Тесты_1С


Шоттар жоспарындағы К бағанасындағы () таңбасы
Сандық есеп жүргізу белгісін білдіреді
Шоттар жоспарындағы В бағанасындағы () таңбасы
Валюталық есеп жүргізу белгісін білдіреді
«Субконто» дегеніміз
Талдамалы есеп жүргізу объектісі
“Преприятие Организации” анықтамалығының атқаратын қызметі
Кәсіпорынды құру, салық басқармасына тіркелу, банктен шот ашу, стат басқармасына тіркелу және т.б. кәсіпорынның тұрақты деректерін енгізу
Белгілі бір материалдардың алыс берісін куәландыратын, азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін
Сенімхат құжатыМатериалдық құндылықтардың түсуі (кіріске алынуы) шығысқа шығарылуы және ағымдағы қалдығы бойынша мәліметтер мына стандартты есеп беуде көрсетіледі
Склад Материальная ведомость
Қалдықтарды енгізу келесі командалар арқылы орындалады
Предприятие Ввод начальных остатков
Қалдықтардың дұрыстығы келесі стандартты тіркемелер (регисторлар) арқылы орындалады
Қалдық-айналым ведомосы
Қалдықтардың дұрыстығын тексеру ережесі
Соңғы дебеттік және кредиттік қалдық “000” шоты бойынша нөлге тең болу керек
Талдамалы есеп жүргізу белгісі
Операции Планы счетов Субконто1 ...Субконто3
Жауапты тұлғаның жұмсалған сомасы жайлы мәліметтер мына жолақта көрсетіледі
Банк и касса Авансовый отчет Добавить Авансы жолағынан басқасында
Жауапты тұлғаның жабдықтаушымен толық есеп айырысқаны туралы деректер Аванстық есеп берудің келесі жолағында көрсетіледі
Банк и касса Авансовый отчет Добавить Оплата
Дайын өнімдерді енгізетін анықтамалықты таңдаңыз
Склад Номенклатура Готовая продукция
«1С:Бухгалтерия» программасының негізгі деректер қоры
Операциялар журналы
Қорларды енгізетін анықтамалықты таңдаңыз
Склад Номенклатура Материалы
Кәсіпорынның банктағы шотынан ақша қаражатының шығу қозғалысын мына құжаттар арқылы көруге болады
 Шығыс Төлем тапсырмасы, Банк көшірмесі
Тауарларды енгізетін анықтамалықты таңдаңыз
Склад Номенклатура Товары
Жабдықтаушылар алдындағы қарызды қалдық ретінде енгізіңіз
 Дт 000 Кт 3310
Алдынғы есептік кезеңде көлік құралына есептелінген амортизация сомасын қалдық ретінде енгізіңіз
 Дт 000 Кт 2420
Банк алдындағы қысқа мерзімді қарызды қалдық ретінде енгізіңіз
 Дт 000 Кт 3010
Дайын өнімдер қоймасындағы өнімді қалдық ретінде енгізіңіз
 Дт 1320 Кт 000
Құжаттар журналының сол жақ бағанасындағы (жасыл) таңбасымен белгіленген пиктограмма нені білдіреді
Құжат өткізілгенін
Қоймадағы 100 литр бензинді қалдық ретінде енгізіңіз
Дт 1330 Кт 000
Сатыпалушылардың қарызын қалдық ретінде негізіңіз
Дт 1210 Кт 000
Құю цехндағы ДаДа смородинаны қалдық ретінде енгізіңіз
 Дт 1341 Кт 000
 Қалдық бойынша кіріспе Балансты таңдау командасы
Отчеты Регламентированные отчеты Бухгалтерский Баланс
Касса кітапшасын құру мына командалардың көмегімен орындалады
 Банк и касса Кассовая книга
Касса кітапшасының форматы
Номер документа, От кого получено или кому выдано, Номер корреспондирующего счета, Приход, Расход
Негізгі құралдарды есепке алу барысында келесі параметрлер қойылады
Бастапқы құны, пайдалы қызмет ету мерзімі, жауапты тұлға, кәсіпорын бөлімшесі, амортизация есептеу әдісі, амортизация есептеу шоты, ұсталынатын салық түрі
Кәсіпорын бөлімшелерін енгізу
Предприятие Подразделения организаций
Кіріс және шығыс кассалық ордеріндегі «статья ДДС» деректемесінің қажеттілігі
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру (тікелей есеп) (Нысан 3) автоматты түрде қалыптастыру үшін
Құжат көрсеткіштері немесе операцияны сипаттайтын мәліметтер бұл
Деректемелер (реквизиттер)
Қалдықтарды енгізу барысында кететін қателер
Дебеттік және кредиттік шоттардың ауысып кетуі, бірнеше операциялардың қайталанып енгізілуі, бірнеше операциялардың енгізілмей қалуы, қалдық сомасының дұрыс көрсетілмеуі
 «Өндірістік күнтізбені» орнату
Зарплата Настройка начислений Производственный календарь
Ай немесе тоқсан сайын айналымдар мен қалдықтарды шығаруға арналған стандартты құжат
Шоттар айналымы (Бас кітап)
Көрсетілген кезең аралығында нақты шот бойынша бастапқы қалдық, кіріс және шығыс, сонымен бірге соңғы қалдықтар бойынша талдамалы ақпаратты мына стандартты есеп беруден көруге болады
Оборотно – сальдовая ведомость по счету
Көрсетілген кезең аралығындағы есеп беруші тұлғамен есеп айырысу бойынша жиынтық ақпаратты мына стандартты есеп беру арқылы көруге болады
Оборотно – сальдовая ведомость по счету
Операциялар жайлы бөлшектемелі (детальный) ақпаратты қандай стандартты есеп беру көрсетеді
Карточка счета
Көрсетілген кезең аралығында басқада шоттар бойынша жиынтық айналымды мына стандартты есеп беру арқылы көруге болады
 Анализ счета
1С:Бухгалтерия бағдарламасында деректер базасын «флеш-диск» ден компьютерге жүктеу келесі амалдар арқылы орындалады
Конфигуратор Администрирование Загрузить информационную базу
Айды жабу
Операции Регламентные операции Закрытие месяца
Кәсiпорын кассасынан банктегi счеттi толықтыру барысында Шығыс кассалық ордерi мына проводканы береді
Дт-1030, Кт-1010
Кәсiпорын кассасынан қызметкерлерге еңбекақы төлеген кезде Шығыс кассалық ордерi мына проводканы береді
Дт-3350, Кт-1010 
Кәсiпорын кассасына сатып алушылардан қолма-қол ақша келiп түскенде Кiрiс кассалық ордерi мына проводкаларды құрады
Дт-1010, Кт-1210
Кәсiпорын кассасына есеп берушi тұлға ақша өткізгенде кіріс кассалық ордерi мына проводканы береді
Дт-1010, Кт-1251
Келесі күнге кассадағы ақша қаражаттарының қалдығын келесі құжат көрсетедi
Кассалық кiтапша
Қызметкерлерге еңбекақы есептеу мына командалардың көмегімен орындалады
Зарплата Начисление зарплаты
Еңбекақы төлеуге есеп айырысу шотынан кассаға ақша түсiру келесi құжаттар арқылы жүргiзiледi
Кiрiс кассалық ордер, Чек түбiртегi,Банк көшiрмесi
Көрсеткен қызметтерi үшiн қолма-қол ақша төлеу мына құжат арқылы жүргiзiледi
Шығыс кассалық ордер, Төлеуге берiлген счет
Ертеректе сатып алынған материалдар үшiн қолма-қолсыз есеп айырысу мына құжат арқылы жүргiзiледi
Шығыс Төлем тапсырмасы
Есеп регисторлары дегеніміз
Деректерді жедел жинақтауға және жиынтық ақпараттарды алуға арналған кесте түрінде берілген мәліметтер
Құжат журналы бұл
Құжаттардың түп нұсқасы қағаз түрінде сақталатын қарапайым папкалардың электрондық аналогы
Материалдарды жабдықтаушылардан қабылдап алу үшiн кәсiпорын қызметкерiне берiлетiн
Сенiмхат құжаты
Бюджетке жеке табыс салығын төлеу мына құжат арқылы жүргiзiледi
Шығыс Төлем тапсырмасы
Шоттар Жоспарындағы «Заб.» бағанасы нені білдіреді
Баланстан тыс есеп жүргізу белгісін
Зейнетақы қорына аудару
Зарплата Учет пенсионных взносов ОПВ Перечисление в Фонды
1С:Бухгалтерия программасында бiр деректер қорымен бiр уақытта қанша бухгалтер жұмыс iстей алады
Шексiз пайдаланушы
Кез – келген құжат қанша бөлімнен тұрады
Екі – тақырып және кесте бөлімнен
Нақты келісілген мерзім бойынша екі кәсіпорынның бір – бірімен есептесу актісі
Акт сверки взаиморасчетов
Шоттар айналымы (Бас кiтап) дегенiмiз
Ай емесе тоқсан сайын айналымдар мен қалдықтарды шығаруға арналған стандартты құжат
Жеке карточка (Форма № Т-2) менюдің мына командасы арқылы алуға болады
Кадровый учет Личная карточка Т-2
1С:Бухгалтерия программасында қаржылық, статистикалық, салықтық және тағы басқа есеп берулерді (отчеттар) таңдаңыз
Отчеты Регламентированные отчеты
Егер Газель өндірісте тіркелген болса, оның амортизациясы қай шоттан есептелінеді
8110 - Негізгі өндіріс шотынан
Газельге есептелінген амортизация сомасы келесі шотта көрсетіледі
2420 - Негізгі құралдардың амортизациясы шотында
Кәсiпорынның есеп айырысу шотынан жабдықтаушыларға ақша қаражатын аударған кезде «Төлем тапсырмасының» кесте бөліміне мына шот көрсетiледi
3310 немесе 1610
Шоттар Жоспарындағы Акт. Бағанасы нені білдіреді
А- активті, П – пассивті, АП – активті-пассивті шоттар белгісін
Материалдарды есептен шығару мына командалардың көмегімен орындалады
Склад Списание ТМЗ, Добавить 
Материалдарды кірістеу мына командалардың көмегімен орындалады:
Склад Оприходование ТМЗ, Добавить 
Материалдарды түгендеу мына командалардың көмегімен орындалады
Склад Инвентаризация ТМЗ на складе, Добавить 
Материалдарды өніріске босату мына командалардың көмегімен орындалады
Склад Перемещение ТМЗ, Добавить 
Есеп айырысу счетынан «әлеуметтік салықты» бюджетке аудару мына құжатпен жүргізіледі
Төлем тапсырмасы
Мына төмендегi шығару құжаттарының қайсысы стандартты есеп беру құжаттарына жатады
 Анализ счета, Каточка счета
Есеп айырысу счетынан «әлеуметтік салықты» аударғанда мына келесі корреспонденция беріледі
Дт 3150 Кт 1030
Кассадан «әлеуметтік қамсыздандыруға» аударғанда мына келесі корреспонденция беріледі
Дт 3210 Кт 1010
1С:Бухгалтерия программасында бiр деректер қорымен бiр уақытта қанша бухгалтер жұмыс iстей алады
 Шексiз қолданушы
 Кез – келген құжат қанша бөлімнен тұрады
 Екі – Тақырып және кесте бөлімнен
Нақты келісілген мерзім бойынша екі кәсіпорынның бір – бірімен есептесу актісі
 Акт сверки взаиморасчетов
Материалдық емес активтерді қандай анықтамалыққа енгiзедi
 ОС и НМА Нематериальные активы
 Шахматка дегенiмiз -
Көрсетiлген кезең аралығында шоттар аралық айналымды кесте түрiнде көрсететiн стандартты құжат
 Шоттар айналымы (Бас кiтап) дегенiмiз -
Ай емесе тоқсан сайын айналымдар мен қалдықтарды шығаруға арналған стандартты құжат
Көрсетiлген кезең аралығында басқа да шоттар бойынша жиынтық айналымды мына стандартты отчет арқылы көруге болады
 Анализ счета
Көрсетiлген кезең аралығындағы бастапқы қалдық, кiрiс және шығыс, сонымен бiрге соңғы қалдықтарды мына стандартты есеп беру арқылы көруге болады
 Оборотно - сальдовая ведомость
Көрсетiлген кезең аралығында шоттар аралық айналымды кесте түрiнде көрсететiн стандартты құжат
 Шахматка регисторы
«Управление итогами» командасының атқаратын қызметі
Нәтижелердің күнінің өзектілігін қою және нәтижелерді сақтаудың жаңа кезеңін ашу командасы
«Отчеты Регламентированные отчеты» командасының атқаратын қызметі
Қаржылық, статистикалық, салықтық және тағы басқа есеп берулерді (отчеттар) көрсетеді
Көрсетiлген кезең аралығындағы бастапқы қалдық, кiрiс және шығыс, сонымен бiрге соңғы қалдықтар бойынша талдамалы ақпаратты мына стандартты есеп берулер арқылы көруге болады
 Оборотно - сальдовая ведомость по счету
«Оборотно - сальдовая ведомость по счету» қандай мәліметтерді береді
Көрсетiлген кезең аралығындағы бастапқы қалдық, кiрiс және шығыс, сонымен бiрге соңғы қалдықтар бойынша талдамалы ақпаратты
 1С:Бухгалтерия программасында қаржылық, статистикалық, салықтық және тағы басқа есеп берулер (отчеттар) қай жерде орындалады
 Отчеты Регламентированные отчеты
 Касса кiтапшасы есеп берудiң қай түрiне жатады
 Стандартты есеп беру
1С:Бухгалтерия программасы қай жерде жасалған
Ресейде жасалған
 1С:Бухгалтерия программасында меню жолы неден тұрады
 Программаның жұмысын басқаратын командалардан
Кәсіпорынның жауапты тұлғалары қандай команданың көмегімен орындалады
Предприятие Ответственные лица организаций
Бухгалтерлік операцияларды енгізуді автоматтандрудың қанша түрі бар
2 түрі бар
 Құжаттың деректемелерi (реквизиттерi) дегенiмiз -
 Құжаттың өзгерiп отыратын бөлiгi
Валюталар анықтамалығына енгізілетін валюталардың түрлері
Евро, Тенге, Рубль, Доллар
Аванстық есеп беру құжаты қандай жағдайларда қолданылады
Есепберутұлғасының алынған сомасы бойынша есеп беруi
Аванстық есептiң Тақырып бөлiмiне қандай деректемелер көрсетiледi
Нөмiр, Күнi, Кәсіпорын атауы, Жауапты тұлғаның аты-жөнi, Счет
Аванстық есептiң Кесте бөлiмiне қандай деректемелер көрсетiледi
Сатып алынған материалдарды,тауарларды кiрiстеу
Қызметкердің еңбекақысы туралы анықтама мына командалардың көмегімен орындалады
Отчеты Регламентированные отчеты Прочие – Справка о заработной плате
Кәсіпорын Банктен счет ашу мына командалардың көмегімен орындалады
Предприятие Организации - Счета
Кәсіпорынның бухгалтерлік есебі бойынша есеп саясатын менюдің мына командасы арқылы енгізуге болады
Предприятие пункт Учетная политика Учетная политика (бухгалтерский учет) Добавить
Кезеңді аяқтау (айды) менюдің мына командасы арқылы орындауға болады
Операции Регламентные операций Закрытие месяца, Добавить
Дебиторлық және кредиторлық қарыздарды жабу мына командалардың көмегімен орындалады
Вставка Закрытие Дт/Кт задолженности Добавить
Кіріс Төлем тапсырмасы дегеніміз -
Кәсіпорынның кассасынан жабдықтаушылар шотына, сатып алынған тауары мен көрсеткен қызметі үшін төлеу
Операции Закрытие Дт/Кт задолженности Добавить командасының атқаратын қызметі
Нақты кезең бойынша дебиторлық және кредиторлық қарыздарды жабу
Банктегі шотан ақша алу үшін Кіріс кассалық ордерді толтыру барысында келесі операция түрі таңдалады
Банктен қолма – қол ақша қаражатын алу 
Аудиторлық компания «Актив» ке көрсеткен қызметі үшін кассадан қолма – қол ақша төлу келесі бухгалтерлік құжатпен жүргізіледі
Шығыс кассалық ордер
Аудиторлық компания «Актив» ке көрсеткен қызметі үшін кассадан қолма – қол ақша төлу барысында КО-2 келесі проводканы береді
Дт 3310 Кт 1010
Аудиторлық қызметті есептен шығару барысында программа келесі проводканы береді
Дт 7210 Кт 3310
Дт 1420 Кт 3310
Дайын өнімді сатыпалушыларға шот – фактура арқылы жөнелткенде программа келесі проводканы береді
1) Дт 1210 Кт 6010 3) Дт 7010 Кт 1320
2) Дт 1210 Кт 3130 4) Дт 1010,1030 Кт 1210
Еңбекақы төлеу үшін есеп айырысу шотынан кассаға ақша кірістеу барысында программа келесі проводканы береді
Дт 1010 Кт 1030
Еңбекақы төлеу үшін есеп айырысу шотынан кассаға ақша кірістеу келесі құжат арқылы жүргізіледі
Кіріс кассалық ордер
Нақты келісілген мерзім бойынша екі кәсіпорынның бір – бірімен есептесу актісі
 Акт сверки взаиморасчетов
Салықтарды аударуда келесі бухгалтерлік құжатпен жүргізіледі
Шығыс төлем тапсырмасы
Жеке табыс салығын аудару барысында программа келесі проводканы береді
Дт 3120 Кт 1030
Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау келесі құжат арқылы жүргізіледі
Кадровый учет Прием на работу
 Тізімдегі жазуларды өзгерту:
 F2 батырмасы
Тізімдегі жазуларды жоюға белгілеу мына пернелердің көмегімен орындалады:
 DEL батырмасын басу арқылы
Жауларды көшіру мына командалар мен пернелердің көмегімен орындалады:
 F9 батырмасын басу арқылы
Белгіленген объектілерді жою мына командалар мен пернелердің көмегімен орындалады :
 Операции, белгіленген жазуларды жою, Контроль, Удалить
 Жаңа топ құру мына пернелердің көмегімен орындалады:
 CTRL + F10
Көрсетілген қызметтерді енгізетін анықтамалықты таңдаңыз
Склад Номенклатура Услуги
«1С:Бухгалтерия» программасында әр есеп бөлімі бойынша қысқаша ақпарат мына командалардың көмегімен орындалады:
 Справка Советы
 1С:Бухгалтерия программасында қаржылық, статистикалық, салықтық және тағы басқа есеп берулер (отчеттар) қай жерде орындалады
 Отчеты Регламентированные отчеты
 Айды жабу қай команданың көмегімен орындалады?
Операции Регламентные операции Закрытие месяца
Кәсiпорын қызметкерiне қолма-қол ақша берiлген кезде Шығыс кассалық ордерi қандай проводка құрады:
 Дт-1251, Кт-1010
Кәсiпорын кассасынан жабдықтаушыларға қолма-қол ақша берiлген кезде Шығыс кассалық ордерi мына проводканы құрады:
 Дт-3310, Кт-1010
Кәсiпорын кассасынан банктегi счеттi толықтыру барысында Шығыс кассалық ордерi мына проводканы береді:
 Дт-1030, Кт-1010
Кәсiпорын кассасынан қызметкерлерге еңбекақы төлеген кезде Шығыс кассалық ордерi мына проводканы береді:
Дт-3350, Кт-1010 
Қызметкерлердің лауазымын мына анықтамалыққа тіркейді:
Кадровый учет Должности
Кәсіпорын жұмысшыларының тізімін менюдің мына командасының көмегімен шығаруға болады:
Кадровый учет Список работников организации
Кiрiс кассалық ордерiндегi "Основание"деректемесiне мына деректер жазылады:
 Операция мазмұны
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу ведомосын мына командалардың көмегімен алуға болады
 Зарплата Платежные ведомости
Кәсiпорын кассасына сатып алушылардан қолма-қол ақша келiп түскенде Кiрiс кассалық ордерi мына проводкаларды құрады:
Дт-1010, Кт-1210
Қызметкердің еңбекақысы туралы анықтама мына командалардың көмегімен орындалады
Отчеты Регламентированные отчеты Справка о заработной плате
Кәсіпорын Банктен счет ашу мына командалардың көмегімен орындалады
Предприятие Организации - Счета
Кәсіпорынның бухгалтерлік есебі бойынша есеп саясатын менюдің мына командасы арқылы енгізуге болады
Предприятие пункт Учетная политика Учетная политика (бухгалтерский учет) Добавить
Кезеңді аяқтау (айды) менюдің мына командасы арқылы орындауға болады
Операции Регламентные операций Закрытие месяца, Добавить
Дебиторлық және кредиторлық қарыздарды жабу мына командалардың көмегімен орындалады
Вставка Закрытие Дт/Кт задолженности Добавить
Кіріс Төлем тапсырмасы дегеніміз -
Кәсіпорынның кассасынан жабдықтаушылар шотына, сатып алынған тауары мен көрсеткен қызметі үшін төлеу

Приложенные файлы

  • docx 11029385
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий