Практична робота ФГМО Австралия 3

Практична робота № 3
КЛІМАТ АВСТРАЛІЇ
Мета: визначити особливості прояву основних факторів формування клімату на материку, виявити різноманітність кліматичних показників та охарактеризувати схему кліматичного районування.
Питання та завдання для підготовки до заняття:
1. Схарактеризуйте особливості прояву на материку факторів формування клімату:
а) радіаційних: сонячної радіації, тривалості сонячного сяяння, радіаційного балансу та ін.; на основі аналізу карт розподілу сумарної сонячної радіації на території материка поясніть, як змінюється її значення залежно від висоти Сонця;
б) циркуляційних: основних закономірностей циркуляції атмосфери та баричних центрів (вміти показати їх по карті), переважаючих напрямків вітрів - протягом року та за окремими сезонами;
в) підстилаючої поверхні: прилеглих океанів та океанічних течій, орографічних особливостей території (рівнинних територій, гірських хребтів та їх абсолютної висоти, простягання й орієнтації щодо переважаючих напрямків вітрів та ін.).
Зробіть висновок про сукупний вплив факторів кліматотворення на формування клімату материка.
2. Наконтурну карту нанести кліматичні пояси та області
3. Схарактеризуйте специфічні риси клімату материка за допомогою аналізу основних кліматичних елементів (температури повітря за сезонами, найвищих та найнижчих температур, середньорічної кількості опадів, переважаючих напрямків вітрів, коефіцієнту зволоження та ін.). Виявіть та поясніть спільні або відмінні риси у розподілі січневих і липневих ізотерм по території. При цьому особливу увагу слід звертати на з'ясування причин, які призводять до формування існуючих відмінностей у особливостях розподілу тих чи інших кліматичних елементів.
4.Складіть аналітичну таблицю, в якій схарактеризуйте типи клімату, кліматичні пояси та області континенту.
Порівняльна характеристика кліматичних поясів та областей

кліматичний пояс та область
регіон
поширення
сумарна сонячна радіація, ккал/см2
середні температури січня,
°С
середні температури липня, °С
кількість
опадів,
мм
коефіцієнт зволоження

5. Зробіть висновок про кліматичні ресурси материка та можливості їх використання у господарській діяльності людини.

Приложенные файлы

  • doc 10933300
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий