жж——


База экзаменационных тестовых задании
по дисциплине «Неврология»
курс обучения: 5
специальность: Общая медицина
язык обучения: казахский, русcкий
кафедра: Нервные болезни
учебный год - 2016-2017
#1266
*!Беткей және терең сезімталдықтың бірінші нейроны қайда орналасқан:
*жұлынның артқы мүйізінде
*жұлынның алдыңғы мүйізінде
*жұлын түйінінде
*көру төмпешігінің ядроларында
*артқы орталық ирелеңде
#1267
*!Беткей сезімталдықтың екінші нейроны орналасқан:
*жұлынның артқы мүйізінде
*жұлынның алдыңғы мүйізінде
*жұлын түйінінде
*Голль шоғырының ядросында
*артқы орталық ирелеңде
#1268
*!Беткей және терең сезімталдықтың үшінші нейроны қайда орналасқан:
*артқы орталық ирелеңде
*жұлынның артқы мүйізінде
*жұлын түйінінде
*көру төмпешігінің ядросында
*Голль шоғырының ядросында
#1269
*!Сезімталдықтың перифериялық тип бойынша зақымдануына тән бұзылыс түрі:
*артқы мүйіздік сегментарлық
*жұлындық өткізгіштік
*қыртыстық
*полиневриттік
*комиссуральды
#1270
*!Сезімталдықтың жұлындық тип бойынша зақымдануына тән синдром:
*Броун-Секар синдромы
*альтернирлеуші синдром
*ганглионарлы синдром
*өрімдік синдром
*түбіршектік синдром
#1271
*!Сезімталдықтың қыртыстық тип бойынша зақымдануына тән бұзылыс:
*комиссуральды
*ганглионарлы
*қыртыстық
*Броун-Секар синдромы
*жұлындық өткізгіштік
#1272
*!Күрделі сезімталдыққа жатады:
*қысым мен салмақты сезу
*дискриминация сезімі
*вибрацияны сезу
*кинестетикалық сезім
*жанасу сезімі
#1273
*!Беткей сезімталдыққа жатады:
*вибрациялық сезім
*температуралық сезім
*қысым мен салмақты сезу
*дискриминациялық сезім
*оқшаулау сезімі
#1274
*!Күрделі сезімталдыққа жатады:
*ауру сезімі
*вибрация сезімі
*температуралық сезім
*жанасу сезімі
*стереогноз
#1275
*!Сезімталдықтың қыртыстағы анализаторы қайда аяқталады:
*алдыңғы орталық ирелең
*артқы орталық ирелең
*самайдың жоғарғы ирелеңі
*гиппокамп
*мандайдың төменгі ирелеңі
#1276
*!Дискриминация сезімі, екі өлшемді кеңістікті сезіну, стереогноз - сезімталдықтың қай түріне жатады:
*күрделі сезімталдық
*интероцептивті
*беткей сезімталдық
*терең сезімталдық
*экстероцептивті
#1277
*!Гипестезия сипаттамасы:
*патологиялық үрдіске байланысты сезімталдықтың аса жоғарылауы
*бір тітіркендіргішті бірнеше деп қабылдау
*тітіркендіргіштің бұрмаланып қабылдануы
*тітіркендіргіш болмаса да, теріде құмырсқа жыбырлағандай немесе ұйыған сезім
*сезімталдықтың төмендеуі
#1278
*!Гиперестезия сипаттамасы:
*сезімталдықтың бұрмалануы
*бір тітіркендіргішті бірнеше деп қабылдау
*тітіркендіргіш болмаса да, теріде құмырсқа жыбырлағандай немесе ұйыған сезім
*сезімталдықтың төмендеуі
*патологиялық үрдіске байланысты сезімталдықтың аса жоғарылауы
#1279
*!Дизестезия сипаттамасы:
*сезімталдықтың төмендеуі
*тітіркендіргішті тимеген жерден де қабылдау сезімі
*тітіркендіргіш болмаса да, теріде құмырсқа жыбырлағандай немесе ұйыған сезім
*бір тітіркендіргішті бірнеше деп қабылдау
*тітіркендіргіштің бұрмаланып қабылдануы
#1280
*!Полиестезия сипаттамасы:
*сезімталдықтың төмендеуі
*бір тітіркендіргішті бірнеше деп қабылдау
*тітіркендіргіштің бұрмаланып қабылдануы
*тітіркендіргіш болмаса да, теріде құмырсқа жыбырлағандай немесе ұйыған сезім
*тітіркендіргішті тимеген жерден де қабылдау сезімі
#1281
*!Жұлын зақымданғанда дамитын сезімталдықтың бұзылу түрі:
*сегментарлық, өткізгіштік
*невриттік
*полиневриттік
*түбіршектік
*қыртыстық
#1282
*!Полиневриттік синдромда сезімталдық қалай бұзылады?
*өткізгіштік түрі бойынша
*түбіршіктік түрі бойынша
*жұлындық сегментарлық түрі бойынша
*мононевриттік түрі бойынша
*«қолғап пен шұлық» түрі бойынша
#1283
*!Берілген симптомдардың қайсысы созу симптомына жатады?
*Ласег симптомы
*Аргайл-Робертсон симптомы
*Белл симптомы
*Гроссман симптомы
*Оппенгейм симптомы
#1284
*!Ауру және температура сезімталдығының талшықтарынан не құралады?
*жұлын-таламустық жол
*Голль шоғыры
*Бурдах шоғыры
*пирамидтік жол
*Флексиг шоғыры
#1285
*!Жұлынның артқы мүйізінің зақымдануына тән белгі:
*жанасу сезімінің төмендеуі не болмауы
*ауру сезімінің төмендеуі не болмауы
*діріл сезімінің төмендеуі не болмауы
*сезімталдықтың «қолғап пен шұлық» түрі бойынша бұзылысы
*сезімталдықтың барлық түрінің болмауы
#1286
*!Жұлынның алдыңғы сұр спайкасының зақымдануы алып келеді:

*сезімталдықтың бір диссоциирленген бұзылысы
*терең сезімталдықтың екі жақтан да бұзылуы
*сезімталдықтың барлық түрінің болмауы
*екі жақты диссоциирленген бұзылыстар, күртеше симптомы
*сенситивті атаксия
#1287
*!Голль мен Бурдах шоғырының зақымдануына тән белгі:
*ошақ жақта температуралық сезімнің сегментарлық түрі бойынша бұзылуы
*ошақ жақта ауру сезімінің сегментарлық түрі бойынша болмауы
*қарама-қарсы жақта буын- бұлшық ет сезімінің болмауы
*зақымданған ошақ жақта буын-бұлшық ет сезімінің болмауы
*ошақ жақта барлық сезімталдықтың өткізгіш түрі бойынша болмауы
#1288
*!Жұлынның артқы бағанының зақымдануына тән:
*сенситивті атаксия
*сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
*статикалық атаксия
*парестезия
*ауру және температура сезімталдығының бұзылуы
#1289
*!Жұлынның толық көлденең зақымдануы алып келеді:
*зақымдану деңгейінен төмен ауру және температура сезімінің бұзылуы
*зақымдану деңгейінен төмен терең және жанасу сезімінің бұзылуы
*сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
*өткізгіш тип бойынша сезімталдықтың барлық түрінің болмауы
*сенситивті атаксия
#1290
*!Ми бағанында медиальды ілмектің зақымдануының белгісі:
*сенситивті атаксия
*ошаққа қарама қарсы дене бөлігінде сезімталдықтың барлық түрінің болмауы
*сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
*сезімталдықтың полиневриттік түрі бойынша бұзылуы
*зақымданған ошақ жақта сезімталдықтың барлық түрінің болмау
#1291
*!Көру төмпешігінің зақымдануы шақырады:
*сенситивті атаксия
*ошақ жақта гемианестезия мен гемиатаксия
*сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
*сезімталдықтың полиневриттік түрі бойынша бұзылуы
*ошаққа қарама-қарсы жақта гемианестезия мен гемиатаксия
#1292
*!Ішкі капсулада сезімтал жолдардың зақымдануы шақырады:
*сенситивті атаксия
*ошақ жақта гемианестезия мен гемиатаксия
*сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
*сезімталдықтың полиневриттік түрі бойынша бұзылуы
*қарама-қарсы дене бөлігінде гемианестезия мен гемиатаксия
#1293
*!Артқы түбіршіктің зақымдану симптомына тән:
*сезімталдықтың диссоцирленген бұзылысы
*сезімталдықтың өткізгіштік типі бойынша бұзылысы
*сенситивті актаксия
*сезімталдықтың полиневриттік тип бойынша бұзылуы
*оқ атқандай, белдемелі ауру сезімі, сезімталдықтың барлық түрінің болмауы
#1294
*!Жұлынның артқы бағанында өтетін өткізгіш жолдар:
*пирамидті жол
*Голль және Бурдах шоғыры
*жұлын-таламустық жол
*Говерс жолы
*Флексиг жолы
#1295
*!Сан нервін тітіркендіргенде ауру сезімі пайда болады:

*санның алдыңғы бетінде және шап аймағында
*бел аймағында
*табанда
*белде және санның артқы бетінде
*балтырда
#1296
*!Орталық қозғалтқыш нейрон орналасқан:
*жұлынның алдыңғы мүйізінде
*сопақша мида
*алдыңгы орталық ирелеңде
*артқы орталық ирелеңде
*жұлынның артқы мүйізінде
#1297
*!Шеткі қозғалтқыш нейрон орналасқан:
*жұлынның алдыңғы мүйізінде
*сопақша мида
*алдыңгы орталық ирелеңде
*артқы орталық ирелеңде
*жұлынның артқы мүйізінде
#1298
*!Бец үлкен пирамидалық клеткалары орналасқан:
*алдыңғы орталық ирелеңнің 5 -қабатында
*артқы орталық ирелеңнің 5- қабатында
*алдыңғы орталық ирелеңнің 3- қабатында
*алдыңғы орталық ирелеңнің 4-қабатында
*алдыңғы орталық ирелеңнің 1- қабатында
#1299
*!Пирамида шоғыры қай деңгейде толық емес қиылысады:
*варолий көпірі
*алдыңғы сұр спайка
*сопақша ми мен жұлынның шекарасы
*сопақша ми мен варолий көпірінің шекарасы
*варолий көпірі мен ми аяқшасының шекарасы
#1300
*!Латеральды пирамидалық жол өтеді:
*жұлынның алдыңғы сұр спайкасында
*жұлынның бүйір бағанында
*жұлынның алдыңғы бағанында
*жұлынның артқы бағанында
*жұлынның артқы мүйізінде
#1301
*!Орталық салдану қай құрылым зақымдануы нәтижесінде дамиды:
*шеткі қозғалтқыш нейронның кез келген бөлігінде
*алдыңғы орталық ирелең
*жұлынның алдыңғы мүйізі
*шеткі нервтің қошғалтқыш талшықтары
*алдыңғы түбіршік
#1302
*!Шеткі салдану қандай құрылым зақымдануы нәтижесінде дамиды:
*орталық қозғалтқыш нейронның кез келген бөлігі
*алдыңғы орталық ирелең
*жұлынның артқы мүйізі
*шеткі нервтің қозғалтқыш талшықтары
*ішкі капсула
#1303
*!Шеткі салдану қандай құрылым зақымдануы нәтижесінде дамиды:
*орталық қозғалтқыш нейронның кез келген бөлімінде
*алдыңғы орталық ирелең
*жұлынның артқы мүйізі
*жұлын таламустық жол
*иық өрімі
#1304
*!Жұлынның алдыңғы мүйізінде орналасқан:
*бас ми нервтерінің ядросы
*перифериялық қозғалтқыш нейрон
*ауру мен температура сезімінің 2- нейрондарының ядросы
*терең сезімталдықтың 2- нейронының ядросы
*ауру мен температура сезімінің 3-нейрондарының ядросы

#1305
*!Вернике — Манна кейпінде патологиялық ошақ қайда орналасқан?
*ішкі капсула
*жұлынның алдыңғы мүйізі
*жұлынның артқы мүйізі
*жұлынның артқы бағаны
*жұлынның алдыңғы сұр спайкасында
#1306
*!Ми бағанында пирамида шоғырының зақымдануына тән:
*спастикалық гемипарез зақымданған ошақ жақта
*спастикалық тетрапарез
*зақымданған ошаққа қарама - қарсы жақта перифериялық гемипарез
*ошақ жақта орталық гемиплегия
*ошаққа қарама - қарсы жақта орталық гемиплегия
#1307
*!Пирамида талшықтарының ішкі капсула деңгейінде зақымдануына тән белгі:
*ошак жақта бет нервінің шеткі салдануы
*орталық гемиплегия ошақ жақта
*перифериялық гемипарез ошаққа қарама-қарсы жақта
*ошаққа қарама-қарсы жақта орталық гемиплегия, бет нервінің орталық салдануы
*орталық спастикалық тетрапарез
#1308
*!Сегментарлы аппарат зақымданғанда келесі аймақтардың қызметі бұзылады:
*тек зақымданған сегменттер аймағында
*зақымданған сегменттен төменгі аймақта
*зақымданған сегменттен жоғарғы аймақта
*зақымданған сегментке қарама-қарсы аймақта
*зақымданған сегменттен жоғары және төмен аймақтарда
#1309
*!Қандай құрылым зақымданғанда қозғалтқыш сегментарлы бұзылыстар дамиды:
*ішкі капсула зақымданғанда
*алдыңғы мүйіз бен алдыңғы түбіршік
*ми бағаны деңгейінде зақымданғанда
*шеткі нерв зақымданғанда
*көптеген шеткі нервтер зақымданғанда
#1310
*!Орталық салданудың негізгі белгілері:
*гипертонус, гиперрефлексия және патологиялық рефлекстер
*бұлшық ет гипотониясы
*бұлшық ет атрофиясы
*нервтердің дегенерация реакциясы
*фасциляциялар
#1311
*!Экстензорлық патологиялық рефлекстерге жатады:
*Россолимо
*Бехтерев
*Жуковский
*Бабинский
*Ласег
#1312
*!Флексорлық патологиялық рефлекстерге жатады:
*Россолимо
*Оппенгейм
*Гордон
*Бабинский
*Шефер
#1313
*!Шеткі салдануға тән симптом:
*табан клонусы
*Бабинский рефлексі
*гиперрефлексия
*бұлшық ет гипертонусы
*арефлексия немесе гипорефлексия
#1314
*!Шынтақ бүккіш рефлексінің рефлекторлық доғасы:
*жұлынның VII мен VIII мойын сегменттері
*жұлынның II мен III мойын сегменттері
*жұлынның III мен IV мойын сегменттері
*жұлынның V пен VI мойын сегменттері
*жұлынның VIII бен ТһI мойын сегменттері
#1315
*!Тізе рефлексінің рефлекторлық доғасы:
*III пен IV сегізкөз сегменттері
*I мен II сегізкөз сегменттері
*I мен II бел сегменттері
*II-IV бел сегменттері
*III-IV бел сегменттері
#1316
*!Патологиялық рефлекстерге жатады:
*табан рефлексі
*ахилл рефлексі
*тізе рефлексі
*қабақ үсті рефлексі
*оромандибулярлы рефлекс
#1317
*!Шеткі салдануға тән симптом:
*сіңір рефлекстерінің жоғарылауы
*сіңір рефлекстерінің төмендеуі
*Бабинский симптомы
*тонустың жоғарылауы
*табан клонусы
#1318
*!Шеткі салдануға тән симптом:
*бұлшық ет тонусының төмендеуі
*бұлшық ет тонусының жоғарылауы
*рефлекстердің жоғарылауы
*табанның патологиялық белгілері
*табан клонусы
#1319
*!Қандай құрылымның зақымдануы шеткі салдануға алып келеді?
*алдыңғы орталық ирелең
*артқы орталық ирелең
*жұлынның алдыңғы мүйізі
*ми бағаны, ретикулярлы формация
*жұлынның артқы мүйізі
#1320
*!Орталық салдануға тән симптом:
*бұлшық ет атрофиясы
*гиперрефлексия
*бұлшық ет гипотониясы
*гипорефлексия
*бұлшық еттің фасцикулярлы дірілі
#1321
*!Төменгі спастикалық параплегияға тән симптом:
*аяқта гипотрофия
*аяқ бұлшық еттерінің күші төмен, терең рефлекстер шақырылмайды
*бұлшық ет тонусы жоғары, тізе мен ахилл рефлексі жоғары
*аяқтың бұлшық еттерінің күші төмен, ахилл мен тізе рефлекстері төмен
* аяқ бұлшық еттерінде фасцикулярлы дірілдер
#1322
*!Жұлынның мойын буылтығынан жоғары деңгейде зақымдануына тән симптом:
*бұлшық ет атрофиясы, гипотония
*бұлшық ет атрофиясы жоқ, гипертонус
*қолда шеткі салдану, аяқта орталық салдану
*гипорефлексия, қорғаныс рефлекстері жоқ
*спастикалық тетрапарез
#1323
*!Алдыңғы орталық ирелеңнің зақымдануына тән симптом:
*ошаққа қарама қарсы жақта құрысу ұстамалары
*ошақ жақта дененің жартысының құрыспалы ұстамалары
*ошақ жақта дененің жартысында сезімталдықтың болмауы
*ошақ жақта орталық салдану
*қарама-қарсы жақта орталық моно- немесе гемипарез
#1324
*!Алдыңғы орталық ирелеңнің тітіркенуіне тән симптом:
*ошаққа қарама-қарсы жақтағы дененің парестезия ұстамалары
*ошаққа қарама-қарсы жақтағы дененің құрыспалы ұстамасы
*ошаққа қарама қарсы жақтағы дененің орталық гемипарезі
*ошақ жақта дененің құрыспалы ұстамасы
*ошаққа қарама-қарсы жақтағы дененің сезімталдығының болмауы
#1325
*!Қыртыс-бұлшық ет жолының зақымдануына тән симптом:

*сенситивті атаксия
*парез, паралич
*сезімталдықтың барлық түрінің болмауы
*сөйлеудің бұзылысы
*Броун-Секар синдромы
#1326
*!Экстрапирамидті жүйенің морфологиялық құрылымдарына жатады:
*мишық, мишық аяқшалары, мишық ядролары
*ми қыртысы
*жұлынның алдыңғы және артқы мүйізі
*ми аяқшалары, варолий көпірі
*құйрықты ядро мен жасымық тәрізді ядро, қара зат
#1327
*!Экстрапирамидті жүйенің қай түзілісі паллидарлы жүйеге жатады:
*таламус, гипоталамус
*құйрықты ядр, қабыршақ
*бозғылт шар, қара зат, қызыл ядро
*субталамикалық ядро, лимбиялық жүйе
*ретикулярлы формация, белдік қыртыс
#1328
*!Экстрапирамидтік жүйенің зақымдану синдромы:
*орталық салдану
*шеткі салдану
*алмасушылық синдром
*мишықтық атаксия
*гипотоно-гиперкинетикалық синдром
#1329
*!Паллидарлық жүйенің зақымдану белгілері:
*гипертоно-гипокинетикалық синдром, брадимимия, брадилалия
*гиперкинездер, атетоз, хореоатетоз, гемибализм
*адиадохокинез, дисметрия
*атония, арефлексия, атрофия
*гиперрефлексия, гипертонус, патологиялық рефлекстер
#1330
*!Паллидарлық жүйенің зақымдануына тән феномен:
*«көз- тіл»
*Стюарт - Холмс
*«бүктелген бәкі»
*Бабинский асинергиясы
*«тісті дөңгелек»
#1331
*!Бабинский асинергиясы мен Стюарт Холмс симптомы ненің зақымдануына тән:
*экстрапирамидті жүйе
*пирамидтік жүйе
*мишық
*жұлынның артқы бағаны
*шеткі нерв жүйесі
#1332
*!Сырқатты тексеру нәтижесiнде физиологиялық синкенезияның болмауы, бұлшық еттiң сiресуi, брадикинезия, бір орында тұрып қалу анықталды. Қандай жүйе зақымданған:
*палидо-нигральдық
*стриарлық
*ми қыртысы-нуклеарлық
*ми қыртысы-жұлындық
*мишық
#1333
*!Хореялық гиперкинездерге тән ерекшеліктер:
*координирленбеген, түрлі бұлшық ет топтарында еріксіз қимылдар
*тыныштық жағдайында қолбасының дірілі
*қолдың дисталды бөлігінде баяу, құрт тәрізді қимылдар
*ядроны лақтырғандай қимыл
*дененің айналмалы қимылдары

#1334
*!Атетоидты гиперкинезге тән ерекшелік:
*координирленбеген, түрлі бұлшық ет топтарында еріксіз қимылдар
*тыныштық жағдайында қолбасының дірілі
*қолдың дисталды бөлігінде баяу, құрт тәрізді қимылдар
*ядроны лақтырғандай қимыл
*дененің айналмалы қимылдары
#1335
*!Дисметрия, динамикалық атаксия, адиадохокинез, буын-буындап сөйлеу, интенционды тремор, макрография қай құрылымның зақымдануына тән:
*мишықтың табаны
*мишықтың гемисферасы
*үлкен ми жарты шары
*жұлынның артқы бағаны
*ми бағаны
#1336
*!Таза қимылдатқыш нервке жатады:
*тіл асты нерві
*тіл-жұтқыншақ нерві
*үшкіл нерв
*көру нерві
*вестибулярлық нерв
#1337
*!Қай құрылым зақымданса гомонимді гемианопсия дамиды:
*хиазманың орталық бөлігі
*хиазманың сыртқы бөлігі
*көру тракті
*көру нерві
*көздің торлы қабығы
#1338
*!Қандай синдромда патологиялық қарашықтық рефлекс анықталады?
*Фовиль
*Валленберг-Захарченко
*Мийяр-Гублер
*Авеллис
*Арджил-Робертсон
#1339
*!Бас-мидың қай нерві тек сезімтал болып табылады?
*үшкіл
*тіл-жұтқыншақ нерві
*көру
*қосымша
*тіл асты нерві
*Жүйке аураларының топикалық диагностикасы*2*150*1*
#1340
*!Бет нервінің қозғалтқыш ядролары қайда орналасқан?
*таламуста
*сопақша мида
*ішкі капсулад
*варолий көпірінде
*ми аяқшалары
#1341
*!Әкеткіш бас-ми нерві қай бұлшық етті нервтендіреді?
*төменгі тік
*жоғарғы тік
*төменгі қиғаш
*ішкі тік
*сыртқы тік
#1342
*!Иіс сезу анализаторының зақымдануына тән симптом:
*гипосмия
*дисфагия
*амавроз
*мидриаз
*назолалия
#1343
*!Төменгі квадрантты гомонимді гемианопсия қандай құрылым зақымданғанда дамиды?
*хиазманың медиальды бөлігі
*хиазманың латеральды бөлігі
*шүйде бөлігінің тілшік тәрізді ирелеңі
*шүйде бөлігінің сына тәрізді ирелеңі
*ішкі капсула
#1344
*!Бас-мидың қай нерві таза қозғалтқыш болып табылады?
*үшкіл
*тіл-жұтқыншақ
*қосымша
*бет
*кезбе
#1345
*!Қандай құрылым зақымданғанда битемпоральды гемианопсия дамиды?
*көру нерві
*көру трактісі
*хиазманың орталық бөлігі
*хиазманың сыртқы бөлігі
*көру тракты
#1346
*!Қандай құрылым зақымданса биназалды гемианопсия дамиды?
*көру нерві
*көру трактісі
*хиазманың орталық бөлігі
*хиазманың сыртқы бөлігі
*көру сәулесі
#1347
*!Бас ми нервтерінің бульбарлы тобына жататын нервтер:
*көру нерві, иіс сезу, көз–қимылдатқыш
*есту, бет, үшкіл
*көз қимылдатқыш, шығыршық
*кезбе, тіл асты, тіл–жұтқыншақ
*бет, әкеткіш
#1348
*!Дисфагия, дизартрия, дисфония және тілдің атрофиясы байқалады:
*бульбарлы салдану
*псевдобульбарлы салдану
*паркинсонизм синдромы
*орталық салдану
*гиперкинетикалық синдром
#1349
*!Көз-қимылдатқыш нервінің зақымдануына тән симптом:
*птоз
*лагофтальм
*энофтальм
*миоз
*әкелгіш қитарлық
#1350
*!Бет нервінің зақымдануына тән симптом:
*птоз, мидриаз
*беттегі ұстамалы ауру сезімі
*мимикалық бұлшық еттердің салдануы
*ішке қарай қылилық
*гипогевзия тілдің артқы үштен бір бөлігінде
#1351
*!Бульбарлы синдромға тән симптом:
*жұтыну рефлексінің жоғарылауы
*оральды автоматизм симптомдары
*тілдің атрофиясы және фасцикуляциясы
*қиналып күлу немесе жылау
*тілдің алдыңғы 3/2 бөлігінде дәмді сезбеу
#1352
*!Қай бас ми нерві зақымданғанда басты оңға бұрып, сол иықты көтеру мүмкін емес:
*көз-қимылдатқыш оң жақтан
*қосымша нерв сол жақтан
*қосымша нерв оң жақтан
*тіл асты нерві сол жақтан
*бет нерві оң жақтан
#1353
*!Қай бас ми нерві зақымданғанда дизартрия пайда болады?
*кезбе нерв
*тіл-жұтқынщық нерві
*тіл асты нерві
*үшкіл нерв
*бет нерві
#1354
*!Сырқаттың бетінде асиметрия, оң жақтан мимикалық бұлшық еттердің салдануы дамыды. Қай нерв зақымданған?
*көз-қимылдатқыш
*үшкіл
*есту
*бет
*кезбе
#1355
*!Бет нервінің зақымдануына тән симптом:
*гиперосмия
*бет аймағындағы пароксизмалды ауру сезімі
*"леп белгісі" симптомы
*Зельдер зоналары бойынша сезімталдықтың бұзылысы
*мидриаз, сыртқа қарай қитарлық
#1356
*!Сезімталдықтың қыртыстағы проекциялық аймақтары орналасқан:
*алдыңгы орталық ирелең
*шүйде бөлігі
*артқы орталық ирелең
*самай бөлігі, Гешле ирелеңі
*самай бөлігі, гиппокамп
#1357
*!Вернике аймағы зақымдануына тән симптом:

*моторлық афазия
*есту елесі
*конструктивті апраксия
*көру агнозиясы
*сенсорлық афазия
#1358
*!Моторлық афазияға тән белгі:
*парафразия, логорея
*мақал-мәтел, жаңылтпаш және салыстырулардың мағынасын түсінбеу
*қоршаған адамдардың сөйлеуін толық немесе жартылай түсінбеу
*сөйлеу қабілетінен айырылу
*заттардың атауын ұмытып қалу, етістікпен сөйлеу
#1359
*!Берілген симптомдардың кайсысы алексияға тән:
*көру қабілетінен айырылу
*көру аясының тарылуы
*сөйлеу қабілетінен айырылу
*ауызша сөйлеуді түсінбеу
*жазбаша сөзді оқи алмау
#1360
*!Берілген клиникалық көріністердің қайсысы Брок орталығының зақымдануында кездеседі?
*моторлық афазия
*семантикалық афазия
*амнестикалық афазия
*сенсорлық афазия
*дизартрия
#1361
*!Сол жақ артқы орталық ирелеңнің зақымдануына тән симптом:
*оң жақтық гемигипестезия
*сол жақтық гемигипестезия
*оң жақтық гемипарез
*сол жақтық гемипарез
*гемианопсия
#1362
*!Сырқат экстеро- және проприцептивті сезімталдығы сақталғанымен, алақанға салынған заттарды анықтай алмайды:
*астереогнозия
*анестезия
*гиперестезия
*синестезия
*дизестезия
#1363
*!Сенсорлық афазия қандай құрылым зақымданғанда дамиды?
*сол жақ самайдың жоғарғы қатпары
*оң жақ самайдың ортаңғы қатпары
*төбенің жоғарғы бөлігі
*төбенің төменгі бөлігі
*маңдайдың екінші қатпары
#1364
*!Ми қыртысындағы көрудің проекциялық аймағы:
*алдыңғы орталық ирелең
*Гешле ирелеңі
*артқы орталық ирелең
*шүйде бөлігі
*самай бөлігі
#1365
*!Астереогнозияда зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*төбе бөлігі
*мандай бөлігі
*шүйде бөлігі
*самай бөлігі
*Гешле ирелеңі
#1366
*!Импрессивтік сөйлеу қалай анықталады:
*ауызша сөзді түсіну
*жауабын сөзбен жеткізу
*жаза алу
*оқи алу
*музыканы ажырату
#1367
*!Сөйлеу бұзылысына жатады:
*дисфагия
*алексия
*афазия
*агнозия
*апраксия
#1368
*!Көру гнозисі дегеніміз:
*соқырлық
*заттарды түріне қарап ажыратып тани білу кабілеті
*көру алаңының тарылуы
*көру елесі
*көру нервінің атрофиясы
#1369
*!Маңдай бөлігінің зақымдануында кедеседі:
*анакузия
*психиканың бұзылысы
*гемианопсия және астереогнозия
*астереогнозия және анестезия
*есту агнозиясы
#1370
*!Шүйде бөлігінің зақымдануында кедеседі:
*гомонимная гемианопсия
*битемпоралды гемианопсия
*биназалды гемианопсия
*гетеронимді гемианопсия
*моторлық афазия
#1371
*!Вернике алаңы зақымданғанда дамиды:
*моторлық афазия
*амнестикалық афазия
*семантикалық афазия
*дизартрия
*сенсорлық афазия
#1372
*!Алдыңғы орталық ирелеңнің ортанғы бөлігінің тітіркенуіне тән симптом:
*оң қолдың спастикалық парезі
*сол қолдың спастикалық парезі
*сол аяқта құрысу ұстамасы
*сол қолда құрысу ұстамасы
*оң қолда құрысу ұстамасы
#1373
*!Аграфия сипаттамасы:
*заттарды өзіне тән дыбыстары арқылы тану қабілетінің болмауы
*сөйлеу қабілетінен айырылу
*жазу қабілетінен айырылу
*оқу қабілетінен айырылу
*ауызша сөзді түсіну қабілетінен айырылу
#1374
*!Артқы орталық ирелеңнің зақымдануына тән симптом:
*ошаққа қарама-қарсы жақта сезімталдықтың болмауы
*ошақ жақта сезімталдықтың болмауы
*ошаққа қарама-қарсы жақта парестезия ұстамалары
*ошақ жақта парестезия ұстамалары
*ошаққа қарама-қарсы жақта құрысу ұстамалары
#1375
*!Алдыңғы орталық ирелеңнің зақымдануына тән симптом:
*ошаққа қарама-қарсы жақта құрысу ұстамалары
*ошаққа қарама-қарсы жақта сезімталдықтың болмауы
*ошақ жақта сезімталдықтың болмауы
*ошақ жақта қимыл бұзылыстары
*ошаққа қарама-қарсы жақта қимыл бұзылыстары
#1376
*!Вегетативті нерв жүйесінің симпатикалық бөлімі қай сегменттерде орналасқан?
*С5-Т10
*Т1-Т12
*С8-L3
*Т6-L4
*С1-С4
#1377
*!Вегетативті нерв жүйесінің парасимпатикалық сегментарлы аппаратының каудальді бөлігі:
*L4-L5
*L5-S1
*S1-S3
*S2-S4
* L3-L4
#1378
*!Вегетативті нерв жүйесінің цилиоспинальды орталығы орналасқан:
*С5-С6
*С6-С7
*С8-Т1
*Т2-Т3
*Т3-Т4
#1379
*!Парасимпатикалық талшықтар иннервациялайтын бұлшық еттер:
*көзді қимылдатады
*қабақты көтереді
*қарашықты тарылтады
*қарашықты кеңейтеді
*көзді сырқа әкетеді
#1380
*!Жергілікті дермографизмді қалай анықтайды:
*көз алмасын басу арқылы
*балғашықтың сабымен басып жүргізу арқылы
*терінің ультрафиолет сәулесіне сезімталдығын анықтау арқылы
*теріде түйреуішпен штрих жүргізу арқылы
*теріні шымшу немесе суықпен тітіркендіру арқылы
#1381
*!Симпато-адреналдық кризге тән симптом:

*тахикардия
*брадикардия
*экспираторлы ентігу
*температураның төмендеуі
*қан қысымының төмендеуі
#1382
*!Сырқатты тексерген кезде сол жақта птоз, миоз және энофтальм анықталды, сол жақ көз саңылауы тарылған.
Синдромды атаңыз.
*Валенберг-Захарченко синдромы
*Вебер синдромы
*Клод Бернар-Горнер синдромы
*Джексон синдромы
*Авелис синдромы
#1383
*!Кіші жамбас мүшелерінің бұзылыстарына жатады:
*несептің жүрмей қалуы
*олигоурия
*гематурия
*протеинурия
*анурия
#1384
*!Кіші жамбас мүшелерінің бұзылысы қай кезде анықталады:
*сопақша ми
*варолий көпірі
*қуық ауруы
*жұлынның зақымдануы
*бүйрек аурулары
#1385
*!Ваготонияға тән белгілер:
*еркін тыныс алу
*атониялық іш қату
*тахикардия
*брадикардия
*қан қысымы жоғары
#1386
*!Сырқатта күртеше сипаттағы сезімталдықтың симметриялы диссоциирленген бұзылысы. Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*ішкі капсуланың артқы тізесінде
*көру төмпешігінде
*артқы түбіршікте
*алдыңғы сұр спайкада
*жұлынның артқы бағанында
#1387
*!Сырқаттың оң аяғында терең сезімталдық өткізгіштік түрі бойынша бұзылған. Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*Флексиг шоғыры
*артқы түбіршік
*жұлынның артқы мүйізі
*жұлын-таламустық жол
*Голль шоғыры
#1388
*!Сырқаттың оң жағында орталық салдану, буын - бұлшық ет сезімінің өткізгіштік түрде бұзылуы, ал сол жағында беткей сезімталдықтың өткізгіштік түрде бұзылуы. Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*жұлын түйіні
*жұлынның толық көлденең зақымдануы
*жұлынның жартылай көлденең зақымдануы
*сопақша ми
*жұлынның артқы мүйізі
#1389
*!Сырқат көзі жұмылған күйде жүре алмайды. Объективті: беткей сезімталдық сақталған, буын–бұлшық ет сезімі төмендеген, Ромберг сынағында көзі жұмылған қалыпта құлайды. Синдромды атаңыз:
*жұлындық артқы бағандық синдром
*жұлындық алдыңғы бағандық синдром
*вестибулярлы атаксия
*мандайлық атаксия
*мишықтық атаксия
#1390
*!Жұлынның мойын буылтығының көлденеңнен зақымдануында сезімталдық бұзылысының қай түрі байқалады?
*зақымдалған аймақтан төмен үстірт сезімталдықтың жоғалуы
*зақымдалған аймақтан төмен терең сезімталдықтың жоғалуы
*зақымдалған аймақтан төмен сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
*«күрте» тәрізді сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
*«жартылай күрте» тәрізді сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
#1391
*!Жұлынның артқы мүйізі зақымданғанда сезімталдық бұзылысының түрі:
*зақымданған сегмент аймағында терең сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған сегментке қарама-қарсы аймақта терең сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған сегмент аймағында үстірт сезімталдықтың бір жақты жоғалуы
*зақымданған сегментке қарама-қарсы аймақта үстірт сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған сегмент аймағында сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
#1392
*!Алдынғы сұр спайка зақымданғанда қандай сезімталдық бұзылысы байқалады?
*зақымданған сегментке қарама-қарсы аймақта терең сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған сегмент аймағында сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
*зақымданған сегментте сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
*зақымданған сегмент аймағында үстірт сезімталдықтың екі жақты жоғалуы
*зақымданған сегмент аймағында терең сезімталдықтың екі жақты жоғалуы
#1393
*!Жұлынның артқы түбіршегі зақымданғанда байқалатын сезімталдық бұзылысы:
*«жартылай күрте» тәрізді сезімталдықтың диссоциациаланған бұзылысы
*«күрте» тәрізді сезімталдықтың диссоциацияланған бұзылысы
*зақымданған сегмент аймағында үстірт сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған сегмент аймағында терең сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған сегмент аймағында сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
#1394
*!Жұлын түйіні зақымданғанда байқалатын сезімталдық бұзылысы:
*«жартылай күрте» тәрізді сезімталдықтың диссоциацияланған бұзылысы
*зақымданған нерв иннервация аймағында үстірт сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған нерв иннервация аймағында терең сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған нерв иннервация аймағында сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
*иннервация аймағында везикулярлы бөртпе және каузалгия
#1395
*!Алмастырушылық гемигипестезия қай бөліктің зақымдануында дамиды?
*артқы орталық ирелең
*алдыңғы орталық ирелең
*көру төмпешігі
*ми бағаны
*жұлынның артқы мүйізі
#1396
*!Жұлынның артқы бағаны зақымданғанда науқаста сезімталдық бұзылысының қай түрі дамиды?
*«жартылай күртеше» тәрізді сезімталдықтың диссоциацияланған бұзылысы
*зақымдалған аймақтан төмен үстірт сезімталдықтың жоғалуы
*зақымдалған аймақтан төмен сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
*зақымдалған аймақтан төмен терең сезімталдықтың жоғалуы
*Броун-Секар синдромы
#1397
*!Ат құйрығы зақымданғанда науқаста байқалатын сезімталдық бұзылысы:
*сегменттік артқы мүйіздік
*полиневриттік
*мононевриттік
*ганглионарлы
*түбіршіктік
#1398
*!Науқастың теріде салынған суретті анықтай алмауы қандай сезімге жатады?
*екі-өлшемді кеңістіктік
*бұлшық ет–буын сезімімі
*оқшаулау сезімі
*дискриминация сезімі
*стереогноз
#1399
*!Сырқат сипап-сезу арқылы затарды ажырата алмайды. Сезимталдық бұзылысы калай аталады?
*астереогнозия
*гиперестезия
*синестезия
*дизестезия
*анестезия
#1400
*!Сезімталдықтың өткізгіштік бұзылу типі қай құрылымның зақымдануында байқалады:
*ішкі капсула
*жұлынның артқы мүйізі
*шеткі нерв
*алдыңғы сұр спайка
*жұлынның артқы түбіршіктері
#1401
*!Қандай құрылым зақымданғанда сезімталдықтың сегментарлы типтегі бұзылысы байқалады:
*шеткі нервтердің көптеген зақымдануларында
*жұлынның артқы бағаны
*артқы түбіршік, артқы мүйіз, алдыңғы сұр спайка
*ми бағаны
*артқы орталық ирелең
#1402
*!Ласег симптомы қандай нерв зақымданғанда шақырылады:
*шоңданай нерві
*сан нерві
*жапқыш нерв
*терінің латеральды нерві
*бөксе нерві
#1403
*!Қандай нерв зақымданғанда Вассерман симптомы шақырылады:
*шоңданай нерві
*кіші жіліншік нерві
*үлкен жіліншік нерві
*сан нерві
*жапқыш нерв
#1404
*!Артқы орталық ирелеңнің тітіркенуіне тән симптом:
*ошаққа қарама-қарсы дененің жарты бөлігінде парестезия ұстамалары
*тітіркенген ошақ жақтағы дененің жарты бөлігінде парестезия ұстамалары
*ошаққа қарама - қарсы жақтағы дененің жарты бөлігінің құрысу ұстамалары
*тітіркенген ошақ жақта дененің жарты бөлігінің құрысу ұстамалары
*ошаққа қарама - қарсы жақта дененің сезімталдығының болмауы
#1405
*!Ми қыртысында артқы орталық ирелеңнің зақымдануында пайда болады:
*қарама-қарсы жақтағы дененің жартысының парестезия ұстамалары
*ошақ жақта қол-аяқтың және дененің жартысының парестезия ұстамалары
*зақымданған ошақ жақта аяқтың сезімталдығының болмауы
*зақымданған ошақ жақта сезімталдықтың болмауы
*қарама- қарсы жақта сезімталдықтың болмауы
#1406
*!Шеткі нерв бағанының толық зақымдануы сипатталады:
*сәйкес нерв иннервациялайтын терідегі аймақта сезімталдықтың толық болмауы
*нерв иннервациялайтын терідегі аймақта ауру сезімталдығының болмауы
*нерв иннервациялайтын терідегі аймақта терең сезімталдықтың болмауы
*сәйкес иннервациялайтын терідегі аймақта жанасу сезімталдығының болмауы
*сәйкес иннервациялайтын терідегі аймақта беткей сезімталдықтың болмауы
#1407
*!Ромберг сынағында көзді жұмған кезде күшее түсетін атаксия түрі:
*мишықтық*сенситивті
*вестибулярлы*қыртыстық
*мандайлық
#1408
*!Науқас қараңғы мерзімде байқалатын жүрісінің теңселуіне, координациясының бұзылуына шағымданып неврологиялық бөлімшеге түсті. Неврологиялық статусында вибрациялық және бұлшық ет–буын сезімінің екі аяғында жойылуы, температуралық сезімнің сақталғаны анықталды. Координаторлық сынақтарды дисметриямен орындайды. Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*жұлынның артқы бағаны
*мишықтың табаны
*мишықтың жарты шары
*жұлынның артқы мүйізі
*артқы орталық ирелең
#1409
*!Науқастың аяқтарында қимыл жоқ. Объективті: аяқтарында сіңір рефлекстері анықталмайды, аяқ бұлшық еттерінің атрофиясы, шап қатпары деңгейінен төмен сезімталдықтың барлық түрлері төмендеген.
Сезімталдықтың бұзылу типін анықтаңыз:
*сегментарлық
*полиневриттік
*түбіршектік
*диссоциирленген
*өткізгітік
#1410
*!Науқас қараңғы мерзімде күшеетін жүрісінің бұзылуына шағымданды. Объективті: үстірт сезімталдық сақталған, бұлшық ет-буын сезімі төмендеген. Ромберг қалпында көздерін жұмса құлап қалады. Тепе-теңдік сынамаларын орындайды, дисметрия жоқ. Атаксияның түрін атаңыз.
*вестибулярлы
*мандай
*статикалық
*динамикалық
*сенсетивті
#1411
*!Сырқаттың оң жағында орталық салдану, буын - бұлшық ет сезімінің өткізгіштік түрде бұзылуы, ал сол жағында беткей сезімталдықтың өткізгіштік түрде бұзылуы. Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*жұлын түйіні
*жұлынның толық көлденең зақымдануы
*жұлынның жартылай көлденең зақымдануы (Броун – Секар синдромы)
*сопақша ми
*жұлынның артқы мүйізі
#1412
*!Сырқат көзі жұмылған күйде жүре алмайды. Объективті: беткей сезімталдық сақталған. Буын – бұлшық ет сезімі төмендеген. Ромберг сынағында көзі жұмылған қалыпта құлайды. Синдромды атаңыз:
*жұлындық артқы бағандық синдром
*жұлындық алдыңғы бағандық синдром
*вестибулярлы атаксия
*мандайлық атаксия
*мишықтық атаксия
#1413
*!Науқас келіп түскенде оң қол басының әлсіздігіне шағымданды. Неврологиялық қарап тексергенде: оң қол басының әлсіздігі және қимылының шектелуі анықталды. Науқас төртінші және бесінші саусақтарын бүге алмайды. Қол басы «құс тұяғына» ұқсайды. Оң жақта бесінші саусақ аймағында гипестезия.
Сезімталдықтың бұзылу түрін атаңыз.
*мононевриттік
*полиневриттік
*сегментарлық
*жұлындық
*өткізгіштік
#1414
*!Науқас ауруханаға аяқ-қолдарындағы ауру сезімі және жансыздануына, олардағы әлсіздікке шағымданып түсті. Неврологиялық статусында: дистальды аймақтарда аяқ-қол гипотрофиясы анықталған. Аяқ-қолдарында бұлшық ет күші 2,0 балл. Карпорадиальды және ахиллов рефлекстер төмендеген. Сезімталдықтың барлық түрінің «қолғап» және «шұлық» түріндегі гипестезиясы. Созу симптомдары оң. Кіші жамбас бұзылыстары жоқ.
Сезімталдықтың бұзылу түрін атаңыз.
*мононевриттік
*полиневриттік
*сегментарлық
*жұлындық
*өткізгіштік
#1415
*!Жұлын-таламустық жолдың зақымдануына тән сезімталдықтың бұзылу түрі:

*шеткі
*мононевриттік
*сегментарлық-диссоциирленген
*өткізгіштік
*қыртыстық
#1416
!*Сол жақ көру төмпешігі зақымданғанда сезімталдықтың қандай бұзылыстары анықталады:
* ошақ жақта беткей сезімталдықтың болмауы
*ошақ жақта терең сезімталдықтың болмауы
*каузалгиялық ауру сезімі сол жақта
*оң жақтан каузалгиялық ауру сезімі
*гемигипестезия сол жақта
#1417
*!Ми қыртысындағы алдыңғы орталық ирелеңнің зақымдануына тән:
*ошаққа қарама-қарсы жақта құрысу ұстамасы
*ошақ жақтағы аяқ-қолдарда құрысу ұстамасы
*ошақ жақтағы аяқ-қолдарда сезімталдықтың болмауы
*ошақ жақта орталық парездер
*қарама –қарсы жағында моно немесе гемипарез типті орталық парездер
#1418
*!Алдыңғы орталық ирелеңнің жоғарғы бөлігінің зақымдануына тән симптом:
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың парастезия ұстамасы
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың шеткі салдануы
*ошаққа қарама-қарсы жақта беттің сезімталдығының болмауы
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың құрысу ұстамасы
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың орталық монопарезі
#1419
*!Алдыңғы орталық ирелеңнің ортаңғы бөлігінің зақымдануына тән симптом:
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың құрысу ұстамасы
*ошаққа қарама-қарсы жақта қолдың орталық монопарезі
*ошаққа қарама-қарсы жақта беттің сезімталдығының кемуі
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың құрысу ұстамасы
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың орталық монопарезі
#1420
*!Алдыңғы орталық ирелеңнің төменгі бөлігінің зақымдануына тән симптом:
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың ортаңғы парезі
*ошаққа қарама-қарсы жақта беттің сезімталдығының кемуі
*ошаққа қарама-қарсы жақта беттің орталық парезі
*ошаққа қарама-қарсы жақта аяқтың құрысу ұстамасы
*ошаққа қарама-қарсы жақтағы аяқтың орталық монопарезі
#1421
*!Жұлынның мойын буылтығынан жоғары деңгейде зақымдануына тән симптом:
*қолдардың орталық салдануы
*перифериялық тетрапарез
*қолдың перифериялық парапарезі және аяқтың орталық парапарезі
*қол мен аяқтың орталық салдануы
*аяқтың орталық парапарезі
#1422
*!Мойын буылтығы деңгейінде жұлынның көлденең зақымдануына тән симптом:
*қолдардың перифериялық салдануы, аяқтардың спастикалық салдануы
*қолдардың спастикалық салдануы, аяқтардың шеткі салдануы
*қол-аяқтың орталық салдануы
*спастикалық тетрапарез
*перифериялық тетрапарез
#1423
*!Жұлынның кеуде бөлімінде көлденең зақымдануында байқалады:
*төменгі спастикалық параплегия
*төменгі перифериялық парапарез
*орталық тетрапарез
*жоғарғы перифериялық парапарез,төменгі спастикалық парапарез
*перифериялық тетрапарез
#1424
*!Бел буылтығы деңгейінде жұлынның зақымдануына тән белгі:
*төменгі орталық парапарез
*жоғарғы шеткі парапарез
*аяқтардың шеткі салдануы
*оң жақтық гемипарез
*сол жақтық гемипарез
#1425
*!Жұлынның алдыңғы мүйізі зақымдануы тудырады:
*перифериялық паралич сезімталдықтың бұзылуынсыз
*перифериялық паралич сезімталдықтың бұзылуымен
*сезімталдықтың бұзылуынсыз орталық параличі
*сезімталдықтың диссоцирленген бұзылысы
*орталық паралич сезімталдықтың бұзылуымен бірге
#1426
*!Жұлынның бүйір бағанының бұзылысы кезінде байқалады:
*зақымдану ошағынан төмен қарама-қарсы жақта орталық паралич
*зақымдану ошағынан төмен жақта перифериялық паралич
*зақымдану ошақ жағында орталық паралич
*диссоциирленген сезімталдық бұзылысы
*төменгі шеткі парапарез
#1427
*!Сегментарлы аппарат зақымданғанда келесі аймақтардың қызметі бұзылады:
*тек зақымданған сегменттер аймағында
*зақымданған сегменттен төменгі аймақта
*зақымданған сегменттен жоғарғы аймақта
*зақымданған сегментке қарама-қарсы аймақта
*зақымданған сегменттен жоғары және төмен аймақтарда
#1428
*!65 жастағы сырқатты тексеру нәтижесiнде бел лордозының жазылуы, бел аймағында ауырсыну, қимылдар шектелгені анықталды. Оң жақта Мацкевич, Вассерман симптомы, оң санның iшкi және алдыңғы жағында гипестезия, оң жақ тiзе рефлексi төмендеген.
Зақымдану деңгейін анықтаңыз:
*L1-L3
*Th3-Th5
*L5-S1
*L2-L4
*Th10-L1
#1429
*!Ауруханаға жеткiзiлген 68 жастағы сырқат оң жақ қол-аяғындағы әлсiздiкке шағымданды. Тексеру нәтижесi: оң жақ қол-аяғындағы күшi екі балға дейiн төмен, бұлшық ет тонусы және терең рефлекстері жоғары, патологиялық рефлекстер анықталды.
Салданудың түрін анықтаңыз:
*спастикалық парапарез
*оң жағында шеткі гемипарез
*оң жағында спастикалық гемипарез
*сол жағында спастикалық гемипарез
*сол жағында шеткі гемипарез
#1430
*!Ауруханаға жеткiзiлген сырқатта тетрапарез анықталды. Сырқат өзін күте алмайды. Қол бұлшық еттерінің семуі, гипотония, гипорефлексия, ал аяғында рефлекстер жоғарылаған, патологиялық рефлекстер: Бабинский, Россолимо, табан клонусы анықталды.
Салданудың түрін анықтаңыз:
*жоғарғы–шеткі, төменгі-спастикалық парапарез
*жоғарғы және төменгі шеткі парапарез
*спастикалық тетрапарез
*шеткі тетрапарез
*жоғарғы спастикалық парапарез және төменгі босаң парапарез
#1431
*!Ауруханаға жеткiзiлген сырқатта тетрапарез анықталды. Қол бұлшық еттерінің семуі, атония, арефлексия. Аяғында гипертонус, гиперрефлексия, патологиялық рефлекстер: Бабинский, Россолимо, табан клонусы анықталды.
Зақымдану деңгейін анықтаңыз:
*жұлынның бел буылтығы зақымдануы
*жұлынның кеуде бөлімінің зақымдануы
*жұлынның мойын буылтығы зақымдануы
*жұлынның мойын буылтығынан жоғары деңгейiнде зақымдануы
*жұлынның алдынғы мүйізі
#1432
*!Сол жақтағы iшкi капсуланың зақымдануына тән симптом:
*оң жақтан спастикалық гемипарез
*сол жақтан спастикалық гемипаз
*қолда-шеткі парез, аяқта- орталық паркз
*қолда–спастикалық парапарез, аяқта-босаң парапарез
*шеткі тетрапарез
#1433
*!Ауруханаға жеткiзiлген сырқат қол-аяғындағы айқын әлсiздiкке шағымданды. Тексеру нәтижесi: қол-аяғындағы күшi бiр балға дейiн төмендеген, бұлшық ет тонусы және терең рефлекстері жоғары, патологиялық симптомдар анықталды. Топикалық диагноз қойыныз:
*жұлынның мойын буылтығы зақымдануы
*iшкi капсула деңгейiнде зақымдануы
*жұлынның мойын буылтығынан жоғары деңгейде зақымдануы
*жұлынның кеуде бөлiмiнде зақымдануы
*ми бағаны деңгейінде зақымдануы
#1434
*!Ауруханаға аяқтары сал болып қалған сырқат келiп түстi. Тексеру нәтижесiнде аяғында ерiктi қимылдар жоқ, ондағы бұлшық еттер тонусы жоғары, тiзе және өкше рефлекстерi жоғары, табан клонусы, Бабинский симптомы анықталады. Топикалық диагноз қойыныз:
*шонданай нервiнiң екі жақтан зақымдануы
*жұлынның мойын буылтығының зақымдануы
*iшкi капсула деңгейi зақымдануы
*жұлынның мойын буылтығынан жоғары зақымдануы
*жұлынның кеуде бөлiгiнде зақымдануы
#1435
*!Сырқатта тетрапарез анықталды. Қол бұлшық еттерінің семуі, гипотония, гипорефлексия, ал аяғында рефлекстер жоғарылаған, патологиялық рефлекстер анықталады. Бұғана деңгейінен сезімталдық бұзылған. Зақымдану деңгейін анықтаңыз:
*жұлынның мойын буылтығынан жоғары
*жұлынның мойын буылтығы деңгейінде зақымдануы
*жұлынның кеуде бөлігі зақымдануы
*жұлынның бел буылтығы зақымдануы
*жұлынның жартылай көлденең зақымдануы
#1436
*!Сырқат аяғындағы әлсіздікке шағымданады. Аяғында бұлшық ет гипотрофиясы, гипорефлексия, шап деңгейінен төмен сезімталдық бұзылған. Зақымдану деңгейін анықтаңыз:
*жұлынның мойын буылтығынан жоғары
*жұлынның мойын буылтығы
*жұлынның кеуде бөлігі
*жұлынның бел буылтығы деңгейінде зақымдануы
*жұлынныңжартылай көлденең зақымдануы
#1437
*!Сырқатты тексеру нәтижесiнде денесiнiң сол жақ қол-аяғында белсендi қимылдары анықталмайды, сол жақ аяғының жазатын және қолын бүгетiн бұлшық еттердiң тонусы жоғары, терең рефлекстерi жоғары, сол табанында клонус, сол жағында Бабинский симптомы анықталады.
Топикалық диагноз қойыныз:
*көру төмпешiгi
*жұлынның мойын буылтығынан жоғары
*оң жақтан iшкi капсуланың артқы саны
*жұлынның мойын буылтығының сол жақтан жартылай көлденеңнен зақымдануы
*сол жақтағы ми қыртысының алдыңғы орталық ирелеңi
#1438
*!Созылмалы алкоголизмен ауыратын сырқат аяқ-қол ұшының әлсiздiгiне, ұйып қалуына шағымданады. Объективтi: қол - аяғының дистальды бөлiгiнде парез, гипотония, бұлшық ет семуi, карпорадиальды және өкше рефлекстердiң төмендеуi, «қолғап пен шұлық» тәрiздi гипестезия анықталады.
Қандай құрылым зақымданған?
*алдыңғы түбiршiк
*артқы түбiршiк
*иық, бел өрімі
*шеткi нерв
*жұлын-көру төмпешiгi жолы
#1439
*!Сырқатта бас миының оң жарты шарының ішкі капсула аймағында геморрагиялық инсульт болды. Салданудың сипатын анықта.
*сол жақтан спастикалық гемипарез
*оң жақтан спастикалық гемипарез
*төменгі босаң парапарез
*босаң тетрапарез
*спастикалық тетрапарез
#1440
*!Төменгі спастикалық параплегияға тән симптом:
*аяқта гипотрофия
*аяқ бұлшық еттерінің күші төмен, терең рефлекстер шақырылмайды
*бұлшық ет тонусы жоғары, тізе мен ахилл рефлексі жоғарылаған
*ахилл мен тізе рефлекстері төмендеген
*аяқ бұлшық еттерінде фасцикулярлы дірілдер
#1441
*!Науқасты неврологиялық қарап тексеру кезінде тетраплегия анықталды: бұлшық ет тонусы барлық аяқ-қолында жоғарылаған, бұлшық ет күші 1 балл; сіңір рефлекстері аяқ-қолда жоғарылаған. Қол басы және аяқ басының патологиялық рефлекстері анықталған. Сезімталдықтың барлық түрі бұғанадан бастап төмендеген.
Топикалық ошағын анықтаңыз.
*жұлынның мойын буылтығынан жоғары
*жұлынның мойын буылтығы
*жұлынның кеуде бөлігі
*жұлынның бел буылтығы деңгейінде зақымдануы
*жұлынның жартылай көлденең зақымдануы
#1442
*!Науқастың аяқтарында қимыл жоқ. Объективті: аяқтарында сіңір рефлекстері анықталмайды, аяқ бұлшық еттерінің атрофиясы, шап қатпары деңгейінен төмен сезімталдықтың барлық түрлері төмендеген. Салдану типін анықтаңыз.
*төменгі орталық парапарез
*төменгі шеткі парапарез
*орталық гемипарез
*төменгі аралас парапарез
*төменгі шеткі монопарез
#1443
*!Науқасты қарап тексергенде анықталғаны: сол аяқ-қолында белсенді қимылдардың толық болмауы, бұлшық ет тонусы сол аяқтың жазу бұлшық еттерінде және сол қолдың бүгу бұлшық еттерінде жоғарылаған. Терең рефлекстер сол жақта жоғарылаған, сол аяқ басының клонусы анықталады, Бабинский симптомы сол жақта оң, бұлшық ет атрофиясы жоқ. Анағұрлым зақымдану ошағын көрсетіңіз
*ішкі капсула сол жақтан
*жұлынның алдыңғы мүйізі
*ішкі капсула оң жақтан
*жұлынның артқы мүйізі
*жұлынның артқы бағаны
#1444
*!Науқас клиникаға аяқтарының салдануымен жеткізілді. Қарап тексеру кезінде: аяқтарында белсенді қимылдар жоқ, аяқтарында бұлшық ет тонусы жоғарылаған, тізе және ахилл рефлекстері күшейген, бұлшық ет атрофиясы жоқ. Екі жақты аяқ басы клонусы анықталады және патологиялық Бабинский симптомы оң. Топикалық диагноз қойыңыз:
* жұлынның мойын буылтығынан жоғары
* жұлынның мойын буылтығы
* жұлынның кеуде бөлігі
*жұлынның бел буылтығы деңгейінде зақымдануы
*жұлынныңжартылай көлденең зақымдануы
#1445
*!Ауруханаға келіп түскен науқаста тетрапарез анықталды. Науқас өзін күте алмайды. Қол және иық белдеуі бұлшық еттері арықтаған, қолдарында терең рефлекстер шақырылмайды, бұлшық ет тонусы төмендеген. Аяқта терең рефлекстері жоғары, екі жақтан да патологиялық рефлекстер шақырылады: Бабинский симптомы, Россолимо және аяқ басы клонусы анықталады. Зақымдану ошағын анықтаңыз.
*жұлынның мойын буылтығынан жоғары
*жұлынның мойын буылтығы
*жұлынның кеуде бөлігі
*жұлынның бел буылтығы деңгейінде зақымдануы
*жұлынныңжартылай көлденең зақымдануы
#1446
*!Ауруханаға келіп түскен науқаста тетрапарез анықталды. Науқас өзін күте алмайды. Қол және иық белдеуі бұлшық еттері арықтаған, қолдарында терең рефлекстер шақырылмайды, бұлшық ет тонусы төмендеген. Аяқта терең рефлекстері жоғары, екі жақтан да патологиялық рефлекстер шақырылады: Бабинский симптомы, Россолимо және аяқ басы клонусы анықталады. Салдану түрін анықтаңыз
*төменгі спастикалық парапарез
*төменгі босаң парапарез
*спастикалық гемипарез
*перифериялық тетарапрез
*спастикалық тетрапарез
1447
*!Экстрапирамидті жүйе функциясы:
*қозғалыс координациясы, бұлшықет тонусы, тепе-теңдік
*организмнің ішкі ортасының тұрақтылығына жауап беру
*ми мен жұлынның сегментарлы-рефлекторлы аппаратына импульстерді жіберу
*бұлшықет тонусының регуляциясы, қалыпты сақтау
*жамбас қуысы мүшелерінің функциясын регуляциялау
#1448
*!Қозғалыс белсенділігінің төмендеуі, тыныштық жағдайынан қозғалудың қиындауы, «қатып қалу», физиологиялық синкинезиилардың болуы тән.
*паллидарлы жүйе зақымданғанда
*стриарлы жүйе зақымдалғанда
*кортинуклеарлы жүйе зақымданғанда
*кортикоспинальды жүйе зақымдалғанда
*мишық зақымдалғанда
#1449
*!Маска тәрізді бет, (гипомимия), эмоцияның баяулауы, қатып қалған науқастың мимикасының ерекше болуы қайсысына тән:
*стриарлы жүйе
*кортикоспинальды жүйе
*кортиконуклеарлы жүйе
*мишық
*паллидарлы жүйе

#1450
*!Барлық экстрапирамидті гиперкинездерге тән ортақ ерекшелік:

*ұйықтағанда жойылады, ал қобалжығанда, эмоционалды жүктемеде күшееді
*түнгі уақытта күшееді
*таңға жуық күшееді, эмоционалды жүктемелерде азаяды
*физикалық жүктемелерде азаяды
*гиперкинездер тұрақты
#1451
*!Сырқатты тексеру нәтижесiнде динамикалық атаксия, интенционды дiрiл, нистагм, адиадохокинез, дисметрия, бұлшық ет гипотониясы, буын-буынға бөлiп сөйлеу, атаксиялық жүрiс, жүргенде бiр жағына ауытқу анықталады. Зақымданған ошақ қайда орналасқан?
*мишық табаны
*мишық жарты шары
*ортаңғы ми
*варолии көпірі
*iшкi капсула
#1452
*!Сырқатты тексеру нәтижесiнде интенционды діріл, нистагм, адиадохокинез, бұлшық ет гипотониясы, асинергия және дисметрия, зақымданған жағына ауытқып жүруi анықталды. Топикалық диагноз қойыныз.
*мишық табаны
*мишық жарты шары
*ортаңғы ми
*варолии көпірі
*iшкi капсула
#1453
*!Қозғалыс бұзылысының қай түрі мишықтың табанының зақымдануына тән:
*статикалық атаксия
*динамикалық атаксия
*сенситивті атаксия
*беттік атаксия
*вестибулярлы атаксия
#1454
*!Мишық зақымдалған кезде жүрістің өзгерісі:
*аяқтары алшақ қойылған
*билегендей жүріс
*секіріп тұратын
*гемипаретикалық
*степпаж
#1455
*!Мишықтың зақымдалуына тән:
*ригидтілік, тыныштық треморы
*гипертонус, гиперрефлексия
*интенционды діріл, дисметрия
*хорея, атетоз
*пропульсия, латеропульсия
#1456
*!Хореялық гиперкинезге тән ерекшеліктер:
*жүйесіз, координаияланбаған, тез, басқарусыз қозғалыстар
*басқарусыз, баяу, созылмалы, құрттәрізді қозғалыстар
*кеуде атетозы, басқарусыз, штопор тәрізді кеуде қозғалыстары
*жеке немесе жалпы бұлшықет топтарының жылдам тартылуы
*бір топ бұлшықеттерде гиперкинездің болуы, көбінесе бет немесе мойын
#1457
*!Гемибализмге тән ерекшеліктер:
*кеуде атетозы, басқарусыз, штопортәрізді кеуде қозғалыстары
*біржақты, доп лақтырғандай қолдың қозғалыстары
*бір топ бұлшықеттеріндегі гиперкинездің болуы, жиі бет және мойын
*басқарусыз, баяу, бұралмалы, құрттәрізді қимылдар
*бір топ бұлшықеттеріндегі гиперкинездің болуы, жиі бет және мойын

#1458
*!Миоклоникалық гиперкинезге тән ерекшеліктер:
*жеке немесе жалпы бұлшықет топтарының жылдам тартылуы
*кеуде атетозы, басқарусыз, штопортәрізді кеуде қозғалыстары
*басқарусыз, баяу, бұралмалы, құрттәрізді қимылдар
*біржақты, шашыранды шеткі аймақ қозғалыстары
*бір топ бұлшықеттеріндегі гиперкинездің болуы, жиі бет және мойын
#1459
*!10 жасар қыз бала мимикалық бұлшықеттерінің еріксіз қозғалысына шағымданды: қасын көтереді, иығын қимылдатады, тілін шығарып тұра алмайды, қол саусақтарының бүгіліп ашылуы байұалады. Қозғалыстар тез, шашыранды, стереотипсіз, қобалжу кезінде күшейеді. Аяқ-қол бұлшық еттерінің тонусы төмендеген. Қандай құрылым зақымдалған?
*бозғылт шар
*қауыз
*қара зат
*ретикулярлы формация
*оң жақ алдыңғы ирелең

#1460
*!Науқаста динамикалық атаксия, интенционды діріл, нистагм, адиадохокинез, асинергия, дисметрия, қисықтүсу, зақымдалу аймағында гипотония, буын буынға бөліп сөйлеу, атаксиялық жүріс байқалады. Зақымдалу ошағы қайда орналасқан?
*мишықтың құрт тәрізді денесі
*мишық жарты шары
*ортаңғы ми
*жұлын
*ішкі капсула
#1461
*!Науқаста динамикалық атаксия, интенционды діріл, нистагм, адиадохокинез, асинергия, дисметрия, қисықтүсу, зақымдалу аймағында гипотония, буын буынға бөліп сөйлеу, атактикалық жүріс байқалады. Зақымдалу ошағы қайда орналасқан?
*мишықтың құрт тәрізді денесі
*мишық гемисферасы
*ортаңғы ми
*варолий көпірі
*ішкі капсула
#1462
*!Науқаста бұлшық еттің диффузды гипотониясы мен статикалық атаксия анықталды. Аяқтары алшақ қойылған, отыра алмайды, алдыға-артқа қарай құлайды, басын дұрыс ұстай алмайды. Топикалық диагноз қойыңыз.
*вестибулярлы аппарат
*жұлынның артқы арқаншалары
*қыртысасты байламдар
*мишықтың табаны
*мишық жарты шары
#1463
*!Сырқаттың оң көзінен жас ағып, оң жағында гиперакузия, тілдің алдыңғы 3/2 бөлігінде гипогевзия, Белл симптомы, Шарко симптомы анықталды. Қай бас ми нерві зақымданған?
*үшкіл нерв
*бет нерві сол жақтан
*бет нерві оң жақтан
*есту нерві
*тіл жұтқыншақ нерві оң жақта
#1464
*!60 жастағы науқаста дисфагия, назолалия, гипофония, сол жағында жұмсақ таңдайдың салдануы, сол жақ тілінің жартысында фибриллярлық тартулар анықталды. Синдромды атаңыз.
*акинетик ригидті
*гиперкинетикалық
*алмасушылық
*псевдобульбарлы салдану
*бульбарлы салдану

#1465
*!Сырқат таңертең бетінің асимметриясын байқады. Тексергенде оң жағында мимикалық бұлшық етінің парезі: лагофтальм, Белл, «желкен» симптомы анықталды. Қандай нерв зақымданған?
*бет нерві
*үшкіл
*көз қимылдатқыш
*әкеткіш
*шығыр нерві
#1466
*!Тіс имплантациясынан кейін 40 жастағы сырқатта сол жақ бетінде ұстамалы қатты ауру сезімі пайда болды. Ауырсыну сезіміне стрероидты емес қабынуға қарсы дәрілер әсер етпейді, қатты тағамды шайнағанда, есінегенде күшейе түседі. Болжамалы диагноз қандай?
*бет нервінің нейропатиясы
*үшкіл нерв невралгиясы
*тілвінің жұтқыншақ не невралгиясы
*үшкіл нервттің нейропатиясы
*офтальмоплегия
#1467
*!Сырқат сол жақ бетінің жайсыздығына шағымданып келді. Сол жағында «кірпік» симптомы теріс, мұрын-ерін қатпарының жазылуы, «желкен» симптомы анықталды.
Болжам диагноз қойыңыз.

*Фовиль альтернирлеуші синдромы
*Мийяр Гублер альтернирующий синдром
*үшкіл нервтің нейропатиясы
*бет нерві, орталық парез
*бет нерві, шеткі парез
#1468
*!Қабылдау бөлімшесіне 67 жастағы ер адам бет асимметриясы мен оң жақ қол аяғының әлсіздігіне шағымданып келді. Обьективті: маңдай қатпарлары асимметриялы, сол жағында «Кірпік» симптомы оң, сол жағында мұрын-ерін қатпарының жазылуы, оң аяқ-қолында бұлшық ет күші 3 баллға дейін төмендеген, рефлекстері жоғары, Бабинский симптомы оң.
Альтернирлеуші синдромды атаңыз:
*Фовиль
*Мийяр Гублер
*Вебер
*Джексон
*Валенберг-Захарченко
#1469
*!Қабылдау бөлімшесіне 67 жастағы ер адам бет асимметриясы мен оң жақ қол аяғының әлсіздігіне шағымданып келді. Обьективті: маңдай қатпарлары асимметриялы, сол жағында «Кірпік» симптомы оң, сол жағында мұрын-ерін қатпарының жазылуы, оң аяқ-қолында бұлшық ет күші 3 баллға дейін төмендеген, рефлекстері жоғары, Бабинский симптомы оң.Зақымдану ошағын көрсетіңіз:
*ішкі капсула
*ми аяқшасы
*варолий көпірі
*сопақша ми
*мишық
#1470
*!Сырқатта жедел вирустық инфекциядан кейін сол көзінде қатты ауырсыну сезімі пайда болды. Келесі күні маңдай, жоғарғы қабақ және ұртында күлдіреген бөртпелер пайда болды. Қандай нерв зақымданған?
*көз қимылдатқыш
*үшкіл
*бет
*әкеткіш
*есту
#1471
*!Сырқатта жедел вирустық инфекциядан кейін сол көзінде қатты ауырсыну сезімі пайда болды. Келесі күні маңдай, жоғарғы қабақ және ұртында күлдіреген бөртпелер пайда болды. Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*таламус
*ми аяқшасы
*варолий көпірі
*сопақша ми
*Гассер түйіні
#1472
*!Сырқат сол аяқ ұшынан басталып сол жақ аяғына, кейде қолына таралатын ұстамаға шағымданды. Ұстама кенеттен басталады.
Топикалық диагноз койыңыз.
*алдыңғы орталық ирелең
*артқы орталық ирелең
*Гешле ирелеңі
*самайдың жоғарғы ирелеңі
*тіл тәрізді ирелең
#1473
*!Сырқат сол аяқ ұшынан басталып сол жақ аяғына, кейде қолына таралатын ұстамаға шағымданды. Ұстама кенеттен басталады.
Синдромды атаңыз.

*Броун-Секар
*Мияр-Гублер
3*Вест синдромы
*Гагарин-Джексон
5*Леннокс-Гасто
#1474
*!Науқас тағам қабылдаған кезде жұтынуының бұзылуына, дауысының қарлығуына, жүрісінің бұзылуына шағымданады. Объективті қарап тексеру кезінде: бетінің оң жағында және денесінің сол жағында беткей сезімталдықтың төмендеуі анықталады. Терең сезімталдық сақталған; гипофония, жұмсақ таңдай қозғалысының шектелуі, оң жақта жұтқыншақ рефлексінің болмауы анықталды.
Альтернирлеуші синдромды атаңыз?
*Фовиль
*Мийяр Гублер
*Вебер
*Джексон
*Валенберг Захарченко
#1475
*!Науқас заттарды айтуға қиналады, өйткені олардың атын ұмытып қалады, бірақ сөйлесіп отырғанда сол терминдерді қолданады. Көмек берсе заттың аты есіне түседі.
Афазияның түрін атаңыз.
*моторлық
*сенсорлық
*амнестикалық
*семантикалық
*сенсомоторолық
#1476
*!Қабылдау бөліміне жетпіс жастағы ер адам ауруханаға жеткізілді. Неврологиялық статусында: есі анық, адекватты. Менингеалды симптомдар теріс. Науқас сөйлейді, Бірақ айтылған сөзді түсінбейді.
Афазия түрін көрсетіңіз:
*моторлық
*сенсорлық
*динамикалық
*семантикалық
*амнестикалық
#1477
*!Науқас ауруханаға сөйлеуінің бұзылуы, оң аяқ-қолының жансыздануы және әлсіздік шағымдарымен «жедел жәрдем» көлігімен жеткізілді. Объективті: сана-сезімі анық, бірақ сөйлесу қиындаған. Айтылған сөзді түсінбейді, тек оңай тапсырмаларды ғана орындайды. Сөйлеуі бұзылған: вербальды және латеральды парафазиялар анықталады. Сіңір рефлекстері оң жақта күшейген, оң жақта Бабинский симптомы оң.
Афазияның түрін атаңыз.
*моторлық
*амнестикалық
*динамикалық
*семантикалық
*сенсорлық афазия
#1478
*!Науқаста суықтағаннан кейін кенеттен бетінің асимметриясы, оң жақ мимикалық бұлшық еттерінің парезі, оң көзінен жас ағу, оң жақта гиперакузия, гипогевзия дамыды.
Ең мүмкін болатын зақымдану деңгейін анықтаңыз.
*варолий көпірі
*үлкен тасты нерв шыққаннан кейін
*үзеңгі нерві шыққаннан кейін
*дабыл ішегі шыққаннан кейін
*біз емізің өсіндісі деңгейінде
#1479
*!Науқастың бетінің жартысының мимикалық бұлшық еттері салданған және көзінен жас ағады.
Бет нерві қай деңгейде зақымданған?
 
*көпір-мишық бұрышында
*ми бағанында пирамидті жол өтетін жерде
*біз-емізік өсіндісі аймағында
*фаллопий каналында үлкен тасты нерв шыққанға дейін
*үлкен тасты нерв шыққаннан кейін
#1480
*!45 жастағы ер адамды зерттегенде анықталды: тілінің оң жақ жартысының атрофиясы, фасцикулярлы дірілі, тілі ортаңғы сызықтан оңға ауытықыған. Қандай бас ми нерві зақымдалған?
*тіл жұтқынщақ
*кезбе
*үшкіл
*тіл асты
*бет
#1481
*!Сырқат заттың атауын білмейді, бірақ оның қызметін айта алады. Афазияның қай түрі:
*сенсорлық афазия
*моторлық афазия
*амнестикалық афазия
*семантикалық афазия
*дизартрия
#1482
*!30 жастағы сырқаттың температурасы 40 градус, қатты бас аурумен шағымданып келді. Объективті: оң көз алмасы ісінген, гиперемияланған, қозғалыссыз, бір сызықтың бойымен орналасқан, оң жақтан птоз және мидриаз.
Сырқатта қандай синдром дамыды?
*менингеалды
*акинетико-ригидті
*мишықтық атаксия
*офтальмоплегялық
*гипотоно-гиперкинетикалық
#1483
*!Науқаста птоз, сыртқа қарай қылилық, сол жақтан мидриаз, оң жақтан спастикалық гемипарез. Синдромды атаңыз.
*Вебер
*Фовилль
*Бенедикт
*Валленберг-Захарченко
*Мийяр-Гублер
#1484
*!Сол жақ қосымша нерв зақымданғанда мойынның қандай қимылдары қиындық туғызады?
*солға бүгу
*алдыға бүгу
*солға бұру
*оңға бұру
*оңға бұру
#1485
*!Науқас заттарды өзіне тән қасиеттері бойынша тани алмайды. Мидың зақымдану ошағын көрсетіңіз?
*маңдай бөлігі
*төбе бөлігі
*самай бөлігі
*шүйде бөлігі
*Брок орталығы
#1486
*!Джексон құрысу ұстамалары қай ирелеңнің тітіркенуіне тән:
*алдыңғы орталық
*артқы орталық
*Гешле ирелеңі
*тіл ирелеңі
*сына тәрізді ирелең

#1487
*!Алдыңғы орталық ирелеңнің төменгі бөлімін тітіркендіргенде құрысу ұстамалары қалай басталады:
*көру галлюцинациясынан басталатын ұстама
*есту галлюцинациялық аурамен басталатын құрысу ұстамалары
*ошаққа қарама қарсы жақта аяқтың құрысу ұстамалары
*қарама қарсы жақта бет пен бастың құрысу ұстамалары
*қарама қарсы жақта қолдың құрысу ұстамалары
#1488
*!Артқы орталық ирелеңнің тітіркенуіне тән симптом:
*қимылдық джексон эпилепсиясы қарама қарсы жақта
*парестезиялық джексон эпилепсиясы ошақ жақта
*парестезиялық джексон эпилепсиясы қарама қарсы жақта
*көру елестері
*есту елестері
#1489
*!Шүйде бөлігінің тітіркенуіне тән симптом:
*көру галлюцинациясымен басталатын құрысу ұстамалары
*иіс сезу галлюцинациялық аурамен басталатын құрысу ұстамалары
*есту галлюцинациялық аурамен басталатын құрысу ұстамалары
*квандратты гемианопсия
*көру агнозиясы
#1490
*!Сол жақтағы артқы орталық ирелең тітіркенгенде байқалады?
*оң жағында сіреспелі гемиплегия
*сол жағында сіреспелі гемиплегия
*Гагарин- Джексон эпилепсиясы
*оң жағында гемигипестезия
*сол жағында гемигипестезия
#1491
*!Оң жақтағы алдынғы орталық ирелеңнің жоғарғы бөлігі тітіркенгенде байқалады?
*сол аяғында сіреспелі парез
*сол қолында сіреспелі парез
*сол аяғында ұстама
*оң аяғында ұстама
*сол қолында ұстама
#1492
*!Сырқатта клоникалық тырысу оң аяғының ұшы тартылуынан басталып, оң қолы мен оң жақ бетіне дейін таралады. Талма 1-2 минутқа созылады. Патологиялық тітіркену ошағы қайда орналасқан?
*оң жақ алдыңғы орталық ирелеңнің төменгі бөлігі
*сол жақ артқы орталық ирелеңнің төменгі бөлігі
*сол жақ алдыңғы орталық ирелеңнің жоғарғы бөлігі
*оң жақ алдыңғы орталық ирелеңнің жоғарғы бөлігі
*ми бағаны
#1493
*!Сол жақтағы артқы орталық ирелең зақымданғанда байқалауы мүмкін?
*оң жағында гемигипестезия
*сол жағында гемигипестезия
*оң жағында гемипарез
*сол жағында гемипарез
*гемиатаксия
#1494
*!Алдынғы орталық ирелеңнің жоғарғы бөлігі зақымданғанда байқалады?
*аяғында орталықтан салдану
*қолында орталық салдану
*аяғында анестезия
*қолында анестезия
*аяғында шеткі салдану
#1495
*!Алдынғы орталық ирелең зақымданғанда байқалады?
*гемиганопсия
*гиперкинез
*көру агнозиясы
*орталықтан монопарез
*альтернирлеуші синдром
#1496
*!Сіреспелі гемипарез қандай құрылым зақымданғанда анықталады:
*бел буылтығы
*ішкі карсула
*мойын буылтығы
*артқы орталық ирелең
*мишықтың табаны
#1497
*!Гетеронимдік гемианопсияғы жатады:
*квадранттық гемианопсия
*сол жақтық гемианопсия
*оң жақтық гемианопсия
*биназалды гнмианопсия
*скотома
#1498
*!40 жастағы науқаста инсульттің нәтижесінде сөйлеу бұзылысы дамыды. Айтқан сөзді түсінеді, бірақ сөйлей алмайды. Зақымдану ошағын атаңыз:
*Брок моторлық орталығы
*Вернике сенсорлық орталығы
*сенсорлық афазия
*семантикалық афазия
*амнестикалық афазия
#1499
*!Науқас әлсіздікке, горизонтальды қалыптан вертикальды қалыпқа ауысқанда көзінің қарауытатынына, алақан мен табанындағы жоғары тершеңдікке және артериалды қысымының төмендігіне шағымданып келді Дисфукция сипаттамасын және синдромды атаңыз.
*вегето-тамырлық дисфункция синдром, ваготония
*вегето-тамырлық диссфункция синдромы, симпатикотония
вагоинсулярлы криз
*симпато-адреналды криз
*паникалық шабуыл
#1500
*!Науқас заттардың атауын ұмытып қалады, етістікпен сөйлейді. Афазия түрін атаңыз:
*моторлық
*сенсорлық
*семантикалық
*амнестическалық
*сенсо-моторлық
#1501
*!Науқас жай сөйлемдерді түсінеді, бірақ мақал-мәтел, жаңылтпаш, салыстыруларды түсінбейді. Афазияның қай түрі анықталды?
*моторлық афазия
*сенсо-моторлық афазия
*сенсорлық афазия
*анамнестикалық афазия
*семантикалық афазия
#1502
*!Сырқаттың тәртібі өзгерген, эйфория, қоршаған ортаға немқұрайлы қарайды, өзіне сыншылдығы төмендеген, есерсоқтық. Зақымдану ошағын көрсетіңіз:
*мандай бөлігі
*самай бөлігі
*төбе бөлігі
*шүйде бөлігі
*мишық
#1503
*!Сырқат ауызша сөзді түсінеді, бірақ сөйлеу қабілеті бұзылған. Афазия түрін атаңыз.
*дизартрия
*семантикалық афазия
*амнестикалық афазия
*моторлық афазия
*сенсорлық афазия
#1504
*!Қантамырлық, секреторлы және трофикалық сегментарлы бұзылыстар қандай құрылым зақымданғанда дамиды:
*жұлынның сұр затының бүйір мүйізінде орналасқан орталықтар
*жұлынның алдыңғы мүйізі
*жұлынның артқы мүйізі
*жұлынның артқы бағаны
*таламус
#1505
*!Жұлында симпатикалық және парасимпатикалық орталықтардың зақымдануына тән симптом:
*перифериялық салдану
*гипоталамустық синдром
*вагоинсулярлы криз
*рефлекторлы дермографизмнің болмауы
*симпато-адренелды криз
#1506
*!Жұлындағы симпатикалық және парасимпатикалық орталықтарының зақымдануына тән симптом:
*пилореакцияның жойылуы
*гипоталамустық синдром
*вагоинсулярлы криз
*симпато-адреналды криз
*паникалық шабуылдар
#1507
*!Жұлынның VIII мойын сегменті мен I кеуде сегменттерінің бүйір мүйізі зақымданғанда пайда болады:
*Шарко триадасы
*Броун-Секар синдромы
*гипоталамустық синдром
*симпто-адреналды криз
*Клод Бернар Горнер синдромы
#1508
*!Симпато-адреналдық кризде қандай сезімдер пайда болады?
*қорқыныш сезімі, үрей
*көру елестері
*құлақ шуылы
*көз қарауытуы
*бастың «жарылып» кететіндей сезім
#1509
*!Сезімталдықты тексеру әдісіне жатады:
*бұлшық еттердің тонусы мен енжар қимылдарын зерттеу
*сөйлеуді зерттеу
*белсенді қимылдардың көлемі мен күшін зерттеу
*импрессивті сөйлеуді зерттеу
*көзі жұмылған күйде жүру
#1510
*!Ер адам бетіндегі пароксизмальды ауру сезімі ұстамаларына шағымданды.
Бірінші кезекте қандай зерттеу жүргізу керек?
*беттегі ауырсыну нүктелерін пальпациялау
*Бехтеревтің жақ рефлексі
*жұтыну рефлексі
*сөйлеуді тексеру
*мимикалық бұлшық еттерді
#1511
*!Ауруханаға 56 жастағы науқас бел аймағындағы ауырсынуға және ауырсынудың оң аяғына берілгеніне шағымданып түсті. Ауруханада «Бел омыртқасының остеохондрозы. Оң жақтық түбіршектік синдром» диагнозымен жатыр.
Сырқатта берілген симптомдардың қайсысын тексеру қажет?
*Ласег
*Мацкевич
*Вассерман
*Керниг
*Брудзинский
#1512
*!Сырқатта бел аймағынан басталып сол аяғына берілетін ауырсыну пайда болды. Обьективті: бел лордозы жазылған, арқа бұлшық еттерінің ширығуы, бел аймағында паравертебральдық нүктелерде сол жағынан басым ауырсыну.
Берілген симптомдардың қайсысын сырқатта тексеру қажет?
*Бабинский
*Мацкевич
*Вассерман
*Керниг
*Нери
#1513
*!Науқас қараңғы кезеңде байқалатын жүрісінің теңселуіне, координациясының бұзылуына шағымданып неврологиялық бөлімшеге түсті. Неврологиялық статусында вибрациялық және бұлшық ет –буын сезімінң екі аяғында жойылуы, температуралық сезімнің сақталғаны анықталды.
Сырқатта берілген симптомдардың қайсысын тексеру қажет?
*Ромбергтің күрделенген сынағы
*Барре сынағы
*Ромберг сынағы көзі жұмылған кейпінде
*Бабинский рефлексі
*постуральды тұрақсыздық
#1514
*!15 жыл бойы 2 типтегі қант диабетімен ауырған сырқатта аяқ- қол ұшының жансыздануы және ауырсынуы байқалды. Обьективті: аяқ-қол ұшында барлық сезім төмендеген. Сырқатта қандай зерттеу жүргізу қажет?
*координаторлық сынамалар
*патологиялық табан рефлекстері
*паравертебральды ауру нүктелері
*менингеалды симптомдар
*вибрациялық, тактильді сезімталдық
#1515
*!Сырқатты оң қол ұшының жансыздауы мен ауырсыну мазалайды. Объективно: қол ұшы жазылмайды, 1-3 саусақтарының сыртқы бетінде сезімталдық төмендеген.
Берілгендердің қайсысы диагнозды дәлелдейді?
*саусақтар мен алақанды ажырату тестін
*Россолимо рефлексі
*Стюарт-Холмс симптомы
*Бабинский асинергиясы
*«тісті дөңгелек» феномені
#1516
*!Сырқат бел аймағынан басталып оң аяғына таралатын ауырсыну сезіміне шағымданды. Ауырсыну ауыр зат көтергеннен кейін дамыды. Обьективті: бел лордозы жазылған; арқа бұлшық еттері кернелген, бел аймағында паравертебральдық нүктеде қатты ауырсыну сезімі.
Берілгендердің қайсысы диагнозды дәлелдейді?
*патологиялық табан рефлекстері
*Бабинский рефлексі
*Вестфал аяқ ұшы феномені
*Фуа-Тевенара феномені
*созу симптомдары
#1517
*!Берілген зерттеу әдістерінің қайсысында Вебер циркулі арқылы теріде екі бірдей тітіркендіргішті ажыратуы тексеріледі?
*дискриминация сезімі
*вибрация сезімі
*буын-бұлшық ет сезімі
*ауру сезімі
*температура сезімі
#1518
*!Қозғалтқыш жүйені зерттеу әдісіне жатады:
*ауру сезімталдығын зерттеу
*жанасу сезімталдығын зерттеу
*белсенді қимылдардың көлемі мен күшін анықтау
*импрессивті сөйлеуді зерттеу
*көзі жұмылған күйде жүру
#1519
*!58 жастағы әйелде біртіндеп оң қолында әлсіздік дамыды, мұрын ерін қатпары тегістелді. Қандай зерттеу әдісін бірінші кезекте жүргізу керек?
*Ромберг
*төменгі Барре
*жоғарғы Барре
*Лассег
*Нери
#1520
*!Ауруханаға екі аяғында орталықтан салдану белгісімен сырқат жеткізілді.
Қандай рефлекстерді анықтау қажет?
* оромандибулярлы
*жұтыну, таңдай
*конъюнктивальды, корнеальды
*табанның патологиялық рефлекстері
*қабақ үсті, жақ
#1521
*!Сырқат жол авариясынан кейін аяғындағы әлсіздікке, жүрісінің қиындауына шағымданып түсті. Обьективті: аяғында бұлшық ет тонусы , тізе және ахилл рефлекстері жоғары.
Қандай рефлекстерді анықтау қажет?
*Бабинский
*Керниг
*Брудзинский
*Маринеску-Родовичи
*Мендель
#1522
*!Ауруханаға жеткiзiлген сырқатта тетрапарез анықталды. Қол бұлшық еттерінің семуі, атония, арефлексия. Аяғында гипертонус, гиперрефлексия, патологиялық рефлекстер: Бабинский, Россолимо, табан клонусы анықталды.
Салдануды анықтау үшін қандай сынақты қолданады?
*Ромберг
*Шульте
*Пуссеп
*Барре
*Стукей
#1523
*!Сырқаттың аяғында қимылдар жоқ. Объективті: аяқтардан сіңірлік рефлекстер шақырылмайды, аяқ бұлшық еттерінің атрофиясы, шап аймағынан бастап сезімталдықтың барлық түрі жойылған.
Берілген зерттеу әдістерінің қайсысын жүргізу қажет?
*Ромберг сынағы
*Ласег симптомы
*Брудзинский симптомы
*бұлшық ет тонусын тексеру
*қабақ үсті рефлекс
#1524
*!Салдануды анықтау үшін қандай сынақ қолданады
*Ромберг
*Барре
* Сорби
*Пуссеп
*Квеккенштедт
#1525
*!Берілген зерттеулердің қайсысы орталық салданудың бар екндігін дәлелдейді?
*бұлшық ет гипотониясы
*патологиялық экстензорлы рефлекстер
*бұлшық ет атрофиясы
*сіңірлік арефлексия
*нерввтің қайта жаңару реакциясы
#1526
*!Берілген зерттеу әдістерінің қайсысы шеткі салдану бар екендігін дәлелдейді?
*бұлшық ет ригидтілігі
*патологиялық экстензорлы рефлекстер
*бұлшық ет гипертонусы
*сіңірлік гиперрефлексия
*бұлшық ет фибрилляциясы
#1527
*!Берілген зерттеу әдістерінің қайсысы шеткі салдануды анықтау үшін қолданылады?
*электроэнцефалография
*электронейромиография
*ангиография
*ЭЭГ-мониторинг
*краниография
#1528
*!Берілген зерттеулердің қайсысы орталық салдану бар екендігін дәлелдейді?
*бұлшық ет гипертонусы
*бұлшық ет гипотонуы
*сіңірлік рефлестердің төмендеуі
*бұлшық еттің атрофиясы
*бұлшық еттердің фибриллярлы дірілі
#1529
*!Берілген симптомдардың қайсысы шеткі салдану бар екндігін көрсетеді?
*флексорлық
*қорғаныс
*патологиялық табан
*құрсақ
*созу
#1530
*!Алдыңғы орталық ирелең тітіркенген кезде қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет?
*электромиография
*электроэнцефалография
*ангиография
*краниография
*көз түбін зерттеу
#1531
*!45 жастағы Ш науқас жүргенде теңселуге, сөйлеуінің және координациясының бұзылуына шағымданып неврологиялық бөлімшеге түсті. Неврологиялық статусында бұлшықет тонусының төмендеуі, интенционды діріл, орындағанда атаксия. Нистагм, буын-буынға бөліп сөйлеу.
Қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет?
*Барре сынағы
*Ромберг кейпі
*табанның патологиялық рефлекстері
*сіңірлік рефлекстер
*Ринне сынағы
#1532
*!Статикалық атаксияны анықтау үшін қандай сынақ қолданады?
*кері жұлқыну феномені
*Ромберг кейпі
*саусақ мұрын сынағы
*өкше тізе сынағы
*бір сызыұпен жүру
#1533
*!Сырқатта буын-буынға бөліп сөйлеу, нистагм, екі жақты интенционды діріл, адиадохокинез, мас адамдай жүру анықталды. Сырқатқа берілген зерттеулердің қайсысын жүргізу қажет?
*Барре сынағы
*Вестфальдің аяқ ұшы симптомы
*созу симптомдары
*менингеалды симптомдар
*Бабинский асинергиясы
#1534
*!Сырқатта бас айналу, шайқалып жүру байқалады. Ромберг кейпінде тұра алмайды, адиадохокинез анықталды.
Қандай тексеру әдісін қолдану қажет?
*затты қстап тану
*электроэнцефалография
*көз түбін тексеру
*саусақ мұрын сынағы
*перметрия әдісі
#1535
*!Қарашық реакциясын қандай нерв зақымданғанда тексереді?
*көру нерві
*көз-қимылдатқыш
*үшкіл нерв
*шығыр
*әкеткіш
#1536
*!Периметрия әдісі қай нервтің қызметін тексеруге арналған?
*көру нерві
*көз-қимылдатқыш
*вестибулокохлеарлы нерв
*үшкіл нерв
*бет нерві
#1537
*!Науқас 58 жаста, координаторлы сынамаларды жасағанда сол жағынан тұра көрсете алмайды. Диадохокинез жасаған кезде сол жақ колында артық ебегейсіз қимылдар анықталды. Диагноз қою үшін қандай зерттеу әдісі қажет?
*ликворды зерттеу
*Ромберг кейпін анықтау
*Фуа-Тевенар балтыр феномені
*Вестфаля аяқ ұшы феномені
*электроэнцефалография
#1538
*!15 жастағы науқаста денесінде және аяқ – қолдарында тез, ретсіз, еріксіз қимылдар анықталды. Ол тілін шығарып, маңдай терісі біресе жазылып, біресе қыртыстанады. Аяқ – қолдарының бұлшықеттерінің тонусы төмендеген.
Берілген феномендердің қайсысын сырқатта жүргізу қажет?
*«тісті дөңгелек»
*«бәкі»
*Фуа-Тевенар балтыр
*Вестфал аяқ ұшы
*«көз-тіл»
#1539
*!64 жастағы науқас адымдары тар қадамдармен жүреді, кеудесі алдына қарай еңкейген, аяқ –қолдары жартылай бүгілген. Беті «маска» тәрізді, сөйлеуі баяу, монотонды, гипертонус, діріл байқалады. Сырқатта берілген зерттеу әдістерінің қайсысын жүргізу қажет?
*пропульсия, латеропульсия
*«бәкі» феномені
*Бабинский асинергиясы
*координация бұзылысы
*«тіл-көз» симптомы
#1540
*!Науқас жалпы дене бұлшық еттерінің тырысып қалуына, жүргендегі қиындыққа, қол басындағы дірілге шағымданды. Объективті: сұраушы кейпі, гипомимия, бас пен бет терісінің жоғар майлылығы; «таспиық» санағандай қол басындағы тремор, бұлшық ет тонусы пластикалық тип бойынша жоғарылаған.
Қандай зерттеу әдісін сырқатқа жүргізу қажет?
*«көз-тіл» симптомы
*«бәкі» феномені
*Бабинский асинергиясы
*Вестфал аяқ ұшы феномені
*Барре сынаағы
#1541
*!Саусақ-мұрын және өкше-тізе сынағы қандай құрылымның қызметін зерттеуге арналған?
*пирамидті жүйе
*мишық
*терең сезімталдық
*көру анализаторы
*праксис
#1542
*!Интенционды дірілді анықтауға арналған сынама:
*саусақ-мұрын, өкше-тізе
*жоғарғы және төменгі Барре
*күрделі Ромберг
*Бабинский асинергиясы
*Стюарт-Холмс симптом
#1543
*!Мишықтың зақымдануында пайдаланылатын сынама түрі:
*жоғарғы Барре
*Пуссеп
*Квекенштедт
*Бабинский асинергиясы
*Стуккей
#1544
*!Көру нервінің патологиясын анықтау үшін қолданатын әдіс?
*қарашықтың жарыққа әсері
*қаращықтың жарыққа үйлесімді әсері
*көз түбін тексеру
*көз алмасы қозғылысының көлемі
*қашықта көру қабілеті
#1545
*!Берілген әдістердің қайсысы мишықтың қызметін тексеруге арналған?
*сіңірлік рефлекстер
*жүрісті тексеру
*құрсақ рефлекстері
*сезімталдықты тексеру
*патологиялық табан рефлекстері
#1546
*!40 жастағы сырқатта инсульттен кейін сөйлеу бұзылысы анықталды. Ол айтқан сөзді түсінеді, бірақ өздігінен сөйлей алмайды. Науқасқа қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет?
*амнестикалық афазияны анықтау
*семантикалық афазияны анықтау
*сенсорлық афазияны анықтау
*экспрессивті сөйлеуді
*импрессивті сөйлеуді тексеру
#1547
*!Сырқат сол аяқ ұшынан басталып сол жақ аяғына, кейде сол қолына таралатын ұстамаға шағымданды. Сырқатқа қандай зерттеу жүргізу қажет?
*электромиография
*ультразвуковая допплерограия
*электроэнцефалография
*нейросонография
*ангиография
#1548
*!Вернике алаңының зақымдануына байланысты науқас сөйлеуді түсіну қабілетінен айырылған. Науқасқа қандай зерттеу жүргізу қажет?
*мәтінді оқу ұсынылады
*мәтінді жазып беру ұсынылады
*іс- әрекеттерді еліктеп жасау ұсынылады
*зерттелушінің сөйлеуі зерттеледі: сөздерінің дұрыстығы, еркіндігі және сөздік қорының жеткіліктілігі
*зерттелушіге ауызша тапсырмаларды беру арқылы сөздің мағынасын түсінуі тексеріледі
#1549
*!Ишемиялық инсульттан кейін науқаста ауызша сөйлеу бұзылған. Қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет?
*зерттелушінің сөйлеуі зерттеледі: сөздерінің дұрыстығы, еркіндігі және сөздік қорының жеткіліктілігі
*науқасқа ауызша тапсырмаларды беру арқылы сөздің мағынасын түсінуі тексеріледі
*мәтінді оқу ұсынылады
*сөздік тапсырманы орындау ұсынылады
*іс әрекеттерді еліктеп жасау ұсынылады
#1550
*!Сырқат заттардың атауын ұмытып қалады, заттардың атын етістікпен айтады. Сырқатқа қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет?
*заттардың атауын айтып беруді сұрайды
*мәтінді оқу ұсынылады
*сөздік тапсырманы орындау ұсынылады
*зерттелушінің сөйлеуі зерттеледі: сөздерінің дұрыстығы, еркіндігі және сөздік қорының жеткіліктілігі
*зерттелушіге ауызша тапсырмаларды беру арқылы сөздің мағынасын түсінуі тексеріледі
#1551
*!Сырқатта күрделі логико-грамматикалық құрастыруға арналған ақпаратты қабылдау бұзылған. Қандай зерттеу жүргізу қажет?
*заттардың атауын айтып беру ұсынылады
*мәтінді оқу ұсынылады
*сөздік тапсырманы орындау ұсынылады
*сырқаттың сөйлеуі тексеріледі
*мақал мәтел, жаңылтпаш,күрделі грамматикалық сөздердің мағынасын түсінуі зерттеледі
#1552
*!Сырқатты неврологиялық зерттегенде конструктивті апраксия анықталды. Берілген зерттеу әдістердің қайсысын жүргізу қажет?
*іс әрекеттерді жоспарлау
*жеке бөлшекетерден тұтас зат құрастыру
*сөздік тапсырмаларды орындау ұсынылады
*еліктеу іс әрекеттері тексеріледі
*экспрессивті сөйлеу тексеріледі
#1553
*!Сырқаттың оқу қабілетінен айырылғаны анықталды. Қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет?
*зерттелушінің сөйлеуі зерттеледі
*зерттелушіге ауызша тапсырмаларды беру арқылы сөздің мағынасын түсінуі тексеріледі
*мәтінді оқу ұсынылады
*сөздік тапсырманы орындау ұсынылады
*іс әрекеттерді еліктеп жасау ұсынылады
#1554
*!Инсульттан кейін науқаста аграфия анықталды. Қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет?
*зерттелушінің сөйлеуі зерттеледі: сөздерінің дұрыстығы, еркіндігі және сөздік қорының жеткіліктілігі
*зерттелушіге ауызша тапсырмаларды беру арқылы сөздің мағынасын түсінуі тексеріледі
* мәтінді жазу ұсынылады
*сөздік тапсырманы орындау ұсынылады
*іс әрекеттерді еліктеп жасау ұсынылады
#1555
*!Ер адамда ишемиялық инсульттан кейін көру аясының самай жақтан тарылғаны анықталды. Қандай зерттеу әдісін қолдану қажет?
*көз түбін зерттеу
*периметрия
* түстерді ажыратуды зерттеу
*электроэнцефалография
*жұлын пункциясы
 #1556
*!Сырқаттың көру өткірлігі сақталғанымен, заттарды және олардың суретін танымайды (көру агнозия). Берілген зерттеу әдістерінінң қайсысын қолдану қажет?
*заттарды сипап сезіп анықтау
*таныс дыбыстарды тануды зерттеу (иттің үргені, жанбырдың дыбысы)
*таныс әуендерді тану
* таныс заттарды көріп тану
*дене мүшелерін тану
#1557
*!Астереогнозиясы бар сырқатқа қандай зерттеу жүргізу керек?
*заттарды сипап сезіп анықтау
*таныс дыбыстарды тануды зерттеу (иттің үргені, жанбырдың дыбысы)
*таныс әуендерді тану
*таныс заттарды көріп тану
*дене мүшелерін тану
#1558
*!Берілген әдестердің қайсысы теріге салынған сандар мен әріптерді тануға қолданылады?
*екі өлшемді кеңістікті сезіну
*вибрация сезімі
*буын-бұлшық ет сезімі
*ауру сезімі
*температура сезімі
#1559
*!Тіс имплантациясынан кейін сырқатта сол жақ бетінде ұстамалы қатты ауру сезімі пайда болды. Ауырсыну сезіміне стрероиды емес қабынуға қарсы дәрілер әсер етпейді, қатты тағамды шайнағанда, есінегенде күшейе түседі.
Берілге зерттеу әдістерінің қайсысын жүргізу қажет?
*үшкіл нерв нүктелерін пальпациялау
*бетте кинестетикалық сезімді анықтау
*бетте температуралық сезімді анықтау
*менингеалды симптомды жүргізу
*мимикалық бұлшық ет күшін анықтау
#1560
*!Сырқат таңертең бетінің асимметриясын байқады. Тексергенде оң жағында мимикалық бұлшық етінің парезі: лагофтальм, , «желкен» симптомы анықталды.
Берілген симптомдардың қайсысын анықтау керек?
*Белл
*бете ауырсыну нүктелері
*Лассег
*жұтыну рефлексі
*Бабинский
#1561
*!60 жастағы И, науқаста дисфагия, назолалия, гипофония, сол жағында жұмсақ таңдайдың салдануы, сол жақ тілінің жартысында фибриллярлық тартулар анықталды. Берілген рефлекстердің қайсысын анықтау керек?
*Бабинский
*нұрлы қабық рефлексі
*Оппенгейм
*жұтыну
*Бехтерев жақ рефлексі
#1562
*!Ауруханаға жыпылықтағыш аритмиясы бар сырқат түсті. Ол кенеттен пайда болған сол қолының әлсіздік пен ұюуына және сол жақ көру аясының тарылуына шағымданды. Гемианопсияны анықтау мақсатында қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет?
*көру өткірлігін зерттеу
*периметрия
*түстерді қабылдауды тексеру
*көз түбін тексеру
*электроэнцефалография
#1563
*!Сырқат бет асимметриясына шағымданды. Обьективті: маңдай қатпарының асимметриясы, сол қабағы оң жақпен салыстырғанда жоғары орналасқан, көз саңлауы D<S, сол жағында «Кірпік» симптомы оң, мұрын- ерін қатпарының жазылуы анықталды. Берілген рефлекстердің қайсысын анықтау керек?
*қабақ үсті
*Бехтеревтің жақ рефлексі
*Мендель
*жұтыну
*таңдай
#1564
*!Сырқат бет асимметриясына шағымданды. Обьективті: маңдай қатпарының асимметриясы, көз саңлауы D<S оң жағында «Кірпік» симптомы оң, мұрын- ерін қатпарының жазылуы анықталды. Диагноз қою үшін берілген симптомдардың қайсысы анағұрлым маңызды?
*айнау бұлшық еттерінің қызметін тексеру
*ауру нүктелерін пальпациялау
*бете сезімталдықты анықтау
*Зельдер аймақтарында сезімталдықты анықтау
*қабағын түюді сурау
#1565
*!Пиломоторлық рефлекстің бұзылуы қандай құрылымның зақымданғанын білдіреді?
*төрт төмпешік
*ми бағаны
*гипоталамус
*жұлынның
*шеткі нервтің
#1566
*!Үшкіл нервтің невралгиясына күдіктенгенде қандай тестті жүргізу қажет?
*мандай мен мұрын ерін қатпарының симметриялығын анықтау
*сырқаттың ұртын үрлеуді ұсынамыз
*бетте Валле нүктелерін пальпациялау
*науқастың тілін көрсетуді ұсыну
*Зельдер аймағы бойынша сезімталдықты анықтау
#1567
*!Оқ атқандай ауру сезіммен сипатталатын нейропатиялық ауру сезімінде анағұрлым эффективті:
*антидепрессанттар
*антиконвульсанттар
*стероидты емес қабынуға қарсы заттар
*симпатолитиктер
*транквилизаторлар
#1568
*!Рефлекторлы дермографизмді анықтау әдісі:
*көз алмасын басу арқылы
*балғашықтың сабымен басып жүргізу арқылы
*терінің ультрафиолет сәулесіне сезімталдығын анықтайды
*теріде түйреуішпен штрих жүргізу арқылы
*теріні шымшу немесе суықпен тітіркендіру арқылы (мұз, эфир)
#1569
*!Сырқат әлсіздікке, орнынан тұрғанда көз қарауытуына, әсіресе аяқ-қол ұшының тершеңдігіне, қан қысымының төмендеуіне және дәретінің тұрақсыздығына шағымданды. Қандай зерттеу сынағын жүргізу қажет?
*Барре
*саусақ-мұрын
*өкше-тізе
*ортостатикалық
*Пуссеп
#1570
*!Берілген әдістердің қайсысы вегетативті нерв жүйесін зерттеу үшін қолданылады:
*жергілікті дермографизм
* Ринне сынағы
*Барре сынағы
*дисметрияға арналған сынақ
*сасусақтарды ажырату сынағы
#1571
*!Берілген рефлекстердің қайсысы вегетативті нерв жүйесін зерттеуде қолданылады?
*қабақ үсті рефлексі
*терінің терлеу рефлексі
*ахилл
*құрсақ
*Бабинский
*Жүйке аураларының топикалық диагностикасы*4*76*1*
#1572
*!ҮСТІРТ СЕЗІМТАЛДЫҚ ТҮРЛЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*салмақ және қысымды сезіну
*екі өлшемді – кеңістікті сезіну
*температура сезімталдығы
*салмақ және қысымды сезіну
*жанасу сезімталдығы
*кинестетикалық сезімталдық
#1573
*!СЕЗІМТАЛДЫҚТЫҢ ТЕРЕҢ ТҮРІНЕ ЖАТАДЫ
*стереогноз
*діріл сезімталдығы
*ауырсыну сезімталдығы
*салмақ пен қысымды сезіну
*жанасу сезімталдығы
*сезімталдықтың тұрақтылығы
#1574
*!ТЕРЕҢ СЕЗІМТАЛДЫҚТЫҢ ЕКІНШІ НЕЙРОНЫ ҚАЙДА ОРНАЛАСҚАН
*жұлынның артқы мүйізінде
*жұлынның алдыңғы мүйізінде
*Голль шоғыры ядросында
*Бурдах шоғыры ядросында
*алдыңғы орталық ирелең
*артқы орталық ирелең
#1575
*!ЖҰЛЫН ЖАРТЫЛАЙ КӨЛДЕНІНЕН ЗАҚЫМДАНҒАНДА ҚАНДАЙ СЕЗІМТАЛДЫҚ БҰЗЫЛЫСТАРЫ АНЫҚТАЛАДЫ
*дистальды бөлікте сезімталдықтың барлық түрінің төмендеуі
*ошақ жақта терең сезімталдықтың төмендеуі
*қарама –қарсы жақта терең сезімталдықтың төмендеуі
*зақымданған бөлікте үстірт сезімталдықтың төмендеуі
*қарама –қарсы жақта үстірт сезімталдықтың төмендеуі
*дистальді бөліктерде сезімталдықтың барлық түрінің төмендеуі
#1576
*!МИ БАҒАНАСЫ ЗАҚЫМДАНҒАНДА НАУҚАСТА ҚАНДАЙ СЕЗІМТАЛДЫҚ БҰЗЫЛЫСТАРЫ АНЫҚТАЛАДЫ
*дистальді бөліктерде сезімталдықтың барлық түрінің төмендеуі
*зақымданған жерден төменгі бөлікте сезімталдықтың барлық түрінің төмендеуі
*дененің гомолатеральді бөлігінде гипестезия
*дененің контрлатеральді бөлігінде гипестезия
*қарама –қарсы бетте гипестезия
*зақымданған бетте гипестезия
#1577
*!БРОУН-СЕКАР СИНДРОМЫНА ТӘН СЕЗІМТАЛДЫҚ БҰЗЫЛЫСТАРЫ
*зақымданған аймақта үстірт сезімталдықтың жоғалуы
*зақымданған аймақта терең сезімталдықтың жоғалуы
*қарама- қарсы аймақта үстірт сезімталдықтың жойылуы
*қарама- қарсы аймақта терең сезімталдықтың жойылуы
*зақымданған жерден төмен бөлікте сезімталдықтың барлық түрінің жоғалуы
*зақымданған жерден төмен бөлікте үстірт сезімталдықтың жоғалуы
#1578
*!ЖҰЛЫННЫҢ КЕУДЕ БӨЛІГІНДЕ КӨЛДЕНЕНІҢЕН ЗАҚЫМДАНУЫ СИПАТТАЛАДЫ: 
 
*төменгі спастикалық параплегия
*төменгі босаң парапарез
*орталық тетрапарез
*қолда перифериялық парапарез, аяқтарда спастикалық парапарез
*перифериялық тетрапарез
*ошақтан төмен дене бөлігінде сезімталдықтың барлық түрінің болмауы
*кіші жамбас мүшелерінің дисфункциясы
#1579
*!СЕЗІМТАЛДЫҚ БҰЗЫЛЫСЫНЫҢ ПОЛИНЕВРИТИКАЛЫҚ ТИПІ ЖИІ КЕЗДЕСЕДІ

*жедел жұлын қанайналым бұзылысы
*жедел ми қанайналым бұзылысы
*омыртқа жұлын жарақаты
*ауыр металл тұздарымен улану
*созылмалы алкоголизм
*бас сүйек – ми жарақаты
#1580
*!СЕЗІМТАЛДЫҚ БҰЗЫЛЫСЫНЫҢ МОНОНЕВРИТТІК ТИПІ ЖИІ КЕЗДЕСЕДІ
*шеткі нерв жарақаты
*тоннельді нейропатиялар
*созылмалы алкоголизм
*ауыр металл тұздарымен улану
*омыртқа остеохондрозы
*омыртқа – жұлын жарақаты
#1581
*!ИЫҚ ӨРІМІНЕН ШЫҒАТЫН НЕРВТЕР
*ортаңғы нерв
*шынтақ нерві
*диафрагма нерві
*улкен шүйде нерві
*көрі жілік нерві
*кіші шүйде нерві
*бұғана үсті нерві
#1582
*!ОРТАЛЫҚ САЛДАНУДЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ
*бұлшықет гипертониясы,
*бұлшықет гипотониясы
*бұлшықет атрофиясы,
*патологиялық рефлекстер
*фасциляция
*гиперрефлексия
*арефлексия
#1583
*!ЭКСТЕНЗОРЛЫҚ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ РЕФЛЕКСТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*Россолимо
*Бехтерев
*Оппенгейм
*Бабинский
*Ласег
*Гордон
#1584
*!ФЛЕКСОРЛЫҚ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ РЕФЛЕКСТЕРГЕ ЖАТАДЫ
*Россолимо
*Оппенгейм
*Бехтерев
*Бабинский
*Шефер
*Гордон
#1585
*!ТІРЕК ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІН ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ
*ауырсыну сезімін зерттеу
*тактильді сезімталдық ты зерттеу
*белсенді қимылдың көлемі
*импрессивті сөйлеуді зерттеу
*рефлекстерді зерттеу
*күшін зерттеу
#1586
*!ШЕТКІ САЛДАНУДА АНЫҚТАЛАДЫ
*атония
*рефлекс Бабинского
*гиперрефлексия
*бұлшық ет гипертонусы
*арефлексия
*патологиялық рефлекстер
#1587
*!ШЕТКІ САЛДАНУҒА ТӘН СИМПТОМ
*бұлшықет тонусы төмендеуі
*бұлшықет тонусы жоғарылауы
*рефлекс төмендеуі
*патологиялық табан белгілері
*табан клонусы фасциляция
*корганыс рефлекстер

#1588
*!ШЕТКІ САЛДАНУ ҚАНДАЙ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫНАН ТУЫНДАЙДЫ
*алдыңғы орталық иілім
*артқы орталық иілім
*жұлынның алдыңғы мүйізі
*алдыңғы түбіршіік
*жұлынның артқы қыры
*нерв өрімі
*ішкі капсула
#1589
*!ОРТАЛЫҚ САЛДАНУҒА ТӘН СИМПТОМДАР
*гипертонус
*гиперрефлексия
*гипотония
*гипорефлексия
*фасцикулярлы бұлшық етті тітіркендіру
*реакция перерождения нервов
#1590
*!ЭКСТРАПИРАМИДТІ ЖҮЙЕНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮЗІЛІСТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*Бехтерев ядросы, Дейтерс ядросы
*қара зат, бозғылт шар
*жасымық тәрізді және құйрықты ядро
*шатыр тәрізді және тісті ядро
*Голль және Бурдах ядросы
* тығын тәрізді, шар тәрізді ядро
#1591
*!МИШЫҚ ЗАҚЫМДАЛУ СИМПТОМЫ
*кері соққы симптомы
*сенситивті атаксия
*гиперкинезы
*Бабинский асинергиясы
*дисметрия
*арефлексия
#1592
*!ҮЛКЕН МИ ЖАРТЫ ШАРЫ МЕН МИШЫҚ ЖАРТЫ ШАРЫН БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН ЖОЛДАР
*Флексиг жолы
*Говерс жолы
*Тюрк жолы
*маңдай-мишық жолы
*шүйде-мишық жолы
*спиноталамустық

#1593
*!МИШЫҚ ЯДРОЛАРЫНА ЖАТАДЫ
*Голля және Бурдах ядролары
*шатр ядросы, шартәрізді ядро
*тісті ядро
*тығын тәрізді ядро
*Перлиа және
*Якубович ядросы

#1594
*!МИШЫҚ ЗАҚЫМДАЛҒАН КЕЗДЕГІ БАЙҚАЛАТЫН КӨРІНІСТЕР
*сенсорлық афазия
*нистагм, дисметрия
*пластикалық ригидтілік
*буын буынға бөліп сөйлеу
*интенционды тремор
*брадикинезия
*пропульсия, ретропульсия
#1595
*!ЭКСТРАПИРАМИДТІ ЖҮЙЕ ЗАҚЫМДАНУЫ СИНДРОМЫ

*паркинсонизм
*атония-астатикалық синдром
*альтернирлеуші синдром
*акинетико-ригидті синдром
*гипотоно- гиперкинетикалық синдром
*интенционды тремор
*динамикалық атаксия
#1596
*!ПАЛЛИДАРЛЫ ЖҮЙЕ ЗАҚЫМДАЛУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ
*акинетико-ригидті синдром
*гиперкинез
*тыныштық треморы, ретро-пропульсиия
*атония, атрофия, арефлексия
*гиперрефлексия, гипертонус,
*патологиялық рефлекстер

#1597
*!БҰЛШЫҚ ЕТТІҢ ПАЛЛИДАРЛЫ РИГИДТІЛІГІН СИПАТТАЙТЫН ФЕНОМЕН
*«бүктелген бәкі» феномены
*Стюарт-Холмс феномені
*Вестфаль аяқ ұшы феномені
*Бабинский асинергиясы
*тісті дөнгелек феномены
*«тіл көз» феномені
#1598
*!ПАРКИНСОНИЗМ СИНДРОМЫНДА ҚАНДАЙ ТҮЗІЛІСТЕР ЗАҚЫМДАЛАДЫ
*құйрықты ядро, қабыршақ
*қара зат
*люисов денесі
*бозғылт шар
*субталамикалық ядро
*тісті ядро
#1599
*!ПАРКИНСОНИЗМ СИНДРОМЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*гипокинезия
*хореялық гиперкинездері
*Нери симптомы
*«тісті донгелек» типті ригидтілік
*статикалық атаксия
*интенционды діріл
#1600
*!АРГАЙЛ-РОБЕРТСОН ТУРА СИНДРОМЫНА ТӘН
*ішке қарай қитарлық
*қарашықтың жарыққа тура реакциясы жоқ
*қарашықтың конвергенция мен аккомодацияға реакциясы жоқ,
*қарашықтың аккомодация мен конвергенцияға реакциясы сақталған
*жарыққа реакциясы сақталған
*энофтальм
#1601
*!АРГАЙЛ-РОБЕРТСОННЫҢ КЕРІ СИНДРОМЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*қарашықтың жарыққа реакция жоқ,
*конвергенция мен аккомодацияға реакциясы жоқ
*конвергенция сақталған
*қарашықтың жарыққа реакциясы сақталған
*төменге қарағанда диплопия
*нистагм
#1602
*!ТІЛ АСТЫ НЕРВІ ЯДРОЛАРЫНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН
*атрофия языка
*дисфагиия
*афазия
*гипофония
*дизартрия
*назолалия
*фибрилляция языка
#1603
*!ҮШКІЛ НЕРВТІҢ НЕВРАЛГИЯСЫНА ТӘН СИМПТОМ
*бет аймағындағы пароксизмальды ауру сезімі
*бет аймағындағы тұрақты ауру сезімі
*мимикалық бұлшық еттердің салдануы
*триггерные зоны
*тілдің түбіріндегі ауру сезімі
*гиперакузия
#1604
*!КӨЗ ҚИМЫЛДАТҚЫШ НЕРВІНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*птоз
*лагофтальм
*энофтальм
*миоз
*әкелгіш қитарлық
*әкеткіш қитарлық
*мидриаз
#1605
*!БЕТ НЕРВІНІҢ САЛДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМ
*Бэлл
*бет аймағындағы ауру сезімі
*мимикалық бұлшық еттердің салдануы
*гипоакузия
*тілдің түбірінде гипогевзия
*Шарко
*птоз, мидриаз
#1606
*!ВЕСТИБУЛЯРЛЫ АНАЛИЗАТОРДЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМ
*гиперакузия
*бас айналу
*интенционды тремор
*гипотония
*жүрек айну
*атаксия
#1607
*!ПСЕВДОБУЛЬБАРЛЫ СИНДРОМҒА ТӘН СИМПТОМ
*қиналып күлу
*дисфагия
*тілдің гипотониясы
*тілдің фибрилляциясы
*афазия
*дизартрия
*тілдің гипотрофиясы
#1608
*!БУЛЬБАРЛЫ СИНДРОМҒА ТӘН СИМПТОМ
*жұтыну рефлексінің жоғарылауы
*оральды автоматизм симптомдары
*тілдің атрофиясы және фасцикуляциясы
*қиналып күлу немесе жылау
*тілдің алдыңғы 3/2 бөлігінде дәмді сезбеу
*дисфагия
*дизартрия
#1609
*!ТІЛ АСТЫ НЕРВІНІҢ ЯДРОСЫ ЗАҚЫМДАНҒАНДА ҚАНДАЙ СИМПТОМ ПАЙДА БОЛАДЫ
*тілдің жартысының перифериялық салдануы
*тілдің жартысының орталық салдануы
*гипофония
*дизартрия
*назолалия
*дисфагия
*фасцикуляциями в мышцах языка
#1610
*!ҚОСЫМША НЕРВТІҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМ
*зақымданған ошақ жақта жұмсақ таңдайдың салбырауы
*трапеция тәрізді бұлшық еттін атрофиясы
*ошақ жақта төс-бұғана-емізік
*жұтыну рефлексінің болмауы
*қол басының қимылының шектелуі
*зақымданған ошақ жақта тілдің девиациясы
#1611
*!ГОРНЕР — КЛОД БЕРНАР СИНДРОМЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*көз саңлауының тарылуы
*мидриаз (қарашықтың кеңеюі)
*көз алмасының ішіне кіруі, энофтальм
*әкеткіш қитарлық
*миоз
*ішке қарай қитарлық
#1612
*!СИМПАТИКОТОНИЯҒА ТӘН БЕЛГІЛЕР

*жыпылықтағыш аритмия
*тахикардия
*брадикардия
*инспираторлық ентігу
*қан қысымы жоғары
#1613
*!ВЕГЕТАТИВТІ НЕРВ ЖҮЙЕСІН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІНЕ ЖАТАДЫ
*жергілікті дермографизм
*терінің терлеу рефлекстері
*саусақ мұрын сынамасы
*Барре сынағы
*Ромберг сынағы
*құрсақ рефлексы
*электроэнцефалография
#1614
*!БЕРІЛГЕН ӘДІСТЕРДІҢ ҚАЙСЫСЫ ВЕГЕТАТИВТІ НЕРВ ЖҮЙЕСІН ЗЕРТТЕУГЕ ЖАТАДЫ

*өкше тізе сынағы
*Ринне сынамасы
* эпигастралды (күнгей) рефлекс
*терінің пиломоторлы (пилоарректорлы) рефлексы
*рефлекторлы дермографизм
*Вебер сынамасы
*ликворды зерттеу
#1615
*!ПАРАСИМПАТИКАЛЫҚ ИННЕРВАЦИЯ ҚАЙ БӨЛІМДЕ ОРНАЛАҚАН
*кранио-бульбарлы
*жұлынның мойын бөлігі
*жұлынның кеуде бөлігі
*жұлынның бел буылтығы деңгейі
*сакральды бөлім
*құйымшақ
#1616
*!КРАНИО-БУЛЬБАРЛЫ БӨЛІМДЕ ПАРАСИМПАТИКАЛЫҚ ИННЕРВАЦИЯ ҚАНДАЙ ҚҰРЫЛЫМНАН БАСТАЛАДЫ
*көз қимылдатқыш нервтің майда клеткалы жұп ядролар
*бет нервінің көз жасын бөлетін секреторлы клеткалардың ядролары
*тіл-жұтқыншақ нервінің секреторлы слекей бөлетін ядросы
*кезбе нервтің қозғалтқыш ядросы
*қосымша нервтің қозғалтқыш ядросы
*үшкіл нервтің сезімтал ядоллары
#1617
*!ВЕГЕТАТИВТІК НЕРВ ЖҮЙЕСІНІҢ СЕГМЕНТ ҮСТІ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*қызыл ядро
*лимбиялық құрылым
*ретикулярлы формация
*гипоталамус
*қара субстанция
*жасымық тәрізді ядро
#1618
*!СИМПАТО-АДРЕНАЛДЫҚ КРИЗ БЕЛГІЛЕРІ
*артериалды гипертония
*артериальдық гипотония
*тахикардия
*брадикардия
*қалшылдап тону
*талып қалу
#1619
*!ВЕРНИКЕ АЙМАҒЫНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*қоршаған адамдарың сөзін толық немесе жартылай түсінбеу
*экспрессивті сөйлеу қабілетінен айырылу
*жадының болмауы
*импрессивнті сөйлеу қабілетінен айырылу
*есту қабілетінен айырылу
*мақал мәтел, жаңылтпаш және салыстырулардың мағынасын түсінбеу
#1620
*!БРОК АЙМАҒЫ ЗАҚЫМДАНҒАНДА ДАМИТЫН СИМПТОМДАР
*сөйлеу қабілетінен айырылу
*моторлық афазия (сөздік апраксия)
*сенсорлық афазия
*қоршаған адамдардың сөйлеуін толық немесе жартылай түсінбеу
*мақал мәтел, жаңылтпаш және салыстырулардың мағынасын түсінбеу
*импрессивнті сөйлеу қабілетінен айырылу
#1621
*!МАНДАЙ БӨЛІГІ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*алексия
*сенсорлық афазия
* психикалық өзгерістер
* аграфия
*алексия
*гемианопсия
#1622
*!МАНДАЙ БӨЛІГІ ЗАҚЫМДАНҒАНДАҒЫ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР
*педантизм
*есерсоқтық, салақтық
*эйфория
*эгоцентризм
*акайрия
*жоғары белсенділік
#1623
*!СОЛ ЖАРТЫ ШАРДАҒЫ МАНДАЙ БӨЛІГІНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*алексия
*амузия
*сенсорлық афазия
*моторлық афазия
*аграфия
*гемианестезия
#1624
*!ТӨБЕ БӨЛІГІНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*сезімталдық бұзылыстары
*аграфия
*анозогнозия
*аутотопоагнозия
*парездер
*сенсорлық афазия
#1625
*!СОЛ ЖАҚ САМАЙ БӨЛІГІНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМДАР
*моторлық афазия
*Брок алаңының зақымдануы
*сенсорлық афазия
*Вернике алаңының зақымдануы
*амузия
*гемипарез
#1626
*!ГЕТЕРОНИМДІ ГЕМИАНОПСИЯҒА ЖАТАДЫ
*жоғарғы квадрантты
*төменгі квадрантты
*оң жақтық
*сол жақтық
*биназалды гемианопсия
*битемпоральды
#1627
*!ГОМОРОНИМДІ ГЕМИАНОПСИЯҒА ЖАТАДЫ
*жоғарғы квадрантты
*төменгі квадрантты
*амавроз
*амблиопия
*биназалды гемианопсия
*битемпоральды
#1628
*!АСТАЗИЯ-АБАЗИЯ НЕ ЗАҚЫМДАНСА ПАЙДА БОЛАДЫ
*мандай бөлігі
*мишықтың жарты шары
*шүйде бөлігі
*төбе бөлігі
*жұлынның артқы бағаны
*червь мозжечка
#1629
*!МАНДАЙ БӨЛІГІНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМ
*анестезия
*астереогнозия
*психика бұзылыстары
*гемианопсия
*гемигипестезия
*моторлық афазия
*аграфия
#1630
*!ТӨБЕ БӨЛІГІНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМ
*гемипарез
*моторлық афазия
*сенсорлық афазия
*төменгі парапарез
* гемигипестезия
*астереогнозия
*анозогнозия
#1631
!*САМАЙ БӨЛІГІНІҢ ЗАҚЫМДМАНУЫНА ТӘН СИМПТОМ
*сенсорлық афазия
*моторлық афазия
*пластикалық тонус
*астазия, абазия
*спастикалық тонус
*есту агнозия
#1632
*!ШҮЙДЕ БӨЛІГІНІҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМ
*квадрантты гемианопсия
*битемпоралды гемианопсия
*биназалды гемианопсия
*амавроз
*көру агнозия
*астереогнозия
#1633
*!БРОК АЛАҢЫНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ТӘН СИМПТОМ
*моторлық афазия
*семантикалық афазия
*нарушение устной речи
*сенсорлық афазия
*дизартрия
*амнестическалық афазия
#1634
*!БЕТ НЕРВТЕРІНІҢ ТАРМАҚТАРЫ
*дабыл жарғағы
*қосымша
*иіс сезу
*үзеңгі
*үлкен тасты
*аралық
*жоғарғы жақ
#1635
*!СЕНСОРЛЫҚ АФАЗИЯНЫҢ БЕЛГІСІ
*дислалия
*ауызша сөзді түсінбеу
*мақал- мәтел мен жаңылтпаштардың мағынасын түсінбеу
*гемианопсия
*парафазиялар, логорея
*дизартрия
#1636
*!ЖҰТЫНУ РЕФЛЕКСІНДЕ ҚАНДАЙ БАС-МИ НЕРВТЕРІ ҚАТЫСАДЫ
*тіл жұтқыншақ
*кезбе
*тіл асты
*үшкіл
*есту
*бет нерві
#1637
НҰРЛЫ ҚАБЫҚТАН ШАҚЫРЫЛАТЫН РЕФЛЕКТОРЛЫҚ ДОҒАНЫҢ НЕРВТЕРІ
*көру
*көз қимылдатқыш
*үшкіл
*әкеткіш
*бет
#1638
*!ГИПОТАЛАМУС ЗАҚЫМДАНҒАНДА АНЫҚТАЛАДЫ
 
*тұрақсыз кейіп
*ұйқы мен ояу кездің бұзылысы 
*гемипарез
*гемиатаксия
*симпато-адреналды криз
*жадының төмендеуі
#1639
*!КҮРДЕЛІ СЕЗІМТАЛДЫҚҚА ЖАТАДЫ
*дискриминация сезімі
*ауру сезімі
*екі өлшемді кеңістікті сезіну
*жанасу
*буын бұлшық ет
*діріл сезімі
#1640
*!АРТҚЫ БАҒЫННЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫ АЛЫП КЕЛЕДІ
*зақымданған ошақ жақта температуралық сезімнің сегментарлық түрі бойынша зақымдануы
*зақымданған ошақ жақта ауру сезімінің сегментарлық түрі бойынша болмауы
*зақымданған ошаққа қарама - қарсы жақта өткізгіштік түрі бойынша буын - бұлшық ет сезімталдығының болмауы
* зақымданған ошақ жақта буын - бұлшық ет сезімінің болмауы
*зақымданған ошақ жақта барлық сезімталдықтың өткізгіш түрі бойынша болмауы
*вибрация сезімінің болмауы
#1641
*!СЕЗІМТАЛДЫҚТЫҢ СЕГМЕНТАРЛЫҚ БҰЗЫЛУЫН ШАҚЫРАТЫН ЖҰЛЫННЫҢ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*жұлынның артқы мүйізі
*алдыңғы мүйіз
*бүйір мүйіздері
*Голль шоғыры
* Бурдах шоғыры
*алдыңғы сұр спайкасы
#1642
*!ТАЛАМУСТЫҚ СИНДРОМҒА ЖАТАДЫ
*көзі жұмылған күйінде атаксия
*сезімталдықтың диссоциирленген бұзылысы
*«қолғап пен шұлық» бойынша сезімталдықтың бұзылуы
*сезімталдық гемитип бойынша бұзылған
*гемианопсия
*полиневриттік тип бойынша сезімталдықтың бұзылуы
*спастикалық гемипарез
#1643
*!ҚАНДАЙ ҚҰРЫЛЫМ ЗАҚЫМДАНҒАНДА СЕЗІМТАЛДЫҚТЫҢ СЕГМЕНТАРЛЫ ТИПТЕГІ БҰЗЫЛЫСЫ БАЙҚАЛАДЫ
*шеткі нервтердің көптеген зақымдануларында
*жұлынның артқы бағаны
*артқы түбіршік
*артқы мүйіз
*алдыңғы ақ спайка
*алдыңғы орталық иірілім
*артқы орталық иірілім
#1644
*!СІҢІРЛІК РЕФЛЕКСТЕРДІҢ ТӨМЕНДЕУІ НЕМЕСЕ БОЛМАУЫ ҚАЙ ҚҰРЫЛЫМ ЗАҚЫМДАНҒАНДА БОЛАДЫ
*алдыңғы орталық ирелең
*алдыңғы және артқы түбіршік
*артқы орталық ирелең
*ішкі капсула
*алдыңғы және артқы мүйіз
*ми бағаны
#1645
*!РЕФЛЕКСТІҢ БОЛМАУЫ НЕ ЗАҚЫМДАНҒАНДА ПАЙДА БОЛАДЫ
*алдыңғы орталық ирелең
*артқы мен алдыңғы түбіршік
*артқы орталық ирелең
*ішкі капсул
*артқы және алдыңғы мүйіз
*ми бағаны
#1646
*!ШЕТКІ НЕЙРОН ЗАҚЫМДАНҒАНДА ДАМИДЫ
*зақымданған жақта шеткі салдану
*ошаққа қарама - қарсы жақта орталық салдану
*сезімталдықтың бұзылуы
*құрысу ұстамалары
*зақымданған ошақ жақта орталық салдану
*бұлшық еттердің фибрилляциясы
#1647
*!Мидың қай артерясы вертебро базилярлі және каротидтік кан айналым жүйелерін анастомоз жасайды
*алдынғы артерия
*артқы артерия
*көз артериясы
*ми кабығы артеиясы
*сыртқы ұйқы артериясы
#1648
*!Кандай артерия алдынғы байланысқан артериямен анастомоз құрайды
*ұйқы және базилярлы
*алдынғы екі ми артериясы
*екі вертебра аралық
*мидың ортанғы жане алдынғы артериясы
*көз артериясы
#1649
*!Ми қан тамырларының тромбозы кезінде виллизиев шеңберін тұрақты қамтамасыз етеді
*ортанғы милық
*артқы милық
*ішкі ұйкы артериясы
*сырткы ұйқы артериясы
*алдыңғы жұлындық
#1650
*!Үлкен ми ірі қан тамырларының қысымы
*жоғары каротидтік жүйе
*жоғары вертебралды базиляарлы жүйе
*бірдей
*төменгі каротиктік жүйе
*төменгі вертеблярлы базилярлы жүйе
#1651
*!Мидын қандануын тұрақты қамтамасыз етеді
*мидың қандану жүйесін ауторегуляциясы
*сипатикалық нерв жүйесі
*ми бағаны
*парасипатикалық нерв жүйесі
*бүйрек үстілік
#1652
*!Миға қан құйылу қай уақыта дамиды
*тунгі ұйкы кезінде
*танертең уйкыдан ойанганда
*күндізгі белсенді қимыл кезінде
*кешке
*ұйықтар алдында
#1653
*!Қан кұйылу кезіндегі бас ауру
*тан емес
*кенеттен жедел
*шамалы
*созылмалы
*тұрақты
#1654
*!Қан кұйылу кезіндегі тері жамылгысының түсі
*бозарған
*қалыпты
*гиперемияланған
*цианоз
*мәрмәр түсте
#1655
*!Геморагиялық инсульт кезіндегі ликвор түсі
*қан аралас
*бозғылт
*түссіз
*мөлдір
*лайлы
#1656
*!Геморагиялық инсульте қанда қандай өзгеріс болады
*қалыпты
*лейкопения
*лейкоцитоз
*СОЭ қалыпты
*лимфоцитоз
#1657
!Ишемиялық инсультте ликворда қанадай өзгеріс байқалады
*жасыл- сары түсті
*қызғыш түсті
*белок- клеткалық диссоциация
*лейкоциттер
*ликвор өзгеріссіз
#1658
*!Ишемиялық инсультте жиі байқалатын белгі
*менингиальдық синдром
*бет- әлпетінің қызаруы
*гипертензиялық синдром
*ошақтық синдром
*қозу
#1659
*!Салдануды анықтау үшін қандай сынақты қолдану керек
*Ромберг
*Шульте
*Сорби
*Барре
*Стукей сынағын
#1660
*!Ишемиялық инсульт қай ауруда жиірек дамиды
*бас миы қан тамырларының аневризмасында
*гемофилии
*қант диабетінде
*бас миы ісіктерінде
*ми қан тамырлары атеросклерозы
#1661
*!Геморрагилық инсультта жұлын сұйықтығында анықталады
*ликворлық қысымның төмендеуі
*ақуыз - клеткалық диссоциация
*эритроциттер
*клеткалық-ақуыздық диссоциация
*нейтрофилдер
#1662
*!Субарахноидальды қан құйылу кезінде байқалады
*менингеальдық белгілер
*ошақты симптомдар
*ликвор түссіз
*ликворда ақуыз - клеткалық диссоциация
*біртіндеп дамуы
#1663
*!Базилярлы артериялар қандандырады
*маңдай бөлігін
*сопақша миды
*төбе бөлігін
*самай
Д. самай бөлігінің ішкі бөлімдерін
#1664
*!Артқы ми артериясының қандандыратын аймағы
*самай бөлігі
*ми бағанасы
*шүйде бөліг
*маңдай бөлігі
*иіс сезу тркты
#1665
*!Ишемиялық инсульт кезінде сол жақ ортаңғы ми артериясы бассейнінде байқалады?
*сіреспелі тетраплегия
*сіреспелі гемиплегия оң жақта
*босаң тетрапарез
*ошақты белгі
*қолдың шеткі парезі және аяқтардың спастикалық парезі
#1666
*!Сол жақ ортаңғы бас ми артериясы бассейніндегі қан айналым бұзылысына қай белгі тән:
*сіреспелі гемипарез сол жағында
*сіреспелі гемипарез оң жағында
*бет нервінің шеткі салдануы
*босаң тетрапарез
*қолда босаң салдану, аяғында сіреспелі салдану
#1667
*!Оң жақта ішкі капсула денгейінде инсульт дамыды.
Саладну түрін анықтаңыз
*сіреспелі гемипарез сол жағында
*сіреспелі гемипарез оң жағында
*сіреспелі тетрапарез
*босаң тетрапарез
*прозоплегия
#1668
*!Ортаңғы ми артериясы бас миының қандай құрылымдарын қандандырады
*ішкі капсуланың тізесін, артқы аяғын
*сүйелді денені
*алдыңғы отаңғы иірімнің жоғарғы бөлігін
*ішкі капсуланың алдыңғы аяқшасын
*мишықты
#1669
*!Ортаңғы ми артериясы бассейнінде қанайналымы бұзылғанда қандай белгі кездеседі
*сенсорлы афазия
*шеткі моноплегия
*биназальды гемианопсия
*иіс сезудің бұзылысы
*битемпоральды гемианопсия
#1670
*!Ортаңғы ми артериясы бассейнінде қанайналымы бұзылғанда қандай белгі кездеседі
*босаң парапарез
*офтальмоплегия
*шеткі монопарез
*гемианестезия
*тетрапарез
#1671
*!Сол жақ ортаңғы ми артериясы бассейнінде инсульт дамығанда жиі пайда болады
*сол жақ мимикалық бұлшық еттердің және тілдің орталық парезі
*сол жақ мимикалық бұлшық еттердің және тілдің шеткі парезі
*моторлық және сенсорлық афазия
*жоғарғы квадрантты гемианопсия
*сол жақтан тілдің шеткі парезі және оң жақтық гемипарез.
#1672
*!Артқы ми артериясындағы жедел ми қан айналым бұзылысына тән
*гемиплегия
*тетраплегия
*гемианопсия
*гемианестезия
*паралегия
#1673
*!Мойын буылтығы денгейіндегі миелопатияға тән белгі:
*жоғырғы сіреспелі парапарез,төменгі сіреспелі парапарез* төменгі сіреспелі парапарез нижний спастический парапарез*жоғырғы босаң парапарез, ы төменгі сіреспелі парапарез*сіреспелі тетрапарез*босаң тетрапарез.
#1674
*!Өткінші ми айналым бұзылыстарын айқындау үшін қолдану қажет:
*РЭГ, УЗДГ
*ми МРТ
*ми КТ
*электронейромиография
*электроэнцефалография
#1675
*!Тамырлық конус синдромына тән:
*сіреспелі парапарез, нәжіс бұзылысы
*аногенитальдық зона анестезияы, жамбас қуысы ағзаларының бұзылысы
*төменгі сіреспелі парапарез
*ахилл рефлексініің болмауы
*сезімталдық бұзылысының өткізгіштік типі
#1676
*!Ай құйрығы талшығының бұзылысына тән симптомадар:
*аяғында анестезия, несеп бұзылысы
*аяқтың төменгі бөлігінде сезісталдық бұзылысы
*сіреспелі параплегия, несеп бұзылысы
*босаң парапарез,айқын түбіршіктік ауырсыну
*аяқта трофикалық бұзылыстар
#1677
*!Инсульт алған науқаска емдік физкультура жүргізуге қарсы көрсеткіш:
*сезімталдық бұзылыстары
*буын ауырсыну синдромы
*жамбас қуысы ағзаларының бұзылысы
*II- III дәрежелі жүрек жеткіліксіздігі
*координация бұзылысы
#1678
*!Ауырсыну сезімінің бұзылысы Т10 дерматомынана басталады.
Жұлын зақымдануы қандай денгейден басталады:
*Т6 - Т7
*Т8 - Т9
*Т10 -Т11
*L1 –L2
*L3- L4
#1679
*!Науқас 65 жаста,бас миының қан тамырларының атеросклерозы,сол жақ аяқтарында әлсіздік байқалады, мимикалық бұлшық еттер мен тілдің орталық парезі,сол жактық гемигипестезия. Ликвор- түссіз,мөлдір,цитоз-5 лимфоциттер.
Болжамалы диагнозды анықтаныз
*субарохноидальді қан құйылу
*геморрагиялық инсульт
*ишемиялық инсульт
*жұлындық исульт
*энцефалит
#1680
*!Науқас 45 жаста, оң аяқ-қолының салдануына шағымданып жүйке аурулары клиникасына түсті. таңертең қатты бас ауру сезімінен оянады, жуыну кезінде кенеттен оң жақ аяқ-қолында әлсіреу сезімі пайда болды және сойлеу бұзылған. обьективті: жағдайы ауыр, пульс 66 мин, ақ 170/90 мм с.б.б. сол жақта керниг симптомы, оң жақтық гемипарез, оң жақтық гемигипестезия, сенсорлы афазия. ликворда: ақуыз 0,99 ‰, КТ: жоғары тығыздалған ошақ.
Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*сол жақ жарты шар
*оң жақ жарты шар
*ми бағаны
*оң жақ жарты шар
*субарахноидальді қанқұйылу
#1681
*!Науқас ф., 45 жас, оң аяқ-қолының салдануына шағымданып жүйке аурулары клиникасына түсті. таңертең қатты бас ауру сезімінен оянады, жуыну кезінде кенеттен оң жақ аяқ-қолында әлсіреу сезімі пайда болды және сойлеу бұзылған. обьективті: жағдайы ауыр, пульс 66 мин, ақ 170/90 мм с.б.б. сол жақта керниг симптомы, оң жақтық гемипарез, оң жақтық гемигипестезия, сенсорлы афазия. Ликвор ксантохромды, КТ: жоғары тығыздалған ошақ.
Болжамалы диагноз қандай?
*геморрагиялық инсульт
*ишемиялық инсульт
*ми ісігі
*энцефалит
*менингоэнцефалит
#1682
*!Науқас 35 жас, жедел бас ауру шағымымен ауыр жағдайда жүйке аурулар клиникасына түсті. күндіз кенеттен қатты бас ауру, құсу басталған, 4 күн бойы сопорозды жағдайда болды. менингеалді симптомдар бар, ликвор қан аралас. локальді симптомдардан: оң жақ бет нервінің орталық парезі, оң жақ барре сынамасы оң, оң жақ табанының жеңіл парезі,оң жақтан сіңір рефлекстерінің жоғарлауы бар.
Болжамалы диагноз қандай?
*субарахноидальді миға қанқұйылу
*геморрагиялық инсульт
*ишемиялық инсульт
*энцефалит
*менингоэнцефалит
#1683
*!Сырқаттың аяғыда қимыл жоқ. Объективті: атония, арефлексия, аяқ бұлшық еттерінің атрофиясы, шап аймағынан барлық сезімталдық бұзылған
Зақымдану ошағы қайда орналасуы мүмкін?
*жоғарығы мойны бомыртқасы
*мойын буылтығы
*жұлынның кеуде бөлімі
*бел буылтығы
*ат құйрығы талшығы
#1684
*! 35 жастағы ер кісіде кенеттен аяғынада әлсіздік пайда болды. Объективті: аяғында гипертонус, гиперрефлексия, зәрін ұстамайды. Ликворда: цитоз 3 клетка, белок 0, 033 г/л.
Болжамалы диагноз қандай?
*жұлын инсульті
*гематомиелия
*торқабық астына қан құйылу
*париенхиматозды геморрагиялық инсульт
*менингомиелит
#1685
*!Сырқаттың қолында босаң салдану, аяғында сіреспелі парапарез, құрсақ рефлекстерінң жойылуы анықталды. Сегментарлы сезімталдық бұзылысы Сv-Тh1 денгейінде
Зақымдан ошағы қайда орналасуы мүмкін?
*мойын буылтығы
*иық өрімі
*жқлынның кеуде бөлімінде
*ми бағанының төменгі бөлімінде
*сопақша ми
#1686
*!Сырқатта тетрапарез. қол бұлшық еттерінде атрофия, тонус төмен, терең рефлекстері шақырылмайды. аяқтарында бұлшық ет тонусы жоғары, тізе мен ахилл рефлекстері жоғары, Бабинского, Оппенгейма патологиялық симптомы анықталды.
Болжамалы топикалық оашығы өайда орналасқан?
*мойын буылтығы деңгейінде көлденең зақымдануы
*мойын буылтығынан жоғары деңгейінде көлденең зақымдануы
*сопақша ми
*кеуде деңгейінде көлденең зақымдануы
*бел буылтығы деңгейінде көлденең зақымдануы
#1687
*!40 жаста ер кісіде біртіндеп қол аяғында әлсіздік пайда болды. Обьективті: қол бұлшық еттерінде атрофия, тонус төмен, терең рефлекстері шақырылмайды, аяқтарында бұлшық ет тонусы жоғары, гиперрефлексия, зөрі жүрмейді.
Болжамалы топикалық оашығы қайда орналасқан?
*ми бағаны
*мойын буылтығы деңгейінде көлденең зақымдануы
*мойын буылтығынан жоғары деңгейінде көлденең зақымдануы
*кеуде деңгейінде көлденең зақымдануы
*бел буылтығы деңгейінде көлденең зақымдануы
#1688
*!Д12 деңгейінен сол аяқта беткей сезімталдықтың бұзылысы, оң аяғында буын-бұлшық ет сезімталдығының бұзылысы, оң аяғының орталық монопарезі.
Зақымдану ошағы қай жерде раналасқан?
*жұлын түйіні
*жұлынның толық көлденең зақымдануы
*жұлынның жартылай көлденең зақымдануы
*алдыңғы мүйіз
*артқы мүйіз
#1689
*!Сырқат К., 40 жаста, кенеттен қол аяғында қимылдар жоғалып кетти. объективті: спастикалық тетраплегия, С3 деңгейінен бастап өткізгіштік тип бойынша сезімталдықтың бұзылуы, несептің жүрмеуі. ликворда ксантохромия. қысымы 300 мм.су бағ.
Болжамалы диагноз қандай?
*жұлынның инфаркті
*жұлынға қан құйылу
*миелит
*менингоэнцефалит
*полинейропатия
#1690
*!Сырқат К., 40 жаста, кенеттен қол аяғында қимылдар жоғалып кетти. объективті: спастикалық тетраплегия, С3 деңгейінен бастап өткізгіштік тип бойынша сезімталдықтың бұзылуы, несептің жүрмеуі. ликворда ксантохромия. қысымы 300 мм.су бағ.
Зақымдану ошағы қайда орналасқан?
*бел бөлімі, жұлынның инфаркті
*бел бөлімі, жұлынға қан құйылу
*мойын буылтығы, жұлынға қан құйылу
*жұлынның жоғарғы мойын сегменттері, жұлынға қан құйылу
*жұлынның кеуде бөлігі, жұлынның инфаркты
#1691
*!65 жастағы сырқатта АҚ 210/ 130 мм.сын. бағ. көтерілгенде бас айналу, жүрісінің бұзылысы байқалды. Обьективті: нистагм, координаторлық сынақты орындауда атаксия байқалды. 3 сағаттан соң аталған симптомдар жойылды.
Қандай болжамалы диагноз қоясыз
*ми қан айналысының өткінші бұзылыстары
*кіші инсульт
*ишемиялық инсульт
*тор қабық астына қан құйылу
*париенхиматоздық қан құйылу
#1692
*!Клиникаға 70 жастағы сырқат сол жақ аяқ- қолының әлсіздігіне , жүрісінің қиындауына,бас айналуына, бас аурына шағымданып түсті. Обьективті: АҚ 165/95 мм. сын. бағ. Менингиальдық синдром анықталмайды. Вернике- Манн кейпі, гемипарездік жүріс. КТ- дасол жақ ортаңғы ми артериясы бассейнінде гиподенсивті ошақ.
Қандай симптом анықталуы мүмкін?
*бет- әлпетінің қызаруы
*бас ауруы
*сөзінің бұзылуы
*вегетативтік бұзылыс
*менингиальдық симптом
#1693
*!Клиникаға 68 жастағы сырқат сол жақ аяқ- қолының әлсіздігіне , жүрісінің қиындауына,бас айналуына, бас аурына шағымданып түсті. Обьективті: АҚ 165/95 мм. сын. бағ. Менингиальдық синдром анықталмайды. Вернике- Манн кейпі, гемипарездік жүріс. КТ- дасол жақ ортаңғы ми артериясы бассейнінде гиподенсивті ошақ.
Қандай симптом анықталуы мүмкін?
*бет- әлпетінің қызаруы
*бас ауруы
*сөзінің бұзылуы
*вегетативтік бұзылыс
*менингиальдық симптом
#1694
*!Клиникағы 75 жастағы сырқат оң жақ аяқ- қолының әлсіздігіне , жүрісінің қиындауына,бас айналуына, бас аурына шағымданып түсті. Обьективті: АҚ 200/100 мм. сын. бағ. Менингиальдық синдром анықталмайды. Вернике- Манн кейпі, гемипарез сол жағында. КТ- да ишемиялық инсульт белгісі. Ишемиялық инсульт, тромбоэмболиялық вариант диагнозы қойылды.
Ишемиялық инсульттің даму механизмін атаңыз:
*қан тамырларының жарылуы
*қан тамырларының жіңішкеруі
*диапедездік сіңу
*қан тамырларының жарылуы мен диапедездік сіңу
*қан тамырларының эмболиясы
#1695
*!Қант диабетімен ауыратын 70 жастағы науқаста біртіндеп оң жақ аяқ – қолында әлсіздік, көзінде екеу болып көріну пайда болған, сол жақ көз алмасының жоғары, төмен және ішке қарай қозғалуы шектелген. Объективті:солжақ жоғарғы қабақтың птозы, оң жақтық сіреспелі гемипарез. Ликвор – түссіз, қысымы -180 мм.су б.б., цитоз – 1 лимфоцит.
Бұл көрсеткіштер қандай ауруға тән
*энцефалит
*субарахноидальды қан құйылу
*ишемиялық инсульт
*жедел гипертонилық энцефалопатия
*жедел спинальды инсульт
#1696
*!65 жастағы науқас таңертең сол жақ аяғын баса алмай құлаған.
Объективті: науқас орнықсыз, ұстау рефлексі анықталады, оң жақ аяғының спастикалық парезі. Бас миының КТ – оң жақ гемисфераның ишемиялық инсульті.
Қай қан тамыр бассейіні зақымдануы мүмкін?
*ішкі ұйқы артериясы
*вертебро – базилярлы бассейнде
*ортаңғы милық артерия
*алдыңғы милық артерия
*артқы милық артерия
#1697
*!60 жастағы науқаста таңертең жүрек тұсында ауыру сезімі пайда болып, оң жақ аяқ – қолындағы қимыл – қозғалыс шектелген. Объективті: АҚҚ=80/50 мм.с.б.б. Беттің мимкалық бұлшық еттерінің, тілдің оң жақтық орталық парезі. Оң жақтық спастикалық гемипарез және гемигипестезия. ЭКГ – коранарлы қан айналымының бұзылысы.
Ми қан айналымы бұзылысының мүмкін болатын себебін атаңыз
*қант диабеті
*гипертониялық ауру
*васкулит
*жүрек – қан тамыр жеткіліксіздігі
*өкпе жеткіліксіздігі
#1698
*!65 жастағы науқас таңертең сол жақ аяғын баса алмай құлаған.
Объективті: науқас орнықсыз, ұстау рефлексі анықталады, оң жақ аяғының спастикалық парезі. Бас миының КТ – оң жақ гемисфераның ишемиялық инсульті.
Қай қан тамыр бассейіні зақымдануы мүмкін?
*ішкі ұйқы артериясы
*вертебро – базилярлы бассейнде
*ортаңғы милық артерия
*алдыңғы милық артерия
*артқы милық артерия
#1699
*!60 жастағы науқаста бас айналуы, жүру кезіндегі шайқалу, бас ауыруы, көз алдында екеу болып көріну пайда болған. Объективті: Ақыл – есі анық. АҚҚ=175/100 мм.с.б.б. Көз алмаларының қозғалысы шектелмеген, шетке қараған кезде горизонтальды нистагм. Беті симметриялы, тілі ортаңғы сызық бойында. Рефлекстер жоғарылаған, аяқ-қолдардағы тонус төмендеген. Координаторлы сынамаларды орындау кезінде екі жақтан да атаксия. Ромберг қалпында тұрақсыз.
Зақымдану ошағын қай бассейн қандандырады?
*ішкі ұйқы артериясы бассейні
*сыртқы ұйқы артериясы бассейні
*орталық ми артериясы бассейні
*алдыңғы ми артериясы бассейні
*вертебро-базилярлы бассейн
#1700
*!65 жастағы ер кісіде, ми қан тамырларның атеросклерозы анықталды. Кенеттен сол аяқ қолында әлсіздік, мимикалық бұлшық еттердің орталықтан парезі, сол жағыда гемигипестезия анықталды.
Осы жағдайда қандай тексеру әдісі информативті?
*ми МРТ
*ми КТ
*УЗДГ
*ЭЭГ
*ЭНМГ
#1701
*!Тексеру кезінде жұлынның МРТ да тығыздалған ошақ анықталды.
Науқастан қандай клиникалық көрініс табуға болады?
*қимылдатқыш, сезімталдық, сфинктерлік бұзылыстар
*қимылдатқыш, сезімталдық бұзылыстар
*қимылдатқыш, вегетативтік бұзылыстар
*сенситивтік атаксия
*сезімталдықдың диссоциацияланған бұзылысы
#1702
*!Адамкевич артриясы бітелгенде келесі симптом анықталады
*сіреспелі тетрапарез
*босаң тетрапарез
*қолында босаң, аяғында сіреспелі тетрапарез
*аяғында парапарез, өткізгіштік және жамбас қуысы ағзаларының бұзылысы
*аяғында босаң парез, сезімталдыңтың диссоциациялынғын бұзылысы
#1703
*!65 жастағы ер кісіде, ми қан тамырларның атеросклерозы анықталды. Кенеттен сол аяқ қолында әлсіздік, мимикалық бұлшық еттердің орталықтан парезі, сол жағыда гемигипестезия анықталды.
Осы жағдайда қанадй тексеру әдісі информативті?
*ми МРТ
*ми КТ
*УЗДГ
*ЭЭГ
*ЭНМГ
#1704
*!Науқас ф., 45 жас, оң аяқ-қолының салдануына шағымданып жүйке аурулары клиникасына түсті. таңертең қатты бас ауру сезімінен оянады, жуыну кезінде кенеттен оң жақ аяқ-қолында әлсіреу сезімі пайда болды және сойлеу бұзылған. обьективті: жағдайы ауыр, пульс 66 мин, ақ 170/90 мм с.б.б. сол жақта керниг симптомы, оң жақтық гемипарез, оң жақтық гемигипестезия, сенсорлы афазия. ликворда: қысым 270 мм су б.б., ксантохромды, ақуыз 0,99 ‰, цитоз 34/3. кт: жоғары тығыздалған ошақ.
Қандай тексеру әдісі диагнозды анықтауға көмектеседі?

*ми МРТ
*ми КТ
*УЗДГ
*ЭЭГ
*ЭНМГ
#1705
*!Науқас 45 жаста, оң аяқ-қолының салдануына шағымданып жүйке аурулары клиникасына түсті. таңертең қатты бас ауру сезімінен оянады, жуыну кезінде кенеттен оң жақ аяқ-қолында әлсіреу сезімі пайда болды және сойлеу бұзылған. обьективті: жағдайы ауыр, пульс 66 мин, ақ 170/90 мм с.б.б. сол жақта керниг симптомы, оң жақтық гемипарез, оң жақтық гемигипестезия, сенсорлы афазия. Ликвор ксантохромды, КТ: жоғары тығыздалған ошақ.
Болжамалы диагноз қанадй болуы мүмкін?
*геморрагиялық инсульт
*ишемиялық инсульт
*ми ісігі
*энцефалит
*менингоэнцефалит
#1706
*!Науқас 45 жаста, қабылдау бөлімінде қатты бас ауру сезіміне шағымданды. Обьективті: жағдайы ауыр, пульс 66 мин, ақ 170/90 мм с.б.б. Керниг симптомы оң.
Қандай зертханалық тексеруде өзгеріс көруге болады?
*жалпы қан анализі
*жұлын сұйықтығынан
*липидограммада
*коагулограммада
*қан микроэлементтерінен
#1707
*!Науқас 50 жаста, оң аяқ-қолының салдануына шағымданып жүйке аурулары клиникасына түсті. Таңертең қатты бас ауру сезімінен оянады, жуыну кезінде кенеттен оң жақ аяқ-қолында әлсіреу сезімі пайда болды. Обьективті: жағдайы ауыр, пульс 66 мин, АҚ 170/90 мм с.б.б. Керниг симптомы оң.
Болжамалы диагноз қандай болуы мүмкін?
*геморрагиялық инсульт
*то қабық астына қан құйылу
*ишемиялық инсульт
*энцефалит
*менингоэнцефалит
#1708
*!Науқас 35 жаста, қабылдау бөлімінде қатты бас ауру сезіміне шағымданды, есінен танып түсті. Обьективті: жағдайы ауыр, есі сопор, менингеалдық синдром айқын.
Қандай тексеру әдісі диагнозды айқындайды?
*стернальдық пункция
*люмбалдық пункция
*ультрадыбыстық тексеру
*ми қан тамырларының УДДГ
*электромиогорафия
#1709
*!Сырқаттың аяғыда қимыл жоқ. Объективті: атония, арефлексия, аяқ бұлшық еттерінің атрофиясы, шап аймағынан барлық сезімталдық бұзылған
Қандай тексеру әдісі диагнозды анықтауға көмектеседі?
*ми МРТ
*ми КТ
*мойын МРТ
*бел МРТ
*кеуде КТ
#1710
*!35 жастағы ер кісіде кенеттен аяғынада әлсіздік пайда болды. Объективті: аяғында гипертонус, гиперрефлексия, зәрін ұстамайды. Ликворда: цитоз 3 клетка, белок 0, 033 г/л.
Қандай тексеру әдісі диагнозды анықтауға көмектеседі?
*ми МРТ
*ми КТ
*мойын МРТ
*бел МРТ
*кеуде МРТ
#1711
*!Сырқаттың қолында босаң салдану, аяғында сіреспелі парапарез, құрсақ рефлекстерінң жойылуы анықталды. Сегментарлы сезімталдық бұзылысы Сv-Тh1 денгейінде
Қандай тексеру әдісі диагнозды анықтауға көмектеседі?
*ми МРТ
*ми КТ
*мойын МРТ
*бел МРТ
*кеуде КТ
#1712
*!30 жаста ер кісі бір сағат бұрын пайда болғанде қол аяғында әлсіздікке, зәрінің жүрмеуіне шағымданды. Обьективті: аяқтарында бұлшық ет тонусы жоғары, гиперрефлексия, зәрі жүрмейді.
Аталған әрекеттердің қайсысы маңызды?
*амбулаторлық тексеруді ұсыну
*инсульт бөліміне жатқызу
*нейрохирургиялық бөлімге жатқызу
*қабылдау бөлімінде тексеру
#1713
*!40 жаста ер кісіде кенеттен аяғында әлсіздік пайда болды. Обьективті: сіреспелі парапарез, зәрі жүрмейді, сезімталдық Th5-Th6 денгейінен өткізгіштік типте бұзылған. МРТ да жұлында тығыз ошақ анықталды
Қандай зертханалық тексеруде өзгеріс көруге болады?
*жалпы қан анализі
*липидограммада
*жұлын сұйықтығынан
*коагулограммада
*қан микроэлементтерінен
#1714
*!65 жастағы сырқатта АҚ 210/ 130 мм.сын. бағ. көтерілгенде бас айналу, жүрісінің бұзылысы байқалды. Обьективті: нистагм, координаторлық сынақты орындауда атаксия байқалды. 1 сағаттан соң аталған симптомдар жойылды.
Қандай болжамалы диагноз қоясыз
*ми қан айналысының өткінші бұзылыстары
*кіші инсульт
*ишемиялық инсульт
*тор қабық астына қан құйылу
*париенхиматоздық қан құйылу
#1715
*!Клиникаға 70 жастағы сырқат сол жақ аяқ- қолының әлсіздігіне , жүрісінің қиындауына,бас айналуына, бас аурына шағымданып түсті. Обьективті: АҚ 165/95 мм. сын. бағ. Менингиальдық синдром анықталмайды. Вернике- Манн кейпі, гемипарездік жүріс. КТ- дасол жақ ортаңғы ми артериясы бассейнінде гиподенсивті ошақ.
Қандай тексеру әдісін өолданған дұрыс?
*ми қан таымрларының УЗДГ
* ми КТ
*ми МРТ
*ЭЭГ мониторинг
*АҚ холтері
#1716
*!50 жаста ер кісіде біртіндеп қол аяғында әлсіздік пайда болды. Обьективті: тенор бұлшық еттерінде гипотрофия, тонусы төмен, терең рефлекстері шақырылмайды, аяқтарында бұлшық ет тонусы жоғары, гиперрефлексия, зәрі жүрмейді.
Болжамалы топикалық ошығы қайда орналасуы мүмкін?
*ми бағаны
*мойын буылтығынан жоғары деңгейінде көлденең зақымдануы
*мойын буылтығы деңгейінде көлденең зақымдануы
*кеуде деңгейінде көлденең зақымдануы
*бел буылтығы деңгейінде көлденең зақымдануы
#1717
*!Сырқатта Д12 деңгейінен сол аяқта беткей сезімталдықтың бұзылысы, оң аяғында буын-бұлшық ет сезімталдығының бұзылысы, оң аяғының орталық монопарезі.
Зақымдану ошағы қай жерде орналасуы мүмкін?
*жұлын түйіні
*жұлынның толық көлденең зақымдануы
*жұлынның жартылай көлденең зақымдануы
*мойынның алдыңғы мүйізі
*артқы мүйіз
#1718
*!40 жастағы сырқатта, кенеттен қол аяғында қимылдар жоғалып кетти. объективті: спастикалық тетраплегия, С3 деңгейінен бастап өткізгіштік тип бойынша сезімталдықтың бұзылуы, несептің жүрмеуі. ликворда ксантохромия. қысымы 300 мм.су бағ.
Қандай болжамалы диагноз дұрыс?
*жұлынның инфаркті
*гематомиелия
*миелопатия
*менингоэнцефалит
*полинейропатия
#1719
*!65 жастағы сырқатта АҚ 210/ 130 мм.сын. бағ. көтерілгенде бас айналу, жүрісінің бұзылысы байқалды. Обьективті: нистагм, координаторлық сынақты орындауда екі жақтан атаксия байқалды. 3 сағаттан соң аталған симптомдар жойылды.
Қандай болжамалы диагноз болуы мүмкін?
*ми қан айналысының өткінші бұзылыстары
*энцефалопатия
*ишемиялық инсульт
*тор қабық астына қан құйылу
*париенхиматоздық қан құйылу
#1720
*!Клиникаға 80 жастағы сырқат сол жақ аяқ- қолының әлсіздігіне , жүрісінің қиындауына,бас айналуына, бас аурына шағымданып түсті. Аталған симптомдар екі күн бұрын пайда болған. іОбьективті: АҚ 145/95 мм. сын. бағ. Менингиальдық синдром анықталмайды, оң жақтық гемипарез.
Қандай тексеру әдісін қолданған дұрыс?
*краниограмма
*электроэнцефалограмма
*эхо-энцефалография
*мидың МРТ
*электромиография
#1721
*!Клиникаға 66 жастағы сырқат он жақ кол аяғының әлсіздігіне шағымданып түсті. Объективті АҚ 175/105 мм рт.ст., менингеальдық симптомов жоқ, он жақтық гемипарез. КТ головного мозга: ортанғы ми артриясында гиподенсивті ошақ
Аталған дәрілер тобының қайсысын қолданған дұрыс?
*вирусқа қарсы
*антикоагулянттар
*гемостатиктер
*антибактериальдық
*гормондар
#1722
*!Науқас 35 жас, жедел бас ауру шағымымен ауыр жағдайда жүйке аурулар клиникасына түсті. күндіз кенеттен қатты бас ауру, құсу басталған, есінен танды. Обьективті:есі сопорозды жағдайда, менингеалді симптомдар бар, ликвор қан аралас. Бес күннен кейін оң жақ бет нервінің орталық парезі, оң жақтық гемипарез, психикалық өзгерістер анықталды.
Болжамалы диагноз қандай және қандай тексеру әдісн жүргізу қажет?
*субарахноидальді миға қанқұйылу, ми КТ
*париенхематозды қан құйылу, ми КТ
*ишемиялық инсульт, ми МРТ
*энцефалит, ми МРТ
*менингоэнцефалит, ми КТ
#1723
*!Науқаста оң жақ гемисферада ішкі капсула аймағында геморрагиялық инсульт болды. Салдануды анықтаңыз
*сол жақтық сіреспелі гемипарез
*спастикалық тетрапарез
*оңжақтық гемипарез
*оң аяқ монопарезі
*прозоплегия
#1724
*!Ми қанайналымының ауыспалы бұзылысын диагностикалауда маңызды болып келеді
*УДЗГ, коагулограмма
*бас миының МРТ-сі
*бас миының КТ-сі
*электромионейрография
*электромиография
#1725
*!Ми қан тамырлары бітелгенде қандай уақыт аралығында фибринолитикалық терапияны жүргізеді?*жас науқастарда*тамыр бітелуі 6 сағаттан кем*анурия болмаса*геморрагиялық синдромда*АҚ 200/100 мм с.б. төмен
#1726
*!ВИЛЛИЗИЕВ ШЕҢБЕРІНЕ КІРЕДІ*алдынғы ит
*алдынғы коммуниканты
*көз тамырлары
*ортанғы ми
*артқы ми
#1727
*!ОМЫРТҚА АРТРИЯСЫНЫҢ ТРОМБОЗЫНА ТӘН
*алмасушылық синдром*мишық атаксиясы*нистагм*бас ауру
*менингеальные симптомы#1728
*!ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТКЕ ТӘН
*жедел басталуы*біртіндер басталуы
*танертенгі сағатта
*күйзелістен кейін
#1729
*!ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТКЕ КҮДІКТЕНГЕНДЕ ҚАНДАЙ ІС ӘРЕКЕТ ҚАЖЕТ
*электроэнцефалография
*инсульт бөліміне жатқызу
*магнит резонанстық томография
*ангиография
*ультрадыбыстық допплерография
#1730
*!МИҒА ҚАН ҚҰЙЫЛУДЫҢ ЭТИОЛОГИЯЛЫҚ СЕБЕБІ
*гипертониялық ауру
*артерио-венозндық мальформация*тамыр стенозы
*жүйелі васкулит
#1731
*!ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТКЕ ЖАТАДЫ
*тромбоздық инсульт
*ми затына қан құйылу*тор қабық астына қан құйылу*вентрикулярлық қан құйылу
*эмболиялық инсульт
#1732
*!ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТКЕ ТӘН
*жедел басталу
*симптомдардың өтелі болуы*сананың бұзылуы*менингеальдық симптом*АҚ жоғарылауы#1733
*!ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТКЕ ТӘН БЕЛГІ
*жедел басталу*бірнеше сағатта*ұйқыдан ояну кезінде
*ыстық моншадан кейін.
#
#1734
*!69 ЖАСТАҒЫ СЫРҚАТТА ОН ЖАҚТАН ГЕМИПЛЕГИЯ, АЙТҚАН СӨЗДІ ТҮСІНБЕЙДІ, ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАЙ АЛМАЙДЫ, ОҚИ АЛМАЙДЫ, САНАУ МҮМКІНДІГІ ЖОЙЫЛҒАН.
ҚАНДАЙ ҚЫРТЫСТЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР АНЫҚТАЛАДЫ
*сенсорлық афазия
*моторлық афазия
*аграфия
*алексия
*акулькулия
#1735
*!МИ ҚАН ТАМЫРЛАРЫ ТРОМБОЭМБОЛИЯСЫНЫҢ СЕБЕБІ
*ұзын сүйек сынуы, атероматозды дақтар
*ревматизмдік митральды жеткіліксіздік, жақын ауқыттағы жүрек инфаркты
*тромбоартериит
*аяқ тамырдарының варикозды кеңеюі
*артериит
#1736
*!ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТАҒЫ НАҚТЫ ИНФОРМАТИВТІ ТЕКСЕРІ ӘДІСТЕРІ*электроэнцефалография
*ми қан тамырларының ангиографиясы
*люмбальдық пункция*магнит резонанстық томография*вентрикулография
#1737
*!МИҒА ҚАН ҚҰЙЫЛУДЫҢ ЭТИОЛОГИЯЛЫҚ СЕБЕБІ
*гипертониялық ауру
*артерио-веноздық мальформация*анемия
*атеросклероз
*жүрек инфаркты
*бронхиальды астма
#1738
*!ТОР ҚАБЫҚ АСТЫНА ҚАН ҚҰЙЫЛУҒА ТӘН СИМПТОМ
*Россолимо
*Керниг
*Брудзинский
*Мендель
*Мацкевич
*Ласег
#1740
*!ЖҰЛЫННЫҢ БЕЛ ДЕНГЕЙІНДЕ ГЕМАТОМИЕЛИЯСЫНА ТӘН
*тетраплегия
*төменгі парапарез.
*жасбас қуысы ағзаларының бұзылысы
*сезімталдықтың өткізгіштік типтегі бұзылысы
*невральдық типтегі бұзылыс
#1741
*!ОМЫРТҚА АРТРИЯСЫНЫҢ ТРОМБОЗЫНА ТІН БЕЛГІЛЕР
*менингеальдық, жалпы милық
*босаң арапарез
*алмасушылық синдром
*мишық атаксиясы
* жасбас қуысы ағзаларының бұзылысы
#1742
*!АЛМАСУШЫҚ МИЙЯР-ГЮБЛЕР СИНДРОМЫНА ТӘН:
*бет нервінің ошақ жағында, қарама- қарсы жағында орталықтан салдану
*ошақ жағында бет нервінің шеткі типте салдануы
*қарама- қарсы жағында бет нервінің шеткі салдануы
*ошақ жағында бет нервінің орталықтан салдануы
*ошақ жағында әкеткіш нервінің шеткі салдануы
#1743
*!ДИСЦИРКУЛЯТОРЛЫҚ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ
*жедел ми қан айналым бұзылысы
*созылмалы ми қан айналым бұзылысы
*үдемелі ағым
*ремиссия мен өршу сатысы
*тұқым қуалаушылық
#1744
*!ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТА ТАҒАЙЫНДАУ ҚАЖЕТ:
*викасол
*контрикал
*гепарин
*цераксон
*пентоксифиллин
*аминокапрон қышқылы
#1745
*!АНГИОГРАФИЯ ӨТКІЗУГЕ ҚАРСЫ КӨРСЕТКІШ
*гипертониялық ауру
*диффузды артериит
*субарахноидальды қан құйылу
*гипертониялық аурудың 3 сатысы
*атеросклероз
#1746
*!ДИСЦИРКУЛЯТОРЛЫҚ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДА ҚОЛДАНАДЫ
*антиагреганттар
*антиоксиданттар
*липидтерге қарсы
*қабынуға қарсы
*миорелаксанттар
#1747
*!Тартылу симптомына қатысты симптомды атаңыз
*Вассерман
*Аргайль-Робертсон
*Белла симптомы
*Гроссман симптомы
*Оппенгейм симптомы
#1748
*!Люмбалды пункцияға абсолюттік көрсеткіш
*жалпы әлсіздік
*артқы ми шұңқырының ісігі
*менингеалдық симптом
*дисфагия
*ми бағанасының зақымдану көріністері.
#1749
*!Люмбалдық пункцияны мынаған күдіктенгенде жүргізеді
*ми ісігі
*сан нервінің нейропатиясы
*сирингомиелия
*менингит
*тұқым қуалайтын аурулар
#1750
*!Люмбалдық пункцияны жүргізуге қарсы көрсеткіш
*ми ісігі
*егде жас
*менингит
*гипертермия
*уыттану
#1751
*!Типтік жағдайда люмбалды пункцияны жүргізеді
*Т12 – L1 омыртқаларда
*L 1 - L2 омыртқаларда
*L 2 – L3 омыртқаларда
*L З - L4 омыртқаларда
*L4- L5 п омыртқаларда
#1752
*!Менигельдық синдромға жатады
*тісті дөңгелек симптомы
*Ласег симптомы
*Мендель симптомы
*Бабинский симптомы
*Жуковский симптомы
#1753
*!Біріншілік іріңдік менингитке жатады
*менингокктық менингит
*туберкулездік
*энтеровирустық
*сифилистік
*қызылшалық менингит
#1754
*!Кене энцефалитінің жұқтыру шыңы
*күздік-қыстық кезең
*көктемдік- жаздық кезең
*жаздық- күздік кезең
#1755
*!Сероздық менингит мына бактериялармен шақырылады
*бруцелла
*пневмококктармен
*стафилококктармен
*менингококктармен
#1756
*!Біріншілік гийен- барре полирадикулонейропатиясының дамуында негізгі роль атқарады
*қан аурулары
*вирустық инфекция
*артериальдық гипертензия
*атеросклероз
*жүрек аурулары
#1757
*!Менигиттерге қандай белгі тән
*сіреспелі парездер
*Бабинский симптомы
*атониялық синдром
*Бехтерев симптомы
*Гордон симптомы
#1758
*!Гийен Барре полирадикулонейропатиясына сезімталдық бұзылысының қандай типі тән
*церебральды – қытыстық
*цербральды – капсулярлық
*ми бағаны
*жұлын өткізгіштік
*дистальдық
#1759
*!ТУБЕРКУЛЕЗДІК МЕНИНГИТТІҢ КЛИНИКАСЫНА ТӘН
*диэнцефальды аймақ
*ми қыртысы
*маңдай бөлімі
*жұлын
*мидың самай бөлімі
#1760
*!Мойын омыртқасын қозғағанда кенеттен пайда болатын ацырсыну сезімін қалай атайды?
*цервикалгия
*торакалгия
*брахиалгия
*люмбалгия
*бас сақинасы
#1761
*!ТЕРІНІҢ БЕЛГІЛІ БІР БӨЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ, ҚҰРАМЫНДА МЕТАМЕР ДЕНЕСІ БАР ЖҰЛЫН СЕГМЕНТІ ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ
*дерматом
*миотом
*склеротом
*спланхотом
*фасциотом
#1762
*!БҰЛШЫҚ ЕТТІҢ БЕЛГІЛІ БІР БӨЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ, ҚҰРАМЫНДА МЕТАМЕР ДЕНЕСІ БАР ЖҰЛЫН СЕГМЕНТІ ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ
*дерматом
*миотом
*склеротом
*спланхотом
*фасциотом
#1763
*!СҮЙЕКТІҢ БЕЛГІЛІ БІР БӨЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ, ҚҰРАМЫНДА МЕТАМЕР ДЕНЕСІ БАР ЖҰЛЫН СЕГМЕНТІ ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ
*дерматом
*миотом
*склеротом
*спланхотом
*фасциотом
#1764
*!ІШКІ АҒЗАЛАРДЫҢ БЕЛГІЛІ БІР БӨЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ, ҚҰРАМЫНДА МЕТАМЕР ДЕНЕСІ БАР ЖҰЛЫН СЕГМЕНТІ ҚАЛАЙ АТАЛАДЫ
*дерматом
*миотом
*склеротом
*спланхотом
*фасциотом
#1765
*!Менингиттің қай түріне рецидивті ағым тән
*энтеровирусты
*пневмококкты
*менингкоккты
*стрептококты
*лептоспирозды
#1766
*!Белок-клеткалық диссоциация байқалады
*геморрагиялық инсультта
*сероздық менингитте
*іріңдік менингитте
*Гийена-Барре синдромында
#1767
*!Анамнезінде өкпе туберкулезі бар сырқатта бас ауруы, көзінің қылилануы, төмен қарағанда екі еселену байқалады. Ликворда лимфоцитарлық плеоцитоз 3 айдан бері сақталады.
Менингиттің бұл түріне қандай ағым тән
*жедел басталу
*геморрагиялыұ бөртпелер
*созылмалы ағым
*жедел ағым
*жеделдеу ағым
#1768
*!Менигниттер мен миелиттерді қандай белгілер біріктіреді
*сіреспелі парапарез
*дене қызуының жоғарылауы
*гемигипестезия
*атаксия
*босаң парездер
#1769
*!Қандай менингитте жұлын сұйықтығында қант деңгейі (дейін 0,1 г/л) тән
*тұмау вирусы
*пневмококк
*паротит вирус
*туберкулездік
*стафилококкты
#1770
*!Шеткі параличте анықталатын симптом
*сіңірлік рефлекстердің жоғарылауы
*сіңірлік рефлекстердің төмендеуі
*Бабинский симптомы
*тонустың жоғарылауы
*табан клонусы
#1771
*!Шеткі парезде анықталады
*бұлшық ет тонусының төмендеуі
*бұлшық ет тонусының жоғарылауы
*нистагм
*патологиялық табан белгілері
*тізенің клонусы
#1772
*!Шеткі параличте зақымданады
*алдыңғы орталық иірілім
*артқы орталық иірілім
*жұлынның алдыңғы мүйізі
*ми бағанасының ретикулярлы формациясы
*жұлынның артұы мүйізінің жасушалары
#1773
*!Науқас созылмалы алкоглизмнен зардап шегеді.
Сезімталдық бұзылысының қандай типі анықталуы мүмкін?
*өткізгіштік
*түбіршіктік
*жұлын сегментарлық
*мононевриттік
*«қолғап пен шұлық»
#1774
*!50 жастағы науқаста анықталды: бел лордозының жазылуы, бел омыртқасының аймағындағы артқа және екі жағына қозғалысы ауру сезіміне байланысты шектелген. оң жағынан вассерман мен ласег симптомдары оң. оң санының ішкі жағының гипестезиясы, ол өз кезегінде аяқтағы басбармаққа иррадиациялайды.
Науқаста қандай деңгейде зақымдалу байқалады
*L1-L3
*Th3-Th5
*L5-S1
*L2-L4
*Th12-L1
#1775
*!Кәрі жілік нервінің зақымдануына тән симптом
*карпо-радиальді рефлекстің жоғарылауы
*«маймыл қолы» симптомы
*шынашақтың әкете алмауы
*«салбыраған қол» симптомы
*3- 5 саусақтардың алақан бетінің гипестезиясы
#1776
*!Кол және аяқ парездерін анықтауда қолданылатын сынамалар
*Ромберг
*Барре
*Бабинский
*Пуссеп
*Квеккенштедт
#1777
*!Шынтақ нервінің зақымдануына тән симптом
*карпо-радиальді рефлекстің төмендеуі
*«маймыл қолы» симптомы
*үлкен саусақты әкете алмауы
*«құс тұяғы» симптомы
*1- 2 саусақтардың алақан бетінің гипестезиясы
#1778
*!Орталық нервінің зақымдануына тән симптом
*«тырнақты табан»
*«салбыраған қол»
*«маймыл қолы»
*шынтақ рефлексінің жоғалуы
*қолдың 1 саусағының сезімталдылығының бұзылуы
#1779
*!Науқас бел омыртқасының (l3-l4) деңгейінде жарақаттанды. қандай рефлекс бұзылады
*тізе
*ахилл
*бүккіш шынтақтық
*өкшелік
*карпо-радиальды
#1780
*!Шынтақ нервінің невропатиясына тән
*«маймыл қолы»
*қолдың I, II саусақтарының аймағындағы сезімталдықтың жоғалуы
*IV, V саусақтарды бүге алмау
*қолдың тотальды параличі
*II и III саусақтар аймағындағы ауру сезімі
#1781
*!Шонданай нервінің невропатиясы бар науқаста қарап тексергенде не байқалады
*Вассермана симптомы
*ахилл рефлексінің болмауы
*тізе рефлексінің болмау
*санның сыртқы алдыңғы бетінің гипестезиясы
*Гордона симптомы
#1782
*!ЭРБА параличі – жоғарғы иық өрімінің параличі кезінде зақымдалған сегмент
*С3 –С4
*С1 –С2
*С5 –С6
*С7 –С8
*С8 –Д1
#1783
*!Дежерин клюмпке параличі – төменгі иық өрімінің параличі кезінде зақымдалған сегмент
*С3 –С4
*С1 –С2
*С5 –С6
*С7 –С8
*Д2- Д3
#1784
*!Кіші жіліншік нервінің зақымданғанда анықталады
*табанның жазылу парезі *балтырдың ішік бетінің гипестезиясы
*ахилл рефлексінің болмауы *Оппенгейма симптомы *тізе рефлексіні болмауы
#1785
*!Кіші жіліншік нервінің қысылуында тізе шұңқырында байқалады
*табанның өкшелік бүгілуінің әлсіздігі
*перонеальды бұлшық ет тобының гипотрофиясы
*балтырдың сыртқы беткейінің гипалгезиясы
*ахиллл рефлексінің болмауы
*тізе рефлексінің болмауы
#1786
*!Сан нервінің зақымдануы бар науқаста анықталады
*"нәски" тәрізді сезімталдылықтың бұзылуы
*ахилл рефлексінің болмауы не бәсендеуі
*аурудыі балтыр мен санның артқы бетімен иррадиациялауы
*балтырдың көгілдір түстес болуы
*аурудың санның алдыңғы бетінің иррадиациясы
#1787
*!Сан нервінің нейропатиясы бар науқастарда қай аймақта сезімталдылықтың бұзылысы байқалады
*санның алдыңғы бетінің төменгі үштен екі бөлігі
*санның артқы беті
*балтырдың алдыңғы беті
*балтырдың артқы беті
*өкше аймағында
#1788
*!Аяғы түзу жатқан науқастың басын алдына бүккенде пайда болатын симптом қалай аталады?
*Вассермана
*Аргайль-Робертсона
*Нери
*Гроссмана
*Оппенгейма
#1789
*!Менингококктық менингитте қандай көрініс диагноз қоюға көмек береді
*клеткалы-белокты диссоциация
*ликвордағы ксантохромия
*геморрагиялық ликвор
*лимфоцитарлы плеоцитоз
*ликворда қант деңгейінің төмендеуі
#1790
*!Науқаста туберкулездік менингит диагнозы анықталды.
Ликворда қандай өзгеріс анықталуы мүмкін
*фибринді пленка
*ксантохромия
*белок –клеткалы диссоциация
*трепонема
*көкірің таяқшасы
#1791
*!Уотерхаус-Фридериксен синдромы қандай менингитте дамиды
*стафилококкты менингитте
*пневмококкты менингитте
*коксаки вирусымен шақырылған менингит
*менингококктық менингитте
*лимфоцитарлық хориоменингитте
#1792
*!42 жастағы науқас бес минутқа дейін есін жоғалтты. Ұстамалар қайталанды.
Қандай тексері әдісі диагнозды айқындауға көмектеседі?
*электронейромиография
*электроэнцефалография
*жұлын пункциясы
*офтальмоскопия
*ми магниты резонансты томография
#1793
*!Науқас 20 жаста. зерттеу кезінде интоксикациялық синдром, Керниг симптомы оң, ликворда нейрофильді плеоцитоз анықталды.
Төмендегі аталғандардың қайсысы ауру себебі болып табылады
*туберкулез таяқшасы
*менингококктар
*спирохеталар
*энтеровирустар
*Brucella melitensis таяқшасы
#1794
*!Менингиттің диагностикасында маңызды
*жедел басталу және температураның жоғарылауы
*жедел менингельдық синдроммен басталу
*жұлын сұйықтығының өзгеруі
*көз түбінде іркілу
*ошақтық неврологиялық симптом
#1795
*!Науқаста қатты бас ауыруы, қайталамалы құсу, гипертермия- 7 күн. науқастың беті қызарған, мұрын үшбұрышы бозғылт, склера тамырларының инъекциясы, ерінде герпестік бөртпе, герпестік баспа, менигеальдық белгі анықталады.
диагнозды нақтайтын қандай зерттеу әдісін қолдану қажет
*ЭЭГ
*ЭхоЭГ
*люмбальды пункция
*плевральды пункция
*УДДГ
#1796
*!30 жастағы әйел көз көргіштігінің төмендеуіне шағымданды. Обьективті: көру аясының төмендеуі, скотома, мидың МРТ да3 миелинсізденген ошақ анықталды.
Қандай құрылымның зақымданғаны анықталады?
*мидың шүйде бөлімі
*қыртыс асты ядролар
*көру нерві
*көз қарашығы
*ретинопатия
#1797
*!40 жастағы ер кісі таралымды крампиге, қолы мен иық бөліміндегі әлсіздікке шағымданды. Обьективті: аяқ бұлшық еттерінің атрофиясымен қатар аяғында сіреспелі парапарез анықталды. Болжамалы амиотрофиялық склероз диагнозы қойылды.
Қандай клиникалық синдром болуы мүмкін?
*шеткі және орталық нейронның зақымдануы
*сенсорлық жолдардың зақымдануы
*көру анализаторы
*ми қыртысы зақымданаған
*ми көпірі
#1798
*!40 жастағы ер кісі таралымды крампиге, қолы мен иық бөліміндегі әлсіздікке шағымданды. Обьективті: аяқ бұлшық еттерінің атрофиясымен қатар аяғында сіреспелі парапарез анықталды. Болжамалы амиотрофиялық склероз диагнозы қойылды.
Тексеру кезінде қандай өзгерістер болуы мүмкін?
*қимылдатқыш бірлік азайып, потенциал ұзақтығы артады
*қимылдатқыш бірлік көбейеді, потенциал ұзақтығы артады
*қимылдатқыш бірлік және потенциал ұзақтығы төмендейді
*ЭМГ «частокол» ритмі пайда болады
* қимылдатқыш бірлік және амплитуда мен потенциал ұзақтығы артады
#1799
*!Біріншілік гийена- барре полирадикулонейропатиясының клиникалық көріністерін атаңыз
*мимикалық бұлшық еттердің орталық парезі
*сіреспелі тетрапарез
*сіреспелі монопарез
*орталық сіреспелі гемипарез
*ликвордағы ақуыз-жасушалық диссоциация
#1800
*!Біріншілік Гийена- Барре полирадикулонейропатиясы кезінде патологиялық үрдіс басталады:
*қолдардың проксимальды аймақтарының зақымдануынан
*аяқтардың проксимальды аймақтарының зақымдануынан
*аяқтардың дистальды аймақтарынан
*бас миы қыртысының зақымдануынан
*ішкі капсула зақымдануынан
#1801
*!Гийена – Барре полирадикулонейропатиясында жұлын-ми сұйықтығында қандай өзгерістер анықталады
*жасуша – ақуыздық диссоциация
*ақуыз – жасушалық диссоциация
*нейтрофилдер жоғарылауы
*қант мөлшерінің жоғарылауы
*эритроциттер
#1802
*!Гийена – Барре полирадикулонейропатиясында анықталады:
*босаң дисталды симметриялы парездер
*сіреспелі симметриялы парездер
*проксималды босаң парездер
*босаң монопарез
*сіреспелі монопарез
#1803
*!20 жастағы науқас күштi бас ауыруы, құсу айда болды. мойын, иық белдеуi бұлшық еттерi және қолдардың проксимал бөлiмдерiнiң босаң салдануы, менингеалдық симптомдар анықталды. сырқат бiрнеше апта бұрын тауда дем алған.
Ауруды емдеуге қандай ем қолданған тиімді
*гомологты гамма-глобулин
*сары сулы иммуноглобулин
*антибиотиктер
*кортикостероидтарп
*ноотроптар
#1804
*!Герпестік энцефалиттердiң емдеуiне қолданады
*оксолин
*ловир
*ацикловир
*аденозин-арабинозид
*нуклеаза
#1805
*!Қандай патогенетикалық терапия эпидемиялық энцефалиттiң созылмалы кезеңiнде қолданылады
*антикоагулянттар.
*гаммаглобулин.
*L допа препараттары
*антиконвульсанттар.
*холинэстеразаларға қарсы препараттар
#1805
*!Сероздық менингиттің этиотропты емі
*антибиотиктер
*интерферон
*гамма- глобулин
*В витаминдер тобы
#1807
*!Гийен Барре біріншілік полирадикулонейропатия науқастарына қандай ем тағайындайындайды?
*антибиотиктер
*плазмоферез
*гемостатиктер
*коагулянттар
*сульфаниламидтер
#1808
*!Екіншілік энцефалит кезінде қандай ем қолданылады
*этиологиялық
*патогенетикалық
*синдромды
#1809
*! Нейробруцеллездің инкубациялық кезеңі қанша уақыт?
*2 аптаға дейін
*3- 6 апта
*4 -5 ай
*1 аптаға дейін
*5 күнге дейін
#1810
*!Нейробруцеллезде аталған қайсысы жиі көрініс алады?
*менингоэнцефаломиелит
*акинеттік синдром
*Аргайл-Робертсон синдромы
*Горнер синдромы
*сіреспелі тетрапарез
#1811
*!Нейробруцеллезды қандай аурулармен саралау қажет?
*жүрек инфаркты
*қант диабеті
* инсульт
*нейросифилис
*жедел шашыранды энцефаломиелит
#1812
*!Кенелік энцефалиттердің этиотропты емі ретiнде қолдануға болады
*гомологты гамма-глобулин
*сарысу иммуноглобулин
*антибиотиктер.
*кортикостероидтар.
*ноотроптар.
#1813
*!Кене энцефалитін қандай аурулармен саралау қажет?
*спондилит
*полиомиелит
*шашыранды склероз
*инсульт
*нейроревматизм
#1814
!Эпидемиялық энцефалитте жүйке жүйесінің қандай құрылымдары зақымданады?
*қара субстанция, боз шар
*мишық, варолиев көпірі
*шван клеткасы
*гассеров түйіні
*осьті цилиндрлер
#1815
!Науқастың шағымдары: бас ауру, дене қызуының 38 градусқа жоғарылауы, 2 аптаға дейін сақталатын ұйқышылдық, көзде екі еселену белгілері. Объективті: қарама-қарсы көз қитарлығы, птоз, қарашықтың жарыққа реакциясы сақталған, ал конвергенциясы жоқ. Клиникалық диагнозын қойыңыз?
*полиомиелит
*менингит
*эпидемиялық энцефалит
*нейробруцеллез
*нейросифилис
#1816
!Нейросифилистің (кеш) эктодермальді формасына жататын ауруды атаңыз?
*асимптомды менингит
*менингорадикулоневрит
*миелит
*жұлын семуі
*цереброспинальді васкулит
#1817
!Нейросифилистің кеш формасына жататын патологияны атаңыз?
*жұлындық сухоткасы
*миелит
*асимптомды менингит
*плексопатия
*ганглионит
#1818
!Жұлын семуінің клиникалық белгілеріне жатады?
*көру өткірлігінің төмендеуі
*Горнер синдромы
*тізе және ахиллов рефлекстерінің біртіндеп жоғарылауы
*тізе және ахиллов рефлекстерінің біртіндеп төмендеуі
*патологиялық табан рефлекстері
#1819
!Жұлын семуінің атаксиялық сатысындағы симптомдарды анықтаңыз?
*сіреспелі бұлшықет гипертониясы
*сіреспелі тетрапарез
*қараңғыда жүру немесе жабық көзбен жүру қиындайды
*аяқтағы сіреспелі парапарез
*псевдобульбарлық синдром
#1820
*!ЖАЛПЫ МИЛЫҚ СИМПТОМДАРҒА ҚАЙСЫСЫ ЖАТАДЫ
*бас ауруы
*шүйде бұлшықет ригидтілігі
*құсу
*салданулар
*гиперестезия
*естің бұзылуы
#1821
*!МЕНИНГИТ КЕЗІНДЕ ЛИКВОРДА ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР БАЙҚАЛАДЫ
*ақуыз-жасушалық диссоциация
*қанттың төмендеуі
*эритроциттер
*жасушалдық-ақуыздық диссоциация
*қанттың жоғарылауы
*ликвордағы қысымның жоғарылауы
#1822
*!ЕКІНШІЛІК ІРІҢДІ ЭНЦЕФАЛИТ КЛИНИКАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
*септикалық симптомдардың айқындылығы
*ликвордың жылдам санациясы
*ошақты симптомдардың болуы
*ликвордың баяу санациясы
*ауыр асқынулардың болуы
#1823
*!ЛИМФОЦИТАРЛЫ ХОРИОМЕНИНГИТ КЕЗІНДЕГІ КЛИНИКАСЫ ЖӘНЕ ЛИКВОРЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
*әлсіз анықталатын жалпы милық және минигиеалды симптомдар
*ликвордағы лимфоцитарлы цитоз
*аз ғана цитоз ( 1000 в мкл. аз)
*айқын анықталатын жалпы милық және минигиеалды симптомдар
#1824
*!М.Б.ЦУКЕР КЛАССИФИКАЦИЯСЫ БОЙЫНША ЭНЦЕФАЛИТТЕРДІ ЭТИОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ЖІКТЕУ
*инфекционды
*токсикалық
*аллергиялық
*инфекционды-аллергиялық
#1825
*!ЭНЦЕФАЛИТТІҢ КЛИНИКАЛЫҚ СИНДРОМ КОМПЛЕКСІНЕ КІРЕТІН КЛИНИКАЛЫҚ СИМПТОМДАР
*жалпы инфекционды
*ошақтық
*менингиальды
*жалпы милық
#1826
*!ЭПИДЕМИЯЛЫҚ ЭНЦЕФАЛИТ КӨРІНІСТЕРІН АТАҢЫЗ
*инфекционды-аллергиялық
*лейкоэнцефалит
*маусымдық
*көпмаусымды
*біріншілік
*инфекциялық
#1827
*!ЭМИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЭНЦЕФАЛИТТІҢ ЖЕДЕЛ КЕЗЕҢІНІҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ
*летаргиялық
*окулолетаргиялық
*акинетико-ригидті синдром
*гиперкинетикалық
*вестибулярлық
#1828
*!ГЕРПЕСТІК ЭНЦЕФАЛИТТІҢ КӨРІНІСТЕРІН АТАҢЫЗ
*инфекциялық
*екіншілік
*панэнцефалит
*көп маусымды
*біріншілік
#1829
*!МЕНИНГИТТІК ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ КЛИНИКАСЫНА ТӘН
*жедел басталуы
*геморрагиялық бөртпе болуы
*лимфоцитарлы плеоцитоз созылмалы ағымды
*ликвордағы глюкозаның төмен дәрежесі
*ликвордағы глюкозаның жоғары дәрежесі
#1830
*!НЕЙРОБРУЦЕЛЛЕЗ ДИАГНОЗЫН НАҚТАУДА МАҢЫЗДЫ ӨЗГЕРІСТЕР
*ірі қара малмен контакт
*бауырдың үлкеюі
*шикі сүт ішу
*қызбаның болуы
*Шарко үштігі
*жалпы әлсіздік
#1831
*!ДИАБЕТТІК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯҒА ТӘН
*бас ми нервтернінің зақымдануы
*вегетативті бұзылыстар
*қол жүйкесінің зақымдануы
*вибрациялық сезімнің бұзылуы
*аяқ – қол тамырларының зақымдануы
#1832
*!СЫРҚАТТА ҚЫЗБА, БУЫН АУЫРСЫНУЫ АНЫҚТАЛДЫ.
ҚАНДАЙ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ТЕКСЕРУ ЖҮРГІЗУ ҚАЖЕТ
*Райт аглютинация реакциясын
*Хеддельсон жедел реакциясын
*жегі антикоагулянты
*Манту сынамасы
*Вассерман реакциясын
#1833
*!ОРТАНҒЫ НЕРВ НЕЙРОПАТИЯСЫНЫҢ БЕЛГІСІ
*IV және V саусақ әзсіздігі*IV, V пальцев саусақта сезімталдық төмендеген*I, II саусақ әлсіздігі*"маймыл табан"*вегеталгиялар
#1833
*!ЖҰЛЫНДЫҚ СЕМУДІҢ ТҰРАҚТЫ КЛИНИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ
*Аргайла-Робертсон синдромы
*сенситивті атаксия
* патологиялық рефлекстер
* тізе және ахилов рефлекстерінің біртіндеп жоғарылауы
* қыртыстық бұзылыстар
* табанның патологиялық рефлекстері
#1835
*!СОЗЫЛМАЛЫ СИФИЛИТИСТІҢ МЕНИНГИТТЕ ЗАҚЫМДАНАТЫН БАС МИ НЕРВТЕРІ
*иіс сезі
*қосымша
*тіл асты
*көру
*көз қимылбатқыш
#1836
*!Балалар сал ауруынын формалары:*көз-қозғалтқыш*гиперкинетикалық, атонико–астатикалық, екеулік гемиплегия*менингоэнцефалиялық
*жайылған
*көздік#1837
*!Гиперкинетикалық балалар сал ауруынын формасына келесі симптомдар тән емес:*атетоз*хореялық гиперкинездер*торсионды дистония*динамикалық атаксия
*гемибализм#1838
*!Балалар сал ауруынын келесі клиникалық түрлерін атаңыз:
*екеулік гемиплегия
*гипокинез түрі
*динамикалык атаксия
*статикалык атаксия
*көздіу
#1839
*!Сіреспелі диплегияда қандай қозғалыс өзгерістері болады?
*атонико-астатикалық
*орталық гемипарез
*орталық төменгі парапарез
*гипотоно-гиперкинездік
*гипертонусты- гипокинездік
#1840
*!Балалар сал ауруынын гемиплегиялық формасына тән негізгі клиникалық симптомдар?
*орталық гемипарез
*колда орталық парез
*орталық төменгі парапарез
*атонико-астатикалық
*гипотонустые-гиперкинездік
#1841
*!Балалар сал ауруынын екеулік гемиплегиялық формасына тән негізгі клиникалық синдром?
*орталық төменгі парапарез
*орталық гемипарез
*колда басым орталық тетрапарез
*атонико-астатикалық
*гипотонустык гиперкинездік
#1842
*!2 жастағы науқаста, ауыр акушерлік анамнезбен (тез босану, асфиксия), психо-сөйлеудің кешеуілдеуі, неврологиялық статуста: туғаннан оң аяқ-қолында әлсіздік байқалады, бұлшық ет тонусы мен сіңір рефлекстерінің жоғарлауы, аталған жағында патологиялық табандық рефлекстер, тілдің оңға қарай девиациясы байқалады, сезімталдық өзгеріссіз.
Клиникалық диагноз бен синдромды атаңыз, топикалық ошақты көрсетіңіз:
*БСА, диплегиялық форма, мишық
*сол жақ алдыңғы ортаңғы иірілім, орталық гемипарез, БСА, гемипаретикалық түрі
*орталық тетрапарез, ми бағанасы
*орталық парапарез, оң жақ алдыңғы ортаңғы иірілім
*жұлынның бүйір бағаны, Штрюмпель ауруы
#1843
*!3 жасар науқаста, ауыр акушерлік анамнезбен (жатырішілік гипоксия, асфиксия), психосөйлеу және моторлы дамудың кешеуілдеуі, неврологиялық статуста: туғаннан аяқ қолдарында әлсіздік байқалады, бұлшық ет тонусы мен сіңір рефлекстерінің жоғарлауы, екіжақтан патологиялық табандық рефлекстер анықталды, сөйлемейді, жүрмейді.
Клиникалық диагнозды және синдром дыатаңыз:
*БСА, диплегиялық форма, афазия, перифериялық парез
*алалия, орталық тетрапарез. БСА, екеулік гемиплегиялық форма
*орталық гемипарез. БСА, гемипаретикалық форма, сенсорлы афазия
*орталық парапарез, моторлы афазия
*БСА, гиперкинетикалық форма
#1844
*!4 жасар науқас балада, ауыр акушерлік анамнезбен (ұзаққасозылғанбосану, асфиксия), жеке сөздермен сөйлейді, аяқ ұшына сүйеніп жүреді, қолғазаттарды дұрыс алмайды. Обьективт: туғаннан аяқтарында әлсіздік байқалады, бұлшықет тонусы мен сіңір рефлекстерінің жоғарлауы мен, екі жақтан патологиялық табан рефлекстері анықталды. Балалар салдануынын синдромын атаңыз:
*екеулік гемиплегиялық
*диплегиялық форма орталық парапарез
*орталық гемипарез, гемипаретикалық форма
*атоника-астатикалық форма
*гиперкинетикалық түрі
#1845
*!Дюшен дистрофиясында тұқым қуалаушылықтың қандай типі тән:
*аутосомды-доминантты
*рецессивті Х – хромосомамен іліккен
*аутосомды-рецессивті
*доминантты Х – хромосомамен іліккен
*аутосомды доминантты және рецессивті
#1846
*!Бұлшық ет дистофиясы диагнозын нақтау үшін қажет
*КФК анықтау
*электроэнцефалография
*мидың МРТ
*мидың КТ
*ЭКГ
#1847
*!Торсиондық дистония негізінде:
*бас - сүйек нервтері зақымдануы
*сезімталдық бұзылысы
*қимыл –қозғалыс бұзылысы
*шеткі нерв бұзылысы
*экстрапирамидтік бұзылысы
#1848
*!Tорсиондық дистонияда қандай зат алмасу бұзылысы анықталады:
*кальции ионы
*манеий ионы
*допамин
*холинэстераза
*серотонин
#1849
*!Торисондық дистония байқалады:
*эпилепсия және деменциямен
*жасбас қуысы ағзаларының бұзылысымен
*еріксіз дене мен бастың ербеңдеуі
*төменгі парапарезбен
*орталықтан салданумен
#1850
*Гентингтон хореиасына тұқым қуалаудың қандай типі тән
*аутосомды-доминантты
*аутосомды-рецессивті
*рецессивті, Х – хромосомамен іліккен
*рецессивті, Y – хромосомамен іліккен
*доминатты, Х- хромосомамен іліккен
#1851
*!Гентингтон хорейасына мидың қай бөлімдерінің зақымдалуы тән
*маңдай бөлімдерінің
*самай бөлімдерінің
*шүйде бөлімдерінің
*қыртыс асты түзілімдер
*ми бағанасының
#1852
*!Гентингтон хорейасына қандай ағым тән
*жедел
*жеделдеу
*рецидивті
*созылмалы
*үдемелі
#1853
*!Гентингтон хореясына тін симптомдар:
*сезімталдықтың бұзылысы
*парездер және параплегиялар
*гиперкинездер мен интеллекттің төмендеуі
*Паркинсонизм синдромы
*есінің бұзылуы, эпилепсиялық ұстамалар
#1854
*!Гентингтон хореясының патогенетикалық терапиясында қандай препараттар қолданылады
*Са- антогонисттері
*вазоактивті препараттар
*ноотропты препараттар
*дофамин антогонистері
*синсибилизенсіздеуші
#1855
*!Науқас 15 жаста, аяғын алшақ басып жүреді, сөйлеуі баяу, дисметрия, бұлшық ет тонусының төмендеуі, скелеттің кифосколиоз түрінде өзгеруі, табан бетінің ұлғаюы анықталады. ЭКГ – да жүрекше – қарыншалық өткізгіштіктің өзгерісі тіркелеген. Қандай диагноз болуы мүмкін?
*Дюшенн ауруы
*Шарко-Мари ауруы
*Фридрейх ауруы
*Вердниг-Гоффман ауруы
*Томсен миотония
#1856
*!Фридрейх жанұялық атаксиясына тән
*терең сезімталдық жолының бұзылысы
*көру нервінің зақымдануы
*патологиялық рефлекстер
*тіл – жұтқыншақ нервінің зақымдануы
*афазия
#1858
*!Фридрейх ауруына тән белгі:
*амавроз
*интеллектің төмендеуі
*кереңдік
*парапарез
*гемипарез
#1859
*!15 жастағы науқас Ромберг қалпында тұрақсыз, үлкен калибрлі горизонтальды нистагм анықталады, кифосколиоз, табан бетінің тереңдеуі. Жүрек ақауы бар. Мүмкін болатын диагноз
*Томсен ауруы
*Дюшенн ауруы
*Фридрейх ауруы
*Ландузи-Дежерин ауруы
*Кугельберг-Веландер ауруы
#1860
*!Науқас Ж., 23 жыл Фридрейх ауруымен ауырады.
Осы ауруға тән белгіні атаңыз
*көру анализаторының зақымдануы
*жұлын – мишық жолдарының зақымдануы
*жұлынның бүйір бағанының зақымдануы
*есту анализаторының зақымдануы
*бауырдың зақымдануы
#1861
*!Фридрейх атаксиясы тұқым қуалаушылықтың қай типі бойынша беріледі?
*белгісіз
*аутосомды-доминантты Х- хромосомамен бірлесе
*аутосомды-рецессивті
*аутосомды-доминантты
*аутосомды рецессивті Х- хромосомамен бірлесе
#1862
*!Фридрейх ауруына тән белгі:
*кардиомиопатия
*Нери және Ласег симптомы
*есту анализаторының зақымдануы
*амавроз
*Бабинсикй симптомы
#1863
*!Пьер-Мари мишықтық атаксиясы тұқым қуалаушылықтың қай типі бойынша беріледі?
*аутосомды-рецессивті
*аутосомды-доминантты
*рецессивті, Х- хромосомамен бірлесе
*рецесситі, Y – хромосомамен бірлесе
*доминатты, Х- хромосомамен бірлесе
#1864
*!Пьер-Мари мишықтық атаксиясына саралу қажет:
*Фридрейх ауруымен
*паркинсон ауруымен
*инсультпен
*менингитпен
*Вильсон- Коновалов ауруымен
#1865
*!Паркинсон ауруының негізгі зақымдануы:
*мишық
*ретикулярлық ормация
*ішкі аурулар
*көру анализаторы
*қара зат
#1866
*!Пьер-Мари мишықтық атаксиясын емдеуде қандай әдіс қолданылады
* дегидратациялық терапия
*антибиотиктер
*симптоматикалық терапия
*десенсибилизирлеуші терапия
*қабынуғақарсы терапия
#1867
*!Пьера-Мари атаксиясы Фридрейх атаксиясынан қалай ажыратылады
*бүйрек зақымдану белгілерімен
*көз қозғалту бұзылыстарымен
*бауыр циррозмен
*қандағы қант деңгейінің бұзылысымен
*қандағы билирубин деңгейінің бұзылуымен
#1868
*!Пьер-Мари мишықтық атаксиясына қандай клиникалық белгісі:
*маңдай атаксиясы
*эпилепсиялық ұстама
*кереңдік
*гипертонус
*интеллектің төмендеуі
#1869
*!Пьер-Мари ауруымен ауыртаны науқасты қарағанда қандай белгіні көруге болады
*менингеальдық белгілер
*кереңдік
*атаксия
*гемипарез
*омыртқа гиббусы
#1870
*!Кугельберг-Веландер ауруына қандай белгі тән
*сіңірлік рефлекстердің жоғарылауы
*қол басының атрофиясы
*табан атрофиясы
*бет бұлшық еттерінің атрофиясы
*қолдың проксмальды бөліктерінің атрофиясы
#1871
*!Шарко-Мари невральдық амиотрофиясында үрдіс қайдан басталады?
*қолдың проксимальды бұлшық еттерінің атрофиясынан
*аяқтардың дистальды бөлігінің атрофиясынан
*аяқтардың проксимальды бұлшық еттерінің атрофиясынан
*аяқтардағы ауыру сезімінен
*бас ауыруынан
#1872
*!Шарко-Мари ауруымен ауыратын науқасқа тән:
*рефлекстердің жоғарылауы
*аяқтардағы тонустың жоғарылауы
*"тырна аяғы" симптомы
*бет бұлшық еттерінің атрофиясы
*интеллекттің төмендеуі, деменция
#1873
*!Науқас К., 37жаста аяқ бұлшық еттерінің әлсіздігіне және атрофиясына шағымданады, әсіресе дистальды бөліктердегі. Объективті: жүрісі «қораз тәрізді», степпаж, беткей сезімталдық «носки» тәрізді төмендеген, жазда қалың носкимен жүреді. Осыдай ауру ағасында, атасында болған. Сіздің диагнозыңыз
*Патау cиндромы
*Шарко-Мари невральды амиотрофиясы
*нейроревматизм
*Даун ауруы
*Вильсон-Коновалов ауруы
#1874
*!14 жастағы науқаста табанның кіші бұлшық еттерінің және балтырдың екі жақтан атрофиясы байқалады. Аяқтарының шаршауы, крампи тәрізді ауыру сезімі байқалады. Сіңірлік рефлекстер аяқтарда шақырылмайды, ауыру сезімі «шұлық» тәрізді төмендеген. Табанды бүгу нашарлаған. Осындай ауру әжесінде болған. Дұрыс диагнозды таңдаңыз?
*Ландузи-Дежерин ауруы
*нейросифилис
*Рейно ауруы
*кене энцефалиті
*Шарко-Мари невральды амиотрофиясы
#1875
*!Шарко-Мари невральды амиотрофиясына тән:
*амавроз, анакузия
*гемипарез
*дисталды бөлігінде шаршау
*бас ауру мен айналуы
*эпилепсиялық синдром
#1876
*!20 жастағы науқас ер адам аяқтарының дистальды бөлігінің әлсіздігіне шағымданады. Объективті: науқас аяғын жоғары көтеріп жүреді (степаж). Беткей сезімталдық "шұлық" тәрізді төмендеген. Осындай ауру әкесінің ағасында болған. Сіздің диагнозыңыз?
*Фридрейх атаксия
*Шарко-Мари амиотрофиясы
*Вердниг-Гоффман амиотрофиясы
*Кугельберг-Веландер амиотрофиясы
*гепатоцеребральды дегенерация
#1877
*!20 жастағы науқаста табан және балтыр бұлшық еттерінің симметриялы атрофиясы байқалады. Сіңірлік рефлекстер аяқтарда шақырылмайды. Ауыру сезімін сезі носки тәрізді төмендеген. Табанды алып келу төмендеген. Мүмкін болатын диагноз?
*Вердниг-Гоффман ауруы
*Кугельберг-Веландер ауруы
*гепатоцеребральды дегенерация
*Штрюмпель ауруы
*Шарко-Мари ауруы
#1878
*!Шарко-Мари амиотрофиясында бұлшық ет семуі қайдан басталады:
*мойын бұлшық еті
*қол бұлшық еті
*сирақ пен табан
*кеуде
*сан бұлшық етінен
#1879
*!Шарко-Мари амиотрофисына тән:
*«тырнақты табан», сирақ бұлшық ет семуі
*Нери және Ласег симптомы
*бет бұлшық еттерінің атрофиясы
*өткізгіштік типтегі сезімталдық бұзылысы
*эпилепсиялық ұстама және галлюцинация
#1880
*!Тұқымқуалайтын ауруларға жатады
*нейросифилис
*бас миы абсцессі
*кене энцефалиті
*омыртқа остеохондрозы
*Вердинг-Гоффман амиотрофиясы
#1881
*!3 жастағы науқас бала отыра алмайды, басын әрең ұстайды, доға болып иіледі, бұлшық ет тонусы күрт төмендеген.Жоғарыда көрсетілген белгілер қай ауруға тән?
*Шарко-Мари амиотрофия
*Вердниг-Гоффман амиотрофиясы
*Томсен миотониясы
*Ландузи-Дежерин ауруы
*Дюшенн ауруы
#1882
*!Вердинг-Гоффман жұлындық амиотрофиясында қандай белгі кездеседі
*бұлшық ет гипертониясы, гиперрефлексия
*бұлшық ет гипотониясы, фасцикулярлық діріл
*крампи, төменгі сіреспелі парапарез
*монопарез, гиперрефлексия
*эпилепсиялық ұстамалар
#1883
*!33 жастағы науқаста аяқтың дистальды бөліктерінің әлсіздігі және шаршағыштығы байқалады, степпаж, бір жерде тұрып жүру, қолдардың проксимальды бөліктеріндегі әлсіздік. Науқас қолын горизонтальды қалыптан жоғары көтере алмайды, жауырынын бір – біріне жақындата алмайды. Мүмкін болатын диагноз
*Гентингтон хореясы
*Паркинсона ауруы
*Давиденков жауырын – перонеальды дистрофиясы
*кіші хорея
*Эрба -Ротт миопатиясы
#1884
*!19 жастағы науқас қолдарындағы әлсіздікке,бет бұлшық еттерінің атрофиясына шағымданады. Объективті: қанат тәрізді жауырын, кеуде клеткасының деформациясы. Әкесінің әпкесі осындай аурумен ауырған Мүмкін болатын ауру
*Ландузи – Дежерин ауруы
*Вильсон-Коновалов ауруы
*Шарко-Мари ауруы
*Дюшенн ауруы
*Кугельберг-Веландер ауруы
#1885
*!Науқас Д., 10 жаста,қозғала алмайды. Объективті: арқа және бөксе бұлшық еттерінің гипотрофиясы анықталады, балтыр бұлшық еттері ұстап көргенде қамыр тәрізді.Қанда креатинкиназа активтілігі жоғарылаған. Интеллект төмендеген. Мүмкін болатын диагноз
*Шарко-Мари ауруы
*Ландузи-Дежерин ауруы
*Дюшенн ауруы
*Вердниг-Гоффман ауруы
*Томсен миотониясы
#1886
*!Науқас А, 10жаста, Дюшенн ауруымен ауырады. Төмендегі белгілердің қайсысы осы ауруға тән:
*жоғарғы таңдайдың бітпеуі
*балтыр бұлшық еттерінің жалған гипертрофиясы
*рефлекстердің жоғарылауы
*беттегі тиктер
*кереңдік
#1887
*!Ландузе- Дежерин ауруын қандай аурулармен саралау қажет:
*Шарко- Мари атроиясы
*Беккер, Эрба- Ротт ауруы
*Дан аруы
*хондродистрофиялар
*Вильсон- Коновалов ауруы
#1888
*!Кугельберг-Веландер ауруына қандай белгі тән
*«қанат жауырын», фибриллярлық тартулар
*жааяқ бұлшық еттерінің атрофиясы
*"тырна аяғы" симптомы
*астазия- абазия, ұстамалар
*бет нервінің зақымдануы
#1889
*!Томсен миотониясы бар науқасқа тән белгі
*бұлшық еттер тонусының төмендеуі
*бұлшық еттер тонусының жоғарылауы
*балтыр бұлшық еттерінің атрофиясы
*шайқалақтап жүру
*бұлшық еттердің фасцикулярлы дірілі
#1890
*!Тесеруге 10 жастағы баланы алып келді, шағымдар жүрісінің қиындауы. Объективті: атлетикалық дене қалпы,иық контрактурасы, иық бұлшық еттерінің гипертрофиясы. Балғашықпен бұлшық еттерді ұрғанда валик пайда болады. Мүмкін болатын диагноз
*миастения
*Паркинсон ауруы
*Генингтон хореясы
*Вилсона-Коновалов ауруы
*Томсен миастениясы
#1891
*!Томсен миотониясына қандай белгі тән
*тіл бұлшық еттерінде « шұңқыр»
*жүрісі «степпаж»
*балтыр бұлшық еттерінің псевдогипертрофиясы
*гипестезия
*дизартрия
#1892
*!12 жастағы науқас аяғындағы әлсіздікке және қозғалыстың шектелуіне шағымданады. Объективті: бұлшық ет тонусы, сіңірлік рефлекстер аяқтарында жоғарылаған, патологиялық табан рефлекстері анықталады, клонустар. Сонымен қатар, ауру әжесінің әпкесінде болған. Мүмкін болатын диагноз
*Дюшенн ауруы
*Фридрейх ауруы
*Ландузи-Дежерин ауруы
*Штрюмпель ауруы
*Кугельберг-Веландер ауруы
#1893
*!Штрюмпель ауруына диагноз қоюға негіз болады
*сіреспелі парапарез
*босаң парапарез
*босаң гемипарез
*сіреспелі гемипарез
*монопарез
#1894
*!Штрюмпель ауруында өзгермейді:
*интеллект
*рефлекстер
*қимыл қызметі
*бұлшық ет тонусы
*жүрісі
#1895
*!Штрюмпель ауруына тән белгі:
*гиперрефлексия, табан клонусы, патологиялық симптом
*аяғында гипорефлекия, маңдай атаксиясы
*вестибулярлық атаксия
*сенситивтік атаксия, бульбарлық синдром
*тетрапарез, амавроз
#1896
*!Балалар сал ауруында қандай дәрі қолданылады?
*баклофен
*бутулотоксин
*тизанидин
*галантамин
#1897
*!Балалар сал ауруы гемиплегиялық формасына тән негізгі клиникалық симптомдар?
*орталық гемипарез
*колда орталық парез
*орталық төменгі парапарез
*атонико-астатикалық
*гипотонустые-гиперкинездік
#1898
*!Эпилепсия ұстамаларында сананың өзгеруі
*2-3 минутқа есін жоғалту
*есеңгіреу
*1-2 сағатқа есін жоғалту
*тежелу
*ұйқышылдық сана
#1899
*!Эпилепсия ұстамаларына қай тырысу түрі тән
*клоникалық
*тетаниялық
*апистотонус
*кататоникалық
*"акушер қолы"
#1900
*!Эпилептикалық ұстаманың хабаршысын атаңыз
*аура
*қалтырау
*құсу
*парестезиялар
*жүрек қағу
#1901
*!Парциальды естен тануларға тән?
*клоникалық ұстамалар
*аффективті ұстамалар
*амбулаторлы автоматизм
*атоникалық ұстамалар
*абсанстар
#1902
*!Самай эпилепсиясы кезінде қандай аура болады
*иіс галлюцинациялары
*квадрантты гемианопсия
*есту агнозиясы
*метаморфопсиялар
*көру галлюцинациялары
#1903
*!Таралымды эпилептикалық ұстамаға тән:
*клонико – тоникалық тырысулар
*"акушер қолы"
*балтыр бұлшық еттерінің тоникалық тартылуы
*аяқ бұлшық еттерінің крампиі
*сіреспелі қисық мойын
#1904
*!Кожевников эпилепсиясының ерекшелігі
*жергілікті клоникалық ұстама
*Джексондық қимыл маршы
*Джексондық сенсорлық марш
*вегетативті-висцеральды ұстама
*абсанс
#1905
*!Вест синдромына қандай ұстамалар тән:
*клоникалық
*тоникалық
*инфантилды спазм
*тырысусыз
*постуральды
#1906
*!Кіші эпилептикалық ұстама кезіндегі сананың өзгеруі
*секундтарға естен тану
*бірнеше минутқа естен тану
*10-20 минутқа естен тану
*30 минутқа естен тану
*1 сағатқа естен тану
#1907
*!Вест синдромында ЭЭГ-де қандай өзгерістер анықталады:
*үшкір баяу толқындар
*гипсаритмия
*самай бөлігінде үшкір толқындар
*спайк- толқын
*орталық бөлімде полифазды спайк
#1908
*!Қай жағдай эпилептикалық статус болып саналады
*бір реттік эпилептикалық ұстама
*бірнеше рет қайталанатын кіші ұстама
*истериялық ұстама
*қайталанатын үлкен тырысу ұстамалары
*талма
#1909
*!Қай ауруда симптоматикалық эпилепсия кездеседі
*миелитте
*радикулопатияларда
*полинейропатияларда
*бас миы ісіктерінде
*Шарко-Мари невральды амиотрофиясында
#1910
*!Қай дәрі тырысуға қарсы (антиконвульсант) дәріге жатады
*карбамазепин
*жүрек гликозидтері
*дәрумендер
*антихолинестеразалар
*антибиотиктер
#1911
*!Тәуліктің қай уақытында эпилептикалық ұстамалар жиірек кездеседі
*түнде ұйқыға жатқанда
*таңертең
*кешке
*түннің бірінші жартысы
*таңертең ояну кезінде
#1912
*!Қандай психикалық өзгеріс эпилепсия кезінде болмайды
*эгоцентризм
*сандырақтық ойлар
*жабысқақтық
*жалықтырғыштық
*педантизм
#1913
*!Элепсия диагнозын анақтау үшін қандай тексеру жүргізу қажет:
*электроэнцефалография
*электромиография
*доплерография
*реоэнцефалография
*эхо- энцефалонрафия
#1914
*!Балалар эпилепсиясына жатады:
*Вест синдромы
*Кожевников эпилепсиясы
*симптоматикалық эпилепсия
*милклоникалық эпилепсия
*ошақтық эпилепсия
#1915
*!Самай эпилепсиясы кезінде қандай аура болады
*иіс галлюцинациялары
*квадрантты гемианопсия
*есту агнозиясы
*самай атаксиясы
*көру галлюцинациялары
#1916
*!Эпилептикалық статуспен науқасқа алғашқы дәрігерлік көмек көрсету шарасы
*басын абайлап иммобилизациялау
*аяқ-қолдың иммобилизациясы
*ауыз-жұтқыншаққа ауа түтігін енгізу
*азот тотығымен ингаляциялық наркоз беру
*кофеин енгізу
#1917
*!Эпилепсиямен ауыратын науқасқа қандай жұмыс қарсы көрсетілген
*жүргізуші
*кеңселік жұмыс
*фотограф жұмысы
*сатушы
*сәулетші
#1918
*!Для предупреждения приступа мигрени целесобразно назначить:
*α–адреноблокаторы
*β- адреноблокаторы
*нейролептики
*антисеротониновые
*нестероидные противовоспалительные
#1919
*!Какая проба относятся к ликвородинамическим
*симптом Ласега
*проба Барре
*проба Ромберга
*проба Квекенштедта
*симптом Менделя
#1920
*!Белково-клеточная диссоциация характерна для:
*геморрагического инсульта
*серозного менингита
*гнойного менингита
*синдрома Гийена-Барре
*эпилепсии
#1921
*!Аталғандардың ішінен ЭЭГ-да эпилептикалық активтіліктің мүмкін болатын себебі?
*ритмикалық фотостимуляция
*ЭЭГ-ны таңертеңгі уақытта жасау
*ЭЭГ-ны оянған соң жасау
*тамақтан соң
*ЭЭГ-ны түнгі уақытта жасау
#1922
*!Аталған зерттеу әдістерінің ішінен мидың өлуін диагностикалауға арналған ең ақпараттысы?
*электроэнцефалография
*Эхо- энцефалография
*миелография
*допплерография
*реоэнцефалография
#1923
*!Аталған зерттеу әдістерінің ішінен ишемиялық инсультті ерте диагностикалауға арналған ең ақпараттысы?
*электроэнцефалография
*реоэнцефалография
*магнитті – резонансті томография
*электромиография
*эхоэнцефалография
#1924
*!Аталған зерттеу әдістерінің ішінен гемморагиялық инсультті ерте диагностикалауға арналған ең ақпараттысы?
*электрокардиография
*реоэнцефалография
*компьютерлік томография
*электромиография
*эхо – энцефалогафия
#1925
*!Төменде аталғандардың ішінен ультрадыбыстық допплерографиямен анықтауға арналған ақпараттысы?
*артаерия окклюзиясы
*эпилепсиялық ошақ
*ишемиялық ошақ
*геморрагиялық ошақ
*перифериялық нервтің зақымдану дәрежесі
#1926
*!Электроэнцефалография имеет значение для диагностики:
*менингита
*эпилепсии
*миелита
*геморрагического инсульта
*инфаркта мозга
#1927
*!Применение компьютерной томографии более информативно для диагностики
*ишемического инсульта в области ствола мозга
*ишемического инсульта в бассейне вертебрально – базилярных артерий
*менингита
*геморрагического инсульта
*эпилепсии
#1928
*!Электронейромиография применяется для диагностики
*логоневроза
*инсульта
*аневризмы сосудов головного мозга
*эпилепсии
*невропатии периферических нервов
Жүйке жүйесінің миелинсіздену және дегенеративті аурулары 1*30*5
#1929
*!Шашыранды склероз – бұл:
*қантамырлық ауру
*перифериялық жүйке жүйесінің ауруы
*нерв-бұлшық ет ауруы
*созылмалы аутоиммунды ауру
*тұқымқуалаушы ауру
#1930
*!Шашыранды склероз кезіндегі патоморфологиялық өзгерістер мінезделеді
*өткізгіштердің миелинсізденуімен
*микрогеморрагиялармен
*майда артериолалардың стенозы
*периваскулярлы инфильтраттармен
*некрозбен
#1931
*!ШАРКО үштігіне кіретін симптом
*спастикалық гипертония
*бұлшық еттік гипотония
*интенционды діріл
*назолалия
*афазия
#1932
*!ШАРКО үштігіне кіреді
*бұлшық еттік гипотония
*мәнерлеп сөйлеу
*апраксия
*атаксия
*гемипарез
#1933
*!Шашыранды склероз кезіндегі патогномиялық симптомадардың бірі
*гиперпатия
*ауру сезімталдығының жоғалуы
*құрсақ рефлекстерінің анықталмауы
*апраксия
*афазия
#1934
*!Шашыранды склерозбен аурушаңдық жиі мына жаста кездеседі
*7-14 жас
*50-60 жас
*16-45 жас
*8-15 жас
*60 жастан кейін
#1935
*!Шашыранды склерозда зақымданады
*нерв талшықтарының миелинді қабығы*нерв талшықтарының аксондары
*бас миының қантамырлары
*бас миының паренхимасы
*ми қабықтары
#1936
*!Шашыранды склероз өтеді
*жедел
*жеделдеу
*ремиссия және өршулермен
*қасқағымды
*стационарлы
#1937
*!ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗДЫҢ ЕРТЕ СИМПТОМДАРЫНА ЖАТАДЫ*есте сақтаудың төмендеуі
*ретробульбарлы неврит
*көру нервтерінің атрофиясы
*менингеальды симптомдар
*амавроз
#1938
*!Шашыранды склероздың белгілеріне жатады
*гиперкинездер
*ретробульбарлы неврит
*эпилептикалық ұстамалар
*менингеальды симптомдар
*акинетико-ригидті синдром
#1939
*!Шашыранды склерозға тән көру нервінің зақымдануы
*көру нервінің ісінуі
*көру нервінің жартылай атрофиясы
*көру нервінің ісінуі
*көру нервінің атрофиясы
*ретробульбарлы неврит
#1940
*!Жүйке жүйесінің миелинсіздену ауруларына жатады
*кіші хорея
*Паркинсон ауруы
*Шильдер лейкоэнцефалиті
*Вильсон – Коновалов ауруы
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
#1941
*!Бас миының магнитті-резонансты томографиясында миелинсіздену ошақтары анықталады?
*инсультте
*іріңді менингитте
*шашыранды склерозда
*бас миының ісіктерінде
*бүйірлік амиотрофиялық склерозда
#1942
*!ШАРКО үштігіне кіретін симптомдар
*апраксия
*арефлексия
*тетраплегия
*бұлшық еттік гипотония
*нистагм
#1943
*!шашыранды склерозда өршудің алдын алу үшін тағайындалады
*В-интерферондар
*ганглиоблокаторлар
*антибиотиктер
*спазмолитиктер
*антикоагулянттар
#1944
*!шашыранды склерозды емдеуге арналған препараттар
*антибиотиктер
*глюкокортикоидтар
*антиконвульсанттар
*антигипоксанттар
*гемостатиктер
#1945
*!шашыранды склероздың өршуінде қолдану көрсетілген
*цитостатиктерді
*глюкокортикоидтарды
*витаминдерді
*антибиотиктерді
*эстрогенді стероидтық препараттарды
#1946
*!белок-жасушалық диссоциация - бұл
*шамалы белок жоғарылауымен жоғары плеоцитоз
*Жасуша және белок көрсеткіштері қалыпты
*қалыпты белок кезіндегі жоғары плеоцитоз
*белок жоғарылауымен төмен плеоцитоз
*қалыпты белоктағы төмен плеоцитоз
#1947
*!шашыранды склерозды диагностикалаудың ең мәліметті әдісі
*бас сүйегінің рентгенографиясы
*ангиография
*КТ
*МРТ
*миелография
#1948
*!сирингомиелия - бұл
*жұлынның миелинсіздену аурулары
*жұлынның инфекциялық аурулары
*жұлында кистозды қуыстардың түзілуімен болатын ауру
*жұлын және бас миының қантамырлық аурулары
*жұлын және бас миының жарақаттық ауруы
#1949
*!бүйірлік амиотрофиялық склерозға тән
*құрсақ рефлекстерінің анықталмауы
*фибриллярлы тартылулар
*менингеальды синдром
*тунельды синдром
*тарту симптомдары
#1950
*!шашыранды склероздың спинальды түрін ажыратады
*көлденең миелит
*мишықтық атаксия
*бас миының ісігі
*кіші хорея
*паркинсонизм
#1951
*!сирингомиелиядағы патогномиялық симптомдардың бірі болып табылады
*афазия
*апраксия
*гемипарез
*гемигипестезия
*сезімталдықтың диссоциирленген бұзылыстары
#1952
*!сирингомиелияға тән сезімталдықтың бұзылу типі
*бағандық
*капсулярлы
*перифериялық
*өткізгіштік
*артқы-мүйіздік сегментарлы
#1953
*!жұлынның кеуде бөлімінің миелиті кезінде анықталады?
*гемипарез
*орталық тетрапарез
*төменгі босаң парапарез
*төменгі спастикалық парапарез
*жоғары босаң және төменгі спастикалық парапарез

#1954
*!мойын буылтығы аймағындағы миелитке тән
*гемипарез
*орталық тетрапарез
*төменгі босаң парапарез
*төменгі спастикалық парапарез
*жоғары босаң және төменгі спастикалық парапарез
#1955
*!сирингомиелияда зақымданады
*алдыңғы түбіршек
*артқы түбіршек
*ішкі капсула
*артқы мүйіз
*артқы баған
#1956
*!бүйірлік амиотрофиялық склерозда зақымданады
*алдыңғы түбіршек
*артқы түбіршек
*алдыңғы мүйіз
*артқы мүйіз
*артқы баған
#1957
*!жедел шашыранды энцефаломиелит – бұл жүйке жүйесінің ауруы
*қантамырлық
*дегенеративті
*миелинсіздену
*нерв-бұлшық еттік
*жарақаттық
#1958
*!жедел шашыранды склероз негізінде жатқан үрдістер
*аутоиммунды
*жарақаттық
*қантамырлық
*дегенеративті
*метаболикалық
#1959
*! 35 жасар әйел басының айналуына, жүрісінің бұзылуына шағымданады. Қарап тексергенде нистагм, мәнерлеп сөйлеу, интенционды тремор анықталған.
Науқаста шашыранды склероздың қай түрі?
*бағандық түрі
*мишықтық түрі
*спинальды түрі
*оптикалық түрі
*цереброспинальды түрі
#1960
*!Әйел , 40 жаста, көрудің төмендеуіне және көз алдындағы екі еселенуге, шаршағыштыққа, енжарлыққа, бас ауруына, бас айналуына, ұйқысының бұзылуына шағымданады. Қарап тексергенде: құрсақ рефлекстерінің жоғалуы, вестибулярлы бұзылыстар анықталады. Көз түбін қарап тексергенде: көру нервтері емізікшелерінің самай жартысы ағарған.
Науқаста шашыранды склероздың қай түрі?
*мишықтық
*оптикалық
*спинальды
*цереброспинальды
*бағандық
#1961
*!39 жасар ер адам, шашыранды склерозбен, омыртқа бойымен ауру сезіміне, қолдары және аяқтарында басын еңкейткенде болатын «электрлік тоқ» сезіміне, аяқ-қолдарындағы әлсіздікке, императивті шақырулар және зәр кідіруі түріндегі орталық типтегі зәр шығару бұзылыстарына шағымданады.
Аталған ауру симптомы қалай аталады?
*Нери
*Лермитт
*Лассег
*Бабинский
*Оппенгейм
#1962
*!35 жасар әйел, шашыранды склерозбен, омыртқа бойымен ауру сезіміне, қолдары және аяқтарында басын еңкейткенде болатын «электрлік тоқ» сезіміне, аяқ-қолдарындағы әлсіздікке, императивті шақырулар және зәр кідіруі түріндегі орталық типтегі зәр шығару бұзылыстарына шағымданады.
Науқаста мүмкін болатын миелинсіздену ошағы қайда орналасқан?
*бас миының қыртысында
*мишықта
*жұлында
*көпір-мишық бұрышында
*ми бағанында
#1963
*!40 жасар ер адамда, қарап тексергенде анықталды: екі жақты амавроз, төменгі спастикалық параплегия, орталық типті кіші жамбас бұзылыстары.
Миелинсіздену ауруларының қай түрі туралы айтылып отыр?
* Шильдер диффузды склерозы
*Девик оптикомиелиті
*Марбург склерозы
*Балло концентрлік склерозы
*көптік склероз
#1964
*!25 жасар ер адамда вирусты инфекциядан кейін жалпы милық синдром, менингеальды синдром, бульбарлы салдану синдромы, спастикалық парапарез, мишықтық атаксия пайда болды.
Ең мүмкін болатын диагноз?
*шашыранды склероз
*полиомиелит
*менингококкты менингит
*энтеровирусты менингит
*жедел шашыранды энцефаломиелит
#1965
*!30 жасар ер адам, жүрісінің тұрақсыздығына шағымданады. Қарап тексергенде: көлденең нистагм, жүрісі атаксиялық, Ромберг қалпында тұрақсыздық, құрсақ рефлекстерінің болмауы, интенционды діріл, тізе рефлекстерінің жоғарылауы, аяқ басының клонусы анықталды.
Ең мүмкін болатын диагноз?
*менингит
*полиневрит
*Паркинсон ауруы
*шашыранды склероз
*бас миының өспесі
#1966
*!30 жасар әйел, қарап тексергенде: көлденең нистагм, дизартрия, эйфория, зәр шығарудың императивті шақырулары, аяқтарында парестезиялар, аяқтарының спастикалық парезі, құрсақ рефлекстерінің болмауы анықталды.
Ең мүмкін болатын диагноз?
*менингит
*полиневрит
*Паркинсон ауруы
*шашыранды склероз
*бас миының өспесі
#1967
*!38 жасар әйелде, бір ай бойы жүйелі бас айналуы, жүру кезінде шайқалу мазалады, өздігімен қайтып кетті, 1 жылдан кейін аяқтарында әлсіздік, зәр шығарудың императивті шақырулары пайда болды. Неврологиялық статусында: төменгі спастикалық парапарез, Шарко триадасы.
Ең мүмкін болатын диагноз?
*миелопатия
*жұлын мерезі
*шашыранды склероз
*бас миының өспесі
*жедел шашырнады энцефаломиелит
#1968
*!28 жасар ер адамда, өзгерген мінез-құлық фонында эпилептикалық ұстама пайда болды, кейін галлюцинациялармен, сандырақпен психотикалық бұзылыстар пайда болды, көз түбінде іркіліс белгілері. Ликворда белок-жасушалық диссоциация. МРТ – ми және сүйелді дене бөлімдерінде диффузды миелинсіздену.
Аталған диагноздардың қайсысы ең мүмкін?
*шашыранды склероз
*геморрагиялық инсульт
*бас миының өспесі
* Шильдер лейкоэнцефалиті
*жедел шашыранды энцефаломиелит
#1969
*!18 жасар науқаста аяқтарында әлсіздік, зәр шығаруға императивті шақырулар пайда болды. Неврологиялық статусында:   төменгі   спастикалық   парапарез,   Шарко триадасы.
Ең мүмкін болатын болжам диагноз?
*қантамырлық миелопатия
*шашыранды склероз
*жедел шашыранды энцефаломиелит
*жұлын мерезі
*бас миының өспесі
#1970
*!20 жасар науқасты қарап тексергенде анықталғаны: көлденең нистагм,    атаксиялық жүріс, Ромберг қалпында тұрақсыздық, құрсақ рефлекстерінің анықталмауы, интенционды діріл, тізе рефлекстерінің жоғарылауы, аяқ басының клонусы анықталады.
Ең мүмкін болатын диагноз?
*менингит
*бас миының өспесі
*полиневрит
*Паркинсон ауруы
*шашыранды склероз
#1971
*!32 жасар әйелде ЖРВИ фонында жағдайының күрт нашарлауы болды, қатты бас ауруы, парестезиялар, аяқ-қолында әлсіздік пайда болды. Қарап тексергенде анықталғаны: әлсіз менингеальды белгілер, вестибулярлы бұзылыстар, сол жағында ішке қарай қитарлану, орталық тетрапарез, кіші жамбас бұзылыстары.
Ең мүмкін болатын болджам диагноз?
*қантамырлық миелопатия
*шашыранды склероз
*жедел шашыранды энцефаломиелит
*жұлын мерезі
*жұлын өспесі
#1972
*!44 жасар ер адамда ауруы тез үдемелі. Неврологиялық статусында: гемианопсия, псевдобульбарлы синдром, эпилептикалық ұстамалар, когнитивті бұзылыстар, орталық типті кіші жамбас бұзылыстары, мишықтық атаксия.
Миелинсіздену ауруларының қай түрі ең мүмкін?
*Шильдер диффузды склерозы
*Девик оптикомиелиті
*Марбург склерозы
*Балло концентрлік склерозы
*көптік склероз
#1973
*!48 жасар ер адамда, алғашында дисфагия, назолалия, дизартрия, гипофония пайда болды, кейін пирамидалық бұзылыстар, амиотрофиялар, фасцикулярлы тартулар қосылды.
Амиотрофиялық склероздың қай түрі ең тән?
*бульбарлы
*мойын-кеуделік
*бел-сегізкөз
*мойын
*кеуделік
#1974
*!43 жасар ер адамда ақырындап төменгі босаң парапарез, фасцикулярлы тартулар пайда болды.
ЭНМГ – денервационды үрдіс.
Амиотрофиялық склероздың қай түрі ең тән?
*бульбарлы
*мойын-кеуделік
*бел-сегізкөз
*диффузды
*кеуделік
#1975
*!40 жасар ер адам 3 жыл бұрын пайда болған қолдарының бұлшық еттеріндегі тартылуларға шағымданады. 2 жыл бұрын қолдары арықтаған, әлсіреген, сөйлеуі бұзылған. Объективті: дизартрия, назолалия, тіл бұлшық еттерінің фасцикуляциясы, жұтқыншақ рефлексі төмендеген, қол бұлшық еттерінің атониясы, атрофиясы. Иық белдеуі және қолдар бұлшық еттерінің фасцикулярлы тартылулары байқалады. Сезімталдық сақталған.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы ең мүмкін?
*миелит
*полиомиелит
*полинейропатия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жұлын қанайналымының бұзылысы
#1976
*!40 жасар бүйірлік амиотрофиялық склерозбен ауыратын ер адамда стационарда дәрігері қол бұлшық еттеріндегі атрофияны, атонияны, иық белдеуі және қол бұлшық еттеріндегі фасцикулярлы тартуларды, аяқтарында тонустың және рефлекстердің жоғарылауын, екі жақты Бабинский симптомының оң екендігін анықтады.
Патологиялық ошақтың ең мүмкін орналасуы?
*сегізкөз бөлігінде
*кеуде бөлігінде
*бел бөлігінде
*жоғары мойын бөлігінде
*мойын буылтығы деңгейінде
#1977
*!52 жасар ер адам учаскелік дәрігерге аяқтарындағы ақырындап дамыған әлсіздікке шағымданып келді. Объективті: аяқтарында атония, атрофия, фасцикуляциялар анықталады. Сезімталдық сақталған.
Амиотрофиялық склероздың қай түрі ең тән?
*мойын
*жоғары
*бағандық
*бульбарлы
*бел-сегізкөз
#1978
*!45 жасар әйел қолдарының арықтағанын, бұлшық еттерінде тартуларды айтады, біртіндеп қолдарында әлсіздік пайда болған, түймелерін салу, жазу, тағам кесу қиындаған, сөйлеуі және шайнауы бұзылған. Объективті: бульбарлы синдром, жоғары босаң парапарез және төменгі спастикалық парапарез. Сезімталдық сақталған. Кіші жамбас ағзаларының қызметі бұзылмаған.
Ең мүмкін болатын диагноз?
*сирингомиелия
*шашыранды склероз
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*Гийне -Барре полирадикулоневриті
*жұлын қанайналым бұзылысы
#1979
*!30 жасар ер адам, оң қолындағы жансыздану және әлсіздікке шағымданады. Объективті: омыртқаның кеуде бөлімінің сколиозы, оң қолда күші төмендеген, қолдарының дистальды бөлімі бұлшық еттерінің гипотониясы, гипотрофиясы. Оң қолында ауру сезімдік және температуралық сезімталдық төмендеген. Бұлшық ет – буындық сезім сақталған. Оң қол басы көкшіл, гипергидроз, терісінің гиперкератозы анықталады.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы ең мүмкін?
*полиомиелит
*сирингомиелия
*полинейропатия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жұлын қанайналым бұзылысы
#1980
*!46 жасар ер адам, неврологиялық статусында оң жақ С3-тен С8-ге дейін беткей сезімталдықтың төмендеуі. Терең сезімталдық сақталған. Рефлекстер және тонус сақталған.
Жұлынның қай құрылымында патологиялық ошақ орналасқан?
*алдыңғы мүйізінде
*бүйір мүйіздерінде
*артқы мүйіздерінде
*бүйір бағандарында
*артқы бағандарында
#1981
*!50 жасар ер адам сол қолының жансыздануына, кеудесінің сол аймағындағы ауру сезіміне шағымданады. Объективті: қолдарының дистальды бөлім бұлшық еттерінің гипотрофиясы, гипотониясы, оң жақта С3-тен С7-ге дейін беткей сезімталдықтың төмендеуі анықталады. Аяқтарында рефлекстер сақталған. Зәр шығару бұзылыстары жоқ.
Сирингомиелияның қай түрі ең тән?
*цервикальды
*цервикоторакальды
*цервикобульбарлы
*люмбосакральды
* мультифокальды
#1982
*!30 жасар әйел, кеудесінің сол жақ аймағындағы, сол қолының әлсіздігіне, түсінің өзгеруіне шағымданады. Объективті: сол қол басы көкшіл, суық, суық пен ыстықты, үшкір мен тегісті ажырата алмайды, бірақ бұлшық-ет-буындық сезімі сақталған. Рефлекстер біркелкі шақырылады. Кіші жамбас ағзалары қызметі сақталған. Науқас бойы аласа, мойны қысқа. Қолдары ұзын.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы ең мүмкін?
*полиомиелит
*сирингомиелия
*полинейропатия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жұлын қанайналым бұзылысы
#1983
*!40 жасар ер адам температурасы 39 С дейін жоғарылау фонында пайда болған қолдары және аяқтарындағы әлсіздікке, «құмырсқа жүру» сезімі, аяқтары және қолдарындағы жансыздануына, зәрдің кідіруіне шағымданады. Объективті: бас-ми нервтерінің қызметі ерекшеліксіз, аяқ және қолдағы бұлшық ет тонусы мен рефлекстер жоғарылаған, екі жақты экстензорлы белгілер. Сезімталдық С3 деңгейінен бастап төмендеген. Нәжіс және зәрдің кідіруі.
Топикалық ошағы орналасуы мүмкін?
*мойын буылтығында
*жұлынның алдыңғы мүйіздерінде
*жұлынның кеуде бөлімінде
*жұлынның жоғары мойын бөлімінде
*жұлынның бел-сегізкөз аймағында
#1984
*!40 жасар ер адам дене температурасының 38 С жоғарылауы фонында кенеттен дамыған аяқтарындағы әлсіздікке, зәр кідіруіне шағымданады. Объективті: аяқтарында күші 3,5 баллға дейін төмендеген. Аяқтарында бұлшық ет рефлексі және тонусы жоғарылаған. Бабинский рефлексі екі жақты оң. Сезімталдықтың барлық түрі Д9 деңгейінен бастап төмендеген. Нәжіс жіне зәр шығуының кідіруі.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы ең мүмкін?
*миелопатия
*жұлынның мойын бөлігінің миелиті
*жұлынның кеуде бөлігінің миелиті
*жұлынның бел бөлігінің миелиті
*жұлын қанайналым бұзылысы
# 1985
*!40 жасар ер адам дене температурасының 38 С дейін жоғары, аяқтарындағы әлсіздік пен жансыздануға, зәр бөлінудің кідіруіне шағымданады. Объективті: қолдарында рефлекстер біркелкі, бұлшық ет тонусы біркелкі, аяқтарында жоғарылаған. Бабинский симптомы екі жақты оң. Сезімталдықтың барлық түрі Д9 деңгейінен бастап төмендеген. Нәжіс және зәр шығуының кідіруі. Қан анализінде: лейкоцитоз, СОЭ – 20 мм сағатына. Ликвор: түссіз, мөллдір, лимфоциттер -25 жасуша 1 мм3 , нейтрофильдер -1 - 1 мм3. Глюкоза және белок қалыпты. Болжам диагноз – миелит.
Қандай аурулармен ең мүмкін ажырату диагностикасы?
*энцефалитпен
*сирингомиелиямен
*Гийне -Барре полирадикулоневритімен
*жедел шашыранды энцефаломиелитпен
*ми қанайналым бұзылысымен
#1986
*!40 жасар ер адам клиникаға дене температурасының 38 С дейін жоғарылауы фонында дамыған аяқ-қолдарындағы әлсіздікке, жансыздануға, зәр бөлінуінің кідіруіне шағымданып түсті. Объективті: рефлекстер және бұлшық ет тонусы аяқ-қолдарында жоғарылаған, Бабинский симптомы екі жақты оң. Сезімталдық С3 деңгейінен төмендеген. Нәжіс және зәр шығуының кідіруі. Қан анализінде: лейкоциттер: 22 х109. СОЭ – 20 мм сағатына. Ликвор түссіз, мөлдір. Лимфоциттер -20 жасуша 1 мм3 , нейтрофильдер -1 - 1 мм3. Глюкоза және белок қалыпты.
Ең мүмкін болатын диагноз?
*миелопатия
*жұлынның мойын бөлігінің миелиті
*жұлынның кеуде бөлігінің миелиті
*жұлынның бел бөлігінің миелиті
*жұлын қанайналым бұзылысы
#1987
*!40 жасар ер адам дене температурасының 37?5 С дейін жоғарылауы фонында дамыған аяқ-қолдарындағы әлсіздікке, жансыздануға, зәр бөлінуінің кідіруіне шағымданып түсті. Объективті: иық бұлшық еттерінің гипотрофиясы. Рефлекстер және бұлшық ет тонусы қолдарында төмендеген, аяқтарында жоғарылаған. Екі жақты экстензорлы белгілер анықталады. Сезімталдық С5 деңгейінен төмендеген. Нәжіс және зәр шығуының кідіруі.
Топикалық ошағы орналасуы мүмкін?
*мойын буылтығында
*жұлынның алдыңғы мүйіздерінде
*жұлынның кеуде бөлімінде
*жұлынның жоғары мойын бөлімінде
*жұлынның бел-сегізкөз бөлімінде
#1988
*!42 жасар ер адам, агроном, 3 жыл бұрын пайда болған қолдарының бұлшық еттеріндегі тартылуларға шағымданады. 2 жыл бұрын қолдары арықтаған, әлсіреген, сөйлеуі бұзылған. Объективті: дизартрия, назолалия, тіл бұлшық еттерінің фасцикуляциясы, жұтқыншақ рефлексі төмендеген, қол бұлшық еттерінің атониясы, атрофиясы. Иық белдеуі және қолдар бұлшық еттерінің фасцикулярлы тартылулары байқалады. Аяқтарында бұлшық ет тонусы және рефлекстер жоғарылаған. Патологиялық аяқ басы рефлекстері шақырылады.
Төменде берілген диагноздардың қайсысы ең мүмкін?
*миелит
*полиомиелит
*полинейропатия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жұлын қанайналым бұзылысы\
#1989
*!40 жасар ер адам, оң қолындағы жансыздану және әлсіздікке шағымданады. Объективті: омыртқаның кеуде бөлімінің сколиозы, оң қолда күші төмендеген, қолдарының дистальды бөлімі бұлшық еттерінің гипотониясы, гипотрофиясы. Оң қолында ауру сезімдік және температуралық сезімталдық төмендеген. Бұлшық ет – буындық сезім сақталған. Оң қол басы көкшіл, гипергидроз, терісінің гиперкератозы анықталады.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы ең мүмкін?
*полиомиелит
*сирингомиелия
*полинейропатия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жұлын қанайналым бұзылысы
#1990
*!15 жасар жасөспірімде дизрафиялық статус, синдактилиямен қатар жартылай куртка типі бойынша беткей және ауру сезімталдығының жойылуы анықталады, біртіндеп гипофония, назолалия, дизартрия, дисфагия пайда болды.
Ең мүмкін болатын диагноз?
*полиомиелит
*көлденең миелит
*сирингобульбия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жедел шашыранды энцефаломиелит
#1991
*!16 жастағы жасөспірімде, анамнезінде бірнеше күйіктер, сезімталдықтың диссоциирленген бұзылыстары, беткей қалыпты, терең сақталған, терісінде гиперпигментация, кератоз белгілері.
Қандай диагноз ең мүмкін?
*полиомиелит
*көлденең миелит
*сирингомиелия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жедел шашыранды энцефаломиелит
#1992
*!25 жасар қыз, анамнезінде бірнеше рет ауыр күйіктер, куртка типті ауру және температуралық сезімталдықтың жойылуы, терең сезімталдық сақталған. МРТ – да жұлында кистозды қуыс анықталған.
Қандай диагноз ең мүмкін?
*полиомиелит
*көлденең миелит
*сирингомиелия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жедел шашыранды энцефаломиелит
#1993
*!45 жасар ер адам, қол бұлшық еттеріндегі фасцикулярлы тартулар, қолдарында біртіндеп ұлғаятын әлсіздікке, бұлшық еттерінің арықтауына шағымданады. Объективті: қолдарында босаң парапарез, аяқтарында – аяқ басы патологиялық рефлекстерге күмән.
Ең мүмкін болатын болжам диагноз?
*полиомиелит
*көлденең миелит
*сирингомиелия
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жедел шашыранды энцефаломиелит
#1994
*!30 жасар ер адамды қарап тексергенде анықталғаны: горизонтальды нистагм, атаксиялық жүріс, Ромберг қалпында тұрақсыздық, құрсақ рефлекстерінің болмауы, интенционды діріл, тізе рефлекстерінің жоғарылауы, аяқ басы клонусы.
Қандай препараттарды тағайындау ең тиімді?
*цитостатиктер
*глюкокортикоидтар
*транквилизаторлар
*антибиотиктер
*эстрогенді стероидты препараттар
#1995
*!25 жасар әйел, қарап тексергенде анықталғаны: горизонтальды нистагм, дизартрия, эйфория, зәр шығаруға императивті шақырулар, аяқтарында парестезиялар, аяқтарының спастикалық парезі, құрсақ рефлекстерінің болмауы.
Ең тиімді диагностика әдісі?
*ЭЭГ
*миелография
*ангиография
*бас миының КТ
*бас миының МРТ
#1996
*!28 жасар әйел, қарап тексергенде анықталғаны: горизонтальды нистагм, мәнерлеп сөйлеу, дизартрия, эйфория, зәр шығаруға императивті шақырулар, аяқтарындағы парестезиялар, аяқтарының спастикалық парезі, құрсақ рефлекстерінің болмауы.
Диагнозды дәлелдеу үшін қандай әдіс қажет?
*электроэнцефалография
*электромиография
*бас миы МРТ
*бас миы КТ
*бас сүйегі рентгенографиясы

#1997
*!30 жасар әйел, қарап тексергенде анықталғаны: горизонтальды нистагм, мәнерлеп сөйлеу, дизартрия, эйфория, зәр шығаруға императивті шақырулар, аяқтарындағы парестезиялар, аяқтарының спастикалық парезі, құрсақ рефлекстерінің болмауы. Анамнезінен: осындай жағдай бір жыл бұрын жеңіл түрде болған.
Берілген өршуде қандай ем қолдану мақсатты?
*антигипертензивті дәрілер
*вазодилятаторлар
*глюкокортикоидты препараттар
*антиаггреганттар
*антиоксиданттар
#1998
*!29 жасар ер адам, қарап тексергенде: нистагм, ретробульбарлы неврит, аяқтарында парестезиялар, аяқтарының спастикалық парезі, құрсақ рефлекстерінің болмауы анықталды. Емнен кейін барлық симптомдар кері қайтты.
Ремиссия кезінде ем өткізу керек?
*альфа-интерферонмен
*бета-интерферонмен
*гормональды препараттармен
*гипотензивті препараттармен
*антиагреганттармен
#1999
*!25 жасар ер адам, қарап тексергенде анықталғаны: горизонтальды нистагм, мәнерлеп сөйлеу, зәр шығаруға императивті шақырулар, аяқтарындағы парестезиялар, аяқтарының спастикалық парезі, құрсақ рефлекстерінің болмауы.
Бұлшық еттік спастиканы азайту үшін ең қажет тағайындау:
*аминалон
*баклофен
*пантогам
*фенибут
*кавинтон
#2000
*!44 жасар әйел, неврологиялық қарап тексергенде: екі жақты амавроз, төменгі спастикалық параплегия, орталық типті зәр бұзылыстары.
Бірінші кезекте қандай зерттеу әдісін ұсыну керек?
*бас миы және жұлын МРТ
*электромиография
*допплерография
*шақырылған потенциалдар
*бас сүйек рентгенографиясы
#2001
*!34 жасар әйел, неврологиялық қарап тексергенде: екі жақты амавроз, төменгі спастикалық параплегия, орталық типті зәр бұзылыстары.
Қандай терапияны тағайындау мақсатты?
*антигипертензивті препараттар
*диуретиктер
*глюкокортикоидты препараттар
*цитостатиктер
*коагулянттар
#2002
*!18 жасар науқас, вирусты инфекциядан кейін жалпы милық синдром, менингеальды синдром, бульбарлы салдану синдромы, спастикалық парапарез, мишықтық атаксия пайда болды.
Бірінші кезекте қандай зерттеу әдісін тағайындау қажет?
*электроэнцефалография
*бас миы МРТ
*жұлын пункциясы
*эхоэнцефалография
*реоэнцефалография
#2003
*!17 жасар жасөспірімде вирусты инфекциядан кейін жалпы милық синдром, менингеальды синдром, бульбарлы салдану синдромы, спастикалық парапарез, мишықтық атаксия пайда болды.
Қандай терапияны қолдану мақсатты?
*антигипертензивті препараттар
*диуретиктер
*кортикостероидтар
*вирусқа қарсы
*коагулянттар
#2004
*!32 жасар ер адам, оң қолындағы жансыздану және әлсіздікке шағымданады. Объективті: оң қолда күші төмендеген, қолдарының дистальды бөлімі бұлшық еттерінің гипотониясы, гипотрофиясы. Оң қолында ауру сезімдік және температуралық сезімталдық төмендеген. Бұлшық ет – буындық сезім сақталған. Оң қол басы көкшіл, гипергидроз, терісінің гиперкератозы анықталады.
Диагностикасында шешуші мағынаға ие?
*нейросонография
*реоэнцефалография
*жұлын МРТ
*электроэнцефалография
*ультрадыбысты доплерография
#2005
*!30 жасар ер адам, оң қолындағы жансыздану және әлсіздікке шағымданады. Объективті: омыртқаның кеуде бөлімінің сколиозы, оң қолда күші төмендеген, қолдарының дистальды бөлімі бұлшық еттерінің гипотониясы, гипотрофиясы. Оң қолында ауру сезімдік және температуралық сезімталдық төмендеген. Бұлшық ет – буындық сезім сақталған. Оң қол басы көкшіл, гипергидроз, терісінің гиперкератозы анықталады.
Төменде көрсетілген зерттеу әдістерінің қайсысы ең қажет?
*нейросонография
*электроэнцефалография
*ультрадыбысты доплерография
*мойын бөлімінің рентгенорафиясы
* жұлын КТ
#2006
*!20 жасар әйел, кеудесінің сол жақ аймағындағы, сол қолының әлсіздігіне, түсінің өзгеруіне шағымданады. Объективті: сол қол басы көкшіл, суық, суық пен ыстықты, үшкір мен тегісті ажырата алмайды, бірақ бұлшық-ет-буындық сезімі сақталған. Кіші жамбас ағзалары қызметі сақталған. Қан және зәр анализдерінде өзгеріс жоқ. ЭКГ: жүректің электрлік осінің вертикальды орналасуы.
Қай препаратты тағайындау ең мақсатты?
*викасол
*дицинон
*аминалон
*габапентин
*пенициллин
#2007
*!50 жасар ер адам, 10 жыл бойы кеудесінің оң жартысындағы және оң қолындағы жедел ауру сезімдері, жансыздануы мазалайды. Объективті: беткей сезімталдық С3 деңгейінен С7 – ге дейін оң жақта анықталмайды. Рефлекстер қолдарында шақырылмайды. Кіші жамбас ағзаларының бұзылыстары жоқ. Медикаментозы ем тиімсіз.
Қандай емдеу әдісі ең мақсатты?
*хирургиялық
*кебу тарту
*мануальдя терапия
*су асты тарту
*емдік дене шынықтыру

#2008
*!65 жасар әйел, мойнында және иық белдеуіндегі ауру сезіміне, мойын бөлімі өозғалысының шектелуіне, жансыздану, «құмырсқа жүру» сезімі, аяқтарындағы әлсіздікке шағымданады. Ауруы біртіндеп 3 жыл ішінде дамыған. Объективті: Нери симптомы оң, қол бұлшық еттерінің әлсіз атрофиясы, екі басты бұлшық ет рефлексі төмендеген және аяқтарында рефлекстер жоғарылаған. Аяқтарында тонус жоғарылаған. Бабинский симптомы екі жақты оң. С5-С6 зоналарында сезімталдық төмендеген. Кіші жамбас ағзаларының қызметі қалыпты.
Аспаптық диагностикада ең мақсатты тағайындау?
*ангиография
*реоэнцефалография
*бас миы МРТ
*радионуклеотидті сцинтиграфия
*омытқаның мойын бөлімінің рентгенографиясы
#2009
*!40 жасар ер адам, 2 жыл бұрын қол бұлшық еттерінің тартылуларын байқаған, біртіндеп қолдарының арықтауы, қолдарының әлсіздігі, сөйлеуінің бұзылысы пайда болған. Объективті: дизартрия, назолалия, тіл бұлшық еттерінің фасцикуляциясы, жұтқыншақ рефлексі төмендеген, қол бұлшық еттерінің атониясы, атрофиясы. Иық белдеуі және қол бұлшық еттерінің фасцикулярлы тартулары анықталады. Аяқтарда бұлшық ет тонусы және рефлекстер жоғарылаған. Патологиялық аяқ басы рефлекстері анықталады. Сезімталдық сақталған. Кіші жамбас ағзаларының қызметі қалыпты.
Қандай зерттеу әдісі ең қажет?
*нейросонография
*реоэнцефалография
*электромиография
*электроэнцефалография
*ультрадыбысты доплерография
#2010
*!40 жасар ер адам, қол бұлшық еттерінің тартылуларын байқаған, біртіндеп қолдарының арықтауы, қолдарының әлсіздігі, сөйлеуінің бұзылысына шағымданған. Объективті: бульбарлы синдром, қол бұлшық еттерінің атониясы, атрофиясы. Иық белдеуі және қол бұлшық еттерінің фасцикулярлы тартулары анықталады. Аяқтарда бұлшық ет тонусы және рефлекстер жоғарылаған. Патологиялық аяқ басы рефлекстері анықталады. Сезімталдық сақталған. Кіші жамбас ағзаларының қызметі қалыпты.
Көрстеілген зерттеу әдістерінің ішінде қайсысы диагноз қоюда ең негізгі?
*электронейромиография
*нейросонография
*реоэнцефалография
*электроэнцефалография
*ультрадыбысты доплерография
#2011
*!39 жасар ер адам, біртіндеп қол бұлшық еттерінің гипотрофиясы, гипотониясы, иық белдеуі және қол бұлшық еттерінің фасцикулярлы тартулары, аяқтарында тонус және рефлекстердің жоғарылауы, екі жақты Бабинский симптомы оң болды. ЭНМГ – денервация белгілері.
Төменде көрсетілген препараттардың қайсысын тағайындау ең мақсатты?
*гепарин
*дицинон
*контрикал
*пенициллин
*рилутек
#2012
*!40 жасар ер адам температурасы 38 С дейін жоғарылау фонында пайда болған қолдары және аяқтарындағы әлсіздікке, «құмырсқа жүру» сезімі, аяқтары және қолдарындағы жансыздануына, зәрдің кідіруіне шағымданады. Объективті: бас-ми нервтерінің қызметі ерекшеліксіз. Орталық тетрапарез. Сезімталдық С3 деңгейінен бастап төмендеген. Нәжіс және зәрдің кідіруі.
Қан анализінде: лейкоциттер: 22 х109. ЭТЖ – 20 мм сағатына.
Зерттеу әдістерінің қайсысы ең қажет?
*нейросонография
*реоэнцефалография
*электроэнцефалография
*ультрадыбысты доплерография
*жұлын сұйықтығының анализі
#2013
*!45 жасар ер адам, қол бұлшық еттеріндегі фасцикулярлы тартулар, қолдарында біртіндеп ұлғаятын әлсіздікке, бұлшық еттерінің арықтауына шағымданады. Объективті: қолдарында босаң парапарез, аяқтарында – аяқ басы патологиялық рефлекстерге күмән.
Аталған препараттардың қайсысы ең қажет?
*ацикловир
*цефтриаксон
*карнитин
*карбамазепин
*пенициллин
#2014
*! ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗ ӨРШУІНІҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН ТАҒАЙЫНДАЙДЫ
*В-интерферондар
*иммуномодуляторлар
*антибиотиктер
*спазмолитиктер
*антикоагулянттар
#2015
*!ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗДЫ ЕМДЕУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПРЕПАРАТТАР
*антибиотиктер
*глюкокортикоидтар
*антиконвульсанттар
*В-интерферондар
*гемостатиктер
#2016
*!ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗДЫҢ ӨРШУІ КЕЗІНДЕ АУЫР ЖАҒДАЙЛАРДА ҚОЛДАНУ КӨРСЕТІЛГЕН
*цитостатиктерді
*кортикостероидтарды
*плазмаферез
*статиндер
*эстрогенді стероидты препараттар
#2017
*!ЖЕДЕЛ ШАШЫРАНДЫ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТТІ ЕМДЕУДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ
*плазмаферез
*кортикостероидтар
*ноотроптар
*химиотерапия
*сәулелі терапия
#2018
*!ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫНДА ЕҢ ТИІМДІ ӘДІС
*бас сүйегінің рентгенографиясы
*ангиография
*бас миы КТ
*бас миының МРТ-сы
*жұлын МРТ-сы
#2019
*!ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ КЕЛЕСІ КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІ АНЫҚТАУҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ
*үдемелі ағым
*ОЖЖ ақ затының көп ошақты зақымдануы
*ОЖЖ бір ошақты зақымдануының неврологиялық белгілері
*клиникалық диссоциация синдромы
*менингеальды белгілердің болуы
#2020
*!ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗҒА ТӘН КЛИНИКАЛЫҚ СИМПТОМАТИКА
*құрсақ рефлекстерінің болмауы
*диссоциация синдромы
*менингеальды синдром
*тунельды синдром
*созу симптомдары
#2021
*!ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗДЫҢ СПИНАЛЬДЫ ТҮРІН НЕДЕН АЖЫРАТАДЫ
*көлденең миелит
*мишықтық атаксия
*жұлын өспесі
*кіші хорея
*паркинсонизм
#2022
*!ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗ КЕЗІНДЕ НЕГІЗГІ СИМПТОМДАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*афазия
*апраксия
*гемипарез
*мәнерлеп сөйлеу
*құрсақ рефлекстерінің анықталмауы
#2023
*!ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ МИЕЛИНСІЗДЕНУ АУРУЛАРЫНА ЖАТАДЫ
*сирингомиелия
*миастения
*шашыранды склероз
*бүйірлік амиотрофиялық склероз
*жедел шашыранды энцефаломиелит
#2024
*!СИРИНГОМИЕЛИЯ КЕЗІНДЕ ДИФДИАГНОСТИКА ЖҮРГІЗУ КЕРЕК КЕЛЕСІМЕН
*энцефалит
*жұлын өспесі
*миелит
*менингит
*бүйірлік амитрофиялық склероз
#2025
*!БҮЙІРЛІК АМИОТРОФИЯЛЫҚ СКЛЕРОЗДЫҢ ТҮРЛЕРІ
*оптикалық
*мойын
*кеуде
*бульбарлы
*бел-сегізкөз
#2026
*!БҮЙІРЛІК АМИОТРОФИЯЛЫҚ СКЛЕРОЗ КЕЗІНДЕ ЕҢ ТИІМДІ ПРЕПАРАТ
*рилутек
*карнитин
*ацикловир
*витаминдер
*цефазолин
#2027
*!Бүйірлік амиотрофиялық склерозды бірінші кезекте ажырату қажет
*диск жарығынан
*шашыранды склероздан
*менингиттен
*жұлын өспесінен
*энцефалиттен
#2028
*!Бүйірлік амиотрофиялық склероздың негізгі симптомдары
*фасцикулярлы тартулар
*босаң салданулар
*сезімталдық бұзылыстары
*зәр шығару қызметінің бұзылыстары

Приложенные файлы

  • docx 10835495
    Размер файла: 169 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий