Документ Microsoft Office Word


Педагогика пәнінен тест жұмысы
1.Педагогика ғылымы:;
С)оқыту, білім беру және тәрбиелеу процесінің заңдылығын
2.Педагогика ғылымының негізгі ұғымдары:;
В)тәрбие, оқыту, білім беру;;;
3.Ғылыми педагогиканың негізін қалаушы:
Е)Я.А.Каменский.
4.Педагогиканы өз алдына жеке ғылым ретінде бөліп көрсеткен ғалым:;
В)Ф.Бэкон;;
5.Тәрбие-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:
А)нақтылы тәрбие міндеттерін шешу мен жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына бағытталған, ұйымдастырылған процесс;
6.Оқыту-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:
В)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;
7.Білім беру-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:
Е)табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуін айтады.
8.Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін анықта:
А)табиғи эксперимент;.
9.Оқу-тәрбие процесінің сандық және сапалық көрсеткішін анықтау:
С)математикалық-кибернетикалық әдіс;
10.Социометриялық әдіс:
Д)ұжымдағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас деңгейін анықтау;
11.Іс-қағаздарын, күнделіктерін оқып-үйрену, талдау қандай әдіс::
Е)мектеп құжаттарын зерттеу.
12.Озат педагогикалық тәжірибені талдау және зерттеу әдісі:
Е)жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесімен танысу, насихаттау.
13.Педагогикалық эксперимент:
А)нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық процесті әдейі зерттейтін ғылыми тәжірибені ;
14.Тест сөзі қай тіл ден енген :
Д)ағылшын;
15.Сауалнаманың қандай түрлері бар:
С)ашық, жабық;
16. «Педагогика»термині қандай мағынаны білдіреді:
В)жетектеуші;
17.Педагогика ғылымының салалары:
Д)мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы;
18.Білім беру жүйесі дегеніміз:
А)оқу- тәрбие мекемелерінің жиынтығы;
19.Орта, жоғары оқу орындары мен мектептен тыс мекемелер жүйесінде білім беру және тәрбие мақсатын жүзеге асыру процесін::
А)тұтас педагогикалық процесс;
20.Заңдылық дегеніміз:
А)педагогикалық процесс пен құбылыстардың арасындағы мәнді байланыс;
21.Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі::
А)тәрбиенің принципі;
В)тұтас педагогикалық процестің заңдылығы;
22. «Принцип»қандай мағынаны білдіреді:Е)бастапқы, негізгі, қағида.
23.Оқыту мен тәрбие жұмыстарын белгілі мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне игі әсер етеді::
А)мақсаттылық принципі;
24.Тұтас педагогикалық процестің компоненттерін көрсет:
А)оқыту мен тәрбиенің мақсаты,мазмұны, формалары мен әдістері, нәтижесі;
25. «Дидактика»ұғымын алғаш ғылымға енгізген:Е)Ратке
26.Дидактиканы басқаша не деп атаймыз:А)оқыту теориясы;
27.Дидактиканың негізін салушы:В)Я.А.Каменский;
28.Я.А.Каменскийдің еңбегі:»В) «Ұлы дидактика»
29.Көру, есту т.б. кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогиканың саласы:
С)арнайы педагогика;
30.Дидактиканың категориялары:
А)оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің мазмұны, оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу және бағалау;
31.Дидактикалық концепциялар:В)3;
32.Педоорталық концепциясының негізін салған:В)А.Дистерверг;
33.Оқытудың функциялары:А)білімдік, тәрбиелік, дамытушылық;
34.Білім:В)адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды,табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі;
35.Іскерлік:А)алған білім негізінде оқушылардың практикалық әрекеті іске асырылады;
36.Дағды:С)қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану;
37.Құрғақ жаттауға негізделіп оқыту-оқытудың қай түрі:
С)догматикалық-схоластикалық;
38.Дамыта оқыту:А)оқушылардың таным іс-әрекеттерін барынша дамыту, өз бетімен жаңа білімді іздеп табуға және оны еркін игеруге үйрету;
39.Түсіндірмелі-иллюстративті оқыту:В)мұғалім оқушыларды белгілі білім жүйесімен қаруландырады, іскерлікке үйретеді,көрекі құралдар қолданылады
40.Көрнекілік принципінің негізін қалаған:А)Я.А.Каменский;
41.Түсініктілік принципі дегеніміз:А)оқыту мен тәрбиені оқушылардың дайындық дәрежесіне сай ұйымдастыру;
42.Оқыту принципі дегеніміз:
А)оқытудың мазмұнын ашатын ережелер мен қағидалар жиынтығы;
43.Я.А.Каменский оқытудың қандай принципін «Оқытудың алтын ережесі»деп. атады:А)көрнекілік;
44.Ізгілендіру принципі дегеніміз:А)оқушыға қысымшылық жасамай, ер кін қатысуына жағдай жасау;
45.Білім беру мазмұны дегеніміз:Е)БІД-ның көлемі мен бағыты
46.Материалдық теория бойынша:А)білім қорын жасау;
47.Формальдық теория бойынша:;С)ақыл-ойын дамыту;
48.Білім берудің мазмұнын ашатын құжаттар:Д)мемлекеттік стандарт, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық;
49.Мемлекеттік стандарт:А)білім берудің қалыпты нормасын көрсететін құжат;
50.Оқу бағдарламасы:В)белгілі пән бойынша меңгеретін білім, іскерлік, дағдының көлемін анықтайды:
51.Оқу жоспары:Е)оқу пәндерінің құрамын, әрбір пәнді оқытуға қажетті апта бойынша салат санын анықтайтын мемлекеттік құжат.
52.Оқулық:Д)дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал;
53.Оқу жоспары қандай бөліктерден тұрады:Е)инвариативті, вариативті.
54.Оқу жоспарының түрлерін ата:С)мектептік-жұмыстық, мемлекеттік, аймақтық;
55.Оқу бағдарламасы неше бөліктен тұрады:В)3;
56.Оқулыққа қандай талаптар қойылады:А)гигиеналық, дидактикалық, эстетикалық;
57. «Әдіс»қай тілден енген сөзВ)грек;
58.Оқыту әдісі дегеніміз:А)мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа жету жолы;
59.Оқыту әдісі қандай сұраққа жауап береді.А)қалай оқыту керек;
60.Оқыту тәсілі:А)іс-әрекеттің жеке бөлігі;
61.Оқыту құралдары:А)таблица,оқулық, аудио-видио материалдар;В)әңгіме;
62.Сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер тобы қандай жолмен жүйеленген:
В)білім алудың көзіне қарай;
63.Оқушылардың таным белсенділігін арттыруға негізделген оқыту әдістерінің қатары:
С)зерттеу, проблемалық баяндау, ішінара іздену әдістері;
64.Оқытудық көрнекілік әдістері:Д)иллюстрация, демонстрация,бақылау;
65.Проблемалық әдіс дегеніміз не:А)мәселе туғызу;
66.Оқытудың жүйелілігі мен бірізділік принципі:Е)оқыту процесінде балаларды үнемі өз бетімен жұмыс істеуге , білімдерін жүйелі түрде тексеріп, есебін алып отыруда, күнделікті сабаққа дайындықпен келуге үйретеді.
67.Оқытудың саналылық пен белсенділік принципі:
А)білімді саналылықпен белсене қабылдап,оның өмір және практикамен байланысын тереңдету, оқытылатын фактілер мен құбылыстардың мәніне түсіну;
68.Оқытудың ғылымилық принципі:С)оқушылардың таным қабілетінің дамуына, дүниеге көзқарасының және жоғары адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына әсер ету;
69.Дамыта оқыту идеясын қалыптастырушы:В)А.Дистерверг;
70.И.Г.Пестолоцидің дидактикаға қосқан үлесі:В)бастауыш оқыту негізін;
71.Дидактикаға қазақша анықтама берген:Е)Ж.Аймауытов.
72.Оқыту процесінің қозғаушы күші:С)оқытудағы қарама-қайшылық процесі
73.Білім беру ұғымын педагогикаға алғаш рет енгізген:С)И.Песталоцци;
74.Ертедегі Грецияда оқытуды ұйымдастырудың қандай формасы пайдаланылды:С)жеке;
75.Сабақ:А)оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы;
76.Класс-сабақ жүйесін теориялық дәлелдеп, енгізген:
А) Я.А.Каменский;
77.Оқытуды ұйымдастырудың басқа формалары:Е)экскурсия,семинар,практикум,факультатив, консультация,үй оқу жұмысы.
78.Экскурсияның түрлері:А)кіріспе, кезектегі,қорытынды;.
79.Сабақ құрылымы:А)сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін, оның элементтерінің жиынтығы;
80.Сабақ бірліктері:А)логикалық, психологиялық,ұйымдастырушылық;
81.Логикалық бірлік дегеніміз:А) сабақ бөліктерінің аралығындағы ішкі байланыс заңдылығы ;
82.Психологиялық бірлік:
В)сабақ барысында оқушылардың зейін, қабылдау, қабілеттерін басқара білу;
83.Аралас сабақтың құрылымын көрсет:А)ұйымдастыру кезеңі,үй тапсырмасын тексеру,жаңа материалды мұғалімнің баяндауы,жаңа материалды бекіту,үй тапсырмасын беру;
84.Оқу бағдарламасы,оқулық, оқу құралдары негізінде жасалатын жоспар :В)күнтізбелік;
85.Бағалау:
С)оқушы жұмысындағы дербестікті ,тапсырманы дұрыс орындау нәтижесін, білімнің ,іскерліктің ,дағдының сапасын анықтауды айтады;
86.Бақылау түрлері:А)тақырыптық, тара улар бойынша,қорытынды;.
87. «Білім туралы »Заң қашан қабылданды:
А)2007 ж;
88.Белль-Ланкастер жүйесі:Е)600-ден астам оқушылармен алкен залда өткізеді,содан соң топтарға бөледі.
89.Нешінші жылдан бастап оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы сабақ болып енгізілді::А)1930ж;
90.Тәрбие принципі дегеніміз;Д)тәрбие процесін, ұйымдастырылуы мен әдістерін айқындайтын ережелер жиынтығы;
91.Жеке адамға талап қоюшылық пен баланы құрметтей білудің бірлікте болу принципі:А)балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек;.
92.Сана мен мінез-құлықтың бірлікте болу принципі:Е) адам бойында борыш, ар-ұят, талғам, мәдениетті мінез-құлықтың адамгершілік қадір-қасиеттің үйлесімді дамуының қажеттілігін қамтиды.
93.Еңбек арқылы тәрбиелеу принципі:С)адамды тек материалдық-рухани байлықтарды жасаушы ғана емес, оны азамат ретінде көрінетін жеке тұлға етіп қалыптастыру:
94.Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара байланыс іс-әрекеттерінде адамдық қасиеттерінің қалыптасуына бағытталған педагогикалық жұмыс тәсілдері не деп. аталады::А)тәрбие
95.Тәрбие әдісінің құрамды бөлігі:
А)тәсіл;
96.Тәрбие құралы:
А)іс-әрекеттің түрлері, көрнекі құралдар,коммуникация құралдары;
97.Сендіру әдістерінің қатарын көрсет:В)әңгіме, үлгі өнеге, қоғамдық пікір.
98.Ынталандыру әдістерін көрсет:А)мадақтау, жазалау,жарыс;
99.Ю.Бабанский тәрбие әдістерін неше топқа жіктеді:А)4,
100.Жеке адамның дамуына әсер ететін факторларды көрсет:Е)орта, тәрбие, тұқымқуалаушылық,
101.Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі фактор:С)тәрбие;
102.Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдағы әлеуметтік қатынас, қандай орта деп. аталады:
В)әлеуметтік орта;
103.Оқушыны жан-жақты зерттеп тани білу қандай іскерлікке жатады:
А)зерттеушілік;
104.Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз:Е)жеке тұлғаның мінез-құлықтарының, әдет-дағдысының, білімдерінің ережелерімен талаптарына және оларды қадағалауға айналған моральдық нормалар.
105. «…менің негізгі принципім: адамға әрқашан барынша көп талап қою, сонымен қатар он мейлінше қатты сыйлау»-кімнің пікірі:
В)А.С.Макаренко;
106.Педагогикалық процес те оқушылардың дәлелді талап-тілектері мен мұқтаждықтарын имандылық, демократиялық принцип тер негізінде тәрбиелеу қай заңдылық:С)тәрбие процесінің қорытынды нәтижесі бүгінгі өмір талабына сай болуы;
107. «Мектеп, тәрбиеші және ұстаздар адамның тіпті жалғыз ғана тәрбиешісі емес, онгың сонша кошті, әлде қайда кошті арнайы тәрбиешілері:табиғат, отбасы, қоғам, халқы және оның тілі болады»,-деген кім:
А) К.Д.Ушинский;
108. Өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз
А)өз бойындағы жаман-жақсы қасиеттерін анықтап, жақсылығын асырып, кемшілігін жою;
109. «Егер педагогика адамды жан-жақты тәрбиелегісі келсе, ол оны алдымен барлық жағынан білуі тиіс» деп. жазған :
В)К.Д. Ушинский;
110.Педагогика ғылымы өз алдына жеке ғылым болып нешінші ғасырда бөлінді:В)ХҮІІ;

Приложенные файлы

  • docx 10899466
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий