програма


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «РІВЕНЬ II»
КАССИР ЦК 25/10/16


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ КАСИРА ЦЕНТРАЛЬНОЇ КАСИ
 

ДОРП «З ІЛЬПО»
| 25/10/16 |
ВСТУП
ШАНОВНИЙ СТАЖЕР МЕРЕЖІ «СІЛЬПО»!
Даний посібник містить дані, які стосуються функціональних обов'язків касира ЦК. В процесі практичної стажування Ви отримаєте можливість детально познайомитися з нюансами поточної роботи відділу і закріпити знання на практиці. Це дозволить Вам самостійно і ефективно працювати на даній посаді.
Дані, зібрані в навчальному посібнику, не є вичерпними, вони лише висвітлюють основи діяльності в даній посаді.Всі інші необхідні для роботи дані Ви отримаєте під час практичного стажування. Вчіться на прикладах кращих, вивчайте законодавчі норми, затверджені інструкції та положення, які регламентують роботу Вашого відділу!
      
БАЖАЄМО ВАМ УСПІХУ! У ВАС ВСЕ ВИЙДЕ!
МЕТА ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ
- набути знання та навички необхідні для роботи на посаді касир ЦК.
ЗАВДАННЯ
- вивчити основи операційної діяльності ЦК.
ЗМІСТ
1. Терміни та визначення
2. ЕЛЕКТРОННИЙ касовий ОБЛІК. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ КАСОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
3. ОПЕРАЦІЇ
4. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ГОСТЕМ і поломки РЕЄСТРАТОРА
5. КАСОВА ЗВІТНІСТЬ, яка надається в бухгалтерію
6. ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ НА КАСІ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЯ
7. РОБОТА З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
1. Терміни та визначення

Бухгалтерський облік в мережі «Сільпо»Готівкові розрахунки, оформлення касових операцій, ведення Касовій книги і контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою здійснюється відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р №637. Прийом, зберігання і витрачання готівкових грошових коштів підприємств здійснюється тільки через касу.
Нижче розглянемо деякі терміни та визначення з вищевказаного Положення.
Примітка! Зберігати готівку в касі понад установлений ліміт каси можна в разі отримання з банку готівки для виплат, що належать фонду оплати праці протягом трьох робочих днів (включаючи день отримання готівки в банку).
Склад і суму розмінної монети підприємства визначають самостійно.
Каса (в залежності від сфери застосування поняття) - це:
1) готівку; 3) підрозділ банку;
2) рахунок в бухобліку; 4) приміщення для зберігання готівки.
Каса підприємства (Центральна каса магазину - далі ЦК) - приміщення або місце, призначене для прийому, видачі і зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться «Касова книга». У мережі магазинів «Сільпо» в касі підприємства зберігаються готівкові кошти, отримані в банку і виручені від операцій з продажу товару в торговому залі.
Касова дисципліна - законодавчо встановлений порядок ведення операцій з готівкою.
Касова книга - документ бухгалтерського обліку встановленої форми, що застосовується для здійснення обліку готівки в касі підприємства, типова форма якого (КО-4) затверджена Міністерством статистики України (Наказ від 15.02.96 № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій») і повинна використовуватися всіма підприємствами для оформлення касових операцій.
Касові операції - операції підприємств між собою, а також з підприємцями і фізичними особами, пов'язані з прийманням і видачею готівки, з проведенням розрахунків через касу підприємства, з фіксацією цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій.
Касові ордери - документи бухгалтерського обліку, типова форма (прибутковий - типова форма КО-1 і видатковий - типова форма КО-2) яких і порядок заповнення затверджені Міністерством статистики України (Наказ від 15.02.96 №51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій »), і повинні використовуватися всіма підприємствами для оформлення касових операцій.
Касовий (товарний) чек - документ, що підтверджує факт проведення розрахункових операцій.
Розрахункова операція при продажу товарів - операції прийняття платіжних засобів (грошей, кредитних карток, чеків і т.д.) для оплати товару, видачі готівки за товар, що повертається, оформлення розрахункових документів.
Книга обліку прийнятих і виданих грошей - книга, призначена для обліку готівки та сплачених документів (типова форма КО-5, згідно змін ухвалив Національного банку від 29.04.2009 № 252).
Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) - прошнурована і зареєстрована в податковій інспекції книга, яка містить щоденні звіти про рух готівкових коштів, зареєстрованих в реєстраторі розрахункових операцій, складені на підставі відповідних розрахункових документів.
Контрольна стрічка - документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, який містить копії надрукованих їм розрахункових документів.
Ліміт каси - граничне значення залишку грошових коштів в касі підприємства на кінець касового дня після проведення інкасації, яке визначається згідно з Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків.
Готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети, у тому числі пам'ятні і ювілейні, які є дійсними платіжними засобами.
Готівкова виручка - сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) і позареалізаційні надходження готівкових коштів.
Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, послуги) і за операції, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.
оборот А - обіг грошових коштів від реалізації товарів, які обкладаються ПДВ за ставкою 20%.
Оборот Б - звернення грошових коштів від реалізації товарів, не оподатковуваних податком, 0%.
оборот В - обіг грошових коштів від реалізації товарів, які обкладаються ПДВ за ставкою 7%.
Оборот Д 1 - обіг грошових коштів від реалізації товарів (послуг), не є об'єктом оподаткування, 0%.
Оборот М / + А - оборот грошових коштів від реалізації підакцизних товарів, які обкладаються ПДВ за ставкою 20%.
ПС - застосування подарункового сертифіката як форма оплати.
Відокремлені підрозділи - структурні підрозділи та одиниці юридичних осіб (філії, представництва, відділення, тощо), які виробляють продукцію, реалізують товари (виконують роботи, надають послуги) та здійснюють інші операції, але не мають статусу юридичної особи.
Оприбуткування готівки в касі - облік готівки в касі підприємства, виконаний в установленому порядку, на повну суму її фактичних надходжень.
Основна інформація - реквізити (найменування товару, сорт, ціна за одиницю об'єму, ваги, упаковки), які необхідно вказувати на ярликах ціни і покажчиках ціни відповідно до законодавства.
Реєстратор розрахункових операцій (РРО) або фіскальний реєстратор - пристрій на касовому місці, яке друкує чеки при розрахунку з покупцем за проданий товар. Цей пристрій також запам'ятовує і вносить в базу даних магазина дані про продаж товару: скільки продано і на яку суму.
Модем - окреме або в складі РРО пристрій, призначений для передачі копії сформованих РРО розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тимчасового зберігання цих копій. Тобто всі дані про дії, що проводяться на касовому місці, передаються в податкову інспекцію через модем.Від'єднувати модем від РРО, або приєднувати його до іншого реєстратора забороняється. Модем має дисплей, на якому відображається інформація про передачу даних.
Службовий чек - касовий чек, надрукований РРО при проведенні службових операцій.
Періодичний звіт - звіт фіскальної пам'яті за будь-який період з початку експлуатації реєстратора розрахункових операцій.
Прейскурант цін - список товарів (відділу або секції) із зазначенням роздрібних цін, завірений підписом працівника, відповідального за формування, встановлення і застосування цін, із зазначенням дати підписання і печаткою.
Депонована заробітна плата - готівкові кошти, отримані підприємством для оплати праці та не виплачені в установлений строк окремим працівникам.
Інкасація торгової точки (магазину) - процес підготовки грошової виручки і її подальша передача інкасаторської службі обслуговуючого банку з відповідним виконанням необхідних норм і процедур.
Податки - обов'язкові платежі до державного та місцевого бюджетів за результатами діяльності підприємства.
Податок на додану вартість - податок на суму приросту вартості на даному підприємстві, що обчислюється як різниця між виручкою від реалізації товарів і вартістю на сировину, напівфабрикати і матеріали, отримані від інших виробників.
Ставка оподаткування податку на додану вартість - величина податку у відсотках, що встановлюється законодавцем на суму приросту вартості на даний товар або послугу. Ставка податку регулюється також законодавчо. Діюча ставка ПДВ - 20% (група А) встановлена для більшості товарів і послуг, ставка ПДВ - 0% (група Б) встановлена для товарів, що мають пільгу з оподаткування, ставка ПДВ - 7% (група В).
Фіскальний касовий чек - розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків за проданий товар (форма ФКЧ-1), який є документальним підтвердженням виконання операції купівлі-продажу.
Фіскальний касовий чек видачі коштів - розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків у разі видачі коштів гостю при поверненні товару (форма ФКЧ-2).
Фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі РРО, призначене для одноразового занесення, зберігання і одноразового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою.
Контрольно - касовий реєстратор Екселліо FР-2000
Контрольні питання:
1. Дайте визначення таким поняттям:
а) каса підприємства - це _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
б) ліміт каси - це ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
в) касова дисципліна - це ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
г) оборот В - це ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
д) реєстратор розрахункових операцій - це ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. З'ясуйте з наставником, як для магазина розраховується ліміт каси.
2. ЕЛЕКТРОННИЙ касовий ОБЛІК. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ КАСОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Співробітники ЦК ведуть електронний касовий облік за допомогою «ЦК-Філія» (модуль 2 «FZ-Client»). В даному модулі реєструються касові ордери і надалі автоматично формуються Журнал реєстрації прибуткових і видаткових ордерів і Касова книга.

ЦК-ФіліяТакож в електронному вигляді (MS «Еxcel») ведуться наступні документи (ведення такого обліку періодично контролює бухгалтерія):
- «Журнал-ордер»;
- «Реєстр касової виручки» (по кожному реєстратору, за кожен день);
- «ЕККА» (електронний контрольно-касовий апарат; касова виручка по кожному реєстратору за місяць);
- «Кредитки» (виручка за кредитними картками).
Дані документи заповнюються відповідно до встановлених вимог і щомісяця передаються в бухгалтерію як звітність. Правила ведення даних документів і подача звітності описані в розділі 3.5. Касова звітність даного посібника.
В даному ж розділі зупинимося на модулі «ЦК-Філія» та детально розглянемо документи, які використовують в ЦК і правила їх оформлення.
Але перед тим, як приступити до вивчення самої програми, хочемо повідомити, що для стажера на посаду касир ЦК існує можливість потренуватися в навчальному середовищі «ЦК-Філія» (модуль «FZ-Client»). І в даному випадку стажист може виконувати всі необхідні дії, не боячись зробити помилку (наприклад, ввести невірну суму і т.п.).
Нижче опишемо правила входу в навчальну середу і особливості роботи з нею.
Відкриваємо «FZ-Client» в навчальному середовищі (в разі якщо вже виконана заявка з надання доступу до навчальної середовищі - процедура описана в «Правилах бученія касира ЦК»):

За замовчуванням, при відкритті, модуль має блакитну заливку, відмінну від продуктивної середовища. Це зроблено спеціально, щоб співробітники могли розуміти в який саме середовищі відкритий «FZ-Client» (див. Малюнок нижче).

Важливо! Перед тим як дати практичне завдання стажисту, наставник повинен переконатися, що модуль відкритий в навчальному середовищі!
Далі, робота в даному модулі відбувається як і у продуктивній середовищі.
Касові ордери - це первинні документи, які застосовується для оформлення приходу / видачі готівки з каси. Відповідно, в разі приходу використовуються Прибуткові касові ордери, а в разі витрати - Витратні.
Ордери оформляється чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи іншими способами, які б забезпечили належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну (три роки).
Виправлення в касових ордерах забороняються!
У магазинах «Сільпо» ордера створюються в електронному вигляді в «ЦК-Філія» (модуль «FZ-Client») на закладці «Касові ордера».
На прикладі нижче показано, як здійснюється створення Видаткового ордера. За допомогою меню «Дії» вибираємо «Додати витрата».Далі необхідно вибрати потрібний тип витрати. У нашому випадку - Видача розмінної монети.

Після зробленого відкриється вікно (див. Нижче), куди ми вносимо необхідну інформацію.
Створення приходу аналогічно.
Після оформлення всіх операцій за день касові ордери обов'язково роздруковуються, підписуються відповідальними особами і підшиваються до вкладному аркуші Касовій книги за цей день. Таким чином оформлені документи періодично здаються в бухгалтерію як «Звіт по касі».
Також в деяких ситуаціях (технічні проблеми і т.д.) використовуються надруковані порожні бланки касових ордерів, які заповнюються вручну. Після того, як з'явилася можливість працювати в «ЦК-Філія» дані ордера обов'язково повинні бути внесені в дану програму.
касові ордери автоматично реєструються в «Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів».
А тепер більш детально зупинимося на кожному з ордерів.
А) Прибутковий касовий ордер - документ встановленої форми (КО-1), згідно з яким оформляється надходження коштів в касу підприємства.
У Прибуткового касовому ордері вказуються такі реквізити:
Назва підприємства;
номер прибуткового ордера;
дата його складання;
кореспондуючий рахунок, який використовується при відображенні господарської операції, яка оформлюється цим прибутковим ордером;
сума, на яку оформляється цей прибутковий ордер (цифрами і прописом);
від кого і на якій підставі отримані грошові кошти;
документ, який служить підставою для здійснення операції з прийому коштів (чек, накладну і т.п.).
Прибутковий касовий ордер має наступний вигляд:

Б) Видатковий касовий ордер - документ встановленої форми (КО-2), згідно з яким оформляється видача грошей із каси підприємства.
Видатковий касовий ордер має наступний вигляд:

При заповненні видаткового ордера вказуються такі реквізити:
- Назва підприємства;
- номер видаткового документа, дата його складання;
- кореспондуючий рахунок, який використовується при відображенні господарської операції, яка оформлюється видатковим ордером;
- суму (цифрами і прописом);
- особа, якій видано кошти;
- документ, який служить підставою для здійснення операції з видачі коштів (службові чеки, копія супровідної відомості на інкасацію тощо);
- дані документа, що засвідчують особу одержувача.
Нумерація прибуткових і видаткових ордерів починається з 01 січня кожного року.
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових ордерів - документ встановленої форми (КО-3), в який заносяться реквізити ордерів, що підтверджують операції по руху готівки. Даний журнал ведеться в електронному вигляді у «ЦК-Філія», який автоматично формується на підставі створених витратних і прибуткових документів в програмі.
Нижче розглянемо лист Журналу реєстрації прибуткових і видаткових ордерів.

У нього заносяться такі реквізити:
- дата і номер прибуткового / витратного ордера;
- сума приходу / витрати готівки;
- примітка - коротко вказується, звідки прийшла (куди пішла) готівку.
В кінці документа за кожен день виводиться підсумкова рядок за операціями. Тобто по будь-яку дату в кінці звіту присутній рядок "Разом", в якій відображаються підсумкові значення за сумою прибутків та витрат.
Після створення всіх ордерів за день, лист журналу за день роздруковується і підшивається до аналогічних листів за попередні дні.
Журнал ведеться помісячно. По закінченню місяця друкується Титульна сторінка Журналу (меню Дії -> Друк -> Титульна сторінка), де буде вказано на українській мові: за який місяць і рік друкується Журнал, кількість сторінок і найменування підприємства.
Далі Журнал прошнуровується, посвідчується головним бухгалтером і зберігається в магазині протягом 3-х років.
Касова книга - документ встановленої форми (КО-4), застосовуваний для обліку готівкових коштів в касі підприємства. Ведеться Касова книга, також як попередні документи, в електронному вигляді в модулі «ЦК-Філія».
У Касовій книзі щодня автоматично формуються записи по надходженню і видачі готівки з каси на підставі прибуткових і видаткових касових ордерів, створених в «ЦК-Філія».
Нижче розглянемо приклад вкладного листка Касовій книги. 
На прикладі бачимо, що кожна сторінка вкладного листка Касовій книги пронумерована . Вгорі аркуша відображений «Залишок на початок дня» (269300,63) .
Далі зазначені:
- номери документів, за якими були оформлені операції;
- від кого була отримана готівка або кому видано;
- номери рахунків, субрахунків;
- суми надходжень або витрат
е ти дані перенеслися з створених за цей день прибуткових і видаткових касових ордерів.
Внизу листа відображена сума надходжень ( 465455,47 ) і витрат (389275,15) і виведений «Залишок на кінець дня» , який вважається таким чином: залишок на початок дня + надходження за день - витрати (345480,95 = 269300,63 + 465455,47 - 389275,15 ).
Процедура друку листа Касовій книги така ж, як і документів вище.
Як уже згадувалося раніше, в кінці дня, після внесення всіх ордерів в «ЦК-Філія» роздруковують вкладний лист Касовій книги за день, завідувач касою / ЦК ставить свій підпис, потім підшивають такий лист до Прибутковим і Видатковим ордерами за цей день. Далі ці документи здаються в бухгалтерію як «Звіт по касі».
Не рідше ніж один раз на місяць друкується 2-й примірник вкладних аркушів за кожен день місяця. Також друкується окремо титульний лист Касовій книги, де вказується найменування підприємства, назва документа, за який місяць і рік роздрукована Касова книга, там же вказано місце для підпису і печатки. Листи Касовій книги завіряються підписами керівника та завідувача касою / ЦК, прошнуровуються і здаються в бухгалтерію за попередній місяць в перший робочий день наступного місяця.
Основні правила ведення Касовій книги:
- повинна бути пронумерована, прошнурована і завірена директором підприємства і головним бухгалтером або уповноваженими ними особами 3 .
- повинна заповнюватися тільки так, щоб записи зберігалися протягом встановленого для документа терміну (для Касових книг - це три роки);
Виправлення в Касовій книзі вкрай небажані. З огляду на те, що Касова книга ведеться в електронній формі, після усунення виявленої помилки, вкладний лист за цей день передруковується і підкріплюється до звіту за день.
Співробітник ЦК відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.
Журнал РРО (Книга обліку розрахункових операцій (КОРО)) - документ встановленої форми, в якому реєструються операції за кожним касовим реєстратору. Журнал містить щоденні звіти про рух готівкових коштів, зареєстрованих в реєстраторі розрахункових операцій, складені на підставі відповідних розрахункових документів.
Журнал РРО прошивається і реєструється в Податковій інспекції. На титульному аркуші заповнюються всі реквізити підприємства і фіскального реєстратора, ставиться дата реєстрації та дата початку журналу, завіряється підписом податкового інспектора і печаткою податкової інспекції. Також журнал на останній сторінці завіряється печаткою і підписом директора підприємства або уповноваженої особи.
Журнал РРО повинен зберігатися на касовому місці з відповідним реєстратором.
У Журнал РРО підклеюються такі базові службові чеки по кожній окремій зміні касира ТЗ:
- Z-звіт.
В журнал заносяться такі реквізити:
- дата;
- номер Z-звіту;
- сума Службове внесення;
- сума службового виносу;
- сума розрахунків з покупцями (загальна, за ставкою ПДВ 20%, за ставкою ПДВ 7%);
- сума розрахунку обороту М / А;
- сума ПДВ 20% і сума ПДВ 7% (ці дані беруться з Z-звіту);
- сума акцизного податку;
- сума, видана при поверненні товару.
Виправлення в журналі РРО вкрай не бажані, але якщо таке відбувається, то помилковий запис акуратно закреслюється і поряд ставиться правильний запис, підтверджується підписами завідувача ЦК (або інших уповноважених осіб) і керуючого. У журналі, на одному розвороті не допускається більше 5 помилок, інакше лист перекреслюється, пишемо "Анульовано", проставляємо дату анулювання, завіряється підписом відповідального співробітника ЦК. Всі дані з анульованого аркуша переносяться на новий аркуш книги РРО.
Заповнюється він так, щоб записи зберігалися протягом встановленого для документів терміну (для журналів РРО - це три роки). Важливо приділяти увагу схоронності цих журналів: щоб він не розшнурував, щоб були цілі пломби, щоб не відклеювалися і не відпадали службові чеки.

Журнал обліку розмінних грошей (разменкі) 4 . Видача «разменкі» касирам оформляється одним видатковим ордером, який оформляється на завідувача ЦК (або ін. Уповноважених осіб).
Отримання «разменкі» касирами ТЗ фіксується в «Журналі обліку видачі розмінних грошей». Даний журнал є документом встановленої форми, який прошивається і завіряється підписом керівника.
Здача грошей в касу на суму отриманої розмінної монети проводиться протягом зміни касира ТЗ. Завідувач ЦК (або інша уповноважена особа) виробляє службовий винос на суму отриманої розмінної монети. Оприбуткування грошей в касу оформляється одним прибутковим ордером, до якого підколюються чеки «Службовий винос» з кожної каси. Отримання цих коштів також реєструється в зазначеному журналі.
В журнал заносяться такі реквізити:
дата;
сума виданої касиру ТЗ розмінної монети;
розписка касира ТЗ про отримання цієї суми (касир ТЗ пише свою ПІБ і ставить підпис);
сума, отримана завідувачем (або ін. уповноваженою особою) від касира ТЗ (ставиться в тому ж рядку навпроти виданої суми);
розписка завідувача (або ін. уповноваженої особи) про отримання суми від касира ТЗ .
Контрольні питання :
1. Доповніть наступні пропозиції:
Виправлення в касових ордерах ____________________.
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових ордерів зберігається в магазині протягом _________.
 У Журнал РРО підклеюються такі базові службові чеки по кожній окремій зміні касира ТЗ: _______________________________________________________________________.
2. Запишіть основні правила ведення Касовій книги:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Залишок на кінець дня розраховується за такою формулою (запишіть):
___________________________________________________________________________________________
4. Термін зберігання прибуткових і видаткових касових ордерів (виберіть правильний варіант):
а) 3 роки
б) 1 рік
в) 1,5 року
Практичні завдання :
1. Під керівництвом наставника створіть в «ЦК-Філія» (модуль «FZ-Client») кілька прибуткових і видаткових документів.
2. Заповніть вручну кілька порожніх бланків касових ордерів.
3. Роздрукуйте вкладний лист Касовій книги за поточний день.
4. Роздрукуйте лист Журналу реєстрації прибуткових і видаткових ордерів за попередній день.
3. КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
Існують наступні бухгалтерські рахунки, за якими оформляються касові документи:
3610 - кореспондуючий рахунок, за яким оформляється надходження торговельної виручки;
3019 - у цій рахунку оформляється переміщення грошових коштів в ЦК підприємства; 
3333 - видача і отримання від них розмінної монети;
3332 - здача грошей інкасатору банку, «грошові кошти в дорозі національній валюті»;
3335 - отримання з банку розмінної монети;
3721 - видача відрядних, повернення грошових коштів виданих підзвіт;
6610 - видача заробітної плати персоналу;
6620 - видача депонованої заробітної плати персоналу;
6852 - видача допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних).
Нижче розглянемо касові операції, які оформляються в магазинах.
 
рахунок субрахунок Назва операція Коресподенції рахунку дебіт / кредит
33 33 Грошові кошти в дорозі в національній валюті, розмінна монета видача касирам розмінної монети 3333/301
33 32 інкасація здача грошей інкасатору банку 3332/301
66 10 Розрахунки по заробітній платі видача зарплати персоналу 6610/301
За рахунку 3019 оформляється переміщення грошових коштів в ЦК.
Нижче розглянемо касові операції, які оформляються в магазинах.
Надходження грошових коштів в касу:
Готівкові кошти, що надходять до каси підприємства, повинні своєчасно і в повній сумі оприбутковуватися - враховуватися в касі підприємства. Будь-яке надходження готівки до каси:
надходження виручки;
позареалізаційні надходження;
надходження грошових коштів з банку;
інші надходження
в обов'язковому порядку оформляється Прибутковим касовим ордером (типова форма № КО-1). При застосуванні РРО фактом приходу готівки є реєстрація через РРО операцій з прийому від покупців готівкових коштів (з видачею таким покупцям розрахункового документа) і щоденне відображення їх у повній сумі в Книзі обліку розрахункових операцій (КОРО).
Документи, які служать підставою для оформлення прибуткових касових ордерів:
господарська операція підстава
Надходження торговельної виручки Х-звіт, Z-звіт
Отримання грошових коштів з банку Корінець чека чекової книжки
Оплата покупцем за реалізовану йому продукцію Накладна, акт, рахунок чек
Повернення невикористаних підзвітних сум Авансовий звіт
Прибутковий ордер виписується в одному екземплярі, завіряється підписами головного бухгалтера (або особи, яка перебуває безпосередньо на підрозділі, яке має право підпису за наказом генерального директора і головного бухгалтера), співробітника ЦК (того, хто приймає готівку в касу).
Особі, яка здала гроші, видається завірена відбитком печатки Квитанція (що є відривною частиною Прибуткового касового ордера).
Видача готівки :
Видача готівки з каси здійснюється на підставі Витратних касових ордерів (типова форма КО-2) або відповідним чином оформлених розрахунково-платіжних відомостей.
Видаткові ордери повинні бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або уповноваженими ними особами, а також співробітником ЦК здійснив видачу грошових коштів і одержувачем коштів, відповідно.
До Видатковим ордерів можуть додаватися документи (заяви на видачу готівки, рахунки, звіти про використання коштів, розрахунки, доручення тощо).
Грошові кошти видаються з каси тільки при наявності у отримувача коштів посвідчення особи, при цьому дана інформація вказується в видаткові ордери. Особам, які не мають в штатному розкладі підприємства, готівка видається за Видатковим касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу або за окремою видатковою відомістю. Видачу готівки здійснюють тільки особі, зазначеній у видатковому документі. Винятки становлять випадки, коли готівка видається за дорученням.
Документи, які служать підставою для оформлення Витратних касових ордерів
господарська операція підстава
Здавання готівкової виручки в банк:
-самостійне-шляхом інкасації Оголошення на внесення готівки
супровідна відомість
Видача під звіт на господарські потреби Наказ
Видача під звіт на відрядження Наказ
Виплата заробітної плати, матеріальної допомоги Платіжна (розрахунково-платіжна) відомість, касовий ордер)
Видача готівки за видатковим касовим ордером може проводитися тільки в день складання документа.
Готівкові кошти видають під звіт для здійснення видатків, пов'язаних з виробничими (господарськими) потребами підприємства, на закупівлю, а також на відрядження.
Підзвітна особа зобов'язана відзвітувати за виданими йому сум під звіт наступним чином:
складається звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.
оформляється Прибутковий ордер (при поверненні невикористаних коштів підзвітною особою) або видаткові ордери (при перевитраті грошових коштів підзвітною особою).
Направляючи працівника у відрядження, необхідно забезпечити його грошовими коштами (авансом) у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання житлового приміщення і добових (Постанова №663).
Терміни повернення готівки і надання звіту
На які цілі видана готівка Термін видачі готівки під звіт
(П.п.2.11. Постанови № 637) Терміни надання звіту (Закон про податок на доходи фізичних осіб)
відрядження Видача готівки під звіт на відрядження здійснюється відповідно до чинного законодавства України (тобто відзвітувати і повернути або отримати гроші потрібно до закінчення 3-го банківського дня після повернення з відрядження) До закінчення 3-го банківського дня після повернення з відрядження
Інші виробничі (господарські) потреби Не більше 2 робочих днів, включаючи день отримання готівки До закінчення 3-го банківського дня, наступного за днем ​​після завершення виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт
Одночасно на відрядження та на рішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань Термін, на який видана готівка під звіт, може бути продовжений до закінчення терміну відрядження До закінчення 3-го банківського дня після повернення з відрядження
Товари (продукція, послуги) придбані працівником за власні кошти Обмежень не передбачено До закінчення 3-го банківського дня, наступного за днем ​​після завершення виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням підприємства
Порядок дій при виконанні операцій Примітка
Операція 1. Видача грошей для розміну:
Порахувати і розкласти гроші в дрібних купюрах і монети в сумі, достатній для початку роботи касира ТЗ;
Заповнити Витратний ордер в «ЦК-Філія» (форма КО-2) на суму видаються розмінних грошей із зазначенням паспортних даних одержувача;
Підписати Витратний ордер у керуючого;
Заповнити необхідними даними рядок листа в «Книзі обліку прийнятих і виданих касиром ТЗ грошей» (форма КО-5);
Видати касирам ТЗ розмінні гроші під розпис в «Книзі обліку прийнятих і виданих касиром грошей». Виконується до початку робочої зміни касира ТЗ.
Допускається оформляти один Витратний ордер на всю суму грошей для розміну на одного одержувача.
Операція 2. Збір розмінних грошей:
Перерахувати прийняті гроші;
Заповнити та зберегти в «ЦК-Філія» Прибутковий ордер (форма КО-1) на суму прийнятих грошей;
Підписати і «погасити» Прибутковий ордер печаткою;
Заповнити необхідними даними лист в «Книзі обліку прийнятих і виданих касиром грошей»;
Прийняти зареєстровану суму грошей під розпис в « Книзі обліку прийнятих і виданих касиром ТЗ грошей». Зазвичай виконується після закінчення зміни касира ТЗ. За рішенням завідувача може виконуватися протягом робочої зміни.
Допускається заповнювати один Прибутковий касовий ордер на всю суму розмінних грошей.
«Гасіння» називається процедура проставляння відбитку печатки посередині Прибуткового ордера таким чином, щоб половина відбитка печатки залишилася на ордері, а половина на квитанції. При подальшому додаванні цих документів відбиток печатки повинен стати повним.
Сума зібраних грошей має дорівнювати сумі виданих для розміну грошей.
Операція 3 . Ухвалення виручки від касирів ТЗ:
Після закінчення робочої зміни касира завідувач касою (ЦК) / касир ЦК знімає X-звіт (перевіряє правильність службового внесення та винесення), після цього знімає Z-звіт і звіт по POS-терміналу (якщо після формування автоматичного звіту терміналом були продажу).
Виняток. Для магазинів, що беруть участь в окремих проектах мережі 5 - касир самостійно знімає Х-звіт, перевіряє правильність службового внесення та винесення, самостійно знімає Z-звіт і звіт по POS-терміналу (якщо після формування автоматичного звіту терміналом були продажу).
Завідувач каси ( ЦК ) / касир ЦК підклеює Z -Звіт в «Журнал РРО» і робить в ньому необхідні записи .
Виняток. Для магазинів, що беруть участь в окремих проектах мережі - касир самостійно підклеює Z-звіт в «Журнал РРО» і робить в ньому необхідні записи.
Касир в присутності старшого охоронця / начальника відділу охорони та завідувача касою (ЦК) / касира ЦК вилучає кошти з грошового ящика.
Виняток: Для магазинів, що беруть участь в окремих проектах мережі - касир вилучає кошти в присутності старшого охоронця / начальника відділу охорони, але без завідувача касою (ЦК) / касира ЦК.
Старший охоронець / начальник відділу охорони перевіряє повне вилучення грошових коштів з грошового ящика і супроводжує касира в ЦК для здачі виручки.
Інкасація касира в ЦК проводиться в присутності завідувача каси ( ЦК ) / касира ЦК і старшого охоронця / начальника відділу охорони .
Завідувач каси ( ЦК ) / касир ЦК проводить покупюрний перерахунок готівки , зданої касиром . В випадку невідповідності отриманих сум проводиться повторний перерахунок .
Сума виручки вноситься в «Лист реєстрації виручки, зданої касиром», надлишок передається в СО , недостача тут же погашається касиром . Достовірність внесених данихпідтверджується підписами касира і старшого охоронця / начальника відділу охорони .
Завідувач каси (ЦК) / касир ЦК вносить інформацію про прийняту виручці в Прибутковий касовий ордер, звідки вона потрапляє в «Касову книгу» і «Книгу обліку прибуткових і видаткових касових ордерів». До роздрукованого прибуткового касового ордера підклеює X-звіт, звіт по POS-терміналу і чеки POS-терміналу.
Інструкція по внутрішньої інкасації касирівОперація 4 . Контроль за веденням Книг обліку розрахункових операцій (КОРО, Журнал РРО):
Перевірити записи, виконані касиром торгового залу в КОРО;
Перевірити наявність і якість приклеювання службових чеків вносити / виносу розмінних грошей, чеків «Денного фіскального звіту » (другого Х-звіту, Z-звіту);
Перевірити відповідність сум, вказаних в записах про відповідні події в КОРО, сумам видачі грошей з каси за повернутий товар, сумам анульованих чеків, сумами в виправлені помилки. Виконується після прийому виручки від касира ТЗ.
Записи перевіряються на:
повноту обліку всіх подій, що вимагають реєстрації в КОРО;
відсутність помилок і відповідність записів всіх заповнених рядків і стовпців;
ясність і чіткість прочитання тексту .
Операція 5 . Підготовка інкасаторської сумки:
- Підрахувати суму зданої виручки завершених змін;
- З урахуванням затвердженого ліміту каси визначити суму, необхідну для здачі в банк;
- Розкласти певну для інкасації суму по купюрам, підрахувати кількість купюр кожного номіналу;
- Оформити Витратний ордер на приготовлену суму, підписати його у керівника;
- Заповнити документи для інкасації (Супровідна відомість з одночасним записом під копірку 2-х примірників накладної до сумки інкасатора);
- Підписати заповнені документи;
- Скласти в сумку інкасатора приготовані гроші і Супровідну відомість і опечатати її пломбіратори. Виконується до приходу інкасатора.
Кожна сумка закріплюється за певним торговим підприємством і має свій номер, відомий співробітнику ЦК і інкасатору банку.
Операція 6. Передача приготовленої сумки інкасатора банку:
- Вписати в Журнал інкасатора суму грошей, що знаходиться в сумці, і розписатися, підтверджуючи її правильність;
- Видати інкасатору банку накладну до сумки інкасатора (другий примірник);
- Підписати у інкасатора примірник накладної (третій) з проставлянням на ньому штампу інкасатора із зазначеним номером маршруту;
- Передати інкасатору приготовлену сумку, накладну, повернути його Журнал;
- Отримати порожню сумку зі своїм номером для підготовки інкасації наступного дня. Виконується після приходу інкасатора.
Операція 7. Оформлення отримання розмінної монети в установі банку:
- Відлічити суму грошей в купюрах, необхідну для розміну;
- Скласти Витратний ордер на цю суму;
- Підписати його у керівника;
- Після отримання розмінних монет з банку перерахувати їх. Виконується при необхідності отримання розмінної монети за договором, укладеним з банком.
Операція 8. Закриття касового дня по касі:
- Підрахувати суму грошей за завершеним операціям прийому-видачі готівки;
- Вивести залишок готівки в касі на початок наступного дня;
- Підготувати вкладний лист Касовій книги разом з усіма оформленими прибутково-видатковими касовими документами, підписаними керівником або іншою відповідальною особою;
- Все «непогашені» документи, на підставі яких проводилась видача грошових коштів, «погасити» написом або штампом «Оплачено»;
- Передати роздрукований вкладний лист Касовій книги з прибутково-видатковими і підтверджуючими документами в бухгалтерію. Виконується щодоби до 24:00.
Закриття касового дня відбувається о 24:00, тому час закінчення виконання останньої дії поточного касового дня з обліку руху готівки - 23:59.
Операція 9. Інвентаризація ЦК:
До початку інвентаризації в присутності членів комісії:
- Cоставить звіт про касові операції за поточний день (даний звіт складається в присутності членів комісії в «ЦК-Філія» - тобто роздрукувати вкладний лист Касовій книги за поточний день);
- Cоставить і підписати розписку про те, що всі прибуткові і витратні документи включені до звіту і на момент інвентаризації неврахованих грошей та інших цінностей, що належать підприємству, в касі немає;
- Cовместно з членами комісії перерахувати покупюрно всю готівку, інші цінності;
- Cовместно з членами комісії скласти Акт про результати інвентаризації наявних коштів;
- Після звірки залишку готівки з даними обліку по Касовій книзі скласти пояснення причин розбіжностей фактичних сум з даними обліку по Касовій книзі (при наявності розбіжностей);
- Підписати «Акту про результати інвентаризації наявних коштів». Під час інвентаризації операції з приймання та видачі грошових коштів, різних цінностей і документів не виробляються.
У разі виявлення недостачі або надлишку цінностей у касі в Акті про результати інвентаризації наявних коштів вказується сума нестачі або надлишку і причини їх виникнення
За результатами інвентаризації готівку, яка не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком каси і зараховується в дохід організації. Якщо в результаті інвентаризації було виявлено нестачу, голова комісії може прийняти наступне рішення:
- утримати суму недостачі з матеріально-відповідальної особи;
- списати недостачу за рахунок коштів підприємства (якщо в недостачі немає провини співробітника ЦК і його невинність доведена членами комісії).
Рішення фіксується на зворотному боці Акта інвентаризації.
При проведенні інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальної особи Акт складається у двох примірниках:
для матеріально відповідальної особи, яка приймає цінності;
 для бухгалтерії.
Інструкція по проведенню інвентаризації центральних кас магазинів мережі «Сільпо»Порядок виконання касових операцій з готівкою:
При виконанні касових операцій співробітник ЦК повинен:
1. Стежити за наявністю на ордерах і розрахунково-платіжних відомостях всіх реквізитів, які дозволяють підписів, підписів відповідальних осіб, які отримують гроші.
2. Стежити за наявністю відбитка печатки ( «гасінням») на прибуткових ордерах.
3. Не допускати виправлень на ордерах, так як ордера з виправленнями вважаються недійсними.
4. Оформляти всі надходження і видачі готівки (крім видачі заробітної плати) в момент проведення касових операцій з складанням всіх необхідних документів.
5. Комплектувати і підшивати в окремі папки (в хронологічному порядку) всі касові документи.

Інструкція по касових операціях для співробітників зовнішньої охорони
Контрольні питання :
1. Назвіть всі касові операції з готівкою:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Що таке «планова інвентаризація ЦК»?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Що таке «позапланова інвентаризація ЦК»?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Як часто повинна проводитися планова інвентаризація ЦК магазина?
__________________________________________________________________________________________
5. Хто входить до складу комісії при проведенні планової інвентаризації ЦК магазина?
__________________________________________________________________________________________
6. Чи вважаються дійсними результати інвентаризації ЦК магазина, проведеної неповним складом комісії?
__________________________________________________________________________________________
7. У кого повинен зберігатися Акт про результати інвентаризації ЦК магазина?
 
__________________________________________________________________________________________ 8. Напишіть 1-2 причини проведення в магазині позапланової інвентаризації ЦК.
 
__________________________________________________________________________________________
 
4. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ при поломці РЕЄСТРАТОРА І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ГОСТЕМ
Оформлення документації при поломці реєстратора
При поломці реєстратора викликається сервісна служба ремонту, яка має право знімати з реєстратора пломби і ремонтувати його. Для виклику сервісної служби ремонту оформляється заявка по електронній пошті на ремонт РРО через службу «Сервіс Деск».
Вилучення грошей з каси супроводжується складанням Акта з внесенням в нього вилученої суми і підписів членів комісії (начальника відділу охорони, керуючого, завідувача касою / ЦК, касира ТЗ, який працював на цій касі). Сервісна служба ремонту усуває неполадки, виводить необхідні службові чеки. Співробітник ЦК, в свою чергу, створює Прибутковий ордер на основі Акта, і вилучена готівка враховується в Касовій книзі.
Представник сервісної служби ремонту робить в «Журналі РРО» відповідний запис про проведення ремонтних робіт і видає про це довідку в 2-х примірниках. Оригінал довідки з пломбами передається в бухгалтерію, екземпляр, заповнений через копірку, залишається в магазині і підколюють в «Журнал РРО».
Повернення товару гостем
При оформленні повернення товару гостем складається «Акт про повернення». На повернення понад 100 грн складається інший вид «Акту про повернення».
До актів підколювати службовий касовий чек, в якому відображена інформація про повернення і фіскальний чек, по якому пройшов повернення.
Існують випадки, коли повернення готівковими коштами за чеком не буде проведений:
- якщо на касі вироблено тільки внесення розмінної монети, а проведених чеків готівкою немає;
- якщо проведені чеки готівкою є, але сума повернення більше суми готівки в касі за мінусом суми внесеної розмінної монети:
Σ повернення> (Σ готівки в касі - Σ внесення розмінної монети )
Наприклад, готівка в касі - 600 грн. (в т.ч. внесення розмінної монети - 500 грн.). Сума передбачуваного повернення - 200 грн. Тоді згідно з формулою: 600 - 500 = 100 грн. 200> 100 - значить на цій касі буде програмний заборону на повернення готівкою.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОЗЗІ-ФУД"
Затверджую
Керуючий магазину №29
м. Київ, вул. Райдужна, 8
Токар Ю.В .____________
(Підпис)
"___" ____________ 2015-го.
Акт про повернення товару
покупець ___________________________________________________
Паспорт: серія _______ № ____________________
Поверніть сума копійчана коштів у размере: _______ грн. _____ коп.
Реквізити касового чека:
Фіскальний реєстратор № _______________ Дата _______________2015 р. Година _______________
Відомості про товар:
Назва товару: Ціна за одиниць: Кількість:
Касовий чек на покупку № _________________________
Адміністратор: _____________________
(Підпис)
Завідувач відділу: _____________________
(Підпис)
Директору ТОВ "Фоззі-Фуд"
Морозову Д.Б.
___________________________
(П І Б покупця)
Паспорт: серія _____ № ______________
Адреси покупця: ________________________
ЗАЯВА
Прошу Вас сделать мені повернення копійчаних коштів в сумі _________ грн. .______ коп. за Придбаний товар.
Дата купівлі «____» __________ 2015р.
Назва товару ____________________________________________________________________________
Повернення товару в зв'язку з _____________________________________________________________
Дата повернення «____» __________ 2015р.
Підпис покупця _______________________
Контрольні питання :
1. Напишіть, які документи оформляється при поверненні товарів гостем:
_________________________________________________________________________________
2. Напишіть, що необхідно робити в разі поломки фіскального реєстратора:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
5. КАСОВА ЗВІТНІСТЬ, яка надається в бухгалтерію
5. КАСОВА ЗВІТНІСТЬ, яка надається в бухгалтерію
Звіт по касі
Даний звіт (про який вже неодноразово згадувалося) формується таким чином: Прибуткові ордери, з підклеєними до них відповідними Х-звітами або службовими чеками (винос розмінної монети) і Витратні ордера підколюються до вкладному аркуші Касовій книги. Даний лист в кінці робочого дня друкується з модуля «ЦК-Філія». У цьому листі враховується все рух готівки, вказуються суми за відповідними рахунками, залишок коштів ( «сальдо») на кінець дня.
Звіт по касі надається в бухгалтерію два рази на місяць (на вимогу бухгалтерії цей звіт може надаватися щодня).
Як уже згадувалося раніше, в електронному вигляді ведуться наступні документи: «Журнал-ордер», «Реєстр касової виручки» (по кожному реєстратору, за кожен день) , «ЕККА» ( електронний контрольно-касовий апарат; касова виручка по кожному реєстратору за місяць ) , «Кредитки» (виручка за кредитними картками) . Дані документи щомісяця передаються в електронному вигляді в бухгалтерію як звіти: «Звіт про використання РРО», «Регістр касової виручки», «Журнал-ордер» ін.
З електронними бланками цих документів і правилами їх ведення Вас обов'язково познайомить наставник!
А тепер більш докладно про електронні звіти.
Звіт про використання РРО
Даний звіт заповнюється на кожен реєстратор окремо і має такий вигляд:
Даний звіт заповнюється щодня. Колонки з обігу А, обороту Б, обороту В, обороту Д, обороту М / + А, ПС і кредитки заповнюються за даними Х-звіту. Колонка по повернень заповнюється щодня згідно службовим чеками, оформляють повернення, і Актів про повернення. Колонка «Всього по касі» заповнюється шляхом розрахунку: «сума оборотів» мінус «сума повернень» мінус «сума кредиток». Ця колонка відображає реальну виручку по даній касі. Першого числа з кожного реєстратора знімається «Періодичний звіт» 6 за попередній місяць, де вказується сума оборотів А, Б, В, Д, обороту М / + А і ПС і повернення за місяць. Ці суми звіряються з отриманими в наведеній вище таблиці.
Звіт про використання РРО надається в бухгалтерію щомісяця.
Регістр касової виручки
Цей звіт має наступний вигляд:
Даний звіт аналогічний звіту по використанню РРО та заповнюється на підставі його і періодичного звіту за місяць по кожному реєстратору.
Якщо реєстратор протягом місяця не використовувався, він все одно фігурує в звіті, але по ньому не відображаються обороти коштів.
Звіт надається щомісяця разом зі звітом про використання РРО.
Для контролю підсумкових цифр, внесених реєстратором в Періодичний звіт фіскальної пам'яті, співробітник ЦК становить вручну або вводить в файл з відповідним звітом дані щозмінних Z-звітів усіх РРО, які працювали на цій касі протягом звітного періоду і враховували суми видачі грошей по повернень. Такі дані - номер РРО, величину оборотів А, Б, В, Д і ПС з цього реєстратору, суми повернень за звичайним і Пільговані товару - вводяться за кожною касою щодня протягом усього звітного періоду. Після закінчення звітного періоду, як правило, календарного місяця, внесені дані Z-звітів підсумовуються для кожного реєстратора і по кожній касі, і готується Регістр касової виручки за кожною касою.
Цей звіт містить зведені дані по реєстраторам, де підсумовані, крім обороту, ще й суми повернень і ПС по кожному РРО. До цього звіту при здачі його в бухгалтерію додаються документи по поверненню товарів і видачі грошей покупцеві з кас торгового залу. Після закінчення звітного періоду, як правило, календарного місяця, звіт роздруковується і здається в бухгалтерію юридичної особи в перших числах місяця, наступного за звітним.
Звіт «Журнал-ордер»
Цей звіт має такий вигляд:
Лютий 2015 ДТ КТ Дата Сальдо початок дня кредитки 3610 3333 всього Дт3332 3333 3019 661 всього Сальдо кінець дня
1 191550,15 166766,66 1700 168466,66 197610 1700 199010 160706,81
2 160706,81 177213,47 1400 178613,47 169060 1400 170460 168860,28
3 168860,28 171811,39 1600 173411,39 183270 1600 184870 157401,67
4 157401,67 173418,15 1500 174918,15 171310 1500 172810 159509,82
*** ***** 30 162211,75 159077,19 1500 160577,19 170140 1500 171640 151148,94
всього 848286,86 7700 855986,86 891390 7700 0 0 898790 797627,52
Даний звіт заповнюється щодня згідно Касовій книзі. У колонку «Сальдо початок / кінець дня» заноситься відповідне сальдо з Касовій книги. У колонки з відповідними рахунками заносяться суми за цими рахунками за будь-яку дату місяця. Колонка «Всього» відповідно підсумовує кошти за всіма рахунками.
Співробітник ЦК магазина може вводити дані в електронні форми інших звітів або виконувати інші звіти за розпорядженням бухгалтера. Наприклад, завідувач каси щодня при закритті касового дня вносить дані з Касовій книги в електронний бухгалтерський регістр «Журнал-ордер №1» із зазначенням залишку попереднього дня (сальдо) на рахунку і рознесенням надходжень і видач готівки по бухгалтерських рахунках:
будь-які надходження грошей в касу, крім виручки - дебет рахунку 301 «Каса в національній валюті»;
надходження торговельної виручки - на кореспондуючий рахунок 3610; ;
видача заробітної плати персоналу - на кореспондуючий рахунок 661;
видача грошей для розміну касирам та отримання розмінної монети назад в касу - дебет рахунку 301 з додатковою цифрою, яка може бути внутрішньо номером;
здача грошей інкасатору банку - на кореспондуючий рахунок 333 «Грошові кошти в дорозі».
У разі використання кредитних карток при оплаті за покупки співробітник ЦК становить місячний звіт бухгалтерії.
Звіт по повернень товару покупцем
Звіт по повернень товару подається раз на місяць разом зі звітом про використання РРО, тобто по кожному реєстратору окремо складаються Акти повернень і підколюються під звіт про використання РРО.

Контрольні питання :
1. Напишіть, які звіти передаються в бухгалтерію?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Доповніть наступну пропозицію:
В «Звіт по касі» входять наступні документи ____________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Практичні завдання :
1. Спільно з наставником стажист вносить дані в «Звіт про використання РРО» за день.
6. ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ НА КАСІ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЯ
Поповнення мобільного зв'язку на касіВидача Гостям карт по програмі « Власний Рахунок »Інструкція по роботі тютюнової лавкиКонтрольні питання :
1. Опишіть особливості роботи тютюнової лавки.
2. Опишіть алгоритм дій касира тютюнової лавки при продажу сигарет при виявленні стікера зміни МРЦ на пачці / блоці.
3. Виберіть вірний варіант (правильний варіант обведіть кружечком):
Пречек - це:
a) не фіскальний чек, який роздруковується на фіскальному реєстраторі; містить номер телефону абонента, суму поповнення і поле для підпису
б) фіскальний чек, який роздруковується на фіскальному реєстраторі. Містить інформацію про гостя, а саме: номер картки «Власний Рахунок», електронну адресу пошти і номер страхової картки
в) документ, що підтверджує поповнення рахунку, який залишається у гостя, після зарахування грошей
Що допускається при поповненні мобільного зв'язку на касі в магазині «Сільпо»:
а) оплата готівкою
б) застосування подарункового сертифіката
в) поповнення рахунку на суму 500 грн.
г) всі вищевказані варіанти вірні
д) вірні варіанти а, б
е) вірні варіанти б, в
ж) вірні варіанти а, в
Яка кількість номерів можна прив'язати до одній картці «Власний Рахунок»:
а) 20
б) 15
в 10
Протягом якого часу необхідно зберігати підписані пречек в магазині:
а) 3 роки
б) 3 місяці
в) 1 місяць
7. РОБОТА З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
Перелік державних контролюючих, рекомендаційних і правоохоронних органів, які здійснюють нагляд за торговельною діяльністю:
Контролюючі органи
Державна архітектурно-будівельна інспекція України (і її регіональні представництва) - перевіряє дотримання вимог державних будівельних норм, стандартів і правил при здійсненні будівництва, перепланування, капітального ремонту та реконструкції, виявляє факти самовільного будівництва та перепланування.
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України (і її регіональні представництва) - здійснює перевірку дотримання підприємствами вимог ветеринарного (продукти тваринного походження) і фітосанітарного (продукти рослинного походження) законодавства.
Має право здійснювати контроль виробництва, переробки, зберігання та обігу продуктів тваринного походження, засобів догляду за тваринами, перевіряти виконання фітосанітарних правил при зберіганні, транспортуванні, торгівлі рослинами і рослинними продуктами.
Має право перевіряти виробничі і торгові приміщення, де здійснюється виробництво, переробка, зберігання та продаж продуктів тваринного походження, рослин і продуктів рослинного походження. Має право перевіряти документи про якість та безпеку продукції, термін придатності продукції, достовірність ветеринарних і фітосанітарних документів, якість і безпеку продукції шляхом відбору зразків на лабораторне дослідження, наявність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію.
 
Державна екологічна інспекція України (і її регіональні представництва) - здійснює контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, а саме вимог, що стосуються охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, правил поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, контроль дотримання законодавства України в сфері використання і охорони земель.
Державна інспекція України з контролю за цінами та її регіональні представництва) - перевіряє дотримання підприємствами державних регульованих цін на соціально значущі групи товарів. Має право перевіряти бухгалтерські документи, звіти та декларації цін, кошторису, показники реєстраторів розрахункових операцій.
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (і її регіональні представництва) - здійснює контроль за дотриманням підприємствами, виробниками і продавцями товарів законодавства про захист прав споживачів при реалізації як харчовий, так і нехарчової продукції, обмеження щодо реалізації (продажу) і вживання тютюнових виробів, їх реклами.
Має право перевіряти документи про якість та безпеку продукції, термін придатності продукції. Відбирати зразки продукції на лабораторне дослідження, перевіряти маркування продукції, і її рекламу, перевіряти засоби вимірювальної техніки для обслуговування споживачі, проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами.
Державна санітарно-епідеміологічна служба України (і її регіональні представництва) - перевіряє дотримання підприємствами вимог санітарного законодавства в частині виробництва, зберігання та продажу товарів, продуктів харчування, дотримання роботодавцями безпечних і нешкідливих умов праці, необхідного санітарного стану приміщень, проходження працівниками медичних оглядів.
Має право проводити обстеження приміщення, огляд продукції та умов її зберігання, дотримання правил товарного сусідства, технологічні карти на продукцію власного виробництва, сертифікати на обладнання, що використовується для реалізації і приготування харчових продуктів, журнали медичного огляду працівників, медичні картки працівників, договори на вивезення сміття , сертифікати та документи якості хімічних засобів, які використовуються для збирання і інші документи.
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ГСЧС) України (і її регіональні представництва) - контролює дотримання вимог законодавства в сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту підприємствами, установами та організаціями. Має право здійснювати огляд (обстеження) територій, будівель, споруд і приміщень, проводити перевірку виконання вимог законодавства в сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, наявності інструкцій і правил, справності засобів оповіщення і гасіння, наявності дозволів на експлуатацію, планів евакуації та інших документів.
Державна фіскальна служба України - перевіряє дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
Має право перевіряти касові книги, книги КОРО, проводити інвентаризацію грошових коштів в касах, наявність ліцензій на торгівлю алкоголем і тютюновими виробами, торгових патентів, наявність акцизних марок на підакцизні товари, проводити контрольні закупівлі, тощо.
Районний відділ внутрішніх справ (підрозділ кримінальної міліції у справах дітей) - спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ, на які покладено завдання з організації та здійснення заходів щодо профілактики злочинності серед дітей, вжиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей, розкриття кримінальних правопорушень, вчинених дітьми, встановлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення. Підрозділи кримінальної міліції у справах дітей можуть здійснювати заходи щодо профілактики продажів алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім, складати протоколи про адміністративні правопорушення, отримувати пояснення і документи від осіб, які вчинили порушення, вручати вимоги про надання документів, копії відеозапису, в зв'язку з розслідуванням скоєних дітьми злочинів.
Держгірпромнагляд України (його регіональні представництва) в сфері промислової безпеки та охорони праці - перевіряє дотримання законів і інших нормативно-правових актів з питань промислової безпеки експлуатації небезпечного устаткування, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, охорони праці під час такої експлуатації , дотримання правил безпеки при виконанні небезпечних видів робіт юридичними та фізичними особами.
Під час перевірки має право перевіряти технічну і технологічну документацію по експлуатації небезпечного устаткування, установчі та реєстраційні документи, обстежити приміщення, перевіряти дотримання правил експлуатації небезпечного устаткування, проводити виміри, може обмежувати або зупиняти роботу обладнання.
Рекомендаційні і здійснюють загальний нагляд
Управління благоустрою міських рад, управління комунального господарства, земельна комісія та інші. Уповноважені особи можуть проводити перевірки дотримання підприємствами, магазинами правил благоустрою в місті, виконання рішень міських рад щодо благоустрою, наявність дозволів на розміщення реклами, вивісок, оздоблення фасадів, обстеження земельних ділянок, перевіряти комунікацій на земельній ділянці, тощо.
Комісії районних, обласних державних адміністрацій - можуть створюватися за рішенням глави адміністрації або його заступників з метою обстеження об'єктів торгівлі, перевірки дотримання правил торгівлі, розслідування надзвичайних ситуацій, проведення профілактичних заходів, тощо.
Департамент (інспекція, управління, відділ) самоврядного контролю за використанням і охорони земель населеного пункту - від імені органу місцевого самоврядування здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства при використанні земельних ділянок комунальної власності.
Департамент (інспекція, управління, відділ) містобудування і архітектури виконавчого органу міської ради - від імені виконавчого органу місцевого самоврядування здійснює контроль за дотриманням вимог містобудівного законодавства, розміщення реклами, збереження місцевої архітектурного середовища.
3. Правоохоронні органи
Відвідати магазин з метою виконання службових завдань можуть працівники правоохоронних органів.
Як правило, це можуть бути :
- слідчі, оперативні працівники податкової міліції (здійснюють розслідування правопорушень у сфері оподаткування);
- слідчі, оперативні працівники органів Міністерства внутрішніх справ (районних відділів міліції) - здійснюють розслідування, як правило, крадіжок, грабежів та інших злочинів проти власності, підробки платіжних карт, злочинів пов'язаних з посяганням на життя та здоров'я людей;
- слідчі, оперативні співробітники спеціальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України (управління з розслідування економічних злочинів, боротьби з організованою злочинністю, по боротьбі з кіберзлочинністю, тощо);
- слідчі, оперативні працівники органів Прокуратури України;
- слідчі, оперативні працівники органів Служби безпеки України.
Їх основна мета діяльності - збір інформації про правопорушення або вчинений злочин. Можуть приходити, щоб вручити повістку, провести допит працівників про роботу магазину або події, які могли статися в магазині або біля його будинку, вручити запит про надання копій документів, оригіналів чеків, записи з камер відеоспостереження, провести огляд приміщення магазину або провести обшук, і таке інше. Під час проведення огляду чи обшуку приміщення можуть вилучати речі і документи, які мають значення для розслідування, як докази.

види перевірок
Законодавством України передбачаються:
планові перевірки
Плановою перевіркою вважається перевірка, яка внесена до календарного плану контролюючого органу. Про проведення планової перевірки державний орган повинен повідомити не пізніше, ніж за 10 календарних днів до її початку.
позапланові перевірки
Позаплановою перевіркою є перевірка, яка здійснюється державним органом тільки при наявності передбачених законом підстав і не внесена до календарного плану перевірок. Позапланова перевірка може бути проведена, наприклад, в разі отримання державним органом обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав, а також по ряду інших причин.
Для проведення планової та позапланової перевірок посадові особи (інспектори) державного органу повинні мати з собою і надати документи встановленого зразка. Без пред'явлення документів проведення перевірок не допускається.
Фактичні перевірки
Фактична перевірка - це така перевірка, яка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника (в приміщенні магазину). Така перевірка проводиться тільки інспекторами державної податкової інспекції по дотриманню норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, наявності акцизних марок на підакцизної продукції, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівник ми (найманими особами).
Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків в приміщенні магазину. Підставою для проведення такої перевірки є наказ на проведення перевірки та направлення, інспектори податкової інспекції зобов'язані пред'явити службове посвідчення.
Комплексні, комісійні перевірки
У деяких випадках можливе проведення спільної комплексної перевірки різними службами і органами. Наприклад, ветеринарна інспекція і УЗПП, ГСЧС і правоохоронні органи. Такі перевірки, як правило, проводяться в разі настання надзвичайних ситуацій в певному населеному пункті (отруєння людей, настання нещасних випадків), проведення відпрацювання певних видів порушень (оформлення рекламних вивісок, документів на земельні ділянки, продажу заборонених товарів), тощо.
інші перевірки
В окремих випадках можуть проводитися перевірки, які здійснюються виконавчими органами апарату місцевих рад і апарату виконкомів, управлінь, комунальних підприємств з метою регулювання відносин в області розміщення зовнішньої реклами по місту. В ході таких перевірок здійснюється контроль законного монтажу реклами. Про проведення таких перевірок посадових осіб магазинів часто не повідомляють. До іншим перевіркам також можна віднести перевірки, які проводить міліція (районні відділи внутрішніх справ) щодо дотримання законодавства про заборону продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім.
Відповідальність співробітників ЦК відповідно до законодавства (Указ Президента України від 12.06.1995 р
«Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»):
вид порушення покарання
За перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі. Фінансову санкцію у вигляді штрафу - двократний розмір сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.
За неоприбуткування, за неповне та / або несвоєчасне оприбуткування в касі готівки. Штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.
За витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, пов'язані з оплатою праці, крім соціальних невідкладних виплат на поховання, народження дитини, лікування в разі хвороби, одиноким та багатодітним матерям, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при наявності податкової заборгованості. Штраф у розмірі здійснених виплат.
За проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату гостем готівкових коштів. Штраф у розмірі сплачених коштів.
Перелік штрафних санкцій за порушення вимог щодо ведення касової дисципліни :
5 кратний розмір вартості проданих товарів - в разі не проведення або проведення розрахункових операцій на неповну суму через РРО, що не роздрукування відповідного розрахункового документа (чека), який підтверджує здійснення операції купівлі-продажу;
5 кратний розмір суми , на яку виявлено незбіг - в випадку перевищення суми грошових  коштів на місці проведення операцій над сумою коштів , яка зафіксована в фіскальному звіті ;
5 кратний розмір суми - в разі неоприбуткування ( неповного та / або несвоєчасного ) в касі готівки ;
2 кратний розмір сум виявленої понадлімітної готівки в касі за кожен день переліміту ( перевищення встановлених лімітів );
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн . ) - в випадку використання РРО непереведеного в фіскальний режим роботи , незареєстрованого , неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку РРО ;
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн . ) - в випадку використання КОРО , неоформленої належним чином ( НЕ прошнурованій або НЕ пронумерованій ), а також НЕ зберігання КОРО на протягом встановленого терміну ;
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн . ) - в випадку невиконання щоденного друку фіскального звіту ( Z - звіту ) або   НЕ зберігання такого звіту в КОРО ;
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн . ) - у разі невиконання друку контрольної стрічки або її не збереження протягом установленого строку;
400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 грн . ) - у разі продажу через РРО пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.
200% вартості товару (17000 грн .) - у разі виготовлення, зберігання, транспортування, реалізації алкогольних напоїв або тютюнових виробів: фальсифікованих, без марок акцизного податку встановленого зразка (в т.ч. якщо марка відірвана і знаходиться біля пляшки), з підробленими акцизними марками.

Практично е завдання :
1. Запишіть 4 контролюючі органи, які відвідують магазини:
- ________________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________________
2. Дайте відповідь, що має право контролювати СЕС?
3. Назвіть, які види перевірок бувають?
4. Поясніть, які контролюючі органи можуть перевірити роботу відділу «Каса»?
Запишіть: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. У разі перевірки і виявлення надлишку / нестачі готівки в ЦК, фінансова санкція складе:
а) 170 грнб) 5-кратний розмір суми
в) 340 грн6. Запишіть всі можливі причини фінансових санкцій, за порушення норм поводження з готівковими коштами. Вкажіть штрафи:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ЖУРНАЛ НАВЧАННЯ
ВАЖЛИВІ ДАНІ (які Ви дізналися в процесі стажування в магазині) :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПИТАННЯ (які Ви хочете задати наставнику) :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаток 1
ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ
ДЛЯ підготовки стажиста до самостійної РОБОТІ
№ питання відповіді
Загальні питання
1. З чого починається робочий день касира ЦК? Необхідно звірити залишок грошей на початок операційного дня з даними в «ЦК-Філія» залишок грошей на кінець попереднього операційного дня, перерахувати наявні кошти і порівняти фактичну суму з даними, згідно з «ЦК-Філія».
Видача розмінної монети здійснюється або одним ордером на касира ЦК, або окремими ордерами на кожного касира ТЗ з подальшим записом в «Книзі реєстрації ПКО та ВКО» і записом в «Журналі розмінної монети» згідно даних ордерів.
2. Яка касова звітність надається в бухгалтерію? В електронному вигляді (MS «Excel») надаються такі звіти :
«Журнал-ордер»;
«Реєстр касової виручки» (по кожному реєстратору за кожен день);
«ЕККА» ( електронний контрольно - касовий апарат ; касова виручка по кожному реєстратору за місяць );
«Кредитки» (виручка за кредитними картками);
«Сертифікати» (кількість проданих подарункових сертифікатів за кожен день).
3. Що таке «ліміт каси»? Граничне значення залишку грошових коштів в касі магазину на кінець касового дня.
4. Рахунки, з якими Ви працюєте (номер рахунку та його назва)? 3019 - Каса (ЦК); 3332 - Інкасація; 3333 - Розмінна монета; 3335 - підкріпити розмінної монети; 3610 - Виторг; 3721 - на відрядження (ЦК); 6610 - Зарплата; 6620 - Депонент (ЦК); 6852 - Лікарняні (ЦК).
5. КОРО: заповнення, виправлення помилок і термін зберігання? «Журнал РРО» ( «Книга РРО», «Книга Обліку розрахункових Операцій» (КОРО)) - це документ встановленої форми, в якому реєструються операції за кожним касовим реєстратору. На першому аркуші ставиться дата початку «Журналу РРО».
В «Журнал РРО» підклеюються наступні службові чеки по кожній окремій зміні касира:
Z- звіт ;
Х-звіт (на кінець зміни).
У Журнал заносяться такі реквізити:
дата надходження торговельної виручки;
сума Службове внесення;
сума службового виносу;
сума розрахунків з покупцями (загальна, за ставкою ПДВ 20% і за ставкою ПДВ 7%);
сума ПДВ 20% і сума ПДВ 7% (дані заносяться з гласно Z-звіту );
сума, видана при поверненні товару.
Важливо! Всі перераховані вище дані обов'язково звіряються з Z-звітом.
Виправлення в «Журналі РРО» вкрай не бажані, але якщо таке відбувається, то помилковий запис акуратно закреслюється і поряд ставиться правильний запис, який засвідчується підписами завідувача касою / ЦК, робиться напис "Виправленому віріті". Якщо зіпсований лист або на ньому більше 5-ти виправлень, перекреслюють по діагоналі з обох сторін, роблять на ньому напис «Анульовано», ставлять дату анулювання та завіряють підписом відповідальної особи. Всі дані з анульованого аркуша переносять на новий лист КОРО, номер якого проставляють на анульованому аркуші (Порядок №417-2).
Заповнюється він так, щоб записи зберігалися протягом встановленого для документів терміну (для журналів РРО - 3 роки). Важливо приділяти увагу схоронності цих журналів: щоб він не розшнурував, щоб були цілі пломби, щоб не відклеювалися і не відпадали службові чеки.
6. Скільки днів видається заробітна плата (ЗП)?
Процедура видачі ЗП і її відображення в «Касовій книзі»? Зарплата видається 3 дня . Відомість по заробітній платі (ЗП) отримують по електронній пошті від керуючого. Потім на першій сторінці підписується керуючий, завідувач ЦК і завіряється печаткою. Далі проводиться видача ЗП протягом 3-х днів.
У 1-й і 2-й день залишок суми за відомістю на ЗП відображається у вкладному аркуші «Касовій книги» в графі "В тому числі на зарплату".
У 3-й день (день закриття відомості по ЗП) в «Касовій книзі» відображається РКО на видачу ЗП і відомість по ЗП вважається закритою.
7. Що таке Х-звіт та Z-звіт? Їх відмінності і періодичність зняття? Х-звіт - це звіт РРО про продажі без обнулення даних за зміну.
Z-звіт - це звіт РРО про продажі з обнуленням даних за зміну і занесенням до фіскальної пам'яті.
 
Періодичність зняття:
Х-звіт - без обмежень;
Z-звіт - 1 раз, при закритті зміни .
8. Що таке «легітірований» товар? І до якого обороту він відноситься? Товар, не оподатковуваний ПДВ. Відноситься до обороту Б.
9. Як оформляється повернення товару? При поверненні товару складається «Акт на повернення товару».
Є дві форми таких актів:
«Акт повернення товарів» на суму менше 100 грн .;
«Акт повернення товарів» на суму від 100 грн. і більше (обов'язково вказуються паспортні дані клієнта).
10. Які документи заповнюються щоденно ЦК магазина? Їх призначення та правила заповнення? 1) «Приходний касовий ордер» (ПКО) - це документ встановленої форми (КО-1), згідно з яким оформляється надходження коштів в центральну касу.
2) «Видатковий касовий ордер» (ПКО) - це документ встановленої форми (КО-2), згідно з яким оформляється видача грошей із центральної каси.
Видаткові та прибуткові касові ордери повинні бути підписані керівником і головним бухгалтером або уповноваженими особами (згідно з наказом про право підпису). ПКО та ВКО повинні заповнюватися так, щоб записи зберігалися на протязі 3-х років. Виправлення в ордерах неприпустимі.
Нумерація ПКО та ВКО починається з 01 січня кожного року. Супровідна відомість по інкасації заповнюється в 3-х примірниках на основі РКО на інкасацію. 1-ий примірник лягає з грошима в сумку інкасатора, 2-ий екземпляр видається самому інкасатору на руки, а 3-ий екземпляр підписується інкасатором із зазначенням дати інкасації, ПІБ інкасатора, номером сумки, проставляється штамп інкасатора з номером маршруту. Надалі супровідна відомість підколювати до РКО на інкасацію та разом з ордером підшивається до первинної документації.
3) «Журнал реєстрації ПКО та ВКО» - це документ встановленої форми (КО-3), в який заносяться реквізити ордерів, що підтверджують операції по руху готівки. Ведеться в електронному вигляді в «ЦК-Філія», формується автоматично за підсумком створення всіх ПКО та ВКО за день. Журнал роздруковується з «ЦК-Філія» прошнуровується і завіряється головним бухгалтером.
У нього заносяться такі реквізити:
дата і номер прибуткового / витратного ордера;
сума приходу / витрати готівки;
примітка - коротко вказується, звідки прийшла (куди пішла) готівку.
Заповнюється тим же способом, що і описані документи.
4) «Касова книга» - це документ встановленої форми (КО-4), застосовуваний для обліку готівкових коштів в касі підприємства. «Касова книга» повинна бути прошнурована, пронумерована і завірена керівником і завідувачем ЦК. Ведеться «Касова книга» в електронному вигляді (у «ЦК-Філія»). В кінці дня, після внесення всіх ордерів в «ЦК-Філія», співробітник ЦК роздруковує вкладний лист за день і ставить свій підпис, потім підшиває такий лист до ордерами за цей день. Необхідність наявності підпису головного бухгалтера в листах «Касовій книги» узгоджується з бухгалтерією.
«Касова книга» повинна заповнюватися так, щоб записи зберігалися протягом встановленого для документа терміну (3 роки). Не рідше ніж один раз на місяць друкується 2-й примірник вкладних аркушів за кожен день місяця. В кінці кожного місяця «Касова книга» прошнуровується, засвідчується підписами директора підприємства і головного бухгалтера, і здається в бухгалтерію.
5) «Журнал обліку розмінних грошей (разменкі)» - документ встановленої форми, який прошивається і завіряється підписом керівника. Видача "разменкі" касирам оформляється видатковими ордерами на кожного касира окремо. Здача грошей в касу на суму отриманої розмінної монети проводиться в перебігу зміни касира ТЗ. Завідувач ЦК (або інша уповноважена особа) виробляє службовий винос на суму отриманої розмінної монети. Оприбуткування грошей в касу оформляється одним прибутковим ордером, до якого підколюються чеки "Службовий винос" з кожної каси. Отримання цих коштів також реєструється в зазначеному журналі.
У Журнал заносяться такі реквізити:
дата;
сума виданої касиру ТЗ розмінної монети;
розписка касира ТЗ про отримання цієї суми (касир ТЗ пише своє ПІБ і ставить підпис);
сума, отримана зав . Ц К (або ін. Уповноважена особа) від касира ТЗ (ставиться в тому ж рядку навпроти виданої суми);
розписка зав. ЦК (або ін. Уповноважена особа) про отримання суми від касира ТЗ.
11. Обнулення кас. Порядок проведення. В кінці зміни (о 23:45) касир ЦК (або ін. Уповноважена особа) знімає Х-звіт з РРО та Х-баланс з терміналу, звіряє суми за кредитками, перевіряє внесення та винесення розмінної монети, потім знімає повний звіт (2 Х -звіті, корінець видачі та Z-звіт). З терміналу знімається Z-баланс. Виручка перераховується в відділі ЦК і оприбутковується згідно звітів.
12. Які види касової стрічки існують? Існує чекова і контрольна касові стрічки. Так само є термінальна стрічка (для чеків терміналу безготівкового розрахунку).
13. Що таке періодичний звіт? Як зняти періодичний звіт при переповненні пам'яті? Періодичний звіт - звіт фіскальної пам'яті РРО за будь-який період з початку експлуатації реєстратора. При переповненні пам'яті знімаються 3 періодичних звіту:
за датою (за місяць, в якому сталася поломка, з першого до останнього числа місяця);
за номером Z-звіту ( з 1-го по 37-ий);
за номером Z-звіту (з 37-го по останній Z-звіт місяці - це і є періодичний звіт за звітний період).
14. Надходження грошових коштів в касу, порядок оформлення? У «ЦК-Філія» оформляється ПКО на суму надходження.
15. Які документи підтверджують, що цей реєстратор може використовуватися підприємством? Для роботи РРО на касах, повинні бути ксерокопії наступних документів:
«Реєстраційне свідоцтво» ( Податкова );
«Довідка про опломбування» (КРЦ);
«Акт введення в експлуатацію» (КРЦ);
«Паспорт на РРО»;
«Паспорт на модем до РРО».
16. Перелік штрафних санкцій за порушення вимог щодо ведення касової дисципліни? Перелік штрафних санкцій за порушення вимог щодо ведення касової дисципліни:
5 кратний розмір - в разі неоприбуткування , несвоєчасного оприбуткування абооприбуткування некоректної суми готівки в касу ;
2 кратний розмір сум виявленої понадлімітної готівки в касі за кожен день переліміту ( перевищення встановленого ліміту каси );
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн .) - у разі використанняРРО непереведеного в фіскальний режим роботи , незареєстрованого , неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку РРО , використання КОРО , неоформленої належним чином ( НЕ прошнурованій , НЕ пронумерованій ), а також НЕ зберігання КОРО на протягом встановленого терміну , невиконання щоденного друку фіскального звіту (Z- звіту ) або НЕ зберігання такого звіту в КОРО .
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн .) - не збереження контрольної стрічки в течени і 3 х років .
Примітка. Відсутність в чеку РРО одного з обов'язкових реквізитів (адреса, назва господарської одиниці, ІПН, ПДВ і д.р.) прирівнюється до невидачі розрахункового документа.
17. Процедура передачі грошей інкасаторам. У інкасаторів, в обов'язковому порядку, необхідно перевірити :
посвідчення особи (особливо наявність в них кольорового відбитку печатки);
доручення на інкасацію коштів;
явочну картку;
порожню сумку;
друк маршруту.
Банк повинен заздалегідь сповістити магазин про нові інкасаторів.
Важливо! У разі якщо в магазин приїхали нові інкасатори, про які Ви не повідомляли, потрібно зв'язатися з банком і уточнити, згідно документів наданих інкасаторами, чи може банк підтвердити правомірність дій даних співробітників.
Ситуативні питання (форс-мажор)
18. Ви не можете внести ордера в «ЦК-Філія». Ваші дії. При неможливості внесення ордерів в електронній формі (в «ЦК-Філія») необхідно заповнювати ордера вручну (на кожному магазині повинні знаходитися надруковані порожні бланки ПКО та ВКО). Після того, як з'явилася можливість працювати в «ЦК-Філія», все, раніше виписані вручну ордера, повинні бути внесені в програму.
19. Співробітник банку повідомив про наявність фальшивої купюри номіналом 50 грн. або недостачі в інкасаторській сумці, Ваші дії. За результатом отримання Акту з банку переробити РКО на інкасацію, підколоти до цього ордеру супровідну відомість і Акт з банку. Перерахувати обороти і залишок на кінець дня, в якому було здійснено інкасація, і всіх наступних днів, зробити виправлення в «Касовій книзі» і «Журналі реєстрації ПКО та ВКО".
20. Співробітник забув поставити підпис у відомості по заробітній платі, Ваші дії. Видача грошей без підпису не допускається.
21. При формуванні ордера на видачу заробітної плати не підтягується асигнування, або ордер не хоче зберігатися, тому що не вистачає суми асигнування, Ваші дії. Робимо заявку на Сервіс-Деск.
22. Ваші дії, якщо за 24 години з РРО не був знятий Z-звіт? Викликати майстра, який робить позначку в КОРО про поломку реєстратора.
23. Гість хоче зробити повернення на кредитну картку, а продаж була готівкою. Ваші дії. Дана операція неможлива.
24. Гість хоче зробити повернення готівкою, а продаж була по картці. Ваші дії. Провести повернення за чеком, скласти «Акт повернення» і повернути гроші.
25. Не відповідає підпис або фотографія пред'явника на кредитній / платіжній картці, або при розрахунку кредитною карткою на терміналі вийшло повідомлення «вилучити карту». Ваші дії. Покликати співробітників відділу охорони магазину.
26. Як діяти у разі, якщо по терміналу продаж не пройшла (скасування транзакції), а гість стверджує, що гроші з картки зняті (показує SMS повідомлення)? Пояснюєте гостю, що SMS не є підтвердженням оплати і зняті гроші повинні повернутися в перебігу 3-х днів. Знімаєте Х-звіт та Х-баланс і якщо сума Х-балансу менше суми по Х-звіту на суму чека, робите повернення по РРО, потім знову набиваєте чек і пробуєте провести продаж ще раз. У разі повторної невдалої транзакції попросіть клієнта розрахуватися готівкою.
27. При розрахунку карткою термінал роздрукував чеки "Успішна Транзакція", а потім "Транзакція Скасовано". Ваші дії? Знімаємо Х-звіт та Х-баланс, порівнюємо суми. І якщо сума по Х-звіту більше суми по Х-балансу, робимо повернення по РРО та пробуємо провести продаж ще раз. При повторній невдачі просимо розрахуватися готівкою.
28. При розрахунку карткою термінал роздрукував чеки, а реєстратор немає. Ваші дії? Знімаємо Х-звіт та Х-баланс, порівнюємо суми. І якщо сума по X-звіту менше суми по X-балансу, проводимо чек по РРО в примусовому режимі.
29. Послідовність дій, якщо на касу поставили системний блок на якому були передані чеки (чек) і першим з реєстратора виходить чек, за яким продажу в цей день не було. Потрібно зробити повернення за цим чеком.
30. Як правильно оприбуткувати виручку за допомогою ПО «Assistant» при поломці реєстратора. У ВО «Assistant» потрібно вибрати зміну по зламаному РРО та до суми обороту А додати суму обороту Б, суму обороту В, сума обороту М / + А, суму обороту Д, а потім відняти суму по кредитці і суму по ПС, суму повернення.
31. Що таке Оборот М / + А. Оборот грошових коштів від реалізації підакцизних товарів, які обкладаються ПДВ за ставкою 20%.
32. Що робити якщо в книзі РРО закінчилося місце для вклеювання Z-звітів? Вклеювати Z-звіти під низ вже вклеєних (у другий ряд) з початку КОРО.
33. Що потрібно робити, для того, щоб все книги РРО не закінчилися одночасно? Крім Z-звітів, які знімаються з закриття зміни, знімати додатково по кілька Z-звітів.
34. Дії при поломці фіскального реєстратора. Складається заявка на Сервіс-Деск, на виклик майстра.
35. Як викликати сервісну службу при поломці реєстратора? Які звіти повинен зняти майстер і де він повинен зробити відмітки про поломку? Складається заявка на Сервіс-Деск на виклик майстра. Майстер знімає «Z-звіт» (по потребі) і робить відмітку про ремонт РРО в КОРО, складає довідку про переопломбіровке РРО.
36. Процедура вилучення грошей при поломці фіскального реєстратора. Разом з начальником відділу охорони або старшим охоронцем вилучити гроші з каси. Скласти «Акт оприбуткування виручки».
37. Ситуація: касир вніс 1000,00 грн., А виніс - 2000,00 грн.
Як оприбуткувати виручку? Яке додаток має бути до ПКО? У такій ситуації касир повинен оприбуткувати виручку згідно «Z-звіту», провівши розрахунки за формулою:
Виторг = Оборот А + Оборот Б + Оборот В + Оборот Д + Оборот М / + А - Кредитки - Повернення - ПС - Денна інкасація (якщо така була).
Отриманий результат можна звірити з даними в ПО «Assistant», де сума виторгу розраховується за формулою:
Виторг = Оборот А + Оборот Б + Оборот В + Оборот Д + Оборот М / + А - повернення - Кредитки - ПС - Денна інкасація (якщо така була).
Так само в обов'язковому порядку, касир ЦК становить службову записку, де коротко описує ситуацію з поясненням причини неправильного винесення і зазначенням коректної суми виторгу.
38. При поломці реєстратора, як дізнатися з якого обороту був зроблений повернення? У ВО «Assistant» в закладці «Чеки» подивитися до якого обороту відноситься товар.
39. Якщо касир два рази зняв з платіжної карти гостя гроші. Ваші дії? Для перевірки знімаємо Х-звіт з РРО та Х-баланс з терміналу і якщо сума Х-балансу (термінал) перевищує суму за Х-звітом (РРО) на суму такого чека, пишемо лист в банк (встановленої форми) і передаємо в бухгалтерію.
ЦЕ ЦІКАВО …
ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ
Сказати коли з'явилися перші гроші досить складно. Передбачається, що до появи грошей був бартер - прямий безгрошовий обмін товарами. У первісні часи не існувало поняття "гроші". Практикувався простий обмін один з одним, гончарі вимінювали свої глечики і горщики, ковалі-списи, наконечники для стріл і т.д. Згодом прийшло розуміння, що це дуже незручно. Адже цінність речей і їжі різна.
Наступною формою грошей стали певні товари, предмети або тварини. Так, наприклад, в Ефіопії розраховувалися брусками солі, на острові Науру остров'яни використовували щурів, а ацтеки в якості перших грошей використовували какао-боби. Колоністам в Америці першими грошима служили тютюнове листя і шкірки тварин. Широко поширені були раковини - каурі. Вперше почали використовуватися в Китаї, але потім служили першими грошима також в Індії, Таїланді, Африці.
Згодом сформувалося кілька вимог до грошей:
1. при зберіганні і при передачі один одному вони не повинні псуватися.
2. легко можна носити з собою і навіть порівняно невеликого їх кількості повинно вистачати на покупку продуктів, речей і т.д.
3. навіть при самому дрібному розподілі їх загальна цінність не повинна зменшуватися.
У VII столітті до н.е. в Лідії були випущені перші монети. Формою вони нагадували квасоля і називалися статерами або стандартами. Потім, монети стали виготовляти греки і, близько ста років тому в багатьох містах Греції, Малої Азії, а також на півдні Італії з'явилися свої монети. Найбільш цінними вважалися золоті монети, за ними йшли срібні та мідні.
У IX-X століттях почалося карбування монет в Київській Русі. У деяких руських князівствах карбувалися свої гроші, але разом з тим досить поширена була і татарська срібна "теньга" - від неї і пішла назва російських грошей. Злиток срібла розрубували на кілька шматків - звідси слово рубль.
Відомі періоди в історії окремих країн, коли використання монет з тих чи інших причин припинялося, і в якості грошей знову використовувалися товарні гроші. Так, на Русі в XII-XIV століттях існував безмонетний період , так як приплив срібла з-за кордону вичерпався, а своїх срібних родовищ на Русі не було.
До капіталізму роль грошей виконували мідь , бронза , срібло . Лише в деяких країнах (в Ассирії та Єгипті ) ще за 2 тисячоліття до н. е. для грошей використовували золото . З розвитком товарного виробництва стрімко збільшилася вартість і кількість щоденних торгових операцій. Знадобилося збільшення вартості обмінного еквівалента. Повсюдно золото і срібло стали грошовими товарами, як товари з великою вартістю при невеликій вазі і об'ємі.

У Китаї перші монети мали прямокутну форму і отвір посередині. Отвір вони робили для того, щоб було зручно нанизувати монети на мотузку. Незабаром, заможні торговці зіткнулися з тим, що їх "намиста" досить важкі, і носити їх з собою незручно. Брак металу для виробництва монет - ще одна з причин появи паперових грошей.
Монети стали залишати на зберігання, а натомість отримували письмові зобов'язання. У будь-який момент, людина, який пред'явив таку розписку, міг отримати свої гроші назад. Згодом банки, а потім і уряду почали виготовляти такі "письмові обіцянки". Таким чином, з'явилися паперові гроші.
У 960 році в Китаї почали виготовляти паперові гроші, папір для друку виробляли з кори тутового дерева.
У XVIII столітті банкноти набули широкого поширення в Європі, а до кінця XIX століття зайняли панівне становище у всьому світі. Вони мали покупну спроможність нарівні з срібними і мідними монетами і називалися асигнаціями.                                                                                                                              
  Російська асигнація 1787 року
КІЛЬКА СЛІВ наостанок
Прийміть наші вітання!
Ви закінчили вивчати цю допомогу і зараз перебуваєте в кінці своєї подорожі за матеріалами курсу. За цей час перед Вами відкрилися основи роботи центральної каси магазину.
І тепер в процесі Вашої практичної діяльності на новій посаді Вам належить довести до досконалості набуті навички, а також засвоїти безліч інших тонкощів і особливостей діяльності касира ЦК.
Бажаємо Вам професійних успіхів та кар'єрного зростання!
1 - поповнення мобільного оператора.
2 Модуль - це окрема програма в складі ПО, що має виділене призначення. В даному випадку «ЦК-Філія» є модулем ПО «FZ-Client».
3 - якщо є Наказ на право підпису, то в даному випадку підписує керівник і завідувач відділом каса / ЦК.
4 - інша назва «Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей» або «Книга обліку видань та прийнятя старшим касиром грошей».
5 - Проясніть у наставника бере участь Ваш магазин в окремих проектах мережі і чи поширюється на нього це виняток.
6 - «Періодичний звіт» щомісяця здається в бухгалтерію з іншими документами.

Приложенные файлы

  • docx 11238084
    Размер файла: 211 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий