Динара НОК


/\Егер а-ны b-ға қалдықпен бөлгенде қалдық нөлге тең болса, онда b саны а санының
- қалдығы
- бөліндісі
- еселігі
- бөлінгіші
+ бөлгіші
\/
/\Дене жаттығуларына қажеттілікке және өзіндік айналыса білуге тәрбиелеу, денсаулықты нығайтуға және сымбаттылыққа, ұқыатылыққа достыққа баулу міндеттері.
- алдына алу
- білім беру
- тәрбиелеу
- түзеу
+ сауықтыру
\/
/\Позициялық ондық санау жүйесінде жазылған, бөлімдері 10-ның дәрежесіне тең болатын жай бөлшектер
- қысқартылған бөлшектер
- тең бөлшектер
-шексіз периодты бөлшектер
- қысқартылмайтын бөлшек
+ ондық бөлшек

\/
/\Зұлымдылық
-әдемілікке үйрету, сұлулықты түсінуге саналы түрде тәрбиелеу
-жоғары сана тілінің бір түрі
-адамның денсаулығына қажетті, қолайлы жағдай
-бірігіп кызмет істейтін, жетістікке жету
+әдемілікке қарама-қарсы теріс эмоция
\/
/\Санды жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазуды сол санды жай көбейткіштерге ... дейді
-талдау
- біріктіру
-жинау
жинақтау
+ жіктеу
\/
/\Оқу күн тәртібінде өткізілетін сауықтыру, дене тәрбие шаралары
-ұлттық ойындар
- президенттік сынақ
- жеңіл атлетика
+сабаққа дейінгі гимнастика, дене тәрбие үзілістері, ұзартылған үзілістердегі қимылды ойындар, дене жаттығулары және спорт сағаттары
- спорттық ойындар
\/
/\Дүниетану символикалық көрнекіліктер
+кестелер, шартты белгілер
- муляж , макет
- кеппе шөптер, құстардың тұлыбы
- приборлар
- суреттер

\/
/\Берілген е ұзындық бірлігінде бір ғана кесіндінің ұзындығына өрнектейтін бөлшектер
- жай
- құрама
- рационал
- жалпы
+ тең
\/
/\Қазақстан Республикасының саяси, әкімшілік және мәдени орталығы қаласы
- Қарағанды
- Ақтөбе
- Орал
- Алматы
+Астана
\/
/\Есепті шешу тәсілі бөлінеді
+2, алгебралық және арифметикалық
-3, алгебралық, арифметикалық, геометриялық
-2, алгебралық және геометриялық
-1, арифметикалық
-1, алгебралық
\/
/\Киіз үй бөлігі
- домбыра
- орындық
- сандық
- қамшы
+кереге
\/
/\Сабақ жоспарын бекітуші тұлға
- психолого маман
- тәрбие ісінің меңгерушісі
- пән мұғалімі
- директор
+оқу ісінің меңгерушісі
\/
/\Рационал а және в сандарының бөліндісі деп а= d*c болатындай рационал санын айтады
- в

- р
- а
- с
\/
/\Тыныс алу сәтіндегі дирежерлық қимылдың атауы
-кіріспе
- финал
- негізгі бөлім
+аутфакт
- затакт
\/
/\Ең алғашқы жай сандардың кестесін құрастырған
-Аристотель
- Пифагор
+Эротосфен
- Евклид
-Архимед
\/
/\Талшықты материалды бояйтын бояу түрі
+анилинді
- майлы бояу
- гуашь
- акварель
- морилка
\/
/\Гүл шоғыры шатырша гүлді өсімдітер
- жусан
-Жолжелкен
+пияз, сәбіз
- жүгері
- пияз, қияр

\/
/\Санның 6-ға бөлінуі үшін ол санның екіге және үшке бөлінуі
- мүмкін емес
+қажетті және жеткілікті
- мүмкін
-қажетті
-жеткілікті
\/
/\Бастың биіктігі адам денесіне ереже бойынша ... рет өлшеуге болады
- 9
- 7,5
-10
-7
+8
\/
/\Орыстың белгілі пейзажшы суретшісі
- К. Баранов
- И. Крамской
- И.Репин
-П.Федотов
+И.Шишкин
\/
/\Әрқашан шындықты айтатын және жауапкершілікпен бәрін дұрыс жасайтын адам
+ақылды адам
- жайлы адам
- әлсіз адам
- әдепсіз адам
- тұйық адам
\/
/\2 сыныпта өтетін өзін өзі тану курсының мазмұны
- 1 оқушымен жұмыстану
- топта 2 оқушылармен
- топта 30 оқушылармен
- топта 25 оқушылармен
- мен және менін достарым, жанымның жапырағы, адам ісімен ардақты, отаным алтын бесігім, табиғат –анам
\/
/\Снитиметрмен өрнекте: 18дм 8 см 79 мм
-18 см 80мм
- 18879см
- 1959мм
- 188см 79 мм
+195 см 9 мм

\/
/\Дене шынықтыру дайындығы көрсеткіштерін кіретін
- 6 мин жүгіру, грантқа лақтыру
-3000м, волейбол, мылтық ату
-200 м, шаңғы тебу
- 100 м, жүгіріп келіп ұзыңдыққа секіру
+30 м, қол күші, орыннан ұзыңдыққа секріу, тығыз допты лақтыру, тартылу
\/
/\Сыныптағы х оқушының 24-і «самал» газетіне, 13-і «айгөлек» журналына, 7 оқушы екуіне де, яғни газетке және журналға жазылған сыныптағы оқушының санын анықта
+n(BUC)=n(B)+ n(c)- n( BC)=24+13-7=30
- 20
-27
-29
-0

\/
/\Құмарында 2 амал кездесетін өрнек оқылатын сынып
- бастауыш сыныпта оқытылмайды
- 1
-3
-4
+2
\/
/\Жапырақ алақанының пішіндері жүрек тәрізді ағаш
- қайың
+жөке ағашы
-емен
- қарағай, шырша
- қаратал
\/
/\Тақырыптық бейнелеу сабақтарын өткізу оқушыларды баулиды
- еңбексүйгіштікке
- көркем жазуға
- сөйлесуге
-адамгершілікке
+өз беттерімен композиция құрастыруға
\/
/\Шағын комплексті мектепте сабақ жоспарын құрастыруда ескеріледі
- сыныптағы жағдай
- ауа-райы
- оқушының саны
- бір сыныптың тақырыбы
+әр түрлі сыныптардың тақырыптары
\/
/\Дүниетану сабақтарында білімді игерудің бірінші кезеңі
-жеке табиғат құбылыстарын бақылау
- балаларда белгілі бір ұғымды қалыптастыру
-балалардың заттар мен құбылыстардың маңызды белгілерін айыра білу
- жеке табиғат құбылыстары мен обьектілерди қабылдау
- обьектінің немесе табиғат құбылысының сыртқы көрінісі туралы алғашқы түсінік алу.
\/
/\Қазақстанның ең жақсы игерілген табиғат зонасы таулы аймақ
-орманды дала
- дала
- шөл
- шөлейт
\/
/\Есептемей бөліндіде неше таңбалы сан шығатының анықта: 2835:7; 2280:38; 42960:8; 62726:397; 29160:60
-3,3,4,2,4
+3,2,4,3,3
-3,2,3,4,3
-3,3,4,2,3
-3,34,3,4
\/
/\Адамның белгілі бір уақыт ішінде жылдам қоғалыс әрекеті
- ептілік
- төзімділік
-икемділік
- күш
+жылдамдық
\/
/\4-ке еселі сандардың жиыны
-4,8,10
-4,5,6,7,8,
-32,36,40
-4,16,24
+0,4,12,16,20...немес х=4q
\/
/\1032,2967,5604,9810,7008 сандарының 12 санына 12 санына еселі болмайтынын анықта
-5604
-8920
-7008
-2964
+8910
\/
/\Көлемді оқу құралдарына жатады
-сызба
- техникалық сурет
+бұйымның үлгісі
- сурет
технологиялық карта
\/
/\Жаттығуларды оқушылар бірінен соң бірі кезекпен орындау әдісі
- үздіксіз әдіс
- сөздік әдіс
-айнымалы әдіс
- көрнекілің әдісі
-+қайталау әдісі
\/
/\Күнделікті тіршілікте басшылыққа алатын адамның ішкі сапалары, осы сапаларды анықтайтын әдеп нормалары, мінез құлық ережесі
- кешірімді
- достық
- сенім
+парыз
- рухани- адмагершілік

\/
/\Оқушының өзін өзі байқауы, өз әрекетін басқаның әрекетімен салыстыруы, қоршаған ортаға, табиғатқа, мәдени қатынас жасауға мүмкіндік беру.
- өлкетану принципі
- ғылымилық принципі
- ықпалдастыру принципі
- жас ерекшелік прицинпі
+экологиялық принцип
\/
/\Мұғалімнің сабаққа алдын-ала дайындығы жүргізілетін кезең
-оқу жылының ортасында
- сабақтан соң
- оқу жылының алдында
- оқу жылы бойы
+сабақ алдында
\/
/\Он рационал сандар жиынында болмайды
+ең кіші сан да, ең үлкен сан да болмайды
- ең кіші сан болмайды, ең үлкен сан болады
- ең кіші сан болады, ең үлкен сан болмайды
- ең үлкен сан болуы мүмкін, ең кіші сан болады
- ең кіші сан да, ең үлкен сан да болады.
\/
/\Шектеулі оңдық бөлшектердің оң жағына қандай санды тіркеу арқылы шексіз бөлшек түрінде келтіруге болатының анықта
- төрт
+нөл
- екі
- бір
- үш
\/
/\Көрнекілік әдіс дегеніміз
- мұғалімнің оқушыны бақылауы
+мұғалімнің жаңа материалды көмекші құралдар арқылы түсіндіруі
-оқушының ауызша сабақ айтуы
- мұғалімнің лекция оқуы
\/
/\Мата бөлшектерін алдын ала біріктіргенде қолданылатын тігіс түрі
-қиғаштау
- айқас
+көктеу
- тігіс кесте тігу
-торлау
\/
/\Пропорция дегеніміз
- заттардың орналасуы
- заттардың түсі
- бейненің үлкеуі
-бейненің кішірейуі
+бөлшектердің ара қатынасы
\/
/\Сабақтың басты тапсырмасын орындау, жаңа сабақты түсіндіру , білімдерін толықтыру , қайталау бөлімі
-соңғы бөлім
- қортынды бөлім
+негізгі бөлім
- средний бөлім
- даярық бөлім
\/
/\Қорықша 1976 жылы құрылып, Зеленов, Ақжайық аудандарына қарасты жерлерді алып жатыр.
- Кирсонов экологиялық қорықшасы
- Жайық маңы қорықшасы
- Жалтыр көл экологиялық қорықшасы
- Ақ- құм ландшафт қорықшасы
+Бударин Эколгиялық қорықшасы
\/
/\Тігінші 35м матадан 7 көйлек тікті 75м матадан осындай неше көйлек тігуге болатынын анықта
- 30
-25
-10
-20
+15
\/
/\Оқушылардың ақыл- ой еңбегі мәдениетіе дамыту үшін атқарылатын мақсатты іс- қызмет
-еңбек
- эстетикалық
-экононимкалық
-адагершілік жаттықтыру
+ақыл- ой тәрбиесі
\/
/\Бастауыш мектеп шағындағы балалрдың негізгі іс-әрекеттер
+оқу
-еңбек
-спорт
-ойын
-көркемөнер
\/
/\Бірінші бала мектпепке келгенде бейімделе алмайтын жағдайы
- оқу процесіне
-берілген тапсырмаларға
-мұғаліммен қарыс қатынаста
-оқушылармен қарыс қатынас жасау жағдайына
+мектептің жалпы жағдайына
\/
/\Қабілетті, дарынды балалрға 1-11 сынып аралығында кең жалпы білім беріп, кейбәір пәндерді ретеңдетіп оқытады
- жеке меншік мектептер
- мектеп-кешен
- кәсіптік лицей
- лицей
+гимназия
\/
/\Еңбек тәрибиесі үшін өте маңызды пән
- дүниетану
-физика
-география
-билогия
+технология
\/
/\Психология пәнінің зерттейтін аймағы
- тәлім тәрбие саласын зерттейді
-жан туралы ілім
-сыртқы дүние заттары мен құбылыстарын мида бейнелейді
+психикалық құбылыстардың пайда болуы, дамуы және қалыптасуы заңдылықтарын зерттейді
\/
/\Мұғалім мен оқушының мақсатты іс әрекеті арқылы білім, іскерлік, дағдыны қалыптастыру
-дамыту
-оқыту
-әлеуметтендіру
-тәрбие
+білім беру
\/
/\Мұғалімнің қарым-қатынас стиилинің түрлері
+авторитарлық, гуманизация, декмократиялық
-демократиялық, гуманизация, авторитарлық
-гуманизация, демократиялық,либералдық
-лимбералдық, демократиялық, авторитарлық
\/
/\Барлық нәрсені өз бетімен орындап, үлкендердің ақыл- кенесіне құтылғысы келетін кезең
- нәрестелік шақ
+жеткіншек
-кәрілік
-кіші жас
-ересек жас
\/
/\Дидактика сөзінің мағынасы
-жаттықтыру
-тәрбие
-білім жүйесі
+ оқыту
\/
/\Жеке адамның психологиялық құрылымымен ерекшеліктерінің қарастырылуы жағадайы
-5
-7
-2
+4
-9
\/
/\Тәрбиенің негізгі мақсаты
-сананы қалыптастыру
-өнегелі тұлғаны тәрбиелеу
-азаматты тәрбиелеу
+жан-жақты және үйлесімді дамыған тұғаны тәрбиелеу
-бақытты тұғаны тәрбиелеу
\/
/\Қазіргі оқытуда кең қолданылатын принциптер
+мәселелі, оқушалрдың даму деңгейіне сәйкес болуы
-шығармашылық, өздік
- пән мазмұнының ерекшеліктерін, әдістерін анықтау
-ғылымилық, ынталандыру
-саналылық, белсенділік, көрнекілік
\/
/\Техникалық, қызмет көрсету еңбегінің мамандарын даярлайды
- орта кәсіптік білім
- техникалық және кәсіптік
+кәсіптік жоғарғы білім
- бастауыш кіәсіптік білім
- техникалық білім
\/
/\Ортақ мақсат көздейтін адамдар тобы
-адамдар қауымдастығы
- топ
- бірлестік
+ қоғамдық ұйымдар
+ұжым
\/
/\Зейін жөнінде гальперин пайымадауларына сай тұжырым
- зйеін өткен тәжірбие нәтижесі
- зейін жүйкелік тежелуден
-рухтың сана қабілеті
+зейін зерттеу іс-әрекетінен
- зейін көңіл күй нәтижесі
\/
/\Оқушыларды іздендіру талабына қоятын, ойлау процесінің психологиясына негізделген принцип
- жүйелелік
- белсенділік
- сананлылқ
- оқытудың өмірмен байланысы
- проблемалық
\/
/\Педагогикалық процесті реттеп отыратың қағидлара
- оқыту құралдары
- оқыту талаптары
- оқыту негіздері
- оқыту заңдылықтары
+оқыту принциптері
\/
/\Үтірдің қойыту себебін белгілеңіз «тыңда, дала,Жамбылды»
- толықтауыш
+қаратпа сөз
- бірыңғай мүше
-одағай
-айқындауыш
\/
/\Белсенді дабыстау мүшелері
- тіс,жақ
- жуан, жіңішке
-бас әріп, кіші тіл
+ерін ,тіл
-мұрын, көмей
\/
/\Оқу мен математика арасындағы байланыстарды белгіле
- рухани дүниесін байыту
- еңбек ұғымдарын меңгерту
- сезіміне әсер ету
- суреттеу
+математикалық ұғымдар мен есептеулер арқылы сөздік қорын дамыту, логикалық ойын дамыту
\/
/\Есімшелі естістік
- білімді маман
- елім мақтанышым
-ауылдың ертеңі- жастар
- отан оттан да ыстық
+отырғандар- шәкірттерім
\/
/\Сабақтың құрылымы
-3
-4
-5
-7
+6
\/
/\Орфографиялық номарсына сай жазылған сөзді көрсетініз
- ғазақ
- казағ
- хазақ
+қазақ
- казах
\/
/\Ана тілің арын бұл, ұятың боп тұр бетте өзге тілдің бәрін біл өз тілінді құрметте!» өлең авторы
-Жұбан Молдағалиев
- Сұлтанмахмұт Торайғыров
- Қасым Аманожолов
- Мұса Жалел
+Қадыр Мырза әли
\/
/\Көмектес септігіндегі сөзді табыңыз
- балам айт
- ай нұры
- таудай талап
- кітап оқыған
+ықыласпен орындады
\/
/\Заттық ұғымының атауы болатың сөзді тап
- бес
- кешір
- өз
- және
+ алма
\/
/\Талғаулы салалас құрмаласты тап
- жүрек дүрілдейді, ой тек күбірлейді
+жел ұйытқып соқты, бірақ жаңбыр ажумады
- сабақ аяқталды, студенттер де үзіліске шықты
- үйге ол да кірді, мен де кірдім
- я мен кетермін, яки сен кетерсін
\/
/\Қазақ тілінің төл дауыстылар құрамы
-26
-12
-15
+9
Е)11
\/
/\Дауысты дыбыстардың жуан жіңішке болып бөлігуі
-үннің қатысына қарай
- салдардың қатысына қарай
- еріннің қатысына қарай
+тілдің қатысына қарай
- жақтың қатысына қарай
\/
/\Сөздің басында естілетін еріндік дауысты

\/
/\Дауысты дыбыстылардың ашық, қысан болып бөлінуі
- салдырдың қатысына қарай
+жақтың қатысына қарай
-еріннің қатысына қарай
- үннің қатысына қарай
- тілдің қатысына қарай
\/
/\Жазылуы мен айтылуы бір сөзді көрсетініз
- көрінбейді
- түнгі
+қанат
-құлықсыздық
- әркім
\/
/\ «Фонетика» сөзінің беретін мағынасы
- латынның «жасау, құрау»
-гректің «дыбыс жасау»
- гректің «сөздік»
-гректің «дыбыстау»
+ гректің «дыбыс мағынасы»
\/
/\Түбірлес сөзді табыңыз
- суық, сұйық, суып
- қар, қарбалас, қару
+жол, жолдас, жолсерік
- жоба, жобалау, жұптық
-басым, баспа, басшылық
\/
/\Жазба тілдің қалыптасу кезеңі
- 17 ғасыр
- 11-12 ғасыр
+ 19 ғасыр 2-жартысы
- 18 ғасыр
-16 ғасыр
\/
/\Жазуға үйретудің маңызы
- жазу дағдысын қалыптастыру
- әріп таңбасын жазу
- оқу дағдысып қалыптастыру
- мазмұндама жаздыру
+ сауаптылыққа үйрету, жазу жұмыстарын орыңдау, көркем жазу
\/
/\Конституцияда қазақ тілінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ретінде белгіленген бап
- 14- бап
-93-бап
+7-бап
-58-бап
-41-бап
\/
/\Түсініп оқудың ерекшеліктері
+оқушының оқыған мәтінінің мазмұнын анық, терең ұғынуы
- сөздерді асутты жазу
- мәтінді мәнерлеп оқу
- мәтіндегі сөздерді дұрыс оқу
- мәтінді түсініп, шапшаң оқу
88)Шығыс септігінің көнелеуінен жасалған үстеу
- үсті –үстіне
- күнімен
- бекерге
- баяғыда
+ шалқасынан
\/
/\Диалог арқылы тексерілетін білімдер
- мәтін құрастыру
- толық жауап
+ әңгімені бастап, аяқтай білу сөйлеу мәдениетін білу, өз көз қарастарын білдіру, темалық байланыс
- өз пікірін білдіру
- сөйлемді аяқтау
\/
/\Тәуелденген сөзді табыңыз
+өміріме
- білімді
- гүлдерден
- сөйлесті
-дәрігерсің
\/
/\2 сыныпта мазмұндама мәтінің көлемі
- 90-100 сөз
- 40-50 сөз
- 90-60 сөз
+50-60 сөз
-80-90 сөз
\/
/\Әліппен кезеңіндеі оқудың принциптері
-сыни тұрғыдан ойлау
- ынталандыру принципі
- көрнекілік принципі
-өмірмен байланыстыру, жүйелі, саналы, бәрін меңгерту, дидактикалық принциптер
- материалды дұрыс орналастыру принциптері
\/
/\Мазмұндама түрлері
- тема бойынша
- естіген әңгіме бойынша
- өнер саласына байланысты
- экскурсия саласына байланысты
+ дайын әңгіме бойынша, сурет бойынша, кино, диафильм бойынша
\/
/\Қазақ тілі тарихындағы алғашқы жазба ескерткіштері
+Орхон- Енесей ескерткіштері
- Құтып « Хұсырау уа шырын»
- « Кодекс куманикус»
- Қашқари сөздігі
- Баласұғын «Құатәу білік»
\/
/\Әңгіме болып тұрған кездегі қимыл
-келер шақ
- күрделі өткен шақ
- өткен шақ
- бұрыңғы өткен шақ
+ осы шақ

\/
/\Дайын әңгіме мазмұндаманы түрлендіріп беру жолдары
+тәртібін өзгертпей, сыртқы түрін өзгерту, ықшамдап,толықтырып мазмұндау
- ауызша
- диалог
-күрделі жоспар құру
-мазмұндама талдау арқылы
\/
/\Сөздік қорға жататын сөздер
+тілдегі барлық сөздер
- тарихи сөздер
-көнерген сөздер
- тілдегі туынды сөздер
-тілдегі түбір сөздер
\/
/\Қазақ тілі орфографиясының сүйентеін негізгі принципі
+морфологиялық-дәстүрлі
-синетикалық
- семантикалық
- фонетикалық
-аналитикалық
\/
/\ «Аршын төс, алма мойын» теориялық ұғымдардың қайсысына тән екендігін белгілеңіз
+теңеу
-синекдоха
-метонимия
-метафра
-эпитетПриложенные файлы

  • docx 11084938
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий