НОК 3 курс 2017


1. Тәртіптік шара қолдану түрлері
А) Ескерту, сөгіс, еңбек шартын бұзу? Сотқа құжаттарды толтыру?
В) Ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, еңбек шартын бұзу
С) Ескерту, жұмыстан босату, қосымша сыйақыны төмендету
Д) Ескерту, сөгіс жариялау, қатаң сөгіс, айыппұл
Е) Ескерту, сөгіс, айыппұл, жұмыстан босату
2. Жекелей еңбек келісім шартқа отыру
А) 21 жас
В) 18 жас
С) 15 жас
Д) 14 жас
Е) 16 жас
3. Бөлмеде қалыпты ортада кернеу қауіпсіз болып есептеледі
А) 127В дейін
В) 12В дейін
С) 60В дейін
Д) 42В дейін
Е) 36В дейін
4. Электрқондырғылар жұмыстардағы қауіпсіздік шаралары бойынша мынылар жауапты
А) Бригада мүшелері
В) Жұмысқа жіберуші мен қадағалаушы
С) Жұмысқа жіберуге рұқсат беретін жұмыс жетекшісі, жұмыс жасаушы, қадағалаушы, бригада мүшелері
Д) Әкімшілік технологиялық, оперативті персонал, жұысқа жіберуші, жұмыс жасаушы
Е) Шебер, кезекші диспетчер
5. Бақылаушыны тағайындау
А) Бригада мүшелерінен ІІ топтағы мүше
В) Қызметті қрсарлайтын адам
С) Электрқауіпсіздігі жағынан ІVтоптан кем емес жұмысқа жіберілетін
Д) Әкімшілік-техникалық қызметкерлер
Е) Электрқауіпсіздігі жағынан ІІІ топтағы қызметкер
6. Жүктеменің ажырату, бөлу, айыру, жетектері сөндірулі кезінде неліктен механикалық құлыпта болуы қажет
А) Коммутациялық аппараттарды қателік қосуды болдырмау
В) Жұмысты қауіпсіз атқару
С) Коммутациялық аппараттарда өздігінен қосуды болдырмау
Д) Коммутациялық аппараттарда қауіпсіз жағдайда жұмыс атқару
Е) Коммутациялық аппараттарды қате және өзінді қосуды болдырмау
7. Жүктеменің ажырату, бөлу, айыру, жетектері сөндірулі кезінде неліктен механикалық құлыпта болуы қажет
А) 0,5 м
В) 2 м
С) 1,5 м
Д) 1 м
Е) 0,6 м
8. Сөндірілген ажыратқыш пен айырғыштағы кернеудің жоқтығы тексеріледі
А) Барлық алты кірмесінде және қысқыштарында
В) Әр түрлі екі фазада
С) Барлық фазада
Д) Жақындағы фазада
Е) Алыстағы фазада
9. Әуе сымдарындағы әр түрлі деңгейдегі сымдарды ілу кезіндегі кернеудің жоқтығын былай тексереді
А) Екі фазада
В) Әр түрлі жолдарда
С) Жоғарыдан төмен
Д) Ортасынан бастап
Е) Төменнен жоғары
10. Кернеусіз ток жүретін және жақын электр қондырғыларында кернеуі 35 кВ атқаратын жұмыстар
А) Кернеуі 35 кВ дейін, саймандар мен қоршамаларды қолдану мен тікелей сол аймақтарда орындалатын, сонымен қатар, ток тасымалдау бөліктерінен 0,6м, ал механизмдерден 2м жақын емес қашықта орындалатын жұмыстар
В) Кернеуі 35 кВ дейін және бөліктер мен жұмысшылар аралығы 5 м кем емес, ал механизмдер мен жұмысшылар аралығы 1 м көп емес жұмыстар
С) Кернеуі 35 кВ дейін және бөліктер мен жұмысшылар аралығы 6 м кем емес, ал механизмдер мен жұмысшылар аралығы 0,6 м көп емес жұмыстар
Д) Кернеуі 35 кВ дейін және бөліктер мен жұмысшылар аралығы 3 м кем емес, ал механизмдер мен жұмысшылар аралығы 0,89 м көп емес жұмыстар
Е) Кернеуі 35 кВ дейін және бөліктер мен жұмысшылар аралығы 1 м кем емес, ал механизмдер мен жұмысшылар аралығы 0,6 м көп емес жұмыстар
11. Адамдарды эвокуациялау үшін апатты жарықтандыру нормасы
А) 20 лк
В) 10%
С) 2%
Д) 10 лк
Е) 0,5 лк
12. Өртке қауіпсіз өндірістің категориясы ол
А) Е
В) Г
С) Г және Д
Д) В
Е) А және В
13. Негізгі жарық техникалық өлшем болмайтын өлшем
А) Жарықтығы
В) Жарықтау
С) Жарық күші
Д) Сәуле ағыны
Е) Жарық тығыздығы
14. Кішігірім қуатындағы бар үлкен жарық ағыны бар шам типі
А) ПВ
В) ЛХ
С) ДРЛ
Д) ЛБ
Е) ПІ
15. ДРЛ шамын орнатуға рұқсат етілген биіктік
А) 9м
В) 8м
С) 4м
Д) 3м
Е) 6м
16. Светильник типі бөлме индексі және шағылысу коэффициенті бойынша анықталады
А) Минималды жарықтандыру
В) Есептік биіктігі
С) Қор коэффицинті
Д) Меншікті қуат
Е) Пайдалаті коэффицие
17. Жарық техникасын есептеуге қажетсіз әдіс
А) Прожектрлы жарықтандыру әдісі
В) Минималды жарықтандыру коэффициентінің әдісі
С) Пайдалану коэффициент әдісі
Д) Меншікті қуат әдісі
Е) Нүктелік әдіс
18. Өндірістік цехтарды жарықтандырудың негізгі түрлері
А) Жұмыстық, апаттық
В) Жергілікті
С) Аралас
Д) Жалпы локалданған
Е) Жалпы таратылымды
19. Өндірістік цехының жалпы жарықтандыруын жарық техникалық есептеу әдісі
А) Жүктеме әдісі
В) Максимум әдісі
С) Сезгіш әдісі
Д) Пайдалану коэффициенті әдісімен
Е) Қор коэффициенті әдісімен
20. Өндіріс орындарының жарық техникалық негізгі шарттарын есептеу
А) Бөлме ені
В) Бөлме ұзындығы
С) Қоршаған орта
Д) Бөлме биіктігі
Е) СИ и И бойынша жарықтандыру нормасы
21. Жарықтандырудың болмайтын жүйесі
А) Аралас
В) Жергілікті
С) Жалпы теңтаралымы
Д) Жалпы локалды
Е) Біріктірлген
22. Негізгі жарықтандыру ажыратылғанда бөлменің жарықтндырылуын қамтамасыз ететін жарықтандыру жүйесі
А) Апатты
В) Жергілікті
С) Сыртқы
Д) Жалпы
Е) Аралас
23. Балқыту пештерінің арналымы
А) Дайындамаларды қыздыру
В) Металдарды қыздыру
С) Металдармен қоспаларды балқыту немесе қыздыру
Д) Термоөңдеу
Е) Металдарды кептіру
24. Электротермиялық қондырғыларда электр энергиясы жабдығы
А) Бу энергиясына
В) Сәулелік энериясына
С) Радиактивті энергиясына
Д) Жылу энергиясына
Е) Жарық энергиясына
25. Пешті қондырғылардың кедергілердің комплектілік жабдығы
А) Жүктеме механизмі
В) Пештік трансформаторлар және басқару жүйесі, қорғаныс
С) Алмасу механизмі
Д) Электрлік пеш
Е) Ауа беру механизмі
26. Доғалық пештерде қуатты автоматты реттеуіш арналымы
А) Балқыту уақытын реттеу
В) Балқыту жылдамдығын реттеу
С) Кедергіні реттеу
Д) Конденсаторлардың сыйымдылығын реттеу
Е) Доғаның ұзындығын реттеу
27. Доғалық қондырғылардағы қысқа желінің арналымы
А) Конденсатор батареяларының қосылуы және ажыратылуы
В) Трансформаторларды асқын жүктемелрден сақтау
С) Қуатты автоматты реттеуді қосу
Д) Төмендеткіш трансформаторлардың орамаларын қайта қосу
Е) Электродтарға токты жеткізу
28. Доғалық пештерде балқыту процессі реттейді
А) Индуктивтіліктің өзгеруі
В) Сыйымдылықтың өзгеруі
С) Кедергінің өзгеруі
Д) Жиіліктің өзгеруі
Е) Кернеудің өзгеруі
29. Бұл пештің жұмысы доғалық разряд жылудың бөлінуіне негізделген
А) Индукциялық пештер
В) Соленоидты электродты ванна
С) Кедергі пештер
Д) Доғалық пештер
Е) Тигельді пештер
30. Тура қыздыратын доғалық пеште электродтың атқаратын қызметі
А) Пештің түбі
В) Петі футерлеу
С) Пешке енгізу
Д) Өздігінен балқитын дене
Е) Электр ұстағыш
31. Доға пештерінің тура қыздырудағы негізгі арналымдары
А) Бұйымды қатыру
В) термоөндіру
С) Фасонды құймалау
Д) Бұйымды кептіру
Е) Болат балқымасы
32. Бұл қалқытып біріктіруде біріктіру орнында деталдардың сығылуы болады
А) Флюс астында доғалық балқытып біріктіру
В) Жартылай автоматты балқытып біріктіру
С) Қорғау газортасында балқытып біріктіру
Д) Қолмен доғалық балқытып біріктіру
Е) Балқытып біріктіру байланысы
33. Қолмен доғалық балқытып біріктіруде электродтардың диаметрін таңдау неге байланысты
А) Металл балқыту қалыңдығының
В) Қоршаған орта температурасының
С) Балқытып біріктіру кабелінің түйісуіне
Д) Балқытып біріктіру трансформатор типіне
Е) Балқытып біріктіру жұмысының режимі
34. Трансформатордағы балқытып біріктіру токтың реттелуі
А) Бірінші және екінші орам санының өзгеруімен
В) Рекативті орам санының өзгеруімен
С) Екінші орам санының өзгеруімен
Д) Бірінші орма санының өзгеруімен
Е) Магнит өткізгіш тетікпен реттегіш арасында
35. Көпірлік кранның электржетегінің жұмыс режимі
А) Бос жүріс режимі
В) қысқа тұйықталу режимі
С) Қайталама қысқа мерзімді режим
Д) Ұзақ режим
Е) Қысқа мерзімді режим
36. Крандардың электр сұлбаларындағы бақылаушылық және командалық бақылаушы дегеніміз
А) Кранның апатты тоқтатылуын басқару орындары
В) Соңғы ажыратқышты қолмен басқару органдары
С) Қорғау панелін қолмен басқару органдары
Д) Тежегішті қолмен басқару органдары
Е) Механизмнің электржетегін қолмен басқару органдары
37. Көпірлік краннның арбасының механизмінің электржетегі
А) Жүкті көтеру
В) Жүкті қармау
С) Жүкті босату
Д) Жүкті түсіру
Е) Қозғалысқа түсіру
38. Крандардағы жүккөтеру электромагниттерінің арналымы
А) Жүкті қармау және ауыстыру
В) Жүкті қармау
С) Жүкті көтеру және түсіру
Д) Жүкті ауыстыру
Е) Жүкті қармау, ауыстыру, көтеру, түсіру
39. Электр арбаның электржетегін қоректендіру
А) Генераторлар
В) Аккумуляторлы батареялар
С) Күштік рубильник
Д) Күшті тарату қалқаны
Е) ИЗК панелі
40. Конвейердің біріндегі апатты жағдайдағы көлік желісін тоқтату тәсілі
А) апатты конвейерге тәуелсіз тізбекті ажырату: басты, аралық қабылдау
В) Бірінші апатты конвейер, кейін қалған көлік желілері ажыратылады
С) Апатты конвейерде тәуелсіз тізбекті ажырату: қабылдау, аралық, басты
Д) Барлық конвейердің бір мезетте тоқтауы
Е) Тек апатты конвейердің ажыратылуы
41. Электрқозғалтқыштың конвейердің қуатын есептегенде ескерілетін негізгі талаптар
А) Қосылу жиілігі
В) Редуктордың жетекші саны
С) Өндірісті
Д) Жетек барабанының диаметрі
Е) Жұмыстың жалғасы
42. Желдеткіштің білігіндегі моменттің өзгеруі
А) Жылдамдықтың квадратына пропорционал
В) Қысымның квадратына кері пропорционал
С) Қысымның квадратына пропорционал
Д) Өнімділігінің квадратына пропорционал
Е) Жылдамдықтың квадратына кері пропорционал
43. Сығылған ауаны немесе басқа газды алуға қолданады
А) Скрубер
В) Осциллятор
С) Насос
Д) Желдеткіш
Е) Компрессор
44. Центрден тепкіш насос үшін төмендегі дұрыс таңдау
А) Насосты қондырғыны сұлбамен басқару
В) Кернеулі тиристорды басқару
С) Батпайтын реле
Д) Реттегіш
Е) Қозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығы
45. Электр жетектің механизмі мен білтек құрылғыларының орындалуы...
А) Кіріс автоматты
В) Электр қабылдағыш
С) Электромагнитті муфта
Д) Редуктор
Е) Электр тежегіш
46. Басқару электр сұлбаларында білтектің іске қосу батырмасының блокқа түсуін орындаушы
А) Күштік түйіспенің контакторы
В) Аралық реле
С) Батырмалы станция
Д) Жылу релесі
Е) Блок түйіспенің контакторы
47. Электр жабдықтарының ішіне су шашыраудан қорғау үшін
А) Жарылыстан қорғау
В) Герметикалық
С) Шашыраудан қорғау
Д) Жабық
Е) Жабық және шаң өткізбейтін
48. Сұлбалардағы негізгі элементтердің басқару жылдамдығын сөндіреді және кокстарға бөлінеді
А) Уақыт релесі және қысым релесі
В) уақыт релесі және струндық реле
С) Температура датчигі және аралық реле
Д) Уақыт релесі
Е) Уақыт релесі және соңғы ажыратқыш
49. Болат қорыту зауыттарында «сақиналы таразы» типті приборлар өлшеуге қолданылады
А) Шихтаның химиялық құрамын
В) Жүктелетін шихта салмағын
С) Газбен ауаның қысымы мен шығыны
Д) Қорытпа температурасын
Е) Қорытпа уақытын
50. Жаншу станындағы блюмингтің электр жетегіне қойылатын талаптың біреуі ретінде болып табылады
А) Реверстер және жиі қосқыш
В) Станның баяу қорытылуы
С) Өтпелі уақыттың көбірек айналуы
Д) Станның жылдам қорытылуы
Е) Станның тұрақты тежеуіші
51. Бөлшектеуіштің негізгі жетегінің электр қозғалтқышы келесі жағдайда ғана қосылуы мүмкін
А) Ауаны желдету қосулы болғанда
В) Қосылған ауаны беруді қамтамасыз ету
С) Апатты жарықтандыруды қосу
Д) Бөлшектеуі породтарға толы болғанда
Е) Майлау жүйесі дұрыс болғанда
52. Тепе-тең жүктемемен ұзақ мерзімде жұмыс істейтін байыту жабдықтары
А) Күйдіретін машина
В) Сораптар, желдеткіштер, компрессорлар
С) Көпірлі кран
Д) Конвейерлер
Е) Үгіткіш
53. Окомковательдің үрдісі және окатыштың сапасы тікелей бағынышты
А) Барабанның диаметрі
В) Реверстің қосылу жиілігі
С) Құлап бара жатқан ауаның мөлшері
Д) Окомковательдің барабанның айналу жылдамдығы
Е) Шихтаның температурсы
54. Күйдіру процесі кезінде көмекші механизмді басқару сұлбасында қысқа тұйықталудан қорғау ша – арқылы іске асырылады
А) «стоп» батырмасымен
В) Магниттік қосқышпен
С) Жылу релесімен
Д) Контактормен
Е) Сақтандырғышпен
55. Ағаш өңдеу станогының электр жетегін басқарусұлбасындағы автоматты ажыратқыштардың арналымы
А) Анықталған бағдарлама бойынша бірнеше басқару тізбектерін жиі ажыратып-қосуға арналған
В) Электр қозғалтқышын асқын жүктемеден қорғауға арналған
С) Электр қозғалтышының жылдамдығын реттеуге арналған
Д) Күштік тізбектерді коммутациялауға және қорғауға арналған
Е) Бастырмалы станциянаны блоктауға арналған
56. Құрылыс крандарына электр энергиясын енгізу
А) Әуе желілері
В) Штепсельді кабель
С) Металды троллер
Д) Жалаңаш сымдарды ашық орнату
Е) Дөңгелекті және дөңгелексіз ток қабылдағыш
57. Эксковатордың тізбектік және роторлық негізгіжұмыс механизмі болып табылады
А) Ленталы конвейр
В) Рамалардың қалақтарын түсіру құрылғысы
С) Желдеткіштер қондырғысы
Д) Компрессорлы қондырғы
Е) Жұмысшы роторлы дөңгелек
58. Жоғары және аса жоғары кернеулі өндірілген қуаттарды жеткізетін электр станциялары
А) АЭС
В) ГРЭС
С) ГЭС
Д) ЖЭС
Е) ТЭС
59. Электр энергиясын өндіруге арналған ғимараттар мен қондырғылар
А) Қабылдау пункті
В) Трансформатордың қосалқы станциясы
С) Электрмен қамтамассызданыру жүйесі
Д) Электрқондырғы
Е) Электрстанция
60. Төменде келтірілген кернеулердің стандартқа сай келмейтіні
А) 660 В
В) 880 В
С) 220 В
Д) 380 В
Е) 10 кВ
61. Су энергиясын электр энергиясына айналдыратын электростанция түрі
А) ТЭС
В) КЭС
С) ЖЭС
Д) ГЭС
Е) АЭС
62. Электрқондырғыларының негізгі функционалдық бөліктері мен олардың байланыстарын көрсететін сұлбаның аталуы
А) Функционалдық
В) Оперативтік
С) Құрылымдық
Д) Монтаждық
Е) Басты
63. Электр энергиясын энергияның басқа түріне түрлендіретін аппараттар, механизмдер мен агрегаттардың аталуы
А) Электрқабылдағыш
В) Трансформатордың қосалқы станциясы
С) Электрқондырғы
Д) Қоректену көзі
Е) Тарату пункті
64. Токтардың кездейсоқ сөндірілуінің алдын алу үшін жүктеме айырғыштары қамтамассыздандырылады
А) Электр сұлбаларында жоғары иольтты ажыратқыштары бар қондырғылармен
В) Блоктау
С) Көп мөлшерлі оқшаулағыш қондырғылармен
Д) Червякті жетекпен
Е) Жерлендіру құрылғыларымен
65. ПК типті сақтандырғыштардың жанып кеткендігін анықтайды
А) Жаныпкеткен түйіспе бойынша
В) Құмның себілуі бойынша
С) Шытынаған түтікше бойынша
Д) Аспаптың көрсеткіші бойынша
Е) Жұмыс істеу көрсеткішіне қарай
66. Апаттан кейінгі режиміндегі трансформатордағы шектелген асқын жүктеме
А) 10%
В) 70%
С) 20%
Д) 40%
Е) 100%
67. Өлшеуіш ток трансформаторы қандай режимде жұмыс істейді
А) Жүктемесіз режимде
В) Қысқа тұйықталу режимінде
С) Асқын жүктеме режимінде
Д) Қалыпты режимде
Е) Бос жүріс режимінде
68. ЖКБ-құрылғысы
А) Сыртқы қондырғыдағы айырғыштар
В) Аралық реле
С) Кернеу релесі
Д) Жүктемесіз кернеуді басқару құрылғысы
Е) Жүктемелі кернеуді басқару құрылғысы
69. Электрлік аппараттарда сақтандырғыш деп
А) Қысқа тұйықталу және асқын жүктеме кезінде электрлік тізбектің автоматты түрде істен шығуы
В) Электр тізбектерін көрінетіндей етіп ажырату
С) Асқын жүктемелермен қысқа тұйықталу токтарынан қорғау
Д) Электр тізбектерінің жиі қосылып ажыратылмауы
Е) Асқын жүктемеден қорғау
70. Шина дегеніміз
А) Ауа желілері
В) Оқшауламада бекітілген сымдар мен оқшауланбаған өткізгіштер
С) Оқшаулабаған өткізгіштер
Д) Сымдар мен кабельдер
Е) Оқшауланған өткізгіштер
71. Тұтынушыларды үзіліссіз электрқамтамасыз ету үшін сұлбаларға қойылатын талаптар
А) Әмбебаптылық
В) Оперативтік
С) Экономикалық тиімділік
Д) Қарапайымдылық
Е) Сенімділік
72. Электр қабылдағыштар жұмыс істеу режиміне байланысты бөлінеді
А) 6 топқа
В) 5 топқа
С) 3 топқа
Д) 2 топқа
Е) 4 топқа
73. І дәрежелі тұтынушыларды электрмен қамтамасыз ету үзілісі рұқсат етіледі
А) Резервтің автоматты қосылу уақытында
В) 24 сағаттан кем емес
С) 2 сағаттан кем емес
Д) Кезекші персоналымен қосымша қоректі қосу кезінде
Е) Үзіліс берілмейді
74. Электрлік аппараттар, үш фазалы қозғалтқыштармен басқаруға және оларды асқын кернеуден қорғауға арналған
А) Рубильник
В) Сақтандырғыш
С) Автоматты ажыратқыш
Д) Магниттік қосқыш
Е) Түйістіргіш
75. Қысқа тұйықталу токты ажырату үшін автоматты конструкциялық сөндіргіш элементі
А) Жылу релесі
В) Көмекші түйіспе
С) Доғасөндіргіш камера
Д) Ең негізгі түйіспе
Е) Электрмагнитті бөліпайырғыш
76. Қозғалмалы қабылдағыштарды кернеуі 1000В дейінгі қоректендірудің электрлік желілерінде қолданылады
А) Сымдар
В) ШТМ
С) ШОС
Д) ШМА
Е) ШРА
77. Күштік трансформаторлар ГОСТ-қа сай электр жұмыстарын жарықтандыру аспаптарындағы рұқсат етілген кернеулері
А) 15%
В) ±10%дан
С) -5%дан +10%ға дейін
Д) -5%дан +5%ға дейін
Е) +2,5%дан +5%ға дейін
78. Электр мен қамтамасыз ету жүйесінде кернеуді реттеу құралдары
А) Редукторларды орнату
В) Реакторларды орнату
С) Жоғарғы болатты ажыратқышты орнату
Д) Разрядчикті орнату
Е) Синхронды компенсаторлар, конденсаторлы батареялар, сзықты реттегіш, күштік трансформаторлар
79. Cos φ қуат коэффициентінің жоғарлауы тәуелді
А) Реактивті қуатты тұтынудың төмендеуінен
В) Қоректену трансформаторы
С) Желілік қоректену көзінен
Д) Q реактивті қуатты тұтынудың төмендеуінен
Е) Кернеу көзін жоғарылату
80. Реактивті қуатты негізінен тұтынушылар
А) Трансформаторлар
В) Кабельді желі
С) Әуе желілері
Д) Реакторлар
Е) Асинхронды қозғалтқыштар
81. Электрэнергия шығынының негізгі өлшемі
А) Күштік трансформаторлар
В) Кабельді желілер
С) Жарықтандыру желісі
Д) Шина өткізгіштер
Е) Әуе желілері
82. Базисті бола алмайтын кернеу
А) 5кВ
В) 37кВ
С) 115кВ
Д) 0,4кВ
Е) 6,3кВ
83. ҚТ кезінде токтың мәнін шектейтін электрлік аппарат
А) ҚТ
В) Айырғыш
С) Сақтандырғыш
Д) Разрядник
Е) Реактор
84. Ажыратқыштарды мына сипаттамалармен таңдамайды және тексермейді
А) Термиялық тұрақтылығына
В) Жүктеме тогымен
С) Қондырғыменжәне кернеумен
Д) Динамикалық тұрақтылығына
Е) Ажыратылған ток бойынша
85. Трансформаторда қалыпты режимдегіжүктелу коэффициентінің өлшемі
А) 0,4
В) 1
С) 0,95
Д) 1,4
Е) 0,6-0,8
86. Цехтың ТП жоғарғы кернеу бойынша
А) 6-10кВ
В) 110кВ
С) 35кВ
Д) 0,4кВ
Е) 220кВ
87. Ішкі қондырғылардың КТН-сы орындалады
А) Күштік трансформаторлар мен таратқыш құрылғысынан
В) Кіріс құрылғысынан және күштік трансформатордан
С) Таратқыш құрылғысымен конденсаторлы құрылғысынан
Д) Кіріс құрылғысынан, күштік трансформатордан және таратқыш құрылғысынан
Е) Кіріс құрылғысынан және таратқыш құрылғысынан
88. Кернеуі 1000В жоғары болатын конденсатор қондырғыларды көп фазалы қысқа тұйықталудан қорғау
А) Автоматты ажыратқыш
В) Төменгі вольтты ажыратқыш
С) Магниттік қосқыштар
Д) Жоғарғы вольтты сақтандырғыш ИК
Е) Жоғарғы вольтты ажыратқыш
89. Бір фазалы қысқа тұйықталудан төменгі кернеу бөлігінде цехты ҚС – дың күштік трансформаторларды қорғау
А) Жоғарғы вольтты ажыратқыштармен
В) Магнитті қосқыштармен
С) Дифференциалды қорғаныс
Д) Сақтандырғыштармен
Е) Автоматты ажыратқыштармен
90. Күштік транс-ды фазааралық және орамды тұйықталудан, сонымен қатар жерге бір фазалы тұйықталудан қорғау түрі
А) Газды қорғау
В) Максималды-токты қорғау
С) Асқын жүктеме
Д) Тоқтық ажыратқыш
Е) Дифференциалды қорғау
91. Электр қамтамасыздандыру жүйесіндегі телемеханизация құрладары
А) Телеөлшеу-ТӨ
В) Телебасқару-ТБ, телесигналды-ТС, Телеөлшеу-ТӨ
С) телесигналды-ТС
Д) Телебасқару-ТБ
Е) Компьютерлік басқару
92. Ақылық есептеуге электр энергиясын өндіруді және тұтынушымен жіберілген электр энергиясын есепке алу дегеніміз
А) ЭЭ толық еспеке алу
В) Электр энергиясын реактивті есепке алу
С) Электр энергиясын техникалық есепке алу
Д) Электр энергиясын есепке алу
Е) Электр энергиясын активті есепке алу
93. Ұйымдардағы ҚР еңбек заңдарын сақтауды мемлекеттік бақылау іске асырады
А) Мекеменің бас инженері
В) Жұмыс беруші
С) Еңбек қорғау жөнінде қоғамдық инспекторлар
Д) Техника қауіпсіздік инженері
Е) Мемлекеттік еңбек инспекторы
94. Сала бойынша бекітіледі
А) Аймақтық орталықтармен
В) Сәйкестендірілген министрліктермен
С) Өндірістермен
Д) Мемлекетаралық советтік ТМД стандарттау, метрология және сертификация
Е) Техникалық комитетпен
95. Мемлекеттік стандарттар бекітіледі (МЕСТ)
А) Өндірістермен
В) Сәйкестендірілген министрліктермен
С) Техникалық комитетпен
Д) Аймақтық орталықтармен
Е) Мемлекетаралық советтік ТМД стандарттау, метралогия және сертификация
96. Өкпе мен жүректің жұмысы тоқтағанда өмірдің өлімге әкеп соғуы
А) Электрлік соғуы
В) Электрлік шок
С) Клиникалық өлім
Д) Биологиялық өлім
Е) Жүрек фибрилляциясы
97. Қан ағу, жарақаттан қан аққан қызыл қошқыл түсті қан не деп аталады
А) Веналық
В) Ішкі
С) Артериалдық
Д) Аралас
Е) Капилярлық
98. Жасанды демалдырудың орындағанда минутына кем емес
А) 2-3 үрлеу
В) 20 үрлеу
С) 12 үрлеу
Д) 15 үрлеу
Е) 5-6 үрлеу
99. Сүйек сынғанда шинаны қою керек
А) сынған жердің буынын қозғалтпауға дейін орнына жеткізу
В) Қанның ағуын тоқтату
С) Сынған жерді қозғалтпау
Д) Сүйектердің қозғалысын азайту
Е) Сүйектерді қозғалтпау, қанның ағызуын тоқтату
100. Киімнің сыртынан теріге қышқыл және сілті әсер еткенде
А) Киімін жуып тастау қажет
В) Оны киімінен жуып тастау, одан кейін кесіп және дымқыл киімін шешіп терісін жуу
С) Жәбірленуші кесіп жыртып және шешіп алу, терісін жуу
Д) Теріні сумен жуу
Е) Терісін қоспамен жуу
101. Бөлмедегі қауіпсіз ортада кернеу қауіпсіз есептеледі
А) 60В дейін
В) 34В-қа дейін
С) 127В дейін
Д) 36В жоғары
Е) 12В дейін
102. 1 кВ дейінгі РУ күшті және жарықтандыру сымы үшін оқшауланған кедергісі болуы қажет
А) 5мОм
В) 0,5мОм кем болмауы керек
С) 4Ом көп болмауы керек
Д) 0,5Ом көп болмауы керек
Е) 0,5Ом кем болмауы керек
103. Кернеуі 1 кВ дейінгі 2-ші тізбектей басқару, қорғану дабылдың оқшауланған кедергісі болуы қажет
А) 0,5мОм
В) 4Ом көп болмауы керек
С) 0,5мОм кем болмауы керек
Д) 0,5Ом артық болмауы
Е) 5мОм кем болмауы
104. Электроқұрылғылардағы тасымалданатын жерлену 1 кВ дейін орындалады, қоладан жасалған сымның көлденең қимасы
А) 16мм2
В) 10мм2
С) 20мм2
Д) 4мм2
Е) 025мм2
105. Электр қондырғыларының қорғаныс шегі
А) Төменгі кернеуді пайдалану, қосарлы оқшаулау, жерлендіру, нөлдеу, ұйымдастыру және техникалық қауіпсіздік
В) Төменгі кернеуді пайдалану, қосарлы оқшаулау, ұйымдастыру және техникалық қауіпсіздік
С) Төменгі кернеуді пайдалану, қосарлы оқшаулау, жерлендіру, нөлдеу, оқшаулауды бақылау
Д) Төменгі кернеуді пайдалану, қосарлы оқшаулау, жерлендіру, нөлдеу, ұйымдастыру оқшаулауды бақылау, ауаның қалпын бақылау, оқшаулауды бақылау
Е) Төменгі кернеуді пайдалану, қосарлы оқшаулау, жерлендіру, нөлдеу, оқшаулауды бақылау, қорғанысты өшіру, қоршау, блокировки, сигнализация
106. Сигналға әсер ететін жерге тұйықталу нені табуда қолданылады
А) кернеудің төмендеуі
В) Үшфазалық тұйықталу
С) Жерге толық тұйықталу
Д) Бір фазалық тұйықталу
Е) Екіфазалық тұйықталу
107. Диэлектрик қолғаптарды сынайды
А) Сынамайды
В) 3 айда 1 рет
С) 1 жылда 1 рет
Д) 3 жылда 1 рет
Е) 6 айда 1 рет
108. Жекеленген штангалар мына қорғаныс құралдарына жатады
А) Негізгі, 1000 В дейін және жоғары
В) Негізгі, 1000 В жоғары, қосымша 1000 В дейін
С) Қосымша 1000 В дейін және жоғары
Д) Қосымша 1000 В жоғары, негізгі 1000 В дейін
Е) Негізгі 1000 В жоғары
109. Кернеуі 1000 В дейінгі электрқондырғыларындағы қосымша электр қорғаныс құралдары
А) Диэлектр етіктер, кернеу көрсеткіштері, кестелер және қауіпсіздік белгілері
В) Диэлектр қолғаптар, етіктер, жекелеген штанга, қойғыштар
С) Диэлектр қолғаптар, кілемше, жекелеген қолғаптар
Д) Диэлектр талонгтар, қолғаптар, кілемше, жекелеген ұстайтын аспап
Е) Диэлектрлік талонгтар, кілемше, жекелеген қойғыштар, тасымалды жерлендіру, кестелер және қауіпсіздік белгілері
110. Нарядпен қарастырылған жұмыс орнын ұйымдастыру шараларын өзгертуге
А) Жұмысқа жіберушінің рұқсатымен болады
В) Рұқсат етілмейді
С) Жауапкершілігі бар бастықтың рұқсаты бойынша болады
Д) Рұқсат етіледі
Е) Наряд берушінің рұқсаты бойынша болады
111. Нарядты беруге құқығы бар
А) Әкімшілік – техникалық қызметкер – оперативті топ, ІV электрқауіпсіздігіндегі электрқондырғыларында 1000 В дейін және V топтағы электрқондырғыларда 1000 В жоғары
В) Цехтың бастығы, ауысым бастығы
С) Дәрежесі кернеуі1000В дейінгі электрқондырғыларында, ІV топтан төмен емес және кернеуі 1000 В жоғары электрқондырғыларында, V топтан кем емес әкімшілік – техникалық персонал
Д) Әкімшілік-техникалық қызметкер электрқауіпсіздігі жағынан ІV топтағы электрқондырғыларында 1000 В дейін және жоғары цехтың бастығы, ауысым бастығы
Е) Әкімшілік-техникалық қызметкер электрқауіпсіздігі жағынан ІV топтағы электрқондырғыларында 1000 В дейін және жоғары
112. Өшірілген қондырғыларындағы кернеудің жоқтығы төмендегідей тексеріледі
А) Жақын фазада
В) Алыстағы фазада
С) Әртүрлі екі фазада
Д) Барлық алты кірмесінде және қысқыштарда
Е) Барлық фазада
113. Люменесценттік шамның жұмысы тогын шектейтін элемент
А) Стартермен
В) Резистормен
С) Балласты кедергі
Д) Конденсатормен
Е) Дросселмен
114. Өндірістік цехтың жалпы жарықтандырылуы...
А) Күштік жүктемелі біріктірілген фидерлермен
В) Апат фидерлермен
С) Қорлы фидерлермен
Д) Қосымша фидерлермен
Е) Өздік фидерлермен
115. Жеке жұмыс орындарымен жалпы барлық бөлімелерді қажет жарықтандырумен қамтамасыз ететін жарықтандыру жүйесі
А) Жергілікті
В) Сыртқы
С) Аралас
Д) Апатты
Е) Жалпы
116 . Кедергі пешінің қыздыру элементтеріне қатысты емес талаптар
А) Конструкциялық орындау
В) Қышқылдық тұрақтылық
С) Ұзақ мерзімділік
Д) Ыстық беріктік
Е) Жоғарғы меншікті электр кедергісі
117 . Кедергі пештеріндегі қоректің негізгі кернеуі
А) 380 В
В) 220 В
С) 500 В
Д) 127 В
Е) 6 кВ
118 . Индуктивті қатыру қондырғыларында қатқан қабат тереңдігі неге байланысты
А) Қосылатын конденсатор сыйымдылығы
В) ндуктелетін сымның ұзындығы
С) Ток өткізгіш шина материалы
Д) Жіберілген кернеу
Е) Айнымалы ток жиілігі
119. Каналды индукциялық пешті автоматты реттеу
А) Қосымша реакторларды тізбегіне ендіру есебінен
В) Конденсатор батареияларының сыйымдылығының өзгеруі есебінен
С) Кедергі тізбегіне ендіру есебінен
Д) Электродтар арасындағы доға ұзындығының өзгеруі есебінен
Е) Қажет етпейді
120. Балқытып біріктіру түзеткіштерінің конструкциясындағы өсу жылдамдығын шектеу үшін қарастырылады
А) Транзисторлар
В) Резисторлар
С) Дроссельдер
Д) Диодтар
Е) Конденсаторлар
121. Балқытып біріктірудің трансформаторының жұмысы
А) Бос жүріс режимі
В) Күрт ауысымды жүктемелі режим
С) Қысқа мерзімді режим
Д) Ұзақ режим
Е) Қысқа тұйықталу режимі
122. Тұрақты токтағы электрлік балқытып біріктірудің негізгі артықшылықтары
А) Тиристорлы түзеткіштерді қолдану
В) Ерекше конструкциялы электродтарды қолдану
С) Балқытып біріктірудің сапасы
Д) Балқытып біріктіру трансформаторларының габариттері
Е) Cos φ жоғарлылығы
123. Көпірлі кранның көтеру механизмінің электрқозғалтқышының қуатын есептегенде ескерілетін негізгі көрсеткіш
А) Көпірлі кранның арбасының салмағы
В) Полиспастаның беру саны
С) Көтерілетін жүк биіктігі
Д) Көтеру қалқанының барабан радиусы
Е) Көпірлі кранның жүк көтерілімдігі
124. Бұл механизм көпірлі кранның негізгі жетегіне жатады
А) Көпірді қозғалту механизмі
В) Көпірді тежеу механизмі
С) Арбаны тежеу механизмі
Д) Арбаны тежеу механизмі
Е) Жүкті көтеру және түсіру механизмдері
125. Көпірлі кранды басқару сұлбасындағы соңғы ажыратқыштың арналымы
А) Электрқозғалтқыштың жыдамдығын реттеуге
В) Шығару кранын жөндеуге
С) Тізбектерді коммутациялық біріктіру
Д) Асқын жүктемеден тізбекті қорғау
Е) Блоктау тізбегіндегіқорғау функциясы
126. Көпірлі кранның электр сұлбасындағы гидроэлектритергіштің арналымы
А) Электржетекті үдету
В) Электржетектің фазаларын қайта қосу
С) Электржетекті тежеу
Д) Электржетектің реверсі
Е) Электржетек жылдамдығын реттеу
127.Электрмен қамсыздандыру жүйесінде электр қондырғылары қаншаға бөілнеді?
А) 2 түрге
B) 3 түрге
C) 4 түрге
D) 5 түрге
Е) 6 түрге
128. Электрстанциясы дегеніміз не?
А) Электр станциясы дегеніміз- энергияның басқа түрлерінен ( отын энергися, су энергиясы, жел энергиясы, атом энергиясы) электр энергиясын өндіретін орын.
B) Электр энергиясын өндіріс орындарына жеткізіп таратып беруге арналған орын
C) Электр станцияларынан, электр беріліс желілерінен, қосалқы станцияларынан, жылу торабынан тұратын және электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз етіп отыратын жүйені айтамыз
D) энергетикалық жүйенің бір бөлігі ол электр станциясынан, бөліп тарату құрылғысынан, электрлік тораптан және эелктр қабылдағыштардан тұратын жүйені айтамыз
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
129. Энергетикалық жүйе дегеніміз не?
А) Электр станциясынан шыққан электр энергиясын бөліп тарататын немесе 2-реттік кернеуді төмендететін қосалқы станция
B) Электр энергиясын бөлуге арналған транформаторлар мен басқада электр аппараттарының көмегімен электр энергисын таратуға арналған пункт
C) Электр станцияларынан, электр беріліс желілерінен, қосалқы станцияларынан, жылу торабынан тұратын және электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз етіп отыратын жүйені айтамыз
D) Энергияның басқа түрлерінен ( отын энергися, су энергиясы, жел энергиясы, атом энергиясы) электр энергиясын өндіретін орын.
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
130. Электрлік жүйе дегеніміз не?
А) Электр станцияларынан, электр беріліс желілерінен, қосалқы станцияларынан, жылу торабынан тұратын және электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз етіп отыратын жүйені айтамыз
B)Электр энергисын түрлендіріп бөліп таратуға арналған транформаторлардан және басқада аппараттардан тұратын станцияны атаймыз.
C) Энергияның басқа түрлерінен ( отын энергися, су энергиясы, жел энергиясы, атом энергиясы) электр энергиясын өндіретін орын.
D) энергетикалық жүйенің бір бөлігі ол электр станциясынан, бөліп тарату құрылғысынан, электрлік тораптан және эелктр қабылдағыштардан тұратын жүйені айтамыз.
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
131. Қосалқы станция дегеніміз не?
А) Электр энергисын түрлендіріп бөліп таратуға арналған транформаторлардан және басқада аппараттардан тұратын станцияны атаймыз.
B) Энергетикалық жүйенің бір бөлігі ол электр станциясынан, бөліп тарату құрылғысынан, электрлік тораптан және эелктр қабылдағыштардан тұратын жүйені айтамыз.
C) Энергияның басқа түрлерінен ( отын энергися, су энергиясы, жел энергиясы, атом энергиясы) электр энергиясын өндіретін орын.
D) Электр станцияларынан, электр беріліс желілерінен, қосалқы станцияларынан, жылу торабынан тұратын және электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз етіп отыратын жүйені айтамыз
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
132. электр тұтынушылардың қанша категорияға бөлінеді?
А) 2 категорияға
B) 3 категорияға
C)4 категорияға
D) 5 категорияға
Е) категориясыз
133. Электр тартым деп нені атаймыз?
А) Кабельдер м ен сымдарды және оларды бекітіп ұстап тұруға, қорғауға арналған құрылымдар мен бөлшектердің жиынтығын атаймыз.
B) Электр тартымдарға изоляцияланған, орнатылатын сымдар, сондай-ақ қимасының ауданы 16 мм резинка немесе пласмасса изоляциялы, сауытсыз, металл, немесе пласмасса қабықшалы күш кабельдер
C)Орындалу тәсілдеріне орай ашық және жабық, ал жүзгізілу орындарына орай ішкі және сыртқы болып бөлінеді
D) Ғимараттар мен құрылыстардың қабырғасының, ішкі төбесінің үстімен және олардың фермаларына және басқа құрылыс бөліктеріне бектіліп жүргізілген электр тартым
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
134. Сым дегеніміз не?
А)Кіші кернеулі электр тарту тораптарына сымды орнатылатын сым деп атайды. Жылжымалы және тасымалы электр құрылғыларын ток көзіне қосу үшін, тарамдарының иілгіштігі жоғрылатылған дәне изоляцияланған сым – баулық сым
B) Электр тартымдарға изоляцияланған, орнатылатын сымдар, сондай-ақ қимасының ауданы 16 мм резинка немесе пласмасса изоляциялы, сауытсыз, металл, немесе пласмасса қабықшалы күш кабельдер
C)Тартылу және эксплутациялану жағдайына орай үстінде жеңіл металл қабықшасы, талшық материалдан не талсымнан дайындалған орамасы және торламасы бар бір немесе бірнеше ширатылған талсымнан не бір не бірнеше изоляцияланған тарамдардан тұратын бұйым - сым деп аталады.
D) Кабельдер м ен сымдарды және оларды бекітіп ұстап тұруға, қорғауға арналған құрылымдар мен бөлшектердің жиынтығын атаймыз.
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
135. Сымдардың маркасындағы бірінші әріп нені білдіреді?
А) өткізетін тарамның материялы.
B)изоляциясының материялы
C) сым
D) түтіктіктер ішімен жүргізілуге арналған
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
136. Жарықтандыру электр қондырғылары дегеніміз не?
А) Ғимараттарды белгілі бір аймақты жарықтандыруға арналған электротехникалық құрылғы
Б) Үйлерді жарықтандыруға арналған шамдар
C)даланы жарықтандыруға арналған шамдар
D) көлікті жарықтандыруға арналған шамдар
137. Жарықтандыру мақсатына қарай жарық көзі қаншаға бөлінеді?
А)2
B)6
C)8
D) 5
Е) 4
138. Жалпы жарықтандыру дегеніміз не?
А) Бөлмені жартылай жарықтандыру немесе жалпы жарықтандыру
B) Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
139. Жергілікті жарықтандыру дегеніміз не?
А) Бөлмені жартылай жарықтандыру немесе жартылай жарықтандыру
B) Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
140. Апаттық жарықтандыру дегеніміз не?
А) Жұмыстық жарықтанжыру істе шыққан кезде немесе апат болған жағдайда жұмысты жалғастыру үшін немесе адамдарды эвакуациялау үшін жарықтадырады.
B) Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
141 Аралас жарықтандыру дегеніміз не?
А) Бөлмені жартылай жарықтандыру немесе жартылай жарықтандыру
B)Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C)жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
142. Жұмыстық жарықтандыру дегеніміз не?
А) Бөлмені жартылай жарықтандыру немесе жартылай жарықтандыру
B)Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
143. Тасымалы жарықтандыруда қауіпті орындар үшін кернеу қанша болу керек?
А)220 В
B)380В
C) 500 В
D) 12 В
Е) 36 В
144. Электрлік сұлба дегеніміз не?
А) сызбалар
B) сызбада белгіленген электржабдықтарының шартты белгілері
C)Электр жабдықтардың барлық түрлерін басқаруға және басқада элементтермен электрлік тізбектерді байланыстыруға және шартты белгілер арқылы берілген электр қондырғыларының жұмысын анықтайтын құжат
D) шартты белгілер
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
145. Адам өміріне қауіпті ток күші?
А)0,2 А
B)0,3А
C)0,5А +
D) 0,05...0,1А
Е) 0,4А
146. Қорғаныстық жерлендіру дегеніміз не?
А) Жерлендіргіш өткізгіш арқылы жермен электрлік қосу.
B) Электржабдықтады жермен жалғау
C)Жерге артық токты өткізу
D) жабдықтарды қорғау
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
147. Жерлендіргіш дегеніміз не?
А) Жермен жалғастырылған металл өткізгіш.
B) Жабдықтың жерлендірілетін бөлігін жерлендіргішпен қосып немесе жалғап тұратын метал өткізгіш
C)Жерленгіш пен жерлендіру өткізгішінің жиынтығы
D) транформатордың немесе генератордың жермен тұйық жалғанған бейтарабының өткізгіш сымы
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
148. Нөлдік өткізгіш дегеніміз не?
А) Жермен жалғастырылған металл өткізгіш
B) Жабдықтың жерлендірілетін бөлігін жерлендіргішпен қосып немесе жалғап тұратын метал өткізгіш
C)Жерленгіш пен жерлендіру өткізгішінің жиынтығы
D) транформатордың немесе генератордың жермен тұйық жалғанған бейтарабының өткізгіш сымы.
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
149. Жерлендіруші өткізгіш дегеніміз не?
А) Жермен жалғастырылған металл өткізгіш
B) Жабдықтың жерлендірілетін бөлігін жерлендіргішпен қосып немесе жалғап тұратын метал өткізгіш
C) Жерленгіш пен жерлендіру өткізгішінің жиынтығы
D) транформатордың немесе генератордың жермен тұйық жалғанған бейтарабының өткізгіш сымы.
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
150. Адам үшін токтың мәні қанша амперден жоғары болса өлімге әкеліп соқтырады?
А)0,3А
B) 0,2А
C) 0,1 А
D) 0,001А
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
151. Есептік қуат формуласын көрсет (тұрақты ток үшін)
А) Рр=КсРУ
B) I= КсРУ
C) I=R*Q
D) I=I
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
152. Жерлендірудің қанша түрі болады?
А) 1түрі
B)3түрі
C) 2 Түрі
D) 4түрі
Е) 8 түрі
153. Өзіндік жерлендіру дегеніміз не?
А) Жерге орналастырылған жерлендіру мақсатына қызмет ететін құрылғылар
B) Жерлендіретін қондырғы
C) Өздігінен жерлендірілген қондырғы
D) жерлендіруші қондырғы
Е) Дұрыс жауабыж жоқ
154.Трассада электр өткізгішті орналастыру үшін шұңқырдың тереңдігі қанша болу керек?
А) 100 мм
B)33 мм
C)200 мм
D) 600-800 мм
Е) 85 мм
155. Электр энергиясын өндіру үшін отын энергиясын пайдаланатын станция.
А) ЖЭС
B)СЭС
C) АЭС
D) КЭС
Е) АУЭС
156. Электр энергиясын өндіру үшін уран энергиясын пайдаланатын станция.
А) ЖЭС
B) СЭС
C)АЭС
D) КЭС
Е) КУЭС
157. Асинхронды қозғалтқыштың қосыпжіберу уақыты
А) 6 мин
В) 5 сек
С) 10 сек
D) 45 сек
Е) 2 мин
158. Трансформатордың жұмыс принципі қандай құбылысқа негізделген
А) резонанс
В) электронды эмиссия
С) электромагниттік индукция
D) Фотоэффект
Е) өздік индукции
159. Металдың электр тогын өткізу қасиеті:
А) Жылуөткізгіштік
В) Электрөткізгіштік
С) Сызықтық созылу коэфиценті
D) Меншікті жылуөткізгіштік
Е) Жылулық кеңею коэфиценті
160. Реверс дегеніміз не?
А) Айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру
В) Жылдамдықты бір қалыпты реттеу
С) Айналу жиілігін реттеу
D) Қосымша магнит ағынын тудыру
Е) Ротордың айналу бағытын өзгерту
3086102286000161. Белгісі жалғанудың қандай түрін білдіреді
А) зигзаг
В) Жұлдызша
С) Үшбұрышша
D) Толық емес жұлдызша
Е) Жүлдызша нольмен
162. Шойынның құрамында қанша пайыз темір мен көміртегінің қоспасы бар?
А) 6,7 %
В) 2,4 ден 3,8дейін %
С) 2 жоғары%
D) 6,7 %жоғары
Е) 2,14% жоғары
163.Металдардың ауада оттегімен әрекеттесуі:
А) Ыстыққа төзімділік
В) Қышқылға төзімділік
С) Қышқылдануы
D) Коррозияға төзімділік
Е) Төзімділік
164. Шаңнан қорғау түрлеріне байланысты жарықтандырғыштар қалай бөлінеді
А) Нығыздалған нығыздалмаған
В) таза немесе соққыдан қорғалған
С) Шаңнан қорғалған, шаң өтпейтін шаңнан қорғалмаған
D) Аз өтетін, өтпейтін
Е) Шаң өткізетін және қорғалған
165. Ғимараттардың үстінгі жағын жарықтандыруға арналған жарықтандыру
А) Күзеттік
В) Жергілікті
С) Тоспалы
D) Сыртқы
Е) Жарнамалық
166. Электрлік зарядтар жинауға арналған құрылғы
А) генератор
В) түзеткіш
С) конденсатор
D) күшейткіш
Е) стабилитрон
167. Электрэнергиясын көрінетін сәулелік энергияға түрлендіретін құрылғы
А) Түзеткіш
В) Электрэнергия көзі
С Жарық көзі
D) Түрлендіргіш
Е) Диод
168. Ғимараттың ішінде конструкциялық бөліктерінің бос жабық орындарының ішінде төселген электр тартым
А) Сыртқы
В) Жасырылған
С) Ашық
D) Ішкі
Е) Жабық
169. Өндірістік орындарда жарықтандыруды немен басқарады
А) Реактормен
В) Жарықтандыру қалқанымен
С) айырғыштырмен
О) майлы қүштік ажыратқыштармен
Е) қысқа тұйықтағыштармен
170. Жарықтылықтың өлшем бірлігі
А) Семене
В) Кандела
С) Фарада
D) Люмен
Е) Люкс
171. Люминесценттік шамды қосқанда стартер қандай қызмет атқарады
А) Сынаптың булануы
В) Электродтарды қыздырып доғалық зарзяд тудырады
С) Жарық сапасын жақсартады
D) люминафорды жарықтандыру
Е) шам түйіспесіндегі қыздыру білтесін жалғау
172. Қыздыру шамының стандартты қуаты (Вт)
А) 45, 50, 75
В) 36, 42, 220
С) 60, 100, 150
О) 65, 120, 80
Е) 20, 30, 40
173. Жұмыстық жарықтандыру істен шыққан уақытта жұмыс орнын уақытша жарықтандыратын жарықтандыру
А) Қосымша
В) Апаттық
С) Эвакуациялық
D) Қолдан
Е) Уақыт
174. Электр тораптарындағы кедергінің шмасын өзгерте алатын аспап
А) Контроллер
В) Барабанды контролер
С) Реостат
D) Элетрмагниттік қосқыш
Е) Басқару кілті
175. ЛХБ шамыны маркасы
А) Лампа холодного белого цвета
В) Лампа, заполненная хлоридом бария
С) Нить лампы - хромовая
D) Лампа для холодимых камер
Е) Лампа безопасная хозяйственная
176. Жарық деңейін анықтайтын аспап
А) Фазометр
В) Варметр
С) Тахометр
D) Люксметр
Е) Омметр
177. Вакуумда металдың бетіне электрондардың шығу құбылысы
А) трансформация
В) электронды эмиссия
С) генерация
D) сәулелену
Е) түзету
178. Нақты өлшеу аспабының класы
А) 4
В) 0,05
С) 1,5
D) 5
Е) 0,5
179. Үшбұрышша жалғаған жағдайда
А) Барлық фазаның ұштары бір нүктеде жалғанады
В) Бір фазаның соңы екінші фазаның ұшымен жалғанған
С) Орамдар паралль қосылған
D) Орамдар аралас қосылған
Е) Барлық фазаның ұштары бір нүктеде жалғанды
180. Электрэнергиясының шығынын өлшейтін аспап
А) Фазометр
В) Электэнергиясын есептегіш аспап
С) Амперметр
D) Частотомер
Е) Ваттметр
181. Резисторларды параллель жалғаған кезде .............тұрақты болып қалады
А) Қуат
В) Кернеу
С)Сиымдылық
D) Ток күші
Е) Электр энергиясы
182. Единица измерения периода переменного тока Айнымалы токтың периодының өлшем бірлігі
А) Радиан
В) Тесла
С) Секунд
D) Герц
Е) Градус
183. Электрөлшеуіш аспаптарының классификациялануы
А) Көлемі бойынша
В) Салқындату әдісі бойынша
С) Жұмыс принціпіне, дәлдік класына, өлшем бірлігіне, ток түріне байланысты
D) Қолдану әдісіне, физикалық қасиеттеріне
Е) Сақтау талаптарына
184. Магниттік ағынның өлшем бірлігі
А) Генри
В) Герц
С) Фарада
D) Вебер
Е) Тесла
185. Таза темірдің балқу температурасы:
A) 1539О C
В) 1400О С
С) 300О С
D) 910О С
Е) 768О С
186. Бірфазалық трансформаторды ең алғаш ойлап тапқан
А) М.О. Доливо – Добровольский
В) П. Н. Яблочков
С) Э. Х. Ленца
D) В. В. Петров
Е) И. Ф. Усагин
187. Дененің көлемінің күшқолдану арқылы сыққанда днформациялануы қалай аталады:
А) Сығылу
В) Кесілу
С) Қозғалу
D) Айналу
Е) Созылу
188. Үш түрлі агрегаттық күде бола алатын зат:
А) Спирт
В) Эфир
С) Темір
D) Су
Е) Сынап
189. Металдардың электр тогының өтуіне қарсылық көрсету қаблеті:
А) Қуат
В) Электрлік кедергі
С) Электрөткізгіш
D) Жылулық кеңею
Е) Кернеу
190. Кабельдерді төсеуге траншеяның тереңдігі
А) 100 - 150см
В)Кабельдің маркасына байланысты
С) 30 - 40см
D) 50 - 80см
Е) Кабельді салқындату түріне байланысты
191. Жрықтандыру тораптарында ................ жерлендіру керек
А) Жарықтандырғыштарды метал корпустарын, жеткізу тростарын
В) Жарықтандырғыштың барлық корпусын
С) Жарықтандыру өткізгіштерінің тарамдарын, қондыру бұйымдарын
D) Жарықтандырғыштардың кабелін, кабельдің беткі қабатын
Е) Жарық көзін
192.Жарық көздеріндегі жарықтану білтесін неден жасайды?
А) Вольфрам
В) Болат
С) Латун
D) Нихром
Е) Мыс
193. Гакльваникалық токтың бірінші көзі
А) батарея
В) гальваникалық элемент
С) конденсатор
D) генератор
Е) аккумулятор
194. Конденсатордың сиымдылығының өлшем бірлігі
А) Вольт
В) Ом
С ) ватт
D) фарада
Е) герц
195. Аталған металдародың ішінде қай металдың балқу температурасы жоғары
А) Бронзы
В) Вольфрам
С) Серебра
D) Меди
Е) Алюминия
196. Болаттың қаттылығын арттыру үшін марганецтің көлемі.
А) 1%кем емес
В) 0,90%
С) 0,20%
D) 0,50%
Е) 1% аз емес
197. Қуатты өлшеуге арналған аспап
А) Санағыш
В) Омметр
С) Амперметр
D) Вольтметр
Е) Ваттметр
198. Қабатты толықтырғыш пласмассаға жататындар
А) Аминопласт
В) Целлопласт
С) Фенопласт
О) Этинопласт
Е) Текстолит
199. Баяу еритін металды көрсет:
А) Сынап
В) Кремний
С) Темір
D) Вольфрам
Е) Олово
200. Механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын машина
А) Қозғалтқыш
В) Түзеткіш
С) трансформатор
D) генератор
Е) инвертор
201. Электрэнергиясын механикалық энергияға айналдыратын машина
А Түзеткіш
В) трансформатор
С) реактор
D) Қозғалтқыш
Е) генератор
202. Қыздырғанда өз көлемін өзгертетін металдың қаблеті:
А) Жылу сиымдылық
В) Сызықтық кеңею коэффициенті
С) Жылулық кеңею коэффициенті
D) Жылуөткізгіштік
Е) Жылулық (термиялық) кеңею
203. Жарықтандырғыштарды тросқа ілген кезде оларды жол өтпелердегі биіктігі
А) 1,5 м
В) 2,5 м
С) 2,5 м
D) 4,5 м
Е) 6,5 м
204. ЛД маркалы люминецентік шамның
А) Дуговая ртутная лампа
В) Дугогасительная лампа
С) Лампа с дневной решеткой
О) Лампа с двойной спиралью
Е) Лампа дневного света
205. Толық қуаттың өлшем бірлігі
А) ВА
В) Вт
С) В
D) Ампер
Е) Вар
206. Тұрақты ток генераторының қозғалмалы бөлігі
А) якорь
В) статор
С) индуктор
D) Орам
Е) Щеткалы механизм
207. Ертінді түзетін заттар қалай аталады:
А) Молекула
В) кристалл
С) Модификатор
D) Дендрит
Е) Компонент
208. Жабық монтаждауға қолданатын алюминий екі тал сымды сымдар
А) ПГВА
В) АПВ
С) ППВ
D) АППВ
Е) ППВС
209. Трансформаторлық қосалқы станцияны жарықтандыру
А) Кезкелген жарықтандырғышпен
В) Тасымалы жарықтандырғышпен
С) Люминесцентік шамды жарықтандырғышпен
D) Прожекторамен
Е) Қыздыру шамымен
210. Қыздыру шамының колбасын немен толтырады
А) Инертті газ
В) Сутегі
С) Азот
D) Сынап буымен
Е) Оттегі мен
211. Электрлік зарядты өлшеу бірлігі
А) Кулон
В) Герц
С) Генри
О) Вольт
Е) Ампер
212. Аспаптың қате көрсетуі
А) Өлшеудің ауытқуы
В) Погрешность
С) Көрсетуінің өзгеруі
D)Ағыту
Е) Аспаптың қатесі
213.Болаттың коррозиялық қасиетін төмендетіп:
А) Көміртегі
В) Кремний
С) Фосфор
D) Күкірт
Е) Марганец
214. Температурасы қанша градуста таза қатты темір магниттік қасиетін жоғалтады:
А) 1400 ? С
В) 300 ? С
С) 768 ? С
D) 1539? С
Е)910 ?С
215. Қазақстанда өндірістік ток жиілігі қанша (герц)
А) 120
В) 90
С) 80
D) 60
Е) 50
216. Бу турбинасы қолданылатын генератор
А) Реактор
В) Гидрогенератор
С) Турбогенератор
D) Атомды реактор
Е) Синхронды компенсатор
217. Люминесценттік шамның колбасының ішкі беті не жабады
А) Қышқылмен
В) Арнайы жабынмен
С) Эмаль
D) Сынап
Е) Люминофор
218. Жұмыс орнын ауыстыруына байланысты жұмыс орнын жарықтандыратын жарықтандыру
А) Жұмыстық
В) Тұрақсыз
С) Жеке
D) Тасымалы
Е) Апаттық
219. Стробоскопиялық эффет дегеніміз не?
А) Ультрафиалетті ағында жарық ағынына айналдыру құбылысы
В) Жарық деңгейін азайту құбылысы
С) Жарықтан көз көрмей қалу
D) Эффект мерцания в люминесцентных лампах и лампах ДРЛ
Е) Жарық толқындарының азаюы
220. Айырғыштардың түйіспелерін қандай металдан жасайды
А) Алюминий
В) Электрлік мыс
С) Күміс
D) Вольфрам
Е) Электротехникалық болат
221. Баспалдақты және кіру шығу орындарын апат кезінде жарықтандыру
А) Эвакуациялық
В) Арнайы
С) Апаттық
О) Жергілікті
Е) Аралас
222. Сақтандырғыштың корпусын қандай материалдан жасайды
А) фарфордан
В) мыстан
С) текстолиттен
D) гетинакстен
Е) Қоладан
223. Жаяу жүргіншілер өтпелерін жарықтандырғанда жарықтандырғыштарды неше метр биіктікке іледі
А) 8
В) 1,7
С) 4
D) 2,5
Е) 6
224. Ерекше тура жұмыстарды орындауға арналған шектеулі жұмыс бетті қосымша жарықтандыру қалай аталады
А) Қолдан
В) Жұмыстық
С) Жергілікті
О) Жалпы
Е) Арнайы
225. Апаттық жарықтандыруға қандай шамдар қолданады
А) Бактерицидті
В) Люминесцентті
С) Қыздыру
D) ДРЛ
Е) Жоғары қысымды
226. Металдардың кернеге төзімділігі қалай аталады
А) Иілгіштік
В) Төзімділік
С) Сынғыштық
D) Соққыға төзімділік
Е) Шаршанқы
227. Жарықтандыру мақсатына қарай жарық көзі қаншаға бөлінеді?
А)2
В)6
С)8
D)5
E)4
228. Жалпы жарықтандыру дегеніміз не?
А) Бөлмені жартылай жарықтандыру немесе жалпы жарықтандыру
B) Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру Е) Ғимараттың кез келген орындарын жарықтандырумен қамтамасыз ету
229. Жергілікті жарықтандыру дегеніміз не?
А) Бөлмені жартылай жарықтандыру немесе жартылай жарықтандыру
B) Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
Е) Кәсіпорындарды жергілікті жарықпен жеткізу орындарын реттеу
230. Апаттық жарықтандыру дегеніміз не?
А) Жұмыстық жарықтанжыру істе шыққан кезде немесе апат болған жағдайда жұмысты жалғастыру үшін немесе адамдарды эвакуациялау үшін жарықтадырады.
B) Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
Е) жұмыс негізін талқылау, орналастыру тәртіптері
231. Аралас жарықтандыру дегеніміз не?
А) Бөлмені жартылай жарықтандыру немесе жартылай жарықтандыру
B) Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
С) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
Е) Бөлмелердің ішкі және сыртқы жарығын жалғау
232. Жұмыстық жарықтандыру дегеніміз не?
А) Бөлмені жартылай жарықтандыру немесе жартылай жарықтандыру
B) Жұмыс орнын жарықтандыруға, белгілі бір обьектіні жарықтандыруға арналған
C) жалпы және жергілікті жарықтандыру жатады
D) өндіріс орындарын қалыпты жарықтандыруға жарықпен қамтамасыз ету үшін арналған жарықтандыру
Е) жұмыс негізін талқылау, орналастыру тәртіптері
233. Тасымалы жарықтандыруда қауіпті орындар үшін кернеу қанша болу керек?
А)220 В
B)380В
C) 500 В
D)12 В
Е) 36 В
234. Электрлік сұлба дегеніміз не?
А) сызбалар
B) сызбада белгіленген электржабдықтарының шартты белгілері
C) Электр жабдықтардың барлық түрлерін басқаруға және басқада элементтермен электрлік тізбектерді байланыстыруға және шартты белгілер арқылы берілген электр қондырғыларының жұмысын анықтайтын құжат
D) шартты белгілер
Е) дұрыс жауабы жоқ
235. Адам өміріне қауіпті ток күші?
А)0,2 А
B)0,3А
C)0,5А
D)0,05...0,1А
Е)0,4А
236. Қорғаныстық жерлендіру дегеніміз не?
А) Жерлендіргіш өткізгіш арқылы жермен электрлік қосу.
B) Электржабдықтады жермен жалғау
C) Жерге артық токты өткізу
D) жабдықтарды қорғау
Е) бағананың бойымен жерге жалғау
237.Вакуумда металдың бетіне электрондардың шығу құбылысы
А) трансформация
В) электронды эмиссия
С) генерация
D) сәулелену
Е) түзету
238. Нақты өлшеу аспабының класы
А) 4
В) 0,05
С) 1,5
D) 5
Е) 0,5
239. Үшбұрышша жалғаған жағдайда
А) Барлық фазаның ұштары бір нүктеде жалғанады
В) Бір фазаның соңы екінші фазаның ұшымен жалғанған
С) Орамдар паралль қосылған
D) Орамдар аралас қосылған
Е) Барлық фазаның ұштары бір нүктеде жалғанды
240. Электрэнергиясының шығынын өлшейтін аспап
А) Фазометр
В) Электэнергиясын есептегіш аспап
С) Амперметр
D) Частотомер
Е) Ваттметр
241. Резисторларды параллель жалғаған кезде .............тұрақты болып қалады
А) Қуат
В) Кернеу
С)Сиымдылық
D) Ток күші
Е) Электр энергиясы
242. Айнымалы токтың периодының өлшем бірлігі
А) Радиан
В) Тесла
С) Секунд
D) Герц
Е) Градус
243. Электрөлшеуіш аспаптарының классификациялануы
А) Көлемі бойынша
В) Салқындату әдісі бойынша
С) Жұмыс принціпіне, дәлдік класына, өлшем бірлігіне, ток түріне байланысты
D) Пайдалы әсер коэффициенті
Е) жылу негіздері арқылы іске асыру
244. Жарықтылықтың өлшем бірлігі
А) Семене
В) Кандела
С) Фарада
D) Люмен
Е) Люкс
245. Люминесценттік шамды қосқанда стартер қандай қызмет атқарады
А) Сынаптың булануы
В) Электродтарды қыздырып доғалық зарзяд тудырады
С) Жарық сапасын жақсартады
D) люминафорды жарықтандыру
Е) шам түйіспесіндегі қыздыру білтесін жалғау
246. Қыздыру шамының стандартты қуаты (Вт)
А) 45, 50, 75
В) 36, 42, 220
С) 60, 100, 150
О) 65, 120, 80
Е) 20, 30, 40
247. Жұмыстық жарықтандыру істен шыққан уақытта жұмыс орнын уақытша жарықтандыратын жарықтандыру
А) Қосымша
В) Апаттық
С) Эвакуациялық
D) Қолдан
Е) Уақыт
248. Электр тораптарындағы кедергінің шмасын өзгерте алатын аспап
А) Контроллер
В) Барабанды контролер
С) Реостат
D) Элетрмагниттік қосқыш
Е) Басқару кілті
249. ЛХБ шамының маркасы
А) Салқындатылған ақ түсті шам
В) Хлоридпен толтырылған шам
С) Нить хромды шамы
D) салқындатылған комераға арналған шам
Е) шаруашылыққа қауіпсіз шам
250. Жарық деңгейін анықтайтын аспап
А) Фазометр
В) Варметр
С) Тахометр
D) Люксметр
Е) Омметр
251. Вакуумда металдың бетіне электрондардың шығу құбылысы
А) трансформация
В) электронды эмиссия
С) генерация
D) сәулелену
Е) түзету
252. Нақты өлшеу аспабының класы
А) 4
В) 0,05
С) 1,5
D) 5
Е) 0,5
253. Үшбұрышша жалғаған жағдайда
А) Барлық фазаның ұштары бір нүктеде жалғанады
В) Бір фазаның соңы екінші фазаның ұшымен жалғанған
С) Орамдар паралль қосылған
D) Орамдар аралас қосылған
Е) Барлық фазаның ұштары екі нүктеде жалғанды
254. Электрэнергиясының шығынын өлшейтін аспап
А) Фазометр
В) Электэнергиясын есептегіш аспап
С) Амперметр
D) Частотомер
Е) Ваттметр
255. Резисторларды параллель жалғаған кезде .............тұрақты болып қалады
А) Қуат
В) Кернеу
С)Сиымдылық
D) Ток күші
Е) Электр энергиясы
256. Дененің көлемінің күшқолдану арқылы сыққанда деформациялануы қалай аталады:
А) Сығылу
В) Кесілу
С) Қозғалу
D) Айналу
Е) Созылу
257. Үш түрлі агрегаттық күде бола алатын зат:
А) Спирт
В) Эфир
С) Темір
D) Су
Е) Сынап
258. Металдардың электр тогының өтуіне қарсылық көрсету қаблеті:
А) Қуат
В) Электрлік кедергі
С) Электрөткізгіш
D) Жылулық кеңею
Е) Кернеу
259. Кабельдерді төсеуге траншеяның тереңдігі
А) 100 - 150см
В)Кабельдің маркасына байланысты
С) 30 - 40см
D) 50 - 80см
Е) Кабельді салқындату түріне байланысты
260. Жрықтандыру тораптарында ................ жерлендіру керек
А) Жарықтандырғыштарды метал корпустарын, жеткізу тростарын
В) Жарықтандырғыштың барлық корпусын
С) Жарықтандыру өткізгіштерінің тарамдарын, қондыру бұйымдарын
D) Жарықтандырғыштардың кабелін, кабельдің беткі қабатын
Е) Жарық көзін
261.Жарық көздеріндегі жарықтану білтесін неден жасайды?
А) Вольфрам
В) Болат
С) Латун
D) Нихром
Е) Мыс
262. Гакльваникалық токтың бірінші көзі
А) батарея
В) гальваникалық элемент
С) конденсатор
D) генератор
Е) аккумулятор
263. Конденсатордың сиымдылығының өлшем бірлігі
А) Вольт
В) Ом
С ) ватт
D) фарада
Е) герц
264. Аталған металдародың ішінде қай металдың балқу температурасы жоғары
А) Бронзы
В) Вольфрам
С) Серебра
D) Меди
Е) Алюминия
265. Болаттың қаттылығын арттыру үшін марганецтің көлемі.
А) 1%кем емес
В) 0,90%
С) 0,20%
D) 0,50%
Е) 1% аз емес
266 Қуатты өлшеуге арналған аспап
А) Санағыш
В) Омметр
С) Амперметр
D) Вольтметр
Е) Ваттметр
267. Қабатты толықтырғыш пласмассаға жататындар
А) Аминопласт
В) Целлопласт
С) Фенопласт
О) Этинопласт
Е) Текстолит
268. Баяу еритін металды көрсет:
А) Сынап
В) Кремний
С) Темір
D) Вольфрам
Е) Олово
269. Механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын машина
А) Қозғалтқыш
В) Түзеткіш
С) трансформатор
D) генератор
Е) инвертор
270. Электрэнергиясын механикалық энергияға айналдыратын машина
А Түзеткіш
В) трансформатор
С) реактор
D) Қозғалтқыш
Е) генератор
271. Қыздырғанда өз көлемін өзгертетін металдың қаблеті:
А) Жылу сиымдылық
В) Сызықтық кеңею коэффициенті
С) Жылулық кеңею коэффициенті
D) Жылуөткізгіштік
Е) Жылулық (термиялық) кеңею
272. Жарықтандырғыштарды тросқа ілген кезде оларды жол өтпелердегі биіктігі
А) 1,5 м
В) 2,5 м
С) 2,5 м
D) 4,5 м
Е) 6,5 м
273. Толық қуаттың өлшем бірлігі
А) ВА
В) Вт
С) В
D) Ампер
Е) Вар
274. Тұрақты ток генераторының қозғалмалы бөлігі
А) якорь
В) статор
С) индуктор
D) Орам
Е) Щеткалы механизм
275. Ертінді түзетін заттар қалай аталады:
А) Молекула
В) кристалл
С) Модификатор
D) Дендрит
Е) Компонент
276. Жабық монтаждауға қолданатын алюминий екі тал сымды сымдар
А) ПГВА
В) АПВ
С) ППВ
D) АППВ
Е) ППВС
277. Трансформаторлық қосалқы станцияны жарықтандыру
А) Кезкелген жарықтандырғышпен
В) Тасымалы жарықтандырғышпен
С) Люминесцентік шамды жарықтандырғышпен
D) Прожектормен
Е) Қыздыру шамымен
278. Қыздыру шамының колбасын немен толтырады
А) Инертті газ
В) Сутегі
С) Азот
D) Сынап буымен
Е) Оттегі мен
279. Электрлік зарядты өлшеу бірлігі
А) Кулон
В) Герц
С) Генри
О) Вольт
Е) Ампер
280. Кедергі арқылы ток A заңы бойынша өзгереді; кедергінің мәні r = 10 Ом. Кедергідегі кернеудің өзгеру заңын ur(t) анықтаңыз.
A)
38538159525r
ur(t)
ir(t)
00r
ur(t)
ir(t)
B)
C)
D)
E)
281.2545080643890uc(t)
i(t)
C
00uc(t)
i(t)
C
Сыйымдылықтағы кернеу В заңы бойынша өзгереді; сыйымдылықтың мәні С = 100 мкФ. Сыйымдылық арқылы токтың өзгеру заңын i(t) анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
282. Индуктивтілік арқылы ток A заңы бойынша өзгереді; индуктивтіліктің мәні L = 100 мГн. Индуктивтіліктегі кернеудің өзгеру заңын uL(t) анықтаңыз.
2430780200660L
uL(t)
i(t)
00L
uL(t)
i(t)
A)
B)
C)
D)
E)
283.Сыйымдылықтағы кернеу В заңы бойынша өзгереді; сыйымдылықтың мәні С = 100 мкФ. Сыйымдылық арқылы токтың өзгеру заңын i(t) анықтаңыз.
2480310207645uc(t)
i(t)
C
00uc(t)
i(t)
C
A)
B)
C)
D)
E)
2842263140660400L
uL(t)
i(t)
00L
uL(t)
i(t)
. Индуктивтілік арқылы ток заңы бойынша өзгереді; индуктивтіліктің мәні L = 100 мГн. Индуктивтіліктегі кернеудің өзгеру заңын uL(t) анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
285.R кедергісі бар тұрақты ток тізбегінің бөлігі үшін, төменде келтірілген өрнектерінің қайсысы дұрыс емес.
A) G = 1/ R
B) I = U/R
C) R = U/I
D) P = U/G
E)
286.R кедергісі бар тұрақты ток тізбегінің бөлігі үшін, төменде келтірілген өрнектерінің қайсысы дұрыс емес.
A)
B) I = U/R
C) R = G
D)
E)
287. Бірізді жалғанған кедергілері бірдей үш резистордан тұратын электр тізбектің балама кедергісі 9 Ом тең. Әрбір резистордың кедергісін анықтаңыз.
A) 3 Ом
B) 2 Ом
C) 9 Ом
D) 4 Ом
E) 1.5 Ом
288. Бірізді жалғанған, кедергілері бірдей үш резистордан тұратын электр тізбектің балама кедергісі 2 Ом тең. Әрбір резистордың кедергісін анықтаңыз.
A) 3 Ом
B) 2 Ом
C) 9 Ом
D) 4 Ом
E) 6 Ом
289. Бірізді жалғанған, кедергілері бірдей электр энергияның үш қабылдағышы тұрақты кернеу көзіне қосылған, осы кезде көздің тогы 1А тең. Осы қабылдағыштар параллель жалғанған кезде сол көздің тогы қандай мәнге ие болады?
A) 3А
B) 1 А
C) 2А
D) 6 А
E) 9 А
290. Параллель жалғанған, кедергілері бірдей электр энергияның екі қабылдағышы тұрақты кернеу көзіне қосылған, осы кезде көздің тогы 4А тең. Осы қабылдағыштар бірізді жалғанған кезде сол көздің тогы қандай мәнге ие болады?
A) 2 А
B) 1 А
C) 4 А
D) 8 А
E) 3 А
291. ЭҚК мәндері E = 5 В тең үш бір типті электр энергияның көздері бірізді жалғанған. Бос жүріс режіміндегі батареяның кернеуін анықтаңыз.
A) 15 B
B) 5 B
C) 7.5 B
D) 10 B
E) 8 B
292. ЭҚК мәндері E = 5 В тең төрт бір типті электр энергияның көздері параллель жалғанған. Бос жүріс режіміндегі батареяның кернеуін анықтаңыз.
A) 20 B
B) 5 B
C) 7.5 B
D) 10 B
E) 15 B
293. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
2957356-21350R
R
R
00R
R
R
A) R
B) 2*R
C) 1.5*R
D) 3*R
E) R/2
3022624128893R
6R
3R
00R
6R
3R
294. Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
A) R
B) 2*R
C) 1.5*R
D) 3*R
E) R/2
295.Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
272411498581R
2R
2R
00R
2R
2R
A) R
B) 2*R
C) 1.5*R
D) 3*R
E) R/2
296.Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
28190058483R
R
R
R
00R
R
R
R
A) R/2
B) 2*R
C) 4*R
D) 3*R
E) R
297.Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
17752081168285R
R
2R
R
005R
R
2R
R
A) R/2
B) 2*R
C) 4*R
D) 3*R
E) R
298.Тізбектің балама кедергісін анықтаңыз.
1771015520702R
2R
2R
2R
002R
2R
2R
2R
A) R/2
B) 2*R
C) 4*R
D) 3*R
E) R
299.Тізбектің Rб балама кедергісін анықтаңыз.
1866900260353R
2R
R
003R
2R
R
A) R/3
B) 2*R
C) 6*R
D) 3*R
E) R/2
300.Тізбектің Rб балама кедергісін анықтаңыз.
R/2
156817411035R
R
R
00R
R
R
R/3
R
3*R
2*R
301.Тізбектің Rб балама кедергісін анықтаңыз.
309989191381R
R
R
R
R
00R
R
R
R
R
A) R/2
B) 2*R
C) 4*R
D) 3*R
E) R
302.Raв = 3 Ом, Rвc = 2 Ом, Rca= 5 Ом кедергілері үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғанған. Балама түрлендіруден кейін сәулелерінің Ra, Rв, Rc кедергілері бар жұлдызша сұлбасы алынды. Ra кедергісін анықтаңыз.
A) 1.5 Ом.
B) 2.5 Ом.
C) 5 Ом.
D) 3 Ом.
E) 0.6 Ом.
303.Raв = 3 Ом, Rвc = 2 Ом, Rca= 5 Ом кедергілері үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғанған. Балама түрлендіруден кейін сәулелерінің Ra, Rв, Rc кедергілері бар жұлдызша сұлбасы алынды. Rв кедергісін анықтаңыз.
A) 1.5 Ом.
B) 2.5 Ом.
C) 5 Ом.
D) 3 Ом.
E) 0.6 Ом.
304. Raв = 3 Ом, Rвc = 2 Ом, Rca= 5 Ом кедергілері үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғанған. Балама түрлендіруден кейін сәулелерінің Ra, Rв, Rc кедергілері бар жұлдызша сұлбасы алынды. Rс кедергісін анықтаңыз.
A) 1 Ом.
B) 2.5 Ом.
C) 5 Ом.
D) 3 Ом.
E) 0.6 Ом.
305.Кедергілер үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғанған. Үшбұрыштың барлық қабырғаларының кедергілері R тең. Балама түрлендіруден кейін жұлдызшаның сәулелерінің кедергілері қандай болады?
A) R.
B) R/2.
C) 2*R.
D) 3*R.
E) R/3.
306.Кедергілер үшбұрыш сұлбасы бойынша жалғанған. Жұлдызшаның барлық сәулелерінің кедергілері R тең. Балама түрлендіруден кейін үшбұрыштың қабырғаларының кедергілері қандай болады?
A) R.
B) R/2.
C) 2*R.
D) 3*R.
E) R/3.
307.Rа = 5 Ом, Rв = 2 Ом, Rc= 5 Ом кедергілері жұлдызша сұлбасы бойынша жалғанған. Балама түрлендіруден кейін қабырғаларының Rав, Rвс, Rca кедергілері бар үшбұрыш сұлбасы алынды. Raв кедергісін анықтаңыз.
A) 9 Ом.
B) 25 Ом.
C) 5 Ом.
D) 13 Ом.
E) 12 Ом.
308. Rа = 5 Ом, Rв = 2 Ом, Rc= 5 Ом кедергілері жұлдызша сұлбасы бойынша жалғанған. Балама түрлендіруден кейін қабырғаларының Rав, Rвс, Rca кедергілері бар үшбұрыш сұлбасы алынды. Rвc кедергісін анықтаңыз.
A) 9 Ом.
B) 25 Ом.
C) 5 Ом.
D) 13 Ом.
E) 12 Ом.
309. Rа = 5 Ом, Rв = 2 Ом, Rc= 5 Ом кедергілері жұлдызша сұлбасы бойынша жалғанған. Балама түрлендіруден кейін қабырғаларының Rав, Rвс, Rca кедергілері бар үшбұрыш сұлбасы алынды. Rca кедергісін анықтаңыз.
A) 9 Ом.
B) 22.5 Ом.
C) 5 Ом.
D) 13 Ом.
E) 12 Ом.
310. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын анықтаңыз.
375928474139I4
I4 = 3 AI2 = 3 AI1 = 2 A00I4
I4 = 3 AI2 = 3 AI1 = 2 AA) 3 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 2 А, түйіннен.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
311. 3543300243840I4
I4 = 3 AI2 = 3 AI1 = 2 A00I4
I4 = 3 AI2 = 3 AI1 = 2 AЭлектр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 3 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 2 А, түйіннен.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
3123543300205740I4
I4 = 3 AI2 = 3 AI1 = 2 A00I4
I4 = 3 AI2 = 3 AI1 = 2 A. Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 6 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 2 А, түйіннен.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
3133543300168275I4
I4 = 3 AI2 = 3 AI1 = 2 A00I4
I4 = 3 AI2 = 3 AI1 = 2 A.Электр тізбек сұлбасының берілген түйіні үшін белгісіз токтың шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 6 А, түйінге.
B) 2 А, түйінге.
C) 2 А, түйіннен.
D) 3 А, түйіннен.
E) 4 А, түйінге.
314.Егер R = 5 Ом, Е = 10 В, 2689860197485R
E
I
U
1
2
00R
E
I
U
1
2
U = 5 В тең болса, тармақ тогының шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 3 А, 1 ден 2 дейін.
B) 2 А, 1 ден 2 дейін.
C) 2 А, 2 ден 1 дейін.
D) 5 А, 1 ден 2 дейін.
E) 4 А, 2 ден 1 дейін.
315. Егер R = 5 Ом, Е = 10 В, 2689860197485R
E
I
U
1
2
00R
E
I
U
1
2
U = 5 В тең болса, тармақ тогының шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 3 А, 1 ден 2 дейін.
B) 1 А, 1 ден 2 дейін.
C) 2 А, 2 ден 1 дейін.
D) 5 А, 1 ден 2 дейін.
E) 4 А, 2 ден 1 дейін.
316. Егер R = 5 Ом, Е = 10 В, 2689860197485R
E
I
U
1
2
00R
E
I
U
1
2
U = 5 В тең болса, тармақ тогының шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 3 А, 2 ден 1 дейін.
B) 2 А, 1 ден 2 дейін.
C) 2 А, 2 ден 1 дейін.
D) 5 А, 1 ден 2 дейін.
E) 4 А, 2 ден 1 дейін.
317. Активті кедергі кернеуінің әрекеттік мәні U = 50 В, кедергінің мәні r = 1 Ом, Q реактивті қуатты анықтаңыз..
A) 2500 ВАр
B) 200 ВАр
C) 500 ВАр
D) 1500 ВАр
E) 0 ВАр
318. Егер R = 5 Ом, Е = 10 В, 2689860197485R
E
I
U
1
2
00R
E
I
U
1
2
U = 5 В тең болса, тармақ тогының шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 3 А, 2 ден 1 дейін.
B) 2 А, 1 ден 2 дейін.
C) 1 А, 2 ден 1 дейін.
D) 5 А, 1 ден 2 дейін.
E) 4 А, 2 ден 1 дейін
319. Егер R = 5 Ом, Е1 = 10 В, 2659380197485R
E1
I
U
1
2
E2
00R
E1
I
U
1
2
E2
E2 = 20 B, U = 5 В тең болса, тармақ тогының шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 3 А, 2 ден 1 дейін.
B) 2 А, 1 ден 2 дейін.
C) 4 А, 2 ден 1 дейін.
D) 3 А, 1 ден 2 дейін.
E) 4 А, 2 ден 1 дейін.
320. Егер R = 5 Ом, Е1 = 10 В, 2659380197485R
E1
I
U
1
2
E2
00R
E1
I
U
1
2
E2
E2 = 20 B, U = 5 В тең болса, тармақ тогының шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 3 А, 2 ден 1 дейін.
B) 2 А, 1 ден 2 дейін.
C) 4 А, 2 ден 1 дейін
D) 7 А, 1 ден 2 дейін.
E) 4 А, 2 ден 1 дейін.
2629223191231R
E1
I
U
1
2
E2
00R
E1
I
U
1
2
E2
321. Егер R = 5 Ом, Е1 = 10 В, E2 = 20 B, U = 5 В тең болса, тармақ тогының шамасы мен бағытын анықтаңыз.
A) 3 А, 2 ден 1 дейін.
B) 5 А, 1 ден 2 дейін.
C) 4 А, 2 ден 1 дейін.
D) 7 А, 1 ден 2 дейін.
E) 4 А, 2 ден 1 дейін.
322. Егер R = 5 Ом, Е1 = 10 В, E2 = 20 B, U = 5 В тең болса, тармақ тогының шамасы мен бағытын анықтаңыз.
30863166146R
E1
I
U
1
2
E2
00R
E1
I
U
1
2
E2
A) 3 А, 2 ден 1 дейін.
B) 5 А, 1 ден 2 дейін.
C) 4 А, 2 ден 1 дейін.
D) 7 А, 1 ден 2 дейін.
E) 4 А, 2 ден 1 дейін.
323. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, Кирхгоф заңдарын тікелей қолдану тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті, Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарының негізінде құрастырылған теңдеулердің санын анықтаңыз.
4103285824400A) бірінші бойынша – 3, екінші бойынша - 5
B) бірінші бойынша – 5, екінші бойынша – 3
C) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 4
D) бірінші бойынша – 2, екінші бойынша – 6
E) бірінші бойынша – 6, екінші бойынша – 2
423329437492600324. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, Кирхгоф заңдарын тікелей қолдану тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті, Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарының негізінде құрастырылған теңдеулердің санын анықтаңыз.
A) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша - 3
B) бірінші бойынша – 3, екінші бойынша – 3
C) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 4
D) бірінші бойынша – 2, екінші бойынша – 4
E) бірінші бойынша – 4, екінші бойынша – 2
325. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, Кирхгоф заңдарын тікелей қолдану тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті, Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарының негізінде құрастырылған теңдеулердің санын анықтаңыз.
4088412575100A) бірінші бойынша – 5, екінші бойынша - 7
B) бірінші бойынша – 3, екінші бойынша – 9
C) бірінші бойынша – 6, екінші бойынша – 6
D) бірінші бойынша – 5, екінші бойынша – 7
E) бірінші бойынша – 7, екінші бойынша – 5
326. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, контурлық токтар тәсілімен тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті теңдеулердің санын анықтаңыз.
A) 3
4076918391800B) 4
C) 5
D) 6
E) 2
327. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, контурлық токтар тәсілімен тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті теңдеулердің санын анықтаңыз.
A) 3
3767587896200B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
328. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, контурлық токтар тәсілімен тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті теңдеулердің санын анықтаңыз.
40005001404500A) 8
B) 9
C) 5
D) 12
E) 6
329. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, түйіндік потенциалдар тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті теңдеулердің санын анықтаңыз.
A) 3
42259951187300B) 4
C) 2
D) 6
E) 21
330. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, түйіндік потенциалдар тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті теңдеулердің санын анықтаңыз.
39193762240500A) 3
B) 4
C) 2
D) 6
E) 8
331. Электр тізбек сұлбасының берілген графы үшін, контурлық токтар тәсілімен тәсілімен тармақтардағы токтарды есептеуге қажетті теңдеулердің санын анықтаңыз.
3931802210900A) 8
B) 7
C) 5
D) 4
E) 6
332. Активті екіұштық үшін, бос жүріс тәжірибесін жүргізген кезде Uбж =100 B кернеудің мәні алынды, ал қысқа тұйықталу тәжірибесін жүргізген кезде – қысқа тұйықталу Iқт = 10 А тогының мәні алынды. Активті екіұштықтың қысқыштарына R = 10 Ом кедергісі қосылған. R кедергісімен ағатын токтың I мәнін анықтаңыз.
A) 10 A.
B) 5 A.
C) 4 A.
D) 8 A.
E) 7.5 A.
388868199575R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
00R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
333. E1 = E2 = 9 B, R = 3 Ом. I3 тогының мәнін анықтаңыз.
A) 3 AB) 1 AC) 2 AD) 1.5 A
E) 4 A334. E1 = E2 = 9 B. R = 3 Ом. I2 тогының мәнін анықтаңыз.
368246626600R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
00R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
A) 3 AB) 1 AC) 2 AD) 1.5 A
E) 2.5 A3479800139700R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
00R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
335. E1 = E2 = 9 B. R = 3 Ом. I1 тогының мәнін анықтаңыз.
A) 3 AB) 1 AC) 2 AD) 1.5 A
E) 2.5 A3827720-10515R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
00R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
336. E1 = E2 = 9 B. R = 3 Ом. I1 тогының мәнін анықтаңыз.
A) 3 AB) 1 AC) 2 AD) 1.5 A
E) 0
337.388239080645R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
00R
R
E2
E1
I1
I3
R
I2
E1 = E2 = 9 B. R = 3 Ом. I2 тогының мәнін анықтаңыз.
A) 3 AB) 1 AC) 2 AD) 1.5 A
E) 0
338.2868930192405E2
E1
I1
R2
R3
R1
E3
E2
I3
00E2
E1
I1
R2
R3
R1
E3
E2
I3
E1 = E2 = E3 =9 B. R1 = R2 = R3 = 3 Ом. I3 тогының мәнін анықтаңыз.
A) 3 AB) 5 AC) 6 AD) 7.5 A
E) 9
339.346531141754E2
E1
I1
R2
R3
R1
E3
E2
I3
00E2
E1
I1
R2
R3
R1
E3
E2
I3
E1 = E2 = E3 =9 B. R1 = R2 = R3 = 3 Ом. I3 тогының мәнін анықтаңыз.
A) 3 AB) 5 AC) 6 AD) 7.5 A
E) 9
340. E1 = E2 = E3 =9 B. R1 = R2 = R3 = 3 Ом. I3 тогының мәнін анықтаңыз.
3038116126533E2
E1
I1
R2
R3
R1
E3
E2
I3
00E2
E1
I1
R2
R3
R1
E3
E2
I3
A) 3 AB) 5 AC) 6 AD) 7.5 A
E) 9
341. Токтың өзгеру заңы: i(t) = 28,2sin(314t + 300) A.
T периодтың мәнін анықтаңыз.
A) T = 0.1 c.
B) T = 10 мс.
C) Т = 20мс.
D) Т = 5 мс.
E) Т = 15мс.
342. Токтың өзгеру заңы: i(t) = 14.1sin(628t + 450) A.
f жиіліктің мәнін анықтаңыз.
A) 100 Гц.
B) 50 Гц.
C) 125 Гц.
D) 140 Гц.
E) 150 Гц.
343. Токтың өзгеру заңы: i(t) = 10sin(314t - 300) A.
t = 0 уақыты үшін токтың мәнін анықтаңыз.
A) -10 A.
B) 8 A.
C) -5 A.
D) -7 A.
E) - 14.1 A.
344. Токтың өзгеру заңы: i(t) = 14.1sin(314t - 300) A.
Токтың әрекеттік мәнін анықтаңыз.
A) 10 A.
B) 8 A.
C) 5 A.
D) 7 A.
E) 14.1 A.
345. r кедергі арқылы ток i(t) = 10sin (1000t + 600) A заңы бойынша өзгереді. Активті кедергінің мәні r = 10 Ом. Кедергідегі кернеудің өзгеру заңын анықтаңыз.
A) u(t) = 100sin(1000t + 900) B.
B) u(t) = 100sin(1000t + 600) B.
C) u(t) = 50sin(1000t – 600) B.
D) u(t) = 145sin(1000t – 600) B.
E) u(t) = 150sin (500t +600) B.
346. r кедергі арқылы ток i(t) = 7,07*sin (1000*t – 600) A заңы бойынша өзгереді. Активті кедергінің мәні r = 20 Ом. Кедергідегі кернеудің U әрекеттік мәнін анықтаңыз.
A) U = 141 B.
B) U = 70. B.
C) U = 100 B.
D) U = 160.B.
E) U = 200 B.
347. r кедергідегі кернеу u(t) = 141sin (1000t + 900) B заңы бойынша өзгереді. Активті кедергінің мәні r = 5 Ом. Кедергі арқылы токтың әрекеттік мәнін анықтаңыз.
A) I = 20 A.
B) I = 14.1 A.
C) I = 28.2 A.
D) I = 18.8 A.
E) I = 19 A.
348. L индуктивтілік арқылы ток i(t) = 5sin (1000t + 600) A заңы бойынша өзгереді. Индуктивтіліктің мәні L = 10 мГн. Индуктивтіліктегі кернеудің өзгеру заңын анықтаңыз.
A) u(t) = 50sin(1000t + 900) B.
B) u(t) = 50sin(1000t + 300) B.
C) u(t) = 50sin(1000t - 300) B.
D) u(t) = 50sin(1000t + 1500) B.
E) u(t) = 50sin(1000t - 150) B.
349. L индуктивтіліктегі кернеу u(t) = 50sin (1000t – 900) A заңы бойынша өзгереді. Индуктивтіліктің мәні L = 10 мГн.. Индуктивтілік арқылы токтың өзгеру заңын анықтаңыз.
A) i(t) = 5sin(1000*t + 900) A.
B) i(t) = 5sin(1000t + 600) A.
C) i(t) = 5sin(1000t - 900) A.
D) i(t) = 4.5sin(1000t – 600) A.
E) i(t) = 5sin(1000t +1800) A.
350. Индуктивтіліктегі кернеу u(t) = 282sin (1000t – 900) B заңы бойынша өзгереді. Индуктивтіліктің мәні L= 10 мГн. Индуктивтілік арқылы токтың әрекеттік мәнін анықтаңыз.
A) I = 20 A.
B) I = 28.2 A.
C) I = 24 A.
D) I = 18 A.
E) I = 19 A.
351. L индуктивтілік арқылы ток i(t) = 14.1sin (1000t – 600) A заңы бойынша өзгереді. Индуктивтіліктің мәні L = 10 мГн. Индуктивтіліктегі кернеудің әрекеттік мәнін анықтаңыз.
A) U = 70.7 B.
B) U = 100 B.
C) U = 150.B.
D) U = 60. B.
E) U = 141 B.
352. C сыйымдылық арқылы ток i(t) = 10sin (1000t + 60) A заңы бойынша өзгереді. Сыйымдылықтың мәні С = 100 мкФ. Сыйымдылықтағы кернеудің өзгеру заңын анықтаңыз.
A) u(t) = 100*sin(1000*t + 900) B.
B) u(t) = 100*sin(1000*t + 300) B.
C) u(t) = 100*sin(1000*t – 300) B.
D) u(t) = 100*sin(1000*t + 1500) B.
E) u(t) = 100*sin(1000*t – 1500) B.
353. С сыйымдылықтағы кернеу u= 50sin (1000t – 450) B заңы бойынша өзгереді. Сыйымдылықтың мәні С = 100 мкФ. Сыйымдылық арқылы токтың өзгеру заңын анықтаңыз.
A) i(t) = 5sin(1000t + 450) A.
B) i(t) = 5sin(1000t + 600) A.
C) i(t) = 5sin(1000t - 1350) A.
D) i(t) = 5sin(1000t + 1350) A.
E) i(t) = 5sin(1000t + 0) A.
354. Сыйымдылықтағы кернеу u(t) = 141sin (1000t - 90) B заңы бойынша өзгереді. Сыйымдылықтың мәні С = 100 мкФ. Сыйымдылық арқылы токтың әрекеттік мәнін анықтаңыз.
A) I = 10 A.
B) I = 14.1 A.
C) I = 7.07 A.
D) I = 8 A.
E) I = 9 A.
355. C сыйымдылық арқылы ток i(t) = 7,07sin (1000t - 60) A заңы бойынша өзгереді. Сыйымдылықтың мәні С = 100 мкФ. Сыйымдылықтағы кернеудің U әрекеттік мәнін анықтаңыз.
A) U = 70.7 B.
B) U = 70. B.
C) U = 50. B.
D) U = 60. B.
E) U = 100 B.
356. Тізбектің қысқыштарындағы кернеудің u(t) = 141sin (314t + 300) B және тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі токтың i(t) = 7.07*sin(314t + 300) A өзгеру заңдары берілген. Тізбектің Р активті қуатының мәнін анықтаңыз.
A) 500 Вт.
B) 866 Вт.
C) 600 Вт.
D) 800 Вт.
400 Вт.
357. Тізбектің қысқыштарындағы кернеудің u(t) = 141sin (314t + 300) B және тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі токтың i(t) = 7.07*sin(314t + 300) A өзгеру заңдары берілген. Тізбектің Q реактивті қуатының мәнін анықтаңыз.
A) 500 ВАр.
B) 866 ВАр.
C) 600 ВAр.
D) 800 ВАр.
E) 0 ВАр.
358. Тізбектің қысқыштарындағы кернеудің u(t) = 141sin (314t + 300) B және тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі токтың i(t) = 7.07*sin(314t + 300) A өзгеру заңдары берілген. Тізбектің S толық қуатының мәнін анықтаңыз.
A) 500 ВА.
B) 866 ВА.
C) 600 ВA.
D) 800 ВА.
E) 0 ВА.
359. ізбектің қысқыштарындағы кернеудің u(t) = 141sin (314t + 300) B және тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі токтың i(t) = 7.07*sin(314t - 300) A өзгеру заңдары берілген. Тізбектің S толық қуатының мәнін анықтаңыз.
A) 500 ВА.
B) 866 ВА.
C) 600 ВA.
D) 800 ВА.
E) 0 ВА.
360. Тізбектің қысқыштарындағы кернеудің u(t) = 141sin (314t + 300) B және тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі токтың i(t) = 7.07*sin(314t - 300) A өзгеру заңдары берілген. Тізбектің Q реактивті қуатының мәнін анықтаңыз.
A) 500 ВАр.
B) 433 ВАр.
C) 600 ВAр.
D) 800 ВАр.
E) 0 ВАр.
361. Тізбектің қысқыштарындағы кернеудің u(t) = 141sin (314t + 300) B және тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі токтың i(t) = 7.07*sin(314t - 300) A өзгеру заңдары берілген. Тізбектің Р активті қуатының мәнін анықтаңыз.
A) 500 Вт.
B) 250 Вт.
C) 600 Вт.
D) 800 Вт.
400 Вт.
362. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Ur, UL, UC – тізбектің элементтеріндегі кернеулердің әрекеттік мәндері. Егер Ur = 50 B, UL = 80 B, UC = 80 B тең болғанда, U кернеудің мәнін анықтаңыз.
2059881-1845L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
00L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
A) U = 70 B.
B) U = 100 B.
C) U = 50 B.
D) U = 150 B.
E) U = 60 B.
363.Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Ur, UL, UC – тізбектің элементтеріндегі кернеулердің әрекеттік мәндері. Егер U = 50 B, UL = 80 B, UC = 80 B тең болғанда, Ur кернеудің мәнін анықтаңыз.
240493830624L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
00L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
A) Ur = 70 B.
B) Ur = 100 B.
C) Ur = 50 B.
D) Ur = 150 B.
E) Ur = 60 B.
364. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Ur, UL, UC – тізбектің элементтеріндегі кернеулердің әрекеттік мәндері. Егер U = 50 B, Ur = 50 B, UC = 80 B тең болғанда, UL кернеудің мәнін анықтаңыз.
A) UL = 70 B.
28603929405L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
00L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
B) UL = 100 B.
C) UL = 50 B.
D) UL = 150 B.
E) UL = 80 B.
2660993236220L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
00L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
365. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Ur, UL, UC – тізбектің элементтеріндегі кернеулердің әрекеттік мәндері. Егер U = 50 B, Ur = 50 B, UL = 80 B тең болғанда, UС кернеудің мәнін анықтаңыз.
A) UC = 70 B.
B) UC = 100 B.
C) UC = 50 B.
D) UC = 150 B.
E) UC = 80 B.
366.2286000411480L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
00L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Тізбек элементтері кедергілерінің мәні: r = 40 Ом, XL = 80 Ом, XC = 50 Ом. Егер U =50 B тең болғанда, I тогының мәнін анықтаңыз.
A) I = 0.5 A.
B) I = 1 A.
C) I = 0.25 A.
D) I = 0.6 A.
E) I = 0.33 A.
367.2400300434340 L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
00 L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Тізбек элементтері кедергілерінің мәні: r = 40 Ом, XL = 80 Ом, XC = 50 Ом. Егер U =50 B тең болғанда, Р активті қуатының мәнін анықтаңыз.
A) 40 Вт.
B) 100 Вт.
C) 125 Вт.
D) 60 Вт.
E) 160 Вт.
368. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Тізбек элементтері кедергілерінің мәні: r = 40 Ом, XL = 80 Ом, XC = 50 Ом. Егер U =50 B тең болғанда, Q реактивті қуатының мәнін анықтаңыз.
A) 50 ВАр.
241336837381 L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
00 L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
B) 30 ВАр.
C) -30 ВАр.
D) 60 ВАр.
E) 160 В ВАр.
369. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Тізбек элементтері кедергілерінің мәні: r = 40 Ом, XL = 80 Ом, XC = 50 Ом. Егер U =50 B тең болғанда, S толық қуатының мәнін анықтаңыз.
26292236242 L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
00 L
C
r
U
Ur
UC
UL
I
A) 50 ВА.
B) 30 ВА.
C) -30 ВА.
D) 60 ВА.
E) 160 ВА.
370. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, Ir, IL, IC – тізбектің тармақтарындағы токтардың әрекеттік мәндері. Егер : I = 5 A, IL = 4A, IC = 4 A тең болғанда, Ir тогының мәнін анықтаңыз.
34445178037332IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
A) 5A.
B) 12 A .
C) 8 A.
D) 10 A.
E) 6 A.
371. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, Ir, IL, IC – тізбектің тармақтарындағы токтардың әрекеттік мәндері. Егер : I = 5 A, IL = 4A, IC = 4 A тең болғанда, I тогының мәнін анықтаңыз.
3301628296212IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
A) 6. AB) 5 A .
C) 8 A.
D) 10 A.
E) 6 A.
33528931600128IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
372. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, Ir, IL, IC – тізбектің тармақтарындағы токтардың әрекеттік мәндері. Егер Ir = 5 A,
I = 5 A, IC = 4 A. тең болғанда, IL тогының мәнін анықтаңыз.

A) 6. AB) 5 A .
C) 8 A.
D) 4 A.
E) 6 A.
373. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, Ir, IL, IC – тізбектің тармақтарындағы токтардың әрекеттік мәндері. Егер Ir = 5 A,
33107103541359IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
I = 5 A, IL = 4 A. тең болғанда, IС тогының мәнін анықтаңыз.
A) 6. AB) 5 A .
C) 8 A.
D) 8 A.
E) 4 A.
374. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, Ir, IL, IC – тізбектің тармақтарындағы токтардың әрекеттік мәндері, r, XL, XC – тізбек элементтерінің кедергілері. Егер Ir = 5 A, r = 5 Ом, XL = XC = 10 Ом тең болғанда, тізбектің қысқыштарындағы U кернеудің мәнін анықтаңыз.
22922295353091IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL

A) 70 B.
B) 50 B.
C) 100 B.
D) 75 B.
E) 25 B.
375. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, Ir, IL, IC – тізбектің тармақтарындағы токтардың әрекеттік мәндері, r, XL, XC – тізбек элементтерінің кедергілері. Егер Ir = 10 A, r = 5 Ом, XL = XC = 10 Ом тең болғанда, тізбектің кірісіндегі I токтың мәнін анықтаңыз.
A) 7 A
B) 8.A
C) 10 A.
D) 5 A.
E) 2.5 A.
376. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. I, Ir, IL, IC – тізбектің тармақтарындағы токтардың әрекеттік мәндері, r, XL, XC – тізбек элементтерінің кедергілері. Егер IL = 10 A, r = 5 Ом, XL = XC = 10 Ом тең болғанда, тізбектің кірісіндегі I токтың мәнін анықтаңыз.
A) 20 A
B) 18.A
C) 10 A.
D) 5 A.
E) 25 A.
377. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. r, XL, XC – тізбек элементтерінің кедергілері. Егер r = 5 Ом, XL = XC = 10 Ом тең болғанда, тізбектің g активті өткізгіштігінің мәнін анықтаңыз.
A) 0.4 См
B) 0.2 См
C) 0.2 См
D) 0.3 См
E) 0 См .
378. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. r, XL, XC – тізбек элементтерінің кедергілері. Егер r = 5 Ом, XL = XC = 10 Ом тең болғанда, тізбектің y толық өткізгіштігінің мәнін анықтаңыз.
A) 0.4 См
B) 0.33 См
C) 0.2 См
D) 0.3 См
E) 0.1 См .
379. Тізбек әрекеттік мәні U синусоидалы кернеу көзіне қосылған. r, XL, XC – тізбек элементтерінің кедергілері. Егер r = 5 Ом, XL = XC = 10 Ом тең болғанда, тізбектің b реактивті өткізгіштігінің мәнін анықтаңыз.
A) 0.4 См
B) 0.2 См
C) 0.2 См
D) 0.3 См
E) 0 См .
380. Индуктивтілік орауыштың параметрлерін анықтау үшін екі тәжірибе жүргізілді. Оны тұрақты кернеу көзіне қосқан кезде, тогы I = 1A оның қысқыштарындағы кернеу U = 30 B тең болады. Ал оны жиілігі f = 50 Гц синусоидалы кернеу көзіне қосқан кезде, тогы I = 1A оның қысқыштарындағы кернеудің мәні Uайн = 50 B тең болып алынады. Орауыштың Z толық кедергісінің мәнін анықтаңыз.
28535104826695IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
A) 30 Ом.
B) 40 Ом.
C) 20 Ом.
D) 50 Ом.
E) 15 Ом.
381. Индуктивтілік орауыштың параметрлерін анықтау үшін екі тәжірибе жүргізілді. Оны тұрақты кернеу көзіне қосқан кезде, тогы I = 1A оның қысқыштарындағы кернеу U = 30 B тең болады. Ал оны жиілігі f = 50 Гц синусоидалы кернеу көзіне қосқан кезде, тогы I = 1A оның қысқыштарындағы кернеудің мәні Uайн = 50 B тең болып алынады. Орауыштың r активті кедергісінің мәнін анықтаңыз.
27413676434656IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
A) 30 Ом.
B) 40 Ом.
C) 20 Ом.
D) 50 Ом.
E) 15 Ом.
30864238311767IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
382. Индуктивтілік орауыштың параметрлерін анықтау үшін екі тәжірибе жүргізілді. Оны тұрақты кернеу көзіне қосқан кезде, тогы I = 1A оның қысқыштарындағы кернеу U = 30 B тең болады. Ал оны жиілігі f = 50 Гц синусоидалы кернеу көзіне қосқан кезде, тогы I = 1A оның қысқыштарындағы кернеудің мәні Uайн = 50 B тең болып алынады. Орауыштың xL индуктивтілік кедергісінің мәнін анықтаңыз.
A) 30 Ом.
B) 40 Ом.
C) 20 Ом.
D) 50 Ом.
E) 15 Ом.
383. Индуктивтілік орауыштың параметрлерін анықтау үшін екі тәжірибе жүргізілді. Оны тұрақты кернеу көзіне қосқан кезде, тогы I = 1A оның қысқыштарындағы кернеу U = 30 B тең болады. Ал оны жиілігі f = 50 Гц синусоидалы кернеу көзіне қосқан кезде, тогы I = 1A оның қысқыштарындағы кернеудің мәні Uайн = 50 B тең болып алынады. Орауыштың L индуктивтілігінің мәнін анықтаңыз.
A) 0,127.
B) 0,17 Гн.
C) 0,2 Гн.
D) 0,25 Гн.
E) 0,1.
384.Индуктивтілік орауыштың қысқыштарындағы U кернеудің, Ur – оның активті құраушысы, UL – оның реактивті құраушысы. Егер Ur = 30 B, ал UL = 40 B тең болған кезде U-дың мәнін анықтаңыз.
A) 70 B.
312092912317L
r
U
Ur
UL
I
00L
r
U
Ur
UL
I
B) 45 B .
C) 50 B.
D) 10 B.
E) 60 B.
385. r = 10 Ом, L = 1 мГн, С = 10 мкФ параметрлеріне ие болатын ω бірізді резонанстық контурдың резонанстых бұрыштық жиілігін анықтаңыз.
A) 5000 рад/с
B) 1000 рад/с
C) 1500 рад/с
D) 12000 рад/с
10000 рад/с
386. r = 10 Ом, L = 1 мГн, С = 10 мкФ параметрлеріне ие болатын f бірізді резонанстық контурдың резонанстых жиілігін анықтаңыз.
A) 318 Гц
B) 218 Гц
C) 360 Гц
D) 400 Гц
500 Гц
387. r = 1 Ом, L = 1 мГн, С = 0.1 мкФ параметрлеріне ие болатын ω бірізді резонанстық контурдың Q сапалылығын анықтаңыз.
A) 5
B) 10
C) 15
D) 12
E) 100
388. Тізбектің бөлігі кедергісінің кешені және осы бөліктегі кернеудің әрекеттік мәнінің кешені алгебралық түрде берілген: Z = 6 + j8 Ом, U = 80 + j60 B. Тізбектің S толық қуатын анықтаңыз.
A) 1000 ВA.
B) 2000 ВA.
C) 500 ВA.
D) 1500 ВA.
E) 800 ВA.
389. Тізбектің бөлігі кедергісінің кешені және осы бөліктегі кернеудің әрекеттік мәнінің кешені алгебралық түрде берілген: Z = 6 + j8 Ом, U = 80 + j60 B. Тізбектің Р активті қуатын анықтаңыз.
A) 100 Вт.
B) 200 Вт.
C) 600 Вт.
D) 500 Вт.
E) 800 Вт.
390. Тізбектің бөлігі кедергісінің кешені және осы бөліктегі кернеудің әрекеттік мәнінің кешені алгебралық түрде берілген: Z = 6 + j8 Ом, U = 80 + j60 B. Тізбектің Q реактивті қуатын анықтаңыз.
A) 700 ВАр.
B) 200 ВАр.
C) 600 ВАр.
D) 500 ВАр.
E) 800 ВАр.
391. Тізбектің бөлігі кедергісінің кешені және осы бөліктегі кернеудің әрекеттік мәнінің кешені алгебралық түрде берілген: Z = 6 - j8 Ом, U = 80 + j60 B. Тізбектің Q реактивті қуатын анықтаңыз.
A) -800 ВАр.
B) 200 ВАр.
C) -600 ВАр.
D) 500 ВАр.
E) 800 ВАр.
392. Токтың лездік мәні i = 2.82sin(t + 300). Оның әрекеттік мәнінің кешені.
A)
B)
C)
D)
E)
393. Кернеудің лездік мәні u = 282sin(t - 600). Оның әрекеттік мәнінің кешені.
A)
B)
C)
D)
E)
394. Токтың әрекеттік мәнінің кешені . Оның лездік мәні.
A)
B)
C)
D)
E)
395. Кернеудің әрекеттік мәнінің кешені . Оның лездік мәні.
A)
B)
C)
D)
E)
396. Кедергі тоғының әрекеттік мәнінің кешені , кедергінің мәні r = 10 Ом, кернеудің әрекеттік мәніннің кешенін анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
397. Индуктивтілік тоғының әрекеттік мәнінің кешені , индуктивтік кедергі xL = 10 Ом, кернеудің әрекеттік мәнінің кешенін анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
398. Сыйымдылық тогының әрекеттік мәнінің кешені , сыйымдылықтық кедергі xС = 10 Ом, кернеудің әрекеттік мәнінің кешенін анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
399. Алгебралық түрде жазылған ЭҚК әрекеттік мәнінің кешені B, ЭҚК бастапқы фазасын анықтаңыз.
A) 450
B) 300
C) 600
D) 900
E) 0
400. Активті кедергі кернеуінің әрекеттік мәні U = 50 В, кедергінің мәні r = 1 Ом, P активті қуатты анықтаңыз.
A) 2500 Вт
B) 200 Вт
C) 500 Вт
D) 1500 Вт
E) 2000 Вт
Тест жауаптары
1 Д 101 Е 201 D 301 E
2 Е 102 В 202 Е 302 A
3 Д 103 Е 203 D 303 E
4 С 104 А 204 Е 304 A
5 Е 105 А 205 А 305 E
6 Е 106 С 206 А 306 D
7 Е 107 С 207 Е 307 A
8 А 108 С 208 D 308 A
9 Е 109 Е 209 D 309 B
10 А 110 В 210 А 310 B
11 Е 111 С 211 А 311 C
12 С 112 Е 212 В 312 A
13 Е 113 Е 213 D 313 B
14 С 114 Е 214 С 314 A
15 С 115 Е 215 Е 315 B
16 Е 116 В 216 С 316 A
17 В 117 А 217 Е 317 Е
18 А 118 Е 218 D 318 C
19 Д 119 Е 219 D 319 D
20 Е 120 С 220 В 320 D
21 Е 121 А 221 А 321 B
21 А 122 А 222 А 322 А
23 С 123 Е 223 С 323 C
24 Д 124 Е 224 С 324 A
25 В 125 В 225 С 325 C
26 Е 126 С 226 В 326 А
27 Е 127 А 227 С 327 В
28 Е 128 А 228 А 328 E
29 Д 129 C 229 D 329 А
30 Д 130 А 230 А 330 B
31 Е 131 А 231 С 331 C
32 Е 132 B 232 В 332 B
33 А 133 А 233 C 333 C
34 Е 134 C 234 C 334 B
35 С 135 А 235 D 335 В
36 Е 136 А 236 А 336 A
37 Е 137 B 237 В 337 E
38 В 138 А 238 В 338 A
39 В 139 D 239 В 339 E
40 С 140 А 240 В 340 А
41 С 141 B 241 В 341 C
42 А 142 B 242 С 342 A
43 Е 143 D 243 С 343 C
44 Е 144 C 244 Е 344 А
45 В 145 C 245 В 345 B
46 Е 146 А 246 С 346 C
47 С 147 B 247 Е 347 A
48 Е 148 D 248 А 348 D
49 С 149 А 249 А 349 E
50 А 150 C 250 D 350 A
51 Е 151 А 251 С 351 B
52 В 152 B 252 С 352 C
53 Д 153 C 253 В 353 A
54 Е 154 D 254 В 354 A
55 Д 155 А 255 В 355 C
56 Е 156 C 256 А 356 A
57 Е 157 D 257 D 357 E
58 Д 158 С 258 В 358 A
59 Е 159 В 259 Е 359 А
60 В 160 Е 260 А 360 B
61 Д 161 С 261 Е 361 B
62 С 162 Е 262 В 362 C
63 А 163 С 263 D 363 C
64 В 164 С 264 В 364 E
65 Е 165 С 265 А 365 E
66 Д 166 С 266 Е 366 B
67 Е 167 С 267 Е 367 A
68 Е 168 В 268 D 368 B
69 С 169 В 269 D 369 A
70 В 170 Е 270 D 370 А
71 Е 171 В 271 Е 371 B
72 С 172 С 272 D 372 D
73 Е 173 В 273 В 373 E
74 Д 174 С 274 А 374 E
75 Е 175 А 275 В 375 C
76 В 176 D 276 D 376 A
77 Е 177 В 277 D 377 B
78 Е 178 В 278 А 378 C
79 Д 179 В 279 А 379 E
80 Е 180 В 280 С 380 D
81 А 181 В 281 B 381 A
82 А 182 С 282 C 30864238311767IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
00IC
I
r
L
C
U
Ir
IL
382 B
83 Е 183 С 283 E 383 A
84 Е 184 С 284 E 384 C
85 Е 185 А 285 D 385 Е
86 А 186 А 286 C 386 A
87 Д 187 А 287 A 387 B
88 Д 188 D 288 А 388 A
89 Е 189 В 289 E 389 C
90 Е 190 D 290 B 390 Е
91 В 191 А 291 A 391 A
92 Д 192 Е 292 B 392 А
93 Е 193 В 293 C 393 B
94 В 194 D 294 D 394 A
95 Е 195 В 295 В 395 В
96 С 196 А 296 E 396 А
97 С 197 Е 297 B 397 C
98 С 198 Е 298 B 398 Е
99 А 199 D 299 C 399 A
100 В 200 D 300 В 400 A

Приложенные файлы

  • docx 11085676
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий