варіант1,2 литва

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ВАРІАНТ №1
Вірна відповідь – 1 бал
У XIV ст. більша частина українських земель опинилася під владою:
А. Польщі.
Б. Молдавії.
В. Угорщини.
Г. Литви.
Д. Тевтонського ордену.

Держава Річ Посполита була створена в результаті:
А. Кревської унії 1385 р.
Б. Городельської унії 1413 р.
В. Люблінської унії 1569 р.
Г. Берестейської унії 1596 р.
Д. Ужгородської унії 1649 р.

Молдовське князівство у своєму складі мало:
А. Буковину.
Б. Закарпаття.
В. Галичину.
Г. Волинь.
Д. Чернігово-Сіверщину.

Запорізьку Січ на острові Мала Хортиця заснував:
А. Д. Вишневецький.
Б. І. Сулима.
В. К. Косинський.
Г. Б.Хмельницький.
Д. П.Сагайдачний.

Вірна відповідь – 2 бали

Назвіть імена відомих вам ватажків козацько-селянських повстань ________________________
Яким документом встановлювалася кількість козаків, які перебували на службі у польського короля ______________________________________________________________________________
Продовжіть речення: «В результаті укладання Брестської унії ...»__________________________
_____________________________________________________________________________________
Яким документом визначався процес закріпачення селянства і коли був укладений цей документ ____________________________________________________________________________
Що означає слово «козак», звідки воно походить ________________________________________

Вірна відповідь – 3 бали

Перелічіть умови Люблінської унії.
Розтлумачте визначення: «Запорізька Січ – православна демократична козацька республіка».
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ВАРІАНТ №2
Вірна відповідь – 1 бал
Греко-католицька (уніатська ) церква була створена в результаті:
А. Кревської унії 1385 р.
Б. Городельської унії 1413 р.
В. Люблінської унії 1569 р.
Г. Берестейської унії 1596 р.
Д. Ужгородської унії 1649 р.

Українські землі перейшли зі складу Великого Князівства Литовського до складу Королівства Польського в результаті:
А. Кревської унії 1385 р.
Б. Городельської унії 1413 р.
В. Люблінської унії 1569 р.
Г. Берестейської унії 1596 р.
Д. Ужгородської унії 1649 р.

Грюнвальдська битва відбулася у:
А. 1413 р.
Б. 1410 р.
В. 1432 р.
Г. 1435 р.
Д. 1508 р.

Перша згадка про козаків відноситься до:
А. XIV ст.
Б. XVI ст.
В. XV ст.
Г. XV ст.
Д. XVI ст.

Вірна відповідь – 2 бали

Який процес пов’язують з Литовськими статутами (1529, 1566, 1588)?
Дайте визначення фільварку, з чим пов’язано їх виникнення ______________________________
Дайте визначення реєстровому козацтву _______________________________________________
Чому Візантійська імперія припинила своє існування і коли це сталося?
Чому литовське панування на українських землях проходило під гаслом: «нічого старого не рушаймо і нового не вводимо»

Вірна відповідь – 3 бали

Назвіть умови Кревської унії.
Дайте визначення поняттю «магдебурзьке право». Перелічіть міста України, які отримали це право.


15

Приложенные файлы

  • doc 11134372
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий