шпори (модуль №1) ЦБ і ГКП


Відповідно до ст. 73 ЗУ «Про Національний Банк України» НБУ має право: Здійснити безспірне списання коштів с кореспондентського рахунку
Виконання функції валютного органу означає,що НБУ: Визначає валютну політику
Грошова база: Сума обов’язкових резервів + наднормативні резерви+М0
Грошова маса: Грошовий мультиплікатор*грошову масу
Голова НБУ призначається на посаду на такий строк: 5 років
Голова ради НБУ обирається на такий строк:3 роки
Готівка в обігу відображається:В пасиві балансу центр. Банку
Грошовий мультиплікатор: Відношення, яке пов’язує зміну пропозиції грошей з певною зміною у грошовій базі
Грошова маса: Сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб’єктів економіки (крім банків) у певний момент
Девізна валютна політика: Втручання НБУ на валютний ринок з метою
До активів балансу НБУ входить така стаття: Цінні папери в портфелі НБУ
До кого є обов’язковими до виконання розпорядницькі акти Голови НБУ: Службовці НБУ,його підприємств, установ
Кошторис доходів і витрат затверджує:Рада НБУ
Кількісний склад НБУ: 14 чоловік
Коефіцієнт депонування грошей: Відношення готівки до депозитів
Коефіцієнт монетаризації: 1/(ВВП кількість грошей випущених в обіг)
Максимальний розмір кредиту «овернайт» не повинен перевищувати:95% від балансової власності державних цінних паперів
Макс. задоволення заявки одного банку на тендері від заявленої суми складає:50%
Міжнародну фінансову конвенсію, відповідно до якої всі країни….:1920-1939
На які цілі направляється позитивна різниця у прибутках і витратах НБУ: На покриття дефіциту Державного бюджету
На рівні регіональної розрахункової плати вик. Програмний автоматизований комплекс: АРМ-2
Попит на гроші: (Р*Q)/V
Під визначенням НБУ «неплатіжні» підпадають такі банкноти та монети: Фальшиві банкноти та монети
Попит на гроші залежить від одного з таких показників: Зростання реальних доходів
Постійна діюча лінія рефінансування: Оперативне надання Національним банком банкам-позичальникам кредити …
Рівняння Фішера: Кількість грошей випущених в обіг*швидкість обігу грошей = загальний рівень цін*обсяг товарів та послуг
Рівень монетаризації економіки:Відношення грошової маси М3 до номінального річного обсягу ВВП
Статутний капітал НБУ є: Державною власністю
У багатьох країнах світу центр. Банки підпорядковуються:Парламентам
Уперше світові банки було створено у:У Швеції
Функції центральних банків поділяються на: Нагладові, контролюючі, регулюючі, обслуговуючі
Хто приймає рішення про зміну процентних ставок НБУ: Правління НБУ
Хто стверджує для НБУ основні параметри економічного і соціального розвитку України: Кабінет Міністрів країни
Центральні банки можуть бути за формою власності:Усі відповіді вірні
Що є джерелом формування статутного фонду НБУ – його бюджет чи Державний бюджет України: Державний бюджет України
Що є вищим органом керування НБУ: Правління та Рада НБУ
Яка установа не є складовою федеральної резервної системи США:Управління контролера грошового обігу
Яка функція НБУ відноситься до монопольної:Готівкова емісія НБУ

Приложенные файлы

  • docx 11120515
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий