1_КТЖ_Дене шынықтыру_7 сынып


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
7 сынып
жылына 102 с, аптасына 3 c.
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Cағат саны
1-тоқсан (24 сағат)
7.1. бөлім Жүгіру, секіру және лақтыру дағдыларын дамыту
(15 сағат
Қауіпсіздік ережесі
Қысқа қашықтыққа жүгіру 7.3.4.1 – денсаулықты нығайтуға арналған әртүрлі дене жаттығулар контекстінде қауіп-қатерді анықтау 3
Орта және алыс қашықтықтарға жүгіру 7.3.3.1 – түрлі физикалық жүктемелерді орындау кезінде ағзаны физикалық дайындау талаптарын және олардың ағзаның энергетикалық жүйесіне әсер етуін түсіну;
7.3.2.1 – физикалық тапсырмалардың алдында жалпы бой қыздыру жаттығуларын жасау және ағзаны қалыпқа келтіру техникасының компоненттерін көрсету 3
Секіру және оның түрлері 7.1.2.1 – қозғалыс комбинацияларын жалпылау және түрлі дене жаттығуларының орындалу кезектілігін жетілдіру 3
Түрлі жабдықтарды лақтыру 7.1.1.1 – арнайы спорттық қозғалыс әрекеті кезінде дәлдікті, ие болу және маневрлілікді дамыту дағдыларын жетілдіру 3
Эстафеталық жүгіруді модификациялау 7.3.5.1 – басқа адамдардың дене жаттығуларын толықтыру үшін білім мен дағдыларын анықтау 3
7.2. бөлім Спорттық командалық ойындар арқылы бірлесе әрекет етуі
(9 сағ) Ойын техникасын жетілдіру 7.1.2.1 – түрлі дене жаттығуларын орындау барысында қозғалыс комбинацияларын жалпылау және жетілдіру 3
Спорт ойындарындағы тактикалық іс-әрекеттер 7.1.5.1 – композициялық идеялар мен стратегиялар, қарапайым тактикаларды бағалау және құрастыра білу 3
Көшбасшылық және командада жұмыс істеу дағдылары 7.2.2.1 – көшбасшылық және командалық дағдыларын көрсету және талқылау;
7.2.1.1 –қозғалысқа байланысты өзгерген жағдайға жауап қайтаруға алған білімдерін жетілдіру 3
2-тоқсан (21 сағат)
7.3. бөлім Когнитивті және гимнастика арқылы өзінің денесін басқару дағдылары
(12 сағ)
Қауіпсіздік ережелері. Саптық жаттығуларды меңгеру 7.3.4.1 – денсаулықты нығайтуға арналған түрлі дене жаттығулары контесттеріндегі қауіптер мен қатерлерді анықтау 3
Акробатикалық элементтер кешені 7.3.2.1 - физикалық жаттығулар алдында жалпы бой қыздыру жаттығуларын өткізу және ағзаны қалыпқа келтіру техникаларының компоненттерін көрсету;
7.1.2.1 - түрлі дене жаттығуларын орындау барысында қозғалыс комбинацияларын жалпылау және жетілдіру 3
Гимнастикалық жабдықтардағы жаттығулардың түрлілігі 7.1.5.1 - композициялық идеялар мен стратегиялар, қарапайым тактикаларды бағалау және құрастыра білу;
7.1.4.1 – өзінің және басқалардың қозғалыс қызметін орындауды жетілдіре білу 3
Өнер көрсетуді құрастыру мен топтарда бағалау процесі 7.2.2.1 - көшбасшылық және командалық дағдыларын көрсету және талқылау;
7.2.5.1 – өзінің және басқалардың шығармашылық қабілеттерін қолдану, сонымен қатар балама шешімдерді ұсыну 3
7.4. бөлім Ұлттық және зияткерлік ойындар
(9 сағ)
Қазақтың ұлттық ойындары 7.2.7.1 – жарыс кезінде отансүйгіштікті, әділ ойынды, ынтымақтастықты көрсететін мінез-құлықты бейімдеу және талқылау;
7.2.3.1 – қолайлы оқу ортасын құру үшін бірлесе тиімді жұмыс жасау дағдыларын көрсетуді және талқылауды білу 5
Зияткерлік ойындар 7.2.5.1 - өзінің және басқалардың шығармашылық қабілеттерін қолдану, сонымен қатар балама шешімдерді ұсыну;
7.2.6.1 – жарыс қызметінің ережесін және төрешіліктің ережесін қолдану 4
3-тоқсан (30 сағат)
7.5. бөлім Шаңғы /Кросс/ Коньки дайындығы
(12 сағ) Қауіпсіщдік ережелері. Қажетті қызмет түріне арналған бой қыздыру жаттығулары және қалыпқа келтіру техникасы 7.3.4.1 - денсаулықты нығайтуға арналған әртүрлі дене жаттығулар контекстінде қауіп-қатерді анықтау;
7.3.2.1 - физикалық жаттығулар алдында жалпы бой қыздыру жаттығуларын өткізу және ағзаны қалыпқа келтіру техникаларының компоненттерін көрсету 4
Күш және төзімділікті дамытудағы қозғалыс әрекеттері 7.3.1.1 – салауатты өмір салтының өзінің денсаулығына әсер етуін түсіну және түсіндіру; 7.1.4.1 - өзінің және басқалардың қозғалыс қызметін орындауды жетілдіре білу 4
Кедергілерден өтуге арнайы жаттығулар 7.1.3.1 - арнайы спорттық техниканы орындау кезіндегі қозғалыс кезектілігі мен дағдыларды жалпылау және жетілдіру;
7.3.3.1 - түрлі физикалық жүктемелерді орындау кезінде ағзаны физикалық дайындау талаптарын және олардың ағзаның энергетикалық жүйесіне әсер етуін түсіну 4
7.6. бөлім Шытырман және команда құрушы ойындар
(18 сағ) Ойындардағы командалық іс-әрекет және көшбасшылық 7.3.4.1 - денсаулықты нығайтуға арналған әртүрлі дене жаттығулар контекстінде қауіп-қатерді анықтау;
7.2.2.1 - көшбасшылық және командалық дағдыларын көрсету және талқылау 5
Ойындар арқылы мәселелерді шешу дағдыларын жетілдіру 7.2.8.1 – түрлі қозғалыс контекстіндегі келісілген рөлдерді қолдану және оларды айыра білу;
7.1.4.1 - өзінің және басқалардың қозғалыс қызметін орындауды жетілдіре білу 4
Балама ойын жағдайларын құру 7.2.3.1 - қолайлы оқу ортасын құру үшін бірлесе тиімді жұмыс жасау дағдыларын көрсетуді және талқылауды білу;
7.2.5.1 - өзінің және басқалардың шығармашылық қабілеттерін қолдану, сонымен қатар балама шешімдерді ұсыну 4
Топтарда шытырман ойындарын құру 7.2.1.1- қозғалысқа байланысты өзгерген жағдайға жауап қайтаруға алған білімдерін жетілдіру;
7.2.6.1 - жарыс қызметінің ережесін және төрешіліктің ережесін қолдану 5
4-тоқсан (27 сағат)
7.7. бөлім Ойынардағы түсінік пен дағдыларды дамыту
(12 сағ) Қауіпсіздік ережелері
Ойын жағдайларында допты ыңғайлап алу техникасын орындау 7.3.4.1 - денсаулықты нығайтуға арналған әртүрлі дене жаттығулар контекстінде қауіп-қатерді анықтау;
7.1.1.1 - Кең ауықымдағы арнайы спорттық қозғалыс қызметіндегі маневрлілік, ие болу және дәлдік қозғалыс дағдыларын жетілдіру 3
Кеңістікте бағдарлау және допты беру дағдыларын дамыту 7.1.2.1 - түрлі дене жаттығуларын орындау барысында қозғалыс комбинацияларын жалпылау және жетілдіру;
7.2.4. 1 - дене жаттығулары аясындағы баламаларды құрастыру және құрылымдық тәсілдерді қызметін тиімділеу әдістері мен ережелерін көрсету 3
Тактикалық іс-әрекет: жеке, топтық, командалық 7.1.5.1 - композициялық идеялар мен стратегиялар, қарапайым тактикаларды бағалау және құрастыра білу 3
Өздерінің ойындарын құрастыру және өткізу 7.2.8.1 - түрлі қозғалыс контекстіндегі келісілген рөлдерді қолдану және оларды айыра білу;
7.1.6.1 – түрлі қозғалыс белсенділігінде тәжірибе жасау кезінде қауіптерді білу мен алдын алу 3
7.8. бөлім Жеңіл атлетика арқылы белсенді өмір салты
(15 сағ)
Сауықтыру жүгіру 7.3.4.1 - денсаулықты нығайтуға арналған әртүрлі дене жаттығулар контекстінде қауіп-қатерді анықтау 3
Белгілерге бірден жауап қайтару ойындары 7.2.5.1 - өзінің және басқалардың шығармашылық қабілеттерін қолдану, сонымен қатар балама шешімдерді ұсыну 3
Бой жазу жаттығулары және қалыпқа келтіру құралдары 7.3.3.1 - по түрлі физикалық жүктемелерді орындау кезінде ағзаны физикалық дайындау талаптарын және олардың ағзаның энергетикалық жүйесіне әсер етуін түсіну 3
Арнайы спорттық техниканы орындау кезінде қозғалысты жетілдіру 7.1.3.1 - арнайы спорттық техниканы орындау кезіндегі қозғалыс кезектілігі мен дағдыларды жалпылау және жетілдіру 3
Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту 7.3.1.1 - салауатты өмір салтының өзінің денсаулығына әсер етуін түсіну және түсіндіру 3

Приложенные файлы

  • docx 10962056
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий