Діагностична контрольна робота з алгебри В5 и 9..

Діагностична контрольна робота з алгебри
у 8–х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань.
У І частині контрольної роботи запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано три варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав тільки літеру, якою позначено правильний варіант відповіді. Правильна відповідь за кожне із п’яти завдань оцінюється одним балом.
ІІ частина контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.
ІІІ частина контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого повинно мати розгорнутий запис з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.
Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно максимально можливій кількості запропонованих балів для кожної частини (5; 4; 3–всього 12балів).
Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно вказати номер завдання. Текст завдань переписувати не обов’язково.5 варіант
І частина (5 балів)
Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Запишіть всі числа кратні 5, які задовольняють нерівності .
А) 10;15;20;25;30; Б) 10;15;25;30;
В) 10;25;30; Г) 15;25;30.
2. Знайдіть значення виразу 13 EMBED Equation.3 1415.
А) 13 EMBED Equation.3 1415; Б) 13 EMBED Equation.3 1415; В) 13 EMBED Equation.3 1415; Г) 13 EMBED Equation.3 1415.
3. В класі 30 учнів, серед них 12 хлопчиків. Скільки відсотків складають хлопчики від усіх учнів класу?
А) 30 %; Б) 25%; В) 40%; Г) 60%.
4. Розв'яжіть рівняння .
А) розв'язків немає; Б) – 19,2;
В) 19,2 і – 19,2; Г) 19,2.
5. На якому з малюнків зображено графік рівняння 13 EMBED Equation.3 1415?
А) Б) В) Г)

ІІ частина (4 бали)
Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Виконайте дії
·
7. При якому значенні k графік функції y = kx - 15 проходить через точку В(3; -6)?

ІІІ частина (3 бали)
Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Якщо довжину прямокутника зменшити на 4 см, а ширину збільшити на 0,5 дм, то одержимо квадрат, площа якого на 40 см2 більша ніж площа прямокутника. Знайдіть площу прямокутника.9 варіант
І частина (5 балів)
Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Василь складає пропорцію з чисел 3; 4; 15; 20. Яка з рівностей є правильною пропорцією?
А) 3 : 15 = 20 : 4; Б) 20 : 3 = 15 : 4;
В) 3 : 20 = 4 : 15; Г) 15 : 3 = 20 : 4.
2. Запишіть одночлен у стандартному вигляді 13 EMBED Equation.3 1415.
А) 13 EMBED Equation.3 1415; Б) 13 EMBED Equation.3 1415; В) 13 EMBED Equation.3 1415; Г) 13 EMBED Equation.3 1415.
3. Спростіть вираз 13 EMBED Equation.3 1415.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415; Г) 13 EMBED Equation.3 1415.
4. Розв’яжіть систему рівнянь 13 EMBED Equation.3 1415.
А) 13 EMBED Equation.3 1415; Б) 13 EMBED Equation.3 1415; В) 13 EMBED Equation.3 1415; Г) розв’язку не існує.
5. Запишіть формули для обчислення периметра і площі фігури ABCD, зображеної на малюнку.


А)13 EMBED Equation.3 1415 Б)13 EMBED Equation.3 1415
В)13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 QUOTE 1415; 13 QUOTE 1415.

ІІ частина (4 бали)
Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Виконайте дії
7. Розв’яжіть рівняння 13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415=2.

ІІІ частина (3 бали)
Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

8. Скільки грамів десятивідсоткового і скільки грамів п'ятнадцятивідсоткового розчинів солі треба взяти, щоб отримати 40 г дванадцятивідсоткового розчину?

13 EMBED Visio.Drawing.11 1415Рисунок 1Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 10810426
    Размер файла: 143 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий