Програма


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ
ІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНО
ВА

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ
ТОВАРИСТВО

ІМЕНІ ГРИГОРІЯ ВОЛИН
КИ


ПРОГРАМА

щорічної
звітно
-
наукової

конференції студентів

«Освіта та наука


2017»

3
-
7 квітня 2017 року

Київ


2017

2
Тиждень студентської науки


2017


3 квітня

12.00


Пленарне засідання студентської звітно
-
наукової

конференції студентів

«Освіта та наука


2017»

(вул.
Пирогова 9, актова зала центрального корпусу)


4 квітня

Пленарні засідання на факультетах


5
-

6 квітня

Секційні засідання на факультетах


7 квітня

Звітне засідання Студентського наукового товариства
університету

(14:00, гуманітарний корпус


аудиторія 3.4

імені професора
Григорія Волинки)


3


ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

3 квітня 2017 року

12.00, актова зала центрального корпусу

(вул. Пирогова 9)


Андрущенко Віктор Петровичдоктор філософських наук, професор, академік
НАПН України, член
-
кореспондент

НАН України
, ректор Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
, Президент асоціації педагогічних
університетів ЄвропиГорбачук Іван Тихоновичкандидат фізико
-
математичних наук, професор,
завідувач кафедри методології та методики навчання фізико
-
математичних дисциплін
у вищій школі, голова профспілкової організації співробітників


Торбін Григорій Мирославович
-

доктор фізико
-
математичних наук
, професор
,
проректор з наукової роботи


Терепищий Сергій Олександрович


доктор філософських наук, професор
,

голова
Ради молодих вчених університету,


Цибін Станіслав Григоровичкандидат політичних наук, доцент, голова ППО
студентів


Спірідонова
Наталія Валеріївнастарший інспектор зі студентської наукової
роботи


Хоменко Глеб Володимирович


студент факультету філософської освіти і науки,
голова Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки
;

звітна доповідь


Воєводіна Катерина Андр
іївнастудентка факультету природничо
-
географічної
освіти та екології


«Можливості пошуково
-
дослідницької навчальної діяльності для
реалізації компетентнісного підходу у новій українській школі»


Огородник Ірина Олегівна

-

студентка факультету педагогік
и та психології


«Формування культури повсякденного спілкування дітей старшого дошкільного віку з
проявами агресивної поведінки засобами гри»


Пріц Василь Юрійович
-


студент фізико
-
математичного факультету


«Нові
екзопланети Траппіст»


Слишко Маргарита

Андріївна
-

студентка факультету корекційної педагогіки та
психології


«Особливості ставлення до здоров'я у розумово відсталих підлітків»

4НАУКОВІ ЗАХОДИ НА ФА
КУЛЬТЕТАХ


Інженерно
-
педагогічний факультет


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

4 квітня 2017 р. 13.00


15.00
(ауд.4.11 )

вул. Л. Курбаса, 2А

Декан Інженерно
-
педагогічного факультету Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук ,професор
Кільдеров Дмитро Едуардович


вступне слово.

Березанська Катерина Вікторівна


«Ви
явлення факторів впливу на мотивацію
студентів до навчання», н
ауковий керівник: кандидат педагогічних
наук
, доцент Титова
Н.М.

Буткова Ірина Віталіївна


«Використання основних харчових барвників у
продуктах харчування», н
ауковий керівник: кандидат
педагогічних

наук
, доцент
Жеплінська М.М.

Гордіюк Леся Григорівна


«Кольорознавство» як один із важливих складових
професійної підготовки майбутніх керівників гуртків, н
ауковий керівник: кандидат
педагогічних

наук
, доцент Кардаш Н.В.

Дьолог Олеся Юріївна


«Інновації у проектуванні одягу», н
ауковий керівник:
кандидат педагогічних

наук
, доцент Косяк І.В.

Заруба Анастасія Валеріївна


«Підготовка вчителів технологій в університетах
Королівства Швеції», н
ауковий керівник: доктор педагогічних

наук
, професор
Жерноклєєв І.В.

Лисак Каріна Юріївна, Михайленко Анжеліка Юріївна, Ярошук Юлія
Валеріївна


«Хімія в каструлі, або чому шинка рожева?», н
ауковий керівник:
кандидат педагогічних

наук
, ст. викл. Кучменко О.М.

Семенкович Олена Геннадіївна


«Практичне
використання інтернет
-
технологій
(служб і сервісів) у галузі освіти»
, н
ауковий керівник: кандидат педагогічних

наук
,
доцент Шпильовий

Ю.В.


Секційне засідання кафедри інформаційних систем і технологій


«Інформаційні технології в освіті»

(м.Київ, вул. Тург
енівська 8/14)

5 квітня 2017 р. о 13
00
, ауд. 2
-
17

Керівник


завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Яшанов
С.М.

Секретар


старший викладач Слабошевська Т.М.


5


Бацюн Ярослав Володимирович«Формування інформатичних компетентностей
майбутнього вчителя технологій та методів її віртуалізації», науковий керівник:
професор Яшанов С.М.

Гав‱яда Сергій Віталійович«Застосування ІКТ у професійній освіті», науковий
керівник: доцент Бордюк О.М.

К
риворучко Антон Олегович, Шеіна Анастасія Володимирівна«Вивчення
іноземної мови засобами інтерактивних освітніх середовищ», науковий керівник:
старший викладач Андреєв Д.Я.

Пилипчук Марина Юріївна«Вплив науки і техніки ХХІ ст. на розвиток освіти»
,
на
уковий керівник:
професор Макаренко Л.Л.

Семенкович Олена Геннадіївна«Практичне використання інтернет
-
технологій
(служб і сервісів) у галузі освіти», науковий керівник: доцент Шпильовий

Ю.В.

Садіков Олександр Ігорович«Методи симуляції виробничих процесів при
вивченні дисципліни «Інформаційні технології у виробництві», науковий керівник:
доцент Шевченко В.В.

Слободяник Вікторія Сергіївна, Устянська Анастасія Владіславівна«Застосування мультимедійних технологій у н
авчальному процесі», науковий
керівник: старший викладач Слабошевська

Т.М.


Обговорення доповідейСекційне засідання кафедри теорії та методики професійної підготовки

«Теорія та методика професійної освіти»

(м. Київ, вул. Л. Курбаса, 2а)

5 квітня 2017
р. о 13
00
, ауд. 27

Керівник


завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Титова Н.М.

Секретар


асистент Чумаченко Д.В.


Аксініна Вікторія Валеріївна«Графічна формалізація як інструмент творчого
пошуку форми проектованих виробів», науковий ке
рівник: професор Лебедєв Д.В.

Бабич Катерина Вікторівна«
Використання креативних технологій навчання для
розвитку творчої особистості», науковий керівник: викладач Чумаченко Д. В.

Баляс Віталій Петрович«Використання нетрадиційних елементів уроку
виробничого навчання у підготовці майбутніх кухарів», науковий керівник: доцент
Титова Н.М.

Баховець Олександр Ігорович«Технології покращення якісних показників ДСП
під час її виробництва», науковий керівни
к: доцент Бровченко А.І.

Буткова Ірина Віталіївна«Психологічні детермінанти педагогічної майстерності
педагога професійного навчання», науковий керівник: доцент Титова Н.М.

Вдовін Павло Павлович«Актуальні методи виховання у професійно технічних
навча
льних закладах України», науковий керівник: доцент Субіна О.О.

6


Гаркава Владислава Юріївна«Філосовське питання творчості», науковий
керівник: старший викладач Шушкевич Є.М.

Григоренко Наталія Володимирівна«Особистісно
-
орієнтоване навчання у
вищ
их навчальних закладах освіти», науковий керівник: доцент Титова Н.М.

Довгоселець Олександр Миколайович«Самоменеджмент у сфері професійної
діяльності педагога», науковий керівник: викладач Ляшенко М.Ю.

Дусенко Євгенія Олександрівна«Запровадження інно
вацій в теоретичному
навчанні майбутніх кухарів», науковий керівник: доцент Титова Н.М.

Міщішина Анна Сергіївна«Гармонізація композиції виробів легкої
промисловості за допомогою кольору»,

науковий керівник: професор
Лебедєв Д.В.

Невмержицька Єлізавета
Ігорівна«Передумови зародження у ХХ столітті
художньо
-
промислових закладів дизайн
-
освіти Німеччини», науковий керівник:
доцент Бровченко А.І.

Осипчук Валерія Олександрівна«Актуальні проблеми розвитку
взаємостосунків між учнями та педагогом професійн
ого навчання», науковий керівник:
доцент Титова Н.М.

Павловська Наталія Сергіївна«Основні завдання реалізації виховної роботи у
системі професійної освіти», науковий керівник: доцент Субіна О.О.

Поштар Назарій Петрович«Сучасні джерела електричної ен
ергії», науковий
керівник: викладач Лебідь О.В.

Цибулько Вікторія Валеріївна«Методи активізації навчального процесу при
вивченні дисципліни «Основи маркетингу», науковий керівник: викладач Ляшенко
М.Ю.

Шевчук Олексій Анатолійович«Нікола Тесла та його розробки», науковий
керівник: викладач Лебідь О.В.

Юренок Олег Юрійович«Використання засобів гармонізації для композиційних
рішень в процесі формотворення виробів легкої промисловості», науковий керівник:
професор Лебедєв Д.В.

Яворський Дмитро Олегович«Зварювальні апарати


інвертори», науковий
керівник: викладач Лебідь О.В.


Обговорення доповідей


Секційне засідання кафедри загальнотехнічних дисциплін

«
Проблеми інженерно
-
педагогічної освіти
»

(м. Київ, вул. Л. Курбаса, 2а)

5

квітня 2017 р. о 13
00
, ауд. 1.1

Керівник


завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Сидорчук Л.А.

Секретар


Коваленко І.В. (студент 11СОТм групи)


Заполовський Дмитро Іванович«Характеристика окремих видів транспорту»,
науковий керівник: стар.викладач Нижник О.В.

7


Коваленко Іван Володимирович«Перспективи автомобілебудування»,
науковий керівник: доцент Зікій Г.С.


Ситник Анастасія Олегівна«Ергономіка: людино
-
орієнтоване п
роектування
технічних пристроїв»
, науковий керівник: професор

Сидорчук Л.А.

Обговорення доповідейСекційне засідання кафедри теорії і методики технологічної освіти,
креслення та комп‱ютерної графіки

«
Технологічна освіта: розвиток і перспектива
»

(м.
Київ, вул. Л. Курбаса, 2а)

5 квітня 2017 р. о 14
00
, ауд. 4.6

Керівник секції


завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор Голіяд
І.С.

Секретар секції


доцент Кільдерова Л.В.

Буснюк Ольга Вікторівна«Еволюція розвитку просторової уяви та мис
лення
людини», науковий керівник: доцент Науменко В.Я.

Заруба Анастасія Валеріївна«Підготовка вчителів технологій в університетах
Королівства Швеції», науковий керівник: професор Жерноклєєв І.В.

Костенко Олександр Олександрович«Формування системи ком
петентності про
перетворюючу діяльність людини у старшокласників на уроках технології спеціалізації
«Основи дизайну», науковий керівник: доцент Слабко В.М.

Мотрущенко Ірина Вікторівна«Розробка методики викладання теми
«Геометричні побудови на кресленні», науковий керівник: доцент Науменко В.Я.

Постоловій Нікіта Вікторович«Креслення в системі прямокутних проекцій:
поточний і підсумковий контроль», науковий керівник: професор Голія
д І.С.

Сигалова Олександра Володимирівна«Формування системи компетентності
про перетворюючу діяльність людини у старшокласників на уроках технології
спеціалізації «Технічне проектування», науковий керівник: доцент Слабко В.М.

Єна Оксана Андріївна«Мет
одичні основи розробки проекту з технології
виготовлення швейних виробів (машинним способом) в основній школі», науковий
керівник: доцент Кільдерова Л.В.

Обговорення доповідей


Секційне засідання прикладних, природничо
-
математичних дисциплін

«Дидактика ви
вчення фізико
-
технічних дисциплін у школі та вищому
навчальному закладі»

(м. Київ, вул. Л. Курбаса, 2а)

5 квітня 2017 р. о 14
00
, ауд. 3.4


Керівник секції


кандидат педагогічних наук, доцент Немченко Ю.В.

Секретар секції


кандидат педагогічних наук, ст.
викладач Кучменко О.М.

8Барановська Ірина Володимирівна«Дивовижна хімія: «вулкан» на столі»,
науковий керівник: професор Касперський А.В.


Буткова Ірина Віталіївна«Дослідження денатурації білків», науковий керівник:
професор Касперський А.В.

Вісталін

Андрій Андрійович«Ескалатор», науковий керівник: доцент Немченко
Ю.В.

Гончаренко Дарина Віталіївна«Видатні жінки
-
хіміки», науковий керівник:
професор Касперський А.В.

Григоренко Наталія Володимирівна«
Вода: відома і невідома», науковий
керівник:
старший викладач Кучменко О.М.

Івіна Тетяна Валеріївна«Вплив харчових добавок на організм людини (добавки,
що підсилюють смак)», науковий керівник: професор Касперський А.В.

Мізецький Олександр Олександрович«Механіка у ресторанній справі»,
науковий к
ерівник: доцент Немченко Ю.В.

Камнєва

Дар‱я

Сергіївна«
Побудова та аналіз графіків функцій з використанням
програми GRAN», науковий керівник: доцент Закусило А.І.

Лазоренко Ярина Сергіївна«
Срібло: історія виникнення, властивості та
застосування», нау
ковий керівник: старший викладач Кучменко О.М.

Лисак Каріна Юріївна«Вплив хімічних перетворень на покращення смаку їжі»,
науковий керівник: старший викладач Кучменко О.М.

Литвинов Олексій Сергійович«
Експерименти та досліди з мікроконтролером
Arduino»
, науковий керівник: доцент Немченко Ю.В.

Любченко Богдан Олегович«Мікроконтролер Arduino: характеристики і
використання», науковий керівник: доцент Немченко Ю.В.

Небесний Вадим Вікторович«Альтернативні джерела енергії: вітроенергетика»,
науковий кер
івник: доцент Немченко Ю.В.

Пилипчук Марина Юріївна«
Домашні експерименти з фізики», науковий
керівник: старший викладач Кучменко О.М.

Пилипчук Марина Юріївна«Розв‱язування систем нелінійних рівнянь з
використанням програми GRAN», науковий керівник: доцент Закусило А.І.

Подгайко Андрій Олегович«
Середовище програмування мікроконтролерів»,
науковий керівник: доцент Немченко Ю.В.

Свердленко Станіслав Віталій
ович«Датчики виявлення задимленості
приміщення», науковий керівник: доцент Немченко Ю.В.

Устянська Анастасія Владиславівна«
Процеси бродіння в продуктах
харчування», науковий керівник: старший викладач Кучменко О.М.

Шевченко Людмила Вадимівна«Значення хімії для розвитку фармації та
медицини», науковий керівник: старший викладач Кучменко О.М.

Фесіч Юрій Леонідович«Мікроконтролери: від ідеї до широкого впровадження»,
науковий керівник: доцент Немченко Ю.В.

9


Хмара Олександр Ігорович«Побуд
ова кривих другого порядку», науковий
керівник: доцент Закусило А.І.

Обговорення доповідей
Секційне засідання кафедри позашкільної освіти

«
Декоративно
-
прикладна творчість
»

(м. Київ, вул. Л. Курбаса, 2а)

5 квітня 2017 р. о 14
00
, ауд. 1

Керівник


доцент

Олексюк
-
Казо Л.М.

Секретар


лаборант Шевченко О.А.


Бойко Василь Юрійович«Ажурне випилювання деревини», науковий керівник:
доцент Олексюк
-
Казо Л.М.

Гордіюк Леся Григорівна«Кольорознавство» як один із важливих складових
професійної підготовки майбутніх керівників гуртків», науковий керівник: доцент
Кардаш Н.В.

Зонтова Катерина Анатоліївна«Зміст навчання декоративно
-
прикладній
творчості майбутніх фахівців позашкільної о
світи (на прикладі виготовлення народної
ляльки)», науковий керівник: доцент Олексюк
-
Казо Л.М.

Криворучко Антон Олегович«Пірографія як вид декоративно
-
прикладної
творчості», науковий керівник: доцент Олексюк
-
Казо Л.М.

Лінник Оксана Володимирівна«Проб
леми мотивації студентів до самостійної
роботи з вивченням навчальних дисциплін», науковий керівник: викладач Свінцицька
Н.М.

Мазурик Ірина Вікторівна«Значення індивідуальних освітніх програм у
позашкільних навчальних закладах», науковий керівник: доцен
т Оружа Л.В.

Мазурик Ірина Вікторівна«Розробка авторських навчальних програм у
позашкільній освіті», науковий керівник: професор Биковська О.В.

Надобенко Ірина Михайлівна«М‱яка іграшка крізь призму часу», науковий
керівник: доцент Кардаш Н.В.

Присту
па Анна Сергіївна«Використання текстильних і нетканих матеріалів на
гурткових заняттях», науковий керівник: доцент Кардаш Н.В.

Шевченко Олександр Анатолійович«Система варіативних інноваційних
методик як стратегічний напрям позашкільної освіти», наук
овий керівник: доцент
Оружа Л.В.


Обговорення доповідейСекційне засідання промислової інженерії та сервісу

«Інновації у матеріальному виробництві

10


та сфері обслуговування»

(м. Київ, вул. Л. Курбаса, 2а)

6 квітня 2017 р. о 14
00
, ауд. Актова зала

Керівник


завідувач кафедри, кандидат педа
гогічних наук, професор Гуменюк
Т.Б.

Секретар


викладач Шаура А.Ю.«Теорія і практика конструювання одягу»

Михайляк Анастасія Вікторівна, Силенко Юлія Миколаївна


«Властивості
об‱ємно
-
просторової структури
швейних виробів», науковий керівник: професор
Гуменюк Т.Б.«Інновації в галузі матеріалознавства легкої промисловості»

Заноза Наталія Валентинівна, Демчук Ніла Олександрівна


«Історія розвитку
текстильної промисловості в українській державі», науковий к
ерівник: старший
викладач Ніколайчук С.П.


«Інноваційні ресторанні технології: педагогічне впровадження»

Ковальчук Лілія Василівна, Ситник Анастасія Олегівна


«Інноваційні
технології у кондитерському мистецтві», науковий керівник: професор Зубар Н.М.

Све
рдленко Станіслав Віталійович


«Проблема репродуктивного здоров‱я та
репродуктивне харчування», науков
ий керівник: професор Зубар Н.М

Павленко Антоніна Павлівна

«Молекулярна технологія як прогресивна
технологія», науковий керівник: професор Зубар Н.М.

Ту
чак Інна Ігорівна


«Проблема безпечності харчування та харчові технології»,
науковий керівник: професор Зубар Н.М.


«Сучасні тенденції розвитку готельно
-
ресторанного бізнесу

на ринку України»

Барановська Ірина Володимирівна«Інноваційні заклади ресторанного
господарства на ринку України», науковий керівник: старший викладач Волкова А.А.

Валюх Надія Ігорівна«Особливості розвитку закладів ресторанного бізнесу
формату «родинний», науковий керівник: старший викладач В
олкова А.А.

Івіна Тетяна Валеріївна«Роль закладів street food у розвитку ресторанного
бізнесу України», науковий керівник: старший викладач Волкова А.А.


«Інновації в розвитку харчової промисловості»

Небесний Вадим Вікторович«Використання інновацій
них технологій в тепловій
обробці продуктів харчування», науковий керівник: викладач Шаура А.Ю.

Свердленко Станіслав Віталійович«Значення науково
-
технічного прогресу у
виробництві продуктів харчування», науковий керівник: викладач Шаура А.Ю
.

11


Торохтій Катерина Анатоліївна«Роль здорового харчування в житті людини»,
науковий керівник: викладач Шаура А.Ю.


«Інновації в меблевому виробництві»

Коцур Юрій Олександрович, Саух Вадим Анатолійович«Використання ІКТ в
меблевому виробництві», науков
ий керівник: доцент Коваленко І.В.
«Впровадження інноваційних харчових технологій в навчальний процес»

Баляс Віталій Петрович«Вплив фізичних характеристик на структуру харчових
продуктів», науковий керівник: доцент Жеплінська М.М.

Буткова Ірина
Віталіївна«Використання основних харчових барвників у
продуктах харчування», науковий керівник: доцент Жеплінська М.М.

Дусенко Євгенія Олександрівна«Застосування закону Паскаля для рідких
середовищ у виробництві продуктів харчування», науковий керівн
ик: доцент
Жеплінська М.М.

Лісова Ніна Василівна, Фернандес Емілія Віталіївна«Режими руху рідини та
пристрої для їх розпилювання», науковий керівник: доцент Жеплінська М.М.

Осипчук Валерія Олександрівна«Основні види насосів, що використовуються
в харчовій промисловості», науковий керівник: доцент Жеплінська М.М.«Інновації в проектуванні одягу»

Дьолог Олеся Юріївна«Інновації у проектуванні одягу», науковий керівник:
доцент Косяк І.В.

Міщішина
Анна Сергіївна«3
-
технології в освіті і промисловості», науковий
керівник: доцент Косяк І.В.«Сучасні інновації в галузі швейного виробництва»

Поляниця Ольга Олегівна, Швайко Юлія Миколаївна«Особливості
виробництва високотехнологічних швейних вироб
ів», науковий керівник: старший
викладач Медведенко І.С.


«Зміст та методика художньо
-
проектної підготовки майбутніх фахівців
дизайнерського профілю»

Бабич Катерина Вікторівна«Основи композиції. Практичне вивчення
взаємодії», науковий керівник: викладач

Шевченко А.І.

Хвесик Юлія Анатоліївна«Особливості відтворення та пошук стилю»

,
науковий керівник: викладач Шевченко А.І.


Обговорення доповідей

12
Факультет інформатики


Беримець Юлія Юріївна«Обладнання та влаштування кабінетів інформатики
комп‱ютерною технікою згідно державних санітарних правил», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент Селезень В.Д.

Беримець Юлія Юріївна«Принципи роботи та використання середовища G у
навч
альному процесі», науковий керівник: кандидат фізико
-
математичних наук
Малежик П.М.

Конофольська Вікторія Вадимівна"Методичні рекомендації щодо створення
курсів МООС", науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Струтинська
О.В.

Мельніченко
Вікторія Валеріївна«Використання ком‱ютених технологій на
уроках математики», науковий керівник: кандидат фізико
-
математичних наук
Малежик П.М.

Мельник Сніжана Володимирівна«Ефективність використання програмного
засобу Maple на уроках інформатики та
математики», науковий керівник: кандидат
фізико
-
математичних наук Малежик П.М.

Мельник Сніжана Володимирівна


«Роль соціальної реклами в системі охорони
праці

», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Селезень В.Д.

Простакова Юлія Вікторів
на«Дистанційне навчання у вищих навчальних
закладах: сучасний стан та перспективи розвитку», науковий керівник: старший
викладач Єфименко Т.О.

Яцин Марко Ігорович


«Аналіз розвитку та використання сучасних апаратних
платформ в освітній системі», науков
ий керівник: доктор фізико
-
математичних наук,
професор Малежик М.П.

13
Факультет іноземної філології

Секційне засідання кафедри англійської філології

«Структурно
-
семантичні, стилістичні

та прагматичні аспекти лінгвістичного
дослідження
іноземної мови»

7 квітня, ауд. 6,3

(вул.Тургенівська 8/14)

Голова секції:

кандидат педагогічних наук, доцент О. С. Божок,
співголовастарший викладач кафедри англійської філології Н. Д. Кіщенко.

Секретар секції:

В. В. Бардик, лаборант кафедри англійської мови.

Баско Ірина


«
7 причин вивчити не лише англійську або "Стань громадянином
світу», науковий керівник: доцент О. С. Божок.

Благодир Тетяна«Діалекти арабської мови», науковий керівник: викладач
А.Ю.Ахмед
ова

Вівчар Надія Богданівна«Семантичні особливості фразеологічних виразів у
сучасному публіцистичному дискурсі», науковий керівник: кандидат філологічних
наук, старший викладач кафедри англійської філології Н. П. Зайцева.

Доканова О.В«Тюркологізми

в українській мові. Турецькі мовні запозичення»,
науковий керівник: доцент О. С. Божок.

Новохацька Олена«Структурно
-
порівняльний аналіз семантично подібних
українських і турецьких фразеологізмів», науковий керівник: доцент О. С. Божок

Череєва Анастасі
я«Арабизмы в украинском языке», науковий керівник:доцент
О. С. Божок

Черненко Галина«Vocabulary Stretchers: Similar Words with Subtle ifferences»,
науковий керівник: доцент О. С. Божок.

Моргулець Вікторії«Спільні та відмінні риси японських та анг
лійських
фразеологічних одиниць на позначення почуттів людини», науковий керівник: доцент
О. С. БожокСекційне засідання кафедри загального мовознавства і германістики

«Прикладна та корпусна лінгвістика:

розробка

технологій нового покоління»

6 квітня,
ауд. 6,3

(вул.Тургенівська 8/14)

Голова секції: доктор філологічних наук, професор Т. С. Толчеєва

Секретар секції: Ю. О. Цимбал

Антонова Вікторія Ігорівна«Власні назви як особливі розряди номінативних
одиниць», науковий керівник: доктор філологічних наук, професор А.В.Корольова.

14


Березан Катерина Миколаївна«Графо
-
матричне моделювання одиниць штучної
мови


«квенья» у трилогії Д.Р. Толкіна


«Володар п
ерснів», науковий керівник:
кандидат філологічних наук, доцент І.І.Овчиннікова.

Ванікевич Олена Михайлівна«Поняття фрейму у когнітивній семантиці»,
науковий керівник: доктор філологічних наук, професор А.В.Корольова.

Копич Анастасія Олександрівна«Ви
мірювання діапазону значень агентивних
іменників із суфіксом
-
er у художніх текстах У.С. Моема», науковий керівник: доктор
філологічних наук, професор Т.С.Толчеєва.

Майдан Володимир Володимирович«Способи та моделі творення неймінгу
брендів та комерційни
х структур в англійській та українській мовах», науковий
керівник: доктор філологічних наук, професорТ.С. Толчеєва.

Мельничук Вікторія Володимирівна«Методи ідентифікації питомих і
запозичених неологізмів в англійській мові кінця ХХ
-
поч. ХХІ століть»,
науковий
керівник: доктор філологічних наук, професор А.В.Корольова.

Морозовська Леся Іванівна«Атрибуція і суміжні терміни у різних сферах
науки», науковий керівник: доктор філологічних наук, професор А.В. Корольова.

Морозова Анна Віталіївна«Моделюва
ння концептосфер неологізмів в
англомовному газетному дискурсі поч. ХХІ ст.», науковий керівник: доктор
філологічних наук, професор А.В Корольова.


Пугач Валентина Петрівна«Типи трансформацій фразеологізмів у романі Дена
Брауна


«LostSymbol», науковий
керівник: доктор філологічних наук, професор
Т.С.Толчеєва.

Ренська Тетяна Юріївна«Моделі полісемії у британському стандарті
англійської мови та її американському варіанті», науковий керівник: доктор
філологічних наук, професор А.В.Корольова.

Русіна Олен
а Валентинівна«Поняття колокації у корпусній лінгвістиці»,
науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент І.І.Овчиннікова.


Секційне засідання кафедри російської та зарубіжної літератури

(вул.Тургенівська 8/14)

Александрова Мирослава
«Деперсонал
ізація суспільства як мотив антиутопій ХХ
століття (на прикладі роману Дж. Орвела


«1984»), науковий керівник: доктор
філологічних наук, професор О.С.Аннєнкова.

Антонов Георгій Леонідович«Жіночі образи у романі Д.Дідро


«Черниця» та
кіноверсії


«Сюза
на Симонен, черниця Дені Дідро» (реж. Жак Ріветт, 1966), науковий
керівник: кандидат філологічних наук, викладач Д.Ю.Кондакова.

Артеменко Анна Вікторівна«Ідейно
-
художні особливості роману С.І. Віткевича


«Прощання з осінню», науковий керівник: кандидат

філологічних наук, доцент О. М.
Костюк.

Бузина Марія Олесівна


«Засоби створення психологізму в повісті

Л.М.
Толстого

«Дитинство», науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
О.О.Корнієнко.

15


Бунчак Любомир

«Втеча до


«Регіонів Великої Ересі»,

або особистісні причини
міфологізації дійсності Б. Шульца», науковий керівник: доктор філологічних наук,
професор О.С.Аннєнкова.

Візір Христина Анатоліївна


«Світ речей та предметна деталь в романі Ф.М.
Достоєвського


«Брати Карамазови», науковий керівник: кандидат філологічних наук,
доцентО. М. Костюк.

Гаспарян Грета Левонівна«Українська тема у
фантастичнійказціпершоїполовини ХІХ ст. (на прикладі твору

О
реста Сомова


«Русалка»), науковий керівник: кандидат філологічних наук, викладач Д.Ю.Кондакова.

Городянина Валерія


«
Вплив творчості Елізи Ожешко на українську літератури
ХХ століття», науковий керівник: доктор філологічних наук, професор О.С.Аннєнкова.

Гринчук Олена Сергіївна


«Специфіка психологізму в романі О.Уальйда
«Портрет Доріана Грея», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Н.К.Загребельна.

Грущенко Тетяна


«Англійський готичний роман: версія Анни Радкліф»,
науковий керівник: док
тор філологічних наук, професор О.С.Аннєнкова.

Гусак Марія


«До проблеми перекладу сонетів В. Шекспіра на російську мову»,
науковий керівник: доктор філологічних наук, професор О.С.Аннєнкова.

Даниленко Дарина

Дмитрівна
.


«Трагедія голокосту у польській
літературі

особливості наративної організації твору тадеушаборовського


«прощання
з марією», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцентО. М. Костюк.

Духновська Уляна


«Відлуння в ранній творчості Дж. Фаулза
мотивно
-
проблемного комплексу вікторіанської літератури», науковий керівник: доктор
філологічних наук, професор О.С.Аннєнкова.

Загребельна Світлана Сергіївна«Мотив самотності в романі А. Моравіа
"Байдужі" (Gliindifferenti)», науковий керівник: кандидат
філологічних наук, викладач
Д.Ю.Кондакова.

Заклицька Юлія


«
Поезія В. Шимборської: у пошуках самовираження», науковий
керівник: доктор філологічних наук, професор О.С.Аннєнкова.

Клоцкая Екатерина


«Стихотворение В.

Маяковского "Маруся отравилась" в
конте
ксте сатиры 1920
-
х гг.», науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Т.А.Пахарєва.

Лепеха Анна Миколаївна«Символіське двосвіття в художньому просторі
Лесьмяна», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент О.М.
Костюк.

Л
ип‱явка Валерія Олександрівна«Політ над гніздом зозулі» К.Кізі: особливості
нарративу в романі та кіно версії» науковий керівник: кандидат філологічних наук,
викладач Д.Ю.Кондакова.

Лукаш Наталія«Специфіка репрезентації жіночності у творах Дж. Остін»
,
науковий керівник: доктор філологічних наук, професор О.С.Аннєнкова.

Мішустін Павло Павлович«Соціальний колорит латиноамериканскої прози (на
прикладі повісті Г.
-
Г. Маркеса «Полковнику ніхто не пише»), науковий керівник:
кандидат філологічних наук, вик
ладач Д.Ю. Кондакова.

16


Моргун Марина Олександрівна


«Мотивна структура казок Оскара Уайльда»,
науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Г.М.Шуберт


Нестеренко Аліна


«Джейн Ейр як новий жіночий характер в англійській
літературі», науковий кер
івник: доктор філологічних наук, професор О.С. Аннєнкова.

Односум Наталія


«
Черты кинематографической поэтики в повести Андрея
Белого "Котик Летаев", науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Т.А.
Пахарєва.

Педченко Богдан


«Професор Шпанер:
злодій чи заручник обставин» (на матеріалі
роману З. Налковської


«Медальйони»), науковий керівник: доктор філологічних
наук, професор О.С.Аннєнкова.

Савосіна Марія Романівна«Фольклорні мотиви у творі Алана Гарнера
"Theowlservice".Науковий керівник: ка
ндидат філологічних наук, викладач
Д.Ю.Кондакова.

Сінькевич Дмитро Володимирович«Серія книг


«Вселенная Метро 2033» як
сучасна версія жанру антиутопії», науковий керівник: кандидат філологічних наук,
викладач Д.Ю. Кондакова.

Ремішевська Вікторія Валент
инівна


«Народження героя
-
ідеаліста в романі М.
де Сервантеса


«Дон Кіхот», науковий керівник: кандидат філологічних наук,
викладач Д.Ю. Кондакова.

Чайка Ольга«Львів у поезіях Адама Загаєвського», науковий керівник: доктор
філологічних наук, професор
О.С.Аннєнкова.

Шевченко Анна Сергіївна


«Типиособистогононконформізму у творах Д. Дж.
Селінджера, Т. Капоте, К. Кізі», науковий керівник: кандидат філологічних наук,
доцент Н.К.Загребельна.


Секційне засідання кафедри романо
-
германської філології

«Актуальні аспекти дослідження романо
-
германських мов»

3 квітня, 15:30, ауд. 5.7

(вул.Тургенівська 8/14)

Голова секції: кандидат педагогічних наук, професор Л. С.
Вінічук

Секретар секції: К. Ю. Пугачова.

Віднічук Юлія Олександрівна


«
Стилістичні функції
кон‱юктиву та особливості
його вживання в італійській мові», науковий керівник: кандидат філологічних наук,
доцент У. О. Капенко.

Данильчук Лілія Валеріївна


«
Ідіоматичні вирази як складова фразеологічної
системи сучасної німецької мови», науковий керівни
к: кандидат філологічних наук О.
С. Гринюк.

Дереш Юлія Романівна

«
Комунікативно
-
прагматичний аспект фразеологізмів у
франкомовних рекламних текстах», науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
старший викладач Д. В. Трубачова.

Дубик Наталія Миколаївна«
Особливості утворення та функціонування
молодіжного сленгу в сучасній німецькій мові», науковий керівник: кандидат
філологічних наук, О. В. Горбач.

17


Дудар Олександра Вікторівна


«
Прагматичний аспект прислів‱їв в сучасній
італійській мові», науковий к
ерівник: кандидат філологічних наук, доцент У. О.
Капенко.

Кіцула Олександр Васильович


«
Територіальні особливості функціонування
діалектів в італійській мові», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
У. О. Капенко.

Клименко Софія Юріївна


«
Семантико
-
стилістичні особливості французької
арготичної лексики та її переклад української мовою», науковий керівник: доцент З. І.
Єленіна.

Козлова Лілія Вікторівна


«
Особливості функціонування та перекладу
фразеологічних одиниць з анімальним компонент
ом в сучасній французькій мові»,
науковий керівник: доцент З. І. Єленіна.

Овсієнко Ганна Сергіївна


«

Стилістичні перекладацькі трансформації (на
матеріалі роману Б.Шлінка


«Читач»)», науковий керівник: кандидат філологічних
наук, О. В. Горбач.

Пугачо
ва Ксенія Андріївна


«
Особливості утворення та функціонування
молодіжної лексики в сучасній французькій мові», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, професор Л. С. Вінічук.

Свистун Марія Олександрівна


«
Відтворення мовної картини світу в
німець
комовних перекладах віршів сучасних українських поетів
», науковий керівник:
кандидат філологічних наук О. С. Гринюк.

Стецишин Соломія Ігорівна«Лінгвокогнітивний аспект іншомовних запозичень
в сучасній італійській мові», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
У. О. Капенко.

Чернєцова Анюта Андріївна


«
Особливості функціонування експресивно
-
емоційних часток в німецьких засобів м
асової інформації», науковий керівник:
кандидат філологічних наук О. С. Гринюк.

Шевченко Анастасія Геннадіївна


«
Структурно
-
граматичні особливості
офіційно
-
ділових паперів в сучасній італійській мові», науковий керівник: кандидат
філологічних наук, доцент

У. О. Капенко.


Секційне засідання кафедри іноземної філології

«Проблеми сучасного перекладу»

5 квітня, 12:00, ауд. 6.12

(вул.Тургенівська 8/14)

Голова секції: кандидат педагогічних наук, доцент Н. О. Бреславець.

Секретар секції: О. М. Волощук.


Волощук Оксана Михайлівна


«Категорія заперечення в офіційно
-
ділових
текстах: перекладацький аспект», науковий керівник: кандидат філологічних наук,
доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням В.І. Давиденко.

Галюк Людмила Русланівна«Фразеологізми на позначення фізичного і
психічного станів у англійській та українській мовах та особливості їх перекладу»,
18


науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних
мов за професійним спрямуванням Н. О. Бреславець.

Курнатова Христина В‱ячеславівна


«Соціокультурні особливості англійських
фразеологізмів і способи їх перекладу українською мовою», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним
спрямуванням Н. О. Брес
лавець.

Петрова Марія«Фразеологічні засоби на позначеннякількості та їх переклад»,
науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент

кафедри

іноземних

мов

О.
М. Василенко.

Чорний О. В.

, кандидат філософських наук


«Використання інтердисциплінарн
ої
методології в дослідженні економічної термінології», науковий керівник: кандидат
філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним
спрямуванням В. І. Давиденко.19Факультет іст
о
ричної освіти


Секційне засідання «Історія України»

Шкабара Діана Миколаївна


«Постать Романа Шухевича в новітній
історіографії», науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Двірна Катерина
Петрівна

Власенко Олена Сергіївна«Культурно
-
освітня діяльність німецької окупаційної
влади на території України (1941


1944рр.)», науковий керівник


кандидат
історичних наук, доцент Двірна Катерина Петрівна

Тишкавець Таміла Анатоліївна«Особливості дисидентського руху в Україні
(
кін.50
-
х
-
60
-
і роки ХХст)», науковий керівник: кандидат історичних наук,
доцентДвірна Катерина Петрівна

Мовчан Аліна Андріївна«Симон Петлюра та його творча спадщина», науковий
керівник: кандидат історичних наук, доцент Двірна Катерина Петрівна

Ковален
ко Юлія Юріївна«Голокост на території України: регіональні
особливості», науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Двірна Катерина
Петрівна

Гичка Анна Олександрівна


«Підпілля ОУН на Миколаївщині: чисельність
похідних груп та напрями боротьб
и», науковий керівник: кандидат історичних наук,
доцент Двірна Катерина Петрівна

Рохманюк Анна Олександрівна«Вшанування пам»яті жертв Бабиного Яру в
сучасній Україні», науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Двірна
Катерина Петрівна

Хмельов
ський О.О.«Данило романович на обороні цивілізаційних рубежів
християнського світу»,
науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії України Візер Світлана Олександрівна

Шинкаренко Яна Юріївна«
Евакуація на початковому етапі
радянсько
-
німецької війни (на прикладі Корсунь
-
Шевченківського району Черкаської області)
» ,
науковий керівник: :кандидат історичних наук, доцент Двірна Катерина Петрівна

Огняник Діана Анатоліївна«Жіноча освіта в київській губернії другої половини
хіх


початку хх століття: основні тенденції та особливості розвитку», науковий
керівник: Стоян Т.А., д.і.н., професор кафедри міжнародних та регіональних студій


Секційне засідання «Всесвітня історія»

Чорна Н. А
.


«
Університет як фактор нівелювання монополії
церкви на освіту в
період високого середньовіччя
», науковий керівник: кандидат історичних наук,доцент
кафедри всесвітньої історії ОсмоловськаО.Ю.

Хмельовський О.О.«Концепція «Великої стратегії Риму» Е. Люттвака: сучасний
вимір
», науковий керівник:
канди
дат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої
історії ОсмоловськаО.Ю

20


Ряполова Г.В.


«Відносини європейського та корінного населення в процесі
колонізації північної америки в
XVIXVIII
ст.», науковий керівник: Гончар Ю.
Б.Доцент кафедри всесвітньої
історії, кандидат історичних наук

Тараненко Ю.І.


«О
сновні засади реформаторської діяльності Кемаля Ататюрка
»,
науковий керівник: Черевко О.С. доцент кафедри всесвітньої історії

Мороз М.В.«Каваказька криза в російській федерації на прикладі першого
р
осійсько
-
чеченського конфлікту 1991
-
1996 рр.», науковий керівник: Бойчук Я.А.
К.і.н, викладач кафедри історії та археології слов‱ян

Гамчук І.І.


«
Комінтерн та громадсько
-
політичні організації Західної України 20
-
30
-
х рр. ХХ ст.
», науковий керівник Журба

М.А.
,

Доктор історичних наук
,
професор,
завідувач кафедри

історії та археології слов'ян

Грабінський В.О.


«Вплив науково
-
технічного прогресу хіх ст. на розвиток
британського вмф», науковий керівник: асистент кафедри всесвітньої історії
Петраускас О.О.

Кочіш Ю.В.«
Домінік де гусман


засновник ордену
домініканців
», науковий
керівник: асистент кафедри всесвітньої історії Петраускас О.О.

Кісельов С.С
.«Батавія як дочірня республіка революційної франції: особливості
маріонеткового режиму в нідерландах», науковий керівник: асистент кафедри
всес
вітньої історії Петраускас О.О.

Снігир М.С
.


«Особливості поглядів американської суспільної думки на проблему
темношкірого населення сша у першій половині ХІХ століття», науковий керівник:
асистент кафедри всесвітньої історії Петраускас О.О.


21Факультет корекційної педагогіки та психології


Пленарне засідання

4 квітня 2017 р

12.30, ауд. 13
-
9 гуманітарного корпусу

Декан факультету колекційної педагогіки та психології, академік

Синьов В.М.вступне слово.

Слишко Маргарита
Андріївна«Особливості ставлення до здоров‱я у розумово
відсталих підлітків», науковий керівник:


кандидат психологічних наук, доцент
Найдьонова Ганна Олександрівна

Суховірська Іванна Романівна«Особливості сформованості сенсорної культури
у молодших д
ошкільників з церебральним паралічем», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, старший викладач Заплатинська Анна Богданівна

Михайленко Валерія Валеріївна«Формування граматичних понять у розумово
відсталих учнів на матеріалі вивчення: «слова, що

означають ознаку предмета»
(прикметник)», науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент
Піонтківська Галина Станіславівна

Антонюк Анастасія Миколаївна«Адаптація учнів з вадами слуху підготовчого
класу до навчання у школі

», науковий керівник:

кандидат педагогічних наук,
старший викладач Вашеняк Наталія Олексіївна

Жук Анастасія Олексіївна«Особливості роботи з батьками дітей, які мають
порушення зору, в умовах інклюзивного навчання», науковий керівник: кандидат
психологічних наук, доцент Сас
іна Ірина Олександрівна

Коломієць Сніжана Віталіївна«Особливості застосування конструктивно
-
будівельних ігор у роботі з дошкільниками із церебральним паралічем», науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Заплатинська Анна
Богданів
на


Секційне засідання

кафедри спеціальної психології та медицини

11
-
00, ауд. 13
-
6 гуманітарного корпусу

5 квітня 2017 р.

Малинич Марина Володимирівна


«Сон як активна функція головного мозку»,
науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Чорненька В
іра Данилівна

Корякіна Світлана Юріївна


«
До питання про механізм пам‱яті», науковий
керівник: кандидат медичних наук, доцент Чорненька Віра Данилівна

Волинець Єлизавета Василівна


«
Казкотерапія як метод психологічної допомоги
дітям та дорослим», науко
вий керівник: кандидат психологічних наук, старший
викладач Федоренко Марина Вікторівна

Яковенко Святослав Леонідович


«
Психологічне консультування в системі
психологічної допомоги дітям з розладами аутистичного спектру», науковий керівник:
кандидат псих
ологічних наук, старший викладач Федоренко Марина Вікторівна

22


Шаблій Анна Олександрівна


«
Особливості ігрової діяльності дітей з розладами
аутистичного спектру», науковий керівник: кандидат психологічних наук, старший
викладач Федоренко Марина Вікторівн
а

Козаченко Ліля Ігорівна


«
Інклюзивна освіта як чинник шкільної дезадаптації»,
науковий керівник: доцент, кандидат психологічних наук Афузова Ганна Валеріївна

Калита Марія Сергіївна


«
Стрес та його вплив на психологічне здоров‱я
людини», науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Ліссова Зоя Ігорівна

Нечипоренко Степан Геннадійович


«
Деякі психологічні аспекти акцентуації
особливості», науковий керівник: кандидат медичних наук,

доцент Ліссова Зоя Ігорівна

Грачов Борис Олександрович


«
Алкоголізм як проблема сучасності та його
вплив на особистість людини», науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент
Ліссова Зоя Ігорівна

Нагірняк Анастасія Олегівна


«
Проблема самооцінки у
розумово відсталих
осіб», науковий керівник: доцент, кандидат психологічних наук Найдьонова Ганна
Олександрівна

Марченко Анна Андріївна


«
Територіальні особливості інтеграції осіб із
психофізичними порушеннями у сільській та міській місцевості», науковий

керівник:
доцент, кандидат психологічних наук Найдьонова Ганна Олександрівна

Стрілець Катерина Сергіївна


«
Образ особистості з обмеженими можливостями
в культурі тоталітарного суспільства» , науковий керівник: доцент, кандидат
психологічних наук Кротенко

Валентина Іванівна


Секційне засідання

кафедри логопедії

1
2
-
30, ауд. 12
-
4 гуманітарного корпусу

Чернова Ірина Сергіївна«Особливості діагностики самооцінки дітей з ТПМ»,
науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Мартиненко Ірина
Володимирів
на

Скрипка Світлана Валеріївна
«Особливості зорового сприймання дітей з
порушеннями мовлення», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Пінчук Юлія Володимирівна

Засунько Ірина Олександрівна«Діагностика комунікативного розвитку дітей з
алалією», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Марченко Інна
Сергіївна

Єфіменко Наталія Олександрівна«Особливості діалогічного мовлення дітей»,
науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Марченко Інна Сергіївна

Бабяк Юлія О
лександрівна«Прояви агресивності у дітей з ТПМ», науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Базима Наталія Валентинівна

Шульженко Юлія Вікторівна«Особливості поведінки дітей з ТПМ», науковий
керівник: кандидат педагогічних наук
, доцент Коломієць Юлія Вікторівна

Вінарська Анастасія Олександрівна«Науково
-
теоретичний аспект вивчення
особливостей розвитку дітей з дизартрією», науковий керівник: кандидат педагогічних
наук, доцент Качуровська Оксана Борисівна

23


Кадакова Вікторія Ол
ексіївна«Історія вивчення дефектології і логопедичних
словників», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Козинець
Олександр Володимирович
Секційне засідання

кафедри тифлопедагогіки,

14
-
00, ауд. 13
-
6 гуманітарного корпусу

Солонець
Ірина Олександрівна«Лікувальна фізкультура в системі фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору», науковий керівник:
кандидат психологічних наук, доцент Тімакова Юлія Вікторівна

Суміна Катерина Олександрівна«Історія вивченн
я проблеми аутистичних
порушень у дітей з порушеннями зору», науковий керівник: кандидат педагогічних
наук, доцент Глушенко Катерина Олександрівна

Рога Каріна Русланівна«Особливості фізичного виховання дошкільників з
порушеннями зору», науковий керівни
к: кандидат педагогічних наук, доцент Медведок
Лілія Григорівна

Музика Зоя Миколаївна«Профілактика конфліктів у дітей старшого
дошкільного віку зі зниженим зором засобами ігрової діяльності», науковий керівник:
кандидат психологічних наук, доцент Гребен
юк Тетяна Миколаївна

Капітоненко Анастасія Андріївна«Методика навчання орієнтуванню у просторі
за допомогою тростини», науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
Паламар Олена Михайлівна

Репетило Єлизавета Ігорівна«Формування позитивної
мотивації до
реабілітаційних заходів у піздньоосліплих», науковий керівник: кандидат педагогічних
наук, доцент Семенишена Тетяна Олександрівна

Лях Анна Олександрівна«Співпраця з батьками в умовах інтегрованого та
інклюзивного навчання дітей з порушення
ми зору», науковий керівник: кандидат
філологічних наук, доцент Серпутько Ганна Петрівна

Карпова Катерина Вікторівна«Організація природничих екскурсій для
незрячих з використанням рельєфно
-
графічних карт та планів»,

науковий
керівник: кандидат біологіч
них наук, доцент Войтюк Юрій Олександрович

Войтюк Вікторія Вікторівна


«Діалоги в темряві»
-

міжнародний тренінговий
проект для незрячих: аналіз суджень», науковий керівник: кандидат біологічних наук,
доцент Войтюк Юрій Олександрович

Юківська Аліна Михай
лівна, Дон Юлія Павлівна, Петренко Сергій
Олександрович, Крант Даніїл В'ячеславович«Мобільний додаток AudioGuiede
для екскурсій осіб з вадами зору», науковий керівник: кандидат біологічних наук,
доцент Войтюк Юрій Олександрович, канд. технічних наук, д
оцент Національного
авіаційного університету Артамонов Євгеній Борисович

Макарчук Світлана Сергіївна, Радченко Костянтин Миколайович«Ігровий
навчальний комплекс для вивчення шрифту Брайля», науковий керівник: кандидат
24


біологічних наук, доцент Войтюк Юр
ій Олександрович, кандидат технічних наук,
доцент Національного авіаційного університету Артамонов Євгеній Борисович
Секційне засідання

кафедри ортопедагогіки та реабілітології,

15
-
30, ауд. 12
-
10 гуманітарного корпусу

Клименко Наталія Олександрівна«Корекція моторної сфери дітей з аутизмом
середнього дошкільного віку в умовах реабілітаційного закладу», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент Хворова Ганна Михайлівна

Іщук Надія Миколаївна
«Організаційно
-
педагогічні засади підготов
ки дітей
дошкільного віку з порушеннями функцій опорно
-
рухового апарату до навчання в
школі», науковий керівник: професор, доктор педагогічних наук Глоба Олександр
Петрович

Карпусь Дмитро Анатолійович«Корекційна спрямованість виховної роботи з
дітьми
дошкільного віку з порушенням функцій опорно
-
рухового апарату», науковий
керівник: професор, доктор педагогічних наук Глоба Олександр Петрович

Костючик Наталія Вячеславівна«Організація інклюзивного навчання дітей з
церебоальним паралічем», науковий к
ерівник: професор, доктор педагогічних наук
Глоба Олександр Петрович

Джуржий Катерина Ігорівна


«Проблема формування соціальних навичок дітей
з наслідками церебральних паралічів», науковий керівник:

кандидат педагогічних
наук, доцент Єжова Тетяна Євгені
вна

Терниця Ірина Олександрівна«Особливості сформованості навичок
самообслуговування у старших дошкільників з церебральним паралічем», науковий
керівник: старший викладач Заплатинська Анна Богданівна

Каліна Вікторія Лазарівна«Теоретико
-

методологічні основи застосування
баламетрики у роботі з дітьми із психофізичними порушеннями», науковий керівник:
старший викладач

Заплатинська Анна Богданівна

Шульга Богдана Олегівна«Теоретичні основи застосування засобів сенсорно
-
ін
тегративної терапії у роботу з дітьми із порушеннями розвитку», науковий керівник:
старший викладач Заплатинська Анна Богданівна

Чорна Дарія Володимирівна


«Формування пізнавальних процесів за допомогою
дидактичних ігор у дітей з аутизмом», науковий кер
івник: старший викладач
Заплатинська Анна Богданівна

Нізохіна Олена Дмитрівна«Формування природничих понять у школярів з
церебральним паралічем», науковий керівник: старший викладач Заплатинська Анна
Богданівна

25


Кривонос Марія Олександрівна«Теоретич
ні основи виховання дітей з
церебральним паралічем засобами егротеріпії», науковий керівник: старший викладач
Заплатинська Анна Богданівна

Сорич Марія Миколаївна«Вплив стилів сімейного виховання на формування
характеру у дитини з порушеним розвитком»,

науковий керівник: старший викладач
Ільїна Оксана Василівна

Бороніна Марина Миколаївна«Регуляція м‱язового тонусу у дітей з ПФОРА зі
зниженим інтелектом на уроках фізкультури», науковий керівник: старший викладач
Ільїна Оксана Василівна

Левченко Ол
ена Володимирівна«Вплив дефіцитарності ігрової діяльності на
формування у дітей навичок комунікації», науковий керівник: старший викладач Ільїна
Оксана Василівна

Поштар Оксана Вікторівна«Теоретичні засади формування навичок
самообслуговування у діт
ей дошкільного віку з порушеннями функцій опорно
-
рухового апарату», науковий керівник: старший викладач Ільїна Оксана Василівна

Сидоренко Марія Олександрівна«Формування вольової поведінки у нормі та у
дитини з розладами аутистичного спектру за допомого
ю АВА
-
терапії», науковий
керівник: канд. пед. н., доцент Хворова Ганна Михайлівна

Кривобок Ілона Віталіївна«Особливості формування графо
-
моторних навичок
у дітей дошкільного віку з ДЦП», науковий керівник: канд. пед. н., доцент Хворова
Ганна Михайлівн
а

Секційне засідання

кафедри психокорекційної педагогіки,

12
-
30, ауд. 13
-
4 гуманітарного корпусу

6 квітня 2017 р.

Ільмінська Олеся Олександрівна«Оптимізація корекційної роботи з аутичними
дітьми засобами фотозйомки», науковий керівник: професор, доктор

психологічних
наук Шульженко Діна Іванівна

Осипчук Марина Ігорівна«Перспективи розвитку інклюзивної освіти в
Україні», науковий керівник: професор, доктор педагогічних наук Супрун Микола
Олексійович

Каленіченко Христина Богданівна«Зарубіжний досві
д навчання дітей із
спектром аутистичних порушень», науковий керівник: професор, доктор педагогічних
наук Супрун Микола Олексійович

Коновальчук Мирослава Володимирівна«Формування граматичних понять у
розумово відсталих учнів 2
-
4 класів на матеріалі вивчення «Прийменник», науковий
керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Піонтківська Галина Станіславівна

Тимошенко Ірина Володимирівна«Альтернативні методи комуні
кації у роботі
з розумово відсталими дітьми», науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних
наук Кравець Ніна Павлівна

Островець Валерія Олександрівна«Дидактичні умови організації виконання
домашніх завдань учнями інклюзивного класу», науковий керівн
ик: доцент, кандидат
педагогічних наук Ханзерук Лілія Олексіївна

26


Семененко Анастасія Миколаївна«Змістове наповнення сучасних підручників
для спеціальних шкіл в Україні», науковий керівник: старший викладач Чепурна
Людмила Георгіївна

Назаренко Ірина
Валеріївна«Стан сформованості фонематичних процесів у
розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник: доцент,
кандидат педагогічних наук Геращенко Світлана Іванівна

Сова Ірина Олександрівна«Проблема економічного виховання учн
ів з
інтелектуальними порушеннями у психолого
-
педагогічній літературі», науковий
керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Омельянович Ірина Миколаївна

Дудко Олександра Володимирівна«Емоційно
-
вольова готовність до навчання
дітей з інтелектуальними п
орушеннями в умовах інклюзивної освіти», науковий
керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Матющенко Ірина Миколаївна

Воробйова Єлизавета Володимирівна«Особливості використання
нейропсихологічного підходу в логопедичній роботі з розумово відсталими

дошкільниками», науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Геращенко
Світлана Іванівна

Карпенко Ліна Віталіївна«Використання мистецтва в корекційній роботі з
розумово відсталими дітьми», науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних наук

Кот Микола Захарович

Кривенко Тетяна Олександрівна«Арт
-
терапія в роботі з розумово відсталими
дітьми молодшого шкільного віку», науковий керівник: доцент, канд. пед. наук
Кравець Ніна Павлівна


Секційне засідання

кафедри сурдопедагогіки,

14
-
00, ауд.

13
-
8 гуманітарного корпусу

Бабак Олександра Костянтинівна«Особливості розвитку уваги дітей з вадами
слуху молодшого шкільного віку», науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент Малина Лариса Олексіївна

Гонтар Катерина Олегівна«Індивідуальн
і особливості сприймання образу
художнього персонажа учнями з вадами слуху 7
-
9 класів», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент Круглик Оксана Петрівна

Бабій Валерія Едуардівна«Формування відчуття та сприймання у старших
дошкільників з в
адами слуху», науковий керівник: доктор психологічних наук,
професор Фомічова Людмила Іванівна

Підкаленко Інна Петрівна«Внесок А.М. Гольтберг у зміст навчання та
виховання дітей з вадами слуху», науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
старший вик
ладач Вашеняк Наталія Олексіївна

Ковальова Кароліна Олександрівна«Розуміння текстів глухими та
слабочуючими дітьми», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Малина Лариса Олексіївна

27


Леонтьєва Катерина Геннадіївна«Особливості розвитку до
вільної уваги учнів
п‱ятого класу школи
-
інтернату для дітей з порушеннями слуху», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент Малина Лариса Олексіївна

Мальована Дар‱я Дмитрівна«Особливості творчої уяви учнів молодшого
шкільного віку з вадами с
луху», науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент Горлачов Олександр Сергійович

Моренко Світлана Дмитрівна«Особливості розвитку стійкості та концентрації
уваги дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку», науковий керівник: кандидат
педаг
огічних наук, доцент Горлачов Олександр Сергійович28
Факультет магістратури, аспірантури і докторантури


Анісімова Катерина Андріївна


«Підготовка майбутніх вчителів до роботи в
інклюзивних класах», науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Бобрицька Валентина Іванівна.

Атаманчук

Антон

Сергійович


«Розваги і дозвілля Арістотеля», науковий
керівник: Гомілко Ольга Євгенівна.

Безрук

Катерина Олександрівна«Реформування середньої освіти в сучасних
умовах», науковий керівник: кандидат філософських наук, старший викладач кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Макаренко Світлана
Олегівна.

Бондар Д. Л
.


«
Інтеграція цивільних освітніх систем в контексті вищої військової
освіти», науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Бобрицька Валентина
Іванівна.

Бростовський Олекс
андр«Аналітичний огляд основних віх розвитку освітньої
політики в Україні в контексті глобалізації та євроінтеграції», науковий керівник:
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії
освіти та освітньої політики Мел
ещенко Лариса Петрівна.

Бутко Сніжана Володимирівна


«Освітня політика України і Великої Британії :
порівняльний аналіз», науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Бобрицька Валентина Іванівна.

Василець Катерина Віталіївна


«Сучасний стан дошкільної освіти в Україні»,
науковий керівник: кандидат філософських наук, старший викладач кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої п
олітики
Макаренко Світлан
а
Олегівна.

Васковець Марія Романівна


«Позашкільна освіта в Україні: стан та перспективи
розвитку(на прикладі дитячо
-
юнацьких спортивних шкіл», науковий керівник:
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціальної філософії,
філософії освіти

та освітньої політики Макаренко Світлана Олегівна.

Великоіваненко Яна Михайлівна


«Особливості формування професійно
-
педагогічної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами
інтерактивних технологій», н
ауковий керівник: доктор
педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Бобрицька Валентина Іванівна.

Витковець Віталій Васильвович


«Перспективи розвитку державної політики у
сфері фізичного виховання та спорту», науков
ий керівник: кандидат філософських
наук, старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої
політики Макаренко Світлана Олегівна.

29


Герасименко Іоланта Ігорівна


«Освітня політика України і Швейцарії:
порівняльний аналіз», науковий

керівник: доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Бобрицька Валентина Іванівна.

Журавський Д. В


«Роль та місце державного нагляду (контролю) у забезпеченні
якості освіти», наукови
й керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Бобрицька
Валентина Іванівна.

Зінкевич Олія Олександрівна«Система забезпечення якості освіти в умовах
сучасної державної освітн
ьої політики», науковий керівник: доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої
політики Бобрицька Валентина Іванівна.

Калита Тетяна Олегівна


«Освітня політика України і Польщі: порівняльний
аналіз», науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Бобрицька Валентина
Іванівна.

Калініченко Аліна Олександрівна


«Державне регулювання інноваційного
механізму дося
гнення європейських освітніх стандартів в освіті України»
,
науковий
керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної філософії,
філософії освіти та освітньої політики Бобрицька Валентина Іванівна.

Крагель Каріна

Володимирівна«Ри
нкова логіка змін сучасного освітнього
ландшафту», науковий керівник: Терепищий Сергій Олександрович.

Крилова Юлія Ігорівна«Функції громадського врядування в сфері освіти
відповідно до чинного законодавства України», науковий керівник: кандидат
юридични
х наук, викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої
політики Постол Катерина Анатоліївна.

Марченко Катерина Сергіївна


«Державна стратегія забезпечення рівного
доступу до якісної освіти на прикладі опорних шкіл», науковий керівник
: кандидат
філософських наук, старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти
та освітньої політики Макаренко Світлана Олегівна.

Насібян Аліна Сергіївна


«Перспективна модель державної політики у сфері
забезпечення якості освіти в Україні»
, науковий керівник: доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої
політики Бобрицька Валентина Іванівна.

Негієвич Євгенія Андріївна«Види незалежних громадських утворень в освітній
сфері України», науковий керівник: кандидат юридичних наук, викладач кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Постол Катерина
Анатоліївна.

Нільгевська Людмила Олегівна


«Розв
иток державно
-
громадського управління
освітою в Україні», науковий керівник: кандидат юридичних наук, викладач кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Постол Катерина
Анатоліївна.

30


Пилинський Михайло Ярославович


«Реформування

середньої освіти як один із
пріоритетних напрямів розбудови нової української школи», науковий керівник:
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціальної філософії,
філософії освіти та освітньої політики Макаренко Світлана Олегівна.

Проценк
о Юлія Станіславівна


«Типи дошкільних навчальних закладів в системі
освіти: перспективи розвитку», науковий керівник: кандидат філософських наук,
старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Макаренко Світлана Оле
гівна.

Самчук Тетяна Володимирівна


«Побудова партнерської моделі державно
-
громадських відносин в освіті України на сучасному етапі реформаційних змін»,
науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної
філософії, філософі
ї освіти та освітньої політики Бобрицька Валентина Іванівна.

Сердюк Олександра Валентинівна


«Сучасні тенденції державного регулювання
інноваційного розвитку освіти в Україні», науковий керівник: доктор педагогічних
наук, професор, професор кафедри соціа
льної філософії, філософії освіти та освітньої
політики Бобрицька Валентина Іванівна.

Сопілка А.

В.


«Адаптація зарубіжного досвіду з питань децентралізації в освіті
до українських реалій», науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
професор

кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Бобрицька Валентина Іванівна.

Смик Дар

я Володимирівна


«Державна освітня політика в Україні у сфері
дошкільної освіти: пріоритети розвитку», науковий керівник: кандидат філософських
на
ук, старший викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої
політики Макаренко Світлана Олегівна.

Хоба Юлія


«Стратегія реформування освіти України на сучасному етапі її
розвитку», науковий керівник: кандидат історичних наук, старший
викладач кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Мелещенко Лариса
Петрівна.

Чимирис Вікторія«Моделі освіти та особливості освітніх реформ в країнах
Європейського Союзу», науковий керівник: кандидат історичних наук, старший
в
икладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
Мелещенко Лариса Петрівна.
31
Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського


Аулова Юлія Володимирівна«Сутність та зміст вокально
-
педагогічної
компетентності майбутнього вчителя музики», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, доцент Хоружа О.В.

Головій Катерина Миколаївна«Суспільно
-
мистецька та педагогічна діяльність
Миколи Лисенка», наукови
й керівник:
кандидат педагогічних наук, професор
Гризоглазова Т.І

Зоріна Анастасія Сергіївна«Вивчення барочної музики на заняттях з постановки
голосу як засіб формування естетичного сприйняття», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, професор
Тоцька Л.О.

Коса Марія Віталіївна«Особливості розвитку співацького голосу у дітей
підліткового віку», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Тоцька
Л.О.

Лопатіна Марія Юріївна«Особливості інструментально
-
виконавської
підготовки майб
утніх учителів музики».
Науковий керівник


кандидат педагогічних
наук, доцент Глазунова І.К.

Матвійчук Анна Миколаївна«Традиції французької вокально
-
педагогічної
школи», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Тоцька Л.О.

Паламарчук
Наталія Анатоліївна«Застосування інноваційних технологій
навчання на уроках музичного мистецтва», науковий керівник: кандидат педагогічних
наук, доцент Жигінас Т.В.

Парфенюк Ірина Петрівна«Специфіка взаємодії виконавців у фортепіанному
ансамблі», на
уковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор

Гризоглазова
Т.І.

Семчакевич Світлана Леонідівна«
Особливості формування вокального слуху в
процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва», науковий керівник:
доктор педагогічних наук, п
рофесор Падалка Г. М.

Хижняк Анна Миколаївна«Пе
дагогічні умови розвитку професійних якостей
майбутнього хормейстера», науковий керівник


доцент Сиротюк Т.А.

Чжан Цзінцзін


«Особливості вокального навчання студентів педагогічних
університетів Китаю»,

науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор
Тоцька Л.О.


Шпитальна Ірина Мар‱янівна«Ф
ормування

вмінь і

навичок, необхідних для
концертмейстера
», н
ауковий
керівник: доцент

Сиротюк Т.А.Секційне засідання кафедри

«Педагогіки мистецтва та

фортепіанного виконавства»

4 квітня, 12.00, ауд. 1
-
7

(вул. Тургенівська, 11)

32Керівник


кандидат педагогічних наук, доцент
Згурська Н.М.


Головій Катерина Миколаївна«Суспільно
-
мистецька та педагогічна діяльність
Миколи Лисенка»,
науковий керівник: кан
дидат педагогічних наук, професор
Гризоглазова Т.І
.

Лісняк Марина Юріївна«Хореографічні постановки на музику О. Грибоєдова»,
науковий керівник: доцент Козачук О.С.

Лопатіна Марія Юріївна«Особливості інструментально
-
виконавської
підготовки майбутніх у
чителів музики»,

науковий керівник: кандидат педагогічних
наук, доцент Глазунова І.К.

Парфенюк Ірина Петрівна«Специфіка взаємодії виконавців у фортепіанному
ансамблі», науковий керівник: кандидат педагогічних н
аук, професор Гризоглазова Т.І.

Світанько
Ірина Сергіївна«Дитячий куточок К. Дебюссі: проблеми
інтерпретації», науковий керівник: старший викладач Забара М.В.

Шимкова Юлія Ігорівна«Стильові особливості та аналіз фортепіанної творчості
Л.В. Бетховена», науковий керівник: кандидат педагогічних

наук, доцент Згурська
Н.М.


Пленарне засідання

5 квітня, 12.00, ауд. 3
-
1

(вул. Тургенівська, 11)


Декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського,
професор Федоришин
В.І.вступне слово.


Керівник


кандидат педагогічних наук,

професор
Гризоглазова Т.І.Парфенюк Ірина Петрівна


«Специфіка взаємодії виконавців у фортепіанному
ансамблі», науковий керівник: кандидат педагогічних н
аук, професор Гризоглазова Т.І.

Лавренова Ірина Олегівна«
Піна Бауш


реформатор сучасного танцю
»,
науковий

керівник: кандидат мистецт
вознавства, доцент Козинко Л.Л.

Лісниченко Ніна Сергіївна


«
Українська духовна музика як інструмент
морально
-
естетичного виховання школярів
»,
науковий керівник
:
кандидат
педагогічних наук, доцент Хоружа О.В.


Семчакевич Світлана Леонідівна


«
Особливості формування вокального слуху в
процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва», науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор Падалка Г.М.

Тихомирова Юлія Олександрівна


«
Український фольклор

як засіб морально
-
естетичного виховання молодших школярів
», науковий керівник:
кандидат
мистецтвознавства, професор Коробецька С.Ю.

33


Шинкарюк Ірина Сергіївна«
Новаторство Рудольфа Лабана в техніці руху
танцю модерн
», науковий керівник: кандидат мистецтв
ознавства, доцент Козинко Л.Л.
Секційне засідання кафедри

«Теорії та історії музики»

6 квітня, 12.30, ауд. 3
-
5

(вул. Тургенівська, 11)


Керівник


к
андидат педагогічних наук, доцент
Хоружа О.В.


Аулова Юлія Володимірівна«Сутність та зміст
вокально
-
педагогічної
компетентності майбутнього вчителя музики».
Науковий керівник: кандидат
педаго
гічних наук, доцент Хоружа О.В.

Лісниченко Ніна Сергіївна«
Українська духовна музика як інструмент
морально
-
естетичного виховання школярів
»,
науковий кері
вник:
кандидат
педагогічних наук, доцент Хоружа О.В.

Сікорська Ангеліна Олегівна«
Формування вокальних умінь молодших
школярів на уроках музичного мистецтва
», науковий керівник:
кандидат педагогічних
наук, доцент Хоружа О.В.


Трифонова Юлія Ігорівна«
Творча спадщина М. Лентовича та її роль у розвитку
національної музичної педагогіки
», науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент Хоружа О.В.

Тихомирова Юлія Олександрівна«
Український фольклор як засіб морально
-
естетичного виховання молодших
школярів
», науковий керівник:
кандидат
мистецтвознавства, професор Коробецька С.Ю.

Секційне засідання кафедри

«Хореографія»


6 квітня, 12.30,
ауд.
ЦХЛ (центр хореографії лекційний)


Керівник


кандидат мистецтвознавства, доцент

Козинко Л.Л.


Жукова
Юлія Георгіївна«Значущість естетичного виховання «важких»
підлітків засобами хореографічного мистецтва», науковий керівник: доцент Піменова
Л.О.

Лавренова Ірина Олегівна


«
Піна Бауш


реформатор сучасного танцю
», науковий
керівник: кандидат
мистецтвознавства, доцент Козинко Л.Л.

34


Косс Яна Вячеславівна«
Формування хореографічних здібностей дошкільників
у дитячому садочку
», науковий керівник: доцент Піменова Л.О.

Шинкарюк Ірина Сергіївна


«
Новаторство Рудольфа Лабана в техніці руху танцю
моде
рн
», науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л.Л.

Кузьменко Інна Юріївна«
Вправи партерного екзерсису для виправлення вад
постави
», науковий керівник:
кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л.Л.

Пономаренко Марина Миколаївна«
Новаторство Моріса Бежара у сфері
синтетичного театру
»,
науковий керівник:
кандидат мистецтвознавства, доцент
Козинко Л.Л.

Федоряка Юлія Олексіївна«Марта Грехем


одна з небагатьох, хто змусив світ
танцю змінитися»,
науковий керівник:
кандидат мистецтво
знавства, доцент Козинко
Л.Л.


Секційне засідання кафедри

«Теорії та методики постановки голосу»

6 квітня, 13.00, ауд. 2
-
4

(вул. Тургенівська, 11)


Керівник


доцент
Сиротюк Т.А.


Зоріна Анастасія Сергіївна«Вивчення барочної музики на заняттях з постановки
голосу як засіб формування естетичного сприйняття», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, професор Тоцька Л.О.

Коса Марія Віталіївна«Особливості розвитку співацького голосу у дітей
підлітков
ого віку», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Тоцька
Л.О.

Матвійчук Анна Миколаївна«Традиції французької вокально
-
педагогічної
школи», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Тоцька Л.О.

Паламарчук Наталія Анатоліївн
а«Застосування інноваційних технологій
навчання на уроках музичного мистецтва», науковий керівник: кандидат педагогічних
наук, доцент Жигінас Т.В.

Семчакевич Світлана
Леонідівна«
Особливості формування вокального слуху в
процесі підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва»
,

н
ауковий кер
і
вник
:
д
октор педагогічних наук, професор

П
адалка

Г
.

М.

Чжан Цзінцзін«Особливості вокального навчання студентів педагогічних
університетів Китаю». Науковий керівник


кандидат педагогічних наук, професор
Тоцька

Л.О.

Шпитальна Ірина Мар‱янівна«Ф
ормування вмінь і навичок, необхідних для
концертмейстера
»,

науковий керівник: доцент Сиротюк Т.А.


Секційне засідання кафедри

«Теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування»

7 квітня, 11.00, ауд. 3
-
1

35


(вул. Тургенівська, 11)

Керівниккандидат педагогічних наук, доцент
Миколінська С.І.


Аулова Юлія Володимірівна«Характерні особливості

вокально
-
педагогічної
компетентності майбутнього вчителя музики».
Науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, до
цент Хоружа О.В.

Бессонова Анастасія
Михайлівна«Використання музично
-
дидактичних ігор на
уроках музичного мистецтва», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Миколінська С.І.

Гордієнко Вікторія Едуардівна


«Особливості розвитку музичних
смаків
підлітків на заняттях вокалу у школах мистецтв», науковий керівник: кандидат
педагогічни
х наук, доцент Миколінська С.І.

Лужецька Катерина Юріївна«Формування вокально
-
слухових навичок у дітей
молодшого шкільного віку», науковий керівник: кандидат

педагогічних наук, старший
викладач Степанова Л.П.

Хижняк Анна Миколаївна«Пе
дагогічні умови розвитку професійних якостей
майбутнього хормейстера», науковий керівник


доцент Сиротюк Т.А.


Шинкарюк Ірина Вікторівна«Інноваційні тенденції професійної підготовки
майбутніх учителів музики і хореографії». Науковий керівник: доктор педагогічних
наук, професор Хижна О.П.


Секційне засідання кафедри

«Інструментального та оркестрового виконавства»

7 квітня, 11.00, ауд.
3
-
13

(вул. Тургенівська, 11)


Керівник


кандидат педагогічних наук,

доцент
Скрипниченко В.І.


Попович Єгенія Михайлівна«Передумови формування професійної музики
для баяна в Україні в
XX

столітті», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук,
доцент Скрипниченко В.І.

Тихомирова Юлія Олександрівна«Розвиток музичних здібностей учнів
молодших класів у процесі музикування в оркестрі та ансамблі», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук доцент Скрипниченко В.І.

Шевчук Роман Ростиславович«
Формування креативності підлітків засобами
духовної музики
», науковий керівник: кандидат педагогічних наук доцент
Скрипниченко В.І.


36Факультет педагогіки та психології


Пленарне засідання

4 квітня 2017 р. об 11.00

(ауд. 11
-
8 гуманітарного
корпусу)


Василенко Катерина Сергiiвна«Профiлактика порушень зору в учнiв
початкової школи», науковий керiвник


канд. біолог. наук, доц.

Пакiрбаєва Лариса
Валентинiвна.

Гнотівська Наталія Олександрівна«Лінгводидактичні основи формування
іншомовної ч
итацької компетенції учнів початкової школи», науковий керівник: канд.
пед. наук, доц. Бернацька Олена Володимирівна.

Голуб Вікторія Вікторівна«Методика ознайомлення учнів художніх шкіл з
традиційною технологією багатошарового живопису», науковий керівник: докт. пед.
наук, проф. Шевнюк Олена Леонідівна.

Мороз Ірина Анатоліївна«Особливості розвитку професійних якостей
майбутніх вихователів

ДНЗ», науковий керівник: кандидат психологічних наук, доц.
Гальченко Вікторія Миколаївна.

Милевська Вероніка Ігорівна«Метафора як засіб психотерапії в роботі з
проблемою особистісного самовизначення осіб юнацького віку», науковий керівник:
канд. психол
. наук, доц. Кучеренко Єгор Валерійович.

Мудрагель Ніна Сергіївна«Інтерактивні технології у ВНЗ як засіб розвитку
творчих здібностей майбутніх вихователів»,
науковий керівник: канд. пед. наук, доц.
Корень Алла Миколаївна.

Шаповалов Андрій Сергійович«Психологічні особливості ціннісно
-
смислових
орієнтацій у студентів психологів», науковий керівник: доктор псих. наук, проф. Сафін
Олександр Джамільович.

Шевчук Світлана Вячеславівна«Формування культури мовлення
першокласників у період навчання грамо
ти»,
науковий керівник: канд. пед. наук, проф.
Каніщенко Антоніна Пантелеймонівна.

Цихмейструк Оксана Миколаївна«
Mini
-
projects

as

a

means

of

communication

in

multiculture

environment
», науковий керівник: викл. Тутова Тетяна Броніславівна.


Секційне засідання
«Мова та методика викладання в початковій школі»

4 квітня 2017 р. о 14.00

(ауд. 11
-
9)

Керівники секції:
проф. Семиренко Г.В., доц. Волошина В.В.

37Геращенко Олена Євгенівна«
Михайло Драгоманов


педагог
-
просвітитель»,
науковий керівник:

к.філол.н., професор Семеренко Г.В.


Андрюшина Ольга Сергіївна«
Драгоманов
-
історик», науковий керівник:
к.філол.н., професор Семеренко Г.В.

Аношина Анастасія Юріївна«
Просвітницька діяльність М.П. Драгоманова»,
науковий керівник: к.філол.н., профес
ор Семеренко Г.В.

Бут Юлія Михайлівна«Удосконалення мовленнєвої компетенції учнів 4 класу
засобами розвитку пізнавальної активності», науковий керівник: к.пед.н., професор
Каніщенко А.П.

Геращенко Олена Євгенівна


«
Казковий світ Василя Сухомлинського
», науковий
керівник: к.філол.н., доцент Волошина В.В.

Гунько Людмила Володимирівна«
Формування готовності майбутніх учителів
до національно
-
патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку в
позаурочній виховній діяльності», науковий

керівник: к.пед.н., доцент Чабайовська
М.І.

Вознюк Вікторія Юріївна«Засоби мистецтва як чинник формування естетичних
почуттів молодших школярів на уроках читання», науковий керівник: к.пед.н.,
професор Каніщенко А.П.

Дмитренко Анастасія Дем`янівна«
Михайло Драгоманов у житті нашого
університету», науковий керівник: к.філол.н., професор Семеренко

Г.В.

Заулічна Марія Русланівна«Вплив інтегрування навчального матеріалу на
розвиток розумових здібностей першокласників», науковий керівник: к.пед.н.,
професор Каніщенко А.П.

Золотаренко Тетяна Олександрівна


«
Свято Івана Купала», науковий керівник:
к.філол.н., доцент Литвин Л.П.

Зосімчук Марія Сергіївна«
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до
впровадження інтерактивних технологій
навчання учнів початкових класів», науковий
керівник: к.пед.н., доцент Чабайовська М.І.

Кавюк Тетяна Юріївна«Формування готовності майбутнього вчителя
початкової ланки освіти до впровадження ігрових технологій у процесі роботи над
словом», науковий кер
івник: к.пед.н., доцент Чабайовська М.І.

Калініченко Денис Сергійович«Збагачення активного словника молодших
школярів у роботі над частинами мови», науковий керівник: к.пед.н., професор
Каніщенко А.П.

Кардаш Олександра Юріївна«
Теорія національної ос
віти М.П. Драгоманова»,
науковий керівник: к.філол.н., професор Семеренко Г.В.

Кондратюк Руслана Анатоліївна«Мандрівні сюжети у дитячій літературі»,
науковий керівник: к.філол.н., доцент Волошина В.В.

Кондратюк Руслана Анатоліївна


«
Михайло Драгомановучений і політик»,
науковий керівник: к.філол.н., професор Семеренко Г.В.

38


Костючок Ірина Анатолівна«Умови розвитку комунікативних умінь і навичок
молодших школярів на уроках мови», науковий керівник: к.пед.н., професор
Каніщенко А.П.


Нерух Тетяна

Олександрівна«
Михайло Драгоманов


літератор», науковий
керівник: к.філол.н., професор Семеренко Г. В.

Олійник Ірина Генадіївна«Логіко
-
емоційна виразність як засіб удосконалення
якостей читання літературних жанрів», науковий керівник: к.пед.н., пр
офесор
Каніщенко А.П.


Пархоменко Марія Вадимівна«
Життєвий і творчий шлях М.П. Драгоманова»,
науковий керівник: к.філол.н., професор Семеренко Г.В

Прокопчук Ярослав Вікторович«Формування читацьких інтересів молодших
школярів засобами використання ілюстративного матеріалу», науковий керівник:
к.пед.н., професор Каніщенко А.П.

Слободян Сергій Анатолійович«Вплив дидактичної гри на розвиток
навчального інтересу до мови», наук
овий керівник: к.пед.н., професор Каніщенко А.П.
.

Суюндукова Юлія Ігорівна«
Драгоманов і національне питання», науковий
керівник: к.філол.н., професор Семеренко Г.В.

Тимошенко Анна Анатоліївна«Казка народна і казка літературна : спільні та
відмінні р
иси», науковий керівник: к.філол.н., доцент Волошина

В.В.

Тимошенко Анна Анатоліївна«
Літературно
-
політична діяльність М.
Драгоманова», науковий керівник: к.філол.н., професор Семеренко Г.В.

Толочик Олена Василівна


«
Зимові свята українського народу»,
науковий
керівник: к.філол.н., доцент Литвин Л.П.


Шкільнюк Діна Анатоліївна«
М.П. Драгоманов


етнограф і фольклорист»,
науковий керівник: к.філол.н., професор Семеренко Г.В.Секційне засідання

«Перлини наукового пошуку у психології»

5 квітня
2017р. об 11.00

(ауд. 10
-
6)

Керівники секцій:

ст. викл. Петрова Алла Сергіївна

Секретар:

Лук‱яненко М.М.


Вакуліна Ольга Ігорівна«Вплив успішності у навчанні на соціометричний
статус молодших школярів», науковий керівник: старший викладач Летяк Олена
В
ікторівна.

Галяс Анастасія Русланівна«Психологічні передумови виникнення серцево
-
судинних захворювань»,
науковий керівник: канд. психол. наук, доцент Каськов І.В.

Гасимова Нармін Рафіг кизи«
Девіантна поведінка в підлітковому віці та шляхи
її
корекції», н
ауковий керівник: старший викладач Летяк Олена Вікторівна.

Королюк Аліна Сергіївна«
Психокорекція тривожності в молодшому шкільному
віці засобами ігрової психотерапії»,

науковий керівник: канд. психол. наук, доцент
Середюк Т.В.

39


Кудренко Яна
Вікторівна«Особливості емоційного вигорання в працівників
соціально
-
гуманітарної сфери», науковий керівник: канд. психол. наук, доцент
Рашковська І.В.

Курилюк Катерина Василівна«
Психологічні особливості ціннісних орієнтацій
сучасного підлітка
», наук
овий керівник: старший викладач Летяк Олена Вікторівна.


Лященко Тетяна Миколаївна


«
Зміст, структура та показники готовності
практичного психолога до професійної діяльності», науковий керівник: доктор пед.
наук, професор Митник О.Я.

Манцик Тетяна
Олександрівна«Психокорекція тривожності у підлітків з
неповних сімей», науковий керівник: канд. психол. наук, старший викладач Затворнюк
О.М.

Пастухова Альона Юріївна«Амбівалентність підлітка як психологічна
проблема», науковий керівник: канд. психо
л. наук, старший викладач Петрова А.С.

Стрикало Олександра

Євгенівна«Вплив екстраверсії/інтроверсії на
агресивність юнаків»,
науковий керівник: викладач Лелюх
-

Степанчук О.О.

Федорова Каріна Юріївна«Психологічні особливості характеру підлітків з
девіантною поведінкою», науковий керівник: канд. психол. наук, доцент
Томаржевська І.В.


Хісамудінова Віолета Борисівна«Гендерні особливості формування само
ставлення в підлітковому віці», науковий кер
івник: канд. психол. наук, доцент
Томаржевська І.В.


Шведченко Наталія Сергіївна«
Психофізичні прояви хвилювання під час
публічного виступу у підлітковому віці», науковий керівник: канд. психол. наук,
старший викладач Затворнюк О.М.

Яцків Марія Осипів
на«Психологічні засоби подолання страху в молодшому
шкільному віці»
, науковий керівник: канд. психол. наук, доцент Тітяєв В.М.Секційне засідання

«Образотворче мистецтво»

5 квітня 2017р. о 14.00

(ауд. 11
-
10)

Керівники:
проф. Шевнюк О.Л., доц. Осьмак

Т.В., доц. Красноголовець О.С. ,
доц. Плазовська Л.В.


Секретар:

Линник О.І.

Бусько Анастасія Дмитрівна«Методика навчання учнів створенню
анімалістичних образів на уроках образотворчого мистецтва», науковий кері
вник:
ст..викл. Шалварова К.С.


Гасюк Валентина Іллівна«Методика проведення інтегрованих уроків в
загальноосвітніх школах», науковий керівник: викл. Карпенко В.А.

Гориславець Анастасія Володимирівна«Образно
-
алегорична інтерпретація
кольору в композиції в практиці навчання образотворчого мистецтва», науковий
керівник: ст..викл. Шалварова К.С

40


Гришковець Марина Сергіївна

50 ОМ


«Методика навчання учнів
загальноосвітніх шкіл основам компо
зиції натюрморту», науковий керівник: викл.
Цебенко Л.І.

Дерусова Люсія Сергіївна«Методика навчання створенню об‱ємних композицій
у гуртковій роботі з учнями», науковий керівник: викл. Власюк Р.Я.

Діхтяр Дарина Ігорівна«Методика навчання учнів основам фантазійного
пейзажу на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий
керівник: викл. Карпенко В.А.

Животівська Тетяна Костянтинівна«Педагогічні умови ознайомлення учнів з
технікою графіті на ур
оках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах»,
науковий керівник: доц.. Красноголовець О.С.

Кравцова Анастасія Вячеславівна«Ознайомлення учнів з мистецтвом
витинанки на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий
кер
івник: викл. Карпенко В.А.

Кузнєцова Віолета Володимирівна«Узагальнення прийомів та методик
навчання учнів основам побудови фігури людини на заняттях у художніх школах»,
науковий керівник: викл. Труш В.М

Левченко Ольга Віталіїв
на«Методика роботи над об‱ємним пластичним
образом на гурткових заняттях з образотворчого мистецтва», науковий керівник:
ст..викл. Шалварова К.С

Мариніч Юлія Олексіївна«Ознайомлення зі слов‱янською міфологію на уроках
образотворчого мистецтва в заг
альноосвітніх школах», науковий керівник: викл.
Цебенко Л.І.

Матущак Ольга Михайлівна«Місце декоративно


прикладної діяльності у
творчому розвитку учнів загальноосвітніх шкіл», науковий керівник: кан. пед.. н., доц..
Руденко І.В
.

Мельник Олена Сергіївна

40МСОМ


«Методика формування в учнів родинних
цінностей засобами образотворчого мистецтва», науковий керівник: викл. Карпенко
В.А.

Нестеренко Олександра Олександрівна

40 МСОМ


«Педагогічні умови розвитку
креативного мислення на
уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх
школах», науковий керівник: викл. Карпенко В.А.

Пошабля Оксана Михайлівна«Педагогічні умови ознайомлення учнів з
графічними техніками на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх
школах», науковий керівник: викл.
Цебенко Л.І.

Примаченко Ольга Сергіївна

40 МСОМ


«Ознайомлення учнів з основами
японського традиційног
о мистецтва на уроках образотворчого мистецтва в
загальноосвітніх школах», науковий керівник: викл. Власюк Р.Я.

Романюк Ірина Володимирівна«Ознайомлення учнів з творчістю майстрів
петріківського розпису на уроках образотворчого мистецтва в загальноосві
тніх
школах», науковий керівник: кан.пед.наук, доц.. Плазовська Л.В

Свиридюк Ніна Ярославівна«Методика створення образного пейзажу»,
науковий керівник: ст..викл. Гармата В.М.

41


Симонова Марія Сергіївна«Особливості навчання учнів колористиц
і графіті на
заняттях гуртка з образотворчого мистецтва», науковий керівник: ст..викл. Шалварова
К.С.

Тюха Марта Олександрівна«Формування творчої активності учнів засобами
навчання композиції пейзажу в системі неформальної освіти», науковий керівник:
викл. Труш В.М.

Фесенко Євген Олександрович«Прийоми, засоби та методи навчання учнів
стилістиці мистецтва графіті в системі н
еформальної освіти», науковий керівник: доц..
Красноголовець О.С.

Хімінчук Ольга Євгеніївна«Методика ознайомлення учнів з технікою
художньої вишивки у гуртковій роботі», науковий керівник: ст..викл. Шалварова К.С
.


Шайтанов Анатолій Вікторов
ич«Методика навчання учнів пейзажу у різних
умовах освітлення на заняттях в системі неформальної освіти», науковий керівник:
доц.. Красноголовець О.С.
Секційне засідання
«Педагогіка та методика початкова навчання»

5 квітня 2017р. о 15.30

(ауд. 10
-
4)


Керівники:
проф. Матвієнко О.В., доц. Севастюк М.С., доц. КоханкоО.Г.


Секретар:

Коваль Т.В.


Андрійчук Юлія Сергіївна«Формування готовності майбутнього вчителя
початкової школи до роботи з батьками засобами інтерактивних технологій»,
науковий
керівник: канд. пед. наук,
доцент Коханко О.Г.

Бялік Олександра Ульянівна«Підготовка майбутніх учителів до використання
пр
оектної технології у навчальній діяльності молодших школярів»,
науковий керівник:
канд. пед. наук,
доцент Кондратюк О.М.

Анісімова Катерина Андріївна«Підготовка майбутніх вчителів початкових
класів до роботи в інклюзивних класах»,
науковий керівник:
докт. пед. наук, професор
Бобрицька В.І.

Антемюк Богдана Юріївна«Формування готовності майбутнього вчителя
початкової школи до індивідуальної роботи з учнями засобами педагогіки співпраці»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент Коханко О.Г.

Бабенко Аліна Олександрівна«Педагогічні умови формування соціокультурної
компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення іноземних
мов»,
науковий керівник:
доктор пед. наук, професор Матвієнко О.В.

Баліцька Анастасія Леонідівна


«
Формування професійно
-
педагогічного
інтересу у майбутніх вчителів початкової школи під час вивчення педагогічних
дисциплін
»,
науковий керівник:
доктор пед. наук, професор Хижна О.П.

42


Б
ойко Жанна Анатоліївна«Підготовка майбутніх учителів початкової школ
и до
роботи з першокласниками в адаптаційний період»,
науковий керівник: канд. пед.
наук,
доцент Кондратюк О.М.

Великоіваненко Яна Михайлівна«Педагогічні умови формування професійно


педагогічної компетентності у майбутніх вчителів початкової школи засобами
інтерактивних технологій»,
науковий керівник:
докт. пед. наук, професор Бобрицька
В.І.

Зозуля Надія Леонідівна«Підготовка майбутні
х учителів початкової школи до
взаємодії з батьками»,
науковий керівник:
канд. пед. наук, старший викладач Коваль
Т.В.

Кислюк Ольга Андріївна«
Підготовка майбутнього вчителя до організації і
проведення нестандартних уроків у початковій школі», науковий
керівник: канд. пед.
наук,
доцент Кондратюк О.М.

Клімчук Ольга Вікторівна«Формування у майбутніх вчителів умінь
моделювати методи навчання молодших школярів»,
науковий керівник: канд. пед.
наук,
доцент Лозенко А.П.

Коржук Катерина Миколаївна«Формування педагогічного артистизму
майбутнього вчителя молодших школярів у процесі художньо


педагогічної
підготовки»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент Телецька Л.І.

Костюк Аліна Олексіївна«Підготовка майбутніх вчителів початкової школи

до
формування в учнів природознавчої компетентності засобами екскурсій»,
науковий
керівник: канд. пед. наук,
доцент Васютіна Т.М.

Олійник Наталія Олегівна«Формування комунікативної компетентності
майбутнього вчителя початкової школи у процесі педагогічної практики»,
науковий
керівник:
докт. пед. наук, професор Мартиненко С.М.

Наумчук Тетяна Миколаївна«
Формування суб‱єктності майбутніх вчителів
початк
ових класів під час вивчення педагогічних дисциплін»,

науковий керівник:
канд. пед. наук,
доцент Севастюк М.С.

Позняк Інна Миколаївна«Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до
формування в учнів предметних вмінь з природознавства засобами інте
рактивних
технологій»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент Телецька Л.І.

Рудник Аліна Валеріївна«Підготовка майбутніх учителів до індивідуальної
роботи з педагогічно занедбаними молодшими школярами у навчально
-
виховному
процесі»,
науковий керівн
ик: канд. пед. наук,
доцент Коханко О.Г.

Світайло Вікторія Василівна«Підготовка майбутніх учителів початкових класів
до організації і проведення краєзнавчої роботи»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент Телецька Л.І

Сміщук Владислава Євгенівна«Формування технологічної готовності
майбутніх вчителів початкової школи»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент
Чайченко В.Ф.

Столярчук Ганна Іванівна«Підготовка майбутніх учителів початкової школи до
формування природознавчих компетенцій учні
в засобами групових форм роботи»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент Васютіна Т.М.

43


Цихмейструк Оксана Миколаївна«Формування у майбутніх вчителів умінь
проектувати виховну діяльність в полікультурному середовищі»,
науковий керівник:
доктор пед.

наук, професор Матвієнко О.В.

Чернухіна Катерина Василівна«Підготовка майбутніх учителів до реалізації
компетентнісного підходу в умовах запровадження Державного стандарту початкової
загальної освіти»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент Чайчен
ко В.Ф.

Шокотько Марина Володимирівна«Підготовка майбутнього вчителя
початкової школи до діагностування навчально
-
пізнавальної діяльності учнів 1
-
го
класу»,
науковий керівник: докт. пед. наук,
професор Мартиненко С.М.

Штельмах Ганна Костянтинівна«Формування готовності майбутніх учителів
початкової школи до використання технології перспективно
-
випереджального
навчання С.М.Лисенкової»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент Лозенко А.П.

Якубова Вікторія Андріївна«Підготовка майбутніх учит
елів до здійснення
педагогічного тестування в початковій школі»,
науковий керівник: канд. пед. наук,
доцент Чайченко В.Ф.Секційне засідання
«Педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої
творчості»,

6 квітня 2017 р. об 11.00

(ауд. 14
-
7)

Керівник
и підсекція

1:

докт. пед. наук, професор

Цвєткова Ганна Георгіївна,
канд. пед. наук, доцент Довбня Софія Олегівна


Керівники підсекція

2:

канд. психол. наук, доцент Гальченко Вікторія
Миколаївна, канд. пед. наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна

Секретар:
Грузинська І.М.«
Проблеми підготовки фахівців дошкільної галузі в контексті сучасних
освітніх викликів»

Божко Віталіна Вікторівна


«
Основні концепти збагачення духовної сфери
особистості майбутнього педагога». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент Шулигіна Раїса Андріївна.

Буз Ганна Володимирівна


«
Психолого
-
педагогічні умови розвитку творчості
дітей старшого
дошкільного віку». Науковий керівник: доктор педагогічних наук,
професор Цвєткова Ганна Георгіївна.

Василець Катерина Віталіївна


«
Виховний потенціал складових саморефлексії
професійної діяльності педагога».

Науковий керівник: доктор педагогічних наук,
пр
офесор Цвєткова Ганна Георгіївна.

Грінчишина Юлія Анатоліївна«Формування моральної культури у майбутніх
вихователів дошкільних навчальних закладів в освітньому процесі вищої школи».
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Панасенко Еліна А
натоліївна.

Давидюк Анастасія Юріївна«Підготовка майбутніх вихователів до
нетрадиційних методів фізичного виховання старших дошкільників». Науковий
44


керівник: кандидат педагогічних наук, професор Алексєєнко
-
Лемовська Людмила
Владиславівна.

Долінчук Ірина

Іванівна


«
Активні форми навчання як засіб формування
управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу». Науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, професор Алексєєнко
-
Лемовська Людмила
Владиславівна.

Йовжи Анна Юріївна«Орга
нізаційно
-
педагогічні умови управління якістю
роботи сучасного дошкільного навчального закладу». Науковий керівник: доктор
педагогічних наук, професор Панасенко Еліна Анатоліївна.

Коток Марія Олександрівна«Аналіз чинників впливу на формування
індивідуал
ьного стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя». Науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна.

Лещинська Анна Олегівна


«
Чинники розвитку творчої особистості майбутнього
вихователя ДНЗ». Науковий керівник: ка
ндидат психологічних наук, доцент Гальченко
Вікторія Миколаївна.

Луцик Світлана Василівна


«
Характеристика підготовки майбутніх вихователів
у ВНЗ». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Косенчук Ольга
Геннадіївна.

Мажинська Вікторія Юріївн
а


«
Концептуальні положення підготовки майбутніх
вихователів до художньо
-
естетичного розвитку дітей дошкільного віку». Науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня Софія Олегівна.

Мажинська Марія Вадимівна«Підготовка майбутніх виховател
ів до
формування мовленнєвої компетенції дошкільників: психолого
-
педагогічна
проблема». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня Софія
Олегівна.

Марченко Ольга Олександрівна«Формування комунікативної компетентності
у майбутніх вихова
телів дошкільних навчальних закладів в освітньому процесі вищої
школи». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Панасенко Еліна
Анатоліївна.


Мороз Ірина Анатоліївна«Особливості розвитку професійних якостей
майбутніх вихователів ДНЗ».

Нау
ковий керівник: кандидат психологічних наук,
доцент Гальченко Вікторія Миколаївна.

Огірчук Яна Володимирівна


«
Формування професійної культури у майбутніх
вихователів дошкільних
навчальних закладів в освітньому
процесі вищої школи».
Науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор Панасенко Еліна Анатоліївна.

Проценко

Юлія

Станіславівна


«
Особливості формування позитивної мотивації
до професійного самовдосконалення майбутніх вихователів». Науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор Цвєт
кова Ганна Георгіївна.

Процик Ольга Володимирівна


«
Підготовка майбутніх вихователів до
гендерного вихованнястарших дошкільників». Науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, професор Алексєєнко
-
Лемовська Людмила Владиславівна.

Сирбу Анастасія Сергіїв
на


«
Формування професійної компетентності
майбутніх вихователів дошкільних
навчальних закладів в освітньому

процесі вищої
45


школи».

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Панасенко Еліна
Анатоліївна.

Смик Дар‱я
Володимирівна


«
Врахування
індивідуальних особливостей
студентів
-
першокурсників під час адаптації до навчання в університеті». Науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна.

Терета Валентина Вікторівна


«
Проблема іміджу в теорії освіти і виховання:
ретроспективний аналіз».

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Шулигіна Раїса Андріївна,.Психолого
-
педагогічні аспекти організації життєвого простору дошкільника


Беризовська Віра Вікторівна


«
Особливості організації ігрової діяльності з
дітьми дошкільного віку в освітньому процесі дошкільного навчального закладу».
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня Софія Олегівна.

Бербетова Катерина Романівна


«
Розвиток емоційної сфе
ри дітей старшого
дошкільного віку в процесі театральної діяльності».

Науковий керівник: кандидат
психологічних наук, доцент Репетій Світлана Тимофіївна
.

Бугайова Олена Леонідівна«Відповідальна поведінка старших дошкільників як
елемент морального вихова
ння».

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент Шулигіна Раїса Андріївна.

Величко Христина Юріївна


«
Виховання самостійності у дітей дошкільного віку
засобами трудової діяльності».

Науковий керівник: кандидат психологічних наук,
доцент Репетій

Світлана Тимофіївна.

Доболюк Альона Василівна«Запобігання і профілактика розвитку різних форм
заїкання у дітей старшого дошкільного віку».

Науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна.

Єлишева Катерина Володимирівна


«
Проблема лідерства в колективі дітей
дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Косенчук
Ольга Геннадіївна.

Кедич Ольга Вікторівна


«
Психолого
-
педагогічні умови розвитку творчості дітей
старшого дошкільного віку».

Науковий к
ерівник: доктор педагогічних наук, професор
Цвєткова Ганна Георгіївна.

Кокодей Яна Сергіївна


«
Підготовка дітей до школи в умовах сім‱ї».
Науковий
керівник: кандидат психологічних наук, доцент Репетій Світлана Тимофіївна.

Лук‱яненко Анжела Львівна


«
Підготовка дітей до школи в умовах сім‱ї».

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Репетій Світлана
Тимофіївна.

Нікітчук Наталія Олександрівна«Розвиток мислення у дітей старшого
дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат психологічних

наук, доцент Репетій
Світлана Тимофіївна.

46


Огородник Ірина Олегівна«Формування культури спілкування у дітей старшого
дошкільного віку з проявами агресивної поведінки засобами гри».

Науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Ан
дріївна.

Пантус Вероніка Юріївна«Психолого
-
педагогічні особливості морального
розвитку дітей старшого дошкільного віку».

Науковий керівник: доктор педагогічних
наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна.

Писаренко Єлізавета Валеріївна«Подолання триво
жності у дітей дошкільного
віку засобами казкотерапії».

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
Репетій Світлана Тимофіївна
.

Скиба Вікторія Миколаївна«
Розвиток емпатії у дітей дошкільного віку у
процесі спільної діяльності з дорослими та
однолітками».

Науковий керівник: кандидат
психологічних наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна.

Сорока Наталія Іванівна


«
Психологічна готовність дітей старшого дошкільного
віку до навчання в школі». Науковий керівник: кандидат психологічних наук,
доцент
Репетій Світлана Тимофіївна.

Хрящевська Оксана Сергіївна«
Умови розвитку винахідливості у дітей
старшого дошкільного віку».

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
Гальченко Вікторія Миколаївна.

Шуляк Аліна Василівна«
Аналіз
змісту морального виховання дітей старшого
дошкільного віку».

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
Гальченко Вікторія Миколаївна.
Секційне засідання «Іноземні мови та методика їх викладання»

6 квітня 2017р. о 14.00;


(ауд. 10
-
1)


Керівники секції:
доц. Бернацька О.В.

Секретар:
Цехмейструк О.М.


Андрусенко Діана«
Методика викладання іноземних мов як наука та її завдання.
Галузі методики»,
науковий керівник: доцент Попова Л.М.

Борканин Софія«
Зміст навчання іноземної мови молодши
х школярів. Поняття
іншомовної комунікативної компетентності»,
науковий керівник: доцент Попова Л.М.

Буряк Дарина«Charismatic jestures», науковий керівник: доцент Глоба О.В.

Бут Єлизавета«
Загальнодидактичні та методичні принципи навчання іноземної
мови»,
науковий керівник: доцент Попова Л.М.

Ваганова Аліна«
Засоби навчання іноземної мови»,
науковий керівник: доцент
Попова Л.М.

Годована Ірина Валеріївна«Формування мовної та мовленнєвої
компетенцій на
інтрадисциплінарних уроках іноземної мови», науковий керівник: ст. викладач Пуха
З.Д.

47


Дорошенко Дарина«
Підручник як основний дидактичний засіб навчання
іноземної мови. Вимоги до підручника іноземної мови для початкових класів»,
науко
вий
керівник: доцент Попова Л.

Жежеря Олександра«Memory and its force», науковий керівник: доцент Глоба
О.В.

Іщук Ірина«
Планування у методичній роботі вчителя іноземної мови. Календарні
та поурочні плани»,
науковий керівник: доцент Попова Л.М.

Колоша Бог
дан«Agression and its nature», науковий керівник: доцент Глоба О.В.

Короп Анастасія«Negative affect of multitasking», науковий керівник: доцент
Глоба О.В.

Лавриненко Світлана«
Поняття іншомовних навичок та вмінь»,
науковий
керівник: доцент Попова
Л.М.

Любич Тетяна Миколаївна«Communicative teaching», науковий керівник:
доцент Бернацька О.В.

Морозюк Анна«Communicative teaching of grammar», науковий керівник: доцент
Лук‱янчук С.Ф.

Мошенець Вікторія«
Зміст навчання граматики на уроках англійсь
кої мови у
початкових класах. Етапи формування граматичних навичок»,
науковий керівник:
доцент Попова Л.М.

Рибчинська Мар‱яна«
Навчання фонетики на уроках англійської мови у
початкових класах. Формування слухо
-
вимовних та ритміко
-
інтонаційних навичок
мол
одших школярів»,
науковий керівник: доцент Попова Л.М.

Тернова Оксана«
Цілі навчання іноземної мови у початковій школі»,
науковий
керівник: доцент Попова Л.М.

Циба Марина«
Особливості навчання лексики на початковому ступені навчання
іноземної мови. Способи семантизації лексичних одиниць»,
науковий керівник: доцент
Попова Л.М.

Черноголовно Анна«Charismatic first impression», науковий керівник: доцент
Глоба О.В.

Чміль Натал
ія Ігорівна«Особливості використання мультидисциплінарної
інтеграції на уроках іноземної мови для формування комунікативних навичок
учнів/студентів», науковий керівник: Ст. викладач Пуха З.Д.

Шафрай О., Заулічна М., Хропачова Г., Бондаренко О., Тарасенк
о Т.«Ігрові
форми роботи на уроках англійської мови молодших школярів для розвитку між
комунікації», науковий керівник: доцент Гудій С.О.

Шурдук Надія Миколаївна«Співпраця вчителів на інтердисциплінарних уроках
під час вивчення спільної теми», науко
вий керівник: Ст. викладач Пуха З.Д.Секційне засідання
«
Сучасні підходи до застосування методик та технологій
дошкільної освіти»

6 квітня 2017р. 14.00 (ауд. 11
-
5)

Керівник секції:

проф. Луценко І. О., доц. Левінець Н. В.

48


Секретар:

Романчук М.В.

Акуленко
Марина Юріївна«
Особливості формування просторових сенсорних
умінь молодших школярів», науковий керівник: старший викладач Коржук О.С.

Атлас Катерина Миколаївна


«
Потенціал позаурочної діяльності у формуванні
патріотичних почуттів молодших школ
ярів»,

науковий керівник: старший викладач
Коржук О.С.

Веселовська Тетяна Сергіївна«Урок
-
екскурсія як засіб закріплення
природничих географічних понять молодших школярів»,

науковий керівник: старший
викладач Коржук О.С.

Добровільська Марія Олексіївна


«
Особливості виховання моральних почуттів
у дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник: канд. пед.наук Корень А.М.

Довганич Людмила Володимирівна


«
Особливості використання лінгвістичних
ігор як засобу розвитку зв‱язного мовлення молодших школя
рів»,

науковий керівник:
старший викладач Коржук О.С.

Іваніщенко Вікторія Олегівна


«
Використання інформаційно
-
комунікаційних
технологій у формуванні орфографічних умінь молодших школярів»,

науковий
керівник: старший викладач Коржук О.С.

Катеруша Людмила
Сергіївна


«
Педагогічні умови розвитку діалогічного
мовлення молодших школярів»,

науковий керівник: старший викладач Коржук О.С.

Кошіль Тетяна Павлівна


«
Діагностика рівнів сформованості читацьких інтересів
молодших школярів»,

науковий керівник: старший
викладач Коржук О.С.

Лебедєва Тетяна Володимирівна


«
Характеристика сучасних підходів підготовки
вихователів до валеологічного виховання дітей
»,
науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, доцент Левінець Н. В.

Макарова Марія Сергіївна


«
Сучасні
підходи до формування іншомовної
лексичної компетенції у дітей дошкільного віку», науковий керівник
-

кандидат
педагогічних наук, доцент Мордоус І. О.

Молоствова Наталія Олександрівна


«
Педагогічні умови використання іграшки
у процесі складання розповіде
й старшими дошкільниками», науковий керівник:
кандидат філологічних наук, доцент Поворознюк С. І.

Мариніна Ірина Олегівна


«
Формування у дошкільників основ граматично
-
правильної побудови англомовних речень», науковий керівник: кандидат педагогічних
наук,

доцент Мордоус І.О.

Москалюк Аліна Василівна


«

Розвиток психічних процесів у дітей старшого
дошкільного з порушенням мовлення засобами ігрової діяльності»
,
науковий керівник:
канд. пед. наук Корень А.М.

Мудрогель Ніна Сергіївна


«
Інтерактивні технологі
ї у ВНЗ як засіб розвитку
творчих здібностей майбутніх педагогів»
,
н
ауковий керівник
канд. пед.наук Корень А.
М.

Назаренко Анастасія Павлівна


«
Педагогічні умови засвоєння фонетичних
написань учнями початкових класів»,

науковий керівник: кандидат філологі
чних наук,
доцент Поворознюк С.І.

49


Назарова Вікторія Вікторівна


«
Формування природничих знань у молодших
школярів на уроках
-
екскурсіях як наукова проблема»
,
науковий керівник:
канд. пед.
наук Корень А.М.

Ніколаєнко Яна Андріївна


«
Вплив учителя
початкових класів на патріотичне
виховання молодших школярів»
,
науковий керівник:
канд. пед. наук Корень А.М.

Панченко Юлія Валентинівна


«
Читацькі інтереси та шляхи їх формування у
молодших школярів
»
,
науковий керівник:
канд. пед. наук Корень А.М.

Попови
ч Олена Петрівна


«
Особливості професійної підготовки студентів
-

майбутніх педагогів до роботи з батьками дітей
-
вихованців ДНЗ
»,
н
ауковий керівник
канд. пед.наук Корень А. М.

Прокофієва Тетяна Василівна«
Формування у дітей старшого дошкільного віку
навичок комунікативної взаємодії в процесі

використання ігрових тренінгів», науковий
керівник: доктор педагогічних наук, професор Луценко І.О.

Рябініна Оксана Василівна«Формування у дітей молодшого дошкільного віку
почуття доброти в процесі ознайомлення

з художніми творами» науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор Луценко І.О.

Савченко Сніжана Андріївна


«
Основні засоби розвитку діалогічного мовлення
молодших школярів», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Поворознюк С. І.

Скуратівська Діана Станіславівна


«
специфіка формування правописних
навичок у першокласників»,

науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Поворознюк С. І.

Стадніченко Марія Петрівна«
Формування діалогічної компетентності дітей із
загальним н
едорозвиненням мовлення в умовах різновікової групи спеціального
дошкільного навчального закладу», науковий керівник: доктор педагогічних наук,
професор Луценко І.О.

Стретович Тетяна Валентинівна


«
Особливості

розвитку творчих здібностей
молодших школярів

як наукова проблема»
,
науковий керівник:
канд. пед. наук Корень
А. М.

Томчук Ірина Андріївна


«
Вплив творів художньої літератури на формування
культурно
-
гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку», науковий
керівник: кандидат педагогічних нау
к, доцент Левінець Н. В.

Ульянова Валентина Сергіївна«Рухливі ігри як засіб виховання позитивних
вольових рис характеру дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н. В.

Фальківська Наталія
Анатоліївна«Професійно спрямована мотивація
студентів ВНЗ як наукова проблема
»
,
науковий керівник:
канд. пед. наук Корень А. М.

Шевчук

Надія Сергіївна«
Особливості використання казки у роботі з
молодшими школярами», науковий керівник кандидат філологі
чних наук, доцент
Поворознюк С. І.

Яценко
Жанна Володимирівна
.


«
Характеристика творчих здібностей дітей
дошкільного віку»,

науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Мордоус І.
О.

50
Секційне засідання

«Медико
-
біологічні та валеологічні основи охорони
життя і здоров‱я»

6 квітня 2017р. о 14.00

(ауд. 14
-
4)

Керівники:
ст. викладач Шеремет І.В.

Секретар:
ст. викладач Челнокова М.С.


Кохан Анастасія Сергіївна«Профілактика захворювань, що передаються
ст
атевим шляхом як складова збереження репродуктивного здоров‱я молоді»,
науковий керівник:
ст. викладач Палієнко К.В.


Левковська Анна Андріївна«Особливості психологічної підтримки подружніх
пар»,
науковий керівник:
ст. викладач Челнокова М.С.

Мазун
Марина Вадимівна«Використання традиційних методів навчання БЖД
та ОП (словесні, наочні, практичні, контролю і самоконтролю, самостійної роботи»,
науковий керівник:
ст. викладач Ігнатенко С.А.

Оправхата Людмила Миколаївна«Екстрасенсорні явища»,
науко
вий керівник:
ст. викладач Шеремет І.В.

Рафальська Ірина Олександрівна«Роль планування сім‱ї у зниженні дитячої
смертності»,
науковий керівник:
ст. викладач Челнокова М.С.

Ренчковська Ксенія

Ігорівна«Особливості ВНД людиноподібних мавп»,
науковий керівник:
ст. викладач Шеремет І.В.

Якимович Вікторія Миколаївна«Соціальні наслідки абортів у незаміжніх
жінок»,
науковий керівник:
ст. викладач Челнокова М.С.

51


Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації


Секційне засідання:
«Теорія, практика та інноваційний розвиток у
документознавстві, діловодстві та інформаційному менеджменті»

4 квітня 2017 року об 11.00в
ул. Пирогова,9 (ауд. 5.8)


Голова секції:

д.філос.наук, проф., зав.кафедри інновацій та інформаційної
діяльності в осв
іті Національного педагогічного університету імені М.П.

Драгоманова
Нестеренко Галина Олегівна.

Секретар
: голова СНТ ФППК Бойко Анна Володимирівна.

Біленкова Аліна Миколаївна


«Роль ораторського мистецтва у професійній
діяльності фахівця з документознавст
ва та інформаційної діяльності», науковий
керівник: викладач кафедри Охму
ш
-
Ковалевська

О.І.

Бойко Анна Володимирівна


«
Організація роботи секретаря
-
референта: реалії
професії в Україні», науковий керівник: канд. т
ехн. наук, викладач Фендьо

О.М.

Бура Тетян
а Віталіївна


«Роль освітніх курсів (Coursera, Prometheus) в
професійному самовдосконаленні майбутніх фахівців», науковий керівник: викладач
кафедри Охмуш
-
Ковалевська О.І.

Веселова Надія Вікторівна, Могорит Анастасія Миколаївна


«Instagram як
інструмент
PR
-

кампанії організації», науковий керівник: викладач кафедри Охмуш
-
Ковалевська

О.І.

Горбаченко Олександра Миколаївна


«Політика інформаційної безпеки
бібліотеки», науковий керівник: канд. техн. наук, викладач Фендьо

О.М.

Дворник Олена Віталіївна


«Тех
нології комплексного захисту інформації на
підприємстві», науковий керівник: канд. техн. наук, викладач Фендьо

О.М.

Діденко Лілія Олександрівна«Формування креативності у майбутніх
спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної
підготовки», науковий керівник: викладач кафедри Охмуш
-
Ковалевська О.І.

Єрмолова Інна Валеріївна


«Історіографія діяльності архівних

установ Києва»,
науковий керівник: кандидат історичних наукПалієнко

С.В.

Кириленко Вікторія Петрівна«Роль документно
-
інформаційної політики в
кадровій діяльності», науковий керівник: кандидат педагогічних наукБондарєва

Л.І.

Колодницька Дарина Володимир
івна«Сучасні інструменти тайм
-
менеджменту
для майбутніх фахівців», науковий керівник: викладач кафедри Охмуш
-
Ковалевська
О.І.

Лановенчик Олена Сергіївна


«Управління інформаційною безпекою
організації», науковий керівник: професор Нестеренко Г.О

Лопуга

Анастасія Леонідівна


«Вплив документно
-
інформаційних комунікацій
на розвиток системи бібліотечних комунікацій», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук Бондарєва

Л.І.

Новодворська Вікторія Олександрівна


«Структура інформаційної безпеки
організац
ії», науковий керівник:кандидат економічних наук Турло

Ю.Г.

52


Паламарчук Олександр Олександрович


«Оперативна стадія життя
електронного документа», науковий керівник:кандидат філологічних наук, доцент
Братаніч

О.В.

Піщур Дарія Віталіївна


«Сучасна культура

ділового спілкування засобами
інформаційно
-
комунікаційних технологій», науковий керівник: викладач кафедри
Охмуш
-
Ковалевська О.І.

Рабчун Ірина Вікторівна«Особливості організаційної структури та
інформаційних потоків в Національній бібліотеці України ім
ені В.І.

Вернадського»,
науковий керівник: К.і.н., с.н.с., заввіділом бібліотечних зібрань та історичних
колекцій Інституту книгознавства НБУВ Рабчун

О.С.

Сайчук Ірина Валентинівна


«Роль інформаційної безпеки в інформаційній сфері
держави та суспільства»
, науковий керівник: канд. техн. наук, викладач Фендьо О.М.

Сатиренко Юлія Анатоліївна


«Особливості документно
-
інформаційних
комунікацій» у соціальному середовищі», науковий керівник:кандидат педагогічних
наук Бондарєва

Л.І.

Травіна Тетяна Олександрівна«Дослідження основних видів загроз
інформаційній безпеці», науковий керівник: канд. техн. наук, викладач Фендьо

О.М.

Фещенко Наталія Ігорівна«Роль Інтернет
-
ЗМІ у формуванні інформаційної
культури», науковий керівник: викладач кафедри Охмуш
-
Ковалевськ
а О.І.

Шевченко Ганна Ігорівна«Моделювання життєвого циклу інноваційного
підприємства», науковий керівник:кандидат історичних наук Палієнко

С.В.53
Факультет політології та права


Секційне засідання «Політичні та соціальні виклики»

Андрєйченко Анна Валеріївна


«Аполітичність як соціальне явище: основні
характеристики», науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент кафедри
політичних наук Горбатенко Ірина Анатоліївна

Головань Валентина Сергіївна«Проблема легітимності політичної влади в
Україні та шляхи її вирішення», науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент
Волянюк Ольга Ярославівна

Густій Михайло Михайлович«Інформаційні технології», науковий керівник:
старший викладач кафедри по
літичних наук Козенюк Андрій Іванович

Панченко Яна Сергіївна«
Роль «бізнес
-
ангелів» у становленні підприємницького
сектору: світовий досвід та українські реалії», науковий керівник:
кандидат юридичних
наук, доцент кафедри теорії та історії держави і
права, Кархут

Ольга Ярославівна

Сорочинський Олександр Олександрович


«Державний борг України: загрози
для національної безпеки», науковий керівник: старший викладач Кафедри політичних
наук Зайченко Лілія Михайлівна

54Факультет
української філології та літературної творчості імені Андрія
Малишка


Секційне засідання кафедри стилістики української мови

5 квітня
2017

року 0 12.30

Керівник секціїпрофесор Мацько Л.І.


СекретарОдинецька Л.В.


Бобровнікова Світлана Олександрівна«Лінгвотекстотворчий аналіз поеми
Т.Шевченка «Марія»», науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Мацько Л.І.

Донченко Анна Володимирівна«
Засоби іронії в гуморесках Павла Глазового
»,
науковий керівник: кандидат філологічних наук Цівун

Н.М.


Іллічова Світлана Сергіївна«Концептуалізація міфологем у поетичній мові
Оксани Лятуринської», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Калита
О.М.

Крижанівська Вікторія Юріївна«Динаміка способів мововираження в сучасній
українській пое
зії», науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Кравець
Л.В.

Мануліна Анастасія Олегівна«Лінгвоконцептуальний аналіз стилістичної
системи «Лісової пісні» Лесі Українки», науковий керівник: доктор філологічних наук,
професор Мацько Л.І.

Паращук Таїса«Особливості парцеляції в романі Володимира Лиса «Соло для
Соломії» науковий керівник: кандидат філологічних наук Цівун

Н.М.

Рева Ірина Ігорівна«Індивідуально
-
авторські неологізми у поезії
М.Вінграновського», науковий керівник: кандидат

філологічних наук, доцент
Ткаченко Т.В.

Слободян Наталія Богданівна«Мовностилістичні особливості іронії в сучасній
комерційній рекламі», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Калита
О.М.

Шульженко Юлія Геннадіївна«Сакральна лексика

і фразеологія в мові прози
Івана Багряного», науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Ткаченко
Т.В.


Секційне засідання кафедри журналістики

6
квітня 2017 р. о 10.00

вул. Тургенєвська, 8/14, ауд. 8.12


Бондар Ірина Геннадіївна


«Блог


мовний вид журналістської публікації»,
науковий керівник: доцент кафедри Харитоненко О.І.

Згуровець Дарина Володимирівна


«Особливості художнього оформлення
підручників з української мови», науковий керівник: асистент Полтавець Ю.С.

55


Іванова Анна Сергіївна


«Приклади виділення фрагментів тексту, призначених
для запам`ятовування (на матеріалі шкільних підручників)», науковий керівник:
доцент кафедри Харитоненко О.І.

Коваленко Катерина Андріївна


«
Структура підручника і композиція його

розділів та параграфів
(на матеріалі шкільних підручників)», науковий керівник:
доцент кафедри Харитоненко О.І.

Марченко Катерина Сергіївна


«Робочий зошит на друкованій основі в сучасній
практиці навчального книговидання», науковий керівник: доцент кафе
дри Харчук О.В.

Янковенко Катерина Юріївна


«Художнє оформлення видань», науковий
керівник: доцент кафедри Харчук О.В.


Секційне засідання
кафедри українська літератури

6
квітня 2017 р. о 12.30

вул. Тургенєвська, 8/14, ауд. 7.
12

Керівник секції


професор, доктор філологічних наук Погребенник В.Ф.

Секретар


Бартощук

Б.Т.


Аброшина Катерина«Специфіка перекладу «Слова о полку Ігоревім» в
українській літературі другої половини ХІХ ст.», науковий керівник: доцент, кандидат
філологічних наук Ліпниць
ка І. М.

Аксьончикова Ірина«
Функція пейзажу в романі «Хіба ревуть воли, як ясла
повні» Панаса Мирного та Івана Білика», н
ауковий керівник: доцент, доктор
філологічних наук Бикова Т. В.

Андрійченко Наталія«Неоромантизм Лесі Українки як особлива художньо
-
естетична система», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Галак
І. П.

Бабак Альона Олександрівна«
Фольклорні джерела повісті «Тіні забутих
предків» Михайла Коцюбинського
», науковий к
ерівник: доцент, доктор філологічних
наук Бикова Т. В.

Галунька Тетяна«Образ України в поемі Кленовича «Роксоланія», науковий
керівник: доцент, кандидат філологічних наук Ліпницька І. М.

Гірич Катерина«Жанрові особливості водевілю у творчості І.Котляревського»,
науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Ліпницька І. М.

Глущенко Тетяна Олександрівна«
Відображення історичних подій доби
Хмельниччини у повісті «Маруся»
Марка Вовчка», наукови
й керівник: доцент, доктор
філологічних наук Бикова Т. В.

Горбанюк Ірина Валентинівна«
Boa

constrictor
» Івана Франка як зразок
натуралістичної повісті», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук
Галак І. П.

Горечко Інна«Класицистичні традиції у поезії Івана Котляревського», науковий
керівник: доцент, кандидат філологічних наук Ліпницька І. М.

Грищенко Анастасія«
Поетична візія України в ліриці Олексія Гай
-
Головка
»,
науковий керівник: доцент, кандидат філологічних нау
к Галак І. П.

56


Гудзенко Анастасія«
Дитячі журнали як засіб освіти та виховання»
, науковий
керівник: доцент, кандидат філологічних наук Галак І. П.

Григор‱єва Світлана«Мовно
-
композиційні особливості роману Люко Дашвар
«Село не люди», науковий керівник:
доцент, кандидат філологічних наук Кобелецька
О. І.

Дворецька Катерина«Старосвітська Україна в повісті І.Нечуя
-
Левицького
«Старовсвітські батюшки і матушки», науковий керівник: доцент, кандидат
філологічних наук Ліпницька І. М.

Денисовець Аліна«Образ пореформеного села у повісті Панаса Мирного «Лихо
давнє й сьогочасне», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук
Ліпницька І. М.

Жук Ганна«Українські поети
-
символісти: Яків Савченко та Клим Поліщук»,
науковий керівник: доцент, кандид
ат філологічних наук Блєдних Т. Ю
.

Зварищук Тетяна«Образ України в прозовій творчості «покутської трійці»,
науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Григоренко І. В.

Калиновська Ярослава«
Своєрідність художнього втілення теми траге
дії роду в
повісті Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку»
, науковий керівник: доцент,
кандидат філологічних наук Галак І. П.

Канюк Катерина Романівна«Художнє переосмислення біблійної тематики у
збірці «Мій ізмарагд» Івана Франка», науковий керівник: старший викладач, кандидат
філологічних наук Александренко В. В.

Кащій Соломія Ярославівна«Повість Ольги Кобилянської «Земля» як
літературний експери
мент», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук
Савченко І. В.

Коваленко Ніна«Запорізька Січ у романі Євгена Гребінки «Чайковський»,
науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Савченко І. В.

Коляда Юлія ІгорівнаНеокласик з «гр
она п‱ятірного»


штрихи до
літературного характеру М. Рильського», науковий керівник: старший викладач,
кандидат філологічних наук Александренко В. В.

Кравчук Анна Василівна«Специфіка пейзажу в малій прозі Панаса Мирного 80
-
х
-
90
-
х рр. ХІХ ст.», наукови
й керівник: доцент, кандидат філологічних наук Ліпницька
І. М.

Кучер Ольга Вікторівна«Збірка «Хуторна поезія» Пантелеймона Куліша в
оцінці Івана Франка», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук
Ліпницька І. М.

Литвин Анастасія В‱ячеславівн
а«Поетична творчість Сергія Жадана у
контексті українського постмодернізму», науковий керівник: доцент, кандидат
філологічних наук Галак І. П.

Логай Клавдія«Футуристичні експерименти Юліана Шпола», науковий
керівник: доцент, кандидат філологічних нау
к Блєдних Т. Ю.

Лось Дарія«Жіноча доля в повісті Марка Вовчка «Три долі», науковий керівник:
доцент, кандидат філологічних наук Ліпницька І. М.

57


Лотоцька Ольга«Ідейне навантаження пейзажів у «Народних оповіданнях»
Марка Вовчка», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Григоренко І.
В.

Мазгарі
-
Говарі Міріам Фархадівна«
Засоби творення комічного в оповіданні
«Афонський пройдисвіт» Івана Нечуя
-
Ле
вицького»
, науковий керівник: доцент, доктор
філологічних наук Бикова Т. В.

Маківська Марія Олександрівна«Прийоми та засоби комічного у трагікомедії
«Хазяїн», науковий керівник: старший викладач, кандидат філологічних наук
Александренко В. В.

Мельник
Аліна«Особливості поетик оповідання «Чумаківська комуна»,
науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Блєдних Т. Ю.

Мокрогуз Анастасія Василівна


«Етико
-
естетична глибина новели Івана Франка
«Сойчине крило» у контексті модерністських пошуків п
исьменника», науковий
керівник: доцент, кандидат філологічних наук Галак І. П.

Олея Олена Олегівна


«Рецепція французького поетичного символізму в поезії
Миколи Вороного», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Ліпницька
І. М.

Осипович Альо
на Анатоліївна«Персонажність творів Володимира
Леонтовича», науковий керівник: старший викладач, кандидат філологічних наук
Александренко В. В.

Палаш Альона«Образи
-
символи у творчості Євгена Маланюка», науковий
керівник: доцент, кандидат філологічних наук Блєдних Т. Ю.

Поліщук Карина Михайлівна«Образ саду в художньому світі Миколи
Вінграновського», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Г
алак І. П.

Петрашик Галина Василівна«Історіософська проблематика роману В.
Чимериса «Ольвія», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук
Григоренко І. В.

Пилинський Михайло«Концепт свободи: національно
-
історичний аспект (на
матеріалі худож
ньої прози Миколи Костомарова)», науковий керівник: доцент,
кандидат філологічних наук Савченко І. В.

Пономаренко Юлія«Особливості художньої деталі в новелі «Дзвінок» Бориса
Грінченка», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Ліпницька І.

М.

Садило Владислава Георгіївна«Образ ліричної героїні Оксани Забужко»,
науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Галак І. П.

Сивенко Аліна Вікторівна«Ідейно
-
філософський конфлікт та художні засоби
його розв‱язання в драматичній поемі Ле
сі Українки «Кассандра», науковий керівник:
доцент, кандидат філологічних наук Галак І. П.

Семерджи Лідія«Футуристичні експерименти М. Семенка у збірці «П‱єро кохає»,
науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Блєдних Т. Ю.

Сидоренко
Катерина Сергіївна«Гуманістичний пафос поезії Василя
Симоненка», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Галак І. П.

58


Сімонова Олександра Євгенівна«Художня проблематика циклу «Весняні
сонети» Бориса Грінченка», науковий керівник: старши
й викладач, кандидат
філологічних наук Александренко В. В.

Стрілець Аліна Іванівна«Жанрово
-
стильові модифікації малої прози Ганни
Барвінок», науковий керівник: старший викладач, кандидат філологічних наук
Александренко В. В.

Тихонова Валентина Юріївна«Апостол черні» Ольги Кобилянської як зразок
українського виховного роману», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних
наук Галак І. П.

Халабуда Наталія Миколаївна«Образ природи в поетичному мисленні Ірини
Жиленко», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Галак І. П.

Фартушна Аліна«
Особливості художнього моделювання образу Северина
Наливайка у фольклорі та літературі», н
ауковий керівник: доцент,
кандидат
філологічних наук Галак І. П.

Цаль
-
Цалько Олена«Мистецька концепція Григорія Сковороди у

листах до
друзів», науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Григоренко І. В.Секційне засідання кафедри і
сторія та етнополітики

Керівник сек
ції:
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії та
етнополітики С.В. Даниленко

Секретар секції:
старший лаборант кафедри історії та етнополітики


Д.О.
Коваленко

Завідувач кафедри історії та етнополітики член
-
кореспондент НАН України, доктор
історичних наук , професор
Даниленко Віктор Михайлович


вступне слово.


Актуальні проблеми джерелознавства

Гармаш Катеринадоповідь «У Немирові… Спогади про Андрія Малишка (
за
матеріалами Центрального державного архіву
-
музею літератури та мистецтва
України)», науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент О.А. Подобєд.

Григор‱єва Світлана


«Лист Івана

Назаренка Андрієві

Малишку (за матеріалами
Центрального державного а
рхіву
-
музею літератури та мистецтва України)», науковий
керівник: кандидат історичних наук, доцент О.А. Подобєд.

Жуковська Марія


«Радянсько
-
американські відносини у повоєнні роки у рецепції
Андрія

Малишка (за матеріалами Центрального державного архіву
-
музею літератури
та мистецтва України)», науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент О.А.
Подобєд.

Кирпа Альона


«“Щоденн
икові записки” Андрія

Малишка як історичне джерело
(за матеріалами Центрального державного архіву
-
музею літератури та мистецтва
України)», науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент О.А. Подобєд.

Мануліна Анастасія


«Повоєнні США очима радянсько
го поета Андрія

Малишка
(за матеріалами Центрального державного архіву
-
музею літератури та мистецтва
України)», науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент О.А. Подобєд.

59
Актуальні проблеми українознавства та етнографії України

Бадьон Марія


«Писанка і писанкарство в житті українців», науковий керівник:
кандидат історичних наук, старший викладач С.В. Даниленко.

Голуб Юлія
,


«Демонологічні уявлення українців на основі бувальщин
Житомирської області», науковий керівник: кандидат історичних на
ук, старший
викладач С.В. Даниленко.

Сиротенко Вікторія


«Історія національного костюма Центральної України (ХІХ


поч. ХХ ст.)», науковий керівник: кандидат історичних наук, старший викладач С.В.
Даниленко.

Хода Віталіна


«Традиційне весілля українців

Подільського регіону кінця ХІХ


початку ХХ ст. та трансформація його елементів на сучасному етапі», науковий
керівник: кандидат історичних наук, старший викладач С.В. Даниленко.


Актуальні проблеми історії України

Воскобійник Інеса


«Сергій Лифар


“бог танцю”, видатний український
танцівник», науковий керівник: доктор історичних наук проф. В.М. Даниленко.

Даниленко Катерина


«Внесок Українського наукового інституту Гарвардського
університету в національну історіографію», науковий керівник: доктор і
сторичних
наук проф. В.М. Даниленко.

Іванчук Катерина
,
студент
ка

404 уі групи факультету української філології та
літературної творчості імені Андрія

Малишка


«Кирило
-
Мефодіївське товариство та
його історичне значення», науковий керівник: доктор історични
х наук проф. В.М.
Даниленко.

Казаковцева Олександра


«Трипільська культура та її значення», науковий
керівник: доктор історичних наук проф. В.М. Даниленко.

Карась Олег


«Іван Гонта, Максим Залізняк


ватажки Коліївщини», науковий
керівник: доктор історич
них наук доцент І.М.Жиленкова.

Малиновська Іванна


«Роль козацтва в Україні», науковий керівник:
доктор
історичних наук проф. В.М. Даниленко.


Мельник Юлія


«Гетьман Іван Мазепа


політик і людина»,
науковий керівник:
доктор історичних наук проф. В.М. Даниленко.

Коваленко Діана


«Андрій Войнаровський


небіж І.

Мазепи, претендент на
гетьманську булаву», науковий керівник: доктор історичних наук доцент
І.М.Жиленкова.

Лень Тетяна«Декабристський рух
в Україні», науковий керівник: доктор
історичних наук проф. В.М. Даниленко.

Оладенко Ольга«Громадівський і земський рухи у другій половині ХІХ
століття», науковий керівник: старший викладач Л.В. Пилипенко.

Папіш Надія,

студентка 203 уі групи факультету
української філології та
літературної творчості імені Андрія

Малишка


«Українська барокова культура
XVIII

століття», науковий керівник: доктор історичних наук доцент І.М.Жиленкова.

60


Пилипчук Надія«”Усна історія” голодоморів 1932


1933 та 1946


1947 рр
. (на
матеріалах жителів с.

Кухарі Іванківського району Київської області», науковий
керівник:
доктор історичних наук проф. В.М.

Даниленко.

Супрун Анна«Діяльність ОУН і УПА в роки Другої світової війни», науковий
керівник: доктор історичних наук проф. В
.М. Даниленко.Секційне засідання кафедри української мови

6
квітня 2017 р. о 10.00

ву
л. Тургенєвська, 8/14, ауд. 7.6

Керівник секції


кандидат
філологічних наук, доцент Куц О.В.

Секретаркандидат філологічних наук, доцент Векуа Н.В.


Аксьончикова
Ірина«Вивчення української мови як іноземної у контексті
мовної політики держави», н
ауковий керівник Ю. С. Макарець.

Балюк Марія«Екстра
-

та інтралінгвальні чинники лексико
-
граматичних девіацій
у текстах пісень гурту «Скрябіна», науковий
керівник Ю.С.

Макарець.

Безштанько Інна Сергіївна«Типологія речень з предикатами емоційного стану
(у творах Валерія Шевчука)», науковий керівник: Дудко І.В.

Богачова К.
Г.


«Назви титулів та посад у мові «Актів Волинського воєводства
кінця
XV


XVI

ст.», науковий
керівник Л. М. Марчило.

Голяка А.
Ю.«До питання про історію формування лексики театрального
мистецтва», науковий
керівник Л. М. Марчило
.

Горбатюк Наталія«Синтаксичні функції інфінітива», науковий керівник:
Алексєєва С. Г.

Горяінова Віталіна«Мовні стратегії конструювання іміджу українського
політика», науковий
керівник О. П. Сулима.

Даниленко Катерина Олександрівна


«Використання застарілої лексики у
романах Семена Скляренка «Святослав» та «Володимир», повісті «Осломисл» Осипа
Назарука та

романі «Черлені щити» Володимира Малика», науковий керівник: Багмут
І.В.

Жуковська Марія Владиславівна«Метафоризація мови малої прози Михайла
Коцюбинського», науковий керівник Г. О. Козачук.

Карайкоза Катерин
a«Двомовність та її наслідки у мовленні
: інтерференція та
суржик», науковий
керівник
О. П. Сулима.

Катола К.В.«Проблема дослідження семантико
-
граматичної структури
складносурядних речень із зіставним сполучником А», науковий керівник:


Алексєєва С. Г.

Кирпа А. М.«Граматичні синонімічні форми в сучасній української літературної
мови», науковий керівник: професор Козачук Г. О

Кирпа А
. М.«
Первинна і вторинна функція відмінків іменника
», науковий
керівник Г. О. Козачук.

61


Кінаш Г. Ф.«Модифікації часової форми перфекта у верховинській говірці
середньо закарпатського говору південно
-
західного наріччя», науковий керівник:
доцент Сулима О. П.

Ковган А.О.«Типи складних слів у поетичних творах Ліни Костенко», науковий
керівник О. Конє
єва.

Кондратюк Світлана Анатоліївна«Комп'ютерний жаргон як складова
комп'ютерної лексики», науковий керівник І. В. Воловенко.

Лазаріва А.


«
Синкретичні сурядно
-
підрядні і підрядно
-
сурядні речення в
українській мові», науковий керівник: Куц О. В.

Лінько

Ю. О.«Етимологія прізвища Лінько», науковий керівник: професор
Плющ М. Я.

Лісовенко Катерина Віталіївна«Типологія речень з предикатами
інтелектуальної діяльності (у творах Івана Багряного)», науковий керівник: Дудко І.В.

Невідомська Наталія
Євгеніївна«Сучасні фразеологізми на позначення людини
та зброї в українській мові», науковий керівник І. В. Воловенко.

Палаш А. О.«Фразеологія з погляду ментальності», науковий керівник
:

доцент
Паршак К. Д.

Петренко

Д.В.


«Фразеологічні зрощення в
структурі українського речення (на
матеріалі роману Ліни Костенко "Берестечко")», науковий керівник О. Конєєва.

Пилипчук Н.
В.«Фітоніми іншомовного походження в епістолярії К.Білокур»,
науковий керівник Л. М. Марчило.

Решетняк Тетяна


«Функціональна спе
цифіка іншомовної лексики у поетичних
творах Ліни Костенко», науковий керівник: Алексєєва С. Г.

Самоха Ю. М.«Парадигма та функціональні особливості фразеологічних
одиниць у творах Остапа Вишні», науковий керівник: старший викладач Алексєєва
С.Г
.

Семенишин Олена Іванівна«Особливості вербалізації концепту «війна» у
сучасній українській літературі», науковий
керівник О. Р. Гаврилюк.

Семенишин О. І.«Особливості реалізації концепту «війна» в сучасній українській
прозі та поезії», науковий керівник: доцент Гаврилюк О. Р.

Самоха Юлія«Парадигма та функціональні особливості фразеологічних одиниць
у творах Остапа Вишні», науковий керівник: Алексєєва

С. Г.

Сривкова К.

О.«Дослідження питальних речень(функцій ний підхід)», науковий
керівник: доцент Векуа Н. В.

Сривкова Катерина Олександрівна«Функційний підхід до дослідження
питальних речень», науковий керівник: Векуа Наталія Володимирівна

Таранець Ганна«
Мовна культура комунікації в соціальних мережах», науковий
керівник
О. П. Сулима.

Ткач Е.«Порівняльна характеристика омонімічних службових частин мови у
староукраїнській та сучасній українській мові,
(Науковий керівник Л. М. Марчило.

Ярошенко М.«Обрядова лексика у складі паремійних одиниць (на матеріалі
збірки М.Номиса «Приказки, прислів‱я і таке інше»)», науковий
керівник


Л. М. Марчило
.

62
Секційне засідання кафедри методики викладання української мови

6
квітня 2017 р. о 13.00

вул. Тургенєвська, 8/14, ауд. 8.11

Керівник секції


доцент, кандидат педагогічних наук Романенко Ю. О.

Секретар


Кінаш Г. Ф.

Артеменко Марина Олександрівна«
Методи і форми підготовки учнів до ДПА
та ЗНО з української мови», науковий керівник: доцент кандидат педагогічних наук
Романенко Юлія Олександрівна.

Голуб Юлія Володимирівна«Використання елементів народознавства на уроках
української літератури», науковий керівник: доцент Гребницька Наталія Михайлівна.

Горлач Поліна Анатоліївна«Сучасна дитяча література як дидактичний
матеріал до уроків мовленнєвого розвитку в 5
-
8 класа
х», науковий керівник: доцент
кандидат педагогічних наук Романенко Юлія Олександрівна.

Горяінова Віталіна Віталіївна«Система творчих вправ як засіб розвитку в учнів
мотивації до вивчення рідної мови», науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних
наук Строганова Ганна Миколаївна.

Дерій Тетяна Олегівна«Особливості впровадження інноваційних технологій на
уроках

мовленнєвого розвитку», науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних
наук Строганова Ганна Миколаївна.

Катола Катерина Володимирівна«Використання текстів різних стилів як
дидактичного матеріалу до уроків української мови», науковий керівник: доцент

кандидат педагогічних наук Романенко Юлія Олександрівна.

Кінаш Ганна Федорівна«Усвідомлення значимості інформаційної культури на
уроках української мови», науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних наук
Строганова Ганна Миколаївна.

Корніюк Богд
ана Федорівна«Реалізація міжпредметних зв‱язків на уроках
української літератури», науковий керівник: доцент Гребницька Наталія Михайлівна.

Логай Клавдія Володимирівна«Проблема взаємодії вчителя та учнів на уроках
рідної мови», науковий керівник: до
цент, кандидат педагогічних наук Строганова
Ганна Миколаївна.

Нужна Олена Василівна«Особистісно
-
зорієнтоване навчання української мови.
Основні форми і методи роботи», науковий керівник: науковий керівник: доцент
кандидат педагогічних наук Романенко Юлія Олександрівна.

Орорай Вікторія Юріївна«Шляхи розвитку творчих здібностей у нав
чанні
української мови», науковий керівник: доцент кандидат педагогічних наук Романенко
Юлія Олександрівна.

63


Палаш Альона Олегівна«Реалізація міжпредметних зв‱язків на уроках
української мови», науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Строга
нова
Ганна Миколаївна.

Покрасьон Антоніна Анатоліївна«Підготовка учнів до написання роботи в
МАН з української мови», науковий керівник: доцент кандидат педагогічних наук
Романенко Юлія Олександрівна.

Самоха Юлія Миколаївна«Основні форми і методи пі
дготовки старшокласників
до ЗНО з української мови», науковий керівник: доцент кандидат педагогічних наук
Романенко Юлія Олександрівна.

Сизова Тамара Володимирівна« Естетичне виховання учнів у процесі вивчення
української мови», науковий керівник: доцен
т, кандидат педагогічних наук Строганова
Ганна Миколаївна.

Сиротенко Вікторія Валеріївна«Шляхи аналізу художнього твору», науковий
к
ерівник: доцент Гребницька Наталія Михайлівна.


Ференець Наталія Вікторівна«Факультативні заняття з української мови для
мовних курсів різних рівнів (стандарту, академічного, профільного): порівняльний
аспект», науковий керівник: доцент кандидат педагогічних наук Романенко Юлія
Олександрівна.

Хода Віталіна Віталіївна«Специф
іка вивчення епічних творів на уроках
української літератури у зіставленні з творами зарубіжної літератури», науковий
керівник: доцент Гребницька Наталія Михайлівна.

Шестак Олена Сергіївна«Проблемність на уроках української літератури»,
науковий керівни
к: доцент Гребницька Наталія Михайлівна.
Секційне засідання кафедри методики викладання української літератури

6
квітня 2017 р. о 12.30

вул. Тургенєвська, 8/14, ауд. 8.10


Керівник секції


старший викладач,
кандидат педаго
гічних наук

Балаховська
Ю.М.

Секретар


Решетняк Т. О.


Боровик Катерина Олегівна


«Специфіка вивчення біографії письменників на
уроках української літератури», науковий керівник: старший викладач, кандидат
педагогічних наук Балаховська Юлія Михайлівна

Горбатюк Наталія Степанівна


«Методи навчання літератури»
, науковий
к
ерівник
: старший викладач, кандидат педагогічних наук Балаховська Юлія
Михайлівна

Решетняк Тетяна Олександрівна«Методика перевірки знань учнів на уроках
української літератури»
,

науковий
к
ерівник:

старший викладач
, кандидат педагогічних
наук Балаховська Юлія Михайлівна

64


Щербак Оксана Андріївна


«
Читання як основний етап вивчення художнього
твору на уроках української літератури» , науковий керівник: старший викладач,
кандидат педагогічних наук Балаховська Юлія Миха
йлівна

65


Факультет фізичного виховання і спорту

Бєлоусько Марія«Роль тренера в організації життєдіяльності юних
спортсменів», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дьоміна Ж.Г.

Єлісєєв Михайло«Значення фізичної культури в житті суспільства», науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дьоміна Ж.Г.

Миненко Лілія«Східні танці та їх вплив на жіноче здоров‱я», науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дьоміна Ж.Г.66


Факультет філософської освіти і науки


Пленарне засідання


3 квітня 2017 р. о 14.00

(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3.4)

Декан Факультету філософської освіти і науки доктор історичних наук, професор

Дробот Іван Іванович


вступне
слово.

Вчений секретар Ради НТТСМ кандидат психологічних наук, професор
Темрук
Олена Василівна«Про підсумки студентської наукової роботи у
2017

році та
завдання СНТ Факультету філософської освіти та науки на 2017 рік»

Голова Студентського наукового това
риства Факультету філософської освіти і
науки, студент
V
І курсу
Хоменко Глеб

-

співдоповідь

Валкевич Олександр Михайлович


«Діалог як базовий історико
-
філософський
метод», науковий керівник: доктор філософських наук, професор І.Г.Немчинов

Шеховцова Вікто
рія Анатоліївна«Особливості становлення церковно
-
релігійного життя на Донбасі в другий половині 20 століття», науковий керівник:
доктор філософських наук, професор В.Д.Бондаренко

Балик Іванна Володимирівна


«
Арт
-
простір як місце культурної комунікаці
ї»,
науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент С.С.Русаков

Крагель Каріна Володимирівна


«Самореалізація як філософсько
-
психологічний
феномен», науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор О.В.Темрук

Шеховцова Вікторія Анатоліївна«
Сновидіння як інструмент самопізнання
людини», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Л.Л.Шкіль


Секційне засідання кафедри філософії


5
-
6 квітня 2017 р. о 12:00(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3
-
13)

Голова секції:

завідувач каф
едри філософії, доктор філософських наук, професор
Н.

Г.

Мозгова,
співголовакандидат філософських наук, доцент Т.

П.

Глушко

Секретар секції:

В.

В.Стуженко, голова відділення філософії СНТ ФФОН

Атаманчук Антон Сергійович


«
Історіософські погляди
Аристотеля», науковий
керівник: кандидат філософських наук, старший викладач Є.М.Шушкевич

Батичко Анастасія Олександрівна«Соціально
-
політичні погляди Мирослава
Поповича на ситуацію сучасної України», науковий керівник: кандидат філософських
наук, доцен
т Г.О.Остапчук

Безуглий Андрій Андрійович


«
Буття, що просвітлює в кіно: структура
режисера», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Л.А.Облова

Бойко Артем Олександрович


«
Ідеологія, або шлях до утопії», науковий
керівник: кандидат філос
офських наук, доцент М.С.Назаренко

Ватаманюк Едвін Володимирович


«
Вплив ідеології партій на формування
громадянського суспільства в Україні», науковий керівник: кандидат філософських
наук, доцент Н.Б.Адаменко

67


Дусенко Євгенія Олександрівна
«
Поетика у
філософській системі Аристотеля»,
науковий керівник: кандидат філософських наук, старший викладач Є.М.Шушкевич

Єфименко Ігор Олександрович«
Філософський аналіз концепта політизації
національної ідеї», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцен
т
Г.О.Остапчук

Железняк Андрій Дмитрович


«
Інтертекстуальність в рамках
постструктуралізму», науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Н.Г.Мозгова

Здановська Таїсія Віталіївна«Ноосферне мислення В.

Вернадського як виклик
сучасності», на
уковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Г.О.Остапчук

Зубатенко Валерія Сергіївна«Особливості філософування в епоху
Постмодерну», науковий керівник: кандидат філософських наук, викладач
К.С.Гончаренко

Канюк Катерина Романівна


«
Мова


гене
тичний код нації: філософський
контекст», науковий керівник: кандидат філософських наук, старший викладач
І.В.Березінець

Киселевич Дмитро Володимирович
«
Ідея реінкарнації у філософській
спадщині Міманси», науковий керівник:

кандидат філософських наук,
доцент
Т.П.Глушко

Ковальчук Анастасія Степанівна


«
Національний світогляд як відображення
особливостей звукової субстанції мови», науковий керівник: кандидат філософських
наук, старший викладач І.В.Березінець

Козачук Яна Олегівна«Філософькі смисли в роботі Франца Кафки


«Перевтілення»: специфіка концептів


«конфлікту» та


«хвороби», науковий
керівник: кандидат філософських наук, викладач К.С.Гончаренко

Конопляста Інна Володимирівна«Братський рух як рушійна сила українсь
кого
національного відродження», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Г.О.Остапчук

Крагель Каріна

Володимирівна«Філософський зміст структурної поетики


«Божественної комедії» Данте Аліг‱єрі», науковий керівник: доктор філософських
наук, професор Н.Г.Мозгова

Куделя Марина Ігорівна


«
Емансипація як посттравматичний синдром»,
науковий керівник: кандидат філосо
фських наук, викладач К.С.Гончаренко

Кузнєцова Марія Георгієвна


«
Директивна теорія як філософське та наукове
упередження в аналітичній філософії», науковий керівник:

доктор філософських наук,
професор І.Г.Немчинов


Кушніренко Ілля Андрійович


«
Ніщо як

безумовність розкриття сущого і
підстава lumen naturale у філософії М. Гайдеггера», науковий керівник: кандидат
філософських наук, доцент Л.А.Облова

Лебединський Дмитро Олександрович«Рефлексії Мішеля Фуко щодо влади та
насилля», науковий керівник: кан
дидат філософських наук, викладач К.С.Гончаренко

68


Масло Вікторія Анатоліївна
«
Ідея справедливості у сучасному соціально
-
філософському дискурсі», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Т.П.Глушко

Міщенко Данило Юрійович«Від Сonceptу до

Ready
-
madeу», науковий
керівник: кандидат філософських наук, викладач К.С.Гончаренко

Нікітчук Євгенія Олегівна


«
Сцієнтизм у постнекласичній науковій
раціональності (контекст синергетичного дискурсу)», науковий керівник: доктор
філософських наук, професор Н.Г.Мозгова

Норенко Микита Ігорович


«
Комп‱ютерна логіка та проблема штучного
інтелекту», науковий керівник: к
андидат філософських наук, доцент О.В.Павловська

Півак Інна Вікторівна«Романтичне світорозуміння у


«загадковій» творчості
М.

Гоголя», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Г.О.Остапчук

Сальнікова

Анна Олександрівна


«
Медіареальність
як філософська категорія»,
науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент М.С.Назаренко

Сімонова Олександра Євгенівна«Мова і мовлення філософії», науковий
керівник: кандидат філософських наук, старший викладач І.В.Березінець

Спірідонов Роман Геор
гієвич


«
Синдром Вертера», науковий керівник: кандидат
філософських наук, доцент В.В.Пономаренко

Стуженко Владислава Володимирівна


«
Брехня як діалогічний феномен
людського спілкування», науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Н.Г.Мозгова

Фернандес Емілія Віталіївна


«
Філософія в сучасному світі», науковий керівник:
кандидат філософських наук, старший викладач Є.М.Шушкевич

Хуторнюк Олег Вікторович


«
Український і німецький філософський романтизм:
проблеми і підходи», науковий керівник: ка
ндидат філософських наук, доцент
С.Г.Конончук

Цуканова Поліна Сергіївна


«
Еліта в умовах демократичного суспільства»,
науковий керівник:

кандидат філософських наук, доцент Т.П.Глушко

Чорна Ольга Юріївна


«
Концепт філософії Р.

Барта», науковий керівник:
кандидат філософських наук, доцент Л.А.Облова

Швед Ерік Андрійович


«
Занепад західно
-
європейської культури та апологія
традиції», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Б.К.Матюшко

Швець Катерина Сергіївна«Архаїчна казка як об‱єкт філ
ософської
герменевтики», науковий керівник: кандидат філософських наук, викладач
К.С.Гончаренко

Шеховцова Вікторія Анатоліївна«Трагізм роздвоєнного буття народу у
світовідчутті Лесі Українки», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Г.О.О
стапчук

Якименко Дмитро Владиславович


«
Феномен часу як предмет філософської
теорії», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Л.А.Облова

Яременко Катерина Сергіївна


«
Проблема гендера у філософії кінця ХІХ
-
початку ХХ ст.», науковий керівн
ик:

кандидат філософських наук, доцент
О.В.Павловська

69
Секційне засідання кафедри філософської антропології

4 квітня 2017р. о 15:00

(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 14
-
11)


Голова секції:

завідувач кафедри філософської антропології, доктор філософських
наук, професор С.А.Крилова

Секретар секції:

асистент кафедри К.Л.Качур

Виноградова Світлана Едуардівна«Проблема особистості в психоаналізі
К.Юнга та андрогін
-
аналізі», науковий керівник:

завідувач кафедри філософської
антропології, доктор філософських наук, професор С.А.Крилова

Давіденко Віра Василівна«Феномен мужньої жінки в сучасному суспільстві»,
науковий керівник


завідувач кафедри філософської антропології, доктор
філософських наук, професор С.А.Крилова

Даруга Тетяна Станіславівна«
Цілісна самореалізація людини як умова повноти
життя», наук
овий керівник:
доктор філософських наук, професор Н.В.Хамітов

Дербаль Каріна Василівна«Філософія Ж.
-
Ж. Руссо і сучасність», науковий
керівник: кандидат філософських наук, доцент І.П.Цимбалій

Князєв Роман Олегович«Злочинець як людина граничного буття»
, науковий
керівник:

завідувач кафедри філософської антропології, доктор філософських наук,
професор С.А.Крилова

Козачук Яна Олегівна«Мистецтво в системі трансцендентального ідеалізму
Ф.В. Шеллінга», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцен
т Л.Л.Шкіль

Коротич Євген Сергійович«
Проблема пошуку сенсу в бутті людини», науковий
керівник:
доктор філософських наук, професор Н.В.Хамітов

Котов Денис Якович«
Анархізм як спосіб буття та світогляду», науковий

керівник:
завідувач кафедри філософськ
ої антропології, доктор філософських наук,
професор С.А.Крилова

Місіюк Анастасія Віталіївна«Проблема саморозвитку людини у добу
Середньовіччя: філософсько
-
антропологічний контекст», науковий керівник: кандидат
філософських наук, доцент І.П.Цимбалій

Рудюк Ганна Олександрівна«Проблема досконалості людини в епоху
Античності», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент І.П.Цимбалій

Саврацька Юліана Дмитрівна«Архетип вампіра в сучасній культурі: тема
смерті, любовний конфлікт та сексуальн
ість образу», науковий керівник: кандидат
філософських наук, доцент І.П.Цимбалій

Сіра Ірина Олексіївна«Новий образ людини у філософії доби Відродження»,
науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент І.П.Цимбалій

Скакун Євгенія Олександрівна«Феномен любові в бутті чоловіка та жінки:
метаантропологічні та психоаналітичні виміри», науковий керівник:
завідувач кафедри
філософської антропології, доктор філософських наук, професор С.А.Крилова

70


Тихолаз Марина Сергіївна«Проблема самотності та л
юдяності в сучасному
світі», науковий керівник:
кандидат філософських наук, доцент Л.Л.Шкіль

Тітаренко Лілія Володимирівна«Феномени смерті та безсмертя в людському
бутті», науковий

керівник:
доктор філософських наук, професор Н.В.Хамітов

Чувалова Жанн
а Володимирівна«
Проблема самореалізації людини в сучасній
Україні», науковий керівник:
завідувач кафедри філософської антропології, доктор
філософських наук, професор С.А.Крилова

Швець Катерина Сергіївна«Ідеальний сон З. Фрейда», науковий керівник:
кандидат філософських наук, доцент Л.Л.Шкіль

Шевченко

Дар‱я Олександрівна«Проблема досконалості людини у
філософських системах стародавнього Сходу», науковий керівник: кандидат
філософських наук, доцент І.П.Цимбалій

Якименко Марина Юріївна«Проблемати
ка сенсу життя у філософії
Античності», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент І.П.Цимбалій


Секційне засідання кафедри історії та філософії історії

04 квітня 2017 р. о 14.00

(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 15
-
6)

Голова секції:

завідувач кафедри історії та філософії історії ул.нал історичних наук,
доцент С.І.Тицький, співголова


старший викладач О.В.Логвиненко

Секретар секції:

Атаманчук А.С., голова відділення історії СНТ ФФОНБережна Вікторія Миколаївна«Щоденник» М.Г.Дроз
довського як джерело з
вивчення Української національно
-
бюрократичної революції на Півдні України»,
науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент С.І.Тицький

Богдан Руслана Сергіївна«Утворення Української Центральної Ради (за
спогадами і щоденник
ами українських діячів початку ХХ століття», науковий
керівник:
кандидат історичних наук, доцент С.І.Тицький

Борисова Олена Сергіївна«
Арт
-
ринок як об‱єкт менеджменту
», науковий
керівник:

кандидат історичних наук, викладач Н.А.Драпушко

Видоцька Ірина
Андріївна«Український визвольний рух доби революції 1905


1907 рр. (за


«Спогадами» Євгена Чикаленка)», науковий керівник:
кандидат
історичних наук, доцент С.І.Тицький

Герейханова Гулія Магомедівна


«
Феномен статі у філософському дискурсі»,
науков
ий керівник:

кандидат історичних наук, доцент О.П.Бакуменко

Гнатюк Олег Богданович


«
Феномен громадянського суспільства в країнах
Близького Сходу в умовах глобалізації», науковий керівник: доктор історичних наук,
професор І.І.Дробот

Грушецька Вікторія
Олександрівна«Особливості іконопису на Галичині в
XVI
-

XVII

ул.», науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Д.І.Малежик

Гук Анна Володимирівна


«
Феменістичний рух у сучасному українському
суспільстві», науковий керівник:

кандидат історичних н
аук, доцент О.П.Бакуменко

Данилко Анастасія Іванівна


«
Проблема створення УПА в Українській
історіографії», науковий керівник:

кандидат історичних наук, доцент С.І.Тицький

71


Здановська Таїсія Віталіївна


«
Концепт громадянського суспільства у працях
Томаса Гоббса», науковий керівник:
кандидат філософських наук, доцент
Н.Б.Адаменко

Коваленко Тамара Петрівна


«
Коліївщина на Житомирщині», науковий
керівник: старший викладач О.В.Логвиненко

Козиряцька Яна Валері
ївна


«
Суб‱єктивність в дискурсі влади Мішеля Фуко»,
науковий керівник: доктор історичних наук, професор І.І.Дробот

Коломієць Вероніка Іванівна


«
Київська інтелігенція в умовах сталінського
терору», науковий керівник: старший викладач О.В.Логвиненко

Мазу
ренко Альона Святославівна«Політика африканських диктаторів»,
науковий керівник:

кандидат історичних наук, доцент О.П.Бакуменко

Матус Наталія Олегівна


«
Кладовище як символічний простір: вітальні й
танатологічні аспекти», науковий керівник:
кандидат іс
торичних наук, викладач
Н.А.Драпушко

Морітко Юліана Валеріївна


«
Родина художників Кранахи в історії культури»,
науковий керівник:
кандидат історичних наук, викладач Н.А.Драпушко

Плехневич Тетяна Андріївна


«
Концепція людини у філософії Макса
Шелера»,
науковий керівник:

кандидат історичних наук, доцент О.П.Бакуменко

Пономарьова Анастасія В`чеславівна«Українські політичні партії в роки
Першої Світової війни», науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент
С.І.Тицький

Нежигай Ілля Олекса
ндрович«Суспільство споживання: між глобалізацією та
націоналізмом», науковий керівник: старший викладач О.В.Логвиненко

Неділя Катерина Сергіївна


«
Гендерна ідентичність і влада», науковий керівник:
старший викладач О.В.Логвиненко

Рущиц Андрій Юрійович«
Соціально
-
філософський аналіз еволюції
громадянського суспільства в Античності та Середньовіччі», науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент О.А.Прохоренко

Толочик Олена Василівна«Роль і місце В. Винниченка в розвитку Української
ул.нально
-
бюрократичної революції (червень


жовтень 1917 р.)», науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент С.І.Тицький

Федина Алла Олександрівна«Громадівський етап розвитку Українського
національно
-
визвольного руху (за спогадами Євгена Чикаленка)», наук
овий керівник:
кандидат історичних наук, доцент С.І.Тицький

Федорченко Павло Леонідович


«
Нація як уявна спільнота», науковий керівник:
старший викладач О.В. Логвиненко


Секційне засідання кафедри культурології

«Релігієзнавство»

5 квітня 2017 р. об 11.00

(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3
-
3)

Круглий стіл «Сміх і релігія»

Модератор


старший викладач Г.А. Целковський

72


Голова секції:

кандидат філософських наук, старший викладач А.М.Басаурі

Зюзіна

Секретар секції:
магістрант К.С.Нікіфоров

Валкевич Олександр
Михайлович«Ритуальна природа праворадикальних
акцій», науковий керівник
-

старший викладач Г.А.

Целковський

Гаврилов Владислав Олександрович


«
Становище православної церкви на
території Київщини у 1945
-
1953 рр.», науковий керівник: доктор філософських
наук,
професор Ю.П.Чорноморець

Головченко Каріна Вадимівна«Персоніфікації зла в християнстві», науковий
керівник
-

кандидат філософських наук, доцент Т.О.Котлярова

Голопьорова Аліна Володимирівна


«
Політико
-
релігійні процеси в ОРДЛО»,
науковий керівник
: доктор філософських наук, професор В.Д.Бондаренко

Гузеватий Ярослав Федорович


«
Роль божественного провидіння у завоюваннях
Ісуса Навина та Александра Македонського», науковий керівник: кандидат
філософських наук, старший викладач А.М.Басаурі

Зюзіна

Іль
чишин Сергій Васильович«Православ‱я та Греко
-
католицизм на українських
землях у 19 столітті: проблема взаємовідносин», науковий керівник: доктор
філософських наук, професор В.Д.

Бондаренко

Козачук Яна Олегівна


«
Рух за українізацію Польської автокефаль
ної
православної церкви на Волині», науковий керівник
-

кандидат філософських наук,
доцент Т.О.Котлярова

Конопляста Інна Володимирівна


«
Давид Фрідляндер як модернізатор іудаїзму в
Німеччині у 18 столітті», науковий керівник: кандидат філософських наук, с
тарший
викладач А.М.Басаурі

Зюзіна

Костюк Юрій Олександрович


«
Догматичні аспекти реформації в Швейцарії»,
науковий керівник: доктор філософських наук, професор Ю.П.Чорноморець

Кривко Ганна Дмитриевна«Феномен одкровення в авраамічних релігіях»,
наукови
й керівник: кандидат філософських наук, доцент Т.О.Котлярова

Кузьмин Вадим Володимирович


«
Новомучеництво в контексті новітньої історії
християнства», науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Ю.П.Чорноморець

Май
-
Борода Мирослав Сергійович


«
Релігійний світогляд у подоланні проблем
біоетики», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Т.О.Котлярова

Нікіфоров Карен Сергіович«Релігійне життя на Донбасі доби


«Застою»,
науковий керівник
-

доктор філософських наук, професор В.Д.Бонд
аренко

Односум Наталія Володимирівна«Проблема діалогу


«церковного» та


«світського»,


«святості» та


«творчості» на початку 20 століття», науковий керівник:
кандидат філософських наук, доцент Т.О.Котлярова

Петрейко Ольга Орестівна«Поняття нірван
и в класичному буддизмі», науковий
керівник: кандидат філософських наук, доцент Т.О.Котлярова

Петренко Оксана Вадимівна


«
Біблійне богослов'я місії та сучасне українське
місто», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Т.О.Котлярова

73


Савон Вал
ерій Григорович


«
Релігія та фантастика: зміст, співвідношення та
взаємопроникнення», науковий керівник: доктор філософських наук, професор
В.Д.Бондаренко

Сорочан Дмитро Дмитрович


«
Вчення про дотримання суботи у догматиці
Церкви Адвентистів Сьомого Дня»
, науковий керівник: доктор філософських наук,
професор І.В.Богачевська

Спіцин Руслан Олегович«Етико
-
релігійний аналіз соціально
-
політичного
устрою держави в працях Т.Мора “Утопія” та Т.Кампанелли “Місто Сонця”», науковий
керівник: доктор філософських н
аук, професор І.В.Богачевська

Тюпін Олександр Олександрович


«
Теологічні погляди Г.С.Сковороди в
питаннях етики та суспільства», науковий керівник: доктор філософських наук,
професор І.В.Богачевська

Чала Тетяна Олександрівна«Просвітницька діяльність Пе
тра Могили, у
розвитку релігійно
-
філософської думки в Україні», науковий керівник: доктор
філософських наук, професор І.Б.Остащук

Шарко Євгеній Анатолійович


«
Зв'язок релігії і насилля в працях Рене Жирара»,
науковий керівник: доктор філософських наук,
професор Ю.П.Чорноморець

Швець Антон Михайлович«Християнська педагогіка у ранньому
християнстві», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент В.Л.Хромець

Швець Катерина Сергіївна


«
Особливості взаємовпливів християнства та
язичництва на терен
ах України (на прикладі календарних свят)», науковий керівник:
кандидат філософських наук, доцент Т.О.Котлярова

Щетінін Олексій Вікторович«Політика Російської імперії щодо православної
церкви на українських землях наприкінці 18
-

першої половини 20 стол
іття», науковий
керівник: доктор історичних наук, професор І.М.Мищак«Культурологія»

5 квітня 2017 р. о 12.30

(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3
-
3, 15
-
3)

Голова секції:

кандидат філософських наук, доцент С.С.Русаков
Секретар секції:
студентка 2 курсу
магістратури спеціальності


«культурологія» Т.В.Заряжко

Бондарь Вікторія Олегівна


«
Іконічний поворот у сучасній культурі», науковий
керівник: доктор філософських наук, професор Мєднікова Г.С.

Гаган Вікторія Анатоліївна


«
Образ самурая в сучасному кіне
матографі»,
науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент С.С.Русаков

Герасименко Владлена Вячеславівна


«
Public art: світовий vs український
контексти», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент С.С.Русаков

Заряжко Тетяна Валеріївна


«
Креативні індустрії


новий сенсоутворюючий
елемент розвитку сучасного суспільства», науковий керівник: доктор філософських
наук, професор Мєднікова Г.С.

Кобріна Людмила Леонідівна«Порівняльний аналіз антиглобалізму та
альтерглобалізму як культурно
-
світоглядниих проектів», науковий керівник: доктор
культурології, професор Є.В.Більченко

74


Ковальова Таїсія Вікторівна«Жіноча сексуальність у традиційній культурі
Індії», науковий керівник: доктор культурології, професор Є.В.Більченко

Лебідь Анна Ігорівна«
Сучасна фотографія як класична картина» Науковий
керівник: доктор філософських наук, професор Мєднікова Г.С.

Петрусь Галина Сергіївна«Лаканізм і постструктуралізм в культурологічному
дослідженні кіно письма», науковий керівник: доктор культуроло
гії, професор
Є.В.Більченко

Ступак Яна Олександрівна«Релігійні ремінісценції в сучасній художній
культурі як методологічна проблема культурології», науковий керівник: доктор
культурології, професор Є.В.Більченко

Хоменко Глеб Володимирович


«
Дигітальна

антропологія: нові характеристики
буття», науковий керівник: доктор філософських наук, професор Г.С. Мєднікова

Фарина Світлана Валентинівна«Кроскультурність і культурний релятивізм у
східному авангарді (на прикладі творчості Р. Акутагави)», науковий к
ерівник: доктор
культурології, професор Є.В.Більченко

Федюшкіна Олександра Володимирівна«Час масової культури та міфу:
співвідношення профанного та сакрального», науковий керівник: доктор
культурології, професор Є.В.Більченко

Шушкевич Анастасія Сергіївн
а«Трансформація недіючих промислових
об‱єктів у креативні простори


«на приклад Мистецького Арсеналу, Арт
-
заводу
Платформа та Арт
-
причалу)», науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Г.С. Мєднікова


Секційне засідання кафедри психології

4 к
вітня 2017 р. о 13.00

(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 8
-
5)

Голова секції:

завідувач кафедри психології, кандидат психологічних наук,
професор Л.В.Долинська,
співголовакандидат психологічних наук, доцент
О.В.Строяновська

Секретар секції:
К.В.Крагель,

голова відділення психології СНТ ФФОН

Бомба Діна Владиславівна


«
Психологічні особливості сором‱язливості у
студентів
-
психологів», науковий керівник: викладач І.М.Степаненко

Ващенко Вікторія Сергіївна«Вплив темпераменту на поведінку в конфліктних
ситуа
ціях», науковий керівник: старший викладач Н.В.Співак

Горбач Наталія Володимирівна«Співзалежність як актуальна проблема
сучасної психології», науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
С.А.Богданова

Гужаєва Анастасія
Юріївна«
Психологічні особливості переживання самотності
в юнацькому віці», науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
О.В.Строяновська

Дмитренко Ірина Олександрівна«До історії виникнення поняття


«синдром
дефиціту уваги з гіперактивністю». Науков
ий керівник: кандидат психологічних наук,
професор Л.М.Ширяєва

75


Доліна Олеся Миколаївна«Теоретичний аналіз особистісно
-
психологічних
проблем дружин військовослужбовців», науковий керівник: кандидат психологічних
наук, професор О.В.Темрук

Дьякова Дарія Ол
ександрівна«Труднощі юнацького віку як фактори
виникнення агресивної поведінки студентів», науковий керівник: старший викладач
Н.В.Співак

Зюльківська Вікторія Миколаївна


«
Сімейний конфлікт: філософсько
-
психологічний аспект», науковий керівник:

кандида
т психологічних наук, доцент
Л.П.Матяш
-
Заяц

Козачук Ольга Дмитрівна«Літературна комунікація як актуальна проблема
психології художньої творчості», науковий керівник: кандидат психологічних наук,
доцент С.А.Богданова

Комар Марія Вікторівна, Фастовець Юлі
я Валентинівна«Типи поведінки та
типи реагування студентів як учасників проблемних ситуацій», науковий керівник:
кандидат психологічних наук, професор Т.М.Лисянська

Кравченко Катерина Георгієвна«Проблема співвідношення понять свідомості
та самосвідом
ості у філософсько
-
психологічному аспекті», науковий керівник:
кандидат психологічних наук, професор О.В.Темрук

Лимаренко Андрій Олександрович«
Прояви конфліктів серед студентської
молоді
». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор
Л.М.Ширяєва

Лихожон Євгенія Олександрівна


«
Рішення проблем засобами психотерапії»,
науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент Н.В.Андріяшина

Марценюк Анастасія Юріївна«Психологічні особливості адаптації
першокласників до шкільного навчання
», науковий керівник: кандидат психологічних
наук, професор Л.М.Ширяєва

Мурга Євгенія Миколаївна


«
Вплив реклами на формування споживацьких
інтересів», науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Л.П.Матяш
-
Заяц

Носова Альона Василівна«Психологічні чинники вибору псевдонімів авторами
літературних творів», науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
С.А.Богданова

Осиченко Вікторія Юріївна


«
Психологічні особливості та причини розвитку
прокрастинації» Науковий керівник: кан
дидат психологічних наук, доцент
О.В.Строяновська

Ревуцька Ганна Ігорівна«Особливості переживання депресії дорослими
людьми». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор Л.М.Ширяєва

Родина Марина Віталіївна«
Розвиток почуття страху у д
ітей дошкільного віку та
його прояви», науковий керівник:

кандидат психологічних наук, професор
Л.М.Ширяєва

Савчук Ал
іма Андріївна«Психосемантика страхів війни», науковий керівник:
кандидат психологічних наук, доцент С.А.Богданова

Сухоярська Олеся Юріїв
на«Особливості вияву агресивності у дошкільному
віці», науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор О.В.Темрук

76


Татушенко Наталія Вікторівна«Причини становлення агресивності в
дошкільному дитинстві», науковий керівник: кандидат психологічн
их наук, доцент
А.В.Зінченко

Толмачова Наталія Миколаївна«Специфіка діяльності християнського центру
в аспекті надання духовно
-
психологічної допомоги: теоретичний аналіз проблеми»,
науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор О.В.Темрук

Усти
менко Дар

я Валентинівна«Філософсько
-
психологічні аспекти проблеми
статевої ідентичності», науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор
О.В.Темрук

Фастовець Юлія Валентинівна


«
Особливості сленгового мовлення у студентів»,
науковий
керівник: кандидат психологічних наук, професор Т.М.Лисянська

Цезар Наталія Миколаївна«Поняття толерантності як професійно значущої
якості капелана», науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор
О.В.Темрук

Цепкова Дарія Павлівна


«
Перша пси
хологічна допомога після бойового стресу»,
науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент О.В.Строяновська

Чирко Андрій Юрійович«Реалізація індивідуального підходу в процесі надання
душпастирської допомоги», науковий керівник: кандидат психологічних наук,
професор О.В.Темрук

Шкребтієнко Вікторія Іванівна«Філософська апологія соціальної нерівності»,
науковий керівник: кандидат

психологічних наук, доцент С.А.Богданова

Ячменьов Роман Ігоревич


«
Психологічні особливості дружби в юнацькому
віці», науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент О.В.Строяновська


Секційне засідання кафедри дизайну

04 квітня 2017 р. о 14:00

(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 3
-
2)

Голова секції:

завідувач кафедри дизайну та реклами доктор філософських наук,
професор Ю.Г.Легенький,
співголовакандидат філософських наук, старший викладач
Н.Я.Бугай

Секретар секції:
М.В.Бойко


голова відділення диза
йну СНТ ФФОН

Баширова Христина Борисівна«Проект благоустрою зони відпочинку студентів
на оздоровчій базі НПУ імені М.П. Драгоманова», науковий керівник:

кандидат
філософських наук, старший викладач В.М.Сковронський

Бибик Світлана Володимирівна«Сцені
чні образи моди поч. ХХ ст. як джерело
сучасного дизайну одягу: за мотивами творів Олександри Екстер», науковий керівник:
кандидат філософських наук, старший викладач Л.М.Дерман

Богатир Аліна Анатоліївна«
Дизайн інтер‱єру громадського приміщення»,
науков
ий керівник:

старший викладач Ю.В.Кушнір

Бойко Марина Василівна«
Міфопоетика українського вертепу як джерело
формотворення костюма», науковий керівник: кандидат філософських наук, старший
викладач Л.М.Дерман

77


Васильчук Людмила Сергіївна«
Дизайн
інтер‱єру сучасного житлового
приміщення», науковий керівник:

кандидат філософських наук, старший викладач
В.М.Сковронський

Вечеровський Віктор Васильович«
Проект рекреації міського середовища для
молоді», науковий керівник:

старший викладач Ю.В.Кушнір

Вінічук Уляна Сергіївна«Дизайн елементів оздоблення інтер'єрів громадського
простору для людей з обмеженими можливостями», науковий керівник:

кандидат
філософських наук, старший викладач Н.Я.Бугай


Жембровська Марина Сергіївна«
Вплив українських диза
йнерів одягу та
художників декоративно
-
прикладного мистецтва на формування авангардних
комунікацій 20
-
30х.р. (лабораторний експеримент групи прозо одягу)», науковий
керівник: кандидат філософських наук, старший викладач Л.М.Дерман

Жернакова Тетяна Валерії
вна«Дизайн приміщення архітектурного об‱єкту
побутового призначення», науковий керівник: кандидат філософських наук, старший
викладач Н.Я.Бугай

Знак Анастасія Сергіївна«Вертикальне озеленення в житловому приміщенні :
діалог проектних практик Заходу т
а Сходу», науковий керівник: старший викладач
Н.К.Бут

Калініченко Таїсія Олександрівна«
Дизайн інтер'єру заміського будинку»,
науковий керівник:

старший викладач Ю.В.Кушнір

Кашпур Данило Олексійович«Дизайн приміщень для студентів та викладачів»,
науко
вий керівник: старший викладач Н.К.Бут

Кобилинська Марія Юріївна«
Формотворчий потенціал українського бароко як
джерело сучасного дизайну одягу : за мотивами строїв західного Полісся», науковий
керівник: доктор філософських наук, професор Ю.Г.Легенький

Котляр Вікторія Леонідівна«Дизайн зони відпочинку студентського містечка»,
науковий керівник: старший викладач Н.К.Бут

Кравченко Поліна Ігорівна«Еволюція циркового костюма: естетичні, художні
та соціокультурні аспекти», науковий керівник: кандидат фі
лософських наук, старший
викладач В.М.Сковронський

Мазоха Владислава Миколаївна«
Редизайн в стилі гранж: соціокультурні та
естетичні аспекти», науковий керівник: кандидат філософських наук, старший
викладач Н.Я.Бугай

Матат Анастасія Володимирівна«Стил
ь арт
-
деко у сучасному дизайні
інтер‱єру», науковий керівник: кандидат філософських наук, старший викладач
Н.Я.Бугай

Мельник Олена Володимирівна«Стратегія комбінаторного формотворення в
середньовічній моді як джерело сучасного дизайну одягу», науковий к
ерівник:
кандидат філософських наук, старший викладач Л.М.Дерман

Мотузова Наталія Сергіївна«Дизайн придомового простору вулиці
Тургеневської Гуманітарного простору НПУ імені М.П. Драгоманова», науковий
керівник:

кандидат філософських наук, старший викла
дач В.М.Сковронський

78


Мохонько Віталій Анатолійович«Феномени віртуальної реальністі в дизайні
одягу ХХІ ст. як засади проектування сучасної колекції», науковий керівник: кандидат
філософських наук, старший викладач Л.М.Дерман

Мусієнко Світлана Сергіївна«
Дизайн приміщення студії флористики»,
науковий керівник:

кандидат філософських наук, старший викладач
В.М.Сковронський

Овдієнко Юлія Миколаївна«Еко стиль у дизайні, як спосіб вирішення проблеми
алергії у людей», науковий керівник:

кандидат філософськ
их наук, старший викладач
Н.Я.Бугай

Олійник Анастасія Юріївна«Дизайн набережної території в місті Києві»,
науковий керівник:

кандидат філософських наук, старший викладач
В.М.Сковронський

Олійник Єсенія Вадимівна«Художньо образні особливості стилю гра
нж в
дизайні одягу ХХ
-

ХХІ ст.», науковий керівник:

кандидат філософських наук, старший
викладач Л.М.Дерман

Осадча Оксана Петрівна«Дизайн рекреативного простору в учбовому комплексі
поліфункціонального навчального призначення», науковий керівник: докто
р
філософських наук, професор Ю.Г.Легенький

Перепелиця Даріна Русланівна«
Дизайн столової Гуманітарного корпусу НПУ
імені М.П.Драгоманова», науковий керівник:

кандидат філософських наук, старший
викладач В.М.Сковронський

Самбурська Анастасія Леонідівна«Дизайн трансформованого житлового
простору за принципами екодизайну та енергозбереження», науковий керівник:
старший викладач Н.К.Бут

Сахно Наталія Ігорівна«Дизайн інтер'єру кімнати відпочинку для студентів»,
науковий керівник:

кандидат філософських

наук, старший викладач Н.Я.Бугай

Семенюк Роман Сергійович«
Проект інтер‱єру та благоустрою території
індивідуального житлового будинку», науковий керівник: доктор філософських наук,
професор Ю.Г.Легенький

Сокур Ірина Юріївна«
Мотиви психоделiчного мис
тецтва в дизайні одягу ХХІ
ст.», науковий керівник:

кандидат філософських наук, старший викладач Л.М.Дерман

Сташенко Валерія Леонідівна«
Дизайн приміщення салону краси», науковий
керівник:

старший викладач Н.К.Бут

Туруніна Ольга Борисівна«Орнаманталь
ні інтенції постімпресіонізму та стилю
модерну у модельному просторі сучасного дизайну одягу», науковий керівник: доктор
філософських наук, професор Ю.Г.Легенький

Чернов Олександр Андрійович«Дизайн інтер‱єрів житлових приміщень з
використанням трансформ
ованих елементів», науковий керівник: старший викладач
Н.К.Бут

Чугунова Крістіна Валеріївна«
Субкультура музичного панку як джерело
проектування сучасної колекції», науковий керівник: кандидат філософських наук,
старший викладач В.М.Сковронський

79


Шевчук І
рина Ігорівна«Відображення архітектурних форм в дизайні одягу ХХ
-
ХХІ ст.», науковий керівник: кандидат філософських наук, старший викладач
Л.М.Дерман

Ясіньковська Анна Василівна«
Проект інтер‱єру китайського ресторану»,
науковий керівник:

кандидат філ
ософських наук, старший викладач
В.М.Сковронський

Секційне засідання кафедри етики та естетики

6 квітня 2017 р. о 15:00

(вул. Тургенівська 8/14, ауд. 2
-
19)


Голова секції:

доцент кафедри етики та естетики, кандидат філософських наук
П.М.Грицаєнко

Секретар секції:

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри етики та
естетики С.В.Скрипнікова

Воробйова Єлизавета Віленівна


«
Етика героїчного ентузіазму Дж.

Бруно
»,
науковий керівник:

кандидат філософських наук, доцент П.М.Грицаєнко


Дауді
Аміна Мостафівна


«
Джерела закоханості і любові»
, науковий керівник:

старший викладач Т.Ю.Шульга

Дауді Аміна Мостафівна


«
Естетика війни у поемі Сирвента Бертрана де Борна»,
науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О.А.Лобанчук

Коновальчук О
льга Вікторівна


«
Теоретичні основи метаетики
»
Науковий
керівник: кандидат філософських наук, доцент П.М.Грицаєнко

Конопляста Інна Володимирівна


«
Перспектива діалогу світської і релігійної
етики у сучасному світі», науковий керівник: кандидат філософськ
их наук, доцент
О.П.Магеря

Кущ Катерина Андріївна


«
Тотем і табу в свідомості стародавньої людини
»,
науковий керівник:

кандидат філософських наук, доцент П.М.Грицаєнко

Леонова Юлія Едуардівна«
Золоте правило моральності і його роль в реальному
досвіді м
орального життя людини
», науковий керівник:

кандидат філософських наук,
доцент П.М.Грицаєнко

Омельченко Анна Геннадіївна


«
Толерантність


запорука успішного
спілкування», науковий керівник: старший викладач Т.Ю.Шульга

Порхун Євген Ігорович


«
Естетика бі
знесу в Україні: традиції та сучасні
виклики», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О.А.Лобанчук

80


Хрущ Оксана Тарасівна«
Моральний аналіз законів царя Хаммурапі
», науковий
керівник:

кандидат філософських наук, доцент П.М.Грицаєнко

Шаповалова Ганна Романівна«
Абсолютне і відносне в моральній свідомості
»,
науковий керівник:

кандидат філософських наук, доцент П.М.Грицаєнко

Шерін Котба Зіядівна


«
Мультикультуралізм і культурна ідентичність», науковий
керівник: кандидат філософських н
аук, доцент О.Ф.Коннов

Шеховцова Вікторія Анатоліївна


«
Вплив естетичного виховання на формування
свідомості людині», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
О.П.Магеря


81


Фізико
-
математичний факультет


Пленарне засідання

4 квітня 2017
р.

ауд. 431, початок о 14.00

Керівник:
професор Працьовитий М.В.

Секретар:
ст. викл. Соколовська І.С.

Банак Роман Даниловичзвіт голови Студентського наукового товариства
фізико
-
математичного факультету за
2017
-
2017 н.р.

Борецька Наталія Василівна


«Позакласна робота в умовах компетентнісного
підходу», науковий керівник: доцент
Алєксєєва К
.

В
.

Банак Роман Данилович


«
Використання інформаційних технологій в навчанні
учнів»
, науковий керівник:академік НАПН України, проф. Шут М.І.

Волошина Вікторія О
легівна


«
-
розподіли випадкових величин та
contr
-
Jessen
-
Wintner
-
теореми», науковий керівник: проф. Торбін Г.М.

Пріц Василь Юрійович


«

Нові екзопланети Траппіст


1», науковий
керівник:проф. Грищенко Г.О

Ратушняк Софія Петрівна«Функції з фрактальними властивостями, пов‱язані
з
-

зображенням дійсних чисел
()»

, науковий керівник:проф. М.В. Працьовитий

Тітова Ольга Володимирівна


«
Індивідуальне навчання математики учнів з
особливими потребами», науковий керівник:проф.
Швець В.О.

.


Секція вищої математики

6 квітня 2017 р. о 14
00

(ауд.
456)

Керівник:

професор Працьовитий М.В.

Секретар:
доц. Шаповалова Н.В.


Акшенцева Аліна Вадимівна


«Використання інтерактивної дошки при вивченні
теорії груп в курсі алгебри і теорії
чисел», науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Требенко
О.О.

Артемчук Олена Романівна


«
Траєкторії руху чудових точок трикутника»
,
науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Шаповалова Н.В.

Баблюх Марія Петрівна


«
Властивості трикутників, утворених при перетині
тридіан заданого трикутника», науковий керівник: к.
ф.
-
м.н., доц.
Требенко О.О.

Бекетовський Сергій Сергійович


«
Про доцільність вивчення елементів теорії
ігор в школі», науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Требенко Д.Я.

Босько Олег

Олегович


«
Застосуванн
я методу математичної індукції для
розв‱язування задач на подільність», науковий керівник:
к.ф.
-
м.н., доц. Божонок К.В.


Веремчук Альона Олександрівна


«
Властивості функцій, визначених деякими
інваріантами
-
зображення дійсних чисел», науковий керівник:
к.

ф.
-
м. н.,
ас. Замрій
І.В.

82


Власюк Вікторія Вікторівна


«
Властивості подільності в деяких кільцях
матриць», науковий керівник: к.
ф.
-
м.н.,
доц. Требенко О.О.

Волос Анастасія Станіславівна


«
Алгебраїчні структури на множині елементів
узагальненої послідов
ності Фібоначчі», науковий керівник: к.
ф.
-
м.н.,
доцент Требенко
О.О.

Горулько Катерина Олександрівна


«
Що ідеальніше: симетрія чи асиметрія»,
науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Шаповалова Н.В.

Дончик Альона Миколаївна


«
Лагранжеві групи малих
порядків», науковий
керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Требенко О.О.

Дорош Ольга Петрівна


«
Альтернативні операції «множення» матриць»,
науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Требенко О.О.

Дорошенко Ярослава Дмитрівна


«
Вивчення елементів лінійної алгебри в курсі

за вибором», науковий керівник: к.
ф.
-
м.н., доц.
Требенко О.О.

Калашнікова Євгенія Ігорівна


«
Функції, породжені представленням дійсних
чисел знакододатними рядами Люрота», науковий керівник:
д. ф.
-
м.н., проф.
Працьовитий М.В.

Киричук Алла Анатоліївна


«
М
етод Монжа для реалізації прикладної
направленості в геометрії», науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Шаповалова Н.В.

Мар‱янчик Анастасія Вікторівна


«
Теорія геометричних побудов у вузівському
курсі геометрії», науковий керівник: к. пед. н., доц. Панченко

Л.Л.

Мороз Інна Сергіївна


«
Неперервні функції з фрактальними властивостями»,
науковий керівник:
д. ф.
-
м. н., проф. Працьовитий М.В.

Мороз Микола Петрович


«
Проектор
-
зображення в
-
зображення»,
науковий керівник:
д. ф.
-
м. н., проф. Працьовитий М.В.

Тушич Аліна Миколаївна


«
Піфагорові трійки та їх властивості», науковий
керівник: к. ф.
-
м. н., доц. Нікіфоров Р.О.

Сатур Оксана Романівна


«
Нерухомі точки дискретної динамічної системи
конфлікту з притягальною взаємодією»
, науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,

доцент
Требенко Д.Я.

Сіренька Ілона Ігорівна


«
Організація дистанційної підготовки до
стандартизованих оцінювань з математики», науковий керівник:д. пед. н., к. ф.
-
м. н.,
доц. Школьний О.В.

Федорова Анастасія Михайлівна


«
Інноваційні засоби тестового
контролю знань
з теми «Симетричні многочлени» курсу алгебри і теорії чисел», науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Требенко О.О.

Цибульська Наталія Миколаївна


«
Системи числення в кільцях Z[√d] та їх
застосування», науковий керівник: к.

ф.
-
м. н.,
доц. Треб
енко О.О.

Хаврук Володимир Олександрович


«Процедура отримання рівнянь регресії за
методом найменших квадратів та їх застосування для короткострокового
кримінологічного прогнозування», науковий керівник:д. пед. н.,

к. ф.
-
м. н., доц.
Школьний О.В.

83


Яковчук
Олександр Борисович


«
Розробка

методичних та дидактичних
матеріалів використання СКАMaple

для вивчення теми «Тригонометричні функції та
рівняння»
, науковий керівник:
к.ф.
-
м.н., доц. Божонок К.В.

Секція кафедри математичного аналізу т
а

диференціальних
рівнянь

5 квітня 2017 р.о

14
00

(ауд.
448)

Керівник секції:

проф. Торбін Г.М.

Секретар секції:

асисент Гарко І.І.


Артемчук Олена Романівна


«
Сумування числових послідовностей та рядів.
Геометричні методи знаходження сум числових послідовностей та
рядів», науковий
керівник: доц. Пихтар М.П.

Васькова Ольга Миколаївна


«
Pro

та
contra

класичного «означення»
ймовірності», науковий керівник: проф.
Торбін Г.М.

Власюк Вікторія Вікторівна


«
Про деякі парадокси в теорії ймовірностей і
математичній
статистиці», науковий керівник: ас. Гарко І.І.

Говорадло Настя Вікторівна


«
Метод Ейлера побудови загального розв‱язку
лінійних систем диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами», науковий
керівник: ст. викл.
Пафик С.П.

Дончик Альона Миколаївна


«Т
еорія ймовірностей і азартні ігри», науковий
керівник: ас. Гарко І.І.

Дорош Ольга Петрівна


«
Про деякі відкриті питання теорії фракталів»,
науковий керівник: проф. Торбін Г.М.

Казімірович Ольга Василівна


«
Фрактальні розмірності на площині», науковий
ке
рівник: ст.викл. Слуцький О.В.

Кузьменко Вікторія Анатоліївна«Броунівський рух та пов‱язані з ним
математичні моделі», науковий керівник: ст.викл. Слуцький О.В.

Михальчук Ольга Володимирівна


«
Рівняння Рікатті», науковий керівник: ст.
викл. Пафик С.П.

Мороз Микола Петрович


«
Сумування числових послідовностей та рядів.
Застосування теорії розфарбувань до обчислення сум числових послідовностей та
рядів», науковий керівник: доц. Пихтар М.П.

Наумчук Олена Михайлівна


«
Застосування похідної до
розв‱язування
прикладних задач в шкільному курсі математики», науковий керівник: професор
Колесник Т.В.

Падалка Світлана Миколаївна


«
Застосування властивостей функцій до
розв‱язування рівнянь та нерівностей в шкільному курсі математики», науковий
керівн
ик: проф. Колесник Т.В.

84


Панькова Наталія Сергіївна


«
Динамічні системи як інструмент математичного
моделювання», науковий керівник: ст.викл. Слуцький О.В.

Сконечних Анна Геннадіївна


«
Про фрактальні властивості квазісамоподібних
множин канторівського
типу», науковий керівник: проф. Торбін Г.М.

Шкибін Сергій Олексійович


«
Про деякі властивості модуля неперервності
дробового порядку», науковий керівник: ас. Безкрила С.І.

85


Секція методики навчання математики

6 квітня 2017 р. о

14
00

(ауд.
419)

Керівник
секції:

к.
п. н., доц. Лук‱янова С. М.

Секретар секції:
Тітова Ольга Володимирівна (студентка ІІ МФІм групи)


Вікулова Аліна Русланівна


«
Тестова система оцінювання навчальних досягнень
учнів з математики», науковий керівник: доцент Забранський В.Я.

Вітевська Катерина Олександрівна


«
Вивчення рівнянь вищих степенів на
факультативних заняттях в старшій, профільній школі», науковий керівник: професор
Швець В.О.

Головко Катерина Євгеніївна«Навчально
-
дослідницькі проекти учнів під час
вивчення курсу а
лгебри основної школи», науковий керівник: доцент Лук‱янова С.М.

Жулінський Сергій Юрійович«Тести як засіб контролю знань учнів з
математики в умовах рівневої диференціації навчання», науковий керівник: ст.
викладач Сазонова О.П.

Коломієць Юлія Сергіївн
а«Методика вивчення рівнянь з модулем в курсі
алгебри основної школи», науковий керівник: доцент Лук‱янова С.М.

Кривенко Ірина Володимирівна


«
Методика вивчення перпендикулярності
прямих і площин у просторі на профільному рівні», науковий керівник: доц
ент
Дремова І.А.

Лемішко Інна Ігорівна


«Використання комп‱ютерних технологій під час
вивчення тригонометричних рівнянь», науковий керівник: доцент Волянська О.Є.

Леоріт Олена Сергіївна


«
Психолого
-
педагогічні основи формування в учнів
умінь зас
тосовувати векторний метод до розв‱язування задач
», науковий керівник:
доцент Дремова І.А.

Міщенко Інна Василівна


«Задачі економічного змісту в курсі математики 5
-
6
класів», науковий керівник: доцент Лук‱янова С.М.

Охотіна Олена Ігорівна


«
Проектні техн
ології під час вивчення алгебри і початків
аналізу», науковий керівник: доцент Забранський В.Я.

Погоріла Марина Володимирівна


«
Інтерактивне навчання алгебри і початків
аналізу», науковий керівник: доцент Забранський В.Я.

Пригода Елеонора Аркадіївна


«
Позакласна робота з математики як засіб
формування ціннісних орієнтацій підлітків», науковий керівник: проф Бевз В.Г.

Ткаченко Вадим Олексійович


«Методика вивчення функцій в основній школі в
умовах компетентнісного підходу», науковий керівник: професор Б
евз В.Г.

Шеремет Марія Михайлівна


«
Методика вивчення паралельності прямих і
площин у просторі на профільному рівні», науковий керівник: доцент Дремова І.А.

Шкорбатюк Юлія Сергіївна


«
Вивчення комбінаторики на факультативних
заняттях в основній школ
і», науковий керівник: доцент Яценко С.Є.

Яковчук Анастасія Анатоліївна


«
Задачі на побудову у шкільному курсі
планіметрії і методика навчання учнів їх розв‱язуванню», науковий керівник:
професор Швець В.О.

86

Секція загальної та прикладної фізики

6
квітня 2017 р. о 14
00

( ауд. 320)

Керівник секції:

академік НАПН України, професор Шут М.І.

Секретар секції:

аспірант Тульженкова О.С.


Агоста Ірина Василівна«
Ультразвук
»
, науковий керівник: професор Шут М.І.

Бобир Юлія Олегівна«
Теорії теплоємності
полімерів
»
, науковий керівник:
професор Шут М.І.

Банак Альона Михайлівна«
Методичні засади висвітлення сучасних проблем
фізики у шкільній фізичній освіті
»
, науковий керівник: професор Благодаренко Л.Ю.

Банак Віталій Данилович«
Магнітний запис інформаці
ї
»
, науковий керівник:
професор Січкар Т.Г.

Гаєвська Світлана Миколаївна«
Співвідношення невизначеності
Гейзенберга
»
, науковий керівник: доцент Мініч Л.В.

Гончарук Роман Володимирович«
Феноменологічний опис магнітних явищ
»
,
науковий керівник: професор
Шут М.І.

Дераженко Анастасія«
Значення розвитку уяви учнів для засвоєння знань з
фізики
»
, науковий керівник: доцент Лупійко Л.В.

Дераженко Анастасія«
Котушка Тесла
»
, науковий керівник: доцент Рокицький
М.О.

Кириченко Наталія Анатоліївна«Фізико
-
меха
нічні властивості полімерних
композиційних матеріалів»
, науковий керівник: професор
Шут М.І.

Кобзар Жанна Сергіївна«
Професійна орієнтація учнів загальноосвітніх
навчальних закладів на спеціальності фізика технічного спрямування у процесі

Куник Ірина
Ігорівна«
Навчально
-
пізнавальна діяльність учнів при вивченні
електростатики
»
, науковий керівник: професор Січкар Т.Г
.

Мавлянова Зульфія«
Рідкі кристали в науці та техніці
»
, науковий керівник:
доцент Рокицький М.О.

Мамиєв Рустем«
Використання альтерн
ативних джерел енергії в
Туркменістані
»
, науковий керівник: доцент Рокицький М.О.

М
орозова Оксана Валеріївна
«
Розв‱язок рівняння Шредінгера для
потенціальної ями
»
, науковий керівник: доцент Мініч Л.В.

Розанович Вікторія Юріївна«
Вплив дисперсних напо
внювачів на внутрішнє
тертя у полімерних матеріалах
»
, науковий керівник: професор Шут М.І.

вивчення фізики
»
, науковий керівник: професор Благодаренко Л.Ю.

Ткач Володимир Сергійович«
Теплоємність епоксидних полімері
в»
, науковий
керівник: професор Січкар
Т.Г.

Челнокова Софія Миколаївна«
Особливості теплового розширення
композиційних матеріалів», науковий керівник: доцент Рокицький М.О.

87


Шостаковська Юлія Ігорівна«
Розвиток уявлень про світло від давньої Греції
до наших днів
»
, науковий керівник: доцент М
ініч Л.В.

Ярошко Антон Леонідович«
Модифікація електричних властивостей полімеру
за допомогою нанарозмірного терморозширеного карбону
»
, науковий керівник:
професор Січкар Т.Г.


Секція теоретичної фізики

5 квітня 2017 р.

о 14.00

(ауд.
453)

Керівник
секції:

доцент Філоненко М.М.

Секретар секції:
Вага І.В.


Авраменко Світлана Миколаївна


«Класична та квантова теорії теплоємності
твердих тіл та їх елементи в шкільному курсі фізики», науковий керівник: доцент
Мєняйлов М.Є.

Вага Ірина Василівна


«Рентг
енівський аналіз зразків, що містять наночастинки
карбіду кремнію», науковий керівник: доцент Філоненко М.М.

Грищенко Ольга Сергіївна


«Основні визначення і характеристики
електромагнітного поля в шкільному курсі фізики», науковий керівник: доцент
Павлов
а Н.Ю.

Костриця Інна Сергіївна


«Елементи класичної електронної теорії в шкільному
курсі фізики», науковий керівник: доцент Мєняйлов М.Є.

Лубінцова Вікторія Олександрівна


«
Особливості і викладання термодинаміки
в курсі фізики старшої школи», науковий
керівник: доцент Павлова Н. Ю.

Мельник Аліна Богданівна


«Рідкі кристали та їх використання»
, науковий
керівник:

доцент Павлова Н. Ю.

Миськова Наталія Олександрівна«Особливості вивчення кінематики в курсі
фізики старшої школи»
, науковий керівник: доцен
т

Павлова Н. Ю.

Міронічева Дар‱я Вікторівна


«
On
-
line

ігри дитячого клубу астрономічного
порталу
NASA

та новітні способи залучення учнів та студентів до науки», науковий
керівник: доцент Чумак М.Є.

Оразнепесова Хумай


«

Mobile
», науковий
керівник: старший викладач
Кириленко О.І.

Рахімова Ягшингуль


«Международная практическая температурная шкала»,
науковий керівник: старший викладач Кириленко О.І.

Ротозей Анастасія Олегівна


«
Кристалічна будова речовини та її вивчення в
шкільному курсі
фізики», науковий керівник: доцент Павлова Н. Ю.

Рузієва Діларам


«Элементарные частицы», науковий керівник: старший викладач
Кириленко О.І.

Стасюк Іван Михайлович


«Історія відкриття абсолютного нуля температури»,
науковий керівник: професор Грищенко Г.
О.

Струнговська Віолета


«Явище надплинності», науковий керівник: старший
викладач Кириленко О.І.

88


Чалик Станіслав Сергійович


«Елементи математичного моделювання в
розв‱язуванні задач з кінематики», науковий керівник: доцент Чумак М.Є.

Челнокова Софія Ми
колаївна


«Історія кристалографії», науковий керівник:
доцент Філоненко М.М.

Шевченко Роман Володимирович


«Моделювання фізичних властивостей
кремнію за допомогою пакета програм «
Quantum

Espresso
», науковий керівник:
доцент Філоненко М.М.
Секція астрономії

5 квітня 2017 р. о

14.00

(ауд:
452)

Керівник секції:

старший викладач Кириленко О.І.

Секретар секції:
Круглик Т.М.


Дика Оксана Олександрівна


«Відстані в астрономії», науковий керівник:
професор Грищенко Г.О.

Круглик Тетяна Миколаївна«Фотометричні каталоги B i H
D
», науковий
керівник: доцент Бойко Г.М.

Люльченко Владислава Богданівна«Фізичні характеристики Сонця»,
науковий керівник: старший викладач Кириленко О.І.

Марисик Яніна


«Комета Чурюмова


Герасименко», науковий керівник:
професор Грищенко Г.О.

Мудроха Тетяна Олександрівна


«Теорія еволюції зір: історико
-
дидактичний
аспект», науковий керівник: професор Вернидуб Р.М.

Пенчак Володимир Олександрович


«Сонячна активність»,
науковий
керівник:старший викладач Ващенко О.П.

Салацький Іван Олегович


«Історія астрономії: від гео
-

до геліоцентризму»,
науковий керівник: доцент Павлова Н.Ю.

Терещук Вікторія Миколаївна


«Внутрішня будова Сонця. Джерела енергії
Сонця»
, науковий
керівник:
старший викладач Ващенко О.П.

Ткачук Юрій Іванович


«Матвій Бронштейн


видатний український
астрофізик», науковий керівник: доцент Філоненко М.М.

Якобчук Євгеній Миколайович


«Еруптивні зорі»
, науковий керівник:
старший
викладач Ващенко О.П.


Се
кція теорії методики навчання фізики і астрономії

5 квітня 2017 р. о

14.00

(ауд: 314)

Керівник секції:

професор Сиротюк В.Д.

Секретар секції:

доцент, канд. пед наук Цоколенко О.О.


89


Борецька Наталія Василівна


«Позакласна робота в умовах компетентнісного
підходу», науковий керівник: доцент
Алєксєєва К
.

В
.

Кмітюк Любов Ігорівна«
Сучасні підходи до розв‱язування задач на уроках
фізики
»
, науковий керівник: доцент Панченко Т. В.

Лісовський Дмитро Анатолійович«Алгоритмічний спосіб розв‱язування
фізичних задач», науковий керівник: професор Сиротюк В.Д.

Миронюк Юлія Олегівна«
Задачний підхід у навчанні фізики учнів старшої
школи», науковий керівник: доцент Панченко Т. В.

Сопронюк Світлана Сергіївна«
Роль
демонстраційного фізичного експерименту
під час вивчення електричних явищ»
, н
ауковий верівник:
доцент
Алєксєєва К
.

В
.

Царенок Дмитро Вікторович


«Створення тестових завдань з фізики», науковий
керівник: професор Сиротюк В.Д.Секція методології та методи
ки навчання фізико
-
математичних дисциплін у
вищій школі

05 квітня 2017 р. о 15
30

(ауд. 334)

Керівник секції:

Горбачук Іван Тихонович, к. фіз.
-
мат. н., академік АН ВО
України, професор, зав. кафедри ММНФМДВШ

Секретар секції:

Мусієнко Юлія Анатоліївна, зав. лабораторії НІТН


Бірук Андрій Володимирович


«
Шкіль Микола Іванович


вчений, педагог,
організатор освіти», науковий керівник: професор Горбачук І.Т.

Бойчук Тетяна Олександр«Математичні методи та моделі в економіці»,
науковий керівник: професор Гончаренко Я.В.

Грищенко Ольга Сергіївна


«
М.М.Боголюбов


творець фізики сучасності»,
науковий керівник: професор Горбачук І.Т.

Зінюк Ірина Сергіївна


«Математичні методи і модел
і в системі фінансової
аналітики», науковий керівник доцент Новіцька Т.В.

Кручко Ірина Михайлівна


«
Прикладні задачі при вивченні елементів теорії
випадкових процесів», науковий керівник: професор Гончаренко Я.В.

Махно Наталія Олександрівна«Парадокси,
софізми, паралогізми як засіб
формування математичної культури у студентів фізико
-
математичних
спеціальностей», науковий керівник доцент Новіцька Т.В.

Морозова Оксана Валеріївна«Гравітаційні хвилі», науковий керівник:
професор Горбачук І.Т.

Мосюк Тетяна

Іванівна


«
Теплоємність полімерів», науковий керівник:
професор Горбачук І.Т.

Тетера Інна Валеріївна«Математичні методи моделювання банківської
діяльності», науковий керівник доцент Новіцька Т.В.

90


Словачевська Дар‱я Михайлівна


«М
етодика вивчення елем
ентів лінійної
алгебри у курсі «Вступ до спеціальності математика», науковий керівник доцент
Новіцька Т.В.

91


Факультет соціально
-
психологічних наук та управління

11:00, Конференц
-
зал

(вул.Освіти 6)

Євтух Володимир Борисович
, декан факультету
соціально
-
психологічних наук та
управління, доктор історичних наук, професор, член
-
кореспондент НАН України


відкриття пленарного засідання, вітальне слово учасникам.


Ярошенко Алла Олександрівна,

завідувач кафедри соціальної політики, доктор
філософськи
х наук, професор


вітальне слово учасникам.

Алексєєва Поліна Юріївна


«
Cоціально
-
педагогічна робота з сім‱ями, що
виховують дітей з обмеженими функціональними можливостями
»,
науковий
керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент
Мирошніч
енко Н.О.

Антоненко Віта Сергіївна«
Вирішення гуманітарних питань в контексті
європейських цінностей», науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Сухицька Н.В.

Бакал Інна
Василівна


«
Формування здорового способу життя старших підлітків
на
засадах українських фізично
-
оздоровчих традицій українців
», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент
Костюшко Г.О

Бережна Євгенія Сергіївна«Плинність кадрів в системі управління
персоналом», науковий керівник: кандидат політологічних наук,

доцент кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Щербакова Ю.Е.

Березіна Єлизавета Миколаївна


«
Професійне самовизначення старших підлітків
в умовах загальноосвітнього навчального закладу», науковий керівник: кандидат
педа
гогічних наук,
доцент
Сівківська Л.С.

Біла Ірина Іванівна


«
Формування гендерно
-
рольової поведінки у молодшому
шкільному віці», науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент
Сівківська
Л.С.

Бикович Марія Романівна«Теоретичні аспекти соціально
-
орієнтованих
технологій соціальної роботи з урахуванням досвіду Європейських стандартів»,
науковий керівник: викладач кафедри соціальної роботи Голубенко Т.О.

Бондарук Лілія Миколаївна


«Зміст та форми анімаційної діяльності з учнями
в загальноосвітньому навчальному закладі», науковий керівник:
доктор педагогічних
наук професор Вайнола Р. Х.

Бордун Лілія Олександрівна«Управління взаємодією з клієнтами на
підприємстві», науковий

керівник: кандидат політологічних наук, доцент кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Щербакова Ю.Е.

Бростовський Олександр Юрійович«Контент
-
менеджмент у керуванні змістом
консолідованої інформації», науковий керівник
: кандидат філософських наук, доцент
кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Чепуренко
Я.О.

Будулуц Дарія Сергіївна


«
Арт
-
терапія як засіб покращення психологічного
клімату в колективі ДНЗ», науковий керівник: професор,

доктор педагогічних наук
Капська А.Й.

92


Ван Юнган«Особенности стиля руководства в китайських компаниях», науковий
керівник: старший

викладач кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної
діяльності та євроінтеграції Мирошніченко С.А.

Ватуля Оксана Іванів
на«Моделі управління знаннями в загальноосвітньому
навчальному закладі», науковий керівник: кандидат філософських наук, професор
кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Крохмаль
Н.В.

Виноградова Олена Володимирівна«У
правління системою методичної роботи
в дошкільному навчальному закладі», науковий керівник: кандидат філософських наук,
професор кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції
Крохмаль Н.В.

Високіх Валерія Володимирівна«Природ
ні монополії та державне регулювання
їхньої діяльності в Україні», науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
кафедри економічної теорії Бицюра Ю.В.

Гаврилюк Софія Миколаївна


«
Консультативна діяльність соціального педагога
у роботі з педагогі
чним колективом школи», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук,
доцент
Сівківська Л.С.

Гавриш Марія Павлівна


«
Формування здорового способу життя молоді у
територіальній громаді», науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент
Сівківська Л.С
.

Гайдай Максим Леонідович«Організація діяльності приймальної комісії
вищого навчального закладу: управлінський аспект», науковий керівник: кандидат
філософських наук, професор кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної
діяльності та євроінтеграції К
рохмаль Н.В.

Галат Альона Анатолїївна


«Боротьба з бідністю як центральне завдання
гуманістичної спрямованості реформування суспільства», науковий
керівник: кандидат наук з державного управління, доцент Скиба М.В
.

Ганжа Аліна Павлівна«Діагностика соціально
-
психологічного клімату вищого
навчального закладу (на прикладі факультету туризму та готельно
-
ресторанного
бізнесу)», науковий керівник: доктор філософських наук, професор кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та

євроінтеграції Жижко Т.А.

Гомель Альбіна Анатоліївна«Громадянське суспільство та його духовний
розвиток у світоглядній культурі особистості», науковий керівник: доктор
наук з державного управління, професор Дубич К.
В.

Гончаренко Аліна Григорівна


«Комплементарність потреб працівників та
системи мотивації персоналу», науковий керівник: старший

викладач кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Мирошніченко С.А.

Грабінський Володимир О
лексійович«Проблеми зайнятості

молоді на ринку праці»,

науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
кафедри економічної теорії Петришина

Н.В.

Данилюк Ірина Миколаївна«Стан ринку праці в Україні: молодіжний аспект»,
науковий керівник:
кандидат

юридичних наук, доцент Сухицька Н.В.

93


Дорощук Денис Миколайович«Політична модернізація: авторитарна і
демократична моделі», науковий керівник: кандидат економічних наук,
старший

викладач кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та
євроінтеграції Седляр М.О.

Дяченко Олена Андріївна«
Теорія ігор
та її застосування при моделюванні
поведінки олігополії на ринку
», науковий керівник: кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії Бицюра Ю.В.

Євтушенко Ольга Володимирівна


«
Соціально
-
педагогічні технології
медіаторства у вирішенні конфл
іктів молодших підлітків», науковий керівник:
кандидат психологічних наук, старший викладач Ясточкіна І.А.

Єршикова Ольга Едуардівна


«Образ сучасної української жінки в ЗМІ»,
науковий керівник: старший викладач кафедри соціології Пиголенко Л.В.

З
аїчко Анна Олександрівна«Роль інноваційних технологій в освітньому
просторі», науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор Дубич
К.В.

Зайцева Ольга Ігорівна«
Теоретичні засади дослідження соціальних
конфліктів»,
науковий керівник:

кандидат філософських наук, доцент кафедри
соціології Сюсель Ю.В.

Захарчук Ірина Вікторівна«Фріланс як форма залучення працівників: оцінка
впливу на загальну ефективність компанії», науковий керівник: старший

викладач
кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції
Мирошніченко С.А.

Звірко Андрій Олександрович«Менеджмент якості на підприємствах
громадського харчування», науковий керівник: кандидат філософських наук, професор
кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної дія
льності та євроінтеграції Нестерова
М.О.

Зленко Тетяна Олегівна«Профілактика нехімічної адиктивної поведінки як
складова соціально
-
педагогічної роботи в ЗОНЗ», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, доцент Вакуленко О.В.

Ілюкова Інна Олегівна«Банківська «зачистка» в Україні: причини, тенденції та
наслідки», науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри
економічної теорії Бицюра Ю.В.

Калініна Лілія Костянтинівна


«Соцiокультурнi особливостi модернізації
української освіти», на
уковий керівник: доктор наук з державного управління,
професор Дубич К.В.

Каранда Максим Сергійович«Стратегії кар'єрного розвитку менеджера
середньої ланки», науковий керівник: старший

викладач кафедри управління,
інформаційно
-
аналітичної діяльності та

євроінтеграції Мирошніченко С.А.

Кірмуц Євгеній Олегович


«
Формування комунікативних вмінь студентів
коледжу засобами театрального мистецтва», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, доцент Короткова Р.І.

94


Клеменчук Анастасія Сергіївна


«
Розвито
к банківського сектору України
»,
науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії
Біла

І.С.

Клименко Юлія Іванівна


«Соціалізація студентської молоді в середовищі
великого міста», науковий керівник
: кандидат педагогічних н
аук

Сидорчук М.С.
,

Ковалишина Юлія Олегівна


«
Пенсійна система в Україні та необхідність її
реформування в сучасних умовах
», науковий керівник: старший викладач кафедри
економічної теорії Манжула

Є.В.

Конопляста Інна Володимирівна«Еволюція поглядів на поняття
«підприємець»», науковий керівник: кандидат наук з державного управління, доцент
Скиба М.В.

Коритна Оксана Анатоліївна«Особливості соціально орієнтованої ринкової
економіки Німеччини», науковий керівник: кандидат економ
ічних наук, доцент
кафедри економічної теорії Бицюра Ю.В.

Корнійчук Аліна Юріївна


"Розвиток духовної культури студентської молоді у
системі вищої освіти", науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Вольнова Л.М.

Король Анна Вікторівна«Вплив освіти на соціалізацію особистості», науковий
керівник: старший викладач кафедри теорії і технології соціальної роботи Бибик Д.Д.

Коршун Дмитро Іванович«Інтернет
-
технології як чинник трансформації
процесів інформаційної роботи», науковий кер
івник: кандидат економічних наук,
старший

викладач кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та
євроінтеграції Седляр М.О.

Костушевич Віра Іванівна«Проектна діяльність в практиці загальноосвітнього
навчального закладу», науковий керівник
:кандидат філософських наук, професор
кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Нестерова
М.О.

Крамарчук Юлія Ігорівна


«Особливості професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників на сучасному етапі: зарубіжний дос
від», науковий керівник:
викладач кафедри соціальної роботи Голубенко Т.О.

Крейда В‱ячеслав Васильович«SWOT
-
аналіз як метод аналітики в прийнятті
стратегічних управлінських рішень», науковий керівник: кандидат філософських наук,
доцент кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції
Чепуренко Я.О.

Ліщук Валерія Константинівна

-

«Організація волонтерської роботи майбутніх
соціальних педагогів в умовах вищого начального закладу», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук Сидорчук М.С.

Лю Чжень«Национальные особенности систем управления персоналом: Украина
и Китай», наукови
й керівник: старший

викладач кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Мирошніченко С.А.

Малієнко Інга Олександрівна«Державно
-
громадське управління дошкільною
освітою: фактори ефективності», науковий керівник: кандидат ф
ілософських наук,
95


професор кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції
Крохмаль Н.В.

Мельниченко Лілія Сергіївна«Вплив офшорних зон на економіку
України»,
науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри
економічної
теорії Петришина

Н.В.

Михайлова Дарія Олексіївна


«Шкільна освіта в процесі соціалізації індивіда»,
науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціології
Чугаєвський В. Г.

Мошура Валерія Валерії
вна


«
Формування екологічної культури дітей як напрям
громадянського виховання», науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор
Вайнола Р.Х.

Мруга Євгенія Анатоліївна«Управління приватним дошкільним навчальним
закладом», науковий керівник: канди
дат філософських наук, професор кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Крохмаль Н.В.

Мусаєва Лілія Андріівна


«
Особливості шлюбного вибору в сучасному
суспільстві», науковий керівник: кандидат філософських наук, професо
р кафедри
соціології Степико В.П.

Нужна Аліна Іванівна«Зарубіжний досвід боротьби з корупцією»,

науковий
керівник:кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії
Петришина

Н.В.

Олійник Інна Сергіївна


«Соціально
-

педагогічна підтримка
життєвого
самовизначення старшокласників», науковий керівник: кандидат педагогічних наук
Сидорчук М.С.

Ошурко Олександр Валентинович


«
Сучасний стан та проблеми розвитку
малого бізнесу в Україні
», науковий керівник: старший викладач кафедри економічної
те
орії Манжула

Є.В.

Панасенко Олена Вікторівна«Соціокультурні трансформації та проблема
цінностей», науковий керівник: викладач кафедри соціальної політики Мариніч О.М.

Пастух Христина Богданівна«
Формування ціннісних засад молодої сім'ї в
умовах
соціо
культурної трансформації
», науковий керівник: кандидат педагогічних
наук, доцент Вольнова Л.М.

Патюшкіна Олександра Олександрівна«Особливості системи управління
кадрами Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова»,
науковий керівник:

старший

викладач кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної
діяльності та євроінтеграції Мирошніченко С.А.

Петренко Юлія Павлівна


«
Особливості безробіття в Україні
», науковий
керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Біла

І.С.

Пінчук Оксана Яківна«Державне регулювання економіки України в умовах
хаосу», науковий керівник: кандидат економічних наук, старший

викладач кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Седляр М.О.

Плієв Максим Руслан
ович«Інформаційне моделювання в процесі консолідації
інформації», науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Чепуренко Я.О.

96


Погоріла Вікторія Володимирівна«Особливо
сті системи управління кадрами
Національного педа
гогічного університету імені
М.П. Драгоманова», науковий
керівник: старший

викладач кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної
діяльності та євроінтеграції Мирошніченко С.А.

Поповичук Аліна Андрії
вна


«
Соціально
-
педагогічна підтримка дітей з родин,
що перебувають у складних життєвих обставинах», науковий керівник: кандидат
педагогічних наук,
доцент
Міхеєва О.Ю.

Портянко Денис Борисович


«
Особливості впливу держави на підприємницький
сектор в Укр
аїні у сучасних умовах
», науковий керівник: кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії Біла

І.С.

Приймак Анна Анатоліївна


«
С
оціально
-
педагогічна робота з дітьми
позбавленими батьківського піклування в умовах роботи центрів соціально
-
психологічної реа
білітац
ії», науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент
Міхеєва О.Ю.

Ремізовська Наталія Борисівна«
Роль волонтерської діяльності на формування
особистос
ті молоді»,
науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Сухицька
Н.В.

Рокіцька Ульяна Миколаївна«Бідність працюючого населення як прояв
антисоціальної спрямованості економічної політики в Україні», науковий керівник:
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Бицюра Ю.В.

Роман Ольга Михайлівна


«Стан інституту сім‱ї в сучасній У
країні», науковий
керівник: кандидат філософських наук, професор кафедри соціології Степико В.П.

Ряполова Анна Володимирівна«Історичний шлях Европейського Союзу:
утворення, сучасний розвиток, проблеми та перспективи»,

науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Петришина

Н.В.

Сапронова Владислава Олегівна


«
Дослідження теорії «блакитних океанів» на
прикладі ринку смартфонів
», науковий керівник: кандидат економічних наук, викладач
кафедри економічної т
еорії Седляр

Д.О.

Сафронова Ліна Олександрівна«Проблеми молодіжної політики щодо
наближення до євростандартів»,
науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Сухицька Н.В.

Севастянов Сергій Олегович


«
Cоціально
-
педагогічна робота з сім‱ями, що
виховують дітей з обмеженими функціональними можливостями», науковий керівник:
кандидат педагогічних наук,
доцент
Мирошніченко Н.О.

Середюк Володимир Олександрович
-

«Проблеми розвитку соціальної політики в
сучас
ній економіці України», науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Сухицька Н.В.

Сливченко Ірина Віталіївна


«
Проблеми зайнятості та безробіття в Україні
»,
науковий керівник: старший викладач кафедри економічної теорії Манжула

Є.В.

Снігир Максим С
ергійович

-

«Погляди Ф.Кене на землю як джерело багатства»
,
науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії
Петришина

Н.В.

97


Старинець Олександр Васильович«Фабрики думок» в системі аналітичних
центрів: функціональні та організаційні засади», науковий керівник: кандидат
філософських наук, доцент кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності
та євроінтеграції Чепуренко Я.О.

Стаховська Софія Анат
олівна


«
Профілактика комп‱ютерної залежності учнів
загальноосвітніх навчальних закладів», науковий керівник: кандидат педагогічних
наук,
доцент
Мирошніченко Н.О.

Степаненко Тетяна Сергіївна


«
Проблеми грошового обігу в Україні
», науковий
керівник: кан
дидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Біла

І.С.

Сторожук Марія Богданівна
-

«
Шляхи формування батьківської позиції у
молодого подружжя», науковий керівник:
кандидат психологічних наук, старший
викладач Ясточкіна І.А

Стратієнко

Ірена Володимирівна


«
Роль тренінгових технологій у професійній
підготовці студентів


майбутніх соціальних педагогів
», кандидат педагогічних наук,
доцент
Сівківська Л.С.

Сулятицький Роман Михайлович«Управління витратами у системі управління
персонал
ом», науковий керівник: кандидат політологічних наук, доцент кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Щербакова Ю.Е.

Супрун Тетяна Миколаївна


«
Методологічні засади організації психологічної
служби в ЗСУ
»
, науковий
керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психосоматики та психологічної реабілітації Дьоміна Г.А.

Сьох Анна Олександрівна«Стратегічні принципи формування молодіжної
політики»
, науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Сухицька

Н.В.

Телевань Марина В‱ячеславівна


«Управління кар‱єрою менеджерів на
підприємстві», науковий керівник: кандидат політологічних наук, доцент кафедри
управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Щербакова Ю.Е.

Тетеря Ангеліна Юріївна«Оцінка моделі організаційної поведінки
загальноосвітнього навчального закладу», науковий керівник:старший

викладач
кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції
Мирошніченко С.А.

Тищенко Олександра Іллівна«Учнівське само
врядування як засіб розвитку
життєвої компетентності підлітків», науковий керівник:
доктор педагогічних наук,
професор Вайнола Р.Х.

Ткаченко Маргарита Володимирівна«Ціннісні засади професійного
самовизначення старшокласників в умовах рівного доступу д
о освіти», науковий
керівник: кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціології Чугаєвський В.Г.

Ткачук Світлана Олександрівна«Управління громадськістю у дошкільному
навчальному закладі», науковий керівник: кандидат філософських наук, професор
кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції

Крохмаль Н.В.

Топоровський Владислав Анатолійович
«Процес модернізац
ії та шляхи його
розвитку в Україні»,
науковий керівник: кандидат економічних наук,
98


старший

викладач кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та
євроінтеграції Седляр М.О.

Третьяк Ніна Сергіївна


«
Соціально
-
правова п
ідтримка сімей з дітьми, які мають
статус внутрішніх переселенців»,
науковий керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент
Мирошніченко Н.О.

Фоміна Тетяна Романівна«Інтелектуальна власність та проблеми її розвитку в
Україні» , науковий керівник: кандида
т економічних наук, доцент кафедри економічної
теорії Бицюра Ю.В.

Хариніна Ольга Миколаївна


«Проблема підготовки фахівців соціальної сфери
щодо надання соціально
-
психологічної допомоги жінкам, які зазнали насильства в
сім'ї»
, науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної
політики Агапова М.Б.

Хоба Юлія Ігорівна«Організаційні форми інформаційно
-
аналітичного
забезпечення управління: імперативи розвитку», науковий керівник: кандидат
історичних наук, доцент кафедри упра
вління, інформаційно
-
аналітичної діяльності та
євроінтеграції Чепуренко Я.О.

Цанько Валерія Василівна«Соціокультурні особливості розвитку мовної
особистості», науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор
Дубич К.В.

Циганенко Альона П
етрівна


«
Консультаційна робота соціального педагога
загальноосвітнього навчального закладу щодо попередження конфліктів
старшокласників ДНЗ», науковий керівник: професор, доктор педагогічних наук
Капська А.Й.

Чемерис Вікторія Вікторівна«Електронні нау
кові інформаційні ресурси у
формуванні Інтернет
-
контенту галузі (на прикладі політології)», науковий керівник:
кандидат філософських наук, доцент кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної
діяльності та євроінтеграції Чепуренко Я.О.

Чорна Наталія Анато
ліївна«Розвиток торгово
-
економічних зв'язків України з
країнами Європи»
, науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри
економічної теорії Петришина

Н.В.

Швець Катерина Сергіївна«Підміна поняття меценатства в сучасному
суспільстві», науковий керівник: кандидат наук з державного управління, доцент
Скиба М.В.

Шепель Ірина Сергіївна«Управління розвитком дошкільної освіти», науковий
керівник: доктор філософських наук, професор

кафедри управління, інформаційно
-
аналітичної ді
яльності та євроінтеграції

Жижко Т.А.

Шкута Людмила Сергіївна


«
Вплив агентів первинної соціалізації на гендерне
становлення підлітків» , науковий керівник: кандидат педагогічних наук Сидорчук
М.С.

Шубіна Ю
лія Олександрівна


«
Гра як засіб формування колективу молодших
школярів»,
науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент
Костюшко Г.О

99


Юдович Аліна Сергіївна


«Внутрішньофірмова система цінностей на прикладі
«ВіДі Груп»», науковий керівник: старш
ий

викладач кафедри управління,
інформаційно
-
аналітичної діяльності та євроінтеграції Мирошніченко С.А.

Яшник Максим Вікторович«
Молодіжна політика в Україні: сучасний стан та
напрями вдосконалення»
, науковий керівник: кандидат філософських наук,
доцент
кафедри соціології Сюсель Ю.В.

Ящук Юлія Олексіївна«Соціалізація особистості в умовах трансформації
соціокультурного простору», науковий керівник: доктор наук з державного управління,
професор Дубич К.В.


100


Факультет природничо
-
геграфічної
освіти та екології


Пленарне засідання: 4 квітня, 12 30 , аудиторія 418 ЦК

Відкриття конференції:


Покась В.П.декан факультету природничо
-
географічної освіти та екології,

доктор філософських наук, професор


Доповіді:


Сухенко Ольга Володимирівна
, голова

СНТ ФПГОЕ«Звіт про роботу
студентського наукового товариства факультету природничо
-
географічної освіти та
екології»

Кустовська Дарія Богданівна«Стан акомодаційно
-
вергентної системи ока у
підлітковому віці», н
ауковий керівник: к.мед.н., доцент Кадошн
ікова Ірина Вадимівна

Мельник Лілія Олегівна«Дослідження стану атмосферного повітря м. Києва та
Київської області». Науковий керівник: к.б.н. Лавриненко В.М.

Мисик Євгенія Володимирівна«Управління процесом створення іміджу
туристичного підприємства».

Науковий керівник: доцент, к.геогр.н. Борисова О.В.

Козак Анастасія Олегівна«Короткий аналіз методів очищення води в домашніх
умовах». Науковий керівник: к.пед.н., доцент Кухельна Н.В.

Давиденко Альона Олексіївна
«Підручник як основний засіб
навчання хімії».

Науковий керівник: доцент, к.пед.н. Буяло Т.Є.

Бодасюк Мирослава Анатоліївна«Туристсько
-
рекреаційний потенціал
Волинської області». Науковий керівник: доцент, к.геог. н. Буткалюк К.О.
Секційні засідання: 5


6 квітня, аудиторії факул
ьтету

Доповіді:


Артемчук

(Боровик)

Тетяна Андріївна«Цитостатична активність
лікарських
рослин родини Пасльонові (
Solanaceae
) Житомирської області», науковий керівник:
доцент, кандидат біологічних наук Кустовська А.В.

Ауман Анастасія Олегівна«Рід Шипшина: інтродукція, морфо
-
біологічні

особливості, використання», науковий керівник: доцент, кандидат біологічних наук

Мельниченко Н.В.

Бабюк Олена Володимирівна«Рекламна діяльність т
уристичної фірми»,
науковий керівник: доцент, кандидат географ
ічних наук Борисова О.В.

Балим Тетяна Іванівна«Будова, властивості і використання ß
-

циклодекстринів», науков
ий керівник: доцент Ковтун О.М.

101


Башук Наталія Анатоліївна«Методика використання мультимедійних
технологій навчання на уроках загальної географії», науковий керівник доцент, к.

п. н.
Цуруль О.А.


Бенца Іван Іванович«Бізнес
-
планування як складова стратегічного управління
підприємства», науковий керівник :доце
нт, кандидат економічних наук Кравченко А.В.

Беркелієв Тойли«Енергетичний обмін в о
рганізмі спортсменів», науковий
керівник
: к.пед.н., доцент Прибора Н.А.

Бібікова Юлія Вікторівна«Кліматичні

зміни у поширенні емерджентних
хвороб», науковий керівни
к
: д.б.н., проф. Волошина Н.О.

Біленко Марина Анатоліївна«Аналіз сучасного ек
ологічного стану вод
Дніпра»,
науковий керівник :

к.х.н., доцент Богатиренко В.А

Богинська Валентина Володимирівна«Активні форми Оксигену та Нітрогену»,
науковий керів
ник : к
.х.н., доцент Качан С.В.

Бондаренко Вікторія Сергіївна«Оптимізація фізичного стану школярів у
процесі факультативних занять з фізичної культури», науковий керівник: завідувач
кафедри біології, професор, доктор медичних наук Плиска О.І.

Бондаренко Тетяна

Валентинівна«Рекреаційний потенціал та інфраструктура
регіону», науковий керівник : доктор педагогічн
их наук, професор, Обозний В.В.

Борозенець Дарина Андріївна«Агробіо
логічні особливості вирощування
ремонтантних сортів малини», науковий керівник: д
оц., к.б.н. Мельниченко Н.В.

Брюква Юлія Василівна«Організація самостійної навчальної діяльності учнів 7
класу на уроках географії», науковий керівник за
в.кафедри, к.п.н., доцент Покась Л.А.

Бурлака Марина Вікторія«Лікарські засоби неорганічної приро
ди», науковий
керівник
: к.пед.н., доцент Прибора Н.А.

Варакута Вікторія Станіславівна«Органічна скла
дова ґрунтів як основа
їх
поглинальної здатності», науковий керівник:
к.х.н., доцент Богатиренко В.А.

Вигівський Ігор Олегович«Організація туристсько
-
екскурсійної діяльності в
регіоні» , науковий керівник : доцент, кандидат п
едагогічних наук Романенко О.В.

Власенко Олександра Володимирівна«Система мотивації і стимулювання

працівників туристичного підприємства», науковий кер
івник : доцент, кандидат
економічних наук Головко Л.В.

Войцехівська Тетяна Анатоліївна«Гідрологічна

характеристика річок Київсько
області», науковий керівник: доцент, кандидат географічних наук Винарчук

О.О.

Волошин Олексій Олексійович«Проблематика с
оціальних хвороб », науковий

керівник: д.б.н., проф. Волошина Н.О.

Ворона Марина Михайлівна«Топоніміка в туристичній діяльності» , науковий
керівник: доцент, кандидат
географічних наук Борисова О.В.

Галімська Інна Петрівна«Деякі шляхи та профілактичн
і мето
ди боротьби з
облігатним паразитом Повитицею польовою (Cuscuta campestris Junk)», науковий
керівн
ик: доц., к.б.н., Журавель Н.М.

Гапонов Дмитро Ігорович«Інноваційні методи мотивації персоналу туристичної
фірми», науковий керівник: доктор педагогіч
н
их наук, профессор Обозний В.В.

102


Герасимчук Анастасія Ігорівна«Біологічні особливості інтродукованих видів
відділу Голонасінні (
Pinophyta
) м. Лубни Полтавської області» науковий керівник:
доцент, кандидат біологічних наук Настека Т.М.

Гетьман Катерина
Романівна«Досліджен
ня інвазій інтродукованого виду
Борщівник Сосновського (Heracleum sosnowskyi) флори Київської області», науковий

керівник: доц., к.б.н.,
Журавель Н.М.

Глушко Ольга Володимирівна«Роль йонів Ca 2+ у скороченні м‱язів», науковий
керів
ник
: к.пед.н., доцент Прибора Н.А.

Гнатів Лілія Василівна«Туристсько
-
рекреаційний потенціал розвитку міста (на
прикладі м. Львів)», науковий керівник: доц
ент, кандидат географічних наук Буткалюк
К.О.

Головко Максим Юрійович«Особливості реабілітації забруднених
радіонуклідами лісів і використання продукції лісового господарства», науковий
керівни
к : д.б.н., проф. Волошина Н.О.

Грищенко Олена Володимирівна«Харчові добавки, що використовуються у
виробництві м‱ясних і молочн
их продуктів», науковий керіник:
к.пед.н., доцент
Кухельна Н.В.

Гуменюк Дар`я Анатоліївна«Методика органі
зації та проведення позакласної

роботи з географії в основній школі», науковий керівник: доцент, к. п. н., доцент
Цуруль О.А.


Давиденко Альона Оле
ксіївна«Підручник як основний засіб навчання хімії»,
науковий керівн
ик: доцент, к. п. н. Буяло Т.Є.

Диба Тамара Валентинівна«Онкопатології людини та застосування лікарських
рослин в профілактиці і лікуванні», науковий керівник: доцент, кандидат біологічних
наук Лебединець Н.В
.

Диптан Марта Адольфівна«Методика використання Internet ресурсів у навчанні
біології учнів старшої
школи», науковий ке
рівник: доцент, к. п. н. Цуруль О.А

Довгаль Марина Вікторівна«Листогризучі шкідники парку «Партизанська

слава» міста Києва», науковий керівник: доцент, кандидат біологічних наук

Пархоменко

О.В.

Захарченко Ольга Леонідівна«Річки По
л
тавської області: гідрографічні
характеристики, господарське використання, еколог
ічний стан», науковий керівник:
доцент, кандидат
географічних наук Винарчук О.О.

Іванський Володимир Петрович«Вільні радикали в хімії BOIPY», науковий
керівник: доцент Ковтун О.М.


Іщук Наталія Анатоліївна«Морфологічні та поведінкові особливості
найпоширеніших порід собак в Україні», науковий керівник: кандидат біологічних
наук Чепурна Н.П.


Кайстренко Юлі
я Євгеніївна«Вив хронічн
их захворювань жінки на перебіг
вагітності та розвиток патологій плода», науковий керівник: доцент, кандидат
біологічних наук Лебединець Н.В.

Какаєв Какаджан«Виявлення сульфоров
місих сполук у нафті», науковий
керівник
: к.пед.н
., доцент Прибора Н.А.

103


Калюжна Тетяна Ігорівна«Удосконалення управління витратами туристичного
підприємства», науковий керівник : доцент, кандидат
економічних наук Кравченко
А.В.

Кащук Ксенія Олександрівна«Шкільна п
рофорієнтаційна робота в школах

ре
гіону», науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Романенко О.В.

Кирільченко Тетяна Олександрівна«Верба прутовидна, її біологічні
особливості та господарське значення», науковий керівник
: доц., к.б.н. Мельниченко
Н.В.

Коваленко Крістіна
Сергіївна«Біологічні особливості деяких представників
рослин
-
хижаків флори України», науковий керівник :

д оц., к.б.н. Мельниченко Н.В.

Коваль

Ірина

Григорівна«
Реалізація

міжпредметних

зв

язків

у

курсі

географії

8
класу
»,
наковий

керівник
:
доцент
,
к
.
п
.
н
.
Буяло

Т
.
Є
.

Ковальчук Аліна Олександрівна«Використання ігрових методів навчання на
уроках хімії основної школи», науковий керівн
ик: к. п. н., доцент Буяло Т.Є.

Ковальчук Ольга Борисівна«Раритетні судинні види рослин Хмельниччини»,
науковий керівник
: доц., к.б.н. Мельниченко Н.В.

Козловська

Аліна

Ігорівна«
Організація

самостійної

навчальної

діяльності

учнів
9
класу

в

процесі

вивчення

географії
»,
науковий

керівник
:
професор
,
д
.
п
.
н
.,
Кобернік

С
.
Г
.


Комолафе Дамілола Олувасеіївна«Вплив н
аочних засобів навчання на стан
зорового аналізатора учнів 11 класу», науковий керівник: доцент, кандидат медичних

наук Кадошнікова І.В.

Компанець Вікторія Анатоліївна«Біологічні особливості фіалки

узам барської
(Saintpolia ionanta)», науковий керівник
: доц., к.б.н. Мельниченко Н.В.

Кормишова Аліна Олегівна«Історико
-
географічні аспекти розвитку
індустріальних міст (на прикладі м. Кам‱янськ
е)», науковий керівник: доцент,
кандида
т
географічних наук
Гринюк Т.А.

Корнієнко Юлія Олександрівна«Медоносні
рослини флори України»,науковий

керівник: доцент, кандидат біологічних наук Мельниченко Н.В.

Корнєва Ірина Олександрівна«Таксон
омічна історія родини Лілієві»,
науковий
керівник
: доц., к.б.н. Мельниче
нко Н.В.

Котляревський Юрій Олександрович«Управління інформаційно
-

інноваційною діяльністю туристичної фірми», наук
овий керівник: доцент, кандидат
наук державного управління
Шпильовий І.М.

Криволапчук Лариса Сергіївна«Змішане навчання як сучасна технологія
вивчення біології», науковий кері
вник: доцент, к.п.н. Буяло Т.Є.

Кубай Анна Володимирівна«Розвиток кореня у процесі еволюції росл
ин»,
науковий керівни
к: асистент, к.б.н., Єжель І.М.

Кубай Оксана Андріївнагротехнічні з
аходи при вирощуванні кукурудзи
(Zeama
ysL.) в Тернопільській області»
,

наук
овий керівник: доцент, кандидат
сільськогосподарсіких наук Лагутенко О.Т.

Кузьменчук Марія Василівна«Жуки


сoн
ечка (Coccinellidae)Київщини»,
науковий керівник: доц
ент, кандидат біологічних наук Пархоменко О.В.

104


Кулінська Надія Володимирівна«Інтерактив
ні технології навчання біології
учнів основної школи», науковий керівник: доцент, к. п. н. Цуруль О.А

Кустовська Дарія Богданівна«Стан акомодаційно
-
вергентної системи ока у

підлітковому віці», науковий керівник: к.мед.н., доцент каф
едри біології,
Кадошнікова І.В.

Лазоренко Владислав Вікторович«Упр
авлінська культура у формуванні
трудового персоналу туристичної фірми», науковий ке
рівник: доцент, кандидат
географічних наук Борисова О.В.

Левонтюк Марина Василівна«Фармакологічні властивості рослин природної

флори Шевченківського району м.Києва», науковий керівник: викладач, кандидат

біологічних наук Єжель І.М.

Липовенко Галина
Олександрівна«Проектна діяльніс
ть школярів при
вивченні
біології в основній школі», науковий керівник: доцент, к.п.н. Буяло Т.Є.

Ліщенко Наталія Вікторівна«Донорство та його вплив на здоров‱я
людини»,науковий керівник: завідувач кафедри біоло
гії, про
фесор, доктор мед. Наук
Плиска О.І.

Маригіна Дарья Павлівна«Методична підготовка майбутніх учителів географії
до організації позакласної роботи», науковий керівни
к: доцент, к. п. н. Цуруль О.А.

Мельник Лілія Олегівна«Дослідження стану атмосферного повітря м. Києва та
Київської області» , науковий к
ерівник: к.б.н. Лавриненко В.М.

Мисик Євгенія Володимирівна«Управ
ління процесом створення іміджу
туристичного підприємства», науковий керівник: доцент, к.геогр.н. Борисо
ва О.В.

Мислива Алла Олександрівна«Рід Ехінац
ея: інтродукція, видовий склад,
морфо
-
біологічні особливості представників та їх ви
користання», науковий керівник
доцент, кандидат біологічних наук Мельниченко Н.В.

Михайлова Анастасія Вячеславівна«Політик
а оптимізації доходів
туристичних
підприємств», науковий керівник: до
цент, кандидат економічних наук
Кравченко А.В.

Мітіна Марія Олександрівна«Стратегія управління персоналом туристичної
організації », науковий керівник : доцент, кандидат наук державног
о управління
Шпильовий І.М.

Миргородська Ольга Петрівна

-

«Використ
ання методу проектів у навчанні
біології учнів основної школи», науковий керівни
к: доцент, к. п. н. Цуруль О.А.

Москалик Ірина Ігорівна«Методика використання дидактичних ігор на уроках
географії у 7 класі» , науковий керівник: зав
.кафедри, к.п.н., доцент Покась Л.А.

Москальова Валерія Валеріївна«Етнографічні музеї в туристичній діяльності
Київщини», науковий керівник: доктор педагогіч
них наук, проф. Обозний В.В.

Мотузко Анастасія Юріївна«Проблема
залучення інвестицій у розвиток
туристичного комплексу», науковий керівник: доцент, кандида
т економічних наук
Головко Л.В.

Нездийминога Олена Романівна«Ос
обливості формування кон‱юктури
світового ринку ювелірних виробів», науковий керівник: доцент, кандидат
географічних наук Буличева Т.В.

105


Некіз Тетяна Анатоліївна

-

«Реалізація інноваційних підходів у навчанні біології
учнів основної школи», науковий керівник: доцент, к. п. н. Цуруль О.А.

Ображей Іванна Володимирівна«Вивч
ення основних етапів кругообігу
Карбону», науковий керівник:
к.х.н., доцент Богатиренко В.А.

Омельченко Анна Геннадіївна«Порівня
льна характеристика прибережних
пустель світу», науковий
керівник: викладач Саченко О.М.

Оникієнко Вікторія Андріївна«Орган
ізація транспортних подорожей
т
ристичною фірмою», науковий керівник: доц
ент, кандидат педагогічних наук
Романенко О.В.

Остапчук Ольга Юріївна«Екологічно
-
залежні закономірності формування
патологій серед дитячого насе
лення міста Червонограду», науковий керівник: д.б.н.,

проф. Волошина Н.О.

Пахомова Олександра Валентинівна«Методика проведення екскурсій в курсі
хімії основної школи», науковий керівн
ик: доцент, к. п. н. Буяло Т.Є.

Педан Сніжана Володимирівна«Дидакти
чн
і ігри у процесі вивчення курсу
«Україна у світі: природа, населення (8 клас)», науковий керівник: професор, д.п.н.
Кобернік С.Г

Питель Катерина Володимирівна«Організ
ація дослідницької роботи учнів
основної школи з біології», науковий кері
вник:
доцент, к.п.н.Цуруль О.А.

Порва Юлія Юріївна«Планування та надання туристичних послуг (на прикладі
туристичної фірми)» , науковий керівник: доцент, кандида
т економічних наук Головко
Л.В.

Процик Наталія ПетрівнаКомпозиційні мат
еріали на основі рідкого

скла»,
науковий керівник:
к.х.н., доцент Богатиренко В.А.

Ременюк Вікторія Тарасівна«Трифторметоксипохідні піразинів як харчові
добавки», науковий керівник: д
.біол.н., професор Калінін І.В.

Римарь Юлія Олександрівна«Вплив браконьєрства на стан популяцїї р
исі у
Закарпатті», науковий керівн
ик: д.б.н., проф. Волошина Н.О.

Роговий Ярослав Миколайович«Утилізація твердих радіоактивних відходів:

міжнародний досвід», науковий керівник : к
.с/г. н., доцент Компанець Е.В.

Р
уденко Андрій Станіславович«Про вплив сполук Хрому на живі організми»,
науковий керівник:
к.х.н., доцент Богатиренко В.А.

Самохвал Вікторія Олександрівна«Прісноводні Черевоногі молюски
(Gastropoda) міста Бердичів та його околиць», наук
овий керівник:
доцент, кандидат
біологічних наук Пархоменко О.В.

Сафоник Любов Андріївна«Формування мотивації школярів до вивчення хімії
в основній школі», науковий керівни
к : к. п. н., доцент Буяло Т.Є.

Сидоришина Юлія Григорівна«Фосфор
илювання заміщених імідазолів»,
науковий керівник: д
.біол.н., професор Калінін І.В.

Сімонова Марія Русланівна«Особливості

мотивації школярів до вивчення
географії у 7 класі», науковий керівник: пр
офесор, д.п.н. Кобернік С.Г.

106


Скора Яна Миколаївна«Мето
дика організації та проведення навчальних
екскурсій з географії в основній школі», науковий керівник: доцент, к. п. н. Цуруль
О.А.

Скрипка Анастасія Сергіївна«Екологічні підходи щодо мінімізації рівня
радіаційного забруднення ґрунтів сільськогоспод
арськ
ого призначення», науковий
керівн
ик: д.б.н., проф. Волошина Н.О.

Скрипник Аліна Олександрівна«Метод проектів у підготовці вчителя хімії»,
наукови
й керівник: доцент, Ковтун О.М.

Сога Крістіна Геннадіївна«Використання оліго
-

та поліфосфатів як харчових
добавків», науковий керівник
: к.пед.н., доцент Прибора Н.А.

Старовойт Ольга Василівна«Методика
використання скарбниці народних
знань
у навчанні біології учнів основної школи», науко
вий керівник : доцен
т, к. п. н. Цуруль
О.А.

Сулейманова Саодат«Роль тиреоидных гормонов в реализации диференцировки
центральной нервной системы», науковий керівник:
завідувач
кафедри біології,
професор, доктор медичних наук Плиска О.І.

Сухенко Ольга Володимирівна


«Видове різноманіття твердокрилих (Сoleoptera)

Згурівського дендропарку», наук
овий керівник: доцент, кандидат
біологічних наук
Пархоменко О.В.

Толочко Микита Ігорович«Маркетинговий аналіз ринку туристичних послуг

регіону», науковий керівник: доцент,

канд
идат наук державного управління
Шпильовий І.М.

Третяк Марина Петрівна« Біологічна роль Нітрогену(ІІ) оксиду при розвитку
цукрового діабету», науковий керівник: к.х.н., доцент Качан С.В.

Федотова Анастасія Володимирівна«Формування і розвиток пато
логій статевої
системи дівчат від 0 до 18 років», науковий керівник: доцент, кандидат біологічних
наук Лебединець Н.В.

Фещенко Ярослав Олегович«Діоксини, їх властивості, біолог
ічний вплив,
поширення у природі», науковий керівник:

к.пед.н., доцент Кухель
на Н.В.

Химченко Євгенія Віталіївна«Методика організації та проведення навчальних
екскурсій з біології в основній школі», науковий керівни
к: доцент, к. п. н. Цуруль О.А.

Царук Юлія Володимирівна«Систематична структура флори лікарських рослин
Дарницького району м. Києва», науков
ий керівник: викладач, кандидат
біологічних
наук Єжель І.М.

Циганок Оксана Володимирівна«Пита
ння вивчення столичної обласної
системи розселення», науковий керівник: доц
ент, кандидат географічних наук
Буличева Т.В.

Черненко Тетяна В`ячеславівна«Особливості біохімічного складу Taraxacum
officinale у зв`язку з її лікарськими властивостями», науковий керів
ник доц., к.б.н.,
Журавель Н.М.

Черчелюк Юлія Михайлівна«Профорієнтаційна робота у позашкільних

закладах освіти регіону», науковий керівник: доц
ент, кандидат педагогічних наук
Романенко О.В.

107


Шаймарданкулова Азада«Состояние зрительного анализатора школьников в
зависимости от особенностей пищевого рационао
», науковий керівник: доцент,
кандидат медичних наук Кадошниікова

І.В.

Шевченко Ліка Ашотівна«Організація повітряних туристичних подорожей»,
науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Обозний В.В.

Шетеля Іван Васильович«Досвід реформа
ції періоду розвитку Республіки
Грузії», наукові заходи:доцент, кандидат географічних наук Гринюк Т.А.


Шульженко Ангеліна Анатоліївна«Технології організації туристичних турів та
шляхи їх удосконалення», науковий керівник: доцент, кандидат
географічних
наук
Борисова О.В.

Шуляківська Альона Михайлівна«Визн
ачення вітаміну В 6 у продуктах
харчування», науковий керівник:

к.пед.н., доцент Кухельна Н.В.

Якименко Юлія Вікторівна«Особливості розв
итку торгівельної сфери Києва в
трансформаційний період», на
уковий керівник: завіду
вач кафедри географії, доцент,
кандидат гео
графічних наук, Щабельська В.Г.

Яценко Юлія Сергіївна«Вплив оптимізації режиму дня школярів 1
-
3 класів на
стан зорового аналізатора», науковий керівник:

доцент, кандидат медичних наук
Кадошнікова І.В.

Яценко Володимир Геннадійович«Озера К
иєва та його околиць», науковий
керівник: професор, кандидат географічних наук Міхелі С.В.
108


Факультет психології

Пленарне засідання


05 квітня 2017р, 10.00
,
вул. Саратівська 20, конференц
-
зал.


Головує:
доктор психологічних наук, професор
В.У. Кузьменко;
кандидат психологічних наук, доцент
Ю.А. Алєксєєва
;кандидат психологічних наук, доцент
Д.Д.Отич
;

кандидат психологічних наук, доцент
Н.Ю. Худякова
;

старший викладач Д.М. Співак.

Секретар:
в.о.
голов
и

СНТ
Ф
акультету психології
О.Ю. БондарчукДоповіді:

Близнюк Олександра Миколаївна«Психологічні особливості афіліації у
підлітковому віці»
,
н
аук
овий керівник:
кандидат психологічних наук, доцент
Т.І.
Ханецька

Жолобович Андрій Олександрович«Прояви уявлень про дружбу в
міжособистісних стосунках у ранньому юнацькому віці»
, н
ау
ковий

керівник:

доктор психологічни
х наук, професор Т.М. Зелінська

Пишнюк Олена Володимирівна«Особистісні причини виникнення конфліктів у
студентів
-
психологів»
,
нау
ковий керівник: старший викладач Д.М. Співак

Сафончик Вікторія Вікторівна«Психологічні особливості сприймання
рекламних повідомлень особистістю юнацького віку»
, науковий керівник:

кандидат
психол
огічних наук, доцент Н.І. Бігун

Сєвальнєва Олександра
Сергіївна«Теоретико
-
методологічні основи
підвищення копінг
-
потенціалу особистості у юнацькому віці»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, старший викладач Г.А. Ставицький

Хворостянко Наталія Анатоліївна«Проблема вивчення системи сімейних
у
явлень у психологічній науці»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук,
доцент Ю.М.
Кашпур

Ярош Сергій Віталійович«Взаємозв‱язок особистісної ідентичності та копінг
-
стратегій в юнацькому віці»
, науковий керівник:

кандидат психологіч
них наук,
проф
есор Т.В. Бушуєва

109СЕКЦІЯ

КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент Ю.А. Алєксєєва

Секретар: студентка 3 курсу А.А. Антонова

05 квітня 2017р, 11.30, вул. Саратівська 20, ауд. 213.


Доповіді:Антонова Анна Анатоліївна«Психологічні особливості переживання
закоханості в осіб юнацького віку»
, науковий керівник:

кандидат психол
огічних наук,
доцент Н.І. Бігун

Близнюк Олександра Миколаївна«Значення психолого
-
акмеологічних
технологій

саморегуляції у навчально
-
професійній підготовці майбутніх
консультантів»
, науковий керівник:

доктор психоло
гічних наук, доцент Л.М. Співак

Головаш Катерина Олегівна«Специфіка розвитку гендерної самоідентифікації
у підлітків»
,
науковий керівник:

кандидат психол
огічних наук, доцент Н.І. Бігун

Грабова Анжела Русланівна

«Психологічні чинники соціального статусу
підлітка»
,
н
ауковий керівник
:

кандидат психолог
ічних наук, доцент О.В. Гоголь

Достатня Олександра Андріївна«Батьківське виховання як чинн
ик становлення
самооцінки підлітків»
, науковий керівник:
кандидат психологічних наук, доцент Н.І.
Біг
ун

Ковалик Марія Федорівна«Вплив темпераменту на досягнення людиною свого
акме»
,
науковий керівник:
доктор психоло
гічних наук, доцент Л.М. Співак

Коляд
а Майя Сергіївна«Співвідношення акме у професійному, особистісно
му
та фізичному розвитку людини», науковий керівник:

доктор психоло
гічних наук,
доцент Л.М. Співак

Кравченко Віта Сергіївна«Психологічні чинники досягнення особистістю
професійного
макроакме»
, науковий керівник:

доктор психоло
гічних наук, доцент
Л.М. Співак

Максименко Марія Юріївна«Самооцінка п
ідлітка як чинник спілкування з
однолітками»
,
науковий керівник:

доктор психологічни
х
наук,

професор В.
У.
Кузьменко

Махаринський Степан
Андрійович«Динаміка становлення професійних
цінностей у майбутніх психологів
-
консультантів»
,
н
ауковий
керівник:

доктор
психологі
чних наук, доцент В.В. Волошина

Могилевська Віолета Олександрівна«Психологічні чинники сімейних
конфліктів у подружніх пар
»
,
науковий керівник:

кандидат психологічних наук
,
старший викладач О.А. Ляшенко

110


Сільман Наталія Юріївна«Особливості впливу ЗМІ на ем
оційну сферу
молодших школярів», науковий керівник:

кандидат психол
огічних наук, доцент
О.В.Гоголь
СЕКЦІЯ

КАФЕДРИ
ПСИХОСОМАТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент Н.Ю. Худякова

Секретар: студентка 4 курсу О.М. Близнюк

06 квітня 2017р, 11.30, вул. Саратівська 20, ауд. 214.


Доповіді:


Богач Вікторія Ігорівна«Діагностичний та терапевтичний ресурс арт
-
терапії в
роботі з дітьми ВПО із зони АТО»
, науковий керівник :

викладач Л.М
. Мельниченко

Єсауленко Кирило Миколайович«Психологічні особливості агресивної
поведінки у дітей з
розладами аутичного спектру в дошк
ільному віці
»
, науковий
керівник:

кандидат психологічних наук, доцент Т.М.

Розова

Корнійчук Аліна Юріївна«Розвиток духовної культури студентської молоді у
системі вищої освіти»
, науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент Л.М.
Вольнова

Михалків Віталій Ігорович«Взаємозв'язок креативності і рівня особистої та
реактивної тривожності у старшокласників»
, н
ауков
ий керівник:
кандидат
філософсь
ких наук, асистент О.І. Якимчук

Новікова Вікторія Олександрівна«Психологічні особливості особист
існого
розвитку моло
дших школярів з неповних сімей», науковий керівник:

кандидат
психологічних наук, доцент
Т.І. Ханецька

Ошурко Олександр Валентинович«Теоретичний аналіз умов формування
психологічної готовності до професійної діяльності майбутнього
фахівця соціальної
сфери»
, науковий керівник: викладач Л.М. Богдан

Порхун Оксана Миколаївна«Використання арт
-
терапевтичних засобів у
підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери»
, науковий керівник:

кандидат
психологіч
них наук, доцент О.Б. Мельничук

П
ронін Максим Вікторович«Психологічні передумови виникнення девіантної
поведінки в підлітковому віці»
, науковий керівник:

старший викладач Ю.В.
Распутько

Сливченко Ірина Віталіївна«Здоровий спосіб життя як чинник формування
особистості старшого підліт
ка»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук,
доцент
І.О. Трухін

Супрун Тетяна Миколаївна«Методологічні засади організації психологічної
служби у ЗСУ»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент
Г.А. Дьоміна

111


Чистік Анастасія Олександр
івна«Особливості комунікативного потенціалу
майбутніх психологів»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент
Т.І
.Ханецька

Шульга Надія Іванівна


«Розвиток "Я
-
концепції" як чинник подолання
внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому в
іці»
, н
ауковий керівник
:

кандидат психологічних наук, доцент
Т.І. ХанецькаСЕКЦІЯ

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ


Керівник секції: доктор психологічних наук, професор С.О.Ставицька

Секретар: студентка 4 курсу О.В. Пишнюк

05
квітня 2017р, 12.00, вул. Саратівська 20, ауд. 204.


Доповіді:


Борунова Євгенія Андріївна«Поняття оптимізм у сучасній психологічній
літературі
», науковий керівник:

кандидат психо
логічних наук, доцент Д.Д. Отич

Бурдюг Тетяна Вікторівна«Психологічний
зв'язок домінуючих емоційних
станів та компонентів Я
-
концепції в юнацькому віці»
, науковий керівник:

кандидат
психологічних наук, доцент А.Ф.

Федоренко

Ващенко(Коваленко) Ганна Андріївна«Залежність як деструктивна форма
поведінки особистості
», н
ауковий
керівник
:

кандидат психологічних наук, доцент
Т.В.

Зайчикова


Гапоненко Наталія Андріївна«Комунікативна компетентність майбутніх
психологів як чинник розвитку їхніх лідерських якостей»
, науковий керівник:

кандидат
психол
огічних наук, доцент Д.Д. Отич

Гр
язнов Михайло Олексійович«Психологічні особливості розвитку мотивації
до навчання студентів
-
психологів»
, науковий керівник:

доктор психологічни
х наук,
професор С.О. Ставицька

Гусєва Христина Юріївна«Розвиток уваги молодших школярів у навчальній
діяль
ності»
, науковий керівник:
доктор психологічних наук, професор С.Д.

Максименко

Добишев Роман Віталійович«Психологічні особливості етностереотипів в
українців та росіян і крос
-
культурний аспект»
, н
ауковий керівник


доктор
психологічних наук, професор І.
В.

Данилюк

Дячок Оксана Вікторівна«Розвиток спостереження у дітей дошкільного віку»
,
науковий керівник:
доктор психологічних наук, професор

С.Д. Максименко

Карлов Андрій Дмитрович«Самореалізація особистості студента як мех
анізм
реалізації життєвої
мети», науковий керівник:

доктор психологічних наук, професор
Лушин П.В.

112


Сіляк Олександра Андріївна«Психологічні особливості впливу стилю
сімейного виховання на Я
-
образ у підлітковому віці»
, науковий керівник:
кандидат
психо
логічних наук, доцент Д.Д. От
ич

Соловей
Тетяна Ігорівна«Комунікативні навички особистості як чинник
виникнення конфліктів у підлітковому віці»
, н
аукови
й керівник:

кандидат
психологічних наук, доцент А.Ф.

Федоренко

Субін Андрій Олександрович«Психологічні особливості Я
-
концепції м
айбутніх
психологів»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, професор Т.В.Бушуєва

Тертицька Інна Юріївна«Особливості розвитку оптимізму у ранньому
юнацькому віці»
, науковий керівник:

доктор психологічних наук, професор Т.М.
Зелінська

Хайленко
Анна Олександрівна«
Теоретичні засади дослідження агресивності в
молодшому юнацькому віці
»
,
науковий керівник:
кандидат психо
логічних наук, доцент
Д.Д. Отич

Швецова Юлія Григорівна«Особливості прояву гендерних стереотипів у
студентів ВНЗ»
, н
ауковий
керівник
:
кандидат психологічних наук, доцент
Т.В.
Зайчикова

Щілінська Ганна Валентинівна«Розвиток дивергентного мислення підлітків в
процесі навчання»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент А.Ф.

Федоренко


Повідомлення:

Брушневська Юлія

Данилівна«Сутність конфліктної ситуації у сучасній
психологічній літературі»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент
А.Ф.

Федоренко

Медвідь Оксана Олександрівна«Уявлення чоловіків та жінок

про власну
успішність в житті»,
науковий
керівник:

кандидат псих
ологічних наук, доцент С.А.
Мул

Музика Олена Олександрівна«Кохання як соціально
-
психологічний феномен»
,
н
ауковий керівник


кандидат психо
логічних наук, доцент Д.Д. Отич

Попова Юлія Сергіївна«Гіперактивність як чинник становлення емоційно

почуттєвої сфери першокласників»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук,

старший викладач

Н.Г.

Пилипе
нко

Рампачек Наталія Володимирівна«Стиль виховання у сім'ї, як чинник
виникнення агресивності
у підлітковому віці»
, науковий керівник:

кандидат
психологічних наук, доцент Т.В.

Зайчикова

Рац Катерина Константинівна«Психологічні особливості підліткових страхів»
,
науковий керівник:

доктор психологічних наук, професор С.О.

Ставицька

Ридун Олена Андр
іївна«Психологічні особливості впливу тривожності на
самооцінку в юнацькому віці»
, науковий керівник:

доктор психологічних наук,
професор С.О. Ставицька

113


Рябокінь Єгор Олександрович«Поняття про психічні стани особистості у
суч
асній психологічній літературі», науковий керівник:
кандидат психо
логічних наук,
доцент Д.Д. Отич

Сімян Людмила Михайлівна«Психологічні особливості емоційної сфери дітей
дошкільного віку»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, професор

Т.В.

Бу
шуєва

Созанська Анастасія Петрівна«Гендерні особливості взаємозв‱язку
захопленістю роботою та професійного вигорання у державних службовців»
, науковий
керівник:

кандидат психологічних наук, доцент А.Ф. Федоренко

Тичина Оксана Володимирівна«Психологіч
ні особливості синдрому
емоційного вигорання у майбутніх психологів та шляхи його подолання»
, науковий
керівник:

доктор психологічних наук, професор П.В.

Лушин

Філоненко Софія Олександрівна«Вплив підліткової субкультури на соціальну
поведінку»
, науковий

керівник:
доктор психологічних наук, професор Ставицька С.О.


Ходоровська Ольга Олексіївна«Адаптація учнів до освітнього середовища при
переході від початкової до середньої школи»
, науковий керівник:
доктор
психологічних наук, професор С.О. Ставицька

Х
омчук Марина Михайлівна«Психологічні особливості соціалізації та
побудови міжособистісних стосунків творчої молоді»
, науковий керівник:

кандидат
психологічних наук, доцент Т.В. Зайчикова

Хоруженко Анастасія Василівна«Психологічні аспекти самовихованн
я у
підлітковому та ранньому юнацькому віці»
, науковий керівник:

доктор психологічних
наук, професор С.Д. Максименко

Цьопа Вікторія Олександрівна«Особливості психологічного захисту та копінг
-
поведінки дорослих»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, професор Т.В.

Бушуєва

Чижова Вероніка Віталіївна«Психологічні особливості розвитку дітей 6
-
ти та
7
-
ми річного віку»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент
С.А.Мул

Шевчук Олег Валентинович«Особливості про
яву синдрому професійного
вигорання у військовослужбовців в АТО»
, науковий керівник:

кандидат психологічних
наук, доцент Т.В.
Зайчикова

Шелунець Ольга Станіславівна«Психологічні особливості мотивації
досягнення випускника школи
-
інтернату»
, науковий кері
вник:

доктор психологічних
наук, професор Т.М.

Зелінська

Юшковская Євгенія Артурівна«Емоційне вигорання у працівників ІT сфери»
,
науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент Т.В.

Зайчикова
СЕКЦІЯ

КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА
СОЦІАЛЬНО
-
ПРАВОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ


114


Керівник секції: доктор політичних наук, професор Т.В. Андрущенко

Секретар: студентка 4 курсу Т.В. Бідніченко

06 квітня 2017р, 13.00, вул. Саратівська 20, ауд. 204.


Доповіді:


Бідніченко Тетяна Володимирівна«Психологічна

готовність осіб юнацького
віку

до створення майбутньої сім‱ї», науковий керівник: старший викладач
Л.В.Усачова

Богомолов Олександр Валерійович«Психологічні аспекти самопрезентації осіб
зрілого віку в мережі інтернет»
, науковий керівник:

кандидат філосо
фських наук,
доцент Л.П.Чернова

Губенко Лілія Анатоліївна«Психологічні особливості взаємозв‱язку між
локусом контролю та стилем конфліктної поведінки у старшокласників»
, науковий
керівник:

ста
рший викладач Д.М.Співак

Дервук Євген Ігорович
«Психологічні особливості мотиваційної сфери юнаків
з інтернет
-
залежністю»
, н
ауковий керівникстарший викладач Л.В.Усачова

Джурко Дар'я Сергіївна«Соціальний статус дітей підліткового віку»
, н
ауковий
кер
івник:

старший викладач Г.А.Ставицький)

Дмитренко

(Остапова) Мар'яна Борисівна«Взаємо
зв'язок ціннісних орієнтацій
та
вікових особливостей підлітків та юнаків»
, науковий

керівник:

старший викладач Г.А.Ставицький

Корсак Олена Вікторівна«Психологічні технології формування лідерських
якостей у працівн
иків комерційних організацій
», науковий керівник: старший викладач
Л.В.Усачова

Крюкова Олександрівна Михайлівна«Роль спрямованості особистості у
згуртованості групи підлітків»
, науковий керівник:

кандидат філософських наук,
доцент Л.П.Чернова

Маковей Ан
дрій Олегович«Ціннісно
-
нормативна система особистості та її
вплив на поведінку»
, науковий керівник:

кандидат психологічни
х наук, доцент В.Л.
Паньковець

Малиш Валерія Андріївна«Психологічні особливості самоактуалізації студентів
психологів» (Науковий керівник


кандидат психологічни
х наук, доцент В.Л.
Паньковець)

Маркова Наталія Олександрівна«Особливості впливу батьківського стилю
виховання на розвиток характеру дітей молодш
ого шкільного віку»
, н
аукови
й керівник


кандидат психологічних наук, старший викладач

Г.А. Ставицький

Мартинюк Інна Олександрівна«Психологічні причини виникнення
міжособистісних конфліктів у студентів
-
психологів»
, науковий керівник:

кандидат
психологіч
них наук, старший викладач Г.А. Ставицький

Пастух Ганна Олегівна«Взаємозв‱язок конфліктності та самооцінки у
підлітковому віці»
, науковий керівник:

старший викладач Л.В.Усачова)

115


Полюхович Святослав Іванович«Психологічні особливості конфліктної
взаємо
дії підлітків з однолітками»
, науковий керівник: старший викладач Д.М.Співак

Притула Юлія Юріївна«Психологічні особливості впливу соціальної перцепції
на копінг
-
механізми студентської молоді»
, н
ауковий керівник
:
кандидат
психоло
гічних наук, доцент В.В.З
еленін

Родіонова Оксана Андріївна«Цінності та ціннісні орієнтації у соціально
-
психологічній літературі»
, науковий керівник:

кандидат психологічни
х наук, доцент
В.Л. Паньковець

Скопич Ірина Сергіївна«Вплив тривожності на інтимно
-
особистісне
спілкування підлітків»
, н
ауковий керівн
ик:

кандидат філософських наук, доцент
Л.П.Чернова

Хорошун Анна Миколаївна«Психологічні особливості подолання складних
життєвих ситуацій пожежниками
-
рятівниками»
, науковий керівник:

кандидат
психологічни
х наук,
доцент В.Л. Паньковець

Ярош Микола Євгенович«Специфіка використання проективних методик для
дослідження міжособистісних стосунків у юнацькому віці»
, науковий керівник:

кандидат психологічних наук,
старший викладач Г.А.Ставицький

Ященко Ксенія Вікторівна


«Вплив комунікативних здібностей на лідер
ські
позиції підлітків у класі», науковий керівник:

кандидат філософських наук, доцент
Л.П.Чернова

Приложенные файлы

  • pdf 11238700
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий