Рим


№№№№№№№№№№№№№№№
212 жыл(5) А) жеке құқық саласында еркін адамдардың теңдігінен жария етті
212(5)бекітіледі А) Жеке құқық аймағында еркін адамның теңдігін жариялау
4 нег(3)маңызды А) Талаптың туындау негіздер баяндалған бөлім
ІІ ғ (7)қосады A) Codex Gregorianus
ІІІ ғ(6)жинағы A) Codex Gregorianus
ХІІ(1)0танылған А) балалар, немерелері, тікелей оған бағынышты
ХІІ(2)бұл А) Жария құқықпен жеке құқықтың қайнар көзі болып табылатын әдет -ғұрыптар мен кейбір заңдардың жүйелендірілген жазбасы
ААААААААААААААААААА
Ape(3)бұл А) жоғары тұрған сотқа тұлғаның сол істі қайта қарауға талап ету сұранысы
Агн(3)ауыстырылды А) Отбасылық меншік жеке дара меншікпен ауыстырылды
Ада(1) болалады А) адам, бұл затты ұрланған екенін білмей сатып алған
Аза(1)2аталады A) respondere
Аза(5) білдіреді А) Тек-қана рим азаматы-квириттерге тиісті ұлттық көнеримдік құқығы
Аза(5)белгілі А) Легасакционды, формулярлық, экстраординарлық
Алғ(7)болатын А) Юстиниан Институциясы
Ауы(3)жатады: А) узуфрукт
Ауы2(4) беремін А) стипуляция
ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ
Әре(2)не А) заңды салдары бар әрекетті жасау қабілеттілігі
Әре(2)не А) Заңдық салдар тудыратын іс-әрекет жасауға қабілеттілік
БББББББББББББББББББББ
Бел(5)аталады А) нақты
Бел(6)құқығы А) сервитут
Бел(7)шарт А) вербалды
Бил(1)2аталады A) «ius scriptum» жазылған құқық
Бір(22)аталады А) ссуда
Бір(22)аталған А) заем
Бір(6)құрылды А) Б.д.52(9) ж
Бір(8)құқығы А) Суперфиций
Бор(7)болады А) Соттың
Бос(1)азаматтар А) құқыққабілеттілікте кейбір шектеулерге ие болды
Бос(5)егер А) iusta manumission нақты бір ережелермен өткізілген болса ғана
Бөт(13)құқық А) суперфиций
Бөт(9)құқығы А) эмфитвзис
Бөт(9)тағайындалған A) Аквилия
ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
Вин(2)болып А) Затты меншік иесіне қайтару
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Деп(4)затты А) қолдануға құқығы болмаған
Дис(1)ол: А) мүдделі тұлғалар арасында өзара қатынасын анықтайтын форма
Дом(1)колондар А) жерге салық төлеушілер және жерге тіркелген болатын
Дом(6)атаған А) колондар
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Еге(12)аталады А) критериалды
Еге(13)ол А) өрескел абайсыздық нәтижесінде немесе қасақана зиян келтірілген жағдайда ғана зиянды өтеуге міндетті
Еге(6)болады А) азамат
Егер(9)онда А) мұра шақырылды
Еже(10)болды А) еркін, азаматы болды
Еже(10)көрсетілді А) литтеральды
Еже(11)егер А) бір жыл ішінде соның меншігінде болса
Еже(11)жатқызылды А) консенсуальды
Еже(12)мүлік A) мемлекеттке өткен
Еже(4) аталды А) отбасының барлық мүшелері, оған қоса дәрменсіздер мен құлдар
Еже(7)бекітілген А) Фальцидия заңымен
Еже(9)болды А) Ол еркін болып туылады
Ежелгі(4)анықталды: А) меншік иесінің затқа толық иеленуі
Екі(4)шарт А) консенсуалды
Ерк(6)жағдайы А) Ол құл болып туылды
Ерт(3)түрі А) ауызша, литтералды, нақты, консенсуалды
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Жаз(5)аталды А)литтералды
Жау(7)береді А) соттын
Жек(0)талап А) адресат ретінде нақты бір тұлғалары болатын
Жек(3) болады А) нақты бір тұлға тарапынан басқа бір тұлғаның құқығын бұзудан қорғау мақсатында қызмет атқаратын талап
Жек(3)қорғады А) Жеке тұлғалардың
Жүз(11)құқығы А) эмфитевзис
Жыл(4)қорғалады: А) заттық талап
Жыл(5)қорғалады: А) заттық талап
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Заң(11)тұлға: А) меншік құқығынан айырылады және кімнің иелігінде болды, соған қайтаруы тиіс
Заң(12)құқылы А) барлық мұраның (1)|(4) бөлімін
Заң(15)саналады А) Азаматтықтан айыру
Заң(16)Оларға: A) Гай, Папиниан, Павел
Заң(16)шақырлады А) жақын агнат туысқаны
Заң(4)орнаған А) егер өлген тұлғадан мүлдем өсиет қалмаса
Заң(9)болады А) барлық жақ қандас туысқандар туысқандық дәрежелеріне шек қойылмаған
Заң(9)болады А) жақын емес ағалары және әпкетайлар және балалары
Заң(9)болады А) жоғары тұрған жақын туысқандар , сонымен қатар - ағайындар және әпкетайлары және олардың балалары төменгі тұрған туысқандар
Заң(9)болды А) төмен тұрған (балалары, қыздары, немерелері, шөберелері т.б.) туысқандар
Зат(0)талап А) қандай да бір затқа қатысты өзінің құқығын қорғауға байланысты талап
Зат(12)құқығы: А) узуфрукт
Зат(15)үшін: А) бір жыл
Зат(8)аталған А) реалды
Зат(9)талап: А) виндикациялық талап
Зор(2)қайтару А) Өзін өзі қорғау
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
Иел(17)ету А) иелену
Иел(4)табылады А) меншік құқығына сілтеме жасауға жол беріледі
Иел(4)үшін: А) иелік ету фактісін және оның бұзулуі фактісін анықтау керек
Иес(9)жатады А) бастапқы
Имп(1)бұл: А) Халыққа арналған жалпы өкім
Имп(7)атаған A) колондар
Имп(7)аталған А) Декрет
Имп(8)атау А) Феодосий новелласы
Имп(9)туындады А) Нормативті материалдардың әр түрлі сипатта болуы
Инс(7)тұрады A) personae (Тұлғалар мен құқық субъектілері туралы оқу), res (заттар мен,заттарға құқығының болуы туралы міндеттіліктер), actiones (талап туралы оқу)
Ипо(3)ұқсастығы А) зат борышкердің меншігінде қалған
ККККККККККККККККККК
Кел(1)(6)алмауы А) бір жақты келісім-шарт
Кел(19)аталған А) Серіктестік
Кел(2)тоқтатылады А) ерлі-зайыптылардың біреуінің өліміммен
Кел(24)аталған А) секвеср
Кел(26)қалатын А) кепіл зат
Кел(4)сүйенуы А) адал ниетті келісім-шарттар
Кел(4)сүйенуы А) қатал құқықтағы келісім-шарттар
Кел(7)алды А) бір жақтың (келісім-шарт борышкері) анық сұраққа екінші жақтың (несие беруші) жауап беруі
Кел(7)алуы А) екі жақты (синаллагматичиские)келісім шарт
Кеп((3))бол А) федуция
Кеп(1) болуы А) міндеттеме орындалуын қамтамасыз ету
Кеп(2)неде А) Міндеттілікті орындауды қамтамасыз етуде
Кеп(5)нысаны А) ипотека
Кеп(8)аталады А) Ипотека
Кеп(9)өте А) фидуция
Кеп2мынада А) міндеттемелерді қамтамасыз етуде
Кла(3) ажырасу А) шектеулі болатын
Кол(0)баласы А) колондардың мәртебесін мұраға алды
Кон(3)неке А) неке болып есептелмеген
Көн(1)манципация А) Затқа меншік құқығының пайда болуына формальдық қатынастың міндетті әреттері
Көн(12)аталған А) Литералдық
Көн(5)анықталды А) Затқа меншік иесінің толық билік етуі
Көн(5)кезінде А) өз мүліктерін әр кімге өсиет бойынша қалдыруға құқылы болған
Көн(5)табылады A) «aequum ius» әділ құқық
Көн(6)бекітілді А) Фальцидиния заңымен
Көн(6)болды А) Легаттар,Фидеокомистар
Көн(9)жатады А) Консенсуалдық
Көп(9)аталды А) перегрин
Қан(11) алады А) өз білігіндегі баланы үш рет сату арқылы
Қан(16)табылды А) азаматтық жағдайды айыру
Қар(10)қарызбын А) хирограф
Қар(9)қарыз А) синграф
Қоғ(12)шығарды А) Претор
Қоғ(13)шығарды А) Претор
Қоз(5)қорғалған А) Заттық талаппен қорғауғ байланысты талап
Құқ(2)не А) құқықтар мен міндеттерге ие болу қабілеттілігі
Құқ(2)не А) Құқықтар мен міндеттері болуы
Құқ(7)қолдануды А) тыйым салынған
Құл(5)алады А) егер қожайынына кері әсер тигізбейтін болсалды, легасакциондық
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Лег(2)айырмашылығы А) Істі қарауды жеңілдету рәсімі мен преторлық формуланы құруда
Лег(4)көрсетіңіз А) процестің барлық формальдылығын сақтау өте қатал болатын
Лег(5)табылады А) талап арызды заңның жай ғана өздерімен білдіруге болады
Либ(0)баласы А) либертиндертің мәртебесін мұраға алды
Либ(5)болатын А) оны бостандыққа жіберген тұлғаның құқықтық жағдайына
Лит(1)жатады: А) борышкердің қолхаты
Лит(5)танылған А) кіріс- шығыс кітабіндегі жазулар
МММММММММММММММ
Ман(6)білдірген А) 5 куә мен таразшының қатысуымен өтетін салтанатты дәстүрді
Марк(19)түрде А) қайтаруға, оған қоса ол талап ету құқығын жоғалту
Мен(3) тәсілі А) виндикациялық талап
Мен(5)дегеніміз А) бес куәгер және таразылаушының қатысуымен өтетін нақты бір салт
Мін(1)болып А) Бір нәрсені істеуге сөз беруі табылады
Мін(6)аталады А)несие беруші
Мін(7)аталады А) борышкер
Мұр(1)мерзім А) өлімінен кейінгі жыл
Мұр(3)қабылдайды А) барлық мұрагерлікке қатысты құқықтар және міндеттерді
Мұр(4)келді: А) мұрагердің өлімі
Мұр(5)аталады А) сингулярлы құқық алу
Мұр(9)аталынған А) жАтқан мұра
ННННННННННННННННН
Не(11)аталынған А) иесіз мұра
Нег(16)өткен А) Рим құқығы күнделікті өмірде кездесетін құқықтық оқиғаларға қолданылатын нақты жеке құқық ретінде қалыптасты
Нег(4)келеді А) талапкер шағымының мазмұны анықталатынында
Нес(18)аталады А) кепіл
Нес(26)міндеті А) талап ету құқығын беру
ООООООООООООООООООО
Отб(8)аталады А) конкубинат
ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ
Өзі(8)бұл: А) заңмен рұқсат етілген, зорлық-зомбылық , қатерліктен қорғануы
Өлг(9)аталады А) мұрагерлік
Өси(3)танылмаған А) өсиет қалдыруші әрекет қабілетсіз болмауы керек
Өте2(9)мiндеттенедi А) жалдау қызметі
ПППППППППППППППППП
Пер(3)танылады А) ұлттар құқығы бойынша
Пре(1)табыңыз А) қарызды растау
Пре(4)аталады А) преторлық пакт
Про(4)ерекшелінген А) мемлекетке салық төленген
Про2 (ius) А) даулы іс тек шешімге дайындалып жатты
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
Реа(7)қажет А) жақтар тиісті, жазбаша түрде құжат рәсімдеу
Рес(1)не А) Алғашқы қалыбын қалпына келтіру
Рес(1)не А) Алғашқы қалыбын қалпына келтіру
Рес(1)не А) Бастапқы қалпына келтіру
Рес(3)аталды А) легисакциондық
Рес(4)өткен А) Халық жиналысы
Рес(8)тұрған А) мұрақалдырушының балалары, соның ішінде және оған бағынышты еместер
Рес(8)тұрды А) агнат туысқандар
Рес(8)тұрды А) бұрынғы күйеу
Рес(8)тұрды А) когнат туысқандар (6)- шы туысқандық дәрежелері
Рес0бұл А) Жеке іс бойынша өкім (император алдында қозғалған өтінішке жауап)
Рим(0) некеде А) некеде еркек нақты басымдылыққа ие болды
Рим(0)құлдар А) құқық объектісі болды
Рим(10)аталады А) аналогия бойынша
Рим(10)аталады А) заңды
Рим(10)аталынған А) цессия
Рим(11)алады А) Мұраның (1)/(4)
Рим(11)анықтаған А) Жария құқықтың нормалары жеке тұлғалардың келісімімен өзгермейді
Рим(11)атайды A) scribere
Рим(12)алады А) (1)|(4) мұра
Рим(12)болды:а)lex
Рим(12)ол- А) абстрактылы талап
Рим(13)атайды A) agere
Рим(13)керек А) Толық құқыққабілеттілікті
Рим(13)түсінді A) «ius naturale», табиғи құқығы
Рим(15): А) меншік иесіне затты қайтаруға
Рим(16)атады А) Жазылған құқық (ата-баба әдет-ғұрыптары)
Рим(16)міндетті: А) меншік иесіне тек затты емес, одан тұскен және толық пайдаланғанда түсуі мүмкін пайданы да қайтаруға
Рим(17)аталады А) cavere
Рим(3) болып А) рим азаматтары
Рим(3)білдіреді А) Құл иеленуші формациясындағы көне Рим мемлекетінің құқығы
Рим(3)болды А) latini veteres, Лациумде тұқымды қалдыру шартымен Римге көшіп келгендер
Рим(3)жағдай А) дүлей күш(vis maior)
Рим(3)нысаны: А) әдет-ғұрпы құқық
Рим(3)танылған А) өлім орнаған жағдайда мұрагерді тағайындау туралы өкім
Рим(4) (ius) А) жауапкер талапты мойындаған жағдайда ғана істің аяқталуына әкелді
Рим(4) болады А) Тұтынылмайтын заттарды
Рим(4)(indicuim): А) істің мән-жайы тексіеріліп, шешім шығарылады
Рим(4)босатылды А) дүлей күш (vis maior)
Рим(4)қорғалады А) дербес иеленушімен қорғалады
Рим(4)мағынада А) затты өзінің меншігі деп қабылдамай, нақты иелік ету
Рим(4)табылады А) Принципат кезіндегі (б.э.бірінші үш ғасыры-Рим құқығының классикалық кезеңі) маңызды мүліктік құқықтың институты, сонымен қатар абсолюттік монархия кезеңі (ІІІ ғ.соңы б.э. ҮІ ғ. ортасына
Рим(4)түрлері: А) сервитут, эмфитвзис, суперфиций, кепілдік
Рим(5) түсіндіреді А) Жеке меншікті (немесе заттық құқықтарды) қорғайтын құқықтарға қарсы кез-келген тұлғаға қарсы талап
Рим(5)аталған А) цивилдық міндеттемелер
Рим(5)берді А) құлиеленушінің жалпы мүлкінің ішіндегі құлды дербес басқаруға арналған мүлкі
Рим(5)білдіреді А) Құл иесінің ортақ меншігінен құлға дербес басқаруға бөлінген мүлік
Рим(5)болады А) қандай да бір затқа қатысты өзін
Рим(5)болатын А) адал және адал емес
Рим(5)болып: А) ХІІ-ші кесте заңы табылады
Рим(5)жасалынған А) Императордың конституциясының жинағын құрған жеке тұлғалармен
Рим(5)жатқызған А) көшеге тасталынған және төгілген үшін
Рим(5)жатқызған А) тапсырмасыз бөтеннің істерің жүргізу
Рим(5)жатпайды A) «edictum perpetuum» тұрақты эдикт
Рим(5)келеді A) «ius privatium>>,жеке құқық
Рим(5)табылады А) күйеу жігіттің және қалыңдықтың және олардың қожайындарының келісімі
Рим(5)табылмайды А) бостандыққа жіберілгендер
Рим(5)таныды А) (7) жасқа дейінгі балалар
Рим(5)таныс А) легисанциондық, формулярлы, экстраординарлы
Рим(5)түсіндірілді А) Затты нақты иемденуі, бірақ өзінің затына сияқты көңіл қойып қарау ниеті болмау
Рим(6)білдіреді А) екі жақтың арасында келісім болмасада келісім шарттық қатынастарға ұқсас міндеттемелік қатынастардын болуы
Рим(6)көзделген А) Жеке тұлғаның меншік құқығы, сонымен қатар олардың меншікке қатысты отбасылық қатынастарын
Рим(6)қарастырылған А) Қылмыстық құқықбұзушылық
Рим(6)тұрды А) «кішкентайлардың» құқығымен, яғни отбасының ең тәуелді мүшесі ретінде
Рим(7) алды А) (7) жасқа кейінгі балалар
Рим(7)асты A) Б.д.Vғ.бірінші жартысында II Феодосий император Codex Theodosianus шығарды
Рим(7)асты А) новация
Рим(7)жатады А) манципация
Рим(7)жатады А)оккупация
Рим(8)аталды А) жерді жалға алушылар
Рим(8)тоқтатылған А) несие беруші кәмелетке толмаған кезде
Рим(8)шарттың А) мазмұны анықталмаған болса
Рим(9)аталынған А) қарызды аудару
Рим(9)болды А) құл болып туылды
СССССССССССССССССССС
Сақ(4)депозитарий А) затты иеленеді
Сақ(5)болды А) қасақана және ұқыпсыздықта
Сақ(8)егер А) Қасақана және абайсыздық
Сақтау(4)заттарды А) пайдалануға құқығы жоқ
Сер(5)тоқтатады А) мүшелері бір біріне сенім жағалтса
Сіл(3)Заң: А) Павел, Гай, Ульпиан, Папиниан; модестинаның шығармаларының заңды күшін тани отырып, iure respondendi-ді қысқартты
Сіл(9) А) Гай
Сол(1)бұл А) Үлестік міндеттеме
Сот(1)(1)талап А) қатан құқықтын талабы
Сот(8)болып А) адал қағидасымен құрылған талап табылады
Сти(8)алады А) Несие берушінің қойған сұрағына шарт бойынша жауапкердің белгілі бір (келісуі) сөздерді айтқан болса
Суп(5)болған: A) жердін меншік иесіне
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
Таб(3)түсіндіріледі А) Нақты болмысқа қолданылатын үнемі жетіліп тұратың құқықтың философиялық негіздемесі ретінде
Тал(7)аталынған А) табиғи міндеттемелер
Тәж(3)аталады: А) «ius non scriptum» жазылмаған құқық
Түб(8) аталады А) абстракты
Тұл(8)олар А) құлдар
УУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Узу(3) отырып А) заттың меншік иесіне белгіленген өтемді төлейді
Узу(7)құқығы А) мұраға беріле алатын
Узу2ретінде А) узуфруктарийдың мұрагерлеріне өтеді
Уль(8)қорғайды А) Жеке тұлғалардың
Уль(8)қорғайды А) Мемлекеттің
ФФФФФФФФФФФФФФФ
Фор(3)қандай А) істі қарау процедурасының жеңілдетілуімен және преторлық формуланың құрылуымен
Фор(4) көрсетіңіз А) претор құрастырған формуланың негізінде сот істі қарап, нақты шешім шығарды
Фор(4)көрсетіңіз А) «In iure» сатысының соңында претор талапкерге істің барлық негізгі мән-жайлары қатаң заңды тілмен жазылған формуласын ұсынады
Фор(4)көрсетіңіз А) «In iure» сатысының соңында претор талапкерге істің барлық негізгі мән-жайлары қатаң заңды тілмен жазылған формуласын ұсынады
Фор(4)көрсетіңіз. А) ешқандай формальдылықты сақтамай-ақ талапкер шағымын, жауапкер қарсылығын білдіре алады
Фор(5)табылады А) претор құрастырған формула негізінде сот істі қарап, нақты шешім шығарды
Фор(7)аталды А)пакт
ШШШШШШШШШШШШШ
Шар(2)табыңыз А)негізсіз баю
Шарт(1)(7) аталады А) прекарий
Шен(1)нұсқауы А) Мандат
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
Экс(2)ерекшеліктері А) Магистраттың істі негізі бойынша қарауымен екі кезеңді іс-жүргізуді жою
Экс(4)сипатталады А) процестің екісатылығын қысқартумен, істің магистратпен қаралды
Эма(7)бөлінді: А) пактілер және келісімдер
Эмф(2)бермеген А) меншігіне алу
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Юст(10)аталынды A) новеллолар
Юст(10)үшін: А) екі жыл
Юст(2)білдірді А) Барлық құқықтық материалдардан заман қажеттілігіне сай, ескірген және қайшы болып келетін ережелерды жою
Юст(2)білдіреді А) Барлық жиналған құқықтық материалдардан заман қажеттілігіне сай ескірген және ережеге қайшы келетін материалдарды жою
Юст(7)қосылғандар A) leges қана емес , сонымен қатар ius
ENG
Cor(3)білдіреді А) Орта ғасырдағы Юстиниан Кодификациясының алған атауы
Cor(6)жиынтығы А) Орта ғасырда Юстиниан Кодификациясының алған атауы
In(3)арналған А) істің тікелей байланыспен сотпен қаралуы
In(4)болды А) істің таза құқықтық тарабын табу.-.талаптың болуы – претор алдында
Per(1)мынау: А) процесуалды өкіл
Res(3)білдіреді А) Жер телімі
Ser(3)атаған: A) құлдарды
sin2кезінде А) ерлі-зайыптылардың мүлкі бөлек болып қалатын
sine(6) А) некеге құруға әйелдің дербестігінің сақталуы
Іn(2)мақсаты А) Магистраттардың алдында- істің нақты ашылған құқықтық жағдайы-қауіп-қатердің анықталуы
Іn(3)арналған А) Судьяның істі нақты мән-жайға байланысты қарауы
Іus(4)жатады: A) «mores maiorum» - ата –баба әдет-ғұрпы
Іus(4)жатады: A) «mos regionis» - жергілікті әдет-ғұрпы құқық
Іus(4)тиесілі А) Перегриндерге, сонымен қатар олардың рим азаматтарымен қарым -қатынастарына
Іus(4)тиісті А) Перегриндерге,сонымен қатар олардың рим азаматтарымен арақатынасыІus(5)реттейді А) Перегриндердің арасындағы, рим азаматтарының арасындағы мүліктік қатынастарын
Сum (2) кезінде А) әйелінің барлық мүлкі толық күйеуінің меншігіне ауысатын
Сum (5) сипатталады А) әйелі қызымен бірдей дәрежеде күйеуінің білігінде болды
Сum(3)ерекшеліктері А) Әйелінің күйеуінің билігінің астында қызы ретінде болуы
САРUТ(0)бұл: А) тұлғалардың құқықтық жағдайы

Приложенные файлы

  • docx 11074810
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий