Rond_283_l_237_za_269__237_n_225_v_sobotu_-_Ponedelnik_nachinaetcya_v_cybboty_-_glavy_1-4


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Arkadij a Boris Strugačtí

Аркадий и Борис Стругацкие

Pondělí začíná v sobotu

Понедельник начинается в субботу

Přeložil Jaroslav Piskáček

Книга, которой зачитывались и
продолжают зачитываться все новые и
новые поколения. Герои ее,
сотрудники
НИИЧАВО
-

Научно
-
исследовательского института
Чародейства и Волшебства,
-

маги и
магистры, молодые энтузиасты,
горящие желанием познать мир и
преобразовать его наилучшим
образом. На этом пути их ждет
множество удивительных
приключений и поразительных
откры
тий.


Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ale co je ze všeho nejpodivnější,

nejnepochopitelnější, je to, jak si autoři

mohou vybírat podobné náměty.

Přiznám
se, že je to naprosto

neuvěřitelné, to je
přímo…

Ne, ne, já to prostě nechápu.

N.V. Gogol

Но что страннее, что непонятнее всего,
это т
о, как авторы могут брать
подобные сюжеты, признаюсь, это уж
совсем непостижимо, это точно… нет,
нет, совсем не понимаю...

Н.В. ГогольHISTORIE PRVNÍ

История первая

ZMATEK OKOLO POHOVKY

СУЕТА ВОКРУГ ДИВАНА

Kapitola první

Глава первая

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Učitel: Děti,
napište si větu: Bláznivá ryba
seděla na větvi.

Žák: Copak ryby sedí na větvích?

Učitel: Vždyť říkám, že byla bláznivá.

Školní anekdota

Учитель: Дети, запишите
предложение: ©Рыба сидела на
деревеª.

Ученик: А разве рыбы сидят на
деревьях?

Учитель: Ну… Это
была сумасшедшая
рыба.

Школьный анекдот

Blížil jsem se k cíli své cesty.

Я приближался к месту моего
назначения.

Kolem se zelenal les tlačící se až k cestě,
občas přenechával místo mýtinám
porostlým žlutou ostřicí.

Вокруг меня, прижимаясь к самой
дороге,

зеленел лес, изредка уступая
место полянам, поросшим жёлтой
осокою.

Slunce už několik hodin zapadalo a pořád
nemohlo zapadnout, viselo nízko nad
obzorem.

Солнце садилось уже который час, всё
никак не могло сесть и висело низко
над горизонтом.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Auto jelo
po úzké cestě poseté chrastivým
štěrkem.

Машина катилась по узкой дороге,
засыпанной хрустящим гравием.

Přejížděl jsem i větší balvany a tu pokaždé
v kufru auta řinčely a rachotily prázdné
kanystry.

Крупные камни я пускал под колесо, и
каждый раз в багажн
ике лязгали и
громыхали пустые канистры.

Zprava vyšli z lesa dva muži, zůstali stát
na okraji cesty a pozorovali mě. Jeden z
nich zvedl ruku. Ubral jsem plyn a
prohlížel si je.

Справа из леса вышли двое, ступили на
обочину и остановились, глядя в мою
сторону. Один из них поднял руку. Я
сбросил газ, их рассматривая.

Připadalo mi, že to jsou lovci, mladí lidé,
snad o něco málo starší než já. Jejich
obličeje mě zaujaly, a tak jsem zastavil.

Это были, как мне показалось,
охотники, молодые люди, может быть
,
немного старше меня. Их лица
понравились мне, и я остановился.

Ten, co zvedl ruku, vsunul do auta
osmahlý obličej s orlím nosem a s
úsměvem se zeptal:

„Nehodil byste nás do Solovce?“

Тот, что поднимал руку, просунул в
машину смуглое горбоносое лицо и
с
просил, улыбаясь:Вы нас не подбросите до Соловца?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Druhý, s rezatou bradkou, ale bez knírů,
vykukoval za jeho rameny a taky se
usmíval. Byli to opravdu příjemní lidé.

Второй, с рыжей бородой и без усов,
тоже улыбался, выглядывая из
-
за его
плеча. Положит
ельно, это были
приятные люди.

„Pojďte si sednout,“ řekl jsem. „Jeden
dopředu, druhý dozadu. Na zadním
sedadle mám všelijaké krámy.“Давайте садитесь,сказал я.


Один
вперёд, другой назад, а то у меня там
барахло, на заднем сиденье.

„Jste neobyčejně

laskav!“ pronesl muž s
orlím nosem rozradostněně, stáhl pušku z
ramene a sedl si vedle mne.Благодетель!обрадованно произнёс
горбоносый, снял с плеча ружьё и сел
рядом со мной.

Vousáč váhavě nakukoval zadními dvířky
dovnitř a řekl:

„Můžu to tady dro
bátko to…“

Бородатый, нерешительно заглядывая
в заднюю дверцу, сказал:А можно я здесь немножко того?..

Přehnul jsem se přes opěradlo a pomohl
jsem mu uvolnit místo zabrané spacím
pytlem a složeným stanem.

Я перегнулся через спинку и помог ему
расчистить место, занятое спальным
мешком и свёрнутой палаткой.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ohleduplně si sedl a pušku si postavil
mezi kolena.

Он деликатно уселся, поставив ружьё
между колен.

„Dveře pořádně přibouchněte,“ řekl jsem.Дверцу прикройте получше,сказал
я.

Všechno

probíhalo jako obvykle.

Всё шло, как обычно.

Vůz se dal do pohybu.

Машина тронулась.

Muž s orlím nosem se otočil dozadu a živě
se rozhovořil o tom, že vézt se v osobním
automobilu je mnohem příjemnější než
šlapat pěšky.

Горбоносый повернулся назад и
оживлённо заговорил о том, что много
приятнее ехать в легковой машине, чем
идти пешком.

Vousáč s ním huhlavě souhlasil a neustále
přibouchával dveře.

Бородатый невнятно соглашался и всё
хлопал и хлопал дверцей.

„Vytáhněte si plášť,“ poradil jsem mu,
prot
ože jsem ho sledoval ve zpětném
zrcátku. „Skřípl se vám tam plášť.“

©Плащ подберите,посоветовал я,
глядя на него в зеркало заднего вида.


У вас плащ защемляетсяª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Přibližně za pět minut bylo všechno v
pořádku.

Минут через пять всё наконец
устроилось.

Zeptal jsem se: „Do Solovce je asi tak
deset kilometrů?“

Я спросил: ©До Соловца километров
десять?ª

„Ano,“ odpověděl nosatec. „Možná o něco
víc. Ovšem cesta je mizerná, jenom pro
náklaďáky.“©Да,ответил горбоносый.


Или
немножко больше. Дорога,
правда,
неважная


для грузовиковª.

„Cesta náhodou docela ujde,“ oponoval
jsem. „Strašili mě, že vůbec neprojedu.“©Дорога вполне приличная,возразил я.


Мне обещали, что я
вообще не проедуª.

„Po téhle cestě se dá projet i na podzim.“©По этой
дороге даже осенью можно
проехатьª.

„Tady možná ano, ale od Korobce je
jenom uježděná půda.“©Здесь


пожалуй, но вот от Коробца


грунтоваяª.

„Letos bylo suché léto, všechno je
vyschlé.“©В этом году лето сухое, всё
подсохлоª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„U Zátoně prý prší,“
poznamenal vousáč
na zadním sedadle.©Под Затонью, говорят, дождиª,заметил бородатый на заднем сиденье.

„Kdo to povídal?“ zeptal se nosatec.

©Кто это говорит?ª


спросил
горбоносый.

„Merlin.“

©Мерлин говоритª.

Nevímproč se oba zasmáli.

Они почему
-
т
о засмеялись.

Vytáhl jsem cigarety, zapálil si a nabídl
jim, aby si taky vzali.

Я вытащил сигареты, закурил и
предложил им угощаться.

„Továrna Kláry Zetkinové,“ přečetl
nosatec na krabičce. „Vy jste z
Leningradu?“

©Фабрика Клары Цеткин,сказал
горбоносый, разглядывая пачку.


Вы
из Ленинграда?ª

„Ano.“©Даª.

„Na cestách?“©Путешествуете?ª

„Na cestách,“ odpověděl jsem. „A vy jste
zdejší?“©Путешествую,сказал я.


А вы
здешние?ª

„Rodáci,“ řekl nosatec.©Коренныеª,сказал
горбоносый.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Já jsem z Murmanska,“ upřesnil vousáč.

©Я из Мурманскаª,сообщил
бородатый.

„V Leningradě to asi nerozlišujou, Solovec
jako Murmansk, prostě Sever,“ řekl
nosatec.

©Для Ленинграда, наверное, что
Соловец, что Мурманск


одно и то же:
Северª,сказал горбоносый.

„Ba ne, to byste se mýlil,“ namítl jsem
zdvořile.

©Нет, почему жеª,сказал я вежливо.

„Zdržíte se v Solovci?“ zeptal se nosatec.

©В Соловце будете останавливаться?ª


спросил горбоносый.

„Samozřejmě,“ odpověděl jsem. „Já t
otiž
právě do Solovce jedu.“

©Конечно,сказал я.


Я в Соловец и
едуª.

„Vy tam máte příbuzné nebo známé?“©У вас там родные или знакомые?ª

„Ne,“ řekl jsem. „Jenom tam počkám na
naše kluky. Jdou při pobřeží a v Solovci se
máme setkat.“©Нет,сказал я.


Просто подожду
ребят. Они идут берегом, а Соловец у
нас


точка рандевуª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Před sebou jsem spatřil spoustu
rozházeného kamení, přibrzdil jsem a
upozornil: „Držte se pevně.“

Впереди я увидел большую россыпь
камней, притормозил и сказал:
©Держите
сь крепчеª.

Automobil se zatřásl a začal poskakovat.
Nosatec klovl nosem do hlavně pušky.

Машина затряслась и запрыгала.
Горбоносый ушиб нос о ствол ружья.

Motor vyl, kameny tloukly do podlahy.

Мотор взрёвывал, камни били в днище.

„Chudák auto,“
poznamenal nosatec.

©Бедная машинаª,сказал
горбоносый.

„Co se dá dělat,“ řekl jsem.

©Что делать…ª


сказал я.

„Ne každý by se po takovéhle cestě
vypravil se svým vozem.“

©Не всякий поехал бы по такой дороге
на своей машинеª.

„To já bych se se svým
vypravil,“ řekl
jsem.©Я бы поехалª,сказал я.

Kamení končilo.

Россыпь кончилась.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Jo tak, čili tohle není vaše auto,“ dovtípil
se nosatec.

„Prosím vás, kde já bych se zmohl na
auto! Tohle je z půjčovny.“

„Rozumím,“ řekl nosatec a mně připadalo,
že
v jeho hlase bylo zklamání.

©А, так это не ваша машинаª,догадался горбоносый.

©Ну, откуда у меня машина! Это
прокатª.©Понятноª,сказал горбоносый, как
мне показалось, разочарованно.

To se mě dotklo.

Я почувствовал себя задетым.

„Má vůbec smysl
kupovat si auto, aby
člověk jezdil po asfaltu? Kde je asfalt, není
nic zajímavého, a kde je něco zajímavého,
tam není asfalt.“

©А какой смысл покупать машину,
чтобы разъезжать по асфальту? Там,
где асфальт, ничего интересного, а где
интересно, там нет асфа
льтаª.

„Ano, samozřejmě,“ přisvědčil nosatec
zdvořile.©Да, конечноª,вежливо согласился
горбоносый.

„Podle mého je hloupost povyšovat auto
na idol,“ prohlásil jsem.

©Глупо, по
-
моему, делать из машины
идолаª,заявил я.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Ano, je to hloupé,“ řekl
vousáč. „Ale ne
každý takhle smýšlí.“

©Глупо,сказал бородатый.


Но не
все так думаютª.

Pohovořili jsme o automobilech a došli k
závěru, že pokud vůbec nějaké kupovat,
tak jedině GAZ
-
69, terénní vozidlo, jenže
ta se bohužel neprodávají.

Мы поговорили о

машинах и пришли к
выводу, что если уж покупать что
-
нибудь, так это ©ГАЗ
-
69ª, вездеход, но
их, к сожалению, не продают.

Potom se nosatec zeptal:

„A kde pracujete?“

Потом горбоносый спросил: ©А где вы
работаете?ª

Odpověděl jsem. „To je kolosální!“
vykřikl
nosatec. „Programátor! My zrovna
potřebujeme programátora. Poslyšte,
vykašlete se na váš ústav a pojďte k
nám!“

Я ответил.

©Колоссально!воскликнул
горбоносый.


Программист! Нам
нужен именно программист.
Слушайте, бросайте ваш институт и
пошли
к нам!ª

„A jaký máte přístroj?“©А что у вас есть?ª

„Hele, jaký máme přístroj?“ zeptal se
nosatec a obrátil se dozadu na vousáče.©Что у нас есть?ª


спросил
горбоносый поворачиваясь.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Aldan
-
3,“ odpověděl vousáč.

©Алдан
-
3ª,сказал бородатый.

„Výborný stroj,“ řekl jsem. „A funguje
dobře?“

©Богатая машина,сказал я.


И
хорошо работает?ª

„Jak bych vám to řekl…“©Да как вам сказать…ª

„Rozumím,“ pravil jsem.©Понятноª,сказал я.

„Vlastně ho ještě neseřídili,“ řekl vousáč.
„Zůstaňte u n
ás, seřídíte ho…“

©Собственно, её ещё не отладили,сказал бородатый.


Оставайтесь у нас,
отладите…ª

„A přeložení vám vyřídíme raz dva,“ dodal
nosatec.©А перевод мы вам в два счёта
устроимª,добавил горбоносый.

„Čím se vlastně zabýváte?“ zeptal
jsem
se.

©А чем вы занимаетесь?ª


спросил я.

„Jako veškerá věda


lidským štěstím,“
řekl nosatec.

©Как и вся наука,сказал горбоносый.


Счастьем человеческимª.

„Aha,“ řekl jsem. „Něco s kosmem?“©Понятно,сказал я.


Что
-
нибудь с
космосом?ª

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„S
kosmem taky,“ řekl nosatec.©И с космосом тожеª,сказал
горбоносый.

„Takže je poctou už jenom tady smět
dělat,“ řekl jsem ironicky.

©От добра добра не ищутª,сказал я.

„No jo, hlavní město a slušný plat,“
poznamenal vousáč potichu, ale já jsem
jeho

slova zaslechl.

©Столичный город и приличная
зарплатаª,сказал бородатый
негромко, но я услышал.

„Tak to zas ne,“ odpověděl jsem. „Já
neměřím všechno penězi.“

©Не надо,сказал я.


Не надо мерять
на деньгиª.

„No jistě ne, já jenom žertoval,“ řekl
vousáč.©Да нет, я пошутилª,сказал
бородатый.

„Takhle on žertuje,“ přidal se nosatec.
„Nikde byste nenašel zajímavější práci než
u nás.“

©Это он так шутит,сказал
горбоносый.


Интереснее, чем у нас,
вам нигде не будетª.

„Proč myslíte?“©Почему
вы так думаете?ª

„Jsem si tím jist.“©Уверенª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Ale já ne.“©А я не уверенª.

„Na tohle téma si ještě promluvíme,“ řekl
nosatec a ušklíbl se. „Jak dlouho se v
Solovci zdržíte?“

Горбоносый усмехнулся.

©Мы ещё поговорим на эту тему,сказал он.


Вы
долго пробудете в
Соловце?ª

„Maximálně dva dny.“©Дня два максимумª.

„Tak ten druhý den si o tom promluvíme.“©Вот на второй день и поговоримª.

„Já osobně v tom vidím prst osudu,“
prohlásil vousáč. „Jdeme po lese a
potkáme programátora. Mám dojem,
že
se z toho nevykroutíte.“

Бородатый заявил: ©Лично я вижу в
этом перст судьбы


шли по лесу и
встретили программиста. Мне кажется,
вы обреченыª.

„Vy skutečně tolik potřebujete
programátora?“ zeptal jsem se.©Вам действительно так нужен
программист?ª


спросил я.

„Jako sůl.“

©Нам позарез нужен программистª.

„Promluvím tedy s kluky.“ přislíbil jsem.
„Dovedu si představit, jak budou bručet.“©Я поговорю с ребятами,пообещал
я.


Я знаю недовольныхª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„My nepotřebujeme ledajakého
programátora,“ řekl
nosatec.
„Programátoři jsou úzký profil, to je
zhýčkalo, jenže my potřebujeme
nezhýčkaného.“©Нам нужен не всякий
программист,сказал горбоносый.


Программисты


народ дефицитный,
избаловались, а нам нужен
небалованныйª.

„No, to už je složitější,“ po
znamenal jsem.©Да, это сложнееª,сказал я.

Nosatec začal ohýbat prsty:

„Potřebujeme programátora, aby byl za a)
nezhýčkaný, za b) dobrovolník, za c) aby
byl svolný bydlet na ubikaci…“

Горбоносый стал загибать пальцы:
©Нам нужен программист: а


небалованный, бэ


доброволец, цэ


чтобы согласился жить в
общежитии…ª

„Za d),“ připojil se vousáč, „za sto dvacet
rublů.“©Дэ,подхватил бородатый,на сто
двадцать рублейª.

„A co křídl
a


musí je mít, nebo ne?“
informoval jsem se. „Nebo řekněme
svatozář kolem hlavy? Takový je jeden z
tisíce!“©А как насчёт крылышек?спросил
я.


Или, скажем, сияния вокруг
головы? Один на тысячу!ª

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Však my taky potřebujeme jenom
jednoho,“ řekl
nosatec.©А нам всего
-
то один и нуженª,сказал горбоносый.

„A co když je všech programátorů jenom
devět set?“

©А если их всего девятьсот?ª

„V tom případě nám stačí devět desetin
programátora.“©Согласны на девять десятыхª.

Les se rozestoupil, pře
jeli jsme most a
hnali se mezi poli osázenými brambory.

Лес расступился, мы переехали через
мост и покатили между
картофельными полями.

„Devět hodin,“ řekl nosatec. „Kde máte v
úmyslu přenocovat?“

©Девять часов,сказал горбоносый.


Где вы собираетесь
ночевать?ª

„Přespím ve voze. Jak dlouho jsou u vás
otevřeny obchody?“©В машине переночую. Магазины у
вас до которого часа работают?ª

„Obchody jsou už u nás zavřené,“ řekl
nosatec.©Магазины у нас уже закрытыª,сказал горбоносый.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Můžete spát na u
bikaci,“ připojil se
vousáč. „U mě na pokoji je volná postel.“

©Можно в общежитии,сказал
бородатый.


У меня в комнате
свободная койкаª.

„K ubikaci se nedá zajet,“ řekl nosatec
zamyšleně.©К общежитию не подъедешьª,сказал горбоносый задумчиво.

„Aha, to je pravda,“ řekl vousáč a
bůhvíproč se zasmál.

©Да, пожалуйª,сказал бородатый и
почему
-
то засмеялся.

„Auto můžete nechat stát u okrsku
Bezpečnosti,“ navrhl nosatec.

©Машину можно поставить возле
милицииª,сказал горбоносый.

„Ale vždyť je to

nesmysl!“ řekl vousáč. „Já
plácám hlouposti a ty se hned přidáš. Jak
on by se vůbec dostal na ubikaci?“

©Да ерунда это,сказал бородатый.


Я несу околесицу, а ты за мной вслед.
Как он в общежитие
-
то пройдёт?ª

„No jo, hrome,“ pronesl nosatec. „To je
pr
avda, člověk je jeden den mimo práci a
už zapomene na všechny ty záležitosti.“©Д
-
да, чёрт,сказал горбоносый.


Действительно, день не поработаешь


забываешь про все эти штукиª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„A co tak ho transgresovat?“©А может быть, трансгрессировать
его?ª

„To snad ne,“ řekl nosatec. „To není
pohovka. A ty nejsi Cristobal Junta, a
kromě toho já…“©Ну
-
ну,сказал горбоносый.


Это
тебе не диван. А ты не Кристобаль
Хунта, да и я тоже…ª

„Nedělejte si starosti,“ řekl jsem. „Já
přespím ve voze, nebude to
prvně.“Да вы не беспокойтесь,сказал я.


Переночую в машине, не первый раз.

Najednou jsem dostal strašnou chuť
vyspat se na prostěradle. Už čtyři noci
jsem spal ve spacím pytlu.

Мне вдруг страшно захотелось поспать
на простынях. Я уже четыре ночи сп
ал
в спальном мешке.

„Poslechni,“ vyhrkl nosatec. „Chanakuno!“Слушай,сказал горбоносый,хо
-
хо! Изнакурнож!

„Správně!“ vykřikl vousáč.Правильно!воскликнул бородатый.

„Strčíme ho na Lukomoří!“На Лукоморье его!

„Vážně, já přespím v autě,“

připomněl
jsem.Ей
-
богу, я переночую в машине,сказал я.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Přenocujete pod střechou,“ řekl nosatec,
„v poměrně čistém povlečení. Musíme se
vám nějak odvděčit za svezení…“Вы переночуете в доме,сказал
горбоносый,на относительно чистом
бельё. До
лжны же мы вас как
-
то
отблагодарить…

„A nebudeme vám přece strkat pětku,“
dodal vousáč.Не полтинник же вам совать,сказал
бородатый.

Vjeli jsme do města.

Мы въехали в город.

Kolem nás se táhly staré pevné ploty,
poctivé chalupy ze silných
zčernalých
klád, s úzkými okny, vyřezávanými
šambránami a dřevěnými kohoutky na
střechách.

Потянулись старинные крепкие
заборы, мощные срубы из гигантских
почерневших брёвен, с неширокими
окнами, с резными наличниками, с
деревянными петушками на крышах.

O
bjevilo se několik špinavých zděných
stavení s železnými dveřmi, při jejichž
spatření se mi z paměti vynořilo
polozapomenuté slovo „kvelby“.

Попалось несколько грязных
кирпичных строений с железными
дверями, вид которых вынес у меня из
памяти полузнакомое
слово ©лабазª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ulice byla rovná, široká a nesla název
třída Míru. Vpředu, dál k centru, se tyčily
patrové struskobetonové domy s
veřejnými parčíky.

Улица была прямая и широкая и
называлась проспектом Мира.
Впереди, ближе к центру, виднелись
двухэтажные
шлакоблочные дома с
открытыми сквериками.

„Příští ulicí doprava,“ řekl nosatec.Следующий переулок направо,сказал горбоносый.

Zapnul jsem blinkr, přibrzdil a zahnul
doprava.

Я включил указатель поворота,
притормозил и свернул направо.

Cesta tu byla

zarostlá trávou, ale těsně u
jedněch vrátek stál přimáčknutý zbrusu
nový záporožec.

Дорога здесь заросла травой, но у
какой
-
то калитки стоял, приткнувшись,
новенький ©Запорожецª.

Čísla domů visela nad vraty a číslice na
rezatých plechových tabulkách byly

sotva
znatelné.

Номера домов висели над воротами, и
цифры были едва заметны на ржавой
жести вывесок.

Ulička měla půvabný název: ulice
Lukomoří.

Переулок назывался изящно: ©Ул.
Лукоморьеª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Byla úzká, stisknutá z obou stran těžkými
starodávnými ploty, pos
tavenými patrně v
dobách, kdy se tu ještě proháněli švédští
a norští piráti.

Он был неширок и зажат между
тяжёлых старинных заборов,
поставленных, наверное, ещё в те
времена, когда здесь шастали
шведские и норвежские пираты.

„Stop,“ řekl nosatec.Стоп,сказал горбоносый.

Zabrzdil jsem a on se znova nosem nabodl
na hlaveň pušky.

Я тормознул, и он снова стукнулся
носом о ствол ружья.

„No a teď,“ řekl a promnul si nos. „Vy tu
na mě počkejte, já zajdu dovnitř a zařídím
to.“Теперь так,сказал

он, потирая нос.


Вы меня подождите, а я сейчас пойду
и всё устрою.

„Ale to opravdu není třeba.“ zaprotestoval
jsem naposledy.Право, не стоит,сказал я в
последний раз.

„Konec řečí. Voloďo, drž ho na mušce.“Никаких разговоров. Володя, держи
его

на мушке.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Nosatec vystoupil z auta a shrben prolezl
nízkou brankou.

Горбоносый вылез из машины и,
нагнувшись, протиснулся в низкую
калитку.

Za vysokánským šedým plotem nebylo
žádný dům vidět.

За высоченным серым забором дома
видно не было.

Vrata byla ú
ctyhodná, jako od
lokomotívního depa. Byla zavěšena na
rezivých železných pantech, z nichž každý
vážil přinejmenším dvacet kilo.

Ворота были совсем уже
феноменальные, как в паровозном
депо, на ржавых железных петлях в
пуд весом.

Udiveně jsem si četl
vývěsky. Byly tři.

Я с изумлением читал вывески. Их
было три.

Na levém křídle vrat se přísně blyštělo
tlusté sklo solidní modré tabulky se
stříbrnými písmeny

VÚČAKO

CHALOUPKA NA KUŘÍ NOZE

PAMATNÍK SOLOVECKÝCH STARÝCH ČASŮ

На левой воротине строго блестела

толстым стеклом синяя солидная
вывеска с серебряными буквами:

НИИЧАВО

Изба на куриных ногах

Памятник соловецкой старины

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Na pravém křídle vrat visela nahoře
zrezivělá plechová tabulka: ul. Lukomoří,
č. 13, N.K. Gorynyčová. A pod ní se
vyjímala překližková

destička a na ní
křivými inkoustovými písmeny:

KOCOUR MIMO PROVOZ

Ředitelství

На правой воротине сверху висела
ржавая жестяная табличка: ©Ул.
Лукоморье, д. №13, Н.К. Горынычª, а
под нею красовался кусок фанеры с
надписью чернилами вкривь и вкось:

КОТ НЕ
РАБОТАЕТ

Администрация

„Co to má znamenat?“ zeptal jsem se. „Já
to nechápu.“Какой КОТ?спросил я.


Комитет
Оборонной Техники?

Vousáč se uchichtl.

Бородатый хихикнул.

„Hlavně se nerozrušujte,“ řekl. „Tady u
nás je legrace a všechno dobře dopadne.“Вы, главное, не беспокойтесь,сказал он.


Тут у нас забавно, но всё
будет в полном порядке.

Vystoupil jsem z auta a začal jsem otírat
přední sklo. Najednou jsem zaslechl nad
hlavou šramot. Zvedl jsem oči.

Я вышел из машины и стал протирать
ветровое с
текло. Над головой у меня
вдруг завозились. Я поглядел.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Na vratech se právě uveleboval a hledal
nejpohodlnější polohu obrovitý černošedý
mourovatý kocour. Tak velikého kocoura
jsem v životě neviděl. Když se usadil,
pohlédl na mě líně a lhostejně žlutýma
očima.

На воротах умащивался, пристраиваясь
поудобнее, гигантский


я таких
никогда не видел


чёрно
-
серый, c
разводами, кот. Усевшись, он сыто и
равнодушно посмотрел на меня
жёлтыми глазами.

„Čičí, čičí,“ řekl jsem automaticky.

©Кис
-
кис
-
кисª,сказал я
машинально.

Kocour zdvořile a chladně rozevřel tlamu
plnou ostrých zubů, vydal sípavý hrdelní
zvuk, pak se otočil a díval se do dvora.
Tam za ohradou zazněl nosatcův hlas:

„Vasiliji, příteli, nezlobte se, že vás
obtěžuju.“

Кот вежливо и холодно разинул
зу
бастую пасть, издал сиплый
горловой звук, а затем отвернулся и
стал смотреть внутрь двора. Оттуда,
из
-
за забора, голос горбоносого
произнёс:Василий, друг мой, разрешите вас
побеспокоить.

Zaskřípěla závora.

Завизжал засов.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Kocour vstal a nehlučně
seskočil do dvora.

Кот поднялся и бесшумно канул во
двор.

Vrata se těžce zahoupala, rozlehlo se
příšerné vrzání a praskot a levá půlka se
pomalu otevřela. Objevil se nosatcův
obličej zbrunátnělý námahou.

Ворота тяжело закачались, раздался
ужасающий скрип
и треск, и левая
воротина медленно отворилась.
Появилось красное от натуги лицо
горбоносого.

„Haló, dobrodinče!“ zavolal. „Zajeďte
dovnitř!“Благодетель!позвал он.


Заезжайте!

Vrátil jsem se do vozu a pomalu zajel do
dvora.

Я вернулся в машину и
медленно
въехал во двор.

Byl rozlehlý, v jeho hloubi stála chaloupka
z tlustých klád a před ní se tyčil nízký
širokánský dub s hustou korunou, která
zacláněla střechu.

Двор был обширный, в глубине стоял
дом из толстых брёвен, а перед домом
красовался приз
емистый необъятный
дуб, широкий, плотный, с густой
кроной, заслоняющей крышу.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Od vrat vedla kolem dubu k chaloupce
úzká cestička vyložená kamennými
deskami.

От ворот к дому, огибая дуб, шла
дорожка, выложенная каменными
плитами.

Vpravo od ní byla zahrada

a vlevo
uprostřed palouku se vypínala roubená
studna s vahadlem, omšelým a zčernalým
starobou.

Справа от дорожки был огород, а
слева, посередине лужайки,
возвышался колодезный сруб с
воротом, чёрный от древности и
покрытый мохом.

Zaparkoval jsem auto v
ústraní, vypnul
motor a vylezl.

Я поставил машину в сторонке,
выключил двигатель и вылез.

Vousatý Voloďa také vystoupil, opřel si
pušku o bok a začal si srovnávat batoh na
zádech.

Бородатый Володя тоже вылез и,
прислонив ружьё к борту, стал
прилаживать рю
кзак.

„Tak jste doma,“ řekl.Вот вы и дома,сказал он.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Nosatec se skřípotem a praskáním zase
zavíral vrata, já jsem se cítil poněkud
trapně, rozhlížel jsem se kolem a nevěděl
jsem, co mám dělat.

Горбоносый со скрипом и треском
затворял ворота, я же,
чувствуя себя
довольно неловко, озирался, не зная,
что делать.

„A, tady máme hospodyni!“ vykřikl
vousáč. „Tak jak slouží zdraví, babičko,
holubičko Naino Kyjevno?“А вот и хозяйка!вскричал
бородатый.


По здорову ли, баушка,
Наина свет Киевна!

Hospo
dyni bylo určitě dost přes sto.
Kráčela k nám pomalu, opírala se o
sukovici a vláčela po zemi nohy ve
válenkách a galoších.

Хозяйке было, наверное, за сто. Она
шла к нам медленно, опираясь на
суковатую палку, волоча ноги в
валенках с галошами.

Obličej měl
a temně hnědý; ze spousty
vrásek vyčníval kupředu a směrem dolů
nos, křivý a ostrý jako jatagan, oči měla
matné, jakoby potažené zákalem.

Лицо у неё было тёмно
-
коричневое; из
сплошной массы морщин выдавался
вперёд и вниз нос, кривой и острый,
как ятаган, а

глаза были бледные,
тусклые, словно бы закрытые
бельмами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Buď zdráv, buď zdráv, vnoučku,“
pronesla nečekané zvučným basem.
„Takže tohle bude ten nový programátor?
Buď zdráv, panáčku, vítám tě…“Здравствуй, здравствуй, внучек,произнесла она
неожиданно звучным
басом.


Это, значит, и будет новый
программист? Здравствуй, батюшка,
добро пожаловать!..

Uklonil jsem se a bylo mi jasné, že musím
držet jazyk za zuby.

Я поклонился, понимая, что нужно
помалкивать.

Přes černý šátek uvázaný pod bradou
měla babka ještě jeden pestrý silonový
šáteček s různobarevnými vyobrazeními
Atomia a mnohojazyčnými nápisy:
Světová výstava Expo


Brusel. Na bradě
a pod nosem se jí ježily řídké šedivé
štětiny. Oblečena byla do vatované vesty
bez rukávů a černých soukenn
ých šatů.

Голова бабки поверх чёрного пухового
платка, завязанного под подбородком,
была покрыта весёленькой капроновой
косынкой с разноцветными
изображениями Атомиума и с
надписями на разных языках:
©Международная выставка в
Брюсселеª. На подбородке и под

носом
торчала редкая седая щетина. Одета
была бабка в ватную безрукавку и
чёрное суконное платье.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Tak takhle, Naino Kyjevno!“ řekl nosatec,
přistoupil blíž a otřel si z dlaní rez.
„Potřebujeme našeho nového
spolupracovníka na dvě noci uložit.
Dovolte, a
bych vám představil… m


m

m…“Таким вот образом, Наина Киевна!сказал горбоносый, подходя и обтирая
с ладоней ржавчину.


Надо нашего
нового сотрудника устроить на две
ночи. Позвольте вам представить… м
-
м
-
м…

„Není třeba,“ řekla stařena a upřeně si mě
prohlížela. „Vidím to sama. Alexandr
Ivanovič Privalov, tisíc devět set třicet
osm, mužské, ruská, člen Komsomolu, ne,
ne, neúčastnil, nebyl, nemá, a čeká tě,
holoubku, dlouhá cesta a důležité jednání
s úřady, pak

se vystříhej, sokolíku,
člověka zlého a zrzavého, a buď štědrý k
chudé stařeně, statný junáku…“А не надо,сказала старуха,
пристально меня рассматривая.


Сама
вижу. Привалов Александр Иванович,
одна тысяча девятьсот тридцать
восьмой, мужской, русски
й, член
ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не
был, не имеет, а будет тебе, алмазный,
дальняя дорога и интерес в казённом
доме, а бояться тебе, бриллиантовый,
надо человека рыжего, недоброго, а
позолоти ручку, яхонтовый…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Ehm!“ pronesl nosatec a babka se
zara
zila. Rozhostilo se trapné mlčení.Гхм!громко сказал горбоносый, и
бабка осеклась. Воцарилось неловкое
молчание.

„Můžete mi říkat jednoduše Saša,“
vymáčkl jsem ze sebe předem
připravenou větu.Можно звать просто Сашей…


выдавил я из себя заранее
п
риготовленную фразу.

„Ale kde ho uložím?“ informovala se
babka.И где же я его положу?осведомилась бабка.

„V depozitáři, kde jinde,“ řekl nosatec
trochu podrážděně.В запаснике, конечно,несколько
раздражённо сказал горбоносый.

„A kdo si to
vezme na zodpovědnost?“А отвечать кто будет?

„Naino Kyjevno!“ zahalekal nosatec tónem
ochotnického tragéda, vzal stařenu v
podpaží a zatáhl ji k domu.Наина Киевна!..


раскатами
провинциального трагика взревел
горбоносый, схватил старуху под руку
и п
оволок к дому.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Bylo slyšet, jak se hádaji: „Přece jsme se
domluvili!“


„A co když něco šlohne?“


„Tak potichu přece! Je to programátor,
chápete? Komsomolec! Vědec!“


„A co
když bude mlaskat?“

Было слышно, как они спорят: ©Ведь
мы же договорились!..ª


©…А ежели
он что
-
нибудь стибрит?..ª


©Да тише
вы! Это же программист, понимаете?
Комсомолец! Учёный!..ª


©А ежели
он цыкать будет?..ª

V rozpacích jsem se otočil k Voloďovi. Ten
se hihňal.

Я сте
снённо повернулся к Володе.
Володя хихикал.

„Mně je to nějak trapné,“ řekl jsem.Неловко как
-
то,сказал я.

„Neberte si to tak, všecko se srovná…“Не беспокойтесь


всё будет
отлично…

Chtěl ještě něco říct, ale v tu chvíli babka
divoce vykřikla: „A

co pohovka? Pohovka!“

Он хотел сказать ещё что
-
то, но тут
бабка дико заорала: ©А диван
-
то,
диван!..ª

Trhl jsem sebou a řekl:

„Víte co? Já přece jenom radši pojedu.“

Я вздрогнул и сказал:Знаете, я, пожалуй, поеду, а?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Nepřipadá v úvahu!“ prohlásil Vo
loďa.
„Všechno se srovná. Babka chce
jednoduše vytřískat prachy a my s
Romanem nemáme na hotovosti nic.“Не может быть и речи!решительно
сказал Володя.


Всё уладится. Просто
бабке нужна мзда, а у нас с Романом
нет наличных.

„Já jí to zaplatím,“ prav
il jsem.Я заплачу,сказал я.

V tu chvíli jsem měl obrovskou chuť odjet


nesnáším takzvané mezilidské
konflikty.

Теперь мне очень хотелось уехать:
терпеть не могу этих так называемых
житейских коллизий.

Voloďa zavrtěl hlavou.

Володя замотал головой.

„Nic takového. No, on už tamhle jde.
Všechno je v pořádku.“Ничего подобного. Вон он уже идёт.
Всё в порядке.

Nosatý Roman k nám přistoupil, vzal mě
za ruku a řekl:

„Už je klid. Jdeme.“

Горбоносый Роман подошёл к нам,
взял меня за руку и сказал:Ну,

всё устроилось. Пошли.

„Poslyšte, mně je to nějak trapné,“ řekl
jsem. „Koneckonců ona není povinna…“Слушайте, неудобно как
-
то,сказал
я.


Она, в конце концов, не обязана…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


To už jsme kráčeli k domu.

Но мы уже шли к дому.

„Je povinna, je,“
utrušoval Roman.Обязана, обязана,приговаривал
Роман.

Obloukem kolem dubu jsme došli k
zadnímu vchodu. Roman strčil do dveří
potažených koženkou a octli jsme se v
síni, prostorné a čisté, ale špatně
osvětlené.

Обогнув дуб, мы подошли к заднему
крыльцу. Роман толкнул обитую
дерматином дверь, и мы оказались в
прихожей, просторной и чистой, но
плохо освещённой.

Stařena nás čekala s rukama zkříženýma
na břiše a s našpulenými rty. Jakmile nás
spatřila, zaduněla pomstychtivým basem:

„Ale hned sepíšem

protokol. Jako že tak a
tak: převzal to a to, od té a té, kterážto
předala výše uvedené níže
podepsanému…“

Старуха ждала нас, сложив руки на
животе и поджав губы. При виде нас
она мстительно пробасила:А расписочку чтобы сейчас же!.. Так,
мол, и так: пр
инял, мол, то
-
то и то
-
то
от такой
-
то, каковая сдала
вышеуказанное
нижеподписавшемуся…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Roman potichoučku zaúpěl. Pak jsme
vstoupili do světnice, kterou mi přidělili.
Byl to chladný pokojík s jedním oknem, na
němž visela kartounová záclonka.

Роман тихонько
взвыл, и мы вошли в
отведённую мне комнату. Это было
прохладное помещение с одним окном,
завешенным ситцевой занавесочкой.

Roman pronesl přiškrceně:

„Udělejte si pohodlí a buďte tu jako
doma.“

Роман сказал напряжённым голосом:Располагайтесь и будьте
как дома.

A stařena se ze síně hned podrážděně
ptala:

„Jen jestli nemlaská…“

Старуха из прихожей сейчас же
ревниво осведомилась:А зубом оне не цыкают?

Roman se ani neotočil a odsekl:

„Nemlaská! Už jsem řekl, že ne.“

Роман, не оборачиваясь, рявкнул:Не цыкают! Говорят вам


зубов нет.

„Tak půjdeme napsat to potvrzeníčko…“Тогда пойдём, расписочку
напишем…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Roman povytáhl obočí, obrátil oči v sloup,
vycenil zuby a potřásl hlavou, ale přece
jen vyšel ven.

Роман поднял брови, закатил глаза,
оскалил
зубы и потряс головой, но всё
-
таки вышел.

Rozhlédl jsem se. Nábytku nebylo v
místnosti moc. U okna stál masivní stůl
přikrytý starým šedivým ubrusem s
třásněmi, před ním vratká stolička.

Я осмотрелся. Мебели в комнате было
немного. У окна стоял массивный
стол,
накрытый ветхой серой скатертью с
бахромой, перед столом


колченогий
табурет.

U holé roubené stěny stála široká
pohovka, na protější straně polepené
nejrůznějšími tapetami byl věšák s
nějakými hadry (vatované kabátky,
vypelichané kožichy, roztrhané

čepice a
beranice).

Возле голой бревенчатой стены
помещался обширный диван, на
другой стене, заклеенной
разнокалиберными обоями, была
вешалка с какой
-
то рухлядью (ватники,
вылезшие шубы, драные кепки и
ушанки).

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Část světnice zabírala velká ruská pec,
čer
stvě vybílená, naproti v rohu viselo
velké zakalené zrcadlo v oloupaném
rámu. Podlaha byla vydrhnutá a pokrytá
pruhovanými koberečky.

В комнату вдавалась большая русская
печь, сияющая свежей побелкой, а
напротив в углу висело большое
мутное зеркало в облез
лой раме. Пол
был выскоблен и покрыт полосатыми
половиками.

Za stěnou se ozývaly dva hlasy


stařenin bas se držel na jednom tónu,
Romanův hlas se zvyšoval a snižoval.

За стеной бубнили в два голоса:
старуха басила на одной ноте, голос
Романа повышался и
понижался.

„Ubrus, inventární číslo dvě stě čtyřicet
pět…“

„Zapište si taky každé prkno podlahy!“

„Stůl kuchyňský…“

„Pec si taky napíšete?“

„Pořádek musí být… Pohovka…“

©Скатерть, инвентарный номер двести
сорок пять…ª©Вы ещё каждую половицу
запишите!.
©Стол обеденный…ª©Печь вы тоже запишете?..ª©Порядок нужен… Диван…ª

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Přistoupil jsem k oknu a odhrnul záclonku.
Za oknem byl dub, jinak nebylo vidět nic.
Zadíval jsem se na dub. Byl to
bezpochyby velice starý strom. Kůru měl
šedou, nějak mrtvo
u, a bludné kořeny,
které vystupovaly ze země, byly pokryty
červeným a bílým lišejníkem.

Я подошёл к окну и отдёрнул
занавеску. За окном был дуб, больше
ничего не было видно. Я стал смотреть
на дуб. Это было, видимо, очень
древнее растение. Кора была на нё
м
серая и какая
-
то мёртвая, а
чудовищные корни, вылезшие из
земли, были покрыты красным и
белым лишайником.

„A taky si zapište dub!“ řekl za stěnou
Roman.

©И ещё дуб запишите!ª


сказал за
стеной Роман.

Na parapetu ležela tlustá ohmataná kniha,
bezmyšlenkovitě jsem v ní zalistoval,
odstoupil od okna a sedl na pohovku. A
hned se mi chtělo spát.

На подоконнике лежала пухлая
засаленная книга, я бездумно полистал
её, отошёл от окна и сел на диван. И
мне сейчас же захотелось спать.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Uvědomil jsem si,
že jsem dnes čtrnáct
hodin řídil automobil, že jsem patrně
nemusel tolik pospíchat, že mě bolí v
zádech a v hlavě se mi všechno plete, že
se nakonec můžu vykašlat na tuhle
protivnou stařenu, jen když všechno co
nejdřív skončí a já si budu moci lehnout a
us
nout…

Я подумал, что вёл сегодня машину
четырнадцать часов, что не стоило,
пожалуй, так торопиться, что спина у
меня болит, а в голове всё путается,
что плевать мне, в конце концов, на эту
нудную старуху, и скорей бы всё
кончилось и можно было бы лечь и
за
снуть…

„Tak je to,“ řekl Roman, který se objevil
na prahu. „Formality máme za sebou.“Ну вот,сказал Роман, появляясь на
пороге.


Формальности окончены.

Zamával ve vzduchu roztaženými prsty
umazanými od inkoustu.Он помотал рукой с растопыренными
пальцами, измазанными чернилами.

„Naše prstíčky jsou unavené, moc jsme
psali, moc… Lehněte si a spěte. My
odcházíme a vy si klidně jděte lehnout. Co
děláte zítra?“Наши пальчики устали: мы писали,
мы писали… Ложитесь спать. Мы
уходим, а вы спокойно ложи
тесь спать.
Что вы завтра делаете?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Čekám,“ odpověděl jsem malátně.Жду,вяло ответил я.

„Kde?“Где?

„Tady. A u pošty.“Здесь. И около почтамта.

„Zítra nejspíš neodjedete, že?“Завтра вы, наверное, не уедете?

„Zítra sotva… Nejspíš pozítří.“Завтра вряд ли… Скорее всего


послезавтра.

„V tom případě se ještě uvidíme. Všechno
nás teprve čeká.“Тогда мы ещё увидимся. Наша
любовь впереди.

Usmál se, zamával a odešel. Líně jsem si
pomyslel, že bych ho měl asi vyprovodit a
rozloučit se s
Voloďou, a ulehl jsem.Он улыбнулся, махнул рукой и
вышел. Я лениво подумал, что надо
было бы его проводить и попрощаться
с Володей, и лёг.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Hned nato vstoupila do místnosti stařena.
Vstal jsem. Stařena si mě chvíli upřeně
prohlížela:

„Obávám se, panáčku
, že budeš mlaskat,“
řekla znepokojeně.

Сейчас же в комнату вошла старуха. Я
встал. Старуха некоторое время
пристально на меня глядела.Боюсь я, батюшка, что ты зубом
цыкать станешь,сказала она с
беспокойством.

„Nebudu mlaskat,“ řekl jsem unaveně.
„B
udu spát.“Не стану я цыкать,сказал я
утомлённо.


Я спать стану.

„Tak si lehni a spi… Jenom zaplať penízky
a spi…“И ложись, и спи… Денежки только
вот заплати и спи…

Sáhl jsem do zadní kapsy kalhot pro
náprsní tašku.

Я полез в задний карман за
бумажником.

„Kolik jsem dlužen?“Сколько с меня?

Stařena obrátila oči ke stropu.

Старуха подняла глаза к потолку.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Tak když budeme počítat rubl za
světnici… padesátník za povlečení


to je
moje, ne erární


tak to dělá za dvě noci
tři rubly… A kolik
přidáš ze štědrosti, tedy
za vyrušování, to nechám na tobě…“Рубль положим за помещение…
Полтинничек за постельное бельё


моё оно, не казённое. За две ночи
выходит три рубли… А сколько от
щедрот накинешь


за беспокойство,
значит,я уж и не знаю…

Pod
al jsem jí pětirublovku.

Я протянул ей пятёрку.

„Ze štědrosti si nechte zatím rubl,“ řekl
jsem. „Potom se uvidí.“От щедрот пока рубль,сказал я.


А
там видно будет.

Stařena dychtivě hrábla po penězích,
zamumlala něco o vrácení zpátky a šla.
Dost dl
ouho byla pryč, už jsem chtěl
mávnout rukou nad tím, co jsem měl
dostat nazpátek, i nad povlečením, ale tu
se vrátila a vysypala na stůl hrst
špinavých měďáků.

Старуха живо схватила деньги и
удалилась, бормоча что
-
то про сдачу.
Не было её довольно долго, и

я уже
хотел махнуть рукой и на сдачу, и на
бельё, но она вернулась и выложила на
стол пригоршню грязных медяков.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Tady máš zpátky, panáčku,“ pravila. „Je
to přesně rublík, ani to nemusíš
přepočítávat.“Вот тебе и сдача, батюшка,сказала
она.


Ровно
рублик, можешь не
пересчитывать.

„Nebudu to přepočítávat,“ řekl jsem. „A
jak s povlečením?“Не буду пересчитывать,сказал я.


Как насчёт белья?

„Hned ti povlíknu. Jdi se na chvilku projít
ven, já ti tady povlíknu.“Сейчас постелю. Ты выйди во двор
,
прогуляйся, а я постелю.

Vyšel jsem a v chůzi jsem vytáhl cigarety.

Я вышел, на ходу вытаскивая
сигареты.

Slunce konečně zapadlo a nastala bílá
noc. Kdesi štěkali psi.

Солнце наконец село, и наступила
белая ночь. Где
-
то лаяли собаки.

Usedl jsem pod
dubem na lavičku vrostlou
do země, zapálil si a díval se na bledé
nebe bez hvězd.

Я присел под дубом на вросшую в
землю скамеечку, закурил и стал
смотреть на бледное беззвёздное небо.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Odkudsi nehlučně vylezl kocour, bleskl po
mně světélkujícíma očima, pak

se rychle
vydrápal na dub a zmizel v temném
listoví. Ihned jsem ho pustil z hlavy, ale
trhl jsem sebou, když kocour začal
šramotit kdesi nahoře. Na hlavu se mi
snášelo smetí.

Откуда
-
то бесшумно появился кот,
глянул на меня флюоресцирующими
глазами, затем
быстро вскарабкался на
дуб и исчез в тёмной листве. Я сразу
забыл о нём и вздрогнул, когда он
завозился где
-
то наверху. На голову
мне посыпался мусор.

„Aby tě husa…,“ řekl jsem nahlas a začal
jsem se oprašovat. Hrozně se mi chtělo
spát.

©Чтоб тебя…ª


сказал я вслух и стал
отряхиваться. Спать хотелось
необычайно.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Z domu vyšla stařena a aniž si mě všimla,
zamířila ke studni. Vysvětlil jsem si to tak,
že je povlečeno, a vrátil jsem se tedy do
světnice. Ta protivná baba mi ustlala na
podlaze. Tak tohle te
dy ne, řekl jsem si v
duchu, zavřel dveře na zástrčku, přendal
si lůžkoviny na pohovku a začal se
svlékat.

Из дому вышла старуха, не замечая
меня, побрела к колодцу. Я понял это
так, что постель готова, и вернулся в
комнату. Вредная бабка постелила мне
на
полу. Ну уж нет, подумал я, запер
дверь на щеколду, перетащил постель
на диван и стал раздеваться.

Z okna se linulo mdlé šero, na dubu
hlučně šramotil kocour. Zatřepal jsem
hlavou, abych z vlasů vytřásl smetí. Bylo
to zvláštní, nečekané smetí


velké,
suc
hé rybí šupiny.

Сумрачный свет падал из окна, на дубе
шумно возился кот. Я замотал головой,
вытряхивая из волос мусор. Странный
это был мусор, неожиданный: крупная
сухая рыбья чешуя.

Tohle bude ve spaní píchat, pomyslel jsem
si, svalil se na polštář a v m
žiku jsem
usnul.

Колко спать будет, подумал я,
повалился на подушку и сразу заснул.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.
Kapitola druhá

Глава вторая

Zpustlý dům se stal doupětem lišek a
jezevců, takže se zde mohou vyskytovat
podivní vlkodlakové a přízraky.

A. Weda

…Опустевший дом
превратился
в логово лисиц и барсуков, и
потому здесь могут появляться
странные оборотни и призраки.

А. Уэда

Probudil jsem se uprostřed noci. V
místnosti někdo mluvil.

Я проснулся посреди ночи оттого, что
в комнате разговаривали.

Byli dva a sotva
slyšitelně šeptali.

Разговаривали двое, едва слышным
шёпотом.

Jejich hlasy si byly dost podobné, ale
jeden byl poněkud přiškrcený a sípavý,
druhý vyjadřoval zřejmě podráždění.

Голоса были очень похожи, но один
был немного сдавленный и
хрипловатый, а друго
й выдавал
крайнее раздражение.

„Přestaň sípat,“ šeptal podrážděný.Не хрипи,шептал раздражённый.

„Dokážeš nesípat?“Ты можешь не хрипеть?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Dokážu,“ odpověděl přiškrcený a odkašlal
si.Могу,отозвался сдавленный и
заперхал.

„Ticho, hrome,“
zasyčel podrážděný.Да тише ты…


прошипел
раздражённый.

„Škrábe mě v krku,“ vysvětlil přiškrcený.Хрипунец,объяснил сдавленный.

„To je ranní kuřácký kašel…“ Znovu si
odkašlal.Утренний кашель курильщика…


Он снова заперхал.

„Zmiz odtud,“ řekl

podrážděný.Удались отсюда,сказал
раздражённый.

„On stejně spí…“Да всё равно он спит…

„Kdo to je? Odkud sem spadl?“Кто он такой? Откуда свалился?

„Jak to můžu vědět?“А я почём знаю?

„To je smůla… Prostě fantastická smůla.“Вот досада…
Ну просто
феноменально не везёт.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Sousedi zase nemůžou usnout, pomyslel
jsem si v rozespalosti. Připadalo mi, že
jsem doma. Tam vedle mne bydlí dva
bratři fyzikové, kteří strašně rádi pracují v
noci.

Опять соседям не спится, подумал я
спросонья. Я вообрази
л, что я дома.
Дома у меня в соседях два брата
-
физика, которые обожают работать
ночью.

Kolem druhé hodiny po půlnoci jim
vždycky docházejí cigarety, a tak lezou ke
mně do pokoje a začínají šťárat, rachotit
nábytkem a navzájem si nadávat.

К двум часам
пополуночи у них
кончаются сигареты, и тогда они
забираются ко мне в комнату и
начинают шарить, стуча мебелью и
переругиваясь.

Popadl jsem polštář a mrštil jím do
prázdna. Cosi se hlučně skácelo a
rozhostilo se ticho.

Я схватил подушку и швырнул в
пустоту
. Что
-
то с шумом обрушилось,
и стало тихо.

„Polštář vraťte,“ řekl jsem, „a vypadněte.
Cigarety jsou na stole.“Подушку верните,сказал я,и
убирайтесь вон. Сигареты на столе.

Zvuk vlastního hlasu mě definitivně
probudil. Usedl jsem.

Звук собственно
го голоса разбудил
меня окончательно. Я сел.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Kdesi smutně štěkali psi, za stěnou
strašlivě chrápala stařena.

Уныло лаяли собаки, за стеной грозно
храпела старуха.

Konečně jsem si uvědomil, kde jsem.

Я наконец вспомнил, где нахожусь.

V místnosti nebyl
nikdo.

В комнате никого не было.

V mdlém přísvitu jsem na podlaze uviděl
svůj polštář a hadry, které spadly z
věšáku. Bába mi utrhne hlavu, pomyslel
jsem si a vyskočil jsem.

В сумеречном свете я увидел на полу
свою подушку и барахло, рухнувшее с
вешалки.
Бабка голову оторвёт,
подумал я и вскочил.

Podlaha byla studená a tak jsem přešlápl
na koberečky.

Пол был холодный, и я переступил на
половики.

Stará přestala chrápat.

Бабка перестала храпеть.

Znehybněl jsem.

Я замер.

Prkna povrzávala, v koutech cosi
šramotilo a šustilo.

Потрескивали половицы, что
-
то
хрустело и шелестело в углах.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Babka ohlušivě hvízdla a znovu se
rozchrápala.

Бабка оглушительно свистнула и
захрапела снова.

Zvedl jsem polštář a hodil jej zpátky na
pohovku.

Я поднял подушку и бросил её

на
диван.

Z hadrů se linul psí zápach.

От рухляди пахло псиной.

Věšák se utrhl z hřebíku a visel našikmo.
Narovnal jsem ho a začal jsem sbírat
hadry. Jakmile jsem pověsil poslední
šátek, věšák se znovu utrhl, škrábavě sjel
po tapetách a zůstal viset
zase na jednom
hřebíku.

Вешалка сорвалась с гвоздя и висела
боком. Я поправил её и стал подбирать
рухлядь. Едва я повесил последний
салоп, как вешалка оборвалась и,
шаркнув по обоям, снова повисла на
одном гвозде.

Babka přestala chrápat a mně vyrazil
stud
ený pot.

Бабка перестала храпеть, и я облился
холодным потом.

Kdesi poblíž se rozeřval kohout. Do
polívky bys patřil, pomyslel jsem si
nenávistně.

Где
-
то поблизости завопил петух. В
суп тебя, подумал я с ненавистью.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Stařena za stěnou se vrtěla, péra
skřípala
a vystřelovala.

Старуха за стеной принялась
вертеться, скрипели и щёлкали
пружины.

Stál jsem na jedné noze a čekal.

Я ждал, стоя на одной ноге.

Na dvoře kdosi tiše řekl:

„Musíme jít spát, zdrželi jsme se moc
dlouho.“

Во дворе кто
-
то сказал
тихонько:
©Спать пора, засиделись мы сегодня с
тобойª.

Byl to mladý ženský hlas.

Голос был молодой, женский.

„Když spát, tak spát,“ ozval se druhý hlas.

©Спать так спать,отозвался другой
голос.

Bylo slyšet táhlé zívnutí.

Послышался протяжный зевок.

„Dneska už se nebudeš šplouchat?“Плескаться больше не будешь
сегодня?ª

„Je mi nějaká zima. Půjdem do hajan.“©Холодно что
-
то. Давай баинькиª.

Pak už bylo ticho.

Стало тихо.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Babka zavrčela a zachrčela a já jsem se
opatrně vrátil na pohovku.

Бабка
зарычала и заворчала, и я
осторожно вернулся на диван.

Ráno si přivstanu a dám to tady důkladně
do pořádku…

Утром встану пораньше и всё
поправлю как следует…

Ulehl jsem na pravý bok, přitáhl si deku
až na ucho, zavřel oči a v tu chvíli jsem
zjistil, že s
e mi absolutně nechce spát, ale
zato mám hrozný hlad.

Я лёг на правый бок, натянул одеяло
на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что
спать мне совершенно не хочется


хочется есть.

Aj


aj


aj, řekl jsem si v duchu.

Ай
-
яй
-
яй, подумал я.

Bylo třeba
urychleně podniknout nějaká
opatření, a já je podnikl.

Надо было срочно принимать меры, и я
их принял.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Tak řekněme systém dvou integrálních
rovnic stelární statistiky; obě proměnné
jsou pod integrálem. Řešit se dají
přirozeně jenom numericky, a vypočítat
je
může jenom stroj, řekněme ČEP…
Vzpomněl jsem si na náš číslicový
elektronický počítač. Jeho ovládací panel
má barvu žloutkového krému.

Вот, скажем, система двух
интегральных уравнений типа
уравнений звёздной статистики; обе
неизвестные функции находятся

под
интегралом. Решать, естественно,
можно только численно, скажем, на
БЭСМе… Я вспомнил нашу БЭСМ.
Панель управления цвета заварного
крема.

Žeňa pokládá na tenhle panel cosi v
novinách a pomalu je rozbaluje.

Женя кладёт на эту панель газетный
свёрток и
неторопливо его
разворачивает.

„Co máš ty?“

©У тебя что?ª

„Chleba se sýrem a salámem.“©У меня с сыром и колбасойª.

Mívám polský, polouzený, jemně
nakrájený.

С польской полукопчёной,
кружочками.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.
„Ech, měl by ses oženit! Podívej, já
mám karbanátky s česnekem, domácí! A
nakládanou okurku.“

©Эх ты, жениться надо! У меня
котлеты, с чесночком, домашние. И
солёный огурчикª.

Ne, dvě okurky… Čtyři karbanátky, a aby
se to dobře počítalo, čtyři křupavé
nakládané okurčičky. A čtyři krajíčky
chleba s máslem…

Нет, два огурчика… Четыре котлеты и
для ровного счёта четыре крепких
солёных огурчика. И четыре куска
хлеба с маслом…

Odhodil jsem deku a sedl si.

Я откинул одеяло и сел.

Nezůstalo mi něco v autě? Ne
, všechno,
co tam bylo, jsem snědl.

Может быть, в машине что
-
нибудь
осталось? Нет, всё, что там было, я
съел.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Zůstala tam jenom kuchařka pro Valkovu
mámu, která bydlí v Ležněvu. Jak se to
tam píše… Sauce piquante. Půl sklenice
octa a dvě cibule… a
paprička. Podává se
k masitým jídlům… Pamatuji si to jako
dnes: k malým biftečkům.

Осталась поваренная книга для
Валькиной мамы, которая живёт в
Лежневе. Как это там… Соус пикан.
Полстакана уксусу, две луковицы… и
перчик. Подаётся к мясным блюдам…
Как сейч
ас помню: к маленьким
бифштексам.

Taková lumpárna, pomyslel jsem si, ne
jednoduše k biftekům, ale maliličkým
biftečkům.

Вот подлость, подумал я, ведь не
просто к бифштексам, а к ма
-
а
-
аленьким бифштексам.

Vyskočil jsem a postavil se k oknu. Noční
vzduch b
yl výrazně provoněn maliličkými
biftečky.

Я вскочил и подбежал к окну. В
ночном воздухе отчётливо пахло ма
-
а
-
аленькими бифштексами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Odkudsi z hlubin podvědomí se mi
vynořilo: „Vybavovala se mu obyčejná
hospodská jídla jako zelňačka se
smetanou, mozeček s hráškem, nakládaná
okurka (tady jsem polkl) a obvyklý sladký
pirožek z lístkového těsta…“

Откуда
-
то из недр подсознания
всплыло: ©По
давались ему обычные в
трактирах блюда, как
-
то: кислые щи,
мозги с горошком, огурец солёный (я
глотнул) и вечный слоёный сладкий
пирожок…ª

Měl bych přijít na jiné myšlenky, napadlo
mě, a sáhl jsem po knize na okenním

ráno. Otevřel jsem knihu nazdařbůh.

Отвлечься бы, подумал я и взял книгу
с подоконника. Это был Алексей
Толстой, ©Хмурое утроª. Я открыл
наугад.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Machno zlomil otvírák, vytáhl z kapsy
perleťový nožík se spoustou čepelí a
mordoval se s tím dál, otvíraje

plechovky
s ananasy (tak už je to v háji, pomyslel
jsem si), francouzskou paštikou a humry,
jejichž silná vůně se rozlila po světnici.“

©Махно, сломав сардиночный ключ,
вытащил из кармана перламутровый
ножик с полусотней лезвий и им
продолжал орудовать,
открывая
жестянки с ананасами (плохо дело,
подумал я), французским паштетом, с
омарами, от которых резко запахло по
комнатеª.

Opatrně jsem položil knihu a usedl na
stoličku ke stolu.

Я осторожно положил книгу и сел за
стол на табурет.

Místnost náhle
naplnila příjemná silná
vůně, zřejmě vůně humrů.

В комнате вдруг обнаружился вкусный
резкий запах: должно быть, пахло
омарами.

Zamyslel jsem se, čím to je, že jsem až
dosud nikdy neochutnal humry. Nebo
třeba ústřice.

Я стал размышлять, почему я до сих
пор

ни разу не пробовал омаров. Или,
скажем, устриц.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


U Dickense všichni pojídají ústřice,
ohánějí se zavíracími noži, ukrajují si
tlusté krajíce chleba a mažou si je
máslem…

У Диккенса все едят устриц, орудуют
складными ножами, отрезают толстые
ломти хлеба,

намазывают маслом…

Začal jsem nervózně přihlazovat ubrus.
Viděl jsem na něm nevyprané skvrny. Na
tomhle ubruse už se snědlo mnoho
chutných věcí. Jedli tu humry a mozeček s
hráškem. Jedli ty maliličké biftečky se
sauce piquante. Ale jedli i střední a vel

bifteky.

Я стал нервно разглаживать скатерть.
На скатерти виднелись неотмытые
пятна. На ней много и вкусно ели. Ели
омаров и мозги с горошком. Ели
маленькие бифштексы с соусом пикан.
Большие и средние бифштексы тоже
ели.

Z přejedění funěli a mlaskali,
spokojeně
mlaskali… Funět jsem neměl z čeho, a tak
jsem začal mlaskat.

Сыто отдувались, удовлетворённо
цыкали зубом… Отдуваться мне было
не с чего, и я принялся цыкать зубом.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Asi jsem to dělal hodně hlasitě a hladově,
protože pod stařenou za stěnou zavrza
la
postel, babka zlostně zamumlala, něčím
zarachotila a najednou vstoupila ke mně
do pokojíku.

Наверное, я делал это громко и
голодно, потому что старуха за стеной
заскрипела кроватью, сердито
забормотала, загремела чем
-
то и вдруг
вошла ко мне в комнату.

Měla na sobě dlouhou šedivou košili a v
rukou nesla talíř, z něhož se po světnici
linula ne fantastická, ale skutečná vůně
jídla. Stařena se usmívala. Postavila mi
talíř přímo pod nos a zaduněla sladkým
basem „Ochutnej, panáčku, Alexandře
Ivanoviči. Ochutn
ej, co bůh dal a mýma
rukama k tobě poslal…“

На ней была длинная серая рубаха, а в
руках она несла тарелку, и в комнате
сейчас же распространился настоящий,
а не фантастический аромат еды.
Старуха улыбалась. Она поставила
тарелку прямо передо мной и сладко

пробасила:Откушай
-
ко, батюшка, Александр
Иванович. Откушай, чем бог послал, со
мной переслал…

„Ale ne, to přece ne, Naino Kyjevno,“
zamumlal jsem, „přece si nebudete dělat
škodu…“Что вы, что вы, Наина Киевна,забормотал я,зачем же было так
беспокоить себя…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Jenže to už jsem v ruce držel jakousi
vidličku s kostěnou střenkou a pustil se do
jídla, babka stála vedle mě, přikyvovala a
žvatlala:

„Jen jez, panáčku, jen jez, ať ti slouží…“

Но в руке у меня уже откуда
-
то
оказалась вилка с костяной ру
чкой, и я
стал есть, а бабка стояла рядом, кивала
и приговаривала:Кушай, батюшка, кушай на
здоровьице…

Snědl jsem všechno. Byly to vařené
brambory s rozpuštěným máslem.

Я съел всё. Это была горячая картошка
с топлёным маслом.

„Naino Kyjevno,“ řekl jse
m procítěně,
„zachránila jste mě před smrtí hladem.“Наина Киевна,сказал я истово,вы меня спасли от голодной смерти.

„Najedl ses?“ řekla Naina Kyjevna trochu
nevraživě.Поел?сказала Наина Киевна как
-
то
неприветливо.

„Báječně jsem se najedl.
Moc vám děkuju!
Neumíte si ani představit…“Великолепно поел. Огромное вам
спасибо! Вы себе представить не
можете…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Proč bych si neuměla představit?“ skočila
mi do řeči už nadobro podrážděná.
„Povídám


najedl ses? Tak sem dej ten
talíř… Talíř, povídám!

Dej ho sem!“Чего уж тут не представить,перебила она уже совершенно
раздражённо.


Поел, говорю? Ну и
давай сюда тарелку… Тарелку,
говорю, давай!

„Pro… prosím,“ vymáčkl jsem ze sebe.По… пожалуйста,проговорил я.

„Prosím, prosím… Člověk aby
tady krmil
za obyčejný


prosím…“©Пожалуйста, пожалуйстаª… Корми
тут вас за пожалуйста…

„Já vám to můžu zaplatit,“ řekl jsem a
pomalu jsem dostával zlost.Я могу заплатить,сказал я, начиная
сердиться.

„Zaplatit, zaplatit…“ Vykročila ke dveřím.
„C
o když se za tohle vůbec neplatí? A
neměl jsi lhát…“©Заплатить, заплатитьª…


Она
пошла к двери.


А ежели за это и не
платят вовсе? И нечего врать было…

„Jak to myslíte


lhát?“То есть как это


врать?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Myslím to normálně


lhát! Říkal jsi
přece,
že nebudeš mlaskat…“ Zmlkla a
zmizela za dveřmi.А так вот и врать! Сам говорил, что
цыкать не будешь…


Она замолчала и
скрылась за дверью.

Co to s ní je? pomyslel jsem si.

Что это она?подумал я.

Nějaká zvláštní babka… Všimla si snad
poškozeného vě
šáku? Bylo slyšet, jak se
převaluje na posteli, až péra povrzávají, a
nespokojeně bručí.

Странная какая
-
то бабка… Может
быть, она вешалку заметила? Было
слышно, как она скрипит пружинами,
ворочаясь на кровати и недовольно
ворча.

Potom potichu na jakousi barbarskou
melodii zanotovala: „Ivánka nakrmím,
Ivánka vykrmím a potom v peci upeču…“

Потом она запела негромко на какой
-
то варварский мотив: ©Покатаюся,
поваляюся, Ивашкиного мясца
поевши…ª

Z okna zavanul noční chlad. Otřásl js
em
se, vstal jsem, abych se vrátil na
pohovku, ale tu mi blesklo hlavou, že
jsem přece před spaním zavřel dveře.

Из окна потянуло ночным холодом. Я
поёжился, поднялся, чтобы вернуться
на диван, и тут меня осенило, что
дверь я перед сном запирал.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Nechápavě

jsem přistoupil ke dveřím a
natáhl ruku, abych zkontroloval zástrčku,
ale jakmile jsem se prsty dotkl chladného
kovu, všechno před očima se mi
rozplynulo.

В растерянности я подошёл к двери и
протянул руку, чтобы проверить
щеколду, но едва пальцы мои
косну
лись холодного железа, как всё
поплыло у меня перед глазами.

Uvědomil jsem si, že ležím na posteli
zabořen nosem do polštáře a prsty
ohmatávám studené břevno stěny.

Оказалось, что я лежу на диване,
уткнувшись носом в подушку, и
пальцами ощупываю холодное
бревно
стены.

Chvíli jsem vyděšeně ležel, než jsem
zjistil, že kdesi nablízku chrápe stařena a
že v mé místnosti někdo mluví.

Некоторое время я лежал, обмирая,
пока не осознал, что где
-
то рядом
храпит старуха, а в комнате
разговаривают.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Kdosi polohlasem
mentorsky vykládal

„Slon je největší ze všech suchozemských
živočichů. Má na tlamě velký kus masa,
který se nazývá chobotem proto, že je
dutý a protažený jako roura. Slon ho
natahuje a ohýbá různým způsobem a
používá ho místo rukou…“

Кто
-
то наставительно в
ещал
вполголоса:Слон есть самое большое животное
из всех живущих на земле. У него на
рыле есть большой кусок мяса,
который называется хоботом потому,
что он пуст и протянут, как труба. Он
его вытягивает и сгибает всякими
образами и употребляет его вмест
о
руки…

Zvědavostí jsem ani nedýchal, opatrně
jsem se otočil na pravý bok.

Холодея от любопытства, я осторожно
повернулся на правый бок.

V místnosti bylo prázdno jako předtím.

В комнате было по
-
прежнему пусто.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


A hlas pokračoval ještě důrazněji:

„Víno
konzumované umírněně působí
příznivě na žaludek; při nestřídmém pití
však vylučuje páry, které člověka snižují
na úroveň dobytčete. Jistě už jste někdy
viděli opilce a vzpomínáte na onen
oprávněný pocit odporu, kterýž jste k
němu pojali…“

Голос продолжал е
щё более
наставительно:Вино, употребляемое умеренно,
весьма хорошо для желудка; но когда
пить его слишком много, то
производит пары, унижающие
человека до степени несмысленных
скотов. Вы иногда видели пьяниц и
помните ещё то справедливое
отвращение, кот
орое вы к ним
возымели…

Prudce jsem se posadil a spustil nohy z
pohovky.

Я рывком поднялся и спустил ноги с
дивана.

Hlas zmlkl. Zdálo se mi, že přicházel
odněkud zpoza stěny.

Голос умолк. Мне показалось, что
говорили откуда
-
то из
-
за стены.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


V pokoji bylo

všechno v pořádku, i věšák
k mému údivu visel na místě. A rovněž k
svému údivu jsem zase měl hrozný hlad.

В комнате всё было по
-
прежнему, даже
вешалка, к моему удивлению, висела
на месте. И, к моему удивлению, мне
опять очень хотелось есть.

„Tinctura ex
vitro antimonii,“ zahlaholil
náhle hlas.Тинктура экс витро антимонии,провозгласил вдруг голос.

Trhl jsem sebou.

Я вздрогнул.

„Magiphterium antimon angelii salae.
Vaphilii oleum vitri antimonii alexiterium
antimoniale!“ Ozvalo se zřetelné
zachichotá
ní.Магифтериум антимон ангелий
салаэ. Бафилии олеум витри
антимонии алекситериум
антимониалэ!Послышалось
явственное хихиканье.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„To je přece pitomost!“ poznamenal hlas a
pokračoval zpěvavě: „Zakrátko tyto oči,
dosaváde neotevřené, nespatří více
slunka, nedopusť však očím těm zavříti
se, aniž dojde jim dobrotivá zvěst O
odpuštění mém a blaženosti… Toto jest
Duch aneb Mravné myšlenky slavného
plavčíka vyňaté z jeho nočních rozjímání.
Prodává se v Sankt


Petěrburgu a v Rize
ve Svěšnikovových knihku
pectvích,
kartonované za dva rubly.“ Kdosi vzlykl.Вот ведь бред какой!сказал голос и
продолжал с завыванием:


Вскоре очи
сии, ещё отверзаемые, не узрят более
солнца, но не попусти закрыться оным
без благоутробного извещения о моём
прощении и блаженс
тве… Сие есть
©Дух или Нравственныя Мысли
Славнаго Юнга, извлеченныя из
нощных его размышленийª. Продаётся
в Санкт
-
Петербурге и в Риге в
книжных лавках Свешникова по два
рубля в папке.


Кто
-
то всхлипнул.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Taky slátanina,“ řekl hlas a zadeklamoval
procítě
ně:

Sláva, krása, bohatství,

všechny světské radosti

slábnou, hned se ztrácejí,

štěstí je jen klam!

Přijde konec nadějí,

sláva je ta tam…Тоже бредятина,сказал голос и
произнёс с выражением:

Чины, краса, богатства,

Сей жизни все приятства,

Летят, слаб
еют, исчезают,

Се тлен, и щастье ложно!

Заразы сердце угрызают,

А славы удержать не можно…

Teď už jsem věděl přesně, odkud hlas
přichází. Zazníval z kouta, kde viselo
zakalené zrcadlo.

Теперь я понял, где говорили. Голос
раздавался в углу, где висело тума
нное
зеркало.

„A nyní,“ oznámil hlas, „půjdeme dál.
Všechno je jediné Já, toto Já je světové
Já. Sepětí s nevěděním, pocházejícím ze
zatmění světla. Já mizí s rozvojem
netělesnosti…“А теперь,сказал голос,следующее. ©Всё


единое Я, это Я


мировое Я. Единение с неведением,
происходящее от затмения света Я,
исчезает с развитием духовностиª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„A tahle slátanina je odkud?“ zeptal jsem
se. Nečekal jsem odpověď, byl jsem
přesvědčen, že spím…А эта бредятина откуда?спросил я.
Я не ждал ответа
. Я был уверен, что
сплю.

„Citát z upanišád,“ odpověděl hlas
pohotově.Изречения из ©Упанишадª,ответил
с готовностью голос.

„A co jsou to upanišády?“ teď už jsem
nebyl přesvědčen, že spím.А что такое ©Упанишадыª?Я уже
не был уверен, что сплю.

„To nevím,“ přiznal se hlas.Не знаю,сказал голос.

Vstal jsem a po špičkách přistoupil k
zrcadlu. Nespatřil jsem se v něm.

Я встал и на цыпочках подошёл к
зеркалу. Я не увидел своего отражения.

V matném skle se odrážela záclona, roh
kamen a spousta

jiných věcí. Ale já ne.

В мутном стекле отражалась занавеска,
угол печи и вообще много вещей. Но
меня в нём не было.

„Co je?“ ozval se hlas.В чём дело?спросил голос.

„Jsou nějaké dotazy?“Есть вопросы?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Kdo to mluví?“ zeptal jsem se a nahlédl
za zrcadlo. Bylo za ním mnoho prachu a
pošlých pavouků. Přitlačil jsem si
ukazovákem na levé oko. To je pradávný
osvědčený způsob, jak poznat halucinaci.
Dočetl jsem se o tom v poutavé knize V.V.
Bitnera Věřit či nevěřit.Кто это говорит?спросил я,
за
глядывая за зеркало. За зеркалом
было много пыли и дохлых пауков.
Тогда я указательным пальцем нажал
на левый глаз. Это было старинное
правило распознавания галлюцинаций,
которое я вычитал в увлекательной
книге В.В. Битнера ©Верить или не
верить?ª.

Stačí
přimáčknout prstem na oční bulvu a
všechny reálné předměty


na rozdíl od
halucinací


se rozdvojí.

Достаточно надавить пальцем на
глазное яблоко, и все реальные
предметы


в отличие от
галлюцинаций


раздвоятся.

Zrcadlo se rozdvojilo a objevil se v něm
můj odraz


rozespalý, vyplašený obličej.

Зеркало раздвоилось, и в нём
появилось моё отражение


заспанная,
встревоженная физиономия.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Záblo mě do nohou. S prsty zimomřivě
sevřenými jsem došel k oknu a vyhlédl
ven.

По ногам дуло. Поджимая пальцы, я
подошёл

к окну и выглянул.

Venku nebyl nikdo, nestál tu dokonce ani
dub. Protřel jsem si oči a podíval se
znovu.

За окном никого не было, не было
даже дуба. Я протёр глаза и снова
посмотрел.

Zřetelně jsem viděl před sebou omšelou
roubenou studnu s rumpálem, vra
ta a u
nich svůj automobil.

Я отчётливо видел прямо перед собой
замшелый колодезный сруб с воротом,
ворота и свою машину у ворот.

Tak přece jenom spím, pomyslel jsem si
uklidněně.

Всё
-
таки сплю, успокоенно подумал я.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pohled mi padl na parapet, kde ležela

rozdrbaná kniha. V minulém snu to byl
třetí svazek Křížové cesty, teď jsem si na
obálce přečetl: P.I. Karpov, Tvorba
choromyslných a její vliv na rozvoj vědy a
techniky.

Взгляд мой упал на подоконник, на
растрёпанную книгу. В прошлом сне
это был третий то
м ©Хождений по
мукамª, теперь на обложке я прочитал:
©П.И. Карпов. Творчество
душевнобольных и его влияние на
развитие науки, искусства и техникиª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Zuby mi cvakaly zimou, když jsem listoval
knihou a prohlížel si vlepené barevné
obrázky. Potom jsem si
přečetl Báseň č.
2.

Ve výši, kde kupovitá

mračna plují do dáli,

černokřídlý vrabec lítá

osamělý, troufalý.

Krouží v temný noční čas,

svitem luny ozářený,

samotou svou nezlomený,

dole vidí všechny nás…

Hrdý, dravý, rozlícený,

vznáší se ten bujný pták,

jiskř
ivě mu svítí zrak.

Постукивая зубами от озноба, я
перелистал книжку и просмотрел
цветные вклейки. Потом я прочитал
©Стих №2ª:

В кругу облаков высоко

Чернокрылый воробей

Трепеща и одиноко

Парит быстро над землёй.

Он летит ночной порой,

Лунным светом освещён
ный,

И, ничем не удручённый,

Всё он видит под собой.

Гордый, хищный, разъярённый

И летая, словно тень,

Глаза светятся как день.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Podlaha se mi najednou zahoupala pod
nohama. Ozvalo se pronikavé, táhlé
skřípání, potom se jako dunění
vzdáleného zemětřesení r
ozlehlo
rachotivé: Ko


o… Ko


o…

Пол вдруг качнулся под моими ногами.
Раздался пронзительный протяжный
скрип, затем, подобно гулу далёкого
землетрясения, раздалось рокочущее:
©Ко
-
о… Ко
-
о… Ко
-
о…ª

Chalupa se zakymácela jako loďka na
vlnách. Dvůr sklouzl

stranou, zpod okna
se vysunul a zaťal drápy do země
obrovský slepičí pařát, vyryl do trávy
hluboké brázdy a zase se zatáhl.

Изба заколебалась, как лодка на
волнах. Двор за окном сдвинулся в
сторону, а из
-
под окна вылезла и
вонзилась когтями в землю
исполи
нская куриная нога, провела в
траве глубокие борозды и снова
скрылась.

Podlaha se příkře naklonila, ucítil jsem, že
padám, zachytil jsem se čehosi měkkého,
svalil jsem se z pohovky a bolestivě se
udeřil do boku a do hlavy.

Пол круто накренился, я почувств
овал,
что падаю, схватился руками за что
-
то
мягкое, стукнулся боком и головой и
свалился с дивана.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ležel jsem na koberečcích a prsty jsem
svíral polštář, který spadl současně se
mnou.

Я лежал на половиках, вцепившись в
подушку, упавшую вместе со мной.

V
místnosti bylo docela světlo.

В комнате было совсем светло.

Za oknem si kdosi důkladně odkašlával.

За окном кто
-
то обстоятельно
откашливался.

„Nuže, začneme,“ řekl dobře posazený
mužský hlas. „Za devaterými horami a
devaterými řekami žil


byl car, který

se
jmenoval… mna


a… no, na tom konečně
nezáleží. Řekněme, mna


a… Poluekt… A
ten car měl tři syny, careviče. První… mna


a… Třetí byl blbec, ale co ten první?“Ну
-
с, так…


сказал хорошо
поставленный мужской голос.


В
некотором было царстве, в неко
тором
государстве жил
-
был царь, по имени…
мнэ
-
э… ну, в конце концов, неважно.
Скажем, мнэ
-
э… Полуэкт… У него
было три сына
-
царевича. Первый…
мнэ
-
э
-
э… Третий был дурак, а вот
первый?..

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Sehnut jako voják za palby jsem se
připlížil k oknu a vyhlédl ven. Dub
byl na
svém místě. Zády k němu stál kocour
Vasilij, v hlubokém zamyšlení na zadních
tlapách. V zubech svíral kvítek leknínu.

Пригибаясь, как солдат под обстрелом,
я подобрался к окну и выглянул. Дуб
был на месте. Спиною к нему стоял в
глубокой задумчивости

на задних
лапах кот Василий. В зубах у него был
зажат цветок кувшинки.

Hleděl si pod nohy a hekal: Mna


a…
Potom pohodil hlavou, založil si přední
tlapy za záda a mírně shrben jako docent
Dubino


Kňažickij při přednášce vykročil
plavně pryč od dubu.

Кот смотрел себе под ноги и тянул:
©Мнэ
-
э
-
э…ª Потом он тряхнул
головой, заложил передние лапы за
спину и, слегка сутулясь, как доцент
Дубино
-
Княжицкий на лекции,
плавным шагом пошёл в сторону от
дуба.

„Tak dobře,“ cedil přitom mezi zuby. „Žili,
byli, car
a carevna. Ten car a carevna měli
jednoho syna… mna


a… Blbce,
samosebou.“Хорошо…


говорил кот сквозь зубы.


Бывали
-
живали царь да царица. У
царя, у царицы был один сын… Мнэ
-
э… Дурак, естественно…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Kocour zhnuseně vyplivl leknín, svraštil
obličej a p
romnul si čelo.

Кот с досадой выплюнул цветок и, весь
сморщившись, потёр лоб.

„To je zoufalý,“ pronesl. „A přitom si
leccos pamatuju… Cha


cha


cha! To si
pochutnám! Koně slupnu k obědu, junáka
k večeři… Jenže z čeho to je?… A Ivan, co
můžete čekat od i
diota, odpovídá: Ech, ty
obludo odporná, ještě nás nemáš


a už
si pochutnáváš?Отчаянное положение,проговорил
он.


Ведь кое
-
что помню! ©Ха
-
ха
-
ха!
Будет чем полакомиться: конь


на
обед, молодец


на ужин…ª Откуда бы
это? А Иван, сами понимаете


дурак,
отвечает: ©Эх ты, поганое чудище, не
уловивши бела лебедя, да кушаешь!ª

A potom přijde samosebou kalená střela,
všechny tři hlavy dolů, Ivan vyřezává tři
srdce a veze je trouba domů k mamince…
Nádherný dáreček!“

Kocour se sardonicky zasmál a pak s
i
vzdychl.

Потом, естественно


калёная стрела,
все три головы долой, Иван вынимает
три сердца и привозит, кретин, домой
матери… Каков подарочек!Кот
сардонически засмеялся, потом
вздохнул.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„A potom ještě existuje jedna taková
nemoc


skleróza,“ oznámil
.Есть ещё такая болезнь


склероз,сообщил он.

Znovu si vzdychl, zamířil zpátky k dubu a
zazpíval: „Krá, krá… děťátka moje! Krá,
krá, holoubátka moje! Já jsem vás… mna


a… slzami kojila… lépe řečeno


pojila…“

Potřetí vzdychl a chvíli kráčel mlčky.

Он снова вздохнул, повернул обратно
к дубу и запел: ©Кря
-
кря, мои деточки!
Кря
-
кря, голубяточки! Я… мнэ
-
э… я
слезой вас отпаивала… вернее


выпаивала…ª

Он в третий раз вздохнул и некоторое
время шёл молча.

Když došel k dubu, znenadání falešně
zařval:
„Od úst si utrhovala!“

Najednou se mu v rukou objevily masivní
gusle, ani jsem nepostřehl, kde je sebral.

Поравнявшись с дубом, он вдруг
немузыкально заорал: ©Сладок кус не
доедала!..ª

В лапах у него вдруг оказались
массивные гусли


я даже не заметил,
где

он их взял.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Zuřivě do nich hrábl tlapou, ostrými drápy
škubal za struny a rozeřval se ještě
hlasitěji, jako by chtěl zvuky guslí
přehlušit:

Dass im Tannwald finster ist,

das macht das Holz,

dass… mna


a… mein Schatz… nebo
Katz?

Он отчаянно ударил по ним

лапой и,
цепляясь когтями за струны, заорал
ещё громче, словно бы стараясь
заглушить музыку:

Дасс им таннвальд финстер ист,

Дас махт дас хольтс,

Дас… мнэ
-
э… майн шатц… или катц?..

Umlkl a chvíli chodil beze slova, jen hrabal
do strun. Potom spustil potic
houčku,
nejistě:

Oj, tam u nás na zahrádce

rozběhla se pilná práce.

Tak, tak, tak,

sejou mák…

Он замолк и некоторое время шагал,
молча стуча по струнам. Потом
тихонько, неуверенно запел:

Ой, бував я в тим садочку,

Та скажу вам всю правдочку:

Ото так

Копают
ь мак.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vrátil se k dubu, opřel o něj gusle a
podrbal se zadní tlapou za uchem.

Он вернулся к дубу, прислонил к нему
гусли и почесал задней ногой за ухом.

„Práce, práce a práce,“ zabručel. „Furt
samá práce!“Труд, труд и труд,сказал он.


Только
труд!

Znovu si založil tlapy za záda a vykročil od
dubu směrem doleva. Přitom mumlal:

„Došlo mému sluchu, ó veliký care, že ve
slavném městě Bagdádu žil


byl krejčí
jménem…“

Он снова заложил лапы за спину и
пошёл влево от дуба, бормоча:Дошло до меня,
о великий царь, что в
славном городе Багдаде жил
-
был
портной, по имени…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Klesl na všechny čtyři, nahrbil hřbet a
zlostně zasyčel: „S těmi jmény je to
prostě k zbláznění! Abu… Alí… Tenaten ibn
Tenaten… Mna


a, dobře, dejme tomu
Poluekt. Poluekt ibn… mna


a…
Poluektovič… Jenže já už si stejně
nepamatuju, co s tím krejčím bylo. I co,
čert ho vzal, začnem jinou…“Он встал на четвереньки, выгнул
спину и злобно зашипел.


Вот с этими
именами у меня особенно
отвратительно! Абу… Али… Кто
-
то
ибн чей
-
то… Н
-
ну хо
рошо, скажем,
Полуэкт. Полуэкт ибн… мнэ
-
э…
Полуэктович… Всё равно не помню,
что было с этим портным. Ну и пёс с
ним, начнём другую…

Ležel jsem břichem na parapetu a
zkoprněle jsem sledoval, jak zoufalý
Vasilij chodí kolem dubu, hned vpravo,
hned vlevo, mu
mlá, odkašlává, kňourá,
bučí, v nejvyšším zoufalství klesá na
všechny čtyři


zkrátka nevýslovně trpí.

Я лежал животом на подоконнике и,
млея, смотрел, как злосчастный
Василий бродит около дуба то вправо,
то влево, бормочет, откашливается,
подвывает,
мычит, становится от
напряжения на четвереньки


словом,
мучается несказанно.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ze žádné pohádky či písničky neznal víc
jak polovinu, ale zato to byly ruské,
ukrajinské, západoslovanské, německé,
anglické a řekl bych i japonské, čínské a
africké pohádky, le
gendy, podobenství,
balady, písně, romance, častušky a
popěvky.

Диапазон знаний его был грандиозен.
Ни одной сказки и ни одной песни он
не знал больше чем наполовину, но
зато это были русские, украинские,
западнославянские, немецкие,
английские, по
-
моему,
даже японские,
китайские и африканские сказки,
легенды, притчи, баллады, песни,
романсы, частушки и припевки.

Skleróza ho uváděla v zuřivost, několikrát
vyskočil na kmen dubu a drápy škrábal
kůru, syčel a prskal, oči mu přitom
ďábelsky plály a huňatý ohon
, tlustý jako
poleno, chvílemi trčel k nebi, chvílemi se
křečovitě třásl, jindy ho švihal po bocích.

Склероз приводил его в бешенство,
несколько раз он бросался на ствол
дуба и драл кору когтями, он шипел и
плевался, и глаза его при этом горели,
как у дьяв
ола, а пушистый хвост,
толстый, как полено, то смотрел в
зенит, то судорожно подёргивался, то
хлестал его по бокам.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Jediná písnička, kterou dozpíval až do
konce, byla Čížečku, čížečku, a jediná
pohádka, kterou jakžtakž souvisle
dovyprávěl, byl Dům, co pos
tavil Jack, v
ruském překladu Samuila Maršaka, ale i
tam měl některé vynechávky.

Но единственной песенкой, которую
он допел до конца, был ©Чижик
-
пыжикª, а единственной сказочкой,
которую он связно рассказал, был
©Дом, который построил Джекª в
переводе Марш
ака, да и то с
некоторыми купюрами.

Postupně, bezpochyby únavou, dostávala
jeho řeč zřejmější kočičí nádech.

„Na poli, políčku,“ zpíval, „sám ploužek
chodí v poli… mňa


a

u


a

u! sám
pánbůh chodí… ale ne! vodí!“

Постепенно


видимо, от утомления


речь
его обретала всё более
явственный кошачий акцент.

©А в поли, поли,пел он,сам
плужок ходэ, а… мнэ
-
э… а… мнэ
-
а
-
а
-
у!.. а за тым плужком сам… мья
-
а
-
у
-
а
-
у!.. Сам господь ходэ… Или бродэ?..ª

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Nakonec se zcela vyčerpal, opřel se o ocas
a chvíli tak se sklop
enou hlavou seděl.
Potom si tiše, teskně mňoukl, popadl
gusle do podpaží a pomalu odkulhal po
zrosené trávě.

В конце концов он совершенно
изнемог, сел на хвост и некоторое
время сидел так, понурив голову.
Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял
гусли под мышку
и на трех ногах
медленно уковылял по росистой траве.

knihu. Velmi dobře jsem si pamatoval, že
naposledy to byla Tvorba choromyslných,
byl jsem přesvědčen, že na podlahu
upadla právě tato kniha. Ale zvedl jsem a
položil

na parapet Odhalování zločinů od
A. Svensona a O. Wendela.

Я слез с подоконника и уронил книгу.
Я отчётливо помнил, что в последний
раз это было ©Творчество
душевнобольныхª, я был уверен, что
на пол упала именно эта книга. Но
подобрал я и положил на подок
онник
©Раскрытие преступленийª А.
Свенсона и О. Венделя.

Bezmyšlenkovitě jsem ji rozevřel,
nazdařbůh jsem přečetl několik odstavců
a v tu chvíli mi připadalo, že na dubu visí
oběšenec.

Я тупо раскрыл её, пробежал наудачу
несколько абзацев, и мне сейчас же

почудилось, что на дубе висит
удавленник.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Bázlivě jsem pozvedl oči. Ze spodní větve
splýval mokrý, stříbřitě zelený žraločí
ocas. Těžce se komíhal v náporech
ranního větru.

Я опасливо поднял глаза. С нижней
ветки дуба свешивался мокрый
серебристо
-
зелёный

акулий хвост.
Хвост тяжело покачивался под
порывами утреннего ветерка.

Ucukl jsem a narazil hlavou na něco
tvrdého.

Я шарахнулся и стукнулся затылком о
твёрдое.

Hlasitě se rozdrnčel telefon.

Громко зазвонил телефон.

Rozhlédl jsem se.

Я огляделся.

Ležel jsem napříč přes pohovku, přikrývka
mi sklouzla na podlahu, oknem se dovnitř
listím dubu prodíralo ranní slunce.

Я лежал поперёк дивана, одеяло
сползло с меня на пол, в окно сквозь
листву дуба било утреннее солнце.Kapitola třetí

Глава третья

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Napadlo mě, že obvyklé interview s
ďáblem nebo kouzelníkem se dá s
úspěchem nahradit šikovným využitím
vědeckých tezí.

H.G. Wells

Мне пришло в голову, что
обычное интервью с дьяволом
или волшебником можно с
успехом заменить искусным
использованием
положений
науки.

Г.Дж. Уэллс

Telefon zvonil.

Телефон звонил.

Protřel jsem si oči, podíval se z okna (dub
byl na místě), pohlédl na věšák (věšák byl
také na místě).

Я протёр глаза, посмотрел в окно (дуб
был на месте), посмотрел на вешалку
(вешалка тоже
была на месте).

Telefon zvonil.

Телефон звонил.

Za stěnou v místnosti u stařeny bylo
ticho.

За стеной в комнате у старухи было
тихо.

Seskočil jsem tedy na podlahu, otevřel
dveře (zástrčka byla na místě) a vyšel do
předsíně.

Тогда я соскочил на пол, отво
рил дверь
(щеколда была на месте) и вышел в
прихожую.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Telefon zvonil.

Телефон звонил.

Stál na poličce nad velkým soudkem


moderní přístroj z bílé umělé hmoty, jaký
jsem viděl jedině v biografu a v kanceláři
našeho ředitele.

Он стоял на полочке над
большой
кадушкой


очень современный
аппарат белой пластмассы, такие я
видел только в кино и в кабинете
нашего директора.

Zvedl jsem sluchátko.

Я взял трубку.

„Haló…“Алло…

„Kdo je tam?“ zeptal se pronikavý ženský
hlas.Это кто?спросил
пронзительный
женский голос.

„Koho voláte?“А кого вам надо?

„Je to Chanakuno?“Это Изнакурнож?

„Cože?“Что?

„Povídám, jestli je tam chaloupka na kuří
noze, nebo ne? Kdo je tam?“Я говорю, это изба на курногах или
нет? Кто говорит?

„Ano,“ řekl

jsem.Да,сказал я.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Chaloupka. Koho voláte?“Изба. Кого вам нужно?

„K čertu,“ řekl ženský hlas. „Převezměte
telefonogram.“О дьявол,сказал женский голос.


Примите телефонограмму.

„Říkejte.“Давайте.

„Pište si to.“Записывайте.

„Moment,“ řekl jsem, „vezmu si tužku a
papír.“Одну минутку,сказал я.


Возьму
карандаш и бумагу.

„K čertu,“ řekl ženský hlas.О дьявол,сказал женский голос.

Přinesl jsem si zápisník a patentní tužku.
„Poslouchám.“

Я принёс записную книжку и
цанговый
карандаш.


Слушаю вас.

„Telefonogram číslo dvě stě šest,“ řekl
ženský hlas. „Občance Naině Kyjevně
Gorynyčové…“Телефонограмма номер двести
шесть,сказал женский голос.


Гражданке Горыныч Наине Киевне…

„Ne tak rychle… Gorynyčové… Dál?“Не так быстро… Киевне… Дальше?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Tímto jste zvána dostavit se dnes…
dvacátého sedmého července… tohoto
roku… o půlnoci… na každoroční
republikový slet… Máte to?“©Настоящим… предлагается вам…
прибыть сегодня… двадцать седьмого
июля… сего года… в полночь…

на
ежегодный республиканский слёт…ª
Записали?

„Mám.“Записал.

„První setkání… se koná… na Lysé Hoře.
Úbor slavnostní. Použití mechanické
dopravy… na vlastní náklady. Podpis…
náčelník kanceláře… Chá… Em… Vij.“©Первая встреча… состоится… на
Лысой Гор
е. Форма одежды парадная.
Пользование механическим
транспортом… за свой счёт.
Подпись… начальник канцелярии…
Ха… Эм… Вийª.

„Kdo?“Кто?

„Vij! Chá Em Vij.“Вий! Ха Эм Вий.

„Nerozumím.“Не понимаю.

„Vij! Chrom Monadovič! Copak vy neznáte
náčelníka
kanceláře?“Вий! Хрон Монадович! Вы что,
начальника канцелярии не знаете?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Neznám,“ odpověděl jsem. „Hláskujte
to.“Не знаю,сказал я.


Говорите по
буквам.

„K čertu! Tak dobře, hláskuju: Vlkodlak


Inkub


Jezinka… Máte to?“Дьявольщина! Хорошо,

по буквам:
Вервольф


Инкуб


Ибикус краткий…
Записали?

„Myslím, že ano,“ řekl jsem.Кажется записал,сказал я.

„Vyšlo mi


Vij.“Получилось


Вий.

„Kdo?“Кто?

„Vij!“Вий!

„To máte plný nos? Nerozumím!“У вас что, полипы? Не понимаю!

„Vladimír! Ivan! Jaroslav!“Владимир! Иван! Иван краткий!

„Správně. Opakujte telefonogram.“

Zopakoval jsem ho.Так. Повторите телефонограмму.

Я повторил.

„Dobře. Odesílala Onučkinová. Kdo
přijímal?“Правильно. Передала Онучкина. Кто
принял?

„Privalov.“Привалов.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Zdravím tě, Privalove! Už sloužíš dávno?“С приветом, Привалов! Давно
служишь?

„Slouží pejskové,“ řekl jsem. „Já pracuju.“Собачки служат,сердито сказал я.


Я работаю.

„Aha, tak pracuj, pracuj. Na sletu se
uvidíme.“Ну
-
ну, работай. На слёте встретимся.

Ve sluchátku se ozvalo vyzvánění. Zavěsil
jsem a vrátil se do světnice.

Раздались гудки. Я повесил трубку и
вернулся в комнату.

Ráno bylo chladné, trochu jsem si zacvičil
a oblékl se.

Утро было прохладное, я торопливо

сделал зарядку и оделся.

Tahle příhoda mi připadala neobyčejně
zajímavá.

Происходящее казалось мне
чрезвычайно любопытным.

Telefonogram se v mém vědomí podivně
spojoval s nočními událostmi, ačkoli jsem
neměl nejmenší představu, v čem
konkrétně.

Телефоно
грамма странно
ассоциировалась в моём сознании с
ночными событиями, хотя я и
представления не имел, каким образом.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ale ledacos už mě napadalo a moje
fantazie byla rozjitřená.

Впрочем, кое
-
какие идеи уже
приходили мне в голову, и
воображение моё было
возбуждено.

Všechno, čeho jsem tu byl svědkem, jsem
podvědomě znal. O

podobných případech
už jsem kdesi cosi četl a nyní jsem si
vzpomněl, že chování lidí, kteří se dostali
do obdobné situace, mi vždycky připadalo
nepochopitelné, přímo pobuřujícím
způsobe
m nesmyslné.

Всё, чему мне случилось быть здесь
свидетелем, не было мне совершенно
незнакомым, о подобных случаях я
где
-
то что
-
то читал и теперь вспомнил,
что поведение людей, попадавших в
аналогичные обстоятельства, всегда
представлялось мне необычайно,
р
аздражающе нелепым.

Tihle lidé, místo aby plně využili vábivých
perspektiv, které jim šťastná náhoda
nabídla, se najednou zalekli a snažili se
vrátit do všednosti.

Вместо того, чтобы полностью
использовать увлекательные
перспективы, открывшиеся для них
сч
астливым случаем, они пугались,
старались вернуться в обыденное.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Kterýsi hrdina dokonce zapřísahal čtenáře,
aby se drželi co nejdál od závěsu, dělícího
náš svět od neznáma, a zastrašoval
fyzickými a psychickými následky.

Какой
-
то герой даже заклинал
читат
елей держаться подальше от
завесы, отделяющей наш мир от
неведомого, пугая духовными и
физическими увечьями.

Nevěděl jsem ještě, jak se události
vyvinou, ale už jsem byl přichystán
vrhnout se do jejich víru.

Я ещё не знал, как развернутся
события, но уже
был готов с
энтузиазмом окунуться в них.

Přecházel jsem sem tam po místnosti,
hledal jsem džbán nebo hrneček, a
pokračoval jsem v úvahách.

Бродя по комнате в поисках ковша или
кружки, я продолжал рассуждать.

Tihle vystrašenci, říkal jsem si v duchu, se
p
odobají některým vědeckým
experimentátorům, velice houževnatým a
pracovitým, kteří však naprosto postrádají
fantazii, takže jsou neobyčejně opatrní.

Эти пугливые люди, думал я, похожи
на некоторых учёных
-
экспериментаторов, очень упорных,
очень трудолюбивых
, но начисто
лишённых воображения и поэтому
очень осторожных.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Když dospějí k netriviálnímu výsledku,
honem od něho couvají, okamžitě to
vysvětlují nekorektností experimentu,
čímž se de facto vzdalují od nového
poznání, protože se příliš sžili s tím
starým
, co je přesně utříděno v rámci
uznávané teorie…

Получив нетривиальный результат,
они шарахаются от него, поспешно
объясняют его нечистотой
эксперимента и фактически уходят от
нового, потому что слишком сжились
со старым, уютно уложенным в
пределы авторитетной теории…

Už jsem promýšlel nějaké experimen
ty s
tou měnící se knihou (ležela stále ještě na
parapetu a byl to teď Aldridgeův Poslední
vyhnanec), s mluvícím zrcadlem a s
mlaskáním.

Я уже обдумывал кое
-
какие
эксперименты с книгой
-
перевёртышем
(она по
-
прежнему лежала на
подоконнике и была теперь
©Посл
едним изгнанникомª Олдриджа),
с говорящим зеркалом и с цыканьем.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Měl jsem v úmyslu položit pár otázek
kocouru Vasilijovi, navíc i rusalka žijící na
dubu byla svým způsobem zajímavá,
ačkoli občas jsem nabýval dojmu, že ta se
mi přece jen pouze zdála.

У мен
я было несколько вопросов к
коту Василию, да и русалка, живущая
на дубе, представляла определённый
интерес, хотя временами мне казалось,
что она
-
то мне всё
-
таки приснилась.

Nemám nic proti rusalkám, ale nejde mi
do hlavy, jak můžou šplhat po stromech…
ačk
oli zase na druhou stranu ty šupiny…

Я ничего не имею против русалок, но
не представляю себе, как они могут
лазить по деревьям… хотя, с другой
стороны, чешуя?..

Džbánek jsem našel na soudku pod
telefonem. Voda však v soudku nebyla, a
tak jsem se vydal ke
studni.

Ковшик я нашёл на кадушке под
телефоном, но воды в кадушке не
оказалось, и я направился к колодцу.

Slunce už stálo poměrně vysoko.

Солнце поднялось уже довольно
высоко.

Kdesi hučely automobily, ozvalo se pískání
příslušníka, po obloze s úctyhodný
m
hrčením proplul vrtulník.

Где
-
то гудели машины, послышался
милицейский свисток, в небе с
солидным гулом проплыл вертолёт.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Došel jsem ke studni, s uspokojením jsem
spatřil na řetězu pomačkaný džber a začal
jsem jej spouštět dolů.

Я подошёл к колодцу и, с

удовлетворением обнаружив на цепи
мятую жестяную бадью, стал
раскручивать ворот.

Džber narážel do stěn studny a klesal do
hlubiny. Ozvalo se plácnutí, řetěz se
napjal.

Бадья, постукивая о стены, пошла в
чёрную глубину. Раздался плеск, цепь
натянулась.

Otáčel jsem rumpálem a díval se na svého
moskviče. Auto vypadalo unaveně, bylo
zaprášené, přední sklo bylo olepené kaší z
rozmačkaných mušek. Budu muset dolít
vodu do chladiče, pomyslel jsem si.

Я крутил ворот и смотрел на свой
©Москвичª. У машины был уста
лый,
запылённый вид, ветровое стекло было
заляпано разбившейся о него вдребезги
мошкарой. Надо будет воды долить в
радиатор, подумал я.

A vůbec…

И вообще…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Džber mi připadal nepříjemně těžký. Když
jsem ho postavil na roubení, vynořila se z
vody obrovská h
lava štiky, zelená a celá
nějak omšelá. Uskočil jsem.

Бадья показалась мне очень тяжёлой.
Когда я поставил её на сруб, из воды
высунулась огромная щучья голова,
зелёная и вся какая
-
то замшелая. Я
отскочил.

„To už mě zase potáhneš na trh?“
pronesla štika.
Mlčel jsem.Опять на рынок поволочёшь?сильно окая, сказала щука. Я
ошарашенно молчал.

„Dej konečně pokoj, ty nenasyto! Takhle
to dál nejde… Jen se drobátko uklidním,
uložím se k odpočinku a chci si chvilku
zdřímnout, už mě zase vytahuješ. Nejsem
žádn
á mladice, budu určitě starší než ty…
A taky jsem špatná na žábry…“Дай же ты мне покоя, ненасытная!
Сколько можно?.. Чуть успокоюсь,
приткнусь отдохнуть да подремать


ташшит! Я ведь не молодая уже,
постарше тебя буду… жабры тоже не в
порядке…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Bylo zvl
áštní pozorovat, jak mluví. Docela
jako v loutkovém divadle, dokořán
otevírala a zase sklapávala zubatou tlamu,
ale úplně jindy, než zněla slova.

Было очень странно смотреть, как она
говорит. Совершенно как щука в
кукольном театре, она вовсю
открывала и за
крывала зубастую пасть
в неприятном несоответствии с
произносимыми звуками.

Poslední větu například pronesla s
křečovitě stisknutými čelistmi.

Последнюю фразу она произнесла,
судорожно сжав челюсти.

„A škodí mi vzduch,“ pokračovala. „Až
leknu, co si počneš? A všecko kvůli té tvé
chamtivosti, babské, idiotské… Pořád
jenom hrabeš, sama nevíš nač…И воздух мне вреден,продолжала
она.


Вот подохну, что будешь
делать? Всё скупость твоя, бабья да
дурь
я… Всё копишь, а для чего
копишь


сама не знаешь…

Při poslední reformě jsi pěkně pohořela,
co? No vidíš. A co jekatěrinovky? Těmi jsi
olepovala truhly. A co kerenky, co?
Kerenkami jsi přece topila v peci…“

На последней реформе
-
та как
погорела, а? То
-
то!
А екатериновками?
Сундуки оклеивала! А керенками
-
та,
керенками! Ведь печку топила
керенками…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Totiž…,“ poznamenal jsem, když jsem se
trochu vzpamatoval.Видите ли,сказал я, немного
оправившись.

„Uch, kdo je to?“ lekla se štika.Ой, кто это?испугалась щука.

„Já… Jsem tady náhodou… Chtěl jsem se
drobátko umýt.“Я… Я здесь случайно… Я
намеревался слегка помыться.

„Umýt! Já myslela, že je to zase stařena.
Oči mi neslouží, jsem stará. Ostatně i
koeficient lomu je prý ve vzduchu úplně
jiný. Už

dávno jsem si dala udělat
vzdušné brýle, ale ztratila jsem je,
nemůžu je najít… A kterýpak jsi ty?“Помыться! А я думала


опять
старуха. Не вижу я: старая. Да и
коэффициент преломления в воздухе,
говорят, совсем другой. Воздушные
очки было себе заказал
а, да потеряла,
не найду… А кто ж ты будешь?

„Turista,“ odpověděl jsem stručně.Турист,коротко сказал я.

„Aha, turista… A já myslela, že zase
babka. Co ta mi toho naprovádí! Chytne
mě, táhne na trh a tam mě prodá, údajně
na polívku.Ах, турист… А
я думала


опять
бабка. Ведь что она со мной делает!
Поймает меня, волочит на рынок и там
продаёт, якобы на уху.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ale co mi zbývá? Samozřejmě, musím
kupci říct: Tak a tak, pusť mě k malým
dětičkám


ačkoli kde já bych vzala malé
dětičky, ti, co z mého poto
mstva žijou,
jsou už dědkové a báby. Když mě pustíš,
odměním se ti, stačí, když řekneš: Na
moje přání a na štičí přikázání… No a oni
mě pustí.

Ну что мне остаётся? Конечно,
говоришь покупателю: так и так,
отпусти меня к малым детушкам


хотя
какие у меня т
ам малые детушки


не
детушки уже, которые живы, а
дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе
послужу, скажи только ©по щучьему
велению, по моему, мол, хотениюª. Ну
и отпускают.

Jedni ze strachu, jiní z dobroty a někteří
taky z chamtivosti… Chvilku si plavu v
ř
ece, ale tam je zima a já mám revma,
tak zalezu zpátky do studny, ale co by
dup je tu bába se džberem…“

Štika se ponořila do vody, zabublala a
zase vystrčila hlavu.

Одни со страху, другие по доброте, а
которые и по жадности… Вот
поплаваешь в реке, поплава
ешь


холодно, ревматизм, заберёшься
обратно в колодезь, а старуха с бадьёй
опять тут как тут…


Щука спряталась
в воду, побулькала и снова
высунулась.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Tak co si budeš přát ty, kamaráde? Ale
chtěj něco jednoduchého, protože dneska
si lidi vymýšlejí
všelijaké televizory,
tranzistory… Jeden na mě vyrukoval s
úplnou nehorázností. Povídal: Splň za mě
celoroční plán na pile… Já už nemám léta
na to, abych řezala dříví…“Ну что просить
-
то будешь,
служивый? Только попроще чего, а то
просят телевизоры какие
-
то,
транзисторы… Один совсем обалдел:
©Выполни, говорит, за меня годовой
план на лесопилкеª. Года мои не те


дрова пилить…

„No jo,“ řekl jsem. „Ale ten televizor přece
jenom dokážete?“Ага,сказал я.


А телевизор вы,
значит, всё
-
таки можете?

„Ne,“

přiznala se štika poctivě. „Televizor
nedokážu. A ten… ten stereomagnetofon s
rádiem taky ne. Já na tyhle novoty
nevěřím. Řekni si něco jednoduššího.
Třeba sedmimílové boty nebo čepici, co
dělá neviditelným… No?“Нет,честно призналась щука.


Телевиз
ор не могу. И этот… комбайн с
проигрывателем тоже не могу. Не верю
я в них. Ты чего
-
нибудь попроще.
Сапоги, скажем, скороходы или
шапку
-
невидимку… А?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Naděje, že se dneska vyhnu mytí
moskviče, zmizela stejně rychle, jako se
objevila.

Возникшая было у меня надежда
отвертеться сегодня от смазки
©Москвичаª погасла.

„Nedělejte si starosti,“ řekl jsem. „Já v
podstatě nic nepotřebuju. Hned vás
pustím.“Да вы не беспокойтесь,сказал я.


Мне ничего, в общем, не надо. Я вас
сейчас отпущу.

„To je dobře,“ řekla štika klidně. „Takové
lidi mám ráda. Onehdy taky… To mě na
trhu koupil jeden chlapík a já mu slíbila
carskou dceru za ženu.И хорошо,спокойно сказала щука.


Люблю таких людей. Давеча вот
тоже… Купил меня на рынке какой
-
то,
поо
бещала я ему царскую дочь.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Potom plavu v řece, stydím se
samozřejmě, na nikoho se hanbou ani
nemůžu podívat. A v tom rozpoložení
jsem si to namířila do sítě. A už mě
vytahujou. Říkám si: zase budu muset
lhát. Jenže ten chlapík mě chytil za tlamu,
že jsem

ji nemohla ani otevřít. Tak to je
konec, říkám si, tenhle mě uvaří. Ale
kdepak.

Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза
девать некуда. Ну сослепу и въехала в
сети. Ташшат. Опять, думаю, врать
придётся. А он что делает? Он меня
хватает поперёк зубов, так что

рот не
открыть. Ну, думаю, конец, сварят. Ан
нет.

Přicvakl mi něco k ploutvi a hodil zpátky
do řeky. Hele!“ Štika se vysunula ze
džberu a ukázala mi ploutev sevřenou u
kořene kovovou svorkou.

Защемляет он мне чем
-
то плавник и
бросает обратно в реку.
Во!Щука
высунулась из бадьи и выставила
плавник, схваченный у основания
металлическим зажимом.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Na ní jsem si přečetl: Tento exemplář byl
vypuštěn do řeky Solovy roku 1854.
Dodejte Akademii věd J.C.V., Sankt


Petěrburg.

На зажиме я прочитал: ©Запущен с
ей
экземпляр в Солове
-
реке 1854 года.
Доставить в Е.И.В. Академию наук,
СПБª.

„Stařeně to neříkej,“ upozornila mě štika.
„Utrhla by mi to i s ploutví. Ona je děsně
chamtivá a hrabivá.“Старухе не говори,предупредила
щука.


С плавником оторвёт. Жадна
я
она, скупая.

Na co bych se jí měl zeptat? uvažoval
jsem horečně.

©Что бы у неё спросить?ª


лихорадочно думал я.

„Jak děláte ty své zázraky?“Как вы делаете ваши чудеса?

„Jaké zázraky?“Какие такие чудеса?

„No… to plnění přání…“Ну… исполнение
желаний…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Jo tak, tohle? No, jak to dělám… Naučila
jsem se to odmalička, tak to dělám. Ani
nevím, jak se to dělá… Zlatá rybka to
dělala ještě líp, a stejně umřela. Osudu
neunikneš.“Ах, это? Как делаю… Обучена
сызмальства, вот и делаю. Откуда я
знаю, ка
к я делаю… Золотая Рыбка вот
ещё лучше делала, а всё одно померла.
От судьбы не уйдёшь.

Připadalo mi, že si štika vzdychla.

Мне показалось, что щука вздохнула.

„Stářím?“ zeptal jsem se.От старости?спросил я.

„Jaképak stáří! Byla ještě mladá,
statná…
Ale hodili po ní hlubinnou pumu,
kamaráde. Tak vyplavala břichem nahoru.
Vedle ní byla náhodou ještě nějaká
ponorka, a ta se potopila. Rybka by se
byla určitě vykoupila, ale nikdo se jí na nic
neptal, jakmile ji viděli, hned po ní
pumou… Jo, jo, to

se tak stávají věci.“
Odmlčela se.Какое там от старости! Молодая
была, крепкая… Бросили в неё,
служивый, глубинную бомбу. И её
вверх брюхом пустили, и корабль
какой
-
то подводный рядом случился,
тоже потонул. Она бы и откупилась, да
ведь не спросили её,

увидели и сразу
бомбой… Вот ведь как оно бывает.
Она помолчала.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Tak co, pustíš mě, nebo jak? Je nějak
dusno, přijde bouřka.“Так отпускаешь меня или как?
Душно что
-
то, гроза будет…

„Ovšem, ovšem,“ vyhrkl jsem a
vzpamatoval se. „Jak to chcete…
Hodit,
nebo ve vědru?“Конечно, конечно,сказал я,
встрепенувшись.


Вас как


бросить
или в бадье?..

„Hoď mě, kamaráde, hoď.“Бросай, служивый, бросай.

Opatrně jsem vnořil ruce do džberu a
vytáhl štiku


měla dobrých osm
kilogramů.

Я осторожно зап
устил руки в бадью и
извлёк щуку


было в ней килограммов
восемь.

„No a kdyby přece jenom nějaký ten
ubrousek prostři se nebo dejme tomu
létající koberec, tak víš, kde jsem… máš
to u mě schované,“ mumlala štika.

Щука бормотала: ©Ну, а ежели

там
скатерть
-
самобранку или, допустим,
ковёр
-
самолёт, то я здесь буду… За
мной не пропадёт…ª

„Na shledanou,“ řekl jsem a uvolnil ruce.
Ozvalo se hlučné plácnutí.©До свиданияª,сказал я и разжал
руки. Раздался шумный плеск.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Chvíli jsem stál a prohl
ížel si ruce
potřísněné zeleným slizem. Měl jsem
zvláštní pocit.

Некоторое время я стоял, глядя на свои
ладони, испачканные зеленью. У меня
было какое
-
то странное ощущение.

Občas mi připadalo, jako bych se
závanem větru octl zase ve světnici na
pohovce, a
le stačilo potřást hlavou a
znovu jsem stál u studny. Potom to
přešlo.

Временами, как порыв ветра, налетало
сознание, что я сижу в комнате на
диване, но стоило тряхнуть головой, и
я снова оказывался у колодца. Потом
это прошло.

Umyl jsem se báječnou
ledovou vodou,
nalil vodu do chladiče a oholil se.

Я умылся отличной ледяной водой,
залил радиатор и побрился.

Stařena se pořád neobjevovala.

Старуха всё не показывалась.

Měl jsem hlad a musel jsem se vydat do
města k poště, kde už mě možná čekají
kluci.

Хотелось есть, и надо было идти в
город к почтамту, где меня уже, может
быть, ждали ребята.

Zamkl jsem vůz a vyšel před vrata.

Я запер машину и вышел за ворота.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pomalu jsem kráčel ulicí s rukama v
kapsách enderácké bundy a díval jsem se
na zem. V zadní
kapse mých oblíbených
džínsů s četnými zipy cinkaly měďáky od
stařeny. Uvažoval jsem o tom, co jsem
právě zažil.

Я неторопливо шёл по улице
Лукоморье, засунув руки в карманы
серой гэдээровской курточки и глядя
себе под ноги. В заднем кармане моих
любимых д
жинсов, исполосованных
©молниямиª, брякали старухины
медяки. Я размышлял.

Útlé brožurky vydávané společností Věda
a život ve mně vypěstovaly názor, že
zvířata nedovedou mluvit. Pohádky z
dětství mě přesvědčovaly o opaku.
Osobně jsem samozřejmě souhlasil s

brožurkami, protože jsem v životě neviděl
jediné zvíře, které by mluvilo. Ani
papoušky.

Тощие брошюрки общества ©Знаниеª
приучили меня к мысли, что
разговаривать животные не способны.
Сказки с детства убеждали в обратном.
Согласен я был, конечно, с
брошюр
ками, потому что никогда в
жизни не видел говорящих животных.
Даже попугаев.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Znával jsem jednoho papouška, který
dokázal chrčet jako tygr, ale lidsky mluvit
neuměl. No a teď štika, kocour Vasilij a
dokonce zrcadlo. Ostatně předměty neživé
naopak hovoří do
st často. Ovšem toto
zjištění by nikdy nemohl učinit dejme
tomu můj pradědek.

Я знавал одного попугая, который мог
рычать, как тигр, но по
-
человечески он
не умел. И вот теперь


щука, кот
Василий и даже зеркало. Впрочем,
неодушевлённые предметы как раз
раз
говаривают часто. И, между
прочим, это соображение никогда не
пришло бы в голову, скажем, моему
прадеду.

Z jeho, pradědečkova hlediska, je mluvící
kocour záležitost mnohem méně
fantastická než leštěná dřevěná bedýnka,
která chrastí, vyje, muzicíruje a
mluví
několika jazyky.

С его, прадеда, точки зрения,
говорящий кот


вещь куда менее
фантастическая, нежели деревянный
полированный ящик, который хрипит,
воет, музицирует и говорит на многих
языках.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


S kocourem je to taky víceméně jasné.
Ale jak může mluvi
t štika? Štika nemá
plíce. To je jisté. Musí sice mít plovací
měchýř, jehož funkce, pokud vím, není
ještě ichtyologům definitivně jasná.

С котом тоже более или менее ясно. А
вот как разговаривает щука? У щуки
нет лёгких. Это верно. Правда, у неё
должен быт
ь плавательный пузырь,
функция коего, как мне известно,
ихтиологам ещё не окончательно ясна.

Můj známý, ichtyolog Žeňka
Skoromachov, se dokonce domnívá, že
tato funkce je naprosto nejasná, a když se
snažím argumentovat tezemi z brožurek
společnosti Věda a

život, Žeňa ryčí a
odplivuje si. V takových chvílích naprosto
ztrácí dar lidské řeči…

Мой знакомый ихтиолог Женька
Скоромахов полагает даже, что эта
функция неясна совершенно, и, когда я
пытаюсь аргументировать доводами из
брошюрок общества ©Знаниеª, Жень
ка
рычит и плюётся. Совершенно
утрачивает присущий ему дар
человеческой речи…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Mám dojem, že o schopnostech zvířat
toho víme velice málo. Teprve nedávno se
přišlo na to, že si ryby a mořští
živočichové pod vodou vyměňují signály.
Velmi zajímavě se píše o d
elfínech.

У меня такое впечатление, что о
возможностях животных мы знаем
пока ещё очень мало. Только недавно
выяснилось, что рыбы и морские
животные обмениваются под водой
сигналами. Очень интересно пишут о
дельфинах.

Nebo řekněme opičák Rafael. To jsem
viděl na vlastní oči. Mluvit sice nedovede,
ale zato má vypěstovaný reflex: zelené
světlo


banán, červené světlo


elektrický šok. A všechno bylo v pořádku
až do chvíle, když zapnuli červené i zelené
světlo současně. Tu se Rafael choval
přesně tak, jako n
apříklad Žeňka.

Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я
сам видел. Разговаривать она, правда,
не умеет, но зато у неё выработали
рефлекс: зелёный свет


банан,
красный свет


электрический шок. И
всё было хорошо до тех пор, пока не
включили красный и зелёный с
вет
одновременно. Тогда Рафаил повёл
себя так же, как Женька, например.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Strašně se urazil. Vrhl se k okénku, za
nímž seděl experimentátor, začal kvílet,
ryčet a plivat na okénko.

Он страшно обиделся. Он кинулся к
окошечку, за которым сидел
экспериментатор
, и принялся, визжа и
рыча, плеваться в это окошечко.

Existuje taky anekdota. Povídá jedna
opice druhé: „Víš, co to je podmíněný
reflex? To když na zazvonění zvonku se k
nám všechny ty pseudoopice v bílých
pláštích rozběhnou s banány a cukrovím.“

И вообще

есть анекдот


одна обезьяна
говорит другой: ©Знаешь, что такое
условный рефлекс? Это когда зазвонит
звонок, и все эти квазиобезьяны в
белых халатах побегут к нам с
бананами и конфетамиª.

Samozřejmě, tohle všechno je velice
složité. Není vypracovaná term
inologie.
Když se člověk za těchto podmínek
pokouší řešit otázky spojené s psychikou a
potencionálními schopnostmi zvířat,
připadá si naprosto bezmocný.

Конечно, всё это чрезвычайно
непросто. Терминология не
разработана. Когда в этих условиях
пытаешься
решать вопросы, связанные
с психикой и потенциальными
возможностями животных, чувствуешь
себя совершенно бессильным.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ovšem na druhou stranu, když dostane do
ruky soustavu integrálních rovnic typu
stelární statistiky s proměnnými pod
integrálem, není jeho
životní pocit o nic
lepší. Proto je nejdůležitější


Jako to říká Pascal: „Budeme se tedy učit
dobře myslet


to je základní princip
morálky.“

Но, с другой стороны, когда тебе дают,
скажем, ту же систему интегральных
уравнений типа звёздной статист
ики с
неизвестными функциями под
интегралом, то самочувствие не лучше.
А поэтому главное


думать. Как
Паскаль: ©Будем же учиться хорошо
мыслить


вот основной принцип
моралиª.

Došel jsem na třídu Míru a zastavil se,
zaujat neobvyklou podívanou.

Я вышел н
а проспект Мира и
остановился, привлечённый
необычным зрелищем.

Vozovkou kráčel muž s dětskými praporky
v rukou. Asi deset kroků za ním se s
namáhavým řevem pomalu šinul veliký
bílý tahač s obrovitým přívěsem ve formě
stříbřité cisterny, z níž se kouřilo.

По мостовой шёл человек с детскими
флажками в руках. За ним, шагах в
десяти, с натужным рёвом медленно
полз большой белый ©МАЗª с
гигантским дымящимся прицепом в
виде серебристой цистерны.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Na cisterně bylo napsáno NEBEZPEČÍ
OHNĚ, vpravo i vlevo od ní se
stejně
pomalu šinuly červené požárnické gaziky
zježené minimaxy.

На цистерне было написано
©огнеопасноª, справа и слева от неё
так же медленно катились красные
пожарные ©газикиª, ощетиненные
огнетушителями.

Čas od času se do rovnoměrného rachotu
tahače mí
sil jakýsi nový zvuk, při němž se
nepříjemně svíralo srdce, a tu z otvorů
cisterny vyrážely žluté jazyky plamene.

Время от времени в ровный рёв
двигателя вмешивался какой
-
то новый
звук, неприятно леденивший сердце, и
тогда из люков цистерны вырывались
жёлт
ые языки пламени.

Obličeje požárníků pod naraženými
přilbami byly statečné a drsné. Kolem
průvodu pobíhaly houfy kluků. Pronikavě
ječeli: „Hoja ha, hou


hou, draka nám
ve


zou!“

Лица пожарных под нахлобученными
касками были мужественны и суровы.
Вокруг
кавалькады тучей носились
ребятишки. Они пронзительно вопили:
©Тилили
-
тилили, а дракона повезли!ª

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Dospělí chodci se bázlivě tiskli k plotům. Z
jejich tváří se dala vyčíst zjevná snaha
uchránit si oblek před možným
znečištěním.

Взрослые прохожие опасливо ж
ались к
заборам. На их лицах было написано
явственное желание уберечь одежду от
возможных повреждений.

„Tak ho vezou, mého drahouška,“ ozval se
mi u ucha skřípavý hlas.Повезли родимого,произнёс у меня
над ухом знакомый скрипучий бас.

Otočil jsem
se. Za mnou stála posmutnělá
Naina Kyjevna s košíčkem plným modrých
balíčků krystalového cukru.

Я обернулся. Позади стояла,
пригорюнившись, Наина Киевна с
кошёлкой, наполненной синими
пакетами сахарного песку.

„Už ho vezou,“ opakovala. „Každý pátek
ho voz
í…“Повезли,повторила она.


Каждую
пятницу возят…

„Kam?“ zeptal jsem se. „Na střelnici,
panáčku. V jednom kuse experimentujou…
Nic jiného jim už nezbývá.“Куда?спросил я.


На полигон,
батюшка. Всё экспериментируют…
Делать им больше нечего.

„A

koho to vezou, Naino Kyjevno?“А кого повезли, Наина Киевна?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Jak to


koho? Copak nevidíš?“То есть как это


кого? Сам не
видишь, что ли?..

Otočila se a vykročila pryč, ale já jsem ji
dohnal.

Она повернулась и пошла прочь, но я
догнал её.

„Naino
Kyjevno, převzal jsem pro vás
telefonogram.“Наина Киевна, вам тут
телефонограмму передали.

„Od koho?“Это от кого же?

„Od nějakého Chá Em Vije.“От Ха Эм Вия.

„A o čem to je?“А насчёт чего?

„Máte dneska nějaký slet,“ řekl jsem a
upřeně jsem
ji pozoroval. „Na Lysé Hoře.
Úbor


slavnostní.“У вас слёт какой
-
то сегодня,сказал
я, пристально глядя на неё.


На Лысой
Горе. Форма одежды


парадная.

Stařena se zjevně zaradovala.

Старуха явно обрадовалась.

„Opravdu?“ řekla. „To je výborné… A
kde
je ten telefonogram?“Вправду?сказала она.


Вот
хорошо
-
то!.. А где телефонограмма?

„V předsíni na telefonu.“В прихожей на телефоне.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„A o členských příspěvcích se tam neříká
nic?“ zeptala se ztlumeným hlasem.А насчёт членских взносов там
ничего не говорится?спросила она,
понизив голос.

„Jak to myslíte?“В каком смысле?

„No, jako že bych měla vyrovnat dlužnou
částku od roku tisíc sedm set…“ Rychle se
odmlčela.Ну, что, мол, надлежит погасить
задолженность с одна тысяча
семьсот…


О
на замолчала.

„Ne,“ řekl jsem. „O ničem takovém tam
není.“Нет,сказал я.


Ничего такого не
говорилось.

„Tak to je dobře. A jak to je s dopravou?
Přistaví vůz, nebo jak?“Ну и хорошо. А с транспортом как?
Машину подадут или что?

„Ukažte, já vám
ponesu ten košíček,“
navrhl jsem.Дайте я вам кошёлку поднесу,предложил я.

Stařena odskočila.

Старуха отпрянула.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Proč? Proč to chceš nést?“ zeptala se
podezřívavě. „Tohle nezkoušej, to nemám
ráda… Dát z ruky košík, to zrovna! Mladý,
ale jak se zdá,

má za ušima…“Это тебе зачем?спросила она
подозрительно.


Ты это оставь


не
люблю… Кошёлку ему!.. Молодой, да,
видно, из ранних…

Bože, jak já nesnáším staré báby,
pomyslel jsem si.

Не люблю старух, подумал я.

„Tak jak je to s dopravou?“ zeptala s
e.Так как же с транспортом?повторила она.

„Na vlastní účet,“ prohlásil jsem
škodolibě.За свой счёт,сказал я злорадно.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„To jsou ale škudlilové!“ zaúpěla stařena.
„Koště mi sebrali do muzea, moždíř
nejsou schopni opravit, příspěvky
vyšpuntili
na pět rublů a nakonec na
Lysou Horu aby člověk jel na vlastní
náklady! Přitom ty náklady nejsou malé,
panáčku, když taxíkář zapne čekačku…“Ах, скопидомы!застонала старуха.


Метлу в музей забрали, ступу не
ремонтируют, взносы дерут по пять
рубликов
на ассигнации, а на Лысую
Гору за свой счёт! Счёт
-
то не малый,
батюшка, да пока такси ждёт…

S brumláním a pokašláváním se ode mne
odvrátila a vykročila pryč.

Бормоча и кашляя, она отвернулась от
меня и пошла прочь.

Otřel jsem si ruce a taky jsem šel svou

cestou.

Я потёр руки и тоже пошёл своей
дорогой.

Moje předpoklady se potvrzovaly: Uzel
podivuhodných událostí se zatahoval stále
pevněji. Stydím se to přiznat, ale mně to
v tu chvíli připadalo mnohem zajímavější
než modelování reflektorového oblouku.

Мои

предположения оправдывались.
Узел удивительных происшествий
затягивался всё туже. И стыдно
признаться, но это казалось мне сейчас
более интересным, чем даже
моделирование рефлекторной дуги.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Třída Míru už se vylidnila.

На проспекте Мира было уже пусто.

N
a křižovatce pobíhalo hejno dětí


podle
mého hrály špačka. Jakmile mě děti
spatřily, nechaly hry a začaly se ke mně
přibližovat. V neblahé předtuše jsem
chvatně přešel kolem nich a zamířil k
centru.

У перекрёстка крутилась стая
ребятишек


играли, по
-
моем
у, в чижа.
Увидев меня, они бросили игру и стали
приближаться. Предчувствуя недоброе,
я торопливо миновал их и двинулся к
центру.

Za mými zády se ozval tlumený nadšený
výkřik: „Pásek!“ Zrychlil jsem krok.

За моей спиной раздался сдавленный
восторженный во
зглас: ©Стиляга!ª Я
ускорил шаг.

„Pásek!“ zaječelo za mnou hned několik
hlasů.

©Стиляга!ª


завопили сразу несколько
голосов.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Skoro jsem se rozběhl. Za mnou ječeli:
„Pá

sek! S pavoučíma nohama! Ten má
trubky!“ Chodci po mně vrhali soucitné
pohledy. V
takových případech je nejlepší
někam vklouznout.

Я почти побежал. Позади визжали:
©Стиля
-
ага! Тонконогий! Папина
„Победа“!..ª Прохожие смотрели на
меня сочувственно. В таких ситуациях
лучше всего куда
-
нибудь нырнуть.

Vklouzl jsem do nejbližšího obchodu a
uvnitř jsem zjistil, že to je obchod
potravinářský. Chvíli jsem chodil kolem
regálů, přesvědčil jsem se, že cukr mají,
sortiment salámů a cukroví není zrovna
bohatý, ale zato výběr takzvaných
rybných výrobků přesahuje všechna
očekávání. Jakého tam měli los
osa!..

Я нырнул в ближайший магазин,
оказавшийся гастрономом, походил
вдоль прилавков, убедился в том, что
сахар есть, выбор колбас и конфет не
богат, но зато выбор так называемых
рыбных изделий превосходит все
ожидания. Там была такая сёмга и
такой лосось
!..

Vypil jsem sklenici sodovky a vykoukl na
ulici. Kluci nikde. Vyšel jsem tedy z
obchodu a vydal se dál.

Я выпил стакан газированной воды и
выглянул на улицу. Мальчишек не
было. Тогда я вышел из магазина и
двинулся дальше.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Brzy skončily kvelby a
roubené chalupy
připomínající opevnění, dál už stály
moderní jednoposchoďové domy s
veřejnými parčíky.

Скоро лабазы и бревенчатые избы
-
редуты кончились, пошли
современные двухэтажные дома с
открытыми сквериками.

V parčících se batolily malé děti, letité
ž
eny pletly cosi teplého a letití mužové
náruživě hráli domino.

В сквериках копошились младенцы,
пожилые женщины вязали что
-
то
тёплое, а пожилые мужчины резались в
домино.

V centru města bylo rozlehlé náměstí
obklopené jednoposchoďovými a
dvouposchoďovými
domy. Náměstí bylo
vyasfaltované, uprostřed se zelenal malý
sad. Nad zelení se tyčil velký červený štít
s nápisem Deska cti a několik menších
štítků se schématy a diagramy. Poštu
jsem objevil taky tady na náměstí.

В центре города оказалась обширная
площадь
, окружённая двух


и
трехэтажными зданиями. Площадь
была асфальтирована, посередине
зеленел садик. Над зеленью
возвышался большой красный щит с
надписью ©Доска почётаª и несколько
щитов поменьше со схемами и
диаграммами. Почтамт я обнаружил
здесь же, на п
лощади.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Byli jsme s kluky domluveni, že první, kdo
do města dorazí, nechá na poště jako
poste restante zprávu, kde je. Zatím tam
žádná zpráva nebyla, a tak jsem tam
nechal dopis, v němž jsem oznámil svou
adresu včetně vysvětlení, jak se dostanou
k
chaloupce na kuří noze. Pak jsem se
rozhodl, že posnídám.

Мы договорились с ребятами, что
первый, кто прибудет в город, оставит
до востребования записку со своими
координатами. Записки не было, и я
оставил письмо, в котором сообщил
свой адрес и объяснил, к
ак дойти до
избы на курногах. Затем я решил
позавтракать.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Při cestě kolem náměstí jsem objevil tyto
instituce: biograf, kde dávali Angeliku;
knihkupectví zavřené kvůli inventuře;
městský sovět, před nímž stálo několik
důkladně zaprášených gaziků; hotel
Studené moře, jako obvykle plně
obsazený; dva kiosky se sodovkou a
zmrzlinou; obchod č. 2 (potravinářský) a
obchod č. 18 (s průmyslovým zbožím);
jídelnu č. 11, která otevírá až ve dvanáct
hodin, a bufet č. 3, zavřený bez udání
důvodů.

Обойдя площадь, я обн
аружил:
кинотеатр, где шла ©Козараª; книжный
магазин, закрытый на переучёт;
горсовет, перед которым стояло
несколько основательно пропылённых
©газиковª; гостиницу ©Студёное мореª


как обычно, без свободных мест; два
киоска с газированной водой и
мороженым
; магазин (промтоварный)
№2 и магазин (хозтоваров) №18;
столовую №11, открывающуюся с
двенадцати часов, и буфет №3,
закрытый без объяснений.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pak jsem ještě objevil městské oddělení
Bezpečnosti, u jehož otevřených dveří
jsem si popovídal s mladičkým
příslu
šníkem v hodnosti strážmistra, který
mi vysvětlil, kde je benzínová pumpa a
jak se jede do Ležněva.

Потом я обнаружил городское
отделение милиции, возле открытых
дверей которого побеседовал с очень
юным милиционером в чине сержанта,
объяснившим мне, где на
ходится
бензоколонка и какова дорога до
Лежнёва.

„A kde máte vůz?“ zeptal se příslušník a
rozhlédl se po náměstí.

©А где же ваша машина?ª


осведомился милиционер, озирая
площадь.

„U známých,“ odpověděl jsem.

©У знакомыхª,ответил я.

„Aha, u známých,“

odpověděl příslušník
významně. Bylo mi jasné, že si mě vzal na
mušku. Nesměle jsem se odporoučel.

©Ах, у знакомых…ª


сказал
милиционер значительно. По
-
моему,
он взял меня на заметку. Я робко
откланялся.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vedle dvoupatrové rozlehlé budovy Hlavní
správy ob
orového podniku Rybkonzkomb
jsem konečně našel malou čistou čajovnu
č. 16/27. Uvnitř bylo nádherně.

Рядом с трехэтажной громадой
©Солрыбснабпромпотребсоюза ФЦУª
я, наконец, нашёл маленькую
опрятную чайную №16/27. В чайной
было хорошо.

Ne moc lidí, pil se
tu skutečně čaj a
mluvilo se o srozumitelných věcech: že se
u Korobce probořil můstek, což se dalo
čekat, takže se teď musí jezdit brodem;
že už před týdnem zrušili hlídku
dopravního inspektorátu na patnáctému
kilometru; že jiskra je „prevít, zabije slona
a jí samotné se starou belu stane…“

Народу было не очень много, пили
действительно чай и разговаривали о
вещах понятных: что под Коробцом
завалился, наконец, мостик и ехать
теперь приходится вброд; что пост
ГАИ уже неделю как с пятнадцатого
километра убрали; что ©искра


зверь,
слона убьёт,
а ни шиша не
схватывает…ª

Voněl tu benzín a smažené ryby.

Пахло бензином и жареной рыбой.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Lidé nezabraní do rozhovoru si upřeně
prohlíželi moje džínsy a mně dělalo dobře,
že na zadku mám pracovní skvrnu


předevčírem jsem si suverénně sedl na
stříkačku
se solidolem.

Не занятые разговорами люди
пристально разглядывали мои джинсы,
и я радовался, что сзади у меня имеет
место профессиональное пятно


позавчера я очень удачно сел на шприц
с солидолом.

Vzal jsem si plný talíř smažených ryb, tři
sklenice čaje
a tři chlebíčky s jeseteřím
hřbetem, zaplatil jsem hrstí bábiných
měďáků („Určitě stál na mostě,“ zabručela
prodavačka), uvelebil jsem se v koutku a
pustil se do jídla. Přitom jsem se zájmem
pozoroval zdejší lidi s chraptivými,
prokouřenými hlasy.

Я взял с
ебе полную тарелку жареной
рыбы, три стакана чаю и три
бутерброда с балыком, расплатился
кучей старухиных медяков (©На
паперти стоял…ª


проворчала
буфетчица), устроился в укромном
углу и принялся за еду, с
удовольствием наблюдая за этими
хриплоголосыми, п
рокуренными
людьми.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Bylo příjemné sledovat, jak ti opálení,
nezávislí, šlachovití lidé, kteří už viděli
všechno na světě, s chutí jedí, s chutí
kouří, s chutí vyprávějí. Do poslední kapky
využívají oddych před dlouhými hodinami
nudné drkotavé cesty,
dusného vedra
kabiny, prachu a slunce.

Приятно было смотреть, какие они
загорелые, независимые, жилистые,
всё повидавшие, как они с аппетитом
едят, с аппетитом курят, с аппетитом
рассказывают. Они до последней капли
использовали передышку перед
долгими час
ами тряской скучной
дороги, раскалённой духоты кабины,
пыли и солнца.

Kdybych nebyl programátorem, určitě
bych dělal šoféra, a ne na nějakém
titěrném osobáčku, dokonce ani ne na
autobusu, ale na nějaké nákladní obludě,
abych do kabiny musel lézt po žebřík
u a
kolo musel měnit za pomoci menšího
jeřábu.

Если бы я не был программистом, я бы
обязательно стал шофёром и уж
работал бы не на плюгавенькой
легковушке, и не на автобусе даже, а
на каком
-
нибудь грузовом чудовище,
чтобы в кабину надо было забираться
по л
естнице, а колесо чтобы менять с
помощью небольшого подъёмного
крана.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


U sousedního stolku seděli dva mladíci,
kteří nepřipomínali šoféry, a tak jsem jim
nejdřív nevěnoval pozornost. Oni mně
ovšem taky ne. Ale když jsem dopíjel
druhou sklenici čaje, zaslec
hl jsem slovo
„pohovka“.

За соседним столиком сидели два
молодых человека, не похожих на
шофёров, и поэтому сначала я на них
внимания не обратил. Так же, впрочем,
как и они на меня. Но когда я допивал
второй стакан чаю, до меня долетело
слово ©диванª.

Pak

kterýsi z nich pronesl: „V tom případě
nechápu, proč vůbec existuje ta
Chanakuno…“ A já začal naslouchat.

Затем кто
-
то из них произнёс: ©…А
тогда непонятно, зачем она вообще
существует, эта Изнакурнож…ª


и я
стал слушать.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Bohužel mluvili potichu, navíc
jsem k nim
seděl zády, takže jsem slyšel dost špatně.
Ale hlasy mi připadaly známé. „… žádná
teze… jenom pohovka…“„… takovému
vlasatému?“ „… pohovka… šestnáctý
stupeň…“„… při transgresu jenom čtrnáct
postupů…“„… snazší je vymodelovat
translatér…“„… hihňá s
e leckdo…“„…
daruju holicí strojek…“„… bez pohovky by
to nešlo…“

К сожалению, говорили они негромко,
да и сидел я к ним спиной, так что
слышно было плохо. Но голоса
показались мне знакомыми:
©…никаких тезисов… только
диван…ª, ©…такому волосатому?..ª,
©…див
ан… шестнадцатая степень…ª,
©…при трансгрессии только
четырнадцать порядков…ª, ©…легче
смоделировать транслятор…ª,
©…мало ли кто хихикает!..ª, ©…бритву
подарю…ª, ©…не можем без
дивана…ª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Tu si jeden z nich odkašlal tak známým
způsobem, že mi ihned vytanul
a dnešní
noc, rychle jsem se otočil, ale oba už
odcházeli k východu


dva statní mladíci
s mohutnými rameny a krky sportovců.
Ještě chvíli jsem je viděl z okna, jak
přecházejí náměstí, obcházejí parčík a
mizí za diagramy.

Тут один из них заперхал, да так
з
накомо, что я сразу вспомнил
сегодняшнюю ночь и обернулся, но
они уже шли к выходу


два
здоровенных парня с крутыми плечами
и спортивными затылками. Некоторое
время я ещё видел их в окно, они
перешли площадь, обогнули садик и
скрылись за диаграммами.

Dop
il jsem čaj, dojedl chlebíčky a taky
jsem odešel.

Я допил чай, доел бутерброды и тоже
вышел.

No vida, pomyslel jsem si, tak jim dělá
starosti pohovka. Rusalka je nevzrušuje.
Mluvící kocour je nezajímá. Ale pohovka,
prosím, ta jim dělá starosti…

Диван их,
видите ли, волнует, думал я.
Русалка их не волнует. Говорящий кот
их не интересует. А без дивана они,
видите ли, не могут…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pokusil jsem se vzpomenout si, jakou tam
mám pohovku, ale na nic zvláštního jsem
se nemohl upamatovat. Pohovka jako
pohovka. Dobrá j
e. Pohodlná. Jedině že se
na ní zdají podivné sny.

Я попытался вспомнить, какой же у
меня там диван, но ничего особенного
вспомнить не мог. Диван как диван.
Хороший диван. Удобный. Только
странная действительность на нём
снится.

Teď by bylo záhadno vrátit

se domů a
podívat se všem těm věcem okolo
pohovky na kloub. Provést pár pokusů s
proměňující se knihou, popovídat si s
kocourem Vasilijem na rovinu a zjistit,
není
-
li v chaloupce na kuří noze ještě něco
zajímavého.

Теперь хорошо было бы вернуться
домой и
заняться всеми этими
диванными делами вплотную.
Поэкспериментировать с книгой
-
перевёртышем, поговорить с котом
Василием начистоту и посмотреть, нет
ли в избе на куриных ногах ещё чего
-
нибудь интересного.

Jenomže doma mě čeká můj moskvič a
povinnost dělat
jak DO, tak TÚ.

Но дома меня ждал мой ©Москвичª и
необходимость делать как ЕУ, так и
ТО.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


S DO bych se ještě smířil, to je docela
obyčejné denní ošetření, všelijaké to
vyklepávání koberečků a omytí karosérie
proudem vody z hadice, kteréžto omytí se
v
případě potřeby dá nahradit politím ze
zahradní kropicí konve nebo vědra. Ale ta
TÚ… Čistotný člověk nemůže za letního
dne pomyslet na TÚ jinak než s hrůzou.

С ЕУ ещё можно было примириться,
это всего
-
навсего Ежедневный Уход,
всякое там вытряхивание коврик
ов и
обмыв кузова струёй воды под
давлением, каковой обмыв, впрочем,
можно заменить при нужде
поливанием из садовой лейки или
ведра. Но вот ТО… Чистоплотному
человеку в жаркий день страшно
подумать о ТО.

Protože TÚ není nic jiného než technická
údržba a t
echnická údržba spočívá v tom,
že ležím pod autem s mazací pumpou v
ruce a postupně přenáším obsah pumpy
jak do mazniček krytých čepičkami, tak na
vlastní obličej nekrytý ničím.

Потому что ТО есть не что иное, как
Техническое Обслуживание, а
техническое об
служивание состоит в
том, что я лежу под автомобилем с
масляным шприцем в руках и
постепенно переношу содержимое
шприца как в колпачковые маслёнки,
так и себе на физиономию.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pod autem je horko a dusno, jeho spodek
je pokrytý tlustou vrstvou zaschlého
blát
a… Zkrátka a dobře, domů se mi moc
nechtělo.

Под автомобилем жарко и душно, а
днище его, покрытое толстым слоем
засохшей грязи… Короче говоря, мне
не очень хотелось домой.Kapitola čtvrtá

Глава четвёртая

Kdo si to dovolil ten ďábelský kousek?
Chytit
ho a strhnout mu masku, abychom
věděli, koho máme nazítří ráno pověsit na
zdi pevnosti?

E.A. Poe

Кто позволил себе эту
дьявольскую шутку? Схватить
его и сорвать с него маску, чтобы
мы знали, кого нам поутру
повесить на крепостной стене!

Э.А. По

Koupil
jsem si předvčerejší Pravdu, napil
se sodovky a uvelebil se na parkové
lavičce ve stínu Desky cti.

Я купил позавчерашнюю ©Правдуª,
выпил газированной воды и устроился
на скамье в садике, в тени Доски
почёта.

Bylo jedenáct hodin.

Было одиннадцать часов.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pozorně jsem si prohlédl noviny. Tomu
jsem věnoval sedm minut. Potom jsem si
přečetl článek o hydroponii, fejeton o
úplatkářích z Kanska a dlouhý dopis
dělníků chemického závodu redakci listu.
To všechno trvalo dohromady dvaadvacet
minut.

Я внимательно про
смотрел газету. На
это ушло семь минут. Тогда я прочитал
статью о гидропонике, фельетон о
хапугах из Канска и большое письмо
рабочих химического завода в
редакцию. Это заняло всего
-
навсего
двадцать две минуты.

Napadlo mě, nemám
-
li si zajít do
biografu. Al
e Angeliku už jsem viděl


jednou v kině, podruhé v televizi. Dostal
jsem chuť na vodu, složil jsem noviny a
vstal.

Не сходить ли в кино, подумал я. Но
©Козаруª я уже видел


один раз в
кино и один раз по телевизору. Тогда я
решил попить воды, сложил газет
у и
встал.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ze všech drobných od stařeny mi v kapse
zůstal jediný pětník. Propiju ho, rozhodl
jsem se, napil se vody se sirupem, dostal
jednu kopejku nazpátek a koupil si za ni v
sousedním krámku krabičku zápalek.

Из всей старухиной меди в кармане у
меня о
стался всего один пятак.
Пропью, решил я, выпил воды с
сиропом, получил копейку сдачи и
купил в соседнем ларьке коробок
спичек.

Pak už jsem v centru města neměl
absolutně co dělat. A tak jsem vykročil
nazdařbůh


úzkou ulicí mezi obchodem
č. 2 a jídelnou
č. 11.

Больше делать мне в центре города
было решительно нечего. И я пошёл
куда глаза глядят


в неширокую
улицу между магазином №2 и
столовой №11.

Na ulici nebyli skoro žádní chodci.

Прохожих на улице почти не было.

Předjel mě velký zaprášený náklaďák s

rachotícím vlečňákem. Řidič vystrkoval z
okna loket i hlavu a unaveně se díval na
dlážděnou vozovku.

Меня обогнал большой пыльный
грузовик с грохочущим трейлером.
Шофёр, высунув в окно локоть и
голову, устало смотрел на булыжную
мостовую.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ulice klesala,
prudce zahýbala doprava, u
ohybu vedle chodníku trčela ze země
hlaveň starého litinového děla. Její ústí
bylo ucpáno hlínou a nedopalky.

Улица, понижаясь, круто заворачивала
направо, у поворота рядом с тротуаром
торчал из земли ствол старинной
чугунной пуш
ки, дуло её было забито
землёй и окурками.

Zanedlouho ulice končila prudkým spádem
k řece. Seděl jsem chvíli nad svahem a
kochal se výhledem, potom jsem přešel
na druhou stranu ulice a vydal se na
zpáteční cestu.

Вскоре улица кончилась обрывом к
реке. Я
посидел на краю обрыва и
полюбовался пейзажем, затем перешёл
на другую сторону и побрёл обратно.

Kampak se asi poděl ten náklaďák,
napadlo mě najednou.

Интересно, куда девался тот
грузовик?подумал вдруг я.

Ze srázu dolů cesta nevedla.

Спуска с обрыва
не было.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Začal jsem se rozhlížet, nenajdu
-
li po
stranách ulice nějaká vrata, a objevil jsem
malý, ale velice podivný domek sevřený
mezi dvěma ponurými zděnými kvelby.
Přízemní okna byla zamřížována a do
poloviny zamalována vápnem.

Я стал оглядываться, ища ворота по
сторонам улицы, и тут обнаружил
небольшой, но очень странный дом,
стиснутый между двумя угрюмыми
кирпичными лабазами. Окна нижнего
этажа его были забраны железными
прутьями и до половины замазаны
мелом.

Dveře neměl dům
vůbec žádné. Všiml
jsem si toho okamžitě, protože tabulka,
která se obvykle umísťuje vedle vrat nebo
u vchodu, visela tady přímo na zdi mezi
dvěma okny.

Дверей же в доме вообще не было. Я
заметил это сразу потому, что вывеска,
которую обычно помещают рядом

с
воротами или рядом с подъездом,
висела здесь прямо между двумя
окнами.

Bylo na ní napsáno: AV SSSR VÚČAKO.

На вывеске было написано: ©АН СССР
НИИЧАВОª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Poodstoupil jsem doprostředka ulice


ano, dvě podlaží, každé s deseti okny, ale
dveře žádné. A
vpravo i vlevo těsně
přitisknuté kvelby.

Я отошёл на середину улицы: да, два
этажа по десяти окон и ни одной
двери. А справа и слева, вплотную,
лабазы.

VÚČAKO, uvažoval jsem. VÚ, to je
vědecký ústav… Ale co to ČAKO? Jaký
vědecký ústav? Časové Automatizace

Kruhové Obrany? Číselných Asociací
Kvantových Operací? Chaloupka na kuří
noze, pomyslel jsem si, je muzeum právě
tohohle VÚČAKO.

НИИЧАВО, подумал я. Научно
-
исследовательский институт… Чаво? В
смысле


чего? Чрезвычайно
Автоматизированной Вооружённой
Охран
ы? Чёрных Ассоциаций
Восточной Океании? Изба на курногах,
подумал я,музей этого самого
НИИЧАВО.

Mládenci, které jsem svezl, jsou patrně
taky odtamtud. A ti v čajovně rovněž…

Мои попутчики, наверное, тоже
отсюда. И те, в чайной, тоже…

Ze střechy domu s
e vzneslo hejno vran a
s krákáním zakroužilo nad ulicí.

С крыши здания поднялась стая ворон
и с карканьем закружилась над улицей.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Otočil jsem se a zamířil jsem zpátky na
náměstí.

Я повернулся и пошёл назад, на
площадь.

Všichni jsme naivní materialisté,
říkal
jsem si v duchu. A všichni jsme
racionalisté.

Все мы наивные материалисты, думал
я. И все мы рационалисты.

Chceme, aby se všechno okamžitě
racnionalisticky vysvětlilo, tedy aby to
bylo redukováno na hrstku faktů, která už
nám jsou známa. A nikdo z n
ás v sobě
nemá ani za mák dialektiky.

Мы хотим, чтобы всё было немедленно
объяснено рационалистически, то есть
сведено к горсточке уже известных
фактов. И ни у кого из нас ни на грош
диалектики.

Nikoho nenapadne, že mezi známými
fakty a nějakým novým jeve
m může ležet
celé moře neznámých věcí, a
vysvětlujeme onen neznámý jev jako
nadpřirozený, a tudíž nemožný.

Никому в голову не приходит, что
между известными фактами и каким
-
то
новым явлением может лежать море
неизвестного, и тогда мы объявляем
новое явлени
е сверхъестественным и,
следовательно, невозможным.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Jak by asi například maitre Montesquieu
přijal zprávu, že byla oživena mrtvola
plných pětačtyřicet minut po zjištěné
zástavě srdeční činnosti? Nejspíš by
původce zprávy nabral na bodák. Tedy
přesněji


n
a bajonet. Prohlásil by to za
tmářství a kněžourství. Pokud by nad
takovým sdělením jednoduše nemávl
rukou.

Вот, например, как бы мэтр Монтескьё
принял сообщение об оживлении
мертвеца через сорок пять минут после
зарегистрированной остановки сердца?
В штыки бы, наверное, принял. Так
сказать, в багинеты. Объявил бы это
обскурантизмом и поповщиной. Если
бы вообще
не отмахнулся от такого
сообщения.

Ale kdyby se něco takového stalo před
jeho očima, octl by se v neobyčejně
svízelné situaci. Asi jako já teď, jenomže
já už jsem na ledacos zvyklý.

А если бы это случилось у него на
глазах, то он оказался бы в необычайно
затруднительном положении. Как я
сейчас, только я привычнее.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Zato on by musel takové vzkříšení
považovat za podvod, nebo zavrhnout
vlastní vjemy, nebo se dokonce zříci
materialismu.

А ему пришлось бы либо счесть это
воскрешение жульничеством, либо
отречьс
я от собственных ощущений,
либо даже отречься от материализма.

On by se nejspíš přiklonil k tomu, že jde o
podvod. Ale až do nejdelší smrti by mu
vzpomínka na ten šikovný trik nepříjemně
vězela v mysli jako smítko v oku… Ovšem
my jsme děti jiného věku.

Ск
орее всего, он счёл бы воскрешение
жульничеством. Но до конца жизни
воспоминание об этом ловком фокусе
раздражало бы его мысль, подобно
соринке в глазу… Но мы
-
то дети
другого века.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Viděli už jsme všelicos. Živou hlavu psa
přišitou na krk jiného živého psa; umělou
ledvinu velkou jako almara; mrtvou
železnou ruku řízenou živými nervy; i lidi,
kteří mohli ledabyle prohlásit: „Jo, to se
stalo až potom, co jsem prvně umřel…“

Мы всякое по
видали: и живую голову
собаки, пришитую к спине другой
живой собаки; и искусственную почку
величиной со шкаф; и мёртвую
железную руку, управляемую живыми
нервами; и людей, которые могут
небрежно заметить: ©Это было уже
после того, как я скончался в первый
раз…ª

Ano, v naší době by Montesquieu neměl
moc naděje zůstat materialistou. Jenže
my zůstáváme a jde to! Pravda, někdy to
dá dost práce


když k nám třeba
náhodný vítr zničehonic přinese přes
oceán neznámé podivné lístečky z
nepoznaných kontinentů. A zv
lášť často se
to stává, když člověk nachází něco jiného,
než hledal.

Да, в наше время у Монтескьё было бы
не много шансов остаться
материалистом. А мы вот остаёмся, и
ничего! Правда, иногда бывает трудно


когда случайный ветер вдруг доносит
до нас через о
кеан неизвестного
странные лепестки с необозримых
материков непознанного. И особенно
часто так бывает, когда находишь не
то, что ищешь.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Tak například zanedlouho se v
zoologických zahradách objeví
podivuhodní živočichové, první
živočichové z Marsu a Venuše
. No ovšem,
budeme na ně zírat a plácat se přitom do
stehen, ale přitom my tyhle živočichy už
dávno čekáme, jsme na jejich objevení
dokonale připraveni.

Вот скоро в зоологических музеях
появятся удивительные животные,
первые животные с Марса или Венеры.
Да
, конечно, мы будем глазеть на них и
хлопать себя по бёдрам, но ведь мы
давно уже ждём этих животных, мы
отлично подготовлены к их
появлению.

Mnohem překvapenější a zklamanější
bychom byli, kdyby se tahle zvířata
neobjevila, nebo kdyby vypadala jako
naše
kočky a psi.

Гораздо более мы были бы поражены и
разочарованы, если бы этих животных
не оказалось или они оказались бы
похожими на наших кошек и собак.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Věda, v niž věříme (a zhusta slepě), nás
zpravidla dost dlouho předem připravuje
na nadcházející
zázraky a psychologický
šok v nás vzniká pouze tehdy,
střetáváme
-
li se s něčím
nepředpovězeným


nějaká díra do
čtvrtého rozměru či biologické rádiové
spojení či živá planeta… Nebo dejme tomu
chaloupka na kuří noze… On ten nosatý
Roman měl vlastně pravdu


je to tady u
nich moc a moc zajímavé…

Как правило, наука, в которую мы
верим (и зачастую слепо), заранее и
задолго готовит нас к грядущим
чудесам, и психологический шок
возникает у нас только тогда, когда мы
сталкиваемся с непредсказанным,какая
-
нибудь
дыра в четвёртое
измерение, или биологическая
радиосвязь, или живая планета… Или,
скажем, изба на куриных ногах… А
ведь прав был горбоносый Роман:
здесь у них очень, очень и очень
интересно…

Došel jsem na náměstí a zastavil se před
kioskem se sodovkou.

Я
вышел на площадь и остановился
перед киоском с газированной водой.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Věděl jsem bezpečně, že žádné drobné
nemám, že budu muset rozměnit nějakou
papírovou bankovku, a už jsem si
připravoval podlízavý úsměv, protože
prodavačky sodovek příšerně nenávidí
rozměň
ování velkých peněz, ale tu jsem v
kapse džínsů objevil pětník. Byl jsem
udiven i rozradostněn, ale rozradostněn
víc.

Я точно помнил, что мелочи у меня
нет, и знал, что придётся разменивать
бумажку, и уже готовил
заискивающую улыбку, потому что
продавщицы
газированной воды
терпеть не могут менять бумажные
деньги, как вдруг обнаружил в кармане
джинсов пятак. Я удивился и
обрадовался, но обрадовался больше.

Vypil jsem sodovku se sirupem, dostal
mokrou kopejku nazpátek a prohodil s
prodavačkou pár slov o poča
sí.

Я выпил газированной воды с сиропом,
получил мокрую копейку сдачи и
поговорил с продавщицей о погоде.

Potom jsem odhodlaně zamířil domů, že
co nejrychleji dokončím DO a TÚ a věnuji
se racionálním dialektickým úvahám.

Потом я решительно направился
домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и
ТО и заняться рационал
-
диалектическими объяснениями.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Kopejku jsem Zastrčil do kapsy a zarazil
jsem se, protože jsem zjistil, že v té
kapse mám ještě jeden pětník. Vytáhl
jsem ho a prohlédl si ho.

Копейку я сунул в карм
ан и
остановился, обнаружив, что в том же
кармане имеется ещё один пятак. Я
вынул его и осмотрел.

Byl trochu vlhký, bylo na něm napsáno „5
kopejek 1961“ a číslice „6“ v letopočtu
byla poškozena malou rýhou.

Пятак был слегка влажный, на нём
было написано ©
5 копеек 1961ª, и
цифра "6" была замята неглубокой
выщерблинкой.

Možná že ani tehdy bych nebyl té malé
příhodě věnoval pozornost, nebýt onoho
známého bleskového pocitu


jako že
stojím na třídě Míru a zároveň sedím na
pohovce a bezmyšlenkovitě koukám na
věšák. A právě tak jako předtím, jakmile
jsem pohodil hlavou, pocit zmizel.

Может быть, я даже тогда не обратил
бы внимания на это маленькое
происшествие, если бы не то самое
мгновенное ощущение, уже знакомое
мне,будто я одновременно стою на
проспекте М
ира и сижу на диване,
тупо разглядывая вешалку. И так же,
как раньше, когда я тряхнул головой,
ощущение исчезло.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Chvíli jsem ještě pomalu kráčel, roztržitě
jsem si pohazoval pětníkem a chytal ho do
dlaně (pokaždé na ni dopadl „orlem“) a
snažil jsem se sou
středit.

Некоторое время я ещё медленно шёл,
рассеянно подбрасывая и ловя пятак
(он падал на ладонь всё время
©решкойª), и пытался
сосредоточиться.

Potom jsem spatřil obchodní dům, v němž
jsem se ráno zachraňoval před kluky, a
vstoupil dovnitř.

Потом я ув
идел гастроном, в котором
утром спасался от мальчишек, и вошёл
туда.

S pětníkem ve dvou prstech jsem zamířil
přímo k pultu, kde se prodávaly vody a
šťávy a bez nejmenší chuti jsem vypil
sklenici sodovky bez sirupu. Pak jsem
drobné, které jsem dostal zpátk
y, sevřel v
pěsti, poodstoupil a zkontroloval kapsu.

Держа пятак двумя пальцами, я
направился прямо к прилавку, где
торговали соками и водой, и без
всякого удовольствия выпил стакан без
сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я
отошёл в сторонку и проверил ка
рман.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Byl to právě ten případ, kdy k
psychologickému šoku nedochází. Spíš
bych se byl podivil, kdyby pětník v kapse
nebyl. Ale on tam byl


vlhký, ražený
roku 1961, s malou rýhou na číslici „6“.

Это был тот самый случай, когда
психологического шока не
происходит.
Скорее я удивился бы, если бы пятака
в кармане не оказалось. Но он был там


влажный, 1961 года, с выщерблинкой
на цифре "6".

Pocítil jsem šťouchnutí a uslyšel otázku,
jestli náhodou nespím.

Меня подтолкнули и спросили, не
сплю ли я.


Оказывается, я стоял в очереди в кассу.

Odpověděl jsem, že nespím, nechal jsem
si namarkovat tři krabičky zápalek a
postavil se do fronty na zápalky. Tam
jsem zjistil, že mám pětník v kapse.

Я сказал, что не сплю, и выбил чек на
три коробка спичек. Встав
в очередь за
спичками, я обнаружил, что пятак
находится в кармане.

Byl jsem naprosto klidný.

Я был совершенно спокоен.

Vyzvedl jsem si svoje tři krabičky, vyšel
jsem z obchodu, vrátil se na náměstí a
začal experimentovat.

Получив три коробка, я вышел из
магазина, вернулся на площадь и
принялся экспериментировать.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Experiment mi trval asi hodinu. Za tu
dobu jsem desetkrát obešel náměstí, byl
celý napuchlý vodou, krabičkami zápalek
a novinami, seznámil se se všemi
prodavači a prodavačkami a došel k celé
řad
ě zajímavých závěrů.

Эксперимент занял у меня около часа.
За этот час я десять раз обошёл
площадь кругом, разбух от воды,
спичечных коробков и газет,
перезнакомился со всеми продавцами
и продавщицами и пришёл к ряду
интересных выводов.

Pětník se vrací,
když se jím platí. Když ho
člověk jen tak odhodí, upustí nebo ztratí,
zůstane tam, kam upadl.

Пятак возвращается, если им платить.
Если его просто бросить, обронить,
потерять, он останется там, где упал.

Pětník se vrací do kapsy v okamžiku, kdy
drobné naz
pátek přecházejí z rukou
prodavače do rukou zákazníka. Když se
přitom drží jedna ruka v kapse, objeví se
pětník ve druhé. V kapse zapnuté na zip
se neobjeví nikdy.

Пятак возвращается в карман в тот
момент, когда сдача из рук продавца
переходит в руки покуп
ателя. Если при
этом держать руку в одном кармане,
пятак появляется в другом. В кармане,
застёгнутом на ©молниюª, он не
появляется никогда.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Když má člověk zastrčené ruce do obou
kapes a nechává si dávat zpátky na loket,
může se pětník objevit na kterémkol
i
jiném místě těla (v mém případě se octl v
botě).

Если держать руки в обоих карманах и
принимать сдачу локтем, то пятак
может появиться где угодно на теле (в
моём случае он обнаружился в
ботинке).

Zpozorovat, jak pětník mizí z talířku s
drobnými na pultě
, není možné


pětník
se okamžitě ztrácí mezi ostatními mincemi
a v okamžiku, kdy se pětník přemísťuje do
kapsy, nelze na talířku pozorovat žádný
pohyb.

Исчезновение пятака из тарелочки с
медью на прилавке заметить не
удаётся: среди прочей меди пятак
сейча
с же теряется, и никакого
движения в тарелочке в момент
перехода пятака в карман не
происходит.

Nuže, měl jsem příležitost sledovat
vracející se pětník přímo během jeho
činnosti. Fakt, že se peníz nedal utratit,
mě sám o sobě moc nezaujal.

Итак, мы имели
дело с так называемым
неразменным пятаком в процессе его
функционирования. Сам по себе факт
неразменности не очень заинтересовал
меня.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Mou fantazii rozbouřila především
možnost přemísťování hmotného tělesa
mimo prostor.

Воображение моё было потрясено
преж
де всего возможностью
внепространственного перемещения
материального тела.

Bylo mí naprosto jasné, že tajemný
přechod pětníku od prodavače k
zákazníkovi není ničím jiným, než
konkrétním příkladem chvalně známé
nulové transportace, kterou milovníci
vědecké

fantastiky znají také pod názvy
hyperpřechod, repagulární slok,
Tarantogův fenomén…

Мне было совершенно ясно, что
таинственный переход пятака от
продавца к покупателю представляет
собой не что иное, как частный случай
пресловутой нуль
-
транспортировки,
хо
рошо известной любителям научной
фантастики также под псевдонимами:
гиперпереход, репагулярный скачок,
феномен Тарантоги…

Perspektivy, které se tu otvíraly, byly
oslnivé.

Открывающиеся перспективы были
ослепительны.

Neměl jsem žádné přístroje.

У меня не

было никаких приборов.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Hodně by mi pomohl i obyčejný
laboratorní teploměr, ale já neměl ani ten.

Обыкновенный лабораторный
минимальный термометр мог бы дать
очень много, но у меня не было даже
его.

Byl jsem nucen omezit se pouze na čistě
vizuální subjek
tivní pozorování.

Я был вынужден ограничиваться чисто
визуальными субъективными
наблюдениями.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pro svou poslední obchůzku po náměstí
jsem si stanovil tento úkol: Pokládat
pětník vedle talířku na drobné, podle
možnosti neumožnit prodavači, aby jej
smíchal s

ostatními mincemi, dokud mi
nedá zpátky, vizuálně sledovat proces
přemísťování pětníku prostorem a
současně se pokusit aspoň kvalitativně
určit změnu teploty vzduchu poblíž před
pokládané dráhy přemístění…

Свой последний круг по площади я
начал, поставив

перед собой
следующую задачу: ©Кладя пятак
рядом с тарелочкой для мелочи и по
возможности препятствуя продавцу
смешать его с остальными деньгами до
вручения сдачи, проследить визуально
процесс перемещения пятака в
пространстве, одновременно пытаясь
хотя б
ы качественно определить
изменение температуры воздуха
вблизи предполагаемой траектории
переходаª.

Ale experiment byl přerušen hned na
počátku. Když jsem se přiblížil k
prodavačce Máně, už na mě čekal onen
mladý příslušník v hodnosti strážmistra.

Однако э
ксперимент был прерван в
самом начале. Когда я приблизился к
продавщице Мане, меня уже ждал тот
самый молоденький милиционер в
чине сержанта.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.

Так,сказал он профессиональным
голосом.

Zadíval jsem se na něho podlízavě,
protože jsem tušil něco nedobré
ho.

Я искательно посмотрел на него,
предчувствуя недоброе.

„Prosil bych doklady, občane,“ řekl
příslušník, zasalutoval, ale díval se mimo
mne.Попрошу документики, гражданин,сказал милиционер, отдавая честь и
глядя мимо меня.

„Copak se děje?“ zeptal

jsem se a vytáhl
průkaz.А в чём дело?спросил я, доставая
паспорт.

„A ten pětník budu prosit,“ řekl příslušník,
když bral do ruky průkaz.И пятак попрошу,сказал
милиционер, принимая паспорт.

Beze slova jsem mu dal pětník.

Я молча отдал ему
пятак.

Máňa se na mě dívala rozzlobeně.

Маня смотрела на меня сердитыми
глазами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Strážmistr si prohlédl pětník, spokojeně
prohlásil „Aha“ a rozevřel můj průkaz.
Studoval ho, jako bibliofilové studují
vzácnou inkunabuli.

Милиционер оглядел пятак и,
произн
еся с удовлетворением:
©Ага…ª, раскрыл паспорт. Паспорт он
изучал, как библиофил изучает редкую
инкунабулу.

Čekal jsem hrozně dlouho. Kolem nás
pomalu narůstal dav. V něm bylo slyšet
různé názory na mou osobu.

Я томительно ждал. Вокруг медленно
росла толп
а. В толпе высказывались
разные мнения на мой счёт.

„Budete se muset obtěžovat jít se mnou,“
řekl příslušník nakonec. Obtěžoval jsem
se.Придётся пройти,сказал наконец
милиционер. Мы прошли.

Zatímco jsem se obtěžoval, bylo v davu
vytvořeno několik
variant mého složitého
životopisu a byla zformulována celá řada
příčin, které způsobily toto vyšetřování,
jehož počátku jsou všichni očitými svědky.

Пока мы проходили, в толпе
сопровождающих было создано
несколько вариантов моей нелёгкой
биографии и был сф
ормулирован ряд
причин, вызвавших начинающееся у
всех на глазах следствие.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Na oddělení předal strážmistr pětník i
průkaz poručíkovi, který měl službu. Ten
si prohlédl pětník a vybídl mě, abych si
sedl. Usedl jsem.

В отделении сержант передал пятак и
паспо
рт дежурному лейтенанту. Тот
осмотрел пятак и предложил мне сесть.
Я сел.

Poručík prohodil na půl úst: „Vraťte
drobné!“ A pak se rovněž zahloubal do
studia mého průkazu.

Лейтенант небрежно произнёс:
©Сдайте мелочьª, и тоже углубился в
изучение паспорта.

Vyhrábl jsem z kapsy mince.

Я выгреб из кармана медяки.

„Přepočítej to, Kovaleve,“ řekl poručík,
odložil průkaz, zadíval se mi do očí a
zeptal se: „Nakoupil jste toho hodně?“

©Пересчитай, Ковалёвª,сказал
лейтенант и, отложив паспорт, стал
смотреть мне
в глаза.Много накупили?спросил он.

„Hodně,“ odpověděl jsem.Много,ответил я.

„Tak to taky vraťte,“ řekl poručík.Тоже сдайте,сказал лейтенант.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Rozložil jsem před něho na stůl čtyři čísla
předvčerejší Pravdy, tři exempláře
místního listu
Rybáři, dva výtisky
Literárních novin, osm krabiček zápalek,
šest karamělek Zlatý klíček a zlevněný
kartáček na čištění primusů.

Я выложил перед ним на стол четыре
номера позавчерашней ©Правдыª, три
номера местной газеты ©Рыбакª, два
номера ©Литературной г
азетыª, восемь
коробков спичек, шесть штук ирисок
©Золотой ключикª и уценённый ёршик
для чистки примуса.

„Vodu vrátit nemůžu,“ řekl jsem suše.Воду сдать не могу,сказал я сухо.

„Pět sklenic se sirupem a čtyři bez
sirupu.“Пять стаканов с сиропом и

четыре
без сиропа.

Začal jsem chápat, oč jde, a bylo mi
strašně trapně a nepříjemně při
pomyšlení, že se budu muset
ospravedlňovat.

Я начинал понимать, в чём дело, и мне
было чрезвычайно неловко и муторно
при мысли, что придётся
оправдываться.

„Sedmdesát čtyři kopejky, soudruhu
poručíku,“ ohlásil mladý Kovalev.Семьдесят четыре копейки, товарищ
лейтенант,доложил юный Ковалёв.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Poručík zamyšleně zíral na hromadu novin
a krabiček se zápalkami.

Лейтенант задумчиво созерцал кучу
газет и спичечн
ых коробков.

„To jste se bavil, nebo co?“ zeptal se mě.Развлекались или как?спросил он
меня.

„Nebo co,“ odpověděl jsem ponuře.Или как,сказал я мрачно.

„Neopatrné,“ řekl poručík. „Neopatrné,
občane. Povídejte.“Неосторожно,сказал
лейтенант.


Неосторожно, гражданин. Расскажите.

Povídal jsem. Na konci vyprávění jsem
poručíka snažně požádal, aby v mém
jednání nespatřoval touhu nahrabat si
peníze na záporožce. Uši mi plály.

Я рассказал. В конце рассказа я
убедительно попросил лейтена
нта не
рассматривать мои действия как
попытку скопить денег на
©Запорожецª. Уши мои горели.

Poručík se ušklíbl.

Лейтенант усмехнулся.

„Proč bych ji v tom neměl spatřovat?“
zeptal se. „Už jsme měli případy, že
hrabali.“А почему бы и не рассматривать?осведомился он.


Были случаи, когда
накапливали.

Pokrčil jsem rameny.

Я пожал плечами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Ujišťuji vás, že něco takového by mě
vůbec nemohlo nenapadnout… Totiž, co to
povídám, že nemohlo


ono mě to
skutečně nenapadlo.“Уверяю вас, такая мысль не могла

бы
прийти мне в голову… То есть что я
говорю


не могла бы, она
действительно не приходила!..

Poručík dlouho mlčel.

Лейтенант долго молчал.

Mladý Kovalev sáhl po mém průkazu a
začal jej zkoumat.

Юный Ковалёв взял мой паспорт и
снова принялся его
рассматривать.

„Vůbec jako nápad je to podivné,“ řekl
jsem rozpačitě.Даже как
-
то странно
предположить…


сказал я растерянно.

„Naprosto šílená myšlenka… hrabat po
kopejkách…“ Znovu jsem pokrčil rameny.Совершенно бредовая затея…
Копить по копейке…


Я снова пожал
плечами.

„To už je lepší, jak se říká, žebrat na
mostě…“Тогда уж лучше, как говорится, на
паперти стоять…

„Žebrotu potlačujeme,“ prohlásil poručík
významně.С нищенством мы боремся,значительно сказал лейтенант.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„To je správné,
samozřejmě… Akorát
nechápu, co s tím mám společného já,
a…“ Opět jsem se přistihl, že nějak moc
často krčím rameny, a umínil jsem si, že
už to nebudu dělat.'Ну правильно, ну естественно… Я
только не понимаю, при чём тут я, и…


Я поймал себя на том, что

очень
много пожимаю плечами, и дал себе
слово впредь этого не делать.

Poručík zase mučivě dlouho mlčel a
prohlížel si pětník.

Лейтенант снова изнуряюще долго
молчал, разглядывая пятак.

„Budeme muset sepsat protokol,“ řekl
konečně.Придётся составить протокол,сказал он наконец.

Pokrčil jsem rameny.

Я пожал плечами.

„Prosím, samozřejmě… ačkoli…“ Nevěděl
jsem, jaké „ačkoli“ chci uvést.Пожалуйста, конечно… хотя…


Я
не знал, что, собственно, ©хотяª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Chvíli se na mě poručík
díval a čekal, co
přijde dál. Ale já v té době uvažoval, pod
který paragraf trestního zákona spadá
moje činnost. Poručík si nakonec přitáhl
list papíru a začal psát.

Некоторое время лейтенант смотрел на
меня, ожидая продолжения. Но я как
раз соображал, под

какую статью
уголовного кодекса подходят мои
действия, и тогда он придвинул к себе
лист бумаги и принялся писать.

Mladý Kovalev se vrátil na své stanoviště.

Юный Ковалёв вернулся на свой пост.

Poručík skřípal perem a často je s
cvakáním namáčel do kalam
áře.

Лейтенант скрипел пером и часто со
стуком макал его в чернильницу.

Seděl jsem, bezmyšlenkovitě jsem si
prohlížel plakáty rozvěšené po stěnách a
malátně jsem uvažoval, že takový
Lomonosov by na mém místě popadl
průkaz a vyskočil oknem.

Я сидел, тупо р
ассматривая плакаты,
развешанные на стенах, и вяло
размышлял о том, что на моём месте
Ломоносов, скажем, схватил бы
паспорт и выскочил в окно.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


V čem je vlastně podstata? uvažoval
jsem. Podstata je v tom, aby se sám
člověk necítil vinným. V tomto smyslu
vinen nejsem. Ale vina, jak se zdá, bývá
objektivní a subjektivní.

В чём, собственно, суть?думал я.
Суть в том, чтобы человек сам не
считал себя виновным. В этом смысле
я не виновен. Но виновность, кажется,
бывает объективная и субъективная.

A fakt zůs
tává faktem: všechny tyhle
drobné v hodnotě sedmdesáti čtyř
kopejek jsou de iure výsledkem
rozkrádání prováděného za pomoci
technických prostředků, jimiž je v tomto
případě míněn vracející se pětník…

И факт остаётся фактом: вся эта медь в
количестве семиде
сяти четырех копеек
юридически является результатом
хищения, произведённого с помощью
технических средств, в качестве
каковых выступает неразменный
пятак…

„Přečtěte si to a podepište,“ řekl poručík.
Přečetl jsem si protokol.Прочтите и подпишите,сказ
ал
лейтенант. Я прочёл.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vyplývalo z něho, že já, nížepodepsaný
A.I. Privalov, jsem způsobem mně
neznámým nabyl fungujícího modelu
nerozměnitelného pětníku typu GOST
718

62 a zneužil ho;

Из протокола явствовало, что я,
нижеподписавшийся Привалов А.И.,
неизвестным мне способом вступил в
обладание действующей моделью
неразменного пятака образца ГОСТ
718
-
62 и злоупотребил ею;

že já, nížepodepsaný A.I. Privalov, tvrdím,
že jsem svou činnost provozoval z důvodů
vědeckého experimentu bez jakýchkoli
zištných
úmyslů; že jsem ochoten
nahradit škodu způsobenou státu ve výši
jednoho rublu padesáti pěti kopejek;

что я, нижеподписавшийся Привалов
А.И., утверждаю, будто действия свои
производил с целью научного
эксперимента без каких
-
либо
корыстных намерений; что я г
отов
возместить причинённые государству
убытки в размере одного рубля
пятидесяти пяти копеек;

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


a konečně že jsem v souladu s nařízením
Solovecké městské rady ze dne 22.
března 1959 odevzdal zmíněný fungující
model nerozměnitelného pětníku
operačnímu důstoj
níkovi, poručíku U.U.
Sergijenkovi, a dostal náhradou pět
jednokopejkových mincí platných na
území Sovětského svazu.

что я, наконец, в соответствии с
постановлением Соловецкого
горсовета от 22 марта 1959 года,
передал указанную действующую
модель неразменн
ого пятака
дежурному по отделению лейтенанту
Сергиенко У.У. и получил взамен пять
копеек в монетных знаках, имеющих
хождение на территории Советского
Союза.

Podepsal jsem se.

Я подписался.

Poručík porovnal můj podpis s podpisem v
občanském průkazu, ještě

jednou pečlivě
přepočítal drobné, kamsi zavolal, aby si
ověřil cenu karamel a kartáčku na primus,
napsal kvitanci a předal mi ji současně s
pěti jednokopejkovými mincemi, platnými
na území SSSR.

Лейтенант сверил мою подпись с
подписью в паспорте, ещё раз
тщательно пересчитал медяки,
позвонил куда
-
то с целью уточнить
стоимость ирисок и примусного
ёршика, выписал квитанцию и отдал её
мне вместе с пятью копейками в
монетных знаках, имеющих хождение.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Když mi vracel noviny, zápalky,
karamelky a kartáček, řekl:

„Vodu, jak
jste se sám přiznal, jste vypil. Takže od
vás dostanu ještě osmdesát jednu
kopejku.“

Возвращая газеты, спички, конфеты и
ёршик, он сказал:А воду вы, по собственному вашему
признанию, выпили. Итого с вас
восемьдесят одна копейка.

S nesmírnou

úlevou jsem se s ním
vyrovnal.

С гигантским облегчением я
рассчитался.

Poručík ještě jednou prolistoval můj
průkaz a vrátil mi ho.

Лейтенант, ещё раз внимательно
пролистав, вернул мне паспорт.

„Můžete jít, občane Privalove,“ řekl. „A
napříště buďte
opatrnější. Přijel jste do
Solovce nadlouho?“Можете идти, гражданин Привалов,сказал он.


И впредь будьте
осторожнее. Вы надолго в Соловец?

„Zítra odjíždím,“ prohlásil jsem.Завтра уеду,сказал я.

„Tak do zítřka buďte opatrnější.“Вот до
завтра и будьте осторожнее.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все

права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Vynasnažím se,“ přislíbil jsem a zastrčil
průkaz. Potom jsem podlehl náhlému
nápadu a tlumeně jsem se zeptal:
„Řekněte mi, soudruhu poručíku,
nepřipadá vám to tady v Solovci
podivné?“Ох, постараюсь,сказал я, пряча
паспорт. Затем, повинуясь импульсу,
спросил, понизив голос:


А скажите
мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в
Соловце, не странно?

Poručík už byl zabrán do nějakých listin.

Лейтенант уже смотрел в какие
-
то
бумаги.

„Jsem tady dlouho,“ řekl roztržitě. „Už
j
sem si zvykl.“Я здесь давно,сказал он рассеянно.


Привык.Приложенные файлы

  • pdf 10771545
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 3

Добавить комментарий