Организация и технология ЖД НОК Кожиков С.Н.


1.Гидроизоляциялық жабулар қандай құжат құрамына кіреді
A) ЖӨЖ
B)* ҚМЕ
C) ҚҰЖ
D) жұмыс процесінің картасы
E) ҚМ2.Кешенді әдіс кезінде қолданатын жұмыс операциялары
Топырақ қазу және өңдеу
Тасымалдау
Топырақ үйіндісін салу және қазындының қасына жинау
Салып өңдеу
*Топырақты қазу және өңдеу, тасымалдау,топырақ үйіндісін салу немесе ысыру, Салып өңдеу
3.Мына жұмыстардың қайсысында еңбек сіңіргіштігі көрсетілген
ҚМЕ (СНиП)
Құрылыс бас жоспары
Бұйымдық-техникалық қорлардың ақпараттық тізімі
*Мерзімдік жоспар
ҚМ(СН)
4.Мына құжаттардың қайсысында құрылыс бағалауларын табуға болады
Еңбек процесінің картасы
Технологиялық карта
Жұмыс өндірісінің жобасы (ППР)
ҚМ (СН)
*БМБ (ЕНиР)
5.Құрылыстың негізгі түрлері
Элементтер мен схемалар
Басты
Ауыл шаруашылық және тұрмыстық
Қабаттық ғимарат
*Өндірістік және азаматтық
6.Қай топырақтарда жарылыс әдісі қолданылыады
Байланысқан топырақтар
*Қатты топырақтар
Сусымалы топырақтар
Байланысқан және жұмсақ топырақтар
Жұмсақ топырақтар
7.Бульдозерлер топырақты тасу үшін қандай ара-қашықтықта қолданылады
10000 м дейін
800-1000 м дейін
50-60 м дейін
150-200 м дейін
*100 м дейін
8.Қай кран ең мобильді
Теміржолды
Козловой
Мұнаралық
Гусеничный
*Автомобильді
9.Обьект құрылымы мен материал жеткізу графигі қай құжаттың құрылымына кіреді
A) технологиялық карта
В) еңбек процесінің картасы
C) ҚМ
D) ҚҰЖ
E) *ЖӨЖ
10.Қаданы ұру кезінде қандай жағдайда шиыршықты схеманы қолданамыз
Сазды топырақтарда
Сусымалы топырқтарда
Бос топырақтарда
Аз қада ұрылған уақытта
*Тығыз топырақта
11.Ненің көмегімен қаданы қағып кіргіземіз
*Копырлы жабдықтармен
Экскаватормен
Айнымалы
Айнымалы және тұйықты
Тұйықты
12.Қаданы құру кезінде қандай түрге бөлінеді
*Қағу және толтырылған
Металды және топырақты
Темірбетонды және ағаш
Бетонды және темірбетонды
Ағаш және бетонды
13.Ғимарат пен құрылыс салу кезінде қандай тас қалаулар қолданылады
Табиғи тастардың төрт бұрышты түрлері
Табиғи тастардың тік бұрышты түрлері
Табиғи ромбы түрлері
*Табиғи тастардың дұрыс түрлері
Табиғи тастардың дұрыс емес түрлері
14.Кірпіш қалауының қанша түрі бар
200-ден көбірек
*150-ден көбірек
190-нан көбірек
170-тен көбірек
210-нан көбірек
15.Ғимарат қабырғасы қандай функцияны атқарады
Бөлушілер ретінде
Жылыту ретінде
Жабыны ретінде
Күтпеген жағдайда қорғаныс ретінде
*Қоршау ретінде
16.Салмақ түсіріп тұратын негізгі ... қабырғалар
*Өзіне қабылдайтын
Өзі апаратын
Көмекші
Өзіне түсіретін
Қабылдайтын
17.Тереңдік вибратор бетон қоспасына қанша тереңдікке кіреді
*Тереңдік вибратор бетон қоспасының ертерек салынған қабатына 5-10 см тереңдігіне кіреді
Тереңдік вибратор бетон қоспасының ертерек салынған қабатына 15-15 см тереңдігіне кіреді
Тереңдік вибратор бетон қоспасының ертерек салынған қабатына 10-15 см тереңдігіне кіреді
Тереңдік вибратор бетон қоспасының ертерек салынған қабатына 20-20 см тереңдігіне кіреді
Тереңдік вибратор бетон қоспасының ертерек салынған қабатына 15-20 см тереңдігіне кіреді
18.Монтажды кранның негізгі параметрлеріне не кіреді
Жүк көтергіштігі
Жүк кезеңі
Көтергіш крюктің биіктігі
Крюктің ұшыруы
*Жүк көтергіштігі, крюктің көтеру биіктігі, крюктің көтерілуі және жүк кезеңі
19.Кран астындағы жолдар не үшін ұзыны бойынша түйістіріледі
Кран қозғалысы осін анықтауға
Кран жұмысы қауіпсіздігіне
Конструкция монтажының аумағын жинауға
Жоғарыда көрсетілген пунктер үшін
*Кран асты жолының ұзындығын анықтауға
20.Көлеміне байланысты конструкция қоймаларында қандай монтажды жұмыстар орындалады
Жиналған
Жай
*Орталықтандырылған және объектіге жақын
Айналмалы және жай
Тапсырмалы және қозғалмалы
21.Фундамент беті проектілік белгіден қанша см-ге бетондалады
9-10 см ге
11-12 см ге
7-8 см ге
13-14 см ге
*5-6 см ге
22.Гидроизоляциялық жабуды неге орнатылады
Қордан сұйықтың ағуынан қорғау
*Ғимарат құрылымын және құрылғыларды ылғалдан қорғау үшін
Желінуден қорғау
Жарықтардан қорғау
Ауалы қабатталудан сақтау
23.Құрылыстық басты жоспар қандай құжатқа кіреді
ҚМ
*ЖӨЖ
Технологиялық карта
ҚМЕ
ҚҰЖ
24.Бір жылдағы құрылыс маусымының комплекстік ағымының жалғасы неге тәуелді
Механизациялау құрамдарына
Жабу негізінің қалыңдығына
Топырақтың түріне
*Құрылыс ауданының ауа-райының ерекшеліктеріне
Жол екенін
25.Шатырға қойылатын негізгі талаптар
беріктілік
су өткізгіш
ұзақ қолдану
*беріктілік, су өткізбеу, ұзақ қолдану, индустриалдық
су өткізбеу
26.Көп қабатты өндірістік ғимараттарда конструкцияларды бағандарға тұрғызу ретіне байланысты жер асты бөлімін монтаждау әдісін көрсетіңіз
A) көлденеңінен кесілген
B) араластырғыш
C) *комплексті
D) ұзартылған
E) дифференциалды
27.Забой дегеніміз не
Кнопканың максималды тереңдігі
Топырақ қалыңдығының максимальдықт биіктігі
*Эксковатордың жұмыс істеу уақыты және топырақ тығыздығының өңделуі
Кнопканың радиусы
Эксковатордың өту ені
28.Жұмыс процессі ол
Бөлінбейтін ұйымдасқан технологиялық процесс
Біркелкіұйымдасқан технологиялық процесс
Бөлінбейтін жәнеБіркелкіұйымдасқан технологиялық процесс
Әр түрлі орындаушымен орындалатын құрамның технологиялық жұмыс операцияларының жиынтығы
*Бір орындаушымен орындалатын құрамның технологиялық жұмыс операцияларының жиынтығы
29.Қай құжат құрылыста бас құжат болып табылады
ТШ(ТУ)
ГОСТ
ҚМ(СН)
БМБ(ЕНиР)
*ҚМЕ(СНиП)
30.Стандартизация қызметі
ЕМСні қарастыру
ЕНиРдіқарастыру
СНиПтіқарастыру
ЕМС принципінқарастыру
*ГОСТтықарастыру
31.Құрылыс алаңындағы инженерлік дайындық құрылыстың қай кезеңіне кіреді
Көмекші
Басты
*Дайындық
Инженерлік іздестіру
Экономикалық іздестіру
32.Қазу және үйінді өңдеу кезіндегі экскаватор-драглайнның қайда қолданылады
Терең емес қазулар
Үйінді жасау үшін
Машинаға топырақты тиеу
Сусіңіргішті топырақтарда
*Үлкен және терең қазулар
33.Котлован ені 1,5 R болғанда экскаватор қандай өтпелмен жүреді
Бір жақты
Көлденең
Иректі
Автокөліктің бір бағытты қозғалысымен
*Автокөліктің екі бағытты қозғалысымен
34.Өздігінен жүретін скрепер қандай аралықта топырақты таси алады
*5000 метрге дейін
1000 метрге дейін
150-300 метрге дейін
50-100 метрге дейін
800-1000 метрге дейін
35.Тас қалауда қанша кесу түрі бар
IV
V
*III
II
I
36.Қай жерде үлкен жарылығыш заттар қолданылады
Скважинада
Шурфта
Рукавада
Шпурда
*Зарядты камерада
37.Ғимараттың ішкі қабырғасы қандай қызмет атқарады
Дыбыс өткізу үшін
Акустикалық
Шу өткізу үшін
Дыбыс өткізетін
*Дыбыс өткізбейтін
38.Ағаштың сапасы мен өз дымқылдылығын сақтау үшін не қолданамыз
Керосин
Креозит
Су
Су, техникалық спирт
*Антисептикалық май
39.Қай опалубканы домкрат көмегімен қолданамыз
Көлемді-қойылмалы
Көлденең жылжымалы
*Жылжымалы
Көтермелі-қойылмалы
Блок форма
40.Ішкі вибрация кезінде тығыздық қабатының қалыңдығы неше болуы керек
*Қабылданған қабатының қалыңдығы 1,25 ішкі вибратор жұмысының ұзындығынан аспау керек
Қабылданған қабатының қалыңдығы 1,5 ішкі вибратор жұмысының ұзындығынан аспау керек
Қабылданған қабатының қалыңдығы 1,0 ішкі вибратор жұмысының ұзындығынан аспау керек
Қабылданған қабатының қалыңдығы 1,8 ішкі вибратор жұмысының ұзындығынан аспау керек
Қабылданған қабатының қалыңдығы 2,0 ішкі вибратор жұмысының ұзындығынан аспау керек
41.Дірілдеудің көзбен шалу белгілері қандай
Бір түрінің пайда болуы, тік бетіндегі цемент сүтінің көпіршіктері
Бір түрінің пайда болуы, горизонталь бетіндегі цементкөпіршіктері
Бір түрінің пайда болуы
Бетон қоспасының тынуы, бір түрінің пайда болуы
*Бетон қоспасының тынуы, цемент сүтінің пайда болуы және ауа көпіршіктерінің жоқ болуы
42.Комплекстік бетон процесіне ең еңбекқор процесін көрсетіңіз
Бетон тығыздығы
Бетон күтімі
Арматуралық жұмыстар
Бетонның дайындалуы
*Опалубкалық жұмыстар
43.Конструкцияларды орналастыру реті бойынша монтаж әдістері қалай тағайындалады
Блокты, біріккен, тура
Көлемді біріккен, комплексті, блокты
Комплексті, біріккен, блокты
Техникалық блоктармен
*Деферансалды, комплексті, біріккен
44.Үлкен тереңдіктегі коррозияны қалай атайды
*Язвалық
Көтермелі
Дәнекерленген
Көміртегілі
Химиялық
45.Эркер дегеніміз не
Жабық шығып тұратын
Жабынды шығып тұратын
Ішінен шығып тұратын
Балкон
*Шығып тұратын әйнектелген фасад
46.Столярлық бұйымдарды сақтау үшін нені қолданады
Жартылай жабық қоймалар
Ашық қоймалар
Арнайы ыдыстар
Арнайы қоймалар
*Жабық қоймалар
47.Объект бойынша жұмыс кадрларының қозғалысының графигі қандай құжат құрамына кіреді
ҚҰЖ
*ЖӨЖ
Жұмыс процесінің картасы
Технологиялық карта
КМ
48.Құрылыс процесін ұйымдастыруда қандай әдістер қолдану рационалды болып табылады
Параллель
*Ағымдық
Көлденең
Біріздік
Бойлық
49.Өндірісте мәні жағынан процестердің топтасуы
Бастаушы және бірлесу
Бастаушы және негізгілер
Қосалқы және негізгілер
Қосалқы және бірлесу
*Үзілмелі және толассыз
50.Құрылысшының негізгі мақсаттары
Аз мөлшерде механикалық құралдарды қолдану
Жұмыс қуаттылығын көрсету
Құрылыс мерзімін жалғастыру
*Құрылыс мерзімін қысқарту, жоғары сапада салу
Аз уақытта құрастыру
51.Ғимараттың конструктивті элементтері
Терезе және есіктер
Шатыр
Қалқан
Қабырға
*Фундамент және тіреулер, қабырғалар, қалқандар, терезе, есік, шатыр
52.Мына жұмыстардың қайсысы монтаж жұмысына жатады
Механикалық
Жарты жарлы
Жарлы
Топырақты
*Жерлік
53.Машиналдардың жинақталған нәтижелері қандай көрсеткіштермен бағаланды
Күрделі салыстырмалы салым
Машинаға кеткен уақыт шығыны
Өндіру
Өзіндік құн
*Салыстырмалы келістірілген шығын
54.Қандай құрылыс бригадалары комплексті болады
A) маляр жұмысын орындайтын бригадалар
B) бір мамандық иелерін біріктіретін бригадалар
C)* әр түрлі мамандық иелерін біріктіретін бригадалар
D) сылау жұмысын орындайтын бригадалар
E) бір жұмыс түрін орындайтын бригадалар
55.Уақытша жер жұмысына не жатады
*Котлован
Канал
Дамба
Бөгет
Үйінді
56.Қайсысы уақытша жер жұмысына жатады
Үйінді
Қазынды
Бөгет
Кювет
*Траншея
57.Қандай жерге экскаватор драглайнды қолданамыз
Топырақты машинаға салу үшін
Терең емес топырақ үшін
*Үлкен және терең қазындылар үшін
Су сіңіргішті топырақ үшін
Үйінді жасау үшін
58.Қандай әдіспен қаданы қағамыз
Дірілдету, статикалық, динамикалық
Екпінді, жаншу, дірілдету
*Статикалық, екпінді, дірілдету
Екпінді, дірілдету, динамикалық
Статикалық, динамикалық, дірілдету
59.Ғимарат пен құрылыс салу кезінде қандай қалау түрлері қолданылады
Керамикалық
Шай тасты
*Кірпішті
Лайлы
Құрамалы
60.Қандай топырақты негіз ретінде қолдануға болмайды
Супес
Үйілігіш топырақтар
Үлкен сынатын топырақтар
саздақ
*құм топырақтар
61.Кірпішті қай жерден бастап қалаймыз
Ортасынан
Оң жағынан
*Бұрыштан
Байланған жерден
Ұйымдардан
62.Біртұтас үй құрылысында бастаушы жұмысты көрсетіңіз
Опалубканы шешу
Бетон жағдайына қарау
*Бетондау және бетон қоспасын нығыздау
Опалубкалы
Арматуралы
63.Құрылыс алаңында бетон немесе темір-бетон конструкциясын даярлау үшін қолданылатын форманы көрсетіңіз
Колонна
*Опалубка
Қада
Фундамент
Ригель
64.Вакумдық бетонды қандай мақсатта қолданады
Мықтылық дәрежесін түсіру
Дауыс өткізбеу дәрежесін көтеру
*Мықтылық дәрежесін көтеру
Су өткізбеу дәрежесін көтеру
Жылу өткізу дәрежесін көтеру
65.Колонна неше бөлімнен тұрады
1
*3
5
2
4
66.Монолитті үй салудың жиналмалы құрылыспен салыстырғандағы дәрежесінің жоғарылығы қандай
Құрылыс ауыртпашылығының кішірейту
Процесстерді механикаландыру
*Ғимараттың мықтылығы мен жер сілкінісіне төзімділігі
Құрылысты индустриализациалауы
Құрылыс аланың монтаждыққа ауыстыру
67.Болат колонналарды монтаждаудың негізгі әдісі
*Тегістеусізәдіс
Бағаналықәдіс
Ленталықәдіс
Жекелейәдіс
Аралас әдіс
68.Гидроизоляциялық жабулар қандай болады
Иілімді жабулар
Беттік жабулар
Иілімді
Иілімді, жұмсақ
*Иілімді және қатқыл
69.Плиткаларды жабыстыруда қандай әдіс қолданылады
*Шаблондармен причалкалар
Көлденең бағыттар
Маркалар
Маяктар
Қатарлар
70.Құрылыс жұмыстары .... реттеледі
Дайындық процесстерден
*Қарапайым процесстер жиынтығынан
Кешенді механикаландырылған процесстерден
механикаландырылған процесстерден
даярлық процесстерден
71.Жұмысты өңдіру және қабылдау ережелері ҚМЕ-нің қай бөлімін құрайды
ІІ
І
ІV
V
*III
72.Құрылыста каркастардың қандай түрлері болады
*Рамалы каркас
Шарнирлікаркас
Балкалыкаркас
Столбтікаркас
стропильдікаркас
73.Экскаватордың тік күрегі не үшін арналған
кішкене катловандарды қазу үшін
тығыз топырақты өндіру үшін
тұрған орнынан жоғары топырақтыөндіру үшін
бір жақты топырақтыөндіру үшін
*тұрған орыннан төмен топырақты өндіру үшін
74.Аталған құрылыс машиналарының қайсысы жер қазатынға жатады
струг
бульдозер
автогрейдер
скрепер
*экскаватор
75.Топырақты өңдеудегі негізгі тәсілдер
механикалық, жару, статикалық, пневматикалық
динамикалық, жару, аралас
статикалық, динамикалық, гидромеханикалық
*механикалық,гидромеханикалық,жару,аралас
механикалық,статикалық,динамикалық
76.Қандай жер асты суларының деңгейін төмендету тәсілдері бар
ашық сутөкпе
инесүзгіш құралдар
су деңгейін төмендететін бұрғы
*ашық сутөкпе, су төмендету скважинасы, инесүзгіш және электрлі құралдар
электрлі құралдар
77.Экскаватордың ожау сыйымдылығы неге байланысты
өтпел еніне
топырақты тасу қашықтығына
котлован тереңдігіне
артық топырақтың биіктігіне
*котлован ауданына
78.Қандай қада заводта дайындалып әкелінеді
шпунтты
металлды
ағаш
*қағатын
толтырылған
79.Қадалардың бастарын біріктіретін құрылым қалай аталады
тірек
*раствор
аспалы қада
цемент
фундамент
80.Құрылыста ең көп қолданатын қалау түрі
шай тасты қалау
құмырлықалау
ұсақ блоктықалау
бутбетондықалау
*жаппай кірпішқалау
81.Ағаш үйді құрастыруда қандай кранды қолданамыз
мұнаралық монтаж краны
монтажкраны
мұнаралықкраны
ауыр краны
*өздігінен жүретін және жеңіл стационарды краны
82.Нөлдік циклда бетонмен үлкен көлемде жұмыс істеуде не қолданған дұрыс
автобетон насосын
пневмонагнетательді
стационарлы бетон насосын
*ленталық бетон төсеуішті
кран-бадяны
83.5 метр биіктіктен асатын колонадан бетон қалай беріледі
бетонды горизонталь бетіне тиейді
ұзын тұмсық арқылы
бетон жоғарыдан тиеді
*арнайы қалташалар арқылы
ұзын тұмсық арқылы немесе арнайы қалташалар арқылы
84.Қандай амалдармен бетонды қоспаны пайдаланып, еден қалыңдығын 20см салады
қолмен тығыздау
ішке дірілдеу
жоғарғы дірілдеу
дірілдеу таяқшасы
*вибробулавка
85.Бөлек тіректің астындағы орналасқан фундамент қалай аталады
ленталық
башмак
тұтас
свайлық
*бағандық
86.Болат және темірбетон фермаларының ұзындығы қанша
21-27м ге дейін
36-42м ге дейін
32-40м ге дейін
*24-30м ге дейін
32-38м ге дейін
87.Монтажды стрелалар не үшін қажет
Мачталы конструкцияны көрсетеді
Мөлшері мен кесіндісіне
Көлденең кесіндісінің мөлшерлеріне
Винттің ең аз мөлшерін бұрауға
*Қиын жағдайларда монтаж жасауға
88.Монтаждау жұмыстарын жүргізу жобасы нені қарастырады
Элемент түрлері
Монтаж түрі
Монтаждау жұмыстарын жүргізу
Монтаждау әдісі
*Монтаждау әдістері біркелкілік технологиясы
89.Құрылыстың аз мерзімде ұйымдастыру үшін қандай әдіс қолданылады
Ағымдық
Көлденең
Бірізді
*Параллель
Бойлық
90.Қандай құжатта топырақтың алғашқы және қобсыту коэффициенті көрсетілген
Жұмыс өндірісінің жобасы(ППР)
Еңбек процессінің картасы
ҚМ (СН)
Технологиялық карта
*БМБ (ЕНиР)
91.Белгілі уақыт бірлігінде шығарылған құрылыс бұйымының саны қалай аталады
Еңбек сыйымдылығы
өзіндік құн
еңбек шығыны
*өнім өндіру
уақыт мөлшері
92.Құрылыста автокөліктік тасулардың қандай негізгі схемалары қолданылады
шиыршықтылар
*айналмалар
тілділер
көлденеңдер
бойлаулар
93.Тиеу-түсіру операциясындағы машинамен механизмдерді қандай топтарға бөлеміз
өзіне тиейтін және жүк түсіруге талап ететін механизмдер
арнайы және әдеттегідей тиеу-түсіру машинасымен механизмдері
әдеттегідей тиеу-түсіру машинасымен механизмдер
арнайы тиеу-түсіру машинасымен механизмдері
*транспорттық құралдардан тәуелсіз жұмыс істеушілер және транспорттық құралдардың бөлімінде болатын конструкциялар
94.Еңінен ұзындығы бірнеше рет ұзын трапециялы қима топырағын қалай атаймыз
канава
*трапеция
шпура
котлован
дамба
95.Жер бедерімен жұмыс істегенде топырақтың қандай түрін қолданамыз
тек үйлесімді ылғалдылық
тек қана дымқыл емес
құрғақ топырақ
тек қана құрғақ
*табиғи ылғалдылық
96.Қабырғаны қалап, көтеру кезінде қандай биіктікте леса қолданамыз
*5-тен жоғары
3-ден жоғары
1,5-ден жоғары
2-ден жоғары
3,5-ден жоғары
97.Опалубканың ең көп таралған түрін көрсетіңіз
Сырғымалы
*Жиналмалы-құйылмалы
Көлденең жылжымалы
Жиналмайтын
Блок форма
98.4х4 м және тереңдігі 12 м болатын котлованнан бетондық қоспа қалай беріледі
Автосамосвалдық кузовынан бетонның түсірілуі
Звеналық тұмсықтың көмегімен
Дірілдеу тұмсықтың көмегімен
Кран-бадья әдісі
*Ленталық көліктің көмегімен
99.Колонна не үшін қызмет етеді
Көлденең рама үшін
*Орналасқан конструкциядан фундамент арқылы топыраққа күштерді жіберу үшін
Көлденең қиманы қысу үшін
Технологиялық процесстерде қызмет етуі
Көлденең қиманың есептелуінің бір келкі қысылуы
100.Колоннаның астыңғы тірегінің бөлімі қалай аталады
Тұтас
Ферма
Тірек
*Баз
Көлденең рама
101.Қандай жұмыс құймалы үй құрылысында қолданылатын түрін көрсетіңіз
*Бетон қоспасының бетондалуы және тығыздалуы
Бетон күтімі
Арматуралық
Опалубкалық
Бетон күтімі және орналасуы
102.Төменде көрсетілген ғимараттардың қайсысында салмақ түсетін қабырға бар
Каркасты
*Ірі панельді
Каркас-панельді
Каркас-блокты
Каркас-қамысты
103.Қандай опалубка түрі қолдану кезінде ең үнемді деп орманда саналады
Көлемді-ауыспалы
Ірі блокты
Ұсақ қалқанды
Ірі қалқанды
*Тайғанақ
104.Арматура дайындауға қандай болат қолданылады
D–І және D–ІІ
E–І және E–ІІ
B–І және B–ІІ
C–І және C–ІІ
*A–І және A–ІІ
105.Монтажды кран жұмысының сапасын аңықтайтын негізгі факторларды көрсетіңіз
Жөнделетін конструкцияларды көбірек қамту
Барлық конструкциялар
Жол қозғалысының аздығы
Жүк көтергіштігі
*Ең аз қозғалыс жолы, жөнделетін конструкцияларды көбірек қамту
106.Жылжымалы жөндеуші кранға берілген уақытта тиелетін жүктің мөлшері қанша
Айналу радиусына тең
Параметіріне тең
Базасына тең
*Өнімділігіне тең
Крюктің ұырылуына тең
107.Монтажды крандағы көтерілетін элемент қыры мен стрелка қырына дейінгі арақашықтық қанша
0,3метрден кіші емес
0,2метрден кіші емес
*0,5метрден кіші емес
0,4метрден кіші емес
0,1 метрден кіші емес
108.Расчалка дегеніміз не
Конструкцияны қозғалтқанда аз жылжуы
*Конструкцияны бекітетін жай универсалды зат
Монтаж процессінде конструкцияның мықтылығы мен төзімділігін сақтау
Конструкцияны уақытша біріктірілетін нәрсе
Уақытша бекіту
109.Торкретирлеу деген не
Беткі әсемдік үшін штукатор қабатын жағу
Алдын ала күш түсірілген құрылғыларға қысыммен цемент ерітіндісін жағу
Арнайы форсункамен ерітінді-насос көмегімен штукатулі қабат жағу
Бетон бетті құмшасын аппарат көмегімен өңдеу
*Құрылғының бетіне қысыммен ерітіндінің жұқа қабатын жағу
110.Аталған көрсеткіштерді күнтізбелік жоспарда қалай көрсетіледі
Өз құны, жұмыс атауы
жұмыс атауы, өзін ақтау, өз құны
өз құны, ұзақтылық, өзін ақтау
өз құны,өзін ақтау, еңбек өнімділігі
*жұмыс атауы, еңбек шығыны, ұзақтылық
111.ЖӨЖ техникалық құжатының құрамына не кіреді
элемент түрлері
монтаждау әдісі
монтаждау жұмыстарын жүргізу
монтаж түрі
*монтаждау әдістері, біркелкілік технологиясы
112.Жұмыс өндіру кезіндегі техникалық-экономикалық көрсеткіштердің негізгісі ол
ұзақтылығы, еңбек сыйымдылығы, өнім өндіру
өнім өндіру, машинаға кеткен уақыт шығыны
өзіндік құн, ұзақтылығы
*өзіндік құн, еңбек сыйымдылығы, ұзақтылығы
ұзақтылығы,өнім өндіру
113.Қай құжатта негізгі талаптатарға сәйкес жұмысшыға кезекті квалификациялық дәрежені береді
жұмыс өндірісінің жобасы(ППР)
құрылыс ұйымының жобасы(ПОС)
*бірыңғай нормалар және бағалаулар(ЕНиР)
құрылыс нормасы және ережесі(СНиП)
бірыңғай тарифті-бағаланған анықтама (ЕТКС)
114.Котлован ені 1,5-1,9 R болғанда экскаватор қандай өтпелмен жүреді
шиыршықты
иректі
*автокөлік қозғалысының екі бетімен
автоколіктің бір беті қозғалысымен
жақты
115.Топырақты өңдеуде қандай бұрғылау тәсілін қолданамыз
*термикалық, гидравликалық, ультрадыбыстық
роторлы, термикалық,ультрадыбыстық
шнековты, термикалық,гидравликалық
бағаналық, роторлық
роторлы емес
116.Қандай қалау табиғи тастардан және блоктардан қаланады
қапталғанқалау
біркелкіқалау
қамырлықалау
*шай тастықалау
кірпішті қалау
117.Темірбетон каркасты өндірістік бір қабатты ғимараттар қандай әдіспен тұрғызылады
дифференцирланған
конвейрлік, дифференцирланған
конвейрлік
комлекстік
*аралас
118.Уақыт нормасын қай құжаттан табуға болады
еңбек процессінің картасы
ЖӨЖ
Техникалық карта
*БМБ
ҚМ
119.Көлденең таситын құрылыс жүктерін қалай атаймыз
Жантайған
*Көлденең
Ауқымды
Транспорттық
Тігінен
120.Қабырғалар қандай материалдардан тұрғызылады
Сусымалы топырақтан
Саздақтан
Шыныдан
Пластмассадан
*Бетонды, темірбетонды
121.Өндірістік ғимараттардың құрастырмалы темір бетонды негіздерін монтаждау үшін қандай крандар қолданылады
Мұнаралық промдар
Алдын-ала тарту
Екітармақты табан
Таспалық негіздер
*Өздігінен жүретін нұсқаулық крандар
122.Алаңды жоспарлау кезінде топырақты қандай тәсіл арқылы өңдейміз
Шиыршықты
Көлденең
Траншеялық
Қабаттық
*Траншеялық және қабаттық
123.Қандай ағаш түрлері болады
Қапталған
Металды
Монолитті
*Брусты, қалқанды, каркасты
Темірбетонды
124.Көлемді блоктар түрлері қандай болуы мүмкін
Қақпақ
Тұрғызылған стакан
Қорап
Бокал
*Стакан
125.Кран асты жолдарын бір-бірімен не үшін жалғастырады
Кранды ұстау үшін
Кран қозғалысының осьтерін анықтау үшін
Конструкция монтажының аумағын анықтауға
Кран жұмысының қаіпсіздігін сақтау үшін
*Кран асты жолдарының ұзындығын анықтау үшін
126.Стақандарға колонаны уақытша бекітуге және дұрыстауға не қолданылады
Арматуралар
Топырақ
Қалып
*Кондукторлар
Бағаналар
127.Ғимараттар қызметіне қарай қандай болады
Өндірістік
Фабрикалық
Жартылай заводтық
Заводтық
*Өндірістік, азаматтық
128.Қайсысы құрылыстың сусымалы жүктеріне жатады
Майда блоктар, тас, кірпіш
Бетон қоспасы
*Қиыршық тас, құм, шағыл
Ерітінді
Әк
129.Топырақты өңдеудің басты қасиеті
Ылғалдылығы
Тесіктігі
*Қобсытылуы
Әсемдігі
Ұстасуы
130.Қандай қада жұмыс орнында жасалады
Қағатын
Шпутты
Ағаш және бетонды
Металды
*Толтырылған
131.Ағаштарға деформация болмау үшін не істейміз
Сырлаймыз
Жабамыз
Тартамыз
*Прокладка қоямыз
Май сіңіртеміз
132.Бетондық қоспаны беру үшін пенталдық конвейлерді қандай ұзындықта қолданады
100 метрден 200 метрге дейін
5 метрге дейін
5 метрден 20 метрге дейін
100 метрден 300 метрге дейін
*20 метрден 100 метрге дейін
133.Машиналардың нәтижесі қандай көрсеткішпен бағаланады
Артық орындау
Машина уақытының шығыны
Пайдалы құны
Бөлінген күрделі жинақ
*Бөлініп келтірілген шығын
134.Сериясы КБ-600 кран маркасының саны нені көрсетеді
Жүк көтерілімі
Крюк ұшуы
Крюктің көтерілу биіктігі
Стрелка ұзындығы
*Жүктеу моменті
135.Бағаналы фундаменттерді бетондағанда қандай қалып қолданылады
Көтеріп ауыстыратын
*Блок формасын
Тайғанайтын
Жиналып ауыстырылатын
Пневматикалық
136.Орамдық жабынның қызмет ету мерзімі
25 – 30 жыл
20 – 25 жыл
15 – 20 жыл
*5 – 10 жыл
10 – 15 жыл
137.Құрылыстық бас жоспарға не кіреді
Аймақтық жоспары
Топографиялық карта
Ситуациялық жоспар
Объектінің бас жоспары
*Құрылыс шаруашылығын уақытша құру және орналастыру
138.Құрылысты ұйымдастырудың қандай әдісіне, құрылыстың мерзімі аз
Бойлық
Көлденең
Ағымдық
*Параллель
Бір ізді
139.Жұмыс процесі ол
Біркелкі ұйымдасқан технологиялық процесс
Бөлінбейтін ұйымдасқан технологиялық процесс
Бөлінбейтін және біркелкі ұйымдасқан технологиялық процесс
*Бір орындаушымен орындалатын құрамның технологиялық жұмыс операцияларының жиынтығы
Әр түрлі орындаушымен орындалатын құрамның технологиялық жұмыс операцияларының жиынтығы
140.Құрылыс жүктерін тігінен таситын транспорт құралдарын не деп атаймыз
Жантайған
Өлшемдік
Транспорттық
Көлденең
*Тік
141.Торкретирлеу әдісі аталған гидроизоляциялардың қайсысына жатады
A) толтыру
B) бояулы
C) асфальт
D) құйылған
E) *штукатурка
142.Тұрақты жер жұмысына қайсысы жатады
Автомобильді және теміржол үйінділері
Коммуникацияның траншеясы мен котлованы
Қазынды және коммуникация өтпесі
Ғимараттың жер асты бөлігінің траншеясы мен котлованы
*Автомобильді және теміржол үйінділері
143.Бетонды қоспаны дұрыс тасымаса қандай кедергілер туады
Қозғалуын азайтады
Дұрыс қалануы
*Ұстасу мезгілін азайтады
Қозғалуын көтереді
Мықтылығын азайтады
144.Конструкциялық схема бойынша фундаменттер қандай болады
Стропилдық
Ригельді
Бағандық
Байланыс
*Балкалық
145.Монтажды жұмыс орындау кездерінде қай машина жетекші
Арқалық тасығыш
Қосынды жасайтын насос
Дәнекерлеуші аппарат
Панель тасығыш
*Монтажды кран
146.Жұмыс жүргізудің күнтізбелік жоспары қай құжатқа кіреді
ҚҰЖ
ҚМ
Технологиялық карта
ҚМЕ
*ЖӨЖ
147.Ғимараттарды тұрғызу барысында жұмыстарды қандай циклдік топтарға бөледі
Жер үсті, жағдай жасау
Дайындық, жер үсті, жағдай жасау
Дайындық, жер үсті жапсырма
Жер үсті жапсырма, дайындық
*Жерасты, жер үсті, жапсырма
148.Қандай әдіспен алаңдарды жоспарлайды
Спиральді
Иінді
Көлденең-шөрке төселу
Эллипсті
*Траншеялық
149.Грейфермен жабдықталған экскаватор қайда қолданылады
Бөлек фундамент астындағы котлован қазуда
Кірме траншеяларын қазуда
Траншея қазу
Қатты топырақты өңдеуде
*Топырақты машинаға салуда
150.Топырақты тығыздау кезіндегі тампонаж қандай әдіспен қолданылады
Электродинамикалық
Конструктивті
Электрохимиялық
*Физикалық
Химиялық
151.Топырақты тығыздаудағы негізгі тәсілдерді көрсетіңіз
Екпінді нығыздау, нығыздау, дірілдету
Нығыздау, гидрожару, дірілдету
*Домалату, нығыздау, дірілдету
Дірілдету, вибротрамбовка, гидррожару
Нығыздау, гидрожару
152.Кавальер дегеніміз не
Үйінді жасауға арналған қазынды
Құламаның жоғарғы жиегі
Құламаның төменгі жиегі
Төменгі горизонтальді жер қазындысы
*Керек емес топырақтар жиынтығынан құралған үйінді
153.Бағандалған фундаментті бетондау кезінде қандай опалубканы қолданамыз
Сырғымалы
Көтермелі-қойылмалы
*Блок-форма
Жиналмалы-қойылмалы
Пневматикалық
154.Монтажды кранды қандай техникалық параметрлермен таңдайды
Жүк көтергіштігі, ғимарат биіктігі, жүк кезеңі, кран стреласы шарнирінің биіктігі
Жүк көтергіштігі, кран стреласы шарнирінің биіктігі
*Жүк көтергіштігі, көтеру биіктігі, крюктің ұшырылуы
Жүк көтергіштігі, ғимарат биіктігі, крюк ұзындығы, жүк кезеңі
Жүк көтергіштігі, ғимарат биіктігі, кран стреласы шарнирінің биіктігі
155.Жиналымды конструкция монтажы жұмыс мөлшерінің өлшемі неге байланысты
Конструкцияны монтаждаудың ретінен
Монтаждау жұмыстарының артық бағасынан
Конструкцияны монтаждаудың ұзақтығынан
Кранның объекте тұрған уақытынан
*Барлық еңбек мөлшері мен конструкцияның жөнделген көлемінен
156.Строповка дегеніміз қандай жұмыс
Арнайы ауданда үлкейтілген жинау
Темірбетон фермалар
Жапқыштарды тік жағдайда арнайы стендтерде ыңғайлы үлкейту
Темірбетон фермаларын үлкейту
*Конструкцияны кран крюгіне көтеру үшін бекіту
157.Аз көлемді плиталарды монтаждау саны қанша
8-9 данадан
*2-3 данадан
6-8 данадан
4-6 данадан
9-10 данадан
158.Топырақпен ұштасатын құрылымның жерасты бөлігі бетонның қандай маркасымен жасалады
М – 300
М – 150
*М – 200
М – 400
М – 500
159.Технологиялық карта қандай құжат құрамына кіреді
ҚМ
ЖӨЖ
ҚМЕ
*ҚҰЖ
Жұмыс процесінің картасы
160.25.адамға дейін тұратын бірыңғай кәсіптегі жұмысшы тобы
Топ
Арнайы бригада
Бригада
Кешенді бригада
*Звено
161.Көрсетілген көлік түрлерінің қайсысы құрылыста жиі қолданылады
Арнай
Рельс
Сауда
Әуе
*Автомобиль
162.Монтажды кран қозғалысы схемасының негізгі принциптері қандай
Бір бағыттағы қозғалыс
Тоқтау санын қысқарту
Көлденең кесінді бойынша қозғалыс
Қозғалу ұзындығын азайту
*Бос тұру санын кішірейтіп,көбірек монтаж конструкциясын қамту
163.Қандай механизм мен котлованды 2 метрге дейін қазуға болады
Тік күректі экскаватор
Кері күректі экскаватор
Грейфер
*Экскаватор-драглайн
Автогрейдер
164.Бетонмен жұмыс істеуде жетекші процесін атаңыз
Опалубканы шешу
Арматураларды құру
*Бетон қоспасына төмеу
Опалубканы орнату
Бетон жағдайына қарау
165.Орамдық жабының қызмет ету мерзімі
25-30 жыл
20-25 жыл
10-15 жыл
15-20 жыл
*5-10 жыл
166.Фундаментті орнату құны
2 ден 10%
10 нан 30%
6 дан 20%
5 тен 20%
*7 ден 30% толық құннан
167.Жұмыс жүргізудегі негізгі технико – экономикалық негізгі көрсеткіштері
Өз құны, жалғасылымдылығы
Өз құны, өзін ақтау
Жалғасылымдылығы, еңбік өнімділігі, өзін ақтау
Өз құны, еңбек өнімділігі
*Жалғасылымдылық, еңбік өнімділігі, Өз құны
168. Бір мамандықты иеленетін 25 адамға дейін тұратын ұжым қалай аталады
А) топ
B) комплекстік бригада
C) бөлім
D) *мамандырылған бригада
E)бригада
169.Жұмыс жүргізудің күнтізбелік жоспары не үшін қажет
Жұмысшылардың квалификациясын анықтау
Құрылыс басының мерзімін анықтау
Құрылыстың сметалық бағасын анықтау
Механизация құрылғылары мен еңбек ресурстарының қажеттілігін анықтау
*СМР орындаудың бір ізділігі мен ұзақтылығын анықтау
170.Транспортты құралдарды алудағы басты көрсеткішті көрсетіңіз
Құрылымының мөлшері
*Экпуатациялық өнімділігі
Құрылым салмағы
Транспорттың жүк көтергішті
Тасымалдау қашықтығы
171.Шұбыру кранымен қолдануы неге жеткізеді
*Ілгіштің ұшып шығуының үлкеюі
Монтаж жылдамдығын артуы
Ілгіштің көтеру биіктігінің ұлғаюы жүк көтерудің төмендеуі
Жүк көтерудің төмендеуі
Жүк көтерудің ұлғаюы
172.Машиналардың жинақталған нәтижелері қандай көрсеткішпен бағаланады
Машинаға кеткен уақыт шығыны
Күрделі салыстырмалы салым
Өндіру
Өзіндік құн
*Салыстыриалы келістірілген шығын
173.Үінді кезінде қай механизмді қолданамыз
Грейзер
*Скрепер, бульдозер
Драглайн экска күректі экскаватор
Тік күректі экскаватор
Драглайн экскаватор
174.Котловандарды қазу кезінде қай механизм бастайды
*Экскаватор
Виброкаток
Автогрейдер
Скрепер
Бульдозер
175.Бір қабатты өндірістік ғимараттарды конструкцияларды бағандарға тұрғызу ретіне байланысты монтаждау әдісін көрсетіңіз
Комплексті
Дифференциалды
Ұзартылған
*Араластырылған
Көлденеңінен кесілген
176.Бір қабаттық өндірістік ғимараттарда конструкцияларды орнату ретінде байланысты монтаждау әдісін көрсетініз
Дифференциалды
Үлкейтілген блоктармен
Техникалық түйіндермен
Комплексті
*Араластырылған
177.Фундаменті ылғалдан қорғау үшін қандай әдіс қолданылады
Будоизоляция
Ядроизоляция
Автомизоляция
Оцинковка
*Гидроизоляция
178.Үлкен мөлшердегі ағаш бұйымдарын неге салып тасимыз
Қаппен
Бадямен
Транспортпен
*Кассеталар мен контейнерлер
Кранмен
179.Қандай бетонның тығыздық қоспасы негізгі деп аталады
фигуралық
тығыздау
*дірілдеусіз
нығыздау
дірілдеу
180.Ұзартылған конструкцияларды монтаждағанда, жүк ұстаушы жабдықты қай жеріне қолданады
Стропаларда
Кондуктрларда
Лебедкаларда
Полиспастарде
*Траверстерде
181.Өндірістегі негізгі қорлар қай салада
База
*Құрылыс
Биржа
Кеңселер
Сауда орындары
182.Өндірістік және азаматтық ғимараттардың негізгі конструкциялық схемасын көрсет
Көлем-блокты
Ірі блокты
Байлау ірі панельді қабырғасы бар
*Каркасты
Көлденең ірі панельді қабырғасы бар
183.Монтаж механизмдерін қандай технико-экономикалық параметрлерімен анықтайды
барлық пунктерді бірге алғанға
ұзақтығы, еңбек қиындығы, жүк моменты
*монтаж құны, еңбек қиындығы, ұзақтығы
еңбек қиындығы, жүк еотерілімі, конструкция салмағы
ұзақтығы, жүк көтерілімі, жүк кезеңінде
184.Бір қабаттық өндірістік ғимараттарда монтаждық процесстердің қандай жетілдіру бағыттары бар
Ұзындығы бойынша, көлденен және тік бойынша
Тікше, ұзыны бойынша
Тік, көлденен жазықтық бойынша
Түзу, қисық түрде
*Ұзын және көлденең бойынша кесінді
185.Монолиттік үйлер салудағы машина комплектеріндегі жетекші машина қайсы
Автобетон тасушысы
Плюс бадья краны
*Бетон салатын машина
Дәнекерлеуші орын
Вибраторлар
186.Қандай шатырды орнату технологиясы бойынша аз күшті қажет етеді
Комплексті пломбалар
Болат беттерден
Асбестцемент
*Руландық және мастикалық
Черепица
187.Өндіріс барысында құрылыс- монтаж жұмыстарының қандай бақылауы жүзеге асырылады
A) мемілекеттік бақылау
B) геодезиялық бақылау
C) оператциялық бақылау
D) кіріс бақылау
E) *кіріс, оператциялық, геодезиялық және мемлекеттік бақылаулар
188.Қаданы қағу кезінде адамдар қандай қашықтықта болу керек
A) 3-ден жақын емес
B)2-ден жақын емес
C) 4-ден жақын емес
D) 1-ден жақын емес
E) *5-тен жақын емес
189.Темір коррозиясына қарсы қандай зат қолданылады
A) электрохимияландыру
B) сылау және бояу
C) аз және төмен көмірленген
D) электрохимиялық және химиялық кезеңі
E) *лакты бояу және темірлендіру
190.Жүк көтергіш құрылымының крюкіне бекітетін термин қалай айтылады
A) жеңілдетілген строппен
B) қиын строппен
C) *жай строп,жеңілдетілген строп
D) көп тармақты строппен
E) комбинирлік строппен
191.Жабынның 2,5% еңістігінде орамдық материалдың қанша қабатын төсеуге кеңес беріледі
A) *5
B) 1
C) 3
D) 4
E) 2
192.ЖӨЖ-құжаттардың негізгі құрамы
A) технологиялық карта,жұмыс процесінің картасы
B) күнтізбелік жоспар, жұмыс күшінің қозғалысының картасы
C) жұмыс процесінің картасы,құрылыстық бас жоспар
D) күнтізбелік жоспар,құрылыстық бас жопар
E) *технологиялық карта күнтізбелік жоспар,құрылыстық,бас жоспар
193.Қандай құжат құрлыстың барлық түрлерін және жобалық-сметалық құжаттарын реттейді
A) ҚМ(СН)
B) ТШ(ТУ)
C) ГОСТ
D) БМБ(ЕНиР)
E) *ҚМЕ(СНиП)
194.Портландцементтегі бетонды жаз уақытында неше күн суға қою керек
A) 20күн
B) *7күн
C) 14күн
D) 3күн
E) 18күн
195.Монолиттік бетоннан жасалатын құрылыстық жабулар қалай бақыланады
A) бетон беріктілігі
B) орнату жайлылығы
C) цементбетонды қоспаны дұрыс орнату
D) көшірмелік ішектер мен рельсторды дұрыс орнату
E) *жабу бетінің тұтастығы,бүйір қырлардың беріктілігі,бетондау тәртібінің технологиясын орындау
196.Қай кран ең мойынды
A) теміржолды
B) *мұнарлық
C) козловой
D) гусеничный
E) автомобильді
197. Транспортпен жабдықтау, қандай негізгі көрсеткішке байланысты
A)* кран мен машиналардың жұмыс жасау дәрежесі
B) тасылманың ұзақтығы
C) конструкция салмағы
D) транспорттық жабдықтың жүк көтеруінен
E) конструкция габариті
198.Опалубкалық жұмыстар қандай документтер арқылы жүргізіледі
A) бригадир
B) құрылыс бойынша бас инженер
C) ҚҰЖ
D) ҚМЕ
E) *ЖӨЖ
199.Обьект жанындағы қоймаларда қандайкрандар қолданылады
A) темір жол краны
B) *козловой
C) гусиничный
D) автомобильдік
E) башенный
200.Болатты газбен кесу қайда қолданылады
A) ішкі ауытқулардан
B) кесу процесінде
C) интенсивті ысытуға
D) ішкі жарықтарды табуда
E) *болат және темірбетонды құрылғыларды монтаждауда
201.Көп қабатты ғимараттарда колоналарды уақытша жалғау қандай жабдықпен ыңғайлы
A) сөгіткіштермен
B) *расчалкалармен
C) подкостармен
D) клиндік остемелермен
E) кондукторлармен
202.Жабулар қандай негізгі топтарға бөлінеді?
A) *сырғу және ірі панельді
B) дыбыстық қорғау және ірі панельді
C) құрастырмалы және ірі панельді
D) настиль және ірі панельді
E) монолиттік және ірі панельді
203.Қатты гидроизоляцияға не жатады
A) жағулы
B) желімді
C) винипластикті
D) бояулы
E) *цементті – құмды

Приложенные файлы

  • docx 11085146
    Размер файла: 84 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий