1_КТЖ_Дене шынықтыру_5 сынып


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
5-сынып
жылына 102 сағат, аптасына 3 cағат.
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Cағат саны
1-тоқсан (24 сағат)
5.1. бөлім Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына оқыту.
(13 сағ)
Қауіпсіздік ережесі. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын оқу 5.3.4.1. денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу. 3
Орта және алыс қашықтық техникасын үйрету
5.3.3.1 түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу
5.3.2.1 қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну 3
Жүгіріп келіп және бір орында ұзындыққа секіру техникасын үйрету 5.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау 3
Әр түрлі снарядтарды нысанаға, қашықтыққа лақтыру техникасы 5.1.1.1 аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну 3
Топтық эстафеталық жұмыс 5.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау 3
5.2. бөлім Өзгертілгенкомандалық ойындар
(9 сағ) Ойынның қабылдау техникасын үйрету 5.1.1.1 аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну;
5.1.3.1 қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау;
5.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну 3
Негізгі қабылдау тактикасын үйрету 5.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау;
5.1.5.1 аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау 3
Ойын кезінде көшбасшылық дағдыны қалыптастыру 5.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну;
5.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну 3
2-тоқсан (21 сағат)
5.3. бөлім Гимнастика арқылы денсаулықты нығайту
(12 сағ)
Қауіпсіздік ережесі.
Кешенді жалпы дамыту жаттығуларының негізін құру 5.3.4.1 денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу
5.3.2.1 қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну 3
Акробатикалық жаттығулар орындау 5.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау 4
Снарядтарда гимнастикалық жаттығудың техникасын үйрету 5.1.5.1 аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау
5.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау 3
Гимнастикалық жиынтықтың негізін құру 5.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну
5.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну 3
5.4. бөлім Қазақтың ұлттық және зияткер ойындары
(9 сағ)
Қазақтың ұлттық және зияткерлік ойындары 5.2.7.1 жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсету және түсіндіру;
5.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау;
5.3.5.1 басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау 4
Ұлттық ойын аясындағы бірқатар стратегия мен тактиканы оқу 5.2.6.1 жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу;
5.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну 4
3-тоқсан (30 сағат)
5.5. бөлім Шаңғы /Кросс/ Коньки дайындығы
(12 сағ) Қауіпсіздік ережелері. Бой қыздыру жаттығулары және қалыпқа келтіру техникасының түрлеріне шолу жасау 5.3.4.1. денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу;
5.3.2.1 қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну 3
Қозғалыс техникасының элементтерін үйрету 5.3.1.1 денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және түсіну;
5.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау 3
Қашықтықтан өту тактикасының негізі 5.1.3.1 қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау;
5.3.3.1 түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу 3
3
5.6. бөлім Бірлескен іс- әрекеттегі ойын- сауық ойындары.
(14 сағ) Ойындардағы командалық іс-әрекет және көшбасшылық 5.3.4.1 денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу;
5.2.2.1 көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну 3
3
Ойын арқылы қиындықты шешу жолдарына оқыту. 5.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу;
5.1.4.1 қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау 3
3
Ойын құруға арналған шығармашылық қабілет 5.2.3.1 қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау
5.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну 3
Ойын - сауық ойындарын құру 5.2.1.1 өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну;
5.2.6.1 жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу 3
4-тоқсан (27 сағат)
5.7. бөлім Ойын кезіндегі басып кіру дағдыларын түсіну және үйрету
(12 сағ) Қауіпсіздік ережесі.
Ойын кезінде допты иелену 5.1.1.1 аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну;
5.3.4.1 денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу. 3
Ойын кеңістігінде бағдарлау дағдыларына үйрету. 5.1.2.1 қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау;
5.2.4.1 дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну 4
Жеке және командалық ойын әрекеттері 5.1.5.1 аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау 4
Ойын стратегиясын құрудағы дағдыны дамыту 5.2.8.1 түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу;
5.1.6.1 қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге жауап қайтара білудің қарапайым дағдыларын білу және анықтау 4
5.8. бөлім Жеңіл атлетика дағдысын дамыту және шолу(12 сағ)
Ойын арқылы жеңіл атлетика дағдысын дамыту 5.3.4.1. денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу;
5.2.5.1 өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну 4
Денені қыздыру және тыныс алу жүйесін қалпына келтіру 5.3.3.1 түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу; 5.1.3.1 қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау 4
Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту 5.3.1.1 денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және түсіну 4

Приложенные файлы

  • docx 10962055
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий