Көркем еңбек 5 сынып


«Көркем еңбек» пәні бойыншакүнтізбелік-тақырыптық жоспарлау
5-сынып (қыздарға арналған) аптасына 2 сағат
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Сабақ № Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті Сағ
саны Мерзімі
5 А,Б 5 Ә
Визуалды өнер(18 сағат) 1-2 Бейнелеу өнеріндегі көркем құралдары.. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары 5.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және зерделеу 2 8.09 7.09
5.1.3.1 -Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы) 3-4 Классикалық өнердің үздік туындылары. Қазақстандық суретшілердің шығармашылығы 5.3.2.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарында берілген идеялар мен тақырыптарды сипаттау 2 15.09 14.09
5.3.3.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасы) сипаттау 5-6 Натюрморт өнері. 5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау 2 22.09 21.09
7-8 Ұлттық сәндік натюрморт 5.1.6.4-Таңдаған тәсілдерінің қасиеттерін ескере отырып, көркемөнер материалдарын, техникаларын пайдалану және эксперимент жүргізу 2 29.09 28.09
5.2.3.3- Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану 9-10 Пейзаж. Табиғатпен үйлесім. Әуе перспективасы 5.1.1.1-Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік) 2 6.10 5.10
5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану 11-12 Индустриалды пейзаж.Қала пейзажы. Сызықтық перспектива 5.1.1.1-Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік) 2 13.10 12.10
5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану 13-14 Пластикалық пішіндер өнері. Мүсін өнері 5.1.1.1-Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік) 2 20.10 19.10
5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану 5.3.3.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасы) сипаттау 15-18
Шығармашылық жұмыс.
5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау 4 27.10
10.11 26.10
9.11
5.1.6.4 -Таңдаған тәсілдерінің қасиеттерін ескере отырып, көркемөнер материалдарын, техникаларын пайдалану және эксперимент жүргізу 5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану. Көрме ұйымдастыру 5.3.1.1-Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру (көрме) Сәндік-қолданбалы өнер
(14 сағат) 19-20 Ою- өрнектің қысқаша тарихы мен түрлері. Қазақ халқының ұлттық ою-өрнектері (түрлері, стильдеу мен мотивтері) 5.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және зерделеу 2 17.11 16.11
21-22
Көркем кестелеу. Кесте түрлері. Материалдар және құрал-жабдықтармен танысу. Эскиз орындау
5.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және зерделеу 2 24.11 23.11
5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау 23-24 Көркем кестелі бұйымдарды әшекейлеу 5.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану 2 30.11 30.11
5.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану 5.2.6.1-Материалдар мен құралдарды техника қауіпсіздігін сақтап, қолданудың маңыздылығын сезіне отырып демонстрациялау 25-26 Өру (тоқу) өнері. Өру түрлері. Материалдар және құрал-жабдықтармен танысу 5.1.6.2-Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды білу, олардың қасиеттері мен міндеттерің анықтау 2 8.12 7.12
Нобай дайындау 5.1.5.2-Шығармашылық идеяларды іске асыру үшін нобайлар орындау 5.1.4.1-Шығамашылық жұмысты орындау кезеңдерін анықтай отырып, жоспар дайындау 27-30 Бұйым өру 5.2.3.2-Түрлі материалдардан (тоқыма, табиғи және жасанды) қарапайым бұйым орындау 4 15.12
14.12
5.2.3.4-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану 22.12 21.12
5.2.6.1-Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану 31-32 с Жұмыстар көрмесі 5.3.1.1-Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру (көрме )2 28.12 27.12
Дизайн және технология
(20 сағат) 33-34 Тоқыма материалдарының жіктемесі мен сипаттама-лары. Материалдардың түрлері мен ерекшелігін зерттеу 5.1.6.3-Тоқыма материалдары мен бұйымдарының классификациясын, құрамы мен қарапайым тоқылу әдісін сипаттау және білу 2 12.01.18ж 11.01.18ж
35-36 Тоқыма материалдарды өңдеуге арналған құрал-жабдықтар мен құрылғылар 5.2.2.1-Тігін машинасының құрылысын, жіп өткізуді сипаттау және білу, машина тігістерін орындау
5.2.2.2-Тігін бұйымдарын ылғалды-жылулық (үтік) өңдеуге арналған жабдықтарын білу, сипаттай алу және қолдану
5.2.6.2-Қол еңбегі құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз тәсілдерін, еңбек гигиенасының ережелерін білу (жұмыс орнын, құралдарды ұйымдастыру және тазалау, арнайы киімде жұмыс істеу) 2 19.01 18.01
37-38 Тігін бұйымдарының жіктемесі. Идеядан өнімге (тігін бұйымдары) 5.1.6.3-Тоқыма материалдары мен бұйымдарының классификациясын, құрамы мен қарапайым тоқылу әдісін сипаттау және білу 2 26.01 25.01
39-42 Дизайн, киімді макеттеу (қағаз, тоқыма және басқа да материалдар). Костюм құрастыру (шағын сәнмүсінге немесе қуыршақта) 5.1.5.1-Өзініңжәнеөзгенің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) тәжірибесіне сүйене отырып және композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау5.2.3.1-Тоқыма бұйымдарын пішу және сыру тігісін қолдану арқылы қол еңбегі құралдарымен, тігін машинасында өңдеу
5.2.3.2-Түрлі материалдардан (тоқыма, табиғи және жасанды) қарапайым бұйым орындау
5.2.6.1-Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану 4 2.02
9.02 1.02
8.02
43-44 саб Тоқыма мозаика техникасымен жасалған тігін бұйымдарының дизайны (құрақ, пэчворк, квилт және т.б.) Идеяларды ойластыру. Эскиз. Жұмыстың орындаудың реті.Материалдарды таңдау және дайындау. 5.1.5.1-Өзінің және өзгенің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) тәжірибесіне сүйене отырып және композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау
5.1.4.1-Шығамашылық жұмысты орындау кезеңдерін анықтай отырып, жоспар дайындау 2 16.02 15.02
45-50 саб Бұйым дайындау. Бұйымды безендіру 5.2.3.1- Тоқыма бұйымдарын пішу және сыру тігісін қолдану арқылы қол еңбегі құралдарымен, тігін машинасында өңдеу
5.2.3.2-Түрлі материалдардан (тоқыма, табиғи және жасанды) қарапайым бұйым орындау
5.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану
5.2.6.1-Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану 6 23.02
2.03
9.03 22.02
1.03
9.03
51-52 саб Жұмыстың таныстырылы-мы. 5.3.1.1-Бүкіл сыныпқа дайын жұмысты таныстыру (көрме)
5.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялау бойынша конструктивті пікірлер, ұсыныстарды білдіру 2 16.03 15.03
Тамақтану мәдениеті
(16 сағат) 53-54 саб Дұрыс тамақтану негіздері. 5.2.4.1-Дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау және зерделеу
5.1.3.1-Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы) 2 6.04
5.04
55-56 саб Ас мәзірін құру 5.2.4.2-Дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру
2 13.04 12.04
57-58 саб Асүйдің жабдықталуы. Тағам әзірлеуге арналған құралдар-жабдықтар, аспаптар мен ыдыс-аяқтар.
5.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
5.2.6.2-Қол еңбегі құралдарымен жұмыс істеудің қауіпсіз тәсілдерін, еңбек гигиенасының ережелерін білу (жұмыс орнын, құралдарды ұйымдастыру және тазалау, арнайы киімде жұмыс істеу) 2 20.04 19.04
59-60 Тағам дайындауға арналған аспаптар мен құрал-жабдықтардың мүмкіндіктерін зерттеу 5.2.4.3-Тағам әзірлеуге арналған құралдар мен жабдықтарды зерделеу және олардың мүмкіншілігін анықтау
2 27.04 26.04
61-62 саб Бутерброд пен сусынәзірлеу технологиясы5.1.3.1 -Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып).
5.2.4.4-Суық тағамдар мен сусындар дайындау технологиясын білу және қолдану
5.1.3.1-Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы) 2 4.05 3.05
63-64 Көкөністер мен жеміс-жидектерден салат әзірлеу технологиясы 5.2.4.4-Салқынтағамдар мен сусындардыәзірлеутехнологиясынбілужәнеқолдану
5.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялау бойынша конструктивті пікірлер, ұсыныстарды білдіру
5.1.3.1-Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу(оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы) 2 11.05 10.05
Үй мәдениеті 65-66 саб Жеке бас гигиенасы. Өз-өзіне күтім жасау 5.2.5.3-Жеке басының гигиенасы ережелерін зерделеу және сипаттау, әртүрлі шаш пен тері түрін анықтау
5.2.5.4-Өз бетінше өз-өзіне қарау әрекеттері мен тәсілдерін таңдау және қолдану 2 18.05 17.05
67 саб Өсімдік шаруашылығының негізгі бағыттары. 5.2.5.1-Өсімдік шаруашылығы мен жеміс-көкөніс түрлерінің негізгі бағыттарын зерделеу және сипаттау 1 25.05 24.05
68 саб Өсімдік шаруашылығын-дағы көктемгі жұмыстар 5.2.5.2-Өсімдік шаруашылығында көктемгі жұмыстар жүргізу (топырақты өңдеу, зиянкес жәндіктерден қорғау, егу мен отырғызу)
5.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану 1 25.05 24.05

Приложенные файлы

  • docx 10983614
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий