000Адабий окуу.Сабактын иштелмеси. КК-2-15 Эркебек кызы Келсинай.


Адабий окуу. 2-класс
Сабактын темасы: Телефон.(ангеме)
Сабактын максаты:
а) Билим беруучулук
Окуучулар ангеменин мазмунун теренден тушунушот, ар турдуу суроолорго жооп беришет.
Телефондон суйлошуу маданиятына, диологдук кепке машыгышат.
б)Онуктуруучулук.
Окуучулар оз алдынча каармандарга сынчыл ой жугуртууго, озун-озу баалоого, соз байлыктарын остурууго жана оз оюн эркин айтууга конугушот.
в) Тарбия беруучулук . Окуучулар маданияттуулукка, адептулукко, улууга урмат, кичууго ызат коргозуп, ар кайсы жерде болбосун адамдарга сый-мамиле жасоого тарбияланышат.
Сабактын тиби: Жаны билимди оздоштуруу сабагы.
Сабактын усулу: Интерактивдуу .Сабактын жабдылышы: Окуу китеби,темага байланыштуу суроттор, суроо, баалоо карточкалары.
Сабактын формасы: Оз алдынча иштоо, ангемелешуу.

Корсоткучтор
а) Окуучулар ангемени угуп, окуп, мазмунун тушунушсо, телефондо суйлошуу маданиятына, диологдук кепке машыгышса.
б) Окуучулар оз алдынча ой жугуртуп, оз оюн ачык айтса, соз байлыктарын остурушсо.
в) Окуучулар маданияттуулукка, адептуулукко, сылыктыкка, ар бир адамга сый-мамиледе болууга уйронушсо.
Сабактын журушу
Уюштуруу: Класска жагымдуу маанай тузуу. Окуучулар бири-бирине “Эсимде” оюну менен жылмаюу тартуулашат.(Смайлик)
Уй тапшырма суроо: Коон баккан карыя 2-болук жомогун сурайм.
Доскада ролдоштуруп аткарып беришет.
Жаны теманы кабарлоо
Телефондо кантип суйлошуу керек?- окуучулардын оюн угуп, аны толуктоо иретинде коп кырдуу маалымат берем. 2-3 окуучу менен практика жузундо суйлошом. Телефондун пайдалуу жана зыяныдуу жактары жонундо маалымат берем.
Жаны теманы отуу
Ангеме окуп берем, ар бир диологко окуучулардын конулун буруп тушундурмо берем. Андан сон окуучуларды чынжырча турундо 1-2 суйломдон окутам.
Окуучулардын оз алдынча иши
Теманын мазмунуна байланышкан суроолор менен кошо маанилуу макалдар менен кошо маанисин чечмелетуу. Карточкаларды таратам.
Жаны теманы бышыктоо
Ооз эки-суроо жооп иретинде:
-Бала туура жооп бердиби?
-Кандай жооп берсе туура болоор эле?
-Суйлошуудо алгач кайсы создон баштоо керек?
-Суйлошуу адебин билдинерби?
Жаны теманы жыйынтыктоо
Окуучулар менен пикир алмашуу, тушунбогон суроолоруна толук кандуу жооп берем.

Уйго тапшырма беруу
Ангемени окуп тушунуп келуу, дептерге Кутмандын атасынын акыл создорун жазып келуу. Табышмакты жаттап жандырмагын таап келуу.
Баалоо:
Окуучулар оздорун-оздору баалашат, кошумчалап мен баалоо баракчаларын берем.
Коон баккан Карыя 2-болук
2-болук.
Балдар шашып калышты. Качууга кеч болуп калган эле. Баштарын шылкыйтышып, Акман атаны коздой басышты.
-Узгон коондорунарды ала келгиле деди карыя салмактуу.Балдардын ар бири учтон-торттон коон которуп келе жатышты. Бети баштары чан, тердеп алышкан. Которгон коондорун коончу атанын жанына келгенде жерге коюшту.
-А мадыра баштар десе. Бул кылганынар уют го. Кимдин балдары болосунар?
Балдар жооп кайтара албай, коз кыйыктары менен бирин-бири карашып. Анан Эрмек да суусундук, тушку тамак алып кели пкалды. Чон атасынын жанында турган озунун классташтарына тан кала тигилди.
-Эмне боду чон ата? –суроо менен кайрылды чон атасына.
-Эмне болгонун досторунан сура же мобул жерде жаткан коондордон сура, -деп жай баракат жооп берди атасы.
Чын эле балдар коондун бышык чийкисин ажырата албай эле туш келгенин узо беришиптир.
-Чон ата, кечирип коюнуз. Экинчи кайталанбайт деп, биринчи болуп ун каты Азиз.
Кантип кечирим суроонун эсебин таппай, беттери кызарып турган балдар Азиздин аркасынан удаа эле кечирим сурап жатышты. Бир чети коркуп, бир чети уялып турган балдардын ундору кыргылданып аран эле чыкты.
Балдардын балалык шоктугун чон ата кечирди. Баарын тегиз кепеге кыдырата отургузуп, тан азанда узуп колокого коюп койгон коондорунан союп берип аябай тойгузду. Балдар канчалык уялышса да таттуу коонду жегенден баш тарта алышкан жок. Мурундарын шуу тартып коюп, коон жеп жатышкан балдарга мээримин того карап отурду Акман карыя.
-Ээ, балдарым, коондон жегиле тартынбай. Аш болсун силерге?!-деди берешен чон ата.
-Бирок да, бироонун короосуна уруксатсыз кирген адепсиздик болоорун унутбагыла, деп акыл-насаатын жай, салмактуу айтты.
Балдар баш ийкешип кана тим болушту, соз суйлогонго чамалары келген жок. Тек гана кетээрде
-Коончу ата, Эрмек дос бизди кечирип коюнуздар. Сиздерге чоон рахмат,-дешти биринен-бири ашыга.
Бирден коон которушуп, уйлорун коздой жоношту. Коон баккан карыянын кечиримдуулугуно ,берешендигине ичтен ыраазы болушуп, бир чети уурулук кылабыз деп уят болгондорун эстеп, ар кимиси жол бою ойлуу баратышты. Уйго барганда коонду каяктан алдынар?
“Аны ким берди сага?” деген ата-энелеринин суроолоруна эмне деп жооп айтаарын билбей, баштары катып, ар бири озунчо туйшолуп бара жаты.

Менин жан дуйном.
Телефон
Абыл Кутман досунун уйуно телефон чалды.
-А-ло, бул ким? –деп суроо узатты.
Жооп берген адам Кутман досунун атасы ондонду. Уну жоон. Жашы улуу, салабатту кишидей туюлду. Ошондой экенин билип туюп турса да, Абыл кебелбестен “Бул ким?” деп сурап жатканынан а дегенде уялбады.
-Сизге ким керек?- деди алиги “улуу салабаттуу адам”. Анын минтип “сиз” деп кайрылып отурганы Абылдын кулкусун келтирди.
Кызык киши го,-деп ойлоду ал. –Мен бала болсом, анан мени сиз дегени кандай?
Мага кутманды чакырып койгулачы… -деди Абыл чанкылдап.
-Кечирип кой, уулум, Кутман сабакка даярданып жатты эле. Сиз озунуз ким болосуз? –деди тиги “улуу киши” мен анын атасы болом, эмне деп коёюн.
Абыл эми гана озунон улуу адам менен осол суйлошуп жатканынан уялып кетти. Ошол учун озунун ким экенин айта албай , тартынчыктай калды.
-А-а кечирип коюнуз … Мен кутмандын досу болом. Атым – Абыл…
-О-о кечирим сураганды билген жакшы бала турбайбы? Мен азыр досунду чакырып берейин, куто тур балам…
Ырас эле кечирим сурапмын …’’ деп ойлоп, тердеп чыккан чекесин арчып алды.

Сулайман РысбаевАдабий окуу. 3-класс
Сабактын темасы: Сыйкырдуу кыш.
Кыш чилдеде.
Сабактын максаты:
а)Окуучулар ырдын мазмуну менен теренден таанышышат, кыштын эмне учун сыйкырдуу экенине ой жугуртуп, биле алышат, ырды корком айтып, жатташат. Ар тараптуу суроолорго жооп беришет.
б) Окуучулар оз алдынча логикалык ой жугуртуп, оздорунун билгичтигин остурууго, оз оюн эркин айтып, бироонун оюн сыйлап, уга билууго конугушот.
в) Окуучулар таза жана адептуу болуп журууго, бироого сый-урмат мамиле кылууга, негизинен маданияттуулукка тарбияланышат.
Сабактын тиби: Жаны билимдерди оздоштуруу сабагы.
Сабактын усулу: Интерактивдуу.
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби,альбом, карандаштар, батман, темага байланыштуу суроттор, слайд, баалоо баракчалары ж.б.
Сабактын формасы: Топ менен иштоо.
Сабактын журушу: Уюштуруу.
Класска жагымдуу маанай тузуу, накыл кеп, жакшы макал-лакаптар менен конулубузду которуу. Суйлогон окуучуларды смайликтер менен баалоо.
Уй тапшырмасын суроо: 3 топко карточкаларда болум боюнча кайталоо суроолорун таркатам. Окуучулар жооп беришет.
БӨЛҮМ БОЮНЧА КАЙТАЛОО
1. Бул бөлүмдөн кайсы чыгармалар менен тааныштыңар? Аттарын атап бергилечи.
2. Манас ким болгон экен? Ал тууралуу окуганыңарды ай- тып бергиле.
3. Манастын баатыр, эр жүрөк экенин кайсы окуядан улам билдиңер? Анын эрдигин чагылдырган окуяны эстеп, тексттен тапкыла.
4. Акылман карыя баланын акылына эмне үчүн таң калды? Акылман менен баланын сүйлөшкөнүн айтып бергиле.
5. «Эки бир тууган» жомогун окуган соң, бир туугандар би- ри-бирине кандай мамиле жасашы керек деген ойго кел- диңер? Эмне үчүн?
6. Макал, жаңылмач, табышмак, калптар эмне үчүн айты- лып калыптыр? Алардын кандай мааниси бар? Ой бө- лүшкүлө.
Жаны теманы кабарлоо: Кыш жонундо суроттор жана слайд аркылуу окуучулар менен ангемелешип, окуучулардын оюн эркин айттырып, тема боюнча тушунук берем.
Жаны теманы отуу:
КЫШКЫ ЧИЛДЕ
Кубалап жайкы аптапты
Жумалап жаайт аппак кар.
Кыроо, бубак жамынып,
Пайда болот ак бактар.

Улуп-уңшуп шамалы,
Элди үйгө камады.
Чилде түшүп, суу тоңчу
Мезгилди балдар самады.
Майдалап айнек сепкендей,
Кумшекер жерге төккөндөй.
Кардын бети жылтырайт,
От күйүп-жанып өчкөндөй.
Таң сүрүлүп аткандай,
Акиташ сээп чачкандай.
Жылт этип эле жок болот,
Ай нуру чагылышкандай.
Чыдабай суулар муз болуп,
Тоңгон колун үйлөшүп,
Кийсең да чокой бут тоңуп.
Бака-шака сүйлөшүп,
Ызгаарлуу суукта каргалар,
Жөнөйт балдар дөбөгө,
Карагай, бакка бүт конуп.
Чаналарын сүйрөшүп.
Бөбөктөр муз тээп ойношот,
Муз тебишет мелдешип, Ү
шүйбүз деп ойлошпойт.
Тоготпой суукту тердешип.
Маңдайдан терин агызып,
Аяз ата, Аяз кыз ‒ Кар жиреп,
музга сойлошот.
Көп кечикпей кел дешип.
Ч.Иманалиев

чилде ‒ бул жерде: кыш мезгилинде катуу суук болгон кырк күн чокой ‒ жылуу кийиз өтүк
1. Кыш мезгили ырда кандай сүрөттөлүптүр? Ошол саптарды таап, көрктүү окугула.
2. Кыш мезгилинде силер жашаган аймактын кооздугу кандай болуп калат? Сүрөттөп айтып көргүлөчү.
Окуучулардын оз алдынча иши: Ырды чынжырча турундо корком окушат, топтор менен тема боюнча презентация кылышат, конугулорду жасашат, суроолорго жооп беришет, ырларды корком айтышат.
Жаны теманы бышыктоо: Сабакка жакшы конул бурбаган окуучуларды доскада теманын негизги мазмунун тузгон суроолорду берип, аларды толуктоо иретинде маалымат берип бышыктап алам.
Жаны теманы жыйынтыктоо: Бугунку сабакта кандай жаны нерселерди уйроно алдынар? Озумун созум менен жыйынтыктайм.
Уйго тапшырма беруу: Ырды жаттап, табышмактарды дептеринерге жазып, жандырмагын таап келгиле.
1. Каргалардан башка дагы кайсы канаттуулар кышташарын билесиңер? Алардын сүрөтүн тартып келгиле.
2. Табышмактын жандырмагын тапкыла:
Көргөнүм чын, жалган эмес, Көктөн түштү сансыз кебез. (к..)
Баса албайт, бирок жылат, Балдарды курсант кылат. (ч.н.)
Үйү ‒ жарда, Үшүбөйт карда (к...а)
Баалоо: Топтордун ишинин жыйынтыгын чыгарып, топту баалоо, сабакта активдуулугун коргозгон окуучуларды озгочоьаракчалар менен баалоо.

Адабий окуу. 3-класс.
Сабактын темасы: Ууру уку.
Сабактын максаты:
а) Окуучулар жомокту окуп, угуп, тушунушот. Мазмунун жана каармандарга сынчыл ой жугуртууго,достору менен ынтымыкта болуууга уйронушот.
б)Окуучулар ар турдуу суроолорго жооп берип,каармандарга муноздомо беруу аркылуу алардын ой жугуртуу жондомдуулугу , аракетчилдиги, кругозору онугот.
в) Окуучулар уурулук кылып, бироого жамандык жасабоого, чынчыл болууга,бироолорго болгон жардамын аябоого,бироого тоскоолдук жаратпоого тарбияланышат.
Корсоткучтор:
а) Жомоктун мазмуну менен таанышуу аркылуу, каармандарга сынчыл ой жугуртууго, оз оюн эркин айтууга уйронушсо.
б) Ар кырдуу суроолорго жооп беру аркылуу ой жугуртуусу, кругозору онуксо.
в) Жомоктун мазмунун тушунгон сон андагы жакшы каармандардын образындай болууга тарбияланышса.
Сабактын тиби: Аралаш.
Сабактын усулу: Интерактивдуу.
Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, темага байланыштуу суроттор, батман, маркер, баалоо жана суроо баракчалары, ж.б.
Сабактын формасы: Топтордо иштоо.
Сабактын журушу:
Уюштуруу: Класска жагымдуу маанай тузуу “массаж жасоо” оюнун ойнотуу аркылуу окуучуларды маанайын которуп алуу. Ыр айттыруу суйлогон окуучуларго быйтыкча беруу.
Уй тапшырмасын суроо: “Уч аяз” ырын айттыруу, кошумча тапшырмаларын суроо.
Жаны теманы кабарлоо:Суроттор жана суроолорду беруу аркылуу кабарлайм.
-Силерге кайсы жаныбарлар жагат?
-Канаттууларданчы?
-Эмне учун алар жагат?

Конугуу жасатуу(физьминутка).
Жаны теманы отуу:
УУРУ ҮКҮ
Илгери бир кедей болуптур. Анын бир коёну, коёндун бир бөжөгү бар экен. Короосунда көлөкө түшүрүп турган кучак жеткис бир күн карама жайдыр-кыштыр гүлдөп турчу экен. Күндөрдүн биринде коён бөжөгүнө жем издеп кетет да, бөжөк күн караманын түбүндө ойноп отуруп, коңурук тар- тып уктап калат. Асманда сайран куруп жүргөн үкү анын ко- ңуругуна кыжыры келип, бөктөрүнүп кетет. Коён үйүнө келсе, бөжөгү жок. Ана келет жок, мына ке- лет жок. Чый-пыйы кетип издеп, жолго чыгат. Ар кимден су- рап отуруп, тажаганда булуттан чыга калган Күнгө кайры- лат: ‒О, Күн, мен бөжө- гүмдү жоготтум! Ки- чинекей неменин жү- рөгү түштү го! Анын үстүнө аябай кор- кок эле. Бөжөгүмдү таап бер. Андан баш- ка эмнем бар? ‒ деп ыйлап жибериптир. Күн коёнго боору ооруп, ууруну табуу үчүн жердеги жан- жаныбарлардын баа- рына буйрук берет: ‒ Кана, баарыңар мени көз ирмебей карап тургула. Тилимди албаганыңар жалыныма күйүп каласыңар. Бардык жан-жаныбарлар жабалактап Күндү караш- ты. Бир маалда үкүнүн көзү тостоюп чыкты да, Күн менен коёндон кечирим сурап, ыйлап жиберди: 104 ‒ Айланайын, коён! Мен ит болдум. Бөжөгүң меникинде. Мына ошондон кийин Күн Үкүнү жазалап, күндүз көзүн сокур кылып, түндөсү балдар бакчасы, дүкөн, мектеп жа- былганда гана учуруп коюптур. А ууруну жазалаганына ку- банган коёндун көзү бакырайып чыгыптыр да, так секирип, бийлеп калыптыр. Күн карама ошондо Күнгө ыраазылыгын билдирип, дайыма калпагын башынан албай, ага жүгүнүп калган дейт.
Жомокту окуп берем. Окуучулар кулак салып тындашат. Ар бир абзацка токтолуп, кенири тушунук берем, суроттору менен. Андан сон окуучуларга жомокту чынжырча турундо окутам.
Окуучулардын оз алдынча иши: Топ менен жогорудагы жомоктун каармандарын катыштырып, кыскача оюнан жомок айтып беру.
Жаны теманы бышыктоо:Теманын мазмунун чагылдырган жана кошумча суроолорду берем. Балдар чыгармачылык менен жооп беришет (карточкаларды таркатам).
1. Үкү эмне үчүн бөжөктү бөктөрүп кетиптир?
2. Коён Күнгө эмне деп кайрылды?
3. Күн жан-жаныбарларга эмне деп буйрук берди?
4. Күндүн, жан-жаныбарлардын жардамы болбосо коён бөжө- гүн табат беле?
5. Күн Үкүнү күндүз сокур кылып койгону туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар?
6. Коён, күн карама кандай болуп калыптыр?
Жаны теманы жыйынтыктоо: Сабакка конул бурбай отурган окуучуларга суроо берип, аларды толуктоо ирээтинде жыйынтыктап алам.
-Бугунку сабакта кандай жаны нерселерди уйроно алдынар? ж.б.
Уйго тапшырма беруу:Жомокту окуп, тушунуп, айтып бересинер. Кошумча ушу каармандарды катыштырып, жомок тузуп, жазып келуу. Суротко чагылдырып ошол аркылуу тушундуруп, суйлоп берсенер да болот.
Баалоо: Оз алдынча жана топ менен активдуу иштеген окуучуларды коргозмо менен баалайм.
Сабак аягына чыкты. Катышканыныздар учун рахмат…!!!


Приложенные файлы

  • docx 11099349
    Размер файла: 752 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий