НОК 2017


(TSU),AS (0-7или C-F) порт номерін анықтайды
(а,b.c.d) 4 сигналдық биттердің бекітілуі...-Әрбір сөйлесу каналына
(ТВУ)
“Линияны босату “сигналы қай сигнализацияға жатады-Линиялық сигнализацияға
« интервалсыз пакет » көп жиілікті регистрлік сигнализация қайда қолданылады-АТС және АМТС (пакет АОН)
« шақыру сигналые қадағалау (КПВ)» акустикалық сигналы қанай жиілікпен беріледі-5 секундтық периодты (425+25)Гц жиілікті тональді сигнал
«Cтанция жауабы» акустикалық сигналы қандай жиіліктен беріледі-(425+25) Гц жиіліктік үздіксіз тональді сигнал
«Әрқайсысы әрқайсысымен» принципі бойынша ИКМ-трактымен қандай желіде қолданылады?-Цифрлық ҚТЖ
«Бос емес»акустикалық сигналы қандай жиілікпен бріледі-0,3 секундтық периодты 425 Гц жиілікті үздікті тональды сигнал
«интервалсыз пакет»көп жиілікті регистрлік сигнализация қайда қолданылады?-АТС және АМТС арасында (пакет АОН)
«линияны босату» сигналы қай сигнализацияға жатады-Линиялық сигнализацияға
«Станция жауабы» \аккустикалық сигналы қандай жиілікпен беріледі:(425+25) Гц жиіліктік үздіксіз тональді сигнал
«Шакыру (ПВ)» акустикалық сигналы қандай жиілікпен беріледі-(25+2) Гц жиілік сигналы
142 АС бір фарматты камандада орындалатын операция түрі.Арифметикалық қосу
16 канал интервалында қандай сигнал беріледі-Сигнализация
2B+D жылдамдығы қандай мүмкіндікте болады-Базалық (BRA)
30B + D жылдамдығы қандай мүмкіндікте болады?Бірінші реттік (PRA)
5 EES LU қызметі:Аналогты абоненттік линияны жалғау үшін
5 EES басқару блогының құрамы:Орталық бақылаушы және жады модулі
5 ESS AM – администрациялық қызметті -Жалпы ресурстарды және мәліметтерді сақтауды тарату үшін
5 ESS. БМУ модульді басқару блок құрамы-УК, МПР, СПР
5 ESSсигнализация туралы ақпаратты қабылдайтын процессор -Сигналды процессор
5 ЕSS станция жұмысын бастауды орындайтын ПО-Қызмет ету ПО
5EES жүйесінде бір модулден екінші модулге басқакру функциясын беру мүмкіндігі:Таратылған процессор архитектурасы арқылы
5EES жүйесінде визуалды кескін қондырғысымен байланыс орнататын процессор-Еңгізу шығару процессоры
5EES жүйесінде желі сигналдарын қабылдап, беретін процессор:Сигналды процессор
5EESS жүйесінің жуйе асты түрлері-КМ, СМ, АМ
5ESS ALSU қызметі-Сандық абоненттерді жалғау үшін
5ESS жүйесінде визуалды кескін қондырғысымен байланыс орнататын процессор.Енгізу/шығару процессоры
5ESS AM администрациялық модул кызметі-Жалпы ресурстардың және мәліметтерді сақтауды тарату үшін
5ESS ASLU қызметі -Сандық абоненттерді жалғау үшін
5ESS ASLU қызметі-Сандық абоненттерді жалғау үшін
5ESS ATU қызметі-Аналогты жалғағыш линияны жалғау үшін
5ESS DLTU қызметі-Бірінші реттік сандық трактілерді жалғау үшін
5ESS LDSU қызметі -Тональдық сигналдарды тану және генерациялау түрі
5ESS басқару әдісі орындалады-Таратылған процессор архитектурасы арқылы
5ESS басқару блогының құрамы-Орталық бақылаушы және жады модулі
5ESS БМУ модульді басқару блок құрамы-УК,МПр, СПр
5ESS БМУ модульді басқару блок құрамы-УК,МПр,СПр
5ESS жүесінде толық басқаруды қамтамасыз ететін модуль-Административті модуль
5ESS жүйесін синхрондаумен қамтамасыз ететін модуль-СМ
5ESS жүйесінде адам-машина диалогын қамтамасыз ететін модуль -АМ
5ESS жүйесінде визуалды кескін қондырғысымен байланыс орнататын процессор-Енгізу\ шығару процессоры
5ESS жүйесінде желі сигналдарын қабылдап, беретін процессор-Сигналды процессор
5ESS жүйесінде толық басқаруды қамтамасыз ететін модул-Административті модуль
5ESS жүйесінде шақыруды өңдейтін процессор-Коммутациялық модуль мен административті модул процессорлары
5ESS жүйесінің жүйе асты түрлеры -КМ, СМ , АМ
5ESS коммутациялық өріс құрылымы-T-S-T
5ESS модуль аралық байланыс түрі-Талшықты оптикалық
5ESS сигнализация туралы ақпаратты қабылдайтын процессор.Сигналды процессор
5ESS СМ байланыстыру модулінің қызметі-Коммутациялық модульді жалғау үшін және станцияны синхрондаумен қамтамасыз ету үшін
5ESS станция жұмысын бастауды орындайтын ПО-Арнайы қызмет ету ПО5ESS AM – администрациялық модуль қызметті-Жалпы ресурстарды және мәлметтерді сақтауды тарату үшін
5ESS ASLU қызметі-сандық абоненттерді жалғау үшін
5ESS ATU қызметі-Аналогты жалғағыш линияны жалғау үшін
5ESS CM байланыстыру модулінің қызметі-Коммутациялық модулдерді жалғау үшін және станцияны синхрондаумен қамтамасыз ету үшін
5ESS DLTU қызметті-Бірінші реттік сандық трактілерді жалғау үшін
5ESS LDSU қызметі-Тональдық сигналды тану және гинерциялау үщін
5ESS LU қызметі-Анологты абонеттік линияны жалғау үшін
5ESS SM – коммутация модулінің қызметі -5ESS станцияның шақыруларын өңдеу
5ESS АМ – администрациялық модуль қызметі:Жалпы ресурстарды және мәліметтерді сақтауды тарату үшін
5ESS АТU қызметі:Аналогты жалғағыш линияныжалғау үшін
5ESS басқару әдісі орындалады-таратылған процессор архитектурасы арқылы GNS платасының қызметі-Статив пен модуль аралығыдағы байланысты бақылаайды
5ESS басқару әдісі орындалуы – Таратылған процессор архитектурасы арқылы
5ESS басқару блогының құрамы -Орталық бақылаушы және жады модулы
5ESS БМУ модульді басқару блог құрамы-УК,МПр,СПр
5ESS БМУ модульді басқару блок құрамы:УК, МПр, СПр
5ESS жуйесінде бір модульден екінші модульге басқару функциясын беру мүмкіндігі.-орындалады
5ESS жуйесінде шақыруды өндейтін процессорлар-қосылу блогынын процессоры
5ESS жүйесін синхрондауына қамтамасыз ететін модуль-СМ
5ESS жүйесінде визуалды кескін қондырғысымен байланыс орнататын процессор-енгізу/шығару процессоры
5ESS жүйесінде адам-машина диалогын қамтамасыз ететін модуль-АМ
5ESS жүйесінде визуалды кескін қондырғысымен байланыс орнататын процессор-Енгізу/шығару процессоры
5ESS жүйесінде желі сигналдарын қабылдап , беретін процессор-Сигналды процессор
5ESS жүйесінде модулден екінші модулге басқару функциясын беру мүмкіндігі-Орындалады
5ESS жүйесінде толық басқаруды қамтамасыз ететтін модуль-Административті модуль
5ESS жүйесінде шақыруды өндейтін процессор-Коммутациялық модульмен админимтративті модуль процесоорлары
5ESS жүйесінің жүейасты түрлері-КМ,СМ,АМ
5ESS жүйесінің жүйесінде толық басқаруды қамтамасы з ететін модуль - Административті
5ESS жүйесінің синхрондаумен қамтамасыз ететін модуль-СМ
5ESS жүйеісінде шақыруды өңдейтін процессорлар:Коммутациялық модул мен административті модул процессорларды
5ESS коммутация өріс құрылымы-T-S-T
5ESS модуль аралық байланыс түрі-Талшықты оптикалық
5ESS сигнализация туралы ақпаратты қабылдайтын процессор.-Сигналды процессор
5ESS СМ – байланыстыру модулінің қызметі – коммутациялық модульдерді жалғау үшін және станцияны синхрондаумен қамтамасыз ету үшін
5ESS СМ – байланыстыру модулінің қызметі:Коммутация модульдері жалғау үшін және станцияны синхрондаумен қамтамасыз ету үшін
5ESS СМ байланыстыру модульінің қызметі - Коммутациялық модульдерді жалғау үшін және станцияны синхрондаумен қамтамасыз етук үшін5ESS LU қызметі – Аналогты абоненттік линияны жалғау үшін
5ESS СМ –байланыстыру модульінің қызметі-Коммутациялық модульдерді жалғау үшін және станцияны синхрондау мен қамтамасыз ету үшін
5ESS станция жұмысын баскаруды орындайтын ПО-Қызмет ету ПО
5ESS станциясының сандық абоненттік линияны қосатын модуль-DTM
5ESS. AM-администрациялық модуль қызметі-Жалпы ресурстарды және мәліметтерді сақтауды тарату үшін
5ESS.CM –байланыстыру модулінің қызметті-Коммутациялық модульдерді жалғау үшін және станцияны синхрондаумен қамтамасыз ету үшін
5ESS.SM –коммутация модулінің қызметі-5ESS станцияның шақыруларын өңдеу
5ESS.СM-байланыстыру модульінің қызметі -Коммутациялық модульдерді жалғау үшін және
5ESSASLU қызметі.Сандық абоненттерді жалғау үшін
5ESSDLTU қызметі.Бірінші реттік сандық трактілерді жалғау үшін
5ESSLU қызметі-Аналогты абоненттік линияны жалғау үшін
5ESSS Жүйесінде толық басқаруды қамтамасыз ететін модул-Административтік модуль
5ESSмодуль аралық байланыс түрі-Талшықты -оптикалық
5ESSсигнализация туралы ақпаратты қабылдайтын процессор - Сигналды процессор
5ESSстанция жұмысын басқаруды орындайтын ПО-Қызмет ету ПО
5ЕSS жүйесін синхрондаумен қамтамасыз ететін модуль-СМ
5ЕSS ASLU қызметі -Сандық абоненттерді жалғау үшін
5ЕSS LDSU қызметі -Тональдық сигналдарды тану және генерациялау үшін
5ЕSS басқару әдісі орындалуы -Таратылған процессор архитектурасы арқылы
5ЕSS басқару блогының құрамы -Орталық бақылаушы және жады модулі
5ЕSS жүйесінде адам-машина диалогын қамтамасыз ететін модуль-АМ
5ЕSS жүйесінде бір модулден екінші модулге басқару функциясын беру мүмкіндігі-Орындалады
5ЕSS жүйесінде визуалды кескін қондырғысымен орнататын процессор-Енгізу/шығару процессоры
5ЕSS жүйесінде шақыруды өңдейтін процессорлар -Коммутациялық модул мен административті модул процессорлары
5ЕSS жүйесінің жүйе асты түрлері -КМ,СМ,АМ
5ЕSS станция жұмысын орындайтын ІІО -Қызмет ету ІІО
5ЕSSсигнализация туралы ақпаратты қабылдайтын процессор-Сигналды процессор
5ЕSSстанция жұмысын бастауды орындайтын ПО-Қызмет ету ПО
5секунттық периодты (425+25) Гц жиіліктік тональдік сигнал -Орталықтандырылған әдісте техникалық қызмет көрсету және пайдалану жұмысының орындалу орыны
98 разрядты 00 болғанда орындалатын адрестелу түрі- кеңейтілген РОА
Alcatei, 1431 SPP ұсынады:Бағдарламамен қамтамасыз ету дестесін (пакетін)
ALCATEL 1000 S-12 станциясында SSP блогының болуы –иә
ALCATEL 1431 SPP ұсынады-Бағдарламамен қамтамасыз ету дестесін (пакетін)
APZ жүйе бөлігінің қызметті-Файлды басқару
ATM техгологиясы-Пакеттер комутация әдісінің бір түрі
AXE -10 апараты комутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы-Регионалды процессор
AXE- 10 Әрбір коммутатордың сыйымдылығы:512
AXE -10 жүйепсінің кеңейту модулін сканерлеу қондырғысы:Регионалды процессор
AXE -10 жүйесінде қандай басқару әдіс қолданылады:Орталықтанған басқару
AXE- 10 жүйесіндегі аппараттық құрылғыларды қамтамасыз ететін процессор:Цифрлы регионалды процессор
AXE -10 жүйесінің жады түрлері:Тәуелсіз жады, мәліметтерді бағдарламалау жадысы
AXE -10 жүйесінің жоғарғы басқару деңгей бөлігі:Орталық процессор (СРS)
AXE -10 жүйесінің кеңейту модулін сканерлеу қондырғысы -Региональді процессор
AXE -10 жүйесінің қолданбалы модуль қызметі:Қандай да бір желі ұсынысына ықшамдалады
AXE -10 жүйесінің негізгі жадысы:Орталық процессор жадысы
AXE -10 жүйесінің орталық процессорының жұмыс режимі:Синхронды
AXE -10 Коммутациялық жүйесіне қосылатын абоненттік линия саны:200 000
AXE- 10 құрылу негізі:Модульді
AXE -10 регионалды процессорының RPO бағдарлама тілі:C’’
AXE- 10 Сандық жалғағыш линияларды қосу үшін қолданылатын қондырғы:ЕТС
AXE-10 СР процессорынын басқратын функция.-Аудит функциясы
AXE-10 GSS блогының қолданылуы -Байланысты орнатады, бақылайды және ажыратады
AXE-10 аппаратты коммутация құрылғыларын бақылайтын жүй қондырғысы-Регионалды процессор
AXE-10 аппаратты коммутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы-Регионалды процессор
AXE-10 аппаратты коммутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы
AXE-10 аппараттыкоммутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы- регионалды процессор
AXE-10 әр бір коммутатордын сиымдылығы-512
AXE-10 басқару қондырғысының құру принципі.-Барлық архетектура бойымен таратылған
AXE-10 Бір кеңістік коммутаторына (SPM) қосылатын TSM саны:32
AXE-10 жуйесінің АРТ қолданылуы.-Телефон шакыруларын коммутациялау ушін
AXE-10 жүйе түрлері -APT.APZ
AXE-10 жүйесін шығарған фирма-Erisson
AXE-10 жүйесінде бағдарламамен қамтамасыз етіл
AXE-10 жүйесіндегі аппараттық құрылғыларды қмтамасыз ететін процессор-ифрлы регионалды процессор
AXE-10 жүйесіндегі машина –адам қатынасын орындайтын процессор-Қолдау процессоры
AXE-10 жүйесіндегі негізгі процессор-Орталық
AXE-10 жүйесінің басқарылуы-Иерархиялық
AXE-10 жүйесінің жады түрлері -Тәуелсіз жады, мәліметтерде бағдарламалау жадысы
AXE-10 жүйесінің жоғарғы басқару денгей бөлігі.-Орталық процессор(CPS)
AXE-10 жүйесінің кенейту модулін сканерлеу қондыргысы.-Регионалды процессор
AXE-10 құрылу негізі-Модульді
AXE-10 станция аралық жалғағыш линия саны.60 000
AXE-10 техникалық қызмет ету функциясымен орындайтын жүйе бөлігі-MAS
AXE-10 Шығыс аналогты байланысқа қызмет көрсету блогы-ОТ
AXE-10 CP працесорын басқаратын функция.Аудит функциясы
AXE-10 CPпроцессорының басқаратын функция.
AXE-10 GSS блогынын қолданылуыБайланысты орнатады,бақылайды және ажыратады.
AXE-10 GSS блогының қолданылуы-Пайдалану және қызмет көрсету жүйесін басқарады
AXE-10 RMP платформа функциясы-APT және APZ модульдерінің өзара байланысын бакылайды
AXE-10 SSS дегеніміз не? -Абоненттің іздеудің жүйе асты
AXE-10 TSS блогының қолданылуы-Сигналдауды басқарады және басқа станциялармен байланысын бақылайды
AXE-10 аппаратты комммутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы-Региональды процессор
AXE-10 Әрбір коммутатордың сыйымдылығы-512
AXE-10 басқару қондырғысын құру принципі-Барлық архитектура бойымен таратылған
AXE-10 бір кеністік коммутаторына (SPM) қосылатын TSM саны-32
AXE-10 желісінің қолданбалы модуль қызметі-Қандай да бір желі ұсынысына ықшамдалады
AXE-10 жоғарғы басқару денгейінің жүйе бөлігі.Орталық процессор
AXE-10 жуйе турлері.APT,APZ
AXE-10 жұйесінің кеңейту модулін сканерлеу қондырғысы-Регионалды процессор
AXE-10 жүйесінде аппараттық құрылғыларды қамтамасыз ететін проессор -Цифрлау регионалды процессор
AXE-10 жүйесінде бағдарламамен қамтамасыз етілу орындалады -ЭВМ
AXE-10 жүйесіндегі машина – адам қатынасын орындайды процессо-Қолдау процесі
AXE-10 жүйесіндегі негізгі процессор Орталық
AXE-10 жүйесінін жады түрлері.Тәуелсіз жады,мәліметтерді бағдарламалау жадысы
AXE-10 жүйесінің APT қолданылуы -Телефон шақыруларын коммутациялау үшін
AXE-10 жүйесінің негізгі жадысы-Орталық процессор жадысы
AXE-10 жүйесінің орталық процессорының жұмыс режимі-Синхронды
AXE-10 Жүйесінің бағдарламамен қакмтамасыз ету орындалады.ЭВМ
AXE-10 жүйесінің бағдарламамен қамтамасыз ету құрылымы-Тұрақты және жартылай
AXE-10 жүйесінің баскарылуы -иерархиялық
AXE-10 жүйесінің жады түрлері-Тәуелсіз жады, мәліметтерді бағдармалау жадысы
AXE-10 Жүйесінің жоғарғы басқару денгей бөлігі.Орталық процессор (GPS )
AXE-10 жүйесінің кеңейту модулін сканерлеу қондырғысы -Регионалды процессор
AXE-10 жүйесінің кеңейту модулін сканерлеу қондырғысы-Екі машиналы кешенін (ДУК) жұмыс режимдері
AXE-10 жүйесінің КП құрамы-ЦКЭ,(DSE),ЦКП (DSN)
AXE-10 жүйесінің қенейту модулін сканерлеу қондырғысы-Регионалды процессор
AXE-10 жүйесінің қолданбалы модуль қызметі Қандай да бір желі ұсынысына ықшамдалады
AXE-10 жүйесінің ортақ процессордың жұмыс режимі-Синхронды
AXE-10 Коммутациялық жүйесіне қосылатын абоненттік линия саны-200000
AXE-10 коммутациялық өріс түрі-Т – S – Т
AXE-10 құрылу негізі – Модульді
AXE-10 құрылу негізі -модульді
AXE-10 Санды0 жалғағыш линияларды қосу үшін қолданылатын қондырғы-ЕТС
AXE-10 СР процессорының басқаратын функция-Аудит функиясы
AXE10 станция аралық жалғағыш линия саны 60 000
AXE-10 ТSS блогының қолданылуы-Сигналдауды басқарады және басқа станциялармен байланысын бақылайды
AXE-10 техникалық қызмет ету функциясын орындайтын жуйе бөлігі -MAS
AXE-10 Шығыс аналогты байланысқа қызмет көрсету блогы -ОТ
AXE-10. Әрбір коммутатордың сыйымдылығы-512
AXE-10жүйесіндегі машина –адам қатынасын орындайтын процессор-Қолдау процессоры
AXE-10жүйесіндегі негізгі процессор-Орталық
AXE-10жүйесінін жады түрлері -Тауелсіз жады, мәліметтерді бағдарламалау жадысы
AXE-10жүйесінің басқарылуы-Иеррорхиялық
AXE-10жүйесінің қолданбалы модул қызметі.-Қандайда бір желі ұсынысына ықшамдалады.
AXE-10жүйесінің орталық процесорының жұмыс режимы-Синхронды
AXE-10құрылу негізі-Модульді
AXE-10сандық жалғағыш линияларды қосу үшін қолданылатын қондырғы –ЕТС
AХЕ-10 құрылу негізі-Модульді
B канал жылдамдығы -64 кБит сек
BORSCH абберевиатурасындағы S әріпінің мағынасы-Сигналдық желіні құру адісі
BORSCH абберватурасындағы С әріпінің мағынасы-Кодтаумен
BRI негізгі мүмкінділік құрылымы -2В+Д
CE қосылған терминалды жүйе астының ( TSU) AS( 0-7 или C-F) порт нөмірін анықтайды
CE ұзындығы-3-тен 272- дейін байт
CE шектелуі- жалаумен
CROS-Бағдарламалық тіл тобы
Cандық беру жүйесінде тікбұрышты импульстерді тану қалай жүргізіледі?-Арнайы шаблон көмегімен
Cелектор каналдың қолдануы-сыртқы есте сақтау қондырғысының ЭУС қосылуы
DIX-200 МУУ- модульді басқару құрылғысының құралы-Микропроцессор , ЗУ
DRX -4 жүйесіндегі сөйлесу сигналын сандық сигналды түрлендіру құрылғысы-Абоненттік комплект
DRX -4 жүйесінің басқару модулдері:GNS, DTC, MXC
DRX-220 жүйесінің модульдер санының тәуелділігі –станция сыйымдылығына
DRX-4 жүйесінің СPU процессор қызметі-Микропроцессордың блокировкасы туралы сигнализация береді
DRX-4 Қуатты түрлендіргіш плата-РОС
DRX-4 UTR платаларының қызметі-Тональді сигналдарды анықтайды
DRX-4 Абонентке станция жауабы сигналын жіберетін плата -UTR
DRX-4 жүйесіндегі жүйесіндегі GNS платасының қызметі-Статив пен модуль арасындағы байланысты бақылайды
DRX-4 жүйесіндегі сөйлесу сигналын сандық сигналға түрлендіру құрылғыысы-Абоненттік комплект
DRX-4 жүйесінің DTS платасының қызметі-Стандартты ИКМ каналымен ішкі станциялық желі интерфейсін қамтамасыз етеді
DRX-4 жүйесінің бағдарламамен қамтамасыз ету құрылымы-Көпфункционалды көпбүтінді
DRX-4 жүйесінің процессор қызметі-Микропроцессордың блокиковкасы туралы сигнализация береді
DRX-4 перифериялық платаларды атаңыз-LC.UTR.E&M
DRX-4 станциясындағы қандай блок «станция жауабы»береді-абоненттік
DRX-4 шақыру сигналдарын өңдейтін және қателерді табатын блок-GNS
DRX-4 UTR платасының қызметі-Тональді сигналдарды анықтайды
DRX-4 Абонентке станция жауабы сигналын жіберетін плата-UTR
DRX-4 бақылау платалары -GNS,MXC,DTS
DRX-4 жуйесіндегі ДТС платасынын қызметі.Шақыруға қызмет етеді
DRX-4 жүйеснің бағдарламамен қамтасыз ету құрылым-Копфункционалды,көпбүтінді
DRX-4 жүйесіндегі GNS платасының қызметі -Стативпен модуль арасындағы байланысты
DRX-4 жүйесіндегі сөйлесу сигналын сандық сигналға түрлендіру құрылғысы-Абоненттік комплект
DRX-4 жүйесінің бағдарламамен қамтамасыз ету құрылымы-көпфункционалды,көпбүтінді
DRX-4 перифериялық платаларды атаңыз-LC,UTR, E&М
DRX-4 станциясындагы кандай блок «станция жауабын» береді-Абоненттік
DRX-4, Абонентке «станция жауабы» сигналын жіберетін плата:UTRDRX-4. UTR платасының қызметі:Тональды сигналдарды анықтайды
DRX-4. Қуатты түрлендіргіш плата:DTL
DRX-4.абонентке “станция жауабы” сигналын жіберетін плата.-МХС
DRX-4жүйесіндегі сөйлесу сигналын сандық сигналға түрлендіру құрылғысы-Абоненттік комплект
DRX-4жүйесінің CPU процессор қызметі-микропроцессордың блокировкасы туралы сигнализация береді
DRX-4жүйесінің DTC Мекемелік АТС-тер платасының қызметі-Шақыруға қызмет етеді
DTC абоненттік сыйымдылығы-120 000
DTC платасын басқаратын микропроцессор жиілігі-16 КГц
DTC-3100 станциясындағы DBMS жүйесі.Интегралды мәліметтерді бақылау жүйесі
DTC-3100 станциясының операциялық жүйе түрі-CROS
DTC-3100 станциясының төменгі денгейде жұмыс істейтін жүйе түрі.PROS
DTS ASS – T қызметі:Желілік қиылысу
DTS ASS және арасындағы өзара байланыстың жүргізілуі-Талшықты- оптикалық
DTS RASM максималды сыйымдылығы:8000
DTS желілік сыйымдылығы – 50 000
DTS трафик сыйымдылығы (эрланг)-27000
DTS – 3100 cстанциясындағы DBMS жүйесі-Интегралды мәліметтерді бақылау жүйесі
DTS – 3100 cстанциясынын төменгі деңгейде жұмыс істеитін жүйе түрі-PROS
DTS ASS және INS арасындағы өзара байланыстың жүргізілуі:Талшықты – оптикалық
DTS ASS-T қызметі-Желілік қиылысу
DTS INS жүйе асты қызметі-Желілік өзара байланыс
DTS -3100 жүйесінің периферийлі процессорының жұмыс режимі-Жүктемені бөлу
DTS ASS жүйе асты қызметі-Коммутациялау мумкіндік жүйе асты
DTS ASSжәне INS арасындағы өзара байланыстың жүргізілуі- Талшықты оптикалық
DTS CCS жүйе асты қызметі-Орталық процессор жүйе асты
DTS INS жүйеасты қызметі – Желілік өзара байланыс
DTS АSS жүйе асты қызметі -Коммутациялау мүмкіндік жүйе асты
DTS трафик сиымдылығы(эрланг)-27 000
DTS3100 ASS – S қызметі:Аналогты абоненттік қиылысу
DTS-3100 құрамында ЭУМ саны-2
DTS-3100 ASS-S қызметі-Аналогты абоненттік қиылысу
DTS-3100 станцияның PROS негізгі функциясы бөлінеді –Қателікке тұрақты функциясы
DTS-3100 станциясының операциялық жүйе түрі -CROS
DTS-3100жүйесінің периферийлі процессорының жұмыс режимі-Жүктемені бөлу
DTS-3100станциясындағы DBMS жүйесі-Интегралды мәліметтерді бақылау жүйесі
DTS-ASS жүйеасты қызметі.Коммутациялау мүмкіндік жүйе асты
DTС платасының басқаратын микропроцессор жиілігі -16Кгц
DX -200 МУУ модульді басқару құрылғысының құралы-Микропроцессор ЗУ
DX 200 жүйесіндегі КП ның құрамы-32*32 СЛЦ модулі
DX-200 жуйесіндегі қандай блок «станция жауабын» береді.-Регистр
DX-200 жуйесінін бағдарламамен қамтамасыз ету қурылымы.-Тұрақты және жартылай
DX-200 жүйесін сандық –абоненттік желінің беру жылдамдығы-128 кБит /с
DX-200 жүйесіндегі SL-16 түріндегі AK қосылатын абонент саны -8
DX-200 жүйесіндегі басқарудың түрлері.ЭУС-тың УУ-тікелей байланысы
DX-200 жүйесіндегі ИКМ желісіндегі хабар берудың жылдамдылығы-2048кБит/с
DX-200 жүйесіндегі КП –ның құрылысы-32 32 СЛЦ модулі
DX-200 жүйесіндегі қандай блок «Станция жауабы»береді.Регистр
DX-200 жүйесінінің АИ сатысынын құрамы.Абонентік модул,БАИ
DX-200 жүйесінің абоненттік сатысына қосылатын модуль-Конденцатор
DX-200 жүйесінің сандық- абоненттік желінің беру жылдамдығы-128Кбит/с
DX-200 станциясының түрі-Электронды
DX-200 абоненттік модуль қызметі:64 абоненттік линияны қосу үшін
DX-200 желілік қиылысу аббревиатурасы-ЕТ
DX-200 жұйесінің бағдарламамен қамтамасыз ету құрылымы-Тұрақты ,жартылай
DX-200 жүйесінде қандай блок станция жауабы береді-регистр
DX-200 жүйесіндегі SLV-16 түріндегі АКА блогына қосылатын абонент саны-8
DX-200 жүйесіндегі КП –ның ұүрылысы-32*32 СЛЦ модулі
DX-200 жүйесіндегі қандай блог станция жауабы береді-Регистр
DX-200 жүйесінің бағдарламамен қамтамасыз ету құрылымы - тұрақты және жартылай
DX-200 ПТН қызметі-Тональді сигналдарды беру
DX-200жүйесіндегі қандай блок «станция жауабы» береді-Регистр
DX-200жүйесінің бағдарламамен қамтамасыз ету құрылымы-Тұрақты және жартылай
DX-220 абоненттік модуль қызметі -64абоненттік линияны қосу үшін
DX-220 АИ блогынын қызметі.Концентратор қызметін
DX-220 аналогты сигналды түрлендіру блогы-Абоненттік модуль
DX-220 жүйесіндегі ГИ сатысынын қызметі.Ішкі станциялық шығыс және кіріс,транзитті
DX-220 жүйесінің басқару әдісі-Шина б\ша басқару қогдырғысы арасындағы тікелей байланыс әдісі
DX-220 жүйесінің модулдер санынын тәуелділігі .Станция сиымдылығына
DX-220 ПТН қызметі-Тональді сигналдарды қабылдау
DX-220 станциясының түрі-Электронды
DX-220 DX ПТН қызметі-тональді сигналдарды қабылдау
DX-220 АИ ,блогының қызметі- концентратор қызметін
DX-220 аналогты сигналды түрлендіру блогы -Абоненттік модуль
DX-220 жүйесіндегі қандай блог станция жауабы береді-Регистр
DX-220 жүйесінің модульдер санының тәуелділігі -Станция сыйымдылығына
DX-220 жүйесінің абоненттік сатысына қосылатын модуль -Концентратор
DX-220 жүйесінің басқару әдісі – Шина бойынша басқару қондырғысы арасындағы тікелей байланыс әдісі
DX-220-жүйесіндегі ГИ сатысының қызметі -Ішкі станциялық шығыс және кіріс,транзитті
DX-4 .Перифериялық платаларды атаңыз.-LC ,UTR ,E&M
DТS ІNS жүйе асты қызметі-Желілік өзара байланыс
DТS – 3100 станциясының операциялық жүйе түрі:CROS
DТS абоненттік сыйымдылығы -120 000
DТС платасын басқаратын микропроцессор жиілігі -16 кГц
E&M
ESS модуль аралық байланыс түрі-Талшықты оптикалық
F P II аналогты абонеттік линия интерфейс платасы-4LSO
FED разряды 000 болғанда орындалатын операция турі.-Конъюнкция
FP – II басқару платасы:MBU
FP – II жүйесінде ОЗУ сыйымдылығын кеңейту үшін қолданылатын плата:MENU
FP – II жүйесіндегі DVID модулінің қызметі:Шақыруларды автоматты бірқалыпты тарату фунциясын орындайды
FP – II жүйесіндегі ПЗУ – дың төрт микросхемасы қолданылады:Негізгі жүйелі бағдарламамен қамтамасыз ету үшін
FP .II басқару платасы-DTS
FP II жүйесіндегі DVIB модульнің қызметі -Шақыруларды автоматты бір қалыпты тарату функциясын орындайды
FP-II басқару платасы -MBU
FP-П жүйесіне ОЗУ сыйымдылығын кеңейту үшін қолданылатын плата-MENU
GNS платасы мен каналды платаның жылдамдығы-2048 Мбит/сек
GNS платасының қызметі-Статив пен модуль аралығындағы байланысты бақылайды
GNS платасының синхрондау генераторының жиілігі-8КГц
ID CS 500 бір блокты конфигурациясысындағы слот саны-9
IDCS500 жүйесін бағдарламамен қамтамасыз ету қайда орналасқан -SmartMedia-карта
MXC платасы қызмет көрсететін перифериялық платалар саны-20
NA – жүйелік адресінің символ саны-2
S -12 АТС максималды сыйымдылығы:200000
S -12 жүйесінің басқару тәсілі:Таратылған
S -12 абоненттік модуль сыйымдылығы:128
S-12 АТСЭ коммутациялық өріс түрі:Сақиналы СӨ
S- 12 жүйесін басқару әдісі:Барлық архитектура бойынша таратылған басқару
S -12 жүйесінде модул аралық байланысты орнататын қондырғы:DSN
S -12 жүйесіндегі DSN түсінігі:Коммутациялық өріс
S-12 жүйесіндегі басқару қондырғысының (СЕ) қызметі:Сандық коммутация өрісі арқылы байланысты жалғастыруды басқару
S-12 жүйесіндегі сандық коммутация өрісінің қамтамасыз етуі:Модульдерді коммутациялауды қамтиды
S-12 жүйесінің TCE негізгі басқару қондырғысы:Микропроцессор
S-12 жүйесінің басқару құрылғылары:Терминалді, қосымша
S -12 жүйесінің басқару әдісі:Орталықсыз ЦКП арқылы
S-12 жүйесінің басқару қондырғычының бағдарламамен қамтамасыз етілуі:Оперативті есте сақтау қондырғысында орындалады
S-12 жүйесінің қосымша басқару қондырғысы:АСЕ
S-12 жүйесінің құрылымы:Терминал, УУ
S-12 жүйесінің терминал жадысын басқаратын басқару қондырғысы:TCE
S-12 жүйесінің УУ анықтамасы:Коммутация өрісі арқылы жалғастыру жолдарын басқарады
S12 сатнциясындағы аналогты абоненттік линияны қосатын модуль:АSМ
S-12 станцияның түрі:Электронды
S-12 станциясындағы сандық абоненттік линияны қосатын модуль:DTM
S-12, КП (DSE) блогындағы порт саны:16 порт
S-12 байланысты орнатудағы қолданылатын бұйрықтар (камандалар)-Ерікті және бағытталған іздеу
S-12 байланысты орнатудағы қолданылатын бұйрықтар-Ерікті және бағытталған іздеу
S-12 желісінің терминал жадысын басқаратын басқару қондырғысы-ТСЕ
S-12 жүйесінде модул аралық байланысты орнататын қондырғы-DSN
S-12 жүйесіндегі басқару қондырғысының (СЕ) қызметі – Сандық коммутация өрісі арқылы байланысты жалғастыруды басқару
S-12 жүйесінің басқару қондырғысының бағдарламамен қамтамасыз етілуі-Оперативті есте сақтау қондырғысында орындалады
S-12 жүйесінің қосымша басқару қондырғысы-АСЕ
S-12, жүйесінің КП құрамы:ЦКЭ, (DSE), ЦКП (DSN)
S-12 жүйелік адресіндегі W Белгісі анықтамасы-СЕ қосылған терминалды жүйе астының (TSU), AS (0-7или C-F) порт нөмірін анықтайды
S-12 жүйесінің басқару құрылғылары-Терминальді, қосымша
S-12 коммутациялық өрісінің коммутация сатысының саны-4
S-12 байланысты орнатудағы қолданылатын бұйрықтар (командалар)-Ерікті және бағытталғын іздеу
S-12 дүйесінде модул аралық байланысты орнататын қондырғы-DSN
S-12 жүйесі қолданылады-Жергілікті, қалалық, қалааралық
S-12 жүйесін басқару әдісі -Барлық архитектура бойынша таратылған басқару
S12 жүйесіндегі сандық коммутация өрісінің қамтамасыз ету-Модуьдерді коммутациялауды қамтиды
S-12 жүйесіндегі DSN түсінігі- Коммутациялық өріс
S-12 жүйесіндегі басқару қондырғысының (СЕ) қызметі.Саңдық коммутация өрісі арқылы байланысты жалғастыруды басқару
S-12 жүйесіндегі КП Құрамы-ЦКЭ,(DSE), ЦКП (DSN)
S-12 жүйесінің басқару әдісі-Орталықсыз ЦКП арқылы
S-12 жүйесінің басқару қондырғысының бағдарламамен қамтамасыз етілуі-Оперативті есте сақтау қондырғысында орындалады
S-12 жүйесінің басқару тәсілі -Таратылған
S-12 жүйесінің бсқару құрылғылары -терминальді, қосымша
S-12 жүйесінің қосымша басқару қондырғысы-АСЕ
S-12 жүйесінің құрылымы –терминал,УУ
S-12 жүйесінің УУ анықтамасы-Коммутация өрісі арқылы жалғастыру жолдарын басқарады
S
S-12 коммутациялық өрісінің коммутация сатысының саны-4
S-12 станцияның түрі -Электронды
S-12 станциясындағы аналогты абоненттік линияны қосатын модуль-ASM
S-12 станциясының түрі – Электронды
S-12 топтық коммутацияның сандық коммутатордағы бірінші сатысындағы порттың таралуы-8 TSU қосу үшін, 8 кеңейту үшін
S-12 ,КП( DSE) блогындағы порт саны-16 порт
S-12 ATC максимал сыйымдылығы-200 000
S-12 абоенттік модуль сиымдылығы-128
S-12 байланысты орнатудағы қолданылатын бұйрықтар ( командалар)-Ерікті және бағытталған іздеу
S-12 ж.йесіндегі сандық коммутация өрісінің қамтамасыз ету-Модульдерді коммутациялауды қамтиды
S-12 жуйелік адресінлегі W белгісі анықтамасы-CE қосылған терминалды жүйе астының (TSU) AS(0-7или C-F) порт нөмірін анықтайды
S-12 жуйесіндегі DSN түсінігі. -Коммутациялық өріс
S-12 жуйесінің қосымша басқару қондырғысы.-ACE
S-12 жуйесінің TSE негізгі басқару қондырғысы.-Микропроцессор
S-12 жуйесінің басқару әдісі.-Барлық архетектура бойынша таратылған басқару.
S-12 жуйесінің КП құрамы.-ЦКЭ(DSE) ЦКП(DSN)
S-12 жуйесінің модуль құрамы.-Терминал және басқару қондырғылары УУ
S-12 жұйесінің басқару әдісі-Орталықсыз ЦКП арқылы
S-12 жүйе қолданылады -Жергілікті, қалалық,қалааралық
S-12 жүйелік адресінгдегі W белгісі анықтамасы-СЕ қосылған терминалды жүйеастының (TSU), AS (0-7или S-F) порт номерін анықтайды
S-12 жүйесін басқару әдісі-Орталықсыз ЦКП арқылы
S-12 жүйесінде модул аралық байланысты орнататын қондврғы -DSN
S-12 жүйесіндегі басқару (СЕ) қызметі-Сандық коммутация өрісі арқылы байланысты жалғастыруды басқару
S-12 жүйесіндегі сандық коммутация өрісіннің қамтамасыз етілуі-Модулдерді коммутациялауды қамтиды
S-12 жүйесінің басқыру қондырғысының бағдарламамен қамтамасыз етілуі- оперативті есте сақтау қондырғысында орындалады
S-12 жүйесінің сандық коммутация өрісінің құрылымдық бірлігі-Сандық коммутатор
S12 жүйесінің терминал жадысын басқаратын бақару қондырғысы -TCE
S-12 жүйесінің УУ анақтамасы-Коммутация өрісі арқылы жалғастару жолдарын басқарады
S-12 коммутатциялық өрісінін коммутатция сатысынын саны.-4
S12 коммутациялық өрісінің коммутациясы сатысының саны-6
S-12 КП (DSE) блогындағы порт саны -16 порт
S-12 станция түрі-Электронды
S-12 станциясындагы аналогты абонентік линияны қосатын модуль.-ASM
S12 станциясындағы сандық абоненттік линияны қосатын модульDTM
S-12 станциясының түрі-Электронды
S-12 станциясының түр-Электронды
S12 топтық коммутацияның сандық коммутаторындағы бірінші сатысындағы порттың таралуы-8 TSU қосу үшін 8кеңейту үшін
S-12ATC максималды жалғағыш линиялар саны -200000
S-12абоненттік модуль сыйымдылығы-128
S12байланысты орнатудағы қолданылатын бұйрықтар(командалар)-Ерікті және бағытталған іздеу
S12жүйесін басқару әдісі-барлық архитектура бойынша таратылған басқару
S12жүйесіндегі сандық комм-я өрісінің қамтамасыз етуі Модульдерді коммутациялауды камтиды
S-12жүйесінің басқару әдісі.орталықсыз ЦКП арқылы
S-12коммутациялық өрісінің коммутация сатысының саны4
S-12станцияның түрі-Электронды
S-12станциясындағы сандық абоненттік линияны қосатын модуль-DTM
SCEP қызметін құру түйіні-Қызметтерді құру және өңдеу
SDL тілі -Алгоритм
SM коммутациялық модулінің қызметі-5ESS станциясының шақыруларын өңдеу
SPM менеджмент түйіні-Тұтынушыны административті басқару
SSP аралығында ұйымдастыратын байланыс -ОКС№7
SSP қосымша мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді-ІР
SМ коммутациялық модулінің қызметі:5ESS станциясының шақыруларын өңдеу
T сатысындағы есте сақтау қондырғы саны-3
-T\S-S-T\S
TSI (уақыттық коммутация) блогы қай модульде орналасқан- SM
абект болатын мәліметтер
Абонент қызметін қолданатын объект-Тұтынушы қызметі
Абоненттік және станциялық мәліметтердің өзгеруін орындайтын бағдарлама жүйесі-Административті бағдарлама жүйесі
Абонеттік сигнализация бұл-Шетік құрылғы мен коммутациялық жүйе бөлігіндегі сигнализация
Абсалюттік өткізу мүмкіндігі -Бірлік уақытында жүйе қызмет көрсете алатын тапсырыс саны
Аварилық сигнализация түрлері-Авариялық хабар,акустикалық сигналдар
авариялық сигнал нені хабарлайды.-Станция қондырғыларында ақаудын пайда болғанын
Авариялық хабардың көрсетілуі-Дисплей терминал және принтер
Автоиаттандырылатын бағдарма жүйесі орындалатын этап-Кодалау
Автономды,синхронды жүктемені бөлу -GNS платасының қызметі
Администравтивті процессордың жұмыс режимы -Дуплексті
АИМ сигналын ИКМ сигналына кодтайды-БВК коммутациялайтын каналдар
Айналым мәліметтердің сипатталуы.Станциянын қазіргі жағдайы және шакыруга қызмет көрсету әсері
Акдандастырылмаған желінің нөмерленуі-4 және 5 мәнді
Аккустикалық сигнал түрлері:ОС, КПВ, ЗЗ
Ақпарат дегеніміз -Беретін тарататын түрлендіретін еске сақтайтын тікелей қолданатын объект
Ақпаратты сигнал (акустикалық)..-.Байланысты орнату процессі қай этапта екенін абонентке хабарлайтын сигнал түрі
АМТС және АТС арасындағы региторлық сигнализация түрі (АОН пакет)-«интервалсыз пакет» көп жиілікті
Аналогты абаненттік қиылысудың қызметі-Абоненттік линияны жалғау үшін
Аналогты сигналдарды сандық сигналдарға түрлендіру этаптары-Дискреттеу,кванттау,коттау
Аналогты сигналды турлендіру блогы.-Аналогты абонентік киылысуда.
аппаратының құралы-Нөмертергіш
Араласты көрсететін каманда-Бір форматты каманда
Арнайы ұйымдастарылған сигнализация желісі көмегімен ақпараттың берілуі-Жалпы каналдық сигнализация(ОКС)
АТМ техналогиясы-Пакеттер коммутация әдісінің турі
АТСЭ жүйесіндегі хабарды беру тәсілі-Сандық
Аудандандастырылмаған желінің нөмірленуі.4және 5 мәнді
Аудандастырылмаған желінің максималды сыйымдылығы – 80 000 номер
Ауылдық телефон желісінде тораптық станцияның қызметі-Шеткі станцияданжүктемені таратады және ЦС қосылады
Ауылдық телефон желісінің қурылу әдістері.-радилды, радиалды-торап,аралас
АХЕ – 10 аппаратты коммутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы - Регионалды процессор
АХЕ – 10 жүйесінің қолданбалы модуль қызметі – қандайда бір желі ұсынысына ықшамдалады
АХЕ – 10 жүйесінің орталық процессорына жұмыс режимі – Синхронды
АХЕ – 10 техникалық қызмет ету функциясын орындайтын жүйе бөлігі – МАS
АХЕ 10 GSS блогының қолданылуы-Байланыс орнатады ,бақылайды және ажыратады
АХЕ 10 SSS дегеніміз не ?-Абоненттік іздеудің жүйе асты
АХЕ -10 әрбір коммутатордың сыйымдылығы -5 12
АХЕ -10 басқару қондырғысын құру принципі-Барлық архитектура бойымен таратылған
АХЕ 10 жүйе түрлері-APT, APZ
АХЕ 10 жүйесінде бағдарламамен қамтамасыз етілу орындалады-ЭВМ
АХЕ 10 жүйесінің жады түрлері-Тәуелсіз жады, мәліметтерді бағдарламалау жадысы
АХЕ 10 жүйесінің ижоғарғы басқару деңгей бөлігі-Орталық процессор (CPS)
АХЕ- 10 жүйесінің кеңейту модулін сканерлеу қондырғысы-Регионалды процессор
АХЕ -10 құрылу негізі-Модульді
АХЕ 10 станция аралық жалғағыш линия саны- 60 000
АХЕ 10 шығыс аналогты байланысқа қызмет көрсету блогы-ОТ
АХЕ-10 GSS блогының қолданылуы-Байланысты орнатады, бақылайды және ажыратады
АХЕ-10 RMP платформа функциясы- АРТ және APZ модульдерінің өзара байланысын бақылайды
АХЕ-10 SSS дегеніміз не?-Абоненттік іздеудің жүйе асты
АХЕ-10 TSS блогының қолданылуы-Сигналдауды басқару және басқа станциялырмен
АХЕ-10 Бір кеңістік коммутаторына (SPM) қосылатын TSM саны-32
АХЕ-10 қоммутациялық жүйесіне қосылатын абоненттік линия саны- 200 000
АХЕ-10 аппаратары коммутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы-Регионалды процессор
АХЕ-10 әрбір коммутатордың сыймдылығы – 512
АХЕ-10 басқару қондырғысы құру принципі-Барлық архитектура бойымен таратылғын
АХЕ-10 жжүйесінің жады түрлері-Тәуелсіз жады мәліметтерді бағдарламала жадысы
АХЕ-10 жүйесінде бағдарламамен қаматмасыз етілуі орындалады -ЭВМ
АХЕ-10 жүйесінде қандай басқару әдіс қолданылады - Орталықтанған басқару
АХЕ-10 жүйесіндегі жады түрлері -Тәуелсіз жады,мәліметтерді бағдарламалау жалысы
АХЕ-10 жүйесіндегі машина – адам қатынасын орындайтын процессор – қолдау процессоры
АХЕ-10 жүйесіндегі ақпараттық құрылғыларды қамтамасыз ететін процессор-Цифрлы регионалды процессор
АХЕ-10 жүйесіндегі машина – адам қатынасын орындайтын -Қолдау процессоры
АХЕ-10 жүйесіндені негізгі процессор-Орталық
АХЕ-10 жүйесінің APT қолданылуы.Телефон шақырылуын коммутациялау үшін
АХЕ-10 жүйесінің бағдарламамен қамтамасыз ету құрылымы-Тұрақты және жартылай
АХЕ-10 жүйесінің басқарылуы-Иерархиялық
АХЕ-10 жүйесінің жады түрлері –Тәуелсіз жады ,мәліметтерді бағдарламалау жадысы
АХЕ-10 жүйесінің кеңейту модулін сканерлеу қондырғысы – Регионалды процессор
АХЕ-10 жүйесінің қолданбалы моудль қызметі-Қандайда бір желі ұсынысына ықшамдалады
АХЕ-10 жүйесінің негізгі жадысы- орталық жадысы
АХЕ-10 жүйесінің орталық процессорының жұмыс режимы-Синхронды
АХЕ-10 құрылу негізі-Модульді
АХЕ-10 сандық жалғағыш линияларды қосу үшін қолданатын қондырғы-ЕТС
АХЕ-10 СР процессорын басқаратын фукнция-аудит функциясы
АХЕ-10 ТSS блогының қолданылуы .Сигналдауды басқару және басқа
АХЕ-10 техникалық қызмет ету функциясын орындайтын жүйе бөлігі-МАS
АХЕ-10 шығыс аналогты байланысқа қызмет көрсету блогы -ОТ
АХЕ-10,Әрбір коммутатордың сыйымдылығы-512
АХЕ-10аппаратты коммутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы-Регионалды процессор
Ашык жуйенің өзара байланыс (ВОС ) эталондык моделіндегі желілік қызмет деңгейлері-Желілік,каналдық,физикалык
Ашық жуйенін өзарабайланыс эталондық модель (ВОС) деңгейлер саны.7
Ашық жүйенін өзара байланыс (ВОС)эталондық модельіндегі желілік қызмет деңгейлер саны-3
әдістері.Орталықтандырылған,орталықтандырылмаған,иерархиялық
Әр бір сөйлесу каналына бекітіледі.-(a.b.c.d) 4 сигналдық бит
Әр түрлі жалғастырулардың орындалуын басқаратын бағдарлама жүйесі-Коммуация бағдарлама жүйесі
Әрқайссысы-әрқайсысымен принціпі бойынша ИКМ –трактымен қандай желіде қолданылады-Цифрлық ҚТЖ
Әрқайсысы-әрқайсысымен принципі бойынша ИКМ трактімен кандай желіде
Багдарлама тілі -Багдарлама жауга арналган жасанды машина тілі
Бағдарламалық тіл тобы.Машинаға тәуелді
Бағдарламамен қамтамасыз ету этаптарының арылығында болады:Өзара байланыс
Базалық желі мен интеллектуалды баптау желісінің өзара қатынасы-Стандартты интерфейс арқылы
Базалық желі мен интеллектуалды баптау желісінің өзара қатынасы-стандартты интерфейс арқылы
Базалық мәліметтер туйіні -Жеке қызметті қамтамасыз ету үшін логикалық қызмет бағдарламасын қолданатын мәлімет
Байланыс қызметі мен желінің даму этаптары -4
Байланыс линиялар түрлері -АЛ,СЛ,ЗЛ,ЗСЛ,СЛМ
Байланыс линиясвның шеткі абоненттік қондырғысы.Телефон аппараты
Байланыс орнатуды басқару әдістерінің түрлеріТікелей,жанама
бақылайтын жүйе қондырғысы-регионалды процессор
Баскару жүйе (СУ) функциясы-Жалғастыру процесін басқару үшін логикалық функцияны ор
Басқару жүйедегі интерфейс түрлері -Перифериялық,жүйелік
Басқару қондығысының құрамы-Аппаратты және бағдарламалық
Басқарушы сигнал – Шақыру бағытын анықтау үшін адрестік ақпаратты беру сигналдары
БВК коммутациялайтын каналдар.Біртекті кіріс және шығыс жалғастырғыш линиялардың уақыттық каналы
Белгігілі уақыт аралығындығы коммутациялық құрылғылардың барлық қосылу уақыты -Телефондық жүктеме
Беру жылдамдығы 64 Кбит/с цифрлық байланыс желісінде қолданылатын сигнализация-ОКС №7
Беру тракт дегеніміз -Тұтынушылар арасында хабарды беруді қамтамасыз ететін линия және қондырғы жиынтығы
Бир модулде абонент-абонент байланысын орнату алгоритмі-LC-UTR-MXC-LC
БМЧПП сигналды қабыладу\ау және беру түрі-Дискретті
Бос емес аккустикалық сигналы қандай жиілікпен беріледі -0,3 секундтық периодты 425 Гц
Бір абонент платасы қанша абонент желісіне қызмет етеді-8 аб.желі
Бір модульде абонент-канал байланысын орнату алгоритімі.-LC-UTR-MXC-GHS-DTC-E&M
Біркелкі өзара байланыс хаттамалары қолданатын жүйе- Ашык жуйе
Біртекті кіріс және шығыс жалғастырғыш линиялардың уақыттық каналы-Сандық АТС –терде абонентке шақыру сигналын жіберу блогы
Бірінші класстық СКӨ (ЦКП) құрылымы – S/T
Бірінші реттік желі\нің бөлінуі Магистральды, ішкізоналық ,жергілікті
В канал жылдамдығы-64 кбит\сек
ВRI негізгі мүмкіндік құрылымы -2В+Д
ГИ DX 220 ГИ блогының қызметі -Жүктемені тарату
ГИ DX220 ГИ жүйеасты қызметі -Коммутациялау мүмкіндік жүйеасты
Д канал арқылы ақпарат сигналының беру жылдамдығы-16 кбит/с
ДX-220 АИ блогынын кызметі-Концентратор кызметі
ДВО-дегеніміз не-Қосымша қызмет көрсету түрі
Денгей бойынша дискреттеу проц аталуы -Сигналдын денгей бойынша дискреттелуі
Диагнозтикалық тестілер қалай қосылады -Техникалық қызмет көрсету жүйесінің талабы бойынша автоматты немесе қолмен қосылады
ДУК құрамында ЭУМ саны-2
ДХ-220.Аналогты сигналды түрлендіру блогы-Абоненттік модуль
Дыбыс толқандарын эленктр тербелістеріне түрлендіретін ТА-ның құралы - Микрофон
ЕSS модуль аралық байланыс түрі-Талшықты – оптикалық
Ек3 форматты команданың 4567 разряды анықтайды-Өңделген шешім саны
Екі машиналы басқару кешенінің (ДУК) жұмыс режимдері-автономды, синхронды жүктемені бөлу
Екі форматта команданын 0123 разряды анықтайды.-Төменгі шекараны көрсеткіш
Екінші реттік желінің түрлері -Телефонды ,телеграфты ,дыбысты тарату ,теледидарлы
Есептеу мен жазу кезіндегі ЗУ ұяшығының құрамындағыларды сақтауға арналған құрылғы РСл
Еске сақтау қондырғысыны сипаттамалары-шапшандылық,сыймдылық,разрядталауы жұмсалатын қуаты
Жады сөзі -Бір ұяшыкта сақталатын акпараттын бит саны
Жалғастыру процесін басқару үшін логткалық функциясын орындайды-Шақыру сигналын қадағалау (КПВ) акустикалық сигалы қандай жиілікпен тұрады
Жалғасу түрі-Тікелей жалғау
Жаңа қосымша қызмет орталығында ,аппаратты бағдарлама қондырғысында орнатады-Жаңартылады
Жартылайтұрақты мәлметтердің сипатталуы -Станцияның статикалық жағдайы
Жедел категориясының тәуелділігі-қондырғының тоқтап қалған бөлігіне
Жеке қызметі қамтамасыз ету үшін логикалық қызмет бағдарламасын қолданатын түйін-SDP
Желелік қиылысу-Кеңестік коммутация блогының анықтамасы
желіде қолданылады?-Цифрлық ҚТЖ
Желілк қиылысудың интерфейс түрлері -V5.1 V5.2
Желілік қолданбалы процесстер-Концентратор схемасындағы топтық кодер қызметі
Желілік эффект дегеніміз не-Абонент өзінің даусын өзі есту
Жеті мәндә нөмірде қолданылатын байланыс торабы -УИС
Жоғалту анықтамасы-Станцияның кінәсі бойынша қосылмаған шақырулар саны
Жоғалту шамасының белгілену әріпі -Р
Жоғалулар шамасының өлшем бірлігі -Процентпен немесе промилямен
Жоғарғы денгейлі бағдарлама тілі-CHILL
Жоғарғы цикл құрылымы-125 мкс ,16 цикл
Жоғарғы циклдық синхросигнал қандай канал интервалымен беріледі-нөлдік циклдың 16-шы КИ
Жолғалту анықтамасы-Станцияның кінәсі бойынша қосылмаған шақырулар саны
Жүиесінде командалардын бөлінуі -5
Жүйедегі адрестелу түрлері-Кенейтілген, қысқартылган
Жүйедегі индексті регистр разряды-2
Жүйесіндегі бір фарматты каманда разряды-16
Жүйесіндегі индекация түрлері-4
Жүйесіндегі индексті регистер разряды-Екідешифратордан
Жүйесіндегі операция коды жазылатын разряд-FED
Жүктеме өлшем бірлігі-Эрланг
Зоналық желі – байланыс желі-Бір немесе бірнеше аймақтарды өзара байланыстыратын желі
ЗУ – ақпаратты сақтау әдістері:Статисттикалық ЗУ, динамикалық ЗУ
ЗУ – дың негізгі қондырғысы:Жинақтағыш
ЗУ басқару блогның құрамы-СВА,РА,РСл,УА ЗУ
ЗУ- дың физикалық бойынша бөлінуі-Жартылай өткізгішті, магнитті, оптикалық ЗЭ
ЗУ-меншікті бағасы анықталады-ақпараттың бір битін сақтауға кеткен шығынмен
Иарархиялық ЗУ – дың негізгі қасиеттері-Е – сыйымдылығы, Тобр – айналым уақыты және С – меншікті құны
Иерархиялық ЭУС-та қандай қондырғы қосымша ақпаратты өңдейді және қабылдайды-Перифериялық басқару қондырғы(ПУУ)
Иерархиялық ЗУ . Стандартты интерфейс -И2 И6
Иерархиялық ЗУ дың негігі қасиеттері-Е- сыйымдылығы, Тобр айналым уақыты, С – меншік құны
Иерархиялық ЭУС – ға басқару қондырғылардың жұмыс істеуі-Бір – біріне тәуелсіз жұмыс істейді
Иерархиялық ЭУС –та қандай қондырғы қосымша ақпараттарды өңдейді және қабылдайды?-Перифериялық басқару қондырғы (ПУУ)
ИЖ базалық желі қкамамасыз етеді.Коммутация функциясын
ИЖ коммутация функ-ны қамтамасыз ететін желі-Базалық
ИЗУ – дағы ЗУ санының анықталуы:ИЗУ түріне байланысты
ИЗУ мен ОЗУ – ды байланыстыру үшін қолданылатын интерфейс-И2 – И3
ИЗУ-дагы ЗУ санынын аныкталуы-ИЗУ түріне байланысты
ИКМ – 30 қондырғысындағы ТЖ канал саны – 30
ИКМ трактісінде сигналзацияны жүзеге асыру үшін қандай канал бөлінеді-16
Индексивті регистрді анықтайтын разряд-ВА разрядтары
Интегралды мәліметтерді бақылау-Жүйесі
Интегралдық қызмет көрсететін цифрлық желі (ЦСИС) -Цифрлық абоненттік линия мен цифрлық шеткі қондырғысы бар цифрлық желі
Интеграциялық кызмет көрсететің цифрлық желінің (ЦСИС) бір ерекшелігі-Кез келген ком-я түрімен камтамсыз ету
Интелектруалды қызметті құрудың ең соңғы этапы-Эксплуатация
Интелектуалды желі (ИЖ).Сервистік архетектуралы телекоммуникацялық желі
Интелектуалды желі қызметі - Өзіндік коммерциялы ұсыныс
Интелектуалды желі-Байланыстың жаңа қызметтерін ұсынатын архитектура концепциясы
Интелектуалды желіге берілетін шақыруларды қабылдайтын қондырғы -Шақыруды аңықтағыш
Интелектуалды желінің негізгі қызметі-Өңдеу
Интелектуалды желінің транспорттты деңгейі- коммутация түйіні
Интеллектуалды желі (ИЖ)-Сервистік архитектуралы телекоммуникациялық желі
Интервалсыз пакет көп жиілікті регистрлік сигнализация қайда қолданылады-АТС және АМТС арасында ( пакет АОН)
Интерграциялық қызмет көрстетін цифрлық желінің (ЦСИС) бір ерекшелігі -Кез келген коммутация түрімен қамтамасыз ету
Интерфей жүйенің түрлері: Тікелей жалғау бойынша, ортақ шина арқылы, кп арқылы
Ирархиялық ЗУ-дың негізі қасиеттері-Е- сыйымдылығы , Тобр- айналым уақыты және С-меншікті құны
ИС операторы мен контрактіге отыратын жеке тұлға немесе заң қызметкері немесе қызметті ұсынушы-Абонент қызметі
ИС архитектура деңгейі – 3
ИС операторы мен контрактіге отыратын жеке тұлға немесе заң қызметкері немесе қызметті ұсынушы.Абонент қызметі
Каналдык интервал (КИ) аныктамасы-Бір каналдың кодтық тобын беру үшін бөлінген уакыт аралығын
Кеністік коммутация блогынын акыктамасы.-Кіріс,Шығыс СЛЦ –да каналдардын бір уақытылы коммутацiясы
Кеністік коммутация блогының анықтамасы-Кіріс,шығыс СЛЦ да каналдардың бір уақытылы коммутациясы
Кеністік коммутация матрицасы орналасқан модуль-CM
КИ 1 – 15 және 17 – 35 каналдық интервалдың қолданылуы-Тұтынушы ақпаратын беру
Код сөзін желіден қабылдау-Қаптамалық модульдің жетінші деңгейі
колданылады-АТС және АМТС арасында (пакет АОН)
Коммутатция торабының түрлері-Орындаушы және басқарушы жүйе
Коммутацимя құралының қолданылуы- коммутация процесін ұйымдастыру үшін
Коммутация жүйенің негізгі бөлігі -Коммутациялық өріс
Коммутация торабының түрлері-Орындаушы және басқарушы жүйе
Коммутация әдістері бойынша жүктелуі-Канал коммутация, пакетті коммутация, хабар коммутация,
Коммутация әдістері бойынша жіктелу-Канал коммутация , пакеттік коммутация,хабар
Коммутация басқару торабы -Орындаушы және басқарушы жүйе
Коммутация дегеніміз-Электірлік тізбектердің қосылуы түрлері( Қосылу ажыратылу косып – айырылу )
Коммутация жүйесінің негізгі бөлігі- коммутациялық өріс
Коммутация қызметі мен шақыруды басқару функциясымен орындайды түйіні- SSP
Коммутация өрісі дегеніміз -Кіріс линияны шығыс линиямен коммутациялайтын жуйе
Коммутация торабаның жұмыс режимдері-Каналдар, хабарлар,пакеттер
Коммутация құралының қолданылуы-Коммутация процесін ұйымдастыру үшін
Коммутациялық жүйенің негізі бөлігі-Коммутациялық өріс
Коммутациялық өріс-Иеарархиялық ЭУС –та қандай қондырғы қосымша ақпаратты өңдейді және қабылдайды
Коммутациялық торабының жұмыс режимдері-Каналдар,хабарлар,пакеттер
Коммутция торабының түрлері -Орындаушы және басқарушы жүйелер
комплект
Комутация әдістері бойынша жіктелуі -Канал комутация, пакеттік комутация, хабар коммутация
Комутация жүйенің негізгі бөлігі-Комутациялық өріс
Комутация қызметі мен шақыруды басқару функциясын орындайтын түйін-SSP
Комутация өрісі дегеніміз-Кіріс линияны шығыс линиямен коммутациялайтын жуйе
Ком-я дегеніміз-Электрлік тізбектердің қосылу түрлері
Ком-я жүйенің негізгі бөлігі -Ком-я өрісі
Консентратор схемасындағы топтық кодер қызметі -АИМ сигналдың ИКМ сигналына кодтайды
Консентратордың құрамы-АК, КП, ЦАП, АЦП, ПУ
Концентратор қызметі-Абоненттік жүктемені нығыздау
Концентратор қолданатын желі түрі-Сандык
Концентратор түрлері-Аналогтік-сандық, араласқан , сандық
Концентратордын коммутациялық өрісінің құрамы.МГС
Концентратордын құрамы.АК,КП,ЦАП,АЦП,ПУ
Концентратордын түрлері.Аналогты-сандық,араласқан,сандық
концепциясы
Концетратордың түрлері-Аналогты-сандық, араласқан , сандық
Көптеген абонентер үшін қандай мүмкіндік негізгі болады -BRA-(Basic Rate Access) базалық мүмкіндік
КП құрамына кіретін модульдер -TSM.STM
Кіріс коммутация торабы мен сәйкес келетін шығыс каналдары байланысатын жалғасу түрі-тікелей жалғау
Кіріс,шығыс СЛЦ-да каналдардың біруақытылы коммутациясы-Кіріс,шығыс СЛЦ-да каналдардың әртүрлі уақыттағы коммутациясы
Кіріском-я торабымен сәйкескелетін шығыс каналдары байланысатын жалғасу түрі-Тікелей
Қ.Р да қандай желі физикалық тізбектер беру каналдары болады.-Бірінші реттік
Қ.Р-да біртекті телекоммуникация желісі (ЕСТ РК).Қазакстан телекоммуникация негізі
Қазакстан Республикасында біртекті телекоммуникация желісі ЕСТ РК-Қазакстан телекуммуникация негізі
Қазақстан Республикасында біртекті телекоммуникация желісі (ЕСТ РК-Қазақстан телекоммуникация негізі
Қазақстан телефон желісінде қолданылатын ЭАТС түрлері-S-12 5ESS DMS DRX4
Қала аралық желіде линиялық сигнализацяның түрі-Екі жиілікті сигнализация
Қалалык телефон желісінің ең қарапайым әдісі-Аудандастырылмаған
Қандай да бір желі ұсынысына ықшамдалады-ЭАТС DTS-3100 станциясының операциялық
жүйе түрі
Қолданатылатын сигналдық бірлік түрлерінің саны-3
Қондырғыны автоматты т үрде тестілеу қай мерзімде жүргізіледі-Жүктеме аз уақыт кезінде
Қосылады Республикасында біртекті телекуммуникация желісі (ЕСТ РК)-Қазақстан телекоммуникация негізі
ҚР – да қандай желі физикалық тізбектер және беру каналы болады:Бірінші реттік
Құрамында абонеттік комплекті бар сандық АТС млдульі-Концентратор
құралдарының ЦУУ-мен өзара әсерінен
Құрамында абоненттік комплекті бар сандық АТС модулі-Концентратор
Қызметті ұнататын немесе орнататын ИС операторы мен контрактіге отыратын жеке тұлға немесе заң қызметкері-Қызметті орнататын агент
Қыска боліктерге болінетің ұзың хабар.-Пакет
Қіріс коммутация торабымен сәйкес келетін шығын каналдары байланысатын жалғау түрі -Тікелей жалғау
Линия босату сигналы қай сигнализация жатады-Линиялық сигнализацияға
Линия сигнал -Жалғастыру прцесін этаптарын басқаратын сигнал
линияға түрлендіру
Линиялық канал-Жалғастыру процессінің этаптарын басқаратын сигнал
Линияны босату сигналы қай сигнализацияға жатады – линиялық сигнализацияға
Логиикалық номерді физикалық нөмерге ауыстыратын түйін-SDP
Логикалық номерге ауыстарыатын түйін -SDP
Логикалық сигнал-Жалғастыру процесінің этаптарын басқаратын сигнал
Магисталды желі-бұл...ҚР облыс орталықтарындағы тораттар арасындағы және
Макемелік АТС тер қосымша қызмет көрсетедіме-Иә, көрсетеді
Машинаға тәуелді-АХЕ-10 регионалды процессорының RPD бағдарлама тілі
Мәліметтер базасындағы дерек түрлерпі-Тұрақты, жартылай тұрақты, айнымалы
Мәліметтер не сөздік ақпараттар ағыны қандай максималды жылдамдықпен беріледі-64кбит/с
Мекемелік АТС-тер аналогты абоненттерді қосады ма?-Иә,қосады
Магистральді желі бұл-ҚР орталықтарындағы тораптар арасындағы және аудан орталықтарын байланытыратын желі
Модулияция анықтамасы.Сигналдың параметірін өзгеру арқылы бір сигнал түрін
Модуль коммутация және бақылау платасы (МХС)қызметі-Шақырулы өңдейді GNС платасына хабар берудң қамтамасыз етеді
Мультиплексордын жұмыс режимі-Уақытты тығыздау
Мумкіндік коммутаторындағы SE саны-2
МХС платасы қызмет көрсететін перифериялық платалар саны – 20
Нақты дейгейдегі ЗУ белгілері-Жұмыс істу уақыты, меншікті бағасы, сыйымдылығы
Нөлдік канал интегралының қолданылуы-Циклдік синхронизация
ОЗУ модулінің адрес ұяшығын таңдау схемасының кұрамы-Екі дешифратордан
ОКС №7 артықшылықтары -Тұтынушылардың кеңейтілген тізіімі және СЕ шексіз ұзындығы
ОКС – дегеніміз не-Жалпы сигналдау каналы
ОКС желісімен сигналдарды беру түрі -Пакеттер түрінде
ОКС – те станция арасында ақпарат қалай беріледі-Арнайы ұйымдастырылған сигнализация желісі көмегімен
ОКС №7 СЕ ПБИ қызметі-Дұрыс қабылдағанын растайды
ОКС №7 артықшылықтары-Тұтынушылардың кеңейтілген тізімі және СЕ шексіз ұзындығы
ОКС №7 қолдану саласы-Цифрлық байланыс желісінде
ОКС боймен берілетін сигналдар – Басқару , линиялық және аккустикалық
ОКС бойымен беру жалдамдығы -64000 кБ/сек
ОКС те станция арасында ақпарат қалай береді-Арнайы ұйымдастырылған сигнализация желісі көмегімен
Оперативті жады бағдарлаамасы-Орындалуға арналған бағдарлама
Орталыктандырылган әдісте техникалық қызмет көрсету және пайдалану жумыстарынын орындалу орыны-Техникалық пайдалану орталығы(ЦТЭ)
Орталықтанбаған ЭУС – тың қызметі – Белгілі функцияны ғана орынедайтын бірнеше УУ-дан тұрады
Орталықтанған ЭУС құрамы – Бір орталықтанған басқару қондырғысынан (ЦУУ)
Орталықтандырылған әдісте техникалық қызмет көрсету және пайдалану жұмыстарының орындалу орыны -Техникалық пайдалану орталығы (ЦТЭ)
Орталықтандырылмаған басқару жүесінің негізгі артықшылықтары – Жеке блок үшін бағдарламамен қамтамасыз ету қарапайымдылығы
Орталықтандырылмаған ЭУС-тің қызметі-Белгілі функцияны ғана орындайтын бірнеше УУ-да тұрады
Перефериядық құрылғы қызметі.-Коммутациялық өрістің комплектілері мен коммутацилық құралдарынын ЦУУ мен өзара әсерін қамтамасыз етеді
ПЗУ мен ОЗУ ды байланыстыру үшін қолданылатын интерфейс.И2-И3
Порт анықтамасы – 8 шығыс , 8кіріс уақыттық каналдар
Порттын бірінші мүмкінілігі үшін сандық АТС-терге абонентерді қосу интерфейсі.Uк2
Порттың негігі мүмкінділігі үшін сандық АТС-терге абоненттерді қосу интерфейсі-U0
РБА базалық адресстің регистр саны- 8
Региондалды процессор -DTS3100 станциясындағы DBMS жүйесі
Региср (RU)блогының басқару сигнализациясы-ОКС№7
Сандық желілік қиылысу қызметі-Сыртқы және ішкі ИКМ линияларын келістіру үшін
Сандық АТС терде абонентке шақыру сигналын жіберу блогы -Аналогты абонеттік қиылысудан
Сандық беру жуйесінде тік бұрышты импулстерді тану қалай жүргізіледі.-Арнайы шаблон көмегімен
Сандық желелік қиылысу қызметі-Сыртқы және ішкі ИКМ линияларын келістіру үшін
Сандық коммутатордын порт саны-16
Сандық өрістың құрылымы-S-, T- сатылары
Санлдық беру жүйесінде тік бұрышты импульстерді тану қалай жүргізеді-Арнайы шаблон көмегімен
СЕ ұзындығы – 3-тен 272-дейін байт
СЕ шектелуі – Жалаумен
Селектор каналдын қолдануы.Сыртқы есте сақтау қондырғысының ЭУС қосылуы
сигнал қызметі-Желіні басқаруға байланысты хабармен алмасуды қамтамасыз ететін аппаратты-бағдарламалық құрылғы жиынтығы
сигнал нені хабарлайды-Станция қондырғыларынеда ақаудың пайда болғанын
сигнал түрлері-Линиялық,ақпаратты,басқарушы
Сигналджық бірлік СЕ түрінің саны-3
Сигналдық желіні құру әдісінің мағынасы-Байланыс желісімен сигналдық желі конфигуряциясы дәл келеді.
Сигналдық ақпаратты (СЕ) жіберетін сигналдық бірліктер-ЗНСЕ
Сигналдық бірлік СЕ – Мәліметтер пакеті көмегімен сигнализациязвеносы арқылы ОКС№7 ақпаратты беру
Сигналдық бірлік СЕ түрінің саны – 3
Сигналдық бірлік СЕ-Мәліметтер пакеті көмегімен сигнализация зевонасы арқылы ОКС №7 ақпаратты беру
Сигналдық желіні құру әдісін мағынасы-Байланыс желісімен сигналдық желі конфигурациясы дәл келеді
Сигналдық құру әдісінің мағынасы-байланыс желісі мен сигналдық желі конфигурациясы дәл келеді
Сигнализайия желісі бұл - Транзитті , шеткі және каналдық сигонализация жиынтығы Сигнализация қызметі-Желіні басқаруға байланысты хабаромен алмасуды қамтамасыз
Сигнализация түрлері -Желіні басқаруға байланысты хабармен алмасуды қамтамасыз ететін аппаратты-бағдарламалық құрылғы жиынтығы
Сигнализация желісі – бұл-Транзитті,шеткі және каналдық сигнализация жиынтығы
Сигнализация ОКС № 7 қолданылатын коммутация жүйе түрі-Сандық
Сигнализация хаттама – бұл.....Желіні басқаратын сигналдармен алмасуға сәйкес келетін ережелер жиынтығы
Сигнализациялық ақпаратты СЕ жіберетін сигналдық бірліктер-ЗНСЕ
Сигнолизация желісі бұл- Транзитті,шекті және каналдық сигнолизация жиынтығы
Сингалдық бірлік СЕ түрінің саны-3
Синхорнизация түрлері-Элеметтік, топтық, циклдік
Синхранизация бұұл-2 немесе одан да көп проссец арасындағы белгілі бір уақытты қатынаста байланысты орнату
Синхрондау режимін негізгі ерекшелігі-Шакыруды өндеудің жоғарғы сенімділігі
Синхронизация желісінің жұмыс режимдері -Синхронды, псевдосинхронды, плезиохронды, асихронды
Синхронизация түрлерні-Элементтік.топтық,циклдық
СМ-УЗУ қызметі
Спефикация және мәлімет тілі.SDL
Стандартты ИКМ каналымен ішкі станциялық желі интерфейсін қамтамасыз етеді-5ESS жүйесін синхрондаумен қамтамасыз ететін модуль
Станицяға қажетті абоненттің нөмері жайлы адресті информация беретін аппаттың құрал-
Станциааралық сигнализация – бұлЖелідегі әртүрлі коммутация жүйелердің арасындағы сигнализация
Станция жауабы аккустикалық сигналы қандай жиілікпен беріледі -(425+25) Гц жиіліктік үздіксіз тональді сигнал
Станция жумыс сапасын кім тексереді-Станциялық инженер
Станция қондырғыларына ақаудың пайда болғанын-Телефондық жүктеме
станция синхрондаумен қамтамасыз ету үшін
Станцияаралық сигнализация – бұл - Желідегі ӘР-түрлі коммутация жүйелердің арасындағы сигнализация
Станцияға қажетті абонент нөмірі жайлы адресті информация беретін телефон аппараттың құралы-Нөміртергіш
Станцияға қажетті абонеттің нөмірі жайлы адресті нформация беретін телефон аппаратының құралы-Микрофон
Станциялықлық сигнализация бұл-Желідегі әртүрлі коммутация жүйелердің арасындағы сигнализация
Станциянын IIO жұмысы үшін қажетті мәліметтер жиынтығы-Станциянын мәліметтер базасы
Станциясының төменгі деңгейде жұмыс істейтін жүйе түрі-PROS
Стативпен модуль аралығындағы байланысты бақылайды-AXE-10 аппаратты комутация құрылғыларын бақылайтын жүйе қондырғысы
Стация жұмыс сапасын кім тексереді-Станциялық инженер
Сырқы ПО құрамы мен функциясы тәуелді болады-Коммутация түйініне
Сырткы есте сактау кондыргынын кызметі-Үлкен көлемде ақпаратты сақтау және беру үшін арналган
Сыртқы қондарғымен алмасуды орындайтын құрылғы-Процссор
Сыртқы ПО құрамы мен функциясы тәуелді болад-Коммутация түйініне
Т –S – Т типті сандық коммутация өрісі-2 – ші классты өріс
Т- сатысындағы есте сақтау қондырғысы саны-3
Т ұрақты мәліметтердің сипатталуы-станцияның немесе жүйенің өзгермейтін фукционалды қасиеттері
Табигаты бойынша ЗУ жіктеледі-Магнитті,жартылай өткізгішті,ортикалық
Таратылған процессор архитектурасы-Арқылы
Тариф кестесі және аббоненттердің мәліметтер базасы сақталатын орын-VXC
Телграфика теориясының негізін құраушы-А. К. Эрланг
Телеграфика теорияның негізгі мақсаты-Ақпаратты тарату жүйесін бейнелейтін математикалық модель құрылымы
Телефон капсюль қызметті .Электр сигналдарын дыбыс толқындарына
телефон апараттың құралы-Нөміртергіш
Телефон апаратында фриттер қандай элементтерден тұрады-Диот Д 1,Д2
Телефон апаратынын құрамы-Шақыру және сөйлесу құралдары қосып айыру рычагы, нөміртергіш
Телефон аппараттары,линиялық қондырғылар және телефон станциялары-Телефон капсюль қызметі
Телефон аппараттындағы қонырау функциясы-Станциядан шақыру сигналын қабылдау үшін
Телефон аппаратында фриттер элементтерден тұрады:Двод Д1, Д2
Телефон аппаратынын құрамы-Шақыру және сөйлесу құралдары,қосып-айыру рычагы,нөмертергіш
Телефон желісіндегі сигнализация түрлері -Абоненттік ,ішкістанциялық ,станция аралық
Телефон желісінің сиымдылығына, абоненттерден түсетін шақырулар санына және жұмыс істеу-Телетрафика теорияның негізгі мақтасы
Телефон жуктемісінің формуласы-Y=N*C*T
Телефон жұктемесінің мәні неге байланысты-Телефон желісінің сыйымдылығына абоненттерінің түсінетін шақырулар санына және жұмыс істеу уақытына байланысты
Телефон капеюль қызметі-Электр сигналдарын дыбыс толқындарына түрлендіру
Телефон тактісімен берілген хабардың сапасы-Дыбыстың күштілігі,анықтығы ,табиғылығы
Телефондық жүктеме – Белгілі уақыт аралығындағы коммутациялық құрылғылардың барлық қосылу уақыты
Телефонмен хабарды беру спекторы -0,3-3,4 кГц
Териториялық көлемі бойынша коммутациялық жүйелердің жіктелуі-Қалааралық ,қалалық,ауылдық,мекемелек
Техникалық бөлмелердің жағдайы неге байланысты-Құралжабдықтардың және іс-әрекеттеріне және верный орналасуына
Техникалық пайдалану орталығы (ЦТЭ)-Цифрлық телефон станциясына қызмет көрсететін техникалық қызметкерге авариялық сигнал ені хабарлайды
Техникалық пайдаланудын негізгі жұмысы.Цифрлық телефон станциясынын жоғарғы жұмыс сапасын және тиімділігін қамтамаыз ету
Төменгі денгей тілінде жазылган бағдарламаның ерекшелігі-Шапшаңдылқта
Төменгі денгейдегі переферилық басқару қондыргысының функциясы-Қосымша ақпаратты өндейді және қабылдайды
Төменгі денгейдегі перифериалық басқару қондырғысынын функциясы -Қосымша ақпаратты өңдейді және қабылдайды
Төменгі денгейлі бағдарлама тілі-ASA
Төменгі деңгей тілінде жазылған бағдарламаның ерекшелігі-Шапшандылықта
«Әрқайсысы әрқайсысымен» принципі бойынша ИКМ трактымен қандай желіде қолданылады-Цифрлық ҚТЖ
Төртінші класстық ЦКП құрылымы – T/S-S-T/S
Транспорттық денгей қызметі-жоғарғы денгейлерді мәлімтер беру мен қамтамасыз етеді
Трафик кестесі және абоненттердің мәліметтер базасы сақталатын орын-VXC
Трафик теорияны негізгі мақсаты- ақпаратты тарату жүйесін бейнелейтін математикалық модель құрылымы
Т-сатасындағы есте сақтау қондырғы саны-3
Тұтынушылар мен линиялр арасында интерфейсті құрайтын физикалық құрылғы.-Шеткі желі (NT)
тұрады
Тұрақты мәліметтердің сипатталуы-Станцияның немесе жүйенің өзгермейтін функционалдық қасиеттері
Тұтынушыға ақпаратты беру үшін қанша бит керек-8бит
Тұтынушылар мен линиялар арасында интерфейсты құрайтын физикалық құрылғы -Шеткі желі (NT )
Тұтынушылар мен линиялар қандай мүмкіндік негізгі болады-BRA-(Basic Rate Access) базалық мүмкіндік
Тұрақты мәліметтердің сипатталуы –станцияның немесе жүйенің өзгермейтін функционалдық қасиеттері
Уакыттық коммутация блогынын анықтамасы.Кіріс,шығыс СЛЦ да да каналдардын әр
уакытылы коммутациясы
УВС – тың максималды сыйымдылығы:800 000 номер
УЗУ кызметі-Код сөзін желіден қабылдау
УИС – тың максималды сыйымдылығы: 8 000 000 номер
Үш звенолы коммутация өрісін көрсет-ПВВ,ПВП
Фукнционалдық қолданылуы бойынша телефон каналы ьойымен жіберілетін сигнал түрлері - Линиялық , ақпараттық, басқарушы
Хабар бұұұұл-Физикалық мәні
Хабар түрлері – жедел, асығыс,асығыс емес
Хабарды адресстеу жолымен бір каналмен сигналды жіберу- бөлінген канал бойынша
Хабарды адристеу жолымен бір сигналды жіберу-Бөлінген канал бойынша
Хабарды беру әдістері Виртуалды және датаграмма
Халық аралық желі-бұл-Шетмелекетермен байланыстыратын желі
Халық аралық желідегі сигнализация түрі -ОКС№7
Халықаралық жел- бұл...-Шет мемлекеттермен байланыстыратын желі
Хаттама модульінің бірінші деңгейі-Мәліметттер звено функциясы
Хаттамалардың длеңгейлер саны – 4
Хаттамалық модульдің жетінші деңгейі-Желілік қолданбалы процесстер
Цефрлық телефон станцияға технакалық қызмет көрсету ненің көмегімен орындалады-Станцияның бағдарлама және ақпараттық қондырғы көмегімен
Цифлық ҚТЖ –да абоненттік желі шығынын азайту үшін не қолданылады-Концентратор
Цифрдық телефон станцияның техникалық қызмет көрсету әдістері-Орталықтандырылған
Цифрлы коммутация жүйесінде телефон байланыс қызметін ұсынатын желі-Интегралды цифрлы желі
Цифрлық КТЖ да концентратор не үшін қолданылады-Абоненттік линия шығынын азайту үшін
Цифрлық телефон станцияға техникалық қызмет көрмсету ненің көмегімен орындалады-Станцияның бағдарлама және аппараттық қондырғы көмегімен
Цифрлық телефон станцияның техникалық пайдалануын ұйымдастырға кім жауапты-Жергілікті телефон желісінің жетекшісі
Цифрлық телефон стациясына қызмет көрмсететін технакалық қызметкерге авариялық сигнал нені хабарлайды-Станция қондырғыларында ақаудың пайда болғаның
Цифрлық телефонг станциясының техникалывқ қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарын кім орындайды – Станция қызметкері
Цифрплық ҚТЖ –да абоненттік желі шығынын азайту үшін не қолданылады-Концентраторлар
ЦКП не үшін қайталанады-Сенімділігін арттыру үшін
Цмфрлық ҚТЖ-да абоненттік желі шығынын азайту үшін не қолданылады-Концентратор
ЦСИО қызметі-Интерактивті, таратқыш
ЦСК және АМТСЭ арасындағы регистрлік сигнализация түрлері-«импульстік пакет» көп жиілікті
Шақыру сигналын қадағалау ( КПВ ) акустикалық сигналы қандай жиілікпен беріледі-5 секундтық периодты ( 425+25) Гц жиілікті тональді сигнал
Шақыруга қызмет көрсету тиімділігін сипаттайтын негізгі параметр-Абоненттің жауабымен аякталган косылу коэфциенті
Щақыру (ПВ) акустикалық сигналы қандай жиілікпен беріледі-(25+2) Гц жиілік сигнал
ІDCS 500 бір блокты конфигурациясындағы слот саны -9
Ішкі аймақты және мекемелі желідегі линиялық сигнализация түрі-Біржиілікті сигнализация
Ішкі зоналық желінің құрылымы-ҚТЖ, АТЖ және қалааралық жүйе
Ішкі станциялық сигнализация – Коммутация жүйесінінің ішкі блок арасындағы сигнализация
Ішкіаймакты және мекемелік желідегі линиялық сигнализация түрі-Біржиілікті сигнализация
Ішкізаналық жүйенің құрылымы-ҚТЖ, АТЖ және қалааралық жүйе
Ішкікістанциялық сигнализация –Коммутация жүйесінің ішкі блок арасындағы сигнализация
Бір қаналдың кодттық тобын беру үшін бөлінген уақыт арылығы:Каналдық интервал (КИ)
ЭАТС DTS-3100 негізгі бақылау жүйесі -Орталық бақылау жүйе бөлім
Элекрбайланыс желісі-бұл...-Ақпарат көзінен тұтынушыға хабарды таратуды қамтамасыз ететін техникалық құрылғы жиынтығы
Электорнды басқару жүйенің ең қарапайым құрылу әдісі-Орталықтандырылған
Электорнды басқару жүйенің жалғастыруды орнатудың басқару әдістері-Орталықтандырылған, орталықтандырылмаған ,иеархиялық
Электр АТС эленктронды трактісінің сым саны-4
Электр байланыс желісі – бұл-Ақпарат көзінен тұтынушыға хабарды таратуды қамтамасыз ететін техникалық құрылғы жиынтығы-
Электрлік тізбектердің қосылу түрлері (қосылу, ажыратылу, қосып-айырылуы)
Электробайланыс желісі –бұл...-Ақпарат көзінен тұтынушыға хабарды таратуды қамтамасыз
Электробайланыс желісі бұл-Ақпарат көзінен тұтынушыға хабарды таратуды қамтамасыз ететін техникалық құрылғы жиынтығы
Электронды
Электронды АТС трактісінің сым саны-4
Электронды басқару жүйенің ең қарапайым құрылу әдісі:Орталықтандырылған
Электронды жүйенің басқару кешені-Аппаратты және бағдарламамен қамтамасыз етілуі
Электронды телефон аппараттың түрлендіргіш түрлері-Динамикалық, магнитті, пьезоэлектрлік
Электронды басқару жүйенің жалғастыру орнатудың басқару әдістері-Орталықтандырылған орталықтандырылмаған иерархиялық
Электронды басқару жүйесінің ең қарапайым құрылу әдісі:Орталықтандырылған
Электронды жүйені басқару кешені-Аппаратты және бағдарламамен қамтамасыз етілуі
Электронды телефон аппараттың түрлендіргіш түрлері- динамикалық, магнитті, пъезоэлектрлік
Электронды телефон апаратында сигналды қабылдау құрылғысы-Тоналді шақыру (ТВУ)
Электронды телефон аппаратынын турлендіргіш турлері.-Динмикалык,магнитті,пьезоэлектрлік
Электірлік тізбектердің кез келген қосып айыру түрлері-Коммутация
Элетронды басқару жүйесінің ең қарапайым құрылу әдісі -Орталықтандырылған
Элетронды жүйенің басқару кешені- аппараты және бағдарламамен қамтамасыз етілуі S12 абоненттік модуль сыйымдылығы
Эрланг өлшем бірлігімен өлшену шамасы – жүктеме
ЭУС – тың ең қарапайым құрылу принципі:Орталықтанған
ЭУС жұмыс қамтамасых ететін бағдарлама жиынтығы-Бағдарламамен қамтамасыз ету
ЭУС жұмысын қамтамасыз ететін бағдарлама жиынтығы-Бағдарламамен қамтамасыз ету

Приложенные файлы

  • docx 11086525
    Размер файла: 79 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий