Восток и Запад в нов. время Гумилев


300
№ об по Тело вопроса - варианты ответов Тема вопроса балл тип
1 Т 1870 ж. 4 қыркүйектегі Франциядағы революция қарсаңында қандай оқиға болды Укажите тему 1 Лек
A ІІ Интернационалдың конгресі B Париж Коммунасы C + Францияның Седан түбіндегі әскери жеңілісі D 111 Наполеонның шетелге қашып кетуі E Тьер үкіметінің тұтқындалуы F Демократия орнады G Халық санағы жүрді H Зор адам шығыны болды 2 Т Париж Коммунасының мемлекеттік құрылысы тарихтағы бірінші тәжірибесі Укажите тему 1 Лек
A шаруалар диктатурасының B халық демократиясының C + пролетариат диктатурасының D буржуазия диктатурасының E Ұсақ буржуазияның диктатурасының F Аристократия өкілдерінің G Парламент H Президенттік республика 3 Т Париж Коммунасы сағаттық жұмыс күнін орнатты Укажите тему 1 Лек
A 12 сағаттық B + 10 сағаттық C 9 сағаттық D 8 сағаттық E 7 сағаттық F 11 сағаттық G 6 сағаттық H 14 сағаттық 4 Т 1871 ж. мамыр айында Париждің революциялық үкімет қызметін атқарған орган Укажите тему 1 Лек
A Ұлттық гвардияның ОК B + Қоғамдық құтқару комитеті C Париж Коммунасының кеңесі D Халықаралық жұмысшылар серіктестігі E Еңбектің жаппай конфедерациясы F ІІ Интернационал G Жұмысшы одағы H ІІІ Кеңес 5 Т Париж Коммунасымен күресті басқарған: Укажите тему 1 Лек
A ІІІ Наполеон B Бисмарк C Трошю D + Тьер E Клемансо F Манчестер G Кромвель H Эссекс 6 Т Ағылшын буржуазиялық революциясы барысында жерге жеке меншікті жою керектігін жариялаған партия Укажите тему 1 Лек
A Радикалдар B Пресвитериандар C + Диггерлер D Индепенденттер E Левеллерлер F Лейбористер G Либералдар H Консерваторлар 7 Т Әскери реформаның жүргізілген қайраткер есімі Укажите тему 1 Лек
A Пим B Гемпден C Манчестер D + Кромвель E Эссекс F Бисмарк G Трошю H Тьер 8 Т “Прайд тазалауына” дейін Ұзақ параментте ұстемдік еткен партия Укажите тему 1 Лек
A Роялистер B + Пресвитериандар C Индепенденттер D Левеллерлер E Диггерлер F Лейбористер G Либералдар H Консерваторлар 9 Т Агылшындарда Халық егемендігі принципін ең алғашқы болып жариялаған партия Укажите тему 1 Лек
A Роялистер B Пресвитериандар C Индепенденттер D + Левеллерлер E Диггерлер F Лейбористер G Либералдар H Консерваторлар 10 Т Индепенденттік республиканың құлау себебі Укажите тему 1 Лек
A индепенденттік басшылықты радикалдық партиялардың құлатуы B халықтың католик шіркеуінің үстемдігін орнатуға үмтылуы C корольдің азамат соғысындағы жеңіске жетуі D диггерлер қозғалысы E + жаулаушылық соғыстар нәтижесінде армияның бұзылуы F Сайлау құқығын шектеу G Партиялар күресі H Азамат соғысы 11 Т Протекторат тәртібіне тән негізгі белгі Укажите тему 1 Лек
A + әскерилердің диктатурасы B католик шіркеуінің жағдайының бекуі C қоршау саясатына шек қою D бәріне бірдей сайлау құқын беру E жерге жеке меншіктің шектелуі F Халық теңдігі G Діни билік H Билік басшысы Президент 12 Т Пресвитеран партиясының бағдарламасы Укажите тему 1 Лек
A Құқықтар туралы петиция B Халық келісімі C + Ұлы ремонстрация D Басқару құралы E Ұсыныстардың бастамасы F Халық еркіндігі G Азаматтар бостандығы мен құқығы H Конституция 13 Т XVII ғ. Ағылшын буржуазиялық революциясының бастамасы болған оқиға Укажите тему 1 Лек
A + Ұзақ парламенттің жұмысының басталуы B Незби түбіндегі шайқас C Ұзақ парламенттің таратылуы D “Өз еркімен биліктен бас тарту” биллін қабылдау E І Карлды өлтіру F Азамат соғысы G Қысқа парламеттің жұмысын бастауы H Кромвель билігі 14 Т Диггерлердің көсемі Укажите тему 1 Лек
A Страффорд B Эссекс C Айртон D Лильберн E + Уинстенли F Кромвель G Клемансо H Ричард 15 Т XVII ғ. Ағылшын буржуазиялық революциясының аяқталмай қалуын заңмен байланыстырады Укажите тему 1 Лек
A “Тамырлар мен бұтақтар” туралы заңмен B + Қамқорлық істері палатасын жою заңымен C Ағылшын республикасының Мемлекетік кеңесінің құруымен D Басқару құралы конституциясын қабылдаумен E Баяғы король, королева және тақ мүрагерінің иелігіндегі жерлерді сатып жіберу заңымен F Адам құқықтары мен бостандығы туралы деклорация G Тәуелсіздік декларациясы H Конституция 16 Т XVII ғ. Ағылшын буржуазиялық революциясының ең басты тарихи маңызы Укажите тему 1 Лек
A абсолютизмді жоюда B шаруалардың жер меншігіне ие болуында C + капитализмнің дамуындағы кедергілерді жоюында D бәріне бірдей сайлау құқығын беруінде E джентри мен буржуазияның саяси рөлінің өсуінде F Жаңа партиялардың қалыптасуында G Демократия орнауында H Феодализмнің жойылуында 17 Т 1688-1689 жж. “Салтанатты революцияның” негізгі себебі Укажите тему 1 Лек
A + парламенттің елде шектелген монархия тәртібін орнатуға ұмтылуында B корольдің Англияда католиктік дінін орнату ұмтылысында C қоршау саясатын жүргізуде D жерге жеке меншікті жариялауға тиым салу E корольдің тұрақты армияны құруы F Парламентті таратуында G Тоталитарлық жүйе орнатуында H Корольдің өлімі 18 Т Солтүстік Америкадағы ағылшын отарларының тәуелсіздік соғысының басталуының негізгі себебі Укажите тему 1 Лек
A Англияның отарлардағы сауданың дамуына қысым көрсету заңдары B колонистерді зорлап Батысқа қоныстандыру C әкімшілік билігінің ағылшын шенеуніктерінің басқаруы D колонистерге Аллеган қырларынан көшіп-қонуға тиым салу E + американ ұлтының қалыптасуы F Американ ұлтына деген қысымнан G Салықтың көбеюінен H Тәуелсіздік соғысы болмады 19 Т АҚШ “Тәуелсіздік декларациясының” авторы Укажите тему 1 Лек
A Т. Пейн B Б. Франклин C + Т. Джефферсон D Д. Вашингтон E Д. Адамс F Н.Клемансо G П.Фрейд H Л.Нэльсон 20 Т Алғашқы болып ресми түрде, құжатта халық егемендігі принципі бекітілді Укажите тему 1 Лек
A + Тәуелсіздік декларациясында B АҚШ-ның бірінші конституциясында C АҚШ-ның екінші конституциясында D Құқықтар туралы билльде E Өз еркімен биліктен бас тарту билльде F Адам құқықтары мен бостандықтары деклорациясында G Францияның бірінші конституциясында H Ұлы ремонстрацияда 21 Т АҚШ бірінші президенті Укажите тему 1 Лек
A Джефферсон B + Вашингтон C Адамс D Гамильтон E Франклин F Т.Мор G Кромвель H Рузвельт 22 Т Англия АҚШ-ның тәуелсіздігін мойындады Укажите тему 1 Лек
A 1765 ж. B 1776 ж. C + 1783 ж. D 1787 ж. E 1791 ж. F 1780 ж. G 1777 ж. H 1779 ж. 23 Т АҚШ-ның екінші конституциясын қабылдауға негізгі себеп болған Укажите тему 1 Лек
A ортақ ақшаның болуын көздеу B АҚШ-ның халықаралық беделін көтеру C ұлттық қауіпсіздігін бекіту D + халықты тізгінде ұстау үшін E республикалық билеу билеу түрін сақтап қалу үшін F Монархиялық жүйе орнату үшін G Тоталитарлық тәртіпті орнату үшін H Демократияны қолдау үшін 24 Т Ұлы француз революциясын идеялық тұрғыдан дайындаған қоғамдық ойдың бағыты Укажите тему 1 Лек
A Католицизм B Пуританизм C + Ағартушылық D Романтизм E Материализм F Идеализм G Қайта өрлеу H Ренессанс 25 Т Вольтердің идеялары кімдердің көзқарастарын қорғады Укажите тему 1 Лек
A шаруалар мен қолөнершілердің B + ірі буржуазия мен либерал дворяндардың C католиктік дін иелерінің D орта қолды буржуазияның E үсақ буржуазияның F Проваслав шіркеуін G Пролетариат өкілдерін H Ірі сауда өкілдерін 26 Т Ұлы француз буржуазиялық революциясы басталған оқиға Укажите тему 1 Лек
A + Бастилия қамалын алумен B Ұлттық гвардияның құрылуымен C Бас Штаттардың шақырылуымен D Ұлттық жиналыстың құрылуымен E Бас Штаттардың депутаттарының доп ойнайтын залда ант беруімен F Ұлттық жиналыстың таратылуымен G Кеңестің құрылуымен H Ірі реформалардан кейін 27 Т Ұлы француз революциясы барысында ірі буржуазия мен либерал дворяндардың мүддесін қорғаған партия Укажите тему 1 Лек
A Роялистер B + Фейяндар C Якобиншілер D Жирондисттер E Термидориандықтар F Лейбористер G Консерваторлар H Либералдар 28 Т Жирондисттер мүдделерін қорғады: Укажите тему 1 Лек
A діни иелеріні мен дворяндардың B дворяндар мен шарулардың C шаруалар мен жұмысшылардың D + сауда және өнеркәсіп буржуазиясының E қала тұрғындары мен дін иелерінің F Дворяндар мен жұмысшылардың G Дін иелерінің H Шаруалардың 29 Т Адам және азаматтар құқықтарының Декларациясында жарияланған принцип Франциядағы капиталисттік тәртіпті бекітті Укажите тему 1 Лек
A адамдар туысынан еркін және құқықтары тең болып туады B жоғары биліктің қайнар көзі –халық C заң алдында бәрі тең D сөз еркіндігі жарияланады E + төтенше жағдайда болмаса, ешкімді жеке меншігінен айыруға болмайды F Сөз еркіндігі жойылды G Монархиялық тәртіп H Демократиялық жүйе 30 Т 1789 ж. 5 қазандағы Версальға жорықтың себебін атаңыз Укажите тему 1 Лек
A шетел интервенциясының басталуы B + Париждегі азық-түліктің аздығы C корольдің қабылдаған конституцияны бекітпеуі D Ұлттық гвардияны тарату туралы указдың жариялануы E Париждегі саяси клубтерді жабу туралы корольдің указының шығуы F Франция сословиелік монархия болып жарияланады G Заң шығару жиналысына сайланатын депутаттардың кандидаттарына жоғары мүліктік ценз енгізіледі H Франция парламенттік республика болып жарияланады 31 Т 1791 ж. конституцияның негізгі баптарын атаңыз Укажите тему 1 Лек
A Франция сословиелік монархия болып жарияланады B Франция парламенттік республика болып жарияланады C Бәріне бірдей сайлау құқы жарияланады D + Заң шығару жиналысына сайланатын депутаттардың кандидаттарына жоғары мүліктік ценз енгізіледі E Король қабылдаған барлық заңдарға өзінің ветосын қою құқына ие болды. F Франция президенттік республика болып жарияланды G Сот алдында бәрі тең H жоғары биліктің қайнар көзі –халық 32 Т 1793 ж. жаз айларындағы Франциядағы саяси ахуалдың негізгі белгісі Укажите тему 1 Лек
A + Конвенттегі Қырлар мен Жирондисттердің күресі B жергілікті жерлердегі көтерілістердің болуы C роялисттердің Париждегі билікті басып алуы D Францияның майдандардағы әскери сәтсіздіктері E халықтың корольдің сатқындық саясатына наразылық білдіруі F Париждегі көтеріліс G Король өлімі H Париждегі биліктің парламент қолына өтуі 33 Т 1792 ж. қыркұйегі – 1793 ж. қантарында Конвенттің мәжілістерінде қарастырылған ең маңызды мәселе Укажите тему 1 Лек
A + корольдің тағдыры B революциялық террорды енгізу мәселесі C басыбайлық құқықты жою мәселесі D армияға революциялық жиынды жүргізу мәселесі E көтеріңкі бағаларды енгізу мәселесі F Париждегі көтеріліс G Салықтың көбеюі H роялисттердің Париждегі билікті басып алуы 34 Т Ұлы Француз революциясының аяқталған революция екенін көрсететін заң Укажите тему 1 Лек
A 1789 ж. 11 тамыздағы заңның жариялануы B 1790 ж. 3 мамырдағы заңның жариялануы C 1792 ж. 25 тамыздағы заңның жариялануы D 1793 ж. 10 маусымдағы заңның жариялануы E + 1793 ж. 17 шілдедегі заңның жариялануы F 1795 ж. 12 ақпандағы заңның жариялануы G 1789 ж. 26 қыркүйектегі заңның жариялануы H 1782 ж. 4 шілдедегі заңның жариялануы 35 Т “Термидориандық реакция” тәртібі Франциядағы үстемдік Укажите тему 1 Лек
A дворяндардың үстемдігінің орнауын B шетелдік державалар қойған марионеттік тәртіптік орнауын C католиктік дін иелерінің үстемдігінің орнауын D + халық бұқарасы мен роялистерге қарсы бағытталған буржуазиялық диктатураның орнауынан E халық бұқарасының диктатурасының орнауын F Дворяндардың үстемдігінің құлауынан G Проваслав дін иелерінің үстемдігінің орнауынан H роялистерге қарсы бағытталған диктатураның орнауынан 36 Т 1799 ж. 18 брюмердегі төңкерістің негізгі себебі Укажите тему 1 Лек
A революциялық террор B Варенна дағдарысы C буржуазияның баюға ұмтылуы D Директория тәртібінің беделінің түсуі E + Буржуазияның күшті билікті орнатуы F Монархия G Тоталитарлық тәртіп H Директория тәртібінің беделінің өсуінен 37 Т ХУ11 ғ. аяғында 1 Петрдің Швецияға қарсы ұйымдастырған коалициясына қатысқан мемлекеттер: Укажите тему 1 Лек
A Речь Посполитая B Речь Посполитая және Дания C + Дания, Саксония және Речь Посполитая D Австрия және Саксония E Австрия, Дания және Речь Посполитая F Австрия және Речь Посполитая G Саксония және Речь Посполитая H Дания 38 Т Ресейде абсолютистік биліктің толық қалыптасуы жүрді Укажите тему 1 Лек
A ІҮ Иван B Алексей Михайлович C + І Петр D ІІ Екатеринаның E І Павел F Елизавета Петровна G ІІІ Петр H І Екатерина 39 Т Екатеринаның билеуінің бірінші кезеңінде Ресейде өткізген реформаны атаңыз Укажите тему 1 Лек
A қала мен ауылдың жағдайын жақсарту үшін B губерниялық аймақты кеңейту мақсатында C + шіркеу мен монастырьлердің жерлерін секуляризациялау D сот ісін жақсарту E басыбайлықты жою мен шаруалардың жағдайы F Басыбайлық құқықты жою G Шіркеудің бидігін күшейту үшін H Губерниялық аймақты қысқарту 40 Т Орыс ағартушылық абсолютизмінің басты негізін құрған сословие Укажите тему 1 Лек
A Мещандар B Шаруалар C Көпестер D + Дворяндар E діни иелері F Саудагерлер G Император отбасы H Қолөнершілер 41 Т Ресейде өлім жазасына кесу жойылды Укажите тему 1 Лек
A І Екатерина билеген уақытта B Анна Иоановна билеген уақытта C + Елизавета Петровна билеген уақытта D ІІІ Петр патшалық еткен кезде E ІІ Екатерина билеген уақытта F І Петр тұсында G Алексей Михаилович тұсында H І Павел билеген тұсында 42 Т Екатеринаның билеуінің екінші кезеңінде Ресейде өткізген реформаны атаңыз Укажите тему 1 Лек
A + Губерниялық реформа B Сенатты 6 департаментқа бөлу C Украинаның автономиялық құқығын жою D Коллегияларды министрліктермен айырбастау E Басыбайлық құқығын шектеу F Консулдық билікті орнату G Монархиялық билікті орнату H Парламентті тарату 43 Т Ресейде алғашқы университет Укажите тему 1 Лек
A 1689 ж. B 1725 ж. C + 1755 ж. D 1762ж. E 1801 ж. F 1805 ж. G 1506 ж. H 1775 ж. 44 Т 1799 ж. 18 брюмердегі төңкерістің нәтижесінде Францияда орнаған саяси тәртіп Укажите тему 1 Лек
A Директория B + Консулдық C Империя D Бурбондық E Якобин диктатурасы F Монархия G Парламенттік республика H Тоталитарлық тәртіп 45 Т 1799 ж. конституция бойынша Францияда заң шығару құқына ие болған мекеме Укажите тему 1 Лек
A + мемлекеттік кеңес B 500 кеңесі C трибунат D ақсақалдар кеңесі E заң шығару корпусы F Кеңес G Консулдық H Заң шығару мекемесі 46 Т Наполеонның Англияға континенталдық блокаданы жариялауына себеп болды Укажите тему 1 Лек
A Англияның Мальта аралын алуы B Англияға қарсы Наполеонның 1 Павелмен жақындасуы C + Трафальгар мүйісіндегі шайқас D Тильзит бітімінің жасалуы E Франциядағы экономикалық дағдарыс F Англияның шабуылы G Қаржы дағдарысы H Революция 47 Т 1810-1812 жж. Франция мен Ресей арасындағы қатынастардың шиеленісуінің себебі Укажите тему 1 Лек
A итальян мәселесі B + континенталдық блокада C Испаниямен соғыс D 1806-1812 жж. орыс-түрік соғысы E Ресейдің Финляндияны қосып алуы F Италиямен соғыс G Экономикалық дағдарыс H Испания мәселесі 48 Т Наполеон мемлекетті басқарудың жүйесін құрды Укажите тему 1 Лек
A буржуазиялық республика B демократиялық республика C конституциялық монархия D + буржуазиялық әскери-бюрократиялық монархия E абсолюттік монархия F Тоталитарлық жүйе G Парламенттік республика H Президенттік республика 49 Т Ресей мен оған бөтен қатысушылардың ортасында Вена конгресінде негізгі келіспеушілік тудырған мәселе бойынша Укажите тему 1 Лек
A Бурбондар әулетін қайтадан тақ басына келтіру туралы B Францияның жаңа шекаралары бойынша C + Поляк жерлерінің тағдыры бойынша D Наполеонды жер аудару мәселесі бойынша E Францияға салынатын контрибуция жөнінде F Бурбондар әулетін тақтан түсіру туралы G Наполеон соғыстары жөнінде H Еркіндік мәселесі 50 Т Вена конгресінде легитимизм принципін Укажите тему 1 Лек
A I Александр B Меттерних C Каслри D + Талейран E ІІІ Фридрих-Вильгельм F ІІ Александр G ІІ Вильгельм H Кромвель 51 Т 1848-1849 жж. Еуропадағы революциялардың даму барысында негізгі және бағытаушы болған революция Укажите тему 1 Лек
A + Франциядағы B Германиядағы C Италиядағы D Австриядағы E Венгриядағы F Пруссиядагы G Англиядағы H Испаниядағы 52 Т Италияның бірігуін басқарған мемлекет Укажите тему 1 Лек
A Тоскана B Ломбардия C Венеция D Парма E + Пьемонт F Венгрия G Австрия H Непаль 53 Т 1860 ж. президенттік сайлау барысында А. Линкольннің жеңуінің себебі Укажите тему 1 Лек
A + фермерлердің республикашыл партияның жағына шығуы B демократиялық партияның жіктелуі C оңтүстік штаттардағы сайлауда жеңіске жеткізген А. Линкольнді негрлердің қолдауы D А. Линкольннің сайлау кампаниясы барысында әділетсіз тәсілдерді пайдалануы E оңтүстік плантаторлардың қолдауы F Солтүстік плантаторлардың қолдауы G солтүстік штаттардағы сайлауда жеңіске жеткізген А. Линкольнді негрлердің қолдауы H Демократиялық партияның таратылуы 54 Т ХIХ ғ. екінші жартысындағы Германияда юнкерлердің мүддесін қорғаған партияны атаңыз Укажите тему 1 Лек
A ұлттық-либералдық B Прогрессистік C Центр партиясы D + Консервативтік E Либералдық F Лейбористік G Роялистік H Ұлттың-консерваторлық 55 Т Роза Люксембург Германияның Социал-демократиялық партиясының ... бағытының өкілі Укажите тему 1 Лек
A Оңшыл B Центристтік C + Солшыл D Анархисттік E Ревизионистік F Лейбористік G Либералдық H Консерваторлық 56 Т Германияда қуатты әскери-теңіз флот құруының алғашқы бағдарламасы қабылданды Укажите тему 1 Лек
A 1888 ж. B 1890 ж. C + 1898 ж. D 1902 ж. E 1906 ж. F 1895 ж. G 1856 ж. H 1905 ж. 57 Т ХІХ ғ. 80-90 жж. Англияны басқаруда үстемдік еткен партия Укажите тему 1 Лек
A Либералдық B + Консервативтік C Радикалдық D Демократиялық E Социалисттік F Анархистік G Лейбористік H Солшыл 58 Т Лейбористік партияның алғашқы ресми аталуы қандай болды Укажите тему 1 Лек
A Ұлттық жұмысшы ассоциация B Социалисттік лига C Фабиан қоғамы D Социалисттік лига E + Жұмысшылар өкілдігінің комитеті F Жұмысшы қоғамы G Ұлттық партия H Жұмысшы лигасы 59 Т Гомруль дегеніміз - ол Укажите тему 1 Лек
A + Британ империясы шеңберіндегі Ирландияға өзін-өзі билеу құқын беру B Ағылшын-ирландық монархияны құру C Ирландияға толық тәуелсіздікті беру D Ирландияға экономикалық тәуелсіздік беру E Англия мен Ирландияның униясын сақтап қалу F Испанияға тәуелсіздік беру G Ирландтық монархия құру H Испандық монархия құру 60 Т Гомруль лигасы құрылды Укажите тему 1 Лек
A 1863 ж. B 1867 ж. C + 1870 ж. D 1873 ж. E 1875 ж. F 1876 ж. G 1895 ж. H 1877 ж. 61 Т Францияның біріккен социалисттік партиясы құрылған жыл Укажите тему 1 Лек
A 1900 ж. B 1902 ж. C 1904 ж. D + 1905 ж. E 1907 ж. F 1910 ж. G 1912 ж. H 1915 ж. 62 Т Х1Х ғ. 80 жж. АҚШ-ғы жұмысшы қозғалысының негізгі ұраны болған Укажите тему 1 Лек
A + 8 - сағаттық жұмыс күні үшін күрес B еңбек ету құқын алу үшін күрес C федералдық жұмыс заңдарын қабылдау үшін күрес D тең еңбекке тең жалақы төлеу үшін күрес E жылына бір рет ақы төленетін демалыс алу үшін күрес F 10 сағаттық жұмыс күні үшін күрес G Еңбек реформасын жүргізу үшін H Жұмысшы құқығын сақтау үшін 63 Т АҚШ-ның тресттерге қарсы кампанияны бастаған президенті Укажите тему 1 Лек
A Мак-Кинли B Тафт C + Рузвельт D Вильсон E Гардинг F Вашингтон G Вильгельм H Джеффорсон 64 Т І І Интернационал құрылған жыл Укажите тему 1 Лек
A 1875 ж. B 1879 ж. C 1883 ж. D + 1889 ж. E 1891 ж. F 1880 ж. G 1882 ж. H 1877 ж. 65 Т І-ші дүниежүзілік соғыстағы жеңілісінен кейін Германия Батыс Африкадағы айырылған территориялары Укажите тему 1 Лек
A Сенегал, Мали B + Того, Камерун C Алжир, Тунис D Анголо, Дагомея E Марокко, Ливия F Сенегал, Камерун G Алжир, Мали H Дагомея, Ливия 66 Т 1891-1919 жж. Германдық Шығыс Африка-отарлары құрамына кірген мемлекеттер Укажите тему 1 Лек
A Кения, Сомали B Уганда, Судан C Сомали, Эритрия, Эфиопия D + Руанда, Бурунди, Танзания E Мозамбик, Зимбаба F Сомали, Зимбаба G Эфиопияғ Эритрия H Судан, Сомали 67 Т 1896 ж. бастап Мадагасқарда үстем еткен мемлекет: Укажите тему 1 Лек
A + Франция B Германия C АҚШ D Португалия E Ұлыбритания F Италия G Испания H Ирландия 68 Т ХХ ғ. басында Ресейде үстемдік еткен монополиялардың түрі Укажите тему 1 Лек
A Концерн B + Синдикат C Картель D Трест E Консорциум F Консул G Монарх H Аристократ 69 Т Германияның бірінші канцлерін атаңыз Укажите тему 1 Лек
A Бюлов B Гогенлоэ C Бетман-Гольвег D + Бисмарк E Каприви F Вашингтон G Кромвель H Кальвин 70 Т ХIХ ғ. 70-90 жж. Германиядағы үстемдік еткен монополиялардың түрі Укажите тему 1 Лек
A + Картель B Синдикат C Концерн D Трест E Консорциум F Консул G Монарх H Аристократ 71 Т Декабристтердің “Оңтүстік қоғамының” конституциясының жобасының авторы болған Укажите тему 1 Лек
A Муравьев B + Пестель C Трубецкой D Волконский E Каховский F Соколов G Трибухин H Куранов 72 Т Х1Х ғ. бірінші ширегіндегі Ресейдегі революциялық қозғалыстың негізгі белгісі Укажите тему 1 Лек
A + революционерлердің халықтан мүлдем алшақ болуы B бұл өздерінің құқықтарын самодержавиелік мемлекеттен қорғаған дворяндар қозғалысының болуы C еуропалық социалистердің идеяларына еліктеуі D халық қолдауына ие болғысы келуі E революционерлердің дворяндар мен шенеуніктер арасында кең қолдау табуы F дворяндар мен шенеуніктер арасында кең қолдау таппауынан G самодержавиелік мемлекеттен қорғаған дворяндар қозғалысының болуынан H Халық қолдауы болмағандықтан 73 Т 1 Александрың патшалығының соңғы кезіндегі оған ерекше ықпал еткен мемлекеттік қайраткерді атаңыз Укажите тему 1 Лек
A Карамзин B + Аракчеев C Державин D Кутузов E Сперанский F Карачук G Даритов H Смоленский 74 Т Испания өзінің Латын Америкадағы барлық отарларынан толық айырылған жылы: Укажите тему 1 Лек
A 1800 жыл. B 1820 жыл. C 1836 жыл. D 1830 жыл. E + 1826 жыл. F 1856 жыл G 1805 жыл H 1835 жыл 75 Т І Петрдің сыртқы саясаттағы алдына қойған негізгі мақсаты: Укажите тему 1 Лек
A Еуропа елдерімен қатынас орнату. B Осман империясымен одақ құру. C + Ресейді теңіз державасына айналдыру. D Американы игеру. E Шығысты отарлау. F Шығысты көркейту G Американы отарлау H Орта Азияны отарлау 76 Т 1848-1849 жылдардағы Германиядағы революцияның нәтижесі: Укажите тему 1 Лек
A + Елдің бытыраңқылығы сақталды. B Помещиктердің үстемдігі жойылды. C Германия бірікті. D Монархия құлады. E Буржуазияның билігі нығайды. F Германия екіге бөлінді G Ел тәуелсіздігін алды H Помещиктердің үстемдігі сақталды 77 Т Франциядағы 1830 жылғы шілде революциясының нәтижесінде таққа келген Франция королі: Укажите тему 1 Лек
A Луи Наполеон Бонапарт. B + Луи Филипп Орлеанский. C X Карл. D Наполеон Бонапарт. E XVIII Людовик. F ІІІ Наполеон G ІІ Филипп H І Вильгельм 78 Т Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Англияның премьер-министрі: Укажите тему 1 Лек
A Н.Чемберлен. B Р.Макдональд. C + У.Черчилль. D Т.Рузвельт. E Б.Муссолини. F Р.Ричард G Г.Гитлер H В.Эйзенхауер 79 Т 1893 ж. бекітілген әскери конвенция: Укажите тему 1 Лек
A Антанта. B Үштік одақ. C Балқан одағы. D Француз-Орыс одағы. E + Қасиетті Одақ. F Төрттік одақ G Тынық мұхит одағы H ШОС 80 Т Версаль шарты бойынша Германияның Саар облысын басқару құқығы 15 жылға берілді: Укажите тему 1 Лек
A + Ұлттар Лигасына. B АҚШ - қа. C Англияға. D Еуропалық Одаққа. E Францияға. F Италияға G Испанияға H Австрияға 81 Т Отары бар мемлекет: Укажите тему 1 Лек
A Доминион B Вассал C Протекторат D + Метрополия E Конфедерация F Унитария G Монархия H Анархия 82 Т XIX ғ. I жартысында ағылшын жұмысшыларының саяси құқығы үшін болған қозғалыстың атауы: Укажите тему 1 Лек
A «Бланкизм». B «Клерикализм». C «Маккартизм». D «Ревизионизм». E + «Чартизм». F "Тэтчеризм" G "Марксизм" H "Анархизм" 83 Т Ресейде «әскери коммунизм» саясаты жүргізілген жылдар Укажите тему 1 Лек
A + 1918 -1920 жж. B 1917-1919 жж. C 1918 -1921 жж. D 1919-1922 жж. E 1921-1924 жж. F 1922-1924 жж. G 1918-1919 жж. H 1920-1925 жж. 84 Т Кеңестік Ресейді жаппай мойындау жатады Укажите тему 1 Лек
A 1917-1918 жж. B 1918-1919 жж. C 1919-1923 жж. D + 1924-1927 жж. E 1927-1929 жж. F 1920-1925 жж. G 1920-1922 жж. H 1923-1925 жж. 85 Т Халық комиссарларының кеңесінің (ХКК) бірінші төрағасы Укажите тему 1 Лек
A Н.И. Бухарин B Л. Д. Троцкий C + В. И. Ленин D И.В. Сталин E Я. М. Свердлов F Н.Г.Тухачевский G Д.Р.Жуков H С.Н.Черничевский 86 Т «Дауэс жоспары» қамтыған уақыт Укажите тему 1 Лек
A + 1924-1929 жж. дейін B 1924-1930 жж. дейін C 1925-1929 жж. дейін D 1925-1930 жж. дейін E 1926-1931 жж. дейін F 1920-1925 жж. дейін G 1930-1935 жж. дейін H 1915-1920 жж. дейін 87 Т Латын Америкасы елдеріне қатысты Ф.Д. Рузвельт жариялаған саясат Укажите тему 1 Лек
A «Үлкен сойыл саясаты» B + «Мейірімді көрші саясаты» C «Теңдік қатынастар саясаты» D «Бейтараптық саясаты» E «Тең мүмкіндіктер саясаты» F "Экономикалық көмек" G "Ашық есік" H "Жабык есік" 88 Т Кеңес Одағы Екінші дүниежүзілік соғысқа араласты Укажите тему 1 Лек
A 1938 ж. қыркүйегінде B 1939 ж.қыркүйегінде C 1940 ж.қаңтарында D 1940ж.наурызында E + 1941ж. маусымында F 1942ж. ақпанда G 1940 ж. қыркүйекте H 1945 ж. мамырда 89 Т 1923 ж. қаңтардың 11 күні Германияның Рур облысын басып алды. Укажите тему 1 Лек
A + Франция мен Бельгия B Англия мен Франция C Франция мен КСРО D Италия мен Франция E Франция мен Чехословакия F Польша мен Астрияға G КСРО мен Англияға H Испания мен Португалияға 90 Т 1933 жылы қыркүйек айында Лейпциг сот процесінде айыпталған адам : Укажите тему 1 Лек
A + Г.Димитров B А.Гитлер C Э.Тельман D Г.Гинденбург E Ф.Тиссен F Р.П.Тьер G И.Сталин H Л.Троцкий 91 Т А.Брианның халықаралық қатынастағы ұстанымы Укажите тему 1 Лек
A + Бейбітшілік B Фашистік C Бейтараптық D Оқшаулану E Террористік F Соғыс G Монархиялық H Тоталитарлық 92 Т Екінші дүниежүзілік соғыс қарсағында Гитлерге Чехословакияның Судет облысын алуында көмектескендер Укажите тему 1 Лек
A + Э.Даладье мен Чемберлен B Л.Троцкий мен И. Ленин C Ллойд-Джордж бен Чемберлен D Керзон мен E Чемберлен мен И. Ленин F Чемберлен мен Сталин G Рузвельт пен Л.Джордж H Э.Даладье мен Тиссе 93 Т 1974 жылы АҚШ президенті Ричард Никсонның өз еркімен қызметінен кетуіне себеп болған саяси жағдай: Укажите тему 1 Лек
A Тафт-Хартли заңы яғни кәсіподақ қызметін шектеу. B Кариб дағдарысы. C Мартин Лютер Кингтің өлтірілуі. D Вьетнамдағы соғыс. E + «Уотергейт» жанжалы. F Алжирге тауелсидздик беру G Кырғи қабак соғыс H Шөл дала түлкісі 94 Т Маргарет Тэтчердің Ұлыбритания үкіметін басқарған уақыты: Укажите тему 1 Лек
A 1982-1993 жылдар. B 1979-1991 жылдар. C 1980-1990 жылдар. D + 1979-1990 жылдар. E 1981-1992 жылдар. F 1989-1990жылдар. G 1981-1982жылдар. H 1978-1987жылдар. 95 Т 1960 ж. АҚШ-тағы президенттік сайлауда жеңді: Укажите тему 1 Лек
A Р.Никсон. B + Д.Кеннеди. C Д.Эйзенхауэр. D Р.Рейган. E Д.Картер. F Д.Буш G Б.Обама H Джек Буш 96 Т Брест бейбіт бітіміне қол қойылды Укажите тему 1 Лек
A 1917 ж. қантар B 1918 ж. 6 қаңтар C + 1918 ж. 3наурыз D 1918 ж. 7 қараша E 1919 ж. 3 мамыр F 1920ж. 29 қаңтар G 1920ж 2 ақпан H 1921ж. 97 Т Багдад пакті құрылған жылды атаңыз Укажите тему 1 Лек
A 1953ж. B + \1955 ж. C 1956 ж. D \1957 ж. E 1958 ж. F 1959ж. G 1960ж. H 1961ж. 98 Т Ресейдегі большевиктердің үкімет басына келуі Укажите тему 1 Лек
A 1917 ж. 27 ақпан B + 1917 ж. 25 қазан C 1918 ж. 23 ақпан D 1919 ж. 15 желтоқсан E 1920 ж. 10 тамыз F 1921ж. 15 ақпан G 1921ж. 27 тамыз H 1922ж. 30 тамыз 99 Т Антанта мен Венгрия арасында бейбітшілік келісім жасалды Укажите тему 1 Лек
A + 1919 ж. қыркүйек Сен Жермен B 1919 ж. қазан Будапешт C 1919 ж. қараша Нейи D 1920 ж. маусым Перианон E 1920 ж. тамыз Севр F 1920ж. желтоқсан Версаль G 1921ж. қараша Англия H 1921ж. қазан Великобритания 100 Т «Оверлорд» операциясын басқарған
Укажите тему 1 Лек
A Г. Жуков B + Д. Эйзенхауэр C Б. Тито D У. Черчилль E И. Сталин F В.Тьер G Т.Чемберлен H Т.Тиссе 101 Т АҚШ тарихында «масқара күн» деп аталған күн Укажите тему 1 Лек
A 1940 ж. 25 қараша B 1940 ж. 5 желтоқсан C + 1941 ж. 7 желтоқсан D 1942 ж. 15 маусым E 1942 ж. 17 қараша F 1942ж. 6 тамыз G 1943ж. 10 тамыз H 1943ж. сәуір 102 Т Германияның КСРО-ға шабуылы Укажите тему 1 Лек
A 1939 ж. 17 қыркүйек B 1940 ж. 21 мамыр C + 1941 ж. 22 маусым D 1941 ж. 20 қазан E 1942 ж. сәуір F 1942ж. 7 тамыз G 1943ж. 22 қараша H 1945ж. 20 ақпан 103 Т ІІ-майданның ашылған жылы Укажите тему 1 Лек
A 1942 ж. 20 тамыз B 1943 ж. 15 шілде C 1944 ж. 1 мамыр D + 1944 ж. 6 маусым E 1945 ж. 30 сэуір F 1945ж. 6 шіде G 1946ж. 22 сәуір H 1947ж. 20 тамыз 104 Т Францияда «матиньон келісімің» қабылданған жылы Укажите тему 1 Лек
A 1932 ж. B 1934 ж. C + 1935 ж. D 1936 ж. E 1937ж. F 1938ж. G 1942ж. H 1945ж. 105 Т КСРО-да паспорт жүйесі енгізілді Укажите тему 1 Лек
A 1930 ж. басында B 1931 ж. ортасында C 1932 ж. аяғында D + 1933 ж. ортасында E 1935 ж. басында F 1935ж. аяғында G 1936ж. басында H 1938ж. ортасында 106 Т ФРГ-нің тарихында «темір канцлер» аталған басшы Укажите тему 1 Лек
A В. Брандт B К. Кизингер C + X. Шмидт D X. Коль E Г. Шредер F В.Эйзенхауер G О.Бисмарк H Л.Шредер 107 Т Германиядағы қараша революциясының басталу себептері: Укажите тему 1 Лек
A Император Вильгельм II –нің бас тартуы B Жалпы Берлинде жұмысшылар ереуілі C Мюнхендегі демонстрацияның басылуы D + Киль қаласында моряктардың ереуілге шығуы E Германия және Одақтастарының бір-біріне қолдауы F Германия мен Англия бірігуінен G Австрия мен Пруссия бірігуінен H Халықтық майдан үкіметі құрылуынан 108 Т 1918-1919 ж.ж.Германияда қараша революциясының нәтижесінде орнаған үкімет Укажите тему 1 Лек
A Жалпы қорғаныс комитеті B «Ұлттық бірлік» үкіметі C Жұмысшыларды қадағалау комитеті D Халықтық майдан үкіметі E + Халық өкілдігі Кеңесі F Демонстрация G Ұлттық кеңес H "Сенім"кеңесі 109 Т 1919 ж. Париж конференциясында Франция мемлекеті атынан өкілдік еткен Укажите тему 1 Лек
A Эдгар Пер B Анри Тардье C Эдуард Эррио D Джорж Полепиду E + Жорж Клемансо F Отто фон Бисмарк G Эйзенхауер H Д.Кеннеди 110 Т Қару жарақты қысқартуға бағыталған Вашингтон конференциясы болдған уақыты Укажите тему 1 Лек
A 1920 ж. қазан - желтоқсан B 1927 ж. қыркұйек - қараша C + 1921 ж. қараша - 1922 ж. ақпан D 1922 ж. желтоқсан - 1923 ж. наурыз E 1923 ж. қазан - 1924 ж. ақпан F 1924ж. ақпан - 1925ж. наурыз G 1925ж.қазан-желтоқсан H 1925ж. қараша-ақпан 111 Т Германияда алғашқы фашистік ұйым құрылған қала Укажите тему 1 Лек
A 1918 ж. Берлинде B 1918 ж. Гамбургте C + 1919 ж. Мюнхенде D 1920 ж. Баденде E 1921 ж. Лейпцигте F 1921ж. Мюнхенде G 1922ж. Версаль H 1923ж. Милан 112 Т ФРГ конституциясы ның қабылданған уақыты Укажите тему 1 Лек
A 1947 ж. маусым B 1948 ж. сәуір C + 1949 ж. мамыр D 1950 ж. наурыз E 1951 ж. ақпан F 1951ж. маусым G 1952ж. сәуір H 1954ж. тамыз 113 Т Өзара экономикалық көмек (ӨЭК) ұйымы ... кұрылды Укажите тему 1 Лек
A 1946 ж. B 1947 ж. C 1948 ж. D + 1949 ж. E 1950 ж. F 1951ж. G 1953ж. H 1954ж. 114 Т АҚШ-тың Хиросимаға атом бомбасын тастаған уақыты Укажите тему 1 Лек
A 1944 ж. 10 шілде B 1945 ж. 13 сәуір C + 1945 ж. 6 тамыз D 1946 ж. 12 мамыр E 1945 ж. 9 тамыз F 1944ж. 10 желтоқсан G 1947ж. 12 тамыз H 1947ж. 20 желтоқсан 115 Т Францияда 5 - республиканың Конституциясы қабылданды Укажите тему 1 Лек
A 1957 ж. 10 мамырда B + 1958 ж. 1 маусымда C 1958 ж.28 қыркүйекте D 1957 ж. қазанда E 1957 ж. желтоқсанда F 1958ж. ақпанда G 1958ж. қазанда H 1959ж. сәуірде 116 Т Потсдам конференциясының болған уақыты Укажите тему 1 Лек
A 1943 ж. 28 қараша - 1 желтоқсан B 1944 ж. 15 тамыз - 2 қыркүйек C 1946 ж. 4 наурыз - 25 сәуір D + 1945 ж. 17 шілде-2 тамыз E 1948 ж. 25 қараша - 12 желтоқсан F 1946ж. 12 - 15 шілде G 1947ж. 5-қараша - 6 желтоқсан H 1942 ж. 30-ақпан - 3наурыз 117 Т Екінші дүние жүзілік соғыс кезінде Англия мен КСРО арасында бір-біріне көмектесу туралы алғашқы келісімінің жасалуы Укажите тему 1 Лек
A 1939 ж. 25 қазан B 1940 ж. 15 маусым C + 1941 ж. 15 шілде D 1942 ж. 10 ақпан E 1942 ж. 20 тамыз F 1943ж. 6 сәуір G 1943ж.5 желтоқсан H 1946ж. 20 қараша 118 Т Германия мен КСРО бір-біріне шабуыл жасамау туралы келісімі Укажите тему 1 Лек
A 1938 ж. 20 шілде B + 1939 ж. 23 тамыз C 1939 ж. 28 қыркүйек D 1940 ж. 13 маусым E 1941 ж. 22 маусым F 1940ж. 6 тамыз G 1943ж. 9 қараша H 1945ж. 28 сәуір 119 Т Шарль де Голль отставкаға кетуі Укажите тему 1 Лек
A 1965 ж. маусым B 1966 ж. шілде C 1968 ж. сәуір D + 1969 ж. мамыр E 1969 ж. тамыз F 1960ж. тамыз G 1963ж. желтоқсан H 1967ж. қараша 120 Т 1918-1919 ж.ж. Қараша революциясы қарсаңында Кайзерлік Германияның соңғы канцлері Укажите тему 1 Лек
A Бисмарк B Бюлов C Папен D Вирт E + Баденский F Даладье G Эйзунхаур H Тьер 121 Т Француз фашистерінің Қарулы крест ұйымын басқарушы Укажите тему 1 Лек
A Гриф Робино B Э. Даладье C Маршак Пэтен D + Полковник де Ля Рок E Шатобриаан F А.Гитлер G Б.Муссолини H Роберт Т. 122 Т Францияда «Халық майданының» үкімет басына келуі Укажите тему 1 Лек
A 1935 ж. күзде B 1936 ж. қыста C + 1936 ж. көктемде D 1937 ж. қыста E 1938 ж. жазда F 1938ж. көктемде G 1940ж. қыста H 1945ж. жазда 123 Т Солтүстік Атлантикалық альянс (НАТО-ның) құрылуы Укажите тему 1 Лек
A 1947 ж. B 1948 ж. C + 1949 ж. D 1950 ж. E 1952 ж. F 1953ж. G 1954ж. H 1956ж. 124 Т М. Тэтчердің премьер-министр болған жылдары Укажите тему 1 Лек
A 1970-1982 жж B 1975-1985 жж C 1977-1990 жж D + 1979-1992 жж E 1982-1995 жж F 1982-1998жж. G 1985-1988жж. H 1983-1985жж. 125 Т 1924 ж. Англияны басқарған алғашқы лейбористік партияның өкілі Укажите тему 1 Лек
A Ллойд-Джордж B Керзон C Чемберлен D + Макдональд E Асквит F Бисмарк G Пэтен H Кеннеди 126 Т Париж бейбіт конференциясына Американың жасаған әлемдік бағдарламасы Укажите тему 1 Лек
A Прогресс үшін әлемдік одақ B 25 тараулық жол C + 14 пункттік бағыт D Жаңа әлемдік реттелу E Болашаққа көз жүгірту F Ұлы Рмонстрация G Толқын H Жаңа серпіліс 127 Т 1917 ж. Ресейдегі Уақытша Үкімет кімнің қарамағында болды Укажите тему 1 Лек
A + Кадеттер мен қазынагер B Эссерлер мен больщевиктер C Қазынагерлер мен эссерлер D Кадеттер мен эссерлер E Кадеттер мен больщевиктер F Эссерлер мен жұмысшылар G Жұмысшылар мен саудагерлер H Қазынагерлер мен жұмысшылар 128 Т Версаль бейбіт келісім шарты бойынша Эльзас пен Лотаринге берілді Укажите тему 1 Лек
A + Францияға қайтадан қайтарылды B Германияда қалды C Халықтық талқылау жасау D Белгілі мерзім ішінде бұл территорияға контигенттік әскерлер жіберілді E Франция мен Германия арасында өзара бөлісу F Бельгия қарамағына өтті G Франциядан тартып алынды H Талан-тархға түсті 129 Т 1923 ж. ағылшын саясатшысы антисоветтік ультиматум туралы сөз сөйледі Укажите тему 1 Лек
A Ллойд-Джордж B + Бальфур C Болдуин D Макдональд E Керзон F Кеннеди G Джефферсон H Эйзенхауер 130 Т «Тербеліс» саясатын жүргізген большевик көшбасшысы Укажите тему 1 Лек
A В.М.Молотов B Л.Д.Троцкий C + Л.Б.Каменев D Г.Е.Зиновьев E И.В.Сталин F И.В.Чернышевский G С.И.Держинский H Б.И.Радевич 131 Т Соғыстан кейінгі Германияның Конституциясының қабылданданған қаласы Укажите тему 1 Лек
A Берлин B Мюнхен C + Веймар D Кельн E Дрездене F Лейпциг G Франкфурт H Люксембург 132 Т 1926 ж. Англияда бүкіл халықаралық ереуілге әкеліп соққан оқиғалар Укажите тему 1 Лек
A + Ағылшын үкіметінің профсоюз жұмысына тыйым салынды B Қосалқы салықтардың өсуі C Көмір өнеркәсібіндегі шиеленістерге D Жастық ерекшелік пен жеке меншік цензін кіргізетін сайлаудың жаңа заңы E Лордтар палатасының қысқартылуы F Жұмысшылар партиямының құрылуы G 8-сағаттық жұмыс күні H Жұмысшы кеңестерінің болмауынан 133 Т І-Марокко дағдарысы Укажите тему 1 Лек
A 1902 ж. күзде B 1903 ж. жазда C + 1905 ж. көктемде D 1907 ж. жазда E 1908 ж. көктемде F 1905ж. қыста G 1906ж. көктемде H 1909ж. жазда 134 Т Герман Демократиялық республикасының (ГДР) құрылуы Укажите тему 1 Лек
A 1947 ж. 5 қараша B 1948 ж. 12 қыркүйек C + 1949 ж. 7 қазан D 1950 ж. 8 қараша E 1952 ж. 10 тамыз F 1952ж. 15 ақпанда G 1953ж. 30 тамыз H 1955ж. 5 қараша 135 Т Р. Рейганнын президент болған жылдары Укажите тему 1 Лек
A 1975-1980 жж B 1979-1985 жж C + 1980-1988 жж D 1985-1995 жж E 1989-1999 жж F 1975-1978жж. G 1983-1988жж. H 1975-1999жж. 136 Т Чехословакияның Бурет облысының басқа мемлекетке берілуі Укажите тему 1 Лек
A КСРО-ға B Австрияға C + Германияға D Венгрияға E Польшаға F Испанияға G Италияға H Рессейге 137 Т Алғашқы рет химиялық қару қолданған уақыт пен жер Укажите тему 1 Лек
A 1914 ж. наурыз Венада B + 1915 ж. сәуір Ипрда C 1916 ж. мамыр Прагада D 1917 ж. ақпан Брюссель E 1917 ж. шілде Лондон F 1912 ж. ақпан Эльзаста G 1914 ж. маусым Берлинде H 1917 ж. тамыз Парижде 138 Т Молотов-Риббентроп пактісі бойынша КСРО мен Германия арасындағы шекараның өтетін жері Укажите тему 1 Лек
A Дунай өзені арқылы B + Висла, Сан өзендері арқылы C Буғ өзені арқылы D Керзон линиясы арқылы E Маннергейм линиясы арқылы F Днепр өзені бойымен G Қара теңіз жағалауымен H Қырым бойымен 139 Т АҚШ тарихындағы ең жас президент Укажите тему 1 Лек
A + Дж. Буш (кішісі) B Б. Клинтон C Дж. Кеннеди D Дж. Вашингтон E Л. Джонсон F Д. Рузвелт G В.Нэлбсон H А. Эйзенхауер 140 Т Германия мен Кеңестік Ресей арасындағы Брест бітімінің жасалынуы Укажите тему 1 Лек
A 1917 ж. 25 қазан B + 1918 ж. 3 наурыз C 1918 ж. 20 қыркүйек D 1919 ж. 25 сәуір E 1920 ж. 12 мамыр F 1920 ж. 22 маусым G 1919 ж. 5 қараша H 1917 ж. 14 сәуір 141 Т КСРО-дағы алғаш атом бомбасының сынақтан өткен кезені Укажите тему 1 Лек
A 1945 ж. шілде B 1947 ж. тамыз C 1948 ж. сәуір D + 1949 ж. тамыз E 1950 ж. мамыр F 1950ж. күзде G 1952 ж. жаз H 1947 ж. наурыз 142 Т ІІ-дүние жүзілік соғыстың болған жылдары Укажите тему 1 Лек
A 1938 ж. тамыз - 1941 ж. маусым B + 1939 ж. қыркүйек - 1945 ж. қыркүйек C 1940 ж. мамыр - 1945 ж. шілде D 1941 ж. маусым -1945 ж. мамыр E 1942 ж. наурыз - 1946 ж. қазан F 1940 ж. қыркүйек - 1946 ж. тамыз G 1941 ж. мамыр - 1942 ж. шілде H 1943 ж. ақпан - 1943 ж. желтоқсан 143 Т АҚШ президенті У. Уилсонның «14 пунктен» тұратын бағдарламасының жарияланған уақыты Укажите тему 1 Лек
A 1917 ж. 20 қараша B + 1918 ж. 8 қаңтар C 1918 ж. 20 наурыз D 1919 ж. 15 ақпан E 1919 ж. 22 шілде F 1920 ж. 5 наурыз G 1922 ж. 8 ақпан H 1917 ж. 9 мамыр 144 Т Веймар конституциясының қабылдануы Укажите тему 1 Лек
A 1918 ж. 30 сәуір B 1918 ж. 20 қараша C + 1919 ж. 31 шілде D 1920 ж. 25 тамыз E 1920 ж. 15 ақпан F 1918 ж. 22 сәуір G 1920 ж. 28 шілде H 1922 ж. 6 қаңтар 145 Т Азамат соғыс жылдарындағы Кеңестік басқарушылардың саясаты Укажите тему 1 Лек
A Әскери коммунизм B + Нарықтық қатынастардың енгізілуі C Демократиялық бостандықтың ұлғаюы D Қаржы және әкімшілік реформалар E Әлеуметтік программа жүйесіндегі белсенді мамандандырылуы F Жаңа экономикалық саясат G Индустрияландыру H Ауыл аруашылығын ұжымдастыру 146 Т Капитализмнің жартылай тұрақтану жылдарын ата: Укажите тему 1 Лек
A 1918-1923 ж.ж. B 1924-1928 ж.ж. C + 1929-1933 ж.ж. D 1933-1939 ж.ж. E 1939-1941 ж.ж. F 1933-1935 ж ж. G 1930-1940 ж ж. H 1925-1930 ж ж. 147 Т Дауэс жоспарының қабылдануы Укажите тему 1 Лек
A 1918 ж. B 1920 ж. C + 1924 ж. D 1934 ж. E 1937 ж. F 1926 ж. G 1932 ж. H 1928 ж. 148 Т Германияның өз өнеркәсібін қысқа уақыт ішінде қайта құрылуының себебі Укажите тему 1 Лек
A Өз колонияларын күшпен бағындыруды күшейту B Жергілікті жердегі салықтың көбеюі C АҚШ және Англия жағынан қаржылай экономикалық көмек D + Неміс халқының еңбекқорлығы арқасында E Дикторлық басқару әдісінің нәтижесінде F Демократия орнауы себебінен G Басып алу соғыстары нәтижесінен H Француз ұлты тарапынан көмек нәтижесінен 149 Т СССР-дің мойындау жылы Укажите тему 1 Лек
A 1918 ж. B 1919 ж. C 1921 ж. D + 1922 ж. E 1923 ж. F 1928 ж. G 1930 ж. H 1917 ж. 150 Т Карлсхорте Германия соғыста сөзсіз тізе бүгуі туралы құжатқа қол қойылды Укажите тему 1 Лек
A 1941 B 1939 C 1943 D + 1945 E 1946 F 1950 G 1955 H 1954 151 Т 1922 ж. Генуэз конференциясында Совет делегациясы атынан кім барды Укажите тему 1 Лек
A Я.М. Свердлов B В.М.Молотов C А.М.Колонтай D Г.В.Чичерин E + Л.Д.Троцкий F В.И.Ленин G И.Сталин H Н.К.Карачук 152 Т Лейпцигстикалық процесстегі атақты кінәлі өкіл Укажите тему 1 Лек
A Гитлер B Тельман C + Дмитров D Муссолини E Цеткин F Ленин G Сталин H Троцкий 153 Т 1940 ж. СССР соғысқан мемлекет Укажите тему 1 Лек
A Германия B Япония C Польша D Венгрия E + Финляндия F Аестрия G Венгрия H Франция 154 Т 20 ғ. басында италяндық премьер министр социалистік монархиялық ойды жүзеге асырмады Укажите тему 1 Лек
A Джоллити B Ната C + Орланда D Факто E Турати F Пуэрто G Муссолини H Эйзенхауер 155 Т АҚШ-ты СССР-де юре деп мойындауы Укажите тему 1 Лек
A 1922 ж. B 1929 ж. C 1933 ж. D + 1935 ж. E 1938 ж. F 1936 ж. G 1928 ж. H 1927 ж. 156 Т СССР -дің Халкин-Голе және Хасанеде мемлекетпен соғысуы Укажите тему 1 Лек
A Турциямен B Иранмен C Афганистанмен D + Япониямен E Германиямен F Англиямен G Финляндиямен H УКраинамен 157 Т 1924 ж. парламенттік сайлаудағы «Солшыл блок» жеңімпазы, француздық премьер министр Укажите тему 1 Лек
A Ж.Клемансо B М.Камен C + М.Торез D Э. Доладье E Э.Эррио F Гамильтон G Франклин H Т.Мор 158 Т 1919 ж. Париж конференциясына шақырылмаған мемлекет Укажите тему 1 Лек
A Франция B + Ресей C Англия D АҚШ E Италия F Испания G Германия H Ирландия 159 Т 1927 ж. Англиядағы профсоюздерге берілген шектеу заңы Укажите тему 1 Лек
A Жабық мастерлік заңы B Профсоюздегі өндірістік дау заңы C Еңбекпен қамтамасыз ету заңы D Метеж туралы заң E + Мемлекеттік қорғаныс заңы F Жұмысшы еңбегі заңы G Ұлттық жұмысшы құқығы заңы H Өндірістік заң 160 Т 1926 ж. ағылшын басшыларымен ұйымдастырылған ереуілден кейінгі топтың татуласуы Укажите тему 1 Лек
A Кеністік B Келісім C Мондализм D + Витализм E Мондизм F Бейбітшілік G Соғыс H Арақашықтық 161 Т «Герман еңбек фронты» ұйымы неміс профсоюзына ауысты, оны басқарған... Укажите тему 1 Лек
A + Рэм B Геринг C Лей D Геббелк E Борман F Норман G Элгас H Риен 162 Т Ұлтшыл көшбасшы жүйесі СС-ті басқарған Укажите тему 1 Лек
A Гимлигер B Гейдрих C Борман D + Кальтенбрунер E Гресс F Гамильтон G Франклин H Т.Мор 163 Т АҚШ кәсіпкерлерінің басшылығымен ұйымдастырылған профсоюз Укажите тему 1 Лек
A Салалық профсоюздар B Жеке профсоюздар C + Территориялық профсоюздар D Компаниялық профсоюздар E Ұлттық профсоюздар F Бөлімдік профсоюздар G Тұлғалық профсоюздар H Жұмысшы профсоюзы 164 Т Өнеркәсіп өнімдерін бақылап отыратын Рузвельттің басшылығымен құралған ұйым Укажите тему 1 Лек
A Өнеркәсіптерді бақылайтын ассрсация B Әкімгершілік бақылаушы ұйым C Ұлттық әкімгершілік өнеркәсіптерді қалыптпстыру D + Өнеркәсіптерді бақылау корпорациясы E Жалпыфедералдық мемлекеттік комиссия F Ұлттық комиссия G Бақылау кеңесі H Жұмысшы кеңестерінің бірлігі 165 Т Англияда лейбористор партиясы 1-рет үкімет басына келуі Укажите тему 1 Лек
A 1920 ж. B 1921 ж. C + 1923 ж. D 1924 ж. E 1925 ж. F 1925 ж. G 1933 ж. H 1930 ж. 166 Т Екінші дүние жүзілік соғыста Берлин гарнизоны тізе бүгуі Укажите тему 1 Лек
A 1944 ж. 30 наурыз B 1944 ж. 20 тамыз C 1945 ж. 20 ақпан D + 1945 ж. 2 мамыр E 1945 ж. 8 мамыр F 1944 ж. 2 қыркүйек G 1944 ж. 9 мамыр H 1946 ж. 28 сәуір 167 Т Ялта конференциясы Укажите тему 1 Лек
A 1943 ж. қараша B 1944 ж. маусым C 1944 ж. желтоқсан D + 1945 ж. ақпан E 1945 ж. шілде F 1946 ж. мамыр G 1947 ж. шілде H 1946 ж. ақпан 168 Т ІІ-майдан операциясының аты Укажите тему 1 Лек
A «Кольцо» операциясы B «Багратион» операциясы C + «Оверлорд» операциясы D «Тайфун» операциясы E «Сары» жоспар F "Кеңістік" жоспары G "Қозғалыс" жоспары H "Серпін" жоспары 169 Т КСРО-дағы 2-бесжылдық жоспарының қамтыған уақыты Укажите тему 1 Лек
A 1925-30 ж.ж. B 1931-34 ж.ж. C + 1933-37 ж.ж. D 1932-35 ж.ж. E 1934-39 ж.ж. F 1933-38 ж ж. G 1926-30 ж ж. H 1927-32 ж ж. 170 Т Антанта мен Австрия арасындағы бейбіт келісім-шарт Укажите тему 1 Лек
A 1919 ж. 27 қараша Неи B + 1920 ж. 19 қыркүйек Сэн-Жермен C 1920 ж. 10 тамыз Севр D 1918 ж. 15 қараша Берлин E 1919 ж. 10 ақпан Вена F 1919 ж. 5 сәуір Берлинде G 1919 ж. 18 мамыр Невада H 1918 ж. 25 тамыз Парижде 171 Т Екі Герман мемлекетінің бірігуі Укажите тему 1 Лек
A + 1989 ж. 7 қазан B 1990 ж. 10 ақпан C 1990 ж. 3 қазан D 1991 ж. 15 қараша E 1992 ж. 7 желтоқсан F 1991 ж. 16 желтоқсан G 1991 ж. 11 желтоқсан H 1988 ж. 21 шілде 172 Т Жапония Перл - Харборға шабуылуы Укажите тему 1 Лек
A 1940 ж. 17 қараша B + 1941 ж. 7 желтоқсан C 1939 ж. 25 қазан D 1940 ж. 27 желтоқсан E 1941 ж. 15 қыркүйек F 1942 ж. 24 ақпан G 1943 ж. 6 қазан H 1940 ж. 17 маусым 173 Т Европадағы «оғаш соғыс» аякталуы Укажите тему 1 Лек
A 1939 ж. 25 қыркүйек B 1940 ж. 15 наурыз C 1940 ж. 22 маусым D + 1940 ж. 10 мамыр E 1941 ж. 15 қыркүйек F 1941 ж. маусым G 1948 ж. шілде H 1946 ж. қараша 174 Т АҚШ-та 3-бейтараптылық заң Укажите тему 1 Лек
A 1935 ж. 30 тамыз B 1936 ж. 10 ақпан C + 1937 ж. 1 мамыр D 1938 ж. 11 маусым E 1939 ж. 15 қыркұйек F 1938 ж. 23 қазан G 1935 ж. 7 ақпан H 1936 ж. 8 сәуір 175 Т І-Балкан соғысы Укажите тему 1 Лек
A 1911 ж. қараша B + 1912 ж. қазан C 1913 ж. қыркүйек D 1914 ж. тамыз E 1915 ж. қараша F 1914 ж. маусым G 1916 ж. наурыз H 1918 ж. қазан 176 Т Атлантикалық хартияның қабылдануы Укажите тему 1 Лек
A 1940 ж. қыркүйек B + 1941 ж. тамыз C 1942 ж. қазан D 1939 ж. қыркүйек E 1940 ж. қаңтар F 1940 ж. желтоқсан G 1942 ж. ақпан H 1942 ж. сәуір 177 Т Сталинград шайқасы Укажите тему 1 Лек
A 1941 ж. қазан - 1942 ж. қаңтар B 1942 ж. наурыз - 1942 ж. тамыз C + 1942 ж. қараша - 1943 ж. ақпан D 1943 ж. желтоқсан - 1944 ж. наурыз E 1944 ж. мамыр - 1944 ж. қазан F 1943 ж. шілде - 1943 ж. желтоқсан G 1942 ж. ақпан - 1942 ж. мамыр H 1944 ж. мамыр - 1945 ж. мамыр 178 Т ІІ-майданның ашылуы Укажите тему 1 Лек
A 1942 ж. 1 тамыз B 1943 ж. 10 шілде C + 1944 ж. 6 маусым D 1942 ж. 10 қыркүйек E 1943 ж. 22 желтоқсан F 1945 ж. 2 мамыр G 1943 ж. 8 қараша H 1945 ж. 6 тамыз 179 Т Ауылшаруашылық өндіріске басшылық жасайтын Рузвельттің басқаруымен құрылған ұйым Укажите тему 1 Лек
A Ауылшаруашылық ассосациясы B + Ауылшаруашылыққа әкімгерлік бақылау жүйесі C Фермерлерге мемлекеттік көмек көрсету жүйесі D Ауылшаруашылығының әкімгершілік реттелуі E Ауылшаруашылығындағы еңбек қатынастарының корпорациясы F Ауылшаруашылық қатынастарының дамуы G Фермерлік қатынастарды реттеу ұйымы H Әкімшілік бақылау ұйымы 180 Т Екінші Кеңестер съезінде қалыптасқан алғашқы кеңес күштері ұйымы Укажите тему 1 Лек
A Ұлттық шаруашылық кеңестер министрлігі B Кеңес республикасының революциялық күші, революциялық трибуналар C + Бүкіл россиялық орталық атқарушы комитет, Кеңес халықтық комитеті D Уақытша революциялық өкімет, комиссариаттарының палатасы E Бүкіл Ресейлік палаталар кеңесі және Ұлттар одағы F Революциялық трибуналар, революциялық күш G Комиссариаттар палатасы H Кеңес халықтық комитеті 181 Т Кеңестік Россияда әскери саясат жүргізілді Укажите тему 1 Лек
A 1917-1918 жылдар аралығында B 1918-1919 жылдар аралығында C 1918 жылдың көктем айынан 1921 жылдың наурызына дейін D + 1921 ж. жазынан 1922 жылдың желтоқсанына дейін E 1921-1924 жылдар аралығында F 1919 жылдың жаз айынан 1921 жылдың күзіне дейін G 1920 жылдың көктем айынан 1921 жылдың сәуіріне дейін H 1920-1922 жылдар аралығында 182 Т Кеңестік Россияда жаңа экономикалық саясат жүргізілді Укажите тему 1 Лек
A 1918 ж. қаңтары – 1921 жылға дейін B 1923 жылдың сәуірінен – 1929 жылға дейін C + 1921 жылдың наурызынан – 1925 жылға дейін D 1920 жылдың ақпанынан 1924 жылдың қыркүйегіне дейін E 1917-1918 жылдар аралығында F 1924 жылдың наурызынан – 1927 жылға дейін G 1917-1918 жылдар аралығында H 1925 жылдың қарашасынан – 1925 жылдың желтоқсанына дейін 183 Т Ұлттар Лигасы құрылды Укажите тему 1 Лек
A 1916 ж. B 1917 ж. C 1918 ж. D + 1919 ж. E 1920 ж. F 1922 ж. G 1921 ж. H 1916 ж. 184 Т 1979 ж .желтоқсанда Кеңес әскері енгізілген ел Укажите тему 1 Лек
A Венгрия B Польша C Чехословакия D + Ауғанстан E Югославия F Австрия G Финляндия H Германия 185 Т Италиядағы фашистік жастар ұйымы Укажите тему 1 Лек
A Юлий Цезарь B + Балилла C Аванти D Корсар E Комбатименто F Жастар үкіметі G Таза қол H Құйынды дауыл 186 Т Англиядағы Болдуин бастаған консерваторлар үкіметі Англияны билеген жылдар Укажите тему 1 Лек
A 1918-1925 B 1919-1937 жж. C + 1935-1937 жж. D 1920-1937 жж. E 1921-1937 жж. F 1933-1935 ж ж. G 1924-1925 жж. H 1918-1920 жж. 187 Т 1939-1940 жылы КСРО-мен соғысқан ел Укажите тему 1 Лек
A + Германия B Жапония C Польша D Венгрия E Финляндия F Австрия G Чехославакия H Англия 188 Т Соғысқа қарсы бағытталған қозғалыс Укажите тему 1 Лек
A Радикализм B + Пацифизм C Урбанизация D Либерализм E Реформизм F Ашық есік G Рационализм H Национализм 189 Т Фашистік Италияның Эфиопияны жаулап алған жылы Укажите тему 1 Лек
A 1922 ж. B 1927 ж. C + 1933 ж. D 1935 ж E 1936 ж. F 1934 ж. G 1940 ж. H 1942 ж. 190 Т 1923 ж. Германиядағы билікті ұлтшылдардың басып алуының аталуы Укажите тему 1 Лек
A «Хрустальдық түн» B «Сыра бүлігі» C + «Ұзын пышақ түні» D «Валтасар түні» E «Варфоломей түні» F "Қысқа пышақ" түні G "Серпін" H "Қозғалыс" 191 Т 1644-1683 жж. аралығында Қытайды жаулап алды Укажите тему 1 Лек
A Ойраттар B + Маньчжурлар C Маратхлар D Моғолдар E Түрік-османдар F Қазақтар G Жоңғарлар H Арабтар 192 Т Қытайда 1644-1911 жж. билік құрушы династия Укажите тему 1 Лек
A + Мин B Цин C Тан D Суй E Сун F Үш патшалық G ТОкугава H Лэй 193 Т Феодалдық Қытайда ғылыми дәрежеге емтихан тапсырғандар және мемлекеттік лауазымдарға тағайындалуға құқығы бар адамдардың сословиесі Укажите тему 1 Лек
A + щэньши B чжуандин C тоучунжэн D янбан E + чхонин F жуандин G Онбан H Чунжэн 194 Т Қытайда Цин династиясы кезеңінде мемлекет басында болған шексіз монарх Укажите тему 1 Лек
A Хан B император C Раджа D + богдыхан E Шах F Король G Ұлы хан H Қаған 195 Т Ресми мемлекеттік идеология болған және маньчжур үкіметінен жан-жақты қолдау тапқан ілім Укажите тему 1 Лек
A сикхизм B + конфуциандық C синтоизм D манихейлік E Даосизм F Ислам G Буддизм H Лаосизм 196 Т Цин империясының құрамына кірген территориялар Шыңжан («жаңа шекара») деген атау алды Укажите тему 1 Лек
A + Шығыс Түркістан және Жонғария B Халха және Чахар хандығы C Тибет және Непал D Гуандун және Гуанси E Цзянсу және Чжэцзян F Тибет жері G Қашғария вумағы H Солтүстік Қытай жері 197 Т Тайпин көтерілісінің жылдары Укажите тему 1 Лек
A 1850-1853 жж. B + 1850-1864 жж. C 1840-1842 жж. D 1856-1860 жж. E 1860-1864 жж. F 1860-1870 жж. G 1864-1868 жж. H 1870-1880 жж. 198 Т Қытайдың «жабылув» болды Укажите тему 1 Лек
A XVII ғ. басы B + XVIII ғ.ортасы C XVIII ғ. басы D XVIII ғ. аяғы E XIX ғ. басы F ХҮ ғ. аяғы G ХІХ ғ. соңы H ХҮІ ғ. ортасы 199 Т Бірінші «апиын» соғысы жылдары Укажите тему 1 Лек
A 1850-1853 жж. B 1856-1860 жж. C 1850-1853 жж. D + 1840-1842 жж. E 1860-1864 жж. F 1860-1862 жж. G 1845-1850 жж. H 1853-1855 жж. 200 Т Екінші «апиын» соғысы жылдары Укажите тему 1 Лек
A 1850-1864 жж. B 1840-1842 жж. C + 1856-1860 жж. D 1850-1853 жж. E 1860-1864 жж. F 1840-1845 жж. G 1845-1850 жж. H 1860-1870 жж. 201 Т «Сегун» деген Укажите тему 1 Лек
A Қытайдағы әскери қолбасшының лауазымы B Кореядағы ханзада-регент C + Жапониядағы әскери қолбасшының лауазымы D Жоңғарияның жоғарғы билеушісі E Ұлы моғолдар державасының падишахы F Қытайдағы жоғарғы билік иесі G Түріктердегі билік атауы H Кореядағы саяси билік атауы 202 Т 1603-1868 жж. Жапонияда билік құрған династия Укажите тему 1 Лек
A Минамото B Асикага C Фудзивара D + Токугава E Тайра F Мин G Цин H Суй 203 Т Сегун үкіметінің атауы Укажите тему 1 Лек
A Қағанат B Ранакратия C протекторат D + бакуфу E кондоминимус F Конфедерация G Тайпа H Мемлекет 204 Т 1854-1856 жылдары Жапония мен Батыс елдерінің арасындағы «тең емес» келісім шарттар атауы Укажите тему 1 Лек
A Тяньцзиньдік B Кяхталық C Париждік D Симодтық E + Ансейлік F Берлиндік G Версальдық H Жинсейлік 205 Т «Янычар» деген Укажите тему 1 Лек
A түрік феодалдары B + Осман империясындағы ерекше артықшылық құқықтарға ие жаяу әскер бөлігі C ағылшын отаршылдық әскеріне жалданған солдаттар D Сұлтанның әскербасылары E Христиан жігіттерінен құрылған түрік жаяу әскері F Түрік қолөнершілері G Жапония әскери үкіметі H Корея саяи билігі 206 Т Әскери қызмет атқарғаны үшін жер үлестігін алатын түрік феодалы Укажите тему 1 Лек
A Жагірлер B Дефтердар C + Тимариот D Мультивизм E Аян F Янычар G Қаған H Кадий 207 Т Осман империясынлағы мұрагерлік жеке меншік жер Укажите тему 1 Лек
A Тимар B Ильтизам C + Мульк D чифтлик E ильтизам F Демар G Малик H Анер 208 Т 1839 жылы Танзиматтың бірінші кезеңіне бастау болған жарғы атау Укажите тему 1 Лек
A «Хатт –и хумайюн» B + «Гюльханейлік хатт – и шериф» C «Морли-Минто» реформалары D Жапониядан португаларды қуғындау туралы Токугаваның жарлығы E Кабунакаманы (сауда монополиялық гильдияларды) тарату туралы жарғы F Кореядағы жапон басқыншыларына қарсы жарлық G Қытайдағы шаруалар кеңесі H Түркиядағы азаматтық соғыс 209 Т Танзиматтың екінші кезеңі басталды Укажите тему 1 Лек
A 1853 ж. B 1839 ж. C + 1856 ж. D 1860 ж. E 1864 ж. F 1866 ж. G 1850 ж. H 1846 ж. 210 Т Қырым соғысының Түркия үшін салдары Укажите тему 1 Лек
A республиканың орнауы B Конституциялық монархияның орнауы C жас түріктердің билікке келуі D сұлтандық биліктің нығаюы E + түріктерге Франция мен Англияның ықпалының күшеюі F Демократияның орнығуы G Монархияның үстемдік етуі H Сұлтанның өлімі 211 Т 1828-1829 жж. орыс-түрік соғысынан кейінгі Адрианополь (Эдирне) бейбіт бітім шарты нәтижесінде тәуелсіз мемлекет болып жарияланды Укажите тему 1 Лек
A Румыния. B Болгария C Черногория D + Греция E Герцеговина F Польша G Австрия H Испания 212 Т «Жаңа Османдар» қоғамы құрылды Укажите тему 1 Лек
A 1760 ж. B 1765 ж. C 1900 ж. D + 1865 ж. E 1800 ж. F 1785 ж. G 1806 ж. H 1794 ж. 213 Т «Жаңа Османдар» қоғамының басшысы Укажите тему 1 Лек
A Ахмед Риза B Ибрагим Темо C + Намык Кемаль D Мустафа Кемал Ататүрік E Дост Мұхаммед F Кемаль паша G Махмуд Өзтүрк H Мұхммед Темо 214 Т Севефидтер династиясы(1502-1735 жж.) билік құрды Укажите тему 1 Лек
A + Иранда B Түркияда C Ауғанстанда D Үндістанда E Мысырда F Қытайда G Жапонияда H Үндістанда 215 Т 1796-1925 жж. Иранда билік құрған династия Укажите тему 1 Лек
A Севефидтер B Сасанидтер C Нгуендер D Минамото E + Каджарлар F Токугава G Ацихито H Мин 216 Т XVIII аяғында Иранда Каджарлар билігі орнаған кездегі мемлекеттік жерлер Укажите тему 1 Лек
A Умуми B Хассе C Тиуль D Арбаби E + халисе F Мульк G Арба H Мумтн 217 Т Ирандағы бабидтер көтерілісінің жылдары Укажите тему 1 Лек
A 1860-1864 жж. B 1840-1842 жж. C + 1848-1852 жж. D 1850-1864 жж. E 1736-1745 жж. F 1790-1795 жж. G 1805-1810 жж. H 1800-1900 жж. 218 Т Дуррани мемлекеті осы мемлекеттің территориясында орналасты Укажите тему 1 Лек
A Үндістанның B Иранның C Индонезияның D Цейлонның E + Ауғансанның F Ресейдің G Англияның H Мысырдың 219 Т Ахмад-Шахтың(1747-1773 жж.) Дуррани мемлекеті құрылды Укажите тему 1 Лек
A + 1747 ж. B 1745 ж. C 1749 ж. D 1750 ж. E 1757 ж. F 1752 ж. G 1753 ж. H 1777 ж. 220 Т Леванта (ит.levante – шығы , Жерорта теңізінің шығысы) елдерінің құрамына кірген мемлекеттер Укажите тему 1 Лек
A Үндістан, Цейлон, Индонезия B + Сирия, Ливан, Палестина C Еуропа, Азия және Африкада үлкен территорияға ие болған Осман империясы D Африканың Араб елдері E Монғолия, Вьетнам F Араб елдері G Австралия және Тының мұхит аралдары H Америка және Латын елдері 221 Т Бір құдайға сенушілікті, исламды тазартуды, дүниеге қызығушылықтан бас тартуды уағыздап, «таухидке» шақырған діни қозғалыс Укажите тему 1 Лек
A Шейттік B Сенуситтік қозғалыс C махадистік оқу D Бехаизм E + Ваххабизм F Сунниттік G Аштаханидтік H Христиандық 222 Т «Сипайлар» дегеніміз Укажите тему 1 Лек
A + еуропалықтардың үнді феодалдарынан жасақтаған жалдамалы әскері B үнді шаруаларының еуропалық атауы C еуропалықтардың үндістандағы жергілікті халықтан жасақтаған жалдамалы әскері D Осман империясындағы жалдамалы атты әскері E еуропалықтардың Қытай шаруаларынан жасақтаған жалдамалы әскерлер атауы F еуропалықтардың жапон шаруаларынан жасақтаған жалдамалы әскерлер атауы G қытай шаруаларының еуропалық атауы H Түрік шаруаларының еуропалық атауы 223 Т Ұлы Моғол империясының негізін салушы Укажите тему 1 Лек
A Ақбар B + Бабыр C Тамерлан D Ас-Сенуси E Аурангзеб F Джодха G Арслан H Батый 224 Т Ағылшындық Ост-Индия компаниясының Үндістанды жаулап алуы аяқталды Укажите тему 1 Лек
A + 1856 ж. B 1858 ж. C 1870 ж. D 1849 ж. E 1840 ж. F 1860 ж. G 1888 ж. H 1877 ж. 225 Т Сипай көтерелісінің партизандық кезеңін басқарды Укажите тему 1 Лек
A + Тантия Топи B Ахмед-шах C Амурсана D Мұххамед Али E Дауд-паша F Махмуд-шах G Мехмед-паша H Арслан 226 Т Индонезияның құрамына жататын аралдар Укажите тему 1 Лек
A Соломонов аралдары, Фиджи B + Суматра, Ява, Калимантан C Маршалла аралдары D Тайвань, Рюкю аралы E Хонсю, Хоккайдо, Кюсю F Хонсю, Калимантан G Тайвань, Калимантан H Кюсю, Маршалл аралдары 227 Т 1846 ж. Индонезия отарлық иелігі болды Укажите тему 1 Лек
A + Голландияның B Ұлыбританияның C Португалияның D Францияның E Германияның F Испанияның G Осман империясының H Италияның 228 Т XVIII аяғында Цейлон(Шри Ланка) отары болы Укажите тему 1 Лек
A Голландияның B Португалияның C Францияның D + Ұлыбританияның E Германияның F Италияның G Испанияның H Осман империясының 229 Т Оңтүстік-Шығыс және Шығыс Азия аймағындағы халқының 90 пайызы христиандар тұратын жалғыз мемлекет Укажите тему 1 Лек
A Индонезия B + Филиппины C Таиланд D Малайзия E Сингапур F Корея G Жапония H Қытай 230 Т Үш халықтық принцип: үлтшылдық, халықтық билік, халық игілігі туралы ілімді жасады Укажите тему 1 Лек
A Юань Шикай B Чан Кайши C Сэн Катаяма D + Сунь Ятсен E Хун Сюцюан F Ли Цзы G Мустафа Ататүрк H Мин Шао 231 Т 1911-1913 жж. Синьхай революциясы барысында қол жеткізген нәтиже Укажите тему 1 Лек
A + Маньчжур династиясы құлады B Қытай тәуелсіздігін алды C Үкімет басына пролетариат келді D Үкіметке шаруалар келді E Конституциялық монархия құрылды F Демократия орнады G Республика орнықты H Жапония тәуелсіздігін жариялады 232 Т Қытайдағы буржуазиялық либерал-реформаторлар қозғалысының басшысы Укажите тему 1 Лек
A Хун Сюцюан B + Кан Ювэй C Сунь Ятсен D Юань Шикай E Ши Дакай F Ли Цзы G Чан Кайши H Сэн Катаяма 233 Т «Гоминдан» деген Укажите тему 1 Лек
A Кореядағы саяси партия B Жапониядағы императорлық партия C + Синьхай революциясы кезінде құрылған ұлттық саяси партия D Ирандағы парламент E Қытайдағы шаруалар қозғалысы F Жапониядағы әскери билік G Түркиядағы сұлтан әскері H Кореядағы ұлттық кеңес 234 Т Жапониядағы1867-1868 жж. Мэйдзи революциясының сипаты Укажите тему 1 Лек
A революциялық-демократиялық B + Буржуазиялық C Феодалдық-монархиялық D Ұлт-азаттық E Социалистік F Революциялық G Демократиялық H Монархиялық 235 Т «Мэйдзи-исин» деген Укажите тему 1 Лек
A «өзін күшейту» саясаты B шет ел тауарына бойкот жариялау C Сегун билігін нығайтудағы қозғалыс D батыс тілдерін ұйрену, ең алдымен голландық тілді және еуропа мәдениетінің неше түрлі аспектілерін зерттеу E + «білімді басқару», императорлық биліктің қалына келуі F "Саяси билікті қалпына келтіру" саясаты G Голландық тілді және еуропа мәдениетінің неше түрлі аспектілерін зерттеу H Сегун билігін құлатудағы қозғалыс 236 Т Жапониядағы «халық құқығы үшін»(«Минкен ундо») қозғалысының мақсаты Укажите тему 1 Лек
A шаруаларға жер беру B + конституция қабылдау C теңсіз шарттарды қайта қарастыру D Республикалық тәртіпті қабылдау E «кландық» үкіметті жою F Шаруалардан жерді тартып алу G Демократиялық тәртіпке көшу H Жаңа тәртіп қабылдау 237 Т «Бусидо» деген Укажите тему 1 Лек
A + жапон самурайларының феодалдық кодексі B найзаны қолдану C өзін-өзі өлтіруі D императордың өсиеті E Қылыштасу F Қарсыласу G Әскери заң H Саяси билік атауы 238 Т XX ғ. басындағы Монголияның мемлекеттік басқару формасы Укажите тему 1 Лек
A президенттік республика B парламенттік республика C + феодалдық-теократиялық монархия D конституциялық монархия E абсолюттық монархия F Анархия G Демократия H Республика 239 Т Осман империясында конституция қабылданды Укажите тему 1 Лек
A 1871 ж B 1878 ж. C 1802 ж. D 1914 ж. E + 1876 ж. F 1888 ж. G 1889 ж. H 1877 ж. 240 Т Түркиядағы конституциялық қозғалыстың жеңілуінің негізгі себептері Укажите тему 1 Лек
A «Жаңа Османдар» халық бұқарасымен байланыста болмады B парламентарийлерді негізгі бөлігі сұлтанның қол астында болды C конституциялық қозғалыста буржуазиялық элемент күшті болды D + Әлеуметтік базасының тар болуы E Сұлтан режимі либерал-конституциялық қозғалысқа қарсы тұра алмады F Халық бірлігінің болмауынан G Сұлтан билігінің әлсіреуі H Сұлтан билігінің күші басым болуынан 241 Т «Жас түріктер» деген Укажите тему 1 Лек
A Түркиядағы жұмысшы ұйымдары басшыларының еуропалық атауы B Түркиядағы монархиялық қозғалыстың басшылары C Түрік жастар ұйымының мүшелері D Осман империясындағы шаруалр қозғалысының жас қолбасшылары E + Түрік буржуазия ұлттық ұйымының еуропалық атауы F Демократиялық қозғалыстың басшылары G Жастар ұйымы H Республикалық ұйым 242 Т «Жас түріктердің» сыртқы саясатта алға қойған мақсаты Укажите тему 1 Лек
A + батыс державаларынан өз тәуелсіздігін алу B саясатқа араласпау C елді жабу D көмек алу мақсатында батыс елдерімен дипломатиялық қатынасты түзету E батыс державаларымен екі жаққа тиімді қарым-қатынас орнату F Ашық есік G Монархияны қалпына келтіру H Ел экономикасын реттеу 243 Т 1905-1911 жж. Иран революциясының мақсаты Укажите тему 1 Лек
A жұмысшылар бірлестігін құру B гоминьдан партиясын құру C + Меджлис –парламенттің төменгі палатасын құру D «Прогресс ұоғамы» жасырын ұйымын жарыққа шығару E Жартылай отарлық тәуелділіктен азат ету F Еңбек бөлінісін реттеу G Салық реформасын әзірлеу H Демократия алу 244 Т 1905-1911 жж. Иран революциясының нәтижесінде қол жеткізілді Укажите тему 1 Лек
A + конституциялық монархия құрылды B республика орнады C Иран тәуелсіздігін алды D ел монархиялық құрылысқа қайта оралды E билікке улемдер келді F Экономика тәуелсіз болды G Жұмысшы еркіндігі H Иран монархиясы қайта құрылды 245 Т «Жас ауғандар» деген Укажите тему 1 Лек
A жұмысшы ұйымдары басшыларының еуропалық атауы B + тәуелсіздік үшін қозғалыстың ұлттық-патриоттық мүшелері C ауған жастар ұйымының мүшелері D монархиялық қозғалыстың басшылары E құпия ұйымдардың мүшелері F Партия мүшелері G Жұмысшылар ұйымы H Жастар ұйымы 246 Т «Жас ауғандардың» идеологы Укажите тему 1 Лек
A Р.М.Рай B + М.Тарзи C Тилак D Хабибулласәуір E Насрулла-хан F Ататүрк G Насыр H Махмуд 247 Т Үнді Ұлттық конгресі (ҮҰК) құрылды Укажите тему 1 Лек
A 1800 ж. B 1870 ж. C + 1885 ж. D 1889 ж. E 1905 ж. F 1890 ж. G 1888 ж. H 1887 ж. 248 Т «Свадеши» қозғалысы деген Укажите тему 1 Лек
A өзін-өзі басқару B саяси ереуіл C + шетел тауарларына бойкот жариялау D конституция үшін күрес E император билігін қайта қалпына келтіру F Демократия үшін күрес G Монархия үшін күрес H Жұмысшы құқығы үшін күрес 249 Т «Сварадж» қозғалысы Укажите тему 1 Лек
A саяси ереуіл B шетел тауарларына бойкот жариялау C + өзін-өзі басқару D конституция үшін күрес E император билігін қайта қалпына келтіру F Демократия үшін күрес G Монархия үшін күрес H Жұмысшы құқығы үшін күрес 250 Т XIX –XX ғғ. Непал Укажите тему 1 Лек
A Германия отары B Еуропа державаларының жартылай отары C Франция отары D Тәуелсіз мемлекет E + Ұлыбританияның жартылай отары F Жартылай отар G Республика H Монархиялы ел 251 Т 1896-1898 жж. Филиппиндегі ұлттық көтеріліс қарсы бағытталды Укажите тему 1 Лек
A португалдық отарлық өкіметке B АҚШ-қа C ағылшын отарлық өкіметке D + Испан отарлық билігіне қарсы E Француздарға F Италия отарлық билігіне қарсы G Германдықтарға H Голландықтарға 252 Т 1896-1898 жж. Филиппинде отаршылдыққа қарсы көтеріліс нәтижесі Укажите тему 1 Лек
A конституциялық монархия B Протекторат C + Республика D мандаттық территория E Колония F Демократия G Пролетариат H Анархия 253 Т Филиппин халқының ұлт-азаттық күресіне араласып , көмек көрсеткен Укажите тему 1 Лек
A Франция B Англия C Германия D + АҚШ E Қытай F Австрия G Пруссия H Венгрия 254 Т Үндіқытай одағына кірген мемлекеттер Укажите тему 1 Лек
A Вьетнам, Лаос, Бирма B Индонезия, Малайзия C Таиланд, Камбоджа D + Кохинхина, Аннам, Тонкин, Камбоджа, Лаос E Лаос, Таиланд F Тайланд, Корея G Жапония, Қытай H Моңғолия, Лаос 255 Т «Магриб» (арабша-батыс) деген Укажите тему 1 Лек
A Батыс Азия елі B Африканың батыс бөлігі C + Араб әлемінің батысы D Қара Африканың батысы E Савананның батысы F Орталық Азия G Батыс Еуропа H Шығыс Еуропа 256 Т Магрибке кірген елдер Укажите тему 1 Лек
A Мысыр, Судан B Мали, Нигер, Чад C + Марокко, Алжир, Тунис. D Эфиопия, Сомали E Сауд Аравиясы, Йемен, Катар. F Египет, Ливия G Сомали, Судан H Катар, Мали 257 Т 1883 жылы француздар Тунисте орнатқан тәртіп Укажите тему 1 Лек
A капитуляция тәртібі B отарлық тәртіп C жартылай отарлық тәртіп D Тәуелсіздік E + Протекторат F Монархия G Демократия H Республика 258 Т Ливия территориялары: Триполи және Киренаика Италияның басқаруында «автономия» болған 1812 ж. келісім шартына қол қойылған жер: Укажите тему 1 Лек
A Лозаннада B Парижде C Альхесираста D + Лондонда E Берлинде F Хельсинкіде G Мәскеуде H Венада 259 Т XIX ғ.аяғы - XX ғ. басында Египет Укажите тему 1 Лек
A парламенттік республика B президенттік республика C отарлық ел D + жартылай отарлық ел E Монархия F Демократия G Республика H Конфедерация 260 Т Египетттегі Арабипашаның көтерілісі Укажите тему 1 Лек
A 1857-1859 жж. B 1911-1913 жж. C 1905-1911 жж. D + 1881-1882 жж. E 1867-1868 жж. F 1880-1890 жж. G 1900-1905 жж. H 1860-1865 жж. 261 Т Тәуелсіз Махдистер мемлекеті құрылды Укажите тему 1 Лек
A Мароккода B + Суданда C Алжирде D Ливияда E Тунисте F Египетте G Сомалиде H САуд Арабиясында 262 Т Батыс Африкадағы неміс отарлары: Укажите тему 1 Лек
A Алтын жағалау, Төменгі Нигер B + Камерун, Того C Бенин, Гамбия D Сьерра-Леоне, Нигерия E Дагмея, Жоғары Нигер F Сомали, Ливия G Марокка, Тунис H Египет, Алжир 263 Т АҚШ-нан азаттық алған қара құлдар негізін қалаған мемлекет, алғашқы республика Укажите тему 1 Лек
A Эфиопия B Оңтүстік Африкалық Одақ C Ливия D Сьерра-Леоне E + Либерия F Алжир G Марокка H Сомали 264 Т Француздық Батыс Африка құрамына кірген мемлекеттер Укажите тему 1 Лек
A + Сенегал, Мали, Мавритания B Алтын жағалау, Төменгі Нигер C Алжир, Тунис D Піл сүйегі жағалау, Ливия E Камерун, Того F Сьерра-Леоне, Нигерия G Дагмея, Жоғары Нигер H Сомали, Ливия 265 Т Бірінші дүние жүзілік соғыстан кейін Германия Батыс Африкадағы территориялардан айрылып қалды Укажите тему 1 Лек
A + Того, Камерун B Сенегал, Мали C Алжир, Тунис. D Ангола, Дагомея E Марокко, Ливия F Сьерра-Леоне, Нигерия G Дагмея, Жоғары Нигер H Сомали, Ливия 266 Т 1910 ж. барлық ағылшын отарларын біріктіретін Оңтүстік Африка одағына (ОАО) кірген елдер Укажите тему 1 Лек
A Ангола, Намибия, Ботсвана B Мозамбик, Дагомея, Алжир C + Кап колониясы, Наталь, Трансвааль D Мадагаскар, Комор аралы, Тунис E Трансвааль, Оранжевая мемлекеті, Того F Сьерра-Леоне, Нигерия G Дагмея, Жоғары Нигер H Сомали, Ливия 267 Т «Бур» деген Укажите тему 1 Лек
A Африка отарындағы қара нәсілдер B + Африкадағы ақ нәсілдер, голландық және т.б. еуропалық отаршылдардың ұрпақтары C Африкадағы жергілікті зулустайпасының еуропалық атауы D Африкадағы жергілікті халықтардың көсемі E Оңтүстік Африкадағы автохтондық халық атауы F оңтүстік бантулардың жаппай қоныс аудару қозғалысы G құл иеленушілік шаруашылық жүйесіндегі дағдарыс H отарлық державаның жаулап алу саясатына қарсылық 268 Т «Ұлы трек(жорық)» дегеніміз Укажите тему 1 Лек
A оңтүстік бантулардың жаппай қоныс аудару қозғалысы B құл иеленушілік шаруашылық жүйесіндегі дағдарыс C + Кап отарындағы бурлардың ағылшындардың билігінен қашып, Оңтүстік Африкада өз мемлекеттерін құру мақсатында жергілікті халыққа қарсы әскери экспедициясы D отарлық державаның жаулап алу саясатына қарсылық E нидерландық Ост-Индия компаниясының саясатындағы өзгеріс F Ғұндардың қоныс аударуы G Феодалдық шаруашылық жүйесіндегі дағдарыс H Үндістандағы Ост-Индия компаниясы атауы 269 Т Бурлық отардың басшысы А.Преториустың құрметіне африкандық осы мемлекеттің астанасы Претория деп аталды Укажите тему 1 Лек
A Замбия B Намибия C + Оңтүстік Африка Республикасы D Мадагаскар E Ботсвана F Алжир G Марокка H Сомали 270 Т 1891-1919 жж. Германдық Шығыс Африка отарлары құрамына кірген мемлекеттер Укажите тему 1 Лек
A Кения, Сомали B Уганда, Судан C Сомали, Эритрея D + Руанда, Танзания E Мозамбик, Зимбабве F Того, Камерун G Сомали H Алжир, Тунис 271 Т 1842 ж. Қытайдың алғаш рет «тең емес келісімдері» жасалды Укажите тему 1 Лек
A Шанхайда B Гуанчжоуда C Тяньцзинде D Пекинде E + Нанкинде F Токтода G Сеулде H Синхайда 272 Т 1628-1644 жж. Қытайдағы шаруалар көтерілісінің басшысы Укажите тему 1 Лек
A + Ли Цзычен B Цяньлун C Нурхаци D Сунь Ятсен E Ли Хунчжан F Миномото G Ходзе H Мицукуни 273 Т Жапониядағы сегундық жүйені алғаш енгізді Укажите тему 1 Лек
A Асикага B Токугава C + Миномото D Ходзе E Мицукуни F Ли Цзычен G Цяньлун H Нурхаци 274 Т Жапониядағы ең бай феодалдар тобы Укажите тему 1 Лек
A + Дайме B Фудай C Кугэ D Микадо E Тайро F Букэ G Тодзама H Синай 275 Т Киотодағы императордың айналасындағы ақсүйектер Укажите тему 1 Лек
A + Кугэ B Дайме C Микадо D Букэ E Тодзама F Тайро G Фудай H Синай 276 Т Эдо қаласының аты Токио болып өзгерді Укажите тему 1 Лек
A 1866 ж. B 1869 ж. C 1867 ж. D + 1868 ж. E 1870 ж. F 1890 ж. G 1895 ж. H 1800 ж. 277 Т Муцихито императордың билік еткен кезеңі аталды Укажите тему 1 Лек
A Шейдзи B + Мэйдзи исин C Миидзи D Шиидзи E Тейдзи F Фудай G Джагир H арбаби 278 Т XIX ғ. бірінші жартысында Иранда мемлекеттік жер Укажите тему 1 Лек
A Уакф B + Халесе C Мульк D Джагир E арбаби F Шейдзи G Мэйдзи исин H Миидзи 279 Т Сефевидтік Ирандағы (XVI ғ.) шах және оның отбасының меншігіндегі жерлер Укажите тему 1 Лек
A сойырғал B + хасе C уакф D мульк E джагир F Шейдзи G Мэйдзи исин H Миидзи 280 Т Иранда егіншілкпен айналысатын шаруалар Укажите тему 1 Лек
A + райяттар B иляттар C джагидарлар D заминдарлар E тимариоттар F хасе G уакф H мульк 281 Т Ирандағы мал шаруашылығымен айналысатындар: көшпенділер және жартылай көшпенділер Укажите тему 1 Лек
A + иляттар B райяттар C джагидарлар D заминдарлар E тимариоттар F хасе G уакф H мульк 282 Т Иранды билеген Сефевидтер әулетінің соңғы шахы Укажите тему 1 Лек
A Ахмет шах B + Сұлтан Хосейн C Мир Махмуд D Надір шах E I Аббас F Шейдзи G Мэйдзи исин H ІІ Аббас 283 Т Жаңа замандағы Азия және Африка елдерінің Еуропа мен Солтүстік Америка елдерімен салыстырғандағы әскери және саяси жағынан әлсіздігі: Укажите тему 1 Лек
A Шығыс елдерінің негізгі сауда жолдарынан қашық орналасуы, ішкі және сыртқы сауданың дамымай қалғандығы B Шығыстағы ауыл шаруашылығының дамуына климаттық жағдайдың қолайсыздығы C Шығыс елдеріндегі ауыр өнеркәсіптің дамуына пайдалы қазба байлықтарының жоқтығы D + Капиталистік қатынастардың баяу қарқынмен дамуы E Шығыс елдерін билеушілердің армия мен флотты модернизациялаға жете көңіл бөлмеуімен F Еуропалықтардың басқа халықтарға билік етуге тырысуы G Еуропадағы капиталистік экономиканың шикізат пен нарық көзі және арзан жұмыс күшіне деген сұраныстың өсуі H Еуропалықтарды «шығыстық қауіп» қорқынышының билеуі 284 Т Жаңа замандағы Азия және Африка елдеріне еуропалықтардың отарлық экспансиясының негізгі себебі Укажите тему 1 Лек
A Еуропалықтардың басқа халықтарға билік етуге тырысуы B Еуропадағы капиталистік экономиканың шикізат пен нарық көзі және арзан жұмыс күшіне деген сұраныстың өсуі C + Еуропа тұрғындарының санының артуы, еуропалық қоныстану үшін Шығыстан жаңа жерлерді іздестіру D Еуропалықтарды «шығыстық қауіп» қорқынышының билеуі E Еуропалықтардың Шығыс халықтарын деспоттық билеушілерден азат ету және демократиялық және гумманистік билікті бүкіл әлемге тарату F Шығыс елдерінің негізгі сауда жолдарынан қашық орналасуы, ішкі және сыртқы сауданың дамымай қалғандығы G Шығыстағы ауыл шаруашылығының дамуына климаттық жағдайдың қолайсыздығы H Шығыс елдеріндегі ауыр өнеркәсіптің дамуына пайдалы қазба байлықтарының жоқтығы 285 Т Ұлыбританияның Үндістанды жаулап алуындағы негізгі себебі: Укажите тему 1 Лек
A Үнді князьдіктерінің ішкі жағдайының әлсіз болуы B Үндістан тұрғындарының этникалық, касталық, діни және саяси жағдайының бытыраңқылығы C + Ұлыбританиямен салыстырғанда Үнді князьдіктерінде буржуазиялық қатынастардың дамуының артта қалуы D Еуропалықтарды «шығыстық қауіп» қорқынышының билеуі E Британдық теңіз флотының артықшылық жағдайы F Шығыс елдерінің негізгі сауда жолдарынан қашық орналасуы, ішкі және сыртқы сауданың дамымай қалғандығы G Шығыстағы ауыл шаруашылығының дамуына климаттық жағдайдың қолайсыздығы H Шығыс елдеріндегі ауыр өнеркәсіптің дамуына пайдалы қазба байлықтарының жоқтығы 286 Т Б.Г.Тилак: Укажите тему 1 Лек
A XX ғғ. аяғындағы Индияның вице-королі B + XIX ғ. басы-XX ғ Индияның радикалдық - ұлтшылы. C М.Гандиді өлтірген адам D Мұсылмандық Лиганы басқарушы E Дін қызметкері, ағылшын отаршылдарымен жақындасуды жақтаушы F Үндістан президенті G Иран революциялық қозғалысының басшысы H Египет билеушісі 287 Т М.Гандидің іліміне сәйкес ағылшын отаршыларына қарсы күрес формасы-сантьяграха бұл: Укажите тему 1 Лек
A отарлық билікке күшпен қарсыласу B Үндістандағы ағылшындық фабрикалар мен темір жолдарын талқандау C қарулы көтерілістер D + отарлық билікке күш қолданбай қарсыласу E Жеке террор қолдану F Саяси төңкеріс G Революция H Қарызын төлеу 288 Т XX ғғ. басындағы Үндістандағы екі үлкен саяси ұйым: Укажите тему 1 Лек
A + Үндістан Ұлттық Конгресі және Мұсылман Лигасы B Үндістан Ұлттық Конгресі және Хинду Маха Сабха C Мұсылман Лигасы және Хинду Маха Сабха D Үндістан Ұлттық Конгресі және Үндістан компартиясы E Мұсылман Лигасы және Үндістан компартиясы F Үндістан компартиясы және Хинду Маха Сабха G Хинду Маха Сабха және Мұсылман Лигасы H Ұлттық конгрес 289 Т Жаңа заман кезеңіндегі Жапонияның басқа Шығыс елдеріне қарағанда Батыс отаршылдығынан немесе жартылай отаршылығынан аман қалуына әсер еткен факторлар Укажите тему 1 Лек
A Токугава сегунаты кезіндегі өзін-өзі оқшаулау саясаты B + буржуазиялық қатынастардың тез қарқынмен дамуы және Мейдзи исиннен кейінгі Жапонияның индустриалық жолмен дамуы C жапон халқының ұлт тәуелсіздігі үшін үздіксіз күресі D Жапонияның отарлық экспансияға қарсы күресіне АҚШ-ның қолдау көрсетуі E ағылшындардың Қиыр Шығыстағы ықпалының өсуіне қарсы тұру үшін Реседің Жапонияның тәуелсіздігін сақтауға тырысып бағуы F Еуропалықтарды «шығыстық қауіп» қорқынышының билеуі G Британдық теңіз флотының артықшылық жағдайы H Ашық есік саясаты 290 Т Жапониядағы XIX ғ. 70-80 жылдарындағы «Бостандық пен халық құқы жолындағы қозғалыстың» басты мақсаты: Укажите тему 1 Лек
A Монархияны жойып демократиялық республиканы құру B + Конституцияны енгізіп, парламент шақыру және конституциялық монархияны орнату C Социалистік революция жасап пролетариат диктатурасын орнату D Корея, Солтүстік Қытай, Маньчжурияны жаулап алу E Токугава сегунатын құлату F Пролетариат диктатурасы G Монархияны құлату H Республика орнату 291 Т Жапонияның конституциясы қабылданып, жапон парламенті шақырылған жыл Укажите тему 1 Лек
A + 1889,1890 жж. B 1832,1833 жж. C 1854,1855 жж. D 1914,1915 жж. E 1915-1916 жж. F 1900, 1905 ж. G 1885, 1890 ж. H 1835, 1850 ж. 292 Т Циндық Қытайдағы «өін-өзі кұшейту» саясатының сәтсіз аяқталуының мәні: Укажите тему 1 Лек
A Қытайдағы «өзін-өзі кұшейту» саясаты жоғарыдан жүрді және циндік режим дәстүрлі әлеуметтік-экономикалық қатынастрды сақтап қалуды көздеді B + «өзін-өзі кұшейту» саясаты консерваторлық күштер тарапынан күшті қарсылыққа кезікті C «өзін-өзі кұшейту» саясатының одан әрі жүргізілуіне Синьхай революциясы кедергі болды D «өзін-өзі кұшейту» саясатын Қытайға Ресей интервенциясының басталуы бөліп кетті E «өзін-өзі кұшейту» саясатын тайпиндер көтерілісінің басталуы басталуы бөліп кетті F Қытайдағы «өзін-өзі кұшейту» саясаты жоғарыдан жүрді және циндік режим дәстүрлі әлеуметтік-экономикалық қатынастрды жоюды көздеді G Синьхай революциясының жеңілісі H Монархияның қайта орнығуы 293 Т XIX ғ. аяғында Қытайда болған ихэтуандар көтерілісінің мақсаты: Укажите тему 1 Лек
A демократиялық республика құру B Қытайды Солтүстік және Оңтүстік етіп екіге бөлу C Қытайдан АҚШ-на эмиграцияны шектеуді алып тастау D + шетелдік еуропалықтарды Қытайдан қуып шығу E цензура институтын жою F Ашық есік саясаты G Жабық есік саясаты H Қытайды біріктіру 294 Т XIX ғ. аяғы - XX ғ. басындағы Қытайдағы «реформаторлардың жүз күнін» ұсынған (1898 ж.) конституциялық реформаторлардың лидері Укажите тему 1 Лек
A + Кан Ювей B Цыси императрицасы C Ли Хунчжан D Сунь Ятсен E Ян Цюйюнь F Мицукуни G Ли Цзычен H Цяньлун 295 Т Жаңа дәуірдегі Осман империясының әскери-саяси күш-қуатының құлдырау себептері: Укажите тему 1 Лек
A + Османдардың сыртқы саяси экспансиясы мүмкіндігінің азаюы, жер иеленудің тимарлық жүйесінің дағдарысы және ыдырауы, Еуропаға қарағанда капиталистік қатынастардың дамымай артта қалуы B Иранмен соғыстағы сәтсіздіктер, Аравия жарты аралының және Месопатамия халықтарының көтерілісі C Қырым хандығының Ресей қол астына өтуі, Ресеймен болған сәтсіз соғыстар D бағалардың күрт өсуіне байланысты империяның қаржылық жүйесінің кұйреуі E Қасиетті жерлерге билік ету мәселесіндегі діни дауларға байланысты еуропалықтардың Осман империясыны сауда блокадасы F XIX ғасырдағы Осман империясындағы Еуропа елдерінен артта қалушылықты жеңу мақсатындағы жүргізілген реформалар G XIX ғасырдың соңғы ширегі - XX ғ. Абдул-Хамид тұсындағы абсолюттік сұлтандық билікті қайта қалпына келтіру дәуірі мен репрессияның күшеюі H Осман империясының Еуропа елдеріне жартылай тәуелділік режимі 296 Т Танзимат - бұл Укажите тему 1 Лек
A + XIX ғасырдағы Осман империясындағы Еуропа елдерінен артта қалушылықты жеңу мақсатындағы жүргізілген реформалар B XX ғ. басындағы османдық әртекті интеллигенция мен офицерлердің революциялық ұймының атауы C Түрік парламентінің атауы D XIX ғасырдың соңғы ширегі - XX ғ. Абдул-Хамид тұсындағы абсолюттік сұлтандық билікті қайта қалпына келтіру дәуірі мен репрессияның күшеюі E Осман империясының Еуропа елдеріне жартылай тәуелділік режимі F Иранмен соғыстағы сәтсіздіктер, Аравия жарты аралының және Месопатамия халықтарының көтерілісі G Қырым хандығының Ресей қол астына өтуі, Ресеймен болған сәтсіз соғыстар H бағалардың күрт өсуіне байланысты империяның қаржылық жүйесінің кұйреуі 297 Т Қасиетті жерлерге билік ету мәселесіндегі діни дауларға байланысты еуропалықтардың Осман империясыны сауда блокадасы Укажите тему 1 Лек
A + XIX ғасырдың соңғы ширегі - XX ғ. Абдул-Хамид тұсындағы абсолюттік сұлтандық билікті қайта қалпына келтіру дәуірі мен репрессияның күшеюі B XIX ғасырдағы Осман империясындағы Еуропа елдерінен артта қалушылықты жеңу мақсатындағы жүргізілген реформалар C XX ғ. басындағы османдық әртекті интеллигенция мен офицерлердің революциялық ұймының атауы D Осман империясының Еуропа елдеріне жартылай тәуелділік режимі E Түрік парламентінің атауы F Иранмен соғыстағы сәтсіздіктер, Аравия жарты аралының және Месопатамия халықтарының көтерілісі G Қырым хандығының Ресей қол астына өтуі, Ресеймен болған сәтсіз соғыстар H бағалардың күрт өсуіне байланысты империяның қаржылық жүйесінің кұйреуі 298 Т XIX ғасырда Иран жартылай отарына айналды Укажите тему 1 Лек
A Ұлыбритания мен Германияның B Франция мен Англияның C + Ұлыбритания мен Ресейдің D Италия мен Германияның E Франция мен Ресейдің F Ресей мен Германияның G Мысыр мен Ливияның H ГЕрмания мен Францияның 299 Т Моғол империясының ыдырауы басталды Укажите тему 1 Лек
A + XVIII ғ.ортасында B XVIII ғ.аяғында C XVIII ғ.басында D XIX ғ. бірінші жартысында E XIX ғ. екінші жартысында F XVII ғ.басында G XVI ғ.басында H XVII ғ.соңында 300 Т Мұхаммед Әлидің кезінде Египетте осы сала жақсы дамыды Укажите тему 1 Лек
A + армия және флот B Қолөнер C Сауда D Өнеркәсіп E ауыл шаруашылығы F Егіншілік G Мал шаруашылығы H Қағаз дайындау 301 Т Иракта Дауд паша билік құрған кезең Укажите тему 1 Лек
A + 1817-1831 жж. B 1808-1812 жж. C 1798-1806 жж. D 1831-1833 жж E 1833-1843 жж. F 1815-1820 жж. G 1798-1800 жж. H 1799-1815 жж. 302 Т М.Гандидің «Күш көрсетпеу саясаты» бағдарламасының жүзеге асыру жылдары Укажите тему 1 Лек
A желтоқсан айы 1929 ж. B қараша айы 1932 ж. C наурыз айы 1933 ж. D + қантар айы 1935 ж. E ақпан айы 1937 ж. F Наурыз айы 1935 ж. G Сәуір айы 1936 ж. H Маусым айы 1937 ж. 303 Т Индияда «Құлдық(Неру) Конституциясының» жариялауы Укажите тему 1 Лек
A 1933 ж. B + 1935 ж. C 1957 ж. D 1959 ж. E 1960 ж. F 1940 ж. G 1945 ж. H 1955 ж. 304 Т Арабтардың «Маусым дағдарысына» КСРО бастаған социалистік елдердің көзқарасы Укажите тему 1 Лек
A бұл дағдарысқа араласпай «бейтараптық» саясат ұстады B Израильге арабтардың жерлерін жаулап алуға көмектесті C капиталистік елдермен бірігіп, әскери қолдау көрсетті D + КСРО бастаған социалистік елдер саяси, моральдық, материалдық көмек көрсетті E капиталистік елдермен бірігіп, экономикалық жағынан көмек көрсетті F Тек моральдық көмек көрсетті G Дағдарыстан шығу жолын көрсетті H Уәде етілген көмекті бермеді 305 Т Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының шекара мәселесін толыққанды шешуі Укажите тему 1 Лек
A мамыр айы 1997 ж. B маусым айы 1998 ж. C + қараша айы 1999 ж. D қазан айы 1996 ж. E наурыз айы 2000 ж. F Сәуір айы 2002 ж. G Қаңтар айы 1996 ж. H Желтоқсан айы 2000 ж. 306 Т 1967 ж. «Маусым дағдарысы» кезіндегі Израиль өкіметінің басшысы Укажите тему 1 Лек
A Бен Гурион B Яхуд Барак C Нетен Яху D Шарон Перес E + Голда Мейер F Тантия Топи G Ахмед-шах H Амурсана 307 Т Израиль мемлекеті құрылды Укажите тему 1 Лек
A 1945 ж. B 1946 ж. C 1947 ж. D 1950 ж. E + 1948 ж. F 1952 ж. G 1953 ж. H 1955 ж. 308 Т Кеңес Одағы мен Египет Араб Республикасының «Ұзақ мерзімді достық –ынтымақтастық шартына» қол қойылды Укажите тему 1 Лек
A 2 мамыр 1968 ж B 1 сәуір 1969ж C + 27 мамыр 1971 ж D 1 мамыр1975 ж. E 23 наурыз 1976 ж F 30 қараша 1970 ж. G 9 қараша 1972 ж. H 16 шілде 1980 ж. 309 Т Египет пен КСРО арасындағы «Ұзақ мерзімді достық –ынтымақтастық шартына» қол қойған президент Укажите тему 1 Лек
A Әмір B Г.А.Насер C Хосни Мубарак D + Анвар Садат E Мохамед F Тантия Топи G Ахмед-шах H Амурсана 310 Т Египеттің «Қазан соғысы» болған мемлекет Укажите тему 1 Лек
A қазан айы 1972 ж. КСРО B қазан айы 1973 ж. Сирия C қазан айы 1974 ж. АҚШ D қараша айы 1973 ж. Англия E + қазан айы 1973 ж. Израиль F мамыр айы 1976 ж. АҚШ G сәуір айы 1975 ж. КСРО H қыркүйек айы 1978 ж. Германия 311 Т Хафиз Асад президент болған ел және оның билеу жылдары Укажите тему 1 Лек
A Индия президенті 1963-1999 жж. B Египет президенті 1965-1999 жж. C + Сирия Араб Республикасының президенті 1965-1999 жж. D Палестина президенті 1965-1999 жж. E Израиль президенті1965-1999 жж. F Ливия президенті 1966-1980 жж. G Марокка президенті 1980-1985 жж. H Иран президенті 1950-1953 жж. 312 Т Сирияның астанасы Укажите тему 1 Лек
A + Дамаск B Каир C Александрия D Алсанд E Алфарук F Кипр G Алжир H Тунис 313 Т Сирияның президенті Укажите тему 1 Лек
A Анвар Садат B Хосни Мубарак C Бен Гурион D + Бешар Асад E Хафиз Асад F Мохамед G Тантия Топи H Ахмед-шах 314 Т Ясер Арафат Укажите тему 1 Лек
A + Палестинаның Азат ету ұйымының қолбасшысы B Иранның тәуелсіз президенті C Сирияның дербес ұйымының президенті D Израиль мемлекетінің қолбасшысы E Египет мемлекетінің президенті F Египет премьер министрі G Иранның ұлттық қозғалыс басшысы H Мұсылман қоғамының басшысы 315 Т Палестина мемлекеті тәуелсіздігінен айрылды Укажите тему 1 Лек
A науырыз айы 1946 ж. B сәуір айы 1947 ж. C шілде айы 1950 ж. D маусым айы 1949 ж. E + мамыр айы 1948 ж. F Сәуір айы 1955 ж. G Қараша айы 1960 ж. H Желтоқсан айы 1952 ж. 316 Т Израиль Республикасының бірінші үкімет басшысы Укажите тему 1 Лек
A Анвар Садат B Хосни Мубарак C + Бен Гурион D Бешар Асад E Хафиз Асад F Мохамед G Тантия Топи H Ахмед-шах 317 Т Израиль мемлекетінің астанасы Укажите тему 1 Лек
A Каир B Дамаск C Александрия D + Тель-Авив E Алфарук F Кипр G Алжир H Тунис 318 Т Қытай халқының жапон агрессиясына қарсы соғысы Укажите тему 1 Лек
A + 1937-1945 жж. B 1934-1963 жж. C 1927-1937 жж. D 1925-1945 жж. E 1933-1943 жж. F 1930-1940 жж. G 1935-1942 жж. H 1932-1935 жж. 319 Т Муаммар Кадаффи басшылық еткен мемлекет Укажите тему 1 Лек
A Египет B + Ливия C Сирия D Израиль E Палестина F Марокка G Тунис H Сомали 320 Т Мекке-Медина қалалары орналасқан мемлекет Укажите тему 1 Лек
A + Сауд Араб Республикасы B Түркия C Сирия D Ливан E Египет F Алжир G Тунис H Марокка 321 Т Жапония жеңіліп, Екінші дүние жүзілік соғыс аяқталды Укажите тему 1 Лек
A + 2 қыркүйек 1945 . B 9 мамыр 1945 ж. C 19 мамыр 1945 ж. D 20 маусым 1945 ж. E 1 мамыр 1945 ж. F 8 маусым 1946 ж. G 6 тамыз 1946 ж. H 1 қыркүйек 1941 ж. 322 Т Итори Хатаяманың 1955 жылы 21 қантарда парламенттегі сөйлеген сөзінде айтылды: Укажите тему 1 Лек
A + КСРО-мен көрші мемлекет ретінде дипломатиялық қарым-қатынастрды жақсарту туралы B Англиямен қарым-қатынастрды жақсарту туралы C Германиямен қайта қарым-қатынас жақсарту туралы D АҚШ-мен қарым-қатынасты орнату керектігі туралы E Еуропамен сауда байланысын кұшейту керектігі туралы F Италиямен сауда байланысын кұшейту керектігі туралы G Франциямен қайта қарым-қатынас жақсарту туралы H АҚШ-мен қарым-қатынасты тоқтату туралы 323 Т Жапонияда генерал Гиити Танака өкімет басына келді Укажите тему 1 Лек
A ақпан айы 1920 ж B қазан айы 1921 ж C қараша айы 1922 ж D мамыр айы 1925 ж E + сәуір айы 1927 ж F Қаңтар айы 1930 ж. G Желтоқсан айы 1932 ж. H Мамыр айы 1933 ж. 324 Т Жапониядағы «Сейюкай» партиясы парламенттік сайлауда жеңілді Укажите тему 1 Лек
A 230 млрд алтын марка B + ақпан айы 1928 ж. C қаңтар айы 1929 ж. D Маусым айы 1930 ж. E қазан айы 1931 ж. F тамыз айы 1920 ж G қазан айы 1921 ж H қараша айы 1922 ж 325 Т Жапонияда фашистік бүлік болды Укажите тему 1 Лек
A 16 шілде 1927 ж. B 30 қараша 1928 ж. C 28 қазан 1929 ж. D 12 шілде 1931 ж. E + 15 мамыр 1932 ж. F 30 қараша 1933 ж. G 25 қазан 1926 ж. H 21 шілде 1935 ж. 326 Т Жапон өкіметінің Қытай жеріндегі «Қуыршақ өіметінің» атауы Укажите тему 1 Лек
A Янцзы жағалауы Чан-Хай-Ши B + Маньчжоу-го C Хубэй провинциясы МАО D Хунань Джу-Дэ E Өкімет құрылған жоқ F Араб-Палестин мемлекеті құрылды G Израиль мемлекеті құрылды H Шанхай провинциясы 327 Т Израиль-Палестина соғысының басталу жылы және нәтижесі Укажите тему 1 Лек
A 15 мамыр 1948 ж. Израиль мемлекетінің жеңілуі B + 15 мамыр 1948 ж. Палестина бастаған арабтар жеңіліп, Израиль мемлекеті құрылды C 15 мамыр 1949 ж. екі жақ өзара келісімге келді. D 15 мамыр 1949 ж.Араб-Палестин мемлекеті құрылды E 15 мамыр 1950 ж. Израиль мемлекеті құрылады F 20 қараша 1955 ж. ПАлестина әскері жеңілді G 21 ақпан 1952 ж. Израиль мемлекеті құрылды H 5 сәуір 1950 ж. Израиль мемлекетінің жеңілуі 328 Т «Азат офицерлер ұйымы» құрылған жыл және басшысы Укажите тему 1 Лек
A 1948 ж. Анвар Садат B 1948 ж. Әмір C + 1949 ж. Гамель Абдел Насыр D 1948 ж. Хосни Мубарак E 1948 ж Мохамед. F 1952 ж. Бешар Асад G 1950 ж. Хафиз Асад H 1945 ж. Мохамед 329 Т Египет және Сирияның Израильге қарсы «Қазан соғысының» болған уақыты: Укажите тему 1 Лек
A 1965 ж. B + 1973 ж. C 1969 ж. D 1970 ж. E 1964 ж. F 1972 ж. G 1968 ж. H 1966 ж. 330 Т Египет пен Израиль арасындағы Кэмп-Дэвид келісіміне қол қойылды: Укажите тему 1 Лек
A + 1978 ж. қыркүйек B 1961 ж. тамыз C 1978 ж. маусым D 1977 ж. мамыр E 1979 ж. маусым F 1976 ж. қазан G 1977 ж. ақпан H 1975 ж. сәуір 331 Т Египетте «Шілде» революциясы болды Укажите тему 1 Лек
A 23 шілде 1951 ж. B + 23 шілде 1952 ж. C 1 шілде 1953 ж. D 2 маусым 1954 ж. E 23 шілде 1954 ж. F 14 сәуір 1955 ж. G 6 шілде 1950 ж. H 8 қараша 1956 ж. 332 Т Түркия Республикасы жарияланды: Укажите тему 1 Лек
A + 1923 ж. B 1922 ж. C 1919 ж. D 1925 ж. E 1926 ж. F 1927 ж. G 1928 ж. H 1930 ж. 333 Т Суэц каналын ұлттандыру болды Укажите тему 1 Лек
A шілде айы 1964 ж. B шілде айы 1956 ж. C + маусым айы 1955 ж. D шілде айы 1958 ж E маусым айы 1959 ж. F Шілде айы 1960 ж. G Мамыр айы 1962 ж. H Сәуір айы 1961 ж. 334 Т Жапония Маньчжурияны басып алуға кірісті: Укажите тему 1 Лек
A 1928 ж. 20 маусымда B + 1931 ж. 18 қыркүйекте C 1934 ж. 10 желтоқсанда D 1934 ж. 10 мамырда E 1939 ж. 1 сәуірде F 1932 ж. 16 шілде G 1933 ж. 15 қаңтар H 1934 ж. 18 наурыз 335 Т 1956 ж. Египет президенті болып сайланды Укажите тему 1 Лек
A Анвар Садат B Хосни Мубарак C Мохамед D + Гамель Абдел Насыр E Нагип F Бешар Асад G Хафиз Асад H Мохамед Насыр 336 Т 31 қазан 1956 ж. құрылған Египетке қарсы «ұштік агрессия»: Укажите тему 1 Лек
A Франция, Иран, Италия B Англия, КСРО, Қытай C + Англия, Франция, Израиль D Жапония, Қытай, Корея E АҚШ, КСРО, Италия F КСРО, Иран G Германия, АҚШ H АҚШ, КСРО, Англия 337 Т Біріккен Араб Республикасының ыдырауы Укажите тему 1 Лек
A + қыркүйек-желтоқсан1961 ж. B қазан-желтоқсан 1971 ж. C қазан-қараша 1962 ж. D қазан-қантар 1963 ж. E қараша-желтоқсан 1972 ж. F Қазан-қараша 1970 ж. G Желтоқсан-ақпан 1968 ж. H Ақпан-мамыр 1977 ж. 338 Т Индия тәуелсіздігін алды: Укажите тему 1 Лек
A + 17 тамыз 1947 ж. B 26 қаңтар 1950ж. C Ақпан 1948ж. D 4 шілде 1949ж. E 1 тамыз 1957ж. F Наурыз 1952 ж. G Мамыр 1955 ж. H Сәуір 1945 ж. 339 Т 2 қыркүйек 1945 жылы болған оқиғалар: Укажите тему 1 Лек
A + Милитаристік Жапония тізе бүкті B Вьетнам Демократилық Республикасы құрылды C Румынияда П.Гроза үкіметі құрылды D Филиппин Республикасы егемендігін алды E Біріккен Ұлттар ұйымынының құрылуы. F Германия жеңілді G КСРО тауілсіздігін алды H ІІ Дүниежүзілік соғыс басталды 340 Т Ким Ир-Сен Укажите тему 1 Лек
A Кореядағы көтерілісті бастаған адам B Ондай адам болған жоқ C Жалпы Кореядағы бас қолбасшы D + Солтүстік Кореяның мемлекет басшысы, бас хатшысы E Оңтүстік Кореяның мемлекет басшысы, бас хатшысы F Ұлттық партия жетекшісі G Жапонияға қарсы азаттық көтерілісінің басшысы H Оңтүстік Кореяның президенті 341 Т Индияның ҮҚП-ның 50 мерекелік жылы және қабылдаған шешімдері Укажите тему 1 Лек
A + желтоқсан айы 1936 ж.- -антифашизмге, антиимпериализмге B мамыр айы 1934 ж.- бірлікке, одақтыққа C наурыз айы 1935 ж.- соғысқа, құлдыққа D маусым айы 1937 ж.- фашизмге, империализмге E сәуір айы 1935 ж.- одақтыққа F мамыр айы 1940 ж.- бірлікке G Қараша айы 1942 ж.- соғысқа H Мамыр айы 1938 ж.- фашизмге 342 Т Азия ынтымақтастығы Комитеті құрылған конференция: Укажите тему 1 Лек
A + 1955 ж. Делидегі Азиаттық конференция B 1955 ж. Бандунгтегі конференция C 1951 ж. Сан-Францискодағы конференция D 1956 ж. Каирдегі конференция E 1957ж. Исламабадтағы конференция F 1960 ж. Мұсылман конференциясы G 1962 ж. Араб елдері ұйымы H 1965 ж. Үндістандағы конференция 343 Т 1947 ж. маусымдағы Маунтбеттен комиссиясының шешімі Укажите тему 1 Лек
A отарлықты сақтап қалу B агрессиялық саясат C билікті күштеу D әскери реформа E + доминион құрамында тәуелсіздік беру F Монархия құру G Республика H Билікті құлату 344 Т Үндістан Индия мен Пакистан болып екіге бөлінді Укажите тему 1 Лек
A Шілде айы 1945 ж. B + маусым айы 1947 ж. C қараша айы 1946 ж. D ақпан айы 1948 ж. E маусым айы 1949 ж. F Қаңтар айы 1950 ж. G Қараша 1952 ж. H Желтоқсан 1955 ж. 345 Т Үнді Республикасының тәуелсіздігі мен Конституциясының жарияланған күні Укажите тему 1 Лек
A + 26 қантар 1950 ж. B 12 ақпан 1947 ж. C 4 тамыз 1948 ж. D 18 тамыз 1949 ж. E 26 сәуір 1951 ж. F 2 тамыз 1952 ж. G 6 мамыр 1960 ж. H 8 тамыз 1962 ж. 346 Т 1951 ж. Сан-Франциско қаласында мемлекеттер арасында үш жақты АНЗЮС
қауіпсіздік келісіміне қол қойылды: Укажите тему 1 Лек
A АҚШ, Ресей, Қытай B Англия, Норвегия, Зимбабве, АҚШ C + Австралия, Жаңа Зеландия, АҚШ D Австралия, Жаңа Зеландия, Югославия, Сирия E Англия, Жаңа Зеландия, АҚШ F АҚШ, КСРО G КСРО, Англия H Германия, КСРО, Англия 347 Т Дж. Нерудың Тәуелсіз Индияны басқарған жылдары
Укажите тему 1 Лек
A 1945-1965 жж. B 1946-1966 жж. C 1948-1968 жж. D 1949-1965 жж. E + 1947-1964 жж. F 1950-1955 жж. G 1952-1956 жж. H 1945-1954 жж. 348 Т Кхмерлер тұрғыны саналатын ел: Укажите тему 1 Лек
A Малайзия B + Камбоджа C Индонезия D Сингапур E Тайланд F Қытай G Жапония H Корея 349 Т Бангкок декларациясы осы ұйымның декларациясы: Укажите тему 1 Лек
A БҰҰ B АТЭС C АТР D + АСЕАН E НАТО F АНГУС G ОПЭК H ОАР 350 Т Индияны Индира Ганди басқарған жылдары Укажите тему 1 Лек
A 1960-1967 жж., 1987-1988 жж. B 1962-1979 жж., 1987-1988 жж. C 1964-1979 жж.,1981-1987 жж. D + 1966-1977 жж.,1981-1984 жж. E 1970-1979 жж., 1983-1985 жж. F 1970-1977 жж., 1987-1988 жж. G 1982-1985 жж., 1992-1998 жж. H 1965-1979 жж.,1981-1987 жж. 351 Т Индия мен КСРО арасындағы шартқа қол қойған өкімет басшысы Укажите тему 1 Лек
A + Индира Ганди B Дж.Неру C Лал Бахадур Шастри D Раджив Ганди E Десай F Бен Гуртор G Анвар Саадат H Насыр 352 Т КНДР ядролық державаға айналды: Укажите тему 1 Лек
A 1997 ж. B 1999 ж. C 2001 ж. D 2004 ж. E + 2006 ж. F 2000 ж. G 1998 ж. H 2010 ж. 353 Т Африка континенті ядросыз аймақ болып жарияланды: Укажите тему 1 Лек
A 1992 ж. 26сәуір, Адис Абебте B 1993 ж. 16 шілде, Даресаламда C 1995 ж. 11қыркүйекте, Иоханнесбургте D + 1996 ж. 11 сәуірде, Каирда E 1998 ж.1 қаңтар Киншаста F 1995 ж. 8 мамырда, Адис Абеб G 1990 ж. 25 шілде, Даресалам H 1997 ж. 1қыркүйекте, Иоханнесбург 354 Т Индия мен КСРО арасында достық-ынтымақтастық шарты Укажите тему 1 Лек
A + 9 тамыз 1971 ж. B 9 тамыз 1972 ж. C 9 тамыз 1973 ж. D 9 қазан 1973 ж. E 9 қазан 1974 ж. F 6 шілде 1970ж. G 7 наурыз 1978 ж. H 16 ақпан 1980 ж. 355 Т Бандунг қаласы орналасқан ел Укажите тему 1 Лек
A Индия B Ливан C Марокко D Сирия E + Индонезия F Алжир G Тунис H Марокка 356 Т «Бандунг конференциясы» ұйымына қатысқан елдер Укажите тему 1 Лек
A + тәуелсіздік алған, жаңа дамып келе жатқан елдер B капиталистік елдер мен Азия елдер C Еуропа, Латын Америкасы елдері D АҚШ, Азия елдері E КСРО, АҚШ,Азия, Африка елдері F Азия, Африка елдері G Латын Америкасы елдері H АҚШ, КСРО 357 Т Кемаль –паша Ататүріктің әскерінің маңында кеңесші қызметін атқарған кеңестік әскери маман: Укажите тему 1 Лек
A Блюхер B + Фрунзе C Ворошилов D Тухачевский E Уборевич F Курчатов G Троцкий H Струншев 358 Т Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жеңген мемлекеттердің Түркиямен жасасқан
бейбіт келісімі: Укажите тему 1 Лек
A + Севр бейбіт келісімі B Нейиск бейбіт келісімі C Сен-Жермен бейбіт келісімі D Трианон бейбіт келісімі E Женева бейбіт келісімі F Версаль келісім шарты G Мюнхен бейбіт келісімі H Вена келісімі 359 Т Тұңғыш «Бандунг конференциясына» қатысқан мемлекеттер Укажите тему 1 Лек
A КСРО, АҚШ, Латын Америкасы елдерінен 100 мемлекет қатысты B + Азия, Африка, КСРО, Еуропа елдерінен 160 мемлекет қатысты C АҚШ, Азия елдерінен 40 мемлекет қатысты D Азия, Африка елдерінен 20 мемлекет қатысты E Еуропа, Африка елдерінен 50 мемлекет қатысты F Еуропа, Африка елдерінен 48 мемлекет қатысты G АҚШ, Азия елдерінен 25 мемлекет қатысты H КСРО, АҚШ, Латын Америкасы елдерінен 62 мемлекет қатысты 360 Т Жапон әскерлері мен 1938 ж. Қызыл әскері арасында шайқас болған су атын
атаңыз: Укажите тему 1 Лек
A + Хасан B Амур C Шилка D Халкин-Гол E Уссури F Енисей G Обь H Мәскеу 361 Т 1979 ж .желтоқсанда Кеңес әскері енгізілген ел Укажите тему 1 Лек
A Венгрия B + Ауғанстан C Польша D Чехословакия E Пәкістан F Югославия G Финляндия H Германия 362 Т «Бандунг конференциясының» төрағалығына сайланған қайраткер Укажите тему 1 Лек
A Израиль президенті Яхуд Барак B Египет президенті Хосни Мубурук C КСРО-ның басшысы Н.С.Хрущев D + Индияның премьер-министрі Джавахарлар Неру E Палестина басшысы Ясер Арафат F Үндістан президенті Индира Ганди G Үндістан премьер министріДж.Неру H Лал Бахадур Шастри 363 Т Түркия тәуелсіздігін алған жыл Укажите тему 1 Лек
A 16 шілде 1922 ж. B 6 қараша 1921 ж. C + 29 қазан 1923 ж. D 23 ақпан 1924 ж. E 5 қазан 1925 ж. F 7 шілде 1926 ж. G 18 ақпан 1930 ж. H 22 шілде 1920 ж. 364 Т Туркия Антантаға қарсы соғыстар жүргізді Укажите тему 1 Лек
A 1916-1918 жж. B 1917-1925жж. C 1919-1925 жж. D + 1918-1923 жж. E 1920-1922 жж. F 1919-1920 жж. G 1920-1925 жж. H 1918-1924 жж. 365 Т Түркия Республикасының алғашқы президенті Укажите тему 1 Лек
A Түрік Озал B + Мустафа Кемаль C Сулейман Демирель D Хафиз Асад E Бен Гурион F Индира Ганди G Дж.Неру H Лал Бахадур Шастри 366 Т Алғаш кеңес-түрік шарты жасалды Укажите тему 1 Лек
A 10 қыркүйек 1918 ж. B 27 қараша 1919 ж. C + 16 наурыз 1921 ж. D 4 маусым 1920ж. E 10 тамыз 1920 ж. F 12 шілде 1918 ж. G 16 мамыр 1923 ж. H 15 мамыр 1922 ж. 367 Т Сулейман Демирельдің президенттік еткен жылдары Укажите тему 1 Лек
A + 1993-2000 жж. B 1991-1998 жж. C 1994-1998 жж. D 1994-1999 жж. E 1996-2000 жж. F 1994-2000 жж. G 1992-1998 жж. H 1990-1995 жж. 368 Т Орыс жапон соғысын аяқтаған Портсмут бітімі жасалған жыл Укажите тему 1 Лек
A 1917 ж. B + 1905 ж. C 1918 ж. D 1919 ж. E 1920 ж. F 1925 ж. G 1910 ж. H 1912 ж. 369 Т Иран Ислам Республикасының жетекші көсемі Укажите тему 1 Лек
A + Имам аятолла Хомейни B Мохамед C Ясер Арафат D Сукарно E Мустафа Кемал F Индира Ганди G Дж.Неру H Лал Бахадур Шастри 370 Т Ирандағы «ислам революциясы» болды Укажите тему 1 Лек
A + ақпан айы 1979 ж. B маусым айы 1980 ж. C қазан айы 1980 ж. D тамыз айы 1979 ж E Желтоқсан айы 1979 ж. F Наурыз айы 1982 ж. G Мамыр айы 1985 ж. H Шілде айы 1981 ж. 371 Т Талибтер дегеніміз Укажите тему 1 Лек
A + ислам діни гимназиясының студенттері B ислам агрессиясы C дінді бейбіт жолмен орнатушылар D исламға қарсы ұйым E христиан дінінің өкілдері F дінді соғыс жолымен орнатушылар G Христиан діни гимназиясының студенттері H Имандар 372 Т Ауғаныстандағы «Сәуір революциясы» болды Укажите тему 1 Лек
A сәуір айы 1976 ж. B сәуір айы 1977 ж. C сәуір айы 1979 ж. D + сәуір айы 1978 ж. E сәуір айы 1980 ж. F Мамыр айы 1975 ж. G Наурыз айы 1982 ж. H Маусым айы 1985 ж. 373 Т Индонезия тәуелсіздігін алды Укажите тему 1 Лек
A наурыз айы 1943 ж. B + тамыз айы 1945 ж C қаңтар айы 1944 ж D ақпан айы 1946 ж E қыркүйек айы 1947 ж F Мамыр айы 1950 ж. G Наурыз айы 1947 ж. H Қараша айы 1956 ж. 374 Т Индонезияда 1965 жылы 30 қыркүйекте әскери төңкеріс жасаған Укажите тему 1 Лек
A + Сухарто B Мустафа Кемал C Сукарно D Хафиз Асад E Гамаль Абдел Насыр F Индира Ганди G Дж.Неру H Лал Бахадур Шастри 375 Т Сухартоның Индонезияда президенттік еткен жылдары Укажите тему 1 Лек
A қазан айы 1954 ж. – ақпан айы 2000 ж. B ақпан айы 1958 ж.- желтоқсан айы 1998 ж. C + қараша айы 1967 ж. - науырыз айы 1997 жж. D қыркүйек айы 1969 ж. - науырыз айы 1997 жж. E қазан айы 1969 ж.- ақпан айы 1999 ж. F қараша айы 1956 ж. – ақпан айы 1970 ж. G наурыз айы 1960 ж.- желтоқсан айы 1987 ж. H ақпан айы 1974 ж.-маусым айы 1996 ж. 376 Т Азияның 1998 жылы қаржылық дағдарысқа ұшыраған елдері Укажите тему 1 Лек
A Арабия, Туркия, Израиль B Сирия, Ливан, Египет C + Оңтүстік Корея, Индонезия, Тайланд, Малайзия D Қытай, Жапония, Сирия E Жапония, Израиль, Ливан F Туркия, Сирия G Израиль, Қытай H Сирия, Израиль 377 Т Вьетнам тұралы халықаралық келіссөз Парижде өткізілді Укажите тему 1 Лек
A + 1968-1973 жж. B 1956-1960 жж. C 1980-1986 жж. D 1975-1980 жж. E 1971-1977 жж. F 1988-1990 жж. G 1970-1977 жж. H 1972-1977 жж. 378 Т Корея тәуелсіздік алды Укажите тему 1 Лек
A Мамыр айы 1945 B + Қыркүйек айы 1945 ж. C Қантар айы 1945 ж. D Тамыз айы 1949 ж. E Қараша айы 1949 ж. F Қазан айы 1950 ж. G Маусым айы 1952 ж. H Ақпан айы 1946 ж. 379 Т Үнді-пәкістандық әскери шиеленістің орын алуы мен Бангладеш Демократиялық
Республикасы қалыптасты: Укажите тему 1 Лек
A + 1971 ж. желтоқсанында B 1974 ж. сәуірінде C 1977 ж. шілдесінде D 1979 ж. қыркүйегінде E 1989 ж. сәуірінде F 1972 ж. мамырда G 1977 ж. сәуірде H 1980 ж. желтоқсанда 380 Т Үндістан мен Пәкістан ядролық державаға айналды: Укажите тему 1 Лек
A 1974 ж B 1981 ж. C 1989 ж. D + 1998 ж. E 2001 ж. F 1984 ж. G 1985 ж. H 1992 ж. 381 Т 1947 ж. Жапонияда қабылданған конституцияның 9 бабының ерекшелігі Укажите тему 1 Лек
A + Жапония жерінде соғыс ашуға, әскер ұстауға тиым салынған B Жапония жерінде әскер енді тек өз территориясынан басқа жерге шығуына тиым салынды C Салықты уақытында төлеу D Отар елдерді босату E Демократиялық мемлекет F Монархиялық мемлекет G Отарлық елге айналды H Бейтараптылық саясат 382 Т Корей соғысы болды Укажите тему 1 Лек
A + 1950-1953 жж. B 1948-1956 жж. C 1949-1955 жж. D 1951-1956 жж. E 1952-1960 жж. F 1955-1960 жж. G 1952-1962 жж. H 1954-1955 жж. 383 Т Ким-Чен-Ир Укажите тему 1 Лек
A + Корея Халықтық еңбек партиясының төрағасы B Корея фашисттік партиясының төрағасы C Корея реакцияшыл топтарының басшысы D Корея президенті E Корея діни ұйымының жетекшісі F Оңтүстік Корея президенті G Ұлттық қозғалыс төрағасы H Жапонияға қарсы күрес басшысы 384 Т Монголия Халық Республикасы құрылды Укажите тему 1 Лек
A + наурыз айы 1923 ж. B наурыз айы 1924 ж. C мамыр айы 1925 ж. D сәуір айы 1926 ж. E наурыз айы 1927 ж. F Сәуір айы 1930 ж. G Мамыр айы 1932 ж. H Маусым айы 1925 ж. 385 Т Сухо Батыр бастаған Монголиядағы революцияның жеңісі: Укажите тему 1 Лек
A қазан айы 1918 ж. B науырыз айы 1920 ж. C + ақпан айы 1922 ж. D қараша айы 1918 ж. E қантар айы 1923 ж. F наурыз айы 1927 ж. G Сәуір айы 1930 ж. H Мамыр айы 1932 ж. 386 Т Қытай Халық Республикасы(ҚХР) мен Қазақстан Республикасының тұңғыш рет шекара мәселесіне қол қойды Укажите тему 1 Лек
A 3 қаңтар 1992 ж. B 16 қараша 1993 ж. C 25 желтоқсан 1995 ж. D + 25 сәуір 1994 ж. E 29 ақпан 1999 ж. F наурыз айы 1927 ж. G Сәуір айы 1930 ж. H Мамыр айы 1932 ж. 387 Т «Шанхай бестігіне» кірген елдер Укажите тему 1 Лек
A + ҚХР, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікістан B АҚШ, Англия, Германия, Франция, Италия C Жапония, ҚХР, Корея, Ресей, Түркия D Жапония, ҚХР, АҚШ, Қырғызстан, Тәжікістан E Жапония, Ауғаныстан, АҚШ, Өзбекстан, Тәжікістан F Өзбекстан, Қытай, Ресей, АҚШ G АҚШ, КСРО, Англия H Франция, Англия, АҚШ 388 Т Пенджаб, Бомбей, Гуджарадағы антибритандық саяси хал-ахуалдың басталуы Укажите тему 1 Лек
A желтоқсан айы 1920 ж. B мамыр айы 1919 ж. C + сәуір айы 1919 ж. D қараша айы 1919 ж. E тамыз айы 1920 ж. F наурыз айы 1927 ж. G Сәуір айы 1930 ж. H Мамыр айы 1932 ж. 389 Т «Хинду Махсабия» қоғамы мүдделерін қорғады Укажите тему 1 Лек
A Христиандардың B Мұсылмандардың C Кришнаиттердің D + Индустардың E Буддистердің F Шейттердің G Сунниттердің H Ламаизмнің 390 Т АСЕАН-ның құрылған уақыты: Укажите тему 1 Лек
A + 1967 B 1968 C 1978 D 1969 E 1970 F 1982 G 1988 H 1975 391 Т «Жиырма жылдық қарулану» жоспарын қабылдаған Жапонияның өкіметі және қабылданған жылы Укажите тему 1 Лек
A + 1936 ж. тамызда Хирота үкіметі кезінде B 1934 ж. тамызда Ито үкіметі кезінде C 1935 ж. тамызда Ямомото үкіметі кезінде D 1937 ж. тамызда Хара үкіметі кезінде E 1938 ж. тамызда Ито үкіметі кезінде F 1936 ж. қарашада Ямомото үкіметі кезінде G 1940 ж. шілдеде Хара үкіметі кезінде H 1942 ж. тамызда Миномото үкіметі кезінде 392 Т Генерал Гити Танаканың Жапонияда өкімет басына келуі Укажите тему 1 Лек
A + сәуір 1927 жж. B тамыз 1928 ж. C шілде 1929 ж. D науырыз 1930 ж. E ақпан 1931 ж. F наурыз айы 1927 ж. G Сәуір айы 1930 ж. H Мамыр айы 1932 ж. 393 Т Жапония компартиясы құрылды: Укажите тему 1 Лек
A 15 шілде 1920 ж. B + 15 сәуір 1922 жж. C 15 тамыз 1928 ж. D 15 шілде 1929 ж. E 15 ақпан 1931 ж. F наурыз айы 1927 ж. G Сәуір айы 1930 ж. H Мамыр айы 1932 ж. 394 Т Жапонияның Екінші дүние жүзілік соғыс жылдарында КСРО-ғ қарсы жасаған провокациялары Укажите тему 1 Лек
A + дипломатиялық әрекеттер және шекара қастандықтары B әлсін-әлсін шабуылға шығып отырды C Германиямен бірігіп бір мезгілде шабуылға шықты D Германияға матералдық көмек берді E Ел F Аумағын біртіндеп жаулап алу G Ешқандай көмек көретпеді H АҚШ пен бірікті 395 Т Тынық мұхиттағы Жапонияның тұтқиылдан бастаған соғысы Укажите тему 1 Лек
A 7 желтоқсан 1939 ж. Шанхай қаласында B + 7 желтоқсан 1941 ж. Перл-Харборда C 5 сәуірде 1940 ж. Улан Баторда D 6 қаңтарда 1940 ж. Владивостокте E 7 желтоқсан 1941 ж. Курил аралдарында F 16 шілдеде 1940 ж. Улан Баторда G 18 қарашада 1940 ж. Владивостокте H 25 ақпанда 1941 ж. Курил аралдарында 396 Т Араб елдері мұнайды экспорттау ұйымы (ОАПЕК) құрылды: Укажите тему 1 Лек
A + 1968 ж. B 1958 ж. C 1973 ж. D 1956 ж. E 1970 ж. F 1972 ж. G 1977 ж. H 1978 ж. 397 Т Жапония мен КСРО арасындағы бейтараптық шарттың жойылуы Укажите тему 1 Лек
A 13 сәуір 1944 ж. B 5 шілде 1947 ж. C + 5 сәуір 1945 ж. D 16 сәуір 1946 ж. E 20 сәуір 1947 ж. F 7 желтоқсан 1940 ж. G 8 мамыр 1942 ж. H 8 қараша 1943 ж. 398 Т Азия , Африка елдерінің қазіргі заман тарихы неше кезеңге бөлінеді Укажите тему 1 Лек
A 3 B 4 C 5 D + 2 E 6 F 1 G 7 H 8 399 Т Азия , Африка елдерінің қазіргі заман тарихы басталады Укажите тему 1 Лек
A 1905 ж. орыс революциясынан B 1914 ж. Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуынан C + 1914 ж. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуынан D 1939 ж. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуынан. E 1939 ж. Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуынан F 1918 ж. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуынан G 1941 ж. Ұлы Отан соғыстың басталуынан. H 1950 ж. Қырғи қабақ соғыстың басталуынан 400 Т XX ғ. бірінші жартысында Монголия болды Укажите тему 1 Лек
A капиталистік ел B социалистік ел C + аграрлы ел D индустриалық ел E империалистік ел F Постиндустриалық ел G Демократиялық ел H Монархиялық ел 401 Т Вашингтон конференциясында қаралған мәселе Укажите тему 1 Лек
A Корея мәселесі B + Қиыр Шығыс пен жапония мәселесі C Германия мәселесі D Египет мәселесі E Италия мәселесі F Испания мәселесі G Ирландия мәселесі H АҚШ мәселесі 402 Т Вашингтон конференциясының шешімімін Қытайдың Шаньдун аймағы иелігіне өтті Укажите тему 1 Лек
A Италияның B Германияның C Англияның D Францияның E + Жапонияның F АҚШ тың G Испанияның H КСРО ның 403 Т Қытайдың солтүстік шығыс ауданы тарихта аталады Укажите тему 1 Лек
A Маньчжоу-гоу B Тибет. C Лхаса D + Маньчжурия E Жапонияның F Шығыс аймақ G Қашғария H Кхарма 404 Т Азия және Африка елдерінің саяси картасын өзгерткен оқиға Укажите тему 1 Лек
A 1905 ж. орыс революциясы B 1917 ж. Ресейдегі ақпан революциясы C 1917 ж. Ресейдегі қазан революциясы D + Бірінші дүние жүзілік соғыс E 1905-1911 жж. Иран революциясы F Екінші дүние жүзілік соғыс G 1907 орыс революциясы H Ұлы Отан соғысы 405 Т XX ғ. басына дейінгі отар сөзі Версаль-Вашингтон конференциясынан кеійн аталатын болды Укажите тему 1 Лек
A Протекторат B Колония C Автономия D + Мандат E Доминион F Метропоия G Монархия H Анархия 406 Т Бірінші дүние жүзілік соғыстан кейін өз күшін жойған империялар
Укажите тему 1 Лек
A Жапония, Австро-Вегрия B Ресей, Жапония C Ресей, Қытай D + Австро-Вегрия, Ресей E Ресей, Англияон F Ресей, Франция G Германия, Венгрия H АҚШ, КСРО 407 Т XX ғ. 20-40 жж. Шығыс елдерінде кең таралған идеология Укажите тему 1 Лек
A Гандизм B Кемализм C Марксизм D + Ленинизм E Пантюркизм F Тэтчеризм G Чартизм H Синхай 408 Т 1923 ж. Қытайда үкіметі орнады Укажите тему 1 Лек
A Чан Кайшидің B Юань Шикайдың C Мао Цзедунның D + Сунь Ятсеннің E Дэн Сяопиннің F Минамотоның G Муцихитоның H Токугаваның 409 Т Тәуелсіз Маньчжоу – Гоу мемлектін құрған Укажите тему 1 Лек
A Ресей 1930 ж B Италия, 1933 ж. C Франция 1930 ж. D + Жапония 1932 ж. E Корея 1932 ж. F АҚШ 1935 ж. G КСРО 1936 ж. H Англия 1940 ж. 410 Т Сунь Ятсеннен кейін Қытайда мемлекет басына келген саяси қайраткер Укажите тему 1 Лек
A Юань Шикай B Сухэ Батор C Мао Цзедун D + Чан Кайши E Дэн Сяопин F Муцихито G Минамото H А\Токугава 411 Т XX ғ. басында Кореяның заң шығарушы және атқарушы органдарына басшылық еткен мемлекет Укажите тему 1 Лек
A Ресей B Италия C Қытай D + Жапония E АҚШ F Франция G КСРО H Англия 412 Т Қытайдағы «4 мамыр қозғалысы» өткен аудан Укажите тему 1 Лек
A Ляодун B Гуанси C Шыңжан D + Шаньдун E Маньчжурия F Қашғария G Пекин H Шанхай 413 Т Коминтерннің қолдауымен Корея компартиясы құрылды Укажите тему 1 Лек
A 1921 ж. B 1922 ж. C 1923 ж. D + 1925 ж. E 1926 ж. F 1927 ж. G 1928 ж. H 1930 ж. 414 Т Жапониядағы 1918 жылғы тәуелсіздік үшін күрес күнінің аталуы Укажите тему 1 Лек
A «Конституция» B «Мақташылар» C «Балықшылар» D + «Күріш бүлігі» E «Қызыл мамыр» F "Сыра бүлігі" G "Ұзын пышақ түні" H "Мақта бүлігі" 415 Т Үндістандағы алғашқы коммунистік қозғалысының басшысы Укажите тему 1 Лек
A М.Ганди B М.Кемаль C Пратап D + М.Рой E Ван Суяб F И.Ганди G Бен Гуриор H С.Ганди

Приложенные файлы

  • docx 11182208
    Размер файла: 377 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий