Тема2_Спарта.DOC

Тема 2. СПАРТАНСЬКИЙ ПОЛІС у VII–V ст. до P.X. ЗА АНТИЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

І. Характеристика джерел і літератури з теми.
ІІ. Розвиток Спарти до II Месенської війни.
ІІІ. «Лiкургiв устрій» у стародавній Спарті:
1.Проблема історичності постаті Лікурга та його реформ;
2. Становище ілотів і періеків;
3. Характеристика «общини рівних»:
а) ставлення до господарчої діяльності;
б) побут i дозвілля;
в) сім’я та виховання спартіатів.
4. Організація влади:
а) апелла; б) герусія; в) ефорат; г) архагети; д) інші магістратури.
IV. Проблема оцінки спартанського полісу: «олігархія», «аристократія», чи «демократія»?

Обов’язкова література

Арістотель. Політика. II, б, 14-23, Р. 1270 а ( 1271 b. (Будь-яке видання).
Геродот. Історія. VI, 60. (Будь-яке видання).
Ксенофонт. Лакедемонська політія. (Будь-яке видання).
Павсаний. Опис Еллади. Кн. 3 «Лаконіка»; Кн. 4 «Мессенія» (Будь-яке видання).
Плутарх. Лікург. (Будь-яке видання).
Страбон. Географія. VIII, 5. (Будь-яке видання).
Тіртей. Фрагменти 6 ( 7. (Будь-яке видання).
Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д. П. Каллистова. М., 1964. С.118-137.

Допоміжна література:

Андреев Ю.В. К проблеме «Ликургова законодательства» // Проблемы античной истории. Л., 1982. С. 3059.
Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса // Античная Греция. М., 1982. Т. 1. С. 194216.
Андреев Ю.В. Спартанские «всадники» // ВДИ, 1969, № 4.
Белох Ю. История Греции. М., 1905, т. 1.
Бузольт Г. Очерк государственных и правовых греческих древностей. Харьков, 1899.
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. СПб, 1899.
Доватур А.И. «Политика» и «Политии» Аристотеля. М.-Л., 1965. С. 213252.
Зайков А.В. Общество древней Спарты: основные категории социальной структуры. – Екатеринбург: Издательство Уральсткого университета, 2013.
Колобова К.М. Древняя Спарта. (ХVI вв. до н.э. ). Л., 1957.
Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Как жили древние греки. Л., 1959.
Осовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987.
Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). – М.: Гуманитарная академия, 2001. – 510 с.
Печатнова Л.Г. Формирование спартанского государства (VIII – VI вв. до н.э.). – СПб., 1997.
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988.
Шишова И. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. Л., 1991.

Приложенные файлы

  • doc 10991757
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий