістемесін, дамыта оқытудың негізін қалаған педагог
‹variant› И.Песталоцци
‹variant› В.АСухомлинский
‹variant› Ж.Ж.Руссо
‹variant› К.Д.Ушинский
‹variant› А.С.Макаренко
‹question› Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы
‹variant› педагогикалық процесс
‹variant› әлеуметтену
‹variant› білім беру
‹variant› тәрбие процесі
‹variant› оқыту
‹question› Оқушының жан дүниесін тану қабілеті
‹variant› перцептивті
‹variant› академиялық
‹variant› дидактикалық
‹variant› ұйымдастырушылық
‹variant› коммуникативті
‹question› Қазақстан жерінде, әсіресе отырықшы аудандарында алғашқы мұсылмандық діни оқу орындары болды
‹variant› ҮІІ, ҮІІІ ғасырда
‹variant› ХҮІ, ХҮІІІ
‹variant› ХҮІІ, ХҮІІІ
‹variant› ХІҮ, ХҮ ғасырда
‹variant› ХХ, ХІХ ғасырда
‹question› Іс-әрекеттің негізгі түрлері мен тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды анықтау
‹variant› жоспарлау
‹variant› бақылау
‹variant› оқу-тәрбие жұмыстары
‹variant› басқару
‹variant› диагностикалау
‹question› Педагогика ғылымымен тығыз байланысты ғылым саласы
‹variant› психология
‹variant› зоология
‹variant› биология
‹variant› химия
‹variant› экология
‹question› Философиялық ғылым, сананың формасы, қоғамдық қатынастардың түрі
‹variant› этика
‹variant› мінез
‹variant› құлық
‹variant› эстетика
‹variant› мораль
‹question› Оқытуда және тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру қызметі
‹variant› тәрбиелік
‹variant› білім беру
‹variant› қалыптастыру
‹variant› оқыту
‹variant› дамытушылық
‹question› Көрнекілік принципін алған зерттеген педагогтар
‹variant› Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский
‹variant› Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов
‹variant› Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоции
‹variant› А.С.Макаренко, К.Д.Ушинский
‹variant› А. Дистерверг, Ж.Ж.Руссо
‹question› Ұйымды басқару мен ұйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің түрі
‹variant› менеджмент
‹variant› принцип
‹variant› басқару
‹variant› бақылау
‹variant› ереже
‹question› Адамгершілік тәрбиесінің негізгі міндеттері
‹variant› отаншылдық, еңбекқорлық, ізгілік, парасаттылық
‹variant› ұқыптылық, үнемшілдік
‹variant› эстетикалық талғам, қабылдау
‹variant› денсаулық, ептілік, күштілік
‹variant› заңды құрметтеу, үлкендерді сыйлау
‹question› Көгалдандыру, дәрі өсімдіктерін жинау, фенологиялық бақылау жүргізу
‹variant› экологилық тәрбиенің түрлері
‹variant› экологилық тәрбиенің әдістері
‹variant› экологилық тәрбиенің міндеттері
‹variant› экологилық тәрбиенің мазмұны
‹variant› экологилық тәрбиенің тәсілдері
‹question› Ең күрделі саналатын еңбектің түрі
‹variant› барлығы
‹variant› дене еңбегі
‹variant› өзіне-өзі қызмет көрсету
‹variant› өнімді еңбек
‹variant› оқу барысындағы еңбек
‹question› Құқықтық тәрбие негізі
‹variant› отбасы
‹variant› балабақша
‹variant› қолайлы орта
‹variant› мектеп
‹variant› құқық қорғау органдары
‹question› Оқушыларға баға қоюда әріп жүйесі қолданылатын ел
‹variant› АҚШ
‹variant› Югославия
‹variant› Франция
‹variant› Венгрия
‹variant› Чехословакия
‹question› Тексеру, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ынталандыру, түзету
‹variant› бақылаудың жалпы қызметі
‹variant› бақылаудың жалпы қызметі
‹variant› диагностикангың жалпы қызметі
‹variant› оқытудың жалпы қызметі
‹variant› тәрбиенің жалпы қызметі
‹question› Техникалық қызмет көрсету еңбегінің мамандарын даярлайды
‹variant› техникалық және кәсіптік білім
‹variant› бастауыш кәсіптік білім
‹variant› кәсіптік жоғары білім
‹variant› техникалық білім
‹variant› орта кәсіптік білім
‹question› Жалпы негізгі, жалпы орта білмнен кейінгі кәсіптік білім беретін оқу орны
‹variant› колледж
‹variant› институт
‹variant› кәсіптік лицей
‹variant› кәсіптік училищелер
‹variant› кәсіптік мектеп
‹question› Кәсіптік мамандандыруға дейін, барлық даярлық мақсатымен кейбір пәндерді тереңдетіп оқытатын білім беру ұйымы
‹variant› лицей
‹variant› колледж
‹variant› кәсіптік лицей
‹variant› кәсіптік мектеп
‹variant› кәсіптік училищелер
‹question› Мемлекеттік жалпы міндетті стандарт негізінде білім беру
‹variant› жалпы білім берудің қызметі
‹variant› кәсіптік білім берудің қызметі
‹variant› негізгі білім берудің қызметі
‹variant› қосымша білім берудің қызметі
‹variant› бастауыш білім берудің қызметі
ІҮ-НҰСҚА
‹question› Мұғалімнің пәнді, әдістемесін, тәрбие өнерін жетік білуі, адамгершілігі
‹variant› педагогтық шеберлік
‹variant› педагогтық іскерлік
‹variant› педагогтық құзыреттілік
‹variant› педагогтық дағды
‹variant› педагогтық біліктілік
‹question› Қазақстан Республикасының «Білім туралы( Заңы толықтырылды.
‹variant› 2007 жылы
‹variant› 1998 жылы
‹variant› 2006 жылы
‹variant› 2005 жылы
‹variant› 2008 жылы
‹question› Жоғары оқу орнында бейіндітдаярлайтын білім түрі
‹variant› бакалавриат
‹variant› докторантура
‹variant› аспирантура
‹variant› академияда
‹variant› магистратура
‹question› Меншік түрлері әртүрлі білім беру мекемелері ( мемлекеттік,жеке меншік, аралас) заңдастырылған «Білім туралы» Заңның қабылданған жылы
‹variant› 1999
‹variant› 1991
‹variant› 1992
‹variant› 2007
‹variant› 2005
‹question› Шетелдерде бастауыш және негізгі толық емес орта білім алғаннан кейін оқушыларды білім түрлері бойынша 3 негізгі топқа бөлінеді
‹variant› университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны; кәсіптік оқу орындары
‹variant› университке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, қосымша білім беретін мектептер, факультативтік сабақтар
‹variant› жеке меншік оқу орындары, жоғары оқу орындарына әзірлейтін мектептер, кәсіптік мектептер
‹variant› гимназия: лицей, кешенді мектептер
‹variant› техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны, жалпы білім беретін мектептер бейінді оқыту
‹question› Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
‹variant› бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
‹variant› бастауыш, негізгі, аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
‹variant› бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
‹variant› бастауыш, негізгі, бейінді
‹variant› бастауыш, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, бейінді оқыту
‹question› Мектеп жұмысының жоспары талқыланатын және бекітілетін алқалыбасқару органы
‹variant› педагогикалық кеңес
‹variant› әкімшілік кеңес
‹variant› әдістемелік кеңес
‹variant› циклдік коммисия
‹variant› әдістемелік бірлестік
‹question› Тәрбие жұмыстарының әдістері ... байланысты
‹variant› тәрбие мақсатына, принциптеріне, мазмұнына, оқушылардың жас, дербес ерекшеліктеріне
‹variant› тәрбие заңдылықтарына, формаларына
‹variant› жұмыс тәсілдері мен жолдарына
‹variant› педагогикалық ықпал жасау құралдары
‹variant› тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекеттеріне
‹question› Адам зиялылығының негізгі
‹variant› ақыл-ой тәрбиесі
‹variant› адамгершілік тәрбиесі
‹variant› дүниетаным
‹variant› құлық тәрбиесі
‹variant› еңбек тәрбиесі
‹question› Заттар мен құбылыстар, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі
‹variant› білім
‹variant› таным
‹variant› дағды
‹variant› іскерлік
‹variant› нәтиже
‹question› Адамға тікелей әсер ететін құбылыстрдың адам санасында бейнелену процесі
‹variant› қабылдау
‹variant› түсіну
‹variant› ұғыну
‹variant› тексеру
‹variant› бекіту
‹question› Әңгімелеу, әңгіме, түсаіндіру, лекция, кітаппен жұмыс
‹variant› сөздік әдістер тобы
‹variant› бинарлық әдістер
‹variant› оқушыларпдың танымдық қызметін ұйымдастыру әдістері
‹variant› оқушылардың танымдық қызметін ынталандыру әдістері
‹variant› таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер
‹question› Адамгершілік қасиеттің жоғары түрі
<variant> ар-ұят, ождан сақтау
<variant> биязылық
<variant> ұжымшылдық
<variant> ұяңдық
<variant> кішіпейілділік
‹question› Ұлтжандылыққа тәрбиелеу міндетін орындайтын тәрбиенің түрі
<variant> елжандылық
<variant> ақыл-ой
<variant> саналы
<variant> адамгершілік
<variant> еңбек
‹question› Эстетикалық тәрбиенің негізігі құралдары
<variant> өнер, әдебиет
<variant> оқу пәндері
<variant> тәрбиелік іс-шаралар
<variant> сайыстар
<variant> үйірмелер, байқаулар
‹question› Жалпы орта білім мазмұнын қалыптастырудың көздері
<variant> адам, қоғам, ноосфера
<variant> отбасы, қоғамдық ұйымдар, дүние, табиғат қорғау жұмыстары
<variant> жалпы, политехникалық, кәсіптік білім
<variant> ғылым және оқу пәні
<variant> пәнаралық , пәнішілік байланыс
<question> Оқушылар тобымен, сынып деп аталатын тұрақты құрамымен, мұғалім басшылығымен жүргізілетін оқу жұмысы
<variant> сабақ
<variant> өзара оқыту
<variant> топтық оқыту
<variant> лекция
<variant>экскурсия
‹question› Мектеп әкімшілігінің мұғалімдер жұмысын жүйелі, мақсатты түрде тексеруі
‹variant› мектепішілік бақылау
‹variant› білімдік қызметті тексеру
‹variant› әкімшілік тексеру
‹variant› мектепішілік тексеру
‹variant› әкімшілік жиналысы
‹question› «Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие беріліуі керек, онсыз берілген білім- адамзаттың қас жауы
‹variant› Әл-Фараби
‹variant› С.Бақырғани
‹variant› Ж.Баласағұни
‹variant› Қ.А.Иассауи
‹variant› М.Қашқари
‹question› Тәрбие үрдісінде бала дамуы
‹variant› іс-әрекет пен қарым-қатынасқа тәуелді
‹variant› түйсік пен сезімге тәуелді
‹variant› ақыл-ой мен еске тәуелді
‹variant› тәрбие мен оқытуға тәуелді
‹variant› қабілет пен мотивкетәуелді
‹question› Оқушылардың байымдауын (пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс
<variant> пікір таласы
<variant> баяндама
<variant> үйрету
<variant> жаттықтыру
<variant> талап қою
‹question› Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер
<variant> педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші жағдаяттар
<variant> бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant> педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<variant> саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге
<variant> жарыс, мадақтау, жазалау

‹question› Адамгершіліктің алғашқы үлгісі, баланың адамгершілігінің дамуына үлкен ықпал жасайтын әлеуметтік фактор
<variant> отбасы
<variant> мектеп
<variant>балалардың қоғамдық ұйымдары
<variant> қоғам
<variant> мектептен тыс мекемелер
5-НҰСҚА
‹question› Білім берудің негізгі жолы
<variant> оқыту
<variant> тәрбие
<variant> үйрену
<variant зерттеу
<varian> білім алу
‹question› Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеудің мазмұны
<variant> ақыл-ой, адамгершілік, еңбек, эстетикалық, дене мәдениеті
<variant> ынталы, іскер тұлға
<variant> тұлғаға білім беру,тәрбиелеу
<variant> Д)азаматтық,еңбекқор,отбасы иегері
<variant> салауатты өмір салты
‹question› Әсемдікті, әдемілікті қалыптастыратын тәрбиенің түрі
<variant> эстетикалық
<variant> дене тәриесінің
<variant> еңбек тәрбиесінің
<variant> экономикалық тәрбиенің
<variant> адамгершілік тәрбиесінің
‹question› Тәрбие үрдісінің мәні
<variant> баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау, жоспарлау, жобалау, реттеу, түзету, қорытындылау
<variant> тәрбие заңдылықтарын сақтау
<variant> әдістерді дұрыс таңдау
<variant> тәрбие формаларын таңдау
<variant> жан-жақты дамыту
‹question› Тәрбиепнің негізгі заңдылықтары
‹variant› халықтық, әлеуметтік сипаты
‹variant› идеялылығы, мақсаттылығы
‹variant› оқушылардың жас және жеке ерекшілігі мен тәрбие байланысы
‹variant› Тәрбиеде жеке тұлғаға қойылатын талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі
‹variant› тәрбиелік ықпалдардың жүйелілігі мен бала дамуы арасындағы байланыс
‹question› Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant> өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant> тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы
<variant> идеялық, мақсаттылық
<variant> тәрбиедегі сабақтастық
<variant> балаларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
‹question› Жастардың кәсіби еңбек ету жағдайына бейімделу жүйесі:
<variant> кәсіптік адаптация
<variant> кәсіптік білім беру
<variant> кәсіптік диагностика
<variant> кәсіптік іріктеу
<variant> кәсіптік консультация
‹question› Саналы түрде орындалатын қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер
<variant> дене жаттығулары
<variant> спорт
<variant> ойын
<variant> гимнастика
<variant> туризм
‹question› Саналы түрде ғылыми білімді ұғу, жинақтау, қорытынды шығару
<variant> ұғыну
<variant> бекіту
<variant> қабылдау
<variant> түсіну
<variant> жетілдіру
‹question› Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленконың білім көзін негізге алып, оқыту әдістерін жіктеуі
<variant> сөздік,көрнекілік,практикалық
<variant>ішінара баяндау, эвристикалық
<variant> проблеманы баяндау, зерттеу
<variant>түсіндірме-иллюстртивті, репродуктивті
<variant>сөздік, репродуктивті
‹question› Сыныптық -сабақ жүйе негізін қалаған педагог
‹variant› Я.А.Коменский
‹variant› Н.И.Пирогов
‹variant› И.Ф.Гербарт
‹variant› И.Г.Песталоции
‹variant› К.Д.Ушинсий
‹question› Оқушылардың ғылыми-теориялық білімін, танымдық ынтасын, шығармашылық қабілетін дамытады
<variant> факультативтік сабақтар
<variant> екция
<variant> экскурсия
<variant> үй жұмысы
<variant> саяхат
‹question› Мектептегі оқыту, тәрбие, еңбекті ұйымдастыру мәселелері талқыланатын ең жоғарғы алқалы орган
<variant> пед.кеңес
<variant> пед.оқулар
<variant> пед.конференциялар
<variant> бірлестік
<variant> әдістемелік кеңес
‹question› Пәндік әдістемелік бірлестік
<variant> бір немесе бірнеше мектептің бір пән мұғалімдерінен құралады
<variant> мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен тұрады
<variant> пед.кеңес
<variant> ата-аналар мен мектеп ұжымы өкілдерінен құралады
<variant> бір мектептегі кез-келген пән мұғалімдерінен құралады
‹question› Мектеп басшыларының кең қолданатын басқару әдісі
<variant> педагогикалық- психологиялық әдістер
<variant> жазалау
<variant>ескерту
<variant> бұйрық беру
<variant> талап қою
‹question› Оқушының ішкі дүниесін, сабақ үстіндегі психикалық жағдайын тани білу қабілеті
<variant> перцептивті
<variant> академиялық
<variant> коммуникативті
<variant> дидактикалық
<variant> экспрессивті
‹question› Қайта тәрбиелеуде қолданылатын әдістер тобы
<variant> қайта ұғындыру, оқыту, басқа іс-әрекетке жегу, күрт өзгерту, еріксіз көндіру
<variant> өзіндік мінднттеме, өзіндік бұйыру
<variant> ынталандыру, іс-әрекетті жандандыру
<variant> өзін-өзі талдау, өзіне-өзі ықпал ету
<variant> іс-әрекетті белсендірі, ынталандыру
‹question› Қоғамдық сананың ең жоғарғы түрі
<variant> ғылыми дүниетаным
<variant> шынайы дүниетаным
<variant> діни дүниетаным
<variant> тұрмыстық дүниетаным
<variant> ақиқат дүниетаным
‹question› Елді мекендердегі жөндеу, табиғат қорғау, тазалық жұмыстары
<variant>қоғамдық пайдалы еңбек
<variant>қоғамдық
<variant>өзіне өзі қызмет көрсету еңбегі
<variant> оқу еңбегі
<variant>өнімді еңбек
question› Оқушылардың өзге адамдармен қарым қатынасы, қоғамдық іс-қылықтары
<variant> мінез-құлық эстетикасы
<variant> тұрмыстық заттар эстетикасы
<variant> күнделікті өмірдегі адамның жеке басының эстетикасы
< variant> отбасы эстетикасы
< variant> Дұрыс жауап жоқ

‹question› Қазақ балаларын оқыту, білім беру, оқыту әдістері, тәсілдерін зерттеген тұңғыш ұлы педагог
<variant> Ы.Алтынсарин
<variant> А.Байтұрсынов
<variant> Ж.Аймауытов
<variant> Ш.Уәлиханов
<variant> А.Құнанбаева
‹question› Оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі
<variant> сабақ
<variant> экскурсия
<variant> факультатив
<variant> қосымша сабақ
<variant> Өзіндік жұмыс
<question>75. Сөз тұлғасын есте сақтауға дағдыландыруда ... қолданылады
<variant> көшіріп жазу
<variant> суретпен жұмыс
<variant> тіл дамыту
<variant> мазмұндама
<variant> сөздік
<question>76. ...- дәстүрден тыс сабақтар
<variant> семинар
<variant> қайталау
<variant> қатемен жұмыс
<variant>білімді бекіту
<variant> жазба жұмысы
<question>79. Ғылыми педагогиканың негізін қалаған
<variant> Я.А. Коменский
<variant> В. А. Сухомлинский
<variant> К. Д. Ушинский
<variant>А. С. Мокоренко
<variant> И. Г. Песталоцци
<question>82. Ғылыми педагогикалық бақылау әдісіне жатқызуға болатын бақылау түрі
<variant> мұғалімнің компьютер бағдарламаларының көмегімен оқушылардың пәннің жеке тақырыптарын оқу барысындағы дамуына бақылауы
<variant> мектеп іс шараларына оқушылардың қатысуын қадағалау
<variant> сынып жетекшісінің оқушылардың киімдерінің тазалығын бақылау
<variant>биология пәнінде оқушылармен бірге аралардың әрекетін бақылау
<variant> кезекші мұғалімнің мектеп дәлізіндегі оқушыларды бақылау
<question>83. Ғылыми ізденудің нәтижесінде озат тәжірибені жасау, тұтас педагогика мәселелерін шеберлікпен шешу, жұртшылық игілігіне айналдыру
<variant> педагогикалық шығармашылық
<variant> технологиялық
<variant> біліктілік
<variant>инновация
<variant> шеберлік
<question> 82. Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы
<variant>педпгогикалық процесс
<variant> әлеуметтену
<variant>білім беру
<variant> оқыту
<variant>тәрбие процесі
<question> 83. Оқытудың көрнекілік принципін логикалық ойлауды дамытатын маңызды құрал деп санаған педагог
<variant>К.Д.Ушинский
<variant> А.Дистервег
<variant>А.П.Пикевич
<variant> И.Г.Песталоции
<variant>Я.А.Каменский
<question> 84. Оқу жоспарының негізінде жасалады
<variant>оқу бағдарламалары
<variant> оқулықтар
<variant>күнтізбелік - тақырыптық жоспар
<variant> стандарт
<variant>оқу құралдары
<question> 85. Ағымдық , аралық, қорытынды бақылау
<variant> бақылаудың түрлері
<variant> бақылаудың міндеттері
<variant>бақылаудың құралдары
<variant> бақылаудың формалары
<variant>бақылаудың әдістері
<question> 86. Педагогикалық кеңестің төрағасы
<variant>метеп директоры
<variant> тәжірибелі мұғалім
<variant>мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары
<variant> ата-аналар комитетінің төрағасы
<variant>мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
<question> 87. Мұғалімдердің біліктілігін көтеретін өте маңызды жұмыс түрі
<variant>мектептегі әдістемелік дұмыс
<variant> озат тәжірибемен танысу
<variant> «Жыл мұғалімі» сайысы
<variant> ғылыми- әдістемелік кеңес
<variant> педагогикалық кеңес
<question> 88. Пән бойынша оқулықтар жазу, түрлі сайыстарға қатысу
<variant> әдістемелік жұмыстың жеке түрі
<variant> әдістемелік жұмыстың топтық – ұжымдық түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың ұжымдық түрі
<variant> әдістемелік жұмыстың белсенді түрі
<variant> әдістемелік жұмыстың топтық түрі
<question> 89. Тәрбие процесінің бастапқы сатысында қолданылатын әдіс
<variant>үйрету
<variant> жарыс
<variant>арнайы тәрбиелік ситуация
<variant> қоғамдық пікір
<variant>жазалау
<question> 90. Адамгершіліктің алғашқы үлгісі, баланың адамгершілігінің дамуына үлкен ықпал жасайтын әлеуметтік фактор
<variant>отбасы
<variant> мектеп
<variant>балалардың қоғамдық ұйымдары
<variant> қоғам
<variant>мектептен тыс мекемелер
<question> 91. Экологиялық тәрбие ұғымына жатпайды
<variant> тіршіліктің апатқа ұшырауының себептерін анықтау
<variant> табиғат қорғау жұмыствры арқылы адамгершілік- эстетикалықа қасиеттерді тәрбиелеу
<variant>табиғаттағы іс-әрекет іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру
<variant> экологиялық білімдерді жинақтау
<variant> экологиялық білімділік пен тәрбиелікті дамытуға бағытталған педагогикалық іс - әрекет
<question> 92. Оқушылардың экономикалық тәрбиесінің басты механизмі
<variant>тікелей, шамаға лайықты экономикалық іс- әрекет
<variant> жеке және қоғамдық мүлікті күтіп ұстау
<variant>еңбекті ұйымдастыруға экономикалық тұрғыдан қарау
<variant> негізгі экономикалық ұғымдарды меңгерту
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question> 94. Оқыту функциялары
<variant>білімділік, тәрбиелілік, дамытушылық
<variant> қалыптастыру, оқыту, дамыту
<variant>оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру
<variant> оқыту, тәрбиелеу
<variant> білім беру, әлеуметтендіру
<question> 95. Тұтатс педагогикалық процестің мәнін құрайьын элементтері
<variant>оқыту, тәрбие, дамыту
<variant> оқыту, білім беру
<variant>білім беру, тәрбие
<variant> білім беру, әлеуметтендіру
<variant>әлеметтену, білім алу
<question> 96. « Педагогикалық үрдіс мақсатты және күтілетін нәтижесі бар процесс» анықтамасы негізделетін тұғырнама
<variant>іс- әрекеттік
<variant> белсенділік
<variant>таным
<variant> функциональдық
<variant>қарым- қатынас
<question> 97. Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі, жетекші, мазмұндық формасы
<variant>балалар ұжымы
<variant> өнімді еңбек
<variant>жоспарлау
<variant> қоғамдық- пайдалы еңбек
<variant>мұғалімдердің мүмкіндіктері
<question> 99. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы толықтырылды
<variant>2007 жылы
<variant> 1998 жылы
<variant>2006 жылы
<variant> 2008 жылы
<variant>2005 жылы
<question> 75. ... принципі жайдан күрделіге қарай ретімен оқуды қамтиды
<variant> жүйелілік
<variant> өмірмен байланыс
<variant>саналылық
<variant> ғылыми
<variant>ізгілендіру
<question>76. Мектептегі оқуды ұйымдастырудағы басты тұлға
<variant>мұғалім
<variant> тұрғындар
<variant>отбасы
<variant> ата-ана
<variant>достары
<question> 77. Педагогикалық болмыс фактілерін талдаудың негізгі тәсілдері
<variant>зерттеу әдісі
<variant> білім беру әдісі
<variant> оқыту әдісі
<variant> тәрбие әдісі
<variant>тану әдісі
<question> 78. Оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту
<variant>пеагогикалық үрдіс мәні
<variant> білім беру оқыту үрдіс мәні
<variant>әлеуметтену үрдіс мәні
<variant> тәрбие үрдіс мәні
<variant> оқыту үрдіс мәні
<question> 79. Мұғалімің аса бағалы педагогтық қасиеті, өзара жақсы қарым-қатынас жасауға негіз болатын адамдар ара қатынасының түрі
<variant> ұстаздық әдеп
<variant> ұстаздық техника
<variant>ұстаздық талант
<variant> ұстаздық шеберлік
<variant>ұстаздық акмеология
<question> 80. Мұғалімнің пәнді, әдістемесін, тәрбие өнерін жетік білуі, адамгершілігі
<variant>педагогтық шеберлік
<variant> педагогтық дағды
<variant>педагогтық іскерлік
<variant> педагогтық құзыреттілік
<variant>педагогикалық біліктілік
<question> 81. Мұғалімнің мамандық деңгейін көтеруге қойылатын талаптар
<variant> кәсіптік білім, біліктілік, дағды, шығармашылық, ізгілік
<variant> аттестациялау, категорияға бөлу,педагогикалық оқуларға қатысу
<variant>білімін үздіксіз жетілдіру
<variant> оқыту-тәрбиелеу жұмыстарының нәтижесін, тиімділігін анықтау
<variant>тәжірибе алмасу, озат тәжірибені зерттеу
<question> 82. Қазақстан жерінде, әсіресе отырықшы аудандарында алғашқы мұсылмандық діни оқу орындары болды
<variant>XVI,XVII
<variant> XVII,XVIII
<variant>VII,VIII
<variant> XIV,XV
<variant>XX,XIX
<question> 83. Мұғалімдер үшін жақсы әдістемелік көмек
<variant>үлгі сабақтар
<variant> лекциялар
<variant>конференция
<variant> семинар
<variant>сабақтарды талдау
<question> 86. Экономикалық сөздік жасау, жаттықтыру, практикалық жұмыстар
<variant>экономикалық тәрбие әдістері
<variant> эконмикалық тәрбие заңдылықтары
<variant>экономикалық тәрбие принциптері
<variant> экономикалық тәрбие формалары
<variant>экономикалық тәрбие тәсілдері
<question> 87. Алғаш рет « Педагогика» кітабын жазған қазақ ағартушысы
<variant>М.Жұмабаев
<variant> А.Байтұрсынов
<variant>Ы.алтынсарин
<variant> Ж.Аймауытов
<variant>Н.Құлжанова
<question> 88. Сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы
<variant>сабақ құрылымы
<variant> оқыту әдістері
<variant>оқыту процестері
<variant> сабақ жоспары
<variant>оқыту тәсілдері
<question> 89. Әсемдікті, әдемілікті қалыптастыратын тәрбиенің авторы
<variant>эстетикалық
<variant> адамгершілік тәрбиесінің
<variant>дене тәрбиесінің
<variant> еңбек тәрбиесінің
<variant>экономикалық тәрбиенің
<question> 90. Еңбек тәрбиесінің бірінші міндеті
<variant>еңбекке қөзқарасты, борышты тәрбиелеу
<variant> еңбектің жасампаздық күшін көрсету
<variant>еңбек ету дағдысын қалыптастыру
<variant> еңбек мәдениетіне үйрету
<variant>еңбек ету шеберлігін қалыптастыру
<question> 93. Оқушыны жобалау, жоспарлау, эксперимент жұмыстарын өткізуге қатыстырып, шағын зертеу жұмыстарын жүргізіп, мәселені өз бетімен үйрететін әдіс
<variant> ішінара іздену
<variant> эвристикалық
<variant>репродуктивті
<variant> проблемалық
<variant>зерттеу
<question> 95. 18-19 ғасырдағы қазақ жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер
<variant>жұмысшы метептері, «азиялық меткептер», кадет корпустары, қазақ орыс мектептері
<variant> діни мектептер, гимназиялар
<variant> шаруа балаларына арналған мектептер, заң метептері
<variant> қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер
<variant>қолөнер мектептері, бастауыш мектептер
<question> 96. Білім саласын басқарудың мемлекеттік принциптерінің ішінен қате жауапты табыңыз
<variant> дінің мемлекет ісіне араласуы
<variant> білім беру жүйесін ақпараттандыру
<variant>жеке адамның дарындылығын дамыту
<variant> меншік нысандары алуан түрлі білім беру ұйымдары
<variant>білім беру құқықтарының теңдігі
<question>97. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптерін айқындайтын құжаттар
<variant>Қазақстан Республикасының Конституциясы, басқада нормативтік құқықтық актілері
<variant> «Бала құқығын қорғау туралы» Конвенция
<variant>»Бала құқығын қорғау туралы» Заң
<variant> «Неке және отбасы» Заңы
<variant>»Білім туралы» Заң
<question> 77. Жоғары оқу орнында бейінді даярлайтын білім түрі
<variant> бакалавриат
<variant> академияда
<variant> аспирантурада
<variant> магистратура
<variant> доктарантура
<guestion>78 .5-6 жастағы балаларды мектепалды даярлықтан міндетті
түрде өткізу заңдастырылған «Білім туралы» Заңның қабылданған жылы
<variant>1999
<variant>1992
<variant>1991
<variant>2005
<variant>2007
<question> 80. Оқушылардың байымдауын(пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс
<variant> пікір таласы
<variant>үйрету
<variant>жаттықтыру
<variant>талап қою
<variant>баяндама
<question> 82. Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыратын білім түрі
<variant> ғылыми білім
<variant> жалпы білім
<variant> политехникалық білім
<variant> тұрмыстық білім
<variant> пәндік білім
<question>83.Т.Е.Конникова,Г.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі
<variant>тәрбиеленушілерде жағымды тәжірибені қалыптастыру санасын қалыптастыру,мадақтау және жазалау
<variant>талап,қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру
<variant>тәрбиеленушілердің санасын қалыптастыру, іс-әрекетті ұйымдастыру, мінез-құлықты ынталандыру, бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant>ұғым, пайымдау, пікір айту, баға беру
<variant>әңгіме,, әңгімелесу, пікірталас, лекция
<question>84.Қашық перспективаға ... жатады
<variant> келешек мамандықты таңдау, білім алу, арнаулы, жоғары оқу орындарына түсу
<variant> жарыс, саяхат, жексенбілік
<variant> серуенге, циркке, музейге бару
<variant> әдеби, музыкалық кештерге қатысу
<variant> жазғы лагерьге бару, ән, сурет сайыстарына қатысу
<question> 88.Оқыту процесінің функциялары
<variant> білім беру, тәрбиелеу, дамыту
<variant> оқыту мақсатын қою, міндеттерін анықтау
<variant> оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау
<variant> іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру
<variant> оқыту, әдістерін, құралдарын таңдау
<question> 90.Оқытуда қолданылатын жаттығулар, зертханалық жұмыстар
<variant> практикалық әдістер
<variant> әңгімелесу әдістер
<variant> түсіндіру әдістер
<variant> көрнекілік әдістер
<variant> сөздік әдістер
<question>91.Оқу бағдарламасының ірі бөлімдерін меңгергеннен кейінгі,оқушылардың біліміндегі олқылықтарды анықтайтын сабақтың түрі
<variant>бақылау
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<variant>жинақтау
<variant>қорытынды
<question> 92. Әдістемелік кеңестің мәжілісі
<variant> екі айда бір рет өткізіледі
<variant> ай сайын бір рет өткізіледі
<variant> әр тоқсанда өткізіледі
<variant> жылына үш рет өткізіледі
<variant> жарты жылда бір рет өткізіледі
<question>93. Қазақстандық жаңашыл ұстаз идеясы: ерекше тәрбиені қажет ететін жоғары сынып оқушыларын азаматтықа тәрбиелеу
<variant>А.М.Ысқақов
<variant>Г.М.Кубраков
<variant>Қ.Бітібаева
<variant>Қ.Н.Нұрғалиев
<variant> Р.Б. Нұртазина
<question> 94. Педагогика ғылымымен тығы байланысты ғылым саласы
<variant> психология
<variant> биология
<variant> экология
<variant> химия
<variant> зоология
<question>96. Ұлтжандылыққа тәрбиелеу міндетін орындайтын тәрбиенің түрі
<variant> елжандылық
<variant> ақыл-ой
<variant> саналы
<variant> адамгершілік
<variant> еңбек
<question>97. Елді мекендердегі жөндеу, табиғат қорғау, тазалық жұмыстары
<variant>қоғамдық пайдалы еңбек
<variant>қоғамдық
<variant>өзіне өзі қызмет көрсету еңбегі
<variant> оқу еңбегі
<variant>өнімді еңбек
<question>98. Экономикалық тәрбие әдістері
<variant> жаттықтыру, практикалық жұмыстар, эксперимент, экономикалық есептер шығару
<variant>өнімді еңбек, жазалау, үйрету
<variant>есеп жұмыстары, үйрету, ақыл кеңес
<variant>үйрету, талап қою, мадақтау
<variant> өндірістік экскурсиялар, үлгілі шаруашылық өкілдерімен кездесулер
<question>99. Дидактиканың негізін салушы педагог
<variant> А.Каменский
<variant> А.Дистервег
<variant> И.Песталоцци
<variant> К.Ушинский
<variant> Ж.Руссо
<question>100. Оқыту үрдісінің негізгі құрамды бөліктері
<variant>мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, нәтижелері, бағалау
<variant>мақсаты, танымдық іс әрекетті ұйымдастыру, сабақ, оқыту технологиялары
<variant>білімдік мақсаттар қою, оқытуды жоспарлау, нәтижелерін бағалау
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, қарым-қатынастық
<variant>үйлестіру, түзету, әкімшілік
<question> 77. Білім берудің негізгі жолы
<variant> оқыту
<variant> тәрбие
<variant> үйрену
<variant> зерттеу
<variant> білім алу
<question>79. Тәрбие мақсатына ықпал ететін басты фактор
<variant> қоғам қажеттілігі
<variant> ата-аналар талабы
<variant> мемлекет саясаты
<variant> өндіріс тәсілі
<variant> педагогикалық практиканың даму деңгейі
<question>80. Тәрбиенің негізгі заңдылықтары
<variant> халықтық, әлеуметтік сипаты
<variant> тәрбиелік ықпалдардың жүйелілігі мен бала дамуы арасындағы байланыс
<variant> тәрбиеде жеке тұлғаға қойылатын талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі
<variant> оқушылардың жас және жеке ерекшелігі мен тәрбие байланысы
<variant> идеялылығы, мақсаттылығы
<question>84. Бұл «Білім туралы» Заң «Қазақ халқының мәдениеті мен дәстүр-салтын оқып үйрену үшін жағдайлар жасау керек» деп міндет қойды.
<variant> 1992
<variant> 1994
<variant> 1991
<variant> 1999
<variant> 1993
<question> 86. Көрнекілік принципін алғаш зерттеген педагогтар
<variant> Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский
<variant> А. Дистерверг, Ж.Ж.Руссо
<variant> Ы.Алтынсарин,А. Байтұрсынов
<variant> Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоций
<variant> А.С.Макаренко,К.Д.Ушинский
<question> 87. Оқу пәндерінің құрамын, әрбір сынып және пән бойынша апталық сағат санын анықтайтын мемлекеттік құжат
<variant> оқу жоспары
<variant> күнтізбелік жоспар
<variant> мемлекеттік стандар
<variant> оқу бағдарламасы
<variant> сабақ жоспары
<question> 88. Мектептегі басқару стильдері
<variant> өктемдік, демократиялық, ымырашылдық
<variant> кәсіби әңгіме, өктемдік
<variant> кәсіби әңгіме, кадрлармен дербес жұмыс
<variant> демократияландыру, ізгілендіру
<variant> сендіру, түсіндіру, өнеге
<question> 89. Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant>диалог(әңгімелесу)
<variant> жаттығу
<variant>әңгіме
<variant> түсіндіру
<variant>репродуктивтік
<question> 90. ....принципінің негізі: сезім мүшелерінің жұмысы
<variant>көрнекілік
<variant>ғылымилық
<variant>саналылық
<variant>беріктік
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<question> 91. Оқыту әдісінің элементі
<variant> тәсіл
<variant> оқушы іс-әрекеті
<variant> жұмыс түрлері
<variant> іс-әрекет
<variant> мұғалім іс-әрекеті
<question> 92. Меңгерілген білімдерді жүйелейтін, бекітетін сабақтар
<variant> жинақтау
<variant> білімді дамыту
<variant> аралас
<variant> бақылау
<variant> жаңа
<question > 93. Ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, қорытындылау, жаңа материалды түсіндііру, бекіту, қорытындылап үйге тапсырма беру
<variant> аралас сабақтың құрылымы
<variant>жинақтау сабағының құрылымы
<variant> қорытындылау сабағының құрылымы
<variant>бақылау сабағының құрылымы
<variant>жаңа білімді хабарлау сабағының
аралас сабақтың құрылымы
<question> 94. Мектептің сратегиялық мақсаттары мен оларға жетудің жолдары белгіленген жоспарың түрі
<variant> перспективалық
<variant> апталық
<variant> айлық
<variant> күнделікті
<variant> жылдық
<question>95. Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер
<variant> педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші, жағдаяттар
<variant> жарыс, мадақтау, жазалау
<variant> саяси, этикалық, әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге
<variant> бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant> педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<question > 96. Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер
<variant> әңгіме, лекция, пікірталас,өнеге
<variant> педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<variant> талап, қоғамдық пікір, уйрету,жаттықтыру
<variant> тәрбиелейтін жағдаят,педагогикалық талап
<variant> жарыс, мадақтау, жазалау
<question>Білім берудің негізгі жолы
<variant>оқыту
<variant>білім беру
<variant>тәрбие
<variant>зерттеу
<variant>үйрену
<question>Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогі
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>Ш.Уалиханов
<variant>А. Құнанбаев
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>М.Жұмабаев
<question>Даму және жеке адамның қалыптасуы
<variant>қоғам, орта, отбасы
<variant>әлеуметтік қатынастар
<variant>үлгі-өнеге
<variant>тәрбиелік шаралар
<variant>адамдар
<question>Саналы түрде ғылыми білімді ұғу, жинақтау, қорытынды шығару:
<variant>ұғыну
<variant>бекіту
<variant>түсіну
<variant>қабылдау
<variant>жетілдіру
<question>Жеке адамның қабілетінің дамуы, танымдық қажеттілігінің қалыптасуы
<variant>проблемалық оқыту
<variant>бағдарламалап оқыту
<variant>дамыта оқыту
<variant>түсіндірмелі-иллюстративті оқыту
<variant>компьютерлік оқыту
<question >Базистік оқу жоспарының жүктеме деңгейлері
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>негізгі, типтік
<variant>тұрақты, негізгі
<variant>негізгі, жалпы
<variant>жалпы, жылжымалы
<question>Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленконың білім көзін негізге алып, оқыту әдістерін жіктеуі
<variant>сөздік,көрнекілік,практикалық
<variant>ішінара баяндау, эвристикалық
<variant>проблеманы баяндау, зерттеу
<variant>түсіндірме-иллюстртивті, репродуктивті
<variant>сөздік, репродуктивті
<question >Әдістемелік жұмыстың түрлері
<variant>ұжымдық, топтық, жеке
<variant>педагогикалық кеңес,шығармашылық топ
<variant>негізгі, қосымша
<variant>топтық, дербес
<variant>конференция, пед.оқулар
<question>Оқушылардың білімді ұғыну сатылары:
<variant>Қызығу, қабылдау, бақылау, түсіну, жинақтау, бекіту, қолдану
<variant>Мотив, қабылдау, сезу, ойлау, есте сақтау, айтып беру
<variant>Қабылдау, түсіну, сапалық өзгерістер, қалыптасу
<variant>Қалыптасу, даму, қызығу, қабылдау, түсіну, білімділік
<variant>Мотив, түйсіну, сезіну, ой елігінен өткізу, есте сақтау
<question>Құбылыстар мен процестер арасында дамуды сипаттайтын мәнді байланыс
<variant>заңдылық
<variant>ереже
<variant>процесс
<variant>принцип
<variant>талап
<question >Оқушыларға баға қоюда әріп жүйесі қолданылатын ел
<variant>АҚШ
<variant>Чехословакия
<variant>Венгрия
<variant>Франция
<variant>Югославия
<question >Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау
<variant>диагностика
<variant>тәрбиелеу
<variant>оқыту
<variant>жүйелеу
<variant>бақылау
<question>«Оза оқыту» идеясының авторы
<variant>С.Н.Лысенкова
<variant>Л.В.Занков
<variant>Е.Н.Ильин
<variant>В.Караковский
<variant>В.Шаталов
<question>Балалардың ұжымда іс әрекетін ұйымдастыру, ынталандыру әдісі
<variant>жарыс жазалау
<variant>мадақтау
<variant>лекция
<variant>талап
<variant>жазалау
<question>Тәрбие дайындайтын адамның әлеуметтік рөлі:
<variant>азамат, еңбеккер, отбасы иегері
<variant>азамат, патриот, интернационалист
<variant>әдепті, эколог, отбасы иегері
<variant>еңбеккер, сыпайы, адал
<variant>тәрбиелі адам, гуманист, табиғатты аялаушы
<question>«Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген ...
<variant>Я.Коменский
<variant>А.Дистервег
<variant>И.Песталоцци
<variant>В.Сухоменский
<variant>А.Макаренко
<question>Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер
<variant>педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<variant>бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant>педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші жағдаяттар
<variant>саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге
<variant>жарыс, мадақтау, жазалау
<question>…«өмірдің негізгі мәні-еңбек. Ол адамның адамгершілік қасиеттерін мәртебелендіреді, өмірдің шын қадірін еңбек сүйгіш адам ғана түсіне алады» деген
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>М.Жұмабаев
<variant>А.Байтұрсынов
<question>Адамгершілік тәрбиесінің ең көп тараған формалары
<variant>этикалықәңгіме, пікірталас, дискуссия, кездесу, оқырмандарконференциясы
<variant>кішіпейілділік
<variant>саясихабарламалар, қабырғагазеттері
<variant>экскурсиялар, үйірмелер, секциялар
<variant>сынып сағаттары, тәрбиелік іс-шаралар
<question>Дене тәрбиесінің негізгі құралдары
<variant>дене жаттығулары
<variant>тамақтану әдебі
<variant>таза ауа
<variant>күн ырғағы
<variant>қозғалғыштық әрекеттер
<question>Пәнге байланысты 1 аптаға жоспарланған жұмыс ...
<variant>апталық
<variant>он күндік
<variant>айлық
<variant>жылдық
<variant>күндік
<question>Адам ағзасы мен рухани өміріндегі сандық және сапалық өзгерістер
<variant>даму
<variant>мәдениеттілік
<variant>тәрбиелілік
<variant>қалыптасу
<variant>жетілу
<question>Педагогиканың негізгі ұғымдары
<variant>тәрбие, оқыту, білім беру
<variant>білім, іскерлік, дағды
<variant>мектеп, мұғалім, оқушы
<variant>жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы
<variant>тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
<question>Бастауыш мектеп балаларының есінің басым түрі
<variant>механикалық
<variant>қозғалыс
<variant>эмоциялық
<variant>сөз-логикалық
<variant>бейнелік
<question>Тұтас педагогикалық процестің мәнән құрайтын элементтері
<variant>оқыту,тәрбие,дамыту
<variant>оқыту,білім беру
<variant>білім беру,тәрбие
<variant>білім беру, әлеуметтендіру
<variant>әлеуметтендіру,білім алу
<question>Педагогикалық көрегенділік, дидактикалық, ұйымдастырушылық, экспрессивтік
<variant>мұғалімнің жетекші қабілеттері
<variant>мұғалімнің жетекші іскерліктері
<variant>мұғалімнің жетекші сапалары
<variant>мұғалімнің қасиеттері
<variant>мұғалімнің жетекші дағдылары
<question>Терең, тиянақты ойланып айтылатын ойлардың жиынтығы:
<variant>сенім
<variant>дүниеге көзқарас
<variant>іс-әрекет принциптері
<variant>өмірлік позиция
<variant>білім
question>Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
<variant>факультатив
<variant>сабақ
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы
<variant>семинар
<variant>саяхат
<question>Оқу саяхатының түрлері
<variant>кіріспе, кезекті, қорытынды
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>топтық, дербес
<variant>практикум,семинар
<question>Инновацияның түрлері
<variant>модификациялық, комбинаторлық, түбірлі ынтымақтастық, әлеуметтік
<variant>жүйелі, комбинаторлық
<variant>модульдік, жүйелі
<variant>басқару, технологиялық
<variant>ынтымақтастық, әлеуметтік
<question>Мұғалімдер үшін жақсы әдістемелік көмек
<variant>үлгі сабақтар
<variant>лекциялар
<variant>конференция
<variant>сабақты талдау
<variant>семинар
<question>Мектептерде педагогикалық еңбекті ұйымдастыру мәселелеріне ерекше көңіл бөліп, құнды үлес қосан ғалым
<variant>Н.К.Крупская
<variant>А.С.Макаренко
<variant>С.Т.Шацкий
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant>А.В.Луначарский
<question>Тілінің кемістігі бар балаларды оқытумен айналысатын арнаулы педагогиканың бір саласы:
<variant>логопедия
<variant>дефектология
<variant>сурдопедагогика
<variant>олигофренопедагогика
<variant>тифлопедагогика
<question>«Мектептің міндеті-адамзатты және өз халқын сүйетін саналы азаматтарды тәрбиелеу»,-деген ойды айтқан педаго
<variant>А.Дистерверг
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>Дж.Локк
<variant>И.Г.Песталоций
<variant>Я.А. Коменский
<question>Тұлғалық оң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс-әрекеті
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу
<variant>тәрбие
<variant>қайта тәрбиелеу
<variant>білім беру
<variant>өзін-өзі тежеу
<question>Көзделген мақсатқа жетудегі ұйымшылдық, мақсаттылық, іс-әрекетімен сипатталатын адамдар тобы
<variant>ұжым
<variant>топ
<variant>негізгі ұжым
<variant>қоғамдық ұйым
<variant>контактылы ұйым
<question>Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant>тәрбие мақсатын анықтау <variant> қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<variant>тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant>тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant>тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<question>Әл-Фараби ... деген
<variant>«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім-адамзаттың қас жауы»
<variant>«Елдің ерлігі елден табылар, елдің байлығы жерден табылар»
<variant>«Отан отбасынан басталады»
<variant>«Жақсыдан жамаан туады, бір аяқ асқа алғысыз, жаманнан жақсы туады адам айтса наңғысыз»
<variant>«Ел болаиын десең, бесігіңді түзе»
<question>Еңбек тәрбиесінің бірінші міндеті:
<variant>еңбекке көзқарасты, борышты тәрбиелеу
<variant>еңбек ету шеберлігін қалыптастыру
<variant>еңбек ету дағдысын қалыптастыру
<variant>еңбек мәдениетіне үйрету
<variant>еңбектің жасампаздық күшін көрсету
<question>Білім мазмұнындағы негізгі элемент, болмысты тану, түсіну құралы
<variant>білім
<variant>іскерлік
<variant>дағды
<variant>шығармашылық
<variant>өздік жұмыс
<question>Тексеру әдістері
<variant>Жазбаша, ауызша, практикалық
<variant>Ағымдық, аралық, практикалық
<variant>Жазбаша, ұжымдық, практикалық
<variant>Ағымдық, аралық, қорытынды
<variant>Жеке, топтық, ұжымдық
<question>...- оқушылардың өзбетіндік жұмысы
<variant>шығармашылық тапсырма
<variant>көрнекілік
<variant>ойын
<variant>саяхат
<variant>жарыс
<question>Өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог.
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А. Байтұрсынов
<variant>М. Жұмабаев
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ш.Уәлиханов
<question>Даму мен тәрбиенің нәтижесінде жеке адамның орнығып,жетілуі
<variant>қалыптасу
<variant>жетілу
<variant>өсу
<variant>даму
<variant>әлеуметтену
<question>Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі, жетекші, мазмұндық формасы
<variant>Балалар ұжымы
<variant>Жоспарлау
<variant>Өнімді еңбек
<variant>Мұғалімдердің мүмкіндіктері
<variant>Қоғамдық-пайдалы еңбек
<question>Мұғалімнің пәнді, әдістемесін, тәрбие өнерін жетік білуі, адамгершілігі
<variant>педагогикалық шеберлік
<variant>педагогикалық біліктілік
<variant>педагогикалық іскерлік
<variant>педагогикалылқ дағды
<variant>педагогикалық құзіреттілік
<question>Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білік деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыруы, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
<variant>дидактикалық
<variant>академиялық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>перцептивті
<question>Боран мектебін білімдар, сезімтал ұстаздар ордасына айналдыру идеясын ұсынған педагог
<variant>Қ.Н.Нұрғалиев
<variant>Г.М.Кубраков
<variant>А.М.Ысқақов
<variant>Қ.Бітібаева
<variant>Р.Б.Нұртазина
<question>Бастауыш сыныпта баланың есте сақтау қабілетін дамытуға басымдық берген кеңес педагогы
<variant>С.Н.Лысенкова
<variant>В.Шаталов
<variant>Л.В.Занков
<variant>В.Караковский
<variant>Е.Н.Ильин
<question>Т.Е Конникованың анықтамасы бойынша тәрбие әдісі дегеніміз
<variant>педагогикалық жұмыстың тәсілдері, жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету
<variant>жеке адамға тікелей және жанама ықпал ету
<variant>оқушылардың тұлғалық оң қасиеттерін қалыптастыру
<variant>тәрбиешілер мен тәрбиенушілердің іс әрекетінің өзара байланыс тәсілдері
<variant>баланың жағымды мінез құлқын қалыптастыру
<question>Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы:
<variant>оқыту
<variant>дамыту
<variant>қалыптастыру
<variant>тәрбие
<variant>білім
<question>ОқытупроцесіндеН.Краудерұсынғанпринцип
<variant>тармақты
<variant>ғылымилық
<variant>бірізділік
<variant>салалы
<variant>мақсаттылық
<question>Сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы
<variant>сабақ құрылымы
<variant>сабақ жоспары
<variant>оқыту процесі
<variant>сабақ жоспары
<variant>оқыту әдістері
<question>Қазіргі оқытуда кең қолданылатын принциптер
<variant>саанлылық, белсенділік, көрнекілік
<variant>ғылымилық, ынталандыру
<variant>мәселелі, оқушылардың даму деңгейінне сәйкес болуы
<variant>шығармашылық, өздік
<variant>пән мазмұнының ерекшеліктерін, әдістерін анықтау
<question>Оқушылар меңгеруі тиіс негізгі білім, іскерлік, дағдылар белгіленген мемлекеттік құжат
<variant>оқулықтар
<variant>стандарт
<variant>оқу құралдары
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқу бағдарламасы
<question>Сабақтың түрін анықтайды
<variant>мақсаты
<variant>сабақ әдісі
<variant>міндеті
<variant>мазмұны
<variant>кезеңі
<question>Б.Есипов, Н.Болдырев, Г.Щукина жасаған сабақтар жіктемесінің негізі
<variant>дидактикалық міндеті
<variant>пәнішілік байланыс
<variant>пәнаралық байланыс
<variant>пән мазмұны
<variant>білім көзі
<question>Мектеп әкімшілігінің мұғалімдер жұмысын жүйелі, мақсатты түрде тексеруі
<variant>мектепішілік бақылау
<variant>білімдік қызметті тексеру
<variant>әкімшілік жиналысы
<variant>әкімшілік тексеру
<variant>мектепішілік тексеру
<question>Іс-әрекеттің негізгі түрлері мен тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды анықтау
<variant> жоспарлау
<variant>оқу-тәрбие жұмыстары
<variant>бақылау
<variant>диагностикалау
<variant> басқару
<question>Халыққа білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру білім берудің
<variant>принциптеріне тәуелді
<variant>әдістеріне тәуелді
<variant>мазмұнына тәуелді
<variant>құжаттарына тәуелді
<variant>ережелеріне тәуелді
<question>Ұжымның гүлдену кезеңі
<variant>үшінші
<variant>екінші
<variant>төртінші
<variant>барлығында
<variant>бірінші
<question>Оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру мақсатында топқа бөліп жарыстырып өткізілетін сабақ
<variant>сайыс
<variant>ойын
<variant>кіріккен
<variant>прблемалық
<variant>сынақ
<question>... оқушылар сөйлейтін практикалық сабақ
<variant>Семинар
<variant>Жаңа білімді хабарлау
<variant>Қатемен жұмыс
<variant>Ойын
<variant>Жарыс
<question>Өтпеген тақырыпты хабарлау сабағы
<variant>Жаңа білімді хабарлау
<variant>Қатемен жұмыс
<variant>Диктант
<variant>Ойын
<variant>Жарыс
<question>Кәсіптік мамандандыруға дейін бейінді даярлық мақсаты мен кейбір пәндерді тереңдетіп білім беру ұйымы
<variant>лицей
<variant>колледж
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>Дайындық бейіндік тереңдетілген, ғылыми – педагогикалық бағытта жүреді
<variant>магистратурада
<variant>бакалавриатта
<variant>академияда
<variant>аспирантура
<variant>доктарантурада
<question> Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
<variant> жеке меншік оқу орындарының болуы
<variant> діннің жалпы білімдік стандартқа енгізілуі
<variant> діни оқу орындарының болуы
<variant> дін мен мемлекеттің ынтымақтастығы
<variant> қоғамдық оқу орындарының болуы
<question>Шетелдік білім беру жүйесінің барлығына тән білім түрлері
<variant>жеке меншік оқу орындары, жалпы білім беру, жалпы кәсіптік білім, жоғары білім
<variant>міндетті жалпы, кәсіптік білім
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>жалпы білім беру, кәсіптік білім беру
<variant>жеке тұлғаға бағдарланған оқу орындары
<question>Балалардың санасын қалыптастыратын әдіс
<variant>әңгіме
<variant>баяндама
<variant>үйрету
<variant>жаттықтыру
<variant>талап қою
<question>Әдістемелік жұмыстар қорытындыланатын жұмыс формалары
<variant>мектепшілік педагогикалық оқулар, конференциялар
<variant>шығармашылық көрмелер
<variant>түрлі сайыстарға қатысу
<variant>әдістемелік бірлестік айлығы
<variant>әдістемелік бірлестік апталығы
<question>Оқыту принциптерінің жүйесін тұңғыш ұсынған педагог
<variant>Я.А.Коменский
<variant>А.П.Пинкевич
<variant> К.Д.Ушинский
<variant>И.Г.Песталоций
<variant>А.В.Дистерверг
<question>«Оқытудың ең басты принципі - табиғатқа сай болу принципі» деген:
<variant>Я.А.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>А.П.Пинкевич
<variant>К.Д.Ушинский
<variant>И.Г.Песталоцци
<question>Білім мазмұнын анықтауға әсер ететін факторлардың ішінен қатесін табыңыз
<variant>оқу мотивтері
<variant>қоғам қажеттілігі
<variant>ғылымның даму деңгейі
<variant>оқыту процесінің мүмкіндіктері
<variant>тұлға қажеттіліктері
<question>Әрбір оқушының мүмкіндіктерін және талап-тіліктерін ескеретін оқыту технологиясы
<variant>біліміне қарай саралап оқыту
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>проблемалық
<variant>бағдарламалық
<variant>модульдік
<question>Әдістемелік кеңестің мәжілісі
<variant>екі айда бір рет өткізіледі
<variant>ай сайын бір рет өткізіледі
<variant>әр тоқсанда өткізіледі
<variant>жылына үш рет өткізіледі
<variant>жарты жылда бір рет өткізіледі
<question>... ортақ, қоғамға пайдалы мақсат көздейтін адамдар тобы
<variant>ұжым
<variant>топ
<variant>қоғамдық ұйымдар
<variant>адамдар қауымдастығы
<variant>бірлестік
<question>Ең күрделі саналатын еңбек түрі
<variant>Оқу барысындағы еңбек
<variant>Өзін-өзі қызмет көрсету
<variant>Дене еңбегі
<variant>Өнімді еңбек
<variant>Барлығы
<question>Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды пән
<variant>технология
<variant>дүниетану
<variant>география
<variant>биология
<variant>физика
<question>Оқытудың түрлері
<variant>түсіндірмелі, проблемалық, бағдарламалық
<variant> интеграциялық, панорамалық, жеке тұлғаға бағдарланған
<variant> дәстүрлі, педоцентристік, қазіргі
<variant> когнитивтік, педоцентристік, қазіргі
<variant>педоцентристік, модульдік, дәстүрлі
<question>Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының негізі
<variant>баланың жеке тұлғасын сыйлау
<variant>мұғалімнің білімділігі
<variant>баланың жеке ерекшілігін ескеру
<variant>мұғалімнің өнерлілігі
<variant>ата-анамен ынтымақ
<question>Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің табысты өзара қарым –қатынасының басты белгісі
<variant>бірлескен іс - әрекет
<variant>сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
<variant>ынтымақтастық
<variant>өзара белсенділік
<variant>қарым – қатынас стилдері
<question>Оқытуда баланың есте сақтау қабілетін дамытуға басымдық берген кеңес педагогы
<variant>А.Шаталов
<variant>В.Караковский
<variant>С.Н.Лысенкова
<variant>Л.В.Занков
<variant>Е.Н.Ильин
<question>Ғылыми ізденудің нәтижесінде озат тәжірибені жасау, тұтас педагогикалық процесс меселелерін шеберлікпен шешу, жұртшылық игілігіне айналдыру
<variant>педагогикалық шығармашылық
<variant>біліктілік
<variant>технология
<variant>инновация
<variant>шеберлік
<question>Жалпы, мектепке дейінгі, мектеп педагогикасы, педагогика тарихы
<variant>педагогика ғылымының салалары
<variant>педагогика ғылымының бөлімдері
<variant>педагогика ғылымынынң компоненттері
<variant>педагогика ғылымының әдістері
<variant>педагогика ғылымының құрылымы
<question>«Принцип» латын тілінен аударғанда .......... дегенді білдіреді.
<variant>бастапқы, негізгі
<variant>ереже
<variant>ұстаным
<variant>талап
<variant>заңдылық
<question>Ұжым проблемасын зерттеумен айналысқан педагогтар:
<variant>А.С.Макаренко,В.А.Сухомлинский, Н.К.Крупская
<variant>Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо
<variant>К.Д.Ушинский, А.В.Луначарский
<variant>Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев
<variant>А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, К.Д.Ушинский
<question>Жастардың кәсіби еңбек ету жағдайына бейімделу жүйесі
<variant>кәсіптік адаптация
<variant>кәсіптік іріктеу
<variant>кәсіптік диагностика
<variant>кәсіптік консультация
<variant>кәсіптік білім беру
<question>Жоғары деңгейде дамыған топ
<variant>ұжым
<variant>бірлестік
<variant>қоғамдық ұйымдар
<variant>адамдар қауымдастығы
<variant>топ
<question>Бірлескен іс-әрекет, ұжым органдары
<variant>ұжымды дамытатын негізгі күш
<variant>ұжымды дамытатын қоғамдық пікір
<variant>ұжымды дамытын дәстүр
<variant>ұжымды дамытатын құрал
<variant>ұжымды дамытатыен перспектива
<question>Қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын құраушы, балаларды оқыту ана тілінде жүргізілсін деген талаптарды бастаушы
<variant>А. Байтұрсынов
<variant>М. Мұмабаве
<variant>А. Құнанбаев
<variant>Ж. Аймауытов
<variant>Ш. Уалиханов
<question>Оқу жоспарының негізінде жасалады
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқу құралдары
<variant>стандарт
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқулықтар
<question>6 жасар балаларға тәрбие және білім берудің тиімді әдістерін мектеп тәжірибесінде дәлелдеген.
< variant>Ш.А.Амонашвили
<variant>Л.В.Занков
<variant>В.Шаталов
<variant>С.Н.Лысенкова
<variant>В.Караковский
<question>Тәрбие принциптері
<variant>тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт- бағдар беретін қағидалар
<variant>педагогикалық ситуацияға байланысты жеке әдісі, тәрбиеи тәсілі ретінде қолданылады
<variant>арнайы тәрбиелік міндеттерді шешуге арналған, мақсат ұйымдастырылған
<variant>тәрбиешінің оқушылардың бойында қоғамдық көзқарасыт және мәнез-құлықты әдеттері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында, олдардың санасы мен ерік күшіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы
<variant>тәрбиенің тәсіліне қарай ұйымдастырылу қағидалары
<question>Тәрбие үрдісінде бала дамуы
<variant>Іс-әрекет пен қарым-қатынасқа тәуелді
<variant>Тәрбие мен оқытуға тәуелді
<variant>Қабілет пен мотивке тәуелді
<variant>Түйсік пен сезімге тәуелді
<variant>Ақыл-ой мен еске тәуелді
<guestion>Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер
<variant>әңгіме,лекция,пікірталас,өнеге
<variant>жарыс,мадақтау,жазалау
<variant>педагогикалық бақылау,анкета,еңбек нәтижелерін талдау
<variant>талап, қоғамдық пікір,үйрету, жаттықтыру
<variant>тәрбиелейтін жағдаят,педагогикалық талап
<question>«Көркем денелі, түзу ойлайтын, дәл пішетін, дәл табатын ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы үн, әдемі түрден ләззат алып, жаны толқынарлық болса, баланың дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығын» деген
<variant>М.Жұмабаев
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А.Құнанбаев
<question >...оқушылардың білімін бекіту сабағы
<variant> білімді бекіту
<variant>ойын
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>жарыс
<question>Білім берудің негізгі жолы
<variant>оқыту
<variant>білім беру
<variant>тәрбие
<variant>зерттеу
<variant>үйрену
<question>Өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог
<variant> Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уалиханов
<variant>М.Жұмабаев
<variant>А.Құнанбаев
<variant>А.Байтұрсынов
<question>Я.А.Коменскийдің еңбегі
<variant>«Ұлы дидактика»
<variant>«Тәрбие жұмысының ұйымдастыру әдістемесі »
<variant>«Балалар әлемі»
<variant>«Ұстаздық дастан»
<variant>«Халыққа білім беру және демократия»
<question>Белсенділіктің түрлері
<variant>қарым-қатынас, таным, өзін-өзі тәрбиелеу
<variant>ақыл-ой, шығармашылық
<variant>оқу, ойын, еңбек
<variant>оқу, қоғамдық пайдалы жұмыс
<variant>көркемөнер, іс-әрекет
<question>Мінез-құлық нормасының көрінісі, балаларды әлеуметтік тәжірибеге қатыстыру
<variant>талап
<variant>қоғамдық пікір
<variant>жазалау
<variant>мадақтау
<variant>үйрету
<question>Алғаш рет «Педагогика» кітабын жазған қазақ ағартушысы
<variant>М.Жұмабаев
<variant>Ж.Аймауытов
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Н.Құлжанова
<question>Объективті дүние, адамның орны, өзі туралы көзқарастарының жүйесі, өмірдегі позициясы, сенімі, мұраты, таным әрекеті
<variant>дүниетаным
<variant>білімі
<variant>сенімі
<variant>адам мұраты
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<question>Оқушылардың өзге адамдармен қарым-қатынасы, қоғамдық іс-қылықтары
<variant> мінез-құлық эстетикасы
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>тұрмыстық заттар эстетикасы
<variant>отбасы эстетикасы
<variant>күнделікті өмірдегі адамның жеке басның эстетикасы
<question>Сынып жетекшісінің негізгі міндеті
<variant>балаға тәрбиелік ықпалдарды үйлестіру
<variant>баланы коммуникативтік қатынасқа тарту
<variant>талдау қызметі
<variant>ұжымды басқару
<variant>баланы алуан түрлі іс-әрекетке қатыстыру
<question>Сынып жетекшісі тәрбие процесі үшін ең алдымен оған керекті ... іріктейді
<variant>мәліметтерді
<variant>хабарламаларды
<variant>білімдерді
<variant>деректерді
<variant>ақпараттарды
<question>Отбасы тәрбиесінің ...: сендіру, жеке өнеге, мадақтау, жазалау, тәрбие беретін жағдаяттар
<variant>әдістері
<variant>міндеттері
<variant>тәсілдері
<variant>мазмұны
<variant>құралдары
<question>Ізгілендіруге байланысты шыққан тексеру әдісі
<variant>диагностика
<variant>практикалық
<variant>ауызша
<variant>бақылау
<variant>жазбаша
<question>Мұғалімнің аса бағалы педагогтық қасиетті, өзара жақсы қарым-қатынас жасауға негіз болатын адамдар ара қатынасының түрі.
<variant>ұстаздық әдеп
<variant>ұстаздық талант
<variant>ұстаздық шеберлік
<variant>ұстаздық ахмеология
<variant>ұстаздық техника
<question>Тәрбие үрдісінің мәні
<variant>баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау
<variant> тәрбие заңдылықтарын сақтау
<variant> әдіситерді дұрыс таңдау
<variant>жан-жақты дамыту
<variant>тәрбие формаларын таңдай
<question>Кіші мектеп жасындағы балалар тәрбиесінде жиі қолданылатын тәрбие әдісі
<variant>үйрету
<variant>әңгіме
<variant>талап қою
<variant>жаттықтыру
<variant>пікір таласы
<question>Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер
<variant>Әңгіме, лекция, пікірталас, өнеге
<variant>Талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру
<variant>Жарыс, мадақтау, жазалау
<variant>Тәрбиелейтін жағдаят, педагогикалық талап
<variant>Педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<question>Ұжымды дамытатын маңызды құрал
<variant>дәстүр
<variant>перспектива
<variant>актив
<variant>ұжым органдары
<variant>жұрыс жауабы жоқ
<question>... – дәстүрден тыс сабақ түрі
<variant>семинар
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жазба жұмыс
<variant>қайталау
<variant>білімді бекіту
<question>... сабақ өткен тақырып пен жаңа білімді байланыстырады
<variant>аралас
<variant>жарыс
<variant>ойын
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>қатемен жұмыс
<question>Өтпеген тақырыпты хабарлау сабағы:
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жарыс
<variant>диктант
<variant>ойын
<question>Үйірмеге кемінде ... оқушы қатысады:
<variant>15
<variant>3
<variant>9
<variant>8
<variant>4
<question>Педагогикалық болмыс фактілерін талдаудың негізгі тәсілдері
<variant>зерттеу әдістері
<variant>тәрбие әдістері
<variant>білім беру әдістері
<variant>оқыту әдістері
<variant>тану әдістері
<question>Даму мен қалыптасуда шешуші рөлі атқарады
<variant>қарым-қатынас
<variant>қызығушылық
<variant>сенімділік
<variant>тұқым қуалау
<variant>адамгершілік
<question >Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің табысты өзара қарым-қатынасының басты белгісі
<variant>бірлескен іс-әрекет
<variant>ынтымақтастық
<variant>өзара белсенділік
<variant>қарым-қатынас стилдері
<variant>сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
<question>Мектептерде педагогикалық еңбекті ұйымдастыру мәселелеріне ерекше көңіл бөліп, құнды үлес қосан ғалым
<variant> Н.К.Крупская
<variant>А.С.Макаренко
<variant>С.Т.Шацкий
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant>А.В.Луначарский
<question>Сұрақ 93.Баланың дене және психикалық дамуының тездеуі
<variant>акселерация
<variant> қалыптасу
<variant>жетілу
<variant>кемелдену
<variant>даму
<question>Жеке адамның іс-әрекетінде көрінетін дара өзгешелігі
<variant> темперамент
<variant>қабылдау
<variant>түйсік
<variant>ойлау
<variant>зейін
<question>Дүниетанымның құрамды бөліктеріне .......жатады
<variant>ғылыми білім, дүниетаным, сенім, адам мұраты
<variant>енім, адам мұраты, өмірлік позиция
<variant>дүниеге көзқарас, құндылық бағдарлы
<variant>таным, іс-әрекет прициптері
<variant>білім, тәрбие, оқыту
<ques tion>Туризмнің дене тәрбиесіндегі түрлері:
<variant>серуен, саяхат, туристік жорық
<variant>дене жаттығулары
<variant>ойын, табиғат факторлары
<variant>Жеңіл атлетика, гимнастика
<variant>шаңғы спорты, жүзу
<question>Оқытуды сабақта ұйымдастырудың әр түлі формалары
<variant>ұжымдық, топтық, дербес
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы, саяхат
<variant>практикум, семинар
<variant>ұжымжық,жеке,
<variant>саяхат , факультатив
<question>Оқу еңбегінің мәдениетіне үйренудің жолдары
<variant>еңбектену мәдениеті, ақыл ой ережелерін білу, баспа мәліметтерімен жұмыс, өздік жұмыс
<variant>оқулықтармен жұмыс
<variant>оқу құралдарын пайдалана білу, қалыптастыру
<variant>Жұмыс орнын қажетті материалдарды іріктеу
<variant>еңбектң дұрыс жоспарлау, оқу гигиенасы ережесін сақтау
<question>Дене тәрбиесінің негізгі құралы
<variant>дене жаттығулары
<variant>тамақтану әдебі
<variant> таза ауа
<variant>күн ырғағы
<variant>қозғалтқыш әрекеттер
<question>Сынып жетекшісінің міндетті құжаты, саналы, мақсатты болжамы
<variant>тәрбие жұмысының жоспары
<variant>жеке оқушылармен жұмыс жоспарлары
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>сабақ жоспарлары
<variant>перспективалық жоспар
<question>Тексеру әдістері
<variant>жазбаша, ауызша, практикалық
<variant>ағымдық, аралық, практикалық
<variant>ағымдық, аралық, қорытынды
<variant>жеке, топтық, ұжымдық
<variant>жазбаша, ұжымдық, практикалық
<question>Басқарылатын объекті туралы ақпараттар негізінде оны жетілдіру.
<variant>басқару
<variant>сынау
<variant>тексеру
<variant>бағалау
<variant>бақылау
<question>Жылдық жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
<variant>мектеп өмірінің ең маңызды,жетекші құжаты
<variant>3 жылдық құжат
<variant> перспективалық құжат
<variant>тоқсандық құжат
<variant> күнделікті құжат
<question>Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
<variant>әдептілік, адамгершілік
<variant>экспрессивтік
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>академиялық
<variant>идактикалық
<question>Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білік деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыруы, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
<variant>дидактикалық
<variant>академиялық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>перцептивті
<question>Жоғары деңгейде дамыған топ
<variant>ұжым
<variant>бірлестік
<variant>қоғамдық ұйымдар
<variant>топ
<variant>адамдар қауымдастығы
<question>Оқушылардың өмірі мен әрекетін ұйымдастыруда үлкен маңызға ие болып отырған фактор
<variant> еңбек
<variant>сан қилы іс - әрекет
<variant> күн ырғағын сақтау
<variant>қоғамдық пайдалы іс - әрекет
<variant>үйрету
<question>Үйірме жұмысының жоспары ... басталады
<variant>Мақсат – міндеттен
<variant>Оқушылар саны
<variant>Күні
<variant>Қатар саны
<variant>Уақыт
<question>Үйірменің негізгі құжаты
<variant>қолжазба журнал
<variant>әдістемелік нұсқау
<variant>жұмыс дәптері
<variant>сөздік
<variant>оқулық
<question>«Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген
<variant>Я.Коменский
<variant>А.Дистерверг
<variant>В.Сухомлинский
<variant>И.Песталоцци
<variant>А.Макаренко
<question>Мұғалімнің мамандық деңгейін көтеруге қойылатын талаптар:
<variant>кәсіптік білім, біліктіліік, дағды, шығармашылық, ,ізгілік
<variant>аттестациялау, категорияға бөлу, педагогикалық оқуларға қатысу
<variant>оқыту-тәрбиелеу жұмыстарының нәтижесін, тиімділігін анықтау
<variant>білімін үздіксіз жетілдіру
<variant>тәжірибе алмасу, озат тәжірибені зерттеу
<question>Оқушының жан дүниесін тану қабілеті
<variant>перцевтивті
<variant>коммуникативті
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>дидактикалық
<variant>академиялық
<question>Халыққа білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру білім берудің ..... тәуелді
<variant>принциптеріне
<variant>құжаттарына
<variant>әдістеріне
<variant>мазмұнына
<variant>ережелеріне
<question>Табиғат жағдайларының адам тұрмысына, қызметіне ықпалы
<variant>табиғи орта
<variant>нышан
<variant>тәрбие
<variant>әлеуметтік орта
<variant>тұқым қуалаушылық
<question>Экономикалық тәрбие дегеніміз:
<variant>оқушыны экономикалық біліммен қаруландыру, экономикалық саясатты ұғындыру, экономикалық қатынастарды тәжірибеде меңгерту
<variant>еңбекке жаңа қатынастарды қалыптастыруды үйрету
<variant>экономикалық қатынастарды реттеу, тәжірибеге ендіру
<variant>оқу тәрбие жұмысына экономикалық тәрбие мәселелерін ендіру
<variant>мемлекеттің экономикалық саясатына түбегейлі өзгеріс ендіру
<question>Экономикалық сөздік жасау, жаттықтыру, практикалық жұмыстар
<variant>экономикалық тәрбие әдістері
<variant>экономикалық тәрбие заңдылықтары
<variant>экономикалық тәрбие тәсілдері
<variant>экономикалық тәрбие принциптері
<variant>экономикалық тәрбие формалдары
<question>Оқушылардың білімді берік ұғынуының тиімді тәсілі
<variant>бекіту
<variant>жинақтау
<variant>түсіну
<variant>қабылдау
<variant>ұғыну
<question>Оқу саяхатының түрлері
<variant>кіріспе, кезекті, қорытынды
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>топтық, дербес
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>практикум, семинар
<question>Сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы
<variant>сабақ құрылымы
<variant>сабақ жоспары
<variant>оқыту процесі
<variant>сабақ жоспары
<variant>оқыту әдістері
<question>«Өз бетімен меңгерілген білім санаға жақсы сіңеді»деген ережеге негізделген принцип
<variant>саналық және белсенділік
<variant>оқытудың өмірмен және қоғамдық еңбекпе байланысы
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<variant>ғылымилық
<variant>беріктік
<question>Әдістемелік жұмыстар қорытындыланатын жұмыс формалары
<variant>мектепшілік педагогикалық оқулар, конференциялар
<variant>шығармашылық көрмелер
<variant>түрлі сайыстарға қатысу
<variant>әдістемелік бірлестік айлығы
<variant>әдістемелік бірлестік апталығы
<question>Педагогикалық кеңестің төрағасы
<variant>мектеп директоры
<variant>ата-аналар комитетінің төрағасы
<variant>тәжірибелі мұғалім
<variant>мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары
<variant>мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
<question>Пән бойынша оқулықтар жазу түрлі сайыстарға қатысу
<variant>әдістемелік жұмыстың жеке түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың белсенді түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың топтық түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың ұжымдық түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың топтық-ұжымдық түрі
<question>Адамның мінез-құлқындағы жағымсыз жақтардан арылуынан басталады
<variant>өзiн-өзi тәрбиелеу
<variant>қайта жаттықтыру
<variant>қайта тәрбиелеу
<variant>оқыту
<variant>қайта ұқтыру
<question>Әл-Фараби ... деген
<variant>«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім-адамзаттың қас жауы»
<variant>«Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз, Жаманнан жақсы туады, адам айтса нанғысыз»
<variant>«Ел боламын десең, бесігіңді түзе»
<variant>«Елдің ерлігі елден табылар, елдің байлығы жерден табылар»
<variant>«Отан отбасынан басталады»
<question>Қазақстан Республикасының «Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы»
<variant>1995 жылы қабылданды
<variant>2004 жылы қабылданды
<variant>2000 жылы қабылданды
<variant>1993 жылы қабылданды
<variant>2007 жылы қабылданды
<question>Ең күрделі саналатын еңбек түрі
<variant>Оқу барысындағы еңбек
<variant>Өзін-өзі қызмет көрсету
<variant>Дене еңбегі
<variant>Өнімді еңбек
<variant>Барлығы
<question>Оқушыны шығармашылыққа, өз бетімен мәселелерді шешуге үйрететін оқыту түрі
<variant>проблемалық
<variant>бағдарламалық
<variant>когнитивтік
<variant>түсіндірмелі
<variant>дәстүрлі
<question>«Оқу-тәрбие процесін оптималдандыру» еңбегінің авторы
<variant>Ю.Бабанский А.Бітібаева
<variant>Ә.Қоңыратбаева
<variant>Ш.Аманошвили
<variant>Е.Ильин
<variant>А.Бітібаева
<question>Оқушы білімін бағалауда қолданылатын әдіс
<variant>түсіндірмелі талдау әдісі
<variant>сұрақ-жауап әдісі
<variant>зерттеу әдісі
<variant>проблемалық әдіс
<variant>көрнекілік жұмысы
<question>Оқушының білімге ынтасын арттыру: деңгейлік тапсырмалар арқылы дарындылығын, қабілетін ояту, ашу, қалыптастыру, сенімділікке жетелеу ерекшеліктері, оқытудың жаңа технологияларының қайсысына сәйкес келетінін көрсетіңіз
<variant деңгейлеп сарап оқыту
<variant>білім беруді ізгілендіру
<variant>саралап оқыту
<variant>ақпараттық-коммуникативтік технология
<variant>ынтымақтастық педагогикасы
<question>«Еркін тәрбие» теориясын алғаш рет негіздеген философ
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>А.С.Макаренко
<variant>И.Г.песталоцци
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant>К.Д.Ушинский
<question>... оқушыны өз бетімен тілімін жетілдіруге үйретеді
<variant>ақпарат жинақтау
<variant>талдау-жинақтау
<variant>сұрақ-жауап
<variant>көрнекілік
<variant>түсіндіру
<question>Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>М.Жұмабаев
<question>Мінез-құлық, жүріс-тұрыс нормаларын, құндылықтарын жеке тұлғанің меңгеруі, қолдануы
<variant>әлеуметтену
<variant>жантану
<variant>жетілу
<variant>өсу
<variant>қалыптасу
<question>Ата-анадан ұрпаққа берілетін биологиялық ұқсастық нышаны
<variant>тұқым қуалаушылық
<variant> әлеуметтік орта
<variant> табиғи орта
<variant> орта
<variant> тәрбие
<question>Жалпы негізгі, жалпы орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беретін оқу орны:
<variant>колледж
<variant>институт
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<variant>кәсіптік училищелер
<question>Әдістемелік жұмыстың маңызды түрі
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>презентация жасау
<variant>«Жыл мұғалімі» сайысына қатысу
<variant>педагогикалық кеңесте сөйлеу
<variant>баяндамалар оқу
<question> сұрақ 85. Табиғат факторлары дегеніміз
<variant>күн көзі, ауа, суға шомылу
<variant>спорттық гимнастика, акробатика
<variant>жеңіл атлетика, гимнастика
<variant>серуен, саяхат, туристік жорық
<variant> дене жаттығулары
<question>Оқу жоспарының түрлері
<variant>негізгі, типтік
<variant>жалпы, жылжымалы
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>негізгі, жалпы
<variant>тұрақты, негізгі
<question>Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыратын білім түрі
<variant>ғылыми білім
<variant>жалпы білім
<variant>политехникалық білім
<variant>тұрмыстық білім
<variant>пәндік білім
<question>Адамгершілік тәрбиесінің негізгі міндеттері
<variant>отаншылдық, еңбекқорлық, ізгілік, парасаттылық
<variant>ұқыптылық, үнемшілдік
<variant>денсаулық, күштілік, ептілік
<variant>эстетикалық талғам, қабылдау
<variant>заңды құрметтеу, үлкендерді сыйлау
<question>Адамгершіліктің алғашқы үлгісі, баланың адамгершілігінің дамуына үлкен ықпал жасайтын әлеуметтік фактор
<variant>отбасы
<variant>қоғам
<variant>мектеп
<variant>мектептен тыс мекемелер
<variant>балалардың қоғамдық ұйымдары
<question>Мұғалімнің сабаққа әзірлігінің кезеңдері
<variant>диагностикалық, болжау, жобалау
<variant>қорытынды шығару, сабақ жоспарлау
<variant>сабаққа әзірлену, нәтижелерін шығару
<variant>психологиялық, модельдеу
<variant>педагогикалық, бақылау
<question>Мұғалімдер үшін жақсы әдістемелік көмек
<variant>үлгі сабақтар
<variant>лекциялар
<variant>конференция
<variant>сабақты талдау
<variant>семинар
<question>Меншік түрлері әртүрлі білім беру мекемелері (мемлекеттік, жеке меншік, аралас) заңдастырылған «Білім туралы» заңның қабылданған жылы
<variant>1999
<variant>2007
<variant>1991
<variant>1992
<variant>2005
<question>Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
<variant>жеке меншік оқу орындарының болуы
<variant>дін мен мемлекеттің ынтымағы
<variant>діни оқу орындарының болуы
<variant>қоғамдық оқу орындарының болуы
<variant>діннің жалпы білімділік стандартқа енгізілуі
<question>Қоғамдық мінез - құлықты қалыптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер
<variant>педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші жағдаяттар
<variant>педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<variant>саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге
<variant>жарыс, мадақтау, жазалау
<variant>бақылау, өзін-өзі бақылау
<question>«Өмірдің негізгі мәні – еңбек. Ол адамның адамгершілік қасиеттерін мәртебелендіреді, өмірдің шын қадірін еңбек сүйгіш адам ғана түсіне алады» деген
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А.Құнанбаев
<variant>М.Жұмабаев
<variant>А.Байтұрсынов
<variant> Ш.Уалиханов
<question>«Көпнекілік балалардың нақты қабылдайтын психологиялық ерекшелігіне сайкеледі, олар нақты формамен, дыбыспен, бояумен, түйсікпен ойлайды» - деген
<variant>К.Д.Ушинский
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>В.Сухомлинский
<variant>А.Коменский
<question>Проблемалық талдауда қай оқыту технологиясының негізі бар екенін көрсетіңіз
<variant> дамыта оқыту технологиясы
<variant>жаңа білімді меңгерту
<variant>конструкторлық жобалау технологиясы
<variant>модульдік технология
<variant> ынтымақтастық технологиясы
<question>Адам ағзасы мен рухани өміріндегі сандық және сапалық өзгерістер
<variant>тәрбиелілік
<variant>даму
<variant>жетілу
<variant>қалыптасу
<variant>мәдениеттілік
<question>Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant> қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<variant>тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant>тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant>тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<variant> тәрбие мақсатын анықтау
<question>Тәрбиенің негізгі заңдылықтары
<variant>халықтық, әлеуметтік сипаты
<variant>тәрбиелік ықпалдардың жүйелілігі мен бала даму арасындағы байланыс
<variant>тәрбиеде жеке тұлғаға қойылатын талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі
<variant>идеялылығы, мақсаттылығы
<variant>оқушылардың жас және жеке ерекшілігі мен тәрбие байланысы
<ques tion>Тәрбие үрдісінде бала дамуы
<variant>Түйсік пен сезімге тәуелді
<variant>Тәрбие мен оқытуға тәуелді
<variant>Қабілет пен мотивке тәуелді
<variant>Іс-әрекет пен қарым-қатынасқа тәуелді
<variant>Ақыл-ой мен еске тәуелді
<question>Ұжымға қатаң талап қойылатын кезең
<variant>бірінші
<variant>барлығында
<variant>екінші
<variant>үшінші
<variant>төртінші
<question>Сынып-сабақ жүйесін зерттеп ,әлемге таратқан
<variant>Я. Коменский
<variant>А. Дистервег
<variant>Ж. Руссо
<variant>И. Песталоцци
<variant>К. Ушинский
<question>Оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі
<variant>сабақ
<variant>өзіндік жұмыс
<variant>қосымша сабақ
<variant>факультатив
<variant>экскурсия
<question>Оқу, тәрбие міндеттерін шешудің тиімді жолдарын іздестіру,педагогикалық тапқырлық таныту қабілеті
<variant> конструктивті
<variant>дидактикалық
<variant>перцептивті
<variant>экспрессивті
<variant>коммуникативті
<question>Еңбек дағдылары,іскерлік,төзімділік, іс-әрекет түрлері......байқалады.
<variant>оқу барысындағы еңбекте
<variant>өнімді еңбекте
<variant>қоғамдық пайдалы еңбекте
<variant>өзіне –өзі қызмет етуде
<variant>сыныптан тыс үйірмеде
<question>Оқушыны білім байлығымен қаруландыру, іскерлік пен дағдыны игерту қызметі
<variant>білім беру
<variant>қалыптастыру
<variant>дамытушылық
<variant>тәрбиелік
<variant>оқыту
<question> Сұрақ 88. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:
<variant> сабақ
<variant> семинар
<variant> саяхат
<variant> үйдегі оқу тапсырмасы
<variant> факультатив
<question>Дене тәрбиесіндегі ерекше факторлар
<variant>дене шынықтыру мәдениеті, туризм
<variant>табиғи
<variant>жаттығулар
<variant>спорт шаралары
<variant>ойындар
<question>Құқықтық тәрбие негізі
<variant>отбасы
<variant>құқық қорғау органдары
<variant>қолайлы орта
<variant>мектеп
<variant>балабақша
<question>Оқушылардың білімді ұғыну сатылары:
<variant>Қызығу, қабылдау, бақылау, түсіну, жинақтау, бекіту, қолдану
<variant>Мотив, қабылдау, сезу, ойлау, есте сақтау, айтып беру
<variant>Қабылдау, түсіну, сапалық өзгерістер, қалыптасу
<variant> Қалыптасу, даму, қызығу, қабылдау, түсіну, білімділік
<variant>Мотив, түйсіну, сезіну, ой елігінен өткізу, есте сақтау
<question>Оқытудың түрлері
<variant>түсіндірмелі, проблемалық, бағдарламалық
<variant>интеграциялық, панорамалық, жеке тұлғаға бағдарланған
<variant>дәстүрлі, педоцентристік, қазіргі
<variant>педоцентристік, модульдік, дәстүрлі
<variant>когнитивтік, педоцентристік, қазіргі
<question>Үлгі, білім мазмұнының өлшемі
<variant>стандарт
<variant>оқулықтар
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>оқу жоспары
<question>Ұжымның гүлдену кезеңі
<variant>үшінші
<variant>бірінші
<variant>екінші
<variant>барлығанда
<variant>төртінші
<question> Дамыған ұжым, өзін-өзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпал ету.
<variant>Параллельді(қосарлы ықпал)
<variant>Әдет
<variant>Дәстүр
<variant>Қоғамдық пікір
<variant>Перспектива
<question>Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шаруашылығында пайдалану жайлы алғашқы ұғымды алатын оқу пәні
<variant>еңбекке баулу
<variant>бейнелеу өнері
<variant>технология
<variant>дүниетану
<variant>математика
<question>Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды пән
<variant>технология
<variant>дүниетану
<variant>география
<variant>биология
<variant>физика
<question>...оқушылардың ақыл-ой еңбегі мәдениетін дамыту үшін атқарылатын мақсатты іс-қызметі
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>адамгершілік жаттықтыру
<variant>экономикалық
<variant>еңбек
<variant>эстетикалық
<guestion>Үйге берілетін тапсырманың мақсаты
<variant>оқушының класта алған білімдерін бекітіп, қосымша материал арқылы білімін толықтыруы
<variant>оқушылардың стильдік қателерін тексеруі
<variant> оқушы білімін есепке алуы
<variant>топтық жұмыс жүргізуі
<variant>салыстыру жұмыстары
<question>... – дәстүрден тыс сабақ түрі
<variant>семинар
<variant>жазба жұмысы
<variant>қайталау
<variant>қатемен жұмыс
<variant>білімді бекіту
<question>Педагогиканың негізгі ұғымдары
<variant>тәрбие, оқыту, білім беру
<variant>жеке тұлғанын дамуы, қалыптасуы
<variant>тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
<variant>мектеп, мұғалім, оқушы
<variant>білім, іскерлік, дағды
<question>Педагогиканың негізгі ұғымдары
<variant>тәрбие, оқыту, білім беру
<variant>жеке тұлғанын дамуы, қалыптасуы
<variant>тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
<variant>мектеп, мұғалім, оқушы
<variant>білім, іскерлік, дағды
question>Білім беру ұғымын ең алғашқы рет педагогикаға енгізген
<variant>И.Песталоции
<variant>А.С.Макаренко
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>К.Д.Ушинский
<variant>В.А.Сухомлинский
<question>Педагогикалық болмыс фактілерін талдаудың негізгі тәсілдері
<variant>зерттеу әдістері
<variant>тәрбие әдістері
<variant>білім беру әдістері
<variant>оқыту әдістері
<variant>тану әдістері
<question>Ғылыми педагогикалық бақылау әдісіне жатқызуға болатын бақылау түрі:
<variant>мұғалімнің компьютер бағдарламаларының көмегімен оқушылардың пәннің жеке тақырыптарын оқу барысындағы дамуына ықпалы
<variant>биология пәнінде оқушылармен бірге аралардың әрекетін бақылауы
<variant>сынып жетекшісінің оқушылардың киімдерінің тазалығын бақылауы
<variant>кезекші мұғалімнің мектеп дәлізіндегі оқушыларды бақылауы
<variant>мектеп іс – шараларына оқушылардың қатысуын қадағалау
<question>Даму және жеке адамның қалыптасуы
<variant>қоғам, орта, отбасы
<variant>әлеуметтік қатынастар
<variant>үлгі-өнеге
<variant>тәрбиелік шаралар
<variant>адамдар
<question>Оқыту процесінің функциялары
<variant>білім беру, тәрбиелеу, дамыту
<variant>оқыту мақсатын қою, міндеттерін анықтау
<variant>оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау
<variant>іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру
<variant>оқыту, әдістерін, құралдарын таңдау
<question>Мектепті басқару стильдері
<variant>кәсіби әңгіме, кадрлармен дербес жұмыс
<variant>сендіру,түсіндіру,өнеге
<variant>кәсіби әңгіме,өктемдік
<variant>өктемдік, демократиялық, ымырашылдық
<variant>демократияландыру, ізгілендіру
<question>«Принцип» сөзініңқазақтіліндегімағынасы
<variant>негіз, қағида
<variant>қозғаушыкүш
<variant>әдіс
<variant>тәсіл
<variant>заңдылық
<question>Үлгі, білім мазмұнының өлшемі
<variant>стандарт
<variant>оқулықтар
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқу жоспары
<variant>оқу бағдарламасы
<question>Оқыту әдісінің элементі
<variant>тәсіл
<variant>іс - әрекет
<variant>жұмыс түрлері
<variant>оқушы іс - әрекеті
<variant>мұғалім іс – әрекеті
<question>Сабақтың түрін анықтайды
<variant>мақсаты
<variant>сабақ әдісі
<variant>міндеті
<variant>мазмұны
<variant>кезеңі
<question>Ұжымда қолайсыз психологиялық жағдай туғызатын басқару стилі
<variant>әкімшілік стиль
<variant>демократиялық-либеральдық стиль
<variant>либеральдық стиль
<variant>либеральдық-әкімшілік либеральдық стиль
<variant>демократиялық стиль
<ques tion>... тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant>өзін- өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant>идеялылық, мақсаттылық
<variant>балаларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant>тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы
<variant>тәрбиедегі сабақтастық
<question>Параллельді ықпалдың мәні
<variant>ұжым мақсатын таңдау
<variant>түрлі тәрбиелік іс-шаралар
<variant>дәстүр
<variant>параллельді ықпал
<variant>ұжым органдарының жұмысы
<question>Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы:
<variant>оқыту
<variant>дамыту
<variant>қалыптастыру
<variant>тәрбие
<variant>білім
<question>Проблемалық зерттеу әдісіне құрылатын сабақ
<variant>практикалық
<variant>дәріс
<variant>диспут
<variant>сот
<variant>семинар
<question>Пәнге байланысты 1 аптаға жоспарланған жұмыс
<variant>апталық
<variant>күндік
<variant>он күндік
<variant>айлық
<variant>жылдық
<question>Бастауыш мектепте оқыту әдістемесін, дамыта оқытудың негізін қалаған педагог
<variant>И. Песталоции
<variant>А.С. Макаренко
<variant>В.АСухомлиский
<variant>К.Д. Ушинский
<variant>Ж.Ж. Руссо
<question>Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы
<variant>педагогикалық процес
<variant>тәрбие процесі
<variant>оқыту
<variant>әлеуметтену
<variant>білім беру
<question>Бағдарламалап оқытудың салалық принципін ұсынған педагог:
<variant>Б.Скиннер
<variant>И.А.Лернер
<variant>С.Л.Рубенштейн
<variant>Н.Краудер
<variant>М.Н.Скаткин
<question>Оқушының жан дүниесін тану қабілеті
<variant>перцевтивті
<variant>коммуникативті
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>дидактикалық
<variant>академиялық
<question>Оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесі:
<variant>оқыту принциптері
<variant>оқыту нәтижесі
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту мақсаты
<question>Табиғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін принцип
<variant>ғылымилық
<variant>Түсініктілік
<variant>Мақсаттылық
<variant>Көрнекілік
<variant>Жүйелілік пен бірізділік
<question>Оқу саяхатының түрлері
<variant>кіріспе, кезекті, қорытынды
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>топтық, дербес
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>практикум, семинар
<question>Сұрақ. оқу жұмысын жоспарлаудың негізгі формасы
<variant>Сабақ жоспары
<variant>Оқыту тәсілдері
<variant>Сабақ құрылымы
<variant>Оқыту процесі
<variant>Оқыту әдістері
<question>Оқу материалын толық, дәл, логикалық бірізділікпен айтылған жауапқа қойылатын баға
<variant>5 «өте жақсы»
<variant>1 «бір»
<variant>2 «қанағаттанарлықсыз»
<variant>3 «қанағаттанарлық»
<variant>4 «жақсы»
<question>Мұғалімдер үшін жақсы әдістемелік көмек
<variant>үлгі сабақтар
<variant>лекциялар
<variant>конференция
<variant>сабақты талдау
<variant>семинар
<question>Қазақстан жерінде, әсіресе отырықшы аудандарында алғашқы мұсылмандық діни оқу орындары болды
<variant>ҮІІ, ҮІІІ ғасырда
<variant>ХХ, ХІХ ғасырда
<variant>ХҮІІ, ХҮІІІ
<variant>ХҮІ, ХҮІІІ
<variant>ХІҮ, ХҮ ғасырда
<question>Шетелдік білім беру жүйесінің барлығына тән білім түрлері
<variant>жеке меншік оқу орындары, жалпы білім беру, жалпы кәсіптік білім, жоғары білім
<variant>міндетті жалпы, кәсіптік білім
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>жалпы білім беру, кәсіптік білім беру
<variant>жеке тұлғаға бағдарланған оқу орындары
<question> Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы толықтырылды
<variant>2007
<variant>1998
<variant>2008
<variant>2005
<variant>2006
<question>Оқушыларға жоспарлау, қаржыландыру, еңбек өнімдерін есептеу мен бөлу тәжірибесін үйрету
<variant>экономикалық тәрбие
<variant>экономиканы оқыту
<variant>экономикалық білім
<variant>экономикалық мәдениет
<variant>экономикалық сана
<question>Оқушыны шығармашылыққа, өз бетімен мәселелерді шешуге үйрететін оқыту түрі
<variant>проблемалық
<variant>бағдарламалық
<variant>когнитивтік
<variant>түсіндірмелі
<variant>дәстүрлі
<question>Мектеп практикасында кең қолданылатын сабақ типологиясының авторлары
<variant>Б.П. Есипов, Г.Н. Щукина, В.А. Онищук
<variant>Т.И.Огородников
<variant>Ю.К. Бабанский
<variant>И.Н. Казанцев
<variant>М.И.Махмутов
< question> Бағалау дегеніміз
<variant>оқушының оқу жетістіктері бағасының сандар мен ұпайлар түріндегі сандық көрінісі
<variant>тұлғаныңжеке типологиялық ерекшеліктері ескерілетін оқу іс-әрекетін ұйымдастыру
<variant>оқушының шынайы қол жеткізген нәтижелерін мақсатымен салыстыру процесі
<variant>оқушылардың әмбебеп тәсілдерді меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі
<variant>оқушы қабілетін ескеруге мүмкіндік беретін оқытуды даралау құралы
<guestion>Шолу тақырыптарды өткенде оқушылармен жүргізілетін жұмыс түрі
<variant>өзіндік жұмыс
<variant>аударма
<variant>жатқа айту
<variant>көшіру жұмысы
<variant>сөздік жұмысы
<question>Мектеп оқушыларына грамматикалық ұғымдарды меңгертудің қиыншылығы оның ... байланыстылығында
<variant> абстрактылы ойлаумен
<variant>қиялдың түрлерімен
<variant>шексіздік ұғымымен
<variant>ойлаудың түрлерімен
<variant> қиялдаумен
<question>Бір жұмаға арналған жоспар
<variant>апталық
<variant>айлық
<variant>күндік
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<guestion>Тақырыптық-күнтізбелік жоспар... сүйеніп жасалады
<variant>бағдарлама
<variant>жоспар
<variant>күнделік
<variant>дәптер
<variant>оқулық
<question>... таза дәптер арқылы каллиграфиялық жазуды насихаттайды
<variant>көрме ұйымдастыру
<variant>семинар
<variant>диалог
<variant>мәнерлеп оқу
<variant>монолог
<question>... оқушылардың баспасөздік дағдысын қалыптастырады
<variant>Қабырға газеті
<variant>Шығарма
<variant>Мәнерлеп оқу
<variant>Мазмұндама
<variant>Семинар
<question>Баланың жағымды қасиеттерін дамытып, қалыптастыратын әлеуметтік орта.
<variant>Мектеп
<variant>Отбасы
<variant>Қоғам
<variant>Орта
<variant>Дін
<question>«Педагогикалық үрдіс мақсатты және күтілген нәтижесі бар процесс»
<variant>іс-әрекеттік
<variant>функционалдық
<variant>таным
<variant>қарым-қатынас
<variant>белсенділік
<question>«Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген ...
<variant>Я.Коменский
<variant>А.Дистервег
<variant>И.Песталоцци
<variant>В.Сухоменский
<variant>А.Макаренко
<guestion>Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білім деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыруы, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
<variant>дидактикалық
<variant>коммуникативті
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>академиялық
<variant>перцептивті
<question>Халыққа білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру білім берудің
<variant>принциптеріне тәуелді
<variant>әдістеріне тәуелді
<variant>мазмұнына тәуелді
<variant>құжаттарына тәуелді
<variant>ережелеріне тәуелді
<question>Оқушылардың білімді берік ұғынуынын тиімді тәсілі
<variant>бекіту
<variant>ұғыну
<variant>түсіну
<variant>қабылдау
<variant>жинақтау
<question>Оқу пәндерінің құрамын, әрбір сынып, пән бойынша апталық сағат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.
<variant>оқу жоспары
<variant>стандарт
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>оқулықтар
<question>Ұйымды басқару мен ұйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің түрі
<variant>менеджмент
<variant>принцип
<variant>бақылау
<variant>басқару
<variant>ереже
<question>Сынып жетекшісінің балаларды зерттеудегі негізгі әдісі
<variant>бірлескен іс-әрекеттегі қарым-қатынасты бақылау
<variant>эксперимент
<variant>талдау, жинақтау
<variant>озат тәжірибені зерттеу
<variant>сауалнамалар
<question>Білім, іскерлік және дағды жүйесі , шығармашылық
<variant>оқыту мазмұны
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту құралдары
<variant>білім принциптері
<question>Білім мазмұнын анықтауғаәсер ететін факторлардың ішінен қатесін табыңыз
<variant>оқу мотивтері
<variant>тұлға қажеттіліктері
<variant>оқыту процесінің мүмкіндіктері
<variant>ғылымның даму деңгейі
<variant>қоғам қажеттілігі
<question>Негізгі белгісі еске түсіру және мұғалімнің тапсырмасы бойынша іс-әрекетінің тәсілін қайталау әдісі:
<variant>репродуктивтік
<variant>зерттеу
<variant>эвристикалық
<variant>ішінара іздену
<variant>проблемалық
<question>Білім беруді басқару органдарының мектепті тексеру формалары
<variant> жеке, тақырыптық, пәндік, шолу, кешенді
<variant>ұжымдық, ұйымдастырушылық, фронтальдық
<variant>диагностикалық, педагогикалық
<variant>ақпараттық, фронтальдық
<variant>ұжымдық, ұйымдастырушылық
<question>Халықтың дене тәрбиесінде ерекше мән берген іс-әрекет түрі күн ырғағы
<variant>ойын
<variant>өнімді еңбек
<variant>қоғамдық пайдалы еңбек
<variant>дене еңбегі
<variant>өзіне-өзі қызмет көрсету
<question>... принципі жайдан күрделіге ретімен оқытуды қамтиды
<variant>жүйелілік
<variant>өмірмен байланыс
<variant>ғылыми
<variant>ізгілендіру
<variant>саналылық
<question>Ғылыми педагогиканың негізін қалаған
<variant>Я.Коменский
<variant>И.Песталоцци
<variant> К.Ушинский
<variant>В.Сухомлинский
<variant>А.Макаренко
<question>Бастауыш мектеп балаларының есінің басым түрі
<variant>механикалық
<variant>бейнелік
<variant>эмоциялық
<variant>сөз-логикалық
<variant>қозғалыс
<question>Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының негізі
<variant>баланың жеке тұлғасын сыйлау
<variant>мұғалімнің білімділігі
<variant>баланың жеке ерекшілігін ескеру
<variant>мұғалімнің өнерлілігі
<variant>ата-анамен ынтымақ
<question>Меншік түрлері әртүрлі білім беру мекемелері (мемлекеттік, жеке меншік, аралас) жаңдастырылған «Білім туралы» Заңың қабылданған жылы
<variant>1999
<variant>1991
<variant>2005
<variant>2007
<variant>1992
<question>Педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенiң жаңа тұжырымдамаларын енгiзу
<variant>инновация
<variant>жаңалық
<variant>озат тәжірибе
<variant>түбірлі өзгеріс
<variant>жаңашыл тәжірибе
<question>Тәрбиенің негізгі мақсаты
<variant>жан – жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу
<variant>сананы қалыптастыру
<variant>өнегелі тұлғаны тәрбиелеу
<variant>бақытты тұлғаны тәрбиелеу
<variant>азаматты тәрбиелеу
<question>А.С.Макаренконың бай мұрасын бүгiнгi мектеп жағдайында жүзеге асырған ұстаз
<variant>Г.М. Кубраков
<variant>Қ.Н.Нұрғалиев
<variant>А.М.Ысқақов
<variant>Р.Б.Нұртазина
<variant>Қ. Бітібаева
<question>Белсенділіктің түрлері
<variant>қарым-қатынас, таным, өзін-өзі тәрбиелеу
<variant>ақыл-ой, шығармашылық
<variant>оқу, ойын, еңбек
<variant>оқу, қоғамдық пайдалы жұмыс
<variant>көркемөнер, іс-әрекет
<ques tion>Туризмнің дене тәрбиесіндегі түрлері:
<variant>серуен, саяхат, туристік жорық
<variant>дене жаттығулары
<variant>ойын, табиғат факторлары
<variant>Жеңіл атлетика, гимнастика
<variant>шаңғы спорты, жүзу
<question>Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:
<variant>сабақ
<variant>семинар
<variant>саяхат
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы
<variant>факультатив
<question>Оқу жоспарындағы мемлекеттік бөлік
<variant>инварианттық
<variant>міндетті бөлік оқулықтар
<variant>мектептік
<variant>вариативтік
<variant>оқушылардың қабілетін дамытуды көздейтін бөлік
<guestion>Оқыту әдістерінің қызметі
<variant>оқушының танымдық қабілеттерін дамыту,жұмыстарын ұйымдастыру
<variant>дамыту,қалыптастыру
<variant>оқыту,тәрбиелеу
<variant>тәрбиелеу,қалыптастыру
<variant>оқыту,дамыту
<guestion>Оқушыны жобалау, жоспарлау, эксперимент жұмыстарын өткізуге қатыстырып, шағын зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мәселені өз бетімен шешуге үйрететін әдіс
<variant>ішінара іздену
<variant>зерттеу
<variant>эвристикалық
<variant>проблемалық
<variant>репродкутивті
<question>Б.Есипов, Н.Болдырев, Г.Щукина жасаған сабақтар жіктемесінің негізі
<variant>дидактикалық міндеті
<variant>пәнішілік байланыс
<variant>пәнаралық байланыс
<variant>пән мазмұны
<variant>білім көзі
<question>Әдістемелік жұмыстың негізгі мазмұны
<variant>мемлекеттік стандарт талабына сай оқыту сапасын көтеру
<variant>тәжірибе алмасу
<variant>зертханалық жұмыс
<variant>жас мұғалімдермен жұмыс
<variant>техникалық құралдармен жұмыс
<question>Қазақстан Республикасының «Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы»… жылы қабылданды.
<variant>1995
<variant>2004
<variant>2000
<variant>1993
<variant>2007
<question>Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды пән
<variant>технология
<variant>дүниетану
<variant>география
<variant>биология
<variant>физика
<question>Отбасы тәрбиесінің ...: сендіру, жеке өнеге, мадақтау, жазалау, тәрбие беретін жағдаяттар
<variant>әдістері
<variant>тәсілдері
<variant>мазмұны
<variant>құралдары
<variant>міндеттері
<question>Оқыту үрдісінің негізгі құрамды бөліктері
<variant>мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, нәтижелері, бағалау
<variant>мақсаты, танымдық іс әрекетті ұйымдастыру, сабақ, оқыту технологиялары
<variant>білімдік мақсаттар қою, оқытуды жоспарлау, нәтижелерін бағалау
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, қарым-қатынастық
<variant>үйлестіру, түзету, әкімшілік
<question>Пәнге байланысты 1 айға жоспарланған шара
<variant>айлық
<variant>он күндік
<variant>күндік
<variant>апталық
<variant>жылдық
<question>Қабілетті дарынды балаларға 1-11 сынып аралығында кең қанатты жалпы білім беретін кейбір пәндерді тереңдетіп оқытады
<variant>гимназия
<variant>мектеп-кешен
<variant>кәсіптік лицей
<variant>лицей
<variant>жеке меншік мектептер
<question>Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеудің мазмұны
<variant>ақыл-ой, адамгершілік , еңбек, эстетикалық, дене мәдениеті
<variant>ынталы, іскер тұлға
<variant>салауатты өмір салты
<variant>тұлғаға білім беру, тәрбиелеу
<variant>азаматтық, еңбекқор, отбасы иегері
<question>Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant>диалог(әңгімелесу)
<variant>жаттығу
<variant>әңгіме
<variant>түсіндіру
<variant>репродуктивтік
<question>Мемлекеттік білімдік стандарт талаптарына сай жасалады
<variant>типтік оқу бағдарламалары
<variant>оқу құралдары
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқулықтар
<variant>стандарт
<question>Баланың жеке ерекшеліктеріне сай білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі
<variant>вариативтік
<variant>мектеп әкімшілік айқындайтын бөлік
<variant>инварианттық
<variant>қосымша
<variant>міндетті бөлік
<question>Оқытудың диалогтық әдiсi.
<variant>әңгімелесу
<variant>әңгіме
<variant>түсіндіру
<variant>сөздік
<variant>көрнекілік
<question>Білім беру ұйымдары басшыларының паралель сыныптардағы оқу-тәрбие жұмысын тексеруі.
<variant>кешенді
<variant>пәндiк
<variant>жекелеп тексеру
<variant>фронтальдық
<variant>тақырыптық
<question>Мектеп басшыларының кең қолданатын басқару әдісі
<variant>педагогикалық психологиялық әдістер
<variant>жазалау
<variant>ескерту
<variant>бұйрық беру
<variant>талап қою
<question>Жоғары деңгейде дамыған топ
<variant>ұжым
<variant>бірлестік
<variant>қоғамдық ұйымдар
<variant>адамдар қауымдастығы
<variant>топ
<question>Бірлескен іс-әрекет, ұжым органдары
<variant>ұжымды дамытатын негізгі күш
<variant>ұжымды дамытатын қоғамдық пікір
<variant>ұжымды дамытын дәстүр
<variant>ұжымды дамытатын құрал
<variant>ұжымды дамытатыен перспектива
<question>Дамыған ұжым, өзін өзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпал ету
<variant>параллельді (қосарлы ықпал)
<variant>қоғамдық пікір
<variant>әдет
<variant>перспектива
<variant>дәстүр
<question> Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер
<variant>Әңгіме, лекция, пікірталас, өнеге
<variant>Талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру
<variant>Жарыс, мадақтау, жазалау
<variant>Тәрбиелейтін жағдаят, педагогикалық талап
<variant>Педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<question>... – дәстүрден тыс сабақ түрі
<variant>семинар
<variant>жазба жұмысы
<variant>қайталау
<variant>қатемен жұмыс
<variant>білімді бекіту
<question>Ғылыми педагогиканың негізін қалаған
<variant>Я.А.Коменский
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant>И.Г.Песталоции
<variant>А.С.Макаренко
<variant>К.Д.Ушинский
<question>«Еркін тәрбие» теориясын алғаш рет негіздеген философ
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>К.Д. Ушинский
<variant>А.С.Макаренко
<variant>И.Песталоцци
<variant>В.А. Сухомлинский
<question>Педагогика ғылымының мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелерімен айналысатын арнаулы саласы
<variant>дефектология
<variant>әлеуметтік педагогика
<variant>жас педагогикасы
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<variant>коррекциялық педагогика
<question>Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы
<variant>А. Байтұрсынов
<variant>М. Жұмабаев
<variant>Ы. Алтынсарин
<variant>А. Құнанбаев
<variant>Ш. Уалиханов
<question>Отбасында ата аналармен, мектепте оқушылар және мұғалімдермен, басқа адамдармен қатынас жасау
<variant>қатынас эстетикасы
<variant>киім кешек эстетикасы
<variant>манера
<variant>үй жағдай эстетикасы
<variant>дене қимылы
<question>Оқытуда таным қабілетті, ой-өрісті дамыту қызметі
<variant>дамытушылық
<variant>қалыптастыру
<variant>оқыту
<variant>тәрбиелік
<variant>білім беру
<question>Саналы түрде ғылыми білімді ұғу, жинақтау, қорытынды шығару
<variant>ұғыну
<variant>бекіту
<variant>қабылдау
<variant>түсіну
<variant>жетілдіру
<question>Оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесі:
<variant>оқыту принциптері
<variant>оқыту нәтижесі
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту мақсаты
<question>Оқушының жеке тұлғалық сапаларынан көрінетін, мақсатпен ұйымдастырылатын педагогикалық процесс:
<variant>педагогикалық тәжірибе
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>тәрбие процесі
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<variant>білім беру процесі
<question>«Оқытудың ең басты принципі - табиғатқа сай болу принципі» деген:
<variant>Я.А.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>А.П.Пинкевич
<variant>К.Д.Ушинский
<variant>И.Г.Песталоцци
<question>Оқу жоспарындағы мемлекеттік бөлік
<variant>инварианттық
<variant>міндетті бөлік оқулықтар
<variant>мектептік
<variant>вариативтік
<variant>оқушылардың қабілетін дамытуды көздейтін бөлік
<question>Сабақтың түрін анықтайды
<variant>мақсаты
<variant>мазмұны
<variant> сабақ әдісі
<variant>кезеңі
<variant>міндеті
<question>Ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, қорытындылау, жаңа материалды түсіндіру, бекіту, қорытындылап үйге тапсырма беру.
<variant>аралас сабақтың құрылымы
<variant>жинақтаусабақтың құрылымы
<variant>бақылау сабақтың құрылымы
<variant>қорытындылау сабақтың құрылымы
<variant>жаңа білімді хабарлау сабағыың құрылымы
<question>Мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарының жұмысында жетекші орын алатын жұмыс түрі
<variant>мұғалімдерге көмек
<variant>әдістемелік кеңес жұмысын басқару
<variant>әкімшілік кеңестің шешімдерімен жұмыс
<variant>педагогикалық кеңестің шешімдерімен жұмыс
<variant>мұғалімдерге оқу-әдістемелік көмек көрсет
<question>Тәрбие дайындайтын адамның әлеуметтік рөлі
<variant>азамат, еңбекқор, отбасы иегері
<variant>еңбеккер, сыпайы, адал
<variant>әдепті, эколог, отбасы иегері
<variant>азамат, патриот, интернационолист
<variant>тәрбиелі адам, гуманист, табиғатты аялаушы
<question>Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant>тәрбие мақсатын анықтау
<variant>қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<variant>тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant>тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant>тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<question>Ұжымға қатаң талап қойылатын кезең
<variant>бірінші
<variant>төртінші
<variant>үшінші
<variant>екінші
<variant>барлығында
<question>Ғылыми білімдерді жеке адамның меңгеруі, қолдана білуі.
<variant>білім беру
<variant>жаттықтыру
<variant>тәрбие
<variant>оқыту
<variant>даму
<question>Оқыту үрдісінің негізгі құрамды бөліктері
<variant>мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, нәтижелері, бағалау
<variant>мақсаты, танымдық іс әрекетті ұйымдастыру, сабақ, оқыту технологиялары
<variant>білімдік мақсаттар қою, оқытуды жоспарлау, нәтижелерін бағалау
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, қарым-қатынастық
<variant>үйлестіру, түзету, әкімшілік
<question>Бағалауда әділдікке тәрбиелейтін тәсіл
<variant>өз білімін өзіне бағалау
<variant>тест арқылы бағалау
<variant>жылдамдыққа үйрету
<variant>тапсырма беру
<variant>даралап оқыту
<question>Мұғалімдердің жұмыстарына ғылыми-практикалық талдаулар жасап, озық іс-тәжірибелерді қорытып отыру әдісі
<variant>мектеп жұмысының тәжірибесін зерттеу
<variant>статистикалық
<variant>жүйелі структуралық
<variant>тарихи зерттеу
<variant>жазбаша жұмыстарды тексеру
<question>Пәнге байланысты 1 айға жоспарланған шара
<variant>айлық
<variant>он күндік
<variant>күндік
<variant>апталық
<variant>жылдық
<question>... - оқулықтан тыс берілетін тапсырма.
<variant>Дидактикалық материал
<variant>Монолог
<variant>Дәптермен жұмыс
<variant>Тақтамен жұмыс
<variant>Диолог
<question>Оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту
<variant>педагогикалық үрдіс мәні
<variant>оқыту үрдіс мәні
<variant>әлеуметтену үрдіс мәні
<variant>тәрбие үрдіс мәні
<variant>білім беру оқыту үрдіс мәні
question>Ағымдық,аралық,қорытынды бақылау
<variant>бақылаудың түрлері
<variant>бақылаудың әдісі
<variant>бақылаудың құралдары
<variant>бақылаудың міндеттері
<variant>бақылаудың формалары
<question>Ғылыми педагогиканың зерттеу әдістері:
<variant>бақылау, эксперимент, әңгіме, сауалнама, т.б.
<variant>сөздік, практикалық, көрнекілік
<variant>табиғи, жасампаз
<variant>сұрақ – жауап, түсіндіру
<variant>нұсқау, көрсету, машықтандыру
<question>Орта перспективаға.....жатады
<variant>жазғы лагерьге бару, ән, сурет сайыстарына қатысу, әдеби, музыкалық кештерге қатысу
<variant>келешек мамандықты таңдау, білім алу
<variant>арнаулы, жоғары оқу орындарына түсу
<variant>серуенге, циркке, музейге бару
<variant>жарыс, саяхат, жексенбілік
<question>Еңбек дағдылары,іскерлік,төзімділік, іс-әрекет түрлері......байқалады.
<variant>оқу барысындағы еңбекте
<variant>өнімді еңбекте
<variant>қоғамдық пайдалы еңбекте
<variant>өзіне –өзі қызмет етуде
<variant>сыныптан тыс үйірмеде
<question>Кәсіптік бағдар беру мақсатында әрбір оқушыны ..... зерттейді
<variant>кәсіптік диагностика
<variant>кәсіптік адаптация
<variant>кәсіптік білім беру
<variant>кәсіптік бағдар беру
<variant>кәсіптік консультация
<question>Әңгімелеу, әңгіме, түсіндіру, лекция, кітаппен жұмыс
<variant>сөздік әдістер тобы
<variant>таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер
<variant>бинарлық әдістер
<variant>оқушылардың танымдық қызметін ынталандыру әдістеру
<variant>оқушылардың танымдық қызметін ұйымдастыру әдістері
<question>Оқу еңбегінің мәдениетіне үйренудің жолдары
<variant>еңбектену мәдениеті, ақыл ой ережелерін білу, баспа мәліметтерімен жұмыс, өздік жұмыс
<variant>оқулықтармен жұмыс
<variant>оқу құралдарын пайдалана білу, қалыптастыру
<variant>жұмыс орнын қажетті материалдарды іріктеу
<variant>еңбектң дұрыс жоспарлау, оқу гигиенасы ережесін сақтау
<question>Оқушыларға жоспарлау, қаржыландыру, еңбек өнімдерін есептеу мен бөлу тәжірибесін үйрету
<variant>экономикалық тәрбие
<variant>экономиканы оқыту
<variant>экономикалық білім
<variant>экономикалық мәдениет
<variant>экономикалық сана
<question>Дене шынықтыру сабағының маңызды тәрбиелік міндеті
<variant>білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру
<variant>төзімділікті дамыту
<variant>дене шынықтырумен үнемі шұғылдануға ықыласын дарыту
<variant>қалыптастыру, дамыту
<variant>білім беру, тәрбие
<question>Білім беру мазмұнын анықтайтын мемлекеттік құжаттар
<variant>оқу жоспары , оқу бағдарламасы, оқулықтар
<variant>оқулықтар, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар
<variant>сабақ жоспары, оқулық, оқу бағдарламасы
<variant>оқу кестесі, оқу кестесі
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, оқу бағдарламасы
<question>Оқу бағдарламасының қызметі
<variant>білімдік, тәрбиелік, ұйымдастырушылық
<variant>оқыту, білім беру
<variant>диагностикалық, коммуникативтілік
<variant>жобалау, реттеу
<variant>дамытушылық, білімдік
<question>АҚШ, Англияда мектептерінде қолданылатын бұл әдіс бойынша ортақ тақырыптың бөліктерін жеке балалар , шағын топтар өз беттерімен оқып, мұғалім басшылығымен сыныпта талқылайды
<variant>жобалау
<variant>зерттеу
<variant>шағын зерттеу
<variant>трамп жоспары
<variant>проблемалық
<question>Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің табысты өзара қарым –қатынасының басты белгісі
<variant>бірлескен іс - әрекет
<variant>сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
<variant>ынтымақтастық
<variant>өзара белсенділік
<variant>қарым – қатынас стилдері
<question>Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі, жетекші, мазмұндық формасы
<variant>балалар ұжымы
<variant>жоспарлау
<variant>мұғалімдердің мүмкіндіктері
<variant>өнімді еңбек
<variant>қоғамдлық пайдалы еңбек
<question>Педагогикалық көрегенділік, дидактикалық, ұйымдастырушылық, экспрессивтік
<variant>мұғалімнің жетекші қабілеттері
<variant>мұғалімнің жетекші дағдылары
<variant>мұғалімнің жетекші сапалары
<variant>мұғалімнің қасиеттері
<variant>мұғалімнің жетекші іскерліктері
<question>Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
<variant>әдептілік, адамгершілік
<variant>экспрессивтік
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>академиялық
<variant>дидактикалық
<question>Оқушыларға белгілі бір тақырып ұсынылып 5-10 минутта еркін шығарма жазу жүктеледі, бұл стратегияның қай түріне жататынын белгілеңіз
<variant>галереяға саяхат
<variant>талқылау картасы
<variant>топтастыру әдісі
<variant>ойды жинақтау стратегиясы
<variant>еркін жазу стратегиясы
<question>Мектеп оқушыларына грамматикалық ұғымдарды меңгертудің қиыншылығы оның ... байланыстылығында
<variant>абстрактылы ойлаумен
<variant>қиялдың түрлерімен
<variant>щексіздік ұғымымен
<variant>ойлаудың түрлерімен
<variant>қиялдаумен
<question>Тақырыптық-күнтізбелік жоспар ... сүйеніп жасалады
<variant>бағдарлама
<variant>дәптер
<variant>күнделік
<variant>оқулық
<variant>жоспар
<question>Тіл дамыту ... жүргізіледі
<variant>ауызшы, жазбаша
<variant>диалог, монолог
<variant>проблемалық
<variant>талдау-жинақтау
<variant>көрнекілік
<question>... – өтілген материалдарды еске түсіру сабағы
<variant>қайталау
<variant>қатамен жұмыс
<variant>ойын
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>жарыс
<question>... таза дәптер арқылы каллиграфиялық жазуды насихаттайды
<variant>көрме ұйымдастыру
<variant>семинар
<variant>диалог
<variant>мәнерлеп оқу
<variant>монолог
<question>Бір жұмаға арналған жоспар
<variant>апталық
<variant>тоқсандық
<variant>күндік
<variant>жылдық
<variant>айлық
<question>Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<variant>еңбек
<variant>білім беру
<variant>балалар ұжымы
<question>«Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген
<variant>Я.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>А.Макаренко
<variant>И.Песталоцци
<variant>В.Сухомлинский
<question>Мұғалімнің мамандық деңгейін көтеруге қойылатын талаптар
<variant>кәсіптік білім, біліктілік, дағды, шығармашылық, ізгілік
<variant>білімін үздіксіз жетілдіру
<variant>оқыту-тәрбиелеу жұмыстарының нәтижесін, тиімділігін анықтау
<variant>тәжірибе алмасу, озат тәжірибе зерттеу
<variant>аттестациялау, категорияға бөлу, педагогикалық оқуларға қатысу
<question>Сабақ жоспары негізделетін құжат
<variant>тақырыптық жоспар
<variant>оқу жоспары
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>оқу-әдістемелік кешен
<variant>оқулық
<question>Мектеп әкімшілігінің міндеттеріне жатпайды
<variant>күнделікті сабақтарға қатысу
<variant>оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру
<variant>педагогикалық кадрлармен жұмыс. Біліктілікті көтеру,
<variant>ұйымдық-педагогикалық шаралар
<variant>ұйымдық- әлеуметтік шаралар
<question>Қашық перспективаға ... жатады
<variant>келешек мамандықты таңдау, білім алу, арнаулы, жоғары оқу орындарына түсу
<variant>жарыс, саяхат, жексенбілік
<variant>серуенге, циркке, музейге бару
<variant>әдеби, музыкалық кештерге қатысу
<variant>жазғы лагерьге бару, ән, сурет сайыстарына қатысу
<question>Түсіндірмелі-иллюстративті, проблемалық, бағдарламалап, дамыта оқыту
<variant>оқытудың түрлері
<variant>оқытудың принциптері
<variant>оқытудың формалары
<variant>оқытудың тәсілдері
<variant>оқытудың әдістері
<question>Экономикалық тәрбие әдістері
<variant>жаттықтыру, практикалық жұмыстар, эксперимент, экономикалық есептер шығару, сандық мәдіметтерді талдау
<variant>есеп жұмыстары, үйретң, ақыл-кеңес
<variant>өнімді еңбек, жазалау, үйрету
<variant>өндірістік экскурсиялар, үлгілі шаруашылық өкілдерімен кездесулер
<variant>үйрету, талап қою, мадақтау
<question>Сабақтың дәстүрлі емес түрі
<variant>панорамалық
<variant>бекіту
<variant>бақылау
<variant>жинақтау
<variant>аралас
<question>Оқушының жан дүниесін тану қабілеті
<variant>перцептивті
<variant>дидактикалық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>академиялық
<question>Жалпы негізгі, жалпы орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беретін оқу орны
<variant>колледж
<variant>институт
<variant>кәсіптік лицей
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік училищелер
<question>Проблемалық талдаудың тиімділігі
<variant> оқушының ойлау белсенділігін жетілдіруге, өзіндік ізденістеріне жол ашады <variant>түсініксіз сөздердің мәнін түсінеді
<variant>шығарманың компонентреінің атайды
<variant>оқиғаның аяқталуын біледі
<variant> автор ізімен талдау жасайды
<question>73. ... принципі тақырыпты жаңалықпен байланыстырады
<variant> өмірмен байланыс
<variant>жүйелілік
<variant>көрнекілік
<variant>ғылыми
<variant> бірізділік
<question>...оқушылардың есте сақтау қабілетін дамытады
<variant>жатқа жаздыру
<variant>суретпен жұмыс
<variant>көшіріп жазу
<variant>көрнекілік
<variant>талдау
<variant>жарыс
<question>Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктерінің ішінде басымдық берілетін сапа
<variant>педагогтың ізденімпаздығы, білім алудағы айрықша қабілеті
<variant> біліктілік
<variant>білімдігі, адамгершілігі
<variant>жауапкершілік, еңбекқорлық
<variant>тәртіптілік, мәселелерді дау жан жалсыз шешу
<question>Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
<variant>жеке меншік оқу орындарының болуы
<variant>діннің жалпы білімдік стандартқа енгізілуі
<variant>діни оқу орындарының болуы
<variant>дін мен мемлекеттің ынтымақтастығы
<variant>қоғамдық оқу орындарының болуы
<question>Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant>бастауыш ,негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant>бастауыш, негізгі, аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<variant>бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<variant>бастауыш, негізгі, бейінді
<variant>бастауыш, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<question>Білімнің мемлекеттік стандарттарының мектепке енгізілуі арқылы болатын жаңалық
<variant>түбірлі
<variant>модификациялық
<variant>конбинаторлық
<variant>дұрыс жауап жоқ
<variant>инновациялық
<question>Ұжымның ортақ іс-әрекетке байланысты түрлері
<variant> кәсіпшіл, қоғамдық, ғылыми насихат, ерікті, әскери
<variant>ұйымдасқан, ұйымдаспаған
<variant> мектеп сыныбы, клубтар, секциялар
<variant>контактылы, негізгі
<variant>ұзартылған күн тобы, оқушылардың еңбек бірлестіктері
ұзартылған күн тобы, оқушылардың еңбек бірлестіктері
<question>Т. М. Куриленко ұсынған мектептің басқару әдістері
<variant>педагогикалық- психологиялық, педагогикалық ұйымдастыру, әлеуметтік-психологиялық
<variant>стратегиялық, тактикалық, оперативтік
<variant>кадрлармен дербес жұмыс
<variant>демократияландыру, жариялылық
<variant>сендіру, түсіндіру
<question>Ұйымды басқару мен ұйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің түрі
<variant>менеджмент
<variant>принцип
<variant>бақылау
<variant>басқару
<variant>ереже
<question>Оқушылардың экономикалық тәрбиесінің басты механизмі
<variant>тікелей, шамаға лайықты экономикалық іс әрекет
<variant>негізгі экономикалық ұғімдарды меңгерту
<variant>еңбекті ұйымдастыруға экономикалық іс әрекет
<variant>еңбекті ұйымдастыруға экономикалық тұрғыдан қарау
<variant>дұрыс жауабы жоқ
question>Қазіргі оқытуда кең қолданылатын принциптер
<variant>саналылық, белсенділік, көрнекілік
<variant>ғылымилық, ынталандыру
<variant>мәселелі, оқушылардың даму деңгейінне сәйкес болуы
<variant>шығармашылық, өздік
<variant>пән мазмұнының ерекшеліктерін, әдістерін анықтау
<question>Оқушылардың ортақ тапсырманы бірігіп орындап, коммуникативтік қабілетін дамытатын технология
<variant>ұжымдық танымдық әрекет
<variant>топтық
<variant>бағдарламалық
<variant>модульдік
<variant>проблемалық
<question>Мұғалімнің сабаққа әзірлігінің кезеңдері
<variant>диагностикалық, болжау, жобалау
<variant>қорытындышығару, сабақ жоспарлау
<variant>сабаққа әзірлену, нәтижелерін шығару
<variant>психологиялық, модельдеу
<variant>педагогикалық, бақылау
<question>Оқушыны бағалаудың өлшемі
<variant>білімдік стандарт
<variant>оқу жоспары
<variant>оқу құралдары
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқулық
<question>Жылдық жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
<variant>мектеп өмірінің ең маңызды,жетекші құжаты
<variant>3 жылдық құжат
<variant>перспективалық құжат
<variant>тоқсандық құжат
<variant> күнделікті құжат
<question>Кіші мектеп жасындағы балалар тәрбиесінде жиі қолданылатын тәрбие әдісі
<variant>үйрету
<variant>үйретпеу
<variant>пікір таласы
<variant>әңгіме
<variant>жаттықтыру
<question>Елді мекендердегі жөндеу, табиғат қорғау, тазалық жұмыстары
<variant>қоғамдық пайдалы еңбек
<variant>қоғамдық
<variant>өзіне өзі қызмет көрсету еңбегі
<variant>оқу еңбегі
<variant>өнімді еңбек
<question>... оқушылар сөйлейтін практикалық сабақ
<variant>Семинар
<variant>Жаңа білімді хабарлау
<variant>Қатемен жұмыс
<variant>Ойын
<variant>Жарыс
<question>Тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт-бағдар беретін қағидалар
<variant>тәрбие принциптері
<variant>тәрбие формалары
<variant>тәрбие заңдылығы
<variant>тәрбие әдістері
<variant>тәрбие мазмұны
<question>Туризмнің дене тәрбиесіндегі түрлері
<variant>дене жаттығулары
<variant>ойын, табиғат факторлары
<variant>шаңғы спорты, жүзу
<variant>жеңіл атлетика, гимнастика
<variant>серуен, сахат, туристік жорық
<question>Білім беру мен оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттейтін педагогиканың саласы
<variant>дидактика
<variant>педагогика тарихы
<variant>арнаулы педагогика
<variant>жалпы педагогика
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<question>Көрнекілік принципін алғаш зерттеген педагогтар:
<variant>Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоции
<variant>Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов
<variant>Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский
<variant>А.Дистерверг, Ж.Ж.Руссо
<variant>А.С.Макаренко, К.Д.Ушинский
<question>Муляж, геометриялықфигура, макет, портреттер
<variant>заттар және бейнелеу көрнекілігі
<variant>дыбысты-техникалық
<variant>экранды-динамикалық
<variant>символикалық көрнекіліктер
<variant>табиғи көрнекіліктер
<question>Мектептің міндеттерін анықтау, іс-әрекетінің негізгі бағыттарын белгілеу
<variant>оқу-тәрбие процесін жоспарлау
<variant>мектепішілік бақылау
<variant>мектеп құжаттарын зерттеу
<variant>озат тәрбиені жинақтау
<variant>тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру
<question>Әдістемелік жұмыстың негізгі мазмұны
<variant>мемлекеттік стандарт талаптарына сай оқыту сапасын көтеру
<variant>тәжірибе алмасу
<variant>техникалық құралдармен жұмыс
<variant>жас мұғалімдермен жұмыс
<variant>зертханалық жұмыс
<question>Басқарылатын объекті туралы ақпараттар негізінде оны жетілдіру
<variant>Басқару
<variant>Сынау
<variant>Тексеру
<variant>Бақылау
<variant>Бағалау
<question>... – жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<variant>перспективалық
<variant>күнтізбелік
<variant>3 жылдық
<question>Дене тәрбиесіндегі ерекше факторлар
<variant>дене шынықтыру мәдениеті, туризм
<variant>ойындар
<variant>жаттығулар
<variant>табиғи
<variant>спорт шаралары
<question>Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant>диалог(әңгімелесу)
<variant>жаттығу
<variant>әңгіме
<variant>түсіндіру
<variant>репродуктивтік
<question>«Өз бетімен меңгерілген білім санаға жақсы сіңеді»деген ережеге негізделген принцип
<variant>саналық және белсенділік
<variant>оқытудың өмірмен және қоғамдық еңбекпе байланысы
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<variant>ғылымилық
<variant>беріктік
<question>Оқушылардыңбілім, іскерлік, дағдыларынтексергендебасшылыққаалынатынқұжат
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқу құралдары
<variant>оқу жоспары
<variant>әдістемелік нұсқау
<variant>оқулық
<question>Жалпы орта білім жүйесінде ерекше көңіл бөлінетін оқу қызметі
<variant>негізгі оқу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру
<variant>білім сапасы
<variant>оқу құралдарымен жұмыс
<variant>оқу жоспарындағы оқу ақпараттарын меңгеру
<variant>оқу ақпараттарын меңгерту
<question>Педагогиканың негізгі ұғымдары
<variant>тәрбие, оқыту, білім беру
<variant>жеке тұлғанын дамуы, қалыптасуы
<variant>тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
<variant>мектеп, мұғалім, оқушы
<variant>білім, іскерлік, дағды
<question>Ғылыми педагогиканың негізін қалаған
<variant>Я.Коменский
<variant>И.Песталоцци
<variant>К.Ушинский
<variant>В.Сухомлинский
<variant>А.Макаренко
<question>Өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог
<variant>Ы. Алтынсарин
<variant>М. Жұмабаев
<variant>А. Құнанбаев
<variant>Ш. Уалиханов
<variant>А. Байтұрсынов
<question>Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білік деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыруы, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
<variant>дидактикалық
<variant>академиялық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>перцептивті
<question>Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant>бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant>бастауыш, негізгі, бейінді
<variant>бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<variant>бастауыш, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<variant>бастауыш, негізгі, аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<question>Тәрбие жұмыстарының әдістері ... байланысты
<variant>тәрбие мақсатына, принциптеріне, мазмұнына, оқушылардың жас, дербес ерекшеліктеріне
<variant>педагогикалық ықпал жасау құралдарына
<variant>тәрбие заңдылықтарына, формаларына
<variant>жұмыс тәсілдері мен жолдарына
<variant> тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінде
<question>Қазақ тілінде дидактикаға тұңғыш ғылыми анықтама берген қазақағартушысы
<variant>Ж.Аймауытов
<variant>Н.Құлжанова
<variant>М.Жұмабаев
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А.Байтұрсынов
<question>Табиғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап ететін принцип
<variant>ғылымилық
<variant>түсініктілік
<variant>мақсаттылық
<variant>көрнекілік
<variant>жүйелілік пен бірізділік
<question>Оқу саяхатының түрлері
<variant>кіріспе, кезекті, қорытынды
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>топтық, дербес
<variant>практикум,семинар
<question>Әрбір оқушының мүмкіндіктерін және талап тілектерін иескеретін оқыту технологиясы
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>проблемалық
<variant>модульдік
<variant>бағдарламалық
<variant>біліміне қарай саралап оқыту
<question>Мұғалімнің түзету және бақылау жұмыстары айқын көрінетін сабақтың түрі
<variant>бекiту
<variant>білімді дамыту
<variant>аралас
<variant>кіріспе
<variant>жаңа білімді хабарлау
<question>Ауызша тексерудің жетілдірілген түрі
<variant>жаппай тексеру
<variant>ағымдық бақылау
<variant>тақырыптық бақылау
<variant>қорытынды тексеру
<variant>күнделікті тексеру
<question>Боран мектебін білімдар, сезімтал ұстаздар ордасына айналдыру идеясын ұсынған педагог
<variant>Қ.Н.Нұрғалиев
<variant>Г.М.Кубраков
<variant>А.М.Ысқақов
<variant>Қ.Бітібаева
<variant>Р.Б.Нұртазина
<question>Ұлтжандылыққа тәрбиелеу міндетін орындайтын тәрбиенің түрі
<variant>елжандылық
<variant>ақыл-ой
<variant>саналы
<variant>адамгершілік
<variant>еңбек
<question>Оқыту
<variant>Еңбек ақыл - ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>Еңбек ақыл - ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>Экологиялық Еңбек ақыл - ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>Адамгершілік ақыл - ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>Ақыл - ой тәрбиесінің ең басты құралы
<question>«Принцип» сөзінің қазақ тіліндегі мағынасы
<variant>негіз, қағида
<variant>қозғаушыкүш
<variant>әдіс
<variant>тәсіл
<variant>заңдылық
<question>Педагогикалықболмысфактілерінталдаудыңнегізгітәсілдері
<variant>зерттеуәдістері
<variant>тәрбие әдістері
<variant>білім беру әдістері
<variant>оқыту әдістері
<variant>тану әдістері
<question>Білім берудің негізгі жолы
<variant>оқыту
<variant>білім алу
<variant>зерттеу
<variant>үйрену
<variant>тәрбие
<question>Даму мен қалыптасуда шешуші рөл атқарады.
<variant>қарым-қатынас
<variant>адамгершілік
<variant>сенімділік
<variant>қызығушылық
<variant>тұқым қуалау
<question>Тәрбие дайындайтын адамның әлеуметтік рөлі
<variant>азамат, еңбекқор, отбасы иегері
<variant>еңбекқор, сыпайы, адал
<variant>азамат, патриот, интернационалист
<variant>әдепті, эколог, отбасы иегері
<variant>тәрбиелі адам, гуманист, табиғатты аялаушы
<question>Ынтымақтастық педагогикасының дәстүрлі педагогикадан айырмашылығы
<variant> мұғалімнің балалармен бірлескен іс-әрекетіне баса назар аударуы
<variant> әр баланы оқу еңбегіне қатыстыруы
<variant>ынтымақтастыққа жете көңіл бөлуі
<variant>сабақтың қызықтылығы
<variant>ізгілігі
<question>Педагогика ғылымымен тығыз байланысты ғылым саласы
<variant>психология
<variant>химия
<variant>экология
<variant>биология
<variant>зоология
<question>Ұлттық ойындардың салалары
<variant>ойын сауық, тұрмыс салт, оймен келетін ойындар
<variant>сюжетті, сюжетсіз ойындар
<variant>спорттық, қимыл қозғалыс ойындары
<variant>қимыл қозғалыс, сюжетті ойындары
<variant>тұрмыс салт, сюжетті ойындар
<question>Саналы түрде ғылыми білімді ұғу, жинақтау, қорытынды шығару:
<variant>ұғыну
<variant>бекіту
<variant>түсіну
<variant>қабылдау
<variant>жетілдіру
question>Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
<variant>сабақ
<variant>факультатив
<variant>саяхат
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы
<variant>семинар
<question>Ғылыми білімдерді жеке адамның меңгеруі, қолдана білуі.
<variant> білім беру
<variant>жаттықтыру
<variant>тәрбие
<variant>оқыту
<variant>даму
<question>Қазіргі оқытуда кең қолданылатын принциптер
<variant>саналылық, белсенділік, көрнекілік
<variant> ғылымилық, ынталандыру
<variant>мәселелі, оқушылардың даму деңгейіне сәйкес болуы
<variant>шығармашылық, өздік
<variant>пән мазмұнының ерекшеліктерін, әдістерін анықтау
<question>Білім мазмұнындағы негізгі элемент, болмысты тану, түсіну құралы
<variant>білім
<variant>дағды
<variant>іскерлік
<variant>өздік жұмыс
<variant>шығармашылық
<question>Оқытуда қолданылатын жаттығулар, зертханалық жұмыстар
<variant>практикалық әдістер
<variant>әңгімелесу әдістер
<variant>түсіндіру әдістер
<variant>көрнекілік әдістер
<variant>сөздік әдістер
<question>Тексерудің негізгі әдісі – оқушылардың іс – әрекетін мұғалімнің жүйелі қадағалауы.
<variant>бақылау
<variant>бағалау
<variant>жазбаша тексеру
<variant>ауызша тексеру
<variant>тест
<question>Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<variant>еңбек
<variant>білім беру
<variant>балалар ұжымы
<question>Тұтас педагогикалық процестің мәнін құрайтын элементтері
<variant>оқыту, тәрбие, дамыту
<variant>білім беру, тәрбие
<variant>әлеуметтену, білім алу
<variant>оқыту, білім беру
<variant>білім беру, әлеуметтендіру
<question>Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктерінің ішінде басымдық берілетін сапа
<variant>педагогтың ізденімпаздығы, білім алудағы айрықша қабілеті
<variant>жауапкершілік, еңбекқорлық
<variant>тәртіптілік, мәселелерді дау-жанжалсыз шешу
<variant>білімділігі, адамгершілігі
<variant>біліктілік
<question>Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңы толықтырылды
<variant>2007жылы
<variant>2008 жылы
<variant>2005 жылы
<variant>2006 жылы
<variant>1998жылы
<question>Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптерін айқындайтын құжаттар
<variant>«Қазақстан Республикасының Конституциясы, басқа да нормативтік құқықтық актілер»
<variant>«Бала құқығын қорғау туралы» Конвенция
<variant>«Бала құқығын қорғау туралы» Заң
<variant>«Білім туралы» Заң
<variant>«Неке және отбасы» Заңы
<question>Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері
<variant>үйірме, клуб
<variant>ашық тәрбие сағаты
<variant>дәстүрлі емес сабақ
<variant>сыныптан тыс оқыту
<variant>сынып жетекшісінің баяндамасы
<question>Сын-зерттеу еңбектерін оқыту жолдары
<variant>толық, арнайы бөліп ала отырып оқыту және керекті пікірді теріп алып оқыту
<variant>жалпылай оқыту
<variant>ретіне қарай оқыту
<variant>көркемдік ерекшеліктеріне талдау
<variant>салыстыра отыра оқыту
<question>«Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген
<variant>Я.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>А.Макаренко
<variant>И.Песталоцци
<variant>В.Сухомлинский
<question>ХҮІІІ, ХІХ ғасырдағы қазақ жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер
<variant>жұмысшы мектептері, «азиялық мектептер», кадет корпустары, қазақ-орыс мектептері
<variant>қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер
<variant>діни мектептер, гимназиялар
<variant>шаруа балаларына арналған мектептер, заң мектептері
<variant>қолөнер мектептері, бастауыш мектептер
<question>Оқу бағдарламасының ірі бөлімдерін меңгергеннен кейінгі,оқушылардың біліміндегі олқылықтарды анықтайтын сабақтың түрі
<variant>бақылау
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<variant>жинақтау
<variant>қорытынды
<question>Ұжымда қолайсыз психологиялық жағдай туғызатын басқару стилі
<variant> әкімшілік стиль
<variant>демократиялық-либеральдық стиль
<variant>либеральдық стиль
<variant>либеральдық-әкімшілік либеральдық стиль
<variant> демократиялық стиль
<question>Өмірдегі, еңбектегі, табиғаттағы әдемілік пен сұлулықты ажырата білу, өнер шығармаларына жоғары талап қою
<variant>Эстетикалық таным
<variant>Эстетикалық көзқарас
<variant>Эстетикалық қамқорлық
<variant>Эстетикалық мәдениет
<variant>Эстетикалық талғам
<question>Білім беру мен оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттейтін педагогиканың саласы:
<variant>дидактика
<variant>жалпы педагогика
<variant>арнаулы педагогика
<variant>педагогика тарихы
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<question>Дидактиканың негізгі ұғымдары
<variant>білім беру, оқыту, оқыту принциптері, оқыту процесі
<variant>іс-әрекет,тұлға
<variant>педагогикалық міндет, талап
<variant>мақсат, таным, қозғаушы күш
<variant>оқыту, тәрбие, білім беру
<question>Дидактиканың негізін салушы педагог
<variant>А.Коменский
<variant>А.Дистервег
<variant>И.Песталоцци
<variant>К.Ушинский
<variant>Ж.Руссо
<question>Қазақ балаларын оқыту, білім беру, оқыту әдістері, тәсілдерін зерттеген тұңғыш ұлы педагог
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ж.Аймауытов
<question>Жалпы орта білім мазмұнын қалыптастырудың көздері
<variant> адам, қоғам, ноосфера
<variant>отбасы, қоғамдық ұйымдар, дүние, табиғат қорғау жұмыстары
<variant>жалпы, политехникалық, кәсіптік білім
<variant>ғылым және оқу пәні
<variant>пәнаралық , пәнішілік байланыс
<question>Білім ғылым негіздерін оқушылардың меңгеруі
<variant>жалпы
<variant>гуманитарлық
<variant>кәсіптік
<variant>политехникалық
<variant>мамандық турады білім
<question>Сөздік әдістер тобы
<variant>әңгімелеу, әңгіме, түсіндіру, лекция, кітаппен жұмыс
<variant>баяндама, хабарлама, ауызша сөйлеу
<variant>лекция, сұхбат, бақылау, сауалнама
<variant>хабарлама, түсіндіру, топтық жұмыс
<variant>сұрақ жауап, оқыту практикалық
<question>Құбылыстар мен заттардың шартты белгілерін немесе табиғи күйiнде көрсету үшін қолданылатын әдіс
<variant>көрнекілік
<variant>әңгіме
<variant>сөздік
<variant>түсіндіру
<variant>әңгімелесу
<question>Дайындық бейіндік тереңдетілген, ғылыми – педагогикалық бағытта жүреді
<variant>Магистратурада
<variant>Академияда
<variant>Докторантурада
<variant>Бакалавриатта
<variant>Аспирантурада
<question>Баланың ойлау қабілетін дамыту міндетін қоятын тәрбиенің түрі
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>адамгершілік тәрбиесі
<variant>дене тәрбиесі
<variant>еңбек тәрбиесі
<variant>экономикалық тәрбие
<question>Ұжымның гүлдену кезеңі
<variant>үшінші
<variant>екінші
<variant>барлығында
<variant>бірінші
<variant>төртінші
<question>Параллельді ықпалдың мәні
<variant>ұжым органдарының жұмысы
<variant>түрлі тәрбиелік іс-шаралар
<variant>дәстүр
<variant>параллельді ықпал
<variant>ұжым мақсатын таңдау
<question>Дене тәрбиесіндегі ерекше факторлар
<variant>дене шынықтыру мәдениеті, туризм
<variant>ойындар
<variant>табиғи
<variant>жаттығулар
<variant>спорт шаралары
<question>Үй тапсырмасының мақсаты
<variant>сыныпта алған білімдерін бекіту
<variant>оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру
<variant>білім берудің маңызын түсіндіру
<variant>білім берудің жүйелілігін түсіндіру
<variant>эстетикалық талғамын қалыптастыру
<question>Оқушының білімге ынтасын арттыру: деңгейлік тапсырмалар арқылы дарындылығын, қабілетін ояту, ашу, қалыптастыру, сенімділікке жетелеу ерекшеліктері, оқытудың жаңа технологияларының қайсысына сәйкес келетінін көрсетіңіз
<variant>ынтымақтастық педагогикасы
<variant>білім беруді ізгілендіру
<variant>саралап оқыту
<variant>ақпараттық-коммуникативтік технология
<variant>деңгейлеп сарап оқыту
<question>... принципі жайдан күрделіге ретімен оқытуды қамтиды
<variant>жүйелілік
<variant>өмірмен байланыс
<variant>ғылыми
<variant>ізгілендіру
<variant>саналылық
<question>Тақырыптық – күнтізбелік жоспар ... сүйеніп жасалады
<variant>бағдарлама
<variant>дәптер
<variant>күнделік
<variant>жоспар
<variant>оқулық
<question> Мектепішілік білім байқауы:
<variant>олимпиада
<variant>жарыс
<variant>қатемен жұмыс
<variant>ойын
<variant>жаңа білімді хабарлау
<guestion>Бастауыш мектеп балаларының есінің басым түрі
<variant>механикалық
<variant>қозғалыс
<variant>бейнелік
<variant>сөз-логикалық
<variant>эмоциялық
<question>Кәсіптік мамандандыруға дейін бейінді даярлық мақсаты мен кейбір пәндерді тереңдетіп білім беру ұйымы
<variant>лицей
<variant>колледж
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім- адамзаттың қас жауы», - деген орта ғасырлық қазақ ойшылы
<variant>Әл - Фараби
<variant>Ж. Баласағұн
<variant>М. Қашқари
<variant>Қ.А. Яссауи
<variant>С. Бақырғани
<question>Сұрақ 91.Тәрбие үрдісінде бала дамуы
<variant>Іс-әрекет пен қарым-қатынасқа тәуелді
<variant>Тәрбие мен оқытуға тәуелді
<variant>Қабілет пен мотивке тәуелді
<variant>Түйсік пен сезімге тәуелді
<variant>Ақыл-ой мен еске тәуелді
<question>Педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенiң жаңа тұжырымдамаларын енгiзу
<variant>инновация
<variant>жаңалық
<variant>озат тәжірибе
<variant>түбірлі өзгеріс
<variant>жаңашыл тәжірибе
question>Дамыта оқыту технологиясын әдебиет сабақтарында тұңғыш рет қолданған кеңес педагогы
<variant>Е.Н. Ильин
<variant>С.Н. Лысенкова
<variant>В. Караковский
<variant>В. Шаталов
<variant>Л.В. Занков
<question>Туризмнің дене тәрбиесіндегі түрлері:
<variant>серуен, саяхат, туристік жорық
<variant>дене жаттығулары
<variant>ойын, табиғат факторлары
<variant>Жеңіл атлетика, гимнастика
<variant>шаңғы спорты, жүзу
<question>Түсіндірмелі-иллюстративті, проблемалық, бағдарламалап, дамыта оқыту
<variant>оқытудың түрлері
<variant>оқытудың принциптері
<variant>оқытудың формалары
<variant>оқытудың тәсілдері
<variant>оқытудың әдістері
<question>Мектепті басқару стильдері
<variant> өктемдік, демократиялық, ымырашылдық
<variant>кәсіби әңгіме, өктемдік
<variant>сендіру, түсіндіру,өнеге
<variant>демократияландыру, ізгілендіру
<variant> кәсіби әңгіме, кадрлармен дербес жұмыс
<guestion>Оқушыны жобалау, жоспарлау, эксперимент жұмыстарын өткізуге қатыстырып, шағын зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мәселені өз бетімен шешуге үйрететін әдіс
<variant>ішінара іздену
<variant>зерттеу
<variant>эвристикалық
<variant>проблемалық
<variant>репродкутивті
<question>Франциядағы бастауыш мектепте кең қолданылатын оқу әдістері
<variant>бақылау, қарапайым эксперимент, техникалық оқыту құралдары
<variant>сөздік әдістер
<variant>индукция, дедукция
<variant>қайталау, жаттау
<variant>проблемалық, зерттеу
<question>АҚШ, Англияда оқыту әдістерін таңдауда ескерілетін жағдай
<variant>мектептің таңдап алған бағыты
<variant>оқыту принциптері
<variant>білім мазмұны
<variant>оқушылардың деңгейі
<variant>Мектептің материальдық-техникалық жағдайы
<question>Бастауышта сирек қолданылатын сабақ түрі
<variant> жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<variant>бақылау
<variant>жинақтау
<variant> білімді дамыту
<question>Ұжымның үздіксіз дамуын, адам құқығын, шығармашылығын тану, жеке және ұжымдық басқаруды тиімді ұштастыру.
<variant>Педагогикалық менеджмент мәні
<variant>Педагогикалық менеджмент мақсаты
<variant>Педагогикалық менеджмент тәсілі
<variant>мазмұны
<variant>Педагогикалық менеджмент әдісі
<question>Мектеп жұмысының жоспары талқыланатын және бекітілетін басқару органы
<variant>Педагогикалық кеңес
<variant>Барлық жауап дұрыс
<variant>Әкімшілік кеңес
<variant>Әдістемелік бірлестік
<variant>Әдістемелік кеңес
<question>Адамгершіліктің алғашқы үлгісі, баланың адамгершілігінің дамуына үлкен ықпал жасайтын әлеуметтік фактор
<variant>отбасы
<variant>мектеп
<variant>мектептен тыс мекемелер
<variant>балалардың қоғамдық ұйымдары
<variant>қоғам
<question>Адамгершілік қасиеттің жоғары түрі
<variant>ар-ұят, ождан сақтау
<variant>ұжымшылдық
<variant>кішіпейілділік
<variant>биязылық
<variant>ұяңдық
<question>Құбылыстар мен процестер арасында дамуды сипаттайтын мәнді байланыс
<variant>заңдылық
<variant>ереже
<variant>процесс
<variant>принцип
<variant>талап
<question> Оқу бағдарламасының қызметі
<variant>білімдік, тәрбиелік, ұйымдастырушылық
<variant>диагностикалық, коммуникативтік
<variant>оқыту, білім беру
<variant>жобалау, реттеу
<variant>дамытушылық, білімдік
<question>Жалпы орта білім жүйесінде ерекше көңіл бөлінетін оқу қызметі
<variant>негізгі оқу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру
<variant>білім сапасы
<variant>оқу құралдарымен жұмыс
<variant>оқу жоспарындағы оқу ақпараттарын меңгеру
<variant>оқу ақпараттарын меңгерту
<question>…бастауыш мектепте оқыту әдістемесін, дамыта оқытудың негізін қалаған педагог.
<variant>И. Песталоцци
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>В.А. Сухомлинский
<variant>К.Д. Ушинский
<variant>А.С.Макаренко
<question>Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant>тәрбие мақсатын анықтау
<variant>тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant>тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant>тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<variant>қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<question> Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер
<variant>Әңгіме, лекция, пікірталас, өнеге
<variant>Талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру
<variant>Жарыс, мадақтау, жазалау
<variant>Тәрбиелейтін жағдаят, педагогикалық талап
<variant>Педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<question>Ұжым мәселелерін терең зерттеген педагогтар
<variant>А.С.Макаренко,В.А.Сухомлинский
<variant>Л.Н.Новикова, И.С.Марьенко
<variant>Я.А.Коменский,И.Г.Песталоцци
<variant>К.Д.Ушинский,С.Т.Шацкий
<variant>Н.И.Пирогов, А.В.Луначарский
<question>Дамыған ұжым, өзін-өзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпал ету.
<variant>Параллельді(қосарлы ықпал)
<variant>Әдет
<variant>Дәстүр
<variant>Қоғамдық пікір
<variant>Перспектива
<question>Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шаруашылығында пайдалану жайлы алғашқы ұғымды алатын оқу пәні
<variant>Еңбекке баулу
<variant>Бейнелеу өнері
<variant>Технология
<variant>Математика
<variant>Дүниетану
<question> Оқушының ішкі дүниесін,сабақ үстіндегі психикалық жағдайын тани білу қабілеті
<variant>перцептивті
<variant> академиялық
<variant>дидактикалық
<variant>экспрессивті
<variant>коммуникативті
<question>Ұжымды қалыптастыруда таңдап алынатын перспективалар
<variant>жақын, орта, қашық
<variant>жеке, дара
<variant>таяу, қашық
<variant>жақын, контактылы
<variant>контактылы, негізгі
<question> Сұрақ. Кәсіптік бағдар беру мақсатында әрбір оқушыны ..... зерттейді
<variant>кәсіптік диагностика
<variant>кәсіптік адаптация
<variant>кәсіптік білім беру
<variant>кәсіптік бағдар беру
<variant>кәсіптік консультация
<question>Кәсіптік бағдар беру мақсатында әрбір оқушыны ..... зерттейді
<variant>кәсіптік диагностика
<variant>кәсіптік адаптация
<variant>кәсіптік білім беру
<variant>кәсіптік бағдар беру
<variant>кәсіптік консультация
<question>Жалпы білім мазмұнына енетін пәндер циклы
<variant>ғылыми – жаратылыс, гуманитарлық, еңбек және дене
<variant>кәсіптік, политехникалық
<variant>жалпы, кәсіптік
<variant>ғылыми – жзаратылыс, кәсіптік
<variant>гуманитарлық, нақты
<question>Сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы
<variant>сабақ жоспары
<variant>сабақ құрылымы
<variant>оқыту процесі
<variant>сабақ жоспары
<variant>оқыту әдістері
<question>Ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, қорытындылау, жаңа материалды түсіндіру, бекіту, қорытындылап үйге тапсырма беру.
<variant>аралас сабақтың құрылымы
<variant>жинақтаусабақтың құрылымы
<variant>бақылау сабақтың құрылымы
<variant>қорытындылау сабақтың құрылымы
<variant>жаңа білімді хабарлау сабағының құрылымы
<question>Оқу бағдарламасының жекелеген тақырыптарын, бөлiмдерiн оқып болған соң өткізілетін тексеру түрі
<variant>бақылау
<variant>тест
<variant>ауызшатексеру
<variant>жазбашатексеру
<variant>барлығы
<question> Қорытынды тексеру түрі
<variant>емтихан
<variant>қорытындылау
<variant>сынақ
<variant>бағалау
<variant>бақылау жұмыстары
<question>«Менеджмент» сөзінің мағынасы
<variant>басқару
<variant>сынау
<variant>бағалау
<variant>тексеру
<variant>бақылау
<question>Білім беру ұйымдары басшыларының паралель сыныптардағы оқу-тәрбие жұмысын тексеруі.
<variant>кешенді
<variant>пәндiк
<variant>жекелеп тексеру
<variant>фронтальдық
<variant>тақырыптық
<question>Тілінің кемістігі бар балаларды оқытумен айналысатын арнаулы педагогиканың бір саласы:
<variant>логопедия
<variant>дефектология
<variant>сурдопедагогика
<variant>олигофренопедагогика
<variant>тифлопедагогика
<guestion>…оқушылардың ақыл-ой еңбегі мәдениетін дамыту үшін атқарылатын мақсатты іс-қызмет
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>эстетикалық
<variant>экономикалық
<variant>еңбек
<variant>адамгершілік жаттықтыру
<question>Оқушылардың өзге адамдармен қарым қатынас, қоғамдық іс қылықтары
<variant>мінез құлық эстетикасы
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>күнделікті өмірдегі адамның жеке басының эстетикасы
<variant>тұрмыстық заттар эстетикасы
<variant>отбасы эстетикасы
<question>Қазақстан Республикасында сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдыстырып, өткізетін педагог
<variant>сынып жетекшісі
<variant>әлеуметтік педагог
<variant>мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
<variant>пән мұғалімі
<variant>тәлімгер
<question>Дидактика сөзінің мағынасы
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<variant>білім жүйесі
<variant>даму
<variant>жаттықтыру
<question>Баланың жеке ерекшеліктеріне сай білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі
<variant>вариативтік
<variant>мектеп әкімшілік айқындайтын бөлік
<variant>инварианттық
<variant>қосымша
<variant>міндетті бөлік
<question> И.Казанцев сабақтарды классификациялау үшін үш принципті басшылыққа алды
<variant>мазмұны, дидактикалық мақсаты, сабақті өткізу тәсілі бойынша,
<variant>ғылым негіздері, пән міндеттері, білімі бойынша
<variant>оқыту мазмұны, сабақ кезеңдері, авторлардың көзқарасы бойынша
<variant>пәнаралық, пәнішілік, авторлардың көзқарасы бойынша
<variant>авторлардың көзқарасы, пәнаралық байланыс, пәнішілік байланыс
<question>Сұрақ.Дәстүрлі емес сабақ түрлері
<variant>брифинг
<variant>ашық
<variant>аралас
<variant>практикалық
<variant>факультативтік
<question>Педагогиканың негізгі ұғымдары
<variant> мектеп, мұғалім, оқушы
<variant>тәрбие, оқыту, білім беру
<variant> білім, іскерлік, дағды
<variant>жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы
<variant>тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
<question>Педагогика ғылымының мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелерімен айналысатын арнаулы саласы:
<variant>дефектология
<variant> коррекциялық педагогика
<variant>әлеуметтік педагогика
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<variant>жас педагогикасы
<question>Білім саласын басқарудың мемлекеттік принциптерінің ішінен қате жауапты табыңыз
<variant>діннің мемлекет ісіне араласуы
<variant>білім беру құқықтарының теңдігі
<variant>меншік нысандары алуан түрлі білім беру ұйымдары
<variant>жеке адамның дарындылығын дамыту
<variant>білім беру жүйесін ақпараттандыру
<question>Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары
<variant>әдебиет пен өнер
<variant>музыка
<variant>үйірмелер
<variant>сыныптан тыс жұмыстар
<variant>оқу пәндері
<question>Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:
<variant>сабақ
<variant>семинар
<variant>саяхат
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы
<variant>факультатив
<question>Мектептегі басқару стильдері
<variant>өктемдік, демократиялық, ымырашылдық
<variant>кәсіби әңгіме, өктемдік
<variant>кәсіби әңгіме, кадрлармен дербес жұмыс
<variant>демократияландыру, ізгілендіру
<variant>сендіру, түсіндіру, өнеге
<question>Мұғалім шеберлігінің жоғары деңгейі нәтиже беретін оқыту мен тәрбие тәжірибесі
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>тәрбие процесі
<variant>педагогикалық тәжірибе
<variant>педагогикалық ғылыми еңбек
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<question>Мектепте педагогикалық кеңес кем дегенде ... мұғалiм болғанда құрылады
<variant>3
<variant>5-6
<variant>4
<variant>8-9
<variant>7-8
<question>Әдістемелік кеңестің мәжілісі
<variant>екі айда бір рет өткізіледі
<variant>ай сайын бір рет өткізіледі
<variant>әр тоқсанда өткізіледі
<variant>жылына үш рет өткізіледі
<variant>жарты жылда бір рет өткізіледі
question>Экономикалық тәрбие әдістері
<variant>жаттықтыру, практикалық, жұмыстар, эксперимент, экономикалық есептер шығару, сандық мәліметтерді талдау
<variant>өнімді еңбек, жазалау, үйрету
<variant>өндірістік экскурсиялар, үлгілі шаруашылық өкілдерімен кездесулер
<variant>үйрету, талап қою, мадақтау
<variant>есеп жұмыстары, үйрету, ақыл-кеңес
<question>Оқушыға арналған технологиялық картада тақырып, оны оқуға бөлінген сағат саны, оқыту мақсаты, оқушының жұмысының түрлері, меңгерілетін оқу іскерліктері көрсетілетін оқыту технологиясы
<variant>модульдік
<variant>«Оқу мен жазуды сыни тұрғыдан ойлау арқылы дамыту »
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>бағдарламалық
<variant>проблемалық
<question>АҚШ, Англия оқыту әдістерін таңдауда ескерілетін жағдай
<variant>мектептің таңдап алған бағыты
<variant>мектептің материальдық-техникалық жағдайы
<variant>оқушылардың деңгейі
<variant>оқыту принциптері
<variant>білім мазмұны
<question>Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын тексергенде басшылыққа алынатын құжат
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқу құралдары
<variant>оқу жоспары
<variant>әдістемелік нұсқау
<variant>оқулық
<question>Сабақ дегеніміз
<variant>оқу-тәрбие процесінің белгілі уақытпен шектелген бөлігі
<variant>оқыту әдісінің түрлері
<variant>дидактикалық принциптер жиынтығы
<variant>түсіндірмелі көрнекілік әдіс
<variant>дамыта оқыту әдістері
<question>Оқушының білімге ынтасын арттыру: деңгейлік тапсырмалар арқылы дарындылығын, қабілетін ояту, ашу, қалыптастыру, сенімділікке жетелеу ерекшеліктері, оқытудың жаңа технологияларының қайсысына сәйкес келетінін көрсетіңіз
<variant>ынтымақтастық педагогикасы
<variant>білім беруді ізгілендіру
<variant>саралап оқыту
<variant>ақпараттық-коммуникативтік технология
<variant>деңгейлеп сарап оқыту
<question>әр оқушының оның қабілеті мен мүмкіндігіне қарай оқыту, тірбиелеу бағытында жүзеге асатын технологияның түрі
<variant>деңгейлеп сарап оқыту технологиясы
<variant>білім беруді ізгілендіру технологиясы
<variant>саралап оқыту технологиясы
<variant>модульдік технология
<variant>ынтымақтастық педагогикасы технологиясы
<question>Пәннен теориялық бағыт беретін жабдықталған орын
<variant>іс бөлмесі
<variant>шешінетін орын
<variant>буфет
<variant>жатақхана
<variant>асхана
<question>Педагогикалық болмыс фактілерін талдаудың негізгі тәсілдері
<variant>зерттеу әдістері
<variant>тәрбие әдістері
<variant>білім беру әдістері
<variant>оқыту әдістері
<variant>тану әдістері
<question>Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>М.Жұмабаев
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уалиханов
<variant>А.Құнанбаев
<question>Мінез-құлық, жүріс-тұрыс нормаларын, құндылықтарын жеке тұлғаның меңгеруі, қолдануы
<variant>әлеуметтену
<variant>өсу
<variant>жетілу
<variant>қалыптасу
<variant>жантану
<question>Тест әдісі
<variant>бағдарламалық оқыту негізінде пайда болды
<variant>компьютерлік оқыту негізінде пайда болды
<variant>түсіндірмелі оқыту негізінде пайда болды
<variant>мәселелі оқыту негізінде пайда болды
<variant>догматикалық оқыту негізінде пайда болды
<question>Мектептегі оқушылар ұжымының типтері
<variant>мектеп сыныбы, клубтар, секциялар, ұзартылған күн тобы
<variant>мектеп, мектеп сыныбы
<variant>контактылы, негізгі
<variant>кәсіпшілік, қоғамдық, ғылыми насихат
<variant>ерікті, әскери, спорт
<question>Мектептің оқу-тәрбие процесін басқарудың тұрақты органы
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>педагогикалық семинар
<variant>шығармашылық топ
<variant>пән бірлестіктері
<variant>әдістемелік кеңес
<question>Еңбек тәрбиесінің бірінші міндеті:
<variant>еңбекке көзқарасты, борышты тәрбиелеу
<variant>еңбек ету шеберлігін қалыптастыру
<variant>еңбек ету дағдысын қалыптастыру
<variant>еңбек мәдениетіне үйрету
<variant>еңбектің жасампаздық күшін көрсету
<question>Оқушыны шығармашылыққа, өз бетімен мәселелерді шешуге үйрететін оқыту түрі
<variant>проблемалық
<variant>бағдарламалық
<variant>когнитивтік
<variant>түсіндірмелі
<variant>дәстүрлі
<
<question>Оқу жоспарының негізінде жасалады
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқу құралдары
<variant>стандарт
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқулықтар
<question>Оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту
<variant>педагогикалық үрдіс мәні
<variant>оқыту үрдіс мәні
<variant>әлеуметтену үрдіс мәні
<variant>тәрбие үрдіс мәні
<variant>білім беру оқыту үрдіс мәні
<question>Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды:
<variant>әдептілік, адамгершілік
<variant>дидактикалық
<variant>экспрессивтік
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>академиялық
<question>Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңы толықтырылды
<variant>2007жылы
<variant>2008 жылы
<variant>2005 жылы
<variant>2006 жылы
<variant>1998жылы
<question>Кәсіптік мамандандыруға дейін бейінді даярлық мақсаты мен кейбір пәндерді тереңдетіп білім беру ұйымы
<variant>лицей
<variant>колледж
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>Проблемалық талдаудың тиімділігі
<variant> оқушының ойлау белсенділігін жетілдіруге, өзіндік ізденістеріне жол ашады
<variant>түсініксіз сөздердің мәнін түсінеді
<variant>шығарманың компонентреінің атайды
<variant>оқиғаның аяқталуын біледі
<variant>автор ізімен талдау жасайды
<question>"Мұғалім балалармен істес болады, егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кіналамай, олардың көкейіне қондыра алмағаны үшін өзін-өзі кіналауға тиіс» деп жазған
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ж.Аймауытов
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>А.Байтұрсынов
<question>Қазақстан жерінде, әсіресе отырықшы аудандарында алғашқы мұсылмандық діни оқу орындары болды
<variant>ҮІІ, ҮІІІ ғасырда
<variant>ХХ, ХІХ ғасырда
<variant>ХҮІІ, ХҮІІІ
<variant>ХҮІ, ХҮІІІ
<variant>ХІҮ, ХҮ ғасырда
<question>Оқу жоспарындағы мемлекеттік бөлік
<variant>инварианттық
<variant>міндетті бөлік оқулықтар
<variant>мектептік
<variant>вариативтік
<variant>оқушылардың қабілетін дамытуды көздейтін бөлік
<question>Бастауышта сирек қолданлатын сабақтың түрі
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>жинақтау
<variant>бақылау
<variant>білімді дамыту
<variant>аралас
<question>Тексеру әдістері
<variant>жазбаша, ауызша, практикалық
<variant>ағымдық, аралық, практикалық
<variant>ағымдық, аралық, қорытынды
<variant>жеке, топтық, ұжымдық
<variant>жазбаша, ұжымдық, практикалық
<question>Басқарылатын объекті туралы ақпараттар негізінде оны жетілдіру.
<variant>басқару
<variant>сынау
<variant>тексеру
<variant>бағалау
<variant>бақылау
<question>Жағымды мінез-құлық нормалары мен ережелерінің жиынтығы
<variant>адамгершілік
<variant>құлық
<variant>парыз
<variant>борыш
<variant>мінез
<question>.....еңбекке шығармашылық қатынасы байқалып, ғылым зерттеу дағдыларына төселеді
<variant>сыныптан тыс үйірмеде
<variant>өнімді еңбекте
<variant>қоғамдық пайдалы еңбекте
<variant>өзіне өзі қызмет етуде
<variant>еңбек сабағында
<question>Оқушыларға жоспарлау, қаржыландыру, еңбек өнімдерін есептеу мен бөлу тәжірибесін үйрету
<variant>экономикалық тәрбие
<variant>экономиканы оқыту
<variant>экономикалық білім
<variant>экономикалық мәдениет
<variant>экономикалық сана
<question>Құқықтық сананы мінез-құлық нормасына айналдыру үшін көрсету
<variant>құқықтық тәрбиенің міндеті
<variant>құқықтық тәрбиенің компоненті
<variant>құқықтық тәрбиенің әдісі
<variant>құқықтық тәрбиенің мақсаты
<variant>құқықтық тәрбиенің мазмұны
<question>Сынып жетекшісі жұмысының бағыттары
<variant>зерттеу, тәрбие міндеттерін қою, жоспарлау, ұйымдастыру
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, коммуникативтік
<variant>ұйымдастыру-үйлестіру жұмыстары
<variant>үйлестіру, түзету, экологиялық
<variant>коммуникативтік, ұйымдастырушылық, тәрбиелік
<question>Мектеп пен отбасы ынтымастығының басты формасы
<variant>ата-аналар жиналысы
<variant>ата-аналар комитеті
<variant>тәрбие жұмысын зерттеу
<variant>үйге бару
<variant>педагогикалық насихат
<question>Дидактика сөзінің мағынасы
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<variant>білім жүйесі
<variant>даму
<variant>жаттықтыру
<question>«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім – адамзаттың қас жауы»,- деген орта ғасырлық қазақ ойшылы
<variant>Әл-Фараби
<variant>Ж.Баласағұни
<variant>Қ.А.Иассауи
<variant>М.Қашқари
<variant>С.Бақырғани
<question>Баланың ойлау қабілетін дамыту міндетін қоятын тәрбиенің түрі
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>еңбек тәрбиесі
<variant> экономикалық тәрбие
<variant>дене тәрбиесі
<variant>адамгершілік тәрбиесі
<question>Әсемдікті, әдемілікті қалыптастыратын тәрбиенің түрі
<variant>эстетикалық
<variant>экономикалық тәрбиенің
<variant>дене тәрбиесінің
<variant>еңбек тәрбиесінің
<variant>адамгершілік тәрбиесінің
<question>Кіші мектеп жасындағы балалар тәрбиесінде жиі қолданылатын тәрбие әдісі
<variant>үйрету
<variant>әңгіме
<variant>талап қою
<variant>жаттықтыру
<variant>пікір таласы
<question>Мектеп жасындағы балалардың тәрбиелеу мен оқыту мәселелерін зерттейді
<variant>мектеп педагогикасы
<variant>әлеуметтік педагогикасы
<variant> жас пепагогикасы
<variant>коррекциялық педагогикасы
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<question>Меншік түрлері әртүрлі білім беру мекемелері (мем лекеттік, жеке м еншік, аралас) заңдастырылған «Білім туралы» заңның қабылданған жылы
<variant>1999
<variant>2007
<variant>1991
<variant>1992
<variant>2005
<question>Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant> бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant>бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<variant>Бастауыш, негізгі аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<variant>бастауыш, негізгі, бейінді
<variant>бастауыш, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<question>Тәрбие принциптері
<variant>тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт- бағдар беретін қағидалар
<variant>педагогикалық ситуацияға байланысты жеке әдісі, тәрбиеи тәсілі ретінде қолданылады
<variant>арнайы тәрбиелік міндеттерді шешуге арналған, мақсат ұйымдастырылған
<variant>тәрбиешінің оқушылардың бойында қоғамдық көзқарасыт және мәнез-құлықты әдеттері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында, олдардың санасы мен ерік күшіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы
<question>Қазақстандық жаңашыл ұстаз идеясы: ерекше тәрбиені қажет ететін жоғары сынып оқушыларын азаматтықа тәрбиелеу
<variant>А.М.Ысқақов
<variant>Г.М.Кубраков
<variant>Қ.Бітібаева
<variant>Қ.Н.Нұрғалиев
<variant>Р.Б.Нұртазина
<question>Еңбек дағдылары,іскерлік,төзімділік, іс-әрекет түрлері......байқалады.
<variant>оқу барысындағы еңбекте
<variant>өнімді еңбекте
<variant>қоғамдық пайдалы еңбекте
<variant>өзіне –өзі қызмет етуде
<variant>сыныптан тыс үйірмеде
<question>... білім ғылым негіздерін оқушылардың меңгеруі
<variant>жалпы
<variant>гуманитарлық
<variant>мамандық туралы білім
<variant>политехникалық
<variant>кәсіптік
<question>Білім алу көзіне қарай топтастырылған әдістер
<variant>сөздік, көрнекілік, практикалық
<variant>бинарлық әдістер
<variant>репродуктивтік, эвристикалық, зерттеу
<variant>оқыту әдістеріне сәйкес келетін оқу әдістері
<variant>оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру, ынталандыру
<question>Сабақтың түрлерін жобалауға негіз болатын сабақтың түрі
<variant>аралас
<variant>тұтас
<variant>бақылау
<variant>жинақтау
<variant>жаңа
<question>Оқушыны бағалаудың өлшемі
<variant>білімдік стандарт
<variant>оқу жоспары
<variant>оқу құралдары
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқулық
<question>Педагогикалық басқару
<variant>практикалық іс-әрекет, тәрбие мен оқытуды ұйымдастыру
<variant>педагогикалық кадрлардың іс-әрекетін зерттеу
<variant>әлеуметтік басқарудың заңдылықтарын негіздеу
<variant>мектептің оқу-тәрбие жұмысын зерттеу
<variant>кадрларды дұрыс таңдау мен орналастыру
<question>Қазақстан Республикасының «Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы»… жылы қабылданды.
<variant>1995
<variant>2004
<variant>2000
<variant>1993
<variant>2007
<question>Тәртіп пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
<variant>мадақтау,жазалау,жарыс
<variant>жаттықтыру,үйрету
<variant>талап қою,әңгіме,жеке үлгі
<variant>этикалық әңгімелер
<variant>үйрету,үлгі,өнеге
<question>Тәрбие процесінің бастапқы сатысында қолданылатын әдіс
<variant>үйрету
<variant>жарыс
<variant>арнайы тәрбиелік ситуация
<variant>жазалау
<variant>қоғамдықпікір
<question>Қоғамдық мінез - құлықты қалыптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер
<variant>педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші жағдаяттар
<variant>жарыс, мадақтау, жазалау
<variant>саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге
<variant>педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<variant>бақылау, өзін-өзі бақылау
<question>Білім, іскерлік және дағды жүйесі , шығармашылық
<variant>білім мазмұны
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту құралдары
<variant>оқыту принциптері
< question>Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың қажеттігі.
<variant>әдеби білім мен тәрбиенің басты мәселелерін қарастырады.
<variant>ата-аналарға кеңес береді.
<variant>драмалық шығармадаг көрініс әзірлейді.
<variant>оқушылардың бос уақыттарын өткізуді ұйымдастырады
<variant>кітапханада каталогпен жұмыс істеуге үйретеді.
<question>Үйірменің негізгі құжаты
<variant> қолжазба журнал
<variant>сөздік
<variant>оқулық
<variant>әдістемелік нұсқау
<variant>жұмыс жәптері
<question>«Еркін тәрбие» теориясын алғаш рет негіздеген философ
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>Я.А.Каменский
<variant>И.Г.Песталоции
<variant>А.С.Макаренко
<variant> К.Д.Ушинский
<question>Нақты жасалған жағдайдың пеадгогикалық процеске ықпалын зерттейтін ...
<variant>эксперимент
<variant>сауалнама
<variant>интервью
<variant>мектеп құжаттарын зерттеу
<variant>бақылау
<question>Тұтас педагогикалық процестің мәнін құрайтын элемент
<variant>оқыту,тәрбие,дамыту
<variant>оқыту,білім беру
<variant>әлеуметтену, білім алу
<variant>білім алу,тәрбие
<variant>білім білу,әлеумметтендіру
<question>Халыққа білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру білім берудің
<variant>принциптеріне тәуелді
<variant>әдістеріне тәуелді
<variant>мазмұнына тәуелді
<variant>құжаттарына тәуелді
<variant>ережелеріне тәуелді
<question>Ақыл-ойы кем балаларды оқытумен айналысатын дефектологияның саласы:
<variant>олигофренопедагогика
<variant>жалпы педагогика
<variant>сурдопедагогика
<variant>логопедия
<variant>тифлопедагогика
<question>Оқытуды сабақта ұйымдастырудың әр түлі формалары
<variant>ұжымдық, топтық, дербес
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы, саяхат
<variant>практикум, семинар
<variant>ұжымжық,жеке,
<variant>саяхат , факультатив
<question>Оқушының жеке тұлғалық сапаларынан көрінетін, мақсатпен ұйымдастырылатын педагогикалық процесс:
<variant>педагогикалық тәжірибе
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>тәрбие процесі
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<variant>білім беру процесі
<question>Тәрбие әдісін таңдауға негіз болатын педагогикалық категория
<variant>тәрбие мақсаты
<variant>тәрбие формасы
<variant>тәрбие құралы
<variant>тәрбиеленушілердің деңгейі
<variant>тәрбие тәсілі
<question>Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды пән
<variant>технология
<variant>география
<variant>физика
<variant>дүниетану
<variant>биология
<question>...оқушылардың ақыл-ой еңбегі мәдениетін дамыту үшін атқарылатын мақсатты іс-қызметі
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>адамгершілік жаттықтыру
<variant>экономикалық
<variant>еңбек
<variant>эстетикалық
<question>Оқушылардың өзге адамдармен қарым қатынас, қоғамдық іс қылықтары
<variant>мінез құлық эстетикасы
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>күнделікті өмірдегі адамның жеке басының эстетикасы
<variant>тұрмыстық заттар эстетикасы
<variant>отбасы эстетикасы
<question>Үлгі, білім мазмұнының өлшемі
<variant>стандарт
<variant>оқулықтар
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқу жоспары
<variant>оқу бағдарламасы
<question>Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
<variant>жеке меншік оқу орындарының болуы
<variant>дін мен мемлекеттің ынтымағы
<variant>діни оқу орындарының болуы
<variant>қоғамдық оқу орындарының болуы
<variant>діннің жалпы білімділік стандартқа енгізілуі
<question>Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеудің мазмұны
<variant>ақыл-ой, адамгершілік, еңбек, эстетикалық, дене мәдениеті
<variant>салауатты өмір салты
<variant>ынталы, іскер тұлға
<variant>тұлғаға білім беру, тәрбиелеу
<variant>азаматтық, еңбеккер, отбасы иегері
<question>Тәрбие үрдісінің мәні
<variant>баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау, жоспарлау, жобалау, реттеу, түзету, қортындылау
<variant>тәрбие формаларын таңдау
<variant>әдістерді дұрыс таңдау
<variant>тәрбие заңдылықтарын сақтау
<variant>жан-жақты дамыту
<question>Адамның мінез-құлығындағы жағымсыз жақтардан арылуынан басталады
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу
<variant>қайта жаттықтыру
<variant>оқыту
<variant>қайта ұқтыру
<variant>қайта тәрбиелеу
<question>Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant>идеялылық, мақсаттылық
<variant>тәрбиедегі сабақтастық
<variant>баларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant>тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы
<question>Жәрмеңке сабағының негізгі әдіс-тәсілдері:
<variant>халықтық педагогика,әдет-дәстүрді сабаққа пайдалану,инсценировка элементі
<variant>сұрақтар, проблемалық сұрақтар, қосымша материалмен жұмыс
<variant>топтық, жұптық, жеке жұмыстар,сұрақ-жауап, білім жарысына түсу
<variant>мәнерлеп оқу, жатқа оқу, рөлге бөліп оқу, ән айту, көрініс көрсету
<variant>проблемалық зерттеу, пікір айту, нақты мысалдармен дәлелдеу
<question>... – дәстүрден тыс сабақ түрі
<variant>семинар
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жазба жұмыс
<variant>қайталау
<variant>білімді бекіту
<question>Мектептегі оқуды ұйымдастырудағы басты тұлға- ...
<variant>Мұғалім
<variant>Отбасы
<variant>Тұрғындар
<variant>Достары
<variant>Ата-ана
<question>Білім беру ұғымын ең алғашқы рет педагогикаға енгізген
<variant>И. Песталоцци
<variant>В.А. Сухомлинский
<variant>К.Д. Ушинский
<variant>А.С. Макаренко
<variant>Ж.Ж. Руссо
<question>Нақты жасалған жағдайдың пеадгогикалық процеске ықпалын зерттейтін ...
<variant>эксперимент
<variant>сауалнама
<variant>интервью
<variant>мектеп құжаттарын зерттеу
<variant>бақылау
<question>өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог.
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А. Байтұрсынов
<variant>М. Жұмабаев
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ш.Уәлиханов
<question>Білім беруді басқару органдарының мектепті тексеру формалары
<variant>жеке, тақырыптық, пәндік, шолу, кешенді
<variant>ұжымдық, ұйымдастырушылық, фронтальдық
<variant>диагностикалық, педагогикалық
<variant>ақпараттық, фронтальдық
<variant>ұжымдық, ұйымдастырушылық
<question>Нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті зерттейтін ғылыми тәжірибе
<variant>эксперимент
<variant>сауалнама
<variant>интервью
<variant>әңгімелесу
<variant>бақылау
<question>Көзделген мақсатқа жетудегі ұйымшылдық, мақсаттылық, іс-әрекетімен сипатталатын адамдар тобы
<variant>ұжым
<variant>топ
<variant>негізгі ұжым
<variant>қоғамдық ұйым
<variant>контактылы ұйым
<question>Оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесі:
<variant>оқыту принциптері
<variant>оқыту нәтижесі
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту мақсаты
<question>Оқу саяхатының түрлері
<variant>кіріспе, кезекті, қорытынды
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>топтық, дербес
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>практикум, семинар
<question>Мектептің міндеттерін анықтау, іс – әрекетінің негізгі бағыттарын белгілеу
<variant>оқу тәрбие процесін жоспарлау
<variant>мектеп құжаттарын зерттеу
<variant>озат тәжірибені жинақтау
<variant>тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру
<variant>мектепішілік бақылау
<question>Оқытуда қолданылатын жаттығулар, зертханалық жұмыстар
<variant>практикалық әдістер
<variant>сөздік әдістер
<variant>көрнекілік әдістер
<variant>түсіндіру әдістер
<variant>әңгімелесу әдістер
<question>Сабақтың өзгермейтін бөліктері
<variant>бекіту, білімді тексеру, түсіндіруге қойылатын талаптар
<variant>ұжымдық және жеке жұмыстар
<variant>үйге тапсырма беру
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>бақылау
<question>Жаратылыс-математика және еңбек пәндерінен білім тексеруде қолданылатын әдіс
<variant>зертханалық-практикалық жұмыстар
<variant>алдын-ала бақылау
<variant>аралық тексеру
<variant>күнделікті бақылау
<variant>қорытынды бақылау
<question>Әдістемелік жұмыстың маңызды түрі
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>презентация жасау
<variant>«Жыл мұғалімі» сайысына қатысу
<variant>педагогикалық кеңесте сөйлеу
<variant>баяндамалар оқу
<question>Оқытуда баланың есте сақтау қабілетін дамытуға басымдық берген кеңес педагогы
<variant>А.Шаталов
<variant>В.Караковский
<variant>С.Н.Лысенкова
<variant>Л.В.Занков
<variant>Е.Н.Ильин
<question>Ғылыми ізденудің нәтижесінде озат тәжірибені жасау, тұтас педагогикалық процесс меселелерін шеберлікпен шешу, жұртшылық игілігіне айналдыру
<variant>педагогикалық шығармашылық
<variant>біліктілік
<variant>технология
<variant>инновация
<variant>шеберлік
<question>Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>М.Жұмабаев
<question>Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының негізі
<variant> баланың жеке тұлғасын сыйлау
<variant>баланың жеке ерекшеліктерін ескеру
<variant>мұғалімнің өнерлілігі
<variant>ата-анамен ынтымақ
<variant>мұғалімнің білімділігі
<question>Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant>бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant>бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<variant>бастауыш, пәндерді тереңдетін оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<variant>бастауыш, негізгі, аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<variant>бастауыш, негізгі, бейінді
<question>Тәрбие мақсатына ықпал ететін басты фактор
<variant>қоғам қажеттілігі
<variant>өндіріс тәсілі
<variant>педагогикалық практиканың даму деңгейі
<variant>мемлекет саясаты
<variant>ата-аналар талабы
<question>Мектеп пен отбасы ынтымастығының басты формасы
<variant>ата-аналар жиналысы
<variant>ата-аналар комитеті
<variant>тәрбие жұмысын зерттеу
<variant>үйге бару
<variant>педагогикалық насихат
<question>Отбасы тәрбиесінің ...: сендіру, жеке өнеге, мадақтау, жазалау, тәрбие беретін жағдаяттар
<variant>әдістері
<variant>тәсілдері
<variant>мазмұны
<variant>құралдары
<variant>міндеттері
<question>Проблемалық талдаудың тиімділігі
<variant> оқушының ойлау белсенділігін жетілдіруге, өзіндік ізденістеріне жол ашады
<variant>түсініксіз сөздердің мәнін түсінеді
<variant>шығарманың компонентреінің атайды
<variant>оқиғаның аяқталуын біледі
<variant>автор ізімен талдау жасайды
<question>Пәнге байланысты 1 айға жоспарланған жоспар
<variant>айлық
<variant>он күндік
<variant>күндік
<variant>жылдық
<variant>апталық
<question>... оқушылардың баспасөздік дағдысын қалыптастырады:
<variant>қабырға газеті
<variant>мәнерлеп оқу
<variant>семинар
<variant>мазмұндама
<variant>шығарма
<question>Тақырыптық-күнтізбелік жоспар... сүйеніп жасалады
<variant>бағдарлама
<variant>жоспар
<variant>күнделік
<variant>дәптер
<variant>оқулық
<question>.....-мәнерлеп оқуға қатысушылар
<variant>көркем сөз оқу шеберлері
<variant>шебер қолдар
<variant>әнші
<variant>домбыра
<variant>күйшілер
<question>...сабақ өткен тақырып пен жаңа білімді байланыстырады.
<variant>аралас
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жарыс
<variant>ойын
<variant>жаңа білімді хабарлау
<question>... - өтілген материалдарды еске түсіру сабағы.
<variant>Қайталау
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жарыс
<variant>ойын
<question>Мектеп жұмысының жоспары талқыланатын және бекітілетін алқалы басқару органы
<variant>педагогиклық кеңес
<variant>циклдік коммисия
<variant>әдістемелік кеңес
<variant>әдістемелік бірлестік
<variant>әкімшілік кеңес
<question>Мұғалімдерге халық педагогикасын насихаттаудың ең басты формасы
<variant>облыстық педагог кадрлар біліктілігін арттыру институттары
<variant>мектептен тыс тәрбие жұмысының орталықтары
<variant>оқу бөлімдері
<variant>мектептер
<variant>жоғары оқу орындары
<question>Ұжымда жеке адамды тәрбиелеудің бірізді теориясын жасаған педагог
<variant>А.С.Макаренко
<variant>П.П.Блонский
<variant>А.В.Луначарский
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant>Н.К. Крупская
<question>АҚШ, Англияда оқыту әдістерін таңдауда ескерілетін жағдай
<variant>мектептің таңдап алған бағыты
<variant>оқыту принциптері
<variant>білім мазмұны
<variant>оқушылардың деңгейі
<variant>Мектептің материальдық-техникалық жағдайы
<question>Оқушылардың ғылыми-теориялық білімін, танымдық ынтасын, шығармашылық қабілетін дамытады
<variant>факультативтік сабақтар
<variant>лекция
<variant>экскурсия
<variant>үй жұмысы
<variant>саяхат
<question>Оқу материалын толық, дәл, логикалық бірізділікпен айтылған жауапқа қойылатын баға
<variant>5 «өте жақсы»
<variant>1 «бір»
<variant>2 «қанағаттанарлықсыз»
<variant>3 «қанағаттанарлық»
<variant>4 «жақсы»
<question>Әдістемелік кеңестің жұмысы жоспарланады
<variant>бір оқу жылына жоспарланады
<variant>әрбір айға жоспарланады
<variant>әр тоқсанға жоспарланады
<variant>үш жылға жоспарланады
<variant> жарты оқу жылына жоспарланады
<question>Әдістемелік кеңестің мәжілісі
<variant>екі айда бір рет өткізіледі
<variant>ай сайын бір рет өткізіледі
<variant>әр тоқсанда өткізіледі
<variant>жылына үш рет өткізіледі
<variant>жарты жылда бір рет өткізіледі
<question>Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
<variant>әдептілік, адмгершілік
<variant> академиялық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>дидактикалық
<variant>экспресстивтік
<question>Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant>тәрбие мақсатын анықтау
<variant>тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant>тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant>тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<variant>қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<question>Тәрбиенің негізгі заңдылықтары
<question>Жоғары деңгейде дамыған топ
<variant> ұжым
<variant> бірлестік
<variant> қоғамдық ұйымдар
<variant> топ
<variant> адамдар қауымдастығы
<question>Проблемалық талдауда қай оқыту технологиясының негізі бар екенін көрсетіңіз
<variant>дамыта оқыту технологиясы
<variant>жаңа білімді меңгерту
<variant>конструкторлық жобалау технологиясы
<variant>модульдік технология
<variant>ынтымақтастық технологиясы
<question>Шолу тақырыптарды өткенде оқушылармен жүргізілетін жұмыс түрі
<variant>өзіндік жұмыс
<variant>аударма
<variant>жатқа айту
<variant>көшіру жұмысы
<variant>сөздік жұмысы
<question>Оқушылардың оқу қызметін ұйымдастырудағы негізгі форма
<variant>сабақ
<variant>тіл дамыту
<variant>әдеби талдау
<variant>мәтін жазу
<variant>әдістемелік нұсқау
<question>Іс бөлмесі жоспарының міндетті түрде өзгертіліп отыратын бөлімі
<variant>дамыта жоспарлау
<variant жарғы
<variant>іс бөлмесі көлемі
<variant>мүліктер саны
<variant>ауданы
<question>Үйірменің негізгі құжаты
<variant>қолжазба журнал
<variant>сөздік
<variant>оқулық
<variant>әдістемелік нұсқау
<variant>жұмыс жәптері
<question>Тақырыптық - күнтізбелік жоспар ... бөлімнен тұрады
<variant>12
<variant>10
<variant>8
<variant>3
<variant>9
<question>үйірме жұмысының жоспары ... басталады
<variant>мақсат - міндеттен
<variant>қатар саны
<variant>күні
<variant>оқушылар саны
<variant>уақыт
<question>Мұғалімнің мамандық деңгейін көтеруге қойылатын талаптар
<variant>кәсіптік білім, біліктілік, дағды, шығармашылық, ізгілік
<variant>аттестациялау, категорияға бөлу, педагогикалық оқуларға қатысу
<variant>білімін үздіксіз жетілдіру
<variant>тәжірибе алмасу, озат тәжірибені зерттеу
<variant>оқыту-тәрбиелеу жұмыстарының нәтижесін, тиімділігін анықтау
<question>Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білік деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыруы, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
<variant>дидактикалық
<variant>академиялық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>перцептивті
<question>Я.А.Коменскийдің еңбегі
<variant>«Ұлы дидактика»
<variant>«Тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі»
<variant>«Халыққа білім беру және демократия»
<variant>«Балалар әлемі»
<variant>«Ұстаздық дастаны»
<question>Ақыл-ойы кем балаларды оқытумен айналысатын дефектологияның саласы:
<variant>олигофренопедагогика
<variant>жалпы педагогика
<variant>сурдопедагогика
<variant>логопедия
<variant>тифлопедагогика
<question>Мұғалімнің түзету және бақылау жұмыстары айқын көрінетін сабақтың түрі
<variant>бекiту
<variant>білімді дамыту
<variant>аралас
<variant>кіріспе
<variant>жаңа білімді хабарлау
<question>Тест әдісі
<variant>бағдарламалық оқыту негізінде пайда болған
<variant>түсіндірмелі оқыту негізінде пайда болған
<variant>догматикалық оқыту негізінде пайда болған
<variant>компьютерлік оқыту негізінде пайда болған
<variant>мәселелі оқыту негізінде пайда болған
<question>«Оза оқыту» идеясының авторы
<variant>С.Н.Лысенкова
<variant>Л.В.Занков
<variant>В.Шаталов
<variant>В.Караковский
<variant>Е.Н.Ильин
<question>Әдістемелік бірлестік құрылады
<variant>3 мұғалім болғанда
<variant>5-6 мұғалім болғанда
<variant>4 мұғалім болғанда
<variant>7-8 мұғалім болғанда
<variant> 8-9 мұғалім болғанда
<question>Білімнің мемлекеттік стандарттарының мектепке енгізілуі арқылы болатын жаңалық
<variant>түбірлі
<variant>модификациялық
<variant>конбинаторлық
<variant>дұрыс жауап жоқ
<variant>инновациялық
<question>Жастарды еңбекке, әлеуметтік өмірге дайындау процесі:
<variant>тәрбие
<variant> дамыту
<variant>мақсат
<variant>қайта тәрбиелеу
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу
<question>Тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт-бағдар беретін қағидалар
<variant>тәрбие принциптері
<variant>тәрбие мазмұны
<variant>тәрбие заңдылығы
<variant>тәрбие формалары
<variant>тәрбие әдісі
<question>Оқушылардың байымдауын(пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс
<variant>пікір таласы
<variant>үйрету
<question>Өзін-өзі тәрбиелеудің өзіндік ережесін ұсынған педагог
<variant>К.Д. Ушинский
<variant>Н.К. Крупская
<variant>В.А. Сухомлинский
<variant>А.С. Макаренко
<variant>Н.И. Пирогов
<question>Оқу жұмысын жоспарлаудың негізгі формасы
<variant>сабақ жоспары
<variant>оқыту процесі
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту тәсілдері
<variant>сабақ құрылымы
<question>Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды пән
<variant>технология
<variant>дүниетану
<variant>география
<variant>биология
<variant>физика
<question>Сынып жетекшісі жұмысының бағыттары
<variant>зерттеу, тәрбие міндеттерін қою, жоспарлау, ұйымдастыру
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, коммуникативтік
<variant>ұйымдастыру-үйлестіру жұмыстары
<variant>үйлестіру, түзету, экологиялық
<variant>коммуникативтік, ұйымдастырушылық, тәрбиелік
<question>Оқыту үрдісінің негізгі құрамды бөліктері
<variant>мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, нәтижелері, бағалау
<variant>мақсаты, танымдық іс әрекетті ұйымдастыру, сабақ, оқыту технологиялары
<variant>білімдік мақсаттар қою, оқытуды жоспарлау, нәтижелерін бағалау
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, қарым-қатынастық
<variant>үйлестіру, түзету, әкімшілік
<question>Оқытудың диалогтық әдiсi.
<variant>әңгімелесу
<variant>әңгіме
<variant>түсіндіру
<variant>сөздік
<variant>көрнекілік
<question>Шетелдік білім беру жүйесінің барлығына тән білім түрлері
<variant>жеке меншік оқу орындары, жалпы білім беру, жалпы кәсіптік білім, жоғары білім
<variant>жеке тұлғаға бағдарланған оқу орындары
<variant>міндетті жалпы, кәсіптік білім
<variant>жалпы білім беру, кәсіптік білім беру
<variant>біліміне қарай саралау
<question>«Адамға ең әуелі білім емес,тәрбие берілуі керек,онсыз берілген білім - адамзаттың қас жауы» ,- деген орта ғасырлық қазақ ойшылы
<variant>Әл-Фараби
<variant>С.Бақырғани
<variant>Қ.А Яссауи
<variant>Ж.Баласағұни
<variant>М.Қашқари
<question>Ұжымға қатаң талап қойылатын кезең
<variant>бірінші
<variant>барлығында
<variant>екінші
<variant>үшінші
<variant>төртінші
<question>Проблемалық зерттеу әдісіне құрылатын сабақ
<variant>практикалық
<variant>дәріс
<variant>диспут
<variant>сот
<variant>семинар
<question>Бағалауда әділдікке тәрбиелейтін тәсіл
<variant>өз білімін өзіне бағалау
<variant>тест арқылы бағалау
<variant>жылдамдыққа үйрету
<variant>тапсырма беру
<variant>даралап оқыту
<question>... оқушыны өз бетімен білімін жетілдіруге үйретеді
<variant>ақпарат жинақтау
<variant>талдау - жинақтау
<variant>түсіндіру
<variant>көрнекілік
<variant>сұрақ - жауап
<question>Қалыпты сабақ түрлері.
<variant>Қайталау, жаңа білімді хабарлау
<variant>Конференция, сайыс
<variant>Сот, жарыс
<variant> Ойын, саяхат
<variant>Шығармашылық, семинар
<question>Пәнге байланысты 1 аптаға жоспарланған жұмыс
<variant>апталық
<variant>күндік
<variant>он күндік
<variant>айлық
<variant>жылдық
<question>ХҮІІІ, ХІХ ғасырдағы қазақ жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер
<variant>жұмысшы мектептер, «азиялық мектептер», кадет корпустар, қазақ-орыс мектептері
<variant>қолөнер мектептері, бастауыш мектептер
<variant>қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер
<variant>діни мектептер, гимназиялар
<variant>шаруа балаларына арналған мектептер, заң мектептері
<question>Кәсіптік мамандандыруға дейін бейінді даярлық мақсаты мен кейбір пәндерді тереңдетіп білім беру ұйымы
<variant>лицей
<variant>колледж
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
<variant>жеке меншік оқу орындарының болуы
<variant>діннің жалпы білімдік стандартқа енгізілуі
<variant>діни оқу орындарының болуы
<variant>дін мен мемлекеттің ынтымақтастығы
<variant>қоғамдық оқу орындарының болуы
<question>Оқушыларға баға қоюда әріп жүйесі қолданылатын ел
<variant>АҚШ
<variant>Югославия
<variant>Венгрия
<variant>Франция
<variant>Чехословакия
<question>Мұғалімнің сабаққа әзірлігінің кезеңдері
<variant>диагностикалық, болжау, жобалау
<variant>қорытынды шығару, сабақ жоспарлау
<variant>сабаққа әзірлену, нәтижелерін шығару
<variant>психологиялық, модельдеу
<variant>педагогикалық, бақылау
<question>Пән бойынша оқулықтар жазу түрлі сайыстарға қатысу
<variant>әдістемелік жұмыстың жеке түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың белсенді түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың топтық түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың ұжымдық түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың топтық-ұжымдық түрі
<question>Оқу жоспарының түрлері
<variant>негізгі, типтік
<variant>тұрақты, негізгі
<variant>негізгі, жалпы
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>жалпы, жылжымалы
<question>Инновацияның түрлері
<variant>модификациялық, комбинаторлық, түбірлі
<variant>модульдік, жүйелі
<variant>басқару, технологиялық
<variant>ынтымақтастық, әлеуметтік
<variant>жүйелі, комбинаторлық
<question>Сынып жетекшісінің негізгі міндеті
<variant>балаға тәрбиелік ықпалдарды үйлестіру
<variant>баланы коммуникативтік қатынасқа тарту
<variant>талдау қызметі
<variant>ұжымды басқару
<variant>баланы алуан түрлі іс-әрекетке қатыстыру
question>Өндіріс негіздерін зерделететін білім түрі
<variant>политехникалық білім
<variant>кәсіптік білім
<variant>техникалық білім
<variant>жалпы білім
<variant>гуманитарлық білім
<question>Тәрбиенің негізгі мақсаты
<variant>жан – жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу
<variant>сананы қалыптастыру
<variant>өнегелі тұлғаны тәрбиелеу
<variant>бақытты тұлғаны тәрбиелеу
<variant>азаматты тәрбиелеу
<question>Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant>тәрбиедегі сабақтастық
<variant>балаларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant>оқушылардың жас және жеке еркекшелігі мен тәрбие байланысы
<variant>идеялылығы, мақсаттылығы
<question>Тәртіп пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
<variant>мадақтау, жазалау, жарыс
<variant>үйрету, үлгі, өнеге
<variant>этикалық әңгімелер
<variant>талап қою, әңгіме, жеке үлгі
<variant>жаттықтыру, үйрету
< question>Эвристикалық әдістің тиімділігі
<variant >оқушы мұғалімнің қойған сұрақтары арқылы көркем шығарманы талдау мен әдеби-теориялық ұғымдарды меңгереді проблемалық мәселелерді шешуге бағытталады
<variant>проблемалық мәселелерді шешуге бағытталады
<variant>тың мәліметтер жинақтайды
<variant>күрделі тапсырмаларды орындайды
<variant>баяндама, реферат жазады.
<question> Қалыпты сабақ түрлері <variant>Қайталау,жаңа білімді хабарлау
<variant>Шығармашылық,семинар <variant>Ойын,саяхат <variant>Сот,жарыс <variant>Конференция,сайыс
<question>Педагогиканың негізгі ұғымдары...
<variant> тәрбие, оқыту, білім беру
<variant>мектеп, мұғалім, оқушы
<variant>тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
<variant>жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы
<variant>білім, іскерлік, дағды
<question>Ғылыми педагогиканың негізін қалаған
<variant>Я.Коменский
<variant>И.Песталоцци
<variant>К.Ушинский
<variant>В.Сухомлинский
<variant>А.Макаренко
<question>Педагогика ғылымының мүмкіндігі шектеулі балаларлы тәрбиелеу, оқыту мәселелерімен айналысатын арнайы саласы
<variant>дефектология
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<variant>әлеуметтік педагогика
<variant>коррекциялық педагогика
<variant>жас педагогикасы
<question>Ғылыми педагогикалық бақылау әдісіне жатқызуға болатын бақылау түрі
<variant>мұғалімнің компьютер бағдарламаларының көмегімен оқушылардың пәннің жеке тақырыптарын оқу барысындағы дамуына бақылауы
<variant>сынып жетекшісінің оқушылардың киімдерінің тазалығын бақылауы
<variant>мектеп іс-шараларына оқушылардың қатысуын қадағалау
<variant>кезекші мұғалімнің мектеп дәлізіндегі оқушыларды бақылауы
<variant> биология пәнінде оқушылармен бірге аралардың әрекетін бақылау
<question>Даму және жеке адамның қалыптасуы
<variant>қоғам, орта, отбасы
<variant>әлеуметтік қатынастар
<variant>үлгі-өнеге
<variant>тәрбиелік шаралар
<variant>адамдар
<question>Пәнаралық байланыс жүйелі қолданылатын сабақ
<variant>кіріктірілген
<variant>жинақтау
<variant>қорытынды
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<question>Оқушылардың ғылыми – теориялық білімін , танымдық ынтасын шығармашылық қабілетін дамытады
<variant>факультатив сабақ
<variant>экскурсия
<variant>үй жұмысы
<variant>саяхат
<variant>лекция
<question>Боран мектебін білімдар, сезімтал ұстаздар ордасына айналдыру идеясын ұсынған педагог
<variant>Қ.Н.Нұрғалиев
<variant>Г.М.Кубраков
<variant>А.М.Ысқақов
<variant>Қ.Бітібаева
<variant>Р.Б.Нұртазина
<question>Көзделген мақсатқа жетудегі ұйымшылдық, мақсаттылық, іс-әрекетімен сипатталатын адамдар тобы
<variant>ұжым
<variant>топ
<variant>негізгі ұжым
<variant>қоғамдық ұйым
<variant>контактылы ұйым
<question>Мектептің оқу-тәрбие процесін басарудың тұрақты органы
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>шығармашылық топ
<variant>пән бірлестіктері
<variant>әдістемелік кеңес
<variant>педагогикалық семинар
<question>....оқушылардың ақыл-ой еңбегі мәдениетін дамыту үшін атқарылатын мақсатты іс-қызметі
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>адамгершілік жаттықтыру
<variant>экономикалық
<variant>еңбек
<variant>эстетикалық
<question>Қазіргі оқытуда кең қолданылатын принциптер
<variant>саналылық, белсенділік, көрнекілік мәселелі
<variant>шығармашылық, өздік
<variant>пән мазмұнының ерекшеліктерін, әдістерін анықтау
<variant>оқушылардың даму деңгейіне сәйкес болуы
<variant>ғылымилық, ынталандыру
<question>Б.Есипов, Н.Болдырев, Г.Щукина жасаған сабақтар жіктемесінің негізі
<variant>дидактикалық міндеті
<variant>білім көзі
<variant>пәнаралық байланыс
<variant>пән мазмұны
<variant>пәнішілік байланыс
<question>Мұғалімнің аса бағалы педагогтық қасиетті, өзара жақсы қарым-қатынас жасауға негіз болатын адамдар ара қатынасының түрі.
<variant>ұстаздық әдеп
<variant>ұстаздық талант
<variant>ұстаздық шеберлік
<variant>ұстаздық ахмеология
<variant>ұстаздық техника
<question>Білім саласын басқарудың мемлекттік принциптерінің ішінен қате жауапты табыңыз
<variant>діннің мемлекет ісіне араласу
<variant>білім беру құқықтарының теңдігі
<variant>жеке адамның дарындылығын дамыту
<variant>меншік нысандары алуан түрлі білім беру ұйымдары
<variant>білім беру ісін ақпарттандыру
<question>Қорытындылау, жинақтауға негізделген сабақ
<variant>семинар
<variant>дәріс
<variant>конференция
<variant>үштік
<variant>диспут
<question>8-9 сыныптарда оқушылардың өзара белсенді әрекеті мен танымдық қызығушылығын туғызу мақсатында ұйымдастырылатын сабақ түрі.
<variant>интерактивті сабақ
<variant>дәстүрден тыс сабақ
<variant>дәстүрлі сабақ
<variant>ойын сабақ
<variant>компьютерлік сабақ
<question>Пәнге байланысты 1 аптаға жоспарланған жұмыс
<variant>апталық
<variant>күндік
<variant>он күндік
<variant>айлық
<variant>жылдық
<question>Оқушыларды ойната отырып ойландыратын жұмыс түрі
<variant>дидактикалық ойын
<variant>оқулықпен жұмыс
<variant>кітаппен жұмыс
<variant>тақтамен жұмыс
<variant>сөздікпен жұмыс

<guestion>...оқушылар сөйлейтін практикалық сабақ
<variant>семинар
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жарыс
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>ойын
<question>Өтпеген тақырыпты хабарлау сабағы
<variant>Жаңа білімді хабарлау
<variant>Жарыс
<variant>Диктант
<variant>Ойын
<variant>Қатемен жұмыс
<question>Сауаттылықты тексеру бағытындағы жазба жұмысы
<variant>Диктант
<variant>Қатемен жұмыс
<variant>Жарыс
<variant>Ойын
<variant>Жаңа білімді хабарлау
<question>Білім берудің негізгі жолы...
<variant>оқыту
<variant>үйрену
<variant>тәрбие
<variant>білім алу
<variant>зерттеу
<question>Ата-анадан ұрпаққа берілетін биологиялық ұқсастық нышаны
<variant>тұқым қуалаушылық
<variant>әлеуметтік орта
<variant>табиғи орта
<variant>орта
<variant>тәрбие
<question>Тәрбие дайындайтын адамның әлеуметтік рөлі
<variant>азамат, еңбекқор, отбасы иегері
<variant>еңбеккер, сыпайы, адал
<variant>әдепті, эколог, отбасы иегері
<variant>азамат, патриот, интернационолист
<variant>тәрбиелі адам, гуманист, табиғатты аялаушы
<question>«Қиын, өтпелі» деп есептелетін жас кезеңі
<variant>жеткіншек шақ
<variant>балалар
<variant>ересек адамдар
<variant>жасөспірімдер
<variant>бастауыш сынып
<question>Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының негізі
<variant>баланың жеке тұлғасын сыйлау
<variant>баланың жеке ерекшеліктерін ескеру
<variant>мұғалімнің өнерлілігі
<variant>ата-анамен ынтымақ
<variant>мұғалімнің білімділігі
<question>Ұжым проблемасын зерттеумен айналысқан педагогтар:
<variant>А.С.Макаренко,В.А.Сухомлинский, Н.К.Крупская
<variant>Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо
<variant>К.Д.Ушинский, А.В.Луначарский
<variant>Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев
<variant>А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, К.Д.Ушинский
<question>Еңбек дағдылары,іскерлік,төзімділік, іс-әрекет түрлері......байқалады.
<variant>оқу барысындағы еңбекте
<variant>өнімді еңбекте
<variant>қоғамдық пайдалы еңбекте
<variant>өзіне –өзі қызмет етуде
<variant>сыныптан тыс үйірмеде
<ques tion>Туризмнің дене тәрбиесіндегі түрлері:
<variant>серуен, саяхат, туристік жорық
<variant>дене жаттығулары
<variant>ойын, табиғат факторлары
<variant>Жеңіл атлетика, гимнастика
<variant>шаңғы спорты, жүзу
<question>Қайта-қайта орындалатын практикалық іс-әрекетке машықтандыру
<variant>дағды
<variant>құрал
<variant>әдіс
<variant>білім
<variant>іскерлік
<question>Оқушының жеке тұлғалық сапаларының көрінетін, мақсаипен ұйымдастыралатын педагогикалық процесс
<variant>педагогикалық тәжірибе тәрбин процесі
<variant>тәрбие процесі
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<variant>бәләм беру процесі
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<question>Мұғалім шеберлігінің жоғары деңгейі, нәтиже беретін оқыту мен тәрбие тәжірибесі
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>педагогикалық ғылыми еңбек
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<variant>педагогикалық тәжірибе
<variant>тәрбие процесі
<question>Баланың жеке ерекшеліктеріне сай білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі
<variant>вариативтік
<variant>мектеп әкімшілік айқындайтын бөлік
<variant>инварианттық
<variant>қосымша
<variant>міндетті бөлік
<question>Дидактикалық міндеттерді орындау барысындағы оқытушы мен оқушының бірлеске іс-әрекетінің тәсілдері
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту компоненттері
<variant>оқыту мақсаты
<variant>оқыту құралдары
<variant>оқыту мазмұны
<question>Мектепте бір оқу жылы ішінде
<variant>5 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>2 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>6 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>4 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>3 педагогикалық кеңес өткізіледі
<question>Әдістемелік кеңестің мәжілісі
<variant>екі айда бір рет өткізіледі
<variant>ай сайын бір рет өткізіледі
<variant>жарты жылда бір рет өткізіледі
<variant>жылына үш рет өткізіледі
<variant>әр тоқсанда өткізіледі
<question>Мұғалімдер үшін жақсы әдістемелік көмек
<variant>үлгі сабақтар
<variant>лекциялар
<variant>конференция
<variant>сабақты талдау
<variant>семинар
<question>«Принцип» латын тілінен аударғанда .......... дегенді білдіреді.
<variant>бастапқы, негізгі
<variant>ереже
<variant>ұстаным
<variant>талап
<variant>заңдылық
< question>Оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту
<variant>педагогикалық үрдіс мәні
<variant>білім беру, оқыту үрдіс мәні
<variant>иәрбие үрдіс мәні
<variant>әлеуметтену үрдіс мәні
<variant>оқыту үрдіс мәні
<
<question>Тәрбие мақсатына ықпал ететін басты фактор
<variant>қоғам қажеттілігі
<variant>ата-аналар талабы
<variant>өндіріс тәсілі
<variant>педагогикалық практиканың даму деңгейі
<variant>мемлекетсаясаты
<question>Бірлескен іс-әрекет, ұжым органдары
<variant>ұжымды дамытатын негізгі күш
<variant>ұжымды дамытатын қоғамдық пікір
<variant>ұжымды дамытын дәстүр
<variant>ұжымды дамытатын құрал
<variant>ұжымды дамытатыен перспектива
<question>Үйірме жұмысының жоспары... басталады.
<variant>мақсат-міндеттен
<variant>күні
<variant>қатар саны
<variant>уақыт
<variant>оқушылар саны
<question>Іс бөлмесі жоспарының міндетті түрде өзгертіліп отыратын бөлімі
<variant>дамыта жоспарлау
<variant>жарғы
<variant>іс бөлмесі көлемі
<variant>мүліктер саны
<variant>ауданы
<question>....- мұғалімге қойылатын басты талап
<variant>біліктілік
<variant>тәжірибелі
<variant>арнаулы білімді
<variant>сауаттылық
<variant>жоғары білімділік
<question>.... сабағы белгілі бір тараудан соң өткізіледі
<variant>қайталау
<variant>ойын
<variant>жарыс
<variant>семинар
<variant>жаңа білімді қалыптастыру
<question>... оқушылардың баспасөздік дағдысын қалыптастырады
<variant>Қабырға газеті
<variant>Шығарма
<variant>Мәнерлеп оқу
<variant>Мазмұндама
<variant>Семинар
<question>Бір жұмаға арналған жоспар
<variant>апталық
<variant>айлық
<variant>күндік
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<question>Тақырыптық-күнтізбелік жоспар... сүйеніп жасалады
<variant>бағдарлама
<variant>жоспар
<variant>күнделік
<variant>дәптер
<variant>оқулық
<question>Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>М.Жұмабаев
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уалиханов
<variant>А.Құнанбаев
<question>Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білік деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыруы, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
<variant>дидактикалық
<variant>академиялық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>перцептивті
<question>Оқушының жан дүниесін тану қабілеті
<variant>перцептивті
<variant>дидактикалық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>академиялық
<question>Адамдардың интеллектуалдық дамуын кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған оқу-тәрбие процесі
<variant>білім беру
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<variant>әлеуметтену
<variant>педагогикалық процесс
<question>ХҮІІІ, ХІХ ғасырдағы қазақ жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер
<variant>жұмысшы мектептері, «азиялық мектептер», кадет корпустары, қазақ-орыс мектептері
<variant>шаруа балаларына арналған мектептер, заң мектептері
<variant>қолөнер мектептері, бастауыш мектептер
<variant>қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер
<variant>діни мектептер, гимназиялар
<question>Әдістемелік кеңестің жұмысы жоспарланады
<variant>бір оқу жылына жоспарланады
<variant>әр тоқсан жоспарланады
<variant>әрбір айға жоспарланады
<variant>үш жылға жоспарланады
<variant>жарты оқу жылына жоспарланады
<question>Көру, есту, сөйлеуінде кемшілігі бар балаларды оқытумен айналысатын педагогиканың саласы
<variant>дефетология
<variant>жалпы педагогика
<variant>педагогика тарихы
<variant>метепке дейінгі педагогика
<variant>дидактика
<question>«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы», - деген ұлы ұстаз
<variant>Әл - Фараби
<variant>Ыбырай
<variant>Абай
<variant>Шоқан
<variant>Мағжан
<question>Мектептегі оқушылар ұжымының типтері
<variant>мектеп сыныбы, клубтар, секциялар, ұзартылған күн тобы
<variant>мектеп, мектеп сыныбы
<variant>кәсіпшіл, қоғамдық, ғылыми насихат
<variant>контактылы, негізгі
<variant>ерікті, әскери, спорт
<question>Адамға тікелей әсер ететін құбылыстардың адам санасында бейнелену процесі
<variant>қабылдау
<variant>ұғыну
<variant>бекіту
<variant>түсіну
<variant>тексеру, бағалау
<question>«Өз бетімен меңгерілген білім санаға жақсы сіңеді»деген ережеге негізделген принцип
<variant>саналық және белсенділік
<variant>оқытудың өмірмен және қоғамдық еңбекпе байланысы
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<variant>ғылымилық
<variant>беріктік
<question>Білім мазмұнындағы негізгі элемент, болмысты тану, түсіну құралы
<variant>білім
<variant>іскерлік
<variant>дағды
<variant>шығармашылық
<variant>өздік жұмыс
<question>Оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайды
<variant>оқулық
<variant>оқу құралдары
<variant>оқу-әдістемелік кешен
<variant>оқу жоспары
<variant>стандарт
<question>Мұғалімді оқушылардың кеңесшісіне білім алуды ұйымдастырушыға айналдырып, оқушыны ақпараттарды талдап, жинақтап, ішінен қажеттісін алуға үйрететін технология
<variant>сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы
<variant>модульдік
<variant>топтық
<variant>проблемалық
<variant>бағдарламалық
<question>Мектеп практикасында кең қолданылатын сабақ типологиясының авторлары
<variant>Б.Есипов, Н.Щукина, В.Онищук
<variant>Т.Огородников
<variant>Ю.Бабанский
<variant>И.Казанцев
<variant>М.Махмутов
<question>Баланың ойлау қабілетін дамыту міндетін қоятын тәрбиенің түрі
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>дене тәрбиесі
<variant>адамгершілік тәрбиесі
<variant>еңбек тәрбиесі
<variant>экономикалық тәрбие
<question>Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant>идеялылық, мақсаттылық
<variant>тәрбиедегі сабақтастық
<variant>баларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant>тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы
<question>Көгалдандыру, дәрі өсімдіктерін жинау, фенологиялық бақылау жүргізу
<variant>экологиялық тәрбиенің түрлері
<variant>экологиялық тәрбиенің міндеттері
<variant>экологиялық тәрбиенің мазмұны
<variant>экологиялық тәрбиенің тәсілдері
<variant>экологиялық тәрбиенің әдістері
<question>Оқушылардың экономикалық тәрбиесінің басты механизмі
<variant>тікелей, шамаға лайықты экономикалық іс әрекет
<variant>негізгі экономикалық ұғымдарды меңгерту
<variant>еңбекті ұйымдастыруға экономикалық іс әрекет
<variant>еңбекті ұйымдастыруға экономикалық тұрғыдан қарау
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<question>Оқушылардың өзге адамдармен қарым қатынас, қоғамдық іс қылықтары
<variant>мінез құлық эстетикасы
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>күнделікті өмірдегі адамның жеке басының эстетикасы
<variant>тұрмыстық заттар эстетикасы
<variant>отбасы эстетикасы
<question>Дәріс сабақтың негізгі әдіс-тәсілдері
<variant>сөздік әдісі, лекция, сұрақ-жауап,пікірлесу
<variant>қаралаушы, куә,тартыс, дәлелдеу, айтыс.
<variant>сұхбат түріндегі сұрақ-жауап, проблема айналасындағы пікірталас
<variant>семинар сұрақтары, баяндама, хабарлама, ғылыми материалдар
<variant>диологиялық әңгіме, түсіндірмелі әдіс
<question>Жәрмеңке сабақтың тиімділігі
<variant>ойын арқылы білімдерін бекітіп, шығармашылық қабілеттерін дамытады
<variant>ғылыми еңбектермен жұмы істеуге үйретеді
<variant>жазбаша тіл мәдениетін қалыптастырады
<variant>ұлттық ойын туралы түсініктерін тереңдетеді
<variant>тыңдай отырып, дәптеріне түсіреді
question>Баланың жағымды қасиеттерін дамытып, қалыптастыратын әлеуметтік орта
<variant>мектеп
<variant>орта
<variant>қоғам
<variant>дін
<variant>отбасы
<question>Кәсіптік мамандандыруға дейін бейінді даярлық мақсаты мен кейбір пәндерді тереңдетіп білім беру ұйымы
<variant>лицей
<variant>колледж
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>Шетелдік білім беру жүйесінің барлығына тән білім түрлері
<variant>жеке меншік оқу орындары, жалпы білім беру, жалпы кәсіптік білім, жоғары білім
<variant>міндетті жалпы, кәсіптік білім
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>жалпы білім беру, кәсіптік білім беру
<variant>жеке тұлғаға бағдарланған оқу орындары
<question>Адамның мінез- құлық жағымсыз жақтарын арылуынан басталады
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу
<variant>қайта жаттықтыру
<variant>оқыту
<variant>қайта тәрбиелеу
<variant>қайта ұқтыру
<guestion>«Мектептің міндеті-адамзатты және өз халқын сүйетін саналы азаматтарды тәрбиелеу»,-деген ойды айтқан педаго
<variant>А.Дистерверг
<variant>Ж.Ж.Руссо
<variant>Дж.Локк
<variant>И.Г.Песталоций
<variant>Я.А. Коменский
<question>В.А.Сластенинніңанықтамасыбойыншатәрбиеәдісідегеніміз
<variant>тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері
<variant>жеке адамға тікелей және жанама ықпал ету
<variant>баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру
<variant>педагогикалық жұмыстың тәсілдері, жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету
<variant>оқушылардың тұлғалық оң қасиеттерін қалыптастыру
<question>Қоршаған ортаға, адамның алатын орнына, шындыққа қатынасы туралы көзқарастар жүйесі
<variant>дүниетаным
<variant>мақсат
<variant>ғылыми білім
<variant>сенім
<variant>дүниеге көзқарас
<question>Жеке адамның қабілетінің дамуы, танымдық қажеттілігінің қалыптасуы
<variant>проблемалық оқыту
<variant>дамыта оқыту
<variant>бағдарламалап оқыту
<variant>компьютерлік оқыту
<variant>түсіндірмелі- иллюстративті оқыту
<question>Оқу пәндерінің құрамын, әрбір сынып, пән бойынша апталық сағат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.
<variant>оқу жоспары
<variant>стандарт
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>оқулықтар
<question>Пәндер бойынша әр жылға және оқылатын курс тараулары мен тақырыптарына бөлінетін сағаттар саны белгіленген құжат
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>мемлекеттік стандарт
<variant>сабақ жоспары
<variant>оқу жоспары
<variant>күнтізбелік жоспар
<question>Оқу жоспарының негізінде жасалады
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқулықтар
<variant>стандарт
<variant>оқу құралдары
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<question>Сабақтың түрін анықтайды
<variant>мақсаты
<variant>сабақ әдісі
<variant>міндеті
<variant>мазмұны
<variant>кезеңі
<question>Тексеру, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ынталандыру, түзету
<variant>бақылаудың жалпы қызметі
<variant>тәрбиенің жалпы қызметі
<variant>диагностиканың жалпы қызметі
<variant>бақылаудың жалпы қызметі
<variant>оқытудың жалпы қызметі
<question>Ұжымда қолайсыз психологиялық жағдай туғызатын басқару стилі
<variant>әкімшілік стиль
<variant>демократиялық-либеральдық стиль
<variant>либеральдық стиль
<variant>либеральдық-әкімшілік либеральдық стиль
<variant>демократиялық стиль
<question>Я.А.Коменскийдің еңбегі
<variant>«Ұлы дидактика»
<variant>«Тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі»
<variant>«Халыққа білім беру және демократия»
<variant>«Балалар әлемі»
<variant>«Ұстаздық дастаны»
<question>Тәрбие процесінің бастапқы сатысында қолдану әдісі
<variant>үйрету
<variant>жазалау
<variant>жарыс
<variant>қоғамдық пікір
<variant>арнайы тәрбиелік ситуация
< question>Қоғамдық мінез-құлықты қалаптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер
<variant>педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші жағдаяттар
<variant>саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекция, өнеге
<variant>педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау.
<variant>жарыс, мадақтау, жазылау
<variant>бақылау, өзін-өзі бақылау
<question>Параллельді ықпалдың мәні
<variant>ұжым мақсатын таңдау ұжым
<variant>түрлі тәрбиелік іс-шаралар
<variant>дәстүр
<variant>параллельді ықпал
<variant>органдарының жұмысы
<question>Қазақ балаларын оқыту, білім беру, оқыту әдістері, тәсілдерін зерттеген тұңғыш ұлы педагог
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ж.Аймауытов
<question>Баланың ойлау қабілетін дамытудың негізгі құралы
<variant>ғылыми-жаратылыстану пәндер
<variant>политехникалық білімдер
<variant>эстетикалық бағыттағы пәндер
<variant>гуманитарлық пәндер
<variant>кәсіптік білім мазмұны
<question >Проблемалық зерттеу әдісіне құрылатын сабақ
<variant>практикалық
<variant>дәріс
<variant>диспут
<variant>сот
<variant>семинар
< question>Үй тапсырмасының мақсаты
<variant>сыныпта алған білімдерін бекіту
<variant>оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру
<variant>білім берудің маңызын түсіндіру
<variant>білім берудің жүйелілігін түсіндіру
<variant>эстетикалық талғамын қалыптастыру
<question>Сабақ мақсаты бағыттары
<variant>Білімділік, дамытушылық, тәрбиелік
<variant>Практикалық, теориялық
<variant>Таныту, салыстыру, жүйелеу
<variant>Ізгілендіру, талдау, таныту
<variant>Көшіру, талдау, жүйелеу
<question>Тақырыптық - күнтізбелік жоспар ... бөлімнен тұрады.
<variant>12
<variant>9
<variant>8
<variant>10
<variant>3
<question>Сұрақ80. Мінез-құлық, жүріс-тұрыс нормаларын, құндылықтарын жеке тұлғаның меңгеруі, қолдануы
<variant>әлеуметтену
<variant>жантану
<variant>жетілу
<variant>өсу
<variant>қалыптасу
<question>Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің табысты өзара қарым-қатынасының басты белгісі
<variant>бірлескен іс-әрекет
<variant>өзара белсенділік
<variant>сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
<variant>қарым-қытынас стильдері
<variant>ынтымақтастық
<question>Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы толықтырылды.
<variant>2007 жылы
<variant>2005 жылы
<variant>2008 жылы
<variant>1998 жылы
<variant>2006 жылы
<ques tion>Тәрбие үрдісінде бала дамуы
<variant>Іс-әрекет пен қарым-қатынасқаи тәуелді
<variant>Тәрбие мен оқытуға тәуелді
<variant>Қабілет пен мотивке тәуелді
<variant>Түйсік пен сезімге тәуелді
<variant>Ақыл-ой мен еске тәуелді
<question>Тұқым қуалаушылық дегеніміз:
<variant>ұрпақтың ата-анамен биологиялық ұқсастығы
<variant>жеке адамның өмір сүру ортасы
<variant>мінез-құлқының дамуы
<variant>қабілеттің қалыптасуы
<variant>жеке адамды жетілдіру
<question>Адам баласының жоғары мақсаттары, өмірге ұмтылушылығы, талаптанушылығы
<variant>адам мұраты
<variant>сенім
<variant>дүниетаным
<variant>білім
<variant>дүниеге көзқарас
<question>Оқыту процесінде Н.Краудер ұсынған принцип
<variant>тармақты
<variant>салалы
<variant>мақсаттылық
<variant>ғылымилық
<variant>бірізділік
<question>Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:
<variant>сабақ
<variant>семинар
<variant>саяхат
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы
<variant>факультатив
<question>Сынып жетекшісінің негізгі міндеті
<variant>балаға тәрбиелік ықпалдарды үйлестіру
<variant>баланы коммуникативтік қатынасқа тарту
<variant>талдау қызметі
<variant>ұжымды басқару
<variant>баланы алуан түрлі іс-әрекетке қатыстыру
<question>Жалпы орта білім мазмұнын қалыптастырудың көздері
<variant>адам, қоғам, ноосфера
<variant>отбасы, қоғамдық ұйымдар, дүние, табиғат қорғау жұмыстары
<variant>жалпы, политехникалық, кәсіптік білім
<variant>ғылым және оқу пәні
<variant>пәнаралық , пәнішілік байланыс
<question>Оқушылар меңгеруі тиіс негізгі білім, іскерлік, дағдылар белгіленген мемлекеттік құжат:
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>оқулықтар
<variant>стандарт
<variant>оқу құралдары
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<question>Бұл «Білім туралы» Заң «Қазақ халқының мәдениеті мен дәстүр-салтын оқып үйрену үшін жағдайлар жасау керек» деп міндет қойды.
<variant>1992
<variant>1994
<variant>1991
<variant>1999
<variant>1993
<question>Білім беруді басқару органдарының мектепті тексеру формалары
<variant>жеке, тақырыптық, пәндік, шолу, кешенді
<variant>ұжымдық, ұйымдастырушылық, фронтальдық
<variant>диагностикалық, педагогикалық
<variant>ақпараттық, фронтальдық
<variant>ұжымдық, ұйымдастырушылық
<question>Жоғары деңгейде дамыған топ
<variant>ұжым
<variant>бірлестік
<variant>қоғамдық ұйымдар
<variant>топ
<variant>адамдар қауымдастығы
<question>Ұжымның гүлдену кезеңі
<variant>үшінші
<variant>екінші
<variant>барлығында
<variant>бірінші
<variant>төртінші
<question>Адамгершілік тәрбиесінің негізгі міндеттері
<variant>отаншылдық, еңбекқорлық, ізгілік, парасаттылық
<variant>ұқыптылық, үнемшілдік
<variant>денсаулық, күштілік, ептілік
<variant>эстетикалық талғам, қабылдау
<variant>заңды құрметтеу, үлкендерді сыйлау
<question>Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шаруашылығында пайдалану жайлы алғашқы ұғымды алатын оқу пәні
<variant>еңбекке баулы
<variant>бейнелеу өнері
<variant>математика
<variant>технология
<variant>дүниетану
<question>Экономикалық тәрбие әдістері
<variant>өндірістік экскурсиялар, үлгілі шаруашылық өкілдерімен кездесулер
<variant>өнімді еңбек, жазалау, үйрету
<variant>есеп жұмыстары, үйрету, ақыл кеңес
<variant>үйрету, талап қою, мадақтау
<variant>жаттықтыру, практикалық жұмыстар, эксперимент, экономикалық есептер шығару
<question>Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары
<variant>өнер, әдебиет
<variant>сайыстар
<variant>үйірмелер, байқаулар
<variant>оқу пәндері
<variant>тәрбиелік іс-шаралар
<question>Білім беру ұғымын ең алғашқы рет педагогикаға енгізген
<variant>И. Песталоцци
<variant>В.А. Сухомлинский
<variant>К.Д. Ушинский
<variant>А.С. Макаренко
<variant>Ж.Ж. Руссо
<question>Нақты жасалған жағдайдың пеадгогикалық процеске ықпалын зерттейтін ...
<variant>эксперимент
<variant>сауалнама
<variant>интервью
<variant>мектеп құжаттарын зерттеу
<variant>бақылау
<question>Ғылыми педагогикалық бақылау әдісіне жатқызуға болатын бақылау түрі
<variant>мұғалімнің компьютер бағдарламаларының көмегімен оқушылардың пәннің жеке тақырыптарын оқу барысындағы дамуына бақылауы
<variant>мектеп іс-шараларына оқушылардың қатысуын қадағалау
<variant>биология пәнінде оқушылармен бірге аралардың әрекетін бақылауы
<variant>сынып жетекшісінің оқушылардың киімдерінің тазалығын бақылауы
<variant>кезекші мұғалімнің мектеп дәлізіндегі оқушыларды бақылауы
<question>Педаогикадағы әдіс тәсілдерді жетілжірумен ашылатын жаңалық
<variant>модификациялық
<variant>комбинаторлық
<variant>инновациялық
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>түбірлі
<question>Нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті зерттейтін ғылыми тәжірибе
<variant>эксперимент
<variant>интервью
<variant>сауалнама
<variant>бақылау
<variant>әңгімелесу
<question>Саналы түрде орындалатын қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер
<variant>дене жаттығулары
<variant>спорт
<variant>туризм
<variant>ойын
<variant>гимнастика
<question>Мұғалім шеберлігінің жоғары деңгейі нәтиже беретін оқыту мен тәрбие тәжірибесі
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>тәрбие процесі
<variant>педагогикалық тәжірибе
<variant>педагогикалық ғылыми еңбек
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<question>Оқытуда таным қабілетті, ой-өрісті дамыту қызметі
<variant>дамытушылық
<variant>қалыптастыру
<variant>оқыту
<variant>тәрбиелік
<variant>білім беру
<question>Дидактикалық міндеттерді орындау барысындағы оқытушы мен оқушының бірлеске іс-әрекетінің тәсілдері
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту компоненттері
<variant>оқыту мақсаты
<variant>оқыту құралдары
<variant>оқыту мазмұны
<question>Сабақтың түрін анықтайды
<variant> мақсаты
<variant>сабақ әдісі
<variant>міндеті
<variant>мазмұны
<variant>кезеңі
<question>Тексеру, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ынталандыру, түзету
<variant>бақылаудың жалпы қызметі
<variant>тәрбиенің жалпы қызметі
<variant>диагностиканың жалпы қызметі
<variant>бақылаудың жалпы қызметі
<variant>оқытудың жалпы қызметі
<question> Пән бойынша оқулықтар жазу түрлі сайыстарға қатысу
<variant>әдістемелік жұмыстың жеке түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың белсенді түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың топтық түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың ұжымдық түрі
<variant>әдістемелік жұмыстың топтық-ұжымдық түрі
<question>... – жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<variant>перспективалық
<variant>күнтізбелік
<variant>3 жылдық
<question>Шетелдік білім беру жүйесінің барлығына тән білім түрлері
<variant>жеке меншік оқу орындары, жалпы білім беру, жалпы кәсіптік білім, жоғары білім
<variant>міндетті жалпы, кәсіптік білім
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>жалпы білім беру, кәсіптік білім беру
<variant>жеке тұлғаға бағдарланған оқу орындары
<question>Құқықтық сананы мінез-құлық нормасына айналдыру үшін көрсету
<variant>құқықтық тәрбиенің міндеті
<variant>құқықтық тәрбиенің компоненті
<variant>құқықтық тәрбиенің әдісі
<variant>құқықтық тәрбиенің мақсаты
<variant>құқықтық тәрбиенің мазмұны
<question>... білім ғылым негіздерін оқушылардың меңгеруі
<variant>жалпы
<variant>гуманитарлық
<variant>мамандық туралы білім
<variant>политехникалық
<variant>кәсіптік
<question>Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың қажеттігі.
<variant>әдеби білім мен тәрбиенің басты мәселелерін қарастырады
<variant>ата-аналарға кеңес береді.
<variant>драмалық шығармадаг көрініс әзірлейді.
<variant>оқушылардың бос уақыттарын өткізуді ұйымдастырады
<variant>кітапханада каталогпен жұмыс істеуге үйретеді.
<question>«Оқу-тәрбие процесін оптималдандыру» еңбегінің авторы
<variant>Ю.Бабанский
<variant>Ә.Қоңыратбаева
<variant>Ш.Аманошвили
<variant>Е.Ильин
<variant>А.Бітібаева
<question>Оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту
<variant>педагогикалық үрдіс мәні
<variant>оқыту үрдіс мәні
<variant>әлеуметтену үрдіс мәні
<variant>тәрбие үрдіс мәні
<variant>білім беру оқыту үрдіс мәні
<question>Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің табысты өзара қарым –қатынасының басты белгісі
<variant>бірлескен іс - әрекет
<variant>сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
<variant>ынтымақтастық
<variant>өзара белсенділік
<variant>қарым – қатынас стилдері
<question>Оқытуды оқушылардың дайындық деңгейіне сай ұйымдастыруды талап ететін принцип
<variant>түсініктілік
<variant>саналылық пен белсенділік
<variant>ғылымилық
<variant>жүйелілік пен бірізділік
<variant>көрнекілік
<question>Пәндер бойынша әр жылға және оқылатын курс тараулары мен тақырыптарына бөлінетін сағаттар саны белгіленген құжат
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>сабақ жоспары
<variant>мемлекеттік стандарт
<variant>күнтізбелік жоспар
<variant>оқу жоспары
<question>Сабақ құрылым элементтерінің өзара байланыс заңдылығы:
<variant>логикалық бірлік
<variant>мақсаттылық
<variant>психологиялық бірлік
<variant>дидактикалық бірлік
<variant>ұйымдастыру бірлігі
<question>Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
<variant>сабақ
<variant>факультатив
<variant>саяхат
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы
<variant>семинар
<guestion>Әрбір оқушының мүмкіндіктерін және талап-тіліктерін ескеретін оқыту технологиясы
<variant>біліміне қарай саралап оқыту
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>проблемалық
<variant>бағдарламалық
<variant>модульдік
<question>89. Мектепте бір оқу жылы ішінде
<variant>5 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>2 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>6 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>4 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>3 педагогикалық кеңес өткізіледі
<question>Балаларды қабілетіне қарай бөліп оқытуға қарсы шыққан педагогикалық ағым
<variant>ынтымақтастық педагогикасы
<variant>прагматикалық педагогика
<variant>инновациялық педагогика
<variant>демократиялық педагогика
<variant>гуманистік педагогика
<question>Ұжымда жеке адамды тәрбиелеудің бірізді теориясын жасаған педагог
<variant>А.С.Макаренко
<variant>П.П.Блонский
<variant>А.В.Луначарский
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant>Н.К. Крупская
<question>Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңы толықтырылды
<variant>2007жылы
<variant>2008 жылы
<variant>2005 жылы
<variant>2006 жылы
<variant>1998жылы
<question>Шетелдерде бастауыш және негізгі толық емес орта білім алғаннан кейін оқушыларды білім түрлері бойынша 3 негізгі топқа бөледі:
<variant>университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп; техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны; кәсіптік оқу орындары
<variant>техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны, жалпы білім беретін мектептер; бейінді оқыту
<variant>жеке меншік оқу орындары; жоғары оқу орындарына әзірлейтін мектептер, кәсіптік мектептер
<variant>университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, қосымша білім беретін мектептер, факультативтік сабақтар
<variant>гимназия; лицей, кешенді мектептер
<question>Сынып жетекшісінің міндетті құжаты, саналы, мақсатты болжамы
<variant>тәрбие жұмысының жоспары
<variant>жеке оқушылармен жұмыс жоспарлары
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>сабақ жоспарлары
<variant>перспективалық жоспар
<question>Білім мазмұнын анықтауға әсер ететін факторлардың ішінен қатесін табыңыз
<variant>оқу мотивтері
<variant>тұлға қажеттіліктері
<variant>оқыту процесінің мүмкіндіктері
<variant>ғылымның даму деңгейі
<variant>қоғам қажеттілігі
<question>Оқушылар меңгеруі тиіс негізгі білім, іскерлік, дағдылар белгіленген мемлекеттік құжат:
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>оқулықтар
<variant>стандарт
<variant>оқу құралдары
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<question>Проблемалық зерттеу әдісіне құрылатын сабақ:
<variant>практикалық
<variant>семинар
<variant>диспут
<variant>сот
<variant>дәріс
<question>Мұғалімдердің жұмыстарына ғылыми-практикалық талдаулар жасап, озық іс-тәжірибелерді қорытып отыру әдісі
<variant>мектеп жұмысының тәжірибесін зерттеу
<variant>статистикалық
<variant>жүйелі структуралық
<variant>тарихи зерттеу
<variant>жазбаша жұмыстарды тексеру
<question>... оқушылардың баспасөздік дағдысын қалыптастырады
<variant>қабырға газеті
<variant>шығарма
<variant>мазмұндама
<variant>семинар
<variant>мәнерлеп оқу
<question>... - оқулықтан тыс берілетін тапсырма.
<variant>Дидактикалық материал
<variant>Монолог
<variant>Дәптермен жұмыс
<variant>Тақтамен жұмыс
<variant>Диолог
<question>Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы
<variant>А. Байтұрсынов
<variant>М. Жұмабаев
<variant>Алтынсарин
<variant>А. Құнанбаев
<variant>Ш. Уалиханов
<question>Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<variant>еңбек
<variant>білім беру
<variant>балалар ұжымы
<question>Педагогикалық көрегенділік, дидактикалық, ұйымдастырушылық, экспрессивтік
<variant>мұғалімнің жетекші қабілеттері
<variant>мұғалімнің жетекші дағдылары
<variant>мұғалімнің жетекші сапалары
<variant>мұғалімнің қасиеттері
<variant>мұғалімнің жетекші іскерліктері
<question>Оқушының жан дүниесін тану қабілеті
<variant>перцептивті
<variant>дидактикалық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>академиялық
<question>«Оза оқыту» идеясының авторы
<variant>С.Н.Лысенкова
<variant>Л.В.Занков
<variant>В.Шаталов
<variant>В.Караковский
<variant>Е.Н.Ильин
<question>Тәрбиенің мазмұнын, тәсілдерін, формаларын жүзеге асыруда пайдаланылатын басты тәрбие идеяларының жиынтығы
<variant>тәрбие принциптері
<variant>тәрбие әдістері
<variant>тәрбие міндеттері
<variant>тәрбие заңдылықтары
<variant>тәрбие мақсаты
<guestion>Баланың жағымды мінез – құлқын ынталандыру әдісі:
<variant>мадақтау
<variant>лекция
<variant>өнеге
<variant>жазалау
<variant>жарыс
<question>Адам зиялылығының негізі
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>құқық тәрбиесі
<variant>адамгершілік тәрбиесі
<variant>дүниетаным
<variant>еңбек тәрбиесі
<question>Мұғалім мен оқушылардың білім беру міндеттерін шешуге бағытталған іс – әрекеттері:
<variant>оқыту
<variant>дамыту
<variant>білім беру
<variant>тәрбие
<variant>білім
<question>Оқушының жеке тұлғалық сапаларынан көрінетін, мақсатпен ұйымдастырылатын педагогикалық процесс:
<variant>педагогикалық тәжірибе
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>тәрбие процесі
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<variant>білім беру процесі
<question>....принципінің негізі: сезім мүшелерінің жұмысы
<variant>көрнекілік
<variant>ғылымилық
<variant>саналылық
<variant>беріктік
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<question>Б.Есипов, Н.Болдырев, Г.Щукина жасаған сабақтар жіктемесінің негізі
<variant>дидактикалық міндеті
<variant>пәнішілік байланыс
<variant>пәнаралық байланыс
<variant>пән мазмұны
<variant>білім көзі
<question>Сабақтың мақсатына тәуелді
<variant>құрылымы
<variant>міндеттері
<variant>түрі
<variant>әдісі
<variant>мазмұны
<question>Мектептерде жиі қолданылатын сабақ типологиясы
<variant>дидактикалық мақсатқа сай топтастырылған сабақтар.
<variant>пән мазмұны бойынша топтастырылған сабақтар
<variant>дәстүрлі емес сабақтар
<variant>дәстүрлі сабақтар
<variant>оқыту әдістері бойынша топтастырылған сабақтар
<question>«Менеджмент» сөзінің мағынасы
<variant>басқару
<variant>сынау
<variant>бағалау
<variant>тексеру
<variant>бақылау
<question>Дайындық бейіндік тереңдетілген, ғылыми – педагогикалық бағытта жүреді
<variant>магистратурада
<variant>бакалавриатта
<variant>академияда
<variant>аспирантура
<variant>доктарантурада
<question>Тәрбие принциптері
<variant>тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт- бағдар беретін қағидалар
<variant>педагогикалық ситуацияға байланысты жеке әдісі, тәрбиеи тәсілі ретінде қолданылады
<variant>арнайы тәрбиелік міндеттерді шешуге арналған, мақсат ұйымдастырылған
<variant>тәрбиешінің оқушылардың бойында қоғамдық көзқарасыт және мәнез-құлықты әдеттері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында, олдардың санасы мен ерік күшіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы
<variant>тәрбиенің тәсіліне қарай ұйымдастырылу қағидалары
<question>Қазақстан Республикасының «Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы»… жылы қабылданды.
<variant>1995
<variant>2004
<variant>2000
<variant>1993
<variant>2007
<question>Мұғалім мен оқушылардың мақсатты әрекеттесуінің барысында білім беру
<variant>оқу процесі
<variant>оқыту процесі
<variant>білім беру
<variant>оқыту
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<question>Кәсіптік мамандандыруға дейін бейінді даярлық мақсаты мен кейбір пәндерді тереңдетіп білім беру ұйымы
<variant>лицей
<variant>колледж
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>Бес (алты) жастағы балаларды мектепалды даярлықтан міндетті түрде өткізу заңдастырылған «Білім туралы» Заңның қабылданған жылы
<variant>1999
<variant>1991
<variant>2005
<variant>2007
<variant>1992
<question>Оқушылардың байымдауын(пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс
<variant>пікір таласы
<variant>үйрету
<variant>жаттықтыру
<variant>талап қою
<variant>баяндама
<question>АҚШ, Англия мектептерінде қолданылатын бұл әдіс бойынша ортақ тақырыптың бөліктерін жеке балалар, шағын топтар өз беттерімен оқып, мұғалім басшылығымен сыныпта талқылайды
<variant>жобалау
<variant>шағын зерттеу
<variant>проблемалық
<variant>трамп жоспары
<variant>зерттеу
<question>Меңгерілген білімдерді жүйелейтін, бекітетін сабақтар
<variant>жинақтау
<variant>білімді дамыту
<variant>аралас
<variant>бақылау
<variant>жаңа
<question>Оқу бағдарламасының ірі бөлімдерін меңгергеннен кейінгі,оқушылардың біліміндегі олқылықтарды анықтайтын сабақтың түрі
<variant>бақылау
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<variant>жинақтау
<variant>қорытынды
<question>Оқу жұмысын жоспарлаудың негізгі формасы
<variant>Сабақ жоспары
<variant>Оқыту тәсілдері
<variant>Сабақ құрылымы
<variant>Оқыту процесі
<variant>Оқыту әдістері
<question>Адамгершіліктің алғашқы үлгісі, баланың адамгершілігінің дамуына үлкен ықпал жасайтын әлеуметтік фактор
<variant>отбасы
<variant>мектеп
<variant>балалардың қоғамдық ұйымдары
<variant>қоғам
<variant>мектептен тыс мекемелер
<question>Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі формасы
<variant>сабақ
<variant>ойындар
<variant>сыныптан тыс жұмыстар
<variant>бос уаұыт
<variant>спорт секциялары
<question>«Оқытудың ең басты принципі - табиғатқа сай болу принципі» деген:
<variant>Я.А.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>А.П.Пинкевич
<variant>К.Д.Ушинский
<variant>И.Г.Песталоцци
<question>Оқушылардың ортақ тапсырманы бірігіп орындап, коммуникативтік қабілетін дамытатын технология
<variant>ұжымдық танымдық әрекет
<variant>топтық
<variant>бағдарламалық
<variant>модульдік
<variant>проблемалық
<question>Оқушыларға баға қоюда әріп жүйесі қолданылатын ел
<variant>АҚШ
<variant>Югославия
<variant>Венгрия
<variant>Франция
<variant>Чехословакия
<question>Тәрбие процесінің бастапқы сатысында қолданылатын әдіс
<variant>үйрету
<variant>жарыс
<variant>жазалау
<variant>қоғамдық пікір
<variant>арнайы тәрбиелік ситуация
<question>Қоғамдық мінез - құлықты қалыптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер
<variant>педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші жағдаяттар
<variant>бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant>жарыс, мадақтау, жазалау
<variant>саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге
<variant>педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<question>Ұжымның белсенділігін арттырып, тәжірибе жинатады
<variant>перспектива
<variant>актив
<variant>дәстүр
<variant>ұжым органдары
<variant>талап қою
<question>Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыратын білім түрі
<variant>ғылыми білім
<variant>жалпы білім
<variant>политехникалық білім
<variant>тұрмыстық білім
<variant>пәндік білім
<question>... таза дәптер арқылы каллиграфиялық жазуды насихаттайды
<variant>көрме ұйымдастыру
<variant>семинар
<variant>диалог
<variant>мәнерлеп оқу
<variant>монолог
<question>Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы
<variant>педагогикалық процесс
<variant>білім беру
<variant>оқыту
<variant>тәрбие процесі
<variant>әлеуметтену
<question>Мұғалімнің пәнді, әдістемесін, тәрбие өнерін жетік білуі, адамгершілігі
<variant>педагогикалық шеберлік
<variant>педагогикалық біліктілік
<variant>педагогикалық іскерлік
<variant>педагогикалылқ дағды
<variant>педагогикалық құзіреттілік
<question>Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
<variant>әдептілік, адамгершілік
<variant>экспрессивтік
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>академиялық
<variant>дидактикалық
<question>Мектептегі оқыту, тәрбие, еңбекті ұйымдастыру мәселелері талқыланатын ең жоғарғы алқалы орган
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>педагогикалық оқулар
<variant>әдістемелік кеңес
<variant>бірлестік
<variant>педагогикалық конференциялар
<question>В.А.Сластениннің анықтамасы бойынша тәрбие әдісі дегеніміз:
<variant>тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері
<variant>педагогикалық жұмыстың тәсілдері, жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету
<variant>баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру
<variant>оқушылардың тұлғалық оң қасиеттерін қалыптастыру
<variant>жеке адамға тікелей және жанама ықпал ету
<question>Ұжым проблемасын зерттеумен айналысқан педагогтар:
<variant>А.С.Макаренко,В.А.Сухомлинский, Н.К.Крупская
<variant>Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо
<variant>К.Д.Ушинский, А.В.Луначарский
<variant>Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев
<variant>А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, К.Д.Ушинский
<question>Оқыту процесінің құрылымы
<variant>білім беру мазмұны, сабақ беру, оқу, оқыту әдісі, құралы, нәтиже
<variant>білім беру, оқыту, сабақ
<variant>мазмұн, форма, нәтиже
<variant>білім, іскерлік,дағды
<variant>әдіс, тәсіл, құрал
<question>Дидактиканың негізін салушы педагог
<variant>А.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>И.Песталоцци
<variant>К.Ушинский
<variant>Ж.Руссо
<question>«Принцип» сөзініңқазақтіліндегімағынасы
<variant>негіз, қағида
<variant>қозғаушыкүш
<variant>әдіс
<variant>тәсіл
<variant>заңдылық
<question>Білім, іскерлік және дағды жүйесі , шығармашылық
<variant>білім мазмұны
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту құралдары
<variant>оқыту принциптері
<question>Оқыту әдісінің элементі
<variant>тәсіл
<variant>оқушы іс-әрекеті
<variant>жұмыс түрлері
<variant>іс-әрекет
<variant>мұғалім іс-әрекеті
<question>Оқушылардың білім, біліктерін бақылаудың негізгі функциясы
<variant>білімді тексеру және бағалау
<variant>бағалаудағы жүйелілікті сақтау
<variant>бағаны әділ қою
<variant>объективтік бағалау
<variant>баға қою жариялылықты сақтау
<question>Тәрбие үрдісінің мәні
<variant>баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау, жоспарлау, жобалау, реттеу, түзету, қортындылау
<variant>тәрбие формаларын таңдау
<variant>әдістерді дұрыс таңдау
<variant>тәрбие заңдылықтарын сақтау
<variant>жан-жақты дамыту
<question>Дамыған ұжым, өзін өзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпал ету
<variant>параллельді (қосарлы ықпал)
<variant>қоғамдық пікір
<variant>әдет
<variant>перспектива
<variant>дәстүр
<question>Экономикалық тәрбие жүйесінде үлкен маңызы бар сыныптан тыс жұмыстар
<variant>өндірістік экскурсиялар, үлгілі шаруашылық өкілдерімен кездесулер
<variant>тәрбиелік іс шаралар
<variant>сынып сағаттары, конференциялар
<variant>газет, журнал мақалаларын талдау
<variant>пікірсайыстар, пәндік олимпиадалар, жобалар
<question>Дене шынықтыру сабағының маңызды тәрбиелік міндеті
<variant>білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру
<variant>төзімділікті дамыту
<variant>дене шынықтырумен үнемі шұғылдануға ықыласын дарыту
<variant>қалыптастыру, дамыту
<variant>білім беру, тәрбие
question>Педагогиканың негізгі ұғымдары
<variant>тәрбие, оқыту, білім беру
<variant>тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
<variant>мектеп, мұғалім, оқушы
<variant>білім, іскерлік, дағды
<variant>жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы
<question>Ғылыми педагогиканың негізін қалаған
<variant>Я.Коменский
<variant>И.Песталоцци
<variant>К.Ушинский
<variant>В.Сухомлинский
<variant>А.Макаренко
<question> Сұрақ 96. Даму мен тәрбиенің
<question>Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие мәселесінің негізін қалауға қатысқан педагог
<variant>Н.Құлжанова
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Құдайбердиев
<variant>М.Жұмабаев
<question>Мектептегі оқушылар ұжымының типтері
<variant>мектеп сыныбы, клубтар, секциялар, ұзыртылған күн тобы
<variant>кәсіпшіл, қоғамдық, ғылыми насихат
<variant>ерікті, әскери, спорт
<variant>мектеп, мектеп сыныбы
<variant>контактылы, негізгі
<question>Қазақ тілінде дидактикаға тұңғыш ғылыми анықтама берген қазақағартушысы
<variant>Ж.Аймауытов
<variant>Н.Құлжанова
<variant>М.Жұмабаев
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А.Байтұрсынов
<question>Білім мазмұнындағы негізгі элемент, болмысты тану, түсіну құралы
<variant>білім
<variant>дағды
<variant>іскерлік
<variant>өздік жұмыс
<variant>шығармашылық
question>Диагностикадағы талдау, тексеру және бағалаудың нысаны
<variant>мұғалiм мен оқушының бiрлескен еңбегi
<variant>оқушының іс-әрекеті
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>оқытушының оқыту қызметі
<variant>оқушыны бағалау жүйесі
<question>Тұтас педагогикалық процестің мәнін құрайтын элементтері
<variant>оқыту, тәрбие, дамыту
<variant>оқыту, білім беру
<variant>білім беру, тәрбие
<variant>әлеуметтану, білім алу
<variant>білім беру, әлеметтендіру
<question>Пайдалану мүмкіндігі зор, көп функциональды техникалық құрал
<variant>интерактивті тақта
<variant>эпипроектор
<variant>үнтаспа
<variant>кодоскоп
<variant>эндоскоп
<question>Тілден мәлімет беруде мұғалім принциптерді ... қолдануы тиіс
<variant>бір-бірімен ұштастыра
<variant>бір ғана түрін
<variant>жеке оқушыға
<variant>бөлек-бөлек
<variant>саралап қолдануы
<question>... принципі тақырыпты жаңалықпен байланыстырады
<variant>өмірмен байланыс
<variant>ғылыми
<variant>бірізділік
<variant>көрнекілік
<variant>жүйелілік
<question>Мектептегі оқуды ұйымдастырудағы басты тұлға- ...
<variant>Мұғалім
<variant>Отбасы
<variant>Тұрғындар
<variant>Достары
<variant>Ата-ана
<question>... сабақ өткен тақырып пен жаңа білімді байланыстырады
<variant>аралас
<variant>жарыс
<variant>ойын
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>қатемен жұмыс
<question>Мектепішілік білім байқауы
<variant>Олимпиада
<variant>Жарыс
<variant>Ойын
<variant>Жаңа білімді хабарлау
<variant>Қатемен жұмыс
<question>Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктерінің ішінде басымдық берілетін сапа
<variant>педагогтың ізденімпаздығы, білім алудағы айрықша қабілеті
<variant>тәртіптілік, мәселелерді дау-жанжалсыз шешу
<variant>білімділігі, адамгершілігі
<variant>біліктілік
<variant>жауапкершілік, еңбекқорлық
<question>Мінез-құлықтарының кемшіліктерін жою үшін баланың өзін-өзі тәрбиелеуі
<variant>өзіне баға беру
<variant>өзіндік есеп беру
<variant>өзіне-өзі бұйыру
<variant>өз ісіне талдау жасау
<variant>өзін-өзі бақылау
<question>Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>оқыту
<variant>білім
<variant>дамыту
<variant>тәрбие
<variant>қалыптастыру
<question>Оқыту процесіндегі оқушылардың іс-әрекеті
<variant>оқу
<variant>білім
<variant>іскерлік
<variant>оқыту
<variant>білім беру
<question>Оқушыларға білімді меңгертудегі мұғаліммен оқушылардың қолданатын амал-тәсілдер , құралдар жиынтығы
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту тәсілдері
<variant>оқыту құралдары
<variant>оқыту мақсаты
<variant>оқыту принциптері
<question>Ортақ, қоғамға пайдалы мақсат көздейтін адамдар тобы
<variant>ұжым
<variant>топ
<variant>адамдар қауымдастығы
<variant>бірлестік
<variant>қоғамдық ұйымдар
<question>Сынып жетекшісі жұмысының бағыттары
<variant>зерттеу, тәрбие міндеттерін қою, жоспарлау, ұйымдастыру
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, коммуникативтік
<variant>ұйымдастыру-үйлестіру жұмыстары
<variant>үйлестіру, түзету, экологиялық
<variant>коммуникативтік, ұйымдастырушылық, тәрбиелік
<question>Сынып жетекшісі жұмысының бағыттары
<variant>зерттеу, тәрбие міндеттерін қою, жоспарлау, ұйымдастыру
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, коммуникативтік
<variant>ұйымдастыру-үйлестіру жұмыстары
<variant>үйлестіру, түзету, экологиялық
<variant>коммуникативтік, ұйымдастырушылық, тәрбиелік
<question>«Оза оқыту» идеясының авторы
<variant>С.Н.Лысенкова
<variant>Л.В.Занков
<variant>Е.Н.Ильин
<variant>В.Караковский
<variant>В.Шаталов
<question>XҮІІІ, ХІХ ғасырдағы қазақ жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер
<variant>жұмысшы мектептері, «азиялық мектептер», кадет корпустары, қазақ орыс мектептері
<variant>қолөнер мектептері, бастауыш мектептер
<variant>шаруа балаларына арналған мектептер, заң мектептері
<variant>діни мектептер, гимназиялар
<variant>қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер
<question>Кәсіптік мамандандыруға дейін бейінді даярлық мақсаты мен кейбір пәндерді тереңдетіп білім беру ұйымы
<variant>лицей
<variant>колледж
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant>бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant>бастауыш, негізгі, бейінді
<variant>бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<variant>бастауыш, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<variant>бастауыш, негізгі, аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<question>«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім – адамзаттың қас жауы», - деген орта ғасырлық қазақ ойшылы
<variant>Әл-Фараби
<variant>С.Бақырғани
<variant>Қ.А.Яссауи
<variant>Ж.Баласағұн
<variant>М.Қашқари
< question>Бағалау дегеніміз
<variant>оқушының оқу жетістіктері бағасының санлар мен ұпайлар түріндегі сандық көрінісі
<variant>тұлғаныңжеке типологиялық ерекшеліктері ескерілетін оқу іс-әрекетін ұйымдастыру
<variant>оқушының шынайы қол жеткізген нәтижелерін мақсатымен салыстыру процесі
<variant>оқушылардың әмбебеп тәсілдерді меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі
<variant>оқушы қабілетін ескеруге мүмкіндік беретін оқытуды даралау
<question>Педагогика ғылымының мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелерімен айналасатын арнаулы саласы
<variant>дефектология
<variant>коррекциялық педагогика
<variant>әлеуметтік педагогика
<variant>жас педагогикасы
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<question>Даму және жеке адамның қалыптасуы
<variant>қоғам , орта, отбасы
<variant>әлеуметтік қатынастар
<variant>адамдар
<variant>тәрбиелік шаралар
<variant>үлгі - өнеге
<question>«Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген ...
<variant>Я.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>И.Песталоцци
<variant>В.Сухоменский
<variant>А.Макаренко
<question>Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатының принциптерін айқындайтын құжаттар
<variant>Қазақстан Республикасының Конституциясы, басқа да нормативтік құқықтық актілер
<variant>«Білім туралы»Заң
<variant>«Бала құқығын қорғау туралы» Заң
<variant>«Неке және отбасы» заңы
<variant>«Бала құқығын қорғау туралы» конвенция
<question>Ұжымда қолайсыз психологиялық жағдай туғызатын басқару стилі
<variant>әкімшілік стиль
<variant>демократиялық-либеральдық стиль
<variant>либеральдық стиль
<variant>либеральдық-әкімшілік либеральдық стиль
<variant>демократиялық стиль
<question>мектептің стратегиялық мақсаттары мен оларға жетудің жолдары белгіленген жоспардың түрі
<variant>перспективалық
<variant>айлық
<variant>күнделікті
<variant>апталық
<variant>жылдық
< question>Білім беруді басқару органдарының мектепті тексеру формалары
<variant>жеке, тақырыптық, пәндік, шолу, кешенді
<variant>ұжымдық, ұйымдастырушылық, фронтальдық
<variant>диагностикалық, педагогикалық
<variant>ақпараттық, фронтальдық
<variant>ұжымдық, ұйымдастырушылық
<question>Қазақ балаларын оқыту, білім беру, оқыту әдістері, тәсілдерін зерттеген тұңғыш ұлы педагог
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ж.Аймауытов
<question>Оқытуда қолданылатын жаттығулар, зертханалық жұмыстар
<variant>практикалық әдістер
<variant>сөздік әдістер
<variant>көрнекілік әдістер
<variant>түсіндіру әдістер
<variant>әңгімелесу әдістер
<question>Тест әдісі
<variant>бағдарламалық оқыту негізінде пайда болған
<variant>түсіндірмелі оқыту негізінде пайда боләан
<variant>догматикалық оқыту негізінде пайда боләан
<variant>компьютерлік оқыту негізінде пайда боләан
<variant>мәселелі оқыту негізінде пайда боләан
<question>Мектепте педагогикалық кеңес кем дегенде ... мұғалiм болғанда құрылады
<variant>3
<variant>5-6
<variant>4
<variant>8-9
<variant>7-8
<question>Жалпы негізгі, жалпы орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беретін оқу орны
<variant>колледж
<variant>институт
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>Тәрбие принциптері
<variant>тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт- бағдар беретін қағидалар
<variant>педагогикалық ситуацияға байланысты жеке әдісі, тәрбиеи тәсілі ретінде қолданылады
<variant>арнайы тәрбиелік міндеттерді шешуге арналған, мақсат ұйымдастырылған
<variant>тәрбиешінің оқушылардың бойында қоғамдық көзқарасыт және мәнез-құлықты әдеттері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында, олдардың санасы мен ерік күшіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы
<variant>тәрбиенің тәсіліне қарай ұйымдастырылу қағидалары
<question>Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant>идеялылық, мақсаттылық
<variant>тәрбиедегі сабақтастық
<variant>баларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant>тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы
<question>Қазақстан Республикасының «Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы»… жылы қабылданды.
<variant>1995
<variant>2004
<variant>2000
<variant>1993
<variant>2007
<question>жоғары деңгейде дамыған топ
<variant> ұжым
<variant>бірлестік
<variant>қоғамдық ұйымдар
<variant>адамдар қауымдастығы
<variant>топ
<question>Бағалауда әділдікке тәрбиелейтін тәсіл
<variant>өз білімін өзіне бағалау
<variant>тест арқылы бағалау
<variant>жылдамдыққа үйрету
<variant>тапсырма беру
<variant>даралап оқыту
<question>Оқушының білімге ынтасын арттыру: деңгейлік тапсырмалар арқылы дарындылығын, қабілетін ояту, ашу, қалыптастыру, сенімділікке жетелеу ерекшеліктері, оқытудың жаңа технологияларының қайсысына сәйкес келетінін көрсетіңіз
<variant>деңгейлеп сарап оқыту
<variant>білім беруді ізгілендіру
<variant>саралап оқыту
<variant>ақпараттық-коммуникативтік технология
<variant>ынтымақтастық педагогикасы
<question>Тақырыптық-күнтізбелік жоспар ... сүйеніп жасалады
<variant>бағдарлама
<variant>дәптер
<variant>күнделік
<variant>оқулық
<variant>жоспар
<question>Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі, жетекші, мазмұндық формасы
<variant>балалар ұжымы
<variant>өнімді еңбек
<variant>мұғалімдердің мүмкіндіктері
<variant>қоғамдық-пайдалы еңбек
<variant>жоспарлау
<question>Халыққа білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру білім берудің
<variant>принциптеріне тәуелді
<variant>әдістеріне тәуелді
<variant>мазмұнына тәуелді
<variant>құжаттарына тәуелді
<variant>ережелеріне тәуелді
<question>Жоғары оқу орнында бейінді дайындайтын білім түрі
<variant>бакалаврият
<variant>докторантура
<variant>академияда
<variant>асперантура
<variant>магистратурада
<question>Бес (алты) жастағы балаларды мектепалды даярлықтан міндетті түрде өткізу заңдастырылған «Білім туралы» Заңның қабылданған жылы
<variant>1999
<variant>1991
<variant>2005
<variant>2007
<variant>1992
<question>Тәрбиенің негізгі мақсаты
<variant>Жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу
<variant>Азаматты тәрбиелеу
<variant>Сананы қалыптастыру
<variant>өнегелі тұлғаны тәрбиелеу
<variant>бақытты тұлғаны тәрбиелеу
<question>Ұжым проблемасын зерттеумен айналысқан педагогтар:
<variant>А.С.Макаренко,В.А.Сухомлинский, Н.К.Крупская
<variant>Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо
<variant>К.Д.Ушинский, А.В.Луначарский
<variant>Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев
<variant>А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, К.Д.Ушинский
<question>Саналы түрде ғылыми білімді ұғу, жинақтау, қорытынды шығару
<variant> ұғыну
<variant>бекіту
<variant>қабылдау
<variant>түсіну
<variant>жетілдіру
<question>Педагогикалық және әдістемелік жұмыстардың формалары
<variant>дербес, ұжымдық
<variant>тұрақты, кезекті
<variant>кіріспе, кезекті
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>негізгі, қосымша
<question>Мұғалім шеберлігінің жоғары деңгейі, нәтиже беретін оқыту мен тәрбие тәжірибесі
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>педагогикалық ғылыми еңбек
<variant>тұтас педагогикалық процесс
<variant>педагогикалық тәжірибе
<variant>тәрбие процесі
<question>Оқушылар тобымен, сынып деп аталатын тұрақты құрамымен, мұғалім басшылығымен жүргізілетін оқу жұмысы
<variant>сабақ
<variant>өзара оқыту
<variant>топтық оқыту
<variant>лекция
<variant>экскурсия
<question>Мұғалімнің сабаққа әзірлігінің кезеңдері
<variant>диагностикалық, болжау, жобалау
<variant>қорытынды шығару, сабақ жоспарлау
<variant>сабаққа әзірлену, нәтижелерін шығару
<variant>психологиялық, модельдеу
<variant>педагогикалық, бақылау
<question>Оқу материалын толық, дәл, логикалық бірізділікпен айтылған жауапқа қойылатын баға
<variant>5 «өте жақсы»
<variant>1 «бір»
<variant>2 «қанағаттанарлықсыз»
<variant>3 «қанағаттанарлық»
<variant>4 «жақсы»
<question>Мұғалімдер үшін жақсы әдістемелік көмек
<variant>үлгі сабақтар
<variant>лекциялар
<variant>конференция
<variant>сабақты талдау
<variant>семинар
<question>Білім беру ұйымдары басшыларының паралель сыныптардағы оқу-тәрбие жұмысын тексеруі.
<variant>кешенді
<variant>пәндiк
<variant>жекелеп тексеру
<variant>фронтальдық
<variant>тақырыптық
<question>Баланың психикасының саулығын сақтайды
<variant>ынтымақтастық педагогикасы
<variant>инновациялық педагогика
<variant>прагматикалық педагогика
<variant>гуманистік педагогикасы
<question>Әл-Фараби ... деген
<variant>«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім-адамзаттың қас жауы»
<variant>«Елдің ерлігі елден табылар, елдің байлығы жерден табылар»
<variant>«Отан отбасынан басталады»
<variant>«Жақсыдан жамаан туады, бір аяқ асқа алғысыз, жаманнан жақсы туады адам айтса наңғысыз»
<variant>«Ел болаиын десең, бесігіңді түзе»
<question>Оқушылардың байымдауын(пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс
<variant>пікір таласы
<variant>үйрету
<variant>жаттықтыру
<variant>талап қою
<variant>баяндама
<variant>Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шаруашылығында пайдалану жайлы алғашқы ұғымды алатын оқу пәні
<variant>Еңбекке баулу
<variant>Бейнелеу өнері
<variant>Технология
<variant>Математика
<variant>Дүниетану
<question>Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>оқыту
<variant>білім
<variant>дамыту
<variant>тәрбие
<variant>қалыптастыру
<question>Оқу еңбегінің мәдениетіне үйренудің жолдары
<variant>еңбектену мәдениеті, ақыл ой ережелерін білу, баспа мәліметтерімен жұмыс, өздік жұмыс
<variant> оқулықтармен жұмыс
<variant>оқу құралдарын пайдалана білу, қалыптастыру
<variant> Жұмыс орнын қажетті материалдарды іріктеу
<variant>еңбектң дұрыс жоспарлау, оқу гигиенасы ережесін сақтау
<question>Сөздік әдістер тобы
<variant>әңгімелеу, әңгіме, түсіндіру, лекция, кітаппен жұмыс
<variant>сұрақ жауап, оқыту-практикалық
<variant>лекция, сұхбат, сауалнама, бақылау
<variant>хабарлама, түсіндіру, топтық жұмыс
<variant>баяндама, хабарлама, ауызша сөйлеу
<question>Мектеп өмірнде әдістемелік жағынан жүйеленіп, кеңінен қолданылып жүрген сабақ түрі
<variant>дәстүрлі сабақ
<variant>проблемалық сабақ
<variant>интеграциялық сабақ
<variant>конференция сабақ
<variant>үштік
<guestion>Алғырлыққа, ептілікке, шапшаңдыққа негізделген сабақ
<variant>көкпар
<variant>жәрмеңке
<variant>концерт
<variant>семинар
<variant>конференция
<question>Әсемдікті, әдемілікті қалыптастыратын тәрбиенің түрі
<variant>эстетикалық
<variant>экономикалық тәрбиенің
<variant>дене тәрбиесінің
<variant>еңбек тәрбиесінің
<variant>адамгершілік тәрбиесінің
<question>Оқушының жан дүниесін тану қабілеті
<variant>перцептивті
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>коммуникативті
<variant>дидактикалық
<variant>академиялық
<question>Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеудің мазмұны
<variant>ақыл-ой, адамгершілік , еңбек, эстетикалық, дене мәдениеті
<variant>ынталы, іскер тұлға
<variant>салауатты өмір салты
<variant>тұлғаға білім беру, тәрбиелеу
<variant>азаматтық, еңбекқор, отбасы иегері
<question>Тәрбие үрдісінің мәні
<variant>Баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау, жоспарлау, жобалау, реттеу, түзету, қортындылау
<variant>Тәрбие формаларын таңдау
<variant>Тәрбие заңдылықтарын сақтау
<variant>Жан-жақты дамыту
<variant>Әдістерді дұрыс таңдау
<question>Тәрбиенің негізгі заңдылықтары
<variant>халықтық, әлеуметтік сипаты
<variant>идеялығы, мақсаттылығы
<variant>тәрбиелік ықпалдардың жүйелілігі мен бала дамуы арасындағы байланыс
<variant>оқушылардың жас және жекеерекшелігі мен тәрбие байланысы
<variant>тәрбиеде жеке тұлғаға қойылатын талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі
<question>Тәрбиенің негізгі заңдылықтары
<variant>халықтық, әлеуметтік сипаты
<variant>идеялығы, мақсаттылығы
<variant>тәрбиелік ықпалдардың жүйелілігі мен бала дамуы арасындағы байланыс
<variant>оқушылардың жас және жекеерекшелігі мен тәрбие байланысы
<variant>тәрбиеде жеке тұлғаға қойылатын талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі
<question>Мектептің басқару органдарының жұмысына тән ортақ белгі
<variant>міндетті жалпы орта білімнің сапасын бақылау
<variant>оқушылар үлгерімін көтеру
<variant>падагог жұмысындағы кемшліктерді табу
<variant>мектеп басшылығы мен мұғалімдер арасындағы қарама-қарсылық
<variant>оқушылар іс-әрекеттерін басқаруды жетілдіру
<question>Ақыл-ойы кем балаларды оқытумен айналысатын дефектологияның саласы:
<variant>олигофренопедагогика
<variant>жалпы педагогика
<variant>сурдопедагогика
<variant>логопедия
<variant>тифлопедагогика
<question>Оқыту процесінде Н.Краудер ұсынған принцип
<variant>тармақты
<variant>ғылымилық
<variant>бірізділік
<variant>салалы
<variant>мақсаттылық
<question>Сабақтарды жіктеу үшін И.Казанцев басшылыққа алған принциптер:
<variant>Мазмұн,дидактикалық мақсат,сабақты өткізу тәсілі
<variant>Оқыту мазмұны,сабақ кезеңдері,авторлардың көзқарасы бойынша
<variant>Ғылым негіздері,пән міндеттері,білім бойынша
<variant>авторлардың көзқарасы,пәнаралық байланыс,пәнішілік байланыс
<variant>пәнаралық, пәнішілік байланыс, авторлардың көзқарасы бойынша
<question>Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant>диалог(әңгімелесу)
<variant> жаттығу
<variant>әңгіме
<variant>түсіндіру
<variant>репродуктивтік
<question>Қазіргі оқытуда кең қолданылатын принциптер
<variant>саанлылық, белсенділік, көрнекілік
<variant>ғылымилық, ынталандыру
<variant>мәселелі, оқушылардың даму деңгейінне сәйкес болуы
<variant>шығармашылық, өздік
<variant>пән мазмұнының ерекшеліктерін, әдістерін анықтау
<question>Бастауышта сирек қолданлатын сабақтың түрі
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>жинақтау
<variant>бақылау
<variant>білімді дамыту
<variant>аралас

<question>Ізгілендіруге байланысты шыққан тексеру әдісі
<variant>диагностика
<variant>жазбаша
<variant>ауызша
<variant>практикалық
<variant>бақылау
<question>Мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарының жұмысында жетекші орын алатын жұмыс түрі
<variant>мұғалімдерге оқу-әдістемелік көмек көрсету
<variant>әкімшілік кеңестің шешімдерімен жұмыс
<variant>педагогикалық кеңестің шешімдерімен жұмыс
<variant>әдістемелік кеңес жұмысын басқару
<variant>мұғалімдерге көмек
<question>Мектеп басшыларының кең қолданылатын басқару әдісі
<variant>педагогикалық-психологиялық әдістер
<variant>ескерту
<variant>бұйрық беру
<variant>жазалау
<variant>талап қою
<question>Дене тәрбиесі сабақтарының кезеңдері:
<variant>кіріспе, негізгі, қорытынды
<variant>кіріспе, үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма
<variant>үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма
<variant>үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ
<variant>ойындар, негізгі бөлім, талдау
<question>Халықтың дене тәрбиесінде ерекше мән берген іс-әрекет түрі күн ырғағы
<variant>ойын
<variant>қоғамдық пайдалы еңбек
<variant>өнімді еңбек
<variant>дене еңбегі
<variant>өзіне-өзі қызмет көрсету
<question>Құқықтық тәрбие негізі
<variant>отбасы
<variant>қолайлы орта
<variant>мектеп
<variant>балабақша
<variant>құқық қорғау органдары
<question> Білім берудің негізгі жолы
<variant>оқыту
<variant>білім алу
<variant>үйрену
<variant>зерттеу
<variant>тәрбие
<question>Ұжымда жеке адамды тәрбиелеудің бірізді теориясын жасаған педагог
<variant>А.С.Макаренко
<variant>П.П.Блонский
<variant>А.В.Луначарский
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant>Н.К. Крупская
<question>Туризмнің дене тәрбиесіндегі түрлері:
<variant>серуен, саяхат, туристік жорық
<variant>дене жаттығулары
<variant>ойын, табиғат факторлары
<variant>Жеңіл атлетика, гимнастика
<variant>шаңғы спорты, жүзу
<question>Базистік оқу жоспарының жүктеме деңгейлері:
<variant>тұрақты,жылжымалы
<variant>негізгі, жалпы
<variant>жалпы, жылжымалы
<variant>тұрақты, негізгі
<variant>негізгі, типтік
<question>«Өз бетімен меңгерілген білім санаға жақсы сіңеді»деген ережеге негізделген принцип
<variant>саналық және белсенділік
<variant>оқытудың өмірмен және қоғамдық еңбекпе байланысы
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<variant>ғылымилық
<variant>беріктік
<question>Білім ғылым негіздерін оқушылардың меңгеруі
<variant>жалпы
<variant>мамандық туралы білім
<variant>кәсіптік
<variant>гуманитарлық
<variant>политехникалық
<question>Үлгі, білім мазмұнының өлшемі
<variant>стандарт
<variant>оқулықтар
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқу жоспары
<variant>оқу бағдарламасы
<question>Я.А.Коменскийдің еңбегі
<variant>«Ұлы дидактика»
<variant>«Тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі»
<variant>«Халыққа білім беру және демократия»
<variant>«Балалар әлемі»
<variant>«Ұстаздық дастаны»
<question>Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы
<variant>педагогикалық процесс
<variant>білім беру
<variant>әлеуметтену
<variant>оқыту
<variant>тәрбие процесі
<question>Оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту
<variant>педагогикалық үрдіс мәні
<variant>оқыту үрдіс мәні
<variant>әлеуметтену үрдіс мәні
<variant>тәрбие үрдіс мәні
<variant>білім беру оқыту үрдіс мәні
<question>Ұжымға қатаң талап қойылатын кезең
<variant>бірінші
<variant>барлығында
<variant>төртінші
<variant>үшінші
<variant>екінші
<question>Оқушылардың экономикалық тәрбиесінің басты механизмі
<variant>тікелей, шамаға лайықты экономикалық іс әрекет
<variant>негізгі экономикалық ұғімдарды меңгерту
<variant>еңбекті ұйымдастыруға экономикалық іс әрекет
<variant>еңбекті ұйымдастыруға экономикалық тұрғыдан қарау
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<question>Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant>диалог(әңгімелесу)
<variant>жаттығу
<variant>әңгіме
<variant>түсіндіру
<variant>репродуктивтік
<question>Қорытындылау, жинақтауға негізделген сабақ
<variant>семинар
<variant>дәріс
<variant>конференция
<variant>үштік
<variant>диспут
<question>Педагогикалық болмыс фактілерін талдаудың негізгі тәсілдері
<variant>зерттеу әдістері
<variant>тәрбие әдістері
<variant>білім беру әдістері
<variant>оқыту әдістері
<variant>тану әдістері
<question>Алған білім негізінде практикалық әреттің іске асуы
<variant>іскерлік
<variant>форма
<variant>білім
<variant>дағды
<variant>міндет
<question>Оқытуды ұйымдастырудың сабақтан басқа формалары:
<variant>оқу саяхаты, семинар, практикум, факультатив, үй оқу жұмысы
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>практикум, семинар
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы, саяхат
<variant>ұжымдық, топтық, дербес
<question>Оқушылардың ғылыми-теориялық білімін, танымдық ынтасын, шығармашылық қабілетін дамытады
<variant>факультативтік сабақтар
<variant>лекция
<variant>экскурсия
<variant>үй жұмысы
<variant>саяхат
<question>Диагностикадағы талдау, тексеру және бағалаудың нысаны
<variant>мұғалiм мен оқушының бiрлескен еңбегi
<variant>оқушының іс-әрекеті
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>оқытушының оқыту қызметі
<variant>оқушыны бағалау жүйесі
<question>Мектепте педагогикалық кеңес кем дегенде ... мұғалiм болғанда құрылады
<variant>3
<variant>5-6
<variant>4
<variant>8-9
<variant>7-8
<question>Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының негізі
<variant>баланың жеке тұлғасын сыйлау
<variant>баланың жеке ерекшеліктерін ескеру
<variant>мұғалімнің білімділігі
<variant>ата-анамен ынтымақ
<variant>мұғалімнің өнерлілігі
<question>Педагогикалық көрегенділік, дидактикалық, ұйымдастырушылық, экспрессивтік
<variant>мұғалімнің жетекші қабілеттері
<variant>мұғалімнің жетекші дағдылары
<variant>мұғалімнің жетекші сапалары
<variant>мұғалімнің қасиеттері
<variant>мұғалімнің жетекші іскерліктері
<question>ХҮІІІ, ХІХ ғасырдағы қазақ жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер
<variant>жұмысшы мектептер, «азиялық мектептер», кадет корпустар, қазақ-орыс мектептері
<variant>қолөнер мектептері, бастауыш мектептер
<variant>қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер
<variant>діни мектептер, гимназиялар
<variant>шаруа балаларына арналған мектептер, заң мектептері
<question>Қоғамдық сананың ең жоғарғы түрі
<variant>ғылыми дүниетаным
<variant>тұрмыстық дүниетаным
<variant>діни дүниетаным
<variant>ақиқат дүниетаным
<variant>шынайы дүниетаным
<question>Іс бөлмесі жоспарының міндетті түрде өзгертіліп отыратын бөлімі
<variant>дамыта жоспарлау
<variant>жарғы
<variant>іс бөлмесі көлемі
<variant>мүліктер саны
<variant>ауданы
<question>Оқу пәнінің мазмұнын нақты көрсететін құрал
<variant>бағдарлама
<variant>жоспар
<variant>сөздік
<variant>кітап
<variant>тізім
<question>Пәннен теориялық бағыт беретін жабдықталған орын
<variant>іс бөлмесі
<variant>шешінетін орын
<variant>буфет
<variant>жатақхана
<variant>асхана
<question>...сабақ өткен тақырып пен жаңа білімді байланыстырады.
<variant>аралас
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жарыс
<variant>ойын
<variant>жаңа білімді хабарлау
<question>Өтпеген тақырыпты хабарлау сабағы:
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жарыс
<variant>диктант
<variant>ойын
<question>Мұғалімнің мамандық деңгейін көтеруге қойылатын талаптар
<variant>кәсіптік білім, біліктілік, дағды, шығармашылық, ізгілік
<variant>білімін үздіксіз жетілдіру
<variant>оқыту-тәрбиелеу жұмыстарының нәтижесін, тиімділігін анықтау
<variant>тәжірибе алмасу, озат тәжірибе зерттеу
<variant>аттестациялау, категорияға бөлу, педагогикалық оқуларға қатысу
<question>Дұрыс қарым-қатынас жасай білу, педагогикалық әдептілігі
<variant> коммуникативті
<variant> перцептивті
<variant> академиялық
<variant>дидактикалық
<variant>экспрессивті
<question>Саналы түрде орындалатын қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер
<variant>дене жаттығулары
<variant>спорт
<variant>туризм
<variant>ойын
<variant>гимнастика
<question>Сыныптық сабақ жүйе негізін қалаған педагог
<variant>Я.А.Коменский
<variant>Н.И.Пирогов
<variant>И.Ф.Гербарт
<variant>И.Г. Песталоций
<variant>К.Д. Ушинский
<question>Оқу саяхатының түрлері
<variant>кіріспе, кезекті, қорытынды
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>топтық, дербес
<variant>практикум,семинар
<question>Бастауыш мектепте сирек қолданылатын тексеру түрі
<variant>жаппай
<variant>практикалық
<variant>ауызша
<variant>жазбаша
<variant>күнделікті
<question>Әдістемелік кеңестің мәжілісі
<variant>екі айда бір рет өткізіледі
<variant>ай сайын бір рет өткізіледі
<variant>әр тоқсанда өткізіледі
<variant>жылына үш рет өткізіледі
<variant>жарты жылда бір рет өткізіледі
<question>Пәндік әдістемелік бірлестік
<variant>бір немесе бірнеше мектептің бір пән мұғалімдерінен құралады
<variant>мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен тұрады
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>ата-аналар мен мектеп ұжымы өкілдерінен құралады
<variant>бір мектептегі кез келген пән мұғалімдерінен құралады
<question>Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибенің зерттейтін
<variant>мектепшілік бақылау әдістері
<variant>мектепшілік бақылау тәсілдері
<variant>мектепшілік бақылау формалары
<variant>мектепшілік бақлау түрлері
<variant>мектепшілік бақылау құралдары
<question>Оқыту үрдісінің негізгі құрамды бөліктері
<variant>мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, нәтижелері, бағалау
<variant>мақсаты, танымдық іс әрекетті ұйымдастыру, сабақ, оқыту технологиялары
<variant>білімдік мақсаттар қою, оқытуды жоспарлау, нәтижелерін бағалау
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, қарым-қатынастық
<variant>үйлестіру, түзету, әкімшілік
<question>Баланың жеке ерекшеліктеріне сай білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі
<variant>вариативтік
<variant>мектеп әкімшілік айқындайтын бөлік
<variant>инварианттық
<variant>қосымша
<variant>міндетті бөлік
guestion>Оқушы білімін бағалауда қолданылатын әдіс
<variant>түсіндірмелі талдау әдісі
<variant>сұрақ-жауап әдісі
<variant>зерттеу әдісі
<variant>проблемалық әдіс
<variant>көрнекілік жұмысы
<question>... принципі материалдарды түсіндіруде қолданылады
<variant>көрнекілік
<variant>саналылық
<variant>жүйелілік
<variant>ізгілендіру
<variant>ғылыми
<question>Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<variant>еңбек
<variant>білім беру
<variant>балалар ұжымы
<question>Бес (алты) жастағы балаларды мектепалды даярлықтан міндетті түрде өткізу заңдастырылған «Білім туралы» Заңның қабылданған жылы
<variant>1999
<variant>1991
<variant>2005
<variant>2007
<variant>1992
<question>Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant>бастауыш ,негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant>бастауыш, негізгі, аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<variant>бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<variant>бастауыш, негізгі, бейінді
<variant>бастауыш, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<question>Ұжымның белсенділігін арттырып, тәжірибе жинатады
<variant>перспектива
<variant>актив
<variant>дәстүр
<variant>ұжым органдары
<variant>талап қою
<question>Түсіндірмелі-иллюстративті, проблемалық, бағдарламалап, дамыта оқыту
<variant>оқытудың түрлері
<variant>оқытудың принциптері
<variant>оқытудың формалары
<variant>оқытудың тәсілдері
<variant>оқытудың әдістері
<question>Жаратылыс-математика және еңбек пәндерінен білім тексеруде қолданылатын әдіс
<variant>зертханалық-практикалық жұмыстар
<variant>алдын-ала бақылау
<variant>аралық тексеру
<variant>күнделікті бақылау
<variant>қорытынды бақылау
<question>Педагогикалық кеңестің төрағасы
<variant>мектеп директоры
<variant>ата-аналар комитетінің төрағасы
<variant>тәжірибелі мұғалім
<variant>мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары
<variant>мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
<question>...– жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<variant>перспективалық
<variant>күнтізбелік
<variant>3 жылдық
<question>Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі формасы
<variant>сабақ
<variant>ойындар
<variant>сыныптан тыс жұмыстар
<variant>бос уаұыт
<variant>спорт секциялары
<question>Ұлт ойындары тақырыбына, мазмұнына, мақсатына байланысты негізінен 3 салаға бөлінеді:
<variant>ойын-сауық, тұрмыс-салт, оймен келетін ойындар
<variant>тапқырлықты, табандылықты, өжеттілікті тәрбиелейтін ойындар
<variant>шынықтыратын, ерлікті, өжеттікті тәрбиелейтін ойындар
<variant>сюжетті, сазды, қозғалмалы
<variant>батылдықты, шапшаңдықты, ептілікті тәрбиелейтін ойындар
<question>Мемлекеттік білімдік стандарт талаптарына сай жасалады
<variant>типтік оқу бағдарламалары
<variant>оқу құралдары
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқулықтар
<variant>стандарт
<question>Тәрбие мақсатына ықпал ететін басты фактор
<variant>қоғам қажеттігі
<variant>өндіріс тәсілі
<variant>педагогикалық практиканың даму деңгейі
<variant>ата-аналар талабы
<variant>мемлекет саясаты
<question>Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant>тәрбие мақсатын анықтау
<variant>қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<variant>тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant>тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant>тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<question>Бірлескен іс-әрекет, ұжым органдары
<variant>ұжымды дамытатын негізгі күш
<variant>ұжымды дамытатын қоғамдық пікір
<variant>ұжымды дамытын дәстүр
<variant>ұжымды дамытатын құрал
<variant>ұжымды дамытатыен перспектива
<question>Ұжымның гүлдену кезеңі
<variant>үшінші
<variant>екінші
<variant>төртінші
<variant>барлығында
<variant>бірінші
<question>Экономикалық тәрбие дегеніміз:
<variant>оқушыны экономикалық біліммен қаруландыру, экономикалық саясатты ұғындыру, экономикалық қатынастарды тәжірибеде меңгерту
<variant>еңбекке жаңа қатынастарды қалыптастыруды үйрету
<variant>экономикалық қатынастарды реттеу, тәжірибеге ендіру
<variant>оқу тәрбие жұмысына экономикалық тәрбие мәселелерін ендіру
<variant>мемлекеттің экономикалық саясатына түбегейлі өзгеріс ендіру
<question>Көрнекілік принципін алғаш зерттеген педагогтар
<variant>Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский
<variant>А. Дистерверг, Ж.Ж.Руссо
<variant>Ы.Алтынсарин,А. Байтұрсынов
<variant>Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоций
<variant>А.С.Макаренко,К.Д.Ушинский
<question>Сабақтарды жіктеу үшін И.Н.Казанцев басшылыққа алған принциптер
<variant>мазмұн, дидактикалық мақсат, сабақты өткізу тәсілі
<variant>дидактикалық мақсат, әдіс, форма
<variant>тәсілдер мен құралдар
<variant>танымдық міндеттер, мотивизация
<variant>әдіс, форма, құрал
<question>Мектеп әкімшілігінің міндеттеріне жатпайды
<variant>оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру
<variant>күнделікті сабақтарға қатысу
<variant>педагогикалық кадрлармен жұмыс. Біліктілікті көтеру,
<variant>ұйымдық-педагогикалық шаралар
<variant>ұйымдық- әлеуметтік шаралар
<question>Нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті зерттейтін ғылыми тәжірибе
<variant>эксперимент
<variant>интервью
<variant>сауалнама
<variant>бақылау
<variant>әңгімелесу
<question>Оқушылардың таным іс әрекетін ұйымдастыру
<variant>жаттықтыру
<variant>білім
<variant>даму
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<question>Білім, іскерлік және дағды жүйесі , шығармашылық
<variant>білім мазмұны
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту құралдары
<variant>оқыту принциптері
<question>Білім мазмұнын анықтауғаәсер ететін факторлардың ішінен қатесін табыңыз
<variant>оқу мотивтері
<variant>тұлға қажеттіліктері
<variant>оқыту процесінің мүмкіндіктері
<variant>ғылымның даму деңгейі
<variant>қоғам қажеттілігі
<question>Оқу бағдарламасының ірі бөлімдерін меңгергеннен кейінгі,оқушылардың біліміндегі олқылықтарды анықтайтын сабақтың түрі
<variant>бақылау
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<variant>жинақтау
<variant>қорытынды
<question>Пәнаралық байланыс жүйелі қолданылатын сабақ
<variant>кіріктірілген
<variant>жинақтау
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<variant>қорытынды
<question>Эстетикалық білімнің негізі:
<variant>оқу пәндері
<variant>тәрбие жұмыстары
<variant>сыныптан тыс жұмыстар
<variant>үйірмелер
<variant>саяхат
<question>Оқыту процесінде Н.Краудер ұсынған принцип
<variant>тармақты
<variant>салалы
<variant>мақсаттылық
<variant>ғылымилық
<variant>бірізділік
<question>Оқытуды ұйымдастырудың сабақтан басқа формалары
<variant>оқу саяхаты, семинар, практикум, факультатив, үй оқу жұмысы
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы, саяхат,
<variant>ұжымдық, топтық, дербес
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>практикум, семинар
<question>Білім мазмұнын анықтауға әсер ететін факторлардың ішінен қатесін табыңыз
<variant>оқу мотивтері
<variant>тұлға қажеттіліктері
<variant>оқыту процесінің мүмкіндіктері
<variant>ғылымның даму деңгейі
<variant>қоғам қажеттілігі
<question> Әрбір оқушының мүмкіндіктерін және талап-тіліктерін ескеретін оқыту технологиясы
<variant>біліміне қарай саралап оқыту
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>проблемалық
<variant>бағдарламалық
<variant>модульдік
<question>Сабақтың мақсатына тәуелді
<variant>құрылымы
<variant>міндеттері
<variant>түрі
<variant>әдісі
<variant>мазмұны
<question>Ұжымның үздіксіз дамуын, адам құқығын, шығармашылығын тану, жеке және ұжымдық басқаруды тиімді ұштастыру.
<variant>Педагогикалық менеджмент мәні
<variant>Педагогикалық менеджмент мақсаты
<variant>Педагогикалық менеджмент тәсілі
<variant>мазмұны
<variant>Педагогикалық менеджмент әдісі
<question>Әдістемелік жұмыстың маңызды түрі
<variant>озат педагогикалық тәжірибе
<variant>презентация жасау
<variant>«Жыл мұғалімі» сайысына қатысу
<variant>педагогикалық кеңесте сөйлеу
<variant>баяндамалар оқу
<question>Адамдардың интеллектуалдық дамуын кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған оқу-тәрбие процесі
<variant>білім беру
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<variant> тұтас педагогикалық процесс
<variant> әлеуметтену
<variant>педагогикалық процесс
<question>Білім саласын басқарудың мемлекттік принциптерінің ішінен қате жауапты табыңыз
<variant>діннің мемлекет ісіне араласу
<variant>білім беру құқықтарының теңдігі
<variant>жеке адамның дарындылығын дамыту
<variant>меншік нысандары алуан түрлі білім беру ұйымдары
<variant>білім беру ісін ақпарттандыру
<question> Бірлескен іс-әрекет, ұжым органдары
<variant>ұжымды дамытатын негізгі күш
<variant>ұжымды дамытатын қоғамдық пікір
<variant>ұжымды дамытын дәстүр
<variant>ұжымды дамытатын құрал
<variant>ұжымды дамытатыен перспектива
<question>Мектеп пен отбасы ынтымастығының басты формасы
<variant>ата-аналар жиналысы
<variant>ата-аналар комитеті
<variant>тәрбие жұмысын зерттеу
<variant>үйге бару
<variant>педагогикалық насихат
<question>Отбасы тәрбиесі шарттарындағы қате жауаптарды белгіле
<variant>баланы жүйелі түрде жазалау, әрбір қадамын аңду, ақылға қонымсыз қажеттіліктерін қанағаттандыру
<variant>қоғамдық тәрбиемен байланыс
<variant>тәрбиенің бала табиғатына сәйкестігі
<variant>бірлескен іс әрекет, жағымды қасиеттерге сүйену
<variant>қарым қатынасты ізгілендіру, педагогикалық мәдениет
<question>Жәрмеңке сабақтың тиімділігі
<variant>ойын арқылы білімдерін бекітіп, шығармашылық қабілеттерін дамытады
<variant>ғылыми еңбектермен жұмы істеуге үйретеді
<variant>жазбаша тіл мәдениетін қалыптастырады
<variant>ұлттық ойын туралы түсініктерін тереңдетеді
<variant>тыңдай отырып, дәптеріне түсіреді
<question>Оқушыға проблемалық жағдаят туғызып, оны оңтайлы шешім қабылдай отырып шешуіне бейімдейтін тапсырма
<variant>проблемалық
<variant>танымдық
<variant>пәнаралық тапсырма
<variant>шешендік
<variant>деңгейлік
<question>Тәрбие дайындайтын адамның әлеуметтік орта
<variant>азамат, еңбеккер, отбасы иегері
<variant>азамат, патриот, интернационалист
<variant>әдепті, эколог, отбасы иегері
<variant>еңбеккер, сыпайы, адал
<variant>тәрбиелі адам, гуманист, табиғатты аялаушы
<question>Мінез-құлық, жүріс-тұрыс нормаларын , құндылықтарын жеке тұлғаның меңгеруі қолданылуы
<variant>әлеуметтену
<variant>жантану
<variant>өсу
<variant>қалыптасу
<variant>жетілу
<question>«Қиын, өтпелі» деп есептелетін жас кезеңі
<variant>жеткіншек шақ
<variant>балалар
<variant>ересек адамдар
<variant>жасөспірімдер
<variant>бастауыш сынып
<question>Оқыту мен тәрбиенің бірлігі негізінде жеке тұлғаны дамыту
<variant>педагогикалық үрдіс мәні
<variant>оқыту үрдіс мәні
<variant>әлеуметтену үрдіс мәні
<variant>тәрбие үрдіс мәні
<variant>білім беру оқыту үрдіс мәні
<question>Құбылыстар мен заттардың шартты белгілерін немесе табиғи күйiнде көрсету үшін қолданылатын әдіс
<variant>көрнекілік
<variant>әңгіме
<variant>сөздік
<variant>түсіндіру
<variant>әңгімелесу
<question>Оқытуда қолданылатын жаттығулар, зертханалық жұмыстар
<variant>практикалық әдістер
<variant>әңгімелесу әдістер
<variant>түсіндіру әдістер
<variant>көрнекілік әдістер
<variant>сөздік әдістер
<question>Әдістемелік бірлестік құрылады
<variant>3 мұғалім болғанда
<variant>5-6 мұғалім болғанда
<variant>4 мұғалім болғанда
<variant>7-8 мұғалім болғанда
<variant>8-9 мұғалім болғанда
<question>Экономикалық тәрбие дегеніміз:
<variant>оқушыны экономикалық біліммен қаруландыру, экономикалық саясатты ұғындыру, экономикалық қатынастарды тәжірибеде меңгерту
<variant>еңбекке жаңа қатынастарды қалыптастыруды үйрету
<variant>экономикалық қатынастарды реттеу, тәжірибеге ендіру
<variant>оқу тәрбие жұмысына экономикалық тәрбие мәселелерін ендіру
<variant>мемлекеттің экономикалық саясатына түбегейлі өзгеріс ендіру
<question>Оқытуға қойылатын талаптардың бастапқы белгілі жүйесі
<variant>оқыту принциптері оқыту әдісі
<variant>оқыту әдісі
<variant>оқыту мақсаты
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту нәтижесі
<question>Тәрбие үрдісінің мәні
<variant>баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау, жоспарлау, жобалау, реттеу, түзету, қорытындылау
<variant>жан-жақты дамыту
<variant>тәрбие заңдылықтарын сақтау
<variant>әдістерді дұрыс таңдау
<variant>тәрбие формаларын таңдау
<question>Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant>балаларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant>тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы
<variant>идеялық, мақсаттылық
<variant>тәрбиедегі сабақтастық
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<question>Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған педпгогикалық жұмыс тәсілдері
<variant>тәрбиенің әдісі
<variant>тәрбиенің тәсілі
<variant>тәрбиенің құралдары
<variant>тәрбиенің мақсаты
<variant>тәрбиенің мазмұны
<question>Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер
<variant>Әңгіме, лекция, пікірталас, өнеге
<variant>Талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру
<variant>Жарыс, мадақтау, жазалау
<variant>Тәрбиелейтін жағдаят, педагогикалық талап
<variant>Педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<question>Ең күрделі саналатын еңбек түрі
<variant>Оқу барысындағы еңбек
<variant>Өзін-өзі қызмет көрсету
<variant>Дене еңбегі
<variant>Өнімді еңбек
<variant>Барлығы
<question>Отбасындағы дене тәрбиесінің негізі
<variant>салауатты өмір салты
<variant>спротпен айналысу
<variant>қолайлы психологиялық климат
<variant>күн ырғағын сақтау
<variant>Денені шынықтыру
<question> педагогикалық процестің мәнін құрайтын элементтер
<variant>оқыту, тәрбие, дамыту
<variant>білім беру, тәрбие
<variant>әлеуметтену, білім алу
<variant>оқыту, білім беру
<variant>білім беру, әлеуметтендіру
<question >Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің табысты өзара қарым-қатынасының басты белгісі
<variant>бірлескен іс-әрекет
<variant>ынтымақтастық
<variant>өзара белсенділік
<variant>қарым-қатынас стилдері
<variant>сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
<question>Педагогикалық көрегендік, дидактикалық, ұйымдастырушылық, эксперссивтік
<variant>мұғалімнің жетекші қабілеттері
<variant>мұғалімнің жетекші жағдылары
<variant>мұғалімнің жетекші іскерліктері
<variant>мұғалімнің қасиеттері
<variant>мұғалімнің жетекші сапалары
<question>Қазақстан Республикасының «Білім туралы » Заңы толықтырылды.
<variant>2007 жылы
<variant>2005 жылы
<variant>2008 жылы
<variant>1998жылы
<variant>2006 жылы
<question>Оқу тәрбие процесін оптималдандыру еңбегінің авторы
<variant>Бабанский
<variant>Е.Ильин
<varianнt>Қоңыратбаев
<variant>Бітібаева
<variant>Аманошвили
<question>Оқушылардың оқу қызметін ұйымдастырудағы негізгі форма
<variant>сабақ
<variant>әдеби талдау
<variant>әдістемелік нұсқау
<variant>мәтін жазу
<variant>тіл дамыту
<question>оқу пәнінің мазмұны мен құрылымы, оқу материалдарын тақырыптық жоспарлау, оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар қай құжаттың бөлімдері екенін көрсетіңіз
<variant>пән бағдарламасының бөлімдері
<variant>әдебиет курсының бөлімдері
<variant>оқулық бөлімдері
<variant>күнтізбелік – тақырыптық жоспардың бөлімдері
<variant>әдістемелік құралдың бөлімдері
<question>Күнтізбелік – тақырыптық жоспардың құрылымында көрсетілмейтін элемент
<variant>сабақ мазмұны
<variant>сабақ уақыты
<variant>сабақ тақырыбы
<variant>пайдаланылатын көрнекі құралдар
<variant>пайдаланылатын әдіс-тәсілдер
<question >Бір жұмаға арналған жоспар
<variant>апталық
<variant>айлық
<variant>күндік
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<question>Тақырыптық - күнтізбелік жоспар ... бөлімнен тұрады.
<variant>12
<variant>9
<variant>8
<variant>10
<variant>3
<question>... – сөз саптауға баулитын үйірме
<variant>шешендік өнер
<variant>домбыра
<variant>әнші
<variant>шебер қолдар
<variant>күйшілер
<question >...оқушылардың білімін бекіту сабағы
<variant>білімді бекіту
<variant>ойын
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>жарыс
<question>Пәнге байланысты 1 айға жоспарланған шара
<variant>айлық
<variant>он күндік
<variant>күндік
<variant>апталық
<variant>жылдық
<question>Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<variant>еңбек
<variant>білім беру
<variant>балалар ұжымы
<question>«Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген
<variant>Я.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>А.Макаренко
<variant>И.Песталоцци
<variant>В.Сухомлинский
<question>Қазақстан жерінде, әсіресе отырықшы аудандарында алғашқы мұсылмандық діни оқу орындары болды
<variant>ҮІІ, ҮІІІ ғасырда
<variant>ХХ, ХІХ ғасырда
<variant>ХҮІІ, ХҮІІІ
<variant>ХҮІ, ХҮІІІ
<variant>ХІҮ, ХҮ ғасырда
<question>Тәрбиенің негізгі мақсаты
<variant>жан- жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу
<variant>азаматты тәрбиелеу
<variant>өнегелі тұлғаны тәрбиелеу
<variant>бақытты тұлғаны тәрбиелеу
<variant>сананы қалыптастыру
<question>Адам зиялылығының негізі
<variant> ақыл-ой тәрбиесі
<variant> құқық тәрбиесі
<variant>адамгершілік тәрбиесі
<variant>дүниетаным
<variant>еңбек тәрбиесі
<question>... – адам миы қызметінің нәтижесі
<variant>ойлау
<variant>түйсіну
<variant>елестету
<variant>таным
<variant>қабылдау
<question>Бағдарламалапоқытудыңсалалықпринципінұсынғанпедагог
<variant>Б.Скиннер
<variant>И.А.Лернер
<variant>С.Л.Рубенштейн
<variant>М.Н.Скаткин
<variant>Н.Краудер
<question>Оқытуды сабақта ұйымдастырудың әр түлі формалары
<variant>ұжымдық, топтық, дербес
<variant>үйдегі оқу тапсырмасы, саяхат
<variant>практикум, семинар
<variant>ұжымжық,жеке,
<variant>саяхат, факультатив
<question>Мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру долдары
<variant>өз бетінше білім алу, ұжымдық жолмен мамандықты көтеру
<variant>тәсілдер мен құралдар
<variant>дидактикалық мақсат, әдіс, форма
<variant>танымдық міндеттер, мотивизация
<variant>мазмұн, дидактикалық мақсат, сабақты өткізу тәсілі
<question> Озат педагогикалық тәжірибені насихаттаудың формалары
<variant>ауызша, баспасөз
<variant>негізгі, қосымша
<variant>жинақтау, талдау
<variant>жеке, ұжымдық
<variant>топтық,дербес
<question> Оқу бағдарламасының ірі бөлімдерін меңгергеннен кейінгі,оқушылардың біліміндегі олқылықтарды анықтайтын сабақтың түрі
<variant>бақылау
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<variant>жинақтау
<variant>қорытынды
<question>Әдістемелік жұмыстар қорытындыоанатын жұмыс формалары
<variant>мектепшілік педагогикалық оқулар, конференциялар
<variant>әдістемелік бірлестік айлығы
<variant>әдістемелік бірлестік апталығы
<variant>түрлі сайстарға қатысу
<variant>шығармашылық көрмелер
<question> Оқу, тәрбие міндеттерін шешудің тиімді жолдарын іздестіру, педагогикалық тапқырлықты таныту қабілеті:
<variant> конструктивті
<variant> экспрессивті
<variant>дидактикалық
<variant>коммуникативті
<variant>перцептивті

<question>Мектептегі оқушылар ұжымының типтері
<variant>мектеп сыныбы, клубтар, секциялар, ұзыртылған күн тобы
<variant>кәсіпшіл, қоғамдық, ғылыми насихат
<variant>ерікті, әскери, спорт
<variant>мектеп, мектеп сыныбы
<variant>контактылы, негізгі
<question>Адам баласының жоғары мақсаттары, өмірге ұмтылушылығы, талаптанушылығы
<variant>адам мұраты
<variant>сенім
<variant>дүниетаным
<variant>білім
<variant>дүниеге көзқарас
<question>Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant>тәрбие мақсатын анықтау
<variant>қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<variant>тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant>тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant>тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<question>Әсемдікті, әдемілікті қалыптастыратын тәрбиенің түрі
<variant>эстетикалық
<variant>дене тәрбиесінің
<variant>адамгершілік тәрбиесінің
<variant>экономикалық тәрбиенің
<variant>еңбек тәрбиесінің
<question>Тәрбие принциптері
<variant>тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт- бағдар беретін қағидалар
<variant>педагогикалық ситуацияға байланысты жеке әдісі, тәрбиеи тәсілі ретінде қолданылады
<variant>арнайы тәрбиелік міндеттерді шешуге арналған, мақсат ұйымдастырылған
<variant>тәрбиешінің оқушылардың бойында қоғамдық көзқарасыт және мәнез-құлықты әдеттері мен дағдыларын қалыптастыру мақсатында, олдардың санасы мен ерік күшіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы
<variant>тәрбиенің тәсіліне қарай ұйымдастырылу қағидалары
<question>Діни-рухтық тәрбиенің ең негізгі мақсаты
<variant>баланың өзіне сенімін қалыптастыру, өзін-өзі тәрбиелеуге баулу
<variant>адамгершілік, мейірімділік
<variant>тазалық пен пәктік
<variant>болашаққа сенім
<variant>қайырымдылық
<question>Баланың жеке ерекшеліктеріне сай білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі
<variant>вариативтік
<variant>мектеп әкімшілік айқындайтын бөлік
<variant>инварианттық
<variant>қосымша
<variant>міндетті бөлік
<question>Сабақтың түрлерін жобалауға негіз болатын сабақтың түрі
<variant>аралас
<variant>тұтас
<variant>бақылау
<variant>жинақтау
<variant>жаңа
< question>Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың қажеттігі.
<variant>әдеби білім мен тәрбиенің басты мәселелерін қарастырады.
<variant>ата-аналарға кеңес береді.
<variant>драмалық шығармадаг көрініс әзірлейді.
<variant> оқушылардың бос уақыттарын өткізуді ұйымдастырады
<variant>кітапханада каталогпен жұмыс істеуге үйретеді.
<question>Оқушының білімге ынтасын арттыру: деңгейлік тапсырмалар арқылы дарындылығын, қабілетін ояту, ашу, қалыптастыру, сенімділікке жетелеу ерекшеліктері, оқытудың жаңа технологияларының қайсысына сәйкес келетінін көрсетіңіз
<variant>деңгейлеп сарап оқыту
<variant>білім беруді ізгілендіру
<variant>саралап оқыту
<variant>ақпараттық-коммуникативтік технология
<variant>ынтымақтастық педагогикасы
<question>Оқушы білімінің анықтаушысы
<variant>баға
<variant>ұпай
<variant>марапаттау
<variant>мақтау қағазы
<variant>жүлде
<question>8-9 сыныптарда оқушылардың өзара белсенді әрекеті мен танымдық қызығушылығын туғызу мақсатында ұйымдастырылатын сабақ түрі.
<variant>интерактивті сабақ
<variant>дәстүрден тыс сабақ
<variant>дәстүрлі сабақ
<variant>ойын сабақ
<variant>компьютерлік сабақ
<question>Жоғары оқу орнында бейінді даярлайтын білім түрі:
<variant>бакалавриат
<variant>аспирантура
<variant>докторантура
<variant>магистратура
<variant>академияда
<question>Шет елдерде бастауыш және негізгі толық емес орта білім алғаннан кейін оқушыларды білім түрлері бойынша үш негізгі топқа бөледі
<variant> университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны, кәсіптік оқу орындары
<variant>гимназия, лицей, кешенді мектептер
<variant>техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны, жалпы білім беретін мектептер, бейінді оқыту
<variant>университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп, қосымша білім беретін мектептер, факультативтік сабақтар
<variant> жеке меншік оқу орындары, жоғары оқу орындарына әзірлейтін мектептер, кәсіптік мектептер
<question>Шетелдік білім беру жүйесінің барлығына тән білім түрлері
<variant>жеке меншік оқу орындары, жалпы білім беру, жалпы кәсіптік білім, жоғары білім
<variant>міндетті жалпы, кәсіптік білім
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>жалпы білім беру, кәсіптік білім беру
<variant>жеке тұлғаға бағдарланған оқу орындары
<question>Қазақстан Республикасының «Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы»
<variant>1995 жылы қабылданды
<variant>2004 жылы қабылданды
<variant>2000 жылы қабылданды
<variant>1993 жылы қабылданды
<variant>2007 жылы қабылданды
<question> Ғылыми педагогиканың зерттеу әдістері:
<variant>бақылау, эксперимент, әңгіме, сауалнама, т.б.
<variant>сөздік, практикалық, көрнекілік
<variant>табиғи, жасампаз
<variant>сұрақ – жауап, түсіндіру
<variant>нұсқау, көрсету, машықтандыру
<question>Дүниетанымның құрамды бөліктеріне .......жатады
<variant>ғылыми білім, дүниетаным, сенім, адам мұраты
<variant>сенім, адам мұраты, өмірлік позиция
<variant>дүниеге көзқарас, құндылық бағдарлы
<variant>таным, іс-әрекет прициптері
<variant>білім, тәрбие, оқыту
<question>... еңбекке шығармашылық қатынасы байқалып, ғылым зерттеу дағдыларына төселеді
<variant>сыныптан тыс үйірмеде
<variant>өнімді еңбекте
<variant>қоғамдық пайдалы еңбекте
<variant>өзіне өзі қызмет етуде
<variant>еңбек сабағында
<question> Оқыту процесінің функциялары
<variant>білім беру, тәрбиелеу, дамыту
<variant>оқыту мақсатын қою, міндеттерін анықтау
<variant>оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау
<variant>іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру
<variant>оқыту, әдістерін, құралдарын таңдау
<question> Сыныптық-сабақ жүйе негізін қалаған педагог
<variant>Я.А.Коменский
<variant>Н.И.Пирогов
<variant>И.Ф. Гербарт
<variant>К.Д.Ушинский
<variant>И.Г.Пестолоцци
<question>Қазақ балаларын оқыту, білім беру, оқыту әдістері, тәсілдерін зерттеген тұңғыш ұлы педагог
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ж.Аймауытов
<question>Оқу бағдарламасының қызметі
<variant>білімдік, тәрбиелiк, ұйымдастырушылық
<variant>дамытушылық, білімдік
<variant>жобалау, реттеу
<variant>оқыту, білім беру
<variant>диагностикалық, коммуникативтік
<question>Тексеру, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ынталандыру, түзету
<variant>бақылаудың жалпы қызметі
<variant>тәрбиенің жалпы қызметі
<variant>диагностиканың жалпы қызметі
<variant>бақылаудың жалпы қызметі
<variant>оқытудың жалпы қызметі
<question>Мұғалімдердің оқу жүктемелерін анықтап, қоғамдық тапсырмаларды бөледі.
<variant>директор
<variant>бірлестік жетекшісі
<variant>аудандық оқу бөлімі
<variant>әкімшілік мүшелері
<variant>директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
<question>Мектептің басқару органдарының жұмысына тән ортақ белгі
<variant>міндетті жалпы орта білімнің сапасын бақылау
<variant>мектеп басшылығы мен мұғалімдер арасындағы қарама-қарсылық
<variant>оқушылар үлгерімін көтеру
<variant>педагог жұмысындағы кемшіліктерді табу
<variant>оқушылар іс-әрекеттерін басқаруды жетілдіру
<question>Тәртіп пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
<variant>мадақтау, жазалау, жарыс
<variant>үйрету, үлгі, өнеге
<variant>этикалық әңгімелер
<variant>талап қою, әңгіме, жеке үлгі
<variant>жаттықтыру, үйрету
<question>Ұжымның белсенділігін арттырып, тәжірибе жинатады
<variant>перспектива
<variant>актив
<variant>дәстүр
<variant>ұжым органдары
<variant>талап қою
<question>Адамгершілік тәрбиесінің негізгі міндеттері
<variant>отаншылдық, еңбекқорлық, ізгілік, парасаттылық
<variant>ұқыптылық, үнемшілдік
<variant>заңды құрметтеу, үлкендерді сыйлау
<variant>денсаулық, күштілік, ептілік
<variant>эстетикалық талғам, қабылдау
<question>Сынып жетекшісінің негізгі міндеті
<variant>балаға тәрбиелік ықпалдарды үйлестіру
<variant>баланы коммуникативтік қатынасқа тарту
<variant>талдау қызметі
<variant>ұжымды басқару
<variant>баланы алуан түрлі іс-әрекетке қатыстыру
<guestion>Сұрақ.Дәстүрлі емес сабақ түрлері
<variant>брифинг
<variant>ашық
<variant>аралас
<variant>практикалық
<variant>факультативтік
<question> «Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының үшінші кезеңі
<variant>ой-толғаныс
<variant> Мағынаны тану
<variant>қызығушылықты ояту
<variant>түртіп алу
<variant>миға шабуыл
<question>Проблемалық талдаудың тиімділігі
<variant>автор ізімен талдау жасайды
<variant>түсініксіз сөздердің мәнін түсінеді
<variant>шығарманың компонентреінің атайды
<variant>оқиғаның аяқталуын біледі
<variant>автор ізімен талдау жасайды автор ізімен талдау жасайды
<question>...- мұғалімге қойылатын басты талап
<variant>біліктілік
<variant>тәжірибелі
<variant>арнаулы білімді
<variant>сауаттылық
<variant>жоғары білімділік
<question>Педагогикалық болмыс фактілерін талдаудың негізгі тәсілдері
<variant> зерттеу әдістері
<variant>тәрбие әдістері
<variant> білім беру әдістері
<variant> оқыту әдістері
<variant> тану әдістері
<question>Тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт-бағдар беретін қағидалар
<variant>тәрбие принциптері
<variant>тәрбие мазмұны
<variant>тәрбие заңдылығы
<variant>тәрбие формалары
<variant>тәрбие әдісі
<question>Тәрбиенің негізгі заңдылықтары
<variant>халықтық, әлеуметтік сипаты
<variant>тәрбиелік ықпалдардың жүйелілігі мен бала дамуы арасындағы байланыс
<variant>тәрбиеде жеке тұлғаға қойылатын талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі
<variant>оқушылардың жас және жеке ерекшелігі мен тәрбие байланысы
<variant>идеялылығы, мақсаттылығы
<question>Тәрбие үрдісінде бала дамуы
<variant>Іс-әрекет пен қарым-қатынасқа тәуелді
<variant>Тәрбие мен оқытуға тәуелді
<variant>Қабілет пен мотивке тәуелді
<variant>Түйсік пен сезімге тәуелді
<variant>Ақыл-ой мен еске тәуелді
<question>Дамыған ұжым, өзін өзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпал ету
<variant>параллельді (қосарлы ықпал)
<variant>қоғамдық пікір
<variant>әдет
<variant>перспектива
<variant>дәстүр
<question>Қоғамдық сананың ең жоғарғы түрі
<variant>ғылыми дүниетаным
<variant>тұрмыстық дүниетаным
<variant>діни дүниетаным
<variant>ақиқат дүниетаным
<variant>шынайы дүниетаным
<question>Білімнің мемлекеттік стандарттарының мектепке енгізілуі арқылы болатын жаңалық
<variant>түбірлі
<variant>модификациялық
<variant>конбинаторлық
<variant>дұрыс жауап жоқ
<variant>инновациялық
<question>Ұжымды қалыптастыруда таңдап алынатын перспективалар
<variant>жақын, орта, қашық
<variant>жеке, дара
<variant>таяу, қашық
<variant>жақын, контактылы
<variant>контактылы, негізгі
<question>Жастардың кәсіби еңбек ету жағдайына бейімделу жүйесі
<variant>кәсіптік адаптация
<variant>кәсіптік білім беру
<variant>кәсіптік диагностика
<variant>кәсіптік іріктеу
<variant>кәсіптік консультация
<question>Оқу жоспарының түрлері
<variant>негізгі, типтік
<variant>жалпы, жылжымалы
<variant>тұрақты, жылжымалы
<variant>негізгі, жалпы
<variant>тұрақты, негізгі
<question>Дидактиканың негізін салушы педагог
<variant>А.Каменский
<variant>А.Дистервег
<variant>И.Песталоцци
<variant>К.Ушинский
<variant>Ж.Руссо
<question>... принципінің негізі: сезім мүшелерінің жұмысы
<variant>көрнекілік
<variant>ғылымилық
<variant>саналылық
<variant>беріктік
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<question>Білім, іскерлік және дағды жүйесі , шығармашылық
<variant>оқыту принциптері
<variant>оқыту заңдылықтары
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту құралдары
<variant>білім мазмұны
question>Меңгерілген білімдерді жүйелейтін, бекітетін сабақтар
<variant>жинақтау
<variant>білімді дамыту
<variant>аралас
<variant>бақылау
<variant>жаңа
< question>... жоспар мектеп өмірінің ең маңызды жетекші құжаты
<variant>жылдық
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<variant>перспективалық
<variant>күнтізбелік
<question>Оқушылардың өмірі мен әрекетін ұйымдастыруда үлкен маңызға ие болып отырған фактор
<variant>күн ырғағын сақтау
<variant>сан қилы іс - әрекет
<variant>еңбек
<variant>қоғамдық пайдалы іс - әрекет
<variant>үйрету
<question>Ұлтжандылыққа тәрбиелеу міндетін орындайтын тәрбиенің түрі
<variant>елжандылық
<variant>ақыл-ой
<variant>еңбек
<variant>адамгершілік
<variant>саналы
question»Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды пән
«variant»технология
«variant»биология
«variant»дүниетаным
«variant»география
«variant»физика
<question>... оқушылардың ақыл-ой еңбегi мәдениетiн дамыту үшiн атқарылатын мақсатты iс-қызмет.
<variant>ақыл - ой тәрбиесі
<variant>эстетикалық
<variant>экономикалық
<variant>адамгершілік жаттықтыру
<variant>еңбек
<question>Дене тәрбиесі сабақтарының кезеңдері:
<variant>кіріспе, негізгі, қорытынды
<variant>кіріспе, үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма
<variant>үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма
<variant>үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ
<variant>ойындар, негізгі бөлім, талдау
<question>...оқушылардың білімін бекіту сабағы
<variant>білімді бекіту
<variant>ойын
<variant>қатемен жұмыс
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>жарыс
<question>Пәнге байланысты 1 айға жоспарланған шара
<variant>айлық
<variant>күндік
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<variant>апталық
<question>Педагогика ғылымының мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелерімен айналасатын арнаулы саласы
<variant>дефектология
<variant>коррекциялық педагогика
<variant>әлеуметтік педагогика
<variant>жас педагогикасы
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<question>Өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог
<variant>Ы. Алтынсарин
<variant>М. Жұмабаев
<variant>А. Құнанбаев
<variant>Ш. Уалиханов
<variant>А. Байтұрсынов
<question>Оқу ана тілінде жүргізілсін деген талапты бастаған қазақ педагогы
<variant>А. Байтұрсынов
<variant>М. Жұмабаев
<variant>Ы. Алтынсарин
<variant>А. Құнанбаев
<variant>Ш. Уалиханов
question>Мұғалімнің мамандық деңгейін көтеруге қойылатын талаптар
<variant>кәсіптік білім, біліктілік, дағды, шығармашылық, ізгілік
<variant>білімін үздіксіз жетілдіру
<variant>оқыту-тәрбиелеу жұмыстарының нәтижесін, тиімділігін анықтау
<variant>тәжірибе алмасу, озат тәжірибе зерттеу
<variant>аттестациялау, категорияға бөлу, педагогикалық оқуларға қатысу
<question>Мұғалімдердің оқу жүктемелерін анықтап, қоғамдық тапсырмаларды бөледі.
<variant>директор
<variant>бірлестік жетекшісі
<variant>аудандық оқу бөлімі
<variant>әкімшілік мүшелері
<variant>директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
<question>Мектеп басшыларының кең қолданатын басқару әдісі
<variant>педагогикалық психологиялық әдістер
<variant>жазалау
<variant>ескерту
<variant>бұйрық беру
<variant>талап қою
<question>Т.Е.Конникова, Г.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі
<variant>тәрбиеленушілерде жағымды тәжірибені қалыптастыру, санасын қалыптастыру, мадақтау және жазалау
<variant>талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру
<variant>ұғым, пайымдау, пікір айту, баға беру
<variant>тәрбиеленушілердің санасын қалыптастыру, іс – әрекетті ұйымдастыру, мінез-құлықты ынталандыру, бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant>әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекция
<question>Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>оқыту
<variant>білім
<variant>дамыту
<variant>тәрбие
<variant>қалыптастыру
<question>Дене тәрбиесінің негізгі құралы
<variant>дене жаттығулары
<variant>күн ырғағы
<variant>тамақтану әдепі
<variant>қозғалтқыш әрекеттер
<variant>таза ауа
<question>Жалпы орта білім мазмұнын қалыптастырудың көздері
<variant>адам, қоғам, ноосфера
<variant>отбасы, қоғамдық ұйымдар, дүние, табиғат қорғау жұмыстары
<variant>жалпы, политехникалық, кәсіптік білім
<variant>ғылым және оқу пәні
<variant>пәнаралық , пәнішілік байланыс
<guestion>Оқыту әдістерінің қызметі
<variant> оқушының танымдық қабілеттерін дамыту,жұмыстарын ұйымдастыру
<variant>дамыту, қалыптастыру
<variant>оқыту, тәрбиелеу
<variant>тәрбиелеу, қалыптастыру
<variant>оқыту, дамыту
<question>Оқу бағдарламасының ірі бөлімдерін меңгергеннен кейінгі,оқушылардың біліміндегі олқылықтарды анықтайтын сабақтың түрі
<variant>бақылау
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>аралас
<variant>жинақтау
<variant>қорытынды
<question>Диагностикадағы талдау, тексеру және бағалаудың нысаны
<variant>мұғалiм мен оқушының бiрлескен еңбегi
<variant>оқушының іс-әрекеті
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>оқытушының оқыту қызметі
<variant>оқушыны бағалау жүйесі
<question>Халыққа білім беру жүйесінің міндеттерін жүзеге асыру білім берудің
<variant>принциптеріне тәуелді
<variant>әдістеріне тәуелді
<variant>мазмұнына тәуелді
<variant>құжаттарына тәуелді
<variant>ережелеріне тәуелді
<question>Техникалық қызмет көрсету еңбегінің мамандарын даярлайды
<variant>техникалық және кәсіптік білім
<variant>кәсіптік жоғары білім
<variant>бастауыш кәсіптік білім
<variant>техникалық білім
<variant>орта кәсіптік білім
<question>Қабілетті дарынды балаларға 1-11 сынып аралығында кең қанатты жалпы білім беретін кейбір пәндерді тереңдетіп оқытады
<variant>гимназия
<variant>мектеп-кешен
<variant>кәсіптік лицей
<variant>лицей
<variant>жеке меншік мектептер
<question>Тәрбиенің негізгі заңдылықтары
<variant>халықтық, әлеуметтік сипаты
<variant>тәрбиелік ықпалдардың жүйелілігі мен бала дамуы арасындағы байланыс
<variant>тәрбиеде жеке тұлғаға қойылатын талап пен көрсетілетін құрметтің бірлігі
<variant>оқушылардың жас және жеке ерекшелігі мен тәрбие байланысы
<variant>идеялылығы, мақсаттылығы
<question>Адамгершілік тәрбиесінің негізгі міндеттері
<variant>отаншылдық, еңбекқорлық, ізгілік, парасаттылық
<variant>ұқыптылық, үнемшілдік
<variant>денсаулық, күштілік, ептілік
<variant>эстетикалық талғам, қабылдау
<variant>заңды құрметтеу, үлкендерді сыйлау
<question>Ұлтжандылыққа тәрбиелеу міндетін орындайтын тәрбиенің түрі
<variant>елжандылық
<variant>ақыл-ой
<variant>саналы
<variant>адамгершілік
<variant>еңбек
<question>Бір жұмаға арналған жоспар
<variant>апталық
<variant>айлық
<variant>күндік
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<question>Ғылыми педагогикалық бақылау әдісіне жатқызуға болатын бақылау түрі
<variant>мұғалімнің компьютер бағдарламаларының көмегімен оқушылардың пәннің жеке тақырыптарын оқу барысындағы дамуына бақылауы
<variant>мектеп іс-шараларына оқушылардың қатысуын қадағалау
<variant>биология пәнінде оқушылармен бірге аралардың әрекетін бақылауы
<variant>сынып жетекшісінің оқушылардың киімдерінің тазалығын бақылауы
<variant>кезекші мұғалімнің мектеп дәлізіндегі оқушыларды бақылауы
<question>Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының негізі
<variant>баланың жеке тұлғасын сыйлау
<variant>баланың жеке ерекшеліктерін ескеру
<variant>мұғалімнің білімділігі
<variant>ата-анамен ынтымақ
<variant>мұғалімнің өнерлілігі
<question>Іс-әрекеттің негізгі түрлері мен тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды анықтау
<variant>жоспарлау
<variant>оқу-тәрбие жұмыстары
<variant>бақылау
<variant>диагностикалау
<variant>басқару
question>Тәрбиенің шығу, даму тарихын зерттейтін сала
<variant>педагогика тарихы
<variant>жалпы педагогика
<variant>дидактика
<variant>дефектология
<variant>әскери педагогика
<question>И.С.Марьенконың анықтамасы бойынша тәрбие әдісі дегеніміз:
<variant>жеке адамға тікелей және жанама ықпал ету
<variant>баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру
<variant>тәрбиелік ықпалдар жүйесін қалыптастыру
<variant>педагогикалық жұмыстың тәсілдері, жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету
<variant>тұлғаның орынды сапаларын қалпына келтіру
<question>Оқушылардың білімді берік ұғынуынын тиімді тәсілі
<variant>бекіту
<variant>ұғыну
<variant>түсіну
<variant>қабылдау
<variant>жинақтау
<question>Ұжымның гүлдену кезеңі
<variant>үшінші
<variant>екінші
<variant>төртінші
<variant>барлығында
<variant>бірінші
<question>Оқушыларға жоспарлау, қаржыландыру, еңбек өнімдерін есептеу мен бөлу тәжірибесін үйрету
<variant>экономикалық тәрбие
<variant>экономиканы оқыту
<variant>экономикалық білім
<variant>экономикалық мәдениет
<variant>экономикалық сана
<question>Оқу жоспарының негізінде жасалады
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқу құралдары
<variant>стандарт
<variant>күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant>оқулықтар
<question>Оқушыларға баға қоюда әріп жүйесі қолданылатын ел
<variant>АҚШ
<variant>Югославия
<variant>Венгрия
<variant>Франция
<variant>Чехословакия
<question>Ауызша тексерудің жетілдірілген түрі
<variant>жаппай тексеру
<variant>күнделікті тексеру
<variant>тақырыптық бақылау
<variant>қорытындыны тексеру
<variant>ағымдағы бақылау
<question>Педагогикалық кеңестің төрағасы
<variant>мектеп директоры
<variant>ата-аналар комитетінің төрағасы
<variant>тәжірибелі мұғалім
<variant>мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары
<variant>мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
question>Педагогикалық көрегенділік, дидактикалық, ұйымдастырушылық, экспрессивтік
<variant>мұғалімнің жетекші қабілеттері
<variant>мұғалімнің жетекші дағдылары
<variant>мұғалімнің жетекші сапалары
<variant>мұғалімнің қасиеттері
<variant>мұғалімнің жетекші іскерліктері
<question>Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
<variant>әдептілік, адамгершілік
<variant>экспрессивтік
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>академиялық
<variant>дидактикалық
<question>Кәсіптік мамандандыруға дейін бейінді даярлық мақсаты мен кейбір пәндерді тереңдетіп білім беру ұйымы
<variant>лицей
<variant>колледж
<variant>кәсіптік училищелер
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік лицей
<question>Үйірменің негізгі құжаты
<variant>қолжазба журнал
<variant>сөздік
<variant>оқулық
<variant>әдістемелік нұсқау
<variant>жұмыс жәптері
<question>Тақырыптық - күнтізбелік жоспар ... сүйеніп жасалады
<variant>бағдарлама
<variant>оқулық
<variant>жоспар
<variant>дәптер
<variant>күнделік
<question>Іс бөлмесі жоспарының міндетті түрде өзгертіліп отыратын бөлімі
<variant>дамыта жоспарлау
<variant>жарғы
<variant>іс бөлмесі көлемі
<variant>мүліктер саны
<variant>ауданы
<question>Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі, жетекші, мазмұндық формасы
<variant>балалар ұжымы
<variant>жоспарлау
<variant>өнімді еңбек
<variant>мұғалімдердің мүмкіндіктері
<variant>қоғамдық - пайдалы еңбек
<question >«Мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі» деген
<variant>Я.Коменский
<variant>А.Дистервег
<variant>А.Макаренко
<variant>В.Сухомлинский
<variant>И.Песталоцци
<question>Мұғалімнің оқу материалын жеткізіп, оқушының білім, білік деңгейін дұрыс анықтап, пәніне қызықтыруы, таным, ой белсенділігін дамыта білу қабілеті
<variant>дидактикалық
<variant>коммуникативті
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>академиялық
<variant>перцептивті
<question>Жалпы негізгі, жалпы орта білімнен кейінгі кәсіптік білім беретін оқу орны
<variant>колледж
<variant>институт
<variant>кәсіптік лицей
<variant>кәсіптік мектеп
<variant>кәсіптік училищелер
<question>Балалардың санасын қалыптастыратын әдіс
<variant>әңгіме
<variant>баяндама
<variant>үйрету
<variant>жаттықтыру
<variant>талап қою
<question>Қашық перспективаға ... жатады
<variant>келешек мамандықты таңдау, білім алу, арнаулы, жоғары оқу орындарына түсу
<variant>жарыс, саяхат, жексенбілік
<variant>серуенге, циркке, музейге бару
<variant>әдеби, музыкалық кештерге қатысу
<variant>жазғы лагерьге бару, ән, сурет сайыстарына қатысу
<question>Ақыл-ой тәрбиесінің ұғымдары
<variant>зер салып ойлау, ақыл ой күштері
<variant>адамгершілікті көзқарас
<variant>саналы тәртіп
<variant>еңбеп нәтижесі
<variant>дене күш-қуаты
<question>Мұғалім мен оқушылардың білім беру міндеттерін шешуге бағытталған іс – әрекеттері:
<variant>оқыту
<variant>дамыту
<variant>білім беру
<variant>тәрбие
<variant>білім
<question>Сыныптық-сабақ жүйе негізін қалаған педагог
<variant>Я.А.Коменский
<variant>Н.И.Пирогов
<variant>И.Ф. Гербарт
<variant>К.Д.Ушинский
<variant>И.Г.Пестолоцци
<question>Қазіргі оқытуда кең қолданылатын принциптер
<variant>саналылық, белсенділік, көрнекілік
<variant>ғылымилық, ынталандыру
<variant>мәселелі, оқушылардың даму деңгейінне сәйкес болуы
<variant>шығармашылық, өздік
<variant>пән мазмұнының ерекшеліктерін, әдістерін анықтау
<question>Өндіріс негіздерін зерделететін білім түрі
<variant>политехникалық білім
<variant>кәсіптік білім
<variant>техникалық білім
<variant>жалпы білім
<variant>гуманитарлық білім
<question>Дидактикалық міндеттерді орындау барысындағы оқытушы мен оқушының бірлеске іс-әрекетінің тәсілдері
<variant>оқыту әдістері
<variant>оқыту компоненттері
<variant>оқыту мақсаты
<variant>оқыту құралдары
<variant>оқыту мазмұны
<question>Ұйымдастыру бөлімі, үй тапсырмасын тексеру, қорытындылау, жаңа материалды түсіндіру, бекіту, қорытындылап үйге тапсырма беру.
<variant>аралас сабақтың құрылымы
<variant>жинақтаусабақтың құрылымы
<variant>бақылау сабақтың құрылымы
<variant>қорытындылау сабақтың құрылымы
<variant>жаңа білімді хабарлау сабағыың құрылымы
<question> Cұрақ 94. Мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарының жұмысында жетекші орын алатын жұмыс түрі
<variant>мұғалімдерге оқу-әдістемелік көмек көрсету
<variant>әдістемелік кеңес жұмысын басқару
<variant>әкімшілік кеңестің шешімдерімен жұмыс
<variant>педагогикалық кеңестің шешімдерімен жұмыс
<variant>мұғалімдерге көмек
<question>Мектеп өмірінің ең маңызды жетекші құжаты
<variant>жылдық
<variant>перспективалық
<variant>үш жылдық
<variant>күнтізбелік
<variant>тоқсанды
<question>Қоғамдық сананың ең жоғарғы түрі
<variant>ғылыми дүниетаным
<variant>шынайы дүниетаным
<variant>діни дүниетаным
<variant>тұрмыстық дүниетаным
<variant>ақиқат дүниетаным
<question>Елді мекендердегі жөндеу, табиғат қорғау, тазалық жұмыстары
<variant>қоғамдық пайдалы еңбек
<variant>қоғамдық
<variant>өзіне өзі қызмет көрсету еңбегі
<variant>оқу еңбегі
<variant>өнімді еңбек
<question>Ата-аналар комитетінің басты міндеті
<variant>ата-аналарға педагогикалық білім беруді ұйымдастыру және жүзеге асыру
<variant>тұрғын аудандарда жұртшылықтың тәрбиелік жұмыстарын ұйымдастыру
<variant>тәрбиешілердің функцияларын анықтау
<variant>қолайсыз отбасыларымен жұмыс
<variant>тәрбие жұмысының барысын және нәтижесін талдау
<question>Оқыту үрдісінің негізгі құрамды бөліктері
<variant> мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, формалары, нәтижелері, бағалау
<variant> мақсаты, танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру, сабақ, оқыту технологиялары
<variant>үйлестіру, түзету, әкімшілік
<variant>білімділік мақсаттар қою, оқытуды жоспарлау, нәтижелерін бағалау
<variant>ұйымдастырушылық, тәрбиелік, қарым-қатынастық
<question>Қазақ балаларын оқыту, білім беру, оқыту әдістері, тәсілдерін зерттеген тұңғыш ұлы педагог
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>А.Байтұрсынов
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ж.Аймауытов
<guestion>Сабақ мақсаты бағыттары
<variant>білімділік, дамытушылық, тәрбиелік
<variant>практикалық, теориялық
<variant>таныту, салыстыру, жүйелеу
<variant>көшіру, талдау, жүйелеу
<variant>ізгілендіру, талдау, таныту
<question>Меншік түрлері әртүрлі білім беру мекемелері ( мемлекеттік, жеке меншік, аралас) жаңдастырылған «Білім туралы» Заңың қабылданған жылы
<variant>1999
<variant>1991
<variant>2005
<variant>2007
<variant>1992
<question>Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
<variant>жеке меншік оқу орындарының болуы
<variant>діннің жалпы білімдік стандартқа енгізілуі
<variant>діни оқу орындарының болуы
<variant>дін мен мемлекеттің ынтымақтастығы
<variant>қоғамдық оқу орындарының болуы
<question>Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant>бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant>бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<variant>бастауыш, негізгі аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<variant>бастауыш, негізгі, бейінді
<variant>бастауыш, пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<question>Шетелдік білім беру жүйесінің барлығына тән білім түрлері
<variant>жеке меншік оқу орындары, жалпы білім беру, жалпы кәсіптік білім, жоғары білім
<variant>міндетті жалпы, кәсіптік білім
<variant>біліміне қарай саралау
<variant>жалпы білім беру, кәсіптік білім беру
<variant>жеке тұлғаға бағдарланған оқу орындары
<question>Қайта тәрбиелеуде қолданылатын әдістер тобы
<variant>қайта ұғындыру, оқыту, басқа іс-әрекетке жегу, күрт өзгерту, еріксіз көндіру
<variant>ынталандыру, іс-әрекетті жандандыру
<variant>өзіндік міндеттеме, өзіндік бұйыру
<variant>іс-әрекетті белсендіру, ынталандыру
<variant>өзін-өзі талдау, өзіне-өзі ықпал ету
<question>В.А.Сластениннің анықтамасы бойынша тәрбие әдісі дегеніміз:
<variant>тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері
<variant>педагогикалық жұмыстың тәсілдері, жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету
<variant>баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру
<variant>оқушылардың тұлғалық оң қасиеттерін қалыптастыру
<variant>жеке адамға тікелей және жанама ықпал ету
<question>Өмірдегі, еңбектегі, табиғаттағы әдемілік пен сұлулықты ажырата білу, өнер шығармаларына жоғары талап қою
<variant>Эстетикалық таным
<variant>Эстетикалық көзқарас
<variant>Эстетикалық қамқорлық
<variant>Эстетикалық мәдениет
<variant>Эстетикалық талғам
<question>Жалпы білім мазмұнына енетін пәндер циклы
<variant>ғылыми – жаратылыс, гуманитарлық, еңбек және дене
<variant>кәсіптік, политехникалық
<variant>жалпы, кәсіптік
<variant>ғылыми – жзаратылыс, кәсіптік
<variant>гуманитарлық, нақты
<question>Сабақ құрылым элементтерінің өзара байланыс заңдылығы:
<variant>логикалық бірлік
<variant>мақсаттылық
<variant>психологиялық бірлік
<variant>дидактикалық бірлік
<variant>ұйымдастыру бірлігі
<question>Инновацияның түрлері
<variant>модификациялық, комбинаторлық, түбірлі
<variant>модульдік, жүйелі
<variant>басқару, технологиялық
<variant>ынтымақтастық, әлеуметтік
<variant>жүйелі, комбинаторлық
<question>Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыратын білім түрі
<variant>ғылыми білім
<variant>жалпы білім
<variant>политехникалық білім
<variant>тұрмыстық білім
<variant>пәндік білім
<question>Сынып жетекшісінің негізгі міндеті
<variant>балаға тәрбиелік ықпалдарды үйлестіру
<variant>баланы коммуникативтік қатынасқа тарту
<variant>талдау қызметі
<variant>ұжымды басқару
<variant>баланы алуан түрлі іс-әрекетке қатыстыру
<question>Оқушылардың білімді ұғыну сатылары
<variant>қызығу, қабылдау, бақылау, түсіну, жинақтау, бекіту, қолдану
<variant>мотив, қабылдау, сезу, ойлау, есте сақтау, айтып беру
<variant>қабылдау, түсіну, сапалық өзгерістер, қалыптасу
<variant>мотив, түйсіну, сезіну, ой елегінен өткізу, есте сақтау
<variant>қалыптасу, даму, қызығу, қабылдау, түсіну, білімділік
<question>Оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайды
<variant>оқулық
<variant>оқу құралдары
<variant>оқу-әдістемелік кешен
<variant>оқу жоспары
<variant>стандарт
<question>Сабақ жоспары негізделетін құжат
<variant>тақырыптық жоспар
<variant>оқу жоспары
<variant>оқу бағдарламасы
<variant>оқу-әдістемелік кешен
<variant>оқулық
<question>Жастарды еңбекке, әлеуметтік өмірге дайындау процесі:
<variant>тәрбие
<variant>дамыту
<variant>мақсат
<variant>қайта тәрбиелеу
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу
<question>Оқушылардың байымдауын(пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс
<variant>пікір таласы
<variant>үйрету
<variant>талап қою
<variant>баяндама
<variant>жаттықтыру
<question>Тәртіп пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
<variant>мадақтау, жазалау, жарыс
<variant>жаттықтыру, үйрету
<variant>талап қою, әңгіме, жеке үлгі
<variant>этикалық әңгімелер
<variant>үйрету, үлгі, өнеге
<question>Кіші мектеп жасындағы балалар тәрбиесінде жиі қолданылатын тәрбие әдісі
<variant>үйрету
<variant>үйретпеу
<variant>пікір таласы
<variant>әңгіме
<variant>жаттықтыру
<question>Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастырып, іс-әрекетті ұйымдастыратын әдістер
<variant>педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау
<variant>бақылау, өзін-өзі бақылау
<variant>педагогикалық талап, қоғамдық пікір, тапсырма, үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеуші жағдаяттар
<variant>саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге
<variant>жарыс, мадақтау, жазалау
<question>V-VII кластардың оқу материалдыры негізделетін принцип
<variant>тарихи-хронологиялық принцип
<variant>бірізділік принципі
<variant>тарихи принцип
<variant>салыстырмалы принцип
<variant>тарихи-әдеби принцип
<question>Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы
<variant>педагогикалық процесс
<variant>білім беру
<variant>әлеуметтену
<variant>оқыту
<variant>тәрбие процесі
<question>Тәрбие мақсатына ықпал ететін басты фактор
<variant>қоғам қажеттілігі
<variant>ата-аналар талабы
<variant>мемлекет саясаты
<variant>өндіріс тәсілі
<variant>педагогикалық практиканың даму деңгейі
<question>Тәрбие үрдісінде бала дамуы
<variant>Іс-әрекет пен қарым-қатынасқа тәуелді
<variant>Тәрбие мен оқытуға тәуелді
<variant>Қабілет пен мотивке тәуелді
<variant>Түйсік пен сезімге тәуелді
<variant>Ақыл-ой мен еске тәуелді
<question>Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant>өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant>тәрбиедегі сабақтастық
<variant>балаларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant>оқушылардың жас және жеке еркекшелігі мен тәрбие байланысы
<variant>идеялылығы, мақсаттылығы
<question>Оқу бағдарламасының жекелеген тақырыптарын, бөлiмдерiн оқып болған соң өткізілетін тексеру түрі
<variant>бақылау
<variant>тест
<variant>ауызшатексеру
<variant>жазбашатексеру
<variant>барлығы
<question>Оқыту процесінің нәтижелігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау
<variant>диагностика
<variant>оқыту
<variant>тәрбиелеу
<variant>жүйелеу
<variant>бақылау
<question>Мектепте бір оқу жылы ішінде
<variant>5 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>2 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>6 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>4 педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>3 педагогикалық кеңес өткізіледі
<question>Білім беру ұйымдары басшыларының паралель сыныптардағы оқу-тәрбие жұмысын тексеруі.
<variant>кешенді
<variant>пәндiк
<variant>жекелеп тексеру
<variant>фронтальдық
<variant>тақырыптық
<question>... – жоспар мектеп өмірінің ең маңызды, жетекші құжаты
<variant>жылдық
<variant>тоқсандық
<variant>перспективалық
<variant>күнтізбелік
<variant>3 жылдық
<question>Мектепті басқару стильдері
<variant>өктемдік, демократиялық, ымырашылдық
<variant>сендіру,түсіндіру,өнеге
<variant>кәсіби әңгіме,өктемдік
<variant>кәсіби әңгіме, кадрлармен дербес жұмыс
<variant>демократияландыру, ізгілендіру
<question>Құқықтық тәрбие негізі
<variant>отбасы
<variant> балабақша
<variant>қолайлы орта
<variant>құқық қорғау органдары
<variant>мектеп
<question>Б.Есипов, Н.Болдырев, Г.Щукина жасаған сабақтар жіктемесінің негізі
<variant>дидактикалық міндеті
<variant>пәнішілік байланыс
<variant>пәнаралық байланыс
<variant>пән мазмұны
<variant>білім көзі
<question>Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды пән
<variant>технология
<variant>дүниетану
<variant>география
<variant>биология
<variant>физика
<question>... оқушылардың ақыл-ой еңбегі мәдениетін дамыту үшін атқарылатын мақсатты іс-қызметі
<variant>ақыл-ой тәрбиесі
<variant>адамгершілік жаттықтыру
<variant>экономикалық
<variant>еңбек
<variant>эстетикалық
<question>Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары
<variant>әдебиет және өнер
<variant>музыка
<variant>сыныптан тыс жұмыстар
<variant>үйірмелер
<variant>оқу пәндері
<question>Дене тәрбиесі сабақтарының кезеңдері:
<variant>кіріспе, негізгі, қорытынды
<variant>кіріспе, үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма
<variant>үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, үйге тапсырма
<variant>үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ
<variant>ойындар, негізгі бөлім, талда
<question> Педагогиканың негізгі ұғымдары
<variant> тәрбие ,оқыту,білім беру
<variant>жеке тұлғаның дамуы,қалыптасуы
<variant>мектеп,мұғалім,оқушы
<variant>тұқым қуалаушылық,орта,тәрбие
<variant>білім,іскерлік,дағды
<question> Білім беру ұғымын ең алғашқы рет педагогикаға енгізген
<variant>И.Песталоци
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant> Ж.Ж.Руссо
<variant>К.Д.Ушинский
<variant>А.С.Макаренко
<question> Педагогика ғылымының мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу,оқыту мәселелерімен айналысатын арнаулы саласы
<variant>дефектология
<variant>жас педагогикасы
<variant>коррекциялық педагогика
<variant>әлеуметтік педагогика
<variant>жас ерекшелік педагогикасы
<question> Білім берудің негізгі жолы
<variant> оқыту
<variant>үйрену
<variant>білім алу
<variant>зерттеу
<variant>тәрбие
<question> Өмірін мектеп ашуға,қазақ баласын оқытуға арнаған педагог
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>М.Жұмабаев
<variant>А.Байтұрсынов
<question>Мектеп өмірінің ең маңызды,жетекші құжаты
<variant>жылдық
<variant>күнтізбелік
<variant>перспективалық
<variant>тоқсандық
<variant>3 жылдық
<question> Білімнің мемлекеттік стандарттарының мектепке енгізілу арқылы болатын жаңалық
<variant>түбірлі
<variant>инновациялыық
<variant>комбинаторлық
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<variant>модификациялық
<question> И.С.Марьенконың анықтамасы бойынша тәрбие әдісі дегеніміз
<variant>жеке адамға тікелей және жанама ықпал ету
<variant>баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру
<variant>педагогикалық жұмыстың тәсңлдері,жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету
<variant> тұлғаның орынды сапаларын қалпына келтіру
<variant>тәрбиелік ықпалдар жүйесін қалыптастыру
<question> Балаларды отбасында өзінің жеке заттарын күтуге,үйді жинауға, тазалықты сақтауға ..... үйретеді
<variant> үй –жағдай эстетикасы
<variant>қатынас эстетикасы
<variant> киім-кешек эстетикасы
<variant>манера
<variant>дене қимылы
<question> Педагогикалық және әдістемелік жұмыстардың формалары
<variant>дербес,ұжымдық
<variant>негізгі ,қосымша
<variant>кіріспе,кезекті
<variant>тұрақты , жылжымалы
<variant>тұрақты ,кезекті
<question> Баланың жеке ерекшеліктеріне сай білім алуына мүмкіндік беретін оқу жоспарының бөлігі
<variant>вариативтік
<variant>инварианттық
<variant>міндетті бөлік
<variant>қосымша
<variant>мектеп әкімшілігі айқындайтын бөлік
<question> Негізгі белгісі еске түсіру және мұғалімнің тапсырмасы бойынша іс-әрекетінің тәсіл қайталау әдісі
<variant>репродуктивтік
<variant> эвристикалық
<variant>ішінара іздену
<variant>проблемалық
<variant>зерттеу
<question> Оқушылардың ортақ тапсырманы бірігіп орындап, коммуникативтік қабілетін дамытатын технология
<variant>ұжымдық танымдық әрекет
<variant>бағдарламалық
<variant>топтық
<variant>модульдік
<variant>проблемалық
<question> Сабақтың өзгермейтін бөліктері
<variant>бекіту,білімді тексеру,түсіндіруге қойылатын талаптар
<variant> жаңа білімді хабарлау
<variant>бақылау
<variant>үйге тапсырма беру
<variant>ұжымдық және жеке жұмыстар
<question> Ағымдық,аралық, қорытынды бақылау
<variant>бақылаудың түрлері
<variant>бақылаудың міндеттері
<variant>бақылаудың құралдары
<variant>бақылаудың әдістері
<variant>бақылаудың формалары
<question> Мектеп жұмысының жоспары талқыланатын және бекітілетін алқалы басқару органы
<variant> педагогикалық кеңес
<variant>әкімшілік кеңес
<variant> әдістемелік бірлестік
<variant>цикілдік комиссия
<variant>әдістемелік бірлестік
<question> Бастауыш мектеп балаларының есінің басым түрі
<variant> механикалық
<variant>эмоциялық
<variant>сөз логикалық
<variant>бейнелік
<variant>қозғалыс
<question> «Мұғалім балалармен істес болады,егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кінәламай,олардығ көкейіне қондыра алмағаны үшін өзін-өзі кінәлауға тиіс»деп жазған
<variant>Ы.Алтынсарин
<variant>А.Құнанбаев
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>Ж.Аймауытов
<variant>А.Байтұрсынов
<question> Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
<variant>әдептілік, адамгершілік
<variant>экспрессивтік
<variant>академиялық
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>дидактикалық
<question> Білім саласын басқарудың мемлекеттік принциптерінің ішінен қате жауапты табыңыз
<variant>дінінің мемлекет ісіне араласуы
<variant>жеке адамның дарындылығын дамыту
<variant>меншік нысандары алуан түрлі білім беру ұйымдары
<variant>білім беру жүйесін ақпаратттандыру
<variant>білім беру құқықтарының теңдігі
<question>Мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының негізі
<variant> баланың жеке тұлғасын сыйлау
<variant> ата-анамен ынтымақ
<variant> мұғалімнің өнерлігі
<variant> баланың жеке ерекшеліктерін ескеру
<variant> мұғалімнің білімділігі
<question> Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің табысты өзара қарым –қатынасының басты белгісі
<variant> бірлескен іс - әрекет
<variant> сыныптан тыс жұмыстардың жақсы ұйымдастырылуы
<variant> ынтымақтастық
<variant> өзара белсенділік
<variant> қарым – қатынас стилдері
<question> Мектепте бір оқу жылы ішінде
<variant>5педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>2педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>6педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>4педагогикалық кеңес өткізіледі
<variant>3педагогикалық кеңес өткізіледі
<question> Я.А.Коменскийдің еңбегі
<variant> «Ұлы дидактика»
<variant> «Тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі»
<variant> «Халыққа білім беру және демократия»
<variant> «Балалар әлемі»
<variant> «Ұстаздық дастаны»
<question>Мұғалімнің сабаққа әзірлігінің кезеңдері
<variant> диогностикалық, болжау, жобалау
<variant> психологиялық модельдеу
<variant> сабаққа әзірлеу, нәтижелерін даярлау
<variant> педагогикалық, бақылау
<variant> қорытынды шығару, сабақ жоспарлау
<question> Қорытынды тексеру түрі
<variant>емтихан
<variant> қорытындылау
<variant> сынақ
<variant> бағалау
<variant> бақылау жұмыстары
<question> Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі, жетекші, мазмұндық формасы
<variant> балалар ұжымы
<variant> жоспарлау
<variant> мұғалімдердің мүмкіндіктері
<variant> өнімді еңбек
<variant> қоғамдлық пайдалы еңбек
<question> Мектептің міндеттерін анықтау, іс – әрекетінің негізгі бағыттарын белгілеу
<variant> оқу тәрбие процесін жоспарлау
<variant> мектеп құжаттарын зерттеу
<variant> озат тәжірибені жинақтау
<variant> тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру
<variant> мектепішілік бақылау
<question> Дидактика сөзінің мағынасы:
<variant>оқыту
<variant>тәрбие
<variant>даму
<variant>білім жүйесі
<variant>жаттықтыру
<question> Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant> диолог (әңгімелесу)
<variant>түсіндіру
<variant>жаттығу
<variant>репродуктивтік
<variant>әңгіме
<question> Педагогикалық басқару
<variant>практикалық іс-әрекет,тәрбие мен оқытудың ұйымдастыру
<variant>мектептің оқу-тәрбие жұмысын зерттеу
<variant>кадрларды дұрыс таңдау мен орналастыру
<variant>педпгогикалық кадрлардың іс-әрекеттің реттеу
<variant> әлеуметтік басқарудың заңдылықтарын негіздеу
<question> Педагогиканың өкілдері оқыту мен тәрбиенің негізгі мақсаты оқушыларды дамыту деп санайды
<variant> ынтымақтастық педагогикасы
<variant>прагматикалық педпгогика
<variant>гуманистік педагогика
<variant>инновациялық педагогика
<variant>дәстүрлі педагогика
<question> Оқытуда баланың есте сақтау қабілетін дамытуға басымдық берген кеңес педагогы
<variant>В.Шаталов
<variant>Л.В.Занкон
<variant>Е.Н.Ильин
<variant>В.Караковский
<variant>С.Н.Лысенкова
<question> Оқу ,тәрбие міндеттерін шешудің тиімді жолдарын іздестіру, педагогикалық тапқырлық таныту қабілеті
<variant> конструктивті
<variant>дидактикалық
<variant>коммуникативті
<variant>перцептивті
<variant>экспрессивті
<guestion>Ортақ,қоғамға пайдалы мақсат көздейтін адамдар тобы
<variant>ұжым
<variant>қоғамдық ұйымдар
<variant>адамдар қауымдастығы
<variant>топ
<variant>бірлестік
<question> Дүниетаным құрылымы
<variant>көзқарас, сенім, қайраттылық, теориялық ой
<variant>әрекет, сенім, қатынас
<variant>мінез, көзқарас, пікір
<variant>сенім, әрекет, қатынас
<variant>мінез, ерік-жігер
<question>Елді мекендердегі жөндеу, табиғат қорғау, тазалық жұмыстары
<variant> қоғамдық пайдалы еңбек
<variant> қоғамдық
<variant> өзіне өзі қызмет көрсету еңбегі
<variant> оқу еңбегі
<variant> өнімді еңбек
<question> Оқыту
<variant>Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>Еңбек Ақыл – тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>Еңбек Ақыл –тәрбиесінің басты құралы
<variant>Адамгершілік Ақыл –ой тәрбиесінің ең басты құралы
<variant>Экологиялық Еңбек Ақыл –ой тәрбиесінің ең басты құралы
<question> Сынып жетекшісі тәрбие процесі үшін ең алдымен оған керекті ... іріктейді
<variant> мәліметтерді
<variant> хабарламаларды
<variant> білімдерді
<variant> деректерді
<variant> ақпараттарды
<question> Оқыту процесінде кездесетін қарама – қайшылықтарды шешу
<variant> қозғаушы күш
<variant>білім
<variant> мақсат
<variant>талап
<variant> мотив
<question>Оқыту процесінің функциялары
<variant> білім беру, тәрбиелеу, дамыту
<variant> оқыту мақсатын қою, міндеттерін анықтау
<variant> оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау
<variant> іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру
<variant> оқыту, әдістерін, құралдарын таңдау
<question> «Өз бетімен меңгерілген білім санаға жақсы сіңеді»деген ережеге негізделген принцип
<variant>саналық және белсенділік
<variant>оқытудың өмірмен және қоғамдық еңбекпе байланысы
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<variant>ғылымилық
<variant>беріктік
<question> Ізгілендіруге байланысты шыққан тексеру әдісі
<variant> диагностика
<variant> жазбаша
<variant> практикалық
<variant> бақылау
<variant> ауызша
<question> Мұғалімнің пәнді, әдістемесін, тәрбие өнерін жетік білуі, адамгершілігі
<variant> педагогикалық шеберлік
<variant> педагогикалық біліктілік
<variant> педагогикалық іскерлік
<variant> педагогикалылқ дағды
<variant> педагогикалық құзіреттілік
<question> Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңы толықтырылды
<variant> 2007жылы
<variant> 2008 жылы
<variant> 2005 жылы
<variant> 2006 жылы
<variant> 1998жылы
<question> Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың прициптерін айқындайтын құжаттар
<variant> Қазақстан Республикасының конституциясы, басқа да нормативтік құқықтық актілері
<variant> «Бала құқығын қорғау туралы» Конвенция
<variant> «Бала құқығын туралы» Заң
<variant> «Неке және отбасы» Заңы
<variant> «Білім туралы» Заң
<question> Тәрбие мақсатына ықпал ететін басты фактор
<variant> қоғам қажеттілігі
<variant> ата-аналар талабы
<variant> мемлекет саясаты
<variant> өндіріс тәсілі
<variant> педагогикалық практиканың даму деңгейі
<question> Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты
<variant> тәрбие мақсатын анықтау
<variant> қоғамдық мінез-құлықты тәрбиелеу
<variant> тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant> тәрбиелік әдіс-тәсілдерді таңдау
<variant> тәрбиелік шараны ұйымдастыру
<question>Тәрбиенің мазмұнына, ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт-бағдар беретін қағидалар
<variant> тәрбие заңдылығы
<variant> тәрбие мазмұны
<variant> тәрбие әдісі
<variant> тәрбие формалары
<variant> тәрбие принциптері
<question> Әдістемелік кеңестің жұмысы жоспарланады
<variant> бір оқу жылына жоспарланады
<variant> әрбір айға жоспарланады
<variant> әр тоқсанға жоспарланады
<variant> үш жылға жоспарланады
<variant> жарты оқу жылына жоспарланады
<question> Педагогикалық кеңестің төрағасы
<variant>мектеп директоры
<variant> тәжірибелі мұғалім
<variant> мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
<variant> ата-аналар комитетінің төрағасы
<variant> мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары
<question> Мектептің стратегиялық мақсаттары мен оларға жетудің жолдары белгіленген жоспардың түрі
<variant>перспективтивалық
<variant>апталық
<variant>жылдық
<variant>күнделікті
<variant>айлық
<question>«Принцип» латын тілінен аударғанда ... дегенді білдіреді:
<variant> бастапқы, негізгі
<variant> ереже
<variant> талап
<variant> заңдылық
<variant> ұстаным
<question> Табиғат факторлары дегеніміз:
<variant> күн көзі, ауа, суға шомылу
<variant> Жеңіл атлетика, гимнастика
<variant> дене жаттығулары
<variant> серуен, саяхат, туристік жорық
<variant> спорттық гимнастика, акробатика
<question> «Әдіс» грек тілінен аударғанда ......... дегенді білдіреді
<variant>зерттеу, таным жолы
<variant>әрекет
<variant>тәсіл
<variant>құрал
<variant>амал
<question> Адамгершілік қасиеттің жоғары түрі
<variant> ар-ұят, ождан сақтау
<variant> биязылық
<variant> ұжымшылдық
<variant> ұяңдық
<variant> кішіпейілділік
<question> Отбасындағы дене тәрбиесінің негізі
<variant> салауатты өмір салты
<variant> спротпен айналысу
<variant> қолайлы психологиялық климат
<variant> күн ырғағын сақтау
<variant> Денені шынықтыру
<question> Оқушылардың білімді ұғыну сатылары
<variant> қызығу, қабылдау, бақылау, түсіну, жинақтау, бекіту, қолдану
<variant> мотив, қабылдау, сезу, ойлау, есте сақтау, айтып беру
<variant> қабылдау, түсіну, сапалық өзгерістер, қалыптасу
<variant> мотив, түйсіну, сезіну, ой елегінен өткізу, есте сақтау
<variant> қалыптасу, даму, қызығу, қабылдау, түсіну, білімділік
<question> Сөздік әдістер тобы:
<variant> әңгімелеу, әңгіме, түсіндіру, лекция, кітаппен жұмыс
<variant> түсіндірме- иллюстративті, репродуктивті
<variant> лабараториялық, практикалық, графикалық жұмыстар
<variant> проблемалы баяндау, зерттеу
<variant> демонстрация, иллюстрация, бақылау

<question> Б.Есипов, Н.Болдырев, Г.Щукина жасаған сабақтар жіктемесінің негізі
<variant>дидактикалық міндеті
<variant>пәнішілік байланыс
<variant>пәнаралық байланыс
<variant>пән мазмұны
<variant>білім көзі
<question > Тәрбие үрдісінің мәні
<variant> баланың ортамен қатынасының жүйесін құру, тәрбиелік ықпал әсерін талдау, жоспарлау, жобалау, реттеу, түзету, қорытындылау
<variant> тәрбие заңдылықтарын сақтау
<variant> әдістерді дұрыс таңдау
<variant> тәрбие формаларын таңдау
<variant> жан-жақты дамыту
<question> Тәрбие үрдісінде бала дамуы
<variant>іс-әрекет пен қарым-қатынасқа
<variant> тәрбие мен оқытуға
<variant> түйсік пен сезімге
<variant> ақыл-ой мен еске
<variant>қабілет пен мотивке
<question> Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant> өзін-өзі тәрбиелеу, қайта тәрбиелеу
<variant> Идеялылық, мақсаттылық
<variant> Баларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant> Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы
<variant> Тәрбиедегі сабақтастық
<question > Мұғалім мен оқушының арақатынасындағы әр түрлі қызметтерініңберілу жолдары
<variant> сабақ түрлері
<variant> күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant> сабақ жоспары
<variant> бағдарлама
<variant> тест сұрақтары
<question > Тілі күрделі хикаяттарды оқытқанда қолданылатын тиімді әдіс
<variant> мәтінге жуық мазмұндату
<variant> есінде қалғанын айтқызу
<variant> шығармашылық жолмен әңгімелесу
<variant> кітаптан оқи отырып айтқызу
<variant> ішінара теріп әңгімелеу
<question > Дәстүрлі емес сабақтың түрін атаңыз
<variant> Жарыс, концерт, жәрмеңке сабақтары
<variant> білім мен іскерлікті қалыптастыру сабағы, үштік сабақ
<variant> аралыс сабақ, емтихан сабағы
<variant> жаңа білімді меңгерту, пікірталас сабағы
<variant> семинар сабақ, кездесу сабағы
<question > Оқушы білімінің анықтаушысы
<variant> Баға
<variant> Мақтау қағаз
<variant> Марапаттау
<variant> Жүлде
<variant> Ұпай
<question > Бір жұмаға арналған жоспар
<variant> апталық
<variant> тоқсандық
<variant> күндік
<variant> айлық
<variant> жылдық
<question > Оқу пәнінің мазмұнын нақты көрсететін құрал
<variant> бағдарлама
<variant> тізім
<variant> сөздік
<variant> жоспар
<variant> кітап
<question > Қалыпты сабақ түрлері
<variant> қайталау, жаңа білімді хабарлау
<variant> конференция, сайыс
<variant> шығармашылық, семинар
<variant> сот, жарыс
<variant> ойын, саяхат
<question > ... оқушылардың білімін бекіту сабағы
<variant> білімді бекіту
<variant> қатемен жұмыс
<variant> жарыс
<variant> ойын
<variant> жаңа білімді хабарлау
<question > Сыныптан тыс оқу.... өткізіледі
<variant> екі аптада 1рет
<variant> күн сайын
<variant> жылына 1рет
<variant> айына 1рет
<variant> аптасына 2рет
<question > Пәнге байланысты 1 аптаға жоспарланған жұмыс
<variant> апталық
<variant> он күндік
<variant> жылдық
<variant> айлық
<variant> күндік
<question>Ғылыми педагогиканың негізін қалаған
<variant> К.Д.Ушинский
<variant>А.С.Макаренко
<variant> Я.А.Коменский
<variant>И.Г.Песталоцци
<variant>В.А.Сухомлинский
<question> Өмірін мектеп ашуға, қазақ баласын оқытуға арнаған педагог.
<variant> Ы.Алтынсарин
<variant> А. Байтұрсынов
<variant> М. Жұмабаев
<variant> А.Құнанбаев
<variant> Ш.Уәлиханов
<question>Педагогика ғылымымен тығыз байланысты ғылым саласы
<variant>психология
<variant>химия
<variant>экология
<variant>биология
<variant>зоология
question> Оқу пәндерінің құрамын, әрбір сынып, пән бойынша апталық сағат санын анықтайтын мемлекеттік құжат
<variant> оқу жоспары
<variant> стандарт
<variant> оқулықтар
<variant> күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant> оқу бағдарламасы
<question > Базистік оқу жоспарының жүктеме деңгейлері
<variant> тұрақты, жылжымалы
<variant> негізгі, типтік
<variant> тұрақты, негізгі
<variant> негізгі, жалпы
<variant> жалпы, жылжымалы
<question> Әдістемелік жұмыстың түрлері
<variant> ұжымдық, топтық, жеке
<variant> конференция, пед.оқулар
<variant> топтық, дербес
<variant> негізгі, қосымша
<variant> педагогикалық кеңес, шығармашылық топ
<question> Дидактикалық міндеттерді орындау барысындағы оқытушы мен оқушының бірлескен іс-әрекетінің тәсілдері
<variant> оқыту әдістері
<variant> оқыту мақсаты
<variant> оқыту мазмұны
<variant> оқыту компаненттері
<variant> оқыту құралдары
<question> Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау
<variant> диагностика
<variant> оқыту
<variant> жүйелеу
<variant> бақылау
<variant> тәрбиелеу
<question> Бастауыш мектепте сирек қолданылатын тексеру түрі
<variant> жаппай
<variant> күнделікті
<variant> практикалық
<variant> жазбаша
<variant> ауызша
<question> Әдістемелік кеңестің жұмысы жоспарланады
<variant> бір оқу жылына жоспарланады
<variant> әрбір айға жоспарланады
<variant> жарты оқу жылына жоспарланады
<variant> әр тоқсанға жоспарланады
<variant> әр жылға жоспарланады
<question> Әдістемелік жұмыстар қорытындыланатын жұмыс формалары
<variant> мектепшілік педагогикалық оқулар, конференциялар
<variant> түрлі сайыстарға қатысу
<variant> шығармашылық көрмелер
<variant> әдістемелік бірлестік апталығы
<variant> әдістемелік кеңестік айлығы
<question>Оқушыларға жоспарлау, қаржыландыру, еңбек өнімдерін есептеу мен бөлу тәжірибесін үйрету
<variant> экономикалық тәрбие
<variant> экономикалық сана
<variant> экономикалық мәдениет
<variant> экономиканы оқыту
<variant> экономикалық білім
<question>Дамыта оқытудағы негізгі оқыту әдісі
<variant> диалог (әңгімелесу)
<variant> репродуктивтік
<variant> әңгіме
<variant> жаттығу
<variant> түсіндіру
<question> Балалардың санасын қалыптастыратын әдіс
<variant> әңгіме
<variant> үйрету
<variant> талап қою
<variant> баяндама
<variant> жаттықтыру
<question> «Оқу-тәрбие процесін оптималдандыру» еңбегінің авторы
<variant> Ю.Бабанский
<variant> А.Бітібаева
<variant> Ш.Аманошвили
<variant> Е.Ильин
<variant> Ә.Қоңыратбаев
<question> 6-сыныпта берілетін әдеби-теориялық ұғым
<variant> өмірбаяндық әңгіме жанры
<variant> шешендік сұрау
<variant> тип, прототип
<variant> реализм туралы ұғым
<variant> романтизм туралы ұғым
<question> «Орта мектепте лириканы оқыту» еңбегінің авторы
<variant> Ж.Нұрмұханов, Ә.Дайырова
<variant> Ұ.Асыл, Г.Құрманбай
<variant> Қ.Мырзағалиев, Ә.Қоңыратбаев
<variant> Қ.Бітібаева, Р.Құтқожина
<variant> Т.Ақшолақов, Б.Сманов
<question> Сын-зерттеу еңбектерін оқыту жолдары
<variant> толық, арнайы бөліп ала отырып, оқыту және керекті пікірді теріп алып оқыту
<variant> көркемдік ерекшеліктеріне талдау
<variant> ретіне қарай оқыту
<variant> саласыра отыра оқыту
<variant> жалпылай оқыту
<question> Мұғалім үйге тапсырма беруде басшылыққа алады
<variant> пәндік және психологиялық-педагогикалық талап негіздерін
<variant> оқушының әлеуметтік жағдайын
<variant> мектеп кітапханасының оқу құралдарымен қамтылуын
<variant> ата-анасының пікірін
<variant> оқушының көзқарасын
<question>....әдістері үй тапсырмасын сұрауда жиі қолданылады
<variant> сұрақ-жауап, тест
<variant> монолог, диалог
<variant> сөздік,түсіндіру
<variant> тәжірибе алмасу
<variant> көрнекілік, баяндау
<question> ... оқушыны өз бетімен білімін жетілдіруге үйретеді
<variant> ақпарат жинақтау
<variant> түсіндіру
<variant> талдау-жинақтау
<variant> көрнекілік
<variant> сұрақ-жауап
<question> ... сабақ өткен тақырып пен жаңа білімді байланыстырады
<variant>аралас
<variant>жарыс
<variant>ойын
<variant>жаңа білімді хабарлау
<variant>қатемен жұмыс
<question>Тәрбие дайындайтын адамның әлеуметтік рөлі
<variant>азамат, еңбекқор, отбасы иегері
<variant>еңбекқор, сыпайы, адал
<variant>азамат, патриот, интернационалист
<variant>әдепті, эколог, отбасы иегері
<variant>тәрбиелі адам, гуманист, табиғатты аялаушы
<question>Мұғалім басты функциясы оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру процесін
<variant> басқару
<variant> жетілдіру
<variant> дамыту
<variant> өзгерту
<variant> жаңарту
<question>Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды
<variant>әдептілік, адамгершілік
<variant>дидактикалық
<variant>экспрессивтік
<variant>ұйымдастырушылық
<variant>академиялық
<question > Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеудің мазмұны
<variant> ақыл-ой, адамгершілік, еңбек, эстетикалық, дене мәдениеті
<variant> салауатты өмір салты
<variant> азаматтық, еңбекқор, отбасы иегері
<variant> тұлғаға білім беру, тәрбиелеу
<variant> ынталы, іскер тұлға
<question> Нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті зерттейтін ғылыми тәжірибе
<variant> эксперимент
<variant> сауалнама
<variant> интервью
<variant> әңгімелесу
<variant> бақылау
<question>Пәндер бойынша әр жылға және оқылатын курс тараулары мен тақыфрыптарына бөлінетін сағатар саны белгіленген құжат
<variant> оқу бағдарламасы
<variant> сабақ жоспары
<variant> мемлекеттік стандарт
<variant> оқу жоспары
<variant> күнтізбелік жоспар
<question>Сабақты жіктеу үшін И.Н. казанцева басшылыққа алған принциптер.
<variant> мазмұн, дидактикалық мақсат, сабақты өткізу тәсілі
<variant> тәсілдер мен құралдар
<variant> әдіс, форма, құрал
<variant> танымдық міндеттер, мотивизация
<variant> дидактикалық мақсат, әдіс,
<question>Сабақтың өзгермейтін бөліктері
<variant> бекіту, білімді тексеру, түсіндіруге қойылатын талаптар
<variant> ұжымдық және жеке жұмыстар
<variant> үйге тапсырма беру
<variant> жаңа білімді хабарлау
<variant> бақылау
<question>Оқушыны бағалаудың өлшемі
<variant> білімдік стандарт
<variant> оқу жоспары
<variant> оқу құралдары
<variant>оқу бағдарламалары
<variant>оқулық
<guestion>Пәндік әдістемелік бірлестік
<variant>бір немесе бірнеше мектептің бір пән мұғалімдерінен құралады
<variant>мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен тұрады
<variant>бір мектептегі кез келген пән мұғалімдерінен құралады
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>ата-аналар мен мектеп ұжымы өкілдерінен құралады
<question>Қазақстан Республикасының «Мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы
<variant> 1995жылы қабылданды
<variant>2007 жылы қабылданды
<variant>2000жылы қабылданды
<variant>1993жылы қабылданды
<variant>2004 жылы қабылданды
<variant> сабақ кестесі
<variant> перспективалық жоспар
<variant> жылдық жұмыс жоспары
<variant> күнтізбелік-тақырыптық жоспар
<variant> тәрбие жұмысының жоспары
<question>Жалпы орта білім жүйесінде ерекше көңіл бөлінетін оқу қызметі
<variant> негізгі оқу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру
<variant> оқу құралдарымен жұмыс
<variant> оқу жоспарындағы оқу ақпараттарын меңгеру
<variant> оқу ақпараттарын меңгеру
<variant> білім сапасы
<question>Құбылыстар мен заттардың шартты белгілерін немесе табиғи күйiнде көрсету үшін қолданылатын әдіс
<variant> көрнекілік
<variant> әңгіме
<variant> сөздік
<variant> түсіндіру
<variant> әңгімелесу
<question>... Сабағы белгілі бір тараудан соң өткізіледі
<variant>А) қайталау
<variant>В) жарыс
<variant>С)ойын
<variant>Д)жаңа білімді хабарлау
<variant>Е) семинар
<question>Бастауыш мектепте оқыту әдістемесін, дамыта оқытудың негізін қалаған педагог
<variant>И.Песталоции
<variant>В.А.Сухомлинский
<variant>А.С.Макаренко
<variant>Ж,Ж,Руссо
<variant>К.Д.Ушинский
<question> Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі
<variant> оқыту
<variant> тәрбие
<variant> еңбек
<variant> білім беру
<variant> балалар ұжымы
<question> Мұғалімнің мамандық деңгейін көтеруге қойылатын талаптар:
<variant> кәсіптік білім, біліктіліік, дағды, шығармашылық, ,ізгілік
<variant> аттестациялау, категорияға бөлу, педагогикалық оқуларға қатысу
<variant> оқыту-тәрбиелеу жұмыстарының нәтижесін, тиімділігін анықтау
<variant> білімін үздіксіз жетілдіру
<variant> тәжірибе алмасу, озат тәжірибені зерттеу
<question> Білім саласын басқарудың мемлекеттік принциптерінің ішінен қате жауапты табыңыз
<variant>Діннің мемлекет ісіне араласуы
<variant>Білім беру жүйесін қалыптастыру
<variant>Білім беру құқықтарының теңдігі
<variant>Меншік нысандары алуан түрлі білім беру ұйымдары
<variant>Жеке адамның дарындылығын дамыту
<guestion> Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптерін айқындайтын құжаттар
<variant>Қазақстан Республикасының Конституциясы, басқа да нормативтік құқықтық актілері
<variant>Неке және отбасы Заңы
<variant>Бала құқығын қорғау туралы Конвенция
<variant>Бала құқығын қорғау туралы Заң
<variant>Білім туралы Заң
<question> Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі
<variant> бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, толық орта білім
<variant> бастауыш, негізгі, кәсіптік білім
<variant> бастауыш, пәндерді тереңдетін оқытатын мектептер, бейінді оқыту
<variant> бастауыш, негізгі, аяқталмаған орта, кәсіптік мектеп
<variant> бастауыш, негізгі, бейінді
<question> Мектепті басқару стильдері
<variant> өктемдік, демократиялық, ымырашылдық
<variant> кәсіби әңгіме, өктемдік
<variant> сендіру, түсіндіру,өнеге
<variant>демократияландыру, ізгілендіру
<variant> кәсіби әңгіме, кадрлармен дербес жұмыс
<question>Оқушыны жеке тұлғалық сапаларынан көрінетін, мақсатпен ұйымдастырылатын педагогикалық процесс
<variant> педагогикалық тәжірибе
<variant> тұтас педагогикалық процнсс
<variant> тәрбие процесі
<variant> білім беру процесі
<variant> озат педагогикалық процесс
<question> Инновациялық процестің кезеңдері:
<variant> Себеп, жобалау, жүзеге асыру
<variant> Мақсат, жобалау, нәтиже
<variant> Себеп, әдіс, нәтиже
<variant> Мақсат, әдіс, нәтиже
<variant> Мазмұн, форма
<question>Сабақтың түрін анықтайды
<variant> мақсаты
<variant> мазмұны
<variant> міндеті
<variant> сабақ әдісі
<variant> кезеңі
<question> Дамыта оқыту технологиясын әдебиет сабақтарында тұңғыш рет қолданған кеңес педагогы
<variant> Е.Н. Ильин
<variant> С.Н. Лысенкова
<variant> В. Караковский
<variant> В. Шаталов
<variant> Л.В. Занков
«question»«Қазақ христоматиясы», «Қазақтарға орыс тілін үйрететудін бастауыш құралы» оқулықтарының авторы
«variant»Ы.Алтынсарин
«variant»М.Жұмабаев
«variant»А.Құнанбаев
«variant»Ш.Уәлиханов
«variant»А.Байтұрсынов
<question>Тәрбие, білім беру, оқыту:
<variant>педагогиканың негізгі ұғымдары
<variant> педагогиканың негізгі тәсілдері
<variant> педагогиканың негізгі түрлері
<variant> педагогиканың негізгі салалары
<variant> педагогиканың негізгі әдістері
<variant>Баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру
<guestion>Қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын, қалаушы, балаларды оқыту ана тілінде жүргізілсін деген талаптарды бастаушы
<variant> А.Байтұрсынов
<variant>М.Жұмабаев
<variant> А.Құнанбаев
<variant>Ш.Уәлиханов
<variant>Ж.Аймауытов
<question>Білім мазмұнындағы негізгі элемент, болмысты тану, түсіну құралы
<variant>білім
<variant>іскерлік
<variant>дағды
<variant>шығармашылық
<variant>өздік жұмыс
<question> Сөздік әдістер тобы
<variant> әңгімелеу, әңгіме, түсіндіру, лекция, кітаппен жұмыс
<variant> баяндама, хабарлама, ауызша сөйлеу
<variant> лекция, сұхбат, бақылау, сауалнама
<variant> хабарлама, түсіндіру, топтық жұмыс
<variant> сұрақ жауап, оқыту практикалық
<question> Жоғары оқу орнында бейінді даярлайтын білім түрі:
<variant> бакалавриат
<variant> аспирантура
<variant> докторантура
<variant> магистратура
<variant> академияда
<question> Шетелдік мектеп жүйесіне тән белгі
<variant> жеке меншік оқу орындарының болуы
<variant>діннің жалпы білімдік стандартқа енгізілуі
<variant>дін мен мемлекеттің ынтымағы
<variant>қоғамдық оқу орындарының болуы
<variant>діни оқу орындарының болуы
<question> Тәрбиенің негізгі мақсаты
<variant> жан – жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу
<variant> сананы қалыптастыру
<variant> өнегелі тұлғаны тәрбиелеу
<variant> бақытты тұлғаны тәрбиелеу
<variant> азаматты тәрбиелеу
<question> Ауызша тексерудің жетілдірілген түрі
<variant> жаппай тексеру
<variant> күнделікті тексеру
<variant>қорытынды тексеру
<variant> тақырыптық - бақылау
<variant> ағымдық бақылау
<question> Мектептегі оқыту, тәрбие, еңбекті ұйымдастыру мәселелері талқыланатын ең жоғарғы алқалы орган
<variant> педагогикалық кеңес
<variant> педагогикалық оқулар
<variant> әдістемелік кеңес
<variant> бірлестік
<variant> педагогикалық конференциялар
«question» Көру, есту, сөйлеуінде кемшілігі бар балаларды оқытумен айналысатын педагогиканың саласы:
«variant» дефектология
«variant» дидактика
«variant» жалпы педагогика
«variant» педагогика тарихы
«variant» мектепке дейінгі педагогика
<question> Саналы түрде ғылыми білімді ұғу, жинақтау, қорытынды шығару
<variant> ұғыну
<variant> бекіту
<variant> қабылдау
<variant> түсіну
<variant> жетілдіру
<question> Оқу саяхатының түрлері
<variant>кіріспе, кезекті, қорытынды
<variant> топтық, дербес
<variant>практикум,семинар
<variant>ұжымдық, жеке
<variant>тұрақты , жылжымалы
<question> Дене тәрбиесіндегі ерекше факторлар
<variant> дене шынықтыру мәдениеті, туризм
<variant> табиғи
<variant> жаттығулар
<variant> спорт шаралары
<variant> ойындар
<question>... принципінің негізі: сезім мүшелерінің жұмысы
<variant> көрнекілік
<variant> беріктік
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<variant> ғылымилық
<variant> гуманистик
<question> Бұл принциптің жүзеге асуы мұғаліімнің сөйлеу мәдениетіне байланысты
<variant> түсініктілік
<variant> беріктік
<variant> ғылымилық
<variant> оқытудың өмірімен жіне қоғамдық еңбекпен байланысы
<variant>оқытудың өмірмен байланысы
<question> Сынып-сабақ жүйесін зерттеп, әлімге таратқан
<variant> Я.Коменский
<variant> Ж.Руссо
<variant> И.Пестолоции
<variant> К.Ушинский
<variant> А.Дистерверг
<question> Мұғалімнің сабаққа әзірлігінің кезеңдері
<variant>диагностикалық, болжау, жобалау
<variant> қорытынды шығару, сабақ жоспарлау
<variant>сабаққа әзірлену, нәтижелерін шығару
<variant>психологиялық, модельдеу
<variant>педагогикалық, бақылау
<question> Әл-Фараби ... деген
<variant> «Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек, онсыз берілген білім-адамзаттың қас жауы»
<variant> «Елдің ерлігі елден табылар, елдің байлығы жерден табылар»
<variant> «Отан отбасынан басталады»
<variant> «Жақсыдан жамаан туады, бір аяқ асқа алғысыз, жаманнан жақсы туады адам айтса наңғысыз»
<variant> «Ел болаиын десең, бесігіңді түзе»
<question> Оқушылардың байымдауын(пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс
<variant> пікір таласы
<variant> үйрету
<variant> талап қою
<variant> баяндама
<variant> жаттықтыру
<question> Тәртіп пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
<variant>мадақтау,жазалау,жарыс
<variant>жаттықтыру,үйрету
<variant>талап қою,әңгіме,жеке үлгі
<variant>этикалық әңгімелер
<variant>үйрету,үлгі,өнеге
<question> Тәрбие процесінің бастапқы сатысында қолданылатын әдіс
<variant>үйрету
<variant>жарыс
<variant>жазалау
<variant> қоғамдық пікір
<variant> арнайы тәрбиелік ситуация
<question> Дамыған ұжым өзін-өзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпалету
<variant> паралельді
<variant> әдет
<variant> қоғамдық пікір
<variant> дәстүр
<variant> перспектива
<question>Тәрбиенің мазмұны,ұйымдастырылуы мен әдістеріне бағыт-бағдар беретін қағидалар
<variant> тәрбие принциптері
<variant>тәрбие формалары
<variant> тәрбие мазмұны
<variant> тәрбие әдісі
<variant> тәрбие заңдылығы
<question> Тәрбиенің негізгі принциптеріне жатпайды
<variant> өзін-өзі тәрбиелеу , қайта тәрбиелеу
<variant> тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы
<variant> тәрбиедегі сабақтастық
<variant> балаларға орынды талап қою, жеке басын құрметтеу
<variant> идеялылық,мақсаттылық
<question> Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шаруашылығында пайдалану жайлы алғашқы ұғымды алатын оқу пәні
<variant> еңбекке баулу
<variant> математика
<variant> технология
<variant> дүниетану
<variant> бейнелеу өнері
<question> Кәсіптік бағдар беру мақсатында әрбір оқушыны ......... зерттейді
<variant>кәсіптік диагностика
<variant> кәсіптік адаптация
<variant> кәсіптік білім беру
<variant> кәсіптік бағдар беру
<variant> кәсіптік консультация
<question>Білім, іскерлік және дағды жүйесі , шығармашылық
<variant> білім мазмұны
<variant> оқыту принциптері
<variant> оқыту заңдылықтары
<variant> оқыту әдістері
<variant> оқыту құралдары
<question>Оқыту процесінің тиімділігінің негізгі өлшемі
<variant>бағдарламаны меңгеру
<variant>білім сапасы
<variant>оқу жоспарындағы оқу ақпараттарын меңгеру
<variant>оқу құралдарындағы оқу ақпараттарын меңгеру
<variant> оқу ақпараттарын меңгеру
< question>Тексеру, оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ынталандыру, түзету
<VARIANT>бақылаудың жалпы қызметі
<VARIANT>бағалаудың жалпы қызметі
<VARIANT>тәрбиенің жалпы қызметі
<VARIANT>оқытудың жалпы қызметі
<VARIANT>диагностиканың жалпы қызметі
<question> Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі формасы
<variant> сабақ
<variant> ойындар
<variant> сыныптан тыс жұмыстар
<variant> спорт секциялары
<variant> бос уақыт
<question> Педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа тұжырымдамаларын енгізу
<variant> инновация
<variant> жаңашыл тәжірибе
<variant> жаңалық
<variant> озат тәжірибе
<variant> түбірлі өзгеріс
<question>Инновацияны топтарға бөлген қазақстандық ғалым
<variant> К.Нұрахметов
<variant> Л.Керимов
<variant>Қ.Қожахметова
<variant> Т.Тұрлығұлов
<variant> Б.Тұрғынбаева
<question> Білім беру мен оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттейтін педагогиканың саласы
<variant> дидактика
<variant> педагогика тарихы
<variant> арнаулы педагогика
<variant> жалпы педагогика
<variant> жас ерекшелік педагогикасы
«question» Сабақ құрылым элементтерінің өзара байланыс заңдылығы
«variant»логикалық бірлік
«variant» ұйымдастыру бірлігі
«variant» дидактикалық бірлік
«variant» психологиялық бірлік
«variant» мақсаттылық
<question> Оқыту мен тәрбиенің жаңа тұжырымдамаларын, оқу жоспарларын, түрлерін, әдістерін енгізіп, мақсатқа жету
<variant> инновация
<variant> процесс
<variant> тәжірибе
<variant> ғылыми еңбек
<variant> менеджмент
<question>Мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарының жұмысында жетекші орын алатын жұмыс түрі
<variant>мұғалімдерге оқу-әдістемелік көмек көрсету
<variant>әкімшілік кеңестің шешімдерімен жұмыс
<variant> педагогикалық кеңестің шешімдерімен жұмыс
<variant>әдістемелік кеңес жұмысын басқару
<variant> мұғалімдерге көмек

Приложенные файлы

  • docx 10742694
    Размер файла: 446 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий