ESF — Træsamlinger og lette konstruktioner_Mark 1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

\r\f\r \n
Forord til 4. udgave
Træsamlinger og lette konstruktioner
. . . . . . . . .5
Længdesamlinger . . . . . . . . . . . . . .6
Stødsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . .6
Bladsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . .7
Hageblade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Hjørnesamlinger . . . . . . . . . . . . . .10
Tværsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . .11
Krydssamlinger . . . . . . . . . . . . . . .14
Tapsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kipsamling . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Spærsadling . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Skunkstolpe . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Stormbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Kæmninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
. . . . . . . . . . . . . .32
Træsamlinger og lette konstruktioner
mange forskellige tømmersamlinger.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 4. Stød med vinkelstyr
Træsamlinger og lette konstruktioner
1- 1d
ning af lige blad og skråt blad. Stykkerne kan
Træsamlinger og lette konstruktioner
Skråt hageblad
Skråt hageblad
Lige hageblad
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 11.
Dobbeltskråt hjørneblad og hjørnekamblad
Træsamlinger og lette konstruktioner
Hjørnekamblad
Lige hjørneblad
Figur 15.
Dobbeltskråt hjørneblad
Træsamlinger og lette konstruktioner
Trempelblad
Træsamlinger og lette konstruktioner
Svalehaleblad med bærebryst
Træsamlinger og lette konstruktioner
8
8
Figur 20. Trempelblad
Lige trempelblad
Kan anvendes, hvor tømmer krydser hinanden
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
/8d
/2d
/2d
Tapsamlinger
Tapsamlinger er tværsamlinger, hvor stykker-
ne alene er holdt sammen med trænagler.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Tømmerdimensionnagletaplængdetaptykkelseafstand fra bryst til nagler
125 × 125 – 175 × 175 d1/8 × d4/8 × d2/8 × d1/8 × d
100 × 100 d1/6 d4/6 d2/6 d1/6 d
Træsamlinger og lette konstruktioner
8
8
den anvendes som fodtap i spærfag.
Skrå forsats
Anvendes f.eks. i skråbånd mellem stolpe og
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Gering med lasker(halvtømmer)
Træsamlinger og lette konstruktioner
Forbindelse mellem spærog hanebåndSkrå tap
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 40.
med sømplader.
kataloger.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 43.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Når spær- og bjælkeinddeling ikke er ens, må
le spærrene over.
For begge eksempler, skal gældende dimen-
Spærsadling på skrå fodrem
Træsamlinger og lette konstruktioner
Spærsadling på skrå fodrem
Træsamlinger og lette konstruktioner
når spær- og bjælkeafstand er ens.
kun anvendes, når spær- og bjælkeafstand er
Figur 49. Fodtap med forsats
Træsamlinger og lette konstruktioner
Forbindelserved skunkstolpe
fladjernsanker.
Figur 51. Hulpladesamling
Træsamlinger og lette konstruktioner
Forbindelserved stormbånd
Stormbånd
Figur 52. Trempelkonstruktion, hvor spær- og bjælke-
Figur 53. Trempelkonstruktion, hvor spær- og bjælke-
inddeling er uens, her ilægges en rem
Kæmninger er tværforbindelser. Tømmerstyk-
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 57.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Fagbredde
Overrem
Fodrem
Vilkårlig
1
11
2
7
1
5
6
2
4
4
8
d
d
8
1
33
Træsamlinger og lette konstruktioner
glv. søm
SnitA -A
Træsamlinger og lette konstruktioner
Fodrem
Træsamlinger og lette konstruktioner
svære bjælker, der kaldes dragere. Drageren
per. Fra stolperne anbringes skråbånd op mod
den langsgående drager, og konstruktionen
kaldes da en "stol". Anbringes der også skrå-
Træsamlinger og lette konstruktioner
3. Stolpe
4. Skråbånd (Kopbånd)
6. Tap
8. Tap med forsats
2
6
6
3
4
7
8
4
1
5
2
Figur 67
Tilridsning
Skråbånd lægges an efter yderlinjer.
Stolpen lægges an efter midterlinjen.
Træsamlinger og lette konstruktioner
/
2
1
/
2
1
/
2
1
/
2
Tilridsning
Træsamlinger og lette konstruktioner
Blyanten skal have en passende
Tømmer
Træsamlinger og lette konstruktioner
tømmer.
tværmål
tværmål
Træsamlinger og lette konstruktioner
krydsmærke
Træsamlinger og lette konstruktioner
Tilridsningsmål - Emnemål
Ved skæring må man være opmærksom på, at
savsnit
1. savsnit
emnestykke
2. savsnit
3. savsnitfjernes
Træsamlinger og lette konstruktioner
På skolen er man ofte udsat for, at de benytte-
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 85. Skæring - bemærk tommelfingerens placering
Træsamlinger og lette konstruktioner
Vinkelsnit
Materialer: 100 × 100 mm tømmer.
Tilridsning
1.Længdemål, 4 stk. a 25 mm afsættes på
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Materialer: 100 × 100 mm tømmer.
Tilridsning
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 96. Start skæring således
Træsamlinger og lette konstruktioner
Vindskævt
Træsamlinger og lette konstruktioner
Færdig Ko
Tilridsning
Træsamlinger og lette konstruktioner
/6d
/6d
/6d
/6d
Figur 105. Tilridsning
/6d
/6d
/6d
Figur 106. Affasning af tap
Figur 107. Opgave færdig til afboring
Træsamlinger og lette konstruktioner
5678
Figur 110. Rækkefølgen ved udstemning
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 111
Figur 112
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 113. Skitse A
Figur 114. Skitse B
3. Tilridsningen kan foregå som vist på skitse
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 115. Skitse C
Figur 116. Skitse D
Figur 117. Skitse E
Figur 118. Skitse F
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 119
Tilridsning
Træsamlinger og lette konstruktioner
200
/6d
Figur 123. Tilridsning
Figur 124. Opgave færdig til samling
Tilridsning
Træsamlinger og lette konstruktioner
d, evt.
Figur 125. Tilridsning
Figur 126. Opgave færdig til samling
Træsamlinger og lette konstruktioner
Stikøksen
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
/6d
/6d
/6
1
/6
2
/6
/6
1
/6
1
/6
2
/6
Træsamlinger og lette konstruktioner
3
3
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 136. Grovhugning af en flade
Træsamlinger og lette konstruktioner
Ved udførelsen af større tapper kan disse med
Tilridsning af spærfag
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 140
Figur 141
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 143
Figur 144
Taplængde
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 146
Figur 147
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 149
Figur 150
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 152
Figur 153
Tilridsning af skævt tømmer
Stammen ude af vinkel
Træsamlinger og lette konstruktioner
n
Træsamlinger og lette konstruktioner
4. Denne streg videreføres på oversiden
Tilridsning af skævt tømmer
Stammen ude af vinkel
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
a
c
Træsamlinger og lette konstruktioner
Begge stykkerude af vinkel
Træsamlinger og lette konstruktioner
m
b
c
a
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
ab
Træsamlinger og lette konstruktioner
Vindue
Vindue
Vindue
Vindue
Vindue
Vindue
Vindue
Vindue
Vindue
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Større bygninger
facader, må flere lægter stødes sammen og
nummereres. Tømrer- og murerformanden ud-
fører gerne i forening 2 sæt mållægter, for der-
Træsamlinger og lette konstruktioner
Udlægning af forlagsklodser, murremme,
bjælker og veksler.
1. Murrem
Træsamlinger og lette konstruktioner
Mållægteforlængdemål
Gennemgående bjælker udlægges, og opmærk-
Træsamlinger og lette konstruktioner
h
Figur 180. Lige trempelblad
Kæmningsdybderpå rem og bjælker
Træsamlinger og lette konstruktioner
Kiler anvendt som forstrygningsspån
Forstrygningskiler indstilles
Rem + bjælke
Renskæringaf bjælker
Renskæringaf murrem
Nedkæmningsko
Forlagsklodser
Træsamlinger og lette konstruktioner
Forstrygningskilerne er slanke kiler, der an-
vendes til at afskrive kæmningsdybden efter.
Fig. 181 viser, hvordan kæmningskoen lægges
Træsamlinger og lette konstruktioner
skråbånd
fodrem
overrem
kopbånd
1.Lige tap
2. Fodrem, overrem og stolper
3. Skrå overskramning
4. Skråbånd/løsholt og kopbånd
1. Profil - A
a.Længdemål afsættes efter mållægte fra
b. Øvrige mål efter målskitse.
c. Der tegnes kun de nødvendige profil-
linjer.
2. Fodrem, overrem og stolper- B
a.Tømmerstykkerne nummereres - for at
undgå fejltagelser.
b. Bemærk "tilridsning for skæv tømmer"
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 184. Skitse A
Opsnøring på profil ellerplan
Træsamlinger og lette konstruktioner
ligger midt over midtlinjen.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
4
3
5
3
Dørbenævnelser, karm og dør
Fyldingsdør(Dannebrog)
En almindelig fyldingsdør, hvor fyldingerne er
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Rammedørtil glas
også anvendes som indvendig dør.
Fyldingsdør, hvor fyldingen kan være af både
Bruges mest som udvendig dør.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Revler
Skrårevler
Træsamlinger og lette konstruktioner
Vinduesramme og sprosse, målsat
Træsamlinger og lette konstruktioner
Vindue
Vinduesbenævnelser. Vindue og karm
Træsamlinger og lette konstruktioner
tapstykke
stykke
En hurtig samling, der ser godt ud, da geringen
Træsamlinger og lette konstruktioner
Tapstykke
Slidsstykke
Tapstykke
Træsamlinger og lette konstruktioner
Hulstykke
Tapstykke
Hulstykke
Tapstykke
HulstykkeTapstykke
Figur 211
Træsamlinger og lette konstruktioner
5 mm svindfas
Smig1:1210
2aaa
Smig, karmsinker
med glidebryst
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Kiler
Termoruder skal monteres med klodser.
Opklodsningen har3 funktioner
1. Bæreklodser overfører belastningen fra
Træsamlinger og lette konstruktioner
Fast vindue eller skydedør
Side/bundhængt
Bund eller tophængtVippe
Bæreklodser. . . . . . .
Støtteklodser. . . . . . .
Transportklodser. . . .
Træsamlinger og lette konstruktioner
breddesvind. Ingen krumning
Figur 225. Kvartskårne brædder: Lille breddesvind.
Figur 226. Kvartskårne brædder. Svag bugtning
Figur 227. Marvkløvede sidebrædder: Stort bredde-
svind. Stor krumning
Figur 229. Sidebrædder: Stort breddesvind. Stor krum-
Figur 230. Sidebrædder: Stor bugtning
Figur 231. Kløvede sidebrædder. Mindst mulig bredde-
Ved opfugtning fås kvældning og krumninger
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Derertre hovedtyper
1.Terrændæk (gulv på jord)
2. Gulvkonstruktioner over kryberum
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 234. Terrændæk
Terrændæk
Derfindes 3 hovedtyper
1. Massiv terrændæk
2. Lagdelt terrændæk
3. Strøkonstruktion
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 239. Strøkonstruktion
Træsamlinger og lette konstruktioner
Figur 242. Bærende del af træbjælker
Bjælker- strøer
Generelle krav
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
valg af materialer.
Træs brandmodstandsevne
Træsamlinger og lette konstruktioner
Alle gulvkonstruktioner skal være udført og
Træsamlinger og lette konstruktioner
2. Vanddampe indefra
Vanddampe indefra hidrørende fra madlav-
vand pr. døgn.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Membran under fugtfølsomme materialer.
Træsamlinger og lette konstruktioner
Varmeisolering
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
U-værdien fortæller, hvor godt en bestemt kon-
struktion isolerer. Jo lavere U-værdi, desto
U-værdien angiver, hvor stor varmemængde,
der pr. time strømmer igennem 1 m
Måling
Beregning
Ved beregning må man kende varmelednings-
Lydforhold
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Tallene på tegningen svarer til nr. på lektions-
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
og derunder,
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
struktion og valg af materialer.
Træs brandmodstandsevne
Træsamlinger og lette konstruktioner
Alle bygningskonstruktioner skal være udført
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Varmeisolering
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
U-værdien fortæller, hvor godt en bestemt kon-
struktion isolerer. Jo lavere U-værdi, desto
U-værdien angiver, hvor stor en varmemængde
der pr. time strømmer igennem 1 m
struktion,når
Måling
Beregning.
Ved beregning må man kende varmelednings-
Lydforhold
Træsamlinger og lette konstruktioner
Træsamlinger og lette konstruktioner
Tallene på tegningen svarer til nr. på lektions-
Bjælker 83, 111
Træsamlinger og lette konstruktioner
Stikord

Приложенные файлы

  • pdf 11229249
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий