КТЖ_Көркем еңбек_2 сынып-1


«Көркем еңбек» пәнінең күнтізбелік – тақырыптық жоспар (2 сынып)
«Көркем еңбек» пәнінең 2 сыныпқа арналған күнтізбелік – тақырыптық жоспар «Көркем еңбек» пәнінің оқу бағдарламасы және 2 сынып оқу жоспары негізінде құрастырылды, және бұл КТЖ ұсыныс ретінде беріледі. Мұғалімдер, өздері қолданатың ОӘК-ге және мектептегі материалдық техникалық базаға байланысты КТЖ-ға өзгерістер мен толықтырулар еңгізулеріне болады.
Пәннің оқу жүктемесі аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.
№ Сабақ Ортақ тақырып Сабақ тақырыбы
Бөлімше Оқу мақсаттары Сағат саны Өткізу күні
1 тоқсан
1 1 Өзім туралыҚораптағы ойыншықтар1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну2.1.1.1
Қоршаған ортамен танысу барысында нысандар мен құбылыстардың визуалды сипаттамасын (түс, пішін, өлшем,фактура) суреттеу және түсіндіру2 2 Қағаз қуыршақтар2.3 Дайындау технологиялары
2.2.3.1
Әр түрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру
1.4 Жоспарлау2.1.4.1
Шығармашылық жұмысты орындаудың реттілігін анықтау 3 3 Қозғалмалы ойыншықтар1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту2.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дерек көздерінен ақпараттар жинау4 4 Қуыршықтарға жан бітеді! 2.1 Қоршаған ортаны бейнелеу2.2.1.1
Қоршаған ортадағы белгілі бір визуалды элементтерді әртүрлі тәсілдер және құралдармен бейнелеу3.3 Жұмысты қорғау және талқылау2.3.3.1
Шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну5 5 Менің отбасым және достарымМенің сүйікті түстерім3.2.Өнердегі тәсілдерді талдау2.3.2.1 Өнердің әртүрлі туындыларының негізгі суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау 6 6 Достарыммен табиғатта2.1
Қоршаған ортаның бейнелері2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау2.2.2.1
Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу2.2.4.1
Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдар мен құралдарды қолдану7 7 Біздің үстелдегі натюрморт 1.2 Тарих, мәдениет пенсалт-дәстүрді білу және түсіну1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту2.1.2.1
Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларын анықтау және олардың айырмашылық ерекшеліктерін (сипаттамасын) суреттеу2.1.3.1
Шығармашылық идеялары мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) өнердің суреттеу құралдарымен көрсету8 8 Менің мамандығым1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту2.1.3.1
Шығармашылық идеялары мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) өнердің суреттеу құралдарымен көрсету 2 тоқсан
9 1 Менің мектебімЖылжымалы суретті кітаптар1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту2.1.3.2
Шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дерек көздерінен ақпараттар жинау10 2 Қозғалмалы суреттер2.3 Дайындау технологиялары2.2.3.1
Әртүрлі тәсілдер мен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру11 3 Ерекше кітаптар2.3 Дайындау технологиялары2.2 Шығармашылық жұмысты орындау материалдары мен техникалары 2.2.3.1
Әртүрлі тәсілдер мен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру2.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу 12 4 Кітап дайын3.3 Жұмысты талқылау және қорғау2.3.3.1
Шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну13 5 Туған өлкемТуған өлкем1.1
Қоршаған ортаны білу және түсіну2.1.1.1
Қоршаған ортамен танысу барысында нысандар мен құбылыстардың визуалды сипаттамасын (түс, пішін, өлшем,фактура) суреттеу және түсіндіру14 6 Туған өлкенің мекендеушілері2.2 Материалдар және шығармашылық жұмысты орындау техникалары2.2.2.1
Әр түрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу15 7 Өлкенің қанатты тіршілік иелері2.2 Материалдар және шығармашылық жұмыс техникалары2.2.2.1
Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу16 8 Жануарлар әлемінде1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту2.1.3.1
Шығармашылық идеялары мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) өнердің суреттеу құралдарымен көрсету3.1. Таныстыру2.3.1.1
Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру3 тоқсан
17 1 Дені саудың – жаны сауБіз де спортшылармыз! 1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну2.1.1.1
Қоршаған ортамен танысу барысында нысандар мен құбылыстардың визуалды сипаттамасын (түс, пішін, өлшем,фактура) суреттеу және түсіндіру18 2 Өнер және қозғалыс1.2 Тарих, мәдениет, дәстүрлерді білу және түсіну 2.1.2.1
Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларын анықтау және олардың айырмашылық ерекшеліктерін (сипаттамасын) суреттеу19 3 Қозғалыс - денсаулық кепілі! 2.3 Дайындау технологиялары2.2.3.2
Айқындалған тәсілдермен және материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан қағаз материалдары ) қарапайым көлемді пішіндер жасау20 4 Адам денсаулығы3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау2.3.2.1 Өнердің әртүрлі туындыларының негізгі суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау2.3 Дайындау технологиялары2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдер мен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру21 Идея бар! 2.3 Дайындау технологиялары3.1. Таныстыру2.2.3.1
Әртүрлі тәсілдер мен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру2.3.1.1
Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру22 5 Салт-дәстүр және фольклор Салт-дәстүрді зерделеу1.2 Тарих, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну2.1.2.2 Қазақстан халқытарының қолданбалы өнерінің негізгі элементтерін (ою-өрнектері, түстер, материалдар) анықтау23 6 Сиқырлы киіз2.2 Материалдар және шығармашылық жұмысты орындау техникалары2.2.2.1
Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу 24 7 Костюмді безендіреміз2.3 Дайындау технологиялары2.2.3.1
Әртүрлі тәсілдер мен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру 2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау2.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану25 8 Аксессуарлар жасаймыз2.3 Дайындау технологиялары
3.1. Таныстыру2.2.3.3
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану
2.3.1.1
Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру 26 9 Өз қолымызбен жасаймыз2.3 Дайындау технологиялары2.2.3.3
Шығармашылық жұмыстарды дайындау барысында қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану 4 тоқсан
27 1 Қоршаған орта Гүлдердің оянуы1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну2.1.1.1 Қоршаған ортамен танысу барысында нысандар мен құбылыстардың визуалды сипаттамасын (түс, пішін, өлшем,фактура) суреттеу және түсіндіру28 2 Көктем гүлдері 2.1 Қоршаған ортаның бейнелері2.2.1.1 Қоршаған ортадағы белгілі бір визуалды элементтерді әртүрлі тәсілдер және құралдармен бейнелеу29 3 Жарқырауықтар 2.2 Материалдар және шығармашылық жұмысты орындау техникалары2.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау2.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану30
4 Алуан түрлі құстар! 2.1 Қоршаған ортаның бейнелері 2.2.1.1 Қоршаған ортадағы белгілі бір визуалды элементтерді әртүрлі тәсілдер және құралдармен бейнелеу3.3 Жұмысты қорғау және талқылау2.3.3.1 Шығармашылық жұмыстарын түсіндіру және жақсартудың идеясын ұсыну31 5 СаяхатСаяхат басталады1.3 Шығармашылық идеялар мен сезімдерді көрсету және дамыту2.1.3.1
Шығармашылық идеялары мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) өнердің суреттеу құралдарымен көрсету32 6 Саяхат жалғасуда! Дөңгелектер мен осьтер қалай қозғалады? 2.2 Материалдар және шығармашылық жұмысты орындау техникалары2.2.2.1 Әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік,табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу33 7 Теңіздермен, толқындармен! 2.3 Дайындау технологиялары2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру 34 8 Үлкен саяхат2.3 Дайындау технологиялары3.1. Таныстыру2.2.3.1 Әртүрлі тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру
2.3.1.1 Өзінің жұмысын(эскиз, бұйым ) негізгі идеясын және процесін түсіндіріп таныстыру

Приложенные файлы

  • docx 11060796
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий