Діагностична контрольна робота з алгебри В5 и 9..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Діагностична контрольна робота з
алгебри

у 8

х класах

Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох
частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань.

У
І частині

контрольної роботи запропоновано п’ять завда
нь з вибором однієї
правильної відповіді, що відповідають
початковому та середньому рівням

навчальних
досягнень учнів. До кожного завдання подано три варіанти відповіді, з яких тільки
одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень запи
сав
тільки літеру, якою позначено правильний варіант відповіді. Правильна відповідь за
кожне із п’яти завдань оцінюється
одним балом
.

ІІ частина

контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають
достатньому рівню

навчальних досягнень учнів.
Розв’язання повинно мати короткий
запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку
оцінюється
двома балами
.

ІІІ частина
контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає
високому рівню

навчальних досягнень учнів
, розв’язання якого повинно мати
розгорнутий запис з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання оцінюється
трьома балами
.

Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно
максимально можливій кількості запропонованих балів дл
я кожної час
тини 5; 4; 3

всього 12балів.

Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах
або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно вказати номер завдання.
Текст завдань переписувати не обов’язково.
5 в
аріант

І частина 5 балів

Завдання 1


5 мають по
чоти
ри варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна.
Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного
завдання оцінюється
одним

балом.


1.
Запишіть всі числа кратні 5, які

задовольняють нерівності
.

А 10;15;20;25;30;Б 10;15;25;30;

В 10;25;30;
Г 15;25;30.

2.

Знайдіть значення виразу
.

А
;


Б
)
;


В
;


Г
.

3
. В класі 30 учнів, серед них 12 хлопчиків. Скільки відсотків складають хлопчики від
усіх учнів класу?

А 30 %;


Б 25%;


В 40%
;


Г 60%
.

4. Розв'яжіть рівняння
.

А розв'язків немає;Б


19,2;

В 19,2

і
19,2;Г 19,2.

5.
На якому з ма
люнків зображено графік рівняння
?

АБВГ


ІІ частина 4 бали

Розв’язання завдань 6


7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне
розв’язання кожного завдання оцінюється
двома

балами.


6.
Виконайте дії

7
. При якому значенні


k


графік функції
y

=

kx

-

15

проходить через точку

В3;

-
6)?


ІІІ частина 3 бали

Розв’язання 8 завда
ння повинно мати обґрунтування
. Потрібно записати послідовні
логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюєт
ься
трьома

балами.


8.
Якщо довжину прямокутника зменшити на 4

см, а ширину збільшити на 0,5

дм, то
одержимо квадрат, площа якого на 40

см
2

більша ніж площа прямокутника. Знайдіть
площу прямокутника.
9 варіант

І частина 5 балів

Завдання 1


5 мають по

чо
т
и
ри варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна.
Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного
завдання оцінюється
одним

балом.


1
.

Василь складає пропорцію з чисел 3; 4; 15; 20. Яка з рівностей є

правильною пропорціє
ю?

А 3 : 15  20 : 4;Б 20 : 3  15 : 4;

В 3 : 20  4 : 15;Г 15 : 3  20 : 4.

2.

Запишіть одночлен у стандартному вигляді
.

А

;

Б

;


В

;


Г

.

3.

Спростіть вираз
.

А

Б


В
;


Г
.

4.

Розв’яжіть систему рівнянь
.

А
;


Б
;


В
;


Г р
озв’язку не існує.

5. Запишіть формул
и

для обчислення периметра і площі фігури
ABCD
,
зображеної на
малюнку.А


Б

В


Г
;
.


ІІ частина 4 бали

Розв’язання завдань 6


7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне
розв’язання кожного завдання оцінюється
двома

балами.


6.
Виконайте дії

7.
Розв’яжіть рівняння

+
=2
.


ІІІ частина 3 бали

Розв’язання 8 завда
ння повинно мати обґрунтування
. Потрібно записати послідовні
логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється
трьома

балами.


8.
Скільки грамів десятивідсоткового і скільки грам
ів п'ятнадцятивідсоткового

розчинів солі треба взяти, щоб отримати
40 г
дванадцятивідсоткового розчину
?Приложенные файлы

  • pdf 10810425
    Размер файла: 351 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий