А.С.А._Харрисон_Тихая_жена.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ORYHBFRQWHPSRUDU\
$XWKRU,QIR
:KZOZjjbkhg
LboZy`_gZ


�K_f_cgZy`bagvLh^^Zb`h^bl_Zlj\dhlhjhfdZ`^ucZdl_j[e_klys_b]jZ_lk\hxjhevLh^^
�\_jgh]hfm`ZdhlhjuchklZ\ey_l\k_bgljb]baZihjh]hf^hfZ`h^bl_ji_eb\hc`_gudhlhjZy
mf__l\h\j_fyaZdju\ZlvgZ\k_]eZaZGhdZ`^uckebrdhfohjhrhihfgblqlh_s_g_^Z\ghbo
hlghr_gby[uebkh\_jr_gghbgufbBh[Zqm\kl\mxlm`_[ebahdlhlfhf_gldh]^Zbfijb^_lky
kgylvfZkdbbgZdhg_pihdZaZlv^jm]^jm]mk\h_gZklhys__ebph
Ykha^Zgb_IE&KHUQRY6HUJH\hdly[jv]
:K:OZjjbkhg
LboZy`_gZ
$6$+DUULVRQ
7KH6LOHQW:LIH
&RS\ULJKW$6$+DUULVRQ
$OOULJKWVUHVHUYHGLQFOXGLQJWKHULJKWWRUHSURGXFWLRQLQZKROHRULQSDUWLQDQ\IRUP7KLVHGLWLRQSXEOLVKHG
E\DUUDQJHPHQWZLWK3HQJXLQ%RRNVDPHPEHURI3HQJXLQ*URXS 86$\f//&D3HQJXLQ+RXVH&RPSDQ\
N_^hjh\ZXi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
Ba^Zgb_gZjmkkdhfyaud_hnhjfe_gb_HHHBa^Zl_evkl\hWdkfh
We_dljhggZy\_jkbydgb]bih^]hlh\e_gZdhfiZgb_cEblJ_k ZZZOLWUHVUX\f
QZklvi_j\Zy
HgZbhg
HgZ
�GZqZehk_gly[jy`h^b;j_ll]hlh\blm`bgIeZgbjh\dZ\d\Zjlbj_hldjulZydmogyi_j_oh^bl\
]hklbgmx__[hevrb_hdgZkfhljylgZ\hklhdZbagbohldju\Z_lky\b^gZkbg__ha_jhblhqghlZdh_
`_kbg__\_q_jg__g_[hLhgdZyqmlv[he__l_fgZyihehkdZ]hjbahgldZ`_lkylZdhc[ebadhcqlh
�fh`ghdhkgmlvkyjmdhc`h^bgjZ\blkywlZ^m]ZbaaZg__kha^Z_lkyhsms_gb_qlhlugZoh^brvky
�\p_glj_djm]ZBf_gghwlhgZebqb_]jZgbpbjZ^m_l`h^b[hevr_\k_]h\__`bagbgZ\ukhdhc
kdZe_\wlhcd\Zjlbj_gZ^\Z^pZlvk_^vfhfwlZ`_
�`h^bkhjhdiylvghhgZ\k__s_kqblZ_lk_[yfheh^hcH[m^ms_fhkh[hg_^mfZ_lih[hevrhfm
�kq_lm`b\_lfhf_glhf\k_\gbfZgb_m^_eyyih\k_^g_\ghklbGZih^khagZl_evghfmjh\g_`h^b
m\_j_gZqlh\k_\_qgh[m^_llZddZdk_cqZkohlvbg_b^_Zevghghkh\_jr_gghijb_fe_fh
�jm]bfbkeh\ZfbhgZZ[khexlghg_hkhagZ_lqlh`bagv__k_cqZkgZoh^blkygZkZfhfibd_bqlh
�mklhcqb\h_iheh`_gb_h[j_l_ggh__x_s_\fheh^hklb hgZaZfm`_faZLh^^hf`be[_jlhfm`_
^\Z^pZlve_lghbo[jZdihlbohgvdmjZkkuiZ_lky\fm`_gZij_^_e_b__ij_^klZ\e_gbyhkZfhck_[_
bhlhfdZd_cke_^m_lk_[y\_klbdm^Zf_g__gZ^_`guq_fhgZiheZ]Z_l\_^v\k_]hq_j_ag_kdhevdh
kdhjhl_qguof_kyp_\hgZklZg_lm[bcp_c
KdZ`b\u_cwlhhgZ\Zfg_ih\_jblKZfhkeh\hm[bckl\hhlkmlkl\m_l\__e_dkbdhg_hgh^ey
&#x[;&#xul;&#xh;&#xh_;&#xg;&#xZk; e; _;�hgZg_agZ_lbg_magZ_lgbdh]^Z[ulh\h_gZkbeb_`h^b\hh[s_g_\_jblqlh[udZdb_lh
ih\k_^g_\gu_lj_gby\k_fv_^hklb]ebih^h[gh]hfZkrlZ[Z"Mg___klvgZwlhijbqbgu^Z`__keb
�g_kqblZlv__kdehgghklbdkZfhdhgljhex`h^b^Ze_dZhlb^_ZebafZhgZkqblZ_lqlhgZaehgZ^h
hl\_qZlv^h[jhfg_kdehqgZ^h\_klb__g_e_]dh
IhdZhgZgZj_aZ_lqlhlh^eym`bgZm__gh]kb^blkh[ZdZahehlbklucj_ljb\_jkhk\_lehc
&#xj_;&#xfy;&#xh;&#xl;&#xj;&#x_f;&#x_g; ;r_edh\bklhcr_jklvxj_fyhl\j_f_gb`h^b[jhkZ_l_fmdmkhq_dkujhcfhjdh\bi_ko\ZlZ_lb
jZ^hklghjZa]juaZ_l_]hh]jhfgufbam[ZfbWlbh\hsgu_m]hs_gbyi_j_^m`bghfbo^Z\gbrgyy
baex[e_ggZyljZ^bpbyaZjh^b\rZykyijyfhlh]^Zdh]^ZhgZijbg_keZ^hfhcimoeh]hs_ghqdZk
p_evxhl\e_qvLh^^ZhlgZ\yaqb\uof_qlZgbchihlhfkl\_@_eZgb_wlh\ujhkeh\g_f\\hajZkl_
�hdhehkhjhdZe_l[md\ZevghaZh^gmghqv`h^bgZa\ZeZkh[ZdmNj_c^hfij_^\dmrZydZd
ihaZ[Z\blkygZ^_]hagZf_gblufl_adhcwlbf`_ghg_gZ\bklgbdhfdhlhjh]h__bah\k_okbe
aZklZ\eyebm\Z`ZlvihdZhgZmqbeZkv\mgb\_jkbl_l_Nj_c^i_j^gmeNj_c^dhiZ_lky\fmkhjd_
Nj_c^]hgy_lkyaZkh[kl\_ggufo\hklhfI_klh^h[jucbg_ijhlb\qlhgZ^gbfihklhyggh
ihl_rZxlky
�`h^bp_ebdhfhl^Z_lkylhfmqlh^_eZ_lgZj_aZ_lh\hsba_e_gv?cgjZ\blkydmohggZy^bgZfbdZ
]hlh\ghklv]Zah\hcieblulbdZgv_lZcf_jZhlf_jyxs_]hfbgmlu\hafh`ghklvkjZam`_hp_gblv
j_amevlZlHl__\gbfZgbyg_mkdhevaZ_llhlnZdlqlh\h\k_chklZevghcd\Zjlbj_klhbllbrbgZqlh
�\k_k_cqZkmklj_fe_ghdlhfmfhf_glmdh]^Z\aZfd_ih\_jg_lky_]hdexq`h^bkm^h\hevkl\b_f
�ij_^\dmrZ_l_]hijboh^eyg__]hlh\blv^eyLh^^Z\k__s_kh[ulb_hgZ^hkboihj\hkobsZ_lky
l_fih\hjhlhfkm^v[udhlhjucijb\_e_]hdg_clZdhckqZkleb\hckemqZcghklvxihke_dhlhjhcb
^Zevg_cr_]hlhagZdhfkl\Zg_`^_rvg_]h\hjym`ijhkh\f_klgh_[m^ms__kex[h\gh
ijb]hlh\e_ggufbm`bgZfb
�Wlhijhbahreh^h`^eb\uf\_k_ggbfmljhf`h^b[ueZbafhlZgZ^g_fZkibjZglmjZgZnZdmevl_l_
ikboheh]bbghqvxjZ[hlZhnbpbZgldhcZlml_s_bijbrehkvi_j__a`ZlvHgZgZijZ\eyeZkvgZ
k_\_jihKl_clkljbl\]jmah\bqd_\aylhf\Zj_g^mqlh[ui_j_\_alb\_sbKh[bjZykv
i_j_kljZb\Zlvky\e_\ucjy^hgZgZ\_jgh_[jhkbeZ\a]ey^q_j_aie_qhghfh`_lbg_l=jmah\bd
�dZaZeky`h^b^h\hevghg_mdex`bfhgZ_]hg_qm\kl\h\ZeZdlhfm`_hdgZaZihl_eb\blh]_gZ
�ihke_^g_fk\_lhnhj_hgZijhimklbeZk\hcih\hjhlKm^yih\k_fm`h^b\lhl^_gv[ueZjZkk_yggZ
\ihke_^kl\bbhgbqZklhh[km`^ZeblZdmx\_jhylghklvHgijb`Zekydg_cke_\hcklhjhgub
\ulhedgmegZ\klj_qgmxihehkm^jm]b_fZrbguaZ]m^_ebaZ\ba`ZeblhjfhaZbij_`^_q_f_c
m^Zehkvkh[jZlvkyij_`^_q_fhgZhkhagZeZqlh__]jmah\bdhklZgh\bekybqlhkg_c\k_\
�ihjy^d_`h^baZf_lbeZqlhhgdjbqblgZg__q_j_aaZdjulh_hdgh
KmdZg_ghjfZevgZyLuqlh^_eZ_rv"LuqlhfZgvyqdZdZdZylh"Lu]^_\h^blvmqbeZkv"LZdbf
dZdluaZjmev\hh[s_kZ^blvkyg_evayBafZrbgu\uoh^blvkh[bjZ_rvkybeblZdb[m^_rvlZf
kb^_lvdZdb^bhldZ"
�JZamf__lkyihke_ih^h[ghclbjZ^u^Z_s_b\^h`^eb\uc^_gvm`h^bkeh`behkvhg_fg_hkh[h
[eZ]hijbylgh_\i_qZle_gb_GhZ\ZjbyjZahaeblex[h]h^Z`__kebkZf\bgh\Zlohly\^Zgghc
kblmZpbbaZwlbffm`qbghc\bgugbdZdhcg_[uehlZdqlhdh]^Zg_kdhevdh^g_ckimklyhgiha\hgbe
bijb]eZkbe__gZm`bghgZex[_aghkh]eZkbeZkv
Hgih\_e__\=jbdlZmghgbaZdZaZebkm\eZdbbay]g_gdZkoheh^ghcj_pbghcj_klhjZg_[ueh
ijboh^behkvhjZlvb\k_jZ\ghhgb_^\ZkeurZeb^jm]^jm]ZgZ^q_fbkf_yebkvLZdqlh\ky[_k_^Z
h]jZgbqbeZkvdhjhldbfbbq_ldbfb\ukdZau\Zgbyfb\jh^_dmkghfg_lmlgjZ\blkyhdgZ
aZihl_ebbgZq_fu[ubg_ihagZdhfbebkv
�`h^bg_qZklh[u\ZeZgZgZklhysbok\b^ZgbyoFm`qbgukdhlhjufbhgZagZdhfbeZkv\
mgb\_jkbl_l_ijb]eZrZeb__ebrvkt_klvibppm^Z\uiblvib\ZbkqblZebijbg_c^_gv]b
Ijboh^bebhgbg_[j_`ghh^_lu_dZdbgZaZgylbyg_[jblu_b\klj_qZebkvijyfhgZf_kl_:Lh^^
gZ^_eqbklmxjm[ZrdmaZ_oZeaZg_cb^hj_klhjZgZhgb^h[bjZebkv\f_kl_bihlhfhgmoZ`b\Ze
�aZg_cih^eb\Ze\bgZbgl_j_kh\Zekym^h[gheb_c`h^b[uekbfiZlbq_g__kimlgbdm\_j_ggh
kb^_\rbcgZijhlb\b\ay\rbcgZk_[yhl\_lkl\_gghklvaZijhbkoh^ys__?cgjZ\behkvdZdhgih
^hfZrg_fm\ulbjZegh`hoe_[dZdiheh`bedj_^bldm^Z`_g_]ey^ygZkq_l
Ihlhfhgb\_jgmebkv\_]h]jmah\bqhdbhghl\_a__\;ZdlZmggZkljhbl_evgmxiehsZ^dm]^_
aZgbfZekyj_dhgkljmdpb_chkh[gydZ^_\ylgZ^pZlh]h\_dZdZdh_lh\j_fylZf[ueZ]hklbgbpZ
l_i_jv`_bag_]hij_^klhyehkgh\Zk^_eZlv^hfgZh^gmk_fvxDh]^ZhgbrebihjZkrZlZgguf
koh^gyfLh^^ijb^_j`b\Ze__aZehdhlv
Hklhjh`gh
WlhhdZaZehkvmjh^eb\h_a^Zgb_g_h]hlbq_kdh]hklbeyjZkkuiZxsbckydbjibqr_emrZsZyky
djZkdZmadb_hdgZaZhklj_ggu_\bfi_j]bhghim]Zehk\hbfmklj_fe_gb_f\\_jobihreh
\u^_eyehkvkj_^bkhk_^gbodhj_gZkluo^hfh\dlhfm`_m`_iheghklvxhlj_klZ\jbjh\Zgguo
I_j_^g_]hdjuevpZg_[ueh\f_klhg_]hklhyeZe_klgbpZihdhlhjhcijbrehkvdZjZ[dZlvkyZm
\oh^ZgZ[hdme_`ZeZh]jhfgZyexkljZ=hklbgZyihoh^b\rZygZkde_ikg_\_jhylgh\ukhdbf
ihlhedhfhdZaZeZkvaZ\Ze_gZfmkhjhfhlh\kx^mlhjqZebijh\h^Z
JZgvr_lml[ueZkl_gZhgfZogmejmdhchlke_^\b^_g
�`h^bihkfhlj_eZgZihe]^_g_o\ZlZeh^hkhd
Dh]^Z^hfi_j_^_eu\Zeb\]hklbgbpmihklZ\bebdmqmi_j_]hjh^hdYk_cqZk\hkklZgZ\eb\Zx
bagZqZevgmxieZgbjh\dmLZdqlh\b^ghdZdlml\k_[m^_l
Gh_cgbdZdg_m^Z\Zehkv\hh[jZablvk_[_ohlvdZdhceb[hdhg_qgucj_amevlZlIhfbfhijhq_]h\
hkh[gyd_g_[uehwe_dljbq_kl\Zb_^bgkl\_ggufbklhqgbdhflmkdeh]hk\_lZihdZkem`bemebqguc
nhgZjvLh^^aZ`_]k\_qmgZdZiZe\hkdZ\[ex^p_bihklZ\be__?fmhq_gvohl_ehkvihdZaZlv
^_\mrd_\k_lZdqlhhgbijbgyebkvoh^blvkwlhck\_qhcihimklufdhfgZlZf\hl[m^msZydmogy
gZ^he]hbkq_agm\rbcaZe\k_ihdZlhevdh\ijh_dlZo\h[j_r_q_gguokl_gZoGZ\lhjhfwlZ`_
hklZebkv[he__y\gu_ke_^u]hklbgbpus_dhe^ugZ^\_jyodZdh]hlhkljZggh]hp\_lZkl_guLml
kbevghiZoehie_k_gvxZlfhkn_jZ\p_ehf[ueZ^h\hevgh`mldh\ZlZyklZju_iheh\u_^hkdb
kdjbi_ebih^gh]ZfbieZfyk\_qblj_i_lZehbbol_gbhl[jZku\Z_fu_gZkl_gubihlhehd
ihoh^bebgZijb\_^_gby
Wlh^Z`_g_j_klZ\jZpbyh[tykgbehgDZiblZevgucj_fhglbfh^_jgbaZpbyLml[m^_l
^m[h\ucihe^\_jbbafZkkb\Z^\hcghckl_dehiZd_lWlhf_qlZex[h]hklZjuchkh[gydkhk\h_c
bg^b\b^mZevghklvxghZ[khexlghgZ^_`gucbkh\j_f_gguc
Ih_]hkeh\Zfhg^_eZ_l\k_h^bgihoh^m^_eZbamqZy\k_k_dj_luijhn_kkbbLh^^j_rbeaZgylvky
wlbf\f_klhlh]hqlh[uihclbmqblvky\mgb\_jkbl_l\ayedj_^blb`beaZkq_l[Zgdh\kdbokj_^kl\
bk\h_]hhilbfbafZGZkdhevdh_fmg_e_]dhijboh^blkyhgZihgyeZm\b^_\k\_jgmluckiZevgbd\
GmqlhkdZ`_rv"ihbgl_j_kh\ZekyLh^^dh]^Zhgbkimklbebkv\gba
Ohl_ehkv[uihkfhlj_lvgZg_]hdh]^Zhg[m^_l]hlh\
HgjZkkf_yeky
LukqblZ_rvqlhwlhg_j_Zevgh"
�Wlh\_kvfZZf[bpbhaghkh]eZkbeZkv`h^b
Gmlu[m^_rvm^b\e_gZ
�D_]hijboh^m[ZjoZlbklu_kmf_jdbgZdju\Zxlm`_bha_jhbg_[h`h^b\udexqZ_l\_jogbck\_l
hklZ\b\ebrvgZkl_ggu_k\_lbevgbdb^Zxsb_fy]dh_mxlgh_hk\_s_gb_kgbfZ_lnZjlmdkexgy\bl
iZevpubjZkijyfey_laZ\bldb\hehkgZ\bkdZowlh`_klqbklh]hij_^\dmr_gbyB\k_wlh\j_fyhgZ
ijbkemrb\Z_lkyd^hghkysbfkybaijboh`_ca\mdZfLh^^]eZ^blikZ\_rZ_ldmjldm\udeZ^u\Z_l
kh^_j`bfh_dZjfZgh\\eblmx[jhgah\mxqZrmklhysmxgZklhebd_AZwlbfke_^m_lf]gh\_gb_
�lbrbguhgijhkfZljb\Z_lihqlm`h^b\udeZ^u\Z_lgZlZj_edmdhiq_gmxnhj_evZ\hdjm]g__
\__jbadj_d_jh\
�Lh^^`be[_jldjmigucfm`qbgZkhk\_leufbdZdi_khd\hehkZfbkbg_\Zlhk_jufb]eZaZfbb
fhsgufaZjy^hfwg_j]bbDh]^Zhg\oh^bl\dhfgZlm\k_ijhkuiZxlkyBf_gghwlm_]hhkh[_gghklv
�`h^bgZa\ZeZ[u_keb[u__kijhkbebqlh_cgjZ\blky\g_f[hevr_\k_]h:_s_qlhhg\ex[hc
fhf_glfh`_l__gZkf_rblvbqlh\hlebqb_hl[hevrbgkl\ZagZdhfuo_cfm`qbgLh^^ohjhrh
kijZ\ey_lkykg_kdhevdbfb^_eZfbh^gh\j_f_ggh^Z`_jZa]h\Zjb\Zyihl_e_nhgmhgfh`_l
aZkl_]gmlv_cdhev_bebihdZaZlvdZdihevah\Zlvky^\moklmi_gqZlufgh`hfkhf_ev_
Hge_]dhdZkZ_lky]m[Zfb__e[Zh[oh^blb^hklZ_l[hdZeu^eydhdl_cey
DjZkb\h]h\hjblLh^^Qlhwlh"wlhhgijhahehlbklh_fykhkdhjhqdhcbal_klZm`_
ba\e_q_ggh_ba^moh\dbb`^ms__k\h_]hqZkZ
;bn_eebg]lhgY`__]hm`_]hlh\beZaZ[ue"L_[_ihgjZ\behkv
�JZaeb\ZlvfZjlbgb_]haZ^ZqZOhlykZfZ`h^b\a[b\Z_lfZjbgZ^^eyh\hs_chlg__g_
mkdhevaZ_liha\ydb\Zgb_dm[bdh\ev^ZbZjhfZldhlhjucihy\ey_lky\\ha^mo_dh]^ZLh^^gZ^j_aZ_l
ebfhgHggZludZ_lkygZg__qlhlhi_j_\hjZqb\Z_lf_rZ_lgh_c\k_jZ\ghgjZ\blkyqlhhg
jy^hflZdhc[hevrhcbmxlgucIjbdhkgh\_gby_]h\k_]^Zl_ieu_qlhqbklhnbabq_kdb\Z`gh^ey
q_eh\_dZdhlhjhfmihqlb\k_]^Zoheh^gh
Lh^^klZ\bli_j_^g_c[hdZefZjlbgbZk\hcdZdblZj_edmknhj_evxg_k_l\]hklbgmx]^_
kZ^blkyaZ^jZ\gh]bbhldju\Z_l]Za_lmdhlhjmxhgZhklZ\beZ^eyg_]hgZdhn_cghfklhebd_
�ZddmjZlghkeh`b\dZd[ueh`h^bdeZ^_lkljmqdh\mxnZkhevbfheh^mxfhjdh\v\jZagu_
iZjh\Zjdbhlib\Z_li_j\uc]ehlhdkm^h\hevkl\b_faZf_qZydZd\h^dZlml`_ijhgbdZ_l\djh\v
jZkl_dZykvihjmdZfbgh]ZfHgkb^ygZ^b\Zg_[jhkZ_ldhff_glZjbbihih\h^mk_]h^gyrgbo
gh\hkl_cke_^mxsZyHebfibZ^Zih\ur_gb_ijhp_glguoklZ\hd^h`^v\ijh]gha_Ijh]ehlb\
ihqlb\kxnhj_evbk^_eZ\ihke_^gbc]ehlhdfZjlbgbLh^^\klZ_lbhldju\Z_l[mluedm\bgZZ
�`h^bl_f\j_f_g_flheklufbdmkdZfbgZj_aZ_l]h\y^bgmIhlhfhgbkZ^ylkyaZklheh[Zebphfd
k\_jdZxs_fmg_[m
DZdijh\_eZ^_gv"bgl_j_km_lkyhggZdZeu\ZydmkhdgZ\bedm
;_j]fZgijboh^beZ
;_j]fZgGmbqlhhgZ"Lh^^\k_p_ehkhkj_^hlhq_ggZ]h\y^bg_b^Z`_]h\hjyg_hl\h^bl\a]ey^
�GZihfgbeZqlhkj_deZfuim^bg]h\ijhrehm`_ljb]h^ZmfZxqZklbqghiulZeZkvk\Zeblv\bgm
gZf_gy
�Lh^^agZ_ldeb_glh\`h^bihijb^mfZgguf_xdh^h\ufbf_gZfIhkdhevdmhgbijboh^yldh]^Z
hggZjZ[hl_hggbkd_fbagbogbjZamg_\klj_qZekyghhgZ^_j`bl_]h\dmjk_lZdqlh\
�g_dhlhjhfkfuke_hgagZdhfkgbfb\k_fb^h\hevgh[ebadh`h^bg_\b^bl\wlhfgbq_]h
kljZrgh]h\_^vbf_gZhgZ^_j`bl\k_dj_l_;_j]fZghgZhdj_klbeZh^gm[_ajZ[hlgmxZdljbkm
qvxihke_^gxxjZ[hlmj_deZfme_]_g^Zjgh]him^bg]Z\k_m`_^Z\ghaZ[ueb
AgZqbll_i_jvlu\wlhf\bgh\ZlZ]h\hjblLh^^
HgZ^mfZ_lqlhbaaZ__hlqZygbyex^bklZeb__klhjhgblvky^hijZrb\Z_lihq_fmy_c\wlhfg_
�ihfh]eZmj^hfM`_g_kdhevdhg_^_evgZ^wlbfjZ[hlZ_f
G_ij_^klZ\eyxdZdluwlh\ughkbrv
?keb[ulum\b^_e__kZfihgye[uHgZlZdZyijh[b\gZygZklhysbc[hj_pGbdh]^Zg_k^Z_lky
jZghbebiha^ghmg__qlhgb[m^vbaf_gblky
Mf_gy[ul_ji_gbyg_o\Zlbeh
O\ZlZ_ldh]^Zhlghkbrvkydgbfkl_iehfLu`_agZ_rvdeb_glufg_dZd^_lb
�MLh^^ZgZebp_f_evdZ_ll_gvb`h^bihgbfZ_lqlhwlZnjZaZhkmjjh]Zlguo^_lyogZihfgbeZ
_fmh[hlkmlkl\bbmg_]hgZklhysboHgZ\ha\jZsZ_lkyd;_j]fZg
GhyaZg__[_kihdhxkvLmllZdhckemqZcdh]^ZhgZkZfZg_fh`_lih\_jblv\k_[yihdZ_cg_
ij_^eh`ZljZ[hlmghgbdlhwlh]hg_k^_eZ_lihlhfmqlhhgZg_\_jbl\k_[y\h[s_fyg_agZx
ihfh]Zxeby_c\hh[s_Bgh]^Zyih^mfu\Zxhlhfqlh[ujZa`Zeh\Zlvk_[yk^he`ghklb__
l_jZi_\lZ
LZdihq_fmluwlh]hg_k^_eZ_rv"bgl_j_km_lkyLh^^?keb\Zr_h[s_gb_\k_jZ\ghgbq_]hg_
^Z_l
Gmwlhg_gbq_]hDZdykdZaZeZhgZohly[uihgyeZqlhkZfZk_[_lZdmx`bagvmkljhbeZ
=h\y^bgZhlf_ggZyDZdlufykh\ibjh]aZkmgmeZ"
�HgkijZrb\Z_lwlhlZd[m^lh`h^bk^_eZeZdhjZ[ebd\[mlued_Wlhlq_eh\_dkihkh[guc
\ha\h^blvkl_gubaZeb\Zlvnmg^Zf_glklZgh\blkyihjZabl_evghgZb\gufdh]^Zj_qvaZoh^blh
dmebgZjbb
H[_jgmeZijbagZ_lkyhgZWlhdZdbaheypby\hdjm]ljm[u
GhLh^^kfhljbldm^Zlh\imklhlmkeh\ghg_keurZ__hl\_lZ
Hg\k_]^Z\uiZ^ZebajZa]h\hjZ\j_fyhl\j_f_gbohlyk_cqZk_cdZ`_lkyqlh\ihke_^g__\j_fy
wlhklZehkemqZlvkyqZs_Lh^^lha^_kvlhijhiZ^Z_l_]hkeh\ghmghkblj_dZfuke_c
ij_^iheh`_gbcaZ[hldZdagZlv"Fh`_lhgkqblZ_lhlklZ^hgmeybebi_j_[bjZ_l\mf_bf_gZ
ij_ab^_glh\Ghohly[ugZ_]hgZkljh_gb_`Zeh\Zlvkyg_ijboh^blkyihke_^g__\j_fyLh^^klZe
�aZf_lgh\_k_e__dZdbjZgvr_b`h^b^Z`_gZqbgZ_lgZ^_ylvkyqlh_]h^_ij_kkbym`_\ijhrehf
DZdh_lh\j_fyhgZ[_kihdhbeZkvqlhwlhkhklhygb_g_ijhc^_lgbdh]^ZHghaZlygmehkvhq_gv
gZ^he]h^Z`_h[s_gb_kNj_c^hfg_ihfh]Zeh:i_k\^_lkl\_[uelZdbfb]jb\uf^mjZqdhf
kf_rghcdZdijb^\hjgucrml
GhLh^^ohly[umf_ebfblbjh\Zlv`bag_jZ^hklghklvgZ\_q_jbgdZo\bghmg_]hebehkvj_dhchg
klZgh\beky^jm`_ex[gufex^b\k_]^ZjZ^h\Zebkv_]hh[s_kl\mB`_gsbghgijb\e_dZ_lk\hbf
ohjhrh\u]ey^brvlZdbkt_e[uFm`qbgZfkgbflh`_ohjhrhijbg_fhgbfh]ml]h\hjblvh
k_[_hldjulh[_adhgdmj_gpbbZ_s_hgohjhrhmf__lih^jZ`Zlvq_fihklhyggh\k_okf_rblhgb
gZlmjhiZlbaHklBg^bb \Zr_c`bagbkebrdhffgh]hgZijy`_gbyg_ki_rbl_gbdm^Zg_
ki_rbl_\fbf_oZgbdkYfZcdb L\hcfZrbggm`_gljbrbgZIh^gbfbdhfihl\f
L_i_jv_fmlhqghemqr_Lh^^h`bekf__lkyg_lhevdhijb]hklyojZkkeZ[bekybmkihdhbekyg_
\gmrZ_llZdbohiZk_gbcbklZekgh\Zihoh^blvgZk_[yij_`g_]hfheh^h]hohly\j_f_gZdh]^Z
hgb]heufbeh`bebkv\ihkl_ev\f_kl_qblZeb]Za_lmkfhlj_ebdZdhcgb[m^vfZlqihl_e_\bahjmb
_eboehivyihklZ\b\iZd_lkfhehdhfgZklhcdmdjh\ZlbbijhkuiZykZoZjgZijhklugbhklZebkv
ihaZ^b:\l_\j_f_gZhgbfh]ebiha\heblvk_[_k\h[h^m_^\ZagZlv^jm]^jm]Zhgblh]^Z`beb
jZ^hklgufqm\kl\hfqlhbo`^_ljZaf_j_ggh_[m^ms__qlh\k_^\_jbi_j_^gbfb_s_hldjulub
\k_h[_sZgby[m^mlk^_j`Zgu
Hq_faZ^mfZeky"
Lh^^oehiZ_lj_kgbpZfbmeu[Z_lky
dmkgylbgZ]h\hjblhg[_j_lm`_gZiheh\bgmimklmx[mluedmbgZihegy_l[hdZeuDZdl_[_
\bgh"
Lh^^ex[blhg_fih]h\hjblvBgh]^Z\ky[_k_^Zkljhblky\hdjm]\bgZGh\wlhljZa^Z`_g_
^h`^Z\rbkvhl\_lZhgre_iZ_lk_[yeZ^hgvxih]heh\_
:aZ[uekdZaZlvJ_[ylZ\wlb\uoh^gu__^mlgZju[Zedm
�GZju[Zedmih\lhjy_l`h^b
Hgijbdhgqbe^\ZehflyfykZbijbgyeky\ulbjZlvlZj_edmdmkhqdhfoe_[Z
u_a^\iylgbpmihke_jZ[hluH[jZlgh\\hkdj_k_gv_
��Lh^^gZju[Zedmg__a^blbgZkdhevdh_cba\_klgh_]hj_[ylZlh`_h`h^blml`_^hoh^bl[_a
l_gbkhfg_gbyqlhju[ZedZ\^ZgghfkemqZ_w\n_fbaf
Bluih_^_rv"bgl_j_km_lkyhgZ
H[^mfu\Zx
�`h^bkZfZ_s_g_^h_eZbgZqZeZlhjhiblvkyHgZagZ_lqlh_]hbgh]^ZjZa^jZ`Z_ldZdhgZ_kl
djhr_qgufbdmkhqdZfbdhlhju_ih^he]m^_j`bl\hjlmkeh\ghie_ggbdh\HgZ]ehlZ_l^Z`_g_
^h`_\u\ZybfykhaZklj_\Z_l\]hje_hgZgZqbgZ_laZ^uoZlvkyLh^^]ZeZglghih^kdZdb\Z_l
�oehiZ_l__ihkibg_ZhgZiulZ_lky^urZlvbahjlZe_lyl[jua]bGZdhg_p`h^b\udZreb\Z_l\
jmdmijh[e_fgucdmkhq_dG_]ey^yhgZdeZ^_l_]hgZdjZclZj_edb
Khh[sbdZdj_rbrvijhkblhgZijhfhdZykZen_ldhcm]hedb]eZa?kebih_^_rvyihqbsm
dh\juBk\Zjxdhgnblxj
�GhhgZg_kh[bjZ_lkygbq_]hwlh]h^_eZlvwlhimklu_keh\Z`h^b\k_]^ZkqblZeZij_bfms_kl\hf
lhlnZdlqlhLh^^_cg_\j_llh_klvg_jZkkdZau\Z_l\k_\ih^jh[ghklyolZdqlh[uwlhklZeh
eh`vxGh\^ZgghfkemqZ_^_ehg_\fgh]hj_qb\hklb:\lhfqlhlZdh]hjZgvr_\hh[s_g_[u\Zeh
hgg_m_a`ZegZ\uoh^gu_
:_s_mf_gy^eyl_[yih^Zjhd]h\hjblhg
Lh^^\uoh^blb\ha\jZsZ_lkykhk\_jldhfwlhiehkdbcijyfhm]hevgbdjZaf_jhfkg_[hevrmx
�dgb]m\dhjbqg_\hc[mfZ]_h[de__ggucbahe_glhcHgdeZ^_l_]hgZklhejy^hfklZj_edhc`h^bb
kZ^blkygZk\h_f_klhHgqZklh^_eZ_lih^Zjdbbwlh_c\g_flh`_hq_gvgjZ\blkyghihkdhevdm
IhdZdhfmih\h^m"
;_aih\h^Z
Hgmeu[Z_lkyghZlfhkn_jZihlj_kdb\Z_lhlgZijy`_gbyGZ^hr\ujylvky\_sZfb]heh\u^he`gu
e_l_lvkie_qHgZ[_j_lk\_jlhddhlhjuchdZau\Z_lkyijZdlbq_kdbg_\_khfufBahe_glZe_]dh
�hlde_b\Z_lkybf_`^mebklZfbdZjlhgZ`h^bh[gZjm`b\Z_ldjZkb\mxfbgbZlxjgmxdZjlbgm
JZ^`imlhjb]bgZeWlhfhaZbqgucihjlj_l`_gsbgu\uiheg_gguc\kbg_a_e_guolhgZoGZg_c
^ebggh_ieZlv_hgZklhbl\kZ^mh[g_k_gghfkl_ghcJy^hfkg_cg_kdhevdhiZ\ebgh\b]Za_ev
mdjZr_ggZyahehlhf`_gsbgmy\ghg_hly]hsZxlgbdZdb_nbgZgkh\u_lj_\h]bbijhqb_fbjkdb_
aZ[hlu_l\bk]mklhcebkl\hckeh\ghaZsbsZxl__Zih^gh]Zfbe_`bl[_kdhg_qguca_e_guc
dh\_jHgb\f_kl_jZkkfZljb\ZxldZjlbgmh[km`^ZyhdjZr_ggu_oghcjmdb^_\mrdb__
fbgbZlxjgmx[_emxdhjabgdmbaysgmxnb]mjdmhq_jlZgbydhlhjhcijh]ey^u\Zxlbaih^\mZeb
ieZlvyIhdZhgbjZkkfZljb\Zxldjhr_qgu_^_lZebbp\_lZfhaZbdb`bagvg_gZ\yaqb\h
\ha\jZsZ_lky\ijb\uqgh_jmkehLh^^\u[jZeih^oh^ysbcih^ZjhdQmlv_mg_]hohjhr__
�KdhjhihjZkiZlv`h^bm[bjZ_lkhklheZgZqbgZ_lfulvihkm^mHgfZrbgZevghij_^eZ]Z_l
ihfhqvghhgbh[Zij_djZkghagZxlqlhemqr__caZgbfZlvkywlbfkZfhclZdqlhLh^^b^_l
�\u]meb\Zlvkh[ZdmG_lhqlh[u`h^b[ueZkbevghlj_[h\Zl_evghcKlZg^Zjlumg__g_qj_af_jgh
\ukhdb_ghgZkhl_cgbd_ihke_fulvyg_^he`ghhklZ\Zlvkyke_^h\bg_evay\ulbjZlvihehl_gp_f
`bjZihlhfbf`_[hdZeuWlhijh^bdlh\Zgha^jZ\ufkfukehfkljhbl_evkl\_Lh^^Zg_evay
gZa\Zlvg_[j_`gufihedmhgg_ih\_kblih^gZdehghflZdqlh[u\_sbkhkdZevau\Zebb[bebkvHg
k^_eZ_l\k_\gbfZl_evghbohjhrhghgZ[ex^Zl_ebg_gZah\ml_]hi_jn_dpbhgbklhfg_h[\bgyl\
�baebrg_ckm_l_`h^bbg_kdehggZ`Zeh\ZlvkyBa\_klghqlh\g_dhlhjhfdhgl_dkl_^hklhbgkl\h
q_eh\_dZij_\jZsZ_lky\]m[bl_evgmxkeZ[hklv?]hg_l_ji_eb\hklv\^hfZrgbo^_eZoh[tykgy_lky
l_fqlhbaaZk\h_cg_kdhgqZ_fhcwg_j]bbLh^^fukebl[hevrbfbfZkrlZ[ZfbWlh\b^ghbih
lhfmdZdh_f_klhhgaZgbfZ_l\ihf_s_gbbdZdhg\ha\urZ_lkykeh\gh[Zrgy\h]jZgbq_gghf
ijhkljZgkl\_hg]jhfdh]hehk`_klu_]hjZafZrbklu?fmkdhj__f_klhgZmebp_bebgZ
�kljhbl_evghciehsZ^d_lZf_]h\_ebqb_[he__mf_klghhfZhgemqr_\k_]hk_[yqm\kl\m_ldh]^Z
�kibl\hae_`h^bdh]^Z_]hh]jhfgh_l_ehgZoh^blky\khklhygbbihdhyZwg_j]bymlboZ_l
mkihdZb\Zyk\hbfhlkmlkl\b_f
�`h^bh[oh^bl\k_dhfgZluex[bfhcd\ZjlbjuaZ^\b]Z_lrlhju\a[b\Z_lih^mrdbihijZ\ey_l
dZjlbguih^gbfZ_lkdh\jZfmkhj\p_ehfkha^Z_llZdmxh[klZgh\dm\dhlhjhcmljhf[m^_l
�ijbylghijhkgmlvkyHq_gv\Z`ghqlh[u\gZqZe_^gy\k_kihdhcghklhyehihk\hbff_klZfhc^y
^hkiZevgbhgZhl\hjZqb\Z_lihdju\Zeh^hklZ_l_fmib`Zfmk_[_ghqgmxkhjhqdmjZa]eZ`b\Zy
ldZgvbaZ]b[Zy\k_hl\hjhlulZdqlh[uhgbg_kebrdhfihoh^bebgZl_eZijbajZdh\Gh\k_jZ\gh
qlhlh_cg_gjZ\blky[_eZyhdZglh\dZgZl_fghcib`Zf_r_edh\u_e_glukhjhqdbHgZ\uoh^bl
�gZ[ZedhgGZmebp_kbevguc\_l_jemgug_l\b^gZebrv[_a^hggZyq_jghlZ`h^bgZdehgy_lky
\i_j_^\l_fghl_\hehkdbgZl_e_\klZxl^u[hfghhgZjZ^m_lkyk\h_fmm_^bg_gbxlhfmqlh\k_m
g__ih^dhgljhe_fhgZklhbllZfihdZg_gZ^h_klZihlhfmoh^bl^hfhcHgZ[eZ]h^ZjgZ
klZ[bevghklbbgZ^_`ghklbk\h_c`bagbgZmqbeZkvp_gblv_`_^g_\gu_fhf_gluk\h[h^u
hlkmlkl\b_lj_[h\Zgbcbljm^ghkl_c;eZ]h^ZjyhldZamhlaZfm`_kl\Zb^_l_c__`bagvhklZ_lky
qbklufebklhf[_ah]jZgbq_gbcHgZgbhq_fg_`Ze__lFZl_jbgkdbcbgklbgdlgZoh^bl\uoh^\
�hklZevgu_?kl_kl\_ggh^jmavyagZxlqlhhgZ`h^b;j_llgh^ey[hevrbgkl\ZhgZfbkkbk
�`be[_jl?cgjZ\blkywlZnZfbebybwlZijbklZ\dZwlh^eyg__dZdjh^hkeh\gZydZdkhdjZs_gb_
dhlhjh_fh`ghbkihevah\Zlvqlh[ug_ihijZ\eylvhrb[Zxsbokygbq_]hg_h[tykgylv\g_mdex`_c
l_jfbgheh]bb\jh^_fhciZjlg_jih`bagbbeb\lhjZyiheh\bgZ
Mljhfdh]^ZLh^^moh^blgZjZ[hlmhgZ\klZ_lh^_\Z_lkybb^_lkkh[ZdhcgZijh]medmih[_j_]m
^hGwc\bibZfhehqghc^ufd_ih[e_kdb\Z_lkhegurdhbha_jhkeh\ghgZdju\Z_lk_j_[jbklhc
k_ldhcK\h^u^m_l_^dbc\_l_jkivygysbffhjkdbfZjhfZlhf\dhlhjhfkf_rb\ZxlkyfZrbggh_
fZkehju[Z]gbeZy^j_\_kbgZwlh\j_fykmlhd\heghehfgZihfbgZ_lmkgm\r_]h\_ebdZgZk_e_
meh\bfufbk_j^p_[b_gb_fb^uoZgb_flZdmxjZgvlhevdhf_klgu_dlh\u]meb\Z_lkh[Zdb
aZgbfZ_lky[_]hffh]mlkha_jpZlvihdZqb\Zxsb_kygZ\h^_eh^db[vxsb_kyh[_j_]\hegu
aZ[jhr_ggu_dZjmk_ebbdhe_khh[haj_gbyqZ_dgujyxsboaZju[_rdZfbk_[_gZaZ\ljZdDh]^Z
�`h^bkgh\Zih\hjZqb\Z_lkyebphfd]hjh^m]hjbahgl\u]ey^blkeh\ghijbajZd\a^ufZxsbcky
\^hev[_j_]Z\i_qZleyxs__aj_ebs_\emqZo\hkoh^ys_]hkhegpZHgZijb_oZeZ\QbdZ]h[he__
�^\Z^pZlbe_lgZaZ^klm^_gldhcbkjZam`_ihqm\kl\h\ZeZk_[ylmldZd^hfZ`h^bgZreZa^_kvk\h_
�f_klhg_lhevdhnbabq_kdbghb^mrhchwlh]hhgZ`beZ\fZe_gvdbfkdjhfghf]hjh^d_b
a^_rgb_\ukhlgu_a^Zgbyex^kdZylheq_yjZaghh[jZab_bbah[beb_b^Z`_i_j_f_gqb\Zyih]h^Z__
ijhklhaZ\hjh`bebBf_gghlmlhgZih\ajhke_eZknhjfbjh\ZeZkvdZdebqghklvbklZeZ
ijhp\_lZxsbfki_pbZebklhf
HgZgZqZeZkh[kl\_ggmxijZdlbdm\_kghcihhdhgqZgbbmq_[uDlhfm\j_f_gbhgbm`_`beb
\f_kl_kLh^^hf\djhr_qghc^\modhfgZlghcd\Zjlbjd_\EbgdhevgiZjdI_j\u_deb_gluijbreb
dg_cihj_dhf_g^ZpbbagZdhfuobamgb\_jkbl_lZhgZijbgbfZeZbo\]hklbghcihdZLh^^[uegZ
�jZ[hl_`h^b^h\hevghjZgh^Z`_^hhdhgqZgbymgb\_jkbl_lZj_rbeZbkihevah\Zlvwde_dlbq_kdbc
ih^oh^lh_klv\u[bjZlvbak\h_]hj_i_jlmZjZlhqlhihdZ`_lkygZb[he__mf_klguf\dhgdj_lghc
kblmZpbbhgZijbf_gyeZZdlb\gh_kemrZgb_ljZdlh\ZeZkguihdZghgZf]_rlZevlih^oh^Z
[jhkZeZhldjuluc\uah\i_kkbfbklbqghgZkljh_ggufdeb_glZfHgZmqbeZdeb_glh\[ulv
lj_[h\Zl_evg__dkZfbfk_[_b[jZlvgZk_[yhl\_lkl\_gghklvaZkh[kl\_ggh_[eZ]hihemqb_O\ZebeZ
bob\k_eyeZ\gbohilbfbafAZi_j\uc]h^jZ[hluhgZgZmqbeZkvg_ki_rblvbmqblu\Zlvjblf
�dZ`^h]hq_eh\_dZ=eZ\guf__j_kmjkhf[ueh__ijbjh^gh_^jm`_ex[b_`h^bgjZ\bebkv__
deb_gluhgZbog_km^beZbhgbqm\kl\h\Zebk_[ykg_cdhfnhjlgh;eZ]h^Zjybohlau\ZfijZdlbdZ
jZkrbjyeZkv
=h^ijhe_l_ee_]dhhgZ\hreZ\jblfjZa\b\ZyfZkl_jkl\hbh[j_lZym\_j_gghklv\k_[_:ihlhf
h^bg__deb_gliylgZ^pZlbe_lgbciZjgbrdZk[biheyjgufjZkkljhckl\hfihkemrgucohjhrh
mqbeky\hh[s_dZaZehkvqlhkgbf\k_\ihjy^d__]ha\ZebK_[Zklvygl_fgh\hehkuc
l_fgh]eZaucex[hiulgucm\e_q_ggucex[beaZ^Z\Zlvjblhjbq_kdb_\hijhku Ihq_fm\hh[s_
qlhlh_klvZg_imklhlZ"DZdfh`ghohlvqlhlhagZlvgZ\_jgydZ"\fb\hl_]hxgh]h
K_[ZklvygZ__deb_glZgZrebf_jl\ufgZZknZevl_ih^[Zedhghf_]hd\ZjlbjujZkiheZ]Z\r_ckygZ
�^_kylhfwlZ`_]^_hg`bekjh^bl_eyfbDh]^Zhgg_ijbr_egZk_ZgkihjZkibkZgbx`h^b
iha\hgbeZ^hfhcbmagZeZ\k_hl_]hfZl_jbWlh[uehm`_gZiyluc^_gvihke__]hkf_jlb
G_\bgbl_k_[y^h[jh^mrghkdZaZeZ`_gsbgZOhlyhg\u[jhkbeky\lhl`_^_gvdh]^Z
khklhyeZkvboihke_^gyyk_kkbyMljhfhgbih]h\hjbebZf_g__q_f^\_gZ^pZlvqZkh\kimklyhg
K_[ZklvyggZqZe\b^_lvi_jbn_jbcgufaj_gb_fdZdb_lhrlmdbdZd[m^lhlZfqlhlhf_evdZeh
�`h^baZibkZeZkvgZ^hihegbl_evgucdmjk\Rdhem:^e_jZihke_q_]hklZeZ\gbfZl_evg__
ih^oh^blvdhl[hjmgh\uodeb_glh\
hlhgZb^_lq_j_a=_cl\_ciZjda^hjh\Z_lkykkhk_^hfaZoh^bl\DZn_Jhfb[_j_lkkh[hceZll_
IhlhfhgZ_klycph\kfyldmblhklkfZkehfiZjZee_evghqblZy]Za_lmIhaZ\ljZdZ\m[bjZ_lihkm^m
^hklZ_liZidmi_j\h]hgZk_]h^gydeb_glZ ih^dh^h\ufbf_g_fKm^vy\fwlhfm`qbgZZ^\hdZl
]_c`b\_lk`_ghcb^_lvfbMKm^vb_klvqlhlhh[s__kh\k_fbhklZevgufb__deb_glZfbHg
ihgyeqlhaZr_e\lmibdbkqblZ_lbebgZ^__lkyqlh_fmihfh`_likbohl_jZibyHg^Zek_[_
�keh\hqlhihklZjZ_lkyBijh[e_fmg_]hg_[hevr_q_f`h^bfh`_lj_rblvWlhlihke_^gbc
imgdlhij_^_ey_lky\oh^_hl[hjZ?kebq_eh\_dkdehg_gdkZfhjZajmr_gbxhgZgZijZ\ey_l_]hd
�^jm]hfmki_pbZebklm`h^bgZijbf_jg_jZ[hlZ_lkaZ\bkbfhklyfbgZjdhlbdbZedh]hev
ZaZjlgu_b]juhldZau\Z_llZd`_bex^yfkibs_\ufbgZjmr_gbyfbk[biheyjgufjZkkljhckl\hf
bebrbahnj_gb_cojhgbq_kdhc^_ij_kkb_cbl_fdlhiulZekyihdhgqblvkkh[hcbebaZ^mfu\Zeky
h[wlhfLZdbfex^yfgZ^hijbgbfZlve_dZjkl\ZbebhlijZ\eylvky\p_gljj_Z[beblZpbb
�?_]jZnbdiha\hey_lijbgbfZlvebrv^\modeb_glh\\^_gv^hh[_^Z`h^bjZ[hlZ_lihke_hlk_\Z
kex^vfbdhlhju_aZreb\lmibdmljZlbebm\_j_gghklv\k_[_dhlhjufljm^ghihgylvq_]h`_hgb
ohlyldhlhju_ijbgbfZxlj_r_gbygZhkgh\Zgbblh]hq_]hhlgboh`b^ZxlbebgZhkgh\Zgbb
kh[kl\_gguonZglZabchlhfq_]hhlgboh`b^ZxlHgb[u\Zxlkljh]bdk_[_ijbk\hb\k_[_hp_gdm
k\hbog_hkh[_gghqmldbojh^bl_e_cgh\lh`_\j_fy\_^mlk_[y[_ahl\_lkl\_gghbebg_Z^_d\Zlgh
p_ehfbfg_m^Z_lkyghjfZevghjZkklZ\blvijbhjbl_lum^_j`b\Zlv]jZgbpuhgbij_g_[j_]Zxl
a^hjh\ufbbgl_j_kZfbkqblZxlk_[y`_jl\Zfb
�`h^bdhgkmevlbjm_l\k\h[h^ghcm^h[ghh[mkljh_gghckiZevg_lmlklhedZjlhl_dZiZjZdj_k_e
klhysboebphf^jm]d^jm]mgZklZjbgghfdbebfbklh\hk_fv^_kylgZ^\_klbkhjhdkZglbf_ljh\
F_`^mdj_keZfbjZkiheh`_gg_\ukhdbcklhebd^ey^hkdbkaZ`bfhfbjmqdbmiZdh\dbDebg_dkZ
[mluedb\h^ub^\moklZdZgh\Km^vydZdh[uqgh\l_fghfdhklxf_q_jguohdknhj^Zob
[jhkdboghkdZojhf[bdhfdhlhju_klZgh\ylky\b^gudh]^ZhgkZ^blkykdj_klb\gh]b?fmljb^pZlv
\hk_fve_lqm\kl\_ggu_]eZaZb]m[ugZ\ulygmlhfebp_MkZ`b\ZykvgZijhlb\hgZbgl_j_km_lky
dZdreb^_eZkboihke_^g_c\klj_qbkhklhy\r_ckyg_^_exgZaZ^Hgkhh[sZ_lqlhihr_e\n_lbr
[Zjbhlhfqlhkemqbehkv\madhfi_j_med_gZ\uoh^_JZkkdZau\Z_lhg\ih^jh[ghklyo\hafh`gh
�gZ^_ykv__rhdbjh\Zlvghdh]^Zk_dkijhbkoh^blf_`^m\ajhkeufbihh[hx^ghfmkh]eZkbx`h^b
kqblZ_lwlhghjfZevguf^Zb\k_jZ\ghhgm`_g_i_j\ucjZabkiulu\Z_l__l_ji_gb_ih^h[guf
h[jZahf=h\hjblKm^vy[ukljhqZklhgZiheimlbf_gyyl_fmaZgh\hi_j_`b\Z_lkemqb\r__kybah
\k_okbeiulZ_lky\h\e_qvb__
RlZgukims_gu^hsbdhehlhd\hlij_^klZ\vl__keb[udlhlh[h`_hlfmkhjdblZd\hgyeh
Byj_rbekdhgp_gljbjh\ZlvkygZg_cgZwlhc\hgbqlh[u\k_g_kemqbehkvkebrdhf[ukljhgm
gZ^h`_[uehqlhlh^_eZlvHg\[Zj_ijhklhih`bjZef_gy]eZaZfbY_]hlZfbjZgvr_\b^_egh
g_^mfZeym`_klhe_llZfg_[u\Ze
Dh]^ZjZkkdZaih^oh^blddhgpmhgkfhljblgZg__obljh]eZadb[e_klylgZ]m[Zoie_gdZkexgu
?fmohl_ehkv[uqlh[uhgZjZkkf_yeZkvgZa\ZeZ_]hiehobffZevqbrdhcg_]h^gbdhfgh
aZiheg_gb_iZmabk]eZ`b\Zgb_g_eh\dhkl_cg_\oh^yl\__aZ^ZqbHg`^_lhgZfheqblhggZqbgZ_l
GmgZdhg_p]h\hjbldeb_glfg_klu^ghY\bgh\ZlFg_g_ihk_[_G_ke_^h\Zehwlh]h
^_eZlvWlhl_keh\Zdhlhjuohgg_fh`_lkdZaZlv`_g_bhg]h\hjblbol_jZi_\lm
OZjZdl_jguc^eyKm^vbrZ[ehgwlhhljbpZgb_aZdhlhjufke_^m_lihlZdZgb_kh[kl\_gguf
`_eZgbyfZaZl_fgh\uc\blhdhljbpZgbyNZa_hljbpZgbyk\hckl\_ggulZdb_njZaudZdYex[ex
k\hxk_fvxbg_ohqm^_eZlvbf[hevghJZkdZygb_mg_]hbkdj_gg__ghhgg_fh`_lhldZaZlvkyhl
k\hbo]hfhk_dkmZevguo`_eZgbclhqghlZd`_dZdbhlgZ^_`ghklb^hfZrg_c`bagbBlhb^jm]h_
g_h[oh^bfh^eyj_ZebaZpbb_]hihlj_[ghkl_cdZdb^ey_]hkZfhb^_glbnbdZpbbGhhg\j_lk_[_
[m^lh_]hbgl_j_kdfm`qbgZf\j_f_ggh_y\e_gb_bg_hkhagZ_lqlhi_jbh^\ha^_j`Zgby\h
\j_fydhlhjh]hhg\bgblk_[ywlhkihkh[i_j_aZjy^blv[ZlZj_cdbqlh[uihlhf\ha[m^blvkydZd
fh`ghkbevg__DZdb[hevrbgkl\hg_\_jguokmijm]h\hgkbevgh^jZfZlbabjm_lHg^Z`_kZfk_[_
g_ij_^klZ\ey_ldZdhchgZdl_j
�Km^bl_kZfb]h\hjbl`h^bGh_fm^hijbagZgby_s_^Ze_dh
Kj_^Z\hh[s_^_gvg_\_jguoKe_^mxsZydeb_gldZFbkkOjxrdZ`_fZggZyfheh^Zy`_gsbgZk
imoeufbs_qdZfbb\_kgmrqZlufbjmdZfbgZklhcqb\hm\_jy_lqlhgZebqb_ex[h\gbdZ
klbfmebjm_l__Zii_lbluZwlhih^^_j`b\Z_lb__[jZdIhfg_gbxFbkkOjxrdb__kmijm]gbq_]h
g_ih^haj_\Z_lZ_keb[ubihgyeqlhlhlhg_bf__lijZ\Z`Zeh\ZlvkyAZq_fb^eyq_]hFbkk
Ojxrd_l_jZibyg_ihgylghHlKm^vbhgZhlebqZ_lkyhlkmlkl\b_fm]jua_gbckh\_klbb
ijZdlbqghklvxmg__wlh[u\Z_l\ihg_^_evgbdbq_l\_j]\h\lhjhciheh\bg_^gyihke_ihoh^ZaZ
ijh^mdlZfbb^hlh]hdZdaZ[jZlv^_l_cbardheu
�DZ`_lkyqlh\gmlj_ggbcdhgnebdlFbkkOjxrdbg_lZdyjhddZdmKm^vbgh^ey`h^bwlh[he__
ljm^gucdeb_gl?_lj_\h]b^Z`_g_ijhju\ZxlkygZih\_joghklvij_^klZ\eyykh[hckdhj__
ih^\h^gu_l_q_gbyb\h^uwlbj_^dhgZqbgZxl[mjeblvbebdZdlh__[_kihdhblvLZdqlh\kdjulv
wlbqm\kl\Zbk^_eZlvbohkhagZggufb[m^_lg_ijhklh:Km^vyl_f\j_f_g_f[hevr_ihoh`gZ
hldjulmxdgb]mhg\hkijbbfqb\ucfm`qbgZdhlhjuckZf\eyiZeky\g_ijbylghklbJZghbeb
iha^ghhg^haj__lbjZaj_rblk\hbijh[e_fu
�OhlyFbkkOjxrdZm\_j_gZqlh__fm`ij_[u\Z_l\g_\_^_gbb`h^biheZ]Z_lqlhhg\k_`_
ih^haj_\Z_l?clhba\_klghqlh\g_rgb_ijbagZdb_klv\k_]^ZGZijbf_j_kebq_eh\_dbaf_gy_l
hgqZklh[u\Z_lhl\e_q_gbebaZgylhgg_ex[blbaebrgbojZkkijhkh\gZ_]h\hehkZobh^_`^_
qm\kl\m_lkyg_ihgylgucaZiZoAZiZofh`_l[ulvjZaguf[eZ]h\hgbyie_k_gvljZ\Z@b^dhklv^ey
ihehkdZgbyjlZDlhihevam_lky_x\_q_jhfij_`^_q_f\_jgmlvky^hfhcbe_qvkiZlv"^mr_
fh`ghkfulvij_^Zl_evkdb_l_e_kgu_aZiZobghfueh\hl_e_[m^_l^jm]hcfZjdbq_f^hfZGmb
hklZxlkykZfu_h[udgh\_ggu_mebdbju`bcbebk\_leuc\hehkiylgZihfZ^uihfylZyh^_`^Z
jZa]h\hjuihl_e_nhgmmdjZ^dhcg_h[tykgbfh_hlkmlkl\b_lZbgkl\_ggu_ke_^ugZdh`_m`g_
]h\hjyhkljZgguoijbh[j_l_gbyo^hjh]hc[j_ehd`b^dhklvihke_[jblvydhlhju_\hagbdZxl
gbhldm^ZdZdijZ\behgZ^_gvK\ylh]hZe_glbgZ
Lh^^ohly[uklZjZ_lky[ulvhklhjh`gufbdZdijZ\behg_moZ`b\Z_laZ__ih^jm]Zfbohlydh]^Z
lhkemqZehkvblZdh_;ueZh^gZiZjZkdhlhjufbhgb^jm`bebihagZdhfb\rbkv\hlimkd_gZ
DZjb[Zobkdj_ib\hlghr_gbydhdl_ceyfbbmjhdZfbih^\h^gh]hieZ\ZgbyWlb^jmavyaZgbfZebkv
[bag_khflhj]h\Zebk[hjgufb^hfZfbdq_fmLh^^hlghkbekybkdexqbl_evghkij_aj_gb_fL_fg_
�f_g__g_kdhevdhabfih^jy^hgbki_pbZevgh_a^bebhl^uoZlvgZl_`_kZfu_dmjhjlu`h^b
lh]hkZfh]h^gydh]^Zhgbbkq_aebbihy\bebkvagZqbl_evgh_\j_fykimklyihoh`b_gZdhr_d
kh`jZ\rbolZcdhfh]jhfgmxfbkdmkf_lZguHgZbgZwlhfh]eZ[uaZdjulv]eZaZghmLh^^Z
hdZaZebkvke_]dZjZklygmluieZ\dbZ\\hehkZogZ]jm^bhgZaZf_lbeZdZdmxlhklm^_gbklmx
dZi_evdm
Gh\k_wlhg_bf__lagZq_gbyGmbqlhqlhhg\j_fyhl\j_f_gbk_[y\u^Z_l\_^vhgbh[ZagZxl
qlhhg_cbaf_gy_lbhgihgbfZ_lqlhhgZihgbfZ_lgh]eZ\gh_ijh^he`Zlvijbl\hjylvky
ih^^_j`b\Zlvbeexabx[m^lh\k_ghjfZevghbgbq_]hg_ijhbkoh^blIhdZLh^^g_klZ\bl__i_j_^
nZdlhfhldjulhihdZ]h\hjblw\n_fbafZfbbwdb\hdZfbihdZ\k_b^_l]eZ^dhbgZih\_joghklb
lhj`_kl\m_l[_afyl_`ghklvdZ`^ucbagbofh`_lb^Zevr_`blvdZdgjZ\blky\_^v\k_fba\_klgh
qlhohjhrZy`bagvwlhq_j_^Zfgh]hqbke_gguodhfijhfbkkh\[ZabjmxsbokygZijbgylbb
[ebadbokbobg^b\b^mZevgufbihlj_[ghklyfbbhkh[_gghklyfboZjZdl_jZ\_^vbog_i_j_djhbrv
ih^k_[yg_aZklZ\brv`blvdZdijbgylh\dhgk_j\Zlb\ghfh[s_kl\_Ex^b`b\mldZdbfgjZ\blky
kZfh\ujZ`Zxlkyklj_fylkyd^hklb`_gbxm^h\e_l\hj_gbyk\hbfbkihkh[Zfbbk\hbfbl_fiZfb
Hgbhrb[ZxlkyijbgbfZxlg_\_jgu_j_r_gby^_eZxlqlhlh\g_ih^oh^ysbcfhf_gl\u[bjZxl
�g_ijZ\bevgucdmjkaZ[em`^Zxlkymgboihy\eyxlky\j_^gu_ijb\uqdb?keb`h^bq_fmb
�gZmqbeZkv\mgb\_jkbl_l_lZdwlhbf_gghwlhfmb\k_[eZ]h^Zjy:ev[_jlmWeebkm@kdhlhjh]h
�gZqZeZkvkf_gZiZjZ^b]fudh]gblb\ghih\_^_gq_kdhcikbohl_jZibbjm]b_ex^bkha^Zgug_^ey
j_ZebaZpbbgZrboihlj_[ghkl_chgbg_h[yaZgukhhl\_lkl\h\ZlvgZrbfh`b^Zgbyfbhgbgbdh]^Z
�g_[m^mlohjhrhdgZfhlghkblvky?kebwlh]hg_ihgylv[m^_rvaeblvkybh[b`Zlvkymr_\gh_
kihdhckl\b_^hklb]Z_lkyebrvlh]^Zdh]^ZgZqbgZ_rvijbgbfZlvex^_clZdbfbdZdb_hgb_klv
dhgp_gljbjmykvgZboiheh`bl_evguoklhjhgZo
Ex^bkdehggu_dbaf_g_^h[b\Zxlkyk\h_]hihdjZcg_cf_j_fgh]b_:^Z`__kebg_lhgbhl
wlh]hg_baf_gylkyex^bdZdijZ\beh\hh[s_g_f_gyxlkyihdjZcg_cf_j_[_akbevghc
fhlb\Zpbbbihklhygguomkbebc;Zah\u_q_jluebqghklbjZa\b\Zxlkym`_\jZgg_f\hajZkl_bkh
\j_f_g_fklZgh\ylkyg_au[e_fufbdZdaZrblZyijh]jZffZ;hevrbgkl\hbagZkgZhiul_gbq_fm
g_mqblkyfZehdlh^mfZ_lhlhfqlh[ugZqZlv\_klbk_[ybgZq_\k_kqblZxlbklhqgbdhfk\hbo
ijh[e_fhdjm`Zxsbob\hij_db\k_fmijh^he`Zxl^_eZlvlZddZdjZgvr_ohjhrhwlh^eygbobeb
iehohBaf_gsbdhklZ_lkybaf_gsbdhflhqghlZd`_dZdbhilbfbkl\k_]^Z[m^_lhilbfbklhf?keb
hilbfbklZk[b\Z_livyguc\h^bl_ev^ZlZdqlhmg_]hhdZau\ZxlkyjZa^jh[e_guh[_gh]bb
ijboh^blkyaZdeZ^u\Zlv^hfqlh[uhieZlblve_q_gb_hg]h\hjblFg_ih\_aeh:\_^vfh]b
ih]b[gmlvHilbfbklkqblZ_lqlhlZd^mfZlvijZ\bevgh:g_\_jguckmijm]kqblZ_lqlh
ijZ\bevgh\_klb^\hcgmx`bagvjZ[hlZlvgZ^\ZnjhglZh^gh\j_f_ggh
�=h\hjyqlhex^bg_f_gyxlky`h^bbf__l\\b^mqlhhgbg_f_gyxlkydemqr_fm:\hl
baf_g_gby\om^rmxklhjhgmkZfhkh[hcjZamf__lky@bagv\khklhygbbl_[yi_j_djhblvHgZ
kZfZdh]^Zlh[ueZohjhrbfq_eh\_dhfohjhrbf\h\k_ohlghr_gbyoghl_i_jvm`_g_fh`_lh
k_[_lZdh]hkdZaZlvDh]^ZlhhgZ\udbgmeZ\ha_jhfh[bevgbdLh^^ZaZ[bluckhh[s_gbyfbhl
`_gsbgudhlhjZygZau\ZeZ_]h\heqhgdhf^jm]hcjZahgZihklbjZeZ_]hljmkukp\_lguf
[_ev_fQZklhl_jyeZ_]h\_sbHgZwlbfbk\hbfb\uoh^dZfbg_]hj^blky?cijbylg__[ueh[u
^mfZlvqlhhgZ\ur_\k_]hwlh]hqlhijbgbfZ_l_]hlZdbfdZdhchg_klvqlhhgZg_bal_o`_gsbg
dhlhjufdZ`_lky[m^lhfm`qbgZbfqlhlh^he`_g\_^vhgb\b^_ebgZqlhb^mlghhgZk\hb
�Ijh\h^b\FbkkOjxrdm`h^bkimkdZ_lky\gba\kihjlaZe]^_ih^gbfZ_l]Zgl_ebbdjmlbl
i_^ZebKt_\gZh[_^hklZldbh\hs_ckfZchg_ahfhgZijbgbfZ_l^mrbh^_\Z_lkyI_j_^\uoh^hf
�ibr_laZibkdmkbgkljmdpbyfbDeZj_dhlhjZym[bjZ_lihkj_^Zfd\ZjlbjmJmlbgZ^ey`h^bdZd
p_ebl_evguc[ZevaZfdhlhjuciha\hey_lhklZ\Zlvky\ohjhr_fgZkljh_gbbbg_^Z_l`bagb
jZa\Zeb\Zlvkyhl]hgyywdabkl_gpbhgZevguckljZo]hlh\uc\ukdhqblvbadmklh\\ex[hcfhf_gl
hkh[_gghdh]^ZlujZa\hegm_rvkybebjZkl_jy_rvkybgZihfgblvhimklhl_]hlh\hcl_[yih]ehlblv
Ihklhygghq_flhk_[yaZgbfZlvwlh\uoh^^eykj_^g_]hdeZkkZijZdlbqgucbohjhrbc?c
gjZ\blkykhklZ\eylv]jZnbd\ghky\jZkibkZgb_deb_glh\aZgbfZlvkyohayckl\hfke_^blvaZk\h_c
\g_rghklvxHgZex[blihjy^hdbij_^kdZam_fhklvij_^\Zjbl_evgh_ieZgbjh\Zgb_^Z_l_c
hsms_gb_gZ^_`ghklbHgZkm^h\hevkl\b_febklZ_l_`_^g_\gbdkfhljblqlh`^_l__\i_j_^bkiZ
�\babldiZjbdfZo_jmj_]meyjguchkfhljm\jZqZibeZl_k`h^bihk_sZ_lihqlb\k_\klj_qb
dhlhju_ijh\h^bl__ijhn_kkbhgZevgZyZkkhpbZpbyaZibku\Z_lkygZ\k_bgl_j_kmxsb___dmjku
_q_jhf_kebhgZg_]hlh\bl^eyLh^^Zlhm`bgZ_lk^jmavyfbIexk^\Z[hevrbohlimkdZe_lhf
babfhcdhlhju_hgbkLh^^hf\k_]^Zijh\h^yl\f_kl_
HgZ\h^bl:m^bDmi_himkdZyhdgZ\[bjZy\k_[y]hjh^kdhcrmfbkm_lmgZkeZ`^Zykv
\_a^_kmsbf]\ZelhfbdjbdZfblmlblhj]h\pubmebqgu_fmaudZglubjughqdb^Zbohly[uj_\
lheiuZ\lhfh[bevgu_]m^dbijh[dbhl^_\hqdZih^jhklhdk\ha^mrgufbrZjbdZfbb^_lq_j_a
^hjh]mijblZgph\u\ZyFm`qbgZ\[_ehfnZjlmd_kb^blgZklmi_gvdZoj_klhjZgZ\iheghfehlhk_
�`h^bhl^Z_ldZjlbgmJZ^`imlZqlh[u^eyg__k^_eZebjZfdmih^[bjZ_liml_\h^bl_evihdmiZ_l
dmohggu_\_ku\aZf_gkehfZ\rbokyZih^hjh]_^hfhcaZoh^bl\f_klgucKlZj[ZdkkZ^blkyb
\uib\Z_lnjZiimqbghmeh`b\rbkvlZdqlh[uhklZehkv\j_fy\u]meylvkh[Zdmbih`Zjblv
hl[b\gmxij_`^_q_fhlijZ\blvkygZaZgylbyihhnhjfe_gbx[md_lh\
Hg
?fmgjZ\blky\klZ\ZlvihjZgvr_bdgZklhys_fm\j_f_gbhgmijhklbemlj_ggb_jblmZeu^hkZfh]h
�fbgbfmfZmrijbgbfZ_loheh^gucqlh[ug_hklZ\Zehkvbkdmr_gbyaZ^_j`Zlvky\g_fih^hevr_
ba[jbl\_gguoijbgZ^e_`ghkl_cebrv[_ahiZkgZy[jbl\Zb[ZgdZi_guH^_\Z_lkyhg\ihemlvf_
��kiZevgbihdZ`h^bbNj_c^_s_kiylBgh]^Z[u\Z_l`h^bijbhldjh_lh^bg]eZabkdZ`_lY
aZ[jZeZjm[ZrdbbaobfqbkldbbebWlbrlZgum`_ihl_jyebnhjfmgZqlhLh^^hl\_qZ_l_c
KibIhlhf]ehlZ_lfmevlb\blZfbguaZib\Zy]ehldhfZi_evkbgh\h]hkhdZqbklblam[u\h^y
s_ldhcbaklhjhgu\klhjhgmg_ijZ\bevghgh[ukljhbm`_q_j_aljb^pZlvfbgmlihke_ih^t_fZ
kimkdZ_lkygZebnl_\]ZjZ`
�hk_fb_s_^Ze_dhZhgm`_kb^blmk_[yaZklhehfgZiylhfbihke_^g_fwlZ`_hnbkgh]ha^ZgbygZ
KZmlFbqb]Zgg_^Ze_dhhlJma\_evljhm^Wlhkljh_gb_badbjibqZbba\_klgydZkiehkdhcdjur_c
bhdgZfb\klZevguojZfZohgb[uebgh\bgdhcgZlhlfhf_gldh]^ZhgboihklZ\beklZeh_]h
i_j\ufdjmighfZkrlZ[gufijh_dlhfaZdhlhjucLh^^\ayekyq_j_a^_kylve_lihke_lh]hdZdgZqZe
aZgbfZlvkyihdmidhcbi_j_ijh^Z`_cb^hlh]hdZdbaaZkljhbl_evkl\Zdhhi_jZlb\guo^hfh\\
KZmlEmip_gugZg_^\b`bfhklv\ae_l_eb^hg_h[hajbfuo\ukhlIjbh[j_ehg^hfZ[khexlgh
f_jl\ufZihlhf\deZ^u\Ze\g_]h^_gv]bljbaZdeZ^guobdj_^blbjZ[hlZe[hdh[hdk
gZ_fgufbjZ[hlgbdZfbij_\jZsZy_]h\hnbkgh_a^Zgb_Lh^^fh][ubkZf\k_k^_eZlvgh_keb[u
mg_]haZdhgqbebkvkj_^kl\Z[Zgdebrbe[u_]hijZ\Z\udmiZDh]^Zl\hc[bag_kih^jZamf_\Z_l
�[md\Zevgheyk_[yhghklZ\be\_kvfZkdjhfgucm]hehd^\ZdZ[bg_lZg_[hevrZyijb_fgZyb
lmZe_lLh^^aZgyedZ[bg_lih[hevr_hdgZfbgZmebpmLmlijhklhjghh[klZgh\dZ\klbe_fh^_jg
fgh]hg_aZgyluoih\_joghkl_cgZhdgZo`ZexabgbdZdh]hZglbd\ZjbZlZb[_a^_emr_ddhlhju_
�jZkklZ\beZ[ulml`h^b^Zchg_c\hex
I_j\ucl_e_nhgguca\hghd\fbgbfZjd_l]^_hgaZdZau\Z_lk_[_aZ\ljZddZd\k_]^Z^\Zkwg^\bqZ
k[_dhghfkZeZlhfbihfb^hjZfbb^\Z[hevrbodhn_H`b^Zy^hklZ\dbLh^^^hklZ_lbaysbdZ
klheZklZjmx`_klygmxdhjh[dmbaih^lZ[ZdZijbhldju\Z_lb\ukuiZ_lkh^_j`bfh_gZklhe
[mfZ]Z^eykb]Zj_l;Z]e_jkibqdbbiZd_lbdkkmr_gufbebklvyfbbrbr_qdZfbh\j_fy
^_ij_kkbbhghldjueqlhg_fgh]hljZ\dbkmljZihfh]Z_lba[Z\blvkyhlZiZlbbbijbklmiblvd
jZ[hl_DgZklhys_fm\j_f_gbp_j_fhgbykdjmqb\Zgbybijbdmjb\ZgbyklZeZ_fmijb\uqghcLh^^m
gjZ\blkywlhlfy]dbckihkh[h[e_]qblvk_[_gZqZeh^gyHgih^oh^blkdhkydhfdhdgmb\uimkdZ_l
^ufgZmebpmHggbhldh]hg_kdju\Z_lqlh^_eZ_lkmljZaZly`dm^jm]mxijhklhkqblZ_l
��g_mf_klgufqlh[u\Lb`_c`bOhe^bg]a\hgyehdZd\h[sZ]_
DZdh_lh\j_fyba_]hhdgZ[ueh\b^ghlhevdhg_[hl_i_jv`_hlg_]hhklZebkvebrvg_[hevrb_
kbgb_ijhk\_luoZhlbq_kdbjZkiheh`_ggu_f_`^m\ukljh_ggufbq_j_a^hjh]mdhjihjZlb\gufb
�^hfZfbEmqr_q_fgbq_]hbwlhl[mf_fmg_hklZgh\blvZb\k_jZ\gh\gbfZgb_Lh^^Z
knhdmkbjh\ZghgZex^yoh`b^ZxsboZ\lh[mkZgZhklZgh\d_G_dhlhju_klhylih^gZ\_khfohly
mljhykgh_g_oheh^gh_ZlZf\_kvfZ]jyaghHgjZ^m_lkydh]^ZaZf_qZ_ldh]hlhbaihklhygguo
iZkkZ`bjh\ex[bl_eyfmaudb\gZmrgbdZobkjxdaZdhflhs_]hklZjbqdZ\[_ck[hed_dhlhjuc
dmjblkb]Zj_luh^gmaZh^ghc[_j_f_ggmx`_gsbgm\kZjbb^`bgkh\hcdmjld_Ihqlb\k_hgb
khkj_^hlhq_gugZihlhd_fZrbgiulZykvm]ey^_lvZ\lh[mkDZdh[uqghdlhgb[m^vkoh^blk
[hj^xjZgZijh_a`mxqZklvqlh[uemqr_\b^_lvDh]^ZgZdhg_pZ\lh[mkihy\ey_lky\ihe_aj_gby
gZijy`_gb_aZf_lghkiZ^Z_lbdZ`_lkyqlh\k_kh[jZ\rb_kygZhklZgh\d_wlhg_dbc_^bguc
hj]ZgbafbjZamfEx^be_amlaZ^_gv]Zfbqlh[uaZieZlblvaZijh_a^boZhlbqgZylheiZ
ij_\jZsZ_lky\[_kihdhcgmxdhehggmHglhdhg_qghaZf_lbeZ\lh[mkdh]^Zlhl[ue_s_aZ
g_kdhevdhi_j_dj_kldh\hlkx^ZBgh]^ZgZk\h_fiylhfwlZ`_Lh^^qm\kl\m_lk_[y[h]hf
Fm`qbgZbakem`[u^hklZ\dbijbghkblaZ\ljZdklZ\bl_]hgZklheb[_j_l^_gv]bhklZ\e_ggu_ih^
ij_kkiZiv_Lh^^db\Z_l_fmijh^he`Zyl_e_nhggucjZa]h\hjkDebnnhfChjdhfHg^Z`_^_eZ_l
aZibkbohlyhgbg_ihgZ^h[ylkyLh^^[_aljm^Z\k_aZihfbgZ_lbf_gZ^Zlupbnju\j_fybf_klh
�^Z`_l_e_nhggu_ghf_jZH[km`^Z_fucijh_dl`behc^hfbar_klbd\Zjlbj\`_nn_jkhgiZjd
gZoh^blkygZk_j_^bgghcklZ^bbI_j\bqgu_ij_iylkl\byieZgujZaj_r_gbynbgZgkbjh\Zgb_
m`_ihaZ^b\k_d\Zjlbjuih^]hlh\e_gudjZ[hl_K_cqZkhgbkDebnnhf]eZ\gufih^jy^qbdhf
h[km`^ZxlgZihj\h^uHgbgZagZqZxl\klj_qmgZk_]h^gyq_j_ag_kdhevdhqZkh\qlh[u\k_
ihkfhlj_lvbihkemrZlvqlhkdZ`_l\h^hijh\h^qbd
�Lh^^kwglmabZafhfijbklmiZ_ldaZ\ljZdmlhkl\eZ`gh\Zlgh[_dhgojmklysbch_\h[Zkwg^\bqZ
b\uib\h^bgdhn_hgkgh\Z[_j_lkyaZl_e_nhggZwlhljZaa\hgyZ]_glmihg_^\b`bfhklbdhlhjuc
gZr_e_fmihl_gpbZevgh]hihdmiZl_eyOhjhrb_gh\hklb@behc^hfwlhijhf_`mlhqgucijh_dl
?kebijb^_lkyLh^^hklZ\bl_]hk_[_k^Z\Zy\Zj_g^mihhl^_evghklbghihdZkljZl_]bylZdh\Zqlh
hg_]hijh^Z_lb\deZ^u\Z_ldZiblZe\ke_^mxs__ij_^ijbylb_hnbkgh_a^Zgb_[he__djmigh]h
fZkrlZ[Zdhlhjh_ij_\ahc^_l\k_kha^Zggh_bf^hk_e_
ihy\ey_lky\_]hdZ[bg_l_k[ehdghlhfbnZceZfbbih^h^\b]Z_lklmedklhem?cg_^Z\gh
bkihegbehkvljb^pZlviylvhgZfheh`Z\ZaZ\yau\Z_lk\hbiurgu_\hehku\o\hkl?fm\k_]^Z
ex[hiulgh]^_bdZdKl_nZgbjZkiheh`blkyijyfhgZijhlb\lZdhgkfh`_l\b^_lvlhevdh
\_jogxxiheh\bgm__l_eZeb[hkijZ\Zkdj_klb\gh]bbiheh`b\jmdmgZklheqlh[u^_eZlvaZibkb
Ih^h\Zevghcklhe_rgbp_cgZoh^blkyijyfhm]hevgucih^bmfgh]bjZkiheh`blv_klv]^_lZdqlh
dh]^ZhgZihdZdhceb[hijbqbg_j_rZ_lboijh^_fhgkljbjh\ZlvLh^^kqblZ_l^_gvm^Zqguf?keb
hgZ\^`bgkZo_fm\b^gZ__ijhf_`ghklvb[_^jZ\x[d_dhe_gbbbdjuKl_nZgbkgbfg_
nebjlm_lbihoh`_^Z`_g_aZf_qZ_lqlh[hkkgZ[ex^Z_laZl_fdZdhgZkdj_sb\Z_lbjZkijyfey_l
gh]bK_]h^gyhgZ\^`bgkZobkZ^blkymkZfh]h^Zevg_]hdjZyklheZlZdqlh_fmijboh^blky
^h\hevkl\h\Zlvky^\mfy\uklmiZfbih^lm]hgZlygmlhc[emadhc\jZchg_kj_^g_cim]h\bpug_c
g_l^Z`_f_ljZr_klb^_kylblZdqlhjZaf_j__]jm^bhkh[_ggh\i_qZley_l
Kl_nZgbijbg_keZdmqmnZceh\bkibkhd\hijhkh\gZml\_j`^_gb_p_gugZihlhehqgu_
\_glbeylhjuZ^j_kZkZclh\ihh[mkljhckl\meZg^rZnlZkhfgbl_evgu_kq_lZLh^^ij_^ihqblZ_l
[ulv\dmjk_\k_]haZbkdexq_gb_fkh\k_fm`jmlbguHg^h[bekylh]hq_]h^h[bekyihlhfmqlh
[ue\gbfZl_e_gdf_ehqZfb^_j`Ze[bag_kih^dhgljhe_fHgh^bgj_rZ_l\k_\hijhkuijb[uevm
g_]hg_hr_ehfbl_evgZyZwlhhagZqZ_lqlhmimkdZlvgbq_]hg_evayLh^^[jhkZ_l\a]ey^gZqZku
qlh[uZkkbkl_gldZagZeZqlhhgaZf_lbe__hiha^Zgb_
:hlDebnnZ_s_gbq_]hg_l"bgl_j_km_lkyhg^hc^y^hkq_lh\
IhdZg_l
IhdZ`bdh]^Zijb^_lijhreucjZahg\dexqbedZdb_lhfZl_jbZeudhlhju_fukZfbaZdmiZeb
QlhlZfwlh[ueh"
IebldZ^ey\Zgghc
LhqghIebldZBjZkl\hjAZklZ\bef_gyieZlblvaZwlhlq_jlh\jZkl\hj
Ihfbfhwlh]hKl_nZgbijh\_eZihjmq_ggh__cjZkke_^h\Zgb_gZl_fmlmZe_lh\bih^Z_l_fm
[jhrxju
Fh^_evkfZeufkeb\hf^_r_\e_q_fk^\hcgufghlZdb_mgblZaug_gZ^_`gu]h\hjblhgZ
q_flZfaZ]\ha^dZ"
G_\k_]^Zkfu\Zxl
�he`gu`_
Gmg_dZ`^ucjZakjZ[Zlu\Z_l
DebnnjZgvr_lZdb_mklZgZ\eb\Ze
?kebd\Zjlbju[m^mlk^Z\Zlvkyhl\_qZ_lhgZjbkdh\Zlvg_evayKe_^m_ljZkkfhlj_lvfh^_ebk
^\hcgufkeb\hf
Lh^^ofmjblky
Kdhevdhhgbklhyl"
k_g_lZdkljZrghAZiylvkhlfh`gh\aylvgZ^_`gmxfh^_ev
��ZwlhljbrlmdbaZh^gbkhjlbjuFh`gh\Ohmf_ihihiylv^_kyl[Zdkh\gZ[jZlvwlbo
mgblZah\
Fh`ghgh\u`_lZdg_ihklmibl_
Qlh_s_"kijZrb\Z_lhg
GZc^bp_gu?keb[jZlv\k_mh^gh]hihklZ\sbdZ\hafh`ghk^_eZxlkdb^dm
:dZdmagZlv]Z[Zjblu"
ieZgZoihkfhljb
Mf_gyg_lieZgh\umg_kebbo^hfhc
IhijhkbmDwjhebaZg^_j[mj]ZD\Zjlbjug_b^_glbqgu_
Kl_nZgbkh[bjZ_l[mfZ]bb^_fhgkljbjm_lgZ\uoh^_k\hcaZ^Lh^^gZdZdh_lh\j_fy^_eZ_liZmam
ijbkemrb\Zykvh^gbfmohfda\mdZf^_yl_evghklbbkoh^ysbfba__dZ[bg_lZHg^mfZ_lkjZamh[h
\k_fgZk\_l_hp_gb\Zyiheh`_gb_\p_ehfkeh\ghi_j_^gbf[_ck[hevgh_ihe_ohmfjZg
klj_fbl_evguc[_]f_`^m[ZaZfbbfyqdhlhjucg_evaymimkdZlvba\b^mHgm`_gZmqbeky
ihemqZlvm^h\hevkl\b_hllh]hqlhijboh^blkyihklhyggh[ulvgZq_dmqlhdZ`^h_^Z`_f_edh_
j_r_gb_wlhjbkdhgijb\uddihklhygghih\ur_gghfmgZijy`_gbxd^Z\e_gbxk\yaZgghfmk
l_fqlh\dZ`^hfk\h_fl_dms_fijh_dl_hgklZ\blgZdZjlm\k_g_dhlhjhcf_j_\k_wlbhiZk_gby
h[_ki_qb\ZxlLh^^mmklhcqb\hklv\_^v[eZ]h^Zjybfhgqm\kl\m_lqlh`b\_l^\b`_lky\i_j_^Wlh
\heg_gb_jZa[Z\e_ghij_^\dmr_gb_fbgl_j_khfdlhfmqlh^Zevr_dZdih\_jgmlkykh[ulby
Bf_gghwlhihfh]Z_l_fmijh`b\Zlv^_gvaZ^g_f
:\h\j_fy^_ij_kkbbhgmljZlbe^\b`msmxkbemIhkmlbbf_gghwlZmljZlZbklZeZ]eZ\ghc
ijh[e_fhclh]h\j_f_gbWlh[uewlZi[_adZdboeb[hfh^meypbcbgxZgkh\\k_\j_fyh^ghblh
`_dZ`^mxfbgmlmdZ`^uc^_gvQm\kl\hihjZ`_gbybebhlkmlkl\b_kfukeZdhlhju__fm
ijbibku\Zeb^jm]b_[uebg_agZdhfuLh^^m?]hijhklhdZd[m^lhg_klZehgbqlhimklh_f_klh
HgkfhljblgZqZkukgh\Za\hgbl?]hijb\_lkl\m_lkhgguc]hehkhldhlhjh]hLh^^Zijbylgh
\kljyob\Z_lijhkuiZxlky]hjfhgu
Lu_s_\ihkl_eb
:]Z
JZa\_l_[_gZaZgylbyg_gZ^h"
Ihiha`_
Bkihjq_ggZy^_\qhgdZ
GZ^_xkv
Lu\q_f"
:ludZd^mfZ_rv"
q_ffZlvjh^beZ
:ihq_fmlukijZrb\Z_rv"
:ludZd^mfZ_rvihq_fmykijZrb\Zx"
�hijhkhnbpbZevguc"
G_lg_^eyijhlhdheZ
Fg_gm`ghibkvf_ggh_ih^l\_j`^_gb_
Bwlhl^bZeh]^eblky^h\hevgh^he]hLh^^\hh[jZ`Z_l__gZfyluoijhklugyo\aZoeZfe_gghc
kiZevg_\K_\_jghfDe_jfhgl_]^_hgbkgbfZxld\ZjlbjmgZg_kdhevdhq_eh\_dLh^^[u\ZelZf
h^gZ`^u\kZfhfgZqZe_dh]^ZgZ__l_e__s_hklZ\Zebkvg_ljhgmlu_f_klZIhlhfdh]^Zhgb
\urebgZdmogxlZfkh[jZebkvb__ex[hiulgu_khk_^baZ^Z\Z\rb_fgh]h\hijhkh\\hkgh\ghf
hlhfkdhevdh_fme_lbdlh_]h`_gZIhke_wlh]hhgbgZqZeb\klj_qZlvky\DjZmgIeZaZbeb
h\j_fyjZa]h\hjZ_]hho\Zlu\Zxlqm\kl\ZdZ`msb_ky_s_g_kh\k_fagZdhfufbaZklZ\eyy^mfZlv
�g_ij_\jZlbekyebhg\dh]h^jm]h]h\^jm]hgl_i_jvg_Lh^^`be[_jlZq_eh\_daZo\Zlb\rbc
l_ehLh^^Z\f_kypu_]hhlkmlkl\byHgagZ_l__g_lZd^he]hghhgZ\_jgmeZ_fm`bagvBf_ggh
wlbfhg_ch[yaZgih^Zj_gghc`bagvx\ujZ`Zxs_cky\qm\kl\Zo^_eZxsboq_eh\_dZq_eh\_dhf
wlhg_ijhklhex[h\vZ`Z^ghklvihohlv`_eZgb_\h[s_f\k_bojZajmrbl_evgh_bah[beb_
�Z`_g_l_ji_gb_kdhlhjufhg`^_l\klj_qbdhlhjh_ij_ke_^m_l_]hdjm]eu_kmldb^eyg_]h^Zj
�Z`_j_\ghklv^ZjHgihgbfZ_lqlhhgZ\ijZ\_ij_^ihq_klvfheh^h]hex[h\gbdZb[hblkyqlh
ebrvg_fgh]h\j_f_gbbhgZkZfZwlhihcf_lOhlvwlhbijbqbgy_l[hevhgihdjZcg_cf_j_
kgh\Z`b\_l
J_\ghklvgh\h_^eyLh^^Zqm\kl\hjZgvr_hgm\_j_gghqm\kl\h\Zek_[yk`_gsbgZfbIhfg_gbx
�`h^bwlZm\_j_gghklvh[mkeh\e_gZl_fqlhhg[ue_^bgkl\_ggufj_[_gdhf^h[_amfbyh[h`Z\r_c
_]hfZl_jbdhlhjZyjZ[hlZeZf_^k_kljhcgZiheklZ\dbg_kfhljygZnbgZgkh\u_aZljm^g_gbyqlh[u
fh`gh[ueh[hevr_\j_f_gbijh\h^blv^hfZbaZgbfZlvkykughfhgZlZdbfh[jZahfiulZeZkv
dhfi_gkbjh\Zlvg_^hklZldb_]hhlpZivygbpudhlhjucaZgbfZekyk_ahgghcjZ[hlhc?s_\klZjrbo
deZkkZordheuLh^^gZqZeh[_ki_qb\ZlvfZlvgZmqb\rbkvaZjZ[Zlu\Zlv^_gv]bb[jZlvgZk_[y
hl\_lkl\_gghklvaZqlh_]hhq_gvo\Zebebg_lhevdhhgZkZfZghb__^jmavybmqbl_eyb
agZdhfu_^_\qhgdbHggjZ\blky`_gsbgZfIhlhfmqlhmf__lhgboaZ[hlblvkyHgaZ[hlblkybh
GZlZr_ghlml_klvaZ]\ha^dZKg_cLh^^aZf_qZ_lqlh_]hl_ehklZj__l`bag_ggZykbeZm]ZkZ_l
WlhgbdZdg_k\yaZghkl_fqlhhgZ]h\hjblbeb^_eZ_lZebrvkl_fqlhhgZfheh^ZykljZklgZy
g_gZkulgZy
Hgb\k__s_jZa]h\Zjb\Zxldh]^Zkgh\ZaZoh^blKl_nZgbkhklhidhcq_dh\gZih^ibkvHg^hwlh]h
oh^beihdZ[bg_lmZl_i_jvhklZgZ\eb\Z_lky\hae_hdgZHgZdeZ^_lq_dbgZklheb`^_lLh^^agZ_l
qlhKl_nZgb\dmjk_ijhbkoh^ys_]hf_`^mgbfbGZlZr_clZh^gZ`^uaZreZkx^Z]hlh\Zykt_klv
_]haZ`b\hWlhKl_nZgblZdkdZaZeZDZdhcZkkbkl_gliha\hey_lk_[_]h\hjblvlZdh_h[hkk_":\
ihke_^g__\j_fyhgZklZeZgZjhqghaZoh^blv\lh\j_fydh]^ZhgbjZa]h\Zjb\Zxlihl_e_nhgmg_
hklZ\eyy_fmgbdZdh]h^jm]h]h\u[hjZdjhf_dZdihkdhj__jZkijhsZlvkydZdgZijbf_jk_cqZk
jmd_mg__jmqdZbhgZj_adhluq_l_x\_]hklhjhgmkeh\ghn_olh\ZevsbdriZ]hc
�I_j_^moh^hfhga\hgbl`h^bkdZaZlvqlhdm`bgmg_\_jg_lkyHg^_eZ_lwlhebrvba
�\_`eb\hklbhgZagZ_lqlhk_]h^gymg_]h\klj_qZkbghfGhLh^^ij_^ihqblZ_l
�ijh^_fhgkljbjh\Zlvqlh^mfZ_lhg_c?fmkg_cih\_aehbhgwlh]hg_aZ[u\Z_l`h^b^hkboihj
ihljykZxs_\u]ey^blkljhcgZyl_fgh\hehkZybohlyhgZkZfZ^hfhk_^dZihgbfZ_lqlhhgg_
fh`_l\k_\_q_jZijh\h^blv^hfZ:dhfmlhba_]h^jma_c_`_^g_\ghijboh^blkyy\eylvky^hfhcd
m`bgmG_dhlhjuf^Z`_g_^ha\hey_lky\uiblvib\Zihke_jZ[hluDkqZklvx^jma_cmLh^^Z
fgh`_kl\hwlhihqlb\k_kd_fhgdh]^Zeb[hjZ[hlZebfgh]b_bagboohehklubebjZa\_^_gu
lZdqlh_fmihqlb\k_]^Z_klvkd_fihkb^_lv\[Zj_Ohly_kebm`lZdkdeZ^u\Z_lkyhgg_ijhlb\
ijh\_klb\_q_jb\h^bghq_kl\_
�KbghfDh\Zdkhfhgb^jm`Zl_s_khklZjr_crdheuWlhkZfucklZjuc^jm]Lh^^Z
_^bgkl\_ggucdlhagZe_]hhlpZBdh]^ZLh^^gZau\Z_lklZjbdZdhaehfhgihgbfZ_lqlhbf__lky\
�\b^mbg_fmdZdjh^ghc\k_jZ\ghqlh[jZlGh\lh`_\j_fyhghl_pGZlZrbbwlhfh`_l
�h[_jgmlvkyljm^ghklyfbGhfh`_lbg_lLjm^ghij_^kdZaZlvdZdbghlj_Z]bjm_lmagZ\hlhf
�Fh`_lhgbihkf_xlkyLh^^gZah\_lbgZiZihcbeb^Z`_iZiZr_clhlihre_l_]hih^Zevr_
�_kylvdh^ghfmqlh\k_\blh]_[m^_lghjfZevghIhdjZcg_cf_j__fmg_kZfhfmij_^klhbl
�ijbagZlvkybgmGZlZrZ[_j_lwlhgZk_[yHgZkdZ`_l_fmdh]^Zijb^_l\j_fyHgblZdj_rbeb
�_gvl_ieuc`Zjbdhihlvih^gbfZxlkyhlZknZevlZkeh\gh^uf[eZ]h\hgbyLh^^ex[blwlhl
]hjh^^hkZfh]hnmg^Zf_glZaZh^gm_]hfZl_jbZevgmxnhjfmaZ_]hfgh]hlhggu_fZkkb\gu_
khhjm`_gbyohly_s_[hevr_Lh^^Zijb\e_dZxl_]hfhsvbgZihjj_eb]by_]hlhj]h\eb\u\_kdb
Ijh^Z_lkyfgh`Zsb_kydZd]jb[uihklhyggh\hagbdZxsb_gh\u_\hafh`ghklbGZijZ\eyykvd
k\h_cqZklghcklhygd_dhlhjZygZoh^blkyq_j_aljbi_j_dj_kldZLh^^^mfZ_lhlhfdZd`__fm
ih\_aehhdZaZlvkybf_ggha^_kvbk_cqZk\wlhff_kl_\wlh\j_fy
�Hg_^_lg_d`_nn_jkhgiZjdZk\hjZqb\Z_lgZJma\_evljhm^gZaZiZ^bhklZgZ\eb\Z_lkymOhmf
�_ih?kebkeh`blv\k_\j_fyijh\_^_ggh_bf\wlhffZ]Zabg_ihemqblkyg_kdhevdhf_kyp_\
Lh^^[hevrh_\gbfZgb_m^_ey_lbgl_jv_jZfmg_]h_klvkh[kl\_ggh_fg_gb_ihih\h^mlh]hdZdhc\
d\Zjlbj_^he`_g[ulvihebk\_l_^vbf_gghhlkhq_lZgby^_lZe_caZ\bkblmki_obebijh\Ze
ijh_dlZDebnnkjZ^hklvxdmibldjZkdmiebldmdh\juZjfZlmjmkhk\h_cgZ^[Z\dhc\^_kylv
ijhp_glh\ghhg`_g_\b^bldZdihl_gpbZevgucihdmiZl_evjZa\hjZqb\Z_lkybmoh^blihlhfmqlh
_fmg_ih^hr_ep\_lbebhl^_edZDebnn\ex[hfkemqZ_ihemqblk\hb^_gv]b
Lh^^\uoh^blbafZ]ZabgZ[_aihdmihdb\u_a`Z_lgZkdhjhklgmx^hjh]mhdgZhims_gub]jZ_l
&#xk_;&#xj;&#xZ;&#xgh;�k_jZ\gh@Hgih_llhevdh\fZrbg_dh]^Zg_keurblkZfk_[y[eZ]h^Zjyrmfm\_ljZb
^\b]Zl_eyHgagZ_l\k_i_kgbkwlh]hZev[hfZgZbamklvb]hjeZgblgZ[bjZykdhjhklv:ev[hf\ur_e
^\Z^pZlve_lgZaZ^dh]^ZLh^^[uexgufgZ]e_phfhivyg_ggufkh[kl\_ggufb\hafh`ghklyfbb
�h[_sZgbyfbHgihagZdhfbekyk`h^b\lhf]h^mdh]^ZGbj\ZgZ\ul_kgbeZ\obliZjZ^Zo
�FZcdeZ`_dkhgZbl_i_jvdZ`^Zyboi_kgy^eyg_]h\k_jZ\ghqlhfZrbgZ\j_f_gbi_j_ghkysZy
_]hh[jZlgh\]jhohqmsmxfmaudm_]hex[\b
i_j\u_hgm\b^_e__gZKl_clkljbldh]^Zboklhedgm\rb_kyfZrbgui_j_]hjh^bebh[_ihehku
b^msb_gZ\hklhdlZdqlh\k_^\b`_gb_\klZehfZrbgu]m^yl\hdjm]kh[jZeZkvlheiZev_l^h`^v
__fhdju_\hehkuijbebiebdebpmfZcdZlh`_gZkd\havlZdqlh\\_johlihykZhgZ\k_jZ\ghqlh
]heZyG_kfhljygZ__hke_ibl_evgu_]jm^bg_[hevrb_ghb^_Zevghcnhjfukhkdbih^
ijheb\guf^h`^_f\a^ufZebkvdZdibgZdeb[hevr_Lh^^ZihjZabehlhdZdhgZ^_j`ZeZk_[y
gZkdhevdh[ueZkihdhcgZbg_\hafmlbfZihegZdhjhe_\kdh]h^hklhbgkl\ZGb^hgbihke_hgg_
�\klj_qZe`_gsbgmohly[ugZiheh\bgmklhev`_pZjkl\_ggmxdZd`h^b
Ijb[u\gZkljhbl_evgmxiehsZ^dmhg\b^blDebnnZ\iuevghcki_ph\d_kh[\bkrbfj_fg_f^ey
bgkljmf_glh\hgklhblbdmjblhh[s_Debnndjmigucfm`qbgZjZa]h\Zjb\Z_lf_^e_gghbdh]^Z
hgklhbl\k_]^ZdZ`_lkyqlhhgimkdZ_ldhjgbHgjh\_kgbdLh^^mgh_]hdhkfZlu_k_^u_mku
^h[Z\eyxl_fme_l^_kylvDh]^Zih^t_a`Z_l\h^hijh\h^qbdhgb\k_\ljh_faZoh^yl\^hfb
hkfZljb\Zxld\ZjlbjuJZa]h\hjdjmlblky\hdjm]ljm[dZgZebaZpbbb\kydh]hijhq_]h\lhf`_^mo_
����l_fZbgl_j_kgZy_keb\uLh^^`_j_fb`be[_jlbaLb`_c`bOhe^bg]ab\dj_^blZoih
kZfu_mrbHgdmibe[md\ZevghaZ[jhr_ggh_kljh_gb_hklZ\rboky`bevph\_fmijbrehkv\u]gZlv
qlh_]hg_hkh[hihjZ^h\Zehghl_i_jv^hfohlvgZqZegZqlhlhihoh^blvHgbgZludZxlkygZ
jZ[hqbo\ughkysboklZjmxijh\h^dmbklZ\ysbogh\u_i_j_deZ^bgubgZ^hkdZaZlvqlhjZ[hlZg_
dbibllZd`b\hdZdohl_ehkv[uLh^^mOhlyhgjZ[hlZ_lkDebnnhfm`_ihqlb^\Z^pZlve_l_fm^h
qlh[ua^Zgb_fh]ehhklZ\Zlvky\_]hkh[kl\_gghklbbqlh[u_]hg_ljh]Zeb[ZgdbbfmgbpbiZebl_l
o\Zlbeh[uqlh[up_euc]h^kh^_j`ZlvdZdmxgb[m^vZnjbdZgkdmx^_j_\_gvdm
GZijZ\eyykvh[jZlgh\]hjh^Lh^^a\hgblGZlZr_kgZ^_`^hcqlhhgZkh]eZkblkykgbfihh[_^Zlv
ghhgZm`_dZdjZa_klkwg^\bq
Lu_rvkwg^\bq\h\j_fygZr_]hjZa]h\hjZ"
IhdZjZa\hjZqb\Zxkdhjhhldmrmdmkhq_d
Hleh`b_]hgZihlhfkoh^bfdNjZgq_kd_
G_fh]mFg_gZaZgylby
:ihke_jZ[hlu\klj_lbfky"
Y[m^mkb^_lvk^_lvfbkq_luj_o^hk_fb
Yih^t_^m
IehoZyb^_y
Iha`_yaZgyllu`_agZ_rv
�Z\ZcaZ\ljZihh[_^Z_f\f_kl_
Wlh`_agZqblqlhyk_]h^gyl_[yg_m\b`m
JZa\_g_i_j_`b\_rv"
Qlhml_[yaZkwg^\bq"
J`Zghcoe_[kkZeyfbFwggbadmibeZK^\hcghc]hjqbp_c
Lukb^brv"
Y`_kdZaZeZgZaZgylbyb^m
Ijyfhk_cqZkb^_rv"
IhFhj]ZggZk_\_jLhevdhqlhijhreZ[b[ebhl_dmByhiha^Zx_kebfuk_cqZk`_g_
ihijhsZ_fky
JZkkdZ`b\q_flu
GZlZrZijbl\hjy_lky[m^lhg_^h\hevgZghLh^^agZ_lqlh_cwlhgjZ\blkyLZdh_lhgdh_\gbfZgb_
kmq_lhf__bg^b\b^mZevghklbbwjhlbq_kdbcih^l_dklHg\hh[jZ`Z_lk_[___lm]hcjxdaZddZd
eyfdbh[o\Zlu\Zxlie_qbdZd__b^_Zevgu_am[u\ib\Zxlky\fy]dbcoe_[kfykghcijhkehcdhc
HgZm`_gZihke_^g_fdmjk_\_kghcihemqblkl_i_gv[ZdZeZ\jZ\h[eZklbbklhjbbbkdmkkl\H
jZ[hl_GZlZrZ_s_g_aZ^mfu\ZeZkv_cohl_ehkv[u\uclbaZfm`baZ\_klbk_fvxBihwlhfm
ih\h^mhgZkdZaZeZ_fmqlhbag_]h[uihemqbekyij_djZkguchl_pLh^^Zhq_gv\^hogh\ey_l
ih^l_dklwlh]haZy\e_gbyqlhhgZg_[jhkbl_]hjZ^bdh]hgb[m^vihfheh`_ghkZfhgg_^mfZ_l
h[m^ms_febrvijbagZ_lkyk_[_qlhkGZlZr_cmg_]hg_ijhklhdhjhldbcjhfZgZg_qlhbgh_
�Nebg]@^eyg_]hdZdkihjlnhjfZhl^uoZg_f_rZxsZyijb\uqghc`bagbg_k[b\ZxsZykdmjkZ
:wlbhlghr_gbyoZhlbqgulj_[h\Zl_evgu\uau\Zxlijb\udZgb_b\gmrZxlhiZk_gbyBgh]^Z
Lh^^deyg_lkyk_[_qlhij_djZlblbaf_gylvgh\hh[s_hgkjZ\gb\Z_lk_[ykmlhiZxsbf
\ex[b\rbfky\kbeml_q_gby
M_oZlvgZ\uoh^gu_[ueh__b^__cGZlZrZgZreZijb]hjh^guciZgkbhggZNhdkjb\_jk_fgZ^pZlv
Zdjh\e_kZ[Zkk_cgkih^h]j_\hfr_nih\ZjbaNjZgpbbkZfZaZ[jhgbjh\ZeZghf_jbm]h\hjbeZ
Lh^^Zih_oZlvLZfhgbkfh]ml\_jgmlvky\ihkl_evihke_aZ\ljZdZb\f_kl_ijbgylv^mri_j_^
m`bghfKfh]mlhlijZ\blvky\e_kbaZgylvkyex[h\vxgZaZeblhckhegp_fiheyg_hlebqb_hl
lhfmih^h[gh_
�Bebluij_^ihql_rvhklZlvky^hfZk`h^b"kijhkbeZGZlZrZ
�Lh^^ij_^ihq_e[uqlh[uhgZ`h^b\wlhg_\f_rb\ZeZBokh\f_klgZy`bagvg_bf__ldwlhfm
gbdZdh]hdZkZl_evkl\Zwlh\k_jZ\ghqlhiZjZee_evgZy\k_e_ggZy]^_\k_\k_]^Zb^_l]eZ^dhblZd
[m^_lijh^he`Zlvkyb\ij_^vwlhg_qlh[_amij_qgh_ljh]Zl_evghmoh^ys__\ijhreh_bh[_sZxs__
�[eZ]hmkljh_ggh_[m^ms__H^gZ`^uhg^himklbehrb[dmkdZaZ\GZlZr_qlh`h^b\ihkl_eb\k_
�jZ\ghqlhoheh^gZyfZggZydZrZHgg_ohl_eijbgbablv`h^bkdhj__ih^[h^jblvGZlZrmLh^^
fm`qbgZs_^juchge_]dhijbgbfZ_lqm`h_g_kh\_jr_gkl\hhkh[_gghdh]^Z^_ehdZkZ_lky
`_gsbgMg_]hkeh\ghhkh[uc^ZjijbgbfZlv\k_dZd_klvbjZ[hlZlvkwlbfIjbgbfZlv\k_\
�`h^bIjbgbfZlv\k_\GZlZr_
�GZijbf_j_fmijboh^blkyfbjblvkykl_fqlhm`h^bg_kdhevdhgZmqguokl_i_g_cHgZg_ijhklh
�[ZdZeZ\jdZdGZlZrZ`h^baZsblbeZ_s_b^hdlhjkdmxbiZjmfZ]bkl_jkdboLh^^mg_f_rZ_llh
�qlhhgZlZdZymfgZygh[_kblqlhj_[ylZ\k_\j_fy_]hih^dZeu\Zxl[m^lh`h^b\ur__]hOhly
hgkZfgbdh]^Zg_\b^_e\wlbokl_i_gyoh^ghagZqghcp_gghklbH[jZah\Zgb_wlhaZeh]g_dhlhjuo
\hafh`ghkl_c[_ag_]h\ur_\_jhylghklvqlhihc^_rvjZ[hlZlv\FZd^hgZev^kGhk\ylhc
=jZZev\:f_jbd_^_gv]bZg_^biehf
GZlZrZaZoh^blihh[_^Zlv\Zg]ebckdbciZ[ij_\hafh]Zy\k_[_`_eZgb_\aylvib\hDh]^ZLh^^
\ha\jZsZ_lky\hnbkKl_nZgbhl^Z_l_fmij_ckdmjZgludhlhju_hgijhkbegZclbZlZd`_kibkhd
ex^_cdhlhjufgZ^hiha\hgblvHgjZa]h\Zjb\Z_lkgbfbjZklygm\rbkvgZ^b\Zg_Zihlhf
aZkuiZ_liheiylh]hijhkuiZ_lkybhlijZ\ey_lky\kihjlaZe
Lh^^gZqZeoh^blvlm^Zg_^Z\ghKgZqZeZqlh[uih[hjhlv^_ij_kkbxihkdhevdm\jZqkdZaZeqlh\
oh^_bgl_gkb\guolj_gbjh\hd\ujZ[Zlu\Zxlkywg^hjnbgukh[kl\_ggu_ZgZev]_lbdbhj]ZgbafZ
IhgZqZemgbq_]hih^h[gh]hhgg_hsmsZe^Zbijhoh^blvfbfh[ZjZihimlb\kihjlaZe[ueh
g_ijhklhghihke_\klj_qbkGZlZr_c\k_baf_gbehkvL_i_jvLh^^aZgbfZ_lkyklj_g_jhfbk
]bjyfbZg_gZlj_gZ`_j_ghkbl[bglugZaZiyklvyobkihjlb\gu_fZcdb
Ihke_qZkZgZijy`_gghcjZ[hluhgqm\kl\m_lijbeb\wg_j]bbbe_]dh_\ha[m`^_gb_Ijbgy\^mr
h[fZlu\Z_l[_^jZihehl_gp_fba\hgblGZlZr_ohly\jZa^_\Zed_iheghgZjh^mbg_lgbdZdhc
\hafh`ghklb^eybglbfghc[_k_^uIhkmlbijboh^blkydhgljhebjh\Zlv^Z`_fukeb\_^vhgg_
ohq_ljZafZob\ZlvneZ]hfk\h_ckljZklb\dhfgZl_iheghc]heuofm`bdh\
Lh^^\u`b^Z_ldh]^ZhgZljb`^ukdZ`_lZeehblhevdhihlhfa^hjh\Z_lky
Luqlhba\jZs_g_p"kijZrb\Z_lGZlZrZ
LZdb_klvkh]eZrZ_lkyhg
Lu`_agZ_rvqlhmf_gyhij_^_ebl_evghf_jZ
Lh^^j_rZ_lqlh\ke_^mxsbcjZaiha\hgblkZ\lhfZlZ
��Ihjmqb\k\hcIhjreZd_xhg\oh^bl\nhc_j_cdOhml_ebgDh\Zdkm`_a^_kv\[Zj_Wlhl
\bglZ`gucghqghcdem[kdh`Zgufbdj_keZfbp\_lZ[mj]mg^kdh]h\bgZk\_jdZxsbf^_j_\hfb
klZjhk\_lkdhcfm`kdhcbaukdZgghklvx\k_jZ\ghqlh\lhjhc^hfdhfnhjlgucbkh[eZagbl_evguc
K_cqZkhg[md\Zevghehfblkyhl`_eZxsbohl^hogmlvihke_jZ[hluebjbq_kdbcrmf]hehkh\lh
�gZjZklZ_llhklboZ_lLh^^ijh[bjZ_lkydbgmihoehiu\Z_l_]hihkibg_bkZ^blkygZk\h[h^guc
klmeke_\Zhlg_]hlh`_[hevr_ihoh^ysbcgZdj_keh
:oluklZjucih^e_pGZrZ]\i_j_^bf_gy
Y\k_]^Z[uegZrZ]\i_j_^bl_[y^jm`bs_hgfZr_ljmdhc[Zjf_gmbihdZau\Z_l^\ZiZevpZ
�bggZ[jZe\_kbl_i_jvkdjm]eufebphfb^\hcgufih^[hjh^dhfklZeihoh^blvgZj_[_gdZk
imoeufbs_qdZfbGZg_fe_]dbckbgbcdhklxfg_lj_[mxsZy]eZ`dbjm[ZrdZdjZydhlhjhc
jZkoh^ylkygZima_ohlyg_\b^ghgbq_]h[he__kljZrgh]hq_fqbklZy[_eZyfZcdZ=Zeklmdhgkgye
�bm[jZe\gZ]jm^gucdZjfZgib^`ZdZIhke_^gb_^\_gZ^pZlve_lbgjmdh\h^blhl^_ehfk[ulZ
dhfiZgbbijhba\h^ys_cieZklfZkkmb\_kvfZ^h\he_gk\h_cjZ[hlhc
;Zjf_gklZ\bli_j_^gbfb^\_djm`dbib\ZLh^^`Z^gh^_eZ_l[hevrhc]ehlhdihlhf\ulbjZ_l
i_gmk]m[luevghcklhjhghceZ^hgbHglZdmklZeihke_lj_gbjh\dbqlhohq_lkyijhklh
�jZkkeZ[blvky\iblu\ZyZedh]hevbZlfhkn_jm[ZjZbgijh^Z\_pihijbjh^_k\h_clZdqlhLh^^m
^hklZlhqghebrvkijhkblvh\ujmqd_b_]h[m^_lm`_g_hklZgh\blvDh]^Zfu\b^_ebkvihke_^gbc
jZamgZk[uekiZ^^jm]aZ]eZlu\Z_lgZ`b\dmbgZqbgZ_ljZkkm`^Zlvh[m^_evghf\_k_gZjugd_
dhgdmj_glhkihkh[ghklbbLh^^fh`_lhl^uoZlvkemrZy\ihemoZ?fm[ueh[ubgl_j_kg__magZlvh
ijh^mdpbbbjZa\blbbdhfiZgbb^Z`_ijhieZklfZkkmfh`ghkdZaZlvfgh]hex[hiulgh]hgh
�bgZ\^hogh\eyxlp_ebd\hlu^hoh^ubi_jki_dlb\u
�&#xkl;&#xj_;&#xqb;&#x;&#xk_;&#x]^;&#xZ;&#xgZ; g;&#xZq;&#xZ_;&#xl;Lh^^kbghf\b^ylky^\ZljbjZaZ\]h^klj_qb\k_]^ZgZagZqZ_lbgLh^^bkZffh][uwlh
�^_eZlvghbgm`_\ayebgbpbZlb\mgZk_[yK_cqZkhgb`b\ml\jZaguofbjZoghijhreh_k\yaZeh
bogZdj_idhHgb\ujhkebgZx]haZiZ^_Wr[mjgZ\f_kl_mqbebkv\;hm]ZgoZcb]jZeb\ohdd_c
gZdmjb\Zebkv\f_kl_ihl_jyeb^_\kl\_gghklvIhke_^g__ijhbahrehgZ^\hcghfk\b^Zgbb\
��nmj]hgqbd_jh^bl_e_cbgZIhke_h^ghc^\modjm`_dmg_]hg_ij_f_ggh\kieu\Z_lwlZl_fZey
�bgZ[hevrh_agZq_gb_bf__lbohiulh^gh\j_f_ggh]hk_fyba\_j`_gbylhlnZdlqlhhgkeurZe
dZdLh^^ijhr_eh[jy^fm`kdhcbgbpbZpbbbqlh[uejy^hfdh]^ZwlhkemqbehkvbkgbfkZfbf
Lh^^lh`_wlhp_gblgh_fmg_ohl_ehkv[uqlh[uh[wlhfmagZeb\k_ihk_lbl_eb[ZjZIhwlhfm
�ihdZ^_eh^hwlh]hg_^hrehhgijhkblf_gxqlh[uhl\e_qvbgZaZdZahfm`bgZ
�Ihke_[mj]_jh\hgbi_j_oh^ylkib\ZgZdj_idbcZedh]hevblmlbgijbgbfZ_lkyaZ\hkdj_r_gb_
k\h_c`_gumf_jr_c^_kylve_lgZaZ^
Bg_\a^mfZc]h\hjblvqlhwlh[ueZg_emqrZy`_gsbgZhdhlhjhclhevdhfh`_lf_qlZlv
�fm`qbgZ]h\hjblbgLZdZy\klj_qZ_lkyjZa\`bagbQlh[uih^q_jdgmlv\Z`ghklv
kdZaZggh]hhgjZkijyfey_lkibgmbgZqbgZ_lg_\ihiZ^dZqZlv]heh\hcdZdrZjgbjgZydmdeZ
&#xk_;&#x]h;&#xj;&#xZa;&#x;&#x;&#xih;&#xl;&#xhj;&#xy_;&#xl;&#xhg;&#x;&#xij; g; f;&#xZy;&#xkv;&#xi;&#xhk;&#xlm; b;&#xZl;&#xv;&#xih;&#xk;&#xlh;&#xem;
&#xhk;&#xly;&#xrd;&#xZf;&#xiZ;&#xev;&#xp_;&#x;&#x;�k_]hjZaih\lhjy_lhgijbgbfZykvihklmdb\ZlvihklhemdhklyrdZfbiZevp_\Zblh_keb
ih\_a_l
HgZ[ueZohjhr_c`_gsbghc
�Q_jl^ZhgZ[ueZ[h]bg_chl\_qZ_lbgy[ebg__[h]hl\hjbeBluwlhagZ_rv
�bg`^_lhl^jm]Zih^l\_j`^_gbyk\hbokeh\bLh^^kh]eZrZ_lkyHgg_\b^blijhlb\hj_qbyf_`^m
�gug_rgbfbk_glbf_glZevgufbqm\kl\ZfbbgZbl_fnZdlhfqlhhgihklhygghbaf_gye`_g_ihdZ
hgZ[ueZ`b\Z
HgZagZeZdZdkbevghlu__ex[beWlh\k_agZeb
LhqghY[h]hl\hjbewlm`_gsbgmB^hkboihj[h]hl\hjxLZdb_klvbgZq_y[ukgh\Z`_gbeky
Zyg_`_gxkv
�AZihke_^gb_]h^ubg\klj_qZekykhfgh`_kl\hf`_gsbgghgbh^gZbagbog_hdZaZeZkvklhev`_
lZdh_iheh`_gb_\_s_c\iheg_mkljZb\Z_l_fmgjZ\blkywlZb]jZ]hgylvkyaZgbfbaZ\h_\u\Zlv
gjZ\blkyhsms_gb_\eZklbdh]^ZhgZgZdhg_pijhy\bldg_fmbgl_j_kZhg[m^_l^_j`Zlv__gZ
jZkklhygbb
�bg\k_iv_lb_]hk_glbf_glZevghklvh[jZsZ_lkyZ]j_kkb\ghklvxIhk_lbl_ebm`_ih^jZahrebkv
�j_\]hehkh\kf_gbekye_]dbf]mehfbghkfZljb\Z_lkyHgdjmlblkygZk\h_fklme_\uly]b\Z_l
r_xihlhf\ubkdb\Z_lfheh^_gvdmx^_\mrdmijbf_jghjh\_kgbpmkh[kl\_gghc^hq_jbk
dhjhldbfbq_jgufb\hehkZfbbimgph\ufb]m[ZfbbgZqbgZ_l]jhfdbcfhgheh]ebrvydh[u
h[jZsZykvdLh^^mih\_kl\myhlhfqlh_fmohl_ehkv[ukg_ck^_eZlvbhlhfqlhhgZ[uk^_eZeZk
�gbf_\mrdZgZoh^blkygZijbebqghfjZkklhygbbhgZkZfZm\e_q_gZ[_k_^hcb^Z`_g_agZ_lqlh
�bgqlhlhhg_c]h\hjblghfgh]b_^jm]b_dlhkb^blih[eb`_dg_fmkeurZlbh[hjZqb\Zxlky
:Lh^^m`_ih]jmabeky\kh[kl\_ggu_fukeb?]hfy]dh_kZfhhsms_gb__]hZmjZ_]hs_^jhklv
jhkehbrbjbehkvbl_i_jvdZdhgihgyeaZgbfZ_lihqlb\_kvaZeHg\k\h_f\_ebdh^mrbbgbdh]h
�g_km^blbg_hl\_j]Z_lgbbgZgb_]h\jZ]h\dhlhjuolhlk_cqZkklZjZl_evghk_[_gZ`b\Z_l
Imaujv[eZ]hklgh]hjZkiheh`_gbyLh^^Z\dexqZ_l\k_oex^_cLZdbfhgklZgh\blkydh]^Z\uiv_l
IvygucLh^^fheqZ\_^_l`bagvk\ys_ggbdZhlimkdZxs_]h]j_ob\k_fmq_eh\_q_kl\m
�bgmljZqb\Z_lbgl_j_kd^_\mrd_kyjdhgZdjZr_ggufb]m[Zfbbi_j_dexqZ_lkygZ`_gsbgm
kb^ysmxaZ[ZjghcklhcdhckijZ\Zhlg_]hHgZ[eb`_dg_fmih\hajZklmlh`_kebrgbf\_khfb
_]hihfjZq_ggucbijhiblZggucZedh]he_ffha]j_rZ_lqlhhgZ\iheg_fh`_lbfaZbgl_j_kh\Zlvky
�bgg_aZf_qZ_llh]hnZdlZqlh`_gsbgZaZgylZjZa]h\hjhfkhk\hbfkimlgbdhfdhlhjuckb^blih
�^jm]mxklhjhgmhlg__bgih^ghkblebphd__e_\hc]jm^bb^_eZ_leb`msb_^\b`_gbyyaudhf
�@_gsbgZm`_^Z\ghh[jZlbeZgZg_]h\gbfZgb_bhlh^\bgmeZkvL_i_jv`_hgZkfhljblgZbgZk
�hl\jZs_gb_fbihkueZ_l\`himMeh\b\keh\h`hiZbg^_eZ_l_c\klj_qgh_ij_^eh`_gb_bgZ
wlhff_kl_hgZk__kimlgbdhfkbfiZlbqguffm`qbghc\^baZcg_jkdbohqdZo\klZxlbf_gyxlky
�f_klZfbFm`qbgZklZ\rbcij_iylkl\b_ff_`^mbghfb`_gsbghcgZdhlhjmxhggZp_ebekyg_
�kdZaZe_fmgbkeh\Zghbgm\ijbgpbi_g_ihgjZ\behkv_]hihy\e_gb_bhgiboZ_l_]h\j_[jZ
Keurvijbyl_evgZqbgZ_lhgyebrv\hkihevah\Zekyk\hbfbijZ\Zfbij_^klZ\bl_ey
fm`kdh]hiheZ
B^bihevamckybfb]^_gb[m^v_s_hl\_qZ_lfm`qbgZ
�bgih\hjZqb\Z_lkydLh^^m
Yebrv\hkihevah\Zekyk\hbfbijZ\Zfbij_^klZ\bl_eyfm`kdh]hiheZFu`_\k\h[h^ghffbj_
`b\_fg_l"
�Lh^^khrdheuijb\uddkdehqghklb^jm]ZDh]^Zbgm`_kh\k_fhldjh\_gghgZju\Z_lkygZ^jZdm
hg[u\Z_l\u\h^bl_]hbaaZ\_^_gbyghk_cqZk_]h\uiZ^udZ`mlkyLh^^m[_ah[b^gufb
IhklZjZckyg_mkljZb\Zlvijh[e_fwlh\k_qlhhggZwlhhl\_qZ_l
�ZhgZ\k_jZ\ghdh[ueZyihemqr_gZc^m]jhfdhaZy\ey_lhg
Lh^^kf__lky
_jgucih^oh^^jm`bs_
�BbggZqbgZ_lj`Zlvy\gh^h\hevguckh[hc
�LZdh_kgbf[u\Z_llhevdhdh]^Z\uiv_lbgbal_omdh]hhlZedh]heyjZa\yau\Z_lkyyaudK\b^m
lZdbg_kdZ`_rvghhgq_eh\_dqm\kl\bl_evguce_]dhfh`_ljZkieZdZlvkyex[blfZe_gvdbo^_l_c
g_ihemqb\gbdZdh]ha\ZgbyIhke_wlh]hhgaZgyekylhj]h\e_cp_ehfgZ^hkdZaZlvqlhoZjZdl_jm
�g_]he_]dbcZhg[u\Z_ljZahaeblkygh^eywlh]h_]hgZ^hkbevgh^h\_klbLZdqlh]eZ\gh_dZd
bf_gghhgh[h\k_fmagZ_lZwlhdZ`_lkyLh^^mg_ij_^kdZam_fuf?fmhklZ_lkyebrvgZ^_ylvkyqlh
GZlZrZij_^\Zjbl_evghih^]hlh\blihq\m
M`_\jZchg_ihemghqbLh^^\ha\jZsZ_lky\fZrbgma\hgblihh^ghfmbaaZibkZgguo\k_dj_lghf
f_kl_ghf_jh\bihke_g_ijh^he`bl_evghc[_k_^ugZijZ\ey_lky\Q_luj_\j_f_gb]h^Zkh\k_f
g_ih^Ze_dmK_]h^gyhg\klj_qZ_lkykh^ghcbaijbjmq_gguo^_\mr_dhgbmg_]h\k_^h\hevgh
kheb^gu_g_klu^ghijb\_klb\iylba\_a^hqguchl_evb\k_f]gh\_gghkh]eZrZxlkygZ\klj_qm
dh]^Zijhkblklhevs_^jucfm`qbgZDZdjZa\lZdb_ghqbdh]^Zhgg_\b^_eGZlZrmbkebrdhfm`
ihehgkbeb[eZ]hklbqlh[uijhklhlZd\_jgmlvky^hfhcLh^^ex[bl\hkihevah\Zlvkyjhkdhrvx
ij_^eZ]Z_fhcwlbf]hjh^hf
HgZ
�Mljhfiylgbpum`h^b_s_g_lieZgh\gZ\uoh^gu_?cdZ`_lkykljZggufqlhhgZg_ijh^mfZeZ
\k_\i_j_^l_q_gb_g_^_eb__ijb\uqgmxm\_j_gghklvkf_gbebkhfg_gbyg_j_rbl_evghklvb
gZb\gZygZ^_`^ZqlhLh^^i_j_^mfZ_lbgbdm^Zg_ih_^_lGhl_i_jvgZ^_`^Zmf_jeZGZdZgmg_
\_q_jhfhgkh[jZekmfdmbm`_kmljZ\aye__kkh[hcgZjZ[hlmlZddZdj_rbe_oZlvaZ]hjh^ijyfh
kjZ[hlu
��`h^b[_j_ll_e_nhgbih^oh^bldhdgmkfhljblgZi_caZ`_gv\u^Zekykheg_qguf[_eZy\h^gZy
]eZ^vhljZ`Z_lk\_lbke_iblKhegp_b]eZfbijhgaZ_l]eZaZdhe_lqm\kl\bl_evgmxdh`mebpZb
r_bHgZqm\kl\m_lk_[yiehohq_j_kqmjhldjulhcdZdihiZ\rZygZ^g_\ghck\_le_lmqZyfurvgh
hgZ\k_`_g_hloh^blklhblijhkfZljb\Zykibkhd^jma_c\l_e_nhg_
�KgZqZeZhgZa\hgblDhjbgihlhf`mgihlhfWe_ghklZ\eyydZ`^hcbagboh^ghblh`_
khh[s_gb_DZdb_ml_[yieZgugZwlb\uoh^gu_"?keb_klv\hafh`ghklvihm`bgZlv\f_kl_
i_j_a\hgbGZijbf_jk_]h^gyBebaZ\ljZFh`ghbihh[_^ZlvY[ukjZ^hklvxklh[hcih\b^ZeZkv
A\hgbIhlhfhgZhl\hjZqb\Z_lkyhlhdgZijhoh^blihdhfgZl_ijh\_jy_lg_aZiuebekyeb
k_j\Zglijh\h^yiZevp_fih_]hihebjh\Zgghc^_j_\ygghcih\_joghklbIhlhfa\hgblRbjeblh`_
�hklZ\eyykhh[s_gb_Wlh[u\rZy^mr_\gh[hevgZy`h^bihagZdhfbeZkvkg_c\h\j_fy
ijZdlbq_kdboaZgylbcb__ijb\e_debmfbkmfZk[jh^kl\hRbjebihwl_kkum^hklhb\r_cky
g_kdhevdbogZ]jZ^
LsZl_evgh_ieZgbjh\Zgb_bf__lk\hb^hklhbgkl\Zb^_Ze_`bagvb^_ljZaf_j_ggh\k_kh[ulbyb
\klj_qbjZkklZ\e_guihf_klZfgZg_kdhevdhg_^_ev_kebg_f_kyp_\\i_j_^?cj_^dhijboh^blky
^h]h\Zjb\Zlvkyhq_flh\kZfmxihke_^gxxfbgmlmb^Z_lkywlhkljm^hfih^h[guokemqZyo
�`h^bqm\kl\m_lk_[ylZdkeh\gh_cijboh^blkymfheylvh\klj_q_Wlh\k_jZ\ghqlh\uclbgZ
mebpmbih[bjZlvkylZfFh`gh_s_lZ[ebqdmgZr_xih\_kblv;jhr_ggZy`_gsbgZbs_lkd_f
&#xh;&#xlq;&#xZy;&#xgb;&#xl;&#xZd;&#xq;&#xlh;&#xg;&#x_;&#xke;&#xbr;&#xdh;&#xjZ;&#xa[;&#xhj;&#xqb;&#xZ;&#x;&#xH;&#xgZ;&#xh;&#xkh;&#x[h;&#xg;&#x_;&#xgZ;&#x^_;&#x_l;&#xky;&#x;&#xql;&#xh; h;&#xjb;&#xg;�ihm`bgZlvhlqZygbblZdqlhg_kebrdhfjZa[hjqb\ZHgZhkh[hg_gZ^__lkyqlhDhjbg`mg
�We_gbebRbjebk\h[h^gubkfh]mlkg_c\klj_lblvkyMDhjbgbWe_g^_lb`mgfgh]h
�iml_r_kl\m_lZRbjebgmhgZ\hh[s_g_\k_]^Zj_Z]bjm_lgZkhh[s_gbyGh`h^bg_fh`_l
h[a\Zgb\Zlv\k_o[_kdhg_qgh
Lhevdhiha`_g_ihemqb\gbhldh]hhl\_lZhgZj_rZ_liha\hgblvbWebkhgohlylml\hh[s_
fZehrZgkh\gZlhqlhhgZih^hc^_ldl_e_nhgmbebohly[uijhkemrZ_lkhh[s_gb_jZgvr_
]hehkhgZihgZqZem^mfZ_lqlhhrb[eZkvghf_jhf
Luqm^hff_gyihcfZeZ]h\hjblih^jm]ZY^he`gZ[ulvgZjZ[hl_ghk_]h^gydZdjZah^bgba
l_o^g_cLZdZyq_j_^Zg_m^Zqg_[m^mjZkkdZau\Zlv\k_jZ\ghg_ih\_jbrvDh]^Zyiha\hgbeZ
�`_c;bkdZaZlvqlhhiha^ZxdZaZehkvqlhg_[_kZgZa_fexh[jmrbebkvWlh[j_^ihlhfmqlhfu
lhevdh\iylvgZqbgZ_fFm`bdbkh\k_fdZd^_lbui_g^jb\Zxlkyqlh[uohlvdZdlhkh[kl\_ggmx
agZqbfhklvhsmlblvOhjhrhqlhj_ZevgZy\eZklvm`_gsbg^Z"Gm\hl\\uoh^gu_mf_gy
^\hcgu_kf_guZ\ihg_^_evgbdyk\h[h^gZFh`_lihh[_^Z_f"
�H[_^\ihg_^_evgbdg_j_rZ_lgZkmsgmxijh[e_fm`h^bghhgZkjZ^hklvxaZghkbl_]h\
_`_^g_\gbdWebkhg_s_h^gZba__kljZggh\Zluoih^jm`_dg_badhee_^`Zbebdjm]Zdhee_]Z
�lZdhc`_ZmlkZc^_jdZdRbjebHgbihagZdhfbebkvgZdmebgZjguodmjkZogZl_o]^_`h^b
gZmqbeZkvqbklblvdZevfZjh\b^_eZlvdj_\_ldb[Z[hqdbWebkhg]hlh\blvg_mf__lgh\lhlfhf_gl
�mg__[uelZdhci_jbh^qlhhgZj_rbeZihijh[h\Zlv`h^blhedhfg_agZ_lq_fWebkhg
aZgbfZ_lkyghij_^iheZ]Z_lqlh\__h[yaZgghklb\oh^blbglbfgh_h[s_gb_kdeb_glZfbohly
Webkhgbah[kem`b\Zxs_]hi_jkhgZeZZg_ba^_\mr_dHgZgZ\_jgydZihemqZ_lohjhrb_
qZ_\u_dZdhnbpbZgldZghkdhj__\k_]hwlbfg_h]jZgbqb\Z_lkykm^yihlhfmdZdb_j_klhjZgu
&#xk_;&#xw;&#xlh;&#x; g;&#xlZ;&#x`;
&#xhl;&#xhj;&#xuc;&#x^;&#xZ`;&#x_;hgZ\u[bjZ_lbdZdh_\bghaZdZau\Z_lk_wlh\bglZ`dhlhjuc^Z`_`h^bdZ`_lky^hjh]h\Zluf
�GZke_^mxsbc^_gv\km[[hlmdeb_glh\mg__g_l`h^baZkgmeZgZjZkk\_l_ihke_[_kkhgghcghqb
bijhe_`ZeZ\ihkl_eb^hevr_h[uqgh]hL_i_jvhgZ\hablkykaZ\ljZdhfb]Za_lhcG_ihgylgh
ihq_fmhgZqm\kl\m_lk_[yg_ijbr_ckh[Zd_o\hklLh^^Zh[uqgh\_kv^_gvg_l^hfZ^Z`_ih
km[[hlZfkmljZhggZh[t_dl_ihlhfb^_ldiZjbdfZo_jmihlhfhl\hablfZrbgm\fhcdm
hkdj_k_gv_`_^jm]h_^_ehih\hkdj_k_gvyfhgbh[uqghg_ki_rZkt_^Zxl[jZgqZihlhf^he]h
�]meyxlkkh[Zdhcih[_j_]mq_]h`h^b`^_l\kxg_^_exGhaZ\ljZijb^_lkyh[hclbkv[_awlh]h
gZ^_`^_qlhdlhgb[m^vbaih^jm]\k_`_i_j_a\hgblhgZ\dexqZ_ll_e_\bahjbebklZ_ldZgZeu
�ihdZg_gZludZ_lkygZih\lhjKZcgn_e^Z@HgZwlmk_jbxm`_\b^_eZghkh\_jr_gghaZ[ueZ
ihke_^g__\j_fymg__bknbevfZfblZd`_Ijhoh^bl]h^^jm]hcbmg__\k_jZ\ghqlhZfg_abyGZ
�hkgh\Zgbbwlh]h`h^bih^haj_\Z_lqlh_keb[u_cijbrehkvaZgh\hijh`b\Zlv\kxk\hx`bagv
\k_l_`_kZfu_kh[ulby\lhc`_ihke_^h\Zl_evghklbihqlb\k_hgb[ueb[u^eyg__
g_h`b^ZgghklvxDh]^Zk_jbyaZdZgqb\Z_lkybhgZ\b^blnbgZevgmxkp_gmdZd\i_j\ucjZagZ
�`h^bh[jmrb\Z_lkyhsms_gb_ihl_jbbkh`Ze_gby
HgZiulZ_lkykiZklbkvhlwlh]hqm\kl\Z\\Zgghc\jblmZe_ih]jm`_gby\h[`b]Zxsmx\h^mih
kZfmxr_xHgZe_`bl\h[eZd_iZjZkeh\gh\]hjyq_fdhdhg_qlhdZdbhsms_gb_g_\_khfhklbb
ly`_klb l_ehih^\_r_ghgh\h^Z\k_jZ\gh^Z\blgZg_]h\fh[uqghlhgbabjm_lgZklhevdhohjhrh
qlhfh`_ljZah]gZlvjZaebqgu_[he_agbIjhe_`Z\\\h^_ihdZdh`ZgZdhgqbdZoiZevp_\g_
�kfhjsbeZkvbg_ih[_e_eZ`h^bl_fg_f_g__\klZ_l\iZjrb\hfgZkljh_gbbqm\kl\myk_[y
[jhr_gghcbmklZ\r_cHgZaZkuiZ_lgZ^b\Zg_bqZkkimklyijhkuiZ_lkyijh^jh]gm\\fhdjhf
oZeZl_
�HgZ^_ahjb_glbjh\ZgZ\]heh\_djmlylkyh[ju\dbkgZLh]^Z`h^bh^_\Z_lkyijbkl_]b\Z_ld
hr_cgbdmkh[Zdbih\h^hdbb^_ldha_jmijbkh_^bgyykvdlhei_j_rb\rbohl^hogmlvgZ_]h[_j_]m
h^Zi_j_eb\Z_lky\emqZoihem^_ggh]hkhegpZ]meyxsbofgh]hex^b\urebgZkeZ^blvky
l_iehfih[_]ZlvihdZlZlvkygZ\_ebdZobjhebdZodlhlhijhklhijh]meb\Z_lky\hkgh\ghf
[_`bljy^hfjZ^hklghfZoZyo\hklhf^_lbrdZfkijZrb\ZxsbfjZaj_r_gby_]hih]eZ^blvIjhc^y
ih]ZahgmhgZ\uoh^blgZi_kqZgmxihehkm\hae_\h^u[jhkZ_liZedm\ha_jhbgZ[ex^Z_ldZdi_k
[jhkZ_lkyaZg_c\ieZ\vOhly[uhgjZ^m_lkyNj_c^[ukljhdh\k_fmijbkihkZ[eb\Z_lky_]he_]dh
hl\e_qvh[jZ^h\ZlvHgaZf_lbeqlhLh^^g_ghq_\Ze^hfZghk_cqZkhgieu\_laZ^jZ\ghkb
hdmgm\\\h^mmrbb\hh[s_m`_g_^mfZ_lh[wlhf
&#x_j;&#xgm;&#xr; k;&#xv;&#x^h;h; ;&#xh;&#xgZ;&#x];h;&#xlZ;&#x_l;&#x;&#xW^;¾�_jgm\rbkv^hfhchgZ]ehlZ_lW^\be@bijhkemrb\Z_lZ\lhhl\_lqbdWe_gi_j_a\Zgb\ZeZ
�ij_^eh`beZihh[_^ZlvdZdgb[m^vgZke_^mxs_cg_^_e_`h^bgZ^_\Z_lkihjlb\gu_rlZgu
aZ^_j]b\Z_lrlhju\kiZevg_baZ[bjZ_lky\lZdbg_aZijZ\e_ggmxdjh\Zlvkdgb`dhcjhfZghfh
lj_oihdhe_gbyo`_gsbgklZdbfbijh[e_fZfbdZd`_klhdb_fm`vyg_[eZ]h^Zjgu_^_lbZlZd`_
khpbZevgu_bdmevlmjgu_ebr_gbyk\hckl\_ggu_`bagb\g_[hevrhc^_j_\mrd_M`Zkubo`bagb
hl\e_dZxl__gZdZdh_lh\j_fyghdh]^Zdgb]ZaZdZgqb\Z_lky\ha\jZs_gb_\j_Zevghklv
hdZau\Z_lkyg_ijbylgufG_[haZhdghfklZehiehkdh]hk_jh]hp\_lZdhfgZlZih]jmabeZkv\l_gv
l_fi_jZlmjZmiZeZM`_ykghqlh[hevr_gbdlhg_i_j_a\hgblih^jm]bm`_gZ\_jgydZ
�hij_^_ebebkvkd_f[m^mlm`bgZlvbo\_q_jm`_b^_lihegufoh^hf`h^bjZa^_\Z_lky[jhkZ_l
h^_`^mb\f_klhwlh]hgZ^_\Z_l^`bgkukneZg_e_\hcjm[Zrdhckeh\ghkfbjb\rbkvqlh\_q_j
ijb^_lkyijh\_klb^hfZ
HgZgZoh^bl\oheh^bevgbd_iheh\bgmrZjehldbbgZqbgZ_l_klvijyfhbalhc`_lZj_edbkgZqZeZ
\udh\ujb\Zyy[ehdbeh`dhcihlhfjmdZfb[_j_ldhjhqdmLh^^lh`_g_iha\hgblG_ijh\_jbldZd
hgZg_kdZ`_lqlhkdmqZ_l?cwlhhldm^Zlhba\_klghgZ\_jgydZbkwlbfagZgb_fijboh^bl
hsms_gb_g_dhcg_ij_h^hebfhklbkeh\ghagZ_rvqlhilbpuh[yaZl_evghme_lyli_j_^[mj_c
�\Z^pZlve_lgZaZ^f_`^mgbfb\kiuogmeZkljZklvboex[h\v[ueZihoh`ZgZjZd_lm\ur_^rmx
&#xi;&#xhk;&#xe_;&#x^g;&#x__;&#x;&#xj_;y;&#xk; e;&#xZ;&#x__;&#xg_;&#xjp; b;&#xk;&#xlZ;Z;&#xm;&#x]Z;&#xkZ;&#xlv;&#x; ;gZhj[blmihke_^g__\j_fykbeZ__bg_jpbbklZeZm]ZkZlvb`h^b\k_gbdZdg_fh`_l
ijbfbjblvkykwlbfm`ZkgufnZdlhf?caZqZklmxdZ`_lkyqlhijh`blu_]h^ukeh`bebkv
]Zjfhrdhck`Z\rbkvk^_eZ\^Ze_db_\hkihfbgZgby[eb`_
�GZ\lhjhfk\b^Zgbbhgboh^bebkfhlj_lv@_klhdmxb]jm@ihke_q_]h_s_dZdh_lh\j_fy
klhyebhdhehdbghl_ZljZh[km`^ZebnbevfrZjdZebgh]Zfbih^ljmgb\Zeb^jm]gZ^^jm]hf
kf_yebkvlhjh_k\b^Zgb_wlhkh\_jr_gghhl^_evgZyl_jjblhjbywg_j]_lbq_kdh_ihe_khk\hbfb
kh[kl\_ggufbaZdhgZfbbmkeh\byfbDlj_lv_fmk\b^Zgbxqlhlhm`_klZgh\blkyihgylgufi_j\h_
`_y\gucwdki_jbf_glkg_ba\_klghklvx:\lhjh_k\b^Zgb_dZdjZaf_`^mgbfbkdhj__ihoh`_
gZfbggh_ihe_ihdhlhjhfmb^_rvgZhsmivbkiulZgb_ihegh_[hevrbogZ^_`^b^bdh]h
kd_ilbpbafZlhjh_k\b^Zgb_wlhh[hx^gh_bhldjh\_ggh_ijbagZgb_bgl_j_kZ^jm]d^jm]mk
mq_lhflh]hqlh\ex[hcfhf_gl\k__s_fh`_rvihemqblvihghkmbqlhgbq_]h^jm]h^jm]_
g_ihgylghh^gbebrvij_^iheh`_gbylhjh_k\b^Zgb_wlhfhj_g_hij_^_e_gghklb\dhlhjhf
eb[h\uieu\_rveb[hihlhg_rv
Wlh[ueg_l_ieuc\_q_j\_kgZlhevdhgZqZeZkvL_fg_f_g__ex^bm`_kfhlj_ebgZijh]gha
�ih]h^ukhilbfbafhfbg_dmlZebkvlZddZdke_^h\Zeh[u`h^bkLh^^hfg_[uebbkdexq_gb_f
hgZ\^`_fi_j_hg\lheklh\d_lZdqlhhgbihrebdm^Z]eZaZ]ey^yl[_ahkh[hcp_ebijhklh
j_rb\qlhgZ^haZkdhqblvdm^Zgb[m^vih_klvb\kdhj_hgbrZ]Zebm`_ihbg_jpbb\i_j_^b
\i_j_^dZdih^]bighahf\uclbbadhlhjh]hmgbog_o\ZlZehkbeIhFbqb]ZgZ\_gxgZx]aZreb
\iZjd\urebbaiZjdZihlhfjZa\_jgmebkvbihrebh[jZlghq_j_aEmiHgbg_\ayebkvgbaZjmdb
^_eblvkyfZe_gvdbfbk_dj_lZfbhk_[_
Y\^_lkl\_[uelheklucijbagZekyhggZfhklm
�GZ\_jgh_g_hq_gv`h^bijhklhg_fh]eZk_[_wlh]hij_^klZ\blv
F_gy\rdhe_h[au\ZebImaZghf
H]hB^he]hlu[uelZdbf"gZ\_jgydZg_hq_gv
�Ze_l^h^\_gZ^pZlbljbgZ^pZlbDZdjZalh]^ZygZqZelZqdbm]hgylv
Lum]hgyefZrbgu"
GZ\_jgh_ajyywlhkdZaZe
Ghlu`_bog_\hjh\Ze
dZdhfkfuke_"
Gmkt_a^bedm^Zgm`ghihklZ\begZf_klh
hh[s_lhg_l
Ghlu`_gmg_jZa[bjZebobg_ijh^Z\ZegZaZiqZklb
��G_lwlhlhqghg_lYijhklh\jm[ZefmaudmbdZlZekyjma_c\habe^_\qhghd_eZe\b^qlhy
[h]Zlucm[ex^hdmdhlhjh]h\k__klv
:ludh]^Zgb[m^vihiZ^Zeky"
GbjZamY\_amgqbdgZ\_jgh_
�`h^b_]hk_[_lZdbf\hh[s_g_fh]eZij_^klZ\blv;ueh\g_fg_qlhlZdh_dZdkdZaZlvgZmf
ijbrehkeh\h\_ebq_kl\_ggh_baaZq_]hg_\hafh`gh[uehijbgylvklhevg_h`b^Zgguch[jZa
_]hxghklbIjbrehkvg_fgh]hih^dhjj_dlbjh\Zlv\hkijbylb_
Dh]^Zy[ueZfZe_gvdhcjZkkdZau\ZeZhgZfhbjh^bl_eb[u\Zehg_jZa]h\Zjb\Zeb^jm]k
^jm]hfH^gZ`^uwlhaZlygmehkvgZp_euc]h^
DZdlZdh_\hh[s_\hafh`gh"
Gm\hh[s_hgbjZa]h\Zjb\ZebGhg_^jm]k^jm]hf:lZdkeh\ghjy^hfgbdh]hg_lbeb_klv
�lhevdhfu^_lbZihlhfgZqZehkv`h^bi_j_^Zchlpmqlh_fmgZ^h[uihkljbqvky:hg
_kl_kl\_ggh\lhc`_dhfgZl_b\k_keurbl
Blui_j_^Z\ZeZ"
Ohlvwlhb]emihgh\[hevrbgkl\_kemqZ_\^Zyih\lhjyeZ__keh\ZGZ\_jgh_[ueZkebrdhf
fZeZbg_ihgbfZeZqlhfh`gh\wlhijhklhg_e_alv
Ihoh`_hgbkbevgh^jm]^jm]Zg_gZ\b^_eb
Bgh]^ZdZaZehkvqlhlZdGh\j_f_gZfb\k_rehijhklhhlebqgh
Mfhboohly[u\k_]^Z[uehh^ghblh`_kdZaZeLh^^HggZg__gZ_a`ZehgZaZ`bfZeZkv
k_]^ZlZd
�G_h`b^Zggh`h^bkbevghm^b\beZkvbihe_aeZ\kmfhqdmaZ[ZevaZfhf^ey]m[_s_jZa
hldhjj_dlbjh\Z\\]heh\__]hh[jZaL_[yhglh`_h[b`Ze"
G_hkh[hF_gydZdijZ\behijhklhb]ghjbjh\Ze
:q_fl\hchl_paZgbfZeky"
JZ[hlZe\iZjd_Ihk_ahgm:abfhcihqlb\k_\j_fykb^_e^hfZih^\Ze_Mg_]hlZf[ueh
dj_kehbaZgZqdZFukeurZebdZdhglZf[hjfhq_lagZebqlhdm`bgmhg[m^_lm`_ivygucb
oh^bebgZpuihqdZofheykvqlhhglZfaZkg_lbk_]h^gym`_g_\uc^_l
Wlh[ueh^Z\ghHgmf_jBoh[hbom`_g_lLh^^hklZgh\bekyqlh[uaZ\yaZlvrgmjhd\lZdhc
oheh^kibgZ]gmeZkviehoh
fh_ck_fv_gZ\_jgh_kZfufg_ijbylguf[uehijbl\hjkl\hijh^he`beZhgZGmlh_klv
[hevrmxqZklv\j_f_gb\k_rehohjhrhgh^Z`_dh]^ZgZqbgZebkvdZdb_lhjZagh]eZkbyhl_p\k_
jZ\ghoh^begZjZ[hlmfZfZ]hlh\beZm`bgfu\f_kl_kZ^bebkvaZklhehgbjZkkijZrb\ZebgZk
�^_l_chlhfqlh[ueh\rdhe_Zihlhfeh`bebkv\h^gmihkl_evGh\k_fheqZeb_eZeb\b^qlh
gbq_]hg_ijhbkoh^bl
:baaZq_]hhgbkkhjbebkv"
HcgmdZdh[uqghFhgh]Zfby_fmg_^Z\ZeZkv
Fhgh]Zfby\hh[s_g_^eyfm`qbgBebfm`qbgug_^eyg__DZdgbih\_jgbBlh\_jghb^jm]h_
�mfZ_rv"
AgZx
Ml\hbolh`_kZfh_[ueh"
Mfh_]hklZjbdZ[ueZh^gZex[h\v\k_c_]h`bagb\bkdb
Lh]^Zihq_fmlu^_eZ_rvlZdb_aZy\e_gbygZkq_lfhgh]Zfbb"
k_fm`qbgujZghbebiha^ghbaf_gyxllZdbebbgZq_Fhchl_pbaf_gyek[mluedhc
&#xki;&#xhf;&#xbg;&#xZy;&#xw;&#xlh;&#xl;&#x^Z;&#xg; c;&#xj;&#xZa;&#x]h;&#xhj;&#x;�kihfbgZywlhl^Z\gbcjZa]h\hj`h^b^mfZ_lqlhke_^h\Zehh[jZlblvgZg_]h[hevr_\gbfZgby
aZ^mfZlvkyGhlj_\h`guca\hghq_d\__]heh\_lh]^Zihq_fmlhg_ijha\hgbe
HgbrebgZk_\_jihEZKZee_fbfhLhj]h\hciZeZlufbfh[Zgdh\fZ]Zabgh\fwjbbBaaZ
lhq_qghci_jki_dlb\ukha^Zgghc\a^ufZxsbfbkyihh[_klhjhgumebpukeh\ghml_kuhnbkgufb
a^Zgbyfbbmadhcihehkdhcg_[ZmdZau\Zxs_c\i_j_^dZdfZ]gblgZyklj_edZ\k_\j_fydZaZehkv
qlhhgbb^mlihlmgg_exLh^^jZkkdZaZedZdmfbjZehl_pdZdfZlvkZfhhl\_j`_gghmoZ`b\ZeZaZ
gbfKlZjbd\u[jZekybak\h_cih^\Zevghc[_jeh]bbihlbohgvdmm]ZkZee_`ZgZ^b\Zg_Ihkdhevdm
hgm`_[ueijbkf_jlbfZlvjZaj_rZeZ_fmiblv
Hg\_kvih`_el_ehlg_]hjZabehi_j_]ZjhfbfhqhcjZkkdZau\ZeLh^^Jmdbljykebkv
hihjh`g_gb_hgm`_g_fh]dhgljhebjh\ZlvDh]^Z_]h\ug_kebba^hfZykjZam`_\udbgme^b\Zg
L\hyfZlvihoh`_k\ylZy
Emqr_[umreZhlg_]hihjZgvr_
:ihq_fmhgZwlh]hg_k^_eZeZ"
DZdZygb[m^vba\jZs_ggZyij_^Zgghklv"DlhagZ_l"Qm`hc[jZdihl_fdb
IhgbfZxDZd[u\k_gb\u]ey^_ehkhklhjhgu_]hmau[u\Zxlijhklhg_jmrbfu
GZ\_jgh_l\hchl_p\jZqijhn_kkhjbeb_s_dZdhclh\Z`gucq_eh\_dij_^iheh`beLh^^
G_kh\k_fK_cqZkhgm`_gZi_gkbbZjZ[hlZenZjfZp_\lhfMgZk[ueZZil_dZgZm]emIZjdkljbl
bF_cgkljblYlh`_ihfh]ZeZlZfihke_rdheuLZf\hh[s_\kyk_fvyjZ[hlZeZGmlh_klvyb
[jZlvyFZfZg_l
Ihq_fm"
GZ\_jgh__cbih^hfm^_eo\ZlZehG_agZxFh`_lihlhfmqlh\`bagbjZahqZjh\ZeZkvHgZ
mqbeZkvi_lvgh^Zevr_p_jdh\gh]hohjZg_mreZ:f_qlZeZkhebjh\Zlv\fxabdeZogZ;jh^\__
AgZeZ\k_i_kgbbi_eZbo^hfZHgZmf_gyke_]dZkmfZk[jh^gZyF_qlZl_evgZykdZ`_flZd
�_\mrdZ^he`gZ`_[ulvihoh`ZdZdjZagZfZlv
:dlhbagbo\h^blvg_mf__l"
�Iha^g__`h^bjZajZ[hlZeZl_hjbxihq_fmhgblZd^he]h]meyebgZoheh^_ghl_i_jvm`_g_\
khklhygbb__\kihfgblvebrvlhqlhhgZ[ueZdZdlhk\yaZgZkl_ji_gb_fbk[eb`_gb_fGhhgZ
lhqghagZ_lqlhdlhfm\j_f_gbdh]^ZhgbgZdhg_paZrebdm^Zlhih_klvb]j_ebjmdbhqZrdbk
dhn_h`b^Zym`bgZmg__m`_\hagbdehqm\kl\hqlh\k_klZehijhs_qlhij_]jZ^uiZebBqlhd
ihemghqbhgb\_jgmlky\hkh[gyd\;ZdlZmg_aZ`]mlk\_qbbjZkkl_exlkiZevgbd
Hg
�Lh^^^h\hablGZlZrm^h^\_jbb_^_l^hfhcmrghkhegp_iZeblg_sZ^ghZg_lgb\_l_jdZ
\j_f_ggh\_jgmehkve_lh_]hIhjr_iheghfmkhjZfylu_kZen_ldbh[_jldbimklu_dhjh[db
mebdbkdhib\rb_kyaZh[jZlgmx^hjh]mDlhfm`_hgg_\ukiZeky\]heh\_fmlghhldh`bb
h^_`^uiZog_l_xki_jluc\ha^moijhiblZgivygysbfZjhfZlhf__l_eZb^moh\ehkvhgZb]_ey^ey
\hehkHg\k__s_qm\kl\m_l__l_ehfghm`_km`ZkhfkqblZ_lqZku^hke_^mxs_c\klj_qbIhke_
lZdh]h^ebl_evgh]hbg_ij_ju\gh]hh[s_gbykGZlZr_cobfby_]hfha]Zihf_gyeZkviheghklvxb
ihke_jZkklZ\Zgbyg_j\gu_de_ldbjZkkueZxl[he_ag_ggu_bfimevku
Lh^^kg_hohlhc^mfZ_lhij_^klhys_fbkiulZgbb\_q_j_dhlhjucijb^_lkyijh\_klb^hfZk
�`h^bKgZqZeZm`bgkjZaf_j_gghc[_k_^hcbe_]dbfZedh]he_fihlhfjblmZe\udexq_gbyk\_lZ
i_j_^l_fdZde_qv\ihkl_ev\k\_`_\uklbjZgghcib`Zf_Bdh]^Z_]h^hfZrgyy`bagvklZeZ
�ihoh`ZgZ_iblbfvx"Ih\hjhlgh]hfhf_glZ^gydh]^ZhgmljZlbe\dmkddhfnhjlmdhlhjuc`h^b
lZdeh\dhhj]Zgbam_l\kihfgblvg_m^Z_lky
Gh^hfZ_]hgZkljh_gb_f_gy_lky?]hijb\_lkl\mxlklZdhc[mjghcwg_j]b_cbkljZklghcex[h\vx
qlhLh^^gZqbgZ_lkf_ylvkyDZdfh`gh[uehaZ[ulvijhikZ"LmlijhoeZ^ghklhblg_`gucZjhfZl
fgh]hqbke_gguojhajZkklZ\e_gguolha^_kvlhlZfih\ZaZfdmog_hldjulZy[mluedZ\bgZgZ
hsmivijhoeZ^gZyZjy^hflZj_edZkdj_d_jZfbbdhiq_gufbmkljbpZfbLZdhckh[eZag
klZgh\blky^eyg_]hhldjh\_gb_f
�`h^bihdZg_\b^ghgh[ZedhggZy^\_jvhldjulZLh^^jZa^_\Z_lkybb^_l\^mrih\hjZqb\Z_l
djZgugZihegmxbkljmb\h^u[vxlihdh`_kha^Z\Zyijbylgh_hsms_gb_hg_f_gbybkfu\Zym`_
ij_kulb\rb_aZiZob\uoh^guoHg\ulbjZ_lkygZ^_\Z_lqbklu_oZdbkjm[ZrdhceZdhfblky
mkljbpZfbbgZeb\Z_l[hdZe\bgZ
�`h^be_`blgZ[Zedhg_\r_aehg]_ihem]heZyweZklbqgu_[bdbgb\hkoblbl_evgh]hfZebgh\h]h
p\_lZh[ly]b\Zxlhdjm]eu_[_^jZbdhklhqdbGh]bkeh\gh^ebggZy]ZehqdZijbly]b\ZxsZy\a]ey^d
ijhf_`ghklbihlhfhgke_^m_l\ur_d]jm^ghcde_ld_uklZ\e_ggu_gZihdZag_[hevrb_]jm^b\
e_`Zq_fiheh`_gbbdZ`mlky\hh[s_iehkdbfb^Z`_khkdb\lZdmx`Zjmg_\uklmiZxlhgbihoh`b
�gZkqZkleb\u_k_j_[jygu_^heeZjuLh^^agZ_lqlh`h^baZ]hjZ_lj_^dhihlhfmqlhaZ]Zjdg_cg_
ijbklZ_lK_cqZk__dh`ZklZeZke_]dZjhah\hciha^g__gZqg_lq_kZlvkyghom`_m`_g_[m^_l
khegp_kf_klbehkv\e_\hbk_cqZk[Zedhg\l_gb
AgZqblg_ihkeurZehkvqlhluijbr_e]h\hjblhgZijbih^gbfZykhegp_aZsblgu_hqdbb
]ey^ygZg_]hkijbsmjhf
?klv\g_cg_dZy[_j_`eb\hklvqlhdZkZ_lkyl_eZwfhpbcdhlhjZy\k_]^Zijb\e_dZeZLh^^Z
OeZ^ghdjh\b_j_^dh__ihdb^Z_lwlZ`_gsbgZhdZau\Z_lkygZ\_jom\ex[hckblmZpbbB^Z`_ihke_
klhevdboe_lkh\f_klghc`bagbLh^^mdZ`_lkyqlhhg_^\Z__agZ_lg_\khklhygbbihgylvqlh`_
bkdmkgucb]jhd\lh\j_fydZdGZlZrZijhgbdZ_lg_ihkj_^kl\_ggh\ijbfblb\guchl^_e_]hfha]Z
��?keb`h^bk\_jomlhGZlZrZkgbam?keb`h^bwlhfy]dZywkdZeZpbylhGZlZrZiZ^_gb_k
^_kylh]hwlZ`Z
Dh]^ZhgbkGZlZr_cijb_oZeb\]hklbgbpmohaybgg_kdjuek\h_]hg_h^h[j_gbyHgihijhkbebo
ih\lhjblvnZfbebbfjZqghihkfhlj_e\`mjgZebihdZqZ\]heh\hcijhbag_kuaZdZaZebghf_j
^eygh\h[jZqguokeh\ghgZklZb\ZygZlhfqlh[uhgbi_j_^mfZebK[hevrhc^\mkiZevghc
djh\Zlvxb^`Zdmabih^l\_j^beZGZlZrZBhg\k_\uoh^gu_kfhlj_egZgbolZdkmjh\hkeh\gh
Lh^^^_eZewlhkkh[kl\_gghc^hq_jvxDh]^ZhgbkGZlZr_c\urebbaghf_jZ\ihe^_gvkm[[hlub
hlijZ\bebkv\klheh\mxh[_^ZlvLh^^qm\kl\h\Zek_[ydZd]heucba\jZs_g_pkh[eZagb\rbc
^\_gZ^pZlbe_lgxx^_\hqdm
lhl`_^_gvihke_ijh]medbihe_kmbf[uehhq_gv`Zjdhbohl_ehkviblvlZdqlhhgbihreb\
h[smx]hklbgmxijhklhjgmxdhfgZlmk[Zf[mdh\ufb`Zexabb^_j_\_gkdhcf_[_evxbade_gZ
imaZluc[Zjf_gijbgyeaZdZabih^fb]gmeLh^^mklZ\yi_j_^GZlZr_cFZgo_ll_gkeh\gh
gZf_dZygZyaud_gZoZevguokZfph\?keb__dZdke_^m_lgZihblv\hafh`ghih\_a_l^Z`_lZdhfm
klZjbdZgmdZdlubebYk^_eZeihdj_iq_[_awlh]hlu\jy^ebkijZ\brvkybeb:g_evayebb
fg_lZfijbkljhblvkydh]^ZluaZdhgqbrv"
Lh^^[uekdehg_g^mfZlvqlh\bgh\ZlZ\h\k_fGZlZrZ\uklZ\b\rZyk\h_l_ehgZihdZadj_idb_
]jm^bgZydhj_dZd[uih^fb]b\Zxs__dhe_qdh\imid_kiZ^Zxsb_kie_q\hehku^Zb\ky__ihaZ
�ihykgbpZ\u]gmlZdZdmGZ^bDhfZg_qb@gZ[j_\g_
HgZdjmlbeZkvgZklme_ijh^_\ZyiZevpu\_]hj_f_gvludZykv\g_]hghkhfdZdgh\hjh`^_gguc
l_e_ghd?kebfukh[bjZ_fky`_gblvky\bxg_dZdluh[_sZegZ^hgZqbgZlvieZgbjh\Zlv
k\Z^v[mkdZaZeZhgZBgZclb]^_[m^_f`blvIhlygm\aZj_f_gvGZlZrZih^g_keZ]m[ud_]h
momb^h[Z\beZqlhihke_lh]hdZdhgbijh\_eb\f_kl_ghqvp_emxghqvgZ]b]Zglkdhcdjh\Zlb\
ghf_j_^eygh\h[jZqguo\k_baf_gbehkvimlbh[jZlghg_lHgZkdZaZeZqlhhgbi_j_k_deb
hij_^_e_ggmxq_jlmlZdqlhl_i_jvm`_ijylZlvkybex[blv^jm]^jm]ZmdjZ^dhcg_]h`_
Hgihh[_sZe`_gblvkygZg_c\bxg_"Lh^^qlhlhg_ihfgbllZdh]hHgiheh`bedhg_pwlhfm
jZa]h\hjmkdZaZ\qlhij_`^_q_fkljhblvieZgu_fmgm`ghih]h\hjblvkZ^\hdZlhf
�`h^b\klZ_lbijhlbkdb\Z_lkyfbfhg_]h\d\ZjlbjmLh^^Zh[^Z_lZjhfZll_iehciehlbbfZkeZ
^eyaZ]ZjZhgkfhljbldZdhgZm^Zey_lky\\ZggmxL_ehmg__fbgbZlxjgh_e_]dh_hgZkbevghg_
�ihoh`ZgZrbjhdhie_qmxGZlZrmkdjmlufbba]b[Zfb`h^b\ha\jZsZ_lky\dhjhldhfr_edh\hf
oZeZlbd_aZ\yaZgghfgZlZebbDh]^ZhgZkZ^blkyiheujZkoh^ylkyh[gZ`Zy[_^jZb[m]hjdb]jm^_c
DZdijhreh"bgl_j_km_lkyhgZ
YjZ^qlhkgh\Z^hfZmdehgqb\hhl\_qZ_lLh^^:luq_faZgbfZeZkv"
�Zihqlbgbq_fJu[mlhihcfZe"
IjbmihfbgZgbbju[u]eZaZ__\_k_ehk\_jdZxl?kebhgZ\k_agZ_lbebij_^iheZ]Z_lhgZ_]hohly
[ug_gZdZ`_l
Dkh`Ze_gbxg_fh]miho\ZklZlvkyqlhl_i_jvmgZkfhjhabedZaZ[blZsmdhchl\_qZ_lhgGh
_kebohq_rvk\h`ml_[ydm^Zgb[m^vihm`bgZlv
HgbhlijZ\eyxlky\Kivy^`ZbklZjZl_evghih_^Zxlljb\dmkg_crbo[ex^ZaZib\Zydj_idbf
ZfZjhg_HggZ^_ekfhdbg]hgZdhjhldh_ieZlv_khldjulufbie_qZfbb^\hcgmxgbldm`_fqm]Z
Ke_^mxsbc^_gvgZqbgZ_lkykjy^Zg_m^Zqhi_j\uomljhfijb_oZ\gZjZ[hlmdZdh[uqghjZgh
Lh^^h[gZjm`b\Z_lqlhijhiZeh^bgba_]hdexq_chliZjZ^ghc^\_jbHgjm]Z_lkyklhygZ
ljhlmZj_kfh[bevgbdhf\jmd_^hr\_cpZjZ^ha\hgblvkyg_m^Z_lkyLh^^g_ihgbfZ_ldZdlZdh_
fh]ehijhbahclbdexqkZfihk_[_khklZevgh]hdhevpZkhkdhqblvg_fh`_lHg\k_lZdb
�\ha\jZsZ_lky\fZrbgmbs_lgZkb^_gvyogZihemihlhfa\hgbl`h^b[m^bl__ijhkbl
ihkfhlj_lvg_gZc^_lkyebdexq^hfZIhlhfijhklh`^_li_j_^\oh^hf^mfZyqlhjZghbeb
iha^ghdlhgb[m^vijb^_lbfh`gh[m^_l\hclbGh_s_jZghlZdqlh\kdhj_Lh^^k^Z_lkybb^_l
aZ\ljZdZlv
R\_cpZjihb^__jZ[hlZ_lk\hkvfb;_aiylb\hk_fvhg\ha\jZsZ_lkyd^\_jbkhklZdZgqbdhfdhn_
ghr\_cpZjihy\ey_lkyebrvq_j_a^\_gZ^pZlvfbgmlL_ji_gb_mLh^^Zm`_hdhgqZl_evgh
dhgqbehkvlZdqlh\kxaeh[mkdhib\rmxkyaZihelhjZqZkZh`b^Zgbyhg\uf_sZ_lgZg_fWlhl
lbobcb\p_ehfgZ^_`gucq_eh\_dijhjZ[hlZ\rbca^_kvg_kdhevdhe_lg_f_^e_gghm\hevgy_lkyb
moh^blg_hl^Z\dexq_cIjhoh^bl_s_g_kdhevdhfbgml^_\ylgZ^pZlv_keb[ulvlhqgufij_`^_
q_fijboh^bl_s_h^bgZj_g^Zlhjdhlhjucb\imkdZ_lLh^^ZHg\ju\Z_lky\dhfgZlmrdmr\_cpZjZ
b[_j_laZiZkghcdexqblmlijboh^blkhh[s_gb_hlKl_nZgbdhlhjZy]h\hjblqlhmg__aZ[he_e
j_[_ghdbgZjZ[hlmhgZk_]h^gyg_ijb^_lLZdqlhhklZlhdmljZ_fmijboh^blkyihljZlblvgZlh
q_f^he`gZ[ueZaZgbfZlvkyhgZbdh]^Z\h[_^a\hgblGZlZrZqlh[ukijhkblvih]h\hjbeebhgk
Z^\hdZlhfLh^^hl\_qZ_lqlhg_\k_\wlhffbj_b^_lih__ijbohlb
�eyg_]h\gh\bgdmh[b^ZGZlZrbblhqlhhgZ^_eZ_lkyieZdkb\hc^m_lkyiulZ_lkyhlkljZgblvky
�Lh^^Zwlhmlhfey_l`h^blZdk_[yg_\_^_l:kGZlZr_cqlh"?fmohq_lkykijhkblvh[wlhfghhg
[eZ]hjZamfgh^_j`blyaudaZam[Zfbbohly\j_f_gbgbgZqlhg_o\ZlZ_lhgm]h\Zjb\Z_l__
ihh[_^Zlv\f_kl_
Dh]^ZLh^^ihy\ey_lky\FZe_gvdhcBlZebbNjZgq_kdb]^_hgbh[_^Zxlj_]meyjghihlhfmqlh
wlhlj_klhjZggZoh^blkyg_^Ze_dhhlmgb\_jkbl_lZGZlZrZkb^blmdhehggubamqZ_lf_gxHg
mkZ`b\Z_lkygZijhlb\ghhgZ_]hdZd[m^lhg_aZf_qZ_l\k_kfhljbl\f_gxohlym`_gZ\_jgh_
agZ_l_]hgZbamklvIhq_fm[u_cg_i_j_klZlv\_klbk_[ydZdj_[_ghdbg_ih]h\hjblvkgbf"Imklv
ihjm]Z_lkybaZ[m^_lK^jm]hcklhjhguGZlZrZijhy\beZs_^jhklvkh]eZkb\rbkvijbclbihke_
lh]hdZdhgkg_cjZa]h\Zjb\ZeLh^^ZddmjZlghba\e_dZ_lf_gxba__jmdbhldeZ^u\Z_l\klhjhgm
Ijhklb]h\hjblhg^Z\Zcg_[m^_fkkhjblvky
Ih__\b^mhgZg_meu[Z_lkykfhljblkhiZk_gb_fLh^^ihgbfZ_lqlhGZlZrZkh[bjZ_lkykgbf
ihj\ZlvGh\bghc\k_fmlZdZyf_ehqvGZ\_jgydZ^_eh\q_flh_s_G_khfg_ggh?klvqlhlh_s_
lhq_]hhg\k_]^Z[hyekyWlhgZdhg_pkemqbehkv^ZbdZdfh]eh[ulvbgZq_\_^v__\mgb\_jkbl_l_
_`_^g_\ghhdjm`Zxllheiufheh^uoij_l_g^_glh\Lh^^gbdh]^Zbg_\_jbeqlhhgZhklZg_lkyk
gbfgZ\k_]^Zqlh[uhgZgb]h\hjbeZ_kvwlhljZa]h\hjhk\Z^v[_[ueijhklhb]jhchgZebrv
ijbf_jyeZkvGZlZrZ\_^vlZdZy?cgjZ\blkykljhblvij_^iheh`_gbyijhklhqlh[uihkfhlj_lvqlh
�[m^_lZihq_fm[ubg_l"Mg__\ky`bagv\i_j_^bbgZ^hihgylvq_fhgZ[m^_laZgbfZlvkybk
d_f:mg_]hm`_[hevr_q_fiheimlbijhc^_ghKhjhdr_klvM`_ih`behc?s_iZjZe_lb\bZ]jm
ijb^_lkyiblvKhi_jgbd\^\h_fheh`__fmg_iham[ZfIjb^_lkyijbfbjblvkykwlbfnZdlhfb
hlimklblv__
Yg_fh]ml_[yhlimklblv]h\hjblLh^^Yl_[yex[ex
G_[m^v^mjZqdhf]h\hjblhgZ
LujZa\_g_ohl_eZkhfghcihj\Zlv"
G_lOhlyluaZkem`be
Ihy\ey_lkyhnbpbZglhgZaZdZau\Z_lkwg^\bqknjbdZ^_evdZfbLh^^ijhkbllh`_kZfh_ohly
Zii_lblZmg_]hg_lAZl_fhggZjmrZ_lkh[kl\_ggh_ijZ\behbaZdZau\Z_ldh[_^mib\hGZlZrZ_]h
g_[jhkZ_lhg^he`_g[ubkiulZlvh[e_]q_gb_gh\k_lZdblmlqlhlhg_lZd
QlhlZdh_"kijZrb\Z_lLh^^
Ijhimklb\fbfhmr_cwlhl\hijhkGZlZrZgZqbgZ_l]h\hjblvh[mq_[_he_dpbbqlh[ueZ\^_\ylv
�qZkh\dZd[ueh^_lij_ih^Z\Zl_evqlhhgkdZaZehihke_^h\Zl_eyonh\bafZ@GmhgZohly[u
l_i_jvkgbfjZa]h\Zjb\Z_lGhdh]^Zijbghkyl_^mGZlZrZ\ib\Z_lky\kwg^\bqbkgh\ZkfhedZ_l
HgijbgbfZ_lkyjZkkdZau\ZlvdZdijhrehmljhhq_j_^_k\hboaehdexq_gbcgZqZ\rbokykihl_jb
dexqZLh^^iulZ_lky__jZa\_k_eblvjZkkf_rblvghhgZ^mfZ_lhq_flh^jm]hfuib\ib\hhg
aZdZau\Z_l_s_h^ghBlhevdh^h_\\k_^hihke_^g_cdjhrdbdh]^Zi_j_^g_chklZ_lkyebrvqZrdZ
qZyGZlZrZklZ\bl_]hi_j_^nZdlhfBwlhdZdh[mohfih]heh\_
DZdlZdh_fh]ehkemqblvky"\hiblLh^^Y^mfZeluiv_rvlZ[e_ldb
GZlZrZrbdZ_lHgZih[e_^g_eZbdZd[m^lhkfms_gZ
Y^mfZeZluohq_rv^_l_c
Dhg_qghohqmhj_lhg
Dhg_qgh`_hgohq_l^_l_cohlygZ\_jgh_^_lbg_ih^oh^ys__hij_^_e_gb_^ey_]h`_eZgby
GZlZrZohq_l^_l_cih^jZamf_\Zyih^wlbfg_kqZklguo[_kihfhsguokha^Zgbcdhlhjuf
ihklhygghgm`gh__\gbfZgb_bdhlhju_\aZf_g^Zxlqm\kl\hjh^kl\Zbk\yabkq_flh[hevrbf:
hgohq_l^jm]h]h?fmgm`guihlhfdbgZke_^gbdbbebohly[uh^bg`_eZl_evghkugmdhlhjh]h
�[m^_l_]hGDgh\uchgdhlhjucaZcf_l_]hf_klhdh]^Z_]hkZfh]hg_klZg_lfheh^hklbLh^^
wlhfm[hevrh]hagZq_gbyg_ijb^Z\Ze^ZlZd[ubg_aZ^mfZekygZwlml_fm_keb[ug_ijhkgmeky
h^gZ`^umljhfkhkljZklguf`_eZgb_fbf_lvihlhfkl\hHghihk_ebehkv\g_fkeh\gh\bjmkb
ihlhfdh]^ZhgihagZdhfbekykGZlZr_cfmlbjh\Zeh\[_am^_j`gh_bgbdh]^Zg_ihdb^Zxs__
mklj_fe_gb_Lh^^mklZehdZaZlvkyqlh_]h`bagvgZ^Zggucfhf_glimklujvBbf_gghihwlhfm
hgg_mklZggh__^h[b\Zeky?_ex[h\vdg_fmhagZqZeZqlh_s_g_kebrdhfiha^gh
Dhg_qghyohqm^_l_cih\lhjy_lhgGhg_lZd
DZdlZd"
hllZdQlh[ulu\u\Zeb\ZeZgZf_gylZdb_gh\hklbaZh[_^hf
:dh]^Zfg_gZ^h[uehgZl_[ywlh\u\Zeblv"
Fuwlml_fm^Z`_g_h[km`^Zeb
H[km`^ZebLuohl_e^_l_c
Wlhd^_emg_hlghkblky
Lh^^kgh\Zi_j_r_egZdjbdbl_i_jvih__ebpmhgihgbfZ_lqlhl_jy_l__GZlZrZ\klZ_l[_j_l
jxdaZdkhkibgdbklmeZmoh^blLh^^o\ZlZ_l[mfZ`gbddeZ^_lih^lZj_edmg_kdhevdh[Zgdghlb
ihki_rgh\uoh^blaZg_cbkim]Z\rbkvqlhhgZm`_m[_`ZeZghGZlZrZkihdhcghklhbl
g_ih^Ze_dm
Fg_gZ^hgZaZgylby]h\hjblhgZ
Fh]mk^_eZlvZ[hjlij_^eZ]Z_lGZlZrZ
Fh`_rvk^_eZlv"
?kebluwlh]hohq_rv
Wlbkeh\Z^eyg_]hdZdemqk\_lZgZ^_`^ubiZgbdZg_fgh]hhlklmiZ_lLh^^hklZgZ\eb\Z_lkyb
jZa\hjZqb\Z_lGZlZrmebphfdk_[_
DZdhckjhd"kijZrb\Z_lhgkfuke_fh`gh_s_k^_eZlv"
HgZkfhljblgZg_]hklZdhcyjhklghcg_gZ\bklvxqlhhg\[md\Zevghfkfuke_hlkdZdb\Z_l
Lu`_kZfZh[wlhfkdZaZeZ
Hgbijh^he`Zxlij_ibjZlvkybLh^^^Z`_aZ[u\Z_l\uykgblvdZdwlh\hh[s_ijhbahreh?fmb\
]heh\mg_ijboh^blqlhGZlZrZfh]eZk^_eZlvwlhgZjhqghHgihijbjh^_k\h_cg_ih^hajbl_evguc
bg_fklbl_evguclZdqlhgb\q_f__g_h[\bgyyLh^^i_j_oh^bldihiuldZfj_rblvaZ^Zqmlhqgh
lZd`_dZdhgjZa[bjZeky[ukl_dms_cljm[hcbebk_jv_aguf^he]hfG_i_j_`b\Zcfu\k_
meZ^bf\k_[m^_lohjhrh]h\hjblhgghwlbkeh\Zg_gZoh^ylhldebdZ
Lu\k__s_]h\hjbrvh[wlhflZd[m^lhwlhijh[e_fZhl\_qZ_lGZlZrZ
EZ^gheZ^ghGhfg_m`_g_^\Z^pZlvh^bg]h^Kmq_lhffh_]hijhreh]h\k_g_lZdijhklhB
\hh[s_y\^Zggucfhf_glg_k\h[h^_g
Bqvy\lhf\bgZ"Lu^he`_g[uejZkkdZaZlv_c\k_m`_^Z\gh
�Lh^^g_ihgbfZ_lijZ\^ZebwlhG_ihfgblqlh[uhgkh]eZrZekyijbagZlvky\h\k_f`h^bGh
ihfgblqlhGZlZrZlhqghiulZeZkv_]haZklZ\blv
G_m\_j_gqlhykh[bjZeky_cjZkkdZau\Zlvhl\_qZ_lhgGhl_i_jvlhqghijb^_lky
GZg_]h\^jm]kgbkoh^blhaZj_gb_?kebGZlZrZg_k^_eZ_lZ[hjl\k_magZxlFh`_lg_ijyfh
��kjZamghh[yaZl_evgh`h^bBbg
HlpmgZ\_jgh_emqr_h[wlhfg_agZlv]h\hjblLh^^IhdjZcg_cf_j_k_cqZk
GZlZrZihreZ^Zevr_HghlklZ_lhlg__gZg_kdhevdhrZ]h\
Ym`_kdZaZeZ_fm[jhkZ_lhgZq_j_aie_qh
Lh^^^h]hgy_l__[hevrbfbrZ]Zfb
�LukdZaZeZbgm"Dh]^Z"
Ihke_lh]hdZdklh[hcih]h\hjbeZ
G_fh]mih\_jblv
GZlZrZih`bfZ_lie_qZfbb^hg_]h^hoh^blqlhhgZijhklhj_rbeZ_fmhlhfklblvdh]^Zhg
gZ]jm[be_cihl_e_nhgm\hl\_lgZ__\hijhkih]h\hjbeebhgkxjbklhf
Qlhbf_gghlukdZaZeZ"Lu`_g_jZkkdZaZeZqlhyijhgZk
:ludZd^mfZ_rv"Y\k_jZkkdZ`mg_mlhqgb\hldh]h"
hh[s_g_h[yaZl_evgh[uehwlh^_eZlv
HgZkgh\Zih`bfZ_lie_qZfbb\wlhf^_jadhf`_kl_\k_mya\e_ggh_kZfhex[b_]hj^hklv
`_klhdhklvGZlZrZgZjhqghg_k[Z\ey_lrZ]qlh[u_fmijboh^behkvqmlvg_[_`ZlvaZg_cLh^^
qm\kl\m_lk_[ylZjZdZghfm__gh]b
Ihklhc]h\hjblhg^Z\Zcih]h\hjbf
Hq_flml]h\hjblv"
Hfgh]hfGZffgh]h_gZ^hh[km^blvDZdhckjhd"Ludh]^ZmagZeZ"
Mljhf"Ml_[y`_aZgylby[ueb
KkZfh]hmljZDZdlhevdhijhkgmeZkvWlhbf_gghlZdb^_eZ_lky
Lh^^mgbq_]h^Z`_g_ba\_klghhl_klZogZ[_j_f_gghklv
Qlhbf_gghkemqbehkvdh]^ZluijhkgmeZkv"
YihibkZeZgZieZklbdh\mxiZehqdmZil_d_ijh^Z_lky?kebj_amevlZliheh`bl_evguc
ihy\ey_lkyjhah\ZyihehkdZ
IeZklbdh\ZyiZehqdZ"
G_lhevdhBf_kyqguog_l
Gh\_^vqlh[um[_^blvkygZ^hd\jZqmkoh^blv
:luf_qlZ_rvqlh[uwlh[uehg_lZd
L_i_jvhgbb^mlihOZjjbkhgkljblgZ\hklhdh[_klhjhguki_rZllheiuklm^_glh\hgb
aZklj_\Zxl\lheq__
:dZdhl_p\hkijbgye"bgl_j_km_lkyLh^^
:ludZd^mfZ_rv"
G_h[jZ^h\Zeky
�Z
QlhkdZaZe"
Qlhr_xl_[_k\_jg_l
B\k_"
:wlh]hfZeh"
GZ\_jgydZ`_qlhlh_s_kdZaZe
�:^Zqmlvg_aZ[ueZH[_sZeih]h\hjblvk`h^b
Lh^^ijh\h`Z_l__\a]ey^hf^h^\_j_c=_gjbOheeZihke_q_]hgZijZ\ey_lkydfZrbg_m`_kh`Ze_y
hlhfdZdmxnb]gxgZ\hjhlbeYkgh_^_ehkblmZpby^_ebdZlgZyb[m^_l_]hdZdh_lh\j_fy
ij_ke_^h\Zlvb_fmke_^h\Zeh[u[ulvlZdlbqg__Ohly\k_jv_awlhgbq_]h[ug_baf_gbeh
@_gsbgujh`Zxlbebg_jh`Zxlbkdexqbl_evghihkh[kl\_gghcijbohlbbqlhohq_ldZdhclhlZf
fm`bdimklv^Z`_hl\_lkl\_gguc\hh[s_gbdh]hg_bgl_j_km_lBgbdm^Zhlwlh]hg_^_lvky
Fm`bdbie_fyehoh\^Z`_g_hkhagZxsboqlhkZfuc[hevrhcjbkd\bo`bagbwlhk_dkL_i_jv
\_kv_]hfbjf_gy_lkyZhggbq_jlZg_fh`_lkwlbfih^_eZlvQlh[udlhgb]h\hjbeijZ\beZ
mklZgZ\eb\Zxl`_gsbgu_]hkemqZ_GZlZrZBgZ^Zggucfhf_glhg__jZkkljhbeZij_^klhbl
��_s_bjZa]h\Zjb\Zlvkbghfb`h^bhij_db_]h`_eZgbxklZlvhlphfkugZgZke_^gbdZ
gZau\Zcl_dZdohlbl_kbxfbgmlm\k_kebrdhfm`keh`ghqj_\Zlh\_kvfZg_ijbylgufb
ihke_^kl\byfbbjZa\b\Z_lkykblmZpbyq_j_kqmjklj_fbl_evghLh^^dZd[m^lhhdZaZeky\fZrbg_
dhlhjmx\ughkblgZ\klj_qgmxihehkmBg_\Z`ghqlhhg^Z`_g_ihgbfZ_ldZd\g__ihiZe
Hl\_lkl\_gghklvg_klb_fm
��hc^y^hkihjldhfie_dkZX:cKbIZ\bevhgLh^^^hklZ_ll_e_nhgbgZ[bjZ_lghf_jbgZ?fm
gZ^h[uijb\_klbfukeb\ihjy^hdijb^mfZlvqlhkdZaZlvgh\j_fylhb^_lZhgohq_lih]h\hjblv
�k^jm]hfjZgvr_q_flhlk\y`_lkyk`h^b_kebm`_g_kebrdhfiha^ghGZ^_`^Z_s__klv\_^v
�bgkZfmagZeebrvg_kdhevdhqZkh\gZaZ^KZfh_]eZ\gh_qlhLh^^]hlh\dmgb`_gbyf]hlh\^Zlv
��bgm\ukdZaZlvky\ukemrZlvhkdhj[e_gbybgfh`_likboZgmlv_]h[u\Z_laZghkblghhgg_
�qlhm`qlhqlhZbg\_jguc^jm]dlhfm`_Lh^^_]hkZfucklZjuclh\Zjbs
�GhLh^^hrb[Z_lky_keb^mfZ_lqlhbgmo\Zlbehwlh]h\j_f_gbqlh[umkihdhblvkyb\a]eygmlvgZ
kblmZpbxjZpbhgZevghLZdqlhhgh]j_[Z_lg_mki_\gbkeh\Zijhbag_klb
IZjrb\uckmdbgkugy^mfZelufg_^jm]GZoj_gZl_[_fhy^hqv"
Lh^^ohq_lba\bgblvkykdZaZlvqlhkZfg_h`b^ZelZdh]hih\hjhlZqlhg_ohl_e_]hh[b^_lvg_
�ohl_eklZ\blvbo^jm`[mih^m]jhamqlhbgdhg_qgh\ijZ\_aeblvky?fmhq_gvohq_lkyh[tykgblv
�wlhbihemqblvijhs_gb_gh\^Zggucfhf_gl_fm_s_\Z`g__ihijhkblvbgZg_]h\hjblvgbq_]h
�`h^biha\heblv_fmkZfhfmk^_eZlvwlhGhlhlg_gZkljh_g_]hkemrZlv
Yl_[_]heh\mhlhj\m^_jvfh\hgxq__AZkm`maZbagZkbeh\Zgb_b\_rZ_lljm[dm
Lh^^m`_gZqbgZ_laeblvkyWlhlkmdbgkug_]h^h\_e?fmg_f_rZeh[uhklulvohjhrhqlhhg
b^_li_rdhfWlhba\_klguckihkh[\aylvk_[y\jmdbLZd^Z`_]h\hjylihc^bijhc^bkv
Ijh\_ljbkvK_]h^gyemqbkhegpZijhju\Zxlkykd\havgbadb_lmqb\j_f_gZfb[jua`_l^h`^v
dZiebk\bklylm^Zjyykvh[ZknZevlDjZldh\j_f_ggu_^h`^b=heh\Zbie_qbm`_fhdju_gZ
l_jjblhjbbmgb\_jkbl_lZk__h]jhfgufb]ZahgZfbklhbli_j\ha^ZggucaZiZo\eZ`ghcljZ\uGZ^h
knhdmkbjh\ZlvkygZfukeyoh[m^ms_fG_h^Ze_dhfohlyhghk_cqZklh`_ihklZ\e_ghgZdhgZh
�lhfqlh[m^_lq_j_ag_kdhevdhqZkh\=^_hg[m^_lm`bgZlv"`h^bkh[bjZeZkv]hlh\blv:kiZlv"
QlhlhgZ^hk^_eZlvghqlh"
Fukeb\_]hi_j_gZijy`_gghffha]ma\mqZl[he_ag_gghcdZdhnhgb_cimevkbjmy\\bkdZoGh
�iZjZee_evghijhbkoh^blbqlhlh_s_Z`_\lZdhf\klj_\h`_gghfbjZa^jZ`_gghfkhklhygbbLh^^
aZf_qZ_lbg_dhlhjh_ijhlb\hiheh`gh_qm\kl\hFukebmklj_fe_gu\h^ghfgZijZ\e_gbbghg_
\k_p_ehKj_^b\k_]hwlh]hm`ZkZkeurblky_s_bkeZ[ucdhehdhevqbdq_]hlhijbylgh]haZ[Z\gh]h
bebfh`_l^Z`_dhfbqgh]hwlhihoh`_gZ[h^jmxqZklmrdmgZnhg_]jhfh]eZkgh]hhjd_kljZbwlh
k\yaZghkGZlZr_ckl_fqlhhgdg_cqm\kl\m_l
Lh^^`_agZ_lGZlZrm\kx`bagvkkZfh]h^gy__jh`^_gbyb\g_dhlhjhfm`_mklZj_\r_f
ieZg_\k__s_\b^bl__g_kqZklgufj_[_gdhfhklZ\rbfky[_afZfudjbdeb\hc^_\qhgdhc\
rdhevghcnhjf_ijusZ\ufih^jhkldhfk[jwd_lZfb\k_h^gh\j_f_ggh?keb[uLh^^mlh]^Z
�kdZaZebqlhhgZjh^bl_fmj_[_gdZhg[ujZkohohlZekyhdhebd
Lh^^\kihfbgZ_ldZd\i_j\u_m\b^_e__m`_knhjfbjh\Z\r_ckykeh\ghgh\h_b^hkboihj
�m^b\eyxs__i_j_ba^Zgb_kdhlhjufhgk[ebabekybdhlhjh_ihex[beHgkb^_e\[Zj_j_cdZ
�`^ZebgZbdZdjZah[_jgmekydh]^Z\hreZhgZij_djZkgZyg_agZdhfdZdhlhjZykjZam`_
ijb\e_deZ_]h\gbfZgb_bihieueZdg_fm\h\k_fk\h_fkhqghf\_ebdhe_ibb\hafmlbl_evgh
rbdZjgZy[_^jZihdZqb\Zxlky]jm^bih^iju]b\Zxlk_jv]bdZqZxlky\h[s_fhgZg_hklZ\beZ
_fmgb_^bgh]hrZgkZDh]^ZhgZihp_eh\ZeZ_]h\]m[u\_]hieh^hjh^guofukeyojZkp\_ekZ^
gZ^_`^bf_qlZgbc
GZlZrZh[ty\beZhgZYijbreZkiZihc\klj_lblvkyaylvmg_]h^_g_]
Lh^^g_\b^_e__g_kdhevdhe_lHgZaZdZaZeZFZgowll_gbdh]^Zq_j_a^\Z^pZlvfbgmlihy\beky
�bghgbaZrebgZklhevdh^Ze_dhqlhimlbh[jZlghm`_g_[ueh
Hgb^_l\kihfbgZ_l\k_wlhbmeu[Z_lkyGhdh]^ZhgkZ^blkyaZjZ[hqbcklheijh[e_fukgh\Z
^h]hgyxlLh^^\klZ_lbgZqbgZ_loh^blvIhkdhevdmKl_nZgbg_l\kyl_jjblhjbyl_i_jv_]hlZd
qlhhg\uoh^blbak\h_]hdZ[bg_lZaZoh^bldg_cihlhf\ijb_fgmx^_eZ_lihegucdjm]EZ^hgb
dZdgZqZlvjZa]h\hjhk\h_clZcghc`bagbdZd]h\hjblvhlhfq_]hgbh^bgbagbog_ijbagZ\Ze\
hldjulmx_]hlh]heh\_gbq_]hg_baf_gbehkvIjhbkoh^ys__kGZlZr_cg_bf__lhlghr_gbyd
�`h^bbgZh[hjhlGhi_jki_dlb\Zklhedgh\_gbywlbo^\mofbjh\dhlhju_^hwlh]h\jZsZebkvgZ
gbdZdg_i_j_k_dZxsbokyhj[blZo^eyg_]hbg_\hh[jZabfZbg_\ughkbfZ^eyLh^^Zwlh\k_jZ\gh
qlhdhg_pk\_lZ
Hg`^_l]m^dbdhgqZxlkyb\dexqZ_lkykhh[s_gb__]hkh[kl\_gguc]hehk\aZibkbkhh[sZxsbc
�qlhgbdh]hg_l^hfZIhb^__Lh^^^he`_gbkiulZlvh[e_]q_gb_hklZ\baysbdZ`_klygmx
�dhjh[dmhggZkdj_[Z_lhklZldbgZdhkydijbdmjb\Z_lih^oh^bldhdgmhklZlhqgh[m^_lebrv
�g_kdhevdboaZly`_dijhklhqlh[u\fukeyoijhykgbehkvbg]Z^w^ZdbcgZ\_jgydZm`_kg_c
ih]h\hjbeOhly\hafh`ghlh`_g_^ha\hgbekyGZ^Zggucfhf_glwlhemqr__gZqlhLh^^fh`_l
gZ^_ylvky
AZdju\hnbkhgb^_ldfZrbg_Ih_]hhsms_gbyfqZkibdl_i_jvgZqbgZ_lkyjZgvr_q_fdh]^Zlh
JZ[hqbc^_gv^ebekyk^_\ylb^hiylbghl_i_jvm\k_ojZaguc]jZnbd^Zbgbdlh[hevr_ijyfh
\hk_fvqZkh\g_jZ[hlZ_lAZkljy\\ijh[d_hgg_j\gbqZ_laeblkyLh^^fgh]hkb]gZebl
i_j_kljZb\Z_lkybah^ghcihehku\^jm]mxl_kgy_^msmx\i_j_^bfZrbgm=heh\Zmg_]haZ[blZ
lZdqlhfukeyfijboh^blkydhgdmjbjh\ZlvaZijZ\hgZ]hehk
�FZrbgu`h^bgZklhygd_g_lIhdZLh^^ih^gbfZ_lky\ebnl_hkhagZ_lqlhg_\khklhygbb
&#xha;&#xfh;&#x`g;&#xh;&#xm;�\kihfgblvdh]^Zihke_^gbcjZa[u\Ze^hfZ\lZdh_\j_fykmlhdhafh`ghbm`h^blh`_m`_
g_kdhevdhe_lex[h\gbd\hafh`ghijyfhk_cqZkhgbgZoh^ylky\_]h`_ihkl_ebGZmfijboh^bl
�ih^jhklhd`b\msbc^\mfywlZ`Zfbgb`_\ukhdbciZjgbrdZ\[_ck[hed_`h^b]h\hjbeZqlhhg
kbe_g\fZl_fZlbd_bb]jZ_lgZkdjbid_Hldm^Z_cklhevdhhg_fba\_klgh"
Dh]^Zhghldju\Z_l^\_jvi_k\ue_lZ_lbad\ZjlbjubgZqbgZ_ljZd_lhcghkblvkylm^Zkx^Zih
dhjb^hjmuoh^blkhk_^dZa^hjh\Z_lkykgbfihimlbdebnlmblh`_kf__lkygZ^rZehklyfb
kh[Zdb?cm`_aZr_klv^_kylghhgZohjhrhkeh`_gZdjZkb\u_gh]b\qmedZobgZ\ukhdbo
dZ[emdZoDh]^ZhgZm_a`Z_lLh^^aZ]hgy_likZ\d\Zjlbjmbb^_l\]hklbgmxG_ih^\b`guc\ha^mo
�bgZiheh\bgmaZdjulu_`Zexabih^l\_j`^Zxlhlkmlkl\b_`h^bghhg\k_jZ\ghaZ]ey^u\Z_lih
hq_j_^b\h\k_dhfgZluG_h[gZjm`b\gbq_]hdjhf_ZddmjZlghaZijZ\e_gghcihkl_ebkbff_ljbqgh
jZa\_r_gguok\_`boihehl_g_p\a[bluoih^mr_q_d`mjgZeh\meh`_gguojh\gufbklhidZfb
�Lh^^h]ey^u\Z_lky\ihbkdZojZ^bhl_e_nhgZgZoh^bl_]hgZjZ[hq_fklhe_`h^bbijhkfZljb\Z_l
�kibkhd\oh^ysboa\hgdh\BfybgZnb]mjbjm_llZfljb`^ukihemqZkh\ufbgl_j\ZehfgZqbgZyk
��ihem^gyGh\uokhh[s_gbcg_l?kebbgqlhlhhklZ\eye`h^bm`_ijhkemrZeZb\_jhylgh
�i_j_a\hgbeZLh^^\kihl_ebjZkl_jygIehohqlhbglZdhc\kiuevqb\uc?fm[u[ulv
ihjZaf_j_gg__gZmqblvky`^Zlvg_a\hgblvbg_ihjlblvq_eh\_dm`bagvebrvihlhfmqlh_]hqlh
lhke_]dZ\u\_ehbak_[y
�Lh^^\ha\jZsZ_lky\]ZjZ`b_^_l\klhjhgmj_cdZj_fy_s_jZgg__gh[Zjijbhl_e_ijbyl_g
l_fqlhlZf\k_]^Zdlhlh_klvlZdqlhiblv\h^bghq_kl\_g_ijboh^blkydZ`^hfhl_e_
ihk_lbl_eb_klv\ex[h_\j_fykmlhdhgb\_^vkt_a`Zxlkykh\k_]hk\_lZbmdZ`^h]hqZkub^mlih
k\h_fmLh^^aZdZau\Z_l^\hcghcrhlb\uib\Z_laZeihfZihlhf[_j_lkyaZib\hDh]^ZZedh]hev
jZkl_dZ_lkyihl_emaZ\yaZggucmaehfkljZoqlhhgghkbe\k_[_kh[_^ZgZqbgZ_llZylvFurpu
jZkkeZ[eyxlkyg_j\um`_g_lZdb_gZijy`_ggu_;jhgy^Z_llj_sbgdmkd\havg__klj_fbl_evgh
Wlhqm\kl\hihlbohgvdmdjmlblky]^_lh\gmljbbihkl_i_gghihf_j_lh]hdZdhg^hib\Z_lh^gm
djm`dmib\Zb[_j_lkyaZ\lhjmxgZqbgZ_lh[j_lZlvaZqZlhqgmxnhjfmkeh\ghdhg^_gkZl
ij_\jZsZxsbcky\aZf_lgu_]eZamdZieb
Lh^^kfhljbl\hdjm]gZjZaghh[jZaguogZ\b^fm`qbgmdhlhjuojZamf__lky_klv^_lbihlhfmqlh
lZd[u\Z_lkh\k_fbfm`qbgZfbHgbkiulu\Z_ldgbfqm\kl\hex[\bddZ`^hfm\hl^_evghklbbdh
\k_f\p_ehfL_i_jvbhg\wlhfie_f_gb\bo[jZlkl\_ke_^h\Zl_evghhgb^he`guijbgylv_]hdZd
lZdh]h`_jh^bl_eymiheghfhq_ggh]hqe_gZZkkZf[e_bijhba\h^bl_e_cih^l\_j^b\r_]hk\hx
fm`_kl\_gghklvkljhbl_ey^bgZklbbOhly\k_wlhbijhbahrehih^h[gufh[jZahfLh^^g_\
khklhygbbhljbpZlvqlhhgwlh]hohl_eohl_eklhckZfhc\klj_qbohl_eihkmlb\k_]^Z^Z`_
dh]^Zg_^mfZeh[wlhfkZfhml\_j`^Zykv\^jm]boh[eZklyoWlh]hBf_gghwlh]h\_ebdh]h
iehlkdh]hk\_jr_gbyWlhci_j\h[ulghclhib\hkijhba\h^kl\ZbjZafgh`_gby=ZjZglbjm_fh]hb
^hdZam_fh]hhlph\kl\ZDhg_qghckZfhj_ZebaZpbbBhgjZa^_eblwlhkg_cHg^he`_gkdZaZlv_c
h[h\k_fqlh^mfZ_lbqm\kl\m_l\hkkeZ\blv__ieh^hjh^b_ijbgylvo\ZembaZkh[kl\_ggh_mqZklb_
\klmiblv\^bZeh]h[hx^gh]hihqblZgbyLh^^^hklZ_ll_e_nhgg_ihgbfZ_lihq_fmGZlZrZg_
[_j_lljm[dmg_m`_ebfh`gh^hkboihjaeblvky"KkhjZ[ueZimklydh\Zyb[_kkfuke_ggZy?keb[u
hgZih^hreZhgk_cqZk`_ihijhkbe[ubijbgye__ijhs_gb_bgZqZehkv[ubokh\f_klgh_
[m^ms__gh\uckihkh[bo[ulby\wlhffbj_
Lh^^\ha\jZsZ_lkyddjm`d_bjZafure_gbyf\j_fyhl\j_f_gbkgh\Za\hgyGZlZr_ihdZgZdhg_p
��g_\kihfbgZ_lqlhohl_eih]h\hjblvk`h^beywlh]h_klvijbqbgZHgjZkkdZ`_l_c\k_ihdZ
�bg_]hg_hi_j_^beGhgZ^hdZdlhg_jZkljZlblvgZkljh_gb_lhj`_kl\ZlZdqlhkwlhcp_evx
\f_klhlh]hqlh[uiha\hgblv^hfhchgm]hsZ_l\k_okh[jZ\rbokydhlhjuom`_^h\hevghfgh]h
\_^vkdhjhiylvqZkh\k_ih^gbfZxlklZdZguaZLh^^Z\hko\Zeyy_]hs_^jhklvHgjZkkdZau\Z_l
qlhklZg_lhlphfijbgbfZ_liha^jZ\e_gbyDh]^ZdhfiZgbykb^ysZyaZklhebdhfg_ih^Ze_dm
ijhbaghkbllhkl\_]hq_klvhgbkdj_gg_hl\_qZ_lYebrvgZ^_xkvqlh`_gZg_\dmjk_
ij_^hklZ\eyyiha^jZ\eyxsbf\hafh`ghklvkZfbfdZdlhljZdlh\ZlvmkeurZggh_
HgZ
FjZqgu_fukebih`bjZ\rb___\l_q_gb_\uoh^guol_i_jvih[hevr_cqZklbaZ[uluQ_f[ubk
�d_f[uhglZfgbaZgbfZekyl_i_jv\k_hdhgq_ghZhgZgbdh]^Zg_`beZijhreuf?keb[u`h^b
[ueZkdehggZih^he]mdhgp_gljbjh\ZlvkygZlhfqlhg_lZdhgZ[um`_^Z\gh[jhkbeZ_]hbeb
ijb^mrbeZDlhfm`_hgZml_rbeZkvfZe_gvdhcf_klvxkdexqhflmlhgZohly[u^h\hevgZ
Ihke_aZ\ljZdZhgZijhkfZljb\Z_laZibkbhAZgm^_wlh__i_j\ucdeb_gl\ihg_^_evgbdmljhf
�Hldju\_fm^\_jv`h^bjZa]ey^u\Z_l_]hdhkley\mxnb]mjm\f_rdh\Zlhfdhklxf_
jZkiheh`b\rmxky\deb_glkdhfdj_ke_keh\gh^bdh]h\_ijydhlhjh]h_cdZdbflhh[jZahfgm`gh
baeh\blvbijbjmqblvZhgm]jxfhkfhljblgZg__\hl\_lAZgm^ZZ[khexlghm[_`^_gqlh\`bagb
_fmdjmighg_ih\_aehqlhm^ZqZhlg_]hhl\_jgmeZkvbqlh[uhggb^_eZegbq_]hgbdh]^Zg_
baf_gblkyLZdh\Z_]heblZgbyij_^\aylhklvhij_^_eyxsZy_]h`bagvboZjZdl_jb]ZjZglbjmxsZy
[_ajZ^hklgh_kms_kl\h\Zgb_Q_eh\_dhgg_kebrdhfkeh`gucghkmq_lhf_]hmihjkl\ZdZdlh
ih\ebylvgZg_]hg_ijhklh
�Ihqlb\k_fdeb_glZf`h^bg_ihf_rZeh[ugZqZlvhlghkblvkydk_[_f_g__k_jv_aghb__klbev
jZ[hlu\dexqZ_lhij_^_e_ggmx^hexe_klbbm]h\hjh\wlhg_kh\k_fihijZ\beZfghhgZj_rZ_l
ZddmjZlgh_^h[jh^mrgh_ih^gZqb\Zgb_lZdqlhihkemrZ\dZdh_lh\j_fy_]h`Zeh[uhgZ]h\hjbl
Ih`ZemcaZ[jxa`Zgb_[m^m[jZlvkl_[y^hihegbl_evghYm`_ihgyeZqlhoh^brvlukx^Zebrv
ihlhfmqlhbal\hbo[hevr_gbdlhm`_wlh]hg_\ughkblFh`_lkdZ`_rvqlhohjhr_]h[uehgZ
ijhrehcg_^_e_"Ohlvh^ghM\_j_gZkfh`_rvgZclbqlhgb[m^v_kebihiulZ_rvky
Hlih^h[ghcaZ^Zqbg_ljm^ghcgZi_j\uc\a]ey^deb_gl\iZ^Z_l\klmihjHglmihkfhljblgZg__k
hl\bkr_cq_exklvxihlhfkh\_jr_ggh\g_aZighj_ne_dlhjghmeu[Z_lky^_fhgkljbjmyjh\gu_
[_eu_am[uB_]hebphkh\_jr_gghij_h[jZ`Z_lky
�Yk_jv_agh`h^bo\ZlZ_lkyaZwlm\hafh`ghklvkihfgbdZdijhreZg_^_eyBgZc^b\k_]h
ebrvh^ghihablb\gh_kh[ulb_
GhhgdwlhfmmijZ`g_gbx_s_g_]hlh\lZdqlh\f_klhwlh]hgZqbgZ_ljZkkdZau\Zlvhijh[e_fZok
�fZrbghcOhly`h^b\k_jZ\gh^h\hevgZHgZ\i_j\u_m\b^_eZ_]hmeu[dm
Ihke_AZgm^umg__gh\Zydeb_gldZdhlhjZyijbreZ\i_j\u_wlhgZklhevdhkl_kgbl_evgZy`_gsbgZ
����qlhm`_\i_j\u_fbgmluk_kkbb`h^b^Z_l_cijha\bs_`_cghm@HgZ`Zem_lkygZlhqlh
g_kihkh[gZ\hajZablvfm`mg_bklh\hfmj_\gb\pmdhgljhebjmxs_fmdZ`^uc__rZ]I_j\Zyk_kkby
�wlhk[hjbgnhjfZpbb`h^bjZkkijZrb\Z_ldeb_gldmh__`bagb^_lkl\_aZimkdZyijhp_kk
�Ijh[e_fZ\lhfqlhjZgg_]h^_lkl\Z`_cgg_ihfgblE_l^h\hkvfbdZdqbklucebkl
�Ihke_jZ[hlu`h^bhsmsZ_lijbeb\kbebb^_l\uimkdZlvwg_j]bx\kihjlaZeGZh[_^kwg^\bqk
kujhfbjmddhehcbklZdZg\h^uIjbgy\^mrbh^_\rbkvhgZ\ha\jZsZ_lkydjZ[hq_fmklhem
qlh[um[jZlvdeb_glkdb_iZidbbijhkemrZlvZ\lhhl\_lqbdA\hgbeZWebkhgih^l\_j^beZqlhhgb
�m`bgZxl\f_kl_bbgDh\ZdkhklZ\bekhh[s_gb_kdZaZ\qlhbfkjhqghgZ^hih]h\hjblvHgZb
�ij_^klZ\blvg_fh`_lhq_f`h^bagZ_l_]h^h\hevghohjhrh]h^^jm]hcihke_kf_jlb`_guhgb
k^hq_jvxqZklhijboh^bebdgbfm`bgZlvb^hkboihj\j_fyhl\j_f_gb\b^ylkygZjZaebqguo
��lmkh\dZoghgh\hklbi_j_^Zxlih[hevr_cqZklbq_j_aLh^^ZHl^_evghhlg_]h`h^bbbgg_
^jm`ZlHgZi_j_a\Zgb\Z_lblh`_hklZ\ey_lkhh[s_gb_
=eZ\gh_kh[ulb_ihke_h[_^Zwlhk_fbgZjhjZkkljhckl\Zoibs_\h]hih\_^_gbykihgkbjh\Zgguc
�__ijhn_kkbhgZevghcZkkhpbZpb_cBohly`h^bkwlhcl_fhcg_jZ[hlZ_l_cgjZ\blky[ulv\dmjk_
\k_]hbh[sZlvkykdhee_]ZfbHgZjZkkqblZeZ\j_fylZdqlh[uaZclb\iZjmf_klih^hjh]_kh[jZeZ
q_dbhldeb_glh\bh^_`^m\ijZq_qgmx
�I_j\uf^_ehfhgZaZoh^bl\[ZgdOhlvLh^^bgZau\Z_l__jZ[hlmoh[[b\_jhylgh`h^b
aZjZ[Zlu\Z_l[hevr_[Zgdh\kdh]hjZ[hlgbdZijbgbfZxs_]h\deZ^b[hevr_[ZjbkluKlZj[ZdkZ
dhlhjucgZeb\Z_l_cdhn_gZ\ughkh[s_fo\ZlZ_lgZohayckl\hbdh_qlh_s_ijZq_qghc
ijboh^blkyih^h`^ZlvihdZWfbh[km`^Z_lkdZdbflhfm`qbghciylgZdjh\bgZ_]hjm[Zo_
Fm`qbgZ\u]ey^blhq_gvZddmjZlghihem[hlbgdbkdbklhqdhcb^h\hevgh^ebggu_gh]lbk
fZgbdxjhfHgdZd[m^lh[u\a\hegh\Zg^Z`_klu^blkyk\h_ci_j_iZqdZgghcjm[ZrdbghWfb
jZ[hlZ_lijhn_kkbhgZevghbg_^_fhgkljbjm_lgbgZf_dZgZlhqlh__wlhohlvdZdlhbgl_j_km_l
�Ih^oh^blhq_j_^v`h^bhgZ\udeZ^u\Z_l\_sb`^_lihdZWfb\k_ijhkfhljbl\kljyog_l
ijh\_jbl\k_ebim]h\bpugZf_kl_g_leb^jm]bo^_n_dlh\g_aZ[ulhebqlh\dZjfZgZojZaeh`bl
��ihklhidZfhc^y^hihghr_gguooZdbLh^^ZhgZ\ugbfZ_lqlhlhbadZjfZgZbhl^Z_l`h^blZ
hdbgm\aZ[ulucij_^f_l\a]ey^hf[jhkZ_l_]h\kmfhqdm
HgZihklZ\beZfZrbgmlZf]^_klhygdZaZij_s_gZbki_rbl\_jgmlvkyIhlhfaZ_a`Z_laZdZjlbghc
k\_lhnhj\k_\j_fya_e_guclZdqlhhgZmki_\Z_l\[b[ebhl_dmaZg_kdhevdhfbgml^hgZqZeZ
k_fbgZjZZm^blhjbbklhbl]medlhlhm`_k_egh[hevrbgkl\hklhyliZjZfbbeb]jmiiZfb
�ih[hevr_`h^bhkfZljb\Z_lkyaZf_qZ_l^h\hevghfgh]hagZdhfuoebpghiha^hjh\Zlvkyg_
mki_\Z_lihkdhevdm\_^msbcih^oh^bldfbdjhnhgmbijb]eZrZ_lkh[jZ\rbokyjZkkZ`b\Zlvky
I_j\ufe_dlhjhfhdZau\Z_lky`_gsbgZ\l\b^h\hfdhklxf__ehqdhcbijZdlbqguolmneyoHgZ
g_\ukhdh]hjhklZbrmlblihwlhfmih\h^m\uly]b\Zyr_xgZ^dZn_^jhcbhimkdZyfbdjhnhgIh
Zm^blhjbbk]hlh\ghklvxijhe_lZ_lkf_rhdGZqZehiheh`_gh`_gsbgZij_^klZ\ey_lkyaZgh\h
i_j_qbkeyyk\hb^hklb`_gbyhdhlhjuom`_kdZaZe\_^msbcHgZhdZau\Z_lky^hdlhjhfkhpbZevghc
ikboheh]bbb]eZ\gufijh]jZffgufjmdh\h^bl_e_fdebgbdbki_pbZebabjmxs_ckygZjZ[hl_k
�jZkkljhckl\Zfbibs_\h]hih\_^_gbygZAZiZ^ghfih[_j_`v_`h^bkeurZeZqlhZghj_dkbdh\\
lZdbodebgbdZodhjfylgZkbevghbaaZq_]hhgbaZqZklmxgZqbgZxlkljZ^Zlv[mebfb_cbfgh]b_
hllm^Zk[_]Zxl=eZ\gucijh]jZffgucjmdh\h^bl_evh[wlhfmfZeqb\Z_lHgZgZo\Zeb\Z_li_jkhgZe
k\h_cdebgbdbijhp_kkhp_gdbkhklhygbyiZpb_glh\ieZgl_jZibbaZgylbyihl_f_ijZ\bevgh]h
iblZgby=h\hjblqlhjZkkljhckl\Zibs_\h]hih\_^_gbye_qblvljm^ghqlhiZpb_glZfgm`_g
hkh[ucmoh^dhlhjucfh`ghihemqblvebrv\mkeh\byoklZpbhgZjZKh\_lm_lgZmqblvkyhij_^_eylv
kbfilhfZlbdm^h[Z\ey_lqlhihke_\uibkdb[u\Z_lihe_agZihfhsvd\Zebnbpbjh\Zggh]h
l_jZi_\lZ?s_hgZj_dhf_g^m_lhagZdhfblvkyk[jhrxjZfbij_^klZ\e_ggufbgZklhcd_
bgnhjfZpbb
Ke_^mxsmx bihke_^gxx\fe_dpbxqblZ_lZ\lhjdgb]bubjZkkljhckl\Zibs_\h]hih\_^_gby
\Zr_]hj_[_gdZHg\jZq_fmqmlv[hevr_khjhdZbafh`^_ggh_ebphb^h[jh`_eZl_evguc
oZjZdl_jHgh[tykgy_lqlhgZqZebkke_^h\Zlvwlml_fmklhedgm\rbkvkZghj_dkb_cdhlhjZy
ihy\beZkvmdZ`^hcbalj_o_]h^hq_j_c\i_jbh^iheh\h]hkhaj_\ZgbyHgjZkkdZau\Z_lh[wlZehgZo
djZkhlubhlhfqlh\:f_jbd_fgh]b_ihf_rZgugZl_f__^ub^b_lZoH[b^_Zevghfh[jZa_k_[yb
g_gZ\bklbdk_[_Hlhfqlhhgqm\kl\h\Zedh]^Z_]h^hq_jbihke_dmjkh\e_q_gbyjZaaZjZahf
kgh\Z\ha\jZsZebkvdk\hbf^_kljmdlb\gufijb\uqdZfMg_]hkZfh]hhl\_lh\gZkh[kl\_ggu_
\hijhkug_l?]hdgb]ZwlhihiuldZfhjZevghih^^_j`Zlvjh^bl_e_cklhedgm\rbokyk
ZgZeh]bqghckblmZpb_ckdZaZlvqlhbo\bgu\wlhfg_lbqlhg_\k_g_^m]bbae_qbfudZd
nbabq_kdb_lZdbikboheh]bq_kdb_Hg\jZqlZdqlhm\_j_g\k\hbokeh\ZoBgh]^Zijboh^blky
fbjblvkykl_fqlhgZfg_ijbylgh
h\j_fy^bkdmkkbb\kdju\Z_lkyhq_\b^gh_ijhlb\hj_qb_f_`^mkh^_j`Zgb_f^\moe_dpbcjZq
ml\_j`^Z_lqlhhle_q_gby\ki_pbZevguop_gljZoihevaug_[ueh=eZ\gucijh]jZffguc
jmdh\h^bl_evijbdju\Z_lkyklZlbklbdhcijhp_glmki_rgh]he_q_gbymg__\ukhdbcZqbkeh
j_pb^b\h\gbadh_Ih__keh\Zf^_lbwlh]h\jZqZfh]mlhlghkblvkydfZehqbke_gghc]jmii_g_
ih^^Zxs_ckye_q_gbxjZqklZ\blwlbklZlbklbq_kdb_^Zggu_ih^khfg_gb_jZkkijZrb\Z_lhlhf
dZdkh[bjZxlky^Zggu_h\uibkZ\rbokyiZpb_glZobdZdb_\_^mlkybkke_^h\ZgbyAZ\yau\Z_lky
kihjaZdhlhjufkh[jZ\rb_kyl_jZi_\lubikboheh]bm\e_q_gghke_^yl^hkZfh]hdhgpZ
�`h^bg_fgh]haZ^_j`b\Z_lkybiv_ldhn_klhy\djm]mdhee_]jZ^hklghjZa[bjZxsboihimgdlZf
m\b^_ggmxlhevdhqlhi_j_iZedmHgZkZfZg_gZ^he]hhl\e_dZ_lkyhlbojZa]h\hjZ\kihfbgZyh
ihoh^_\ijZq_qgmxhlhfqlhl_i_jve_`blmg__\kmfhqd_HgZ^hklZ_lgZoh^dmb^_fhgkljbjm_l
__klhys_cjy^hf`_gsbg_ikbobZljm
LZ[_j_l[ZghqdmbbamqZ_lwlbd_ldm
��Zwahibdehgb\ha\jZsZ_l__`h^bg_hkh[haZ^mfu\ZykvhgZ\k__s_m\e_q_gZh[sbf
jZa]h\hjhf
�GZ\uoh^_ba[b[ebhl_db`h^biulZ_lkyihgylvdZdmLh^^ZhdZaZehkvkghl\hjgh_\uibkZggh_
GZlZr_Dh\ZdkHgZkZfZGZlZrmg_\b^_eZm`_g_kdhevdhe_lbgZkdhevdh_cba\_klghLh^^lh`_
�GZijhrehcg_^_e_hgm`bgZekbghfghg_ihgylghdZdwlhfh`_l[ulv\aZbfhk\yaZghJZa\_qlh
GZlZrZlh`_ijbreZGhhg[ukdZaZe
�Ih^hjh]_^hfhc`h^b\kihfbgZ_lGZlZrmih^jhkldZlZdmxdZdhchgZ[ueZ\h\j_fybo
ihke_^g_c\klj_qbdjmigmxgZoZevgmx^_\qhgdmMg__gZ[ex^Zebkvg_dhlhju_ijhy\e_gby
fZgbbgZ\_jgh_ihlhfmbijhibkZebkghl\hjgh_Dlhfm`_hgZk_cqZk\mgb\_jkbl_l_mqblky
�`h^bij_djZkghihfgbldZdhcwlhklj_kkKh^ghcklhjhgugm`ghaZgbfZlvkybihemqZlvohjhrb_
�hp_gdbZk^jm]hcklhevdh\k_]hbgl_j_kgh]hhiha^gZkb^brvk^jmavyfbkebrdhffgh]hiv_rv
dhn_Zedh]heyijbgbfZ_rv\_k_eysb_lZ[e_ldbb\blh]_hdZau\Z_rvkygZijy`_ggZklhevdhqlh
�m`_g_mkgmlvLhevdhijbiZjdh\Z\rbkvhgZ\kihfbgZ_lijhbgZhlhfqlhhga\hgbebqlhhgZ
�i_j_a\hgbeZbqlhl_i_jvkgh\Z_]hhq_j_^vhfZhgZijhkemrb\Z_lZ\lhhl\_lqbdghgh\uo
khh[s_gbcg_l
�JZa\_jgm\dZjlbgm`h^bklZ\bl__gZdZfbgAhehq_gZyjZfZih^q_jdgmeZahehlh\i_jvyo
iZ\ebgh\dhlhjh]hhgZbagZqZevghg_aZf_lbeZ@_gsbgZ\iurghfm[jZgkl\_djZkb\Zghk_]h^gy
dZ`_lkyqlh__lhfbldZdZylhlhkdZbeb^Z`_hlqZygb_KdeZ^u\Z_lkyhsms_gb_[m^lh\wlhf
ij_djZkghfkZ^mhgZ\aZlhq_gbbbebie_gmFh`_l[ulvjZfZkebrdhf\uqmjgZykebrdhfyjdZy
^eylZdhcfbgbZlxjghcbaysghcdZjlbgubmya\bfhc^_\mrdb
�`h^bagZ_lqlhhkhagZgb_[u\Z_lih^h[ghhke_ieyxs_c\kiurd_hgZgZ[ex^ZeZlZdh_gZ
�deb_glZoghmg__kZfhcwlhijhbkoh^blbgZq_he]hihlbohg_qdmFh`gh^Z`_kdZaZlvqlh
gZqZehkvwlhiZjZee_evghk^_ij_kkb_cLh^^Zdh]^Z\k_baf_gbehkv\om^rmxklhjhgmihlhfhiylv
`_wlZ^_ij_kkbylZd\g_aZighijhreZkeh\ghhg\^jm]gZr_egh\uckfuke\`bagbWlhkemqbehkv
�\_kghcbeb\gZqZe_e_lZb`h^bjZ^h\ZeZkvqlhhgkgh\ZklZelZdbf`_dZdjZgvr_ohlyb
^h\hevghgZ^he]h\iZ^Ze\aZ^mfqb\hklvGhl_i_jvkh[ulbygZ[bjZxlh[hjhlug_kmlky\i_j_^k
�lZdhckdhjhklvxhldhlhjhcklZgh\blkylhrghbhgZihgbfZ_lhq_fohl_eih]h\hjblvbg
�`h^bi_j_h^_\Z_lky\ijhklh_q_jgh_ieZlv_Klhyi_j_^a_jdZehfgZrdZnmhgZkm^b\e_gb_f
h[gZjm`b\Z_lqlh\u]ey^blij_djZkghEbph[e_^gh_ghmg__hlijbjh^uk\_leZydh`ZEx^b
[u\Z_l\hegmxlkyj_dhf_g^mxlkoh^blvd\jZqmj_fyhl\j_f_gbhgZihevam_lkyjmfygZfb
qlh[uijb^Zlvs_dZfohlvg_fgh]hp\_lZghgZdhgljZkl_k__fhehqgh[_ehcdh`_cwlh\u]ey^bl
\mev]ZjghlZdqlh^_eZ_lhgZwlhg_qZklh
�HgZi_j_deZ^u\Z_ldhr_e_dkdexqZfb\deZlqblmla\hgbll_e_nhg`h^bkfhljblgZwdjZg
�Ijyfhk_cqZkhgZkbghfjZa]h\Zjb\Zlvg_fh`_l?cihjZ\j_klhjZgHgZblZdm`_hiZa^u\Z_l
�Webkhg`^_lKbghffh`gh[m^_lih]h\hjblvihlhfj_rZ_lhgZgh\k_jZ\gh[_j_ll_e_nhg\
ijboh`_cbdeZ^_lgZklhebdgZ^_\Z_liZevlhbgZr_klhfa\hgd_g_ihgylghihq_fm\k_`_[_j_l
ljm[dm
�bg]h\hjblhgZLulZdgZklhcqb\ha\hgbrv
Webkhgdhj_gZklZyjhah\hs_dZy[ehg^bgdZk]hem[ufb]eZaZfbgZ\udZl_HgZijZdlbq_kdb
qmlvih\ur_Z^_dhevl_gZh[hjhlqmlvihgb`_HgZ^\Z`^u[ueZaZfm`_fbjZa\h^beZkvl_i_jv
`_ij_^ihqeZg_aZ\bkbfhklvZdk\hbfdhjhldbf[jZdZfhlghkblkyebrvdZddgZjmr_gbyf
ijb\uqgh]h`bag_ggh]hjblfZ\j_f_ggufghg_ba[_`gufy\e_gbyfaZdhlhju_hgZg_hl\_qZ_l
dZddiehohcih]h^_\g_aZighfmrd\ZemgZh[uqghkihdhcghffhj_
Dem[=Zjg_l^eyWebkhgdZd^hfjh^ghclZfijhoh^bl\ky__khpbZevgZy`bagvHgZqZklh
ijh\h^bllZfb\uoh^gu_ihib\Zydhem\[Zj_I_jkhgZebihklhyggu_deb_glu_cm`_dZdjh^gu_
ZhgZkZfZ^_\hqdZfdZdfZlvHgb`_baaZ\k_]hkkhjylkybaaZ]jZnbdZdhklxfh\fmaudb]^_
qv_f_klh;hkkWebkhgf_g_^`_jdem[ZihgbfZ_lqlhhgZy\ey_lky\dhee_dlb\_k\yamxsbf
�a\_ghflZdqlh^_eZ_l_chij_^_e_ggu_ih[eZ`db`h^b\u\_eZwlhbajZa]h\hjh\kWebkhg
K_]h^gyih^jm]bm`bgZxl\Kbl_gZihke_^g_fwlZ`_g_[hkdj_[ZE_cdihcgllZmwjhgbex[yl
kfhlj_lvba_]hhdhggZieu\ms__gZ^]hjh^hfij_^aZdZlgh_khegp_M\b^_\WebkhgaZklhebdhfk
�[hdZehf\bgZ`h^bjZ^hklghmeu[Z_lkyLZdZd\k_]^ZdZ`_lkydZdhclhg_\_jhylghcyjdhcb
iheghc`bag_gguokbeGZdmebgZjguodmjkZo]^_hgbihagZdhfbebkvWebkhgihdZaZeZk_[y
ijbjh`^_ggufeb^_jhfihfh]ZeZ\k_fhk\hblvl_ogheh]bx\eZ^_gbygh`hfohlykZfZ]hlh\dhc
�lZdbg_aZbgl_j_kh\ZeZkvGZWebkhg`_ijhba\_eh\i_qZle_gb_qlh`h^bihemqZ_l^_gv]baZ
kh\_ludZd`blvkZfZhgZ\k_]^Z^_eZeZwlhaZ^Zjhf
��Zdohjg"bgl_j_km_lky`h^bmkZ`b\Zykv
DZdlumagZeZ"
Lu\k_]^Z_]hiv_rvhgZih^au\Z_lhnbpbZglZbijhkbl[hdZelZdh]h`_\bgZ
GmludZd^hjh]Zy"kijZrb\Z_lWebkhgohlyhl\_l_cg_gm`_gWlhebrvij_ex^byd
kh[kl\_gghfm\uimkdmgh\hkl_cIhjZ^mxl_[yl_fqlhDjbklZejZkklZeZkvkiZjg_f]h\hjbl
hgZGh^he]hlygmeZ:`_gZJwygZdhg_pmf_jeZ[_^heZ]Z?fmly`_ehijboh^blkyghl_i_jvhg
ohly[ukfh`_l`blv^Zevr_
�GZkdhevdh`h^bba\_klghDjbklZekljbilba_jrZkgbadhckZfhhp_gdhcHgZfgh]hkeurZeZh
lhfdZdbfljm^hflZaZjZ[Zlu\Z_l^_gv]bbhlhfdZd__iZj_gvboljZg`bjbl:Jwch^bgba
ihklhygguodeb_glh\ih`behcfm`qbgZddhlhjhfm^_\hqdbhlghkylkydZddex[bfhfmiblhfpm
YlZdjZ^ZaZgboh[hbo]h\hjblWebkhgL_i_jvbf[m^_lgZfgh]he_]q_IjZ\^Z
�`h^bih^Zxl\bghbhgZih^gbfZ_l[hdZe
AZemqrb_\j_f_gZ^eyDjbklZebJwy
WebkhgqhdZ_lkykg_cbijh^he`Z_ljZkkdZa_cg_l_jiblkyih^_eblvky^jZ]hp_ggufb
ih^jh[ghklyfbh[he_agb`_guJwybhlhfdZdhlj_Z]bjh\ZeiZj_gvDjbklZedh]^Z_]hihkeZeb
�`h^bihgbfZ_lqlhJwcbDjbklZe^eyWebkhgdZd[jZlbk_kljZbijhbkoh^ys__kgbfbqZklv__
kh[kl\_gghc`bagbK_j^p_mWebkhghldjulhgZjZkiZrdmbohlvhgZbjm]Z_lk_[yaZlhqlh
gZklhevdh\`b\Z_lky\qm`b_km^v[u\k_lZdbwlbex^b\__`bagbkZfh_]eZ\gh_
K_]h^gy\j_klhjZg_lbr_h[uqgh]hkZfh_yjdh_kh[ulb_ijhbkoh^blaZhdghfgZkbyxs_f\k_fb
p\_lZfbg_[_]^_khegp_ebohjZ^hqghki_rblhimklblvkyaZebgbx]hjbahglZBq_fgb`_hgh
kZ^blkyl_f]ms_djZkdbWebkhg\k_[helZ_lijbhklZgZ\eb\Zykvebrvdh]^Zih^oh^blhnbpbZgl
?_]hehkmkihdZb\Z_lbhl\e_dZ_lkeh\ghjZ\ghf_jghgZ^_`gucklmd^h`^yihdjur_Lhevdhdh]^Z
bfijbghkyl_s_ih[hdZem\bgZbm`bghgZkfhedZ_lbhp_gb\Z_lkblmZpbxgZij_^f_lg_kf_gblv
ebl_fm
�WlhijZ\^Zh[uqgh`h^bi_j_[b\Z_l__aZ^Z_l\hijhkudhff_glbjm_lK_cqZkhgZebrvdb\Z_l
GZ\_jgh_ymklZeZ
HgZbg_^mfZ_lhlhfqlh\j_lbebiulZ_lkyqlhlhkdjulvKdhj___cijhklhdZ`_lkyqlhaZ\k_
&#xhh;&#x[s;&#x_;�wlb]h^u`bagbkLh^^hfhgZgZl_ji_eZkvbhdhgqZl_evghmklZeZhh[s_`h^bkjZ^hklvx
�ih^_ebeZkv[ukWebkhg\k_fqlhmkeurZeZhlbgZgh\^mr_qlhlhlj_iuoZ_lkylZddZdilbpZ\
de_ld_qlh]heh\Zdjm]hfb^_lG_ihgbfZx]h\hjblhgZ_^\Zkeurghihih\h^mwlh]h
ihjZabl_evgh]hijhbkr_kl\by[_j_f_gghklbk\Z^v[ujZafZoZ_]hij_^Zl_evkl\ZfZkrlZ[Z
bgljb]bgh^Z`_dh]^ZhgZwlhijhbaghkbldZ`_lkyqlhkeh\Zkh\_jr_gghebr_gukfukeZ?keb
m`dlhlh^he`_gqlhlh]h\hjblvlhimklvwlh[m^_lWebkhg
�:dZd^_eZkJ_ggb"bgl_j_km_lky`h^bihgbfZyqlhih^gylvl_fm__i_j\h]hfm`Zwlh\k_
jZ\ghqlhk_klvgZih_a^kdhlhjh]h[m^_lg_khclbJ_ggbohlvbg_m^ZqgbdghWebkhg_]hdj_idh
ihex[beZbihklhygghijbqblZ_lYhlg_]h[_amfZ?keb[uhgih\ajhke_ey[ukgh\ZaZg_]h
\ureZ
J_ggb\ujhk\g_[hevrhf]hjh^brd_\D\_[_d_\k_fv_njZgpmaZbZg]ebqZgdb?]hihegh_bfy
�Kbev\_klj:jfZgJ_g_xehgHlkb^_e\lxjvf_aZdhgljZ[Zg^mgZjdhlbdh\KWebkhghgb
ihagZdhfbebkv\ghqghfdem[_\Fhgj_Ze_l_fe_lhfdh]^ZhgZjZ[hlZeZlZfhnbpbZgldhcHg
qZkl_gvdhaZoh^belm^Zkhk\hbfb^jmavyfb[Zcd_jZfbbhgb\k_]^ZkZ^bebkv\hae_kp_gub
aZkh\u\Zebklh^heeZjh\u_[mfZ`db^_\mrdZf\kljbg]bJ_ggb^Z\Ze^_gv]bbWeebkhgohlyhgZ
jZ[hlZeZijhklhhnbpbZgldhc
WlZidh]^ZJ_ggbmoZ`b\ZeaZWebkhgklZekZfufyjdbf\__`bagblZf[uebb]hjudhdZbgZb
k_dkhlaZdZlZ^hjZkk\_lZbebob_ih_a^dbih]hjZfgZ_]hOZje__:kZf[jZdijh^ebekyf_gvr_
f_kypZHgg_kdZaZeqlhgZqZe\klj_qZlvkyk^jm]hcijhklhi_j_klZey\eylvky^hfhcij_^hklZ\b\
_c^h]Z^Zlvkyh[h\k_fkZfhcGhhg^hkboihj\j_fyhl\j_f_gbijb_a`Z_ldg_cbaFhgj_Zeyb
\a^jxqb\Z_l__ihiheghc
HgihklhygghiulZ_lkyjZkdjmlblvf_gygZ^_gv]b]h\hjblWebkhgJ_ggbagZ_lqlhyihqlb
dZ`^mxghqvjZ[hlZxba\hgblqZkZ\q_luj_iylvmljZdh]^ZyiulZxkvaZkgmlv?kl_kl\_ggh
gZijyfmxhgg_ijhkblWlhg_\_]hklbe_:lbiZij_^hklZ\ey_lfg_ihjZabl_evgmx\hafh`ghklv
\eh`blvky\dZdh_gb[m^v^_evp_dhlhjh_hgaZl_yeY\deZ^u\Zx^_kylvrlmdihemqZxiylv^_kyl
?kebmg_]hlZdb_h[hjhlulhihq_fm`_hglZdhcgbsbc"
�`h^bbah\k_okbeklZjZ_lkyg_l_jylvgblvjZa]h\hjZGh_cdZ`_lkykeh\ghhgZkb^blgZ
\_jomrd_^_j_\ZgZkbevghf\_ljm
Qlhfg_gm`gh]h\hjblWebkhglZdwlhohjhrbckihdhcgucb\_jgucfm`bdkgZ^_`guf
^hoh^hfdem[aZoh^ylj_[ylZaZfghcihklhygghdlhlhmoe_klu\Z_lGhhgb`_gZlu_AZdh]hhgb
f_gyijbgbfZxl"
Webkhgihib\Z_l\bghbg_^h\hevghkfhljblgZkh[kl\_ggucfZgbdxjHnbpbZglmghkblimklu_
lZj_edbbij_^eZ]Z_lf_gxk^_k_jlZfb
�Kihdhcgucb\_jgucwlh\hafh`ghnbdpbyhl\_qZ_l`h^bHgbihijbjh^_obsgbdb
JZkkdZau\Zc
�@_gsbgu\hh[jZ`Zxlqlhbofm`qbguemqr_q_f_klv\j_Zevghklb^h[Z\ey_l`h^b
IhklhygghbohijZ\^u\Zxl:dZjlbgu\p_ehfg_\b^ylebrvihdmkhqdmlZdqlhg_hkhagZxl
HgZijbgbfZ_lkyjZkkfZljb\Zlvhldjulh_f_gxk^_k_jlZfbhklZ\e_ggh_hnbpbZglhfKeh\Z
ieu\mli_j_^]eZaZfbdZdfZe_gvdb_eh^hqdbih[_ehc\h^_
Ljm^gh\u[jZlv`Zem_lkyhgZ
L_[_`_gjZ\blkydj_fdZjZf_evgZihfbgZ_lWebkhg
�Ohjhrhkh]eZrZ_lky`h^b
Gh^_k_jl[jZlvg_h[yaZl_evghJZam`lulZdmklZeZ
Fu\k_]^Z_^bf^_k_jl
Ghfh`_fhldZaZlvkyLudZdk_[yqm\kl\m_rv"
&#xhh;&#x[s;&#x_;&#xlh;&#x;&#x]h;&#xeh;&#xZ;&#xg;&#x_f;&#xgh;&#x]h;
&#xjm;&#x`b;&#xlk;&#xy;&#x;&#xi;&#xjb; g;&#xZ_;&#xlk;&#xy;hh[s_lh]heh\Zg_fgh]hdjm`blkyijbagZ_lky`h^bL_jfbg]heh\hdjm`_gb_\hafh`gh
g_kh\k_flhqghhibku\Z_l__khklhygb_ghhghkem`blm^h[gufkhdjZs_gb_f^eylh]hrd\ZeZ
kbfilhfh\dhlhju_hgZ^Z`_g_\khklhygbbi_j_qbkeblvbebhibkZlv
Webkhgbkdj_gg_\a\hegh\ZgZHgZih^au\Z_lhnbpbZglZhl^Z_l_fmdj_^bldmbijhkbl
�ihlhjhiblvkyihlhf[_j_l`h^baZjmdmbgZklZb\Z_lgZlhfqlhkZfZhl\_a_l__^hfhc
�G_]emib]h\hjbl`h^blmli_rdhf^_kylvfbgml
Webkhg__bg_kemrZ_lGZ\uoh^_baj_klhjZgZhgZh[gbfZ_lih^jm]maZie_qbkeh\ghaZsbsZyZ
�dh]^ZeZd_cih^\h^blfZrbgmhgZkZfZijbkl_]b\Z_l`h^bj_fg_fdZdfZe_gvdmxIjb\_ay__
^hfhcmdeZ^u\Z_lgZ^b\Zgbij_^eZ]Z_lqZrdmqZy
:]^_Lh^^"bgl_j_km_lkyhgZ
�`h^bdZqZ_l]heh\hc
?s_jZgh
Fh`_lfg__fmiha\hgblv"
H]hkih^bg_l
Ihq_fm"
Emqr_g_gZ^h
LZdWebkhgkZ^blky\dj_kehbhldb^u\Z_lkygZkibgdmQlhhggZ^_eZe"
�`h^bhl\_qZ_lg_kjZamWebkhg`^_lFheqZgb_gZijy`_ggh_keurghdZd]^_lhihljm[Zf[_`bl
�\h^ZgZdZfbg_lbdZxlqZkuD_gbg]_j`h^bg_ohq_ljZa]eZrZlvk\hbgh\hklbihlhfmqlhgZ
^Zggucfhf_glwlhebrvkeh\Zmg__\]heh\_g_qlhqlhhgZfh`_lihklZjZlvkyaZ[ulv
YjZkkdZau\ZeZqlhgb[m^vijhGZlZrmDh\Zdk"gZdhg_pkijZrb\Z_lhgZ
jh^_[ug_lhl\_qZ_lWebkhgQlhlhg_ijbihfbgZx
HgZ[_j_f_ggZhlLh^^Z
H[h`_\hkdebpZ_lWebkhg
�GZqZehiheh`_ghb`h^baZf_qZ_lqlh]h\hjblvijhs_q_ffheqZlv
�?cfZdkbfmf^\Z^pZlvh^bgWlh^hqvbgZKlZjh]hrdhevgh]h^jm]ZLh^^Z
Hl\jZlbl_evgh\hafmsZ_lkyWebkhgDZdhgfh]lZdklh[hcihklmiblv"
�Hgkh[bjZ_lkygZg_c`_gblvkybgfg_kdZaZe
G_h[yaZl_evgh_fm`_gblvkyWlh[j_^Fh`_lZ[hjlk^_eZlv
hafms_gb_WebkhgjZaaZ^hjb\Z_l
�LZdhgohq_lgZg_c`_gblvkyKm^yihkeh\ZfbgZijhklhkiblb\b^bl
�Gmfh`_lbgkZfhkh[hg_jZah[jZekyBeb\u^Z_l`_eZ_fh_aZ^_ckl\bl_evgh_Fh`_lhgba
�Ykhfg_\Zxkvqlhbgf_qlZ_lqlh[uLh^^`_gbekygZ_]h^hq_jbKdhj__bf_gghwlh]hhg[u
ohl_ef_gvr_\k_]h
LZdeZ^gh^Z\Zcg_[m^_fihjhlv]hjyqdmKgZqZeZgZ^h\h\k_fjZah[jZlvky
��`h^bih`bfZ_lie_qZfbDZdhcbgmkfuke__h[fZgu\ZlvLhqlhhgZmagZeZhlg_]h
\hafh`ghkZfZyijZ\^b\Zy\_jkbykh[ulbcdhlhjmxhgZmkeurbl
�Dh]^ZWebkhgmoh^bl`h^b\klZ_lk^b\ZgZjZa]eZ`b\Z_l\hehkubieZlv_bgZijZ\ey_lky\
kiZevgxGZaZijZ\e_gghcdjh\Zlbe_`blh^_`^Z\dhlhjhchgZoh^beZgZk_fbgZj[_`_\u_[jxdb
[_eZyjm[ZrdZ[xkl]Zevl_jkljbg]bbdhe]hlul_e_kgh]hp\_lZGZklme_dh`ZgZykmfdZN_g^b
��ih^gbfe_hiZj^h\u_lmnebgZ\ukhdbodZ[emdZohl`bffbQm`h^bijbylghkfhlj_lvgZk\hb
�gZjy^uwlh__\g_dhlhjhcf_j_ml_rZ_l_ehg_\lhfqlhhgZkhfg_\Z_lky\k\h_c\g_rghklbgh
ih^haj_\Z_lqlhhgZm`_g_\kZfhfjZkp\_l_bm`_gsbgihfheh`__klvlZdb_^hklhbgkl\ZdZdbfb
hgZkZfZm`_iho\ZklZlvkyg_fh`_l;ueh\j_fydh]^ZiZjuE_\Zckknml[hedhc[ueh
^hklZlhqgh^Zbk_cqZkhgZfh`_llZdh^_lvkyghdjZkb\Zyh^_`^Zkbevgh__ih^^_j`b\Z_l
Jm[Zrdmbgb`g__[_ev_hgZihh^ghfmij_^f_lm[jhkZ_l\dhjabgm^ey[_evy:[jxdbm[bjZ_l\
�rdZngZ\_rZed_LmnebhlijZ\eyxlky\dhjh[dm\dhlhjhcb[uebdmie_gub`h^bklZ\blbo
h[jZlghgZihedmkj_^bijhq_ch[m\bBakmfhqdbhgZijZdlbq_kdb\k_\ugmeZi_j_^m`bghfgh
�dh_qlh_s_hklZehkv`h^b\u\Zeb\Z_l__kh^_j`bfh_gZdjh\ZlvrZjbdh\ZyjmqdZdjhr_qgZy
aZibkgZydgb`dZjZaebqgu_d\blZgpbbf_ehqvbkghl\hjgh_H[udgh\_ggZy[ZghqdZba
ijhajZqgh]hieZklbdZkh]jhfghckdjmqb\Zxs_ckydjurdhcaZdZlu\Z_lky\m]em[e_gb_\h^_ye_
�]j_fykeh\ghih]j_fmrdZ`h^b[_j_l__bkgh\ZbamqZ_lgZde_cdmDh\ZdkGZlZrZ h^gZ\f
lZ[e_ldZgZghqvijbg_h[oh^bfhklb
?cklZehemqr_Ym`_ihqlb\ghjf_lZdhgZkdZaZeZWebkhgqlh[uih^jm]Zg_\hegh\ZeZkvb
�wlh[ueZijZdlbq_kdbijZ\^ZIhdjZcg_cf_j_`h^bkgh\Zh[j_eZihq\mih^gh]Zfbhdjm`Zxsb_
h[t_dlu[hevr_g_jZkieu\ZxlkyHgZgZqbgZ_lf_lh^bq_kdbwlh__mkihdZb\Z_l]hlh\blvkyd
hloh^mdhkgmhl\hjZqb\Z_lh^_yeh\a[b\Z_lih^mrdbm[bjZ_lihf_klZfhdZaZ\rb_kya^_kv
kemqZcgh\_sbKgbfZ_lieZlv_i_j_h^_\Z_lkymfu\Z_lkyjZkq_ku\Z_lkylhlfhf_gldh]^Z\
aZfd_gZqbgZ_lih\hjZqb\ZlvkydexqLh^^ZhgZkb^blgZ^b\Zg_\oZeZl_blZihqdZoqblZ_l`mjgZe
^eyiml_r_kl\_ggbdh\IhdZhgrmjrbl\ijboh`_ckgbfZ_lib^`Zd\udeZ^u\Z_lgZklhebddexqb
�bk^ZqmhgZ`^_l`h^bkeurbldZdhghldZreb\Z_lkyqlhlhlboh[hjfhq_l^Z`_dZdklmiZ_lih
dh\jm\[hlbgdZo
Lu_s_g_kibrv]h\hjblLh^^
�Hgh[oh^bl\hdjm]^b\ZgZ\klZ_li_j_^g_cp_em_l\fZdmrdm`h^baZdju\Z_lbhldeZ^u\Z_l
�`mjgZe\klZ_lIh_]hiha_qlhlhqm\kl\m_lkyHgijhkeurZehlhfqlhbga\hgbe^mfZ_lqlh
hgZg_e_]eZqlh[u\k__fm\ukdZaZlvLh^^deZ^_ljmdm_cgZie_qh\gbfZl_evgh]ey^y\]eZaZ
�WebkhgaZoh^beZ]h\hjbl`h^bFuih_eb\Kbl_ihlhfhgZijb\_aeZf_gy^hfhc:m
l_[ydZd^_gvijhr_e"Qlh_egZm`bg"
&#xay;&#x[m;&#xj];&#x_j;&#x;&#x;aye[mj]_j\j_cd_
�Hlg_]hiZog_lZedh]he_fb`Zj_ghcibs_cGhk[e_klbllhg]hehkZ\ukhdbc`h^bdeZ^_l`mjgZe
\klhidmgZklhebd_Dh]^ZhgZjZa\hjZqb\Z_lkyLh^^\k__s_klhblgZlhf`_f_kl_bkfhljblgZ
g__
Gbq_]hIjhklhjZ^l_[y\b^_lv
Koh^bih]meyckkh[Zdhc:yih^h`^m
&#x_j;&#xgm;&#xr; k;&#xv;&#xh;&#xg; Z;&#xkl;&#xZ_;&#xl;_jgm\rbkvhgaZklZ_l`h^bgZdmog_hgZihf_rb\Z_lH\Zelbg^_j_\ygghceh`dhcLh^^
^_eZ_lkyjZa]h\hjqb\uf?fm\^jm]ohq_lkyjZkkdZaZlv_ch[h\k_fqlhkemqbehkv\[Zj_aZ\_q_j
dZddZdZylhiZjhqdZp_eh\ZeZkvijyfh\aZkhkdZdk\ys_ggbdbkh[jZebkvdhfiZgb_cbgZibebkv
hl_e_ijhoh^behdZdh_lhj_eb]bhagh_kh[jZgb_@Zem_lkybgZg_m^Zqgh_mljhhihl_j_dexqZ
khkf_ohf\kihfbgZydZdikboZgme;_^heZ]Z]h\hjblLh^^ijhr\_cpZjZGhhglZd[ukljh
mr_eFh`ghih^mfZlvlhevdhb`^Zeih\h^Z
�`h^baZdeZ^u\Z_loe_[\lhkl_jbgZ`bfZ_lgZjuqZ`hdHgjZkkdZau\Z_lZhgZgZZ\lhfZl_db\Z_l
�bqlhlh[mjqbl:Lh^^dZd[m^lhbg_aZf_qZ_lqlhhgZ_]hgZkZfhf^_e_g_kemrZ_l`h^b
gZfZau\Z_llhklfZkehfihlhfdem[gbqguf\Zj_gv_fihlhfjZaj_aZ_lgZlj_m]hevgbqdbueh`b\
bogZlZj_edmklZ\bl__gZklheLh^^[_j_lh^bgbalj_m]hevgbqdh\aZkh\u\Z_l\jhlbh[oh^bl
dhfgZlmihdjm]m_jgm\rbkvdklhemhg[_j_llZj_edmbijh^he`Z_loh^blv
�:luk_]h^gykemqZ_fkbghfg_jZa]h\Zjb\ZeZ"kijZrb\Z_lLh^^
�Kbghf"kijZrb\Z_lhgZKq_]h\^jm]"
�ZlZd
�Fh]m_s_lhklh\k^_eZlvij_^eZ]Z_l`h^b
�bgk\hehqvijh^he`Z_lhgGZ^_xkvlu\dmjk_
Lh^^m`_gZhiZkgh[ebadhfjZkklhygbbdijbagZgbxGhlmlhgih^oh^blddZfbgmbaZf_lb\
�h[jZfe_ggmxdZjlbgmi_j_\h^bl\gbfZgb_gZg__`h^b\a^uoZ_lkh[e_]q_gb_f
�HlebqgZy\k_`_dZjlbgZ]h\hjblhg_lZebijhklh\i_qZleyxl
:jZfdZl_[_dZd"
JZfdZY^Z`_g_aZf_lbekhkf_ohfijbagZ_lkyLh^^HlebqgZyFg_gjZ\blky
Hg\ha\jZsZ_lkykimklhclZj_edhcZ_]h`^_lqZrdZ^ufys_]hkyH\ZelbgZM`_g_kebrdhf
]hjyqhlZdqlhhgaZeihf\uib\Z_lkjZamiheh\bgm
AgZ_rvqlhyex[exl_[ygZihjbklh]h\hjblhg
�`h^b\wlh\j_fyklhblmjZdh\bgufh_ldZkljxevdmb^_j_\yggmxeh`dm
A^hjh\hhl\_qZ_lhgZbkfhljblq_j_aie_qhDZdH\Zelbg"
dmkghLh^^kgh\Zih^ghkblqZrdmd]m[Zfbhijhf_lqb\h\uib\Z_l^h^gZ
��Z\Zc__fg_`h^bijhly]b\Z_ljmdm
Hgih^oh^blb\jmqZ_l_cqZrdmIhdZhgZkiheZkdb\Z_l__Lh^^ijb`bfZ_lkydg_ckaZ^bh[gbfZy
aZlZebx
Lukebrdhfkhfghc^h[jZ]h\hjblhg
�Ijhkgm\rbkvgZ^b\Zg_`h^bg_kjZam\kihfbgZ_lihq_fmhgZa^_kvZihlhf__ijhgaZ_lm`Zk
q_jZhgZihfh]eZLh^^mjZa^_lvkymkZ^beZgZdjZcdjh\ZlbihlhflhedgmeZihkfhlj_eZdZdhg
ih\ZebekygZkibgmkeh\ghf_jl\_pq_exklvhl\bkeZ]eZaZm`_aZdju\ZebkvhgZih^gyeZ_]hgh]b
gZdjh\ZlvbihiulZeZkvi_j_dZlblvl_ehgZf_klhgh[_amki_rghbLh^^lZdbhklZekye_`ZlvgZ
fZljZk_ih^bZ]hgZeb
H^bggZ^pZlvrlmdk_qlhhklZ\Zehkv\imaujvd_kbg_gvdb_djm]e_gvdb_lZ[e_lhqdbdZdim]h\db
�gZ^_lkdhfdhf[bg_ahg_`h^b\ukuiZeZbogZeZ^hgvbi_j_kqblu\Zyh^gmaZh^ghci_j_eh`beZ
keh\ghf_eh\mxiuev\gZiblhdij_^eh`_ggucfm`mgZghqvfh`_lklhedgmlvkykg_h^h[j_gb_f
kh[ulb_gZ\_jgydZ`^_lhljbpZl_evgZyh]eZkdZgh\lhlfhf_glhgZ^mfZeZ\h\k_g_h[wlhf?cwlh
kdhj__dZaZehkvkijZ\_^eb\ufb\iheg_aZkem`_ggufLZ[e_ldbhgZgZreZ\_]hdZjfZg_agZqblhg
b^he`_gbo\uiblvDh]^Zhgbo\uiv_lbog_klZg_lbhgb[m^mld\blu
�Dkh`Ze_gbx`h^bg_aZihfgbeZijZ\bevgmx^habjh\dmZl_i_jvm`_k\_jblvg_kq_fgZde_cdm
hgZhlhj\ZeZbkfueZZimauj_dme_l_e\fmkhjhijh\h^\h\q_jZrg_fiZd_l_fmkhjZOhlywlZ
bgnhjfZpby\k_jZ\gh\jy^ebhdZaZeZkv[uihe_aghclZf`_g_gZibkZghdZdZy^haZfh`_l
hdZaZlvkykf_jl_evghcg_ba\_klghbkdhevdhhg\uibebgZkdhevdhZedh]hevmkbebe\ha^_ckl\b_
�lZ[e_lhdK_cqZkh]ey^u\ZykvgZkh^_yggh_\q_jZ`h^bihgbfZ_lqlh_^\Zeb[ueZ\k\h_fmf_
dh]^Z[_aaZ^g_cfukebihreZgZlZdhcjbkdh\ZggucrZ]
�`h^bagZ_lhk\h_ckljZklbke_^blvaZ[mo]Zel_jb_clZdki_pbZebkluihk_f_cgufhlghr_gbyf
de_cfyldeb_glh\\_^msbomq_lh[hx^guoh[b^ihkdhevdml_g_^_fhgkljbjmxl^mr_\gh]h
[eZ]hjh^kl\Zbs_^jhklbgZdhlhjuoydh[ukljhylkya^hjh\u_\aZbfhhlghr_gbyIhfg_gbx
�`h^b[eZ]hjh^kl\hdhg_qgh\uau\Z_l\hkobs_gb_ghbfh^gbfg_ijh`b\_rv;_ag_[hevrh]h
\haf_a^bydjhr_qghclZcghcf_klbdhlhjZyihfh`_l\hkklZgh\blvjZ\gh\_kb_bjZah]gZlvlhkdm
[hevrbgkl\hhlghr_gbc\dexqZy__kh[kl\_ggu_k]hjyl\h]g_g_]h^h\Zgbybh[b^u
BkZfh_]eZ\gh__cg_dZ`_lkyqlhh^bggZ^pZlvlZ[e_lhdwlhhkh[hfgh]hbg_dZaZehkv\q_jZ
Ihkdhevdmhg\uibe_fmdhg_qghijb^_lkylm]hghLh^^djmigucfm`bqbgZbfgh]h_fh`_l
�\ug_klbKdhj__\k_]hdZdhgZbjZkkqblu\ZeZ g_aZ[u\Zcl_qlh`h^b^hqvnZjfZp_\lZ\fhg
jZghbebiha^ghhqg_lky
kiZevgxhgZklZjZ_lkyl_i_jvg_oh^blvlZdqlh\f_klhkf_`ghckg_c\Zgghcihevam_lky^mr_f
^\_jv\dhlhjucgZoh^blky\ijboh`_c?s_[hkbdhfb\ghqghcjm[Zrd_hgZijbgbfZ_lky
jZa^\b]Zlvrlhjub`Zexab\a[b\Z_lkiexs_ggu_^b\Zggu_ih^mrdbqlh[uijb^Zlvbf
�i_j\ha^ZggmxnhjfmIhdhjfb\ikZ`h^bkZ^blkyaZklhekfhljbl\_`_^g_\gbdbijh\_jy_l
ihqlm;_j]fZghlf_gbeZ\klj_qmlZdqlhhklZ_lkylhevdhFwjbFwjbkkZfh]hmljZWlhohjhrh
ihlhfmqlh\h\j_fyjZ[hlukdeb_glhf^he`gh[ulvlboh\jy^ebLh^^ijhkg_lkybgZqg_l
rZlZlvkyihd\Zjlbj_^hh^bggZ^pZlbZdlhfm\j_f_gbFwjbFwjbm`_mc^_l
�Dh]^Zba[_]ZlvkiZevgxklZgh\blkym`_g_\hafh`gh`h^b\oh^bllm^ZdjZ^mqbkvdZdhiZkeb\h_
`b\hlgh_gZ\hkljb\\im]Zxs_fihemfjZd_mrbki_jlhf\ha^mo_ihy\beZkvdZdZylhs_dhqmsZy
]hjehdbkeZyghldZhldhlhjhcjh`^Z_lkym`ZkgZyfukevqlhhllZ[e_lhdkZedh]he_fkgbfgbq_]h
g_kemqbehkvaZlhhgaZoe_[gmekykh[kl\_gghcj\hlhcHgZhlZdhfkeurZeZ?kebLh^^b^urbllh
[_aa\mqghHklZgh\b\rbkv\gh]Zodjh\ZlbhgZkfhljblgZ[m]hjih^h^_yehfgZwlmim]Zxsmx
Zevibckdmx]jy^mDZ`_lkyqlh__dhglmjg_baf_gbekykl_oihjdZdhgZ\b^_eZ_]hihke_^gbcjZa
lh_klvqZkh\\hk_fvgZaZ^
�`h^bihki_rghh^_\Z_lkyqbklblam[uaZ\yau\Z_l\hehku\imqhdgZghkbl^g_\ghcfZdby`
lmrvbg_fgh]him^juEbph\a_jdZe_kh\_jr_gghg_khhl\_lkl\m_lkZfhqm\kl\bxfheh^hklvb
[md\Zevghmij_dZxsZydjZkhlZKgh\Zijhoh^yq_j_akiZevgxhgZ`^_ldZdh]hgb[m^vgZf_dZbeb
ij_^\_klgbdZlh]hqlh`___`^_lk_]h^gyghgbq_]hg_ihemqZ_l
BardZnZ\ijboh`_chgZ^hklZ_lih\h^hddjhkkh\dbb\_ljh\dmHgbkNj_c^hfkimkdZxlkygZ
�ebnl_`h^bfZr_ljmdhcdhgkv_j`mklhedgm\rbkvgZ\uoh^_kkhk_^dhca^hjh\Z_lkyIjbylgh
^hwlh]h[ueZdZd\aZdexq_gbbdjZ^mqbkvkeh\ghij_klmigbd\kh[kl\_gghf^hf_AZlhohly[u
\q_jZrgbcijbklmi]heh\hdjm`_gbybebqlhwlh[ueh[hevr_g_ih\lhjyeky?clZdh_khklhygb_
g_ijb\uqghbg_hkh[hihjZ^h\Zeh
�`h^bb^_lihklZg^ZjlghfmfZjrjmlmih[_j_]m^hijbqZeZZgZh[jZlghfimlbkj_aZ_lq_j_a
=_cl\_ciZjdG_[hk_jh_ha_jhdZdl_fgh_a_e_gh_[mluehqgh_kl_dehgh[h^jysbc\ha^mob
&#xay;&#x;Z;&#xll;&#x_;&#xgZ;&#xu;&#xgh;&#xk;&#x_;&#xjg;&#xmr;&#xbk;&#xv;&#x^h;&#xfh;�oh^v[Z\ha\jZsZxld`bagbay\eZll_gZ\ughkb\_jgm\rbkv^hfhc`h^bhklhjh`gh
ijbhldju\Z_l^\_jvkiZevgbb\]ey^u\Z_lky\l_fghlmg_^_eZy[hevr_gbrZ]Z\i_j_^Ih__
hsms_gbyfgbq_]hg_baf_gbehkv
�FwjbFwjb^\_gZ^pZlbe_lgyy^_\hqdZdhlhjmxd`h^bgZkbevghijb\_ebjh^bl_ebihlhfmqlh
hgZkebrdhfm`k\h_gjZ\gZbg_ihkemrgZGZl_jZibxhgZoh^blkm^h\hevkl\b_fihkdhevdmwlh
ih\h^ijhimkdZlvmjhdb^Zb\u^_ey_l__badjm]Zk\_jklgbdh\ghblml^_\hqdZgZklhcqb\h
gZoZevgZMwlh]hj_[_gdZijh[e_fuk]jZgbpZfb?kebkLh^^hfgZqgmlkydZdb_lhkeh`ghklb
�FwjbFwjbg_ij_f_ggh[m^_lex[hiulkl\h\ZlvLZdqlh`h^bjZ^m_lkyqlhLh^^g_ba^Z_lgb
a\mdZb\k_b^_l]eZ^dh^hkZfh]hdhgpZ
HgZ\uoh^blgZ[Zedhgqlh[uijh\_ljblv]heh\mbijbgbfZ_lkyhp_gb\ZlvkblmZpbxh\j_fy
jZ[hlukFwjbFwjbhgZkeurZeZqlhmLh^^Za\hgbel_e_nhgdhlhjuce_`blgZdhfh^_aZ
�aZdjulhc^\_jvxkiZevgb`h^bhklZ\beZ_]hlZf\q_jZdh]^Z\ugmeZ_]hbadZjfZgZihke_lh]h
dZdihfh]eZ_fmjZa^_lvkyL_e_nhgmg_]h\k_]^Z\j_`bf_\b[jZpbbbdh]^ZhgaZklmqZeih
^_j_\ygghcih\_joghklbihdZaZehkvqlh]^_lhaZjZ[hlZehl[hcgucfhehlhdIh__fg_gbxa\md
[ue^hklZlhqgh]jhfdbfqlh[u_]hjZa[m^blvkmq_lhflh]hqlhLh^^dl_e_nhgm\hh[s_hq_gv
�\gbfZl_e_geyg_]ha\hghd\k_jZ\ghqlhieZqfeZ^_gpZ^eyfZl_jblh_klvlj_[h\Zgb_
g_f_^e_gghhg_fihaZ[hlblvkyLh^^g_bal_odlhijhb]ghjbjm_ll_e_nhgi_j_\_jg_lkygZ^jm]hc
[hdbkgh\ZaZkg_lG_lbhg\k_]^Z\klZ_lkihkl_ebkjZam`_dZdlhevdhhldjh_l]eZaZ
�`h^bgZ[ex^Z_laZiZjhcqZ_dklj_fbl_evghg_kmsboky\gbabgujyxsbo\ha_jhhlhgbg_
dhe_[exlkyg_\beyxlZdZdlhevdhaZf_lylih^ih\_joghklvx\h^ulhqlhbfgm`gh[ukljh
ZlZdmxlijyfhebg_cghb^_jadh@_jl\g_gZklhjZ`b\Zxl^Z`_ojbieu_djbdbwlZdb_qZyqvb
mkf_rdbbo]ehlZxljZgvr_ij_`^_q_fhgbmki_\Zxlohlvqlheb[hihgylv
�K_cqZk`h^bbkiulu\Z_lbkdmr_gb_^_ckl\h\Zlv^Zevr_ihjZkibkZgbxkeh\ghgbq_]hbg_
kemqbehkvHgZmf__laZdju\Zlv]eZaZgZg_ijbylghklbBhgZijbkihkh[e_gZd`bagb\h^bghq_kl\_
dh`b^Zgbxqlh`_[m^_l^Zevr_K_cqZk_cihjZ\kihjlaZeihke_dhlhjh]hhgZdZdijZ\beh
h[_^Z_loheh^bevgbd_jZafhjZ`b\Z_lkydmkhq_dnbe_bhgZ^mfZ_lhg_fkij_^\dmr_gb_fGh
dh]^ZLh^^ijhkg_lkyijb^_lkyhl\_qZlvgZ_]h\hijhkuIhq_fmluf_gyg_jZa[m^beZ"L_[_g_
ihdZaZehkvkljZggufqlhyg_\klZe":_kebhgg_ijhkg_lkyijb^_lkyhl\_qZlvgZqvblh_s_
\hijhkujZqbIhebpbyGZ^hijb^mfZlvqlhkdZaZlv_keb__gZqgml^hijZrb\ZlvdZdmx\_jkbx
ij_^hklZ\blvdZdh[tykgblvk\h_ih\_^_gb_lhlnZdlqlhhgZgbq_]hkh\_jr_gghgbq_]hg_
k^_eZeZdh]^Zex[bfucg_\klZemljhfkihkl_ebHgZ[md\Zevghkeurbl]hehkex[hiulgh]h
�ihebp_ckdh]hFbkkbk`be[_jl\u\ua\Zebq_j_ar_klvqZkh\Zfh`_l[ulv\hk_fvbeb
^\_gZ^pZlvihke_lh]hdZdmf_j\Zrkmijm]BlZd^Ze__Ihq_fm\ugZg_]hohly[ug_\a]eygmeb"
Zfqlh\]heh\mg_ijbreh"G_ih^mfZeb"hh[s_bfukeblZdhcg_[ueh"Qlhfm`mgZijbf_j
�iehohQlhhgfmqZ_lkyBebe_`bl[_akhagZgbyBebqlhhg\hh[s_mf_jfbkkbk`be[_jl
�[he__im]ZxsZyZ\^jm]hg\dhf_"^hk_]hfhf_glZ`h^blZdmx\_jkbxg_jZkkfZljb\ZeZ__
fukebf_jpZy\lhj]Z_lkykeh\hkhq_lZgb_ih\j_^bekyjZkkm^dhf\f_kl_kkhhl\_lkl\mxsbf
h[jZahfLh^^h\hsgb`b\hcgbf_jl\ucl_i_jvhggbdhfmg_ijbgZ^e_`bl^Z`_kZfhfmk_[_gh
\k_jZ\gh\hdjm]g_]h\k_iju]ZxldhjfyldmiZxl^_eZxlfZkkZ`mkZ`b\ZxlmdeZ^u\Zxlb^gbb
ghqbij_\jZsZxlky\f_kypu]h^uZ_]hijZ\Zh[yaZgghklbbbfms_kl\hgZoh^ylkygZmkeh\ghf
�^_ihgbjh\ZgbbGh^Z`_\lZdhfkemqZ_^hijZrb\Zlv[m^ml`h^bgZqbgZ_ldZaZlvky[m^lhgZg__
kfhljylbhkm`^ZxlqlhdZ`^uc__rZ]nbdkbjm_lkyb[m^_lbkihevah\Zgijhlb\g__Nj_c^\_kv
�^_gvdjmlblky\hae_aZdjulhc^\_jb\kiZevgxwlhlh`_g_\gmrZ_lhilbfbafZFbkkbk`be[_jl
^Z`_\ZrZkh[ZdZagZeZqlhqlhlhg_lZd
Hg
Hgkb^blgZmgblZa_mi_j_\ehdlb\dhe_gbZ]heh\miheh`b\gZeZ^hgbfhqZm`Zkgh\hgy_l
Lhevdh\lZdhfiheh`_gbbhgfh`_l^_j`Zlvky\_jlbdZevghLh^^^mfZ_lhdhn_\kihfbgZ_l_]h
aZiZob\dmkbgZwlhcwg_j]bb^hoh^bl^h^mrZ]^_\dexqZ_loheh^gmx\h^mE_^ygu_dZiebwlh
qbklZy[hevghbhgZg_kjZ\gblkykig_\fZlbq_kdbffhehlhfklmqZsbf\]heh\_Hgih^klZ\ey_l
ih^^mrebphgZ[bjZ_lg_fgh]h\h^u\jhlihehs_lkie_\u\Z_lIhlhfhloZjdb\Z_lkebavblh`_
kie_\u\Z_l
Lh^^\ulbjZ_lkyih^oh^bldjZdh\bg_gZfZau\Z_li_ghcebphIZevpu\dhlhjuohg^_j`bl
[jbl\mgbq_]hg_qm\kl\mxlb_^\ZkemrZxlky?klvhsms_gb_qlhhgijhkiZebhgh
�ih^l\_j`^Z_lkydh]^Zhg\uoh^bl\kiZevgxqlh[uh^_lvky`h^bm`_\klZeZGZ\_jgh_\j_f_gb
^Z`_[hevr_q_fhg^mfZeGhebrvh^_\rbkvb^hklZ\gZjmqgu_qZkuhgmagZ_ldhlhjucqZk
�`h^bhgaZklZ_lgZdmog_hgZ\a[b\Z_lycpZ\_gqbdhf
Mf_gyqZkuhlklZxlg_j_rbl_evgh]h\hjblhgGZ\_jgh_[ZlZj_cdZk_eZ
Dhn_]hlh\]h\hjblhgZGZeb\Z_l_]h\qZrdm^h[Z\ey_lkeb\dbkZoZjih^Z_l_fm
Kdhevdh\j_f_gb"kijZrb\Z_lLh^^GZfhboiheh\bgZ\lhjh]h
��Zihe\lhjh]hih^l\_j`^Z_l`h^b
Lurmlbrv
G_ljh\ghklhevdh
G_fh`_l[ulvMf_gy\klj_qZkDebnnhf\^_kylv
HgZih`bfZ_lie_qZfb
Iha\hgb^ZkdZ`bqlhijhkiZehgZ\ueb\Z_l\a[blu_ycpZgZrbiysmxkdh\hjh^dmb
i_j_f_rb\Z_l\bedhc
Wlh`_[_amfb_]h\hjblhgIhq_fmluf_gyg_jZa[m^beZ"
L_[_emqr_[uehhlhkiZlvky
�;h`_Lh^^hlib\Z_ldhn_ijb`bfZ_ljmdmd\bkdmIhoh`_y^_ckl\bl_evghi_j_[jZeZ`_
g_ihfgxdZde_]
&#xhe;&#xgZ;&#xm;&#xkl;&#xZe;&#xhk;&#xlb;&#xq;&#xml;&#xv;&#xg_;&#xk;&#x[b;&#xZ;&#x_l;&#x_;&#x]h;&#xk;&#xg;&#xh];&#x; ;&#xhg;&#xk;&#xZ^; l;&#xky;&#xk;&#xq;&#xZr; h; ; Z;&#xk;&#xlh;;�hegZmklZehklbqmlvg_k[b\Z_l_]hkgh]bhgkZ^blkykqZrdhcaZklhe`h^bm`_iheh`beZ
ih^klbedmih^]hjyq__gh`\bedmkZen_ldm
Fg_ijbrehkvihfhqvl_[_jZa^_lvky]h\hjblhgZlu^Z`_lmnebkgylvg_fh]
�`h^b\udeZ^u\Z_lycpZgZlZj_edmi_j_\hjZqb\Zy^h[Z\ey_l[_dhgbdZjlhrdmdhlhjZyklhyeZ\
dZkljxe_gZiebl_qlh[ug_hklulvHgZih^oh^bldklhembklZ\bl[ex^hi_j_^gbfLh^^[_j_l
KiZkb[hym`Zkgh]heh^_g
h\j_fy_^uf_rZ_lyaudhgkeh\ghqlhlhebrg__\hjlmGhLh^^\k_jZ\ghaZibob\Z_l\k_[y
ibsmhsmsZyijbwlhfkeZ[hklvbmklZehklv?fmohl_ehkv[ukgh\Zjmogmlvh[jZlgh\ihkl_evbeb
k\_jgmlvkydZeZqbdhfgZihemgh\f_klhwlh]hhg^_j`blkibgmjh\ghbmibjZ_lgh]b\ihe
Y^Z`_g_^mfZeqlh\uibekebrdhffgh]h]h\hjblhgM`lhqghg_[hevr_h[uqgh]h
Lh^^iulZ_lky\hkklZgh\blv\iZfylbqlh[ueh\[Zj_dh]^Zhglm^Zijb_oZekdhevdhijhkb^_e
kdhevdhaZdZau\Zeghkq_l_fmg_^Z_lkyIhfgblhgebrvgZkljh_gb_ijZa^gbdZiheg_
\hafh`ghqlh\k\h_f`_eZgbbhlf_lblvkh[ulb_hgi_j_mk_j^kl\h\Ze
GmeZ^ghfh`_lqmlv[hevr_^h[Z\ey_lhg
GZ\_jgh_bhlhkiZlvky[uehgm`gh
�Zm`kdZ`bwlhDebnnmBKl_nZgb
HgZijbghkbldhn_cgbdbih^eb\Z_l\_]hqZrdm
�`h^bgmqlh`_luf_gyg_jZa[m^beZ
Lu\_jg_rvky^hfhcdm`bgm"kijZrb\Z_lhgZ
lZdhflhkZfhqm\kl\bbhl\_qZ_lhg
Yk^_eZxdZkkme_k\bgbg_fgh]h`_e_aZ
IhdZLh^^kb^blgZdmog_gZqbgZ_la\hgblvl_e_nhgbhgmoh^blgZ_]ha\md\kiZevgxGZlZrbgh
bfygZ^bkie__g_fgh]h[h^jblHglhqghihfgblqlh\q_jZ\_q_jhfhgZkgbfg_jZa]h\Zjb\ZeZ
Lu]^_"bgl_j_km_lkyhgZk_mljhiulZxkv^hl_[y^ha\hgblvky
HlkuiZekykihof_evy
Lu\k__s_^hfZ"
M`_[md\Zevgh\uoh`m
QlhhgZkdZaZeZ"
HgiulZ_lkyihgylvkmlv\hijhkZFha]g_aZ\h^blkygZihfbgZyk]hj_\rbc^\b]Zl_ev\em`_fZamlZ
Fh`_ll_[_k_cqZkjZa]h\Zjb\Zlvg_m^h[gh"GZlZrZaZ^Z_lgZ\h^ysbc\hijhk
Lh^^[jhkZ_l\a]ey^gZhldjulmx^\_jvdmog_badjZgZev_lky\h^Z
Fh]mg_^he]h
LZdqlhhgZkdZaZeZ"
Dlh"
GZlZrZrmfgh\a^uoZ_l
KbevghjZkkljhbeZkv"G_[m^_liZedb\dhe_kZ\klZ\eylv"
�;_j_f_gghklvihgbfZ_lLh^^Hgihh[_sZejZkkdZaZlv`h^b"
Y^hfhciha^ghijbr_eG_kfh]ih]h\hjblv
Lh^^mibjZ_lkyjmdhc\dhfh^DjZiqZlZyihlj_kdZ\rZyky[_eZyih\_joghklvih^klZjbgmqlh
h[hreZkv_fm^hjh`_q_fklhbe[ugZklhysbcZglbd\ZjbZl
Lu`_agZ_rvqlhyl_[yex[ex]h\hjblhg
�;h`_fhcLh^^Qlh[uehihke_lh]hdZd`h^bih]h\hjbeZkfhbfhlphf"
Hgbg_jZa]h\Zjb\Zeb
JZa]h\Zjb\Zebq_jZHg_c\k_jZkkdZaZe
G_fh`_l[ulv
Lh^^ly`_ehhimkdZ_lkygZdjh\Zlv?fmm`_gZqbgZ_ldZaZlvkyqlhhgih^p_ibedZdmxlhaZjZam
k_ohjhrh]h\hjblhgg_i_j_`b\ZcYl_[_ihiha`_i_j_a\hgx
�Lh^^\_rZ_lljm[dmblml^hg_]h^hoh^blqlhbf_gghlZdmgbok`h^b[ueh\k_]^Zmihjgh_
ijbl\hjkl\hijhiZklvfheqZgbydZ`^uc\ke_imx]g_lk\hxebgbxHggZ\_jgh_bjZgvr_wlh
ihgbfZeghihq_fmlh^hk_]h^gy_]hgbdh]^Zg_ihjZ`ZehgZkdhevdhwlhg_ghjfZevghh\k_o
�^jm]boiZjZodjbqZljm]ZxlkyjZkoh^ylkykgh\Zkoh^ylkyqlhlhijhykgyxlZmgbok`h^b
�kiehrgZynZevrvKhojZgylvebphl_ji_lv\k_fheqZlv_eZlv\b^[m^lh\k_ohjhrhb\k_[m^_l
�ohjhrhKZfuc[hevrhc^Zj`h^bwlh__fheqZgb_hg\k_]^Zex[be\g_cwlhlhqlhhgZg_
e_a_lg_\k\h_^_ehhk_[_hkh[hg_[helZ_lgh__fheqZgb_\lh`_\j_fy__hjm`b_M`_gsbgu
dhlhjZyg_\hajZ`Z_lg_jm]Z_lkyg_djbqbl_klvk\hykbeZb\eZklvL_fqlhhgZfh`_l^_j`Zlv
k\hbqm\kl\Zih^dhgljhe_fg_\bgbl_]hg_ij_j_dZ_lkyhgZg_^Z_lb_fm\hafh`ghklb
�\ukdZaZlvkyhl\_lblv`h^bihgbfZ_lqlh_kebhgZhldZ`_lkyjZa]h\Zjb\Zlv^_eZlv\u[hjhg
[m^_lkZfB\lh`_\j_fyLh^^\b^blqlhhgZhlwlh]hkljZ^Z_l
B^_xkljZ^ZgbyhgihgbfZ_l\_^vLh^^\ujhk\dZlhebq_kdhckj_^_HgagZ_lqlh\`bagb_klv
[hevg_fh`_lg_[ulvihlhfmqlhhgZho\Zlu\Z_l\k_WlhdZdfhaZbdZkhklhysZybawe_f_glh\k
g_kh\iZ^ZxsbfbdjZyfb`bagb\k_gZkeZb\Z_lkyihkdhevdmgbqlhg_h^ghagZqghhlgZijbf_j
_]hhl_pLh^^_]hij_abjZ_l^Zghg_dhlhju_kh[ulbyk_]hmqZklb_fhg\kihfbgZ_lk
m^h\hevkl\b_fGZijbf_jdh]^Zhgbkfhlj_ebgZkZ^ysb_kyb\ae_lZxsb_kZfhe_lu\Zwjhihjlm
Lh^^mlh]^Z[uehgZ\_jgh_e_lk_fv\hk_fv?fmhq_gvgjZ\behkvdZdhdjm]eu_Zwjh[mku
g_mdex`_\u_a`ZebgZe_lgh_ihe_Zihlhfe_]dhbdjZkb\h\ae_lZebZaZdhgph\dbdjuev_\
k\_jdZebgZkhegp_Lh^^_s_g_kdhevdhe_lihke_wlh]hf_qlZeklZlvibehlhfZhl_p\gmrZe_fm
gZ^_`^m]h\hjbeqlhhgkfh`_l[ulvd_faZohq_lLh]^Zhgbfh`ghkdZaZlvex[beb^jm]^jm]Z
gh_kl_kl\_gghdwlhcex[\bijbf_rb\Zebkvb^jm]b_qm\kl\Zih^l\_j`^Zylmfukevqlh\k_\
`bagbg_h^ghagZqghklZjbd_[uehqlhlhohjhr__hg^Z`_[u\Ze\_k_ebkf_yekyghl_fgZy
^ujZihkZfhfmp_gljm\k_jhkeZ:dh]^Zl\hchl_pihkmlbivygqm]Zb^jZqmgkdeZ^u\Z_lky
hsms_gb_qlhluijhklh\u`b^Z_rvlh]hfhf_glZdh]^Z\ujZkl_rvklZg_rvkbevgufb
kfh`_rv\f_rZlvkybwlh]h^gylu`^_rvdZdhk\h[h`^_gbydhlhjh_gZdhg_p^_ckl\bl_evgh
ijboh^blghhdZau\Z_lkyqlhwlhg_\k_bhiylvih\lhjy_lkylhl`_mjhd\`bagb\kydh]h
gZf_rZgh
Wlhijhbahrehdh]^ZLh^^m[uehr_klgZ^pZlvHgdlhfm\j_f_gb\ulygmekyhdj_iihke_e_lg_c
jZ[hlugZkljhcd_]^_lZkdZef_rdbkp_f_glhfb\_^jZkhkfhehcijbh[j_em\_j_gghklv\k_[_
klZekbevguf;ueZhk_ggyykm[[hlZoheh^gZy^h`^eb\Zyhg\_kv^_gvkb^_e^hfZmqbemjhdbb
kfhlj_el_ebdKlZjbdg_j\gbqZe[jxa`Ze]hlh\uc\ahj\Zlvky\j_fyhl\j_f_gbih^gbfZekyba
ih^\ZeZb^hdZiu\Zeky^h`_guEx[hc[uihgyeqlhgZ^\b]Z_lky[mjy=eZ\guc\hijhkdh]^ZhgZ
]jyg_lGh\^mr_ihklhygghl_iebekydZdhclhhilbfbafmijyfh_g_`_eZgb_\_jblv\lhqlh\k_
fh`_lh[_jgmlvkyhq_gviehohbLh^^agZeqlhfZlvqm\kl\h\ZeZlh`_kZfh_ihkdhevdmqbkly
dZjlhrdmhgZkdZaZeZHgk_cqZkih_klbmkihdhblkyGhihlhfdh]^Zhgbkb^_ebklZj_edZfbgZ
dhe_gyobkfhlj_ebqlhlhihl_e_\bahjm gZkdhevdhLh^^ihfgblwlh[uek_jbZeFhy`_gZf_gy
ijb\hjh`beZ\fhgZ^h[jZy`_gsbgZijhlygmeZdg_fmjmdmqlh[u\ul_j_lvkZen_ldhcdZiex
khmkZgZih^[hjh^d_b\^jm]hgb\k_ljh_hdZaZebkvgZgh]ZolZj_edbgZihemklZjbd^_j`bl__aZ
kh\_jr_gghgZm]Z^g_mdex`_hg^Z`_g_ihgyedm^ZihiZeghhl_plml`_keh`bekydZdkdeZ^ghc
klmebmiZegZihemg_]hihreZdjh\vghkhfZfZevqbdZklZ\r_]hfm`qbghcho\ZlbeZ[hev_fm
[ueZijhlb\gZkeh`b\rZykykblmZpbyqlhhgb[hevr_g_hl_pbkugZ^\h_\ajhkeuogZh^ghc
l_jjblhjbb\g_gZ\bklbb[_^ghklb
L_i_jvhdZaZ\rbkv^hfZ\[m^gbc^_gv\lh\j_fydh]^Zhg^he`_g[u[ulvgZjZ[hl_kb^ygZ
djh\Zlbkl_e_nhghf\jmdZok[blucklhedml_fqlhmkeurZehlGZlZrbLh^^gZqbgZ_lf_^e_ggh
hkfZljb\ZlvdhfgZlmhp_gb\Zy__\ukhlmrbjbgmijhklhj\ukhdb_hdgZ[e_^gh]hem[u_dZde_^
kl_gud\Zjlbj_gba\mdZgZmebp_lh`_GZlZdhc\ukhl_^Z`_ilbpg_keurghA^_kvlboh
kihdhcg__g_gZc^_rvgh\lh`_\j_fyLh^^qm\kl\m_lk_[ylZdkeh\ghdZdZylhkbeZijb`bfZ_l
_]hda_fe_[m^lh_]hhdjm`Zxl^_fhgubeb^bdb_iku
HgagZ_lqlhlZdh_kljZ^Zgb_ghlZd`_agZ_lbqlhlZdh_ij_^Zgghklvbhg^_eZeih^ghr_gbyk
��hldjulufk_j^p_fih^ghr_gbyk\h_c\haex[e_gghc`h^bZLh^^h[_ki_qbe_cdhfnhjlgmx
`bagvghg_lhevdhwlhHg[ue\gbfZl_evgufij_^Zggufbgh]^Zdh]^Zhgb\f_kl_kfhlj_eb^hfZ
dbghqZkZfbfZkkbjh\Ze_cgh]blhjqZeih\uoh^guf\dmog_ihfh]Zy_c\Zjblv\Zj_gv_
�ihklhygghihf_rb\Zy`b^dhklv\dZkljxe_im]Z\rmxl_fqlhhgZgbdh]^Zg_aZ]mkl__l`h^b
hq_gvex[bldh]^ZhggZ^_\Z_lnZjlmdbgZqbgZ_laZgbfZlvkyohayckl\hfLh]^ZhgZhsmsZ_l
[ebahklv?cgm`gubf_gghlZdb_hlghr_gbydh]^Zhgb^_eZxlqlhlh\f_kl_hgZkqZkleb\ZB
Lh^^hohlghm]h`^Ze_chq_gv^h[jhkh\_klgh[eZ]h]h\_cghbhg^_eZe[u^eyg___s_[hevr_
�_keb[uhgZijhkbeZgh`h^bj_^dhq_]heb[hijhkbl?keb[uhgZ[hevr_hlg_]hlj_[h\ZeZ
\hafh`gh^_eZ[umgborebemqr_FZlvmg_]hlZdZy`_[ueZgbq_]hg_ijhkbeZgh__wlh
kiZkZehihlhfmqlh_]hhl_pgZwlh[uiehohj_Z]bjh\ZeQlh`_dZkZ_lkyg_\_jghklblmlklZjbd
hlebqZekyhlg_]hdZj^bgZevghK[mluedhcbaf_gyxlg_ijhklhqlh[uhl\e_qvkykdhjhlZlv\_q_j
g_lwlh\k_jZ\ghqlh\aylvgZk_[yh[yaZl_evkl\Zih^ibkZlvdhgljZdlbbaaZg___fmijbrehkv
hdhgqZl_evghhl\_jgmlvkyhl`_guFZlvLh^^Z[ueZ[jhr_gZb__h^bghq_kl\h^ufdhchdmlu\Zeh
_]h\k_^_lkl\h
Lh^^\klZ_lbo\ZlZ_lkyaZ^\_jghcdhkydWlhg_ijhklhihof_ev_Fh`_lhghljZ\bekykt_^_gguf
\[Zj_[mj]_jhf"GhjZa\_\lZdhfkemqZ__]hg_^he`ghj\Zlvbebohly[uijhg_klb"Ghg_l_fm
\f_klhwlh]hohq_lkyieZdZlvbhimklblvjmdbk^ZlvkyKh[jZ\\k_kbeuLh^^klZjZ_lky^_j`Zlvky
�klZ\bl\i_j_^gh]m^jm]mxbgZoh^bl`h^bhgZkb^blgZ^b\Zg_ih^`Z\dhe_gdbHgZg_qblZ_l
gb`mjgZegbdmebgZjgmxdgb]mg_jZa]h\Zjb\Z_lihl_e_nhgmhgZgbq_]hg_^_eZ_lHgkZ^blky
jy^hfbjhgy_l]heh\m_cgZie_qh
Ml_[ybaaZf_gy\_kv^_gvbkihjq_g]h\hjblhg
�Zg_lhgZdZd[m^lh^mfZ_lhq_flh^jm]hfdZd[m^lh]^_lh^Ze_dhYkoh`m\fZ]ZabgaZ
ijh^mdlZfbbgZqgm]hlh\blvFh`_lemqr_\k_]hk\Zjblv[mevhgbadmjbpu
Ml_[y`_gZ\_jgydZ_klv^jm]b_ieZgu
�Zgbq_]h\Z`gh]hK_cqZkgm`g__hl_[_ihaZ[hlblvky
Y[ukgh\Ze_]
LZdeh`bkvHlhkibkv:aZ\ljZ\havf_rvkyaZ^_eZ
Dmjbguc[mevhgohjhrZyb^_yKde_pdZfb"
DZdaZohq_rv
G_]h\hjb]emihkl_chl\_qZ_lhgZL_[_ijhklhg_a^hjh\blkyb\k_Yi_j_kl_exihkl_ev
Ijbey]ihdZlml
HgZ
?_[_kh\kdZy\uoh^dZfZe_gvdh_[ulh\h_[_ah[jZab_g_ihiZ^Z_l\ZggZeubklhjbbZhklZ_lky
�kemqZcghcg_kms_kl\_gghcf_ehqvxhdhlhjhcgbdlhdjhf_gbobg_agZ_llZdqlh`h^bkqblZ_l
k_[yhlfs_gghcKdhjhklvkdhlhjhcLh^^ijboh^bl\k_[yq_j_akmldbm`_k\_`dZdh]mjqbd
ih^l\_j`^Z_lqlhhgZg_hrb[eZkvHgZg_^mfZeZqlhhgmfj_lhlh^bggZ^pZlblZ[e_lhdbhgg_
mf_j
�Ba[_`Z\[_^u`h^bkgh\ZhdZau\Z_lky\ahg_dhfnhjlZbfh`_lkhkf_ohf\a]eygmlvgZk\hb
�kljZobGZ\_jkbxij_ih^g_k_ggmxbghfiheZ]ZlvkyihqlbgZ\_jgydZg_evayhgZlZdj_rbeZ
��`h^bijbreZdaZdexq_gbxqlhg_klhbl_fm^h\_jylvIhdjZcg_cf_j_\^Zggucfhf_glbgg_
\k_[__fmijbrehkvj_adhi_j_kfhlj_lvk\hb\a]ey^ugZhdjm`Zxsmxj_Zevghklv?]hklZj_crbc
^jm]ih\_ek_[ydZd`b\hlgh_^hqdZlh`_hdZaZeZkvg_lhcjZamfghc^_\hqdhcaZdhlhjmxhg__
&#xke;&#x_^;&#xkl;&#x_;&#xq_;&#x]h;&#xh;&#xg;&#xj_;&#xf_;&#xgg;&#xh;&#xml;&#xjZ;&#xlb;&#xjZ;&#xkk;&#xm^;&#xhd;&#x;
&#xlh;&#xfm;&#x`;&#x_;�ijbgbfZeke_^kl\b_q_]hhg\j_f_gghmljZlbejZkkm^hdDlhfm`_bg\hh[s_qZklhhrb[Z_lky
�Bkdehg_g^jZfZlbabjh\ZlvDZdijbfZ^hggZHgZ`h^bagZ_lLh^^Zemqr_q_fdlh[ulhgb
�[ueh\lhfqbke_gZkdhevdh^eyg_]h\Z`_g^hfZb\hh[s_g_lhevdh^eyg_]h^ey[hevrbgkl\Z
fm`qbg^hfy\ey_lkydhgljZimgdlhf[eZ]h^ZjydhlhjhfmjhfZggZklhjhg_dZ`_lkyklhev
ie_gbl_evgufBaf_gZwlhihhij_^_e_gbxlZcgZ\j_f_ggh_y\e_gb_[_ah[yaZl_evkl\[_a
ihke_^kl\bcoZjZdl_jguo^ey^he]hkjhqguohlghr_gbcbf_gghihwlhfmhgZlZdijb\e_dZ_lLh^^
g_gZf_j_\Z_lky`_gblvkygZwlhc^_\mrd_
^_lkl\_GZlZrZgbq_]hbgl_j_kgh]hbak_[yg_ij_^klZ\eyeZZihke_lh]hdZdmf_jeZfZlv\ureZ
�baih^dhgljhey`h^bihfgbl__kq_jghcihfZ^hcbdhjhldbfbgZ]_e_ggufb\hehkZfbimabdhfb
ihdmkZggufbgh]lyfbKeh`ghij_^klZ\blvqlh[uhgZl_i_jvklZeZohlvkdhevdhgb[m^v
ijb\e_dZl_evghcLh^^Zie_gbeZ__fheh^hklv\_^vbfaZbgl_j_kh\ZeZkv^_\qhgdZ\^\h_fheh`_
Fm`bdblZdh\ubfgm`ghkZfhml\_j`^ZlvkyGZlZrZDh\ZdkjZamf__lkyg_agZqbfZynb]mjZg_
lhlq_eh\_dkdhlhjufklhbeh[ukqblZlvkyMLh^^Zwlhm\e_q_gb_g_gZ^he]hMg_]hlZd\k_]^ZZ
\k_fba\_klghqlhih\_^_gb_q_eh\_dZ\[m^ms_flhqg__\k_]hfh`ghij_^kdZaZlvihih\_^_gbx\
ijhrehf
OhjhrhihdjZcg_cf_j_qlhhgZkZfZmklhcqb\Zyaj_eZy\_jgZyfh`_lkhojZgylvk_fvx;hevguo
\wlhffbj_ihegh[_aa^hjh\uokihkh[guo\aylvm^ZjgZk_[yjZkiZ^Zebkv[u\hh[s_\k_iZjuB
hgZ^_eZ_lwlhhohlghkjZ^hklvx_cijbylgh[ulviheghnmgdpbhgZevgufwe_f_glhfkhxaZ
�ikbobq_kdbmjZ\gh\_r_ggufkhkqZkleb\uf^_lkl\hf[_adZdboeb[h^mr_\guoljZ\f`h^bykgh
ihgbfZ_lqlhhgZa^hjh\ZybghjfZevgZyh\j_fymq_[uhgZoh^beZdl_jZi_\lmbihagZeZk_[y
GZl_jZibxhgZihreZ[eZ]h^Zjyh^ghfmbaijhn_kkhjh\\Rdhe_:^e_jZdhlhjuckdZaZeqlh_c
[m^_lihe_aghijhclbq_j_awlhlhiulihkb^_lv\dj_ke_iZpb_glZBkke_^h\Z\kh[kl\_ggmx
ikbobdm]h\hjbehghgZihcf_ldZdihfh]Zlv\wlhfb^jm]bfHgj_dhf_g^h\Zewlhg_\k_f
�klm^_glZfihwlhfm`h^b[uehex[hiulghihq_fmhg\u^_ebebf_ggh__ghlZdbg_kijhkbeZGh
hgZagZeZqlh\g_dhlhjuomq_[guoaZ\_^_gbyoebqgZyl_jZibyy\ey_lkyh[yaZl_evgufmkeh\b_f^ey
ihemq_gby^biehfZGZijbf_jl_dlhmqblkyjZ[hlZlvihXg]mbkZfbijhoh^yl^h[jhlgucdmjk
ZgZebaZ
�`h^bjZkkfZljb\ZeZbBgklblmlXg]Z?cgjZ\beZkv_]hb^_ybg^b\b^mZpbbijhp_kkhkhagZgby
k_[y\g_jZkh\h]hbdmevlmjgh]hgZke_^byh[j_l_gb_p_ehklghklb\l_jfbgheh]bbXg]Z
Q_eh\_d^he`_g\ujZ[hlZlvkh[kl\_gguc\a]ey^gZ`bagvgZclb\g_ck\hcebqguckfukehl^_evgh
�hllh]hq_fm_]hfh]ebmqblvklZjrb_Gh\p_ehfxg]bZgkdbcih^oh^dZaZeky`h^blZcghc
ihoh`_cgZaZi_jlmxgZaZfhq_drdZlmedm\_^vXg]ijb^Z\Zeh]jhfgh_agZq_gb_fbklbpbafmb
kbf\hebafmH^bgbaihke_^h\Zl_e_cwlhcrdheukdZaZe_ch^gZ`^uqlhihegZy`bagvlj_[m_l
�hiulZmqZklby\kbf\hebq_kdhc^jZf_^eyq_]h`h^b\k_]^Z[ueZgZkljh_gZkebrdhf
kd_ilbq_kdb::^e_jijb\e_d__[he__ijZ]fZlbqgufb\a]ey^ZfbgZkhpbZevgucbgl_j_kb
p_e_iheZ]Zgb_
��`_jZj^OZjlfZgddhlhjhfmhgZihreZlh`_ijb^_j`b\ZekyRdheu:^e_jZbdZdbkZfZ`h^b
jZ[hlZedhgkmevlZglhfikboheh]hfghbf_e[hevr_hiulZblblmeh\?clh]^Z[uehaZ^\Z^pZlv
_fmaZkhjhdIh\lhjgbdZfhgZijboh^beZdg_fm\\bglZ`gmxfgh]hwlZ`dmgZMhrbg]lhgkljbl
\hae_iZjdZd^_kylbmljZg_hiZa^u\ZydZ[bg_l_[uehlhg_\ihiZ^gZlhie_ghlhkebrdhf
oheh^ghbaaZdhg^bpbhg_jZlZdqlhhgZaZ\_eZijb\uqdmghkblvkkh[hciZjmk\bl_jh\g_aZ\bkbfh
�hlklhy\r_cgZmebp_ih]h^uqlh[uihg_h[oh^bfhklbfh`gh[uehh^_lvkybebjZa^_lvky`h^b
\iheg_ihgbfZeZ[Zah\mxih^hie_dmex[hcl_jZibbih[hevrhfmkq_lmg_aZ\bkysmxhl
gZijZ\e_gbyd_fbhldm^Z[ulugb[uebf_gghlZdbfluknhjfbjh\Zekyb\ujhk\kZ^mk\h_]h
�^_lkl\Zjm]bfbkeh\Zfb`bag_ggu_mklZgh\dbb\a]ey^gZhdjm`Zxsbcfbjlh_klv
ikboh]_gguc[Zabk[uebaZeh`_guaZ^he]hhllh]hdZdl_[_klZehfh`gh\uoh^blvba^hfZ[_a
jh^bl_e_ck_l\hbfg_gbybij_^ihql_gbykihkh[ghklbbljm^gu_f_klZ]^_luebrZ_rvk_[y
kqZklvyb]^_kljZ^Z_rv\k_wlhi_j_dhq_\u\Z_lba^_lkl\Z\h\ajhkemx`bagvihkdhevdm\jZgg_f
\hajZkl_dh]^Zlu[uegZb\gufb\i_qZlebl_evgufq_eh\_dhf\jZa\blbbluhp_gb\Zek\hchiulb
^_eZekhhl\_lkl\mxsb_j_r_gby\ul_dZxsb_bal\h_]h\b^_gbyk\h_]hf_klZ\wlhffbj_j_r_gby
wlbimkdZebdhjgbdj_iebnhjfbjmyl\hx`bag_ggmxihabpbxkihkh[fure_gbyfZg_jm
\ujZ`_gbylh]hl_[ykdhlhjufluklZekZfmk_[yklZ[bevghbg_mdehgghhlh`^_kl\eylvky
�`h^bmk\hbeZwlh\h\j_fyh[mq_gbygZl_hj_lbq_kdhfmjh\g_b[ueZ]hlh\ZklhedgmlvkykwlbfgZ
�ijZdlbd_\h\j_fyl_jZibbE_]dhklvbkZfhh[eZ^Zgb_kdhlhjufb`h^bkfhlj_eZgZwlm
i_jki_dlb\mhkgh\u\ZebkvgZ\_j_qlh\__kemqZ_\k_ijhc^_l[_a[he_ag_gghkmq_lhflh]hqlh
klZjlh\ZeZhgZbam^h[ghclhqdbbihablb\ghkfhlj_eZgZ`bagv
�`_jZj^h^gb]Z[Zjbludhlhjh]hh]jhfgZy]heh\Zgh]brbjhdb_ie_qbb]jm^v\gmrbl_evguc
jhklbaemqZebbajy^gmxfm`_kl\_gghklvihgjZ\beky_ckjZamDlhfm`_mg_]h[ueZrbdZjgZy
l_fgZyr_\_exjZbhq_gv\hehkZlu_aZiyklvyiZoehhlg_]hkb]Zj_lZfbbh[b\dhcZ\lhfh[bevgh]h
kZehgZaZiZobwlb[eZ]h^Zjyhlpmb^y^_mg__lh`_hlh`^_kl\eyxlkykfm`qbgZfbbfm`kdbf
�gZqZehf:_s_`_jZj^g_fgh]hdhkbeKlZdhc\g_rghklvxhgfh][u[ulvdh\[h_fghwlhlh[jZa
hgkZf^eyk_[ykqblZeg_ih^oh^ysbfbghkbelhevdhdhklxfuk]ZeklmdZfb^Z`_gbdh]^Zg_
iha\heyek_[_kgylvib^`Zdkeh\ghg_aZf_qZyi_j_iZ^h\l_fi_jZlmju\ha^moZ\dZ[bg_l_
�K_\\^_gvboi_j\hc\klj_qbgZijhlb\g_]h`h^bh[jZlbeZ\gbfZgb_gZe_`Zsb_gZ
�ih^ehdhlgbd_dj_keZ[ehdghlbjmqdmdhlhjufbl_fg_f_g__`_jZj^ihevah\Zekyhq_gvj_^dhgZ
lhqlhhggbdh]^Zg_lhjhiblky^Z\Zy_c^hklZlhqgh\j_f_gb^eyhl\_lZgZdZ`^uc\hijhk_c
ihdZaZehkvqlh\u]ey^blhgmklZ\rbf^Z`_bafhlZgguffgh]hqbke_ggufbly`_eufbkihjZfbk
\f_kl_kgbfb\lhfqbke_bkg_cqlhhgl_[_khqm\kl\m_l[m^_ldl_[_\gbfZl_e_gbqlhhg
q_eh\_dgZ^_`guc
�JZkkdZ`bhk\h_fi_j\hfkhagZl_evghf\hkihfbgZgbbgZqZehgb`h^bih\_^ZeZhlhfqlh
i_j\ufijbreh\]heh\m
�_eh[ueh\[hevgbp_fg_\uj_aZeb]eZg^uohlywlhfg_ihlhffZfZjZkkdZaZeZGhyihfgxdZd
klhyeZ\wlhc^_lkdhcdjh\Zld_djmlbeZ]heh\hckfhlj_eZgZ^jm]bofZeur_cbdZdfg_klZehg_ih
k_[_dh]^ZdlhlhbagboaZieZdZe
�Hg`^ZelZdqlh`h^bijh^he`beZ
Yg_ihgbfZeZihq_fmlhlfZeurieZq_lFg_aZohl_ehkvwlh\uykgblv
�`_jZj^\k_fheqZelZdqlhhgZgZdhg_p^h[Z\beZ
GZ\_jgh_yjZghihgyeZqlhikbohl_jZibywlhfh_ijba\Zgb_
�Wlh_]hjZkkf_rbeh`h^bihjZ^h\ZeZkvqlhm__l_jZi_\lZ_klvqm\kl\hxfhjZ
��`_jZj^kijZrb\Zeqlh_s_hgZihfgblba^_lkl\Z`h^bjZkkdZaZeZ_s_hdhehiylbr_klb
wibah^h\Zhg\k_g_mgbfZeky:^e_jh\kdbcih^oh^djZggbf\hkihfbgZgbyf_kl_kl\_ggh[ue_c
�agZdhfb`h^bihgbfZeZqlhl_jZi_\lm\k_jZ\ghgZkdhevdhlhqghhgZi_j_kdZau\Z_lkh[ulby^Z
b\hh[s_[ueheb\k_wlhgZkZfhf^_e_WlZrdheZikboheh]bbkqblZ_lqlh\\hkihfbgZgbyo
q_eh\_dZ\Z`ghlhdZdhghgbojZkkdZau\Z_lbop_gghklv\lhfqlh\jZkkdZa_hljZ`Z_lky_]h
��`bag_ggZyihabpbyeyl_jZi_\lZwlhg_iZoZgh_ihe_ghdkZfhck_[_`h^bwlhlnbevljgbdh]^Z
g_ijbf_gyeZHgZ\hh[s_g_bak_glbf_glZevguog_ojZgblgbq_]hgZiZfylvmg__g_l^Z`_
Zev[hfZknhlh]jZnbyfbbhgZj_^dh^mfZ_lhijhrehfL_i_jv`_d__m^b\e_gbxdZ`^h_
\hkihfbgZgb_\a^ufZ_lkbevgu_qm\kl\ZLhqlhhklZehkvhl^Z\ghmr_^rbo\j_f_ghdZaZehkvg_
klZjv_fdZdhgZij_^iheZ]ZeZg_^hihlhigufbhklZgdZfbZq_flh`b\ufk\_`bfb[mjguf
�`h^b\kihfgbeZijZa^gbqgh_de_lqZlh_ieZlv_k[ZjoZlghchdZglh\dhcdZdfZfZih^djmqb\ZeZ_c
\hehkusbipZfbdZdmg__ijbebiyaudde_^ygufi_jbeZfdZdhgZmiZeZk^_j_\Zb\u\bogmeZ
aZiyklv_dZdhgbk[Z[mrdhci_debi_q_gv_dZdiZiZqblZe_ckdZadbdZdklZjrbc[jZllhedgme__
gZdZq_ebdZdhgZb]jZeZ\^hqdbfZl_jbdeZkkbdbeZ^hrdbk^jm]bfb^_lvfbdZd^ZeZih^jm`d_
ihghkblvex[bfuc[jZke_lZlZ_]hihl_jyeZbdZdhgZkh`Ze_eZhk\h_cs_^jhklbBardhevguo
��\j_f_g`h^b\kihfgbeZkvdjZkb\Zy^_\hqdZZje_gdhlhjhchgZklZjZeZkvih^jZ`Zlvb^_\hqdZ
I_ggbdhlhjZyg_ijZ\bevghhl\_lbeZgZ\hijhkkdhevdhq_eh\_d\ljbhI_ggbkdZaZeZqlh^\h_
�BdZ`^h_kh[ulb_khijh\h`^Zehkvhp_gdhc\u\h^hf`h^b[ueZjZ^ZlhfmqlhhgZ^_\hqdZ
ihgyeZqlh\o\Zklh\kl\_b[_ajZkkm^kl\_kfukeZg_lqlhfm`qbguhlghkylkydg_cohjhrhqlh
b]jZlv\_k_ehqlhijbg_h[oh^bfhklbfh`ghijhy\blvw]hbafqlhhgZfh`_li_j_gbfZlvm^jm]bo
�lhqlh_cgjZ\blky gZijbf_johjhrmxhkZgdmZje_g\fqlhhgZmfg__I_ggbbqlhmg___klv
ihl_gpbZe
�LZdijh^he`Zehkvb\l_q_gb_^\moihke_^mxsbok_kkbchgZjZkkdZaZeZ`_jZj^mhlhfdZd
ijbreZ\ikboheh]bxqlhkqblZeZwlhk\hbfijba\Zgb_fgh\hafh`ghaZ[em`^ZeZkvK\hajZklZ
k_fb\hkvfbe_l^hfZ__kqblZebk_f_cgufl_jZi_\lhfihkdhevdmhgZfh]eZmlbohfbjblvfeZ^r_]h
[jZlZJZc_gZdhlhjh]hfmqZebdhrfZjuihghqZf\kiurdbjZa^jZ`_gbybgh]^ZhgdmkZekZfk_[y
�Ah\bl_`h^b]h\hjbebjh^bl_ebdh]^Zmg_]hreZdjh\vbebdh]^ZhggZqbgZef_lZlvky\
djh\Zlb
&#xlh;&#x]_;&#xj;&#xh^;&#xbl;&#x_e;&#xo;&#xZe; e; ;&#x__;&#x; ;rmldZfbbb]jZfbblh]_jh^bl_ebo\Zebeb__b`h^bhq_gvjZ^h\ZeZkvwlhciho\Ze_Gh
ml_rZlv[jZlbdZbjZ[hlZlvkdeb_glZfbkbo[_eufbiylgZfbm^mrZxs_caeh[hcj_\ghklvx
h^bghq_kl\hfb`Z^ghklvxwlhjZagu_\_sb
�GmfuklZjZ_fkydZdfh`_fkdZaZe_cgZwlh`_jZj^
:_kebwlh]h[m^_lfZeh"
Dh]^Zdeb_glagZ_lqlhl_[_gZg_]hg_ie_\Zlv[bl\Zm`_gZiheh\bgm\ub]jZgZWfhpbhgZevgZy
ih^^_j`dZkZfZihk_[_\khklhygbbl\hjblvqm^_kZ:m`ihlhfiheZ]Z_rvkygZh[jZah\Zgb_b
fha]b
:kihkh[ghklb"Lh`_gZ\_jgydZqlhlhagZqbl
DZdb\ex[hc^jm]hcjZ[hl_BogZ^hjZa\b\ZlvKhiulhf[m^_lihemqZlvkyemqr_
�`h^bijhgbdZeZkvdk\h_fml_jZi_\lm\k_[hevrbfihql_gb_fbhgklZe^eyg__ydhj_f
ijb^Z\Z\rbfklZ[bevghklb\g_ba\_^ZgguofhjyoZlZd`_\g_dhlhjhcf_j_^Z`_fmahcDb\hd
�keh\hbeb`_kl`_jZj^Zfh]ebklZlv^eyg__fZjd_jhfbebih^kdZadhc?]hijb\uqgh_dhkh]eZab_b
�a\mqgu_]eZkgu_aZ]h\hjsbq_kdbihfh]Zeb_fm__jZkdjmqb\ZlvZ`_kZfZZlfhkn_jZdZ[bg_lZ_]h
g_cljZevgu_p\_lZjh\gh_hk\_s_gb_lbrbgZebrvbgh]^ZgZjmrZ_fZy\aju\hf]hehkh\\
dhjb^hj_bebhldju\Zxs_ckybaZdju\Zxs_cky\^Ze_d_^\_jvxohlywlba\mdb[ueb\k_jZ\ghqlh
�ijb]emr_ggu_keh\ghih^\h^hcfh]eZaZimklblvijh_dlhj__iZfylbi_j_g_klb`h^b\^_lkdb_
]h^u\hkdj_rZybo
Ghg_kfhljygZ\k_wlhhgZgbq_]hhkh[_ggh]hg_`^ZeZg_^mfZeZqlh\oh^___jZ[hluk
��`_jZj^hfjZkdjh_lkyqlhlhlZdh_`h^bg_ijb^Z\ZeZl_jZibbih\ur_ggh]hagZq_gbykqblZy__
ebrvqZklvxk\h_]hh[mq_gbywe_f_glhfijhn_kkbhgZevghcih^]hlh\dbdhgp_dhgph\\_^vhgZ
g_ijh[e_fuj_rZlvijbreZIhkmlbgZlhf`bag_gghfwlZi_mg__\k_[uehohjhrhDeb_glqv_
kZfhm[bckl\hihrZlgmeh__\_jm\k_[yxgucK_[Zklvygf_^e_gghgh\_jghhloh^begZaZ^gbc
ieZgkjZkklhygbyklZeb\b^gub^jm]b_j_rZxsb_nZdlhjuZg_lhevdh__oZeZlghklvLZd`_r_e
m`_lj_lbc]h^kqZkleb\hckh\f_klghc`bagbkLh^^hfdh]^Zhgb_s_gZklhcqb\hb^_fhgkljZlb\gh
oh^beb\kx^m\f_kl_ihdZau\Zebkv\h[s_kl\_ebrv^eylh]hqlh[uiho\ZklZlvkyk\hbf
keZ^hkljZklguf[eZ`_gkl\hfWlh[ueZkZfZy[hevrZy__\ex[e_gghklv\lhli_jbh^hgZdZd
gbdh]^Z\k_p_ehhl^Z\ZeZkviehlkdbfml_oZf^Z`_[hevr_q_f\i_j\uc]h^mq_[u\mgb\_jkbl_l_
�dhlhjuc`h^bm`_lh]^Zfh]eZhoZjZdl_jbah\Zlvbkdexqbl_evghdZdiheg_crbcijhfbkdmbl_l
�Hgbk`_jZj^hfg_ba[_`gh^hreb^hjh^bl_e_c\hkh[_gghklb^hbob]ju\fheqZgdm_fmwlZ
l_fZihdZaZeZkv^hklhcghc\k_klhjhgg_]hh[km`^_gbykm^yihlhfmdZdqZklhhgdg_c\ha\jZsZeky
�Gh`h^bm`_\k_h[wlhfagZeZbgbq_]hgh\h]hg_\uykgbeZ
�`_jZj^DZdh\hl_[_[uehdh]^Zhgb^jm]k^jm]hfg_jZa]h\Zjb\Zeb"
��`h^bmfZxgZk^_l_cwlhgZijy]Zeh
�`_jZj^LugZijy]ZeZkv"
�`h^bBgh]^Zfg_[uehkf_rghGZijbf_jdh]^ZdgZfdlhgb[m^vijboh^begZm`bgbjh^bl_eb
km_lbebkv\hdjm]gbogm\jh^_dZd\k_\gbfZgb_gZ]hkl_cqlh[ug_ijbrehkvjZa]h\Zjb\Zlvk
kh[kl\_ggufkmijm]hfYkfhlj_eZgZJZc_gZhggZqbgZek\h^blv]eZaZdghkmbo\ZlZlvkyaZ
]hjehykf_yeZkvhglh`_kf_yekybfukb^_ebljykebkvhlohohlZbah\k_okbeklZjZykv
^_j`Zlvkyqlh[u_^ZbahjlZg_\u\ZebeZkvhh[s_lhblZdh_g_kdhevdhjZa[u\ZehhllZd\hl
�`h^bG_agZxihfh_fmgbq_]hlZdh]hlmlg_[ueh\lhfqlhhgbg_jZa]h\Zjb\ZebGmlh_klv
^eygbolh^ZGhyihgyeZwlhlhevdhdh]^Zih\ajhke_eZ
�`_jZj^Qlhbf_gghluihgyeZ"
�`h^bDZdhgkg_ch[jZsZekyKq_f_cijboh^behkvfbjblvkyFu`beb\fZe_gvdhf]hjh^d_\k_
agZebqlhijhbkoh^blY^mfZxly`_e__\k_]h^eyg__[uehbf_gghwlhmgb`_gb_Fukevhlhfqlh
ex^b__`Ze_xlWlh__^_fhjZebah\Zeh
�`_jZj^AgZqblhl_p[ueg_\_jgufZfZlv^_fhjZebah\ZgZ:gZl_[_wlhdZdkdZau\Zehkv"
�`h^bAZ[Z\ghy\hllhevdhqlh\kihfgbeZH^gZ`^uyihreZaZgbfdg_c^hfhc
�`_jZj^JZkkdZ`bihih^jh[g__
�`h^bWlh[ueZihk_lbl_evgbpZHgZijboh^beZ\Zil_dmY\k_]^Zh[jZsZeZ\gbfZgb_gZlhdZd
hgZh^_lZdZdk_[y\_^_lqlhihdmiZ_lH[uqghwlh[uebe_^_gpuhldZreyB\ZebmfHgZ\k_]^Z
\u]ey^_eZgZjy^ghihfZ^Zx[dZdZ[emdb\k_lZdhq_\b^ghBhgZkh\_jr_gghg_klu^beZkv
f_gywlh\g_dhlhjhcf_j_rhdbjh\Zeh
�`_jZj^Ijh^he`Zc
�`h^bH^gZ`^uwlZ`_gsbgZaZreZ\km[[hlmZy[ueZlZfihfh]ZeZbdZdlhevdhhgZqlhlh
dmibeZb\ureZhl_pkgyeoZeZlbihijhkbef_gyihklhylvaZijbeZ\dhfghyaZdjueZZil_dmb
�ihreZaZgbfmfZx^hlh]hfhf_glZmf_gyhklZ\ZebkvohlvdZdb_lhkhfg_gbyGh\k_hdZaZehkv
djZcg_\ujZabl_evghb[_aZi_eeypbhgghhg\ahr_eih__klmi_gvdZfiha\hgbehgZhldjueZ^\_jv
b\imklbeZ_]h
�`_jZj^:fZl_jbluqlhgb[m^vkdZaZeZ"
�`h^b:dZdhckfuke"
�`_jZj^:kgbfih]h\hjbeZ"
�`h^bG_lY^mfZxqlhm`_lh]^ZyihgbfZeZWlZ`_gsbgZhgZ[ueZ\^h\hcKlZg^ZjlgZy
bklhjbyijh`_jl\m\hcgu\hv_lgZf_fm`\ha\jZsZ_lky^hfhc\bg\Zeb^ghfdj_ke_Zq_j_a
g_kdhevdhf_kyp_\mfbjZ_lhli_j_^habjh\dbHl_p\\yaZeky\bklhjbxhdhlhjhcfh]\ihke_^kl\bb
ih`Ze_lvgh[jhkblv__ijhklhlZdhgg_fh]
�`_jZj^Bl\hyfZlvhlg_]hg_moh^beZ
�`h^bLh]^Zk_fvy[ujZa\ZebeZkv
�`_jZj^:dZd[uluihklmibeZgZ__f_kl_"
�`h^b?keb[umf_gy[uehljh_^_l_c"GZ\_jgh_lhqghlZd`_L_ji_eZ[uGh\_^vfumqbfkygZ
hrb[dZojh^bl_e_c^Z"YgZ__f_klhg_ihiZ^m
�`_jZj^kfuke_"
�`h^bG_ihc^maZfm`G_[m^mjh`Zlv^_l_c
�`_jZj^LulZdj_rbl_evghaZy\ey_rv
�`h^bYlZdgZkljh_gZ
�`_jZj^IhemqZ_lkyqlh\g_dhlhjhcf_j_ludZd[m^lhjZkieZqb\Z_rvkyaZbohrb[db
�`h^bYohqmmijZ\eylvk\h_c`bagvxOhqm[ulvkqZkleb\Z
�`_jZj^KqZklv_g_\uibr_rvihj_p_ilm
�`h^b?keby\blh]_hdZ`mkv\lZdhf`_iheh`_gbbdZdfZlvfg_[m^_lg_dh]h\bgblvdjhf_
k_[y
�kZfhf^_e_`behkv`h^bemqr_g_dm^Zijhp\_lZxsZyk_fvykj_^g_]hdeZkkZkohjhrbfb
[Zah\ufbp_gghklyfbljm^hex[b_^hklhcgucaZjZ[hlhdiZljbhlbafh[jZah\Zgb_B^_lkl\h
hlebqZxs__kyk[ZeZgkbjh\Zgghklvxbmklhcqb\hklvxe_lgbchl^uomjhdbnhjl_ivyghieZ\Zgv_
\hkdj_kgu_ihoh^u\p_jdh\vk_f_cgu_m`bguaZh^gbfklhehf?_ex[bebo\Zebeb\hkiblu\Zeb
ih^^_j`b\ZebMqbeZkvhgZohjhrhmf_eZaZ\h^blv^jma_cbih^^_j`b\Zlvwlbhlghr_gbyoh^beZ
�gZk\b^ZgbykfZevqbdZfbgbdZdh]hljm^gh]h\hajZklZmg__g_gZ[ex^Zehkv`h^b[ueZ
�_^bgkl\_gghc^_\hqdhckj_^bljhbo^_l_cjh^b\r_ckyf_`^m[jZlvyfbb\[_k_^Zok`_jZj^hf
klZehykghqlhbwlhh[_jgmehkv^eyg__ij_bfms_kl\hf?_[Zeh\Zebghg_[hevr_bg_f_gvr_
�q_fkZfh]hfeZ^r_gvdh]hex[bfpZJZc_gZ:jZagbpZ\\hajZkl_kZjj_ehfklZjrbf[jZlhf[ueZ
^hklZlhqgh[hevrhcqlh[uhgZ\hkijbgbfZeZ_]hkdhj__dZdgZklZ\gbdZq_fdZddhgdmj_glZ
�Bgh]^Z\oh^_jZa]h\hjh\k`_jZj^hfhgZgZqbgZeZg_kdhevdhkfmsZlvkywlbok\hboy\guo
`bag_gguoij_bfms_kl\qmlvg_ba\bgyykvLhdZdhggZg__kfhlj_e \hijhkbl_evghkgZ^_`^hc\f
dZd\u^_j`b\ZeiZmamqlh[uhgZfh]eZkdZaZlv[hevr_qlhgb[m^v^h[Z\blv\k_wlhfh]eh
�aZklZ\blv__mkhfgblvky\k_[_;u\Zehqlh`h^bkqblZeZk_[ynZevrb\dhcgmbebqlhl_jZi_\l
^he`_g[ukqblZlv__lZdh\hcHgZgZqZeZ[_kihdhblvkyqlhhgfh`_l^mfZlv[m^lhhgZebp_f_jbl
kdju\Zy\]em[bg_dZdmxlhkljZrgmxijZ\^mg_jZkkdZau\Zyh[he__fjZqguofhf_glZok\h_c
�`bagbqlhkhijhlb\ey_lky_fmbl_jZibb\p_ehfGh`_jZj^\hh[s_lhgbdh]^Zgbq_]h
�ih^h[gh]hg_]h\hjbelZdqlh`h^bhklZ\ZehkvebrvaZdexqblvqlhhgZ\k_wlh\u^mfZeZqlhwlh
ebrve_]dZyiZjZghcyg_dhlhjuc^bkdhfnhjlk\yaZgguckhikbohl_jZi_\lbq_kdbfijhp_kkhf
Hg
GZ[eb`Zcr__\j_fyLh^^Zijb[bjZ_ldjmdZfGZlZrZgZklZb\Zyqlh[uhg\kx^m__khijh\h`^Ze
bih^_eZfbgZwdkdmjkbb?`_^g_\ghhglhb^_ehmoh^blkjZ[hluHgbihk_sZxl]bg_dheh]Z
bsmld\Zjlbjm^eykt_fZihdmiZxlqlhgb[m^v^eyfZeurZb]jmrdbdheykdmdheu[_evdmklhe
^eyi_e_gZgby\lhgbLh^^mijboh^blkyojZgblv\k_wlh\kujhfih^\Ze_hnbkgh]ha^Zgby
ihkdhevdm[hevr_g_]^_Ihkeh\ZfGZlZrb_s_h^gZijbqbgZihlhjhiblvkybkgylvhl^_evgh_
`bev_
h\lhjhciheh\bg_k_gly[jyhgih^ibku\Z_l^h]h\hjZj_g^ukgy\d\Zjlbjmk^\mfykiZevgyfb\
Jb\_jghjlGZlZr_hgZijbreZkvih^mr_ihlhfmqlhlZfgh\ucj_fhgldmogybalbdZb]jZgblZ
^`ZdmabG_f_gvr_hgZjZ^m_lkylhfmqlh\t_oZlvhgbkfh]mli_j\h]hhdly[jyZwlhm`_kdhjh
Ihke_ih^ibkZgby^h]h\hjZqlhijhbkoh^bliha^gbfmljhfjZ[hq_]h^gyGZlZrZh[ty\ey_lqlhwlh
^_ehg_h[oh^bfhhlijZa^gh\Zlv\ihkl_ebbhgbhlijZ\eyxlky\k\hcijb\uqgucghf_j\DjZmg
IeZaZ]^_Lh^^bah\k_okbeklZjZ_lky__m^h\e_l\hjblvg_kfhljygZiehob_gh\hklbihemq_ggu_
�[md\ZevghlhevdhqlhhlDebnnZ\ih^\Ze_`beh]h^hfZ\`_nn_jkhgiZjdh[jZah\ZeZkvl_qv
HgbbjZgvr_\b^_ebqlhlZfkujhghl_i_jvDebnn]h\hjblqlh\k_om`_q_fij_^iheZ]Zehkv
bagZqZevghbqlhkemqb\r__ky\q_jZwlh^mjghcij_^\_klgbdBdZdlhevdhLh^^mm^Z_lkyk[_`Zlv
hg_^_llm^ZbkZfhkfZljb\Z_lfhdgmsmxaZiZ^gmxkl_gm ]^_hgkh[bjZ_lkyklZ\blvklbjZevgu_
fZrbgu\fihgbfZyqlhiheh`_gb_^_e[m^_llhevdhmom^rZlvkyKe_^h\Zl_evghmf_gvrZ_lky
ihl_gpbZevgucjZaf_jijb[uebgZkljh_gb_ihjlblkyZo\Zlbeh[ubwlh]hih^ibkZggh]hkmljZ
^h]h\hjZHieZqb\Zlv^\_d\Zjlbju\h^ghf]hjh^_]emihklvghjZa\_mg_]h_klv\u[hj"GZlZrZ
�de_sZfb^_j`bl_]haZycpZZk`h^b_s_gbq_]hg_ijhykgbehkvGZlZrZdhg_qghm\_jy_lqlh
�`h^bghj_i_lbjmy\_jhylguc^bZeh]\]heh\_hgaZoh^bl\lmibdkmq_lhflh]hqlhkZfhg
hdhgqZl_evgh]hj_r_gbygZkq_lkh[kl\_ggh]h[m^ms_]h_s_g_ijbgyebqlhl\_j^h]hgZf_j_gby
�hklZ\eylv`h^bmg_]hg_lImklvGZlZrZ_]hibeblimklv^Z\blghhgkZf\k_j_rbldh]^Zijb^_l
\j_fy
�G_f_gvr__]hgZijy]Z_lblhlnZdlqlhGZlZrZklZeZj_\gh\Zlvd`h^bHgZohq_lqlh[uLh^^
m`_k_cqZkmr_eba^hfZbihk_ebeky\hl_e_?cg_gjZ\blkyqlhhg\ha\jZsZ_lkydZ`^uc^_gv
lm^Z\lh\j_fydZdhgZGZlZrZ\ugZrb\Z_l_]hj_[_gdZBqlh_s_om`_hgZklZeZhl\jZlbl_evgh
�ex[hiulghc^hbo`bagbk`h^b?cgm`ghagZlvhq_fhgbjZa]h\Zjb\Zxlqlh_ebgZm`bg\q_f
�e_]eb\djh\ZlvHg]h\hjblqlhhgbk`h^bijhklh^jmavyqlhk_dkZmgbog_[uehm`_g_kdhevdh
�e_lH^gZ`^u^Z`_kdZaZeqlh`h^bih`_eZeZbf\k_]hohjhr_]hGhGZlZrZ\k_gbdZdg_
�mgbfZ_lkyLhevdh[uhgZm`_mkihdhbeZkvLh^^m`_^Z\gh`b\_lk`h^b:GZlZrZfheh^ZyhgZ
g_ihgbfZ_lqlh\k_wlb]h^uagZqZlHgZkm_lblkyg_\b^bl\_s_c\i_jki_dlb\_hgZ\kiuevqb\Z
[u\Z_l^Z`_mijyfZbk\h_gjZ\gZdZdhl_p
Ghihfbfh\k_]hwlh]hGZlZrZjh`^_gZ[ulvfZl_jvx_cgjZ\blkyaZ[hlblvkyhdhflhohq_lky
bf_lv[hevrmxk_fvxb_fmwlhih^mr_Lh^^\hh[jZ`Z_lk_[y]eZ\hcjh^Z\_ebdh^mrguf
ij_^\h^bl_e_flheiujZagh\hajZklguofZevqbr_db^_\qhghdHg[md\Zevgh\b^bldZdhgb
\ukljhbebkv\jy^hdkeh\gh^eyk_f_cgh]hnhlhqbkl_gvdb_ZddmjZlg_gvdb_lbob_bihkemrgu_
KZfh_]eZ\gh_qlh[u^_lbohjhrhk_[y\_ebbogZ^h\hkiblu\Zlvg_^Z\Zy\uclbbaih^dhgljhey
Dh]^Zkugh\vy\ujZklmlhgh[mqblbok_dj_lZfk\h_cijhn_kkbbihdZ`_lbf]hjh^jZkkdZ`_ldZd
\ujZklZeb_]hjZchgudZdf_gyebkvp_gugZg_^\b`bfhklvdZdjZkihagZlvihl_gpbZevgh\u]h^gmx
k^_edmLh^^ohq_li_j_^Zlv\k_gZdhie_ggu_bfagZgbyqlh[uhgbg_ijh]hj_ebMgbo[m^_l
^jm]Zy`bagvg_lZdZydZdmg_]hkZfh]hbwlh\hfgh]hfjZ^m_lghihdZ\k_wlhebrvgZmjh\g_
b^_bijh_dlZ\hafh`ghklbGZlZr_gZ^h[ugZ[jZlvkykihdhckl\bybhjb_glbjh\Zlvkyihoh^m
kh[ulbcihkdhevdmgbq_]h_s_g_j_r_ghgZ\_jgydZLh^^g_k^_eZ_lrZ]Z\i_j_^ihdZg_m\b^bl
�ih^oh^ys_]himlbHgg_fh`_l[_a^mfghmclbba^hfZihkljh_ggh]hkh\f_klghk`h^bhklZ\b\
�\k_gZ`blh_kh\f_klghaZlZdb_^he]b_]h^u`h^b^eyg_]hwlZehgwlh_]hfbj_]ha_fey
h[_lh\ZggZyDh]^ZhgZ\hreZ\_]h`bagvgZlhf\klZ\r_fih^ijheb\guf^h`^_fi_j_dj_kld_
wlh[uehdZd[ZevaZfgZ^mrmZihlhfih\_jb\\g_]hhgZkeh\ghhk\ylbeZhkh[gyd\;ZdlZmg_
^Z`_ijbreZihfh]Zlv_]hdjZkblveh\dhb]jZpbhagh[ZeZgkbjmygZklj_fygd_Lh]^Zhg\ex[hc
fhf_gl[ue]hlh\[md\Zevghihk_eblvky\g_cgZ__[_amij_qghcdh`_\__]b[dhfl_e_\
hldjulhfk_j^p_:ihlhfihf_j_jZa\blbyhlghr_gbcdh]^Zbo[ebahklvh[j_eZ]em[bgmqlhlh\
g_fbaf_gbehkvkeh\ghihq\Zih^gh]ZfbklZeZl\_j`_bmg_]hijhiZeZ[hyagvqlhhgg_kfh`_l
k^_eZlv\_jgucrZ]qlhex[h__]h^\b`_gb_hdZ`_lkyhrb[dhc
IhdZLh^^`bekjh^bl_eyfbjZ\gh\_kbyhgg_hsmsZegbdh]^Z\k__]hkhxau[ueb
khfgbl_evgufbfZlvaZsbsZeZ_]hhlhlpZhl_pgZkljZb\Zeijhlb\fZl_jbhgkZfimlZekybg_
ihgbfZedhfm[hevr_ij_^ZgLh^^fgh]h\j_f_gbijh\h^be\^hf_Dh\Zdkh\m`bgZekk_fv_c
�bgZbgh]^Zbghq_\Zemgbob_]hm^b\eyehqlhfbkl_jDh\Zdk\k_]^Zkb^blaZklhehfk
hklZevgufbo\Zebllhqlhijb]hlh\beZ`_gZj_^dh\uib\Z_lFbkkbkDh\Zdkijb]eZrZeZLh^^Zd
�gbfijZa^gh\Zlv_gv[eZ]h^Zj_gbyZh^gZ`^uiha\ZeZ\f_kl_kgbfbbgZe_lgbchl^uodZdhgZ
�kZfZkdZaZeZqlh[ubgmg_[uehkdmqghH[klZ\beZ\k_lZd[m^lhwlhhgk^_eZ_lbfh^he`_gb_Z
�Bdh]^ZLh^^ihagZdhfbekykjh^bl_eyfb`h^bhgbgZihfgbeb_fmk_fvxDh\Zdkh\bo^hf_
lZd`_pZjbeZg_ijbgm`^_ggZy^h[jh^mrgZyZlfhkn_jZklZdbf`_hsms_gb_fgZ^_`ghklb
dhfnhjlZkj_^g_]hdeZkkZbkb^yaZklhehfi_j_^lZj_edhclmr_gh]hfykZbklZdZghfy[ehqgh]h
�khdZhgbkiulZeg_qlh\jh^_^_`Z\x?]hihjZabeZe_]dhklvh[s_gbyf_`^m`h^bb__fZl_jvx
dh]^ZhgbgZdju\ZebgZklhe__l_ieuc^bZeh]khlphfdhlhjucih^rmqb\ZegZ^l_fdZd[ukljh
��^hqvgZ[bjZ_lmq_gu_kl_i_gbgZau\Zy__NjZmhdlhj`h^bZhgZdjZkg_eZb_cwlhhq_gv
rehLh^^qm\kl\h\Zek_[yihky]Zl_e_fba[he__gbar_]hdeZkkZ`_gbohfdhlhjuc^h[jh\hevgh
hldZaZekyhlh[jZah\Zgbyb\klmibegZhiZkgucb\hafh`ghh[j_q_ggucgZijh\Zeimlv
gm`^Zxs_]hky[m^ms_]hij_^ijbgbfZl_eyHg[ue[_^_gbg_gZ^_`_gbg_khfg_\Zekyqlh
�jh^bl_eb`h^b_]hg_h^h[jyl
Ghfbkl_j;j_lldhj_gZklucfm`qbgZ\hqdZokq_jghchijZ\hcdhlhjuc\hh[s_g_meu[Zeky
�^Z`_dh]^ZrmlbekZfbihkeh\Zf`h^b[uehq_gvkljh]kkh[kl\_ggufb^_lvfbhdZaZeky\_kvfZ
[eZ]hkdehggufb\gbfZl_evguf^Zbfbkkbk;j_lllh`_djZcg_ijbylgZydjZkb\Zybmlhgq_ggZy
ijbgyeZLh^^Zhq_gvl_ieh
�Dh]^Z\k_k_ebaZklhebiheh`bebgZdhe_gbkZen_ldb`h^bklZeZjZkkdZau\Zlv
Lh^^j_klZ\jbjm_lh]jhfgucklZjuchkh[gyd\;ZdlZmg_Mij_^u^ms_]h\eZ^_evpZlZf[ueZ
]hklbgbpZ\h[s_f[_kihjy^hd:Lh^^^_eZ_l]hjh^mk_jv_agh_h^he`_gb_`Zevhgbwlh]hg_
ihgbfZxl
WlhijZ\^ZLh^^"kijhkbefbkl_j;j_ll
Ihoh`_g_ijhklhcijh_dl^h[Z\beZfbkkbk;j_ll
�Lh^^\k_^_eZ_lkZfijh^he`beZ`h^bHg\k_ohjhrhagZ_lbmf__l
:]jZnbddZdhc"ihbgl_j_kh\Zekyfbkl_j;j_ll
Kwjyih`ZemcijhklhklZjZxkvk^_eZlv\k_dZdfh`gh[uklj__hl\_lbeLh^^
&#x^;&#x_e;&#xh;&#xuo;&#xh;&#xij;&#xhk;&#xZo;&#xh;&#xg;&#xlh;&#x`_;&#x];&#x_g;¼&#x;&#x;&#xkd;&#xZa;&#xZe;&#xZ;�^_eh\uo\hijhkZohglh`_]_gbckdZaZeZ`h^b
Hgg_lhqlh[ukh\jZe_cghbijZ\^ug_]h\hjbegZkZfhf^_e_lhlhkh[gyd[ue[hehlhf^he]h\
]hlh\ufaZkhkZlv_]h\ex[mxfbgmlmlZdqlhLh^^fh]hdZaZlvky\ugm`^_gkgh\Zb^lbgZkljhcdm
gZlZdmx`_jZ[hlmdhlhjmx^_eZegZe_lgbodZgbdmeZo\rdhe_b_s_g_kdhevdhe_lihke_wlh]h
�b\lZdhc\Z`gucfhf_gldh]^ZgZ^h[uehg_fgh]hijbo\Zklgmlvi_j_^jh^bl_eyfb`h^b
m\_j_gghklv\k_[_ihdbgmeZ_]hkh\_jr_ggh
GZwlhgZ^hfgh]hkf_ehklbkdZaZefbkl_j;j_llGhk_cqZkdZdjZaih^oh^ys__^eywlh]h
\j_fyihdZluxgbihehgkbe
�Lulh`_dmibeZil_dmdh]^Z[uefheh^ufgZihfgbeZ`h^bhlpm
�Zfukl\h_cfZl_jvx[ueblh]^Zijbf_jgh\Zr_]h\hajZklZ
KljZrg__\k_]hwlhmimklblvk\hxf_qlmg_ih[hjh\rbkvaZg__kdZaZeZfbkkbk;j_ll
�FZfZf_qlZeZklZlvi_\bp_ch[tykgbeZ`h^bmg__ij_djZkguc]hehk
;uedh]^ZlhmlhqgbeZfbkkbk;j_ll
K\hc[bag_kwlhijZ\bevghijh^he`befbkl_j;j_llBg_\Z`ghqlhbf_gghlu^_eZ_rv
]eZ\gh_qlhlukZfk_[_ohaybg
�eydh]hlhgZ^_`ghklv\Z`g__Lh^^kkhfg_gb_f\hkijbgyewlmih^^_j`dm
HgZijb^_lkh\j_f_g_faZ\_jbefbkl_j;j_ll
:qlhwlhaZ^hf"ihbgl_j_kh\Zekyfbkl_j;j_ll
Lh^^ex[_aghh[tykgbeqlhhg[ueihkljh_g\]h^mghdZdb[hevrZyqZklvqbdZ]kdbo
hkh[gydh\lh]h\j_f_gbkdhj__\g_h]hlbq_kdhfq_f\bdlhjbZgkdhfklbe_lh_klv\hh[s_lh
g_kdhevdhmjh^eb\uc
�DZdkl_j_hlbiguc^hfkijb\b^_gbyfbkdZaZehgGmbihqlbiheghklvxjZajmr_ggucZ`_
gZmqZkld_iheguc[Zj^Zdfmkhj^ZkhjgydbIjb^_lkydmevlb\Zlhj[jZlv\Zj_g^mqlh[u
i_j_dhiZlva_fex
Lh]^Zemqr_ihkdhj__k_ylvljZ\mihkh\_lh\Zefbkl_j;j_llImklv^Zkldhjgb^hgZklmie_gby
oheh^h\Beb^_jgjZaeh`blvqlhlulZfohl_egh^ey^he]hkjhqghci_jki_dlb\uemqr_aZk_\Zlv
^_r_\e_h[oh^blky
�Fh`_rv_fm\_jblv\klZ\beZ`h^bhg\ljZ\_jZa[bjZ_lky
Yh[jZlbe\gbfZgb_gZ\Zr]Zahghlf_lbeLh^^
�Zbfhg]hj^blkykdZaZeZfbkkbk;j_ll
LjZ\u\hh[s_im]Zlvkyg_klhblijh^he`befbkl_j;j_llJZklblv__ijhklh\hijhkobfbb
�Iha`_dh]^Zhgb\urebgZijh]medmLh^^kdZaZe`h^b
Fg_ihgjZ\bebkvl\hbjh^bl_eblZdb_ijbylgu_
E_lhm`_[ebabehkvddhgpmaZdZgqb\Zehkv\j_fyiurgh]hp\_l_gbykhegp_kZ^behkvf_^e_gghk
dZdbflhi_j\h[ulguf\_ebqb_f_q_jgbck\_l_s_^he]hhdjZrb\Zeg_[hgZaZiZ^_bhgb
�[jh^bebihlbobfmehqdZffbfh[u\r_crdheu`h^bfbfh?^bghcf_lh^bklkdhcp_jd\bdm^Z
hgZdh]^Zlhoh^beZkjh^bl_eyfbfbfh^hfh\^jma_c^_lkl\Zdhlhju_dZdbhgZlh`_\ujhkebb
�jZat_oZebkvDlhfm\j_f_gbbohlghr_gbyk`h^b[uebm`_^h\hevghijhqgufbgh\g_c_s_
hklZ\ZeZkvdZdZylhlZbgkl\_gghklvg_db_qZjuijbjh^udhlhjuoLh^^\k_gbdZdg_fh]jZa]Z^Zlv
GhgbgZh^gm^jm]mx^_\mrdm_fmgZklhevdhg_ohl_ehkvijhba\h^blv\i_qZle_gb_Hghq_gv
klZjZekyhijZ\^u\Zlv__\_jm\g_]h[ulvlZdbffm`qbghcdhlhjuc[ue_cgm`_gbdhlhjh]hhgZ
aZkem`b\ZeZLh^^rZ]Zejy^hfkg_c\wlboemq_aZjguokmf_jdZoihlbohc^_j_\_gkdhcmehqd_
ihqlb[_afZrbgdZdba^jm]h]hfbjZ_]heZkdZeZjhfZlguc[jbakZf\ha^momkihdZb\Zeg_j\u
keh\gh]hjyqZy\ZggZbhgihqm\kl\h\Zeqlhfh`_lgZdhg_pgZqZlv`blvqlhhgZ[h]bgydhlhjhc
hg[m^_lihdehgylvkylZebkfZg[eZ]h^Zjydhlhjhfm\k_[m^_ldZdgZ^h
Ddhgpmijh]medbg_[hm`_kh\k_fihl_fg_ehaZ`]ebkvnhgZjbHgbkh[bjZebkva^_kvi_j_ghq_\Zlv
bgZke_^mxsbc^_gvihke_h[_^Z\u_oZlvh[jZlghLh^^agZeqlh\wlhf^hf_ijb^_lkyojZgblv
�p_ehfm^jb_ihkdhevdm`h^bij_^mij_^beZ_]hqlh__jh^bl_ebijb^_j`b\ZxlkyklZjhfh^guo
\a]ey^h\b^_ckl\bl_evghfbkkbk;j_llijh\h^beZ_]h\dhfgZlmg_dh]^ZijbgZ^e_`Z\rmxJZc_gm
�feZ^r_fmkugmZ`h^bgZkdhevdhhgihgyeij_^klhyehe_qv\kh[kl\_gghcdhfgZl_
jZkiheZ]Z\r_cky\dhgp_dhjb^hjZ@_eZgb_jh^bl_e_caZsbsZlv^hqvihdjZcg_cf_j_ihdZhgZ
gZoh^blky\bo^hf_ihdZaZehkv_fmhq_gvfbeuf^Z`_iho\Zevguf?kl_kl\_gghhgbdZdbfgh]b_
�^jm]b_jh^bl_ebkqblZebih\ajhke_\rmx`h^b_s_fZeurdhcb\dZdhflhkfuke_gZ\_jgydZ
^he`gu\b^_lv\g_fqm`h]hbhiZkgh]hq_eh\_dZdhlhjhfmdZdbflhh[jZahfm^Zehkvijh[jZlvky
gZbol_jjblhjbxGhLh^^ij_^ihq_eijbgylvbo]hkl_ijbbfkl\haZqbklmxfhg_lmbg_i_j_`b\Zlv
�baaZlh]hqlhfh`_lijylZlvkyih^k_f_cgufdh\jhfGZijbf_jhgagZeqlhm`h^b[ueb
g_dhlhju_keh`ghklbk[jZlvyfbkhklZjrbfhgZg_jZa]h\Zjb\ZeZZaZfeZ^r_]hi_j_`b\ZeZ
gbdZdboijbagZdh\dhgnebdlZf_`^mjh^bl_eyfbLh^^lh`_g_aZf_lbe
G_kdhevdhf_kyp_\kimkly\kZfucjZa]Zjhk_ggbodjZkhddh]^Z\_jomrdb^_j_\v_\i_klj_eb
yjdbfbp\_lZfbZ]hjh^\emqZogbadh]hkhegpZk\_jdZeahehlhfhk_gvxLh^^m\k_]^ZdZ`_lkyqlh
^he`gu]j_f_lvljm[ubebljm[blvhohlgbqvbjh`dbdh]^Zhgijh^Zelhlhkh[gyd\;ZdlZmg_
�h[_ki_qb\k_[_[m^ms__ihdjZcg_cf_j_\kh[kl\_gguofukeyohgbk`h^bgZrebfZe_gvdmx
d\Zjlbjdm\Emi_h[t_^bgb\k\h_bfms_kl\hbkm^v[u
�Hgohl_egZf_j_\ZekygZg_c`_gblvkybjZafureyehlhfdZdk^_eZlvij_^eh`_gb_qlh[u`h^b
g_kfh]eZijhlb\blvkyHgZ]h\hjbeZqlhmgboblZdb^_ZevgZykh\f_klgZy`bagvbg_kh]eZrZeZkv
qlheb[hf_gylvghLh^^mdZaZehkvqlh_fmm^Zklky__m]h\hjblvhgevklbek_[_qlhkfh`_l
mkuiblv__[^bl_evghklv?fmohl_ehkv\aylvgZk_[ykhhl\_lkl\mxsb_h[yaZl_evkl\Zkdj_iblvbo
_^bgkl\hmaZfbdhlhju_klZgmlaZeh]hf[m^ms_]h?kebg_kljhblvdj_ihklv^hklZlhqghijhqghc
dZdfh`gh`^ZlvqlhhgZmklhbl\[mjx"Hgohl_ekdj_iblvboex[h\vqlh[ubokhxa[ue[hevr_
q_fhgb^\h_ihhl^_evghklb
&#xlh;&#x]_;&#xL;&#xh^;&#x^;&#xj_;&#xrb;&#xq;&#xlh;&#xmq;&#xrZ;&#xy;&#xlZ;&#xdl;½&#xZ;&#x;
&#xyl;&#xv;&#x__;&#xg;&#xZk; h; h;;&#x;&#xgZ;&#x^_;&#x`^;&#x_;&#xgZ;&#xl;&#xh;&#xq;&#xlh;�blh]_Lh^^j_rbeqlhemqrZylZdlbdZ\aylv__gZkdhdhf\gZ^_`^_gZlhqlh`h^b\ihju\_
�kihglZgghklbmklmiblb^_eZeg_kdhevdhihiulhdghhgZg_\hkijbgbfZeZbo\k_jv_aZ\Zc
ih`_gbfky]h\hjbehgZhgZhl\_qZeZLhevdhkgZqZeZ\kmi_jfZjd_laZc^_feZ^gh"Lh^^Zwlh
g_fgh]hmya\eyehgh\lh`_\j_fy__j_rbfhklv\uau\ZeZ\hkobs_gb_B\k_`_wlhg_fZevqbdbk
�^_lkl\Zf_qlZxlhk\Z^v[_eyg_]h[ueh[u\Z`gh_keb[uhgZ^ZeZwlhh[_sZgb_kdZaZeZkeh\Z
dhlhju_k\yaZeb[ubo[jZqgufbmaZfbgh\__ex[\bbij_^Zgghklbhgb[_alh]hg_khfg_\Zeky
�`h^b[ueZ_]hhgbijbgZ^e_`Zeb^jm]^jm]mB[uebkqZkleb\uHgZihjhcijhklhm^b\bl_evghh
g_faZ[hlbeZkv^h\h^y^hfZrgb_^_eZ^hmjh\gybkdmkkl\Z^_eZy[j_fy[ulZhq_gve_]dbfZ^ey
�Lh^^Zih^h[gh_^h\hevkl\h^hfZrg_c`bagvx[ueh\gh\_dh]^Zhgijboh^be`h^b_]h
\klj_qZeZkZfZdjZkb\Zym`bg\dmkguc_]hh^_`^Z\k_]^Z\uklbjZgZbih]eZ`_gZbhgZ^_eZeZwlh
^eyg_]hkm^h\hevkl\b_f?fmlZdZyaZ[hlZdZaZeZkvklhevg_`ghcbbaukdZgghcqlhhgkhfg_\Zeky
�gZ\k_]^ZebwlhghboiZjZhdZaZeZkvgZm^b\e_gb_klZ[bevghcK_dk\hlghr_gbyok`h^bb]jZeg_
hkh[h\Z`gmxjhevgmg_i_j\hkl_i_ggmxLhqg__kdZ`_flZd\gboLh^^gZoh^begZfgh]h
[hevr_q_fijhklhk_dkMg__[uebk\hbp_gghklbhgZagZeZq_]hohq_lKg_cihemqZehkv`blv
jZkkeZ[e_gghFhlb\u__ihklmidh\dZaZebkvihgylgufbgbq_]h\g_aZigh]hhgZg_\udb^u\ZeZGh
�bwlhg_\k_Ihfbfhijhq_]h`h^bh[eZ^ZeZdZdhclhg_\hh[jZabfhc]em[bghc]^_lh\gmljb__
]hj_eh]hgvl_iehdhlhjh]h_]hg_^hklb]Zeh\dZdb_lhm]hedb__^mrb_fmijhgbdgmlvg_
m^Z\ZehkvHgZ[ueZhkgh\Zl_evghcebqghklvx\hiehsZy\k_lhhq_ff_qlZ_ldZ`^ucfm`qbgZb
dm^Z[hevr_
HgZ
�Fbkkbk`be[_jl"
�Z
WlhGZlZrZDh\Zdk
&#xha;&#xgb;&#xdZ;&#x_l;&#xi;&#xZm;&#xaZ;&#x;�hagbdZ_liZmaZ`h^b^mfZ_lg_k[jhkblveba\hghdjy^ebwlhljZa]h\hj__ihjZ^m_l
Ih`ZemcklZg_deZ^bl_ljm[dm
�Bgl_j_kghq_]hhgZohq_l]Z^Z_l`h^b
Y\h\k_g_lZdZydZd\uih^mfZebijh^he`Z_lGZlZrZIjhrm\Zkih\_jvl_fg_hq_gvg_ih
h[hbo
�DZdwlhg_\_jhylgh_kh[ulb_kemqbehkv\__`bagb\_^v`h^bklhevdhe_lbah\k_okbeklZjZeZkv
\k_meZ`b\Zlvm]h`^ZeZijbkihkZ[eb\ZeZkv[ueZohjhr_c`_ghcbih^jm]hcb\k_wlhaZqZklmx\
^Ze_dhg_b^_ZevghcZlhb\jZ`^_[ghch[klZgh\d_"KLh^^hf\hh[s_g_ijhklh`blvghmg__l_f
g_f_g__ihemqZehkvhgZm^_j`b\ZeZbokhxa^_eZykh\f_klgmx`bagvfbjghcbijbylghc
?s_yohl_eZkdZaZlvqlhhq_gvp_gx\k_qlh\u^eygZkk^_eZeb^eyiZiub^eyf_gydh]^Z
mf_jeZfZfZijh^he`Z_lGZlZrZG_^mfZcl_qlhyh[h\k_faZ[ueZBih^ZjdbgZ^_gv
jh`^_gbyBdZdfuk\Zfboh^beb\fZ]ZabgihdmiZlvfg_rdhevgmxnhjfmuhlgZkg_
hl\_jgmebkvH^gZ\uihklZjZebkv\hkihegblvwlmimklhlmbwlhfg_hq_gvihfh]ehY\k_]^Z
\kihfbgZxh\Zkkex[h\vxbykh\k_fg_ohl_eZ
GZ^hiheh`blvdhg_pwlhfm[j_^mHq_fwlZ^_\qhgdZ\hh[s_^mfZ_l"
�GZlZrZgZqbgZ_l`h^blu`_ihgbfZ_rvqlhwlh^eyl_[yiehohdhgqblkyBfh`_rvm`_
i_j_klZlv\b^_lv\hfg_gZklZ\gbpm;hevr_yl_[_^h[jZg_`_eZxb]h\hjblvgZfg_hq_f
GhhgZg_k^Z_lky
YihgbfZxqlh\ui_j_`b\Z_l_fh`_l^Z`_g_gZ\b^bl_f_gy_keblZdy\Zkg_\bgxGhijhrm
aZf_lblvqlhyohlvihiulZeZkvFg_g_e_]dh[ueh\Zfiha\hgblvY^Z`_g_agZeZklZg_l_eb\ukh
fghcjZa]h\Zjb\Zlvqlh[ulZfLh^^gb]h\hjbeIh_]hkeh\Zf\uaZgZkh[jZ^h\Zebkvohly
fh`_l_fmijhklhohq_lky\wlh\_jblvukgbf^he]hijh`bebYagZxqlh\u[m^_l_ihg_fm
kdmqZlvIhdjZcg_cf_j_i_j\h_\j_fyihdZg_hl\udg_l_Hg\_^vkdZaZeqlhfukgyebd\Zjlbjm\
Jb\_jghjl"
GZlZrZkfhedZ_lh`b^Zyhl\_lZMkeurZ\ebrvlbrbgmgZklhcqb\hijh^he`Z_l]gmlvk\hx
ebgbx
Ba\bgbl__kebrhdbjh\ZeZ\ZkwlbfGhgZfgZ^hh[mkljhblv^hf^eyj_[_gdZD\ZjlbjZdjZkb\Zy
Fh`_l[ulvaZc^_l_ihkfhlj_lvdh]^Zi_j__^_f"Fu[ueb[u\ZfjZ^uu\dZdhclhf_j_
klZg_l_l_l_c
�`h^b\k_wlh\j_fyoh^beZihdjb\hc\hkvf_jd_IhqZkh\hcklj_ed_fbfh^b\ZgZbklhysboi_j_^
dZfbghfklmev_\\^hevhdgZ\h\kxkl_gmijhlb\qZkh\hcklj_edb\hdjm]h[_^_ggh]hklheZihlhf
h[jZlghL_i_jvhgZhklZgZ\eb\Z_lkydZd\dhiZggZyWlhLh^^\bgh\ZlBaaZg_]h_cijboh^blky\k_
wlhl_ji_lvIhahjk\yaZekykj_[_gdhfaeufbgZb\guf`mldhg_m\_j_gguf\k_[_Lh^^[u\Z_l
g_fgh]hq_jkl\ufghg_m`_ebfh`ghlZd[_kk_j^_qghh[fZgu\Zlv^_\qhgdmdlhfm`_^hqvk\h_]h
emqr_]h^jm]Z;_^heZ]Z\_^vg_\b^bldZdh\Lh^^gZkZfhf^_e_qlhbf^\b`_l
GZlZrZyihgbfZxqlhluhdZaZeZkv\[_kihfhsghfiheh`_gbbbg_hkh[hagZ_rvqlh^_eZlv
Kdhevdhl_[_^\Z^pZlv^\Z^pZlvh^bg"L\hchl_p]h\hjblqlhlu_s_g_^hmqbeZkvBqlhluhq_gv
mfgZyghkdZ`myl_[_fg_lZdg_dZ`_lkykm^yihl\h_fmih\_^_gbxIhlhfmqlhaZdmjklu
\u[jZeZ\`bagbOhlygZkZfhf^_e_f_gywlhg_[_kihdhbllufg_g_gjZ\brvkyfg_g_
gZklhevdh\Z`ghqlhklh[hc[m^_lqlh[ul_[_ihfh]Zlvdlhfm`_yaZgylZfg_ihjZb^lbbhq_gv
l_[yijhrm[hevr_fg_g_a\hgblv
&#xj_;&#xf_;&#xgZ;û&#x;&#xdZ;
&#xg;&#xZi;&#xjb;&#xf_;&#xj;&#xk;&#x_c;&#xqZ;&#xk;�j_f_gZfbdZdgZijbf_jk_cqZk`h^baZ^mfu\Z_lkyhlhfg_ajyebhgZhldZaZeZkv\uoh^blvaZ
Lh^^ZaZfm`?c^Z`_g_\k_]^Zm^Z_lky\kihfgblvihq_fmhgZgZklhevdhyjh\hajZ`ZeZijhlb\wlhc
b^_bWlh[uehkdhj__gZmjh\g_j_Zdpbbq_fijh^mfZggh_j_r_gb_DZdZylhg_ijbyagvb
jZaghemqr_\k_]h_caZihfgbekyh^bgkemqZckZfuc\i_qZleyxsbc^_eh[ueh\Z\]mkl_dh]^Z
khegp_kbyehbi_deh\h\kxfhsv
�Lh^^b`h^bklhyeb\ha_j_ihihyk\\h^_gZ[ex^ZyaZieu\ms_c\^Ze_d_iZjmkghceh^dhcHgb
kfhlj_eb^h\hevgh^he]hhgZihlbohgvdmm^ZeyeZkvmf_gvrZykv\jZaf_jZobkh\_jr_ggh
aZ\hjh`beZboohlydlhfm\j_f_gbm`_ij_\jZlbeZkv\djhr_qgmx[_knhjf_ggmxlhqdm
iheamsmxih^m]_]hjbahglZ
L_i_jvbg_kdZ`_rvqlhwlhiZjmkgbdaZf_lbeLh^^Fh`_lhdZaZlvkyq_fm]h^gh
��ZhglZdhcfZe_gvdbckh]eZkbeZkv`h^bfh`_lwlhijhklhdjmibgdZkheb
�DjmibgdZkhebZjZaf_jdZdjZalhl
B\bkblgZkZfhfdjZxk\_lZ
b^brvhgZdZd[m^lhih^jZ]b\Z_l"
HgZimevkbjm_lKeh\gh]m^bl
B\hl\hlkh\k_fbkq_ag_l
JZkl\hjblky\\_qghklb
DjZkb\h[m^_l
DZdg_qlhg_j_Zevgh_
DZdaZ]eygmlv\dhkfhk
Hgbklhyebijb`Z\rbkv^jm]d^jm]m\]eZaZoieuehhlij_^\dmr_gbybgZijy`_gby\_^vhgb
klZjZebkvg_fhj]Zlvihkdhevdm[hyebkvmimklblvlhlkZfucfb]dh]^ZaZdhgunbabdbijh]gmlkyb
ijhbahc^_lg_\hafh`gh_ijyfhgZbo]eZaZobkq_ag_l\g_[ulbbp_euciZjmkgbdHgb_s_g_
mki_ebh[khogmlvfheh^u_\ex[e_ggu_ih^aZsblhcg_[_kgh]hk\h^ZiheghklvxaZo\Zq_ggu_
i_j_`b\Zgb_fijhbkoh^ys_]hdZdq_]hlh\Z`gh]h\_ebq_kl\_ggh]hhgb`^Zebfhf_glZijhju\Zb
h[t_^bg_gbyijZa^gbdZBdh]^Zqm^hijhbahrehiZjmkgbdbkq_ahgbi_j_klZeb\b^_lv_]h
h^gh\j_f_ggh[_a^Z`_djhr_qgh]hjZaju\ZdZdhgZlZdbhgbhgbaZdjbqZeb\mgbkhg\
�kihglZgghfihju\_jZ^hklbBlh]^ZLh^^wlhkdZaZeZ\Zcih`_gbfkyWlh[ueZ\hkoblbl_evgZy
�b^_yjh^b\rZyky\\hkoblbl_evgucfhf_gl`h^bohl_eZ[u\_jgmlv_]hbh[^mfZlvk\hchl\_l
ihemqr_
Hg
I_j\h]hhdly[jyLh^^ijhkuiZ_lkyjZghHge_`blgZkibg_kqe_ghf\jmd_hlqZygghklZjZykv
mo\Zlblv_s_g_jZae_l_\rb_kyh[ju\dbwjhlbq_kdh]hkgZDh]^ZhgjZkk_b\Z_lkyhdhgqZl_evgh
Lh^^ih\hjZqb\Z_lkygZ[hdbgZqbgZ_l_ehablvjmdZfbih[_a]jZgbqghfmijhkljZgkl\mdjh\Zlb
�hl^_eyxs_fm_]hhl`h^bHgZe_`bldg_fmkibghcih^lygm\dhe_gbH[gy\__aZlZebxhg
ijb`bfZ_lkydg_cih\lhjyyba]b[__iha\hghqgbdZHgZba^Z_lgbadbca\mdghjblf^uoZgbyg_
gZjmrZ_lkyHivyg_gguc__ZjhfZlhfkhklhysbfbakf_kbaZiZoZqbkluo\hehkbl_iehcdh`bhg
aZdju\Z_l]eZaZbkgh\Zih]jm`Z_lky\^j_fhlmbhp_i_g_gb_Blhevdhijhkgm\rbkv\h\lhjhcjZa
Lh^^\kihfbgZ_lhk\hboijh[e_fZolhqg__hgbijhju\Zxlky\_]hfukebih^h[ghm^Zjm]jhfZ
K_]h^gyi_j__a^
HgdZd[m^lh\b^blwlbkeh\Zh]jhfghcf_jpZxs_c\u\_kdhci_qZlgufb[md\Zfbh[eZdh\\ykghf
g_[_gZ^ibkvxk^_eZgghciZedhcgZfhdjhfi_kd_OhlyLh^^\hh[s_lhj_r_gbyg_ijbgbfZe
^Z`_k_cqZkhgg_fh][ukdZaZlvqlhhij_^_ebekyhdhgqZl_evghGhhghsmsZ_lg_dbcbfimevk
\u^_jgmlvqlhgb[m^vkdhjg_fi_j__oZlv\^jm]mxkljZgm`_eZgb_gZ\_jgydZk\hckl\_ggh_
ex^yf^_eZxsbfwlhba\_^Zlvg_ba\_^Zggh_\hajh^blvkyHgihgbfZ_lqlh_]h[_kihdhckl\h
hlqZklbh[mkeh\e_gh[bheh]bq_kdbfbijbqbgZfbgh\k_`_hl^Z_lij_^ihql_gb_\_jkbbijh
h[gh\e_gb_Ihfbfhijhq_]hLh^^ihgbfZ_lqlhihklmihdgZdhlhjuchgj_rbekyk^_eZ_l_]h
oh^yqbfkl_j_hlbihfghhgbal_odlhfh`_lijhklblvkZfhfmk_[_fgh]h_
GZlZrZgZklhyeZgZlhfqlh[ugZjZ[hlmhg\wlhl^_gvg_oh^beHgb^h]h\hjbebkvqlhhg
ih^t_^_ldg_cd^_kylbqZkZfihkdhevdmgZwlh`_\j_fygZgylu]jmaqbdbMg___klvdZdZylh
�^jyoeZyf_[_evbihkm^Zohlvkq_]hlh`_gZqbgZlvgZ^hLh^^lhqghg_gZf_j_gebrZlv`h^b
ij_^f_lh\^hfZrg_]hh[boh^ZDZd[u\k_gbh[_jgmehkv\hcgmbaaZf_ehq_chgmkljZb\Zlvg_
[m^_lHgihgbfZ_lqlhjZaju\_fm^hjh]hh[hc^_lkyghhiZk_gb_aZnbgZgkh\h_[eZ]hihemqb__s_
g_hnhjfbehkvq_ldhihdZhghgZoh^blkygZmjh\g_[_knhjf_ggh]hijbajZdZLh^^hldZau\Z_lky
ijb^Z\Zlv_fmagZq_gb_lhqghlZd`_dZdba[_]Z_lbfgh]bo^jm]bo\_s_cGZijbf_ja\hgblv
�xjbklmH[ty\blv`h^bqlhhgmoh^bl
?fmdZ`_lkyqlhgZ^ZgghfwlZi_wlh\hh[s_[m^_lkfhlj_lvky]emihHldeZ^u\Zlvih^h[gu_
\hijhku^hkZfh]hihke_^g_]hfhf_glZg_emqrZyb^_y\hijhkZo\kydboi_j_f_gbjZaju\h\
�`_gsbgZfhq_gv\Z`gh\j_fyGhdlhagZ_lfh`_l`h^bbihcf_lHgZ^h[jZymg__g_l
bgklbgdlZkebrdhfm`aZsbsZlvk\hxkh[kl\_gghklvbl_jjblhjbxbhgZmf__lij_h^he_\Zlv
ljm^ghklbkoh^m
Lh^^\klZ_lbh^_\Z_lkyg_jZa[m^b\__?fmljm^ghih\_jblv\ijhbkoh^ys__\lhqlh\_q_jhfhg
kx^Zg_\_jg_lkyqlh[hevr_gbdh]^Zg_ey`_lkiZlvjy^hfkg_c\wlhcohjhrhagZdhfhc_fm
dhfgZl_qlhbokh\f_klgZy`bagvdhlhjmxhg\k_]^ZkjZ\gb\Zek[_kdhg_qghc^hjh]hc[_]ms_c
\^ZevihieZ\gufohefZfgZkZfhf^_e_hdZaZeZkvih_a^hfdhlhjuc\hl\hl^hklb]g_ldhg_qgh]h
imgdlZHgiulZ_lkyij_^klZ\blvk_[_d\Zjlbjm\Jb\_jghjlghg_\uoh^blHgijh\_elZfihdZg_
[hevr_iylgZ^pZlbfbgmlb^_kylvbagbo[ueaZgylh[km`^_gb_f\kydboih^jh[ghkl_ck__
ohaybghf
�Dh]^Zihy\ey_lky`h^bhgkb^blaZklhehfebklZymlj_ggxx]Za_lmm`_klj_lv_cqZrdhcdhn_
Lu_s_g_mr_e]h\hjblhgZ
GZ^hdZdlhh[tykgblvkyghohlyLh^^[_a^_evgbqZ_lm`_ihqlbqZkhlhfqlhkdZaZlvhgg_^mfZe
Kh[Zdmihc^_rv\u]meb\Zlv"kijZrb\Z_lhg
�ZZqlh"mg__\h^ghcjmd_ih\h^hd\^jm]hcdexqb
Yklh[hc
�`h^bofmjblky
Qlhijhbkoh^bl"
Gbq_]hIjhklhgZfgZ^hih]h\hjblv
=h\hjb
GZmebp_
&#xbn;&#xl_;&#xh;&#xgb;&#x;&#xk_;&#xl;&#xjh;&#x_f;&#xk;&#xlh;&#xyl;&#xj;&#xy^;&#xdh;ë&#xph;
&#x^;&#x_j; ;&#xh;&#xg;�ebnl_hgb\k_\ljh_fklhyljy^dhfebphfd^\_jbhg`h^bkh[ZdZ@Zedhgbdlhg_`^_lbo\
ohee_knhlhZiiZjZlhfqlh[us_edgmlvdZdlhevdhhldjhxlky^\_jb:wlhlfhf_glklhbeh[u
aZi_qZle_lvk_f_cgh_nhlhijyfhi_j_^jZkiZ^hfl_dlhgbq_kdb_ieblug_dh]^Zijb`Zlu_^jm]d
^jm]mgZqbgZxljZat_a`Zlvkyk_baf_gbehkvImlbh[jZlghg_lIkm\_jhylghijb^_lkyly`_e__
fh`_l\_jgmlvky^hfhc\ex[hcfhf_glHgbb^ml\klhjhgmha_jZbihebpmLh^^ZgZqbgZxll_qv
�ke_au`h^bfheqblFh`_lhgZbg_aZf_lbeZDh]^Zhgb\urebgZmebpmm\b^_\dZdh_lZfyjdh_
�khegp_hgZgZ^_eZhqdbbkl_oihjg_kdZaZeZgbkeh\Z`h^bgZ\_jgydZihgbfZ_lqlhk_cqZk
�[m^_l\hkh[_gghklb_keb]h\hjbeZkbghfdZdaZ\_jyeZGZlZrZLh^^mdZ`_lkyqlhhgZfheqbl
gZjhqghkeh\gh\ha^\b]Zyf_`^mgbfbrbjhdmxij_]jZ^m
Hgbi_j_oh^ylq_j_a\_ehkbi_^gmx^hjh`dmbgZlygms_cky\^hev[_j_]Zihehk_ljZ\uhlimkdZxl
�kh[ZdmeymljZjZ[hq_]h^gygZjh^mgZha_j_^h\hevghfgh]hEx^b\urebgZkeZ^blvkyhk_ggbf
�khegp_fkeh\ghqlh[uaZiZklbkvbfgZij_^klhysmxabfm`h^bklZgh\blkyebphfd]hjh^maZ
kibghcmg__k\_jdZxsbcnhgba\h^ubg_[ZLh^^aZf_qZ_lkh[kl\_ggh_hljZ`_gb_\kl_deZo__
hqdh\kkmlmeb\r_]hkyk[e_klysbfbjmq_cdZfbgZs_dZoHgg_\b^bl__]eZaghqm\kl\m_lqlh
�gZkljh_gb_m`h^bbaf_gbehkvqlhhgZdZdbflhh[jZahf\k_ihgyeZ
Ijhklb]h\hjblhg
�Ijb`Z\`h^bdk_[_Lh^^mludZ_lky\__fZdmrdmbgZqbgZ_lju^ZlvHgZg_khijhlb\ey_lky
gZh[hjhljZkkeZ[ey_lky\_]hh[tylbyoHgb^_eyl\f_kl_wlhlfhf_glm[bckl\_ggh]h]hjyl_ieh
ijb`bfZykv^jm]d^jm]m]jm^vxk_j^pZ[vxlky\mgbkhgkeb\rbkv\_^bgh_p_eh_\emqZo
�mlj_gg_]hkhegpZBlhevdhdh]^Zh[tylbyjZafudZxlkymg__f_gy_lkyihaZ`h^bih\hjZqb\Z_lky
\q_l\_jlvh[hjhlZbkgbfZ_lhqdbbLh^^ihgbfZ_lqlhhrb[ky=eZaZmg__kmob_hgZ
gZofmjbeZkvkfhljblg_^h\hevghbkih^haj_gb_f
q_f^_eh"kijZrb\Z_lhgZQlhluohl_efg_kdZaZlv"
Lh^^m`_`Ze__lqlh\\yaZeky\h\k_wlhEmqr_[ueh[uhklZ\blv_caZibkdmdhjhl_gvdmxbk
�hldjulhcdhgph\dhcqlh[u`h^b[uehijhs_kfbjblvkykgh\ufihjy^dhf\_s_cDq_fm
dhgnjhglZpby_kebba[_`Zlv__[ueh[u]mfZgg__ihhlghr_gbxdgbfh[hbf"H[tykg_gbyebphfd
ebpmwlhkebrdhf`_klhdhwlhdZdhdhgqZl_evgZylhqdZJZa]h\Zjb\Zlv\ha^\b]Zybakeh\kl_gm
\h\k_g_h[yaZl_evghKeh\Zwlh\k_jZ\ghqlhbgkljmf_gluboe_]dhij_\jZlblv\hjm`b_
h[jm[b\\k_dhgpulh]^ZdZd\wlhffh`_lbg_lg_h[oh^bfhklb:`bagvg_keh\ZEx^b
ihklhygghbkiulu\Zxl^\hckl\_ggu_qm\kl\Zbog_k_li_j_f_gqb\ucbdZijbaguc\_l_j
��Y^mfZeluagZ_rv]h\hjblLh^^mfZeqlhlu]h\hjbeZkbghf
Ebphmg__g_f_gy_lkya]ey^ijbklZevgucbkmjh\ucBLh^^dZd[m^lh[ukt_`b\Z_lky
kkuoZ_lky
G_gZ^hijh^he`Z_lhgG_mkeh`gyc_s_[hevr_Ywlh]hg_ieZgbjh\ZeKm^v[ZlZd
ih\_jgmeZkvG_\k_qlhijhbkoh^bl\`bagbaZ\bkblhlgZkL_[_lhwlhba\_klghhgqm\kl\m_l
�k_[yihegufmjh^hf`h^bgbkeh\Zg_kdZaZeZZhgm`_f_klZk_[_g_gZoh^blLh^^
hl\hjZqb\Z_lkybkfhljblgZiZjmfm`qbgb]jZxsbogZljZ\_\e_lZxsmxlZj_edm
LZdqlhbf_gghluohl_ekdZaZlv"kijZrb\Z_lhgZ
KemrZcIjhklbYk_]h^gy\_q_jhf^hfhcg_\_jgmkv
dZdhfkfuke_":dm^Zluihc^_rv"
Yi_j__a`Zx]h\hjblhgLuqlhijZ\^Zg_agZeZ"
I_j__a`Z_rv"Dm^Z"
LugZ\_jgydZihfgbrvGZlZrmDh\Zdkwlhkdhj__ml\_j`^_gb_q_f\hijhkGh^_ehg_\lhf
qlhyl_[yg_ex[ex
m^_j`b\Zlvk\hbjZaebqby\jZfdZoGhom`_\k_]hlhqlhkkhjZjZa\hjZqb\Z_lky\hdjm]
�g_agZqbl_evguofhf_glh\DZdbij_^qm\kl\h\ZeLh^^`h^baZpbdeb\Z_lkygZlhfdh]^Zbf_ggh
hgwlh_cij_ih^g_k
GmohjhrhqlhkdZaZeya\blhgZIjhklha^hjh\hqlhg__s_iha`_Fg_[ueh[ug_ijbylgh
iha^jZ\eylv\Zk\qbke_ihke_^gbo
Lh^^mgbdh]^Zg_gjZ\beky__kZjdZaf
LuijZ\Zkh]eZrZ_lkyhglmlyh[eZ`Zekybgh\ZlYgZdhkyqbe
Gml_[_`_om`_ijh^he`Z_lhgZZlhy[u\_q_jbgdmaZdZlbeZDmibeZ[ul_[_ahehlu_qZku
\ih^Zjhd
Ijhklbqlhg_kdZaZel_[_jZgvr_
:ihq_fm"Ihq_fmluwlh]hg_k^_eZe"
IhlhfmqlhkZfg_agZeqlh^_eZlv
LuagZeqlhyl_[y\ur\ujgm\hlihq_fm
Wlhg_lZd
Y[u\ur\ujgmeZ
�Zghyg_h[wlhf^mfZe
:hq_flu^mfZeLh^^"KdZ`bohly[uwlhQlhl\hjbehkv\l\h_c]heh\_"IhdZdhcijbqbg_lu
jZkkdZau\Z_rvfg_wlbgh\hklbm`_gZ\uoh^_ba^hfZ"
Ym`_h[tykgbeYkZfg_agZeq_]hohqmk_keh`ghKblmZpbyg_ijhklZy
�Luih^ibkZe^h]h\hjZj_g^u[hevr_q_fg_^_exgZaZ^h]h\hjih^ibkZeDZdb_lmlkeh`ghklb"
LZdlu\k_`_agZeZk_wlh\j_fy
Yg_ih\_jbeZG_^mfZeZqlhluj_rbrvky
Hgbh[Zhjmlr\ujyykeh\Zkd\havijhkljZgkl\he_lLh^^mi_jbh^bq_kdbohq_lkymklmiblvkdZaZlv
qlhwlh\k_[ueZh]jhfgZyhrb[dZqlhhgkZfg_agZ_lqlhgZg_]hgZrehHgihgbfZ_lqlhb
�`h^b^mfZ_lhlhf`_hgZohl_eZ[uwlh]hb\dZdhclhf_j_fh`_l^Z`_`^_lqlh[u\_kv
wlhlm`Zkguc[Zj^ZdhdZaZekyebrv[mj_c\klZdZg_baZ\_jrbeky^_fhgkljZlb\gufijhs_gb_fZ
iha`_\_q_jhfhgb[uhlijZ\bebkv\]hjh^\uibeb[udjxrhgZZihlhfihreb]meylv\^hevj_db
ih^emghcIjbylgZydZjlbgZbLh^^]hlh\[uekh]eZkblvky
�`h^b[_aij_^mij_`^_gby\a\u\Z_lbgZdb^u\Z_lkygZg_]hkdmeZdZfbLh^^\^\h_[hevr___b[_a
ljm^Zeh\bl__aZiyklvyHgZaZfZob\Z_lkybdhe_gdhcghhgm^_j`b\Z_l__gZjZkklhygbb\ulygmlhc

&#xhg;&#xp_;
&#xhg;&#xph;&#x;jmdbdhgp_dhgph\`h^bmklZ_lbhghlimkdZ_lhehkumg__jZaehofZlbebkvebph
bkdjb\behkv^uoZgb_k[behkvGZgbokfhljylex^bLh^^h]ey^u\Z_lky\ihbkdZoNj_c^Zb
aZf_qZ_l_]h\dmklZog_ih^Ze_dmlhljh_lyfmdZdb\kydbcijbebqguci_kaZ^hfd\_jom
jZafZob\Zyo\hklhfb[ukljhdhiZyeZiZfb
��EZ^gh]h\hjbl`h^bB^bkh[bjZc\_sbZxl_[_^_kylvfbgmlDh]^Zy\_jgmkvqlh[ul_[y
g_[ueh
HgZ
K_\_jgh_ihemrZjb_ihki_rghhl\hjZqb\Z_lkyhlkhegpZghqbklZgh\ylky^ebgg__^gbdhjhq_qlh
hgZ\hkijbgbfZ_ldZdijb^mfZggh_ki_pbZevgh^eyg__gZdZaZgb_Ijhgbau\Zxsb_\_ljugZ]hgyxl
^h`^vblmfZgk\bkly\^_j_\vyodhehlyihhdgZfEbklvy_s_g_^_exgZaZ^a_e_gu_l_i_jve_`Zl
�`h^bba^_\dhcihkdhevdm__\gmlj_ggb_qZkuijbqbgyxl[hevkdZ`^ufm^ZjhfbdZ`^uc^_gv
dZ`_lkyly`dbf]jmahfdhlhjucijboh^blkylZsblvgZkh[kl\_gghcr__
Hldju\Zy]eZaZihmljZfdh]^Zs_dZe_`blgZih^mrd_Z^uoZgb_ih^h[ghfy]dbf\hegZfi_j\uf
^_ehfhgZ\b^blklhys__\m]emimoeh_dj_kehkrbjhdbfkb^_gv_fbijba_fbklufb
ih^ehdhlgbdZfb_]hq_oheba]eygp_\h]hr_edh\bklh]hoehidZkmahjhfbal_fguobk\_leuoebZg
HgZdZdj_[_ghdih^gbfZ_lky\a]ey^hfihwlhceha_fukebhlkljZg_ggu_dZd[m^lh\ijbylghc
�aZ^mfqb\hklb^hgZklmie_gbylh]hfhf_glZdh]^Z`h^b\kihfbgZ_lhg_h[oh^bfhklb\klZ\Zlvb
gZqbgZlvgh\uc^_gvbi_jki_dlb\ZwlZdZ`_lky_c`_klhdhcb[_kkfuke_gghc
Qlhex[hiulgh[hev\uau\Z_lg_klhevdh_]hhlkmlkl\b_JZgvr_hgZqZklhaZkuiZeZ^h_]h
\ha\jZs_gbyZdh]^ZijhkuiZeZkvdZdijZ\behLh^^Zm`_g_[ueh;hevr_\k_]h__[_kihdhbl
gZjmr_gb_ijb\uqgh]hjZkihjy^dZJZgvr_hgZqZkZfbbamqZeZdmebgZjgu_dgb]bkhklZ\eyeZf_gx
aZdmiZeZ\k_g_h[oh^bfh_\ghkbeZbaf_g_gby\_]hex[bfu_[ex^Zbl_i_jv_cwlh]hg_o\ZlZ_lD
lhfm`_gZ__ie_qbe_]\_kaZ[hldhlhju_jZgvr_gZk_[y[jZehgijh]medZkkh[Zdhcihke_
�m`bgZj_fhgl__fZrbguZ`_\u[jZku\ZlviZd_l\fmkhjhijh\h^dZ`_lky_cly]hklghc
h[yaZgghklvxdhlhjmxgZg__g_^he`gu[ueb[u\a\Zeb\Zlv?`_^g_\gZy]Za_lZlh`_ij_^klZ\ey_l
�bak_[yijh[e_fm`h^bi_j_klZeZkdeZ^u\Zlv__ihke_ijhql_gbybhklZ\eylvgZdhn_cghfklhebd_
^eyLh^^Zbl_i_jv__bgh]^Zrhdbjm_lhlkmlkl\b_]Za_lugZh[uqghff_kl_j_f_gZfbhgZ
ih^oh^bld_]hrdZnmbi_j_\_rb\Z_lib^`ZdbH^gZ`^u^hklZeZbaysbdh\\k_fZcdb\kljyogmeZ
aZgh\hkeh`beZbm[jZeZ
�Zkf_gZjZkihjy^dZ^gy__ih^dhkbeZghqlh_s_om`_[hevrZyqZklv\_s_cjZ^h\Z\rbo__
jZgvr_l_i_jvg_ijbghkblgbdZdh]hm^h\hevkl\byuclbgZmebpmbihkfhlj_lvqlhaZ^_gv
\u^ZekyIh]eZ^blvr_edh\bklu_mrbkh[ZdbGZ^_lvblZevygkdmxjm[Zrdmbaiehlgh]hoehidZb
aZkl_]gmlvfZe_gvdb_i_jeZfmljh\u_im]h\dbHgZmljZlbeZbgl_j_kdh\k_fmwlhfmbl_i_jvfZoZy
�jmdhcr\_cpZjmgZ\uoh^_baoheeZ`h^b^mfZ_lebrvhlhfdZdhggZ\_jgydZ__`Ze__lb
ex[hiulkl\m_lqlh`_ijhbahrehHgZg_khfg_\Z_lkyqlhhg_c\^hf_km^ZqZlbjZkimkdZxl
kie_lgbHgZaZf_lbeZqlhkhk_^bklZebhlghkblvkydg_cbgZq_imklvwlh\b^ghebrvlhevdhih
lhgm]hehkZdh]^Zhgbkg_ca^hjh\ZxlkybebihlhfmdZdbo\a]ey^aZ^_j`b\Z_lkygZ__ebp_
�bghklZ\ey_l_c^ebggu_khh[s_gbygZZ\lhhl\_lqbd_bhlwlh]hklZgh\blkylhevdhom`_
��ihkdhevdmd__]hjx^h[Z\ey_lkyb_]h`h^bihgbfZ_lqlhbgmdZdb_c^hklZehkvwlh[ue
�m^Zjbkih^lbrdZbfh`_l_fmhl]jhfdhc[jZgbbdjbdZklZgh\blkye_]q_gh[hevbgZg___
�ijh[e_fZ?kl_kl\_gghkmq_lhf__ijhn_kkbb`h^bqZkl_gvdhijboh^blkyklZedb\Zlvkyk
ih^h[gufkl_j_hlbihf\_^vex^bdZd[m^lh^mfZxlqlhp_ev\k_c__`bagb\ukemrb\Zlvbo
`Zeh[u
�L_i_jvkZfh_ijbylgh_^eyg__\j_fywlhjZ[hlZ`h^bklbfmebjmxlljm^ghklbkdhlhjufbhgZ
klZedb\Z_lky\dZ[bg_l_gjZ\ylkykeh`gu_kblmZpbbij_ih^ghkbfu__cdeb_glZfbbo`bag_ggu_
aZ^ZqbdZdhgbgZqbgZxlk[Z\eylv[^bl_evghklvmqZlky^h\_jylvghihlhfbogZdju\Z_l\hegZ
khijhlb\e_gbyG_dhlhju_bagbo[he__aZdjuluq_f^jm]b_ghih[hevrhfmkq_lm_kebq_eh\_d
h[jZlbekyaZihfhsvxagZqblhgohq_lbaf_gblvkyagZqbl^mr_\gZy[hev^hklZlhqghkbevgZ
�qlh[ugZqZlvijbdeZ^u\ZlvdZdb_lhmkbebyDeb_gluijh[m`^Zxl\`h^bemqr__KgbfbhgZb
kZfZk_[_gjZ\blky[hevr_hkh[_gghk_cqZkdh]^Z__kh[kl\_ggucfbjij_l_ji_elZdh_ihljyk_gb_
��\hagZ]jZ`^Zxl__k\hbfijh]j_kkhf^\b`_gb_f\i_j_^`_cghmg_^Z\ghkdZaZeZihih\h^m
�k\h_]hfm`ZDh]^Zhg]h\hjblfg_qlh^_eZlvyqm\kl\mxk_[y\[_ahiZkghklbmfZxfhy
�ih^qbg_ggZyihabpbygm`gZfg_^eyaZsbluIhjZabl_evgh`_cg\i_j\u_hkhagZeZk\h_
iheh`_gb_ihgyeZqlh\k\h_ck_f_cghc`bagbhgZg_klhevdh`_jl\Zkdhevdhiheghp_gguc
mqZklgbdZwlh\Z`gucrZ]gZimlbkZfhhkhagZgby;he__lh]hlmllZd`_klZehykghihq_fmhgZ\k_
�wlhl_ji_eZohlykZfhfmwlhfmnZdlm`h^bg_m^b\eyeZkvKms_kl\m_lfgh`_kl\hijbqbgihq_fm
`_gsbgZhklZ_lkykfm`qbghc^Z`_dh]^ZihgbfZ_lqlh_]hg_baf_gblvbfh`_lkm\_j_gghklvx
ij_^kdZaZlvdZdh\Z[m^_lboihke_^mxsZykh\f_klgZy`bagv^hkZfh]hdhgpZM__fZl_jblh`_
[uebk\hbijbqbguMdZ`^hc`_gsbguhgb_klv
�;ueh\j_fydh]^Z`h^b]h\hjbeZijhLh^^ZlZdHgfhykeZ[hklvYiblZxdg_fmkeZ[hklvB
k_[_kZfhcb^jmavyfkeh\ghhijZ\^u\ZeZkvK_cqZkkebrdhfm`gZkbeh\Zlvk_[yjZ^bfm`qbgug_
ijbgylhl_i_jv\a]ey^gZhlghr_gby[he__wfZgkbibjh\ZggucB^_heh]byijbghkblvkh[kl\_ggu_
p_gghklbgZZelZjvex[\bba`beZk_[yB^Z`_l_ji_gb_k\_johij_^_e_ggh]hij_^_eZm`_g_hkh[h
ijhih\_^m_lkyohlydh]^Z^\Zq_eh\_dZbah^gy\^_gv`b\ml[hdh[hdijhiblu\Zykv`bag_ggufb
mklZgh\dZfb^jm]^jm]ZdZdb_lh`_jl\ug_ba[_`gudhgp_hlghr_gbclum`_g_lhlq_eh\_d
�dZdbf[ue\gZqZe_Dh]^Z`h^b\q_flhh[\bgyeZLh^^ZZhgba\bgyekybhgbieZdZebihlhf
kgh\Z]h\hjbebqlhex[yl^jm]^jm]ZblZdjZaaZjZahf_cg_dZaZehkvqlhhgZhlq_]hlh
hlj_dZ_lky\_^v\k_lZdbwlhLh^^Zhg[ue_c\Z`_g?c^Z`_gjZ\behkvdh]^Zhg[mglh\Ze
hklZ\Zykv\_jgufkZfhfmk_[_Ghhggbdh]^Zg_[u\Ze\wlhf`_klhd?cgbdh]^Zg_ijbreh[u\
]heh\mgZa\ZlvLh^^Zaeufbebfklbl_evgufGZh[hjhl?kebLh^^Zh[b^_lvhgh[yaZl_evgh^Zkl
l_[__s_h^bgrZgkZ_kebh[b`Zlv_]hkhlgxjZahg^Zkll_[_khlgxgh\uorZgkh\GhLh^^\k_]^Z
klZjZeky`blvlZddZd_fmaZohq_lkyb_chklZ\ZehkvebrvijbgbfZlvwlh^Z`_ihgbfZyqlhhgZ
�ih\lhjy_limlvfZl_jbOhly`h^b^_eZeZ^jm]b_\u[hju`beZ\^jm]b_\j_f_gZihemqbeZ
ikboheh]bq_kdh_h[jZah\Zgb_[eZ]h^Zjyg_fmmagZeZqlhghrZi_j_^Z_lkybaihdhe_gby\
ihdhe_gb_ghklhedgmeZkvbf_gghkl_fbijh[e_fZfbdhlhjuogZf_j_\ZeZkvba[_`Zlv
L_i_jv_cemqr_^Zxlky^gb_kebgZgboqlhgb[m^vaZieZgbjh\ZghmjhdihkhklZ\e_gbx[md_lh\
bebm`bgkd_flhba^jma_cLjm^gh[jxa`Zlv\dhfgZl_iheghck\_`_kj_aZgguop\_lh\beb\
�hdjm`_gbbohjhrhh^_luog_agZdhfp_\\ijZa^gbqghfaZe_j_klhjZgZ`h^bklZjZ_lkyijb]eZrZlv
\k_o^jma_cihhq_j_^bf_lh^bqghkhklZ\eyy]jZnbdqlh[ugbdhfmg_gZqZehdZaZlvkyqlhhgb
\klj_qZxlkykebrdhfqZklhJZkkdZau\Zyhkemqb\r_fkyhgZ]h\hjblhlkljZg_gghbgh]^Z^Z`_kh
kf_ohf\hko\Zeyyijbly]Zl_evghklvfheh^hklbGZkdhevdhhgZ\b^bl__^jmavyjZ^uqlhhgZlZd
e_]dh\k_\hkijbgbfZ_l
Lhevdh\jZa]h\hjZokWebkhgaZsblgu_[ZklbhguiZ^ZxlHgbklZebijh\h^blvfgh]h\j_f_gb
\f_kl_[hevr_q_fij_`^_h[_^ZlvihjZgvr_i_j_^kf_ghcWebkhgbebm`bgZlvdh]^Zmg__
�\uoh^ghcHgZ_^bgkl\_ggZyg_\_jbldh]^Z`h^b]h\hjblhkemqb\r_fkylZd[m^lhwlhgbq_]hg_
�agZqblBhgZ_^bgkl\_ggZy^hdh]h^hrehqlh`h^b`^_l\ha\jZs_gbyLh^^Z
FbeZyyihgbfZxqlhlukljZ^Z_rvghg_evay[ulvlZdhcgZb\ghcHgjZkkfhlj_e\ZjbZglub
ijbgyej_r_gb_mclbQlhl_[_gm`ghlZdwlhohjhrbcZ^\hdZlGZf\Z`ghqlh[uludjurmgZ^
]heh\hcg_ihl_jyeZ^Zb\hh[s_qlh[ul_[yg_h[^_ebebLu`_^\Z^pZlve_l_fmaZ^gbpm
ih^lbjZeZ
_]hlhiheh`_gbb"Y[ug_klZeZgZwlhjZkkqblu\Zlvex[hfkemqZ_emqr_ih^kljZoh\Zlvky
�`h^bijbylghqlhWebkhghg_caZ[hlblkyghdkh\_lmih^jm]bg_ijbkemrb\Z_lkyMg__\]heh\_
[jh^blfukevqlhex^b\p_ehfbfimevkb\guqlhbfk\hckl\_gghhrb[ZlvkyZihlhfkh`Ze_lvh
kh^_ygghfFh`_lgZ^h^Zlv_fmagZlvqlhhgijhs_gFh`_lhg`^_llZdh]hagZdZ?keb
�ih^mfZlv\_^vgbq_]hlZdh]hm`kljZrgh]hg_ijhbahrehZ`_j_[_ghdg_\_ebdZyljm^ghklvg_
h[yaZl_evgh^_eZlvbawlh]hijh[e_fmKh\k_fm`kdjhrdhcLh^^g_fgh]h\j_f_gb[m^_l
ijh\h^blvFZeurmgm`gZlhevdhfZfZ:dh]^Zih^jZkl_l^Z`_ohjhrh_keb\bo`bagb
ihy\blkyj_[_ghd[m^_lih\_k_e__
Hg
HghldZau\Z_lkykfhlj_lv\ijhreh_bhijhf_lvx[jhkZ_lky\gh\mx`bagvgZqbgZykihoh^Zih
fZ]ZabgZfqlh[uaZdmiblvh^_`^m\aZf_ghklZ\e_gghcGZlZrZm\yau\Z_lkyaZgbfbLh^^
iha\hey_l_cihfh]Zlv_fmk\u[hjhfkjZkq_lhfgZlhqlhlZdhg[m^_l\u]ey^_lv[he__klbevghb
kh\j_f_gghIjy`dZgZj_fg_klZgh\blkydm^Z[hevr_ihy\eyxlkyhkljhghku_lmnebHggZmqbeky
ghkblv^`bgkukfZcdhcb[e_ca_jhfGZgh\hch^_`^_yjeuqdbohjhrboe_c[eh\hgZemqr_kb^bl
Lh^^mgjZ\blky_]hgh\uch[jZahg\oh^bl\h\dmki_j_klZ_lkljbqvkybihg_kdhevdm^g_cghkbl
g_[j_`gmxs_lbgmblh]_ihemqZ_lky[he__fheh^hcbk_dkZibevgucfm`qbgZHg[hevr_g_
ihoh`gZq_eh\_dZdhlhjuc\hl\hl\uc^_lbab]juM\k_]hwlh]h_klvb_s_h^ghihke_^kl\b_
dhlhjh_^Z`_ij_\hkoh^bl\k_hklZevgh_dh]^ZhgbkGZlZr_cb^mldm^Zlh\f_kl_gbdlh[hevr_g_
^mfZ_lqlhhg__hl_p
Ih\_q_jZfhgbm`bgZxl]meyxloh^ylihfZ]ZabgZfaZgbfZxlkyex[h\vxDh]^ZGZlZr_gZ^h
^_eZlv^hfZrgb_aZ^ZgbyLh^^[_j_lgZk_[ylZdb_h[yaZgghklbdZdfulv_ihkm^ubklbjdZIh
[ZjZfhgZ\k_]^Zoh^blkgbfohlykmq_lhflh]hqlhGZlZrZ`^_lj_[_gdZbkZfZiblvg_fh`_l
h[uqghhgZm\h^bl_]h^hfhc_s_^hlh]hdZdhgjZahc^_lkyJ_[ylZ_]hbaaZwlh]hih^dZeu\Zxl\
hkh[_gghklbDebnngZau\ZxsbcGZlZrm^hfbgZglghckZfdhcIh\uoh^gufhgb[_jmlkkh[hc_^m
b_^mlaZ]hjh^eb[haZdZau\Zxlibppmbkfhljyldbghbeb`_kb^ylk^_lvfbdh]hgb[m^vba
khk_^_cGZlZrZ]h\hjblqlhgZ^haZ\h^blv^jma_ckj_^b`bevph\^hfZ
h^gmbakm[[hlhgb^_eZxliZjgmxlZlmbjh\dmdhevpZgZie_qZoki_j_ie_lZxs_ckyebkl\hcM
g_]hhlmdheh\b]eugZ]eZaZ\uklmiZxlke_auLh^^hdZaZekyg_]hlh\dlZdhc[hebgh_fm
gjZ\blkykqblZlvwlhh[jy^hfihk\ys_gbyg_dhcbgbpbZpb_ckbf\hehfbogh\hckh\f_klghc
`bagbWlh[ueZGZlZrbgZb^_yDZdhgZkdZaZeZlZlmbjh\dbi_jfZg_glgu_bg_kt_fgu_\
hlebqb_hlh[jmqZevguodhe_pOhlywlhg_hagZqZ_lqlhhgZhldZau\Z_lkyhlk\Z^v[uGZh[hjhl
hgZk^\bgmeZ__^ZlmgZk_j_^bgm^_dZ[jyih__keh\Zfwlhijhklhb^_Zevgh_\j_fylZfb
jh`^_kl\_gkdb_dZgbdmeub`b\hlbd[m^_l_s_g_[hevrhclZdqlhhgZ\e_a_l\ieZlv_k\h_c
f_qlu
GZjZ[hl_hgdZdgbdh]^Zihehgkbebp_e_mklj_fe_gIhdmiZl_evaZbgl_j_kh\Z\rbcky`beuf
��^hfhf\`_nn_jkhgiZjdgZdhg_pihklZ\beih^ibkvlZdqlhhklZehkvebrvaZdhgqblvjZ[hlmey
wlh]hgm`ghjZkdhiZlvaZiZ^gucnmg^Zf_glk^_eZlv\h^hbaheypbx\g_rg_ckl_gu\hkklZgh\blv
ZknZevlbjh\Zggmx^hjh`dmdhlhjZyihkljZ^Z_l\ijhp_kk_DmqZgZebqghklbgZdhlhjmxhg
jZkkqblu\Ze^eyihdmidbgh\h]hhnbkgh]ha^Zgbyl_i_jvh[_sZ_l[ulvdmqdhcihf_gvr_gh\
gZklhysbcfhf_glLh^^mm^Zehkvhk_^eZlv\hegmhilbfbafZbdZd_fmdZ`_lkyaZ\k_wlbjZ^hklb
�kdhjhh\klj_qbkGZlZr_c\`bagbg_[uehkfukeZL_i_jv`__]h^mokgh\Zhdj_ibwg_j]by
j\_lkygZjm`mh[_sZykqZkleb\h_[m^ms__Lh^^l\_j^hijb^_j`b\Z_lkyk^_eZggh]h\u[hjZb
k\h_]himlbB^jm]bfhgfh][uihkh\_lh\Zlvlh`_kZfh_g_^Z\Zcl_gbdhfmbgbq_fmf_rZlv\Zf
`blvk\h_c`bagvx
�Lh^^ihgbfZ_lqlhjZghbebiha^gh_fmijb^_lkymeZ`b\Zlv\hijhkk`h^bohlywlZi_jki_dlb\Z
_]hg_jZ^m_lHg^h\hevghih\b^ZejZkklZ\Zgbc\djm]m^jma_cbij_^\dmrZ_lj_adh_khdjZs_gb_
^hoh^h\bZdlb\h\?fmgZ^hiha\hgblvZ^\hdZlmLhqlhhgwlhihklhygghhldeZ^u\Z_lZ[khexlgh
�g_b^_l_fmgZihevamIjyfhk_cqZk`h^b]^_lhlZfljZlbl_]h^_gv]buibkdbkhkq_lZih
dj_^bld_ijboh^yl\hnbkbKl_nZgb]Zkbl\k_^he]bgZg_f`_ieZlZaZd\Zjlbjmb^jm]b_
^hfZrgb_jZkoh^u
G_kfhljygZ\k_wlb\heg_gbydZdb_lh^_ckl\byLh^^gZqbgZ_lij_^ijbgbfZlvlhevdhihlhfmqlh
�_]h^hgbfZ_lGZlZrZHgZl\_j^hklhblgZlhfqlhhg^he`_giheghklvxihj\Zlvk`h^bHgZ
\uiulZeZmg_]hih^jh[ghklb\k_obonbgZgkh\uo^h]h\hj_gghkl_cbm`ZkghaeblkyqlhhghklZ\be
�\k_dZd_klvkeh\ghgbq_]hg_baf_gbehkv[m^lhhgbk`h^b_s_\f_kl_
:^\hdZlLh^^Z=ZjjbE_=jmldmjbjmxsbc_]h\h\k_ok^_edZoihg_^\b`bfhklblZd`_ijZdlbdm_l
bk_f_cgh_ijZ\h?fmm`_aZr_klv^_kylhgkZfljb`^ujZa\h^bekylZdqlhij_djZkghagZ_lqlh
agZqblk^_eZlvhrb[dmbjZkieZqb\ZlvkyaZg__I_j\ucjZahg`_gbeky_s_[m^mqbklm^_glhf\
xjb^bq_kdhfdhee_^`_bohly=Zjjbg_\b^_ewlm`_gsbgmm`_ljb^pZlve_lhg\k__s_\ugm`^_g
_`_f_kyqghi_j_qbkeylv_c^_gv]blhjZyblj_lvy`_guihfbfhlh]hqlh\ukhkZebbag_]h\kz
_s_bhklZebkv`blv\jhkdhrguo^hfZodhlhju_hgih]emihklbdmibeiheghklvxjZkieZlb\rbkv
\lh\j_fydZdhgbkhklhyeb\[jZd_KZf=Zjjb`b\_l\kt_fghcd\Zjlbj_b_`_^g_\ghfheblkyh
lhfqlh[uhgbihkdhj__mf_jeb;h`_fbehklb\ucih`ZemcklZ\havfbdk_[_RhrZgm
ih`ZemcklZ\havfbdk_[_;_ddbih`ZemcklZ\havfbdk_[_D_clGhRhrZgZ;_ddbbD_clg_
ki_rZlihdb^Zlvwlhlfbj
Hgb\klj_qZxlkyaZh[_^hf\;ewdb\Ijbgl_jkjhmbaZdZau\Zxlkwg^\bqbkhkl_cdhfb[hqdh\h_
ib\hM=Zjjbk_^u_\hehkudhlhju_hgaZq_ku\Z_lgZaZ^ih^q_jdb\Zyyjdb_q_jluebpZb\ukhdbc
eh[GZg_fk\_lehk_jucdhklxfba]j_[_gghcr_jklbm]hevghq_jgZyiZjZ^gZyjm[ZrdZ]ZeklmdZ
g_l=ZjjbkLh^^hfagZdhfum`_[he__^\mo^_kyldh\e_l[md\Zevghkl_oihjdZdLh^^gZqZe
^_eZlvdZjv_jm\g_^\b`bfhklbhkgh\ghfhgbh[sZxlkyih^_emghaZqZklmx\klj_qZxlky\
j_klhjZgZob[ZjZo\ijbylghcZlfhkn_j_]^_fh`ghih]h\hjblvbhebqghf=Zjjby\ey_lky^ey
Lh^^Zhlph\kdhcnb]mjhcgZ^_`gufgZ\b]Zlhjhf\l_fguo\h^Zof_klguoaZdhgh\b]hjh^kdhc
iheblbdb=Zjjb`_dhlhjucbajZkoh^h\Ze\_kvk\hcihl_gpbZe^eyjbkdZ\g_m^Zqguo[jZdZok
\hkobs_gb_fkfhljblgZkf_ehklvb\u^_j`dmLh^^Zkem`Zsb_aZeh]hf_]hmki_oZ
Dh]^Zhgbh[Zhij_^_ebebkvkaZdZahfLh^^jZkkdZau\Z_lgh\hklb
�L_[_wlhg_ihgjZ\blkyij_^mij_`^Z_lhgYmr_ehl`h^b
=Zjjbhldmku\Z_ldmkhdkwg^\bqZ`m_l]ehlZ_lijh\h^blyaudhfih\_jogbfam[Zfihgb`gbf
hlib\Z_lbaklZdZgZju]Z_l\_`eb\hijbdju\jhljmdhcIhlhf]h\hjbl]em[hdbf[Zjblhghf
ihoh`bfgZfmjeudZgv_
Gm\hlml_[yij_djZkguc^hfex[ysZydjZkZ\bpZ`_gZ^hklmigu\k_m^h\hevkl\bygZklhjhg_h
dhlhjuofm`bdfh`_llhevdhf_qlZlvM`g_]h\hjyhlhfqlh]hkih^vl_[yfbeh\Zebl\hb^_gv]b
lu]hlh\\k_wlh[jhkblvb\klmiblv\jy^ufm`bdh\kj_^g_]h\hajZklZ\jh^_f_gydhlhjuo[Z[Z
^_j`blaZycpZbkeh`blvfha]b_c\ljmkuLh^^luf_gyjZahqZjh\ZeY^mfZelujZamfg__
=Zjjbhi_qZe_gghdZqZ_l]heh\hcbh[\h^blj_klhjZgke_aysbfbky]hem[ufb]eZaZfbKdhevdh_c"
�`h^b"
Wlhc\j_^bl_evgbp_Lhevdhg_]h\hjbqlhkh[jZekygZg_c`_gblvky
=Zjjbij_djZlbijhkblLh^^Lu__^Z`_g_\b^_e
Fg_bg_gZ^hgZg__kfhlj_lvDZdh\Z[uhgZgb[ueZhgZlh]hg_klhbl:_kebhgZl_[yfheh`_
\hh[s_ij_\jZlbll\hx`bagv\Z^
YihgbfZxqlhluklZelZdbff_jadbfpbgbdhfg_ijhklhlZdhl\_qZ_lLh^^=Zjjbfg_l_[y
`ZevijZ\^ZluklhevdhjZa`_gbekyZgZklhys_cex[\blZdbg_gZr_eFukGZlZr_clugbaZ
�qlhg_ihcf_rvY[uedZd[m^lhf_jl\Zl_i_jv`b\hcZhgZf_gyfeZ^r_ghwlhhagZqZ_lqlhm
�gZk[m^_lgZklhysZyk_fvy=ZjjbyklZgmhlphfIha^jZ\vf_gy_lbml_[yohly[u_klv
Ij_^klZ\vdZdh\h[ul_[_[ueh[_agbo
P_gghklvhlph\kl\ZkljZrghij_m\_ebq_gZ\hajZ`Z_l=ZjjbLuqlhl_e_\bahjg_kfhljbrv"
Km^i_j_^Z_lhi_dmfZl_jblh_klvl\h_c[u\r_c`_g_dhlhjZymk_j^ghgZkljZb\Z_l^_l_cijhlb\
l_[yZlugZ[ex^Z_rvdZdij_abjZxsb_l_[yex^b`bj_xlb[_a^_evgbqZxlaZl\hckq_lZlu
iZr_rvdZdijhdeylucgbq_]hg_bf_y
LujZa[b\Z_rvfg_k_j^p_hl\_qZ_lLh^^
�mfZ_rvklh[hclZdh]hg_fh`_lkemqblvky"M`_dZd[ugbih\_jgmehkviheh\bgZhloh^bl
�`h^b
LZdeZ^gh]h\hjblLh^^DZdjZawlhybohqmmagZlvQ_]hbf_gghiheh\bgZ_chloh^bl"
Iheh\bgZl\h_]hqbklh]hdZiblZeZ[Ze[_kIheh\bgZbg\_klbpbcIheh\bgZ\k_]hbfms_kl\Zu
�`_\f_kl_qmlvg_k^_lkdh]h\hajZklZZ`_i_j\uc^hfludmibem`_iha`_:wlhhagZqZ_lqlh_c
iheh`_gZ^heykdZ`^h]hl\h_]hp_glZ\iehlv^hf_ehqb\dhibed_
Lh^^g_\khklhygbbwlhihgylvbkb^bljZabgm\jhlG_fh`_l[ulvlZdh]hqlh[u=ZjjbhdZaZeky
ijZ\HgiulZ_lky\hkklZgh\blvkh[ulby
AZi_j\uc^hfy\ayeky^hlh]hdZdkg_cihagZdhfbeky]h\hjblLh^^Wlhyihfgxlhqgh
ihlhfmqlhdZdjZaijb\_e__lm^Zdh]^Zhg[uegZiheh\bgmjZa\hjhq_gLZdqlhg_lgZfhf_gl
ihdmidb__\fh_c`bagb_s_g_[ueh:kt_oZebkvfum`_ihke_lh]hdZdy_]hijh^Ze
Gm`blv\f_kl_wlhh^gh]h\hjbl=ZjjbZih`_gbebkv\udh]^Z"
Wlh]hg_[uehhl\_qZ_lLh^^kfuke_[jZdhkhq_lZgby
ug_`_gZlu"
=jZ`^Zgkdbc[jZd
Lurmlbrv]h\hjbl=Zjjb
Wlhiehoh"kijZrb\Z_lLh^^
�;_^gZy`h^b?s_qmlvqmlvby[u__ih`Ze_e
HgZg_ohl_eZaZfm`G_\b^_eZ\wlhfkfukeZ
M=Zjjbijhklh]eZaZgZeh[\ue_aebhg^h\hevghaZmeu[ZekydZdh[_avygZLh^^^mfZ_lqlhlhl
gZ^gbfihl_rZ_lky
GmqlhwlhhagZqZ_l"
HgZ
H^gZ`^u\h\lhjgbdihke_lj_gbjh\dbghi_j_^h[_^hfhgZa\hgbl_fmgZfh[bevgbdHg[_j_l
ljm[dmblj_evx\u\h^bl__bfy
�Kxjijba\hkdebpZ_l`h^bLu]^_"
fZrbg_:ml_[ydZd^_eZ"_]h]hehka\mqbl\a\hegh\ZgghbgZklhjh`_gghgZ\_jgydZ[hblky
qlhhgZ[m^_ljm]Zlvky
Hlebqghhl\_qZ_lhgZYlml^mfZeZhl_[_Ihohjhr_fm
IjZ\^Z"G_h`b^Ze
�GmihgbfZ_rvihykgy_l`h^bm`dZd\urehlZd\urehL_i_jvhklZ_lkyebrv^\b]Zlvky
\i_j_^
YjZ^qlhlulZd\k_\hkijbgbfZ_rv]h\hjblhgYhl_[_lh`_^mfZe
IjbylghkeurZlvKdmqZ_rv"wlh]hhgZkijZrb\ZlvbagZqZevghg_kh[bjZeZkv
KdmqZxdhg_qghDZ`^uc^_gvkdmqZx
�`h^b\^uoZ_l\u^uoZ_l
Ygbdm^Zg_^_eZkv]h\hjblhgZ
�ZGhYg_^mfZe
AgZxFug_gZhkh[h\_k_ehcghl_jZkklZebkv
Gh^Z`_h^bgl\hc]hehkijh^he`Z_lLh^^JZ^keurZlv
�Hgbh[Zg_fgh]h`_fZggbqZxlhklhjh`gh\u[bjZxlkeh\Z`h^bieZgbjh\ZeZaZ[jhkblvijh[guc
dZf_gvb_keb_cihdZ`_lkyqlhhg]hlh\ijb]eZkblv_]h
KemrZc]h\hjblhgZfh`_laZc^_rvgZm`bg"
�Lh^^hl\_qZ_lg_kjZam`h^b`^_lijbkemrb\Zykvda\mdZf\ljm[d_^\b`_gb_gZZ\lhkljZ^_
^bdlhjgZjZ^bhHgZij_^klZ\ey_lk_[__]haZjme_f\l_o`_rlZgZokfgh]hqbke_ggufbdZjfZgZfb
�blheklh\d_\dhlhjuohgmr_el_fmljhf`h^b_`_^g_\gh^mfZ_lhlhfqlhLh^^g_\ayekkh[hc
gbdZdhc^jm]hch^_`^uGZ\_jgydZhgqlhlhdmibeghhgZ\k_jZ\ghfh`_l\hh[jZablv_]hk_[_
lhevdh\lhfkZfhf\b^_
Km^h\hevkl\b_fgZdhg_phl\_qZ_lhgDh]^Z[uluohl_eZf_gy\b^_lv"
Y^mfZeZgZkq_laZ\ljZ
AZ\ljZih\lhjy_lLh^^kg_dbfkhfg_gb_f\]hehk_
Hq_fhglZf^mfZ_l"?fmgZ^hhlqblu\ZlvkyaZdZ`^ucijh\_^_ggucg_^hfZ\_q_j"?fm\hh[s_
jZaj_rZ_lkyijh\h^blv\_q_jZg_^hfZ"
EZ^ghaZ\ljZkh]eZrZ_lkyLh^^
Dk_fbkfh`_rv"
Kfh]mG_l_jiblkyl_[ym\b^_lv
�Ihke_wlh]hjZa]h\hjZ\k_ij_h[jZ`Z_lkyIheh`b\ljm[dm`h^bm`_hdZau\Z_lky\^jm]hffbj_
kha^ZgghfgZ\heg_\hkdj_r_gbyboex[\blZdhcdZdhchgZ[ueZjZgvr_fheh^hcg_aZiylgZgghc
p_evghc[_akdehgghklb^_eblv\k_gZqZklbjZa[bjZlvex[bfh]hgZkhklZ\eyxsb_we_f_glub
kfhlj_lvqlhohjhrhqlhiehohl_^gbLh^^p_gbe^Z`___kljZgghklb__kljZklvljZlblv^_gv]b
g_ex[h\vd[_kihjy^dmgZ]jZgbfZgbbijb\uqdmdhee_dpbhgbjh\Zlvijh[dbhl\bgguo[mluehdb
kujgu_dhjdbex[h\vddhe]hldZfdhlhju_hgZ^hkboihjgZ^_\Z_l^Z`_ih^^`bgku__
jZaguog_h`b^Zgguof_klZoB]jZek__\hehkZfbijbgbfZekg_c^mrB\g_f\l_\j_f_gZlhqgh
lZd`_g_[uehgbq_]hqlhhgZ[ug_h[h`ZeZDZdLh^^iv_ldhn_^mygZg_]hkf_rgh\uiylb\
]m[uohlyhgm`_^Z\ghhklueDZddmiZ_lkygZfueb\Zyk_[yk]heh\u^hgh]lZdqlh_]hkZfh]h
m`_g_jZa]ey^_lvaZi_ghcDZdhggZj_aZ_lfZkehieZklbgdZfbb\udeZ^u\Z_lbfblhklkeh\gh
iebldhc?_^Z`_\hkobsZehdZdhg\h^blfZrbgmih^j_aZy\k_obohohqZdh]^Z_fmihdZau\Zxl
�kj_^gbciZe_p\hl\_l`h^b^he]hex[beZ_]hbf_gghlZd^Z`_ihke_lh]hdZdmagZeZ^hklZlhqgh
ohjhrhBgug_rg__\hajh`^_gb_ex[\bhgZh[tykgy_ljZkklZ\Zgb_fGZg__kbevghih\ebye
k\yaZgguckihl_j_crhdmg__[uklj__aZ[behkvk_j^p__]hijhklZb\Z\rb_ihehklbkgh\ZgZebebkv
djh\vx
HklZlhdwlh]h^gyb\_kvke_^mxsbchgZijh\h^bldZdie_ggbpZaZih^kq_lhfqZkh\j_fy
ijhoh^bl\ihk_s_gbbkmi_jfZjd_lZfZ]ZabgZki_pbZebabjmxs_]hkygZkujZoju[gh]h
p\_lhqgh]hAZgZj_adhcljZ\ijb]hlh\e_gb_ffZjbgZ^h\hqbkldhcdZevfZjh\j_adhch\hs_c
Kh[ZdmhgZhl\h^blgZ]jmfbg]kZfZb^_lgZfZgbdxji_^bdxjgZ\hkdh\mx^_ibeypbxahgu
&#xh;&#xj;&#x_f;&#xy;&#xjZ;&#x[h;&#xlu;�[bdbgbgZfZkkZ`bddhkf_lheh]mh\j_fyjZ[hlu`h^blZdg_j\gbqZ_lqlhqmlvqmlv
khdjZsZ_l\j_fyk_kkbcKiZlveh`blkyiha^ghb\klZ_ljZghj_f_gZfbgZqbgZ_lijbf_jylv\k_
�ih^jy^`h^bihgbfZ_lqlhkebrdhffgh]h_klZ\blgZdhgKl_f`_mki_ohffh`gh\uiblv\[Zj_
bebihm`bgZlv\j_klhjZg_Gh__ho\ZlbeZwcnhjbym\_j_gghklbbhgZ\b^blebrva\_a^u\
kh[kl\_gguo]eZaZokeurblebrvfmaudm\k\h_c]heh\_
HgZ\k_]^Z\_eZk_[ybf_gghlZdqj_af_jgh\hegh\ZeZkvbaaZ\kydboh[s_kl\_gguof_jhijbylbc
^_lkl\_hgbij_^Z\Zebkvwlbfqm\kl\Zf\f_kl_kfZfhcIj_^\dmr_gb_\Z`guokh[ulbcnebjlk
i_jki_dlb\Zfbb\hafh`ghklyfb\hlaZeh]kZfh]hbgl_j_kgh]h\`bagbGh^Z`_\h[uqgu_^gb
�^Z`_ih^m]jhahcjZahqZjh\Zgbyihablb\guc\a]ey^gZ\_sb__hkgh\gZyhihjZ`h^be_]dh
\hkklZgZ\eb\Z_lkyhlg_m^Zqijhlb\hklhblih^\h^gufl_q_gbyffh`_lhk_^eZlv\hegmQlhhgZ
mf__llZdwlh^_j`ZlvkygZieZ\mLh^^\k_]^Zo\Zebewlm__kihkh[ghklv?fmgjZ\beZkv[h^jhklv
�^moZ`h^bkdhevdhjZahgZg_^Z\ZeZ_fmk\Zeblvky\q_jgmx^ujmkdZlblvky\Zedh]hevgmx
aZ\bkbfhklvdZdhl_pOhly\h\j_fy^_ij_kkbbbhgZg_kfh]eZ_fmihfhqv
�`h^biulZeZkvm]h\hjblvLh^^ZihclbgZl_jZibxghhgg_kh]eZrZekyWlhl\hcfbjkdZaZe
hgf_gy\g_]hg_aZly]b\ZcFh`_lke_^h\Zeh[ulvgZklhcqb\__?fm[uihr_egZihevam
�ijZdlbq_kdbcih^oh^dh]hgb[m^vbaijb\_j`_gp_\:^e_jZgZijbf_j`_jZj^ZOZjlfZgZM`qlh
dZkZ_lkyljm^gh]h^_lkl\Z_]h\wlhfieZg_[uehijhklhh[jZaph\h_Hl_pZedh]hebdbfZlv\jheb
`_jl\ubkihjlylikbobdmex[hfmj_[_gdmKmq_lhfh[klhyl_evkl\mLh^^Zfh`ghkdZaZlv\k_^Z`_
ohjhrhgh\_^vdjZkghj_qb\__\k_]h]h\hjbl_]h\jZgv_bm\beb\Zgb_g_kihkh[ghklv]h\hjblvh
k\hboqm\kl\Zog_`_eZgb_ih^qbgylvkyfZgbZdZevgh_klj_fe_gb_jbkdh\Zlvdhlhjh_\[bag_k_
\k_]^ZhdZau\Zehkvmki_rgufghkmq_lhfg_ij_djZsZxsbokyjhfZgh\gZklhjhg_hghhljZ`Z_l
]em[bggmxg_m\_j_gghklv\k_[_ihklhygghaZklZ\eyxsmxLh^^Zqlhlhk_[_^hdZau\ZlvKh]eZkgh
:^e_jm^hklZlhqgh_kZfhm\Z`_gb_iha\hey_lq_eh\_dmhjb_glbjh\ZlvkygZ\uiheg_gb_aZ^ZqbZg_
gZkZfhml\_j`^_gb_\h\k_faZqlhhg[_j_lky\lh\j_fydZdijbgbadhckZfhhp_gd_hg\k_]^Z
^mfZ_llhevdhhk_[_B\wlhf\_kvLh^^
&#xi_;&#xj;&#xu_;&#xk;&#xl;&#x_h;&#xjb;&#x_c;&#x:;&#x^e;&#x_j;&#xZ;i_j\u_kl_hjb_c:^e_jZ`h^bklhedgmeZkv\mgb\_jkbl_l_ghlhevdh\oh^_h[mq_gby\Rdhe_
�:^e_jZbjZ[hluk`_jZj^hfhgZmk\hbeZwlbijbgpbiugZklhevdhl\_j^hqlh[uijbf_gylvbogZ
\_dZghhgbh[Z^jm]aZ^jm]hfhl\_jgmebkvhlNj_c^Zbhkgh\Zebkh[kl\_ggu_mq_gbyIh^oh^
:^e_jZijZ]fZlbq_gbZdp_glmbjh\ZggZh[s_kl\hbhkh[_gghohjhrhwlh\b^ghihlj_fhkgh\guf
`bag_ggufaZ^ZqZfdhlhju_hgkqblZ_lijbagZdZfb^mr_\gh]ha^hjh\vy \fhiuli_j_`b\Zgbyb
\ujZ`_gbyex[\b \faZ\yau\Zgb_^jm`_kdbobk\_lkdbohlghr_gbcb \fagZqbfZyjZ[hlZKwlhc
��lhqdbaj_gby`h^bZ[khexlgha^hjh\Zbihoh^ml_jZibbk`_jZj^hfwlhlnZdlklZe[md\Zevgh
[jhkZlvky\]eZaZdZdmxklhjhgmhgbgbih\hjZqb\ZebkvdZdmxl_fmgbjZa\b\Zebhgb[ukljh
mibjZebkv\__\^hogh\_ggu_hlghr_gbykLh^^hf\__[_amij_qgu_gZ\udbh[s_gbyij_^Zgghklv
k\h_fm^_emHgZk\h_\j_fy\dj_ke_deb_glZm`_hlkb^_eZg_m`_ebhklZ\ZeZkvg_h[oh^bfhklv
�ijh^he`Zlvoh^blvdZ`^mxg_^_ex"`h^bqZklhaZ^Z\ZeZk_[_wlhl\hijhkb\hij_^_e_gguc
�fhf_glij_^eh`beZ`_jZj^maZdhgqblvGhhgihkqblZegm`gufihjZ[hlZlv_s_bhgZ
�kh]eZkbeZkvHgaZ^Z\Ze\hijhkukemrZe^_eZeaZibkb`h^bjZkkdZau\ZeZk\hbkgu\kihfbgZeZ
�jh^bl_evkdmxk_fvxfZfmiZimklZjr_]h[jZlZZjj_eZfeZ^r_]h[jZlZJZc_gZ
�`h^bgZljb]h^ZklZjr_JZc_gZghhgZg_ihfgbeZdZdhgihy\bekydZd\u]ey^_edh]^ZhgZ
m\b^_eZ_]h\i_j\u_KdhevdhhgZk_[yhkhagZ\ZeZhgm`_[uebbgl_j_kh\ZeZkvhgZbf\k_]^Z
lhevdhkh[kl\_ggbq_kdbkh\k_fjZgg_f\hajZkl_[jZlbrdZ\k_]^Zr_egZjZ\g_k__ex[bfhc
iexr_\hcb]jmrdhchgZkgbfgygqbeZkv[Zeh\ZeZh^_\ZeZmqbeZq_fmlhjm]ZeZb\kyq_kdb
dhfZg^h\ZeZHg\lhf\hajZkl_[ueihkemrguffbeufbohjhrbfbe_]dhhl^Z\Zeky__
^h[jh^mrghfmijhba\hemBebrvihlhfdh]^ZJZc_gij_\jZlbekybafZeurZ\fZevqbrdmmg_]h
gZqZebkvijbklmiudhrfZjukZfh[bq_\Zgb_qlh\k_ohq_gv[_kihdhbehohly\blh]_\k_ijhreh
dZdbfgh]b_^jm]b_wlZiu_]h\ajhke_gbyg_ijbylgu_rZehklbkihjubmijyfkl\hiZjZghb^ZevgZy
aZfdgmlhklv
�Gh`h^bex[beZJZc_gZ\k_wlh\j_fyb^hkboihjohlyhlgx^vg_kfbjbeZkvkl_fdZdmx`bagv
[jZl\u[jZe\fheh^hklbhg\f_klhlh]hqlh[umqblvky\mgb\_jkbl_l_ih_oZeiml_r_kl\h\Zlvih
Bg^bbbX]hhklhqghc:abbihke_q_]hihihe]h^Z`b\_l\DmZeZEmfimj]^_ij_ih^Z_l
Zg]ebckdbcZ^jm]b_ihe]h^Z\X`ghcGb`g_cDZebnhjgbbjZ[hlZylZfhnbpbZglhfbaZgbfZykv
k_jnbg]hfZlZd`_kl_fqlhhgklZehnbpbZevghc[_ehc\hjhghc\k_fv_bdh]^Zgb[m^v[m^_l
kebrdhfklZjqlh[uijh^he`Zlv`blvlZd`_dZdk_cqZkbqlhlh]^Z"[_a^_g_]^Ze_dhhl^hfZ
kebrdhf]hj^ucqlh[uijhkblvhihfhsb
HgZ^Z`_k\yaZlvkykZfZkgbfg_fh]eZihlhfmqlhmJZc_gZg_[uehl_e_nhgZeb[h`_hgg_^Z\Ze
�_cghf_jgZwlhlkq_l`h^bkhfg_\ZeZkvlZdqlh_chklZ\Zehkvebrv`^Zlvdh]^Zhgiha\hgbl
kZfdkqZklvx[jZlwlh\j_fyhl\j_f_gb\k_`_^_eZeohly\b^_ebkvhgbkh\k_fj_^dhGZlhl
�fhf_gllh_klvdh]^ZhgZoh^beZd`_jZj^mkboihke_^g_c\klj_qbijhrehm`_^h\hevghfgh]h
\j_f_gb^ZblZkhklhyeZkv\Zwjhihjlm\h\j_fydhjhldhci_j_kZ^dbHglh]^Ziha\hgbe_c\r_klv
mljZhgb\klj_lbebkvbihaZ\ljZdZebaZfhjh`_ggufbkwg^\bqZfbdmie_ggufb\dbhkd_\
Zwjhihjlm^Z`_g_k_\aZklhebd;uedhg_pghy[jyghJZc_ge_l_ebah^ghckljZgukljhibq_kdbf
debfZlhf\^jm]mxlZdqlhiml_r_kl\h\ZegZe_]d_kh^gbfjxdaZdhfIhfbfhnml[hedb^`bgkh\
bkZg^ZebcgZg_f[ueb]hem[u_kl_deyggu_[mkubq_jgZykhehf_ggZyreyiZkmahjhfbaq_j_ih\b
dhkl_ckaZ\_jgmlufbih[hdZfiheyfbHgklZeiehlg_gvdbf^Z\ghg_[jbekygh\p_ehfhklZeky
lZdbf`_]hem[h]eZaufwevnhfdZdbjZgvr_bdZaZehkvqlhmg_]h\k_ohjhrhjZa\_qlhhgm`_
kebrdhf\ajhkeuc^eyih^h[gh]hh[jZaZ`bagbJZc_g_s_g_`_gbeky\k__s_m\e_dZeky
^Z\Zebkv]bfgZklbdZbjbkh\Zgb_bgl_j_kh\ZebgZk_dhfu_bjZkl_gbyhgohl_e[ulvlh
kihjlkf_ghflhbeexkljZlhjhflh[bheh]hflh_s_d_fgb[m^vihke_^gbodeZkkZordheuhg
jZ[hlZe\hkiblZl_e_f\eZ]_j_bkh[bjZekyklZlvmqbl_e_fijbq_fg_ijhklhlZdZf_qlZebf_ggh
ihfh]Zlvmq_gbdZf\ajhke_lv^_eZlvfbjemqr_
�:_s_`h^bkgbekyih\lhjyxsbckykhgijhJZc_gZhgeb[hl_jyekyeb[hm[_]ZeZhgZhlqZyggh
ohl_eZ_]hgZclbgh_cg_m^Z\Zehkvdmiblv[be_lgZkZfhe_lbebk_klv\g_]hHgZijh^he`ZeZ
_`_^g_\gh\kihfbgZlv[jZlZlhqg__kdZaZlvhg`be\__^mr_dZdihklhygghijbkmlkl\mxsbc\__
`bagb^jm]dhlhjh]hhlebqZeh\hegmxs__hlkmlkl\b_?cbgklbgdlb\ghohl_ehkvaZsbsZlvJZc_gZ
�bihfh]Zlv_fmghhg^_eZewlhg_\hafh`guf`h^bagZeZqlh_kebhgZ^_jag_l\ukdZaZlvkyih
ih\h^m_]hh[jZaZ`bagbhgfh`_li_j_klZlv_ca\hgblvWlmhrb[dm^himklbebbojh^bl_eblZd
qlh\ihke_^kl\bbbfijbrehkv^h\hevkl\h\Zlvkyl_fbgh\hklyfbqlhi_j_^Z\ZeZhgZDlhfm`_hg
b\hafh`ghklblZdhc_chkh[hg_^Z\ZeJZc_gij_^ihqblZe^_j`ZlvkygZjZkklhygbbba[_]Ze
jZa]h\hjh\hq_feb[hk_jv_aghfg_ih^imkdZe__kebrdhf[ebadhhgih`bagblhevdh^mjZqbekyb
�gbdq_fmg_hlghkbekyk_jv_agh`h^bhklZ\Zehkvebrvkf_ylvkygZ^_]hhibkZgbyfb\kydbo
aehdexq_gbcij_\hafh]Zyk\h_`_eZgb_ij_^eh`blv_fm^_g_]lZddZd[hyeZkv_]hwlbfmya\blv
��:Zjj_eklZjrbc[jZlgZh[hjhlihr_eihklhiZfhlpZ\ha]eZ\b\dhfiZgbxNZjf\
Fbgg_Zihebk_Zihlhf\_jgmekygZjh^bgmb`_gbekygZ^_\mrd_\dhlhjmx\ex[beky_s_\
rdhe_Jh^bl_ebgZ^_yebkvqlhhghklZg_lkylZf`_b\ha]eZ\blboZil_dmghhg\blh]_j_rbe\k_
`_kgh\Zm_oZlvbl_i_jvjZ[hlZ_l^bj_dlhjhfZil_dbijbdjmighc[Zah\hc[hevgbp_\DZgZ^_
��Zjj_e[ueklZjr_`h^bgZr_klve_ldlhfm`_fZevqbdghhgkkZfh]hgZqZeZklZeyjdhc
a\_a^hc\__`bagb^h[jufij_^mij_^bl_evgufb\_k_eufgZklZ\gbdhfdhlhjucm^_eye_c
�^hklZlhqgh\j_f_gbbmf_e__jZkkf_rblvKZjj_ehfhgbh[oh^bebkhk_^kdb_^hfZgZo_eehmbg
��Zjj_egZmqbe__aZ\yau\ZlvrgmjdbkijbkdZadhcijhaZyqvbmrdb`h^b^Z`_\kihfgbeZ
�dmdhevgh_qZ_iblb_dh]^ZZjj_ebki_dibjh`dbbai_kdZb]h\hjbekxkxdZxsbf]hehkdhfaZ
�feZ^rmxk_kljm;Zj[bKdbii_jDh]^Z`h^bg_fgh]h\ujhkeZhgihfh]Ze^_eZlvmjhdbb]jZek
�g_c\dZjluohlykZfdlhfm\j_f_gb[uem`_klZjr_deZkkgbdhfZhgZ_s_fZey\dhcZjj_e[ue
bal_oj_^dbo^h[juobmkem`eb\uofZevqbdh\dhlhju_koh^ylkykh\k_fb[_kdhg_qghijbylguc\
h[s_gbbk_jv_aguc^biehfZlbqgucfheh^hcq_eh\_ddhlhjhfmkm`^_gh[uehij_mki_lv\`bagb
ihkdhevdmdZ`^uchohlghhdZau\Ze_fmihfhsv
��`_jZj^hq_gvbgl_j_kh\Zekyk_f_cghc`bagvx`h^bbaZkuiZe__\hijhkZfb
�`_jZj^Kd_fba[jZlv_\lub]jZeZ"
��`h^bB]jZeZkJZc_ghfZjj_elh`_b]jZeghhgdZd[ukgbkoh^be^hfh_]hmjh\gy
�`_jZj^:kd_fkkhjbeZkv"
�`h^bBgh]^ZfukkhjbebkvkJZc_ghf
�`_jZj^Lu]h\hjbeZfg_qlhJZc_gi_j_`b\ZejZagu_wlZiuihkemrgucb^h[jh^mrguc
fZeurihlhfklZeg_kghkgufmijyfufiZjZghbdhf Hgk\_jy_lkykaZibkyfb\f:dZd[ulu
hoZjZdl_jbah\ZeZ\p_ehf_]h"?keb[ugZ^h[uehk^_eZlvwlhh^gbfkeh\hf
�`h^bQm\kl\bl_evgucJZc_g[uekZfucqm\kl\bl_evguc\k_fv_Fu_]h^Z`_ih^^jZagb\Zebba
aZwlh]h
�`_jZj^:dZdbfj_[_gdhf[ueZlukZfZ"
�`_jZj^D_fludhfZg^h\ZeZ"
�`h^bk_fbghkemrZekylhevdhJZc_gGmlh_klvihdZg_\ujhk
�`_jZj^:dZdbf[ue\Zrhl_pdh]^Z\u[uebfZe_gvdbfb"
�`h^bLj_[h\Zl_evgufGhkfZevqbrdZfbhg[uekljh`_q_fkhfghc
�`_jZj^AgZqbll_[ysZ^bebihlhfmqlhlu^_\hqdZ:dZdhc[ueZfZfZ"
�`h^bG_fgh]hf_qlZl_evghcHgZohjhrh]hlh\beZb\_eZohayckl\hkh[s_kl\_ggufbjZ[hlZfb
mki_rghkijZ\eyeZkvgh\p_ehf`beZdZd\k\h_fkh[kl\_gghffbj_
�`_jZj^Qlhwlh[uebaZh[s_kl\_ggu_jZ[hlu"
�`h^bHgZihfh]ZeZdhjfblv[_^guojZ[hlZeZ^h[jh\hevp_fgZ[_kieZlghcdmog_:hl_p
lj_gbjh\ZeFZemx[_ck[hevgmxeb]m
�`_jZj^AgZqblh[s_kl\_ggu_jZ[hluy\eyebkvk_f_cghcp_gghklvx
��`h^beyjh^bl_e_cwlh[uehhq_gv\Z`ghBh[jZah\Zgb_lh`_
�`_jZj^:kj_^b^_l_cdlh[hevr_\k_oihfh]ZefZehbfmsbf"
��`h^bZjj_eIhkm[[hlZfhgoh^beqblZlvdgb]b\^hfij_klZj_euoG_kdhevdhe_lwlbf
aZgbfZeky
�`_jZj^:f_gvr_\k_o"
�`h^bGZ\_jgh_JZc_gYg_ijbihfgxqlh[uhgq_flhlZdbf\hh[s_aZgbfZeky
�`_jZj^:lu"
��`h^bYihfh]ZeZijh^Z\Zlv\ui_qdm\p_jd\bGhlZdbfj\_gb_fdZdmZjj_eZyg_hlebqZeZkv
�`_jZj^Dlhemqr_\k_omqbeky"
��`h^bZjj_e
�`_jZj^:om`_"
�`h^bJZc_g
�`_jZj^Dlh[ueex[bfqbdhf"
���`h^bZjj_eZjj_eZ\k_h[h`Zeb
�`_jZj^:dh]hex[bebf_gvr_\k_o"
�`h^bJZc_gZHg[uelZdhcdZd[m^lhg_bagZr_ck_fvbBgh]^Z_]hgZau\ZebfZe_gvdbf
ih^db^ur_fJh^bl_ebDh]^Zhg[_ah[jZagbqZe
�`_jZj^Dlhba\Zkih^qbgyekyjh^bl_eyfZdlh[mglh\Ze"
��`h^bFukZjj_ehfkemrZebkv:JZc_g[mglh\Ze
��`_jZj^AgZqblZjj_eaZgyef_klhex[bfqbdZZJZc_g\u^_eyeky[mglZjkl\hf:dZdh\h[ueh
l\h_f_klh"
�`h^b:y[ueZ^_\hqdhcYg_^he`gZ[ueZdhgdmjbjh\ZlvkfZevqbdZfb
�`_jZj^Ghl\h_iheh`_gb_\k_fv_[uehihemqr_q_fmJZc_gZBlujm]ZeZkvkgbfbihfudZeZ
bf
�`h^bIheZ]ZxykqblZeZqlhaZ[hqmkvhg_fGhfh`_lhgg_lZdwlh\hkijbgbfZe
�`_jZj^DZdhgihl\h_fmfh]wlh\hkijbgbfZlv"
�`h^bGZ\_jgh__fmohl_ehkv\uj\Zlvkybaih^fh_]hdhgljheyIhlhfmqlh\^_lkl\_fu[ueb
hq_gv[ebadbZl_i_jvg_l
�`_jZj^BdZdluk_[yhlwlh]hqm\kl\m_rvhllh]hqlh\u[hevr_g_[ebadb"
kZfZ\bgh\ZlZGZ\_jgh_y[ueZ[hevr_kdehggZddhgdmj_gpbbq_fhl^Zxk_[_hlq_l
Hg
Hg\uoh^blbahnbkZbke_^m_lklZjufagZdhfuffZjrjmlhfK\_jgm\gZkt_a^gZ:ii_jjwg^Zevn
^jZc\bm\b^_\ba^Ze_dZk\hc^hfLh^^`^_lijbklmiZghklZev]bbghwlh]hg_ijhbkoh^blfh`_l
hgijhklhg_aZf_l_gaZihfhcdhc\k_ohklZevguoqm\kl\GZkZfhf\_jomwlhcdmqbfmkhjZ
fjZqgu_ij_^qm\kl\byHg\hh[s_g_agZ_lq_]h`^ZlvIhl_e_nhgm__]hehka\mqZe^h\hevgh
^jm`_ex[ghghk_cqZkhkh[_ggh_\j_fyDZd[ulhgb[uehgZ^h[m^_lihklZjZlvkydh_qlhaZ[jZlv
dZdfbgbfmfg_kdhevdhk\bl_jh\babfg__iZevlhBijb^_lkyhklZ\blvbo\[Z]Z`gbd_bgZq_
GZlZrZihcf_l]^_hg[ueHgZb[_alh]hfh`_l^h]Z^ZlvkyMg__gxodZdmrZdZeZLh^^ydh[u
m`bgZ_lk=Zjjbqlh[uh[km^blvkgbfdhgljZdlughhgZfh`_l_]hdZdgb[m^vijh\_jblvWlh
[m^_li_j\uc\_q_jdhlhjuchgbijh\_^mlg_\f_kl_kkZfh]hi_j__a^Z
Lh^^klZ\blk\hcIhjrgZ_f_klhgZklhygd_bgZdhjhldbcfb]mib\Z_lkyqm\kl\hfpZjkdhc
\eZklbOhlvwlhbZ[kmj^ghhgg_fh`_lg_^mfZlvhlhfqlhwlh_]hl_jjblhjbyWlbr_klv^_kyl
d\Z^jZlguof_ljh\ZknZevlZijbgZ^e_`Zl_fmhglmlohaybg\lhfqbke_b_iZjdh\hqgh_
�f_klh]^_klhbl:m^b`h^bZagZqblbwlZ:m^blh`__]hkh[kl\_gghklv
WlZ]hj^hklvohaybgZam^bl\g_fbdh]^Zhgih^gy\rbkv\ebnl_hldju\Z_ld\Zjlbjmkh[kl\_gguf
dexqhf;h]ZlucZjhfZl]hlh\ys_cky_^uijb\_lkl\m_lLh^^Z_s_i_j_^^\_jvx\uau\ZylmkZfmx
ghklZev]bxdhlhjmxhg`^ZeNj_c^\klj_qZ_l_]h\klZ\ZygZaZ^gb_eZiubdjmlykv\heqdhf
u]ey^bli_kij_djZkgh]eZaZk\_jdZxlr_jklv[e_klysZybr_edh\bklZyLh^^rZ]Z_lq_j_a
]hklbgmxhp_gb\Zy__k\_`bf\a]ey^hfkeh\gh_]hg_[uehhq_gv^he]hHgZjh`^Z_lg_dh_
hsms_gb_[h]Zlkl\Zdhlhjh_gZ\_jgh_ijbf_evdZehkvihdZhglml`bebebfh`_lm`_ijb\udd
aZims_gghklbgug_rg_]h`bebsZihkdhevdmdexq_\hckihkh[\_^_gbyohayckl\ZmGZlZrb
aZ\Zeb\Zlv\k_kms_kl\mxsb_ih\_joghklbfmkhjhfih\k_^g_\ghc`bagb
�HggZ^__lkygZclb`h^b\dmog_ghlZf__g_laZlhdh]^ZLh^^h[hjZqb\Z_lkyhgZhdZau\Z_lky
ijyfhi_j_^gbfHgZf_gvr_q_fhg__ihfgblihfbfhwlh]hihy\bebkvb^jm]b_hlebqbyhgZ
dZ`_lky[he__ojmidhcr_y^ebgg__dh`Z[_e__q_jluebpZdZd[m^lhg_kdhevdhk^\bgmlu
�G_m`_eb`h^bfh]eZlZdkbevghbaf_gblvkyebrvbaaZlh]hqlhhggZg__g_kfhlj_e"
GZg_c[_`_\u_ih\k_^g_\gu_[jxdbk[_ehcjm[ZohcFh`_l^eyg__wlhbg_kh[ulb_g_[hevrh_
\hkkh_^bg_gb_bebhdhgqZl_evgh_jZkklZ\Zgb_dhlhju_ihhq_j_^bLh^^\hh[jZ`Zek_[_HgZ
kfhljblgZ_]hdZr_fbjh\ucib^`Zdbg_ijb\uqgh^ebggu_\hehkug_kdhevdh\hijhkbl_evghLh^^
ohl_e__ihp_eh\Zlvgh\f_klhwlh]hih\hjZqb\Z_lky\klhjhgmdmogb
GZeblv"ij_^eZ]Z_lhg
KlZju_ijb\uqdbiha\heyxlbfij_h^he_lvi_j\mxg_eh\dhklv\klj_qbghdh]^Zhg^hklZ_lklZdZgu
bKlhebqgmxbafhjhabedbZhgZgZj_aZ_li_ljmrdmb\udeZ^u\Z_lgZlZj_edmdjhr_qguo
jZqdh\klZgh\blkyijhgabl_evghykghqlhl_i_jv\k_m`_kh\_jr_gghg_lZddZdjZgvr_Bo[_k_^Z
lZdZy\_`eb\Zyb\ukhdhiZjgZyhgbgZklhevdhlhqgh\a\_rb\Zxl\k_k\hb^\b`_gbybke_^ylaZ
^bklZgpb_cqlhfh`gh[ueh[uih^mfZlv[m^lhwlb^\h_\hh[s_g_agZdhfuDh]^ZhgbqhdZxlkyb
^_eZxli_j\u_kh]j_\Zxsb_]ehldbhgkZ^blkygZklmebkfhljbldZdhgZgZj_aZ_lgZq_l\_jlbgdb
�ebfhg`h^bkmeu[dhcij_^eZ]Z_laZdmkdmghLh^^ebrvaZf_qZ_ldZdbf^Ze_dbfklZe__\a]ey^
Hg`m_l]ehlZ_lZhgZoh^blihdmog_\wlhck\h_ckljh]hc[_ehcjm[Zo_aZkl_]gmlhc^hmjh\gy
JZa]h\hjaZm`bghfdjmlblky\hdjm]jZ[hlu^jm]b_l_fuba[_]Zxlky_]hgh\Zy`bagv__h^bghdb_
ghqb_]hkdhjh_hlph\kl\h\k_qlhdZkZ_lky[m^ms_]hKehgh\gbdlhg_ijbf_qZ_lLh^^mihjgh
�`Zem_lkygZljm[ubie_k_gv`h^bjZkkdZau\Z_lqlhbaf_gbehkv\`bagbmdeb_glh\MagZ\qlh
FbkkOjxrdZ`^_lj_[_gdZg_agZyhlfm`Zhgbebhlex[h\gbdZLh^^\ugm`^_gjZkkf_ylvky
HgZ_fmgbdh]^Zg_gjZ\beZkvdZd\ijhq_fbgbdlh^jm]hcdlhih^^_j`b\Z_l^ebl_evgu_
hlghr_gby\g_[jZdZlh_klvihkmlbiheb]ZfbxDhjhldbcjhfZgwlhh^ghk_dkkijhklblmldhc
h^ghZdh]^ZluiulZ_rvky[ulvh^gh\j_f_gghk^\mfygZ^he]hkjhqghchkgh\_wlh\hlg_q_klgh
bfh`_ldhgqblvkybkdexqbl_evghiehoh
&#xhl;�hl`h^b\k_]^ZihgbfZeZqlhhglZdhchgZ\b^_eZdZjlbgm\p_ehfIhdZhgb[ueb\f_kl_Lh^^
ijbgZ^e_`Ze_cbhgZwlhagZeZFgh]b_`_gsbgugZ\_jgh_^Z`_[hevrbgkl\hikboh\Zeb[u
baaZdjhr_qguog_\_jghkl_c[_kbebkvbaaZdZ`^h]himklydh\h]hnebjlZbrZehkl_cgZklhjhg_
&#xha;&#xfh;&#x`g;&#xh;&#xh;&#xg;&#xke;&#xbr;&#xdh;&#x[_;&#xa^;&#xmf;&#xgh;&#xi;&#xjb;&#xgb;&#xfZ;&#xl_;&#xji;&#x_g;&#xb_;&#xk;&#x^_;&#xj`;&#xZg;&#xgh;&#xkl;&#xv;�hafh`ghhgkebrdhf[_a^mfghijbgbfZel_ji_gb_bk^_j`Zgghklv`h^bdZdkZfhkh[hc
jZamf_xs__kyg_bkiulu\Zydg_c^hklZlhqgh]hm\Z`_gbyaZlhqlhhgZfbjblkyk_]hkeZ[hklyfb
�LZdmxhrb[dmg_ljm^gh^himklblv`h^b\hh[s_mf__lijbgbfZlvex^_clZdbfbdZdb_hgb_klv
?_g_ijhklhaZim]Zlvbeb\u\_klbbajZ\gh\_kbyHgZjZaf_j_ggZ\h\k_fmf__l\_jghhp_gb\Zlv
fZkrlZ[g_kdehggZlj_\h`blvkybjZa^m\Zlvijh[e_fu
Hgbkt_^ZxlkZeZlfheexkdh\ehkhkyaZi_q_ggh]h\l_kl_bLh^^mgZqbgZ_ldZaZlvky[m^lhhgb
&#xhl;&#xh;&#xgb;&#xk;&#xb^;&#xyl;
&#xZ;&#xkl;&#xhe;&#xhf;&#xg;&#xZ;&#xh[;&#xuq;&#xgu;&#xo;&#xf_;&#xkl;&#xZo;&#x;&#xm`;&#xbg;&#xi;&#xh^;&#xZg;&#xg;&#xZ;&#xij;&#xuq;&#xgu;&#xo;&#xlZ;&#xj_;d;&#xZo;&#x;g_moh^behlhgbkb^ylaZklhehfgZh[uqguof_klZom`bgih^ZggZijb\uqguolZj_edZo`h^b
g_lhevdhh^_lZdZd\k_]^ZghhgZ_s_bg_ihkqblZeZgm`gufbkihevah\ZlvojmklZevgu_[hdZeu
&#xk_;&#xh;&#xq_;&#xgv;&#x; m;&#xkg;&#xh;&#xg;&#xh;bebklheh\h_k_j_[jh^Z`_kdZl_jlvg_ihkl_ebeZk_hq_gv\dmkghgh`h^b\hh[s_ohjhrh
]hlh\blHgZihklZ\beZk\_qbbiheh`beZkZen_ldbghbwlh[ueh\k_]^Z
�Blml^hg_]h^hoh^bl`h^bgZjhqghk^_eZeZ\k_dZdh[uqghWlhg_mgbdZevgh_kh[ulb_Zg_qlh
klZg^Zjlgh_lZdh_qlhih\lhjy_lkyg_jZaHgZohq_lqlh[u\k_[uehdZd\k_]^Z\_^_lk_[ylZd
keh\ghgbq_]hg_baf_gbehkvIjb]hlh\blv^eyg_]hm`bg^eyg__ijb\uqgh_^_ehZhgZ\k_]^Z
ihemqZeZm^h\hevkl\b_hljmlbgubhibjZeZkvgZg__wlhaZeh]__kqZklvyhkgh\Z__[ulby;mluedZ
\bgZijb]hlh\e_gb_ibsb^hfZrgbcmxl\k_hldehg_gbyhlijb\uqgh]hkp_gZjbyij_^kdZam_fu
dhfnhjlgZdhlhjucfh`ghiheh`blvkyL_i_jvLh^^lhqghihgbfZ_lqlhdq_fmWlhihqlbdZd
b]jZ
�Hg\bgh\_g\lhfqlhg_^hhp_gbe__`h^bihjZabl_evghmfgZ\ijZdlbq_kdhfieZg_g_c_klv
ijbly]Zl_evgZyykghklv?fmijboh^bl\]heh\mfukevqlhfm`qbgu[m^mlh[jZsZlvgZg__
\gbfZgb_fh`_lm`_h[jZlbebG_bkdexq_ghqlhihdZ_]hg_[uehdlhlh^jm]hcm`bgZekwlbo
kZfuolZj_ehdhafh`ghqlhwlb^jm]b_fm`qbguex[beb__kiZebkg_c\bodjh\Zlb
ihevah\ZebkvhklZ\e_ggufbbflmZe_lgufbijbgZ^e_`ghklyfbWlhg_hkh[hijbylgu_fukebb
Lh^^klZjZ_lkymgylvjZau]ju\Zxs__ky\hh[jZ`_gb_`_eZgb_\kdhqblvb\ukdZaZlv\hafms_gb_
ijh^_fhgkljbjh\Zlvqlhhglmlohaybg
:luk_[yq_fwlh\j_fyaZgbfZeZ"kijZrb\Z_lhg\g_aZigh
Hc^ZagZ_rvdZdh[uqgh
:Lh^^mkZ`b\Z_lkyihm^h[g__Kd_f\klj_qZeZkv"
Wlhqlh^hijhkkijbkljZklb_f"\_`eb\hkijZrb\Z_lhgZ
h\k_g_l
HggZqbgZ_lihklmdb\ZlviZevpZfbihklhem
klj_qZeZkveblukd_fgb[m^vgmbafm`qbg"
�`h^brbjhdhjZkiZob\Z_l]eZaZLh^^ihgbfZ_lqlh__m^b\ey_lg_lhevdh\hijhkghbkZfZb^_y
EZ^gheZ^gh]h\hjblhgGhlu`_ijb\e_dZl_evgZJZghbebiha^ghwlhijhbahc^_l
Fm`qbgu[m^mll_[y^h[b\Zlvky?keb_s_g_gZqZeb
?^Zmg__gZlZj_ed_e_`bllj_m]hevgbdZfbehkhkv]hjhr_ddZ[ZqhdZ[hjha^dbf_`^mgbfb
gZihfbgZxliZpbnbd
DZdb_fm`qbgu"kijZrb\Z_lhgZYbg_agZxgbdZdbofm`qbg
GmoZoZ\fbj_boihegh
fh_fijhn_kkbhgZevghfdjm]mg_likboheh]bbh^gb`_gsbgu
:^e_jNj_c^Xg]fm`qbguhggZau\Z_lkZfu_yjdb_a\_a^u\kha\_a^bb__ijhn_kkbb
k_baf_gbehkvL_i_jvlhevdh`_gsbgu
Lh^^ihgbfZ_lqlh_fmemqr_[uaZldgmlvkyghgbdZdg_fh`_lba[Z\blvkyhlnZglZabbqlh\_]h
\Zgghcklhbl]heuc[_aufyggucb[_aebdbcfm`bd_s_fhdjucqe_g[helZ_lkyihlhfhg[_j_l
ihehl_gp_am[gmxiZklmhklZ\e_ggmxLh^^hfi_gm^ey[jblvy
Luex[_agbqZeZkfheh^ufDZjkhghfdhlhjuc`b\_l\dhgp_dhjb^hjZ]h\hjblhg
��K`hwe_fDZjkhghf"Z_fm\k_]hiylgZ^pZlve_l
Y\b^_edZdhggZl_[ykfhljbl
HgohjhrbcfZevqbdFbeucbg_\bgguc
Ih^jhkldbg_[u\Zxlg_\bggufb
Gmfh`_lblZdGhy\k_jZ\gh_fm\fZl_jb]h`mkv
�Fh`_lb]h^brvkyghlu_fmg_fZlvmfZxhgkZfwlhij_djZkghihgbfZ_l
Lh^^wlhkf_rgh
Y\_]h\hajZkl_[ue\ex[e_g\bklhjbqdm?_a\ZebfbkkEZjZ[bhgZ[ueZdjZkb\Zymlhgq_ggZy
gh\lh`_\j_fykljh]Zy_cljm^gh[uehm]h^blvhgZaZ\h^beZf_gy\k_jv_a?kebaZ^mfZlvkylugZ
g__kbevghihoh`ZYnZglZabjh\Zehg_cg_ij_klZgghk_\hh[jZ`Zeqlhiha\hgx_cbijb]eZrm
gZk\b^Zgb_H^gZ`^u^Z`_ij_^eh`be_cfZrbgmihqbgblvOhlybgl_j_kh\ZeZf_gy\h\k_g_
lZqdZ
�Gm_keb`hwevh[wlhfb^mfZ_llh\b^mg_ih^Z_l?^bgkl\_ggucjZadh]^Zhgkx^ZaZoh^behg
klhye\k_\j_fy\p_ib\rbkv\^\_jgmxjmqdm_fmy\ghg_l_ji_ehkvm^jZlv
Dh]^Zwlhhglml[ue"
AZoh^beh^gZ`^uaZ`mjgZehfg_f[ueZklZlvyhkdjbiZq_g_ihfgxdZd_]ha\Zebhg
��khebjh\Ze\:g]_eZob^_fhgZo`hwevhq_gvdjZkb\hb]jZ_lgZkdjbid_`h^b\klZ_laZ
\lhjhc[mluedhc\bgZijbghkblhldju\Z_ljZaeb\Z_lihhimkl_\rbf[hdZeZfOhlywlhbg_l\h_
^_ehijh^he`Z_lhgZl_dms_ckblmZpbb
:dh]^ZlukeurZeZdZdhgb]jZ_l"kijZrb\Z_lLh^^
GZdhgp_jl_\rdhe_
�Luoh^beZgZrdhevgucdhgp_jl"Zm\ZkkwlbfiZjg_fk_jv_agu_hlghr_gby
�:]ZMf_gyk`hwe_fDZjkhghfEZ^ghijbagZxkvjZam`lukZf^h]Z^ZekyMgZkm`_dZdh_lh
\j_fy[mjgucjhfZgGZqZehkv\k_\^_gv_]hiylgZ^pZlbe_lbyBeb_fmlh]^Zbkihegbehkv
beb^_kylvdh]^Zfu^jm]^jm]Zihex[beb
EZ^ghy\k_ihgye]h\hjblLh^^Ghluijb\e_dZl_evgZdjZkb\Zlu`_kZfZagZ_rvbex[hc
mdh]h_klv]eZaZwlhaZf_lbl^Z`_ijusZ\ucfZevqbrdZb]jZxsbcgZkdjbid_
�`hwevg_ijusZ\uc
G_\Z`ghLh^^m`_l_jy_lbgl_j_kdfheh^hfmDZjkhgmKmlv\lhfqlhlukgh]krb[Zl_evgZy
bihljykZxsZyby\ex[beky\l_[yki_j\h]h\a]ey^Z^Zlu[ueZfhdjZydZdfurvbihfyeZfhx
fZrbgmghlu[ueZ\_ebdhe_igZB^hkboihjlZdh\Z
�Hg\b^blqlh]eZaZm`h^bm\eZ`gbebkvlyg_lkydg_cb[_j_l__aZjmdmihgbfZyqlhhg\^jm]
hklZeky[_adhjg_ckeh\ghi_j_dZlbihe_dZd[m^lh\g_aZighijhkgmeky\qm`hc`bagbbg_kfh]
gZclb^hjh]m^hfhcKb^ya^_kvbk_cqZk^_j`Z__aZjmdmhgqm\kl\m_lkeh\gh\j_fyb^_l]^_lh
gZjZkklhygbbdZdhq_gv^Ze_dbcih_a^bqlh\wlhfkd\haghffhf_gl_\k_fukebbqm\kl\Z
dhlhju_hghlh^\b]Ze\klhjhgdmgZqZebh[j_lZlvkbem
Yihl_[_kdmqZe]h\hjblLh^^ihlhfmdZdy\ha\jZsZeky^hfhceh`bekyklh[hc\h^gm
ihkl_evijhkuiZekyjy^hfklh[hcfh]mebrvkdZaZlvqlhyih`Zemc[ueg_\k_[_dh]^Z^mfZe
qlhkfh]mhll_[yhldZaZlvky
HgZo\ZlZ_l_]haZjmdmmgboh[hbogZqbgZxll_qvke_aum\eZ`gyybobkkhorb_k_j^pZbiheb\Zy
m\y^rmxex[h\vL_i_jvhgbkfhljyl^jm]gZ^jm]Zij_h^he_\\k_jZkklhygbybgZdhg_p\ul_j_\
]eZaZhgZ\klZ_lbih^Z_lrhdheZ^gucfmkkbhgbgZ[jZku\ZxlkygZg_]hdZd`Z^gu_^_lbihlhf
\uebau\ZxlqZrdbbkf_xlkykZfbgZ^kh[hc
Dh]^ZkhklheZm[jZghbhgZgZqbgZ_lkiheZkdb\Zlvihkm^maZdZlZ\jmdZ\Z^hehdl_cZehdhgu
k\h[h^ghkiZ^ZxlgZie_qbhgih^oh^blkaZ^bh[gbfZ_laZlZebxdeZ^_lih^[hjh^hd_cgZ]heh\m
Yl_[yex[ex]h\hjblLh^^
�`h^bih\hjZqb\Z_lkyebphfdg_fmg_jZafudZydhevpZ_]hh[tylbckeh`b\gZ]jm^bjmdbkeh\gh
\fhebl\_
�Y\k_g_ijb\udgmdZdlubaf_gbeky]h\hjblhgZ_ehg_lhevdh\ijbq_kd_bh^_`^_Lu
dZ`_rvkyfheh`_Qlhihom^_e"
?]hjmdbbkke_^mxllhq_gu_dhklb__kibgubie_q\kihfbgZy__g_`gu_dhglmjubih^jhkldh\u_
ijhihjpbb_^vhgm`_ijb\uddGZlZr_d__dj_idhcnb]mj_brbjhdbf[_^jZfj_adhfmba]b[m
lZebb
LZdlhevdhdZ`_lky]h\hjblLh^^
HgZ[hjfhq_lmldgm\rbkv_fm\]jm^vkh]j_\Zy^uoZgb_fdh`mq_j_aoehidh\mxjm[Zrdm
?keb[ufuklhedgmebkvgZmebp_y[ul_[yg_magZeZIjhreZ[ubg_h]eygmeZkv
Y[ul_[yhklZgh\bebij_^klZ\beky
�`h^bmeu[Z_lkybih^gbfZ_l\a]ey^
Ykg_agZdhfufbfm`qbgZfbg_jZa]h\Zjb\ZxLh^^qm\kl\m_ldZdhgZk^Z_lkygZ\Zeb\ZykvgZ
g_]hkeh\ghg_dZy[_knhjf_ggZyfZkkZ
Gmo\Zlblm`_h[wlhf]h\hjblhg
Lh^^ijZdlbq_kdb[_aljm^Zih^gbfZ_l__b[_j_lgZjmdbdZd_keb[uhgZihl_jyeZkhagZgb_beb
mf_jeZHgZ\_kblgbqlh`ghfZehdZddmdeZG_ky__\kiZevgxhg\kihfbgZ_lqlh_c\hh[s_wlh
�k\hckl\_gghqlh`h^bdh]^Z\ha[m^blkyklZgh\blkykh\k_f\yehc
�`h^bg_lhjhieb\haZ\ljZdZ_ldh]^Z_c\^jm]a\hgylhl=ZjjbE_=jmlZWlh_]hihfhsgbpZ
�hl\_lkl\_ggZy^_\mrdZZngbkdhlhjhchgZ\klj_qZeZkv^hwlh]hjZa^jm]hc
�Fbkl_jE_=jmlihijhkbef_gy\Zfiha\hgblv]h\hjblZngbHgohl_e[uihh[sZlvkyk
\ZrbfZ^\hdZlhf[m^vl_^h[juij_^hklZ\vl_gZf_]hdhhj^bgZluFbkl_jE_=jmlohl_e[ugZqZlv
ijhp_kk
�`h^bkeurblqlh_cqlhlh]h\hjylghkeh\Zijhghkylkyfbfhmr_cdZdihju\u\_ljZ?kebhgZ
ihgZ^h[beZkvLh^^m^eyj_r_gbydZdbolhxjb^bq_kdbo\hijhkh\lhemqr_[u_fmkZfhfmkg_ch[
wlhfih]h\hjblv
�Fbkkbk`be[_jl"ua^_kv"
�Zhl\_qZ_lhgZih\lhjbl__s_jZaQlhy^he`gZk^_eZlv"
���_eZlvgbq_]hg_gZ^hfbkkbk`be[_jlZngb^jm`_ex[gZgh\lh`_\j_fyk_jv_agZKmlv
\lhfqlhfbkl_jE_=jmlohq_lgZqZlvijhp_kkdZdfh`ghkdhj__ihwlhfmgZfgm`ghbfyb
l_e_nhg\Zr_]hZ^\hdZlZ
�`h^b^mfZ_lhLh^^__]hfhlb\ZogZf_j_gbyobf_klhgZoh`^_gbbklh]hkZfh]h\_q_jZdh]^Zhg
ijboh^bedg_cgZm`bgdh]^ZhgbgZqZeb\k_kgZqZeZHgZbg_f_qlZeZh[he__b^_Zevghf
�\hkkh_^bg_gbb[he__ijbylghfkdj_ie_gbbbok\yabq_flhdZdihemqbehkv\j_Zevghklb`h^bg_
hrb[eZkvijb]eZkb\_]hk^_eZ\i_j\ucrZ]?cg_ihgjZ\behkvqlhihlhfLh^^\klZebmr_egh
hgZkfh]eZwlhihgylvihkdhevdmih__fg_gbxaZh^gmghqvgbq_]hg_j_rbrvqlh\k_fmk\h_
\j_fybf_klhhafh`ghhgbkdhevdhlhih\klj_qZxlkyij_`^_q_fhg\_jg_lky^hfhcbhgZ
�]hlh\ZwlhfmihdhjblvkyGhihq_fmhg_cg_a\hgbl`h^bg_ihgbfZ_l
HgZi_j_oh^bl\]hklbgmxf_[_evlZf[e_klblgZkhegp_Zdh\_jkby_l\k_fbdjZkdZfb
�Zngbba\bgbyg_kh\k_fl_[yihgyeZijh^he`Z_lhgZIhq_fm[u=Zjjbg_iha\hgblvfh_fm
�fm`mbimklvkZfb\k_j_rZxlmfZxlZd[m^_lemqr_\k_]h
�Zngb\^jm]\kdjbdb\Z_lkeh\gh__m^Zjbeb
�Fbkkbk`be[_jlIjhklbl_Y^mfZeZ\uagZeb
b^ghhgZkh\_jrbeZdZdmxlhm`Zkgmxhrb[dmgh\f_klhlh]hqlh[ujZkijhsZlvkyih^mfZlv
�bebfh`_li_j_]h\hjblvkgZqZevgbdhfZngb\k_g_k^Z_lkyk[b\qb\hh[tykgy_lg_qlhlZdh_qlh
�`h^bhldZau\Z_lkykeurZlvb^Z_lkh\_ludhlhju__cg_gm`gu
�GZ\Zr_ff_kl_fbkkbk`be[_jlaZdexqZ_l^_\mrdZyihbkdZeZ[ugZ^_`gh]hZ^\hdZlZih
[jZdhjZa\h^gufijhp_kkZf
�Wlh\ugm`^Z_l`h^bk[jhkblva\hghd
M[jZ\aZkh[hcihke_aZ\ljZdZhgZ^hklZ_liZidb^\modeb_glh\dhlhju_^he`guijbclb\iylgbpm
qblZ_laZibkbI_j\ZyAhemrdZijhklZy^_\mrdZdhlhjhcg_^hklZ_lm\Z`_gbydk_[_HgZjZ[hlZ_l
dhjj_dlhjhfghqghckf_gu\h^ghfbaf_klguo_`_^g_\gbdh\b\k_\j_fy`Zem_lkygZlhqlh`bagv
�ijhoh^blfbfh`h^bZdlb\ghij_^eZ]ZeZdeb_gld_\kydb_\ZjbZgluih[m`^Zy__^_eZlv
g_[hevrb_rZ]bhldhlhjuofh`gh[ueh[u`^Zlvj_amevlZlZihgZjZklZxs_cGZijbf_jihclbgZ
dZdb_gb[m^vdmjku\kihjlaZe_s_dZdlhaZgylvkyk\h_c\g_rghklvxkdZ`_fgZqZlvghkblv
dhglZdlgu_ebgaubebk^_eZlv^jm]mxkljb`dm?kebohq_rvgZqZlvfukeblvihgh\hfmaZqZklmx
ijhs_\k_]h^eygZqZeZbaf_gblvqlhlh\h\g_Z\ke_^aZ\g_rgbfbi_j_f_gZfbijhbahc^mlb
\gmlj_ggb_?keb^_eZ_rvqlhgb[m^v^eyk_[ykZfh[klhyl_evkl\Z^h\hevghqZklhlh`_gZqbgZxl
[eZ]h^ZjywlhfmhgZbijb]eZkbeZLh^^ZgZm`bg
lhjhcdeb_gl;em^gucKugwlhfheh^hcq_eh\_dkhldjulufdj_^blgufkq_lhfdhlhjuc
hieZqb\Zxljh^bl_ebIhkdhevdmhg_s_fheh^bg_\klZegZgh]bihkdhevdm_s_g_hp_gbek\h_]h
�ihl_gpbZeZbebh]jZgbq_gbcihkdhevdmjh^bl_ebih^ju\Zxl_]hm\_j_gghklv\k_[_`h^b^Z_l
_fm[_amkeh\gmxih^^_j`dm?fmgm`ghjZah[jZlvky\q_flhkZfhfm?kebhgZgZqg_l^_ckl\h\Zlv
lZd`_dZdbjh^bl_eblhmxghrbihijhklmgbq_]hg_ihemqblky
�Lh^^a\hgbllhevdh[eb`_d\_q_jmZihke_jZa]h\hjZkZngbhgZfh`ghkdZaZlv`^ZeZwlh]h
�`h^bm`_bkiulu\Z_lg_dhlhju_khfg_gbyg_ihgbfZyqlhb^mfZlvIhdZdZdZylhgZ^_`^Z_s_
_klvqlhhgihh[_sZ_l_ckh\f_klgh_[m^ms__ghLh^^[ukljhijb\h^bl__\qm\kl\Z
Lu`_ihgbfZ_rv\dZdhfiheh`_gbbyhdZaZeky]h\hjblhgYbah\k_okbeklZjZxkv
m^_j`ZlvkygZieZ\m
Ygbq_]hg_ihgbfZxH[tykgbfg_aZq_ffg_Z^\hdZl
�AZq_fq_eh\_dm\hh[s_Z^\hdZl"HlklZb\Zlv_]hbgl_j_ku`h^bihkemrZcG_\hkijbgbfZcwlh
ebqghgZk\hckq_lBg_h[yaZl_evghihjlblvbaaZwlh]hhlghr_gbyImklvxjbklujZa[bjZxlkyZ
fuhklZg_fky^jmavyfb
?_fha]klZeihoh`gZkehfZggucdZevdmeylhjIh^kq_lug_koh^ylkybl_i_jvhgZ\jZkl_jygghklb
�jmavy"hldlhfu^jm]^jm]m"Emqr_h[tykgbZlhyg_ihgbfZx
��`h^b`h^bmkihdhckyFuex[bf^jm]^jm]ZMgZkkh\f_klgh_ijhreh_Ijhklh\k_f_gy_lky
Ex^bklZgh\ylky^jm]bfbklj_fylkydgh\ufp_eyfwlhghjfZevghLukZfZfg_\k_]^Zwlh
]h\hjbeZ
HlebqghEx^bf_gyxlkyGhq_flh]^Zfuklh[hcg_^Z\ghaZgbfZebkv"QlhwlhagZqbeh"
Lu[uij_^ihqeZqlh[ufug_\b^_ebkv"WlhjZa\_jZamfgh"Yihl_[_kdmqZxOhl_e[ubgh]^Zk
lh[hc\klj_qZlvky
Luohl_e[ubgh]^Zkhfghc\klj_qZlvky
JZamf__lky:lujZa\_g_l"
Hg
GZlZrZaZgylZieZgbjh\Zgb_fklj_fbl_evghijb[eb`Zxs_ckyk\Z^v[uDZ`^uc\_q_jaZm`bghf
hgZijhbaghkblfhgheh]bhp\_lZo\ZjbZglZof_gxmdjZr_gbbklheh\fmaud_h[_lZoihqblZgbbb
lhjl_ZLh^^mohq_lkyaZldgmlv_cjhlHgZm`_\h^beZ_]h\fZ]ZabgaZdhklxfhfbohly[uwlh_]h
ihjZ^h\ZehIjbf_jb\_]hLh^^[ueihjZ`_gwe_]Zglgufihdjh_fbl_fdZdfheh^hhg\g_f
\u]ey^blGZp_ggbdhgg_ihkfhlj_eb\ur_egZmebpm^h`b^ZykvihdZhgZjZkieZlblkyih
dj_^bld_dhlhjmxhg_c^ZeWlZk\Z^v[Zh[oh^blky\p_eh_khklhygb_bihfbfh\k_]hijhq_]h
GZlZrZgZklZb\Z_lgZlhfqlhf_^h\ucf_kypgZ^hijh\_klb\Jbh:k_cqZk^Ze_dhg_emqr__
\j_fy[jhkZlvky^_gv]Zfb
AZlhhgh^h[jy_l__j_r_gb_\_gqZlvky\p_jd\bKwlbfGZlZrZdZdh_lh\j_fyg_fh]eZ
hij_^_eblvkybhgj_rbeih^lhedgmlv__\ijZ\bevghfgZijZ\e_gbbLh^^g_lhqlh[u
j_eb]bhagucghbg_\_jmxsbf_]hg_gZah\_rvHgqlbljblmZeubljZ^bpbbb[jZdhkhq_lZgb_
dZdjZalhlkemqZcihkdhevdmk\Z^v[ZwlhdZdjZaijhy\e_gb_\_ju
kibkd_]hkl_cfgh]hGZlZrbguol_lmr_d^y^xr_d^\hxjh^guo[jZlv_\bk_kl_j\lh\j_fydZd
Lh^^ijb]eZkbeebrvg_kdhevdh^jma_c=ZjjbDebnnZb_s_iZjhqdmjZamf__lkykkmijm]Zfb
^hkboihjg_jZa]h\Zjb\Z_l^ZbkGZlZr_cihqlblh`_Ihke_^g__qlhhg_ckdZaZewlhlhqlhhg
�emqr_k^hog_lq_f[m^_lkfhlj_lvdZdhgZ\uoh^blaZq_eh\_dZ\jh^_Lh^^Z`be[_jlZGZlZrZ
�jZkieZdZeZkvbgm[uh[jZamfblvky;m^vhgihmfg__jZ^h\Zeky[uaZ^hqvHgZ[m^_lh[_ki_q_gZ
[h]ZlZy`_gsbgZke_]dhc`bagvxG_m`_eb[uhgij_^ihq_eqlh[uhgZ\ureZaZdZdh]hgb[m^v
�khieydZdhlhjucg_kfh][u__h[_ki_qblv"Lh^^fgh]h_ohl_e[ukdZaZlvbgm_keb[ulhllhevdh
^Ze_fmlZdmx\hafh`ghklv
Hgm`_gZqbgZ_l^mfZlvdh]^Z`_bo`bagvkGZlZr_cklZg_lihkihdhcg__[he__klZ[bevghcb
�mihjy^hq_gghc[hevr_ihoh`_cgZlhqlhmgbo[uehk`h^bGZlZrZ\_^_lk_[ylZd
g_ij_^kdZam_fhHgZkh\k_fg_k\_lblkybg_jZ^m_lky\k_fmijhbkoh^ys_fmdZdiheZ]Z_lky
[_j_f_gguf`_gsbgZfGZh[hjhlhgZij_\jZlbeZkv\dZdmxlhaf_xbLh^^Z[khexlghg_agZ_l
qlhfh`_l__jZahaeblvbdh]^ZhgZgZg_k_lm^ZjGhhgl_fg_f_g__bah\k_okbeklZjZ_lky
ihgbfZlv__bih^kljZb\Zlvky?ck_cqZkg_e_]dhdhg_pk_f_kljZgZghkmk\Z^v[ZkkhjZkhlphf
Fh`_lbaaZwlh]h`_klj_kkZhgZgZ[bjZ_l\_kohly`b\hlZihdZg_\b^ghhafh`gh\wlhf`_
ijbqbgZihy\b\r_ckymg__gZe[mkuibOhly[udk_dkmbgl_j_khgZg_mljZlbeZZbf_gghwlh]hhg
`^ZegZim]ZggucjZkkdZaZfb^jma_cG_dhlhju_bagbodhlhju_g_baf_gyebgbdh]^Z[ueb
\ugm`^_guoh^blv\fZkkZ`guckZehgbihevah\Zlvkymkem]Zfbihh[ty\e_gbyf\jZa^_e_lhevdh
^ey\ajhkeuoLZdqlhLh^^kqblZ_lqlh_fmih\_aehihkdhevdmGZlZrZ\h`^_e__l_]hg_f_gvr_
q_fjZgvr_ghbgl_j_kghdZdbaf_gbeZkvjZkklZgh\dZGZlZrZl_i_jv^_ehijb\uqgh_Zhlk_dkZ
�k`h^bdh]^Zhgoh^bedg_cm`bgZlv\_yehijbylgufZjhfZlhf]j_oZLh^^m`_ihqlbaZ[ueh
k\hckl\_gghc_ckljZgghciZkkb\ghklbhlhfdZdmg__jZknhdmkbjm_lky\a]ey^dh]^Zhg\g__
\oh^blJZgvr__]hwlhjZa^jZ`Zehghlhcghqvxihq_fmlhgZh[hjhl\ha[m`^Zeh@bagvbgh]^Z
kh\k_fkljZgghih\hjZqb\Z_lky
��Zchgk_[_\hexhg[ukdmqZeih`h^b;jZdkhklhblba_`_^g_\ghcjmlbgukh\f_klguo
ijb\uq_dHgbkeh\ghklZgh\ylkynhgh\ufjblfhfl\h_c`bagbKGZlZr_c_s_gbq_]hg_
mklZdZgbehkvg_ljZaf_j_ggh]hl_fiZdhlhjh]hLh^^fh][uijb^_j`b\ZlvkyGh
�k_glbf_glZevghklbhgk_[_iha\heblvg_fh`_lIhaZdhgmhg`h^bgbq_]hg_^he`_gihkdhevdm
hgZebrv[u\rZyih^jm]Zqvy`bagvaZ_]hkq_lm`_aZdhgqbeZkvHgZ^he`gZ[eZ]h^ZjblvLh^^ZaZ
ijhy\e_ggmxbf\ijhr_^rb_]h^us_^jhklvLZd]h\hjbl=ZjjbHgohq_lihkeZlv_chj^_jgZ
�\uk_e_gb_dhlhjuciha\heblbfijbg_h[oh^bfhklbh[jZsZlvky\km^GhhgbgZ^_xlkyqlh`h^b
[m^_l[eZ]hjZamfgZb\u_^_l[_aij_j_dZgbcgh_keb\^jm]hgZaZmijyfblkylhwlhlhj^_jihkem`bl
bfhihjhc\lhfieZg_qlhhgbkfh]mlh[jZlblvkydkm^_[ghfmbkihegbl_exkijhkv[hc\uk_eblv
__gZkbevghLh^^gZ^__lkyqlh^hwlh]hg_^hc^_lghlml\k_iheghklvxaZ\bkblhlg__
?fmijboh^blky\_kvfZg_e_]dhb\lZdboh[klhyl_evkl\Zof_gvr_\k_]hgm`gum]jhaua^hjh\vx
DZdgZijbf_jihclbdam[ghfmgZieZgh\mxqbkldmbmagZlvqlhluijbkf_jlbWlbf^ZglbklZf\
oh^_h[mq_gbyy\ghg_jZkkdZau\Zxlgbq_]hhlZdl_b^biehfZlbb
Ya\hqdZkdZaZeZhgZihoh`_gZfhehqgbpmIhludZeZ\wlmlhqdmiZevp_f\i_jqZld_u\
�ihke_^g__\j_fygZKIBijh\_jyebkv"
Wlhijha\mqZehgZklhevdh\g_aZighqlhLh^^jZkohohlZekyghkmq_lhflh]hqlhmg_]h\hjlm
gZoh^bekyqm`hciZe_pa\mqZehwlhkdhj__dZdijhl_kl
G_[_kihdhcl_kvihki_rgh^h[Z\beZ^_\mrdZ\hafh`ghlml\hh[s_gbq_]hkljZrgh]hLZdb_
lZdb_\_sb[u\Zxlk\yaZgukm]g_l_gb_fbffmgghckbkl_fuEmqr_\k_]hjZ^bkh[kl\_gghc`_
[_ahiZkghklbijh\_jblvky
FhehqgbpZWlh[_ah[b^gh_keh\hLh^^Zg_im]Z_l:\hlya\Za\mqblm`Zkgh_]h]heh\_
�kms_kl\m_lq_ldZy\aZbfhk\yavf_`^mlZdbfb\_sZfbdZdya\ubKIBkBQihkdhevdmg_^Z\gh
��hgbk`h^bi_j_kfZljb\ZebNbeZ^_evnbx@]^_mLhfZOwgdkZ\jhebWg^jx;_dd_lZ
ihy\ey_lkyg_[hevrZyya\hqdZgZe[mdhlhjZy\blh]_ijb\h^bldkf_jlb
?]hebqghwlhl\bjmkjZgvr_gbdZdg_dZkZekyDh]^Z\gZqZe_\hkvfb^_kyluohg_fihreb
jZa]h\hju\gh\hklyoLh^^[ueg_gZkulguf\ieZg_k_dkZih^jhkldhfb\[hevrbgkl\_kemqZ_\wlh
[uebg_aZsbs_ggu_dhglZdluihkdhevdmdh]^Zlu\ugm`^_g^_eZlvwlh\fZrbg_lmlm`_g_^h
hklhjh`ghklb^Zb\k_jZ\ghkwlbfbkj_^kl\ZfbdhgljZp_ipbbhsms_gbym`_g_l_Ghhglh]^Z
[hyekylhevdh[_j_f_gghklbHBQaZ^mfu\Zlvkyke_^h\Zehlhevdh]_yflZdqlhLh^^ijh^he`Ze\
lhf`_^mo_BdZdlhlZd\urehqlh_]h\a]ey^gZwlmijh[e_fmg_baf_gbeky
KlhfZlheh]]b]b_gbkl\k_lZdbg_\jZqghhgqZklhaZ]ey^u\Z_lex^yf\jhlfh`_lmf__l
jZkihagZ\Zlvhij_^_e_ggu_[he_agb^Z`_l_qlhg_k\yaZgukam[Zfb\_^vl_hjbxhgZgZ\_jgydZ
bamqZeZ_jgm\rbkv\hnbkLh^^aZi_jky\\Zgghc\u\_jgmes_dmgZbagZgdmbijbgyekykZf
jZkkfZljb\ZlvihjZ`_ggh_]jb[dhfiylgurdhgZebir__gZkebabklmxkeh\ghdZieyriZle_\dbB
l_i_jvj_]meyjghljh]Z_l_]hyaudhfGh\k_`_kdhj__\k_]hwlheh`gZylj_\h]ZBa\k_o`_gsbgk
d_fhg\klj_qZ_lkykZfu_ihl_gpbZevghhiZkgu_\k_`_ijhn_kkbhgZeudhlhju_b[ebadhdg_fmg_
�ih^hc^ml_kebgZg_fg_[m^_lij_a_j\Zlb\ZZhgbbgh]^Zj\mlkyghg_klhblbaaZwlh]hlZd
i_j_`b\ZlvWlhijhklh]jb[hdb\k_bLh^^hdZau\Z_lky\khklhygbbg_^mfZlvh[wlhfih
g_kdhevdmqZkh\hkh[_ggh^g_fdh]^Zfgh]hjZ[hluohlyijhkuiZykvbgh]^Zkj_^bghqbhg
jZafurey_lbkdexqbl_evghhkf_jlbJZamf__lky\i_j\mxhq_j_^vhkh[kl\_gghcghlZd`_bh
kf_jlbhdjm`Zxsbo_]hex^_chlhfqlh\g_kebrdhfhl^Ze_gghf[m^ms_f\k_dh]hhgagZ_l\k_
^h_^bgh]hmfjmldZdbl_dh]hhg^Z`_gbjZamg_\klj_qZeZ\f_klhgboihy\ylkydZdb_lh^jm]b_
g_ihgylgu_ex^bbaZ\eZ^_xl\k_fqlhhklZg_lkya^ZgbyfbjZ[hqbfbf_klZfbqZklghklb_]h
a^Zgbyfbb_]hjZ[hqbff_klhfBdh]^ZgZg_]hlZdh_gZoh^bl\ujmqZxlebrvfukebh_s_g_
jh^b\r_fkyj_[_gd_
HgZ
M\Z`Z_fZyfbkk;j_ll
��Yy\eyxkvxjbkldhgkmevlZglhfLh^^Z`_j_fb`be[_jlZdhlhjucdZdZfg_khfg_\Zxkv
ba\_klghihaZdhgmy\ey_lky_^bgkl\_gguf\eZ^_evp_f^hfZihZ^j_kmGhjl_klrhj^jZc\
Ihf_s_gb_\f]^_u\gZklhysbcfhf_glijh`b\Z_l_
Ihijhkv[_k\h_]hdeb_glZbgnhjfbjmxZkqlhkjhdZr_]hijh`b\Zgby\Ihf_s_gbbhlgug_
aZdhgq_gKh]eZkgh_]hijbdZamu^he`guihdbgmlvIhf_s_gb_g_iha^g__q_fq_j_a^g_ckh
^gyihemq_gby^Zggh]hibkvfZDmdZaZgghc^Zl_u^he`guhk\h[h^blvIhf_s_gb_ih^q_f
ih^jZamf_\Z_lkyhlkmlkl\b_`bevph\bboebqguo\_s_c
kemqZ_Zr_]hih^qbg_gbygbdZdbo^Zevg_crbof_jih\uk_e_gbxg_ihke_^m_lkemqZ_
g_ih^qbg_gbyfhcdeb_glg_aZf_^ebl_evghijbf_l\k_khhl\_lkl\mxsb_f_jukh]eZkghaZdhgm
Bkdj_gg_Zr
=Zjhev^DE_=jml
&#xi;&#xhk;&#xe_;&#x^m;&#xxs;&#xb_;&#x];&#xh^;&#xu;�ihke_^mxsb_]h^u`h^b[m^_l^mfZlvh[wlhfibkvf_dZdhlhqd_hlkq_lZ^eyj_adboi_j_f_g
dZdhlhfqlhm[v_l\g_c^_\hqdmdhlhjhchgZ[ueZb\ha\_klblhihy\e_gbbgh\hc
�jZahqZjh\Zgghc`h^bH]ey^u\ZykvgZaZ^hgZm\b^blqlhi_j_f_guihke_^h\Zebihqlb
g_aZf_^ebl_evghih^h[ghih]jm`_gbx\khgbebijh[m`^_gbxhlg_]hohly[m^_lg_ijZ\ZGZ
kZfhf^_e_\k_f_gy_lkyihkl_i_gghkl_q_gb_fihke_^mxsbo^g_cbg_^_ev?klvg_kdhevdh
klZ^bcbi_j\ZybagbohljbpZgb_Wlhg_ijhba\hevgZyg_ih^\eZklgZydhgljhexj_ne_dlhjgZyb
kihglZggZyaZsblgZyj_ZdpbyhkeZ[eyxsZyihljyk_gbyhldjmighcihl_jbWlhihoh`_gZlhdZd
[m^lhgZ\h^gb\rb_]heh\mfukebkeh\ghklZcdZilbq_debrvdjm`Zl\hdjm]ghg_kZ^ylkybebgZ
_^\Zmeh\e_ggh_baaZihf_ojZ^bhkhh[s_gb_bebgZlhqlhl_[yih^klj_ebebZluijh^he`Z_rv
^\b]Zlvky\lhf`_gZijZ\e_gbb\dhlhjhfr_eb^hwlh]h
Ibkvfh_c\jmqbefm`qbgZko\hklbdhfHgih^hr_edg_c\ohee_dh]^ZhgZ\hreZkmebpuk
&#xk;&#xm[;&#x[h;&#xlm;&#xm;&#xlj;&#xhf;&#x;&#xdh;&#x]^;&#xZ;&#xr_;&#x^h;&#x`^;&#xv;�kh[ZdhcGZ\_jgh_r\_cpZj_fmih^kdZaZekm[[hlmmljhfdh]^Zr_e^h`^v`h^baZdjueZb
\kljyogmeZahglih^h`^ZeZdh]^Zhgqlhgb[m^vkdZ`_l
�Fbkk`h^b;j_ll"
�Z
Hg\kmqbe_cdhg\_jl
�_ehk^_eZgh
�HgZijhqeZibkvfh^\Z`^uihdZ_oZeZ\ebnl_AZc^y\d\Zjlbjm`h^biheh`beZ_]h\ijboh`_c
\f_kl_khklZevghcihqlhcijhreZ\dmogxbaZimklbeZdhn_fZrbgmB\hlihdZqZrdZihlbohgvdm
gZihegy_lkyhgZkt_^Z_lihdmigh_i_khqgh_i_q_gv_^jm]bfm]hsZ_likZIhlhfi_j_oh^bl\
dZ[bg_lm[bjZ_liZidbihf_klZfijh\_jy_lZ\lhhl\_lqbdA\hgbeZg_agZdhfZy`_gsbgZm__
�^hq_jbebrgbc\_k`h^bi_j_a\Zgb\Z_lh[tykgy_lqlhkhldehg_gbyfbibs_\h]hih\_^_gbyg_
jZ[hlZ_lbgZ^bdlh\u\Z_ll_e_nhgudhee_]bakibkdZdhlhjuc^_j`bl\ysbd_klheZAZ[u\hdhn_
hgZoh^blbadhfgZlu\dhfgZlmihijZ\eyyf_[_evbkh[bjZyfmkhjkdh\jh\IhlhfgZoh^blljyidm
bEbfhggucIe_^`bijbgbfZ_lky\ulbjZlviuevbihebjh\Zlvih\_joghklbdZdhclhfhf_gl
�__fukeb\ha\jZsZxlkydibkvfm`h^b^Z`_aZf_qZ_l\k_[_dZdmxlhj_ZdpbxjZa^jZ`_gb_
dhlhjh_aZklZ\ey_l__[jhkblvljyidmb\aylvkyaZl_e_nhg
LZdgZqbgZ_lhgZqlhwlhaZibkvfhhl=Zjjb"
�`h^bhl\_qZ_lhgykh[bjZekyl_[_iha\hgblv
G_ihf_rZeh[uDZdlulZdh_^himklbe"
=ZjjbijbkeZel_[_ibkvfh"
Fg_hl^Ze_]hdZdhclhiZj_gv\ohee_
BqlhlZf"
;h`_fhcLh^^Qlhy^he`gZkt_oZlv
=hkih^bhl\_qZ_lhgwlhhrb[dZWlh]hg_^he`gh[uehijhbahclb
JZamf__lkyhrb[dZHq_gv^hkZ^gZy
�`h^bihkemrZcGZkdhevdhyagZx=Zjjb^he`_g[ue^h`^ZlvkyihdZyklh[hcg_ih]h\hjx
Hq_f"
Fg_`Zevqlhijboh^blkywlh^_eZlvijZ\^ZGhlujZamf__lkyihgbfZ_rvqlh\u[hjZmf_gy
�g_lYg_fh]mk_[_iha\heblvkh^_j`Zlvwlmd\ZjlbjmZb\u]ey^blwlhkhfgbl_evghIhcfb
Lurmlbrv
Ghqlh[ulumagZeZh[h\k_fbaibkvfZYlZdg_ohl_e
Lh^^qlhijhbkoh^bl"QlhaZb]jmluaZl_ye"
�`h^bihkemrZcAgZcqlhbaaZf_[_ebyf_ehqblvkyg_[m^mQlhaZohq_rvl\h_?kebgm`gh
aZ[bjZc\k_Imklv[m^_lml_[y
�Lh^^qlhgZl_[ygZreh"Ijb^b\k_[yYg_m_^mZlubkZfg_ohq_rvqlh[uym_a`ZeZ
Ih^mfZch[wlhfHlhfkdhevdhfuijh`beb\f_kl_
�`h^b[m^v[eZ]hjZamfgZKblmZpbybaf_gbeZkv
�`h^bk[jZku\Z_la\hghddeZ^_lljm[dmhloh^blhll_e_nhgZih^Zevr_QlhagZqblmg_]hg_l
\u[hjZ"Lh^^\k_]^Zij_m\_ebqb\Z_l\_kh[klhyl_evkl\kdeZ^u\Z_lkk_[yhl\_lkl\_gghklv^_eZ_l
\b^[m^lh_]h`bagvaZ\bkblg_hl_]hj_r_gbcZhlg_dhcg_ih^\eZklghc_fmkbeu\hldZdhg
hijZ\^u\Z_lk\h_m`Zkgh_ih\_^_gb_?cdhg_qghba\_klghqlhhgohq_ldmiblv_s_h^ghhnbkgh_
a^Zgb_Lh^^m`_g_kdhevdhe_lh[wlhf]h\hjblWlh[m^_l_]hgh\uck_jv_agucijh_dlfh`_l
ihke_^gbcdhlhjuch[_ki_qbl_]hm`_gZ\kx`bagvG_q_luj_owlZ`gZyi_j_^_edZkdjhr_qgufb
de_lmrdZfbk^Z\Z_fufb\eZ^_evpZffbgbklZjlZih\bij_^ijbylbcgZoh^ysboky\
aZljm^gbl_evghfiheh`_gbbHgaZ^mfZeg_qlh[he__djmigh_b]eh[Zevgh_a^Zgb_gZ\b^ghf
f_kl_b^mfZ_lqlhkfh`_lwlh]h^h[blvky\u]gZ\__bad\Zjlbjubijh^Z\__Boh[smxd\Zjlbjm
k\b^hfgZha_jh[Zf[mdh\ufihehfbh]jhfgufbdhfgZlZfbkh\kljh_ggufrdZnhf\kiZevg_
klhe_rgbp_ck\_g_pbZgkdhcfhaZbdhcdmohggufbijb[hjZfbbag_j`Z\_xs_cklZebbkjZghc
\kljh_gghcdhn_fZrbghcDZdh_dhfmm`^_eh^h[_ehc`_gsbgukj_^gboe_lb_s_fheh^h]h
ahehlbklh]hj_ljb\_jZdhlhju_ih\he_km^v[ua^_kvijh`b\Zxlkdhj_bolmlg_klZg_l
�Q_j_ag_dhlhjh_\j_fya\hgblbghgZ\lZdhfhlqZygbbqlh[_j_lljm[dm
���bggZqbgZ_l`h^bba\bgbqlhg_i_j_a\Zgb\ZeZmfZxluihgbfZ_rvdZdh\hfg_
IhgbfZxhl\_qZ_lhgIj_djZkghihgbfZx
Fh]mij_^klZ\blvqlhbl_[_g_e_]dhYhl_[_^mfZeZ
&#xj_;&#xf_;&#xgZ;û&#xg;&#xZi;&#xhf;&#xbg;&#xZx;&#xk;&#x_[;&#x_;&#xq;&#xlh;&#xg;&#x_;&#xfg;&#x_;&#xh^;&#xgh;&#xfm;&#x^;&#xhk;&#xlZ;&#xeh;&#xkv;&#x;&#xql;&#xh;�Byhl_[_lh`_j_f_gZfbgZihfbgZxk_[_qlhg_fg_h^ghfm^hklZehkvqlh`h^blhlh`_
gZg_kebm^Zjbkih^lbrdZGmluihgbfZ_rvhq_fyLukdhj__\k_]hlh`_g_h[jZ^h\ZeZkv
�ZG_h[jZ^h\ZeZkv
AgZxagZxY^mfZeh[h\k_fwlhfbohl_eih]h\hjblvkdZaZlvqlhkhqm\kl\mxqlhlug_h^gZ
Fulmlklh[hc\f_kl_
�bgwlhlZdfbehkl\h_cklhjhgukihfbgZlvh[hfg_dh]^Zk\hboijh[e_fo\ZlZ_l
G_lg_lhl\_qZ_lhgyijZ\^Zohl_eihh[sZlvkyBbf_gghklh[hcfg_gm`ghih]h\hjblvGm
luihgbfZ_rvG_k^hq_jvx`_YjZ^lhevdhlhfmqlh__fZlvg_\b^bldZdhgZihjlblk_[_`bagv
�G_khfg_\ZxkvhgZ[uhq_gvjZkkljhbeZkvkh]eZrZ_lky`h^b
GZlZrZ\k_]^Z[ueZohjhr_c^_\hqdhcb\_^v^_eh\lhfqlh_cg_h[yaZl_evgh\k_wlh^_eZlv
�mfZxhgZijhklhg_ihgbfZ_lqlhfh`_l\aylvbmclbGZ^h[uqlh[udlhgb[m^v_cfha]b
\ijZ\be@_gsbgZihgbfZ_rv"F_gyhgZg_ihkemrZ_lEmqr_dlhlhdlh[ueagZdhfk__
fZl_jvxjh^_l_[yY^mfZxqlhlufh]eZ[ugZg__ih\ebylv
�bglufg_evklbrv
LukeurZeZqlhhgZk^\bgmeZ^Zlmk\Z^v[u"GZ\lhjmxkm[[hlm^_dZ[jyQ_jlHgZohq_lqlh[uy
[jhkbeb
Luwlhg_\k_jv_a
LukLh^^hf]h\hjbeZ"DZd^mfZ_rvaZq_fhgfg_gZa\Zgb\Z_l"Qlhfufh`_fkdZaZlv^jm]
^jm]m"Ljb^pZlve_l^jm`[uZhggZ\k_gZie_\Ze=h\hjxl_[_^Z`__kebhgaZ\ljZ`_\k_hlf_gbl
fg_\k_jZ\ghM`_kebrdhfiha^ghHg\ur_eaZ]jZgb^ha\he_ggh]hM\_j_gluqm\kl\m_rvlh`_
kZfh_
��bg[heleb\bm`wlhljZa]h\hjhgfh][uijh\_klbb[_ag__eyijh^Z\pZjZamf__lkywlh
^hklhbgkl\hHl\e_dZc`_jl\mg_^Z\Zc^mfZlvkZfhklhyl_evgh
�`h^bkemrZcfh`_l\uiv_rvkhfghcym]hsZxBeb_s_emqr_ijb]eZrZxgZh[_^GZf
�gZ^h^_j`Zlvky^jm]aZ^jm]Zg_klbwlmghrm\f_kl_ih^^_j`b\Zlv^jm]^jm]ZZ\ZcyaZ\ljZaZ
lh[hcih^t_^mqlhkdZ`_rv"Koh^bf\dblZckdbcj_klhjZg
�Hgg_ijhklhohq_lihkhqm\kl\h\Zlvmg_]hdg_c^_ehAZ[Z\ghqlhbg^mfZ_l[m^lhbf_gghhgZ
kfh`_lhdZaZlv\ebygb_gZGZlZrmhh[s_lhwlh^h\hevghljh]Zl_evghBg_h[b^ghGhh[_^Zlvk
gbf[ueh[uhrb[dhc
Hg
Lh^^_^_lihFbqb]ZgZ\_gxgZk_\_j\gZijZ\e_gbbBebghckP_gljZKihjlaZeklZe^eyg_]h\
g_dhlhjhfjh^_m[_`bs_fwlh_^bgkl\_ggh_f_klhdm^Z_fmjZaj_rZ_lkyaZ_a`Zlvihke_jZ[hlu
lZdqlhhgl_i_jvihk\ysZ_lnblg_km[hevr_\j_f_gb^Z`_dh]^Z^eywlh]hg_lgZkljh_gbybeb
�m`Zkghohq_lky\uiblvDZdgZijbf_jk_cqZk?]hjZkkljhbejZa]h\hjk`h^bLh^^g_ihgbfZ_l
qlhkg_cG_m`_ebhgZ^mfZeZqlhhg[m^_lkh^_j`Zlv__^hdhgpZ`bagbh[^_eyyk_[ybk\hx
k_fvx"Hg`_g_kh\k_fgZijhba\hekm^v[u__[jhkZ_lHgij_^eh`be_chklZ\blvk_[_\k_qlh_klv
\d\Zjlbj_HgZohlvij_^klZ\ey_lkdhevdh\k_wlhklhbl"
Lh^^^mfZ_liha\hgblv_c_s_jZagh\f_klhwlh]hgZ[bjZ_l=Zjjb
�LudZdh]hoj_gZhlijZ\be`h^bibkvfh"Ykh[bjZekykgZqZeZij_^mij_^blv__kZfFu`_wlh
h[km^beb
�WlhgZ\_jgh_ZngbYkg_cih]h\hjx
�&#xlh;&#x]_;�ZijZ\bevgh\Zeb\k_gZZkkbkl_gldm\hafmsZ_lkyLh^^blh]_`h^bl_i_jvhnbpbZevgh\
]g_\_bj_rbeZlZfhdhiZlvky=Zjjb[ebgl_[_qlhdZ`_lkymf_gy[_awlh]hfZehijh[e_f"
Lh^^mf_gy^eyl_[ygh\hklbHgZ[ujZkkljhbeZkvdZd[ugbmagZeZh[wlhf
�ZdZdagZlv=Zjjb
Lhevdhg_l_jycba\b^mhkgh\gu_p_ebZ=eZ\gh_k^_eZlvwlhZ\j_f_gbg_lZdfgh]h
�=Zjjbih`ZemcijZ\\lhfqlhg_\Z`ghdZdbf_ggh`h^bh[wlhfmagZeZghhj^_jgZ\uk_e_gb_
g_hijZ\^Zggh`_klhdhBhgl_i_jv\u]ey^blg_djZkb\h;_kk_j^_qgufOeZ^ghdjh\gufGh
l_i_jvm`_^_ehk^_eZghfh`_lhghbdemqr_fmihkdhevdmLh^^^_ckl\bl_evghohq_lqlh[u
�`h^bkt_oZeZGZlZrZkijZrb\Z_lh[wlhf_`_^g_\ghZlZd`_hlhfqlhhg[m^_l^_eZlv_kebhgZ
�g_mc^_l^h[jh\hevghF_gvr_\k_]h_fmgm`gZdZdZygb[m^vm`ZkgZykp_gZGZijbf_j`h^b
aZij_lkykm^_[gucbkihegbl_ev\uehfZ_l^\_jv\uklZ\bl__ba^hfZHgZ_]hgbdh]^Zg_ijhklbl
&#xha;&#xfh;&#x`g;&#xh;&#x_;&#xij;&#xhk;&#xlh;&#xg;&#xm`;&#xgh;
&#xZd;&#xh_;&#xl;&#xh;&#xj;&#x_f;&#xy;&#xq;&#xlh;&#x[u;&#xi;&#xjb;&#xud;&#xgm;&#xlv;&#x;&#xM`;
&#xZd;&#xbg;¿&#xmf;�hafh`gh_cijhklhgm`ghdZdh_lh\j_fyqlh[uijb\udgmlvM`dZdfbgbfmf`h^bijZdlbqgZ
�Zlv_cg_^_ex^jm]mxbhgZkgbf_lk_[_mxlgmxd\Zjlbjdmh[mkljhblkyb[m^_llZfdZd^hfZG_
\p_glj_dhg_qghkmq_lhf__^hoh^ZIjb^_lkyi_j__oZlv\ijb]hjh^\KdhdbbebB\Zgklhgih
k_jv_agh_hlghr_gb_djZ[hl_ihc^_l_cgZihevam^Zb[he__k_jv_agh_hlghr_gb_dkZfhck_[_
Fh`_lhgZ^Z`_gZc^_lk_[_gZklhys__f_klhgZqg_lijbf_gylvk\h_h[jZah\Zgb_gZ^_e_
^_eh\hffbj_hgZ[uij_mki_eZbaZjZ[Zlu\ZeZ[uohjhrh
�Qlh[uba\k_]hwlh]hgb\urehLh^^gZ^__lkyqlh`h^b[m^_liha\heylv_fmgZ\_sZlv__fh`_l
^Z`_bawlh]hqlhlh\uc^_lBgh]^Z_keb^Zlvk_[_\hexhgihg_cm`ZkghkdmqZ_lih__]hlh\d_
iha^jZ\hfukebxihe_]dhklbbdhfnhjlmbokh\f_klghc`bagbFh`_lghklZev]byk\yaZgZkh
\j_f_g_f]h^ZHk_gv[u\Z_lhq_gvdjZkb\hcghbfjZqghcwlb^ebggu_l_gbihju\bkluc\_l_j
e_lysb_ebklvygZ^\b]Zxsb_kyfhjhauGZlZrmdjblbdh\Zlvhgg_ohq_lghk_cqZk^hfZkh\k_fg_
lZddZdjZgvr_b[Zj^Zdf_gvrZybaijh[e_fDZ`_lkyqlhoZhk__klbobylhkhk_^bijb\_^ml
j_[_gdZlhdlhlhijb^_lgZm`bgl_ebdhj_l^Z`_dh]^ZhgZaZgbfZ_lky:dh]^Zihy\blkyfZeur
[m^_llhevdhom`_
Lh^^\dexqbe\fZrbg_h[h]j_\Zl_evgZijZ\b\ihlhd\ha^moZgZeh[h\h_kl_dehqlh[ug_ihl_eh
ihjZ^bhb^_l\uimkdgh\hkl_c=hehkm^bdlhjZ[h]Zlucb\djZ^qb\ucbmkihdZb\Z_l\ijhlb\h\_k
l_dklmhkemqb\rbokyaZ^_gv[_^ZoEbrvg_fgh]bf[hevr_iylbZl_fg__lm`_klj_fbl_evgh
?keb`b\_rv\ijb]hjh^_dhjhldbck\_lh\hc^_gv^Z_lkyljm^g__wlh\]hjh^_kh[kl\_gguck\_l
yjdbcfbjZ`\k_op\_lh\jZ^m]bBadhkfhkZhggZ\_jgh_ihoh`gZkbyxsbcdmihekbeh\h_ihe_
]jhfZ^gh]h]hjh^Z]^_`b\_lLh^^Hg\kxk\hx`bagv_a^blihwlbfmebpZfbagZ_ldZ`^ucf_lj
ZknZevlZdZ`^uci_j_dj_klhd]hjh^Zfheh^hklbhgex[be\hh[jZ`Zlvqlh\k_wlhijbgZ^e_`bl
_fm\_kv]hjh^mebpua^Zgbywe_dljhklZgpbb\h^hhqbklgu_khhjm`_gby^Z`_dZgZebaZpby\ky
bgnjZkljmdlmjZB^Z`_k_cqZkdh]^Zhgb^_lihmebp_beb\oh^bl\;ewdbbebDjZmgIeZaZ
Lh^^qm\kl\m_lk_[yohaybghf
:dZdhgex[bl_a^blvgZfZrbg_kemrZyfmaudmbhkfZljb\ZyjZchgugZ[ex^ZyaZmebqghc
`bagvxk\h_clZqd_lu\k_jZ\ghqlhb\kh[kl\_gghffbj_b\[hevrhfh^gh\j_f_ggh?s_
Lh^^mgjZ\blkyihimlbqlhgb[m^v`_\Zlvh[uqgh\[Zj^Zqd_mg_]he_`ZleZdjbqgu_ihehkdbbeb
khe_gucZjZobkHg\ugm`^_gijbagZlvqlhg_kbevghhlebqZ_lkyhlhlpZdhlhjucex[beaZjulvky
\ih^\Ze_k[mluedhcbijb_fgbdhfKb^brvgZk\h_fljhg_dZdi_lmogZ`_j^hqd_ mklZjbdZwlh
[uehjZa\Zeb\Zxs__kydj_kehE_cAb;hc\fbqm\kl\m_rvk_[yimihfa_febdZddhjhev[ebg
Bgh]^Zkb^y\fZrbg_Lh^^^Z`_hsmsZ_lk_[ylZd`_dZd_]hhl_pgZqbgZ_l_]hihgbfZlv
GZijbf_jdZdhgdb\ZekZfk_[__^\ZaZf_lghb[_aih\h^ZLh^^lh`_lZdbgh]^Z^_eZ_ldb\Z_l
\ha^mrgufihlhdZfijbeb\Zfbhleb\Zf\ihlhd_fZrbg
HgZ
�`h^bkb^bl\hnbk_;Zj[ZjuN_eik[ZdZeZ\jZbkdmkkl\bijZ\ZZ^\hdZlZj_dhf_g^h\Zggh]h__
ih^jm]hcWe_g;Zj[ZjZfbgbZlxjgZyklZjmrdZ_cgZ\_jgh_m`_ohjhrhaZk_fv^_kyl
djZr_ggu_oghc\hehkugZjbkh\Zggu_dZjZg^Zrhf[jh\blhg_gvdb_aZiyklvyKlZjhfh^guc
dhklxff_rdhf\bkblgZ__ls_^mrghfl_evp_ghkibgZb^_ZevghijyfZyWe_gkdZaZeZqlh
;Zj[ZjZihemqbeZ^biehfdh]^Zih^h[gucmjh\_gvh[jZah\Zgby^ey`_gsbg[ue_s_j_^dhklvxb
\kxk\hxijhn_kkbhgZevgmx`bagvihk\ylbeZlhfmqlh[uh[jZsZlvg_kqZklguobaZ\bkbfuo`_g\
k\h[h^guo[u\rbo`_gwlZdbckhxaijhp\_lZxsbojZa\_^_gguo`_gsbg
DZ[bg_l;Zj[ZjujZkiheh`_ggucgZ\_jog_fwlZ`_hnbkgh]ha^Zgby\Emi_h[klZ\e_g
g_ijb\_leb\hcf_[_evxg_f_pdh]h^baZcgZ;ZmoZmabm\_rZgihehlgZfb\klbe_Z[kljZdlgh]h
�mkZ^beZ`h^bgZklmeZkbebcbaZ^ZeZdZdb_lh[Zah\u_\hijhkuL_i_jvh[fZob\Zykv
ijbg_k_gguf_chj^_jhfgZ\uk_e_gb_;Zj[ZjZkihdhcghh[tykgy_lqlh]emih[uehhldZau\Zlvky
�hlaZfm`_kl\ZkLh^^hfdh]^Zhgij_^eZ]Zeihlhfmqlh\^Zggucfhf_glm`h^bijZ\gZwlm
d\Zjlbjmg_[hevr_q_fmmebqghcdhrdb
;_ak\b^_l_evkl\Zh[jZd_\ug_bf__l_ijZ\gbgZdZdh__]hbfms_kl\hLZdqlh^hjh]Zyfhy\u
\k_p_ehaZ\bkbl_hl_]hfbehklbGbh^bgkm^vyg_j_rbl^_eh\\ZrmihevamK]jZ`^Zgkdbf
[jZdhf\gZr_frlZl_g_kqblZxlky
�`h^bdZ`_lkyqlh;Zj[ZjZg_hq_gv__ihgyeZ
Y`b\mkgbfdZd`_gZm`_^\Z^pZlve_l\hajZ`Z_lhgZFu\k_kha^Z\Zeb\f_kl_Hgg_fh`_l
aZklZ\blvf_gykt_oZlv?kebyhldZ`mkvqlhhgk^_eZ_l"
;Zj[ZjZdZqZ_l]heh\hc
Xjb^bq_kdbijZ\Zijh`b\ZlvlZfm\Zkg_l?keb\uij_^ihql_l_b]ghjbjh\Zlvkeh\haZdhgZ\
blh]_\Zf`_[m^_lom`__jhylg__\k_]hhdZ`_l_kvgZmebp_kl_fdhfie_dlhfh^_`^u\dhlhjhf
\ZkaZklZgmlBkhk_^b\k_m\b^ylY[uwlh]hg_j_dhf_g^h\ZeZ
�Gh\_^vwlhyh[mkljhbeZ_fm^hf]h\hjbl`h^bY]hlh\beZm[bjZeZaZ[hlbeZkvhg_fHg
g_fh`_lf_gy\ur\ujgmlvlhevdhihlhfmqlhl_i_jvwlhklZehg_m^h[gh
Fh`_lBkm^yih\k_fmhgwlhk^_eZ_l
�`h^biulZ_lkydZdlh\k_^eyk_[ymykgblvGhwlhbdZ`_lky[_kkfuke_ggufbg_khhl\_lkl\m_l__
ij_^klZ\e_gbyfhkijZ\_^eb\hklbGhqlhohq_lkdZaZlv;Zj[ZjZ_cihgylgh
EZ^ghkh]eZrZ_lkyhgZwlh_]hd\ZjlbjZ
�Z]h\hjbl;Zj[ZjZwlh_]hd\ZjlbjZ
�Ghhg^he`_gf_gykh^_j`Zlvijh^he`Z_l`h^b
Ihq_fm"kijZrb\Z_l;Zj[ZjZ
Ihlhfmqlhhg\k_]^Zwlh^_eZeFuh[wlhf^h]h\Zjb\Zebkv
GZijhlb\IhaZdhgmrlZlZBeebghckgbdZdh_kh^_j`Zgb_\Zfg_iheZ]Z_lkyGh_kebihkfhlj_lv
\p_ehf\Zr_iheh`_gb_g_lZdm`bm`ZkghGZkeh\ZohgjZaj_rbe\Zf\aylv\_sbdhlhju_
aZohlbl_?kebhg]h\hjbewlhbkdj_gg_lh\uba[_`bl_]emih]h^_e_`Zbfms_kl\Zbg_ihl_jy_l_
kh\k_fm`\k_Ke_^h\Zl_evgh\ukhojZgy_l_b^hklhbgkl\hbbfms_kl\h
�`h^bh[^mfu\Z_lmkeurZggh_ihimlb^hfhc_clZdg_dZ`_lkyDZd`__cm^ZklkykhojZgblv
^hklhbgkl\h_kebhgZiha\hebl_fm\ur\ujgmlv__k\_sZfbbebg_lg_\Z`gh"k_hgbijhlb\
g__Lh^^=Zjjb^Z`_wlZ;Zj[ZjZN_eikZ\_^vhgZ^he`gZ[ulvgZ__klhjhg_Fh`_lbo
ih\_^_gb_baZdhgghghkh\_jr_gghg_]mfZggh
_jgm\rbkv^hfhchgZkgbfZ_liZevlhbh[m\vbeh`blkygZ^b\ZgKiZlv^g_fg_\__ijb\uqd_gh
�k_cqZk`h^bqm\kl\m_lk_[ydZddZf_gv[jhr_gguc\]jyagmx\h^mbb^msbcdh^gmDh]^ZhgZ
kgh\Zhldju\Z_l]eZaZg_[haZhdghfm`_[_kp\_lghZdhfgZlZih]jm`_gZ\ihemlvfmHgZ\klZ_l
&#xZe;&#x_g;&#xlb;&#xgh;
&#xhj;û&#xl;&#xkh;&#x[Z;&#xdm;&#xm;&#x`b;&#xgh;&#x=;&#xey;&#x^y;&#x;&#xdZ;
&#xi_;&#xk;&#x_k;&#xl;�kgbfZ_lx[hqgucdhklxfhlZe_glbghbdhjfblkh[Zdmm`bghf=ey^ydZdi_k_kl`h^b^mfZ_l
qlhohjhrh[u_cohly[uiheh\bgm_]hZii_lblZHgZg_m\_j_gghhklZgZ\eb\Z_lkyi_j_^
oheh^bevgbdhfbbamqZ_l_]hkh^_j`bfh_blh]_^hklZ_lbafhjhabedb\h^dmie_kdZ_lg_fgh]h
�`b^dhklb\klZdZgkrbjhdbf^ghf^h[Z\ey_ldZiexlhgbdZH^gZ`h^biv_lj_^dhghk_]h^gy
kemqZchkh[uclZdh_lj_[m_lky\g_dhlhjhfkfuke_hlijZa^gh\ZlvHgZ\k_]^Z[ueZbal_omdh]h
��g_[hevrh]hlheqdZgZklhevdhg_ijhqguf[ueh__iheh`_gb_\Z^_kyldZe_l`h^b\_jbeZqlh__
`bagvh[_ki_q_gZZhdZau\Z_lkyhgZ\k_wlh\j_fy\bk_eZgZ\hehkd_Fh`ghkdZaZlvqlh
kt_oZ\rbkvkLh^^hfhgZ`beZbeexabyfbbgZq_g_gZah\_rv@beZbkoh^ybaeh`guo
ij_^ihkuehdfh`_l\u^Z\ZeZ`_eZ_fh_aZ^_ckl\bl_evgh_@_gsbgudZdhchgZk_[y\b^_eZ
gbdh]^Zbg_kms_kl\h\Zeh
&#xui;&#x;uib\`h^bgZeb\Z_l_s_lhevdhgZwlhljZa[_alhgbdZLjb^pZlv^g_ck_qlh_c^ZebAZ
ljb^pZlv^g_chgZ^he`gZkZfhm^ZeblvkybagZklhys_]h\j_f_gbdZdaZghaZba`b\hciehlbhl^h
q_]h^hreh?_gba\_eb^hklZlmkZbghjh^gh]hl_eZ\__`_ebqghc`bagb
�M`h^b_klvagZdhfu_dhlhju_ijhrebq_j_ag_qlhih^h[gh_ghZ[khexlghgbdh]hbagbog_evay
kqblZlvh[jZaphf^eyih^jZ`ZgbyWlb`_gsbgu\qbke_dhlhjuob__ih^jm]ZWe_gg_
^_fhgkljbjh\ZebgbdZdhcfm^jhklbbeb^hklhbgkl\Zbfg_m^Zehkv\_jgmlvmljZq_ggu_]h^ubeb
\hkklZgh\blvj_imlZpbxijhq_f^eyfgh]bobagbo\k_wlhaZdhgqbehkvemqr_q_f^eyg__kZfhc
Ihqlb\k_ohly[uhklZebkv`blv\k\h_f^hf_
Ihke_^h\Zl_eb:^e_jZ\hajZ^h\Zebkv[ugZklhevdhmg__\k_hdZaZehkvaZims_ghHgb`_h[h`Zxl
\ubkdb\Zlvhrb[db\h[jZa_`bagbdeb_glZ^_n_dlu\eh]bd_bg_e_ihklb\mklZgh\dZoMg__[ueb
�lZdb_ijb\be_]bbb\hafh`ghklbZ`h^bimklbeZ\k_ih^hldhk:\k_baaZm\_j_gghklbqlh
km^v[Z[m^_ldg_cfbehklb\Zqlhg_lg_h[oh^bfhklbk_[yih^kljZoh\u\Zlv^mfZlvh[m^ms_f
��;ueh\wlhfg_dh_\ukhdhf_jb_l_i_jvlh`h^bihgyeZ?keb[u`_jZj^OZjlfZgaZf_lbewlh\
l_\j_f_gZdh]^ZhgZoh^beZdg_fmgZl_jZibxhg[ug_f_^e_gghgZklZ\be__gZimlvbklbgguc
���Z\_jhylg__\k_]h`_jZj^[uba[Z\be`h^bhl\k_o__g_^hklZldh\_keb[ulhevdhhgZ_fmwlh
�iha\hebeZ_keb[ug_[jhkbeZoh^blvHg`_jZj^[ue\wlhfohjhrhgqlhlhij_^qm\kl\h\Ze
ihq_fmbg_hlklmiZekyg_kfhljygZlhqlhgZih\_joghklbmg__ijh[e_fg_[uehb\_]hmkem]Zo
� ih__fg_gbx\f`h^bg_gm`^ZeZkv
Ohlybg_kdZaZlvqlh[ubo\klj_qb[uebimklhcljZlhc\j_f_gbDh]^Zhgb^hreb^h__hlghr_gbc
�kJZc_ghf`h^bihgyeZqlhwlhldem[hdgZ^hjZkimlZlvBdh\ujylvky\wlhf[uehg_lZdm`b
�[he_ag_ggh`_jZj^jZ[hlZeijhn_kkbhgZevghhgh[eZ^ZebagZgbyfbbhiulhfbg_h[uqZcgh
]em[hdhkfhlj_eDlhfm`_^bZeh]hg\_edjZcg_fy]dhb^_ebdZlgh
�`_jZj^:ijbiZ^dbJZc_gZ"LumihfbgZeZdhrfZjubqe_gh\j_^bl_evkl\hq_fbf_gghlZf
[ueZijh[e_fZ"
�`h^bBgh]^ZhgihghqZfijhkuiZekykdjbdhfhibedhehrfZlbejmdZfbbgh]Zfbih^he]mg_
mkihdZb\ZekyBgh]^ZdmkZekZfk_[y^hdjh\bjmdmbebeZ^hgv
�`_jZj^D\jZqm\k\yabkwlbfh[jZsZebkv"
�`h^bGZ\_jgydZGZ^h^mfZlv
�`_jZj^:luagZ_rv[ueebihklZ\e_gdZdhcgb[m^v^bZ]ghagZagZq_ghe_q_gb_"
�`h^bIkbobq_kdbohldehg_gbcg_^bZ]ghklbjh\Zehkv_keb\uh[wlhfIjhklhmg_]h[uelZdhc
wlZijZa\blbyIhlhfdhgqbeky
�`_jZj^DZdjh^bl_ebkijZ\eyebkvklZdbfih\_^_gb_fJZc_gZ"
�`h^bYkwlbfkijZ\eyeZkvWlh[ueZfhyh[yaZgghklv
�`_jZj^DZdlZd\ureh"
�`h^bIhlhfmqlhhljh^bl_evkdh]h\ha^_ckl\by[uehlhevdhom`_Hl_p\_ek_[ykebrdhfkljh]h
�`_jZj^Jh^bl_ebijhkbebl_[yhihfhsbbebwlh[ueZl\hybgbpbZlb\Z"
��`h^bmfZxihgZqZemfhyZihlhfhgbm`_klZebgZf_gyiheZ]Zlvky
�`_jZj^BdZdluijbwlhfk_[yqm\kl\h\ZeZ"
�`h^bIj_djZkghJZc_gmkihdZb\ZekyFZfZlh`_IZiZhlklZ\Zehlg_]hk_mklZdZgb\Zehkv
�`_jZj^:dZdl_[_[uehhllh]hqlhhgbgZl_[yiheZ]Zebkvqlhwlhl\hyh[yaZgghklv"
�`h^bGZ\_jgh_gZ^hijbagZlvkyqlhohjhrhY[ueZ\k_]hebrvj_[_gdhfZfg_ij_^hklZ\beb
�lZdmx\eZklvbhl\_lkl\_gghklvmfZxwlh^Z\Zehfg_hsms_gb_kbeuWlhlhqghih\ebyehgZfh_
\hkijbylb_k_[yb\dhg_qghfblh]_gZ\u[hjijhn_kkbbLhlnZdlqlhbf_gghkhfghcJZc_gm
klZgh\behkvemqr_
�`_jZj^LukdZaZeZh[hl\_lkl\_gghklbDZdh\hl_[_[uehg_klbhl\_lkl\_gghklvaZ[eZ]hihemqb_
[jZlZ"Lu`_dZdlukZfZhlf_lbeZkZfZ[ueZj_[_gdhf
�`h^bYex[beZJZc_gZIhfh]Zlv_fm^eyf_gy[ueh_kl_kl\_gghY^Z`_g_aZ^mfu\ZeZkv
�`_jZj^I_j_rehebwlhqm\kl\hhl\_lkl\_gghklbaZg_]h\h\ajhkemx`bagv"
�`h^bkfuke_qm\kl\mxebyhl\_lkl\_gghklvaZJZc_gZdhlhjucm`_ih\ajhke_e"AZJZc_gZm
dhlhjh]hg_lebqghc`bagbg_lex[bfhcjZ[hludhlhjucg_jZa]h\Zjb\Z_lihqlbgbkd_fba
jh^kl\_ggbdh\"Dhlhjucihkmlbie_\Zlvohl_egZ\k_Z^e_jh\kdb_p_gghklb"Qm\kl\mxeby
hl\_lkl\_gghklvaZwlh]hJZc_gZ"
��`_jZj^Z
�`h^bYg_h`b^ZeZlZdh]h\hijhkZGmgZ\_jgh_^Z?kl_kl\_gghy^mfZxqlhg_kmaZg_]h
hl\_lkl\_gghklvGZdZdhflhmjh\g_gZ\_jgh_^Z
�`_jZj^DZdlukqblZ_rvihq_fmwlhlZd"
��`h^b:\u[u^mfZebbgZq_"Zb\hh[s_dlhlh^jm]hc"ih^h[guoh[klhyl_evkl\Zo"
�`_jZj^DZd[uluhibkZeZwlbh[klhyl_evkl\Z"
�`h^bEZ^ghfh`_lyih^jZamf_\Zxg_kh\k_fhl\_lkl\_gghklvKdZ`_flZdyaZg_]h[_kihdhxkv
Yohl_eZ[u_fmihfhqvghyg_fh]mHgfg_g_iha\hebl
�`_jZj^DZdlu^mfZ_rv\q_fijbqbgZl\h_]h[_kihdhckl\Z"
�`h^bYohqmqlh[uJZc_g[uekqZkleb\@beiheghp_gghQlh[u\klZjhklbhgfh]h]eygmlvkygZ
k\hx`bagvbm\b^_lvqlhijZ\bevgh_xjZkihjy^bekyg_mimklbe^Zggu__fm\hafh`ghklbqlh[u
mg_]h[ueZdZdZylhp_evqlh[uhg_cke_^h\Zeq_]hlh^h[b\Zeky
��`_jZj^Z\Zc\_jg_fkydl\h_cp_ebdZdh\Zp_evl\h_]h\heg_gbyaZ[jZlZ"
�`h^bdZdhfkfuke_"
�`_jZj^Qlh[m^_l_keblui_j_klZg_rvaZg_]hi_j_`b\Zlv"
�`h^bu\b^bl_\wlhfijh[e_fm"
�`_jZj^DZdihl\h_fmaZq_f\hh[s_\hegh\Zlvky"
�`h^bJZa\_m\heg_gby_klvp_ev"
�`_jZj^DZdlukqblZ_rvemqr_ebJZc_gmhllh]hqlhluaZg_]hi_j_`b\Z_rv"
�`h^bEZ^gh?klvYihgyeZJZamf__lky_fmhlwlh]hg_emqr_ghfg_emqr_IhdZyaZg_]hohly
[u\hegmxkvfg_dZ`_lkyqlhydZdlhklZjZxkvdZd[m^lh[ug_[jhkbeZ_]h
�`_jZj^Wlh[uluihqm\kl\h\ZeZ_keb[ui_j_klZeZi_j_`b\ZlvaZg_]h"Qlhlu_]h[jhkbeZ"
��`h^bGZ\_jgh_Z
��`h^bmfZxfg_dZaZehkv[uqlhyihj\ZeZkgbfhlghr_gby;hevr_g_qm\kl\h\ZeZ[u
\aZbfhk\yab?kebaZ^mfZlvkyykgbfbj_^dh\b`mkvbg_fh]mkZfZk\yaZlvkyQlh`_f_`^mgZfb
hklZg_lky_kebyg_[m^m\hegh\Zlvky"
�`_jZj^AgZqbldh]^Zlu[_kihdhbrvkyaZJZc_gZluqm\kl\m_rvkgbfk\yav:_keblu
i_j_klZg_rvbk\yavij_j\_lkybqlhlh]^Z"
�`h^bY[m^mi_j_`b\ZlvbaaZlh]hqlhhgZihj\ZgZGZ\_jgh_wlhkf_rgha\mqbl
�`_jZj^G_kf_rghGhy^mfZx_klvemqrb_kihkh[uijh^he`Zlvqm\kl\h\Zlvk\yavkJZc_ghf
q_f\hegh\Zlvky
�`h^bGZijbf_j"
�`_jZj^Y[uij_^ihq_eqlh[ulukZfZh[wlhfih^mfZeZImklvwlh[m^_ll\hbf^hfZrgbf
aZ^Zgb_f
Hg
Lh^^_^_l\kihjlaZe\^jm]a\hgblGZlZrZHgZohq_lqlh[uhg\_jgmekydk_fbbijhkbl
&#xhl;&#x;&#xZf;&#xG;&#xZl;&#xZr;&#xZ;�ijbg_klb\bgZdm`bgmhl\ZfbGZlZrZ`h^bgbdh]^Zg_^Z\ZeZ_fmlZdbokjhqguoihjmq_gbc
G_\lhf^_ehqlhLh^^g_ohq_lihdmiZlv\bghgh_fmg_gjZ\blkydZdhgZh[wlhf]h\hjblkeh\gh
jZkkqblu\Z_lgZih\bgh\_gb_dZd[m^lhhgZfh`_lbfdhfZg^h\Zlv:]^_`_\k_wlhlufg_y
l_[_ohl_ehkv[u_fmagZlv_^vhgZg_m[bjZ_l\d\Zjlbj_g_]hlh\blGhdZdlhevdhhg\oh^bl\
^hfkjZam\_ebl_fmk^_eZlvqlhgb[m^vihdmog_
Hgk\hjZqb\Z_lkFbqb]ZgZ\_gxgZ:^Zfkb_^_lh[jZlgh^h\bggh]hfZ]ZabgZ\Ijbgl_jkjhm
LZfiheghgZjh^m\dZkkmhq_j_^vGZlj_gbjh\dmhgm`_hiha^ZelZdqlhLh^^ijbgbfZ_lj_r_gb_
\uiblvib\ZDZd^Z\ghhgg_kb^_e\[Zj_kdjm`_qdhcIhgZqZemhgg_[ueijhlb\qlhGZlZrZlZd
aZgbfke_^blKmq_lhflh]hqlhhgZfheh^Zbihf_rZgZgZk_dk_wlhkdhj__\gmrZehm\_j_gghklv
GhlZd`_g_fh`_lijh^he`Zlvky\_qghDlhfm`_l_i_jv\k_ih^jm]hfmGZlZrZ[_j_f_ggZb
kZfZgbdm^Zg_oh^bl
h[s_fq_jlkgbfLh^^j_rbeaZkdhqblvg_gZ^he]h\[ZjBdZdjZa\h\j_fy\_jg_lkydm`bgm
HgZdhg_qghmgxoZ_lbihjm]Z_lkygh\k_jZ\gh[m^_lg_om`_q_fdh]^Zhg\_jgmeky\ljbmljZ
�ihke_\bablZd`h^bGZlZrZg_ih\_jbeZqlhhg\k_wlh\j_fyijh\_ek=ZjjbohlyLh^^
\hh[jZ`Zeqlhijb^mfZe\iheg_ijZ\^hih^h[gmx\_jkbx
Fukb^_eb\[Zj_^haZdjulbyZihlhfihreb\dem]ehkmlhqgmxklheh\mx_klvybqgbpm
�Lu[uem`h^bkdZaZeZhgZdZdykgh\b^ysZy
&#xlh;&#x]_;&#xG;&#xZl;&#xZr;&#xZ;&#xu;&#xgm;&#x^b;Z;&#xL;&#xh^;&#x^Z;&#xi;&#xjb; g;&#xZl;&#xvk;&#xy;&#xG;&#xh;&#xhg;&#xk; Z; Z;;&#xq;&#xlh;&#xi;&#x_j;&#x_k;&#x_d;&#xky;&#xk;�blh]_GZlZrZ\ugm^beZLh^^ZijbagZlvkyGhhgkdZaZeqlhi_j_k_dkyk`h^bg_gZ^he]h^Zblh
^hZg_ihke_\klj_qbk=ZjjbAZlhwlhh[tykgyehqlhhgijb\_ah^_`^mG_ijb^_lky__ijylZlv:
_s_hg^h[Z\beqlhgbq_]hg_kdju\Ze[u_keb[uhgZlZd[ebgaZgbfg_ke_^beZ
�Ijb_oZ\\j_cdbmk_\rbkvaZ[ZjgmxklhcdmLh^^qm\kl\m_lk_[ylZd[m^lh\_jgmeky^hfhc
?fmgjZ\blkybgl_jv_jbaihebjh\Zggh]h^_j_\Zbdh`bwe_dljbq_kdb_kmf_jdbjy^uk\_jdZxsbo
[mluehdbklZdZgh\]me]hehkh\blhedhlgyi_j\uc^ebgguc]ehlhdi_gbklh]h[hqdh\h]hib\Z
ihklZ\e_ggh]hi_j_^gbf_]h^jm]hf[Zjf_ghfLh^^i_j_dexqZ_l\gbfZgb_gZijhbkoh^ys__
\hdjm]g_]hh[s_gb_gZZlfhkn_jmk\h[h^ub\hafh`ghkl_ckdeZ^u\Zxsmxkydh]^Zex^b
aZdhgqb\jZ[hlm[_jmlkyaZi_j\ucklZdZggZbhgubn_jhfhguijbeb\ubhleb\ujZa]h\hjh\b
kf_oZjZklmsb_gZ^_`^u
ihql_gbydwlhfm]hkl_ijbbfghfmk\ylbebsmklZdbfkljZggufm[jZgkl\hfbjblmZeZfb
r_cd_jZfbkbl_qdZfb[hdZeZfbjZaebqguonhjffZjbgh\Zggufemqdhfbk_jiZglbghfba
ebfhgghcdh`mjumagZ\Z_fufb[bj^_d_eyfbb\lh`_\j_fyjZagufb^eyjZaguogZibldh\
[m[gysbfbijboh`ZgZfbbk\_lkdbfb`j_pZfbbkihegyxsbfbaZ[Zjghcklhcdhc^j_\g_crb_
jblmZeuLh^^\kihfbgZ_lp_jdh\vdm^Zoh^be\^_lkl\_kfZl_jvxjZklb\r_c_]h\^mo_jbfkdh]h
dZlhebq_kl\ZbebihdjZcg_cf_j_iulZ\r_ckyHglZdbg_ihgyeb^_xkhklZjbdhf\g_[_kZoghk
kZfh]hgZqZeZ_]hihjZabe[e_kdblZbgkl\_gghklvp_jd\blhj`_kl\hijhp_kkbcyjdb_jyku
^ufysb_dZ^beZi_gb_?fmhq_gvgjZ\beZkv\hafh`ghklvqlhgb[m^vhk\ylblviheghklvx
ij_h[jZab\_]hijbjh^m\bgh\h^m^Zbex^_clh`_Bgh]^ZLh^^f_qlZl_evgh^mfZeh
�lZ[_jgZde_@ijbqm^eb\hfmdjZr_gghfj_av[hc^hfbd_]^_ojZgbebkvlZbgkl\_ggu_k\ylugb
?fmgjZ\behkvhsms_gb_fbkl_jbbbwdklZaZbl_i_jvhglhqghlZd`_qm\kl\m_lk_[yb\[Zj_
�j_cdZ_^vlml_]h`^_lkiZk_gb_h\k_ogZkj_Zebam_lkygZrZkh[kl\_ggZybklbgZBgZkZfhf
^_e_\`bagbmgZkg_lgbq_]hdjhf_i_j\h[ulghckbeudhlhjZy^\b`_lgZfbbah^gy\^_gv
_kl_kl\_ggZy[_aijbdjZk\_a^_kmsZy\jh`^_ggZywg_j]byHgZdZdk\ylhc^mo\dZ`^hfbagZk
fheh^u_]h^uLh^^kbevghhsmsZe\k_[_ihklhyggh_ijbkmlkl\b_wlhcwg_j]bb\^_lkl\_dh]^Z
gZmqbekyhl^_eylvk_[yhljh^bl_e_cdh]^Z\uj\ZekygZk\h[h^mbhldjue^eyk_[y[hevrhcfbjk
_]hivygysbf\ha[m`^_gb_fbihlhfdh]^Zihqm\kl\h\Zeihq\mih^gh]Zfb\[bag_k_hsmlb\k\hx
�kbemb[_amij_qghklvbdh]^ZihagZdhfbekyk`h^bZq_j_ag__ihagZebkmlv^moh\gh]h_^bgkl\Z
Lh^^ex[h\gbd\ex[e_gguc\fbjbdh]^Zhg\nhjf_fbj\ha^Z_l_fmhldZdhgohq_l
ijh`b\ZlvdZ`^mxfbgmlmk\h_c`bagbOhq_lqlh[u\k_klZehihgylghOhq_lkfhlj_lv
h[gZ`_gghclZcg_\ebph[ulvZdlb\gufmqZklgbdhf\`bagb\k_p_ehih]jmablvky\g__Zg_
ijhklhgZ[ex^Zlvk^_j`b\ZlvkyjZkdZb\Zlvky
�:g_dhlhju_\b^yl\k_bgZq_GZijbf_j`h^bGhg_evay`_`blvihqm`bfijZ\beZfDlhfm`_
hgZ\k_jZ\ghbf\hkobsZ_lky?]hmki_ohfmf_gb_fk^_j`b\Zlvh[_sZgbyhkms_kl\eylvk\hb
f_qluLh^^mwlhijbylgh?_\hkobs_gb_g_jZam^_j`b\Zeh_]hgZieZ\mfgh]he_lijb^Z\Zeh
[h^jhklbZwlh\k\hxhq_j_^vh[_ki_qbehg_dhlhjmx^bkpbiebgmdhlhjZy\hij_^_e_gghfkfuke_
^_j`bl_]h\jZfdZog_^Z\Zyk[blvkykdmjkZHgfh][uijhclbwlhlimlvbkZfgh[eZ]h^Zjy
��`h^b\k_rehijhklhdZdihfZkemG_dZ`^h]hfm`qbgmlZdex[bebZ`_ex[h\vfZl_jb[ueZg_
lZdhchgZ]hjqbeZbaaZ__qm\kl\Z\bgu[ueZih^ihjq_gZ__\_jghklvxhlpmLh^^Z
�;hevrmxqZklv_]h`bagb`h^b[ueZjy^hfIjh`blu_^gbkdZaZggu_keh\ZbkiulZggu_wfhpbb
kh\f_klgZybklhjby^heykfukeZBoh[s__ijhreh_dZdijbijylZggh_khdjh\bs_aZrblh_\
f_rhq_dbmeh`_ggh_\\u_fdmgZ]jm^bG___\bgZqlhhgZg_kfh]eZkiZklbLh^^Zhlg_]hkZfh]h
Q_]hhgk_cqZk[hblkylZdwlhlh]hqlhlZq_jgZy^ujZkgh\ZjZa\_jag_lkyBgh]^Zhg__ijyfh
qm\kl\m_lA_feyh[_lh\ZggZy\ihke_^gb_^gbdZ`_lkylZdhcau[dhcGZ^h\k_`_ihevah\Zlvky
\hafh`ghklvxp_ieylvkyaZg__kmf_j_qghfk\_l_[ZjZihke_h[_^Zbeb\^h`^eb\uc\_q_jdh]^Z
mebpZihoh`ZgZj_dmhljZ`_gguoh]g_ciheguo`_eZgby]eZaZo`_gsbgu\__bamfbl_evghc
gZ]hl_Ex[h\v\k_`_g_^_ebfZ?kebdh]hlhh^gh]hex[brv[hevr_wlhg_agZqblqlh^jm]h]h
ex[brvf_gvr__jZwlhg_mfkl\_ggh_ihkljh_gb_Zqlhlhqlhghkbrv\gmljbk_[y
HgkgbfZ_lib^`Zdb\_rZ_lgZkibgdmklmeZGZlZrZgZqg_l[_kihdhblvkygZ\_jgh_q_j_aiheqZkZ
ZkZfm`bgebrv_s_q_j_aqZkKh\lhjhcdjm`dhcLh^^aZdZau\Z_l[mj]_jbkt_^Z_l_]haZljb
^Z`_dh]^Z\uib\Z_l[hevr_q_fke_^h\ZehIhkb^_lvkib\dhf^h\hevghg_[hevrZygZ]jZ^ZaZ
jZ[hqbc^_gv\iheg_aZkem`_ggZyHgohjhrhaZjZ[Zlu\Z_l_^_l[bag_kwlhfLh^^lh`_g_
lZdhcdZdhl_pLhl[ue\hh[s_g_qlhgbdlhdg_fm^Z`_gZihohjhgug_ijbr_eOhlvfZlv
g_kdhevdhe_lkihdhcghih`beZihke__]hdhgqbgu
kihfgb\hGZlZr_Lh^^ihoehiu\Z_lihdZjfZgmkl_e_nhghf?kebhgZiha\hgblhgihklZjZ_lky
__ihjZ^h\Zlvihke_^g__\j_fyklZehfgh]hkkhjZrmlhdbg_`ghkl_cf_gvr_Ihkmlb_c
�g_^hklZ_lm\_j_gghklb\k_[_\hl\q_f__ijh[e_fZ?c[uihmqblvkym`h^blZgbdh]^Zg_
iulZeZkv_]hdhgljhebjh\Zlvbg_kkhjbeZkv
Dh]^ZhgZa\hgblLh^^^h_^Z_lm`_\lhjhc[mj]_jbij_`^_q_fijbgylv\uah\hgaZib\Z_l_]h
ohjhrbf]ehldhfib\Z
LudZd[m^lh\[Zj_gZqbgZ_lhgZ
AZr_e\uiblvihimlb^hfhc
kihjlaZeg_ihr_e"
j_f_gb[uehfZeh
Blukb^brv\[Zj_kl_oihjdZdmr_ekjZ[hlu"
Lu`_agZ_rvdZdyl_[yex[ex
�_ehlhg_\wlhfhl\_qZ_lGZlZrZ
:y^mfZx\wlhfLudjZkZ\bpZyl_[yex[exhklZevgh_g_\Z`gh
?keb[uluf_gyex[belu[ue[ua^_kvMgZk]hklbgZm`bgLuqlhaZ[ue"hgZm`_[md\Zevgh
\ba`bl
IhklZjZckymkihdhblvky]h\hjblLh^^yijhklhaZr_e\uiblv
Kd_flh"
G_lh^bg
Ijh\bghgZ\_jgh_aZ[ue
G_l
Ludmibe\bgh"
�Zdmibe
Lh]^Zk_cqZk`_ih_a`Zc^hfhc
Ohjhrh?kebluohq_rvqlh[uyijb_oZe^hfhcy_^m
Yih^h`^mgZl_e_nhg_ihdZlujZkieZlbrvkyBeblum`_jZkieZlbeky"
G_lGhk_cqZkjZkieZqmkv_kebohq_rv
Yohqmqlh[ulujZkieZlbekyYih^h`^m
k_ieZqmIjyfhk_cqZk
Lh^^ih^au\Z_l[Zjf_gZ^hklZ_l[mfZ`gbd
KdZ`bdh]^ZaZieZlbrv]h\hjblGZlZrZ
JZkieZlb\rbkvLh^^^hib\Z_lib\h
hl]h\hjblhgyaZieZlbe\uoh`m
Lu\klZ_rv"
�Z\klZxLh^^ih^gbfZ_lkykhklmeZB^md^\_jb
Lukd_flhjZa]h\Zjb\ZeaZf_qZ_lhgZ
Qlhlu_fmkdZaZe"
Qlhk^Zqbg_gZ^h
Lum`_\ur_e"
�Zm`_\ur_eK_cqZkih\_rmljm[dm
KjZamih_a`Zc^hfhc
_rZxljm[dm
HgZ
�`h^bm`_\hk_fv^g_cg_\uoh^beZbad\ZjlbjuHgZkZfZg_^mfZeZqlhlZdh_\hafh`ghgh
hdZau\Z_lkye_]dhh[_ki_qblvk_[y\k_fg_h[oh^bfufIhqlb\k_qlhgm`gh^ey`bagbijh^mdlu
lmZe_lgu_ijbgZ^e_`ghklb^bkdbb\kydh_lZdh_fh`ghaZdZaZlvq_j_aBgl_jg_lR\_cpZj
ijbghkblihqlmijyfh\d\Zjlbjmkh[ZdmgZgylucq_eh\_d\u]meb\Z_ll_i_jvljb`^u\^_gv
�mljhf\h[_^b\_q_jhfFgh]h_bag_h[oh^bfh]hmg__m`__klvihkdhevdm`h^bex[blihdmiZlv
[hevrbfbh[t_fZfbbf_lvaZiZkL_fg_f_g__[_a\ueZagh_kb^_gb_^hfZkdZau\Z_lkyIjb
hlkmlkl\bb^_yl_evghklbk\yaZgghck\g_rgbffbjhfqlhh[uqgh__klbfmebjh\Zeh
ih\k_^g_\ghklvgZqbgZ_lihoh^blvgZkhgHsms_gb_j_Zevghklb[e_dg_l:dh]^Z^_eZlv
ijZdlbq_kdbg_q_]hhk_ggb_^gbb[_alh]hk`Zlu_klZgh\ylkydhjhldbfbdZdgbdh]^ZDh]^Z
ijZdlbq_kdbg_llhq_dhlkq_lZbqm\kl\Z\j_f_gbdhlhjh_h[uqghjZkly]b\Z_lkyihf_klZfb
kh[ulbyfk\_lh\hc^_gvaZdZgqb\Z_lky\h^bgfb]Khegp_\klZ_lblml`_kZ^blkyZf_`^mwlbf
ijZdlbq_kdbgbq_]hg_ijhbkoh^bl:\hlghqbgZh[hjhlklZebg_ihklb`bfh^ebggufbg_kfhljy
gZboiheg_crmximklhlm
&#xh;&#x^b;&#xgh;&#xq_;&#xkl;&#x_;�h^bghq_kl\_`h^bgZqZeZi_j_[bjZlv\mf_\ZjbZglu\hafh`guo[m^msbokh[ulbckp_gZjbb
dhlhju_im]Zxll_f[hevr_q_f[hevr_hgZh[wlhf^mfZ_lHgZ\hh[jZ`Z_lk_[_h[eZ\m\jh^_l_o
qlhhgZ\b^_eZ\nbevfZoijh\hcgmdh]^Z]heh\hj_au\nhjf_\ueZfu\Zxl^\_jvb\ulZkdb\Zxl
kj_^bghqbgZmebpmhh[jZ`Z_lij_^Zl_evkl\hkhklhjhgudh]hgb[m^vbal_odhfmhgZh[uqgh
hldju\Z_l^\_jvdeb_glZr\_cpZjZiZjgybakem`[u^hklZ\dbijh^mdlh\h]hfZ]ZabgZfhf_glu
�a^jZ\hfukeby`h^bihgbfZ_lqlhwlbnZglZabbg_jZpbhgZevgu?kebaZg_cbijb^mllh^g_f
Lh^^\imklblbokZf\_^vmg_]h_klvdexqGhihghqZf_chkh[_gghkljZrghF_`^maZdZlhfb
\hkoh^hfkhegpZg_lgbfbgmludh]^ZhgZqm\kl\h\ZeZ[uk_[y\[_ahiZkghklb
?cgZ^h[ujZa^h[ulvkghl\hjgh]hLhqlhijh^Z_lky[_aj_p_ilZg_ihfh]Z_lZqlh[udmiblvqlh
�lh^jm]h_gZ^hh[jZlblvkyd\jZqm`h^b^mfZeZihbkdZlv\Bgl_jg_l_ghihdmiZlvlZdb_
ij_iZjZlu\K_lbwlh\k_jZ\ghqlh[jZlvgZjdhlbdbgZmebp_ijhrehf[_kkhggbpZ__gbdh]^Z
g_[_kihdhbeZgh\ihke_^g__\j_fykblmZpbymom^rbeZkvgZklhevdhqlhmg__i_j_^]eZaZfb\k_
ieu\_lb^\hblkyHgZm`_`Ze__lhlhfqlhbkljZlbeZGZlZrbgulZ[e_ldbHllh]hqlhhgZ
kdhjfbeZboLh^^memqr_g_klZeh
&#xj_;&#xf_;&#xgZ;û�j_f_gZfb`h^bhljm[Z_lkyghlh]^Z_cgZqbgZxlkgblvkykguZ[khexlghimlZgu_b[_kk\yagu_
Ijhkgm\rbkvhgZqm\kl\m_lk_[y_s_om`_q_fjZgvr_;_aohjhr_]hkghl\hjgh]hdhlhjh_
\ujm[blgZkh\k_femqr_\hh[s_g_kiZlvk_qZs_hgZklZeZ^hmljZaZkb`b\ZlvkyaZ
dhfivxl_jhfjZkdeZ^u\ZyiZkvygkueb[h`_kl_eblvgZ^b\Zg_bkfhlj_lvdbghijhrehc`bagb
�`h^bqblZeZihdZg_aZkg_lghl_i_jvgZdgb]_g_m^Z_lkykdhgp_gljbjh\ZlvkyHgZklZ\bljy^hf
�klZdZg\h^dbbhlib\Z_lih]ehldmihdZ\j_fyihea_lfbfhihfh]Z_l`h^bgjZ\blky__]hjvdbc
gZ[b\dm
Gh\hlijboh^blmljhZhgZmklZ\rZybihemivygZyQlh[uih^]hlh\blvkyd\klj_q_kdeb_glZfb
�`h^bih^he]mhlfhdZ_l\^mr_\uib\Z_lp_eucdhn_cgbdb\uiheZkdb\Z_ljhlEbkl_jbghf
Ihkdhevdm[_ahiZkghklvk_cqZkih^m]jhahc`bag_ggh\Z`ghg_jZkim]Zlvdeb_glh\lZdqlhhgZbah
\k_okbeklZjZ_lky^_eZlv\b^[m^lhmg__\k_ohjhrhgh\k_`_ijh[e_fuhljZabebkvgZ__ebp_
f_jl\_ggZy[e_^ghklv_s_om`_q_fjZgvr_gZ[morb_\_dbl_fgu_djm]bih^]eZaZfb
kbgxrghklv\_jgu_ijbagZdbiehoh]hkZfhqm\kl\byHgZ^Z`_klZeZ[hevr_djZkblvkyghbm
fZkdbjmxs_]hdj_fZkjmfygZfb_klvk\hbij_^_euGbdlhbadeb_glh\g_kdZaZebkeh\Zgh
�gZ\_jgydZ^mfZxlh[wlhfIhkdhevdmm`h^bgZqZebkvljm^ghklbkdhgp_gljZpb_ckemrZ_lhgZg_
hq_gv\gbfZl_evgh^Z_s_bklZeZ\kiuevqb\hcbjZa^jZ`bl_evghc[hevrbgkl\_kemqZ_\d
k_j_^bg_k_kkbbhgZm`_kZfZgZ]jZgbikbohaZ
K_cqZkhgZklhblmhdgZkfhljblgZi_caZ`G_[h\djZibgdm\bkblgbadhgZ^ha_jhfb[jua`_l
&#xh^;&#xZ;&#x]j;&#xya;&#xgh;&#x]h;&#xp;&#x_;&#xlZ;&#xi;&#xhd;&#xju;&#xlZ;&#xj;&#xy[;&#xvx;&#x;^h`^_f[m^lhh]jhfgh_`b\hlgh_h[e_]qZ_lkyh^Z]jyagh]hp\_lZihdjulZjy[vx`h^b
g_\hevgh^mfZ_lhdbiysbog_qbklhlZoHgZg_\bgh\ZlZGb\q_fHgZbah\k_okbeklZjZeZkv
qlh[ukLh^^hf\k_keh`behkvL_ji_eZihgbfZeZijhsZeZG_p_ieyeZkvaZg_]hg_\_eZk_[ydZd
�kh[kl\_ggbpZG_lhqlh]_jhbgblhdrhmhdlhjZNbeZgZqbgZxsb_mfbjZlvdh]^Zbo
�ihohleb\ucfm`bdb^_lgZklhjhgmHchcZ`_gsbguih\k_fmk\_lm\_dZfb\ughkbebbqlh
ihom`_Dhgp_ipbyjh^kl\_gguo^mrdhg_qghljh]Zl_evgZyghgZ^_e_\klj_qZ_lkyj_^dh
;jZqgu_dhgkmevlZglu\jh^_wlh]h^hdlhjZNbeZq_j_kqmj\ukhdhaZ^bjZxlieZgdmbaaZgbo
`_gsbgu`^mlkebrdhffgh]h]hb\blh]_wlhebrvfgh`blg_^h\hevkl\hk\hboaZoeZfe_gguo
]heh\Zofuh^gb\k_p_eh\h\eZklbmdhj_gb\rbokyij_^klZ\e_gbc]emiuo`_eZgbcb[_kdhg_qguo
ijhlb\hj_qbcbgjZ\blkygZfwlhbebg_lg_h[oh^bfhfbjblvkykh\k_fwlbfb\^jm]hfq_eh\_d_
Q_]hluohq_rvqlh[ufm`qbgZ[uefm`qbghcbebljyidhc"G_gZ^h^mfZlvqlhhgfh`_l[ulvb
�l_fb^jm]bfh^gh\j_f_ggh`h^b\hlghr_gbbLh^^Zwlhchrb[dbg_^himklbeZHgZ^Z\ZeZ_fm
\hex?fmg_gZqlh[ueh`Zeh\ZlvkyG_hgZ\bgh\ZlZ\keh`b\r_ckykblmZpbb
K_]h^gykj_^ZDeZjZijb^_lm[bjZlvHgZaZfm`_f^_lbm`_mih^jhkldh\hf\hajZkl_bqZklv^gy
hgZihk\ysZ_ljZ[hl_qlh[um\_ebqblvk_f_cgu_^hoh^uHgZijboh^bl\qZk^gybq_luj_qZkZ
lj_lgZqbsZ_liue_khkblf_gy_lijhklugbhlghkbl[_ev_\klbjdmDeZjZjZ[hlZ_l\h\k_o
�dhfgZlZoh^gh\j_f_gghihwlhfmkijylZlvkyhlg__ijZdlbq_kdbg_\hafh`ghlZdqlh`h^b\k_]^Z
klZjZeZkvgZagZqblvgZwlh\j_fydZdb_gb[m^v^_eZ\g_^hfZLh_klvjZgvr_^hlh]hdZdi_j_klZeZ
\uoh^blvK_]h^gyDeZjZdZdbh[uqghhldjueZ^\_jvkh[kl\_ggufdexqhfbqmlvg_ih^kdhqbeZ
�aZklZ\`h^b\dmog_Hgb\klj_lbebkv\i_j\u_aZg_kdhevdhf_kyp_\
�Fbkkbk`be[_jlqlh\ulml^_eZ_l_"kijhkbeZhgZuaZ[he_eb"HgZ\u]h\Zjb\Z_lkeh\Z
klZjZl_evghIhZg]ebckdbDeZjZ]h\hjblohjhrhghkkbevguf\_g]_jkdbfZdp_glhf
&#xk_;&#xo;&#xhj;&#xhr;&#xh;&#xk;&#xiZ;&#xkb;&#x[h;&#x;&#x;&#xhl;&#x_;&#xlb;Z;�k_ohjhrhkiZkb[hhl\_lbeZ`h^bJZ[hlZcl_dZd[m^lhf_gylmlg_lYihklZjZxkvg_
f_rZlv
&#x^;&#xZg;&#xgu;&#xfh;&#xf_;&#xgl;
&#xeZ;&#xju;&#xg;&#x_l;&#x;&#xih;&#xlh;&#xfm;&#xq;&#xlh;�^Zggucfhf_glDeZjug_lihlhfmqlh`h^b^ZeZ_cg_kdhevdhihjmq_gbcAZclb\[Zgd\g_klb
q_j_a[ZgdhfZlq_dbbkgylvgZebqgu_ZlZd`_dmiblv[mluedmKlhebqghcHgZfh]eZ[u
ihijhkblvh[wlhfdh]hgb[m^vbaih^jm]ghwlhihlj_[h\Zeh[uh[tykg_gbcZhgbihdZg_\dmjk_
��ihke_^gbogh\hkl_cZbg_gZ^hGZijbf_jbfg_ke_^m_lagZlvqlh`h^bg_lZaZdh]hkZfZk_[y
\k_oijh[e_fdlhgZijhn_kkbhgZevghfmjh\g_ihfh]Z_lex^yfklZlvlZdbfb`_mklhcqb\ufbdZd
�hgZkZfZJZgvr_`h^b[ueZ\k_]^ZhldjulZk^jmavyfbghwlhlh]^Zdh]^ZhgZ\h\k_f
�ij_mki_\ZeZ:kfhlj_lvgZlhdZdmg__g_ihemqZ_lkybfg_gZ^hDlhfm`_`h^b^Z`_kZfhc
k_[_g_fh`_lijbagZlvkyqlhkg_ckemqbeZkvlZdZydZlZkljhnZHgZl_i_jvihqlbg_aZ]ey^u\Z_l\
[m^ms__^Zevr_ke_^mxs_]hij_iylkl\bydhlhjh_ij_^klhbl\aylvdeb_glihdmidbbkiulmxsbc
\a]ey^r\_cpZjZdh]^Zhg\jmqZ_l_cihqlmdhfijhfbkkf_`^ma^hjh\hcibs_cb__hlkmlkl\b_f
\hh[s_
�_j`Zlv^bklZgpbxk^jmavyfbhdZaZehkvg_ljm^ghGZahceb\ZlhevdhWebkhgdhlhjZygZqZeZ
a\hgblvm`_ijZdlbq_kdb_`_^g_\ghHgZohjhrZyih^jm]Zk_cqZkgZ^hkdZaZlv^Z`_emqrZyHgZ
�hij_^_e_gghklZjZ_lkyihfhqv`h^bijbylghqlhlZaZg__i_j_`b\Z_lbgbdlhg_hp_gbe[u
Webkhg[hevr_q_fhgZghk_cqZk]eZ\gh_g_l_jylvdhgp_gljZpbxbwg_j]bx\k_p_ehihk\ylb\
k_[yhojZg_kh[kl\_ggh]h^hfZ
�Dh]^Z\ha\jZsZ_lkyDeZjZk\h^dhc^_gv]Zfbbd\blZgpbyfbba[ZgdhfZlZ`h^baZdju\Z_lky\
dZ[bg_l_bkfhljblgZf_jpZxsbch]hg_dl_e_nhgZHgZaZf_qZ_lqlh_cbgh]^Za\hgylgh
hlghkblkyda\hgdZfkih^haj_gb_fihqlbdZddeZxkh[ZdbJZa\^_gv^\ZhgZijhkfZljb\Z_l
kibkhdijhims_gguoa\hgdh\bkemrZ_lg_dhlhju_khh[s_gbyih\u[hjm?klvbhlLh^^Zghg_hl
lh]hdhlhjh]hhgZagZ_lbex[blWlhdZdhclh^jm]hcLh^^bk_]h^gywlhl^jm]hcLh^^a\hgbeh^bg
jZakkhlh\h]hjZghmljhfHgZ\dexqZ_lkhh[s_gb_ghaZdj_ihklguf\Zehf]jhohq_lDeZjZhgZ
gZqZeZiue_khkblvbdhehlblih^\_jb\dZ[bg_lqbklyi_j_fuqdmbiZg_eblZdqlhgbq_]hg_
�keurgh`h^baZ`bfZ_l^jm]h_mohjmdhcbiulZ_lkyjZah[jZlvqlh]h\hjblLh^^qlhlhijh
dZdhclhdhrfZjih]hehkmhgg_\k_[_gh\k_`_kebrdhfrmfghkmlvhgZg_meZ\eb\Z_l^Zb\k_
jZ\ghl_ji_gbymg__g_o\ZlZ_lhgZebrvk_dmg^m[hj_lkykkh[hcZihlhfklbjZ_lkhh[s_gb_
Hg
Hg_^_l\fZrbg_ihDeZjdkljblgZx]\Mhee]jbgagZi_j_dj_kld_DeZjdbE_cdaZ
ijhlb\h]jb[dh\ufk]b[_ehdlymg_]hijbde__gdmkhq_d\ZlulZf]^_b]eZijhgabeZdh`m
dZ[bg_l_\jZqZLh^^hklZ\bekdeygdmkdjh\vxdhlhjmxijh\_jylgZ\_kvZkkhjlbf_glAIII
&#xBQ;&#x;�\dexqZykbnbebkoeZfb^bha]hghj_xb\lhfqbke_BQhdlhjJm[_ghldZaZeky\ukdZaZlvk\h_
fg_gb_hlhfkdZdhc\_jhylghklvx\bjmkbffmgh^_nbpblZq_eh\_dZfh`_l[ulvijbqbghcya\hqdb
�\hjlmdhlhjZydZddZ`_lkyLh^^mm\_ebqbeZkvZ\Zcl_^h`^_fkyj_amevlZlh\ZgZebah\kdZaZe
hgLh^^j_rbeqlhwlhiehohcagZdbl_i_jv\i_j_^bp_euog_kdhevdh^g_c^g_ch`b^Zgby
\heg_gbyb^mjguoij_^qm\kl\bcdhlhjufbg_kd_fih^_eblvkyJZamf__lkyhgg_fh`_lgbq_]h
kdZaZlvGZlZr_hgZm`_b[_alh]hg_kdhevdhjZah[\bgyeZ_]h\g_\_jghklb:_kebhgZ_s_bh[
wlhfijhgxoZ_l"Qlhkf_rgh__ih^haj_gby[_kihq\_gguKl_oihjdZdhgkg_cLh^^gZ^jm]bo
`_gsbgijZdlbq_kdbg_kfhljbl
jZqlhevdhkh\lhjhcihiuldbihiZe\\_gmghLh^^ihqlbgbq_]hg_ihqm\kl\h\ZeH[b]hed_hg
\hh[s_g_^mfZe_]haZgbfZebbkdexqbl_evghfukebhBQ\bjmk_dhlhjuchggZqZe\hh[jZ`Zlv
k_[_dZdfmlbjh\Z\r_]h^bkdh[heZaeh\_s_ih^fb]b\Zxs_]hbf_jpZxs_]hh[jZawlhl
knhjfbjh\Zekymg_]hgZhkgh\_m\b^_gguo\Bgl_jg_l_dZjlbghdHklZ_lkyebrv]Z^ZlvdZdb_
�ba\jZs_gpu\k_wlhjbkh\ZebbZf_ljh^gZfbeebhggZykZglbf_ljZZ[khexlghg_\b^bfuc\bjmk
�kebrdhfm`djhr_qgucqlh[u`blv\wlboa_e_guojhah\uobhjZg`_\uobeexkljZpbyoZ
m\_ebqblvh[t_dl\ihefbeebhgZjZaB^hhij_^_e_ggh]hfhf_glZwlhlfZexk_gvdbc\bjmk
kh\_jr_ggh[_ahiZk_gM]jhamhgij_^klZ\ey_lebrv\[hevrhfh[t_f_WlhdZdkfmjZ\vyfbb
iq_eZfbkljZrghlhevdhdh]^Zbofgh`_kl\hGhijh[jZ\rbkv\l\h_l_ehhglZf
h[hkgh\u\Z_lkylbohgvdhfgh`blkygZqbgZybkihevah\Zlvl_[ydZdnZ[jbdmhlgbfZ_ll\hb
j_kmjkubrlZfim_lkh[kl\_ggu_dhibbhj]Zgbah\u\Z_lk_[_[ZamgZk_ey_ll\hxdjh\vij_\jZsZy
l_[y\g_qlhbagZmqghcnZglZklbdbb\hlluoh^brvlm^Zkx^ZdZdgb\q_fg_[u\ZehihdZ\h^bg
ij_djZkguc^_gv\dZ[bg_l_mam[gh]hl\hy`bagvg_jZa[b\Z_lky\^j_[_a]b
gZr_\j_fywlhl^bZ]gham`_g_hagZqZ_lqlhluh[yaZl_evghmfj_rv;he_agvgZmqbebkv
dhgljhebjh\Zlvijbihfhsbdhdl_ceyijhlb\h\bjmkguoghi_jki_dlb\Z\k_jZ\ghm`ZkgZy
E_dZjkl\Zwlbklhylp_eh_khklhygb_ijboh^blkyfbjblvkykih[hqgufbwnn_dlZfblukZf
hdZau\Z_rvkyjZ[hfa^jZ\hhojZg_gbym`g_]h\hjyijhlhqlh\kyl\hyiheh\Zy`bagvkqblZc
aZdZgqb\Z_lky?]hiheh\Zy`bagvQlhkdZ`_lGZlZrZ_kebLh^^gZqg_lihevah\Zlvky
ij_a_j\Zlb\Zfbhkh[_gghk_cqZkdh]^ZhgZm`_[_j_f_ggZy"DZdhg_ch[tykgblqlhbgZq_hgZ
�jbkdm_lbg_lhevdhkZfZghbj_[_ghd"Z`__keb\k_hdZ`_lkyohjhrhbhgbkj_[_gdhfg_
�ihkljZ^Zxl_klv\_jhylghklvqlhhgZgZ\k_]^ZhldZ`_lkykgbfjZa]h\Zjb\ZlvGmb`h^b?clh`_
ijb^_lkykdZaZlv
Lh^^ihemqblj_amevlZluZgZebah\\k_]haZg_kdhevdh^g_c^hk\Z^v[uWlbkh[ulbyihke_^mxl
ijyfh^jm]aZ^jm]hfbq_klgh]h\hjyhg[hblkyboh^bgZdh\hBlhb^jm]h_\uau\Z_lhsms_gb_
qlhhgmljZlbedhgljhevgZ^ijhbkoh^ysbfLh^^g_ihgbfZ_ldlhk_cqZkmijZ\ey_l_]h`bagvxgh
[ebglhqghg_hgkZfHggZqbgZ_ldZaZlvkyk_[_g_[he__q_fajbl_e_fklhysbfaZ[hdh\hc
ebgb_cihdZ\k_hklZevgu_jZkihjy`Zxlky_]hkm^v[hc
I_j__a`Zyq_j_afhklgZ^j_dhchgaZ^_\Z_ldhe_kZfbj_r_ldmblbohgvdh]m^_\rbc^hwlh]h
^\b]Zl_evgZqbgZ_lba^Z\Zlvijhgabl_evgh_lj_fhehLh^^hklZgZ\eb\Z_lkygZk\_lhnhj_gZ
i_j_dj_kld_kMwd_j^jZc\bjmdZlyg_lkydijhf_`ghklbQ_jlhg`_ohl_ekijhkblvh[wlhfm
\jZqZIhhsms_gbyfdZdkuivghgbq_]hg_\b^ghgbiyl_ggb[m]hjdh\gbihdjZkg_gbygb
[e_^ghklbWlh\ayehkvg_ba\_klghhldm^ZghdZ`_lkyqlhmg_]hih^djZcg_ciehlvx[_]Z_lp_eZy
Zjfbykhjhdhgh`_dbs_dhq_l_]heZidZfbBq_f[hevr_hgq_r_ll_fkbevg__am^gh
hklZgh\blvkyg_\hafh`ghDh]^ZLh^^_^_lq_j_ai_j_dj_klhd^_j`Zjmevh^ghcjmdhc_]h\^jm]
gZqbgZ_lfhlZlvbaklhjhgu\klhjhgmFZrbgZi_ley_li_r_oh^ukfhljylgZg_]hdlhlh
meu[Z_lkyG_ljm^gh^h]Z^Zlvkyhq_fhgbih^mfZeb
Hgb[ukGZlZr_c[uebb^_ZevghciZjhc_keb[uhgZi_j_klZeZgZg_]h^Z\blvij_djZlbeZ
iulZlvkybfjmdh\h^blvGZijbf_j[_j_f_gghklvZl_i_jvwlZk\Z^v[ZHgZ_`_^g_\ghijb]eZrZ_l
dh]hlh_s_beb^h[Z\ey_lqlhgb[m^v\f_gxbebdmdjZr_gbyfklheZAZq_f_ckiZj`Z_kebm`_
aZdZaZghZkkhjlbbah\hs_c"HgZblZdbkljZlbeZp_eh_khklhygb_gZp\_luaZq_f_cl_i_jve_^ygZy
kdmevilmjZ"q_jZhgZ^h[Z\beZ^\moih^jm`_dg_\_klubom`_\hk_fvbdlhagZ_lhklZgh\blkyeb
hgZgZwlhfDZ`^hcbagboihdmiZlvieZlv_dhjkZ`blmnebIhfbfhwlh]hLh^^^he`_g[m^_l
hieZlblvboiZjbdfZo_jZb\baZ`bklZGZ^h[uehkkZfh]hgZqZeZ[jZlv\k_\k\hbjmdbh[hagZqblv
dZdb_lhijZ\beZ]jZgbpu
DgZkbebxLh^^g_kdehg_gHgg_lZdhcdZdhl_pbgbdh]^ZlZdbfg_klZg_lAZ^he]b_]h^u
�kh\f_klghc`bagbk`h^bhgihqlbg_ih^gbfZe]hehkGhGZlZr_g_f_rZeh[uihgylvqlh
GZlZrZex[bldhfZg^h\ZlvghhgZ_s_fZe_gvdZyfZeh\q_fjZa[bjZ_lkyhlaZq_fhgZih[_`ZeZ
�diZihqd_dZd[m^lhmgbokbghfhlghr_gby_s_g_^hklZlhqghbkihjq_gu"IhijZ\^_]h\hjyhg
�___^\ZljhgmeZee_]hgvdh\mohdZdh_wlhgZkbeb_bmiZeZhgZg_baaZwlh]hIjhklhmljZlbeZ
jZ\gh\_kb_ebrvihlhfmqlhg_h`b^ZeZlZdh]hhh[s_lhwlhhgZgZg_]hgZ[jhkbeZkvb
m^b\beZkvihemqb\\hl\_lhl\Zfb`_gsbguL_fg_f_g__GZlZrZkgZqZeZijbreZ\k_[y
�\ureZbadhfgZlublhevdhlh]^ZkihldgmeZkvbmiZeZZg_ohjhrhihemqbehkvghm`_q_j_aiZjm
k_dmg^hgZ\k_ba\jZlbeZB\k_baaZlh]hqlhLh^^ihijhkbe__^_j`Zlvk_[y\jmdZo
Lu`_agZ_rvqlhyl_[yex[exghlu\_^_rvk_[yg_jZamfgh\hl\k_qlhhgkdZaZeG_[he__
lh]h:hgZlZdbflhghfgZqZeZ\hajZ`Zlv
Y`_g_fh]mhlh[jZlvijb]eZr_gbymih^jm`_dg_\_klu
BagZqZevghg_ke_^h\Zehklhevdhq_eh\_dijb]eZrZlv
LukdZaZeqlhyfh]m^_eZlvqlhohqm
�GZlZrZhjh]ZyfhyLu`_k\hboih^jm`_d\[mlbd_hl:jfZgbh^_\Z_rv
G_\k_oM^\moieZlvyhl_juhg]
��EZ^ghOhjhrhImklvbo[m^_lklhevdhkdhevdhaZohq_rv_kylv\Z^pZlvGhg_\uoh^baZ
�ij_^_eulj_olukyqmfZxlZd[m^_lkijZ\_^eb\h
��HlebqghLuohq_rvqlh[ufu\LZj]_l_@aZdmiZebkv"Bebfh`_l\=m^\be@ihclb"
:\hh[s_g_^he`_gebl\hchl_paZwlhieZlblv"JZa\_h[uqghg_iZiZg_\_klukihgkbjm_l
k\Z^v[m"
Lh^^g_gZ^hWlh]hg_gZqbgZc
Ihq_fm"Ihq_fmwlh^he`_g^_eZlvyZg_l\hclmg_y^_phl_p"Fuwlh^Z`_gbjZamg_h[km`^Zeb
LuklZgh\brvkyg_\ughkbfufG_agZxihq_fmy\hh[s_klh[hcjZa]h\Zjb\Zx
Mg_]hgZ\_jgydZdZdfbgbfmffbeebhgijbiZk_gMg_]hkh[kl\_gguc^hfGZqlhhg\hh[s_
ljZlbl^_gv]b"
HlpZfh_]hkx^Zg_\imlu\ZcLuagZ_rvqlhhgl_[yg_gZ\b^bl
�Zg_gZ\b^blqlh[uaZk\Z^v[mg_ieZlblv
Y^mfZeZluohq_rvk\Z^v[mQlhl_[_wlh\Z`gh
Wlhg_k\Z^v[ZWlh[mfrhibg]Z
Fh`_llub`_gblvkyg_ohq_rv
Lu\_^_rvk_[ydZdj_[_ghd
Gm^ZdlhagZeqlhlulZdhcdjhoh[hj
Wlhijhbkoh^behaZm`bghfbohly_^Z[ueZ_s_ihqlbg_ljhgmlZGZlZrZ\ureZbaaZklheZb
oehigmeZ^\_jvxkiZevgbLh^^ih^gyekybihr_eaZg_c?fmgbdZdg_m^Z\Zehkvihgylvihq_fm
hgZlZdk_[y\_^_l
Fh`_lo\Zlblm`_l\h_ckl_j\haghklb"kijhkbehgHgZe_`ZeZgZdjh\Zlbebphf\gbabihke_
wlbokeh\dbgmeZkvgZg_]hdZddhrdZkam[Zfbbdh]lyfb
Blmlhg__m^Zjbe
HlqZklbijbqbgZ\lhfqlhLh^^\ihke_^g__\j_fyiehohkiblih^kdZdb\Z_ldZ`^mxghqvhl
h^gh]hblh]h`_ijhdeylh]hdhrfZjZLZdh_kgbf\i_j\u_?fmgbdh]^Zgbq_]him]Zxs_]hg_
&#xhh;&#x[s;&#x_;&#xoh;&#xlv;
&#xZd;&#xb_;&#xb[;&#xh;&#xkg;&#xu;&#x[u;&#xZ;b;&#xj;&#x_^; h;&#x;kgbehkvhh[s_ohlvdZdb_eb[hkgu[u\Zebj_^dh`h^b]h\hjbeZqlh\k_bo\b^ylghdZd
��m^b\blkyZg_lhevdhwlhhgZ`_bihfhqvfh`_l`h^bjZ[hlZ_lkhkgZfbdeb_glh\fh`_lbo
dZdlhjZklhedh\u\Zlv?fmk_jv_aghgZ^h[ukg_cih]h\hjblvbh[wlhfbhfgh]hf^jm]hfH
lhfqlhhgl_jy_ldhgljhevgZ^k\h_c`bagvxhkljZo_aZa^hjh\v_baZ[m^ms__Ijhbkoh^bl
kebrdhffgh]h\k_]hbkebrdhf[ukljh
wlhfm`Zkghfkg_Lh^^[_`blih[_]h\hc^hjh`d_\kihjlaZe_H[uqguc^_gvh[uqgZy
lj_gbjh\dZgh\k_jZ\gh_fmdZ`_lkyqlhk_cqZkijhbahc^_lg_qlhkljZrgh_Ihlhfkp_gZj_adh
�f_gy_lkyKihjlaZe\f_kl_k[_]h\hc^hjh`dhcijhiZ^Z_lZhglZdb[_`bldZd;Z]a;Zggb@gh\
imklhl_gh]bi_j_[bjZxlih\ha^momjmdbdjmlylkykeh\gh\_ljygu_f_evgbpu;eZ]h^Zjy
g_ij_ju\ghfm^\b`_gbxhgihq_fmlhg_iZ^Z_lb\k_g_k^Z_lkyiulZykvkiZklbkvghfurpu
mklZxlkbeuaZdZgqb\ZxlkyLh^^ihgbfZ_lqlh^he]hg_ijh^_j`blkybm`_\kdhj_jmog_ldZd
dZf_gv
HgZ
&#xih;&#xke;&#x_^;&#xkl; ;ihke_^kl\bb`h^bij_^ihqeZ[ukdZaZlvqlhwlh\k_WebkhgghihgbfZ_lqlh[_a__mqZklby
&#x_^;&#xv;�gbq_]hwlh]hg_kemqbehkv[u_^v`h^bg_ijhklhijbgyeZij_^eh`_gb_ih^jm]bg_lhgZgZqZeZ
ih^ebau\ZlvkydWebkhgbaZwlhg_gZ\b^blk_[y_s_[hevr_lhqghlZd`_dZd\\hkvfhfdeZkk_
�g_gZ\b^_eZk_[yaZlhqlh[ueZex[bfbp_cmqbl_evgbpuGhgZ^hhlf_lblvqlh`h^b\k_lZdb
gZoh^beZkvih^^Z\e_gb_fH^bghdZymya\bfZybafmq_ggZyhgZfgh]hibeZbihqlbgbq_]hg__eZ
hgZklZjZeZkv^_j`ZlvkyghihkmlbjZa\Zeb\ZeZkv
�:Webkhg]h\hjbeZh[wlhflZd[_kp_j_fhgghqlh`h^b^Z`_g_meh\beZgbdZdbolj_\h`guo
kb]gZeh\Keh\ghj_qvreZhdZdhflhijhklhf^hfZrg_fj_fhgl_dZd[m^lhdjZgihl_db_]h
lj_[m_lkyihqbgblveb[hdZdhg_k_jv_aghchi_jZpbb\jh^_m^Ze_gbyZii_g^bpblZua\Zlvke_kZjy
gZclbobjmj]Z^Zlv^_g_]b\k_ijh[e_fZj_r_gZk_\u]ey^_ehhq_gvijhklh;eZ]h^ZjyWebkhg
�Dh]^Z`h^bgZdhg_pihgyeZqlh_cij_^eZ]ZxlhgZbkiulZeZ[eZ]h^Zjghklvbh[e_]q_gb_qmlv
^Z`_g_jZkieZdZeZkvFhf_gl[ueih^oh^ysbcrexauhldjuebkvb\kyi_qZevblhkdZihebebkv
�gZjm`mOhly\[bhkn_j_`h^bke_au\uiZ^Zxlj_^dh?cohjhrhba\_klghhlhfgZkdhevdh\Z`gh
[u\Z_l\uieZdZlvky\uimklblvk^_j`b\Z_fu_wfhpbbk[jhkblvgZijy`_gb_ghq_fklZjr_hgZ
klZgh\beZkvl_ff_gvr__cm^Z\Zehkv^Zlvk_[_\wlhf\hexhgZ\k_[hevr_b[hevr_k\udZeZkvk
�mya\bfhklvxdhlhjZygZklmiZ_ldh]^Z^he]hl_jibrv`h^b\hh[jZ`Z_lk_[_qlhdh]^Zgb[m^v__
dh`Zihc^_llhg_gvdbfblj_sbgZfbZihlhfhgb[m^mlihealbbjZkrbjylvkyihdZhgZg_klZg_l
ihoh`ZgZklhysmxgZdZfbg_\Zamkihlj_kdZ\r_ckywfZevx
Bk_cqZkhgZjZ^ZqlhWebkhgijh[beZ__]_jf_lbqgmx[jhgxIhke_klhev^ebl_evgh]h\j_f_gb
�qlhhgZg_]hlh\beZbg__eZ`h^bkm^h\hevkl\b_fihreZgZdmogxbk^_eZeZbfgZ^\hbom`bg
gZkeZ`^ZykvlZdbfbih\k_^g_\gufb^_ckl\byfbdZdgZj_adZh\hs_c\hafh`ghklvxijb^Zlv
lheklufdhj_gvyfblud\_kihdhcgmx^hfZrgxxnhjfmohefbdmadboihehkhq_d]hjdZdm[bdh\
Dmogy^Z_lijhklh_m^h\hevkl\b_lhqguoaZf_jh\bij_^kdZam_fuoj_amevlZlh\gh\lh`_\j_fy\
�wlhfq_ldhf^_e_ijbkmlkl\m_lZeobfbyhdhlhjhc`h^bmagZeZhlk\h_]hhlpZZil_dZjy
dmebgZjbbhgZkhimlkl\m_lgZ]j_\Zgbx\a[b\ZgbxjZklbjZgbx\klmid_G_qlhl\_j^h_b
g_ijhgbpZ_fh_gZqbgZ_lih^^Z\ZlvkybijhimkdZlv\h^myadZy`b^dhklv\blh]_ij_\jZsZ_lky\
i_gmS_ihldZk_fyg^Z_lg_h`b^Zgguc^bdh\bggucZjhfZl
Webkhgijboh^blyjdhgZdjZr_ggZybgZribevdZoohlywlh\k_]hebrvlbobc^hfZrgbcm`bg
�[jZke_luijZa^gbqghiha\ydb\Zxl`h^b__gbdh]^Z^jm]hcbg_\b^_eZLZdh_hsms_gb_qlhm
Webkhgihke_g__aZieZgbjh\ZgZdjmlZy\_q_jbgdZbebkljZklgh_k\b^Zgb_HgZ\h\k_f\b^bl
[hevrh_kh[ulb_
ay\[hdZe\bgZih^jm]ZijbagZ_lkyqlhkbevgh\hegh\ZeZkv
G_ihklmiZclZdkhfghc[hevr_ijhreucjZa_kebihfgbrvlu_^\ZgZgh]ZoklhyeZdh]^Zfu
\urebbaj_klhjZgZLuqlhjZa\Zebrvkyhll_e_nhggh]ha\hgdZ"
�;jZgblkyhgZ^h[jh^mrghlZdqlh`h^bebrvmeu[Z_lkyHgbmghkyl[hdZeu\]hklbgmx]^_
g_[_kgZyiZghjZfZdhlhjZy\_kv^_gv[ueZg_a^hjh\h[e_^ghcgZ\b^ijbh[j_eZp\_lmsbcbkkbgy
�q_jguchll_ghd`h^bijbgbfZ_lkyh[oh^blvdhfgZlmb\dexqZlveZfiuIhlhfhgZih^[Z\ey_l
`Zjm\dZfbg_bmkZ`b\Z_lkygZ^b\Zgjy^hfkWebkhgI_j_^gbfbgZdhn_cghfklhebd_klhbl
�[ex^hkdZgZi_dhlhjh_`h^bijbg_keZlm^ZqmlvjZg__dmkhqdbih^`Zj_ggh]h[Z]_lZkhkljhc
heb\dh\hcijbijZ\hc
Webkhg_s_gbq_]hg_ba\_klghhaZljm^gbl_evghfiheh`_gbbih^jm]bIhke_^g__hq_fhgb
]h\hjbebwlh[_j_f_gghklvGZlZrbb\_jhylghklvlh]hqlhLh^^gZg_c`_gblkyWebkhgg_agZ_l
��qlh ihkeh\ZfbgZ\fm`_gZagZq_gZ^ZlZk\Z^v[uBijhhj^_jgZ\uk_e_gb_bijhlhqlh`h^b
�hdhiZeZkvlmldZdoh[[bl\ghj_G_agZ_lqlhkdZaZeZ;Zj[ZjZN_eikb\hh[s_qlh`h^b
h[jZsZeZkvdxjbklmHgZ^_j`ZeZ\k_wlh\k_[_^mfZyqlh^Z`_WebkhgdhlhjZyihl\hjkl\m_l_c
dZdgbdlh^jm]hcg_h^h[jbl__gZf_j_gb_^_j`ZlvkyaZ^hfhldZau\Zykvbag_]h\uoh^blv
GhhgZhdZau\Z_lkyg_ijZ\ZKmq_lhfki_pbnbdbk\h_cjZ[hluWebkhg\b^bl^h\hevghfgh]h
g_kijZ\_^eb\hklbgZqbgZykih\k_^g_\ghcf_edhclbjZgbb dh]^Z^_\hqdb[u\Zxl\ugm`^_gu
lZgp_\Zlvih^e_^yguf\_ljhfdhg^bpbhg_jZdh]^ZboaZklZ\eyxlkgbfZlvkljbg]bgZkp_g_\f^h
hldjh\_ggh]haehmihlj_[e_gby\eZklvx dh]^Z^_\hqdZfijboh^blkyjZa\e_dZlv^jma_cf_g_^`_jZ
dh]^Zbo\ugm`^ZxlhdZau\Zlvmkem]bjZ[hlgbdZfijZ\hhojZgbl_evguohj]Zgh\\fbkfhljblWebkhg
gZlZdb_\_sbhlgx^vg_nbehkhnkdbhgZg_kqblZ_lgm`gufaZdju\ZlvgZwlh]eZaZieulvih
l_q_gbxbebke_^h\ZlvihimlbgZbf_gvr_]hkhijhlb\e_gbyWebkhgj_]meyjgh\klZ_lgZklhjhgm
ihkljZ^Z\r_]hihfh]Z_lj_rZlvqm`b_ijh[e_fuHgZg_bal_odlhl\hjblkZfhkm^hgZkebrdhf
mfgZqlh[uih^gbfZlvrmfbijb\e_dZlvdk_[_ebrg__\gbfZgb_gZjZ[hq_ff_kl___klbe_
kdhj__mkljhblvdhjhldh_aZfudZgb_ih^kuiZlvq_]hgb[m^v\\uib\dmbebk^_eZlvZghgbfguc
a\hghdqv_cgb[m^v`_g_bebfZl_jbH^gZ`^uhgZ^Z`_\hkihevah\ZeZkvfhf_glhfbdh]^Z
�ihebp_ckdbcaZr_eih[Zeh\ZlvkyklygmeZmg_]hibklhe_l`h^bkeurZeZqlhWebkhgfh`_l
i_j_clbbgZly`_emxZjlbee_jbxgh^hk_]h^gyrg_]h\_q_jZg_ij_^klZ\eyeZqlhih^wlbffh`_l
ih^jZamf_\Zlvky
Hgb\ha\jZsZxlkyaZklheb`Z^gh[_jmlkyaZjbahllhkfhj_ijh^mdlZfbWebkhgjZkkdZau\Z_lh
lhfdZdhl\jZlbl_evghk_[y\_^_l[u\rbcfm`bdDjbklZebhlhfqlhlZiulZ_lkyk\yaZlv_fmjmdb
m`_kihfhsvxkm^ZIhlhfhgZi_j_oh^blgZ\hcgmf_`^m^\mfy^_\qhgdZfb;jwg^bbKmdb
�dhlhjZy^hreZ^hlh]hqlhhgbm`_j_`ml^jm]^jm]mdhklxfu`h^b\_`eb\hkemrZ_lgh\gmljb
g_\hevgh^mfZ_lhk\h_fJZamf__lkyhgZkZfZ\bgh\ZlZqlhWebkhg[hevr_aZgylZqm`bfb
�ijh[e_fZfb\lh\j_fydZdmg__`h^blZdb_ljm^ghklb?cm`_g_l_jiblkyhldjulvkyih^jm]_
\k_jZkkdZaZlvghhgZf_^eblWebkhgihkf__lkymagZ\qlhhgZlmlhdhiZeZkvb\k_lZdmkeh`gy_l
ohly\blh]_bkoh^[m^_lh^bg
dhn_WebkhgaZ^Z_lg_h`b^Zgguc\hijhk
Lh^^`_gblkygZlhc^_\qhgd_"
�Blml`h^bgZqbgZ_l\b^_lvqlhaZq_eh\_d__ih^jm]ZHgZjZkkdZau\Z_l_c\k_\kZfuo
mgbabl_evguoih^jh[ghklyohkh[_gghhlhfdZdhgZk^_eZeZbak_[y`ZedmxaZl\hjgbpmZ
Webkhgdb\Z_lkh]eZrZ_lkyihkmlb[hevr_]hh^h[j_gbybih^^_j`dbb`^Zlvg_evay
IjZ\bevghihklmiZ_rv]h\hjblhgZhgg_^he`_gmclb[_agZdZaZgguf
�Ghhglh\k_jZ\ghmc^_lhl\_qZ_l`h^bjy^ebyfh]m_]hdZdlhhklZgh\blv
Hrb[Z_rvkyFufh`_fj_rblvwlmijh[e_fm
J_rblvwlmijh[e_fm"
G_khfg_ggh
�OZoZkf__lky`h^bohjhrh[u
Lu^mfZ_rvyrmqm
G_rmlbrvGhdZdwlhk^_eZlv"Fg_^Z`_Z^\hdZlg_ihfh]
k_\hafh`ghgZklZb\Z_lWebkhgGm`ghijhklhg_fgh]h\j_f_gb\k_ih^]hlh\blv
�Ohjhrhkh]eZrZ_lky`h^b
KdhevdhmgZk"kijZrb\Z_lWebkhg
G_ihgbfZx
Ba\_klghdh]^Zhg`_gblky"Ihke_k\Z^v[u\hafh`ghkl_cklZg_ldm^Zf_gvr_
Luohq_rvmagZlv^Zlmk\Z^v[u"
�L\hc^jm]l_[_g_kdZaZe"Wlhlbg"
lhjZykm[[hlZ^_dZ[jy
�:k_]h^gyqlh"LZdmfZxmeh`bfkyGZ^hkgZqZeZ\uykgblvijhaZ\_sZgb_?kebhgh\k__s_gZ
l_[y
��ZGZkdhevdhyagZxGmlh_klvhgfh]i_j_ibkZlvh[wlhf`h^bg_^mfZeZkh\k_fFukevh
lhfqlhhgg_khfg_gghbaf_gblaZ\_sZgb_\ihevam`_gubj_[_gdZ\k_jZ\ghqlhgh\Zyihs_qbgZ
Fh`_lg_mki_e]h\hjblWebkhg?klv\_jhylghklvHg`_gblkygZ\_jgydZih^mfZeqlhwlh
k_cqZkgbdq_fm_^vihke_[jZdhkhq_lZgbyex[h_l_dms__aZ\_sZgb_[m^_lZggmebjh\Zgh
WebkhgkdeZ^u\Z_lkZen_ldm\g_kdhevdhkeh_\jZkijZ\ey_li_j_\hjZqb\Z_l^_eZ_lbag__
ijyfhm]hevgbdaZl_fd\Z^jZlAZdhgkdhlbgZjZ\gh^mrgZy^h[Z\ey_lhgZHgbaZklZ\yll_[y
ih[_]ZlvZ\blh]_\k_jZ\ghebrZl\k_]h\lhfqbke_kZfhm\Z`_gbyLukyqmjZawlh\b^_eZH
aZdhg_aZ[m^vYk^_eZxh^bga\hghdb\_jgml_[_l\hxklZjmx`bagvHgZhllZedb\Z_lkZen_ldmb
ijbgbfZ_lkyhkfZljb\ZlvklhekhehgdZdZg^_ey[jklZdZgk\h^hcdhn_cgZyqZrdZb
\ukljZb\Z_lbo\jy^dZdkhe^Zlbdh\
�`h^bih^gbfZ_lkyb^hklZ_lbardZnZ[mluedm
Hq_gvohjhrbc:jfZgvyd]h\hjblhgZ:ddmjZlghbkhkj_^hlhq_gghg_^_eZyebrgbo
^\b`_gbchgZgZeb\Z_lyglZjgmx`b^dhklv\klZdZgbih^Z_lih^jm]_
gmljb__l\hjblkyj_\hexpbydZd[m^lhhl\k_]h`bag_ggh]hhiulZfh`ghhlkljZgblvky\h^ghf
�jZa]h\hj_`h^b[jhkZ_lk\h_[_kihe_agh_khijhlb\e_gb_aZdhgm`Zedmxg_\bgghklvhsms_gb_
qlhhgZg_fh`_lgbgZqlhij_l_g^h\ZlvbhdZaZeZkvdhaehfhlims_gbyxjb^bq_kdhckbkl_fudZd
af_yk[jZku\Z_ldh`mIj_e_klv\lhfqlh_cg_gZ^hgbq_]hj_rZlvGZijbf_jqlh[uij_h^he_lv
ihke_^kl\byfbAZl_jy\rbkv\imklug_luiv_rviehohiZogmsmx\h^mij_^eZ]Z_fmxih^jm]hc
Ihemqb\kf_jl_evgmxjZgmhl^Z_rvky\jmdbobjmj]ZM`_g_\a\_rb\ZyaZbijhlb\K_cqZk
j_qvb^_lhlhfqlh[uijhklh\u`blv
J_ggbgZ^_`guc]h\hjblWebkhgFm`bag_]hiZjrb\ucghk\yabmg_]hohjhrb_Bhg
i_j_^hfghc\^he]mGmb^_gv]b_fmg_ihf_rZxlGhg_i_j_`b\Zc^eyl_[yp_gZ[m^_l
ghjfZevgZy
�`h^bie_gy_lwlhliZjZee_evgucfbj]^___ijh[e_fZijhklhbkq_aZ_lijbq_fg_lhevdh
g_h[oh^bfhklvkhojZgblv^hfghb\k_qlhfZyqbl\i_jki_dlb\_lhqlhGZlZrZaZcf_l__f_klh
[_kdhg_qgu_^gbdhlhju__cij_^klhbli_j_`b\Zlvh^bgaZ^jm]bf\lh\j_fydZdLh^^[m^_l
ijh^he`Zlv_klvkiZlvkghrZlvky\^jm]hcqZklb]hjh^ZFbj[_aLh^^Zwlhg_lhqlh[ugh\Zy
b^_ywlhp_eZygh\ZydZl_]hjbyb^_cdhlhjZydZdjZak_cqZk\udh\u\Z_l\__]heh\_ih^k_[ygh\u_
ba\bebgukeh\ghjhxsbclhgg_evq_j\vGhqlhm^b\ey_l\k_jv_awlhih^jm]ZWebkhg\k_]^Z_c
�gjZ\beZkvghk_cqZk`h^bhkhagZ_lqlhg_^hhp_gb\ZeZ__bkfhljblgZg__k\_`bf\a]ey^hf
IeZlblvgZ^h[m^_lgZebqgufb]h\hjblWebkhgGhkgbfZlvbo\[Zgd_kdZjlug_evay
Ih^h[gu_ljZgaZdpbbfh`ghijhke_^blv?keb\havf_rv[hevrmxkmffmaZlh[hc[m^mlke_^blvk
bs_cdZfb
�`h^bihgbfZ_lqlhWebkhgbf__l\\b^mihebpbxkm^vxijbky`guoke_^h\Zl_ey\kx
ijZ\h\mxkbkl_fm
Mf_gygZ[Zgdh\kdhfkq_lm\k_jZ\ghg_fgh]hijbagZ_lkyhgZ
�;m^_l:k_cqZkfh`_ll_[_ijh^Zlvqlhgb[m^v"jZ]hp_gghklbBebqlhbawlbo[_a^_emr_db
^\_iZju]eZaijbgbfZxlkyhp_gb\Zlvqlh_klv\dhfgZl_Ahehlu_klZlmwldbbaI_jmeblh]jZnby
�FZlbkkZ@dZjlbgZJZ^`imlZ\ahehq_ghcjZfd_
�Bg_q_j_aZ]_glZGZc^bihdmiZl_ey\Bgl_jg_l_hgZ[_j_ljmdm`h^bb\kfZljb\Z_lky\
dhevphkdZfg_fEmqr_\u[bjZlvg_[hevrb_h[t_dludhlhju_fh`gh^hg_klbkZfhcBimklv
�jZkieZqb\ZxlkygZebqgufb_ckl\h\ZlvgZ^h[ukljhBgZ[_jb_s_gZih_a^dmDh]^Zijb^_l
\j_fyl_[ya^_kv[ulvg_^he`gh
Hg
MljhHgkb^blaZklhehfH[_jldbhlkwg^\bq_c\Zeyxlky\fmkhjghcdhjabg_klhys_c\hae_
e_\h]h[hlbgdZlZf`_dZjlhggucklZdZgqbdbaih^i_j\h]hmlj_gg_]hdhn_lhjhcdhn__s_g_
\uiblG_kfhljygZdhn_bgLh^^qm\kl\m_lk_[ydZdkihof_evyhg_^\Zm^_j`b\Z_lky\
[h^jkl\mxs_fkhklhygbbgh\lh`_\j_fyhq_gvohjhrhqm\kl\m_l^\b`_gbya\_jvdZ\`b\hl_Hg
ijbgbfZeGZlZrbghkghl\hjgh_ghhghgbdZdg_ih\ebyehgZ]eh`ms___]hbagmljbnujdZxs__b
pZjZiZxs__kykms_kl\hdhlhjh_dZd[m^lh[ukZfhgbdh]^Zg_kiblbohaybgmg_^Z_laZkuiZlv
]em[hdhbgZ^he]hWlhqm\kl\hdZd[m^lh\g_fihk_ebekyjZa^jZ`bl_evguc`be_pbagZdhfh_b
g_agZdhfh_h^gh\j_f_gghDh]^Zlh_s_g_^Z\ghLh^^gZb\ghiheZ]ZeqlhGZlZrZmcf_lwlm[hev
gZ\k_]^Zqlhboex[h\vwlhg_dh_aZdebgZgb_[eZ]h^Zjydhlhjhfmhg\k_]^Z[m^_l\[_ahiZkghklb
MkeurZ\qlh\hreZKl_nZgbhgkfhljblgZqZkuHgZ\k_]^ZkqblZeZqlhgZqZehjZ[hq_]h^gy
ihgylb_jZkly`bfh_gh\ihke_^g__\j_fy^Z`_hijZ\^Zgbyk_[_ijb^mfu\Zlvg_m^hkm`b\Z_lky
Lh^^mg_gjZ\blkyqlhhgZ^mfZ_l[m^lhhggZklhevdh^h[jucbs_^jucGZ^hkg_cih]h\hjblv
h[tykgblvk\hc\a]ey^gZimgdlmZevghklvb^_Zevghffbj_hg^Z`_k^_eZe[u_cij_^mij_`^_gb_
�hlkljZg_gghcqmlvg_]jm[hcgZ\_jgydZwlhihlhfmqlhhgZaZgbfZ_lklhjhgm`h^b
HgkemrZ_ldZdhgZlZfoh^blfh_ldjm`dbijhkemrb\Z_l]hehkh\mxihqlma\hgblHl__j_adbo
^moh\k\brg_\hcdZf_^vxsbie_l\ghkmZihlhfihy\ey_lky_s_[he__fjZqgucaZiZo
aZ\Zjb\Z_fh]hdhn_Mg__\k_]^Zih^jmdhcdjm`dZ__`bagvi_j_q_jdb\Z_lb^_xi_j_ju\h\gZ
dhn_AZg_^_exKl_nZgb\uib\Z_l^\_beb^Z`_ljbiZqdbemqr_]hdhn_baKlZj[ZdkZqlh
h[oh^blky_fmgZ\_jgh_\^_kylv[Zdkh\aZnmglHgZ^_eZ_l\b^qlhihdmiZ_lb\Zjbl_]hgZ\kx
dhglhjmg_\abjZygZlhlnZdlqlhLh^^\uib\Z_lk\hx^g_\gmx^ham^hlh]hdZdhgZihy\ey_lky
lZdqlh_ckhklZ\eyxldhfiZgbxebrvZe_jb[mo]Zel_jba]hdZ[bg_lZbD_\bgmdhlhjh]h\
ih^\Ze_i_qZlgZydhglhjZaZlhjZ^hklghbj_]meyjghGZ^h[u\uqblZlvmg__baaZjieZlug_
lhevdh^_gv]bgZdhn_ghbaZlh\j_fyqlhhgZkie_lgbqZ_lk^jm]bfbZj_g^ZlhjZfb
Lh^^ijbgbfZ_lj_r_gb_ih]h\hjblvkZkkbkl_gldhcghdh]^ZlZihy\ey_lky\^\_jyokdjm`dhc
dhn_\h^ghcjmd_bnZceZfbk[ehdghlhf\^jm]hcaZf_lb\__kmjh\h_\ujZ`_gb_ebpZhg
ij_^ihqblZ_lg_jbkdh\ZlvDlhfm`__]hhl\e_dZ_l__k\bl_jLh^^\b^bl_]h\i_j\u_
]em[hdhf\uj_a_gZj_^dhklvohjhrh\b^gudexqbpuZih^fy]dbf\yaZgufihehlghf\uklmiZxl
]jm^b\i_j\mxhq_j_^vkhkdb@]mqb_qm\kl\Zjh`^Z_fu__`_^g_\gufijbkmlkl\b_fKl_nZgb\
_]h`bagb\j_f_gZfb]jhayll_fqlhhggZqg_l__^hfh]Zlvkybh[Zgdjhlblky?keb[jZlv\p_ehf
lhnZglZabjm_lhKl_nZgbLh^^dm^Z[hevr_q_fhdZdhceb[h^jm]hc`_gsbg_
HgZrZ]Z_lq_j_adhfgZlmkZ^blkyaZklhedg_fmebphfb]h\hjbl
G_ihgbfZxihq_fm\uiv_l_wlm^jygvba]ZkljhghfZfu`_aZdmiZ_f\hnbkkZfucemqrbc
dhn_Kdhevdh\uaZg_]hieZlbl_"IhelhjZ^\Z[ZdkZaZklZdZgqbd"IjbebqgZykmffZgZ[_]Z_l
Djh\vijbeb\Z_ld\bkdZfghLh^^^_j`blyaudaZam[Zfb
�Y\k__s_ieZqmihdj_^bldZf`h^b"kijZrb\Z_lhg\f_klhwlh]h
Dhg_qghGbq_]hg_baf_gbehkv
KdhevdhbolZf"
R_klvK_fv?kebkqblZlvKbl]hmdhlhjhc\ulh`_ihevam_l_kv
AZdjhc\k___dZjluHieZlbiheghklvxbaZdjhc
BKbl]hmlh`_"
�Zk_dq_fmmg___klv^hklmiGbq_]hg_mimklb
Kl_nZgbdhe_[e_lkyjmqdZaZ\bkeZgZ^[mfZ]hc
QlhlZdh_"kijZrb\Z_lhg
GZ^_xkv\u__h[wlhfij_^mij_^bl_
HgZblZd^h\hevghkdhjhmagZ_l
Kl_nZgbfheqZhimkdZ_l\a]ey^\[ehdghlghLh^^\k_jZ\ghkqblu\Z_l__djblbdmq_ldh\b^gmxih
ih^gylufie_qZfbgZdehgm]heh\u@Zedh?_\uah\g_hdZau\Z_lgZg_]hlh]h\ha^_ckl\bygZ
dhlhjh_hgZjZkkqblu\ZeZKl_nZgb[uk\hbfb^_eZfbaZgbfZlvky?fmm`_ihjZjZah[jZlvkyk
�`h^bihdZaZlv_cqlh\j_fydh]^ZhgZ`beZaZ_]hkq_lhdhgq_ghqlhhgg_ijhklh
ijbdZeu\Z_lkyZgZkljh_gk_jv_agh
Dh]^Zh[km`^_gb_aZdhgq_ghKl_nZgbkh[bjZ_liZidb
GZ^_xkvg_gZ^h]h\hjblvhlhfqlh\k_ijhbkoh^ys__\wlhfdZ[bg_l_kljh]h
dhgnb^_gpbZevgh
Dh]^ZKl_nZgbmoh^blaZdju\aZkh[hc^\_jvhg\klZ_lbgZqbgZ_loh^blvihdhfgZl_k`Z\dmeZdb
klZjZykvk^_j`b\Zlv`_eZgb_ij_h^he_\Zlvdhlhjh_m`_ijZdlbq_kdbg_\hafh`ghgh\hey_]h
djmrblkyq_j_afbgmlmbLh^^gZqbgZ_l[_r_ghq_kZlvkyLZdh_hsms_gb_qlh\ljmkZo\hh[s_
ijhoh^blijh\h^[_abaheypbbB^Z`_bkiulu\ZylZdmx^bdmx[hevLh^^klu^blkyqlhg_\
khklhygbbk^_j`Zlvkyqlhg_fh`_lg_ljh]Zlvijhf_`ghklvdZd]jyagucklZjbdZgkeh[dh\ufb
\rZfbQlh^Z`__s_g_kZfh_kljZrgh_Om`_\k_]h\djZie_gbykljZoZ\wlhfg_bklh\kl\_Qlh
_kebwlhgbdh]^Zg_ijhc^_l":_kebklZg_l_s_om`_b[m^_ljZkijhkljZgylvkyih\k_fml_embhg
g_kfh`_lgb^mfZlvgb_klvgbkiZlvZ[m^_llhevdhq_kZlvkybq_kZlvky"Qlh_kebijb^_lkyihclb
�d\jZqm"Zbqlhhgk^_eZ_lk\y`_ljmdbijbdm_lddjh\Zlbbeb\\_^_l\khklhygb_bkdmkkl\_gghc
dhfu"
Lh^^ZlZd`_im]Z_lfukevqlhgbq_]hwlh]hg_[ueh[u_keb[ug_[he__k_jv_agh_aZ[he_\Zgb_
�gZijbf_jKIBdhlhjucmg_]hgZ\_jgydZ_klvGZ^hkfhlj_lvijZ\^_\]eZaZbhgm`_ihgbfZ_l
qlhBQ_^bgkl\_ggh_\hafh`gh_h[tykg_gb_ya\_\hjlmDh]^ZbffmggZykbkl_fZi_j_klZ_l
jZ[hlZlvwlh\k_jZ\ghqlh\ljm[ZodhgqZ_lky\h^Zhgb[hevr_g_ijhfu\Zxlkyb\l_fguo
\eZ`guom]hedZogZqbgZ_ljZajZklZlvky\kydZy]Z^hklvgZijbf_j]jb[hd[bheh]bb]jb[u
\u^_e_gu\hl^_evgh_pZjkl\hmgbok\hyaZdhggZyl_jjblhjby]gb_gbylZf\l_fghl_jZklml
�\kydh]hjh^Z^jh``bie_k_gvbkihjudZd\kljZrghckdZad_Z\guf^Z\gh\PZjkl\_=jb[h\`beh
iylgurdhihbf_gbFhehqgbpZbihk_ebehkvhgh\hjlmm
Lh^^^hklZ_lbaysbdZklheZijhlb\h]jb[dh\ucij_iZjZl\uljyob\Z_lh^gmieZklbgdmaZkh\u\Z_l\
jhlbijb`bfZ_lds_d_ohlybihgbfZ_lqlhwlh\emqr_fkemqZ_\j_f_ggZyf_jZbqlhhgZg_
bae_qbl[he_agvbagZqZevghiha\heb\rmxFbkkFhehqgbp_ihk_eblvkymg_]h\hjlmg_\^hog_l
^mo[hjv[u\_]hkebabklmxh[hehqdmg_aZimklblgZkhku_]hbffmgbl_lZg_ij_djZlblwlhl
�^vy\hevkdbcam^WlhgZdZaZgb_aZlhdZdhgh[hr_ekyk`h^b"?keb[uhg[uebklbgguf
dZlhebdhfbke_^h\Zeiml_f\_juLh^^fh][uihclbbbkih\_^Zlvkyihijhkblvm;h]Zijhs_gby
�Zhgk^_eZe[uwlhihlhfmqlhhgbkdj_gg_jZkdZb\Z_lkyghdZdlh]^Z_fm`blv^Zevr_"Qlhhg\
khklhygbbbaf_gblvqlh[ubkijZ\blvhrb[dm"GZlZrmhgk_cqZkhklZ\blvg_fh`_lhgZ`_
[_j_f_ggZyZkh^_j`Zlv^\Z^hfZ_fmg_ihdZjfZgmHgklZjZ_lky`blvdZdfh`ghemqr_
ijZ\bevgh^Zhgkh\_jrZehrb[dbghg_evaykdZaZlvqlhLh^^iehohcq_eh\_d[_kkh\_klguc
qlhg_klZjZ_lkybah\k_okbeQ_jl^Zhgs_^jucIjhklhg_lZdhc[h]ZlucdZdbf\k__]hkqblZxl
Bohjhrbchgg_^_j`blaeZg_m[b\Z_lgZk_dhfuoljZlbl^_gv]bgZ\h^hk[_j_]Zxsb_mgblZau
^Z`_g_kfhljygZlhqlhdZdZygb[m^vdjmigZyijhfure_gghklvaZ^_gvljZlbl[hevr_\h^uq_f
_]hmgblZak[_j_`_laZ\kx`bagv
Lh^^k[Z\ey_lh[hjhluihlhfg_m\_j_gghhklZgZ\eb\Z_lkykie_lZ_liZevpujmdaZ^_j`b\Z_l
^uoZgb_`^_ll_jibl?]hh[fZgu\Z_lm\_j_gghklv\lhfqlh_kebihq_kZlvlham^ijhc^_lJZa\_
g_lZd^he`gh[ulv"Ghwlhg_h[uqgZyq_khldZbebrvkihfhsvx\ha^_j`Zgbyhlg__fh`gh
ba[Z\blvkybi_j_clbgZ[_j_]a^jZ\h]hkfukeZbmkihdh_gbyhlb^brvHgZmlboZ_lhklZ_lky
lhevdhkeZ[Zy^jh`vm]ZkZxsZy\b[jZpbykljmggh]hbgkljmf_glZdheuoZgb_ebkldZfmjeudZgv_
dhl_gdZGhlmlkgh\Z\klmiZ_l\b]jmh[fZg\_jhehfgZyfukevhlhfqlhwlhijhklhe_]dbcam^b
gZ^hihq_kZlvb`_eZgb_wlhklZgh\blky\k_ho\Zlu\ZxsbfLh^^m`_klhblgZdhe_gyokdehgb\
]heh\mke_auiZ^ZxlgZiebldmiheZhgfhebl=hkih^Z^Zlv_fmkbe\ul_ji_lvwlh:ihlhf[_a
Lh^^ih^gbfZ_lkyqm\kl\myk_[ykeh\ghijbajZd\^uoZ_lgZ[bjZy\ha^mo\`b\hl^_eZ_ldjm]ih
dhfgZl_\ha\jZsZ_lkyaZklhea\hgblGZlZr_
Mgbok_cqZkljm^gh_\j_fybLh^^]hlh\^himklblvqlh\bgh\Zl\wlhflhevdhhgkZf?fmgZ^h[u
jZkkeZ[blvkybijhy\blv^Zevgh\b^ghklvHg\_^vk_cqZkkh\k_fg_^mfZ_lhkug_JZamf__lky
j_[_ghd\k_]^Zlml\\b^_jZklms_]h`b\hlZb\kiuevqb\hklbGZlZrbghgZ^hg_aZ[u\Zlvhg_fb
dZdhebqghklbg_ih\lhjbfhfq_eh\_d_kiZevqbdZfbgZjmdZobgh]Zob^Zjh\Zgguf[h]hf ohlvb
djhr_qguf\fkljmqdhfLh^^kh[kl\_ggufb]eZaZfb\b^_e_]hgZa_jgbklhfaZ\bojyxs_fkyq_jgh
[_ehfMAB?]h[umkljhbeZb^hqvk_cqZkg_\j_fydZijbagbqZlvghmg_]hbf_gghkugb\
wlhfkug_\k__]h[m^ms__^\b`_gb_\i_j_^iZjZ^hdkb_]hjh`^_gb_iheh`bldhg_pkkhjZfb
kmfZlho_Dh]^Z_]hkugihy\blkyhgihklZ\bl\k_ogZdhe_gb
Bdh]^ZgZ^h[m^_laZ[hlblvkyhj_[_gd_GZlZrZklZg_l^jm]hcI_j_dexqblkykg_]hgZ
[_kihfhsgh]hfeZ^_gpZLh^^`^_lwlh]hfhf_glZkg_l_ji_gb_fZihdZhgdZdfbgbfmf^he`_g
klZjZlvky[ulvkgbkoh^bl_evg__bk]h\hjqb\__ihlhfmqlhihkmlbhgZ`_kkh[hcg_fh`_lgbq_]h
ih^_eZlv_^vhgZk_cqZkdZd[mrmxs__fhj_]hjfhgh\\k___bgklbgdluh[hkljbebkvGZlZrZ
kjZ`Z_lkyaZemqr__]g_a^hbwdkdexab\gu_ijZ\ZgZkZfpZhafh`ghmg__ijhklhi_jbh^
\j_f_ggh]hmfhihf_rZl_evkl\ZbLh^^Z[khexlghg_ohq_l_ci_j_qblvbf_rZlv\_^vhgb
ij_ke_^mxlh[sb_p_ebHgjZghj_rbehlklZb\Zlvk\h_ijZ\hgZk\h[h^ml_i_jvLh^^wlhihgye
Qlhhg^he`_gk^_eZlvlZdwlhh[tykgblvky_c\ex[\bbihijhkblv\_jgmlvky^hfhc
HgZ
BkdZlvihdmiZl_e_c\K_lbhdZau\Z_lkyijhs_q_fhgZ^mfZeZLhj]h\eyih^h[gufb\_sZfblZf
�ijhp\_lZ_lgZjh^[md\Zevgh\hq_j_^v\ukljZb\Z_lkyqlh[u\klj_lblvkyk`h^b\Bgklblml_
Bkdmkkl\bebDjbklZe=Zj^_gabhlkqblZlv[ZgdghluaZ__lh\ZjDh]^ZhgZb^_lgZk^_edm^hf
�ijboh^blkyhklZ\eylv[_aijbkfhljZgh\u[hjZg_lbdZd\uykgy_lkywlb\uoh^u`h^bhq_gv
jZ^mxle_^yghc\_l_jhldhlhjh]hke_aylky]eZaZaZiZoibsbklhysbc\hae_dmohgvj_klhjZgh\
lheiZex^_ckgmxsbo\h[s_kl\_gguof_klZo\_^vhgZba]heh^ZeZkvih\kydh]hjh^Z
hsms_gbyf
IhgZqZem\hagbdZeZijh[e_fZk\hijhkhfih^ebgghklbHl\_qZygZh[ty\e_gby_cibkZebg_qlh
\jh^_Dhevphfg_gjZ\blkygh]^_]ZjZglbyqlhhghgZklhys__":\^jm]wlhg_hjb]bgZe":
_keb\hagbdgmldZdb_keh`ghklb"u^Z^bl_k\hcghf_jl_e_nhgZ"GhhdZau\Z_lkyg_\k_f_klv
�^hwlh]h^_ehFh`_lhgbkZfbx\_ebju^be_jubebdZdb_gb[m^vwdki_jlu`h^bg_agZ_l
ihlhfmqlhg_aZ^Z_l\hijhkh\
�Z\ZlvZ^j_kwe_dljhgghcihqlu\klj_qZlvkykihdmiZl_eyfbebqghwlhg_ba[_`gucjbkdbqlh[u
_]hgb\_ebjh\ZlvhgZgZ^_\Z_lklZjmxdmjldmbr_jklygmxrZidmLh^^ZLZdZyihemfZkdbjh\dZ
kem`blihke_^gbfrljbohf\hsms_gbbdbghrghklbijhbkoh^ys_]hAZf_rdZ\rbkv\hae_
�FZ]jbllZ@gZlj_lv_fwlZ`_\djue_kh\j_f_ggh]hbkdmkkl\ZhgZ\ukfZljb\Z_lfm`qbgmkmkZfb
r_\jhgeb[hkb^blgZkdZf_cd_m\ukhdbonhglZgh\b`^_l`_gsbgm\djZkguodh`Zguoi_jqZldZo
b_cdZ`_lkyqlhhgZb]jZ_ldZdmxlhjhevmqZkl\m_l\l_ZljZevghcihklZgh\d_WlZb]jZhl\e_dZ_l
�\gbfZgb_`h^bijhklhgm`gu^_gv]bg_h[yaZl_evgh^mfZlvgZqlhhgbihc^ml_jgm\rbkv
^hfhchgZdeZ^_lbo\jZklmsmxd__jZ^hklbdmqmojZgysmxky\q_jghfdh`Zghfq_fh^Zg_hl
EmbbllhgZdhlhjuchgZih^ZjbeZLh^^mbdhlhjufhggbdh]^Zg_ihevah\Zeky
WebkhglZdaZohl_eZZhgZgZ^Zggucfhf_gl__emqrZyih^jm]Zex[hfkemqZ_wlb^_gv]bgbq_]h
g_agZqZlHgblh`_\k_jZ\ghqlhl_ZljZevgucj_d\babl[mfZ`dbbaFhghihebbHijh^Zgguo
�\_sZo`h^b^Z`_g_^mfZ_lHgbdZdlhmljZlbeb^eyg__k\hxijbly]Zl_evghklvhgZi_j_klZeZ
�bgl_j_kh\Zlvkybfbdjhf_dZdboihdmiZl_evghckbehcZ`_dq_fh^ZgmhgZklZeZhlghkblvkyebrv
dZdddhgl_cg_jm]^_e_`Zl^_gv]bHgZhl^Z_l_]hWebkhg\ijb^Zqm^Z`_g_aZ^mfu\Zykv
�GZmqb\rbkv^h[u\ZlvgZebqghklv`h^bklZeZf_gvr_[_kihdhblvkyaZ[eb`Zcr__[m^ms__bdZd
hdZau\Z_lky\_kvfZ\h\j_fyihkdhevdmgZke_^mxsbc^_gvihke_aZ\_jr_gbyk^_edbkWebkhg_c
a\hgblKl_nZgb
�Fbkkbk`be[_jlohl_eZ\ZfkdZaZlv\ZfgZ\_jgh_emqr_agZlvqlhLh^^aZdjue\k_\Zrb
dj_^bldb
�:]Zhl\_qZ_l`h^bihgylghk_"
�Zk_Kl_nZgb]h\hjbllbohblhjhieb\hlZdbf]hehkhfh[uqghjZkkdZau\Zxlk_dj_luY
j_rbeZ\Zkij_^mij_^blvgmqlh[uwlhg_aZklZeh\Zk\jZkiehoIjhrmg_]h\hjbl__fmqlhy\Zf
iha\hgbeZ
�`h^bwlh\g_aZighkf_rblLh^^mg_ijbreh\]heh\mqlh\wlmb]jmfh]mlb]jZlv^\h_ex[hf
�kemqZ_mg___klvkh[kl\_ggZydj_^bldZqlhbjhgbqgh\_^v`h^bjZgvr_bkihevah\ZeZ__\
hkgh\ghf^eylh]hqlh[uihdmiZlv_fmih^ZjdbGZijbf_jlhlq_fh^ZghlEmbbllhgZohlywlh
[uehg_kZfh_wdkljZ\Z]Zglgh___ih^ghr_gb_H^gZ`^uhgZdmibeZ_fmgZ^_gvjh`^_gbyehrZ^vb
&#xhl;&#xq;&#xlh;&#xi;&#xhj;&#xhc;&#xi;&#xjb;&#xoh;&#x^b;&#xl;&#x_c;&#x;&#x];&#xhe;&#xhm;&#x;�dmjk\_joh\hc_a^uhlqlhihjhcijboh^bl_c\]heh\m`h^b^mfZeZqlhhgkfh`_lhl\e_qvkyhl
jZ[hlugZqg_lijh\h^blv\j_fygZk\_`_f\ha^mo_aZgbfZlvkykihjlhfIhgZqZemhgaZ]hj_ekygh
gZ^he]h_]hjZamf__lkyg_o\Zlbeh
�Iheh`b\ljm[dm`h^bgZqbgZ_lieykZlvhljZ^hklbghhgZihkl_i_gghm]ZkZ_lb\blh]_hklZ_lky
ebrvdhgljZklf_ehqghaZdjuluodj_^blhdbjZafZoZgZqZlhc_xZdpbbg_\_jhylgh]hieZgZgZ
hkms_kl\e_gb_dhlhjh]hhgZm`_gZ[jZeZ^_g_]DZdb_lh\gmlj_ggb_]hehkZgZr_ilu\Zxl_c
ih^mfZlvh[h\k_fwlhfohjhr_gvdhihdZ_klv\j_fygh__ho\ZlbebnZlZebklbq_kdb_gZkljh_gbyb
&#x];&#xem;&#x[b;&#xg_;&#x^;&#xmr;�^_eZlvrZ]gZaZ^kh\_jr_gghg_ohq_lky]em[bg_^mrb`h^bihgbfZ_lqlhi_j_k_deZq_jlm
�^ha\he_ggh]hqlh_cgZ^h[uh[jZlblvkyaZihfhsvxbhgZm`_^mfZ_lh`_jZj^_hlhfqlh
fh`gh_]hgZclbGhhlfZob\Z_lkyhlwlhcfukebHgm`_g_khfg_ggh\ur_egZi_gkbxb`b\_l
]^_gb[m^v\hNehjb^_bebF_dkbd_dlhfm`_q_fhgkfh`_l_cihfhqvgZwlhfwlZi_"GZ^h[ueh
ijh^he`Zlvdg_fmoh^blvdh]^Z[ueZlZdZy\hafh`ghklvaZ\_jrblvdmjkl_jZibb^hclb^h__
_kl_kl\_ggh]haZ\_jr_gby
�HgohjhrhjZ[hlZe\wlhf`h^bgbdh]^Zg_khfg_\ZeZkvHghldjue_c]eZaZgZkblmZpbxk
JZc_ghfihfh]ijbgylvj_Zevghklvba[Z\blvkyhlijb\uqdbb^lbijhlb\nZdlh\blh]_lhevdh
�[eZ]h^Zjy`_jZj^mhgZkfbjbeZkvkl_fqlhJZc_g[m^_l`blvihk\h_fm^_eZykh[kl\_gguc
\u[hjqlh\k_qlhhgZ^eyg_]hohl_eZfZl_jbZevgh]hbebqgh]h[eZ]hihemqbywlh^hklhcgu_
p_ebgh_fmhgbg_ih^oh^ylqlh\hkgh\___\heg_gbyaZ[jZlZe_`blhkm`^_gb_Zhkm`^Zlv^jm]bo
�wlh\k_jZ\ghqlhmfure_gghgZghkblvbf\j_^`h^bihgyeZqlhm\Z`ZlvjZaebqbyex^_cwlh
g_ijhklhkqblZlvkykgbfbg_llmlgZ^hhldZaZlvkyhlkh[kl\_gguoh]jZgbq_gbcbij_^\ayluo
fg_gbci_j_klZlv^mfZlvqlhluh[yaZl_evghijZ\Z^jm]b_bkdexqbl_evghg_ijZ\uqlhfbj[ue
[udm^Zemqr__keb[u\k_^mfZeblZd`_dZdlu
p_e_mklj_fe_gghklvxbijhgbpZl_evghklvxihhsjye__aZlhqlhhgZ[jhkbeZkZfhck_[_\uah\b
jZ[hlZ_lgZ^kh[hcLZdhcijh]j_kkhdZaZekyg_h`b^Zggufkmq_lhflh]hqlh^hgZqZeZjZ[hluk
l_jZi_\lhfhgZkqblZeZqlhkg_c\k_\ihjy^d_Z\hlkJZc_ghfqlhlhg_lZd
��Ihke_wlh]h^hklb`_gby`h^bk`_jZj^hf\ayebkvaZjZ[hlmkhk\_`bfbkbeZfbHgb[_kdhg_qgh
^he]hjZa]h\Zjb\Zebh__^_lkl\_dZdh\h_c[uehjZklbkj_^gbfj_[_gdhfb^_\hqdhchllh]hqlh
jh^bl_ebhlg__fgh]h]hg_`^ZebZhgZm^b\beZboij_\hkoh^ghcmki_\Z_fhklvx\rdhe_b\blh]_
klZeZbijhn_kkbhgZehfb^hfhohaycdhcG_khfg_gghkdehgghklvddhgdmj_gpbbmg__[ueZHgb
h[km^bebhldh]hhgZqlhmgZke_^h\ZeZex[h\vd^hfZrg_fmmxlmhlfZl_jbf_lh^bqghklvb
\gbfZgb_d^_lZeyfhlhlpZHdZaZehkvk_fvygZeh`beZdm^Z[hevrbchli_qZlhdgZ__jZa\blb_
�q_fkZfZ`h^bij_^iheZ]ZeZ
�L_jZi_\lbq_kdb_k_kkbb[uebm\e_dZl_evgufb^Z`_ijbylgufbgh`h^bgZqZeZkdehgylvkyd
�fukebqlh__i_j_hp_gdZhlghr_gbckJZc_ghf\k_`_Zihn_habojZ[hluk`_jZj^hfqlh
[hevr_hgbm`_gbq_]hagZqbl_evgh]hg_^hklb]gmlBaaZwlh]hhgZklZeZg_l_ji_eb\Z^Z`_gZqZeZ
�kdmqZlvb\ukdZaZeZ`_jZj^mij_^iheh`_gb_qlhebrvajyljZlbl_]h\j_fy:\]em[bg_^mrb
�`h^b[hyeZkvqlhhgZimklurdZqlh_cdkh`Ze_gbxg_^hklZ_l]em[bgubgZiheg_gghklb
dZdhclhfhf_glhgZ[md\ZevghjZkkljZb\ZeZkvbaaZlh]hqlh__^_lkl\h[uehg_hkh[hm`Zkguf
qlhhl_p__g_[beZfZlvg_ibeZbgu_^gbhgZfgh]h_]hlh\Z[ueZ^ZlvaZi_j_`blmx^_ij_kkbx
bebijbklmiukljZoZhldehg_gby\ibs_\hfih\_^_gbbgbadmxkZfhhp_gdmj_adb_i_j_iZ^u
gZkljh_gbyiZgbq_kdb_ZlZdb?keb[uhgZohly[uaZbdZeZkvbebkfZgbZdZevghckljZklvxfueZ
jmdb:hgZ^Z`_dijhdjZklbgZpbbkdehgghklbg_bf_eZRebg_^_ebb__ghjfZevghklvm`_klZeZ
��ih\h^hf^eyrmlhd`h^bijboh^beZgZl_jZibxbgZqbgZeZ`Zeh\Zlvkyhdlhjyex[exk\hbo
�jh^kl\_ggbdh\bkqZkleb\ZQlhfg_^_eZlv":`_jZj^hl\_qZeG_[_kihdhckyYl_[y\ue_qm
:ihlhfgZklmibei_j_ehfgucfhf_gl
�_gvdZaZekyg_hkh[h[eZ]hijbylgufgZdZdhceb[hijh]j_kkhkh[hcgZ^_`^ug_[uehAZhdghf
�klhyeZ\_kgZp\_eb^_j_\vyZ`h^bkb^_eZ\dZ[bg_l_\imeh\_j_bdZj^b]Zg_kiZkZykvhl
�dhg^bpbhg_jZkZf`_`_jZj^[ueg_kdhevdhg_\nhjf_g_lZdhckhkj_^hlhq_ggucdZd\k_]^Z
Hgbi_j_kdZdb\Zebkl_fugZl_fmghgbdZdg_fh]ebgZsmiZlvgbq_]hbgl_j_kgh]hbddhgpm
�k_kkbbm`_kh\k_f\u[bebkvbakbe`h^bj_rbeZqlhgZwlhf\k_IhjZ^hfhcGhlml\hlqZygghc
�b^h[e_klghcihiuld_`_jZj^ihbgl_j_kh\Zekyqlh_ckgbehkv
�`h^bH[uqguc[_eucrmf
�`_jZj^QlhagZqbl[_eucrmf"
�`h^bGm\u`_agZ_l_ hijhk__jZahaebeihkdhevdmhgZ\k_\j_fybkihevah\ZeZwlhll_jfbg\f
�`_jZj^;m^v^h[jZijb\_^bijbf_j
�`h^bGmkdZ`_fygZ\_q_jbgd_jZa]h\Zjb\ZxkdZdbfblhg_agZdhfufbex^vfbIhlhf
aZf_qZxkh[kl\_ggh_hljZ`_gb_\a_jdZe_b\b`mqlhyihem]heZyghkh\_jr_gghgbq_]hihwlhfm
�ih\h^mg_qm\kl\mxIhlhfhdZau\Zxkv\^hf_jh^bl_e_cqlhlhbsmghg_ihfgxqlhZ`_\h
kg_wlhg_dZaZehkvfg_\Z`gufGm\hllZdh_Wlh[_eucrmf
�`_jZj^ Fheqbl\f
�`h^bBa\bgbl_YklZjZeZkv
�`_jZj^YagZxqlhklZjZeZkv
�`_jZj^AgZqblgZwlhf\k_"
�`h^bGZ\_jgh_
�`_jZj^ Fheqbl\f
��`h^bIh]h^bl_?s_[uekhgijhZjj_eZ
��`_jZj^IjhZjj_eZ"
�`h^bYhg_fkh\_jr_gghaZ[ueZblhevdhqlh\kihfgbeZ
�`_jZj^JZkkdZ`b
���`h^bZjj_eijb_oZe\]hklb:y\wlhlfhf_glaZibku\ZeZkhg_]hkhgWlh[uekhgZjj_eZ
�dhlhjucykfhlj_eZaZg_]hMf_gyhdZaZeZkvp_eZyl_ljZ^vZjj_eh\uokgh\kkZfh]h^_lkl\ZY
kfhlj_eZboaZg_]hbaZibku\ZeZ
�`_jZj^Ijh^he`Zc
��`h^bZb\k_YkijhkbeZihfgblebhgqlhgb[m^vbawlbokgh\gh_fmwlhhdZaZehkv
g_bgl_j_kghhgg_ohl_e]h\hjblvh[wlhfZihlhfmr_e
�`_jZj^:qlhluqm\kl\h\ZeZihdZwlh\k_ijhbkoh^beh"
�`h^bKljZoFg_[uehkljZrgh
�`_jZj^Qlhl_[ybkim]Zeh"
��`h^bZ\k_@mldh\Zlh[ueh
�`_jZj^GhihlhfluwlhlkhgaZ[ueZYlhevdhqlhkijZrb\ZeblukdZaZeZqlh[ueebrv[_euc
rmf
�`h^bGZ\_jgh_y_]h\ul_kgbeZ
�`_jZj^:_s_dZdb_gb[m^vqm\kl\Zihfgbrv"Djhf_kljZoZ"
�`h^bh[s_fg_lG_lYijhklhbkim]ZeZkvY[ukdZaZeZ^h\hevghkbevgh
�`_jZj^Q_]hlhdhgdj_lgh]h"
���`h^bmfZxaZZjj_eZHgdZd[m^lh[ue\j_ZgbfZpbbbebqlhlh\jh^_[_a`bag_gguc
kh\_jr_gghhlqm`^_ggucWlhdZaZehkvm`ZkgufLhlnZdlqlhhgkh[kl\_gguokgh\g_kfhlj_e
DZd[m^lh_]hg_lG_kms_kl\m_l
�`_jZj^:lu^_eZeZwlhaZg_]h
��`h^bZ
�`_jZj^BaZgbfZeZkvluwlbfihlhfmqlh
�`h^bIhlhfmqlhy_]hex[ex
�`_jZj^Lu\hkg_hsmsZeZex[h\vdg_fm"
��`h^bZHsmsZeZ
�`_jZj^AgZqbl\hkg_l_[_[uehkljZrghb\lh`_\j_fylubkiulu\ZeZdg_fmex[h\v
��`h^bZ
�L_fZgZdZdh_lh\j_fyih\bkeZ\\ha^mo_ihlhf`_jZj^ihkfhlj_egZqZkuIj_^eZ]Zx\_jgmlvky
dwlhfmgZke_^mxs_cg_^_e_Yijhrml_[yaZibkZlvwlhlkhgfZdkbfZevghih^jh[ghbijbg_klbgZ
ke_^mxsmx\klj_qmWlhl\h_^hfZrg__aZ^Zgb_
�`h^b\klZeZkgyeZdZj^b]Zgbm[jZeZ_]h\kmfdm\ayeZk\_rZedb\_ljh\dmbgZ\uoh^_kdZaZeZ
�`_jZj^mkiZkb[hIh^hreZdebnlmbgZ`ZeZdghidmHgZ`^ZeZkfhlj_eZgZ^\_jbgZk\hb
�[hlbgdbhdlhjFZjl_gkgZ]_hf_ljbq_kdbcmahjdh\jZkbgb_bhjZg`_\u_nb]mjdb[uebklhev
dhlhjuc^Z`_g_gZludZekygbgZdZdb_ij_iylkl\bykeh\gh\gmljbmg__[uekiehrghcimklujv
�`h^bih^mfZeZhlhfqlh[ukimklblvkyi_rdhfghqm\kl\h\ZeZqlh__dZd[m^lhijbde_bebd
wlhfmf_klmkeh\ghdh\_jbih^hr\u[hlbghdkebebkv\h_^bghdZddh`gucljZgkieZglZlBm`_
klhylZfhgZihgbfZeZqlhimlbh[jZlghg_lqlhijhklhlZdhlhjZy[ueZa^_kvlhevdhqlhmljZq_gZ
�gZ\k_]^ZQlhhgZ[hevr_g_[m^_lkb^_lvi_j_^`_jZj^hf^mfZyhq_fih]h\hjblvG_[m^_l
[hevr_rmlhdh[__[_amij_qghf^_lkl\_KhghdZaZekyba\e_q_ggZih\_joghklvZ\ke_^aZgbf
g_ba[_`ghihke_^h\Zebb\hkihfbgZgbykeh\ghk\yadZ`_klyguo[Zghdijb\yaZggZydfZrbg_\
dhlhjhc_^mlfheh^h`_gubwlhm`_g_h[jZlbfhhgZ[hevr_g_kfh`_l\ul_kgblvwlbh[jZau
aZkmgmlvboh[jZlgh\aZ[ulv_
hkihfbgZgb_ohjhrhi_j_g_kehih]j_[_gb_b\_jgmehkvdg_c\i_j\ha^Zgghf\b^_lZdh_`_
yjdh_fgh]hf_jgh_qZklv__`bag_ggh]hhiulZ\h\k_fki_dlj_\hkijbylby\dmkaZiZo
lZdlbevgu_hsms_gbyb\k_lhgZijy`_gb_GhaZlh[_aajbl_evgh]hh[jZaZ\k_hdZaZehkvhdmlZgh
�lvfhcIhfg_gbx`h^bwlhk\yaZghkl_fqlhkh[ulbyijhbkoh^bebghqvxEb[h`_hgZlh]^Z
gZf_j_gghaZdjueZ]eZaZbagZqZevghj_rb\h]jZgbqblv\hkijbylb_wlh]h[he_ag_ggh]hfhf_glZ
�I_j\uc\aju\ijbg_kbkdexqbl_evgh[hevblj_\h]mghihlhf`h^bihgyeZqlhfh`_lk^Zlvkyb
qlhdZiblmeypbywlh__kihkh[hk\h[h^blvkyhlwlh]h[be_lgZk\h[h^mK_cqZk_chklZ\Zehkv
gZ^_ylvkyebrvgZlhqlhhgZ[ueZkhmqZklgbp_cku]jZeZ\wlhfhij_^_e_ggmxjhevihlhfmqlh
_keblZdhgZ\k__s_fh]eZ[u_]hex[blvbgbq_]hg_ijbrehkv[uf_gylvGh_clh]^Z[ueh
��\k_]hr_klvZZjj_em^\_gZ^pZlvb`h^bg_\khklhygbb[ueZ\hh[jZablvdZdfh]eZ[ulv\
wlhfih\bggZ
Hg
GZlZrZ\_jgmeZkv^hfhcghLh^^Zg_ijhklbeZhfgh]hf\k_klZehdZdjZgvr_hgb\f_kl_
m`bgZxlaZklhehfhgZmqblkym[bjZ_l^hfZdgbfdlhgb[m^vlhb^_ehaZoh^blghl_i_jvGZlZrZ
jZa^_\Z_lky\\ZgghcbaZkuiZ_ljZgvr_q_fhgey`_lihfbfhwlh]hhgZmklZgh\beZ`_kldbc
dhf_g^ZglkdbcqZkqlhy\ey_lky[hevrbfbkiulZgb_f^ey_]hl_ji_gbydhlhjh_hgZijh^he`Z_l
bklyaZlvbg_ij_djZsZxsbfbkyjZa]h\hjZfbh[mdjZr_gbbklheZbdh]hdm^ZihkZ^blvm`g_]h\hjy
ijhdheykdbb^_lkdb_kb^_gvy^eyfZrbgu\lh\j_fydZdgbq_]hbawlh]hg_\ujZ`Z_lgbex[\b
^jm]d^jm]mgbex[\bdkugm_s_bbfyj_[_gdZklZehij_^f_lhffgh]hqbke_gguoh[km`^_gbcb
kihjh\\dhlhjuoaZ^_ckl\h\Zgu\k___^jmavybkhk_^bGZlZrZg_mkihdhblkyihdZg_bamqbl\kx
�fZevqbdh\mxiheh\bgmlhekl_gghcdgb]bih^gZa\Zgb_f_lkdb_bf_gZihke_^g_]h\_dZHgZ
hldZau\Z_lkyihgylvqlhlZdb_\ZjbZgludZdO_jrbebJhkdhm\hh[s_h[km`^ZlvkfukeZg_lZ\h
\k_m\_ebqb\Zxs_fkydhjhldhfkibkd_gZ\_jomihdZhklZxlkyDewjbgkbWf[jhmaGZa_jdZe_\
\ZgghcgZde__gu[mfZ`dbkbf_gZfblbiZQhgkbbFhgl]hf_jbdhlhju_lhb^_ehf_gyxlky
f_klZfb\aZ\bkbfhklbhlijbhjbl_lh\G_evayhl\_j]Zlvbfyebrvihlhfmqlhhghl_[_g_
gjZ\blkyZ[kmj^ghaZy\ey_lGZlZrZ
D\_q_jmdh]^Zm`bgaZdhgq_gbd\ZjlbjZgZihfbgZ_l^mrgucqmeZgihegucg_k\_`boaZiZoh\b
g_`_eZgguo]hkl_cgZklmiZ_lfhf_gldh]^ZLh^^mohq_lkyh^gh]h[jhkblvkybahdgZ?keb[u
�_fmohly[u[uehkd_fih]h\hjblvlZddZdhgjZgvr_jZa]h\Zjb\Zek`h^bGhhgZl_i_jvgZwlh
g_kh]eZkblkyZk^jmavyfbhg\hkgh\ghfgZimkdZ_lgZk_[y[jZ\Z^m^Zb\k_jZ\ghijh\h^blvk
gbfbfgh]h\j_f_gb_fml_i_jvg_jZaj_rZxlLh^^_kebl_[_lZdohq_lkykgbfbm\b^_lvky
HgkdmqZ_lihl_f\j_f_gZfdh]^Z\ha\jZsZeky^hfhcghqvxb\u]meb\Zemha_jZkh[ZdmaZ[hlu
^gyjZkk_b\Zebkvbwlhihfh]Zehi_j_clbdhkgm=em[hdhcghqvxdh]^Z]hjh^aZkuiZebmlboZe
Lh^^rZ]Ze\^hev[_j_]Zh^bggZijbjh^_kemrZe^uoZgb_\h^udZdhgZnujdZ_lb\a^uoZ_l
hl^Z\Zeky[_a]jZgbqghcimklhl_g_[ZgbkiZ^Zxs_]h[_kqbke_ggufbkdeZ^dZfb^hkZfh]h
]hjbahglZykgu_ghqbfh`gh[uehjZa]ey^_lv;hevrmxF_^\_^bpmbIheyjgmxa\_a^mHgfh]
gZclbHjbhgDZkkbhi_xI_]ZkZbfgh`_kl\h^jm]bokha\_a^bcZ_kebghqv\u^Z\ZeZkv[_aemggZyb
l_fgZyLh^^\ukfZljb\ZeFe_qgucImlv^_lkl\_hgf_qlZeha\_a^ZohdZaZlvkykj_^bgbog_\
dhkfbq_kdhfdhjZ[e_Z\k\h[h^ghfieZ\Zgbbhg[uieue\kZfhcbo]ms_gZkibg_ZfbeebZj^ub
ljbeebhgudjhr_qguoh]hgvdh\s_dhlZeb[u_]hdh`mihlj_kdb\Zykeh\ghijhoeZ^guch]hgv
KlhevdhijbylguojZafure_gbc\ul_kgbehkvbihqlbaZ[uehkvGZijbf_jk_cqZkLh^^keurbl
Z[khexlgmxlbrbgmrbi_gb_b_fm\kihfbgZ_lkyZlfhkn_jgh_^Z\e_gb_:\^_lkl\_hg
\hh[jZ`Zeqlh\k_Z[khexlgh\k_ba^Z_la\mdb`Ze_eqlhhg_]hg_keurblHk_gvxdh]^Zebklvy
gZqbgZebf_gylvp\_l`_el_xsb_bdjZkg_xsb_a\mqZebihjZaghfmAbfhckg_]_kghc
gZ[moZxsb_ihqdbIeu\msb_h[eZdZF_edb_ilZob\gZijy`_gghfihe_l_bo`_l_gbg_kmsb_ky
aZgbfbiha_fe_Lh^^mgjZ\blky`blv\]ZjfhgbbkfbjhflZdbfdZdhchg_klvrZ]Zlvihfbjm\
lZdlk_]hfmaudhcGZkljhb\rbkvhgfh`_l[ulvd_fm]h^ghbfh`_l^h[blvkyq_]hm]h^gh
G_dhlhju_gZau\Zxlwlhm^Zq_c
L_i_jvm`_g_lhkh[h]hkfukeZiblvbkdexqbl_evghih\_q_jZflZdqlhLh^^klZe\ubkdb\Zlv
ibl_cgu_aZ\_^_gbyb\h[_^?]hihke_^gyygZoh^dZkihjl[Zj\Omf[hev^liZjd_wlhm^Ze_ggZy
]Z\Zgv]^_ih[eb`_d[Zjghcklhcd_kb^ylklZjh`beuivxsb_^_r_\h_[hqdh\h_ib\hZ\]em[bg_
b]jZxl\^hfbghbeb\klZj_gvdbc[bevyj^wlhfaZ\_^_gbbZlfhkn_jZkhojZgbeZkvk
\hkvfb^_kyluokm^yihaZiZomHkh[_gghLh^^mgjZ\blkya^_kvlhqlhkx^Zg_aZc^_lgbdlhba
agZdhfuoOhaybgih`behcbkiZg_p\fylhcn_ljh\hcreyi_kmljZ^h\_q_jZkb^blgZklme_\hae_
dZkkh\h]hZiiZjZlZZgZeb\Z_lbih^Z_l_^m_^bgkl\_ggZyhnbpbZgldZDh]^ZgZijhrehcg_^_e_
Lh^^aZ[j_ekx^Z\i_j\u_^mfZeqlh[uklj_gvdhhijhdbg_lklZdZgqbdbmc^_lghdZdlhevdhhg__
m\b^_e\u[jhkbewlmb^_xba]heh\uBl_i_jvhgoh^bllm^Z_`_^g_\ghklZ[bevghaZgbfZyklhebd
\hae_fmaudZevgh]hZ\lhfZlZkibghcdkl_g_ebphf\aZe
�K_]h^gyhgke_^blaZdZ`^uf__^\b`_gb_fg_aZf_lghghklhqghklvx`bIbWkex[hc
fhf_glLh^^fh`_llhqghgZa\Zlv__f_klhiheh`_gb_fZjrjmlkdhjhklv^\b`_gby]jZnbd
hklZgh\hdFh`ghih^mfZlvqlhhgZ]emoZybke_iZykh\k_fg_h[jZsZ_lgZg_]h\gbfZgbygh
ihkueZ_fu__ckb]gZeu^eyg_]h\k_jZ\ghqlhp_jdh\gucdhehdheijbau\ZxsbcgZ[h]hkem`_gb_
=ey^ygZg__om^xsZykijyfufb\hehkZfbb\iZeufbs_dZfbhg\hh[jZ`Z_lk_[_]heh^gh]h
j_[_gdZulygmlh_l_ehiehkdZy]jm^v\uklmiZxsb_lZah\u_dhklb\iZeuc`b\hlKlmigbdZd
^hs_qdbghmadb_;jh\bhgZg_\usbiu\Z_lLh^^ijh\_elmlm`_^h\hevghfgh]h\j_f_gbghhgb
h[f_gyebkvebrvg_kdhevdbfbkeh\ZfbHgZihoh`ZgZ`_gsbgkhKj_^ba_fgh]hfhjyghZdp_glZ
g_l=hehkfhghlhgguckeh\Zkeb\Zxlkykeh\ghmg__g_lkbe]h\hjblvq_lq_HgZgZg_]hgbdh]^Z
g_kfhljbl
DZdl_[yah\ml"kijZrb\Z_lhgdh]^ZhgZih^oh^blqlh[uijbgylvmg_]haZdZaLh^^^Z\gh
ohl_eaZ^Zlvwlhl\hijhkb`^Zeih^oh^ys_]hfhf_glZiulZykvjZa]Z^Zlv__jZ\gh^mrb_Ghl_i_jv
lhhgg_qm`hcq_eh\_dZj_]meyjgucihk_lbl_evhgZdg_fmijb\udeZQlhdZkZ_lky`_gsbghg
BehgZhgZ[jhkZ_ldhjhldbc\a]ey^gZ_]hebphfh`_l[ulv\i_j\u_aZ\k_wlh\j_fy
Lh^^ohq_lkdZaZlvqlhhgZhr_ehfbl_evgZKm^yih__\b^mkZfZhgZh[wlhfg_agZ_lGZg_]h
gZ\Zeb\Z_lky]jmaihl_jyggh]h\j_f_gbgZklhcqb\h_klj_fe_gb_ijbjh^udhlhjh]hhgg_ihgbfZ_l
ghdhlhjh_\k_jZ\ghjmdh\h^blbfQ_]h_fmohl_ehkv[ulZdwlhaZ\_klb__\fm`kdhclmZe_lb
aZdjulvkylZfQlhhgfh`_lk^_eZlvwlhkijhkblvdh]^ZaZdZgqb\Z_lky__jZ[hqbc^_gvk\h^blv__
\ohjhrbcj_klhjZgihljZlblvijbebqgmxkmffmijhba\_klb\i_qZle_gb_k_`_gsbguex[yl
^_gv]bEx[Zyl_[_hl^Zklky_kebgZg__^hklZlhqghfgh]hihljZlblvQlh[ulZfgb]h\hjbeb\
mq_[gbdZobf_ggh^_gv]bijb\h^yl`_gsbgm\gZkljh_gb_
BehgZi_j_ghkbl\_kl_eZgZijZ\mxgh]m[_^jhih^Z_lky\i_j_^HgZkfhljbldm^Zlh\^Zev
Rhlbibglmib\ZijhkblLh^^Hg_cgbq_]h^jm]h]hgbdh]^Zbg_]h\hjbeHgZhloh^bl
BehgZah\_lhg
HgZjZa\hjZqb\Z_lkyb\ha\jZsZ_lky
Lh^^\kihl_eIh]jm^bjZkiheakyihdZeu\Zxsbc`Zjeh[ihdjuekybkiZjbghc
Dh]^Zfg_[ueh^_kylve_lgZqbgZ_lhghl_pgZfhbo]eZaZokehfZefZl_jbjmdmAZ\_eaZ
kibgmhgZojmklgmeZE_\ZyQlh[ulufh]eZb^Zevr_jZ[hlZlvkdZaZehg_cBkfhlj_eijb
wlhffg_ijyfh\]eZaZGbdh]^Zg_aZ[m^m_]hebpZ\wlhlfhf_glHgdZd[m^lhqlhlhihdZau\Ze
fg_ijh\h^be^_fhgkljZpbxMqbe
=h\hjywlhLh^^kfhljblgZg__\ulbjZ_leh[jmdZ\hf
Yihdeyekyqlhgbdh]^Zg_klZgmlZdbfdZdhgY\k_]^Zm\Z`Zel_o`_gsbgkdhlhjufbh[sZeky
G_ohqmkdZaZlvqlhyk\ylhcghykbevghboex[beDh]^Zy^hklZlhqghih\ajhke_eym\_efZlv
hllm^ZBaZ[hlbekyhg_c^hkZfhckf_jlb
Lh^^kZfk_[yg_gZ\b^blaZwlmj_qvWlhg_[he__q_ffZeh^mrgZyihiuldZ\u[blvkhqm\kl\b_
[_kklu^gucljxdHgjZkkdZau\Zewlh`_gsbgZfm`_g_jZaWlhg_kh\k_fg_ijZ\^ZgZmjh\g_
wfhpbc\k_\_jghBehgZk^_eZeZiherZ]Z\_]hklhjhgmb\__]eZaZoaZ]hj_ekyk\_l^Z`_jZgvr_
q_fLh^^aZdhgqbeGhkeh`ghihgylvkhqm\kl\b_wlhbebij_aj_gb_OhlyhgZ_fm_s_gbq_]hg_
ih^Z\ZeZZagZqblhglj_a\ucgZ\_jgydZwlh]h\hjbl\_]hihevam_^vLh^^g_mibekygZklhevdh
qlh\ky^mrZgZbagZgdmhgg_dZdhclh`Zedbcimklha\hg\_sZxsbchk\hbo[ueuog_\a]h^ZoHg
g_lhevdhlj_a\ghbihklZlmkmgZoh^blkyqmlhqdm\ur_q_fhklZevgu_dh]hhgZfh`_l\klj_lblv\
wlhf^_r_\hf[Zj_BLh^^jZkkqblu\Z_lgZlhqlhlj_a\hklvku]jZ_l\_]hihevamdZdb[hlbgdb
bal_eyqv_cdh`bklbevgZykljb`dZJhe_dkFbe]Zmkkih[e_kdb\Zxsb_gZe_\hfaZiyklv_
G_agZxihq_fmj_rbe\Zfh[wlhfjZkkdZaZlv]h\hjblhg
HnbpbZgldZkgh\Zhl\hjZqb\Z_lkyLh^^kgh\Z__ih^au\Z_l
Ybah\k_okbeklZjZxkvijb\e_qv\Zr_\gbfZgb_ijh^he`Z_lhgGhijhrmijhs_gby
GZ\_jgydZ\up_euc^_gv\ukemrb\Z_l_ih^h[gu_ieZdkb\u_bklhjbbohlyaZkem`b\Z_l_dm^Z
[hevr_]h\Zfgm`_gfm`qbgZdhlhjucaZ[m^_lhk_[_b[m^_l^mfZlvlhevdhh\Zk;Zeh\Zlv\Zk
��Zjblvp\_lubih^Zjdb_eZlvfZkkZ`klhidh]^Z\u\_jg_l_kvkjZ[hluFhcfbeucnj_d_glu
n_kv^_gvgh]Zohgbhs_gvbhs_gv[he_lvu`_kmljZ^h\_q_jZdhjfbl_g_m^Zqgbdh\
iulZxsbokyijbm^ZjblvaZ\Zfbohly\ugZjZ[hq_ff_kl_Ghg_nhegmckylu]h\hjblv;hjbkb
fukimklblvkg_]hrdmjZdZdfu^_eZlv\KZ\_pdbcKZxa
BehgZg_h`b^ZgghgZqbgZ_lkf_ylvkyk\hckl\_ggZy_c[_amqZklghklv\g_aZighkf_gy_lkyjZ^mxs_c
koh^blvihm`bgZlvkgbf\k\hc\uoh^ghcaZ^\Z^gy^hlh]hdZdhg^he`_gihemqblvj_amevlZlu
ZgZebah\baZiylv^g_c^hk\Z^v[uLh^^ij_^ihq_e[um`bgghwlhg_\hafh`ghihdjZcg_cf_j_
ihdZg_kgyldhf_g^ZglkdbcqZkDh]^Zkugjh^blkyhgihklZjZ_lkyhj]Zgbah\Zlv^hfZdZdb_gb[m^v
i_j_f_guMklZgh\blijZ\beZk^_eZ_llZdqlh[ufh`gh[ueh`blvdZdjZgvr_;_]Zlvdm^Zlh
mdjZ^dhcg_\_]hklbe_^Zb\hh[s_g_\ZjbZglLh^^kgh\ZklZg_lkZfk_[_ohaybglhqghlZd`_
�dZd[uehk`h^b
Lh^^m`_\hfgh]hfkZfg_k\hcGZijbf_j_]hgZ\h^gbeb^_lkdb_\hkihfbgZgbyFZfZ^_eZ_l
ihgqbdbkm[[hlgbfmljhfhgZklhblgZ^dZkljxe_crbiys_]h`bjZb`ZjblihjpbxaZihjpb_cZ
hgkb^blaZklhehfbdmrZ_ll_qlhm`_hkluebQlh[u__ihjZ^h\Zlvhg_kl[hevr_q_fohq_lkyb
dh]^Z[hevr_m`_g_e_a_l^Z`_dh]^ZgZqbgZ_llhrgblvWlZkp_gZ\uau\Z_lkf_rZggu_qm\kl\Z
dZdb\k_\hkihfbgZgbyhfZl_jbGZijbf_jdZdhgZeh`beZkvjy^hfkgbf\_q_jhfb]eZ^beZih
]heh\_ihdZhgg_aZkuiZeDZdhgZh[ebau\ZeZiZe_pqlh[u\ul_j_lvdZdmxgb[m^v]jyavk_]h
s_db^Z`_dh]^ZLh^^ih\ajhke_eG_`gh_dZkZgb___jmdbiZogms_cq_kghdhfDZd_fmwlh
h^gh\j_f_ggh[uehbijbylghbijhlb\gh?fmgZ^h_ehqlh\ihke_^g__\j_fywlb\_sb
\kihfbgZxlkyihklhygghkeh\ghjZkiZogmekydZdhclhjZg__aZdjulucrexaLh^^mwlh\k_
g_bgl_j_kgh\hkihfbgZgbywlb[_kkfuke_ggub[_kk\yaguBdh\k_fhklZevgufkljZoZf
^h[Z\ey_lky_s_blhqlhhgklZgh\blkykebrdhfm`keZ[ufmljZqb\Z_lfm`_kl\_gghklv
HgZ
ex[hcfhf_gl\j_f_gb\fbj_ijhoh^bldZdfbgbfmf^_kylhddhgn_j_gpbcgZikboheh]bq_kdb_
l_fuHgZih^mfZeZh[wlhfkjZam`_dh]^ZWebkhg\_e_eZ_cm_oZlvba]hjh^ZAZ]h^ujZ[hlu
�`h^bihk_sZeZih^h[gh_f_jhijbylb_ebrvh^gZ`^uwlh[ueZdhgn_j_gpbyihl_f_
dhffmgbdZpbb\@_g_\_g_kdhevdhe_lgZaZ^?clh]^Zhq_gvihgjZ\behkvdZde_]dh[ueh
h[sZlvkykex^vfbhsms_gb_ijhn_kkbhgZevgh]hlh\Zjbs_kl\Zbgl_j_kgu_\uklmie_gby
^hdeZ^qbdbkh[jZ\rb_kykh\k_]hk\_lZihoh^u\j_klhjZgukgh\ufbagZdhfufb\aZ]jZgbqghf
]hjh^__jgmeZkvhgZkhk\_`bfwglmabZafhfihih\h^mjZ[hlu\g_keZ\h\aZbfh^_ckl\b_k
deb_glZfbg_dhlhju_dhjj_dlb\uklZeZm^_eylv[hevr_\gbfZgbyyaudml_eZih^[hjmkeh\
bkihevah\Zlvbo`_`_klubnjZau^eygZoh`^_gbyh[s_]hyaudZ
�`h^b^Z\ghohl_eZkt_a^blv_s_gZdZdmxgb[m^vdhgn_j_gpbxghdZdlh\k_g_kdeZ^u\Zehkv
HlqZklbbaaZ\_jghklbLh^^mdlh`_hg_fihaZ[hlblkydh]^ZhgZm_^_l"Ohlywlh[_kihdhckl\h
y\eyehkvebrvijbdjulb_f\gmljbdhg_qgh\k_[uehfjZqg__Kh[kl\_ggbq_kdbcbgklbgdl
IZjZghcyG_`_eZgb_ij_^hklZ\eylv_fm_s_[hevrmxk\h[h^m^_ckl\bcIjb\uqgu_qm\kl\Zb
�ohlyhgbg_l_jaZeb___`_^g_\ghghg_khfg_gghku]jZebhij_^_e_ggmxjhev\lhfqlh`h^b
ij_^ihqblZeZhklZ\Zlvky^hfZ
u[hjk\_ekydMijZ\e_gbx]g_\hf\bklhjbq_kdhf]hjh^_bgq_kl_j_gZx]_:g]ebbb
��Wfhpbyfklj_kkmbklZj_gbx\kheg_qghf`_dkhg\bee_Nehjb^Z`h^b[hevr_bgl_j_km_l
mijZ\e_gb_]g_\hfjZgvr__cg_ij_^hklZ\eyehkv\hafh`ghklbbamqblvwlml_fm:_kebihke_
dhgn_j_gpbb_s_bqlhgb[m^vihqblZlvhgZkfh`_l[jZlvdeb_glh\dhlhjuflj_[m_lkyihfhsv\
wlhckn_j_Ghihkfhlj_\ijh]ghaih]h^ubmagZ\\lmjZ]_glkl\_p_gmhgZ\k_`_\u[bjZ_l
Wfhpbbklj_kkbklZj_gb_ml_rb\k_[yl_fqlhlZf__`^mliZevfubljhibq_kdbc[jba
�LZdbfh[jZahfhgZhdZau\Z_lky\hl_e_`_dkhg\beey]^___[m^blgZklhcqb\uca\hghdl_e_nhgZ
�ih^^\_jvxl_fgh`h^bi_j_dZlu\Z_lkygZ[hdkfhljblgZy^h\blha_e_gu_pbnjuwe_dljhgguo
�qZkh\G_l_s_br_klbZ`_khegp_\klZg_lg_jZgvr_q_fq_j_aqZk
�`h^bijb_oZeZkx^ZihaZ\q_jZbkl_oihjgbjZamg_aZ^mfZeZkvhlhfihq_fmhgZa^_kvhlhf
qlhijhbkoh^bl^hfZGZdhgn_j_gpbbg_ljm^ghaZ[ulvh[h\k_fhklZevghflml\k_ijhklhb[_a
oehihlwlhhl^_evgucfbj]^_gZklhysZy`bagvkf_gy_lkyjZaebqgufbhl\e_q_gbyfbb
jZa\e_q_gbyfb:m^blhjbbaZeblul_ieuf_kl_kl\_ggufk\_lhf^\_jbiZlbh\uoh^yl\kZ^uk
p\_lmsbfdmklZjgbdhfgZmebp_fh`ghih^klZ\blvebphkhegpm\^hogmlvaZiZohd_ZgZ?cgbq_]h
g_ijboh^blky^_eZlvebrvmkljhblvkyihm^h[g__\fy]dhfdj_ke_bkemrZlvbgl_j_kg_crb_
\uklmie_gbyihclbkh\k_fb\j_klhjZggZh[_^h^_lvkydm`bgm\]hjh^_HgZa^_kvgbdh]hg_
��agZ_lGbdlhg_\dmjk___`bag_gghckblmZpbbeyhklZevguo`h^b\k_jZ\ghqlhihy\beZkvba
dhkfhkZbeb\hh[s_fZl_jbZebah\ZeZkvgZjh\ghff_kl_
�Lj_a\hgysbcl_e_nhg\wlmdZjlbgmg_\ibku\Z_lky`h^bihdj_iq_aZdju\Z_l]eZaZb`^_ldh]^Z
wlhij_djZlblkyKgh\ZgZklmiZ_llbrbgZhgZf_^e_gghbk^_j`Zggh\u^uoZ_lihoh`_gZ\a^hob
hiylvaZkuiZ_lgh]em[hdbckhgk_cqZkg_ihcfZlv]heh\ZkebrdhfaZgylZkgh\b^_gbyfbihegZ
kljZgguobim]Zxsboh[jZah\lheiZex^_cyjdbck\_ldlhlh[_`blBg_[hevr_q_fq_j_a
g_kdhevdhfbgmljZa^Z_lkygh\uca\hghdhkg_wlhlgbadbcbgZklhcqb\uca\mdij_h[jZ`Z_lky\
�q_clhieZq`h^bhdhgqZl_evghijhkuiZ_lkyG_ihgylghaZq_ffhj]Zy\l_fghl_hgZ\klZ_lk
djh\Zlbbhsmivxijh[bjZ_lky\\Zggmx
Ihlhfdh]^ZhgZaZ\ljZdZ_lkdhee_]Zfb\j_klhjZg_ijbhl_e_dlhlhih^oh^blkaZ^bbdZkZ_lky__
ie_qZHdZau\Z_lkyqlhwlhh^gZbahj]ZgbaZlhjh\dhgn_j_gpbbijb\_leb\Zy`_gsbgZdhlhjZy
ij_^klZ\beZkvebqgh\k_fbdZ`^hfmdhfmlh^Z`_ih^\ZjZaZ
Zfa\hgyl]h\hjblhgZFh`_l_ih^hclbdZiiZjZlm\nhc_
Hg
Ihke_^gb_ljbkiheh\bghc^gy\]heh\_mg_]hdjmlylkyBehghh[jZagu_fukebwlbBehghh[jZagu_
fukebjh`^ZxlBehghh[jZagu_h[jZauh[j_lZxsb_nhjfmkeh\ghf_lZeebq_kdZykljm`dZ\
fZ]gblghfihe_Wlbfb^gyfb[uebiylgbpZkm[[hlZ\hkdj_k_gv_bi_j\Zyiheh\bgZihg_^_evgbdZ
dh]^ZLh^^aZ[u\Ze]h\hjblvGZlZr_qlhex[bl__g_^h\hevgh\h^be__ihfZ]ZabgZfhldZau\Zeky
ihfh]Zlvihohayckl\m\uibe^\_gZ^pZlv[hevrbo[Zghdib\ZbfZklmj[bjh\ZedZ`^ucjZadh]^Z
r_e\^mrAZwlhdhjhldh_\j_fygbq_]hg_ih^haj_\ZxsZyBehgZijbh[j_eZfZdkbfmfwjhlbq_kdhc
ijbly]Zl_evghklb\_]hwj_]bjh\ZgguonZglZabyoKlZ\h[t_dlhfqm^h\bsguoijh_dpbchgZ
^hklb]eZklZlmkZ_]h`_gkdh]h^\hcgbdZb^_Zevghc\lhjhciheh\bguihablb\hf_]hg_]Zlb\Zb
g_]Zlb\hf_]hihablb\ZdmkhqdhfiZaeZ^_eZxsbf_]h`bagviheghcLh^^kZfihgbfZ_lqlhwlb
_]hfukebg_a^hjh\ughebrv\fhf_gluijhykg_gbykhagZgbydhlhju_hgj_rbl_evgh]hgbl
ijhqv
j_klhjZg_gZKZml^bZ[hg]^_BehgZkh]eZkbeZkvkgbf\klj_lblvkybglbfgZybklbevgZy
h[klZgh\dZLh^^m`_ij_^\b^bldZdbo\a]ey^u\klj_lylkydh]^ZhgZih^g_k_ld]m[Zf[hdZe
\hh[jZ`Z_ldZdhgZ[m^_l`_\Zlvdjhohlgu_dmkhqdb^hjh]hklhys_]hfykZHgZ`_gbjZamg_
ijh[h\ZeZk\_`bomkljbpg_ij_^klZ\ey_lqlhkq_eh\_dhffh`_lk^_eZlv[mluedZihgZklhys_fm
ohjhr_]h\bgZ\wlhfLh^^m\_j_gbhglZd`_agZ_lqlh\dmkb\\k_owlbojZ^hkl_chgZklZg_l
�g_gZkulgZijbkljZklblkydh\k_fmqlhhgfh`_l_c^ZlvZ`_dh]^Zhg\uoh^blbahnbkZbb^_lgZ
g__m`_dlhlh_klvqlhhgZfh]eZ_]hjZkdmkblvijbclb\k_[yi_j_^mfZlvGZh[hjhlLh^^m\_j_g
qlhhgb^_lgZk\b^Zgb_\k_ck\h_c`bagbjZg^_\mkihkh[gh_i_j_\_jgmlv\k_BehgZwlh]h_s_g_
agZ_lghhgZba[jZggZyhgZkiZk_l_]hhl[Zj^ZdZ\dhlhjucLh^^gZk\hx[_^mihiZeBehgZ
om^Zyg_ba\_^ZggZyhklhjh`gZydZddhrdZ^h\_jqb\ZydZd^blyg_hkhagZxsZyk\h_cdjZkhlub
kbeu\hlj_r_gb_\k_o_]hijh[e_fIha\ydb\ZydexqZfbhlfZrbguhgkf__lky\]hehk\uimkdZy
\fhjhaguc\ha^moh[eZdhiZjZLh^^m`_kqblZ_lfbgmlu\k__]h^\b`_gbygZjhqblukeh\gh
lZg_pHgwe_]ZglghkZ^blky\fZrbgm\dexqZ_l^\hjgbdb`^_ldh]^ZhgbjZkqbklylbg_c
ih^t_a`Z_ldh[hqbg_bjm]Z_l\klj_qgucihlhdfZrbgHp_gb\Z_lkh[kl\_ggu_am[u\a_jdZe_
aZ^g_]h\b^ZdexqZ_lijZ\ucih\hjhlgbdAZdb^u\Z_l\jhlijhlb\h]jb[dh\mxiZklbedm
Qm\kl\m_lhgk_[ygZm^b\e_gb_ij_djZkghlZdohjhrh_fmg_[uehm`_g_kdhevdhg_^_evYa\Z
ihqlbbkq_aeZijbklmiuq_khldbmlboebbaaZZgZebah\hgm`_lZdg_i_j_`b\Z_lIhgZqZemLh^^
�hq_gv[hyeky^_gv^jm]hc\hh[s_kmfZkoh^beghl_i_jvijbr_e\k_[yZ\ygZ]Zahg\dexqZ_l
jZ^bhbihiZ^Z_lgZ\klmie_gb_JZkdj_ihs_gghcf_eh^bb@Zeh[gZyfmaudZb]eZ^dbcl_ghj
�;h[[bOwlnbe^Z@\uau\Zxl\hegmlhkdbdhlhjhckh\_jr_gghg_\hafh`ghijhlb\hklhylvLh^^
\kihfbgZ_l^_\hqdmbaklZjrbodeZkkh\aZiZo__\hehkkghlhcpbljhg_eeuhl^_r_\h]h]_ey^ey
\hehkdhlhjucijhklhk\h^be_]hkmfZFh`_lbf_gghihg_chglhkdm_ldlhagZ_l"Lh^^aZf_qZ_l
qlh]jZgbpujZkieu\ZxlkyblZxl]jZgbpuf_`^mijhreufbgZklhysbff_`^mBehghcGZlZr_c
�`h^bblhc^_\hqdhcbardheu:ihlhfi_kgydhgqZ_lkybLh^^kgh\Z\k\h_cfZrbg__^_lgZ
k_\_jdJma\_evlZ\_gx
Hg^_j`blky\djZcg_cijZ\hcihehk_lhjfhablgZk\_lhnhj_I_j_^gbfgbadZyN_jjZjb
h[l_dZ_fhcnhjfu\hegmxsZybkh[eZagbl_evgZy?]h\^jm]ho\Zlu\Z_lkljZklgh_`_eZgb_
aZ\eZ^_lvbf_gghwlhcfZrbghc`]mqZyf_qlZ\her_[gufh[jZahfhdZaZlvkygZ__\h^bl_evkdhf
kb^_gv_aZjme_f?]hIhjrdhlhjucLh^^jZgvr_h[h`Zej_adhgZqbgZ_ldZaZlvkykebrdhf
dhgk_j\Zlb\gufk^_j`Zgguf^Z`_i_^Zglbqgufwlh`_\u[hjfm`qbgumljZlb\r_]hkljZklvDZd
lZdh_fh]ehijhbahclb"Dh]^Zhgbaf_gbeky"
M`_ihqlb\j_fyHklZehkvebrvg_kdhevdhk_dmg^?keb[uLh^^wlhagZehgg_klZe[uljZlblvbo
gZj_r_gbydhlhjufm`_g_km`^_ghk[ulvkyihf_gylvfZrbgmba[Z\blvkyhlkmohklhy
hk\h[h^blvkyLh^^\_jbeqlhGZlZrZ\_jgmeZ_fmfheh^hklvghl_i_jvhgihgye\k_@_gsbgZ
^mfZxsZyqlhlu_cijbgZ^e_`brvdZdb\kydb_h[yaZl_evkl\Zfh`_lfm`qbgmkehfZlv:qlh[u
`blvgZ^hijh^he`Zlv^\b]ZlvkyB[ukljhqlh[ug_k\yaZeb
Ihqm\kl\h\Z\i_j\ucm^ZjLh^^^mfZ_lqlhwlhdZf_gvQlhdlhlh[jhkbe_]h\hdghk
\h^bl_evkdhcklhjhgue_\hfmo_a\mqbl\aju\hkdhedbkl_deZhjhrZxle_\mxiheh\bgmebpZ
QlhaZoj_gv\hafmsZ_lkyhg\kemo
�hljhgm\rbkvjmdhc^hs_dbLh^^ih\hjZqb\Z_lkyM\b^_\g_[hevrmxdjm]emx^ujhqdmkhj_hehf
ihlj_kdZ\r_]hkykl_deZhgihgbfZ_lqlh\g_]h\uklj_ebebohly[hebg_qm\kl\m_lHgkfhljbl
^Zevr_gZklhysmxjy^hffZrbgmHldjulh_hdgh]heh\Z\r_jklyghcrZihqd_ijhgabl_evguc
\a]ey^[e_kdibklhe_lZLh^^g_agZ_ldlhwlhghg_m^b\ey_lky
Ex^bihlhf[m^ml]h\hjblvg_ijZ\^mqlhhggbq_]hbg_ij_^\b^_eg_ihgyeqlhkemqbehkvOhly
wlh^_ckl\bl_evghijhbkoh^blhq_gv[ukljh]heh\_\kiuob\Zxlij_klmigu_h[jZaukf_jlv[m^_l
[ukljhcDZdgbiZjZ^hdkZevgh\klhev\Z`gucfhf_gldh]^Zihb^__kZfuf\Z`guf^eyg_]h
agZqbl^eyLh^^Zdm^Zf_gvr_q_f\k_hklZevgu_Ke_ihh[h`Z\rZy_]hfZlvbk[b\rbckykimlb
hl_pDebnnb=Zjjbemqrb_^jmavyGZlZrZ\kihfbgZ_lky\h[jZa_^_\hqdbdhlhjZy^_j`bliZim
�aZjmdmGZlZrZkbghfhgbh[Z[m^ml`blv?s_[he__ijbly]Zl_e_gh[jZaBehgu`^ms_c_]h\
�j_klhjZg_jZahqZjh\Zgb_jZkl_lbgbdlh__hlg_]hg_ba[Z\blB`h^blZdZydZdhchgaZklZe__
�\lhl^_gvdh]^Z\_jgmekybaaZ]hjh^ZjZklygm\rmxkyih^hldjulufg_[hf`h^bij_djZkgZy
bkdexqbl_evgZy?keb[uLh^^fh]hklZlvkyhgk^_eZe[uwlhjZ^bg__GhgbdZdbo\u[hjh\_fm
m`_g_ij_^hklZ\ey_lkyj_fy\klZehgZiZmambl_fg_f_g__k_cqZkhghdhgqblkyWlhi_j_^
kf_jlvxgZ^hkh[eZagylvZg_i_j_^bagZkbeh\Zgb_f?keb[u_fm^Zeb_s_ohlvfbgmlhqdmLh^^
�fgh]h_[umki_ek^_eZlvZ`_\bgh\guf^ZxlijZ\hgZl_e_nhgguca\hghdgZhlijZ\dm
khh[s_gby:hgqm\kl\m_lk_[ylZdbf`b\ufk\_jdZ_llZdyjdhkeh\ghaZ``_ggucnblbev
n_c_j\_jdZqlh\hl\hl\kiuog_lQ_]h[uhggb^ZeaZ_s_h^gmfbgmlmijhklmxfbgmlmgZkdhjh
ijbrblmxddhgpm_]h`bagb
QZklv\lhjZy
HgZ
�`h^b;j_llkemrZ_l]h\hjblhgZ^_j`Zljm[dmlZdkeh\ghwlh^hoeZydjukZ
?chl\_qZ_lg_dbc^_kihl]hehkq_ldbcbm]jh`Zxsbchgkeh\gh^hghkblkyba]jhfdh]h\hjbl_ey\
aZe_=h\hjblqlhhgbaihebpbbBd_]hkh`Ze_gbxmg_]hiehob_gh\hklbHgkijZrb\Z_lkb^bl
ebhgZ
�:`h^bklhbl\ky\ulygmeZkvkibgZijyfZygh]b\f_kl_[_^jZkljh]hi_ji_g^bdmeyjguklhcd_
�j_]bkljZpbbbkfhljblg_\b^ysbf\a]ey^hfgZkl_deyggmx\oh^gmx^\_jvhl_ey`h^bg_
ihgbfZ_ldZdZyjZagbpZkb^blhgZbebklhbllZdh_[_kihdhckl\hhg_c__lj_\h`bl?keb[u_fm
j_Zevgh[ueh^_eh^h__[eZ]hihemqbyhgg_a\hgbe[ukj_^bghqbg_f_rZe[ukiZlv
HgZiulZ_lkyiheh`blvdhg_p_]h^\mkfuke_gghfmih\_^_gbx
YaZ\ljZdZeZQlh\uohl_ebfg_kdZaZlv"
GhhglZdgbq_]hbg_]h\hjbllhedhf
�YlZdihgbfZx\ugZdhgn_j_gpbb]hehk]mklhcbehs_guc`h^b[md\Zevgh\b^bldZdkeh\Z
kdZlu\Zxlkymg_]hkyaudZdZ`^h_dZd`bjgZyebqbgdZaZ[bjZxsZyky_c\moh
�Zhl\_qZ_lhgZwlhiehoh"
Fbkk;j_ll\ZfdjZcg_g_h[oh^bfhg_f_^e_ggh\_jgmlvky^hfhc
M`_a\mqblbfyLh^^ZgZ_]hkdebadbo]m[ZohghihemqZ_lky[hevrbfbfy]dbfbl_i_jvmg__\
]heh\_jh`^Z_lky]heh\hdjm`bl_evguch[jZafhehdZ\ueb\Zxs_]hkyba\_^jZgbq_]hg_agZqZsbc
ghhlg_]hl_fg_f_g__kbevghlhrgblbdjm`blky]heh\ZDh]^Z]eZaZhldju\Zxlky]heh\Zm`_
e_`blgZih^mrd_Zk\_jomgZ\bkZ_lfgh`_kl\hebpM\b^_\klhevdhdm^Zoqmsbob\a\hegh\Zggh
�[hjfhqmsbojlh\`h^bl_jy_lkybkfmsZ_lkyGhdh]^Z__[_jmlaZjmdbbih^gbfZxlgZgh]bhgZ
[ukljhijboh^bl\k_[ybkgh\Z\klZ_li_j_^ebphfkhdjmrZxsbonZdlh\NZdlghf_jh^bgLh^^
�f_jl\`h^bklZjZl_evghiulZ_lkywlhohlvdZdlhhkhagZlvohlvbihgbfZ_lqlhNZdlghf_j
�^\Z__\bgZgZklhevdhhq_\b^gZqlhihebpbyQbdZ]h__m`_\uke_^beZ`h^bkh\_jr_gghg_
khfg_\Z_lky\lhfqlhdZdlhevdhhgZkhc^_lkkZfhe_lZ\ZwjhihjlmHOZjZ__lZf[m^_l`^Zlv
p_eucgZjy^?_Zj_klmxl\hafh`gh^Z`_gZ^_gmlgZjmqgbdbbaZijml\dZdhcgb[m^vaZohemklghc
qZklb]hjh^Z]^_lZfmgbolxjvfu
eb[hklj_fe_gby[_`Zlvaylv\Zj_g^mfZrbgmih_oZlvijhqvgZclb]jZgbpmqlh[u__i_j_k_qv
`blvbgdh]gblhGhmg__bgklbgdlihqlh\h]h]hem[yOhly^hfZ__g_`^_lgbq_]hdjhf_
�hiZkghklb`h^bg_fh`_l[jhkblv\k_lhqlh_cagZdhfhbex[bfhdjZcg_fkemqZ_hgZ
ih^h`^ZeZ[ug_kdhevdh^g_c\uibeZ[u_s_[hdZevqbd\bgZ\j_klhjZg_gZiey`__s_g_fgh]h
gZkeZ^beZkv[uljhibq_kdhc`ZjhcbZjhfZlguf\ha^mohfWlZi_jki_dlb\Zkbevghij_evsZ_lgh
g_ihemqblkyHgb`_[m^ml^hklZ\Zlva\hgdZfbbebqlh_s_om`_dh]hgb[m^vaZg_cijbrexl
�Z\h[_sZgb_^_l_dlb\mdhlhjuc\k_wlh\j_fy`^ZegZebgbbgZc^yjmdh\h^bl_eydhgn_j_gpbb
qlh[ujZkkdZaZlvhlhfqlh_cgZ^hm_oZlv\k\yabkhkf_jlvx\k_fv_\ukemrZ\__^ebl_evgu_
�kh[he_agh\Zgbybh[_sZgbyqZklbqgh\haf_klblvklhbfhklvmqZklby`h^b\ha\jZsZ_lkydk_[_\
ghf_jf_gy_l[be_lij_^mij_`^Z_lkb^_edmhklZ\rmxkyijbkfZljb\ZlvaZikhfbkh[bjZ_l\_sb
Dh]^ZkZfhe_lkZ^blky\k\_l_nhgZj_cgZ\ae_lghihkZ^hqghcihehk_djZkb\he_lylkg_`bgdb
�mdjZrZyghqgh_g_[hGZ`h^b\k__s_e_]dh_ieZlv_bkZg^Zebbdhlhju_hgZgZ^_eZdZ`msbfky
lZdbf^Ze_dbfmljhfghmg__ohly[uo\Zlbehij_^mkfhljbl_evghklb\aylvkkh[hclj_gqh\j_fy
ihe_lZhgZ\uibeZ\kxiheZ]Zxsmxky_c\h^dmklhgbdhfb__gZkljh_gb_fheqZijhrehpbde
ij_h[jZah\Zgbc]hj_hlqZygb_b`_eZgb_khijhlb\eylvkyKlmiZygZljZiblZsZaZkh[hcq_fh^Zg
hgZo\ZlZ_lkyaZg_mklhcqb\mx[jZ\Z^m?_g_aZ^_j`Zebdh]^Z\uoh^beb\k_ex^b\nhjfZo_s_g_
�ihy\bebkv`h^bihgbfZ_lqlhwlhdhg_qgh\k_]hebrv\hijhk\j_f_gbghohly[uk_cqZk\k_
b^_lg_lZdiehohdZdhgZh`b^ZeZb[_aijhbkr_kl\bcihemqb\[Z]Z`hgZqm\kl\m_le_]dbc
\_l_jhdgZ^_`^u\kfh]_k\h_]hg_kqZklvy
iZevlhgh\k__s_k]heufbgh]ZfbhgZ\uoh^blbaZwjhihjlZgZfhjhagmxghqgmxmebpmb
�\klZ_l\hq_j_^vgZlZdkbIh_a^dZ^hfhcijhoh^bl[_aijhbkr_kl\bc`h^b^h[bjZ_lky^h^hfZ
b^_lq_j_aoheeih^gbfZ_lky\ebnl_gZk\hcwlZ`^hklZ_ldexqbakmfhqdbI_kaZaZdjulhc
^\_jvxijhgabl_evgh]Z\dZ_lh^bgjZaZihlhfgZg__[jhkZ_lkykhjhddbeh]jZffh\qbklhcjZ^hklb
:\hlkh[Zqvykb^_edZgZijhlb\ebrv\a]eygm\gZg__gZqbgZ_lmeb\Zlvkyke_aZfbgZklhevdh__
�aZ^_ebgh\hklbhijhbahr_^r_cljZ]_^bb`h^bjZkieZqb\Z_lkykg_cbhlijZ\ey_l^hfhc?c
ijbylghkgh\ZhdZaZlvky\kh[kl\_gghfgZ^_`ghf^hf_Zm^Zqgh_\ha\jZs_gb_\gmrZ_lgZ^_`^m
�GZkljh_gb_memqrbehkv\fukeyoijhykgbehkv`h^bgZqbgZ_lihgbfZlvqlh_keb__g_
Zj_klh\ZebwlhhagZqZ_lebrvlhqlh\k_g_lZdm`ZkghdZdhgZij_^iheZ]ZeZqlh__\ua\Zebk
dhgn_j_gpbbebrvihlhfmqlhlZdiheh`_ghihijhlhdhemQlh[uhlijZa^gh\ZlvwlhhgZgZeb\Z_l
k_[__s_\h^dbklhgbdhfb\i_j\u_kmljZmg__ijhkuiZ_lkyZii_lblKb^_edZhklZ\beZ\
�oheh^bevgbd_dZdh_lhfykhb`h^b^_eZ_lk_[_[ml_j[jh^kkhe_gufbh]mjpZfbbhkljhc
]hjqbp_cIhke__^ugZkljh_gb_\ujZ\gb\Z_lkyHgZgZ^_\Z_l^`bgkubaZ\Zjb\Z_ldhn_?c\^jm]
�klZgh\blkyhq_gvbgl_j_kghdZdLh^^mf_jZ`_\kZfhe_l_hgZg_fh]eZi_j_klZlv^mfZlvh[wlhf
\kihfbgZeZl_e_nhggucjZa]h\hjklZjZykv\hkklZgh\blv\iZfylbdZdbf_gghihebp_ckdbcwlh
knhjfmebjh\ZeKf_jlvm[bckl\hij_klmie_gb_Dkh`Ze_gbx\ugm`^_gkhh[sblvqlh[ueh
kh\_jr_ghij_klmie_gb_;hxkvqlhkhfg_gbclmlg_lnZdlug_hklZ\eyxlf_klZkhfg_gbyfHg
g_kdZaZegbq_]hdhgdj_lgh]hgbdZdboih^kdZahddhlhju_fh]eb[umgylv__]hjyq_qgu_
jZafure_gbyGhoh^yihd\Zjlbj_bjZkklZ\eyyihf_klZf\_sbhgZaZf_qZ_lgZdhn_cghfklhebd_
mlj_ggbc\uimkdLjb[vxg
KlZlvyhdZau\Z_lkydm^Z[hevr_q_fhgZh`b^ZeZgZqbgZ_lkygZkZfhci_j\hckljZgbp_ghg_
rbjhdmxim[ebdmgh`mjgZebklu_kl_kl\_gghaZ\h^ylex[bfmxieZklbgdmijbie_lZykx^Zb
gZjdhlhj]h\exbijh[e_fukh]g_klj_evgufhjm`b_fklZlv_fgh]h^bdbojZafure_gbc
gZijbf_jqlhwlh[uebih^jhkldbgZZfn_lZfbgZodhlhjufihiZeh\jmdbhjm`b_bhgbgZ
jZ^hklyoijbklj_ebebdh]hihiZehIh_s_h^ghc\_jkbb[ueZaZ^_ckl\h\ZgZfZnbyGh_keb
hl[jhkblv^h]Z^dblhnZdlugZa\Zgu^h\hevghq_ldh
q_jZ\h\lhjhciheh\bg_^gygZk\_lhnhj_gZKZmlemi[ueaZklj_e_gfm`qbgZm[blhfhihagZeb
��f_klgh]h[bag_kf_gZLh^^Z`_j_fb`be[_jlZkhjhdZr_klbe_lHgihemqbe\uklj_e\]heh\m
ijb[ebabl_evgh\gZm]emFbqb]ZgZ\_gxbJma\_evljhm^Ihk\b^_l_evkl\Zfhq_\b^p_\
jy^hfk_]hfZrbghchklZgh\beZkv^jm]Zybh^bgbebg_kdhevdh\hhjm`_gguoij_klmigbdh\
hldjuebh]hgvIhebp_ckdbobgl_j_kmxlex[u_k\_^_gbyh^ZgghfZ\lhfh[be_Ihke_klj_ev[u
fZrbgZ`_jl\u\udZlbeZkvgZi_j_dj_klhdmldgmeZkv\[hj^xjbhklZgh\beZkvh^bl_eve_`ZegZ
jme_GbdlhbahdZaZ\rbokyjy^hfex^_cg_ihkljZ^Ze
�`h^b^mfZ_lhlhfdZdh_\h[_^^\b`_gb_Zbf_gghwlb^\_fZrbguhdZaZebkvkeh\gh\
m_^bg_gbbh[h\k_fqlhhklZehkvih^\hijhkhfH^bgbebg_kdhevdh\hhjm`_gguoij_klmigbdh\
�Z`_boqbkehg_ba\_klghGhgZ\_jgydZ\k_]h^\h_h^bgaZjme_f\lhjhcklj_eye\jy^eb[hevr_
wlh[ueh[ubaebr_kl\hf^Zb^_g_]g_lZdfgh]h?cg_ba\_klghmqZkl\h\Zeeb\wlhfkZfJ_ggb
�Gh`h^bihdZaZehkvqlhhgg_ex[bl_evfZjZlvjmdb^ZbWebkhg]h\hjbeZhlhfqlhdh]hlh
[m^mlgZgbfZlvex[hfkemqZ_hgZg_fh`_lij_^klZ\blvk_[_wlboex^_cJ_ggbhgZg_\b^_eZgb
jZam^Z`_gZnhlh]jZnbb
?_ihjZ`Z_lgZkdhevdhlhqgh[uehijhkqblZgh\j_fyFZrbgZklhblgZk\_lhnhj_klj_eyxlba
hdgZBohly\k_ijhbahrehgZex^yogZ[hevrhfi_j_dj_kld_\qZkibdfZrbgZkdjueZkv
ij_`^_q_fdlhlhihgyeqlhkemqbehkvWlhhq_\b^ghihlhfmqlhbgZq_mihebpbb[ueh[u
hibkZgb_Z\lhfh[beyBgl_j_kghLZd[ukljhfZrbgZfh]eZmfqZlvkylhevdh_keba_e_guck\_l
\dexqbekykjZam`_AgZqblhgb\u`b^ZebK_dmg^ue_lylibklhe_lgZ]hlh\_Zhgb`^mllh]h
kZfh]hfhf_glZdh]^Z\hl\hlaZ]hjblkya_e_gucbfh`gh[m^_lj\Zgmlvq_j_ai_j_dj_klhd
�`h^bdZd[m^lhg_h[oh^bfhrZ]aZrZ]hf\hkklZgh\blv\k\h_f\hh[jZ`_gbbwlhn_ghf_gZevgh_
khdjmrbl_evgh_kh[ulb_\dhlhjh_hgZ^hkboihjg_fh`_lih\_jblvHgZ\hh[jZ`Z_lk_[_dZd
Lh^^\uoh^blbahnbkZb^_lgZklhygdmkZ^blky\Ihjrb_^_lgZk_\_jHghklZgZ\eb\Z_lkygZ
k\_lhnhj_gZoh^ykv\djZcg_cijZ\hcihehk_ijZ\hcihlhfmqlhklj_eyebkiZkkZ`bjkdh]hf_klZ
khk_^g_cfZrbguklZebjy^hfqlh[ulhqg__ijbp_eblvkyQlh[u[_ajbkdZ
�himklbfqlhLh^^bij_klmigbdbklhy\rb_\iehlgmx^jm]d^jm]m[uebmk\_lhnhjZkZfufb
i_j\ufbLh^^gbq_]hg_ih^haj_\Z_lMg_]hbfukebg_lqlh\g_]hp_eylkyhgbg_^h]Z^u\Z_lky
qlh\hiZkghklb:mwlbo^\hbol_f\j_f_g_fdhgdj_lgh]hieZgZg_lHgbbfijh\babjmxl
\u`b^Zxl[eZ]hijbylgh]hfhf_glZih^oh^ys_c\hafh`ghklbkemqZ_g_h[oh^bfhklbhgb]hlh\u
\uclbbafZrbgubij_ke_^h\Zlv`_jl\mi_rdhfgh_keb\k_keh`blkym^Zqgh^hih^h[gh]hg_
^hc^_lQ_f[uklj__hgb\k_k^_eZxll_fkdhj__\_jgmlky^hfhcbihemqZl^_gv]b
QbklhkemqZcghbkdexqbl_evghih\he_ihlhdZfZrbgihemqbehkvlZdqlhhghklZgh\bekygZ
k\_lhnhj_blZd`_kemqZcghf_klhjy^hfkgbfhklZ\Zehkvk\h[h^ghklZ\iZjZee_evghhgb
j_rbebqlhwlhrZgkHp_gbebkblmZpbxbklZebbkdZlvimlvdhlklmie_gbxDZdlhevdh^_eh[m^_l
k^_eZghgZ^h[m^_l_oZlvihwlhfmhgbkfhljylb`^mlKfhljylgZ^jm]b_fZrbgugZb^msbo
mijZ\eyxsbcwlbfihlhdhf`^mldh]^Zhgkf_gblkygZ`_elucIhlhfgZ[ex^ZxlaZfZrbgZfb
ih\hjZqb\ZxsbfbgZi_j_dj_kld_gZe_\hb\k__s_`^mlihehmfgu_jbkdh\u_gZ_fgbdbGZdhg_p
lhldhlhjucg_aZjme_fdhlhjucklj_eyep_eblky\uly]b\Zyibklhe_l\hldjulh_iZkkZ`bjkdh_
hdgh
KdhevdhjZahggZ`ZegZdmjhd"]Za_l_g_mlhqgy_lkyghkm^yihnhjfmebjh\d_h^bgbeb
�g_kdhevdh\hhjm`_gguoij_klmigbdh\[uep_eucaZeiZ`_i_j\u_\uklj_euihiZeb\p_ev"Beb
�`_Lh^^mki_ehkhagZlvhiZkghklvihgylvqlhijhbkoh^blbihq_fm"`h^b\^jm]ihgbfZ_lqlh_c
ohl_ehkv[uwlh]hQlh[uhgihgyeqlhwlh[uehqlhaZwlbfklhblhgZqlhhgkZfgZijhkbekyGh
hgZkhfg_\Z_lkyqlhLh^^\hh[s_^mfZehg_c\_^vhgg_ijb\uddlhfmqlhhgZ_fmi_j_qbl
�`h^bdhlhjZy`beZ\_]hk_j^p_lZdh]hk^_eZlvg_fh]eZ
HgZkh[bjZ_lkye_qvkiZlvg_gZ\_^y\^hf_ihjy^hdbwlh^eyg__g_oZjZdl_jghjZdh\bg_
hklZ_lkyg_fulZyihkm^Zq_fh^Zg\ijboh`_c^Z`_g_hldjul?_we_dljhko_fukZfbkh[hc
�aZimkdZxlj_`bfkgZghdh]^Zi_j\ucieZklmlhfe_gbyhklZ_lkyihaZ^b`h^bkgh\ZhdZau\Z_lky
gZih\_joghklbkhldjulufb]eZaZfbHgZ\b^bll_fgu_dhglmjuf_[_ebbf_klhiheh`_gb_hdhgb
^\_j_cgh\k_wlhg_kdeZ^u\Z_lky\agZdhfmxdZjlbgdm?_ihdbgmeb\k_\hkihfbgZgbyhlhf
dZdhck_]h^gy^_gv]^_hgZqlhl\hjblky\__`bagbdZd[m^lh__khagZgb_wlhklZdZgbadhlhjh]h
�\uebeb\h^m`h^b`^_lbdh]^Z\k_\ha\jZsZ_lkyhgZgZqbgZ_lkqblZlvqlhwlhlijh\Ze\iZfylb
[uek\yaZgkmklZehklvxhlkf_guqZkh\uoihykh\\khq_lZgbbk`_eZgb_f\_jgmlvky\ijhreh_b
i_j_kfhlj_lvijbgylu_j_r_gby
Hsms_gb_gZ^_`ghklbbhilbfbafijbr_^rb_ihke_ijhql_gby]Za_lu\_^vgbfZrbgZgb
\bgh\gbdbij_klmie_gbyg_[uebhihagZgum`_kf_gbebkvaZiha^ZeufihgbfZgb_fqlhklZlmk
[u\r_ckmijm]bZ\lhfZlbq_kdb^_eZ_l__]eZ\ghcih^haj_\Z_fhcb_keb__bfy^hkboihj
�nb]mjbjm_l\aZ\_sZgbb\k_[m^_llhevdhom`_`h^bdjZcg_m^b\e_gZqlh_cg_ijbrehwlh\
]heh\mjZgvr_dh]^Zhgbkljhbebdhagbyklj_[bgufb\a]ey^ZfbhkfZljb\Zy__bfms_kl\hdh]^Z
hgZm[_`ZeZ\ljhibdbHgZlh]^Z[ueZkeh\gh\g_dhlhjhfljZgk_kZfhbg^mpbjh\Zgghf]bigha_
�h^mjb\dhlhjhc`_eZ_fh_\u^Z\ZehkvaZ^_ckl\bl_evgh_Dh]^Z\hNehjb^__ciha\hgbeb`h^b
\iZeZ\iZgbdmghlh[ueZ_jmg^ZLh]^Zfh`gh[uehaZ[ulvky\hkg_bebaZeblvfha]Zedh]he_f:
k_cqZkhsms_gbyklZebg_ijbylgufbbdhedbfbdZddh]^Zhlkb^brvgh]mdZd[m^lh__dlhlh
\kljyogmebdjh\vaZbkdjbeZ
Lh^^\hfgh]hf[uej_[_gdhfNj_c^hoZjZdl_jbah\Ze[uwlhdZdkemqZcaZ^_j`db
ikbohk_dkmZevgh]hjZa\blbyiylbe_lgbcfZevqbdknZeebq_kdhcnbdkZpb_caZgyluc
bkdexqbl_evghiheh\ufkZfhml\_j`^_gb_f^hkboihj\ex[e_gguc\fZfhqdm\uf_sZxsbcwlh
�k\h_`_eZgb_gZ\k_o`_gsbgkZfh\hiehs_gb_W^bih\Zdhfie_dkZNj_c^`h^bgbdh]^Zhkh[hg_
\^hogh\eyeghhgmf_ejZkiylvq_eh\_dZk\hbfkm`^_gb_fKdZ`_flZdLh^^g_[uekdehg_gd
j_ne_dkbb\_]hdZjlbg_fbjZ_]hkh[kl\_ggu_g_^hklZldb\hh[s_g_nb]mjbjh\ZebOhly
kijZ\_^eb\hklbjZ^bgZ^hhlf_lblvqlhhgbgZg_ijhklbl_evgh_ih\_^_gb_^jm]boex^_clh`_
�aZdju\Ze]eZaZHg\k_oijhsZeGhwlhg_hk\h[h`^Z_l_]hkZfh]hhlhl\_lkl\_gghklb`h^b
ohl_ehkv[u\_jblvqlhkf_jlvaZklZ\beZ_]hihkfhlj_lvgZ\_sb^jm]bfb]eZaZfbqlh^Z`_k_cqZk
hgaZgylhp_gdhck\hboij_]j_r_gbc\qbklbebs_beb]^__s_Gh\lh`_\j_fy_cgbdZdg_
m^Z_lkyhl^_eZlvkyhlhsms_gbyqlhhgkfh]hlwlh]hm\bevgmlvih\_jgme\k_\k\hxihevamb
Mljhfdh]^ZjZa^Z_lkyklmdhgZiv_ldhn_bqblZ_l]Za_lmK_]h^gy_fmihk\ys_gZ\k_]hh^gZ
�dhehgdZ\dhlhjhcg_lgbq_]hgh\h]h`h^b_s_^Z`_g_\ukhoeZihke_^mrZ\fZojh\hfoZeZl_b
[_euooehiqZlh[mfZ`guoghkdZohgZieZgbjh\ZeZqlhihke_dhn_dhlhjuc^he`_gmgylv
]heh\gmx[hevhgZ\_jg_lky\ihkl_evb^h[_j_lkgZihkdhevdmghqvxhiylve_`ZeZkhldjulufb
]eZaZfbb[_r_ghkdZqmsbfbfukeyfbDeb_glh\gZk_]h^gyg_aZieZgbjh\ZghgbdZdbo
�h[yaZgghkl_cg_lihlhfmqlhih]jZnbdmhgZ_s_\hNehjb^_`h^bg_agZ_ldlhklmqblgh
gZ\_jgydZr\_cpZjbebdlhlhbakhk_^_cHklZevgu_^he`gu[ueb[uiha\hgblvbaoheeZGmlZd
hgZ^mfZ_lihkdhevdmaZ[ueZqlhmihebp_ckdbohkh[u_ijb\be_]bb
�_l_dlb\mdhj_gZklhfmfm`qbg_kd\Z^jZlgufebphf]eZaZfbp\_lZq_jgha_fZbijyfufbebgbyfb
[jh\_ce_l]^_lhih^khjhdIh^jZkkl_]gmlufiZevlhdhjbqg_\ucdhklxf]hem[Zyjm[ZoZb
�]Zeklmd\[_kdhfijhfbkkgmxdhkmxihehkdm`h^bihgbfZ_lqlhhgq_eh\_dk_f_cguc^Z`_
jZgvr_q_faZf_qZ_ldhevphgZiZevp_mg_]hljh_q_l\_jh^_l_cg_klZjr_^\_gZ^pZlbb`_gZ
dhlhjhcgjZ\blky`blv\[_ahiZkghklbdhlhjmxhgg_khfg_gghh[_ki_qb\Z_l
�Fbkk`h^b;j_ll"kijZrb\Z_lhg
HgZdb\Z_l
�Hg^hklZ_l[mfZ`gbdjZkdju\Z_l_]hb\uly]b\Z_lgZmjh\g___]eZaqlh[u`h^bfh]eZijhq_klv
dlhi_j_^g_c
�K_j`Zglm]heh\ghcihebpbb`hgKdbgg_jFh`gh\hclb"
�`h^bhloh^bl\klhjhgdmijhimkdZy_]h\ijboh`mx
Ijhklbl_aZ[_kihdhckl\h\klhevjZggbcqZk]h\hjblhgbf_y\\b^mqlhhgZ_s_\[Zgghf
oZeZl_Iha\hevl_\ujZablvkh[he_agh\ZgbyFg_jZkkdZaZebdZdh_gZ\Zk\i_qZle_gb_ijhba\_eb
wlbgh\hklbIehohqlhijbrehkvk^_eZlvwlhbf_gghlZdybf_x\\b^mihl_e_nhgmFu
�k\yaZebkvkihebpb_c`_dkhg\beeyghijhbahrebg_dhlhju_gZdeZ^db
�Wlh\ukhfghcjZa]h\Zjb\Zeb"kijZrb\Z_l`h^b
&#xZf;
&#xh;&#xgb;;G_lfwfZfa\hgbewc\bGhhgjZkkdZaZe\dZdhf\u[uebrhd_
Mg__\]heh\_f_evdZ_ldh\ZjgZyfukevqlhmiZ\\h[fhjhdhgZaZ\h_\ZeZg_dhlhjh_khqm\kl\b_
�lZdqlh\hafh`ghbf_gghihwlhfmhgkg_clZdij_m\_ebq_ggh\_`eb\`h^bijh\h^bl^_l_dlb\Z\
]hklbgmxgZ^Zggucfhf_glhq_gvdjZkb\hhk\_s_ggmxmlj_ggbfkhegp_fHgihdZau\Z_lgZ\b^
bahdgZ
GZ\_jgh_wlhkiehrgh_m^h\hevkl\b_
��ZgZfhq_gvgjZ\blky\b^]h\hjbl`h^bLhqg__gjZ\beky=hehkmg__h[ju\Z_lkyghhgZ
kh[bjZ_lkykqm\kl\ZfbF_gyhghq_gvjZ^m_lbLh^^lh`_bfgZkeZ`^Zekyhfgh]hfbf_ggh
ihwlhfmfub\u[jZebwlmd\ZjlbjmohlyhgZ[ueZf_gvr_q_fg_dhlhju_^jm]b_dhlhju_fuk
gbfhgZg_^h]h\Zjb\Z_l\g_aZighkfmlb\rbkvlZdhcjhkdhrbbih^mfZ\hdjhr_qghfm[h]hf
^hfbd_dhlhjucfh`ghiha\heblvgZaZjieZlmihebp_ckdh]hhkh[_gghijbk_fv_baiylbr_klb
q_eh\_dGZeblv\Zfdhn_"
G_gZ^hlZdmljm`^Zlvky
Gbq_]hkljZrgh]hmf_gym`_k\Zj_g
Q_jguc]h^blky]h\hjblhg
&#x_j;&#xgm;&#xr; k;&#xv;&#xk; j;&#xm`; h; ; h;&#xn_;&#x;_jgm\rbkvkdjm`dhcdhn_`h^bijhkbl__ba\bgblv
hafh`ghklvk[_`Zlv\kiZevgx^Z_l_cdhjhldmxghdjZcg_g_h[oh^bfmxhlkjhqdmEZ^hgb
�oheh^gu_bfhdju_dhjgb\hehk\eZ`gu_bg_kfhljygZlhqlhhgZlhevdhqlhba^mrZ`h^b
qm\kl\m_lk_[y]jyaghc?keb[uhgZ\hh[jZ`ZeZk_[_qlhdg_cijb^mlbaihebpbblhdZjlbgdZm
g__[ueZ[ukh\k_f^jm]hchi_j\uobo[ueh[u^\h_jZa\_hgbg_\k_]^ZjZ[hlZxl\iZj_"b
hgb^Z\beb[ugZg__\hkihevah\Zebkv[ul_fqlhhgZg_h^_lZqlh[uqm\kl\h\ZeZk_[yg_\k\h_c
�lZj_ed_h[jZlbeb[u^bZeh]ijhlb\g__dZdhjm`b_`h^blh]^Zohly[uijhy\beZl_fi_jZf_glb
gZqZeZaZsbsZlvky:lZdh^bgkh\_jr_gghkdjhfguc^_l_dlb\qlhwlh\k_fh`_lhagZqZlv"
�HgZ\ha\jZsZ_lky\]hklbgmx\hl]eZ`_gguo[jxdZobqbklhcjm[Zrd_Ihfbfhwlh]h`h^b
�iheh`beZg_fgh]hjmfyggZs_dbbaZ[jZeZgZaZ^\hehku_l_dlb\kfhlj_\rbc\hdgh
�ih\hjZqb\Z_lkydg_c`h^b\hreZ[_aa\mqghghhgaZf_lbe__i_jbn_jbcgufaj_gb_fHgbh[Z
kZ^ylkyhgZgZ^b\ZghggZklhys__gZijhlb\dj_kehkih^]heh\gbdhf
YihgbfZxqlhba\_klb_\Zkrhdbjh\ZehgZqbgZ_lhgIhohjhr_fmgZ^h[u^Zlv\Zf\j_fy
ijbclb\k_[yij_`^_q_faZy\eylvkyk\hijhkZfbghfu\ugm`^_gu^_ckl\h\Zlv[_ahleZ]Zl_evgh
�AZp_ihdmgZkfZehbkdZ`^ufqZkhfke_^klZgh\blky\k_[he__ijbajZqgufmfZx\uihgbfZ_l_
\dZdhfiheh`_gbbfuhdZaZebkv
�_l_dlb\\kdb^u\Z_lhldjulu_eZ^hgbkeh\ghfhey_]hihgylv
�Z`_g_hkhagZ\Zywlh]h\ufh`_l_h[eZ^ZlvbgnhjfZpb_cdhlhjZyihfh`_lgZf\jZkke_^h\Zgbb
Ih^jh[ghklbba`bagbih]b[r_]hqlhhg^_eZe\ihke_^gb_^gbbg_^_ebi_j_^ij_klmie_gb_fWlh
fh`_lhdZaZlvkydjZcg_\Z`guf^eykhklZ\e_gbyh[s_cdZjlbgukemqb\r_]hkyDZdb_gb[m^v_]h
keh\ZbebihklmihdgZdhlhju_\u\k\h_\j_fyg_h[jZlbeb\gbfZgbyfh]ml[ulv\Z`guf
we_f_glhfwlhcfhaZbdbY^Z`_g_\khklhygbbi_j_^ZlvgZkdhevdh\ufh]eb[uihfhqvgZf\
jZkdjulbbwlh]hij_klmie_gbyu^eygZkhq_gv\Z`gucq_eh\_dbyohqmqlh[u\ulh`_lZd`_
k_[y\hkijbgbfZeb
��`h^bdkh[kl\_gghfmm`ZkmihgbfZ_lqlhhgZg_\khklhygbbkfhlj_lv_fm\]eZaZeylZdh]h
fm`qbgu^h[e_klgh]hhiulgh]h__\bgh\ghklv^he`gZ[ulvhq_\b^gZAZq_f_s__fmba\h^blv__
\k_cwlhc[helh\g_chlhfgZkdhevdhhgZ^eygbo\Z`gZ"
Ba\bgbl_yaZ[ueZdZd\Zkah\ml]h\hjblhgZ
�Hgih\lhjy_lk_j`Zglm]heh\ghcihebpbbKdbgg_j`h^blml`_aZ[u\Z_lwlhhiylvghkgh\Z
^mfZ_lqlhhgq_eh\_dk_f_cguc
YihgbfZxqlh\f_rb\Zxkv\\Zrmebqgmx`bagvijh^he`Z_lhgih\_jvl_fg_`Zevqlhwlh
_^bgkl\_gguckihkh[Q_eh\_dmfbjZ_l\uwlh_s__^\ZhkhagZ_l_Zfum`_aZ\Zkko\Zlbebkvb
ijhkbf\hkdj_rZlv\hkihfbgZgbygZwlhfwlZi_bkdexqbl_evgh[he_ag_ggu_
��=hehkmg_]hlbobcbm[Zxdb\Zxsbcbwlh^_ckl\m_l`h^bgZg_j\u_l_dlb\k^_j`Zgex[_a_g
�m\_j_g\k_[_keh\ghdhrdZb]jZxsZykfurdhc`h^bkfhljblgZ_]hijyfhm]hevgu_iZevpuk
qbklufbgh]lyfbgZp_ehfm^j_ggu_ihehkdb]ZeklmdZfZe_gvdb_fhqdbmr_c[_aebrg_c
h[\bkehklb
Wlhly`_eZyqZklvgZr_cjZ[hlu]h\hjblhggZfkZfbf\k_wlhgjZ\blkyg_[hevr_q_f\Zf
FuklZjZ_fky\_klb^bZeh]dZdfh`gh^_ebdZlg__ghg_dhlhju_\k_jZ\ghh[b`Zxlkyohly\bgblv
bo\wlhfg_evay
�`h^bh^gh\j_f_ggh[jhkZ_l\`Zjboheh^]heh\ZjZkdZey_lkydhg_qghklbaZf_jaZxlex[mx
kb]Zj_llZf^he`gZ[ulviZqdZFZev[hjhhh[s_hgZg_dmjblghk_cqZkwlZb^_ydZ`_lky
ijb\e_dZl_evghc
;m^_l_"ij_^eZ]Z_lhgZijhly]b\ZyiZqdm
�K_f_cgucq_eh\_dhldZau\Z_lky`h^bgZoh^blkibqdbijbdmjb\Z_lIhke_^gbcjZahgZdmjbeZ
e_l^\Z^pZlvgZaZ^beb^Z`_[hevr__s_\rdhe_gh\k_jZ\gh^_eZ_l]em[hdmxaZly`dmB
_kl_kl\_gghdhfgZlZgZqbgZ_ldjm`blvkyHgZ`^_ldh]^Zwlhijhc^_lZihlhfkgh\ZkZ^blky\
�h^ghcjmd_kb]Zj_lZ\^jm]hci_i_evgbpZkm\_gbjbaFhgK_gFbr_evdhlhjmx`h^bojZgbl
ihlhfmqlhhgZ\gmrZ_ljZ^hklgu_qm\kl\Z
Yohl_e[uijhykgblv]h\hjblhgkd\hav^ufdZdh\u[ueb\Zrbhlghr_gbykih]b[rbf
�`h^bbkiulu\Z_lbkdmr_gb_kdZaZlv_fmijZ\^mqlhhgZih]b[r_]h_^\ZagZeZbebqlhhgih
djZcg_cf_j_hdZaZekyg_l_faZdh]hhgZ_]hijbgbfZeZGh\f_klhwlh]hhgZhl\_qZ_lqlhhgb
�ijh`beb\f_kl_^\Z^pZlve_l_l_dlb\o\ZlZ_lkyaZwlmbgnhjfZpbxb\u`bfZ_lbag__\k_
\hafh`gu_\_jkbbkijZrb\Zyihq_fmhgblZdbg_ih`_gbebkv[uehebwlh^eyg__\Z`ghdZdhgZ
hlj_Z]bjh\ZeZgZ_]hmoh^ij_^\b^_eZeb_]hHgijhy\ey_l`mldh_ex[hiulkl\hdlhfmihq_fm
hgbg_kfh]ebijhba\_klbgZk\_l^_l_c\_]hdZjlbg_fbjZwlhg_ij_f_gghqlhlhagZqbl
Bgl_j_km_lkyagZdhfZebhgZkg_\_klhcLh^^Zk`_gsbghckdhlhjhchg`begZfhf_glkf_jlb
�Dh]^Z`h^bgZqbgZ_ldZaZlvkyqlhm`_\k_hggZqbgZ_lkgZqZeZihdjm]mDZdb_h[klhyl_evkl\Z
ijb\_ebd_]hmoh^m"H[sZeZkvebhgZkgbfihke_wlh]h"H[jZsZeZkvebdxjbklm"AgZeZeb
�`h^bqlhgZfhf_glkf_jlbLh^^]hlh\bekyklZlvhlphf"
BlZd^Ze__blZd^Ze__\hijhkuklZgh\ylky\k_gZahceb\__^_l_dlb\ih^Z_lky\i_j_^kk_jv_agufb
�p_e_mklj_fe_gguf\b^hfJZkkijZrb\Z_lhjZ[hl_magZ_lqlh`h^bijbgbfZ_lg_kdhevdhqZkh\\
^_gvgZ^hfmqlh\hNehjb^mih_oZeZgZdhgn_j_gpbx
Hq_gv`Zevqlh\Zfijbrehkvhllm^Z\_jgmlvky]h\hjblhgume_l_ebih]j_lvkyZlmllZdh_
?keb\ug_ijhlb\yohl_e[umagZlvqlhwlh[ueZaZdhgn_j_gpby
�`h^b\u`bfZ_lihke_^g__bahdmjdZsmjblkyhl^ufZ]eZaZke_aylkyBaf_g_gb_khagZgby
\ua\Zggh_i_j\hc^hahcgbdhlbgZbm]Zjgh]h]ZaZkf_gbehkv^Z\e_gb_f\]jm^b
HgZ[ueZihk\ys_gZklj_kkmbklZj_gbxki_pbZebaZpby^eyikboheh]h\
;uebdZdb_lhhkh[u_ijbqbguihq_fm\ulm^Zih_oZeb"kijZrb\Z_lhgFh`_l\Zk
ijb]eZkbeb\uklmiblv"
G_lyg_\uklmiZeZ
uj_]meyjgh[u\Z_l_gZih^h[guof_jhijbylbyo"
G_j_]meyjgh
:dZdqZklh"
Ljm^ghkdZaZlvDh]^Zihy\ey_lkyqlhlh\Z`gh_^eyjZ[hlu
Dh]^Z[ueZij_^u^msZy"
GZ^hih^mfZlv
Yg_lhjhiex
��Y_a^beZgZdhgn_j_gpbx\@_g_\m]h^Z^\ZljbgZaZ^Zijbebqgh\j_f_gbijhreh`h^b
g_k^_j`Z\rbkvba^Z_l\bgh\Zluckf_rhd
DZd`_g_\kdZydhgn_j_gpby[ueZk\yaZgZk\Zr_cjZ[hlhc"
AgZqbl^hNehjb^u\u[uebgZdhgn_j_gpbbihl_f_dhffmgbdZpbb\@_g_\_^\Zbebljb]h^Z
gZaZ^YijZ\bevghihgye"
Fh`_lbq_luj_
EZ^ghAgZqblq_luj_"
�`h^bihgbfZ_ldq_fmhgdehgblQlh__hlt_a^gZdhgn_j_gpbxbf_ggh\wlb^gbkebrdhfm`
m^h[ghkebrdhfm^ZqghG_kfhljygZlhqlh\]Za_l_jZa\b\Zxlky\_jkbbijhih^jhkldh\
gZjdhfZgh\bhj]Zgbah\Zggmxij_klmighklvwlhlq_eh\_dlhqghagZ_lkq_fbf__l^_ehb__
�[_amij_qgh_Zeb[b__dZdjZab\u^Z_lhghh[_jgmehkvijhlb\`h^bohlyhghbg_[ueh_cgm`gh
gbdlhg_aZih^hajbe[u__\klj_ev[_bahdgZfZrbguB^_kylbe_lg_fmj_[_gdm[m^_lihgylgh
qlhm[bckl\haZdZagh_
Q_jl^Zhldm^Z`_yihfgx"jy\dZ_lhgZFh`_lbiylvDZdyfh]m^mfZlvh[wlhf\lZdhc
kblmZpbb"
FwfihklZjZcl_kvmkihdhblvky]h\hjbl^_l_dlb\g_\hafmlbfhYihgbfZxgZkdhevdh\Zf
ly`_ehghdZdym`_kdZaZebgh]^ZdZdZygb[m^vgZi_j\uc\a]ey^f_ehqvfh`_lhdZaZlvky\Z`ghc
ih^kdZadhcGbq_]hg_evaymimkdZlvba\b^mIjhklbl_qlh\ugm`^_g\Zkwlhfmih^\_j]gmlvfg_
bkdj_gg_g_eh\dhgh\_^vjZkdjulb_^_eZb\\Zrbobgl_j_kZo
�`h^bdZ`_lkyqlh\dhfgZl_\hh[s_g_l\ha^moZbkh\k_fg_q_f^urZlvhgZgZqbgZ_l[hylvkyqlh
k_cqZkjmog_lHgZ^mfZ_lhlhfqlh[u\klZlvbhldjulvhdghgh\f_klhwlh]h[_j_lbaiZidb
�`mjgZeh\:jdbl_dq_jZeZc^`_klbgZqbgZ_lbfh[fZob\Zlvky:^_l_dlb\i_j_oh^bld[he__
ijyfhebg_cguf\hijhkZfKdhevdh\uaZjZ[Zlu\Z_l_"KdhevdhaZjZ[Zlu\Zeih]b[rbc"
H[_ki_qb\Zeebhg\Zk^_gv]Zfbihke_moh^Z"DZdh\Zh[sZyklhbfhklv_]hg_^\b`bfh]hbfms_kl\Z"
Ba\_klgueb\Zfmkeh\by_]haZ\_sZgby"BgZwlhf_s_g_\k_IhlhfhgjZkkijZrb\Z_lh__
�jh^bl_eyo^jmavyoaZibku\Z_lbobf_gZGhWebkhg`h^bg_mihfbgZ_l
GZdhg_pih^gy\rbkv^_l_dlb\kgh\Zex[m_lky\b^hfbahdgZaZf_qZyh[jZah\Z\rb_kygZ^ha_jhf
h[eZdZ
I_jbklhkehbklu_]h\hjblhg;m^_lkg_]
�`h^bkfhljblgZ[_emx^ufdm?fml_i_jv_s_hih]h^_ih]h\hjblvijbkibqbeh:ihlhfgZh[_^
gZijhkblkyHgZ^_fhgkljZlb\gh\uoh^bl\ijboh`mxg_hklZ\eyy_fm\u[hjZdjhf_dZd
ihke_^h\ZlvaZg_cuoh^yba^\_jb^_l_dlb\^Z_l_c\babldm
A\hgbl__kebqlhDZdykdZaZefujZkkqblu\Z_fgZ\ZrmihfhsvFujZkdju\Z_fij_klmie_gby
�[eZ]h^Zjyf_ehqZfdhlhju_gZfjZkkdZau\ZxlZ`__keb\kihfgbl_qlhlhgZ\Zr\a]ey^
g_agZqbl_evgh_a\hgbl_:yjZa[_jmkvLmlfhcghf_j
�`h^bklZeZke_^blvaZg_djheh]Zfb\Ljb[vxgb\hlhgihy\ey_lkyDhjhldbc\k_]hg_kdhevdh
�kljhd\dhgp_bgnhjfZpbyhihohjhgZoGbkeh\ZhlhfdZdLh^^ih]b[bhgZ`h^blh`_g_
mihfbgZ_lkyGZlZrZ ZgZibkZeZwlhg_khfg_gghhgZ\f]eZ\gufbkdhj[ysbfbgZau\Z_lk_[ybk\hc
��ieh^Lh^^`_j_fb`be[_jle_lij_^ijbgbfZl_evihdbgmeex[ysmxg_khklhy\rmxky`_gm
��b_s_g_jh`^_ggh]hkugZ\Z^pZlve_ldhlhju_ijh`beZkgbf`h^b__aZ[hlZb\gbfZgb_
ij_^Zgghklvbl_ji_eb\hklvg_aZkem`bebmihfbgZgby^ZbhlkZfh]hLh^^Z\kh[kl\_gghf
g_djheh]_hklZekyebrvij_^ijbgbfZl_evGZlZr_gZ\_jgydZba\_klgh_]hijhreh_qlh\ujhkhg
\[_^ghck_fv_mki_oZ^h[bekykh[kl\_ggufbkbeZfb\h^bghqdmLh^^qlhgZau\Z_lkyk^_eZe
�`h^b_s_g_j_rbeZihc^_lebgZihohjhguHgZihdZg_ijbgbfZ_ldeb_glh\fgh]hkiblih
[hevr_cqZklbkb^bl^hfZFh`_lhgZaZ\j_fyaZlhq_gbyijhklhhl\udeZ\uoh^blvbebfh`_l_c
gm`gh\j_fyijbclb\k_[yBgh]^Zmg__ijhiZ^Z_liZfylvba]heh\u^h\hevghgZ^he]h\ue_lZ_l
�lhlnZdlqlhLh^^hlg__\hh[s_moh^beZ`__]hkf_jlv^eyg__ihdZhklZ_lkyjZkieu\qZluf
ihgylb_fDZd[m^lhhgZg_kh\k_fagZ_lhg_cbebijhklhhldZau\Z_lky\wlh\_jblvH^gZ`^u
�^Z`_gZoh^ykvf_`^mkghfby\vx`h^bj_rbeZ_fmiha\hgblvbkijhkblvgZijyfmx`b\hgbeb
f_jl\KdZ`bfg_ijZ\^mkh[bjZeZkvkijhkblvhgZfg_gZ^hwlhagZlv
�Bg_jZa_ckgbehkvqlhhgh`beDZdijZ\beh\k_hq_gvijhaZbqghHgbkZ^ylkym`bgZlv`h^b
]h\hjblY^mfZeZlumf_jZLh^^hl\_qZ_lY^_ckl\bl_evgh[uef_jl\ghl_i_jvm`_g_l
Beb`_hgZ_^_l\ebnl_kd_flhg_agZdhfufZwlhhdZau\Z_lkyhgkydbcjZahgZbkiulu\Z_lhl
wlh]hh[e_]q_gb_Ijhbahrehqlhlhm`Zkgh_bg_ijZ\bevgh_ghl_i_jv\k_ohjhrh`bagvfh`_l
\_jgmlvky\ijb\uqgmxdhe_xBf_gghwlbih\lhjyxsb_ky]ZeexpbgZpbb\ebyxlgZ__j_r_gb_
�gZkq_lihohjhgOhly`h^bbg_ohq_lkyihy\eylvkygZex^yo\jheb[jhr_gghc`_gubhgZ
ij_^ihqeZ[ukhojZgblvk\hx]hj^hklvgh\k_`_gZ^haZdjulvwlhl]_rlZevlQlh[u^hg__dZdlh
^hrehqlhLh^^mf_j
&#xha;&#xfh;&#x`g;&#xh;&#x_;&#x]h;&#xk;&#xf_;&#xjl;&#xv;&#x[u;&#xeh;&#x[;&#xu;&#xij;&#xhs;&#x_;&#xij;&#xbg;&#xyl;&#xv;&#xg;&#x_;&#x[m;&#x^v;&#xh;&#xgZ;&#xk;&#xlh;&#xev;&#xm;&#x`Z;&#xkg;&#xhc;&#x;�hafh`gh_]hkf_jlv[ueh[uijhs_ijbgylvg_[m^vhgZklhevm`Zkghc`h^bhq_gvrhdbjh\Zeh
lhdZdbf_gghwlhijhbahrehDh]^Za\hgyl^jmavyhgZdZdihf_rZggZy]h\hjbllhevdhh[wlhf
qlhihoh^blgZg_ijbklhcgmxijbex^gmxdZagvbkl_q_gb_f\j_f_gb__haZ[hq_gghklv
ih^jh[ghklyfbkemqb\r_]hkyg_lhevdhg_mf_gvrZ_lkyZgZh[hjhljZkl_lHgZkdehggZ
h[kZku\Zlv\k_kZfu_m`Zkgu_f_edb_^_lZeb[_amklZebluqZiZevp_f\m`_jZa\Zeb\Zxsbcky
�ljmi`h^b\k_dZ`_lkyqlh\h\k_fwlhf^he`gh[ulvqlhlh_s_q_]hhgZg_\b^blDZdhclh
kfukeihjhqguc]jZZevhljbpZl_evgZykbeZdhlhjmxhgZkfh`_lbkihevah\Zlv^eyk\h_caZsblu
ghagZqbfhklvwlbom`ZkZxsbonZdlh\hklZ_lky\k_lZd`_gbqlh`gZhkh[_gghihkjZ\g_gbxk
�^Z\ys_cj_Zevghklvx_]hhlkmlkl\byIhkdhevdmhgZg_fh`_lgbdhfmjZkkdZaZlvijZ\^m`h^b
\ugm`^_gZijb[_]ZlvdimklufnjZaZf\jh^_G_fh]m\wlhih\_jblvbWlhijhklhg_\hafh`gh
�K_f_cgucq_eh\_dihk_lbe__jh^bl_e_cdhlhjuolh`_aZkuiZe\hijhkZfbDjZ^hklb`h^bhgb
hdZaZebkvdjZcg_g_^h\hevgu_]h\lhj`_gb_fjZahaebebkvgZlhqlhhgkhfg_\Z_lky\__q_klghklb
bijbebqbbaZij_lbeb_fmdhiZlvky\__ebqghc`bagbDZdbjZgvr_jh^bl_ebkg_ckZfhc]h\hjyl
h^gh\j_f_gghhl_pbakiZevgbgZ\_jog_fwlZ`_fZlvbadmohgghcijbkljhcdbJZamf__lkyhgb
agZebdZdhch[jZa`bagb\_eLh^^hgbg_]h\hjylqlhhgwlhaZkem`beghhq_\b^ghlZd^mfZxl
�`h^bljhgmlZl_fqlhhgb\k_p_eh\klZebgZ__klhjhgmbgZklhevdhhiheqbebkvijhlb\g_]h
�_l_dlb\koh^bebd__ih^jm]Zfdhlhju_lh`_\k_p_eh__ih^^_j`Zeb
DhjbgIhqlb\k_m[bckl\Zkh\_jrZxlkyd_flhdh]hq_eh\_dagZe\^_\yghklZijhp_glZokemqZ_\
wlhkmijm]Zbeb[u\rZy`_gsbgZlZdqlhhgbijhklhh[yaZgul_[yijh\_jylvG_[_kihdhckywlh
ijhklhij_^mkfhlj_ghklZg^ZjlZfb
We_gYg_khfg_\Zxkvqlhluohl_eZ_]hm[blvb\b^bl[h]lu^he`gZ[ueZwlhk^_eZlvKfhljb
gZwlhlZddlhlh^jm]hck^_eZewlhaZl_[y
�`mgYkdZaZeZ^_l_dlb\mqlhlu_]hg_m[b\ZeZ
�?ckZfhc[hevr_\k_]hohl_ehkv[uih]h\hjblvkWebkhgghlZgZa\hgdbg_hl\_qZ_l`h^bg_
hkh[hihgbfZ_ldZdwlhljZdlh\ZlvHgZg_fh`_lij_^klZ\blvihq_fmWebkhgfh]eZgZg__
kmffm\i_j_^ghWebkhgihh[_sZeZqlhkZfZjZkkqblZ_lkykJ_ggbihqZklyfG_[_kihdhcky
kdZaZeZhgZy^ZfZ\Zgkhfiheh\bgmbeb^Z`_f_gvr_qlh[ufh]gZgylvdh]hgm`ghZhklZevgh_
dh]^ZjZ[hlZ[m^_lk^_eZgZFh`_lWebkhgijhklhhklhjh`gbqZ_lG_ohq_l\uoh^blvgZk\yav
ihdZ\k_g_mkihdhblkyGhh[wlhffh`gh[uehij_^mij_^blvaZjZg__
AZ^_gv^hihohjhghgZ_^_lgZHmdkljbl]^_kZfu_emqrb_fZ]ZabgubfZrbgmaZl_[yiZjdm_l
�r\_cpZj`h^bbs_lq_jgucx[hqgucdhklxfq_jgh_iZevlhq_jgmxreyimHgZagZ_lqlh
h^_\ZlvkygZihohjhgu\q_jgucg_h[yaZl_evghgh\k_`_ij_^ihqblZ_lwlhk^_eZlvqlh[uihdZaZlv
\k_fqlhhgZaZq_eh\_dqlhg_kfhljygZ_]hm`Zkgh_ih\_^_gb_\ihke_^g__\j_fyhgZ^hklZlhqgh
ohjhrh\hkiblZgZqlh[uk^he`gufm\Z`_gb_fkgbfihijhsZlvkyDh]^ZhgZjZa\hjZqb\Z_l^hfZ
ihdmidba\hgblDebnnChjd
LudZd"kijZrb\Z_lhg
�`h^bg_h`b^ZeZwlh]ha\hgdZOhlyDebnn[ue\Z`gufq_eh\_dhf\`bagbLh^^ZhgZkgbf
j_^dh\b^_eZkvbeb^Z`_h[sZeZkvihl_e_nhgmHgZ\^jm]ihgbfZ_lqlhgZ\_jgh_b^eyDebnnZ
kf_jlvLh^^ZhdZaZeZkv[hevrbfm^Zjhf
GhjfZevghhl\_qZ_lhgZL_[_gZ\_jgh_lh`_g_e_]dh
�Yih\_jblvg_fh]m]h\hjblDebnnZfu\k_hq_gvi_j_`b\Z_f
�`h^bihgbfZ_lqlhih^h\k_fbihgbfZ_lkykljhbl_evgZy[jb]Z^Zex^bfgh]he_ljZ[hlZ\rb_k
Lh^^hfbDebnnhf
Ij_^klZ\eyxkh]eZrZ_lkyhgZWlhkh\_jr_gghg_\_jhylgh
Fu\k_\rhd_ih\lhjy_lhgKemrZcyohl_eih]h\hjblvklh[hcihih\h^mihohjhgGZ^_xkv
lukh[bjZ_rvkyg_dhlhju_lml^mfZxlhl_[_bgmlufh]eZ[uqlhgb[m^vkdZaZlv\iZfylvh
�Lh^^_Zhg^_eZehrb[dbb\kydb_]emihklb\imlZeky\lZdb_ijh[e_fuyhijZ\^u\Zlv_]hg_
ohqmghlhqlhijhbahrehwlhijhklhaZij_^_eZfbjZamfgh]hHgihmrb\ebiZlml_s_blZdh_
Iha\hevkdZaZlvqlhhg^hkZfh]hdhgpZhlau\Zekyhl_[_hq_gvohjhrhIjZ\^ZY^mfZxLh^^
ijhklhaZimlZekymg_]h\k_\urehbaih^dhgljheyBqlh_keb[umg_]hihy\beZkv\hafh`ghklv
\_jgmlvkydl_[_b\k_gZeZ^blvhg[umo\ZlbekyaZg__f_jl\hco\Zldhc
�KemrZy\k_wlh`h^b\kihfbgZ_lh[hj^_j_gZ\uk_e_gb_DebnnmgZ\_jgh_h[wlhfg_ba\_klgh
AZq_fLh^^mjZkkdZau\Zlv\k_dZd_klv_kebihemijZ\^Zh[_ki_qbl_fmkhqm\kl\b_"Gh\k_jZ\gh
ijbylghqlhDebnniha\hgbeHg`_ijhklhohq_lkdZaZlvqlhhggZ__klhjhg_wlhihgylghbhgZ
[eZ]h^ZjgZ_fmaZlhqlhhgk^_eZewlhlrZ]
DebnnyjZ^Zl_[ykeurZlvYkh[bjZxkvgZihohjhgulZdqlhgZ\_jgh_lZfbm\b^bfky
Ghmg_]hgZmf__klvbdh_qlh_s_Debnnohq_lih]h\hjblvh^_e_
Ydhg_qghg_ohqmkha^Z\Zlvl_[_^hihegbl_evgu_ijh[e_fugh^he`_gkdZaZlvqlh\k_wlh
kemqbehkv\djZcg_g_ih^oh^ys__\j_fy@behc^hf[ue[u]hlh\q_j_aiZjmg_^_evFum`_ijyfh
gZnbgbr_:l_i_jvjZ[hlZ\klZeZbyg_agZxkdhevdhfukfh`_fijh^_j`Zlvwlh^_ehgZiZma_
Ijb^_lkyijbgbfZlvf_jubyih^mfZefh`_lihke_ihohjhgih]h\hjbf_keblug_ijhlb\
H[km^bfyh[tykgxih^jh[ghklbjZa[_j_fkykg_hieZq_ggufbkq_lZfbfh`_lm^ZklkyaZdhgqblv
�`h^bihgbfZ_lqlhwlhgZklhysZyijbqbgZa\hgdZDebnnZG_\lhfkfuke_qlhhg\k_
ij_^u^ms__kdZaZeijhklhlZdgh\Z`g__^eyg_]h\k_`_lhqlhLh^^^he`_g_fm^_g_]Zijh_dl
\klZe
ih]h\hjblvkGZlZr_c
IZjmk_dmg^hgfheqblihlhfgZklhcqb\hijh^he`Z_l
Lh^^g_ihf_gyeaZ\_sZgb_Hgdhg_qghohl_eh[_ki_qblvGZlZrmbj_[_gdZghkh[bjZeky
k^_eZlvwlhihke_k\Z^v[u?fmdZaZehkvqlhkmq_lhfgZrboaZdhgh\lZdjZamfg__Ghg_lLulml
g_ihkljZ^ZeZwlhf\hijhk_GZlZrZhklZeZkvg_m^_e
�Ihohjhguijhoh^ylgZk_\_jhaZiZ^ghfdeZ^[bs_dj_fZlhjbbFhgljhma`mgbDhjbgkh[jZebkv
�__khijh\h`^ZlvDh]^Zhgbiha\hgbebbaoheeZ`h^bklhyeZ\ijboh`_ci_j_^a_jdZehf
hp_gb\ZydZdgZg_ckfhljblkyq_jgZyreyiZlZ[e_ldZHgZhq_gvkljh]Zy[_adZdboeb[h
�mdjZr_gbcebrvq_jgZyk_lhqdZhq_gvih^oh^bl^eyihohjhg`h^b\g_cdZdgZklhysZy\^h\Z
��dZd`_dbD_gg_^b@HgZijZdlbq_kdbg_gZdjZr_gZb__[_kdjh\gh_[_eh_ebph\dhblh\_db
hdZau\Z_lky\iheg_ih^oh^ysbfkblmZpbb
�Dh]^Zhgbk`mgbDhjbg\f_kl_\oh^yl\p_jdh\v\k_h[hjZqb\ZxlkygZgboHgbjZkiheZ]Zxlky\
��kj_^gbojy^Zo=jh[klhysbcmZelZjygZihklZf_gl_dkqZklvxaZdjulZ`h^bohl_eZ
ijbfbjblvkyknZdlhf_]hkf_jlbghkfhlj_lvgZg_ihkj_^kl\_ggh_^hdZaZl_evkl\h_cg_ohq_lky
�Ih^jm]bijbdju\Zxl__k[hdh\b`h^bjZ^Zqlhj_rbeZkvgZwlhp_jdh\vaZihegy_lky_c
ijbylghqlhex^bijbrebihijhsZlvkykLh^^hfLheiZh[klZgh\dZb\g_rgyyZljb[mlbdZ
gZihfbgZxl\k_^jm]b_ihohjhgugZdhlhjuohgZ[u\ZeZ\k_b^_ldZdbiheZ]Z_lkybwlh__
mkihdZb\Z_lex^bkh[jZebkvjZ^bk_jv_aghch[s_cp_ebpZjblZlfhkn_jZaZ^mfqb\hklbohlvb
g_kdhevdhgZb]jZggZykljh]b_[md_lup\_lh\ijblhjgucaZiZoklZjhc^j_\_kbgukhegp_
ijh[b\Zxs__kykd\havp\_lgu_\bljZ`bg_ijbylguc\eZ`gucoheh^]megZius_gghclheiu
�lbrbgZ\hpZjyxsZykydh]^ZiZklhj\hkoh^blgZdZn_^jmZ`__]hj_qvm`_agZdhfZhgZgbdZdg_
ih^h]gZgZih^ebqghklvmkhir_]hMf_j_\fu\k_klZgh\bfkyh^bgZdh\ufbgZkk\h^yld
h[s_q_eh\_q_kdhfmagZf_gZl_ex\lbkdb\Zxl\[b[e_ckdb_rZ[ehgu
Ihkdhevdmkf_jlvwlhhdhgqZgb_ijh[e_fbkiulZgbc[hebi_qZebbkljZoZ
Iuev\_jg_lky\a_fexdZdh\hchgZb[ueZZ^mrZ\_jg_lkyd=hkih^mdhlhjuc_fm__^Zjh\Ze
�=heufyihy\eyxkvbamljh[ufZl_jbb]heufymoh`m;h]^Ze;h]\ayeZ[m^_l[eZ]hkeh\_ggh
bfy=hkih^g_
Dh]^Zijhih\_^vdZkZ_lkylh]hZki_dlZqlhLh^^[ue`_gbohfb[m^msbfhlphf\Z`guf
�dhjfbevp_fmdjZ^_ggufijyfhgZdZgmg_k\Z^v[u`h^bwlhm`_g_hkh[hgjZ\blkyGh
k\ys_ggbdmg_q_fml_rblvh[_a^he_ggmxg_\_klm
ex[hckblmZpbbg_h[oh^bfh[eZ]h^Zjblv=hkih^Z;eZ]h^Zjghklvg_^he`gZ[ulvih\_joghklghc
Wlh]em[hdh_bihdhjgh_ijbagZgb_kms_kl\h\Zgby^h[jZ^Z`_\kZfhfkljZrghfqlhkemqZ_lky\
`bagb
Dh]^Zkem`[ZaZdZgqb\Z_lkybkoh^bap_jd\bijhbkoh^blkh]eZkghijbgylufijZ\beZfkgZqZeZ
�ex^bki_j\uojy^h\aZgbfblhj`_kl\_ggh\klZxlihke_^mxsb_`h^bih\ajhke_\rmxGZlZrm
g_\b^_eZ_s_gbjZamgh\ujhkrmx^_\hqdmaZf_lblvg_ljm^ghdh]^ZhgZijhoh^blfbfhaZ^jZ\
ghkbhl\_^y\a]ey^AZbkdexq_gb_flh]hqlhhgZ\ulygmeZkvbi_j_klZeZghkblvo\hklbdbhgZ
kh\k_fg_baf_gbeZkv^Z`_\^_lkl\_mg__[uehlZdh_`_imoeh_qm\kl\_ggh_ebphHgZijbreZk
��]jmiihcih^^_j`dbh[klmib\rbfb__ih^jm`dZfbjh\_kgbpZfbbgZg_\b^ghohly`h^bwlh]h
bg_h`b^ZeZ
a^hjh\Zlvky^jm]k^jm]hfHlk\_`_]h\ha^moZ\hafh`ghklbihh[sZlvkybk[_`Zlvdk\h_cfZrbg_
�\k_fkjZamklZgh\blkyemqr_I_j_^`h^bij_^klZ_l=ZjjbE_=jmlb[_al_gbdZdh]heb[h
�kfms_gby\ujZ`Z_lkh[he_agh\Zgbyjm]b_m`_\ukljZb\ZxlkyaZgbf\hq_j_^vGba_gvdbcZ]_gl
ihg_^\b`bfhklbkhljm^gbqZ\rbckLh^^hfhg]h\hjblkebrdhf[ukljhDebnnbOba_jChjdb\
^\m[hjlghfib^`Zd_hg\u]ey^bl\iheg_we_]Zglghkydb_ihklZ\sbdbagZ\rb___dZd`_gmLh^^Z
k_]h\hjyldZdwlhm`ZkghbdZdhgbkhqm\kl\mxlIhy\ey_lkybKl_nZgb\dhfiZgbb^jm]bo
Zj_g^Zlhjh\hnbkgh]ha^ZgbyhgbkijZrb\Zxlqlhkgbf[m^_lHgZ]h\hjblqlhgZ^hhieZqb\Zlv
dZdb_lhkq_lZZmg__ih^ibku\Zlvq_dbiheghfhqbcg_lKijZrb\Z_lgZ^heb_chklZ\ZlvkygZ
jZ[hl_biulZlvkyqlhlhmeZ`b\ZlvBaZaZjieZlmhgZ[_kihdhblky
&#xk_;&#xw;&#xlh;&#xh;&#x[s;&#x_g;&#xb_;&#x^_;&#xl;�k_wlhh[s_gb_b^_l`h^bgZihevamHgZhdZaZeZkvijZ\Zj_rb\ihdZaZlvkygZihohjhgZo?klv
hsms_gb_qlh\k_dZdlhmkljZb\Z_lkyKf_jlvLh^^Z\hkklZgh\beZ__\ijZ\Zo_]h`_gub
gZke_^gbpuIjbgbfZygZk_[ywlm\eZklv^Zggmx_ckh[jZ\rbfbkybkZfhckblmZpb_chgZ
�hl\_qZ_lKl_nZgbqlhhp_gbliheh`_gb_^_ebk\y`_lkykg_c`h^b[eZ]h^ZjgZ_caZ
ij_^mij_`^_gb_gZkq_ldj_^blhdqlhba[Z\beh__hl\hafh`gh]h[_kq_klby_keb[uhgZijbreZ\
fZ]Zabgbg_kfh]eZjZkieZlblvky_^vKl_nZgbg_[ueZh[yaZgZlZdjbkdh\ZlvjZ^bg__
kdjulb_ijhbkoh^blih^hjh]_^hfhcDhjbggZqbgZ_lkaZy\e_gbyqlhLh^^[ue[u^h\he_gl_f
dZd\k_ijhreh
GZjh^mkh[jZehkvfgh`_kl\hKaZ^b^Z`_klhyeb
�Yfgh]bobagbog_agZx]h\hjbl`h^bgZ\_jgh_kjZ[hluFh`_ldlhlhijhklhijhqblZe\
]Za_l_bijbr_ebaex[hiulkl\Z
�GZ\_jgh_kj_^bgbobjh^kl\_ggbdbij_^iheZ]Z_l`mg
�MLh^^Zgbdh]hg_[uehhl\_qZ_l`h^b
Kh\k_f"
Gmfh`_l]^_gb[m^vdZdhcgb[m^vdma_gbebdmabgZHdhlhjuohgkZfg_agZe
:l\hbjh^kl\_ggbdb"
YmijhkbeZbog_ijb_a`Zlvijhq_fwlh[uehg_lZdm`ljm^gh
DZdlu^mfZ_rvwlhGZlZrZhj]Zgbah\ZeZ"kijZrb\Z_lDhjbg
GZ\_jgydZFg_\k_ihdZaZehkvg_kdhevdh[_a\dmkgufFg_[ueh^Z`_g_fgh]hklu^ghaZLh^^Z
:qlhg_lZd"
Hq_\b^ghqlh\k_ih^_r_\d_Gmihgylgh=jh[aZdjulucqlh[uaZ[ZevaZfbjh\Zgb_g_ieZlblv
u[jZeZdj_fZpbxqlh[ugZ]jh[_kwdhghfblv:Lh^^g_ohl_eqlh[u_]hdj_fbjh\Zebhg[ueaZ
ih]j_[_gb_hafh`ghhgij_^ihq_e[ubgZklhysmxdZlhebq_kdmxf_kkm
�G_agZeZqlhLh^^[uedZlhebdhf]h\hjbl`mg
p_jdh\vhgg_oh^beGhih\hkiblZgbxdZlhebd
�GZ\_jgh_b]jh[gZijhdZl\ayeZij_^iheZ]Z_lDhjbgmfZx\k_dlh\u[bjZ_ldj_fZpbxlZd
^_eZxl
�JZamf__lkygZijhdZlkh]eZrZ_lky`h^b
�Bgl_j_kgh[ueebhgkZfijh^he`Z_l`mgGm]h\hjylqlhex^bijboh^ylgZkh[kl\_ggu_
ihohjhguE_lZxlihaZemkfhljyldlhijbr_ekemrZxlqlhhgbo]h\hjyl
�?fmgZ\_jgydZlml`_aZohl_ehkv[u^hieZlblvbk^_eZlv\k_emqr_hl\_qZ_l`h^b
�Gmbih`ZemcklZ]h\hjbl`h^b
Lukg_c\hh[s_jZa]h\Zjb\ZeZ"
G_lDkqZklvxHgZij_^ihqblZ_l^_j`Zlvkyhlf_gygZjZkklhygbb
�h^mfZeZkv
�ZbqlhhgZfg_kdZ`_l_kebih\h^h\^eyaehjZ^kl\Z[hevr_g_hklZehkv"
�A^hjh\hqlh\k_keh`behkv\l\hxihevamgZihfbgZ_lDhjbggm\ieZg_aZ\_sZgby`h^by
lZdaZl_[yjZ^ZLuklhevdh\ul_ji_eZlZdqlhaZkem`beZ
�G_bkih\_^bfuimlb]hkih^gb^h[Z\ey_l`mg
�Ihke_ihohjhg`bagv\ha\jZsZ_lky\ijb\uqgucjblf`h^bkgh\ZgZqbgZ_l\u]meb\Zlvkh[Zdmih
mljZfaZgbfZlvkynblg_khfijbgbfZlvdeb_glh\h[_^Zlvkih^jm]ZfbOhly__ijb\uqgh_
jZ\gh\_kb_bm\_j_gghklv\k_[_ijhiZeb@b\_l\k\h_ffbj_hgZm`_g_kihdhcgh\j_fyb^_lb_c
�klZgh\blkyijhlb\ghhllh]hqlhhgZgZ^_eZeZ`h^bg_ihgbfZ_ldZdlZdh_fh]ehihemqblvky
IjhkuiZykvihmljZfhgZ\kihfbgZ_lh[wlhfg_kjZamk_dmg^Z^jm]Zyijhoh^blfbjghghihlhf__
gZklb]Z_lwlhhkhagZgb_b\k_]^Zh^bgZdh\hkeh\ghwdklj_gguc\uimkdgh\hkl_cj_fyb^_lgh
nZdlu\k_g_hk_^Zxl\]heh\_bg_k]eZ`b\ZxlkyiZfylvx
�`h^bqm\kl\m_lqlhm[b\_]hm[beZbqlhlh\k_[_Ohly\]em[bg_^mrbhgZihgbfZ_lqlhwlh]h
g_klZehm`_^Z\ghijhklh^mrbyb^h\_jqb\hklbqbklhk_j^_qghklbbij_^ZgghklbDZdb_lhqZklb
__^mrbjZg__`b\u_l_i_jvh[_kdjh\e_guklZ\f_jl\ufbiylgZfb\ldZgyo__ikbobdbhgb
ih^^Zebkvg_djhamdhlhjuc\lhj]kybgZlml_jjblhjbxdhlhjZyg_ijbgZ^e_`ZeZhl^_evghgb
�`h^bgbLh^^mZ[ueZh[s_ckZfbfbbohlghr_gbyfbFh`_ldZaZlvkyqlhm`hgZlhikboheh]
fh]eZiheh`blvwlhfmdhg_pkiZklbbk_[ybboiZjmgh\k_ijhbkoh^behlZdbahsj_ggh
ih^djZehkvlZddh\Zjghkh\_jr_gghg_aZf_lghWlhdZdebphf_gy_lkyk\hajZklhflukfhljbrvky
\a_jdZeh_`_^g_\ghbgbq_]hg_aZf_qZ_rv
�`h^bg_\b^_eZkfukeZ[hjhlvkykq_eh\_dhfdhlhjh]h[uehg_baf_gblvIhb^__ijbgbfZlv
fm`qbgmlZdbfdZdhchg_klvohjhrh^Zcfg_^mr_\gucihdhcijbgylvlhqlhyg_\kbeZo
�baf_gblvZbdhfijhfbkklh`_wlh\ZfkdZ`_lex[hck_f_cgucl_jZi_\lGhp_gZhdZaZeZkv
\ukhdhcm\y^Zxsb_h`b^ZgbymiZ^hd^moZh[j_q_gghklvijbr_^rZygZkf_gmwglmabZafm
pbgbaf\u`b\rbcgZ^_`^mIh^h[gh_le_gb_h[uqghg_aZf_lblvbg_hklZgh\blv
&#xh;&#xi_;&#xj;&#xuo;&#x;&#xl_;&#xi_;&#xjv;�?klvbijh[e_fuijZdlbq_kdh]hoZjZdl_jZhi_j\uol_i_jv`h^b^he`gZiheghklvxkZfZk_[y
h[_ki_qb\ZlvaZ[hlblvkyh^hoh^Zo?_aZjZ[hldZo\ZlZ_lgZohayckl\h\hklZevghffh`gh
ijh^he`blvijh^Z\Zlv[_a^_emrdbghjZghbebiha^ghhgbaZdhgqZlkyb__ih]ehlylg_hieZq_ggu_
��kq_lZZ\hafh`ghaZdhgijbagZ_l`h^bgZke_^gbp_cLh^^ZghihdZhgZ^Ze_dh\wlhfg_
m\_j_gZDZd[ugbohl_ehkvgh_cgbdZdg_m^Z_lkyhl^_eZlvkyhlhsms_gbyqlh\j_fyjZ[hlZ_l
ijhlb\g__Lhlk_f_cgucfm`qbgZgZoh^blky\gZklhcqb\hfihbkd_mebdhg[_k_^m_lkh\k_fb
�jZagxob\Z_lkeh\ghij_\hkoh^ghgZlZkdZggZybs_cdZWlh`h^bmagZ_lhl^jma_ck_fdZdb_c
�hgdZ`_lky^h`mlbf_lh^bqgufbg_ghjfZevgh\_`eb\uf`mgDhjbgbWe_g\wlhfkh]eZkgu
WebkhglZdbg_\uoh^blgZk\yavghwlhg_agZqblqlh__h[hc^mlklhjhghcHgmf__lbkdZlvHg
�^Z`_gZihohjhguijboh^be`h^baZf_lbeZ_]hihke_kem`[uhgklhyeh^bgkdjZxIhgy\qlh
hgZgZg_]hkfhljblmeu[gmeky^Z\Zyihgylvqlhhghg_cg_aZ[ueqlhgZ[ex^Z_lqlh_s_
\_jg_lkykgh\ufb\hijhkZfbbebkl_fb`_:lh\^jm]hgZih^mfZeZqlhm`_hlg_]hba[Z\beZkv
�dZkZl_evghg_^\b`bfhklbLh^^ZHgij_^eZ]Z_l\klj_lblvkybh[km^blvwlhaZh[_^hf`h^bg_
hkh[hjZ^ZlZdhci_jki_dlb\_ghdh]^ZhgbkZ^ylkyaZklhebd\;ewdbhg[_j_lky__hqZjh\u\Zlv
Ijbghkblba\bg_gbyaZhj^_jgZ\uk_e_gb_mg_]hg_[ueh\u[hjZhgebrvke_^h\ZemdZaZgbyf
deb_glZHgihgbfZ_lqlh`blvklZdbfq_eh\_dhfdZdLh^^[uehg_ijhklhHg=Zjjbihklhyggh
m]h\Zjb\ZeLh^^Zm]hfhgblvkybih[hevr_\j_f_gbijh\h^blv^hfZJZkimlkl\h^eyl_odhfm
�^hklZeZkvkljZrgZybebkdmqgZy`_gZ\lh\j_fydZd`h^bbdjZkb\Zybh[jZah\ZggZyhh[s_
g_ihgylghihq_fmLh^^lZdk_[y\_e;ueh\g_fqlhlhg_h[ma^Zggh_=ZjjbkqblZeLh^^Z
bgZdhfukeysbfh^bghqdhcdhlhjucg_mklZgghij_ke_^h\ZeihklhygghmkdhevaZxsbcb^_Ze^Z`_
g_bf_yq_ldh]hhg_fij_^klZ\e_gbyQ_]h[uhggb^h[bekywlbo^hklb`_gbc\k_]^Z[ueh[ufZeh
�=Zjjbijh^he`Z_l\lhf`_^mo_b`h^bihlbohg_qdmk^Z_lkyHghqZjh\Zl_e_gm[_^bl_e_gmf_g
DZdZ^\hdZlhgki_pbZebabjm_lky\^\moh[eZklyog_^\b`bfhklbbk_f_cghfijZ\_bdZdjZa
bf_ggh\gbo_cg_h[oh^bfZihfhsv=Zjjbg_ijhklhgZ__klhjhg_hg\iheg_hilbfbklbqgh
kfhljblgZ__i_jki_dlb\uGh_cl_fg_f_g__gZ^hih^]hlh\blvkyd[hjv[_Ohlykh]eZkgh
�aZ\_sZgbx`h^b^he`gZihemqblv\k_ZkhklZ\e_ghhghih\k_fijZ\beZfaZdhgZg_khfg_ggh
GZlZrZDh\Zdk\u^\bg_lij_l_gabb\ihevamk_[yb_s_g_jh^b\r_]hkyj_[_gdZHgZ[m^_lklhylv
gZlhfqlhih]b[rbckh[bjZekyi_j_ibkZlvaZ\_sZgb_ihke_k\Z^v[uB__aZy\e_gb_[m^_l
jZkkfZljb\ZlvkyGh=Zjjbkih^h[gufm`_klZedb\Zekydlhfm`_g_evay^h\_jylvfheh^_gvdhc
�`_gsbg__kebhgZkimlZeZkvkfm`bdhfklZjr_k_[yZ\b^bl[h]hgq_eh\_dpbgbqguc
h[h``_g\i_qZofgh]hqbke_gguofheh^uo`_gghhgg_m^b\blky_kebmagZ_lqlhmGZlZrb
[uebb^jm]b_ex[h\gbdb
Ihkfhljbf]h\hjbl=Zjjb
B^h[Z\ey_lqlh\hegh\Zlvky\k_jZ\ghg_hq_f^Z`__kebih^l\_j^blkyqlhLh^^hl_pHgZ
�`h^bkfh`_liha\heblvk_[_hij_^_e_ggmxs_^jhklvHlg_[hevrh]hihkh[bygZj_[_gdZhgZg_
h[_^g__l
=Zjjbhq_gvohq_laZsbsZlv__bgl_j_kuKhklZ\blbkdgZhnbpbZevgh_ml\_j`^_gb_aZ\_sZgby
�MagZ_lgZkq_l^h\_j_gghklbGZqg_l]hlh\blvkyIhijhkv[_`h^bhgk\y`_lkykhKl_nZgbb
ihaZ[hlblkyhlhfqlh[uhgZfh]eZijh^he`blvjZ[hlmkwlbfh[t_dlhf
�`h^b_`_^g_\gh`^_l\ha\jZs_gbyk_f_cgh]hq_eh\_dZeh\blk_[ygZwlhfg_kfhljygZj_r_gb_
\udbgmlv_]hba]heh\uGhke_^mxsbcoh^hdZau\Z_lky\k_`_g_h`b^ZggufDh]^ZjZa^Z_lkyklmd
�\^\_jvi_j_^h[_^hf\lh\j_fydZdhgZkhklZ\ey_lkibkhdihdmihd`h^bhl^Z_lky\jmdb
g_ba[_`ghklbhldju\Z_l^\_jvb\b^blfm`qbgmlhevdhwlhg_hgZdhee_]ZlhsbcdZd`_j^vg_
klZjr_ljb^pZlbghhg\k_jZ\ghihdZau\Z_lihebp_ckdbcagZqhdbij_^klZ\ey_lkyKe_^h\Zl_e_f
LZdbfLhMg_]h]eZaZdZdmikboZgZklhevdhk\_leh]hem[u_qlhihqlb[_kp\_lgu_ajZqdb
dhexqb_Zih^jZ^m`dhc[_eu_ihemdjm]bHghllZedb\Z_l__bijhoh^bl\]hklbgmx[_a
�ijb]eZr_gbyDZdb\k_o_]hijb\e_dZ_l\b^bahdgZqlh^Z_l`h^b\j_fyhp_gblv_]hkhkibgu
q_jgu_^`bgkubg_cehgh\ZydmjldZLhgdb_gh]bmadbcaZ^ihdZlu_ie_qb[hevrZy]heh\ZGh
klhblmhdgZhgg_^he]h
�Fbkk;j_ll]h\hjblhg`h^b
Hgg_j\gbqZ_l^_j]Z_lkyH[oh^bldhfgZlm[_j_ldZdb_lh\_sbdeZ^_lbogZf_klhI_i_evgbpZba
FhgK_gFbr_evij_kkiZiv_\l_ogbd_fbee_nvhjbiZqdZ^bkdh\EbklZ_l`mjgZe
Yihih\h^mm[bckl\Z\Zr_]h;u\r_]hGZ^hDh_qlhh[km^blv]h\hjblhgj\Zgh[m^lhg_
fh`_lkdhgp_gljbjh\ZlvkygZlhfqlhohq_lkdZaZlvMg_]h]jm[ucdhgljZevlhaZklj_\Zxsbc\
]hje_=eZagu_y[ehdbgZg_ih^\b`ghfiehkdhfebp_djmlylky[_ahklZgh\hqghkeh\ghfZydb
ij_^hkl_j_]Zxsb_l_odlhgbq_]hg_ih^haj_\Z_l
�`h^bij_^eZ]Z_l_fmk_klv\fy]dh_dj_keh\dhlhjhf_s_kh\k_fg_^Z\ghkb^_ek_f_cguc
�q_eh\_d_l_dlb\ijbkZ`b\Z_lkygZih^ehdhlgbdghg_gZ^he]hihlhfkgh\ZgZqbgZ_loh^blv?]h
km_leb\hklv\u[b\Z_lbadhe_bFh`_lwlhgZjhqghHgZkZ^blkygZ^b\ZgbiulZ_lkyaZsbsZlvky
GZijhrehcg_^_e_lml[ue^jm]hcke_^h\Zl_evYhl\_lbeZgZdmqm\hijhkh\
Y[u\ZkijhklhlZdihlj_\h`blvG_ohl_ehl\_qZ_lhgbhkfZljb\Z_l__kgZjhqbluf
\ukhdhf_jb_fe_hiZj^h\u_lmnebeh^hqdbfZgbdxjdjZkb\u_ohefbdb]jm^_cg_[hevrhc
hkljucih^[hjh^hdKgh\Z\klj_lb\rbkvkg_c\a]ey^hfhgijh^he`Z_lFukemqZcghMagZeb
dh_qlhgh\h_DZ`_lky\uwlh]hfh_fmdhee_]_g_]h\hjbebKe_^h\Zl_exKdbgg_jmBfuijhklh
AZbgl_j_kh\ZebkvGm\uihgbfZ_l_
Hgih^oh^bldhdgmbih\hjZqb\Z_lkydg_fmkibghc
��Fh`_l_eb\uih^l\_j^blvlhlnZdlQlhih]b[rbcFbkl_jLh^^`_j_fb`be[_jlZr
[u\rbcGZfhf_glkf_jlbkh[bjZekyuk_eblv\Zkhlkx^Z"Kh]eZkghaZdhgZ"Bawlhcd\Zjlbju
&#xu;&#xwl;&#xh;&#xih;&#x^l;&#x_;&#xj`;&#x^Z;&#x_l;&#x_; k;&#xk;&#x;j;&#x_l;&#xl";�DhlhjZyihijZ\mIjbgZ^e_`ZeZ_fmBlhevdh_fmuwlhih^l\_j`^Z_l_fbkk;j_ll"`h^b"
=h\hjblhg[ukljh]ehlZykeh\Zgh\lh`_\j_fy^_eZ_l\g_aZigu_iZmaujZa[b\Zyj_qvgZ
g_eh]bqgu_dmkdb\iZmaZoi_j_fbgZykvkgh]bgZgh]mhkfZljb\ZykvdZkZykviZevp_f
ih\_joghkl_c^hdhlhjuo^hly]b\Z_lkyjmdZ:aZ_]hkibghcyjdhk\_lblkhegp__^\Zg_hke_ieyy
�__`h^bg_\b^blgb]eZagbfbfbdbwlh]hq_eh\_dZDZd_fmwlhm^Zehkv"IhklZ\blv__\klhev
�g_\u]h^gh_iheh`_gb_\kh[kl\_gghf^hf_?c[u\klZlvbaZ^_jgmlvrlhjubebi_j_k_klvZb
FZev[hjhg_ihf_rZ_l
�Zhl\_qZ_lhgZhgiulZekyf_gy\uk_eblv
Gh\ukt_a`Zlvg_kh[bjZebkvG_ohl_ebbagZebqlhwlhg_h[yaZl_evghihlhfmdZdqlhlh
AZ^mfZebAZieZgbjh\Zeb?keb_]hg_klZg_lhgg_h[jZlblkyKdZ`_fdr_jbnmqlh[uijb\_klb
��hj^_j\^_ckl\b_GbdZdh]h\uk_e_gbybg_kemqblkyZfbkk;j_ll"`h^bBu\k__s_a^_kv
�hdZau\Zyl_fkZfufk\hxlhqdmaj_gby
Wlh\ZrZlhqdZaj_gby\hajZ`Z_lhgZ
Bg_lhevdh\uk_e_gbyG_[m^_luihemqbl_gZke_^kl\h?kebm[_j_l__]h^hk\Z^v[ukfbkk
Dh\ZdkIj_`^_q_fhgmki__lKhklZ\blvgh\h_aZ\_sZgb_j_fyku]jZehdexq_\mxjhevIhdZhg
g_mki_e\Zk\uk_eblv@_gblvkygZ^jm]hc@_gsbg_
&#xbg;&#xZ;&#xk;&#x_j; Z;&#x_l;&#xg;&#xZ;&#xg_; ;&#xk;h;&#xgh;&#xl;&#xh;&#xfh;&#x^_;&#xev;&#xgh;&#x_;&#xie;&#xZl;&#xv_;&#xh;&#xl;�&#xbg;&#xZ;&#xk;&#x_j; Z;&#x_l;&#xg;&#xZ;&#xg_; ;&#xk;h;&#xgh;&#xl;&#xh;&#xfh;&#x^_;&#xev;&#xgh;&#x_;&#xie;&#xZl;&#xv_;&#xh;&#xl;�bgZk\_jdZ_lgZg_ckeh\ghlhfh^_evgh_ieZlv_hlbhjdhlhjh_`h^b\ijhrehf]h^mdmibeZk
ZmdpbhgZHgfh`_lih^mfZlvqlhhgZijhklh[Zeh\ZggZykl_j\ZdhlhjZyij_^ihql_lm[blv
q_eh\_dZebrv[ug_hldZau\Zlvkyhlk\hbofZe_gvdbom^h\hevkl\bcghihkmlbhgZhq_gv
�wdhghfgZy`h^bg_lZdZydZdhggZ\_jgydZih^mfZeg_\ujhkeZ\[h]Zlhck_fv_g_ijb\udeZd
jhkdhrbDh]^ZhgblhevdhgZqbgZeb`blvkLh^^hfihdZmg_]hg_[ueh^_g_]bf_gghhgZdZdlh
ba\hjZqb\ZeZkvbk\h^beZdhgpukdhgpZfbB]hlh\blvgZmqbeZkvihwlhcijbqbg_hafh`ghwlhl
ikboh\Zggucdhim^b\beky[umagZ\lZdh_?fm[uihijh[h\Zlv__hkljh_khl_bak\bgbguk
d\Zr_ghcdZimklhcBebkZfh^_evgu_gvhddbkljxn_evgufkhmkhf
j_`bffheqZgbyDZdlhevdhhldjh_rvjhlqlh[udZdlhaZsblblvkylmll_[ybkpZiZxlGZ[_]m
HgZqm\kl\m_lwlhbglmblb\ghhgZ\k_]^ZwlhagZeZ
�`h^b\b^blqlhwlhlq_eh\_dg_khfg_\Z_lky\__\bgh\ghklbbohl_e[u\ujZablvwlhnhjfZevgh
\ay\__ih^Zj_klGh_keb[uhgkh[bjZekywlhk^_eZlvlhg_klZe[uljZlblv\j_fygZwlmj_qvQ_]h
wlhl^_l_dlb\g_ihgbfZ_llZdwlhlh]hqlhhgZg_k^ZklkyHghrb[Z_lky_keb^mfZ_lqlh\aylv__
[m^_le_]dhIjbagZgbyg_\__klbe_?fmg_m^Z_lkyaZ]h\hjblv_cam[ubebkehfZlv__hlwlh]h
�jZa]h\hjZhgZebrvmoh^bl\fheqZgb_Bq_f[hevr_hg]h\hjbll_ff_gvr_hl\_qZ_l`h^b
Iha\hevl_fg_\Zfdh_qlhkdZaZlvug_fh`_l_ihemqblvgZke_^kl\hhlq_eh\_dZDhlhjh]h
�m[bebFh`_l[ulv\uwlh]hg_agZebFbkk;j_ll`h^b
Mg__lZdh_hsms_gb_[m^lhhggZoh^blkyhq_gv^Ze_dhgZlhcklhjhg_ms_evyaehcfZevqbrdZ
[jhkZxsbc\g__iZedbbdZfgbP_eblkyhgohjhrhghkgZjy^ug_^he_lZxlbiZ^Zxlm__gh]
�Fh`_lhgkZfwlhqm\kl\m_l_l_dlb\kgh\Zkju\Z_lkykf_klZhloh^blhlhdgZklZgh\blky
�gZijhlb\`h^bL_i_jvhgZq_ldh\b^bl_]hebph]eZaZqmlvg_\ukdZdb\Zxlbahj[bl]m[u
djb\ylky\fy]dhfij_aj_gbb
ex[hfkemqZ_gbdm^Zg_m_a`Zcl_]h\hjblhgFuk\y`_fkyk\Zfb\[eb`Zcr_f;m^ms_f
Ihke_ih^h[gh]haZy\e_gbygZijhsZgb_hgg_mdex`_b^_ld^\_jbbkZf\uoh^blIZjmk_dmg^hgZ
`^_lihlhf\klZ_lbiulZ_lkygZqZlv^urZlvDZ`_lkyqlh\ha^mo\e_]db_kh\k_fg_ihiZ^Z_l
�Ihke_^mxsb_^gb`h^bijh\h^bl\ih^\_r_gghfkhklhygbb\fmqbl_evghfh`b^Zgbbj_fy
k`ZehkvklZehkbehcg_\ughkbfh]h\ha^_ckl\bydZ`_lkyqlhdZ`^Zyk_dmg^Z[_kihsZ^ghk`bfZ_l
__\lbkdZoHgZi_j_klZ_lhsmsZlv\dmkibsbZ\ke_^aZwlbfb_klvk_kbeumoh^ylgZ
��_`_^g_\gu_lj_gbjh\dblZdqlh`h^b[jhkZ_lbboZ`_Zedh]hevmljZlbek\hx
ijb\e_dZl_evghklvgh_]hhgZijh^he`Z_lbkihevah\Zlv\e_dZjkl\_gguop_eyojZ^mykv_]h
k_^Zlb\ghfm\ha^_ckl\bxKe_^blvaZkh[hchgZm`_g_\khklhygbblZdqlhi_j_\h^bl\k_\gbfZgb_
gZikZ]hlh\bl_fm\dmkgmx_^mjZa]h\Zjb\Z_lkgbf\h\j_fy^he]bo[_kp_evguoijh]mehdB
keh\gh\dZq_kl\_dhfi_gkZpbb__ZiZlbbmg_]h\k_bgklbgdluklZebijhy\eylvkydZdgbdh]^Zyjdh
D__h]jhfghfmm^b\e_gbx`bagv\hdjm]ijh^he`Z_lb^lbdZdbjZgvr_mex^_c_klvkbeuqlh[u
klZjZlvkydZ`^uc^_gvijh`blvgZihegmxdZlmrdmgZihegblvk\h_kms_kl\h\Zgb_lhj`_kl\hf
�^moZBhgZm\Z`Z_lboaZwlh`h^bihgbfZ_lqlhmdZ`^h]h_klvk\hbijh[e_fughhgbdZdbflh
�h[jZahfg_k^Zxlkyg_kfhljygbgZqlhZihkjZ\g_gbxkg_c^Z`_m__deb_glh\\k_hlebqghHgb
ohly[uhklZ\bebk_[_\hafh`ghklv^ey^\b`_gby\i_j_^^eyi_j_f_g\[m^ms_fImklvFbkk
OjxrdZjZ^m_lkyk\h_clZcghc`bagbimklvKm^vy`b\_lgZ^\ZnjhglZimklv;em^gucKugb
FwjbFwjb\hkklZxlijhlb\ijZ\beimklvAhemrdZhlqZygghgm`^Z_lky\h\gbfZgbbimklvAZgm^Z
�g_\b^blqlhkZfk_[yh]jZgbqb\Z_limklv;_j]fZgg_fh`_lhldZaZlvkyhlk\h_cf_qluZ`_cg
�hmhl[jZdZ\k_`_\k_hgbdZ`^uc`b\mlemqr_q_fhgZ
=heh\ZgZ[blZnZdlZfbbnZglZabyfbh`bagb\lxjvf_dZe_c^hkdhihfdjmlylky]jm[hklbb[jhkdb_
m]jhauHklZ\rbkv\h^bghq_kl\_[_a_^bgh]hq_eh\_dZdhlhjhfmfh`gh[ueh[u^h\_jblvky
�`h^bi_j_klZeZkjZ`ZlvkyiZ\`_jl\hc]m[bl_evguofuke_chkm^ghf^g_JZa[bjZl_evkl\h
ij_\jZlblky\aj_ebs_im[ebdZijh`m_l\k_ih^jh[ghklbboebqghc`bagbkLh^^hf:ihlhf
dh]^ZrmfboZklbog_l\k_hklZevgu_aZcfmlkyq_fgb[m^v_s_ijhc^_lfgh]h\j_f_gbZhgZ\k_
_s_[m^_lkb^_lv\lxjvf_h[f_gb\ZydZjlhn_evgh_ixj_gZihfZ^mbebZkibjbgZlZd`_^_eZy
�Dh]^Zkgh\Zihy\ey_lkyk_f_cgucq_eh\_d`h^bijb\_lkl\m_l_]hkhklZdZghf\jmd_b
aZ[jh^b\r_cj_Zdpb_cdmkba`b\hlZih^gyeky\jhldZd[u\Z_ldh]^Zj_adhiZ^Z_rv\ebnl_
HgZm^Zjy_lky\dZdh_lhmgbabl_evghg_djZkb\h_ih^h[hkljZklb_ghhghohly[uhll_gy_lkydZie_c
�jZa^jZ`_gby`h^bkZfZm^b\e_gZqlh\g_chklZeZkv_s_ohlvdZdZylh]hlh\ghklvaZsbsZlvky
Ijhklbl_aZ\lhj`_gb_]h\hjbl^_l_dlb\aZoh^y\ijboh`mx
�M`_kimkdZxlkykmf_jdbb\]hklbghc^h\hevghl_fgh`h^b\dexqZ_lgZklhevgmxeZfimb
ijb[Z\ey_l]Za\dZfbg_HgbjZkkZ`b\ZxlkydZdb\ijhreucjZahgZgZ^b\Zg_hggZdj_ke_k
ih^]heh\gbdhfbdZ`_lkyqlhlh]^Zwlh[ueZj_i_lbpbyZl_i_jvhgb^hreb^h^_eZ
GZeblv\Zfq_]hgb[m^v"Ijhrmf_gyijhklblvghygbdZdg_fh]maZihfgblvdZd\Zkah\ml
�`h^bgZqZeZiblv\h^dmkhev^hf\h[_^bohly]heh\Zkh\_jr_gghykgZykeh\ZgZ\uoh^_bahjlZ
kihludZxlky
Kdbgg_jHlij_^eh`_gby\ugm`^_ghldZaZlvkyohlyykjZ^hklvxkhklZ\be[u\ZfdhfiZgbx
�`h^bm`_aZ[ueZh_]himklhcex[_aghklbQ_eh\_dijbr_eZj_klh\Zlv__gh[m^_l^_eZlvwlh
hq_gv\_`eb\h
IheZ]Zx\Zf\ihke_^g__\j_fyijbrehkvg_ijhklhIh\_jvl_yg_ohqmmkeh`gylv\Zf`bagvY
agZxqlhd\Zfijboh^be_s_bfhcdhee_]Zijhrmijhs_gbyqlhfug_fh`_fh]jZgbqblvky
h^ghc[_k_^hcGhdZd\uagZ_l_]eZ\gZyaZ^ZqZ^eygZkgZclb\bgh\gh]hbZj_klh\Zlv_]h
GZdhg_phggZqZedwlhfmih^\h^blvdfhf_glmdh]^ZhggZ^_g_lgZg__gZjmqgbdbbm\_^_l
hlkx^ZhlaZq_fhgijbr_eohlykm^yihlhfmqlhwlhlihebp_ckdbchlghkblkydg_cy\ghih
^h[jhfm\hafh`ghhgh[hc^_lky[_agZjmqgbdh\bg_^hklZ\blkhk_^yfm^h\hevkl\bygZkeZ^blvky
�wlbfaj_ebs_fOhjhrhqlh`h^bm`_ijbebqgh\uibeZ?_dhg_qghfmlblghgZlj_a\mx]heh\m
wlh[ueh[udm^Zom`_=eZ\gh_mki_lvih^eblv_s_ihdZhgZ^hfZ
�_eh\lhfqlhfu\urebgZke_^b\_jkby^h\hevghdj_idZyGZgZqZevghfwlZi_fuklhedgmebkv
kg_dhlhjufbljm^ghklyfbhh[s_keh`gh[uehij_^klZ\blvqlhwlhijhbahc^_l\_^vgbdlh^Z`_
g_fh]hihagZlvfZrbgmGh\blh]_\k_keh`behkv
�Hgg_jZkkdZau\Z_ldZdbhgZg_kijZrb\Z_lDh]^Z`h^b\klZ_lbgZqbgZ_lijh[bjZlvky\dmogx
_]h]hehkklZgh\blky]jhfq_qlh[u_c[uehkeurghbgZlZdhfjZkklhygbbb^Z`_g_kfhljygZ
a\hgev^Z\\_^_jd_Ih^dhg_phgm`_ijZdlbq_kdbhj_l
H[uqgh_kl_kl\_gghdh]^Zih^haj_\Z_fh]hZj_klh\u\Zxljh^kl\_ggbdbb^jmavybkiulu\Zxl
h[e_]q_gb_Ghbgh]^Zdh]hlhwlbgh\hklbg_jZ^mxlbeb^Z`_im]Zxlk_aZ\bkblhllh]hdlhwlh
^ZgghfkemqZ_dZdbgh]^Z[u\Z_lfuih^haj_\Z_fq_eh\_dZdhlhjuckhklhyekih]b[rbf\
^h\hevgh[ebadbohlghr_gbyo
G_m`_ebg_evaykdZaZlvijyfh"QlhwlhaZihebp_ckdbc_kebhg^Z`_Zj_klijhba\_klbg_fh`_l"
�`h^b]ehlZ_lqlhhklZ\Zehkv\klZdZg_ZihlhfgZeb\Z_l_s_^mfZydZdh\h_c[m^_lijhkgmlvky\
lxjvf_kihof_evy
&#xh;&#x[s;&#x_f;&#x;&#xy;&#xg_;&#xo;&#xhl;&#x_e;&#x[;&#xu;&#xq;&#xlh;&#x[u;&#x;&#xu;&#xma;&#xgZ;b;&#xh;&#x[;&#xwl;&#xhf; ;&#x]Z; _;&#xl;&#x;�h[s_fyg_ohl_e[uqlh[u\umagZebh[wlhfba]Za_l`h^b\ha\jZsZ_lkygZ^b\Zgk
�ihegufklZdZghfb^_l_dlb\j_adhihgb`Z_l]hehkYlZdihgbfZxqlh\ubgZDh\ZdkZ^Z\gh
agZ_l_"
Dh]h"i_j_kijZrb\Z_lhgZ
Ke_^h\Zl_evhldZreb\Z_lkyH^gZ[jh\v\afu\Z_l\\_jo
�Ijbq_flmlbgDh\Zdk"
YiulZxkv\Zf\k_jZkkdZaZlvFu_]hZj_klh\Zeb
&#xu;&#xoh;&#xlb;&#xl_;&#xk;&#xdZ;&#xaZ;&#xlv;&#x;&#xql;&#xh;&#xZj;&#x_k;&#xlh;&#xZ;b;�uohlbl_kdZaZlvqlhZj_klh\ZebbgZDh\ZdkZ"
Ijhrmijhs_gbyYagZeqlhwlhfh`_l\Zkrhdbjh\ZlvGZ^_xkv\Zkfh_aZf_qZgb_g_h[b^bl
gh\uhq_gvih[e_^g_eb
�bgg_m[b\ZeLh^^Z]h\hjblhgZ
ujZamf__lkyijZ\ugZdmjhdhgg_gZ`bfZeGhhggZgyelh]hdlhwlhk^_eZeZfgZ\_jgh_
emqr_\uiblvdhn_Bebfh`_lijbg_klb\h^u"
��&#xu;&#x^m;&#xfZ;&#x_l;&#x_;&#xq;&#xlh;�bgih\lhjy_l`h^bu^mfZ_l_qlhbgm[beLh^^Z
Fbkk;j_llih`ZemcklZg_\klZ\Zcl_Yijbg_km\h^u
�M`h^blZdh_hsms_gb_[m^lhhgZ^he]hkfhlj_eZgZkhegp_?cdZaZehkvqlhhgZhlebqZ_lkyhl
hklZevguoij_klmigbdh\^jm]hcdZl_]hjbbk\yaZgZk\ukr_ckijZ\_^eb\hklvxghgZkZfhf^_e_
k_lqZldZ__]eZa\u]hj_eZhlihjZabl_evgh]hls_keZ\byb]hj^ugbOh^__fuke_c[uedjZcg_
mijhs_ggufbk\h_dhjuklgufdZdmj_[_gdZgZgZjpbkkbq_kdhc^hwfiZlbq_kdhcklZ^bbjZa\blby
HgZkebrdhf\hfgh]hfaZ[em`^ZeZkvGZijbf_j\hahfgbeZk_[y]eZ\gufebphf\ijhbkoh^ysbo
kh[ulbyokeh\gh\k_\hafh`ghklbbi_jki_dlb\u[uebaZ\yaZgugZg__h^gmhh[jZabeZqlhb]jZ
wlZbf__ldZdhclhk\h^ijZ\bebqlhhgZoh^blgZba\_klghf_cihe_]^_^himklbfuebrv
hij_^_e_ggu_\ZjbZgludhgpZ
��?c`h^bgjZ\blkybgDh\ZdkHg^h\hevghijbylgucq_eh\_dohlvb\q_flhg_ijZ\GhhgZ
gbq_]hijhlb\g_]hg_bf__lhafh`ghhgZ\gZklhys__\j_fyg_fgh]hg_\ihjy^d_g_\k_[_ghm
g___klvdZdb_lhk\hbijbgpbiuhgZg_bkihjq_ggZyKfhlj_lvdZd`bagvg_\bggh]hq_eh\_dZ
�[m^_lbkihjq_gZjZkieZlhcaZ__^mjghcihklmihdhgZg_kh]eZkgZ`h^bg_kfh`_lkwlbf`blv
�Q_jlh\bg;m^vhgg_eZ^_gQlhhglZdh]hkdZaZebebk^_eZe\q_fijh\bgbekyq_fijb\e_d
\gbfZgb_ihebp_ckdbo"K_f_cgucq_eh\_dgbq_]h_cg_kdZ`_l;hxkvqlhg_fh]mihdZ
jZa]eZrZlvih^jh[ghklbfbkk;j_llFg_hq_gv`ZevghwlZbgnhjfZpbyg_ih^e_`blh]eZkd_
��IhdZ`h^bwlhm`Zkghg_gjZ\blkyWlhlZ[kmj^gucih\hjhlkh[ulbc\k_ihjlblKbgZ
klZg_lky\e_alv\__^_eZkgh]ZfbHggbdh]^Zhkh[ufa^jZ\hfukeb_fg_hlebqZekyGZ^h_^eb\ucb
�o\Zkleb\uc`h^bm`_ihqlbkh]eZkgZkl_fqlhhg^he`_gk]gblv\lxjvf_Ghihqlb
HgZgZ^_\Z_lib^`ZdbhlijZ\ey_lkydha_jm\u]meb\ZlvikZbhgbrZ]Zxl\^hev[_j_]Z\
gZ\Zeb\Zxs_fkyfjZd_G_[hihoh`_gZ[_kihdhcgmx\a^ufZxsmxkyfZkkmk]hjbahglZgZiheaZxl
�lmqbAehc\_l_j_jhrbl\h^mbf_q_lky\hae_[_j_]Z`h^bho\Zlu\Z_lagZdhfh_gZkljh_gb_
keh\ghhgZieu\_lih\hegZfimklh]hkms_kl\h\ZgbyWlh__\gmlj_ggyyimklhlZaehkqZklgh_
ojZgbebs_hkgh\hiheZ]Zxsbobklbgh[eZklvkdju\Z_fZy_xih^aZ\_khchilbfbafZaZohjhg_ggZy
&#xhl;&#x];&#x^_;&#x`;&#x_l;�\ih\k_^g_\ghcjmlbg_hl]^_`b\_l`h^blZdhlhjZyagZ_lqlhfuij_mki_\Z_fgZklhevdh
�gZkdhevdh\khklhygbbfZgbimebjh\Zlvh[klhyl_evkl\ZfbLZdmx`h^bj_^dhdlh\b^blGhWebkhg
aZf_lbeZb\hkihevah\ZeZkvHq_gvfZehqlhhdZau\Z_lkylZdbfdZddZ`_lky
�Ih\ha\jZs_gbb^hfdZ`_lky`h^beh]h\hfdZdh]hlhm`Zkgh]h`b\hlgh]hDeZjZ[ueZlml\k_]h
^_gvgZaZ^gh__\a[m^hjZ`_ggh_\hh[jZ`_gb_jZa^m\Z_ll_f_ehqbdhlhju_hklZebkvg_m[jZggufb
i_j\mxhq_j_^vhgZaZf_qZ_lklhysmx\d\Zjlbj_\hgvkiblhcdhn_bi_j_aj_eu_njmdlubdm^Z
�gbihkfhljb[Zj^Zd]jyabsZ\\h^hklhdZoie_k_gvf_`^miebldZfb`h^b[_j_l\_^jhljyidb
^_abgnbpbjmxsbfkj_^kl\hfIhlhfgZqbgZ_loh^blvihdhfgZlZfbkh[bjZlv\_sbnhlh]jZnbb
gZklhevgu_eZfiuk\_qbnb]mjdbh]jZgbqbl_eb^\_j_cbdgb]h^_j`Zl_ebhgZkdeZ^u\Z_l\k_wlh
�gZ]Za_luqlh[ulh`_ihlhfihfulvBijbwlhf`h^bihgbfZ_lqlhd\ZjlbjZmg__ijZdlbq_kdb
[_amij_qghqbklZyqlhhgZebrv\u^mfZeZk_[_wlmaZ^Zqmqlh[ukha^Zlvbeexabx[m^lhhgZ\
khklhygbb\k_dhgljhebjh\Zlvb^h\_klb^hb^_Zevgh]hkhklhygby
Dh]^ZhgZ]hlh\Zeh`blvkykiZlvj_r_gb_m`_ijbgylhMljhfhgZijbagZ_lkyWlh[m^_lg_keh`gh
GZ^hebrviha\hgblvk_f_cghfmq_eh\_dm\babldmhgZ_s_ojZgblbjZkkdZaZlvdZd
^h]h\hjbeZkvh[h\k_fkWebkhg:qlhihlhfj_rZlvihebpbbbZ^\hdZlZfkm^v_bijbky`guf
Imklv^_eZxlkg_cqlhkqblZxlgm`gufHgbj_rZlqlhkijZ\_^eb\hZhgZkgbf_lkk_[y
�hl\_lkl\_gghklvWlhlieZgkdeZ^u\Z_lky\ebohjZ^d_g_ba[_`ghklbLZdh\blh]b`h^bihqlb
jZ^Zfh`ghkdZaZlvbkiulu\Z_lh[e_]q_gb_IhdjZcg_cf_j_hgZba[Z\blkyhlkljZoZbkhfg_gbc
:ihdZhgZij_^\dmrZ_lj_Zdpbxk_f_cgh]hq_eh\_dZLhevdhjZ^bwlh]hklhblwlhk^_eZlv
ihkfhlj_lvqlh[m^_lk_]hehs_gufkZfhfg_gb_f
GhkiblhgZg_kihdhcghaZghqv\kiuob\Z_lbgZqbgZ_ljZklblj_\h]ZDmljm\]jm^bb]hje_m`_
[mrm_lh]hgv]heh\Zkeh\ghk`ZlZlbkdZfbfurpudZd[m^lhihj\ZgumadbfbihehkdZfbBohlyk
�g__]jZ^hfev_lihldjh\vklug_ldZdhle_^ygh]h\_ljZ`h^blhmdjh_lkylhk[jhkblh^_yeh
ihdZgZdhg_p__g_ih^gbfZ_lhdhgqZl_evghi_kdhlhjucgZqZeiuol_lv\ebphbihkdmeb\ZlvdZd
hg^_eZ_ldh]^Z_fmgm`gh\gbfZgb_eZ`gufbhlihlZjmdZfbhgZo\ZlZ_ll_e_nhgbhlf_gy_l
k_]h^gyrgb_\klj_qbkdeb_glZfbIhlhfa\hgblkh[Zqv_ckb^_ed_lZkh]eZrZ_lkyijbclbbaZ[jZlv
�Nj_c^Zb`h^bkhh[sZ_lh[wlhf^_\mrd_dhlhjZy_]h\u]meb\ZeZWlbjZa]h\hjuebrZxl__kbe
�Kgh\ZijhkuiZ_lkyhgZdh]^ZgZmebp_m`_l_fghZkh[Zdbg_l`h^b\ky\ihlmijhklugbk[blu
�Kh]jhfgufljm^hfhgZ\klZ_lgZgh]bh[bjZ_lky^h\Zgghc^_eZ_l]ehlhd\h^ugZdehgy_lkygZ^
mgblZahfbba\_j]Z_lg_fgh]h`_eqbha\jZsZ_lky\djh\Zlvbeh`blkyk^jm]hcklhjhgu
j_fyb^_lHgZaZf_qZ_lqlhaZhdghfjZkk\_ehihlhfkgh\Zkl_fg_ehkihfbgZ_lqlha\hgbebih
�l_e_nhgmbkgbammfZ_lgZklmibebeb\uoh^gu_ghhgbfh]ebm`_bdhgqblvkyKgh\Zeh`blkygZ
k\hxklhjhgmdjh\Zlbm`_\ukhormxbf_qlZ_lhlhfqlh[udlhgb[m^vijbg_k_cklZdZg
�bf[bjgh]hweybebZi_evkbgh\h_fhjh`_gh_Wlbfm]hsZeZ__fZfZdh]^Z`h^be_`ZeZ\djh\Zlb
�[hevgZyohlywlhgbdh]^Zg_aZly]b\ZehkvgZ^he]h_\qhgdhchgZ[ueZhq_gv`bag_kihkh[ghc
�Lh]^Z`h^b\_jbeZqlh\k_\__`bagb[m^_lohjhrhKeh\gh_cwlhihh[_sZebbihy\e_gb_Lh^^Z
klZehih^l\_j`^_gb_fMg_]h[uebf_qlubklj_fe_gb_bohkms_kl\eylvIhgZqZembo\aZbfgh_
�m\e_q_gb_g_hklZ\eyehkhfg_gbcqlhhgbkha^Zgu^jm]^ey^jm]Z`h^blh]^Zg_agZeZqlh`bagv
\k_]^ZgZc^_lkihkh[aZ]gZlvl_[y\m]heu[hjlu^_eZ_rv\kh\k_fjZgg_f\hajZkl_dh]^Z_s_g_
hkhagZ_rv\k_o_]hihke_^kl\bcbkdZ`^ufjZahfqbkeh\hafh`ghkl_ckhdjZsZ_lkyu[jZe
ijhn_kkbxmimklbe^jm]b_dZjv_jgu_\hafh`ghklbu[jZe\lhjmxiheh\bgmb\k_jZ\ghqlh
^Zeh[_sZgb_g_ex[blv[hevr_gbdh]h
�AZ^j_fZ\`h^b\b^bl\hkg_g_agZdhfuoex^_cdZdfm`qbglZdb`_gsbghgbqlhlh]h\hjyl_c
ghhgZg_keurblbg_ihgbfZ_lHgZ\klZ_l^_eZ_llhklgZfZau\Z_lfZkehf\u[jZku\Z_lb
\ha\jZsZ_lky\djh\ZlvL_i_jvhgZ\hNehjb^_qblZ_le_dpbxhgZjmr_gbyoibs_\h]hih\_^_gby
�Dlhlhmf_jhli_j_^habjh\dbkghl\hjgufWebkhg`^_lj_[_gdZbhgZ`h^bdZdbflhh[jZahf
hl\_lkl\_ggZaZwlhHgZkljm^hfijh[bjZ_lkykd\havq_jghlmieu\_lijhlb\l_q_gbyiZ^Z_l\yfm
djhr_qghcd\Zjlbjd_]^_hgb[uebkqZkleb\ulhevdhkt_oZ\rbkvHgZjZa[bjZ_ldmqmdZdbolh
ij_^f_lh\^hfZrg_]hh[boh^ZkdeZ^u\Z_lboh^bgaZh^gbf\dhjh[dbgh\_s_clZdfgh]hZ
ghkbevsbdbm`_dhehlyl\^\_jvKp_gZf_gy_lkyLh^^aZy\ey_lqlh`_gblkygZFbkkOjxrd_Hg
�gZ^__lkyqlh`h^bg_ijhlb\Ijhkgm\rbkvhgZqm\kl\m_lk_[ykh\_jr_gghh^bghdhchjlmdZd
furbgZ]Z^beb
�DZdhgZ^Z\ghaZih^hajbeZmg__\\hehkZoaZ\_ebkvgZk_dhfu_`h^b\kljyob\Z_l]heh\hcghwlb
djhob^_j`Zlkyhq_gvdj_idh\_^vbfhq_gvgjZ\blkyjhkdhrgh_]g_a^hdhlhjh_hgbk\beb\__
ihlguo\hehkZoGZ\_jgydZhgb\k_wlhex[yl`bjihl\hgvB^_Zevgh_f_klhqlh[uhldeZ^u\Zlv
k\hbijhlb\gu_ycpZbjZklblvhf_jabl_evguo^_lbr_dG_kjZ\g_ggucZj_Zeh[blZgbyb
jZafgh`_gby
�DeZjZgZoh^bl__\djh\ZlbgZiyluc^_gv[he_agb`h^bihoh`ZgZmiZ\rbcebklhdkdjmq_gguc
g_\_khfucHgZe_`blgZijZ\hf[hdm]heh\Zbie_qbih\_jgmlu\e_\hdk[blhfm\dhfh^_yem
l_ehh[fhlZghh]jhfghcnml[hedhc
DeZjZhklZgZ\eb\Z_lky\^\_jghfijh_f_hgZg_agZ_lqlh^_eZlvkh^ghcklhjhguhgZ
\klj_\h`beZkvgh\lh`_\j_fy\hafh`ghohaycdZijhklhiha^ghe_]eZHgZbkiulu\Z_l
�bkdmr_gb_ihijhklmaZdjulv^\_jvbm[jZlvd\Zjlbjm`h^b\k_]^Z[ueZom^hcb[e_^ghchq_gv
keZ[hcgZDeZjbg\a]ey^Gh^Z`_\ihemfjZd_^hfjZ[hlgbpZaZf_qZ_lqlhqlhlhg_lZdDh`Zm
g__dZdZylhkbg_\ZlZy]eZaZhq_gv\iZeb^Z`_kbevgufihof_ev_flZdh]hg_h[tykgbrv
�Fbkkbk`be[_jl\u\ihjy^d_"
HgZih^oh^bldbagh`bxdjh\ZlbMohaycdbqlhlhk\hehkZfbJZgvr_hgb[ueb^ebggu_b
djZkb\u_Zl_i_jvbodZdj_aZdhfhljm[bebGZ]heh\_kiehrghc[_kihjy^hddZdb_lhdehqvy
�Bf_gghwlhrhdbjm_lDeZjm[hevr_\k_]hHgZgZdehgy_lkydg_cb[_j_l`h^baZaZiyklv_
�Fbkkbk`be[_jlijhkgbl_kvIjhrm\Zk
�DeZjZ\kljyob\Z_l__jmdm=eZaZhldju\ZxlkyijbajZqgh_l_ehkh^jh]Z_lkyhfjZ[hlgbpZ
hlimkdZ_l__bdj_klblkyu[_]Z_lbakiZevgbbo\ZlZ_lkyaZl_e_nhg
Ihlhfdh]^Z__m\hablKdhjZyDeZjZb^_l\\ZggmxbgZoh^bllZfhlj_aZggu_\hehkul_fgmx
fy]dmxdmqmgZihem:\m]em\Zeyxlkyn_klhggu_gh`gbpu
�`h^bkb^blgZdjh\Zlbih^kibghcg_kdhevdhih^mr_dQ_j_ahdghev_lky[e_^gucijhajZqguc
k\_lih^q_jdb\Zy\k_hkh[_gghklbfZe_gvdhcdhfgZldbq_jgZydeydkZgZrb\dbbaijZq_qghcgZ
hl\_jgmlhcijhklug_fy]dh_ldZgh_kbg__h^_yehkl_gup\_lZfylukiylgZfbjZajhkrbcky
fhehqZcgZijbdjh\Zlghclmf[hqd_ZgZih^hdhggbd_ebebb\lhq_qdmkeZ^dbc]gbehklgucaZiZo
dhlhjuoijhgbdZe\__kgu
Km^gZ[hevr_g_ldZi_evgbplh`_q_jZi_j_^aZ\ljZdhfhgZkZfZkoh^beZ\m[hjgmxLZf
�hdZaZebkv__am[gZys_ldZjZkq_kdZlmZe_lgu_ijbgZ^e_`ghklb`h^bg_agZ_ldlhijbg_k\k_wlh
ZlZd`_p\_luk_wlh\j_fydlhlhijboh^beIhgZqZemhgZ_^\ZaZf_qZeZihk_lbl_e_c;u\Zeh
ijhkg_lkym\b^blqlhdlhlhklhblmihkl_ebbebkb^blgZklme_\m]emZihlhfkgh\Zhldexqblky
�LhevdhqlhaZoh^beZf_^k_kljZs_j[ZlZyihf_jbeZ`h^bl_fi_jZlmjmbhlqblZeZ__Fbkk;j_ll
dh]^Z\ulhevdhihklmibebfu^mfZebqlhihl_jy_f\ZkDZd\ufh]eb^himklblvih^h[gh_
h[_a\h`b\Zgb_"u`_^he`guagZlvqlhdh]^Zijhklug_l_gZ^hih[hevr_iblvBgZ^h[uehdhfm
gb[m^vkdZaZlvqlhaZ[he_ebZrbih^jm]bhq_gvi_j_`b\ZxlEx[Zybagbo[ueZ[ujZ^Zd\Zf
�`h^b^hkboihjm^b\ey_lkyk\h_fmhljZ`_gbx\a_jdZe_HgZkh\_jr_gghg_ihfgbldZd
hjm^h\ZeZgh`gbpZfbg_hklZehkvbl_gbfuke_cihk_lb\rbo\lhlfhf_gl__]heh\mGhihfgblk
dZdbfm^h\hevkl\b_fkfhlj_eZgZmiZ\rb_gZihe\hehkujZ^mykvlhfmqlhhgbl_i_jvg_gZg_cZ
�hl^_evghBhklZevgu_\hkihfbgZgbyh^gyo[he_agblhqghlZd`_l_i_jvhl^_evghGh`h^blhqgh
agZ_lqlhfgh]b_iulZebkvkg_ck\yaZlvkyIhfgbldZda\hgbebihl_e_nhgmb\^\_jvklmqZeb
ihfgblqlh[uebkhh[s_gbybjZa]h\hjuqZklghklbk^hdlhjhfJm[_ghfhgihkhqm\kl\h\Zeih
ih\h^mLh^^ZkdZaZeqlh_fmklu^gh[_kihdhblv__\lZdh_\j_fygh_fmgZ^h_cqlhlhkdZaZlvhl
q_]hmg__h^ghcijh[e_fhcklZg_lf_gvr_
�Hq_fwlhfh`gh[hevr_g_[_kihdhblvky"`h^biulZ_lkyijbihfgblv_jlblky`_]^_lh
g_meh\bfhkeh\ghh[ju\hdf_eh^bb:i_j_^\gmlj_ggbf\ahjhfkZf^hdlhjJm[_g\[_ehf
oZeZl_ke_]dZkmlmeucbahjlZ\ukuiZxlkykeh\ZJ_amevlZluZgZebah\hlihdZdhfmih\h^mhg
a\hgbeMLh^^ZhljbpZl_evgu_ZgZebauKhh[s_gb_klh]hk\_lZLh^^mf_ja^hjh\ufg_aZjZab\
gbdh]hbak\hbo`_gsbgH^ghcijh[e_fhcf_gvr_
�KeZ\Z[h]mf_^k_kljZmreZhklZ\b\`h^b\ihdh_?cg_h[oh^bfhaZdjulv]eZaZbih^mfZlvh
\babl_=ZjjbE_=jmlZhgijboh^beihke_h[_^Zkgh\hklyfb
BlZdu\ha\jZsZ_l_kvdgZfkdZaZehgk_\gZdjZcdjh\ZlvHlg_]hiZoeh\g_rgbffbjhf
lZ[Zdhfk\_`bf\ha^mohffhdjhcr_jklvxs_dbjmfygu_\hehku[e_klyldZdk_j_[jygh_jmgh
=ZjjbjZkkdZaZeqlh_fmiha\hgbeZKl_nZgbdhlhjZymagZeZh[h\k_fhlDeZjuiulZ\r_cky
ij_^mij_^blvLh^^ZDeZjZ^mfZeZqlhkLh^^hf\k_\ihjy^d_GZ\_jgh_g_\b^_eZ]Za_lmblu
ihoh`_lh`_gbq_]hg_kdZaZeZKm^yih_]h\b^m=ZjjbgZoh^bewlhkljZggufghj_rbe__wlbf
g_mlhfeylvBijh\hehkulh`_g_kijhkbe=eZ\gh_qlhhgijbr_ekhh[sblvwlhqlhgZreb
klj_ey\rbo
�Klj_ey\rboih\lhjbehg\hl\_lgZbamfe_gb_gZibkZggh_gZebp_`h^bIj_klmigbdh\Bo
[ueh^\h_HgbZj_klh\Zguh`b^Z_lkykemrZgb_ihih\h^mhk\h[h`^_gbyih^aZeh]
�`h^bg_ihgjZ\behkvdZdhgkg_c]h\hjbekihdhcghhklhjh`ghklZjZekyij_ih^g_klbgh\hklb
dZdfh`ghZddmjZlg__Wlhfh`_lhagZqZlvebrvh^ghqlhhgb\k_jZkkdZaZebqlhkhklZ\e_gZ
ihegZydZjlbgZ
�Hgbih^l\_j^beblhqlh[uehm`_ba\_klghijh^he`be=ZjjbQlhbogZgyebgDh\Zdk
QlhhglZdh_kdZaZe"Bihq_fmmeu[Zekyijbwlhf"DZd[m^lh_fm^hklZ\eyehm^h\hevkl\b___
kfms_gb_Fh`_l=ZjjblZdbfh[jZahfohl_e\u[blvbag__ijbagZgb_"Gmdhg_qghBf_ggh
ihwlhfmhgbijbr_e\[hevgbpmohlyfh]ih^h`^Zlv^_gv^jm]hcb\klj_lbebkv[u\_]hhnbk_:
hgj_rbeihcfZlv__ihdZhgZ_s_gZoh^blkyih^\ha^_ckl\b_fij_iZjZlh\b^_ahjb_glbjh\ZgZGh
�`h^bblZdgZf_j_\ZeZkvijbagZlvky\k_wlh\j_fykh[bjZeZkvbk^_eZeZ[uwlh_keb[ug_
aZ[he_eZGbdq_fm_fm\u[b\Zlvbag__ijZ\^mobljhklvx
Gh=ZjjbjZahr_eky\hlhgjZkkdZau\Z_lm`_kmih_gb_fqlhydh[uwlh[uebf_klgu_[Zg^x]bk
�f_ljh\ufkibkdhfkm^bfhkl_chgbih^l\_j^bebqlhbogZgyebgohlybo^Z`_kijZrb\Zlv[ueh
g_h[yaZl_evghihkdhevdmijhlb\g_]hblZddmqZmebd
�A\hgdb;Zgdh\kdb_i_j_\h^uDh\ZdklZdhc^mjZdhdmf_glZevguok\b^_l_evkl\gZdbehf_lj
�Zevr_=ZjjbjZkkdZaZeqlhhgbmijyfhl\_j^bebqlhg_\bgh\guwlb]heh\hj_aumihjghb]jhfdh
��^hdZau\Zebqlhg_\uihegbebjZ[hlmbgbogZgye"ZHgb_]hm[beb"G_lJZkkdZau\Zywlhhg
�\ihbkdZohijZ\^ZgbyZ`__kebihcfZlvbokihebqgufg_kdZ`mlgbq_]hg_kdZ`ml
�Dh]^Zd`h^b\ha\jZsZxlkykbeufukeblh`_klZgh\ylkyykg__IhgZqZemhgZ\hh[s_g_agZeZ
dZdwlhihgbfZlvdZdhlghkblvkydwlhchlkjhqd_ijb]h\hjZkemqZcghklb\_jgm\r_c_c`bagvWlh
�[ueZbf_gghkemqZcghklv`h^bg_kdehggZijbibku\Zlvih^h[gu_\_sb\ukrbfkbeZfG_
kdZaZlvqlh[uhgZg_\_jbeZ\;h]Zgh\k_`_mg___klvhkgh\Zgbykhfg_\Zlvkyqlhhg\klmibeky
�[uaZg__Zg_aZbgZ?keb[ubokm^be=hkih^vhg[ugZdZaZeboh^bgZdh\h
�?c\kihfbgZ_lkyl_e_nhggucjZa]h\hjkbghfHg[ueijhklh\yjhklbLh]^ZhgZgZwlh\gbfZgby
g_h[jZlbeZIh^mfZeZqlhhgijhklhiZj\uimklblvohq_lk_`_hgbkLh^^hf^jm`bebk^_lkl\Z
dZd[ueh\hkijbgbfZlv_]hkeh\Z\k_jv_a":hdZaZehkvqlhhgZbg_hkhagZ\ZeZdZdh\hggZkZfhf
�^_e_`h^bhq_\b^gh_]hg_^hhp_gbeZGhk^jm]hcklhjhguihkdhevdmmg__kZfhc^_l_cg_l
fh`ghijhklblv_cg_ihgbfZgb_jh^bl_evkdboqm\kl\`_eZgb_h]jZ^blvk\h_]hhlijukdZhl[_^u
ex[hcp_ghc:ihkdhevdmhgZ_s_b`_gsbgZ_c^hdhgpZg_ijhqm\kl\h\Zlvihlj_[ghklv\
�fm`kdhfkZfhml\_j`^_gbbdhlhjmxbkiulu\Zebgqlhg_khfg_gghlh`_qZklbqghku]jZehjhev
\lhfqlhhg\u[jZeg_\_jgucimlvbaZr_ekebrdhf^Ze_dh
��`h^bkdehgy_lkydfukebqlhgZkZfhf^_e_m[bckl\hkh\_jrbebgZ_fgbdbbgZqlhhgb
hljbpZxlk\hx\bgmebrvihlhfmqlhg_ohlylaZj_r_ldmdZdbkdZaZe=Zjjb:dZd`_lh]^Z
Webkhg"hafh`gh_cg_klhbeh^h\_jylv\_jhylghhgZbg_kh[bjZeZkv\uihegylvh[_sZggh_
Bebfh`_l^_gv]bgZg__lZdih\ebyebBebgZijbf_jhgZhl^ZeZboJ_ggbZhgih^\_eGhk
�^jm]hcklhjhgufh`_lhgbb\uihegbebjZ[hlmBebohly[ukh[bjZebkv`h^bij_^ihqeZ[u
^mfZlvhgbodZdhq_klguoex^yo?cg_ohl_ehkv[ukhfg_\Zlvkygb\bkdj_gghklbih^jm]bgb\
�j\_gbbJ_ggbhljZ[hlZlvihemq_ggu_^_gv]bGh`h^bhklZ_lkyebrv]Z^ZlvihlhfmqlhijZ\^u_c
g_magZlvbdlhfm`_\ih^h[guokemqZyohgZ\k_]^ZhklZ_lkyhlghkbl_evghckeh`ghcbg_iheghc
GZ\_jgydZ_cba\_klghh^ghgZ\ha\jZl^_g_]jZkkqblu\Zlvg_ijboh^blky\ex[hfkemqZ_LZdqlh
_kebbgl_j_kghihq_fmWebkhg__ba[_]Z_llhhl\_lfh`_ldjulvkydZdjZa\wlhf
&#x_j;&#xgm;&#xr; k;&#xv;&#x^h;h; ; a;&#x[;&#xhe;&#xvg; p;&#xu; ;&#xhl;&#x^h;&#xog;&#xm;&#x^_;&#xgv;&#x^;&#xjm;&#x]h;�_jgm\rbkv^hfhcba[hevgbpubhl^hogm\^_gv^jm]hc`h^bgZ[bjZ_lkykbeqlh[um^_eblv
\gbfZgb_f_jpZxs_fmh]hgvdml_e_nhgZkj_^bijhqbokhh[s_gbchdZau\Z_lkybh^ghhl__[jZlZ
JZc_gZHgdZdb\k_]^Z^Z\ghg_\uoh^begZk\yavbhihke_^gbokh[ulbyo\__`bagbgbq_]hg_
�agZ_lihwlhfmijhklh]h\hjblqlh^mfZehg_cbqlhi_j_a\hgblihiha`_LZdh\hgJZc_g`h^b
`Zevqlhhgbg_ih]h\hjbebghhgZ^Z\ghkfbjbeZkvkl_fqlh[jZl]^_lh^Ze_dhbm`_g_
�ba\h^blkybaaZ_]hi_jbh^bq_kdboihy\e_gbcbbkq_agh\_gbc?kl_kl\_ggh[eZ]h^Zjy`_jZj^m
OZjlfZgm
�KljZgghdZd`bagv[u\Z_lij_ih^ghkbll_[_wlbg_h`b^Zggu_ih^Zjdb`h^b\i_j\mxhq_j_^v
�ihreZd`_jZj^m\jZfdZoh[mq_gbyghg_[m^_lhljbpZlvqlhaZ\j_fyjZ[hlukgbfihagZeZb
kZfmk_[ymagZeZhk_[_qlhlh\Z`gh_gZijbf_jhk\h_cihljykZxs_ckihkh[ghklbhldexqZlvkyhl
lh]hq_]hhgZg_ohl_eZ\b^_lvaZ[u\Zlvlhq_]hemqr_g_agZlv\udb^u\Zlvba]heh\u
hij_^_e_ggu_fukebbgbdh]^Zdgbf[hevr_g_\ha\jZsZlvkyDhjhq_]h\hjy`blvlZdkeh\gh
g_dhlhjuokh[ulbcbg_[ueh
Ex[hcl_jZi_\lagZ_lqlh]eZ\gh_g_kZfhkh[ulb_Zj_ZdpbygZg_]h?keb\aylv^_kylvq_eh\_db
ih^\_j]gmlvboh^ghfmblhfm`_bkiulZgbxdZ`^ucijb^Zkl_fmkh[kl\_ggh_agZq_gb_bkgZ[^bl
�bkdexqbl_evgufbih^jh[ghklyfbkh[kl\_ggh]hi_j_`b\Zgby`h^bbal_odlhh[wlhfbg_
gZdj_idhaZ[ulhhklZ\e_gh\ijhrehflh]hkh[ulbydZdbg_[uehhghfh`ghkdZaZlvbkdhj_g_gh
Gmlh_klvhgZ[ubf_gghlZdbkqblZeZ_keb[ug_bamqZeZikboheh]bxblh]__cijbrehkv
ijbagZlvqlh^Z`__keb\k_kh\_jr_gghaZ[ulvwlhg_lh`_kZfh_dZd_keb[ukh[ulb_\hh[s_
gbdh]^Zg_ijhbkoh^behG_evaykdZaZlvqlhk^hkdbkl_jehkvkh\_jr_ggh\k_lukZfm`_g_lZdhc
dZdjZgvr_lhcg_\bgghklbg_\_jg_rvhafh`ghwlh[ueg_`_eZgguchiuldhlhjucg_^Ze
gbq_]hdjhf_ih\j_`^_gbcbihl_jvghhgfZl_jbZe_gih^l\_j`^_gnZdlZfbhghdZau\Z_lk\h_
\ha^_ckl\b_hgkms_kl\m_l\ijhrehfb\eby_lgZgZklhys__qlh[ulukgbfgb^_eZehafh`gh
lu\u[jhkbewlm[Zgdmkhe_guoh]mjph\^_kylve_lgZaZ^gZihfhcdmghhgZlZf\k__s_
kms_kl\m_lFh`_lhgZjZa[beZkvfh`_l^Z`_jZa^Z\e_gZ\e_i_rdmghhgZg_bkq_aeZufh]eb
aZ[ulvghwlhebrvijb\uqgZyj_Zdpby
^ZgghcZgZeh]bbihfhcdhcy\ey_lky[_kkhagZl_evgh_G_dhee_dlb\gh_[_kkhagZl_evgh_Z\Zr_
ebqgh_mgbdZevgh_]^_dZ`^Zy\_svih^ibkZgZ\Zrbfbf_g_f[_kkhagZl_evgh_dhlhjh_fh`_l[_a
�h[ty\e_gbygZqZlvr\ujylv\\Zkwlb\_sbdZdkemqbehkvk`h^b\lhl^_gvdh]^ZhgZklhyeZm
��ebnlZihke_\klj_qbk`_jZj^hf]^_\kihfgbeZkhgijhZjj_eZD__q_klbgZ^hih^q_jdgmlvb
�wlh^_fhgkljbjm_lh]jhfgmxhkhagZgghklvqlh`h^bg_ij_g_[j_]eZagZqbfhklvxwlh]hkh[ulbyZ
m\b^_eZ\g_fgZ]ey^gucmjhdihikboheh]bbWlh[uehihoh`_gZ\kiurdmhldhlhjhc
i_j_o\Zlu\Z_l^mo[_kkhagZl_evgh_i_j_klZeh[ulvijhklhl_hjb_cbadgb`_d\u^mfZgghc
iZjZ^b]fhcbebjZa^mlhcnbdpb_cZijbh[j_ehlZdmx`_j_ZevghklvdZdghkgZkh[kl\_gghfebp_
dZd[ZgdZkhe_guoh]mjph\IhXg]m\k_we_f_glu[_kkhagZl_evgh]hklj_fylkyd\g_rg_fm
\ujZ`_gbxdZdZylhaZk_\rZy\gmljbg_hkhagZggZykblmZpbyijhy\ey_lk_[y\h\g_dZdkm^v[Z
=j_q_kdbcnbehkhn=_jZdeblbf_e\\b^mlh`_kZfh_gZau\ZyoZjZdl_jkm^v[hc
�DZd[u`_jZj^h[jZ^h\ZekymagZ\qlhkhgdeb_gldb\ulygmewlhp_ggh_^_lkdh_\hkihfbgZgb_
GZdhg_pihy\behkvqlhlhaZqlhfh`ghmo\Zlblvkydq_fmhgbr_e\_^vhgkeh\ghqm\kl\h\Ze
qlh_]hqlhlh`^_lbijh^\b]Zekydwlhfmkihdhcghbp_e_gZijZ\e_gghh`b^Zywlh]hkZfh]h
�fhf_glZiZ^_gbywlh]hkZfh]hlhihjZ`h^b[uehex[hiulghihdZdbfijbagZdZf__l_jZi_\lh[h
\k_f^h]Z^Zekyb_cohl_ehkv[uh[wlhfkijhkblvghdZd\uykgbehkvhgZ_fmhkh[_gghbg_
^h\_jyeZbj_rbeZg_aZ^Z\Zlv\hijhkh\HgZmlZbeZbwlhlk_dj_lgbq_]hhg_fg_kdZaZ\j_rb\
qlhemqr_\hh[s_g_hldju\Zlvwlhlysbdimklve_`bllZfbaZ^uoZ_lkyHgZkqblZeZwlhk\hbf
ijZ\hfqlhwlh\__`_bgl_j_kZoh\j_fymq_[uhgZmagZeZqlhlZdb_\_sbg_h[oh^bfh
ijh]h\Zjb\Zlvgh\blh]_lhhgZhklZeZkvlhqghl_f`_q_eh\_dhfkhkqZkleb\ufb\hkihfbgZgbyfb
h^_lkl\_`bagbgbdh]^Zgbq_]hg_[u\Z_lgZklhijhp_glh\b^Z`_^_\yghklh^_\ylvh]jhfgZy
�m^ZqZ`h^bhklZ\Zehkvj_rblv\hijhkkwlbf]Z^dbfh^gbfijhp_glhfgZclbkihkh[_]hdZdlh
k^_j`Zlv
HgZj_adhij_djZlbeZ\kydh_h[s_gb_khklZjrbf[jZlhfbkl_oihjm`_^\Z^_kyldZe_l
iheghklvx_]hba[_]Z_lb]ghjbjm_l\k__]h\haa\Zgbybfhev[u[_a`Zehklghhlg_]hh]jZ^b\rbkv
�Zjj_eagZ_lihq_fmh[tykg_gbc^Z`_g_ihlj_[h\ZehkvLhqlhhg_ck^_eZe[uehebrv
xghr_kdhchrb[dhc\ua\ZgghcdjZldh\j_f_ggufihfmlg_gb_f\ihjmiheh\h]hkhaj_\Zgbygh
dZdb_lh\_sbijhklblvg_evay
��Zbk_[yhgZg_ijhklblJh^bl_ebgbq_]hg_agZeb\wlhf`h^bg_khfg_\ZeZkvhgb[ulZdh]h
ih\_^_gbykj_^b^_l_cg_^himklbebbohgZ\kemqb\r_fkykh\_jr_gghg_\bgblBf_ggh_c
?]hdhrfZjugZqZebkvj_adhIjbiZ^db[uebhq_gvyjdbfbb[_kij_p_^_glgufb:^hwlh]hhg[ue
�hq_gvfy]dbfj_[_gdhfFh`_l\ajhke_xsbcZjj_ekqblZeqlhkfeZ^rbfbk_kljhcb[jZlhf
f_gvr_jbkdZFh`_lijhklhwdki_jbf_glbjh\ZeFh`_lhg\hh[s_h[wlhfg_^mfZeZ
�jmdh\h^bebbfebrv]hjfhguDZd[ulhgb[uehhgwlhk^_eZebih\ajhke_\JZc_gdZdb`h^b
�g_jZa]h\Zjb\ZegbkZjj_ehfgbhg_f
Kh]eZkghfheqZeb\hc^h]h\hj_gghklbkJZc_ghfgbdlhbagbogZf_klhl_om`Zkguokh[ulbcg_
�\ha\jZsZ_lkyg_jh_lky`h^bkfhljblgZjZggb_]h^u`bagbJZc_gZgZlhqlhhgkZffh`_l
ihfgblvZfh`_lbg_ldZdgZg_qlh\ulhedgmlh_aZij_^_euebr_ggh_kbeuwlhdZd\u[jhr_ggZy
qZklvbklhjbbhl\_j]gmlh_ijhreh_AZ[u\Z_lhgZh[wlhfebrv\kbemijb\uqdbghwlh^Z_l_c
mkihdh_gb_Zhkh[_gghwlhl^mr_\gucihdhcg_h[oh^bfJZc_gm_]hgZ^hh[_j_]Zlv^Zlv_fm
\hafh`ghklvgZjZklblvih\_jowlh]hfheqZgbygh\uchiul
�QlhdZkZ_lky__kZfhcdZ`^h_mljh`h^b[eZ]h^Zjbl=hkih^Zkms_kl\h\Zgb_dhlhjh]hhgZg_
hljbpZ_lOhlyhgZg_^mfZ_lqlhhg__kiZkgh\k_`__cgm`ghdm^Zlh^_\Zlvk\hx[eZ]h^Zjghklv
K\h[h^Zwlhh]jhfguc^Zj\hafh`ghklvijhkuiZlvky\k\h_cex[bfhcd\Zjlbj_oh^blv[hkbdhf
ihlheklufr_jklygufdh\jZfhldju\Zlvr_edh\u_bevgygu_rlhjubex[h\Zlvky
ijhklbjZxsbfky]hjbahglhfiblveZll_baa_j_gnjZgpmakdhch[`Zjdb[_kp_evgh[jh^blvk
�kh[Zdhc`h^bq_ldhhkhagZ_lg_aZ[u\ZygbgZfb]qlh[ueh\j_fydh]^ZhgZ\k_wlhihl_jyeZB
__[eZ]h^Zjghklvih^h[gZdZjZf_evd_dhlhjZy\k_gbdZdg_dhgqblky
HgZ[eZ]h^ZjgZb=Zjjb\_^vhglZd^eyg__klZjZ_lkyM`_gZagZq_gZ^ZlZdh]^Zkm^[m^_l
jZkkfZljb\ZlvaZ\_sZgb_Lh^^Zhgih^]hlh\be_c[mfZ]bgZih^ibkv=ZjjbkdZaZeqlhGZlZrZ
ih^ZeZ\km^ghhggZ^_\yghklhijhp_glh\m\_j_gqlhhgbkfh]mlmeZ^blv\hijhk[_a
jZa[bjZl_evkl\Z_kghc__`^mljh^u_s_bkm^ihhlph\kdhfm^_em\h[s_fmGZlZrbb[_alh]h
&#xx[;&#xhf;&#xk;&#xem;&#xqZ;&#x_;&#xhg;&#xZ;�aZ[hlo\ZlZ_lex[hfkemqZ_hgZ`h^bfh`_liha\heblvk_[_g_kdmiblvkyIhke_ijh^Z`b
`beh]h^hfZbhnbkgh]ha^Zgby^_g_]mg__[m^_liheghIhdZ\^_eZoihfh]Z_lKl_nZgbZdh]^Z__
�mkem]b[m^mlm`_g_gm`gu`h^bkfh`_ls_^jhdhfi_gkbjh\Zlv_cihl_jxjZ[hluKnbgZgkh\hc
lhqdbaj_gbyly`_e__\k_o^hklZ_lkyDebnnmihkdhevdmLh^^[ue_]hhkgh\gufdeb_glhfGh
Debnnohjhrbcki_pbZebklgZc^_lgh\uo
�`h^baZf_qZ_li_j_f_gu\k_[_HgZklZeZfy]q_kimklbeZkvkg_[_kgZa_fexb\lh`_\j_fy__
hlghr_gbykdeb_glZfbklZeb[eb`_Ihgy\qlhhgZbkZfZ[ueZmijyfhcb`Z^ghcq_]hlhg_
�\b^_eZb]^_lhaZklj_\ZeZqlh\k_wlh\j_fy\ZjbeZkvkgbfb\h^ghfdhle_`h^bbkiulu\Z_ld
gbfbkdexqbl_evgh[eZ]h^ZjghklvaZbo\_jghklvb^h[jhlmHgbfbjbebkvk__ijh\ZeZfb
bgl_j_kh\Zebkv__kZfhqm\kl\b_fKm^vyijbg_k_cp\_luZ;_j]fZgbki_deZibjh]IjZ\^Z
GhkZfh_m^b\bl_evgh_lhqlh\k_^Z`_k\h_gjZ\gZyFwjbFwjbklZebf_gvr_khijhlb\eylvkyb
jZ[hlZlvk[hevrbfwglmabZafhfDZd[m^lh\ebebkv\wlhlihlhdk]hlh\ghklvxbe_]dhklvxMgbo
ihy\behkvh[s__gZf_j_gb_[jZlvgZk_[yhl\_lkl\_gghklvb^\b]Zlvky\i_j_^ZkgZf_j_gby\k_b
gZqbgZ_lky\a]ey^gZ`bagv\_jh\ZgbybklhjbydhlhjmxlukZfk_[_jZkkdZau\Z_rvdZd]h\hjbe
�:^e_jOhjhrhaZf_lghqlhwlbbaf_g_gbyihhq_j_^baZljZ]b\Zxl\k_odeb_glh\b`h^bm`_
\ugm`^_gZ^himklblvqlh\hafh`ghijbjh^Zq_eh\_q_kdZy[he__ih^Zleb\Zq_fhgZ^mfZeZjZg__
G_hklZ_lkyg_aZf_q_ggufblhliZjZ^hdkqlhihoh`_ihke_k\h_]hm`Zkgh]h]j_ohiZ^_gbyhgZ
[m^_lm`_g_lZdbfkd_ilbdhf
hgZ_]h_kebkemqZcghklhedg_lkykgbfgZmebp_";m^mlebq_jlu_]hebpZijbajZqghgZihfbgZlv
h[hlp_beb`_koh^kl\hhdZ`_lkyf_g__\ujZ`_ggufqlhgb[m^v\fZg_jZoiha_"JZkkdZ`_leb
�_fmfZlvijZ\^mh_]hk_fv_[m^_leb\h^blvd^_^mrd_\lxjvfm"GZf_kl_GZlZrb`h^b[ueZ[u
kdehggZaZdhiZlv\_kvwlhlm`Zkguc[Zj^Zdgbdh]^Zg_dZkZykv_]h\jZa]h\hjZo\u^mfZlvdZdmx
�gb[m^vijbqbgmhlkmlkl\bybgZ\`bagbfZevqbdZbeb\hh[s_aZ[ulv_]hdZd[m^lh[uhglh`_
mf_jihkdhevdmijhklblv_]h[m^_lg_evay
ex[hfkemqZ_ihkmlbwlhbklhjby^\mofm`qbg^jma_c^_lkl\Zh^bgmf_j\lhjhc\k_jZ\ghqlh
f_jl\Fheh^hc`_gsbg_\jh^_GZlZrbg_lg_h[oh^bfhklblZsblvaZkh[hcih`bagbbo
h[hj\Z\rb_ky\aZbfhhlghr_gbygZ]jm`Zlvk_[ybom`ZkghcdZjfhc?kebhgZ^hklZlhqghjZamfgZ
gZc^_lk_[_^jm]h]hfm`Zdhlhjuc^ZklkugmLh^^Zk\hxnZfbebxEx^b\hh[s_kebrdhf
i_j_hp_gb\Zxldjh\gu_mauOhlyGZlZrZgZ\_jgh_ex[bl_evgbpZijZ\^uk_cqZklZdbofgh]h
�GZ^hjZkkdZaZlvj_[_gdmdZdh\u_]hdhjgbhgbf__lgZwlhijZ\h:\hlm`h^bg_lijh[e_fk
aZ[\_gb_fwlhf_klvk\hbij_bfms_kl\Z^Zbdh_qlhijhs_[jhkblvg_jZa]ey^u\ZyAZq_f
kfhlj_lvj_Zevghklb\ebph_keb_klv\hafh`ghklv\uclbbawlh]h[he__^_ebdZlghbfy]dhDq_fm
lZdZygZklhcqb\Zy[_kihsZ^ghklv
Ijbf_qZgby

:ev[_jlWeebk \fZf_jbdZgkdbcikboheh]bdh]gblb\gucl_jZi_\lZ\lhjjZpbhgZevgh
wfhpbhgZevghcih\_^_gq_kdhcl_jZibb

1HYHUPLQGZev[hf]jmiiuGbj\ZgZ

K\b^Zgb_[_ah[yaZl_evkl\^jm]i_j_^^jm]hf

KZcgn_e^ihimeyjgucZf_jbdZgkdbckbldhf]]

W^\belhj]h\ZyfZjdZb[mijhn_gZijhlb\h\hkiZebl_evgh]hij_iZjZlZh[eZ^Zxs_]h
[he_mlheyxsbfb`Zjhihgb`Zxsbf^_ckl\b_f

�Ikboheh]bq_kdbcljbee_jbjeZg^kdh]hj_`bkk_jZGbeZ`hj^ZgZ]

GZ^yDhfZg_qb j\fagZf_gblZyjmfugkdZy]bfgZkldZiylbdjZlgZyhebfibckdZyq_fibhgdZ

Nh\bafgZijZ\e_gb_\hnjZgpmakdhc`b\hibkbdhgpZ;,;gZqZeZ;;\_dZ

=_jhbgyZf_jbdZgkdh]h^_l_dlb\gh]hk_jbZeZ

���NbeZ^_evnbynbevf`hgZlZgZ_ffbgZl_fmKIBZ]

dZlhebq_kdboojZfZokhhjm`_gb_^eyojZg_gbyij_^f_lh\j_eb]bhagh]hihdehg_gbyqZklh[h]Zlh

:f_jbdZgkdZydhfiZgbymijZ\eyxsZyk_lvxfZ]Zabgh\jhagbqghclhj]h\eb

K_lvZf_jbdZgkdbofZ]Zabgh\khq_gvgbadbfbp_gZfb

;Z]a;Zggbdjhebd]_jhcfmevlnbevfh\bdhfbdkh\

:gjbFZlbkk \fnjZgpmakdbcom^h`gbdbkdmevilhjeb^_jl_q_gbynh\bklh\

J_g_FZ]jbll \f[_ev]bckdbcom^h`gbdkxjj_Zebkl

Jh[_jlEb;h[[bOwlnbe^ \fZf_jbdZgkdbci_\_p

�@ZdebgD_gg_^b \f`_gZ`hgZD_gg_^bZf_jbdZgkdh]hij_ab^_glZ

Приложенные файлы

  • pdf 10977446
    Размер файла: 409 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий