ЖН ж ОЖ вопросы 125


Жобалау негіздері және өндіріс жабдықтары.
Химиялық машина жасаудың негізгі даму бағытттары
Техникалық жоба.
Жұмыс сызбалары.
Технологиялық үлгілерді таңдап алу және өндеу.
Химиялық машина жасауындағы стандарттау.
Химиялық машина жасауындағы қолданылатын конструкциялық материалдар
Химиялық машина жасауындағы қолданылатын конструкциялық материалдар
Химиялық машина жасауындағы қышқылдарға төзім және изоляциялық материалдар
Технологиялық схеманы құрастыру принципі және өндірісті жобалау.
Технологиялық схеманы іске қосу және өндірісте жарықтандыру.
Конструкциялық материалдарды таңдау..
Жабдықтарды дайындау тәсілі.
Жабдықтарды бақылау және сынау мерзімдері.
Өндірісітк газдарды залалсыздандыру жолдары
Гидросферанның ластану жолдары
Гидросфераны ластанушы жүйелер түрлері
Жер асты және жер үсті сулар түрлері.
Жобалардың түрлері және жобалаудың негізгі кезеңдері
Құрылыстағы нормативтік құжаттар жүйесі - МЕСТтер, ЕСКД, ЕСТПП, СниП, ЕСЗК.
Құрылыс ауданы мен тұрағын таңдау, бас және ситуцилық жоспарлар, бас жоспарды жобалаудың негізгі принциптері.
Желдер бағыты бойы цехтарды жоспарлау және ғимараттар арасындағы үзінділер территорияны құрылыс және транспорттық комуникациялар.
Өндірістік үйлерді құрастырудың негізгі принциптері.
Қосалқы алаңдарды орналастырудың және олардың көлемін жоспарлаудың шешімі.
Жабдықтарды жайғастыру және іс жұзінде қолдану.
Құралды құрастыруға қойылатын талаптар.
Қатты материалдарды сақтайтын қоймалардың типтері: ашық, жабық, жартылай жабық, шанақтар.
Зауыттағы ішкі және сыртқы транспорт.
Тасымалдау әдісін таңдау және тасымалдың түрі.
Сұйық заттарды сақтау. Резервуарар, бассейндер, сұйық заттар қоймасы және оны жабдықтау.
Кебу және су газголдерлер, сұйық және газ типтес материалдарды сақтайтын жабдықтардың, горизонталды шлам бассейндер
Сұйық заттар мен газдарды темір жол мен су арқылы тасымалдау. Құбырлар мен бекіткіш жабдықтар.
Сұйық заттарды айдайтын насостар мен отынды өртеу, сұйық және шаң тәрізді материалдарды тасмалдау қондырғылары
Насостарды маркировкалары
Тұнбаларды шаю, шаю әдістері, кристалдау аппараттарының негізгі түрлері.
Қойылтқыштар жәнө ағын суды санитарлық тазалықтан өткізетін жабдықтар. Суспензияны фильтрлеу.
Қатты материалдарды майдалаудың жалпы принциптері мен заңдары.
Ұнтақтау машиналары мен аппаратары, ұсақ майдалау және жұқа ұнтақтауға арналған құрал-жабдықтар.
Ұнтақталған материалдар түрлеріне байланысты машиналар мен агрегаттар. Ұнтақтау есептеулерінің тиімділігі.
Газды тазалау түрларі, өндірістік газдардың ластануы.
Циклондардың түрлері және жұмыс істеу принциптері.
Сұйық және қатты материалдарды араластыру мен түйіршіктеу. Араластрудың негізгі принциптері.
Бұрғылағыш пен араластырғыш түрлері.
Жылу алмастырғыш және буландырғыш аппараттар мен қондырмалар
Кептіргіштерді салыстыру және таңдап алу.
Материалдарды кұйдіру және термиялық өңдеуге арналған жабдықтар.
Циклонды және форсункалы пештер.
Агломераттау машиналары. "Қайнау қабаты" пештері.
Араластрудың негізгі принциптері. Араластырғыштардың құрылысы мен түрлері.
Желдер бағыты бойы цехтарды жоспарлау.
Химиялық машина жасауындағы қолданылатын конструкциялық материалдар.
ЭФҚ өндірісінде сүзгіш жабдықтарды таңдауды негіздеу.
Реактивті классификациалы он сулы натрий пирофосфорқышқыл алу негізгі аппаратарға сипаттама беру.
НҮКФ өндірісінің негізгі және қосымша аппараттары.
Күкірт қышқылы өндірісіндегі газды тазалау үшін қолданылатын электрсүзгілер.
Реактивті дикальцийфосфат өндірісінің негізгі аппаратты сипаттамасын бер.
Фосфор өндірісінің өнімдік қышқыл үшін салқындатқыш таңдап алу.
Аммиакты тотықтыру үрдісінің негізгі қондырғысының сипаттамасы
Қақталған сода өндірісінің абсорбердің құрылысы мен жұмысын режимін түсіндір
Қақталған сода өндірісіндегі қақтау бөлімінің қондырғысының жұмыс істеу принципі, сипаттамасы.
Күкірт қышқылы өндірісіндегі кептіргіш мұнараның жұмыс режімін таңдау
Күкірт қышқылы өндірісіндегі негізгі және қосымша қондырғылары.
Гидрокарбонат өндірісіндегі негізгі және қосымша қондырғылары.
Карбо бағананың түрлері, құрылғыларды, жұмыс тәртібі
Аммиак селитрасы өндірісінің бейтараптау үрдісіне қажетті аппарат.
Аммоний сульфаты өндірісіндегі сатуратор қондырғысына сипаттама.
ТФҚ өндірісінің бейтараптандырғыштың құрлысын таңдау.
Қос суперфосфат өндірісіндегі ыдырату бөлімінің негізгі қондырғылары
Аммофос өндірісіндегі сатураторлар.
Өндiрiстік объектiлерді монтаждау.
Химия өндірісіндегі машиналар мен аппараттардың айырмашылықтары.
Барабанды пештер олардың қолдану салалары.
Шикіаттарды өңдеуде және байытуда қолданылатын негізгі және қосымша қондырғылар.
Өндіріс орнының орналасу орындарын анықтау және жүретін негізгі үрдістер.
Энергияны үнемдейтін және аз қалдықты, қалдықсыз технологияны құру мақсатында қооданылатын өндіріс жабдықтар мен аппараттары.
Өндіріс қалдықтарын тазалаудың негізгі принциптері.
Ұсақтағыштар түрлері және қолдану мақсаттары.
Шикiзаттарды байытуға арналған жабдықтар.
Машиналар мен аппараттарға қойылатын негiзгi талаптар.
Үздіксіз жұмыс істейтін экстракторлар.
Сұйықтықтарға арналған экстракторлар.
Газдарды тазарту үшін қолданылатын аппараттар.
Құрғақ газдарды тазарту үшін қолданылатын негізгі аппараттар.
Қиын ауланатын шаңдардан, сұйықтықтардың тамшыларынан тазарту үшін қолданылатын аппараттар.
Мерзімді жұмыс істейтін тұндырғыштар.
Механикалық араластыру үшін қолданылатын құралдар.
Кептеру үшін қолданылатын қондырғылар.
Ағатын сұйықтықтар мен газдардың мөлшерін реттеу үшін қолданылатын жабдықтар.
Сұйықтықтарды араластыру үшін қолданылатын жабдықтар.
Жоғары қысымда жұмыс істейтін аппараттар.
Суспензияларды бөлу үшін қолданылатын аппараттар.
Барабанды диірмендердің қолданылуы.
Балқымаларды түйіршіктендіру үшін қандай аппараттар қолданылады
Газдарды тазарту үшін қолданылатын аппараттарды таңдау.
Газдарды ылғал тазарту үшін қолданылатын аппараттар
Қатты заттарды фракцияларға бөлу үшін қолданылатын аппараттар
Сұйықтықтарды тасымалдау үшін қолданылатын аппараттар
Әмбебап жабдықтар олардың өолдану салалары.
Фосфор өндірісіндегі негізгі қондырғылар.
Сытқы қысымда жұмыс жасайтын аппарттар.
Химиялық, физика-химиялық, жылулық және гидромеханикалық процесстерді өткізу үшін арналған қондырғылар.
Композицияны дайындайтын негiзгi жабдықтар.
Тұнбаларды шаю, шаю әдістері, кристалдау аппараттарының негізгі түрлері.
Ішкі қысымда жұмыс жасайтын қондырғылар.
Қысымдылығы жоғары және ағындықта жұмыс жасайтын қондырғылар.
Химиялық машина жасауындағы қолданылатын конструкциялық материалдар
Химиялық машина жасауындағы қышқылдарға төзім және изоляциялық материалдар
Араластырғыштар және қореқтендіргіштер олардың сипаттамаларымен типтері
Газдарды шаңнан және тұманнан тазалауға арналған аппараттар сипаттамаларымен типтері
Сұйық заттарды ығыстыруға арналған аппараттар, олардың топталуы және сипаттамалары
Газды заттарды ығыстыруға арналған аппараттар, олардың топталуы және сипаттамалары
Сұйық заттарды араластыруға арналған аппараттар, олардың топталуы және сипаттамалары
Өндірістердің жаңа және жаңартылып жатқан технологиялық тізбектерді жобалау.
Ашық жүйеге жабдықтарды ораналастыру мен жүйелеу.
Жабық жүйеге жабдықтарды ораналастыру мен жүйелеу.
Аралас жүйеге жабдықтарды ораналастыру мен жүйелеу
Энергетикалық фактор және олардың түрлері.
Химиялық тұздарды бөліп шығару үшін қолданылатын қондырғылар.
Сұйық әр түрлі жүйеден құралған қоспаларды бөлуге арналған аппараттар- сүзгілер.
Негізгі өндірістік ғимараттар. Қосалқы өндірістік ғимараттар. Қызметкөрсету ғимараттары. Тұрмыстық ғимараттар.
Химиялық машина жасау негізгі даму бағыттары.
Химиялық машина жасаудағы стандартизация, нормализация және унификация.
Реактивті ТКФ алудағы негзгі аппарат.
Аммиак селитрасы өндірісінің негізгі қондырғысы.
Үздіксіз жұмыс істейтін сүзгілер.
Шаң түрлері және оларды тазалау шарттары.

Приложенные файлы

  • docx 10913162
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий