№11 — Реалізація медс. процесу при гіперфункції щитоподібної залози


Міністерство охорони здоров`я України
комунальний заклад
«Бериславський медичний коледж»
Херсонської обласної ради
Навчальна практика під керівництвом викладача №11
на тему: «Реалізація медсестринського процесу при гіперфункції щитоподібної залози»


Викладач: Азарова Л.І.,
спеціаліст вищої категорії


м. Берислав
Інструкція
до проведення навчальної практики під керівництвом викладача №11
Дисципліна: Медсестринство у внутрішній медицині
Спеціальність: №5.12010102 Сестринська справа
Назва розділу: Хвороби ендокринної системи та обміну речовин
Тема заняття: Реалізація медсестринського процесу при гіперфункції щитоподібної залози
Мета заняття: Поглибити знання студентів на практичному занятті, отримані на лекції по темі: «Дифузне тиреотоксичне воло».
Оволодіти навичками медсестринського обстеження пацієнта, виявлення його дійсних проблем і встановлення сестринських діагнозів. Продовжувати удосконалювати навички підготовки пацієнта до додаткових методів обстеження; елементи догляду та профілактики; надання невідкладної допомоги при тиреотоксичній кризі; виконання
чинних наказів МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія»; дотриманню правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки; заходам безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
Оснащення:
1. Стандарти практичної діяльності медичної сестри, інструкції до проведення практичного заняття, алгоритми дій для виконання практичних навичок, сестринські історії хвороби пацієнта, стандартизовані плани сестринського догляду, листи сестринської оцінки стану пацієнта, листи лікарських призначень, ситуаційні клінічні задачі, тестові завдання, картки письмового опитування, приклади можливих проблем пацієнта та сестринських втручань при захворюваннях, графи логічних структур, діагностичні та лікувальні алгоритми.
2. Секундомір, температурні листи, ручка, бланки направлень, тонометри, фонендоскопи, термометри, лотки, шприци, голки для в/в, п/ш ін`єкцій, пінцети, ватні кульки та марлеві серветки, бікси зі стерильним матеріалом та інструментарієм, гумові рукавички, маски, спирт 70, гумові подушечки, гумові джгути, рушники, клейонки, ампули та флакони з ліками та розчинниками, лотки для використаного матеріалу, ємкість для використаного матеріалу, який не був в контакті з пацієнтом (відро з педаллю), протишоковий набір, ємкості з дезрозчинами.
Конкретні цілі:
Знати:
1. Визначення та етіологію гіперфункції щитоподібної залози.
2. Класифікацію захворювання.
3. Медсестринський процес при гіперфункції щитоподібної залози: проведення
медсестринського обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, встановлення
медсестринських діагногнозів, оцінювання стану пацієнта, планування та реалізація
медсестринських втручань.
4. Підготовку пацієнтів до проведення додаткових методів обстеження (біохімічного аналізу крові, гормонального дослідження, імунологічного дослідження, радіоізотопного сканування, УЗД щитоподібної залози тощо).
5. Невідкладну долікарську допомогу при тиреотоксичній кризі.
6. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду.
7. Участь медичної сестри в лікуванні та профілактиці гіпертиреозу.
8. Накази МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія».
9. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
Вміти:
1. Виконувати медсестринський процес при гіперфункції щитоподібної залози.
2. Оцінювати стан пацієнта на основі суб’єктивного та об’єктивного обстеження.
3. Провести аналіз отриманих результатів, визначити дійсні проблеми та встановити медсестринський діагноз.
4. Виконати лікарські призначення щодо медикаментозного лікування пацієнта.
5. Надати невідкладну долікарську допомогу при тиреотоксичній кризі.
6. Здійснити догляд за пацієнтами.
7. Підготувати пацієнта до проведення додаткових методів обстеження (біохіміч-ного аналізу крові, гормонального дослідження, імунологічного дослідження, радіоізотопного сканування, сцинтиграфії щитоподібної залози тощо).
8. Проводити профілактичні заходи для запобігання захворювання.
9. Навчити пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.
10. Дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці, професійної безпеки.
11. Дотримуватись заходів безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
11. Застосувати накази МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія».
План проведення заняття:
1.Співбесіда по основним питанням теми.
2. Відпрацювання практичних навичок і вмінь.
3. Вирішування ситуаційних задач.
4. Вирішування тестових завдань.
5. Заповнення граф логічних структур.
План самостійної роботи студента на практичному занятті:
Завдання №1. Виконати медсестринський процес при гіперфункції щитоподібної залози (визначення його наявних проблем і встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх реалізація). Алгоритми №1,1а. Методична рекомендація №1. Зразок плану догляду додається

Завдання №2. Визначити пульс, виміряти АТ, температуру тіла, оцінити результати, зареєструвати їх у температурному листі.
Алгоритми №35,36,37

Завдання №3. Оволодіти методикою підготовки пацієнта до УЗД щитоподібної залози. Алгоритм №62

Завдання №4. Оволодіти методикою надання допомоги при тиреотоксичній кризі.
Діагностичний та лікувальний алгоритми №1,2

Завдання №5. Виконати внутрішньовенне струминне введення лікарських засобів.
Алгоритм №89

Завдання №6. Виконати підшкірну ін’єкцію.
Алгоритм №90
Завдання №7. Провести заходи дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки та заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом. Інструкції №1,2

Завдання №8. Розв’язування ситуаційних клінічних задач, тестових завдань, виписування рецептів, заповнення граф логічних структур.
Завдання до наступної навчальної практики під керівництвом викладача №12 за темою: «Виявлення дійсних проблем пацієнта при гіпотиреозі»
Література для студентів: 1. Конспект лекції.
2. Середюк Н.М. Внутрішня медицина.- К.: Медицина, 2006.- С. 546-549; E - mail: med@books. kiev. ua.
3. Шегедин М.Б. Медсестринство в терапії.- Видавнича фірма Відродження,
2006.- С. 140-141.
4. Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи.- Т.:
Укрмедкнига, 2002.- С. 422-487.
5. Збірка алгоритмів практичного тренінгу.

Викладач: Азарова Л.І. Підпис:

Приложенные файлы

  • docx 11089116
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий