програма 2017


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ»
ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ МЕДИКІВ ТЕРНОПІЛЛЯ
РАДА МОЛОДИ ВЧЕНИХ ТДУ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТДМУ
XХІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ
КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ПРОГРАМА КОНГРЕСУ
24-26 квітня 2017 року
Тернопіль
“Укрмедкнига”
2017
Організаційний комітет:
Голова:
Ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», д-р мед. наук, проф. М. М. Корда
Заступники голови:
проректор з наукової роботи ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,
д-р біол. наук, проф. І. М. Кліщ
куратор НТС, канд. мед. наук, доц. Л. П. Мазур
Члени організаційного комітету:
Асистент С. В. Кучер
cтуденти:
К. Галей
Л. Ровецька
М. Рябоконь
І. Креденсар
М. Муцяк
О. Мартиняк
І. Ястремська
Р. Клос
І. Пастушина
О. Ющак
І. Года
А. Дінков
Р. Боймиструк
М. Бандрівський
А. Мацько
Ю. Яриш
К. Бунт
І. Стецюк
Л. Данилюк
Г. Прокопишин
В. Прохорчук
Р. Балич
Р. Ярославіцький
М. Ониськів
А. Корбило
А. Ковальчук
В.Палига
Л. Стасишин

РЕЄСТРАЦІЯ
23 квітня 2017 р.
0900-2000 – реєстрація учасників (ННІ Медико-біологічних проблем)
24 квітня 2017 р.
0700-1000 _ НОК ” Червона калина ”, смт. Дружба, Теребовлянського району, Тернопільської області
ПЛАН РОБОТИ КОНГРЕСУ
24 квітня 2017 р. ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ КОНГРЕСУ
1000-1130 – Відкриття конгресу. І пленарне засідання
1130-1300– Секційні засідання
1300-1400 – Обід
1400-1530 – Секційні засідання
1530-1600 – Брейк-кава
1600-1730 – Секційні засідання
1800- 2200 – Дружня вечеря
25 квітня 2017 р. ДРУГИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ КОНГРЕСУ
0900-1145 – Секційні засідання
1145-1200 – Брейк-кава
1200-1300 – Лекція доц. Małgorzata Mulak (Вроцлавський медичний університет)
1300-1400 – Обід
1400-1730 – Секційні засідання
1800- 2200 – Mindgame
26 квітня 2017 р. ТРЕТІЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ КОНГРЕСУ
0900-1145 – Секційні засідання
1145-1200 – Брейк-кава
1200-1300 – Секційні засідання
1300-1400 – Обід
1400-1530 – Секційні засідання
1530 -1700 – ІІ пленарне засідання. Закриття конгресу
1800- 2200 – Конгресівка
Доїзд учасників до конгрес-центру здійснюється транспортом медичного університету, від адміністративного корпусу (м.Тернопіль, Майдан Волі,1 ),
згідно графіку.

Дата Година ЛАЗ Неоплан
23.04.17 1500 З Тернополя в НОК 2100 З Тернополя в НОК З Тернополя в НОК
24.04.17 700 З Тернополя в НОК 745 З НОК в Тернопіль 830 З Тернополя в НОК З Тернополя в НОК
1230 З НОК в Тернопіль
1300 З Тернополя в НОК
1400 З НОК в Тернопіль 1700 З Тернополя в НОК 1800 З НОК в Тернопіль
2300 З НОК в Тернопіль 25.04.17 800 З Тернополя в НОК З Тернополя в НОК
900 З НОК в Тернопіль З НОК в Тернопіль
1100 З Тернополя в НОК 1300 З Тернополя в НОК
1400 З НОК в Тернопіль 1730 З Тернополя в НОК З НОК в Тернопіль
2200 З НОК в Тернопіль 26.04.17 800 З Тернополя в НОК З Тернополя в НОК
1200 З НОК в Тернопіль З НОК в Тернопіль
1300 З Тернополя в НОК
1430 З Тернополя в НОК 1700 З НОК в Тернопіль
2200 З НОК в Тернопіль 27.04.17 Виїзд учасників
900 З НОК в Тернопіль З НОК в Тернопіль
РОБОЧІ СЕКЦІЇ
Секція ”КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ”
24 квітня 2017 р. - 1130 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, актовий зал
стор. 8
Секція ”ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ЕНДОКРИНОЛОГІЯ”
24 квітня 2017 р. - 1130 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, конференц-зал
стор. 12
Секція ”ПЕДІАТРІЯ”
24 квітня 2017 р. - 1130 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, зелений зал
стор. 15
Секція ”МОРФОЛОГІЯ В НОРМІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТІ”
24 квітня 2017 р. - 1130 – 1300
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
стор. 18
Секція ”ГЕМАТОЛОГІЯ, ОНКОЛОГІЯ, РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА”
24 квітня 2017 р. – 1130 – 1300Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
стор. 20
Секція ”ПУЛЬМОНОЛОГІЯ, ФТИЗІАТРІЯ”
24 квітня 2017 р. – 1400 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
стор. 22
Секція ”ПАТОЛОГІЧНА МОРФОЛОГІЯ, СУДОВА МЕДИЦИНА”
24 квітня 2017 р. - 1400 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
стор. 24
Секція ”ХІРУРГІЯ, МАЛОІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ, ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ”
25 квітня 2017 р. – 900 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, актовий зал
стор.26
Секція ”АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ”
25 квітня 2017 р. - 900 – 1730
Конгрес-ценр НОК ” Червона калина ”, конференц-зал
стор.29
Секція ”ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА”
25 квітня 2017 р. - 900 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, зелений зал
стор.32
Секція ”ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”
25 квітня 2017 р.- 900 – 1200
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
стор. 35
Секція ”ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ, ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ,
АЛЕРГОЛОГІЯ, КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО”
25 квітня 2017 р. - 900 – 1200
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
стор. 37
Секція ”ОРТОПЕДІЯ, ТРАВМАТОЛОГІЯ”
25 квітня 2017 р. – 1400 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
стор. 39
Секція ”МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, РЕАНІМАТОЛОГІЯ,
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ”
25 квітня 2017 р. - 1400 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
стор. 40
Секція ”ФАРМАКОЛОГІЯ, ФАРМАЦІЯ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1530
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, конференц-зал
стор. 41
Секція ”СТОМАТОЛОГІЯ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1300
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, актовий зал
стор. 44
Секція ”ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА,
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА, ООЗ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1530
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, зелений зал
стор. 46
Секція ”НЕВРОЛОГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1200
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
стор. 49
Секція ”ПСИХІАТРІЯ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1200
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
стор. 51
Секція ”БІОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ”
26 квітня 2017 р. – 1200 – 1530
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
стор. 53
Секція ”ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ”
26 квітня 2017 р. - 1200 – 1530
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
стор. 55
Регламент доповідей: усна – 7 хв, стендова – 3 хв, обговорення – 3 хв
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
24 квітня 2017 р. – 1000 - 1130
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”
ГОЛОВА: Галей Катерина – студентка 5 курсу медичного факультету, голова ради наукового товариства студентів
КУРАТОРИ:
- д-р мед. наук, проф. М. М. Корда – ректор ТДМУ;
- д-р мед. наук, проф. О. Л. Ковальчук – перший проректор з науково-педагогічної роботи;
- д-р мед. наук, проф. А. Г. Шульгай – проректор з науково-педагогічної роботи;
- д-р біол. наук, проф. І. М. Кліщ – проректор з наукової роботи;
- д-р мед. наук, проф. С. Й. Запорожан – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи;
- доц. Małgorzata Mulak (Вроцлавський медичний університет);
- канд. мед. наук, доц. О. О. Шевчук – керівник наукового відділу;
- канд. мед. наук, доц. Л. П. Мазур – куратор студентського наукового товариства;
- асистент С. В. Кучер.– голова ради молодих вчених;
- І. О. Стецюк – голова студентської ради.
Порядок денний:
1. Урочисте відкриття конгресу;
2. Привітальне слово ректора університету проф. М. М. Корди;
3. Вітальні виступи гостей конгресу;
4. Обговорення організаційних питань роботи конгресу.
РОБОТА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КОНГРЕСУ
Секція ”КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ”
24 квітня 2017 р. - 1130 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, актовий зал
Голова: Марія Джула, лікар-інтерн
Куратори:
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, д-р мед. наук,
проф. Сміян Світлана Іванівна;
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, д-р мед. наук,
проф. Мартинюк Лілія Петрівна;
завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, д-р мед. наук,
проф. Швед Микола Іванович;
-завідувач кафедри терапії і сімейної медицини ННІПО, д-р мед. наук,
проф. Гребеник Мар’ян Васильович;
проф. кафедри внутрішньої медицини № 1, д-р мед. наук,
проф. Ярема Надія Іванівна;
доц. кафедри внутрішньої медицини № 1, канд. мед. наук
Радецька Людмила Володимирівна;
доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, канд. мед. наук,
доц. Сидоренко Оксана Леонідівна;
асистент кафедри внутрішньої медицини № 3, канд. мед. наук
Ружицька Оксана Олександрівна;
асистент кафедри внутрішньої медицини № 3, Вонс Людмила Зеновіївна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Бенів Мар׳ яна
ПЕРЕБІГ ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Берегуляк Марта, Лужецька Ірина
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК VД СТАДІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Бєлінський М., Томин І., Василишин А.
ЗНАЧЕННЯ ШКАЛИ SYNTAX II У ВИРІШЕННІ МЕТОДУ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Васенко Михайло, Сірант Ірина
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА НИРКОВО-ЗАМІСНІЙ ТЕРАПІЇ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Верхоланцев Дмитро, Демчишин Ярослав
КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ АРТРАЛГІЇ ТА МАНІФЕСТАЦІЇ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ У ХВОРИХ ІЗ СУГЛОБОВИМ СИНДРОМОМ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Вишневська Діана, Проць Ірина
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФАРМАДИПІНУ ПРИ НЕУСКЛАДНЕНОМУ ГІПЕРТОНІЧНОМУ КРИЗІ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Вріщ Оксана, Сердулець Юлія, Телекі Яна
ПОРУШЕННЯ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННІ ЛІПІДІВ ТА БІЛКІВ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ, ПОЄДНАНИЙ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2, ОЖИРІННЯМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Гринчишина Ганна, Гохкаленко Ірина
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕЗІЮ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Динис Т., Онищук М.
ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Доскалюк Богдана, Попович Лілія
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПОЄДНАНУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Карапутна І., Бідочка О., Василишин В.
ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ХВОРИХ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Картава Юлія
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА КАРДІОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ КСЕНОНУ В ЯКОСТІ АНЕСТЕТИКА
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Ковбаса Надія
РИЗИК ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ І ГЕМОРАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Колочко Вікторія, Шеметюк Ірина, Кацитадзе Ігор
ВПЛИВ ЛЕВОСИМЕНДАНУ НА НИРКОВУ ТА ПЕЧІНКОВУ ФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА, УСКЛАДНЕНОГО КАРДІОГЕННИМ ШОКОМ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Назарова Марина
РІВЕНІ С-РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ У ХВОРИХ ІХС ІЗ ПІСЛЯІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ЛАБОРАТОРНИХ МАРКЕРІВ АФС
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Нгуен Тхи Лиен
СВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗИСТИНОМ И АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
Павлічук Єлизавета, Паніч Роман, Філоненко Марина
ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА РІВЕНЬ НАТРІЙУРЕТІЧНОГО ПЕПТИДУ ТИПУ B У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
Петелицька Любов
РІВЕНЬ АЛЬФА-АКТИНУ-2 У ХВОРИХ НА ПЕРВИННІ СИСТЕМНІ НЕКРОТИЗИВНІ ВАСКУЛІТИ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Синиця Юлія, Паламар Сава
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КВЕРЦЕТИНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОДАГРУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Соловій Романа, Василишин Андріана
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ОСЦИЛОГРАФІЧНИМ (MICROLIFE BP W200 Afib) І МЕХАНІЧНИМ МЕТОДАМИ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Стахова Аліна
ОЦІНКА ДОМЕНІВ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ПОШУК МОЖЛИВИХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ІЗ ПОКАЗНИКАМИ АКТИВНОСТІ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Табас Петро, Фещенко Богдан
ОЦІНКА АНТИТРОМБОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Фещенко Богдан, Табас Петро
ВИПАДОК РЕФРАКТЕРНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У МОЛОДОЇ ЖІНКИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Філюк Андрій
ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА ХРОНІЧНА ХВОРОБА НИРОК VД СТАДІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Франчук Максим, Регалюк Валентина, Франчук Уляна
ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ ПРИ ПОДАГРІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Шеметюк Ірина, Колочко Вікторія, Кацитадзе Ігор
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАЦІЇ АНТИАРИТМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОТИВАГУ МОНОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Юркевич М., Ромаш І.
ПРОГРЕСУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Якимчук М.
МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУЮЧА ДІЯ ЛІПОФЛАВОНУ ПРИ ПОЛІТРАВМІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Яремко Ірина
БІОЛОГІЧНА ТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ АНКІЛОЗУЮЧОГО СПОНДІЛОАРТРИТУ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Ighorodje Diodemise Amos
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) FIRST PRESENTING WITH DEMYLINEATING SYNDROME (LUPUS SCLEROSIS)
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Rabin Basnet
FREQUENCY OF OCCURRENCE OF DIFFERENT TYPES OF ORTHOSTATIC REACTIONS OF BLOOD PRESSURE IN HEALTHY VOLUNTEERS
V.N. Karazin Kharkiv National University, School of Medicine,
Kharkiv, Ukraine
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Луньова Ірина, Ониськів Михайло
СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕРЦЕВОГО РИТМУ В ОСІБ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА АВТОНОМНИМ РІВНЯМИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Медвідь Ігор, Герасимець Ірина
КЛІНІЧНІ ТА ПСИХО-ЕМОЦІЙНІ ЕФЕКТИ ВКЛЮЧЕННЯ МЕБІКАРУ ДО ЛІКУВАННЯ КОМОРБІДНИХ СОМАТИЧНИХ ПАТОЛОГІЙ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Муц Ольга
ОСОБЛИВОСТІ ДІАСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ІХС З ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ТА З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Popovych Lilija, Doskaljuk Bohdana
PECULIARITIES OF CLINICS AND TREATMENT OF DORSALGIA OF OLDER-AGED PATIENTS
SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University"
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Секція ”ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ЕНДОКРИНОЛОГІЯ”
24 квітня 2017 р. - 1130 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, конференц-зал
Голова: Боб Оксана, лікар-інтерн
Куратори:
-завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, д-р мед. наук,
проф. Пасєчко Надія Василівна;
завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини , д-р мед. наук, проф. Бабінець Лілія Степанівна;
доцент кафедри внутрішньої медицини № 1, канд. мед. наук,
доц. Смачило Ірина Володимирівна;
доцент кафедри внутрішньої медицини № 2, канд. мед. наук,
доц. Лихацька Галина Василівна;
доцент кафедри внутрішньої медицини № 1, канд. мед. наук,
доц. Наумова Людмила Валеріївна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Боб О., Чукур П.
БРОНХООБСТРУКТИВНИЙ СИНДРОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Брижук І.
РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
м. Житомир, Україна
Вега Надія, Михайлів Леся
ДОСЛІДЖЕННЯ СКОРОТЛИВОЇ ФУНКЦІЇ ЖОВЧЕВОГО МІХУРА
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Гладенька О.
ОЦІНКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ГЛІКЕМІЇ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ
ВДНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Гунько Ганна
ІМУНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА НАЖХП
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Дигодюк Ю., Галицька В., Кравчук Ю.
РІВЕНЬ ТИРЕТРОПНОГО ТА ТИРЕОЇДНИХ ГОРМОНІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛЕВОТИРОКСИНУ У ХВОРИХ З ОБ`ЄМНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Дубова Юлія, Ястремська Ірина, Смачило Анастасія
СТАН КИШКОВОГО МІКРОБІОЦЕНОЗУ У ХВОРИХ ІЗ ПАНКРЕАТОГЕННИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Кінащук Ілонна, Гончарук Людмила
КОРЕКЦІЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЯХ, СПРИЧИНЕНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Козак Ольга
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського МОЗ України"
м. Тернопіль, Україна
Крицький Т., Джула М., Кульчінська В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ ВІД СТУПЕНЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Кулікова Катерина, Підкова Анастасія
ТЕНДЕНЦІЯ ВИНИКНЕННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ НА ФОНІ ГІПОФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ВПЛИВ ТИРЕОЇДНОГО ОЖИРІННЯ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Лозинська Л.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ НЕОПЛАЗІЙ ПРИ ХВОРОБІ КРОНА ТА ЧИННИКИ РИЗИКУ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Місюк Ольга, Яцунда Лілія
ДОБОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦД 2Т
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Олендр Назар, Шевчук Володимир, Телекі Яна, Оліник Оксана
ПОКАЗНИКИ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ ЗАЛЕЖНО ВІД ФЕНОТИПУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Палига Вікторія
ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З ПРОЛАКТИНОМАМИ НА ЕТАПІ ПЛАНУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Пікас Петро
ВПЛИВ HELICOBACTER PYLORI НА РОЗВИТОК ПОЛІПІВ У ШЛУНКУ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
м. Київ, Україна
Полюхович Любов, Марчук Юлія
ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНА ДІАГНОСТИКА І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ХОЛЕЛІТІАЗУ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ХОЛЕЦЕСТИТУ І ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТИПУ 2
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Пронюк Олена
ОЦІНКА ВПЛИВУ ТРИВАЛОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Рожко І., Стасюк Н.
ПОРУШЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ-ГО ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ І МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Рубльовський Віталій, Гончарук Людмила
ДЕЯКІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЙ, ІНДУКОВАНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ, З УРАХУВАННЯМ ПАТОГЕННИХ ШТАМІВ HELICOBACTER PYLORI
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Сімора Тетяна, Пилипів Марія, Гаврилюк Надія
ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛИ FIB-4 У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ДЛЯ ВІДБОРУ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ПЕЧІНКИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Стасів Ірина, Гринчишин Анастасія, Подруга Христина, Марусин Станіслав
ЕХОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА ЖОВЧЕВИВІДНИХ ПРОТОКІВ У СТУДЕНТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Ткаченко Тетяна
МЕТАБОЛІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ І ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Захарчук У.
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПЛІКАТОРА ЛЯПКО ТА α-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Мельник Наталія, Зінчук Валентина
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ПРОГРАМ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ІЗ СУПУТНЬОЮ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Секція ”ПЕДІАТРІЯ”
24 квітня 2017 р. - 1130 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, зелений зал
Голова: Шульгай Анна-Марія, лікар-інтерн
Куратори:
завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургіє , д-р мед. наук,
проф. Боярчук Оксана Романівна;
завідувач кафедри педіатрії №2, д-р мед.наук,
проф. Павлишин Галина Андріївна;
завідувач кафедри педіатрії ННІПО, д-р мед. наук,
проф. Банадига Наталія Василівна;
доцент кафедри педіатрії №2, канд. мед. наук Галіяш Наталя Богданівна;
доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургіє , канд. мед. наук,
доц. Синицька Віра Олексіївна;
доцент кафедри педіатрії №2, канд. мед. наук Никитюк Світлана Олексіївна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Баглай В., Костишин Н.
ВПЛИВ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Велічко В., Лобортас Ю.
РОТАЦИЗМ ЯК РІЗНОВИД ДИСЛАЛІЇ У ДІТЕЙ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Года Ілліана
СИНДРОМ КАРТАГЕНЕРА У НЕОНАТАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Дацюк Софія, Галіяш Наталія
АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ НСОУ ПЛАСТ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Демчишин Ярослав
ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D НА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Довга Ірина
КЛІНІКО–ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ МУКОВІСЦИДОЗУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Запухляк Вероніка
ЗДОРОВ'Я І СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
м. Львів, Україна
Карамян Артур
СТАН НИРКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ З ВЕЗИКО-УРЕТЕРАЛЬНИМ РЕФЛЮКСОМ ЗА ДАНИМИ ДОППЛЕРОГРАФІЇ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Костюк Юлія
ТРОМБОЗИ ТА ТРОМБОЕМБОЛІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Ліщинська Марія, Форостій Юля.
ІГРАШКИ В ЖИТТІ НАШИХ ДІТЕЙ
Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж»
м. Тернопіль, Україна
Матяшок Л.
КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ НИРКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ З ДІАБЕТИЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ CORRECTION OF RENAL HEMODYNAMICS IN CHILDREN WITH DIABETIC NEPHROPATHY
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Мількевич Тетяна, Гончарук Оксана, Харчук Ольга, Баньковський В’ячеслав
ОЦІНКА ЧАСТОТИ ВИЯВЛЕННЯ ОСТЕОПЕНІЇ У ПІДЛІТКІВ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Міщанчук Віктор
СИНДРОМ LOUIS-BAR ТА ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Панасюк Марія-Юлія, Левицька Соломія
ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ НА ҐРУНТІ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Панчук П., Сірак А., Муховська С.
ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННІЙ ФОРМІ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Пастушина Ірина, Ващишина Ольга
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВРОДЖЕНОЇ ВНУТРІШНЬОПЕЧІНКОВОЇ ГІПОПЛАЗІЇ У ДИТИНИ 3 РОКІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Пахарчук Даурія
ДИНАМІКА ВВР У ДІТЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РОЛЬ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ВАД НЕВРАЛЬНОЇ ТРУБКИ
Луцький базовий медичний коледж
м. Луцьк, Україна
Петреман Т.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ КЛІНІКО- ЛАБОРАТОРНО - ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ДІТЕЙ ІЗ ВИЯВЛЕНИМ ПІДВИЩЕННИМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Покришко Аліна
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГЕМОДІАЛІЗУ У ДІТЕЙ З НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЬЮ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Савич В.
МУКОПОЛІСАХАРИДОЗ ІІІ В ТИПУ: КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ, АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМАТИКА
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Сазонова Юлія, Моцаценко Крістіна
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АНТИБІОТИКОАСОЦІЙОВАНОЇ ДІАРЕЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Туницька Олена
ЧАСТО ХВОРІЮЧІ ДІТИ
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
м. Кременець, Тернопільська область, Україна
Федюк Мирослава
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ДІТЕЙ З ОРГАНІЧНОЮ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Ястремська Ірина, Кушнір Богдан, Боярчук Оксана, Шувар Антін
ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПЕРВИННИМИ ІМУНОДЕФІЦИТАМИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Iman Jasim Elttayef
COMMON RISK FACTORS OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN IN TERNOPIL REGION
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Rabin Basnet
PECULIARITIES OF CLINICAL AND LABORATORY PRESENTATION OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN PATIENTS WITH DIFFERENT GENOTYPE OF B12-ASSOCIATED METHIONINE SYNTHASE
V. N. Karazin Kharkiv National University, School of Medicine,
Kharkiv, Ukraine
Shafqat Ishfaq, Szurlej Magdalena
THE ROLE OF UNIVERSAL SALT IODIZATION IN PREVENTING OF IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN NEONATES: THE EXPIRIES OF TWO STATES OF INDIA
Pediatrics Department #2
Scientific Supervisor - Associate Professor PhD. Furdela V.B.
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Секція ”МОРФОЛОГІЯ В НОРМІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТІ”
24 квітня 2017 р. - 1130 – 1300
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
Голова: Кланца Микола, аспірант кафедри анатомії людини
Куратори:
завідувач кафедри анатомії людини, д-р мед. наук,
проф. Герасимюк Ілля Євгенович;
завідувач кафедри гістології та ембріології, д-р біол. наук,
проф. Волков Костянтин Степанович;
завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією, д-р мед. наук, проф. Гнатюк Михайло Степанович;
доцент кафедри гістології та ембріології, д-р біол. наук,
доц. Небесна Зоя Михайлівна;
доцент кафедри анатомії людини, канд. мед. наук,
доц. Боймиструк Ігор Іванович.
УСНІ ДОПОВІДІ
Бандас Ірина
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ, НИРОК ТА СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК ДІоксиду кремнію ТА АЦЕТАТУ СВИНЦЮ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Білецький Денис
МОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ СУДИН МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИВУШНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Борозняк Мар’яна
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ОДНОГО РОКУ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Вацик Марина
ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ НА СТРУКТУРНУ РЕООРГАНІЗАЦІЮ КРОВОНОСНИХ СУДИН ЛЕГЕНЬ ЩУРІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Гліва О.
МОРФОДЕНСИТОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНОКЛІТИННИХ НЕЙРОНІВ ГІПОТАЛАМУСУ ПРИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Запорізький державний медичний університет
м. Запоріжжя, Україна
Грицак Христина, Панченко Світлана, Сушко Юрій
ЛЕГЕНЕВІ БУЛИ, ЯК ПРИЧИНА СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСУ
ЛНМУ імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Добровольська О., Мар’єнко Н.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ МОЗОЧКА ПРИ ГОСТРИХ ПОРУШЕННЯХ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ПОЗАМОЗОЧКОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Ільків Оксана
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЯЄЧОК ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОСТСТРУМЕКТОМІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Котляренко Лідія, Ярема Оксана
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ УРАЖЕННЯ АЛЮМІНІЙ ХЛОРИДОМ ПОРОЖНЬОЇ ТА КЛУБОВОЇ КИШОК
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Мар’єнко Наталія, Галайда Аріна, Кравченко Максим
ІНДИВІДУАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОВЕРХНЕВОЇ СУДИННОЇ МЕРЕЖІ МОЗОЧКА ЛЮДИНИ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Онищук Захар
ПРОТИРАКОВА АКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ КІЛЕРІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Чайковський Сергій, Копитчак Софія, Кращенко Михайло
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ КЛІТИН ЛАНГЕРГАНСА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТІЛЬНІЙ ТЕРМІЧНІЙ ТРАВМІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Секція ”ГЕМАТОЛОГІЯ, ОНКОЛОГІЯ, РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА”
24 квітня 2017 р. – 1130 – 1300
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
Голова: Кульчінська Вероніка, лікар-інтерн
Куратори:
-завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини, д-р мед. наук, проф. Галайчук Ігор Йосифович;
-професор кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини, д-р мед. наук, проф. Жулкевич Ігор Валентинович;
доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини, канд. мед. наук, доц. Угляр Юрій васильович;
-доцент кафедри внутрішньої медицини № 1, канд. мед. наук,
доц. Гаврилюк Михайло Євгенович.
УСНІ ДОПОВІДІ
Конар Рімма, Пайкош Микола
ДОСВІД РОБОТИ МАМОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ
Ужгородська міська поліклініка
м. Ужгород, Україна
Костюченко Є., Мотузюк І., Сидорчук О.
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЛІПОФІЛІНГУ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Крупач Андрій, Кравець Ростислав
КОРРЕЛЯЦІЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ОЗНАК ЗМІН В ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ І СЕРЦІ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
«Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Луцик Сергій, Литвиненко Дарина
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ЗНЕБОЛЕННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ ІМУНОСУПРЕСІЇ
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Марчевська Ярослава
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗДОЯКІСНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТИМУСА
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Мельник Олексій, Жураховська Ольга
ЦИТОГЕНЕТИКА РАКУ. НОВІ ПІДХОДИ У ВИЗНАЧЕННІ ХРОМОСОМНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ЛІМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ОНКОХВОРИХ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Мних О.
ДИНАМІКА ЗМІН ТРАБЕКУЛЯРНОГО КОМПОНЕНТА ХРЕБЦІВ У ЧОЛОВІКІВ ХВОРИХ НА ЛІМФОМИ У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Подважук Ольга, Романюк Леся
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЛЕГЕНЕВИХ МЕТАСТАЗІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДЕОАСИСТОВАНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Туманова Олена
МАСТОПАТІЇ У ПАЦІЄНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ПІСЛЯ ОРГАНОЗБЕРЕЖНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Batachenko Sergii
DEVICE FOR THE INTEGRATED EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF FOODS
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
Kharkiv, Ukraine
Секція ”ПУЛЬМОНОЛОГІЯ, ФТИЗІАТРІЯ”
24 квітня 2017 р. – 1400 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
Голова: Ярославіцький Роман, студент медичного факультету
Куратори:
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, д-р мед. наук, проф. Андрейчин Сергій Михайлович;
професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, д-р мед. наук, проф. Грищук Леонід Андрійович;
професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, д-р мед. наук, проф. Корнага Світлана Іванівна;
доцент кафедри внутрішньої медицини №2, канд. мед. наук,
доц. Лепявко Андрій Андрійович;
доцент кафедри внутрішньої медицини №1, канд. мед. наук,
доц. Боб Анжела Олегівна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Гладиш Назарій
ЧАСТОТА І ХАРАКТЕР ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПАЦІЄНТІВ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЗА ДАНИМИ МІЖОБЛАСНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Кучер Світлана
ЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ МЕТОДІВ ОБСТЕЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ХОЗЛ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Литвинюк О., Голошивець О.
ТУБЕРКУЛЬОЗ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Марченко Ганна, Кухарівська Юлія, Галан Ірина, Потайчук Володимир
ПЕРЕНОСИМІСТЬ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Мельник Лариса, Рудчик Ярослав
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Пікас Галина
ЗАСТОСУВАННЯ СОЄВИХ ПРОДУКТІВ У ХАРЧУВАННІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Попович Юлія, Лісних Руслан, Шевченко Олексій
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ ТРИВОГИ ТА ДЕПРЕСІЇ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХРОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ACOS – СИНДРОМ
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Прядун Дмитро, Галан Ірина, Марченко Ганна
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АМІАКУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛІНІЧНОЇ ФОРМИ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Borzykh Yanina
ASTHMA AND GERD: PATIENT’S QUALITY OF LIFE AND CONTROL PROBLEMS
SHEI “Poltava Ukrainian State Medical and Dental Academy”
Poltava, Ukraine
Прокопишин Галина
СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА МУЛЬТРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Сахелашвілі-Біль Ольга, Штибель Ганна
КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
ДВНЗ “Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького”
м. Львів, Україна
Скрипник Юлія, Гузенко Альона
ПАТОЛОГІЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ : ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДАНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Табас Петро, Клос Романія, Окусок Оксана
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З ТОКСИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ПЕЧІНКИ В ПРОЦЕСІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Шувар Антін, Саноцька Марія, Кушнір Богдан, Ястремська Ірина
ТУБЕРКУЛЬОЗ ТРАВНОГО КАНАЛУ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Bhuyan Atreyi, Dharitree Senapati, Mlynarczyk Aleksandra, Lepyavko Andriy
COMORBIDITY IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Шевченко Олексій, Попович Юлія, Лісних Руслан
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХНА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХРОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ACOS – СИНДРОМ
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Секція ”ПАТОЛОГІЧНА МОРФОЛОГІЯ, СУДОВА МЕДИЦИНА”
24 квітня 2017 р. - 1400 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
Голова: Орел Юрій Миколайович , доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною (зав. секційним курсом)
Куратори:
завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, д-р мед. наук, проф. Боднар Ярослав Ярославович;
професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, д-р мед. наук, проф. Сельський Петро Романович;
доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, канд. мед. наук, доц. Франчук Валентин Васильович;
доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, канд. мед. наук, доц. Волошин Володимир Дмитрович.
УСНІ ДОПОВІДІ
Гайнутдінова Ганна
ПРОФЕСОР М. Д. ПИЛЬЧИКОВ: СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ЙОГО ТРАГІЧНОЇ СМЕРТІ
ХНМУ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Гарвасюк Олександра
АКТИВНІСТЬ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ В ТРОФОБЛАСТІ ПЛАЦЕНТИ З ПЕРЕДЧАСНИМ ДОЗРІВАННЯМ У ВАГІТНИХ НА ФОНІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ У ТЕРМІН ГЕСТАЦІЇ 33-36 ТИЖНІ
Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"
м. Чернівці, Україна
Драпак Христина, Гарвасюк Олександра
АКТИВНІСТЬ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ В ТРОФОБЛАСТІ У ВАГІТНИХ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ПЛАЦЕНТИ З НОРМАЛЬНИМ ДОЗРІВАННЯМ ПЛАЦЕНТИ У ТЕРМІН ГЕСТАЦІЇ 33-36 ТИЖНІВ
Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"
м. Чернівці, Україна
Іліка Віталій
ОЦІНКА ДЕЦИДУОЦИТІВ БАЗАЛЬНОЇ ПЛАСТИНКИ ПЛАЦЕНТИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГІСТОХІМІЧНОЇ МЕТОДИКИ З БРОМФЕНОЛОВИС СИНІМ ЗА MIKEL CALVO
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Кисиличак Ю., Попович А.
АБСОЛЮТНА ЧАСТОТА ТА ВІДСОТОК МОРФОЛОГІЧНИХ ВАРІАНТІВ ДЕПОЗИТІВ КАЛЬЦІЮ В ФІБРИНОЇДІ БАЗАЛЬНОЇ ПЛАСТИНКИ
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Козюн Д., Дейнека Т.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТОНКОЇ КИШКИ І ПЕЧІНКИ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЛЮТЕНУ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Мазур Ярослав, Гарвасюк Олександра
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНИХ ГОРМОНІВ У ТРОФОБЛАСТІ ПЛАЦЕНТИ У ВАГІТНИХ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ПРИ ПЕРЕДЧАСНОМУ ДОЗРІВАННІ ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА У ТЕРМІН ГЕСТАЦІЇ 29-32 ТИЖНІ
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Марцинюк Ярина
НЕЗИДІОБЛАСТОЗ: КЛІНІКА І ПАТОМОРФОЛОГІЯ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Поліщук Юлія, Іліка Віталій
ВИВЧЕННЯ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ФІБРИНОЇДІ БАЗАЛЬНОЇ ПЛАСТИНКИ ПЛАЦЕНТИ ПРИ ЗАПАЛЕННІ ПОСЛІДУ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ВАГІТНИХ
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Романець Станіслав, Попович Андрій
ОЦІНКА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В СТІНЦІ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ТРАНСМУРАЛЬНОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Снігур Катерина, Попович Андрій
МІЛІГНІЗАЦІЯ ДЕРМОЇДНОЇ КІСТКИ В КАРЦИНОМУ МОНОКЛОНАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЇЇ МОРФОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Стойка Олександр, Щупак Роман, Желем Лук’ян, Кіндратів Ельвіра
ПАТОМОРФОЛОГІЯ АПУД-СИСТЕМИ ПРЯМОЇ КИШКИ ПРИ НЕСПЕЦИФІЧНОМУ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Чорноброва Тетяна, Коваль Марія, Сивокоровська Анастасія, Саркісова Юлія
ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНА ФІЛЬТРАЦІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-НЕОДНОРІДНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСМЕРТНОГО ІНТЕРВАЛУ
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Щепанська Іванна, Кіндратів Владислав, Максимів Христина
ГІСТОСПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ ЛЕЙКОПЛАКІЇ ШИЙКИ МАТКИ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Саян Галина
ПАТОЛОГІЯ АОРТИ: АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА ОСТАННІ 55 РОКІВ (1961-2015РР.) НА БАЗІ ЛЬВІСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО БЮРО
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Секція ”ХІРУРГІЯ, МАЛОІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ, ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ”
25 квітня 2017 р. – 900 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, актовий зал
Голова: Гусак Михайло, лікар-інтерн
Куратори:
завідувач кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Я. Ковальчука, д-р мед.наук, проф. Беденюк Анатолій Дмитрович;
завідувач кафедри хірургії №2, д-р мед. наук,
проф. Венгер Ігор Касянович;
завідувач кафедри загальної хірургії, д-р мед.наук,
проф. Дейкало Ігор Миколайович;
завідувач кафедри хірургії ННІ ПО, д-р мед. наук,
проф. Дзюбановський Ігор Якович;
професор кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Я. Ковальчука, д-р мед.наук, проф. Шідловський Віктор Олександрович;
доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, канд. мед. наук,
доц. Крицький Ігор Орестович;
доцент кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Я. Ковальчука, канд. мед. наук, доц. Мисак Андрій Іванович;
доцент кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Я. Ковальчука, канд. мед. наук, Якимчук Олена Анатоліївна;
асистент кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Я. Ковальчука Дзюбановський Олег Ігорович.
УСНІ ДОПОВІДІ
Буката Володимир, Данилюк Любомир, Лівшиць Максим, Довга Ірина
СТАН СИСТЕМНОЇ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ СПАЙКОВОЮ КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
м. Тернопіль, Україна
Буратинський Вадим
СПОСІБ СТЕПЛЕРНОЇ ГЕМОРОЇДЕКТОМІЇ У ХВОРИХ ІЗ ПОЄДНАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ АНОРЕКТАЛЬНОЇ ЗОНИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
м. Тернопіль, Україна
Варунків Степанія, Матіяш Олег, Рангулова Тетяна, Соловій Романа
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ШВИДКОЇ ТА ЯКІСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ КИСТОЗНИХ УТВОРЕНЬ У ДІВЧАТ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Васенко Михайло, Ковальчук Олексій
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО - НЕКРОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕРАПІЇ НЕГАТИВНИМ ТИСКОМ (NPWT) ТА КАПІКОРОМ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Жураховська Ольга, Мельник Олексій
ДІАГНОСТИКА ФІБРОЗУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Зварич Роман
МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ТРОМБОПРОФІЛАКТИКИ В ПЛАНОВІЙ ХІРУРГІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Калінчук Тетяна
ПОЛІПОЗ ПЕЙТЦА-ЄГЕРСА, ЯК ПРИЧИНА ТОНКО-ТОНКОКИШКОВОЇ ІНВАГІНАЦІЇ У ДОРОСЛИХ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Катеренчук Назарій
ВИНАХОДИ ШАМРАЄВСЬКОГО СЕМЕНА МИХАЙЛОВИЧА
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Качура Роман
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 70% ТА 96% ЕТИЛОВОГО СПИРТУ ПРИ СКЛЕРОТЕРАПІЇ КІСТОЗНОГО ВУЗЛОВОГО ЗОБУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Купчак Ярина-Софія
ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ. ГНІЙНИЙ ЕПІДУРИТ (ГЕ) ЯК ПРОЯВ СКЛАДНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ
ВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Луцик Сергій, Тетюра Дар’я
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ ДЛЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ В ХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Максименюк Д., Гринчук А., Гринчук Ф.
ЗМІНИ ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОЧЕРЕВИНИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНІТУ
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"
м. Чернівці, Україна
Рудковська А.
СЕПСИС З ГНІЙНИМ ЕПІДУРИТОМ ВНАСЛІДОК МІСЦЕВОЇ ГНІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ (ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ)
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Саенко Мария
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ЦИТОХРОМА CYP 2C9 В РАЗВИТИИ НПВП-ГАСТРОПАТИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
ГВУЗ «Харьковский национальный медицинский университет»
г. Харьков, Украина
Сімчук Дарія
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ВІЛЬНИХ ШКІРНО-ЖИРОВИХ ЛОСКУТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗОК У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Твердохліб Оксана, Макара Віталій, Говда Олександр
ДИНАМІКА РІВНЯ ПРОСТАТСПЕЦИФІЧНОГО АНТИГЕНУ У РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Скрипко Ю., Семенів І., Боліновська В.
ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ГІПОПАРАТИРЕОЗУ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОПОДНОЇ ЗАЛОЗИЗА ДОПОМОГОЮ НАНОКАРБОНУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Стеренчук Світлана
Переваги лапароскопічної холецистектомії над відкритою операцією
Луцький базовий медичний коледж
м. Луцьк, Україна
Сучок Світлана, Неймановський Євгеній, Овчарук Тетяна
СИНДРОМ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ У ДІТЕЙ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ І ТИПУ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Шаваров Іван, Галей Катерина
СИМУЛЬТАННІ ЛАПАРОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ НА ЖОВЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ ТА СУПУТНЮ ХІРУРГІЧНУ АБДОМІНАЛЬНУ ПАТОЛОГІЮ
Волинська обласна клінічна лікарня
м. Луцьк, Україна
Шкірко Святослав
Морфологічні основи порушень моторної функції початкових відділів тонкої кишки при гострому некротизуючому панкреатиті
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Bukata Volodymyr, Inusah Adams, Akingbade Oluwaseun Ola
CLINICAL EFFICIENCY OF DETOXIFICATION THERAPY IN PATIENTS OPERATED ON ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Ratnapala1 D.U.S., Onwuteaka2 K., Fyfe1 R., Keating1 R., McLaren1 S., Kane1 S., Sharp3 M., Walbaum1 D.
A retrospective study of PD catheter removals: the “pull technique” is simple, safe and frees space in operating theaters.
1Renal Unit, Aberdeen Royal Infirmary;
2I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
3Vascular Surgery, Aberdeen Royal Infirmary
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Барта Микола
ОЦІНКА БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДИКАХ ГЕМОРЇДЕКТОМІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Секція ”АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ”
25 квітня 2017 р. - 900 – 1730
Конгрес-ценр НОК ” Червона калина ”, конференц-зал
Голова: Франчук Марта, лікар-інтерн
Куратори:
завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1, д-р мед. наук,
проф. Маланчук Лариса Михайлівна;
завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2, д-р мед. наук,
проф. Геряк Світлана Миколаївна;
завідувач кафедри акушерства і гінекології ННІПО, д-р мед. наук,
проф. Бойчук Алла Володимирівна;
професор кафедри акушерства і гінекології,
д-р мед. наук Хміль Стефан Володимирович;
доцент кафедри акушерства і гінекології № 1, канд. мед. наук
Лимар Любов Євгенiвна;
доцент кафедри акушерства і гінекології № 1, канд. мед. наук
Маланчин Iрина Миколаївна;
доцент кафедри акушерства і гінекології № 2, канд. мед. наук
доц. Багній Наталія Іванівна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Багній Ліна, Альперин Лариса, Бавровська Людмила, Доброцик Патриція Клаудія
CУЧАСНІ ПІДХОДИ У ТЕРАПІЇ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Бенько Анастасія
ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ: ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ДРТ)
Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж»
м. Тернопіль, Україна
Брюханова Анастасія
РОЛЬ ЗАПАЛЬНОГО ФАКТОРУ В ЕТІОПАТОГЕНЕЗІ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Буднік Т.
РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Ващишина Ольга, Пастушина Ірина, Перчишин Вікторія
АНАЛІЗ ПРИЧИН ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Горяна Ірина, Турчак Марія, Стецевич Марта-Марія, Марценюк Іванна, Лужецька Ірина
АНАЛІЗ БІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ЖІНОК РАННЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ЕРОЗІЯМИ ШИЙКИ МАТКИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Демчишин Ярослав, Місюра Олександра
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ′ЯЗКІВ МІЖ РІВНЕМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА КРОВОТОКОМ В ЯЄЧНИКОВИХ АРТЕРІЯХ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ У РІЗНІ ФАЗИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Зайченко Тетяна
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СВІТЛОВОГО ДНЯ НА ХАРАКТЕР МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Козуб Софія , Сторож Богдан
Партнерські пологи
Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж»
м. Тернопіль, Україна
Колочун Наталія, Петиш Віталій, Боднар Оксана, Кулініч Ірина, Опришко Марія Олеся
ОСОБЛИВОСТІ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ- СТУДЕНТОК НА ТЛІ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Коцюба Юлія
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ЖІНОК М. ДУБНО ТА ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ
Вищий комунальний навчальний заклад «Рівненської обласної ради», «Дубенський медичний коледж»
м. Дубно, Україна
Кривицька Галина
БІОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВКОЛОПЛІДНИХ ВОД
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Лабівка Оксана
КОРЕКЦІЯ ДИСБІОЗУ ПІХВИ У ВАГІТНИХ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Лазебнік Юрій, Білан Аліна
АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЗНЕБОЛЕННЯ ПОЛОГІВ. ЗАСТОСУВАННЯ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ СТАДОЛУ
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Мартинюк Вікторія
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ У ЖІНОК З ФІБРОЗНО-КІСТОЗНОЮ МАСТОПАТІЄЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНЕТИЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ХВОРИХ ОСІБ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Пасічник Ольга Василівна
РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕБІГУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ПІЄЛОНЕФРИТОМ
Одеський національний медичний університет
м. Одеса, Україна
Пастушина Ірина, Ващишина Ольга, Панасюк Ольга
СТАН ПЛОДА У ЖІНОК З ДИСФУНКЦІЄЮ ПЛАЦЕНТИ НА ТЛІ ПІЄЛОНЕФРИТУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Петиш Віталій, Кулініч Ірина, Колочун Наталія, Боднар Оксана, Опришко Марія-Олеся
АНАЛІЗ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ- СТУДЕНТОК ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗВИХОВАННЯ ТНПУ ІМ. ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Рангулова Тетяна, Соловій Романа, Деленко Іванна
ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД ПРИ ХРОНІЧНІЙ ВЕНОЗНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ (ХВН)
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Романюк Леся, Подважук Ольга
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРЕНОШЕНОЇ ВАГІТНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФАКТОРІВ РИЗИКУ, КЛІНІКО-АНАМНЕТИЧНИХ ДАНИХ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Скорбач Елена, Дынник Александра, Лахно Юлия
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОДОВ ВНЕ ЛЕЧЕБНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
Франчук Марта, Кумпаненко Яна
СИНДРОМ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Франчук Уляна
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЖІНОК З НЕВИНОШУВАННЯМ В АНАМНЕЗІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Шворак М.
МІХУРОВИЙ ЗАНЕСОК ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПАТОЛОГІЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ. РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, СВОЄЧАСНА ДІАГНОСТИКА ТА ВАЖЛИВІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Kabemba K., Kayumba M.; Thaker N.
CASE REPORT: TWIN TO TWIN TRANSFUSION SYNDROME
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Секція ”ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА”
25 квітня 2017 р. - 900 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, зелений зал
Голова: Пастушина Ірина, студентка медичного факультету
Куратори:
ректор ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”, д-р мед. наук,
проф. Корда Михайло Михайлович;
завідувач кафедри медичної біохімії д-р мед. наук,
проф. Підручна Світлана Романівна;
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри нормальної фізіології,
д-р мед. наук, проф. Вадзюк Степан Несторович;
завідувач кафедри патологічної фізіології, д-р мед. наук,
проф. Бондаренко Юрій Іванович;
завідувач кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології,
д-р мед. наук, доц. Марущак Марія Іванівна;
завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики, д-р мед. наук,
доц. Криницька Інна Яківна;
доцент кафедри медичної біохімії, канд. біол. наук Яремчук Ольга Зеновіївна;
доцент кафедри медичної біохімії, канд. біол. наук Ярошенко Тетяна Ярославівна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Біскупська Наталія
ФОРМУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ЩУРІВ ПРИ АДРЕНАЛІНОВО-КАЛЬЦІЄВОМУ ПОШКОДЖЕННІ СЕРЦЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Брик Анастасія, Кузьмак Ірина, Яремчук Ольга
ВПЛИВ L-АРГІНІНУ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ГЕМОСТАЗУ ТА ПРООКСИДАНТО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Будзин Андрій, Вороновська Марія, Гвозд Мар’ян
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ АРГІНІН–NO–АРГІНАЗИ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ПРИ ВІС ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ ВІТАМІНОМ Е
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Вівсяник Юлія
ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ СТРЕСУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Герот Марія, Онисько Іван, Калин Яніна, Давиденко Ольга, Скрипник Тетяна, Балюк Ігор
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГЕНЕРАТОРНОЇ ЗДАТНОСТІ СІДНИЧНОГО НЕРВА ПІД ДІЄЮ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ, З ПОПЕРЕДНІМ ЙОГО ПОВНИМ ПЕРЕСІЧЕННЯМ ТА УШИВАННЯМ КІНЕЦЬ В КІНЕЦЬ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Гринів Надія
ВПЛИВ ТЮТЮНОВОГО ДИМУ НА СКЛАД КРОВІ У ЩУРІВ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Данилко Костянтин
МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Добровольська Олена, Ковальцова Марина
ЗМІНИ ЕНДОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА РІВНІ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ 12 І 4 У ЩУРІВ ТА ЇХ ПОТОМСТВА В УМОВАХ ДІЇ СТРЕСУ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Кант Шаші, Давидова Наталія
АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ СЛИНИ ЗДОРОВИХ ОСІБ РІЗНИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП ІНДІЇ
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Кузик Марія
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ЗА УМОВ СЕЛЕКТИВНОГО ТА НЕСЕЛЕКТИВНОГО ІНГІБУВАННЯ ЦОГ НА ТЛІ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО КОЛІТУ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Ланевич Дарія
ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІОКАРДУ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ У ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Литкін Дмитро, Фотеско Кирило, Краснощок Андрій
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕТРОЗОЛУ В ТЕРАПІЇ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
Національний фармацевтичний університет
м. Харків, Україна
Лудин Богдан, Білінський Ігор, Романюк Степан
ОСОБЛИВОСТІ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В СТІНЦІ ТОВСТОЇ КИШКИ В РАННІ ТЕРМІНИ ПОСТ-РЕЗЕКЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Мельник Наталя, Шинкарьов Антон
Доцільність застосування убіхінону у корекції статин-асоційованій міопатії
Національний фармацевтичний університет
м. Харків, Україна
Осінчук Роман, Ліснянська Наталя, Осінчук Роксолана, Мялюк Оксана
ДИНАМІКА АКТИВНИХ ФОРМ ОКСИГЕНУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЕНТЕРОКОЛІТІ НА ФОНІ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Рицик Ольга, Данилів Віталія, Іванків Лідія
ВМІСТ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ПІСЛЯ УРАЖЕННЯ ТЮТЮНОВИМ ДИМОМ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Скрипник Максим
ВПЛИВ ГЛУТАМАТ-ІНДУКОВАНОГО ОЖИРІННЯ НА М’ЯКІ ТКАНИНИ ПАРОДОНТУ ЩУРІВ ТА КОРЕКЦІЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН НАНОЦЕРІЄМ
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
м. Полтава, Україна
Табас Петро, Левчук Павло
Вивчення особливостей сну у осіб молодого віку
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Харченко Юрій,Стадник Леся,Сай Вадім
Зміна показників оксидативно-нітрозативного стресу у селезінці та легенях щурів за умов поєднаної дії L-цистеїну та індометацину
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Юріїв Катерина
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Яриш Юлія, Пелих Володимир
ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОЇ ГІПОКІНЕЗІЇ НА ЩУРІВ-САМИЦЬ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Ярославіцький Роман, Войтович Святослав, Воробель Ольга, Татарчук Людмила
ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ РІЗНОГО СПЕКТРУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
м. Тернопіль, Україна
Ясній Ольга
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕРЕБУДОВА НИРОК ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОДНОСТОРОННЬОГО ПОРУШЕННЯ КРОВОПОСТАЧАННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Vivchar Zoriana
FEATURES OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN SPLEEN IN TERMS OF THE CHRONIC NEOPLASTIC ENDOTOXEMIA
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Volynets Leonid
REHABILITATION MEDICAL SYSTEM BASED ON THE METHOD OF BIOFEEDBACK
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
Kharkiv, Ukraine
Saturska Uliana
CONNECTIVE TISSUE METABOLISM IN EXPERIMENTAL DIFFUSE ISCHEMIC NECROTIC CARDIOSCLEROSIS IN RATS WITH DIFFERENT RESISTANCE TO HYPOXIA TREATED BY TRIMETAZIDINE
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Мусієнко Андрій
КОРЕКЦІЯ КВЕРЦЕТИНОМ АДРЕНАЛІНОВО-КАЛЬЦІЄВОГО ПОШКОДЖЕННЯ СЕРЦЯ У ЩУРІВ-САМЦІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Ординський Юрій
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, ОКИСНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ СТРЕСУ У ТВАРИН З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ГІПОКСІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Перебейнос Оксана, Підвишенна Тетяна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА АВТОНОМНИМ РІВНЯМИ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Семенюк Олег
Вплив індометацину на стан функціональної активності еритроцитарної мембрани у щурів з експериментальним виразковим колітом
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Секція ”ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”
25 квітня 2017 р.- 900 – 1200
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
Голова: Бунт Катерина, студентка медичного факультету
Куратори:
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, д-р мед. наук,
проф. Андрейчин Михайло Антонович;
професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, д-р мед. наук Васильєва Наталя Аврумівна;
професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, д-р мед. наук Копча Василь Степанович;
професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, д-р мед. наук Галникіна Світлана Олександрівна;
доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, канд. мед. наук, доц. Шкільна Марія Іванівна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Балаж О.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕПАТИТУ А У ЖИТЕЛІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПЕРІОД АКТИВАЦІЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЧОГО ПРОЦЕСУ
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
м. Ужгород, Україна
Воробець Катерина
ВПЛИВ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ НА ОПОРНО-РУХОВУ СИСТЕМУ В ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ І МЕШКАНЦІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Голованова А.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ MICOBACTERIUM AVIUM COMPLEX НА ФОНЕ ВИЧ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Грибук Богдан, Динис Тетяна
ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЇ КАРЦИНОМИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ B
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Демчишин Ярослав, Верхоланцев Дмитро
ТРОМБОЦИТОПЕНІЯ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ HCV-ЕТІОЛОГІЇ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Дубина Катерина, Пирогова Катерина, Коваль Анна
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОПІСТОРХОЗУ В ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”
м. Полтава, Україна
Мельник Лариса
ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ТУБДИСПАНСЕРУ ЩОДО ХВОРОБИ ЛАЙМА
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Некрасова Юлія, Винокурова Ольга, Бондар Олександр
ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТАДІЇ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ БІОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Павлюк Мар’яна
ТРАНСМІСИВНІ ІНФЕКЦІЇ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Писаренко Геннадий
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОСТРАНЕННОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ GIARDIA LAMBLIA МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
Плювак Олег
КЛІНІЧНІ ТА ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОБОРЕЛІОЗУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Прокопишин Галина
ТЕРМОГРАФІЧНА КАРТИНА МЕЗОГАСТРІЮ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ І ПРИ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Тимчишин Наталія, Сівак Катерина
ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Томин Ігор, Бєлінський Микита, Василишин Андріана
ІМУНОМОДУЛЮЮЧА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСОНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОПЕРІЗУВАЛЬННИЙ ГЕРПЕС
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Яворська Катерина
ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ МОРФЕА, АСОЦІЙОВАНОЇ ІЗ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗОМ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Буклів Ірина, Кричка Марта, Мельник Діана
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАЛАХУ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ В М. ДОЛИНА (ВЕРЕСЕНЬ, 2016 Р.)
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Колесник Тарас, Крижанівська Тетяна, Вишневська Юлія
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Секція ”ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ, ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ,
АЛЕРГОЛОГІЯ, КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО”
25 квітня 2017 р. - 900 – 1200
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
Голова: Герасимюк Максим Ілліч, аспірант кафедри отоларингології, офтальмології та нейрохірургії
Куратори:
завідувач кафедри отоларингології, офтальмології та нейрохірургії
д-р мед. наук, проф. Яшан Олександр Іванович;
завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими д-р мед. наук, проф. Господарський Ігор Ярославович;
доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими канд. мед. наук, доц. Ястремська Світлана Олександрівна;
доцент кафедри акушерства та гінекології №2, канд. мед. наук,
доц. Корда Інна Володимирівна;
доцент кафедри отоларингології, офтальмології та нейрохірургії, канд. мед. наук,
доц. Турчин Микола Васильович;
доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими канд. мед. наук, доц. Мазур Людмила Петрівна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Калашнікова Ольга
ВИБІР МЕТОДУ РЕФРАКЦІЙНОЇ ХІРУРГІЇ У ВІЙСЬКОСЛУЖБОВЦІВ З АМЕТРОПІЄЮ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Коколин В.
ВПЛИВ ТЮТЮНОВОГО ДИМУ НА СТАН ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Похваленная В.
ВЛИЯНИЕ ДЕВИАЦИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Хлипняч Тетяна, Сучок Світлана
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ «СУХОГО ОКА» У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Joanna Przeździecka- Dołyk, Olaf Fuchs, Maciej Helemejko, Agata Niżankowska, Barbara Bukowska, Anna Bolanowska
THE EFFECTIVENESS OF INTRAVITREAL INJECTION OF TRIAMCINOLONE ACETONIDE IN THE TREATMENT OF MACULAR EDEMA
Wroclaw Medical University
Wroclaw, Poland
Господарська Соломія
ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА СТАН ПРОТИІНФЕКЦІЙНОЇ ОПІРНОСТІ В УЧНІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопільська гімназія ім. І.Я. Франка
м. Тернопіль, Україна
Єрохін Сергій
АНАЛІЗ РІВНЯ АЛЕРГЕНСПЕЦИФІЧНИХ IgE У ЖИТЕЛІВ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА 2015-2016 РОКИ
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
м. Полтава, Україна
Мазур Людмила, Багира Наталія
ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2011-2015 РР.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Мазур Людмила, Беркела Ірина
ПОШИРЕНІСТЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ЛІКУВАННЯ В РАХІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Середюк Марта-Андріана
ВПЛИВ ХАРЧОВИХ, ПОБУТОВИХ ТА ЛІКАРСЬКИХ АЛЕРГЕНІВ НА РОЗВИТОК АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ У СТУДЕНТІВ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Petronella Mazvaramhaka, Jennifer Acheampong
CHOLERA OUTBREAK IN URBAN AREAS OF ZIMBABWE AND GHANA
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Шевчук Вікторія
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради
м. Житомир, Україна
Chioma Mbaeri Shirley
MALARIA PREVALENCE AND PREVENTIOIN WITH THE USE OF INTERMITTENT PREVENTIVE TREATMENT IN SPECIALIST HOSPITAL SOKOTO NIGERIA
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Chizorom Precious Iwu
THE EFFECTS OF STRESS AND COPING TECHNIQUES AMONG NURSES IN TAMPERE UNIVERSITY HOSPITAL FINLAND
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Edwin Ocran, Gloria Owusu, Selina Kwabi Mensah
MALARIA IN PREGNANCY
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Секція ”ОРТОПЕДІЯ, ТРАВМАТОЛОГІЯ”
25 квітня 2017 р. – 1400 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
Голова: Гетманюк Віталій, студент медичного факультету
Куратори:
завідувач кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією, д-р. мед. наук, доц. Цвях Андрій Іванович;
доцент кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією,
канд. мед. наук, доц. Грубар Юрій Омелянович;
асистент кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією,
канд. мед. наук, Марченкова Наталія Олексіївна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Білоус С., Давиденко О., Галій З.
3D РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРЕЛОМІВ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ В КЛАСИЧНОМУ МІСЦІ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ПЛАНУВАННІ ОСТЕОСИНТЕЗУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Гетманюк Віталій
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТРАВМАТИЗМУ КИСТІ СЕРЕД ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА 2006 ТА 2016 РОКИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Джавадова Наргіз, Сморщок Ростислав, Андрушкевич Катерина
СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ІЗ ВІДКРИТИМИ ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК ГОМІЛКИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Доманский Андрей, Логачёв Владимир
Тактика хирургического лечение больных с огнестрельными ранениями локтевого сустава
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
м. Днепропетровск, Украина
Завгородній Антон
ОПТИМАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З КОМПРЕСIЙНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ТІЛ ХРЕБЦІВ НА ФОНI СИСТЕМНОГО ОСТЕОПОРОЗУ
Харківський національний медичний університет, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН України»
м. Харків, Україна
Іванюк Cвятослав
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Клопотюк Тетяна
ТРАВМАТИЧНІ ВИВИХИ ПЛЕЧА
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Кулянда Олександр
МІННО-ВИБУХОВА ТРАВМА КІНЦІВОК У СТРУКТУРІ ВОГНЕПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Кучабський Степан
ЗАСТОСУВАННЯ ФІКСАТОРА КІСТКОВИХ ВІДЛАМКІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ КАРКСУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Яців Ольга, Матвіюк Олександр
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ЗАСТАРІЛОГО ЗАДНЬОГО ЗВИХУ ПЛЕЧА У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Секція ”МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, РЕАНІМАТОЛОГІЯ,
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ”
25 квітня 2017 р. - 1400 – 1730
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
Голова: Данилюк Любомир, студент медичного факультету
Куратори:
завідувач кафедри анестезіології та реаніматології, д-р мед.наук,
проф. Олійник Олександр Валентинович;
завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини, д-р мед.наук,
проф. Гудима Арсен Арсенович;
професор кафедри анестезіології та реаніматології, д-р мед.наук,
проф. Гнатів Володимир Володимирович;
асистент кафедри медицини катастроф та військової медицини,
канд. мед.наук Бойчак Мирослав Володимирович;
УСНІ ДОПОВІДІ
Вега Надія, Сорокін Олександр
ІСТИННЕ УТОПЛЕННЯ В ПРІСНІЙ ВОДІ ТА СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Карімова Заріна, Дубівська Світлана
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОГНІТИВНИХ ЗМІН ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КОРЕКЦІЇ
Харківська міськамклінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О. І. Мещанінова
м. Харків, Україна
Ковальчук Анастасія
ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ПРИ УТОПЛЕННІ В ПРІСНІЙ ВОДІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Наконечний Роман, Петришин Юрій
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ ШВИДКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ОЦК У ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ З ГІПОВОЛЕМІЄЮ ПРИ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВІЙ ТА ПІДШКІРНІЙ ІНФУЗІЇ КРИСТАЛОЇДІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Сімчук Дарія, Грибук Богдан
СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ТРАВМАТИЗМУ ПО М. ВІННИЦІ І ВІННИЦЬКОМУ РАЙОНУ ТА АЛГОРИТМ НАДАННЯ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Подзігун В.
КОМПЛЕКСНА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІІ 0,5% РОЗЧИНОМ БУПІВАКАЇНОМ І 0,75% РОПІВАКАЇНОМ ПРИ ЕНДОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ
СумДУ, медичний інститут
м. Суми, Україна
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Максимів Роман, Гудима Анастасія, Оренчук Ігор
ДИНАМКА АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНИХ МЕХАНІЗМІВ У ЛИТКОВОМУ М’ЯЗІ ПІСЛЯ НАКЛАДАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ДЖГУТА І РЕПЕРФУЗІЇ КІНЦІВКИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Поліщук Дар’я, Січкар Богдана, Федаш Надія
Танатогенез утоплення в прісній воді в експерименті
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Секція ”ФАРМАКОЛОГІЯ, ФАРМАЦІЯ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1530
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, конференц-зал
Голова: Дуб Анастасія – старший лаборант кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
Куратори:
завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією, д-р мед. наук,
проф. Олещук Олександра Михайлівна;
професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією, д-р мед. наук,
проф. Шманько Володимир Васильович;
-завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків ,
д-р фарм. наук, проф. Грошовий Тарас Андрійович;
-завідувач кафедри фармацевтичної хiмiї, канд. фарм. наук,
доц. Поляк Ольга Богданівна;
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою, д-р фарм. наук
проф. Марчишин Світлана Михайлівна;
завідувач кафедри фармації ННІПО, д-р біол. наук,
проф. Фіра Людмила Степанівна;
доцент кафедри фармації ННІПО, канд. хім. наук Вронська Людмила Вiкторiвна;
доцент кафедри фармацевтичної хімії, канд. фарм. наук,
доц. Логойда Лілія Святославівна;
асистент кафедри клінічної фармації, Шманько Олег Володимирович.
УСНІ ДОПОВІДІ
Атякшева Надія, Гуртовенко Ірина
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІЛЬНИХ МОНО- ТА ДИСАХАРИДІВ В СИРОВИНІ АГАСТАХЕ ФЕНХЕЛЬНОГО ТА АГАСТАХЕ КРОПИВОЛИСТОГО
Київський медичний університет УАНМ
м. Київ, Україна
Баглай Вікторія
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ ТА БЕМІТИЛУ СУКЦИНАТУ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна
Глива Мар’яна, Дзюба Софія
АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Глущенко Вікторія
ВИВЧЕННЯ АНТИЕКСУДАТИВНОЇ ДІЇ КОНЦЕНТРАТУ З НАСІННЯ ВИНОГРАДУ КУЛЬТУРНОГО
Національний фармацевтичний університет
м. Харків, Україна
Голованова А., Писаренко Г.
АКТИВНОСТЬ СТРЕССПРОТЕКТОРОВ В УСЛОВИЯХ «ДЕТСКОГО» СТРЕССА
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
Дика Орися
ЕНЕРГЕТИКИ І ЗДОРОВ'Я
Медичний коледж
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Журенко Дмитро
АЛОЕ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
ІПКСФ НФаУ
м. Харків, Україна
Кернична Іванна, Бурма Марія, Мулик Анна, Коженьовська Марія
ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ В ДЕЯКИХ ВИДІВ КУЛЬТИВОВАНИХ РОСЛИН
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Крюкова А.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОРЕНІВ ГАРПАГОФІТУМУ ЛЕЖАЧОГО (HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DS)
Національний фармацевтичний університет
м. Харків, Україна
Микитюк Анна
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ НА СТІЙКІ ДО АНТИБІОТИКІВ ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Муховська Софія, Панчук Павло
ВПЛИВ ЯБЛУЧНОГО ПЕКТИНУ НА ДЕЯКІ БІОХІМІЧІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ У ХРОНІЧНО АЛКОГОЛІЗОВАНИХ ЩУРІВ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Нароха Віолетта
ВПЛИВ КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ З НІКОТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ МІГУ-1 НА СПЕКТР ЖИРНИХ КИСЛОТ СИРОВАТКИ КРОВІ, ТКАНИН СЕРЦЯ, ПЕЧІНКИ ТА НИРОК ЩУРІВ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Писаренко Г., Сищенко Д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫХ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Харьковский национальный медицинский університет
г. Харьков, Украина
Романюк Антоніна, Гуртовенко Ірина
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕТКИХ СПОЛУК ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ АГАСТАХЕ AGASTACHE J.CLAYTON EX GRONOV
Київський медичний університет УАНМ
м. Київ, Україна
Романюк Євген, Гудзенко Андрій
ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ ЛЕТКИХ СПОЛУК КОРЕНЮ CURCUMA LONGA L.
Державна лабораторія з контролю якості лікарських засобів
Інститут фармакології та токсикології НАМН України
м. Київ, Україна
Сидоренко Михайло
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ В ДИТЯЧІЙ ТРАВМАТОЛОГІЇ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Сніжко Юлія, Демчук Мар’яна, Маланчук Надія
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ПЕРОРАЛЬНИХ ПРОТИДІАБЕТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Старікова Олена
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕТКИХ СПОЛУК ФІАЛКИ ТРИКОЛІРНОЇ - VIOLA TRICOLOR L.
ПВНЗ «Київський міжнародний університет»
м. Київ, Україна
Стойко Лілія, Михайлюк Марія
ФІТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИРЛИЧУ ХРЕЩАТОГО (GENTIANA CRUCIATA L.) ТРАВИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Федорук Василь, Коноваленко Сергій, Гудзенко Андрій
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕТКИХ СПОЛУК HYPERICUM PERFORATUM L.
ПВНЗ «Київський міжнародний університет»
м. Київ, Україна
Фещенко Галина, Фещенко Богдан-Маркіян
ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІОФІЛІЗОВАНОГО ЕКСТРАКТУ ТРАВИ ХАМЕРІЮ ВУЗЬКОЛИСТОГО
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Войтів Ксенія
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ І КИСЛОТИ АСКОРБІНОВОЇ У ТРАВІ OCIMUM AMERICANUM L.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Кравців Ольга, Городинська Анастасія, Побігушка Оксана, Киян Юлія, Супрун Сергій, Асман Роман, Грабчук Віталій, Кузів Олег, Сорока Тарас, Вереницька Галина, Касянчук Надія, Гнатишина Леся
ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІТАМІНУ С У ЗРАЗКАХ ФРУКТОВИХ І ОВОЧЕВИХ ФАБРИЧНИХ СОКІВ ТА ФРЕШІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Петришин Наталія, Сірак Анна, Бровчук Ірина
ВИВЧЕННЯ ПАРАМЕРІВ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ ІМІДАЗОЛ-ТІАЗОЛІДИНОВИХ ГІБРИДНИХ СТРУКТУР
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Секція ”СТОМАТОЛОГІЯ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1300
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, актовий зал
Голова: Лебідь Оксана Іванівна, доцент кафедри стоматології ННІПО
Куратори:
декан стоматологічного факультету, канд. мед. наук,
доц. Бойцанюк Світлана Іванівна;
завідувач кафедри хірургічної стоматології,
д-р мед. наук, проф. Нагірний Ярослав Петрович;
завідувач кафедри ортопедичної стоматології
д-р мед. наук, доц. Гасюк Петро Анатолійович;
завідувач кафедри дитячої стоматології,
д-р мед. наук, доц. Авдєєв Олександр Володимирович;
доцент кафедри терапевтичної стоматології,
д-р. мед.наук, доц. Гасюк Наталія Володимирівна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Васильчук Олена
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕДСЕСТРИНСТВА ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства" ЖОР
м. Житомир, Україна
Гальметдинова Наталья, Юсифова Милена
ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СТРУКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕСНЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ
ГУ “ДМА МЗ Украины”
г. Днепр, Украина
Горзов Семен, Горзов Віталія, Кривецький Владислав, Ребриш Тетьяна, Яворська Софія
ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У СТУДЕНТІВ УжНУ ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ
Ужгородський національний університет, стоматологічний факультет
м. Ужгород, Україна
Ільченко Мар’яна, Пецюх Ігор
ВПЛИВ ДВОХ ВИДІВ ШАБЛОНІВ ДЛЯ ТИМЧАСОВИХ КОРОНОК НА ТЕМПЕРАТУРНІ ЗМІНИ У ПУЛЬПОВІЙ КАМЕРІ ПРИ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ САМОТВЕРДІЮЧИХ ПЛАСТМАС
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Кедик Радомира, Кий Михайло, Токар Василь, Микита Валерія, Луців Олег
РОТОВА РІДИНА У ДІТЕЙ 3-5 РОКІВ ХВОРИХ НА РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ
Ужгородський національний університет
м. Ужгород, Україна
Маринич Наталя
МОНІТОРИНГ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВЯ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЄІ
ДВНЗ “Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького”
м. Львів, Україна
Миронова Марія-Юлія
КЛІНІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ РЕТРАКЦІЙНИХ НИТОК НА ОСНОВІ ЯКОСТІ ВІДБИТКІВ
ДВНЗ “Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького”
м. Львів, Україна
Музика Дарія
ПОВІРНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІКУВАННЯ ГІПЕРСТЕЗІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ І ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ГЛУТАРАЛЬДЕГІДА
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Сафінська Зузана
ПРОФІЛАКТИКА ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З КАРІЄСОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ СТАНУ ЗДОРОВʼЯ ЗУБІВ ВИКЛАДАЧІВ – СТОМАТОЛОГІВ ТДМУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Скрипник Максим
ЗАСТОСУВАННЯ A-PRF МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В АЛЬВЕОЛЯРНОМУ ВІДРОСТКУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ ВИДАЛЕННЯ ЗУБА
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
м. Полтава, Україна
Сліпа Наталія
ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНДИКАТОРІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
м. Львів, Україна
Фалінський Михайло
СТАН ОРГАНІВ ТА ТКАНИН ПОРОЖНИНИ РОТА ПАЦІЄНТІВ, ЩО КОРИСТУЮТЬСЯ ОРТОДОНТИЧНИМИ АПАРАТАМИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Anna Mazur, Mateusz Wykretowicz
COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNIQUES USED FOR SHADE MATCHING IN INDIRECT TOOTH RESTORATIONS
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Lviv, Ukraine
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Палій Юлія
ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА І ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Шанайда Юрій , Островський Павло
ВИЗНАЧЕННЯ НАСИЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ ВІТАМІНОМ С
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Секція ”ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА,
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА, ООЗ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1530
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, зелений зал
Голова: Боймиструк Роман – студент медичного факультету
Куратори:
проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров'я з медичною статистикою,
д-р мед. наук, проф. Шульгай Аркадій Гаврилович;
завідувач кафедри соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров'я з медичною статистикою, канд. мед. наук, доц. Сатурська Ганна Степанівна;
завідувач кафедри загальної гігієни та екології, д-р мед. наук,
проф. Кашуба Микола Олексійович;
професор кафедри соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров'я з медичною статистикою, д-р мед. наук,
проф. Голяченко Олександр Макарович;
професор кафедри кафедри загальної гігієни та екології, д-р мед.наук,
проф. Кондратюк Володимир Андрійович;
доцент кафедри медичної інформатики, канд. техн. наук,
доц. Семенець Андрiй Володимирович;
доцент кафедри соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров'я з медичною статистикою, канд. мед. наук, доц. Панчишин Наталія Ярославівна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Гайдучик Людмила
ВПЛИВ СУЧАСНОГО КІНОМИСТЕЦТВА, ЗОКРЕМА МУЛЬТФІЛЬМІВ, НА АГРЕСИВНІСТЬ ДИТИНИ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Гурська Галина, Супрун Сергій, Побігушка Оксана
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ОСНОВА ПРОБЛЕМИ, ЩО ПОТРЕБУЄ НАГАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Давиденко О.
ЗМІНИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ І РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ IV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ІФНМУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Дивак Андрій
CТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ОСТАННІ 7 РОКІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Катона Тамара, Крічфалушій Іван, Хохол Вероніка-Марія, Готра Клавдія, Метеньканич-Грига Марія
КОЛОНІЗАЦІЙНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ З НЕЗРОЩЕНИМ ПІДНЕБІННЯМ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ
Ужгородський національний університет
м. Ужгород, Україна
Зеленський Віталій
ЧИ ГОТОВІ ВИПУСКНИКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ДО РЕАЛІЙ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ?
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця Україна
Кравців Ольга
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Марчук Марина
ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ. АСПЕКТИ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця Україна
Мельник Катерина
ОЦІНКА ФАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
м. Вінниця Україна
Лінтур Катерина, Станкович Павло, Кантор Назар, Євтіхов Юрій, Кузьмічов Ерік
ЕФЕКТИВНІСТЬ АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ МІОГІМНАСТИКИ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ АНОМАЛІЙ ОКЛЮЗІЇ У ДІТЕЙ З ДЕФЕКТАМИ МОВЛЕННЯ
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
м. Ужгород, Україна
Павелець Марина
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Параскевов Роман, Коструба Маркіян
ПРОГНОЗ ЧАСТОТИ ЗВЕРНЕНЬ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ПІСЛЯ РЕФОРМИ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
Національний медичний університет імені О. О.Богомольця
м. Київ, Україна
Підгайна Ірина
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Прохорчук Віталій
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Редько Олеся
СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ДАНОЇ ПАТОЛОГІЇ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Ровецька Лілія
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ У ПЕРІОД 2003-2004 І 2013-2014 РОКІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Сатурська Уляна
ВІДПОВІДНІСТЬ ДЕЯКИХ ПРОДУКТІВ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ ВИМОГАМ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Ткачук Надія
РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В ПРОФІЛАКТИЦІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Шуба Владислав, Крекотень Катерина
ПОШИРЕНІСТЬ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У МІСЬКІЙ ПОПУЛЯЦІЇ
«Сумський державний університет, медичний інститут»
м. Суми, Україна
Ярославіцький Роман
ЧАСТОТА ТА СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Diana Nikola Marańska
PROBLEM OF SMOKING CIGARETTES AMONG MEDICAL STUDENTS FROM TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Козак Наталія
ВОДА, ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ,ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Секція ”НЕВРОЛОГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1200
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
Голова: Чукур Петро, студент медичного факультету
Куратори:
завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології,
д-р мед. наук, проф. Шкробот Світлана Іванівна;
доцент кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії,
канд. мед. наук, доц. Петро Степанович Гудак
доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології,
канд. мед. наук, доц. Салій Зоя Василівна;
доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології,
канд. мед. наук, доц. Мілевська-Вовчук Любов Станіславівна;
асистент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології,
канд. мед. наук, Мисула Маріанна Сергіївна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Бандрівський Михайло
ЗМІНИ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Білий Сергій, Андрій Будулак, Світлана Погорельська
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО ДЕФІЦИТУ У ПАЦІЄНТІВ СТАЦІОНАРНИХ ВІДДІЛЕНЬ
ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова»
м. Вінниця, Україна
Боднарчук Наталя, Мілевська-Вовчук Любов, Вовчук Віктор
НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ (ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ)
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Геращенко Анна
РАЦИОНАЛЬНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ВЫРАЖЕННЫМ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМ РАДИКУЛЯРНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
Дарій Іван, Аравіцька Джаміля, Шендрик Олена
ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА АТЕРОТРОМБОТИЧНИЙ ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДТИП ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
ВНЗ «Запорізький державний медичний університет»
м. Запоріжжя, Україна
Дуве Христина
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ АНЕВРИЗМАЛЬНИЙ СУБАРАХНОЇДАЛЬНИЙ КРОВОВИЛИВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Кубас Андрій, Тетюк Тарас
ДИНАМІКА КІЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ У ХВОРИХ З СТЕНОЗОМ ХРЕБТОВОГО КАНАЛУ НА ПОПЕРЕКОВОМУ РІВНІ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Мацько А.
ОЦІНКА ВИРАЖЕНОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Насалик Роксолана
СИНДРОМ ПОДОВЖЕНОГО ІНТЕРВАЛУ QT У ПАЦІЄНТІВ З ГІДРОЦЕФАЛІЄЮ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Островська Єлєна
ВПЛИВ ПУЛЬС-ТЕРАПІІ НА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ УРАЖЕННЯ МОЗОЧКОВИХ ТРАКТІВ З НАЯВНІСТЮ МРТ-ВОГНИЩ ВІДПОВІДНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА БЕЗ НИХ ПРИ РЕМІТУЮЧОМУ ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ В СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ
ЗДМУ«Запорізький державний медичний університет»
м. Запоріжжя, Україна
Ревчук О., Ревчук В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Сімора Тетяна, Хамад Ашраф Наджі
ОПТИКОНЕВРОМІЄЛІТ ДЕВІКА: КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Сосна Галина
КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОКОВОГО АМІОТРОФІЧНОГО СКЛЕРОЗУ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Тригуб Яна
ВПЛИВ БОЛЮ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Чижевська Ольга
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Секція ”ПСИХІАТРІЯ”
26 квітня 2017 р. - 900 – 1200
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
Голова: Кланца Микола, аспірант кафедри анатомії людини
Куратори:
доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
канд. мед. наук Венгер Олена Петрівна;
доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології,
канд. мед. наук Несторович Ярослав Михайлович;
асистент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
Білоус Володимир Сергійович.
УСНІ ДОПОВІДІ
Артамонов Роман, Дубовик Валерия
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Білоус Володимир
ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ КОГНІТИВНИХ СИМПТОМІВ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА ЛЕГКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ НА ФОНІ ЛІКУВАНЯНЯ МЕМАНТИНОМ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Ботюк Роман
ВПЛИВ ТЕРАПІЇ АТИПОВИХ НЕЙРОЛЕПТИКІВ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН В ПАЦІЄНТІВ З ПАРАНОЇДНОЮ ШИЗОФРЕНІЄЮ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Горовцова Мар’яна
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ПОКАЗНИКІВ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА ПРОКРАСТИНАЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
м. Київ, Україна
Гулик Христина, Іваніцька Тетяна
ВПЛИВ ДОМІНУЮЧОГО ТИПУ ТЕМПЕРАМЕТУ НА РІВЕНЬ СХИЛЬНОСТІ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ, У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Іваніцька Тетяна, Гулик Христина
МУЗИЧНІ ПРІОРИТЕТИ, ЯК МАРКЕРИ ТРИВОЖНОСТІ. ВПЛИВ МУЗИКОТЕРАПІЇ ТА АРТ-ТЕРАПІЇ НА ЛІКУВАННЯ ТРИВОЖНОГО РОЗЛАДУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ НЕВРОТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Козачишин Н.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Кудрик М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НООТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ ОТРИМАНИМ ВНАСЛІДОК БОЙОВОЇ ТРАВМИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Левицький Богдан
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА У ПАЦІЄНТІВ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛІКУВАННЯ ТИПОВИМИ ТА АТИПОВИМИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Ольхова А. Котков О.
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З СИНДРОМОМ АТО
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Поліков Георгій
РОЛЬ РОДИНИ У СИСТЕМІ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Попович Діана
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ ТА ТРИВОЖНО-ФОБІЧНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Ромаш І.
ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ НЕЙРОЛЕПТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА НЕГАТИВНУ ПСИХОПАТОЛОГІЧНУ СИМПТОМАТИКУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАРАНОЇДНОЮ ФОРМОЮ ШИЗОФРЕНІЇ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Ясіновська У.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДИК ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТИПУ РЕАГУВАННЯ НА ЗАХВОРЮВАННЯ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Секція ”БІОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ”
26 квітня 2017 р. – 1200 – 1530
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, камінний зал
Голова: Ястремська Ірина, студентка медичного факультету
Куратори:
завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології, д-р мед. наук,
проф. Климнюк Сергій Іванович;
-завідувач кафедри медичної біології, д-р мед. наук,
проф. Федонюк Лариса Ярославівна;
доцент кафедри медичної біології, канд. біол. наук,
доц. Подобівський Степан Степанович;
доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, канд. мед. наук,
доц. Покришко олена Володимирівна;
асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології,
канд. біол. наук Кравець Наталія Ярославівна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Биндя Марина, Хоменко Віолета
АЛОПЕЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ВПЛИВУ СПОЛУК ТАЛІЮ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Тимчук Катерина, Дикунець Тетяна
РОЛЬ ПАВУКІВ У ЗНИЩЕННІ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПОВЕРХНІ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Іванків В.
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ШКІРИ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ТА ПІХВИ У ВАГІТНИХ ІЗ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Лук’яненко Максим, Бандрівська Юлія, Маланчук Артем, Бондарчук Яна
ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ У СТУДЕНТІВ ТДМУ (ЗА ДАНИМИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ)
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Маркевич Юлия
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНДУКЦИИ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
м. Харків, Україна
Михалюк Аліна
ОСОБЛИВОСТІ КОНГІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАМЕТРІВ СВІТЛА
Луцький базовий медичний коледж
м. Луцьк, Україна
Онисько Іван, Білас Олег
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОХІДНИХ ЦИКЛО-ПЕНТА [С]-ХІНОЛІНІЮ НА ГРАМ-ПОЗИТИВНВ І ГРАМ-НЕГАТИВНІ БАКТЕРІЇ ТА ГРИБИ РОДУ CANDIDA
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Остапчук Юлія, Галатин Руслана
БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ З РІЗНИХ БІОЛОГІЧНИХ НІШ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ ЗА УМОВ ПІЄЛОНЕФРИТУ В ДІТЕЙ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Пьонтик Максим, Кривчанська Мар'яна
УЛЬТРАСТРУКТУРА ЕПІФІЗА ЗА УМОВ СТАНДАРТНОГО РЕЖИМУ ОСВІТЛЕННЯ
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Сосна Галина
ЧУТЛИВІСТЬ БІОПЛІВКОВИХ СТАФІЛОКОКІВ ДО ДІЇ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ «БІОСПОРИН» ПРИ СУМІСНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Dawid Konior, Loboda Olena, Byts Ivanna, Shvets Tereza
LYME BORRELIOSIS (FRENCH STATISTICS)
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Тимчук Катерина, Дикунець Тетяна
РОЛЬ ПАВУКІВ У ЗНИЩЕННІ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПОВЕРХНІ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна
Яцунда Лілія, Місюк Ольга
МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЖУРАВЛИНИ У ЛІКУВАННІ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИТСЕМИ, ЕТІОЛОГІЧНИМ ЧИННИКОМ ЯКИХ Є ESCHERICHIA COLI
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна
Секція ”ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ”
26 квітня 2017 р. - 1200 – 1530
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”, учбова кімната
Голова: Кушнір Богдан, студент медичного факультету
Куратори:
доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, канд. мед. наук,
доц. Сидоренко Оксана Леонідівна;
асистент кафедри внутрішньої медицини № 3, канд. мед. наук
Ружицька Оксана Олександрівна;
доцент кафедри внутрішньої медицини № 2, канд. мед. наук,
доц. Лихацька Галина Василівна;
доцент кафедри внутрішньої медицини № 1, канд. мед. наук,
доц. Наумова Людмила Валеріївна.
УСНІ ДОПОВІДІ
Альянова Тетяна, Губська Олена
СІМЕЙНА ПАНКРЕАТИЧНА ГІПЕРФЕРМЕНТЕМІЯ: ВИПАДОК З ПРАКТИКИ
Національний медичний університет імені О. О.Богомольця
м. Київ, Україна
Глинський Богдан, Шевчук Андрій
БІОЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ВІДОМИХ ЛІКАРІВ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Голенко Татьяна, Гайнутдинова Анна, Нагиева Алиса
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА НА ФОНЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА
Харьковский национальный медицинский университет
г. Харьков, Украина
Косовська Віта
ВИПАДОК ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ У ДИТИНИ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
м. Тернопіль, Україна
Azuh Prince Chukwuma, Mudassar Amin.
DRUG-INDUCED BRUGADA TYPE 1 ECG PATTERN IN A PATIENT WITH HYPOTHYROIDISM
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Blanka Książek, Weronika Ossowska, David Konior
THE HUMAN GENOME PROJECT IN ETHICAL AND SOCIAL CONCEPTUALIZATION
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Ighorodje Diodemise Amos, Diana Nikola Marańska
LONG TERM EFFECT OF DIGOXIN IN WOLFF PARKINSON WHITE SYNDROME -
A CASE STUDY
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Juliet Kusi-Boateng
PRADER - WILLI SYNDROME: LATE DIAGNOSIS IN AN OBESE TEENAGER
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
Tondoya Vennah Chengetai
HIV/AIDS PREVALANCE IN ZIMBABWE
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
26 квітня 2017 р. – 1530 – 1700
Конгрес-центр НОК ” Червона калина ”
ГОЛОВА: Галей Катерина – студентка 5 курсу медичного факультету, голова ради студентського наукового товариства
КУРАТОРИ:
- д-р мед. наук, проф. М. М. Корда – ректор ТДМУ;
- д-р мед. наук, проф. О. Л. Ковальчук – перший проректор з науково-педагогічної роботи;
- д-р мед. наук, проф. А. Г. Шульгай – проректор з науково-педагогічної роботи;
- д-р біол. наук, проф. І. М. Кліщ – проректор з наукової роботи;
- д-р мед. наук, проф. С. Й. Запорожан – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи;
- доц. Małgorzata Mulak (Вроцлавський медичний університет);
- канд. мед. наук, доц. О. О. Шевчук – керівник наукового відділу;
- канд. мед. наук, доц. Л. П. Мазур – куратор студентського наукового товариства;
- асистент С. В. Кучер.– голова ради молодих вчених;
- І. О. Стецюк – голова студентського парламенту.
Порядок денний:
1. Презентація кращих доповідей;
2. Звіт голів секцій;
3. Нагородження переможців;
4. Урочисте закриття конгресу.

Приложенные файлы

  • docx 11237069
    Размер файла: 142 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий